1. MONITOARE OFICIALE

1.ORD DE URGENŢĂ 35 02/09/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015
2.DECIZIE 203 02/09/2015 DECIZIE nr. 203 din 2 septembrie 2015privind eliberarea doamnei Roxana Mînzatu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015
3.DECIZIE 204 02/09/2015 DECIZIE nr. 204 din 2 septembrie 2015pentru numirea doamnei Roxana Mînzatu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015
4.
ORDIN 105 01/09/2015
ORDIN nr. 105 din 1 septembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015
5.PROCEDURĂ 01/09/2015 PROCEDURĂ din 1 septembrie 2015de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 50 01/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 50 din 1 septembrie 2015privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 51 01/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 51 din 1 septembrie 2015pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 60 01/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 60 din 1 septembrie 2015pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015
4.DECRET 701 27/08/2015 DECRET nr. 701 din 27 august 2015privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 662 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 662 din 19 august 2015privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015
6.DECIZIE 202 02/09/2015 DECIZIE nr. 202 din 2 septembrie 2015privind eliberarea domnului Bogdan-Paul Dobrin din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015
7.
ORDIN 82 24/08/2015
ORDIN nr. M.82 din 24 august 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015
8.INSTRUCŢIUNI 24/08/2015 INSTRUCŢIUNI din 24 august 2015privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015
9.DECIZIE 201 02/09/2015 DECIZIE nr. 201 din 2 septembrie 2015privind eliberarea domnului Marius-Cătălin Gogescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 2 septembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 699 26/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 699 din 26 august 2015privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 2 septembrie 2015
2.NORMĂ 16 31/08/2015 NORMĂ nr. 16 din 31 august 2015privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 2 septembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 673 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 673 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 672 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 672 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Mărăcineni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 674 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 674 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Subcetate, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 689 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 689 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Unţeni, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
5.
ORDIN 1009 06/08/2015
ORDIN nr. 1.009 din 6 august 2015privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
6.DECIZIE 1998 24/08/2015 DECIZIE nr. 1.998 din 24 august 2015privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SMARALD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 635 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 635 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Copălău, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 653 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 653 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Ormeniş, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
9.HOTĂRÂRE 667 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 667 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
10.HOTĂRÂRE 668 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 668 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
11.HOTĂRÂRE 669 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 669 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
12.HOTĂRÂRE 670 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 670 din 19 august 2015privind aprobarea stemei comunei Vinga, judeţul Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
13.HOTĂRÂRE 671 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 671 din 19 august 2015privind aprobarea stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
14.HOTĂRÂRE 690 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 690 din 19 august 2015privind aprobarea stemelor comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 septembrie 2015
1.INSTRUCŢIUNI 2 24/08/2015 INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 24 august 2015pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 2 septembrie 2015
2.
ORDIN 100 24/08/2015
ORDIN nr. 100 din 24 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 2 septembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 705 26/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 705 din 26 august 2015pentru aprobarea organizării de către Ministerul Transporturilor, în România, în luna octombrie 2015, a Reuniunii miniştrilor transporturilor din regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de Reuniunea Grupului de experţi responsabil cu discutarea şi analizarea declaraţiei comune care va fi adoptată de miniştrii transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015
2.
ORDIN 81 24/08/2015
ORDIN nr. M.81 din 24 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015
3.
ORDIN 138 01/09/2015
ORDIN nr. 138 din 1 septembrie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015
4.NORMĂ 17 31/08/2015 NORMĂ nr. 17 din 31 august 2015privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015
5.
RECTIFICARE 11 12/02/2015
RECTIFICARE nr. 11 din 12 februarie 2015referitoare la anexa la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 11/2015 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015
6.
RECTIFICARE 33 30/06/2015
RECTIFICARE nr. 33 din 30 iunie 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 1 septembrie 2015
1.DECIZIE 8 11/07/2015 DECIZIE nr. 8 din 11 iulie 2015pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
2.
ORDIN 76 24/08/2015
ORDIN nr. M.76 din 24 august 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
3.
ORDIN 75 24/08/2015
ORDIN nr. M.75 din 24 august 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 702 26/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 702 din 26 august 2015privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 701 26/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 701 din 26 august 2015pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru seminarul cu tema "Codificarea dreptului electoral", organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 697 26/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 697 din 26 august 2015privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin UM 0836 Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 698 26/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 698 din 26 august 2015privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Arhivele Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 666 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 666 din 19 august 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
9.HOTĂRÂRE 691 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 691 din 19 august 2015pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
10.PROCEDURĂ 19/08/2015 PROCEDURĂ din 19 august 2015de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
11.METODOLOGIE 19/08/2015 METODOLOGIE din 19 august 2015de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 1 septembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 681 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 681 din 19 august 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 septembrie 2015
1.
ORDIN 104 31/08/2015
ORDIN nr. 104 din 31 august 2015pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
2.DECRET 702 31/08/2015 DECRET nr. 702 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
3.DECRET 703 31/08/2015 DECRET nr. 703 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
4.DECRET 704 31/08/2015 DECRET nr. 704 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
5.DECRET 705 31/08/2015 DECRET nr. 705 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
6.DECRET 706 31/08/2015 DECRET nr. 706 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
7.DECRET 707 31/08/2015 DECRET nr. 707 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
8.DECRET 708 31/08/2015 DECRET nr. 708 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
9.DECRET 709 31/08/2015 DECRET nr. 709 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
10.DECRET 710 31/08/2015 DECRET nr. 710 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
11.DECRET 711 31/08/2015 DECRET nr. 711 din 31 august 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
12.DECRET 713 31/08/2015 DECRET nr. 713 din 31 august 2015privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
13.HOTĂRÂRE 696 26/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 696 din 26 august 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 septembrie 2015
1.DECIZIE 11 27/08/2015 DECIZIE nr. 11 din 27 august 2015privind convocarea Senatului în sesiune ordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015
2.DECRET 698 27/08/2015 DECRET nr. 698 din 27 august 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015
3.DECRET 699 27/08/2015 DECRET nr. 699 din 27 august 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015
4.DECRET 700 27/08/2015 DECRET nr. 700 din 27 august 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015
5.ORDONANŢĂ 37 26/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 37 din 26 august 2015pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015
6.ORDONANŢĂ 38 26/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 38 din 26 august 2015privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015
7.HOTĂRÂRE 679 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 679 din 19 august 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 august 2015
1.ORDONANŢĂ 36 26/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 36 din 26 august 2015privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 28 august 2015
2.HOTĂRÂRE 639 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 639 din 19 august 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 28 august 2015
3.HOTĂRÂRE 680 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 680 din 19 august 2015privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 28 august 2015
1.
LEGE (R) 95 14/04/2006
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*)privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 august 2015
1.DECRET 696 26/08/2015 DECRET nr. 696 din 26 august 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al Judeţului Mureş EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
2.ORDONANŢĂ 33 26/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 33 din 26 august 2015pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
3.DECRET 697 26/08/2015 DECRET nr. 697 din 26 august 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "OLTENIA" al Judeţului Dolj EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
4.ORDONANŢĂ 34 26/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 34 din 26 august 2015privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
5.ORDONANŢĂ 30 26/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 30 din 26 august 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
6.ORDONANŢĂ 31 26/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 31 din 26 august 2015pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
7.ORDONANŢĂ 35 26/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 35 din 26 august 2015privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
8.HOTĂRÂRE 682 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 682 din 19 august 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
9.HOTĂRÂRE 687 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 687 din 19 august 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale, semnat la Doha la 3 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
10.ACORD 03/05/2015 ACORD din 3 mai 2015între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi speciale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
11.
ORDIN 1898 20/08/2015
ORDIN nr. 1.898 din 20 august 2015privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
12.ORDONANŢĂ 32 26/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 32 din 26 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
13.
ORDIN 1891 19/08/2015
ORDIN nr. 1.891 din 19 august 2015privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la plante şi produse vegetale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 august 2015
1.HOTĂRÂRE 663 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 663 din 19 august 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
2.ACORD 04/05/2015 ACORD din 4 mai 2015între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
3.HOTĂRÂRE 686 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 686 din 19 august 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
4.ACORD 04/05/2015 ACORD din 4 mai 2015între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, speciale şi de serviciu EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
5.HOTĂRÂRE 688 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 688 din 19 august 2015privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia, aferentă anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
6.
ORDIN 27 24/08/2015
ORDIN nr. 27 din 24 august 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: SERVICIUL DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
7.
ORDIN 28 24/08/2015
ORDIN nr. 28 din 24 august 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: SERVICIUL DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
8.
ORDIN 2517 24/08/2015
ORDIN nr. 2.517 din 24 august 2015pentru modificarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari", aferentă axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.056/2014 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
9.
ORDIN 172 21/08/2015
ORDIN nr. 172 din 21 august 2015privind selecţia experţilor în domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
10.
ORDIN 2562 14/07/2015
ORDIN nr. 2.562 din 14 iulie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independenţei nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
11.
RECTIFICARE 31 30/06/2015
RECTIFICARE nr. 31 din 30 iunie 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
12.
RECTIFICARE 636 19/08/2015
RECTIFICARE nr. 636 din 19 august 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 636/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
13.
ORDIN 4716 11/08/2015
ORDIN nr. 4.716 din 11 august 2015privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
14.METODOLOGIE 11/08/2015 METODOLOGIE din 11 august 2015de evaluare a inspectorilor şcolari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015
1.
ORDIN 939 12/08/2015
ORDIN nr. 939 din 12 august 2015pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
2.
ORDIN 990 16/06/2015
ORDIN nr. 990 din 16 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
3.
ORDIN 1032 25/08/2015
ORDIN nr. 1.032 din 25 august 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
4.HOTĂRÂRE 13 07/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 7 iunie 2015privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
5.HOTĂRÂRE 685 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 685 din 19 august 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
6.
ORDIN 315 09/07/2015
ORDIN nr. 315 din 9 iulie 2015privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
7.
ORDIN 961 19/08/2015
ORDIN nr. 961 din 19 august 2015privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
8.DECIZIE 3 19/08/2015 DECIZIE nr. 3 din 2015privind prevederile art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare EMITENT: COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
9.
ORDIN 1809 31/07/2015
ORDIN nr. 1.809 din 31 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
10.
ORDIN 564 13/08/2015
ORDIN nr. 564 din 13 august 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
11.
ORDIN 978 21/08/2015
ORDIN nr. 978 din 21 august 2015privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
12.
ORDIN 2395 23/07/2015
ORDIN nr. 2.395 din 23 iulie 2015privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
13.
ORDIN 800 26/06/2015
ORDIN nr. 800 din 26 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
14.
ORDIN 944 13/08/2015
ORDIN nr. 944 din 13 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
15.
ORDIN 1504 13/07/2015
ORDIN nr. 1.504 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
16.
ORDIN 4572 16/07/2015
ORDIN nr. 4.572 din 16 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - Constanţa şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea, aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015
1.
ORDIN 2600 19/08/2015
ORDIN nr. 2.600 din 19 august 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
2.HOTĂRÂRE 661 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 661 din 19 august 2015privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu în vederea desfiinţării şi scoaterea din inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
3.DECIZIE 200 26/08/2015 DECIZIE nr. 200 din 26 august 2015pentru numirea doamnei Corina-Laura Basoc în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
4.DECIZIE 11 24/08/2015 DECIZIE nr. 11 din 24 august 2015privind încetarea Licenţei de concesiune pentru exploatarea resurselor minerale din zăcământul de cuarţ în perimetrul Siglău-Uricani, judeţul Hunedoara EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
5.HOTĂRÂRE 641 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 641 din 19 august 2015privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
6.
ORDIN 274 25/08/2015
ORDIN nr. 274 din 25 august 2015pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
7.NORMĂ 25/08/2015 NORME din 25 august 2015cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
8.HOTĂRÂRE 645 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 645 din 19 august 2015pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
9.AMENDAMENT 12/05/2015 AMENDAMENT din 12 mai 2015convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
10.HOTĂRÂRE 647 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 647 din 19 august 2015privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Clubul Sportiv Şcolar Bârlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
11.HOTĂRÂRE 648 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 648 din 19 august 2015privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
12.HOTĂRÂRE 651 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 651 din 19 august 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
13.HOTĂRÂRE 649 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 649 din 19 august 2015privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
14.
ORDIN 965 25/08/2015
ORDIN nr. 965 din 25 august 2015pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
15.NORMĂ 25/08/2015 NORME din 25 august 2015cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
16.
ORDIN 3598 25/08/2015
ORDIN nr. XXXV/3.598 din 25 august 2015pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
17.NORMĂ 25/08/2015 NORME din 25 august 2015cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015
1.DECIZIE 11 26/08/2015 DECIZIE nr. 11 din 26 august 2015privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
2.
ORDIN 863 14/07/2015
ORDIN nr. 863 din 14 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
3.HOTĂRÂRE 664 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 664 din 19 august 2015privind scoaterea din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi darea acestuia în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
4.
ORDIN 941 13/08/2015
ORDIN nr. 941 din 13 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
5.
ORDIN 1584 27/07/2015
ORDIN nr. 1.584 din 27 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ROSIAMIN - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
6.
ORDIN 861 14/07/2015
ORDIN nr. 861 din 14 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
7.
ORDIN 948 14/08/2015
ORDIN nr. 948 din 14 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
8.
ORDIN 1585 27/07/2015
ORDIN nr. 1.585 din 27 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
9.
ORDIN 2203 20/08/2015
ORDIN nr. 2.203 din 20 august 2015pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
10.PROCEDURĂ 20/08/2015 PROCEDURĂ din 20 august 2015privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
11.HOTĂRÂRE 675 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 675 din 19 august 2015pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
12.
ORDIN 807 29/06/2015
ORDIN nr. 807 din 29 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
13.
ORDIN 929 11/08/2015
ORDIN nr. 807 din 29 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
14.
ORDIN 1503 13/07/2015
ORDIN nr. 1.503 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea METROM - S.A. Braşov - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 26 august 2015
1.DECIZIE 197 25/08/2015 DECIZIE nr. 197 din 25 august 2015privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015
2.DECIZIE 196 25/08/2015 DECIZIE nr. 196 din 25 august 2015privind eliberarea domnului George-Aurel Mircea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015
3.HOTĂRÂRE 660 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 660 din 19 august 2015privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0908 Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015
4.ORDONANŢĂ 29 19/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 29 din 19 august 2015privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015
5.HOTĂRÂRE 658 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 658 din 19 august 2015privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015
6.DECIZIE 198 25/08/2015 DECIZIE nr. 198 din 25 august 2015privind numirea domnului Cristian Cosmin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015
7.DECIZIE 199 25/08/2015 DECIZIE nr. 199 din 25 august 2015privind numirea domnului Adrian Dumitru Bughiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015
8.HOTĂRÂRE 657 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 657 din 19 august 2015privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015
1.HOTĂRÂRE 654 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 654 din 19 august 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
2.DECIZIE 538 14/07/2015 DECIZIE nr. 538 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
3.
ORDIN 864 14/07/2015
ORDIN nr. 864 din 14 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
4.HOTĂRÂRE 655 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 655 din 19 august 2015pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
5.MEMORANDUM 04/05/2015 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 4 mai 2015între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
6.
ORDIN 942 13/08/2015
ORDIN nr. 942 din 13 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
7.
ORDIN 1583 27/07/2015
ORDIN nr. 1.583 din 27 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
8.DECIZIE 540 14/07/2015 DECIZIE nr. 540 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
9.HOTĂRÂRE 640 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 640 din 19 august 2015privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
10.DECIZIE 510 30/06/2015 DECIZIE nr. 510 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 25 august 2015
1.DECIZIE 488 23/06/2015 DECIZIE nr. 488 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015
2.HOTĂRÂRE 634 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 634 din 28 iulie 2015privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015
3.DECIZIE 193 25/08/2015 DECIZIE nr. 193 din 25 august 2015privind eliberarea domnului Virgil Dragoş Titea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015
4.DECIZIE 194 25/08/2015 DECIZIE nr. 194 din 25 august 2015privind numirea domnului Ion-Aurel Stanciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015
5.DECIZIE 195 25/08/2015 DECIZIE nr. 195 din 25 august 2015privind numirea domnului Marius Humelnicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015
6.HOTĂRÂRE 633 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 633 din 28 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015
1.
ORDIN 2092 10/08/2015
ORDIN nr. 2.092 din 10 august 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
2.
ORDIN 996 13/08/2015
ORDIN nr. 996 din 13 august 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
3.HOTĂRÂRE 676 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 676 din 19 august 2015privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
4.DECIZIE 192 25/08/2015 DECIZIE nr. 192 din 25 august 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat de către doamna Mirela Popină EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
5.HOTĂRÂRE 642 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 642 din 19 august 2015privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură al Ministerului Apărării Naţionale la Comandamentul Forţelor Statelor Unite ale Americii în Europa - USEUCOM, cu sediul la Stuttgart, Germania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
6.LISTĂ 25/08/2015 LISTĂ din 25 august 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Huşi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI - SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
7.
RECTIFICARE 10 05/08/2015
RECTIFICARE nr. 10 din 5 august 2015referitoare la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
8.HOTĂRÂRE 643 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 643 din 19 august 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
9.
ORDIN 969 19/08/2015
ORDIN nr. 969 din 19 august 2015privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
10.
ORDIN 876 27/07/2015
ORDIN nr. 876 din 27 iulie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
11.
ORDIN 506 14/08/2015
ORDIN nr. 506 din 14 august 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 25 august 2015
1.HOTĂRÂRE 644 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 644 din 19 august 2015pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
2.ORDONANŢĂ 27 19/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 27 din 19 august 20155pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
3.HOTĂRÂRE 646 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 646 din 19 august 2015privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
4.
ORDIN 804 29/06/2015
ORDIN nr. 804 din 29 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
5.
ORDIN 943 13/08/2015
ORDIN nr. 943 din 13 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
6.
ORDIN 1506 13/07/2015
ORDIN nr. 1.506 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
7.HOTĂRÂRE 656 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 656 din 19 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "Unifarm" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
8.HOTĂRÂRE 677 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 677 din 19 august 2015privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
9.
ORDIN 798 26/06/2015
ORDIN nr. 798 din 26 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
10.
ORDIN 949 14/08/2015
ORDIN nr. 949 din 14 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
11.
ORDIN 1502 13/07/2015
ORDIN nr. 1.502 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Pulberi - S.A. Făgăraş - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
12.
ORDIN 801 26/06/2015
ORDIN nr. 801 din 26 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
13.
ORDIN 947 14/08/2015
ORDIN nr. 947 din 14 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
14.
ORDIN 1507 13/07/2015
ORDIN nr. 1.507 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015
1.
ORDIN 1874 17/08/2015
ORDIN nr. 1.874 din 17 august 2015privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015
2.ORDONANŢĂ 28 19/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 28 din 19 august 2015pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015
3.
ORDIN 170 19/08/2015
ORDIN nr. 170 din 19 august 2015privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 90/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015
4.
ORDIN 509 14/08/2015
ORDIN nr. 509 din 14 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 396/2004 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Industrial Parc" - S.R.L. Galaţi EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015
5.
ORDIN 2201 17/08/2015
ORDIN nr. 2.201 din 17 august 2015pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015
6.NORMĂ 15 14/08/2015 NORMĂ nr. 15 din 14 august 2015privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015
1.DECIZIE 445 16/06/2015 DECIZIE nr. 445 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8), art. 31 alin. (5) şi art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 22 august 2015
2.DECRET 695 21/08/2015 DECRET nr. 695 din 21 august 2015privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 22 august 2015
3.DECIZIE 546 14/07/2015 DECIZIE nr. 546 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 22 august 2015
1.DECIZIE 531 14/07/2015 DECIZIE nr. 531 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 204/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015
2.
ORDIN 2202 19/08/2015
ORDIN nr. 2.202 din 19 august 2015pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015
3.
ORDIN 920 10/08/2015
ORDIN nr. 920 din 10 august 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015
1.
LEGE 214 21/07/2015
LEGE nr. 214 din 21 iulie 2015pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015
2.DECRET 666 21/07/2015 DECRET nr. 666 din 21 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015
3.DECRET 694 19/08/2015 DECRET nr. 694 din 19 august 2015privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015
4.DECIZIE 424 09/06/2015 DECIZIE nr. 424 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 436 alin. (1) din Codul de procedură penală şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015
5.NORMĂ 11 05/08/2015 NORMĂ nr. 11 din 5 august 2015privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015
6.
ORDIN 258 11/08/2015
ORDIN nr. 258 din 11 august 2015privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în România de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015
7.NORMĂ 11/08/2015 NORME din 11 august 2015pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în România de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 21 august 2015
1.ORDONANŢĂ 23 19/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 23 din 19 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015
2.ORDONANŢĂ 24 19/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 24 din 19 august 2015privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015
3.ORDONANŢĂ 25 19/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 25 din 19 august 2015privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015
4.ORDONANŢĂ 26 19/08/2015 ORDONANŢĂ nr. 26 din 19 august 2015privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015
5.HOTĂRÂRE 652 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 652 din 19 august 2015privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015
6.
ORDIN 97 19/08/2015
ORDIN nr. 97 din 19 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015
1.DECIZIE 651 17/08/2015 DECIZIE nr. 651 din 17 august 2015pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie, resurselor tehnice şi al portabilităţii numerelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015
2.DECIZIE 25 29/06/2015 DECIZIE nr. 25 din 29 iunie 2015privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 26 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.903/89/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015
1.HOTĂRÂRE 637 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 637 din 19 august 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 august 2015
2.HOTĂRÂRE 638 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 638 din 19 august 2015privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 august 2015
3.
ORDIN 88 13/08/2015
ORDIN nr. 88 din 13 august 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 august 2015
4.
ORDIN 2108 12/08/2015
ORDIN nr. 2.108 din 12 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 august 2015
5.DECIZIE 10 20/08/2015 DECIZIE nr. 10 din 20 august 2015privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 august 2015
6.HOTĂRÂRE 636 19/08/2015 HOTĂRÂRE nr. 636 din 19 august 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 august 2015
1.
ORDIN 2097 11/08/2015
ORDIN nr. 2.097 din 11 august 2015pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 20 august 2015
2.
ORDIN 903 31/07/2015
ORDIN nr. 903 din 31 iulie 2015privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.365(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 20 august 2015
3.REZOLUŢIE 365 22/05/2014 REZOLUŢIA MSC.365(93) din 22 mai 2014privind amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 20 august 2015
4.AMENDAMENT 22/05/2014 AMENDAMENTE din 22 mai 2014la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 20 august 2015
1.
ORDIN 921 06/08/2015
ORDIN nr. 921 din 6 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Automecanică Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015
2.
ORDIN 806 29/06/2015
ORDIN nr. 806 din 29 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Automecanică Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015
3.NORMĂ 12 05/08/2015 NORMĂ nr. 12 din 5 august 2015privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015
4.
ORDIN 4273 24/06/2015
ORDIN nr. 4.273 din 24 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015
5.LISTĂ 20/08/2015 LISTĂ din 20 august 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Brăila cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015
6.DECIZIE 483 23/06/2015 DECIZIE nr. 483 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015
7.DECIZIE 448 16/06/2015 DECIZIE nr. 448 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015
8.DECIZIE 450 16/06/2015 DECIZIE nr. 450 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (3) prin raportare la cele ale art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015
9.
ORDIN 1509 13/07/2015
ORDIN nr. 1.509 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Automecanică Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 20 august 2015
1.DECIZIE 503 30/06/2015 DECIZIE nr. 503 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (5^1) şi (5^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 august 2015
2.DECIZIE 561 16/07/2015 DECIZIE nr. 561 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 august 2015
3.DECIZIE 564 16/07/2015 DECIZIE nr. 564 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi prin raportare la art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 august 2015
4.DECIZIE 521 07/07/2015 DECIZIE nr. 521 din 7 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 august 2015
5.
ORDIN 805 29/06/2015
ORDIN nr. 805 din 29 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 august 2015
6.
ORDIN 136 14/08/2015
ORDIN nr. 136 din 14 august 2015privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 august 2015
7.
ORDIN 924 07/08/2015
ORDIN nr. 924 din 7 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 august 2015
8.
ORDIN 1505 13/07/2015
ORDIN nr. 1.505 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 19 august 2015
1.DECIZIE 522 07/07/2015 DECIZIE nr. 522 din 7 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale legii în ansamblul său, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
2.
ORDIN 4712 11/08/2015
ORDIN nr. 4.712 din 11 august 2015privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 9-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
3.
ORDIN 796 26/06/2015
ORDIN nr. 796 din 26 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
4.
ORDIN 797 26/06/2015
ORDIN nr. 797 din 26 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ARSENAL - REŞIŢA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
5.
ORDIN 799 26/06/2015
ORDIN nr. 799 din 26 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea U.M. MIJA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
6.
ORDIN 926 07/08/2015
ORDIN nr. 926 din 7 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
7.
ORDIN 1500 13/07/2015
ORDIN nr. 1.500 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
8.
ORDIN 915 05/08/2015
ORDIN nr. 915 din 5 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ARSENAL - REŞIŢA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
9.
ORDIN 1508 13/07/2015
ORDIN nr. 1.508 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ARSENAL - REŞIŢA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
10.
ORDIN 925 07/08/2015
ORDIN nr. 925 din 7 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea U.M. MIJA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
11.
ORDIN 1501 13/07/2015
ORDIN nr. 1.501 din 13 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea U.M. MIJA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 19 august 2015
1.DECIZIE 556 16/07/2015 DECIZIE nr. 556 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
2.
ORDIN 708 11/06/2015
ORDIN nr. 708 din 11 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - S.A. Baia Mare EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
3.DECIZIE 443 16/06/2015 DECIZIE nr. 443 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1)-(3), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (3) raportat la art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1) şi art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
4.DECIZIE 530 14/07/2015 DECIZIE nr. 530 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
5.
ORDIN 881 28/07/2015
ORDIN nr. 881 din 28 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - S.A. Baia Mare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
6.
ORDIN 1345 29/06/2015
ORDIN nr. 1.345 din 29 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN - S.A. Baia Mare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
7.
ORDIN 1987 29/07/2015
ORDIN nr. 1.987 din 29 iulie 2015pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
8.PROCEDURĂ 29/07/2015 PROCEDURĂ din 29 iulie 2015privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
9.
ORDIN 513 22/07/2015
ORDIN nr. 513 din 22 iulie 2015pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
10.PROCEDURĂ 22/07/2015 PROCEDURĂ din 22 iulie 2015privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 august 2015
1.DECIZIE 517 07/07/2015 DECIZIE nr. 517 din 7 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 august 2015
2.
ORDIN 997 13/08/2015
ORDIN nr. 997 din 13 august 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 720/2014 privind înfiinţarea Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 august 2015
3.
ORDIN 137 14/08/2015
ORDIN nr. 137 din 14 august 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 august 2015
4.HOTĂRÂRE 03/03/2015 HOTĂRÂRE din 3 martie 2015în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 august 2015
5.DECIZIE 533 14/07/2015 DECIZIE nr. 533 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 august 2015
6.DECIZIE 536 14/07/2015 DECIZIE nr. 536 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 august 2015
7.DECIZIE 545 14/07/2015 DECIZIE nr. 545 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 august 2015
1.
ORDIN 1762 16/07/2015
ORDIN nr. 1.762 din 16 iulie 2015privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 18 august 2015
2.
ORDIN 4686 10/08/2015
ORDIN nr. 4.686 din 10 august 2015privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional "Competitivitate" (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 18 august 2015
3.SCHEMĂ 10/08/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 10 august 2015pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional "Competitivitate" (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 18 august 2015
4.DECIZIE 401 28/05/2015 DECIZIE nr. 401 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 18 august 2015
1.DECIZIE 188 18/08/2015 DECIZIE nr. 188 din 18 august 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului de către doamna Iuliana Marcelica Mihai EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
2.DECIZIE 189 18/08/2015 DECIZIE nr. 189 din 18 august 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
3.DECIZIE 190 18/08/2015 DECIZIE nr. 190 din 18 august 2015privind numirea unor reprezentanţi ai Guvernului în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
4.DECIZIE 191 18/08/2015 DECIZIE nr. 191 din 18 august 2015privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
5.
ORDIN 130 12/08/2015
ORDIN nr. 130 din 12 august 2015pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
6.PROCEDURĂ 12/08/2015 PROCEDURĂ din 12 august 2015privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
7.
ORDIN 129 12/08/2015
ORDIN nr. 129 din 12 august 2015pentru aprobarea Procedurii privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
8.PROCEDURĂ 12/08/2015 PROCEDURĂ din 12 august 2015privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
9.DECIZIE 551 16/07/2015 DECIZIE nr. 551 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
10.DECIZIE 559 16/07/2015 DECIZIE nr. 559 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
11.DECIZIE 560 16/07/2015 DECIZIE nr. 560 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 18 august 2015
1.
ORDIN 149 05/08/2015
ORDIN nr. 149 din 5 august 2015privind aprobarea cerinţelor de autorizare a activităţii de manipulare şi extinderii limitelor autorizaţiilor de manipulare a instalaţiilor radiologice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 18 august 2015
2.DECIZIE 436 09/06/2015 DECIZIE nr. 436 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 18 august 2015
3.
ORDIN 1828 04/08/2015
ORDIN nr. 1.828 din 4 august 2015privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Plăţi pentru agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în PNDR 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu", prevăzută în PNDR 2007-2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 18 august 2015
1.CIRCULARĂ 30 06/08/2015 CIRCULARĂ nr. 30 din 6 august 2015privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015
2.CIRCULARĂ 29 06/08/2015 CIRCULARĂ nr. 29 din 6 august 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015
3.DECIZIE 502 30/06/2015 DECIZIE nr. 502 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015
4.CIRCULARĂ 27 04/08/2015 CIRCULARĂ nr. 27 din 4 august 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleş din Sinaia EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015
5.DECIZIE 449 16/06/2015 DECIZIE nr. 449 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015
6.DECIZIE 526 14/07/2015 DECIZIE nr. 526 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015
7.
ORDIN 481 11/08/2015
ORDIN nr. 481 din 11 august 2015privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 18 august 2015
1.DECIZIE 460 16/06/2015 DECIZIE nr. 460 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. a), c)-f) şi alin. (2)-(6) şi art. 70 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 17 august 2015
2.DECIZIE 461 16/06/2015 DECIZIE nr. 461 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 17 august 2015
3.
ORDIN 918 10/08/2015
ORDIN nr. 918 din 10 august 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 17 august 2015
4.
ORDIN 132 12/08/2015
ORDIN nr. 132 din 12 august 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială VEGA 93 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 17 august 2015
5.
ORDIN 133 12/08/2015
ORDIN nr. 133 din 12 august 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 17 august 2015
6.
ORDIN 134 12/08/2015
ORDIN nr. 134 din 12 august 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 17 august 2015
1.DECIZIE 550 16/07/2015 DECIZIE nr. 550 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) şi art. 91 alin. (1), (3)-(6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 alin. (2)-(4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015
2.DECIZIE 557 16/07/2015 DECIZIE nr. 557 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015
3.DECIZIE 562 16/07/2015 DECIZIE nr. 562 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015
4.
ORDIN 930 11/08/2015
ORDIN nr. 930 din 11 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015
1.
ORDIN 4656 30/07/2015
ORDIN nr. 4.656 din 30 iulie 2015privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 17 august 2015
2.
ORDIN 4535 14/07/2015
ORDIN nr. 4.535 din 14 iulie 2015privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 17 august 2015
3.DECIZIE 421 28/05/2015 DECIZIE nr. 421 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 17 august 2015
4.DECIZIE 541 14/07/2015 DECIZIE nr. 541 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 17 august 2015
5.PROCEDURĂ 06/08/2015 PROCEDURĂ din 6 august 2015de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 17 august 2015
6.
ORDIN 1008 06/08/2015
ORDIN nr. 1.008 din 6 august 2015privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 17 august 2015
1.
ORDIN 502 14/08/2015
ORDIN nr. 502 din 14 august 2015pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015
2.
ORDIN 945 13/08/2015
ORDIN nr. 945 din 13 august 2015privind stabilirea fondului de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente lunilor august-decembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015
3.
ORDIN 2579 04/08/2015
ORDIN nr. 2.579 din 4 august 2015privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a corpurilor C1, C2, C3, C4-parţial, componente ale obiectivului monument istoric "Casă" situat în str. Matei Basarab nr. 59, sectorul 3, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18088 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015
4.DECIZIE 451 16/06/2015 DECIZIE nr. 451 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015
5.DECIZIE 494 23/06/2015 DECIZIE nr. 494 din 23 iunie 2015privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015
6.
ORDIN 4456 08/07/2015
ORDIN nr. 4.456 din 8 iulie 2015privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015
7.CADRU GRAL 08/07/2015 CADRU GENERAL din 8 iulie 2015de organizare şi funcţionare a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015
8.CADRU GRAL 08/07/2015 CADRUL GENERAL din 8 iulie 2015de organizare şi funcţionare a consorţiilor regionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015
9.
ORDIN 135 13/08/2015
ORDIN nr. 135 din 13 august 2015pentru modificarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 14 august 2015
1.DECIZIE 82 05/08/2015 DECIZIE nr. 82 din 5 august 2015privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii din 3 august 2015 privind cererea de lămurire a întinderii şi aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
2.ÎNCHEIERE 03/08/2015 ÎNCHEIERE din 3 august 2015privind cererea de lămurire a întinderii şi aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
3.DECIZIE 524 07/07/2015 DECIZIE nr. 524 din 7 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
4.DECIZIE 532 14/07/2015 DECIZIE nr. 532 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
5.DECIZIE 554 16/07/2015 DECIZIE nr. 554 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
6.DECIZIE 555 16/07/2015 DECIZIE nr. 555 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (10) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma "fără participarea procurorului şi a inculpatului" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
7.DECIZIE 558 16/07/2015 DECIZIE nr. 558 din 16 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
8.
ORDIN 981 10/08/2015
ORDIN nr. 981 din 10 august 2015privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
9.
ORDIN 1803 30/07/2015
ORDIN nr. 1.803 din 30 iulie 2015privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
10.DECIZIE 1795 31/07/2015 DECIZIE nr. 1.795 din 31 iulie 2015privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
11.DECIZIE 1796 31/07/2015 DECIZIE nr. 1.796 din 31 iulie 2015privind sancţionarea Societăţii EWO INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015
1.HOTĂRÂRE 566 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 566 din 15 iulie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 14 august 2015
2.HOTĂRÂRE 629 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 629 din 28 iulie 2015privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 14 august 2015
3.
ORDIN 1219 30/07/2015
ORDIN nr. 1.219 din 30 iulie 2015privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 14 august 2015
4.HOTĂRÂRE 10/02/2015 HOTĂRÂRE din 10 februarie 2015în Cauza Colac împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 14 august 2015
1.DECIZIE 500 30/06/2015 DECIZIE nr. 500 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 august 2015
2.DECIZIE 501 30/06/2015 DECIZIE nr. 501 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 august 2015
3.
ORDIN 924 11/08/2015
ORDIN nr. 924 din 11 august 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 august 2015
4.
ORDIN 1101 13/07/2015
ORDIN nr. 1.101 din 13 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A. EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 august 2015
5.DECIZIE 508 30/06/2015 DECIZIE nr. 508 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 august 2015
6.
ORDIN 84 28/07/2015
ORDIN nr. 84 din 28 iulie 2015pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 august 2015
7.
ORDIN 1541 16/07/2015
ORDIN nr. 1.101 din 13 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 august 2015
8.
ORDIN 923 07/08/2015
ORDIN nr. 923 din 7 august 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 14 august 2015
1.
ORDIN 131 12/08/2015
ORDIN nr. 131 din 12 august 2015privind stabilirea calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2015-2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015
2.
ORDIN 984 10/08/2015
ORDIN nr. 984 din 10 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015
3.
ORDIN 982 10/08/2015
ORDIN nr. 982 din 10 august 2015privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo-fizioterapie, organizat în perioada 28 septembrie-12 octombrie 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015
4.HOTĂRÂRE 628 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 628 din 28 iulie 2015pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015
5.HOTĂRÂRE 627 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 627 din 28 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015
6.HOTĂRÂRE 612 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 612 din 28 iulie 2015privind modificarea datelor de identificare a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015
7.
ORDIN 1844 07/08/2015
ORDIN nr. 1.844 din 7 august 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015
1.RAPORT 13323 10/07/2015 RAPORT nr. 13.323 din 10 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
2.RAPORT 13393 13/07/2015 RAPORT nr. 13.393 din 13 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
3.RAPORT 13487 14/07/2015 RAPORT nr. 13.487 din 14 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
4.RAPORT 13491 14/07/2015 RAPORT nr. 13.491 din 14 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
5.RAPORT 13541 15/07/2015 RAPORT nr. 13.541 din 15 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
6.RAPORT 13542 15/07/2015 RAPORT nr. 13.542 din 15 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Gorj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
7.RAPORT 13543 15/07/2015 RAPORT nr. 13.543 din 15 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
8.RAPORT 13544 15/07/2015 RAPORT nr. 13.544 din 15 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Botoşani EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
9.RAPORT 12956 02/07/2015 RAPORT nr. 12.956 din 2 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Constanţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
10.RAPORT 12957 02/07/2015 RAPORT nr. 12.957 din 2 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Sibiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
11.RAPORT 12958 02/07/2015 RAPORT nr. 12.958 din 2 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Alba EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
12.RAPORT 12959 02/07/2015 RAPORT nr. 12.959 din 2 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Teleorman EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
13.RAPORT 13149 06/07/2015 RAPORT nr. 13.149 din 6 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
14.RAPORT 13171 07/07/2015 RAPORT nr. 13.171 din 7 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
15.RAPORT 13793 17/07/2015 RAPORT nr. 13.793 din 17 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Tulcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
16.RAPORT 14249 28/07/2015 RAPORT nr. 14.249 din 28 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Municipiului Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
17.RAPORT 14357 29/07/2015 RAPORT nr. 14.357 din 29 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Ilfov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
18.RAPORT 14383 30/07/2015 RAPORT nr. 14.383 din 30 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
19.RAPORT 14384 30/07/2015 RAPORT nr. 14.384 din 30 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Brăila EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
20.RAPORT 14385 30/07/2015 RAPORT nr. 14.385 din 30 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Constanţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
21.RAPORT 14386 30/07/2015 RAPORT nr. 14.386 din 30 iulie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vrancea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
22.
RECTIFICARE 373 28/07/2015
RECTIFICARE nr. 373 din 28 iulie 2015referitoare la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 373/2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
23.
ORDIN 547 03/08/2015
ORDIN nr. 547 din 3 august 2015pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015
1.DECIZIE 535 14/07/2015 DECIZIE nr. 535 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi alin. (17) şi ale art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 13 august 2015
2.DECIZIE 563 16/07/2015 DECIZIE nr. 563 din 16 iulie 2015privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 13 august 2015
3.REGULAMENT 6 29/07/2015 REGULAMENT nr. 6 din 29 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 13 august 2015
1.
ORDIN 8 07/08/2015
ORDIN nr. 8 din 7 august 2015privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015
2.
ORDIN 904 31/07/2015
ORDIN nr. 904 din 31 iulie 2015privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.249(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015
3.DECIZIE 529 14/07/2015 DECIZIE nr. 529 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi art. 1 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015
4.REZOLUŢIE 249 04/04/2014 REZOLUTIE nr. MEPC.249(66) din 4 aprilie 2014privind amendamentele la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015
5.AMENDAMENT 04/04/2014 AMENDAMENTE din 4 aprilie 2014la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015
6.DECIZIE 386 27/05/2015 DECIZIE nr. 386 din 27 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. 2 lit. b) din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015
7.DECIZIE 446 16/06/2015 DECIZIE nr. 446 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) şi (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015
8.DECIZIE 447 16/06/2015 DECIZIE nr. 447 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015
9.DECIZIE 453 16/06/2015 DECIZIE nr. 453 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 august 2015
1.DECRET 690 11/08/2015 DECRET nr. 690 din 11 august 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 august 2015
2.DECRET 691 11/08/2015 DECRET nr. 691 din 11 august 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 august 2015
3.DECRET 692 11/08/2015 DECRET nr. 692 din 11 august 2015pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 august 2015
4.DECRET 693 11/08/2015 DECRET nr. 693 din 11 august 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat economic preliminar între Cote d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 august 2015
5.DECIZIE 456 16/06/2015 DECIZIE nr. 456 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 august 2015
6.DECIZIE 459 16/06/2015 DECIZIE nr. 459 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 august 2015
7.
ORDIN 465 05/08/2015
ORDIN nr. 465 din 5 august 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 august 2015
1.HOTĂRÂRE 555 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 555 din 15 iulie 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Tulcea şi Dolj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 12 august 2015
2.DECIZIE 392 28/05/2015 DECIZIE nr. 392 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) teza întâi prin raportare la dispoziţiile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a cincea din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 12 august 2015
3.DECIZIE 412 28/05/2015 DECIZIE nr. 412 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3), (4) şi (6) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 12 august 2015
4.DECIZIE 519 07/07/2015 DECIZIE nr. 519 din 7 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (4), art. 264, art. 304-307, art. 413 alin. (1), art. 478 alin. (2), art. 479 alin. (2), art. 480 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 12 august 2015
1.HOTĂRÂRE 631 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 631 din 28 iulie 2015privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 12 august 2015
2.
ORDIN 476 10/08/2015
ORDIN nr. 476 din 10 august 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 12 august 2015
3.
ORDIN 922 06/08/2015
ORDIN nr. 922 din 6 august 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 12 august 2015
4.
LEGE (R) 46 19/03/2008
LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*)Codul silvic EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 12 august 2015
5.COD SILVIC (R) 19/03/2008 CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (*republicat*)(Legea nr. 46/2008) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 12 august 2015
1.DECIZIE 468 16/06/2015 DECIZIE nr. 468 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^22 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 12 august 2015
2.DECIZIE 504 30/06/2015 DECIZIE nr. 504 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^2 şi ale art. 296^21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 12 august 2015
3.DECIZIE 420 28/05/2015 DECIZIE nr. 420 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 12 august 2015
4.DECIZIE 457 16/06/2015 DECIZIE nr. 457 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 197 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 12 august 2015
5.DECIZIE 523 07/07/2015 DECIZIE nr. 523 din 7 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 12 august 2015
6.
ORDIN 87 31/07/2015
ORDIN nr. 87 din 31 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 12 august 2015
1.DECIZIE 393 28/05/2015 DECIZIE nr. 393 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal în interpretarea dată prin Decizia nr. 12 din 2 iunie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 12 august 2015
2.DECIZIE 425 09/06/2015 DECIZIE nr. 425 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 12 august 2015
3.DECIZIE 464 16/06/2015 DECIZIE nr. 464 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 12 august 2015
4.DECIZIE 478 18/06/2015 DECIZIE nr. 478 din 18 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 12 august 2015
5.DECIZIE 480 18/06/2015 DECIZIE nr. 480 din 18 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 12 august 2015
6.
ORDIN 4446 06/07/2015
ORDIN nr. 4.446 din 6 iulie 2015pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 12 august 2015
1.
ORDIN 4408 30/06/2015
ORDIN nr. 4.408 din 30 iunie 2015privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Adventistă "Matca" din localitatea Matca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Adventistă "Matca" din localitatea Matca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 11 august 2015
2.NORMĂ 10 05/08/2015 NORMĂ nr. 10 din 5 august 2015pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 11 august 2015 +
3.DECIZIE 474 16/06/2015 DECIZIE nr. 474 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, V şi X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 11 august 2015
4.DECIZIE 487 23/06/2015 DECIZIE nr. 487 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 11 august 2015
5.DECIZIE 427 09/06/2015 DECIZIE nr. 427 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 11 august 2015
6.DECIZIE 495 23/06/2015 DECIZIE nr. 495 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 11 august 2015
7.DECIZIE 473 16/06/2015 DECIZIE nr. 473 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 86 şi pct. 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 11 august 2015
1.DECIZIE 491 23/06/2015 DECIZIE nr. 491 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (2), (3) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
2.DECIZIE 505 30/06/2015 DECIZIE nr. 505 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
3.DECIZIE 512 07/07/2015 DECIZIE nr. 512 din 7 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
4.DECIZIE 515 07/07/2015 DECIZIE nr. 515 din 7 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
5.
ORDIN 648 21/05/2015
ORDIN nr. 648 din 21 mai 2015privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
6.NORMĂ 21/05/2015 NORME PROPRII din 21 mai 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
7.
ORDIN 81 24/07/2015
ORDIN nr. 81 din 24 iulie 2015privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
8.
ORDIN 10250 06/05/2015
ORDIN nr. 10.250 din 6 mai 2015privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
9.
ORDIN 221 13/05/2015
ORDIN nr. 221 din 13 mai 2015privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
10.
ORDIN 47 20/05/2015
ORDIN nr. M.47 din 20 mai 2015privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
11.
ORDIN 2297 13/07/2015
ORDIN nr. 2.297/C din 13 iulie 2015privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
12.
ORDIN 470 18/05/2015
ORDIN nr. 470 din 18 mai 2015privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
13.
ORDIN 536 15/05/2015
ORDIN nr. 536 din 15 mai 2015privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
14.NORMĂ 24/07/2015 NORME PROPRII din 24 iulie 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
15.NORMĂ 06/05/2015 NORME PROPRII din 6 mai 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
16.NORMĂ 13/05/2015 NORME PROPRII din 13 mai 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
17.NORMĂ 20/05/2015 NORME PROPRII din 20 mai 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
18.NORMĂ 13/07/2015 NORME PROPRII din 13 iulie 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
19.NORMĂ 18/05/2015 NORME PROPRII din 18 mai 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
20.NORMĂ 15/05/2015 NORME PROPRII din 15 mai 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 11 august 2015
1.
ORDIN 89 31/07/2015
ORDIN nr. 89 din 31 iulie 2015pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.352/2006 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 11 august 2015
2.HOTĂRÂRE 632 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 632 din 28 iulie 2015privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Franciză ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 11 august 2015
3.
ORDIN 1791 28/07/2015
ORDIN nr. 1.791 din 28 iulie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 11 august 2015
4.DECIZIE 430 09/06/2015 DECIZIE nr. 430 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 11 august 2015
5.DECIZIE 433 09/06/2015 DECIZIE nr. 433 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 11 august 2015
6.DECIZIE 481 18/06/2015 DECIZIE nr. 481 din 18 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 11 august 2015
7.DECIZIE 511 30/06/2015 DECIZIE nr. 511 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi", cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 11 august 2015
1.DECIZIE 81 29/07/2015 DECIZIE nr. 81 din 29 iulie 2015privind desemnarea organismelor de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM şi Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART drept colectori ai remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, în limita repertoriilor gestionate EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015
2.
ORDIN 4074 29/05/2015
ORDIN nr. 4.074 din 29 mai 2015pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015
3.HOTĂRÂRE 626 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 626 din 28 iulie 2015pentru aprobarea strategiei de privatizare a unei cote din participaţia deţinută de statul român la Societatea "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015
4.DECIZIE 475 16/06/2015 DECIZIE nr. 475 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015
5.DECIZIE 490 23/06/2015 DECIZIE nr. 490 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la Legea nr. 63/2011, precum şi ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015
6.DECIZIE 493 23/06/2015 DECIZIE nr. 493 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015
7.DECIZIE 499 24/06/2015 DECIZIE nr. 499 din 24 iunie 2015referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 42/2015 privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015
8.
RECTIFICARE 582 15/07/2015
RECTIFICARE nr. 582 din 15 iulie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 582/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015
9.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 1 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 11 august 2015
1.DECIZIE 479 18/06/2015 DECIZIE nr. 479 din 18 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 10 august 2015
2.
ORDIN 2567 17/07/2015
ORDIN nr. 2.567 din 17 iulie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument, grupa valorică B, a Casei Gheorghe Ţiţeica, Str. Paltinului nr. 7, oraşul Buşteni, judeţul Prahova EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 10 august 2015
3.DECIZIE 482 18/06/2015 DECIZIE nr. 482 din 18 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 10 august 2015
1.DECIZIE 458 16/06/2015 DECIZIE nr. 458 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 august 2015
2.DECIZIE 462 16/06/2015 DECIZIE nr. 462 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 august 2015
3.DECIZIE 463 16/06/2015 DECIZIE nr. 463 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi", cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 august 2015
4.DECIZIE 472 16/06/2015 DECIZIE nr. 472 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 şi art. 342-348 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 august 2015
5.HOTĂRÂRE 624 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 624 din 28 iulie 2015pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 august 2015
6.HOTĂRÂRE 625 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 625 din 28 iulie 2015privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 10 august 2015
1.DECRET 689 07/08/2015 DECRET nr. 689 din 7 august 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 10 august 2015
2.DECIZIE 484 23/06/2015 DECIZIE nr. 484 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 10 august 2015
3.
ORDIN 1713 08/07/2015
ORDIN nr. 1.713 din 8 iulie 2015privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 10 august 2015
4.
ORDIN 1991 30/07/2015
ORDIN nr. 1.991 din 30 iulie 2015privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 10 august 2015
1.
ORDIN 4621 23/07/2015
ORDIN nr. 4.621 din 23 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 10 august 2015
2.DECIZIE 426 09/06/2015 DECIZIE nr. 426 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 249 alin. (1), a sintagmei "Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului" cuprinsă în art. 286 alin. (1)-(3), precum şi ale art. 286 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 10 august 2015
3.DECIZIE 415 28/05/2015 DECIZIE nr. 415 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b din Legea nr. 63/2011, precum şi ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 10 august 2015
4.DECIZIE 432 09/06/2015 DECIZIE nr. 432 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) şi (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 10 august 2015
5.DECIZIE 444 16/06/2015 DECIZIE nr. 444 din 16 iunie 2015privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 549^1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 10 august 2015
6.DECIZIE 452 16/06/2015 DECIZIE nr. 452 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 10 august 2015
7.
ORDIN 86 31/07/2015
ORDIN nr. 86 din 31 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 10 august 2015
1.DECIZIE 525 07/07/2015 DECIZIE nr. 525 din 7 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 10 august 2015
2.DECIZIE 534 14/07/2015 DECIZIE nr. 534 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 10 august 2015
3.DECIZIE 537 14/07/2015 DECIZIE nr. 537 din 14 iulie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 10 august 2015
4.
ORDIN 159 29/07/2015
ORDIN nr. 159/I.G. din 29 iulie 2015pentru aprobarea Procedurii de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor EMITENT: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 10 august 2015
5.PROCEDURĂ 29/07/2015 PROCEDURĂ din 29 iulie 2015de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor EMITENT: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 10 august 2015
1.DECIZIE 429 09/06/2015 DECIZIE nr. 429 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 197 şi art. 200 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 7 august 2015
2.DECIZIE 439 09/06/2015 DECIZIE nr. 439 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 7 august 2015
3.
ORDIN 1959 24/07/2015
ORDIN nr. 1.959 din 24 iulie 2015privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile a Direcţiei generale a vămilor şi structurilor vamale subordonate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 7 august 2015
1.DECIZIE 345 07/05/2015 DECIZIE nr. 345 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, precum şi ale art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 7 august 2015
2.
ORDIN 4624 27/07/2015
ORDIN nr. 4.624 din 27 iulie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 7 august 2015
3.DECIZIE 80 29/07/2015 DECIZIE nr. 80 din 29 iulie 2015privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 7 august 2015
1.
ORDIN 2566 17/07/2015
ORDIN nr. 2.566 din 17 iulie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă din Bulevardul Primăverii nr. 28, sectorul 1, Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 7 august 2015
2.DECIZIE 1799 31/07/2015 DECIZIE nr. 1.799 din 31 iulie 2015privind sancţionarea Societăţii BECHERU INSURANCE UNION - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 7 august 2015
3.DECIZIE 20 17/07/2015 DECIZIE nr. 20 din 17 iulie 2015privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 7 august 2015
4.REGULAMENT 17/07/2015 REGULAMENTUL ELECTORAL din 17 iulie 2015privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 7 august 2015
5.DECIZIE 376 26/05/2015 DECIZIE nr. 376 din 26 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 7 august 2015
6.DECIZIE 465 16/06/2015 DECIZIE nr. 465 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 7 august 2015
7.DECIZIE 492 23/06/2015 DECIZIE nr. 492 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 7 august 2015
1.
RECTIFICARE 1964 24/07/2015
RECTIFICARE nr. 1.964 din 24 iulie 2015referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.964/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
2.
ORDIN 90 05/08/2015
ORDIN nr. 90 din 5 august 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
3.HOTĂRÂRE 34 19/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 34 din 19 iunie 2015privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
4.
ORDIN 631 06/05/2015
ORDIN nr. 631 din 6 mai 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
5.DECIZIE 428 09/06/2015 DECIZIE nr. 428 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
6.
ORDIN 817 29/06/2015
ORDIN nr. 817 din 29 iunie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
7.DECIZIE 466 16/06/2015 DECIZIE nr. 466 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi şi teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
8.
ORDIN 818 29/06/2015
ORDIN nr. 818 din 29 iunie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Reparaţii Locomotive "C.F.R. - SCRL Braşov" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
9.
ORDIN 843 17/07/2015
ORDIN nr. 843 din 17 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
10.
ORDIN 1112 29/05/2015
ORDIN nr. 1.112 din 29 mai 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
11.
ORDIN 864 22/07/2015
ORDIN nr. 864 din 22 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
12.
ORDIN 1452 06/07/2015
ORDIN nr. 1.452 din 6 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
13.
ORDIN 880 28/07/2015
ORDIN nr. 880 din 28 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Reparaţii Locomotive "C.F.R. - SCRL Braşov" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
14.
ORDIN 1450 06/07/2015
ORDIN nr. 1.450 din 6 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Reparaţii Locomotive "C.F.R. - SCRL Braşov" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
15.
ORDIN 69 28/07/2015
ORDIN nr. M.69 din 28 iulie 2015pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
16.NORMĂ 28/07/2015 NORME din 28 iulie 2015privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 7 august 2015
1.HOTĂRÂRE 595 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 595 din 22 iulie 2015privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 6 august 2015
2.DECIZIE 10 25/05/2015 DECIZIE nr. 10 din 25 mai 2015referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bacău privind incidenţa Deciziei nr. 19/2011 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cauzele care au ca obiect contestaţii împotriva deciziilor emise în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se soluţionează cererile de recalculare a drepturilor de pensie EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 6 august 2015
3.DECIZIE 314 28/04/2015 DECIZIE nr. 314 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 6 august 2015
4.DECIZIE 434 09/06/2015 DECIZIE nr. 434 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 6 august 2015
5.DECIZIE 440 09/06/2015 DECIZIE nr. 440 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 6 august 2015
1.
ORDIN 1778 22/07/2015
ORDIN nr. 1.778 din 22 iulie 2015privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015
2.HOTĂRÂRE 583 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2015pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015
3.PLAN 22/07/2015 PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE din 22 iulie 2015pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015
4.
ORDIN 121 29/07/2015
ORDIN nr. 121 din 29 iulie 2015pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal şi pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015
5.PROCEDURĂ 29/07/2015 PROCEDURĂ din 29 iulie 2015privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 6 august 2015
1.
ORDIN 2522 10/07/2015
ORDIN nr. 2.522 din 10 iulie 2015pentru acreditarea Muzeului Brăilei "Carol I" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 6 august 2015
2.
ORDIN 2523 10/07/2015
ORDIN nr. 2.523 din 10 iulie 2015pentru acreditarea Muzeului Municipal Curtea de Argeş EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 6 august 2015
3.
ORDIN 2524 10/07/2015
ORDIN nr. 2.524 din 10 iulie 2015pentru acreditarea Muzeului Judeţean Buzău EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 6 august 2015
4.
ORDIN 2525 10/07/2015
ORDIN nr. 2.525 din 10 iulie 2015pentru acreditarea Colecţiei de artă Lucian Pop EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 6 august 2015
5.HOTĂRÂRE 618 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 618 din 28 iulie 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 6 august 2015
1.DECIZIE 1709 20/07/2015 DECIZIE nr. 1.709 din 20 iulie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CERTO - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
2.DECIZIE 1752 24/07/2015 DECIZIE nr. 1.752 din 24 iulie 2015privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CONSULT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
3.DECIZIE 1753 24/07/2015 DECIZIE nr. 1.753 din 24 iulie 2015privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DOIO ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
4.DECIZIE 1760 28/07/2015 DECIZIE nr. 1.760 din 28 iulie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
5.DECIZIE 1763 28/07/2015 DECIZIE nr. 1.763 din 28 iulie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii ASIREN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
6.DECIZIE 431 09/06/2015 DECIZIE nr. 431 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
7.
ORDIN 817 30/06/2015
ORDIN nr. 817 din 30 iunie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CARFIL - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
8.
ORDIN 863 22/07/2015
ORDIN nr. 863 din 22 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CARFIL - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
9.
ORDIN 1347 29/06/2015
ORDIN nr. 1.347 din 29 iunie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CARFIL - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
10.
ORDIN 818 30/06/2015
ORDIN nr. 818 din 30 iunie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TELETRANS - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
11.
ORDIN 819 30/06/2015
ORDIN nr. 819 din 30 iunie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SMART - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
12.
ORDIN 868 23/07/2015
ORDIN nr. 868 din 23 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SMART - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
13.
ORDIN 1346 29/06/2015
ORDIN nr. 1.346 din 29 iunie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SMART - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
14.
ORDIN 867 23/07/2015
ORDIN nr. 867 din 23 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TELETRANS - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
15.
ORDIN 1344 29/06/2015
ORDIN nr. 1.344 din 29 iunie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea TELETRANS - S.A. - filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 august 2015
1.DECIZIE 476 18/06/2015 DECIZIE nr. 476 din 18 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015
2.HOTĂRÂRE 614 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 614 din 28 iulie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2015
1.
ORDIN 896 03/08/2015
ORDIN nr. 896 din 3 august 2015pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 5 august 2015
2.DECIZIE 438 09/06/2015 DECIZIE nr. 438 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 5 august 2015
3.DECIZIE 507 30/06/2015 DECIZIE nr. 507 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 5 august 2015
4.DECIZIE 19 04/06/2015 DECIZIE nr. 19 din 4 iunie 2015solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: "dacă fapta medicului, care are calitatea de funcţionar public, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I din Cod penal." EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 5 august 2015
1.
ORDIN 571 26/03/2015
ORDIN nr. 571 din 26 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 5 august 2015
2.
ORDIN 962 22/07/2015
ORDIN nr. 962 din 22 iulie 2015privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 5 august 2015
3.DECIZIE 344 07/05/2015 DECIZIE nr. 344 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 5 august 2015
4.DECIZIE 422 28/05/2015 DECIZIE nr. 422 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 5 august 2015
5.
ORDIN 371 27/07/2015
ORDIN nr. 371 din 27 iulie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 5 august 2015
6.HOTĂRÂRE 605 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 605 din 22 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 5 august 2015
1.HOTĂRÂRE 598 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 598 din 22 iulie 2015privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea şi Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015
2.HOTĂRÂRE 619 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 619 din 28 iulie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015
3.HOTĂRÂRE 623 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 623 din 28 iulie 2015privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0654 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015
4.
ORDIN 70 28/07/2015
ORDIN nr. M.70 din 28 iulie 2015pentru completarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122/2014 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015
5.
ORDIN 965 30/07/2015
ORDIN nr. 965 din 30 iulie 2015pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015
6.
ORDIN 966 30/07/2015
ORDIN nr. 966 din 30 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015
7.
ORDIN 995 30/07/2015
ORDIN nr. 995 din 30 iulie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 675/2011 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1.a) "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" din axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI şI MIJLOCII ŞI MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015
8.DECIZIE 20 22/06/2015 DECIZIE nr. 20 din 22 iunie 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 1.813/84/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: interpretarea/aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă au fost puse într-o situaţie de discriminare cadrele didactice, raportat la alte categorii socio-profesionale, şi dacă se poate considera că prin dispoziţiile Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare, au fost încălcate, din perspectiva discriminării, dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 şi art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în sensul lipsirii destinatarilor de dreptul la încasarea unui salariu nediminuat prin raportare la celelalte categorii de salariaţi bugetari EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015
1.HOTĂRÂRE 608 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 608 din 28 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "ICEM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015
2.HOTĂRÂRE 622 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 622 din 28 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015
3.HOTĂRÂRE 606 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 606 din 22 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015
4.HOTĂRÂRE 607 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 607 din 22 iulie 2015pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, şi pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015
5.ACT ADIŢIONAL 1 05/06/2015 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 5 iunie 2015la Acordul de finanţare ("Acordul de finanţare") încheiat la data de 19 noiembrie 2013 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, şi Fondul European de Investiţii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 5 august 2015
1.HOTĂRÂRE 40 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 40 din 28 iulie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 5 august 2015
1.
ORDIN 1602 28/07/2015
ORDIN nr. 1.602 din 28 iulie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la 31 decembrie 2015 având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 4 august 2015
2.DECIZIE 5 20/03/2015 DECIZIE nr. 5 din 20 martie 2015privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 4 august 2015
3.DECIZIE 498 24/06/2015 DECIZIE nr. 498 din 24 iunie 2015asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin lege, cu modificări şi completări EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 4 august 2015
4.DECIZIE 1708 20/07/2015 DECIZIE nr. 1.708 din 20 iulie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii N.B. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 4 august 2015
5.HOTĂRÂRE 579 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 579 din 15 iulie 2015privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 4 august 2015
1.GHID 17/06/2015 GHID DE CLASIFICARE din 17 iunie 2015a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 4 august 2015
2.HOTĂRÂRE 616 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 616 din 28 iulie 2015privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 4 august 2015
3.
ORDIN 1043 29/06/2015
ORDIN nr. 1.043 din 29 iunie 2015privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 4 august 2015
4.
ORDIN 1953 17/06/2015
ORDIN nr. 1.953/C din 17 iunie 2015pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor secrete de stat şi secrete de serviciu emise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 4 august 2015
5.
ORDIN 4613 22/07/2015
ORDIN nr. 4.613 din 22 iulie 2015privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 4 august 2015
1.DECIZIE 399 28/05/2015 DECIZIE nr. 399 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 4 august 2015
2.DECIZIE 400 28/05/2015 DECIZIE nr. 400 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 4 august 2015
3.DECIZIE 470 16/06/2015 DECIZIE nr. 470 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 4 august 2015
4.HOTĂRÂRE 577 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 577 din 15 iulie 2015privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 4 august 2015
1.HOTĂRÂRE 621 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 621 din 28 iulie 2015privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015
2.
ORDIN 82 24/07/2015
ORDIN nr. 82 din 24 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015
3.
ORDIN 813 30/06/2015
ORDIN nr. 813 din 30 iunie 2015privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015
4.PLAN 30/06/2015 PLANUL SECTORIAL din 30 iunie 2015al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015
5.HOTĂRÂRE 617 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 617 din 28 iulie 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 3 august 2015
1.
ORDIN 4487 10/07/2015
ORDIN nr. 4.487 din 10 iulie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015
2.DECIZIE 77 20/07/2015 DECIZIE nr. 77 din 20 iulie 2015pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015
3.HOTĂRÂRE 2 16/07/2015 HOTĂRÂREA ARBITRALĂ nr. 2 din 16 iulie 2015privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015
4.DECIZIE 419 28/05/2015 DECIZIE nr. 419 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015
5.
ORDIN 968 30/07/2015
ORDIN nr. 968 din 30 iulie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015
6.
ORDIN 524 30/07/2015
ORDIN nr. 524 din 30 iulie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 3 august 2015
1.DECIZIE 497 23/06/2015 DECIZIE nr. 497 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) şi art. 425^1 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 3 august 2015
2.DECIZIE 509 30/06/2015 DECIZIE nr. 509 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 3 august 2015
3.
ORDIN 1966 24/07/2015
ORDIN nr. 1.966 din 24 iulie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 3 august 2015
1.DECIZIE 371 14/05/2015 DECIZIE nr. 371 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.134 din Codul de procedură civilă şi art. 80-82 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 3 august 2015
2.DECIZIE 375 26/05/2015 DECIZIE nr. 375 din 26 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 3 august 2015
3.
ORDIN 140 27/07/2015
ORDIN nr. 140 din 27 iulie 2015privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 3 august 2015
4.
ORDIN 1965 24/07/2015
ORDIN nr. 1.965 din 24 iulie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 3 august 2015
5.DECIZIE 364 14/05/2015 DECIZIE nr. 364 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 3 august 2015
6.DECIZIE 365 14/05/2015 DECIZIE nr. 365 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 3 august 2015
1.HOTĂRÂRE 620 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 620 din 28 iulie 2015pentru aprobarea Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 2014 şi la Bruxelles la 5 decembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 3 august 2015
2.ARANJAMENT 22/10/2014 ARANJAMENT din 22 octombrie 2014între Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 3 august 2015
3.HOTĂRÂRE 524 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 524 din 8 iulie 2015privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 3 august 2015
1.
ORDIN 128 29/07/2015
ORDIN nr. 128 din 29 iulie 2015pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015
2.
ORDIN 127 29/07/2015
ORDIN nr. 127 din 29 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015
3.ORDONANŢĂ 19 28/07/2015 ORDONANŢĂ nr. 19 din 28 iulie 2015privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 613 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 613 din 28 iulie 2015privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 30 iulie 2015
1.
LEGE 226 24/07/2015
LEGE nr. 226 din 24 iulie 2015pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015
2.DECRET 685 24/07/2015 DECRET nr. 685 din 24 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 603 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 603 din 22 iulie 2015pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015
4.
ORDIN 217 31/03/2015
ORDIN nr. 217 din 31 martie 2015privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015
5.
ORDIN 4496 13/07/2015
ORDIN nr. 4.496 din 13 iulie 2015privind structura anului şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015
6.DECIZIE 20 04/06/2015 DECIZIE nr. 20 din 4 iunie 2015privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara în Dosarul nr. 195/252/2014, prin Încheierea de şedinţă din data de 11 mai 2014, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea problemei de drept privind: "interpretarea dispoziţiilor art. 327 alin. (2) din Codul penal în sensul de a lămuri în ce măsură art. 327 alin. (2) din Codul penal împrumută toate condiţiile elementului material de la art. 327 alin. (1) din Codul penal, inclusiv condiţia ca prezentarea să fie efectuată prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat sau art. 327 alin. (2) din Codul penal împrumută de la art. 327 alin. (1) din Codul penal condiţiile elementului material, mai puţin condiţia vizând modalitatea în care se face prezentarea, astfel încât condiţia ca acţiunea de prezentare să fie efectuată prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat este înlocuită în art. 327 alin. (2) din Codul penal cu condiţia ca acţiunea de prezentare să fie efectuată prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015
7.
ORDIN 4172 04/06/2015
ORDIN nr. 4.172 din 4 iunie 2015privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015
8.
ORDIN 1348 29/06/2015
ORDIN nr. 1.348 din 29 iunie 2015privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015
9.
ORDIN 835 16/07/2015
ORDIN nr. 835 din 16 iulie 2015privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 30 iulie 2015
1.DECIZIE 389 27/05/2015 DECIZIE nr. 389 din 27 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 9 şi art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015
2.DECIZIE 403 28/05/2015 DECIZIE nr. 403 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015
3.
ORDIN 119 29/07/2015
ORDIN nr. 119 din 29 iulie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015
4.
ORDIN 122 29/07/2015
ORDIN nr. 122 din 29 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 567 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iulie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015
6.
ORDIN 753 27/05/2015
ORDIN nr. 753 din 27 mai 2015pentru aprobarea Procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, IMM ŞI MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015
7.PROCEDURĂ 27/05/2015 PROCEDURĂ din 27 mai 2015de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, IMM ŞI MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015
1.DECIZIE 441 09/06/2015 DECIZIE nr. 441 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 578 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 578 din 15 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015
3.
ORDIN 73 09/07/2015
ORDIN nr. 73 din 9 iulie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015
4.REGULAMENT 09/07/2015 REGULAMENT din 9 iulie 2015de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 601 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 601 din 22 iulie 2015privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, scăderea unor imobile ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condiţiile legii, şi transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Recuperare Borşa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015
1.
LEGE 224 24/07/2015
LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015
2.DECRET 683 24/07/2015 DECRET nr. 683 din 24 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completare a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 596 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 596 din 22 iulie 2015privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015
4.
ORDIN 123 29/07/2015
ORDIN nr. 123 din 29 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015
5.
ORDIN 124 29/07/2015
ORDIN nr. 124 din 29 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015
6.
ORDIN 125 29/07/2015
ORDIN nr. 125 din 29 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015
7.
ORDIN 126 29/07/2015
ORDIN nr. 126 din 29 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015
8.HOTĂRÂRE 39 18/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 39 din 18 iulie 2015privind aprobarea Statutului profesiei de mediator EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iulie 2015
1.DECIZIE 437 09/06/2015 DECIZIE nr. 437 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015
2.DECIZIE 454 16/06/2015 DECIZIE nr. 454 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 611 28/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 611 din 28 iulie 2015pentru modificarea pct. 8.2 nr. 149 din Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015
4.DECIZIE 187 29/07/2015 DECIZIE nr. 187 din 29 iulie 2015pentru numirea domnului Gabril Petre în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015
5.DECIZIE 455 16/06/2015 DECIZIE nr. 455 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 590 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 590 din 22 iulie 2015privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015
7.DECIZIE 467 16/06/2015 DECIZIE nr. 467 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015
8.DECIZIE 469 16/06/2015 DECIZIE nr. 469 din 16 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015
9.HOTĂRÂRE 591 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 591 din 22 iulie 2015privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 29 iulie 2015
1.
ORDIN 373 28/07/2015
ORDIN nr. 373 din 28 iulie 2015pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 29 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 597 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 597 din 22 iulie 2015privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
2.
LEGE 222 24/07/2015
LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
3.DECRET 681 23/07/2015 DECRET nr. 681 din 23 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
4.DECIZIE 435 09/06/2015 DECIZIE nr. 435 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
5.
ORDIN 2140 15/06/2015
ORDIN nr. 2.140 din 15 iunie 2015privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
6.
ORDIN 2318 06/07/2015
ORDIN nr. 2.318 din 6 iulie 2015privind modificarea pct. 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 "Susţinerea conectării şcolilor la broadband" din domeniul major de intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor" şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 599 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 599 din 22 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
8.HOTĂRÂRE 600 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 600 din 22 iulie 2015pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil şi pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
9.
ORDIN 673 10/06/2015
ORDIN nr. 673 din 10 iunie 2015privind modificarea pct. 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 "Susţinerea conectării şcolilor la broadband" din domeniul major de intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor" şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
10.
ORDIN 695 15/06/2015
ORDIN nr. 695 din 15 iunie 2015privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 29 iulie 2015
1.
ORDIN 1964 24/07/2015
ORDIN nr. 1.964 din 24 iulie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 573 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 573 din 15 iulie 2015pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015
3.
ORDIN 77 15/07/2015
ORDIN nr. 77 din 15 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2010 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015
4.
ORDIN 814 13/05/2015
ORDIN nr. 814 din 13 mai 2015privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Balta Cilieni - Băileşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015
5.
ORDIN 495 07/07/2015
ORDIN nr. 495 din 7 iulie 2015privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 572 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 572 din 15 iulie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015
7.
ORDIN 1124 20/07/2015
ORDIN nr. 1.124 din 20 iulie 2015privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015
1.DECIZIE 184 28/07/2015 DECIZIE nr. 184 din 28 iulie 2015pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iulie 2015
2.DECIZIE 477 18/06/2015 DECIZIE nr. 477 din 18 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iulie 2015
3.DECIZIE 489 23/06/2015 DECIZIE nr. 489 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iulie 2015
1.CONTRACT MUNCĂ 816 25/06/2015 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 816 din 25 iunie 2015la nivel de grup de unităţi din reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor pe perioada 2015-2017 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 3 din 29 iulie 2015
1.DECIZIE 185 28/07/2015 DECIZIE nr. 185 din 28 iulie 2015privind stabilirea atribuţiilor domnului Bogdan Mircea Dumitrache, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 28 iulie 2015
2.DECIZIE 186 28/07/2015 DECIZIE nr. 186 din 28 iulie 2015pentru numirea doamnei Ştefania Bîrlibescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 28 iulie 2015
1.ORDONANŢĂ 18 28/07/2015 ORDONANŢĂ nr. 18 din 28 iulie 2015privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 602 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 602 din 22 iulie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 587 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 587 din 22 iulie 2015privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea în domeniul public al oraşului Băile Govora, judeţul Vâlcea, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015
4.
ORDIN 350 17/07/2015
ORDIN nr. 350 din 17 iulie 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 588 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 588 din 22 iulie 2015privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov în domeniul public al municipiului Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 589 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 589 din 22 iulie 2015privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 28 iulie 2015
1.
LEGE 221 24/07/2015
LEGE nr. 221 din 24 iulie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015
2.DECRET 680 23/07/2015 DECRET nr. 680 din 23 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015
3.
LEGE 225 24/07/2015
LEGE nr. 225 din 24 iulie 2015privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015
4.DECRET 684 24/07/2015 DECRET nr. 684 din 24 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 782 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 782 din 8 iulie 2015pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015
6.REGULAMENT 10 22/07/2015 REGULAMENT nr. 10 din 22 iulie 2015privind administrarea fondurilor de investiţii alternative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 28 iulie 2015
1.
LEGE 219 23/07/2015
LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015privind economia socială EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015
2.DECRET 671 22/07/2015 DECRET nr. 671 din 22 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind economia socială EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015
3.DECIZIE 181 28/07/2015 DECIZIE nr. 181 din 28 iulie 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015
4.DECIZIE 182 28/07/2015 DECIZIE nr. 182 din 28 iulie 2015pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Luminiţa Teodora Odobescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015
5.DECIZIE 183 28/07/2015 DECIZIE nr. 183 din 28 iulie 2015pentru numirea domnului Adrian Marius Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015
6.
ORDIN 221 07/07/2015
ORDIN nr. 221 din 7 iulie 2015pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 565 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 565 din 15 iulie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015
1.
ORDIN 101 01/07/2015
ORDIN nr. 101 din 1 iulie 2015pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 28 iulie 2015
2.METODOLOGIE 01/07/2015 METODOLOGIE din 1 iulie 2015de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 28 iulie 2015
1.
ORDIN 114 17/07/2015
ORDIN nr. 114 din 17 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
2.
ORDIN 115 17/07/2015
ORDIN nr. 115 din 17 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
3.
ORDIN 116 17/07/2015
ORDIN nr. 116 din 17 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
4.
ORDIN 117 17/07/2015
ORDIN nr. 117 din 17 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 593 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 593 din 22 iulie 2015privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
6.
ORDIN 110 17/07/2015
ORDIN nr. 110 din 17 iulie 2015privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
7.
ORDIN 111 17/07/2015
ORDIN nr. 111 din 17 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
8.
ORDIN 118 17/07/2015
ORDIN nr. 118 din 17 iulie 2015privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
9.
ORDIN 112 17/07/2015
ORDIN nr. 112 din 17 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
10.
ORDIN 113 17/07/2015
ORDIN nr. 113 din 17 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
11.STANDARD 17/07/2015 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 17 iulie 2015pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iulie 2015
1.
LEGE 218 23/07/2015
LEGE nr. 218 din 23 iulie 2015privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015
2.DECRET 670 22/07/2015 DECRET nr. 670 din 22 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 575 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 575 din 15 iulie 2015privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015
4.
LEGE 212 21/07/2015
LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015
5.DECRET 664 21/07/2015 DECRET nr. 664 din 21 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015
1.
LEGE 217 23/07/2015
LEGE nr. 217 din 23 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015
2.DECRET 669 22/07/2015 DECRET nr. 669 din 22 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015
3.
LEGE 220 23/07/2015
LEGE nr. 220 din 23 iulie 2015pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015
4.DECRET 672 22/07/2015 DECRET nr. 672 din 22 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 594 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 594 din 22 iulie 2015privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015
6.
ORDIN 1115 16/07/2015
ORDIN nr. 1.115 din 16 iulie 2015pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015
7.CRITERII 16/07/2015 CRITERII din 16 iulie 2015de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015
8.HOTĂRÂRE 582 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 582 din 15 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015
1.DECRET 678 22/07/2015 DECRET nr. 678 din 22 iulie 2015privind înfiinţarea Consulatului României la Solotvino, Ucraina EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 27 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 586 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 586 din 22 iulie 2015pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 27 iulie 2015
3.
ORDIN 4488 10/07/2015
ORDIN nr. 4.488 din 10 iulie 2015privind menţinerea funcţionării corespunzătoare a echipamentelor şi serviciilor din cadrul Proiectului "Internet în şcoala ta. Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană", cod SMIS 39845 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 27 iulie 2015
1.DECRET 682 23/07/2015 DECRET nr. 682 din 23 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind pensiile militare de stat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015
2.
LEGE 223 24/07/2015
LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015privind pensiile militare de stat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015
1.DECRET 648 15/07/2015 DECRET nr. 648 din 15 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
2.
LEGE 203 16/07/2015
LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015privind planificarea apărării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
3.DECRET 651 15/07/2015 DECRET nr. 651 din 15 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind planificarea apărării EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
4.
LEGE 204 16/07/2015
LEGE nr. 204 din 16 iulie 2015pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
5.DECRET 679 22/07/2015 DECRET nr. 679 din 22 iulie 2015privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
6.
LEGE 200 16/07/2015
LEGE nr. 200 din 16 iulie 2015pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
7.ACORD 06/10/2014 ACORD din 6 octombrie 2014între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
8.DECRET 652 15/07/2015 DECRET nr. 652 din 15 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 6 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
9.DECIZIE 306 28/04/2015 DECIZIE nr. 306 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
10.DECIZIE 387 27/05/2015 DECIZIE nr. 387 din 27 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iulie 2015
1.
ORDIN 875 10/07/2015
ORDIN nr. 875 din 10 iulie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 24 iulie 2015
1.
ORDIN 1725 10/07/2015
ORDIN nr. 1.725 din 10 iulie 2015privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015
2.
ORDIN 68 14/07/2015
ORDIN nr. M.68 din 14 iulie 2015pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015
3.NORMĂ 14/07/2015 NORME din 14 iulie 2015privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015
4.PROCEDURĂ 14/07/2015 PROCEDURĂ din 14 iulie 2015de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcţie cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015
5.DECIZIE 299 28/04/2015 DECIZIE nr. 299 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 8 alin. (1) şi (2) şi art. 11 alin. (1) din aceeaşi lege EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015
6.DECIZIE 237 07/04/2015 DECIZIE nr. 237 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi ale art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015
7.DECRET 660 20/07/2015 DECRET nr. 660 din 20 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015
8.
LEGE 208 20/07/2015
LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015
1.DECIZIE 395 28/05/2015 DECIZIE nr. 395 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 24 iulie 2015
2.DECIZIE 396 28/05/2015 DECIZIE nr. 396 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (4) şi ale art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 24 iulie 2015
3.DECIZIE 417 28/05/2015 DECIZIE nr. 417 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 24 iulie 2015
4.DECIZIE 418 28/05/2015 DECIZIE nr. 418 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 24 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 513 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 513 din 8 iulie 2015privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea şi înscrierea cu număr nou a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu", Institutul Clinic Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 24 iulie 2015
1.DECRET 673 22/07/2015 DECRET nr. 673 din 22 iulie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
2.DECRET 674 22/07/2015 DECRET nr. 674 din 22 iulie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
3.DECRET 675 22/07/2015 DECRET nr. 675 din 22 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
4.DECRET 676 22/07/2015 DECRET nr. 676 din 22 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
5.DECRET 677 22/07/2015 DECRET nr. 677 din 22 iulie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
6.
RECTIFICARE 8 17/06/2015
RECTIFICARE nr. 8 din 17 iunie 2015referitoare la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
7.
LEGE 210 21/07/2015
LEGE nr. 210 din 21 iulie 2015pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
8.DECRET 662 21/07/2015 DECRET nr. 662 din 21 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
9.
LEGE 211 21/07/2015
LEGE nr. 211 din 21 iulie 2015pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
10.DECRET 663 21/07/2015 DECRET nr. 663 din 21 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
11.
LEGE 213 21/07/2015
LEGE nr. 213 din 21 iulie 2015privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
12.DECRET 665 21/07/2015 DECRET nr. 665 din 21 iulie 2015privind promulgarea Legii privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
13.
ORDIN 874 10/07/2015
ORDIN nr. 874 din 10 iulie 2015pentru aprobarea formularelor de declarare a activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015
1.
ORDIN 837 16/07/2015
ORDIN nr. 837 din 16 iulie 2015privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015
2.DECIZIE 2 16/07/2015 DECIZIA nr. 2 din 2015privind veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor EMITENT: COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 540 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 540 din 8 iulie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat la Beijing la 1 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015
4.ACORD 01/09/2014 ACORD din 1 septembrie 2014între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015
5.DECIZIE 21 04/06/2015 DECIZIE nr. 21 din 4 iunie 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara în Dosarul nr. 20.257/55/2014 (având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate de contestatorul condamnat V.S.A. împotriva Sentinţei penale nr. 12 din 20 ianuarie 2015 a Tribunalului Arad) pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015
6.
RECTIFICARE 11 12/02/2015
RECTIFICARE nr. 11 din 12 februarie 2015referitoare la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 11/2015 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 547 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 547 din 15 iulie 2015pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 585 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 585 din 22 iulie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţintea Laurenţiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 23 iulie 2015
2.DECIZIE 384 27/05/2015 DECIZIE nr. 384 din 27 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi" cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 23 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 552 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 552 din 15 iulie 2015pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 18 noiembrie 2014 şi la 5 decembrie 2014, respectiv la Paris la 27 noiembrie 2014, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 23 iulie 2015
4.AMENDAMENT 05/12/2014 AMENDAMENT din 5 decembrie 2014convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 18 noiembrie 2014 şi la 5 decembrie 2014, respectiv la Paris la 27 noiembrie 2014, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 23 iulie 2015
5.
ORDIN 1343 29/06/2015
ORDIN nr. 1.343 din 29 iunie 2015privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 23 iulie 2015
6.INSTRUCŢIUNI 29/06/2015 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE din 29 iunie 2015a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 23 iulie 2015
1.
LEGE 207 20/07/2015
LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015privind Codul de procedură fiscală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015
2.DECRET 659 20/07/2015 DECRET nr. 659 din 20 iulie 2015privind promulgarea Legii privind Codul de procedură fiscală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015
3.COD PR FISCALĂ 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015(Legea nr. 207 din 20 iulie 2015) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 23 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 570 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 570 din 15 iulie 2015privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 580 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 580 din 15 iulie 2015privind recunoaşterea Fundaţiei "Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015
3.CIRCULARĂ 25 06/07/2015 CIRCULARĂ nr. 25 din 6 iulie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea regelui Ferdinand I EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015
4.DECIZIE 346 07/05/2015 DECIZIE nr. 346 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 571 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 571 din 15 iulie 2015privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei lucrări de artă vizuală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015
6.DECIZIE 348 07/05/2015 DECIZIE nr. 348 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 183/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 574 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 574 din 15 iulie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015
8.DECIZIE 359 07/05/2015 DECIZIE nr. 359 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 22 iulie 2015
1.
LEGE 205 20/07/2015
LEGE nr. 205 din 20 iulie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
2.DECRET 657 20/07/2015 DECRET nr. 657 din 20 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
3.
LEGE 206 20/07/2015
LEGE nr. 206 din 20 iulie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
4.DECRET 658 20/07/2015 DECRET nr. 658 din 20 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
5.
LEGE 215 21/07/2015
LEGE nr. 215 din 21 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
6.DECRET 667 21/07/2015 DECRET nr. 667 din 21 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
7.
LEGE 216 21/07/2015
LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
8.DECRET 668 21/07/2015 DECRET nr. 668 din 21 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
9.DECIZIE 377 26/05/2015 DECIZIE nr. 377 din 26 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
10.DECIZIE 179 22/07/2015 DECIZIE nr. 179 din 22 iulie 2015privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Bogdan Mircea Dumitrache din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
11.DECIZIE 180 22/07/2015 DECIZIE nr. 180 din 22 iulie 2015pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Cristina Crişu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
12.
ORDIN 80 21/07/2015
ORDIN nr. 80 din 21 iulie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
13.
ORDIN 355 20/07/2015
ORDIN nr. 355 din 20 iulie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
14.
ORDIN 1650 29/06/2015
ORDIN nr. 1.650 din 29 iunie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
15.HOTĂRÂRE 584 22/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 584 din 22 iulie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 22 iulie 2015
1.DECIZIE 325 30/04/2015 DECIZIE nr. 325 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
2.DECIZIE 333 30/04/2015 DECIZIE nr. 333 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
3.DECIZIE 382 27/05/2015 DECIZIE nr. 382 din 27 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi ale art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
4.DECIZIE 398 28/05/2015 DECIZIE nr. 398 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
5.
ORDIN 605 23/04/2015
ORDIN nr. 605 din 23 aprilie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
6.
ORDIN 632 06/05/2015
ORDIN nr. 632 din 6 mai 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
7.
ORDIN 787 02/07/2015
ORDIN nr. 787 din 2 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
8.
ORDIN 1013 15/05/2015
ORDIN nr. 1.013 din 15 mai 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
9.
ORDIN 788 02/07/2015
ORDIN nr. 788 din 2 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
10.
ORDIN 1111 29/05/2015
ORDIN nr. 1.111 din 29 mai 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
11.
ORDIN 647 13/05/2015
ORDIN nr. 647 din 13 mai 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
12.
ORDIN 786 02/07/2015
ORDIN nr. 786 din 2 iulie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
13.
ORDIN 1113 29/05/2015
ORDIN nr. 1.113 din 29 mai 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 22 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 563 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 563 din 15 iulie 2015privind utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea lucrărilor de finalizare a proiectului Phare RO 2004/016-772.03.04.02 C1 lot 4 - Repararea şi reabilitarea centrelor de instruire ale Poliţiei de Frontieră - Agigea-Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 564 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 564 din 15 iulie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015
3.DECIZIE 427 01/07/2015 DECIZIE nr. 427 din 1 iulie 2015pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică ale elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015
4.METODOLOGIE 01/07/2015 METODOLOGIE din 1 iulie 2015de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică ale elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015
1.DECRET 655 20/07/2015 DECRET nr. 655 din 20 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015
2.DECRET 656 20/07/2015 DECRET nr. 656 din 20 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015
3.
ORDIN 842 17/07/2015
ORDIN nr. 842 din 17 iulie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015
4.DECIZIE 76 14/07/2015 DECIZIE nr. 76 din 14 iulie 2015privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015
5.
RECTIFICARE 214 08/06/1998
RECTIFICARE nr. 214 din 8 iunie 1998referitoare la Decretul nr. 214/1998 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015
6.DECIZIE 347 07/05/2015 DECIZIE nr. 347 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 576 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 576 din 15 iulie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015
8.NORMĂ 15/07/2015 NORME METODOLOGICE din 15 iulie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015
9.HOTĂRÂRE 557 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 557 din 15 iulie 2015privind actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 553 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 21 iulie 2015
1.DECIZIE 301 28/04/2015 DECIZIE nr. 301 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi ale art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015
2.DECIZIE 378 26/05/2015 DECIZIE nr. 378 din 26 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 554 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 554 din 15 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională PLAFAR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015
4.REGULAMENT 9 07/07/2015 REGULAMENT nr. 9 din 7 iulie 2015privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015
1.
LEGE 209 20/07/2015
LEGE nr. 209 din 20 iulie 2015privind anularea unor obligaţii fiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015
2.DECRET 661 20/07/2015 DECRET nr. 661 din 20 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligaţii fiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015
3.
ORDIN 812 09/07/2015
ORDIN nr. 812 din 9 iulie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 8/2014 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015
4.
ORDIN 6 17/07/2015
ORDIN nr. 6 din 17 iulie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015
5.ORDONANŢĂ 17 15/07/2015 ORDONANŢĂ nr. 17 din 15 iulie 2015privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015
6.
ORDIN 7 17/07/2015
ORDIN nr. 7 din 17 iulie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015
1.
LEGE 199 16/07/2015
LEGE nr. 199 din 16 iulie 2015pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
2.DECRET 647 15/07/2015 DECRET nr. 647 din 15 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
3.
LEGE 201 16/07/2015
LEGE nr. 201 din 16 iulie 2015pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
4.DECRET 649 15/07/2015 DECRET nr. 649 din 15 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
5.
LEGE 202 16/07/2015
LEGE nr. 202 din 16 iulie 2015pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
6.DECRET 650 15/07/2015 DECRET nr. 650 din 15 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
7.DECIZIE 239 07/04/2015 DECIZIE nr. 239 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
8.DECIZIE 240 07/04/2015 DECIZIE nr. 240 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
9.HOTĂRÂRE 544 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 544 din 8 iulie 2015pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
10.HOTĂRÂRE 546 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 546 din 8 iulie 2015privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
11.DECIZIE 485 23/06/2015 DECIZIE nr. 485 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
12.DECIZIE 8 27/04/2015 DECIZIE nr. 8 din 27 aprilie 2015referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedură civilă şi ale art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunţă şi calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunţată EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
13.DECIZIE 506 30/06/2015 DECIZIE nr. 506 din 30 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
14.HOTĂRÂRE 542 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 542 din 8 iulie 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015
1.
ORDIN 243 07/07/2015
ORDIN nr. 243 din 7 iulie 2015privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 20 iulie 2015
2.
ORDIN 4239 17/07/2015
ORDIN nr. 4.239 din 17 iulie 2015privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XI-a, învăţământul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea dascăl-catehet, a listei disciplinelor de specialitate şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XI-a, învăţământul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea dascăl-catehet, şi pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.731/2014 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 20 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 556 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 556 din 15 iulie 2015pentru completarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 20 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 558 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 558 din 15 iulie 2015privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 20 iulie 2015
5.DECIZIE 423 09/06/2015 DECIZIE nr. 423 din 9 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^4 alin. (5) din Codul de procedură penală şi ale art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 20 iulie 2015
6.DECIZIE 18 04/06/2015 DECIZIE nr. 18 din 4 iunie 2015pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 93/44/2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "în cazul persoanelor judecate şi condamnate definitiv în Italia, care au fost transferate în România în vederea continuării executării pedepsei şi care beneficiază de ordonanţa de eliberare anticipată, durata eliberării anticipate se deduce din pedeapsa aplicată, se ia în considerare ca perioadă executată în calculul fracţiei minime obligatorii pentru liberare condiţionată potrivit legii române sau se va avea în vedere ca data liberării condiţionate, potrivit legii române, să nu depăşească data eliberării anticipate stabilite potrivit legii italiene EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 20 iulie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015.
2.COD PR CIVILĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**) (*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 30/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015.
4.COD PR PENALĂ (A) 12/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 12 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 12 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015.
5.COD PR PENALĂ (A) 06/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 6 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
6.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
7.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
8.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
9.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
10.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
11.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
12.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
13.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
19.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
20.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
21.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
22.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
23.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.DECIZIE 410 28/05/2015 DECIZIE nr. 410 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015
2.
ORDIN 4342 25/06/2015
ORDIN nr. 4.342 din 25 iunie 2015pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015
3.METODOLOGIE 25/06/2015 METODOLOGIE-CADRU din 25 iunie 2015privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015
4.
ORDIN 1731 13/07/2015
ORDIN nr. 1.731 din 13 iulie 2015privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015
5.SCHEMĂ 13/07/2015 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 13 iulie 2015"Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015
6.
ORDIN 4458 08/07/2015
ORDIN nr. 4.458 din 8 iulie 2015privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universităţii "Bioterra" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015
7.METODOLOGIE 08/07/2015 METODOLOGIE din 8 iulie 2015de monitorizare directă a Universităţii "Bioterra" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 481 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 481 din 24 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 559 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 559 din 15 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 560 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 568 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 568 din 15 iulie 2015privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională din anul 2015 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 569 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 569 din 15 iulie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015
6.NORMĂ 15/07/2015 NORME METODOLOGICE din 15 iulie 2015privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015
1.DECIZIE 352 07/05/2015 DECIZIE nr. 352 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
2.DECIZIE 383 27/05/2015 DECIZIE nr. 383 din 27 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (2) şi ale art. 342-346 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
3.ORDONANŢĂ 15 15/07/2015 ORDONANŢĂ nr. 15 din 15 iulie 2015pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
4.ORDONANŢĂ 16 15/07/2015 ORDONANŢĂ nr. 16 din 15 iulie 2015pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
5.
ORDIN 836 16/07/2015
ORDIN nr. 836 din 16 iulie 2015privind stabilirea fondului de premiere pentru o extragere lunară a Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
6.
ORDIN 4395 30/06/2015
ORDIN nr. 4.395 din 30 iunie 2015privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământ liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de specialitate din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios şi a programelor şcolare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 562 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 562 din 15 iulie 2015privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, între Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
8.DECIZIE 8 09/07/2015 DECIZIE nr. 8 din 9 iulie 2015privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băieşti EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
9.
ORDIN 4403 30/06/2015
ORDIN nr. 4.403 din 30 iunie 2015privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
10.REGULAMENT 30/06/2015 REGULAMENT din 30 iunie 2015de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 529 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 529 din 8 iulie 2015pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
2.DECIZIE 1589 09/07/2015 DECIZIE nr. 1.589 din 9 iulie 2015privind sancţionarea Societăţii WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
3.DECIZIE 350 02/07/2015 DECIZIE nr. 350 din 2 iulie 2015pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 512 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 512 din 8 iulie 2015privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 525 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 525 din 8 iulie 2015privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 526 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 526 din 8 iulie 2015privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 528 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 528 din 8 iulie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
8.HOTĂRÂRE 527 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 527 din 8 iulie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
9.HOTĂRÂRE 484 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 484 din 24 iunie 2015pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
10.AMENDAMENT 12/12/2014 AMENDAMENT din 12 decembrie 2014convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2015
1.
ORDIN 808 08/07/2015
ORDIN nr. 808 din 8 iulie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
2.
ORDIN 768 23/06/2015
ORDIN nr. 768 din 23 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AIS "Serviciul de informare aeronautică", ediţia 3/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
3.
ORDIN 65 07/07/2015
ORDIN nr. M.65 din 7 iulie 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofiţer din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 459 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 459 din 24 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Ariniş, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 545 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 545 din 8 iulie 2015privind recunoaşterea Asociaţiei Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 535 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 535 din 8 iulie 2015privind recunoaşterea Asociaţiei Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 364 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 364 din 20 mai 2015privind aprobarea stemei comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
8.HOTĂRÂRE 461 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 461 din 24 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Lozna, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
9.HOTĂRÂRE 419 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 419 din 3 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Glodeni, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
10.HOTĂRÂRE 485 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 485 din 24 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
11.HOTĂRÂRE 441 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 441 din 10 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Brăeşti, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
12.HOTĂRÂRE 511 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 511 din 1 iulie 2015privind aprobarea stemei comunei Laza, judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
13.HOTĂRÂRE 442 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 442 din 10 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Şugag, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
14.HOTĂRÂRE 443 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 443 din 10 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
15.HOTĂRÂRE 447 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 447 din 10 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Socond, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
16.HOTĂRÂRE 532 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 532 din 8 iulie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, precum şi prin modificarea datelor de identificare ale unor bunuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 16 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 389 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 389 din 27 mai 2015privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2015-2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 16 iulie 2015
2.
RECTIFICARE 176 15/07/2015
RECTIFICARE nr. 176 din 15 iulie 2015referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 176/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 16 iulie 2015
3.
ORDIN 867 09/07/2015
ORDIN nr. 867 din 9 iulie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 16 iulie 2015
1.DECIZIE 9 16/07/2015 DECIZIE nr. 9 din 16 iulie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-22 iulie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 753 30/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 753 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
3.
ORDIN 2487 01/07/2015
ORDIN nr. 2.487 din 1 iulie 2015privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Biserica "Buna Vestire I", înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-II-m-B-02076, Str. Călăraşilor nr. 3, municipiul Brăila, judeţul Brăila EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
4.
ORDIN 62 02/07/2015
ORDIN nr. M.62 din 2 iulie 2015pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
5.
ORDIN 1726 10/07/2015
ORDIN nr. 1.726 din 10 iulie 2015pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
6.DECIZIE 272 23/04/2015 DECIZIE nr. 272 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi" cuprinsă în art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
7.
ORDIN 63 03/07/2015
ORDIN nr. M.63 din 3 iulie 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
8.HOTĂRÂRE 548 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 548 din 15 iulie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
9.HOTĂRÂRE 549 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 549 din 15 iulie 2015privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorke Zoltan din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
10.HOTĂRÂRE 550 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 550 din 15 iulie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
11.HOTĂRÂRE 551 15/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 551 din 15 iulie 2015privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
12.
ORDIN 802 26/06/2015
ORDIN nr. 802 din 26 iunie 2015pentru publicarea acceptării amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
13.
ORDIN 842 08/07/2015
ORDIN nr. 842 din 8 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
14.
ORDIN 82 24/06/2015
ORDIN nr. 82 din 24 iunie 2015privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL - SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
15.PROTOCOL 1075 24/06/2015 PROTOCOL nr. 1.075 din 24 iunie 2015privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
16.PROTOCOL 18 24/06/2015 PROTOCOL nr. 18/6.204 din 24 iunie 2015privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015
1.DECRET 653 15/07/2015 DECRET nr. 653 din 15 iulie 2015pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2015
2.DECIZIE 178 16/07/2015 DECIZIE nr. 178 din 16 iulie 2015pentru eliberarea domnului Iulian-Ghiocel Matache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2015
3.DECRET 654 16/07/2015 DECRET nr. 654 din 16 iulie 2015pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2015
4.DECIZIE 385 27/05/2015 DECIZIE nr. 385 din 27 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 34 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2015
5.DECIZIE 388 27/05/2015 DECIZIE nr. 388 din 27 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 520 din Codul de procedură civilă din 1865, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 16 iulie 2015
1.RAPORT 11803 15/06/2015 RAPORT nr. 11.803 din 15 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
2.RAPORT 11804 15/06/2015 RAPORT nr. 11.804 din 15 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
3.RAPORT 11805 15/06/2015 RAPORT nr. 11.805 din 15 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
4.RAPORT 11806 15/06/2015 RAPORT nr. 11.806 din 15 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Călăraşi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
5.RAPORT 11807 15/06/2015 RAPORT nr. 11.807 din 15 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
6.RAPORT 12290 18/06/2015 RAPORT nr. 12.290 din 18 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
7.RAPORT 12291 18/06/2015 RAPORT nr. 12.291 din 18 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Prahova EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
8.RAPORT 12303 19/06/2015 RAPORT nr. 12.303 din 19 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
9.RAPORT 12349 22/06/2015 RAPORT nr. 12.349 din 22 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Hunedoara EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
10.RAPORT 12350 22/06/2015 RAPORT nr. 12.350 din 22 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
11.
LEGE 197 09/07/2015
LEGE nr. 197 din 9 iulie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
12.DECRET 645 09/07/2015 DECRET nr. 645 din 9 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
13.HOTĂRÂRE 509 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 509 din 1 iulie 2015privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
14.
ORDIN 337 07/07/2015
ORDIN nr. 337 din 7 iulie 2015privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
15.RAPORT 12351 22/06/2015 RAPORT nr. 12.351 din 22 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
16.RAPORT 12352 22/06/2015 RAPORT nr. 12.352 din 22 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Satu Mare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
17.RAPORT 12353 22/06/2015 RAPORT nr. 12.353 din 22 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
18.RAPORT 12364 22/06/2015 RAPORT nr. 12.364 din 22 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
19.RAPORT 10922 04/06/2015 RAPORT nr. 10.922 din 4 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
20.RAPORT 10986 04/06/2015 RAPORT nr. 10.986 din 4 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Olt EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
21.RAPORT 11802 15/06/2015 RAPORT nr. 11.802 din 15 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
22.
LEGE 198 09/07/2015
LEGE nr. 198 din 9 iulie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
23.DECRET 646 09/07/2015 DECRET nr. 646 din 9 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 16 iulie 2015
1.DECIZIE 175 15/07/2015 DECIZIE nr. 175 din 15 iulie 2015privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 15 iulie 2015
2.DECIZIE 176 15/07/2015 DECIZIE nr. 176 din 15 iulie 2015pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor Codrin Scutaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 15 iulie 2015
3.DECIZIE 177 15/07/2015 DECIZIE nr. 177 din 15 iulie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 15 iulie 2015
4.DECIZIE 288 28/04/2015 DECIZIE nr. 288 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (3) prin raportare la dispoziţiile art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 15 iulie 2015
5.DECIZIE 380 26/05/2015 DECIZIE nr. 380 din 26 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 15 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 533 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 533 din 8 iulie 2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, şi înscrierea unor bunuri din domeniul public al statului în inventarul centralizat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 15 iulie 2015
1.DECIZIE 442 10/06/2015 DECIZIE nr. 442 din 10 iunie 2015referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2015
2.DECIZIE 9 25/05/2015 DECIZIE nr. 9 din 25 mai 2015privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 3 alin. (1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 lit. b) şi art. 24 lit. d) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 530 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 530 din 8 iulie 2015privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 531 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 531 din 8 iulie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unei instituţii din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 15 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 519 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 519 din 8 iulie 2015privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 407 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 407 din 3 iunie 2015privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
3.DECIZIE 16 08/06/2015 DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2015privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Piteşti - pronunţată în Dosarul nr. 3.036/109/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 510 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 510 din 1 iulie 2015privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Baia Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
5.
ORDIN 1541 08/10/2014
ORDIN nr. 1.541 din 8 octombrie 2014privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
6.NORMĂ 08/10/2014 NORME TEHNICE din 8 octombrie 2014de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
7.
ORDIN 1219 21/10/2014
ORDIN nr. 1.219 din 21 octombrie 2014privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
8.NORMĂ 21/10/2014 NORME TEHNICE din 21 octombrie 2014de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
9.
ORDIN 433 27/10/2014
ORDIN nr. 433 din 27 octombrie 2014privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
10.NORMĂ 27/10/2014 NORME TEHNICE din 27 octombrie 2014de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 15 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 541 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 541 din 8 iulie 2015privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
2.DECIZIE 169 14/07/2015 DECIZIE nr. 169 din 14 iulie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Popescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
3.
ORDIN 805 08/07/2015
ORDIN nr. 805 din 8 iulie 2015pentru modificarea formularului "Cec pentru ridicare numerar multiplu", prevăzut în anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
4.DECIZIE 170 14/07/2015 DECIZIE nr. 170 din 14 iulie 2015privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
5.DECIZIE 172 14/02/2015 DECIZIE nr. 172 din 14 februarie 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 254/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
6.
ORDIN 841 07/07/2015
ORDIN nr. 841 din 7 iulie 2015pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
7.
ORDIN 1727 10/07/2015
ORDIN nr. 1.727 din 10 iulie 2015pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
8.DECIZIE 173 14/07/2015 DECIZIE nr. 173 din 14 iulie 2015privind numirea doamnei Alina-Oana Oprişan în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
9.
ORDIN 869 09/07/2015
ORDIN nr. 869 din 9 iulie 2015pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
10.METODOLOGIE 09/07/2015 METODOLOGIE din 9 iulie 2015privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
11.METODOLOGIE 09/07/2015 METODOLOGIE din 9 iulie 2015privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
12.METODOLOGIE 09/07/2015 METODOLOGIE DE CALCUL din 9 iulie 2015al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (proba C) (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
13.DECIZIE 174 14/07/2015 DECIZIE nr. 174 din 14 iulie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 14 iulie 2015
1.CIRCULARĂ 26 09/07/2015 CIRCULARĂ nr. 26 din 9 iulie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2015
2.
ORDIN 103 01/07/2015
ORDIN nr. 103 din 1 iulie 2015pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2015
3.COD TEHNIC 01/07/2015 COD din 1 iulie 2015de măsurare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 14 iulie 2015
1.DECIZIE 171 14/07/2015 DECIZIE nr. 171 din 14 iulie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Toma Alina Mihaela a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2015
2.
LEGE 196 09/07/2015
LEGE nr. 196 din 9 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2015
3.DECRET 644 09/07/2015 DECRET nr. 644 din 9 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2015
4.DECIZIE 11 25/05/2015 DECIZIE nr. 11 din 25 mai 2015referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Ploieşti cu privire la modul de recalculare a drepturilor la pensie potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a unui stagiu de cotizare de 20 de ani, potrivit dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de 30 de ani, potrivit art. 8, persoanelor pensionate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pornind de la modul de interpretare a dispozitivului şi considerentelor Deciziei nr. 40 din 22 septembrie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, date în recursul în interesul legii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 14 iulie 2015
1.PROCEDURĂ 10/07/2015 PROCEDURI SPECIFICE din 10 iulie 2015de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 bis din 14 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 520 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 520 din 8 iulie 2015privind scoaterea unui bun mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015
2.
LEGE 152 18/06/2015
LEGE nr. 152 din 18 iunie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015
3.DECRET 550 18/06/2015 DECRET nr. 550 din 18 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015
4.
ORDIN 102 01/07/2015
ORDIN nr. 102 din 1 iulie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015
5.REGULAMENT 01/07/2015 REGULAMENT din 1 iulie 2015privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 13 iulie 2015
1.DECIZIE 10 13/07/2015 DECIZIE nr. 10 din 13 iulie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015
2.
ORDIN 66 07/07/2015
ORDIN nr. 66 din 7 iulie 2015pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015
3.
ORDIN 847 07/07/2015
ORDIN nr. 847 din 7 iulie 2015privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015
4.DECIZIE 283 23/04/2015 DECIZIE nr. 283 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi art. 1 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015
5.DECIZIE 407 28/05/2015 DECIZIE nr. 407 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015
6.DECIZIE 408 28/05/2015 DECIZIE nr. 408 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015
7.
ORDIN 870 09/07/2015
ORDIN nr. 870 din 9 iulie 2015privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015
8.DECIZIE 409 28/05/2015 DECIZIE nr. 409 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015
9.DECIZIE 411 28/05/2015 DECIZIE nr. 411 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 13 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 536 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 536 din 8 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 537 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 537 din 8 iulie 2015privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015
3.ORDONANŢĂ 13 08/07/2015 ORDONANŢĂ nr. 13 din 8 iulie 2015privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 538 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 538 din 8 iulie 2015pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 539 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 539 din 8 iulie 2015privind declasificarea unor informaţii referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 13 iulie 2015
1.
LEGE 193 07/07/2015
LEGE nr. 193 din 7 iulie 2015pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015
2.DECRET 623 06/07/2015 DECRET nr. 623 din 6 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015
3.
ORDIN 3330 10/03/2015
ORDIN nr. 3.330 din 10 martie 2015privind aprobarea unor programe şcolare pentru învăţământ primar în limbile minorităţilor naţionale, clasa pregătitoare, clasele I-a IV-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015
4.DECIZIE 405 28/05/2015 DECIZIE nr. 405 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015
5.DECIZIE 406 28/05/2015 DECIZIE nr. 406 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (3) şi alin. (6) tezele a III-a şi a IV-a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 493 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 iulie 2015privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani din subordinea Ministerului Sănătăţii şi trecerea unui imobil în domeniul public al municipiului Dorohoi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015
7.DECIZIE 13 08/06/2015 DECIZIE nr. 13 din 8 iunie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 13 iulie 2015
1.
ORDIN 76 09/07/2015
ORDIN nr. 76 din 9 iulie 2015privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2015
2.
ORDIN 801 29/06/2015
ORDIN nr. 801 din 29 iunie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 504 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 504 din 1 iulie 2015privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2015
4.
ORDIN 331 25/05/2015
ORDIN nr. 331 din 25 mai 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2015
1.
ORDIN 75 09/07/2015
ORDIN nr. 75 din 9 iulie 2015privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2015
2.
ORDIN 77 09/07/2015
ORDIN nr. 77 din 9 iulie 2015privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2015
3.
ORDIN 68 07/07/2015
ORDIN nr. 68 din 7 iulie 2015privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2015
4.REGULAMENT 07/07/2015 REGULAMENT din 7 iulie 2015de organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentru romi EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2015
5.
ORDIN 74 09/07/2015
ORDIN nr. 74 din 9 iulie 2015privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi reexaminarea desemnării acesteia EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 521 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 521 din 8 iulie 2015pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 506 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 506 din 1 iulie 2015privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 10 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 498 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 498 din 1 iulie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015
2.ACORD 07/05/2015 ACORD din 7 mai 2015între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 5 24/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 24 aprilie 2015privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015
4.
ORDIN 409 16/06/2015
ORDIN nr. 409 din 16 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 502 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 502 din 1 iulie 2015privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 503 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 503 din 1 iulie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015
7.
ORDIN 813 09/07/2015
ORDIN nr. 813 din 9 iulie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 758/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015
8.HOTĂRÂRE 499 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 499 din 1 iulie 2015privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 10 iulie 2015
1.DECRET 642 09/07/2015 DECRET nr. 642 din 9 iulie 2015privind încetarea interimatului în exercitarea funcţiei de prim-ministru EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2015
2.DECIZIE 373 14/05/2015 DECIZIE nr. 373 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în ansamblul său, şi, în special, a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2015
3.DECIZIE 374 14/05/2015 DECIZIE nr. 374 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2015
1.
ORDIN 100 01/07/2015
ORDIN nr. 100 din 1 iulie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 9 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 514 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 514 din 8 iulie 2015privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 517 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 517 din 8 iulie 2015privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 518 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 518 din 8 iulie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii corespunzătoare tranşei a treia aferente anului 2016, având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2015
4.DECIZIE 268 23/04/2015 DECIZIE nr. 268 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 2 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2015
5.DECIZIE 304 28/04/2015 DECIZIE nr. 304 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 9 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 501 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 501 din 1 iulie 2015privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
2.DECRET 643 09/07/2015 DECRET nr. 643 din 9 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
3.DECRET 629 08/07/2015 DECRET nr. 629 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
4.DECRET 630 08/07/2015 DECRET nr. 630 din 8 iulie 2015pentru numirea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
5.DECRET 631 08/07/2015 DECRET nr. 631 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
6.DECRET 632 08/07/2015 DECRET nr. 632 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
7.DECRET 633 08/07/2015 DECRET nr. 633 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
8.DECRET 634 08/07/2015 DECRET nr. 634 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
9.DECRET 635 08/07/2015 DECRET nr. 635 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
10.DECRET 636 08/07/2015 DECRET nr. 636 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
11.DECRET 637 08/07/2015 DECRET nr. 637 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
12.DECRET 638 08/07/2015 DECRET nr. 638 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
13.DECRET 639 08/07/2015 DECRET nr. 639 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
14.DECRET 640 08/07/2015 DECRET nr. 640 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
15.DECRET 641 08/07/2015 DECRET nr. 641 din 8 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
16.
ORDIN 354 25/06/2015
ORDIN nr. 354 din 25 iunie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
17.NORMĂ 25/06/2015 NORME METODOLOGICE din 25 iunie 2015privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
18.DECIZIE 267 23/04/2015 DECIZIE nr. 267 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
19.DECIZIE 276 23/04/2015 DECIZIE nr. 276 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 9 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 469 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 469 din 24 iunie 2015pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015
2.CRITERII 24/06/2015 CRITERII MINIME OBLIGATORII din 24 iunie 2015de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe din domeniul de licenţă Sănătate (Anexa 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015
3.CRITERII 24/06/2015 CRITERII MINIME OBLIGATORII din 24 iunie 2015de autorizare şi acreditare pentru programul de studii universitare de Medicină veterinară din domeniul de licenţă Medicină veterinară (Anexa 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015
4.CRITERII 24/06/2015 CRITERII MINIME OBLIGATORII din 24 iunie 2015de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Arhitectură din domeniul de licenţă Arhitectură (Anexa 3) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 500 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 500 din 1 iulie 2015pentru schimbarea finanţării reparaţiilor capitale la partea de imobil prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 505 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 505 din 1 iulie 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015
7.
ORDIN 1509 25/05/2015
ORDIN nr. 1.509 din 25 mai 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015
8.INSTRUCŢIUNI 25/05/2015 INSTRUCŢIUNI din 25 mai 2015privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015
1.
ORDIN 773 01/07/2015
ORDIN nr. 773 din 1 iulie 2015pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015
2.SISTEM 01/07/2015 SISTEM din 1 iulie 2015de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015
1.
ORDIN 104 01/07/2015
ORDIN nr. 104 din 1 iulie 2015pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015
2.PROCEDURĂ 01/07/2015 PROCEDURĂ din 1 iulie 2015privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015
3.
LEGE 194 07/07/2015
LEGE nr. 194 din 7 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015
4.DECRET 624 06/07/2015 DECRET nr. 624 din 6 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015
5.DECIZIE 269 23/04/2015 DECIZIE nr. 269 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015
6.DECIZIE 300 28/04/2015 DECIZIE nr. 300 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015
7.DECIZIE 305 28/04/2015 DECIZIE nr. 305 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015
1.
ORDIN 745 11/06/2015
ORDIN nr. 745 din 11 iunie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 8 iulie 2015
2.DECIZIE 313 28/04/2015 DECIZIE nr. 313 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 8 iulie 2015
3.DECIZIE 329 30/04/2015 DECIZIE nr. 329 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza întâi, art. 16, art. 21, art. 27, art. 31 alin. (1) şi (2) şi ale art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 8 iulie 2015
1.DECIZIE 367 14/05/2015 DECIZIE nr. 367 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. g) teza a doua din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 8 iulie 2015
2.DECIZIE 368 14/05/2015 DECIZIE nr. 368 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 8 iulie 2015
3.DECIZIE 271 23/04/2015 DECIZIE nr. 271 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 8 iulie 2015
4.DECIZIE 273 23/04/2015 DECIZIE nr. 273 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 11 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 8 iulie 2015
5.
ORDIN 764 23/06/2015
ORDIN nr. 764 din 23 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DPA "Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 8 iulie 2015
6.REGLEMENTĂRI 23/06/2015 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 23 iunie 2015RACR-DPA - Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 8 iulie 2015
1.ORDONANŢĂ 14 08/07/2015 ORDONANŢĂ nr. 14 din 8 iulie 2015pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015
2.DECIZIE 357 07/05/2015 DECIZIE nr. 357 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015
3.DECIZIE 372 14/05/2015 DECIZIE nr. 372 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (7) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 515 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 515 din 8 iulie 2015privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanadpalota (Ungaria) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 516 08/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 516 din 8 iulie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015, pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2015
3.
ORDIN 252 26/06/2015
ORDIN nr. 252 din 26 iunie 2015privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2015
1.CIRCULARĂ 24 25/06/2015 CIRCULARĂ nr. 24 din 25 iunie 2015privind lansarea în circulaţie a unei monede din alamă cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naţionale EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
2.
RECTIFICARE 67 05/02/2014
RECTIFICARE nr. 67 din 5 februarie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 67/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
3.DECRET 627 07/07/2015 DECRET nr. 627 din 7 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
4.DECRET 628 07/07/2015 DECRET nr. 628 din 7 iulie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
5.
LEGE 195 07/07/2015
LEGE nr. 195 din 7 iulie 2015pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
6.DECRET 625 06/07/2015 DECRET nr. 625 din 6 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
7.DECIZIE 318 30/04/2015 DECIZIE nr. 318 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 50 lit. b) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
8.
ORDIN 256 26/06/2015
ORDIN nr. 256 din 26 iunie 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "DIBO" - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
9.DECIZIE 350 07/05/2015 DECIZIE nr. 350 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) penultima teză din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
10.DECIZIE 370 14/05/2015 DECIZIE nr. 370 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
11.DECRET 622 06/07/2015 DECRET nr. 622 din 6 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
12.
LEGE 175 30/06/2015
LEGE nr. 175 din 30 iunie 2015privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
13.PROTOCOL 10/12/2013 Al treilea PROTOCOL ADIŢIONAL din 10 decembrie 2013dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
14.DECRET 596 30/06/2015 DECRET nr. 596 din 30 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
15.
LEGE 192 07/07/2015
LEGE nr. 192 din 7 iulie 2015pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2015
1.
ORDIN 1565 18/06/2015
ORDIN nr. 1.565 din 18 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iulie 2015
2.
ORDIN 164 12/06/2015
ORDIN nr. 164 din 12 iunie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specifice la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale", indicativ PCC 024-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iulie 2015
3.DECIZIE 362 07/05/2015 DECIZIE nr. 362 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. v) din Legea dialogului social nr. 62/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iulie 2015
4.DECIZIE 369 14/05/2015 DECIZIE nr. 369 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iulie 2015
5.DECIZIE 11 11/05/2015 DECIZIE nr. 11 din 11 mai 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 19 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 612/122/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iulie 2015
6.
ORDIN 269 01/07/2015
ORDIN nr. 269 din 1 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 iulie 2015
1.
ORDIN 1951 17/06/2015
ORDIN nr. 1.951/C din 17 iunie 2015privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 7 iulie 2015
2.DECRET 626 06/07/2015 DECRET nr. 626 din 6 iulie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 7 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 508 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 508 din 1 iulie 2015privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 7 iulie 2015
4.
ORDIN 64 01/07/2015
ORDIN nr. 64 din 1 iulie 2015privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 7 iulie 2015
5.DECIZIE 302 28/04/2015 DECIZIE nr. 302 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportate la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 7 iulie 2015
6.
ORDIN 774 02/07/2015
ORDIN nr. 774 din 2 iulie 2015pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 7 iulie 2015
7.DECIZIE 303 28/04/2015 DECIZIE nr. 303 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), c)-e) şi alin. (2), art. 24, art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 33 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 7 iulie 2015
8.DECIZIE 397 28/05/2015 DECIZIE nr. 397 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 7 iulie 2015
1.
LEGE 187 02/07/2015
LEGE nr. 187 din 2 iulie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 7 iulie 2015
2.DECRET 611 01/07/2015 DECRET nr. 611 din 1 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 7 iulie 2015
3.DECIZIE 287 28/04/2015 DECIZIE nr. 287 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 7 iulie 2015
4.DECIZIE 291 28/04/2015 DECIZIE nr. 291 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 7 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 35 29/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 35 din 29 iunie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 7 iulie 2015
1.
ORDIN 775 02/07/2015
ORDIN nr. 775 din 2 iulie 2015pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 478 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 478 din 24 iunie 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 iulie 2015
1.DECIZIE 238 07/04/2015 DECIZIE nr. 238 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 iulie 2015
2.DECIZIE 404 28/05/2015 DECIZIE nr. 404 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 475 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 475 din 24 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 iulie 2015
1.DECRET 607 01/07/2015 DECRET nr. 607 din 1 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
2.
LEGE 183 02/07/2015
LEGE nr. 183 din 2 iulie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
3.DECRET 597 30/06/2015 DECRET nr. 597 din 30 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat de România la Varşovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenţiei privind organizarea şi activitatea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
4.
LEGE 176 30/06/2015
LEGE nr. 176 din 30 iunie 2015pentru ratificarea Protocolului, semnat de România la Varşovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenţiei privind organizarea şi activitatea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
5.PROTOCOL 25/11/2014 PROTOCOL din 25 noiembrie 2014referitor la modificarea Convenţiei privind organizarea şi activitatea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică din data de 22 octombrie 1963 (cu modificările operate prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările operate prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
6.DECRET 616 03/07/2015 DECRET nr. 616 din 3 iulie 2015pentru eliberarea din funcţie a procurorului militar şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
7.DECRET 617 03/07/2015 DECRET nr. 617 din 3 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
8.DECRET 618 03/07/2015 DECRET nr. 618 din 3 iulie 2015privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
9.DECRET 619 03/07/2015 DECRET nr. 619 din 3 iulie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
10.DECRET 620 03/07/2015 DECRET nr. 620 din 3 iulie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
11.DECRET 621 03/07/2015 DECRET nr. 621 din 3 iulie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
12.DECIZIE 284 23/04/2015 DECIZIE nr. 284 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
13.DECIZIE 327 30/04/2015 DECIZIE nr. 327 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
14.DECIZIE 402 28/05/2015 DECIZIE nr. 402 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
15.HOTĂRÂRE 487 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 487 din 1 iulie 2015pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
16.HOTĂRÂRE 494 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 494 din 1 iulie 2015pentru modificarea anexei nr. 51 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
17.HOTĂRÂRE 495 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 495 din 1 iulie 2015privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015
1.CIRCULARĂ 24 25/06/2015 CIRCULARĂ nr. 24 din 25 iunie 2015privind lansarea în circulaţie a unei monede din alamă cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naţionale EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
2.
RECTIFICARE 67 05/02/2014
RECTIFICARE nr. 67 din 5 februarie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 67/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
3.DECRET 627 07/07/2015 DECRET nr. 627 din 7 iulie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
4.DECRET 628 07/07/2015 DECRET nr. 628 din 7 iulie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
5.
LEGE 195 07/07/2015
LEGE nr. 195 din 7 iulie 2015pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
6.DECRET 625 06/07/2015 DECRET nr. 625 din 6 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
7.DECIZIE 318 30/04/2015 DECIZIE nr. 318 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 50 lit. b) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
8.
ORDIN 256 26/06/2015
ORDIN nr. 256 din 26 iunie 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "DIBO" - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
9.DECIZIE 350 07/05/2015 DECIZIE nr. 350 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) penultima teză din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
10.DECIZIE 370 14/05/2015 DECIZIE nr. 370 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
11.DECRET 622 06/07/2015 DECRET nr. 622 din 6 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
12.
LEGE 175 30/06/2015
LEGE nr. 175 din 30 iunie 2015privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
13.PROTOCOL 10/12/2013 Al treilea PROTOCOL ADIŢIONAL din 10 decembrie 2013dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
14.DECRET 596 30/06/2015 DECRET nr. 596 din 30 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 8 iulie 2015
15.
LEGE 192 07/07/2015
LEGE nr. 192 din 7 iulie 2015pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 7 iulie 2015
1.
ORDIN 767 23/06/2015
ORDIN nr. 767 din 23 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-HA "Hărţi aeronautice", ediţia 3/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 6 iulie 2015
2.
RECTIFICARE 2451 22/09/2008
RECTIFICARE nr. 2.451/C din 22 septembrie 2008referitoare la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.451/C/2008 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 6 iulie 2015
3.
ORDIN 765 23/06/2015
ORDIN nr. 765 din 23 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SUD "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă", ediţia 2/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 6 iulie 2015
4.REGLEMENTĂRI 23/06/2015 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 23 iunie 2015RACR-SUD "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă română", ediţia 2/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 6 iulie 2015
1.DECIZIE 360 07/05/2015 DECIZIE nr. 360 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015
2.DECIZIE 363 07/05/2015 DECIZIE nr. 363 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015
3.
LEGE 186 02/07/2015
LEGE nr. 186 din 2 iulie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015
4.DECRET 610 01/07/2015 DECRET nr. 610 din 1 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015
5.DECIZIE 366 14/05/2015 DECIZIE nr. 366 din 14 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 471 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 471 din 24 iunie 2015privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 497 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 497 din 1 iulie 2015privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015
1.
LEGE 191 02/07/2015
LEGE nr. 191 din 2 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 6 iulie 2015
2.DECRET 615 02/07/2015 DECRET nr. 615 din 2 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 6 iulie 2015
3.DECIZIE 356 07/05/2015 DECIZIE nr. 356 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 6 iulie 2015
4.
ORDIN 2154 01/07/2015
ORDIN nr. 2.154/C din 1 iulie 2015pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.643/C/2015 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 6 iulie 2015
5.
ORDIN 2260 25/06/2015
ORDIN nr. 2.260 din 25 iunie 2015privind aprobarea Procedurii de evaluare semestrială a activităţii/performanţelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 6 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 472 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 472 din 24 iunie 2015privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 25 martie 2015 şi la Bucureşti la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 6 iulie 2015
7.AMENDAMENT 09/04/2015 AMENDAMENT din 9 aprilie 2015convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea*) semnată la Bruxelles la 25 martie 2015 şi la Bucureşti la 9 aprilie 2015, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 6 iulie 2015
1.
ORDIN 98 25/06/2015
ORDIN nr. 98 din 25 iunie 2015privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 6 iulie 2015
2.REGULAMENT 25/06/2015 REGULAMENT din 25 iunie 2015pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 6 iulie 2015
1.
LEGE 188 02/07/2015
LEGE nr. 188 din 2 iulie 2015pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
2.DECRET 612 02/07/2015 DECRET nr. 612 din 2 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
3.
LEGE 189 02/07/2015
LEGE nr. 189 din 2 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
4.DECRET 613 02/07/2015 DECRET nr. 613 din 2 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
5.
LEGE 190 02/07/2015
LEGE nr. 190 din 2 iulie 2015privind modificarea şi completarea Legii nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
6.DECRET 614 02/07/2015 DECRET nr. 614 din 2 iulie 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 496 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 496 din 1 iulie 2015privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
8.DECIZIE 9 27/04/2015 DECIZIE nr. 9 din 27 aprilie 2015privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în Dosarul nr. 5.225/118/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
9.
ORDIN 96 25/06/2015
ORDIN nr. 96 din 25 iunie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energieelectrică şi gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
10.REGULAMENT 25/06/2015 REGULAMENT din 25 iunie 2015privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015
1.REGLEMENTĂRI 23/06/2015 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 23 iunie 2015RACR-HA "Hărţi aeronautice", ediţia 3/2015*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 bis din 6 iulie 2015
1.
LEGE 184 02/07/2015
LEGE nr. 184 din 2 iulie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015
2.DECRET 608 01/07/2015 DECRET nr. 608 din 1 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015
3.
LEGE 185 02/07/2015
LEGE nr. 185 din 2 iulie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015
4.DECRET 609 01/07/2015 DECRET nr. 609 din 1 iulie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015
5.
ORDIN 263 30/06/2015
ORDIN nr. 263 din 30 iunie 2015privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015
6.DECIZIE 16 22/05/2015 DECIZIE nr. 16 din 22 mai 2015privind sesizarea formulată de către Curtea de Apel Timişoara - Secţia penală - prin Încheierea de şedinţă din data de 23 februarie 2015 pronunţată în Dosarul nr. 2.834/325/2014, având ca obiect apelurile declarate de către inculpatul M. A. şi de părţile civile E. Z. M. şi S. H. împotriva Sentinţei penale nr. 3.953 din data de 6 noiembrie 2014 a Judecătoriei Timişoara, Curtea de Apel Timişoara, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept dacă: "Este admisibilă acţiunea civilă, având ca obiect obligarea la plata de daune materiale şi morale, exercitată în procesul penal împotriva inculpatului trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 3 iulie 2015
1.DECIZIE 17 04/06/2015 DECIZIE nr. 17 din 4 iunie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv "dacă, raportat la soluţiile prevăzute de art. 488 alin. 4 lit. a, b, c, dispoziţiile art. 488 alin. 2 şi 47 alin. 1 din Codul de procedură penală, instanţa de apel poate să analizeze cazul de nulitate absolută prevăzut de art. 281 alin. 1 lit. b şi să dispună soluţia prevăzută de art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b teza a II-a din Codul de procedură penală, respectiv desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecarea cauzei de către instanţa competentă" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 3 iulie 2015
2.
LEGE 169 29/06/2015
LEGE nr. 169 din 29 iunie 2015privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 3 iulie 2015
3.ACORD 24/12/2013 ACORD din 24 decembrie 2013între Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 3 iulie 2015
4.DECRET 574 26/06/2015 DECRET nr. 574 din 26 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Bethlehem la 24 decembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 3 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 463 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 463 din 24 iunie 2015privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 3 iulie 2015
6.
ORDIN 235 24/06/2015
ORDIN nr. 235 din 24 iunie 2015privind revocarea titlului de parc industrial acordat Societăţii "ATON TRANSILVANIA" - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 3 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 398 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 3 iulie 2015
1.
ORDIN 1451 26/06/2015
ORDIN nr. 1.451 din 26 iunie 2015privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 3 iulie 2015
2.DECIZIE 266 23/04/2015 DECIZIE nr. 266 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 3 iulie 2015
1.DECRET 604 01/07/2015 DECRET nr. 604 din 1 iulie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
2.DECRET 605 01/07/2015 DECRET nr. 605 din 1 iulie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 480 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 480 din 24 iunie 2015privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăşti, judeţul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 486 30/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 486 din 30 iunie 2015privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 489 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 489 din 1 iulie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
6.
ORDIN 776 02/07/2015
ORDIN nr. 776 din 2 iulie 2015privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
7.DECIZIE 22 09/06/2015 DECIZIE nr. 22 din 9 iunie 2015referitoare la sesizarea formulată de către Curtea de Apel Cluj prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă instituţia redeschiderii procesului penal este aplicabilă doar proceselor în care a avut loc o soluţionare pe fond a cauzei (judecata în primă instanţă şi în calea ordinară de atac) sau şi celor care au avut ca obiect soluţionarea unor căi extraordinare de atac (contestaţii în anulare, revizuire) ori alte cereri" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
8.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 13 martie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 13 martie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015.
1.HOTĂRÂRE 479 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 479 din 24 iunie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
2.
ORDIN 71 29/05/2015
ORDIN nr. 71 din 29 mai 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea betoanelor", indicativ PCC 020 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
3.
ORDIN 86 02/06/2015
ORDIN nr. 86 din 2 iunie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea şi fasonarea barelor de oţel beton folosite în construcţii", indicativ PCC 021 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
4.
ORDIN 91 02/06/2015
ORDIN nr. 91 din 2 iunie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi", indicativ PCC 019 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 58 30/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 58 din 30 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM (2015) 185 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 59 30/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 59 din 30 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migraţia COM (2015) 240 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 491 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 491 din 1 iulie 2015privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi atribuirea pentru un imobil a destinaţiei de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
8.HOTĂRÂRE 473 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 473 din 24 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 476 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 476 din 24 iunie 2015privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
2.
LEGE 177 30/06/2015
LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
3.DECRET 598 30/06/2015 DECRET nr. 598 din 30 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
4.
LEGE 181 30/06/2015
LEGE nr. 181 din 30 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
5.DECRET 602 30/06/2015 DECRET nr. 602 din 30 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 460 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 460 din 24 iunie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 466 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 466 din 24 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 589/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 477 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 477 din 24 iunie 2015privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015
3.
ORDIN 761 17/06/2015
ORDIN nr. 761 din 17 iunie 2015pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015
4.GHID 17/06/2015 GHID din 17 iunie 2015privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015
1.
ORDIN 106 01/07/2015
ORDIN nr. 106 din 1 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
2.
ORDIN 107 01/07/2015
ORDIN nr. 107 din 1 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
3.
ORDIN 108 01/07/2015
ORDIN nr. 108 din 1 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
4.
ORDIN 109 01/07/2015
ORDIN nr. 109 din 1 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
5.
ORDIN 105 01/07/2015
ORDIN nr. 105 din 1 iulie 2015pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
6.DECIZIE 324 30/04/2015 DECIZIE nr. 324 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
7.DECIZIE 322 30/04/2015 DECIZIE nr. 322 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
8.DECIZIE 217 02/04/2015 DECIZIE nr. 217 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 102 lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
1.
LEGE 170 29/06/2015
LEGE nr. 170 din 29 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
2.DECRET 575 29/06/2015 DECRET nr. 575 din 29 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
3.
LEGE 173 29/06/2015
LEGE nr. 173 din 29 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
4.DECRET 578 29/06/2015 DECRET nr. 578 din 29 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 488 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 488 din 1 iulie 2015privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
6.
LEGE 178 30/06/2015
LEGE nr. 178 din 30 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
7.DECRET 599 30/06/2015 DECRET nr. 599 din 30 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
8.
LEGE 179 30/06/2015
LEGE nr. 179 din 30 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
9.DECRET 600 30/06/2015 DECRET nr. 600 din 30 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
10.
LEGE 180 30/06/2015
LEGE nr. 180 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
11.DECRET 601 30/06/2015 DECRET nr. 601 din 30 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
12.DECRET 584 30/06/2015 DECRET nr. 584 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
13.DECRET 585 30/06/2015 DECRET nr. 585 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
14.DECRET 586 30/06/2015 DECRET nr. 586 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
15.DECRET 587 30/06/2015 DECRET nr. 587 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
16.DECRET 588 30/06/2015 DECRET nr. 588 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
17.DECRET 589 30/06/2015 DECRET nr. 589 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
18.DECRET 590 30/06/2015 DECRET nr. 590 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
19.DECRET 591 30/06/2015 DECRET nr. 591 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
20.DECRET 593 30/06/2015 DECRET nr. 593 din 30 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
21.DECRET 594 30/06/2015 DECRET nr. 594 din 30 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
1.
LEGE 171 29/06/2015
LEGE nr. 171 din 29 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
2.DECRET 576 29/06/2015 DECRET nr. 576 din 29 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
3.
LEGE 172 29/06/2015
LEGE nr. 172 din 29 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
4.DECRET 577 29/06/2015 DECRET nr. 577 din 29 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
5.DECRET 606 01/07/2015 DECRET nr. 606 din 1 iulie 2015privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
6.
ORDIN 59 16/06/2015
ORDIN nr. M.59 din 16 iunie 2015pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
7.NORMĂ 16/06/2015 NORME din 16 iunie 2015privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
8.
ORDIN 815 30/06/2015
ORDIN nr. 815 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
9.
ORDIN 468 30/06/2015
ORDIN nr. 468 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 815 din 30 iunie 2015 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 468 din 30 iunie 2015 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 462 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 462 din 24 iunie 2015privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 465 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 465 din 24 iunie 2015privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 464 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 464 din 24 iunie 2015pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
4.
ORDIN 816 29/06/2015
ORDIN nr. 816 din 29 iunie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
5.NORMĂ 29/06/2015 NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
6.DECIZIE 274 23/04/2015 DECIZIE nr. 274 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
7.
ORDIN 1349 29/06/2015
ORDIN nr. 1.349 din 29 iunie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
8.NORMĂ 29/06/2015 NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
9.DECIZIE 275 23/04/2015 DECIZIE nr. 275 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi ale art. 2 alin. (3) din Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii - nr. 719/740/M.57/2.333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 49 29/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 iunie 2015privind numirea unui membru titular şi a unui membru supleant ai Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
2.DECIZIE 281 23/04/2015 DECIZIE nr. 281 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
3.
ORDIN 758 29/06/2015
ORDIN nr. 758 din 29 iunie 2015privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 448 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 448 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 468 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 468 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 470 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 470 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
1.DECRET 592 30/06/2015 DECRET nr. 592 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 1 iulie 2015
2.DECIZIE 15 08/06/2015 DECIZIE nr. 15 din 8 iunie 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 30 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.643/119/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 1 iulie 2015
1.
LEGE 163 24/06/2015
LEGE nr. 163 din 24 iunie 2015privind standardizarea naţională EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
2.DECRET 568 23/06/2015 DECRET nr. 568 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind standardizarea naţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
3.DECIZIE 355 07/05/2015 DECIZIE nr. 355 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 457 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 457 din 24 iunie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2014 şi la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înţelegerii de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
5.ACORD 30/10/2014 ACORD din 30 octombrie 2014între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru amendarea Înţelegerii de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
6.
ORDIN 5 25/06/2015
ORDIN nr. 5 din 25 iunie 2015pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
1.
LEGE 161 24/06/2015
LEGE nr. 161 din 24 iunie 2015privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
2.DECRET 566 23/06/2015 DECRET nr. 566 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
3.DECRET 583 29/06/2015 DECRET nr. 583 din 29 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
4.ORD DE URGENŢĂ 23 24/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 455 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 455 din 24 iunie 2015pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
6.DECIZIE 18 08/06/2015 DECIZIE nr. 18 din 8 iunie 2015referitoare la dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,care sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
7.
ORDIN 1638 24/06/2015
ORDIN nr. 1.638 din 24 iunie 2015pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
8.COND+PROC 24/06/2015 CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA din 24 iunie 2015de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 21 24/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
2.ORD DE URGENŢĂ 22 24/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 iunie 2015privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
3.
ORDIN 750 26/06/2015
ORDIN nr. 750 din 26 iunie 2015pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
4.
ORDIN 93 25/06/2015
ORDIN nr. 93 din 25 iunie 2015privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea [T(L)], a tarifului mediu de extragere de energie electrică din reţea şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
5.
ORDIN 94 25/06/2015
ORDIN nr. 94 din 25 iunie 2015privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
6.
ORDIN 95 25/06/2015
ORDIN nr. 95 din 25 iunie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
7.
ORDIN 97 25/06/2015
ORDIN nr. 97 din 25 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
8.
ORDIN 99 25/06/2015
ORDIN nr. 99 din 25 iunie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
9.DECIZIE 343 07/05/2015 DECIZIE nr. 343 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
10.DECIZIE 349 07/05/2015 DECIZIE nr. 349 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 452 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 452 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Compania de Investiţii pentru Turism" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 453 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 453 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
3.DECIZIE 323 30/04/2015 DECIZIE nr. 323 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
4.DECIZIE 331 30/04/2015 DECIZIE nr. 331 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
5.DECIZIE 334 30/04/2015 DECIZIE nr. 334 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
1.DECIZIE 236 07/04/2015 DECIZIE nr. 236 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
2.DECIZIE 337 30/04/2015 DECIZIE nr. 337 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi a celor ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
3.DECIZIE 512 19/06/2015 DECIZIE nr. 512 din 19 iunie 2015privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
4.
ORDIN 768 19/06/2015
ORDIN nr. 768 din 19 iunie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
5.DECIZIE 338 30/04/2015 DECIZIE nr. 338 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2), art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege, precum şi a acestei legi în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
6.DECIZIE 353 07/05/2015 DECIZIE nr. 353 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
7.
ORDIN 78 28/05/2015
ORDIN nr. 78 din 28 mai 2015pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
8.METODOLOGIE 28/05/2015 METODOLOGIE din 28 mai 2015de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
1.DECIZIE 354 07/05/2015 DECIZIE nr. 354 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 şi art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 454 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 454 din 24 iunie 2015pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015
3.REGULAMENT 8 17/06/2015 REGULAMENT nr. 8 din 17 iunie 2015privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015
1.
LEGE 151 18/06/2015
LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 26 iunie 2015
2.DECRET 549 18/06/2015 DECRET nr. 549 din 18 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 26 iunie 2015
1.
LEGE 162 24/06/2015
LEGE nr. 162 din 24 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
2.DECRET 567 23/06/2015 DECRET nr. 567 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
3.
LEGE 165 24/06/2015
LEGE nr. 165 din 24 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
4.DECRET 570 23/06/2015 DECRET nr. 570 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 383 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 383 din 27 mai 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 451 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 451 din 24 iunie 2015pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 ianuarie 2015 şi la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
7.AMENDAMENT 28/01/2015 AMENDAMENT din 28 ianuarie 2015convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 ianuarie 2015 şi la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
8.
ORDIN 916 03/06/2015
ORDIN nr. 916 din 3 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
9.
ORDIN 755 26/06/2015
ORDIN nr. 755 din 26 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
10.DECIZIE 330 30/04/2015 DECIZIE nr. 330 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu referire la prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
11.DECIZIE 332 30/04/2015 DECIZIE nr. 332 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21 din 18 noiembrie 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
1.DECIZIE 307 28/04/2015 DECIZIE nr. 307 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
2.DECIZIE 308 28/04/2015 DECIZIE nr. 308 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
3.DECIZIE 309 28/04/2015 DECIZIE nr. 309 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 282^1 alin. 1 şi ale art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
4.DECIZIE 311 28/04/2015 DECIZIE nr. 311 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
5.DECIZIE 312 28/04/2015 DECIZIE nr. 312 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
6.
ORDIN 90 17/06/2015
ORDIN nr. 90 din 17 iunie 2015privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 450 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 450 din 24 iunie 2015privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
2.
ORDIN 509 28/04/2015
ORDIN nr. 509 din 28 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
3.
ORDIN 763 23/06/2015
ORDIN nr. 763 din 23 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
4.REGLEMENTĂRI 23/06/2015 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 23 iunie 2015RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
5.DECIZIE 7 27/04/2015 DECIZIE nr. 7 din 27 aprilie 2015pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. a) şi b) şi art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat (Decretul nr. 167/1958), raportate la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
6.
ORDIN 694 15/06/2015
ORDIN nr. 694 din 15 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
7.
ORDIN 1022 18/05/2015
ORDIN nr. 1.022 din 18 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
1.DECIZIE 1347 18/06/2015 DECIZIE nr. 1.347 din 18 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii MARATHON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
2.
ORDIN 4243 18/06/2015
ORDIN nr. 4.243 din 18 iunie 2015privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
3.
ORDIN 745 25/06/2015
ORDIN nr. 745 din 25 iunie 2015pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
4.
LEGE 166 24/06/2015
LEGE nr. 166 din 24 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
5.DECRET 571 23/06/2015 DECRET nr. 571 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
6.DECIZIE 285 23/06/2015 DECIZIE nr. 285 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
1.DECIZIE 229 07/04/2015 DECIZIE nr. 229 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
2.
ORDIN 962 15/05/2015
ORDIN nr. 962 din 15 mai 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri", indicativ PCC 018 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
3.
ORDIN 986 19/05/2015
ORDIN nr. 986 din 19 mai 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă a betonului", indicativ PCC 023 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
4.DECIZIE 1218 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.218 din 12 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
5.DECIZIE 1229 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.229 din 12 iunie 2015privind sancţionarea Societăţii HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
6.DECIZIE 1238 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.238 din 12 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
7.
LEGE 150 18/06/2015
LEGE nr. 150 din 18 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
8.DECRET 548 18/06/2015 DECRET nr. 548 din 18 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
9.DECIZIE 249 07/04/2015 DECIZIE nr. 249 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
1.
ORDIN 794 09/06/2015
ORDIN nr. 794 din 9 iunie 2015privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
2.DECIZIE 65 19/06/2015 DECIZIE nr. 65 din 19 iunie 2015privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
3.
ORDIN 91 17/06/2015
ORDIN nr. 91 din 17 iunie 2015privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
4.PROCEDURĂ 17/06/2015 PROCEDURĂ din 17 iunie 2015de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
5.DECIZIE 10 11/05/2015 DECIZIE nr. 10 din 11 mai 2015privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 427/1/2015 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
6.
ORDIN 129 16/06/2015
ORDIN nr. 129 din 16 iunie 2015pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale, precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
7.
ORDIN 4194 08/06/2015
ORDIN nr. 4.194 din 8 iunie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
1.
ORDIN 54 18/06/2015
ORDIN nr. 54 din 18 iunie 2015pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
2.DECIZIE 416 12/06/2015 DECIZIE nr. 416 din 12 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011 EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
3.RAPORT 8180 07/05/2015 RAPORT nr. 8.180 din 7 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
4.RAPORT 8181 07/05/2015 RAPORT nr. 8.181 din 7 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
5.RAPORT 8182 07/05/2015 RAPORT nr. 8.182 din 7 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
6.RAPORT 8183 07/05/2015 RAPORT nr. 8.183 din 7 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
7.RAPORT 8791 14/05/2015 RAPORT nr. 8.791 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Constanţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
8.RAPORT 8792 14/05/2015 RAPORT nr. 8.792 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
9.RAPORT 8793 14/05/2015 RAPORT nr. 8.793 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
10.RAPORT 8794 14/05/2015 RAPORT nr. 8.794 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
11.RAPORT 8795 14/05/2015 RAPORT nr. 8.795 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
12.RAPORT 9545 18/05/2015 RAPORT nr. 9.545 din 18 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
13.RAPORT 9546 18/05/2015 RAPORT nr. 9.546 din 18 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de autoritatea electorală permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
14.RAPORT 9636 20/05/2015 RAPORT nr. 9.636 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
15.RAPORT 9637 20/05/2015 RAPORT nr. 9.637 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Argeş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
16.RAPORT 9638 20/05/2015 RAPORT nr. 9.638 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
17.RAPORT 9639 20/05/2015 RAPORT nr. 9.639 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
18.RAPORT 9640 20/06/2015 RAPORT nr. 9.640 din 20 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
19.RAPORT 9641 20/05/2015 RAPORT nr. 9.641 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
20.RAPORT 9642 20/05/2015 RAPORT nr. 9.642 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
21.RAPORT 9643 20/05/2015 RAPORT nr. 9.643 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
22.RAPORT 9739 21/05/2015 RAPORT nr. 9.739 din 21 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
23.RAPORT 9744 21/05/2015 RAPORT nr. 9.744 din 21 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
24.RAPORT 9745 21/05/2015 RAPORT nr. 9.745 din 21 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
25.RAPORT 9966 26/05/2015 RAPORT nr. 9.966 din 26 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
26.RAPORT 10255 28/05/2015 RAPORT nr. 10.255 din 28 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
27.RAPORT 10442 28/05/2015 RAPORT nr. 10.442 din 28 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Tulcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
28.RAPORT 10443 28/05/2015 RAPORT nr. 10.443 din 28 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
29.RAPORT 10444 28/05/2015 RAPORT nr. 10.444 din 28 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 15 18/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 18 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015
2.DECRET 544 15/06/2015 DECRET nr. 544 din 15 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015
3.
LEGE 149 16/06/2015
LEGE nr. 149 din 16 iunie 2015privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015
1.
ORDIN 88 10/06/2015
ORDIN nr. 88 din 10 iunie 2015pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 iunie 2015
1.
ORDIN 4265 23/06/2015
ORDIN nr. 4.265 din 23 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iunie 2015
2.DECIZIE 257 07/04/2015 DECIZIE nr. 257 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iunie 2015
3.
ORDIN 966 12/06/2015
ORDIN nr. 966 din 12 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iunie 2015
1.DECIZIE 167 24/06/2015 DECIZIE nr. 167 din 24 iunie 2015pentru numirea domnului Rareş Văduva în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015
2.
ORDIN 1901 11/06/2015
ORDIN nr. 1.901/C din 11 iunie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015
3.REGULAMENT 11/06/2015 REGULAMENT din 11 iunie 2015de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015
4.DECIZIE 15 22/05/2015 DECIZIE nr. 15 din 22 mai 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 6.638/101/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă: "În interpretarea şi aplicarea art. 17 din Decizia-cadru 2008/909/JAI din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană şi a art. 144 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015
1.DECIZIE 14 12/05/2015 DECIZIE nr. 14 din 12 mai 2015privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DELEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
2.DECIZIE 8 24/06/2015 DECIZIE nr. 8 din 24 iunie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în data de 24 iunie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 437 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 437 din 10 iunie 2015pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
4.
ORDIN 735 09/06/2015
ORDIN nr. 735 din 9 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
5.REGLEMENTĂRI 09/06/2015 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 9 iunie 2015privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
1.DECIZIE 1250 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.250 din 12 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii E.K.-B.D.P. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
2.DECIZIE 1252 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.252 din 12 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 47 22/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 47 din 22 iunie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 48 22/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 48 din 22 iunie 2015privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
5.
ORDIN 92 17/06/2015
ORDIN nr. 92 din 17 iunie 2015pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
6.METODOLOGIE 17/06/2015 METODOLOGIE din 17 iunie 2015de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 418 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 418 din 3 iunie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 432 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 432 din 10 iunie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Tel Aviv la 14 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
3.ACORD 14/09/2014 ACORD din 14 septembrie 2014între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
4.
ORDIN 53 16/05/2015
ORDIN nr. 53 din 16 mai 2015pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 274/2009 privind desemnarea responsabilităţilor pentru implementarea părţii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
5.DECIZIE 335 30/04/2015 DECIZIE nr. 335 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
6.DECIZIE 339 30/04/2015 DECIZIE nr. 339 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (1) şi alin. (4) lit. e), art. 203 alin. (3), art. 223-226, art. 230, art. 234 alin. (1)-(3) şi art. 235 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 439 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 439 din 10 iunie 2015privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 32 23/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 32 din 23 iunie 2015pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Unităţii de Integrare a Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea MULTINATIONAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 33 23/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 33 din 23 iunie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015
3.STRATEGIE 23/06/2015 STRATEGIE NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII din 23 iunie 2015pentru perioada 2015-2019 - O Românie puternică în Europa şi în lume - EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015
1.
ORDIN 736 23/06/2015
ORDIN nr. 736 din 23 iunie 2015privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
2.
LEGE 156 22/06/2015
LEGE nr. 156 din 22 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
3.DECRET 560 19/06/2015 DECRET nr. 560 din 19 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
4.
LEGE 157 22/06/2015
LEGE nr. 157 din 22 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
5.DECRET 561 19/06/2015 DECRET nr. 561 din 19 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
6.
LEGE 158 22/06/2015
LEGE nr. 158 din 22 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
7.DECRET 562 19/06/2015 DECRET nr. 562 din 19 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
8.
LEGE 159 22/06/2015
LEGE nr. 159 din 22 iunie 2015privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
9.DECRET 563 19/06/2015 DECRET nr. 563 din 19 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
10.
LEGE 160 22/06/2015
LEGE nr. 160 din 22 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
11.DECRET 564 19/06/2015 DECRET nr. 564 din 19 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
12.HOTĂRÂRE 1 15/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
13.DECIZIE 326 30/04/2015 DECIZIE nr. 326 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013, art. 1 alin. (3), art. 3 pct. 7, art. 16, art. 21 alin. (6) şi (7), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
14.DECIZIE 328 30/04/2015 DECIZIE nr. 328 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
1.DECIZIE 277 23/04/2015 DECIZIE nr. 277 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori şi ale art. 95 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 288/2010 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 23 iunie 2015
2.DECIZIE 278 23/04/2015 DECIZIE nr. 278 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 23 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 424 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 424 din 10 iunie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 23 iunie 2015
1.DECRET 554 19/06/2015 DECRET nr. 554 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
2.DECRET 555 19/06/2015 DECRET nr. 555 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
3.DECRET 556 19/06/2015 DECRET nr. 556 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
4.DECRET 557 19/06/2015 DECRET nr. 557 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
5.DECRET 558 19/06/2015 DECRET nr. 558 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
6.DECRET 559 19/06/2015 DECRET nr. 559 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
7.
LEGE (R) 334 17/07/2006
LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*)privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
8.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 1 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
9.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 1 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
10.
RECTIFICARE 17/04/2015
RECTIFICARE din 17 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
11.
RECTIFICARE 17/04/2015
RECTIFICARE din 17 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
1.
ORDIN 659 08/06/2015
ORDIN nr. 659 din 8 iunie 2015pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 22 iunie 2015
2.CADRU GRAL 08/06/2015 CADRUL GENERAL din 8 iunie 2015de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 22 iunie 2015
1.
LEGE 153 18/06/2015
LEGE nr. 153 din 18 iunie 2015pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
2.DECRET 551 18/06/2015 DECRET nr. 551 din 18 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
3.
LEGE 154 18/06/2015
LEGE nr. 154 din 18 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
4.DECRET 552 18/06/2015 DECRET nr. 552 din 18 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
5.DECRET 565 22/06/2015 DECRET nr. 565 din 22 iunie 2015pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
6.DECIZIE 7 22/06/2015 DECIZIE nr. 7 din 22 iunie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 22-23 iunie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
7.
ORDIN 770 22/06/2015
ORDIN nr. 770 din 22 iunie 2015privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
8.
ORDIN 1301 08/06/2015
ORDIN nr. 1.301 din 8 iunie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
1.
ORDIN 2358 02/06/2015
ORDIN nr. 2.358 din 2 iunie 2015pentru acreditarea temporară a Muzeului Municipiului Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
2.
LEGE 155 18/06/2015
LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
3.DECRET 553 18/06/2015 DECRET nr. 553 din 18 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 446 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 446 din 10 iunie 2015pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", în subordinea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
5.
ORDIN 400 12/06/2015
ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
1.
ORDIN 666 09/06/2015
ORDIN nr. 666 din 9 iunie 2015privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
2.
ORDIN 3888 26/05/2015
ORDIN nr. 3.888 din 26 mai 2015privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
3.METODOLOGIE 26/05/2015 METODOLOGIE din 26 mai 2015de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
4.DECIZIE 316 30/04/2015 DECIZIE nr. 316 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) şi (8) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
5.DECIZIE 317 30/04/2015 DECIZIE nr. 317 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 16 şi art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 414 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 414 din 3 iunie 2015privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 433 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 433 din 10 iunie 2015privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 436 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 436 din 10 iunie 2015pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
4.AMENDAMENT 04/02/2015 AMENDAMENT din 4 februarie 2015convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 434 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 434 din 10 iunie 2015privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 445 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 445 din 10 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 440 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 440 din 10 iunie 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiş, Tulcea, Constanţa şi Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
8.
ORDIN 4192 08/06/2015
ORDIN nr. 4.192 din 8 iunie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Free Children" din municipiul Brăila EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
1.
ORDIN 681 27/05/2015
ORDIN nr. 681 din 27 mai 2015privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
2.NORMĂ 27/05/2015 NORMĂ TEHNICĂ FEROVIARĂ din 27 mai 2015"Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
3.
LEGE 143 12/06/2015
LEGE nr. 143 din 12 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
4.DECRET 527 12/06/2015 DECRET nr. 527 din 12 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 428 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 428 din 10 iunie 2015privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 431 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 431 din 10 iunie 2015privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 430 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 430 din 10 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare" - ICPROA - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
1.DECRET 547 17/06/2015 DECRET nr. 547 din 17 iunie 2015privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 417 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 417 din 3 iunie 2015pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
3.DECIZIE 282 17/06/2015 DECIZIE nr. 282 din 17 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
4.DECIZIE 296 23/04/2015 DECIZIE nr. 296 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
5.DECIZIE 304 11/06/2015 DECIZIE nr. 304 din 11 iunie 2015privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală digitală pentru difuzarea în sistem digital terestru EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
1.DECIZIE 292 28/04/2015 DECIZIE nr. 292 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
2.DECIZIE 298 28/04/2015 DECIZIE nr. 298 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
3.DECIZIE 340 30/04/2015 DECIZIE nr. 340 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
4.
ORDIN 746 11/06/2015
ORDIN nr. 746 din 11 iunie 2015privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
5.
ORDIN 731 08/06/2015
ORDIN nr. 731 din 8 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
6.REGLEMENTĂRI 08/06/2015 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 8 iunie 2015privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 608 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 608 din 10 iunie 2015pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 46 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 46 din 16 iunie 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor - COM (2015) 177 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
3.DECIZIE 163 18/06/2015 DECIZIE nr. 163 din 18 iunie 2015pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Dănuţ-Cristian Popa în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
4.DECIZIE 164 18/06/2015 DECIZIE nr. 164 din 18 iunie 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 301/2014 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL- PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
5.DECIZIE 165 18/06/2015 DECIZIE nr. 165 din 18 iunie 2015privind transferul în interesul serviciului al doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de secretar general al judeţului Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
6.DECIZIE 166 18/06/2015 DECIZIE nr. 166 din 18 iunie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
7.
ORDIN 701 03/06/2015
ORDIN nr. 701 din 3 iunie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 57 17/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 57 din 17 iunie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 18 iunie 2015
2.REGULAMENT (R) 24/02/1994 REGULAMENT din 24 februarie 1994 (*republicat*)al Camerei Deputaţilor*) EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 18 iunie 2015
1.CIRCULARĂ 23 15/06/2015 CIRCULARĂ nr. 23 din 15 iunie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
2.
LEGE 147 16/06/2015
LEGE nr. 147 din 16 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
3.DECRET 542 15/06/2015 DECRET nr. 542 din 15 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
4.
LEGE 148 16/06/2015
LEGE nr. 148 din 16 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
5.DECRET 543 15/06/2015 DECRET nr. 543 din 15 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 438 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 438 din 10 iunie 2015privind numirea unui controlor financiar şef adjunct la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
7.
ORDIN 4 09/06/2015
ORDIN nr. 4 din 9 iunie 2015privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 435 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 435 din 10 iunie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
9.
ORDIN 723 04/06/2015
ORDIN nr. 723 din 4 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
10.DECIZIE 293 28/04/2015 DECIZIE nr. 293 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
11.DECIZIE 297 28/04/2015 DECIZIE nr. 297 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 şi art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, precum şi ale art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 30 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 30 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 31 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 iunie 2015pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
3.DECRET 546 17/06/2015 DECRET nr. 546 din 17 iunie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
4.
ORDIN 57 15/06/2015
ORDIN nr. M.57. din 15 iunie 2015pentru modificarea şi completarea unor instrucţiuni din Ministerul Apărării Naţionale privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru profesia militară şi menţinerea în activitate a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
5.
ORDIN 89 15/06/2015
ORDIN nr. 89 din 15 iunie 2015privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea [T(G)] şi a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în reţea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
6.
ORDIN 718 03/06/2015
ORDIN nr. 718 din 3 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN-PPBL "Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere", ediţia 1/2015, şi de modificare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
7.REGLEMENTĂRI 03/06/2015 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LPAN-PPBL din 3 iunie 2015"Licenţierea personalului aeronatic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 43 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 iunie 2015cu privire la Cartea Verde - Crearea unei uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 63 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
1.DECIZIE 279 23/04/2015 DECIZIE nr. 279 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015
2.
ORDIN 1474 09/06/2015
ORDIN nr. 1.474 din 9 iunie 2015privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015
3.DECIZIE 8 27/04/2015 DECIZIE nr. 8 din 27 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la aplicarea art. 711 şi următoarele din Codul de procedură civilă, existenţa unor măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 19 10/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 10 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
2.ORD DE URGENŢĂ 20 10/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 10 iunie 2015privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 427 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 427 din 10 iunie 2015pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 25 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 25 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 26 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 27 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 27 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 28 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 28 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 29 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 444 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 444 din 10 iunie 2015privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
10.DECIZIE 191 31/03/2015 DECIZIE nr. 191 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
11.DECIZIE 351 07/05/2015 DECIZIE nr. 351 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
12.
RECTIFICARE 648 07/07/2010
RECTIFICARE nr. 648 din 7 iulie 2010referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
1.DECIZIE 310 28/04/2015 DECIZIE nr. 310 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la cele ale art. 21 alin. (6) şi (7), art. 22, art. 27 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (1) şi art. 50 lit. b) şi c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
2.DECIZIE 294 28/04/2015 DECIZIE nr. 294 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5), (8) şi (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
3.
ORDIN 1412 28/05/2015
ORDIN nr. 1.412 din 28 mai 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
4.DECIZIE 319 30/04/2015 DECIZIE nr. 319 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
5.DECIZIE 358 07/05/2015 DECIZIE nr. 358 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
6.
ORDIN 657 08/06/2015
ORDIN nr. 657 din 8 iunie 2015pentru reglementarea procedurii de raportare şi actualizare a indicatorilor utilizaţi de ordonatorii de credite la fundamentarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
1.
ORDIN 53 08/06/2015
ORDIN nr. M.53 din 8 iunie 2015pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015
2.DECIZIE 232 07/04/2015 DECIZIE nr. 232 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale raportat la art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015
3.DECIZIE 262 23/04/2015 DECIZIE nr. 262 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 358 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 358 din 20 mai 2015privind declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015
1.DECIZIE 204 31/03/2015 DECIZIE nr. 204 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 212 alin. (1), art. 270 alin. (1^1) şi art. 330-338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 16 iunie 2015
2.DECRET 541 15/06/2015 DECRET nr. 541 din 15 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 16 iunie 2015
3.DECRET 545 16/06/2015 DECRET nr. 545 din 16 iunie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 16 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 423 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 423 din 10 iunie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
2.DECIZIE 165 17/03/2015 DECIZIE nr. 165 din 17 martie 2015referitoare la referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi", cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 426 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 426 din 10 iunie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 429 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 429 din 10 iunie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
5.DECIZIE 228 02/04/2015 DECIZIE nr. 228 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, precum şi ale legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
6.DECIZIE 247 07/04/2015 DECIZIE nr. 247 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 425 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 425 din 10 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
1.
LEGE 145 12/06/2015
LEGE nr. 145 din 12 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
2.DECRET 529 12/06/2015 DECRET nr. 529 din 12 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
3.DECIZIE 248 07/04/2015 DECIZIE nr. 248 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
4.DECIZIE 253 07/04/2015 DECIZIE nr. 253 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) teza întâi, alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
5.
ORDIN 830 07/04/2015
ORDIN nr. 830 din 7 aprilie 2015privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
6.PROCEDURĂ 07/04/2015 PROCEDURĂ din 7 aprilie 2015de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
7.
ORDIN 542 08/05/2015
ORDIN nr. 542 din 8 mai 2015privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
8.PROCEDURĂ 08/05/2015 PROCEDURĂ din 8 mai 2015de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
1.NORMĂ 08/06/2015 NORME din 8 iunie 2015de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 bis din 16 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 400 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 400 din 27 mai 2015privind aprobarea înfiinţării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 422 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 422 din 10 iunie 2015privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
3.DECRET 531 12/06/2015 DECRET nr. 531 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
4.DECRET 532 12/06/2015 DECRET nr. 532 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
5.DECRET 533 12/06/2015 DECRET nr. 533 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
6.DECRET 534 12/06/2015 DECRET nr. 534 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
7.DECRET 535 12/06/2015 DECRET nr. 535 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
8.DECRET 536 12/06/2015 DECRET nr. 536 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
9.DECRET 537 12/06/2015 DECRET nr. 537 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
10.DECRET 538 12/06/2015 DECRET nr. 538 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
11.DECRET 539 12/06/2015 DECRET nr. 539 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
12.DECRET 540 12/06/2015 DECRET nr. 540 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
1.DECIZIE 162 15/06/2015 DECIZIE nr. 162 din 15 iunie 2015pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 15 iunie 2015
2.DECIZIE 264 23/04/2015 DECIZIE nr. 264 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 15 iunie 2015
3.DECIZIE 265 23/04/2015 DECIZIE nr. 265 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 15 iunie 2015
4.DECIZIE 289 28/04/2015 DECIZIE nr. 289 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 15 iunie 2015
1.DECIZIE 220 02/04/2015 DECIZIE nr. 220 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
2.DECIZIE 290 28/04/2015 DECIZIE nr. 290 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 112^1 alin. (2) lit. b) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
3.
ORDIN 665 09/06/2015
ORDIN nr. 665 din 9 iunie 2015pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
4.
ORDIN 1541 12/06/2015
ORDIN nr. 1.541 din 12 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
5.DECIZIE 221 02/04/2015 DECIZIE nr. 221 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
6.
ORDIN 668 09/06/2015
ORDIN nr. 668 din 9 iunie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
7.INSTRUCŢIUNI 09/06/2015 INSTRUCŢIUNI din 9 iunie 2015privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
8.
ORDIN 86 10/06/2015
ORDIN nr. 86 din 10 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
1.
LEGE 144 12/06/2015
LEGE nr. 144 din 12 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
2.DECRET 528 12/06/2015 DECRET nr. 528 din 12 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
3.
LEGE 146 12/06/2015
LEGE nr. 146 din 12 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
4.DECRET 530 12/06/2015 DECRET nr. 530 din 12 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 18 10/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
6.DECIZIE 186 31/03/2015 DECIZIE nr. 186 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluţia de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
7.DECIZIE 189 31/03/2015 DECIZIE nr. 189 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
8.DECIZIE 203 31/03/2015 DECIZIE nr. 203 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la acest act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
9.DECIZIE 280 23/04/2015 DECIZIE nr. 280 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
1.DECIZIE 194 31/03/2015 DECIZIE nr. 194 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
2.DECIZIE 224 02/04/2015 DECIZIE nr. 224 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
3.DECIZIE 227 02/04/2015 DECIZIE nr. 227 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 421 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 421 din 10 iunie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea proiectului de investiţie imobiliară "Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoşka, regiunea Volgograd - fostă Stalingrad, Federaţia Rusă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
5.
ORDIN 682 27/05/2015
ORDIN nr. 682 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
6.
ORDIN 707 02/06/2015
ORDIN nr. 707 din 2 iunie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
7.CIRCULARĂ 22 02/06/2015 CIRCULARĂ nr. 22 din 2 iunie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 115 ani de la naşterea Irinei Constantziu-Vlassopol EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
1.
ORDIN 3902 26/05/2015
ORDIN nr. 3.902 din 26 mai 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agricultură" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Topolog EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
2.DECIZIE 167 17/03/2015 DECIZIE nr. 167 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34, art. 35 şi art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, art. 87 şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
3.
ORDIN 3899 26/05/2015
ORDIN nr. 3.899 din 26 mai 2015privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ "preşcolar", respectiv "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Don Orione" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
4.DECIZIE 230 07/04/2015 DECIZIE nr. 230 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
5.
ORDIN 3684 08/04/2015
ORDIN nr. 3.684 din 8 aprilie 2015privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
6.DECIZIE 215 02/04/2015 DECIZIE nr. 215 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluţia de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
7.DECIZIE 242 07/04/2015 DECIZIE nr. 242 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 17 10/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 10 iunie 2015privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 12 iunie 2015
2.DECIZIE 244 07/04/2015 DECIZIE nr. 244 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 12 iunie 2015
3.DECIZIE 251 07/04/2015 DECIZIE nr. 251 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 12 iunie 2015
1.DECIZIE 185 31/03/2015 DECIZIE nr. 185 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluţia de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), şi a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
2.DECIZIE 187 31/03/2015 DECIZIE nr. 187 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
3.DECIZIE 188 31/03/2015 DECIZIE nr. 188 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) şi ale art. 464 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
4.DECIZIE 270 23/04/2015 DECIZIE nr. 270 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
5.
ORDIN 54 08/06/2015
ORDIN nr. M.54 din 8 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.99/2010 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
1.
ORDIN 722 04/06/2015
ORDIN nr. 722 din 4 iunie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.319(89) din 20 mai 2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
2.REZOLUŢIE 319 20/05/2011 REZOLUŢIA MSC.319(89) din 20 mai 2011Adoptarea amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
3.DECIZIE 196 31/03/2015 DECIZIE nr. 196 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 raportat la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
4.DECIZIE 208 31/03/2015 DECIZIE nr. 208 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 53/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
5.AMENDAMENT 20/05/2011 AMENDAMENTE din 20 mai 2011la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
6.DECIZIE 361 07/05/2015 DECIZIE nr. 361 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-222 şi art. 241 alin. (1^1) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
1.DECIZIE 163 17/03/2015 DECIZIE nr. 163 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
2.DECIZIE 258 07/04/2015 DECIZIE nr. 258 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
3.
ORDIN 670 09/06/2015
ORDIN nr. 670 din 9 iunie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 625/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
4.
ORDIN 725 04/06/2015
ORDIN nr. 725 din 4 iunie 2015privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Craiova EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
5.
ORDIN 1420 29/05/2015
ORDIN nr. 1.420 din 29 mai 2015privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
6.
ORDIN 87 10/06/2015
ORDIN nr. 87 din 10 iunie 2015privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 12/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 12 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 12 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 06/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 6 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
4.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
5.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
6.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
7.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
8.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
9.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
10.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
19.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
20.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
LEGE 140 10/06/2015
LEGE nr. 140 din 10 iunie 2015pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
2.DECRET 524 09/06/2015 DECRET nr. 524 din 9 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 55 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 55 din 10 iunie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
4.DECIZIE 219 02/04/2015 DECIZIE nr. 219 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
5.DECIZIE 233 07/04/2015 DECIZIE nr. 233 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5), (8) şi (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
6.DECIZIE 246 07/04/2015 DECIZIE nr. 246 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
7.DECIZIE 250 07/04/2015 DECIZIE nr. 250 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
8.
ORDIN 673 25/05/2015
ORDIN nr. 673 din 25 mai 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
1.
LEGE 142 10/06/2015
LEGE nr. 142 din 10 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
2.DECRET 526 09/06/2015 DECRET nr. 526 din 9 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
3.
ORDIN 741 22/05/2015
ORDIN nr. 741 din 22 mai 2015privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
4.DECIZIE 190 31/03/2015 DECIZIE nr. 190 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
5.DECIZIE 263 23/04/2015 DECIZIE nr. 263 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
6.DECIZIE 192 31/03/2015 DECIZIE nr. 192 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
7.DECIZIE 216 02/04/2015 DECIZIE nr. 216 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
8.DECIZIE 234 07/04/2015 DECIZIE nr. 234 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 2 29/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 mai 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
2.
ORDIN 676 10/06/2015
ORDIN nr. 676 din 10 iunie 2015privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 416 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 416 din 3 iunie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 415 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 415 din 3 iunie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
5.ACORD 24/06/2014 ACORD din 24 iunie 2014între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
6.DECIZIE 137 10/03/2015 DECIZIE nr. 137 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi" cuprinse în art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
7.DECIZIE 211 31/03/2015 DECIZIE nr. 211 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la aceasta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
1.DECIZIE 114 10/03/2015 DECIZIE nr. 114 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din aceasta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
2.DECIZIE 159 17/03/2015 DECIZIE nr. 159 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 362 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 362 din 20 mai 2015privind aprobarea atribuţiilor, precum şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
4.REGULAMENT 20/05/2015 REGULAMENT din 20 mai 2015privind atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 391 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 391 din 27 mai 2015privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al comunei Spanţov, judeţul Călăraşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 399 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
7.
ORDIN 83 02/06/2015
ORDIN nr. 83 din 2 iunie 2015privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin sistemul electroenergetic naţional EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
1.DECIZIE 243 07/04/2015 DECIZIE nr. 243 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 373^1 alin. 2 şi 5 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
2.DECIZIE 223 02/04/2015 DECIZIE nr. 223 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 69^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
3.
LEGE 139 10/06/2015
LEGE nr. 139 din 10 iunie 2015privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
4.DECRET 523 09/06/2015 DECRET nr. 523 din 9 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
5.
RECTIFICARE 280 06/05/2015
RECTIFICARE nr. 280 din 6 mai 2015referitoare la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
6.
LEGE 141 10/06/2015
LEGE nr. 141 din 10 iunie 2015privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
7.DECRET 525 09/06/2015 DECRET nr. 525 din 9 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 54 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 54 din 10 iunie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 56 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 56 din 10 iunie 2015pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
10.DECIZIE 321 30/04/2015 DECIZIE nr. 321 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
1.
LEGE 138 08/06/2015
LEGE nr. 138 din 8 iunie 2015privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
2.DECRET 522 05/06/2015 DECRET nr. 522 din 5 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
3.
LEGE 130 03/06/2015
LEGE nr. 130 din 3 iunie 2015pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
4.DECRET 512 03/06/2015 DECRET nr. 512 din 3 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
5.
LEGE 136 08/06/2015
LEGE nr. 136 din 8 iunie 2015pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
6.DECRET 520 05/06/2015 DECRET nr. 520 din 5 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
7.
LEGE 137 08/06/2015
LEGE nr. 137 din 8 iunie 2015pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
8.DECRET 521 05/06/2015 DECRET nr. 521 din 5 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 409 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 409 din 3 iunie 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Alba, Prahova, Braşov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
10.
LEGE (R) 14 09/01/2003
LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*)a partidelor politice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
1.
ORDIN 679 26/05/2015
ORDIN nr. 679 din 26 mai 2015pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
2.
ORDIN 706 02/06/2015
ORDIN nr. 706 din 2 iunie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
3.
ORDIN 1155 05/06/2015
ORDIN nr. 1.155 din 5 iunie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
4.
ORDIN 1468 09/06/2015
ORDIN nr. 1.468 din 9 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
5.
LEGE 133 08/06/2015
LEGE nr. 133 din 8 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
6.DECRET 517 05/06/2015 DECRET nr. 517 din 5 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
1.DECIZIE 231 07/04/2015 DECIZIE nr. 231 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 409 alin. (1) lit. e) şi ale art. 410 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2015
2.DECIZIE 241 07/04/2015 DECIZIE nr. 241 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (1) pct. 3 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2015
3.DECIZIE 13 06/05/2015 DECIZIE nr. 13 din 6 mai 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală - prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând într-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată, printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă cu suspendarea condiţionată a executării, care, conform art. 41 alin. (1) din Codul penal, nu îndeplineşte condiţiile pentru a constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii şi, respectiv, o infracţiune săvârşită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este legea nouă, stabilirea şi executarea pedepsei, în urma revocării suspendării condiţionate, se realizează potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform dispoziţiilor art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2) din Codul penal, referitoare la pluralitatea intermediară EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2015
1.
ORDIN 754 28/04/2015
ORDIN nr. 754 din 28 aprilie 2015privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale "Izvorul de la Corbii Ciungi" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
2.
ORDIN 84 02/06/2015
ORDIN nr. 84 din 2 iunie 2015pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
3.PROCEDURĂ 02/06/2015 PROCEDURĂ din 2 iunie 2015privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
4.DECIZIE 12 06/05/2015 DECIZIE nr. 12 din 6 mai 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă, în aplicarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, cu privire la o pedeapsă definitivă pentru o infracţiune care a produs consecinţe deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, pentru determinarea maximului special prevăzut de legea nouă urmează să se reţină cauza de majorare a pedepsei prevăzute de art. 309 din Codul penal, chiar dacă prejudiciul produs prin respectiva infracţiune nu depăşeşte pragul prevăzut de art. 183 din Codul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 345 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 345 din 13 mai 2015privind aprobarea stemelor comunelor Bocicoiu Mare, Coaş, Onceşti şi Suciu de Sus, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 410 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 410 din 3 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Daia, judeţul Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 411 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 411 din 3 iunie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Densuş şi Vălişoara, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
1.
ORDIN 719 03/06/2015
ORDIN nr. 719 din 3 iunie 2015privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
2.LISTĂ 09/06/2015 LISTĂ din 9 iunie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică din municipiul Piteşti, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 363 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 363 din 20 mai 2015privind trecerea unui teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în scopul edificării unui lăcaş de cult în beneficiul comunităţii româneşti din regiunea Koln-Bonn, Republica Federală Germania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
4.
ORDIN 671 30/04/2015
ORDIN nr. 671 din 30 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Electrocentrale" Titan - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
5.
ORDIN 633 02/06/2015
ORDIN nr. 633 din 2 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Electrocentrale" Titan - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
6.
ORDIN 1014 15/05/2015
ORDIN nr. 1.014 din 15 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Electrocentrale" Titan - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
7.
LEGE 124 29/05/2015
LEGE nr. 124 din 29 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
8.DECRET 498 28/05/2015 DECRET nr. 498 din 28 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 392 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 392 din 27 mai 2015privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 45 08/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 45 din 8 iunie 2015privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 9 iunie 2015
2.DECIZIE 9 17/04/2015 DECIZIE nr. 9 din 17 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a următoarelor probleme de drept: "1. dacă dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator se interpretează în sensul că medierea este o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale sau este o modalitate a împăcării ca şi cauză de înlăturare a răspunderii penale reglementată de dispoziţiile art. 159 din Codul penal; 2. dacă medierea poate interveni numai până la citirea actului de sesizare potrivit dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal sau poate interveni în tot cursul procesului penal." EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 9 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 397 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 397 din 27 mai 2015privind schimbarea denumirii Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
2.
ORDIN 3823 11/05/2015
ORDIN nr. 3.823 din 11 mai 2015pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare" aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
3.SCHEMĂ 11/05/2015 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 mai 2015pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN OFF-urilor inovatoare aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
4.
ORDIN 85 02/06/2015
ORDIN nr. 85 din 2 iunie 2015pentru aprobarea Convenţiei-cadru tripartite încheiate între furnizor, operatorul de reţea şi clientul final titular al contractului de reţea şi a Convenţiei-cadru multipartite încheiate între clientul final, furnizori şi operatorul de reţea EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
5.DECIZIE 218 02/04/2015 DECIZIE nr. 218 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 756 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
6.DECIZIE 225 02/04/2015 DECIZIE nr. 225 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1049-1052 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
1.
ORDIN 676 28/05/2015
ORDIN nr. 676 din 28 mai 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2015
2.REGULAMENT 28/05/2015 REGULAMENT din 28 mai 2015de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2015
1.
ORDIN 238 06/05/2015
ORDIN nr. 238 din 6 mai 2015privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
2.INSTRUCŢIUNI 06/05/2015 INSTRUCŢIUNI din 6 mai 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 413 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 413 din 3 iunie 2015privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
4.
LEGE 131 05/06/2015
LEGE nr. 131 din 5 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
5.DECRET 515 04/06/2015 DECRET nr. 515 din 4 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
6.
LEGE 134 08/06/2015
LEGE nr. 134 din 8 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
7.DECRET 518 05/06/2015 DECRET nr. 518 din 5 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
8.
LEGE 135 08/06/2015
LEGE nr. 135 din 8 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
9.DECRET 519 05/06/2015 DECRET nr. 519 din 5 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
10.HOTĂRÂRE 44 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 44 din 3 iunie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
11.HOTĂRÂRE 53 09/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 53 din 9 iunie 2015privind cererea de urmărire penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
12.HOTĂRÂRE 403 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 403 din 3 iunie 2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei şi a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
13.HOTĂRÂRE 408 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 408 din 3 iunie 2015privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
14.HOTĂRÂRE 404 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 404 din 3 iunie 2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri şi Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu", din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
1.
ORDIN 51 02/06/2015
ORDIN nr. 51 din 2 iunie 2015privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
2.
ORDIN 704 04/06/2015
ORDIN nr. 704 din 4 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 4 24/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 24 aprilie 2015privind condiţiile generale pentru formarea profesională complementară de specializare şi pentru formarea continuă a unor competenţe specifice în profesia de psiholog cu drept de liberă practică EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 387 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 387 din 27 mai 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 393 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 393 din 27 mai 2015privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbarea unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
6.
ORDIN 336 28/05/2015
ORDIN nr. 336 din 28 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 395 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 395 din 27 mai 2015privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 394 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 394 din 27 mai 2015privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
1.
LEGE 132 05/06/2015
LEGE nr. 132 din 5 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
2.DECRET 516 04/06/2015 DECRET nr. 516 din 4 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 406 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 406 din 3 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
4.
ORDIN 1111 18/05/2015
ORDIN nr. 1.111 din 18 mai 2015pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
5.NORMĂ 18/05/2015 NORME TEHNICE din 18 mai 2015privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
6.DECIZIE 58 29/05/2015 DECIZIE nr. 58 din 29 mai 2015privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 1 27/05/2015 HOTĂRÂREA ARBITRALĂ nr. 1 din 27 mai 2015privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
1.DECRET 513 04/06/2015 DECRET nr. 513 din 4 iunie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
2.DECRET 514 04/06/2015 DECRET nr. 514 din 4 iunie 2015privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
3.REGULAMENT 5 28/05/2015 REGULAMENT nr. 5 din 28 mai 2015pentru modificarea articolului 11 din Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
4.
LEGE 127 03/06/2015
LEGE nr. 127 din 3 iunie 2015pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
5.DECRET 509 03/06/2015 DECRET nr. 509 din 3 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
6.
ORDIN 651 21/05/2015
ORDIN nr. 651 din 21 mai 2015privind stabilirea cuantumului sumei de participare, modalitatea de plată a acesteia, precum şi stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
7.
ORDIN 652 21/05/2015
ORDIN nr. 652 din 21 mai 2015pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
8.NORMĂ 21/05/2015 NORME din 21 mai 2015de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiune 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
1.DECIZIE 451 29/05/2015 DECIZIE nr. 451 din 29 mai 2015pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015
2.
LEGE (R) 64 21/03/2008
LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*)privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 386 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 386 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 12/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 12 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 12 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 06/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 6 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
4.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
5.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
6.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
7.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
8.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
9.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
10.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
19.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
20.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
ORDIN 644 05/06/2015
ORDIN nr. 644 din 5 iunie 2015privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 5 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 396 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 396 din 27 mai 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 5 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 412 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 412 din 3 iunie 2015privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 5 iunie 2015
3.DECIZIE 252 07/04/2015 DECIZIE nr. 252 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 5 iunie 2015
1.
LEGE 129 03/06/2015
LEGE nr. 129 din 3 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
2.DECRET 511 03/06/2015 DECRET nr. 511 din 3 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
3.DECIZIE 195 31/03/2015 DECIZIE nr. 195 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 390 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 390 din 27 mai 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
5.
ORDIN 703 04/06/2015
ORDIN nr. 703 din 4 iunie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
6.LISTĂ 05/06/2015 LISTA din 5 iunie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
7.
RECTIFICARE 210 25/03/2015
RECTIFICARE nr. 210 din 25 martie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 210/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 405 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 405 din 3 iunie 2015privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
9.
ORDIN 52 05/06/2015
ORDIN nr. 52 din 5 iunie 2015pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
1.
LEGE 126 03/06/2015
LEGE nr. 126 din 3 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
2.DECRET 508 03/06/2015 DECRET nr. 508 din 3 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
3.
LEGE 128 03/06/2015
LEGE nr. 128 din 3 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
4.DECRET 510 03/06/2015 DECRET nr. 510 din 3 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
5.
ORDIN 236 11/05/2015
ORDIN nr. 236 din 11 mai 2015privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 377 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 377 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
7.DECIZIE 180 26/03/2015 DECIZIE nr. 180 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 22, art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 41 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
8.DECIZIE 181 26/03/2015 DECIZIE nr. 181 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
9.DECIZIE 183 26/03/2015 DECIZIE nr. 183 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 41 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
1.
ORDIN 2170 17/03/2015
ORDIN nr. 2.170 din 17 martie 2015privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
2.
ORDIN 2171 17/03/2015
ORDIN nr. 2.171 din 17 martie 2015privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-II-m-B-07673.01 Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
3.
ORDIN 2225 06/04/2015
ORDIN nr. 2.225 din 6 aprilie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
4.
ORDIN 624 28/05/2015
ORDIN nr. 624 din 28 mai 2015privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
5.
ORDIN 1414 28/05/2015
ORDIN nr. 1.414 din 28 mai 2015privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
6.REGULAMENT 28/05/2015 REGULAMENT din 28 mai 2015de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, atribuţiile şi obligaţiile acesteia EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
7.
ORDIN 3782 06/05/2015
ORDIN nr. 3.782 din 6 mai 2015privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
8.METODOLOGIE 06/05/2015 METODOLOGIE din 6 mai 2015de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
1.
RECTIFICARE 246 27/03/2012
RECTIFICARE nr. 246 din 27 martie 2012referitoare la anexa nr. 1 "Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru" la Hotărârea Guvernului nr. 246/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 5 iunie 2015
1.ANEXĂ 11/05/2015 ANEXĂ din 11 mai 2015la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 236/2015 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 bis din 5 iunie 2015
1.
ORDIN 686 02/06/2015
ORDIN nr. 686 din 2 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 4 iunie 2015
2.
ORDIN 81 19/05/2015
ORDIN nr. 81 din 19 mai 2015privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 4 iunie 2015
3.NORMĂ 19/05/2015 NORME METODOLOGICE din 19 mai 2015de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 4 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 41 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 41 din 27 mai 2015referitoare la comunicările Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Pachetul privind Uniunea Energetică: COM (2015) 80 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii privind O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice, COM (2015) 81 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, Protocolul de la Paris privind - Un plan de acţiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020, COM (2015) 82 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea reţelei de energie electrică a Europei pentru 2020 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 402 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 402 din 3 iunie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
3.DECIZIE 161 04/06/2015 DECIZIE nr. 161 din 4 iunie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dumitru Lucian, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
4.
LEGE (R) 189 13/05/2003
LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 (*republicată*)privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
5.
ORDIN 139 20/05/2015
ORDIN nr. 139 din 20 mai 2015pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
1.DECRET 502 02/06/2015 DECRET nr. 502 din 2 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
2.DECRET 503 02/06/2015 DECRET nr. 503 din 2 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
3.DECRET 504 02/06/2015 DECRET nr. 504 din 2 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
4.DECRET 505 02/06/2015 DECRET nr. 505 din 2 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
5.DECRET 506 03/06/2015 DECRET nr. 506 din 3 iunie 2015privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
6.DECRET 507 03/06/2015 DECRET nr. 507 din 3 iunie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
7.DECIZIE 158 03/06/2015 DECIZIE nr. 158 din 3 iunie 2015privind eliberarea domnului Daniel Costel Andronache din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
8.DECIZIE 159 03/06/2015 DECIZIE nr. 159 din 3 iunie 2015privind numirea domnului Valentin Aurel Brânzea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
9.DECIZIE 160 03/06/2015 DECIZIE nr. 160 din 3 iunie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
10.
ORDIN 2226 06/04/2015
ORDIN nr. 2.226 din 6 aprilie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
11.
RECTIFICARE 5 30/04/2015
RECTIFICARE nr. 5 din 30 aprilie 2015referitoare la Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
12.DECIZIE 320 30/04/2015 DECIZIE nr. 320 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
13.HOTĂRÂRE 384 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 384 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
14.HOTĂRÂRE 385 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 385 din 27 mai 2015privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
15.HOTĂRÂRE 401 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 401 din 3 iunie 2015privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecţioase" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
1.
ORDIN 841 02/04/2015
ORDIN nr. 841 din 2 aprilie 2015privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 4 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 49 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 49 din 3 iunie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 50 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 50 din 3 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 COM (2015) 44 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 51 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 51 din 3 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2015) 100 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 52 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 52 din 3 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate: Către o nouă politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 368 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 368 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 378 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 378 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 379 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 379 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 380 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 380 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
1.DECRET 496 28/05/2015 DECRET nr. 496 din 28 mai 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 388 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 388 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
3.
LEGE 122 29/05/2015
LEGE nr. 122 din 29 mai 2015pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
4.DECIZIE 205 31/03/2015 DECIZIE nr. 205 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (3) raportat la art. 344 alin. (4) şi la art. 345 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
5.DECIZIE 207 31/03/2015 DECIZIE nr. 207 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 375 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 375 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "ROMAERO" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 376 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 376 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
1.
LEGE 123 29/05/2015
LEGE nr. 123 din 29 mai 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
2.DECRET 497 28/05/2015 DECRET nr. 497 din 28 mai 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
3.DECRET 500 02/06/2015 DECRET nr. 500 din 2 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
4.DECRET 501 02/06/2015 DECRET nr. 501 din 2 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
5.DECIZIE 342 07/05/2015 DECIZIE nr. 342 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
6.ORD DE URGENŢĂ 15 27/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
7.DECIZIE 8 17/04/2015 DECIZIE nr. 8 din 17 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând "aplicabilitatea sau neaplicabilitatea dispoziţiilor art. 58 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 304/2004 referitoare la constituirea completului de judecată, care prevăd ca, în cazul în care inculpatul este militar activ, preşedintele completului de judecată şi procurorul de şedinţă să facă parte din aceeaşi categorie de grade (sau, în cazul procurorului, să fie asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare) şi în cazul soluţionării plângerilor împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, conform art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, în înţelesul garanţiilor acordate de Decizia Curţii Constituţionale nr. 599 din 21 octombrie 2014" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
1.
ORDIN 669 27/05/2015
ORDIN nr. 669 din 27 mai 2015pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
2.DECIZIE 226 02/04/2015 DECIZIE nr. 226 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) teza finală din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
3.
ORDIN 831 07/04/2015
ORDIN nr. 831 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
4.NORMĂ 07/04/2015 NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2015de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
5.
ORDIN 600 22/05/2015
ORDIN nr. 600 din 22 mai 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
6.NORMĂ 22/05/2015 NORME METODOLOGICE din 22 mai 2015de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
1.CONTRACT MUNCĂ 557 15/04/2015 CONTRACT DE MUNCĂ nr. 557 din 15 aprilie 2015la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2015-2017, înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 557 din data de 15.04.2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 2 din 3 iunie 2015
1.
ORDIN 673 28/05/2015
ORDIN nr. 673 din 28 mai 2015privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
2.
ORDIN 677 28/05/2015
ORDIN nr. 677 din 28 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
3.
RECTIFICARE 14 27/05/2015
RECTIFICARE nr. 14 din 27 mai 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
4.
RECTIFICARE 2 28/02/2015
RECTIFICARE nr. 2 din 28 februarie 2015referitoare la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 42 02/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 42 din 2 iunie 2015privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 382 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 382 din 27 mai 2015privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 7-11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a Conferinţei Internaţionale EuroPris EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
7.INSTRUCŢIUNI 50 02/06/2015 INSTRUCŢIUNI nr. 50 din 2 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 381 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 381 din 27 mai 2015privind unele măsuri de protocol pentru organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Asociaţiei Europene a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME), care se va desfăşura la Bucureşti în data de 10 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
2.
ORDIN 100 18/05/2015
ORDIN nr. 100 din 18 mai 2015pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat EMITENT: INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALATIILOR DE RIDICAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
3.REGULAMENT 18/05/2015 REGULAMENT din 18 mai 2015privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat EMITENT: INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALATIILOR DE RIDICAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
4.
LEGE 125 02/06/2015
LEGE nr. 125 din 2 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
5.DECRET 499 01/06/2015 DECRET nr. 499 din 1 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
6.
ORDIN 632 18/05/2015
ORDIN nr. 632 din 18 mai 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
7.
ORDIN 672 25/05/2015
ORDIN nr. 672 din 25 mai 2015privind aprobarea Planurilor de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia pentru portul Brăila EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
8.LISTĂ 02/06/2015 LISTA din 2 iunie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Zalău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU - JUDEŢUL SĂLAJ - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
1.ACT 02/06/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2 iunie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
2.
LEGE 120 29/05/2015
LEGE nr. 120 din 29 mai 2015privind stimularea investitorilor individuali-business angels EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
3.DECRET 494 28/05/2015 DECRET nr. 494 din 28 mai 2015pentru promulgarea Legii privind stimularea investitorilor individuali-business angels EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
4.
LEGE 121 29/05/2015
LEGE nr. 121 din 29 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
5.DECRET 495 28/05/2015 DECRET nr. 495 din 28 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 374 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 374 din 27 mai 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
7.
ORDIN 50 27/05/2015
ORDIN nr. M.50 din 27 mai 2015pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.9/2006 pentru aprobarea "M.R.U.-1/7, Norme privind repartizarea în funcţii a ofiţerilor absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Apărare şi a absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale" EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 361 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 361 din 20 mai 2015privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 373 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 373 din 27 mai 2015privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
10.
ORDIN 61 01/04/2015
ORDIN nr. 61 din 1 aprilie 2015privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
11.METODOLOGIE 01/04/2015 METODOLOGIE DE CALCUL din 1 aprilie 2015pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
1.DECIZIE 11 22/04/2015 DECIZIE nr. 11 din 22 aprilie 2015cu privire la încadrarea juridică în cazul în care se reţine atât infracţiunea de contrabandă, cât şi infracţiunea de evaziune fiscală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 2 iunie 2015
2.DECRET 492 28/05/2015 DECRET nr. 492 din 28 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 2 iunie 2015
3.DECRET 493 28/05/2015 DECRET nr. 493 din 28 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 2 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 360 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 360 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
2.DECIZIE 3 16/02/2015 DECIZIE nr. 3 din 16 februarie 2015privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Iaşi - Secţia penală prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Codul penal, la stabilirea pedepsei aplicabile potrivit noii legi în cazul unei pluralităţi de infracţiuni care, potrivit Codului penal din 1969, presupunea reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie, iar, potrivit noului Cod penal, condiţiile art. 41 nu mai sunt întrunite, se ia în considerare pedeapsa aplicabilă potrivit art. 43 alin. (1), fără aprecieri asupra stării de recidivă, sau cea aplicabilă potrivit art. 44 raportat la art. 39 din Codul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
3.DECIZIE 315 29/04/2015 DECIZIE nr. 315 din 29 aprilie 2015referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 21 din 23 martie 2015 privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 371 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 371 din 27 mai 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
5.DECIZIE 222 02/04/2015 DECIZIE nr. 222 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. b) şi ale art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
1.DECIZIE 182 26/03/2015 DECIZIE nr. 182 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
2.DECIZIE 184 26/03/2015 DECIZIE nr. 184 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
3.
ORDIN 566 17/04/2015
ORDIN nr. 566 din 17 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Unitatea de Execuţie Foraje Motru" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
4.
ORDIN 611 26/05/2015
ORDIN nr. 611 din 26 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Unitatea de Execuţie Foraje Motru" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
5.
ORDIN 947 29/04/2015
ORDIN nr. 947 din 29 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Unitatea de Execuţie Foraje Motru" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
6.
ORDIN 567 17/04/2015
ORDIN nr. 567 din 17 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
7.
ORDIN 212 10/04/2015
ORDIN nr. 212 din 10 aprilie 2015pentru aprobarea Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
8.METODOLOGIE 10/04/2015 METODOLOGIE din 10 aprilie 2015de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
9.
ORDIN 601 22/05/2015
ORDIN nr. 601 din 22 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
10.
ORDIN 945 29/04/2015
ORDIN nr. 945 din 29 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
1.DECIZIE 930 18/05/2015 DECIZIE nr. 930 din 18 mai 2015privind sancţionarea Societăţii BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 mai 2015
2.
ORDIN 819 14/05/2015
ORDIN nr. 819 din 14 mai 2015pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 mai 2015
3.METODOLOGIE 14/05/2015 METODOLOGIE din 14 mai 2015de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 mai 2015
1.
ORDIN 901 05/05/2015
ORDIN nr. 901 din 5 mai 2015privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
2.METODOLOGIE 05/05/2015 METODOLOGIE din 5 mai 2015de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 346 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 346 din 20 mai 2015pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului la Aranjamentul administrativ, semnate la Quebec la 19 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
4.ARANJAMENT 19/11/2013 ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 19 noiembrie 2013pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
5.PROTOCOL 19/11/2013 PROTOCOL din 19 noiembrie 2013la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
1.
ORDIN 3 19/05/2015
ORDIN nr. 3 din 19 mai 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 mai 2015
1.DECIZIE 197 31/03/2015 DECIZIE nr. 197 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2), alin. (2^1) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
2.DECIZIE 198 31/03/2015 DECIZIE nr. 198 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
3.ORD DE URGENŢĂ 14 27/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 27 martie 2015pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 365 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 365 din 27 mai 2015privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 366 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 366 din 27 mai 2015privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 370 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 370 din 27 mai 2015privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
7.
ORDIN 1069 22/05/2015
ORDIN nr. 1.069 din 22 mai 2015pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
8.
ORDIN 1998 25/05/2015
ORDIN nr. 1.998 din 25 mai 2015pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
9.DECIZIE 999 26/05/2015 DECIZIE nr. 999 din 26 mai 2015privind completarea art. 4 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
10.HOTĂRÂRE 359 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 359 din 20 mai 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 367 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 367 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 47 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 47 din 27 mai 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 48 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 48 din 27 mai 2015privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2012 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
4.
ORDIN 1070 22/05/2015
ORDIN nr. 1.070 din 22 mai 2015privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
5.REGULAMENT 7 27/05/2015 REGULAMENT nr. 7 din 27 mai 2015privind modificarea părţii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 357 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 357 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Regia Autonomă "Tehnologii pentru Energia Nucleară", aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 356 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 356 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 337 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 337 din 13 mai 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Bihor, Sibiu, Neamţ, Botoşani, Dâmboviţa, Satu Mare, Arad, Argeş, Mureş, Braşov, Alba, Tulcea, Bacău, Constanţa, Cluj şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 40 26/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 40 din 26 mai 2015privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 mai 2015
2.DECIZIE 162 17/03/2015 DECIZIE nr. 162 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 mai 2015
3.DECIZIE 175 19/03/2015 DECIZIE nr. 175 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 mai 2015
4.DECIZIE 179 19/03/2015 DECIZIE nr. 179 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 mai 2015
1.DECRET 487 25/05/2015 DECRET nr. 487 din 25 mai 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
2.DECRET 488 25/05/2015 DECRET nr. 488 din 25 mai 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
3.DECRET 489 25/05/2015 DECRET nr. 489 din 25 mai 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
4.DECRET 490 25/05/2015 DECRET nr. 490 din 25 mai 2015privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
5.
ORDIN 577 18/05/2015
ORDIN nr. 577 din 18 mai 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 3 24/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 24 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
7.NORMĂ 24/04/2015 NORMĂ din 24 aprilie 2015privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
8.DECIZIE 46 17/02/2015 DECIZIE nr. 46 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
9.DECIZIE 48 17/02/2015 DECIZIE nr. 48 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
10.DECIZIE 50 17/02/2015 DECIZIE nr. 50 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
11.DECIZIE 53 17/02/2015 DECIZIE nr. 53 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) teza întâi din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
1.
RECTIFICARE 137 04/03/2015
RECTIFICARE nr. 137 din 4 martie 2015la Hotărârea Guvernului nr. 137/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 mai 2015
2.
ORDIN 746 25/05/2015
ORDIN nr. 746 din 25 mai 2015privind încetarea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 mai 2015
3.
ORDIN 1971 20/05/2015
ORDIN nr. 1.971 din 20 mai 2015privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 "Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun", axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 mai 2015
4.GHID 20/05/2015 GHIDUL SOLICITANTULUI din 20 mai 2015condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 "Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun", axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 mai 2015
1.DECIZIE 199 31/03/2015 DECIZIE nr. 199 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
2.DECIZIE 200 31/03/2015 DECIZIE nr. 200 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
3.
ORDIN 3807 11/05/2015
ORDIN nr. 3.807 din 11 mai 2015privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.530/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Days" din satul Tamaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
4.
ORDIN 3808 11/05/2015
ORDIN nr. 3.808 din 11 mai 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.491/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
5.
ORDIN 1650 18/05/2015
ORDIN nr. 1.650/C din 18 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
1.DECIZIE 45 17/02/2015 DECIZIE nr. 45 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 251 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
2.DECIZIE 51 17/02/2015 DECIZIE nr. 51 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, ale art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
3.DECIZIE 52 17/02/2015 DECIZIE nr. 52 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3^1 alin. (1) lit. c) şi art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 303 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 303 din 29 aprilie 2015privind aprobarea stemei municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 341 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 341 din 13 mai 2015privind aprobarea stemei comunei Mereni, judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 351 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 351 din 20 mai 2015privind aprobarea stemei oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
7.
ORDIN 640 11/05/2015
ORDIN nr. 640 din 11 mai 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor", ediţia 2/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
8.
ORDIN 1005 11/05/2015
ORDIN nr. 1.005 din 11 mai 2015privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
9.HOTĂRÂRE 443 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 443 din 29 aprilie 2015pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
10.HOTĂRÂRE 340 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 340 din 13 mai 2015privind aprobarea stemelor comunelor Odăile şi Poşta Câlnău, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
1.
LEGE 118 21/05/2015
LEGE nr. 118 din 21 mai 2015privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015
2.DECRET 480 20/05/2015 DECRET nr. 480 din 20 mai 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015
3.
LEGE 119 21/05/2015
LEGE nr. 119 din 21 mai 2015pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015
4.DECRET 481 20/05/2015 DECRET nr. 481 din 20 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015
1.DECIZIE 235 07/04/2015 DECIZIE nr. 235 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin. (2) şi ale art. 488 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015
2.
ORDIN 1051 19/05/2015
ORDIN nr. 1.051 din 19 mai 2015pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015
3.
ORDIN 43 11/05/2015
ORDIN nr. M.43 din 11 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.119/2013 privind clasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelor în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015
4.
ORDIN 1989 22/05/2015
ORDIN nr. 1.989 din 22 mai 2015pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 "Stagii de practică pentru studenţi", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015
1.
ORDIN 819 27/04/2015
ORDIN nr. 819 din 27 aprilie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Îndrumar privind mentenanţa echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii", indicativ NE 003-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
2.DECRET 486 25/05/2015 DECRET nr. 486 din 25 mai 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
3.
ORDIN 352 10/02/2015
ORDIN nr. 352 din 10 februarie 2015pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
4.NORMĂ 10/02/2015 NORMĂ din 10 februarie 2015privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 şi 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
5.
ORDIN 636 01/04/2015
ORDIN nr. 636 din 1 aprilie 2015pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
6.
ORDIN 54 19/05/2015
ORDIN nr. 54 din 19 mai 2015pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
7.NORMĂ 01/04/2015 NORMĂ din 1 aprilie 2015privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 şi 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
8.NORMĂ 19/05/2015 NORMĂ din 19 mai 2015privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 şi 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
1.
RECTIFICARE 611 28/04/2015
RECTIFICARE nr. 611 din 28 aprilie 2015referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
2.DECIZIE 146 25/05/2015 DECIZIE nr. 146 din 25 mai 2015pentru modificarea pct. 4 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
3.DECIZIE 147 25/05/2015 DECIZIE nr. 147 din 25 mai 2015privind mutarea definitivă a domnului Vasile Şeclăman din funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului Concurenţei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
4.ORD DE URGENŢĂ 13 20/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
5.DECIZIE 145 25/05/2015 DECIZIE nr. 145 din 25 mai 2015privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES) EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
1.
ORDIN 3822 11/05/2015
ORDIN nr. 3.822 din 11 mai 2015pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 26 mai 2015
2.SCHEMĂ 11/05/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 11 mai 2015Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 26 mai 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
4.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
5.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
6.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
7.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
8.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
LEGE 116 21/05/2015
LEGE nr. 116 din 21 mai 2015pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
2.DECRET 478 20/05/2015 DECRET nr. 478 din 20 mai 2015privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
3.
ORDIN 76 20/05/2015
ORDIN nr. 76 din 20 mai 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
4.DECRET 482 21/05/2015 DECRET nr. 482 din 21 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
5.DECRET 483 21/05/2015 DECRET nr. 483 din 21 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
6.DECRET 484 21/05/2015 DECRET nr. 484 din 21 mai 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
7.DECRET 485 21/05/2015 DECRET nr. 485 din 21 mai 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
8.
ORDIN 77 20/05/2015
ORDIN nr. 77 din 20 mai 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
9.
ORDIN 938 13/05/2015
ORDIN nr. 938 din 13 mai 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL OCNA MUREŞ - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
10.HOTĂRÂRE 343 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 343 din 13 mai 2015privind aprobarea obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a barajului Işalniţa, judeţul Dolj", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
11.HOTĂRÂRE 344 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 344 din 13 mai 2015pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Concurenţei a unor imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
1.
ORDIN 775 20/04/2015
ORDIN nr. 775 din 20 aprilie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ", indicativ GP 079-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
2.CIRCULARĂ 21 14/05/2015 CIRCULARĂ nr. 21 din 14 mai 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 145 de ani de la înfiinţarea Monetăriei Statului EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
3.DECIZIE 91 03/03/2015 DECIZIE nr. 91 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi f) şi art. 88 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
4.
ORDIN 40 11/05/2015
ORDIN nr. M.40 din 11 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul pe timp de pace al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2012 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 6 14/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 14 mai 2015privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 350 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 350 din 20 mai 2015privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 352 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 352 din 20 mai 2015pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 355 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 355 din 20 mai 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
4.
ORDIN 103 11/05/2015
ORDIN nr. 103 din 11 mai 2015privind acreditarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 475 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 475 din 13 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
6.DECIZIE 7 17/04/2015 DECIZIE nr. 7 din 17 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni, de drept: în cazul în care se formulează o cerere de revizuire împotriva unei încheieri pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară, conform art. 341 din Codul de procedură penală, care este organul judiciar competent să soluţioneze o astfel de cerere, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată; ce hotărâre judecătorească urmează a fi pronunţată: o încheiere, asemenea procedurii iniţiale, sau o sentinţă, astfel cum se pronunţă în calea de atac a revizuirii; dacă hotărârea pronunţată într-o asemenea speţă este susceptibilă de a fi supusă vreunei căi ordinare de atac. EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 476 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 476 din 13 mai 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 477 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 477 din 13 mai 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
1.
ORDIN 1958 19/05/2015
ORDIN nr. 1.958 din 19 mai 2015pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2015
2.
ORDIN 1955 19/05/2015
ORDIN nr. 1.955 din 19 mai 2015pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2015
3.
ORDIN 615 02/04/2015
ORDIN nr. 615 din 2 aprilie 2015privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile legii EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2015
4.
ORDIN 567 12/05/2015
ORDIN nr. 567 din 12 mai 2015privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile legii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2015
1.
ORDIN 648 14/05/2015
ORDIN nr. 648 din 14 mai 2015privind autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale şi vehiculelor componente ale sistemului feroviar din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
2.
ORDIN 774 20/04/2015
ORDIN nr. 774 din 20 aprilie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind cerinţele tehnice specifice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului", indicativ ST 052-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
3.DECIZIE 128 10/03/2015 DECIZIE nr. 128 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
4.DECIZIE 170 19/03/2015 DECIZIE nr. 170 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
5.DECIZIE 158 17/03/2015 DECIZIE nr. 158 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 13 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă a Guvernului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
6.DECIZIE 168 19/03/2015 DECIZIE nr. 168 din 19 martie 2015privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 353 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 353 din 20 mai 2015pentru stabilirea destinaţiei unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
2.
LEGE 117 21/05/2015
LEGE nr. 117 din 21 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
3.DECRET 479 20/05/2015 DECRET nr. 479 din 20 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
4.
ORDIN 572 14/05/2015
ORDIN nr. 572 din 14 mai 2015pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 348 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 348 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 354 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 354 din 20 mai 2015privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
7.DECIZIE 173 19/03/2015 DECIZIE nr. 173 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 349 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 349 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 39 19/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 39 din 19 mai 2015cu privire la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene şi al Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate - Către o nouă politică europeană de vecinătate - JOIN (2015) 6 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 mai 2015
2.DECIZIE 47 11/02/2015 DECIZIE nr. 47 din 11 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 mai 2015
3.
LEGE (R) 96 21/04/2006
LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*)privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 45 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 mai 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 46 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 46 din 20 mai 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
3.ORD DE URGENŢĂ 12 20/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 mai 2015privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
4.LISTĂ 21/05/2015 LISTĂ din 21 mai 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Sibiu cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
5.
RECTIFICARE 4 09/01/2015
RECTIFICARE nr. 4 din 9 ianuarie 2015referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
6.DECIZIE 157 17/03/2015 DECIZIE nr. 157 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
7.DECIZIE 161 17/03/2015 DECIZIE nr. 161 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi a prevederilor art. 1 coroborate cu cele ale art. 8 din Legea nr. 285/2010, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21 din 18 noiembrie 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
8.DECIZIE 171 19/03/2015 DECIZIE nr. 171 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
9.DECIZIE 209 31/03/2015 DECIZIE nr. 209 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
1.DECIZIE 93 03/03/2015 DECIZIE nr. 93 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
2.DECIZIE 49 13/05/2015 DECIZIE nr. 49 din 13 mai 2015privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 477 A din 26 noiembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 4.728/2/2014 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
3.DECIZIE 477 26/11/2014 DECIZIE nr. 477 A din 26 noiembrie 2014privind pronunţarea asupra cererii de apel formulată de apelantele-reclamante UPFAR - ARGOA - Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale şi ARDAA - Asociaţia Română pentru Drepturi de Autor împotriva Hotărârii arbitrale nr. l/07.05.2014, pronunţată de către completul de arbitraj din cadrul corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în Dosarul nr. 1/2014 şi înregistrată la ORDA sub nr. 4.857 din 10 iunie 2014, în contradictoriu cu intimatul-pârât DACIN - SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual - Organism de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Cinematografie şi Audiovizual, cauza având ca obiect "drept de autor şi drepturi conexe EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IV-A CIVILĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 318 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 318 din 6 mai 2015privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut naţional de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
5.REGULAMENT 06/05/2015 REGULAMENT din 6 mai 2015de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
1.DECRET 475 19/05/2015 DECRET nr. 475 din 19 mai 2015privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea în rezervă a acestuia cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 mai 2015
2.
ORDIN 1643 15/05/2015
ORDIN nr. 1.643/C din 15 mai 2015pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 mai 2015
3.REGULAMENT 15/05/2015 REGULAMENT din 15 mai 2015de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 mai 2015
1.DECIZIE 6 20/05/2015 DECIZIE nr. 6 din 20 mai 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-22 mai 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 333 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 333 din 13 mai 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 347 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 347 din 20 mai 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
4.DECIZIE 143 20/05/2015 DECIZIE nr. 143 din 20 mai 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
5.DECIZIE 144 20/05/2015 DECIZIE nr. 144 din 20 mai 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
6.
ORDIN 45 12/05/2015
ORDIN nr. M.45 din 12 mai 2015pentru completarea art. 4 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.86/2010 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
7.
LEGE 115 19/05/2015
LEGE nr. 115 din 19 mai 2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
8.DECRET 473 18/05/2015 DECRET nr. 473 din 18 mai 2015privind promulgarea Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
1.LISTĂ 20/05/2015 LISTĂ din 20 mai 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 321 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 321 din 6 mai 2015privind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Ruse la 7 martie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
3.ACORD 07/03/2014 ACORD din 7 martie 2014între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 335 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 335 din 13 mai 2015privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
5.
ORDIN 48 19/05/2015
ORDIN nr. 48 din 19 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 15 31/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 15/341 din 31 martie 2015privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România EMITENT: CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
2.DECRET 477 20/05/2015 DECRET nr. 477 din 20 mai 2015pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
3.DECRET 476 20/05/2015 DECRET nr. 476 din 20 mai 2015pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
4.DECIZIE 129 10/03/2015 DECIZIE nr. 129 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
5.DECIZIE 131 10/03/2015 DECIZIE nr. 131 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
1.
LEGE 114 19/05/2015
LEGE nr. 114 din 19 mai 2015privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
2.DECRET 472 18/05/2015 DECRET nr. 472 din 18 mai 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
3.DECIZIE 126 10/03/2015 DECIZIE nr. 126 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
4.
ORDIN (R) 41 14/01/2014
ORDIN nr. 41 din 14 ianuarie 2014 (*republicat*)privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
5.
ORDIN 615 29/04/2015
ORDIN nr. 615 din 29 aprilie 2015privind aprobarea Procedurii pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
6.PROCEDURĂ 29/04/2015 PROCEDURĂ din 29 aprilie 2015pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
7.CERINŢE 29/04/2015 CERINŢE din 29 aprilie 2015privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
8.CERINŢE 29/04/2015 CERINŢELE ŞI PROCEDURA din 29 aprilie 2015de recunoaştere a persoanelor şi organismelor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
1.DECIZIE 142 19/05/2015 DECIZIE nr. 142 din 19 mai 2015privind retragerea, la cerere, a calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ion Marcel Ciolacu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
2.DECIZIE 141 19/05/2015 DECIZIE nr. 141 din 19 mai 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
3.DECIZIE 140 19/05/2015 DECIZIE nr. 140 din 19 mai 2015privind eliberarea doamnei Shhaideh Sevil din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
4.DECIZIE 138 19/05/2015 DECIZIE nr. 138 din 19 mai 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihail Cezar Huzuneanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
5.DECIZIE 139 19/05/2015 DECIZIE nr. 139 din 19 mai 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de către doamna Daniela Lenuţa Moroşanu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
6.DECIZIE 90 03/03/2015 DECIZIE nr. 90 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
7.DECIZIE 210 31/03/2015 DECIZIE nr. 210 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 328 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 328 din 13 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
9.HOTĂRÂRE 329 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 329 din 13 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 11 13/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 13 mai 2015privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 19 mai 2015
2.DECIZIE 341 06/05/2015 DECIZIE nr. 341 din 6 mai 2015asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 32 din 25 martie 2015 prin care Senatul constată că nu au fost întrunite condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, pentru a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 19 mai 2015
1.
LEGE 107 14/05/2015
LEGE nr. 107 din 14 mai 2015pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
2.DECRET 465 13/05/2015 DECRET nr. 465 din 13 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
3.DECRET 474 19/05/2015 DECRET nr. 474 din 19 mai 2015pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 336 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 336 din 13 mai 2015pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
5.
ORDIN 3805 11/05/2015
ORDIN nr. 3.805 din 11 mai 2015privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
6.INSTRUCŢIUNI 1 12/05/2015 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 12 mai 2015pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 338 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 338 din 13 mai 2015privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj a unor imobile aflate în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 339 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 339 din 13 mai 2015pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
1.
ORDIN 639 11/05/2015
ORDIN nr. 639 din 11 mai 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigaţie pe lacul Snagov EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015
2.DECIZIE 336 30/04/2015 DECIZIE nr. 336 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015
3.
ORDIN 564 12/05/2015
ORDIN nr. 564 din 12 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 342 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 342 din 13 mai 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015
1.
LEGE 106 14/05/2015
LEGE nr. 106 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT - RO la aceste două organisme neguvernamentale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
2.
ORDIN 635 08/05/2015
ORDIN nr. 635 din 8 mai 2015privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
3.
ORDIN 891 05/05/2015
ORDIN nr. 891 din 5 mai 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
4.
ORDIN 3806 11/05/2015
ORDIN nr. 3.806 din 11 mai 2015privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
5.
ORDIN 3800 07/05/2015
ORDIN nr. 3.800 din 7 mai 2015privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
6.PROCEDURĂ 07/05/2015 PROCEDURI din 7 mai 2015de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
7.DECRET 464 13/05/2015 DECRET nr. 464 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT - RO la aceste două organisme neguvernamentale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
8.
ORDIN 821 27/04/2015
ORDIN nr. 821 din 27 aprilie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi", indicativ PCC 022 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
9.REGLEMENTĂRI 27/04/2015 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 27 aprilie 2015"Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi", indicativ PCC 022 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 5 27/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 27 aprilie 2015privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 25 aprilie 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
2.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 1 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
3.DECIZIE 138 10/03/2015 DECIZIE nr. 138 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
4.DECIZIE 135 10/03/2015 DECIZIE nr. 135 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 322 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 322 din 6 mai 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
6.DECIZIE 133 10/03/2015 DECIZIE nr. 133 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 330 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 330 din 13 mai 2015privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
8.
ORDIN 44 11/05/2015
ORDIN nr. M.44 din 11 mai 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
9.HOTĂRÂRE 245 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 245 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
3.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
4.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
5.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
6.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
7.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
8.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
ORDIN 595 08/05/2015
ORDIN nr. 595 din 8 mai 2015pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2015
2.DECIZIE 908 11/05/2015 DECIZIE nr. 908 din 11 mai 2015privind sancţionarea Societăţii QUALITY ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2015
1.DECIZIE 169 19/03/2015 DECIZIE nr. 169 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 334 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 334 din 13 mai 2015privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 331 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 331 din 13 mai 2015pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
4.
LEGE 113 18/05/2015
LEGE nr. 113 din 18 mai 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
5.DECRET 471 16/05/2015 DECRET nr. 471 din 16 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 332 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 332 din 13 mai 2015privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
1.PROCEDURĂ 30/04/2015 PROCEDURĂ din 30 aprilie 2015pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
2.DECIZIE 214 31/03/2015 DECIZIE nr. 214 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
3.DECIZIE 5 30/04/2015 DECIZIE nr. 5 din 30 aprilie 2015privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
4.DECIZIE 146 12/03/2015 DECIZIE nr. 146 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
5.DECIZIE 202 31/03/2015 DECIZIE nr. 202 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 327 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 327 din 13 mai 2015privind aprobarea obiectivelor etapei a XVI-a 2015 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
7.DECIZIE 134 10/03/2015 DECIZIE nr. 134 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. b), c) şi d), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
1.DECRET 461 13/05/2015 DECRET nr. 461 din 13 mai 2015privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
2.
LEGE 103 14/05/2015
LEGE nr. 103 din 14 mai 2015pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
3.
LEGE 105 14/05/2015
LEGE nr. 105 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
4.DECRET 463 13/05/2015 DECRET nr. 463 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
5.
ORDIN 726 28/04/2015
ORDIN nr. 726 din 28 aprilie 2015privind aprobarea Ghidului pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
6.DECIZIE 172 19/03/2015 DECIZIE nr. 172 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
7.
ORDIN 892 05/05/2015
ORDIN nr. 892 din 5 mai 2015privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societăţii "EUROBUSINESS PARC ORADEA" - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
8.DECIZIE 177 19/03/2015 DECIZIE nr. 177 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
9.DECIZIE 178 19/03/2015 DECIZIE nr. 178 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
10.
ORDIN 3751 29/04/2015
ORDIN nr. 3.751 din 29 aprilie 2015de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
11.METODOLOGIE 29/04/2015 METODOLOGIA-CADRU din 29 aprilie 2015referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
1.DECIZIE 390 06/05/2015 DECIZIE nr. 390 din 6 mai 2015pentru adoptarea Strategiei şi a planului de acţiune privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 15 mai 2015
2.STRATEGIE 06/05/2015 STRATEGIA ŞI PLANUL DE ACŢIUNE din 6 mai 2015privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 15 mai 2015
1.
LEGE 108 14/05/2015
LEGE nr. 108 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
2.DECRET 466 13/05/2015 DECRET nr. 466 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
3.
LEGE 109 14/05/2015
LEGE nr. 109 din 14 mai 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
4.DECRET 467 13/05/2015 DECRET nr. 467 din 13 mai 2015privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
5.
LEGE 110 14/05/2015
LEGE nr. 110 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
6.DECRET 468 13/05/2015 DECRET nr. 468 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
7.
LEGE 111 14/05/2015
LEGE nr. 111 din 14 mai 2015pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
8.DECRET 469 13/05/2015 DECRET nr. 469 din 13 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
9.
LEGE 112 14/05/2015
LEGE nr. 112 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
10.DECRET 470 13/05/2015 DECRET nr. 470 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
11.ORD DE URGENŢĂ 10 13/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
12.DECIZIE 142 12/03/2015 DECIZIE nr. 142 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
13.DECIZIE 144 12/03/2015 DECIZIE nr. 144 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
14.HOTĂRÂRE 323 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 323 din 13 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
1.DECIZIE 254 07/04/2015 DECIZIE nr. 254 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
2.DECIZIE 259 08/04/2015 DECIZIE nr. 259 din 8 aprilie 2015referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi Parlamentul României, respectiv Camera Deputaţilor şi Senatul, pe de altă parte, cerere formulată de Preşedintele României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 29 07/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 mai 2015privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 300 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 300 din 29 aprilie 2015privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
5.DECIZIE 12/02/2015 DECIZIE din 12 februarie 2015cu privire la Cererea nr. 26.099/08 introdusă de Mihai Klepper Duţă împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 36 11/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 36 din 11 mai 2015cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului COM (2015) 129 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 37 11/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 37 din 11 mai 2015cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2015) 135 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 38 11/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 38 din 11 mai 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2015 COM (2015) 141 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
4.
ORDIN 1017 14/05/2015
ORDIN nr. 1.017 din 14 mai 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
5.DECIZIE 882 06/05/2015 DECIZIE nr. 882 din 6 mai 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii POWER INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
6.DECIZIE 883 06/05/2015 DECIZIE nr. 883 din 6 mai 2015privind sancţionarea cu amendă şi cu interzicerea temporară a activităţii Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
7.RAPORT 3265 19/03/2015 RAPORT nr. 3.265 din 19 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
8.RAPORT 4183 07/04/2015 RAPORT nr. 4.183 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
9.RAPORT 4184 07/04/2015 RAPORT nr. 4.184 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
10.RAPORT 4185 07/04/2015 RAPORT nr. 4.185 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
11.RAPORT 4186 07/04/2015 RAPORT nr. 4.186 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
12.RAPORT 4187 07/04/2015 RAPORT nr. 4.187 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
13.RAPORT 4188 07/04/2015 RAPORT nr. 4.188 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
14.RAPORT 4189 07/04/2015 RAPORT nr. 4.189 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
15.RAPORT 4190 07/04/2015 RAPORT nr. 4.190 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
16.RAPORT 5400 14/04/2015 RAPORT nr. 5.400 din 14 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
17.RAPORT 5401 14/04/2015 RAPORT nr. 5.401 din 14 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
18.RAPORT 5402 14/04/2015 RAPORT nr. 5.402 din 14 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
19.RAPORT 6712 24/04/2015 RAPORT nr. 6.712 din 24 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
20.
ORDIN 818 14/05/2015
ORDIN nr. 818 din 14 mai 2015privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2015-14 mai 2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
1.
ORDIN 697 27/04/2015
ORDIN nr. 697 din 27 aprilie 2015privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 14 mai 2015
2.INSTRUCŢIUNI 45 08/05/2015 INSTRUCŢIUNI nr. 45 din 8 mai 2015privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 14 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 324 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 324 din 13 mai 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
2.
LEGE 104 14/05/2015
LEGE nr. 104 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
3.DECRET 462 13/05/2015 DECRET nr. 462 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
4.DECIZIE 5 14/05/2015 DECIZIE nr. 5 din 14 mai 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-17 mai 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
5.DECIZIE 153 17/03/2015 DECIZIE nr. 153 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 11, art. 20, art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
1.
RECTIFICARE 31/03/2015
RECTIFICARE din 31 martie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 44 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 44 din 13 mai 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
3.
LEGE (R) 69 16/04/2010
LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*)responsabilităţii fiscal-bugetare*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 326 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 326 din 13 mai 2015privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
5.
ORDIN 728 08/04/2015
ORDIN nr. 728 din 8 aprilie 2015privind aprobarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
1.
ORDIN 624 05/05/2015
ORDIN nr. 624 din 5 mai 2015pentru modificarea "Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc" - ediţia 2013, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 859/2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
2.
ORDIN 3814 11/05/2015
ORDIN nr. 3.814 din 11 mai 2015privind sesiunea specială de evaluare naţională 2015 pentru elevii din clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
3.DECIZIE 127 10/03/2015 DECIZIE nr. 127 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
4.DECIZIE 174 19/03/2015 DECIZIE nr. 174 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
5.DECIZIE 176 19/03/2015 DECIZIE nr. 176 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
6.
ORDIN 29 08/04/2015
ORDIN nr. M.29 din 8 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
7.
ORDIN 30 08/04/2015
ORDIN nr. M.30 din 8 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
8.
ORDIN 543 08/05/2015
ORDIN nr. 543 din 8 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
9.
ORDIN 891 17/04/2015
ORDIN nr. 891 din 17 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
10.
ORDIN 544 08/05/2015
ORDIN nr. 544 din 8 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
11.
ORDIN 892 17/04/2015
ORDIN nr. 892 din 17 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
1.DECRET 459 11/05/2015 DECRET nr. 459 din 11 mai 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
2.DECRET 460 12/05/2015 DECRET nr. 460 din 12 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
3.CIRCULARĂ 18 12/05/2015 CIRCULARĂ nr. 18 din 12 mai 2015privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
4.CIRCULARĂ 19 12/05/2015 CIRCULARĂ nr. 19 din 12 mai 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
5.DECIZIE 147 12/03/2015 DECIZIE nr. 147 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (4) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
6.CIRCULARĂ 20 12/05/2015 CIRCULARĂ nr. 20 din 12 mai 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
7.DECIZIE 256 07/04/2015 DECIZIE nr. 256 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
8.
ORDIN 528 06/05/2015
ORDIN nr. 528 din 6 mai 2015pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
9.PROCEDURĂ 06/05/2015 PROCEDURĂ din 6 mai 2015de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
1.DECIZIE 132 10/03/2015 DECIZIE nr. 132 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
2.DECIZIE 122 10/03/2015 DECIZIE nr. 122 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 221 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 221 din 25 martie 2015privind aprobarea stemei comunei Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 299 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 299 din 29 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
5.DECIZIE 4 16/02/2015 DECIZIE nr. 4 din 16 februarie 2015privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj în Dosarul nr. 670/33/2014 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la unele chestiuni de drept legate de interpretarea dispoziţiilor art. 1 din HG nr. 846/1996 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
1.REGULAMENT (R) 24/02/1994 REGULAMENTUL din 24 februarie 1994 (*republicat*)Camerei Deputaţilor*) EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 13 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 325 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 325 din 13 mai 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
2.DECIZIE 136 13/05/2015 DECIZIE nr. 136 din 13 mai 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
3.DECIZIE 137 13/05/2015 DECIZIE nr. 137 din 13 mai 2015privind stabilirea atribuţiilor domnului Radu Renga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
4.LISTĂ 13/05/2015 LISTĂ din 13 mai 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Reghin cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
5.
ORDIN 484 23/04/2015
ORDIN nr. 484 din 23 aprilie 2015privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
6.SCHEMĂ 23/04/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 aprilie 2015pentru "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate" - Anexa nr. 1 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
7.SCHEMĂ 23/04/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 aprilie 2015pentru "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate" - Anexa nr. 2 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
8.SCHEMĂ 23/04/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 aprilie 2015pentru Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe - Anexa nr. 3 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
1.DECIZIE 125 10/03/2015 DECIZIE nr. 125 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
2.DECIZIE 77 26/02/2015 DECIZIE nr. 77 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi ale art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
3.
ORDIN 748 04/05/2015
ORDIN nr. 748 din 4 mai 2015privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul fitosanitar EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
4.DECIZIE 212 31/03/2015 DECIZIE nr. 212 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, precum şi a Legii nr. 63/2011 în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
5.
LEGE 102 07/05/2015
LEGE nr. 102 din 7 mai 2015privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
6.DECRET 448 06/05/2015 DECRET nr. 448 din 6 mai 2015pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 314 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 314 din 6 mai 2015pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
8.PROTOCOL 26/11/2014 PROTOCOL din 26 noiembrie 2014între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
1.
ORDIN 1065 08/05/2015
ORDIN nr. 1.065 din 8 mai 2015pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015
2.
ORDIN 3802 11/05/2015
ORDIN nr. 3.802 din 11 mai 2015privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.558/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 14 25/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 14 din 25 aprilie 2015pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 313 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 313 din 6 mai 2015pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015
1.
ORDIN 596 08/05/2015
ORDIN nr. 596 din 8 mai 2015pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 319 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 319 din 6 mai 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
3.DECIZIE 110 10/03/2015 DECIZIE nr. 110 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
4.
ORDIN 525 05/05/2015
ORDIN nr. 525 din 5 mai 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul op