1. MONITOARE OFICIALE

1.HOTĂRÂRE 768 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 768 din 18 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Băiţa - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 772 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 772 din 18 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
3.
ORDIN 3632 25/07/2017
ORDIN nr. 3.632 din 25 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Germisara" - S.A. EMITENT: Ministerul Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
4.
ORDIN 2360 05/09/2017
ORDIN nr. 2.360 din 5 septembrie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Germisara" - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
5.
ORDIN 1518 01/08/2017
ORDIN nr. 1.518 din 1 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Germisara" - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
6.
ORDIN 3770 31/07/2017
ORDIN nr. 3.770 din 31 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Litoral" - S.A. EMITENT: Ministerul Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
7.
ORDIN 2422 13/09/2017
ORDIN nr. 2.422 din 13 septembrie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Litoral" - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
8.
ORDIN 1584 18/08/2017
ORDIN nr. 1.584 din 18 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Litoral" - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
9.
ORDIN 3771 31/07/2017
ORDIN nr. 3.771 din 31 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Mamaia" - S.A. EMITENT: Ministerul Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
10.
ORDIN 2421 13/09/2017
ORDIN nr. 2.421 din 13 septembrie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Mamaia" - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
11.
ORDIN 1585 18/08/2017
ORDIN nr. 1.585 din 18 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Mamaia" - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 833 din 20 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 762 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 762 din 11 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie 2017
2.
ORDIN 1305 02/10/2017
ORDIN nr. 1.305 din 2 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie 2017
3.
ORDIN 1317 03/10/2017
ORDIN nr. 1.317 din 3 octombrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 49, 50, 52, 53 şi 61 din unitatea administrativ-teritorială Coţuşca, judeţul Botoşani EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie 2017
4.
ORDIN 1318 03/10/2017
ORDIN nr. 1.318 din 3 octombrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Şanţ, UAT Şieuţ şi UAT Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 95 29/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 95 din 29 septembrie 2017privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din România în Consiliul superior al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 764 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 764 din 11 octombrie 2017pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie 2017
7.NORMĂ 11/10/2017 NORME din 11 octombrie 2017privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 832 din 20 octombrie 2017
1.
ORDIN 1280 28/09/2017
ORDIN nr. 1.280 din 28 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 831 din 20 octombrie 2017
1.
ORDIN 1023 05/09/2017
ORDIN nr. 1.023 din 5 septembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2017
2.REGULAMENT 05/09/2017 REGULAMENT din 5 septembrie 2017de organizare şi funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2017
3.
ORDIN 2932 10/10/2017
ORDIN nr. 2.932 din 10 octombrie 2017privind completarea unor acte normative în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2017
1.DECIZIE 357 11/05/2017 DECIZIA nr. 357 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 827 din 19 octombrie 2017
2.DECIZIE 655 19/10/2017 DECIZIE nr. 655 din 19 octombrie 2017privind numirea doamnei Elena Doina Dascălu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 827 din 19 octombrie 2017
3.
ORDIN 1314 03/10/2017
ORDIN nr. 1.314 din 3 octombrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Corund, judeţul Harghita EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 827 din 19 octombrie 2017
4.
ORDIN 1315 03/10/2017
ORDIN nr. 1.315 din 3 octombrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Praid, judeţul Harghita EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 827 din 19 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 761 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 761 din 11 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 19 octombrie 2017
2.
ORDIN 1306 02/10/2017
ORDIN nr. 1.306 din 2 octombrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sântandrei, din judeţul Bihor EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 19 octombrie 2017
3.
ORDIN 1307 02/10/2017
ORDIN nr. 1.307 din 2 octombrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 34 şi 35 din unitatea administrativ-teritorială Cristineşti, judeţul Botoşani EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 19 octombrie 2017
4.DECIZIE 597 17/10/2017 DECIZIE nr. 597 din 17 octombrie 2017privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 826 din 19 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 84 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 84 din 18 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 770 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 770 din 18 octombrie 2017privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
3.
ORDIN 325 04/10/2017
ORDIN nr. 325 din 4 octombrie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
4.
ORDIN 1339 06/10/2017
ORDIN nr. 1.339 din 6 octombrie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
5.METODOLOGIE 06/10/2017 METODOLOGIE din 6 octombrie 2017privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
6.
ORDIN 2949 13/10/2017
ORDIN nr. 2.949 din 13 octombrie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
7.
ORDIN 2950 13/10/2017
ORDIN nr. 2.950 din 13 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
8.CIRCULARĂ 18 16/10/2017 CIRCULARĂ nr. 18 din 16 octombrie 2017privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
9.CIRCULARĂ 19 16/10/2017 CIRCULARĂ nr. 19 din 16 octombrie 2017privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
10.
RECTIFICARE 635 30/08/2017
RECTIFICARE nr. 635 din 30 august 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 635/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
1.DECRET 940 16/10/2017 DECRET nr. 940 din 16 octombrie 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 19 octombrie 2017
2.DECRET 949 18/10/2017 DECRET nr. 949 din 18 octombrie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Forţelor Întrunite "General Ioan Emanoil Florescu" EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 19 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 750 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 750 din 11 octombrie 2017pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 19 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 753 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 753 din 11 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 19 octombrie 2017
5.PROTOCOL 01/12/2016 PROTOCOL DE AMENDARE din 1 decembrie 2016a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 19 octombrie 2017
6.
LEGE 202 16/10/2017
LEGE nr. 202 din 16 octombrie 2017pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 19 octombrie 2017
7.
ORDIN 6398 11/10/2017
ORDIN nr. 6.398 din 11 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 829 din 19 octombrie 2017
1.DECIZIE 22 14/09/2017 DECIZIA nr. 22 din 14 septembrie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 823 din 18 octombrie 2017
1.DECRET 937 16/10/2017 DECRET nr. 937 din 16 octombrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
2.DECRET 941 17/10/2017 DECRET nr. 941 din 17 octombrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
3.DECRET 942 17/10/2017 DECRET nr. 942 din 17 octombrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
4.DECIZIE 151 14/03/2017 DECIZIA nr. 151 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
5.DECIZIE 396 13/06/2017 DECIZIA nr. 396 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 758 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 758 din 11 octombrie 2017privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
7.DECIZIE 652 17/10/2017 DECIZIE nr. 652 din 17 octombrie 2017privind numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
8.DECIZIE 653 17/10/2017 DECIZIE nr. 653 din 17 octombrie 2017pentru numirea domnului Marian Chivu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
9.DECIZIE 1396 05/10/2017 DECIZIE nr. 1.396 din 5 octombrie 2017privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERFIDES INTERNATIONAL - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
10.
RECTIFICARE 29/04/2017
RECTIFICARE din 29 aprilie 2017referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016 - Partidul Social Democrat - PS EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 821 din 18 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 83 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 83 din 18 octombrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 81 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 81 din 18 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 82 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 82 din 18 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 86 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 86 din 18 octombrie 2017privind numirea preşedintelui, a unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 85 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 85 din 18 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 87 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 87 din 18 octombrie 2017privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul pentru finanţe publice locale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017
7.HOTĂRÂRE 766 18/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 766 din 18 octombrie 2017privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017
8.
ORDIN 1372 17/10/2017
ORDIN nr. 1.372 din 17 octombrie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 18 octombrie 2017
1.DECIZIE 654 18/10/2017 DECIZIE nr. 654 din 18 octombrie 2017privind numirea doamnei Sevil Shhaideh în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 din 18 octombrie 2017
2.DECIZIE 520 06/07/2017 DECIZIA nr. 520 din 6 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi ale art. 304 alin. (1) şi alin. (2) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 din 18 octombrie 2017
3.DECIZIE 435 22/06/2017 DECIZIA nr. 435 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 824 din 18 octombrie 2017
1.
ORDIN 94 16/10/2017
ORDIN nr. 94 din 16 octombrie 2017pentru modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
2.
ORDIN 2655 27/09/2017
ORDIN nr. 2.655 din 27 septembrie 2017pentru acreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, judeţul Argeş EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
3.
ORDIN 2772 17/10/2017
ORDIN nr. 2.772/C din 17 octombrie 2017pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
4.NORMĂ 17/10/2017 NORME MINIME OBLIGATORII din 17 octombrie 2017privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
5.
ORDIN 1496 11/10/2017
ORDIN nr. 1.496 din 11 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 759 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 759 din 11 octombrie 2017privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
7.
ORDIN 1293 04/10/2017
ORDIN nr. 1.293 din 4 octombrie 2017pentru aprobarea derogării pentru unele specii de floră sălbatică EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
8.HOTĂRÂRE 754 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 754 din 11 octombrie 2017pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
9.
ORDIN 95 16/10/2017
ORDIN nr. 95 din 16 octombrie 2017privind modificarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
10.
RECTIFICARE 4687 18/08/2017
RECTIFICARE nr. 4.687 din 18 august 2017referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.687/2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
11.HOTĂRÂRE 741 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 741 din 11 octombrie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
12.
ORDIN 2773 17/10/2017
ORDIN nr. 2.773/C din 17 octombrie 2017pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 822 din 18 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 746 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 746 din 11 octombrie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii Brănişca, din judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 747 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 747 din 11 octombrie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 755 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 755 din 11 octombrie 2017privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Marinei Române şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 757 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 757 din 11 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
5.
ORDIN 1017 13/09/2017
ORDIN nr. 1.017 din 13 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
6.
ORDIN 2753 11/10/2017
ORDIN nr. 2.753 din 11 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
7.
ORDIN 1724 21/09/2017
ORDIN nr. 1.724 din 21 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROŞIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
8.
ORDIN 1294 29/09/2017
ORDIN nr. 1.294 din 29 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
9.
ORDIN 2768 13/10/2017
ORDIN nr. 2.768 din 13 octombrie 2017pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
10.PRECIZĂRI 13/10/2017 PRECIZĂRI din 13 octombrie 2017privind formatul, schema XSD şi elementele extraselor de cont în format electronic emise de unităţile Trezoreriei Statului EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 17 octombrie 2017
1.DECRET 943 17/10/2017 DECRET nr. 943 din 17 octombrie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 17 octombrie 2017
2.DECRET 944 17/10/2017 DECRET nr. 944 din 17 octombrie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 17 octombrie 2017
3.DECRET 945 17/10/2017 DECRET nr. 945 din 17 octombrie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 17 octombrie 2017
4.DECRET 946 17/10/2017 DECRET nr. 946 din 17 octombrie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 17 octombrie 2017
5.DECRET 947 17/10/2017 DECRET nr. 947 din 17 octombrie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 17 octombrie 2017
6.DECRET 948 17/10/2017 DECRET nr. 948 din 17 octombrie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 17 octombrie 2017
7.DECIZIE 382 06/06/2017 DECIZIA nr. 382 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 17 octombrie 2017
8.DECIZIE 651 17/10/2017 DECIZIE nr. 651 din 17 octombrie 2017pentru eliberarea domnului Marius Nica din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 820 din 17 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 203 06/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 203 din 6 octombrie 2017pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-V/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
2.
ORDIN 1310 02/10/2017
ORDIN nr. 1.310 din 2 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Hălchiu, judeţul Braşov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 752 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 752 din 11 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 522/1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 756 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 756 din 11 octombrie 2017privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 751 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 751 din 11 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
6.DECIZIE 456 22/06/2017 DECIZIA nr. 456 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
7.NORMĂ 06/10/2017 NORMĂ din 6 octombrie 2017privind "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-V/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
8.HOTĂRÂRE 25 14/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 septembrie 2017pentru aprobarea măsurilor întreprinse în vederea autorizării asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au exercitat profesia în străinătate EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
9.HOTĂRÂRE 26 14/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 26 din 14 septembrie 2017pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
10.HOTĂRÂRE 27 06/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 27 din 6 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009 EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 818 din 17 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 736 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 736 din 5 octombrie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 16 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 737 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 737 din 5 octombrie 2017privind modificarea denumirii, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 16 octombrie 2017
3.DECIZIE 649 16/10/2017 DECIZIE nr. 649 din 16 octombrie 2017pentru eliberarea domnului Marius-Iulian Carabulea din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 16 octombrie 2017
4.DECIZIE 650 16/10/2017 DECIZIE nr. 650 din 16 octombrie 2017privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 16 octombrie 2017
5.
ORDIN 940 26/09/2017
ORDIN nr. 940 din 26 septembrie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ASSET LEASING IFN - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 16 octombrie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 74 11/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 octombrie 2017privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 16 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 760 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 760 din 11 octombrie 2017privind aprobarea programului de iarnă în domeniul energetic privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 817 din 16 octombrie 2017
1.DECIZIE 503 04/07/2017 DECIZIA nr. 503 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 16 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 744 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 744 din 11 octombrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 16 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 748 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 748 din 11 octombrie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Caracal" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 16 octombrie 2017
4.
ORDIN 2644 29/09/2017
ORDIN nr. 2.644 din 29 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 16 octombrie 2017
5.
ORDIN 1178 11/10/2017
ORDIN nr. 1.178 din 11 octombrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 16 octombrie 2017
6.
ORDIN 987 10/10/2017
ORDIN nr. 987 din 10 octombrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 16 octombrie 2017
7.
ORDIN 1276 25/08/2017
ORDIN nr 1.276 din 25 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 16 octombrie 2017
8.
ORDIN 2749 11/10/2017
ORDIN nr 2.749 din 11 octombrie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 816 din 16 octombrie 2017
1.DECIZIE 527 11/07/2017 DECIZIA nr. 527 din 11 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) şi art. 213 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 15 octombrie 2017
2.DECIZIE 647 15/10/2017 DECIZIE nr. 647 din 15 octombrie 2017pentru eliberarea doamnei Roxana-Cezarina Bănică din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 15 octombrie 2017
3.DECIZIE 648 15/10/2017 DECIZIE nr. 648 din 15 octombrie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 15 octombrie 2017
1.DECRET 933 11/10/2017 DECRET nr. 933 din 11 octombrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 13 octombrie 2017
2.DECRET 934 11/10/2017 DECRET nr. 934 din 11 octombrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 13 octombrie 2017
3.DECRET 935 11/10/2017 DECRET nr. 935 din 11 octombrie 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 13 octombrie 2017
4.DECRET 936 11/10/2017 DECRET nr. 936 din 11 octombrie 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 13 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 745 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 octombrie 2017privind modificarea anexelor nr. 1, 1a, 1b şi 2b la Hotărârea Guvernului nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 13 octombrie 2017
6.
ORDIN 123 04/10/2017
ORDIN nr. M.123 din 4 octombrie 2017privind modificarea art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 13 octombrie 2017
7.
ORDIN 1308 02/10/2017
ORDIN nr. 1.308 din 2 octombrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săliştea, judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 13 octombrie 2017
8.
ORDIN 1309 02/10/2017
ORDIN nr. 1.309 din 2 octombrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Constantin Daicoviciu, UAT Pojejena şi UAT Oraviţa din judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 811 din 13 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 740 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2017privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 810 din 13 octombrie 2017
2.
ORDIN 1275 26/09/2017
ORDIN nr. 1.275 din 26 septembrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Coroieni, Cupşeni şi Giuleşti din judeţul Maramureş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 810 din 13 octombrie 2017
3.
ORDIN 124 04/10/2017
ORDIN nr. M.124 din 4 octombrie 2017pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 810 din 13 octombrie 2017
4.INSTRUCŢIUNI 04/10/2017 INSTRUCŢIUNI din 4 octombrie 2017privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 810 din 13 octombrie 2017
1.
ORDIN 1293 29/09/2017
ORDIN nr. 1.293 din 29 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017
2.
ORDIN 2927 10/10/2017
ORDIN nr. 2.927 din 10 octombrie 2017privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017
3.NORMĂ 28/09/2017 NORME TEHNICE din 28 septembrie 2017de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017
4.
ORDIN 2792 28/09/2017
ORDIN nr. 2.792 din 28 septembrie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017
1.DECRET 931 11/10/2017 DECRET nr. 931 din 11 octombrie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
2.
LEGE 199 12/10/2017
LEGE nr. 199 din 12 octombrie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
3.
LEGE 198 12/10/2017
LEGE nr. 198 din 12 octombrie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
4.DECRET 932 11/10/2017 DECRET nr. 932 din 11 octombrie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 75 11/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 715 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 715 din 5 octombrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
7.REGULAMENT 05/10/2017 REGULAMENT din 5 octombrie 2017de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
8.HOTĂRÂRE 735 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 735 din 5 octombrie 2017privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
9.HOTĂRÂRE 749 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 749 din 11 octombrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
10.
ORDIN 2744 10/10/2017
ORDIN nr. 2.744 din 10 octombrie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
11.
ORDIN 2935 11/10/2017
ORDIN nr. 2.935 din 11 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017
1.DECIZIE 296 04/05/2017 DECIZIA nr. 296 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 12 octombrie 2017
2.
ORDIN 1148 28/09/2017
ORDIN nr. 1.148 din 28 septembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 12 octombrie 2017
3.
ORDIN 1471 05/10/2017
ORDIN nr. 1.471 din 5 octombrie 2017pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Galaţi EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 12 octombrie 2017
4.
ORDIN 1472 05/10/2017
ORDIN nr. 1.472 din 5 octombrie 2017pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite pentru portul Brăila EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 12 octombrie 2017
5.
ORDIN 1163 02/10/2017
ORDIN nr. 1.163 din 2 octombrie 2017privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 12 octombrie 2017
6.METODOLOGIE 02/10/2017 METODOLOGIE din 2 octombrie 2017pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 12 octombrie 2017
7.
ORDIN 5313 09/10/2017
ORDIN nr. 5.313 din 9 octombrie 2017privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 12 octombrie 2017
8.METODOLOGIE 09/10/2017 METODOLOGIE din 9 octombrie 2017pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 806 din 12 octombrie 2017
1.DECIZIE 293 04/05/2017 DECIZIA nr. 293 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 12 octombrie 2017
2.DECIZIE 371 30/05/2017 DECIZIA nr. 371 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 12 octombrie 2017
3.DECIZIE 460 22/06/2017 DECIZIA nr. 460 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 12 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 743 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 743 din 11 octombrie 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 12 octombrie 2017
5.DECIZIE 645 12/10/2017 DECIZIE nr. 645 din 12 octombrie 2017pentru eliberarea domnului Enache Jiru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 12 octombrie 2017
6.DECIZIE 646 12/10/2017 DECIZIE nr. 646 din 12 octombrie 2017pentru numirea domnului Tiberiu Valentin Mavrodin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 809 din 12 octombrie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 73 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 12 octombrie 2017
2.
ORDIN 1295 10/10/2017
ORDIN nr. 1.295 din 10 octombrie 2017privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania", aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 12 octombrie 2017
3.
ORDIN 5076 28/09/2017
ORDIN nr. 5.076 din 28 septembrie 2017pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 12 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 690 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 690 din 21 septembrie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 12 octombrie 2017
5.NORMĂ 21/09/2017 NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2017cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 808 din 12 octombrie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 72 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 5 octombrie 2017privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 12 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 76 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 76 din 11 octombrie 2017privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 12 octombrie 2017
3.DECIZIE 642 12/10/2017 DECIZIE nr. 642 din 12 octombrie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Vladimir Ionaş din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 12 octombrie 2017
4.DECIZIE 643 12/10/2017 DECIZIE nr. 643 din 12 octombrie 2017pentru modificarea pct. 12 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 12 octombrie 2017
5.DECIZIE 644 12/10/2017 DECIZIE nr. 644 din 12 octombrie 2017pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului interministerial pentru Centenar EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 12 octombrie 2017
6.
ORDIN 52 03/10/2017
ORDIN nr. 52 din 3 octombrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 12 octombrie 2017
7.
ORDIN 53 03/10/2017
ORDIN nr. 53 din 3 octombrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 12 octombrie 2017
8.
ORDIN 125 10/10/2017
ORDIN nr. M.125 din 10 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2009 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 12 octombrie 2017
9.DECIZIE 21 14/09/2017 DECIZIA nr. 21 din 14 septembrie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 807 din 12 octombrie 2017
1.DECIZIE 354 11/05/2017 DECIZIA nr. 354 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 804 din 11 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 77 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 77 din 11 octombrie 2017privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 78 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 78 din 11 octombrie 2017privind numirea unor consilieri de conturi, a preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi, precum şi numirea preşedintelui şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 79 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 79 din 11 octombrie 2017privind numirea vicepreşedinţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 80 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 80 din 11 octombrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 742 11/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 742 din 11 octombrie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
6.
ORDIN 1240 14/09/2017
ORDIN nr. 1.240 din 14 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
7.
ORDIN 2433 23/06/2017
ORDIN nr. 2.433 din 23 iunie 2017privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conţilor de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, judeţul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al conţilor de Roma, Clădirea-anexă, Gheţărie, Incinta cu porţile de acces şi Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 733 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 733 din 5 octombrie 2017pentru modificarea pct. 3.1.3 şi 3.2.1 din Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 732 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 732 din 5 octombrie 2017pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru schimbarea sediului Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
3.DECIZIE 389 06/06/2017 DECIZIA nr. 389 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 734 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 734 din 5 octombrie 2017privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş- Cluj-Oradea»", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
5.
ORDIN 2752 11/10/2017
ORDIN nr. 2.752 din 11 octombrie 2017privind blocarea resurselor economice al cărei beneficiar real este o entitate listată, bunuri care se aflau pe nava cargo Han XIN (pavilion Panama) EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
6.DECIZIE 34 15/05/2017 DECIZIA nr. 34 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 716 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 716 din 5 octombrie 2017pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
2.AMENDAMENT 23/06/2017 AMENDAMENT din 23 iunie 2017convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 728 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 728 din 5 octombrie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 730 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 730 din 5 octombrie 2017pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
5.DECIZIE 23 29/09/2017 DECIZIE nr. 23 din 29 septembrie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
6.
ORDIN 1450 29/09/2017
ORDIN nr. 1.450 din 29 septembrie 2017privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
7.DECIZIE 1342 28/09/2017 DECIZIE nr. 1.342 din 28 septembrie 2017privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017
1.DECIZIE 405 13/06/2017 DECIZIA nr. 405 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
2.
ORDIN 1071 13/09/2017
ORDIN nr. 1.071 din 13 septembrie 2017privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
3.
ORDIN 16413 29/09/2017
ORDIN nr. 16.413 din 29 septembrie 2017privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
4.
ORDIN 2899 04/10/2017
ORDIN nr. 2.899 din 4 octombrie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
5.
ORDIN 2736 10/10/2017
ORDIN nr. 2.736 din 10 octombrie 2017privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital în sumă de maximum 1 miliard euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 19 aprilie 2027, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes", şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
6.INSTRUCŢIUNI 4 09/10/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 4. din 9 octombrie 2017privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
1.
ORDIN 1149 28/09/2017
ORDIN nr. 1.149 din 28 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
2.
ORDIN 4925 19/09/2017
ORDIN nr. 4.925 din 19 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
3.
ORDIN 5933 12/09/2017
ORDIN nr. 5.933 din 12 septembrie 2017privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "MG TEC GRUP - S.A." EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
4.DECIZIE 1367 29/09/2017 DECIZIE nr. 1.367 din 29 septembrie 2017privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii WILSON INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
5.
ORDIN 870 27/07/2017
ORDIN nr. 870 din 27 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
6.DECIZIE 432 22/06/2017 DECIZIA nr. 432 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
7.DECIZIE 420 15/06/2017 DECIZIA nr. 420 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
8.
ORDIN 1170 30/08/2017
ORDIN nr. 1.170 din 30 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
9.
ORDIN 98 16/08/2017
ORDIN nr. 98 din 16 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 801 din 10 octombrie 2017
1.
ORDIN 4926 19/09/2017
ORDIN nr. 4.926 din 19 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.849/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
2.
ORDIN 119 03/10/2017
ORDIN nr. 119 din 3 octombrie 2017privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 714 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 714 din 27 septembrie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 71 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 70 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 5 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
6.DECIZIE 524 11/07/2017 DECIZIA nr. 524 din 11 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 799 din 10 octombrie 2017
1.DECIZIE 16 09/10/2017 DECIZIE nr. 16 din 9 octombrie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 10-11 octombrie 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
2.DECRET 926 06/10/2017 DECRET nr. 926 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
3.DECRET 927 06/10/2017 DECRET nr. 927 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
4.DECRET 928 06/10/2017 DECRET nr. 928 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
5.DECRET 929 06/10/2017 DECRET nr. 929 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
6.DECRET 930 06/10/2017 DECRET nr. 930 din 6 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
7.DECIZIE 297 04/05/2017 DECIZIA nr. 297 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
8.DECIZIE 457 22/06/2017 DECIZIA nr. 457 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
9.
ORDIN 1262 21/09/2017
ORDIN nr. 1.262 din 21 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 9 octombrie 2017
1.DECIZIE 62 18/09/2017 DECIZIA nr. 62 din 18 septembrie 2017referitoare la interpretarea sintagmei "probe contrare" din cuprinsul art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
2.
ORDIN 4764 24/08/2017
ORDIN nr. 4.764 din 24 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.411/2017 privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
3.
ORDIN 327 06/10/2017
ORDIN nr. 327 din 6 octombrie 2017pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017-30 iunie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 731 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 731 din 5 octombrie 2017privind modificarea şi completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 726 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 726 din 5 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 727 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 727 din 5 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Damian Vasilică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
7.HOTĂRÂRE 725 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 725 din 5 octombrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
8.ORD DE URGENŢĂ 69 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 5 octombrie 2017pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
9.ORD DE URGENŢĂ 67 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
10.ORD DE URGENŢĂ 68 05/10/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 797 din 9 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 720 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 720 din 5 octombrie 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii în scopul construirii Spitalului Regional de Urgenţă Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 729 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 729 din 5 octombrie 2017privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
3.DECIZIE 641 09/10/2017 DECIZIE nr. 641 din 9 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
4.
ORDIN 120 02/10/2017
ORDIN nr. M.120 din 2 octombrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui preot militar din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
5.
ORDIN 768 06/09/2017
ORDIN nr. 768 din 6 septembrie 2017privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care adoptă standarde europene armonizate privind securitatea generală a produselor sub incidenţa Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
6.
ORDIN 2482 27/09/2017
ORDIN nr. 2.482 din 27 septembrie 2017privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
7.COND+PROC 27/09/2017 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
8.
ORDIN 5976 18/09/2017
ORDIN nr. 5.976 din 18 septembrie 2017privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
9.COND+PROC 27/09/2017 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 27 septembrie 2017în care se realizează autorizarea prin comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017
1.NORMĂ 27/09/2017 NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2017pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
2.
ORDIN 2779 28/09/2017
ORDIN nr. 2.779 din 28 septembrie 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 "Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
3.
ORDIN 1238 27/09/2017
ORDIN nr. 1.238 din 27 septembrie 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
4.
ORDIN 313 13/09/2017
ORDIN nr. 313 din 13 septembrie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
5.DECIZIE 417 15/06/2017 DECIZIA nr. 417 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
6.
ORDIN 115 26/09/2017
ORDIN nr. M.115 din 26 septembrie 2017pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 72 04/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 4 octombrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 2 22/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
3.
ORDIN 1690 27/09/2017
ORDIN nr. 1.690 din 27 septembrie 2017privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
4.
ORDIN 1154 02/10/2017
ORDIN nr. 1.154 din 2 octombrie 2017privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 712 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 712 din 27 septembrie 2017pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Facultatea de Bioinginerie Medicală" la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 71 04/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 4 octombrie 2017pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare COM (2017) 240 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
7.HOTĂRÂRE 70 04/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 4 octombrie 2017pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul apărării europene (2025) COM (2017) 315 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 721 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 721 din 5 octombrie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017
2.
ORDIN 4798 31/08/2017
ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017
1.
ORDIN 1670 04/09/2017
ORDIN nr. 1.670 din 4 septembrie 2017privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017
2.
ORDIN 2589 29/09/2017
ORDIN nr. 2.589 din 29 septembrie 2017privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017
3.
ORDIN 1107 23/08/2017
ORDIN nr. 1.107 din 23 august 2017privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 105 03/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 105 din 3 octombrie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 717 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 717 din 5 octombrie 2017pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 718 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 718 din 5 octombrie 2017privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 722 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 722 din 5 octombrie 2017privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 723 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 723 din 5 octombrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 724 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 724 din 5 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
7.
ORDIN 2590 29/09/2017
ORDIN nr. 2.590 din 29 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
8.HOTĂRÂRE 719 05/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 719 din 5 octombrie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
9.PROCEDURĂ 29/09/2017 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017privind registrul entităţilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017
1.DECIZIE 373 30/05/2017 DECIZIA nr. 373 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
2.DECIZIE 404 13/06/2017 DECIZIA nr. 404 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
3.DECIZIE 505 04/07/2017 DECIZIA nr. 505 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
4.
ORDIN 2540 28/09/2017
ORDIN nr. 2.540 din 28 septembrie 2017pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
5.
ORDIN 2541 28/09/2017
ORDIN nr. 2.541 din 28 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 85 25/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 85 din 25 septembrie 2017pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 EMITENT: Camera Auditorilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017
1.
ORDIN 1047 03/10/2017
ORDIN nr. 1.047 din 3 octombrie 2017privind precizarea listei cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
2.HOTĂRÂRE 86 28/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 86 din 28 septembrie 2017privind alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
3.
ORDIN 1261 21/09/2017
ORDIN nr. 1.261 din 21 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017
1.DECIZIE 259 27/04/2017 DECIZIA nr. 259 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32^1 şi ale art. 41^1 alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 4 octombrie 2017
2.DECIZIE 263 27/04/2017 DECIZIA nr. 263 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009] şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 4 octombrie 2017
3.
ORDIN 1274 03/08/2017
ORDIN nr. 1.274/C din 3 august 2017privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 4 octombrie 2017
4.
ORDIN 2037 09/08/2017
ORDIN nr. 2.037 din 9 august 2017privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 4 octombrie 2017
5.
ORDIN 111 12/09/2017
ORDIN nr. 111 din 12 septembrie 2017privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 4 octombrie 2017
6.
ORDIN 1123 22/08/2017
ORDIN nr. 1.123/C din 22 august 2017privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare EMITENT: Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 786 din 4 octombrie 2017
1.DECIZIE 205 30/03/2017 DECIZIA nr. 205 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 4 octombrie 2017
2.DECIZIE 403 13/06/2017 DECIZIA nr. 403 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 4 octombrie 2017
3.DECIZIE 454 22/06/2017 DECIZIA nr. 454 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (2)-(4) şi (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 4 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 702 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 702 din 27 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 4 octombrie 2017
5.
ORDIN 5063 27/09/2017
ORDIN nr. 5.063 din 27 septembrie 2017de stabilire a tarifelor percepute de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare pentru activităţi derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 785 din 4 octombrie 2017
1.DECIZIE 406 13/06/2017 DECIZIA nr. 406 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 334 alin. (4) din Codul penal, prin raportare la prevederile art. 112 alin. (1) lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
2.DECIZIE 506 04/07/2017 DECIZIA nr. 506 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
3.DECIZIE 511 04/07/2017 DECIZIA nr. 511 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. i) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
4.DECIZIE 634 04/10/2017 DECIZIE nr. 634 din 4 octombrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul de către domnul Dorel Tudor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
5.DECIZIE 635 04/10/2017 DECIZIE nr. 635 din 4 octombrie 2017privind numirea doamnei Luisa-Mădălina Maria în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
6.DECIZIE 636 04/10/2017 DECIZIE nr. 636 din 4 octombrie 2017privind numirea doamnei Ecaterina-Milica Dobrotă în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
7.DECIZIE 637 04/10/2017 DECIZIE nr. 637 din 4 octombrie 2017privind numirea doamnei Daniela Mincu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
8.DECIZIE 638 04/10/2017 DECIZIE nr. 638 din 4 octombrie 2017privind numirea domnului Dan Trăsnea în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
9.DECIZIE 639 04/10/2017 DECIZIE nr. 639 din 4 octombrie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
10.DECIZIE 640 04/10/2017 DECIZIE nr. 640 din 4 octombrie 2017pentru numirea doamnei Roxana-Cezarina Bănică în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
11.
RECTIFICARE 622 21/09/2017
RECTIFICARE nr. 622 din 21 septembrie 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 622/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 788 din 4 octombrie 2017
1.
ORDIN 1161 02/10/2017
ORDIN nr. 1.161 din 2 octombrie 2017privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
2.
ORDIN 1162 02/10/2017
ORDIN nr. 1.162 din 2 octombrie 2017privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
3.
ORDIN 1160 02/10/2017
ORDIN nr. 1.160 din 2 octombrie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
4.DECIZIE 480 27/06/2017 DECIZIA nr. 480 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
5.DECIZIE 206 30/03/2017 DECIZIA nr. 206 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 106 03/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 106 din 3 octombrie 2017privind cererea de urmărire penală a domnului senator Viorel Ilie, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
7.
ORDIN 2591 29/09/2017
ORDIN nr. 2.591 din 29 septembrie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
8.INSTRUCŢIUNI 3 03/10/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 3 din 3 octombrie 2017privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
1.DECIZIE 453 22/06/2017 DECIZIA nr. 453 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 3 octombrie 2017
2.
ORDIN 1252 19/09/2017
ORDIN nr. 1.252 din 19 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 3 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 708 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 708 din 27 septembrie 2017privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 3 octombrie 2017
1.DECIZIE 362 30/05/2017 DECIZIA nr. 362 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 şi art. 319 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 din 3 octombrie 2017
1.DECIZIE 342 11/05/2017 DECIZIA nr. 342 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
2.DECIZIE 402 13/06/2017 DECIZIA nr. 402 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (4) şi art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
3.DECIZIE 495 04/07/2017 DECIZIA nr. 495 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
4.DECIZIE 630 03/10/2017 DECIZIE nr. 630 din 3 octombrie 2017privind eliberarea domnului Iulian Offenberg din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
5.DECIZIE 631 03/10/2017 DECIZIE nr. 631 din 3 octombrie 2017privind numirea domnului Gigi Dragomir în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
6.DECIZIE 632 03/10/2017 DECIZIE nr. 632 din 3 octombrie 2017privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
7.DECIZIE 633 03/10/2017 DECIZIE nr. 633 din 3 octombrie 2017privind numirea domnului Iulian Cliseru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
8.HOTĂRÂRE 20 03/10/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 3 octombrie 2017privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene constituite la alegerile locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
9.
RECTIFICARE 641 07/09/2017
RECTIFICARE nr. 641 din 7 septembrie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 641/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 din 3 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 703 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 703 din 27 septembrie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
2.DECIZIE 485 27/06/2017 DECIZIA nr. 485 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi ale acestui act normativ în ansamblul său, precum şi cea a prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
3.DECIZIE 358 11/05/2017 DECIZIA nr. 358 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
4.
ORDIN 2853 29/09/2017
ORDIN nr. 2.853 din 29 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
5.HOTĂRÂRE 3 23/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 23 septembrie 2017cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
6.HOTĂRÂRE 704 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 704 din 27 septembrie 2017privind modificarea denumirii şi descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
7.PROCEDURĂ 29/09/2017 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
8.PROCEDURĂ 29/09/2017 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 713 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 713 din 27 septembrie 2017pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", în subordinea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
2.DECRET 925 02/10/2017 DECRET nr. 925 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
3.DECRET 923 02/10/2017 DECRET nr. 923 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
4.DECRET 924 02/10/2017 DECRET nr. 924 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
5.DECRET 922 02/10/2017 DECRET nr. 922 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
6.DECRET 919 02/10/2017 DECRET nr. 919 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
7.DECRET 921 02/10/2017 DECRET nr. 921 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
8.DECRET 920 02/10/2017 DECRET nr. 920 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
9.DECRET 917 02/10/2017 DECRET nr. 917 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
10.DECRET 918 02/10/2017 DECRET nr. 918 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
11.DECRET 916 02/10/2017 DECRET nr. 916 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
12.DECRET 915 02/10/2017 DECRET nr. 915 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
13.DECRET 913 02/10/2017 DECRET nr. 913 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
14.DECRET 914 02/10/2017 DECRET nr. 914 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
15.DECRET 912 02/10/2017 DECRET nr. 912 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
16.DECRET 910 02/10/2017 DECRET nr. 910 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
17.DECRET 911 02/10/2017 DECRET nr. 911 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
18.DECRET 909 02/10/2017 DECRET nr. 909 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
19.DECRET 907 02/10/2017 DECRET nr. 907 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
20.DECRET 908 02/10/2017 DECRET nr. 908 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
21.DECRET 906 02/10/2017 DECRET nr. 906 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
22.DECRET 905 02/10/2017 DECRET nr. 905 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
23.DECRET 904 02/10/2017 DECRET nr. 904 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
24.DECRET 902 02/10/2017 DECRET nr. 902 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
25.DECRET 903 02/10/2017 DECRET nr. 903 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
26.DECRET 901 02/10/2017 DECRET nr. 901 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
27.DECRET 900 02/10/2017 DECRET nr. 900 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
28.DECRET 899 02/10/2017 DECRET nr. 899 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
29.DECRET 896 02/10/2017 DECRET nr. 896 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
30.DECRET 895 02/10/2017 DECRET nr. 895 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
31.DECRET 893 02/10/2017 DECRET nr. 893 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
32.DECRET 894 02/10/2017 DECRET nr. 894 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
33.DECRET 885 02/10/2017 DECRET nr. 885 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
34.DECRET 886 02/10/2017 DECRET nr. 886 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
35.DECRET 897 02/10/2017 DECRET nr. 897 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
36.DECRET 898 02/10/2017 DECRET nr. 898 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
37.DECRET 891 02/10/2017 DECRET nr. 891 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
38.DECRET 892 02/10/2017 DECRET nr. 892 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
39.DECRET 887 02/10/2017 DECRET nr. 887 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
40.DECRET 888 02/10/2017 DECRET nr. 888 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
41.DECRET 889 02/10/2017 DECRET nr. 889 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
42.DECRET 890 02/10/2017 DECRET nr. 890 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
43.DECRET 884 02/10/2017 DECRET nr. 884 din 2 octombrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 782 din 3 octombrie 2017
1.
LEGE 196 29/09/2017
LEGE nr. 196 din 29 septembrie 2017pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
2.DECRET 874 28/09/2017 DECRET nr. 874 din 28 septembrie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
3.
LEGE 197 29/09/2017
LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
4.DECRET 875 28/09/2017 DECRET nr. 875 din 28 septembrie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017
1.DECRET 883 02/10/2017 DECRET nr. 883 din 2 octombrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
2.DECIZIE 394 13/06/2017 DECIZIA nr. 394 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58^3 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
3.HOTĂRÂRE 684 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 684 din 21 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
4.HOTĂRÂRE 705 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 705 din 27 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
5.DECIZIE 629 02/10/2017 DECIZIE nr. 629 din 2 octombrie 2017pentru numirea domnului Sorin-Vintilă Meşter în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
6.
ORDIN 1142 28/09/2017
ORDIN nr. 1.142 din 28 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 2 octombrie 2017
1.HOTĂRÂRE 685 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 685 din 21 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 2 octombrie 2017
1.DECIZIE 416 15/06/2017 DECIZIA nr. 416 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
2.DECIZIE 538 13/07/2017 DECIZIA nr. 538 din 13 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. c), art. 52^1 alin. (2) şi ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 694 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 694 din 27 septembrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Prislopean Olimpia-Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 695 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 695 din 27 septembrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Marin Horaţiu-Lucian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 700 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 700 din 27 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 701 27/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 701 din 27 septembrie 2017privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine, şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
7.DECIZIE 627 28/09/2017 DECIZIE nr. 627 din 28 septembrie 2017pentru eliberarea domnului Sterică Fudulea din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
8.DECIZIE 628 28/09/2017 DECIZIE nr. 628 din 28 septembrie 2017pentru numirea domnului Adrian Marius Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
9.
ORDIN 1250 20/09/2017
ORDIN nr. 1.250 din 20 septembrie 2017privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
10.
RECTIFICARE 584 18/08/2017
RECTIFICARE nr. 584 din 18 august 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 584/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 28 septembrie 2017
1.DECIZIE 482 27/06/2017 DECIZIA nr. 482 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (15) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 28 septembrie 2017
2.
ORDIN 1251 19/09/2017
ORDIN nr. 1.251 din 19 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unităţile administrativ-teritoriale Poroschia, Smârdioasa şi Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 28 septembrie 2017
3.
ORDIN 1256 20/09/2017
ORDIN nr. 1.256 din 20 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 28 septembrie 2017
4.
ORDIN 960 25/09/2017
ORDIN nr. 960 din 25 septembrie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 28 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 677 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 677 din 21 septembrie 2017privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 28 septembrie 2017
6.METODOLOGIE 21/09/2017 METODOLOGIE din 21 septembrie 2017de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 28 septembrie 2017
1.
ORDIN 104 20/09/2017
ORDIN nr. M.104 din 20 septembrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor preoţi militari din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
2.
ORDIN 105 20/09/2017
ORDIN nr. M.105 din 20 septembrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 686 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 686 din 21 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
4.DECRET 873 27/09/2017 DECRET nr. 873 din 27 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
5.DECRET 872 27/09/2017 DECRET nr. 872 din 27 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
6.DECRET 871 27/09/2017 DECRET nr. 871 din 27 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
7.
ORDIN 5062 26/09/2017
ORDIN nr. 5.062 din 26 septembrie 2017pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
8.
ORDIN 106 20/09/2017
ORDIN nr. M.106 din 20 septembrie 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
9.
ORDIN 1241 15/09/2017
ORDIN nr. 1.241 din 15 septembrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Apele Vii, Bârca, Braloştiţa, Castranova, Ciupercenii Noi şi Măceşu de Sus din judeţul Dolj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
10.METODOLOGIE 26/09/2017 METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
11.
ORDIN 85 26/09/2017
ORDIN nr. 85 din 26 septembrie 2017pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
12.METODOLOGIE 26/09/2017 METODOLOGIE din 26 septembrie 2017de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
13.
ORDIN 86 26/09/2017
ORDIN nr. 86 din 26 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 28 septembrie 2017
1.DECIZIE 422 15/06/2017 DECIZIA nr. 422 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 partea introductivă din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
2.DECIZIE 249 25/04/2017 DECIZIA nr. 249 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
3.DECIZIE 466 27/06/2017 DECIZIA nr. 466 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 688 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 688 din 21 septembrie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
5.REGULAMENT 21/09/2017 REGULAMENT din 21 septembrie 2017de organizare şi funcţionare a Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
6.DECIZIE 625 27/09/2017 DECIZIE nr. 625 din 27 septembrie 2017pentru eliberarea doamnei Cristina Andronic din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
7.DECIZIE 626 27/09/2017 DECIZIE nr. 626 din 27 septembrie 2017pentru numirea doamnei Cristina Andronic în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
8.
ORDIN 1227 08/09/2017
ORDIN nr. 1.227 din 8 septembrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Bragadiru şi UAT Grădiştea din judeţul Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
9.
ORDIN 2340 18/09/2017
ORDIN nr. 2.340/C din 18 septembrie 2017privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
10.
RECTIFICARE 29/04/2017
RECTIFICARE din 29 aprilie 2017referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
11.
RECTIFICARE 29/04/2016
RECTIFICARE din 29 aprilie 2016referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 768 din 27 septembrie 2017
1.
ORDIN 4787 30/08/2017
ORDIN nr. 4.787 din 30 august 2017privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 27 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 687 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 687 din 21 septembrie 2017privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 27 septembrie 2017
3.
ORDIN 1254 19/09/2017
ORDIN nr. 1.254 din 19 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 27 septembrie 2017
4.
ORDIN 1250 19/09/2017
ORDIN nr. 1.250 din 19 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 27 septembrie 2017
5.
ORDIN 1248 19/09/2017
ORDIN nr. 1.248 din 19 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 27 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 69 26/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 26 septembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 din 27 septembrie 2017
2.
ORDIN 1253 19/09/2017
ORDIN nr. 1.253 din 19 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 din 27 septembrie 2017
1.DECIZIE 463 27/06/2017 DECIZIA nr. 463 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (5) şi (7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 26 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 678 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 678 din 21 septembrie 2017pentru înfiinţarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 26 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 680 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 680 din 21 septembrie 2017privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 26 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 681 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 681 din 21 septembrie 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 26 septembrie 2017
5.CIRCULARĂ 15 06/09/2017 CIRCULARĂ nr. 15 din 6 septembrie 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, cu tema 100 de ani de când Ecaterina Teodoroiu a devenit prima femeie ofiţer combatant din Armata Română EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 26 septembrie 2017
6.DECIZIE 52 03/07/2017 DECIZIA nr. 52 din 3 iulie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 520 alin. (4) prin raportare la art. 416 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 26 septembrie 2017
7.
ORDIN 1230 11/09/2017
ORDIN nr. 1.230 din 11 septembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 10, 11, 19, 20, 24, 27, 36, 38 şi 49 din unitatea administrativ-teritorială Dragomireşti şi în sectoarele cadastrale 15, 20, 22, 34, 42, 43, 44, 46, 48 şi 49 din unitatea administrativ-teritorială Potlogi, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 764 din 26 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 689 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 689 din 21 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2012 privind aprobarea deschiderii punctelor de trecere a frontierei Dobromir (România) - Krushari (Republica Bulgaria) şi Lipniţa (România) - Kainargea (Republica Bulgaria) pentru traficul internaţional de persoane şi de mărfuri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 765 din 26 septembrie 2017
2.DECIZIE 518 06/07/2017 DECIZIA nr. 518 din 6 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 765 din 26 septembrie 2017
3.DECIZIE 465 27/06/2017 DECIZIA nr. 465 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 765 din 26 septembrie 2017
1.
ORDIN 2743 21/09/2017
ORDIN nr. 2.743 din 21 septembrie 2017pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017
2.DECIZIE 421 15/06/2017 DECIZIA nr. 421 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 388 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017
3.DECIZIE 525 11/07/2017 DECIZIA nr. 525 din 11 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017
4.DECIZIE 437 22/06/2017 DECIZIA nr. 437 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017
5.DECIZIE 397 13/06/2017 DECIZIA nr. 397 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 763 din 26 septembrie 2017
1.
ORDIN 1216 01/09/2017
ORDIN nr. 1.216 din 1 septembrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgăşani, judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 761 din 25 septembrie 2017
2.
ORDIN 1217 01/09/2017
ORDIN nr. 1.217 din 1 septembrie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Corbi, judeţul Argeş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 761 din 25 septembrie 2017
3.
ORDIN 2703 15/09/2017
ORDIN nr. 2.703 din 15 septembrie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 761 din 25 septembrie 2017
4.
ORDIN 113 18/09/2017
ORDIN nr. 113 din 18 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistenţei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 761 din 25 septembrie 2017
1.DECIZIE 461 22/06/2017 DECIZIA nr. 461 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. a) şi ale art. 45 alin. (1) lit. b) raportate la art. 14 alin. (1) lit. f), precum şi cele ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportate la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
2.DECIZIE 462 27/06/2017 DECIZIA nr. 462 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4) şi ale art. 96 teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 66 21/09/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 21 septembrie 2017privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 676 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 676 din 21 septembrie 2017pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt cu privire la obţinerea vizei de lungă şedere pe teritoriul României şi la prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o anumită categorie de străini EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 679 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 679 din 21 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 683 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 683 din 21 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
7.
ORDIN 86 13/09/2017
ORDIN nr. 86 din 13 septembrie 2017privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
8.
ORDIN 2412 13/09/2017
ORDIN nr. 2.412 din 13 septembrie 2017pentru modificarea art. 18 din Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 324/2016 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
9.
ORDIN 943 14/09/2017
ORDIN nr. 943 din 14 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 25 septembrie 2017
1.
ORDIN 2435 15/09/2017
ORDIN nr. 2.435 din 15 septembrie 2017pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017
2.REGULAMENT 1 13/09/2017 REGULAMENT nr. 1 din 13 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017
3.
ORDIN 1600 22/08/2017
ORDIN nr. 1.600 din 22 august 2017pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 65 21/09/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 21 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017
5.DECIZIE 472 27/06/2017 DECIZIA nr. 472 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017
6.DECIZIE 363 30/05/2017 DECIZIA nr. 363 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (4) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 25 septembrie 2017
1.DECIZIE 126 15/09/2017 DECIZIE nr. 126 din 15 septembrie 2017privind reglementări în domeniul subvenţionării serviciilor publice de transport feroviar de călători şi alocarea acestor subvenţii către operatorii acestor servicii EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 22 septembrie 2017
2.DECIZIE 414 15/06/2017 DECIZIA nr. 414 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 22 septembrie 2017
3.DECIZIE 35 15/05/2017 DECIZIA nr. 35 din 15 mai 2017interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 22 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 11 29/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 29 august 2017privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2017 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 22 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 95 19/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 95 din 19 septembrie 2017privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la taxarea vehiculelor - COM (2017) 276 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 96 19/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 96 din 19 septembrie 2017privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de CO_2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi - COM (2017) 279 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 97 19/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 97 din 19 septembrie 2017privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) - COM (2017) 280 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 98 19/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 98 din 19 septembrie 2017privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 în vederea adaptării lor la evoluţiile sectorului - COM (2017) 281 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
5.DECIZIE 424 15/06/2017 DECIZIA nr. 424 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi ale art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
6.DECIZIE 623 22/09/2017 DECIZIE nr. 623 din 22 septembrie 2017privind eliberarea doamnei Maria-Cristina Manda din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
7.DECIZIE 624 22/09/2017 DECIZIE nr. 624 din 22 septembrie 2017pentru numirea domnului Bogdan Samoilă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
8.
ORDIN 1199 18/09/2017
ORDIN nr. 1.199 din 18 septembrie 2017privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania", aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
9.
ORDIN 4797 31/08/2017
ORDIN nr. 4.797 din 31 august 2017privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
10.REGULAMENT 31/08/2017 REGULAMENT-CADRU din 31 august 2017de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 759 din 22 septembrie 2017
1.
ORDIN 311 11/09/2017
ORDIN nr. 311 din 11 septembrie 2017privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
2.
ORDIN 928 10/08/2017
ORDIN nr. 928 din 10 august 2017privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
3.DECIZIE 419 15/06/2017 DECIZIA nr. 419 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (2) şi alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
4.DECIZIE 427 15/06/2017 DECIZIA nr. 427 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) şi art. 14 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
5.
ORDIN 1080 18/09/2017
ORDIN nr. 1.080 din 18 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
6.
ORDIN 1292 30/08/2017
ORDIN nr. 1.292 din 30 august 2017privind completarea anexei nr. 1.1 "Lista funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă" la anexa nr. 1 "Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
7.CIRCULARĂ 16 13/09/2017 CIRCULARĂ nr. 16 din 13 septembrie 2017privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
8.
ORDIN 1352 07/09/2017
ORDIN nr. 1.352 din 7 septembrie 2017privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
9.REGULAMENT 07/09/2017 REGULAMENT din 7 septembrie 2017privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
10.
ORDIN 5918 11/09/2017
ORDIN nr. 5.918 din 11 septembrie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 22 septembrie 2017
1.DECIZIE 455 22/06/2017 DECIZIA nr. 455 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
2.
ORDIN 1181 24/08/2017
ORDIN nr. 1.181 din 24 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Belinţ din judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
3.
ORDIN 1182 24/08/2017
ORDIN nr. 1.182 din 24 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Topolovăţu Mare din judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
4.
ORDIN 1563 11/08/2017
ORDIN nr. 1.563 din 11 august 2017privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistenţă juridică necesară apărării inspectorului social EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
5.
ORDIN 2350 01/09/2017
ORDIN nr. 2.350 din 1 septembrie 2017privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
6.
ORDIN 3710 19/07/2017
ORDIN nr. 3.710 din 19 iulie 2017privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
7.METODOLOGIE 19/07/2017 METODOLOGIE din 19 iulie 2017pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
8.
ORDIN 1212 08/09/2017
ORDIN nr. 1.212 din 8 septembrie 2017privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
9.METODOLOGIE 08/09/2017 METODOLOGIE din 8 septembrie 2017pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
10.
ORDIN 99 22/08/2017
ORDIN nr. 99 din 22 august 2017privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
11.METODOLOGIE 22/08/2017 METODOLOGIE din 22 august 2017pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
12.HOTĂRÂRE 08/11/2016 HOTĂRÂREA din 8 noiembrie 2016în Cauza Gutău împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 673 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 673 din 21 septembrie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de furtuni EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017
2.DECIZIE 622 21/09/2017 DECIZIE nr. 622 din 21 septembrie 2017privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzăianu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017
3.AMENDAMENT 20/06/2017 AMENDAMENT din 20 iunie 2017convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017
4.DECIZIE 621 21/09/2017 DECIZIE nr. 621 din 21 septembrie 2017privind desemnarea membrilor comisiei interministeriale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 674 21/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 674 din 21 septembrie 2017privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, semnate la Chişinău la 6 aprilie şi 9 august 2017 şi la Bucureşti la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017
6.DECIZIE 452 22/06/2017 DECIZIA nr. 452 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017
7.DECIZIE 423 15/06/2017 DECIZIA nr. 423 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 21 septembrie 2017
1.
ORDIN 312 13/09/2017
ORDIN nr. 312 din 13 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 754 din 21 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 93 18/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 94 18/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 94 din 18 septembrie 2017privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 662 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 662 din 7 septembrie 2017privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 668 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 668 din 13 septembrie 2017privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 669 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 669 din 13 septembrie 2017privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea acestuia în folosinţă, cu titlu gratuit, Federaţiei Române de Atletism EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017
6.
ORDIN 1016 18/07/2017
ORDIN nr. 1.016 din 18 iulie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017
7.
ORDIN 3824 31/07/2017
ORDIN nr. 3.824 din 31 iulie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017
1.DECIZIE 616 20/09/2017 DECIZIE nr. 616 din 20 septembrie 2017privind numirea doamnei Melania-Gabriela Ciot în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
2.DECIZIE 617 20/09/2017 DECIZIE nr. 617 din 20 septembrie 2017pentru revocarea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
3.DECIZIE 618 20/09/2017 DECIZIE nr. 618 din 20 septembrie 2017privind numirea domnului Dorin Corcheş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
4.DECIZIE 615 20/09/2017 DECIZIE nr. 615 din 20 septembrie 2017privind eliberarea domnului Bogdan Mănoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
5.DECIZIE 248 25/04/2017 DECIZIA nr. 248 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
6.DECLARAŢIE 2 20/09/2017 DECLARAŢIE nr. 2 din 20 septembrie 2017referitoare la adoptarea Legii educaţiei în Ucraina EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
7.DECIZIE 619 20/09/2017 DECIZIE nr. 619 din 20 septembrie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Lucreţia Tănase a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
8.DECIZIE 620 20/09/2017 DECIZIE nr. 620 din 20 septembrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Alexandru Moisii a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
9.
ORDIN 100 01/09/2017
ORDIN nr. M.100 din 1 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
10.
ORDIN 1131 10/08/2017
ORDIN nr. 1.131 din 10 august 2017pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
11.
ORDIN 1143 17/08/2017
ORDIN nr. 1.143 din 17 august 2017pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017
1.
ORDIN 827 31/08/2017
ORDIN nr. 827 din 31 august 2017privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EASY CREDIT 2 ALL IFN - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017
2.DECIZIE 388 06/06/2017 DECIZIA nr. 388 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017
3.DECIZIE 387 06/06/2017 DECIZIA nr. 387 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017
4.DECIZIE 386 06/06/2017 DECIZIA nr. 386 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 68 19/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 68 din 19 septembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017
6.DECIZIE 51 03/07/2017 DECIZIA nr. 51 din 3 iulie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017
1.DECIZIE 468 27/06/2017 DECIZIA nr. 468 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017
2.
ORDIN 2661 11/09/2017
ORDIN nr. 2.661 din 11 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.759/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017
3.DECIZIE 11 19/06/2017 DECIZIA nr. 11 din 19 iunie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017
4.
ORDIN 4783 30/08/2017
ORDIN nr. 4.783 din 30 august 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017
5.REGULAMENT 30/08/2017 REGULAMENT din 30 august 2017de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 663 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 663 din 13 septembrie 2017pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017
2.ACORD 29/06/2017 ACORD din 29 iunie 2017între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 670 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 670 din 13 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017
4.
ORDIN 2426 13/09/2017
ORDIN nr. 2.426 din 13 septembrie 2017pentru completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017
5.
ORDIN 4802 31/08/2017
ORDIN nr. 4.802 din 31 august 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017
6.
ORDIN 4815 31/08/2017
ORDIN nr. 4.815 din 31 august 2017privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017
7.DECIZIE 46 19/06/2017 DECIZIA nr. 46 din 19 iunie 2017privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 486 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017
8.
RECTIFICARE 903 29/11/2016
RECTIFICARE nr. 903 din 29 noiembrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 903/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017
9.
RECTIFICARE 577 09/08/2017
RECTIFICARE nr. 577 din 9 august 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 577/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017
1.
ORDIN 1294 30/08/2017
ORDIN nr. 1.294 din 30 august 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 18 septembrie 2017
2.NORMĂ 30/08/2017 NORME TEHNICE din 30 august 2017privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 18 septembrie 2017
3.
ORDIN 83 13/09/2017
ORDIN nr. 83 din 13 septembrie 2017pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare şi utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 746 din 18 septembrie 2017
1.
ORDIN 2671 12/09/2017
ORDIN nr. 2.671 din 12 septembrie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 748 din 18 septembrie 2017
2.
ORDIN 1314 30/08/2017
ORDIN nr. 1.314 din 30 august 2017privind aprobarea modelului contractelor de performanţă prevăzute la cap. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 748 din 18 septembrie 2017
3.NORMĂ 12/09/2017 NORME TEHNICE din 12 septembrie 2017privind autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale în legătură cu două sau mai multe operaţiuni, declaraţii sau regimuri vamale, cu excepţia regimului de tranzit unional/comun EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 748 din 18 septembrie 2017
4.
ORDIN 5795 30/08/2017
ORDIN nr. 5.795 din 30 august 2017privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.8 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 748 din 18 septembrie 2017
5.SCHEMĂ 30/08/2017 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 30 august 2017pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.8 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 748 din 18 septembrie 2017
6.DECIZIE 500101 01/09/2017 DECIZIE nr. 500.101 din 1 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017 EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 748 din 18 septembrie 2017
1.
ORDIN 2372 09/08/2017
ORDIN nr. 2.372 din 9 august 2017pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal", cod 14.13.01.10.01 EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017
2.DECIZIE 54 03/07/2017 DECIZIA nr. 54 din 3 iulie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017
3.
ORDIN 297 30/08/2017
ORDIN nr. 297 din 30 august 2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017
4.DECRET 870 16/09/2017 DECRET nr. 870 din 16 septembrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 665 14/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 665 din 14 septembrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Beştea Mihăiţă-Constantin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 15 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 664 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 664 din 13 septembrie 2017pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2015 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" al Judeţului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 15 septembrie 2017
2.
ORDIN 4795 31/08/2017
ORDIN nr. 4.795 din 31 august 2017privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 15 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 56 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 56 din 13 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 61 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 61 din 13 septembrie 2017privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 63 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 63 din 13 septembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 64 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 64 din 13 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 67 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 67 din 13 septembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 666 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 666 din 13 septembrie 2017privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
7.HOTĂRÂRE 667 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 667 din 13 septembrie 2017privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila şi transmiterea lui din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila în domeniul public al municipiului Brăila EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
8.DECIZIE 613 15/09/2017 DECIZIE nr. 613 din 15 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
9.DECIZIE 614 15/09/2017 DECIZIE nr. 614 din 15 septembrie 2017privind numirea domnului Petrică-Lucian Foca în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
10.
ORDIN 1298 30/08/2017
ORDIN nr. 1.298 din 30 august 2017pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
11.REGLEMENTĂRI 30/08/2017 REGLEMENTĂRI TEHNICE din 30 august 2017privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
12.
ORDIN 1626 06/09/2017
ORDIN nr. 1.626 din 6 septembrie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
13.
ORDIN 2331 30/08/2017
ORDIN nr. 2.331 din 30 august 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
14.
ORDIN 2376 06/09/2017
ORDIN nr. 2.376 din 6 septembrie 2017pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
15.PROCEDURĂ 06/09/2017 PROCEDURĂ din 6 septembrie 2017privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
16.
RECTIFICARE 541 27/07/2017
RECTIFICARE nr. 541 din 27 iulie 2017referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 541/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 54 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 54 din 13 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 55 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 13 septembrie 2017privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Socialistă Sri Lanka EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 57 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 57 din 13 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 58 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 58 din 13 septembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 59 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 59 din 13 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 60 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 60 din 13 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
7.HOTĂRÂRE 62 13/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 62 din 13 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
8.DECIZIE 399 13/06/2017 DECIZIA nr. 399 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
9.
ORDIN 2670 12/09/2017
ORDIN nr. 2.670 din 12 septembrie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
10.NORMĂ 12/09/2017 NORME TEHNICE din 12 septembrie 2017privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
11.
ORDIN 4793 31/08/2017
ORDIN nr. 4.793 din 31 august 2017privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
12.
ORDIN 84 13/09/2017
ORDIN nr. 84 din 13 septembrie 2017pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor referitoare la compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi utilizate pe teritoriul României EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
13.PROCEDURĂ 13/09/2017 PROCEDURĂ din 13 septembrie 2017privind transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor referitoare la compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi utilizate pe teritoriul României EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 744 din 15 septembrie 2017
1.DECLARAŢIE 1 12/09/2017 DECLARAŢIE nr. 1 din 12 septembrie 2017la două decenii de la iniţierea parteneriatului strategic între România şi Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, şi în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungară la dezvoltare autonomă de către preşedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 91 12/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 91 din 12 septembrie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 92 12/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 92 din 12 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017
4.DECRET 869 14/09/2017 DECRET nr. 869 din 14 septembrie 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 661 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 661 din 7 septembrie 2017pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului "Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei - zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017
6.
RECTIFICARE 29/04/2017
RECTIFICARE din 29 aprilie 2017referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016 - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 660 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 660 din 7 septembrie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017
2.DECIZIE 610 14/09/2017 DECIZIE nr. 610 din 14 septembrie 2017pentru eliberarea domnului Mihai Tămâian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017
3.DECIZIE 611 14/09/2017 DECIZIE nr. 611 din 14 septembrie 2017pentru numirea domnului Ionel Minea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017
4.DECIZIE 612 14/09/2017 DECIZIE nr. 612 din 14 septembrie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017
5.
ORDIN 274 03/08/2017
ORDIN nr. 274 din 3 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017
6.
ORDIN 5864 05/09/2017
ORDIN nr. 5.864 din 5 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017
7.
ORDIN 275 03/08/2017
ORDIN nr. 275 din 3 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017
8.
ORDIN 5863 05/09/2017
ORDIN nr. 5.863 din 5 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017
9.
ORDIN 4792 31/08/2017
ORDIN nr. 4.792 din 31 august 2017privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017
1.REGULAMENT 06/09/2017 REGULAMENT din 6 septembrie 2017privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017
2.
ORDIN 82 06/09/2017
ORDIN nr. 82 din 6 septembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017
3.
ORDIN 4794 31/08/2017
ORDIN nr. 4.794 din 31 august 2017privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 652 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 652 din 7 septembrie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
2.NORMĂ 07/09/2017 NORME METODOLOGICE din 7 septembrie 2017de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 649 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 649 din 7 septembrie 2017privind aprobarea înscrierii unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
4.DECRET 868 13/09/2017 DECRET nr. 868 din 13 septembrie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
5.DECRET 867 12/09/2017 DECRET nr. 867 din 12 septembrie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
6.DECRET 866 12/09/2017 DECRET nr. 866 din 12 septembrie 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
7.DECIZIE 329 11/05/2017 DECIZIA nr. 329 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
8.HOTĂRÂRE 659 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 659 din 7 septembrie 2017privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
9.
ORDIN 304 05/09/2017
ORDIN nr. 304 din 5 septembrie 2017privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
10.
ORDIN 1171 21/08/2017
ORDIN nr. 1.171 din 21 august 2017privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017
1.ANEXĂ 21/08/2017 ANEXĂ din 21 august 2017privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 bis din 14 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 656 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 656 din 7 septembrie 2017privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Ilfov, Maramureş, Braşov, Alba, Cluj, Argeş, Galaţi, Dolj, Călăraşi, Ialomiţa, Hunedoara, Iaşi, Sălaj, Sibiu, Buzău, Constanţa, Brăila, Vrancea, Prahova, Bacău, Dâmboviţa, Mureş şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 637 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 637 din 7 septembrie 2017pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
3.DECRET 862 12/09/2017 DECRET nr. 862 din 12 septembrie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
4.
ORDIN 1041 08/09/2017
ORDIN nr. 1.041 din 8 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
5.
ORDIN 1040 08/09/2017
ORDIN nr. 1.040 din 8 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
6.
ORDIN 1042 08/09/2017
ORDIN nr. 1.042 din 8 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
7.
ORDIN 1043 08/09/2017
ORDIN nr. 1.043 din 8 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
8.
ORDIN 2359 05/09/2017
ORDIN nr. 2.359 din 5 septembrie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
9.DECIZIE 13 03/07/2017 DECIZIA nr. 13 din 3 iulie 2017referitoarea la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
10.HOTĂRÂRE 657 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 657 din 7 septembrie 2017privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
11.HOTĂRÂRE 658 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 658 din 7 septembrie 2017privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017
1.
ORDIN 118 04/09/2017
ORDIN nr. 118 din 4 septembrie 2017privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 64 13/09/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 63 13/09/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017
1.
ORDIN 4772 28/08/2017
ORDIN nr. 4.772 din 28 august 2017privind aprobarea modelului "Fişei competenţelor şi a disciplinelor/temelor" EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017
2.
ORDIN 4796 31/08/2017
ORDIN nr. 4.796 din 31 august 2017privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017
3.
ORDIN 1146 01/09/2017
ORDIN nr. 1.146 din 1 septembrie 2017pentru completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017
4.
ORDIN 1038 08/09/2017
ORDIN nr. 1.038 din 8 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 640 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 640 din 7 septembrie 2017pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017
1.DECIZIE 483 27/06/2017 DECIZIA nr. 483 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 1 din Codul penal din 1969 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 630 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 630 din 30 august 2017privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Mórahalom la 22 iunie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 653 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 653 din 7 septembrie 2017pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 654 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 654 din 7 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 655 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 655 din 7 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017
6.
ORDIN 1293 30/08/2017
ORDIN nr. 1.293 din 30 august 2017pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017
7.NORMĂ 30/08/2017 NORME din 30 august 2017privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017
1.NORMĂ 30/08/2017 NORME din 30 august 2017privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017
2.DECIZIE 478 27/06/2017 DECIZIA nr. 478 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017
3.
ORDIN 193 31/08/2017
ORDIN nr. 193 din 31 august 2017pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017
4.
ORDIN 1297 30/08/2017
ORDIN nr. 1.297 din 30 august 2017pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017
5.DECRET 865 12/09/2017 DECRET nr. 865 din 12 septembrie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017
6.DECRET 864 12/09/2017 DECRET nr. 864 din 12 septembrie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017
7.DECRET 863 12/09/2017 DECRET nr. 863 din 12 septembrie 2017pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017
1.
ORDIN 1020 04/09/2017
ORDIN nr. 1.020 din 4 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 733 din 12 septembrie 2017
1.
RECTIFICARE 25 30/08/2017
RECTIFICARE nr. 25 din 30 august 2017referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
2.
ORDIN 2379 07/09/2017
ORDIN nr. 2.379 din 7 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
3.
ORDIN 101 01/09/2017
ORDIN nr. M.101 din 1 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 648 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 648 din 7 septembrie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Watson Giordan Lee EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 647 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 647 din 7 septembrie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Cooper II Donell EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 641 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 641 din 7 septembrie 2017pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
7.HOTĂRÂRE 646 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 646 din 7 septembrie 2017privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
8.
ORDIN 110 08/09/2017
ORDIN nr. 110 din 8 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2017 privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
9.HOTĂRÂRE 644 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 644 din 7 septembrie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizării Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
10.HOTĂRÂRE 612 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 612 din 30 august 2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
11.
ORDIN 1028 06/09/2017
ORDIN nr. 1.028 din 6 septembrie 2017privind desemnarea comisiei centrale, comisiilor locale şi stabilirea cuantumului de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor: Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 30 octombrie - 13 noiembrie 2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017
1.
ORDIN 1887 25/08/2017
ORDIN nr. 1.887 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Pirochim Victoria" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
2.
ORDIN 1522 01/08/2017
ORDIN nr. 1.522 din 1 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Pirochim Victoria" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
3.
ORDIN 784 20/07/2017
ORDIN nr. 784 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Pirochim Victoria" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 645 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 645 din 7 septembrie 2017privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al municipiului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
5.
ORDIN 1163 17/08/2017
ORDIN nr. 1.163 din 17 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ardeoani, Blăgeşti, Dămieneşti, Găiceana, Horgeşti, Măgireşti, Odobeşti, Onceşti, Secuieni şi Solonţ din judeţul Bacău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
6.
ORDIN 1152 17/08/2017
ORDIN nr. 1.152 din 17 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bustuchin din judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
7.HOTĂRÂRE 650 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 650 din 7 septembrie 2017privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "A.D. Ghica" al Judeţului Teleorman în domeniul public al judeţului Teleorman şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
8.HOTĂRÂRE 642 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 642 din 7 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
9.HOTĂRÂRE 643 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 643 din 7 septembrie 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
10.
ORDIN 1149 22/08/2017
ORDIN nr. 1.149 din 22 august 2017privind aprobarea derogării pentru unele specii de lilieci EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
11.HOTĂRÂRE 651 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 651 din 7 septembrie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0575 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017
1.
ORDIN 1139 11/08/2017
ORDIN nr. 1.139 din 11 august 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 8 septembrie 2017
2.
ORDIN 1140 11/08/2017
ORDIN nr. 1.140 din 11 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Iratoşu, Pilu, Seleuş, Sepreuş şi Zerind din judeţul Arad EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 8 septembrie 2017
3.
ORDIN 1335 05/09/2017
ORDIN nr. 1.335 din 5 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 8 septembrie 2017
4.
ORDIN 4683 18/08/2017
ORDIN nr. 4.683 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Zum - Zum" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 8 septembrie 2017
5.
ORDIN 4684 18/08/2017
ORDIN nr. 4.684 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din municipiul Constanţa EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 8 septembrie 2017
6.
ORDIN 4685 18/08/2017
ORDIN nr. 4.685 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Casa Montessori" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 8 septembrie 2017
7.
ORDIN 4642 17/08/2017
ORDIN nr. 4.642 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-21 iulie 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 8 septembrie 2017
1.DECIZIE 306 09/05/2017 DECIZIA nr. 306 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 639 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 639 din 7 septembrie 2017privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
3.
ORDIN 5675 11/08/2017
ORDIN nr. 5.675 din 11 august 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
4.
ORDIN 1570 11/08/2017
ORDIN nr. 1.570 din 11 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
5.
ORDIN 160 01/08/2017
ORDIN nr. 160 din 1 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
6.
ORDIN 2361 05/09/2017
ORDIN nr. 2.361 din 5 septembrie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
7.
ORDIN 1180 24/08/2017
ORDIN nr. 1.180 din 24 august 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
8.
ORDIN 1179 24/08/2017
ORDIN nr. 1.179 din 24 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Bereşti-Tazlău, Cleja, Faraoani şi Tătărăşti din judeţul Bacău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
9.
ORDIN 1178 24/08/2017
ORDIN nr. 1.178 din 24 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Valcani din judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
10.
ORDIN 1177 24/08/2017
ORDIN nr. 1.177 din 24 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 2 din unitatea administrativ-teritorială Ghizela din judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
11.HOTĂRÂRE 638 07/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 638 din 7 septembrie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
12.DECIZIE 400 13/06/2017 DECIZIA nr. 400 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017
1.
ORDIN 97 29/08/2017
ORDIN nr. M.97 din 29 august 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 7 septembrie 2017
2.
ORDIN 98 29/08/2017
ORDIN nr. M.98 din 29 august 2017privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 7 septembrie 2017
3.
ORDIN 963 29/08/2017
ORDIN nr. 963 din 29 august 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 726 din 7 septembrie 2017
1.NORMĂ 30/08/2017 NORME TEHNICE din 30 august 2017privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 7 septembrie 2017
2.
ORDIN 1295 30/08/2017
ORDIN nr. 1.295 din 30 august 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 7 septembrie 2017
3.
ORDIN 4758 24/08/2017
ORDIN nr. 4.758 din 4 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 7 septembrie 2017
4.
ORDIN 911 04/08/2017
ORDIN nr. 911 din 4 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 7 septembrie 2017
5.DECIZIE 608 07/09/2017 DECIZIE nr. 608 din 7 septembrie 2017privind eliberarea domnului Aurelian-Felix Rache din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 7 septembrie 2017
6.DECIZIE 481 27/06/2017 DECIZIA nr. 481 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 7 septembrie 2017
7.DECIZIE 475 27/06/2017 DECIZIA nr. 475 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (6) din Codul de procedură penală şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 7 septembrie 2017
8.DECIZIE 609 07/09/2017 DECIZIE nr. 609 din 7 septembrie 2017privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în funcţia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 727 din 7 septembrie 2017
1.
ORDIN 989 30/08/2017
ORDIN nr. 989 din 30 august 2017privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustraţii în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun, Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 618/2007 privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din Biblioteca electronică de documente-sursă a Comisiei Europene, şi Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 7 septembrie 2017
2.DECIZIE 607 07/09/2017 DECIZIE nr. 607 din 7 septembrie 2017privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 7 septembrie 2017
3.
ORDIN 107 01/09/2017
ORDIN nr. 107 din 1 septembrie 2017privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 7 septembrie 2017
4.DECIZIE 477 27/06/2017 DECIZIA nr. 477 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 7 septembrie 2017
5.DECIZIE 476 27/06/2017 DECIZIA nr. 476 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 725 din 7 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 633 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 633 din 30 august 2017privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 6 septembrie 2017
2.
ORDIN 4666 18/08/2017
ORDIN nr. 4.666 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru structura din municipiul Moineşti a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Oneşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 6 septembrie 2017
3.
ORDIN 80 23/08/2017
ORDIN nr. 80 din 23 august 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 6 septembrie 2017
4.
ORDIN 81 29/08/2017
ORDIN nr. 81 din 29 august 2017privind modificarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 6 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 631 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 631 din 30 august 2017privind reaprobarea obiectivului de investiţii "Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 6 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 632 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 632 din 30 august 2017privind transmiterea unei construcţii aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi şi pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 721 din 6 septembrie 2017
1.DECRET 858 06/09/2017 DECRET nr. 858 din 6 septembrie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 724 din 6 septembrie 2017
2.DECRET 859 06/09/2017 DECRET nr. 859 din 6 septembrie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 724 din 6 septembrie 2017
3.DECIZIE 606 06/09/2017 DECIZIE nr. 606 din 6 septembrie 2017privind aplicarea mobilităţii doamnei Georgeta Gavrilă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 724 din 6 septembrie 2017
4.
ORDIN 1151 17/08/2017
ORDIN nr. 1.151 din 17 august 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Borşa, judeţul Cluj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 724 din 6 septembrie 2017
5.
ORDIN 1186 25/08/2017
ORDIN nr. 1.186 din 25 august 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dragodana din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 724 din 6 septembrie 2017
6.
ORDIN 1187 25/08/2017
ORDIN nr. 1.187 din 25 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Smârdioasa, Videle, Talpa, Mavrodin, Moşteni, Mereni, Siliştea, Ştorobăneasa, Suhaia, Vedea, Ciolăneşti, Balaci şi Plopii-Slăviteşti din judeţul Teleorman EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 724 din 6 septembrie 2017
7.HOTĂRÂRE 620 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 620 din 30 august 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 724 din 6 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 66 05/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 66 din 5 septembrie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 6 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 626 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 626 din 30 august 2017privind achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 6 septembrie 2017
3.
ORDIN 4677 18/08/2017
ORDIN nr. 4.677 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "King George" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 6 septembrie 2017
4.
ORDIN 75 01/08/2017
ORDIN nr. 75 din 1 august 2017privind modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2008 EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 6 septembrie 2017
5.
ORDIN 4678 18/08/2017
ORDIN nr. 4.678 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Caransebeş EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 6 septembrie 2017
6.
ORDIN 4679 18/08/2017
ORDIN nr. 4.679 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Deva EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 6 septembrie 2017
7.
ORDIN 4688 18/08/2017
ORDIN nr. 4.688 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Kinderstar" din comuna Berceni EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 723 din 6 septembrie 2017
1.DECRET 861 06/09/2017 DECRET nr. 861 din 6 septembrie 2017pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 6 septembrie 2017
2.
ORDIN 4687 18/08/2017
ORDIN nr. 4.687 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 6 septembrie 2017
3.DECRET 860 06/09/2017 DECRET nr. 860 din 6 septembrie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 722 din 6 septembrie 2017
1.
ORDIN 4541 07/08/2017
ORDIN nr. 4.541 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 720 din 6 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 611 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 611 din 23 august 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 720 din 6 septembrie 2017
3.NORMĂ 23/08/2017 NORME METODOLOGICE din 23 august 2017de aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 720 din 6 septembrie 2017
1.
ORDIN 1536 03/08/2017
ORDIN nr. 1.536 din 3 august 2017privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 5 septembrie 2017
2.
ORDIN 1024 20/07/2017
ORDIN nr. 1.024 din 20 iulie 2017pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 5 septembrie 2017
3.
ORDIN 1582 18/08/2017
ORDIN nr. 1.582 din 18 august 2017pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 5 septembrie 2017
4.
ORDIN 934 16/08/2017
ORDIN nr. 934 din 16 august 2017pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 716 din 5 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 90 04/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 90 din 4 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 5 septembrie 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 62 30/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 august 2017privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 5 septembrie 2017
3.HOTĂRÂRE 622 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 622 din 30 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 5 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 624 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 624 din 30 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 5 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 628 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 628 din 30 august 2017privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 5 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 636 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 636 din 30 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 5 septembrie 2017
1.DECIZIE 605 04/09/2017 DECIZIE nr. 605 din 4 septembrie 2017privind eliberarea domnului Cosmin Ghiţă, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 5 septembrie 2017
2.
ORDIN 4542 07/08/2017
ORDIN nr. 4.542 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie-16 iunie 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 5 septembrie 2017
3.REGULAMENT 8 31/08/2017 REGULAMENT nr. 8 din 31 august 2017pentru modificarea pct. 3 din anexa nr. 2 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 5 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 89 04/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 89 din 4 septembrie 2017privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 718 din 5 septembrie 2017
1.DECRET 856 04/09/2017 DECRET nr. 856 din 4 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
2.DECRET 855 04/09/2017 DECRET nr. 855 din 4 septembrie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
3.DECRET 854 04/09/2017 DECRET nr. 854 din 4 septembrie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
4.DECRET 857 04/09/2017 DECRET nr. 857 din 4 septembrie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 619 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 619 din 30 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 625 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 625 din 30 august 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
7.HOTĂRÂRE 629 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 629 din 30 august 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale "Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF", acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
8.
ORDIN 966 30/08/2017
ORDIN nr. 966 din 30 august 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
9.
ORDIN 2326 29/08/2017
ORDIN nr. 2.326 din 29 august 2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
10.
ORDIN 2855 29/08/2017
ORDIN nr. 2.855 din 29 august 2017privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
11.
ORDIN 2343 31/08/2017
ORDIN nr. 2.343 din 31 august 2017privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
12.
ORDIN 4674 18/08/2017
ORDIN nr. 4.674 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
13.
ORDIN 4675 18/08/2017
ORDIN nr. 4.675 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Beiuş EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
14.
ORDIN 4676 18/08/2017
ORDIN nr. 4.676 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori "Ioan Kunst Ghermănescu" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
15.NORMĂ 22 30/08/2017 NORMĂ nr. 22 din 30 august 2017privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 717 din 5 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 88 01/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 88 din 1 septembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 65 04/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 65 din 4 septembrie 2017privind validarea unor mandate de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
3.
ORDIN 780 20/07/2017
ORDIN nr. 780 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Arsenal - Reşiţa" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
4.
ORDIN 1885 25/08/2017
ORDIN nr. 1.885 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Arsenal - Reşiţa" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
5.
ORDIN 1520 01/08/2017
ORDIN nr. 1.520 din 1 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Arsenal - Reşiţa" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
6.
ORDIN 781 20/07/2017
ORDIN nr. 781 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
7.
ORDIN 1883 25/08/2017
ORDIN nr. 1.883 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
8.
ORDIN 1510 28/07/2017
ORDIN nr. 1.510 din 28 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
9.
ORDIN 783 20/07/2017
ORDIN nr. 783 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
10.
ORDIN 1884 25/08/2017
ORDIN nr. 1.884 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
11.
ORDIN 1492 26/07/2017
ORDIN nr. 1.492 din 26 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
12.
ORDIN 786 20/07/2017
ORDIN nr. 786 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Fabrica de Pulberi Făgăraş" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
13.
ORDIN 1871 25/08/2017
ORDIN nr. 1.871 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Fabrica de Pulberi Făgăraş" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
14.
ORDIN 1491 26/07/2017
ORDIN nr. 1.491 din 26 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Fabrica de Pulberi Făgăraş" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 4 septembrie 2017
1.HOTĂRÂRE 618 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 618 din 30 august 2017pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 627 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 627 din 30 august 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
3.
ORDIN 1169 30/08/2017
ORDIN nr. 1.169 din 30 august 2017pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
4.
ORDIN 1535 03/08/2017
ORDIN nr. 1.535 din 3 august 2017privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
5.
ORDIN 4630 17/08/2017
ORDIN nr. 4.630 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Ciufulici" din municipiul Călăraşi EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
6.
ORDIN 4650 17/08/2017
ORDIN nr. 4.650 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Atlas" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
7.
ORDIN 4658 18/08/2017
ORDIN nr. 4.658 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Pro Scientia" din municipiul Constanţa EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
8.HOTĂRÂRE 10 29/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 29 august 2017privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
9.
ORDIN 832 04/07/2017
ORDIN nr. 832 din 4 iulie 2017privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
10.REGULAMENT 04/07/2017 REGULAMENT din 4 iulie 2017de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 din 4 septembrie 2017
1.
ORDIN 1799 24/08/2017
ORDIN nr. 1.799 din 24 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 4 septembrie 2017
2.
ORDIN 5687 16/08/2017
ORDIN nr. 5.687 din 16 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 4 septembrie 2017
3.
ORDIN 431 20/07/2017
ORDIN nr. 431 din 20 iulie 2017pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 4 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 615 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 615 din 30 august 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 4 septembrie 2017
1.
ORDIN 4625 17/08/2017
ORDIN nr. 4.625 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Iaşi EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
2.
ORDIN 1475 21/07/2017
ORDIN nr. 1.475 din 21 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
3.
ORDIN 1867 25/08/2017
ORDIN nr. 1.867 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
4.
ORDIN 756 12/07/2017
ORDIN nr. 756 din 12 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A. EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
5.
ORDIN 1463 19/07/2017
ORDIN nr. 1.463 din 19 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
6.
ORDIN 1868 25/08/2017
ORDIN nr. 1.868 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
7.
ORDIN 734 10/07/2017
ORDIN nr. 734 din 10 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
8.
ORDIN 4628 17/08/2017
ORDIN nr. 4.628 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "David" din comuna Moisei EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
9.
ORDIN 4626 17/08/2017
ORDIN nr. 4.626 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Children Academy" din oraşul Voluntari EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
10.
ORDIN 4627 17/08/2017
ORDIN nr. 4.627 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru Grădiniţa "Dumbrava Fermecată" din municipiul Bucureşti, structură fără personalitate juridică din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 4 septembrie 2017
1.REGULAMENT 20/07/2017 REGULAMENT din 20 iulie 2017privind concentrările economice EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 bis din 4 septembrie 2017
1.LISTĂ 03/08/2017 LISTA din 3 august 2017standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 714 bis din 4 septembrie 2017
1.
ORDIN 4631 17/08/2017
ORDIN nr. 4.631 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "ştiinţe sociale", respectiv nivelul "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic "Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu" din municipiul Piteşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 1 septembrie 2017
2.HOTĂRÂRE 64 01/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 64 din 1 septembrie 2017pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 1 septembrie 2017
3.
ORDIN 4629 17/08/2017
ORDIN nr. 4.629 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul "Nicolae Păulescu" din municipiul Râmnicu Sărat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 1 septembrie 2017
4.HOTĂRÂRE 63 01/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 63 din 1 septembrie 2017privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 1 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 62 01/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 62 din 1 septembrie 2017privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 1 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 60 01/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 60 din 1 septembrie 2017privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 1 septembrie 2017
7.HOTĂRÂRE 61 01/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 61 din 1 septembrie 2017privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 1 septembrie 2017
8.HOTĂRÂRE 87 01/09/2017 HOTĂRÂRE nr. 87 din 1 septembrie 2017pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 711 din 1 septembrie 2017
1.
ORDIN 2339 30/08/2017
ORDIN nr. 2.339 din 30 august 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 1 septembrie 2017
2.DECIZIE 604 01/09/2017 DECIZIE nr. 604 din 1 septembrie 2017privind eliberarea domnului Marian Burcea din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 1 septembrie 2017
3.
ORDIN 94 24/08/2017
ORDIN nr. M.94 din 24 august 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 1 septembrie 2017
4.REGULAMENT 24/08/2017 REGULAMENT din 24 august 2017privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 1 septembrie 2017
1.
ORDIN 300 31/08/2017
ORDIN nr. 300 din 31 august 2017pentru stabilirea tipurilor şi dimensiunilor exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 1 septembrie 2017
2.
ORDIN 102 29/08/2017
ORDIN nr. 102 din 29 august 2017pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 1 septembrie 2017
3.REGULAMENT 29/08/2017 REGULAMENT din 29 august 2017de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 1 septembrie 2017
4.
ORDIN 176 23/08/2017
ORDIN nr. 176 din 23 august 2017privind aprobarea cerinţelor de autorizare a activităţii de manipulare a instalaţiilor radiologice EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 1 septembrie 2017
5.HOTĂRÂRE 617 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 617 din 30 august 2017pentru modificarea pct. IV lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 1 septembrie 2017
6.HOTĂRÂRE 616 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 616 din 30 august 2017privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 1 septembrie 2017
7.HOTĂRÂRE 613 30/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 613 din 30 august 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 1 septembrie 2017
8.HOTĂRÂRE 602 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 602 din 23 august 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 709 din 1 septembrie 2017
1.
ORDIN 5744 24/08/2017
ORDIN nr. 5.744 din 24 august 2017privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 din 31 august 2017
1.
ORDIN 4613 17/08/2017
ORDIN nr. 4.613 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Sfânta Ursula" din municipiul Caransebeş EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
2.
ORDIN 4614 17/08/2017
ORDIN nr. 4.614 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Tinker Bell" din oraşul Bocşa EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
3.
ORDIN 4669 18/08/2017
ORDIN nr. 4.669 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Atelier nr. 1" din municipiul Iaşi EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
4.
ORDIN 4670 18/08/2017
ORDIN nr. 4.670 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Gărgăriţa" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
5.
ORDIN 4671 18/08/2017
ORDIN nr. 4.671 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa lui Matei din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
6.
ORDIN 4672 18/08/2017
ORDIN nr. 4.672 din 18 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mama Filomena" din municipiul Iaşi EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
7.
ORDIN 787 20/07/2017
ORDIN nr. 787 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
8.
ORDIN 1869 25/08/2017
ORDIN nr. 1.869 din 25 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
9.
ORDIN 1493 26/07/2017
ORDIN nr. 1.493 din 26 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea CARFIL - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
10.
ORDIN 795 24/07/2017
ORDIN nr. 795 din 24 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
11.
ORDIN 1889 25/08/2017
ORDIN nr. 1.889 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Arme Cugir“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
12.
ORDIN 1531 02/08/2017
ORDIN nr. 1.531 din 2 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Fabrica de Arme Cugir“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
13.
ORDIN 813 26/07/2017
ORDIN nr. 813 din 26 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
14.
ORDIN 1886 25/08/2017
ORDIN nr. 1.886 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
15.
ORDIN 1541 03/08/2017
ORDIN nr. 1.541 din 3 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 30 august 2017
1.
ORDIN 1164 18/08/2017
ORDIN nr. 1.164 din 18 august 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.202/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
2.
ORDIN 1165 18/08/2017
ORDIN nr. 1.165 din 18 august 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
3.
ORDIN 4554 07/08/2017
ORDIN nr. 4.554 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Med Farm Speranţa" din municipiul Târgu Mureş EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
4.
ORDIN 4555 07/08/2017
ORDIN nr. 4.555 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Benthal" din municipiul Tecuci EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
5.
ORDIN 4556 07/08/2017
ORDIN nr. 4.556 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Wilhelm Moldovan" din municipiul Constanţa EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
6.
ORDIN 4557 07/08/2017
ORDIN nr. 4.557 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Disney" din municipiul Braşov EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
7.
ORDIN 4558 07/08/2017
ORDIN nr. 4.558 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Kids Palace" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
8.
ORDIN 4559 07/08/2017
ORDIN nr. 4.559 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Arici Pogonici" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
9.
ORDIN 4560 07/08/2017
ORDIN nr. 4.560 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Marchengarten" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
10.
ORDIN 4561 07/08/2017
ORDIN nr. 4.561 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Angelʾs Academy" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
11.
ORDIN 4562 07/08/2017
ORDIN nr. 4.562 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Îngeraşii" din municipiul Piteşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
12.
ORDIN 4595 17/08/2017
ORDIN nr. 4.595 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori "Acoperământul Maicii Domnului" din municipiul Mediaş EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
13.
ORDIN 1124 13/07/2017
ORDIN nr. 1.124 din 13 iulie 2017privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
14.ARANJAMENT 18/05/2017 ARANJAMENT din 18 mai 2017între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP)în România EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
15.
ORDIN 88 09/08/2017
ORDIN nr. M.88 din 9 august 2017privind publicarea textului Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 30 august 2017
1.
ORDIN 4612 17/08/2017
ORDIN nr. 4.612 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din oraşul Huedin EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 30 august 2017
2.
ORDIN 4611 17/08/2017
ORDIN nr. 4.611 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 30 august 2017
3.
ORDIN 4610 17/08/2017
ORDIN nr. 4.610 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Hunedoara EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 30 august 2017
4.ORDONANŢĂ 18 30/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 18 din 30 august 2017pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 30 august 2017
5.ORDONANŢĂ 16 30/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 16 din 30 august 2017pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 30 august 2017
6.ORDONANŢĂ 17 30/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 17 din 30 august 2017pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 30 august 2017
7.ORDONANŢĂ 19 30/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 august 2017pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 din 30 august 2017
1.DECIZIE 600 30/08/2017 DECIZIE nr. 600 din 30 august 2017pentru numirea doamnei Paula-Marinela Pîrvănescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 30 august 2017
2.DECIZIE 599 30/08/2017 DECIZIE nr. 599 din 30 august 2017privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 30 august 2017
3.DECIZIE 598 30/08/2017 DECIZIE nr. 598 din 30 august 2017privind eliberarea domnului Aurel Gheorghe din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 30 august 2017
4.DECIZIE 601 30/08/2017 DECIZIE nr. 601 din 30 august 2017pentru numirea doamnei Rodica Nassar în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 30 august 2017
5.
ORDIN 4605 17/08/2017
ORDIN nr. 4.605 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrician electronist auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Transcom" din municipiul Sibiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 30 august 2017
6.
ORDIN 4606 17/08/2017
ORDIN nr. 4.606 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Daisy & Donald Duck" din municipiul Sibiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 30 august 2017
7.
ORDIN 4607 17/08/2017
ORDIN nr. 4.607 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Gheorghe Ţiţeica" din municipiul Drobeta-Turnu Severin EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 30 august 2017
8.
ORDIN 4608 17/08/2017
ORDIN nr. 4.608 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "sportiv", calificarea profesională "instructor sportiv", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională "tehnician în activităţi economice" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şerban Cioculescu" din municipiul Drobeta-Turnu Severin EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 30 august 2017
9.
ORDIN 4609 17/08/2017
ORDIN nr. 4.609 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Ştrumfii" din municipiul Orăştie EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 702 din 30 august 2017
1.DECIZIE 597 30/08/2017 DECIZIE nr. 597 din 30 august 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Rareş Trişcă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
2.
ORDIN 4563 07/08/2017
ORDIN nr. 4.563 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Radu Miron" din municipiul Vaslui EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
3.
ORDIN 4604 17/08/2017
ORDIN nr. 4.604 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Learn & Play" din municipiul Sibiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
4.
ORDIN 4615 17/08/2017
ORDIN nr. 4.615 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Naţional din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
5.
ORDIN 4616 17/08/2017
ORDIN nr. 4.616 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Smart Steps" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
6.
ORDIN 4617 17/08/2017
ORDIN nr. 4.617 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Magică" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
7.
ORDIN 296 24/08/2017
ORDIN nr. 296 din 24 august 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
8.
ORDIN 2327 30/08/2017
ORDIN nr. 2.327 din 30 august 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
9.
ORDIN 732 10/07/2017
ORDIN nr. 732 din 10 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
10.
ORDIN 1870 25/08/2017
ORDIN nr. 1.870 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
11.
ORDIN 1462 19/07/2017
ORDIN nr. 1.462 din 19 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
12.
ORDIN 733 10/07/2017
ORDIN nr. 733 din 10 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
13.
ORDIN 1866 25/08/2017
ORDIN nr. 1.866 din 25 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
14.
ORDIN 1471 19/07/2017
ORDIN nr. 1.471 din 19 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 30 august 2017
1.
ORDIN 140 06/07/2017
ORDIN nr. 140 din 6 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Hidro Tarniţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 29 august 2017
2.
ORDIN 1686 22/08/2017
ORDIN nr. 1.686 din 22 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Hidro Tarniţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 29 august 2017
3.
ORDIN 1496 26/07/2017
ORDIN nr. 1.496 din 26 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Hidro Tarniţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 29 august 2017
4.
ORDIN 954 24/08/2017
ORDIN nr. 954 din 24 august 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 29 august 2017
5.
ORDIN 1114 24/08/2017
ORDIN nr. 1.114 din 24 august 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 29 august 2017
1.
ORDIN 294 24/08/2017
ORDIN nr. 294 din 24 august 2017privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 29 august 2017
2.ACORD 24/08/2017 ACORD INTERPROFESIONAL din 24 august 2017pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 29 august 2017
3.
ORDIN 1533 03/08/2017
ORDIN nr. 1.533 din 3 august 2017pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul explozivilor de uz civil EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 29 august 2017
1.DECRET 844 25/08/2017 DECRET nr. 844 din 25 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 29 august 2017
2.DECIZIE 337 11/05/2017 DECIZIA nr. 337 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 15 alin. (1) lit. c) şi art. 66 din acelaşi act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 29 august 2017
3.DECRET 842 25/08/2017 DECRET nr. 842 din 25 august 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 29 august 2017
4.DECRET 843 25/08/2017 DECRET nr. 843 din 25 august 2017pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum şi a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 29 august 2017
5.DECIZIE 340 11/05/2017 DECIZIA nr. 340 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 29 august 2017
6.
ORDIN 4651 17/08/2017
ORDIN nr. 4.651 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Hermann Oberth" din oraşul Voluntari EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 29 august 2017
7.
ORDIN 4652 17/08/2017
ORDIN nr. 4.652 din 17 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Inaschool" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 29 august 2017
8.HOTĂRÂRE 601 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 601 din 23 august 2017privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, precum şi a lucrărilor de relocare şi branşament electric EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 696 din 29 august 2017
1.HOTĂRÂRE 598 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 598 din 23 august 2017pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 28 august 2017
2.METODOLOGIE 23/08/2017 METODOLOGIE din 23 august 2017de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 28 august 2017
3.HOTĂRÂRE 599 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 599 din 23 august 2017pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 693 din 28 august 2017
1.HOTĂRÂRE 604 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 604 din 23 august 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
2.DECIZIE 14 28/08/2017 DECIZIE nr. 14 din 28 august 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
3.HOTĂRÂRE 605 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 605 din 23 august 2017privind trecerea unei clădiri, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice din Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
4.HOTĂRÂRE 606 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 606 din 23 august 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
5.HOTĂRÂRE 608 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 608 din 23 august 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Valadares Pereira De Mendonθa Sávio EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
6.HOTĂRÂRE 607 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 607 din 23 august 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
7.HOTĂRÂRE 609 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 609 din 23 august 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Pinto Viana De Oliveira Felipe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
8.
ORDIN 92 22/08/2017
ORDIN nr. M.92 din 22 august 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2014 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
9.
ORDIN 450 18/07/2017
ORDIN nr. 450 din 18 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti, Argeş, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
10.
ORDIN 452 18/07/2017
ORDIN nr. 452 din 18 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti, în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 28 august 2017
1.
ORDIN 4526 07/08/2017
ORDIN nr. 4.526 din 7 august 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Aleodor" din municipiul Oradea EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 28 august 2017
2.DECIZIE 21 28/07/2017 DECIZIE nr. 21 din 28 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 28 august 2017
3.
ORDIN 1673 22/08/2017
ORDIN nr. 1.673 din 22 august 2017pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 694 din 28 august 2017
1.
ORDIN 947 22/08/2017
ORDIN nr. 947 din 22 august 2017privind abrogarea lit. c) a art. 15 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 690 din 25 august 2017
2.
ORDIN 1134 10/08/2017
ORDIN nr. 1.134 din 10 august 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.279/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 690 din 25 august 2017
1.
ORDIN 1478 24/07/2017
ORDIN nr. 1.478 din 24 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
2.
ORDIN 757 12/07/2017
ORDIN nr. 757 din 12 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
3.
ORDIN 1674 22/08/2017
ORDIN nr. 1.674 din 22 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC - S.A., unde Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
4.
ORDIN 1783 22/08/2017
ORDIN nr. 1.783 din 22 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
5.
ORDIN 1476 21/07/2017
ORDIN nr. 1.476 din 21 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
6.
ORDIN 736 10/07/2017
ORDIN nr. 736 din 10 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
7.HOTĂRÂRE 603 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 603 din 23 august 2017privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
8.HOTĂRÂRE 583 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 583 din 9 august 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
9.DECIZIE 15 25/08/2017 DECIZIE nr. 15 din 25 august 2017privind convocarea Senatului în sesiune ordinară EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
10.
ORDIN 2526 31/07/2017
ORDIN nr. 2.526 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
11.
RECTIFICARE 786 21/07/2017
RECTIFICARE nr. 786 din 21 iulie 2017referitoare la Decretul nr. 786/2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 692 din 25 august 2017
1.DECRET 840 24/08/2017 DECRET nr. 840 din 24 august 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017
2.DECRET 841 24/08/2017 DECRET nr. 841 din 24 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017
3.
ORDIN 942 21/08/2017
ORDIN nr. 942 din 21 august 2017pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017
4.NORMĂ 21/08/2017 NORMĂ din 21 august 2017de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017
5.
ORDIN 1135 10/08/2017
ORDIN nr. 1.135 din 10 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Bretea Română, Băcia, Burjuc, Densuş, General Berthelot, Hunedoara, Răchitova şi Toteşti din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 25 august 2017
1.HOTĂRÂRE 588 18/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 588 din 18 august 2017privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, şi radierea unei părţi a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 24 august 2017
2.DECIZIE 500027 02/08/2017 DECIZIE nr. 500.027 din 2 august 2017privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 24 august 2017
3.INSTRUCŢIUNI 02/08/2017 INSTRUCŢIUNI din 2 august 2017de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 687 din 24 august 2017
1.DECIZIE 393 13/06/2017 DECIZIA nr. 393 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 24 august 2017
2.DECIZIE 489 27/06/2017 DECIZIA nr. 489 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 şi ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 395 alin. (1) şi (2), art. 398 alin. (1) şi (2), art. 401 şi ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 24 august 2017
3.ORDONANŢĂ 15 23/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 15 din 23 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 24 august 2017
4.DECIZIE 596 24/08/2017 DECIZIE nr. 596 din 24 august 2017pentru eliberarea domnului Cristian-Ioan Videscu din funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 24 august 2017
5.
ORDIN 1010 01/08/2017
ORDIN nr. 1.010 din 1 august 2017privind înfiinţarea Consiliului Naţional de Vânătoare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 24 august 2017
6.REGULAMENT 01/08/2017 REGULAMENT din 1 august 2017de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Vânătoare EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 689 din 24 august 2017
1.HOTĂRÂRE 587 18/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 587 din 18 august 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în proprietatea publică a oraşului Breaza, judeţul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
2.DECIZIE 490 27/06/2017 DECIZIA nr. 490 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.034-1.049 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
3.DECIZIE 491 27/06/2017 DECIZIA nr. 491 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
4.DECIZIE 333 11/05/2017 DECIZIA nr. 333 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
5.HOTĂRÂRE 596 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 596 din 23 august 2017privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru strategii guvernamentale şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
6.HOTĂRÂRE 597 23/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 597 din 23 august 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
7.
ORDIN 1144 17/08/2017
ORDIN nr. 1.144 din 17 august 2017pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
8.
ORDIN 1672 22/08/2017
ORDIN nr. 1.672 din 22 august 2017pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
9.
ORDIN 72 02/08/2017
ORDIN nr. 72 din 2 august 2017pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
10.
RECTIFICARE 4509 02/09/2014
RECTIFICARE nr. 4.509 din 2 septembrie 2014referitoare la Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.509/2014 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 24 august 2017
1.METODOLOGIE 18/08/2017 METODOLOGIE din 18 august 2017de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 24 august 2017
2.
ORDIN 78 18/08/2017
ORDIN nr. 78 din 18 august 2017pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 24 august 2017
1.
RECTIFICARE 282 27/04/2017
RECTIFICARE nr. 282 din 27 aprilie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 23 august 2017
2.
RECTIFICARE 1178 31/07/2017
RECTIFICARE nr. 1.178 din 31 iulie 2017referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.178/2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 23 august 2017
3.
ORDIN 8 11/08/2017
ORDIN nr. 8 din 11 august 2017privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 23 august 2017
4.HOTĂRÂRE 590 18/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 590 din 18 august 2017privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 1049 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 23 august 2017
5.HOTĂRÂRE 591 18/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 591 din 18 august 2017privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de materiale de construcţii şi reparat case şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 23 august 2017
6.HOTĂRÂRE 592 18/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 592 din 18 august 2017privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 23 august 2017
7.
ORDIN 79 18/08/2017
ORDIN nr. 79 din 18 august 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 23 august 2017
1.
ORDIN 1532 03/08/2017
ORDIN nr. 1.532 din 3 august 2017privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.058/2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 din 23 august 2017
2.ORDONANŢĂ 14 18/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 14 din 18 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 din 23 august 2017
1.
ORDIN 1534 03/08/2017
ORDIN nr. 1.534 din 3 august 2017pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul articolelor pirotehnice EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 23 august 2017
2.
ORDIN 855 26/07/2017
ORDIN nr. 855 din 26 iulie 2017pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatorii vii şi/sau decedaţi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 23 august 2017
3.
ORDIN 201 27/07/2017
ORDIN nr. 201 din 27 iulie 2017pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 pe anul 2017 EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunit Instaurat în România în perioada 1945-1989 PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 23 august 2017
4.
ORDIN 98 17/08/2017
ORDIN nr. 98 din 17 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 23 august 2017
5.DECIZIE 594 23/08/2017 DECIZIE nr. 594 din 23 august 2017pentru numirea domnului Bogdan-Cosmin Ştefan în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 23 august 2017
6.HOTĂRÂRE 589 18/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 589 din 18 august 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 23 august 2017
7.HOTĂRÂRE 586 18/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 586 din 18 august 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 23 august 2017
8.PROTOCOL 18 25/07/2017 PROTOCOL nr. 18/5.238/9.905 din 25 iulie 2017privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 pe anul 2017 EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunit Instaurat în România în perioada 1945-1989 PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 23 august 2017
1.DECIZIE 380 06/06/2017 DECIZIA nr. 380 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 682 din 22 august 2017
2.DECIZIE 385 06/06/2017 DECIZIA nr. 385 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 682 din 22 august 2017
3.DECIZIE 593 22/08/2017 DECIZIE nr. 593 din 22 august 2017pentru numirea domnului Gheorghe Nucu Marin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 682 din 22 august 2017
1.HOTĂRÂRE 585 18/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 585 din 18 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
2.ORDONANŢĂ 13 18/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 13 din 18 august 2017privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
3.ORDONANŢĂ 12 18/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 12 din 18 august 2017pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
4.DECIZIE 591 22/08/2017 DECIZIE nr. 591 din 22 august 2017privind eliberarea doamnei Andreea Claudia Popescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
5.DECIZIE 592 22/08/2017 DECIZIE nr. 592 din 22 august 2017privind numirea domnului Laurenţiu Chirvăsuţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
6.DECIZIE 1109 10/08/2017 DECIZIE nr. 1.109 din 10 august 2017privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii GENIUS INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
7.DECIZIE 1119 10/08/2017 DECIZIE nr. 1.119 din 10 august 2017privind sancţionarea Societăţii DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ŞI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
8.CIRCULARĂ 14 11/08/2017 CIRCULARĂ nr. 14 din 11 august 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeş EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
9.
ORDIN 2399 10/08/2017
ORDIN nr. 2.399 din 10 august 2017pentru aprobarea Procedurii privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
10.PROCEDURĂ 10/08/2017 PROCEDURĂ din 10 august 2017privind depunerea şi soluţionarea cererii pentru aplicarea dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
11.PROCEDURĂ 10/08/2017 PROCEDURĂ din 10 august 2017de anulare şi restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal şi accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 22 august 2017
1.PROCEDURĂ 17/08/2017 PROCEDURĂ din 17 august 2017privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional EMITENT: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 21 august 2017
2.
ORDIN 1094 17/08/2017
ORDIN nr. 1.094 din 17 august 2017pentru modificarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 884/2016 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 21 august 2017
3.REZOLUŢIE 2321 30/11/2016 REZOLUŢIE nr. 2321(2016) din 30 noiembrie 2016adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7821-a reuniuni, la 30 noiembrie 2016 EMITENT: Consiliul de Securitate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 21 august 2017
4.
ORDIN 1265 07/08/2017
ORDIN nr. 1.265 din 7 august 2017pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2321 (2016) EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 21 august 2017
5.DECIZIE 474 27/06/2017 DECIZIA nr. 474 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 21 august 2017
1.
ORDIN 926 10/08/2017
ORDIN nr. 926 din 10 august 2017pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017
2.
ORDIN 97 17/08/2017
ORDIN nr. 97 din 17 august 2017privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017
3.
ORDIN 2176 03/04/2017
ORDIN nr. 2.176 din 3 aprilie 2017privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Vilei Georgescu, str. Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017
4.
ORDIN 2532 02/08/2017
ORDIN nr. 2.532 din 2 august 2017pentru acreditarea Muzeului Municipiului Bucureşti EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017
5.
ORDIN 1305 11/08/2017
ORDIN nr. 1.305 din 11 august 2017pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2356 (2017) EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017
6.REZOLUŢIE 2356 02/06/2017 REZOLUŢIE 2356(2017) din 2 iunie 2017adoptată de către Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7958-a reuniuni în 2 iunie 2017 EMITENT: Consiliul de Securitate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017
7.
ORDIN 1306 11/08/2017
ORDIN nr. 1.306 din 11 august 2017pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2360 (2017) EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017
8.REZOLUŢIE 2360 21/06/2017 REZOLUŢIE 2360(2017) din 21 iunie 2017adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7981-a întâlniri din data de 21 iunie 2017 EMITENT: Consiliul de Securitate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 19 august 2017
1.DECIZIE 507 04/07/2017 DECIZIA nr. 507 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 18 august 2017
2.DECIZIE 16 02/08/2017 DECIZIE nr. 16 din 2 august 2017privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de stocare geologică a dioxidului de carbon EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 18 august 2017
3.
ORDIN 5591 07/08/2017
ORDIN nr. 5.591 din 7 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.112/2013 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 18 august 2017
1.DECIZIE 339 11/05/2017 DECIZIA nr. 339 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 18 august 2017
2.DECIZIE 590 18/08/2017 DECIZIE nr. 590 din 18 august 2017privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 18 august 2017
3.
ORDIN 1238 09/08/2017
ORDIN nr. 1.238 din 9 august 2017pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 31 ianuarie 2017 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 18 august 2017
4.
RECTIFICARE 391 11/06/2015
RECTIFICARE MSC.391(95) din 11 iunie 2015referitoare la Rezoluţia MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 31 ianuarie 2017 EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 18 august 2017
5.NORMĂ 21 10/08/2017 NORMĂ nr. 21 din 10 august 2017pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 18 august 2017
1.DECIZIE 467 27/06/2017 DECIZIA nr. 467 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
2.DECIZIE 469 27/06/2017 DECIZIA nr. 469 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
3.
ORDIN 1106 03/08/2017
ORDIN nr. 1.106 din 3 august 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
4.
ORDIN 905 03/08/2017
ORDIN nr. 905 din 3 august 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
5.
RECTIFICARE 1033 26/07/2017
RECTIFICARE 1.033 din 26 iulie 2017referitoare la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.033/2017 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
6.
ORDIN 1107 03/08/2017
ORDIN nr. 1.107 din 3 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciuchici, Sacu şi Zorlenţu Mare din judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
7.
ORDIN 1108 03/08/2017
ORDIN nr. 1.108 din 3 august 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşani din judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
8.
ORDIN 1109 03/08/2017
ORDIN nr. 1.109 din 3 august 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
9.
RECTIFICARE 531 29/05/2017
RECTIFICARE nr. 531 din 29 mai 2017referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale „ROMARM“ - S.A. EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
10.
RECTIFICARE 930 26/06/2017
RECTIFICARE nr. 930 din 26 iunie 2017referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale „ROMARM“ - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
11.
RECTIFICARE 803 09/06/2017
RECTIFICARE nr. 803 din 9 iunie 2017referitoare la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 531/930/803/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Mija“ - S.A. - filiala Companiei Naţionale „ROMARM“ - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 18 august 2017
1.
ORDIN 1236 08/08/2017
ORDIN nr. 1.236 din 8 august 2017pentru actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 18 august 2017
2.DECIZIE 589 18/08/2017 DECIZIE nr. 589 din 18 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristian Vasile Bitea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 18 august 2017
3.DECIZIE 588 18/08/2017 DECIZIE nr. 588 din 18 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 18 august 2017
4.DECIZIE 247 25/04/2017 DECIZIA nr. 247 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 91 şi art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) şi (5) şi art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum şi art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 18 august 2017
5.
ORDIN 117 26/07/2017
ORDIN nr. 117 din 26 iulie 2017pentru aprobarea Instrucţiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti EMITENT: Oficiul de Stat pentru Invenţii-Mărci PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 18 august 2017
6.INSTRUCŢIUNI 26/07/2017 INSTRUCŢIUNI din 26 iulie 2017privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti EMITENT: Oficiul de Stat pentru Invenţii-Mărci PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 675 din 18 august 2017
1.DECIZIE 471 27/06/2017 DECIZIA nr. 471 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 17 august 2017
2.HOTĂRÂRE 582 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 582 din 9 august 2017privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii a unor imobile, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 17 august 2017
3.INSTRUCŢIUNI 3 08/08/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 8 august 2017privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 17 august 2017
4.HOTĂRÂRE 72 14/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 14 august 2017privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 673 din 17 august 2017
1.
ORDIN 90 27/07/2017
ORDIN nr. 90 din 27 iulie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
2.HOTĂRÂRE 579 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 579 din 9 august 2017pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
3.HOTĂRÂRE 580 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 580 din 9 august 2017privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
4.HOTĂRÂRE 581 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 581 din 9 august 2017pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
5.DECIZIE 464 27/06/2017 DECIZIA nr. 464 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
6.
ORDIN 1224 03/08/2017
ORDIN nr. 1.224 din 3 august 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
7.REZOLUŢIE 271 22/04/2016 REZOLUŢIE nr. MEPC.271(69) din 22 aprilie 2016privind adoptarea amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
8.AMENDAMENT 22/04/2016 AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerinţe privind înregistrarea pentru conformitatea operaţională cu nivelul III de NO_x în zonele de control al emisiilor) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
9.
ORDIN 1225 03/08/2017
ORDIN nr. 1.225 din 3 august 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
10.REZOLUŢIE 272 22/04/2016 REZOLUŢIE MEPC.272(69) din 22 aprilie 2016privind acceptarea amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
11.AMENDAMENT 22/04/2016 AMENDAMENTE din 22 aprilie 2016la Codul tehnic NO(x) 2008 - (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos şi a celor cu combustibil mixt) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 17 august 2017
1.DECIZIE 334 11/05/2017 DECIZIA nr. 334 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
2.HOTĂRÂRE 572 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 572 din 9 august 2017privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - "Horting" Bucureşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
3.REGULAMENT 7 10/08/2017 REGULAMENT nr. 7 din 10 august 2017pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
4.
ORDIN 76 09/08/2017
ORDIN nr. 76 din 9 august 2017pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
5.REGULI 09/08/2017 REGULI din 9 august 2017de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 674 din 17 august 2017
1.
ORDIN 155 19/07/2017
ORDIN nr. 155 din 19 iulie 2017pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP) EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
2.PROCEDURĂ 19/07/2017 PROCEDURĂ din 19 iulie 2017privind cerinţele de autorizare pentru instalaţia de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP) EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
3.
ORDIN 777 20/07/2017
ORDIN nr. 777 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
4.
ORDIN 1449 10/08/2017
ORDIN nr. 1.449 din 10 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
5.
ORDIN 1521 01/08/2017
ORDIN nr. 1.521 din 1 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomireşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
6.
ORDIN 782 20/07/2017
ORDIN nr. 782 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
7.
ORDIN 1447 10/08/2017
ORDIN nr. 1.447 din 10 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
8.
ORDIN 1495 26/07/2017
ORDIN nr. 1.495 din 26 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
9.
ORDIN 785 20/07/2017
ORDIN nr. 785 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
10.
ORDIN 1448 10/08/2017
ORDIN nr. 1.448 din 10 august 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
11.
ORDIN 1494 26/07/2017
ORDIN nr. 1.494 din 26 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 17 august 2017
1.
ORDIN 7 11/08/2017
ORDIN nr. 7 din 11 august 2017privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 16 august 2017
2.HOTĂRÂRE 578 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 578 din 9 august 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, construcţie şi teren aferent, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 668 din 16 august 2017
1.DECIZIE 332 11/05/2017 DECIZIA nr. 332 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017
2.HOTĂRÂRE 519 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 519 din 27 iulie 2017privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017
3.HOTĂRÂRE 542 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 542 din 27 iulie 2017privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017
4.
ORDIN 1066 10/08/2017
ORDIN nr. 1.066 din 10 august 2017privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 16 august 2017
1.HOTĂRÂRE 577 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 577 din 9 august 2017privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 16 august 2017
1.
ORDIN 862 11/08/2017
ORDIN nr. 862 din 11 august 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 16 august 2017
2.CIRCULARĂ 13 01/08/2017 CIRCULARĂ nr. 13 din 1 august 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Academiei Române EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 16 august 2017
3.
ORDIN 933 11/08/2017
ORDIN nr. 933 din 11 august 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 16 august 2017
4.DECIZIE 336 11/05/2017 DECIZIA nr. 336 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 16 august 2017
1.
ORDIN 5559 02/08/2017
ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 11 august 2017
1.
ORDIN 854 08/08/2017
ORDIN nr. 854 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
2.
ORDIN 931 10/08/2017
ORDIN nr. 931 din 10 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
3.HOTĂRÂRE 575 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 575 din 9 august 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
4.HOTĂRÂRE 571 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017privind stabilirea condiţiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
5.DECIZIE 277 04/05/2017 DECIZIA nr. 277 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
6.DECIZIE 330 11/05/2017 DECIZIA nr. 330 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017
1.DECIZIE 238 06/04/2017 DECIZIA nr. 238 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
2.DECIZIE 312 09/05/2017 DECIZIA nr. 312 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
3.ORDONANŢĂ 11 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 11 din 9 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
4.HOTĂRÂRE 573 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 573 din 9 august 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
5.HOTĂRÂRE 574 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 574 din 9 august 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extindere clădire de învăţământ (pregătire) şi administrativă din Cazarma Băneasa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
6.HOTĂRÂRE 576 09/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 576 din 9 august 2017privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 11 august 2017
1.
ORDIN 3825 31/07/2017
ORDIN nr. 3.825 din 31 iulie 2017privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "IAŞI INDUSTRIAL PARK - S.R.L." EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
2.
ORDIN 1457 18/07/2017
ORDIN nr. 1.457 din 18 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
3.
ORDIN 846 03/08/2017
ORDIN nr. 846 din 3 august 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
4.
ORDIN 735 10/07/2017
ORDIN nr. 735 din 10 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
5.
ORDIN 1446 09/08/2017
ORDIN nr. 1.446 din 9 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
6.HOTĂRÂRE 559 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 559 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
7.DECIZIE 492 27/06/2017 DECIZIA nr. 492 din 27 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
8.DECIZIE 299 04/05/2017 DECIZIA nr. 299 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
9.DECIZIE 271 27/04/2017 DECIZIA nr. 271 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) şi art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
10.
ORDIN 855 08/08/2017
ORDIN nr. 855 din 8 august 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017
1.
ORDIN 1116 08/08/2017
ORDIN nr. 1.116 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017
2.
ORDIN 1117 08/08/2017
ORDIN nr. 1.117 din 8 august 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017
1.HOTĂRÂRE 570 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
2.DECIZIE 309 09/05/2017 DECIZIA nr. 309 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. a), precum şi aleart. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
3.
ORDIN 82 07/08/2017
ORDIN nr. M.82 din 7 august 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
4.HOTĂRÂRE 568 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 568 din 4 august 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
5.HOTĂRÂRE 566 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 566 din 4 august 2017pentru declasificarea Notei raport şi a Situaţiilor centralizatoare privind produse şi bunuri materiale, emise de Ministerul Apărării Naţionale în luna iunie 1990 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
6.ORDONANŢĂ 10 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 10 din 9 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017
1.DECIZIE 587 10/08/2017 DECIZIE nr. 587 din 10 august 2017pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
2.DECIZIE 585 10/08/2017 DECIZIE nr. 585 din 10 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
3.DECIZIE 586 10/08/2017 DECIZIE nr. 586 din 10 august 2017pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
4.DECIZIE 583 10/08/2017 DECIZIE nr. 583 din 10 august 2017pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
5.DECIZIE 584 10/08/2017 DECIZIE nr. 584 din 10 august 2017pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
6.HOTĂRÂRE 565 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017
1.
ORDIN 604 31/05/2017
ORDIN nr. 604 din 31 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
2.
ORDIN 1329 02/08/2017
ORDIN nr. 1.329 din 2 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
3.
ORDIN 856 11/06/2017
ORDIN nr. 856 din 11 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii "Tipografica Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
4.
ORDIN 745 06/07/2017
ORDIN nr. 745 din 6 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
5.
ORDIN 1439 08/08/2017
ORDIN nr. 1.439 din 8 august 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
6.
ORDIN 1459 18/07/2017
ORDIN nr. 1.459 din 18 iulie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Rofersped" - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
7.
ORDIN 273 03/08/2017
ORDIN nr. 273 din 3 august 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
8.DECIZIE 349 11/05/2017 DECIZIA nr. 349 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
9.DECIZIE 276 04/05/2017 DECIZIA nr. 276 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
10.ORDONANŢĂ 9 09/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 9 din 9 august 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017
1.REGULAMENT 31/07/2017 REGULAMENT din 31 iulie 2017privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
2.
ORDIN 889 31/07/2017
ORDIN nr. 889 din 31 iulie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
3.COND+PROC 27/07/2017 CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 27 iulie 2017de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
4.DECRET 837 09/08/2017 DECRET nr. 837 din 9 august 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
5.HOTĂRÂRE 548 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 548 din 27 iulie 2017privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017
1.DECRET 838 09/08/2017 DECRET nr. 838 din 9 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
2.DECRET 839 09/08/2017 DECRET nr. 839 din 9 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
3.DECIZIE 574 09/08/2017 DECIZIE nr. 574 din 9 august 2017privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
4.DECIZIE 575 09/08/2017 DECIZIE nr. 575 din 9 august 2017pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
5.DECIZIE 576 09/08/2017 DECIZIE nr. 576 din 9 august 2017pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
6.DECIZIE 577 09/08/2017 DECIZIE nr. 577 din 9 august 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
7.DECIZIE 578 09/08/2017 DECIZIE nr. 578 din 9 august 2017privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
8.DECIZIE 579 09/08/2017 DECIZIE nr. 579 din 9 august 2017privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
9.DECIZIE 580 09/08/2017 DECIZIE nr. 580 din 9 august 2017pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
10.DECIZIE 581 09/08/2017 DECIZIE nr. 581 din 9 august 2017privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
11.DECIZIE 582 09/08/2017 DECIZIE nr. 582 din 9 august 2017privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
12.
RECTIFICARE 282 27/04/2017
RECTIFICARE nr. 282 din 27 aprilie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017
1.DECIZIE 95 28/02/2017 DECIZIA nr. 95 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
2.HOTĂRÂRE 569 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 569 din 4 august 2017pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
3.REGULAMENT 04/08/2017 REGULAMENT din 4 august 2017privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
4.
ORDIN 1090 31/07/2017
ORDIN nr. 1.090 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
5.
ORDIN 75 09/08/2017
ORDIN nr. 75 din 9 august 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017
1.
ORDIN 960 20/07/2017
ORDIN nr. 960 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
2.
ORDIN 983 20/07/2017
ORDIN nr. 983 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: Curtea de Conturi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
3.
ORDIN 1441 08/08/2017
ORDIN nr. 1.441 din 8 august 2017privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
4.DECIZIE 1111 26/07/2017 DECIZIE nr. 1.111 din 26 iulie 2017privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
5.DECIZIE 211 04/04/2017 DECIZIA nr. 211 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
6.DECIZIE 430 21/06/2017 DECIZIA nr. 430 din 21 iunie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017
1.HOTĂRÂRE 560 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 560 din 4 august 2017pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
2.HOTĂRÂRE 561 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 561 din 4 august 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
3.HOTĂRÂRE 549 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 549 din 4 august 2017pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
4.HOTĂRÂRE 562 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 562 din 4 august 2017privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
5.HOTĂRÂRE 563 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 563 din 4 august 2017privind declararea proiectului "Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
6.HOTĂRÂRE 564 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
7.HOTĂRÂRE 567 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 567 din 4 august 2017privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
8.
ORDIN 4511 03/08/2017
ORDIN nr. 4.511 din 3 august 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
9.NORMĂ 03/08/2017 NORME METODOLOGICE din 3 august 2017privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017
1.
ORDIN 897 17/07/2017
ORDIN nr. 897 din 17 iulie 2017pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor" şi modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 8 august 2017
2.REGLEMENTĂRI 17/07/2017 REGLEMENTARE din 17 iulie 2017aeronautică civilă română RACR-CP "Certificarea paraşutelor" EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 8 august 2017
1.AMENDAMENT 12/06/2015 AMENDAMENTE din 12 iunie 2015la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
2.
ORDIN 1029 25/07/2017
ORDIN nr. 1.029 din 25 iulie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
3.
ORDIN 1195 24/07/2017
ORDIN nr. 1.195 din 24 iulie 2017pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ. 11 din 12 iunie 2015 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
4.
ORDIN 1028 25/07/2017
ORDIN nr. 1.028 din 25 iulie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
5.HOTĂRÂRE 558 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017
1.DECIZIE 14 08/08/2017 DECIZIE nr. 14 din 8 august 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017
2.
ORDIN 3649 13/07/2017
ORDIN nr. 3.649 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017
1.DECIZIE 92 28/02/2017 DECIZIA nr. 92 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
2.HOTĂRÂRE 71 31/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 31 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
3.DECIZIE 316 09/05/2017 DECIZIA nr. 316 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
4.
ORDIN 271 31/07/2017
ORDIN nr. 271 din 31 iulie 2017privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017
1.
ORDIN 1033 26/07/2017
ORDIN nr. 1.033 din 26 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
2.
ORDIN 1089 31/07/2017
ORDIN nr. 1.089 din 31 iulie 2017pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
3.
ORDIN 2326 02/08/2017
ORDIN nr. 2.326 din 2 august 2017privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
4.ORDONANŢĂ 8 04/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 8 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
5.DECIZIE 390 06/06/2017 DECIZIA nr. 390 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
6.DECIZIE 370 30/05/2017 DECIZIA nr. 370 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul Competent să judece recursul în interesul legii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
7.HOTĂRÂRE 518 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 52 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 53 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 54 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 55 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 58 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 60 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 61 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017
1.DECIZIE 13 07/08/2017 DECIZIE nr. 13 din 7 august 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 57 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 august 2017pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
3.DECIZIE 327 09/05/2017 DECIZIA nr. 327 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi ale art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
4.DECIZIE 322 09/05/2017 DECIZIA nr. 322 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal şi ale art. 246 din Codul penal din 1969 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
5.DECIZIE 279 04/05/2017 DECIZIA nr. 279 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
6.ORD DE URGENŢĂ 56 04/08/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
7.HOTĂRÂRE 557 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 557 din 4 august 2017privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
8.
ORDIN 281 31/07/2017
ORDIN nr. 281 din 31 iulie 2017privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
9.
ORDIN 1183 21/07/2017
ORDIN nr. 1.183 din 21 iulie 2017pentru publicarea acceptării amendamentului din 2017 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
10.REGULAMENT 6 02/08/2017 REGULAMENT nr. 6 din 2 august 2017privind Fondul naţional de protecţie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017
1.INSTRUCŢIUNI 94 31/07/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
2.
ORDIN 1178 31/07/2017
ORDIN nr. 1.178 din 31 iulie 2017privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
3.DECIZIE 284 04/05/2017 DECIZIA nr. 284 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
4.DECIZIE 12 07/08/2017 DECIZIE nr. 12 din 7 august 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017
1.DECIZIE 1033 27/07/2017 DECIZIE nr. 1.033 din 27 iulie 2017privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
2.
ORDIN 585 24/05/2017
ORDIN nr. 585 din 24 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
3.
ORDIN 893 02/08/2017
ORDIN nr. 893 din 2 august 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017
1.REGULAMENT 24/05/2017 REGULAMENT din 24 mai 2017organizare şi funcţionare al Institutului Clinic Fundeni Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 bis din 7 august 2017
1.ORDONANŢĂ 7 04/08/2017 ORDONANŢĂ nr. 7 din 4 august 2017privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
2.HOTĂRÂRE 550 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 550 din 4 august 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
3.HOTĂRÂRE 551 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 551 din 4 august 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Vuşcan Gheorghe Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
4.HOTĂRÂRE 552 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 552 din 4 august 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Abalaşi Răzvan-Bogdan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
5.HOTĂRÂRE 553 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 553 din 4 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Cherecheş Ioan-Aurel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
6.HOTĂRÂRE 554 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 554 din 4 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către doamna Iosub Valentina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
7.HOTĂRÂRE 555 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 555 din 4 august 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către doamna Tortora Laurenţia-Georgeta EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
8.HOTĂRÂRE 556 04/08/2017 HOTĂRÂRE nr. 556 din 4 august 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
9.DECIZIE 1054 31/07/2017 DECIZIE nr. 1.054 din 31 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii VERGLASER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 4 august 2017
1.DECRET 836 04/08/2017 DECRET nr. 836 din 4 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
2.DECIZIE 94 28/02/2017 DECIZIA nr. 94 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
3.DECIZIE 372 30/05/2017 DECIZIA nr. 372 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
4.
RECTIFICARE 459 30/06/2017
RECTIFICARE nr. 459 din 30 iunie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 459/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 642 din 4 august 2017
1.HOTĂRÂRE 547 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 547 din 27 iulie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
2.DECIZIE 1010 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.010 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
3.DECIZIE 1011 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.011 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii NORD - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
4.DECIZIE 1012 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.012 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
5.
ORDIN 783 11/07/2017
ORDIN nr. 783 din 11 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
6.
ORDIN 1177 31/07/2017
ORDIN nr. 1.177 din 31 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
7.
ORDIN 1464 19/07/2017
ORDIN nr. 1.464 din 19 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 4 august 2017
1.DECIZIE 323 09/05/2017 DECIZIA nr. 323 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
2.DECIZIE 325 09/05/2017 DECIZIA nr. 325 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
3.
ORDIN 91 26/07/2017
ORDIN nr. 91 din 26 iulie 2017pentru aprobarea Metodologiei valorificării rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
4.METODOLOGIE 26/07/2017 METODOLOGIE din 26 iulie 2017privind valorificarea rezultatelor activităţilor operaţionale desfăşurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
5.
ORDIN 978 21/07/2017
ORDIN nr. 978 din 21 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sacu, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 4 august 2017
1.DECRET 825 03/08/2017 DECRET nr. 825 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
2.DECRET 826 03/08/2017 DECRET nr. 826 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
3.DECRET 824 03/08/2017 DECRET nr. 824 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
4.DECRET 823 03/08/2017 DECRET nr. 823 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
5.DECRET 822 03/08/2017 DECRET nr. 822 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
6.DECRET 820 03/08/2017 DECRET nr. 820 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
7.DECRET 821 03/08/2017 DECRET nr. 821 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
8.DECRET 819 03/08/2017 DECRET nr. 819 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
9.DECRET 818 03/08/2017 DECRET nr. 818 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
10.DECRET 827 03/08/2017 DECRET nr. 827 din 3 august 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
11.DECRET 828 03/08/2017 DECRET nr. 828 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
12.DECRET 829 03/08/2017 DECRET nr. 829 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
13.DECRET 830 03/08/2017 DECRET nr. 830 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
14.DECRET 831 03/08/2017 DECRET nr. 831 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
15.DECRET 832 03/08/2017 DECRET nr. 832 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
16.DECRET 833 03/08/2017 DECRET nr. 833 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
17.DECRET 834 03/08/2017 DECRET nr. 834 din 3 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
18.DECRET 835 03/08/2017 DECRET nr. 835 din 3 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
19.
ORDIN 73 02/08/2017
ORDIN nr. 73 din 2 august 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
20.
ORDIN 74 02/08/2017
ORDIN nr. 74 din 2 august 2017privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
21.DECIZIE 1006 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.006 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CRUCIAŢII BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
22.DECIZIE 1007 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.007 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERLAND BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
23.DECIZIE 1008 24/07/2017 DECIZIE nr. 1.008 din 24 iulie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LOWE ASISGROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
24.
RECTIFICARE 485 27/06/2017
RECTIFICARE nr. 485 din 27 iunie 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 485/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 4 august 2017
1.DECIZIE 1017 25/07/2017 DECIZIE nr. 1.017 din 25 iulie 2017privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
2.
ORDIN 894 31/07/2017
ORDIN nr. 894 din 31 iulie 2017privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
3.HOTĂRÂRE 545 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 545 din 27 iulie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
4.HOTĂRÂRE 543 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 543 din 27 iulie 2017privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
5.HOTĂRÂRE 539 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 539 din 27 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
6.HOTĂRÂRE 536 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 536 din 27 iulie 2017privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
7.HOTĂRÂRE 537 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 537 din 27 iulie 2017privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
8.HOTĂRÂRE 534 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 534 din 27 iulie 2017privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova - unitate în subordinea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
9.HOTĂRÂRE 533 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 533 din 27 iulie 2017privind modificarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
10.HOTĂRÂRE 531 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 531 din 27 iulie 2017privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir" - AMVVD ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 4 august 2017
1.
ORDIN 886 31/07/2017
ORDIN nr. 886 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017
2.
ORDIN 248 20/07/2017
ORDIN nr. 248 din 20 iulie 2017pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017
3.
ORDIN 79 29/06/2017
ORDIN nr. 79 din 29 iunie 2017pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 4 august 2017
1.DECIZIE 313 09/05/2017 DECIZIA nr. 313 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 3 august 2017
2.DECIZIE 348 11/05/2017 DECIZIA nr. 348 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (12) şi art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 3 august 2017
3.
RECTIFICARE 1548 07/06/2017
RECTIFICARE nr. 1.548/C din 7 iunie 2017referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.548/C/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 3 august 2017
4.
ORDIN 3639 13/07/2017
ORDIN nr. 3.639. din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială "Societatea de Certificare ICECON CERT - S.R.L." în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 3 august 2017
1.DECRET 811 02/08/2017 DECRET nr. 811 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
2.DECRET 812 02/08/2017 DECRET nr. 812 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
3.DECRET 813 02/08/2017 DECRET nr. 813 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
4.DECRET 814 02/08/2017 DECRET nr. 814 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
5.DECRET 815 02/08/2017 DECRET nr. 815 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
6.DECRET 816 02/08/2017 DECRET nr. 816 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
7.DECRET 817 02/08/2017 DECRET nr. 817 din 2 august 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
8.DECIZIE 292 04/05/2017 DECIZIA nr. 292 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 483 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
9.HOTĂRÂRE 535 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 535 din 27 iulie 2017privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Timişoara, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
10.
ORDIN 266 31/07/2017
ORDIN nr. 266 din 31 iulie 2017pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
11.PROCEDURĂ 31/07/2017 PROCEDURI DE CONTROL ŞI VERIFICARE din 31 iulie 2017în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
12.
ORDIN 2152 14/07/2017
ORDIN nr. 2.152 din 14 iulie 2017privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
13.PROTOCOL 22/06/2017 PROTOCOL DE COLABORARE din 22 iunie 2017în vederea schimbului de informaţii dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
14.
ORDIN 2309 01/08/2017
ORDIN nr. 2.309 din 1 august 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
1.
ORDIN 2477 18/07/2017
ORDIN nr. 2.477 din 18 iulie 2017pentru reacreditarea Muzeului "Anastasie Crimca" al Mănăstirii Dragomirna, judeţul Suceava EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
2.DECIZIE 426 15/06/2017 DECIZIA nr. 426 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
3.
ORDIN 2476 18/07/2017
ORDIN nr. 2.476 din 18 iulie 2017pentru reacreditarea Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, judeţul Argeş EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
4.DECIZIE 343 11/05/2017 DECIZIA nr. 343 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. c) şi ale art. 16 alin. (2) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
5.DECIZIE 310 09/05/2017 DECIZIA nr. 310 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
6.DECIZIE 311 09/05/2017 DECIZIA nr. 311 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
7.DECIZIE 1019 26/07/2017 DECIZIE nr. 1.019 din 26 iulie 2017privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
8.
ORDIN 2478 18/07/2017
ORDIN nr. 2.478 din 18 iulie 2017pentru reacreditarea Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 634 din 3 august 2017
1.DECIZIE 280 04/05/2017 DECIZIA nr. 280 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27, art. 29, art. 31 şi art. 50 lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
2.DECIZIE 281 04/05/2017 DECIZIA nr. 281 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
3.DECIZIE 344 11/05/2017 DECIZIA nr. 344 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
4.DECIZIE 345 11/05/2017 DECIZIA nr. 345 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
5.HOTĂRÂRE 538 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 538 din 27 iulie 2017privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Giurgiu, Harghita, Neamţ, Ialomiţa şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
6.TABLOU EVID. 03/08/2017 TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR din 3 august 2017cuprinzând arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) până la data de 1 iunie 2017 EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 3 august 2017
1.DECRET 801 01/08/2017 DECRET nr. 801 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
2.DECRET 802 01/08/2017 DECRET nr. 802 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
3.DECRET 803 01/08/2017 DECRET nr. 803 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
4.DECRET 804 01/08/2017 DECRET nr. 804 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
5.DECRET 805 01/08/2017 DECRET nr. 805 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
6.DECRET 806 01/08/2017 DECRET nr. 806 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
7.DECRET 807 01/08/2017 DECRET nr. 807 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
8.DECRET 808 01/08/2017 DECRET nr. 808 din 1 august 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
9.DECRET 809 01/08/2017 DECRET nr. 809 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
10.DECRET 810 01/08/2017 DECRET nr. 810 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
11.
ORDIN 292 31/07/2017
ORDIN nr. 292 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Nineasa, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
12.
ORDIN 293 31/07/2017
ORDIN nr. 293 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Opăriţi, judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" -S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
13.
ORDIN 294 31/07/2017
ORDIN nr. 294 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Pasărea, judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
14.
ORDIN 295 31/07/2017
ORDIN nr. 295 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Poseşti, judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
15.
ORDIN 296 31/07/2017
ORDIN nr. 296 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Slănic-Ferăstrău, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
16.
ORDIN 297 31/07/2017
ORDIN nr. 297 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Valea Reşca, judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
17.
ORDIN 298 31/07/2017
ORDIN nr. 298 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Bălăceanca, judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
18.
ORDIN 299 31/07/2017
ORDIN nr. 299 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Căldăraru, judeţul Ilfov, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
19.
ORDIN 300 31/07/2017
ORDIN nr. 300 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Vâlcăneşti, judeţul Prahova, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 3 august 2017
1.DECRET 793 01/08/2017 DECRET nr. 793 din 1 august 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
2.DECRET 794 01/08/2017 DECRET nr. 794 din 1 august 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
3.DECRET 795 01/08/2017 DECRET nr. 795 din 1 august 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
4.DECRET 796 01/08/2017 DECRET nr. 796 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
5.DECRET 797 01/08/2017 DECRET nr. 797 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
6.DECRET 798 01/08/2017 DECRET nr. 798 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
7.DECRET 799 01/08/2017 DECRET nr. 799 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
8.DECRET 800 01/08/2017 DECRET nr. 800 din 1 august 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
9.
ORDIN 282 31/07/2017
ORDIN nr. 282 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Câmpeni, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
10.
ORDIN 283 31/07/2017
ORDIN nr. 283 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Cerdac, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
11.
ORDIN 284 31/07/2017
ORDIN nr. 284 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul Câmpuri Vizantea, judeţul Vrancea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
12.
ORDIN 285 31/07/2017
ORDIN nr. 285 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul Slănic Băi, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
13.
ORDIN 286 31/07/2017
ORDIN nr. 286 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Bueşti, judeţul Ialomiţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
14.
ORDIN 287 31/07/2017
ORDIN nr. 287 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Foleşti, judeţul Vâlcea, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
15.
ORDIN 288 31/07/2017
ORDIN nr. 288 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Ghelinţa, judeţul Covasna, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
16.
ORDIN 289 31/07/2017
ORDIN nr. 289 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Glodeni, judeţul Dâmboviţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
17.
ORDIN 290 31/07/2017
ORDIN nr. 290 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Ileana-Arţari, judeţul Călăraşi, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
18.
ORDIN 291 31/07/2017
ORDIN nr. 291 din 31 iulie 2017privind transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul Nineasa Sud, judeţul Bacău, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903/2004 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 3 august 2017
1.DECIZIE 375 30/05/2017 DECIZIA nr. 375 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 şi ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 395 alin. (1) şi (2), art. 398 alin. (1) şi (2), art. 401 şi ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
2.DECIZIE 376 30/05/2017 DECIZIA nr. 376 din 30 mai 2017privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" raportat la art. 292 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
3.HOTĂRÂRE 540 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 540 din 27 iulie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
4.HOTĂRÂRE 541 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 541 din 27 iulie 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
5.HOTĂRÂRE 544 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 544 din 27 iulie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
6.DECIZIE 573 02/08/2017 DECIZIE nr. 573 din 2 august 2017pentru numirea domnului Octav-Dan Paxino în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
7.
ORDIN 959 17/07/2017
ORDIN nr. 959 din 17 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.131/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.161/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
8.
ORDIN 1078 01/08/2017
ORDIN nr. 1.078 din 1 august 2017privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, precum şi pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
9.
ORDIN 799 17/07/2017
ORDIN nr. 799 din 17 iulie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 630 din 2 august 2017
1.DECIZIE 268 27/04/2017 DECIZIA nr. 268 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 2 august 2017
2.
ORDIN 148 11/07/2017
ORDIN nr. 148 din 11 iulie 2017pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 2 august 2017
3.NORMĂ 11/07/2017 NORME din 11 iulie 2017privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 2 august 2017
4.
ORDIN 963 04/07/2017
ORDIN nr. 963 din 4 iulie 2017privind elementele care compun echipamentul specific şi condiţiile de utilizare a acestuia de către inspectorii sociali în misiuni de inspecţie/activităţi de investigare socială EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 2 august 2017
1.
ORDIN 129 07/06/2017
ORDIN nr. C/129 din 7 iunie 2017privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018 EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
2.
ORDIN 2046 26/05/2017
ORDIN nr. A10/2.046 din 26 mai 2017privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
3.
ORDIN 3900 16/05/2017
ORDIN nr. 3.900 din 16 mai 2017privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
4.
ORDIN 3648 13/07/2017
ORDIN nr. 3.648 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială ALL CERT PRODUCT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
5.
ORDIN 3643 13/07/2017
ORDIN nr. 3.643 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
6.DECIZIE 308 09/05/2017 DECIZIA nr. 308 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 2 august 2017
1.
ORDIN 263 27/07/2017
ORDIN nr. 263 din 27 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
2.DECIZIE 346 11/05/2017 DECIZIA nr. 346 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare şi art. I pct. 4 din Legea nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
3.DECIZIE 326 09/05/2017 DECIZIA nr. 326 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (12) şi art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
4.
ORDIN 265 28/07/2017
ORDIN nr. 265 din 28 iulie 2017privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr, recolta anului de comercializare 2017/2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
5.ACORD 28/07/2017 ACORD INTERPROFESIONAL din 28 iulie 2017pentru sfecla de zahăr, recolta anului de comercializare 2017/2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
6.
ORDIN 885 31/07/2017
ORDIN nr. 885 din 31 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
7.
ORDIN 827 27/07/2017
ORDIN nr. 827 din 27 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
8.
ORDIN 3776 25/07/2017
ORDIN nr. 3.776 din 25 iulie 2017pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 2 august 2017
1.DECIZIE 275 04/05/2017 DECIZIA nr. 275 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
2.DECIZIE 428 21/06/2017 DECIZIA nr. 428 din 21 iunie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 37/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
3.DECIZIE 451 22/06/2017 DECIZIA nr. 451 din 22 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
4.DECIZIE 14 28/07/2017 DECIZIE nr. 14 din 28 iulie 2017privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Deva-Muncel (zona Deva), Licenţa nr. 15.995/2013 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
5.
ORDIN 964 18/07/2017
ORDIN nr. 964 din 18 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
6.
ORDIN 965 18/07/2017
ORDIN nr. 965 din 18 iulie 2017pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.273/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteia din judeţul Iaşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
7.
ORDIN 2469 11/07/2017
ORDIN nr. 2.469 din 11 iulie 2017pentru aprobarea Procedurii simplificate de realizare a cercetării arheologice, de emitere a autorizaţiilor necesare acesteia, precum şi de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
8.PROCEDURĂ 11/07/2017 PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ din 11 iulie 2017de realizare a cercetării arheologice, de emitere a autorizaţiilor necesare acesteia, precum şi de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
9.
ORDIN 4235 27/06/2017
ORDIN nr. 4.235 din 27 iunie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 2 august 2017
1.
ORDIN 259 26/07/2017
ORDIN nr. 259 din 26 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
2.
ORDIN 947 12/07/2017
ORDIN nr. 947 din 12 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.394/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
3.
ORDIN 948 12/07/2017
ORDIN nr. 948 din 12 iulie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.187/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău şi nr. 1.284/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ghergheasa din judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
4.
ORDIN 949 12/07/2017
ORDIN nr. 949 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
5.
ORDIN 950 12/07/2017
ORDIN nr. 950 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
6.
ORDIN 951 12/07/2017
ORDIN nr. 951 din 12 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale şi în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
7.
ORDIN 3647 13/07/2017
ORDIN nr. 3.647 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 621 din 1 august 2017
1.DECRET 785 31/07/2017 DECRET nr. 785 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
2.DECRET 786 31/07/2017 DECRET nr. 786 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
3.DECRET 783 31/07/2017 DECRET nr. 783 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
4.DECRET 784 31/07/2017 DECRET nr. 784 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
5.DECRET 787 31/07/2017 DECRET nr. 787 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
6.DECRET 788 31/07/2017 DECRET nr. 788 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Presedintele R.S.R. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
7.DECRET 789 31/07/2017 DECRET nr. 789 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
8.DECRET 790 31/07/2017 DECRET nr. 790 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
9.DECRET 791 31/07/2017 DECRET nr. 791 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
10.DECRET 792 31/07/2017 DECRET nr. 792 din 31 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
11.
ORDIN 261 27/07/2017
ORDIN nr. 261 din 27 iulie 2017pentru aprobarea procedurii de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
12.
ORDIN 860 26/07/2017
ORDIN nr. 860 din 26 iulie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
13.
ORDIN 1176 28/07/2017
ORDIN nr. 1.176 din 28 iulie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
14.PROCEDURĂ 27/07/2017 PROCEDURĂ din 27 iulie 2017de predare către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenurilor aferente acesteia, primite în folosinţa gratuită sau în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 1 august 2017
1.HOTĂRÂRE 546 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 546 din 27 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
2.HOTĂRÂRE 532 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 532 din 27 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
3.DECIZIE 335 11/05/2017 DECIZIA nr. 335 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
4.
ORDIN 956 13/07/2017
ORDIN nr. 956 din 13 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Albeşti şi Bueşti din judeţul Ialomiţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
5.
ORDIN 957 13/07/2017
ORDIN nr. 957 din 13 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ciucurova şi Somova din judeţul Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
6.HOTĂRÂRE 68 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 68 din 20 iulie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
7.REGULAMENT 20/07/2017 REGULAMENT din 20 iulie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 1 august 2017
1.
ORDIN 969 18/07/2017
ORDIN nr. 969 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 5 din unitatea administrativ-teritorială Gogoşu, judeţul Mehedinţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
2.
ORDIN 968 18/07/2017
ORDIN nr. 968 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Măgurele, judeţul Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
3.
ORDIN 967 18/07/2017
ORDIN nr. 967 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Baia de Arieş, Berghin, Cenade, Câlnic, Meteş, Noşlac şi Şona din judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
4.
ORDIN 966 18/07/2017
ORDIN nr. 966 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din unitatea administrativ-teritorială Puieşti, judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
5.NORMĂ 20 27/07/2017 NORMĂ nr. 20 din 27 iulie 2017privind asigurările auto din România EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 624 din 1 august 2017
1.NORMĂ 20/07/2017 NORME din 20 iulie 2017pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
2.HOTĂRÂRE 69 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 20 iulie 2017privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 23 septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
3.
ORDIN 723 20/07/2017
ORDIN nr. 723 din 20 iulie 2017privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii financiare nebancare a Societăţii PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
4.HOTĂRÂRE 67 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 67 din 20 iulie 2017privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în 23 septembrie 2017, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
5.
ORDIN 1184 21/07/2017
ORDIN nr. 1.184 din 21 iulie 2017privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex"- S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
6.ACORD 31/01/2017 ACORD din 31 ianuarie 2017între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, încheiat prin schimb de note verbale, din data de 12 iulie 2012 şi, respectiv, din 13 iulie 2012, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
7.ACORD 13/07/2012 ACORD din 13 iulie 2012între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru persoane şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
8.
ORDIN 1150 14/07/2017
ORDIN nr. 1.150 din 14 iulie 2017privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
9.
ORDIN 973 18/07/2017
ORDIN nr. 973 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Doiceşti, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
10.
ORDIN 972 18/07/2017
ORDIN nr. 972 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Măneşti, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
11.
ORDIN 971 18/07/2017
ORDIN nr. 971 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Lucieni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
12.
ORDIN 970 18/07/2017
ORDIN nr. 970 din 18 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Igneşti, judeţul Arad EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
13.HOTĂRÂRE 530 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 530 din 27 iulie 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
14.HOTĂRÂRE 501 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 501 din 13 iulie 2017pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României PD/C0094/17, semnat la New York la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti la 27 aprilie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
15.DECIZIE 381 06/06/2017 DECIZIA nr. 381 din 6 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 1 august 2017
1.
ORDIN 3642 13/07/2017
ORDIN nr. 3.642 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
2.
ORDIN 3641 13/07/2017
ORDIN nr. 3.641 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
3.
ORDIN 3640 13/07/2017
ORDIN nr. 3.640 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
4.DECIZIE 374 30/05/2017 DECIZIA nr. 374 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 622 din 1 august 2017
1.REGULAMENT 5 20/07/2017 REGULAMENT nr. 5 din 20 iulie 2017privind modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 1 august 2017
1.DECIZIE 361 30/05/2017 DECIZIA nr. 361 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) teza a doua şi alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 31 iulie 2017
2.
ORDIN 262 27/07/2017
ORDIN nr. 262 din 27 iulie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 615 din 31 iulie 2017
1.DECIZIE 166 16/03/2017 DECIZIA nr. 166 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
2.DECIZIE 212 04/04/2017 DECIZIA nr. 212 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
3.DECIZIE 221 04/04/2017 DECIZIA nr. 221 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
4.ORDONANŢĂ 6 27/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 6 din 27 iulie 2017pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 521 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 521 din 27 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Lupuţ Sebastian-Mihai EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
6.HOTĂRÂRE 522 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 522 din 27 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Ardelean Gavriş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
7.HOTĂRÂRE 523 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 523 din 27 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Moldovan Vasile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
8.HOTĂRÂRE 524 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 524 din 27 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Cosma Alexandru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
9.HOTĂRÂRE 525 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iulie 2017pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
10.HOTĂRÂRE 527 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 527 din 27 iulie 2017privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
11.
ORDIN 59 25/07/2017
ORDIN nr. 59 din 25 iulie 2017privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
12.
ORDIN 876 27/07/2017
ORDIN nr. 876 din 27 iulie 2017privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. VII pct. 1 şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
13.
ORDIN 824 25/07/2017
ORDIN nr. 824 din 25 iulie 2017privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. VII pct. 1 şi art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 28 iulie 2017
1.DECRET 780 27/07/2017 DECRET nr. 780 din 27 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
2.DECIZIE 282 04/05/2017 DECIZIA nr. 282 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
3.
ORDIN 3645 13/07/2017
ORDIN nr. 3.645 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
4.
ORDIN 3646 13/07/2017
ORDIN nr. 3.646 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SRAC CERTSERV - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
5.
ORDIN 62 26/07/2017
ORDIN nr. 62 din 26 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
6.
ORDIN 63 26/07/2017
ORDIN nr. 63 din 26 iulie 2017privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare şi avizelor de amplasament EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
7.NORMĂ 19 21/07/2017 NORMĂ nr. 19 din 21 iulie 2017pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie 2017
1.
LEGE 189 24/07/2017
LEGE nr. 189 din 24 iulie 2017pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
2.ACORD 05/10/2015 ACORD din 5 octombrie 2015între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
3.DECRET 761 21/07/2017 DECRET nr. 761 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
4.DECIZIE 50 26/06/2017 DECIZIA nr. 50 din 26 iunie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 150 07/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 150 din 7 iulie 2017pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi EMITENT: Consiliul de Mediere PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
6.DECIZIE 352 11/05/2017 DECIZIA nr. 352 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 28 iulie 2017
1.
ORDIN 71 26/07/2017
ORDIN nr. 71 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
2.
ORDIN 70 26/07/2017
ORDIN nr. 70 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
3.
ORDIN 67 26/07/2017
ORDIN nr. 67 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
4.
ORDIN 68 26/07/2017
ORDIN nr. 68 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
5.
ORDIN 69 26/07/2017
ORDIN nr. 69 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
6.
ORDIN 65 26/07/2017
ORDIN nr. 65 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
7.
ORDIN 66 26/07/2017
ORDIN nr. 66 din 26 iulie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 28 iulie 2017
1.DECRET 778 27/07/2017 DECRET nr. 778 din 27 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
2.DECRET 779 27/07/2017 DECRET nr. 779 din 27 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
3.DECRET 781 27/07/2017 DECRET nr. 781 din 27 iulie 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele şi trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
4.DECRET 782 27/07/2017 DECRET nr. 782 din 27 iulie 2017privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 520 27/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 520 din 27 iulie 2017privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
6.DECIZIE 569 27/07/2017 DECIZIE nr. 569 din 27 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Millea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
7.DECIZIE 570 27/07/2017 DECIZIE nr. 570 din 27 iulie 2017privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
8.DECIZIE 571 27/07/2017 DECIZIE nr. 571 din 27 iulie 2017pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 610 din 27 iulie 2017
1.DECRET 786 21/07/2017 DECRET nr. 786 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
2.DECRET 771 26/07/2017 DECRET nr. 771 din 26 iulie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
3.DECRET 772 26/07/2017 DECRET nr. 772 din 26 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
4.DECRET 773 26/07/2017 DECRET nr. 773 din 26 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
5.DECRET 774 26/07/2017 DECRET nr. 774 din 26 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
6.DECRET 775 26/07/2017 DECRET nr. 775 din 26 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
7.DECIZIE 112 09/03/2017 DECIZIA nr. 112 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 şi 9, precum şi ale art. 324 alin. 1 pct. 3 şi alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
8.DECIZIE 288 04/05/2017 DECIZIA nr. 288 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2^1) şi ale art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 6 alin. (1^4) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, ale art. 1.202 din Codul civil din 1864, precum şi ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
9.
ORDIN 3638 13/07/2017
ORDIN nr. 3.638 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială RAD CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
10.
LEGE 194 24/07/2017
LEGE nr. 194 din 24 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 27 iulie 2017
1.DECIZIE 245 25/04/2017 DECIZIA nr. 245 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) şi (8) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
2.ORDONANŢĂ 5 20/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 5 din 20 iulie 2017privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 504 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 504 din 20 iulie 2017pentru aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 2 martie 2017 şi la Rockville, Maryland, la 16 martie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
4.ÎNŢE
LEGERE 02/03/2017 ÎNŢE
LEGERE din 2 martie 2017între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
5.
ORDIN 251 24/07/2017
ORDIN nr. 251 din 24 iulie 2017pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
6.SISTEM 24/07/2017 SISTEM UNITAR din 24 iulie 2017de identificare a stupinelor şi stupilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 27 iulie 2017
1.
ORDIN 820 25/07/2017
ORDIN nr. 820 din 25 iulie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 27 iulie 2017
2.
ORDIN 846 25/07/2017
ORDIN nr. 846 din 25 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 27 iulie 2017
3.
ORDIN 818 25/07/2017
ORDIN nr. 818 din 25 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 27 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 464 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 464 din 30 iunie 2017privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
2.DECIZIE 260 27/04/2017 DECIZIA nr. 260 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 alin. (2) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
3.DECIZIE 266 27/04/2017 DECIZIA nr. 266 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
4.
ORDIN 927 06/07/2017
ORDIN nr. 927 din 6 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale, nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt, nr. 1.170/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt şi nr. 1.208/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
5.
ORDIN 933 10/07/2017
ORDIN nr. 933 din 10 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.136/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
6.
ORDIN 943 12/07/2017
ORDIN nr. 943 din 12 iulie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.166/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea şi nr. 1.186/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
7.
ORDIN 944 12/07/2017
ORDIN nr. 944 din 12 iulie 2017privind abrogarea unor ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
8.
ORDIN 945 12/07/2017
ORDIN nr. 945 din 12 iulie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Orbeasca, judeţul Teleorman EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 27 iulie 2017
1.
LEGE 190 24/07/2017
LEGE nr. 190 din 24 iulie 2017pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
2.ACORD 29/11/2016 ACORD din 29 noiembrie 2016între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
3.DECRET 762 21/07/2017 DECRET nr. 762 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi, respectiv, la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
4.DECRET 776 26/07/2017 DECRET nr. 776 din 26 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
5.DECRET 777 26/07/2017 DECRET nr. 777 din 26 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 iulie 2017
1.DECIZIE 324 09/05/2017 DECIZIA nr. 324 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 513 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 513 din 20 iulie 2017pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
3.AMENDAMENT 13/06/2017 AMENDAMENT din 13 iunie 2017convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 516 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 516 din 20 iulie 2017privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 517 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 517 din 20 iulie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
6.
ORDIN 743 11/07/2017
ORDIN nr. 743 din 11 iulie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan“ EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
7.
ORDIN 744 11/07/2017
ORDIN nr. 744 din 11 iulie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA ) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET“ EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
8.
ORDIN 745 11/07/2017
ORDIN nr. 745 din 11 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.444/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei“ EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 604 din 26 iulie 2017
1.
ORDIN 1026 20/07/2017
ORDIN nr. 1.026 din 20 iulie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 603 din 26 iulie 2017
2.PROCEDURĂ 20/07/2017 PROCEDURĂ din 20 iulie 2017privind modulul "Completarea şi depunerea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice" EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 603 din 26 iulie 2017
1.DECIZIE 246 25/04/2017 DECIZIA nr. 246 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
2.DECIZIE 298 04/05/2017 DECIZIA nr. 298 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
3.DECIZIE 303 04/05/2017 DECIZIA nr. 303 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (4) lit. d), art. 218 şi art. 219 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
4.DECIZIE 366 30/05/2017 DECIZIA nr. 366 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 508 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 508 din 20 iulie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 977/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 26 iulie 2017
1.
ORDIN 376 29/06/2017
ORDIN nr. 376 din 29 iunie 2017privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
2.REGULAMENT 29/06/2017 REGULAMENT din 29 iunie 2017de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
3.
ORDIN 279 05/05/2017
ORDIN nr. 279 din 5 mai 2017privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
4.REGULAMENT 05/05/2017 REGULAMENT din 5 mai 2017de organizare, funcţionare şi procedură a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
5.
ORDIN 377 29/06/2017
ORDIN nr. 377 din 29 iunie 2017privind punerea în aplicare a Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
6.REGULAMENT 29/06/2017 REGULAMENT DE PROCEDURĂ din 29 iunie 2017al Consiliului Concurenţei EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 601 din 26 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 509 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 509 din 20 iulie 2017pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 510 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 510 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 514 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 514 din 20 iulie 2017pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anii 2017 şi 2018 către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 515 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 515 din 20 iulie 2017privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
5.DECIZIE 37 29/05/2017 DECIZIA nr. 37 din 29 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 26 iulie 2017
1.
LEGE 185 24/07/2017
LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
2.DECRET 757 21/07/2017 DECRET nr. 757 din 21 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
3.DECIZIE 356 11/05/2017 DECIZIA nr. 356 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi a celor ale art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
4.
ORDIN 845 24/07/2017
ORDIN nr. 845 din 24 iulie 2017privind completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
5.
ORDIN 3644 13/07/2017
ORDIN nr. 3.644 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
6.DECIZIE 1054 19/07/2017 DECIZIE nr. 1.054 din 19 iulie 2017pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
7.
ORDIN 953 14/07/2017
ORDIN nr. 953 din 14 iulie 2017pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
8.PROCEDURĂ 14/07/2017 PROCEDURĂ din 14 iulie 2017privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
9.
ORDIN 783 10/07/2017
ORDIN nr. 783 din 10 iulie 2017pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
10.PROCEDURĂ 10/07/2017 PROCEDURĂ din 10 iulie 2017privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017
1.DECIZIE 534 12/07/2017 DECIZIA nr. 534 din 12 iulie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
2.DECRET 764 21/07/2017 DECRET nr. 764 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
3.DECRET 763 21/07/2017 DECRET nr. 763 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
4.
LEGE 192 24/07/2017
LEGE nr. 192 din 24 iulie 2017pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
5.
LEGE 191 24/07/2017
LEGE nr. 191 din 24 iulie 2017pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
6.DECRET 760 21/07/2017 DECRET nr. 760 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
7.
LEGE 188 24/07/2017
LEGE nr. 188 din 24 iulie 2017pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
8.
LEGE 184 24/07/2017
LEGE nr. 184 din 24 iulie 2017pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
9.DECRET 756 21/07/2017 DECRET nr. 756 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 25 iulie 2017
1.
LEGE 195 24/07/2017
LEGE nr. 195 din 24 iulie 2017pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
2.DECRET 765 21/07/2017 DECRET nr. 765 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
3.
LEGE 193 24/07/2017
LEGE nr. 193 din 24 iulie 2017pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
4.DECRET 759 21/07/2017 DECRET nr. 759 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
5.
LEGE 186 24/07/2017
LEGE nr. 186 din 24 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
6.DECRET 758 21/07/2017 DECRET nr. 758 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
7.
LEGE 187 24/07/2017
LEGE nr. 187 din 24 iulie 2017pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
8.DECRET 767 21/07/2017 DECRET nr. 767 din 21 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
9.DECRET 769 22/07/2017 DECRET nr. 769 din 22 iulie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
10.DECRET 770 24/07/2017 DECRET nr. 770 din 24 iulie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
11.DECIZIE 360 30/05/2017 DECIZIA nr. 360 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 6 alin. (2) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în redactarea anterioară Legii nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
12.ORDONANŢĂ 4 20/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
13.
ORDIN 4218 22/06/2017
ORDIN nr. 4.218 din 22 iunie 2017privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 25 iulie 2017
1.NORMĂ 13/07/2017 NORME METODOLOGICE din 13 iulie 2017de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 597 din 25 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 503 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 503 din 13 iulie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 597 din 25 iulie 2017
3.DECIZIE 412 14/06/2017 DECIZIA nr. 412 din 14 iunie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 597 din 25 iulie 2017
1.
ORDIN 267 11/07/2017
ORDIN nr. 267 din 11 iulie 2017privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 95/2017 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 25 iulie 2017
2.DECIZIE 515 05/07/2017 DECIZIA nr. 515 din 5 iulie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 25 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 502 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 502 din 13 iulie 2017privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 25 iulie 2017
1.DECIZIE 351 11/05/2017 DECIZIA nr. 351 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 25 iulie 2017
2.DECIZIE 350 11/05/2017 DECIZIA nr. 350 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479, art. 484 şi art. 485 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 25 iulie 2017
1.DECRET 768 21/07/2017 DECRET nr. 768 din 21 iulie 2017pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 488 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 511 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 511 din 20 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
4.
ORDIN 243 17/07/2017
ORDIN nr. 243 din 17 iulie 2017pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
5.
ORDIN 796 13/07/2017
ORDIN nr. 796 din 13 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
6.REGULAMENT 13/07/2017 REGULAMENT din 13 iulie 2017de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
1.DECRET 671 20/07/2017 DECRET nr. 671 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
2.DECRET 684 20/07/2017 DECRET nr. 684 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
3.DECRET 685 20/07/2017 DECRET nr. 685 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
4.DECRET 683 20/07/2017 DECRET nr. 683 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
5.DECRET 682 20/07/2017 DECRET nr. 682 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
6.DECRET 680 20/07/2017 DECRET nr. 680 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
7.DECRET 681 20/07/2017 DECRET nr. 681 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
8.DECRET 679 20/07/2017 DECRET nr. 679 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
9.DECRET 678 20/07/2017 DECRET nr. 678 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
10.DECRET 677 20/07/2017 DECRET nr. 677 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
11.DECRET 676 20/07/2017 DECRET nr. 676 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
12.DECRET 675 20/07/2017 DECRET nr. 675 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
13.DECRET 674 20/07/2017 DECRET nr. 674 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
14.DECRET 672 20/07/2017 DECRET nr. 672 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
15.DECRET 673 20/07/2017 DECRET nr. 673 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
16.DECRET 686 20/07/2017 DECRET nr. 686 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
17.DECRET 687 20/07/2017 DECRET nr. 687 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
18.DECRET 688 20/07/2017 DECRET nr. 688 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
19.DECRET 689 20/07/2017 DECRET nr. 689 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
20.DECRET 690 20/07/2017 DECRET nr. 690 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 589 din 24 iulie 2017
1.DECIZIE 347 11/05/2017 DECIZIA nr. 347 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
2.DECIZIE 429 21/06/2017 DECIZIA nr. 429 din 21 iunie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
3.DECIZIE 533 12/07/2017 DECIZIA nr. 533 din 12 iulie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Moţiunea de cenzură nr. 2MC/21 iunie 2017 - "România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!" EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
4.ORDONANŢĂ 3 20/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 3 din 20 iulie 2017privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 512 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2017privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
6.
ORDIN 770 13/07/2017
ORDIN nr. 770 din 13 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 592 din 24 iulie 2017
1.DECRET 738 20/07/2017 DECRET nr. 738 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
2.DECRET 737 20/07/2017 DECRET nr. 737 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
3.DECRET 754 20/07/2017 DECRET nr. 754 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
4.DECRET 755 20/07/2017 DECRET nr. 755 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
5.DECRET 753 20/07/2017 DECRET nr. 753 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
6.DECRET 751 20/07/2017 DECRET nr. 751 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
7.DECRET 752 20/07/2017 DECRET nr. 752 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
8.DECRET 750 20/07/2017 DECRET nr. 750 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
9.DECRET 749 20/07/2017 DECRET nr. 749 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Presedintele R.S.R. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
10.DECRET 748 20/07/2017 DECRET nr. 748 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
11.DECRET 746 20/07/2017 DECRET nr. 746 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
12.DECRET 747 20/07/2017 DECRET nr. 747 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
13.DECRET 744 20/07/2017 DECRET nr. 744 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
14.DECRET 745 20/07/2017 DECRET nr. 745 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
15.DECRET 743 20/07/2017 DECRET nr. 743 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
16.DECRET 741 20/07/2017 DECRET nr. 741 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
17.DECRET 742 20/07/2017 DECRET nr. 742 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
18.DECRET 740 20/07/2017 DECRET nr. 740 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
19.DECRET 739 20/07/2017 DECRET nr. 739 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
20.DECRET 736 20/07/2017 DECRET nr. 736 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
21.DECRET 735 20/07/2017 DECRET nr. 735 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
22.DECRET 733 20/07/2017 DECRET nr. 733 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
23.DECRET 734 20/07/2017 DECRET nr. 734 din 20 iulie 2017privind numirea unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
24.DECRET 732 20/07/2017 DECRET nr. 732 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Presedintele R.S.R. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
25.DECRET 731 20/07/2017 DECRET nr. 731 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
26.DECRET 730 20/07/2017 DECRET nr. 730 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
27.DECRET 729 20/07/2017 DECRET nr. 729 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
28.DECRET 727 20/07/2017 DECRET nr. 727 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
29.DECRET 728 20/07/2017 DECRET nr. 728 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
30.DECRET 726 20/07/2017 DECRET nr. 726 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
31.DECRET 725 20/07/2017 DECRET nr. 725 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
32.DECRET 724 20/07/2017 DECRET nr. 724 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
33.DECRET 722 20/07/2017 DECRET nr. 722 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
34.DECRET 723 20/07/2017 DECRET nr. 723 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
35.DECRET 721 20/07/2017 DECRET nr. 721 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
36.DECRET 720 20/07/2017 DECRET nr. 720 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
37.DECRET 719 20/07/2017 DECRET nr. 719 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
38.DECRET 717 20/07/2017 DECRET nr. 717 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
39.DECRET 718 20/07/2017 DECRET nr. 718 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
40.DECRET 716 20/07/2017 DECRET nr. 716 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
41.DECRET 715 20/07/2017 DECRET nr. 715 din 20 iulie 2017privind numirea unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 591 din 24 iulie 2017
1.DECIZIE 242 06/04/2017 DECIZIA nr. 242 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) şi art. 63 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 24 iulie 2017
2.DECIZIE 566 24/07/2017 DECIZIE nr. 566 din 24 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adriana Kalapis a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 24 iulie 2017
3.DECIZIE 567 24/07/2017 DECIZIE nr. 567 din 24 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Monaliza Elena Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 24 iulie 2017
4.DECIZIE 568 24/07/2017 DECIZIE nr. 568 din 24 iulie 2017pentru numirea doamnei Elena-Oana Iacob în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 24 iulie 2017
1.DECRET 652 20/07/2017 DECRET nr. 652 din 20 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
2.DECRET 653 20/07/2017 DECRET nr. 653 din 20 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
3.DECRET 654 20/07/2017 DECRET nr. 654 din 20 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
4.DECRET 655 20/07/2017 DECRET nr. 655 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
5.DECRET 656 20/07/2017 DECRET nr. 656 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
6.DECRET 657 20/07/2017 DECRET nr. 657 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
7.DECRET 658 20/07/2017 DECRET nr. 658 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
8.DECRET 659 20/07/2017 DECRET nr. 659 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
9.DECRET 660 20/07/2017 DECRET nr. 660 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
10.DECRET 661 20/07/2017 DECRET nr. 661 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
11.DECRET 662 20/07/2017 DECRET nr. 662 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
12.DECRET 663 20/07/2017 DECRET nr. 663 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
13.DECRET 664 20/07/2017 DECRET nr. 664 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
14.DECRET 665 20/07/2017 DECRET nr. 665 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
15.DECRET 666 20/07/2017 DECRET nr. 666 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
16.DECRET 667 20/07/2017 DECRET nr. 667 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
17.DECRET 668 20/07/2017 DECRET nr. 668 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
18.DECRET 669 20/07/2017 DECRET nr. 669 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
19.DECRET 670 20/07/2017 DECRET nr. 670 din 20 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
20.DECIZIE 176 21/03/2017 DECIZIA nr. 176 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
21.
ORDIN 1877 14/07/2017
ORDIN nr. 1.877/C din 14 iulie 2017privind aprobarea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi a tarifului pentru aceste activităţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
22.
ORDIN 782 10/07/2017
ORDIN nr. 782 din 10 iulie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 583 din 21 iulie 2017
1.DECIZIE 273 27/04/2017 DECIZIA nr. 273 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
2.DECIZIE 364 30/05/2017 DECIZIA nr. 364 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131, art. 132 şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
3.DECIZIE 411 14/06/2017 DECIZIA nr. 411 din 14 iunie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind completarea dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 505 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 505 din 20 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Albu Florenţa-Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 506 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 506 din 20 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Lupu Matei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
6.HOTĂRÂRE 507 20/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 507 din 20 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 21 iulie 2017
1.
ORDIN 3915 18/05/2017
ORDIN nr. 3.915 din 18 mai 2017privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru pregătirea practică comasată/stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasele a X-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 587 din 21 iulie 2017
1.
ORDIN 90 21/07/2017
ORDIN nr. 90 din 21 iulie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017
2.
ORDIN 77 27/06/2017
ORDIN nr. 77 din 27 iunie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017
3.DECIZIE 149 14/03/2017 DECIZIA nr. 149 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017
4.DECIZIE 377 31/05/2017 DECIZIA nr. 377 din 31 mai 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 586 din 21 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 497 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 497 din 13 iulie 2017pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 21 iulie 2017
1.
ORDIN 793 13/07/2017
ORDIN nr. 793 din 13 iulie 2017pentru modificarea cap. 2 din Ghidul metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.171/2015 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
2.
LEGE 177 18/07/2017
LEGE nr. 177 din 18 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
3.DECIZIE 274 27/04/2017 DECIZIA nr. 274 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
4.DECRET 642 17/07/2017 DECRET nr. 642 din 17 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
5.DECIZIE 952 11/07/2017 DECIZIE nr. 952 din 11 iulie 2017privind stabilirea caracteristicilor echipamentelor informatice ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
6.
ORDIN 797 13/07/2017
ORDIN nr. 797 din 13 iulie 2017privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 584 din 21 iulie 2017
1.
ORDIN 32 30/06/2017
ORDIN nr. 32 din 30 iunie 2017privind modificarea şi completarea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2008 EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 20 iulie 2017
2.DECIZIE 321 09/05/2017 DECIZIA nr. 321 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 20 iulie 2017
3.
ORDIN 645 28/06/2017
ORDIN nr. 645 din 28 iunie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Cezieni, Corabia, Gârcov, Giuvărăşti, Gostavăţu, Grădinile, Ianca, Izbiceni, Izvoarele, Morunglav, Obârşia, Rusăneşti, Studina, Tia Mare, Urzica, Vădăstriţa şi Văleni din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 580 din 20 iulie 2017
1.
LEGE 180 18/07/2017
LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
2.DECRET 645 17/07/2017 DECRET nr. 645 din 17 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
3.
LEGE 181 18/07/2017
LEGE nr. 181 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
4.DECRET 646 17/07/2017 DECRET nr. 646 din 17 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
5.
LEGE 182 18/07/2017
LEGE nr. 182 din 18 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
6.DECRET 647 17/07/2017 DECRET nr. 647 din 17 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
7.
LEGE 183 18/07/2017
LEGE nr. 183 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
8.DECRET 648 17/07/2017 DECRET nr. 648 din 17 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
9.DECIZIE 369 30/05/2017 DECIZIA nr. 369 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
10.DECIZIE 553 20/07/2017 DECIZIE nr. 553 din 20 iulie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului pe chestiuni de fiscalitate, banking, piaţă de capital şi insolvenţă domnului Gheorghe Piperea EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
11.DECIZIE 554 20/07/2017 DECIZIE nr. 554 din 20 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anca Ioana Urda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
12.DECIZIE 555 20/07/2017 DECIZIE nr. 555 din 20 iulie 2017privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
13.
ORDIN 946 12/07/2017
ORDIN nr. 946 din 12 iulie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
14.
ORDIN 775 04/07/2017
ORDIN nr. 775 din 4 iulie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 582 din 20 iulie 2017
1.DECRET 644 17/07/2017 DECRET nr. 644 din 17 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
2.
LEGE 179 18/07/2017
LEGE nr. 179 din 18 iulie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
3.DECRET 643 17/07/2017 DECRET nr. 643 din 17 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
4.
LEGE 178 18/07/2017
LEGE nr. 178 din 18 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
5.
LEGE 176 18/07/2017
LEGE nr. 176 din 18 iulie 2017privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
6.DECRET 641 17/07/2017 DECRET nr. 641 din 17 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
7.DECIZIE 67 21/02/2017 DECIZIA nr. 67 din 21 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
8.DECIZIE 431 21/06/2017 DECIZIA nr. 431 din 21 iunie 2017referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149^1, art. 149^2 alin. (6), art. 149^3 şi art. 149^4 din Regulamentul Senatului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
9.
ORDIN 148 12/07/2017
ORDIN nr. 148 din 12 iulie 2017privind aprobarea modalităţii de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
10.
ORDIN 150 12/07/2017
ORDIN nr. 150 din 12 iulie 2017privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către evaluatorii de servicii de sănătate în cadrul comisiilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării în ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 581 din 20 iulie 2017
1.DECRET 650 20/07/2017 DECRET nr. 650 din 20 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
2.DECRET 651 20/07/2017 DECRET nr. 651 din 20 iulie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
3.DECIZIE 556 20/07/2017 DECIZIE nr. 556 din 20 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
4.DECIZIE 557 20/07/2017 DECIZIE nr. 557 din 20 iulie 2017pentru eliberarea domnului Marin-Marius Florea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
5.DECIZIE 558 20/07/2017 DECIZIE nr. 558 din 20 iulie 2017privind eliberarea domnului Sorin Cristian Giuvelea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
6.DECIZIE 559 20/07/2017 DECIZIE nr. 559 din 20 iulie 2017pentru numirea domnului Daniel Mihail Tudor în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
7.DECIZIE 560 20/07/2017 DECIZIE nr. 560 din 20 iulie 2017privind numirea domnului Daniel Florin Anghel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
8.DECIZIE 561 20/07/2017 DECIZIE nr. 561 din 20 iulie 2017privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
9.DECIZIE 562 20/07/2017 DECIZIE nr. 562 din 20 iulie 2017privind numirea domnului Nicolae Pietrăreanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
10.DECIZIE 563 20/07/2017 DECIZIE nr. 563 din 20 iulie 2017pentru numirea domnului Gheorghe Popa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
11.DECIZIE 564 20/07/2017 DECIZIE nr. 564 din 20 iulie 2017pentru eliberarea domnului Ciprian Pandea din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
12.DECIZIE 565 20/07/2017 DECIZIE nr. 565 din 20 iulie 2017privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 20 iulie 2017
1.DECRET 636 14/07/2017 DECRET nr. 636 din 14 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
2.
LEGE 172 14/07/2017
LEGE nr. 172 din 14 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
3.DECRET 637 14/07/2017 DECRET nr. 637 din 14 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
4.DECIZIE 270 27/04/2017 DECIZIA nr. 270 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
5.
ORDIN 716 03/07/2017
ORDIN nr. 716 din 3 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
6.
ORDIN 4366 13/07/2017
ORDIN nr. 4.366 din 13 iulie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
7.
LEGE 171 14/07/2017
LEGE nr. 171 din 14 iulie 2017pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 19 iulie 2017
1.DECIZIE 38 29/05/2017 DECIZIA nr. 38 din 29 mai 2017referitoare la sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
2.DECIZIE 513 04/07/2017 DECIZIA nr. 513 din 4 iulie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 349 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
3.DECIZIE 365 30/05/2017 DECIZIA nr. 365 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
4.
RECTIFICARE 1619 13/06/2017
RECTIFICARE nr. 1.619/C din 13 iunie 2017referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.619/C/2017 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
5.
RECTIFICARE 608 29/06/2017
RECTIFICARE nr. 608 din 29 iunie 2017referitoare la Decretul nr. 608/2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 578 din 19 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 492 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 492 din 13 iulie 2017privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Agenţia NATO pentru comunicaţii şi informatică - NCIA, cu sediul la Bruxelles, Belgia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 498 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 498 din 13 iulie 2017privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, aflat în administrarea Societăţii Române de Televiziune, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
3.DECIZIE 241 06/04/2017 DECIZIA nr. 241 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, astfel cum au fost modificate prin art. IV pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin raportare la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
4.
ORDIN 87 18/07/2017
ORDIN nr. 87 din 18 iulie 2017pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 28/02/2017 HOTĂRÂREA din 28 februarie 2017în Cauza Timar şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
6.DECIZIE 341 11/05/2017 DECIZIA nr. 341 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 577 din 19 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 10/03/2009 HOTĂRÂRE din 10 martie 2009în Cauza Ichim împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
2.DECRET 649 18/07/2017 DECRET nr. 649 din 18 iulie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 493 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 493 din 13 iulie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 494 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 494 din 13 iulie 2017pentru modificarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 499 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 499 din 13 iulie 2017privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Zamostea, judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
6.DECIZIE 44 12/06/2017 DECIZIA nr. 44 din 12 iunie 2017referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
7.CIRCULARĂ 11 03/07/2017 CIRCULARĂ nr. 11 din 3 iulie 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între România şi Statele Unite ale Americii EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 575 din 19 iulie 2017
1.
LEGE 169 14/07/2017
LEGE nr. 169 din 14 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
2.DECRET 634 14/07/2017 DECRET nr. 634 din 14 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
3.
LEGE 170 14/07/2017
LEGE nr. 170 din 14 iulie 2017privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
4.DECRET 635 14/07/2017 DECRET nr. 635 din 14 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
5.
LEGE 174 14/07/2017
LEGE nr. 174 din 14 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
6.DECRET 639 14/07/2017 DECRET nr. 639 din 14 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 18 iulie 2017
1.DECIZIE 258 27/04/2017 DECIZIA nr. 258 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 22 alin. (7) şi (8) teza întâi sub aspectul sintagmei "precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative emise în acest scop" din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
2.DECIZIE 395 13/06/2017 DECIZIA nr. 395 din 13 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
3.DECIZIE 549 18/07/2017 DECIZIE nr. 549 din 18 iulie 2017pentru numirea domnului Mihai-Iulian Vişan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
4.DECIZIE 550 18/07/2017 DECIZIE nr. 550 din 18 iulie 2017privind numirea doamnei Mihaela Virginia Toader în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
5.DECIZIE 551 18/07/2017 DECIZIE nr. 551 din 18 iulie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul Daniel Gabi Asănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
6.DECIZIE 552 18/07/2017 DECIZIE nr. 552 din 18 iulie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 574 din 18 iulie 2017
1.DECIZIE 214 04/04/2017 DECIZIA nr. 214 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 18 iulie 2017
2.DECIZIE 547 18/07/2017 DECIZIE nr. 547 din 18 iulie 2017privind eliberarea domnului Bogdan-Nicolae Stan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 18 iulie 2017
3.DECIZIE 548 18/07/2017 DECIZIE nr. 548 din 18 iulie 2017privind numirea doamnei Mirela Călugăreanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 18 iulie 2017
1.
LEGE 173 14/07/2017
LEGE nr. 173 din 14 iulie 2017privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
2.ACORD 14/07/2017 ACORD DE ÎMPRUMUT din 27 februarie 2017privind proiectul de îmbunătăţire a serviciilor judiciare dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
3.DECRET 638 14/07/2017 DECRET nr. 638 din 14 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
4.DECIZIE 175 21/03/2017 DECIZIA nr. 175 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (5) şi art. 49 lit. c) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
5.DECIZIE 250 25/04/2017 DECIZIA nr. 250 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. b) şi art. 335 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
6.
ORDIN 635 27/06/2017
ORDIN nr. 635 din 27 iunie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Râmetea, UAT Sâncel, UAT Vidra şi UAT Teiuş din judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 572 din 18 iulie 2017
1.DECIZIE 253 25/04/2017 DECIZIA nr. 253 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
2.
ORDIN 71 04/07/2017
ORDIN nr. M.71 din 4 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
3.
ORDIN 658 30/06/2017
ORDIN nr. 658 din 30 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.093/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui, nr. 1.194/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui şi nr. 1.159/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
4.
ORDIN 919 04/07/2017
ORDIN nr. 919 din 4 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.206/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, nr. 1.175/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş şi abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.237/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş şi nr. 1.391/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sărmaşu din judeţul Mureş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
5.
ORDIN 920 04/07/2017
ORDIN nr. 920 din 4 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.155/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.169/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
6.
ORDIN 921 04/07/2017
ORDIN nr. 921 din 4 iulie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.156/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu, nr. 1.191/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu şi abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.180/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din judeţul Sibiu, nr. 1.239/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu şi nr. 1.282/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slimnic din judeţul Sibiu EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 18 iulie 2017
1.DECIZIE 69 28/02/2017 DECIZIA nr. 69 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale art. 349 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017
2.DECRET 640 14/07/2017 DECRET nr. 640 din 14 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017
3.METODOLOGIE 14/07/2017 METODOLOGIE din 14 iulie 2017de calcul al cheltuielilor destinate asigurării serviciilor silvice pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017
4.
LEGE 175 14/07/2017
LEGE nr. 175 din 14 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 18 iulie 2017
1.ORDONANŢĂ 2 13/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 2 din 13 iulie 2017pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 17 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 500 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 500 din 13 iulie 2017privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 17 iulie 2017
3.DECIZIE 545 14/07/2017 DECIZIE nr. 545 din 14 iulie 2017privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului, acordată domnului Eugen Orlando Teodorovici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 17 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 496 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 496 din 13 iulie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 17 iulie 2017
2.
ORDIN 1087 29/06/2017
ORDIN nr. 1.087 din 29 iunie 2017privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 17 iulie 2017
1.DECIZIE 302 04/05/2017 DECIZIA nr. 302 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
2.DECIZIE 368 30/05/2017 DECIZIA nr. 368 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
3.
ORDIN 32 17/02/2017
ORDIN nr. 32 din 17 februarie 2017pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
4.
ORDIN 753 16/05/2017
ORDIN nr. 753 din 16 mai 2017pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
5.
ORDIN 363 27/04/2017
ORDIN nr. 363 din 27 aprilie 2017pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
6.
ORDIN 667 14/06/2017
ORDIN nr. 667 din 14 iunie 2017pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
7.HOTĂRÂRE 48 26/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 48 din 26 iunie 2017privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 17 iulie 2017
1.DECIZIE 181 21/03/2017 DECIZIA nr. 181 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (2)-(7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017
2.
ORDIN 142 04/07/2017
ORDIN nr. 142 din 4 iulie 2017pentru aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017
3.GHID 04/07/2017 GHID din 4 iulie 2017privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru fabricile de combustibil nuclear EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017
4.DECIZIE 45 12/06/2017 DECIZIA nr. 45 din 12 iunie 2017referitoare la interpretarea art. 9 alin. (3) şi (4) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 565 din 17 iulie 2017
1.DECIZIE 367 30/05/2017 DECIZIA nr. 367 din 30 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 3, 4, 5, art. 6 alin. (1), art. 7, 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
2.
ORDIN 444 30/05/2017
ORDIN nr. 444 din 30 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
3.
ORDIN 932 26/06/2017
ORDIN nr. 932 din 26 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
4.
ORDIN 801 09/06/2017
ORDIN nr. 801 din 9 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
5.
ORDIN 790 12/07/2017
ORDIN nr. 790 din 12 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
6.
ORDIN 778 06/07/2017
ORDIN nr. 778 din 6 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
7.
ORDIN 922 04/07/2017
ORDIN nr. 922 din 4 iulie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.390/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din judeţul Sălaj şi nr. 56/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Benesat din judeţul Sălaj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
8.
ORDIN 1964 30/06/2017
ORDIN nr. 1.964 din 30 iunie 2017pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale" EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 564 din 17 iulie 2017
1.DECIZIE 319 09/05/2017 DECIZIA nr. 319 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 din Codul penal din 1969 şi art. 356 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
2.
ORDIN 233 07/07/2017
ORDIN nr. 233 din 7 iulie 2017privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
3.
ORDIN 629 31/05/2017
ORDIN nr. 629 din 31 mai 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
4.DECIZIE 220 04/04/2017 DECIZIA nr. 220 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
5.NORMĂ 31/05/2017 NORME METODOLOGICE din 31 mai 2017pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
6.
ORDIN 900 21/06/2017
ORDIN nr. 900 din 21 iunie 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
7.NORMĂ 21/06/2017 NORME METODOLOGICE din 21 iunie 2017pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
8.
ORDIN 82 11/07/2017
ORDIN nr. 82 din 11 iulie 2017privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
9.NORMĂ 11/07/2017 NORME METODOLOGICE din 11 iulie 2017pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 din 17 iulie 2017
1.ORDONANŢĂ 1 13/07/2017 ORDONANŢĂ nr. 1 din 13 iulie 2017pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
2.DECRET 630 13/07/2017 DECRET nr. 630 din 13 iulie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii 76 cercetare, supraveghere şi recunoaştere EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
3.DECRET 631 13/07/2017 DECRET nr. 631 din 13 iulie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 1 cercetare şi supraveghere prin radiolocaţie şi avertizare timpurie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
4.DECRET 632 13/07/2017 DECRET nr. 632 din 13 iulie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 2 cercetare şi supraveghere prin radiolocaţie şi avertizare timpurie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
5.DECRET 633 13/07/2017 DECRET nr. 633 din 13 iulie 2017privind acordarea Drapelului de luptă Grupului 3 cercetare şi supraveghere prin radiolocaţie şi avertizare timpurie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
6.DECIZIE 267 27/04/2017 DECIZIA nr. 267 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, şi, în special, a celor ale art. 39 din acest act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
7.DECIZIE 314 09/05/2017 DECIZIA nr. 314 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
8.DECIZIE 355 11/05/2017 DECIZIA nr. 355 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 718 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 483 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
9.DECIZIE 425 15/06/2017 DECIZIA nr. 425 din 15 iunie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
10.DECIZIE 544 14/07/2017 DECIZIE nr. 544 din 14 iulie 2017pentru stabilirea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 562 din 14 iulie 2017
1.DECIZIE 255 25/04/2017 DECIZIA nr. 255 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală cu referire la art. 32 din Codul penal raportat la art. 189 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 14 iulie 2017
2.
ORDIN 143 04/07/2017
ORDIN nr. 143 din 4 iulie 2017privind aprobarea Ghidului privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 14 iulie 2017
3.GHID 04/07/2017 GHID din 4 iulie 2017privind formatul-cadru şi conţinutul raportului final de securitate nucleară pentru reactoarele de cercetare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 561 din 14 iulie 2017
1.DECIZIE 178 21/03/2017 DECIZIA nr. 178 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
2.DECIZIE 265 27/04/2017 DECIZIA nr. 265 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
3.DECIZIE 301 04/05/2017 DECIZIA nr. 301 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
4.DECIZIE 353 11/05/2017 DECIZIA nr. 353 din 11 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. n) şi art. 284 alin. (3) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
5.
ORDIN 1878 06/07/2017
ORDIN nr. 1.878/C din 6 iulie 2017privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului procedurilor de insolvenţă, copii certificate ale actelor de procedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul procedurilor de insolvenţă EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
6.DECIZIE 40 29/05/2017 DECIZIA nr. 40 din 29 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
7.DECIZIE 41 29/05/2017 DECIZIA nr. 41 din 29 mai 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 560 din 14 iulie 2017
1.DECRET 628 11/07/2017 DECRET nr. 628 din 11 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 490 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 490 din 13 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Pasailă Ciprian Constantin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 491 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 491 din 13 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către doamna Mureşan Florina-Ramona EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
4.DECIZIE 541 13/07/2017 DECIZIE nr. 541 din 13 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Marilena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
5.DECIZIE 542 13/07/2017 DECIZIE nr. 542 din 13 iulie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
6.DECIZIE 543 13/07/2017 DECIZIE nr. 543 din 13 iulie 2017pentru numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
7.
ORDIN 995 12/07/2017
ORDIN nr. 995 din 12 iulie 2017privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
8.DECIZIE 269 27/04/2017 DECIZIA nr. 269 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
9.
LEGE 167 12/07/2017
LEGE nr. 167 din 12 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 14 iulie 2017
1.DECIZIE 140 14/03/2017 DECIZIA nr. 140 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
2.DECIZIE 315 09/05/2017 DECIZIA nr. 315 din 9 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 483 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 483 din 6 iulie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Rădăuţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 485 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 485 din 6 iulie 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui teren fără construcţii aflat în domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 486 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 486 din 6 iulie 2017privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
6.
ORDIN 25 03/07/2017
ORDIN nr. 25 din 3 iulie 2017privind aprobarea modelului de notificare de deces EMITENT: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 489 13/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 489 din 13 iulie 2017privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 558 din 13 iulie 2017
1.DECIZIE 290 04/05/2017 DECIZIA nr. 290 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017
2.
ORDIN 231 07/07/2017
ORDIN nr. 231 din 7 iulie 2017privind completarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017
3.
ORDIN 722 04/07/2017
ORDIN nr. 722 din 4 iulie 2017pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017
4.REGULAMENT 04/07/2017 REGULAMENT din 4 iulie 2017pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 557 din 13 iulie 2017
1.
LEGE 168 12/07/2017
LEGE nr. 168 din 12 iulie 2017privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
2.DECRET 629 11/07/2017 DECRET nr. 629 din 11 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 487 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 487 din 6 iulie 2017pentru modificarea pct. III. subpct. 2 lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 267/2016 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
4.DECIZIE 537 12/07/2017 DECIZIE nr. 537 din 12 iulie 2017privind desemnarea doamnei Doina Işfănoni în funcţia de membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
5.DECIZIE 538 12/07/2017 DECIZIE nr. 538 din 12 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
6.DECIZIE 539 13/07/2017 DECIZIE nr. 539 din 13 iulie 2017privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
7.DECIZIE 540 13/07/2017 DECIZIE nr. 540 din 13 iulie 2017privind numirea domnului Moisiu Leonid-Augustin în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
8.
ORDIN 769 11/07/2017
ORDIN nr. 769 din 11 iulie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
9.HOTĂRÂRE 55 03/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 3 iulie 2017privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
10.HOTĂRÂRE 57 12/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 57 din 12 iulie 2017pentru aprobarea remiterii scrisorii de garanţie bancară contractate la ING BANK, în favoarea Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 556 din 13 iulie 2017
1.
ORDIN 727 05/07/2017
ORDIN nr. 727 din 5 iulie 2017privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017
2.REZOLUŢIE 274 22/04/2016 REZOLUŢIE nr. MEPC.274(69) din 22 aprilie 2016privind amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017
3.NORMĂ 18 06/07/2017 NORMĂ nr. 18 din 6 iulie 2017privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017
1.
ORDIN 660 30/06/2017
ORDIN nr. 660 din 30 iunie 2017pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti, judeţul Gorj şi nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
2.
ORDIN 659 30/06/2017
ORDIN nr. 659 din 30 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 482 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 482 din 6 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
4.
LEGE 166 12/07/2017
LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
5.DECRET 627 11/07/2017 DECRET nr. 627 din 11 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
6.
ORDIN 1548 07/06/2017
ORDIN nr. 1.548/C din 7 iunie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 din 13 iulie 2017
1.REGULAMENT 07/06/2017 REGULAMENT din 7 iunie 2017de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 554 bis din 13 iulie 2017
1.DECIZIE 202 30/03/2017 DECIZIA nr. 202 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 38 alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017
2.DECIZIE 285 04/05/2017 DECIZIA nr. 285 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017
3.DECIZIE 287 04/05/2017 DECIZIA nr. 287 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017
4.DECIZIE 294 04/05/2017 DECIZIA nr. 294 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 549 din 12 iulie 2017
1.
LEGE 162 06/07/2017
LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017
2.DECRET 615 05/07/2017 DECRET nr. 615 din 5 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017
3.
RECTIFICARE 53 29/06/2017
RECTIFICARE nr. 53 din 29 iunie 2017referitoare la Hotărârea Parlamentului nr. 53 din 29 iunie 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017
1.DECIZIE 201 30/03/2017 DECIZIA nr. 201 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a cincea din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 483 alin. (2) şi art. 493 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
2.DECIZIE 203 30/03/2017 DECIZIA nr. 203 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 1, art. 3 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (3)-(7), art. 6 alin. (1) şi (2) teza finală din acelaşi act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 479 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 479 din 6 iulie 2017privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 481 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 481 din 6 iulie 2017privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Craiova, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
5.DECIZIE 536 12/07/2017 DECIZIE nr. 536 din 12 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Diaconu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
6.HOTĂRÂRE 480 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 480 din 6 iulie 2017privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 12 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 484 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 484 din 6 iulie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017
2.DECIZIE 231 06/04/2017 DECIZIA nr. 231 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 478 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2017privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 129/1996 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, situate în sectorul agricol Ilfov şi în judeţul Suceava EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017
4.DECIZIE 173 21/03/2017 DECIZIA nr. 173 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 551 din 12 iulie 2017
1.DECIZIE 324 05/04/2017 DECIZIE CIVILĂ nr. 324A din 5 aprilie 2017referitoare la Dosarul nr. 5.401/2/2015 privind soluţionarea apelurilor declarate împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 şi Încheierii din data de 3 august 2015, pronunţate în Dosarul de arbitraj nr. 1/2015 EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
2.DECIZIE 64 05/07/2017 DECIZIE nr. 64 din 5 iulie 2017privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 324A/2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă din 5 aprilie 2017 în Dosarul nr. 5.401/2/2015 privind soluţionarea apelurilor declarate împotriva Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 şi Încheierii din data de 3 august 2015, pronunţate în Dosarul de arbitraj nr. 1/2015 EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
3.
ORDIN 84 10/07/2017
ORDIN nr. 84 din 10 iulie 2017privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
4.DECIZIE 153 14/03/2017 DECIZIA nr. 153 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
5.REGULAMENT 10/07/2017 REGULAMENT din 10 iulie 2017de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare şi a Echipei de gestionare a riscurilor EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
6.
ORDIN 704 28/06/2017
ORDIN nr. 704 din 28 iunie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 12 iulie 2017
1.REGULAMENT 28/06/2017 REGULAMENT din 28 iunie 2017de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 bis din 12 iulie 2017
1.DECIZIE 174 21/03/2017 DECIZIA nr. 174 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
2.DECIZIE 289 04/05/2017 DECIZIA nr. 289 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi în special, a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 din Legea nr. 117/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 şi ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. I din Legea nr. 20/2015 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
3.DECIZIE 543 04/07/2017 DECIZIE nr. 543 din 4 iulie 2017privind certificarea personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
4.
ORDIN 594 14/06/2017
ORDIN nr. 594 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.178/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.154/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, nr. 1.097/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.151/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.277/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Spermezeu din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
5.
ORDIN 595 14/06/2017
ORDIN nr. 595 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 543 din 11 iulie 2017
1.REZOLUŢIE 270 22/04/2016 REZOLUŢIE nr. MEPC.270(69) din 22 aprilie 2016privind amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
2.DECIZIE 136 14/03/2017 DECIZIA nr. 136 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 342-348 din acelaşi cod EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
3.
ORDIN 234 10/07/2017
ORDIN nr. 234 din 10 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
4.
ORDIN 707 28/06/2017
ORDIN nr. 707 din 28 iunie 2017privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
5.
ORDIN 3873 05/05/2017
ORDIN nr. 3.873 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
6.DECIZIE 801 16/06/2017 DECIZIE nr. 801 din 16 iunie 2017privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 547 din 11 iulie 2017
1.
ORDIN 53 22/06/2017
ORDIN nr. 53 din 22 iunie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 546 din 11 iulie 2017
2.REGULAMENT 22/06/2017 REGULAMENT din 22 iunie 2017pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 546 din 11 iulie 2017
1.DECIZIE 177 21/03/2017 DECIZIA nr. 177 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
2.DECIZIE 180 21/03/2017 DECIZIA nr. 180 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
3.DECIZIE 232 06/04/2017 DECIZIA nr. 232 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 474 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 474 din 6 iulie 2017pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 4 noiembrie 2015 şi la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
5.PROTOCOL 04/11/2015 PROTOCOL DE AMENDARE din 4 noiembrie 2015a Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia la 29 martie 2000 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
6.
ORDIN 983 07/07/2017
ORDIN nr. 983 din 7 iulie 2017pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 545 din 11 iulie 2017
1.DECIZIE 182 21/03/2017 DECIZIA nr. 182 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) şi ale art. 436 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
2.DECRET 625 10/07/2017 DECRET nr. 625 din 10 iulie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
3.DECRET 626 10/07/2017 DECRET nr. 626 din 10 iulie 2017pentru promulgareaLegii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
4.
LEGE 165 10/07/2017
LEGE nr. 165 din 10 iulie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
5.DECIZIE 235 06/04/2017 DECIZIA nr. 235 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi art. 10 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
6.
LEGE 164 10/07/2017
LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
7.DECRET 619 07/07/2017 DECRET nr. 619 din 7 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
8.
LEGE 163 07/07/2017
LEGE nr. 163 din 7 iulie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
9.
ORDIN 211 26/06/2017
ORDIN nr. 211 din 26 iunie 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.10 "Acvacultura care furnizează servicii de mediu" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
10.
ORDIN 945 21/06/2017
ORDIN nr. 945 din 21 iunie 2017privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
11.HOTĂRÂRE 477 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 477 din 6 iulie 2017privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
12.HOTĂRÂRE 476 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 476 din 6 iulie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Paşcani, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 544 din 11 iulie 2017
1.DECIZIE 283 04/05/2017 DECIZIA nr. 283 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi ale art. 4 alin. (4), (4^1) şi (4^2) şi ale art. 6 alin. (2^1), (2^2) şi (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iulie 2017
2.DECIZIE 534 07/07/2017 DECIZIE nr. 534 din 7 iulie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului pentru Strategia de Dezvoltare Economică Integrată domnului Dumitru-Remus Vulpescu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iulie 2017
3.DECIZIE 535 07/07/2017 DECIZIE nr. 535 din 7 iulie 2017pentru stabilirea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 540 din 10 iulie 2017
1.
ORDIN 739 04/07/2017
ORDIN nr. 739 din 4 iulie 2017privind aprobarea Listei cuprinzând unităţile de primiri urgenţe (UPU) şi UPU/ compartimentele de primiri urgenţe (CPU) aparţinând spitalelor de copii care formează unităţi funcţionale regionale de urgenţă sau care fac parte din componenta de interes strategic a reţelelor regionale de unităţi spitaliceşti de urgenţă eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă" din Programul operaţional regional 2014-2020, operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 539 din 10 iulie 2017
1.DECIZIE 118 09/03/2017 DECIZIA nr. 118 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iulie 2017
2.DECIZIE 226 06/04/2017 DECIZIA nr. 226 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 461 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 461 din 30 iunie 2017privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 538 din 10 iulie 2017
1.DECIZIE 184 21/03/2017 DECIZIA nr. 184 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017
2.DECIZIE 11 10/07/2017 DECIZIE nr. 11 din 10 iulie 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017
3.DECIZIE 20 14/06/2017 DECIZIA nr. 20 din 14 iunie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "Dacă sfera de incidenţă a obligaţiei de păstrare a contraprobelor prevăzută de art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri include şi procedeele probatorii ale constatării tehnico-ştiinţifice şi care este sancţiunea ce poate fi aplicată de către instanţa de apel în cazul nerespectării obligaţiei de a păstra contraprobe." EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 10 iulie 2017
1.
ORDIN 487 27/06/2017
ORDIN nr. 487 din 27 iunie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
2.
ORDIN 1284 19/04/2017
ORDIN nr. 1.284/C din 19 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.650/C/2011 privind emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
3.DECIZIE 120 09/03/2017 DECIZIA nr. 120 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
4.DECIZIE 154 14/03/2017 DECIZIA nr. 154 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
5.DECIZIE 204 30/03/2017 DECIZIA nr. 204 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 66 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
6.HOTĂRÂRE 463 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 463 din 30 iunie 2017privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, a Asociaţiei "Consiliilor Americane pentru Educaţie Internaţională: ACTR/ACCELS, INC" din Statele Unite ale Americii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
7.
ORDIN 1100 04/07/2017
ORDIN nr. 1.100 din 4 iulie 2017pentru aprobarea domeniilor de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe avute în vedere la acordarea gradelor diplomatice sau consulare EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 10 iulie 2017
1.
ORDIN 4093 19/06/2017
ORDIN nr. 4.093 din 19 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă" EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
2.DECIZIE 47 19/06/2017 DECIZIA nr. 47 din 19 iunie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. j^1), art. 296^4 alin. (1) lit. k), art. 296^15 lit. o) şi art. 296^18 alin. (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
3.
RECTIFICARE 3505 20/03/2017
RECTIFICARE nr. 3.505 din 20 martie 2017referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.505/2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
4.
RECTIFICARE 3506 20/03/2017
RECTIFICARE nr. 3.506 din 20 martie 2017referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.506/2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
5.DECRET 620 07/07/2017 DECRET nr. 620 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
6.
ORDIN 228 05/07/2017
ORDIN nr. 228 din 5 iulie 2017privind aprobarea Manualului de gradare pentru seminţele de consum EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
7.DECIZIE 138 14/03/2017 DECIZIA nr. 138 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (2) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
8.DECRET 623 07/07/2017 DECRET nr. 623 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
9.DECRET 624 07/07/2017 DECRET nr. 624 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
10.DECRET 621 07/07/2017 DECRET nr. 621 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
11.DECRET 622 07/07/2017 DECRET nr. 622 din 7 iulie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
12.
ORDIN 2313 25/05/2017
ORDIN nr. 2.313 din 25 mai 2017privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a corpului C2, componentă a obiectivului monument istoric Fabrica de tricotaje Moldova (corp vechi) şi sediu Mică Industrie, situat în str. Păcurari nr. 115, Iaşi, judeţul Iaşi (adresa din Lista monumentelor istorice), respectiv şos. Moara de Foc nr. 29-33 (adresa din acte), având cod LMI IS-II-m-B-03992 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 537 din 10 iulie 2017
1.DECIZIE 219 04/04/2017 DECIZIA nr. 219 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) raportat la art. 295 din Codul penal şi ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 7 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 473 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 473 din 6 iulie 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile organizate în cadrul zilelor distinşilor vizitatori pentru exerciţiul multinaţional SABER GUARDIAN-17, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul American din Europa în România, în perioada 11-22 iulie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 536 din 7 iulie 2017
1.DECRET 618 06/07/2017 DECRET nr. 618 din 6 iulie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
2.DECIZIE 113 09/03/2017 DECIZIA nr. 113 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 472 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 472 din 6 iulie 2017privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
4.
ORDIN 731 06/07/2017
ORDIN nr. 731 din 6 iulie 2017pentru modificarea art. 19 şi 20 din anexa nr. 1 "Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto" la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
5.
ORDIN 49 22/06/2017
ORDIN nr. 49 din 22 iunie 2017privind modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
6.
ORDIN 120 07/06/2017
ORDIN nr. 120 din 7 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
7.
ORDIN 944 29/06/2017
ORDIN nr. 944 din 29 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
8.
ORDIN 878 15/06/2017
ORDIN nr. 878 din 15 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 535 din 7 iulie 2017
1.DECIZIE 237 06/04/2017 DECIZIA nr. 237 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 13 şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 466 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 466 din 6 iulie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nicolaescu Adrian Viorel din funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 467 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 467 din 6 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Albu Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 469 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 469 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ciui Terente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 471 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 471 din 6 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ceclan-Oprea Ciprian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
6.DECIZIE 533 06/07/2017 DECIZIE nr. 533 din 6 iulie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Adrian Viorel Nicolaescu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
7.
ORDIN 522 29/06/2017
ORDIN nr. 522 din 29 iunie 2017privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 533 din 7 iulie 2017
1.ACORD 09/04/2013 ACORD din 9 aprilie 2013încheiat prin schimbul de note verbale dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru a facilita desfăşurarea de activităţi lucrative de către membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
2.
ORDIN 944 21/06/2017
ORDIN nr. 944 din 21 iunie 2017pentru publicarea Acordului încheiat prin schimbul de note verbale semnate la Bucureşti la 9 aprilie 2013 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru a facilita desfăşurarea de activităţi lucrative de către membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 456 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 456 din 30 iunie 2017privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada - Simeria" pentru unităţile administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Brănişca, Veţel, Şoimuş, Deva şi Simeria - judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
4.DECIZIE 286 04/05/2017 DECIZIA nr. 286 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
5.DECIZIE 100 07/03/2017 DECIZIA nr. 100 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
6.DECIZIE 164 16/03/2017 DECIZIA nr. 164 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iulie 2017
1.DECIZIE 215 04/04/2017 DECIZIA nr. 215 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 7 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 455 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 455 din 30 iunie 2017privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria" pentru unităţile administrativ-teritoriale: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc - judeţul Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 7 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 462 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 462 din 30 iunie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi a pct. X din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 7 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 460 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 460 din 30 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, şi a anexei nr. 4 la Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 7 iulie 2017
1.CONTRACT MUNCĂ 503 21/06/2017 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 503 din 21 iunie 2017la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior" EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 3 din 7 iulie 2017
2.DECIZIE (A) 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017 (*actualizată*)privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară(actualizată până la data de 5 ianuarie 2017*) EMITENT: SENATUL
3.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
4.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
5.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
6.DECRET 1 03/01/2017 DECRET nr. 1 din 3 ianuarie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului şi desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 1019 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 29 decembrie 2016privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
8.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Anca Păduraru-Niculescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
9.
ORDIN 2934 30/12/2016
ORDIN nr. 2.934 din 30 decembrie 2016privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul programului "Prima casă", a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
10.LISTĂ 03/01/2017 LISTĂ din 3 ianuarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 167 16/03/2017 DECIZIA nr. 167 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 prin raportare la art. 194-197 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
2.DECIZIE 208 30/03/2017 DECIZIA nr. 208 din 30 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
3.DECIZIE 223 04/04/2017 DECIZIA nr. 223 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
4.DECIZIE 229 06/04/2017 DECIZIA nr. 229 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 69 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
5.
ORDIN 1302 21/04/2017
ORDIN nr. 1.302/C din 21 aprilie 2017privind componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 6 iulie 2017
1.
LEGE 161 06/07/2017
LEGE nr. 161 din 6 iulie 2017privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
2.DECRET 614 05/07/2017 DECRET nr. 614 din 5 iulie 2017pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 465 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 465 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către domnul Pribac Cosmin-Valentin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 468 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 468 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 470 06/07/2017 HOTĂRÂRE nr. 470 din 6 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
6.DECIZIE 529 06/07/2017 DECIZIE nr. 529 din 6 iulie 2017privind eliberarea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
7.DECIZIE 530 06/07/2017 DECIZIE nr. 530 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Andrei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
8.DECIZIE 531 06/07/2017 DECIZIE nr. 531 din 6 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
9.DECIZIE 532 06/07/2017 DECIZIE nr. 532 din 6 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ilie-Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
10.
ORDIN 1876 06/07/2017
ORDIN nr. 1.876/C din 6 iulie 2017pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european - EUID al profesioniştilor înregistraţi în registrul comerţului şi a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerţului EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 530 din 6 iulie 2017
1.DECIZIE 244 06/04/2017 DECIZIA nr. 244 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 459 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 459 din 30 iunie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii Lăpugiu de Jos din judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
3.
ORDIN 636 27/06/2017
ORDIN nr. 636 din 27 iunie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Ciolpani, UAT Dascălu, UAT Gruiu şi UAT Nuci din judeţul Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
4.
ORDIN 678 19/06/2017
ORDIN nr. 678 din 19 iunie 2017pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
5.
ORDIN 4252 28/06/2017
ORDIN nr. 4.252 din 28 iunie 2017pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iulie 2017
1.DECIZIE 236 06/04/2017 DECIZIA nr. 236 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), art. 23, 78, 75 şi art. 77 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
2.
ORDIN 393 13/03/2017
ORDIN nr. 393 din 13 martie 2017pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
3.PROTOCOL 13/03/2017 PROTOCOL DE COLABORARE din 13 martie 2017în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
4.
ORDIN 630 06/06/2017
ORDIN nr. 630 din 6 iunie 2017pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
5.PROTOCOL 06/06/2017 PROTOCOL DE COLABORARE din 6 iunie 2017în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
6.
ORDIN 4236 27/06/2017
ORDIN nr. 4.236 din 27 iunie 2017pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
7.PROTOCOL 27/06/2017 PROTOCOL DE COLABORARE din 27 iunie 2017în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
8.
ORDIN 602 15/06/2017
ORDIN nr. 602 din 15 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.203/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
9.
ORDIN 737 04/07/2017
ORDIN nr. 737 din 4 iulie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
10.
ORDIN 491 28/06/2017
ORDIN nr. 491 din 28 iunie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 528 din 6 iulie 2017
1.DECRET 617 05/07/2017 DECRET nr. 617 din 5 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
2.DECIZIE 125 09/03/2017 DECIZIA nr. 125 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
3.DECRET 616 05/07/2017 DECRET nr. 616 din 5 iulie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
4.DECRET 613 05/07/2017 DECRET nr. 613 din 5 iulie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
5.DECIZIE 243 06/04/2017 DECIZIA nr. 243 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea de Apel Braşov - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
6.DECIZIE 252 25/04/2017 DECIZIA nr. 252 din 25 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. h) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
7.DECIZIE 295 04/05/2017 DECIZIA nr. 295 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
8.
ORDIN 603 15/06/2017
ORDIN nr. 603 din 15 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.129/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 527 din 6 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 451 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 451 din 30 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 447 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 447 din 30 iunie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 446 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 446 din 30 iunie 2017privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 457 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 457 din 30 iunie 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
5.
ORDIN 605 15/06/2017
ORDIN nr. 605 din 15 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale, nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău şi nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 526 din 6 iulie 2017
1.
ORDIN 591 14/06/2017
ORDIN nr. 591 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa, ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.272/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 521 din 5 iulie 2017
1.
ORDIN 514 26/06/2017
ORDIN nr. 514 din 26 iunie 2017pentru completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 520 din 5 iulie 2017
1.METODOLOGIE 30/06/2017 METODOLOGIE din 30 iunie 2017privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 5 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 448 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 448 din 30 iunie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 5 iulie 2017
3.DECIZIE 528 05/07/2017 DECIZIE nr. 528 din 5 iulie 2017privind numirea domnului Victor Stelian Fedorca în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 524 din 5 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 458 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 458 din 30 iunie 2017privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
2.
ORDIN 4104 21/06/2017
ORDIN nr. 4.104 din 21 iunie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 454 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 454 din 30 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
4.DECIZIE 161 16/03/2017 DECIZIA nr. 161 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
5.DECIZIE 163 16/03/2017 DECIZIA nr. 163 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
6.DECIZIE 115 09/03/2017 DECIZIA nr. 115 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 715 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 523 din 5 iulie 2017
1.DECIZIE 165 16/03/2017 DECIZIA nr. 165 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 453 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 453 din 30 iunie 2017pentru completarea anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
3.CIRCULARĂ 9 15/06/2017 CIRCULARĂ nr. 9 din 15 iunie 2017privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede cu tema 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
4.DECIZIE 12 14/06/2017 DECIZIE nr. 12 din 14 iunie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Movilenii de Sus, judeţul Galaţi EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 449 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 449 din 30 iunie 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Femeilor Francofone, organizată la Bucureşti în perioada 1-2 noiembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
6.DECIZIE 11 14/06/2017 DECIZIE nr. 11 din 14 iunie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de scorie bazaltică din perimetrul Dealul Măgurici, judeţul Braşov EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
7.DECIZIE 9 14/06/2017 DECIZIE nr. 9 din 14 iunie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Băleni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
8.DECIZIE 10 14/06/2017 DECIZIE nr. 10 din 14 iunie 2017privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de ape minerale naturale necarbogazoase (plate) din perimetrul Izvorul Pârâul Rece, judeţul Braşov EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
9.DECIZIE 116 09/03/2017 DECIZIA nr. 116 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
10.DECIZIE 110 09/03/2017 DECIZIA nr. 110 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, art. 6, art. 8, art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
11.HOTĂRÂRE 450 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 450 din 30 iunie 2017pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iulie 2017
1.ACT ADIŢIONAL 1 26/01/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 26 ianuarie 2017la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unităţi din sectorul de activitate Construcţii de Maşini pe anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 5 iulie 2017
2.
ORDIN 139 14/12/2016
ORDIN nr. 139 din 14 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1547 13/12/2016
ORDIN nr. 1.547 din 13 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Drănic, judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
4.DECIZIE 605 22/09/2016 DECIZIE nr. 605 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1548 13/12/2016
ORDIN nr. 1.548 din 13 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/13.09.2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1549 13/12/2016
ORDIN nr. 1.549 din 13 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lunca Corbului, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
7.DECIZIE 606 22/09/2016 DECIZIE nr. 606 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) şi art. 511 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1641 12/08/2016
ORDIN nr. 1.641 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional Lacul Adunaţii de Geormane EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
9.
ORDIN 1032 14/12/2016
ORDIN nr. 1.032 din 14 decembrie 2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
10.DECIZIE 680 17/11/2016 DECIZIE nr. 680 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 523 04/07/2017 DECIZIE nr. 523 din 4 iulie 2017privind numirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
2.DECIZIE 524 04/07/2017 DECIZIE nr. 524 din 4 iulie 2017privind numirea domnului Gabriel Andronache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
3.DECIZIE 525 04/07/2017 DECIZIE nr. 525 din 4 iulie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific pe probleme nucleare al prim-ministrului domnului Şerban-Constantin Valeca EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
4.DECIZIE 526 04/07/2017 DECIZIE nr. 526 din 4 iulie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Eugen Orlando Teodorovici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
5.DECIZIE 527 04/07/2017 DECIZIE nr. 527 din 4 iulie 2017privind numirea domnului Pavel Năstase în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
6.
ORDIN 4264 29/06/2017
ORDIN nr. 4.264 din 29 iunie 2017privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
7.
ORDIN 4330 03/07/2017
ORDIN nr. 4.330 din 3 iulie 2017privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 12-a EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
8.
ORDIN 925 23/06/2017
ORDIN nr. 925 din 23 iunie 2017privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 519 din 4 iulie 2017
1.
ORDIN 881 15/06/2017
ORDIN nr. 881 din 15 iunie 2017pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2317 (2016) EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017
2.REZOLUŢIE 2317 10/11/2016 REZOLUŢIE nr. 2.317 din 10 noiembrie 2016pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2317 (2016) EMITENT: Consiliul de Securitate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017
3.
ORDIN 1886 27/06/2017
ORDIN nr. 1.886 din 27 iunie 2017pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 din 4 iulie 2017
1.DECIZIE 141 14/03/2017 DECIZIA nr. 141 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
2.DECIZIE 291 04/05/2017 DECIZIA nr. 291 din 4 mai 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 452 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 452 din 30 iunie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
4.
ORDIN 224 03/07/2017
ORDIN nr. 224 din 3 iulie 2017pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi a condiţiilor de utilizare a acestuia în scopul comercializării producţiei de struguri pentru vin EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
5.
ORDIN 592 14/06/2017
ORDIN nr. 592 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.088/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în opt unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.205/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
6.
ORDIN 593 14/06/2017
ORDIN nr. 593 din 14 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila şi nr. 1.136/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Brăila şi Ilfov şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.384/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jirlău din judeţul Brăila EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 4 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 445 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 445 din 30 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
2.PROGRAM 30/06/2017 PROGRAM NAŢIONAL APICOL din 30 iunie 2017pentru perioada 2017-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
3.NORMĂ 30/06/2017 NORME din 30 iunie 2017de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 443 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 443 din 30 iunie 2017privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
5.HOTĂRÂRE 444 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 444 din 30 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
6.
ORDIN 608 31/05/2017
ORDIN nr. 608 din 31 mai 2017pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă pentru stivuirea şi amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum şi a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulare EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017
1.
ORDIN 225 03/07/2017
ORDIN nr. 225 din 3 iulie 2017pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
2.
ORDIN 214 27/06/2017
ORDIN nr. 214 din 27 iunie 2017privind modificarea art. 42 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
3.DECIZIE 262 27/04/2017 DECIZIA nr. 262 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
4.DECIZIE 198 23/03/2017 DECIZIA nr. 198 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
5.DECIZIE 156 14/03/2017 DECIZIA nr. 156 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
6.DECRET 611 30/06/2017 DECRET nr. 611 din 30 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
7.DECRET 609 30/06/2017 DECRET nr. 609 din 30 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
8.
LEGE 159 30/06/2017
LEGE nr. 159 din 30 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
9.
LEGE 157 30/06/2017
LEGE nr. 157 din 30 iunie 2017pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
10.HOTĂRÂRE 28 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 28 din 26 aprilie 2017privind acordarea unor derogări de la aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
11.
LEGE 158 30/06/2017
LEGE nr. 158 din 30 iunie 2017pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
12.DECRET 610 30/06/2017 DECRET nr. 610 din 30 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017
1.
ORDIN 683 19/06/2017
ORDIN nr. 683 din 19 iunie 2017privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 9 14/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 iunie 2017privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
3.DECIZIE 859 13/06/2017 DECIZIE nr. 859 din 13 iunie 2017pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
4.DECIZIE 860 13/06/2017 DECIZIE nr. 860 din 13 iunie 2017privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
5.DECIZIE 222 04/04/2017 DECIZIA nr. 222 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 4 iulie 2017
1.DECIZIE 507 03/07/2017 DECIZIE nr. 507 din 3 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
2.DECIZIE 508 03/07/2017 DECIZIE nr. 508 din 3 iulie 2017privind numirea domnului Marius-Iulian Carabulea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
3.DECIZIE 509 03/07/2017 DECIZIE nr. 509 din 3 iulie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
4.DECIZIE 510 03/07/2017 DECIZIE nr. 510 din 3 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
5.DECIZIE 511 03/07/2017 DECIZIE nr. 511 din 3 iulie 2017pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
6.DECIZIE 512 03/07/2017 DECIZIE nr. 512 din 3 iulie 2017pentru numirea doamnei Sirma Caraman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
7.DECIZIE 513 03/07/2017 DECIZIE nr. 513 din 3 iulie 2017pentru numirea domnului Ciprian Lucian Roşca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
8.DECIZIE 514 03/07/2017 DECIZIE nr. 514 din 3 iulie 2017pentru numirea domnului Virgil-Alin Chirilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
9.DECIZIE 515 03/07/2017 DECIZIE nr. 515 din 3 iulie 2017pentru numirea domnului Angel Gheorghiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
10.DECIZIE 516 03/07/2017 DECIZIE nr. 516 din 3 iulie 2017pentru numirea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
11.DECIZIE 517 03/07/2017 DECIZIE nr. 517 din 3 iulie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Iuliana Camelia Coporan EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
12.DECIZIE 518 03/07/2017 DECIZIE nr. 518 din 3 iulie 2017privind exercitarea unor atribuţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
13.DECIZIE 519 03/07/2017 DECIZIE nr. 519 din 3 iulie 2017pentru eliberarea domnului Ionuţ Pascu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
14.DECIZIE 520 03/07/2017 DECIZIE nr. 520 din 3 iulie 2017privind numirea domnului Florian Popa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
15.DECIZIE 521 03/07/2017 DECIZIE nr. 521 din 3 iulie 2017privind numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
16.DECIZIE 522 03/07/2017 DECIZIE nr. 522 din 3 iulie 2017privind numirea domnului Aurelian-Felix Rache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
17.
ORDIN 132 21/06/2017
ORDIN nr. 132 din 21 iunie 2017pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
18.NORMĂ 21/06/2017 NORME din 21 iunie 2017de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 513 din 3 iulie 2017
1.HOTĂRÂRE 442 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 442 din 30 iunie 2017privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
2.
ORDIN 596 14/06/2017
ORDIN nr. 596 din 14 iunie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciclova Română, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
3.
ORDIN 708 29/06/2017
ORDIN nr. 708 din 29 iunie 2017pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
4.
ORDIN 928 26/06/2017
ORDIN nr. 928 din 26 iunie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
5.REGULAMENT 26/06/2017 REGULAMENT din 26 iunie 2017de organizare şi funcţionare a Consiliului contabilităţii publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
6.
ORDIN 1291 20/04/2017
ORDIN nr. 1.291/C din 20 aprilie 2017privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
7.NORMĂ 20/04/2017 NORME METODOLOGICE din 20 aprilie 2017de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
8.
ORDIN 726 03/07/2017
ORDIN nr. 726 din 3 iulie 2017privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
9.NORMĂ 03/07/2017 NORME TEHNICE din 3 iulie 2017de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
10.
ORDIN 507 03/07/2017
ORDIN nr. 507 din 3 iulie 2017privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
11.NORMĂ 03/07/2017 NORME TEHNICE din 3 iulie 2017de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
12.
ORDIN 727 03/07/2017
ORDIN nr. 727 din 3 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
13.
ORDIN 509 03/07/2017
ORDIN nr. 509 din 3 iulie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
14.
ORDIN 728 03/07/2017
ORDIN nr. 728 din 3 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
15.
ORDIN 508 03/07/2017
ORDIN nr. 508 din 3 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017
1.
LEGE 155 29/06/2017
LEGE nr. 155 din 29 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
2.
LEGE 154 29/06/2017
LEGE nr. 154 din 29 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
3.DECRET 582 29/06/2017 DECRET nr. 582 din 29 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
4.DECRET 583 29/06/2017 DECRET nr. 583 din 29 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
5.
LEGE 156 29/06/2017
LEGE nr. 156 din 29 iunie 2017privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
6.DECRET 584 29/06/2017 DECRET nr. 584 din 29 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
7.
ORDIN 460 19/06/2017
ORDIN nr. 460 din 19 iunie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
8.DECIZIE 3 10/03/2017 DECIZIE nr. 3/2CN din 10 martie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: Colegiul Medicilor Dentişti din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
9.
LEGE (R) 202 09/11/1998
LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*)privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017
1.
ORDIN 3914 18/05/2017
ORDIN nr. 3.914 din 18 mai 2017referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 din 3 iulie 2017
2.
ORDIN 606 15/06/2017
ORDIN nr. 606 din 15 iunie 2017privind abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.183/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sănduleşti din judeţul Cluj, nr. 1.188/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj, nr. 1.371/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Aşchileu din judeţul Cluj, nr. 1.294/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gârbău din judeţul Cluj şi abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.137/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Călăraşi şi Cluj, nr. 1.095/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.089/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 510 din 3 iulie 2017
1.DECIZIE 30 15/05/2017 DECIZIA nr. 30 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010, raportate la prevederile art. 2 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 şi la dispoziţiile art. 6, art. 13 şi art. 15 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 310/2009 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
2.HOTĂRÂRE 440 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 440 din 30 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoia Florin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
3.HOTĂRÂRE 439 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 439 din 30 iunie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de reabilitare termică şi modernizare spaţii de lucru la I.P.J. Arad şi U.M. 0556 Arad" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
4.HOTĂRÂRE 438 30/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 438 din 30 iunie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, creşterea eficienţei energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spaţii de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă şi refacere împrejmuire la I.P.J. Cluj şi D.J.I. Cluj" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
5.DECIZIE 145 14/03/2017 DECIZIA nr. 145 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
6.DECIZIE 99 07/03/2017 DECIZIA nr. 99 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 3 iulie 2017
1.DECRET 585 29/06/2017 DECRET nr. 585 din 29 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
2.DECRET 588 29/06/2017 DECRET nr. 588 din 29 iunie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
3.DECRET 589 29/06/2017 DECRET nr. 589 din 29 iunie 2017privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
4.DECRET 590 29/06/2017 DECRET nr. 590 din 29 iunie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
5.DECIZIE 494 29/06/2017 DECIZIE nr. 494 din 29 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Alexandru Sticlosu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
6.DECIZIE 495 29/06/2017 DECIZIE nr. 495 din 29 iunie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
7.DECIZIE 496 29/06/2017 DECIZIE nr. 496 din 29 iunie 2017privind eliberarea domnului Harry-Ilan Laufer din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
8.DECIZIE 497 29/06/2017 DECIZIE nr. 497 din 29 iunie 2017privind eliberarea domnului Ionuţ Mişa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
9.DECIZIE 498 29/06/2017 DECIZIE nr. 498 din 29 iunie 2017pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
10.DECIZIE 499 29/06/2017 DECIZIE nr. 499 din 29 iunie 2017privind numirea domnului Adrian Mlădinoiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
11.DECIZIE 500 29/06/2017 DECIZIE nr. 500 din 29 iunie 2017pentru numirea domnului Adrian Ionuţ Gâdea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
12.DECIZIE 501 29/06/2017 DECIZIE nr. 501 din 29 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Ionela Stoian EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 29 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 45 28/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 28 iunie 2017privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
2.DECRET 581 28/06/2017 DECRET nr. 581 din 28 iunie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
3.
ORDIN 64 15/06/2017
ORDIN nr. M. 64 din 15 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
4.
ORDIN 78 28/06/2017
ORDIN nr. 78 din 28 iunie 2017privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum şi activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
5.
RECTIFICARE 741 02/03/2009
RECTIFICARE nr. 741/C din 2 martie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 741/C/2009 EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 29 iunie 2017
1.DECRET 608 29/06/2017 DECRET nr. 608 din 29 iunie 2017pentru numirea Guvernului României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 29 iunie 2017
1.
ORDIN 524 11/05/2017
ORDIN nr. 524 din 11 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 29 iunie 2017
2.
ORDIN 901 19/06/2017
ORDIN nr. 901 din 19 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 29 iunie 2017
3.
ORDIN 722 22/05/2017
ORDIN nr. 722 din 22 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 29 iunie 2017
1.
ORDIN 804 09/06/2017
ORDIN nr. 804 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
2.
ORDIN 934 26/06/2017
ORDIN nr. 934 din 26 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
3.
ORDIN 532 29/05/2017
ORDIN nr. 532 din 29 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
4.
ORDIN 930 26/06/2017
ORDIN nr. 930 din 26 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
5.
ORDIN 803 09/06/2017
ORDIN nr. 803 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
6.DECIZIE 19 14/06/2017 DECIZIA nr. 19 din 14 iunie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 491 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
7.
ORDIN 531 29/05/2017
ORDIN nr. 531 din 29 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Uzina Mecanică Mija" - S.A. - filiala Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 494 din 29 iunie 2017
1.DECIZIE 490 29/06/2017 DECIZIE nr. 490 din 29 iunie 2017privind eliberarea domnului Tibor-Ioan Pentek, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
2.DECIZIE 491 29/06/2017 DECIZIE nr. 491 din 29 iunie 2017privind eliberarea domnului Alexandru Chirilă din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
3.DECIZIE 492 29/06/2017 DECIZIE nr. 492 din 29 iunie 2017privind eliberarea doamnei Alina Popa, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
4.DECIZIE 493 29/06/2017 DECIZIE nr. 493 din 29 iunie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Roxana-Cezarina Bănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
5.
ORDIN 604 26/05/2017
ORDIN nr. 604 din 26 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
6.
ORDIN 880 14/06/2017
ORDIN nr. 880 din 14 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
7.
ORDIN 78 27/06/2017
ORDIN nr. 78 din 27 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
8.
ORDIN 607 31/05/2017
ORDIN nr. 607 din 31 mai 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, şi a altor amendamente la anexele ADR aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
9.
ORDIN 939 29/06/2017
ORDIN nr. 939 din 29 iunie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
10.HOTĂRÂRE 681 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 681 din 27 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
11.HOTĂRÂRE 682 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 682 din 27 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
12.HOTĂRÂRE 683 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 683 din 27 iunie 2017pentru completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 493 din 29 iunie 2017
1.DECIZIE 96 07/03/2017 DECIZIA nr. 96 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 28 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 431 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 431 din 9 iunie 2017privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 28 iunie 2017
3.DECIZIE 14 25/04/2017 DECIZIA nr. 14 din 25 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind înţelesul art. 118 din Codul de procedură penală, intitulat "dreptul martorului de a nu se acuza", coroborat cu art. 102 alin. (2) din Codul de procedură penală, intitulat "probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal" EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 488 din 28 iunie 2017
1.DECIZIE 489 28/06/2017 DECIZIE nr. 489 din 28 iunie 2017privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
2.
ORDIN 141 14/06/2017
ORDIN nr. 141 din 14 iunie 2017privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
3.METODOLOGIE 14/06/2017 METODOLOGIE din 14 iunie 2017de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/ entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
4.
LEGE 153 28/06/2017
LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
5.DECRET 580 28/06/2017 DECRET nr. 580 din 28 iunie 2017pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017
1.
LEGE 144 26/06/2017
LEGE nr. 144 din 26 iunie 2017pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
2.DECRET 563 26/06/2017 DECRET nr. 563 din 26 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
3.
LEGE 145 26/06/2017
LEGE nr. 145 din 26 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
4.DECRET 564 26/06/2017 DECRET nr. 564 din 26 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
5.
LEGE 146 26/06/2017
LEGE nr. 146 din 26 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
6.DECRET 565 26/06/2017 DECRET nr. 565 din 26 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
7.
LEGE 147 26/06/2017
LEGE nr. 147 din 26 iunie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
8.DECRET 566 26/06/2017 DECRET nr. 566 din 26 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
9.DECIZIE 109 09/03/2017 DECIZIA nr. 109 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
10.DECIZIE 162 16/03/2017 DECIZIA nr. 162 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
11.
ORDIN 181 31/05/2017
ORDIN nr. 181 din 31 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costurile de funcţionare şi animare) - Selectarea grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
12.
ORDIN 899 22/06/2017
ORDIN nr. 899 din 22 iunie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
13.
ORDIN 45 15/05/2017
ORDIN nr. M.45 din 15 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A. EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
14.
ORDIN 902 19/06/2017
ORDIN nr. 902 din 19 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
15.
ORDIN 739 24/05/2017
ORDIN nr. 739 din 24 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica“- S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017
1.DECIZIE 189 23/03/2017 DECIZIA nr. 189 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1), art. II art. 18 şi art. II art. 19 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 28 iunie 2017
2.DECIZIE 487 28/06/2017 DECIZIE nr. 487 din 28 iunie 2017privind eliberarea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 28 iunie 2017
3.DECIZIE 488 28/06/2017 DECIZIE nr. 488 din 28 iunie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 28 iunie 2017
1.LISTĂ 5 27/06/2017 LISTA nr. 5 din 27 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
2.
ORDIN 408 30/05/2017
ORDIN nr. 408 din 30 mai 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
3.
ORDIN 48 22/06/2017
ORDIN nr. 48 din 22 iunie 2017privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
4.
ORDIN 3423 23/06/2017
ORDIN nr. 3.423 din 23 iunie 2017privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
5.
ORDIN 679 19/06/2017
ORDIN nr. 679 din 19 iunie 2017pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
6.DECIZIE 72 28/02/2017 DECIZIA nr. 72 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
7.DECIZIE 97 07/03/2017 DECIZIA nr. 97 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) lit. a) şi art. 83 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi a celor ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 28 iunie 2017
1.
ORDIN 161 18/05/2017
ORDIN nr. 161 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor VI.1 şi VI.2 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 27 iunie 2017
2.
ORDIN 539 24/05/2017
ORDIN nr. 539 din 24 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.148/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 27 iunie 2017
1.
ORDIN 162 18/05/2017
ORDIN nr. 162 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin şi adaptarea pescuitului la protecţia speciilor din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 27 iunie 2017
2.
ORDIN 541 24/05/2017
ORDIN nr. 541 din 24 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 283/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 27 iunie 2017
3.
ORDIN 542 24/05/2017
ORDIN nr. 542 din 24 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.121/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.209/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.213/2016, privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.220/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 27 iunie 2017
4.
ORDIN 581 07/06/2017
ORDIN nr. 581 din 7 iunie 2017privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, nr. 1.182/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea şi abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.210/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mera din judeţul Vrancea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 27 iunie 2017
1.DECRET 570 27/06/2017 DECRET nr. 570 din 27 iunie 2017privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 27 iunie 2017
2.DECIZIE 75 28/02/2017 DECIZIA nr. 75 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (2) lit. b) [cu referire la pct. 11 şi pct. 14] din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 27 iunie 2017
3.DECIZIE 88 28/02/2017 DECIZIA nr. 88 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 27 iunie 2017
1.
LEGE 152 27/06/2017
LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
2.DECRET 575 27/06/2017 DECRET nr. 575 din 27 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
3.DECRET 576 27/06/2017 DECRET nr. 576 din 27 iunie 2017privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
4.DECRET 577 27/06/2017 DECRET nr. 577 din 27 iunie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
5.DECRET 578 27/06/2017 DECRET nr. 578 din 27 iunie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
6.DECRET 579 27/06/2017 DECRET nr. 579 din 27 iunie 2017pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 54 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 54 din 27 iunie 2017privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 55 27/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 27 iunie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
9.DECIZIE 485 27/06/2017 DECIZIE nr. 485 din 27 iunie 2017pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
10.DECIZIE 486 27/06/2017 DECIZIE nr. 486 din 27 iunie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
11.
ORDIN 131 21/06/2017
ORDIN nr. 131 din 21 iunie 2017privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.178/2017 în perimetrul Crasna, judeţul Sălaj EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017
1.
ORDIN 76 19/06/2017
ORDIN nr. 76 din 19 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
2.DECRET 567 26/06/2017 DECRET nr. 567 din 26 iunie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
3.DECRET 568 26/06/2017 DECRET nr. 568 din 26 iunie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
4.DECRET 569 26/06/2017 DECRET nr. 569 din 26 iunie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
5.
ORDIN 163 18/05/2017
ORDIN nr. 163 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.3 "Măsuri de marketing" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
6.
ORDIN 631 19/06/2017
ORDIN nr. 631 din 19 iunie 2017privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
7.
ORDIN 890 20/06/2017
ORDIN nr. 890 din 20 iunie 2017privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
8.
ORDIN 695 26/06/2017
ORDIN nr. 695 din 26 iunie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
9.
ORDIN 840 07/06/2017
ORDIN nr. 840 din 7 iunie 2017privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
10.
ORDIN 1817 20/06/2017
ORDIN nr. 1.817 din 20 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
11.
ORDIN 2309 23/05/2017
ORDIN nr. 2.309 din 23 mai 2017privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat în municipiul Bucureşti, sectorul 1, Str. Berzei nr. 42, având cod LMI B-II-m-B-18138 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
12.HOTĂRÂRE 07/01/2014 HOTĂRÂREA din 7 ianuarie 2014în Cauza Prăjină împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017
1.DECIZIE 171 21/03/2017 DECIZIA nr. 171 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 şi art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
2.DECIZIE 172 21/03/2017 DECIZIA nr. 172 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 38, art. 39 şi art. 40 din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 577 07/06/2017
ORDIN nr. 577 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.164/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.238/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
4.
ORDIN 578 07/06/2017
ORDIN nr. 578 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.131/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.161/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
5.
ORDIN 4031 08/06/2017
ORDIN nr. 4.031 din 8 iunie 2017pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
6.DECIZIE 11 12/04/2017 DECIZIA nr. 11 din 12 aprilie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 26 iunie 2017
1.DECIZIE 230 06/04/2017 DECIZIA nr. 230 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 lit. b), art. 20 alin. (7) şi art. 55 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 26 iunie 2017
2.
ORDIN 159 18/05/2017
ORDIN nr. 159 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.2 - Servicii de consiliere din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 549 26/05/2017
ORDIN nr. 549 din 26 mai 2017privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.301/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 26 iunie 2017
1.DECIZIE 483 26/06/2017 DECIZIE nr. 483 din 26 iunie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Erwin Şimşensohn din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
2.DECIZIE 484 26/06/2017 DECIZIE nr. 484 din 26 iunie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Stătescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 60 12/06/2017
ORDIN nr. M.60 din 12 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.78/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
4.
ORDIN 160 18/05/2017
ORDIN nr. 160 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.1 „Inovare“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 76 26/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 76 din 26 iunie 2017privind revocarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 77 26/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 77 din 26 iunie 2017privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 406 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 406 din 31 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
8.REGULAMENT 31/05/2017 REGULAMENT din 31 mai 2017privind organizarea, funcţionarea şi componenţa nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spaţiului maritim EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
9.
ORDIN 584 12/06/2017
ORDIN nr. 584 din 12 iunie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
10.REGULAMENT 12/06/2017 REGULAMENT din 12 iunie 2017privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 26 iunie 2017
1.DECIZIE 481 26/06/2017 DECIZIE nr. 481 din 26 iunie 2017privind eliberarea domnului Király András György din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
2.DECIZIE 482 26/06/2017 DECIZIE nr. 482 din 26 iunie 2017pentru numirea doamnei Irina Elisabeta Kovács în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 50 22/06/2017
ORDIN nr. 50 din 22 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
4.
ORDIN 51 22/06/2017
ORDIN nr. 51 din 22 iunie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
5.
ORDIN 52 22/06/2017
ORDIN nr. 52 din 22 iunie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
6.
ORDIN 55 22/06/2017
ORDIN nr. 55 din 22 iunie 2017privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
7.
ORDIN 56 22/06/2017
ORDIN nr. 56 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
8.
ORDIN 57 22/06/2017
ORDIN nr. 57 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
9.
ORDIN 58 22/06/2017
ORDIN nr. 58 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
10.
ORDIN 59 22/06/2017
ORDIN nr. 59 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
11.
ORDIN 60 22/06/2017
ORDIN nr. 60 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
12.
ORDIN 61 22/06/2017
ORDIN nr. 61 din 22 iunie 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 26 iunie 2017
1.
ORDIN 72 15/06/2017
ORDIN nr. 72 din 15 iunie 2017privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 26 iunie 2017
2.
ORDIN 70 13/06/2017
ORDIN nr. 70 din 13 iunie 2017privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2017-2019 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 26 iunie 2017
3.
ORDIN 520 18/05/2017
ORDIN nr. 520 din 18 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.090/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Maramureş, Prahova şi Tulcea şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 26 iunie 2017
4.
ORDIN 648 13/06/2017
ORDIN nr. 648 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 26 iunie 2017
1.
ORDIN 188 07/06/2017
ORDIN nr. 188 din 7 iunie 2017pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
2.DECIZIE 7 03/04/2017 DECIZIA nr. 7 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 147 raportat la dispoziţiile art. 145 din Codul penal din 1969 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
3.
ORDIN 1416 15/05/2017
ORDIN nr. 1.416/C din 15 mai 2017pentru aprobarea Normelor privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
4.NORMĂ 15/05/2017 NORME din 15 mai 2017privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 432 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 432 din 9 iunie 2017privind echipamentele maritime EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 23 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 1 22/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 22 iunie 2017privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
2.
ORDIN 208 21/06/2017
ORDIN nr. 208 din 21 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
3.
ORDIN 530 22/05/2017
ORDIN nr. 530 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Cilieni, UAT Corbu, UAT Curţişoara, UAT Deveselu, UAT Fălcoiu, UAT Icoana, UAT Verguleasa, UAT Gura Padinii, UAT Ştefan cel Mare, UAT Făgeţelu, UAT Vlădila, UAT Teslui şi UAT Vulpeni, din judeţul Olt EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
4.
ORDIN 1718 14/06/2017
ORDIN nr. 1.718 din 14 iunie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
5.LISTĂ 4 23/06/2017 LISTA nr. 4 din 23 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 iunie 2017
1.DECIZIE 24 03/04/2017 DECIZIA nr. 24 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1845 coroborat cu art. 1847 din Codul civil de la 1864 şi art. 36 din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
2.
ORDIN 1669 06/06/2017
ORDIN nr. 1.669 din 6 iunie 2017privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
3.
ORDIN 580 07/06/2017
ORDIN nr. 580 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
4.
ORDIN 802 09/06/2017
ORDIN nr. 802 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai"- S.A. Mangalia EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
5.
ORDIN 579 07/06/2017
ORDIN nr. 579 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ şi nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
6.
ORDIN 156 18/05/2017
ORDIN nr. 156 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.1 - Planuri de producţie şi comercializare din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
7.
ORDIN 910 20/06/2017
ORDIN nr. 910 din 20 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 23 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 75 20/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 75 din 20 iunie 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cadrul european de interoperabilitate - Strategie de implementare - COM (2017) 134 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
2.DECIZIE 480 22/06/2017 DECIZIE nr. 480 din 22 iunie 2017pentru constatarea încetării aplicabilităţii prevederilor Deciziei prim-ministrului nr. 223/2017 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului, prin efectul legii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 70 12/06/2017
ORDIN nr. 70 din 12 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2008 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
4.
ORDIN 575 07/06/2017
ORDIN nr. 575 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.190/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
5.
ORDIN 576 07/06/2017
ORDIN nr. 576 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.114/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.134/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
6.
ORDIN 583 08/06/2017
ORDIN nr. 583 din 8 iunie 2017pentru aprobarea Planului de acţiuni al Programului naţional de cadastru şi carte funciară pe anul 2017 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
7.
ORDIN 857 09/06/2017
ORDIN nr. 857 din 9 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.559/2016 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
8.LISTĂ 3 22/06/2017 LISTA nr. 3 din 22 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
1.DECIZIE 257 26/04/2017 DECIZIA nr. 257 din 26 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017
2.
ORDIN 63 13/06/2017
ORDIN nr. M.63 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 842 07/06/2017
ORDIN nr. 842 din 7 iunie 2017pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 127 14/06/2017
ORDIN nr. 127 din 14 iunie 2017privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către experţii în domeniul managementului calităţii în sănătate EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
2.
ORDIN 191 12/06/2017
ORDIN nr. 191 din 12 iunie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 838 07/06/2017
ORDIN nr. 838 din 7 iunie 2017pentru aprobarea derogării pentru specia Castor fiber EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
4.DECIZIE 31 15/05/2017 DECIZIA nr. 31 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispoziţiile art. 35 din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
5.CIRCULARĂ 10 16/06/2017 CIRCULARĂ nr. 10 din 16 iunie 2017privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
6.LISTĂ 2 21/06/2017 LISTA nr. 2 din 21 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
7.
RECTIFICARE 1782 01/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.782/C din 1 iulie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009 EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
8.
RECTIFICARE 975 21/12/2016
RECTIFICARE nr. 975 din 21 decembrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 975/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
1.REGULAMENT 4 13/06/2017 REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 22 iunie 2017
2.
LEGE 15 06/03/2017 DECIZIA nr. 15 din 6 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 44 15/05/2017
ORDIN nr. M44 din 15 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA“ - S.A. EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 423 22/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 423 din 22 iunie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc“ Perieni, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 53 20/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 53 din 20 iunie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
4.
ORDIN 714 18/05/2017
ORDIN nr. 714 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA“ - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
5.
ORDIN 841 07/06/2017
ORDIN nr. 841 din 7 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA“ - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
6.
ORDIN 518 18/05/2017
ORDIN nr. 518 din 18 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
7.
ORDIN 659 14/06/2017
ORDIN nr. 659 din 14 iunie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
8.DECIZIE 840 13/06/2017 DECIZIE nr. 840 din 13 iunie 2017pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 1618 13/06/2017
ORDIN nr. 1.618/C din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
2.
ORDIN 4060 14/06/2017
ORDIN nr. 4.060 din 14 iunie 2017pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 703 16/05/2017
ORDIN nr. 703 din 16 mai 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
4.
ORDIN 4020 06/06/2017
ORDIN nr. 4.020 din 6 iunie 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
5.
ORDIN 737 24/05/2017
ORDIN nr. 737 din 24 mai 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
6.
ORDIN 409 11/05/2017
ORDIN nr. 409 din 11 mai 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
7.
ORDIN 165 18/05/2017
ORDIN nr. 165 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.21 „Eficienţă energetică şi atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
8.DECIZIE 264 27/04/2017 DECIZIA nr. 264 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în cazul în care convieţuiesc“ din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
9.DECIZIE 225 04/04/2017 DECIZIA nr. 225 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 lit. a) şi ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 894 16/06/2017
ORDIN nr. 894 din 16 iunie 2017privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
2.DECIZIE 25 10/04/2017 DECIZIA nr. 25 din 10 aprilie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
3.DECIZIE 33 15/05/2017 DECIZIA nr. 33 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, prin raportare la dispoziţiile art. 5 şi art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
1.MOŢIUNE 2 21/06/2017 MOŢIUNEA DE CENZURĂ nr. 2MC din 21 iunie 2017„România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!“ EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
2.DECIZIE 73 28/02/2017 DECIZIA nr. 73 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
3.
ORDIN 4068 15/06/2017
ORDIN nr. 4.068 din 15 iunie 2017pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
1.DECIZIE 74 28/02/2017 DECIZIA nr. 74 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 422 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 422 din 9 iunie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
3.
ORDIN 689 31/05/2017
ORDIN nr. 689 din 31 mai 2017pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
4.DECIZIE 22 03/04/2017 DECIZIA nr. 22 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
5.PROCEDURĂ 31/05/2017 PROCEDURĂ din 31 mai 2017de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
1.
LEGE 100 10/05/2017
LEGE nr. 100 din 10 mai 2017pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
2.DECRET 455 10/05/2017 DECRET nr. 455 din 10 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 421 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 421 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
4.AMENDAMENT 13/02/2017 AMENDAMENT din 13 februarie 2017convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 424 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 424 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
6.
ORDIN 199 16/06/2017
ORDIN nr. 199 din 16 iunie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
7.DECIZIE 13 25/04/2017 DECIZIA nr. 13 din 25 aprilie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 671 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 671 din 12 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
1.
ORDIN 562 30/05/2017
ORDIN nr. 562 din 30 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 433 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 433 din 9 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
3.DECIZIE 82 28/02/2017 DECIZIA nr. 82 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
4.
ORDIN 895 16/06/2017
ORDIN nr. 895 din 16 iunie 2017pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
1.DECIZIE 152 14/03/2017 DECIZIA nr. 152 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. III pct. 1, 5 şi 6 din ordonanţă, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 şi 8 din lege, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 şi 5 din ordonanţa de urgenţă şi ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
2.DECIZIE 479 20/06/2017 DECIZIE nr. 479 din 20 iunie 2017pentru eliberarea domnului Dan Dumitrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
3.
ORDIN 525 26/05/2017
ORDIN nr. 525 din 26 mai 2017privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii ALBER HOLDING FINANCE I.F.N. - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
4.LISTĂ 1 19/06/2017 LISTA nr. 1 din 19 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
1.
LEGE 140 16/06/2017
LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
2.DECRET 542 15/06/2017 DECRET nr. 542 din 15 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
3.
LEGE 141 16/06/2017
LEGE nr. 141 din 16 iunie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
4.DECRET 557 16/06/2017 DECRET nr. 557 din 16 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
5.
LEGE 142 16/06/2017
LEGE nr. 142 din 16 iunie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
6.DECRET 558 16/06/2017 DECRET nr. 558 din 16 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
7.
LEGE 143 16/06/2017
LEGE nr. 143 din 16 iunie 2017pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
8.DECRET 559 16/06/2017 DECRET nr. 559 din 16 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
9.
ORDIN 151 17/05/2017
ORDIN nr. 151 din 17 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
10.
ORDIN 43 13/06/2017
ORDIN nr. 43 din 13 iunie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
11.DECIZIE 32 25/05/2017 DECIZIE nr. 32 din 25 mai 2017pentru modificarea şi completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014 EMITENT: Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
1.DECIZIE 32 15/05/2017 DECIZIA nr. 32 din 15 mai 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
2.DECIZIE 21 03/04/2017 DECIZIA nr. 21 din 3 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 2 Cod de procedură civilă conferă judecătorului prerogativa suspendării judecării cauzei şi în ipoteza începerii urmăririi penale numai cu privire la faptă?“ EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
3.
ORDIN 157 18/05/2017
ORDIN nr. 157 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.22 „Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
1.
ORDIN 771 30/05/2017
ORDIN nr. 771 din 30 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
2.
ORDIN 169 22/05/2017
ORDIN nr. 169 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera a „Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 426 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 426 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
4.
ORDIN 866 09/06/2017
ORDIN nr. 866 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
5.
ORDIN 110 22/05/2017
ORDIN nr. 110 din 22 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 425 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 425 din 9 iunie 2017privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
7.
ORDIN 534 22/05/2017
ORDIN nr. 534 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Pui din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
8.
ORDIN 524 19/05/2017
ORDIN nr. 524 din 19 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.393/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.298/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
9.
ORDIN 449 30/05/2017
ORDIN nr. 449 din 30 mai 2017privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
1.DECIZIE 454 15/06/2017 DECIZIE nr. 454 din 15 iunie 2017privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
2.
ORDIN 73 15/06/2017
ORDIN nr. 73 din 15 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
3.
ORDIN 259 11/05/2017
ORDIN nr. 259 din 11 mai 2017pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
4.
ORDIN 601 31/05/2017
ORDIN nr. 601 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 420 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 420 din 9 iunie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
1.DECIZIE 474 19/06/2017 DECIZIE nr. 474 din 19 iunie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
2.DECIZIE 475 19/06/2017 DECIZIE nr. 475 din 19 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Alexandru Sticlosu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
3.DECIZIE 476 19/06/2017 DECIZIE nr. 476 din 19 iunie 2017privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
4.DECIZIE 477 19/06/2017 DECIZIE nr. 477 din 19 iunie 2017privind eliberarea domnului Florin Tunaru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
5.DECIZIE 478 19/06/2017 DECIZIE nr. 478 din 19 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Mihaela Dincă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
6.
ORDIN 634 06/06/2017
ORDIN nr. 634 din 6 iunie 2017pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
7.GHID 06/06/2017 GHID din 6 iunie 2017privind principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
1.METODOLOGIE 31/05/2017 METODOLOGIE din 31 mai 2017de efectuare a inspecţiei de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
2.METODOLOGIE 31/05/2017 METODOLOGIE din 31 mai 2017de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentare EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
3.
ORDIN 47 13/06/2017
ORDIN nr. 47 din 13 iunie 2017pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor“ EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
4.METODOLOGIE 31/05/2017 METODOLOGIE din 31 mai 2017de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
5.DECRET 562 16/06/2017 DECRET nr. 562 din 16 iunie 2017pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
6.DECRET 560 16/06/2017 DECRET nr. 560 din 16 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
7.DECRET 561 16/06/2017 DECRET nr. 561 din 16 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 404 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 404 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
9.
ORDIN 606 31/05/2017
ORDIN nr. 606 din 31 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
1.DECIZIE 29 24/04/2017 DECIZIA nr. 29 din 24 aprilie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
2.
ORDIN 3932 23/05/2017
ORDIN nr. 3.932 din 23 mai 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Discovery“ din oraşul Voluntari EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
3.
ORDIN 519 18/05/2017
ORDIN nr. 519 din 18 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.158/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
4.
ORDIN 364 05/05/2017
ORDIN nr. 364 din 5 mai 2017pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie în anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 72 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 12 iunie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei - Verificarea ex