1. MONITOARE OFICIALE

1.DECIZIE 507 04/07/2017 DECIZIA nr. 507 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 18 august 2017
2.DECIZIE 16 02/08/2017 DECIZIE nr. 16 din 2 august 2017privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de stocare geologică a dioxidului de carbon EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 18 august 2017
3.
ORDIN 5591 07/08/2017
ORDIN nr. 5.591 din 7 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.112/2013 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 18 august 2017
1.DECIZIE 471 27/06/2017 DECIZIA nr. 471 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 17 august 2017
2.HOTĂRÂRE 582 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 582 din 9 august 2017privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii a unor imobile, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 17 august 2017
3.INSTRUCŢIUNI 3 08/08/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 8 august 2017privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 17 august 2017
4.HOTĂRÂRE 72 14/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 14 august 2017privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 17 august 2017
1.
ORDIN 90 27/07/2017
ORDIN nr. 90 din 27 iulie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
2.HOTĂRÂRE 579 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 579 din 9 august 2017pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
3.HOTĂRÂRE 580 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 580 din 9 august 2017privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
4.HOTĂRÂRE 581 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 581 din 9 august 2017pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
5.DECIZIE 464 27/06/2017 DECIZIA nr. 464 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
6.
ORDIN 1224 03/08/2017
ORDIN nr. 1.224 din 3 august 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
7.REZOLUŢIE 271 22/04/2016 REZOLUŢIE nr. MEPC.271(69) din 22 aprilie 2016privind adoptarea amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
8.AMENDAMENT 22/04/2016 AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
9.
ORDIN 1225 03/08/2017
ORDIN nr. 1.225 din 3 august 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
10.REZOLUŢIE 272 22/04/2016 REZOLUŢIE MEPC.272(69) din 22 aprilie 2016privind acceptarea amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
11.AMENDAMENT 22/04/2016 AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016la Codul tehnic NO(x) 2008 - (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
1.DECIZIE 334 11/05/2017 DECIZIA nr. 334 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
2.HOTĂRÂRE 572 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 572 din 9 august 2017privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - "Horting" Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
3.REGULAMENT 7 10/08/2017 REGULAMENT nr. 7 din 10 august 2017pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
4.
ORDIN 76 09/08/2017
ORDIN nr. 76 din 9 august 2017pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
5.REGULI 09/08/2017 REGULI din 9 august 2017de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
1.
ORDIN 155 19/07/2017
ORDIN nr. 155 din 19 iulie 2017pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP) EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
2.PROCEDURĂ 19/07/2017 PROCEDURĂ din 19 iulie 2017privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP) EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
3.
ORDIN 777 20/07/2017
ORDIN nr. 777 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
4.
ORDIN 1449 10/08/2017
ORDIN nr. 1.449 din 10 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
5.
ORDIN 1521 01/08/2017
ORDIN nr. 1.521 din 1 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
6.
ORDIN 782 20/07/2017
ORDIN nr. 782 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
7.
ORDIN 1447 10/08/2017
ORDIN nr. 1.447 din 10 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
8.
ORDIN 1495 26/07/2017
ORDIN nr. 1.495 din 26 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
9.
ORDIN 785 20/07/2017
ORDIN nr. 785 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
10.
ORDIN 1448 10/08/2017
ORDIN nr. 1.448 din 10 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
11.
ORDIN 1494 26/07/2017
ORDIN nr. 1.494 din 26 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
1.
ORDIN 7 11/08/2017
ORDIN nr. 7 din 11 august 2017privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 16 august 2017
2.HOTĂRÂRE 578 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 578 din 9 august 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, construcţie şi teren aferent, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 16 august 2017
1.DECIZIE 332 11/05/2017 DECIZIA nr. 332 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017
2.HOTĂRÂRE 519 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 519 din 27 iulie 2017privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017
3.HOTĂRÂRE 542 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 542 din 27 iulie 2017privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017
4.
ORDIN 1066 10/08/2017
ORDIN nr. 1.066 din 10 august 2017privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017
1.HOTĂRÂRE 577 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 577 din 9 august 2017privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 16 august 2017
1.
ORDIN 862 11/08/2017
ORDIN nr. 862 din 11 august 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 16 august 2017
2.CIRCULARĂ 13 01/08/2017 CIRCULARĂ nr. 13 din 1 august 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 16 august 2017
3.
ORDIN 933 11/08/2017
ORDIN nr. 933 din 11 august 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 16 august 2017
4.DECIZIE 336 11/05/2017 DECIZIA nr. 336 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 16 august 2017
1.
ORDIN 5559 02/08/2017
ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 11 august 2017
1.
ORDIN 854 08/08/2017
ORDIN nr. 854 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
2.
ORDIN 931 10/08/2017
ORDIN nr. 931 din 10 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
3.HOTĂRÂRE 575 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 575 din 9 august 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
4.HOTĂRÂRE 571 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017privind stabilirea condiţiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
5.DECIZIE 277 04/05/2017 DECIZIA nr. 277 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
6.DECIZIE 330 11/05/2017 DECIZIA nr. 330 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
1.DECIZIE 238 06/04/2017 DECIZIA nr. 238 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
2.DECIZIE 312 09/05/2017 DECIZIA nr. 312 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
3.ORDONANŢĂ 11 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 11 din 9 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
4.HOTĂRÂRE 573 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 573 din 9 august 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
5.HOTĂRÂRE 574 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 574 din 9 august 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extindere clădire de învăţământ (pregătire) şi administrativă din Cazarma Băneasa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
6.HOTĂRÂRE 576 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 576 din 9 august 2017privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
1.
ORDIN 3825 31/07/2017
ORDIN nr. 3.825 din 31 iulie 2017privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "IAŞI INDUSTRIAL PARK - S.R.L." EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
2.
ORDIN 1457 18/07/2017
ORDIN nr. 1.457 din 18 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
3.
ORDIN 846 03/08/2017
ORDIN nr. 846 din 3 august 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
4.
ORDIN 735 10/07/2017
ORDIN nr. 735 din 10 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
5.
ORDIN 1446 09/08/2017
ORDIN nr. 1.446 din 9 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
6.HOTĂRÂRE 559 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 559 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
7.DECIZIE 492 27/06/2017 DECIZIA nr. 492 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
8.DECIZIE 299 04/05/2017 DECIZIA nr. 299 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
9.DECIZIE 271 27/04/2017 DECIZIA nr. 271 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) şi art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
10.
ORDIN 855 08/08/2017
ORDIN nr. 855 din 8 august 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
1.
ORDIN 1116 08/08/2017
ORDIN nr. 1.116 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017
2.
ORDIN 1117 08/08/2017
ORDIN nr. 1.117 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017
1.HOTĂRÂRE 570 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
2.DECIZIE 309 09/05/2017 DECIZIA nr. 309 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. a), precum şi aleart. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
3.
ORDIN 82 07/08/2017
ORDIN nr. M.82 din 7 august 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
4.HOTĂRÂRE 568 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 568 din 4 august 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
5.HOTĂRÂRE 566 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 566 din 4 august 2017pentru declasificarea Notei raport şi a Situaţiilor centralizatoare privind produse şi bunuri materiale, emise de Ministerul Apărării Naţionale în luna iunie 1990 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
6.ORDONANŢĂ 10 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 10 din 9 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
1.DECIZIE 587 10/08/2017 DECIZIE nr. 587 din 10 august 2017pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
2.DECIZIE 585 10/08/2017 DECIZIE nr. 585 din 10 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
3.DECIZIE 586 10/08/2017 DECIZIE nr. 586 din 10 august 2017pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
4.DECIZIE 583 10/08/2017 DECIZIE nr. 583 din 10 august 2017pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
5.DECIZIE 584 10/08/2017 DECIZIE nr. 584 din 10 august 2017pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
6.HOTĂRÂRE 565 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
1.
ORDIN 604 31/05/2017
ORDIN nr. 604 din 31 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
2.
ORDIN 1329 02/08/2017
ORDIN nr. 1.329 din 2 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
3.
ORDIN 856 11/06/2017
ORDIN nr. 856 din 11 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
4.
ORDIN 745 06/07/2017
ORDIN nr. 745 din 6 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
5.
ORDIN 1439 08/08/2017
ORDIN nr. 1.439 din 8 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
6.
ORDIN 1459 18/07/2017
ORDIN nr. 1.459 din 18 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
7.
ORDIN 273 03/08/2017
ORDIN nr. 273 din 3 august 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
8.DECIZIE 349 11/05/2017 DECIZIA nr. 349 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
9.DECIZIE 276 04/05/2017 DECIZIA nr. 276 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
10.ORDONANŢĂ 9 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 9 din 9 august 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
1.REGULAMENT 31/07/2017 REGULAMENT din 31 iulie 2017privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
2.
ORDIN 889 31/07/2017
ORDIN nr. 889 din 31 iulie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
3.COND+PROC 27/07/2017 CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 27 iulie 2017de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
4.DECRET 837 09/08/2017 DECRET nr. 837 din 9 august 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
5.HOTĂRÂRE 548 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 548 din 27 iulie 2017privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
1.DECRET 838 09/08/2017 DECRET nr. 838 din 9 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
2.DECRET 839 09/08/2017 DECRET nr. 839 din 9 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
3.DECIZIE 574 09/08/2017 DECIZIE nr. 574 din 9 august 2017privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
4.DECIZIE 575 09/08/2017 DECIZIE nr. 575 din 9 august 2017pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
5.DECIZIE 576 09/08/2017 DECIZIE nr. 576 din 9 august 2017pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
6.DECIZIE 577 09/08/2017 DECIZIE nr. 577 din 9 august 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
7.DECIZIE 578 09/08/2017 DECIZIE nr. 578 din 9 august 2017privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
8.DECIZIE 579 09/08/2017 DECIZIE nr. 579 din 9 august 2017privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
9.DECIZIE 580 09/08/2017 DECIZIE nr. 580 din 9 august 2017pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
10.DECIZIE 581 09/08/2017 DECIZIE nr. 581 din 9 august 2017privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
11.DECIZIE 582 09/08/2017 DECIZIE nr. 582 din 9 august 2017privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
12.
RECTIFICARE 282 27/04/2017
RECTIFICARE nr. 282 din 27 aprilie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
1.DECIZIE 95 28/02/2017 DECIZIA nr. 95 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
2.HOTĂRÂRE 569 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 569 din 4 august 2017pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
3.REGULAMENT 04/08/2017 REGULAMENT din 4 august 2017privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
4.
ORDIN 1090 31/07/2017
ORDIN nr. 1.090 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
5.
ORDIN 75 09/08/2017
ORDIN nr. 75 din 9 august 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
1.
ORDIN 960 20/07/2017
ORDIN nr. 960 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
2.
ORDIN 983 20/07/2017
ORDIN nr. 983 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: Curtea de Conturi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
3.
ORDIN 1441 08/08/2017
ORDIN nr. 1.441 din 8 august 2017privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
4.DECIZIE 1111 26/07/2017 DECIZIE nr. 1.111 din 26 iulie 2017privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
5.DECIZIE 211 04/04/2017 DECIZIA nr. 211 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
6.DECIZIE 430 21/06/2017 DECIZIA nr. 430 din 21 iunie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
1.HOTĂRÂRE 560 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 560 din 4 august 2017pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
2.HOTĂRÂRE 561 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 561 din 4 august 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
3.HOTĂRÂRE 549 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 549 din 4 august 2017pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
4.HOTĂRÂRE 562 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 562 din 4 august 2017privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
5.HOTĂRÂRE 563 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 563 din 4 august 2017privind declararea proiectului "Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
6.HOTĂRÂRE 564 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
7.HOTĂRÂRE 567 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 567 din 4 august 2017privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
8.
ORDIN 4511 03/08/2017
ORDIN nr. 4.511 din 3 august 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
9.NORMĂ 03/08/2017 NORME METODOLOGICE din 3 august 2017privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
1.
ORDIN 897 17/07/2017
ORDIN nr. 897 din 17 iulie 2017pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor" şi modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 8 august 2017
2.REGLEMENTĂRI 17/07/2017 REGLEMENTARE din 17 iulie 2017aeronautică civilă română RACR-CP "Certificarea paraşutelor" EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 8 august 2017
1.AMENDAMENT 12/06/2015 AMENDAMENTE din 12 iunie 2015la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
2.
ORDIN 1029 25/07/2017
ORDIN nr. 1.029 din 25 iulie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
3.
ORDIN 1195 24/07/2017
ORDIN nr. 1.195 din 24 iulie 2017pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ. 11 din 12 iunie 2015 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
4.
ORDIN 1028 25/07/2017
ORDIN nr. 1.028 din 25 iulie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
5.HOTĂRÂRE 558 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
1.DECIZIE 14 08/08/2017 DECIZIE nr. 14 din 8 august 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017
2.
ORDIN 3649 13/07/2017
ORDIN nr. 3.649 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017
1.DECIZIE 92 28/02/2017 DECIZIA nr. 92 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
2.HOTĂRÂRE 71 31/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 31 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
3.DECIZIE 316 09/05/2017 DECIZIA nr. 316 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
4.
ORDIN 271 31/07/2017
ORDIN nr. 271 din 31 iulie 2017privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
1.
ORDIN 1033 26/07/2017
ORDIN nr. 1.033 din 26 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
2.
ORDIN 1089 31/07/2017
ORDIN nr. 1.089 din 31 iulie 2017pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
3.
ORDIN 2326 02/08/2017
ORDIN nr. 2.326 din 2 august 2017privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
4.ORDONANŢĂ 8 04/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 8 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
5.DECIZIE 390 06/06/2017 DECIZIA nr. 390 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
6.DECIZIE 370 30/05/2017 DECIZIA nr. 370 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul Competent să judece recursul în interesul legii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
7.HOTĂRÂRE 518 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 52 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 53 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 54 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 55 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 58 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 60 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 61 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
1.DECIZIE 13 07/08/2017 DECIZIE nr. 13 din 7 august 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 57 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
3.DECIZIE 327 09/05/2017 DECIZIA nr. 327 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi ale art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
4.DECIZIE 322 09/05/2017 DECIZIA nr. 322 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal şi ale art. 246 din Codul penal din 1969 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
5.DECIZIE 279 04/05/2017 DECIZIA nr. 279 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
6.ORD DE URGENŢĂ 56 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
7.HOTĂRÂRE 557 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 557 din 4 august 2017privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
8.
ORDIN 281 31/07/2017
ORDIN nr. 281 din 31 iulie 2017privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
9.
ORDIN 1183 21/07/2017
ORDIN nr. 1.183 din 21 iulie 2017pentru publicarea acceptării amendamentului din 2017 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
10.REGULAMENT 6 02/08/2017 REGULAMENT nr. 6 din 2 august 2017privind Fondul naţional de protecţie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
1.INSTRUCŢIUNI 94 31/07/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
2.
ORDIN 1178 31/07/2017
ORDIN nr. 1.178 din 31 iulie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
3.DECIZIE 284 04/05/2017 DECIZIA nr. 284 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
4.DECIZIE 12 07/08/2017 DECIZIE nr. 12 din 7 august 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
1.DECIZIE 1033 27/07/2017 DECIZIE nr. 1.033 din 27 iulie 2017privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
2.
ORDIN 585 24/05/2017
ORDIN nr. 585 din 24 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
3.
ORDIN 893 02/08/2017
ORDIN nr. 893 din 2 august 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
1.REGULAMENT 24/05/2017 REGULAMENT din 24 mai 2017organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 bis din 7 august 2017
1.ORDONANŢĂ 7 04/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 7 din 4 august 2017privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
2.HOTĂRÂRE 550 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 550 din 4 august 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
3.HOTĂRÂRE 551 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 551 din 4 august 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
4.HOTĂRÂRE 552 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 552 din 4 august 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
5.HOTĂRÂRE 553 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 553 din 4 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Cherecheş Ioan-Aurel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
6.HOTĂRÂRE 554 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 554 din 4 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Iosub Valentina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
7.HOTĂRÂRE 555 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 555 din 4 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
8.HOTĂRÂRE 556 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 556 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
9.DECIZIE 1054 31/07/2017 DECIZIE nr. 1.054 din 31 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
1.DECRET 836 04/08/2017 DECRET nr. 836 din 4 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
2.DECIZIE 94 28/02/2017 DECIZIA nr. 94 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
3.DECIZIE 372 30/05/2017 DECIZIA nr. 372 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
4.
RECTIFICARE 459 30/06/2017
RECTIFICARE nr. 459 din 30 iunie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 459/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
1.HOTĂRÂRE 547 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 547 din 27 iulie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
2.DECIZIE 1010 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.010 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
3.DECIZIE 1011 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.011 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
4.DECIZIE 1012 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.012 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
5.
ORDIN 783 11/07/2017
ORDIN nr. 783 din 11 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
6.
ORDIN 1177 31/07/2017
ORDIN nr. 1.177 din 31 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
7.
ORDIN 1464 19/07/2017
ORDIN nr. 1.464 din 19 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
1.DECIZIE 323 09/05/2017 DECIZIA nr. 323 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
2.DECIZIE 325 09/05/2017 DECIZIA nr. 325 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
3.
ORDIN 91 26/07/2017
ORDIN nr. 91 din 26 iulie 2017pentru aprobarea Metodologiei valorificării rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
4.METODOLOGIE 26/07/2017 METODOLOGIE din 26 iulie 2017privind valorificarea rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
5.
ORDIN 978 21/07/2017
ORDIN nr. 978 din 21 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sacu, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
1.DECRET 825 03/08/2017 DECRET nr. 825 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
2.DECRET 826 03/08/2017 DECRET nr. 826 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
3.DECRET 824 03/08/2017 DECRET nr. 824 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
4.DECRET 823 03/08/2017 DECRET nr. 823 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
5.DECRET 822 03/08/2017 DECRET nr. 822 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
6.DECRET 820 03/08/2017 DECRET nr. 820 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
7.DECRET 821 03/08/2017 DECRET nr. 821 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
8.DECRET 819 03/08/2017 DECRET nr. 819 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
9.DECRET 818 03/08/2017 DECRET nr. 818 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
10.DECRET 827 03/08/2017 DECRET nr. 827 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
11.DECRET 828 03/08/2017 DECRET nr. 828 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
12.DECRET 829 03/08/2017 DECRET nr. 829 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
13.DECRET 830 03/08/2017 DECRET nr. 830 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
14.DECRET 831 03/08/2017 DECRET nr. 831 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
15.DECRET 832 03/08/2017 DECRET nr. 832 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
16.DECRET 833 03/08/2017 DECRET nr. 833 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
17.DECRET 834 03/08/2017 DECRET nr. 834 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
18.DECRET 835 03/08/2017 DECRET nr. 835 din 3 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
19.
ORDIN 73 02/08/2017
ORDIN nr. 73 din 2 august 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
20.
ORDIN 74 02/08/2017
ORDIN nr. 74 din 2 august 2017privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
21.DECIZIE 1006 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.006 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CRUCIAŢII BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
22.DECIZIE 1007 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.007 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERLAND BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
23.DECIZIE 1008 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.008 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LOWE ASISGROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
24.
RECTIFICARE 485 27/06/2017
RECTIFICARE nr. 485 din 27 iunie 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 485/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
1.DECIZIE 1017 25/07/2017 DECIZIE nr. 1.017 din 25 iulie 2017privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
2.
ORDIN 894 31/07/2017
ORDIN nr. 894 din 31 iulie 2017privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
3.HOTĂRÂRE 545 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 545 din 27 iulie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
4.HOTĂRÂRE 543 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 543 din 27 iulie 2017privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
5.HOTĂRÂRE 539 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 539 din 27 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
6.HOTĂRÂRE 536 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 536 din 27 iulie 2017privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
7.HOTĂRÂRE 537 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 537 din 27 iulie 2017privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
8.HOTĂRÂRE 534 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 534 din 27 iulie 2017privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova - unitate în subordinea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
9.HOTĂRÂRE 533 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 533 din 27 iulie 2017privind modificarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
10.HOTĂRÂRE 531 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 531 din 27 iulie 2017privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir" - AMVVD ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
1.
ORDIN 886 31/07/2017
ORDIN nr. 886 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017
2.
ORDIN 248 20/07/2017
ORDIN nr. 248 din 20 iulie 2017pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017
3.
ORDIN 79 29/06/2017
ORDIN nr. 79 din 29 iunie 2017pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017
1.DECIZIE 313 09/05/2017 DECIZIA nr. 313 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 3 august 2017
2.DECIZIE 348 11/05/2017 DECIZIA nr. 348 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (12) şi art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 3 august 2017
3.
RECTIFICARE 1548 07/06/2017
RECTIFICARE nr. 1.548/C din 7 iunie 2017referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.548/C/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 3 august 2017
4.
ORDIN 3639 13/07/2017
ORDIN nr. 3.639. din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială "Societatea de Certificare ICECON CERT - S.R.L." în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 3 august 2017
1.DECRET 811 02/08/2017 DECRET nr. 811 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
2.DECRET 812 02/08/2017 DECRET nr. 812 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
3.DECRET 813 02/08/2017 DECRET nr. 813 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
4.DECRET 814 02/08/2017 DECRET nr. 814 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
5.DECRET 815 02/08/2017 DECRET nr. 815 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
6.DECRET 816 02/08/2017 DECRET nr. 816 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
7.DECRET 817 02/08/2017 DECRET nr. 817 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
8.DECIZIE 292 04/05/2017 DECIZIA nr. 292 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
9.HOTĂRÂRE 535 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 535 din 27 iulie 2017privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Timişoara, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
10.
ORDIN 266 31/07/2017
ORDIN nr. 266 din 31 iulie 2017pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
11.PROCEDURĂ 31/07/2017 PROCEDURI DE CONTROL ŞI VERIFICARE din 31 iulie 2017în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
12.
ORDIN 2152 14/07/2017
ORDIN nr. 2.152 din 14 iulie 2017privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
13.PROTOCOL 22/06/2017 PROTOCOL DE COLABORARE din 22 iunie 2017în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
14.
ORDIN 2309 01/08/2017
ORDIN nr. 2.309 din 1 august 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
1.
ORDIN 2477 18/07/2017
ORDIN nr. 2.477 din 18 iulie 2017pentru reacreditarea Muzeului "Anastasie Crimca" al Mănăstirii Dragomirna, judeţul Suceava EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
2.DECIZIE 426 15/06/2017 DECIZIA nr. 426 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
3.
ORDIN 2476 18/07/2017
ORDIN nr. 2.476 din 18 iulie 2017pentru reacreditarea Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, judeţul Argeş EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
4.DECIZIE 343 11/05/2017 DECIZIA nr. 343 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. c) şi ale art. 16 alin. (2) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
5.DECIZIE 310 09/05/2017 DECIZIA nr. 310 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
6.DECIZIE 311 09/05/2017 DECIZIA nr. 311 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
7.DECIZIE 1019 26/07/2017 DECIZIE nr. 1.019 din 26 iulie 2017privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
8.
ORDIN 2478 18/07/2017
ORDIN nr. 2.478 din 18 iulie 2017pentru reacreditarea Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
1.DECIZIE 280 04/05/2017 DECIZIA nr. 280 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27, art. 29, art. 31 şi art. 50 lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
2.DECIZIE 281 04/05/2017 DECIZIA nr. 281 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
3.DECIZIE 344 11/05/2017 DECIZIA nr. 344 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
4.DECIZIE 345 11/05/2017 DECIZIA nr. 345 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
5.HOTĂRÂRE 538 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 538 din 27 iulie 2017privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Giurgiu, Harghita, Neamţ, Ialomiţa şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
6.TABLOU EVID. 03/08/2017 TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR din 3 august 2017cuprinzând arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) până la data de 1 iunie 2017 EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
1.DECRET 801 01/08/2017 DECRET nr. 801 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
2.DECRET 802 01/08/2017 DECRET nr. 802 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
3.DECRET 803 01/08/2017 DECRET nr. 803 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
4.DECRET 804 01/08/2017 DECRET nr. 804 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
5.DECRET 805 01/08/2017 DECRET nr. 805 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
6.DECRET 806 01/08/2017 DECRET nr. 806 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
7.DECRET 807 01/08/2017 DECRET nr. 807 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
8.DECRET 808 01/08/2017 DECRET nr. 808 din 1 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
9.DECRET 809 01/08/2017 DECRET nr. 809 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
10.DECRET 810 01/08/2017 DECRET nr. 810 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
11.
ORDIN 292 31/07/2017
ORDIN nr. 292 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Nineasa, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
12.
ORDIN 293 31/07/2017
ORDIN nr. 293 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Opăriţi, judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" -S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
13.
ORDIN 294 31/07/2017
ORDIN nr. 294 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Pasărea, judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
14.
ORDIN 295 31/07/2017
ORDIN nr. 295 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Poseşti, judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
15.
ORDIN 296 31/07/2017
ORDIN nr. 296 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Slănic-Ferăstrău, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
16.
ORDIN 297 31/07/2017
ORDIN nr. 297 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Valea Reşca, judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
17.
ORDIN 298 31/07/2017
ORDIN nr. 298 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Bălăceanca, judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
18.
ORDIN 299 31/07/2017
ORDIN nr. 299 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Căldăraru, judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
19.
ORDIN 300 31/07/2017
ORDIN nr. 300 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Vâlcăneşti, judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
1.DECRET 793 01/08/2017 DECRET nr. 793 din 1 august 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
2.DECRET 794 01/08/2017 DECRET nr. 794 din 1 august 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
3.DECRET 795 01/08/2017 DECRET nr. 795 din 1 august 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
4.DECRET 796 01/08/2017 DECRET nr. 796 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
5.DECRET 797 01/08/2017 DECRET nr. 797 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
6.DECRET 798 01/08/2017 DECRET nr. 798 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
7.DECRET 799 01/08/2017 DECRET nr. 799 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
8.DECRET 800 01/08/2017 DECRET nr. 800 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
9.
ORDIN 282 31/07/2017
ORDIN nr. 282 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Câmpeni, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
10.
ORDIN 283 31/07/2017
ORDIN nr. 283 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Cerdac, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
11.
ORDIN 284 31/07/2017
ORDIN nr. 284 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul Câmpuri Vizantea, judeţul Vrancea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
12.
ORDIN 285 31/07/2017
ORDIN nr. 285 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul Slănic Băi, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
13.
ORDIN 286 31/07/2017
ORDIN nr. 286 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Bueşti, judeţul Ialomiţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
14.
ORDIN 287 31/07/2017
ORDIN nr. 287 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Foleşti, judeţul Vâlcea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
15.
ORDIN 288 31/07/2017
ORDIN nr. 288 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Ghelinţa, judeţul Covasna, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
16.
ORDIN 289 31/07/2017
ORDIN nr. 289 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Glodeni, judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
17.
ORDIN 290 31/07/2017
ORDIN nr. 290 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Ileana-Arţari, judeţul Călăraşi, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
18.
ORDIN 291 31/07/2017
ORDIN nr. 291 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Nineasa Sud, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
1.DECIZIE 375 30/05/2017 DECIZIA nr. 375 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 şi ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 395 alin. (1) şi (2), art. 398 alin. (1) şi (2), art. 401 şi ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
2.DECIZIE 376 30/05/2017 DECIZIA nr. 376 din 30 mai 2017privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" raportat la art. 292 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
3.HOTĂRÂRE 540 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 540 din 27 iulie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
4.HOTĂRÂRE 541 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 541 din 27 iulie 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
5.HOTĂRÂRE 544 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 544 din 27 iulie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
6.DECIZIE 573 02/08/2017 DECIZIE nr. 573 din 2 august 2017pentru numirea domnului Octav-Dan Paxino în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
7.
ORDIN 959 17/07/2017
ORDIN nr. 959 din 17 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.131/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.161/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
8.
ORDIN 1078 01/08/2017
ORDIN nr. 1.078 din 1 august 2017privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum şi pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
9.
ORDIN 799 17/07/2017
ORDIN nr. 799 din 17 iulie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
1.DECIZIE 268 27/04/2017 DECIZIA nr. 268 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 2 august 2017
2.
ORDIN 148 11/07/2017
ORDIN nr. 148 din 11 iulie 2017pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 2 august 2017
3.NORMĂ 11/07/2017 NORME din 11 iulie 2017privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 2 august 2017
4.
ORDIN 963 04/07/2017
ORDIN nr. 963 din 4 iulie 2017privind elementele care compun echipamentul specific şi condiţiile de utilizare a acestuia de către inspectorii sociali în misiuni de inspecţie/activităţi de investigare socială EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 2 august 2017
1.
ORDIN 129 07/06/2017
ORDIN nr. C/129 din 7 iunie 2017privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018 EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
2.
ORDIN 2046 26/05/2017
ORDIN nr. A10/2.046 din 26 mai 2017privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
3.
ORDIN 3900 16/05/2017
ORDIN nr. 3.900 din 16 mai 2017privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
4.
ORDIN 3648 13/07/2017
ORDIN nr. 3.648 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială ALL CERT PRODUCT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
5.
ORDIN 3643 13/07/2017
ORDIN nr. 3.643 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
6.DECIZIE 308 09/05/2017 DECIZIA nr. 308 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
1.
ORDIN 263 27/07/2017
ORDIN nr. 263 din 27 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
2.DECIZIE 346 11/05/2017 DECIZIA nr. 346 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare şi art. I pct. 4 din Legea nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
3.DECIZIE 326 09/05/2017 DECIZIA nr. 326 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (12) şi art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
4.
ORDIN 265 28/07/2017
ORDIN nr. 265 din 28 iulie 2017privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr, recolta anului de comercializare 2017/2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
5.ACORD 28/07/2017 ACORD INTERPROFESIONAL din 28 iulie 2017pentru sfecla de zahăr, recolta anului de comercializare 2017/2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
6.
ORDIN 885 31/07/2017
ORDIN nr. 885 din 31 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
7.
ORDIN 827 27/07/2017
ORDIN nr. 827 din 27 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
8.
ORDIN 3776 25/07/2017
ORDIN nr. 3.776 din 25 iulie 2017pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
1.DECIZIE 275 04/05/2017 DECIZIA nr. 275 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
2.DECIZIE 428 21/06/2017 DECIZIA nr. 428 din 21 iunie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 37/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
3.DECIZIE 451 22/06/2017 DECIZIA nr. 451 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
4.DECIZIE 14 28/07/2017 DECIZIE nr. 14 din 28 iulie 2017privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Deva-Muncel (zona Deva), Licenţa nr. 15.995/2013 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
5.
ORDIN 964 18/07/2017
ORDIN nr. 964 din 18 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
6.
ORDIN 965 18/07/2017
ORDIN nr. 965 din 18 iulie 2017pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.273/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteia din judeţul Iaşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
7.
ORDIN 2469 11/07/2017
ORDIN nr. 2.469 din 11 iulie 2017pentru aprobarea Procedurii simplificate de realizare a cercetării arheologice, de emitere a autorizaţiilor necesare acesteia, precum şi de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
8.PROCEDURĂ 11/07/2017 PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ din 11 iulie 2017de realizare a cercetării arheologice, de emitere a autorizaţiilor necesare acesteia, precum şi de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
9.
ORDIN 4235 27/06/2017
ORDIN nr. 4.235 din 27 iunie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
1.
ORDIN 259 26/07/2017
ORDIN nr. 259 din 26 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
2.
ORDIN 947 12/07/2017
ORDIN nr. 947 din 12 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.394/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
3.
ORDIN 948 12/07/2017
ORDIN nr. 948 din 12 iulie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.187/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău şi nr. 1.284/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
4.
ORDIN 949 12/07/2017
ORDIN nr. 949 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
5.
ORDIN 950 12/07/2017
ORDIN nr. 950 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
6.
ORDIN 951 12/07/2017
ORDIN nr. 951 din 12 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale şi în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
7.
ORDIN 3647 13/07/2017
ORDIN nr. 3.647 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
1.DECRET 785 31/07/2017 DECRET nr. 785 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
2.DECRET 786 31/07/2017 DECRET nr. 786 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
3.DECRET 783 31/07/2017 DECRET nr. 783 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
4.DECRET 784 31/07/2017 DECRET nr. 784 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
5.DECRET 787 31/07/2017 DECRET nr. 787 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
6.DECRET 788 31/07/2017 DECRET nr. 788 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Presedintele R.S.R. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
7.DECRET 789 31/07/2017 DECRET nr. 789 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
8.DECRET 790 31/07/2017 DECRET nr. 790 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
9.DECRET 791 31/07/2017 DECRET nr. 791 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
10.DECRET 792 31/07/2017 DECRET nr. 792 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
11.
ORDIN 261 27/07/2017
ORDIN nr. 261 din 27 iulie 2017pentru aprobarea procedurii de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
12.
ORDIN 860 26/07/2017
ORDIN nr. 860 din 26 iulie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
13.
ORDIN 1176 28/07/2017
ORDIN nr. 1.176 din 28 iulie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
14.PROCEDURĂ 27/07/2017 PROCEDURĂ din 27 iulie 2017de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
1.HOTĂRÂRE 546 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 546 din 27 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
2.HOTĂRÂRE 532 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 532 din 27 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
3.DECIZIE 335 11/05/2017 DECIZIA nr. 335 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
4.
ORDIN 956 13/07/2017
ORDIN nr. 956 din 13 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Albeşti şi Bueşti din judeţul Ialomiţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
5.
ORDIN 957 13/07/2017
ORDIN nr. 957 din 13 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciucurova şi Somova din judeţul Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
6.HOTĂRÂRE 68 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 68 din 20 iulie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
7.REGULAMENT 20/07/2017 REGULAMENT din 20 iulie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
1.
ORDIN 969 18/07/2017
ORDIN nr. 969 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 5 din unitatea administrativ-teritorială Gogoşu, judeţul Mehedinţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
2.
ORDIN 968 18/07/2017
ORDIN nr. 968 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Măgurele, judeţul Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
3.
ORDIN 967 18/07/2017
ORDIN nr. 967 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Baia de Arieş, Berghin, Cenade, Câlnic, Meteş, Noşlac şi Şona din judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
4.
ORDIN 966 18/07/2017
ORDIN nr. 966 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din unitatea administrativ-teritorială Puieşti, judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
5.NORMĂ 20 27/07/2017 NORMĂ nr. 20 din 27 iulie 2017privind asigurările auto din România EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
1.NORMĂ 20/07/2017 NORME din 20 iulie 2017pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
2.HOTĂRÂRE 69 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 20 iulie 2017privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
3.
ORDIN 723 20/07/2017
ORDIN nr. 723 din 20 iulie 2017privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii financiare nebancare a Societăţii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
4.HOTĂRÂRE 67 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 67 din 20 iulie 2017privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
5.
ORDIN 1184 21/07/2017
ORDIN nr. 1.184 din 21 iulie 2017privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex"- S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
6.ACORD 31/01/2017 ACORD din 31 ianuarie 2017între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
7.ACORD 13/07/2012 ACORD din 13 iulie 2012între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
8.
ORDIN 1150 14/07/2017
ORDIN nr. 1.150 din 14 iulie 2017privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
9.
ORDIN 973 18/07/2017
ORDIN nr. 973 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
10.
ORDIN 972 18/07/2017
ORDIN nr. 972 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
11.
ORDIN 971 18/07/2017
ORDIN nr. 971 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
12.
ORDIN 970 18/07/2017
ORDIN nr. 970 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
13.HOTĂRÂRE 530 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 530 din 27 iulie 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
14.HOTĂRÂRE 501 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 501 din 13 iulie 2017pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
15.DECIZIE 381 06/06/2017 DECIZIA nr. 381 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
1.
ORDIN 3642 13/07/2017
ORDIN nr. 3.642 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
2.
ORDIN 3641 13/07/2017
ORDIN nr. 3.641 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
3.
ORDIN 3640 13/07/2017
ORDIN nr. 3.640 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
4.DECIZIE 374 30/05/2017 DECIZIA nr. 374 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
1.REGULAMENT 5 20/07/2017 REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 1 august 2017
1.DECIZIE 361 30/05/2017 DECIZIA nr. 361 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) teza a doua şi alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 31 iulie 2017
2.
ORDIN 262 27/07/2017
ORDIN nr. 262 din 27 iulie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 31 iulie 2017
1.DECIZIE 166 16/03/2017 DECIZIA nr. 166 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
2.DECIZIE 212 04/04/2017 DECIZIA nr. 212 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
3.DECIZIE 221 04/04/2017 DECIZIA nr. 221 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
4.ORDONANŢĂ 6 27/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 6 din 27 iulie 2017pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 521 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 521 din 27 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Lupuţ Sebastian-Mihai EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
6.HOTĂRÂRE 522 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 522 din 27 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Ardelean Gavriş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
7.HOTĂRÂRE 523 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 523 din 27 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Moldovan Vasile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
8.HOTĂRÂRE 524 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 524 din 27 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Cosma Alexandru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
9.HOTĂRÂRE 525 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iulie 2017pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
10.HOTĂRÂRE 527 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 527 din 27 iulie 2017privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
11.
ORDIN 59 25/07/2017
ORDIN nr. 59 din 25 iulie 2017privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
12.
ORDIN 876 27/07/2017
ORDIN nr. 876 din 27 iulie 2017privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. VII pct. 1 şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
13.
ORDIN 824 25/07/2017
ORDIN nr. 824 din 25 iulie 2017privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. VII pct. 1 şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
1.DECRET 780 27/07/2017 DECRET nr. 780 din 27 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
2.DECIZIE 282 04/05/2017 DECIZIA nr. 282 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
3.
ORDIN 3645 13/07/2017
ORDIN nr. 3.645 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
4.
ORDIN 3646 13/07/2017
ORDIN nr. 3.646 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERTSERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
5.
ORDIN 62 26/07/2017
ORDIN nr. 62 din 26 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
6.
ORDIN 63 26/07/2017
ORDIN nr. 63 din 26 iulie 2017privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
7.NORMĂ 19 21/07/2017 NORMĂ nr. 19 din 21 iulie 2017pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
1.
LEGE 189 24/07/2017
LEGE nr. 189 din 24 iulie 2017pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
2.ACORD 05/10/2015 ACORD din 5 octombrie 2015între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
3.DECRET 761 21/07/2017 DECRET nr. 761 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
4.DECIZIE 50 26/06/2017 DECIZIA nr. 50 din 26 iunie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 150 07/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 150 din 7 iulie 2017pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi EMITENT: Consiliul de Mediere PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
6.DECIZIE 352 11/05/2017 DECIZIA nr. 352 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
1.
ORDIN 71 26/07/2017
ORDIN nr. 71 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
2.
ORDIN 70 26/07/2017
ORDIN nr. 70 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
3.
ORDIN 67 26/07/2017
ORDIN nr. 67 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
4.
ORDIN 68 26/07/2017
ORDIN nr. 68 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
5.
ORDIN 69 26/07/2017
ORDIN nr. 69 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
6.
ORDIN 65 26/07/2017
ORDIN nr. 65 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
7.
ORDIN 66 26/07/2017
ORDIN nr. 66 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
1.DECRET 778 27/07/2017 DECRET nr. 778 din 27 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
2.DECRET 779 27/07/2017 DECRET nr. 779 din 27 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
3.DECRET 781 27/07/2017 DECRET nr. 781 din 27 iulie 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele şi trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
4.DECRET 782 27/07/2017 DECRET nr. 782 din 27 iulie 2017privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 520 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 520 din 27 iulie 2017privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
6.DECIZIE 569 27/07/2017 DECIZIE nr. 569 din 27 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Millea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
7.DECIZIE 570 27/07/2017 DECIZIE nr. 570 din 27 iulie 2017privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
8.DECIZIE 571 27/07/2017 DECIZIE nr. 571 din 27 iulie 2017pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
1.DECRET 786 21/07/2017 DECRET nr. 786 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
2.DECRET 771 26/07/2017 DECRET nr. 771 din 26 iulie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
3.DECRET 772 26/07/2017 DECRET nr. 772 din 26 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
4.DECRET 773 26/07/2017 DECRET nr. 773 din 26 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
5.DECRET 774 26/07/2017 DECRET nr. 774 din 26 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
6.DECRET 775 26/07/2017 DECRET nr. 775 din 26 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
7.DECIZIE 112 09/03/2017 DECIZIA nr. 112 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 şi 9, precum şi ale art. 324 alin. 1 pct. 3 şi alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
8.DECIZIE 288 04/05/2017 DECIZIA nr. 288 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2^1) şi ale art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 6 alin. (1^4) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, ale art. 1.202 din Codul civil din 1864, precum şi ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
9.
ORDIN 3638 13/07/2017
ORDIN nr. 3.638 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RAD CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
10.
LEGE 194 24/07/2017
LEGE nr. 194 din 24 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
1.DECIZIE 245 25/04/2017 DECIZIA nr. 245 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) şi (8) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
2.ORDONANŢĂ 5 20/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 5 din 20 iulie 2017privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 504 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 504 din 20 iulie 2017pentru aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 2 martie 2017 şi la Rockville, Maryland, la 16 martie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
4.ÎNŢE
LEGERE 02/03/2017 ÎNŢE
LEGERE din 2 martie 2017între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
5.
ORDIN 251 24/07/2017
ORDIN nr. 251 din 24 iulie 2017pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
6.SISTEM 24/07/2017 SISTEM UNITAR din 24 iulie 2017de identificare a stupinelor şi stupilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
1.
ORDIN 820 25/07/2017
ORDIN nr. 820 din 25 iulie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 27 iulie 2017
2.
ORDIN 846 25/07/2017
ORDIN nr. 846 din 25 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 27 iulie 2017
3.
ORDIN 818 25/07/2017
ORDIN nr. 818 din 25 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 27 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 464 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 464 din 30 iunie 2017privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
2.DECIZIE 260 27/04/2017 DECIZIA nr. 260 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 alin. (2) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
3.DECIZIE 266 27/04/2017 DECIZIA nr. 266 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
4.
ORDIN 927 06/07/2017
ORDIN nr. 927 din 6 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale, nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt, nr. 1.170/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt şi nr. 1.208/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
5.
ORDIN 933 10/07/2017
ORDIN nr. 933 din 10 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.136/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
6.
ORDIN 943 12/07/2017
ORDIN nr. 943 din 12 iulie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.166/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea şi nr. 1.186/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
7.
ORDIN 944 12/07/2017
ORDIN nr. 944 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
8.
ORDIN 945 12/07/2017
ORDIN nr. 945 din 12 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Orbeasca, judeţul Teleorman EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
1.
LEGE 190 24/07/2017
LEGE nr. 190 din 24 iulie 2017pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
2.ACORD 29/11/2016 ACORD din 29 noiembrie 2016între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
3.DECRET 762 21/07/2017 DECRET nr. 762 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
4.DECRET 776 26/07/2017 DECRET nr. 776 din 26 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
5.DECRET 777 26/07/2017 DECRET nr. 777 din 26 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
1.DECIZIE 324 09/05/2017 DECIZIA nr. 324 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 513 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 513 din 20 iulie 2017pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
3.AMENDAMENT 13/06/2017 AMENDAMENT din 13 iunie 2017convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 516 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 516 din 20 iulie 2017privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 517 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 517 din 20 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
6.
ORDIN 743 11/07/2017
ORDIN nr. 743 din 11 iulie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan“ EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
7.
ORDIN 744 11/07/2017
ORDIN nr. 744 din 11 iulie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA ) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET“ EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
8.
ORDIN 745 11/07/2017
ORDIN nr. 745 din 11 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.444/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“ EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
1.
ORDIN 1026 20/07/2017
ORDIN nr. 1.026 din 20 iulie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 603 din 26 iulie 2017
2.PROCEDURĂ 20/07/2017 PROCEDURĂ din 20 iulie 2017privind modulul "Completarea şi depunerea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 603 din 26 iulie 2017
1.DECIZIE 246 25/04/2017 DECIZIA nr. 246 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
2.DECIZIE 298 04/05/2017 DECIZIA nr. 298 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
3.DECIZIE 303 04/05/2017 DECIZIA nr. 303 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (4) lit. d), art. 218 şi art. 219 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
4.DECIZIE 366 30/05/2017 DECIZIA nr. 366 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 508 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 508 din 20 iulie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 977/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
1.
ORDIN 376 29/06/2017
ORDIN nr. 376 din 29 iunie 2017privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
2.REGULAMENT 29/06/2017 REGULAMENT din 29 iunie 2017de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
3.
ORDIN 279 05/05/2017
ORDIN nr. 279 din 5 mai 2017privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
4.REGULAMENT 05/05/2017 REGULAMENT din 5 mai 2017de organizare, funcţionare şi procedură a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
5.
ORDIN 377 29/06/2017
ORDIN nr. 377 din 29 iunie 2017privind punerea în aplicare a Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
6.REGULAMENT 29/06/2017 REGULAMENT DE PROCEDURĂ din 29 iunie 2017al Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 509 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 509 din 20 iulie 2017pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 510 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 510 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 514 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 514 din 20 iulie 2017pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anii 2017 şi 2018 către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 515 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 515 din 20 iulie 2017privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
5.DECIZIE 37 29/05/2017 DECIZIA nr. 37 din 29 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
1.
LEGE 185 24/07/2017
LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
2.DECRET 757 21/07/2017 DECRET nr. 757 din 21 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
3.DECIZIE 356 11/05/2017 DECIZIA nr. 356 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi a celor ale art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
4.
ORDIN 845 24/07/2017
ORDIN nr. 845 din 24 iulie 2017privind completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
5.
ORDIN 3644 13/07/2017
ORDIN nr. 3.644 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
6.DECIZIE 1054 19/07/2017 DECIZIE nr. 1.054 din 19 iulie 2017pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
7.
ORDIN 953 14/07/2017
ORDIN nr. 953 din 14 iulie 2017pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
8.PROCEDURĂ 14/07/2017 PROCEDURĂ din 14 iulie 2017privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
9.
ORDIN 783 10/07/2017
ORDIN nr. 783 din 10 iulie 2017pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
10.PROCEDURĂ 10/07/2017 PROCEDURĂ din 10 iulie 2017privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
1.DECIZIE 534 12/07/2017 DECIZIA nr. 534 din 12 iulie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
2.DECRET 764 21/07/2017 DECRET nr. 764 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
3.DECRET 763 21/07/2017 DECRET nr. 763 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
4.
LEGE 192 24/07/2017
LEGE nr. 192 din 24 iulie 2017pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
5.
LEGE 191 24/07/2017
LEGE nr. 191 din 24 iulie 2017pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
6.DECRET 760 21/07/2017 DECRET nr. 760 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
7.
LEGE 188 24/07/2017
LEGE nr. 188 din 24 iulie 2017pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
8.
LEGE 184 24/07/2017
LEGE nr. 184 din 24 iulie 2017pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
9.DECRET 756 21/07/2017 DECRET nr. 756 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
1.
LEGE 195 24/07/2017
LEGE nr. 195 din 24 iulie 2017pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
2.DECRET 765 21/07/2017 DECRET nr. 765 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
3.
LEGE 193 24/07/2017
LEGE nr. 193 din 24 iulie 2017pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
4.DECRET 759 21/07/2017 DECRET nr. 759 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
5.
LEGE 186 24/07/2017
LEGE nr. 186 din 24 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
6.DECRET 758 21/07/2017 DECRET nr. 758 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
7.
LEGE 187 24/07/2017
LEGE nr. 187 din 24 iulie 2017pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
8.DECRET 767 21/07/2017 DECRET nr. 767 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
9.DECRET 769 22/07/2017 DECRET nr. 769 din 22 iulie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
10.DECRET 770 24/07/2017 DECRET nr. 770 din 24 iulie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
11.DECIZIE 360 30/05/2017 DECIZIA nr. 360 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 6 alin. (2) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în redactarea anterioară Legii nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
12.ORDONANŢĂ 4 20/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
13.
ORDIN 4218 22/06/2017
ORDIN nr. 4.218 din 22 iunie 2017privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
1.NORMĂ 13/07/2017 NORME METODOLOGICE din 13 iulie 2017de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 597 din 25 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 503 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 503 din 13 iulie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 597 din 25 iulie 2017
3.DECIZIE 412 14/06/2017 DECIZIA nr. 412 din 14 iunie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 597 din 25 iulie 2017
1.
ORDIN 267 11/07/2017
ORDIN nr. 267 din 11 iulie 2017privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 95/2017 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 25 iulie 2017
2.DECIZIE 515 05/07/2017 DECIZIA nr. 515 din 5 iulie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 25 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 502 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 502 din 13 iulie 2017privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 25 iulie 2017
1.DECIZIE 351 11/05/2017 DECIZIA nr. 351 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 25 iulie 2017
2.DECIZIE 350 11/05/2017 DECIZIA nr. 350 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479, art. 484 şi art. 485 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 25 iulie 2017
1.DECRET 768 21/07/2017 DECRET nr. 768 din 21 iulie 2017pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 488 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 511 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 511 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
4.
ORDIN 243 17/07/2017
ORDIN nr. 243 din 17 iulie 2017pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
5.
ORDIN 796 13/07/2017
ORDIN nr. 796 din 13 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
6.REGULAMENT 13/07/2017 REGULAMENT din 13 iulie 2017de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
1.DECRET 671 20/07/2017 DECRET nr. 671 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
2.DECRET 684 20/07/2017 DECRET nr. 684 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
3.DECRET 685 20/07/2017 DECRET nr. 685 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
4.DECRET 683 20/07/2017 DECRET nr. 683 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
5.DECRET 682 20/07/2017 DECRET nr. 682 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
6.DECRET 680 20/07/2017 DECRET nr. 680 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
7.DECRET 681 20/07/2017 DECRET nr. 681 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
8.DECRET 679 20/07/2017 DECRET nr. 679 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
9.DECRET 678 20/07/2017 DECRET nr. 678 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
10.DECRET 677 20/07/2017 DECRET nr. 677 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
11.DECRET 676 20/07/2017 DECRET nr. 676 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
12.DECRET 675 20/07/2017 DECRET nr. 675 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
13.DECRET 674 20/07/2017 DECRET nr. 674 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
14.DECRET 672 20/07/2017 DECRET nr. 672 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
15.DECRET 673 20/07/2017 DECRET nr. 673 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
16.DECRET 686 20/07/2017 DECRET nr. 686 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
17.DECRET 687 20/07/2017 DECRET nr. 687 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
18.DECRET 688 20/07/2017 DECRET nr. 688 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
19.DECRET 689 20/07/2017 DECRET nr. 689 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
20.DECRET 690 20/07/2017 DECRET nr. 690 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
1.DECIZIE 347 11/05/2017 DECIZIA nr. 347 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
2.DECIZIE 429 21/06/2017 DECIZIA nr. 429 din 21 iunie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
3.DECIZIE 533 12/07/2017 DECIZIA nr. 533 din 12 iulie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Moţiunea de cenzură nr. 2MC/21 iunie 2017 - "România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!" EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
4.ORDONANŢĂ 3 20/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 3 din 20 iulie 2017privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 512 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2017privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
6.
ORDIN 770 13/07/2017
ORDIN nr. 770 din 13 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
1.DECRET 738 20/07/2017 DECRET nr. 738 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
2.DECRET 737 20/07/2017 DECRET nr. 737 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
3.DECRET 754 20/07/2017 DECRET nr. 754 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
4.DECRET 755 20/07/2017 DECRET nr. 755 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
5.DECRET 753 20/07/2017 DECRET nr. 753 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
6.DECRET 751 20/07/2017 DECRET nr. 751 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
7.DECRET 752 20/07/2017 DECRET nr. 752 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
8.DECRET 750 20/07/2017 DECRET nr. 750 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
9.DECRET 749 20/07/2017 DECRET nr. 749 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Presedintele R.S.R. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
10.DECRET 748 20/07/2017 DECRET nr. 748 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
11.DECRET 746 20/07/2017 DECRET nr. 746 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
12.DECRET 747 20/07/2017 DECRET nr. 747 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
13.DECRET 744 20/07/2017 DECRET nr. 744 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
14.DECRET 745 20/07/2017 DECRET nr. 745 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
15.DECRET 743 20/07/2017 DECRET nr. 743 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
16.DECRET 741 20/07/2017 DECRET nr. 741 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
17.DECRET 742 20/07/2017 DECRET nr. 742 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
18.DECRET 740 20/07/2017 DECRET nr. 740 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
19.DECRET 739 20/07/2017 DECRET nr. 739 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
20.DECRET 736 20/07/2017 DECRET nr. 736 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
21.DECRET 735 20/07/2017 DECRET nr. 735 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
22.DECRET 733 20/07/2017 DECRET nr. 733 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
23.DECRET 734 20/07/2017 DECRET nr. 734 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
24.DECRET 732 20/07/2017 DECRET nr. 732 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Presedintele R.S.R. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
25.DECRET 731 20/07/2017 DECRET nr. 731 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
26.DECRET 730 20/07/2017 DECRET nr. 730 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
27.DECRET 729 20/07/2017 DECRET nr. 729 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
28.DECRET 727 20/07/2017 DECRET nr. 727 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
29.DECRET 728 20/07/2017 DECRET nr. 728 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
30.DECRET 726 20/07/2017 DECRET nr. 726 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
31.DECRET 725 20/07/2017 DECRET nr. 725 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
32.DECRET 724 20/07/2017 DECRET nr. 724 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
33.DECRET 722 20/07/2017 DECRET nr. 722 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
34.DECRET 723 20/07/2017 DECRET nr. 723 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
35.DECRET 721 20/07/2017 DECRET nr. 721 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
36.DECRET 720 20/07/2017 DECRET nr. 720 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
37.DECRET 719 20/07/2017 DECRET nr. 719 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
38.DECRET 717 20/07/2017 DECRET nr. 717 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
39.DECRET 718 20/07/2017 DECRET nr. 718 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
40.DECRET 716 20/07/2017 DECRET nr. 716 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
41.DECRET 715 20/07/2017 DECRET nr. 715 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
1.DECIZIE 242 06/04/2017 DECIZIA nr. 242 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) şi art. 63 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 24 iulie 2017
2.DECIZIE 566 24/07/2017 DECIZIE nr. 566 din 24 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adriana Kalapis a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 24 iulie 2017
3.DECIZIE 567 24/07/2017 DECIZIE nr. 567 din 24 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Monaliza Elena Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 24 iulie 2017
4.DECIZIE 568 24/07/2017 DECIZIE nr. 568 din 24 iulie 2017pentru numirea doamnei Elena-Oana Iacob în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 24 iulie 2017
1.DECRET 652 20/07/2017 DECRET nr. 652 din 20 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
2.DECRET 653 20/07/2017 DECRET nr. 653 din 20 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
3.DECRET 654 20/07/2017 DECRET nr. 654 din 20 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
4.DECRET 655 20/07/2017 DECRET nr. 655 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
5.DECRET 656 20/07/2017 DECRET nr. 656 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
6.DECRET 657 20/07/2017 DECRET nr. 657 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
7.DECRET 658 20/07/2017 DECRET nr. 658 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
8.DECRET 659 20/07/2017 DECRET nr. 659 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
9.DECRET 660 20/07/2017 DECRET nr. 660 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
10.DECRET 661 20/07/2017 DECRET nr. 661 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
11.DECRET 662 20/07/2017 DECRET nr. 662 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
12.DECRET 663 20/07/2017 DECRET nr. 663 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
13.DECRET 664 20/07/2017 DECRET nr. 664 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
14.DECRET 665 20/07/2017 DECRET nr. 665 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
15.DECRET 666 20/07/2017 DECRET nr. 666 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
16.DECRET 667 20/07/2017 DECRET nr. 667 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
17.DECRET 668 20/07/2017 DECRET nr. 668 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
18.DECRET 669 20/07/2017 DECRET nr. 669 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
19.DECRET 670 20/07/2017 DECRET nr. 670 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
20.DECIZIE 176 21/03/2017 DECIZIA nr. 176 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
21.
ORDIN 1877 14/07/2017
ORDIN nr. 1.877/C din 14 iulie 2017privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
22.
ORDIN 782 10/07/2017
ORDIN nr. 782 din 10 iulie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
1.DECIZIE 273 27/04/2017 DECIZIA nr. 273 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
2.DECIZIE 364 30/05/2017 DECIZIA nr. 364 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131, art. 132 şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
3.DECIZIE 411 14/06/2017 DECIZIA nr. 411 din 14 iunie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind completarea dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 505 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 505 din 20 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Albu Florenţa-Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 506 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 506 din 20 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Lupu Matei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
6.HOTĂRÂRE 507 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 507 din 20 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
1.
ORDIN 3915 18/05/2017
ORDIN nr. 3.915 din 18 mai 2017privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasele a X-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 587 din 21 iulie 2017
1.
ORDIN 90 21/07/2017
ORDIN nr. 90 din 21 iulie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017
2.
ORDIN 77 27/06/2017
ORDIN nr. 77 din 27 iunie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017
3.DECIZIE 149 14/03/2017 DECIZIA nr. 149 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017
4.DECIZIE 377 31/05/2017 DECIZIA nr. 377 din 31 mai 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 497 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 497 din 13 iulie 2017pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 21 iulie 2017
1.
ORDIN 793 13/07/2017
ORDIN nr. 793 din 13 iulie 2017pentru modificarea cap. 2 din Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.171/2015 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
2.
LEGE 177 18/07/2017
LEGE nr. 177 din 18 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
3.DECIZIE 274 27/04/2017 DECIZIA nr. 274 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
4.DECRET 642 17/07/2017 DECRET nr. 642 din 17 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
5.DECIZIE 952 11/07/2017 DECIZIE nr. 952 din 11 iulie 2017privind stabilirea caracteristicilor echipamentelor informatice ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
6.
ORDIN 797 13/07/2017
ORDIN nr. 797 din 13 iulie 2017privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
1.
ORDIN 32 30/06/2017
ORDIN nr. 32 din 30 iunie 2017privind modificarea şi completarea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2008 EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 20 iulie 2017
2.DECIZIE 321 09/05/2017 DECIZIA nr. 321 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 20 iulie 2017
3.
ORDIN 645 28/06/2017
ORDIN nr. 645 din 28 iunie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Cezieni, Corabia, Gârcov, Giuvărăşti, Gostavăţu, Grădinile, Ianca, Izbiceni, Izvoarele, Morunglav, Obârşia, Rusăneşti, Studina, Tia Mare, Urzica, Vădăstriţa şi Văleni din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 20 iulie 2017
1.
LEGE 180 18/07/2017
LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
2.DECRET 645 17/07/2017 DECRET nr. 645 din 17 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
3.
LEGE 181 18/07/2017
LEGE nr. 181 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
4.DECRET 646 17/07/2017 DECRET nr. 646 din 17 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
5.
LEGE 182 18/07/2017
LEGE nr. 182 din 18 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
6.DECRET 647 17/07/2017 DECRET nr. 647 din 17 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
7.
LEGE 183 18/07/2017
LEGE nr. 183 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
8.DECRET 648 17/07/2017 DECRET nr. 648 din 17 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
9.DECIZIE 369 30/05/2017 DECIZIA nr. 369 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
10.DECIZIE 553 20/07/2017 DECIZIE nr. 553 din 20 iulie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piaţă de capital şi insolvenţă domnului Gheorghe Piperea EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
11.DECIZIE 554 20/07/2017 DECIZIE nr. 554 din 20 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anca Ioana Urda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
12.DECIZIE 555 20/07/2017 DECIZIE nr. 555 din 20 iulie 2017privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
13.
ORDIN 946 12/07/2017
ORDIN nr. 946 din 12 iulie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
14.
ORDIN 775 04/07/2017
ORDIN nr. 775 din 4 iulie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
1.DECRET 644 17/07/2017 DECRET nr. 644 din 17 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
2.
LEGE 179 18/07/2017
LEGE nr. 179 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
3.DECRET 643 17/07/2017 DECRET nr. 643 din 17 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
4.
LEGE 178 18/07/2017
LEGE nr. 178 din 18 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
5.
LEGE 176 18/07/2017
LEGE nr. 176 din 18 iulie 2017privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
6.DECRET 641 17/07/2017 DECRET nr. 641 din 17 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
7.DECIZIE 67 21/02/2017 DECIZIA nr. 67 din 21 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
8.DECIZIE 431 21/06/2017 DECIZIA nr. 431 din 21 iunie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149^1, art. 149^2 alin. (6), art. 149^3 şi art. 149^4 din Regulamentul Senatului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
9.
ORDIN 148 12/07/2017
ORDIN nr. 148 din 12 iulie 2017privind aprobarea modalităţii de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
10.
ORDIN 150 12/07/2017
ORDIN nr. 150 din 12 iulie 2017privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
1.DECRET 650 20/07/2017 DECRET nr. 650 din 20 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
2.DECRET 651 20/07/2017 DECRET nr. 651 din 20 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
3.DECIZIE 556 20/07/2017 DECIZIE nr. 556 din 20 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
4.DECIZIE 557 20/07/2017 DECIZIE nr. 557 din 20 iulie 2017pentru eliberarea domnului Marin-Marius Florea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
5.DECIZIE 558 20/07/2017 DECIZIE nr. 558 din 20 iulie 2017privind eliberarea domnului Sorin Cristian Giuvelea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
6.DECIZIE 559 20/07/2017 DECIZIE nr. 559 din 20 iulie 2017pentru numirea domnului Daniel Mihail Tudor în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
7.DECIZIE 560 20/07/2017 DECIZIE nr. 560 din 20 iulie 2017privind numirea domnului Daniel Florin Anghel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
8.DECIZIE 561 20/07/2017 DECIZIE nr. 561 din 20 iulie 2017privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
9.DECIZIE 562 20/07/2017 DECIZIE nr. 562 din 20 iulie 2017privind numirea domnului Nicolae Pietrăreanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
10.DECIZIE 563 20/07/2017 DECIZIE nr. 563 din 20 iulie 2017pentru numirea domnului Gheorghe Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
11.DECIZIE 564 20/07/2017 DECIZIE nr. 564 din 20 iulie 2017pentru eliberarea domnului Ciprian Pandea din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
12.DECIZIE 565 20/07/2017 DECIZIE nr. 565 din 20 iulie 2017privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
1.DECRET 636 14/07/2017 DECRET nr. 636 din 14 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
2.
LEGE 172 14/07/2017
LEGE nr. 172 din 14 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
3.DECRET 637 14/07/2017 DECRET nr. 637 din 14 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
4.DECIZIE 270 27/04/2017 DECIZIA nr. 270 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
5.
ORDIN 716 03/07/2017
ORDIN nr. 716 din 3 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
6.
ORDIN 4366 13/07/2017
ORDIN nr. 4.366 din 13 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
7.
LEGE 171 14/07/2017
LEGE nr. 171 din 14 iulie 2017pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
1.DECIZIE 38 29/05/2017 DECIZIA nr. 38 din 29 mai 2017referitoare la sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
2.DECIZIE 513 04/07/2017 DECIZIA nr. 513 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 349 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
3.DECIZIE 365 30/05/2017 DECIZIA nr. 365 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
4.
RECTIFICARE 1619 13/06/2017
RECTIFICARE nr. 1.619/C din 13 iunie 2017referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.619/C/2017 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
5.
RECTIFICARE 608 29/06/2017
RECTIFICARE nr. 608 din 29 iunie 2017referitoare la Decretul nr. 608/2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 492 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 492 din 13 iulie 2017privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Agenţia NATO pentru comunicaţii şi informatică - NCIA, cu sediul la Bruxelles, Belgia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 498 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 498 din 13 iulie 2017privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, aflat în administrarea Societăţii Române de Televiziune, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
3.DECIZIE 241 06/04/2017 DECIZIA nr. 241 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, astfel cum au fost modificate prin art. IV pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin raportare la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
4.
ORDIN 87 18/07/2017
ORDIN nr. 87 din 18 iulie 2017pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 28/02/2017 HOTĂRÂREA din 28 februarie 2017în Cauza Timar şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
6.DECIZIE 341 11/05/2017 DECIZIA nr. 341 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 10/03/2009 HOTĂRÂRE din 10 martie 2009în Cauza Ichim împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
2.DECRET 649 18/07/2017 DECRET nr. 649 din 18 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 493 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 493 din 13 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 494 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 494 din 13 iulie 2017pentru modificarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 499 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 499 din 13 iulie 2017privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Zamostea, judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
6.DECIZIE 44 12/06/2017 DECIZIA nr. 44 din 12 iunie 2017referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
7.CIRCULARĂ 11 03/07/2017 CIRCULARĂ nr. 11 din 3 iulie 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între România şi Statele Unite ale Americii EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
1.
LEGE 169 14/07/2017
LEGE nr. 169 din 14 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
2.DECRET 634 14/07/2017 DECRET nr. 634 din 14 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
3.
LEGE 170 14/07/2017
LEGE nr. 170 din 14 iulie 2017privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
4.DECRET 635 14/07/2017 DECRET nr. 635 din 14 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
5.
LEGE 174 14/07/2017
LEGE nr. 174 din 14 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
6.DECRET 639 14/07/2017 DECRET nr. 639 din 14 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
1.DECIZIE 258 27/04/2017 DECIZIA nr. 258 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 22 alin. (7) şi (8) teza întâi sub aspectul sintagmei "precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative emise în acest scop" din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
2.DECIZIE 395 13/06/2017 DECIZIA nr. 395 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
3.DECIZIE 549 18/07/2017 DECIZIE nr. 549 din 18 iulie 2017pentru numirea domnului Mihai-Iulian Vişan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
4.DECIZIE 550 18/07/2017 DECIZIE nr. 550 din 18 iulie 2017privind numirea doamnei Mihaela Virginia Toader în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
5.DECIZIE 551 18/07/2017 DECIZIE nr. 551 din 18 iulie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul Daniel Gabi Asănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
6.DECIZIE 552 18/07/2017 DECIZIE nr. 552 din 18 iulie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
1.DECIZIE 214 04/04/2017 DECIZIA nr. 214 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 18 iulie 2017
2.DECIZIE 547 18/07/2017 DECIZIE nr. 547 din 18 iulie 2017privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 18 iulie 2017
3.DECIZIE 548 18/07/2017 DECIZIE nr. 548 din 18 iulie 2017privind numirea doamnei Mirela Călugăreanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 18 iulie 2017
1.
LEGE 173 14/07/2017
LEGE nr. 173 din 14 iulie 2017privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
2.ACORD 14/07/2017 ACORD DE ÎMPRUMUT din 27 februarie 2017privind proiectul de îmbunătăţire a serviciilor judiciare dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
3.DECRET 638 14/07/2017 DECRET nr. 638 din 14 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
4.DECIZIE 175 21/03/2017 DECIZIA nr. 175 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (5) şi art. 49 lit. c) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
5.DECIZIE 250 25/04/2017 DECIZIA nr. 250 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. b) şi art. 335 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
6.
ORDIN 635 27/06/2017
ORDIN nr. 635 din 27 iunie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Râmetea, UAT Sâncel, UAT Vidra şi UAT Teiuş din judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
1.DECIZIE 253 25/04/2017 DECIZIA nr. 253 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
2.
ORDIN 71 04/07/2017
ORDIN nr. M.71 din 4 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
3.
ORDIN 658 30/06/2017
ORDIN nr. 658 din 30 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.093/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui, nr. 1.194/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui şi nr. 1.159/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
4.
ORDIN 919 04/07/2017
ORDIN nr. 919 din 4 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.206/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, nr. 1.175/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş şi abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.237/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş şi nr. 1.391/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sărmaşu din judeţul Mureş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
5.
ORDIN 920 04/07/2017
ORDIN nr. 920 din 4 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.155/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.169/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
6.
ORDIN 921 04/07/2017
ORDIN nr. 921 din 4 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.156/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu, nr. 1.191/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu şi abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.180/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din judeţul Sibiu, nr. 1.239/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu şi nr. 1.282/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slimnic din judeţul Sibiu EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
1.DECIZIE 69 28/02/2017 DECIZIA nr. 69 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale art. 349 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017
2.DECRET 640 14/07/2017 DECRET nr. 640 din 14 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017
3.METODOLOGIE 14/07/2017 METODOLOGIE din 14 iulie 2017de calcul al cheltuielilor destinate asigurării serviciilor silvice pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017
4.
LEGE 175 14/07/2017
LEGE nr. 175 din 14 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017
1.ORDONANŢĂ 2 13/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 2 din 13 iulie 2017pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 17 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 500 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 500 din 13 iulie 2017privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 17 iulie 2017
3.DECIZIE 545 14/07/2017 DECIZIE nr. 545 din 14 iulie 2017privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului, acordată domnului Eugen Orlando Teodorovici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 17 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 496 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 496 din 13 iulie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 17 iulie 2017
2.
ORDIN 1087 29/06/2017
ORDIN nr. 1.087 din 29 iunie 2017privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 17 iulie 2017
1.DECIZIE 302 04/05/2017 DECIZIA nr. 302 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
2.DECIZIE 368 30/05/2017 DECIZIA nr. 368 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
3.
ORDIN 32 17/02/2017
ORDIN nr. 32 din 17 februarie 2017pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
4.
ORDIN 753 16/05/2017
ORDIN nr. 753 din 16 mai 2017pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
5.
ORDIN 363 27/04/2017
ORDIN nr. 363 din 27 aprilie 2017pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
6.
ORDIN 667 14/06/2017
ORDIN nr. 667 din 14 iunie 2017pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
7.HOTĂRÂRE 48 26/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 48 din 26 iunie 2017privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
1.DECIZIE 181 21/03/2017 DECIZIA nr. 181 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (2)-(7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017
2.
ORDIN 142 04/07/2017
ORDIN nr. 142 din 4 iulie 2017pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017
3.GHID 04/07/2017 GHID din 4 iulie 2017privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017
4.DECIZIE 45 12/06/2017 DECIZIA nr. 45 din 12 iunie 2017referitoare la interpretarea art. 9 alin. (3) şi (4) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017
1.DECIZIE 367 30/05/2017 DECIZIA nr. 367 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 3, 4, 5, art. 6 alin. (1), art. 7, 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
2.
ORDIN 444 30/05/2017
ORDIN nr. 444 din 30 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
3.
ORDIN 932 26/06/2017
ORDIN nr. 932 din 26 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
4.
ORDIN 801 09/06/2017
ORDIN nr. 801 din 9 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
5.
ORDIN 790 12/07/2017
ORDIN nr. 790 din 12 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
6.
ORDIN 778 06/07/2017
ORDIN nr. 778 din 6 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
7.
ORDIN 922 04/07/2017
ORDIN nr. 922 din 4 iulie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.390/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din judeţul Sălaj şi nr. 56/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Benesat din judeţul Sălaj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
8.
ORDIN 1964 30/06/2017
ORDIN nr. 1.964 din 30 iunie 2017pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
1.DECIZIE 319 09/05/2017 DECIZIA nr. 319 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 din Codul penal din 1969 şi art. 356 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
2.
ORDIN 233 07/07/2017
ORDIN nr. 233 din 7 iulie 2017privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
3.
ORDIN 629 31/05/2017
ORDIN nr. 629 din 31 mai 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
4.DECIZIE 220 04/04/2017 DECIZIA nr. 220 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
5.NORMĂ 31/05/2017 NORME METODOLOGICE din 31 mai 2017pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
6.
ORDIN 900 21/06/2017
ORDIN nr. 900 din 21 iunie 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
7.NORMĂ 21/06/2017 NORME METODOLOGICE din 21 iunie 2017pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
8.
ORDIN 82 11/07/2017
ORDIN nr. 82 din 11 iulie 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
9.NORMĂ 11/07/2017 NORME METODOLOGICE din 11 iulie 2017pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
1.ORDONANŢĂ 1 13/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 1 din 13 iulie 2017pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
2.DECRET 630 13/07/2017 DECRET nr. 630 din 13 iulie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii 76 cercetare, supraveghere şi recunoaştere EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
3.DECRET 631 13/07/2017 DECRET nr. 631 din 13 iulie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 1 cercetare şi supraveghere prin radiolocaţie şi avertizare timpurie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
4.DECRET 632 13/07/2017 DECRET nr. 632 din 13 iulie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 2 cercetare şi supraveghere prin radiolocaţie şi avertizare timpurie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
5.DECRET 633 13/07/2017 DECRET nr. 633 din 13 iulie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 3 cercetare şi supraveghere prin radiolocaţie şi avertizare timpurie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
6.DECIZIE 267 27/04/2017 DECIZIA nr. 267 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, şi, în special, a celor ale art. 39 din acest act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
7.DECIZIE 314 09/05/2017 DECIZIA nr. 314 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
8.DECIZIE 355 11/05/2017 DECIZIA nr. 355 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 718 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 483 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
9.DECIZIE 425 15/06/2017 DECIZIA nr. 425 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
10.DECIZIE 544 14/07/2017 DECIZIE nr. 544 din 14 iulie 2017pentru stabilirea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
1.DECIZIE 255 25/04/2017 DECIZIA nr. 255 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală cu referire la art. 32 din Codul penal raportat la art. 189 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 14 iulie 2017
2.
ORDIN 143 04/07/2017
ORDIN nr. 143 din 4 iulie 2017privind aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 14 iulie 2017
3.GHID 04/07/2017 GHID din 4 iulie 2017privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 14 iulie 2017
1.DECIZIE 178 21/03/2017 DECIZIA nr. 178 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
2.DECIZIE 265 27/04/2017 DECIZIA nr. 265 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
3.DECIZIE 301 04/05/2017 DECIZIA nr. 301 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
4.DECIZIE 353 11/05/2017 DECIZIA nr. 353 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. n) şi art. 284 alin. (3) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
5.
ORDIN 1878 06/07/2017
ORDIN nr. 1.878/C din 6 iulie 2017privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
6.DECIZIE 40 29/05/2017 DECIZIA nr. 40 din 29 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
7.DECIZIE 41 29/05/2017 DECIZIA nr. 41 din 29 mai 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
1.DECRET 628 11/07/2017 DECRET nr. 628 din 11 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 490 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 490 din 13 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Pasailă Ciprian Constantin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 491 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 491 din 13 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către doamna Mureşan Florina-Ramona EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
4.DECIZIE 541 13/07/2017 DECIZIE nr. 541 din 13 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Marilena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
5.DECIZIE 542 13/07/2017 DECIZIE nr. 542 din 13 iulie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
6.DECIZIE 543 13/07/2017 DECIZIE nr. 543 din 13 iulie 2017pentru numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
7.
ORDIN 995 12/07/2017
ORDIN nr. 995 din 12 iulie 2017privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
8.DECIZIE 269 27/04/2017 DECIZIA nr. 269 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
9.
LEGE 167 12/07/2017
LEGE nr. 167 din 12 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
1.DECIZIE 140 14/03/2017 DECIZIA nr. 140 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
2.DECIZIE 315 09/05/2017 DECIZIA nr. 315 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 483 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 483 din 6 iulie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Rădăuţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 485 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 485 din 6 iulie 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui teren fără construcţii aflat în domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 486 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 486 din 6 iulie 2017privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
6.
ORDIN 25 03/07/2017
ORDIN nr. 25 din 3 iulie 2017privind aprobarea modelului de notificare de deces EMITENT: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 489 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 489 din 13 iulie 2017privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 13 iulie 2017
1.DECIZIE 290 04/05/2017 DECIZIA nr. 290 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017
2.
ORDIN 231 07/07/2017
ORDIN nr. 231 din 7 iulie 2017privind completarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017
3.
ORDIN 722 04/07/2017
ORDIN nr. 722 din 4 iulie 2017pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017
4.REGULAMENT 04/07/2017 REGULAMENT din 4 iulie 2017pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017
1.
LEGE 168 12/07/2017
LEGE nr. 168 din 12 iulie 2017privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
2.DECRET 629 11/07/2017 DECRET nr. 629 din 11 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 487 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 487 din 6 iulie 2017pentru modificarea pct. III. subpct. 2 lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
4.DECIZIE 537 12/07/2017 DECIZIE nr. 537 din 12 iulie 2017privind desemnarea doamnei Doina Işfănoni în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
5.DECIZIE 538 12/07/2017 DECIZIE nr. 538 din 12 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
6.DECIZIE 539 13/07/2017 DECIZIE nr. 539 din 13 iulie 2017privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
7.DECIZIE 540 13/07/2017 DECIZIE nr. 540 din 13 iulie 2017privind numirea domnului Moisiu Leonid-Augustin în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
8.
ORDIN 769 11/07/2017
ORDIN nr. 769 din 11 iulie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
9.HOTĂRÂRE 55 03/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 3 iulie 2017privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
10.HOTĂRÂRE 57 12/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 57 din 12 iulie 2017pentru aprobarea remiterii scrisorii de garanţie bancară contractate la ING BANK, în favoarea Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
1.
ORDIN 727 05/07/2017
ORDIN nr. 727 din 5 iulie 2017privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017
2.REZOLUŢIE 274 22/04/2016 REZOLUŢIE nr. MEPC.274(69) din 22 aprilie 2016privind amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017
3.NORMĂ 18 06/07/2017 NORMĂ nr. 18 din 6 iulie 2017privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017
1.
ORDIN 660 30/06/2017
ORDIN nr. 660 din 30 iunie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti, judeţul Gorj şi nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
2.
ORDIN 659 30/06/2017
ORDIN nr. 659 din 30 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 482 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 482 din 6 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
4.
LEGE 166 12/07/2017
LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
5.DECRET 627 11/07/2017 DECRET nr. 627 din 11 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
6.
ORDIN 1548 07/06/2017
ORDIN nr. 1.548/C din 7 iunie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
1.REGULAMENT 07/06/2017 REGULAMENT din 7 iunie 2017de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 bis din 13 iulie 2017
1.DECIZIE 202 30/03/2017 DECIZIA nr. 202 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 38 alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017
2.DECIZIE 285 04/05/2017 DECIZIA nr. 285 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017
3.DECIZIE 287 04/05/2017 DECIZIA nr. 287 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017
4.DECIZIE 294 04/05/2017 DECIZIA nr. 294 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017
1.
LEGE 162 06/07/2017
LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017
2.DECRET 615 05/07/2017 DECRET nr. 615 din 5 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017
3.
RECTIFICARE 53 29/06/2017
RECTIFICARE nr. 53 din 29 iunie 2017referitoare la Hotărârea Parlamentului nr. 53 din 29 iunie 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017
1.DECIZIE 201 30/03/2017 DECIZIA nr. 201 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a cincea din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 483 alin. (2) şi art. 493 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
2.DECIZIE 203 30/03/2017 DECIZIA nr. 203 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) şi (2) teza finală din acelaşi act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 479 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 479 din 6 iulie 2017privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 481 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 481 din 6 iulie 2017privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Craiova, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
5.DECIZIE 536 12/07/2017 DECIZIE nr. 536 din 12 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Diaconu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
6.HOTĂRÂRE 480 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 480 din 6 iulie 2017privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 484 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 484 din 6 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017
2.DECIZIE 231 06/04/2017 DECIZIA nr. 231 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 478 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2017privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 129/1996 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, situate în sectorul agricol Ilfov şi în judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017
4.DECIZIE 173 21/03/2017 DECIZIA nr. 173 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017
1.DECIZIE 324 05/04/2017 DECIZIE CIVILĂ nr. 324A din 5 aprilie 2017referitoare la Dosarul nr. 5.401/2/2015 privind soluţionarea apelurilor declarate împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 şi Încheierii din data de 3 august 2015, pronunţate în Dosarul de arbitraj nr. 1/2015 EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
2.DECIZIE 64 05/07/2017 DECIZIE nr. 64 din 5 iulie 2017privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 324A/2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă din 5 aprilie 2017 în Dosarul nr. 5.401/2/2015 privind soluţionarea apelurilor declarate împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 şi Încheierii din data de 3 august 2015, pronunţate în Dosarul de arbitraj nr. 1/2015 EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
3.
ORDIN 84 10/07/2017
ORDIN nr. 84 din 10 iulie 2017privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
4.DECIZIE 153 14/03/2017 DECIZIA nr. 153 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
5.REGULAMENT 10/07/2017 REGULAMENT din 10 iulie 2017de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare şi a Echipei de gestionare a riscurilor EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
6.
ORDIN 704 28/06/2017
ORDIN nr. 704 din 28 iunie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
1.REGULAMENT 28/06/2017 REGULAMENT din 28 iunie 2017de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 bis din 12 iulie 2017
1.DECIZIE 174 21/03/2017 DECIZIA nr. 174 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
2.DECIZIE 289 04/05/2017 DECIZIA nr. 289 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi în special, a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 din Legea nr. 117/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 şi ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. I din Legea nr. 20/2015 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
3.DECIZIE 543 04/07/2017 DECIZIE nr. 543 din 4 iulie 2017privind certificarea personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
4.
ORDIN 594 14/06/2017
ORDIN nr. 594 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.178/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.154/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.097/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.151/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.277/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
5.
ORDIN 595 14/06/2017
ORDIN nr. 595 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
1.REZOLUŢIE 270 22/04/2016 REZOLUŢIE nr. MEPC.270(69) din 22 aprilie 2016privind amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
2.DECIZIE 136 14/03/2017 DECIZIA nr. 136 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 342-348 din acelaşi cod EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
3.
ORDIN 234 10/07/2017
ORDIN nr. 234 din 10 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
4.
ORDIN 707 28/06/2017
ORDIN nr. 707 din 28 iunie 2017privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
5.
ORDIN 3873 05/05/2017
ORDIN nr. 3.873 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
6.DECIZIE 801 16/06/2017 DECIZIE nr. 801 din 16 iunie 2017privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
1.
ORDIN 53 22/06/2017
ORDIN nr. 53 din 22 iunie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 546 din 11 iulie 2017
2.REGULAMENT 22/06/2017 REGULAMENT din 22 iunie 2017pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 546 din 11 iulie 2017
1.DECIZIE 177 21/03/2017 DECIZIA nr. 177 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
2.DECIZIE 180 21/03/2017 DECIZIA nr. 180 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
3.DECIZIE 232 06/04/2017 DECIZIA nr. 232 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 474 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 474 din 6 iulie 2017pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 4 noiembrie 2015 şi la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
5.PROTOCOL 04/11/2015 PROTOCOL DE AMENDARE din 4 noiembrie 2015a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
6.
ORDIN 983 07/07/2017
ORDIN nr. 983 din 7 iulie 2017pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
1.DECIZIE 182 21/03/2017 DECIZIA nr. 182 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) şi ale art. 436 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
2.DECRET 625 10/07/2017 DECRET nr. 625 din 10 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
3.DECRET 626 10/07/2017 DECRET nr. 626 din 10 iulie 2017pentru promulgareaLegii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
4.
LEGE 165 10/07/2017
LEGE nr. 165 din 10 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
5.DECIZIE 235 06/04/2017 DECIZIA nr. 235 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi art. 10 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
6.
LEGE 164 10/07/2017
LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
7.DECRET 619 07/07/2017 DECRET nr. 619 din 7 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
8.
LEGE 163 07/07/2017
LEGE nr. 163 din 7 iulie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
9.
ORDIN 211 26/06/2017
ORDIN nr. 211 din 26 iunie 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.10 "Acvacultura care furnizează servicii de mediu" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
10.
ORDIN 945 21/06/2017
ORDIN nr. 945 din 21 iunie 2017privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
11.HOTĂRÂRE 477 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 477 din 6 iulie 2017privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
12.HOTĂRÂRE 476 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 476 din 6 iulie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Paşcani, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
1.DECIZIE 283 04/05/2017 DECIZIA nr. 283 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi ale art. 4 alin. (4), (4^1) şi (4^2) şi ale art. 6 alin. (2^1), (2^2) şi (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iulie 2017
2.DECIZIE 534 07/07/2017 DECIZIE nr. 534 din 7 iulie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului pentru Strategia de Dezvoltare Economică Integrată domnului Dumitru-Remus Vulpescu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iulie 2017
3.DECIZIE 535 07/07/2017 DECIZIE nr. 535 din 7 iulie 2017pentru stabilirea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iulie 2017
1.
ORDIN 739 04/07/2017
ORDIN nr. 739 din 4 iulie 2017privind aprobarea Listei cuprinzând unităţile de primiri urgenţe (UPU) şi UPU/ compartimentele de primiri urgenţe (CPU) aparţinând spitalelor de copii care formează unităţi funcţionale regionale de urgenţă sau care fac parte din componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă" din Programul operaţional regional 2014-2020, operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iulie 2017
1.DECIZIE 118 09/03/2017 DECIZIA nr. 118 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iulie 2017
2.DECIZIE 226 06/04/2017 DECIZIA nr. 226 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 461 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 461 din 30 iunie 2017privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iulie 2017
1.DECIZIE 184 21/03/2017 DECIZIA nr. 184 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017
2.DECIZIE 11 10/07/2017 DECIZIE nr. 11 din 10 iulie 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017
3.DECIZIE 20 14/06/2017 DECIZIA nr. 20 din 14 iunie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "Dacă sfera de incidenţă a obligaţiei de păstrare a contraprobelor prevăzută de art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri include şi procedeele probatorii ale constatării tehnico-ştiinţifice şi care este sancţiunea ce poate fi aplicată de către instanţa de apel în cazul nerespectării obligaţiei de a păstra contraprobe." EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017
1.
ORDIN 487 27/06/2017
ORDIN nr. 487 din 27 iunie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
2.
ORDIN 1284 19/04/2017
ORDIN nr. 1.284/C din 19 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.650/C/2011 privind emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
3.DECIZIE 120 09/03/2017 DECIZIA nr. 120 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
4.DECIZIE 154 14/03/2017 DECIZIA nr. 154 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
5.DECIZIE 204 30/03/2017 DECIZIA nr. 204 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 66 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
6.HOTĂRÂRE 463 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 463 din 30 iunie 2017privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei "Consiliilor Americane pentru Educaţie Internaţională: ACTR/ACCELS, INC" din Statele Unite ale Americii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
7.
ORDIN 1100 04/07/2017
ORDIN nr. 1.100 din 4 iulie 2017pentru aprobarea domeniilor de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe avute în vedere la acordarea gradelor diplomatice sau consulare EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
1.
ORDIN 4093 19/06/2017
ORDIN nr. 4.093 din 19 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă" EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
2.DECIZIE 47 19/06/2017 DECIZIA nr. 47 din 19 iunie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. j^1), art. 296^4 alin. (1) lit. k), art. 296^15 lit. o) şi art. 296^18 alin. (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
3.
RECTIFICARE 3505 20/03/2017
RECTIFICARE nr. 3.505 din 20 martie 2017referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.505/2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
4.
RECTIFICARE 3506 20/03/2017
RECTIFICARE nr. 3.506 din 20 martie 2017referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.506/2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
5.DECRET 620 07/07/2017 DECRET nr. 620 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
6.
ORDIN 228 05/07/2017
ORDIN nr. 228 din 5 iulie 2017privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţele de consum EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
7.DECIZIE 138 14/03/2017 DECIZIA nr. 138 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (2) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
8.DECRET 623 07/07/2017 DECRET nr. 623 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
9.DECRET 624 07/07/2017 DECRET nr. 624 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
10.DECRET 621 07/07/2017 DECRET nr. 621 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
11.DECRET 622 07/07/2017 DECRET nr. 622 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
12.
ORDIN 2313 25/05/2017
ORDIN nr. 2.313 din 25 mai 2017privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a corpului C2, componentă a obiectivului monument istoric Fabrica de tricotaje Moldova (corp vechi) şi sediu Mică Industrie, situat în str. Păcurari nr. 115, Iaşi, judeţul Iaşi (adresa din Lista monumentelor istorice), respectiv şos. Moara de Foc nr. 29-33 (adresa din acte), având cod LMI IS-II-m-B-03992 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
1.DECIZIE 219 04/04/2017 DECIZIA nr. 219 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) raportat la art. 295 din Codul penal şi ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 7 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 473 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 473 din 6 iulie 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile organizate în cadrul zilelor distinşilor vizitatori pentru exerciţiul multinaţional SABER GUARDIAN-17, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul American din Europa în România, în perioada 11-22 iulie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 7 iulie 2017
1.DECRET 618 06/07/2017 DECRET nr. 618 din 6 iulie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
2.DECIZIE 113 09/03/2017 DECIZIA nr. 113 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 472 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 472 din 6 iulie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
4.
ORDIN 731 06/07/2017
ORDIN nr. 731 din 6 iulie 2017pentru modificarea art. 19 şi 20 din anexa nr. 1 "Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
5.
ORDIN 49 22/06/2017
ORDIN nr. 49 din 22 iunie 2017privind modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
6.
ORDIN 120 07/06/2017
ORDIN nr. 120 din 7 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
7.
ORDIN 944 29/06/2017
ORDIN nr. 944 din 29 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
8.
ORDIN 878 15/06/2017
ORDIN nr. 878 din 15 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
1.DECIZIE 237 06/04/2017 DECIZIA nr. 237 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 13 şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 466 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 466 din 6 iulie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nicolaescu Adrian Viorel din funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 467 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 467 din 6 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Albu Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 469 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 469 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ciui Terente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 471 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 471 din 6 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ceclan-Oprea Ciprian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
6.DECIZIE 533 06/07/2017 DECIZIE nr. 533 din 6 iulie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Adrian Viorel Nicolaescu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
7.
ORDIN 522 29/06/2017
ORDIN nr. 522 din 29 iunie 2017privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
1.ACORD 09/04/2013 ACORD din 9 aprilie 2013încheiat prin schimbul de note verbale dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru a facilita desfăşurarea de activităţi lucrative de către membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
2.
ORDIN 944 21/06/2017
ORDIN nr. 944 din 21 iunie 2017pentru publicarea Acordului încheiat prin schimbul de note verbale semnate la Bucureşti la 9 aprilie 2013 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru a facilita desfăşurarea de activităţi lucrative de către membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 456 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 456 din 30 iunie 2017privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada - Simeria" pentru unităţile administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Brănişca, Veţel, Şoimuş, Deva şi Simeria - judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
4.DECIZIE 286 04/05/2017 DECIZIA nr. 286 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
5.DECIZIE 100 07/03/2017 DECIZIA nr. 100 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
6.DECIZIE 164 16/03/2017 DECIZIA nr. 164 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
1.DECIZIE 215 04/04/2017 DECIZIA nr. 215 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 7 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 455 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 455 din 30 iunie 2017privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria" pentru unităţile administrativ-teritoriale: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc - judeţul Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 7 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 462 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 462 din 30 iunie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi a pct. X din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 7 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 460 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 460 din 30 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, şi a anexei nr. 4 la Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 7 iulie 2017
1.CONTRACT MUNCĂ 503 21/06/2017 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 503 din 21 iunie 2017la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior" EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 3 din 7 iulie 2017
2.DECIZIE (A) 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017 (*actualizată*)privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară(actualizată până la data de 5 ianuarie 2017*) EMITENT: SENATUL
3.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
4.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
5.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
6.DECRET 1 03/01/2017 DECRET nr. 1 din 3 ianuarie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului şi desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 1019 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 29 decembrie 2016privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
8.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Anca Păduraru-Niculescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
9.
ORDIN 2934 30/12/2016
ORDIN nr. 2.934 din 30 decembrie 2016privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul programului "Prima casă", a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
10.LISTĂ 03/01/2017 LISTĂ din 3 ianuarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 167 16/03/2017 DECIZIA nr. 167 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 prin raportare la art. 194-197 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
2.DECIZIE 208 30/03/2017 DECIZIA nr. 208 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
3.DECIZIE 223 04/04/2017 DECIZIA nr. 223 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
4.DECIZIE 229 06/04/2017 DECIZIA nr. 229 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 69 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
5.
ORDIN 1302 21/04/2017
ORDIN nr. 1.302/C din 21 aprilie 2017privind componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
1.
LEGE 161 06/07/2017
LEGE nr. 161 din 6 iulie 2017privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
2.DECRET 614 05/07/2017 DECRET nr. 614 din 5 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 465 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 465 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 468 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 468 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 470 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 470 din 6 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
6.DECIZIE 529 06/07/2017 DECIZIE nr. 529 din 6 iulie 2017privind eliberarea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
7.DECIZIE 530 06/07/2017 DECIZIE nr. 530 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Andrei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
8.DECIZIE 531 06/07/2017 DECIZIE nr. 531 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
9.DECIZIE 532 06/07/2017 DECIZIE nr. 532 din 6 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
10.
ORDIN 1876 06/07/2017
ORDIN nr. 1.876/C din 6 iulie 2017pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
1.DECIZIE 244 06/04/2017 DECIZIA nr. 244 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 459 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 459 din 30 iunie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii Lăpugiu de Jos din judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
3.
ORDIN 636 27/06/2017
ORDIN nr. 636 din 27 iunie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Ciolpani, UAT Dascălu, UAT Gruiu şi UAT Nuci din judeţul Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
4.
ORDIN 678 19/06/2017
ORDIN nr. 678 din 19 iunie 2017pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
5.
ORDIN 4252 28/06/2017
ORDIN nr. 4.252 din 28 iunie 2017pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
1.DECIZIE 236 06/04/2017 DECIZIA nr. 236 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), art. 23, 78, 75 şi art. 77 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
2.
ORDIN 393 13/03/2017
ORDIN nr. 393 din 13 martie 2017pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
3.PROTOCOL 13/03/2017 PROTOCOL DE COLABORARE din 13 martie 2017în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
4.
ORDIN 630 06/06/2017
ORDIN nr. 630 din 6 iunie 2017pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
5.PROTOCOL 06/06/2017 PROTOCOL DE COLABORARE din 6 iunie 2017în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
6.
ORDIN 4236 27/06/2017
ORDIN nr. 4.236 din 27 iunie 2017pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
7.PROTOCOL 27/06/2017 PROTOCOL DE COLABORARE din 27 iunie 2017în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
8.
ORDIN 602 15/06/2017
ORDIN nr. 602 din 15 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.203/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
9.
ORDIN 737 04/07/2017
ORDIN nr. 737 din 4 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
10.
ORDIN 491 28/06/2017
ORDIN nr. 491 din 28 iunie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
1.DECRET 617 05/07/2017 DECRET nr. 617 din 5 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
2.DECIZIE 125 09/03/2017 DECIZIA nr. 125 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
3.DECRET 616 05/07/2017 DECRET nr. 616 din 5 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
4.DECRET 613 05/07/2017 DECRET nr. 613 din 5 iulie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
5.DECIZIE 243 06/04/2017 DECIZIA nr. 243 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
6.DECIZIE 252 25/04/2017 DECIZIA nr. 252 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. h) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
7.DECIZIE 295 04/05/2017 DECIZIA nr. 295 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
8.
ORDIN 603 15/06/2017
ORDIN nr. 603 din 15 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.129/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 451 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 451 din 30 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 447 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 447 din 30 iunie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 446 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 446 din 30 iunie 2017privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 457 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 457 din 30 iunie 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
5.
ORDIN 605 15/06/2017
ORDIN nr. 605 din 15 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale, nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău şi nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
1.
ORDIN 591 14/06/2017
ORDIN nr. 591 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa, ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.272/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 521 din 5 iulie 2017
1.
ORDIN 514 26/06/2017
ORDIN nr. 514 din 26 iunie 2017pentru completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 520 din 5 iulie 2017
1.METODOLOGIE 30/06/2017 METODOLOGIE din 30 iunie 2017privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 5 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 448 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 448 din 30 iunie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 5 iulie 2017
3.DECIZIE 528 05/07/2017 DECIZIE nr. 528 din 5 iulie 2017privind numirea domnului Victor Stelian Fedorca în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 5 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 458 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 458 din 30 iunie 2017privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
2.
ORDIN 4104 21/06/2017
ORDIN nr. 4.104 din 21 iunie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 454 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 454 din 30 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
4.DECIZIE 161 16/03/2017 DECIZIA nr. 161 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
5.DECIZIE 163 16/03/2017 DECIZIA nr. 163 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
6.DECIZIE 115 09/03/2017 DECIZIA nr. 115 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 715 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
1.DECIZIE 165 16/03/2017 DECIZIA nr. 165 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 453 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 453 din 30 iunie 2017pentru completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
3.CIRCULARĂ 9 15/06/2017 CIRCULARĂ nr. 9 din 15 iunie 2017privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede cu tema 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
4.DECIZIE 12 14/06/2017 DECIZIE nr. 12 din 14 iunie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Movilenii de Sus, judeţul Galaţi EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 449 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 449 din 30 iunie 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Femeilor Francofone, organizată la Bucureşti în perioada 1-2 noiembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
6.DECIZIE 11 14/06/2017 DECIZIE nr. 11 din 14 iunie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de scorie bazaltică din perimetrul Dealul Măgurici, judeţul Braşov EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
7.DECIZIE 9 14/06/2017 DECIZIE nr. 9 din 14 iunie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Băleni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
8.DECIZIE 10 14/06/2017 DECIZIE nr. 10 din 14 iunie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de ape minerale naturale necarbogazoase (plate) din perimetrul Izvorul Pârâul Rece, judeţul Braşov EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
9.DECIZIE 116 09/03/2017 DECIZIA nr. 116 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
10.DECIZIE 110 09/03/2017 DECIZIA nr. 110 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, art. 6, art. 8, art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
11.HOTĂRÂRE 450 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 450 din 30 iunie 2017pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
1.ACT ADIŢIONAL 1 26/01/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 26 ianuarie 2017la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unităţi din sectorul de activitate Construcţii de Maşini pe anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 5 iulie 2017
2.
ORDIN 139 14/12/2016
ORDIN nr. 139 din 14 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1547 13/12/2016
ORDIN nr. 1.547 din 13 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Drănic, judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
4.DECIZIE 605 22/09/2016 DECIZIE nr. 605 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1548 13/12/2016
ORDIN nr. 1.548 din 13 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/13.09.2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1549 13/12/2016
ORDIN nr. 1.549 din 13 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lunca Corbului, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
7.DECIZIE 606 22/09/2016 DECIZIE nr. 606 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) şi art. 511 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1641 12/08/2016
ORDIN nr. 1.641 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional Lacul Adunaţii de Geormane EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
9.
ORDIN 1032 14/12/2016
ORDIN nr. 1.032 din 14 decembrie 2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
10.DECIZIE 680 17/11/2016 DECIZIE nr. 680 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 523 04/07/2017 DECIZIE nr. 523 din 4 iulie 2017privind numirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
2.DECIZIE 524 04/07/2017 DECIZIE nr. 524 din 4 iulie 2017privind numirea domnului Gabriel Andronache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
3.DECIZIE 525 04/07/2017 DECIZIE nr. 525 din 4 iulie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific pe probleme nucleare al prim-ministrului domnului Şerban-Constantin Valeca EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
4.DECIZIE 526 04/07/2017 DECIZIE nr. 526 din 4 iulie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Eugen Orlando Teodorovici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
5.DECIZIE 527 04/07/2017 DECIZIE nr. 527 din 4 iulie 2017privind numirea domnului Pavel Năstase în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
6.
ORDIN 4264 29/06/2017
ORDIN nr. 4.264 din 29 iunie 2017privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
7.
ORDIN 4330 03/07/2017
ORDIN nr. 4.330 din 3 iulie 2017privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 12-a EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
8.
ORDIN 925 23/06/2017
ORDIN nr. 925 din 23 iunie 2017privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
1.
ORDIN 881 15/06/2017
ORDIN nr. 881 din 15 iunie 2017pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2317 (2016) EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017
2.REZOLUŢIE 2317 10/11/2016 REZOLUŢIE nr. 2.317 din 10 noiembrie 2016pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2317 (2016) EMITENT: Consiliul de Securitate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017
3.
ORDIN 1886 27/06/2017
ORDIN nr. 1.886 din 27 iunie 2017pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017
1.DECIZIE 141 14/03/2017 DECIZIA nr. 141 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
2.DECIZIE 291 04/05/2017 DECIZIA nr. 291 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 452 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 452 din 30 iunie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
4.
ORDIN 224 03/07/2017
ORDIN nr. 224 din 3 iulie 2017pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi a condiţiilor de utilizare a acestuia în scopul comercializării producţiei de struguri pentru vin EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
5.
ORDIN 592 14/06/2017
ORDIN nr. 592 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.088/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în opt unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.205/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
6.
ORDIN 593 14/06/2017
ORDIN nr. 593 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila şi nr. 1.136/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.384/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jirlău din judeţul Brăila EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 445 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 445 din 30 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
2.PROGRAM 30/06/2017 PROGRAM NAŢIONAL APICOL din 30 iunie 2017pentru perioada 2017-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
3.NORMĂ 30/06/2017 NORME din 30 iunie 2017de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 443 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 443 din 30 iunie 2017privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 444 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 444 din 30 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
6.
ORDIN 608 31/05/2017
ORDIN nr. 608 din 31 mai 2017pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă pentru stivuirea şi amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum şi a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulare EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
1.
ORDIN 225 03/07/2017
ORDIN nr. 225 din 3 iulie 2017pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
2.
ORDIN 214 27/06/2017
ORDIN nr. 214 din 27 iunie 2017privind modificarea art. 42 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
3.DECIZIE 262 27/04/2017 DECIZIA nr. 262 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
4.DECIZIE 198 23/03/2017 DECIZIA nr. 198 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
5.DECIZIE 156 14/03/2017 DECIZIA nr. 156 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
6.DECRET 611 30/06/2017 DECRET nr. 611 din 30 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
7.DECRET 609 30/06/2017 DECRET nr. 609 din 30 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
8.
LEGE 159 30/06/2017
LEGE nr. 159 din 30 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
9.
LEGE 157 30/06/2017
LEGE nr. 157 din 30 iunie 2017pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
10.HOTĂRÂRE 28 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 28 din 26 aprilie 2017privind acordarea unor derogări de la aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
11.
LEGE 158 30/06/2017
LEGE nr. 158 din 30 iunie 2017pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
12.DECRET 610 30/06/2017 DECRET nr. 610 din 30 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
1.
ORDIN 683 19/06/2017
ORDIN nr. 683 din 19 iunie 2017privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 9 14/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 iunie 2017privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
3.DECIZIE 859 13/06/2017 DECIZIE nr. 859 din 13 iunie 2017pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
4.DECIZIE 860 13/06/2017 DECIZIE nr. 860 din 13 iunie 2017privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
5.DECIZIE 222 04/04/2017 DECIZIA nr. 222 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
1.DECIZIE 507 03/07/2017 DECIZIE nr. 507 din 3 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
2.DECIZIE 508 03/07/2017 DECIZIE nr. 508 din 3 iulie 2017privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
3.DECIZIE 509 03/07/2017 DECIZIE nr. 509 din 3 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
4.DECIZIE 510 03/07/2017 DECIZIE nr. 510 din 3 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
5.DECIZIE 511 03/07/2017 DECIZIE nr. 511 din 3 iulie 2017pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
6.DECIZIE 512 03/07/2017 DECIZIE nr. 512 din 3 iulie 2017pentru numirea doamnei Sirma Caraman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
7.DECIZIE 513 03/07/2017 DECIZIE nr. 513 din 3 iulie 2017pentru numirea domnului Ciprian Lucian Roşca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
8.DECIZIE 514 03/07/2017 DECIZIE nr. 514 din 3 iulie 2017pentru numirea domnului Virgil-Alin Chirilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
9.DECIZIE 515 03/07/2017 DECIZIE nr. 515 din 3 iulie 2017pentru numirea domnului Angel Gheorghiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
10.DECIZIE 516 03/07/2017 DECIZIE nr. 516 din 3 iulie 2017pentru numirea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
11.DECIZIE 517 03/07/2017 DECIZIE nr. 517 din 3 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Iuliana Camelia Coporan EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
12.DECIZIE 518 03/07/2017 DECIZIE nr. 518 din 3 iulie 2017privind exercitarea unor atribuţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
13.DECIZIE 519 03/07/2017 DECIZIE nr. 519 din 3 iulie 2017pentru eliberarea domnului Ionuţ Pascu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
14.DECIZIE 520 03/07/2017 DECIZIE nr. 520 din 3 iulie 2017privind numirea domnului Florian Popa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
15.DECIZIE 521 03/07/2017 DECIZIE nr. 521 din 3 iulie 2017privind numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
16.DECIZIE 522 03/07/2017 DECIZIE nr. 522 din 3 iulie 2017privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
17.
ORDIN 132 21/06/2017
ORDIN nr. 132 din 21 iunie 2017pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
18.NORMĂ 21/06/2017 NORME din 21 iunie 2017de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 442 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 442 din 30 iunie 2017privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
2.
ORDIN 596 14/06/2017
ORDIN nr. 596 din 14 iunie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciclova Română, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
3.
ORDIN 708 29/06/2017
ORDIN nr. 708 din 29 iunie 2017pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
4.
ORDIN 928 26/06/2017
ORDIN nr. 928 din 26 iunie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
5.REGULAMENT 26/06/2017 REGULAMENT din 26 iunie 2017de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
6.
ORDIN 1291 20/04/2017
ORDIN nr. 1.291/C din 20 aprilie 2017privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
7.NORMĂ 20/04/2017 NORME METODOLOGICE din 20 aprilie 2017de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
8.
ORDIN 726 03/07/2017
ORDIN nr. 726 din 3 iulie 2017privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
9.NORMĂ 03/07/2017 NORME TEHNICE din 3 iulie 2017de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
10.
ORDIN 507 03/07/2017
ORDIN nr. 507 din 3 iulie 2017privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
11.NORMĂ 03/07/2017 NORME TEHNICE din 3 iulie 2017de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
12.
ORDIN 727 03/07/2017
ORDIN nr. 727 din 3 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
13.
ORDIN 509 03/07/2017
ORDIN nr. 509 din 3 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
14.
ORDIN 728 03/07/2017
ORDIN nr. 728 din 3 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
15.
ORDIN 508 03/07/2017
ORDIN nr. 508 din 3 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
1.
LEGE 155 29/06/2017
LEGE nr. 155 din 29 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
2.
LEGE 154 29/06/2017
LEGE nr. 154 din 29 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
3.DECRET 582 29/06/2017 DECRET nr. 582 din 29 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
4.DECRET 583 29/06/2017 DECRET nr. 583 din 29 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
5.
LEGE 156 29/06/2017
LEGE nr. 156 din 29 iunie 2017privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
6.DECRET 584 29/06/2017 DECRET nr. 584 din 29 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
7.
ORDIN 460 19/06/2017
ORDIN nr. 460 din 19 iunie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
8.DECIZIE 3 10/03/2017 DECIZIE nr. 3/2CN din 10 martie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: Colegiul Medicilor Dentişti din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
9.
LEGE (R) 202 09/11/1998
LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*)privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
1.
ORDIN 3914 18/05/2017
ORDIN nr. 3.914 din 18 mai 2017referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 din 3 iulie 2017
2.
ORDIN 606 15/06/2017
ORDIN nr. 606 din 15 iunie 2017privind abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.183/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sănduleşti din judeţul Cluj, nr. 1.188/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj, nr. 1.371/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Aşchileu din judeţul Cluj, nr. 1.294/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din judeţul Cluj şi abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.137/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Călăraşi şi Cluj, nr. 1.095/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.089/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 din 3 iulie 2017
1.DECIZIE 30 15/05/2017 DECIZIA nr. 30 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010, raportate la prevederile art. 2 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 şi la dispoziţiile art. 6, art. 13 şi art. 15 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 310/2009 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 440 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 440 din 30 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoia Florin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 439 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 439 din 30 iunie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de reabilitare termică şi modernizare spaţii de lucru la I.P.J. Arad şi U.M. 0556 Arad" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 438 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 438 din 30 iunie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, creşterea eficienţei energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spaţii de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă şi refacere împrejmuire la I.P.J. Cluj şi D.J.I. Cluj" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
5.DECIZIE 145 14/03/2017 DECIZIA nr. 145 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
6.DECIZIE 99 07/03/2017 DECIZIA nr. 99 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
1.DECRET 585 29/06/2017 DECRET nr. 585 din 29 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
2.DECRET 588 29/06/2017 DECRET nr. 588 din 29 iunie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
3.DECRET 589 29/06/2017 DECRET nr. 589 din 29 iunie 2017privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
4.DECRET 590 29/06/2017 DECRET nr. 590 din 29 iunie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
5.DECIZIE 494 29/06/2017 DECIZIE nr. 494 din 29 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Alexandru Sticlosu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
6.DECIZIE 495 29/06/2017 DECIZIE nr. 495 din 29 iunie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
7.DECIZIE 496 29/06/2017 DECIZIE nr. 496 din 29 iunie 2017privind eliberarea domnului Harry-Ilan Laufer din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
8.DECIZIE 497 29/06/2017 DECIZIE nr. 497 din 29 iunie 2017privind eliberarea domnului Ionuţ Mişa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
9.DECIZIE 498 29/06/2017 DECIZIE nr. 498 din 29 iunie 2017pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
10.DECIZIE 499 29/06/2017 DECIZIE nr. 499 din 29 iunie 2017privind numirea domnului Adrian Mlădinoiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
11.DECIZIE 500 29/06/2017 DECIZIE nr. 500 din 29 iunie 2017pentru numirea domnului Adrian Ionuţ Gâdea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
12.DECIZIE 501 29/06/2017 DECIZIE nr. 501 din 29 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Ionela Stoian EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 45 28/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 28 iunie 2017privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
2.DECRET 581 28/06/2017 DECRET nr. 581 din 28 iunie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
3.
ORDIN 64 15/06/2017
ORDIN nr. M. 64 din 15 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
4.
ORDIN 78 28/06/2017
ORDIN nr. 78 din 28 iunie 2017privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
5.
RECTIFICARE 741 02/03/2009
RECTIFICARE nr. 741/C din 2 martie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 741/C/2009 EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
1.DECRET 608 29/06/2017 DECRET nr. 608 din 29 iunie 2017pentru numirea Guvernului României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 29 iunie 2017
1.
ORDIN 524 11/05/2017
ORDIN nr. 524 din 11 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 29 iunie 2017
2.
ORDIN 901 19/06/2017
ORDIN nr. 901 din 19 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 29 iunie 2017
3.
ORDIN 722 22/05/2017
ORDIN nr. 722 din 22 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 29 iunie 2017
1.
ORDIN 804 09/06/2017
ORDIN nr. 804 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
2.
ORDIN 934 26/06/2017
ORDIN nr. 934 din 26 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
3.
ORDIN 532 29/05/2017
ORDIN nr. 532 din 29 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
4.
ORDIN 930 26/06/2017
ORDIN nr. 930 din 26 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
5.
ORDIN 803 09/06/2017
ORDIN nr. 803 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
6.DECIZIE 19 14/06/2017 DECIZIA nr. 19 din 14 iunie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 491 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
7.
ORDIN 531 29/05/2017
ORDIN nr. 531 din 29 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
1.DECIZIE 490 29/06/2017 DECIZIE nr. 490 din 29 iunie 2017privind eliberarea domnului Tibor-Ioan Pentek, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
2.DECIZIE 491 29/06/2017 DECIZIE nr. 491 din 29 iunie 2017privind eliberarea domnului Alexandru Chirilă din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
3.DECIZIE 492 29/06/2017 DECIZIE nr. 492 din 29 iunie 2017privind eliberarea doamnei Alina Popa, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
4.DECIZIE 493 29/06/2017 DECIZIE nr. 493 din 29 iunie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Roxana-Cezarina Bănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
5.
ORDIN 604 26/05/2017
ORDIN nr. 604 din 26 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
6.
ORDIN 880 14/06/2017
ORDIN nr. 880 din 14 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
7.
ORDIN 78 27/06/2017
ORDIN nr. 78 din 27 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
8.
ORDIN 607 31/05/2017
ORDIN nr. 607 din 31 mai 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, şi a altor amendamente la anexele ADR aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
9.
ORDIN 939 29/06/2017
ORDIN nr. 939 din 29 iunie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
10.HOTĂRÂRE 681 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 681 din 27 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
11.HOTĂRÂRE 682 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 682 din 27 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
12.HOTĂRÂRE 683 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 683 din 27 iunie 2017pentru completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
1.DECIZIE 96 07/03/2017 DECIZIA nr. 96 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 28 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 431 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 431 din 9 iunie 2017privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 28 iunie 2017
3.DECIZIE 14 25/04/2017 DECIZIA nr. 14 din 25 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind înţelesul art. 118 din Codul de procedură penală, intitulat "dreptul martorului de a nu se acuza", coroborat cu art. 102 alin. (2) din Codul de procedură penală, intitulat "probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal" EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 28 iunie 2017
1.DECIZIE 489 28/06/2017 DECIZIE nr. 489 din 28 iunie 2017privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
2.
ORDIN 141 14/06/2017
ORDIN nr. 141 din 14 iunie 2017privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
3.METODOLOGIE 14/06/2017 METODOLOGIE din 14 iunie 2017de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
4.
LEGE 153 28/06/2017
LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
5.DECRET 580 28/06/2017 DECRET nr. 580 din 28 iunie 2017pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
1.
LEGE 144 26/06/2017
LEGE nr. 144 din 26 iunie 2017pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
2.DECRET 563 26/06/2017 DECRET nr. 563 din 26 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
3.
LEGE 145 26/06/2017
LEGE nr. 145 din 26 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
4.DECRET 564 26/06/2017 DECRET nr. 564 din 26 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
5.
LEGE 146 26/06/2017
LEGE nr. 146 din 26 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
6.DECRET 565 26/06/2017 DECRET nr. 565 din 26 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
7.
LEGE 147 26/06/2017
LEGE nr. 147 din 26 iunie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
8.DECRET 566 26/06/2017 DECRET nr. 566 din 26 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
9.DECIZIE 109 09/03/2017 DECIZIA nr. 109 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
10.DECIZIE 162 16/03/2017 DECIZIA nr. 162 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
11.
ORDIN 181 31/05/2017
ORDIN nr. 181 din 31 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costurile de funcţionare şi animare) - Selectarea grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
12.
ORDIN 899 22/06/2017
ORDIN nr. 899 din 22 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
13.
ORDIN 45 15/05/2017
ORDIN nr. M.45 din 15 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A. EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
14.
ORDIN 902 19/06/2017
ORDIN nr. 902 din 19 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
15.
ORDIN 739 24/05/2017
ORDIN nr. 739 din 24 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica“- S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
1.DECIZIE 189 23/03/2017 DECIZIA nr. 189 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1), art. II art. 18 şi art. II art. 19 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 28 iunie 2017
2.DECIZIE 487 28/06/2017 DECIZIE nr. 487 din 28 iunie 2017privind eliberarea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 28 iunie 2017
3.DECIZIE 488 28/06/2017 DECIZIE nr. 488 din 28 iunie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 28 iunie 2017
1.LISTĂ 5 27/06/2017 LISTA nr. 5 din 27 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
2.
ORDIN 408 30/05/2017
ORDIN nr. 408 din 30 mai 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
3.
ORDIN 48 22/06/2017
ORDIN nr. 48 din 22 iunie 2017privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
4.
ORDIN 3423 23/06/2017
ORDIN nr. 3.423 din 23 iunie 2017privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
5.
ORDIN 679 19/06/2017
ORDIN nr. 679 din 19 iunie 2017pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
6.DECIZIE 72 28/02/2017 DECIZIA nr. 72 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
7.DECIZIE 97 07/03/2017 DECIZIA nr. 97 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) lit. a) şi art. 83 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi a celor ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
1.
ORDIN 161 18/05/2017
ORDIN nr. 161 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor VI.1 şi VI.2 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 27 iunie 2017
2.
ORDIN 539 24/05/2017
ORDIN nr. 539 din 24 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 27 iunie 2017
1.
ORDIN 162 18/05/2017
ORDIN nr. 162 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin şi adaptarea pescuitului la protecţia speciilor din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 27 iunie 2017
2.
ORDIN 541 24/05/2017
ORDIN nr. 541 din 24 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 27 iunie 2017
3.
ORDIN 542 24/05/2017
ORDIN nr. 542 din 24 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.121/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.209/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.213/2016, privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.220/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 27 iunie 2017
4.
ORDIN 581 07/06/2017
ORDIN nr. 581 din 7 iunie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, nr. 1.182/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.210/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mera din judeţul Vrancea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 27 iunie 2017
1.DECRET 570 27/06/2017 DECRET nr. 570 din 27 iunie 2017privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 27 iunie 2017
2.DECIZIE 75 28/02/2017 DECIZIA nr. 75 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (2) lit. b) [cu referire la pct. 11 şi pct. 14] din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 27 iunie 2017
3.DECIZIE 88 28/02/2017 DECIZIA nr. 88 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 27 iunie 2017
1.
LEGE 152 27/06/2017
LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
2.DECRET 575 27/06/2017 DECRET nr. 575 din 27 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
3.DECRET 576 27/06/2017 DECRET nr. 576 din 27 iunie 2017privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
4.DECRET 577 27/06/2017 DECRET nr. 577 din 27 iunie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
5.DECRET 578 27/06/2017 DECRET nr. 578 din 27 iunie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
6.DECRET 579 27/06/2017 DECRET nr. 579 din 27 iunie 2017pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 54 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 54 din 27 iunie 2017privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 55 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 27 iunie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
9.DECIZIE 485 27/06/2017 DECIZIE nr. 485 din 27 iunie 2017pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
10.DECIZIE 486 27/06/2017 DECIZIE nr. 486 din 27 iunie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
11.
ORDIN 131 21/06/2017
ORDIN nr. 131 din 21 iunie 2017privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.178/2017 în perimetrul Crasna, judeţul Sălaj EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
1.
ORDIN 76 19/06/2017
ORDIN nr. 76 din 19 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
2.DECRET 567 26/06/2017 DECRET nr. 567 din 26 iunie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
3.DECRET 568 26/06/2017 DECRET nr. 568 din 26 iunie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
4.DECRET 569 26/06/2017 DECRET nr. 569 din 26 iunie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
5.
ORDIN 163 18/05/2017
ORDIN nr. 163 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.3 "Măsuri de marketing" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
6.
ORDIN 631 19/06/2017
ORDIN nr. 631 din 19 iunie 2017privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
7.
ORDIN 890 20/06/2017
ORDIN nr. 890 din 20 iunie 2017privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
8.
ORDIN 695 26/06/2017
ORDIN nr. 695 din 26 iunie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
9.
ORDIN 840 07/06/2017
ORDIN nr. 840 din 7 iunie 2017privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
10.
ORDIN 1817 20/06/2017
ORDIN nr. 1.817 din 20 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
11.
ORDIN 2309 23/05/2017
ORDIN nr. 2.309 din 23 mai 2017privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat în municipiul Bucureşti, sectorul 1, Str. Berzei nr. 42, având cod LMI B-II-m-B-18138 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
12.HOTĂRÂRE 07/01/2014 HOTĂRÂREA din 7 ianuarie 2014în Cauza Prăjină împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
1.DECIZIE 171 21/03/2017 DECIZIA nr. 171 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 şi art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
2.DECIZIE 172 21/03/2017 DECIZIA nr. 172 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 38, art. 39 şi art. 40 din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 577 07/06/2017
ORDIN nr. 577 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.164/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.238/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
4.
ORDIN 578 07/06/2017
ORDIN nr. 578 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.131/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.161/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
5.
ORDIN 4031 08/06/2017
ORDIN nr. 4.031 din 8 iunie 2017pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
6.DECIZIE 11 12/04/2017 DECIZIA nr. 11 din 12 aprilie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
1.DECIZIE 230 06/04/2017 DECIZIA nr. 230 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 lit. b), art. 20 alin. (7) şi art. 55 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 26 iunie 2017
2.
ORDIN 159 18/05/2017
ORDIN nr. 159 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.2 - Servicii de consiliere din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 549 26/05/2017
ORDIN nr. 549 din 26 mai 2017privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.301/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 26 iunie 2017
1.DECIZIE 483 26/06/2017 DECIZIE nr. 483 din 26 iunie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Erwin Şimşensohn din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
2.DECIZIE 484 26/06/2017 DECIZIE nr. 484 din 26 iunie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Stătescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 60 12/06/2017
ORDIN nr. M.60 din 12 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.78/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
4.
ORDIN 160 18/05/2017
ORDIN nr. 160 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.1 „Inovare“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 76 26/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 76 din 26 iunie 2017privind revocarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 77 26/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 77 din 26 iunie 2017privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 406 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 406 din 31 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
8.REGULAMENT 31/05/2017 REGULAMENT din 31 mai 2017privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
9.
ORDIN 584 12/06/2017
ORDIN nr. 584 din 12 iunie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
10.REGULAMENT 12/06/2017 REGULAMENT din 12 iunie 2017privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
1.DECIZIE 481 26/06/2017 DECIZIE nr. 481 din 26 iunie 2017privind eliberarea domnului Király András György din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
2.DECIZIE 482 26/06/2017 DECIZIE nr. 482 din 26 iunie 2017pentru numirea doamnei Irina Elisabeta Kovács în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 50 22/06/2017
ORDIN nr. 50 din 22 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
4.
ORDIN 51 22/06/2017
ORDIN nr. 51 din 22 iunie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
5.
ORDIN 52 22/06/2017
ORDIN nr. 52 din 22 iunie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
6.
ORDIN 55 22/06/2017
ORDIN nr. 55 din 22 iunie 2017privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
7.
ORDIN 56 22/06/2017
ORDIN nr. 56 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
8.
ORDIN 57 22/06/2017
ORDIN nr. 57 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
9.
ORDIN 58 22/06/2017
ORDIN nr. 58 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
10.
ORDIN 59 22/06/2017
ORDIN nr. 59 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
11.
ORDIN 60 22/06/2017
ORDIN nr. 60 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
12.
ORDIN 61 22/06/2017
ORDIN nr. 61 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
1.
ORDIN 72 15/06/2017
ORDIN nr. 72 din 15 iunie 2017privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 26 iunie 2017
2.
ORDIN 70 13/06/2017
ORDIN nr. 70 din 13 iunie 2017privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2017-2019 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 520 18/05/2017
ORDIN nr. 520 din 18 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.090/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Maramureş, Prahova şi Tulcea şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 26 iunie 2017
4.
ORDIN 648 13/06/2017
ORDIN nr. 648 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 26 iunie 2017
1.
ORDIN 188 07/06/2017
ORDIN nr. 188 din 7 iunie 2017pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
2.DECIZIE 7 03/04/2017 DECIZIA nr. 7 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 147 raportat la dispoziţiile art. 145 din Codul penal din 1969 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
3.
ORDIN 1416 15/05/2017
ORDIN nr. 1.416/C din 15 mai 2017pentru aprobarea Normelor privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
4.NORMĂ 15/05/2017 NORME din 15 mai 2017privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 432 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 432 din 9 iunie 2017privind echipamentele maritime EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 23 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 1 22/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 22 iunie 2017privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
2.
ORDIN 208 21/06/2017
ORDIN nr. 208 din 21 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
3.
ORDIN 530 22/05/2017
ORDIN nr. 530 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Cilieni, UAT Corbu, UAT Curţişoara, UAT Deveselu, UAT Fălcoiu, UAT Icoana, UAT Verguleasa, UAT Gura Padinii, UAT Ştefan cel Mare, UAT Făgeţelu, UAT Vlădila, UAT Teslui şi UAT Vulpeni, din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
4.
ORDIN 1718 14/06/2017
ORDIN nr. 1.718 din 14 iunie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
5.LISTĂ 4 23/06/2017 LISTA nr. 4 din 23 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
1.DECIZIE 24 03/04/2017 DECIZIA nr. 24 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1845 coroborat cu art. 1847 din Codul civil de la 1864 şi art. 36 din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
2.
ORDIN 1669 06/06/2017
ORDIN nr. 1.669 din 6 iunie 2017privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
3.
ORDIN 580 07/06/2017
ORDIN nr. 580 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
4.
ORDIN 802 09/06/2017
ORDIN nr. 802 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai"- S.A. Mangalia EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
5.
ORDIN 579 07/06/2017
ORDIN nr. 579 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ şi nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
6.
ORDIN 156 18/05/2017
ORDIN nr. 156 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.1 - Planuri de producţie şi comercializare din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
7.
ORDIN 910 20/06/2017
ORDIN nr. 910 din 20 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 75 20/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 75 din 20 iunie 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cadrul european de interoperabilitate - Strategie de implementare - COM (2017) 134 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
2.DECIZIE 480 22/06/2017 DECIZIE nr. 480 din 22 iunie 2017pentru constatarea încetării aplicabilităţii prevederilor Deciziei prim-ministrului nr. 223/2017 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului, prin efectul legii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 70 12/06/2017
ORDIN nr. 70 din 12 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2008 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
4.
ORDIN 575 07/06/2017
ORDIN nr. 575 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.190/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
5.
ORDIN 576 07/06/2017
ORDIN nr. 576 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.114/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.134/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
6.
ORDIN 583 08/06/2017
ORDIN nr. 583 din 8 iunie 2017pentru aprobarea Planului de acţiuni al Programului naţional de cadastru şi carte funciară pe anul 2017 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
7.
ORDIN 857 09/06/2017
ORDIN nr. 857 din 9 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.559/2016 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
8.LISTĂ 3 22/06/2017 LISTA nr. 3 din 22 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
1.DECIZIE 257 26/04/2017 DECIZIA nr. 257 din 26 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017
2.
ORDIN 63 13/06/2017
ORDIN nr. M.63 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 842 07/06/2017
ORDIN nr. 842 din 7 iunie 2017pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 127 14/06/2017
ORDIN nr. 127 din 14 iunie 2017privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către experţii în domeniul managementului calităţii în sănătate EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
2.
ORDIN 191 12/06/2017
ORDIN nr. 191 din 12 iunie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 838 07/06/2017
ORDIN nr. 838 din 7 iunie 2017pentru aprobarea derogării pentru specia Castor fiber EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
4.DECIZIE 31 15/05/2017 DECIZIA nr. 31 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispoziţiile art. 35 din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
5.CIRCULARĂ 10 16/06/2017 CIRCULARĂ nr. 10 din 16 iunie 2017privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
6.LISTĂ 2 21/06/2017 LISTA nr. 2 din 21 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
7.
RECTIFICARE 1782 01/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.782/C din 1 iulie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009 EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
8.
RECTIFICARE 975 21/12/2016
RECTIFICARE nr. 975 din 21 decembrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 975/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
1.REGULAMENT 4 13/06/2017 REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 22 iunie 2017
2.
LEGE 15 06/03/2017 DECIZIA nr. 15 din 6 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 44 15/05/2017
ORDIN nr. M44 din 15 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA“ - S.A. EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 423 22/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 423 din 22 iunie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc“ Perieni, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 53 20/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 53 din 20 iunie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
4.
ORDIN 714 18/05/2017
ORDIN nr. 714 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA“ - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
5.
ORDIN 841 07/06/2017
ORDIN nr. 841 din 7 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA“ - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
6.
ORDIN 518 18/05/2017
ORDIN nr. 518 din 18 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
7.
ORDIN 659 14/06/2017
ORDIN nr. 659 din 14 iunie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
8.DECIZIE 840 13/06/2017 DECIZIE nr. 840 din 13 iunie 2017pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 1618 13/06/2017
ORDIN nr. 1.618/C din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
2.
ORDIN 4060 14/06/2017
ORDIN nr. 4.060 din 14 iunie 2017pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 703 16/05/2017
ORDIN nr. 703 din 16 mai 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
4.
ORDIN 4020 06/06/2017
ORDIN nr. 4.020 din 6 iunie 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
5.
ORDIN 737 24/05/2017
ORDIN nr. 737 din 24 mai 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
6.
ORDIN 409 11/05/2017
ORDIN nr. 409 din 11 mai 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
7.
ORDIN 165 18/05/2017
ORDIN nr. 165 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.21 „Eficienţă energetică şi atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
8.DECIZIE 264 27/04/2017 DECIZIA nr. 264 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în cazul în care convieţuiesc“ din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
9.DECIZIE 225 04/04/2017 DECIZIA nr. 225 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 lit. a) şi ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 894 16/06/2017
ORDIN nr. 894 din 16 iunie 2017privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
2.DECIZIE 25 10/04/2017 DECIZIA nr. 25 din 10 aprilie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
3.DECIZIE 33 15/05/2017 DECIZIA nr. 33 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, prin raportare la dispoziţiile art. 5 şi art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
1.MOŢIUNE 2 21/06/2017 MOŢIUNEA DE CENZURĂ nr. 2MC din 21 iunie 2017„România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!“ EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
2.DECIZIE 73 28/02/2017 DECIZIA nr. 73 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
3.
ORDIN 4068 15/06/2017
ORDIN nr. 4.068 din 15 iunie 2017pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
1.DECIZIE 74 28/02/2017 DECIZIA nr. 74 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 422 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 422 din 9 iunie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
3.
ORDIN 689 31/05/2017
ORDIN nr. 689 din 31 mai 2017pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
4.DECIZIE 22 03/04/2017 DECIZIA nr. 22 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
5.PROCEDURĂ 31/05/2017 PROCEDURĂ din 31 mai 2017de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
1.
LEGE 100 10/05/2017
LEGE nr. 100 din 10 mai 2017pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
2.DECRET 455 10/05/2017 DECRET nr. 455 din 10 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 421 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 421 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
4.AMENDAMENT 13/02/2017 AMENDAMENT din 13 februarie 2017convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 424 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 424 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
6.
ORDIN 199 16/06/2017
ORDIN nr. 199 din 16 iunie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
7.DECIZIE 13 25/04/2017 DECIZIA nr. 13 din 25 aprilie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 671 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 671 din 12 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
1.
ORDIN 562 30/05/2017
ORDIN nr. 562 din 30 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 433 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 433 din 9 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
3.DECIZIE 82 28/02/2017 DECIZIA nr. 82 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
4.
ORDIN 895 16/06/2017
ORDIN nr. 895 din 16 iunie 2017pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
1.DECIZIE 152 14/03/2017 DECIZIA nr. 152 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. III pct. 1, 5 şi 6 din ordonanţă, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 şi 8 din lege, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 şi 5 din ordonanţa de urgenţă şi ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
2.DECIZIE 479 20/06/2017 DECIZIE nr. 479 din 20 iunie 2017pentru eliberarea domnului Dan Dumitrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
3.
ORDIN 525 26/05/2017
ORDIN nr. 525 din 26 mai 2017privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii ALBER HOLDING FINANCE I.F.N. - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
4.LISTĂ 1 19/06/2017 LISTA nr. 1 din 19 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
1.
LEGE 140 16/06/2017
LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
2.DECRET 542 15/06/2017 DECRET nr. 542 din 15 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
3.
LEGE 141 16/06/2017
LEGE nr. 141 din 16 iunie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
4.DECRET 557 16/06/2017 DECRET nr. 557 din 16 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
5.
LEGE 142 16/06/2017
LEGE nr. 142 din 16 iunie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
6.DECRET 558 16/06/2017 DECRET nr. 558 din 16 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
7.
LEGE 143 16/06/2017
LEGE nr. 143 din 16 iunie 2017pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
8.DECRET 559 16/06/2017 DECRET nr. 559 din 16 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
9.
ORDIN 151 17/05/2017
ORDIN nr. 151 din 17 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
10.
ORDIN 43 13/06/2017
ORDIN nr. 43 din 13 iunie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
11.DECIZIE 32 25/05/2017 DECIZIE nr. 32 din 25 mai 2017pentru modificarea şi completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014 EMITENT: Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
1.DECIZIE 32 15/05/2017 DECIZIA nr. 32 din 15 mai 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
2.DECIZIE 21 03/04/2017 DECIZIA nr. 21 din 3 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 2 Cod de procedură civilă conferă judecătorului prerogativa suspendării judecării cauzei şi în ipoteza începerii urmăririi penale numai cu privire la faptă?“ EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
3.
ORDIN 157 18/05/2017
ORDIN nr. 157 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.22 „Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
1.
ORDIN 771 30/05/2017
ORDIN nr. 771 din 30 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
2.
ORDIN 169 22/05/2017
ORDIN nr. 169 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera a „Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 426 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 426 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
4.
ORDIN 866 09/06/2017
ORDIN nr. 866 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
5.
ORDIN 110 22/05/2017
ORDIN nr. 110 din 22 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 425 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 425 din 9 iunie 2017privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
7.
ORDIN 534 22/05/2017
ORDIN nr. 534 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Pui din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
8.
ORDIN 524 19/05/2017
ORDIN nr. 524 din 19 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.393/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.298/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
9.
ORDIN 449 30/05/2017
ORDIN nr. 449 din 30 mai 2017privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
1.DECIZIE 454 15/06/2017 DECIZIE nr. 454 din 15 iunie 2017privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
2.
ORDIN 73 15/06/2017
ORDIN nr. 73 din 15 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
3.
ORDIN 259 11/05/2017
ORDIN nr. 259 din 11 mai 2017pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
4.
ORDIN 601 31/05/2017
ORDIN nr. 601 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 420 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 420 din 9 iunie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
1.DECIZIE 474 19/06/2017 DECIZIE nr. 474 din 19 iunie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
2.DECIZIE 475 19/06/2017 DECIZIE nr. 475 din 19 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Alexandru Sticlosu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
3.DECIZIE 476 19/06/2017 DECIZIE nr. 476 din 19 iunie 2017privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
4.DECIZIE 477 19/06/2017 DECIZIE nr. 477 din 19 iunie 2017privind eliberarea domnului Florin Tunaru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
5.DECIZIE 478 19/06/2017 DECIZIE nr. 478 din 19 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Mihaela Dincă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
6.
ORDIN 634 06/06/2017
ORDIN nr. 634 din 6 iunie 2017pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
7.GHID 06/06/2017 GHID din 6 iunie 2017privind principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
1.METODOLOGIE 31/05/2017 METODOLOGIE din 31 mai 2017de efectuare a inspecţiei de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
2.METODOLOGIE 31/05/2017 METODOLOGIE din 31 mai 2017de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentare EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
3.
ORDIN 47 13/06/2017
ORDIN nr. 47 din 13 iunie 2017pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor“ EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
4.METODOLOGIE 31/05/2017 METODOLOGIE din 31 mai 2017de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
5.DECRET 562 16/06/2017 DECRET nr. 562 din 16 iunie 2017pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
6.DECRET 560 16/06/2017 DECRET nr. 560 din 16 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
7.DECRET 561 16/06/2017 DECRET nr. 561 din 16 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 404 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 404 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
9.
ORDIN 606 31/05/2017
ORDIN nr. 606 din 31 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
1.DECIZIE 29 24/04/2017 DECIZIA nr. 29 din 24 aprilie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
2.
ORDIN 3932 23/05/2017
ORDIN nr. 3.932 din 23 mai 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Discovery“ din oraşul Voluntari EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
3.
ORDIN 519 18/05/2017
ORDIN nr. 519 din 18 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.158/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
4.
ORDIN 364 05/05/2017
ORDIN nr. 364 din 5 mai 2017pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie în anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 72 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 12 iunie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei - Verificarea ex post a adiţionalităţii 2007-2013 - COM (2017) 138 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 73 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 73 din 12 iunie 2017referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităţilor de concurenţă din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor şi privind garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne - COM (2017) 142 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 74 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 74 din 12 iunie 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016) 682 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 429 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 429 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017 la Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
9.MEMORANDUM 27/04/2017 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 27 aprilie 2017privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
1.DECIZIE 462 18/06/2017 DECIZIE nr. 462 din 18 iunie 2017privind eliberarea domnului Ciprian Lucian Roşca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
2.DECIZIE 463 18/06/2017 DECIZIE nr. 463 din 18 iunie 2017privind eliberarea domnului Virgil-Alin Chirilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
3.DECIZIE 464 18/06/2017 DECIZIE nr. 464 din 18 iunie 2017pentru eliberarea domnului Mihail Doruş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
4.DECIZIE 465 18/06/2017 DECIZIE nr. 465 din 18 iunie 2017pentru eliberarea doamnei Sirma Caraman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
5.DECIZIE 466 18/06/2017 DECIZIE nr. 466 din 18 iunie 2017pentru eliberarea doamnei Luminiţa Zezeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
6.DECIZIE 467 18/06/2017 DECIZIE nr. 467 din 18 iunie 2017pentru eliberarea domnului Marcel-Alexandru Stoica din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
7.DECIZIE 468 18/06/2017 DECIZIE nr. 468 din 18 iunie 2017privind eliberarea domnului Angel Gheorghiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
8.DECIZIE 469 18/06/2017 DECIZIE nr. 469 din 18 iunie 2017pentru eliberarea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
9.DECIZIE 470 18/06/2017 DECIZIE nr. 470 din 18 iunie 2017pentru eliberarea domnului Mihai Grigore din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
10.DECIZIE 471 18/06/2017 DECIZIE nr. 471 din 18 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
11.DECIZIE 472 18/06/2017 DECIZIE nr. 472 din 18 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Dincă Mihaela EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
12.DECIZIE 473 18/06/2017 DECIZIE nr. 473 din 18 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
1.DECIZIE 71 28/02/2017 DECIZIA nr. 71 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) şi d) din Codul de procedură fiscală, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
2.DECIZIE 457 16/06/2017 DECIZIE nr. 457 din 16 iunie 2017pentru eliberarea domnului Adrian-Marius Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
3.DECIZIE 458 16/06/2017 DECIZIE nr. 458 din 16 iunie 2017pentru eliberarea domnului Adrian Ionuţ Gâdea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
4.DECIZIE 459 16/06/2017 DECIZIE nr. 459 din 16 iunie 2017privind eliberarea domnului Tudor Vesa din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
5.DECIZIE 460 16/06/2017 DECIZIE nr. 460 din 16 iunie 2017privind eliberarea domnului Adrian Mlădinoiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
6.DECIZIE 461 16/06/2017 DECIZIE nr. 461 din 16 iunie 2017pentru eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
1.DECIZIE 103 07/03/2017 DECIZIA nr. 103 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (9) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 iunie 2017
2.DECIZIE 455 16/06/2017 DECIZIE nr. 455 din 16 iunie 2017pentru exercitarea atribuţiilor secretarului general al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 iunie 2017
3.DECIZIE 456 16/06/2017 DECIZIE nr. 456 din 16 iunie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 iunie 2017
1.
ORDIN 533 22/05/2017
ORDIN nr. 533 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 13 din unitatea administrativ-teritorială Mircea Vodă, judeţul Brăila EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
2.
ORDIN 532 22/05/2017
ORDIN nr. 532 din 22 mai 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.232/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 415 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 415 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Romarm“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 416 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 399 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 399 din 31 mai 2017privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 413 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 413 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 414 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 414 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „CUPRU MIN“ - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
1.
ORDIN 44 13/06/2017
ORDIN nr. 44 din 13 iunie 2017privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie 2017
2.
ORDIN 657 14/06/2017
ORDIN nr. 657 din 14 iunie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie 2017
3.AMENDAMENT 14/04/2016 AMENDAMENT din 14 aprilie 2016convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 396 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 396 din 31 mai 2017pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 51 13/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 51 din 13 iunie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia copiilor migranţi COM (2017) 211 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
2.
ORDIN 531 22/05/2017
ORDIN nr. 531 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Josenii Bârgăului din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
3.
ORDIN 550 26/05/2017
ORDIN nr. 550 din 26 mai 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Bara, judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
4.
ORDIN 627 07/06/2017
ORDIN nr. 627 din 7 iunie 2017privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
5.
ORDIN 656 14/06/2017
ORDIN nr. 656 din 14 iunie 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 430 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 430 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 427 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 427 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran la 17 septembrie 2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
8.MEMORANDUM 17/09/2016 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 17 septembrie 2016între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
9.HOTĂRÂRE 428 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 428 din 9 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
1.
ORDIN 115 30/05/2017
ORDIN nr. 115 din 30 mai 2017pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 15 iunie 2017
2.NORMĂ 30/05/2017 NORMĂ din 30 mai 2017privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 15 iunie 2017
1.DECRET 543 15/06/2017 DECRET nr. 543 din 15 iunie 2017privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
2.DECRET 544 15/06/2017 DECRET nr. 544 din 15 iunie 2017privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
3.DECRET 545 15/06/2017 DECRET nr. 545 din 15 iunie 2017privind acordarea gradului de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
4.DECRET 546 15/06/2017 DECRET nr. 546 din 15 iunie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
5.DECRET 547 15/06/2017 DECRET nr. 547 din 15 iunie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
6.DECRET 548 15/06/2017 DECRET nr. 548 din 15 iunie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
7.DECRET 549 15/06/2017 DECRET nr. 549 din 15 iunie 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
8.DECRET 550 15/06/2017 DECRET nr. 550 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
9.DECRET 551 15/06/2017 DECRET nr. 551 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
10.DECRET 552 15/06/2017 DECRET nr. 552 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
11.DECRET 553 15/06/2017 DECRET nr. 553 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
12.DECRET 554 15/06/2017 DECRET nr. 554 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
13.DECRET 555 15/06/2017 DECRET nr. 555 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
14.DECRET 556 15/06/2017 DECRET nr. 556 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
15.DECIZIE 450 15/06/2017 DECIZIE nr. 450 din 15 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Geani-Cătălin Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
16.DECIZIE 451 15/06/2017 DECIZIE nr. 451 din 15 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Millea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
17.DECIZIE 452 15/06/2017 DECIZIE nr. 452 din 15 iunie 2017privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
18.DECIZIE 453 15/06/2017 DECIZIE nr. 453 din 15 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Constantin a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
19.
ORDIN 440 25/05/2017
ORDIN nr. 440 din 25 mai 2017pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
20.PROCEDURĂ 25/05/2017 PROCEDURA din 25 mai 2017de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
21.
ORDIN 3930 23/05/2017
ORDIN nr. 3.930 din 23 mai 2017privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 30 mai 2016-10 martie 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
1.DECRET 540 14/06/2017 DECRET nr. 540 din 14 iunie 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
2.DECRET 541 14/06/2017 DECRET nr. 541 din 14 iunie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
3.
RECTIFICARE 660 03/05/2017
RECTIFICARE nr. 660 din 3 mai 2017referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
4.
ORDIN 658 14/06/2017
ORDIN nr. 658 din 14 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
5.
ORDIN 437 12/06/2017
ORDIN nr. 437 din 12 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
6.
ORDIN 126 03/05/2017
ORDIN nr. 126 din 3 mai 2017pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
7.NORMĂ 03/05/2017 NORME din 3 mai 2017privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
8.
ORDIN 807 29/05/2017
ORDIN nr. 807 din 29 mai 2017pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
9.NORMĂ 29/05/2017 NORME din 29 mai 2017privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 569 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 569 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 568 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 568 din 9 mai 2017privind completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
3.
LEGE 134 13/06/2017
LEGE nr. 134 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
4.DECRET 533 12/06/2017 DECRET nr. 533 din 12 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 407 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 407 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Bascov, judeţul Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 567 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 567 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 380 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 398 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 398 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 403 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 403 din 31 mai 2017privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
4.
ORDIN 114 30/05/2017
ORDIN nr. 114 din 30 mai 2017privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
5.NORMĂ 30/05/2017 NORME FUNDAMENTALE din 30 mai 2017de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
6.
ORDIN 815 24/05/2017
ORDIN nr. 815 din 24 mai 2017pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2347 (2017) EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
7.REZOLUŢIE 2347 24/03/2017 REZOLUŢIE nr. 2.347 din 24 martie 2017adoptată de Consiliul de Securitate la a 7907-a întrunire din 24 martie 2017 EMITENT: Consiliul de Securitate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
8.
ORDIN 2052 02/02/2017
ORDIN nr. 2.052 din 2 februarie 2017privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului B al Casei din bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
9.HOTĂRÂRE 2 01/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 1 aprilie 2017privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
1.
LEGE 136 13/06/2017
LEGE nr. 136 din 13 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017
2.DECRET 535 12/06/2017 DECRET nr. 535 din 12 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017
1.
LEGE 137 13/06/2017
LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
2.DECRET 536 12/06/2017 DECRET nr. 536 din 12 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
3.
LEGE 138 13/06/2017
LEGE nr. 138 din 13 iunie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
4.DECRET 537 12/06/2017 DECRET nr. 537 din 12 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
5.
LEGE 139 13/06/2017
LEGE nr. 139 din 13 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
6.DECRET 538 12/06/2017 DECRET nr. 538 din 12 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 50 13/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 iunie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 52 13/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 52 din 13 iunie 2017privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
9.
ORDIN 111 30/05/2017
ORDIN nr. 111 din 30 mai 2017privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 94/2017 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
10.
ORDIN 171 22/05/2017
ORDIN nr. 171 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.17 „ Protecţia şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
11.
ORDIN 873 12/06/2017
ORDIN nr. 873 din 12 iunie 2017privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului „Prima casă“ EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
12.
ORDIN 104 18/05/2017
ORDIN nr. 104 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
13.
ORDIN 844 07/06/2017
ORDIN nr. 844 din 7 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
14.
ORDIN 740 24/05/2017
ORDIN nr. 740 din 24 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 417 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 417 din 9 iunie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş“ din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 418 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 418 din 9 iunie 2017privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş“ din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
3.
ORDIN 223 17/05/2017
ORDIN nr. 223/IG din 17 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
4.METODOLOGIE 17/05/2017 METODOLOGIE din 17 mai 2017privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
5.
ORDIN 592 25/05/2017
ORDIN nr. 592 din 25 mai 2017pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
1.
ORDIN 170 22/05/2017
ORDIN nr. 170 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera b „Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
2.
ORDIN 596 25/04/2017
ORDIN nr. 596 din 25 aprilie 2017privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
3.METODOLOGIE 25/04/2017 METODOLOGIE din 25 aprilie 2017de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
4.
ORDIN 3946 25/05/2017
ORDIN nr. 3.946 din 25 mai 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum“ din municipiul Ploieşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
5.
ORDIN 45 13/06/2017
ORDIN nr. 45 din 13 iunie 2017privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
6.METODOLOGIE 13/06/2017 METODOLOGIE din 13 iunie 2017de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
7.
ORDIN 46 13/06/2017
ORDIN nr. 46 din 13 iunie 2017pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
8.CRITERII 13/06/2017 CRITERII din 13 iunie 2017de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
1.DECIZIE 449 13/06/2017 DECIZIE nr. 449 din 13 iunie 2017privind stabilirea atribuţiilor consilierului de stat care conduce Departamentul pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017
2.
ORDIN 51 30/05/2017
ORDIN nr. M.51 din 30 mai 2017privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017
3.
ORDIN 433 24/05/2017
ORDIN nr. 433 din 24 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017
4.DECIZIE 16 10/05/2017 DECIZIA nr. 16 din 10 mai 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 42 09/06/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017
2.
ORDIN 108 18/05/2017
ORDIN nr. 108 din 18 mai 2017pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017
3.NORMĂ 18/05/2017 NORME din 18 mai 2017de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017
4.
ORDIN 3201 06/06/2017
ORDIN nr. 3.201 din 6 iunie 2017pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală «rezistenţă mecanică şi stabilitate», indicativ C 254-2017“ EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017
1.
ORDIN 166 22/05/2017
ORDIN nr. 166 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.12 „Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 13 iunie 2017
2.
ORDIN 200 13/04/2017
ORDIN nr. 200 din 13 aprilie 2017pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 13 iunie 2017
1.DECIZIE 105 07/03/2017 DECIZIA nr. 105 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 419 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 419 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017
3.NORMĂ 09/06/2017 NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2017de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017
4.
ORDIN 600 30/05/2017
ORDIN nr. 600 din 30 mai 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017
1.REGLEMENTĂRI 06/06/2017 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 6 iunie 2017"îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", indicativ C 254-2017"1) EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 bis din 13 iunie 2017
1.
ORDIN 563 12/06/2017
ORDIN nr. 563 din 12 iunie 2017privind procedura de selecţie a imobilului necesar pregătirii şi participării României la procesul demarat în vederea relocării unor instituţii/agenţii ale Uniunii Europene EMITENT: Secretariatul Guvernului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 561 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 561 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 566 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 566 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 12 iunie 2017
1.DECIZIE 191 23/03/2017 DECIZIA nr. 191 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 400 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 400 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 401 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 401 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 402 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 402 din 31 mai 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administraţie al Institutului European al Ombudsmanului, Adunării generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului aniversar „20 de ani de la înfiinţarea instituţiei Avocatul Poporului“ şi Conferinţei internaţionale privind drepturile omului, în perioada 20-23 septembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
5.
ORDIN 193 12/06/2017
ORDIN nr. 193 din 12 iunie 2017pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor suportate de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi la alte puncte de livrare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
6.PROCEDURĂ 12/06/2017 PROCEDURĂ din 12 iunie 2017de decontare a cheltuielilor suportate de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi la alte puncte de livrare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
1.DECIZIE 213 04/04/2017 DECIZIA nr. 213 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 376 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 376 din 25 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 390 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 390 din 31 mai 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 411 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 411 din 9 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 412 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 412 din 9 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Manoliu Mihai EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 391 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 391 din 31 mai 2017privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
2.DECIZIE 228 06/04/2017 DECIZIA nr. 228 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 392 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 392 din 31 mai 2017privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 393 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 393 din 31 mai 2017privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 394 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 394 din 31 mai 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 şi 2806 şi a adresei poştale a imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unor părţi din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 408 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 408 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „CONVERSMIN“ - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 409 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 409 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
8.
ORDIN 1322 25/04/2017
ORDIN nr. 1.322/C din 25 aprilie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 389 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 389 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 395 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 395 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
3.
ORDIN 58 24/05/2017
ORDIN nr. 58 din 24 mai 2017pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
4.
LEGE 132 31/05/2017
LEGE nr. 132 din 31 mai 2017privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
5.DECRET 526 31/05/2017 DECRET nr. 526 din 31 mai 2017pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
6.
ORDIN 692 06/06/2017
ORDIN nr. 692 din 6 iunie 2017privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation - Romania“ EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 572 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 572 din 9 mai 2017pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.260/2014 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 571 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 571 din 9 mai 2017pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prinHotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 570 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 570 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prinHotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
4.
ORDIN 3991 06/06/2017
ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
5.
ORDIN 3990 06/06/2017
ORDIN nr. 3.990 din 6 iunie 2017privind componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
1.SCHEMĂ 06/06/2017 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 6 iunie 2017prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania" EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 bis din 12 iunie 2017
1.REGULAMENT 25/04/2017 REGULAMENT din 25 aprilie 2017privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 bis din 12 iunie 2017
1.DECIZIE 199 23/03/2017 DECIZIA nr. 199 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 41 09/06/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 iunie 2017privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 378 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 378 din 25 mai 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 379 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 379 din 25 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 410 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 410 din 9 iunie 2017privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
6.DECIZIE 445 09/06/2017 DECIZIE nr. 445 din 9 iunie 2017privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Dumitrescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
7.DECIZIE 446 09/06/2017 DECIZIE nr. 446 din 9 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
8.DECIZIE 447 09/06/2017 DECIZIE nr. 447 din 9 iunie 2017privind numirea doamnei Raluca-Maria Ţîncu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
9.DECIZIE 448 09/06/2017 DECIZIE nr. 448 din 9 iunie 2017pentru numirea domnului Marian Morcoaşă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
1.
LEGE 130 31/05/2017
LEGE nr. 130 din 31 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 633 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 633 din 25 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
3.
ORDIN 3969 30/05/2017
ORDIN nr. 3.969 din 30 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
4.METODOLOGIE 30/05/2017 METODOLOGIE din 30 mai 2017privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
5.DECRET 524 31/05/2017 DECRET nr. 524 din 31 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
1.
ORDIN 826 30/05/2017
ORDIN nr. 826 din 30 mai 2017pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017
2.
ORDIN 182 31/05/2017
ORDIN nr. 182 din 31 mai 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 „Asistenţă tehnică“ descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017
3.DECIZIE 224 04/04/2017 DECIZIA nr. 224 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 49 07/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 49 din 7 iunie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017
1.ANEXĂ 31/05/2017 ANEXĂ din 31 mai 2017la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 182/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 bis din 9 iunie 2017
1.DECIZIE 36 31/01/2017 DECIZIA nr. 36 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 8 iunie 2017
2.DECIZIE 37 31/01/2017 DECIZIA nr. 37 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 8 iunie 2017
3.DECIZIE 42 31/01/2017 DECIZIA nr. 42 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 8 iunie 2017
4.DECIZIE 30 27/04/2017 DECIZIE nr. 30 din 27 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014 EMITENT: Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 8 iunie 2017
1.DECIZIE 147 14/03/2017 DECIZIA nr. 147 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
2.DECIZIE 194 23/03/2017 DECIZIA nr. 194 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
3.DECIZIE 196 23/03/2017 DECIZIA nr. 196 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) şi f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
4.DECIZIE 227 06/04/2017 DECIZIA nr. 227 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 397 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 397 din 31 mai 2017privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înţelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucureşti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, şi a Acordului încheiat între Guvernul României şi Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
6.
ORDIN 665 24/05/2017
ORDIN nr. 665 din 24 mai 2017privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 839/2016 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
7.
ORDIN 666 24/05/2017
ORDIN nr. 666 din 24 mai 2017privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 71 06/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 6 iunie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
2.DECIZIE 192 23/03/2017 DECIZIA nr. 192 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 388 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 388 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
4.
ORDIN 158 18/05/2017
ORDIN nr. 158 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 „Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
5.
ORDIN 633 06/06/2017
ORDIN nr. 633 din 6 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
6.
ORDIN 411 30/05/2017
ORDIN nr. 411 din 30 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 371 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 371 din 25 mai 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional Bran EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 369 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 369 din 25 mai 2017privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 368 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 368 din 25 mai 2017pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda“- Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300 - km 14 + 000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 370 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 370 din 25 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 367 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 367 din 25 mai 2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20 + 422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara“, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
6.DECIZIE 108 07/03/2017 DECIZIA nr. 108 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 372 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 372 din 25 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
1.
LEGE 129 31/05/2017
LEGE nr. 129 din 31 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
2.DECRET 523 31/05/2017 DECRET nr. 523 din 31 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 39 31/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2017privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
4.
ORDIN 167 22/05/2017
ORDIN nr. 167 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
5.
ORDIN 177 30/05/2017
ORDIN nr. 177 din 30 mai 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020“ EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
1.DECIZIE 122 09/03/2017 DECIZIA nr. 122 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c) şi alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
2.DECIZIE 123 09/03/2017 DECIZIA nr. 123 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 366 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 366 din 25 mai 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea Seminarului regional privind schimbul de informaţii în contextul angajamentelor asumate de jurisdicţiile participante la Forumul Global al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în trimestrul IV 2017, la Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
4.
ORDIN 46 17/05/2017
ORDIN nr. M.46 din 17 mai 2017pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
5.INSTRUCŢIUNI 17/05/2017 INSTRUCŢIUNI din 17 mai 2017privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
6.
ORDIN 186 06/06/2017
ORDIN nr. 186 din 6 iunie 2017pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2017-31 martie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
7.
ORDIN 3078 24/05/2017
ORDIN nr. 3.078 din 24 mai 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Electric Products Certification Independent Body - OICPE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
8.
ORDIN 3079 24/05/2017
ORDIN nr. 3.079 din 24 mai 2017privind desemnarea Laboratorului de Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice - LICPE, aparţinând Societăţii Comerciale Electric Products Certification Independent Body - OICPE - S.R.L., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
9.
ORDIN 3080 24/05/2017
ORDIN nr. 3.080 din 24 mai 2017privind extinderea desemnării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
10.
ORDIN 3081 24/05/2017
ORDIN nr. 3.081 din 24 mai 2017privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
11.DECIZIE 13 06/03/2017 DECIZIA nr. 13 din 6 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (5), art. 33 alin. (3) teza ultimă şi art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
1.
LEGE 128 31/05/2017
LEGE nr. 128 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
2.DECRET 522 31/05/2017 DECRET nr. 522 din 31 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
3.
LEGE 133 31/05/2017
LEGE nr. 133 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
4.DECRET 527 31/05/2017 DECRET nr. 527 din 31 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 345 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 345 din 18 mai 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, precum şi trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 347 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 347 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
7.
RECTIFICARE 420 19/05/2017
RECTIFICARE nr. 420 din 19 mai 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 420/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 346 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 346 din 18 mai 2017privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
2.
LEGE 131 31/05/2017
LEGE nr. 131 din 31 mai 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
3.DECRET 525 31/05/2017 DECRET nr. 525 din 31 mai 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 358 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 358 din 18 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 359 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 359 din 18 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
6.
ORDIN 140 30/05/2017
ORDIN nr. 140 din 30 mai 2017privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
7.
ORDIN 178 31/05/2017
ORDIN nr. 178 din 31 mai 2017pentru stabilirea elementelor de identificare şi a procedurii de distribuire a acestora, precum şi tipul cheltuielilor aferente, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
1.
ORDIN 144 11/05/2017
ORDIN nr. 144 din 11 mai 2017privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 7 iunie 2017
1.
LEGE 123 30/05/2017
LEGE nr. 123 din 30 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 382 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 382 din 31 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Bogdan Isabel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
3.DECRET 509 30/05/2017 DECRET nr. 509 din 30 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
4.
LEGE 126 30/05/2017
LEGE nr. 126 din 30 mai 2017pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
5.DECRET 508 30/05/2017 DECRET nr. 508 din 30 mai 2017pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
6.
LEGE 125 30/05/2017
LEGE nr. 125 din 30 mai 2017privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
7.DECRET 507 30/05/2017 DECRET nr. 507 din 30 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
8.
LEGE 124 30/05/2017
LEGE nr. 124 din 30 mai 2017privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
9.DECRET 506 30/05/2017 DECRET nr. 506 din 30 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
10.HOTĂRÂRE 383 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 383 din 31 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Popica Eduard-Andrei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
11.
ORDIN 164 18/05/2017
ORDIN nr. 164 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.1 „Inovare“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
12.
ORDIN 768 24/05/2017
ORDIN nr. 768 din 24 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 387 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 387 din 31 mai 2017pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
2.DECIZIE 442 06/06/2017 DECIZIE nr. 442 din 6 iunie 2017pentru numirea domnului Vicenţiu Dorin Gavril Ştir în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
3.DECIZIE 443 06/06/2017 DECIZIE nr. 443 din 6 iunie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
4.DECIZIE 444 06/06/2017 DECIZIE nr. 444 din 6 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
5.
RECTIFICARE 429 25/05/2017
RECTIFICARE nr. 429 din 25 mai 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 429 din 25 mai 2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 330 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 330 din 18 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 361 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 361 din 25 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 45 30/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 30 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) - COM (2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor - COM (2016)685 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 46 30/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 46 din 30 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 47 30/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 47 din 30 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
4.DECIZIE 193 23/03/2017 DECIZIA nr. 193 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
5.
ORDIN 668 24/05/2017
ORDIN nr. 668 din 24 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
6.REGULAMENT 24/05/2017 REGULAMENT din 24 mai 2017privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
1.
ORDIN 37 25/05/2017
ORDIN nr. 37 din 25 mai 2017privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 384 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 384 din 31 mai 2017privind rechemarea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 373 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 373 din 25 mai 2017privind înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 374 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 374 din 25 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 365 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 365 din 25 mai 2017privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
6.
ORDIN 24 25/05/2017
ORDIN nr. 24 din 25 mai 2017privind conţinutul, întocmirea şi verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase ce solicită recunoaşterea calităţii de cult, precum şi procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 385 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 385 din 31 mai 2017privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 386 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 386 din 31 mai 2017privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
9.
ORDIN 38 25/05/2017
ORDIN nr. 38 din 25 mai 2017privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
1.DECRET 511 30/05/2017 DECRET nr. 511 din 30 mai 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
2.DECRET 512 30/05/2017 DECRET nr. 512 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
3.DECRET 513 30/05/2017 DECRET nr. 513 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
4.DECRET 514 30/05/2017 DECRET nr. 514 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
5.DECRET 515 30/05/2017 DECRET nr. 515 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
6.DECRET 516 30/05/2017 DECRET nr. 516 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
7.DECRET 517 30/05/2017 DECRET nr. 517 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
8.DECRET 518 30/05/2017 DECRET nr. 518 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
9.DECRET 519 30/05/2017 DECRET nr. 519 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
10.DECRET 520 30/05/2017 DECRET nr. 520 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
11.DECRET 521 30/05/2017 DECRET nr. 521 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
12.DECIZIE 47 31/01/2017 DECIZIA nr. 47 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) şi ale art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
13.DECIZIE 127 09/03/2017 DECIZIA nr. 127 din 9 martie 2017referitoare la excepţiile de neconstituţionalitate ale dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală şi art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu referire la sintagma „ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc“ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
14.DECIZIE 132 09/03/2017 DECIZIA nr. 132 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
15.
ORDIN 618 29/05/2017
ORDIN nr. 618 din 29 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
16.
ORDIN 405 30/05/2017
ORDIN nr. 405 din 30 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 343 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 30 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 353 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 353 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 354 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 354 din 18 mai 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 362 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 362 din 25 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 363 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 363 din 25 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
5.
ORDIN 1288 19/04/2017
ORDIN nr. 1.288/C din 19 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
6.NORMĂ 19/04/2017 NORME METODOLOGICE din 19 aprilie 2017privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
1.
LEGE 118 29/05/2017
LEGE nr. 118 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
2.DECRET 501 29/05/2017 DECRET nr. 501 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
3.
LEGE 119 29/05/2017
LEGE nr. 119 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
4.DECRET 502 29/05/2017 DECRET nr. 502 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
5.
LEGE 120 29/05/2017
LEGE nr. 120 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
6.DECRET 503 29/05/2017 DECRET nr. 503 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
7.
LEGE 121 29/05/2017
LEGE nr. 121 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
8.DECRET 504 29/05/2017 DECRET nr. 504 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
9.
LEGE 122 29/05/2017
LEGE nr. 122 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
10.DECRET 505 29/05/2017 DECRET nr. 505 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
11.DECIZIE 186 21/03/2017 DECIZIA nr. 186 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
12.DECIZIE 438 30/05/2017 DECIZIE nr. 438 din 30 mai 2017privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
13.DECIZIE 439 30/05/2017 DECIZIE nr. 439 din 30 mai 2017privind eliberarea doamnei Lacziko Enikő Katalin din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
14.DECIZIE 440 30/05/2017 DECIZIE nr. 440 din 30 mai 2017privind numirea doamnei Lacziko Enikő Katalin în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
15.DECIZIE 441 30/05/2017 DECIZIE nr. 441 din 30 mai 2017privind numirea domnului Amet Aledin în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
16.
ORDIN 606 25/04/2017
ORDIN nr. 606 din 25 aprilie 2017privind înfiinţarea Biroului consular la Melbourne, ca parte componentă a Ambasadei României la Canberra, Australia EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
17.
ORDIN 41 29/05/2017
ORDIN nr. 41 din 29 mai 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
18.
ORDIN 42 29/05/2017
ORDIN nr. 42 din 29 mai 2017pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
19.CRITERII 29/05/2017 CRITERII din 29 mai 2017de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 41 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 41 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria - JOIN (2017) 11 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 42 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 42 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate - COM (2016) 763 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 43 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social şi Economic European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Energie curată pentru toţi europenii - COM (2016) 860 şi la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 44 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 44 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de acţiune reînnoit - COM (2017) 200, însoţită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - C (2017) 1600 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
5.
ORDIN 3885 10/05/2017
ORDIN nr. 3.885 din 10 mai 2017privind componenţa Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
6.
ORDIN 352 12/05/2017
ORDIN nr. 352 din 12 mai 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
7.NORMĂ 14 15/05/2017 NORMĂ nr. 14 din 15 mai 2017pentru aplicarea Ghidului MAR - Informaţii referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
8.NORMĂ 17 17/05/2017 NORMĂ nr. 17 din 17 mai 2017pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
1.DECIZIE 102 07/03/2017 DECIZIA nr. 102 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
2.DECIZIE 70 28/02/2017 DECIZIA nr. 70 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
3.DECIZIE 46 31/01/2017 DECIZIA nr. 46 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi ale art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
4.DECRET 500 26/05/2017 DECRET nr. 500 din 26 mai 2017pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
5.
LEGE 117 26/05/2017
LEGE nr. 117 din 26 mai 2017privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 377 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 377 din 25 mai 2017privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegaţiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
7.DECIZIE 437 30/05/2017 DECIZIE nr. 437 din 30 mai 2017privind numirea doamnei Doina Ofelia Melinte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
8.
ORDIN 3904 17/05/2017
ORDIN nr. 3.904 din 17 mai 2017privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
9.METODOLOGIE 17/05/2017 METODOLOGIE din 17 mai 2017de monitorizare specială a Universităţii „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
1.
LEGE 115 24/05/2017
LEGE nr. 115 din 24 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
2.DECRET 498 23/05/2017 DECRET nr. 498 din 23 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
3.
LEGE 116 26/05/2017
LEGE nr. 116 din 26 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
4.DECRET 499 26/05/2017 DECRET nr. 499 din 26 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
5.DECIZIE 38 31/01/2017 DECIZIA nr. 38 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
6.DECIZIE 39 31/01/2017 DECIZIA nr. 39 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
7.ORD DE URGENŢĂ 38 18/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 364 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 364 din 25 mai 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 375 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 375 din 25 mai 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
10.
ORDIN 511 16/05/2017
ORDIN nr. 511 din 16 mai 2017privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
11.
ORDIN 3933 23/05/2017
ORDIN nr. 3.933 din 23 mai 2017privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
1.DECIZIE 757 05/05/2017 DECIZIE nr. 757 din 5 mai 2017privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
2.DECIZIE 240 06/04/2017 DECIZIA nr. 240 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, 4, art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 17/01/2017 HOTĂRÂREA din 17 ianuarie 2017în Cauza S.C. Carbochim - S.A. Cluj-Napoca şi S.C. Fenega Import-Export - S.R.L. şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
4.NORMĂ 05/05/2017 NORME TEHNICE din 5 mai 2017pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 69 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 23 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2017 - COM (2017) 150 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 70 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 23 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final şi propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
3.DECIZIE 137 14/03/2017 DECIZIA nr. 137 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
4.
ORDIN 593 25/05/2017
ORDIN nr. 593 din 25 mai 2017pentru modificarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
5.
ORDIN 1546 17/05/2017
ORDIN nr. 1.546 din 17 mai 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
6.
ORDIN 333 08/05/2017
ORDIN nr. 333 din 8 mai 2017pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
7.
ORDIN 6 24/05/2017
ORDIN nr. 6 din 24 mai 2017pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
1.
ORDIN 555 12/05/2017
ORDIN nr. 555 din 12 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu“ Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 mai 2017
2.REGULAMENT 12/05/2017 REGULAMENT din 12 mai 2017de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu“ Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 mai 2017
1.
ORDIN 3067 23/05/2017
ORDIN nr. 3.067 din 23 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
2.NORMĂ 23/05/2017 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2017privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
3.
ORDIN 709 16/05/2017
ORDIN nr. 709 din 16 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
4.NORMĂ 16/05/2017 NORME METODOLOGICE din 16 mai 2017privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 350 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 350 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 351 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 351 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
3.DECIZIE 434 26/05/2017 DECIZIE nr. 434 din 26 mai 2017pentru eliberarea domnului Liviu Viorel Cârlogea din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
4.DECIZIE 435 26/05/2017 DECIZIE nr. 435 din 26 mai 2017pentru numirea domnului Octavian-Marius Popa în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
5.DECIZIE 436 26/05/2017 DECIZIE nr. 436 din 26 mai 2017pentru înfiinţarea Consiliului interinstituţional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
6.
ORDIN 1327 18/05/2017
ORDIN nr. 1.327 din 18 mai 2017privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
7.
ORDIN 568 18/05/2017
ORDIN nr. 568 din 18 mai 2017privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
1.
LEGE 111 19/05/2017
LEGE nr. 111 din 19 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
2.DECRET 493 19/05/2017 DECRET nr. 493 din 19 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
3.DECIZIE 135 09/03/2017 DECIZIA nr. 135 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 352 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 352 din 18 mai 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 355 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 355 din 18 mai 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
6.
ORDIN 62 18/05/2017
ORDIN nr. 62 din 18 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
7.
ORDIN 121 16/05/2017
ORDIN nr. 121 din 16 mai 2017privind acordarea de consiliere metodologică EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
8.
ORDIN 512 16/05/2017
ORDIN nr. 512 din 16 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
9.
ORDIN 706 16/05/2017
ORDIN nr. 706 din 16 mai 2017pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
10.AMENDAMENT 24/10/2016 AMENDAMENT din 24 octombrie 2016convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
1.INSTRUCŢIUNI 2 15/05/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 15 mai 2017privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
2.
ORDIN 1517 11/05/2017
ORDIN nr. 1.517 din 11 mai 2017pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
3.PROCEDURĂ 11/05/2017 PROCEDURĂ din 11 mai 2017de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
4.
ORDIN 62 25/05/2017
ORDIN nr. 62 din 25 mai 2017pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
5.
ORDIN 109 18/05/2017
ORDIN nr. 109 din 18 mai 2017pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 357 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 357 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
7.
RECTIFICARE 409 25/04/2017
RECTIFICARE nr. 409 din 25 aprilie 2017referitoare la Decretul nr. 409 din 25 aprilie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 329 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 329 din 11 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar“ din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
1.DECIZIE 98 07/03/2017 DECIZIA nr. 98 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
2.DECIZIE 128 09/03/2017 DECIZIA nr. 128 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
3.DECIZIE 129 09/03/2017 DECIZIA nr. 129 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 339 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 339 din 18 mai 2017privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Covasna, Constanţa, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiş, Gorj, Tulcea, Galaţi, Buzău şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
5.
ORDIN 36 17/05/2017
ORDIN nr. 36 din 17 mai 2017privind completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
1.
ORDIN 506 15/05/2017
ORDIN nr. 506 din 15 mai 2017pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.395/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din judeţul Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 25 mai 2017
2.
ORDIN 513 16/05/2017
ORDIN nr. 513 din 16 mai 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 2, 3, 4, 5 şi 6 din unitatea administrativ-teritorială Giuleşti din judeţul Maramureş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 25 mai 2017
3.DECIZIE 10 29/03/2017 DECIZIA nr. 10 din 29 martie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 25 mai 2017
1.DECIZIE 87 28/02/2017 DECIZIA nr. 87 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
2.DECIZIE 429 25/05/2017 DECIZIE nr. 429 din 25 mai 2017privind numirea doamnei Carmen-Delia Şotângă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
3.DECIZIE 430 25/05/2017 DECIZIE nr. 430 din 25 mai 2017pentru revocarea, la cerere, a domnului Petru Armean din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
4.DECIZIE 431 25/05/2017 DECIZIE nr. 431 din 25 mai 2017pentru numirea domnului Mihail Doruş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
5.DECIZIE 432 25/05/2017 DECIZIE nr. 432 din 25 mai 2017privind numirea doamnei Andreea-Maria Arcan-Apostol în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
6.DECIZIE 433 25/05/2017 DECIZIE nr. 433 din 25 mai 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
1.DECRET 497 23/05/2017 DECRET nr. 497 din 23 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
2.CUANTUM TOTAL 25/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 25 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
3.DECIZIE 428 25/05/2017 DECIZIE nr. 428 din 25 mai 2017privind numirea doamnei Anişoara-Geanina Ojog în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
4.
ORDIN 155 18/05/2017
ORDIN nr. 155 din 18 mai 2017pentru aprobarea prelungirii perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 19 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
6.DECIZIE 158 14/03/2017 DECIZIA nr. 158 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 356 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 mai 2017pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
8.
LEGE 114 24/05/2017
LEGE nr. 114 din 24 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
9.DECRET 496 23/05/2017 DECRET nr. 496 din 23 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
10.
LEGE 113 24/05/2017
LEGE nr. 113 din 24 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
11.METODOLOGIE 23/05/2017 METODOLOGIE din 23 mai 2017de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
1.
LEGE 112 19/05/2017
LEGE nr. 112 din 19 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
2.DECRET 494 19/05/2017 DECRET nr. 494 din 19 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 323 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 323 din 11 mai 2017pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
1.
ORDIN 150 17/05/2017
ORDIN nr. 150 din 17 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 24 mai 2017
1.REGULAMENT 3 15/05/2017 REGULAMENT nr. 3 din 15 mai 2017pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
2.DECIZIE 41 31/01/2017 DECIZIA nr. 41 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
3.DECIZIE 40 31/01/2017 DECIZIA nr. 40 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 356 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 43 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 24 mai 2017privind numirea vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 42 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 42 din 24 mai 2017privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 40 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 40 din 24 mai 2017privind numirea unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 41 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 41 din 24 mai 2017privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
1.DECIZIE 157 14/03/2017 DECIZIA nr. 157 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 328 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 328 din 11 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 63 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 63 din 16 mai 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
4.DECIZIE 124 09/03/2017 DECIZIA nr. 124 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 335 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 335 din 18 mai 2017privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Bălţeşti, judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 336 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 336 din 18 mai 2017pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
3.
ORDIN 707 16/05/2017
ORDIN nr. 707 din 16 mai 2017privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 326 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 326 din 11 mai 2017privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“ şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 327 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 327 din 11 mai 2017privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş -Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 324 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 324 din 11 mai 2017privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
7.DECRET 492 19/05/2017 DECRET nr. 492 din 19 mai 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
8.
LEGE 110 19/05/2017
LEGE nr. 110 din 19 mai 2017pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
1.DECIZIE 84 28/02/2017 DECIZIA nr. 84 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
2.DECIZIE 426 23/05/2017 DECIZIE nr. 426 din 23 mai 2017pentru numirea domnului Veaceslav Şaramet în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
3.DECIZIE 427 23/05/2017 DECIZIE nr. 427 din 23 mai 2017privind aprobarea criteriilor de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
4.DECIZIE 45 12/12/2016 DECIZIA nr. 45 din 12 decembrie 2016referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
1.
LEGE 108 19/05/2017
LEGE nr. 108 din 19 mai 2017pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
2.DECRET 489 18/05/2017 DECRET nr. 489 din 18 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
3.
LEGE 109 19/05/2017
LEGE nr. 109 din 19 mai 2017pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
4.DECRET 490 18/05/2017 DECRET nr. 490 din 18 mai 2017privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
5.DECIZIE 233 06/04/2017 DECIZIA nr. 233 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
6.DECIZIE 421 23/05/2017 DECIZIE nr. 421 din 23 mai 2017privind constituirea Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
7.DECIZIE 422 23/05/2017 DECIZIE nr. 422 din 23 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
8.DECIZIE 423 23/05/2017 DECIZIE nr. 423 din 23 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
9.DECIZIE 424 23/05/2017 DECIZIE nr. 424 din 23 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Bogdan-Mihail Ivănescu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
10.DECIZIE 425 23/05/2017 DECIZIE nr. 425 din 23 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana Dorobanţu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
11.
ORDIN 34 17/05/2017
ORDIN nr. 34 din 17 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
1.
ORDIN 5905 29/11/2016
ORDIN nr. 5.905 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
2.DECIZIE 51 02/02/2017 DECIZIA nr. 51 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
3.
ORDIN 145 11/05/2017
ORDIN nr. 145 din 11 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
4.NORMĂ 11/05/2017 NORME METODOLOGICE din 11 mai 2017privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
1.
ORDIN 3897 16/05/2017
ORDIN nr. 3.897 din 16 mai 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 342 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 342 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
3.
ORDIN 691 12/05/2017
ORDIN nr. 691 din 12 mai 2017privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 340 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 340 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 341 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 341 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 322 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 322 din 11 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
7.DECIZIE 169 16/03/2017 DECIZIA nr. 169 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
1.DECIZIE 93 28/02/2017 DECIZIA nr. 93 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 22 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 349 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 349 din 18 mai 2017privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 22 mai 2017
1.
LEGE 106 18/05/2017
LEGE nr. 106 din 18 mai 2017privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
2.DECRET 484 17/05/2017 DECRET nr. 484 din 17 mai 2017pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
3.DECRET 491 18/05/2017 DECRET nr. 491 din 18 mai 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
4.DECRET 495 19/05/2017 DECRET nr. 495 din 19 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 348 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 348 din 18 mai 2017privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
6.
ORDIN 474 08/05/2017
ORDIN nr. 474 din 8 mai 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Hurezani, judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
7.DECIZIE 6 20/03/2017 DECIZIA nr. 6 din 20 martie 2017privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 06/10/2016 HOTĂRÂREA din 6 octombrie 2016în Cauza Bartok şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
1.DECIZIE 188 21/03/2017 DECIZIA nr. 188 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
2.
ORDIN 544 11/05/2017
ORDIN nr. 544 din 11 mai 2017pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 380/2015 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 43 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 11 mai 2017pentru modificarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 32 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 32 din 9 mai 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
5.REGULAMENT 09/05/2017 REGULAMENT din 9 mai 2017de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
1.DECIZIE 107 07/03/2017 DECIZIA nr. 107 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (9) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi ale art. 1202 din Codul civil din 1864 şi art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
2.DECIZIE 155 14/03/2017 DECIZIA nr. 155 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
3.DECIZIE 168 16/03/2017 DECIZIA nr. 168 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) şi (3) raportat la art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 331 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 331 din 18 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Cotarcea Ionuţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 332 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 332 din 18 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Ioniţă Radu-George EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
6.
ORDIN 148 16/05/2017
ORDIN nr. 148 din 16 mai 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 68 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 68 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu ţările terţe în contextul Agendei europene privind migraţia - COM (2016) 960 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 67 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 67 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale - COM (2016) 820 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 65 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 65 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 66 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 66 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al optulea raport privind transferul şi relocarea - COM (2016) 791 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 64 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 64 din 16 mai 2017referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2016) 728 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 61 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 61 din 16 mai 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 62 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 62 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 şi a Planului de acţiune al UE în materie de droguri 2013-2016: menţinerea necesităţii unui Plan de acţiune al UE în materie de droguri 2017-2020 - COM (2017) 195 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 60 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 60 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securităţii efectivă şi autentică - COM(2017) 41 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 58 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 58 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi omeneşti - JOIN (2017) 4 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
10.
ORDIN 730 19/05/2017
ORDIN nr. 730 din 19 mai 2017privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
11.DECIZIE 28 24/04/2017 DECIZIA nr. 28 din 24 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
12.CUANTUM TOTAL 22/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 22 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Democrat EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
1.
ORDIN 494 05/05/2017
ORDIN nr. 494 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 19 mai 2017
2.DECIZIE 5 20/03/2017 DECIZIA nr. 5 din 20 martie 2017referitoarea la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 485 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 19 mai 2017
3.CIRCULARĂ 6 04/05/2017 CIRCULARĂ nr. 6 din 4 mai 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la proclamarea Independenţei de stat a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 19 mai 2017
1.DECIZIE 179 21/03/2017 DECIZIA nr. 179 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 333 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 333 din 18 mai 2017privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 334 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 334 din 18 mai 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
4.
ORDIN 344 22/02/2017
ORDIN nr. 344 din 22 februarie 2017pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise şi/sau închise la bănci EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
5.
ORDIN 5 09/05/2017
ORDIN nr. 5 din 9 mai 2017pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise şi/sau închise la bănci EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
6.
ORDIN 739 11/05/2017
ORDIN nr. 739 din 11 mai 2017privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
7.PROCEDURĂ 11/05/2017 PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE din 11 mai 2017a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
8.
ORDIN 757 18/05/2017
ORDIN nr. 757 din 18 mai 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate“ EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
9.
ORDIN 758 18/05/2017
ORDIN nr. 758 din 18 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“ EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
1.
LEGE 105 18/05/2017
LEGE nr. 105 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
2.DECRET 483 17/05/2017 DECRET nr. 483 din 17 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
3.
LEGE 107 18/05/2017
LEGE nr. 107 din 18 mai 2017pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
4.DECRET 485 17/05/2017 DECRET nr. 485 din 17 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
5.DECIZIE 106 07/03/2017 DECIZIA nr. 106 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 şi art. 111 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
6.DECIZIE 126 09/03/2017 DECIZIA nr. 126 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342-346 din Codul de procedură penală şi art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. b) coroborat cu art. 347 raportat la art. 342-346 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
7.DECIZIE 420 19/05/2017 DECIZIE nr. 420 din 19 mai 2017pentru numirea domnului Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
8.
ORDIN 553 12/05/2017
ORDIN nr. 553 din 12 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
9.
ORDIN 35 17/05/2017
ORDIN nr. 35 din 17 mai 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 37 11/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 11 mai 2017privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
2.
ORDIN 565 17/05/2017
ORDIN nr. 565 din 17 mai 2017pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, privind etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
3.
ORDIN 2280 09/05/2017
ORDIN nr. 2.280 din 9 mai 2017privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
4.DECIZIE 26 10/04/2017 DECIZIA nr. 26 din 10 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 45 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 11 mai 2017privind ocuparea locului vacant de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către domnul Popa Irimie Emil EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
1.DECIZIE 150 14/03/2017 DECIZIA nr. 150 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) sintagma „sau nedeclararea unor informaţii“ din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
2.
ORDIN 3967 25/11/2016
ORDIN nr. 3.967 din 25 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a vilei „Alice“, str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, judeţul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
3.
ORDIN 4071 27/12/2016
ORDIN nr. 4.071 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Conacului Moruzi, satul Târgşoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
4.
ORDIN 4075 27/12/2016
ORDIN nr. 4.075 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Sinagogii cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, judeţul Harghita, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
5.DECIZIE 18 20/03/2017 DECIZIA nr. 18 din 20 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea chestiunii de drept ce vizează interpretarea dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
1.
LEGE 102 16/05/2017
LEGE nr. 102 din 16 mai 2017privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
2.ACORD 20/12/2016 ACORD DE ÎMPRUMUT din 20 decembrie 2016(Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
3.DECRET 470 15/05/2017 DECRET nr. 470 din 15 mai 2017pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
4.
ORDIN 106 15/05/2017
ORDIN nr. 106 din 15 mai 2017privind aprobarea tarifului orar de plată a activităţilor de natură intelectuală desfăşurate de către experţii în domeniul managementului calităţii în sănătate EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
5.DECIZIE 15 25/04/2017 DECIZIA nr. 15 din 25 aprilie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
1.DECRET 486 17/05/2017 DECRET nr. 486 din 17 mai 2017privind conferirea Ordinului naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
2.DECRET 487 17/05/2017 DECRET nr. 487 din 17 mai 2017privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
3.DECRET 488 17/05/2017 DECRET nr. 488 din 17 mai 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
4.DECIZIE 411 18/05/2017 DECIZIE nr. 411 din 18 mai 2017privind eliberarea domnului Aron Szele din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
5.DECIZIE 412 18/05/2017 DECIZIE nr. 412 din 18 mai 2017pentru eliberarea domnului Daniel Dinulescu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
6.DECIZIE 413 18/05/2017 DECIZIE nr. 413 din 18 mai 2017pentru numirea domnului Daniel Marius Zamfiroiu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
7.DECIZIE 414 18/05/2017 DECIZIE nr. 414 din 18 mai 2017pentru eliberarea domnului Claudel Şelaru din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
8.DECIZIE 415 18/05/2017 DECIZIE nr. 415 din 18 mai 2017pentru numirea domnului Liviu Adrian Balan în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
9.DECIZIE 416 18/05/2017 DECIZIE nr. 416 din 18 mai 2017privind eliberarea domnului Ioan Sabo din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
10.DECIZIE 417 18/05/2017 DECIZIE nr. 417 din 18 mai 2017privind numirea domnului Nicolae Silviu Mărgineanu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
11.DECIZIE 418 18/05/2017 DECIZIE nr. 418 din 18 mai 2017pentru eliberarea domnului Marius Coturbaş din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
12.DECIZIE 419 18/05/2017 DECIZIE nr. 419 din 18 mai 2017pentru numirea domnului Radu-Ioan Igna în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 311 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 311 din 11 mai 2017pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 8 08/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 8 mai 2017privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
3.
ORDIN 146 11/05/2017
ORDIN nr. 146 din 11 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 40 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 40 din 16 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei COM (2016) 941 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 39 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 16 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei COM (2016) 940 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 38 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 mai 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
7.
LEGE (R) 47 07/07/1994
LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*)privind serviciile din subordinea Preşedintelui României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
8.
RECTIFICARE 487 28/04/2017
RECTIFICARE nr. 487 din 28 aprilie 2017referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
9.NORMĂ 11/05/2017 NORME METODOLOGICE din 11 mai 2017privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
1.HOTĂRÂRE (R) 30 23/06/1993 HOTĂRÂREA nr. 30 din 23 iunie 1993 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 18 mai 2017
2.DECIZIE 643 04/05/2017 DECIZIE nr. 643 din 4 mai 2017privind sancţionarea Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 18 mai 2017
3.
ORDIN 476 27/04/2017
ORDIN nr. 476 din 27 aprilie 2017privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 18 mai 2017
1.DECIZIE 57 02/02/2017 DECIZIA nr. 57 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi a dispoziţiilor art. 97 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
2.DECIZIE 139 14/03/2017 DECIZIA nr. 139 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
3.DECIZIE 146 14/03/2017 DECIZIA nr. 146 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (7) teza referitoare la competenţa Curţii de Apel Bucureşti din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
4.
ORDIN 3858 04/05/2017
ORDIN nr. 3.858 din 4 mai 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.825/2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
5.DECIZIE 640 03/05/2017 DECIZIE nr. 640 din 3 mai 2017privind sancţionarea Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
1.NORMĂ 15 16/05/2017 NORMĂ nr. 15 din 16 mai 2017privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
2.DECIZIE 23 03/04/2017 DECIZIA nr. 23 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi şi art. 1.669 alin. (1) din Codul civil EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
3.CUANTUM TOTAL 17/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 17 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional „Pentru Patrie“ EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
1.DECIZIE 13 16/05/2017 DECIZIE nr. 13 din 16 mai 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 mai 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
2.DECIZIE 121 09/03/2017 DECIZIA nr. 121 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
3.
ORDIN 660 03/05/2017
ORDIN nr. 660 din 3 mai 2017privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
4.PROCEDURĂ 03/05/2017 PROCEDURĂ din 3 mai 2017de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
1.DECRET 471 15/05/2017 DECRET nr. 471 din 15 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
2.
LEGE 104 16/05/2017
LEGE nr. 104 din 16 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
3.
LEGE 103 16/05/2017
LEGE nr. 103 din 16 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
4.DECRET 472 15/05/2017 DECRET nr. 472 din 15 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
5.DECIZIE 104 07/03/2017 DECIZIA nr. 104 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 25 din 17 noiembrie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, şi ale art. 478 alin. (1) şi art. 479 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
6.
ORDIN 87 31/03/2017
ORDIN nr. 87 din 31 martie 2017pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
7.
ORDIN 129 04/05/2017
ORDIN nr. 129 din 4 mai 2017privind modificarea şi completarea Listei cu clasificatorii autorizaţi pentru clasificarea carcaselor de porcine şi/sau bovine şi/sau ovine, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 87/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
8.DECIZIE 17/05/2017 DECIZIE din 17 mai 2017cu privire la Cererea nr. 54.950/10 prezentată de Mihai Marcel Trif împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
9.NORMĂ 16 16/05/2017 NORMĂ nr. 16 din 16 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
10.INSTRUCŢIUNI 2 16/05/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 16 mai 2017privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
1.DECIZIE 148 14/03/2017 DECIZIA nr. 148 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
2.
ORDIN 603 10/04/2017
ORDIN nr. 603 din 10 aprilie 2017privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
3.
ORDIN 273 06/04/2017
ORDIN nr. 273 din 6 aprilie 2017privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
4.
ORDIN 3850 02/05/2017
ORDIN nr. 3.850 din 2 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
5.METODOLOGIE 02/05/2017 METODOLOGIE-CADRU din 2 mai 2017de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
1.
ORDIN 602 10/04/2017
ORDIN nr. 602 din 10 aprilie 2017privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Muntele de Sare Praid EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai 2017
2.DECIZIE 4 20/03/2017 DECIZIA nr. 4 din 20 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) Cod penal EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai 2017
1.DECIZIE 133 09/03/2017 DECIZIA nr. 133 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
2.DECIZIE 406 16/05/2017 DECIZIE nr. 406 din 16 mai 2017privind numirea doamnei Gabriela Elena Sglimbea în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
3.DECIZIE 407 16/05/2017 DECIZIE nr. 407 din 16 mai 2017privind numirea domnului Teiu Păunescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
4.DECIZIE 408 16/05/2017 DECIZIE nr. 408 din 16 mai 2017privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
5.DECIZIE 409 16/05/2017 DECIZIE nr. 409 din 16 mai 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
6.DECIZIE 410 16/05/2017 DECIZIE nr. 410 din 16 mai 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
1.DECRET 473 15/05/2017 DECRET nr. 473 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
2.DECRET 474 15/05/2017 DECRET nr. 474 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
3.DECRET 475 15/05/2017 DECRET nr. 475 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
4.DECRET 476 15/05/2017 DECRET nr. 476 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
5.DECRET 477 15/05/2017 DECRET nr. 477 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
6.DECRET 478 15/05/2017 DECRET nr. 478 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
7.DECRET 479 15/05/2017 DECRET nr. 479 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
8.DECRET 480 15/05/2017 DECRET nr. 480 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
9.DECRET 481 15/05/2017 DECRET nr. 481 din 15 mai 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
10.DECRET 482 15/05/2017 DECRET nr. 482 din 15 mai 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
11.DECIZIE 187 21/03/2017 DECIZIA nr. 187 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
12.DECIZIE 400 16/05/2017 DECIZIE nr. 400 din 16 mai 2017privind eliberarea domnului Cătălin Cosmin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
13.DECIZIE 401 16/05/2017 DECIZIE nr. 401 din 16 mai 2017privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
14.DECIZIE 402 16/05/2017 DECIZIE nr. 402 din 16 mai 2017privind eliberarea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
15.DECIZIE 403 16/05/2017 DECIZIE nr. 403 din 16 mai 2017privind numirea domnului Florian Udrea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
16.DECIZIE 404 16/05/2017 DECIZIE nr. 404 din 16 mai 2017privind numirea domnului Claudiu-Emanuel Simion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie şi pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
17.DECIZIE 405 16/05/2017 DECIZIE nr. 405 din 16 mai 2017privind unele măsuri pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
18.
ORDIN 428 12/05/2017
ORDIN nr. 428 din 12 mai 2017privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017-14 mai 2018 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
19.
ORDIN 448 27/04/2017
ORDIN nr. 448 din 27 aprilie 2017pentru aprobareaNormelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
20.NORMĂ 27/04/2017 NORME TEHNICE din 27 aprilie 2017privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 30 28/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 30 din 28 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 319 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 319 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 318 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 318 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 317 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 317 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 315 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 315 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
5.DECIZIE 114 09/03/2017 DECIZIA nr. 114 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
6.DECIZIE 60 02/02/2017 DECIZIA nr. 60 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 316 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 316 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 320 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 320 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 321 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 321 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
10.
ORDIN 440 26/04/2017
ORDIN nr. 440 din 26 aprilie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, din unitatea administrativ-teritorială Brestovăţ, din judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
11.DECIZIE 729 27/04/2017 DECIZIE nr. 729 din 27 aprilie 2017privind condiţiile de asigurare a materialelor necesare organizării de spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale şi artistice în care sunt implicaţi deţinuţii EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
12.DECIZIE 237 11/05/2017 DECIZIE nr. 237 din 11 mai 2017privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
1.
LEGE 101 10/05/2017
LEGE nr. 101 din 10 mai 2017pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
2.DECRET 456 10/05/2017 DECRET nr. 456 din 10 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
3.DECIZIE 131 09/03/2017 DECIZIA nr. 131 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 314 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 314 din 11 mai 2017pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
5.
ORDIN 136 10/05/2017
ORDIN nr. 136 din 10 mai 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
6.
ORDIN 390 03/05/2017
ORDIN nr. 390 din 3 mai 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
7.
ORDIN 457 28/04/2017
ORDIN nr. 457 din 28 aprilie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Fântânele, judeţul Prahova EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
8.
ORDIN 458 28/04/2017
ORDIN nr. 458 din 28 aprilie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Băneasa, Braniştea, Cuca, Fârţăneşti, Piscu, Tuluceşti şi Vlădeşti din judeţul Galaţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
9.
ORDIN 459 02/05/2017
ORDIN nr. 459 din 2 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate într-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritorială Lemnia, judeţul Covasna EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
10.
ORDIN 478 02/05/2017
ORDIN nr. 478 din 2 mai 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
11.
ORDIN 2940 09/05/2017
ORDIN nr. 2.940 din 9 mai 2017pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
12.PROCEDURĂ 09/05/2017 PROCEDURĂ SPECIALĂ din 9 mai 2017privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
13.PROTOCOL 3 10/11/2010 AL TREILEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 10 noiembrie 2010la Convenţia europeană privind extrădarea EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
1.
ORDIN 102 28/04/2017
ORDIN nr. 102 din 28 aprilie 2017privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 308 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 308 din 5 mai 2017privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 307 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 307 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 54 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 54 din 9 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE - COM (2016) 715 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 57 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 57 din 9 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 56 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 56 din 9 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal şi protecţia acestora într-o lume globalizată - COM 7 (2017) final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 55 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 9 mai 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării - COM (2016) 950 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 52 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 52 din 9 mai 2017privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 53 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 53 din 9 mai 2017referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) - COM (2016) 767 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
10.HOTĂRÂRE 51 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 51 din 9 mai 2017referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
11.
ORDIN 406 15/03/2017
ORDIN nr. 406 din 15 martie 2017pentru aprobarea Ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
12.GHID 15/03/2017 GHID ORIENTATIV din 15 martie 2017privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
13.
ORDIN 601 10/04/2017
ORDIN nr. 601 din 10 aprilie 2017privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Melcului (Firtuş) EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
1.DECRET 461 12/05/2017 DECRET nr. 461 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
2.
ORDIN 600 21/04/2017
ORDIN nr. 600 din 21 aprilie 2017pentru aprobarea Licenţei generale de transfer definitiv de expediere din teritoriul României de produse militare către destinatari certificaţi, nr. LGTDC-RO-01 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
3.
ORDIN 409 10/04/2017
ORDIN nr. 409 din 10 aprilie 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 313 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 313 din 11 mai 2017privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
5.DECIZIE 111 09/03/2017 DECIZIA nr. 111 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative şi ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
6.DECRET 468 12/05/2017 DECRET nr. 468 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
7.DECRET 469 12/05/2017 DECRET nr. 469 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
8.DECRET 462 12/05/2017 DECRET nr. 462 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
9.DECRET 463 12/05/2017 DECRET nr. 463 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
10.DECRET 465 12/05/2017 DECRET nr. 465 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
11.DECRET 467 12/05/2017 DECRET nr. 467 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
12.DECRET 460 12/05/2017 DECRET nr. 460 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
13.DECRET 457 12/05/2017 DECRET nr. 457 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
14.DECRET 459 12/05/2017 DECRET nr. 459 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
15.DECRET 464 12/05/2017 DECRET nr. 464 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
1.DECIZIE 54 02/02/2017 DECIZIA nr. 54 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
2.DECIZIE 55 02/02/2017 DECIZIA nr. 55 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 272 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 272 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016 la Mako EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
4.PROCES VERBAL 18/11/2016 PROCES VERBAL din 18 noiembrie 2016privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
1.
ORDIN 48 04/05/2017
ORDIN nr. 48 din 4 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 12 mai 2017
2.REGULAMENT 04/05/2017 REGULAMENT din 4 mai 2017de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 12 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 36 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 36 din 11 mai 2017privind revocarea domnului Negriţoiu Mişu din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 38 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 38 din 11 mai 2017privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 39 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 11 mai 2017pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
4.DECRET 458 12/05/2017 DECRET nr. 458 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
5.DECRET 466 12/05/2017 DECRET nr. 466 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
6.
ORDIN 3851 02/05/2017
ORDIN nr. 3.851 din 2 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
7.CIRCULARĂ 7 11/05/2017 CIRCULARĂ nr. 7 din 11 mai 2017privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
8.CIRCULARĂ 8 11/05/2017 CIRCULARĂ nr. 8 din 11 mai 2017privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 304 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 304 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 306 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 306 din 5 mai 2017privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 309 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 309 din 5 mai 2017pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 310 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 310 din 5 mai 2017privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul“ Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
5.
ORDIN 139 11/05/2017
ORDIN nr. 139 din 11 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 305 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 286 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 286 din 5 mai 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
3.DECRET 452 08/05/2017 DECRET nr. 452 din 8 mai 2017pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
4.ACORD 04/07/2016 ACORD din 4 iulie 2016între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
5.
LEGE 99 09/05/2017
LEGE nr. 99 din 9 mai 2017privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
1.DECIZIE 56 02/02/2017 DECIZIA nr. 56 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 11 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 312 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 312 din 11 mai 2017privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 11 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 34 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 9 mai 2017pentru aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST DETACHMENT - BuDET EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 35 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 mai 2017privind constituirea Grupului PRO-America EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 37 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 37 din 11 mai 2017privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
4.DECRET 454 10/05/2017 DECRET nr. 454 din 10 mai 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
5.DECIZIE 65 16/02/2017 DECIZIA nr. 65 din 16 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 301 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 301 din 5 mai 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 641, situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 302 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 302 din 5 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
8.
ORDIN 101 08/05/2017
ORDIN nr. 101 din 8 mai 2017privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare a probelor de control doping EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
9.
ORDIN 516 10/05/2017
ORDIN nr. 516 din 10 mai 2017privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
10.DECIZIE 20 03/04/2017 DECIZIA nr. 20 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 857 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, art. 167 alin. (1) teza finală şi art. 195 alin. (5) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
11.
RECTIFICARE 368 26/04/2017
RECTIFICARE nr. 368 din 26 aprilie 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 368/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
1.PROTOCOL 10/11/2016 PROTOCOL din 10 noiembrie 2016între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
2.
LEGE 98 09/05/2017
LEGE nr. 98 din 9 mai 2017pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
3.PROTOCOL 04/07/2016 PROTOCOL din 4 iulie 2016de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
4.DECRET 451 08/05/2017 DECRET nr. 451 din 8 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 36 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 mai 2017privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 37 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 mai 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
7.DECIZIE 53 02/02/2017 DECIZIA nr. 53 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 298 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 298 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 300 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 300 din 5 mai 2017pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016 la Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
10.ACORD 11/10/2016 ACORD DE COOPERARE din 11 octombrie 2016de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
11.
ORDIN 670 05/05/2017
ORDIN nr. 670 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea art. 2 din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
1.
ORDIN 44 14/04/2017
ORDIN nr. 44 din 14 aprilie 2017pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
2.DECIZIE 21 17/01/2017 DECIZIA nr. 21 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi ale art. 215^1 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
3.NORMĂ 14/04/2017 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 14 aprilie 2017privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 197 16/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 197 din 16 decembrie 2016privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
1.DECIZIE 9 15/03/2017 DECIZIA nr. 9 din 15 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal“ EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 11 mai 2017
1.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
2.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regiotrans" S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
3.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
4.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
5.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 36 05/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
2.DECIZIE 398 10/05/2017 DECIZIE nr. 398 din 10 mai 2017pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
3.DECIZIE 399 10/05/2017 DECIZIE nr. 399 din 10 mai 2017privind numirea domnului Daniel Robert Marin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 23/06/2015 HOTĂRÂREA din 23 iunie 2015în Cauza Opriş împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
5.DECIZIE 14 28/04/2017 DECIZIE nr. 14 din 28 aprilie 2017privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
6.REGULAMENT 28/04/2017 REGULAMENT ELECTORAL din 28 aprilie 2017privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 303 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 303 din 5 mai 2017privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
2.CIRCULARĂ 5 25/04/2017 CIRCULARĂ nr. 5 din 25 aprilie 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, cu tema 150 de ani de la adoptarea legii pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor naţionale EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
3.
ORDIN 32 25/04/2017
ORDIN nr. 32 din 25 aprilie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
4.REGULAMENT 25/04/2017 REGULAMENT din 25 aprilie 2017privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 35 05/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2017pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
2.DECIZIE 397 10/05/2017 DECIZIE nr. 397 din 10 mai 2017privind constituirea Comitetului interministerial de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
3.
ORDIN 531 08/05/2017
ORDIN nr. 531 din 8 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
4.
ORDIN 325 05/05/2017
ORDIN nr. 325 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
5.
ORDIN 2822 27/04/2017
ORDIN nr. 2.822 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
1.
ORDIN 491 02/05/2017
ORDIN nr. 491 din 2 mai 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 285 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 285 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
3.DECIZIE 35 19/01/2017 DECIZIA nr. 35 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
4.
ORDIN 1381 27/04/2017
ORDIN nr. 1.381 din 27 aprilie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
5.
ORDIN 1382 27/04/2017
ORDIN nr. 1.382 din 27 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 34 05/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
2.DECRET 453 09/05/2017 DECRET nr. 453 din 9 mai 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
3.DECIZIE 52 02/02/2017 DECIZIA nr. 52 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 25 din 8 octombrie 2015 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
1.DECIZIE 91 28/02/2017 DECIZIA nr. 91 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017
2.
ORDIN 2 28/02/2017
ORDIN nr. 2 din 28 februarie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017
3.REGULAMENT 28/02/2017 REGULAMENT din 28 februarie 2017de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017
4.INSTRUCŢIUNI 1 05/05/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 5 mai 2017privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017
1.DECIZIE 13 17/01/2017 DECIZIA nr. 13 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 293 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 293 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 295 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 295 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 294 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 294 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 296 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 296 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Telecomunicaţii C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 297 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 297 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 18 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 5 mai 2017privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene constituite la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
1.
ORDIN 38 03/05/2017
ORDIN nr. M.38 din 3 mai 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 338 din 9 mai 2017
2.
ORDIN 477 02/05/2017
ORDIN nr. 477 din 2 mai 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 338 din 9 mai 2017
3.
ORDIN 520 05/05/2017
ORDIN nr. 520 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 338 din 9 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 34 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 3 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 35 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 35 din 3 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării COM (2016)950 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 273 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 273 din 27 aprilie 2017pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea poziţiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 274 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 274 din 27 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
5.
ORDIN 426 19/04/2017
ORDIN nr. 426 din 19 aprilie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Mischii, judeţul Dolj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
6.
ORDIN 459 24/04/2017
ORDIN nr. 459 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
7.NORMĂ 24/04/2017 NORME din 24 aprilie 2017privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
8.
ORDIN 551 13/04/2017
ORDIN nr. 551 din 13 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
9.
ORDIN 636 27/04/2017
ORDIN nr. 636 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 257 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 257 din 27 aprilie 2017pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B, din calea Mărăşeşti, oraşul Jimbolia, judeţul Timiş, construit prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea locuinţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 336 din 9 mai 2017
2.
ORDIN 640 28/04/2017
ORDIN nr. 640 din 28 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 336 din 9 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 279 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 279 din 27 aprilie 2017privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii şi descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, din Portul Brăila, Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 276 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 276 din 27 aprilie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
3.DECIZIE 117 09/03/2017 DECIZIA nr. 117 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 280 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 280 din 27 aprilie 2017privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea în administrare a unei părţi din acest imobil Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu“, instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
5.
ORDIN 56 29/03/2017
ORDIN nr. 56 din 29 martie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
6.
ORDIN 643 02/05/2017
ORDIN nr. 643 din 2 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
7.
ORDIN 517 10/04/2017
ORDIN nr. 517 din 10 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
1.DECIZIE 79 28/02/2017 DECIZIA nr. 79 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 5 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 330 din 8 mai 2017
2.DECIZIE 80 28/02/2017 DECIZIA nr. 80 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 330 din 8 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 256 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 256 din 20 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 330 din 8 mai 2017
1.DECIZIE 5 17/01/2017 DECIZIA nr. 5 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (1) coroborat cu art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 8 mai 2017
2.DECIZIE 10 17/01/2017 DECIZIA nr. 10 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) şi (8) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 8 mai 2017
3.DECIZIE 83 28/02/2017 DECIZIA nr. 83 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (9), precum şi ale art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 8 mai 2017
1.
LEGE 94 05/05/2017
LEGE nr. 94 din 5 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
2.DECRET 447 05/05/2017 DECRET nr. 447 din 5 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
3.
LEGE 95 05/05/2017
LEGE nr. 95 din 5 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
4.DECRET 448 05/05/2017 DECRET nr. 448 din 5 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
5.
LEGE 96 05/05/2017
LEGE nr. 96 din 5 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
6.DECRET 449 05/05/2017 DECRET nr. 449 din 5 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
7.
LEGE 97 05/05/2017
LEGE nr. 97 din 5 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
8.DECRET 450 05/05/2017 DECRET nr. 450 din 5 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
9.DECIZIE 48 02/02/2017 DECIZIA nr. 48 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (5) din Codul de procedură penală şi ale art. 20-25 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
10.HOTĂRÂRE 291 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 291 din 5 mai 2017pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
11.HOTĂRÂRE 292 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 292 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
12.DECIZIE 395 08/05/2017 DECIZIE nr. 395 din 8 mai 2017privind eliberarea domnului Dorel Fronea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
13.DECIZIE 396 08/05/2017 DECIZIE nr. 396 din 8 mai 2017pentru eliberarea doamnei Carmen-Elena Tatu din funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
1.
ORDIN 125 03/05/2017
ORDIN nr. 125 din 3 mai 2017pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 269 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 269 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
3.AMENDAMENT 28/12/2016 AMENDAMENT din 28 decembrie 2016convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
4.DECIZIE 59 02/02/2017 DECIZIA nr. 59 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelaşi act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
5.PROCEDURĂ 03/05/2017 PROCEDURĂ din 3 mai 2017privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
6.
ORDIN 313 27/04/2017
ORDIN nr. 313 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
1.ACORD 06/03/2017 ACORD din 6 martie 2017între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017
2.
ORDIN 215 20/03/2017
ORDIN nr. 215 din 20 martie 2017privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 277 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 277 din 27 aprilie 2017privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău, Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 278 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 278 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la 6 martie 2017 la Paris, şi a plăţii contribuţiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 289 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 289 din 5 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Ghincea Marius-Cristian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 290 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 290 din 5 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petcu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 288 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 288 din 5 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 48 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 48 din 3 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibilele căi de urmat în ceea ce priveşte situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în domeniul politicii vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) - COM 816 (2016) final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 50 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 50 din 3 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al treilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale - COM (2016) 831 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
6.DECIZIE 4 17/01/2017 DECIZIA nr. 4 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 49 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 49 din 3 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de îngheţare şi de confiscare - COM (2016) 819 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 47 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 47 din 3 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - COM (2016) 799 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 46 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 46 din 3 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiţiei care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - COM (2016) 798 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
10.HOTĂRÂRE 45 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 3 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 şi (UE) 2016/1624 - COM (2016) 731 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 283 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 283 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
2.DECIZIE 385 05/05/2017 DECIZIE nr. 385 din 5 mai 2017pentru eliberarea domnului Valeriu Alexandru Gâlă din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
3.DECIZIE 386 05/05/2017 DECIZIE nr. 386 din 5 mai 2017pentru eliberarea domnului Marius Stănilă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
4.DECIZIE 387 05/05/2017 DECIZIE nr. 387 din 5 mai 2017pentru eliberarea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
5.DECIZIE 388 05/05/2017 DECIZIE nr. 388 din 5 mai 2017pentru numirea domnului Leonard-Cătălin Munteanu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
6.DECIZIE 389 05/05/2017 DECIZIE nr. 389 din 5 mai 2017pentru numirea domnului Teodor-Alexandru Georgescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
7.DECIZIE 390 05/05/2017 DECIZIE nr. 390 din 5 mai 2017pentru numirea domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
8.DECIZIE 391 05/05/2017 DECIZIE nr. 391 din 5 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ştefăniţă Munteanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
9.DECIZIE 392 05/05/2017 DECIZIE nr. 392 din 5 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Vali Mirela Mihalaşcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
10.DECIZIE 393 05/05/2017 DECIZIE nr. 393 din 5 mai 2017privind numirea domnului Ştefăniţă Munteanu în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
11.DECIZIE 394 05/05/2017 DECIZIE nr. 394 din 5 mai 2017privind numirea domnului Tibor-Ioan Pentek în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
1.
LEGE 92 05/05/2017
LEGE nr. 92 din 5 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
2.DECRET 445 04/05/2017 DECRET nr. 445 din 4 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
3.
LEGE 93 05/05/2017
LEGE nr. 93 din 5 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
4.DECRET 446 04/05/2017 DECRET nr. 446 din 4 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
5.DECIZIE 30 19/01/2017 DECIZIA nr. 30 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 287 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 287 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Loteria Română“ - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
7.
ORDIN 350 27/03/2017
ORDIN nr. 350 din 27 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
8.NORMĂ 27/03/2017 NORME PROPRII din 27 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
9.
ORDIN 18 15/03/2017
ORDIN nr. M.18 din 15 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
10.NORMĂ 15/03/2017 NORME PROPRII din 15 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
11.
ORDIN 35 23/03/2017
ORDIN nr. 35 din 23 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
12.NORMĂ 23/03/2017 NORME PROPRII din 23 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
13.
ORDIN 1303 21/04/2017
ORDIN nr. 1.303 din 21 aprilie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
14.NORMĂ 21/04/2017 NORME PROPRII din 21 aprilie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
15.
ORDIN 15169 03/03/2017
ORDIN nr. 15.169 din 3 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul Român de Informaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
16.NORMĂ 03/03/2017 NORME PROPRII din 3 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul Român de Informaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
17.
ORDIN 148 09/03/2017
ORDIN nr. 148 din 9 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
18.NORMĂ 09/03/2017 NORME PROPRII din 9 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
19.
ORDIN 246 08/03/2017
ORDIN nr. 246 din 8 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
20.NORMĂ 08/03/2017 NORME PROPRII din 8 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
21.
ORDIN 336 13/03/2017
ORDIN nr. 336 din 13 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
22.NORMĂ 13/03/2017 NORME PROPRII din 13 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
23.
RECTIFICARE 29/04/2017
RECTIFICARE din 29 aprilie 2017referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D. EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
1.CUANTUM TOTAL 05/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 5 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 326 din 5 mai 2017
1.DECIZIE 26 19/01/2017 DECIZIA nr. 26 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
2.
ORDIN 516 03/05/2017
ORDIN nr. 516 din 3 mai 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
3.
ORDIN 309 27/04/2017
ORDIN nr. 309 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
4.
ORDIN 3794 26/04/2017
ORDIN nr. 3.794 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
5.CUANTUM TOTAL 05/05/2017 CUANTUM TOTAL din 5 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
6.CUANTUM TOTAL 05/05/2017 CUANTUM TOTAL din 5 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - partidul Uniunea Creştin Democrată din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
7.CUANTUM TOTAL 05/05/2017 CUANTUM TOTAL din 5 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Dreaptă EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
1.
ORDIN 3623 11/04/2017
ORDIN nr. 3.623 din 11 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 5 mai 2017
2.
ORDIN 99 18/04/2017
ORDIN nr. 99 din 18 aprilie 2017privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 5 mai 2017
3.DECIZIE 49 02/02/2017 DECIZIA nr. 49 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 5 mai 2017
4.DECIZIE 2 17/01/2017 DECIZIA nr. 2 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 5 mai 2017
1.
ORDIN 487 28/04/2017
ORDIN nr. 487 din 28 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 din 5 mai 2017
2.
ORDIN 3793 26/04/2017
ORDIN nr. 3.793 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 din 5 mai 2017
3.
ORDIN 33 04/05/2017
ORDIN nr. 33 din 4 mai 2017pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 din 5 mai 2017
1.DECIZIE 76 28/02/2017 DECIZIA nr. 76 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
2.DECIZIE 78 28/02/2017 DECIZIA nr. 78 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
3.NORMĂ 10 13/04/2017 NORMĂ nr. 10 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
4.NORMĂ 11 13/04/2017 NORMĂ nr. 11 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
5.NORMĂ 12 13/04/2017 NORMĂ nr. 12 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 31/05/2016 HOTĂRÂREA din 31 mai 2016în Cauza Gheorghiţă şi Alexe împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 7 24/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 24 aprilie 2017privind alegerea preşedintelui, prim-vicepreşedintelui şi a vicepreşedinţilor Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
1.DECRET 444 02/05/2017 DECRET nr. 444 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
2.DECRET 440 02/05/2017 DECRET nr. 440 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
3.DECRET 439 02/05/2017 DECRET nr. 439 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
4.DECRET 443 02/05/2017 DECRET nr. 443 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
5.DECIZIE 748 13/12/2016 DECIZIA nr. 748 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
6.DECRET 441 02/05/2017 DECRET nr. 441 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
7.DECRET 442 02/05/2017 DECRET nr. 442 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
8.DECRET 438 02/05/2017 DECRET nr. 438 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
9.DECRET 437 02/05/2017 DECRET nr. 437 din 2 mai 2017privind trecerea direct în retragere a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
10.DECIZIE 757 13/12/2016 DECIZIA nr. 757 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
11.
ORDIN 3792 26/04/2017
ORDIN nr. 3.792 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
1.
ORDIN 1024 28/03/2017
ORDIN nr. 1.024 din 28 martie 2017privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 4 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 6 22/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 22 aprilie 2017privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 22 aprilie 2017 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 4 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 281 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 281 din 27 aprilie 2017privind recunoaşterea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
2.DECIZIE 33 19/01/2017 DECIZIA nr. 33 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 270 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 270 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 275 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 275 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
5.DECIZIE 29 19/01/2017 DECIZIA nr. 29 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
6.DECIZIE 6 17/01/2017 DECIZIA nr. 6 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 266 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 266 din 27 aprilie 2017privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 267 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 267 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
9.
RECTIFICARE 49 09/02/2017
RECTIFICARE nr. 49 din 9 februarie 2017referitoare la art. I pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 49/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 10 21/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 21 aprilie 2017pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015 EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 29 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 aprilie 2017privind constatarea încetării de drept a calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Iordache Elena ca urmare a demisiei EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 284 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 284 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017
1.DECIZIE 699 29/11/2016 DECIZIA nr. 699 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
2.DECIZIE 771 15/12/2016 DECIZIA nr. 771 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 3 teza a doua din Codul penal din 1969 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
3.DECIZIE 772 15/12/2016 DECIZIA nr. 772 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. (2) teza întâi din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
4.NORMĂ 8 13/04/2017 NORMĂ nr. 8 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
5.NORMĂ 9 13/04/2017 NORMĂ nr. 9 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
1.DECIZIE 32 19/01/2017 DECIZIA nr. 32 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 3 mai 2017
2.DECIZIE 383 03/05/2017 DECIZIE nr. 383 din 3 mai 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Postolache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 3 mai 2017
3.DECIZIE 384 03/05/2017 DECIZIE nr. 384 din 3 mai 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu Aurelian Flori din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 3 mai 2017
1.DECIZIE 85 28/02/2017 DECIZIA nr. 85 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 271 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 271 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
3.
LEGE 89 28/04/2017
LEGE nr. 89 din 28 aprilie 2017pentru completareaart. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
4.DECRET 434 28/04/2017 DECRET nr. 434 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
5.DECIZIE 379 03/05/2017 DECIZIE nr. 379 din 3 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Doina Elena Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
6.DECIZIE 380 03/05/2017 DECIZIE nr. 380 din 3 mai 2017privind numirea doamnei Ana-Maria Stăvaru în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
7.DECIZIE 381 03/05/2017 DECIZIE nr. 381 din 3 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cornelia Nagy a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
8.DECIZIE 382 03/05/2017 DECIZIE nr. 382 din 3 mai 2017pentru numirea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
9.
ORDIN 623 02/05/2017
ORDIN nr. 623 din 2 mai 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
10.
ORDIN 625 03/05/2017
ORDIN nr. 625 din 3 mai 2017pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
11.
ORDIN 626 03/05/2017
ORDIN nr. 626 din 3 mai 2017privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
12.CUANTUM TOTAL 03/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 3 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Unită EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
13.
RECTIFICARE 16 19/11/2016
RECTIFICARE nr. 16 din 19 noiembrie 2016referitoare la Decizia nr. 16 din 19 noiembrie 2016 EMITENT: Colegiul Medicilor Dentişti din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
1.
ORDIN 299 24/04/2017
ORDIN nr. 299 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
2.
ORDIN 42 21/04/2017
ORDIN nr. 42 din 21 aprilie 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 133/2016 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 265 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 265 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 264 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 264 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 263 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 263 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
6.DECIZIE 778 15/12/2016 DECIZIA nr. 778 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 344 alin. (1)-(3), ale art. 345 alin. (2) şi (3), ale art. 346 alin. (2)-(7) şi ale art. 347 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
1.ANEXĂ 24/04/2017 ANEXE din 24 aprilie 2017la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 bis din 3 mai 2017
1.
LEGE 80 27/04/2017
LEGE nr. 80 din 27 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
2.DECRET 417 26/04/2017 DECRET nr. 417 din 26 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
3.
LEGE 81 27/04/2017
LEGE nr. 81 din 27 aprilie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
4.DECRET 418 26/04/2017 DECRET nr. 418 din 26 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
5.
LEGE 82 27/04/2017
LEGE nr. 82 din 27 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
6.DECRET 419 26/04/2017 DECRET nr. 419 din 26 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
7.
LEGE 83 27/04/2017
LEGE nr. 83 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
8.DECRET 420 26/04/2017 DECRET nr. 420 din 26 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
9.
LEGE 86 28/04/2017
LEGE nr. 86 din 28 aprilie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
10.DECRET 431 27/04/2017 DECRET nr. 431 din 27 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
11.
LEGE 87 28/04/2017
LEGE nr. 87 din 28 aprilie 2017pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
12.DECRET 432 27/04/2017 DECRET nr. 432 din 27 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
13.
LEGE 88 28/04/2017
LEGE nr. 88 din 28 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
14.DECRET 433 28/04/2017 DECRET nr. 433 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
15.DECIZIE 81 28/02/2017 DECIZIA nr. 81 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
16.HOTĂRÂRE 262 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 262 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
17.HOTĂRÂRE 268 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 268 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
18.
RECTIFICARE 3618 19/06/2014
RECTIFICARE nr. 3.618 din 19 iunie 2014referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.618/2014 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
1.
LEGE 90 28/04/2017
LEGE nr. 90 din 28 aprilie 2017pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
2.DECRET 435 28/04/2017 DECRET nr. 435 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
3.
LEGE 91 28/04/2017
LEGE nr. 91 din 28 aprilie 2017pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
4.DECRET 436 28/04/2017 DECRET nr. 436 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
5.DECIZIE 18 17/01/2017 DECIZIA nr. 18 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
6.ORD DE URGENŢĂ 33 27/04/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 261 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 261 din 27 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Panaite Vasile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
8.DECIZIE 376 28/04/2017 DECIZIE nr. 376 din 28 aprilie 2017privind numirea domnului Tudor Vesa în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
9.DECIZIE 377 02/05/2017 DECIZIE nr. 377 din 2 mai 2017privind eliberarea doamnei Andra Cristina Croitoru din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
10.DECIZIE 378 02/05/2017 DECIZIE nr. 378 din 2 mai 2017privind numirea doamnei Aurelia Graţiela Drăghici în funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
11.REGULAMENT 2 27/04/2017 REGULAMENT nr. 2 din 27 aprilie 2017privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
12.NORMĂ 13 13/04/2017 NORMĂ nr. 13 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
1.
ORDIN 107 24/04/2017
ORDIN nr. 107 din 24 aprilie 2017privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“ EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
2.SCHEMĂ 24/04/2017 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 aprilie 2017"Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
3.
ORDIN 106 20/04/2017
ORDIN nr. 106 din 20 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
4.
ORDIN 378 30/03/2017
ORDIN nr. 378 din 30 martie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
5.
ORDIN 615 24/04/2017
ORDIN nr. 615 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
6.
ORDIN 518 10/04/2017
ORDIN nr. 518 din 10 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
7.
ORDIN 2463 16/03/2017
ORDIN nr. 2.463 din 16 martie 2017pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
8.
ORDIN 527 29/03/2017
ORDIN nr. 527 din 29 martie 2017pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
1.
LEGE 79 26/04/2017
LEGE nr. 79 din 26 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 28 aprilie 2017
2.DECRET 414 25/04/2017 DECRET nr. 414 din 25 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 28 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 31 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 31 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 27 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 32 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 32 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 27 aprilie 2017
3.DECIZIE 12 27/04/2017 DECIZIE nr. 12 din 27 aprilie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28 aprilie-2 mai 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 27 aprilie 2017
4.DECIZIE 77 28/02/2017 DECIZIA nr. 77 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 al