1. MONITOARE OFICIALE

1.HOTĂRÂRE 909 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 909 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
2.
ORDIN 2263 08/12/2016
ORDIN nr. 2.263 din 8 decembrie 2016privind procedura de transmitere a datelor în registrul public EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 125 17/11/2016
ORDIN nr. 125 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare, depozitare şi transport al probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
4.NORMĂ 17/11/2016 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 17 noiembrie 2016privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare, depozitare şi transport al probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 90 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 noiembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 910 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 910 din 8 decembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoatan Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
3.REGULAMENT 9 25/11/2016 REGULAMENT nr. 9 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
4.DECIZIE 511 05/07/2016 DECIZIE nr. 511 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 lit. b) şi art. 342 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
5.
ORDIN 2066 23/11/2016
ORDIN nr. 2.066 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
6.CRITERII 23/11/2016 CRITERII din 23 noiembrie 2016privind selecţia şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
7.
ORDIN 2157 05/12/2016
ORDIN nr. 2.157 din 5 decembrie 2016privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
8.CRITERII 05/12/2016 CRITERII din 5 decembrie 2016privind selecţia şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 894 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 894 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0406 Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
1.DECIZIE 373 08/12/2016 DECIZIE nr. 373 din 8 decembrie 2016privind eliberarea domnului Vlad Vasiliu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
2.DECIZIE 374 08/12/2016 DECIZIE nr. 374 din 8 decembrie 2016privind desemnarea domnului Răzvan Popovici în calitatea de coordonator general al Grupului de lucru interinstituţional EUROPALIA 2019 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 5801 23/11/2016
ORDIN nr. 5.801 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
4.METODOLOGIE 23/11/2016 METODOLOGIE din 23 noiembrie 2016de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
5.
ORDIN 5803 23/11/2016
ORDIN nr. 5.803 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
6.METODOLOGIE 23/11/2016 METODOLOGIE din 23 noiembrie 2016de monitorizare specială a Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 891 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 891 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 890 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 890 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 897 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 897 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 898 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 898 din 29 noiembrie 2016privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara, instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
1.
ORDIN 1375 06/12/2016
ORDIN nr. 1.375 din 6 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
2.
ORDIN 1376 06/12/2016
ORDIN nr. 1.376 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 1454 16/11/2016
ORDIN nr. 1.454 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.110/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
4.
ORDIN 1457 29/11/2016
ORDIN nr. 1.457 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
5.
LEGE 242 29/11/2016
LEGE nr. 242 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
6.DECRET 1041 28/11/2016 DECRET nr. 1.041 din 28 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 900 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 900 din 29 noiembrie 2016privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
8.
RECTIFICARE 359 17/11/2016
RECTIFICARE nr. 359 din 17 noiembrie 2016referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 359/2016 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
1.
ORDIN 269 24/11/2016
ORDIN nr. 269 din 24 noiembrie 2016pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
2.
ORDIN 1098 13/06/2016
ORDIN nr. 1.098 din 13 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti-Bucecea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 1456 17/11/2016
ORDIN nr. 1.456 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
4.
LEGE 240 29/11/2016
LEGE nr. 240 din 29 noiembrie 2016privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
5.DECRET 1039 28/11/2016 DECRET nr. 1.039 din 28 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 893 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 893 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
7.DECIZIE 40 14/11/2016 DECIZIE nr. 40 din 14 noiembrie 2016privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 828 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 828 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Crăieşti, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 836 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 836 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Cetăţeni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016
3.NORMĂ 39 25/11/2016 NORMĂ nr. 39 din 25 noiembrie 2016privind asigurările auto din România EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016
1.DECIZIE 648 01/11/2016 DECIZIE nr. 648 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
2.DECIZIE 649 01/11/2016 DECIZIE nr. 649 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
3.DECIZIE 650 01/11/2016 DECIZIE nr. 650 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (6) şi art. 98 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 899 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 899 din 29 noiembrie 2016pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 867 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 867 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
6.NORMĂ 16/11/2016 NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2016de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
1.
ORDIN 5784 22/11/2016
ORDIN nr. 5.784 din 22 noiembrie 2016privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
2.
ORDIN 1374 05/12/2016
ORDIN nr. 1.374 din 5 decembrie 2016pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
3.
LEGE 244 29/11/2016
LEGE nr. 244 din 29 noiembrie 2016pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
4.PROTOCOL 01/07/2015 PROTOCOL din 1 iulie 2015de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
5.DECRET 1043 28/11/2016 DECRET nr. 1.043 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
1.
LEGE 245 05/12/2016
LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
2.DECRET 1098 29/11/2016 DECRET nr. 1.098 din 29 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
3.
LEGE 248 05/12/2016
LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
4.DECRET 1101 29/11/2016 DECRET nr. 1.101 din 29 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
5.
LEGE 249 05/12/2016
LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2016pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
6.DECRET 1102 29/11/2016 DECRET nr. 1.102 din 29 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
7.
LEGE 246 05/12/2016
LEGE nr. 246 din 5 decembrie 2016privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
8.DECRET 1099 29/11/2016 DECRET nr. 1.099 din 29 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 895 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 895 din 29 noiembrie 2016privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 896 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 896 din 29 noiembrie 2016pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul "Multinational Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
11.
ORDIN 2218 28/11/2016
ORDIN nr. 2.218 din 28 noiembrie 2016privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 880 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 880 din 23 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
13.HOTĂRÂRE 892 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 892 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
14.
LEGE 247 05/12/2016
LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
15.DECRET 1100 26/11/2016 DECRET nr. 1.100 din 26 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
1.
LEGE 237 28/11/2016
LEGE nr. 237 din 28 noiembrie 2016privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
2.DECRET 1036 25/11/2016 DECRET nr. 1.036 din 25 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
3.
LEGE 239 29/11/2016
LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
4.DECRET 1038 28/11/2016 DECRET nr. 1.038 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
5.
ORDIN 1188 27/06/2016
ORDIN nr. 1.188 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0230 Slănic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
6.
ORDIN 5777 22/11/2016
ORDIN nr. 5.777 din 22 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
7.METODOLOGIE 22/11/2016 METODOLOGIE din 22 noiembrie 2016privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
8.
LEGE 236 28/11/2016
LEGE nr. 236 din 28 noiembrie 2016pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
9.PROTOCOL 31/07/2015 PROTOCOL din 31 iulie 2015între Guvernul României şi Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
10.DECRET 1035 25/11/2016 DECRET nr. 1.035 din 25 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
1.
ORDIN 1209 29/06/2016
ORDIN nr. 1.209 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0219 Rusca Montană EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016
2.DECIZIE 473 28/06/2016 DECIZIE nr. 473 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1 prin raportare la art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 3 04/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016
1.
LEGE 243 29/11/2016
LEGE nr. 243 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
2.DECRET 1042 28/11/2016 DECRET nr. 1.042 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
3.
ORDIN 1404 11/11/2016
ORDIN nr. 1.404 din 11 noiembrie 2016privind publicarea acceptării Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.385(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.264(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
4.
ORDIN 1270 08/11/2016
ORDIN nr. 1.270 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
5.REGULAMENT 08/11/2016 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 8 noiembrie 2016al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 885 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 885 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 6 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 89 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2016privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
2.
RECTIFICARE 69 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 69 din 26 octombrie 2016referitoare la Ordinul nr. 69/2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
3.
RECTIFICARE 72 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 72 din 26 octombrie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 886 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 886 din 29 noiembrie 2016privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
5.
ORDIN 4181 18/10/2016
ORDIN nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 84 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 88 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2016pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
2.
ORDIN 1160 24/06/2016
ORDIN nr. 1.160 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0161 Pădurea Medeleni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
3.
ORDIN 1365 29/11/2016
ORDIN nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 888 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 888 din 29 noiembrie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
1.
LEGE 241 29/11/2016
LEGE nr. 241 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
2.DECRET 1040 28/11/2016 DECRET nr. 1.040 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
3.
ORDIN 1190 27/06/2016
ORDIN nr. 1.190 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Brateş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
4.DECIZIE 598 20/09/2016 DECIZIE nr. 598 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
1.
ORDIN 3097 24/11/2016
ORDIN nr. 3.097 din 24 noiembrie 2016pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
2.PROCEDURĂ 24/11/2016 PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2016de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 879 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
4.NORMĂ 23/11/2016 NORME din 23 noiembrie 2016privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
5.
ORDIN 5387 30/09/2016
ORDIN nr. 5.387 din 30 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 887 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 887 din 29 noiembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
2.DECIZIE 372 05/12/2016 DECIZIE nr. 372 din 5 decembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 170/2015 privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
3.DECIZIE 600 20/09/2016 DECIZIE nr. 600 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a prevederilor art. I din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
4.
ORDIN 1350 25/11/2016
ORDIN nr. 1.350 din 25 noiembrie 2016privind aprobarea modalităţii de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
5.DECIZIE 1170 18/11/2016 DECIZIE nr. 1.170 din 18 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
6.DECIZIE 621 13/10/2016 DECIZIE nr. 621 din 13 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b^1), art. 5 alin. (1) şi (2^1), precum şi ale art. 12^1 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
7.
ORDIN 668 24/11/2016
ORDIN nr. 668 din 24 noiembrie 2016privind aprobarea modalităţii de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 866 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 866 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
2.
ORDIN 1072 17/11/2016
ORDIN nr. 1.072 din 17 noiembrie 2016privind acordarea titlurilor de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului", respectiv de "Antrenor emerit" EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
3.
LEGE 232 22/11/2016
LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
4.DECRET 972 21/11/2016 DECRET nr. 972 din 21 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
1.REGLEMENTĂRI 25/10/2016 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-IA din 25 octombrie 2016"Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
2.NORMĂ 38 23/11/2016 NORMĂ nr. 38 din 23 noiembrie 2016privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
3.
ORDIN 1338 25/10/2016
ORDIN nr. 1.338 din 25 octombrie 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
4.
ORDIN 1420 16/11/2016
ORDIN nr. 1.420 din 16 noiembrie 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.393(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
1.
ORDIN 189 28/11/2016
ORDIN nr. 189 din 28 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
2.DECIZIE 596 20/09/2016 DECIZIE nr. 596 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 10^1-10^4, art. 15-18 şi art. 20 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi control şi a funcţionarilor publici, precum şi ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
3.
ORDIN 190 28/11/2016
ORDIN nr. 190 din 28 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1354 28/11/2016
ORDIN nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 877 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 877 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1445 11/11/2016
ORDIN nr. 1.445 din 11 noiembrie 2016privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
2.DECIZIE 366 28/11/2016 DECIZIE nr. 366 din 28 noiembrie 2016privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
3.DECIZIE 367 28/11/2016 DECIZIE nr. 367 din 28 noiembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 192/2016 privind înfiinţarea Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
4.DECIZIE 614 04/10/2016 DECIZIE nr. 614 din 4 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 87 23/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 noiembrie 2016pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
1.DECRET 1031 25/11/2016 DECRET nr. 1.031 din 25 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
2.DECRET 1032 25/11/2016 DECRET nr. 1.032 din 25 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
3.DECRET 1033 25/11/2016 DECRET nr. 1.033 din 25 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 86 23/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1417 16/11/2016
ORDIN nr. 1.417 din 16 noiembrie 2016pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
2.REZOLUŢIE 381 21/11/2014 REZOLUŢIE MSC.381(94) din 21 noiembrie 2014Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
3.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENTE din 21 noiembrie 2014la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 876 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 876 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
5.
ORDIN 251 24/11/2016
ORDIN nr. 251 din 24 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 865 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 865 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
7.
ORDIN 2147 24/11/2016
ORDIN nr. 2.147 din 24 noiembrie 2016pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
8.
ORDIN 3418 22/11/2016
ORDIN nr. 3.418 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silite EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
1.DECRET 987 24/11/2016 DECRET nr. 987 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
2.DECRET 986 24/11/2016 DECRET nr. 986 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
3.DECRET 988 24/11/2016 DECRET nr. 988 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
4.DECRET 989 24/11/2016 DECRET nr. 989 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
5.DECRET 990 24/11/2016 DECRET nr. 990 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
6.DECRET 991 24/11/2016 DECRET nr. 991 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
7.DECRET 992 24/11/2016 DECRET nr. 992 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
8.DECRET 993 24/11/2016 DECRET nr. 993 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
9.DECRET 994 24/11/2016 DECRET nr. 994 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
10.DECRET 995 24/11/2016 DECRET nr. 995 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
11.DECRET 996 24/11/2016 DECRET nr. 996 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
12.DECRET 997 24/11/2016 DECRET nr. 997 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
13.DECRET 998 24/11/2016 DECRET nr. 998 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
14.DECRET 999 24/11/2016 DECRET nr. 999 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
15.DECRET 1000 24/11/2016 DECRET nr. 1.000 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
16.DECRET 1001 24/11/2016 DECRET nr. 1.001 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
17.DECRET 1002 24/11/2016 DECRET nr. 1.002 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
18.DECRET 1003 24/11/2016 DECRET nr. 1.003 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
19.DECRET 1004 24/11/2016 DECRET nr. 1.004 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
20.DECRET 1005 24/11/2016 DECRET nr. 1.005 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
21.DECRET 1006 24/11/2016 DECRET nr. 1.006 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
22.DECRET 1007 24/11/2016 DECRET nr. 1.007 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
23.DECRET 1008 24/11/2016 DECRET nr. 1.008 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
24.DECRET 1009 24/11/2016 DECRET nr. 1.009 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
25.DECRET 1010 24/11/2016 DECRET nr. 1.010 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
26.DECRET 1011 24/11/2016 DECRET nr. 1.011 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
27.DECRET 1012 24/11/2016 DECRET nr. 1.012 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
28.DECRET 1013 24/11/2016 DECRET nr. 1.013 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
29.DECRET 1014 24/11/2016 DECRET nr. 1.014 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
30.DECRET 1015 24/11/2016 DECRET nr. 1.015 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
31.DECRET 1016 24/11/2016 DECRET nr. 1.016 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
32.DECRET 1017 24/11/2016 DECRET nr. 1.017 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
33.DECRET 1018 24/11/2016 DECRET nr. 1.018 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
34.DECRET 1019 24/11/2016 DECRET nr. 1.019 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
35.DECRET 1020 24/11/2016 DECRET nr. 1.020 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
36.DECRET 1021 24/11/2016 DECRET nr. 1.021 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
37.DECRET 1022 24/11/2016 DECRET nr. 1.022 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
38.DECRET 1023 24/11/2016 DECRET nr. 1.023 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
39.DECRET 1024 24/11/2016 DECRET nr. 1.024 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
40.DECRET 1025 24/11/2016 DECRET nr. 1.025 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
41.DECRET 1026 24/11/2016 DECRET nr. 1.026 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
42.DECRET 1027 24/11/2016 DECRET nr. 1.027 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
43.DECRET 1028 24/11/2016 DECRET nr. 1.028 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
44.
RECTIFICARE 3062 09/11/2009
RECTIFICARE nr. 3.062/C din 9 noiembrie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.062/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
45.
RECTIFICARE 39 17/10/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 17 octombrie 2016referitoare la Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 912 02/11/2016
ORDIN nr. 912 din 2 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1059 07/06/2016
ORDIN nr. 1.059 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
2.
ORDIN 932 14/11/2016
ORDIN nr. 932 din 14 noiembrie 2016pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
3.
RECTIFICARE 114 04/11/2016
RECTIFICARE nr. 114 din 4 noiembrie 2016referitoare la Decizia nr. 114/2016 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
4.
ORDIN 77 09/11/2016
ORDIN nr. 77 din 9 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1416 16/11/2016
ORDIN nr. 1.416 din 16 noiembrie 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
6.REZOLUŢIE 386 21/11/2014 REZOLUŢIE MSC.386(94) din 21 noiembrie 2014Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
7.ORD DE URGENŢĂ 85 23/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
8.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENT din 21 noiembrie 2014la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
9.
ORDIN 87 22/11/2016
ORDIN nr. 87 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 965 23/05/2016
ORDIN nr. 965 din 23 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău şi ale rezervaţiilor incluse EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016
2.DECIZIE 513 05/07/2016 DECIZIE nr. 513 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 8 17/11/2016 REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 871 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 871 din 23 noiembrie 2016privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 25 noiembrie 2016
1.
LEGE 234 24/11/2016
LEGE nr. 234 din 24 noiembrie 2016pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
2.DECRET 980 23/11/2016 DECRET nr. 980 din 23 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
3.
LEGE 235 24/11/2016
LEGE nr. 235 din 24 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
4.DECRET 981 23/11/2016 DECRET nr. 981 din 23 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 862 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 862 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 875 25/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 875 din 25 noiembrie 2016privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
7.
ORDIN 100 25/11/2016
ORDIN nr. 100 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
8.
ORDIN 97 25/11/2016
ORDIN nr. 97 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
9.
ORDIN 101 25/11/2016
ORDIN nr. 101 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
10.
ORDIN 98 25/11/2016
ORDIN nr. 98 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
11.
ORDIN 188 25/11/2016
ORDIN nr. 188 din 25 noiembrie 2016pentru aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane, necesare operaţionalizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
12.
ORDIN 250 24/11/2016
ORDIN nr. 250 din 24 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
13.
ORDIN 99 25/11/2016
ORDIN nr. 99 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 3396 18/11/2016
ORDIN nr. 3.396 din 18 noiembrie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 845 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 845 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
3.DECRET 985 24/11/2016 DECRET nr. 985 din 24 noiembrie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
4.
ORDIN 187 25/11/2016
ORDIN nr. 187 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea pct. 6 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2016 privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
5.
ORDIN 3949 10/11/2016
ORDIN nr. 3.949/C din 10 noiembrie 2016pentru aprobarea normelor privind asigurarea gratuită de către administraţia locului de deţinere a unui număr de ziare sau publicaţii EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
6.
LEGE 233 24/11/2016
LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016privind parteneriatul public-privat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
7.DECRET 979 23/11/2016 DECRET nr. 979 din 23 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind parteneriatul public-privat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 89 22/11/2016
ORDIN nr. 89 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
2.
ORDIN 90 22/11/2016
ORDIN nr. 90 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
3.
ORDIN 91 22/11/2016
ORDIN nr. 91 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
4.
ORDIN 92 22/11/2016
ORDIN nr. 92 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
5.
ORDIN 93 22/11/2016
ORDIN nr. 93 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
6.
ORDIN 94 22/11/2016
ORDIN nr. 94 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
7.
ORDIN 95 22/11/2016
ORDIN nr. 95 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
8.
ORDIN 96 22/11/2016
ORDIN nr. 96 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1182 27/06/2016
ORDIN nr. 1.182 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
2.DECIZIE 1171 21/11/2016 DECIZIE nr. 1.171 din 21 noiembrie 2016pentru stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
3.DECIZIE 120 18/11/2016 DECIZIE nr. 120 din 18 noiembrie 2016privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
4.DECIZIE 784 26/10/2016 DECIZIE nr. 784/A din 26 octombrie 2016privind admiterea apelurilor formulate împotriva Hotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IV-A CIVILĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1197 26/06/2016
ORDIN nr. 1.197 din 26 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
2.
ORDIN 2222 18/11/2016
ORDIN nr. 2.222 din 18 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 18/11/2016 REGULAMENT din 18 noiembrie 2016de atestare a producătorilor din industria mobilei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
4.DECIZIE 461 28/06/2016 DECIZIE nr. 461 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală şi ale art. 308 alin. (1) raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 861 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 861 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 2623 08/11/2016
ORDIN nr. 2.623 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1307 17/11/2016
ORDIN nr. 1.307 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
3.
ORDIN 766 29/09/2016
ORDIN nr. 766 din 29 septembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
4.
ORDIN 2058 18/10/2016
ORDIN nr. 2.058 din 18 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
5.DECIZIE 365 24/11/2016 DECIZIE nr. 365 din 24 noiembrie 2016privind împuternicirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
6.
ORDIN 3934 21/11/2016
ORDIN nr. 3.934 din 21 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea, Str. Armatei Române nr. 4, oraşul Oradea, judeţul Bihor, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
7.DECIZIE 27 10/10/2016 DECIZIE nr. 27 din 10 octombrie 2016privind dezlegarea unei chestiuni de drept, "Dacă, în sensul art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), se poate considera că o unitate administrativ-teritorială care contractează lucrări de construcţii pentru obiective finanţate din bugetul de stat şi cu aplicarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, obiective utilizate ulterior pentru realizarea de operaţiuni impozabile, acţionează de manieră independentă, având calitatea de persoană impozabilă cu drept de deducere a T.V.A. aferentă lucrărilor în cauză" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1242 30/06/2016
ORDIN nr. 1.242 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0121 Muntele Vulcan EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 88 22/11/2016
ORDIN nr. 88 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 noiembrie 2016
3.
ORDIN 264 17/11/2016
ORDIN nr. 264 din 17 noiembrie 2016privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 93/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 noiembrie 2016
1.DECRET 975 23/11/2016 DECRET nr. 975 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
2.DECRET 976 23/11/2016 DECRET nr. 976 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
3.DECRET 977 23/11/2016 DECRET nr. 977 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
4.DECRET 978 23/11/2016 DECRET nr. 978 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
5.DECRET 982 23/11/2016 DECRET nr. 982 din 23 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
6.DECRET 983 23/11/2016 DECRET nr. 983 din 23 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
7.DECRET 984 23/11/2016 DECRET nr. 984 din 23 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 48 22/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 48 din 22 noiembrie 2016privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
9.DECIZIE 599 20/09/2016 DECIZIE nr. 599 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) şi (8), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
10.DECIZIE 22 26/09/2016 DECIZIE nr. 22 din 26 septembrie 2016privind interpretarea dispoziţiilor art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată (în forma de la data intrării în vigoare a Legii nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991) EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
1.
ORDIN 964 24/11/2016
ORDIN nr. 964 din 24 noiembrie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0047 Creasta Nemirei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5622 25/10/2016
ORDIN nr. 5.622 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Piatra-Neamţ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5623 25/10/2016
ORDIN nr. 5.623 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Zalău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5624 25/10/2016
ORDIN nr. 5.624 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Fălticeni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
5.
ORDIN 5625 25/10/2016
ORDIN nr. 5.625 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
6.
ORDIN 2153 03/11/2016
ORDIN nr. 2.153 din 3 noiembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
7.GHID 03/11/2016 GHID DE FINANŢARE din 3 noiembrie 2016a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
1.
ORDIN 130 08/11/2016
ORDIN nr. M.130 din 8 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 134 16/11/2016
ORDIN nr. M.134 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 16/11/2016 REGULAMENT din 16 noiembrie 2016de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1326 21/11/2016
ORDIN nr. 1.326 din 21 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 142/2016 privind aprobarea Planului de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenţei şi atribuţiilor Grupului decizional instituţional şi a componenţei şi atribuţiilor grupurilor tehnice interinstituţionale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
1.
LEGE 231 22/11/2016
LEGE nr. 231 din 22 noiembrie 2016privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
2.DECRET 971 21/11/2016 DECRET nr. 971 din 21 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
3.DECIZIE 361 23/11/2016 DECIZIE nr. 361 din 23 noiembrie 2016privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 864 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 864 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
5.SCHEMĂ 16/11/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 noiembrie 2016pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (Anexa nr. 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
6.PROCEDURĂ 16/11/2016 PROCEDURĂ din 16 noiembrie 2016de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (Anexa nr. 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
7.DECIZIE 362 23/11/2016 DECIZIE nr. 362 din 23 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Mihai-Cristian Mărculescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
8.DECIZIE 363 23/11/2016 DECIZIE nr. 363 din 23 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Cătălin Gâdici din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
9.DECIZIE 364 23/11/2016 DECIZIE nr. 364 din 23 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Marius-Haientz Patriche din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
10.
ORDIN 1423 17/11/2016
ORDIN nr. 1.423 din 17 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 869 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 869 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 855 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 855 din 16 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1100 10/11/2016
ORDIN nr. 1.100 din 10 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 81 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 863 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 863 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 851 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 851 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
6.PROTOCOL 31/05/2016 PROTOCOL din 31 mai 2016între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 1061 07/06/2016
ORDIN nr. 1.061 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
8.
ORDIN 1101 10/11/2016
ORDIN nr. 1.101 din 10 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
1.
ORDIN 2162 15/11/2016
ORDIN nr. 2.162 din 15 noiembrie 2016privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5616 25/10/2016
ORDIN nr. 5.616 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Europeană Bucureşti" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5617 25/10/2016
ORDIN nr. 5.617 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5618 25/10/2016
ORDIN nr. 5.618 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din municipiul Marghita EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
5.
ORDIN 5619 25/10/2016
ORDIN nr. 5.619 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Călăraşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
6.
ORDIN 5620 25/10/2016
ORDIN nr. 5.620 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Tecuci EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 5621 25/10/2016
ORDIN nr. 5.621 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Aprendis" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 47 21/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 47 din 21 noiembrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 43/2016 privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 827 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 827 din 9 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
10.
ORDIN 82 16/11/2016
ORDIN nr. 82 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
11.
ORDIN 80 16/11/2016
ORDIN nr. 80 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
12.
ORDIN 83 16/11/2016
ORDIN nr. 83 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
13.
ORDIN 81 16/11/2016
ORDIN nr. 81 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
14.
ORDIN 84 16/11/2016
ORDIN nr. 84 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
15.
LEGE 225 17/11/2016
LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
16.DECRET 965 17/11/2016 DECRET nr. 965 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 858 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 858 din 16 noiembrie 2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Harghita, Constanţa, Suceava şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1057 07/06/2016
ORDIN nr. 1.057 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca şi al rezervaţiilor naturale Pădurea Bălteni şi Pădurea Hârboanca EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5626 25/10/2016
ORDIN nr. 5.626 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Universul Copilăriei" din localitatea Moşoaia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5627 25/10/2016
ORDIN nr. 5.627 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Licuricii" din localitatea Topoloveni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
5.
ORDIN 5628 25/10/2016
ORDIN nr. 5.628 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană "Fridolin" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
6.
ORDIN 5629 25/10/2016
ORDIN nr. 5.629 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Eurokid" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 5630 25/10/2016
ORDIN nr. 5.630 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Căsuţa Piticilor" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
8.
ORDIN 5631 25/10/2016
ORDIN nr. 5.631 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Bentipami" din municipiul Baia Mare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
9.
ORDIN 5632 25/10/2016
ORDIN nr. 5.632 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maria Clara Kindergarten" din municipiul Sibiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
10.
ORDIN 5633 25/10/2016
ORDIN nr. 5.633 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Licurici" din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
11.
ORDIN 5634 25/10/2016
ORDIN nr. 5.634 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Mangalia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
12.
ORDIN 5635 25/10/2016
ORDIN nr. 5.635 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Copil Dorit" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
13.
ORDIN 5636 25/10/2016
ORDIN nr. 5.636 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
14.
ORDIN 5637 25/10/2016
ORDIN nr. 5.637 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Just 4 Kids" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
15.
ORDIN 79 16/11/2016
ORDIN nr. 79 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea clasificării unităţilor generatoare şi a centralelor electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
16.HOTĂRÂRE 853 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 853 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
17.HOTĂRÂRE 854 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 854 din 16 noiembrie 2016privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
18.HOTĂRÂRE 856 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
19.MEMORANDUM 05/07/2016 MEMORANDUM din 5 iulie 2016de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
20.HOTĂRÂRE 857 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 857 din 16 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
21.
ORDIN 5608 25/10/2016
ORDIN nr. 5.608 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
1.DECIZIE 31 17/10/2016 DECIZIE nr. 31 din 17 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 18^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
2.
LEGE 219 17/11/2016
LEGE nr. 219 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
3.DECRET 959 16/11/2016 DECRET nr. 959 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
4.
ORDIN 321 18/11/2016
ORDIN nr. 321 din 18 noiembrie 2016privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
5.
ORDIN 656 31/03/2016
ORDIN nr. 656 din 31 martie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0225 Seaca - Optăşani EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
6.
ORDIN 1189 18/10/2016
ORDIN nr. 1.189 din 18 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 94,4% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 2646 10/11/2016
ORDIN nr. 2.646 din 10 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 94,4% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
8.
ORDIN 2091 26/10/2016
ORDIN nr. 2.091 din 26 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 94,4% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
1.
RECTIFICARE 719 28/09/2016
RECTIFICARE nr. 719 din 28 septembrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
2.
ORDIN 180 22/11/2016
ORDIN nr. 180 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru suspendarea temporară a aplicabilităţii anumitor dispoziţii din cuprinsul acestuia EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 80 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 860 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 860 din 16 noiembrie 2016privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
5.
LEGE 229 17/11/2016
LEGE nr. 229 din 17 noiembrie 2016privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 17 noiembrie 2016
6.DECRET 969 17/11/2016 DECRET nr. 969 din 17 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 17 noiembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 79 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 78 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1258 07/11/2016
ORDIN nr. 1.258 din 7 noiembrie 2016pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016
1.
LEGE 226 17/11/2016
LEGE nr. 226 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
2.DECRET 966 17/11/2016 DECRET nr. 966 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
3.
LEGE 228 17/11/2016
LEGE nr. 228 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav", şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
4.DECRET 968 17/11/2016 DECRET nr. 968 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav", şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
5.
LEGE 230 17/11/2016
LEGE nr. 230 din 17 noiembrie 2016pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Naţiunii Române" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
6.DECRET 970 17/11/2016 DECRET nr. 970 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Naţiunii Române" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
7.
ORDIN 1013 31/05/2016
ORDIN nr. 1.013 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0011 Pădurea Braniştea Catârilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
8.DECIZIE 624 26/10/2016 DECIZIE nr. 624 din 26 octombrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
1.DECIZIE 24 26/09/2016 DECIZIE nr. 24 din 26 septembrie 2016privind modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 3 alin. (3), art. 4, art. 9 şi art. 16 din Legea nr. 17/2014 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
2.
RECTIFICARE 39 17/10/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 17 octombrie 2016referitoare la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
3.
LEGE 224 17/11/2016
LEGE nr. 224 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
4.DECRET 964 17/11/2016 DECRET nr. 964 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1250 30/06/2016
ORDIN nr. 1.250 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 850 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 850 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 şi a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 şi, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
7.AMENDAMENT 5 10/02/2016 AMENDAMENT nr. 5 din 10 februarie 2016convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
8.AMENDAMENT 11/02/2016 AMENDAMENT din 11 februarie 2016pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
1.DECRET 973 21/11/2016 DECRET nr. 973 din 21 noiembrie 2016pentru numirea unui vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 21 noiembrie 2016
2.DECRET 974 21/11/2016 DECRET nr. 974 din 21 noiembrie 2016pentru numirea unui vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 21 noiembrie 2016
3.DECIZIE 431 21/06/2016 DECIZIE nr. 431 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 21 noiembrie 2016
4.DECIZIE 611 22/09/2016 DECIZIE nr. 611 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 21 noiembrie 2016
1.
ORDIN 967 10/11/2016
ORDIN nr. 967 din 10 noiembrie 2016privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1247 30/06/2016
ORDIN nr. 1.247 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
3.
LEGE 217 17/11/2016
LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2016privind diminuarea risipei alimentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
4.DECRET 957 16/11/2016 DECRET nr. 957 din 16 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind diminuarea risipei alimentare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
5.
LEGE 221 17/11/2016
LEGE nr. 221 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
6.DECRET 961 16/11/2016 DECRET nr. 961 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
7.
LEGE 222 17/11/2016
LEGE nr. 222 din 17 noiembrie 2016privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
8.DECRET 962 16/11/2016 DECRET nr. 962 din 16 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
9.
LEGE 223 17/11/2016
LEGE nr. 223 din 17 noiembrie 2016pentru instituirea Zilei Limbii Turce EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
10.DECRET 963 16/11/2016 DECRET nr. 963 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Turce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
11.
ORDIN 1270 13/10/2016
ORDIN nr. 1.270 din 13 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
12.
RECTIFICARE 796 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 796 din 26 octombrie 2016referitoare la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 796/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
13.
ORDIN 136 17/11/2016
ORDIN nr. M.136 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
14.
ORDIN 2622 08/11/2016
ORDIN nr. 2.622 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
15.
ORDIN 2083 24/10/2016
ORDIN nr. 2.083 din 24 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
16.
LEGE 227 17/11/2016
LEGE nr. 227 din 17 noiembrie 2016privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
17.DECRET 967 17/11/2016 DECRET nr. 967 din 17 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 848 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 848 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1170 27/06/2016
ORDIN nr. 1.170 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
3.
ORDIN 3848 07/11/2016
ORDIN nr. 3.848/C din 7 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor privind articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului de deţinere EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5086 31/08/2016
ORDIN nr. 5.086 din 31 august 2016pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
5.
ORDIN 86 16/11/2016
ORDIN nr. 86 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea Convenţiei-cadru încheiate între operatorul de transport şi de sistem şi participanţii la tranzacţionarea gazelor naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
6.METODOLOGIE 31/08/2016 METODOLOGIE-CADRU din 31 august 2016privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
1.
ORDIN 922 17/05/2016
ORDIN nr. 922 din 17 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1412 01/11/2016
ORDIN nr. 1.412 din 1 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.293/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Vrancea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1422 07/11/2016
ORDIN nr. 1.422 din 7 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 852 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 852 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 noiembrie 2016
1.DECRET 953 16/11/2016 DECRET nr. 953 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
2.DECRET 954 16/11/2016 DECRET nr. 954 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
3.DECRET 955 16/11/2016 DECRET nr. 955 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
4.DECRET 956 16/11/2016 DECRET nr. 956 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
5.DECIZIE 360 18/11/2016 DECIZIE nr. 360 din 18 noiembrie 2016pentru numirea doamnei Alina Seghedi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
6.
LEGE 218 17/11/2016
LEGE nr. 218 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
7.DECRET 958 16/11/2016 DECRET nr. 958 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
8.
LEGE 220 17/11/2016
LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
9.DECRET 960 16/11/2016 DECRET nr. 960 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
10.DECRET 943 16/11/2016 DECRET nr. 943 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
11.DECRET 944 16/11/2016 DECRET nr. 944 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
12.DECRET 945 16/11/2016 DECRET nr. 945 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
13.
ORDIN 177 16/11/2016
ORDIN nr. 177 din 16 noiembrie 2016privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
14.DECRET 946 16/11/2016 DECRET nr. 946 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
15.DECRET 947 16/11/2016 DECRET nr. 947 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
16.DECRET 948 16/11/2016 DECRET nr. 948 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
17.CIRCULARĂ 21 11/11/2016 CIRCULARĂ nr. 21 din 11 noiembrie 2016privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
18.
ORDIN 1986 02/11/2016
ORDIN nr. 1.986 din 2 noiembrie 2016pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
19.PROGRAM 11/10/2016 PROGRAM DE COOPERARE din 11 octombrie 2016în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
20.DECRET 949 16/11/2016 DECRET nr. 949 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
21.DECRET 950 16/11/2016 DECRET nr. 950 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
22.DECRET 951 16/11/2016 DECRET nr. 951 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
23.DECRET 952 16/11/2016 DECRET nr. 952 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
24.
RECTIFICARE 332 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 332 din 26 octombrie 2016referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 332/2016 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
25.
RECTIFICARE 1210 20/10/2016
RECTIFICARE nr. 1.210 din 20 octombrie 2016referitoare la Ordinul nr. 1.210/2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1093 10/06/2016
ORDIN nr. 1.093 din 10 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 18 noiembrie 2016
2.DECIZIE 18 27/09/2016 DECIZIE nr. 18 din 27 septembrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 280^1 din Legea nr. 31/1990, în sensul de a se lămuri dacă este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 18 noiembrie 2016
3.
ORDIN 2082 28/10/2016
ORDIN nr. 2.082 din 28 octombrie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 18 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 834 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 834 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 835 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 835 din 9 noiembrie 2016privind înscrierea imobilului 714 Braşov în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 840 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 840 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 841 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 841 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 837 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 837 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 838 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 838 din 9 noiembrie 2016privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 839 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 839 din 9 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 842 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 842 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 843 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 843 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
10.
ORDIN 965 08/11/2016
ORDIN nr. 965 din 8 noiembrie 2016pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre privind eticheta oficială de pe ambalajele de seminţe EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
1.ANEXĂ 16/11/2016 ANEXE din 16 noiembrie 2016la Ordinul nr. 177/2016 (Anexele nr. 1-26) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 bis din 18 noiembrie 2016
1.DECIZIE 359 17/11/2016 DECIZIE nr. 359 din 17 noiembrie 2016pentru numirea domnului Erwin Simsensohn în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
2.
ORDIN 776 10/11/2016
ORDIN nr. 776 din 10 noiembrie 2016pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
3.
ORDIN 777 10/11/2016
ORDIN nr. 777 din 10 noiembrie 2016pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 846 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 846 din 16 noiembrie 2016privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1413 01/11/2016
ORDIN nr. 1.413 din 1 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.179/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 847 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 847 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 849 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 849 din 16 noiembrie 2016privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 45 15/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 45 din 15 noiembrie 2016privind unele măsuri pentru buna funcţionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la secţiile de votare din străinătate organizate pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
2.DECIZIE 483 30/06/2016 DECIZIE nr. 483 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 478 alin. (2) şi (3), art. 482 lit. h) şi art. 484 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 46 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 46 din 16 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
4.DECIZIE 358 17/11/2016 DECIZIE nr. 358 din 17 noiembrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Robert Berezovski a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
5.
ORDIN 2177 09/11/2016
ORDIN nr. 2.177 din 9 noiembrie 2016privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
6.DECIZIE 20 11/10/2016 DECIZIE nr. 20 din 11 octombrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă "în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră şi de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracţiuni prevăzute de art. 213 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau două infracţiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) din Codul penal şi art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1220 29/06/2016
ORDIN nr. 1.220 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1283 11/11/2016
ORDIN nr. 1.283 din 11 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1206 26/09/2016
ORDIN nr. 1.206 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016
4.
ORDIN 901 31/10/2016
ORDIN nr. 901 din 31 octombrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016
1.
ORDIN 133 10/11/2016
ORDIN nr. M.133 din 10 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 17 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1011 31/05/2016
ORDIN nr. 1.011 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0140 Pădurea Călugărească EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 17 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5382 29/09/2016
ORDIN nr. 5.382 din 29 septembrie 2016privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 17 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1159 24/06/2016
ORDIN nr. 1.159 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Borca EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
2.
LEGE 205 07/11/2016
LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2016pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
3.ACORD 21/05/2014 ACORD din 21 mai 2014privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
4.DECRET 920 04/11/2016 DECRET nr. 920 din 4 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
5.
ORDIN 941 14/11/2016
ORDIN nr. 941 din 14 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
6.
ORDIN 5693 02/11/2016
ORDIN nr. 5.693 din 2 noiembrie 2016privind aprobarea componenţei Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
7.PR-
LEGE 979 13/10/2016 PROIECT DE
LEGE nr. 979 din 13 octombrie 2016privind modificarea art. 44 alin. (2) teza a II-a din Constituţia României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
8.
ORDIN 5712 04/11/2016
ORDIN nr. 5.712 din 4 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
9.REGULAMENT 04/11/2016 REGULAMENT din 4 noiembrie 2016de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
1.
RECTIFICARE 719 28/09/2016
RECTIFICARE nr. 719 din 28 septembrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
2.
ORDIN 180 22/11/2016
ORDIN nr. 180 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru suspendarea temporară a aplicabilităţii anumitor dispoziţii din cuprinsul acestuia EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 80 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 860 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 860 din 16 noiembrie 2016privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
5.
LEGE 229 17/11/2016
LEGE nr. 229 din 17 noiembrie 2016privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 17 noiembrie 2016
6.DECRET 969 17/11/2016 DECRET nr. 969 din 17 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 17 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 161 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 161 din 7 noiembrie 2016privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului European al Comunicaţiilor Electronice (reformare) COM (2016) 590 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
2.DECIZIE 585 13/09/2016 DECIZIE nr. 585 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
3.
ORDIN 626 29/03/2016
ORDIN nr. 626 din 29 martie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0168 Pădurea Sarului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
4.DECIZIE 588 13/09/2016 DECIZIE nr. 588 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 17, art. 21 alin. (6) şi (7), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (2)-(4), art. 25, art. 26, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 833 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 833 din 9 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
1.DECIZIE 356 16/11/2016 DECIZIE nr. 356 din 16 noiembrie 2016privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
2.DECIZIE 357 16/11/2016 DECIZIE nr. 357 din 16 noiembrie 2016privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1357 28/10/2016
ORDIN nr. 1.357 din 28 octombrie 2016pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
4.
ORDIN 2950 14/11/2016
ORDIN nr. 2.950 din 14 noiembrie 2016pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1392 09/11/2016
ORDIN nr. 1.392 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
6.
ORDIN 1531 28/07/2016
ORDIN nr. 1.531 din 28 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaş şi ROSCI0390 Sărăturile Diniaş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 99 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 99 din 7 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1640 12/08/2016
ORDIN nr. 1.640 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
2.DECIZIE 485 30/06/2016 DECIZIE nr. 485 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblu, precum şi a prevederilor art. 14 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
3.DECIZIE 524 05/07/2016 DECIZIE nr. 524 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
4.
LEGE 204 07/11/2016
LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2016privind ratificarea Acordului dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
5.ACORD 18/11/2015 ACORD din 18 noiembrie 2015între România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
6.DECRET 919 04/11/2016 DECRET nr. 919 din 4 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 77 09/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
2.
ORDIN 625 29/03/2016
ORDIN nr. 625 din 29 martie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0183 Pădurea Vlădila EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1403 11/11/2016
ORDIN nr. 1.403 din 11 noiembrie 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la regula 12 din anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.266(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
4.REZOLUŢIE 266 15/05/2015 REZOLUŢIA MEPC.266(68) din 15 mai 2015privind amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
5.AMENDAMENT 15/05/2015 AMENDAMENTE din 15 mai 2015la regula 12 din anexa I la MARPOL EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 830 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 830 din 9 noiembrie 2016pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
7.PROGRAM 09/11/2016 PROGRAM NAŢIONAL din 9 noiembrie 2016de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016 bun
1.
ORDIN 1557 29/07/2016
ORDIN nr. 1.557 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereţii calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 15 noiembrie 2016
2.DECIZIE 594 14/09/2016 DECIZIE nr. 594 din 14 septembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi 2 din Legea pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 15 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 832 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 832 din 9 noiembrie 2016privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 15 noiembrie 2016
4.
ORDIN 2632 08/11/2016
ORDIN nr. 2.632 din 8 noiembrie 2016pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 15 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 3 16/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 septembrie 2016pentru modificarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016
2.DECIZIE 595 20/09/2016 DECIZIE nr. 595 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016
3.
ORDIN 3896 08/11/2016
ORDIN nr. 3.896 din 8 noiembrie 2016privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 844 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 844 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016
1.
LEGE 216 14/11/2016
LEGE nr. 216 din 14 noiembrie 2016privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
2.DECRET 942 14/11/2016 DECRET nr. 942 din 14 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1414 01/11/2016
ORDIN nr. 1.414 din 1 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.140/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1420 02/11/2016
ORDIN nr. 1.420 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1553 29/07/2016
ORDIN nr. 1.553 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheş şi ROSCI0384 Râul Târnava Mică EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
6.DECIZIE 355 15/11/2016 DECIZIE nr. 355 din 15 noiembrie 2016pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE (R) 676 04/10/2007 HOTĂRÂRE nr. 676 din 4 octombrie 2007 (*republicată*)pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor*) EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
8.REGULAMENT (R) 04/10/2007 REGULAMENT din 4 octombrie 2007 (*republicat*)privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1432 11/07/2016
ORDIN nr. 1.432 din 11 iulie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 15 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1255 07/11/2016
ORDIN nr. 1.255 din 7 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 15 noiembrie 2016
3.NORMĂ 07/11/2016 NORME din 7 noiembrie 2016privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 15 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 158 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 158 din 7 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) 2015/1017 în ceea ce priveşte prelungirea duratei Fondului european pentru investiţii strategice şi introducerea unor îmbunătăţiri tehnice ale fondului şi ale Platformei europene de consiliere în materie de investiţii - COM (2016) 597 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 159 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 159 din 7 noiembrie 2016privind Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor şi altor obiecte protejate prin drepturi de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională COM (2016) 596 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 160 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 160 din 7 noiembrie 2016privind Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune şi ţările terţe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere şi altor obiecte ale protecţiei prin drepturi de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate COM (2016) 595 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
4.DECIZIE 441 21/06/2016 DECIZIE nr. 441 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
5.DECIZIE 704 11/10/2016 DECIZIE nr. 704 din 11 octombrie 2016privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
6.DECIZIE 25 10/10/2016 DECIZIE nr. 25 din 10 octombrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
1.DECIZIE 525 05/06/2016 DECIZIE nr. 525 din 5 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) teza a doua şi ale art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
2.
LEGE 215 11/11/2016
LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2016privind ceremoniile oficiale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
3.DECRET 939 11/11/2016 DECRET nr. 939 din 11 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind ceremoniile oficiale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1239 30/06/2016
ORDIN nr. 1.239 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0202 Silvostepa Olteniei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
5.DECRET 940 11/11/2016 DECRET nr. 940 din 11 noiembrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
6.DECRET 941 11/11/2016 DECRET nr. 941 din 11 noiembrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 44 10/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 44 din 10 noiembrie 2016privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
1.DECRET 937 11/11/2016 DECRET nr. 937 din 11 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 14 noiembrie 2016
2.DECRET 938 11/11/2016 DECRET nr. 938 din 11 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 14 noiembrie 2016
3.
ORDIN 3249 03/11/2016
ORDIN nr. 3.249 din 3 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 14 noiembrie 2016
1.
ORDIN 2902 04/11/2016
ORDIN nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
2.DECIZIE 14 26/09/2016 DECIZIE nr. 14 din 26 septembrie 2016privind recursul în interesul legii referitor la admisibilitatea sau inadmisibilitatea administrării mijlocului de probă reprezentat de înscrisuri în procedura instituită de art. 341 din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL lEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 1309 27/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 27 octombrie 2016pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
4.
LEGE 209 09/11/2016
LEGE nr. 209 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
5.DECRET 931 08/11/2016 DECRET nr. 931 din 8 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
6.
LEGE 210 09/11/2016
LEGE nr. 210 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
7.DECRET 932 08/11/2016 DECRET nr. 932 din 8 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
8.
LEGE 211 09/11/2016
LEGE nr. 211 din 9 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
9.DECRET 933 08/11/2016 DECRET nr. 933 din 8 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
10.
LEGE 212 09/11/2016
LEGE nr. 212 din 9 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
11.DECRET 934 08/11/2016 DECRET nr. 934 din 8 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
12.
ORDIN 1219 29/06/2016
ORDIN nr. 1.219 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe şi ROSCI0067 Deniz Tepe şi al rezervaţiei naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
13.
ORDIN 1415 01/11/2016
ORDIN nr. 1.415 din 1 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
1.DECIZIE 353 11/11/2016 DECIZIE nr. 353 din 11 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Vasile Daniel din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 11 noiembrie 2016
2.DECIZIE 354 11/11/2016 DECIZIE nr. 354 din 11 noiembrie 2016privind numirea doamnei Ionelia Claudia Grosu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 11 noiembrie 2016
3.DECIZIE 482 30/06/2016 DECIZIE nr. 482 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 478 alin. (4), art. 484 alin. (2), art. 486 alin. (2) şi art. 488 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 11 noiembrie 2016
4.DECIZIE 507 05/07/2016 DECIZIE nr. 507 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 şi ale art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 11 noiembrie 2016
1.
LEGE 207 08/11/2016
LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2016privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
2.DECRET 927 07/11/2016 DECRET nr. 927 din 7 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
3.
LEGE 214 09/11/2016
LEGE nr. 214 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
4.DECRET 936 08/11/2016 DECRET nr. 936 din 8 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
5.
ORDIN 129 07/11/2016
ORDIN nr. M.129 din 7 noiembrie 2016privind stabilirea datelor publice obţinute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziţia utilizatorilor, a activităţilor hidrografice, cartografice şi de publicare ce se pot desfăşura contra cost, precum şi a tarifelor aferente acestora EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
6.
LEGE 213 09/11/2016
LEGE nr. 213 din 9 noiembrie 2016privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
7.DECRET 935 08/11/2016 DECRET nr. 935 din 8 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 831 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 831 din 9 noiembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
9.
ORDIN 78 09/11/2016
ORDIN nr. 78 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
10.
RECTIFICARE 910 02/11/2016
RECTIFICARE nr. 910 din 2 noiembrie 2016referitoare la Decretul nr. 910/2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1014 31/05/2016
ORDIN nr. 1.014 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0239 Târnovu Mare-Latoriţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1389 25/10/2016
ORDIN nr. 1.389 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Văculeşti din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1390 25/10/2016
ORDIN nr. 1.390 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din judeţul Sălaj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1391 25/10/2016
ORDIN nr. 1.391 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sărmaşu din judeţul Mureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1393 25/10/2016
ORDIN nr. 1.393 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
6.DECIZIE 1 19/03/2016 DECIZIE nr. 1/1 din 19 martie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
1.DECIZIE 450 28/06/2016 DECIZIE nr. 450 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) şi ale art. 504 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 811 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 811 din 2 noiembrie 2016privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1206 29/06/2016
ORDIN nr. 1.206 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
4.DECIZIE 451 28/06/2016 DECIZIE nr. 451 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 229 alin. (3) lit. a) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
5.DECIZIE 453 28/06/2016 DECIZIE nr. 453 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
6.DECIZIE 597 28/09/2016 DECIZIE nr. 597 din 28 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 825 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 825 din 2 noiembrie 2016pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
8.PROTOCOL 31/05/2016 PROTOCOL din 31 mai 2016între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1346 06/07/2016
ORDIN nr. 1.346 din 6 iulie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1297 27/07/2016
ORDIN nr. 1.297 din 27 iulie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 noiembrie 2016
3.
ORDIN 2437 12/10/2016
ORDIN nr. 2.437 din 12 octombrie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 noiembrie 2016
1.DECIZIE 402 15/06/2016 DECIZIE nr. 402 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 12/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
2.DECIZIE 421 16/06/2016 DECIZIE nr. 421 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
3.
LEGE 201 04/11/2016
LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 2016privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
4.DECRET 915 03/11/2016 DECRET nr. 915 din 3 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 829 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 829 din 9 noiembrie 2016privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 819 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 819 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016
2.DECIZIE 526 05/07/2016 DECIZIE nr. 526 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 pct. 14 şi ale art. 130 alin. (2) lit. b) [pct. 11 şi pct. 14] din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016
3.DECIZIE 551 12/07/2016 DECIZIE nr. 551 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza finală şi ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1277 01/11/2016
ORDIN nr. 1.277 din 1 noiembrie 2016privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016
1.DECIZIE 12 23/05/2016 DECIZIE nr. 12 din 23 mai 2016privind examinarea recursului, având ca obiect posibilitatea constatării pe cale judiciară sau a obligării angajatorului la încadrarea activităţii desfăşurate în condiţii deosebite sau speciale de muncă, după 1 aprilie 2001 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1226 30/06/2016
ORDIN nr. 1.226 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0064 Lacurile Fălticeni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1915 28/10/2016
ORDIN nr. 1.915 din 28 octombrie 2016pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2016 şi la Chişinău la 17 octombrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 noiembrie 2016
4.ACORD 11/10/2016 ACORD din 11 octombrie 2016încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2016 şi la Chişinău la 17 octombrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 noiembrie 2016
1.DECRET 930 08/11/2016 DECRET nr. 930 din 8 noiembrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 120 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 120 din 7 noiembrie 2016privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2015 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 119 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 119 din 7 noiembrie 2016privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete parlamentare cu tema "Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele-ţintă" EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
4.DECIZIE 547 12/07/2016 DECIZIE nr. 547 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
5.
ORDIN 966 08/11/2016
ORDIN nr. 966 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
6.NORMĂ 08/11/2016 NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2016privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 755 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 755 din 12 octombrie 2016privind aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
2.DECIZIE 456 28/06/2016 DECIZIE nr. 456 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
3.DECIZIE 469 28/06/2016 DECIZIE nr. 469 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-215 şi ale art. 215^1 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
4.
ORDIN 651 03/11/2016
ORDIN nr. 651 din 3 noiembrie 2016privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
5.
ORDIN 2121 01/11/2016
ORDIN nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul silviculturii EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
1.DECIZIE 481 30/06/2016 DECIZIE nr. 481 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 9 noiembrie 2016
2.LISTĂ 09/11/2016 LISTĂ din 9 noiembrie 2016semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 9 noiembrie 2016
1.DECIZIE 427 21/06/2016 DECIZIE nr. 427 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 9 noiembrie 2016
2.DECIZIE 429 21/06/2016 DECIZIE nr. 429 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 9 noiembrie 2016
3.
LEGE 202 04/11/2016
LEGE nr. 202 din 4 noiembrie 2016privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 9 noiembrie 2016
4.DECRET 916 03/11/2016 DECRET nr. 916 din 3 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 9 noiembrie 2016
1.DECIZIE 23 26/09/2016 DECIZIE nr. 23 din 26 septembrie 2016privind interpretarea art. 1 alin. (1), (2) şi (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 9 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 806 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 806 din 26 octombrie 2016pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 şi 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
2.
LEGE 206 07/11/2016
LEGE nr. 206 din 7 noiembrie 2016pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
3.DECRET 921 04/11/2016 DECRET nr. 921 din 4 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
4.DECIZIE 509 05/07/2016 DECIZIE nr. 509 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 824 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 824 din 2 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
1.DECIZIE 557 12/07/2016 DECIZIE nr. 557 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 9 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5660 26/10/2016
ORDIN nr. 5.660 din 26 octombrie 2016privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 9 noiembrie 2016
3.METODOLOGIE 26/10/2016 METODOLOGIE din 26 octombrie 2016de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 9 noiembrie 2016
1.DECRET 929 08/11/2016 DECRET nr. 929 din 8 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
2.DECIZIE 271 04/11/2016 DECIZIE nr. 271 din 4 noiembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
3.METODOLOGIE 04/11/2016 METODOLOGIE din 4 noiembrie 2016de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 820 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 820 din 2 noiembrie 2016pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
5.AMENDAMENT 13/06/2016 AMENDAMENT din 13 iunie 2016prin schimbul de scrisori, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 821 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 821 din 2 noiembrie 2016pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2016 şi la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
7.AMENDAMENT 01/07/2016 AMENDAMENT din 1 iulie 2016convenit prin schimbul de scrisori, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 822 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 822 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 823 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 823 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 826 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 826 din 2 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
1.
ORDIN 886 24/10/2016
ORDIN nr. 886 din 24 octombrie 2016pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5435 06/10/2016
ORDIN nr. 5.435 din 6 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
3.
ORDIN 167 26/10/2016
ORDIN nr. 167 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
4.REGULAMENT 26/10/2016 REGULAMENT din 26 octombrie 2016de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
5.
ORDIN 2034 13/10/2016
ORDIN nr. 2.034 din 13 octombrie 2016privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
6.PROCEDURĂ 13/10/2016 PROCEDURĂ din 13 octombrie 2016de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
1.DECIZIE 351 08/11/2016 DECIZIE nr. 351 din 8 noiembrie 2016pentru numirea domnului Tudorel Roman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 8 noiembrie 2016
2.DECIZIE 352 08/11/2016 DECIZIE nr. 352 din 8 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Lucian Vărşăndan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 8 noiembrie 2016
3.
ORDIN 3006 21/10/2016
ORDIN nr. 3.006 din 21 octombrie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 8 noiembrie 2016
4.PROCEDURĂ 21/10/2016 PROCEDURĂ din 21 octombrie 2016de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 8 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1353 07/07/2016
ORDIN nr. 1.353 din 7 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici şi ale Rezervaţiilor Naturale Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari, cod 2.261, şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici, cod 2.262 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1392 25/10/2016
ORDIN nr. 1.392 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Parţa din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1394 25/10/2016
ORDIN nr. 1.394 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1395 25/10/2016
ORDIN nr. 1.395 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din judeţul Ilfov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
5.
ORDIN 76 02/11/2016
ORDIN nr. 76 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
6.
ORDIN 3140 31/10/2016
ORDIN nr. 3.140 din 31 octombrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
7.PROCEDURĂ 31/10/2016 PROCEDURĂ din 31 octombrie 2016de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
1.
LEGE 198 03/11/2016
LEGE nr. 198 din 3 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
2.DECRET 912 02/11/2016 DECRET nr. 912 din 2 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
3.
LEGE 203 07/11/2016
LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
4.DECRET 918 04/11/2016 DECRET nr. 918 din 4 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
5.DECRET 923 07/11/2016 DECRET nr. 923 din 7 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
6.DECRET 924 07/11/2016 DECRET nr. 924 din 7 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
7.DECRET 925 07/11/2016 DECRET nr. 925 din 7 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
8.DECRET 926 07/11/2016 DECRET nr. 926 din 7 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
9.
ORDIN 2580 02/11/2016
ORDIN nr. 2.580 din 2 noiembrie 2016privind blocarea resurselor economice aflate în custodia Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
10.DECIZIE 15 26/09/2016 DECIZIE nr. 15 din 26 septembrie 2016privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 12^1 din Legea nr. 506/2004 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
11.
ORDIN 1260 31/10/2016
ORDIN nr. 1.260 din 31 octombrie 2016privind modificarea anexei nr. 9 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 75 02/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 2 noiembrie 2016privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 76 02/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 1189 06/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.189 din 6 octombrie 2016pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016
4.DECIZIE 9 16/05/2016 DECIZIE nr. 9 din 16 mai 2016referitoare la recursul în interesul legii cu privire la încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă a activităţii desfăşurate anterior datei de 1 aprilie 2001 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016
1.DECIZIE 515 05/07/2016 DECIZIE nr. 515 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 7 noiembrie 2016
2.
ORDIN 2020 18/10/2016
ORDIN nr. 2.020 din 18 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 7 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 18/10/2016 REGULAMENT din 18 octombrie 2016privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 7 noiembrie 2016
1.
LEGE 199 04/11/2016
LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
2.DECRET 913 03/11/2016 DECRET nr. 913 din 3 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
3.
LEGE 200 04/11/2016
LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
4.DECRET 914 03/11/2016 DECRET nr. 914 din 3 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
5.DECRET 922 04/11/2016 DECRET nr. 922 din 4 noiembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 153 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 153 din 1 noiembrie 2016referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 816 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 816 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 154 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 154 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibile căi de urmat referitor la situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) COM (2016) 481 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 155 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 155 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă şi externă COM (2016) 416 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 156 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 156 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe COM (2016) 377 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 157 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 157 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 817 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 817 din 2 noiembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
13.HOTĂRÂRE 818 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 818 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
14.
ORDIN 1377 03/11/2016
ORDIN nr. 1.377 din 3 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
1.METODOLOGIE 15/09/2016 METODOLOGIE din 15 septembrie 2016de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
2.
ORDIN 251 01/11/2016
ORDIN nr. 251 din 1 noiembrie 2016privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1887 15/09/2016
ORDIN nr. 1.887 din 15 septembrie 2016privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
4.DECIZIE 2055 24/10/2016 DECIZIE nr. 2.055 din 24 octombrie 2016privind sancţionarea Societăţii INTERNATIONAL BROKER CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1249 02/11/2016
ORDIN nr. 1.249 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
6.DECIZIE 2072 27/10/2016 DECIZIE nr. 2.072 din 27 octombrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
7.DECIZIE 2073 27/10/2016 DECIZIE nr. 2.073 din 27 octombrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
8.
ORDIN 903 31/10/2016
ORDIN nr. 903 din 31 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
9.DECIZIE 114 04/11/2016 DECIZIE nr. 114 din 4 noiembrie 2016privind obligaţiile de transparenţă ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1240 30/06/2016
ORDIN nr. 1.240 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0059 Dealul Perchiu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 7 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 43 03/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 noiembrie 2016privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 7 noiembrie 2016
1.DECRET 910 02/11/2016 DECRET nr. 910 din 2 noiembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
2.DECRET 911 02/11/2016 DECRET nr. 911 din 2 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
3.DECRET 917 03/11/2016 DECRET nr. 917 din 3 noiembrie 2016pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
4.DECIZIE 346 04/11/2016 DECIZIE nr. 346 din 4 noiembrie 2016privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Leahu, secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
5.DECIZIE 347 04/11/2016 DECIZIE nr. 347 din 4 noiembrie 2016pentru numirea doamnei Niculina Tâlvăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
6.DECIZIE 348 04/11/2016 DECIZIE nr. 348 din 4 noiembrie 2016pentru eliberarea domnului Petre-Dragoş Voinescu din funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
7.DECIZIE 434 21/06/2016 DECIZIE nr. 434 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
8.DECIZIE 349 04/11/2016 DECIZIE nr. 349 din 4 noiembrie 2016privind numirea, prin detaşare, a domnului Petre-Dragoş Voinescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
9.DECIZIE 350 04/11/2016 DECIZIE nr. 350 din 4 noiembrie 2016pentru numirea doamnei Carmen-Elena Tatu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
10.DECIZIE 593 14/09/2016 DECIZIE nr. 593 din 14 septembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (1^1)] din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
11.
ORDIN 171 03/11/2016
ORDIN nr. 171 din 3 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1215 29/06/2016
ORDIN nr. 1.215 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sărat EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1379 21/10/2016
ORDIN nr. 1.379 din 21 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Constantin Daicoviciu din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
3.DECIZIE 514 05/07/2016 DECIZIE nr. 514 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
4.DECIZIE 572 12/07/2016 DECIZIE nr. 572 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
5.DECIZIE 17 27/09/2016 DECIZIE nr. 17 din 27 septembrie 2016privind dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: "în aplicarea art. 8 din Legea nr. 255/2013 şi art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, care este calea de atac (recurs, apel, contestaţie) împotriva încheierii de şedinţă prin care instanţa de fond respinge, ca inadmisibile, cererile de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unor excepţii de neconstituţionalitate" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
1.DECRET 902 02/11/2016 DECRET nr. 902 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
2.DECRET 903 02/11/2016 DECRET nr. 903 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
3.DECRET 904 02/11/2016 DECRET nr. 904 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
4.DECRET 905 02/11/2016 DECRET nr. 905 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
5.DECRET 906 02/11/2016 DECRET nr. 906 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
6.DECRET 907 02/11/2016 DECRET nr. 907 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
7.DECRET 908 02/11/2016 DECRET nr. 908 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
8.DECRET 909 02/11/2016 DECRET nr. 909 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
9.DECIZIE 21 11/10/2016 DECIZIE nr. 21 din 11 octombrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept deduse judecăţii este admisibilă, deşi antamează o problemă de procedură, întrucât de rezolvarea acestei probleme procedurale depinde soluţia care se va pronunţa cu ocazia judecării apelului, şi că dispoziţiile art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală sunt aplicabile şi în cazul persoanei juridice EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
1.DECIZIE 568 12/07/2016 DECIZIE nr. 568 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice şi a pct. I şi II din anexa nr. 3 la această ordonanţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
2.DECIZIE 569 12/07/2016 DECIZIE nr. 569 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
3.DECIZIE 616 11/10/2016 DECIZIE nr. 616 din 11 octombrie 2016asupra sesizării de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. I din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 803 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 803 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
5.AMENDAMENT 4 03/03/2016 AMENDAMENT nr. 4 din 3 martie 2016convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 146 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 146 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică COM (2016) 491 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 147 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 147 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE COM (2016) 467 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 148 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 148 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) COM (2016) 465 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 801 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 801 din 26 octombrie 2016pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 149 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 149 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) nr. 283/2014 în ceea ce priveşte promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale COM (2016) 589 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 150 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 150 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului asupra dreptului de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 151 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 151 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio COM (2016) 594 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
13.PROCEDURĂ 26/10/2016 PROCEDURI din 26 octombrie 2016de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (Anexa 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
14.HOTĂRÂRE 152 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 152 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al treilea raport privind transferul şi relocarea COM (2016) 360 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 1 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 144 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 144 din 1 noiembrie 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung COM (2016) 466 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 145 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 145 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului COM(2016) 468 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
3.
ORDIN 694 11/10/2016
ORDIN nr. 694 din 11 octombrie 2016pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
4.INSTRUCŢIUNI 11/10/2016 INSTRUCŢIUNI din 11 octombrie 2016privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 772 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 772 din 19 octombrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi darea în folosinţă gratuită a unei părţi din acesta Fundaţiei "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
6.DECIZIE 344 02/11/2016 DECIZIE nr. 344 din 2 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Vlad Bontea, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
7.DECIZIE 345 02/11/2016 DECIZIE nr. 345 din 2 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Sorin Lazăr, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
8.
ORDIN 1176 27/06/2016
ORDIN nr. 1.176 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
9.
LEGE 196 31/10/2016
LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016privind venitul minim de incluziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
10.DECRET 900 28/10/2016 DECRET nr. 900 din 28 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind venitul minim de incluziune EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 805 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 805 din 26 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 809 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 809 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
3.PROTOCOL 28/04/2016 PROTOCOL DE COOPERARE din 28 aprilie 2016între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
4.DECIZIE 583 13/09/2016 DECIZIE nr. 583 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (2) din Codul familiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
5.DECIZIE 610 22/09/2016 DECIZIE nr. 610 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor secţiunii a 4-a a capitolului IV din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 810 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 810 din 26 octombrie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iaşi, Cluj, Constanţa, Neamţ, Bacău şi municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 808 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 808 din 26 octombrie 2016privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin Universitatea Maritimă din Constanţa, instituţie care funcţionează în coordonarea ministerului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 802 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 802 din 26 octombrie 2016privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de interes pentru acest stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 804 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 804 din 26 octombrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 807 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 807 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României către fondul de finanţare extrabugetară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică - AIEA, în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de AIEA în Republica Islamică Iran EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 812 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 812 din 2 noiembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţintea Laurenţiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 813 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 813 din 2 noiembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Marin Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 814 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 814 din 2 noiembrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Manea Toniţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
9.DECIZIE 516 05/07/2016 DECIZIE nr. 516 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5, 9 şi 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
10.DECIZIE 562 12/06/2016 DECIZIE nr. 562 din 12 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua şi alin. (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
1.DECIZIE 584 13/09/2016 DECIZIE nr. 584 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 778 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 778 din 26 octombrie 2016pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (3^4) şi (3^5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
3.
ORDIN 895 28/10/2016
ORDIN nr. 895 din 28 octombrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 793 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
5.PROGRAM 26/10/2016 PROGRAM NAŢIONAL din 26 octombrie 2016de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 74 26/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1339 25/10/2016
ORDIN nr. 1.339 din 25 octombrie 2016pentru modificarea pct. III al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, cu modificările ulterioare EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1384 25/10/2016
ORDIN nr. 1.384 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jirlău din judeţul Brăila EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1385 25/10/2016
ORDIN nr. 1.385 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comişani, judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
5.DECIZIE 14 23/05/2016 DECIZIE nr. 14 din 23 mai 2016privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
1.DECIZIE 439 21/06/2016 DECIZIE nr. 439 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
2.DECIZIE 440 21/06/2016 DECIZIE nr. 440 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (5) teza a doua şi art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
3.DECIZIE 471 28/06/2016 DECIZIE nr. 471 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) raportate la cele ale art. 342 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1346 14/10/2016
ORDIN nr. 1.346 din 14 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1347 14/10/2016
ORDIN nr. 1.347 din 14 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Craiva din judeţul Arad EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
1.DECIZIE 416 16/06/2016 DECIZIE nr. 416 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
2.
LEGE 193 28/10/2016
LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
3.DECRET 897 27/10/2016 DECRET nr. 897 din 27 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
4.DECIZIE 502 05/07/2016 DECIZIE nr. 502 din 5 iulie 2016privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi a dispoziţiilor art. 18, art. 22 alin. (7), art. 26 alin. (1) şi (3) şi art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 15/12/2015 HOTĂRÂRE din 15 decembrie 2015în Cauza Şerban Marinescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
1.DECIZIE 519 05/07/2016 DECIZIE nr. 519 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 pct. 2 lit. c) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
2.DECIZIE 520 05/07/2016 DECIZIE nr. 520 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
3.
ORDIN 2554 31/10/2016
ORDIN nr. 2.554 din 31 octombrie 2016privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 72 26/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 73 26/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 26 octombrie 2016privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
1.
LEGE 194 31/10/2016
LEGE nr. 194 din 31 octombrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
2.DECRET 898 28/10/2016 DECRET nr. 898 din 28 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
3.
LEGE 195 31/10/2016
LEGE nr. 195 din 31 octombrie 2016pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
4.DECRET 899 28/10/2016 DECRET nr. 899 din 28 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
5.DECIZIE 19 27/09/2016 DECIZIE nr. 19 din 27 septembrie 2016referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept: "dacă contestaţia formulată în temeiul art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală are caracter devolutiv integral şi dacă în urma judecării contestaţiei formulate în temeiul art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală poate fi pronunţată şi soluţia prevăzută de art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
6.
LEGE 197 31/10/2016
LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
7.DECRET 901 31/10/2016 DECRET nr. 901 din 31 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
8.DECIZIE 341 01/11/2016 DECIZIE nr. 341 din 1 noiembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Ilie Dan Barna din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
9.DECIZIE 342 01/11/2016 DECIZIE nr. 342 din 1 noiembrie 2016privind numirea domnului Dan-Flaviu Nechita în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
10.DECIZIE 343 01/11/2016 DECIZIE nr. 343 din 1 noiembrie 2016pentru stabilirea atribuţiilor secretarului de stat care conduce Departamentul CENTENAR EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
1.DECIZIE 422 16/06/2016 DECIZIE nr. 422 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (9) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
2.DECIZIE 517 05/07/2016 DECIZIE nr. 517 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
3.
ORDIN 163 17/10/2016
ORDIN nr. 163 din 17 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
4.REGULAMENT 17/10/2016 REGULAMENT din 17 octombrie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
5.INSTRUCŢIUNI 166 25/10/2016 INSTRUCŢIUNI nr. 166 din 25 octombrie 2016privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1643 12/08/2016
ORDIN nr. 1.643 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 1 noiembrie 2016
2.
ORDIN 2775 21/10/2016
ORDIN nr. 2.775 din 21 octombrie 2016privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 1 noiembrie 2016
1.DECIZIE 371 02/06/2016 DECIZIE nr. 371 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (3) lit. a) şi art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 1 noiembrie 2016
2.
ORDIN 2018 18/10/2016
ORDIN nr. 2.018 din 18 octombrie 2016pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 1 noiembrie 2016
3.
ORDIN 164 19/10/2016
ORDIN nr. 164 din 19 octombrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 1 noiembrie 2016
4.REGULAMENT 19/10/2016 REGULAMENT din 19 octombrie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 1 noiembrie 2016
1.DECIZIE 568 12/07/2016 DECIZIE nr. 568 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice şi a pct. I şi II din anexa nr. 3 la această ordonanţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
2.DECIZIE 569 12/07/2016 DECIZIE nr. 569 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
3.DECIZIE 616 11/10/2016 DECIZIE nr. 616 din 11 octombrie 2016asupra sesizării de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. I din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 803 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 803 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
5.AMENDAMENT 4 03/03/2016 AMENDAMENT nr. 4 din 3 martie 2016convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 146 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 146 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică COM (2016) 491 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 147 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 147 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE COM (2016) 467 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 148 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 148 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) COM (2016) 465 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 801 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 801 din 26 octombrie 2016pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 149 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 149 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) nr. 283/2014 în ceea ce priveşte promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale COM (2016) 589 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 150 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 150 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului asupra dreptului de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 151 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 151 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio COM (2016) 594 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
13.PROCEDURĂ 26/10/2016 PROCEDURI din 26 octombrie 2016de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (Anexa 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
14.HOTĂRÂRE 152 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 152 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al treilea raport privind transferul şi relocarea COM (2016) 360 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 1 noiembrie 2016
1.DECIZIE 338 28/10/2016 DECIZIE nr. 338 din 28 octombrie 2016privind eliberarea domnului Liviu-Ionuţ Moşteanu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 113 25/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 113 din 25 octombrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
3.DECIZIE 339 28/10/2016 DECIZIE nr. 339 din 28 octombrie 2016privind numirea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 114 25/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 114 din 25 octombrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
5.DECIZIE 340 28/10/2016 DECIZIE nr. 340 din 28 octombrie 2016privind numirea doamnei Gabriela-Raluca Popovici în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 792 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 792 din 26 octombrie 2016privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 794 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 794 din 26 octombrie 2016pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 797 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 797 din 26 octombrie 2016pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
9.HOTĂRÂRE 795 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 795 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
10.HOTĂRÂRE 796 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 796 din 26 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
1.
ORDIN 1986 12/10/2016
ORDIN nr. 1.986 din 12 octombrie 2016privind actualizarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016
2.DECIZIE 13 16/05/2016 DECIZIE nr. 13 din 16 mai 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil, art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată şi Ordinul nr. 50/1990 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016
3.DECIZIE 544 12/07/2016 DECIZIE nr. 544 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e), art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 17 alin. (5) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 57 alin. (2), art. 69 alin. (2) şi (3) şi art. 72 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016
4.DECIZIE 548 12/07/2016 DECIZIE nr. 548 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 340/2009 privind formularea de către România a unei declaraţii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016
1.DECIZIE 420 16/06/2016 DECIZIE nr. 420 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
2.DECIZIE 425 21/06/2016 DECIZIE nr. 425 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
3.
ORDIN 1251 30/06/2016
ORDIN nr. 1.251 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
4.
ORDIN 1302 06/10/2016
ORDIN nr. 1.302 din 6 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Lemnia din judeţul Covasna EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
5.
ORDIN 1303 06/10/2016
ORDIN nr. 1.303 din 6 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moraviţa din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
6.
ORDIN 1304 06/10/2016
ORDIN nr. 1.304 din 6 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
7.
ORDIN 1305 06/10/2016
ORDIN nr. 1.305 din 6 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
8.
ORDIN 2901 10/10/2016
ORDIN nr. 2.901 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
1.
LEGE 192 26/10/2016
LEGE nr. 192 din 26 octombrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
2.DECRET 882 25/10/2016 DECRET nr. 882 din 25 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 791 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 791 din 26 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
4.
ORDIN 1210 20/10/2016
ORDIN nr. 1.210 din 20 octombrie 2016privind instituirea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea IOR - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
5.
ORDIN 2433 11/10/2016
ORDIN nr. 2.433 din 11 octombrie 2016privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
6.
ORDIN 2460 17/10/2016
ORDIN nr. 2.460 din 17 octombrie 2016privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
7.
ORDIN 70 26/10/2016
ORDIN nr. 70 din 26 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
8.
ORDIN 71 26/10/2016
ORDIN nr. 71 din 26 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
9.
ORDIN 72 26/10/2016
ORDIN nr. 72 din 26 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
10.
ORDIN 73 26/10/2016
ORDIN nr. 73 din 26 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
1.DECRET 895 27/10/2016 DECRET nr. 895 din 27 octombrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
2.DECRET 896 27/10/2016 DECRET nr. 896 din 27 octombrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 773 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 773 din 19 octombrie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Argeş, Ilfov, Suceava, Neamţ, Alba, Bihor, Constanţa, Gorj, Tulcea, Prahova şi municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 789 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 789 din 26 octombrie 2016privind acordarea cetăţeniei române doamnei Walker Ashley Janeen EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 790 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 790 din 26 octombrie 2016privind acordarea cetăţeniei române domnului Tempestini Simone EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
6.DECIZIE 337 28/10/2016 DECIZIE nr. 337 din 28 octombrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Ciprian Cătălin Necula din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
7.
ORDIN 1365 18/10/2016
ORDIN nr. 1.365 din 18 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.082/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în şase unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi într-o unitate administrativ-teritorială din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
8.
ORDIN 1371 20/10/2016
ORDIN nr. 1.371 din 20 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Aşchileu din judeţul Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
9.
ORDIN 1372 20/10/2016
ORDIN nr. 1.372 din 20 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Albeşti din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
10.
ORDIN 1366 18/10/2016
ORDIN nr. 1.366 din 18 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
1.DECRET 893 27/10/2016 DECRET nr. 893 din 27 octombrie 2016pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 27 octombrie 2016
2.DECRET 894 27/10/2016 DECRET nr. 894 din 27 octombrie 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 27 octombrie 2016
3.
ORDIN 1334 11/10/2016
ORDIN nr. 1.334 din 11 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 27 octombrie 2016
4.
ORDIN 74 26/10/2016
ORDIN nr. 74 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea modului de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, pentru perioada 1 noiembrie 2016-31 martie 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 27 octombrie 2016
1.DECIZIE 438 21/06/2016 DECIZIE nr. 438 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
2.DECIZIE 334 27/10/2016 DECIZIE nr. 334 din 27 octombrie 2016privind eliberarea domnului Florescu Răzvan Adrian, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
3.DECIZIE 335 27/10/2016 DECIZIE nr. 335 din 27 octombrie 2016privind eliberarea domnului Gabriel Beniamin Leş, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
4.DECIZIE 580 20/07/2016 DECIZIE nr. 580 din 20 iulie 2016asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulate "Lege de revizuire a Constituţiei României" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 775 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 775 din 19 octombrie 2016privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
6.
ORDIN 1319 21/10/2016
ORDIN nr. 1.319 din 21 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
1.
ORDIN 151 20/10/2016
ORDIN nr. 151 din 20 octombrie 2016privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
2.DECIZIE 341 24/05/2016 DECIZIE nr. 341 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
3.DECIZIE 339 24/05/2016 DECIZIE nr. 339 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
4.
ORDIN 1080 08/06/2016
ORDIN nr. 1.080 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 31 23/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 31 din 23 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
6.
ORDIN 5033 29/08/2016
ORDIN nr. 5.033 din 29 august 2016privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
7.METODOLOGIE 29/08/2016 METODOLOGIE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 29 august 2016a învăţământului profesional de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 774 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 774 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
1.DECIZIE 498 30/06/2016 DECIZIE nr. 498 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016
2.
ORDIN 869 25/07/2016
ORDIN nr. 869 din 25 iulie 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016
3.
ORDIN 1650 17/08/2016
ORDIN nr. 1.650 din 17 august 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016
4.
ORDIN 111 18/10/2016
ORDIN nr. 111 din 18 octombrie 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016
1.DECIZIE 336 27/10/2016 DECIZIE nr. 336 din 27 octombrie 2016privind eliberarea domnului Dragoş-Cristian Dinu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
2.
ORDIN 117 04/10/2016
ORDIN nr. M.117 din 4 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
3.REGULAMENT 04/10/2016 REGULAMENT din 4 octombrie 2016privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
4.
ORDIN 1179 27/06/2016
ORDIN nr. 1.179 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
5.
ORDIN 2994 20/10/2016
ORDIN nr. 2.994 din 20 octombrie 2016privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
1.DECRET 883 25/10/2016 DECRET nr. 883 din 25 octombrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
2.DECRET 884 25/10/2016 DECRET nr. 884 din 25 octombrie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
3.DECRET 885 25/10/2016 DECRET nr. 885 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
4.DECRET 886 25/10/2016 DECRET nr. 886 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
5.DECRET 887 25/10/2016 DECRET nr. 887 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 783 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 783 din 26 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 784 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 784 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
8.DECRET 888 25/10/2016 DECRET nr. 888 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
9.DECRET 889 25/10/2016 DECRET nr. 889 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
10.DECRET 890 25/10/2016 DECRET nr. 890 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
11.DECRET 891 25/10/2016 DECRET nr. 891 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
12.HOTĂRÂRE 785 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 785 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Ardelean Gavriş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
13.HOTĂRÂRE 786 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 786 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
14.HOTĂRÂRE 787 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 787 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Creţuleac Radu Ionuţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
15.HOTĂRÂRE 788 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
16.DECIZIE 330 26/10/2016 DECIZIE nr. 330 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
17.DECIZIE 331 26/10/2016 DECIZIE nr. 331 din 26 octombrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Jakab Istvan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
18.DECIZIE 332 26/10/2016 DECIZIE nr. 332 din 26 octombrie 2016privind numirea domnului Mihai Moia în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
19.DECIZIE 333 26/10/2016 DECIZIE nr. 333 din 26 octombrie 2016privind eliberarea domnului Cătălin Drulă, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
20.
ORDIN 1288 17/10/2016
ORDIN nr. 1.288 din 17 octombrie 2016privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
21.DECRET 892 25/10/2016 DECRET nr. 892 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
22.HOTĂRÂRE 779 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 779 din 26 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
23.HOTĂRÂRE 780 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 780 din 26 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Bondrea Vasile-Alexandru-Dimitriu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
24.
ORDIN 1364 18/10/2016
ORDIN nr. 1.364 din 18 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 7 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
25.HOTĂRÂRE 781 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 781 din 26 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
26.HOTĂRÂRE 782 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 782 din 26 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
1.
ORDIN 883 24/10/2016
ORDIN nr. 883 din 24 octombrie 2016pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 734/2016 privind aprobarea aspectelor specifice procedurale referitoare la condiţiile de participare la concurs, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de director general adjunct relaţii cu furnizorii la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 26 octombrie 2016
2.
LEGE 190 20/10/2016
LEGE nr. 190 din 20 octombrie 2016pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 26 octombrie 2016
3.ACORD 22/07/2015 ACORD DE SEDIU din 22 iulie 2015între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 26 octombrie 2016
4.DECRET 874 19/10/2016 DECRET nr. 874 din 19 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 26 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 768 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 768 din 19 octombrie 2016privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 26 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 143 24/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 143 din 24 octombrie 2016privind numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
2.
ORDIN 520 19/10/2015
ORDIN nr. 520 din 19 octombrie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informaţională nr. 437/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privaţi, aferent axei prioritare II a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.2.1 - apel 1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere" EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
3.
ORDIN 1174 20/10/2016
ORDIN nr. 1.174 din 20 octombrie 2016pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
4.
LEGE 188 20/10/2016
LEGE nr. 188 din 20 octombrie 2016pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
5.PROTOCOL 03/05/2015 PROTOCOL din 3 mai 2015suplimentar la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
6.DECRET 872 19/10/2016 DECRET nr. 872 din 19 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
7.
LEGE 189 20/10/2016
LEGE nr. 189 din 20 octombrie 2016pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
8.ACORD 09/07/2015 ACORD din 9 iulie 2015între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
9.DECRET 873 19/10/2016 DECRET nr. 873 din 19 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
10.
ORDIN 1193 29/09/2016
ORDIN nr. 1.193 din 29 septembrie 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
11.REGLEMENTĂRI 29/09/2016 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 29 septembrie 2016privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
12.DECIZIE 499 30/06/2016 DECIZIE nr. 499 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 octombrie 2016
1.
ORDIN 62 19/10/2016
ORDIN nr. 62 din 19 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
2.
ORDIN 2435 12/10/2016
ORDIN nr. 2.435 din 12 octombrie 2016pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
3.
ORDIN 1180 27/06/2016
ORDIN nr. 1.180 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA014 Câmpia Cermeiului şi ale ariilor naturale protejate conexe EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
4.
ORDIN 63 19/10/2016
ORDIN nr. 63 din 19 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
5.
ORDIN 64 19/10/2016
ORDIN nr. 64 din 19 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
6.
ORDIN 65 19/10/2016
ORDIN nr. 65 din 19 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
7.
ORDIN 66 19/10/2016
ORDIN nr. 66 din 19 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
8.
ORDIN 67 19/10/2016
ORDIN nr. 67 din 19 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
9.
ORDIN 2921 12/10/2016
ORDIN nr. 2.921 din 12 octombrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
10.PROCEDURĂ 12/10/2016 PROCEDURĂ din 12 octombrie 2016de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 26 octombrie 2016
1.
ORDIN 5446 10/10/2016
ORDIN nr. 5.446 din 10 octombrie 2016privind încadrarea în gradul I, respectiv în gradul II a instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea stabilirii cuantumului salariilor de bază pentru funcţiile didactice şi didactice auxiliare de conducere EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016
2.DECIZIE 315 28/09/2016 DECIZIE nr. 315 din 28 septembrie 2016privind înfiinţarea Departamentului inspecţii şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016
3.DECIZIE 2002 13/10/2016 DECIZIE nr. 2.002 din 13 octombrie 2016privind sancţionarea Societăţii SAVINVEST C.I. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016
4.
RECTIFICARE 28 07/09/2016
RECTIFICARE nr. 28 din 7 septembrie 2016referitoare la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 28/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016
5.
ORDIN 2593 19/07/2016
ORDIN nr. 2.593 din 19 iulie 2016privind schimbarea categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în A şi privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului direcţiune şi a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016
6.
ORDIN 2595 19/07/2016
ORDIN nr. 2.595 din 19 iulie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - monument de arhitectură, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotniţă şi cimitir, satul Broşteni, comuna Păuca, judeţul Sibiu EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016
7.DECIZIE 592 18/10/2016 DECIZIE nr. 592 din 18 octombrie 2016privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 756 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 756 din 12 octombrie 2016pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016
9.
ORDIN 2598 20/07/2016
ORDIN nr. 2.598 din 20 iulie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Muzeului Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 776 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 776 din 19 octombrie 2016pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 25 octombrie 2016
2.
LEGE 186 20/10/2016
LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
3.DECRET 870 19/10/2016 DECRET nr. 870 din 19 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
4.DECIZIE 325 24/10/2016 DECIZIE nr. 325 din 24 octombrie 2016privind eliberarea doamnei Mariana Vizoli, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
5.DECIZIE 326 24/10/2016 DECIZIE nr. 326 din 24 octombrie 2016privind eliberarea domnului Daniel Diaconescu, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
6.
ORDIN 915 23/09/2016
ORDIN nr. 915 din 23 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
7.
ORDIN 1237 07/10/2016
ORDIN nr. 1.237 din 7 octombrie 2016pentru modificarea articolului 4 al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
8.
ORDIN 1274 13/10/2016
ORDIN nr. 1.274 din 13 octombrie 2016privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
9.
ORDIN 1877 30/09/2016
ORDIN nr. 1.877 din 30 septembrie 2016privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
10.HOTĂRÂRE 42 20/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 42 din 20 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
11.DECIZIE 484 30/06/2016 DECIZIE nr. 484 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
12.DECIZIE 487 30/06/2016 DECIZIE nr. 487 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
13.DECIZIE 488 30/06/2016 DECIZIE nr. 488 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.042 şi art. 1.043 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
14.
ORDIN 1978 12/10/2016
ORDIN nr. 1.978 din 12 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
15.
ORDIN 1155 12/10/2016
ORDIN nr. 1.155 din 12 octombrie 2016privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
1.DECIZIE 327 25/10/2016 DECIZIE nr. 327 din 25 octombrie 2016privind prelungirea detaşării, pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 1 decembrie 2016, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016
2.DECIZIE 328 25/10/2016 DECIZIE nr. 328 din 25 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Emanuel Victor Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016
3.DECIZIE 329 25/10/2016 DECIZIE nr. 329 din 25 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Crucean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016
4.
ORDIN 639 18/10/2016
ORDIN nr. 639 din 18 octombrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016
5.METODOLOGIE 18/10/2016 METODOLOGIE din 18 octombrie 2016de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016
6.
LEGE 185 20/10/2016
LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016
7.DECRET 869 19/10/2016 DECRET nr. 869 din 19 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016
1.DECIZIE 535 05/07/2016 DECIZIE nr. 535 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016
2.DECIZIE 532 05/07/2016 DECIZIE nr. 532 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi ale art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 769 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 769 din 19 octombrie 2016privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 770 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 770 din 19 octombrie 2016privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 771 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 771 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi pentru implementarea Programului Erasmus+ în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016
6.
ORDIN 278 12/10/2016
ORDIN nr. 278 din 12 octombrie 2016privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2017 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 25 octombrie 2016
1.
RECTIFICARE 725 05/10/2016
RECTIFICARE nr. 725 din 5 octombrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 725/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016
2.
ORDIN 1362 18/10/2016
ORDIN nr. 1.362 din 18 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gheorghe Doja din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016
3.
LEGE 191 20/10/2016
LEGE nr. 191 din 20 octombrie 2016pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016
4.PROTOCOL 19/05/2016 PROTOCOL din 19 mai 2016de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016
5.DECRET 875 19/10/2016 DECRET nr. 875 din 19 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 757 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 757 din 19 octombrie 2016privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea "Romaero" - S.A. Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 25 octombrie 2016
1.
ORDIN 1058 07/06/2016
ORDIN nr. 1.058 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea şi ale Rezervaţiei Naturale Pădurea Buciumeni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016
2.
ORDIN 1119 11/10/2016
ORDIN nr. 1.119 din 11 octombrie 2016privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016
3.
ORDIN 2731 20/09/2016
ORDIN nr. 2.731 din 20 septembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016
4.PROCEDURĂ 20/09/2016 PROCEDURĂ din 20 septembrie 2016de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016
1.
ORDIN 1642 12/05/2016
ORDIN nr. 1.642 din 12 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei-Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei-Beuşniţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 25 octombrie 2016
2.DECIZIE 430 21/06/2016 DECIZIE nr. 430 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale art. 10 alin. (1), (2), (3) şi (6) şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 25 octombrie 2016
3.
ORDIN 2810 29/09/2016
ORDIN nr. 2.810 din 29 septembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 25 octombrie 2016
4.
ORDIN 232 05/10/2016
ORDIN nr. 232 din 5 octombrie 2016privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 25 octombrie 2016
1.DECRET 876 24/10/2016 DECRET nr. 876 din 24 octombrie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016
2.DECRET 877 24/10/2016 DECRET nr. 877 din 24 octombrie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016
3.DECRET 878 24/10/2016 DECRET nr. 878 din 24 octombrie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016
4.DECRET 879 24/10/2016 DECRET nr. 879 din 24 octombrie 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016
5.DECRET 880 24/10/2016 DECRET nr. 880 din 24 octombrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016
6.DECRET 881 24/10/2016 DECRET nr. 881 din 24 octombrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 741 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 741 din 12 octombrie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016
8.NORMĂ 12/10/2016 NORMELE TEHNICE ŞI SANITARE din 12 octombrie 2016privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 24 octombrie 2016 ────────── Aprobate de Hotărârea nr. 741/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 24 octombrie 2016──────────
1.HOTĂRÂRE 776 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 776 din 19 octombrie 2016pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 25 octombrie 2016
2.
LEGE 186 20/10/2016
LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
3.DECRET 870 19/10/2016 DECRET nr. 870 din 19 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
4.DECIZIE 325 24/10/2016 DECIZIE nr. 325 din 24 octombrie 2016privind eliberarea doamnei Mariana Vizoli, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
5.DECIZIE 326 24/10/2016 DECIZIE nr. 326 din 24 octombrie 2016privind eliberarea domnului Daniel Diaconescu, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
6.
ORDIN 915 23/09/2016
ORDIN nr. 915 din 23 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
7.
ORDIN 1237 07/10/2016
ORDIN nr. 1.237 din 7 octombrie 2016pentru modificarea articolului 4 al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
8.
ORDIN 1274 13/10/2016
ORDIN nr. 1.274 din 13 octombrie 2016privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
9.
ORDIN 1877 30/09/2016
ORDIN nr. 1.877 din 30 septembrie 2016privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
10.HOTĂRÂRE 42 20/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 42 din 20 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
11.DECIZIE 484 30/06/2016 DECIZIE nr. 484 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
12.DECIZIE 487 30/06/2016 DECIZIE nr. 487 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
13.DECIZIE 488 30/06/2016 DECIZIE nr. 488 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.042 şi art. 1.043 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
14.
ORDIN 1978 12/10/2016
ORDIN nr. 1.978 din 12 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
15.
ORDIN 1155 12/10/2016
ORDIN nr. 1.155 din 12 octombrie 2016privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 24 octombrie 2016
1.
ORDIN 1056 07/06/2016
ORDIN nr. 1.056 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0178 Pădurea Torceşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016
2.DECIZIE 432 21/06/2016 DECIZIE nr. 432 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (4^1) teza întâi şi art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016
3.DECIZIE 540 12/07/2016 DECIZIE nr. 540 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016
4.DECIZIE 558 12/07/2016 DECIZIE nr. 558 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (2), art. 32, art. 42 alin. (1) şi art. 43 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016
5.
ORDIN 5414 04/10/2016
ORDIN nr. 5.414 din 4 octombrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016
6.METODOLOGIE 04/10/2016 METODOLOGIE din 4 octombrie 2016privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016
7.
ORDIN 5068 31/08/2016
ORDIN nr. 5.068 din 31 august 2016privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016
8.METODOLOGIE 31/08/2016 METODOLOGIE din 31 august 2016de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016
9.
ORDIN 5069 31/08/2016
ORDIN nr. 5.069 din 31 august 2016privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 24 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 1106 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 19 septembrie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016
2.
ORDIN 1184 27/06/2016
ORDIN nr. 1.184 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0298 Defileul Crişului Alb EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016
3.DECIZIE 340 24/05/2016 DECIZIE nr. 340 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016
4.DECIZIE 345 24/05/2016 DECIZIE nr. 345 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016
5.
ORDIN 5291 23/09/2016
ORDIN nr. 5.291 din 23 septembrie 2016privind evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 24 octombrie 2016
1.
ORDIN 623 26/06/2016
ORDIN nr. 623 din 26 iunie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "CFR - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2016
2.
ORDIN 122 10/10/2016
ORDIN nr. M.122 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2016
3.INSTRUCŢIUNI 10/10/2016 INSTRUCŢIUNI din 10 octombrie 2016privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2016
4.
ORDIN 2436 12/10/2016
ORDIN nr. 2.436 din 12 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "CFR - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2016
5.
ORDIN 1344 05/08/2016
ORDIN nr. 1.344 din 5 august 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "CFR - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2016
1.COD PR PENALĂ (A) 24/10/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 24 octombrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 21/09/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 septembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 23/07/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
4.COD PENAL (A) 23/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
5.COD PENAL (A) 08/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 8 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 8 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.
6.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
9.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
10.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
11.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
12.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
14.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
16.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
17.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
18.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
19.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
20.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
21.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
22.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
23.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
24.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
25.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
26.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
1.HOTĂRÂRE 766 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 766 din 19 octombrie 2016privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
2.
ORDIN 2101 19/10/2016
ORDIN nr. 2.101 din 19 octombrie 2016pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
3.MEMORANDUM 13/10/2016 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 13 octombrie 2016privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 între Regatul Norvegiei, denumit în continuare Norvegia, şi Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 765 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 765 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
5.DECIZIE 324 21/10/2016 DECIZIE nr. 324 din 21 octombrie 2016privind numirea domnului Mihai Tămâian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 767 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 767 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
7.
LEGE 187 20/10/2016
LEGE nr. 187 din 20 octombrie 2016pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
8.DECRET 871 19/10/2016 DECRET nr. 871 din 19 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
9.
ORDIN 2102 19/10/2016
ORDIN nr. 2.102 din 19 octombrie 2016pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
10.MEMORANDUM 13/10/2016 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 13 octombrie 2016privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
11.DECIZIE 545 12/07/2016 DECIZIE nr. 545 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016
1.
ORDIN 1343 12/10/2016
ORDIN nr. 1.343 din 12 octombrie 2016privind modificarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 21 octombrie 2016
1.DECIZIE 571 12/07/2016 DECIZIE nr. 571 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 21 octombrie 2016
2.
ORDIN 1224 30/06/2016
ORDIN nr. 1.224 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Lunca Mureşului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 21 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 740 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2016privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 21 octombrie 2016
4.
ORDIN 61 12/10/2016
ORDIN nr. 61 din 12 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 21 octombrie 2016
5.REGULAMENT 12/10/2016 REGULAMENT din 12 octombrie 2016de etichetare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 21 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 107 18/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 107 din 18 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon COM (2016) 501 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 108 18/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 108 din 18 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Accelerarea tranziţiei Europei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon - Comunicare de însoţire a măsurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energetică: propunere legislativă privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativă privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi comunicare privind o strategie europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute COM (2016) 500 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 109 18/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 109 din 18 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda Europeană privind Migraţia COM (2016) 385 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 110 18/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 110 din 18 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu şi către parlamentele naţionale privind Propunerea de directivă de modificare a directivei privind detaşarea lucrătorilor, în ceea ce priveşte principiul subsidiarităţii, în conformitate cu Protocolul nr. 2 COM (2016) 505 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
5.
ORDIN 106 03/10/2016
ORDIN nr. 106 din 3 octombrie 2016privind constituirea Comitetului naţional pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau educative EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
6.REGULAMENT 03/10/2016 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 3 octombrie 2016al Comitetului naţional pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau educative EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
7.
ORDIN 909 16/05/2016
ORDIN nr. 909 din 16 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Mădăraş şi al Rezervaţiei naturale 2.493 Lacul Dracului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
8.
ORDIN 60 05/10/2016
ORDIN nr. 60 din 5 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
9.REGULAMENT 05/10/2016 REGULAMENT din 5 octombrie 2016privind racordarea la conductele de alimentare din amonte EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
10.DECIZIE 353 24/05/2016 DECIZIE nr. 353 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
11.DECIZIE 388 14/06/2016 DECIZIE nr. 388 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 21 octombrie 2016
1.DECIZIE 541 12/07/2016 DECIZIE nr. 541 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor din anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016
2.
ORDIN 3624 13/10/2016
ORDIN nr. 3.624/C din 13 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016
3.DECIZIE 1626 19/10/2016 DECIZIE nr. 1.626 din 19 octombrie 2016pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 3.8.4 - "Linie internă între Cernavodă şi Stâlpu", parte a grupului de proiecte 3.8 Bulgaria-România - Creştere de capacitate, iniţiat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016
4.
ORDIN 1323 07/10/2016
ORDIN nr. 1.323 din 7 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.174/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 41 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 41 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 40 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 40 din 19 octombrie 2016privind modificarea şi completarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 133 17/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 133 din 17 octombrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 111 18/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 111 din 18 octombrie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 758 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 758 din 19 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Oproiu Ionel Emanuel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 759 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 759 din 19 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Ceciu Alexandru-Răzvan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 760 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 760 din 19 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Bogdan Isabel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 761 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 761 din 19 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Cotarcea Ionuţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 762 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 762 din 19 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 763 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 763 din 19 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
9.HOTĂRÂRE 764 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 764 din 19 octombrie 2016privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de precipitaţiile abundente din judeţul Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
10.DECIZIE 323 20/10/2016 DECIZIE nr. 323 din 20 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
11.DECIZIE 457 28/06/2016 DECIZIE nr. 457 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
12.DECIZIE 458 28/06/2016 DECIZIE nr. 458 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
13.DECIZIE 506 05/07/2016 DECIZIE nr. 506 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
14.DECIZIE 508 05/07/2016 DECIZIE nr. 508 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 20 octombrie 2016
1.
ORDIN 7 03/10/2016
ORDIN nr. 7 din 3 octombrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2016
2.DECIZIE 490 30/06/2016 DECIZIE nr. 490 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 436 alin. (1), art. 438 şi art. 440 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2016
3.DECIZIE 493 30/06/2016 DECIZIE nr. 493 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2016
4.DECIZIE 564 12/07/2016 DECIZIE nr. 564 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 alin. (3)-(5) şi ale anexei nr. 5 lit. a)-o) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2016
5.DECIZIE 497 30/06/2016 DECIZIE nr. 497 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2016
1.
LEGE 184 17/10/2016
LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016
2.DECRET 856 17/10/2016 DECRET nr. 856 din 17 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 739 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 739 din 5 octombrie 2016pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016
4.
ORDIN 2089 17/10/2016
ORDIN nr. 2.089 din 17 octombrie 2016pentru abrogarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016
5.DECIZIE 386 14/06/2016 DECIZIE nr. 386 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016
6.
ORDIN 265 05/10/2016
ORDIN nr. 265 din 5 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016
7.REGULAMENT 05/10/2016 REGULAMENT din 5 octombrie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 753 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 753 din 12 octombrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016
1.
ORDIN 3562 03/10/2016
ORDIN nr. 3.562/C din 3 octombrie 2016privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 20 octombrie 2016
1.MOŢIUNE 3 18/10/2016 MOŢIUNE nr. 3MS din 18 octombrie 2016Şi minciuna poate să ucidă EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 105 18/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 105 din 18 octombrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 106 18/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 106 din 18 octombrie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
4.DECRET 867 18/10/2016 DECRET nr. 867 din 18 octombrie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
5.DECRET 868 18/10/2016 DECRET nr. 868 din 18 octombrie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
6.
ORDIN 1131 16/06/2016
ORDIN nr. 1.131 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0135 Pădurea Bârnova Repedea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
7.
ORDIN 931 26/08/2016
ORDIN nr. 931 din 26 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "ROŞIAMIN" ROŞIA MONTANĂ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. "MINVEST" DEVA EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
8.
ORDIN 1658 20/09/2016
ORDIN nr. 1.658 din 20 septembrie 2016pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
9.ATRIBUŢII 20/09/2016 ATRIBUŢIILE din 20 septembrie 2016Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
10.
ORDIN 3810 03/10/2016
ORDIN nr. 3.810 din 3 octombrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Ierarh Nicolae", Piaţa Unirii nr. 1, oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, categoria II-arhitectură, categoria m-monument, grupa valorică B EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
11.
ORDIN 946 30/08/2016
ORDIN nr. 946 din 30 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. "MINVEST" DEVA EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
12.
ORDIN 2427 11/10/2016
ORDIN nr. 2.427 din 11 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. "MINVEST" DEVA EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
13.
ORDIN 1928 21/09/2016
ORDIN nr. 1.928 din 21 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. "MINVEST" DEVA EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
14.
ORDIN 2428 11/10/2016
ORDIN nr. 2.428 din 11 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "ROŞIAMIN" ROŞIA MONTANĂ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. "MINVEST" DEVA EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
15.
ORDIN 1927 21/09/2016
ORDIN nr. 1.927 din 21 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "ROŞIAMIN" ROŞIA MONTANĂ - S.A. - filiala Companiei Naţionale C.A.F. "MINVEST" DEVA EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 20 octombrie 2016
1.DECIZIE 322 19/10/2016 DECIZIE nr. 322 din 19 octombrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Liseţchi din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 112 18/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 112 din 18 octombrie 2016privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al turismului şi membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 121/P/2015 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
3.
LEGE 181 17/10/2016
LEGE nr. 181 din 17 octombrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
4.DECRET 853 17/10/2016 DECRET nr. 853 din 17 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
5.
LEGE 182 17/10/2016
LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
6.DECRET 854 17/10/2016 DECRET nr. 854 din 17 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
7.
LEGE 183 17/10/2016
LEGE nr. 183 din 17 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
8.DECRET 855 17/10/2016 DECRET nr. 855 din 17 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
9.DECIZIE 417 16/06/2016 DECIZIE nr. 417 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 520 din Codul de procedură civilă din 1865, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
10.DECIZIE 560 12/07/2016 DECIZIE nr. 560 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
11.HOTĂRÂRE 754 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 754 din 12 octombrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016
1.
ORDIN 42 14/10/2016
ORDIN nr. 42 din 14 octombrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 19 octombrie 2016
2.DECIZIE 491 30/06/2016 DECIZIE nr. 491 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155^1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 19 octombrie 2016
3.DECIZIE 492 30/06/2016 DECIZIE nr. 492 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 19 octombrie 2016
4.
ORDIN 1154 14/10/2016
ORDIN nr. 1.154 din 14 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 19 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 05/04/2016 HOTĂRÂRE din 5 aprilie 2016în Cauza Guţă Tudor Teodorescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 19 octombrie 2016
6.
ORDIN 831 05/10/2016
ORDIN nr. 831 din 5 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 19 octombrie 2016
1.PROCEDURĂ 10/10/2016 PROCEDURĂ din 10 octombrie 2016de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
2.
ORDIN 1143 10/10/2016
ORDIN nr. 1.143 din 10 octombrie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
3.
ORDIN 1205 29/06/2016
ORDIN nr. 1.205 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0391 Siretul Mijlociu - Bucecea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
4.
ORDIN 1322 07/10/2016
ORDIN nr. 1.322 din 7 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Bueşti din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
5.
ORDIN 1324 07/10/2016
ORDIN nr. 1.324 din 7 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săveni din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
6.
ORDIN 1325 07/10/2016
ORDIN nr. 1.325 din 7 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vlăsineşti din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
7.
ORDIN 1326 07/10/2016
ORDIN nr. 1.326 din 7 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteieşti din judeţul Galaţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
8.
ORDIN 1327 07/10/2016
ORDIN nr. 1.327 din 7 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
9.
ORDIN 1336 11/10/2016
ORDIN nr. 1.336 din 11 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
10.
ORDIN 1337 11/10/2016
ORDIN nr. 1.337 din 11 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dănciuleşti din judeţul Gorj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
11.
ORDIN 5458 11/10/2016
ORDIN nr. 5.458 din 11 octombrie 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Petroşani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
12.
ORDIN 5459 11/10/2016
ORDIN nr. 5.459 din 11 octombrie 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
13.HOTĂRÂRE 26/01/2016 HOTĂRÂRE din 26 ianuarie 2016în Cauza Muncaciu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 19 octombrie 2016
1.
ORDIN 1335 11/10/2016
ORDIN nr. 1.335 din 11 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 19 octombrie 2016
2.
ORDIN 950 19/05/2016
ORDIN nr. 950 din 19 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 19 octombrie 2016
3.
ORDIN 1300 05/10/2016
ORDIN nr. 1.300 din 5 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Blândeşti din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 19 octombrie 2016
4.
ORDIN 3561 03/10/2016
ORDIN nr. 3.561/C din 3 octombrie 2016privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 19 octombrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 69 12/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 19 octombrie 2016
2.
ORDIN 41 14/10/2016
ORDIN nr. 41 din 14 octombrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: SERVICIUL DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 19 octombrie 2016
3.DECIZIE 423 16/06/2016 DECIZIE nr. 423 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 19 octombrie 2016
4.DECIZIE 428 21/06/2016 DECIZIE nr. 428 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 19 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 2 16/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 19 octombrie 2016
1.
ORDIN 5415 04/10/2016
ORDIN nr. 5.415 din 4 octombrie 2016pentru aprobarea Procedurii privind recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, în vederea continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice în România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
2.PROCEDURĂ 04/10/2016 PROCEDURĂ din 4 octombrie 2016privind recunoaşterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, în vederea continuării studiilor sau desfăşurării activităţii didactice în România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
3.
ORDIN 1927 05/10/2016
ORDIN nr. 1.927 din 5 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul cinegetic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
4.DECRET 866 17/10/2016 DECRET nr. 866 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 38 17/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 38 din 17 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
6.DECRET 865 17/10/2016 DECRET nr. 865 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
7.DECRET 852 14/10/2016 DECRET nr. 852 din 14 octombrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
8.DECRET 857 17/10/2016 DECRET nr. 857 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
9.DECRET 858 17/10/2016 DECRET nr. 858 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
10.DECRET 859 17/10/2016 DECRET nr. 859 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
11.DECRET 860 17/10/2016 DECRET nr. 860 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
12.DECRET 861 17/10/2016 DECRET nr. 861 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
13.DECRET 862 17/10/2016 DECRET nr. 862 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
14.DECRET 863 17/10/2016 DECRET nr. 863 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
15.DECRET 864 17/10/2016 DECRET nr. 864 din 17 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
16.ORD DE URGENŢĂ 68 12/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
17.DECIZIE 321 18/10/2016 DECIZIE nr. 321 din 18 octombrie 2016privind desemnarea domnului Ionel Dancă, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 18 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 28 23/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 28 din 23 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 18 octombrie 2016
2.
ORDIN 157 10/10/2016
ORDIN nr. 157 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea costului serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 18 octombrie 2016
3.
ORDIN 3560 03/10/2016
ORDIN nr. 3.560/C din 3 octombrie 2016privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 18 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 728 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 728 din 5 octombrie 2016privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II - studii universitare de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de studii universitare oferite comasat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 18 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 19/01/2016 HOTĂRÂRE din 19 ianuarie 2016în Cauza Aurelian Oprea împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 18 octombrie 2016
3.CIRCULARĂ 20 10/10/2016 CIRCULARĂ nr. 20 din 10 octombrie 2016privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie - 23 octombrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 18 octombrie 2016
4.
ORDIN 1825 21/09/2016
ORDIN nr. 1.825 din 21 septembrie 2016privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 18 octombrie 2016
5.
ORDIN 1216 27/09/2016
ORDIN nr. 1.216 din 27 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Probota, judeţul Iaşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 18 octombrie 2016
1.
ORDIN 938 11/08/2016
ORDIN nr. 938 din 11 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 18 octombrie 2016
2.REGULAMENT 11/08/2016 REGULAMENT din 11 august 2016de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 18 octombrie 2016
1.
ORDIN 1278 03/10/2016
ORDIN nr. 1.278 din 3 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Isverna din judeţul Mehedinţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 17 octombrie 2016
2.
ORDIN 1301 05/10/2016
ORDIN nr. 1.301 din 5 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 17 octombrie 2016
3.DECIZIE 320 17/10/2016 DECIZIE nr. 320 din 17 octombrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului George-Dan Vuşcan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 17 octombrie 2016
4.
ORDIN 933 13/10/2016
ORDIN nr. 933 din 13 octombrie 2016privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 17 octombrie 2016
5.
ORDIN 934 14/10/2016
ORDIN nr. 934 din 14 octombrie 2016pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2016-30 iunie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 17 octombrie 2016
6.
ORDIN 1273 30/09/2016
ORDIN nr. 1.273 din 30 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteia din judeţul Iaşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 17 octombrie 2016
7.
ORDIN 1277 03/10/2016
ORDIN nr. 1.277 din 3 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 17 octombrie 2016
1.DECIZIE 542 12/07/2016 DECIZIE nr. 542 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 17 octombrie 2016
2.DECIZIE 505 05/07/2016 DECIZIE nr. 505 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (7) şi ale art. 343 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 17 octombrie 2016
3.DECIZIE 559 12/07/2016 DECIZIE nr. 559 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (1), (3) şi (6) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 17 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 752 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 752 din 12 octombrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 17 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 749 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 749 din 12 octombrie 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 750 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 750 din 12 octombrie 2016pentru completarea anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016
3.
ORDIN 1296 04/10/2016
ORDIN nr. 1.296 din 4 octombrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Brebeni, judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016
4.
ORDIN 1299 05/10/2016
ORDIN nr. 1.299 din 5 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Andrăşeşti din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016
5.
ORDIN 1997 13/10/2016
ORDIN nr. 1.997 din 13 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 37 13/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 37 din 13 octombrie 2016pentru aprobarea modelului ştampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 36 13/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 36 din 13 octombrie 2016privind consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 751 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 751 din 12 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 17 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 680 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 680 din 19 septembrie 2016privind aprobarea stemelor comunelor Bertea şi Măgureni, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 17 octombrie 2016
2.
ORDIN 1271 30/09/2016
ORDIN nr. 1.271 din 30 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 17 octombrie 2016
3.
ORDIN 5183 14/09/2016
ORDIN nr. 5.183 din 14 septembrie 2016privind aprobarea programelor şcolare ale disciplinelor de specialitate pentru curriculumul diferenţiat - filiera vocaţională - profilul artistic - specializarea conservare-restaurare bunuri culturale (clasele a XI-a şi a XII-a) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 17 octombrie 2016
4.DECIZIE 32 07/10/2016 DECIZIE nr. 32 din 7 octombrie 2016privind anularea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Micălaca, judeţul Arad EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 17 octombrie 2016
5.
ORDIN 1986 04/10/2016
ORDIN nr. 1.986 din 4 octombrie 2016privind aprobarea elementului specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a regulilor specifice de utilizare a acestuia EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 17 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 748 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 748 din 12 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 14 octombrie 2016
2.
ORDIN 1279 03/10/2016
ORDIN nr. 1.279 din 3 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 14 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 747 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 747 din 12 octombrie 2016privind aplicarea corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectorul privat şi public", domeniul major de intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 14 octombrie 2016
1.DECRET 850 12/10/2016 DECRET nr. 850 din 12 octombrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016
2.DECRET 851 14/10/2016 DECRET nr. 851 din 14 octombrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016
3.
ORDIN 2414 10/10/2016
ORDIN nr. 2.414 din 10 octombrie 2016privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016
4.DECIZIE 510 05/07/2016 DECIZIE nr. 510 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8), (9) şi (11) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016
5.DECIZIE 512 05/07/2016 DECIZIE nr. 512 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu funcţia de judecată EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016
6.DECIZIE 566 12/07/2016 DECIZIE nr. 566 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016
7.
ORDIN 121 10/10/2016
ORDIN nr. M.121 din 10 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016
8.REGULAMENT 6 26/09/2016 REGULAMENT nr. 6 din 26 septembrie 2016pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 14 octombrie 2016
1.PROGRAM 27/09/2016 PROGRAM NAŢIONAL din 27 septembrie 2016de siguranţă în aviaţia civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016
2.
ORDIN 1182 27/09/2016
ORDIN nr. 1.182 din 27 septembrie 2016pentru aprobarea Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă şi pentru numirea directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016
3.
ORDIN 1295 04/10/2016
ORDIN nr. 1.295 din 4 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 124 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 124 din 4 octombrie 2016referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022 COM (2016) 442 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 125 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 125 din 4 octombrie 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia autorităţii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii (reformare) COM (2016) 411 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016
6.
ORDIN 1178 27/06/2016
ORDIN nr. 1.178 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 30 23/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 30 din 23 septembrie 2016pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2016 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 14 octombrie 2016
1.
LEGE 175 07/10/2016
LEGE nr. 175 din 7 octombrie 2016pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
2.DECRET 843 07/10/2016 DECRET nr. 843 din 7 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
3.
LEGE 170 07/10/2016
LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016privind impozitul specific unor activităţi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
4.DECRET 838 06/10/2016 DECRET nr. 838 din 6 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind impozitul specific unor activităţi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
5.
LEGE 177 07/10/2016
LEGE nr. 177 din 7 octombrie 2016pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
6.DECRET 845 07/10/2016 DECRET nr. 845 din 7 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
7.
LEGE 178 07/10/2016
LEGE nr. 178 din 7 octombrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
8.DECRET 846 07/10/2016 DECRET nr. 846 din 7 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
9.
LEGE 179 07/10/2016
LEGE nr. 179 din 7 octombrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
10.DECRET 847 07/10/2016 DECRET nr. 847 din 7 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
11.
LEGE 180 07/10/2016
LEGE nr. 180 din 7 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
12.DECRET 848 07/10/2016 DECRET nr. 848 din 7 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
13.HOTĂRÂRE 742 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 742 din 12 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
14.HOTĂRÂRE 743 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 743 din 12 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Bădiţă Marin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
15.HOTĂRÂRE 744 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 744 din 12 octombrie 2016privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
16.HOTĂRÂRE 745 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 745 din 12 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
17.HOTĂRÂRE 746 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 746 din 12 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 14 octombrie 2016
1.SCHEMĂ 12/10/2016 SCHEMĂ din 12 octombrie 2016de ajutor de minimis "Diaspora Start Up" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016
2.
ORDIN 2044 12/10/2016
ORDIN nr. 2.044 din 12 octombrie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016
3.
ORDIN 1114 10/10/2016
ORDIN nr. 1.114 din 10 octombrie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016
4.METODOLOGIE 10/10/2016 METODOLOGIE din 10 octombrie 2016pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016
5.
ORDIN 5447 10/10/2016
ORDIN nr. 5.447 din 10 octombrie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016
6.METODOLOGIE 10/10/2016 METODOLOGIE din 10 octombrie 2016pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016
1.
ORDIN 968 25/08/2016
ORDIN nr. 968 din 25 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
2.NORMĂ 25/08/2016 NORME METODOLOGICE din 25 august 2016de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
3.
ORDIN 5194 16/09/2016
ORDIN nr. 5.194 din 16 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
4.NORMĂ 16/09/2016 NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2016de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
5.
ORDIN 714 05/09/2016
ORDIN nr. 714 din 5 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
6.NORMĂ 05/09/2016 NORME METODOLOGICE din 5 septembrie 2016de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
7.
ORDIN 1945 22/09/2016
ORDIN nr. 1.945 din 22 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
8.NORMĂ 22/09/2016 NORME METODOLOGICE din 22 septembrie 2016de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
9.HOTĂRÂRE 128 10/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 128 din 10 octombrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
10.DECIZIE 316 13/10/2016 DECIZIE nr. 316 din 13 octombrie 2016pentru numirea domnului Robert-Răzvan Dobre în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
11.DECIZIE 317 13/10/2016 DECIZIE nr. 317 din 13 octombrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Manuel Costescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
12.DECIZIE 318 13/10/2016 DECIZIE nr. 318 din 13 octombrie 2016pentru numirea domnului Teodor Mihalcea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
13.DECIZIE 319 13/10/2016 DECIZIE nr. 319 din 13 octombrie 2016privind numirea domnului Cristian Cucu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 738 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 738 din 5 octombrie 2016pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
2.
ORDIN 1639 12/08/2016
ORDIN nr. 1.639 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
3.
ORDIN 1284 03/10/2016
ORDIN nr. 1.284 din 3 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
4.
ORDIN 1285 03/10/2016
ORDIN nr. 1.285 din 3 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Giarmata din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
5.
ORDIN 1283 03/10/2016
ORDIN nr. 1.283 din 3 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
6.
ORDIN 1282 03/10/2016
ORDIN nr. 1.282 din 3 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slimnic din judeţul Sibiu EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
7.
ORDIN 1205 26/09/2016
ORDIN nr. 1.205 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
8.
LEGE 174 07/10/2016
LEGE nr. 174 din 7 octombrie 2016pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
9.ACORD 20/03/2013 ACORD din 20 martie 2013privind cooperarea economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
10.DECRET 842 06/10/2016 DECRET nr. 842 din 6 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 13 octombrie 2016
1.
LEGE 172 07/10/2016
LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2016pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
2.DECRET 840 06/10/2016 DECRET nr. 840 din 6 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
3.
LEGE 173 07/10/2016
LEGE nr. 173 din 7 octombrie 2016privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
4.DECRET 841 06/10/2016 DECRET nr. 841 din 6 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
5.
LEGE 176 07/10/2016
LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
6.DECRET 844 07/10/2016 DECRET nr. 844 din 7 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
7.
ORDIN 1116 10/10/2016
ORDIN nr. 1.116 din 10 octombrie 2016privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
8.
ORDIN 1181 27/06/2016
ORDIN nr. 1.181 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile naturale protejate conexe EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
9.HOTĂRÂRE 723 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 723 din 5 octombrie 2016privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016
1.
ORDIN 1110 07/10/2016
ORDIN nr. 1.110 din 7 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
2.NORMĂ 37 11/10/2016 NORMĂ nr. 37 din 11 octombrie 2016privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
3.
ORDIN 841 07/10/2016
ORDIN nr. 841 din 7 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 129 11/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 129 din 11 octombrie 2016privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe în ceea ce priveşte acordarea de competenţe delegate şi de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri - COM (2016) 420 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 130 11/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 130 din 11 octombrie 2016privind Comunicarea Comisiei către Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului - COM (2016) 355 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 131 11/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 131 din 11 octombrie 2016privind Pachetul privind standardizarea: COM (2016) 212 - Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în perioada 2013-2015; COM (2016) 357 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European. Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2017; COM (2016) 358 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Standardele europene pentru secolul 21 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 132 11/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 132 din 11 octombrie 2016privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc şi a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social - COM (2016) 461 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
8.
LEGE 171 07/10/2016
LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2016pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
9.PROTOCOL 3 06/03/1959 PROTOCOL nr. 3 din 6 martie 1959la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
10.DECRET 839 06/10/2016 DECRET nr. 839 din 6 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
11.
ORDIN 1117 10/10/2016
ORDIN nr. 1.117 din 10 octombrie 2016privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
12.
ORDIN 2902 10/10/2016
ORDIN nr. 2.902 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
13.PROCEDURĂ 10/10/2016 PROCEDURĂ din 10 octombrie 2016privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
14.REGULAMENT 8 07/10/2016 REGULAMENT nr. 8 din 7 octombrie 2016pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
15.CIRCULARĂ 19 07/10/2016 CIRCULARĂ nr. 19 din 7 octombrie 2016privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 13 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 734 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 734 din 5 octombrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 735 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 735 din 5 octombrie 2016pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016
3.
ORDIN 1123 12/10/2016
ORDIN nr. 1.123 din 12 octombrie 2016pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 736 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 736 din 5 octombrie 2016privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democraţie şi statul de drept, care se va desfăşura în perioada 21-22 noiembrie 2016 la Geneva, Elveţia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016
5.
ORDIN 1025 19/09/2016
ORDIN nr. 1.025 din 19 septembrie 2016pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016
6.DECIZIE 1040 05/10/2016 DECIZIE nr. 1.040 din 5 octombrie 2016pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 737 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 737 din 5 octombrie 2016privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016
8.
ORDIN 849 11/10/2016
ORDIN nr. 849 din 11 octombrie 2016pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 13 octombrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 66 05/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 67 05/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2016pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
3.
ORDIN 1294 04/10/2016
ORDIN nr. 1.294 din 4 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din judeţul Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
4.
ORDIN 1297 05/10/2016
ORDIN nr. 1.297 din 5 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mărculeşti din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
5.
ORDIN 1532 28/07/2016
ORDIN nr. 1.532 din 28 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaţ EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 729 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 729 din 5 octombrie 2016pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 mai 2016 şi la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
7.AMENDAMENT 17/05/2016 AMENDAMENT din 17 mai 2016privind reabilitarea monumentelor istorice EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 730 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 730 din 5 octombrie 2016privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti şi transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", precum şi pentru modificarea anexei nr. 11 a) punctul 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
9.HOTĂRÂRE 731 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 731 din 5 octombrie 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
10.HOTĂRÂRE 732 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 732 din 5 octombrie 2016privind transmiterea unei părţi din imobilul 338 Focşani din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016
1.DECIZIE 503 05/07/2016 DECIZIE nr. 503 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) şi ale art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
2.
ORDIN 1208 26/09/2016
ORDIN nr. 1.208 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
3.
ORDIN 1207 26/09/2016
ORDIN nr. 1.207 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
4.
ORDIN 1215 27/09/2016
ORDIN nr. 1.215 din 27 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Măgeşti, din judeţul Bihor EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
5.
ORDIN 1185 26/09/2016
ORDIN nr. 1.185 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
6.DECIZIE 476 30/06/2016 DECIZIE nr. 476 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
7.DECIZIE 477 30/06/2016 DECIZIE nr. 477 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) sub aspectul sintagmei "la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice" din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
8.
ORDIN 1203 30/09/2016
ORDIN nr. 1.203 din 30 septembrie 2016pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - amendamente la anexele I, II, IV şi V la MARPOL (pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor referitoare la mediu din Codul polar), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.265(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
9.REZOLUŢIE 265 15/05/2015 REZOLUŢIE MEPC nr. 265(68) din 15 mai 2015Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
10.AMENDAMENT 15/05/2015 AMENDAMENTE din 15 mai 2015la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 12 octombrie 2016
1.DECIZIE 315 12/10/2016 DECIZIE nr. 315 din 12 octombrie 2016privind eliberarea domnului Viorel Traian Lascu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 12 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 722 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 722 din 28 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 12 octombrie 2016
3.NORMĂ 28/09/2016 NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Anexa 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 12 octombrie 2016
4.NORMĂ 28/09/2016 NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului (Anexa 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 12 octombrie 2016
1.DECIZIE 314 11/10/2016 DECIZIE nr. 314 din 11 octombrie 2016privind numirea doamnei Sorana Rodica Baciu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016
2.DECIZIE 313 11/10/2016 DECIZIE nr. 313 din 11 octombrie 2016privind eliberarea, la cerere, a doamnei Sorana Baciu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 733 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 733 din 5 octombrie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Argeş, Dolj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Brăila, Sibiu, Vrancea, Prahova, Tulcea, Constanţa şi Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016
4.
ORDIN 1272 30/09/2016
ORDIN nr. 1.272 din 30 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016
5.DECIZIE 19 30/09/2016 DECIZIE nr. 19 din 30 septembrie 2016pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016
6.
ORDIN 1187 26/09/2016
ORDIN nr. 1.187 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 721 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 721 din 28 septembrie 2016privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016
8.
ORDIN 1212 26/09/2016
ORDIN nr. 1.212 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016
9.
ORDIN 1204 26/09/2016
ORDIN nr. 1.204 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 11 octombrie 2016
1.
ORDIN 3540 29/09/2016
ORDIN nr. 3.540/C din 29 septembrie 2016pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 octombrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 64 05/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 5 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 octombrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 65 05/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 5 octombrie 2016privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 octombrie 2016
1.
ORDIN 1298 05/10/2016
ORDIN nr. 1.298 din 5 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 octombrie 2016
2.
ORDIN 1293 04/10/2016
ORDIN nr. 1.293 din 4 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Vrancea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 octombrie 2016
3.
ORDIN 1232 29/09/2016
ORDIN nr. 1.232 din 29 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 octombrie 2016
4.
ORDIN 52 27/09/2016
ORDIN nr. 52 din 27 septembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 octombrie 2016
5.METODOLOGIE 27/09/2016 METODOLOGIE din 27 septembrie 2016de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 11 octombrie 2016
1.
ORDIN 1190 26/09/2016
ORDIN nr. 1.190 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
2.
ORDIN 1225 28/09/2016
ORDIN nr. 1.225 din 28 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
3.
ORDIN 1224 28/09/2016
ORDIN nr. 1.224 din 28 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
4.
ORDIN 1223 28/09/2016
ORDIN nr. 1.223 din 28 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cristineşti din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
5.
ORDIN 1189 26/09/2016
ORDIN nr. 1.189 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe un sector cadastral, în unitatea administrativ-teritorială Sălard din judeţul Bihor EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
6.
ORDIN 1214 27/09/2016
ORDIN nr. 1.214 din 27 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Birda din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
7.
ORDIN 1220 28/09/2016
ORDIN nr. 1.220 din 28 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
8.
ORDIN 1221 28/09/2016
ORDIN nr. 1.221 din 28 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Corcova din judeţul Mehedinţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
9.
ORDIN 1222 28/09/2016
ORDIN nr. 1.222 din 28 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
10.
ORDIN 1233 29/09/2016
ORDIN nr. 1.233 din 29 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
11.
ORDIN 1239 30/09/2016
ORDIN nr. 1.239 din 30 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
12.INSTRUCŢIUNI 147 23/09/2016 INSTRUCŢIUNI nr. 147 din 23 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
13.
ORDIN 1645 12/08/2016
ORDIN nr. 1.645 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi Rezervaţiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 şi Pădurea Zăval - IV.33 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 octombrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 62 28/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 octombrie 2016
2.
ORDIN 1280 03/10/2016
ORDIN nr. 1.280 din 3 octombrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Crizbav, judeţul Braşov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 octombrie 2016
3.
ORDIN 2594 26/09/2016
ORDIN nr. 2.594 din 26 septembrie 2016privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 11 octombrie 2016
1.REGULAMENT 7 26/09/2016 REGULAMENT nr. 7 din 26 septembrie 2016privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016
2.
ORDIN 1179 26/09/2016
ORDIN nr. 1.179 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016
3.DECRET 849 07/10/2016 DECRET nr. 849 din 7 octombrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 727 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 727 din 5 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016
5.DECIZIE 312 10/10/2016 DECIZIE nr. 312 din 10 octombrie 2016pentru eliberarea domnului Dumitru Daniel Botănoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016
6.
ORDIN 1121 16/06/2016
ORDIN nr. 1.121 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0069 şi ROSPA0035 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016
1.
ORDIN 2373 03/10/2016
ORDIN nr. 2.373 din 3 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016
2.
ORDIN 1186 26/09/2016
ORDIN nr. 1.186 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016
3.
ORDIN 1203 26/09/2016
ORDIN nr. 1.203 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016
1.
ORDIN 1195 26/09/2016
ORDIN nr. 1.195 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 10 octombrie 2016
2.
ORDIN 1194 26/09/2016
ORDIN nr. 1.194 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 10 octombrie 2016
3.
ORDIN 1193 26/09/2016
ORDIN nr. 1.193 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 10 octombrie 2016
4.
ORDIN 1201 28/06/2016
ORDIN nr. 1.201 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0354 Platforma Cotmeana EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 10 octombrie 2016
5.
ORDIN 1196 26/09/2016
ORDIN nr. 1.196 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Valea Largă din judeţul Mureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 10 octombrie 2016
6.
ORDIN 1197 26/09/2016
ORDIN nr. 1.197 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Terebeşti din judeţul Satu Mare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 10 octombrie 2016
1.
ORDIN 1209 26/09/2016
ORDIN nr. 1.209 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016
2.
ORDIN 1187 27/06/2016
ORDIN nr. 1.187 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale şi Sitului Natura 2000 ROSCI0032 Cheile Rudăriei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016
3.
ORDIN 1198 26/09/2016
ORDIN nr. 1.198 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016
4.
ORDIN 1210 26/09/2016
ORDIN nr. 1.210 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mera din judeţul Vrancea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016
5.
ORDIN 1211 26/09/2016
ORDIN nr. 1.211 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Archiş din judeţul Arad EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 97 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 97 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Comunicare privind măsuri suplimentare de sporire a transparenţei şi de întărire a luptei împotriva evaziunii fiscale şi a evitării obligaţiilor fiscale COM (2016) 451 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 98 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 98 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul autorităţilor fiscale la informaţii privind combaterea spălării banilor COM (2016) 452 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 99 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 99 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) - COM (2016) 465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung - COM (2016) 466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM (2016) 467 şi la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM (2016) 468 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016
9.HOTĂRÂRE 100 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 100 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent COM (2016) 379 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 10 octombrie 2016
1.
ORDIN 2403 06/10/2016
ORDIN nr. 2.403 din 6 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 7 octombrie 2016
2.
ORDIN 2563 08/07/2016
ORDIN nr. 2.563 din 8 iulie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Casei cu spaţiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Braşov, judeţul Braşov EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 7 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 726 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 726 din 5 octombrie 2016privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 7 octombrie 2016
4.ACT ADIŢIONAL 5 31/08/2016 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 31 august 2016la Acordul de concesiune a unor perimetre pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 7 octombrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 63 05/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 5 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016
2.
ORDIN 924 03/10/2016
ORDIN nr. 924 din 3 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016
3.
RECTIFICARE 3758 12/09/2016
RECTIFICARE nr. 3.758 din 12 septembrie 2016referitoare la Ordinul ministrului culturii nr. 3.758/2016 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 706 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 706 din 28 septembrie 2016privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 725 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 725 din 5 octombrie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016
1.
ORDIN 1200 28/06/2016
ORDIN nr. 1.200 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016
2.
ORDIN 1176 23/09/2016
ORDIN nr. 1.176 din 23 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016
3.
ORDIN 1178 26/09/2016
ORDIN nr. 1.178 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016
4.
ORDIN 603 29/09/2016
ORDIN nr. 603 din 29 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016
5.NORMĂ 30/09/2016 NORME din 30 septembrie 2016de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016
6.
ORDIN 1101 30/09/2016
ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016
7.DECIZIE 642 19/09/2016 DECIZIE nr. 642 din 19 septembrie 2016privind aprobarea Instrumentului standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de persoanele internate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016
8.
ORDIN 1096 30/09/2016
ORDIN nr. 1.096 din 30 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 7 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 89 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 89 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu "Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică" COM (2016) 230 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 90 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 90 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi încurajarea unui sector al securităţii cibernetice competitiv şi inovator COM (2016) 410 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 91 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 91 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 92 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 92 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor O nouă agendă pentru competenţe în Europa COM (2016) 381 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 93 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 93 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu "Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate" JOIN (2016) 31 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 94 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 94 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 95 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 95 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe" COM (2016) 377 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 96 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 96 din 4 octombrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 7 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 602 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 602 din 24 august 2016privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 716 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 716 din 28 septembrie 2016pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016
3.
ORDIN 1231 29/09/2016
ORDIN nr. 1.231 din 29 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Viile Satu Mare din judeţul Satu Mare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 708 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 708 din 28 septembrie 2016pentru aprobarea Strategiei militare a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016
5.STRATEGIE 28/09/2016 STRATEGIA MILITARĂ A ROMÂNIEI din 28 septembrie 2016Forţe armate moderne, pentru o Românie puternică în Europa şi în lume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016
1.
ORDIN 5381 29/09/2016
ORDIN nr. 5.381 din 29 septembrie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
2.DECIZIE 296 11/05/2016 DECIZIE nr. 296 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua, în privinţa soluţiei legislative conform căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, art. 342, art. 345 alin. (1) şi (2), precum şi a dispoziţiilor cuprinse în titlul II - Camera preliminară al Părţii speciale din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
3.DECRET 831 05/10/2016 DECRET nr. 831 din 5 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
4.DECRET 832 05/10/2016 DECRET nr. 832 din 5 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
5.DECRET 833 05/10/2016 DECRET nr. 833 din 5 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
6.DECRET 834 05/10/2016 DECRET nr. 834 din 5 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
7.DECRET 835 05/10/2016 DECRET nr. 835 din 5 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
8.DECRET 836 05/10/2016 DECRET nr. 836 din 5 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
9.DECRET 837 05/10/2016 DECRET nr. 837 din 5 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
10.HOTĂRÂRE 724 05/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 724 din 5 octombrie 2016privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Orăştie-Sibiu, km 0+000-82+200" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 octombrie 2016
1.
ORDIN 1188 26/09/2016
ORDIN nr. 1.188 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 6 octombrie 2016
2.
ORDIN 1202 26/09/2016
ORDIN nr. 1.202 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 6 octombrie 2016
3.
ORDIN 3771 20/09/2016
ORDIN nr. 3.771 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 6 octombrie 2016
4.REGULAMENT 20/09/2016 REGULAMENT din 20 septembrie 2016de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 6 octombrie 2016
5.
ORDIN 1102 30/09/2016
ORDIN nr. 1.102 din 30 septembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 6 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 126 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 126 din 4 octombrie 2016privind modificarea hotărârilor Senatului nr. 44/2011, 4/2012, 36/2012, 43/2012, 3/2013, 47/2013 şi 50/2016, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 374/2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 127 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 127 din 4 octombrie 2016privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016
3.
RECTIFICARE 5219 11/09/2015
RECTIFICARE nr. 5.219 din 11 septembrie 2015referitoare la art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.219/2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016
4.
ORDIN 1109 06/10/2016
ORDIN nr. 1.109 din 6 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 719 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 719 din 28 septembrie 2016pentru aprobarea Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016
1.
ORDIN 1238 30/09/2016
ORDIN nr. 1.238 din 30 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 6 octombrie 2016
2.
ORDIN 1201 26/09/2016
ORDIN nr. 1.201 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 6 octombrie 2016
3.
ORDIN 1226 28/09/2016
ORDIN nr. 1.226 din 28 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Rociu din judeţul Argeş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 6 octombrie 2016
4.DECIZIE 98 27/09/2016 DECIZIE nr. 98 din 27 septembrie 2016privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 6 octombrie 2016
5.METODOLOGIE 27/09/2016 METODOLOGIE din 27 septembrie 2016privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 6 octombrie 2016
6.
ORDIN 1213 26/09/2016
ORDIN nr. 1.213 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 6 octombrie 2016
7.
ORDIN 1175 27/06/2016
ORDIN nr. 1.175 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 6 octombrie 2016
1.DECRET 823 05/10/2016 DECRET nr. 823 din 5 octombrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
2.DECRET 824 05/10/2016 DECRET nr. 824 din 5 octombrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
3.DECRET 825 05/10/2016 DECRET nr. 825 din 5 octombrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
4.DECRET 826 05/10/2016 DECRET nr. 826 din 5 octombrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
5.DECRET 827 05/10/2016 DECRET nr. 827 din 5 octombrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
6.DECRET 828 05/10/2016 DECRET nr. 828 din 5 octombrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
7.DECRET 829 05/10/2016 DECRET nr. 829 din 5 octombrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
8.DECRET 830 05/10/2016 DECRET nr. 830 din 5 octombrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
9.
ORDIN 3563 03/10/2016
ORDIN nr. 3.563/C din 3 octombrie 2016privind stabilirea cuantumului onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
10.HOTĂRÂRE 686 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 686 din 28 septembrie 2016privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
11.HOTĂRÂRE 717 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 717 din 28 septembrie 2016privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională "Apele Române", ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
12.HOTĂRÂRE 718 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 718 din 28 septembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
13.
ORDIN 1132 20/09/2016
ORDIN nr. 1.132 din 20 septembrie 2016privind stabilirea cuantumului onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
14.
ORDIN 604 29/09/2016
ORDIN nr. 604 din 29 septembrie 2016pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în perioada august-septembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 6 octombrie 2016
1.
RECTIFICARE 4979 19/08/2016
RECTIFICARE nr. 4.979 din 19 august 2016referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.979/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016
2.
ORDIN 1027 19/09/2016
ORDIN nr. 1.027 din 19 septembrie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016
3.PROCEDURĂ 19/09/2016 PROCEDURĂ din 19 septembrie 2016de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 709 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 709 din 28 septembrie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016
5.DECIZIE 454 28/06/2016 DECIZIE nr. 454 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 710 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 710 din 28 septembrie 2016pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 720 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 720 din 28 septembrie 2016privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 5 octombrie 2016
1.
ORDIN 1237 30/09/2016
ORDIN nr. 1.237 din 30 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 octombrie 2016
2.
ORDIN 1180 26/09/2016
ORDIN nr. 1.180 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din judeţul Sibiu EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 octombrie 2016
3.
ORDIN 1191 26/09/2016
ORDIN nr. 1.191 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 octombrie 2016
4.
ORDIN 1105 30/09/2016
ORDIN nr. 1.105 din 30 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 octombrie 2016
5.
ORDIN 813 30/09/2016
ORDIN nr. 813 din 30 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 octombrie 2016
1.DECIZIE 546 12/07/2016 DECIZIE nr. 546 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 octombrie 2016
2.
ORDIN 1166 27/06/2016
ORDIN nr. 1.166 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală "Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara", Rezervaţia "Canionul Mihăileni", "Rezervaţia de stejar pufos" - sat Criş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 5 octombrie 2016
1.
ORDIN 5042 30/08/2016
ORDIN nr. 5.042 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 5 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 101 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 101 din 4 octombrie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 102 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 102 din 4 octombrie 2016privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Adrian Gurzău EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 103 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 103 din 4 octombrie 2016privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Adrian Gurzău EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 104 04/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 104 din 4 octombrie 2016privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016
5.
ORDIN 1182 26/09/2016
ORDIN nr. 1.182 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016
6.
ORDIN 1183 26/09/2016
ORDIN nr. 1.183 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sănduleşti din judeţul Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016
7.DECIZIE 16 23/05/2016 DECIZIE nr. 16 din 23 mai 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 856 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016
8.
ORDIN 1705 29/09/2016
ORDIN nr. 1.705 din 29 septembrie 2016privind publicarea unei înţelegeri, încheiată prin schimb de note verbale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016
9.ÎNŢE
LEGERE 01/09/2016 ÎNŢE
LEGERE din 1 septembrie 2016dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, încheiată prin schimb de note verbale, semnate la Bucureşti la 1 septembrie 2016, privind interpretarea articolului 4 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două ţări, semnat la Bucureşti, la 10 noiembrie 2011, şi privind condiţia de reciprocitate EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 5 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 666 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 666 din 14 septembrie 2016pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
2.DECIZIE 308 04/10/2016 DECIZIE nr. 308 din 4 octombrie 2016pentru eliberarea domnului Cosmin Georgescu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
3.DECIZIE 309 04/10/2016 DECIZIE nr. 309 din 4 octombrie 2016pentru numirea domnului Bogdan Nicolae Istrate în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
4.DECIZIE 310 04/10/2016 DECIZIE nr. 310 din 4 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
5.DECIZIE 311 04/10/2016 DECIZIE nr. 311 din 4 octombrie 2016privind numirea domnului Valentin-Sorin Costreie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
6.
ORDIN 1086 27/09/2016
ORDIN nr. 1.086 din 27 septembrie 2016pentru modificarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
7.
ORDIN 657 05/08/2016
ORDIN nr. 657 din 5 august 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
8.
ORDIN 2259 20/09/2016
ORDIN nr. 2.259 din 20 septembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
9.
ORDIN 1442 19/08/2016
ORDIN nr. 1.442 din 19 august 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
10.
ORDIN 3511 26/09/2016
ORDIN nr. 3.511/C din 26 septembrie 2016privind stabilirea condiţiilor în care poate fi valorificat, pe piaţa liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
11.COND+PROC 26/09/2016 CONDIŢIILE din 26 septembrie 2016în care poate fi valorificat, pe piaţa liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
12.
ORDIN 2759 23/09/2016
ORDIN nr. 2.759 din 23 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
13.NORMĂ 23/09/2016 NORME TEHNICE din 23 septembrie 2016privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
14.
ORDIN 51 21/09/2016
ORDIN nr. 51 din 21 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 4 octombrie 2016
1.
ORDIN 1166 22/09/2016
ORDIN nr. 1.166 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 650 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 650 din 8 septembrie 2016pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016
3.
ORDIN 786 26/09/2016
ORDIN nr. 786 din 26 septembrie 2016privind stabilirea modalităţii de clarificare a neconcordanţelor dintre evidenţele caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentând drepturi constatate de încasat din contribuţii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016
4.
ORDIN 1162 22/09/2016
ORDIN nr. 1.162 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016
5.
ORDIN 1161 22/09/2016
ORDIN nr. 1.161 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016
6.
ORDIN 1154 22/09/2016
ORDIN nr. 1.154 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016
7.
ORDIN 1160 22/09/2016
ORDIN nr. 1.160 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016
8.
ORDIN 873 09/08/2016
ORDIN nr. 873 din 9 august 2016privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016
9.PROCEDURĂ 09/08/2016 PROCEDURĂ DE AVIZARE din 9 august 2016în vederea acordării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 4 octombrie 2016
1.
ORDIN 144 21/09/2016
ORDIN nr. 144 din 21 septembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 4 octombrie 2016
2.REGULAMENT 21/09/2016 REGULAMENT din 21 septembrie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 4 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 679 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 679 din 19 septembrie 2016pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 4 octombrie 2016
1.
ORDIN 1169 23/09/2016
ORDIN nr. 1.169 din 23 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 4 octombrie 2016
2.
ORDIN 1170 23/09/2016
ORDIN nr. 1.170 din 23 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 4 octombrie 2016
3.
ORDIN 1135 20/09/2016
ORDIN nr. 1.135 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 4 octombrie 2016
4.
ORDIN 1168 23/09/2016
ORDIN nr. 1.168 din 23 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 4 octombrie 2016
5.
ORDIN 1172 23/09/2016
ORDIN nr. 1.172 din 23 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 4 octombrie 2016
6.
ORDIN 1173 23/09/2016
ORDIN nr. 1.173 din 23 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cornetu din judeţul Ilfov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 4 octombrie 2016
7.
ORDIN 5167 09/09/2016
ORDIN nr. 5.167 din 9 septembrie 2016privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 şi nivel 4 conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul teologic EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 4 octombrie 2016
8.DECIZIE 21 13/06/2016 DECIZIE nr. 21 din 13 iunie 2016referitoare la sesizarea formulată de Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: admisibilitatea acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare a unui teren intravilan, în situaţia în care bunul imobil ce face obiectul promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare nu este înscris în cartea funciară EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 4 octombrie 2016
1.HOTĂRÂRE 35 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 35 din 28 septembrie 2016privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 60 28/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 61 28/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 714 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 714 din 28 septembrie 2016privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016
5.
ORDIN 1163 23/09/2016
ORDIN nr. 1.163 din 23 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 715 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 715 din 28 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016
1.STRATEGIE 08/09/2016 STRATEGIE din 8 septembrie 2016privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 bis din 4 octombrie 2016
1.
LEGE 169 30/09/2016
LEGE nr. 169 din 30 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 3 octombrie 2016
2.DECRET 821 29/09/2016 DECRET nr. 821 din 29 septembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 3 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 705 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 705 din 28 septembrie 2016privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, precum şi a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 3 octombrie 2016
4.
ORDIN 2336 29/09/2016
ORDIN nr. 2.336 din 29 septembrie 2016privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 3 octombrie 2016
5.
ORDIN 49 21/09/2016
ORDIN nr. 49 din 21 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 3 octombrie 2016
1.
ORDIN 1143 27/07/2016
ORDIN nr. 1.143 din 27 iulie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
2.
ORDIN 649 04/08/2016
ORDIN nr. 649 din 4 august 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
3.
ORDIN 2296 27/09/2016
ORDIN nr. 2.296 din 27 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
4.
ORDIN 5034 29/08/2016
ORDIN nr. 5.034 din 29 august 2016pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
5.METODOLOGIE 29/08/2016 METODOLOGIE din 29 august 2016de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 81 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 81 din 20 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 82 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 82 din 20 septembrie 2016pentru delegarea competenţei urmăririi şi controlului activităţilor desfăşurate de angajaţii departamentelor/compartimentelor care se află în subordinea funcţională a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, precum şi a evaluării activităţii şi performanţelor acestora EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
8.
ORDIN 1704 28/09/2016
ORDIN nr. 1.704 din 28 septembrie 2016privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
9.PROGRAM 02/09/2016 PROGRAM DE COOPERARE din 2 septembrie 2016pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
10.HOTĂRÂRE 80 27/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 80 din 27 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii puternice COM (2016) 117 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
11.HOTĂRÂRE 81 27/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 81 din 27 septembrie 2016privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
12.HOTĂRÂRE 82 27/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 82 din 27 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Vieţi demne: de la dependenţa de ajutor la autonomie - Strămutarea forţată şi dezvoltarea COM (2016) 234 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
13.HOTĂRÂRE 83 27/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 83 din 27 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
14.HOTĂRÂRE 84 27/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 84 din 27 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
15.HOTĂRÂRE 85 27/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 85 din 27 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Cadrul comun privind contracararea ameninţărilor hibride - Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
16.DECRET 822 29/09/2016 DECRET nr. 822 din 29 septembrie 2016privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
17.HOTĂRÂRE 707 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 707 din 28 septembrie 2016pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
18.HOTĂRÂRE 711 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 711 din 28 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
19.HOTĂRÂRE 712 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 712 din 28 septembrie 2016pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la Bucureşti la 24 mai 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
20.ACORD 24/05/2016 ACORD din 24 mai 2016de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
21.
ORDIN 1214 29/06/2016
ORDIN nr. 1.214 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac şi ROSPA0053 Lacul Bugeac şi ale ariilor naturale protejate de interes naţional 2.365 Pădurea Esechioi şi IV.28 Lacul Bugeac EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016
1.
ORDIN 1183 27/06/2016
ORDIN nr. 1.183 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
2.
ORDIN 1174 23/09/2016
ORDIN nr. 1.174 din 23 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
3.
ORDIN 1087 12/09/2016
ORDIN nr. 1.087 din 12 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
4.
ORDIN 1144 21/09/2016
ORDIN nr. 1.144 din 21 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
5.
ORDIN 1145 21/09/2016
ORDIN nr. 1.145 din 21 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
6.
ORDIN 1146 21/09/2016
ORDIN nr. 1.146 din 21 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
7.
ORDIN 1147 21/09/2016
ORDIN nr. 1.147 din 21 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Marca din judeţul Sălaj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
8.
ORDIN 1156 22/09/2016
ORDIN nr. 1.156 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
9.
ORDIN 1157 22/09/2016
ORDIN nr. 1.157 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
10.
ORDIN 1158 22/09/2016
ORDIN nr. 1.158 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
11.
ORDIN 1159 22/09/2016
ORDIN nr. 1.159 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
12.
ORDIN 1175 23/09/2016
ORDIN nr. 1.175 din 23 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 octombrie 2016
1.DECIZIE 6 29/09/2016 DECIZIE nr. 6 din 29 septembrie 2016privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 29-30 septembrie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 681 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 681 din 19 septembrie 2016privind trecerea unor drumuri auto forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 692 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 692 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 693 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 693 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 694 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 694 din 28 septembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 667 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 667 din 19 septembrie 2016privind aprobarea obiectivului de investiţii "Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 695 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 695 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 696 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 696 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 698 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 698 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 697 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 697 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 699 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 699 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 700 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 700 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
13.HOTĂRÂRE 701 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 701 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
14.HOTĂRÂRE 702 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 702 din 28 septembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
15.DECIZIE 307 29/09/2016 DECIZIE nr. 307 din 29 septembrie 2016pentru revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a doamnei Mihaela Carmen Bardoş şi pentru numirea în calitatea de membru a doamnei Oana Bîzgan-Gayral în cadrul aceluiaşi consiliu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
16.DECIZIE 13 13/06/2016 DECIZIE nr. 13 din 13 iunie 2016referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 500/2002), ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007), coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002), şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul civil), vizând calitatea procesuală pasivă a acestui minister în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea sa, având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială, raportat la calitatea sa de ordonator principal de credite EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 29 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 86 27/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 86 din 27 septembrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 87 27/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 87 din 27 septembrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 88 27/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 88 din 27 septembrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 690 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 690 din 28 septembrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Ungur Valer EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 691 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 691 din 28 septembrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 687 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 687 din 28 septembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Olteanu Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 688 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 688 din 28 septembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Anefi Ersun EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 689 28/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 689 din 28 septembrie 2016privind încetarea raportului de serviciu al domnului Dogariu Eugen, subprefect al judeţului Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
9.
ORDIN 57 27/09/2016
ORDIN nr. 57 din 27 septembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
10.
ORDIN 54 27/09/2016
ORDIN nr. 54 din 27 septembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
11.
ORDIN 58 27/09/2016
ORDIN nr. 58 din 27 septembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
12.
ORDIN 55 27/09/2016
ORDIN nr. 55 din 27 septembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
13.
ORDIN 56 27/09/2016
ORDIN nr. 56 din 27 septembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
14.
ORDIN 861 04/08/2016
ORDIN nr. 861 din 4 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ICEM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
15.
ORDIN 2247 16/09/2016
ORDIN nr. 2.247 din 16 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ICEM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
16.
ORDIN 1414 12/08/2016
ORDIN nr. 1.414 din 12 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ICEM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 29 septembrie 2016
1.
ORDIN 1165 22/09/2016
ORDIN nr. 1.165 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 septembrie 2016
2.
ORDIN 1163 22/09/2016
ORDIN nr. 1.163 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 septembrie 2016
3.
ORDIN 1523 28/07/2016
ORDIN nr. 1.523 din 28 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş (fără suprafaţa de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu) EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 septembrie 2016
4.
LEGE (R) 321 15/10/2009
LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*)privind comercializarea produselor alimentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 septembrie 2016
5.
ORDIN 1164 22/09/2016
ORDIN nr. 1.164 din 22 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 septembrie 2016
1.
ORDIN 1171 23/09/2016
ORDIN nr. 1.171 din 23 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 29 septembrie 2016
2.
ORDIN 1134 15/09/2016
ORDIN nr. 1.134 din 15 septembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 29 septembrie 2016
3.
ORDIN 1644 12/08/2016
ORDIN nr. 1.644 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepişti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 29 septembrie 2016
4.
ORDIN 1075 23/09/2016
ORDIN nr. 1.075 din 23 septembrie 2016privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 29 septembrie 2016
1.
ORDIN 53 27/09/2016
ORDIN nr. 53 din 27 septembrie 2016privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) şi lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 29 septembrie 2016
2.
ORDIN 1131 20/09/2016
ORDIN nr. 1.131 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 29 septembrie 2016
3.
ORDIN 1129 19/09/2016
ORDIN nr. 1.129 din 19 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 29 septembrie 2016
4.
ORDIN 59 27/09/2016
ORDIN nr. 59 din 27 septembrie 2016pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 29 septembrie 2016
1.
ORDIN 1134 20/09/2016
ORDIN nr. 1.134 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016
2.
ORDIN 148 23/09/2016
ORDIN nr. 148 din 23 septembrie 2016privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016
3.
ORDIN 1125 16/09/2016
ORDIN nr. 1.125 din 16 septembrie 2016pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016
4.PROTOCOL 18422 08/09/2016 PROTOCOL DE COLABORARE nr. 18.422 din 8 septembrie 2016privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 55 14/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016
6.STATUT 14/09/2016 STATUTUL din 14 septembrie 2016Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A. (C.N.I.R.) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016
7.PROTOCOL 5678 12/09/2016 PROTOCOL nr. 5.678 din 12 septembrie 2016privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016
1.
ORDIN 1120 13/09/2016
ORDIN nr. 1.120 din 13 septembrie 2016pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
2.REZOLUŢIE 394 11/06/2015 REZOLUŢIA MSC.394(95) din 11 iunie 2015Amendamente la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
3.AMENDAMENT 11/06/2015 AMENDAMENTE din 11 iunie 2015la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
4.
ORDIN 731 06/09/2016
ORDIN nr. 731 din 6 septembrie 2016privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RSL LEASING IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
5.
ORDIN 732 06/09/2016
ORDIN nr. 732 din 6 septembrie 2016privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii GENERAL MAX LEASING IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
6.
ORDIN 733 06/09/2016
ORDIN nr. 733 din 6 septembrie 2016privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FORZA ROSSA FINANCIAL SERVICES IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
7.
ORDIN 1662 23/08/2016
ORDIN nr. 1.662 din 23 august 2016privind aprobarea derogării pentru specia Ursus arctos EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
8.
ORDIN 2301 27/09/2016
ORDIN nr. 2.301 din 27 septembrie 2016privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 26 mai 2028, în sumă de maximum 1 miliard euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
9.
ORDIN 146 21/09/2016
ORDIN nr. 146 din 21 septembrie 2016pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
10.
ORDIN 1142 21/09/2016
ORDIN nr. 1.142 din 21 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
11.DECIZIE 389 14/06/2016 DECIZIE nr. 389 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
12.
ORDIN 1026 19/09/2016
ORDIN nr. 1.026 din 19 septembrie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
13.PROCEDURĂ 19/09/2016 PROCEDURĂ din 19 septembrie 2016de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 28 septembrie 2016
1.
ORDIN 1139 20/09/2016
ORDIN nr. 1.139 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
2.
ORDIN 1140 20/09/2016
ORDIN nr. 1.140 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
3.
ORDIN 1136 20/09/2016
ORDIN nr. 1.136 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
4.
ORDIN 1121 16/09/2016
ORDIN nr. 1.121 din 16 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 120 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 120 din 20 septembrie 2016privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară - COM (2016) 418 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 673 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 673 din 19 septembrie 2016privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi scoaterea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
7.DECIZIE 29 22/09/2016 DECIZIE nr. 29 din 22 septembrie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii din perimetrul Botuş-Fundu Moldovei, judeţul Suceava EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
8.
ORDIN 1004 30/05/2016
ORDIN nr. 1.004 din 30 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
9.DECIZIE 95 12/09/2016 DECIZIE nr. 95 din 12 septembrie 2016pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 28 iulie 2016 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
10.PROTOCOL 1 28/07/2016 PROTOCOL nr. 1 din 28 iulie 2016privind remuneraţia datorată pentru radiodifuzarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 28 septembrie 2016
1.
ORDIN 1480 18/07/2016
ORDIN nr. 1.480 din 18 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni şi 2.360 Pădurea Hagieni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 septembrie 2016
2.
ORDIN 2484 19/09/2016
ORDIN nr. 2.484 din 19 septembrie 2016privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 septembrie 2016
3.REGULAMENT 5 23/09/2016 REGULAMENT nr. 5 din 23 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 septembrie 2016
4.
ORDIN 1127 19/09/2016
ORDIN nr. 1.127 din 19 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 septembrie 2016
5.
ORDIN 1128 19/09/2016
ORDIN nr. 1.128 din 19 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Constanţa, Maramureş şi Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 septembrie 2016
1.
ORDIN 5223 19/09/2016
ORDIN nr. 5.223 din 19 septembrie 2016privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
2.
ORDIN 1070 21/09/2016
ORDIN nr. 1.070 din 21 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
3.
ORDIN 3262 16/08/2016
ORDIN nr. 3.262/C din 16 august 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
4.INSTRUCŢIUNI 16/08/2016 INSTRUCŢIUNI din 16 august 2016privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
5.
ORDIN 683 30/08/2016
ORDIN nr. 683 din 30 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
6.
ORDIN 2236 15/09/2016
ORDIN nr. 2.236 din 15 septembrie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
7.INSTRUCŢIUNI 15/09/2016 INSTRUCŢIUNI din 15 septembrie 2016privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
8.DECIZIE 467 28/06/2016 DECIZIE nr. 467 din 28 iunie 2016referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, 2, 3 şi 4 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, precum şi a hotărârii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
9.
ORDIN 5087 31/08/2016
ORDIN nr. 5.087 din 31 august 2016privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
10.METODOLOGIE 31/08/2016 METODOLOGIE din 31 august 2016de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 28 septembrie 2016
1.
ORDIN 1110 14/09/2016
ORDIN nr. 1.110 din 14 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
2.
ORDIN 1092 13/09/2016
ORDIN nr. 1.092 din 13 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 674 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 674 din 19 septembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 119 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 119 din 20 septembrie 2016referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
5.DECRET 819 27/09/2016 DECRET nr. 819 din 27 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
6.DECRET 820 27/09/2016 DECRET nr. 820 din 27 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
7.
ORDIN 5010 24/08/2016
ORDIN nr. 5.010 din 24 august 2016privind aprobarea programelor şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a, alternativa educaţională Waldorf EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
8.DECIZIE 577 12/07/2016 DECIZIE nr. 577 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, art. 10 alin. (2), (4)-(6) şi art. 28 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
1.
ORDIN 1062 02/09/2016
ORDIN nr. 1.062 din 2 septembrie 2016privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 27 septembrie 2016
2.
ORDIN 1199 28/06/2016
ORDIN nr. 1.199 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 27 septembrie 2016
3.
ORDIN 1094 13/09/2016
ORDIN nr. 1.094 din 13 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 27 septembrie 2016
4.
ORDIN 1751 12/09/2016
ORDIN nr. 1.751 din 12 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2016 - 14 mai 2017 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 27 septembrie 2016
1.
ORDIN 1137 20/09/2016
ORDIN nr. 1.137 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Călăraşi şi Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
2.
ORDIN 1138 20/09/2016
ORDIN nr. 1.138 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 9 13/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 9 din 13 septembrie 2016privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
4.
ORDIN 1123 16/09/2016
ORDIN nr. 1.123 din 16 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
5.
ORDIN 1133 20/09/2016
ORDIN nr. 1.133 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
1.
ORDIN 362 10/06/2016
ORDIN nr. 362 din 10 iunie 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
2.DECIZIE 1774 09/09/2016 DECIZIE nr. 1.774 din 9 septembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
3.DECIZIE 1775 09/09/2016 DECIZIE nr. 1.775 din 9 septembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
4.DECIZIE 1798 13/09/2016 DECIZIE nr. 1.798 din 13 septembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
5.DECIZIE 1799 13/09/2016 DECIZIE nr. 1.799 din 13 septembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
6.DECIZIE 1800 13/09/2016 DECIZIE nr. 1.800 din 13 septembrie 2016privind aprobarea suspendării, la cerere, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, a activităţii Societăţii MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 665 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 665 din 14 septembrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
8.
ORDIN 1112 14/09/2016
ORDIN nr. 1.112 din 14 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
9.
ORDIN 1044 12/09/2016
ORDIN nr. 1.044 din 12 septembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
10.METODOLOGIE 12/09/2016 METODOLOGIE din 12 septembrie 2016de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
1.
ORDIN 1165 27/06/2016
ORDIN nr. 1.165 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeşului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 26 septembrie 2016
2.
ORDIN 914 19/09/2016
ORDIN nr. 914 din 19 septembrie 2016privind aprobarea Schemei selecţiei clonale la soiurile de viţă-de-vie EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 26 septembrie 2016
3.
ORDIN 3338 24/08/2016
ORDIN nr. 3.338/C din 24 august 2016privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii "Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi" din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 26 septembrie 2016
1.DECIZIE 393 14/06/2016 DECIZIE nr. 393 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 69 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016
2.DECIZIE 306 19/09/2016 DECIZIE nr. 306 din 19 septembrie 2016privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 371/2015 pentru stabilirea atribuţiilor domnului Vasile Dîncu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016
3.
ORDIN 149 26/09/2016
ORDIN nr. 149 din 26 septembrie 2016privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016
4.
ORDIN 1113 15/09/2016
ORDIN nr. 1.113 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Maramureş, Prahova şi Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016
1.
ORDIN 708 19/08/2016
ORDIN nr. 708 din 19 august 2016privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016
2.
RECTIFICARE 54 14/09/2016
RECTIFICARE nr. 54 din 14 septembrie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016
3.
RECTIFICARE 637 31/08/2016
RECTIFICARE nr. 637 din 31 august 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 637/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016
4.
ORDIN 736 15/09/2016
ORDIN nr. 736 din 15 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016
1.
ORDIN 1817 20/09/2016
ORDIN nr. 1.817 din 20 septembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016
2.GHID 20/09/2016 GHID DE FINANŢARE din 20 septembrie 2016a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016
3.
ORDIN 1818 20/09/2016
ORDIN nr. 1.818 din 20 septembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016
4.GHID 20/09/2016 GHID DE FINANŢARE din 20 septembrie 2016a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 71 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 71 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Iniţiativa europeană în domeniul cloud computing-ului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date şi pe cunoaştere în Europa COM(2016) 178 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
2.
ORDIN 1018 14/07/2016
ORDIN nr. 1.018 din 14 iulie 2016pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 72 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 72 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pieţei unice digitale COM(2016) 180 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 73 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 73 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Platforme online şi piaţa unică digitală - Oportunităţi şi provocări pentru Europa COM(2016) 288 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 74 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 74 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerţului electronic transfrontalier în beneficiul cetăţenilor şi întreprinderilor europene COM(2016) 320 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 75 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 75 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul deciziei COM(2016) 148 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 76 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 76 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit COM(2016) 198 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 77 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 77 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 78 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 78 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor COM(2016) 361 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 79 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 79 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Europa investeşte din nou - Bilanţul Planului de investiţii pentru Europa şi etapele următoare COM(2016) 359 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
11.DECIZIE 391 14/06/2016 DECIZIE nr. 391 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
12.
ORDIN 2239 15/09/2016
ORDIN nr. 2.239 din 15 septembrie 2016pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
13.
ORDIN 1643 19/08/2016
ORDIN nr. 1.643 din 19 august 2016pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
1.
ORDIN 1124 16/09/2016
ORDIN nr. 1.124 din 16 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 26 septembrie 2016
1.DECRET 818 21/09/2016 DECRET nr. 818 din 21 septembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
2.
LEGE 168 22/09/2016
LEGE nr. 168 din 22 septembrie 2016pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 663 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 663 din 14 septembrie 2016privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
4.DECIZIE 500 30/06/2016 DECIZIE nr. 500 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. f) şi ale art. 68 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
5.DECIZIE 335 26/05/2014 DECIZIE nr. 335 din 26 mai 2014privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
6.
ORDIN 3765 16/09/2016
ORDIN nr. 3.765 din 16 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
7.NORMĂ 16/09/2016 NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2016privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 654 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 654 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 23 septembrie 2016
1.
ORDIN 1156 24/06/2016
ORDIN nr. 1.156 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş şi ROSPA0098 Piemontul Făgăraş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
2.
ORDIN 1093 13/09/2016
ORDIN nr. 1.093 din 13 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
3.
ORDIN 1116 15/09/2016
ORDIN nr. 1.116 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
4.
ORDIN 1118 15/09/2016
ORDIN nr. 1.118 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
5.
ORDIN 1114 15/09/2016
ORDIN nr. 1.114 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
6.
ORDIN 1117 15/09/2016
ORDIN nr. 1.117 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
7.DECIZIE 15 23/05/2016 DECIZIE nr. 15 din 23 mai 2016privind modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 371^7 din Codul de procedură civilă de la 1865 coroborat cu art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
1.
ORDIN 1111 14/09/2016
ORDIN nr. 1.111 din 14 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 23 septembrie 2016
1.
LEGE (R) 273 21/06/2004
LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*)privind procedura adopţiei*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 23 septembrie 2016
1.DECLARAŢIE 1 20/09/2016 DECLARAŢIE nr. 1 din 20 septembrie 2016prilejuită de aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 58 19/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016
3.
ORDIN 3441 13/09/2016
ORDIN nr. 3.441/C din 13 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 655 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 655 din 14 septembrie 2016pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016
2.DECIZIE 581 20/07/2016 DECIZIE nr. 581 din 20 iulie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016
3.
ORDIN 910 16/09/2016
ORDIN nr. 910 din 16 septembrie 2016privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016
4.ACORD 16/09/2016 ACORD INTERPROFESIONAL din 16 septembrie 2016pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016
1.
ORDIN 998 27/05/2016
ORDIN nr. 998 din 27 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci şi al rezervaţiei naturale VII.9 Mestecănişul Reci - Bălţile de la Ozun - Sântionlunca EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
2.
ORDIN 1008 06/09/2016
ORDIN nr. 1.008 din 6 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
3.NORMĂ 06/09/2016 NORME METODOLOGICE din 6 septembrie 2016de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 648 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 648 din 8 septembrie 2016privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 649 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 649 din 8 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 653 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 653 din 8 septembrie 2016privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 656 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 656 din 14 septembrie 2016pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, şi termenele de clasificare aferente acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
8.
ORDIN 704 18/08/2016
ORDIN nr. 704 din 18 august 2016pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.395(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
9.REZOLUŢIE 395 11/06/2015 REZOLUŢIA MSC.395(95) din 11 iunie 2015privind amendamentele la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
10.AMENDAMENT 11/06/2015 AMENDAMENTE din 11 iunie 2015la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
1.
ORDIN 1189 27/06/2016
ORDIN nr. 1.189 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0008 Betfia EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 22 septembrie 2016
2.
ORDIN 1098 13/09/2016
ORDIN nr. 1.098 din 13 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 22 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 68 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 68 din 20 septembrie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 69 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 69 din 20 septembrie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 70 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 70 din 20 septembrie 2016pentru revocarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 7/2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
4.
ORDIN 41 10/08/2016
ORDIN nr. 41 din 10 august 2016pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
5.METODOLOGIE 10/08/2016 METODOLOGIE din 10 august 2016de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 671 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 671 din 19 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 672 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 672 din 19 septembrie 2016privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor Provenite din Infracţiuni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016
3.DECIZIE 501 30/06/2016 DECIZIE nr. 501 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016
4.DECIZIE 20 13/06/2016 DECIZIE nr. 20 din 13 iunie 2016privind dezlegarea unei chestiuni de drept, respectiv dacă în sintagma "fără încheierea unui contract individual de muncă" prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii se include şi situaţia contractului individual de muncă suspendat EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 668 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 668 din 19 septembrie 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema "Modernizarea proceselor electorale", organizată în perioada 6-7 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 669 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 669 din 19 septembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
3.
ORDIN 1065 20/09/2016
ORDIN nr. 1.065 din 20 septembrie 2016privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
4.
ORDIN 1077 08/06/2016
ORDIN nr. 1.077 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 664 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
1.
RECTIFICARE 308 12/05/2016
RECTIFICARE nr. 308 din 12 mai 2016referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 308 din 12 mai 2016 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 114 13/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 114 din 13 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 117 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 117 din 14 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
4.DECIZIE 582 20/07/2016 DECIZIE nr. 582 din 20 iulie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1, pct. 5 şi pct. 15 din Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
5.
ORDIN 909 16/09/2016
ORDIN nr. 909 din 16 septembrie 2016pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
1.
ORDIN 1509 25/07/2016
ORDIN nr. 1.509 din 25 iulie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0233 Someşul Rece EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 21 septembrie 2016
2.
ORDIN 45 07/09/2016
ORDIN nr. 45 din 7 septembrie 2016privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 21 septembrie 2016
3.REGULAMENT 07/09/2016 REGULAMENT din 7 septembrie 2016pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 21 septembrie 2016
4.DECIZIE 536 06/07/2016 DECIZIE nr. 536 din 6 iulie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 21 septembrie 2016
1.DECRET 817 20/09/2016 DECRET nr. 817 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
2.DECRET 814 20/09/2016 DECRET nr. 814 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
3.DECRET 815 20/09/2016 DECRET nr. 815 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
4.DECRET 812 19/09/2016 DECRET nr. 812 din 19 septembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
5.DECRET 813 20/09/2016 DECRET nr. 813 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
6.
ORDIN 2245 16/09/2016
ORDIN nr. 2.245 din 16 septembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
7.REGULAMENT 16/09/2016 REGULAMENT-CADRU din 16 septembrie 2016privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
8.DECRET 816 20/09/2016 DECRET nr. 816 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
9.DECRET 810 19/09/2016 DECRET nr. 810 din 19 septembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
10.DECRET 811 19/09/2016 DECRET nr. 811 din 19 septembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
11.
ORDIN 734 13/09/2016
ORDIN nr. 734 din 13 septembrie 2016privind aprobarea aspectelor specifice procedurale referitoare la condiţiile de participare la concurs, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de director general adjunct relaţii cu furnizorii la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
12.CIRCULARĂ 18 14/09/2016 CIRCULARĂ nr. 18 din 14 septembrie 2016privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
1.COD PR PENALĂ (A) 21/09/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 septembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 23/07/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
3.COD PENAL (A) 23/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
4.COD PENAL (A) 08/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 8 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 8 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.
5.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
8.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
10.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
11.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
12.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
14.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
16.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
17.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
18.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
19.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
20.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
21.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
22.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
23.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
24.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
25.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
26.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015
1.
ORDIN 5064 30/08/2016
ORDIN nr. 5.064 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Zece" din localitatea Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
2.
ORDIN 5060 30/08/2016
ORDIN nr. 5.060 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Odorheiu Secuiesc EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
3.
ORDIN 5061 30/08/2016
ORDIN nr. 5.061 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de radiologie", domeniul "electronică", calificarea profesională "tehnician electronist telecomunicaţii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "asistent manager unităţi hoteliere" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
4.
ORDIN 5055 30/08/2016
ORDIN nr. 5.055 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională "tehnician în activităţi economice", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Craiova EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
5.
ORDIN 5056 30/08/2016
ORDIN nr. 5.056 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Adventistă "Matca" din localitatea Matca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
6.
ORDIN 5057 30/08/2016
ORDIN nr. 5.057 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
7.ORD DE URGENŢĂ 56 19/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
8.ORD DE URGENŢĂ 57 19/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
9.
ORDIN 5062 30/08/2016
ORDIN nr. 5.062 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Ion Nănuţi" din localitatea Călăraşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
10.
ORDIN 5058 30/08/2016
ORDIN nr. 5.058 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
11.
ORDIN 5063 30/08/2016
ORDIN nr. 5.063 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Româno-Finlandeză" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
12.
ORDIN 5052 30/08/2016
ORDIN nr. 5.052 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kids Club" din satul Roşu, respectiv pentru Şcoala "Kids Club" din satul Roşu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
13.
ORDIN 5053 30/08/2016
ORDIN nr. 5.053 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Emanuel" din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
14.
ORDIN 5054 30/08/2016
ORDIN nr. 5.054 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Botoşani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
15.
ORDIN 5059 30/08/2016
ORDIN nr. 5.059 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 52 14/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 51 14/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 118 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 septembrie 2016privind cererea de urmărire penală a domnului senator Oprea Gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 53 14/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
2.
ORDIN 105 09/09/2016
ORDIN nr. M.105 din 9 septembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
3.
ORDIN 183 25/05/2016
ORDIN nr. 183 din 25 mai 2016privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare congelate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 670 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 670 din 19 septembrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 661 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 661 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
6.
ORDIN 1853 14/09/2016
ORDIN nr. 1.853 din 14 septembrie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
7.SCHEMĂ 14/09/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 septembrie 2016SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale" aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
1.
ORDIN 1086 12/09/2016
ORDIN nr. 1.086 din 12 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
2.
ORDIN 1089 10/09/2016
ORDIN nr. 1.089 din 10 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
3.
ORDIN 1080 09/09/2016
ORDIN nr. 1.080 din 9 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în trei unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
4.
ORDIN 1088 12/09/2016
ORDIN nr. 1.088 din 12 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în opt unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
5.
ORDIN 1090 12/09/2016
ORDIN nr. 1.090 din 12 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
6.
ORDIN 1123 14/09/2016
ORDIN nr. 1.123 din 14 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
1.
ORDIN 1079 08/06/2016
ORDIN nr. 1.079 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0009 Beştepe - Mahmudia şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealurile Beştepe - cod IV 59 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
2.
ORDIN 5079 31/08/2016
ORDIN nr. 5.079 din 31 august 2016privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
3.REGULAMENT 31/08/2016 REGULAMENT-CADRU din 31 august 2016de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 54 14/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 19 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 658 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 658 din 14 septembrie 2016privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 660 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 660 din 14 septembrie 2016privind acordarea cetăţeniei române domnului Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
3.
ORDIN 974 26/08/2016
ORDIN nr. 974 din 26 august 2016privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
4.
ORDIN 1078 08/06/2016
ORDIN nr. 1.078 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dunele marine de la Agigea - cod 2.366 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
5.
ORDIN 1515 08/09/2016
ORDIN nr. 1.515 din 8 septembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
6.REGULAMENT 08/09/2016 REGULAMENT-CADRU din 8 septembrie 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 647 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 647 din 8 septembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 651 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 651 din 8 septembrie 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
1.REGULAMENT 16/09/2016 REGULAMENT din 16 septembrie 2016de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 1 16/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 1/H din 16 septembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
3.DECIZIE 305 19/09/2016 DECIZIE nr. 305 din 19 septembrie 2016privind numirea doamnei Mariana Vizoli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
4.
ORDIN 911 16/09/2016
ORDIN nr. 911 din 16 septembrie 2016privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 657 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 657 din 14 septembrie 2016privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei "Alternative la detenţie", la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 659 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 659 din 14 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
7.
ORDIN 992 05/09/2016
ORDIN nr. 992 din 5 septembrie 2016privind desemnarea comisiei centrale şi comisiilor locale de examen, precum şi stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 18-31 octombrie 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
1.
ORDIN 1082 09/09/2016
ORDIN nr. 1.082 din 9 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în şase unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi într-o unitate administrativ-teritorială din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016
2.
ORDIN 104 09/09/2016
ORDIN nr. M.104 din 9 septembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 640 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 640 din 31 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016
4.NORMĂ 31/08/2016 NORME METODOLOGICE din 31 august 2016de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016
1.
ORDIN 1130 16/06/2016
ORDIN nr. 1.130 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
2.
ORDIN 5078 31/08/2016
ORDIN nr. 5.078 din 31 august 2016privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
3.
ORDIN 5077 31/08/2016
ORDIN nr. 5.077 din 31 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 644 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 644 din 8 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 645 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 645 din 8 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
1.
ORDIN 4947 17/08/2016
ORDIN nr. 4.947 din 17 august 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
2.
ORDIN 899 17/08/2016
ORDIN nr. 899 din 17 august 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
3.
ORDIN 2018 23/08/2016
ORDIN nr. 2.018 din 23 august 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
4.
ORDIN 1840 05/09/2016
ORDIN nr. 1.840 din 5 septembrie 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
5.
ORDIN 906 08/09/2016
ORDIN nr. 906 din 8 septembrie 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
6.
ORDIN 1896 31/08/2016
ORDIN nr. 1.896 din 31 august 2016privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-ÎNCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, precum şi pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
1.
RECTIFICARE 385 27/05/2016
RECTIFICARE nr. 385 din 27 mai 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 385/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 652 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 652 din 8 septembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 620 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 620 din 31 august 2016pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
4.
RECTIFICARE 903 26/08/2016
RECTIFICARE nr. 903 din 26 august 2016referitoare la anexa Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 903/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 115 13/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 115 din 13 septembrie 2016privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitalele europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 COM (2016) 400 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 116 13/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 116 din 13 septembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului asupra modificării Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata - COM (2016) 399 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
7.DECRET 806 14/09/2016 DECRET nr. 806 din 14 septembrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
8.DECRET 807 14/09/2016 DECRET nr. 807 din 14 septembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
9.DECRET 808 14/09/2016 DECRET nr. 808 din 14 septembrie 2016privind conferirea "Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
10.
ORDIN 46 07/09/2016
ORDIN nr. 46 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
1.
ORDIN 2229 13/09/2016
ORDIN nr. 2.229 din 13 septembrie 2016de aplicare a prevederilor art. 55 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016
2.NORMĂ 13/09/2016 NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2016de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 55 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016
3.NORMĂ 13/09/2016 NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2016de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 55 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016
4.NORMĂ 13/09/2016 NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2016de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 55 alin. (6)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016
1.DECIZIE 410 16/06/2016 DECIZIE nr. 410 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
2.DECIZIE 478 30/06/2016 DECIZIE nr. 478 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 646 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 646 din 8 septembrie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Constanţa, Braşov, Dâmboviţa, Galaţi, Alba, Giurgiu, Covasna, Brăila şi municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
4.
ORDIN 905 07/09/2016
ORDIN nr. 905 din 7 septembrie 2016privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
5.
ORDIN 335 05/09/2016
ORDIN nr. 335 din 5 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
1.DECIZIE 301 15/09/2016 DECIZIE nr. 301 din 15 septembrie 2016privind eliberarea doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
2.DECIZIE 302 15/09/2016 DECIZIE nr. 302 din 15 septembrie 2016privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
3.DECIZIE 303 15/09/2016 DECIZIE nr. 303 din 15 septembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
4.DECIZIE 304 15/09/2016 DECIZIE nr. 304 din 15 septembrie 2016privind numirea doamnei Rela Nicoleta Ştefănescu în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
5.DECIZIE 543 12/07/2016 DECIZIE nr. 543 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 lit. a), art. 11 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, în ansamblul său, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
1.DECIZIE 579 12/07/2016 DECIZIE nr. 579 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016
2.
ORDIN 1029 06/09/2016
ORDIN nr. 1.029 din 6 septembrie 2016privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016
3.
ORDIN 1202 28/06/2016
ORDIN nr. 1.202 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 15/03/2016 HOTĂRÂRE din 15 martie 2016în Cauza Răzvan Laurenţiu Constantinescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016
1.DECIZIE 11 14/09/2016 DECIZIE nr. 11 din 14 septembrie 2016privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
2.DECRET 809 14/09/2016 DECRET nr. 809 din 14 septembrie 2016pentru numirea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
3.DECIZIE 300 14/09/2016 DECIZIE nr. 300 din 14 septembrie 2016privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
4.
ORDIN 1433 11/07/2016
ORDIN nr. 1.433 din 11 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
5.
ORDIN 2554 06/09/2016
ORDIN nr. 2.554 din 6 septembrie 2016privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
6.PROCEDURĂ 06/09/2016 PROCEDURA din 6 septembrie 2016de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
1.
ORDIN 1076 08/06/2016
ORDIN nr. 1.076 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Reghiu-Scruntaru - cod 2.820 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 642 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 642 din 8 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016
3.
ORDIN 1838 09/09/2016
ORDIN nr. 1.838 din 9 septembrie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016
4.SCHEMĂ 09/09/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 9 septembrie 2016România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016
1.DECIZIE 390 14/06/2016 DECIZIE nr. 390 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016
2.
ORDIN 3758 12/09/2016
ORDIN nr. 3.758 din 12 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016
1.
ORDIN 415 05/09/2016
ORDIN nr. 415 din 5 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
2.
ORDIN 66 17/05/2016
ORDIN nr. M.66 din 17 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
3.REGULAMENT 17/05/2016 REGULAMENT din 17 mai 2016privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
4.
ORDIN 98 15/06/2016
ORDIN nr. 98 din 15 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
5.
ORDIN 3005 02/08/2016
ORDIN nr. 3.005 din 2 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
6.
ORDIN 8966 25/08/2016
ORDIN nr. 8.966 din 25 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
7.REGULAMENT 15/06/2016 REGULAMENT din 15 iunie 2016privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
8.REGULAMENT 02/08/2016 REGULAMENT din 2 august 2016privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
9.REGULAMENT 25/08/2016 REGULAMENT din 25 august 2016privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
10.
ORDIN 707 18/08/2016
ORDIN nr. 707 din 18 august 2016pentru publicarea acceptării Codului internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.391(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
11.
ORDIN 1079 09/09/2016
ORDIN nr. 1.079 din 9 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 803/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
12.
ORDIN 1081 09/09/2016
ORDIN nr. 1.081 din 9 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
1.DECRET 799 08/09/2016 DECRET nr. 799 din 8 septembrie 2016pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
2.DECRET 800 12/09/2016 DECRET nr. 800 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
3.DECRET 801 12/09/2016 DECRET nr. 801 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
4.DECRET 802 12/09/2016 DECRET nr. 802 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
5.DECRET 803 12/09/2016 DECRET nr. 803 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
6.DECRET 804 12/09/2016 DECRET nr. 804 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
7.DECRET 805 12/09/2016 DECRET nr. 805 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
8.
ORDIN 2209 12/09/2016
ORDIN nr. 2.209 din 12 septembrie 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
9.DECIZIE 412 16/06/2016 DECIZIE nr. 412 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (3) şi (6) tezele a treia şi a patra din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
1.
ORDIN 1227 30/06/2016
ORDIN nr. 1.227 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar şi al Rezervaţiei naturale Fântâniţa - Murfatlar, cod 2.364 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016
2.
ORDIN 2070 14/07/2016
ORDIN nr. 2.070 din 14 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016
3.REGULAMENT 4 31/08/2016 REGULAMENT nr. 4 din 31 august 2016pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016
1.
ORDIN 1075 08/06/2016
ORDIN nr. 1.075 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 28 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 28 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 29 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 30 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 30 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 31 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 31 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
6.DECRET 798 08/09/2016 DECRET nr. 798 din 8 septembrie 2016pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
7.
ORDIN 1009 06/09/2016
ORDIN nr. 1.009 din 6 septembrie 2016privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 32 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 32 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 33 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 33 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor şi deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 34 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 34 din 7 septembrie 2016privind procedura de acreditare, precum şi pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
11.
RECTIFICARE 787 31/08/2016
RECTIFICARE nr. 787 din 31 august 2016referitoare la Decretul nr. 787/2016 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
12.
RECTIFICARE 585 10/08/2016
RECTIFICARE nr. 585 din 10 august 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
13.
RECTIFICARE 655 05/08/2016
RECTIFICARE nr. 655 din 5 august 2016referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 641 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 641 din 8 septembrie 2016privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franţa 2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
2.DECIZIE 299 09/09/2016 DECIZIE nr. 299 din 9 septembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
3.
ORDIN 4977 19/08/2016
ORDIN nr. 4.977 din 19 august 2016privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Monterra" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
4.
ORDIN 47 07/09/2016
ORDIN nr. 47 din 7 septembrie 2016privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă realizată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
5.DECIZIE 1471 07/09/2016 DECIZIE nr. 1.471 din 7 septembrie 2016privind desemnarea Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. ca furnizor de ultimă instanţă pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
6.
RECTIFICARE 468 06/07/2016
RECTIFICARE nr. 468 din 6 iulie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
7.
RECTIFICARE 468 06/07/2016
RECTIFICARE nr. 468 din 6 iulie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
8.
ORDIN 5080 31/08/2016
ORDIN nr. 5.080 din 31 august 2016pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
9.METODOLOGIE 31/08/2016 METODOLOGIE din 31 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
1.
ORDIN 2546 05/09/2016
ORDIN nr. 2.546 din 5 septembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 9 septembrie 2016
2.PROCEDURĂ 05/09/2016 PROCEDURĂ din 5 septembrie 2016de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 9 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 599 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 599 din 24 august 2016pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000", judeţele Gorj şi Mehedinţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
2.DECIZIE 435 21/06/2016 DECIZIE nr. 435 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
3.DECIZIE 445 28/06/2016 DECIZIE nr. 445 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (1), (2) şi (3) teza a doua şi ale art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
4.
ORDIN 140 02/09/2016
ORDIN nr. 140 din 2 septembrie 2016privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
5.DECIZIE 538 12/07/2016 DECIZIE nr. 538 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/1999 privind unele măsuri în vederea transmiterii imobilului situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societăţii Comerciale "Bucureşti" - S.A. în domeniul privat al statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
1.ANEXĂ 02/09/2016 ANEXE din 2 septembrie 2016la Ordinul nr. 140/2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 bis din 9 septembrie 2016
1.DECIZIE 298 08/09/2016 DECIZIE nr. 298 din 8 septembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Biriş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 8 septembrie 2016
2.DECIZIE 480 30/06/2016 DECIZIE nr. 480 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) teza finală şi alin. (3) teza finală din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 8 septembrie 2016
3.DECIZIE 418 16/06/2016 DECIZIE nr. 418 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 8 septembrie 2016
4.DECIZIE 413 16/06/2016 DECIZIE nr. 413 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 8 septembrie 2016
1.DECIZIE 5 08/09/2016 DECIZIE nr. 5 din 8 septembrie 2016privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 8 septembrie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 525 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iulie 2016pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
3.
ORDIN 138 02/09/2016
ORDIN nr. 138 din 2 septembrie 2016privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
4.
ORDIN 762 30/08/2016
ORDIN nr. 762 din 30 august 2016privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
5.
ORDIN 1028 06/09/2016
ORDIN nr. 1.028 din 6 septembrie 2016pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
6.
ORDIN 703 18/08/2016
ORDIN nr. 703 din 18 august 2016pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 21 iunie 2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
7.
RECTIFICARE 21/06/2016 RECTIFICĂRI din 21 iunie 2016aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizaţiei Maritime Internaţionale EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
8.
ORDIN 1088 05/09/2016
ORDIN nr. 1.088 din 5 septembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
9.
ORDIN 4938 12/08/2016
ORDIN nr. 4.938 din 12 august 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 60 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 60 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul WELL DONE ACCOUNTING & AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
1.DECIZIE 452 28/06/2016 DECIZIE nr. 452 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
2.DECIZIE 437 21/06/2016 DECIZIE nr. 437 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8), (9) şi (11) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
3.DECIZIE 573 12/07/2016 DECIZIE nr. 573 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17, art. 19 şi art. 36 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi ale art. 262, art. 263 şi art. 401 din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 629 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 629 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
5.
ORDIN 1155 24/06/2016
ORDIN nr. 1.155 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureşului şi al ariilor naturale protejate conexe EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 631 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 631 din 31 august 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţilor Margina, din judeţul Timiş, Brănişca şi Şoimuş, din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 633 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 633 din 31 august 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
2.
ORDIN 101 30/08/2016
ORDIN nr. M.101 din 30 august 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
3.
ORDIN 102 30/08/2016
ORDIN nr. M.102 din 30 august 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
4.
ORDIN 764 31/08/2016
ORDIN nr. 764 din 31 august 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.392(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
5.REZOLUŢIE 392 11/06/2015 REZOLUŢIE MSC.392 (95) din 11 iunie 2015privind Amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
6.AMENDAMENT 11/06/2015 AMENDAMENTE din 11 iunie 2015la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 639 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 639 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
8.
ORDIN 4979 19/08/2016
ORDIN nr. 4.979 din 19 august 2016privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Trei Ursuleţi 1" din municipiul Oradea de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
9.
ORDIN 1123 25/07/2016
ORDIN nr. 1.123 din 25 iulie 2016privind publicarea textului Aranjamentului de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
10.ARANJAMENT 01/06/2016 ARANJAMENT DE IMPLEMENTARE din 1 iunie 2016între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
11.
ORDIN 2148 31/08/2016
ORDIN nr. 2.148 din 31 august 2016pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
12.
ORDIN 4959 18/08/2016
ORDIN nr. 4.959 din 18 august 2016cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
13.
ORDIN 94 17/08/2016
ORDIN nr. M.94 din 17 august 2016privind publicarea textului Aranjamentului de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2016 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
1.STRATEGIE 27/07/2016 STRATEGIE din 27 iulie 2016privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 bis din 8 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 113 05/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 113 din 5 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 67 06/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 67 din 6 septembrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
3.
ORDIN 120 10/08/2016
ORDIN nr. 120 din 10 august 2016privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul prevenirii şi asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
4.
ORDIN 736 22/08/2016
ORDIN nr. 736 din 22 august 2016privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
5.
RECTIFICARE 448 22/06/2016
RECTIFICARE nr. 448 din 22 iunie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 448/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 638 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 638 din 31 august 2016privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
7.
ORDIN 739 23/08/2016
ORDIN nr. 739 din 23 august 2016privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
1.
ORDIN 5074 31/08/2016
ORDIN nr. 5.074 din 31 august 2016privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 66 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 66 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul TOTAL AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 67 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 67 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CONSULTA CARPATICA - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 68 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 68 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CONTAUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 69 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 69 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul STAF EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
6.
ORDIN 5070 31/08/2016
ORDIN nr. 5.070 din 31 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
7.
ORDIN 5071 31/08/2016
ORDIN nr. 5.071 din 31 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 603 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016
1.
ORDIN 4974 19/08/2016
ORDIN nr. 4.974 din 19 august 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Elf" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
2.
ORDIN 4973 19/08/2016
ORDIN nr. 4.973 din 19 august 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 4" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
3.
ORDIN 4971 19/08/2016
ORDIN nr. 4.971 din 19 august 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 2" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 600 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 600 din 24 august 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 625 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 625 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 628 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 628 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
7.
ORDIN 910 28/07/2016
ORDIN nr. 910 din 28 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
8.
ORDIN 1657 22/08/2016
ORDIN nr. 1.657 din 22 august 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
9.
ORDIN 99 30/08/2016
ORDIN nr. 99 din 30 august 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
1.DECIZIE 465 28/06/2016 DECIZIE nr. 465 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
2.DECIZIE 565 12/07/2016 DECIZIE nr. 565 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) şi (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
3.
ORDIN 95 19/08/2016
ORDIN nr. 95 din 19 august 2016pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurii de monitorizare în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
4.NORMĂ 19/08/2016 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 19 august 2016privind stabilirea procedurii de monitorizare în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
5.
ORDIN 1191 27/06/2016
ORDIN nr. 1.191 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
6.DECIZIE 570 12/07/2016 DECIZIE nr. 570 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 632 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 632 din 31 august 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700 - km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
1.DECRET 793 05/09/2016 DECRET nr. 793 din 5 septembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
2.DECRET 794 07/09/2016 DECRET nr. 794 din 7 septembrie 2016pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
3.DECRET 795 07/09/2016 DECRET nr. 795 din 7 septembrie 2016pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
4.DECRET 796 07/09/2016 DECRET nr. 796 din 7 septembrie 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
5.DECRET 797 07/09/2016 DECRET nr. 797 din 7 septembrie 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 624 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 624 din 31 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 627 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 627 din 31 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
8.
RECTIFICARE 514 20/07/2016
RECTIFICARE nr. 514 din 20 iulie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 514/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 634 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 634 din 31 august 2016privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 636 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 636 din 31 august 2016privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 637 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 637 din 31 august 2016privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
4.
ORDIN 136 02/09/2016
ORDIN nr. 136 din 2 septembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
5.METODOLOGIE 02/09/2016 METODOLOGIE din 2 septembrie 2016de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
6.
ORDIN 133 31/08/2016
ORDIN nr. 133 din 31 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
7.REGULAMENT 31/08/2016 REGULAMENT din 31 august 2016de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
8.
ORDIN 752 08/07/2016
ORDIN nr. 752 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 635 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 635 din 31 august 2016pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
10.
ORDIN 1956 22/08/2016
ORDIN nr. 1.956 din 22 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
11.
ORDIN 1302 27/07/2016
ORDIN nr. 1.302 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 621 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 621 din 31 august 2016privind reaprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 622 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 622 din 31 august 2016privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
3.
ORDIN 647 03/08/2016
ORDIN nr. 647 din 3 august 2016privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
4.
ORDIN 990 02/09/2016
ORDIN nr. 990 din 2 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
5.
ORDIN 988 02/09/2016
ORDIN nr. 988 din 2 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
6.
ORDIN 989 02/09/2016
ORDIN nr. 989 din 2 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
7.
ORDIN 748 25/08/2016
ORDIN nr. 748 din 25 august 2016pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4 decembrie 2013 şi transmise de secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin documentul TM.7/Circ.1 din 28 februarie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
8.AMENDAMENT 04/12/2013 AMENDAMENTE din 4 decembrie 2013la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4 decembrie 2013 (Amendamente la Anexa I şi adăugarea unei noi Anexe III) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
9.
ORDIN 127 19/08/2016
ORDIN nr. 127 din 19 august 2016privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 623 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 623 din 31 august 2016privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 50 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 august 2016pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
2.
ORDIN 898 25/08/2016
ORDIN nr. 898 din 25 august 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
3.DECIZIE 575 12/07/2016 DECIZIE nr. 575 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 49 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 630 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 630 din 31 august 2016pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino la 6 mai 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
6.ACORD 06/05/2016 ACORD din 6 mai 2016între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
7.DECIZIE 576 12/07/2016 DECIZIE nr. 576 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
8.ORD DE URGENŢĂ 48 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
1.
ORDIN 1120 16/06/2016
ORDIN nr. 1.120 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
2.
ORDIN 1134 19/08/2016
ORDIN nr. 1.134 din 19 august 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
3.
ORDIN 1456 01/09/2016
ORDIN nr. 1.456 din 1 septembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 626 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 626 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
5.
ORDIN 1835 02/09/2016
ORDIN nr. 1.835 din 2 septembrie 2016pentru aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă acordate familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 128 11/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 128 din 11 decembrie 2015privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016
2.STATUT 11/12/2015 STATUTUL din 11 decembrie 2015Institutului Notarial Român EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 65 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 65 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul ANDANA EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016
4.
ORDIN 134 31/08/2016
ORDIN nr. 134 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016
1.
ORDIN 131 26/08/2016
ORDIN nr. 131 din 26 august 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
2.REGULAMENT 26/08/2016 REGULAMENT din 26 august 2016de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
3.DECIZIE 398 15/06/2016 DECIZIE nr. 398 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
4.DECIZIE 444 28/06/2016 DECIZIE nr. 444 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 91 alin. (2) fraza a doua şi ale art. 181 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 595 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 595 din 24 august 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare corp A, Complex Panduri" (consolidare, modernizare, inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), şoseaua Panduri nr. 90, sectorul 5, Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 46 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 47 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
3.
ORDIN 741 23/08/2016
ORDIN nr. 741 din 23 august 2016privind mandatarea Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIII de contract, şi de a semna actul adiţional în acest sens EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 56 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 56 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul STEFAN AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 57 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 57 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul IANCA CRISTIAN în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 58 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 58 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul BERECHET MARILENA în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 619 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 619 din 31 august 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Sport Polivalentă - 5.000 locuri", municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
8.DECIZIE 297 02/09/2016 DECIZIE nr. 297 din 2 septembrie 2016privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a formularului propunerii de politică publică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
9.INSTRUCŢIUNI 02/09/2016 INSTRUCŢIUNI din 2 septembrie 2016de completare a formularului propunerii de politică publică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
10.
ORDIN 836 26/07/2016
ORDIN nr. 836 din 26 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
11.
ORDIN 2035 26/08/2016
ORDIN nr. 2.035 din 26 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
12.
ORDIN 1350 05/08/2016
ORDIN nr. 1.350 din 5 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
1.
ORDIN 1158 24/06/2016
ORDIN nr. 1.158 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 septembrie 2016
2.DECIZIE 531 05/07/2016 DECIZIE nr. 531 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 septembrie 2016
3.
ORDIN 961 19/08/2016
ORDIN nr. 961 din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 septembrie 2016
4.NORMĂ 19/08/2016 NORME TEHNICE din 19 august 2016privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 septembrie 2016
1.
ORDIN 1445 22/08/2016
ORDIN nr. 1.445 din 22 august 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice", aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.343/2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016
2.
ORDIN 1938 17/08/2016
ORDIN nr. 1.938 din 17 august 2016privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016
3.
ORDIN 1016 17/08/2016
ORDIN nr. 1.016 din 17 august 2016privind aprobarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016
4.DECIZIE 455 28/06/2016 DECIZIE nr. 455 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016
1.DECIZIE 10 01/09/2016 DECIZIE nr. 10 din 1 septembrie 2016privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
2.DECRET 792 01/09/2016 DECRET nr. 792 din 1 septembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 45 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 618 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 618 din 31 august 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 11-15 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 617 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 617 din 31 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
6.REGULAMENT 31/08/2016 REGULAMENT din 31 august 2016de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 111 01/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 111 din 1 septembrie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 112 01/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 112 din 1 septembrie 2016privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 616 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 616 din 31 august 2016pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
4.DECIZIE 415 16/06/2016 DECIZIE nr. 415 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
5.
ORDIN 2158 01/09/2016
ORDIN nr. 2.158 din 1 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 532/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 66 01/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 66 din 1 septembrie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 64 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 64 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul DUMITRU GHEORGHE în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 615 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 615 din 31 august 2016privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
9.DECIZIE 408 16/06/2016 DECIZIE nr. 408 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
10.DECIZIE 411 16/06/2016 DECIZIE nr. 411 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 614 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 614 din 31 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
12.NORMĂ 31/08/2016 NORME METODOLOGICE din 31 august 2016de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 44 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
2.DECIZIE 293 01/09/2016 DECIZIE nr. 293 din 1 septembrie 2016pentru eliberarea domnului Răzvan Teohari Vulcănescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
3.DECIZIE 294 01/09/2016 DECIZIE nr. 294 din 1 septembrie 2016privind numirea doamnei Oana Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
4.
ORDIN 1494 20/07/2016
ORDIN nr. 1.494 din 20 iulie 2016pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
5.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
6.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
7.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
8.
ORDIN 846 28/07/2016
ORDIN nr. 846 din 28 iulie 2016pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
9.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
10.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
11.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
12.DECIZIE 295 01/09/2016 DECIZIE nr. 295 din 1 septembrie 2016privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 1 septembrie 2016
13.DECIZIE 296 01/09/2016 DECIZIE nr. 296 din 1 septembrie 2016pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 1 septembrie 2016
1.
ORDIN 455 05/08/2016
ORDIN nr. 455 din 5 august 2016pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii "Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" - apel 2 EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016
2.DECIZIE 377 07/06/2016 DECIZIE nr. 377 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 şi art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016
3.
ORDIN 126 19/08/2016
ORDIN nr. 126 din 19 august 2016pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016
4.REGULI 19/08/2016 REGULI din 19 august 2016şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016
1.
ORDIN 129 25/08/2016
ORDIN nr. 129 din 25 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 septembrie 2016
2.NORMĂ 25/08/2016 NORME METODOLOGICE din 25 august 2016privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 septembrie 2016
1.DECIZIE 495 30/06/2016 DECIZIE nr. 495 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
2.
ORDIN 903 26/08/2016
ORDIN nr. 903 din 26 august 2016pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
3.PROCEDURĂ 26/08/2016 PROCEDURI din 26 august 2016de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
4.DECIZIE 290 01/09/2016 DECIZIE nr. 290 din 1 septembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Liviu Ispas din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
5.DECIZIE 291 01/09/2016 DECIZIE nr. 291 din 1 septembrie 2016privind numirea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
6.DECIZIE 292 01/09/2016 DECIZIE nr. 292 din 1 septembrie 2016pentru eliberarea domnului Dorin-Emil Măntescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
1.DECIZIE 285 01/09/2016 DECIZIE nr. 285 din 1 septembrie 2016privind eliberarea domnului Emil Florin Albotă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
2.DECIZIE 286 01/09/2016 DECIZIE nr. 286 din 1 septembrie 2016privind numirea domnului Gheorghe Pătraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
3.DECIZIE 288 01/09/2016 DECIZIE nr. 288 din 1 septembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 611 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 611 din 31 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Borş Georgeta-Diana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
5.DECIZIE 289 01/09/2016 DECIZIE nr. 289 din 1 septembrie 2016privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul garantării împrumuturilor bancare pentru efectuarea studiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 609 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 609 din 31 august 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 612 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 612 din 31 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 59 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 59 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul Macovei Ana Maria în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 62 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 62 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul VIL AUDIT EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 63 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 63 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CODEXPERT OFFICE - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 610 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 610 din 31 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 606 29/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 606 din 29 august 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
13.DECIZIE 287 01/09/2016 DECIZIE nr. 287 din 1 septembrie 2016privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
14.HOTĂRÂRE 613 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 613 din 31 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
15.HOTĂRÂRE 61 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 61 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul PROF CONSAUDIT CONT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
1.
ORDIN 981 31/08/2016
ORDIN nr. 981 din 31 august 2016privind modificarea poziţiei nr. 5470 a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016
2.
ORDIN 5005 24/08/2016
ORDIN nr. 5.005 din 24 august 2016privind modificarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016
3.
ORDIN 982 31/08/2016
ORDIN nr. 982 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016
4.
ORDIN 685 31/08/2016
ORDIN nr. 685 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016
1.
ORDIN 879 11/08/2016
ORDIN nr. 879 din 11 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 1 septembrie 2016
2.REGULAMENT 11/08/2016 REGULAMENT din 11 august 2016privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 1 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 44 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
2.DECIZIE 293 01/09/2016 DECIZIE nr. 293 din 1 septembrie 2016pentru eliberarea domnului Răzvan Teohari Vulcănescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
3.DECIZIE 294 01/09/2016 DECIZIE nr. 294 din 1 septembrie 2016privind numirea doamnei Oana Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
4.
ORDIN 1494 20/07/2016
ORDIN nr. 1.494 din 20 iulie 2016pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
5.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
6.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
7.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
8.
ORDIN 846 28/07/2016
ORDIN nr. 846 din 28 iulie 2016pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
9.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
10.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
11.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
12.DECIZIE 295 01/09/2016 DECIZIE nr. 295 din 1 septembrie 2016privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 1 septembrie 2016
13.DECIZIE 296 01/09/2016 DECIZIE nr. 296 din 1 septembrie 2016pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 1 septembrie 2016
1.DECRET 785 30/08/2016 DECRET nr. 785 din 30 august 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
2.DECIZIE 433 21/06/2016 DECIZIE nr. 433 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
3.DECRET 786 30/08/2016 DECRET nr. 786 din 30 august 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
4.DECRET 788 31/08/2016 DECRET nr. 788 din 31 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
5.DECRET 789 31/08/2016 DECRET nr. 789 din 31 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
6.DECIZIE 366 02/06/2016 DECIZIE nr. 366 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 519 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
7.DECRET 790 31/08/2016 DECRET nr. 790 din 31 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
1.
ORDIN 584 09/06/2016
ORDIN nr. 584 din 9 iunie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie" EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016
2.
ORDIN 5014 25/08/2016
ORDIN nr. 5.014 din 25 august 2016privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016
3.
ORDIN 1292 09/08/2016
ORDIN nr. 1.292 din 9 august 2016pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016
4.
ORDIN 895 19/08/2016
ORDIN nr. 895 din 19 august 2016pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016
1.
ORDIN 1019 31/05/2016
ORDIN nr. 1.019 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0107 Lunca Mirceşti şi al rezervaţiei naturale Lunca Mirceşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016
2.
ORDIN 678 10/08/2016
ORDIN nr. 678 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016
3.
ORDIN 1309 18/08/2016
ORDIN nr. 1.309 din 18 august 2016pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016
1.DECRET 784 30/08/2016 DECRET nr. 784 din 30 august 2016privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
2.DECRET 782 30/08/2016 DECRET nr. 782 din 30 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
3.DECRET 783 30/08/2016 DECRET nr. 783 din 30 august 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
4.DECRET 781 30/08/2016 DECRET nr. 781 din 30 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
5.DECRET 780 30/08/2016 DECRET nr. 780 din 30 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
6.DECRET 777 29/08/2016 DECRET nr. 777 din 29 august 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
7.DECRET 778 29/08/2016 DECRET nr. 778 din 29 august 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
8.HOTĂRÂRE 592 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 592 din 24 august 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 şi la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
9.AMENDAMENT 4 03/05/2016 AMENDAMENT nr. 4 din 3 mai 2016convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 şi la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
10.DECRET 779 30/08/2016 DECRET nr. 779 din 30 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
11.
ORDIN 1865 24/08/2016
ORDIN nr. 1.865 din 24 august 2016pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
12.
ORDIN 896 24/08/2016
ORDIN nr. 896 din 24 august 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 202/2016 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
13.DECIZIE 1423 26/08/2016 DECIZIE nr. 1.423 din 26 august 2016privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
14.
ORDIN 1735 30/08/2016
ORDIN nr. 1.735 din 30 august 2016pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
1.DECIZIE 283 30/08/2016 DECIZIE nr. 283 din 30 august 2016privind numirea domnului Marius-Haientz Patriche în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
2.DECIZIE 282 30/08/2016 DECIZIE nr. 282 din 30 august 2016privind numirea domnului Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
3.DECIZIE 281 30/08/2016 DECIZIE nr. 281 din 30 august 2016privind eliberarea domnului Rareş Văduva din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
4.DECIZIE 284 30/08/2016 DECIZIE nr. 284 din 30 august 2016privind numirea domnului Cătălin Gâdici în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
5.DECIZIE 442 21/06/2016 DECIZIE nr. 442 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
6.
ORDIN 897 25/08/2016
ORDIN nr. 897 din 25 august 2016pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
7.DECIZIE 248 05/05/2016 DECIZIE nr. 248 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, în ansamblul său, şi ale art. 10 şi art. 11 din acest act normativ, în special EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
8.DECIZIE 362 02/06/2016 DECIZIE nr. 362 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
1.METODOLOGIE 11/08/2016 METODOLOGIE din 11 august 2016de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 30 august 2016
2.
ORDIN 691 11/08/2016
ORDIN nr. 691 din 11 august 2016pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 30 august 2016
3.HOTĂRÂRE 601 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 601 din 24 august 2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Neamţ, Harghita, Braşov, Bacău şi Covasna, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 30 august 2016
1.DECIZIE 370 02/06/2016 DECIZIE nr. 370 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
2.HOTĂRÂRE 593 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 593 din 24 august 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
3.DECIZIE 373 02/06/2016 DECIZIE nr. 373 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
4.ORDONANŢĂ 24 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 24 din 24 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
5.
ORDIN 740 23/08/2016
ORDIN nr. 740 din 23 august 2016privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
1.HOTĂRÂRE 588 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 588 din 24 august 2016privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016
2.HOTĂRÂRE 589 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 589 din 24 august 2016privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016
3.HOTĂRÂRE 590 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 590 din 24 august 2016privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016
1.DECIZIE 387 14/06/2016 DECIZIE nr. 387 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) raportat la art. 36 lit. c) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 august 2016
2.DECIZIE 392 14/06/2016 DECIZIE nr. 392 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 august 2016
3.HOTĂRÂRE 605 29/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 605 din 29 august 2016pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 august 2016
4.
ORDIN 44 26/08/2016
ORDIN nr. 44 din 26 august 2016pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1-4, art. 10 şi 11 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 august 2016
1.
ORDIN 1007 11/08/2016
ORDIN nr. 1.007 din 11 august 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Saelele, judeţul Teleorman EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 august 2016
2.DECIZIE 489 30/06/2016 DECIZIE nr. 489 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" raportat la art. 291 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 august 2016
3.HOTĂRÂRE 591 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 591 din 24 august 2016pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 august 2016
1.
ORDIN 4457 05/07/2016
ORDIN nr. 4.457 din 5 iulie 2016privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 29 august 2016
2.HOTĂRÂRE 585 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 585 din 10 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 29 august 2016
3.NORMĂ 10/08/2016 NORME METODOLOGICE din 10 august 2016de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 29 august 2016
1.ORDONANŢĂ 18 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 18 din 24 august 2016privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
2.ORDONANŢĂ 21 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 21 din 24 august 2016pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
3.ORDONANŢĂ 22 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 22 din 24 august 2016pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
4.DECIZIE 468 28/06/2016 DECIZIE nr. 468 din 28 iunie 2016referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 50/2016 privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
5.ORDONANŢĂ 23 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 23 din 24 august 2016privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
6.DECIZIE 581 18/08/2016 DECIZIE nr. 581 din 18 august 2016privind înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul RO23 "Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate", finanţat de Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
1.DECIZIE 462 28/06/2016 DECIZIE nr. 462 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 ultima teză, art. 10 alin. (8) şi ale art. 19 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
2.DECIZIE 466 28/06/2016 DECIZIE nr. 466 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 7 şi art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
3.
ORDIN 4121 13/06/2016
ORDIN nr. 4.121 din 13 iunie 2016privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
4.
ORDIN 656 05/08/2016
ORDIN nr. 656 din 5 august 2016pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
5.METODOLOGIE 05/08/2016 METODOLOGIE din 5 august 2016de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
1.
ORDIN 1371 24/08/2016
ORDIN nr. 1.371 din 24 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
2.REGULAMENT 24/08/2016 REGULAMENT din 24 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
3.DECIZIE 578 12/07/2016 DECIZIE nr. 578 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
4.DECIZIE 528 05/07/2016 DECIZIE nr. 528 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
5.DECIZIE 463 28/06/2016 DECIZIE nr. 463 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
1.
ORDIN 1507 25/07/2016
ORDIN nr. 1.507 din 25 iulie 2016privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
2.PROCEDURĂ 25/07/2016 PROCEDURĂ din 25 iulie 2016de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016 ────────── Aprobată prin Ordinul nr. 1.507 din 25 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 26 august 2016.──────────
3.ORDONANŢĂ 19 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 19 din 24 august 2016pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
4.ORDONANŢĂ 20 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 20 din 24 august 2016privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
5.DECIZIE 367 02/06/2016 DECIZIE nr. 367 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
6.DECIZIE 279 26/08/2016 DECIZIE nr. 279 din 26 august 2016privind eliberarea doamnei Cristiana Barbu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
7.DECIZIE 280 26/08/2016 DECIZIE nr. 280 din 26 august 2016privind numirea domnului Marcel-Dumitru Miclău în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
8.DECIZIE 396 14/06/2016 DECIZIE nr. 396 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
1.
ORDIN 753 08/07/2016
ORDIN nr. 753 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
2.
ORDIN 1940 18/08/2016
ORDIN nr. 1.940 din 18 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
3.
ORDIN 1303 27/07/2016
ORDIN nr. 1.303 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
4.
ORDIN 750 08/07/2016
ORDIN nr. 750 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
5.
ORDIN 751 08/07/2016
ORDIN nr. 751 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
6.REGULAMENT 3 25/08/2016 REGULAMENT nr. 3 din 25 august 2016privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
7.
ORDIN 1937 17/08/2016
ORDIN nr. 1.937 din 17 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
8.
ORDIN 1300 27/07/2016
ORDIN nr. 1.300 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
9.
ORDIN 1936 17/08/2016
ORDIN nr. 1.936 din 17 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
10.
ORDIN 1301 27/07/2016
ORDIN nr. 1.301 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
1.
ORDIN 43 24/08/2016
ORDIN nr. 43 din 24 august 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 august 2016
2.NORMĂ 35 10/08/2016 NORMĂ nr. 35 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 august 2016
3.DECIZIE 16 08/06/2016 DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 august 2016
1.DECIZIE 539 12/07/2016 DECIZIE nr. 539 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (1), (3), (8) şi (9), art. 60 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (1) lit. c), art. 61 alin. (1) şi art. 69 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării acestor norme prin Legea nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
2.ORDONANŢĂ 17 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 17 din 24 august 2016pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
3.HOTĂRÂRE 586 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 586 din 24 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
4.DECIZIE 436 21/06/2016 DECIZIE nr. 436 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
5.DECIZIE 464 28/06/2016 DECIZIE nr. 464 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
6.HOTĂRÂRE 587 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 587 din 24 august 2016privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Macedonia, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
7.DECIZIE 529 05/07/2016 DECIZIE nr. 529 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
1.
ORDIN 607 21/07/2016
ORDIN nr. 607 din 21 iulie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
2.
ORDIN 1943 18/08/2016
ORDIN nr. 1.943 din 18 august 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
3.
ORDIN 949 19/05/2016
ORDIN nr. 949 din 19 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
4.
ORDIN 212 08/08/2016
ORDIN nr. 212 din 8 august 2016privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
5.
ORDIN 1312 01/08/2016
ORDIN nr. 1.312 din 1 august 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
6.
ORDIN 1127 27/07/2016
ORDIN nr. 1.127 din 27 iulie 2016privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
7.
ORDIN 4743 10/08/2016
ORDIN nr. 4.743 din 10 august 2016privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
1.DECIZIE 4 24/08/2016 DECIZIE nr. 4 din 24 august 2016privind convocarea Senatului în sesiune ordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
2.DECIZIE 10 24/08/2016 DECIZIE nr. 10 din 24 august 2016privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
3.DECIZIE 459 28/06/2016 DECIZIE nr. 459 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
4.DECIZIE 460 28/06/2016 DECIZIE nr. 460 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
5.
ORDIN 4688 04/08/2016
ORDIN nr. 4.688 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Cami" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
6.
ORDIN 4695 04/08/2016
ORDIN nr. 4.695 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sf. Luca" din municipiul Tulcea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
7.
ORDIN 4694 04/08/2016
ORDIN nr. 4.694 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
1.NORMĂ 22/08/2016 NORME TEHNICE din 22 august 2016de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 2.460 din 22 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 august 2016.──────────
2.
ORDIN 4939 12/08/2016
ORDIN nr. 4.939 din 12 august 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
3.
ORDIN 2460 22/08/2016
ORDIN nr. 2.460 din 22 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
4.INSTRUCŢIUNI 22/08/2016 INSTRUCŢIUNI din 22 august 2016de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 2.460 din 22 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 august 2016.──────────
5.
ORDIN 2442 18/08/2016
ORDIN nr. 2.442 din 18 august 2016privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
6.
ORDIN 4941 12/08/2016
ORDIN nr. 4.941 din 12 august 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Studii culturale" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
7.
ORDIN 4940 12/08/2016
ORDIN nr. 4.940 din 12 august 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
1.
ORDIN 4692 04/08/2016
ORDIN nr. 4.692 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Eugen Nicoară" din municipiul Sighişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
2.NORMĂ 36 11/08/2016 NORMĂ nr. 36 din 11 august 2016pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Norma nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
3.PROTOCOL 8612 19/07/2016 PROTOCOL nr. 8.612 din 19 iulie 2016privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 73 din 19 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016.──────────
4.
ORDIN 4687 04/08/2016
ORDIN nr. 4.687 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular "Vasile Goldiş" din municipiul Arad EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
5.
ORDIN 1939 18/08/2016
ORDIN nr. 1.939 din 18 august 2016privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
6.
ORDIN 73 19/07/2016
ORDIN nr. 73 din 19 iulie 2016privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL - SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
7.PROTOCOL 18 19/07/2016 PROTOCOL nr. 18/7.995 din 19 iulie 2016privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 73 din 19 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016.──────────
1.
ORDIN 1299 30/06/2016
ORDIN nr. 1.299 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
2.
ORDIN 2599 20/07/2016
ORDIN nr. 2.599 din 20 iulie 2016privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a fostei Stăreţii, azi casă parohială, şi a Turnului clopotniţă şi clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul - cişmeaua) şi Zidul incintei EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
3.DECIZIE 1628 16/08/2016 DECIZIE nr. 1.628 din 16 august 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
4.DECIZIE 1629 16/08/2016 DECIZIE nr. 1.629 din 16 august 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
5.
ORDIN 698 11/05/2016
ORDIN nr. 698 din 11 mai 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
6.INSTRUCŢIUNI 11/05/2016 INSTRUCŢIUNI din 11 mai 2016de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016 ────────── Aprobate prin Ordinul Ministerul Fondurilor Europene nr. 698 din 11 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 24 august 2016.──────────
7.
ORDIN 1425 08/08/2016
ORDIN nr. 1.425 din 8 august 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
8.INSTRUCŢIUNI 08/08/2016 INSTRUCŢIUNI din 8 august 2016de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016 ────────── Aprobate prin Ordinul Ministerul Finanţelor Publice nr. 1.425 din 8 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 24 august 2016.──────────
1.DECIZIE 337 24/05/2016 DECIZIE nr. 337 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
2.REGULAMENT 05/08/2016 REGULAMENT din 5 august 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 655/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 23 august 2016.──────────
3.DECIZIE 447 28/06/2016 DECIZIE nr. 447 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
4.
ORDIN 655 05/08/2016
ORDIN nr. 655 din 5 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
5.DECIZIE 338 24/05/2016 DECIZIE nr. 338 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
6.DECIZIE 333 24/05/2016 DECIZIE nr. 333 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) şi art. 215 alin. (8) şi (9) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
7.
ORDIN 197 18/08/2016
ORDIN nr. 197 din 18 august 2016privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare a resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Troiţa-Piţiguş, judeţul Hunedoara EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
1.LISTĂ 23/08/2016 LISTA din 23 august 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Zalău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
2.
ORDIN 12343 20/07/2016
ORDIN nr. 12.343 din 20 iulie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
3.CIRCULARĂ 16 16/08/2016 CIRCULARĂ nr. 16 din 16 august 2016privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
4.CIRCULARĂ 17 16/08/2016 CIRCULARĂ nr. 17 din 16 august 2016privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
5.
ORDIN 1167 27/06/2016
ORDIN nr. 1.167 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0098 Lacul Peţea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
6.
ORDIN 4742 10/08/2016
ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016pentru aprobarea Statutului elevului EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
7.STATUT 10/08/2016 STATUT din 10 august 2016al elevului*) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 4742/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 23 august 2016.──────────
1.
ORDIN 1837 16/08/2016
ORDIN nr. 1.837 din 16 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
2.
ORDIN 1298 27/07/2016
ORDIN nr. 1.298 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
3.
ORDIN 1220 02/08/2016
ORDIN nr. 1.220 din 2 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
4.
ORDIN 1212 13/07/2016
ORDIN nr. 1.212 din 13 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
5.
ORDIN 1299 27/07/2016
ORDIN nr. 1.299 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Pirochim Victoria" S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
6.
ORDIN 1836 16/08/2016
ORDIN nr. 1.836 din 16 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Pirochim Victoria" S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
7.
ORDIN 142 17/06/2016
ORDIN nr. 142 din 17 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Minprest Serv" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
8.
ORDIN 749 08/07/2016
ORDIN nr. 749 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
9.
ORDIN 947 19/05/2016
ORDIN nr. 947 din 19 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuţi şi al rezervaţiei naturale Pădurea Dălhăuţi, cod 2.187 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
10.
ORDIN 155 05/07/2016
ORDIN nr. 155 din 5 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
11.
ORDIN 748 08/07/2016
ORDIN nr. 748 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Pirochim Victoria" S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
12.
ORDIN 1337 04/08/2016
ORDIN nr. 1.337 din 4 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Minprest Serv" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
13.
ORDIN 1194 11/07/2016
ORDIN nr. 1.194 din 11 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Minprest Serv" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
14.HOTĂRÂRE 583 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
1.
ORDIN 123 12/08/2016
ORDIN nr. 123 din 12 august 2016pentru stabilirea datei la care se realizează în anul 2016 acordarea gradului profesional următor poliţiştilor EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
2.DECIZIE 369 02/06/2016 DECIZIE nr. 369 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în ansamblu, şi în special a dispoziţiilor anexelor nr. 2 şi nr. 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
3.DECIZIE 332 24/05/2016 DECIZIE nr. 332 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi art. 36 alin. (1) ultima teză din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
4.DECIZIE 364 02/06/2016 DECIZIE nr. 364 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
5.
ORDIN 871 10/05/2016
ORDIN nr. 871 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti şi al ariei naturale protejate Pădurea Pogăneşti, cod 2.417 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
6.
ORDIN 351 06/07/2016
O