1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 1143 06/10/2014
ORDIN nr. 1.143 din 6 octombrie 2014privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 16 octombrie 2014
2.NORMĂ 06/10/2014 NORME TEHNICE din 6 octombrie 2014de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 16 octombrie 2014
3.DECRET 628 14/10/2014 DECRET nr. 628 din 14 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 16 octombrie 2014
1.
ORDIN 3591 09/10/2014
ORDIN nr. 3.591/C din 9 octombrie 2014privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 16 octombrie 2014
1.DECRET 632 14/10/2014 DECRET nr. 632 din 14 octombrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
2.
LEGE 137 15/10/2014
LEGE nr. 137 din 15 octombrie 2014privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
3.DECRET 631 14/10/2014 DECRET nr. 631 din 14 octombrie 2014privind promulgarea Legii pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
4.
LEGE 136 15/10/2014
LEGE nr. 136 din 15 octombrie 2014pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
5.DECRET 630 14/10/2014 DECRET nr. 630 din 14 octombrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
6.
LEGE 135 15/10/2014
LEGE nr. 135 din 15 octombrie 2014pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
7.DECRET 629 14/10/2014 DECRET nr. 629 din 14 octombrie 2014privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
8.
LEGE 134 15/10/2014
LEGE nr. 134 din 15 octombrie 2014pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
9.
LEGE 138 15/10/2014
LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
10.DECRET 633 14/10/2014 DECRET nr. 633 din 14 octombrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014
1.DECIZIE 281 16/10/2014 DECIZIE nr. 281 din 16 octombrie 2014privind numirea unor membri în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 16 octombrie 2014
2.HOTĂRÂRE 870 15/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 870 din 15 octombrie 2014privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al III-lea al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 16 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 864 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 864 din 7 octombrie 2014privind aprobarea schemei de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 16 octombrie 2014
1.HOTĂRÂRE 873 15/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 873 din 15 octombrie 2014privind aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 16 octombrie 2014
2.
ORDIN 1200 16/10/2014
ORDIN nr. 1.200 din 16 octombrie 2014privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 16 octombrie 2014
3.
ORDIN 1602 19/09/2014
ORDIN nr. 1.602 din 19 septembrie 2014pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 16 octombrie 2014
4.PLAN 19/09/2014 PLAN din 19 septembrie 2014cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 16 octombrie 2014
1.
ORDIN 1468 29/09/2014
ORDIN nr. 1.468 din 29 septembrie 2014pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
2.DECRET 620 13/10/2014 DECRET nr. 620 din 13 octombrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
3.DECRET 621 14/10/2014 DECRET nr. 621 din 14 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
4.DECRET 622 14/10/2014 DECRET nr. 622 din 14 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
5.DECRET 623 14/10/2014 DECRET nr. 623 din 14 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
6.DECRET 624 14/10/2014 DECRET nr. 624 din 14 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
7.DECRET 625 14/10/2014 DECRET nr. 625 din 14 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
8.DECRET 626 14/10/2014 DECRET nr. 626 din 14 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
9.DECRET 627 14/10/2014 DECRET nr. 627 din 14 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
10.
ORDIN 1505 06/10/2014
ORDIN nr. 1.505 din 6 octombrie 2014pentru aprobarea denumirii, sediului şi competenţei teritoriale a unităţilor de administrare din alcătuirea filialelor de îmbunătăţiri funciare ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 15 octombrie 2014
1.
ORDIN 430 22/09/2014
ORDIN nr. 430 din 22 septembrie 2014pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014
2.
ORDIN 1875 10/10/2014
ORDIN nr. 1.875 din 10 octombrie 2014pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014
3.
ORDIN 486 30/09/2014
ORDIN nr. 486 din 30 septembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014
4.
ORDIN 1388 29/09/2014
ORDIN nr. 1.388 din 29 septembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014
5.
ORDIN 96 06/10/2014
ORDIN nr. 96 din 6 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014
6.DECIZIE 2222 06/10/2014 DECIZIE nr. 2.222 din 6 octombrie 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014
7.HOTĂRÂRE 867 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 867 din 7 octombrie 2014privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014
1.
ORDIN 836 07/10/2014
ORDIN nr. 836 din 7 octombrie 2014pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014
2.
ORDIN 1168 10/10/2014
ORDIN nr. 1.168 din 10 octombrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014
3.
ORDIN 89 25/09/2014
ORDIN nr. 89 din 25 septembrie 2014pentru modificarea Metodologiei de selectare a furnizorilor de formare profesională în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014
4.
ORDIN 1426 17/09/2014
ORDIN nr. 1.426 din 17 septembrie 2014privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014
5.NORMĂ 17/09/2014 NORME METODOLOGICE din 17 septembrie 2014pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014
1.
ORDIN 122 30/07/2014
ORDIN nr. 122 din 30 iulie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 99/2.914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014
2.
ORDIN 1317 11/09/2014
ORDIN nr. 1.317 din 11 septembrie 2014pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1047 23/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 23 septembrie 2014pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014
4.DECIZIE 100 09/10/2014 DECIZIE nr. 100 din 9 octombrie 2014privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de CREDIDAM pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014
5.DECIZIE 101 09/10/2014 DECIZIE nr. 101 din 9 octombrie 2014privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de UNART pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014
6.HOTĂRÂRE 865 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 865 din 7 octombrie 2014privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014
7.
ORDIN 1750 29/09/2014
ORDIN nr. 1.750 din 29 septembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 99/2.914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 14 octombrie 2014
1.HOTĂRÂRE 45 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 45 din 30 septembrie 2014cu privire la Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile şi reziliente COM (2014) 215 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014
2.HOTĂRÂRE 52 13/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 52 din 13 octombrie 2014privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 857 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 857 din 7 octombrie 2014pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014
4.AMENDAMENT 27/06/2014 AMENDAMENT din 27 iunie 2014convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori" EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014
5.HOTĂRÂRE 862 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 862 din 7 octombrie 2014privind darea unui imobil în folosinţă gratuită Asociaţiei "Grupul pentru Dialog Social" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014
6.
ORDIN 1656 15/09/2014
ORDIN nr. 1.656 din 15 septembrie 2014pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014
7.CIRCULARĂ 33 03/10/2014 CIRCULARĂ nr. 33 din 3 octombrie 2014privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014
8.CIRCULARĂ 34 03/10/2014 CIRCULARĂ nr. 34 din 3 octombrie 2014privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014
9.
ORDIN 1202 09/09/2014
ORDIN nr. 1.202 din 9 septembrie 2014pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 13 octombrie 2014
1.
RECTIFICARE 1730 25/09/2014
RECTIFICARE nr. 1.730 din 25 septembrie 2014referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.730/2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 13 octombrie 2014
2.HOTĂRÂRE 859 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 859 din 7 octombrie 2014privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 13 octombrie 2014
3.STRATEGIE 07/10/2014 STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ din 7 octombrie 2014pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 13 octombrie 2014
1.
LEGE 128 08/10/2014
LEGE nr. 128 din 8 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 13 octombrie 2014
2.DECRET 612 07/10/2014 DECRET nr. 612 din 7 octombrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 13 octombrie 2014
1.
LEGE 133 10/10/2014
LEGE nr. 133 din 10 octombrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
2.DECRET 617 09/10/2014 DECRET nr. 617 din 9 octombrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 863 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 863 din 7 octombrie 2014privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
4.HOTĂRÂRE 866 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 866 din 7 octombrie 2014privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui teren aflat în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi transmiterea, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unor construcţii aflate în domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
5.
ORDIN 97 02/09/2014
ORDIN nr. M.97 din 2 septembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
6.REGULAMENT 02/09/2014 REGULAMENTUL din 2 septembrie 2014serviciului interior EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
7.
RECTIFICARE 55 01/01/2014
RECTIFICARE nr. M.55 din 1 ianuarie 2014referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
8.
RECTIFICARE 107 09/07/2014
RECTIFICARE nr. 107 din 9 iulie 2014referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
9.
RECTIFICARE 2587 23/07/2014
RECTIFICARE nr. 2.587/C din 23 iulie 2014referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
10.
RECTIFICARE 10357 12/08/2014
RECTIFICARE nr. 10.357 din 12 august 2014referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
11.
RECTIFICARE 210 21/08/2014
RECTIFICARE nr. 210 din 21 august 2014referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
12.
RECTIFICARE 496 25/08/2014
RECTIFICARE nr. 496 din 25 august 2014referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
13.
RECTIFICARE 831 02/09/2014
RECTIFICARE nr. 831 din 2 septembrie 2014referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 13 octombrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 64 07/10/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014
2.HOTĂRÂRE 765 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 765 din 4 septembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014
3.DECIZIE 280 13/10/2014 DECIZIE nr. 280 din 13 octombrie 2014privind eliberarea domnului Doru Dumitrescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014
4.
ORDIN 106 07/10/2014
ORDIN nr. M.106 din 7 octombrie 2014privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.141/2004 pentru aprobarea "L-11/1 vol. 2, Instrucţiuni privind mentenanţa armamentului şi aparaturii de artilerie terestră din Armata României" EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014
5.
ORDIN 1015 06/10/2014
ORDIN nr. 1.015 din 6 octombrie 2014pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 970/2014 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 13 octombrie 2014
1.
LEGE 129 08/10/2014
LEGE nr. 129 din 8 octombrie 2014pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014
2.DECRET 613 07/10/2014 DECRET nr. 613 din 7 octombrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014
3.
LEGE 130 08/10/2014
LEGE nr. 130 din 8 octombrie 2014pentru instituirea Zilei Limbii Cehe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014
4.DECRET 614 07/10/2014 DECRET nr. 614 din 7 octombrie 2014privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Cehe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014
5.
LEGE 131 08/10/2014
LEGE nr. 131 din 8 octombrie 2014pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014
6.DECRET 615 07/10/2014 DECRET nr. 615 din 7 octombrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014
7.HOTĂRÂRE 845 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 845 din 1 octombrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale CEPROHART - S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014
8.
ORDIN 815 29/09/2014
ORDIN nr. 815 din 29 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014
1.DECRET 619 10/10/2014 DECRET nr. 619 din 10 octombrie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
2.
ORDIN 1369 08/10/2014
ORDIN nr. 1.369 din 8 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 50 02/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 50 din 2 octombrie 2014pentru aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, acordarea titlurilor de "Preşedinte de onoare" şi "Auditor financiar de onoare" şi numirea Comitetului de excelenţă EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
4.DECIZIE 1435 08/10/2014 DECIZIE nr. 1.435 din 8 octombrie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii BROKMAR-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
5.
ORDIN 1356 01/09/2014
ORDIN nr. 1.356 din 1 septembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
6.
ORDIN 800 03/07/2014
ORDIN nr. 800 din 3 iulie 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
7.
ORDIN 135 21/08/2014
ORDIN nr. 135 din 21 august 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
8.
ORDIN 1638 11/09/2014
ORDIN nr. 1.638 din 11 septembrie 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
9.
ORDIN 1200 16/07/2014
ORDIN nr. 1.200 din 16 iulie 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
10.
ORDIN 1350 29/08/2014
ORDIN nr. 1.350 din 29 august 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
11.
ORDIN 1327 30/09/2014
ORDIN nr. 1.327 din 30 septembrie 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
12.
ORDIN 1530 09/09/2014
ORDIN nr. 1.530 din 9 septembrie 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
13.
ORDIN 102 16/09/2014
ORDIN nr. M.102 din 16 septembrie 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
14.
ORDIN 1948 06/10/2014
ORDIN nr. 1.948 din 6 octombrie 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
15.
ORDIN 158 18/09/2014
ORDIN nr. 158 din 18 septembrie 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
16.
ORDIN 125 18/08/2014
ORDIN nr. 125 din 18 august 2014pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
17.
ORDIN 1093 19/09/2014
ORDIN nr. 1.093 din 19 septembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
18.
ORDIN 384 29/09/2014
ORDIN nr. 384 din 29 septembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2014
1.DECRET 618 09/10/2014 DECRET nr. 618 din 9 octombrie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 octombrie 2014
2.
ORDIN 1368 08/10/2014
ORDIN nr. 1.368 din 8 octombrie 2014privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 octombrie 2014
3.
ORDIN 1453 25/09/2014
ORDIN nr. 1.453 din 25 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 octombrie 2014
4.
ORDIN 1142 06/10/2014
ORDIN nr. 1.142 din 6 octombrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 octombrie 2014
5.
LEGE 132 09/10/2014
LEGE nr. 132 din 9 octombrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 octombrie 2014
6.DECRET 616 08/10/2014 DECRET nr. 616 din 8 octombrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 10 octombrie 2014
1.METODOLOGIE 07/10/2014 METODOLOGIE din 7 octombrie 2014pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 octombrie 2014
2.
ORDIN 566 07/10/2014
ORDIN nr. 566 din 7 octombrie 2014privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 octombrie 2014
3.METODOLOGIE 01/10/2014 METODOLOGIE din 1 octombrie 2014pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 octombrie 2014
4.
ORDIN 1129 01/10/2014
ORDIN nr. 1.129 din 1 octombrie 2014privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 octombrie 2014
5.HOTĂRÂRE 8 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 8 din 30 septembrie 2014privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 octombrie 2014
6.
ORDIN 95 06/10/2014
ORDIN nr. 95 din 6 octombrie 2014privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 octombrie 2014
1.HOTĂRÂRE 856 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 856 din 7 octombrie 2014pentru schimbarea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 9 octombrie 2014
2.HOTĂRÂRE 855 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 855 din 7 octombrie 2014privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 9 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 851 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 851 din 7 octombrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 9 octombrie 2014
4.DECIZIE 460 16/09/2014 DECIZIE nr. 460 din 16 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2, pct. 7, pct. 10 şi pct. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 9 octombrie 2014
1.
ORDIN 1156 07/10/2014
ORDIN nr. 1.156 din 7 octombrie 2014pentru modificarea nr. crt. 2 al tabelului din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 809/2009 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014
2.
ORDIN 2571 13/08/2014
ORDIN nr. 2.571 din 13 august 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a "Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial" din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014
3.
ORDIN 2572 13/08/2014
ORDIN nr. 2.572 din 13 august 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Ion Bănescu" din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014
4.
ORDIN 2906 25/09/2014
ORDIN nr. 2.906 din 25 septembrie 2014privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014
5.INSTRUCŢIUNI 25/09/2014 INSTRUCŢIUNI din 25 septembrie 2014pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014
6.HOTĂRÂRE 846 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 846 din 1 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014
7.
ORDIN 1907 30/09/2014
ORDIN nr. 1.907 din 30 septembrie 2014privind modificarea Programului Piaţa muncii din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014
1.
ORDIN 1356 03/10/2014
ORDIN nr. 1.356 din 3 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
2.
ORDIN 960 17/09/2014
ORDIN nr. 960 din 17 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
3.
ORDIN 1470 29/09/2014
ORDIN nr. 1.470 din 29 septembrie 2014pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, în anul 2014, şi criteriilor tehnice necesare microcreditării în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
4.
ORDIN 4699 01/10/2014
ORDIN nr. 4.699 din 1 octombrie 2014privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
5.
ORDIN 4694 01/10/2014
ORDIN nr. 4.694 din 1 octombrie 2014privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Roza Venerini" din municipiul Târgu Jiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
6.
ORDIN 3465 30/09/2014
ORDIN nr. 3.465/C din 30 septembrie 2014pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
7.
ORDIN 1140 06/10/2014
ORDIN nr. 1.140 din 6 octombrie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora şi privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
8.DECIZIE 12 01/10/2014 DECIZIE nr. 12 din 1 octombrie 2014privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Valea Boghiu EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
9.
ORDIN 1654 15/09/2014
ORDIN nr. 1.654 din 15 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
10.DECIZIE 11 01/10/2014 DECIZIE nr. 11 din 1 octombrie 2014privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei din perimetrul Argeşel EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
11.
ORDIN 1510 06/10/2014
ORDIN nr. 1.510 din 6 octombrie 2014pentru stabilirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi legume EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 8 octombrie 2014
1.HOTĂRÂRE 850 07/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 850 din 7 octombrie 2014pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014
2.CIRCULARĂ 31 25/09/2014 CIRCULARĂ nr. 31 din 25 septembrie 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură în România EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014
3.
ORDIN 1389 29/09/2014
ORDIN nr. 1.389 din 29 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014
4.
ORDIN 1501 03/10/2014
ORDIN nr. 1.501 din 3 octombrie 2014privind modificarea art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014
5.
ORDIN 2595 25/08/2014
ORDIN nr. 2.595 din 25 august 2014privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă de târgoveţ" din str. Mecet nr. 49, municipiul Bucureşti, sectorul 2, înscris în LMI cod B-II-m-B-19184 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014
6.
ORDIN 1159 07/10/2014
ORDIN nr. 1.159 din 7 octombrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014
7.
ORDIN 1387 29/09/2014
ORDIN nr. 1.387 din 29 septembrie 2014privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.318(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014
8.REZOLUŢIE 318 20/05/2011 REZOLUŢIE nr. MSC.318(89) din 20 mai 2011Adoptarea amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014
9.AMENDAMENT 20/05/2011 AMENDAMENT 01-11 din 20 mai 2011la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014
1.HOTĂRÂRE 831 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 831 din 1 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 7 octombrie 2014
1.DECRET 611 02/10/2014 DECRET nr. 611 din 2 octombrie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
2.HOTĂRÂRE 832 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 832 din 1 octombrie 2014privind aprobarea stemei municipiului Focşani, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 833 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 833 din 1 octombrie 2014privind aprobarea stemelor oraşelor Odobeşti şi Panciu, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
4.HOTĂRÂRE 834 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 834 din 1 octombrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Ilva Mică şi Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
5.HOTĂRÂRE 835 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 835 din 1 octombrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Saligny şi Saraiu, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1049 23/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 23 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
7.
RECTIFICARE 534 06/05/2009
RECTIFICARE nr. 534 din 6 mai 2009referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 534/2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
8.
ORDIN 595 09/07/2014
ORDIN nr. 595 din 9 iulie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ENERGONUCLEAR - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
9.
ORDIN 1294 24/09/2014
ORDIN nr. 1.294 din 24 septembrie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ENERGONUCLEAR - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
10.
ORDIN 1566 28/07/2014
ORDIN nr. 1.566 din 28 iulie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ENERGONUCLEAR - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 7 octombrie 2014
1.DECIZIE 278 07/10/2014 DECIZIE nr. 278 din 7 octombrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014
2.DECIZIE 279 07/10/2014 DECIZIE nr. 279 din 7 octombrie 2014privind numirea domnului colonel Cornea Nicolae în funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014
3.
ORDIN 1346 02/10/2014
ORDIN nr. 1.346 din 2 octombrie 2014privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014
4.
ORDIN 1347 02/10/2014
ORDIN nr. 1.347 din 2 octombrie 2014privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014
5.
ORDIN 3001 01/10/2014
ORDIN nr. 3.001 din 1 octombrie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1 27/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 septembrie 2014cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014
7.HOTĂRÂRE 2 27/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 27 septembrie 2014cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014
8.HOTĂRÂRE 843 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 843 din 1 octombrie 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 7 octombrie 2014
1.HOTĂRÂRE 837 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 837 din 1 octombrie 2014privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014
1.HOTĂRÂRE 47 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 47 din 1 octombrie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 6 octombrie 2014
2.DECRET 609 01/10/2014 DECRET nr. 609 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 6 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 841 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 841 din 1 octombrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 6 octombrie 2014
4.
ORDIN 942 29/09/2014
ORDIN nr. 942 din 29 septembrie 2014privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 6 octombrie 2014
5.PROCEDURĂ 29/09/2014 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2014de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 6 octombrie 2014
1.DECRET 610 02/10/2014 DECRET nr. 610 din 2 octombrie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014
2.ORD DE URGENŢĂ 62 01/10/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 1 octombrie 2014pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 828 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 828 din 1 octombrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014
4.HOTĂRÂRE 844 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 844 din 1 octombrie 2014pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014
5.DECIZIE 1309 23/09/2014 DECIZIE nr. 1.309 din 23 septembrie 2014privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii NETRISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014
6.DECIZIE 1310 23/09/2014 DECIZIE nr. 1.310 din 23 septembrie 2014privind sancţionarea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014
7.
RECTIFICARE 41 30/09/2014
RECTIFICARE nr. 41 din 30 septembrie 2014referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 41/2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014
8.
RECTIFICARE 31/03/2014
RECTIFICARE din 31 martie 2014referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014
9.HOTĂRÂRE 827 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014
1.DECRET 597 01/10/2014 DECRET nr. 597 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
2.DECRET 595 01/10/2014 DECRET nr. 595 din 1 octombrie 2014privind acordarea unei graţieri individuale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
3.DECRET 596 01/10/2014 DECRET nr. 596 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
4.DECRET 598 01/10/2014 DECRET nr. 598 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
5.DECRET 599 01/10/2014 DECRET nr. 599 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
6.DECRET 600 01/10/2014 DECRET nr. 600 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
7.DECRET 601 01/10/2014 DECRET nr. 601 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
8.DECRET 602 01/10/2014 DECRET nr. 602 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
9.DECRET 603 01/10/2014 DECRET nr. 603 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
10.DECRET 604 01/10/2014 DECRET nr. 604 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
11.DECRET 605 01/10/2014 DECRET nr. 605 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
12.DECRET 606 01/10/2014 DECRET nr. 606 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
13.DECRET 607 01/10/2014 DECRET nr. 607 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
14.DECRET 608 01/10/2014 DECRET nr. 608 din 1 octombrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
15.
ORDIN 1341 01/10/2014
ORDIN nr. 1.341 din 1 octombrie 2014privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
16.
ORDIN 149 02/10/2014
ORDIN nr. 149 din 2 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 61 01/10/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 1 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014
2.HOTĂRÂRE 836 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 836 din 1 octombrie 2014privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014
3.
ORDIN 1120 30/09/2014
ORDIN nr. 1.120 din 30 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014
4.
ORDIN 1126 01/10/2014
ORDIN nr. 1.126 din 1 octombrie 2014privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014
5.
ORDIN 1128 01/10/2014
ORDIN nr. 1.128 din 1 octombrie 2014privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014
6.
ORDIN 1344 02/10/2014
ORDIN nr. 1.344 din 2 octombrie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014
7.HOTĂRÂRE 166 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 166 din 26 septembrie 2014pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-VI/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014
8.NORMĂ 26/09/2014 NORMA din 26 septembrie 2014"Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-VI/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 3 octombrie 2014
1.
ORDIN 94 29/09/2014
ORDIN nr. 94 din 29 septembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 3 octombrie 2014
2.
ORDIN 255 29/09/2014
ORDIN nr. 255 din 29 septembrie 2014privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor de natură intelectuală prestate de către evaluatorii certificaţi ai Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor în cadrul comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării, în primul ciclu de acreditare 2011-2015 EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 3 octombrie 2014
1.
ORDIN 472 25/09/2014
ORDIN nr. 472 din 25 septembrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice, AND 592" EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 2 octombrie 2014
2.REGLEMENTĂRI 25/09/2014 REGLEMENTĂRI TEHNICE din 25 septembrie 2014"Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice, AND 592" EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 2 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 44 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 44 din 30 septembrie 2014cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii - COM (2014) 130 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 2 octombrie 2014
4.
ORDIN 1121 30/09/2014
ORDIN nr. 1.121 din 30 septembrie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul "Sf. Constantin" Braşov pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 2 octombrie 2014
1.
ORDIN 1722 25/09/2014
ORDIN nr. 1.722 din 25 septembrie 2014privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014
2.
ORDIN 4605 18/09/2014
ORDIN nr. 4.605 din 18 septembrie 2014privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Happy Kids din municipiul Cluj-Napoca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Transylvania College. The Cambridge International School în Cluj din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014
3.
RECTIFICARE 6 23/06/2014
RECTIFICARE nr. 6 din 23 iunie 2014referitoare la Decizia nr. 6 din 23 iunie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014
4.DECIZIE 8 07/07/2014 DECIZIE nr. 8 din 7 iulie 2014privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 17, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 25, art. 27, art. 31, art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014
5.HOTĂRÂRE 47 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 47 din 30 septembrie 2014pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienţei instituţiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014
6.HOTĂRÂRE 48 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 48 din 30 septembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa corporativă COM (2014) 213 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014
7.HOTĂRÂRE 49 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 49 din 30 septembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014
8.
ORDIN 1472 30/09/2014
ORDIN nr. 1.472 din 30 septembrie 2014pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei cuplate de producţie în sectorul ovine/caprine din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014
9.HOTĂRÂRE 46 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 46 din 30 septembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea şi transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare COM (2014) 40 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 2 octombrie 2014
1.HOTĂRÂRE 826 01/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 826 din 1 octombrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014
2.
ORDIN 1255 18/08/2014
ORDIN nr. 1.255 din 18 august 2014privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoanele de călători şi similare - tabelul 3.2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014
3.
ORDIN 1338 01/10/2014
ORDIN nr. 1.338 din 1 octombrie 2014privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014
4.
ORDIN 60 19/09/2014
ORDIN nr. 60 din 19 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - INSPECŢIA JUDICIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014
5.HOTĂRÂRE 50 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 50 din 30 septembrie 2014pentru aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire şi descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014
6.HOTĂRÂRE 51 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 51 din 30 septembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda UE în domeniul justiţiei pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilităţii şi a creşterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144, şi la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Europă deschisă şi sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014
7.HOTĂRÂRE 46 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 46 din 30 septembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 2 octombrie 2014
1.
ORDIN 243 19/09/2014
ORDIN nr. 243 din 19 septembrie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 280/2013 privind stabilirea cuantumului taxei individuale aferente programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificaţi de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, precum şi al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014
2.
ORDIN 249 24/09/2014
ORDIN nr. 249 din 24 septembrie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014 EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014
3.
ORDIN 989 29/09/2014
ORDIN nr. 989 din 29 septembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014
4.
ORDIN 105 20/09/2014
ORDIN nr. M.105 din 20 septembrie 2014pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014
5.INSTRUCŢIUNI 20/09/2014 INSTRUCŢIUNI din 20 septembrie 2014privind asistenţa psihologică în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 1 octombrie 2014
1.HOTĂRÂRE 41 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 41 din 30 septembrie 2014privind numirea prim-vicepreşedintelui - membru executiv, a vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
2.HOTĂRÂRE 45 30/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 45 din 30 septembrie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
3.
ORDIN 988 29/09/2014
ORDIN nr. 988 din 29 septembrie 2014privind delegarea de funcţii către organismele intermediare ale Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
4.ACT ADIŢIONAL 8 29/09/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est (ANEXA 1) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
5.ACT ADIŢIONAL 8 29/09/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est (ANEXA 2) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
6.ACT ADIŢIONAL 8 29/09/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud - Muntenia (ANEXA 3) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
7.ACT ADIŢIONAL 8 29/09/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia (ANEXA 4) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
8.ACT ADIŢIONAL 8 29/09/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest ( ANEXA 5) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
9.ACT ADIŢIONAL 8 29/09/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest (ANEXA 6) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
10.ACT ADIŢIONAL 8 29/09/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 8 din 29 septembrie 2014la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru (ANEXA 7) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
11.ACT ADIŢIONAL 9 29/09/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 9 din 29 septembrie 2014la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov (ANEXA 8) EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 1 octombrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 59 30/09/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 septembrie 2014cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 1 octombrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 60 30/09/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 septembrie 2014pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 1 octombrie 2014
1.
ORDIN 2980 22/08/2014
ORDIN nr. 2.980/C din 22 august 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014
2.NORMĂ 22/08/2014 NORMĂ din 22 august 2014privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014
3.HOTĂRÂRE 824 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 824 din 22 septembrie 2014privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014
4.
LEGE 127 30/09/2014
LEGE nr. 127 din 30 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014
5.DECRET 594 29/09/2014 DECRET nr. 594 din 29 septembrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014
1.DECIZIE 268 01/10/2014 DECIZIE nr. 268 din 1 octombrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
2.DECIZIE 269 01/10/2014 DECIZIE nr. 269 din 1 octombrie 2014privind înfiinţarea Comitetului interministerial "România - Poarta Europei" ca parte a sistemului de implementare a priorităţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
3.DECIZIE 270 01/10/2014 DECIZIE nr. 270 din 1 octombrie 2014privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
4.DECIZIE 271 01/10/2014 DECIZIE nr. 271 din 1 octombrie 2014privind eliberarea domnului Ionel Muscalu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
5.DECIZIE 272 01/10/2014 DECIZIE nr. 272 din 1 octombrie 2014privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
6.DECIZIE 273 01/10/2014 DECIZIE nr. 273 din 1 octombrie 2014pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Decizia prim-ministrului nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
7.DECIZIE 274 01/10/2014 DECIZIE nr. 274 din 1 octombrie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Adrian Ghitcuţă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
8.DECIZIE 275 01/10/2014 DECIZIE nr. 275 din 1 octombrie 2014privind numirea domnului Florescu Răzvan Adrian în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
9.DECIZIE 276 01/10/2014 DECIZIE nr. 276 din 1 octombrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi de către domnul Dantes Nicolae Bratu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
10.DECIZIE 277 01/10/2014 DECIZIE nr. 277 din 1 octombrie 2014privind numirea domnului Octav Bjoza în funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014
1.
ORDIN 1843 18/09/2014
ORDIN nr. 1.843 din 18 septembrie 2014privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014
2.
ORDIN 2530 30/07/2014
ORDIN nr. 2.530 din 30 iulie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului Parcul "Reconcilierii Româno-Maghiare" din municipiul Arad, str. Ioan Calvin, judeţul Arad EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014
3.
ORDIN 2552 31/07/2014
ORDIN nr. 2.552 din 31 iulie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Turn Clopotniţă" din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014
4.
ORDIN 2570 13/08/2014
ORDIN nr. 2.570 din 13 august 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Vila 1" din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014
5.
ORDIN 2624 17/09/2014
ORDIN nr. 2.624 din 17 septembrie 2014pentru modificarea art. 3 lit. d) din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 782 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 782 din 10 septembrie 2014pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014
7.
ORDIN 1014 18/09/2014
ORDIN nr. 1.014 din 18 septembrie 2014privind modificarea anexelor nr. 19, 34 şi 36 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014
8.DECIZIE 508 28/08/2014 DECIZIE nr. 508 din 28 august 2014privind aprobarea Statutului elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014
9.STATUT 28/08/2014 STATUTUL din 28 august 2014elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 24 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 24 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 25 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 25 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Corneliu Vadim Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 26 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 26 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014
4.
ORDIN 88 24/09/2014
ORDIN nr. 88 din 24 septembrie 2014privind modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 18 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 18 din 26 septembrie 2014privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014
6.
RECTIFICARE 548 30/07/2014
RECTIFICARE nr. 548 din 30 iulie 2014referitoare la Decretului nr. 548/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 749 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 749 din 26 august 2014pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014
8.NORMĂ 26/08/2014 NORME din 26 august 2014de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 27 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 27 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 28 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 28 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturilor domnului Victor-Viorel Ponta şi a doamnelor Elena-Gabriela Udrea şi Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 29 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 30 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 30 din 26 septembrie 2014privind contestaţia formulată de domnul Remus Florinel Cernea EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 31 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 31 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Teodor-Viorel Meleşcanu, Constantin Rotaru, Mirel-Mircea Amariţei, William Gabriel Brînză, Corneliu Vadim-Tudor şi Zsolt Szilagyi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 32 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 32 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 33 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 33 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 34 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 34 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
9.HOTĂRÂRE 35 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 35 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Corneliu Vadim-Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 36 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 36 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Szilagyi Zsolt la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
11.HOTĂRÂRE 37 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 37 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Constantin Rotaru la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
12.HOTĂRÂRE 38 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 38 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Mirel-Mircea Amariţei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
13.HOTĂRÂRE 39 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 39 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Zsolt Szilagyi, a domnului Mirel-Mircea Amariţei, a domnului William Gabriel Brînză şi a domnului Constantin Rotaru la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 29 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 40 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 40 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 41 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 41 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 42 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 42 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 43 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 43 din 26 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 44 28/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 44 din 28 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Zsolt Szilagyi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
6.ORD DE URGENŢĂ 58 22/09/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 820 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 820 din 22 septembrie 2014privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Consiliul Concurenţei în parteneriat cu Cancelaria Primului-Ministru şi Ministerul Finanţelor Publice, într-un proiect care să fie realizat de OCDE privind analiza impactului reglementărilor în vigoare în sectoare-cheie ale economiei româneşti, în perioada 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 821 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 821 din 22 septembrie 2014pentru aprobarea obiectivelor principale şi a unor măsuri pentru derularea Programului Naţional "Cantus Mundi", gestionat de Corul Naţional de Cameră "Madrigal" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
9.
ORDIN 4634 25/09/2014
ORDIN nr. 4.634 din 25 septembrie 2014privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
10.
ORDIN 92 29/09/2014
ORDIN nr. 92 din 29 septembrie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014
1.
ORDIN 981 25/09/2014
ORDIN nr. 981 din 25 septembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă", aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare" - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 29 septembrie 2014
2.
ORDIN 982 25/09/2014
ORDIN nr. 982 din 25 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite", aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 29 septembrie 2014
3.
ORDIN 1309 26/09/2014
ORDIN nr. 1.309 din 26 septembrie 2014privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 29 septembrie 2014
4.
ORDIN 1456 25/09/2014
ORDIN nr. 1.456 din 25 septembrie 2014pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei decuplate de producţie în sectorul carne din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, la specia bovine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 29 septembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 75 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 75 din 26 septembrie 2014privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie - S.A. şi a Casei de Compensare Bucureşti - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 29 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 808 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 808 din 17 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială COMALEX - S.A. Alexandria, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 26 septembrie 2014
2.
ORDIN 1838 16/09/2014
ORDIN nr. 1.838 din 16 septembrie 2014privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 26 septembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 815 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 815 din 22 septembrie 2014privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 26 septembrie 2014
4.PROGRAM 22/09/2014 PROGRAMUL DE IARNĂ din 22 septembrie 2014în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 26 septembrie 2014
1.DECIZIE 15 26/09/2014 DECIZIE nr. 15 din 26 septembrie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 21 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 21 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 22 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 22 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotaru, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariţei, Teodor Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner şi Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 23 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 817 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 817 din 22 septembrie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 818 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 818 din 22 septembrie 2014pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 819 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 819 din 22 septembrie 2014privind prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014
1.
ORDIN 970 23/09/2014
ORDIN nr. 970 din 23 septembrie 2014privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 25 septembrie 2014
2.
ORDIN 972 23/09/2014
ORDIN nr. 972 din 23 septembrie 2014privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 172 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 25 septembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 809 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 809 din 17 septembrie 2014pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 25 septembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 814 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 814 din 22 septembrie 2014privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 25 septembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 816 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 816 din 22 septembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 511/2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 25 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 13 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 13 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 14 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 14 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 15 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 15 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Klaus-Werner Iohannis la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 16 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii doamnei Elena-Gabriela Udrea la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 17 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 17 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Corneliu Vadim-Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 18 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 18 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturilor doamnelor Elena-Gabriela Udrea şi Monica-Luisa Macovei, precum şi a domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 19 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 19 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 20 25/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 20 din 25 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014
9.DECIZIE 463 17/09/2014 DECIZIE nr. 463 din 17 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 806 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 806 din 17 septembrie 2014pentru modificarea denumirilor unor structuri NATO în cuprinsul actelor normative în vigoare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 25 septembrie 2014
1.
ORDIN 455 18/09/2014
ORDIN nr. 455 din 18 septembrie 2014privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR - GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
2.NORMĂ 16/09/2014 NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2014pentru stabilirea atribuţiilor structurilor din Ministerul Apărării Naţionale privind detaşarea personalului în calitate de expert naţional la instituţiile şi organismele Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
3.
ORDIN 143 19/09/2014
ORDIN nr. 143 din 19 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
4.
ORDIN 6 17/09/2014
ORDIN nr. 6 din 17 septembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
5.
ORDIN 103 16/09/2014
ORDIN nr. M.103 din 16 septembrie 2014privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor din Ministerul Apărării Naţionale privind detaşarea personalului în calitate de expert naţional la instituţiile şi organismele Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
6.
ORDIN 2548 02/08/2014
ORDIN nr. 2.548 din 2 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
7.
ORDIN 84 10/09/2014
ORDIN nr. 84 din 10 septembrie 2014privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
8.COND+PROC 10/09/2014 CONDIŢII-CADRU din 10 septembrie 2014de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
9.
ORDIN 1218 09/09/2014
ORDIN nr. 1.218 din 9 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
10.
ORDIN 1510 21/07/2014
ORDIN nr. 1.510 din 21 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 24 septembrie 2014
1.
ORDIN 4609 18/09/2014
ORDIN nr. 4.609 din 18 septembrie 2014privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină Privată din Cartierul Rromilor din localitatea Tinca de la persoana juridică Fundaţia "Prorroma" din municipiul Cluj-Napoca la persoana juridică Fundaţia "People to People" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
2.
ORDIN 13291 15/09/2014
ORDIN nr. 13.291 din 15 septembrie 2014privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 86/2013 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
3.
ORDIN 971 23/09/2014
ORDIN nr. 971 din 23 septembrie 2014pentru aprobarea competiţiei POS CCE A2 O 2.2.1-2014-1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară II "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
4.
ORDIN 3206 11/09/2014
ORDIN nr. 3.206/C din 11 septembrie 2014privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, precum şi stabilirea condiţiilor şi activităţilor în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
5.NORMĂ 11/09/2014 NORME METODOLOGICE din 11 septembrie 2014de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
6.COND+PROC 11/09/2014 CONDIŢIILE ŞI ACTIVITĂŢILE din 11 septembrie 2014în vederea acordării majorării pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 6 24/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 24 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 7 24/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 24 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
9.HOTĂRÂRE 8 24/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 8 din 24 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 9 24/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 24 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
11.HOTĂRÂRE 10 24/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 10 din 24 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
12.HOTĂRÂRE 11 24/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 11 din 24 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
13.HOTĂRÂRE 12 24/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 12 din 24 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Klaus-Werner Iohannis la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 24 septembrie 2014
1.
LEGE 125 23/09/2014
LEGE nr. 125 din 23 septembrie 2014privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014
2.DECRET 592 23/09/2014 DECRET nr. 592 din 23 septembrie 2014pentru promulgarea Legii privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014
3.
LEGE 126 23/09/2014
LEGE nr. 126 din 23 septembrie 2014pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014
4.DECRET 593 23/09/2014 DECRET nr. 593 din 23 septembrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014
5.
LEGE 124 23/09/2014
LEGE nr. 124 din 23 septembrie 2014privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014
6.DECRET 591 23/09/2014 DECRET nr. 591 din 23 septembrie 2014pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 24 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 802 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 802 din 17 septembrie 2014privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 23 septembrie 2014
2.DECIZIE 377 26/06/2014 DECIZIE nr. 377 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 23 septembrie 2014
3.
ORDIN 5 17/09/2014
ORDIN nr. 5 din 17 septembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 23 septembrie 2014
4.
ORDIN 2869 19/09/2014
ORDIN nr. 2.869 din 19 septembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 23 septembrie 2014
5.DECIZIE 14 22/09/2014 DECIZIE nr. 14 din 22 septembrie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 23 septembrie 2014
1.
ORDIN 1214 09/09/2014
ORDIN nr. 1.214 din 9 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014
2.
ORDIN 1516 21/07/2014
ORDIN nr. 1.516 din 21 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014
3.
ORDIN 1240 12/09/2014
ORDIN nr. 1.240 din 12 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. - filială a Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014
4.
ORDIN 1650 12/08/2014
ORDIN nr. 1.650 din 12 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. - filială a Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014
5.NORMĂ 19 16/09/2014 NORMĂ nr. 19 din 16 septembrie 2014pentru modificarea Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014
6.REGLEMENTĂRI 08/09/2014 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LCITA din 8 septembrie 2014privind "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian", ediţia 1.0/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014
7.
ORDIN 1310 08/09/2014
ORDIN nr. 1.310 din 8 septembrie 2014pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LCITA "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian", ediţia 1.0/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014
8.
ORDIN 2855 25/07/2014
ORDIN nr. 2.855 din 25 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. - filială a Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014
9.
ORDIN 2546 02/07/2014
ORDIN nr. 2.546 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 34 22/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 34 din 22 septembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
2.ORD DE URGENŢĂ 57 22/09/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 22 septembrie 2014pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 800 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 800 din 17 septembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor proiecte culturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 804 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 804 din 17 septembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
5.
ORDIN 1244 15/09/2014
ORDIN nr. 1.244 din 15 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
6.
ORDIN 1217 09/09/2014
ORDIN nr. 1.217 din 9 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PRELMEC - S.A. - filială a Societăţii Comerciale UM ORĂŞTIE - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
7.
ORDIN 1613 04/08/2014
ORDIN nr. 1.613 din 4 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PRELMEC - S.A. - filială a Societăţii Comerciale UM ORĂŞTIE - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
8.
ORDIN 1215 25/07/2014
ORDIN nr. 1.215 din 25 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
9.
ORDIN 1628 07/08/2014
ORDIN nr. 1.628 din 7 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
10.METODOLOGIE 22/09/2014 METODOLOGIE-CADRU din 22 septembrie 2014de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
11.
ORDIN 86 17/09/2014
ORDIN nr. 86 din 17 septembrie 2014pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
12.
ORDIN 4619 22/09/2014
ORDIN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
13.
ORDIN 2856 25/07/2014
ORDIN nr. 2.856 din 25 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PRELMEC - S.A. - filială a Societăţii Comerciale UM ORĂŞTIE - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
14.
ORDIN 1571 16/09/2014
ORDIN nr. 1.571 din 16 septembrie 2014privind abrogarea art. 35 alin. (6) din Metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 3 23/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 23 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 23 septembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 4 23/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 4 din 23 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 23 septembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 5 23/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 23 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 23 septembrie 2014
4.
ORDIN 1216 25/07/2014
ORDIN nr. 1.216 din 25 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje CFR IRLU" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 23 septembrie 2014
5.
ORDIN 1243 15/09/2014
ORDIN nr. 1.243 din 15 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje CFR IRLU" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 23 septembrie 2014
6.
ORDIN 1629 07/08/2014
ORDIN nr. 1.629 din 7 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje CFR IRLU" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 23 septembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 805 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 805 din 17 septembrie 2014privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 23 septembrie 2014
1.
ORDONANTA (R) 14 31/01/2007 ORDONANŢĂ nr. 14 din 31 ianuarie 2007 (*republicată*)pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 23 septembrie 2014
1.CIRCULARA 30 15/09/2014 CIRCULARĂ nr. 30 din 15 septembrie 2014privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 22 septembrie 2014
2.
HOTARARE 790 07/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 790 din 7 septembrie 2014pentru abrogarea alin. (2), (3) şi (5) ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 22 septembrie 2014
3.
HOTARARE 773 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 773 din 4 septembrie 2014privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 22 septembrie 2014
4.
HOTARARE 774 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 774 din 4 septembrie 2014privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 22 septembrie 2014
1.DECIZIE 356 25/06/2014 DECIZIE nr. 356 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118^2 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 22 septembrie 2014
2.
ORDIN 4553 10/09/2014
ORDIN nr. 4.553 din 10 septembrie 2014pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 22 septembrie 2014
3.DECIZIE 6 23/06/2014 DECIZIE nr. 6 din 23 iunie 2014referitoare la sesizarea formulată de Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă în Dosarul nr. 13.696/193/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în legătură cu chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 22 septembrie 2014
4.DECIZIE 17 01/09/2014 DECIZIE nr. 17 din 1 septembrie 2014referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I penală, în Dosarul nr. 8.526/3/2014 (1.510/2014) EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 22 septembrie 2014
1.
HOTARARE 1 21/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 22 septembrie 2014
2.
HOTARARE 2 21/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 septembrie 2014privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 22 septembrie 2014
3.
HOTARARE 801 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 801 din 17 septembrie 2014privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului din administrarea Bibliotecii Naţionale a României şi a Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 22 septembrie 2014
4.
ORDIN 83 10/09/2014
ORDIN nr. 83 din 10 septembrie 2014privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 22 septembrie 2014
5.REGULAMENT 10/09/2014 REGULAMENT din 10 septembrie 2014pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 22 septembrie 2014
6.PROCEDURA 10/09/2014 PROCEDURĂ din 10 septembrie 2014de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 22 septembrie 2014
1.
HOTARARE 792 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 792 din 17 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 septembrie 2014
2.
HOTARARE 786 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 786 din 10 septembrie 2014privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 septembrie 2014
3.INSTRUCTIUNI 140 15/09/2014 INSTRUCŢIUNI nr. 140 din 15 septembrie 2014privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 septembrie 2014
1.DECRET 586 17/09/2014 DECRET nr. 586 din 17 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
2.DECRET 587 17/09/2014 DECRET nr. 587 din 17 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
3.DECRET 585 17/09/2014 DECRET nr. 585 din 17 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
4.DECRET 588 17/09/2014 DECRET nr. 588 din 17 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
5.DECRET 589 17/09/2014 DECRET nr. 589 din 17 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
6.
HOTARARE 797 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 797 din 17 septembrie 2014pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
7.ACORD 24/06/2014 ACORD din 24 iunie 2014între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
8.
HOTARARE 788 19/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 788 din 19 septembrie 2014privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
9.
ORDIN 581 08/09/2014
ORDIN nr. 581 din 8 septembrie 2014privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
10.NORMA 08/09/2014 NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2014pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014
1.DECIZIE 1231 15/09/2014 DECIZIE nr. 1.231 din 15 septembrie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii PRO MUNDO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 19 septembrie 2014
2.DECIZIE 267 19/09/2014 DECIZIE nr. 267 din 19 septembrie 2014privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 19 septembrie 2014
3.DECIZIE 17 18/09/2014 DECIZIE nr. 17 din 18 septembrie 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 septembrie 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 19 septembrie 2014
4.
LEGE 123 19/09/2014
LEGE nr. 123 din 19 septembrie 2014pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 19 septembrie 2014
5.DECRET 590 18/09/2014 DECRET nr. 590 din 18 septembrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 19 septembrie 2014
6.
HOTARARE 795 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 795 din 17 septembrie 2014privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Şcolii Naţionale de Grefieri în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud şi în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 19 septembrie 2014
7.
ORDIN 2545 02/07/2014
ORDIN nr. 2.545 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 19 septembrie 2014
8.
ORDIN 1088 26/08/2014
ORDIN nr. 2.545 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 19 septembrie 2014
9.
ORDIN 1512 21/07/2014
ORDIN nr. 2.545 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 19 septembrie 2014
1.
HOTARARE 791 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 791 din 17 septembrie 2014privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 19 septembrie 2014
2.
HOTARARE 793 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 793 din 17 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 19 septembrie 2014
3.
HOTARARE 798 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 798 din 17 septembrie 2014pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 19 septembrie 2014
4.
HOTARARE 799 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 799 din 17 septembrie 2014privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 19 septembrie 2014
5.
ORDIN 965 19/09/2014
ORDIN nr. 965 din 19 septembrie 2014privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 19 septembrie 2014
6.
HOTARARE 3 18/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 18 septembrie 2014privind interpretarea prevederilor art. 18 alin. (3) şi art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 19 septembrie 2014
1.
HOTARARE 704 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 704 din 26 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
2.
HOTARARE 785 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 785 din 10 septembrie 2014pentru aprobarea intrării în vigoare a Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014-2016, semnat la Bucureşti la 23 mai 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
3.PROGRAM 23/05/2014 PROGRAM DE COOPERARE din 23 mai 2014în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014-2016 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
4.
ORDIN 55 30/04/2014
ORDIN nr. M.55 din 30 aprilie 2014pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
5.DECIZIE 5 23/06/2014 DECIZIE nr. 5 din 23 iunie 2014referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 2.493/40/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în corelare cu cele ale art. 34 alin. (7) din acelaşi act normativ EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
6.
ORDIN 107 09/07/2014
ORDIN nr. 107 din 9 iulie 2014pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
7.
ORDIN 2587 23/07/2014
ORDIN nr. 2.587/C din 23 iulie 2014pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
8.
ORDIN 10357 12/08/2014
ORDIN nr. 10.357 din 12 august 2014pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
9.
ORDIN 210 21/08/2014
ORDIN nr. 210 din 21 august 2014pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
10.
ORDIN 496 25/08/2014
ORDIN nr. 496 din 25 august 2014pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
11.
ORDIN 831 02/09/2014
ORDIN nr. 831 din 2 septembrie 2014pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 19 septembrie 2014
1.
HOTARARE 42 16/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 42 din 16 septembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014
2.
HOTARARE 43 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 43 din 17 septembrie 2014privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2013 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014
3.
HOTARARE 44 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 44 din 17 septembrie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014
4.
ORDIN 1239 12/09/2014
ORDIN nr. 1.239 din 12 septembrie 2014privind restituirea unor impozite, taxe vamale şi a altor taxe Guvernului Statelor Unite ale Americii, personalului său, contractorilor şi personalului contractorilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014
5.
ORDIN 4568 10/09/2014
ORDIN nr. 4.568 din 10 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014
6.
ORDIN 85 10/09/2014
ORDIN nr. 85 din 10 septembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014
7.REGULAMENT 10/09/2014 REGULAMENT din 10 septembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014
8.
RECTIFICARE 2446 04/08/2014
RECTIFICARE nr. 2.446 din 4 august 2014referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.446/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 18 septembrie 2014
1.ORD DE URGENTA 56 10/09/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014
2.
ORDIN 4569 10/09/2014
ORDIN nr. 4.569 din 10 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Coccinelle" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014
3.DECIZIE 266 18/09/2014 DECIZIE nr. 266 din 18 septembrie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Răzvan Filipescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014
4.
ORDIN 141 15/09/2014
ORDIN nr. 141 din 15 septembrie 2014privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014
5.
HOTARARE 789 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 789 din 17 septembrie 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor materiale de construcţii şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectată de calamităţile naturale înregistrate în luna iulie 2014 în judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014
6.
ORDIN 4433 29/08/2014
ORDIN nr. 4.433 din 29 august 2014privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014
7.METODOLOGIE 29/08/2014 METODOLOGIE din 29 august 2014de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014
1.
ORDIN 1553 12/09/2014
ORDIN nr. 1.553 din 12 septembrie 2014pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia popândău "Spermophilus citellus" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 18 septembrie 2014
2.
HOTARARE 31 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 31 din 17 septembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 18 septembrie 2014
3.
HOTARARE 32 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 32 din 17 septembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 18 septembrie 2014
4.
HOTARARE 33 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 33 din 17 septembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 18 septembrie 2014
5.
HOTARARE 796 17/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 796 din 17 septembrie 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate de inundaţiile din perioada 12-15 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 18 septembrie 2014
6.
ORDIN 1547 11/09/2014
ORDIN nr. 1.547 din 11 septembrie 2014pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 18 septembrie 2014
1.DECRET 583 16/09/2014 DECRET nr. 583 din 16 septembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014
2.
ORDIN 760 08/09/2014
ORDIN nr. 760 din 8 septembrie 2014privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice - NTLH-041 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014
3.
ORDIN 1210 09/09/2014
ORDIN nr. 1.210 din 9 septembrie 2014privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014
4.DECIZIE 5 09/09/2014 DECIZIA COMISIEI FISCALE CENTRALE nr. 5 din 9 septembrie 2014privind încadrarea turnului de susţinere al turbinelor eoliene în categoria clădirilor aşa cum sunt acestea definite la art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014
5.
ORDIN 1234 12/09/2014
ORDIN nr. 1.234 din 12 septembrie 2014privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014
6.DECIZIE 3 12/09/2014 DECIZIA COMISIEI FISCALE CENTRALE nr. 3 din 12 septembrie 2014privind comunicarea somaţiei de plată şi plata amenzii de către contravenient la organul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014
7.
ORDIN 4554 10/09/2014
ORDIN nr. 4.554 din 10 septembrie 2014pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al certificatului de acordare a definitivării în învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014
8.
ORDIN 4556 10/09/2014
ORDIN nr. 4.556 din 10 septembrie 2014privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014
9.DECIZIE 1202 09/09/2014 DECIZIE nr. 1.202 din 9 septembrie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 18 septembrie 2014
1.
HOTARARE 2 11/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 septembrie 2014privind interpretarea prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 17 septembrie 2014
2.
ORDIN 1047 09/09/2014
ORDIN nr. 1.047 din 9 septembrie 2014privind modificarea pct. 1.3.6 din anexa IV la Cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 17 septembrie 2014
3.
HOTARARE 1 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 9 septembrie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al acestora EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 17 septembrie 2014
4.REGULAMENT 09/09/2014 REGULAMENT din 9 septembrie 2014de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al acestora EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 17 septembrie 2014
5.
ORDIN 1575 16/09/2014
ORDIN nr. 1.575 din 16 septembrie 2014pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 17 septembrie 2014
1.
RECTIFICARE 1079 24/06/2014
RECTIFICARE nr. 1.079 din 24 iunie 2014referitoare la Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014
2.
HOTARARE 05/11/2013 HOTĂRÂRE din 5 noiembrie 2013în Cauza Branişte împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014
3.
ORDIN 1073 15/09/2014
ORDIN nr. 1.073 din 15 septembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014
4.DECRET 579 15/09/2014 DECRET nr. 579 din 15 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014
5.DECRET 580 15/09/2014 DECRET nr. 580 din 15 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014
6.DECRET 581 15/09/2014 DECRET nr. 581 din 15 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014
7.DECRET 582 15/09/2014 DECRET nr. 582 din 15 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014
8.
HOTARARE 787 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 787 din 10 septembrie 2014privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014
1.DECRET 578 12/09/2014 DECRET nr. 578 din 12 septembrie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 17 septembrie 2014
2.
ORDIN 1307 08/09/2014
ORDIN nr. 1.307 din 8 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române - AFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 17 septembrie 2014
3.
HOTARARE 2 21/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 martie 2014privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 17 septembrie 2014
4.STANDARD 21/03/2014 STANDARDE DE CALITATE ÎN SERVICIILE PSIHOLOGICEPartea generală, Cartea I*) EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 17 septembrie 2014
5.
ORDIN 1467 26/08/2014
ORDIN nr. 1.467 din 26 august 2014privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 17 septembrie 2014
1.
HOTARARE 3 25/10/2013 HOTĂRÂRE nr. 3 din 25 octombrie 2013pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 16 septembrie 2014
2.REGULAMENT 25/10/2013 REGULAMENT din 25 octombrie 2013de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 16 septembrie 2014
3.STATUT 25/10/2013 STATUTUL din 25 octombrie 2013medicului veterinar EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 16 septembrie 2014
4.COD DE ETICA 25/10/2013 CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ VETERINARĂ din 25 octombrie 2013privind organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 16 septembrie 2014
1.
ORDIN 4552 09/09/2014
ORDIN nr. 4.552 din 9 septembrie 2014privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Focşani pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă judo şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 16 septembrie 2014
2.REGULAMENT 09/09/2014 REGULAMENT din 9 septembrie 2014de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Excelenţă Focşani pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă judo EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 16 septembrie 2014
3.
ORDIN 1839 16/09/2014
ORDIN nr. 1.839 din 16 septembrie 2014privind stabilirea secţiilor de votare din străinătate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Preşedintelui României în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 16 septembrie 2014
1.
HOTARARE 772 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 772 din 4 septembrie 2014pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 7 aprilie 2014 şi la Bucureşti la 14 aprilie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014
2.AMENDAMENT 14/04/2014 AMENDAMENT din 14 aprilie 2014convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 7 aprilie 2014 şi la Bucureşti la 14 aprilie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014
3.
ORDIN 25 10/09/2014
ORDIN nr. 25 din 10 septembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014
4.
ORDIN 26 10/09/2014
ORDIN nr. 26 din 10 septembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014
5.
ORDIN 1309 08/09/2014
ORDIN nr. 1.309 din 8 septembrie 2014privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014
6.
ORDIN 1312 08/09/2014
ORDIN nr. 1.312 din 8 septembrie 2014pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014
7.
ORDIN 1521 08/09/2014
ORDIN nr. 1.521 din 8 septembrie 2014pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014
8.
HOTARARE 783 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 783 din 10 septembrie 2014pentru modificarea poziţiei nr. 17 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014
1.DECIZIE 13 15/09/2014 DECIZIE nr. 13 din 15 septembrie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
2.
ORDIN 101 08/09/2014
ORDIN nr. M.101 din 8 septembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
3.
ORDIN 4420 27/08/2014
ORDIN nr. 4.420 din 27 august 2014pentru modificarea art. 38 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.888/2013 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
4.
ORDIN 206 15/09/2014
ORDIN nr. 206 din 15 septembrie 2014privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
5.
ORDIN 207 15/09/2014
ORDIN nr. 207 din 15 septembrie 2014privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
6.
ORDIN 1072 15/09/2014
ORDIN nr. 1.072 din 15 septembrie 2014privind repartizarea ambulanţelor achiziţionate de Ministerul Sănătăţii pentru serviciile judeţene de ambulanţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
7.
ORDIN 1398 12/09/2014
ORDIN nr. 1.398 din 12 septembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
8.
ORDIN 1401 12/09/2014
ORDIN nr. 1.401 din 12 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
9.
ORDIN 1740 05/09/2014
ORDIN nr. 1.740 din 5 septembrie 2014privind publicarea Programului de schimburi în domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la Teheran la 18 august 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
10.PROGRAM 18/08/2014 PROGRAM DE SCHIMBURI din 18 august 2014în domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
11.DECIZIE 528 11/09/2014 DECIZIE nr. 528 din 11 septembrie 2014privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014
1.
HOTARARE 778 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 778 din 10 septembrie 2014privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a conductei Turburea-Turceni, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, aprobarea actului adiţional nr. 6 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 septembrie 2014
2.
HOTARARE 780 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 780 din 10 septembrie 2014privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 septembrie 2014
3.
ORDIN 1550 12/09/2014
ORDIN nr. 1.550 din 12 septembrie 2014privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 septembrie 2014
4.
HOTARARE 779 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 779 din 10 septembrie 2014pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 septembrie 2014
1.
HOTARARE 770 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 770 din 4 septembrie 2014pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 încheiat între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 6 februarie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 septembrie 2014
2.AMENDAMENT 5 06/02/2014 AMENDAMENT nr. 5 din 6 februarie 2014încheiat între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 6 februarie 2014 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 septembrie 2014
3.
ORDIN 100 08/09/2014
ORDIN nr. M.100 din 8 septembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 septembrie 2014
4.
ORDIN 2781 08/09/2014
ORDIN nr. 2.781 din 8 septembrie 2014pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 septembrie 2014
5.
ORDIN 2782 08/09/2014
ORDIN nr. 2.782 din 8 septembrie 2014pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 septembrie 2014
6.NORMA 08/09/2014 NORME din 8 septembrie 2014privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 12 septembrie 2014
1.
HOTARARE 17 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 17 din 10 septembrie 2014privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, constituite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 12 septembrie 2014
2.
ORDIN 1393 09/09/2014
ORDIN nr. 1.393 din 9 septembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 12 septembrie 2014
3.
HOTARARE 781 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 781 din 10 septembrie 2014privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 12 septembrie 2014
4.
ORDIN 2783 08/09/2014
ORDIN nr. 2.783 din 8 septembrie 2014pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 12 septembrie 2014
5.NORMA 08/09/2014 NORME din 8 septembrie 2014privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 12 septembrie 2014
6.
ORDIN 1071 11/09/2014
ORDIN nr. 1.071 din 11 septembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 12 septembrie 2014
7.
ORDIN 360 10/09/2014
ORDIN nr. 360 din 10 septembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 12 septembrie 2014
1.
ORDIN 1191 05/09/2014
ORDIN nr. 1.191 din 5 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 12 septembrie 2014
1.DECRET 577 08/09/2014 DECRET nr. 577 din 8 septembrie 2014privind acordarea unei graţieri individuale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
2.
HOTARARE 764 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 764 din 4 septembrie 2014pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
3.DECIZIE 27/05/2014 DECIZIE din 27 mai 2014în Cauza Tiberiu Ioan David împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
4.
ORDIN 1121 01/07/2014
ORDIN nr. 1.121 din 1 iulie 2014privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
5.SCHEMA 01/07/2014 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 1 iulie 2014acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
6.
HOTARARE 763 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 763 din 4 septembrie 2014pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiinţarea şi funcţionarea unui punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la Bucureşti la 31 mai 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
7.PROTOCOL 31/05/2013 PROTOCOL din 31 mai 2013între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiinţarea şi funcţionarea unui punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
8.DECIZIE 392 02/07/2014 DECIZIE nr. 392 din 2 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
9.
ORDIN 1075 21/08/2014
ORDIN nr. 1.075 din 21 august 2014privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.121 din 1 iulie 2014 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.075 din 21 august 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
10.SCHEMA 21/08/2014 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 21 august 2014acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 11 septembrie 2014
1.
ORDIN 4505 02/09/2014
ORDIN nr. 4.505 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Forumului German" din municipiul Sibiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
2.
ORDIN 4512 02/09/2014
ORDIN nr. 4.512 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Carmens" din municipiul Galaţi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
3.
ORDIN 4514 02/09/2014
ORDIN nr. 4.514 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kids Club" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
4.DECIZIE 262 11/09/2014 DECIZIE nr. 262 din 11 septembrie 2014privind desemnarea domnului Dragoş Andrei, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
5.DECIZIE 263 11/09/2014 DECIZIE nr. 263 din 11 septembrie 2014privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Vlad-Nicolae Săvulescu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
6.DECIZIE 264 11/09/2014 DECIZIE nr. 264 din 11 septembrie 2014privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
7.DECIZIE 265 11/09/2014 DECIZIE nr. 265 din 11 septembrie 2014privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
8.
ORDIN 448 11/09/2014
ORDIN nr. 448 din 11 septembrie 2014pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 318/2014 privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
9.
ORDIN 1442 18/08/2014
ORDIN nr. 1.442 din 18 august 2014privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
10.PROCEDURA 18/08/2014 PROCEDURĂ din 18 august 2014referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
11.DECIZIE 367 26/06/2014 DECIZIE nr. 367 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a prevederilor art. 330^77 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
12.
HOTARARE 771 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 771 din 4 septembrie 2014privind desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
13.
HOTARARE 775 10/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 775 din 10 septembrie 2014privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014
1.
ORDIN 728 01/09/2014
ORDIN nr. 728 din 1 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 596/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 11 septembrie 2014
2.
RECTIFICARE 2361 12/07/2010
RECTIFICARE nr. 2.361 din 12 iulie 2010referitoare la Ordinul nr. 2.361/2010 EMITENT: MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 11 septembrie 2014
3.
ORDIN 82 03/09/2014
ORDIN nr. 82 din 3 septembrie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 11 septembrie 2014
4.REGULAMENT 03/09/2014 REGULAMENT din 3 septembrie 2014de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 11 septembrie 2014
1.DECRET 569 08/09/2014 DECRET nr. 569 din 8 septembrie 2014privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
2.
ORDIN 4506 02/09/2014
ORDIN nr. 4.506 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
3.
ORDIN 4507 02/09/2014
ORDIN nr. 4.507 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Dr. Lind" din satul Câmpeniţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
4.
ORDIN 4508 02/09/2014
ORDIN nr. 4.508 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Elite" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
5.
ORDIN 4509 02/09/2014
ORDIN nr. 4.509 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Nicholas Kindergarten" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
6.
ORDIN 4510 02/09/2014
ORDIN nr. 4.510 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată "Talentum" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
7.
HOTARARE 742 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 742 din 26 august 2014privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
8.
HOTARARE 768 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 768 din 4 septembrie 2014pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
9.
HOTARARE 769 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 769 din 4 septembrie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
10.
HOTARARE 766 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 766 din 4 septembrie 2014privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
11.PROCEDURA 04/09/2014 PROCEDURĂ din 4 septembrie 2014de înregistrare a domeniilor SETRE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
12.PROCEDURA 04/09/2014 PROCEDURĂ din 4 septembrie 2014de înregistrare a furnizorilor SETRE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014
1.DECRET 570 08/09/2014 DECRET nr. 570 din 8 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
2.DECRET 571 08/09/2014 DECRET nr. 571 din 8 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
3.DECRET 572 08/09/2014 DECRET nr. 572 din 8 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
4.DECRET 573 08/09/2014 DECRET nr. 573 din 8 septembrie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
5.DECRET 574 08/09/2014 DECRET nr. 574 din 8 septembrie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
6.DECRET 575 08/09/2014 DECRET nr. 575 din 8 septembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
7.DECRET 576 08/09/2014 DECRET nr. 576 din 8 septembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
8.
ORDIN 4423 28/08/2014
ORDIN nr. 4.423 din 28 august 2014privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul liceal, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea Muzică, la disciplinele: Muzică vocală de jazz - muzică uşoară, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, şi Istoria jazzului, clasele a XI-a şi a XII-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
9.
HOTARARE 760 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 760 din 4 septembrie 2014privind transferul unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
10.
HOTARARE 761 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 761 din 4 septembrie 2014privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Iaşi şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
11.
HOTARARE 762 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 762 din 4 septembrie 2014privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 10 septembrie 2014
1.
RECTIFICARE 667 31/07/2014
RECTIFICARE nr. 667 din 31 iulie 2014la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
2.
HOTARARE 41 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 41 din 9 septembrie 2014pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic COM (2014) 212 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
3.
HOTARARE 42 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 42 din 9 septembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Finanţarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
4.
HOTARARE 43 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 43 din 9 septembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de conflicte şi crize externe JOIN (2013) 30 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
5.
ORDIN 1095 09/07/2014
ORDIN nr. 1.095 din 9 iulie 2014privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
6.
HOTARARE 35 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 septembrie 2014privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: ADUNAREA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
7.
HOTARARE 36 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 septembrie 2014pentru aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind politica Uniunii Europene în materie de returnare COM (2014) 199 EMITENT: ADUNAREA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
8.
HOTARARE 37 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 septembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei COM (2014) 210 EMITENT: ADUNAREA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
9.
HOTARARE 38 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 38 din 9 septembrie 2014pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (reformare) COM (2014) 167 EMITENT: ADUNAREA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
10.
HOTARARE 39 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 39 din 9 septembrie 2014pentru Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM (2014) 209 EMITENT: ADUNAREA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
11.
HOTARARE 40 09/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 40 din 9 septembrie 2014pentru aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind iniţiativa cetăţenească europeană "Apa şi salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!" COM (2014) 177 EMITENT: ADUNAREA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
12.
ORDIN 945 29/07/2014
ORDIN nr. 945 din 29 iulie 2014privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
13.
ORDIN 1601 04/09/2014
ORDIN nr. 1.601 din 4 septembrie 2014privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 10 septembrie 2014
1.
ORDIN 1444 07/08/2014
ORDIN nr. 1.444 din 7 august 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren", indicativ NP 114-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 9 septembrie 2014
2.
ORDIN 4434 29/08/2014
ORDIN nr. 4.434 din 29 august 2014privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 9 septembrie 2014
3.METODOLOGIE 29/08/2014 METODOLOGIE din 29 august 2014de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 9 septembrie 2014
1.
RECTIFICARE 12 31/07/2014
RECTIFICARE nr. 12 din 31 iulie 2014referitoare la Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014
2.
ORDIN 4483 01/09/2014
ORDIN nr. 4.483 din 1 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Aşchiuţă" din municipiul Piteşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014
3.
ORDIN 4484 01/09/2014
ORDIN nr. 4.484 din 1 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Magic English" din municipiul Bacău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014
4.
ORDIN 4485 01/09/2014
ORDIN nr. 4.485 din 1 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ioanid" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014
5.
ORDIN 4486 01/09/2014
ORDIN nr. 4.486 din 1 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Iris" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014
6.
ORDIN 4487 01/09/2014
ORDIN nr. 4.487 din 1 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Preuniversitaria Roman Muşat" din municipiul Roman EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014
7.
ORDIN 4491 02/09/2014
ORDIN nr. 4.491 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014
1.
ORDIN 4542 08/09/2014
ORDIN nr. 4.542 din 8 septembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014
2.METODOLOGIE 08/09/2014 METODOLOGIE-CADRU din 8 septembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014
3.
ORDIN 1018 03/09/2014
ORDIN nr. 1.018 din 3 septembrie 2014privind aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014
4.COND+PROC 03/09/2014 CONDIŢIILE din 3 septembrie 2014de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014
5.
HOTARARE 41 08/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 41 din 8 septembrie 2014pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014
6.DECIZIE 12 09/09/2014 DECIZIE nr. 12 din 9 septembrie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014
7.DECIZIE 423 08/07/2014 DECIZIE nr. 423 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014
8.
ORDIN 4472 01/09/2014
ORDIN nr. 4.472 din 1 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-23 mai 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 9 septembrie 2014
1.
ORDIN 4513 02/09/2014
ORDIN nr. 4.513 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 8 septembrie 2014
2.
HOTARARE 744 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 744 din 26 august 2014pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 910/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 8 septembrie 2014
3.
ORDIN 1355 01/09/2014
ORDIN nr. 1.355 din 1 septembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 11 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 8 septembrie 2014
4.PR-
LEGE 921 25/08/2014 PROIECT DE
LEGE nr. 921 din 25 august 2014privind revizuirea Constituţiei României - iniţiativă legislativă cetăţenească EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 8 septembrie 2014
1.
ORDIN 137 03/09/2014
ORDIN nr. 137 din 3 septembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
2.
ORDIN 149 28/08/2014
ORDIN nr. 149 din 28 august 2014privind procedura de înfiinţare a circumscripţiilor sanitar-veterinare de asistenţă în scopul efectuării activităţilor sanitar-veterinare publice de interes naţional EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
3.
ORDIN 4488 01/09/2014
ORDIN nr. 4.488 din 1 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Notre Dame" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
4.
ORDIN 4489 01/09/2014
ORDIN nr. 4.489 din 1 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Lady Bird" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
5.
ORDIN 4499 02/09/2014
ORDIN nr. 4.499 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Dorohoi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
6.
ORDIN 4500 02/09/2014
ORDIN nr. 4.500 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Vise" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
7.
ORDIN 4501 02/09/2014
ORDIN nr. 4.501 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mary Poppins" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
8.
ORDIN 4502 02/09/2014
ORDIN nr. 4.502 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Teddybar" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
9.
ORDIN 4503 02/09/2014
ORDIN nr. 4.503 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Ioanid" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
10.
ORDIN 4504 02/09/2014
ORDIN nr. 4.504 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Bârlad EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
11.
HOTARARE 747 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 747 din 26 august 2014privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Sfântul Vasile cel Mare, Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
12.
ORDIN 4498 02/09/2014
ORDIN nr. 4.498 din 2 septembrie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ray Kindergarten" din localitatea Ştefăneşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
13.
RECTIFICARE 25 26/08/2014
RECTIFICARE nr. 25 din 26 august 2014referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
14.
ORDIN 559 27/08/2014
ORDIN nr. 559 din 27 august 2014privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 8 septembrie 2014
1.
HOTARARE 745 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 745 din 26 august 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014
2.
LEGE (R) 101 25/04/2006
LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*)serviciului de salubrizare a localităţilor *) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014
3.
HOTARARE 746 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 746 din 26 august 2014privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Şcolii Naţionale de Grefieri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014
4.
HOTARARE 758 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 758 din 4 septembrie 2014privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Institutului Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014
5.
ORDIN 1090 26/08/2014
ORDIN nr. 1.090 din 26 august 2014privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014
6.
ORDIN 4424 28/08/2014
ORDIN nr. 4.424 din 28 august 2014privind aprobarea Metodologiei de organizare a secţiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român "De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014
7.METODOLOGIE 28/08/2014 NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2003 (*actualizate*)privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public(actualizate până la data de 1 septembrie 2014*) EMITENT: GUVERNUL ------------ *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007; ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014.
1.
ORDIN 95 01/09/2014
ORDIN nr. M.95 din 1 septembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 5 septembrie 2014
2.
ORDIN 96 01/09/2014
ORDIN nr. M.96 din 1 septembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 5 septembrie 2014
3.
ORDIN 984 26/08/2014
ORDIN nr. 984 din 26 august 2014privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică şi Balneofizioterapie, organizat în perioada 6-21 octombrie 2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 5 septembrie 2014
4.
ORDIN 1168 03/09/2014
ORDIN nr. 1.168 din 3 septembrie 2014privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 5 septembrie 2014
5.
ORDIN 1177 04/09/2014
ORDIN nr. 1.177 din 4 septembrie 2014privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 5 septembrie 2014
6.
RECTIFICARE 4 11/08/2014
RECTIFICARE nr. 4 din 11 august 2014referitoare la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 5 septembrie 2014
7.
HOTARARE 756 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 756 din 4 septembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 5 septembrie 2014
8.
HOTARARE 731 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 731 din 26 august 2014privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj - Club Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 5 septembrie 2014
9.
HOTARARE 729 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 729 din 26 august 2014privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 5 septembrie 2014
1.
ORDIN 3731 26/06/2014
ORDIN nr. 3.731 din 26 iunie 2014privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 5 septembrie 2014
1.
HOTARARE 752 28/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 752 din 28 august 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 5 septembrie 2014
2.
ORDIN 1280 28/08/2014
ORDIN nr. 1.280 din 28 august 2014privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 5 septembrie 2014
3.
ORDIN 2487 11/07/2014
ORDIN nr. 2.487 din 11 iulie 2014pentru acreditarea Colecţiei publice de drept privat de interes regional - Sfântu Gheorghe EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 5 septembrie 2014
4.
ORDIN 4421 27/08/2014
ORDIN nr. 4.421 din 27 august 2014pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 5 septembrie 2014
5.
HOTARARE 759 04/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 759 din 4 septembrie 2014privind organizarea de către Ministerul Justiţiei, în perioada 11-12 septembrie 2014, la Bucureşti, a Reuniunii Naţionale a Reţelei Judiciare Europene în materie penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 5 septembrie 2014
6.DECIZIE 441 09/07/2014 DECIZIE nr. 441 din 9 iulie 2014asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvern, reprezentat de prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 5 septembrie 2014
7.
ORDIN 4422 28/08/2014
ORDIN nr. 4.422 din 28 august 2014privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională "De-a arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit", clasa a III-a sau a IV-a, învăţământ primar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 5 septembrie 2014
1.
HOTARARE 669 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 669 din 31 iulie 2014privind aprobarea stemei comunei Căpreni, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 4 septembrie 2014
2.
ORDIN 1455 08/08/2014
ORDIN nr. 1.455 din 8 august 2014privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 4 septembrie 2014
3.
HOTARARE 734 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 734 din 26 august 2014privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 4 septembrie 2014
4.
HOTARARE 72 11/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 72 din 11 iulie 2014pentru aprobarea Statutului Institutului Notarial Român EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 4 septembrie 2014
5.STATUT 11/07/2014 STATUTUL din 11 iulie 2014Institutului Notarial Român EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 4 septembrie 2014
6.
HOTARARE 736 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 736 din 26 august 2014privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 4 septembrie 2014
1.
ORDIN 566 16/04/2014
ORDIN nr. 566 din 16 aprilie 2014pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 4 septembrie 2014
2.
HOTARARE 16 02/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 2 septembrie 2014privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art. 47 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 4 septembrie 2014
3.DECIZIE 440 08/07/2014 DECIZIE nr. 440 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale art. 152 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 4 septembrie 2014
4.
ORDIN 1445 20/08/2014
ORDIN nr. 1.445 din 20 august 2014pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 4 septembrie 2014
5.
ORDIN 725 19/06/2014
ORDIN nr. 725 din 19 iunie 2014pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 4 septembrie 2014
1.ORD DE URGENTA 52 28/08/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 august 2014privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014
2.
HOTARARE 753 28/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 753 din 28 august 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare şi achiziţia de mobilier la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014
3.DECIZIE 258 04/09/2014 DECIZIE nr. 258 din 4 septembrie 2014privind exercitarea atribuţiilor de purtător de cuvânt al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014
4.DECIZIE 259 04/09/2014 DECIZIE nr. 259 din 4 septembrie 2014privind numirea domnului George-Aurel Mircea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014
5.DECIZIE 260 04/09/2014 DECIZIE nr. 260 din 4 septembrie 2014privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Dănuţ-Cristian Popa, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014
6.DECIZIE 261 04/09/2014 DECIZIE nr. 261 din 4 septembrie 2014privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014
7.
ORDIN 4386 22/08/2014
ORDIN nr. 4.386 din 22 august 2014privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Olga Gudynn" din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014
8.
ORDIN 4387 22/08/2014
ORDIN nr. 4.387 din 22 august 2014privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular "Grădiniţa Mea" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014
9.
ORDIN 4388 22/08/2014
ORDIN nr. 4.388 din 22 august 2014privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Roza Venerini" din municipiul Târgu Jiu de la persoana juridică Asociaţia "Grădiniţa Roza Venerini" din municipiul Târgu Jiu la persoana juridică Asociaţia "Vasiliada" - Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 4 septembrie 2014
1.
ORDIN 4430 29/08/2014
ORDIN nr. 4.430 din 29 august 2014privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014
2.
ORDIN 4431 29/08/2014
ORDIN nr. 4.431 din 29 august 2014privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014
3.
ORDIN 4432 29/08/2014
ORDIN nr. 4.432 din 29 august 2014privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014
4.
HOTARARE 15 02/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 15 din 2 septembrie 2014pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 4 septembrie 2014
1.
HOTARARE 25/02/2014 HOTĂRÂRE din 25 februarie 2014în Cauza Văduva împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 3 septembrie 2014
2.
ORDIN 1266 20/08/2014
ORDIN nr. 1.266 din 20 august 2014privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 3 septembrie 2014
1.
HOTARARE 34 02/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 34 din 2 septembrie 2014pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
2.
ORDIN 1560 28/08/2014
ORDIN nr. 1.560 din 28 august 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
3.
ORDIN 1329 25/08/2014
ORDIN nr. 1.329 din 25 august 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
4.NORMA 25/08/2014 NORME METODOLOGICE din 25 august 2014privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
5.
ORDIN 1162 02/09/2014
ORDIN nr. 1.162 din 2 septembrie 2014privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.071/2014 de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
6.
ORDIN 1281 06/08/2014
ORDIN nr. 1.281 din 6 august 2014pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
7.
ORDIN 1051 13/08/2014
ORDIN nr. 1.051 din 13 august 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
8.
HOTARARE 732 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 732 din 26 august 2014privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
9.
HOTARARE 733 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 733 din 26 august 2014privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
10.
HOTARARE 737 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 737 din 26 august 2014privind transmiterea imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
11.
ORDIN 695 07/08/2014
ORDIN nr. 695 din 7 august 2014pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
12.
ORDIN 152 29/08/2014
ORDIN nr. 152 din 29 august 2014pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014
1.DECRET 561 01/09/2014 DECRET nr. 561 din 1 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
2.CIRCULARA 29 27/08/2014 CIRCULARĂ nr. 29 din 27 august 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea lui Ion I. C. Brătianu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
3.
HOTARARE 730 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 730 din 26 august 2014privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Vălcani şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
4.DECRET 567 01/09/2014 DECRET nr. 567 din 1 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
5.DECRET 568 01/09/2014 DECRET nr. 568 din 1 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
6.DECRET 566 01/09/2014 DECRET nr. 566 din 1 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
7.DECRET 564 01/09/2014 DECRET nr. 564 din 1 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
8.DECRET 565 01/09/2014 DECRET nr. 565 din 1 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
9.DECRET 562 01/09/2014 DECRET nr. 562 din 1 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
10.DECRET 563 01/09/2014 DECRET nr. 563 din 1 septembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 3 septembrie 2014
1.DECIZIE 366 25/06/2014 DECIZIE nr. 366 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 2 septembrie 2014
1.
HOTARARE 740 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 740 din 26 august 2014privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional "Varianta de ocolire Craiova Sud" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014
2.
HOTARARE 741 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 741 din 26 august 2014privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014
3.
ORDIN 1104 27/08/2014
ORDIN nr. 1.104 din 27 august 2014privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014
4.
HOTARARE 735 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 735 din 26 august 2014pentru modificarea anexei nr. II/19 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014
5.
HOTARARE 738 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 738 din 26 august 2014privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014
6.NORMA 27/08/2014 NORME METODOLOGICE din 27 august 2014privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014
7.
HOTARARE 721 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 721 din 26 august 2014privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea acestora în folosinţa gratuită a Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014
8.
HOTARARE 728 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 728 din 26 august 2014privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Comloşu Mare şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014
9.
HOTARARE 739 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 739 din 26 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 2 septembrie 2014
1.ORD DE URGENTA 55 28/08/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 28 august 2014pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 2 septembrie 2014
2.
ORDIN 1154 01/09/2014
ORDIN nr. 1.154 din 1 septembrie 2014privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 2 septembrie 2014
3.PROCEDURA 01/09/2014 PROCEDURA din 1 septembrie 2014de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 2 septembrie 2014
1.
HOTARARE 670 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 670 din 31 iulie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 2 septembrie 2014
2.
HOTARARE 717 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 717 din 26 august 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 2 septembrie 2014
3.
ORDIN 1087 26/08/2014
ORDIN nr. 1.087 din 26 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 2 septembrie 2014
4.
ORDIN 454 01/08/2014
ORDIN nr. 454 din 1 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 2 septembrie 2014
5.
ORDIN 1649 12/08/2014
ORDIN nr. 1.649 din 12 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 2 septembrie 2014
6.DISPOZITIE 8 25/07/2014 DISPOZIŢIE nr. 8 din 25 iulie 2014pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2014
1.
HOTARARE 675 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 675 din 19 august 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 1 septembrie 2014
2.
ORDIN 437 29/08/2014
ORDIN nr. 437 din 29 august 2014privind stabilirea unor derogări de la prevederile anexei nr. 5 "Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti-Cernavodă" la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR - GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 1 septembrie 2014
3.
ORDIN 1135 01/09/2014
ORDIN nr. 1.135 din 1 septembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 1 septembrie 2014
4.
ORDIN 2544 02/07/2014
ORDIN nr. 2.544 din 2 iulie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CARFIL - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 1 septembrie 2014
5.
HOTARARE 727 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 727 din 26 august 2014privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Foeni şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 1 septembrie 2014
6.
ORDIN 1077 21/08/2014
ORDIN nr. 1.077 din 21 august 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CARFIL - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 1 septembrie 2014
7.
ORDIN 1511 21/07/2014
ORDIN nr. 1.511 din 21 iulie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CARFIL - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 1 septembrie 2014
1.
HOTARARE 705 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 705 din 26 august 2014privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 1 septembrie 2014
2.
HOTARARE 706 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 706 din 26 august 2014privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 1 septembrie 2014
3.
HOTARARE 707 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 707 din 26 august 2014pentru aprobarea modelului, dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 1 septembrie 2014
4.
HOTARARE 708 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 708 din 26 august 2014privind modelul, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 1 septembrie 2014
5.
ORDIN 1091 26/08/2014
ORDIN nr. 1.091 din 26 august 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 1 septembrie 2014
6.
ORDIN 682 13/08/2014
ORDIN nr. 682 din 13 august 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PRACTIC LEASING IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 1 septembrie 2014
7.
ORDIN 688 19/08/2014
ORDIN nr. 688 din 19 august 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale INSTITUŢIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ GABRIEL FINANCE - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 1 septembrie 2014
1.
HOTARARE 710 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 710 din 26 august 2014pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ştampilei de control a secţiilor de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT" care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 1 septembrie 2014
2.
HOTARARE 709 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 709 din 26 august 2014pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 1 septembrie 2014
3.
HOTARARE 711 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 711 din 26 august 2014privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 1 septembrie 2014
1.COD PR CIVILA (A) 31/08/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 31 august 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014.
2.DECRET 543 21/07/2014 DECRET nr. 543 din 21 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
3.DECRET 544 21/07/2014 DECRET nr. 544 din 21 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
4.DECIZIE 67 25/06/2014 DECIZIE nr. 67 din 25 iunie 2014privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 209A din 20 noiembrie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
5.DECIZIE 209 20/11/2013 DECIZIE nr. 209A din 20 noiembrie 2013pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
6.DECIZIE 332 12/06/2014 DECIZIE nr. 332 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
7.DECIZIE 357 25/06/2014 DECIZIE nr. 357 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
8.COD PR CIVILA (A) 16/07/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 16 iulie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014.
1.
HOTARARE 723 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 723 din 26 august 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
2.
HOTARARE 720 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 720 din 26 august 2014privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
3.
HOTARARE 719 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 719 din 26 august 2014pentru modificarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
4.
HOTARARE 692 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 692 din 19 august 2014privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
5.
HOTARARE 714 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 714 din 26 august 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
6.
ORDIN 983 26/08/2014
ORDIN nr. 983 din 26 august 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
7.
ORDIN 1419 16/07/2014
ORDIN nr. 1.419 din 16 iulie 2014privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
8.
HOTARARE 691 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 691 din 19 august 2014privind transmiterea unor părţi din imobile, constituite din terenuri şi amenajări la terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
9.
ORDIN 1444 20/08/2014
ORDIN nr. 1.444 din 20 august 2014pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
10.
ORDIN 328 30/07/2014
ORDIN nr. 328 din 30 iulie 2014privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
11.
HOTARARE 693 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 693 din 19 august 2014privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
12.
HOTARARE 694 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 694 din 19 august 2014privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil situat în comuna Lereşti, judeţul Argeş, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Lereşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lereşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
13.
HOTARARE 718 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 718 din 26 august 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014
1.
ORDONANTA 15 19/08/2014 ORDONANŢĂ nr. 15 din 19 august 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014
2.
ORDONANTA 18 26/08/2014 ORDONANŢĂ nr. 18 din 26 august 2014pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014
3.
ORDONANTA 19 26/08/2014 ORDONANŢĂ nr. 19 din 26 august 2014pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014
1.
ORDIN 132 14/08/2014
ORDIN nr. 132 din 14 august 2014pentru modificarea şi completarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 360/2004 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014
2.
ORDIN 782 20/08/2014
ORDIN nr. 782 din 20 august 2014privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014
3.
ORDIN 1498 08/08/2014
ORDIN nr. 1.498 din 8 august 2014pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2133 (2014) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014
4.REZOLUTIE 2133 27/01/2014 REZOLUŢIE nr. 2.133 din 27 ianuarie 2014adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7101-a reuniuni din data de 27 ianuarie 2014 EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014
5.
ORDIN 959 21/08/2014
ORDIN nr. 959 din 21 august 2014pentru modificarea şi completarea anexelor nr. I şi IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014
6.REGULAMENT 13 21/08/2014 REGULAMENT nr. 13 din 21 august 2014pentru modificarea şi completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014
7.REGULAMENT 14 21/08/2014 REGULAMENT nr. 14 din 21 august 2014pentru modificarea şi completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014
1.
ORDONANTA 17 26/08/2014 ORDONANŢĂ nr. 17 din 26 august 2014pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014
2.
HOTARARE 712 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 712 din 26 august 2014privind încetarea raportului de serviciu al domnului Simion Lucian Eduard, prefect al judeţului Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014
3.
HOTARARE 713 26/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 713 din 26 august 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Bădiţă Marin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014
4.DECIZIE 255 27/08/2014 DECIZIE nr. 255 din 27 august 2014privind numirea prin mobilitate a domnului Bitea Cristian Vasile în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014
5.DECIZIE 256 27/08/2014 DECIZIE nr. 256 din 27 august 2014privind revocarea domnului Edward Bratfanof din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014
6.DECIZIE 257 27/08/2014 DECIZIE nr. 257 din 27 august 2014pentru numirea domnului Lucian Eduard Simion în funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014
7.
ORDIN 1272 21/08/2014
ORDIN nr. 1.272 din 21 august 2014pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor echipelor de audit, ai echipelor de inspecţie şi ai echipelor de test, desemnate pentru efectuarea activităţilor de monitorizare a conformităţii în securitatea aviaţiei civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014
8.DECIZIE 1131 19/08/2014 DECIZIE nr. 1.131 din 19 august 2014privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014
9.COD COND. 19/08/2014 CODUL DE CONDUITĂ din 19 august 2014pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014
1.
ORDIN 92 21/08/2014
ORDIN nr. M.92 din 21 august 2014privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în baza art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene" de către personalul detaşat din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
2.
ORDIN 2535 02/07/2014
ORDIN nr. 2.535 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
3.
ORDIN 2537 02/07/2014
ORDIN nr. 2.537 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
4.
ORDIN 2538 02/07/2014
ORDIN nr. 2.538 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
5.
ORDIN 2539 02/07/2014
ORDIN nr. 2.539 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
6.
ORDIN 2540 02/07/2014
ORDIN nr. 2.540 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
7.
ORDIN 2541 02/07/2014
ORDIN nr. 2.541 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ARSENAL - REŞIŢA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
8.
ORDIN 2542 02/07/2014
ORDIN nr. 2.542 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
9.
ORDIN 1059 19/08/2014
ORDIN nr. 1.059 din 19 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
10.
ORDIN 1514 21/07/2014
ORDIN nr. 1.514 din 21 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
11.
ORDIN 1063 19/08/2014
ORDIN nr. 1.063 din 19 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
12.
ORDIN 1515 21/07/2014
ORDIN nr. 1.515 din 21 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
13.
ORDIN 1039 11/08/2014
ORDIN nr. 1.039 din 11 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
14.
ORDIN 1503 21/07/2014
ORDIN nr. 1.503 din 21 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
15.
ORDIN 1067 19/08/2014
ORDIN nr. 1.067 din 19 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
16.
ORDIN 1508 21/07/2014
ORDIN nr. 1.508 din 21 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
17.
ORDIN 1054 18/08/2014
ORDIN nr. 1.054 din 18 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
18.
ORDIN 1509 21/07/2014
ORDIN nr. 1.509 din 21 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
19.
ORDIN 1065 19/08/2014
ORDIN nr. 1.065 din 19 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ARSENAL - REŞIŢA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
20.
ORDIN 1507 21/07/2014
ORDIN nr. 1.507 din 21 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ARSENAL - REŞIŢA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
21.
ORDIN 1040 11/08/2014
ORDIN nr. 1.040 din 11 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
22.
ORDIN 1506 21/07/2014
ORDIN nr. 1.506 din 21 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 august 2014
1.DECRET 559 27/08/2014 DECRET nr. 559 din 27 august 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 27 august 2014
2.DECRET 560 27/08/2014 DECRET nr. 560 din 27 august 2014pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 27 august 2014
3.
HOTARARE 7 20/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 20 august 2014privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 27 august 2014
4.REGULAMENT 20/08/2014 REGULAMENT din 20 august 2014pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 27 august 2014
1.
ORDIN 2881 14/08/2014
ORDIN nr. 2.881/C din 14 august 2014pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.029/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2013 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 26 august 2014
2.
HOTARARE 700 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 700 din 19 august 2014pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia)" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 26 august 2014
1.
ORDIN 2632 30/07/2014
ORDIN nr. 2.632/C din 30 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 august 2014
2.
RECTIFICARE 47 26/06/2014
RECTIFICARE nr. 47 din 26 iunie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 august 2014
3.
RECTIFICARE 1230 23/10/2013
RECTIFICARE nr. 1.230 din 23 octombrie 2013referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.230/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 august 2014
4.
ORDIN 1071 20/08/2014
ORDIN nr. 1.071 din 20 august 2014de aplicare a prevederilor art. 65 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 august 2014
1.
ORDIN 1426 06/08/2014
ORDIN nr. 1.426 din 6 august 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie", indicativ NE 036-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 26 august 2014
2.
ORDIN 4317 11/08/2014
ORDIN nr. 4.317 din 11 august 2014privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 26 august 2014
3.
ORDIN 943 19/08/2014
ORDIN nr. 943 din 19 august 2014privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 26 august 2014
4.
HOTARARE 689 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 689 din 19 august 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Târgu Jiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 26 august 2014
1.
ORDIN 1083 22/08/2014
ORDIN nr. 1.083 din 22 august 2014privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
2.
ORDIN 1321 21/08/2014
ORDIN nr. 1.321 din 21 august 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
3.
ORDIN 1534 14/08/2014
ORDIN nr. 1.534 din 14 august 2014pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2146 (2014) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
4.REZOLUTIE 2146 19/03/2014 REZOLUŢIE nr. 2.146 din 19 martie 2014adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7142-a reuniuni EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
5.DECRET 513 09/07/2014 DECRET nr. 513 din 9 iulie 2014privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
6.DECRET 514 09/07/2014 DECRET nr. 514 din 9 iulie 2014privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
7.DECRET 555 25/08/2014 DECRET nr. 555 din 25 august 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
8.DECRET 556 25/08/2014 DECRET nr. 556 din 25 august 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
9.DECRET 557 25/08/2014 DECRET nr. 557 din 25 august 2014privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre "Getica" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
10.DECRET 558 25/08/2014 DECRET nr. 558 din 25 august 2014privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 405 Sprijin Logistic "Năsăud" al Brigăzii 81 Mecanizată "General Grigore Bălan" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
11.DECIZIE 409 03/07/2014 DECIZIE nr. 409 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la aceasta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
12.DECIZIE 412 03/07/2014 DECIZIE nr. 412 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
13.DECIZIE 425 08/07/2014 DECIZIE nr. 425 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 10 alin. (2) şi art. 16 din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 august 2014
1.
ORDIN 1436 13/08/2014
ORDIN nr. 1.436 din 13 august 2014pentru completarea anexei la Normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.112/2013 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014
2.
HOTARARE 690 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 690 din 19 august 2014privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014
3.
HOTARARE 696 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 696 din 19 august 2014privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti şi trecerea unei părţi a acestuia din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Ialomiţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014
4.
ORDIN 1252 13/08/2014
ORDIN nr. 1.252 din 13 august 2014pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014
5.CERINTE 13/08/2014 CERINŢE DE PREGĂTIRE ŞI CERTIFICARE din 13 august 2014în conformitate cu prevederile Convenţiei STCW, astfel cum este prevăzut la art. 4 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014
6.CERINTE 13/08/2014 CERINŢE MINIME OBLIGATORII din 13 august 2014pentru certificarea personalului avigant maritim, altul decât cel prevăzut în Convenţia STCW EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014
1.DECIZIE 15 25/08/2014 DECIZIE nr. 15 din 25 august 2014pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 13/2014 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 25 august 2014
2.
ORDIN 81 19/08/2014
ORDIN nr. 81 din 19 august 2014pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 25 august 2014
3.
ORDIN 78 14/08/2014
ORDIN nr. 78 din 14 august 2014pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 25 august 2014
4.REGULAMENT 14/08/2014 REGULAMENT din 14 august 2014privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 25 august 2014
1.DECIZIE 14 22/08/2014 DECIZIE nr. 14 din 22 august 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-26 august 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 22 august 2014
2.
HOTARARE 687 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 687 din 19 august 2014pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 22 august 2014
3.MEMORANDUM 22/11/2013 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 22 noiembrie 2013între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 22 august 2014
4.
HOTARARE 697 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 697 din 19 august 2014privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri culturale mobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 22 august 2014
5.
HOTARARE 698 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 698 din 19 august 2014privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 22 august 2014
6.
HOTARARE 685 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 685 din 19 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 22 august 2014
1.
ORDONANTA 14 31/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 14 din 31 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2014
2.
HOTARARE 686 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 686 din 19 august 2014privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2014
3.DECIZIE 254 21/08/2014 DECIZIE nr. 254 din 21 august 2014privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2014
4.
HOTARARE 695 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 695 din 19 august 2014privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2014
5.
ORDIN 89 18/08/2014
ORDIN nr. M.89 din 18 august 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2014
6.
ORDIN 776 30/06/2014
ORDIN nr. 776 din 30 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2014
1.
ORDONANTA 13 31/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 13 din 31 iulie 2014privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014
2.
ORDIN 1015 04/08/2014
ORDIN nr. 1.015 din 4 august 2014privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014
3.
ORDIN 1293 13/08/2014
ORDIN nr. 1.293 din 13 august 2014privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014
4.
ORDIN 2446 04/08/2014
ORDIN nr. 2.446 din 4 august 2014pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014
5.
ORDIN 2447 04/08/2014
ORDIN nr. 2.447 din 4 august 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014
6.
ORDIN 2498 14/08/2014
ORDIN nr. 2.498 din 14 august 2014privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 21 august 2014
1.
ORDIN 1177 10/07/2014
ORDIN nr. 1.177 din 10 iulie 2014privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.268(85) a Comitetului de siguranţă maritimă din 4 decembrie 2008 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014
2.
HOTARARE 679 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 679 din 19 august 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014
3.
HOTARARE 680 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 680 din 19 august 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014
4.
HOTARARE 681 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 681 din 19 august 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 în judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014
5.
HOTARARE 682 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 682 din 19 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014
6.
HOTARARE 683 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 683 din 19 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Romaero" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014
7.
ORDIN 669 01/08/2014
ORDIN nr. 669 din 1 august 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ - MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 21 august 2014
1.DECIZIE 252 19/08/2014 DECIZIE nr. 252 din 19 august 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014
2.DECIZIE 253 19/08/2014 DECIZIE nr. 253 din 19 august 2014privind numirea doamnei Mihaela Irina Ionescu în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014
3.
ORDIN 670 01/08/2014
ORDIN nr. 670 din 1 august 2014pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr 3.814/2012 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014
4.
ORDIN 926 12/08/2014
ORDIN nr. 926 din 12 august 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014
5.DECIZIE 7 28/06/2014 DECIZIE nr. 7 din 28 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014
1.
HOTARARE 673 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 673 din 19 august 2014privind completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
2.
HOTARARE 674 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 674 din 19 august 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Olteanu Romeo EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
3.
HOTARARE 676 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 676 din 19 august 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
4.
HOTARARE 677 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 677 din 19 august 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Delorean Ion-Iulius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
5.
HOTARARE 678 19/08/2014 HOTĂRÂRE nr. 678 din 19 august 2014privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 21-24 august 2014, a Congresului al XXI-lea al Asociaţiei Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici, Deportaţi şi Persecutaţi Politic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
6.
RECTIFICARE 9 31/07/2014
RECTIFICARE nr. 9 din 31 iulie 2014referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
7.
ORDIN 930 14/08/2014
ORDIN nr. 930 din 14 august 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
8.
ORDIN 939 18/08/2014
ORDIN nr. 939 din 18 august 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
9.
ORDIN 1050 12/08/2014
ORDIN nr. 1.050 din 12 august 2014privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
10.REGULAMENT 12/08/2014 REGULAMENT din 12 august 2014de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
11.
ORDIN 2365 01/08/2014
ORDIN nr. 2.365 din 1 august 2014pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
12.PROCEDURA 01/08/2014 PROCEDURĂ din 1 august 2014privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014
1.DECIZIE 13 18/08/2014 DECIZIE nr. 13 din 18 august 2014privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2014
2.DECIZIE 251 19/08/2014 DECIZIE nr. 251 din 19 august 2014privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Hegedus Ludovic Andrei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2014
3.DECRET 554 11/08/2014 DECRET nr. 554 din 11 august 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2014
4.DECIZIE 353 24/06/2014 DECIZIE nr. 353 din 24 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2014
5.DECIZIE 369 26/06/2014 DECIZIE nr. 369 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 213 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2014
6.
ORDIN 71 06/08/2014
ORDIN nr. 71 din 6 august 2014privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2014
7.
HOTARARE 563 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 563 din 9 iulie 2014privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2014
1.
ORDIN 72 06/08/2014
ORDIN nr. 72 din 6 august 2014privind aprobarea certificării Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
2.RAPORT 9636 18/07/2014 RAPORT nr. 9.636 din 18 iulie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
3.RAPORT 9795 22/07/2014 RAPORT nr. 9.795 din 22 iulie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
4.RAPORT 9796 22/07/2014 RAPORT nr. 9.796 din 22 iulie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
5.RAPORT 10545 07/08/2014 RAPORT nr. 10.545 din 7 august 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
6.RAPORT 10634 08/08/2014 RAPORT nr. 10.634 din 8 august 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
7.RAPORT 10712 12/08/2014 RAPORT nr. 10.712 din 12 august 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
8.
LEGE (R) 64 11/10/1991
LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*)privind brevetele de invenţie*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
9.REGULI 05/06/2014 REGULI DE PROCEDURĂ ARBITRALĂ din 5 iunie 2014ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional EMITENT: COLEGIUL CURŢII DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
10.DECIZIE 1 05/06/2014 DECIZIE nr. 1 din 5 iunie 2014pentru aprobarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional EMITENT: COLEGIUL CURŢII DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 19 august 2014
1.ANEXA 22/07/2014 ANEXE din 22 iulie 2014privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 bis din 18 august 2014
1.
ORDIN 79 14/08/2014
ORDIN nr. 79 din 14 august 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2013 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014
2.
ORDIN 1446 07/08/2014
ORDIN nr. 1.446 din 7 august 2014privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014
3.
ORDIN 1451 07/08/2014
ORDIN nr. 1.451 din 7 august 2014pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014
4.DECIZIE 419 08/07/2014 DECIZIE nr. 419 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu referire la art. 18 din art. II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014
5.DECIZIE 427 08/07/2014 DECIZIE nr. 427 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 13 şi art. 24 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014
6.
RECTIFICARE 519 26/06/2014
RECTIFICARE nr. 519 din 26 iunie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014
7.
ORDIN 80 14/08/2014
ORDIN nr. 80 din 14 august 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2014 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014
1.DECIZIE 402 03/07/2014 DECIZIE nr. 402 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 33 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a doua şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
2.
ORDIN 96 22/07/2014
ORDIN nr. 96 din 22 iulie 2014privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
3.
ORDIN 971 11/08/2014
ORDIN nr. 971 din 11 august 2014pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
4.
ORDIN 982 29/07/2014
ORDIN nr. 982 din 29 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
5.
ORDIN 983 29/07/2014
ORDIN nr. 983 din 29 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
6.
ORDIN 984 29/07/2014
ORDIN nr. 984 din 29 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
7.
ORDIN 1614 04/08/2014
ORDIN nr. 1.614 din 4 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
8.
ORDIN 1612 04/08/2014
ORDIN nr. 1.612 din 4 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
9.
ORDIN 1611 04/08/2014
ORDIN nr. 1.611 din 4 august 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014
1.CIRCULARA 26 11/08/2014 CIRCULARĂ nr. 26 din 11 august 2014privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 14 august 2014
2.CIRCULARA 27 11/08/2014 CIRCULARĂ nr. 27 din 11 august 2014privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 14 august 2014
3.CIRCULARA 28 11/08/2014 CIRCULARĂ nr. 28 din 11 august 2014privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 14 august 2014
4.DECIZIE 329 12/06/2014 DECIZIE nr. 329 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportate la art. 33, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 14 august 2014
5.
ORDIN 1162 04/06/2014
ORDIN nr. 1.162 din 4 iunie 2014privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 14 august 2014
6.
ORDIN 3969 28/07/2014
ORDIN nr. 3.969 din 28 iulie 2014privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 14 august 2014
1.
ORDIN 4314 11/08/2014
ORDIN nr. 4.314 din 11 august 2014privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 7-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014
2.DECIZIE 428 08/07/2014 DECIZIE nr. 428 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014
3.DECIZIE 432 08/07/2014 DECIZIE nr. 432 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 110 din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014
4.DECIZIE 433 08/07/2014 DECIZIE nr. 433 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014
5.
ORDIN 4315 11/08/2014
ORDIN nr. 4.315 din 11 august 2014pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014
6.METODOLOGIE 11/08/2014 METODOLOGIE din 11 august 2014privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014
1.DECIZIE 413 03/07/2014 DECIZIE nr. 413 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) şi (8), precum şi ale art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 14 august 2014
2.DECIZIE 6 28/06/2014 DECIZIE nr. 6 din 28 iunie 2014privind aprobarea criteriilor de bună practică în cadrul cabinetelor de medicină dentară şi a procedurii de evaluare în exercitarea atribuţiilor de avizare, control şi supraveghere a cabinetelor de medicină dentară EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 14 august 2014
1.DECIZIE 12 14/08/2014 DECIZIE nr. 12 din 14 august 2014privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 14 august 2014
2.
ORDIN 1410 06/08/2014
ORDIN nr. 1.410 din 6 august 2014privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 14 august 2014
1.DECIZIE 345 17/06/2014 DECIZIE nr. 345 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 14 august 2014
2.DECIZIE 378 26/06/2014 DECIZIE nr. 378 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 14 august 2014
3.
ORDIN 1445 07/08/2014
ORDIN nr. 1.445 din 7 august 2014privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale QUALITY - CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 14 august 2014
4.DECIZIE 434 08/07/2014 DECIZIE nr. 434 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 14 august 2014
5.DECIZIE 429 08/07/2014 DECIZIE nr. 429 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) şi alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 14 august 2014
6.
ORDIN 1447 07/08/2014
ORDIN nr. 1.447 din 7 august 2014privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 14 august 2014
1.REGULAMENT 4 31/07/2014 REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 august 2014
1.
HOTARARE 44 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 44 din 26 iunie 2014privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2014
2.DECIZIE 388 26/06/2014 DECIZIE nr. 388 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2014
3.
ORDIN 4 11/08/2014
ORDIN nr. 4 din 11 august 2014privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 13 august 2014
1.
LEGE 57 30/04/2014
LEGE nr. 57 din 30 aprilie 2014pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014
2.DECRET 397 29/04/2014 DECRET nr. 397 din 29 aprilie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014
3.
ORDIN 1026 06/08/2014
ORDIN nr. 1.026 din 6 august 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014
4.
ORDIN 1120 01/07/2014
ORDIN nr. 1.120 din 1 iulie 2014pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014
5.PROCEDURA 01/07/2014 PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 1 iulie 2014a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din România EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014
6.
ORDIN 1030 07/08/2014
ORDIN nr. 1.030 din 7 august 2014pentru aprobarea procedurii de finanţare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014
7.PROCEDURA 07/08/2014 PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 7 august 2014a proiectelor propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale din România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014
8.
ORDIN 74 06/08/2014
ORDIN nr. 74 din 6 august 2014pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014
1.
ORDIN 73 06/08/2014
ORDIN nr. 73 din 6 august 2014privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 august 2014
2.COND+PROC 06/08/2014 CONDIŢIILE GENERALE din 6 august 2014asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice (Anexa nr. 1) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 august 2014
3.COND+PROC 06/08/2014 CONDIŢIILE GENERALE din 6 august 2014asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice (Anexa nr. 2) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 august 2014
1.
ORDIN 141 31/07/2014
ORDIN nr. 141 din 31 iulie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/2010 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2014
2.
ORDIN 75 06/08/2014
ORDIN nr. 75 din 6 august 2014privind modificarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2014
3.
HOTARARE 25/02/2014 HOTĂRÂRE din 25 februarie 2014în Cauza Ostace împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2014
4.DECIZIE 370 26/06/2014 DECIZIE nr. 370 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII alin. (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2014
5.
RECTIFICARE 79 18/07/2014
RECTIFICARE nr. 79 din 18 iulie 2014referitoare la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 79/2014 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2014
6.DECIZIE 399 03/07/2014 DECIZIE nr. 399 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2014
7.DECIZIE 401 03/07/2014 DECIZIE nr. 401 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 august 2014
1.
ORDIN 61 22/04/2014
ORDIN nr. 61 din 22 aprilie 2014pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2014
2.
ORDIN 144 07/08/2014
ORDIN nr. 144 din 7 august 2014privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2014
3.
ORDIN 1004 24/06/2014
ORDIN nr. 1.004 din 24 iunie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate, indicativ C 133-2014" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2014
4.DECIZIE 318 10/06/2014 DECIZIE nr. 318 din 10 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281^3 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2014
5.DECIZIE 330 12/06/2014 DECIZIE nr. 330 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2014
6.DECIZIE 435 08/07/2014 DECIZIE nr. 435 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2014
7.DECIZIE 438 08/07/2014 DECIZIE nr. 438 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2014
1.
HOTARARE 667 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 667 din 31 iulie 2014privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 august 2014
1.DECIZIE 391 02/07/2014 DECIZIE nr. 391 din 2 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014
2.DECIZIE 404 03/07/2014 DECIZIE nr. 404 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014
3.
HOTARARE 664 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 664 din 31 iulie 2014pentru abrogarea unor acte normative referitoare la proiectul unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014
4.
HOTARARE 668 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 668 din 31 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014
5.
ORDIN 995 24/06/2014
ORDIN nr. 995 din 24 iunie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente", indicativ NP 134-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014
6.
ORDIN 1330 17/07/2014
ORDIN nr. 1.330 din 17 iulie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii", indicativ NP 074-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014
7.
HOTARARE 662 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 662 din 31 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 910/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Deviere DN 28 km 19+500-22+900 pe teritoriul localităţilor Blăgeşti, oraş Paşcani, judeţul Iaşi" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014
1.
ORDIN 76 06/08/2014
ORDIN nr. 76 din 6 august 2014pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2008 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 august 2014
2.
ORDIN 77 06/08/2014
ORDIN nr. 77 din 6 august 2014privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 august 2014
3.
HOTARARE 666 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 666 din 31 iulie 2014privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 august 2014
4.
HOTARARE 665 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 665 din 31 iulie 2014privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil destinat construcţiei Complexului Naţional de Tenis din cadrul Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 august 2014
5.DECIZIE 386 26/06/2014 DECIZIE nr. 386 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 august 2014
6.DECIZIE 393 03/07/2014 DECIZIE nr. 393 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 alin. (1) şi (2) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 august 2014
7.DECIZIE 403 03/07/2014 DECIZIE nr. 403 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII alin. (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, precum şi a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 august 2014
1.
ORDIN 87 04/08/2014
ORDIN nr. M.87 din 4 august 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014
2.REGULAMENT 04/08/2014 REGULAMENT din 4 august 2014de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014
3.
ORDIN 1036 07/08/2014
ORDIN nr. 1.036 din 7 august 2014pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 978/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014
4.INSTRUCTIUNI 2 06/08/2014 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 6 august 2014privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014
5.INSTRUCTIUNI 3 06/08/2014 INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 6 august 2014pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014
1.
HOTARARE 651 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 651 din 31 iulie 2014privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sibiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014
2.ACORD 24/07/2014 ACORD din 24 iulie 2014între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014
3.DECIZIE 376 26/06/2014 DECIZIE nr. 376 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 647 alin. (3), art. 649 alin. (1) lit. b) şi ale art. 652 din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014
4.
HOTARARE 642 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 642 din 31 iulie 2014pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014
5.DECIZIE 374 26/06/2014 DECIZIE nr. 374 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 4, art. 6-9, art. 12, art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014
6.
ORDIN 3975 29/07/2014
ORDIN nr. 3.975 din 29 iulie 2014privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Dolj EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014
7.
ORDIN 3976 30/07/2014
ORDIN nr. 3.976 din 30 iulie 2014privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.074/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei specializate de acreditare a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014
8.
HOTARARE 655 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 655 din 31 iulie 2014pentru transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/2005 privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014
9.
HOTARARE 659 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 659 din 31 iulie 2014privind organizarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Institutul Limbii Române, a Conferinţei anuale "Limba română în lume", în perioada 9-13 octombrie 2014, la Arizona State University, Statele Unite ale Americii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 8 august 2014
1.
HOTARARE 663 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 663 din 31 iulie 2014privind modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014
2.
ORDIN 1023 30/06/2014
ORDIN nr. 1.023 din 30 iunie 2014pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014
3.
ORDIN 2526 28/07/2014
ORDIN nr. 2.526 din 28 iulie 2014privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014
4.ACT 28/07/2014 CUANTUMUL din 28 iulie 2014remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC) EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014
5.
ORDIN 3973 28/07/2014
ORDIN nr. 3.973 din 28 iulie 2014privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014
6.DECIZIE 341 17/06/2014 DECIZIE nr. 341 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014
7.
ORDIN 756 10/07/2014
ORDIN nr. 756 din 10 iulie 2014pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014
8.
ORDIN 993 31/07/2014
ORDIN nr. 1.023 din 30 iunie 2014pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 1.023 din 30 iunie 2014 MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 756 din 10 iulie 2014 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 993 din 31 iulie 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014
1.DECIZIE 379 26/06/2014 DECIZIE nr. 379 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 august 2014
2.
ORDIN 559 18/06/2014
ORDIN nr. 559 din 18 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 august 2014
3.
ORDIN 964 24/06/2014
ORDIN nr. 964 din 24 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 august 2014
4.
ORDIN 1250 24/06/2014
ORDIN nr. 1.250 din 24 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 august 2014
5.
ORDIN 915 08/07/2014
ORDIN nr. 915 din 8 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 august 2014
6.
HOTARARE 656 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 656 din 31 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 august 2014
7.
ORDIN 121 30/07/2014
ORDIN nr. 121 din 30 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 august 2014
8.REGULAMENT 30/07/2014 REGULAMENT din 30 iulie 2014centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 august 2014
1.
ORDIN 432 18/07/2014
ORDIN nr. 432 din 18 iulie 2014privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului pentru Societatea Informaţională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 7 august 2014
2.
ORDIN 908 31/07/2014
ORDIN nr. 908 din 31 iulie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 7 august 2014
3.
ORDIN 123 01/08/2014
ORDIN nr. 123 din 1 august 2014pentru modificarea anexei nr. 115 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 7 august 2014
4.DECIZIE 340 17/06/2014 DECIZIE nr. 340 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 7 august 2014
5.DECIZIE 346 17/06/2014 DECIZIE nr. 346 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d) şi art. 12 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 7 august 2014
6.
HOTARARE 619 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 619 din 23 iulie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Casimcea şi Topolog, judeţul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 7 august 2014
7.
HOTARARE 653 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 653 din 31 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 7 august 2014
1.
HOTARARE 657 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 657 din 31 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 7 august 2014
2.
HOTARARE 648 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 648 din 31 iulie 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950 - km 52+350" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 7 august 2014
3.CIRCULARA 24 29/07/2014 CIRCULARĂ nr. 24 din 29 iulie 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea Elenei Văcărescu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 29 iulie 2014
1.PLAN 03/07/2014 PLANUL STRATEGIC INSTITUŢIONAL din 3 iulie 2014al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016*) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 bis din 6 august 2014
1.
ORDONANTA 12 31/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014
2.
HOTARARE 649 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 649 din 31 iulie 2014pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 noiembrie 2013 şi la Paris la 30 ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014
3.AMENDAMENT 29/11/2013 AMENDAMENT din 29 noiembrie 2013convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 29 noiembrie 2013 şi la Paris la 30 ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014
4.
HOTARARE 661 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 661 din 31 iulie 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din judeţele Argeş şi Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014
5.
ORDIN 988 29/07/2014
ORDIN nr. 988 din 29 iulie 2014pentru modificarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014
6.
ORDONANTA 10 31/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 10 din 31 iulie 2014pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014
7.
RECTIFICARE 515 26/06/2014
RECTIFICARE nr. 515 din 26 iunie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 515/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014
8.DECIZIE 380 26/06/2014 DECIZIE nr. 380 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 august 2014
1.
HOTARARE 652 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 652 din 31 iulie 2014privind completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 august 2014
2.
HOTARARE 654 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 654 din 31 iulie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 august 2014
3.
ORDONANTA 9 31/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 9 din 31 iulie 2014cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 6 august 2014
1.
HOTARARE 650 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 650 din 31 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2014
2.REGULAMENT 31/07/2014 REGULAMENT din 31 iulie 2014de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2014
3.
HOTARARE 617 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 617 din 23 iulie 2014privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2014
4.
HOTARARE 646 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 646 din 31 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ICEM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2014
5.
ORDIN 912 01/08/2014
ORDIN nr. 912 din 1 august 2014pentru modificarea art. 13 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2014
6.DECIZIE 864 28/07/2014 DECIZIE nr. 864 din 28 iulie 2014privind transferul integral al portofoliului de asigurări de viaţă de la Societatea EUREKO ASIGURĂRI - S.A. către sucursala din România a Societăţii AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie - S.A., Polonia, transferul activelor rămase de la activitatea de asigurări de viaţă la activitatea de asigurări generale şi retragerea autorizaţiei de funcţionare pentru asigurări de viaţă a Societăţii EUREKO ASIGURĂRI - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2014
7.
HOTARARE 645 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 645 din 31 iulie 2014pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2014
1.
ORDONANTA 11 31/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 11 din 31 iulie 2014pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014
2.
HOTARARE 647 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 647 din 31 iulie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014
3.
HOTARARE 658 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 658 din 31 iulie 2014privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014
4.
ORDIN 104 03/07/2014
ORDIN nr. 104 din 3 iulie 2014privind aprobarea Planului strategic instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014
5.DECIZIE 300 05/06/2014 DECIZIE nr. 300 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141^1 şi art. 144 din Codul penal din 1969 şi art. 160^2 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014
6.DECIZIE 304 05/06/2014 DECIZIE nr. 304 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. 1, 2 şi 3 teza întâi din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014
7.DECIZIE 365 25/06/2014 DECIZIE nr. 365 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 6 august 2014
1.DECIZIE 321 10/06/2014 DECIZIE nr. 321 din 10 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014
2.DECIZIE 421 08/07/2014 DECIZIE nr. 421 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014
3.DECIZIE 424 08/07/2014 DECIZIE nr. 424 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014
4.
ORDONANTA 7 31/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 7 din 31 iulie 2014privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014
5.
HOTARARE 639 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 639 din 31 iulie 2014privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 450+768 şi km 494+500" - Lot 5 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014
6.
HOTARARE 640 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 640 din 31 iulie 2014pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 şi la 14 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 13 septembrie 2013 şi la 25 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014
7.AMENDAMENT 25/11/2013 AMENDAMENTE din 25 noiembrie 2013convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 şi la 14 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 13 septembrie 2013 şi la 25 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014
8.
HOTARARE 641 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 641 din 31 iulie 2014pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014
9.MEMORANDUM 22/11/2013 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 22 noiembrie 2013între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014
1.DECIZIE 373 26/06/2014 DECIZIE nr. 373 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 5 august 2014
2.
ORDIN 756 21/07/2014
ORDIN nr. 756 din 21 iulie 2014pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Nana, judeţul Călăraşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 5 august 2014
3.DECIZIE 371 26/06/2014 DECIZIE nr. 371 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 5 august 2014
4.DECIZIE 7 30/06/2014 DECIZIE nr. 7 din 30 iunie 2014privind, faptul că acreditarea acordă dreptul, universităţii, de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (în prezent Ministerul Educaţiei Naţionale) şi de a organiza examenul de licenţă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 5 august 2014
1.CIRCULARA 25 04/08/2014 CIRCULARĂ nr. 25 din 4 august 2014privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014
2.
ORDIN 836 01/08/2014
ORDIN nr. 836 din 1 august 2014pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 "Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", nr. 170 "Şanse egale şi respect", nr. 171 "Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii", finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014
3.
ORDIN 835 01/08/2014
ORDIN nr. 835 din 1 august 2014pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014
4.
HOTARARE 660 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 660 din 31 iulie 2014privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014
5.
HOTARARE 644 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 644 din 31 iulie 2014privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014
6.
HOTARARE 616 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 616 din 23 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014
7.
ORDONANTA 8 31/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 8 din 31 iulie 2014pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014
8.DECIZIE 352 24/06/2014 DECIZIE nr. 352 din 24 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014
9.DECIZIE 354 24/06/2014 DECIZIE nr. 354 din 24 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014
1.
ORDIN 113 22/07/2014
ORDIN nr. 113 din 22 iulie 2014pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
2.
ORDIN 608 18/07/2014
ORDIN nr. 608 din 18 iulie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DUNĂREA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
3.
ORDIN 609 18/07/2014
ORDIN nr. 609 din 18 iulie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale KIRA CREDITO & CAUZIONI IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
4.DECIZIE 27 07/07/2014 DECIZIE nr. 27 din 7 iulie 2014pentru aprobarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
5.PROCEDURA 07/07/2014 PROCEDURĂ din 7 iulie 2014privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
6.
ORDIN 1205 22/07/2014
ORDIN nr. 1.205 din 22 iulie 2014privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.351(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
7.REZOLUTIE 351 21/06/2013 REZOLUŢIA MSC. 351(92) din 21 iunie 2013privind amendamente la Codul Internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
8.AMENDAMENT 21/06/2013 AMENDAMENTE din 21 iunie 2013la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
9.
ORDIN 1206 22/07/2014
ORDIN nr. 1.206 din 22 iulie 2014privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.352(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
10.REZOLUTIE 352 21/06/2013 REZOLUŢIA MSC.352(92) din 21 iunie 2013privind amendamente la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
11.AMENDAMENT 21/06/2013 AMENDAMENTE din 21 iunie 2013la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
12.DECIZIE 307 05/06/2014 DECIZIE nr. 307 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 şi ale art. 10^1-10^4 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
13.DECIZIE 362 25/06/2014 DECIZIE nr. 362 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
14.
ORDIN 2325 01/07/2014
ORDIN nr. 2.325/C din 1 iulie 2014privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.318/C/2012 pentru aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
15.DECIZIE 372 26/06/2014 DECIZIE nr. 372 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 4 şi art. 386 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
16.DECIZIE 406 03/07/2014 DECIZIE nr. 406 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
17.DECIZIE 408 03/08/2014 DECIZIE nr. 408 din 3 august 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 4 august 2014
1.DECIZIE 431 08/07/2014 DECIZIE nr. 431 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 lit. b) din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 4 august 2014
2.DECIZIE 437 08/07/2014 DECIZIE nr. 437 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 4 august 2014
3.DECIZIE 439 08/07/2014 DECIZIE nr. 439 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 973 alin. (4) din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 4 august 2014
4.DECIZIE 3 22/03/2014 DECIZIE nr. 3 din 22 martie 2014privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 4 august 2014
5.
ORDIN 119 25/07/2014
ORDIN nr. 119 din 25 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 4 august 2014
6.REGULAMENT 25/07/2014 REGULAMENT din 25 iulie 2014de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 4 august 2014
1.DECIZIE 405 03/07/2014 DECIZIE nr. 405 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 20 cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
2.
ORDIN 992 24/06/2014
ORDIN nr. 992 din 24 iunie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri, indicativ NP 069-2014" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
3.
ORDIN 2203 16/06/2014
ORDIN nr. 2.203/C din 16 iunie 2014pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi a serviciilor de probaţiune EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
4.
ORDIN 2323 28/07/2014
ORDIN nr. 2.323 din 28 iulie 2014pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
5.NORMA 28/07/2014 NORME TEHNICE din 28 iulie 2014privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
6.DECIZIE 309 05/06/2014 DECIZIE nr. 309 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 20-26 şi ale art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
7.DECIZIE 310 05/06/2014 DECIZIE nr. 310 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) şi alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 13 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
8.DECIZIE 311 05/06/2014 DECIZIE nr. 311 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86^4 alin. 1 raportate la prevederile art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969 în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
9.DECIZIE 398 03/07/2014 DECIZIE nr. 398 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
10.DECIZIE 400 03/07/2014 DECIZIE nr. 400 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 4 august 2014
1.DECRET 552 01/08/2014 DECRET nr. 552 din 1 august 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014
2.DECRET 553 01/08/2014 DECRET nr. 553 din 1 august 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014
3.DECIZIE 347 17/06/2014 DECIZIE nr. 347 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5-11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014
4.
HOTARARE 618 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 618 din 23 iulie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2007 privind funcţionarea Ansamblului artistic "Ciocârlia" al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014
5.
HOTARARE 643 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 643 din 31 iulie 2014pentru suplimentarea numărului maxim de posturi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014
6.
ORDIN 997 01/08/2014
ORDIN nr. 997 din 1 august 2014privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014
7.DECIZIE 801 18/07/2014 DECIZIE nr. 801 din 18 iulie 2014privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Stoica Viorel Emanuel, director executiv al Societăţii INTERLAND BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014
8.
RECTIFICARE 495 11/06/2014
RECTIFICARE nr. 495 din 11 iunie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014
9.DECIZIE 349 17/06/2014 DECIZIE nr. 349 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 17 octombrie 2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014
1.DECIZIE 358 25/06/2014 DECIZIE nr. 358 din 25 iunie 2014referitoar la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 1 august 2014
2.DECIZIE 394 03/07/2014 DECIZIE nr. 394 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18^7 alin. (1) teza a doua din capitolul V^1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 1 august 2014
3.
HOTARARE 609 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 609 din 23 iulie 2014privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 1 august 2014
1.
ORDIN 1369 25/07/2014
ORDIN nr. 1.369 din 25 iulie 2014pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie - indicativ PCE 001 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
2.PROCEDURA 25/07/2014 PROCEDURĂ din 25 iulie 2014privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie - indicativ PCE 001 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
3.
ORDIN 1370 25/07/2014
ORDIN nr. 1.370 din 25 iulie 2014pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
4.PROCEDURA 25/07/2014 PROCEDURĂ din 25 iulie 2014privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
5.DECIZIE 258 06/05/2014 DECIZIE nr. 258 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
6.DECIZIE 395 03/07/2014 DECIZIE nr. 395 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), art. 21 alin. (6), art. 22, art. 27 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 32, art. 33 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
7.DECIZIE 296 22/05/2014 DECIZIE nr. 296 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
8.DECIZIE 416 03/07/2014 DECIZIE nr. 416 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi celor ale art. 197 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
9.DECIZIE 430 08/07/2014 DECIZIE nr. 430 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 998 şi art. 999 din Codul civil din 1864 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
10.DECIZIE 396 03/07/2014 DECIZIE nr. 396 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
11.DECIZIE 414 03/07/2014 DECIZIE nr. 414 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 1 august 2014
1.DECIZIE 246 31/07/2014 DECIZIE nr. 246 din 31 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul George Răzvan Profiroiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
2.DECIZIE 247 01/08/2014 DECIZIE nr. 247 din 1 august 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Gherghina din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
3.DECIZIE 248 01/08/2014 DECIZIE nr. 248 din 1 august 2014privind numirea doamnei Daniela Pescaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
4.DECIZIE 249 01/08/2014 DECIZIE nr. 249 din 1 august 2014privind eliberarea domnului Marian Pinţur din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
5.DECIZIE 250 01/08/2014 DECIZIE nr. 250 din 1 august 2014privind numirea domnului Csutak Nagy Laszlo în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
6.
ORDIN 83 22/07/2014
ORDIN nr. M.83 din 22 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
7.
HOTARARE 621 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 621 din 31 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
8.
HOTARARE 622 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 622 din 31 iulie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
9.
HOTARARE 623 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 623 din 31 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
10.
HOTARARE 624 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 624 din 31 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Nagy Zsigmond EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
11.
HOTARARE 625 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 625 din 31 iulie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Popescu Kanty-Cătălin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
12.
HOTARARE 626 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 626 din 31 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Halici Nicuşor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
13.
HOTARARE 627 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 627 din 31 iulie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
14.
HOTARARE 628 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 628 din 31 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
15.
HOTARARE 629 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 629 din 31 iulie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
16.
HOTARARE 630 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 630 din 31 iulie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
17.
HOTARARE 631 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 631 din 31 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
18.
HOTARARE 632 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 632 din 31 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
19.
RECTIFICARE 943 27/11/2013
RECTIFICARE nr. 943 din 27 noiembrie 2013referitoare la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 943/2013 EMITENT: GUVERNUL
20.DECIZIE 415 03/07/2014 DECIZIE nr. 415 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV şi art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
21.DECIZIE 420 08/07/2014 DECIZIE nr. 420 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (3) şi art. 109 alin. (9) şi (11) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 1 august 2014
1.DECRET 551 31/07/2014 DECRET nr. 551 din 31 iulie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
2.DECIZIE 368 26/06/2014 DECIZIE nr. 368 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
3.DECIZIE 383 26/06/2014 DECIZIE nr. 383 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
4.
ORDIN 413 01/08/2014
ORDIN nr. 413 din 1 august 2014pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
5.
HOTARARE 638 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 638 din 31 iulie 2014pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 55/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
6.DECIZIE 407 03/07/2014 DECIZIE nr. 407 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
7.
HOTARARE 637 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 637 din 31 iulie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru achiziţia de ambulanţe necesare implementării acordurilor de colaborare cu Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
8.
HOTARARE 633 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 633 din 31 iulie 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
9.
HOTARARE 634 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 634 din 31 iulie 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
10.
HOTARARE 636 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 636 din 31 iulie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
11.
HOTARARE 635 31/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 635 din 31 iulie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 1 august 2014
1.
LEGE 121 18/07/2014
LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014privind eficienţa energetică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 1 august 2014
2.DECRET 540 17/07/2014 DECRET nr. 540 din 17 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind eficienţa energetică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 1 august 2014
1.
ORDIN 2488 11/07/2014
ORDIN nr. 2.488 din 11 iulie 2014privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă, azi Spitalul de Oncologie" din Str. Victoriei nr. 33, municipiul Piteşti, judeţul Argeş, înscris în LMI cod AG-II-m-B-13458 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014
2.
ORDIN 978 25/07/2014
ORDIN nr. 978 din 25 iulie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014
3.
ORDIN 979 25/07/2014
ORDIN nr. 979 din 25 iulie 2014privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna august 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014
4.DECIZIE 338 17/06/2014 DECIZIE nr. 338 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014
5.DECIZIE 375 26/06/2014 DECIZIE nr. 375 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014
6.DECIZIE 418 03/07/2014 DECIZIE nr. 418 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 30 iulie 2014
1.
HOTARARE 613 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 613 din 23 iulie 2014privind recunoaşterea Asociaţiei cultural-istorice "Muzeul" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 30 iulie 2014
2.
HOTARARE 605 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 605 din 23 iulie 2014pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 30 iulie 2014
3.
HOTARARE 612 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 612 din 23 iulie 2014privind recunoaşterea Asociaţiei Culturale "ACT" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 30 iulie 2014
4.DECIZIE 245 29/07/2014 DECIZIE nr. 245 din 29 iulie 2014privind numirea domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 30 iulie 2014
5.
ORDIN 65 22/07/2014
ORDIN nr. 65 din 22 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 30 iulie 2014
6.REGULAMENT 22/07/2014 REGULAMENT din 22 iulie 2014de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 30 iulie 2014
7.
HOTARARE 600 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 600 din 23 iulie 2014privind aprobarea Strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 30 iulie 2014
8.STRATEGIE 23/07/2014 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 23 iulie 2014de securitate şi siguranţă nucleară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 30 iulie 2014
1.DECIZIE 337 12/06/2014 DECIZIE nr. 337 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 30 iulie 2014
2.
ORDIN 1186 21/07/2014
ORDIN nr. 1.186 din 21 iulie 2014pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 30 iulie 2014
3.NORMA 21/07/2014 NORME TEHNICE din 21 iulie 2014de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 30 iulie 2014
4.DECIZIE 343 17/06/2014 DECIZIE nr. 343 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi, în mod particular, a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din această ordonanţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 30 iulie 2014
5.DECIZIE 344 17/06/2014 DECIZIE nr. 344 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 20 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 30 iulie 2014
6.DECIZIE 442 10/07/2014 DECIZIE nr. 442 din 10 iulie 2014referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului nr. 28 din 16 iunie 2014 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 30 iulie 2014
1.
ORDIN 981 29/07/2014
ORDIN nr. 981 din 29 iulie 2014pentru completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014
2.
HOTARARE 615 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 615 din 23 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014
3.REGULAMENT 23/07/2014 REGULAMENT din 23 iulie 2014de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014
1.
HOTARARE 608 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 608 din 23 iulie 2014pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 18 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2013 şi la 9 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 30 iulie 2014
2.AMENDAMENT 09/12/2013 AMENDAMENT din 9 decembrie 2013convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 18 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2013 şi la 9 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 30 iulie 2014
3.
HOTARARE 614 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 614 din 23 iulie 2014pentru aprobarea Protocolului, semnat la Chişinău la 21 iulie 2014, de modificare a Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 30 iulie 2014
4.PROTOCOL 21/07/2014 PROTOCOL DE MODIFICARE din 21 iulie 2014a Acordului dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 30 iulie 2014
5.DECIZIE 410 03/07/2014 DECIZIE nr. 410 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 30 iulie 2014
6.DECIZIE 422 08/07/2014 DECIZIE nr. 422 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 30 iulie 2014
7.DECIZIE 426 08/07/2014 DECIZIE nr. 426 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 30 iulie 2014
8.
HOTARARE 610 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 610 din 23 iulie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 30 iulie 2014
1.
HOTARARE 597 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 597 din 16 iulie 2014privind aprobarea stemei comunei Ruşii-Munţi, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 29 iulie 2014
2.
ORDIN 114 22/07/2014
ORDIN nr. 114 din 22 iulie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49/2014 privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 29 iulie 2014
3.
ORDIN 880 24/07/2014
ORDIN nr. 880 din 24 iulie 2014privind completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 29 iulie 2014
4.
ORDIN 67 22/07/2014
ORDIN nr. 67 din 22 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) -S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 29 iulie 2014
5.
ORDIN 68 22/07/2014
ORDIN nr. 68 din 22 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 29 iulie 2014
6.DECIZIE 316 05/06/2014 DECIZIE nr. 316 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 638 alin. (1), art. 642, art. 650, art. 665 alin. (3) şi (4) teza a treia şi art. 669 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 29 iulie 2014
7.DECIZIE 351 24/06/2014 DECIZIE nr. 351 din 24 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 296^22 alin. (2) şi art. 296^26 alin. (1) lit. b) raportate la cele ale art. 296^18 alin. (3) lit. b) pct. b^1 şi art. 296^21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 29 iulie 2014
1.
ORDIN 2281 17/07/2014
ORDIN nr. 2.281 din 17 iulie 2014pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014
2.
HOTARARE 587 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 587 din 16 iulie 2014pentru aprobarea modificării şi completării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru aprobarea închirierii unor spaţii situate în acest imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014
3.DECIZIE 342 17/06/2014 DECIZIE nr. 342 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 9 din acest act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014
4.
ORDIN 2280 17/07/2014
ORDIN nr. 2.280 din 17 iulie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014
5.
ORDIN 860 22/07/2014
ORDIN nr. 860 din 22 iulie 2014pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014
6.
ORDIN 1079 24/06/2014
ORDIN nr. 1.079 din 24 iunie 2014pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014
1.DECIZIE 360 25/06/2014 DECIZIE nr. 360 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iulie 2014
2.
HOTARARE 604 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 604 din 23 iulie 2014privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iulie 2014
3.
HOTARARE 588 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 588 din 16 iulie 2014privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Iaşi, Braşov, Bihor, Cluj, Sibiu, Sălaj, Argeş, Ilfov, Alba, Arad şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iulie 2014
1.
ORDONANTA 6 23/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 6 din 23 iulie 2014pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014
2.DECIZIE 242 29/07/2014 DECIZIE nr. 242 din 29 iulie 2014pentru încetarea aplicabilităţii Deciziei prim-ministrului nr. 75/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014
3.DECIZIE 243 29/07/2014 DECIZIE nr. 243 din 29 iulie 2014pentru eliberarea domnului Vasile Cepoi din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014
4.DECIZIE 244 29/07/2014 DECIZIE nr. 244 din 29 iulie 2014pentru numirea domnului Vasile Cepoi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014
5.
ORDIN 858 30/06/2014
ORDIN nr. 858 din 30 iunie 2014pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014
6.SCHEMA 30/06/2014 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 iunie 2014"Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014
7.DECIZIE 287 22/05/2014 DECIZIE nr. 287 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 105 alin. (5) teza a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014
8.DECIZIE 308 05/06/2014 DECIZIE nr. 308 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 29 iulie 2014
1.
ORDIN 60 10/07/2014
ORDIN nr. 60 din 10 iulie 2014privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 28 iulie 2014
2.DECIZIE 270 07/05/2014 DECIZIE nr. 270 din 7 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) şi (4) din aceeaşi ordonanţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 28 iulie 2014
3.
HOTARARE 607 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 607 din 23 iulie 2014privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 28 iulie 2014
1.
ORDIN 66 22/07/2014
ORDIN nr. 66 din 22 iulie 2014pentru modificarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 iulie 2014
2.
ORDIN 923 11/07/2014
ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 iulie 2014
3.NORMA 11/07/2014 NORME METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 iulie 2014
4.ANEXA 11/07/2014 ANEXĂ din 11 iulie 2014privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 28 iulie 2014
1.DECRET 545 24/07/2014 DECRET nr. 545 din 24 iulie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014
2.
ORDONANTA 4 23/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 4 din 23 iulie 2014privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014
3.
ORDIN 70 22/07/2014
ORDIN nr. 70 din 22 iulie 2014privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014
4.
HOTARARE 79 18/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 79 din 18 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014
5.
ORDIN 112 16/07/2014
ORDIN nr. 112 din 16 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 28 iulie 2014
1.
ORDIN 1327 23/07/2014
ORDIN nr. 1.327 din 23 iulie 2014privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea acvilei ţipătoare mici (Aquila pomarina) şi a Ghidului pentru managementul corespunzător al habitatului acvilei ţipătoare mici EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 28 iulie 2014
2.DECIZIE 336 12/06/2014 DECIZIE nr. 336 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 28 iulie 2014
3.
ORDIN 861 23/07/2014
ORDIN nr. 861 din 23 iulie 2014pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 28 iulie 2014
4.CRITERII 23/07/2014 CRITERIILE DE EVALUARE din 23 iulie 2014a tehnologiilor medicale privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 28 iulie 2014
5.METODOLOGIE 23/07/2014 METODOLOGIA DE EVALUARE din 23 iulie 2014a tehnologiilor medicale privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi căile de atac EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 28 iulie 2014
1.
ORDONANTA 5 23/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 5 din 23 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014
2.
HOTARARE 596 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 596 din 16 iulie 2014pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în agricultură, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014
3.MEMORANDUM 18/09/2006 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 18 septembrie 2006între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în agricultură EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014
4.DECIZIE 241 28/07/2014 DECIZIE nr. 241 din 28 iulie 2014privind eliberarea domnului Gelu-Marin Oltean din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014
5.DECIZIE 302 05/06/2014 DECIZIE nr. 302 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua, art. 21 alin. (6), art. 22, art. 27, art. 31-33 şi ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014
6.DECIZIE 301 05/06/2014 DECIZIE nr. 301 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportat la art. 33-35, precum şi ale art. 21 alin. (6), art. 41 alin. (1) şi (5) şi ale art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014
1.
HOTARARE 576 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 576 din 9 iulie 2014privind aprobarea stemei comunei Stejari, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
2.
HOTARARE 534 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 534 din 26 iunie 2014privind aprobarea stemei oraşului Însurăţei, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
3.
HOTARARE 577 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 577 din 9 iulie 2014privind aprobarea stemei comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
4.
ORDIN 178 02/06/2014
ORDIN nr. 178 din 2 iunie 2014privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/ Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
5.
ORDIN 69 22/07/2014
ORDIN nr. 69 din 22 iulie 2014pentru modificarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
6.
HOTARARE 533 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 533 din 26 iunie 2014privind aprobarea stemei comunei Acăţari, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
7.
ORDIN 3855 16/07/2014
ORDIN nr. 3.855 din 16 iulie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.235/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional "Copilăria" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
8.MEMORANDUM 30/05/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 30 mai 2014între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
9.
ORDIN 719 10/07/2014
ORDIN nr. 719 din 10 iulie 2014privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Vadului, judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
10.
ORDIN 1197 16/07/2014
ORDIN nr. 1.197 din 16 iulie 2014privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.353(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
11.REZOLUTIE 353 21/06/2013 REZOLUŢIA MSC 353(92) din 21 iunie 2013Amendamente la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
12.
ORDIN 1210 21/07/2014
ORDIN nr. 1.210 din 21 iulie 2014pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
13.AMENDAMENT 21/06/2013 AMENDAMENTE din 21 iunie 2013la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.) Partea A - Implementare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 25 iulie 2014
1.
ORDIN 105 04/07/2014
ORDIN nr. 105 din 4 iulie 2014privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 25 iulie 2014
2.DECIZIE 206 08/04/2014 DECIZIE nr. 206 din 8 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 24 alin. (2)-(4) şi ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 25 iulie 2014
3.
ORDIN 761 14/07/2014
ORDIN nr. 761 din 14 iulie 2014privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 25 iulie 2014
1.
ORDIN 1336 14/07/2014
ORDIN nr. 1.336 din 14 iulie 2014privind publicarea Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017, semnat la Ierusalim la 22 iunie 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 25 iulie 2014
2.PROGRAM 22/06/2014 PROGRAM din 22 iunie 2014de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 25 iulie 2014
3.
HOTARARE 606 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 606 din 23 iulie 2014privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 25 iulie 2014
1.
HOTARARE 595 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 595 din 16 iulie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014
2.
HOTARARE 599 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 599 din 23 iulie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014
3.
HOTARARE 601 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 601 din 23 iulie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014
4.
HOTARARE 602 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 602 din 23 iulie 2014privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014
5.
HOTARARE 603 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 603 din 23 iulie 2014privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat în comuna Moieciu, judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014
6.
ORDIN 359 24/07/2014
ORDIN nr. 359 din 24 iulie 2014pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014
1.
ORDIN 1210 07/07/2014
ORDIN nr. 1.210 din 7 iulie 2014privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 24 iulie 2014
2.
HOTARARE 155 29/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 155 din 29 mai 2014pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi EMITENT: CURTEA DE CONTURI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 24 iulie 2014
3.REGULAMENT 29/05/2014 REGULAMENT din 29 mai 2014privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi EMITENT: CURTEA DE CONTURI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 24 iulie 2014
1.
LEGE 118 14/07/2014
LEGE nr. 118 din 14 iulie 2014pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
2.DECRET 532 14/07/2014 DECRET nr. 532 din 14 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
3.
ORDONANTA 3 23/07/2014 ORDONANŢĂ nr. 3 din 23 iulie 2014pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
4.
HOTARARE 598 23/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 598 din 23 iulie 2014privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
5.DECIZIE 240 24/07/2014 DECIZIE nr. 240 din 24 iulie 2014privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
6.
ORDIN 73 07/07/2014
ORDIN nr. M.73 din 7 iulie 2014pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare pe căile de comunicaţie feroviare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
7.
ORDIN 716 10/07/2014
ORDIN nr. 716 din 10 iulie 2014pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Iancu Jianu, judeţul Olt EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
8.
ORDIN 717 10/07/2014
ORDIN nr. 717 din 10 iulie 2014pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Mârzăneşti, judeţul Teleorman EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
9.
ORDIN 1090 09/07/2014
ORDIN nr. 1.090 din 9 iulie 2014privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2014/2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
10.ACORD 14/05/2014 ACORD din 14 mai 2014interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2014/2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
11.
ORDIN 718 10/07/2014
ORDIN nr. 718 din 10 iulie 2014pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, judeţul Galaţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014
1.DECIZIE 315 05/06/2014 DECIZIE nr. 315 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 24 iulie 2014
2.DECIZIE 317 05/06/2014 DECIZIE nr. 317 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 24 iulie 2014
3.DECIZIE 324 10/06/2014 DECIZIE nr. 324 din 10 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 24 iulie 2014
4.DECIZIE 16 23/06/2014 DECIZIE nr. 16 din 23 iunie 2014privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal în sensul de a lămuri dacă prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 24 iulie 2014
5.REGULAMENT 3 03/07/2014 REGULAMENT nr. 3 din 3 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici EMITENT: COMISIA DE CONCURS PENTRU RECRUTAREA ÎNALŢILOR FUNCŢIONARI PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 24 iulie 2014
1.DECIZIE 238 23/07/2014 DECIZIE nr. 238 din 23 iulie 2014privind eliberarea domnului Costin Mihalache din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014
2.DECIZIE 239 23/07/2014 DECIZIE nr. 239 din 23 iulie 2014pentru numirea domnului Costin Mihalache în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014
3.
ORDIN 1148 07/07/2014
ORDIN nr. 1.148 din 7 iulie 2014privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014
4.
ORDIN 64 14/07/2014
ORDIN nr. 64 din 14 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014
5.REGULAMENT 14/07/2014 REGULAMENT din 14 iulie 2014de furnizare a energiei electrice la clienţii finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014
6.DECIZIE 359 25/06/2014 DECIZIE nr. 359 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4) şi (5) şi ale art. 48 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iulie 2014
1.COD PR CIVILA (A) 31/08/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 31 august 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014.
2.DECRET 543 21/07/2014 DECRET nr. 543 din 21 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
3.DECRET 544 21/07/2014 DECRET nr. 544 din 21 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
4.DECIZIE 67 25/06/2014 DECIZIE nr. 67 din 25 iunie 2014privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 209A din 20 noiembrie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
5.DECIZIE 209 20/11/2013 DECIZIE nr. 209A din 20 noiembrie 2013pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
6.DECIZIE 332 12/06/2014 DECIZIE nr. 332 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
7.DECIZIE 357 25/06/2014 DECIZIE nr. 357 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
8.COD PR CIVILA (A) 16/07/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 16 iulie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014.
1.REGULAMENT 3 09/07/2014 REGULAMENT nr. 3 din 9 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 23 iulie 2014
2.
HOTARARE 590 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 590 din 16 iulie 2014privind suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 23 iulie 2014
3.
ORDIN 854 17/07/2014
ORDIN nr. 854 din 17 iulie 2014privind suspendarea acreditării pentru activitatea de bănci de celule reproductive umane şi utilizatori de celule reproductive, acordată Societăţii Comerciale "Policlinica Athena" - S.R.L. - Departamentul de fertilizare in vitro, potrivit art. 1 pct. 13 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 23 iulie 2014
4.
HOTARARE 589 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 589 din 16 iulie 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 23 iulie 2014
5.
HOTARARE 591 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 591 din 16 iulie 2014privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a retrocedării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 23 iulie 2014
6.DECIZIE 66 25/06/2014 DECIZIE nr. 66 din 25 iunie 2014privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 84A din 5 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 3.860/2/2013 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 23 iulie 2014
7.DECIZIE 15 23/06/2014 DECIZIE nr. 15 din 23 iunie 2014privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementează regimul sancţionator al recidivei, în situaţia în care fapta a fost săvârşită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 23 iulie 2014
8.DECIZIE 84 05/03/2014 DECIZIE nr. 84A din 5 martie 2014privind soluţionarea cererilor de apel formulate de către apelanta-reclamantă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi de către apelanta-pârâtă Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) împotriva Hotărârii arbitrale din 19 aprilie 2013, pronunţată de Completul de arbitri din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECŢIA A IX A CIVILĂ SI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 23 iulie 2014
1.NORMA 23/06/2014 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 23 iunie 2014privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 bis din 22 iulie 2014
1.
LEGE 120 18/07/2014
LEGE nr. 120 din 18 iulie 2014pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
2.DECRET 539 17/07/2014 DECRET nr. 539 din 17 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
3.
LEGE 122 18/07/2014
LEGE nr. 122 din 18 iulie 2014pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
4.DECRET 541 17/07/2014 DECRET nr. 541 din 17 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
5.
HOTARARE 585 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 585 din 16 iulie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
6.
HOTARARE 594 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 594 din 16 iulie 2014privind recunoaşterea Uniunii Juriştilor din România ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
7.
ORDIN 83 23/06/2014
ORDIN nr. 83 din 23 iunie 2014pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
8.
ORDIN 85 03/06/2014
ORDIN nr. 85 din 3 iunie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
9.
ORDIN 755 25/06/2014
ORDIN nr. 755 din 25 iunie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
10.
ORDIN 1287 01/07/2014
ORDIN nr. 1.287 din 1 iulie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
11.REGULAMENT 12 16/07/2014 REGULAMENT nr. 12 din 16 iulie 2014privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărţile centrale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
12.
HOTARARE 866 03/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 866 din 3 iulie 2014pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
13.
HOTARARE 592 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 592 din 16 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
14.
HOTARARE 593 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 593 din 16 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 22 iulie 2014
1.DECRET 531 11/07/2014 DECRET nr. 531 din 11 iulie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 22 iulie 2014
2.DECRET 538 17/07/2014 DECRET nr. 538 din 17 iulie 2014privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 22 iulie 2014
3.DECRET 542 18/07/2014 DECRET nr. 542 din 18 iulie 2014privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 22 iulie 2014
4.DECIZIE 320 10/06/2014 DECIZIE nr. 320 din 10 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013, precum şi la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 22 iulie 2014
5.DECIZIE 361 25/06/2014 DECIZIE nr. 361 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 22 iulie 2014
6.DECIZIE 364 25/06/2014 DECIZIE nr. 364 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 22 iulie 2014
7.SITUATIE 22/07/2014 SITUAŢIE din 22 iulie 2014rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile parlamentare parţiale din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 22 iulie 2014
1.
HOTARARE 14/04/2014 HOTĂRÂRE din 14 aprilie 2014în Cauza Asociaţia Victimelor Magistraţilor din România împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014
2.
ORDIN 110 14/07/2014
ORDIN nr. 110 din 14 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 22 iulie 2014
1.
ORDIN 1184 10/07/2014
ORDIN nr. 1.184 din 10 iulie 2014pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.357(92) din 21 iunie 2013, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.358(92) din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 21 iulie 2014
2.REZOLUTIE 357 21/06/2013 REZOLUTIE nr. MSC.357(92) din 21 iunie 2013Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 21 iulie 2014
3.AMENDAMENT 21/06/2013 AMENDAMENT din 21 iunie 2013la Rezoluţia MSC.357(92) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 21 iulie 2014
4.REZOLUTIE 358 21/06/2013 REZOLUTIE nr. MSC.358(92) din 21 iunie 2013Amendamente la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 21 iulie 2014
5.AMENDAMENT 21/06/2013 AMENDAMENT din 21 iunie 2013la Rezoluţia MSC.358(92) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 21 iulie 2014
6.DECIZIE 267 07/05/2014 DECIZIE nr. 267 din 7 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 21 iulie 2014
7.DECIZIE 314 05/06/2014 DECIZIE nr. 314 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 21 iulie 2014
8.DECIZIE 387 26/06/2014 DECIZIE nr. 387 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221^3 alin. (3) lit. a) cu referire la art. 221^3 alin. (2) lit. ş) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 21 iulie 2014
1.
ORDIN 919 17/06/2014
ORDIN nr. 919 din 17 iunie 2014privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 21 iulie 2014
2.PLAN 17/06/2014 PLANUL DE MANAGEMENT din 17 iunie 2014al Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 21 iulie 2014
3.REGULAMENT 17/06/2014 REGULAMENTUL din 17 iunie 2014Rezervaţiei Naturale Muzeul Trovanţilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 21 iulie 2014
1.
ORDIN 79 10/07/2014
ORDIN nr. M.79 din 10 iulie 2014pentru modificarea art. 5 din Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 21 iulie 2014
2.
ORDIN 109 14/07/2014
ORDIN nr. 109 din 14 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 21 iulie 2014
3.DECIZIE 743 07/07/2014 DECIZIE nr. 743 din 7 iulie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ALEDA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 21 iulie 2014
1.
LEGE 114 11/07/2014
LEGE nr. 114 din 11 iulie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
2.DECRET 522 10/07/2014 DECRET nr. 522 din 10 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
3.
LEGE 115 11/07/2014
LEGE nr. 115 din 11 iulie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
4.DECRET 523 10/07/2014 DECRET nr. 523 din 10 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
5.
LEGE 116 11/07/2014
LEGE nr. 116 din 11 iulie 2014pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
6.DECRET 524 10/07/2014 DECRET nr. 524 din 10 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
7.CIRCULARA 23 14/07/2014 CIRCULARĂ nr. 23 din 14 iulie 2014privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
8.DECRET 534 15/07/2014 DECRET nr. 534 din 15 iulie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
9.DECRET 535 15/07/2014 DECRET nr. 535 din 15 iulie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
10.DECRET 537 16/07/2014 DECRET nr. 537 din 16 iulie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
11.
HOTARARE 562 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 562 din 2 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Statutului Fundaţiei "Post-Privatizare", prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundaţiei "Post-Privatizare" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
12.DECRET 536 15/07/2014 DECRET nr. 536 din 15 iulie 2014privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
13.DECIZIE 259 06/05/2014 DECIZIE nr. 259 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi a dispoziţiilor pct. 7 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
14.DECIZIE 261 06/05/2014 DECIZIE nr. 261 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 9 lit. b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi ale legii în ansamblul său, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 3 alin. (1) şi (3) lit. c), art. 6 şi art. 7 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 şi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2014
1.
HOTARARE 578 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 578 din 9 iulie 2014privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014
2.
HOTARARE 579 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 579 din 9 iulie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice şi a procedurilor privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014
3.NORMA 09/07/2014 NORME METODOLOGICE ŞI PROCEDURI din 9 iulie 2014privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014
4.PROCEDURA 09/07/2014 PROCEDURI din 9 iulie 2014privind constituirea garanţiei în contul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014
5.
ORDIN 635 14/07/2014
ORDIN nr. 635 din 14 iulie 2014pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014
6.
ORDIN 63 14/07/2014
ORDIN nr. 63 din 14 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014
7.
ORDIN 1183 10/07/2014
ORDIN nr. 1.183 din 10 iulie 2014pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru portul Brăila EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014
8.
ORDIN 61 10/07/2014
ORDIN nr. 61 din 10 iulie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014
9.METODOLOGIE 10/07/2014 METODOLOGIE din 10 iulie 2014privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014
1.DECIZIE 417 03/07/2014 DECIZIE nr. 417 din 3 iulie 2014referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iulie 2014
2.
HOTARARE 491 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 491 din 11 iunie 2014privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe, al Administraţiei Prezidenţiale şi al Serviciului de Protecţie şi Pază pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în iunie 2014, a reuniunii miniştrilor de externe ai statelor membre din cadrul Procesului de cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) şi a Summitului şefilor de stat şi de guvern EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 13 iunie 2014
3.DECIZIE 198 03/04/2014 DECIZIE nr. 198 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. 1 şi art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 13 iunie 2014
4.DECIZIE 256 06/05/2014 DECIZIE nr. 256 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 13 iunie 2014
1.
ORDIN 441 26/05/2014
ORDIN nr. 441 din 26 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 18 iulie 2014
2.
ORDIN 914 08/07/2014
ORDIN nr. 914 din 8 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 18 iulie 2014
3.
ORDIN 1200 17/06/2014
ORDIN nr. 1.200 din 17 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 18 iulie 2014
4.DECIZIE 390 02/07/2014 DECIZIE nr. 390 din 2 iulie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) şi art. 42 din Legea privind parteneriatul public-privat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
5.
ORDIN 402 15/05/2014
ORDIN nr. 402 din 15 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "FISE Electrica Serv" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
6.
ORDIN 411 21/05/2014
ORDIN nr. 411 din 21 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
7.
ORDIN 913 08/07/2014
ORDIN nr. 913 din 8 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "FISE Electrica Serv" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
8.
ORDIN 794 22/05/2014
ORDIN nr. 794 din 22 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "FISE Electrica Serv" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
9.
ORDIN 916 08/07/2014
ORDIN nr. 916 din 8 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
10.
ORDIN 1082 29/05/2014
ORDIN nr. 1.082 din 29 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
1.
ORDIN 1163 01/07/2014
ORDIN nr. 1.163 din 1 iulie 2014privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul X contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014
2.
ORDIN 1847 01/07/2014
ORDIN nr. 1.847 din 1 iulie 2014pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014
3.PROCEDURA 01/07/2014 PROCEDURĂ din 1 iulie 2014privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 78^1 alin. (1) din Codul de procedură fiscală - (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014
4.PROCEDURA 01/07/2014 PROCEDURĂ din 1 iulie 2014de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi - (Anexa 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014
5.PROCEDURA 01/07/2014 PROCEDURĂ din 1 iulie 2014de îndreptare a erorilor materiale - (Anexa 3) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014
6.PROCEDURA 01/07/2014 PROCEDURĂ din 1 iulie 2014de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi - (Anexa 4) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014
7.
ORDIN 621 07/07/2014
ORDIN nr. 621 din 7 iulie 2014privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 18 iulie 2014
1.DECIZIE 275 08/05/2014 DECIZIE nr. 275 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 17 iulie 2014
2.
HOTARARE 575 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 575 din 9 iulie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 17 iulie 2014
3.DECIZIE 72 04/07/2014 DECIZIE nr. 72 din 4 iulie 2014privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/ raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2014
1.
ORDIN 441 26/05/2014
ORDIN nr. 441 din 26 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 18 iulie 2014
2.
ORDIN 914 08/07/2014
ORDIN nr. 914 din 8 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 18 iulie 2014
3.
ORDIN 1200 17/06/2014
ORDIN nr. 1.200 din 17 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 18 iulie 2014
4.DECIZIE 390 02/07/2014 DECIZIE nr. 390 din 2 iulie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) şi art. 42 din Legea privind parteneriatul public-privat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
5.
ORDIN 402 15/05/2014
ORDIN nr. 402 din 15 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "FISE Electrica Serv" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
6.
ORDIN 411 21/05/2014
ORDIN nr. 411 din 21 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
7.
ORDIN 913 08/07/2014
ORDIN nr. 913 din 8 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "FISE Electrica Serv" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
8.
ORDIN 794 22/05/2014
ORDIN nr. 794 din 22 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "FISE Electrica Serv" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
9.
ORDIN 916 08/07/2014
ORDIN nr. 916 din 8 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
10.
ORDIN 1082 29/05/2014
ORDIN nr. 1.082 din 29 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 17 iulie 2014
1.
HOTARARE 584 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 584 din 16 iulie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
2.DECIZIE 208 08/04/2014 DECIZIE nr. 208 din 8 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 9 alin. (3), art. 10, art. 11, art. 16-31, art. 33, art. 34 şi art. 50 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
3.
HOTARARE 862 03/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 862 din 3 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
4.REGULAMENT 03/07/2014 REGULAMENT din 3 iulie 2014privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
5.DECIZIE 252 06/05/2014 DECIZIE nr. 252 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (3) coroborat cu art. 96 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
6.DECIZIE 319 10/06/2014 DECIZIE nr. 319 din 10 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
7.DECIZIE 333 12/06/2014 DECIZIE nr. 333 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
8.DECIZIE 334 12/06/2014 DECIZIE nr. 334 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
9.DECIZIE 339 17/06/2014 DECIZIE nr. 339 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
1.
ORDIN 78 10/07/2014
ORDIN nr. M.78 din 10 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2014
2.DECIZIE 11 17/07/2014 DECIZIE nr. 11 din 17 iulie 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 18-20 iulie 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2014
3.DECIZIE 389 02/07/2014 DECIZIE nr. 389 din 2 iulie 2014referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2014
1.DECIZIE 275 08/05/2014 DECIZIE nr. 275 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 17 iulie 2014
2.
HOTARARE 575 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 575 din 9 iulie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 17 iulie 2014
3.DECIZIE 72 04/07/2014 DECIZIE nr. 72 din 4 iulie 2014privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/ raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2014
1.COD PR CIVILA (A) 31/08/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 31 august 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014.
2.COD PR CIVILA (A) 16/07/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 16 iulie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014.
1.
LEGE 117 11/07/2014
LEGE nr. 117 din 11 iulie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014
2.DECRET 525 10/07/2014 DECRET nr. 525 din 10 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014
3.DECIZIE 312 05/06/2014 DECIZIE nr. 312 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014
4.
ORDIN 64 10/06/2014
ORDIN nr. M.64 din 10 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A. EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014
5.
ORDIN 918 09/07/2014
ORDIN nr. 918 din 9 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014
6.
ORDIN 1262 26/06/2014
ORDIN nr. 1.262 din 26 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 16 iulie 2014
1.DECRET 526 11/07/2014 DECRET nr. 526 din 11 iulie 2014privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
2.DECIZIE 264 06/05/2014 DECIZIE nr. 264 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
3.
HOTARARE 827 03/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 827 din 3 iulie 2014pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
4.
HOTARARE 828 03/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 828 din 3 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
5.
HOTARARE 572 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 572 din 9 iulie 2014pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
6.MEMORANDUM 03/09/2012 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 3 septembrie 2012între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
7.
ORDIN 917 08/07/2014
ORDIN nr. 917 din 8 iulie 2014privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
8.
ORDIN 994 20/06/2014
ORDIN nr. 994 din 20 iunie 2014pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
9.
HOTARARE 571 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 571 din 9 iulie 2014privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
10.
HOTARARE 573 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 573 din 9 iulie 2014pentru aprobarea proiectului major "Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România - faza 1" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
11.
HOTARARE 574 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 574 din 9 iulie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2014
1.
HOTARARE 48 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 48 din 26 iunie 2014pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2014
2.DECIZIE 348 17/06/2014 DECIZIE nr. 348 din 17 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2014
3.DECIZIE 397 03/07/2014 DECIZIE nr. 397 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2014
4.
ORDIN 1421 11/06/2014
ORDIN nr. 1.421 din 11 iunie 2014privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2014
5.NORMA 11/06/2014 NORME TEHNICE din 11 iunie 2014pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2014
1.
HOTARARE 583 16/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 583 din 16 iulie 2014privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru sprijinirea de către România a procesului de reconstrucţie a zonelor din Republica Serbia şi Bosnia şi Herţegovina afectate de inundaţiile produse în luna mai 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2014
2.
LEGE 112 11/07/2014
LEGE nr. 112 din 11 iulie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2014
3.DECRET 520 10/07/2014 DECRET nr. 520 din 10 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2014
4.
LEGE 113 11/07/2014
LEGE nr. 113 din 11 iulie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2014
5.DECRET 521 10/07/2014 DECRET nr. 521 din 10 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2014
6.DECIZIE 262 06/05/2014 DECIZIE nr. 262 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2014
7.DECIZIE 282 08/05/2014 DECIZIE nr. 282 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2014
8.DECIZIE 322 10/06/2014 DECIZIE nr. 322 din 10 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la dispoziţiile art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2014
9.DECIZIE 326 10/06/2014 DECIZIE nr. 326 din 10 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 şi art. 84 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2014
1.
LEGE 109 11/07/2014
LEGE nr. 109 din 11 iulie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014
2.DECRET 517 10/07/2014 DECRET nr. 517 din 10 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014
3.
HOTARARE 581 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 581 din 9 iulie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014
4.DECIZIE 257 06/05/2014 DECIZIE nr. 257 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) şi art. 191 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale art. 110 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014
5.DECIZIE 263 06/05/2014 DECIZIE nr. 263 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 lit. f) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014
6.DECIZIE 14 16/06/2014 DECIZIE nr. 14 din 16 iunie 2014privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă în interpretarea art. 6 alin. (1) din Codul penal în ipoteza în care este vorba despre o hotărâre de condamnare cu aplicarea art. 320^1 din Codul de procedură penală anterior se reduce pedeapsa la maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită, maxim ce se va reduce cu 1/3 ca urmare a judecării cauzei prin aplicarea principiului recunoaşterii vinovăţiei EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2014
1.DECRET 519 10/07/2014 DECRET nr. 519 din 10 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
2.
LEGE 110 11/07/2014
LEGE nr. 110 din 11 iulie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
3.DECRET 518 10/07/2014 DECRET nr. 518 din 10 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
4.
LEGE 111 11/07/2014
LEGE nr. 111 din 11 iulie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
5.DECIZIE 411 03/07/2014 DECIZIE nr. 411 din 3 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^2 alin. (3) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
6.DECIZIE 234 14/07/2014 DECIZIE nr. 234 din 14 iulie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
7.DECIZIE 235 14/07/2014 DECIZIE nr. 235 din 14 iulie 2014privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
8.DECIZIE 236 14/07/2014 DECIZIE nr. 236 din 14 iulie 2014privind prelungirea împuternicirii domnului colonel Cornea Nicolae pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
9.DECIZIE 237 14/07/2014 DECIZIE nr. 237 din 14 iulie 2014privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
10.
ORDIN 108 14/07/2014
ORDIN nr. 108 din 14 iulie 2014privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
11.
RECTIFICARE 01/04/2014
RECTIFICARE din 1 aprilie 2014La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2014
1.NORMA 17 25/06/2014 NORMĂ nr. 17 din 25 iunie 2014pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014
2.
ORDIN 59 01/07/2014
ORDIN nr. 59 din 1 iulie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice şi abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnică "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014
3.NORMA 16 25/06/2014 NORMĂ nr. 16 din 25 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014
4.
ORDIN 635 23/06/2014
ORDIN nr. 635 din 23 iunie 2014pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă", aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare" - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014
5.SCHEMA 23/06/2014 SCHEMA din 23 iunie 2014sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare" - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014
6.DECIZIE 231 15/04/2014 DECIZIE nr. 231 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014
7.DECIZIE 297 22/05/2014 DECIZIE nr. 297 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014
1.
LEGE 108 10/07/2014
LEGE nr. 108 din 10 iulie 2014privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
2.DECRET 512 09/07/2014 DECRET nr. 512 din 9 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
3.DECRET 527 11/07/2014 DECRET nr. 527 din 11 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
4.DECRET 528 11/07/2014 DECRET nr. 528 din 11 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
5.DECRET 529 11/07/2014 DECRET nr. 529 din 11 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
6.DECRET 530 11/07/2014 DECRET nr. 530 din 11 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
7.
ORDIN 1147 04/07/2014
ORDIN nr. 1.147 din 4 iulie 2014privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
8.
ORDIN 278 07/07/2014
ORDIN nr. 278 din 7 iulie 2014privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
9.DECIZIE 436 08/07/2014 DECIZIE nr. 436 din 8 iulie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
10.
HOTARARE 561 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 561 din 2 iulie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
11.
ORDIN 1052 03/07/2014
ORDIN nr. 1.052 din 3 iulie 2014privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
12.METODOLOGIE 03/07/2014 METODOLOGIE din 3 iulie 2014de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2014
1.
LEGE 119 14/07/2014
LEGE nr. 119 din 14 iulie 2014privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014
2.DECRET 533 14/07/2014 DECRET nr. 533 din 14 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014
3.
HOTARARE 569 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 569 din 9 iulie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014
4.
ORDIN 637 24/06/2014
ORDIN nr. 637 din 24 iunie 2014pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite", aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014
5.SCHEMA 24/06/2014 SCHEMA TRANSPARENTĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 iunie 2014sub formă de garanţii de portofoliu de credite, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014
6.
ORDIN 732 08/07/2014
ORDIN nr. 732 din 8 iulie 2014privind modificarea Procedurii de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM) în cadrul Ariei de concentrare 5: "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor", aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 440/2014 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014
7.
ORDIN 825 10/07/2014
ORDIN nr. 825 din 10 iulie 2014pentru modificarea unor ordine ale ministrului sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014
8.
ORDIN 1069 23/06/2014
ORDIN nr. 1.069 din 23 iunie 2014privind actualizarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române şi a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014
9.
HOTARARE 570 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 570 din 9 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2014
1.
ORDIN 683 11/06/2014
ORDIN nr. 683 din 11 iunie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern şi a Cartei auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2014
2.DECIZIE 73 07/07/2014 DECIZIE nr. 73 din 7 iulie 2014privind avizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2014
3.
HOTARARE 557 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 557 din 2 iulie 2014privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2014
1.
LEGE 103 08/07/2014
LEGE nr. 103 din 8 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014
2.DECRET 507 07/07/2014 DECRET nr. 507 din 7 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014
3.DECRET 515 10/07/2014 DECRET nr. 515 din 10 iulie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014
4.DECRET 516 10/07/2014 DECRET nr. 516 din 10 iulie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014
5.DECIZIE 237 15/04/2014 DECIZIE nr. 237 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014
6.DECIZIE 313 05/06/2014 DECIZIE nr. 313 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014
7.
ORDIN 3838 11/07/2014
ORDIN nr. 3.838 din 11 iulie 2014pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014
8.
ORDIN 62 10/07/2014
ORDIN nr. 62 din 10 iulie 2014privind stabilirea obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate din România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014
9.
RECTIFICARE 247 29/04/2014
RECTIFICARE nr. 247 din 29 aprilie 2014referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 247 din 29 aprilie 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014
1.CIRCULARA 22 04/07/2014 CIRCULARĂ nr. 22 din 4 iulie 2014privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2014
2.
LEGE 106 10/07/2014
LEGE nr. 106 din 10 iulie 2014pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2014
3.DECRET 510 09/07/2014 DECRET nr. 510 din 9 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2014
4.DECIZIE 205 08/04/2014 DECIZIE nr. 205 din 8 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 24 alin. (2)-(4) şi ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2014
5.DECIZIE 298 05/06/2014 DECIZIE nr. 298 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2014
6.DECIZIE 331 12/06/2014 DECIZIE nr. 331 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2014
1.
LEGE 102 08/07/2014
LEGE nr. 102 din 8 iulie 2014privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2014
2.DECRET 506 07/07/2014 DECRET nr. 506 din 7 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2014
3.
LEGE 107 10/07/2014
LEGE nr. 107 din 10 iulie 2014pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2014
4.DECRET 511 09/07/2014 DECRET nr. 511 din 9 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2014
5.
ORDIN 1225 20/06/2014
ORDIN nr. 1.225 din 20 iunie 2014privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2014 şi, respectiv, la Bucureşti la 12 iunie 2014, care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2014
1.DECIZIE 325 10/06/2014 DECIZIE nr. 325 din 10 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 679 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2014
2.DECIZIE 294 22/05/2014 DECIZIE nr. 294 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi art. 103 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2014
3.DECIZIE 295 22/05/2014 DECIZIE nr. 295 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2014
4.
HOTARARE 548 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 548 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2014 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2014
5.
LEGE 89 01/07/2014
LEGE nr. 89 din 1 iulie 2014privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2014
6.DECRET 493 01/07/2014 DECRET nr. 493 din 1 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2014
1.
HOTARARE 549 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 549 din 2 iulie 2014pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2014 şi la 26 mai 2014 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2014
2.AMENDAMENT 26/05/2014 AMENDAMENT din 26 mai 2014privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2014
3.
ORDIN 1060 03/07/2014
ORDIN nr. 1.060 din 3 iulie 2014privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2014
4.
HOTARARE 25/03/2014 HOTĂRÂRE din 25 martie 2014Cauza Oţet împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2014
5.DECIZIE 234 15/04/2014 DECIZIE nr. 234 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 şi ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2014
6.DECIZIE 174 26/03/2014 DECIZIE nr. 174 din 26 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată acestora de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2014
7.
HOTARARE 559 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 559 din 2 iulie 2014privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2014
1.DECIZIE 289 22/05/2014 DECIZIE nr. 289 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014
2.
HOTARARE 564 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 564 din 9 iulie 2014privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2014 şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014
3.
HOTARARE 565 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 565 din 9 iulie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014
4.
HOTARARE 566 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 566 din 9 iulie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Deca Marius Cristinel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014
5.
HOTARARE 567 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 567 din 9 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Răducan Nicolae-Sorin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014
6.
ORDIN 746 07/07/2014
ORDIN nr. 746 din 7 iulie 2014pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168 "Dezvoltarea economiei sociale", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" şi a schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014
7.
RECTIFICARE 51 28/06/2014
RECTIFICARE nr. 51 din 28 iunie 2014referitoare la modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014
8.
LEGE 101 08/07/2014
LEGE nr. 101 din 8 iulie 2014privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014
9.DECRET 505 07/07/2014 DECRET nr. 505 din 7 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014
1.
LEGE 105 10/07/2014
LEGE nr. 105 din 10 iulie 2014pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2014
2.DECRET 509 09/07/2014 DECRET nr. 509 din 9 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2014
3.
HOTARARE 568 09/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 568 din 9 iulie 2014privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2014
4.DECIZIE 693 02/07/2014 DECIZIE nr. 693 din 2 iulie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ADLER BROKER ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2014
5.DECIZIE 182 01/04/2014 DECIZIE nr. 182 din 1 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2014
1.DECIZIE 305 05/06/2014 DECIZIE nr. 305 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 şi ale art. 35, precum şi ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2014
2.
HOTARARE 554 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 554 din 2 iulie 2014pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2014
3.NORMA 02/07/2014 NORME din 2 iulie 2014privind înfiinţarea comitetelor de audit intern EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2014
4.
ORDIN 103 02/07/2014
ORDIN nr. 103 din 2 iulie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2014
5.REGULAMENT 02/07/2014 REGULAMENT din 2 iulie 2014de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2014
1.DECIZIE 172 20/03/2014 DECIZIE nr. 172 din 20 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52^4 şi art. 52^7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2014
2.
ORDIN 3677 24/06/2014
ORDIN nr. 3.677 din 24 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2014
3.
HOTARARE 537 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 537 din 26 iunie 2014privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2014
1.
ORDIN 822 09/07/2014
ORDIN nr. 822 din 9 iulie 2014pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 167/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2014
2.
LEGE 104 08/07/2014
LEGE nr. 104 din 8 iulie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2014
3.DECRET 508 07/07/2014 DECRET nr. 508 din 7 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2014
4.
ORDIN 433 17/04/2014
ORDIN nr. 433 din 17 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2014
5.DECIZIE 269 07/05/2014 DECIZIE nr. 269 din 7 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8), art. 31 alin. (5), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2014
6.
ORDIN 1042 01/07/2014
ORDIN nr. 1.042 din 1 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2014
7.
ORDIN 92 04/07/2014
ORDIN nr. 92 din 4 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2014
1.
ORDIN 1703 26/06/2014
ORDIN nr. 1.703 din 26 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014
2.
HOTARARE 536 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 536 din 26 iunie 2014privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014
3.
HOTARARE 42 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 42 din 26 iunie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014
1.
RECTIFICARE 619 30/05/2014
RECTIFICARE nr. 619 din 30 mai 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014
2.
RECTIFICARE 3597 18/06/2014
RECTIFICARE nr. 3.597 din 18 iunie 2014referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.597/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014
3.CIRCULARA 21 25/06/2014 CIRCULARĂ nr. 21 din 25 iunie 2014privind lansarea în circuitul numismatic a două monede (din aur şi din argint) dedicate Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni - Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014
4.
LEGE 99 04/07/2014
LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014
5.DECRET 503 03/07/2014 DECRET nr. 503 din 3 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014
6.
HOTARARE 547 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 547 din 2 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014
7.DECIZIE 13 05/06/2014 DECIZIE nr. 13 din 5 iunie 2014privind solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept vizând aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire la hotărârile de condamnare pronunţate de un alt stat faţă de cetăţeni români aflaţi în executarea acelei pedepse pe teritoriul României EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014
8.
RECTIFICARE 360 29/05/2014
RECTIFICARE nr. 360 din 29 mai 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014
1.DECIZIE 249 29/04/2014 DECIZIE nr. 249 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 8 iulie 2014
2.DECIZIE 260 06/05/2014 DECIZIE nr. 260 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 8 iulie 2014
3.
ORDIN 582 20/05/2014
ORDIN nr. 582 din 20 mai 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 8 iulie 2014
4.DECIZIE 12 02/06/2014 DECIZIE nr. 12 din 2 iunie 2014sesizarea formulată de către Curtea de Apel Braşov, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 790/62/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 8 iulie 2014
5.
ORDIN 817 18/06/2014
ORDIN nr. 817 din 18 iunie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 8 iulie 2014
6.
ORDIN 751 15/05/2014
ORDIN nr. 751 din 15 mai 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 8 iulie 2014
1.DECIZIE 303 05/06/2014 DECIZIE nr. 303 din 5 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 alin. (1) şi (2) şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 8 iulie 2014
2.
ORDIN 1420 11/06/2014
ORDIN nr. 1.420 din 11 iunie 2014pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 8 iulie 2014
3.NORMA 11/06/2014 NORME TEHNICE din 11 iunie 2014de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 8 iulie 2014
1.DECIZIE 355 25/06/2014 DECIZIE nr. 355 din 25 iunie 2014asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 8 iulie 2014
1.
ORDIN 609 30/04/2014
ORDIN nr. 609 din 30 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014
2.
ORDIN 98 26/06/2014
ORDIN nr. 98 din 26 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014
3.
LEGE 98 04/07/2014
LEGE nr. 98 din 4 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014
4.DECRET 502 03/07/2014 DECRET nr. 502 din 3 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014
5.
LEGE 100 04/07/2014
LEGE nr. 100 din 4 iulie 2014privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014
6.DECRET 504 03/07/2014 DECRET nr. 504 din 3 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014
7.
LEGE 97 04/07/2014
LEGE nr. 97 din 4 iulie 2014privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014
8.DECRET 501 03/07/2014 DECRET nr. 501 din 3 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014
1.
ORDIN 558 09/05/2014
ORDIN nr. 558 din 9 mai 2014privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiţii tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenţi" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 7 iulie 2014
2.DECIZIE 215 15/04/2014 DECIZIE nr. 215 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 7 iulie 2014
3.DECIZIE 11 02/06/2014 DECIZIE nr. 11 din 2 iunie 2014privind examinarea formulată de Curtea de Apel Oradea prin Încheierea din 27 martie 2014 pronunţată în Dosarul nr. 5.559/111/2013 prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării unor chestiuni de drept privind interpretarea dispoziţiilor EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 7 iulie 2014
4.
ORDIN 872 01/07/2014
ORDIN nr. 872 din 1 iulie 2014privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 7 iulie 2014
5.
ORDIN 148 25/06/2014
ORDIN nr. 148 din 25 iunie 2014privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR - GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 7 iulie 2014
6.
ORDIN 1025 30/06/2014
ORDIN nr. 1.025 din 30 iunie 2014privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 7 iulie 2014
1.
ORDIN 880 03/07/2014
ORDIN nr. 880 din 3 iulie 2014pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
2.
ORDIN 1096 24/06/2014
ORDIN nr. 1.096 din 24 iunie 2014pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi certificare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
3.
ORDIN 486 01/07/2014
ORDIN nr. 486 din 1 iulie 2014pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
4.
ORDIN 401 15/05/2014
ORDIN nr. 401 din 15 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
5.
HOTARARE 555 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 555 din 2 iulie 2014privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea alin. (3) al art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, schemelor de ajutor de stat instituite în temeiul acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
6.
HOTARARE 560 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 560 din 2 iulie 2014pentru organizarea în România, la Bucureşti, în perioada 10-11 iulie 2014, a celei de-a 33-a întâlniri regionale a Reţelei de Sănătate pentru Europa de Sud-Est EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
7.
ORDIN 403 15/05/2014
ORDIN nr. 403 din 15 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
8.
ORDIN 841 25/06/2014
ORDIN nr. 841 din 25 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
9.
ORDIN 792 22/05/2014
ORDIN nr. 792 din 22 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
10.
ORDIN 840 25/06/2014
ORDIN nr. 840 din 25 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
11.
ORDIN 795 22/05/2014
ORDIN nr. 795 din 22 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
12.
HOTARARE 556 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 556 din 2 iulie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2014
1.DECIZIE 233 03/07/2014 DECIZIE nr. 233 din 3 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Roxana-Cezarina Bănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014
2.
ORDIN 1103 25/06/2014
ORDIN nr. 1.103 din 25 iunie 2014privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru căile ferate principale cu trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014
3.
HOTARARE 540 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 540 din 2 iulie 2014privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul privat al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014
4.
HOTARARE 541 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 541 din 2 iulie 2014privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014
5.
HOTARARE 542 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 542 din 2 iulie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014
6.DECIZIE 10 02/06/2014 DECIZIE nr. 10 din 2 iunie 2014privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 30.259/215/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014
7.
HOTARARE 73 24/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 73 din 24 iunie 2014pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014
8.NORMA 24/06/2014 NORMĂ din 24 iunie 2014privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 7 iulie 2014
1.
ORDIN 340 03/07/2014
ORDIN nr. 340 din 3 iulie 2014privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 4 iulie 2014
2.DECIZIE 232 03/07/2014 DECIZIE nr. 232 din 3 iulie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ciprian Sebastian Badea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 4 iulie 2014
3.
HOTARARE 539 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 539 din 2 iulie 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de motorină şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din judeţele Vâlcea şi Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 4 iulie 2014
4.
HOTARARE 75 24/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 75 din 24 iunie 2014pentru aprobarea Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 4 iulie 2014
5.NORMA 24/06/2014 NORMĂ din 24 iunie 2014Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 4 iulie 2014
6.DECIZIE 246 29/04/2014 DECIZIE nr. 246 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 4 iulie 2014
7.
ORDIN 968 18/06/2014
ORDIN nr. 968 din 18 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Navale Române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 4 iulie 2014
1.
LEGE 90 01/07/2014
LEGE nr. 90 din 1 iulie 2014pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
2.DECRET 494 01/07/2014 DECRET nr. 494 din 1 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
3.
LEGE 92 01/07/2014
LEGE nr. 92 din 1 iulie 2014privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
4.DECRET 496 01/07/2014 DECRET nr. 496 din 1 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
5.
LEGE 95 01/07/2014
LEGE nr. 95 din 1 iulie 2014pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
6.DECRET 499 01/07/2014 DECRET nr. 499 din 1 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
7.
HOTARARE 495 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 495 din 11 iunie 2014pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
8.PROCEDURA 11/06/2014 PROCEDURĂ din 11 iunie 2014de emitere a acordului pentru exceptare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
9.
HOTARARE 544 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 544 din 2 iulie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu" a unor imobile, precum şi actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
10.
HOTARARE 545 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 545 din 2 iulie 2014privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
11.
ORDIN 657 16/06/2014
ORDIN nr. 657 din 16 iunie 2014pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
12.REZOLUTIE 235 17/05/2013 REZOLUTIE nr. MEPC.235(65) din 17 mai 2013adoptarea Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
13.
ORDIN 658 16/06/2014
ORDIN nr. 658 din 16 iunie 2014pentru publicarea acceptării amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
14.REZOLUTIE 236 17/05/2013 REZOLUTIE nr. MEPC.236(65) din 17 mai 2013Amendamente la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014
1.
HOTARARE 525 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 525 din 26 iunie 2014pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive dintre Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România şi Agenţia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor Radioactive din Franţa, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
2.ACORD 11/07/2013 ACORD DE COOPERARE din 11 iulie 2013în domeniul gestionării deşeurilor radioactive EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
3.
HOTARARE 546 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 546 din 2 iulie 2014privind aprobarea nivelului şi alocării sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 necesare pentru plata venitului lunar de completare în beneficiul persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
4.
HOTARARE 550 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 550 din 2 iulie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
5.
HOTARARE 551 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 551 din 2 iulie 2014privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al II-lea al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
6.
HOTARARE 552 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 552 din 2 iulie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
7.
HOTARARE 553 02/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 553 din 2 iulie 2014privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
8.DECIZIE 676 30/06/2014 DECIZIE nr. 676 din 30 iunie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii NETGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
9.DECIZIE 253 06/05/2014 DECIZIE nr. 253 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
10.DECIZIE 288 22/05/2014 DECIZIE nr. 288 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 4 iulie 2014
1.
ORDIN 3618 19/06/2014
ORDIN nr. 3.618 din 19 iunie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Anastasia Popescu" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2014
2.
ORDIN 3627 19/06/2014
ORDIN nr. 3.627 din 19 iunie 2014privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Genesis" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2014
3.SITUATIE 04/07/2014 SITUAŢIE din 4 iulie 2014rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2014
1.
HOTARARE 526 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 526 din 26 iunie 2014privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
2.
HOTARARE 527 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 527 din 26 iunie 2014privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
3.
HOTARARE 528 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 528 din 26 iunie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
4.
HOTARARE 530 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 530 din 26 iunie 2014pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
5.
HOTARARE 532 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 532 din 26 iunie 2014privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
6.
ORDIN 86 03/06/2014
ORDIN nr. 86 din 3 iunie 2014pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
7.
ORDIN 3652 19/06/2014
ORDIN nr. 3.652 din 19 iunie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Şotron" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
8.
ORDIN 3653 19/06/2014
ORDIN nr. 3.653 din 19 iunie 2014privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticot" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
9.
ORDIN 3654 19/06/2014
ORDIN nr. 3.654 din 19 iunie 2014privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" (alternativă educaţională Montessori) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Montessori Schule" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
10.
HOTARARE 529 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 529 din 26 iunie 2014privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
11.
HOTARARE 531 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 531 din 26 iunie 2014privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
12.
ORDIN 9 20/01/2014
ORDIN nr. M.9 din 20 ianuarie 2014pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
13.
ORDIN 8427 26/06/2014
ORDIN nr. 8.427 din 26 iunie 2014pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001 EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
14.
ORDIN 3631 19/06/2014
ORDIN nr. 3.631 din 19 iunie 2014privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014
1.
LEGE 87 01/07/2014
LEGE nr. 87 din 1 iulie 2014privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
2.DECRET 491 01/07/2014 DECRET nr. 491 din 1 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
3.
LEGE 88 01/07/2014
LEGE nr. 88 din 1 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
4.DECRET 492 01/07/2014 DECRET nr. 492 din 1 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
5.
LEGE 91 01/07/2014
LEGE nr. 91 din 1 iulie 2014privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
6.DECRET 495 01/07/2014 DECRET nr. 495 din 1 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
7.
LEGE 93 01/07/2014
LEGE nr. 93 din 1 iulie 2014privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
8.DECRET 497 01/07/2014 DECRET nr. 497 din 1 iulie 2014pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
9.DECIZIE 233 15/04/2014 DECIZIE nr. 233 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi ale prevederilor art. I alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
10.DECIZIE 235 15/04/2014 DECIZIE nr. 235 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (1) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
11.
LEGE 94 01/07/2014
LEGE nr. 94 din 1 iulie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
12.DECRET 498 01/07/2014 DECRET nr. 498 din 1 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
13.
LEGE 96 01/07/2014
LEGE nr. 96 din 1 iulie 2014pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
14.DECRET 500 01/07/2014 DECRET nr. 500 din 1 iulie 2014privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
15.
ORDIN 639 24/06/2014
ORDIN nr. 639 din 24 iunie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
16.
ORDIN 1126 02/07/2014
ORDIN nr. 1.126 din 2 iulie 2014privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014
1.DECIZIE 230 03/07/2014 DECIZIE nr. 230 din 3 iulie 2014privind aplicarea mobilităţii doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 3 iulie 2014
2.DECIZIE 231 03/07/2014 DECIZIE nr. 231 din 3 iulie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mircea Jorj a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 3 iulie 2014
3.DECIZIE 9 02/06/2014 DECIZIE nr. 9 din 2 iunie 2014referitoare la sesizarea formulată în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală prin Încheierea din 6 martie 2014, în Dosarul nr. 2.390/2/2013, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 3 iulie 2014
4.DECIZIE 207 08/04/2014 DECIZIE nr. 207 din 8 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 3 iulie 2014
5.DECIZIE 209 08/04/2014 DECIZIE nr. 209 din 8 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 3 iulie 2014
1.
HOTARARE 522 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 522 din 26 iunie 2014privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în oraşul Babadag, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014
2.DECIZIE 284 21/05/2014 DECIZIE nr. 284 din 21 mai 2014referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014
3.
ORDIN 1033 18/06/2014
ORDIN nr. 1.033 din 18 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014
1.DECIZIE 225 02/07/2014 DECIZIE nr. 225 din 2 iulie 2014privind încetarea raportului de serviciu al domnului Marius Vasile Iosif Roman, secretar general adjunct al Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 2 iulie 2014
2.
HOTARARE 535 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 535 din 26 iunie 2014privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 2 iulie 2014
3.
ORDIN 772 30/06/2014
ORDIN nr. 772 din 30 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 2 iulie 2014
4.DECIZIE 192 03/04/2014 DECIZIE nr. 192 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 2 iulie 2014
5.DECIZIE 196 03/04/2014 DECIZIE nr. 196 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68^1, art. 143 alin. 1 şi art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 2 iulie 2014
6.DECIZIE 254 06/05/2014 DECIZIE nr. 254 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 2 iulie 2014
7.DECIZIE 274 08/05/2014 DECIZIE nr. 274 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 2 iulie 2014
8.DECIZIE 281 08/05/2014 DECIZIE nr. 281 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 2 iulie 2014
1.DECIZIE 10 02/07/2014 DECIZIE nr. 10 din 2 iulie 2014privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
2.
HOTARARE 520 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 520 din 26 iunie 2014privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
3.DECIZIE 226 02/07/2014 DECIZIE nr. 226 din 2 iulie 2014pentru eliberarea domnului Mircea Jorj din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
4.DECIZIE 227 02/07/2014 DECIZIE nr. 227 din 2 iulie 2014privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
5.DECIZIE 214 15/04/2014 DECIZIE nr. 214 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
6.DECIZIE 228 02/07/2014 DECIZIE nr. 228 din 2 iulie 2014pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
7.DECIZIE 229 02/07/2014 DECIZIE nr. 229 din 2 iulie 2014privind numirea domnului Liviu-Robert Neagu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
8.
ORDIN 474 27/06/2014
ORDIN nr. 474 din 27 iunie 2014privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
9.DECIZIE 238 15/04/2014 DECIZIE nr. 238 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
10.
ORDIN 855 27/06/2014
ORDIN nr. 855 din 27 iunie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
11.
HOTARARE 521 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 521 din 26 iunie 2014privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2014
1.
ORDIN 3593 18/06/2014
ORDIN nr. 3.593 din 18 iunie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 iulie 2014
2.METODOLOGIE 18/06/2014 METODOLOGIE din 18 iunie 2014privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 iulie 2014
3.
ORDIN 685 27/05/2014
ORDIN nr. 685 din 27 mai 2014privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 2 iulie 2014
1.
LEGE 86 27/06/2014
LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014
2.DECRET 476 25/06/2014 DECRET nr. 476 din 25 iunie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014
3.
ORDIN 596 24/06/2014
ORDIN nr. 596 din 24 iunie 2014privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014
4.METODOLOGIE 24/06/2014 METODOLOGIE din 24 iunie 2014de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014
5.
ORDIN 748 23/06/2014
ORDIN nr. 748 din 23 iunie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014
6.NORMA 23/06/2014 NORME METODOLOGICE din 23 iunie 2014de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 2 iulie 2014
1.ANEXA 30/06/2014 ANEXE din 30 iunie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 din 30.06.2014*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 bis din 1 iulie 2014
2.ANEXA 01/07/2014 ANEXĂ din 1 iulie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 din 30.06.2014*) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 bis din 1 iulie 2014
1.
HOTARARE 693 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 693 din 18 iunie 2014pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 1 iulie 2014
2.DECIZIE 268 07/05/2014 DECIZIE nr. 268 din 7 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 1 iulie 2014
3.DECIZIE 276 08/05/2014 DECIZIE nr. 276 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28^1 şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 1 iulie 2014
4.
ORDIN 465 26/06/2014
ORDIN nr. 465 din 26 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 1 iulie 2014
1.DECRET 481 30/06/2014 DECRET nr. 481 din 30 iunie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
2.DECRET 482 30/06/2014 DECRET nr. 482 din 30 iunie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
3.DECRET 483 30/06/2014 DECRET nr. 483 din 30 iunie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
4.DECRET 484 30/06/2014 DECRET nr. 484 din 30 iunie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
5.DECRET 485 30/06/2014 DECRET nr. 485 din 30 iunie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
6.DECRET 486 30/06/2014 DECRET nr. 486 din 30 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
7.DECRET 487 30/06/2014 DECRET nr. 487 din 30 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
8.DECRET 488 30/06/2014 DECRET nr. 488 din 30 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
9.DECRET 489 30/06/2014 DECRET nr. 489 din 30 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
10.DECRET 490 30/06/2014 DECRET nr. 490 din 30 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
11.DECIZIE 9 26/06/2014 DECIZIE nr. 9 din 26 iunie 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 iulie 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
12.
ORDIN 898 05/06/2014
ORDIN nr. 898 din 5 iunie 2014privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
13.
ORDIN 463 25/06/2014
ORDIN nr. 463 din 25 iunie 2014privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
14.REGULI 25/06/2014 REGULI DE VALIDARE din 25 iunie 2014a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
15.REGULI 25/06/2014 REGULI DE VALIDARE din 25 iunie 2014a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
16.METODOLOGIE 25/06/2014 METODOLOGIE din 25 iunie 2014de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
17.
ORDIN 57 26/06/2014
ORDIN nr. 57 din 26 iunie 2014 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici şi asimilaţi clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 1 iulie 2014
1.DECIZIE 10 01/07/2014 DECIZIE nr. 10 din 1 iulie 2014privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014
2.
HOTARARE 494 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 494 din 11 iunie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014
3.
ORDIN 1043 30/06/2014
ORDIN nr. 1.043 din 30 iunie 2014privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014
4.
ORDIN 1742 30/06/2014
ORDIN nr. 1.742 din 30 iunie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014
5.
ORDIN 101 01/07/2014
ORDIN nr. 101 din 1 iulie 2014privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014
6.
ORDIN 773 30/06/2014
ORDIN nr. 773 din 30 iunie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014
7.
ORDIN 912 12/06/2014
ORDIN nr. 912 din 12 iunie 2014pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014
8.
ORDIN 484 01/07/2014
ORDIN nr. 484 din 1 iulie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014
9.
ORDIN 1731 27/06/2014
ORDIN nr. 1.731 din 27 iunie 2014pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iulie 2014
1.
ORDIN 946 13/06/2014
ORDIN nr. 946 din 13 iunie 2014privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 28 iunie 2014
1.
ORDIN 48 26/06/2014
ORDIN nr. 48 din 26 iunie 2014privind aprobarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 28 iunie 2014
2.REGULAMENT 26/06/2014 REGULAMENT din 26 iunie 2014de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 28 iunie 2014
1.CIRCULARA 20 16/06/2014 CIRCULARĂ nr. 20 din 16 iunie 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014
2.
ORDIN 419 18/06/2014
ORDIN nr. 419 din 18 iunie 2014privind modificarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014
3.
ORDIN 54 26/06/2014
ORDIN nr. 54 din 26 iunie 2014privind unele măsuri pentru dezvoltarea pieţei gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014
4.DECIZIE 285 21/05/2014 DECIZIE nr. 285 din 21 mai 2014asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014
5.
ORDIN 53 26/06/2014
ORDIN nr. 53 din 26 iunie 2014privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2014
1.
HOTARARE 517 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 517 din 26 iunie 2014privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2014
2.
ORDIN 1694 24/06/2014
ORDIN nr. 1.694 din 24 iunie 2014privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2014
3.DECIZIE 575 17/06/2014 DECIZIE nr. 575 din 17 iunie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2014
4.
ORDIN 58 27/06/2014
ORDIN nr. 58 din 27 iunie 2014pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2014
1.ORD DE URGENTA 47 26/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2014
2.
ORDIN 404 15/05/2014
ORDIN nr. 404 din 15 mai 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2014
3.
ORDIN 814 17/06/2014
ORDIN nr. 814 din 17 iunie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2014
4.
ORDIN 793 22/05/2014
ORDIN nr. 793 din 22 mai 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2014
1.DECRET 478 28/06/2014 DECRET nr. 478 din 28 iunie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014
2.DECRET 479 28/06/2014 DECRET nr. 479 din 28 iunie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014
3.DECRET 480 28/06/2014 DECRET nr. 480 din 28 iunie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014
4.
ORDIN 747 23/06/2014
ORDIN nr. 747 din 23 iunie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014
5.
ORDIN 751 24/06/2014
ORDIN nr. 751 din 24 iunie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic (procesare, conservare şi stocare), prelevare şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014
6.
ORDIN 947 19/06/2014
ORDIN nr. 947 din 19 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014
7.
HOTARARE 515 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 515 din 26 iunie 2014privind aprobarea Amendamentului nr. 6, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014
8.AMENDAMENT 6 19/11/2013 AMENDAMENT nr. 6 din 19 noiembrie 2013la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014
9.
HOTARARE 519 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 519 din 26 iunie 2014privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014
1.
HOTARARE 39 24/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 39 din 24 iunie 2014privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
2.
HOTARARE 40 24/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 40 din 24 iunie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
3.
HOTARARE 510 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 510 din 26 iunie 2014privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
4.
HOTARARE 512 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 512 din 26 iunie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Petcu Toma-Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
5.
HOTARARE 513 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 513 din 26 iunie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
6.
ORDIN 111 20/06/2014
ORDIN nr. 111 din 20 iunie 2014pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
7.
ORDIN 112 20/06/2014
ORDIN nr. 112 din 20 iunie 2014privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
8.
ORDIN 720 19/06/2014
ORDIN nr. 720 din 19 iunie 2014privind înfiinţarea Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
9.REGULAMENT 19/06/2014 COMPONENŢA NOMINALĂ ŞI REGULAMENTUL din 19 iunie 2014de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
10.
ORDIN 50 26/06/2014
ORDIN nr. 50 din 26 iunie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
11.
ORDIN 52 26/06/2014
ORDIN nr. 52 din 26 iunie 2014privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
12.DECIZIE 8 26/05/2014 DECIZIE nr. 8 din 26 mai 2014privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: "dacă în aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal se pot lua în considerarea la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită circumstanţele atenuante sau agravante reţinute condamnatului şi care apar valorificate în pedeapsa concretă, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
13.
ORDIN 722 19/06/2014
ORDIN nr. 722 din 19 iunie 2014privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014
1.DECRET 477 25/06/2014 DECRET nr. 477 din 25 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014
2.ORD DE URGENTA 43 26/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 iunie 2014privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014
3.NORMA 13 18/06/2014 NORMĂ nr. 13 din 18 iunie 2014pentru abrogarea alin. (2) al art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014
4.NORMA 14 18/06/2014 NORMĂ nr. 14 din 18 iunie 2014pentru modificarea Normei nr. 8/2007 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2007, şi a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014
5.NORMA 15 18/06/2014 NORMĂ nr. 15 din 18 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, şi a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014
6.
ORDIN 51 26/06/2014
ORDIN nr. 51 din 26 iunie 2014privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014
7.
ORDIN 49 26/06/2014
ORDIN nr. 49 din 26 iunie 2014pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014
8.METODOLOGIE 26/06/2014 METODOLOGIE din 26 iunie 2014de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014
1.DECIZIE 223 27/06/2014 DECIZIE nr. 223 din 27 iunie 2014privind numirea domnului Adrian Valentin Iliescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014
2.ORD DE URGENTA 44 26/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014
3.ORD DE URGENTA 45 26/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 26 iunie 2014privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014
4.ORD DE URGENTA 46 26/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 26 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014
5.
ORDIN 55 26/06/2014
ORDIN nr. 55 din 26 iunie 2014pentru prorogarea duratei de valabilitate a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014 şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014
6.
HOTARARE 511 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 511 din 26 iunie 2014privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014
7.
ORDIN 808 16/06/2014
ORDIN nr. 808 din 16 iunie 2014privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014
8.
ORDIN 56 26/06/2014
ORDIN nr. 56 din 26 iunie 2014privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014
1.
LEGE 78 24/06/2014
LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014privind reglementarea activităţii de voluntariat în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
2.DECRET 456 23/06/2014 DECRET nr. 456 din 23 iunie 2014pentru promulgarea Legii privind reglementarea activităţii de voluntariat în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
3.
LEGE 81 24/06/2014
LEGE nr. 81 din 24 iunie 2014privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
4.DECRET 459 23/06/2014 DECRET nr. 459 din 23 iunie 2014pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cărţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
5.
LEGE 82 24/06/2014
LEGE nr. 82 din 24 iunie 2014pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
6.DECRET 460 23/06/2014 DECRET nr. 460 din 23 iunie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
7.
LEGE 84 24/06/2014
LEGE nr. 84 din 24 iunie 2014privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
8.DECRET 462 23/06/2014 DECRET nr. 462 din 23 iunie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
9.
ORDIN 717 20/06/2014
ORDIN nr. 717 din 20 iunie 2014privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM - MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
10.
ORDIN 941 17/06/2014
ORDIN nr. 941 din 17 iunie 2014pentru desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
11.
ORDIN 942 17/06/2014
ORDIN nr. 942 din 17 iunie 2014pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
12.
ORDIN 943 17/06/2014
ORDIN nr. 943 din 17 iunie 2014pentru desemnarea Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
13.
HOTARARE 11/06/2013 HOTĂRÂRE din 11 iunie 2013în Cauza S.C. Aectra Agrochemicals - S.A. şi Munteanu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 26 iunie 2014
1.
LEGE 76 24/06/2014
LEGE nr. 76 din 24 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014
2.DECRET 454 23/06/2014 DECRET nr. 454 din 23 iunie 2014pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014
3.
LEGE 77 24/06/2014
LEGE nr. 77 din 24 iunie 2014pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014
4.DECRET 455 23/06/2014 DECRET nr. 455 din 23 iunie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014
5.
LEGE (R) 184 12/04/2001
LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014
6.DECIZIE 222 26/06/2014 DECIZIE nr. 222 din 26 iunie 2014privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Haris Wajiha EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014
7.
LEGE 80 24/06/2014
LEGE nr. 80 din 24 iunie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014
8.DECRET 458 23/06/2014 DECRET nr. 458 din 23 iunie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014
9.DECIZIE 5 26/05/2014 DECIZIE nr. 5 din 26 mai 2014privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunii în formă continuată, respectiv, dacă infracţiunea în formă continuată reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 iunie 2014
1.
LEGE 83 24/06/2014
LEGE nr. 83 din 24 iunie 2014privind invenţiile de serviciu EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2014
2.DECRET 461 23/06/2014 DECRET nr. 461 din 23 iunie 2014pentru promulgarea Legii privind invenţiile de serviciu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2014
3.
ORDIN 727 19/06/2014
ORDIN nr. 727 din 19 iunie 2014pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2014
4.DECIZIE 6 26/05/2014 DECIZIE nr. 6 din 26 mai 2014privind solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând dacă în interpretarea şi aplicarea art. 6 din Codul penal, în ipoteza în care este vorba de tentativă, se reduce pedeapsa la maximul prevăzut de lege pentru forma consumată a infracţiunii ori la maximul prevăzut de lege pentru forma tentativei EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2014
5.DECIZIE 7 26/05/2014 DECIZIE nr. 7 din 26 mai 2014privind solicitarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept ce constă în modul de aplicare a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, cu privire la sintagma "maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2014
1.DECRET 471 24/06/2014 DECRET nr. 471 din 24 iunie 2014privind acordarea Drapelului de luptă Şcolii de aplicaţie pentru logistică "General Constantin Zaharia" a Comandamentului Logistic Întrunit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014
2.DECRET 472 24/06/2014 DECRET nr. 472 din 24 iunie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014
3.ORD DE URGENTA 42 18/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014
4.ORD DE URGENTA 41 18/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014
5.
ORDIN 746 23/06/2014
ORDIN nr. 746 din 23 iunie 2014privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014
1.ACT ADITIONAL 722 16/06/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 722 din 16 iunie 2014la Contractul colectiv de muncă la nivel de Grup de Unităţi sanitare spitaliceşti aflate în coordonarea Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş pentru anii 2012-2014, înregistrat la M.M.F.P.S.-S.D.S. sub nr. 58705 din data de 21.06.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a nr. 4 din 20.07.2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL V nr. 3 din 26 iunie 2014
1.
HOTARARE 37 23/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 37 din 23 iunie 2014privind constatarea încetării unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014
2.
ORDIN 67 17/06/2014
ORDIN nr. M.67 din 17 iunie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014
3.
ORDIN 110 18/06/2014
ORDIN nr. 110 din 18 iunie 2014privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr. 88/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014
4.
ORDIN 3597 18/06/2014
ORDIN nr. 3.597 din 18 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 25 iunie 2014
1.
HOTARARE 33 24/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 33 din 24 iunie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 iunie 2014
2.
ORDIN 93 24/06/2014
ORDIN nr. 93 din 24 iunie 2014privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne promovat în grade sau trepte profesionale, precum şi ale personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi ale celui auxiliar sanitar, promovat în funcţii EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 iunie 2014
3.
ORDIN 92 24/06/2014
ORDIN nr. 92 din 24 iunie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 iunie 2014
4.REGULAMENT 24/06/2014 REGULAMENT din 24 iunie 2014de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 iunie 2014
1.
LEGE 85 25/06/2014
LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014
2.DECRET 473 24/06/2014 DECRET nr. 473 din 24 iunie 2014pentru promulgarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 iunie 2014
1.DECRET 474 25/06/2014 DECRET nr. 474 din 25 iunie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 25 iunie 2014
2.DECRET 475 25/06/2014 DECRET nr. 475 din 25 iunie 2014pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 25 iunie 2014
3.DECIZIE 244 29/04/2014 DECIZIE nr. 244 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 25 iunie 2014
1.
LEGE 79 24/06/2014
LEGE nr. 79 din 24 iunie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014
2.DECRET 457 23/06/2014 DECRET nr. 457 din 23 iunie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014
3.DECLARATIE 2 25/06/2014 DECLARAŢIE nr. 2 din 25 iunie 2014privind atingerea gravă şi iremediabilă adusă prestigiului funcţiei prezidenţiale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014
4.
HOTARARE 30 25/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 30 din 25 iunie 2014pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014
5.DECIZIE 221 25/06/2014 DECIZIE nr. 221 din 25 iunie 2014privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014
6.
LEGE (R) 369 15/09/2004
LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*)privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014
1.DECRET 453 23/06/2014 DECRET nr. 453 din 23 iunie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
2.DECRET 463 23/06/2014 DECRET nr. 463 din 23 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
3.DECRET 464 23/06/2014 DECRET nr. 464 din 23 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
4.DECRET 465 23/06/2014 DECRET nr. 465 din 23 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
5.DECRET 466 23/06/2014 DECRET nr. 466 din 23 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
6.DECRET 467 23/06/2014 DECRET nr. 467 din 23 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
7.DECRET 468 23/06/2014 DECRET nr. 468 din 23 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
8.DECRET 469 23/06/2014 DECRET nr. 469 din 23 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
9.DECRET 470 23/06/2014 DECRET nr. 470 din 23 iunie 2014privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
10.DECIZIE 266 07/05/2014 DECIZIE nr. 266 din 7 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum şi celor ale art. 2 alin. (1) şi (1^2) şi art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
11.DECIZIE 280 08/05/2014 DECIZIE nr. 280 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
12.
ORDIN 948 19/06/2014
ORDIN nr. 948 din 19 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.274/2011 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
13.
ORDIN 949 19/06/2014
ORDIN nr. 949 din 19 iunie 2014privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
14.DECIZIE 555 16/06/2014 DECIZIE nr. 555 din 16 iunie 2014privind sancţionarea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
15.DECIZIE 556 16/06/2014 DECIZIE nr. 556 din 16 iunie 2014privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Rosala Liviu Gheorghiţă, director executiv/persoană semnificativă al/a Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014
1.
ORDIN 108 16/06/2014
ORDIN nr. 108 din 16 iunie 2014privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 24 iunie 2014
2.
ORDIN 824 27/03/2014
ORDIN nr. 824 din 27 martie 2014pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 24 iunie 2014
3.
HOTARARE 506 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 506 din 18 iunie 2014privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 24 iunie 2014
4.
HOTARARE 505 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 505 din 18 iunie 2014pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chişinău la 31 martie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 24 iunie 2014
5.ACORD 31/03/2014 ACORD din 31 martie 2014între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 24 iunie 2014
6.DECIZIE 178 01/04/2014 DECIZIE nr. 178 din 1 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 24 iunie 2014
7.DECIZIE 180 01/04/2014 DECIZIE nr. 180 din 1 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 şi art. 50 lit. b), precum şi ale art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 24 iunie 2014
8.
ORDIN 2272 18/06/2014
ORDIN nr. 2.272 din 18 iunie 2014pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 24 iunie 2014
1.ORD DE URGENTA 38 18/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 iunie 2014
1.
RECTIFICARE 619 30/05/2014
RECTIFICARE nr. 619 din 30 mai 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 iunie 2014
2.
RECTIFICARE 360 29/05/2014
RECTIFICARE nr. 619 din 30 mai 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 iunie 2014
3.
HOTARARE 2 23/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 23 mai 2014privind aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 iunie 2014
4.STATUT 23/05/2014 STATUTUL din 23 mai 2014Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 iunie 2014
5.
ORDIN 1672 19/06/2014
ORDIN nr. 1.672 din 19 iunie 2014pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 iunie 2014
1.DECIZIE 213 15/04/2014 DECIZIE nr. 213 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
2.DECIZIE 279 08/05/2014 DECIZIE nr. 279 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. g) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
3.ORD DE URGENTA 35 11/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
4.
HOTARARE 508 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 508 din 18 iunie 2014privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
5.DECIZIE 292 22/05/2014 DECIZIE nr. 292 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64, art. 96 alin. (4), art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6), art. 100 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. I pct. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
6.
ORDIN 739 13/05/2014
ORDIN nr. 739 din 13 mai 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive", indicativ GT 067-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
7.
ORDIN 799 23/05/2014
ORDIN nr. 799 din 23 mai 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea utilitară şi funcţională a acoperişurilor la clădirile existente, indicativ GP 122-2014" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
8.DECIZIE 480 06/06/2014 DECIZIE nr. 480 din 6 iunie 2014privind sancţionarea Societăţii ROMTIR SERVICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
9.
HOTARARE 509 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 509 din 18 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
10.
HOTARARE 507 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 507 din 18 iunie 2014pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 24 iunie 2014
1.DECIZIE 216 15/04/2014 DECIZIE nr. 216 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 23 iunie 2014
2.DECIZIE 177 01/04/2014 DECIZIE nr. 177 din 1 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 23 iunie 2014
3.DECIZIE 199 03/04/2014 DECIZIE nr. 199 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 prin raportare la art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 23 iunie 2014
4.DECIZIE 271 07/05/2014 DECIZIE nr. 271 din 7 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 23 iunie 2014
5.ORD DE URGENTA 40 18/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 18 iunie 2014pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 23 iunie 2014
1.DECIZIE 232 15/04/2014 DECIZIE nr. 232 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 şi 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
2.
HOTARARE 500 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 500 din 18 iunie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
3.
HOTARARE 502 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 502 din 18 iunie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
4.
ORDIN 201 18/06/2014
ORDIN nr. 201 din 18 iunie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
5.DECIZIE 236 15/04/2014 DECIZIE nr. 236 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
6.
ORDIN 202 18/06/2014
ORDIN nr. 202 din 18 iunie 2014privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
7.DECIZIE 277 08/05/2014 DECIZIE nr. 277 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81-83 din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
8.
ORDIN 863 03/06/2014
ORDIN nr. 863 din 3 iunie 2014pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei urs pe raza ariilor naturale protejate ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
9.
ORDIN 3590 17/06/2014
ORDIN nr. 3.590 din 17 iunie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
10.METODOLOGIE 17/06/2014 METODOLOGIE din 17 iunie 2014privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
11.
HOTARARE 50 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 50 din 18 iunie 2014privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi suspendarea Dispunerii de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/2010 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - CONSILIUL AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014
1.
ORDIN 700 16/06/2014
ORDIN nr. 700 din 16 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014
2.DECIZIE 220 23/06/2014 DECIZIE nr. 220 din 23 iunie 2014pentru numirea domnului Ursu Marius Arthur în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014
3.DECIZIE 184 03/04/2014 DECIZIE nr. 184 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 lit. i) şi j), art. 64 alin. (2), art. 87 alin. (2) şi art. 101 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014
4.DECIZIE 189 03/04/2014 DECIZIE nr. 189 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) teza finală din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014
5.DECIZIE 194 03/04/2014 DECIZIE nr. 194 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014
6.DECIZIE 290 22/05/2014 DECIZIE nr. 290 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014
7.
HOTARARE 476 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 476 din 4 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014
1.DECIZIE 248 29/04/2014 DECIZIE nr. 248 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 23 iunie 2014
2.DECIZIE 273 08/05/2014 DECIZIE nr. 273 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 23 iunie 2014
3.DECIZIE 278 08/05/2014 DECIZIE nr. 278 din 8 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 23 iunie 2014
4.
ORDIN 847 02/06/2014
ORDIN nr. 847 din 2 iunie 2014pentru aprobarea Procedurii privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor - indicativ PCU 004 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 23 iunie 2014
5.PROCEDURA 02/06/2014 PROCEDURĂ din 2 iunie 2014privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor - indicativ PCU 004 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 23 iunie 2014
1.
ORDIN 45 16/06/2014
ORDIN nr. 45 din 16 iunie 2014privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014
2.
ORDIN 811 17/06/2014
ORDIN nr. 811 din 17 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014
3.DECIZIE 272 07/05/2014 DECIZIE nr. 272 din 7 mai 2014referitoare la contestaţia având ca obiect constituţionalitatea Uniunii Democrate Maghiare din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014
4.DECIZIE 291 22/05/2014 DECIZIE nr. 291 din 22 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014
5.
ORDIN 785 21/05/2014
ORDIN nr. 785 din 21 mai 2014pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014
6.
ORDIN 36 31/03/2014
ORDIN nr. M.36 din 31 martie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014
7.
ORDIN 782 06/06/2014
ORDIN nr. 782 din 6 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014
8.
ORDIN 533 07/04/2014
ORDIN nr. 533 din 7 aprilie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 20 iunie 2014
1.ORD DE URGENTA 39 18/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 18 iunie 2014privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014
2.DECIZIE 218 20/06/2014 DECIZIE nr. 218 din 20 iunie 2014privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014
3.REGULAMENT 10 16/06/2014 REGULAMENT nr. 10 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014
4.
HOTARARE 499 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 499 din 18 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014
5.
HOTARARE 504 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 504 din 18 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014
6.
HOTARARE 503 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 503 din 18 iunie 2014privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014
1.DECIZIE 219 20/06/2014 DECIZIE nr. 219 din 20 iunie 2014pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Preda din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
2.
ORDIN 987 19/06/2014
ORDIN nr. 987 din 19 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
3.
HOTARARE 14/01/2014 HOTĂRÂRE din 14 ianuarie 2014în Cauza Mateescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
4.
ORDIN 723 19/06/2014
ORDIN nr. 723 din 19 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
5.DECIZIE 283 21/05/2014 DECIZIE nr. 283 din 21 mai 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (6), art. 42 alin. (1) şi (10), art. 43 alin. (2), art. 48 alin. (1) şi (8), art. 51 alin. (6), art. 57 alin. (6), art. 59 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 75 alin. (4), art. 77 alin. (4), art. 111 alin. (2) şi art. 160 alin. (5) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi ale legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
6.
ORDIN 430 19/06/2014
ORDIN nr. 430 din 19 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
7.
ORDIN 365 19/03/2014
ORDIN nr. 365 din 19 martie 2014privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
8.PROCEDURA 19/03/2014 PROCEDURĂ din 19 martie 2014de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
9.
ORDIN 741 29/05/2014
ORDIN nr. 741 din 29 mai 2014privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
10.PROCEDURA 29/05/2014 PROCEDURĂ din 29 mai 2014de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014
1.
HOTARARE 475 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 475 din 4 iunie 2014privind aprobarea stemei comunei Ciurea, judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 iunie 2014
2.
HOTARARE 16 21/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 21 februarie 2014privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 iunie 2014
3.REGULAMENT 21/02/2014 REGULAMENT din 21 februarie 2014de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor susţinut în cadrul cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 iunie 2014
4.DECIZIE 62 11/06/2014 DECIZIE nr. 62 din 11 iunie 2014privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 7 mai 2014 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR-ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 iunie 2014
5.
HOTARARE 1 07/05/2014 HOTĂRÂRE ARBITRALĂ nr. 1 din 7 mai 2014privind stabilirea modalităţii de repartizare între organismele de gestiune colectivă UPFAR-ARGOA, ARDAA şi DACIN-SARA a remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi din remuneraţia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale şi videogramelor, precum şi desemnarea colectorului unic al remuneraţiilor rezultate din retransmiterea prin cablu şi modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 iunie 2014
6.
HOTARARE 4 17/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 4 din 17 martie 2014pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic EMITENT:
ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 iunie 2014
1.DECIZIE 216 19/06/2014 DECIZIE nr. 216 din 19 iunie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 iunie 2014
2.
HOTARARE 18 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 18 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
3.
HOTARARE 19 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 19 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
4.
ORDIN 221 05/06/2014
ORDIN nr. 221 din 5 iunie 2014privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 426/2011 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
5.REGULAMENT 05/06/2014 REGULAMENT din 5 iunie 2014pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 426/2011 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
6.
HOTARARE 20 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 20 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
7.
HOTARARE 21 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 21 din 16 iunie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
8.
HOTARARE 22 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 22 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
9.
HOTARARE 653 10/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 653 din 10 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
10.DECIZIE 243 29/04/2014 DECIZIE nr. 243 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) şi d), art. 95 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. n) şi v) şi art. 52-54 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale anexelor nr. 5 şi 6 la aceasta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
11.
HOTARARE 652 10/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 652 din 10 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
12.DECIZIE 247 29/04/2014 DECIZIE nr. 247 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
13.DECIZIE 255 06/05/2014 DECIZIE nr. 255 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) lit. c) şi art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
1.DECIZIE 8 17/06/2014 DECIZIE nr. 8 din 17 iunie 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 iunie 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
2.
HOTARARE 496 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 496 din 18 iunie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către doamna Gheorghiu Georgeta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
3.
HOTARARE 497 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 497 din 18 iunie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
4.
HOTARARE 498 18/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 498 din 18 iunie 2014privind constatarea încetării de drept a raporturilor de serviciu ale unui înalt funcţionar public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
5.
ORDIN 758 04/06/2014
ORDIN nr. 758 din 4 iunie 2014privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
6.
ORDIN 813 17/06/2014
ORDIN nr. 813 din 17 iunie 2014privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
7.DECIZIE 4 15/05/2014 DECIZIE nr. 4 din 15 mai 2014privind eliberarea adeverinţei ce atestă că titularul nu deţine calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
8.
LEGE 74 10/06/2014
LEGE nr. 74 din 10 iunie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
9.ACORD 14/11/2013 ACORD din 14 noiembrie 2013între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
10.DECRET 450 10/06/2014 DECRET nr. 450 din 10 iunie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
11.
ORDIN 342 25/04/2014
ORDIN nr. 342 din 25 aprilie 2014privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
12.DECIZIE 852 05/06/2014 DECIZIE nr. 852 din 5 iunie 2014privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
13.DECIZIE 187 03/06/2014 DECIZIE nr. 187 din 3 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
14.DECIZIE 197 03/04/2014 DECIZIE nr. 197 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
15.DECIZIE 200 03/04/2014 DECIZIE nr. 200 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 19 iunie 2014
1.DECIZIE 217 19/06/2014 DECIZIE nr. 217 din 19 iunie 2014pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 111/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014
2.
RECTIFICARE 737 21/08/2002
RECTIFICARE nr. 737 din 21 august 2002referitoare la anexa Decretului nr. 737/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014
3.
RECTIFICARE 826 28/05/2014
RECTIFICARE nr. 826 din 28 mai 2014referitoare la anexa Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 826/2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014
4.
HOTARARE 473 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 473 din 4 iunie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014
5.NORMA 04/06/2014 NORME METODOLOGICE din 4 iunie 2014de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014
1.ORD DE URGENTA 37 18/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 18 iunie 2014pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 19 iunie 2014
2.
ORDIN 938 19/06/2014
ORDIN nr. 938 din 19 iunie 2014privind modificarea pct. 2 al secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 19 iunie 2014
3.
ORDIN 47 18/06/2014
ORDIN nr. 47 din 18 iunie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 19 iunie 2014
1.
ORDIN 791 11/06/2014
ORDIN nr. 791 din 11 iunie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 19 iunie 2014
1.
HOTARARE 32 17/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 32 din 17 iunie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 18 iunie 2014
2.
ORDIN 3 17/06/2014
ORDIN nr. 3 din 17 iunie 2014pentru modificarea şi completarea anexei II la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 18 iunie 2014
3.DECIZIE 3 12/05/2014 DECIZIE nr. 3 din 12 mai 2014privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007, coroborate cu dispoziţiile art. 254 şi art. 266 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 18 iunie 2014
4.
HOTARARE 492 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 492 din 11 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184+390" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 18 iunie 2014
1.
HOTARARE 18 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 18 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
2.
HOTARARE 19 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 19 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
3.
ORDIN 221 05/06/2014
ORDIN nr. 221 din 5 iunie 2014privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 426/2011 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
4.REGULAMENT 05/06/2014 REGULAMENT din 5 iunie 2014pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 426/2011 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
5.
HOTARARE 20 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 20 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
6.
HOTARARE 21 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 21 din 16 iunie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
7.
HOTARARE 22 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 22 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
8.
HOTARARE 653 10/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 653 din 10 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
9.DECIZIE 243 29/04/2014 DECIZIE nr. 243 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) şi d), art. 95 coroborat cu art. 3 alin. (1) lit. n) şi v) şi art. 52-54 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale anexelor nr. 5 şi 6 la aceasta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
10.
HOTARARE 652 10/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 652 din 10 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
11.DECIZIE 247 29/04/2014 DECIZIE nr. 247 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
12.DECIZIE 255 06/05/2014 DECIZIE nr. 255 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) lit. c) şi art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014
1.ACT ADITIONAL 440 14/04/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 440 din 14 aprilie 2014la Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu nr. 59395/26.11.2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 2 din 18 iunie 2014
1.CIRCULARA 19 12/06/2014 CIRCULARĂ nr. 19 din 12 iunie 2014privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 iunie 2014
2.NORMA 12 28/05/2014 NORMĂ nr. 12 din 28 mai 2014pentru completarea art. 14 din Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 iunie 2014
3.DECIZIE 483 06/06/2014 DECIZIE nr. 483 din 6 iunie 2014privind sancţionarea Societăţii ARTIMM GENERAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 iunie 2014
4.CIRCULARA 18 28/05/2014 CIRCULARĂ nr. 18 din 28 mai 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Senatului României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 iunie 2014
5.
ORDIN 875 04/06/2014
ORDIN nr. 875 din 4 iunie 2014pentru extinderea desemnării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 iunie 2014
6.
ORDIN 876 04/06/2014
ORDIN nr. 876 din 4 iunie 2014pentru desemnarea Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 iunie 2014
7.
LEGE (R) 36 12/05/1995
LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*)notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 iunie 2014
1.
ORDIN 39 12/06/2014
ORDIN nr. 39 din 12 iunie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
2.
ORDIN 40 12/06/2014
ORDIN nr. 40 din 12 iunie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
3.
ORDIN 38 12/06/2014
ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
4.
ORDIN 656 28/04/2014
ORDIN nr. 656 din 28 aprilie 2014privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci "Rhinolophus ferrumequinum", "Rhinolophus hipposideros", "Myotis myotis", "Myotis oxygnathus", "Myotis bechsteinii", "Barbastella barbastellus", "Miniopterus schreibersii" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
5.
ORDIN 37 12/06/2014
ORDIN nr. 37 din 12 iunie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
6.
ORDIN 41 12/06/2014
ORDIN nr. 41 din 12 iunie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
7.
ORDIN 43 12/06/2014
ORDIN nr. 43 din 12 iunie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
8.
ORDIN 44 12/06/2014
ORDIN nr. 44 din 12 iunie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
9.
ORDIN 45 12/06/2014
ORDIN nr. 45 din 12 iunie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
10.
ORDIN 46 12/06/2014
ORDIN nr. 46 din 12 iunie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
11.
HOTARARE 493 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 493 din 11 iunie 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 17 iunie 2014
1.
ORDIN 699 04/06/2014
ORDIN nr. 699 din 4 iunie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014
2.REGULAMENT 04/06/2014 REGULAMENT din 4 iunie 2014de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014
3.
HOTARARE 482 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 482 din 11 iunie 2014pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 iulie 2013 şi la Luxemburg la 11 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014
4.AMENDAMENT 31/07/2013 AMENDAMENT din 31 iulie 2013convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 31 iulie 2013 şi la Luxemburg la 11 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014
5.
HOTARARE 485 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 485 din 11 iunie 2014privind transmiterea unui sector de drum naţional, situat în municipiul Fălticeni, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014
6.
HOTARARE 488 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 488 din 11 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014
7.
HOTARARE 489 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 489 din 11 iunie 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson Comarnic-Predeal" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014
1.DECIZIE 134 13/03/2014 DECIZIE nr. 134 din 13 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140^3 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014
2.
ORDIN 91 13/06/2014
ORDIN nr. 91 din 13 iunie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014
3.
ORDIN 36 12/06/2014
ORDIN nr. 36 din 12 iunie 2014privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014
4.
HOTARARE 03/12/2013 HOTĂRÂRE din 3 decembrie 2013în Cauza Vararu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014
5.
ORDIN 35 12/06/2014
ORDIN nr. 35 din 12 iunie 2014pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014
6.
ORDIN 919 12/06/2014
ORDIN nr. 919 din 12 iunie 2014privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014
7.
HOTARARE 490 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 490 din 11 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 17 iunie 2014
1.
HOTARARE 23 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 23 din 16 iunie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
2.
HOTARARE 24 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 24 din 16 iunie 2014privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
3.
HOTARARE 25 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 25 din 16 iunie 2014privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
4.
HOTARARE 26 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 iunie 2014privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
5.
HOTARARE 27 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 27 din 16 iunie 2014pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
6.
HOTARARE 28 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 28 din 16 iunie 2014privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
7.
HOTARARE 29 16/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 29 din 16 iunie 2014privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
8.
ORDIN 181 25/03/2014
ORDIN nr. 181 din 25 martie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
9.
ORDIN 515 02/04/2014
ORDIN nr. 515 din 2 aprilie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
10.
ORDIN 781 06/06/2014
ORDIN nr. 781 din 6 iunie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 17 iunie 2014
1.
ORDIN 657 05/06/2014
ORDIN nr. 657 din 5 iunie 2014privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de hepatopatii virale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014
2.
HOTARARE 483 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 483 din 11 iunie 2014privind aprobarea obiectivelor etapei a XV-a 2014 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014
3.DECIZIE 222 15/04/2014 DECIZIE nr. 222 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014
4.
HOTARARE 395 13/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 395 din 13 mai 2014privind aprobarea Strategiei naţionale de export a României pentru perioada 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014
5.
HOTARARE 480 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 480 din 11 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014
6.
ORDIN 865 03/06/2014
ORDIN nr. 865 din 3 iunie 2014privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014
7.
HOTARARE 481 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 481 din 11 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014
1.
HOTARARE 484 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 484 din 11 iunie 2014privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
2.DECIZIE 215 16/06/2014 DECIZIE nr. 215 din 16 iunie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
3.
RECTIFICARE 547 06/05/2014
RECTIFICARE nr. 547 din 6 mai 2014referitoare la Ordinului ministrului transporturilor nr. 547/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
4.
RECTIFICARE 548 06/05/2014
RECTIFICARE nr. 548 din 6 mai 2014referitoare la Ordinului ministrului transporturilor nr. 548/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
5.
RECTIFICARE 619 30/05/2014
RECTIFICARE nr. 619 din 30 mai 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
6.
ORDIN 514 28/05/2014
ORDIN nr. 514 din 28 mai 2014pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice - NTLH-041 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
7.METODOLOGIE 28/05/2014 METODOLOGIE din 28 mai 2014privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
8.
RECTIFICARE 94 08/09/1992
RECTIFICARE nr. 94 din 8 septembrie 1992referitoare la forma republicată a Legii nr. 94/1992 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
9.
ORDIN 698 04/06/2014
ORDIN nr. 698 din 4 iunie 2014pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
10.METODOLOGIE 04/06/2014 METODOLOGIA din 4 iunie 2014de elaborare şi aplicare a Testului IMM EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
11.
RECTIFICARE 360 29/05/2014
RECTIFICARE nr. 360 din 29 mai 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
12.
LEGE 39 11/04/2014
LEGE nr. 39 din 11 aprilie 2014pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
13.PROTOCOL 24/06/2010 PROTOCOL din 24 iunie 2010de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la 25 şi 30 aprilie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
14.DECRET 357 09/04/2014 DECRET nr. 357 din 9 aprilie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014
1.
HOTARARE 465 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 465 din 4 iunie 2014pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014
2.REGULAMENT 9 29/05/2014 REGULAMENT nr. 9 din 29 mai 2014privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014
1.
HOTARARE 471 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 471 din 4 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014
2.
ORDIN 252 02/06/2014
ORDIN nr. 252 din 2 iunie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014
3.REGULAMENT 02/06/2014 REGULAMENT din 2 iunie 2014de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014
4.
HOTARARE 474 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 474 din 4 iunie 2014privind modificarea descrierii tehnice, respectiv a valorii unei părţi de imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzută în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014
5.DECIZIE 3 14/04/2014 DECIZIE nr. 3 din 14 aprilie 2014privind modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014
6.DECIZIE 4 14/04/2014 DECIZIE nr. 4 din 14 aprilie 2014privind modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014
1.DECRET 452 11/06/2014 DECRET nr. 452 din 11 iunie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014
2.DECIZIE 214 13/06/2014 DECIZIE nr. 214 din 13 iunie 2014pentru numirea domnului Ciprian-George Ardelean în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014
3.
HOTARARE 1 23/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 23 mai 2014pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014
4.
ORDIN 825 27/05/2014
ORDIN nr. 825 din 27 mai 2014pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014
5.DECIZIE 4 12/05/2014 DECIZIE nr. 4 din 12 mai 2014privind dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând aplicabilitatea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din noul Cod penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014
6.
LEGE 75 10/06/2014
LEGE nr. 75 din 10 iunie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014
7.ACORD 22/10/2013 ACORD din 22 octombrie 2013între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014
8.DECRET 451 10/06/2014 DECRET nr. 451 din 10 iunie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014
1.
HOTARARE 491 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 491 din 11 iunie 2014privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe, al Administraţiei Prezidenţiale şi al Serviciului de Protecţie şi Pază pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în iunie 2014, a reuniunii miniştrilor de externe ai statelor membre din cadrul Procesului de cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) şi a Summitului şefilor de stat şi de guvern EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 13 iunie 2014
2.DECIZIE 198 03/04/2014 DECIZIE nr. 198 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. 1 şi art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 13 iunie 2014
3.DECIZIE 256 06/05/2014 DECIZIE nr. 256 din 6 mai 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 13 iunie 2014
1.DECIZIE 212 28/05/2014 DECIZIE nr. 212 din 28 mai 2014privind sancţionarea societăţii SL-TEAM ASIG Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 13 iunie 2014
2.DECIZIE 214 28/05/2014 DECIZIE nr. 214 din 28 mai 2014privind sancţionarea Societăţii "Lowe Asisgroup Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 13 iunie 2014
3.
ORDIN 848 02/06/2014
ORDIN nr. 848 din 2 iunie 2014privind aprobarea Procedurii pentru exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici cu activitate de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţii privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu de management al calităţii - indicativ PCS 003 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 13 iunie 2014
4.PROCEDURA 02/06/2014 PROCEDURĂ din 2 iunie 2014pentru exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici cu activitate de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţii privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu de management al calităţii - indicativ PCS 003 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 13 iunie 2014
5.
HOTARARE 487 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 487 din 11 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2014 al Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 13 iunie 2014
1.
ORDIN 3530 30/05/2014
ORDIN nr. 3.530 din 30 mai 2014privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 13 iunie 2014
2.DECIZIE 208 28/05/2014 DECIZIE nr. 208 din 28 mai 2014privind sancţionarea societăţii D'Expert Broker de Asigurare Reasigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - CONSILIUL AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 13 iunie 2014
3.DECIZIE 210 28/05/2014 DECIZIE nr. 210 din 28 mai 2014privind sancţionarea societăţii Executiv Broker de Asigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - CONSILIUL AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 13 iunie 2014
4.DECIZIE 213 28/05/2014 DECIZIE nr. 213 din 28 mai 2014privind sancţionarea societăţii SURE INVEST COMPANY - Broker de Asigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 13 iunie 2014
5.
ORDONANTA (R) 4 20/01/2010 ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 2010 (*republicată*)privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 13 iunie 2014
6.
ORDIN 184 25/03/2014
ORDIN nr. 184 din 25 martie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 13 iunie 2014
1.
HOTARARE 35 10/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 35 din 10 iunie 2014privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
2.
HOTARARE 36 10/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 36 din 10 iunie 2014privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 25 mai 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
3.
ORDIN 852 27/05/2014
ORDIN nr. 852 din 27 mai 2014pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
4.NORMA 27/05/2014 NORMĂ din 27 mai 2014cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
5.DECIZIE 209 28/05/2014 DECIZIE nr. 209 din 28 mai 2014privind sancţionarea Societăţii AMG Broker de Asigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
6.DECIZIE 211 28/05/2014 DECIZIE nr. 211 din 28 mai 2014privind sancţionarea Societăţii SĂVULESCU Broker de Asigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
7.LISTA 6 06/06/2014 LISTĂ nr. 6 din 6 iunie 2014partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile europarlamentare desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
8.DECIZIE 221 15/04/2014 DECIZIE nr. 221 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 209 alin. 4 din Codul penal din 1969, precum şi ale art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
9.DECIZIE 241 29/04/2014 DECIZIE nr. 241 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
10.DECIZIE 242 29/04/2014 DECIZIE nr. 242 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
11.
ORDIN 623 30/05/2014
ORDIN nr. 623 din 30 mai 2014pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
12.
ORDIN 216 02/06/2014
ORDIN nr. 216 din 2 iunie 2014pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
13.NORMA 30/05/2014 NORMĂ din 30 mai 2014cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
14.NORMA 02/06/2014 NORMĂ din 2 iunie 2014cu privire la natura, conţinutul şi fabricarea magiunului de prune destinat consumului uman EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
15.
HOTARARE 472 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 472 din 4 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 iunie 2014
1.DECRET 443 06/06/2014 DECRET nr. 443 din 6 iunie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
2.DECRET 444 10/06/2014 DECRET nr. 444 din 10 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
3.DECRET 445 10/06/2014 DECRET nr. 445 din 10 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
4.DECRET 446 10/06/2014 DECRET nr. 446 din 10 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
5.DECRET 447 10/06/2014 DECRET nr. 447 din 10 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
6.DECRET 448 10/06/2014 DECRET nr. 448 din 10 iunie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
7.
HOTARARE 445 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 445 din 28 mai 2014privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
8.
ORDIN 862 03/06/2014
ORDIN nr. 862 din 3 iunie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 636/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate pentru implementarea Proiectului de asistenţă tehnică finanţat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
9.
ORDIN 874 04/06/2014
ORDIN nr. 874 din 4 iunie 2014privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
10.
ORDIN 180 14/04/2014
ORDIN nr. 180 din 14 aprilie 2014pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 12 iunie 2014
1.
HOTARARE 26 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 26 din 11 iunie 2014privind validarea unor mandate de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
2.
HOTARARE 27 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 27 din 11 iunie 2014privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
3.
HOTARARE 28 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 28 din 11 iunie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
4.
HOTARARE 29 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 29 din 11 iunie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2014) 130 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
5.
HOTARARE 30 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 30 din 11 iunie 2014privind participarea Camerei Deputaţilor la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
6.
HOTARARE 31 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 31 din 11 iunie 2014privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
7.DECIZIE 213 12/06/2014 DECIZIE nr. 213 din 12 iunie 2014privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Izină Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
8.
ORDIN 318 10/06/2014
ORDIN nr. 318 din 10 iunie 2014privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
9.
HOTARARE 604 21/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 604 din 21 mai 2014pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
10.DECIZIE 435 30/05/2014 DECIZIE nr. 435 din 30 mai 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii RĂDĂCINI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
11.DECIZIE 438 30/05/2014 DECIZIE nr. 438 din 30 mai 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TUTTI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
12.ORD DE URGENTA 36 11/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
13.
HOTARARE 479 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 479 din 11 iunie 2014privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
14.
HOTARARE 478 11/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 478 din 11 iunie 2014privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014
1.
LEGE 73 10/06/2014
LEGE nr. 73 din 10 iunie 2014privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014
2.DECRET 449 10/06/2014 DECRET nr. 449 din 10 iunie 2014pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014
3.DECIZIE 9 10/06/2014 DECIZIE nr. 9 din 10 iunie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014
4.
HOTARARE 466 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 466 din 4 iunie 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 79 Arad - Oradea km 4+150 - km 115+923" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014
5.ORD DE URGENTA 34 04/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 11 iunie 2014
1.
HOTARARE 468 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 468 din 4 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială GERMISARA - S.A. Hunedoara, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014
2.
HOTARARE 464 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 464 din 4 iunie 2014privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014
3.DECIZIE 55 19/05/2014 DECIZIE nr. 55 din 19 mai 2014privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 118A din 18 iunie 2013 şi a încheierii de şedinţă din 11 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, pronunţată în Dosarul nr. 8.772/2/2011 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014
4.INCHEIERE 11/06/2013 ÎNCHEIERE din 11 iunie 2013privind judecarea cererii de apel formulată de apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România împotriva Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014
5.DECIZIE 118 18/06/2013 DECIZIE CIVILĂ nr. 118A din 18 iunie 2013privind judecarea cererii de apel formulată de apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România împotriva Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014
6.
ORDIN 1808 19/05/2014
ORDIN nr. 1.808/C din 19 mai 2014pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 11 iunie 2014
1.
LEGE (R) 295 28/06/2004
LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*)privind regimul armelor şi al muniţiilor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014
2.DECIZIE 186 03/04/2014 DECIZIE nr. 186 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014
3.
ORDIN 835 30/05/2014
ORDIN nr. 835 din 30 mai 2014privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014
4.DECIZIE 137 13/03/2014 DECIZIE nr. 137 din 13 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 10 iunie 2014
1.DECIZIE 212 10/06/2014 DECIZIE nr. 212 din 10 iunie 2014privind eliberarea domnului Octavian Lupulescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 10 iunie 2014
2.
HOTARARE 470 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 470 din 4 iunie 2014pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 10 iunie 2014
3.NORMA 04/06/2014 NORME din 4 iunie 2014referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 10 iunie 2014
1.DECRET 441 05/06/2014 DECRET nr. 441 din 5 iunie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 10 iunie 2014
2.DECRET 442 05/06/2014 DECRET nr. 442 din 5 iunie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 10 iunie 2014
3.DECIZIE 228 15/04/2014 DECIZIE nr. 228 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 10 iunie 2014
4.
HOTARARE 469 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 469 din 4 iunie 2014pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 10 iunie 2014
5.
ORDIN 855 27/05/2014
ORDIN nr. 855 din 27 mai 2014privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212, 214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 10 iunie 2014
1.DECIZIE 6 30/05/2014 DECIZIE nr. 6 din 30 mai 2014privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Măneşti-Drăgăeşti EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014
2.DECRET 439 05/06/2014 DECRET nr. 439 din 5 iunie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014
3.DECRET 440 05/06/2014 DECRET nr. 440 din 5 iunie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014
4.ORD DE URGENTA 32 04/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014
5.
HOTARARE 462 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 462 din 4 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014
6.
ORDIN 656 04/06/2014
ORDIN nr. 656 din 4 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014
7.
ORDIN 359 29/05/2014
ORDIN nr. 359 din 29 mai 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014
1.ORD DE URGENTA 33 04/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2014
2.DECIZIE 7 30/05/2014 DECIZIE nr. 7 din 30 mai 2014privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Luncaşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2014
3.
ORDIN 84 03/06/2014
ORDIN nr. 84 din 3 iunie 2014privind unele măsuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefecţilor şi subprefecţilor EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2014
4.
ORDIN 171 09/05/2014
ORDIN nr. 171 din 9 mai 2014pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2014
5.
ORDIN 316 06/06/2014
ORDIN nr. 316 din 6 iunie 2014privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2014
6.
HOTARARE 467 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 467 din 4 iunie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială EUROTEST - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2014
1.
ORDIN 211 29/05/2014
ORDIN nr. 211 din 29 mai 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014
2.
HOTARARE 428 20/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 428 din 20 mai 2014pentru aprobarea Amendamentului Unu deschis spre semnare la 7 august 2013, semnat de către partea română la Bucureşti la 13 martie 2014, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles la 12 iunie 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014
3.AMENDAMENT 1 13/03/2014 AMENDAMENTUL UNU*) din 13 martie 2014la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (titlu abreviat: AGS PMOU) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014
4.
ORDIN 447 26/05/2014
ORDIN nr. 447 din 26 mai 2014privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014
5.
ORDIN 104 30/05/2014
ORDIN nr. 104 din 30 mai 2014privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014
6.
ORDIN 448 26/05/2014
ORDIN nr. 448 din 26 mai 2014privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014
7.
ORDIN 720 09/05/2014
ORDIN nr. 720 din 9 mai 2014privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii STONEXTRACT - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014
8.
HOTARARE 457 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 457 din 28 mai 2014pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014
9.MEMORANDUM 12/02/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 12 februarie 2014între Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 iunie 2014
1.
ORDIN 223 05/06/2014
ORDIN nr. 223 din 5 iunie 2014privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 6 iunie 2014
2.DECIZIE 223 15/04/2014 DECIZIE nr. 223 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 6 iunie 2014
3.DECIZIE 224 15/04/2014 DECIZIE nr. 224 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 6 iunie 2014
4.DECIZIE 225 15/04/2014 DECIZIE nr. 225 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 6 iunie 2014
1.
ORDIN 729 26/05/2014
ORDIN nr. 729 din 26 mai 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014
2.
ORDIN 593 22/05/2014
ORDIN nr. 593 din 22 mai 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă" - Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014
3.REGULAMENT 22/05/2014 REGULAMENT din 22 mai 2014de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă" - Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014
4.
ORDIN 648 03/06/2014
ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014
5.
ORDIN 406 02/06/2014
ORDIN nr. 406 din 2 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014
6.
HOTARARE 454 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 454 din 28 mai 2014privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014
7.ACT ADITIONAL 1 28/05/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 28 mai 2014la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014
1.
HOTARARE 34 03/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 34 din 3 iunie 2014privind încetarea activităţii unei comisii de anchetă EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014
2.
HOTARARE 453 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 453 din 28 mai 2014privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014
3.
ORDIN 344 25/04/2014
ORDIN nr. 344 din 25 aprilie 2014privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1.b) "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport şi distribuţie" EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014
4.
ORDIN 3366 29/04/2014
ORDIN nr. 3.366 din 29 aprilie 2014privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014
5.
HOTARARE 546 06/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 546 din 6 mai 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014
6.
ORDIN 34 04/06/2014
ORDIN nr. 34 din 4 iunie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014
7.LISTA 5 04/06/2014 LISTĂ nr. 5 din 4 iunie 2014partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014
8.
ORDIN 991 25/04/2014
ORDIN nr. 991 din 25 aprilie 2014privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 9 decembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 ianuarie 2014, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale şi interpretarea unor termeni în textul Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achiziţiile şi serviciile reciproce, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012 şi, respectiv, la Stuttgart la 5 decembrie 2012 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014
9.DECIZIE 210 08/04/2014 DECIZIE nr. 210 din 8 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014
1.
HOTARARE 463 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 463 din 4 iunie 2014privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 5 iunie 2014
2.
ORDIN 836 21/05/2014
ORDIN nr. 836 din 21 mai 2014privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 5 iunie 2014
1.
HOTARARE 23 03/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 23 din 3 iunie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Pentru o renaştere industrială europeană - COM (2014) 14 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 4 iunie 2014
2.
HOTARARE 24 03/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 24 din 3 iunie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: O viziune a pieţei interne a produselor industriale - COM (2014) 25 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 4 iunie 2014
3.
HOTARARE 25 03/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 25 din 3 iunie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 4 iunie 2014
4.LISTA 4 03/06/2014 LISTA nr. 4 din 3 iunie 2014partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile europarlamentare desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 4 iunie 2014
5.
RECTIFICARE 423 26/05/2014
RECTIFICARE nr. 423 din 26 mai 2014referitoare la Decretul nr. 423/2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 4 iunie 2014
6.
LEGE 72 30/05/2014
LEGE nr. 72 din 30 mai 2014pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 4 iunie 2014
7.PROTOCOL 27/05/2011 PROTOCOL din 27 mai 2011privind turismul durabil la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor Bratislava, mai 2011*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 4 iunie 2014
8.DECRET 436 28/05/2014 DECRET nr. 436 din 28 mai 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 4 iunie 2014
1.
HOTARARE 33 02/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 33 din 2 iunie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014
2.ORD DE URGENTA 30 28/05/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 mai 2014privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014
3.
HOTARARE 438 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 438 din 28 mai 2014privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - tronson 1 de la km 0 + 000 (DN 1 km 302 + 150) la km 14 + 860 şi tronson 2 de la km 14 + 860 la km 17 + 500 şi reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000 - km 3 + 600", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 938/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014
4.
HOTARARE 456 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 456 din 28 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014
5.
HOTARARE 455 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 455 din 28 mai 2014pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, precum şi a Contractului de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014
6.ACT ADITIONAL 1 28/05/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 28 mai 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. (ANEXA 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014
7.ACT ADITIONAL 1 28/05/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 28 mai 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L. (ANEXA 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014
8.CONTRACT 28/05/2014 CONTRACT din 28 mai 2014Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. (ANEXA 3) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014
9.ACT ADITIONAL 1 28/05/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 28 mai 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. (ANEXA 4) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014
1.
HOTARARE 460 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 460 din 4 iunie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Arjoca Sorin-Gabriel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014
2.
HOTARARE 461 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 461 din 4 iunie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Ceciu Alexandru-Răzvan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014
3.
HOTARARE 458 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 458 din 4 iunie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Iuoraş Mihnea Remus EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014
4.
HOTARARE 459 04/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 459 din 4 iunie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Drăguşin Virgil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014
5.
ORDIN 613 29/05/2014
ORDIN nr. 613 din 29 mai 2014pentru aprobarea procedurilor de informare în vederea realizării schimbului de organe umane destinate transplantului între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014
6.PROCEDURA 29/05/2014 PROCEDURĂ din 29 mai 2014pentru transmiterea informaţiilor referitoare la caracterizarea organului şi a donatorului EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014
7.PROCEDURA 29/05/2014 PROCEDURĂ din 29 mai 2014pentru transmiterea informaţiilor necesare în vederea asigurării trasabilităţii organelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014
8.PROCEDURA 29/05/2014 PROCEDURĂ din 29 mai 2014pentru a asigura notificarea incidentelor şi a reacţiilor adverse grave EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014
9.ORD DE URGENTA 31 04/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 4 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 4 iunie 2014
1.
ORDIN 865 28/05/2014
ORDIN nr. 865 din 28 mai 2014pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora în perioada de stabulaţie EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 4 iunie 2014
2.
HOTARARE 71 10/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 71 din 10 decembrie 2013privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 3 iunie 2014
3.
HOTARARE 443 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 443 din 28 mai 2014privind aprobarea Listei cuprinzând 5 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 3 iunie 2014
4.
ORDIN 2357 20/05/2014
ORDIN nr. 2.357 din 20 mai 2014pentru modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 3 iunie 2014
5.DECIZIE 226 15/04/2014 DECIZIE nr. 226 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 3 iunie 2014
1.DECIZIE 191 03/04/2014 DECIZIE nr. 191 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 20 din Legea nr. 146/1997 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 4 iunie 2014
2.DECIZIE 203 03/04/2014 DECIZIE nr. 203 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic pct. 2 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 4 iunie 2014
3.DECIZIE 204 03/04/2014 DECIZIE nr. 204 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 4 iunie 2014
4.DECIZIE 212 15/04/2014 DECIZIE nr. 212 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 şi ale art. 35 alin.(2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 4 iunie 2014
5.
HOTARARE 441 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 441 din 28 mai 2014privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 4 iunie 2014
6.NORMA 28/05/2014 NORME METODOLOGICE din 28 mai 2014pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 4 iunie 2014
1.
HOTARARE 444 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 444 din 28 mai 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014
2.DECIZIE 179 01/04/2014 DECIZIE nr. 179 din 1 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, precum şi ale art. 24, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014
3.
HOTARARE 446 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 446 din 28 mai 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Argeş la Ioneşti" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014
4.
ORDIN 518 13/05/2014
ORDIN nr. 518 din 13 mai 2014privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectul finanţat în cadrul operaţiunii 3.1.2-3.1.3 "Sprijin pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eşec ale pieţei" a axei prioritare 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014
5.
HOTARARE 447 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 447 din 28 mai 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088" din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Baia Sprie, Deseşti, Giuleşti, Vadul Izei şi Sighetu Marmaţiei din judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014
6.
ORDIN 731 26/05/2014
ORDIN nr. 731 din 26 mai 2014privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectul finanţat în cadrul operaţiunii 3.1.2-3.1.3 "Sprijin pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în bandă largă în zonele de eşec ale pieţei" a axei prioritare 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014
7.
ORDIN 345 09/05/2014
ORDIN nr. 345 din 9 mai 2014privind aprobarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014
8.GHID 09/05/2014 GHID METODOLOGIC din 9 mai 2014al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 3 iunie 2014
1.
ORDIN 865 28/05/2014
ORDIN nr. 865 din 28 mai 2014pentru aprobarea compoziţiei nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivoliţelor, oilor şi caprelor, precum şi a cerinţelor nutriţionale ale acestora în perioada de stabulaţie EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 4 iunie 2014
2.
HOTARARE 71 10/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 71 din 10 decembrie 2013privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 3 iunie 2014
3.
HOTARARE 443 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 443 din 28 mai 2014privind aprobarea Listei cuprinzând 5 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 3 iunie 2014
4.
ORDIN 2357 20/05/2014
ORDIN nr. 2.357 din 20 mai 2014pentru modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 3 iunie 2014
5.DECIZIE 226 15/04/2014 DECIZIE nr. 226 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 3 iunie 2014
1.DECRET 438 03/06/2014 DECRET nr. 438 din 3 iunie 2014privind acordarea unei graţieri individuale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 3 iunie 2014
2.DECIZIE 2 17/02/2014 DECIZIE nr. 2 din 17 februarie 2014referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 3 iunie 2014
1.
HOTARARE 439 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 439 din 28 mai 2014pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 3 iunie 2014
2.
RECTIFICARE 618 29/05/2014
RECTIFICARE nr. 618 din 29 mai 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 618/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 3 iunie 2014
3.LISTA 3 02/06/2014 LISTA nr. 3 din 2 iunie 2014partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 3 iunie 2014
4.
ORDIN 1296 21/05/2014
ORDIN nr. 1.296 din 21 mai 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 3 iunie 2014
1.
HOTARARE 436 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 436 din 28 mai 2014pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor al Republicii Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 2 iunie 2014
2.MEMORANDUM 22/11/2013 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 22 noiembrie 2013între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 2 iunie 2014
3.
HOTARARE 437 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 437 din 28 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 2 iunie 2014
1.DECIZIE 8 02/06/2014 DECIZIE nr. 8 din 2 iunie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
2.
ORDIN 826 28/05/2014
ORDIN nr. 826 din 28 mai 2014privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
3.NORMATIV 28/05/2014 NORMATIV din 28 mai 2014cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
4.
HOTARARE 451 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 451 din 28 mai 2014privind recunoaşterea asociaţiei "Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
5.
HOTARARE 448 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 448 din 28 mai 2014pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 11,4000 ha, proprietate publică a comunei Arefu, judeţul Argeş, în vederea realizării obiectivului "Crearea infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu-Molivişu, Pârtia de schi A1 şi instalaţia de transport pe cablu aferentă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
6.DECIZIE 220 15/04/2014 DECIZIE nr. 220 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
7.ORD DE URGENTA 29 28/05/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
8.
HOTARARE 442 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 442 din 28 mai 2014privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate cu grâu de toamnă, triticale de toamnă, orzoaică de primăvară, ovăz, porumb boabe şi măr în judeţul Maramureş în anul agricol 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
9.
HOTARARE 452 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 452 din 28 mai 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
10.
HOTARARE 450 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 450 din 28 mai 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
11.
HOTARARE 440 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 440 din 28 mai 2014pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru "A XXIII-a Adunare Generală şi Conferinţă Anuală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni", organizată în perioada 3-6 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 2 iunie 2014
1.
HOTARARE 435 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2014pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014
2.DECIZIE 210 02/06/2014 DECIZIE nr. 210 din 2 iunie 2014privind numirea domnului Nagy Zoltan Levente în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014
3.DECIZIE 211 02/06/2014 DECIZIE nr. 211 din 2 iunie 2014privind numirea domnului Horvath Levente-Akos în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014
4.
ORDIN 504 29/04/2014
ORDIN nr. 504 din 29 aprilie 2014pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014
5.
ORDIN 33 28/05/2014
ORDIN nr. 33 din 28 mai 2014pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014
6.METODOLOGIE 28/05/2014 METODOLOGIE din 28 mai 2014privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014
7.DECIZIE 185 03/04/2014 DECIZIE nr. 185 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014
8.
ORDIN 556 14/05/2014
ORDIN nr. 556 din 14 mai 2014pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014
9.
ORDIN 642 30/05/2014
ORDIN nr. 642 din 30 mai 2014pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 2 iunie 2014
1.DECRET 437 28/05/2014 DECRET nr. 437 din 28 mai 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 2 iunie 2014
2.
HOTARARE 367 30/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 367 din 30 aprilie 2014privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 2 iunie 2014
3.ACORD 28/08/2013 ACORD din 28 august 2013între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 2 iunie 2014
4.DECIZIE 1 26/05/2014 DECIZIE nr. 1 din 26 mai 2014privind comisionul şi tariful care se percep de către Casa Naţională de Pensii Publice şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 2 iunie 2014
5.
ORDIN 594 22/05/2014
ORDIN nr. 594 din 22 mai 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 2 iunie 2014
6.REGULAMENT 22/05/2014 REGULAMENT din 22 mai 2014de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 2 iunie 2014
1.DECIZIE 211 15/04/2014 DECIZIE nr. 211 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 29 mai 2014
2.DECIZIE 218 15/04/2014 DECIZIE nr. 218 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28^1 pct. 1 lit. b^2) şi art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 29 mai 2014
3.DECIZIE 169 20/03/2014 DECIZIE nr. 169 din 20 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 29 mai 2014
4.DECIZIE 202 03/04/2014 DECIZIE nr. 202 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 140^3 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 29 mai 2014
5.
ORDIN 100 26/05/2014
ORDIN nr. 100 din 26 mai 2014privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 29 mai 2014
6.DECIZIE 2 29/04/2014 DECIZIE nr. 2 din 29 aprilie 2014pentru modificarea art. 15 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică EMITENT: COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 29 mai 2014
7.PROCES VERBAL 25/05/2014 PROCES VERBAL din 25 mai 2014privind rezultatele finale ale alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 29 mai 2014
8.PROCES VERBAL 25/05/2014 PROCES VERBAL din 25 mai 2014privind rezultatele finale ale alegerilor parţiale pentru Senat EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 29 mai 2014 ( CD/BEC )
1.
LEGE 71 28/05/2014
LEGE nr. 71 din 28 mai 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014
2.DECRET 428 26/05/2014 DECRET nr. 428 din 26 mai 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014
3.
HOTARARE 341 30/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 341 din 30 aprilie 2014pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014
4.ACORD 12/02/2014 ACORD din 12 februarie 2014între Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014
5.
HOTARARE 386 13/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 386 din 13 mai 2014privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014
6.LISTA 1 28/05/2014 LISTĂ nr. 1 din 28 mai 2014partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile parlamentare parţiale desfăşurate într-un număr de 8 colegii uninominale conform Hotărârii Guvernului nr. 199/2014, Hotărârii Guvernului nr. 249/2014 şi Hotărârii Guvernului nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014
7.DECIZIE 207 29/05/2014 DECIZIE nr. 207 din 29 mai 2014privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014
1.
HOTARARE 433 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 433 din 28 mai 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de motorină şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din unele judeţe riverane Dunării, precum şi din judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 29 mai 2014
2.
HOTARARE 434 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 434 din 28 mai 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 29 mai 2014
3.COMUNICAT 25/05/2014 COMUNICAT BEC din 25 mai 2014privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European 25 mai 2014*) EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 29 mai 2014
1.
ORDIN 720 22/05/2014
ORDIN nr. 720 din 22 mai 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 29 mai 2014
2.NORMA 22/05/2014 NORME METODOLOGICE din 22 mai 2014privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 29 mai 2014
1.
ORDIN 2 16/05/2014
ORDIN nr. 2 din 16 mai 2014privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 28 mai 2014
2.
RECTIFICARE 118 20/12/2013
RECTIFICARE nr. 118 din 20 decembrie 2013referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 28 mai 2014
3.DECIZIE 3 12/05/2014 DECIZIE nr. 3 din 12 mai 2014privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, în sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 28 mai 2014
1.
HOTARARE 20 27/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 mai 2014privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
2.
HOTARARE 21 27/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 21 din 27 mai 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene şi a familiilor acestora: cinci acţiuni pentru a produce rezultate notabile - COM(2013) 837 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
3.
HOTARARE 22 27/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 22 din 27 mai 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
4.
HOTARARE 402 13/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 402 din 13 mai 2014privind aprobarea stemelor comunelor Dobrin, Mirşid şi Sânmihaiu Almaşului, judeţul Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
5.
HOTARARE 415 20/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 415 din 20 mai 2014pentru aprobarea modelului şi însemnelor uniformei de serviciu pentru personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
6.
HOTARARE 427 20/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 427 din 20 mai 2014privind aprobarea stemei comunei Peştişu Mic, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
7.
ORDIN 79 26/05/2014
ORDIN nr. 79 din 26 mai 2014pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
8.
ORDIN 844 26/05/2014
ORDIN nr. 844 din 26 mai 2014privind prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
9.REGULAMENT 8 21/05/2014 REGULAMENT nr. 8 din 21 mai 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
10.DECIZIE 217 15/04/2014 DECIZIE nr. 217 din 15 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 alin. 2 şi 3 şi art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 28 mai 2014
1.DECRET 426 26/05/2014 DECRET nr. 426 din 26 mai 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
2.DECRET 427 26/05/2014 DECRET nr. 427 din 26 mai 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului nr. 15 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
3.DECRET 430 26/05/2014 DECRET nr. 430 din 26 mai 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi trecerea sa în rezervă cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
4.DECRET 431 26/05/2014 DECRET nr. 431 din 26 mai 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
5.DECRET 432 26/05/2014 DECRET nr. 432 din 26 mai 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
6.DECRET 433 26/05/2014 DECRET nr. 433 din 26 mai 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
7.DECRET 434 26/05/2014 DECRET nr. 434 din 26 mai 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
8.DECRET 435 26/05/2014 DECRET nr. 435 din 26 mai 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
9.
HOTARARE 429 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 429 din 28 mai 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Condrat Octavian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
10.
HOTARARE 430 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 430 din 28 mai 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
11.
HOTARARE 431 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 431 din 28 mai 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Băican Claudiu Lucian EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
12.
HOTARARE 432 28/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 432 din 28 mai 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Szilagyi Robert-Istvan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
13.DECIZIE 205 28/05/2014 DECIZIE nr. 205 din 28 mai 2014privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iulie 2014, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
14.DECIZIE 206 28/05/2014 DECIZIE nr. 206 din 28 mai 2014pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
15.
ORDIN 839 22/05/2014
ORDIN nr. 839 din 22 mai 2014pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
16.NORMA 22/05/2014 NORME TEHNICE din 22 mai 2014de clasificare a carcaselor de porci EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 28 mai 2014
1.
ORDIN 72 12/05/2014
ORDIN nr. 72 din 12 mai 2014privind stabilirea cantităţilor de combustibil ce vor fi acordate autorităţilor administraţiei publice locale ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014
2.
ORDIN 762 16/05/2014
ORDIN nr. 762 din 16 mai 2014privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "Platforma industrială IMM Slobozia" - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014
3.
ORDIN 343 06/05/2014
ORDIN nr. 343 din 6 mai 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ROMDEVON LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014
4.
ORDIN 812 27/05/2014
ORDIN nr. 812 din 27 mai 2014privind stabilirea cantităţilor de combustibil ce vor fi acordate autorităţilor administraţiei publice locale ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014
5.TABLOU EVID. 28/05/2014 TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR*) din 28 mai 2014cuprinzând arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) până la data de 1 aprilie 2014 EMITENT:
ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014
6.DECIZIE 18 12/05/2014 DECIZIE nr. 18 din 12 mai 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014
7.REGULAMENT 12/05/2014 REGULAMENT din 12 mai 2014de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014
1.
ORDIN 1136 07/05/2014
ORDIN nr. 1.136 din 7 mai 2014pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 27 mai 2014
1.
LEGE 66 12/05/2014
LEGE nr. 66 din 12 mai 2014pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
2.DECRET 411 08/05/2014 DECRET nr. 411 din 8 mai 2014privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
3.
ORDIN 81 27/05/2014
ORDIN nr. 81 din 27 mai 2014pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
4.DECRET 421 26/05/2014 DECRET nr. 421 din 26 mai 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
5.DECRET 422 26/05/2014 DECRET nr. 422 din 26 mai 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
6.DECRET 423 26/05/2014 DECRET nr. 423 din 26 mai 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
7.DECRET 424 26/05/2014 DECRET nr. 424 din 26 mai 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
8.DECRET 425 26/05/2014 DECRET nr. 425 din 26 mai 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
9.DECIZIE 201 03/04/2014 DECIZIE nr. 201 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
10.
HOTARARE 425 20/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 425 din 20 mai 2014pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
11.
HOTARARE 426 20/05/2014 HOTĂRÂRE nr. 426 din 20 mai 2014pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică, semnat la Taşkent la 29 iunie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
12.ACORD 29/06/2013 ACORD din 29 iunie 2013între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
13.DECIZIE 250 29/04/2014 DECIZIE nr. 250 din 29 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 27 mai 2014
1.DECIZIE 14 31/03/2014 DECIZIE nr. 14 din 31 martie 2014privind adoptarea modificărilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014 EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 27 mai 2014
2.DECIZIE 122 06/03/2014 DECIZIE nr. 122 din 6 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 27 mai 2014
3.
ORDIN 1292 20/05/2014
ORDIN nr. 1.292 din 20 mai 2014pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 "Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 27 mai 2014
4.DECIZIE 195 03/04/2014 DECIZIE nr. 195 din 3 aprilie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 27 mai 2014
5.DECIZIE 19 12/05/2014 DECIZIE nr. 19 din 12 mai 2014pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financi