1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 1110 14/09/2016
ORDIN nr. 1.110 din 14 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
2.
ORDIN 1092 13/09/2016
ORDIN nr. 1.092 din 13 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 674 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 674 din 19 septembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 119 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 119 din 20 septembrie 2016referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
5.DECRET 819 27/09/2016 DECRET nr. 819 din 27 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
6.DECRET 820 27/09/2016 DECRET nr. 820 din 27 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
7.
ORDIN 5010 24/08/2016
ORDIN nr. 5.010 din 24 august 2016privind aprobarea programelor şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a, alternativa educaţională Waldorf EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
8.DECIZIE 577 12/07/2016 DECIZIE nr. 577 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, art. 10 alin. (2), (4)-(6) şi art. 28 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 27 septembrie 2016
1.
ORDIN 1062 02/09/2016
ORDIN nr. 1.062 din 2 septembrie 2016privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 27 septembrie 2016
2.
ORDIN 1199 28/06/2016
ORDIN nr. 1.199 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 27 septembrie 2016
3.
ORDIN 1094 13/09/2016
ORDIN nr. 1.094 din 13 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 27 septembrie 2016
4.
ORDIN 1751 12/09/2016
ORDIN nr. 1.751 din 12 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2016 - 14 mai 2017 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 27 septembrie 2016
1.
ORDIN 1137 20/09/2016
ORDIN nr. 1.137 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Călăraşi şi Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
2.
ORDIN 1138 20/09/2016
ORDIN nr. 1.138 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 9 13/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 9 din 13 septembrie 2016privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
4.
ORDIN 1123 16/09/2016
ORDIN nr. 1.123 din 16 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
5.
ORDIN 1133 20/09/2016
ORDIN nr. 1.133 din 20 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
1.
ORDIN 362 10/06/2016
ORDIN nr. 362 din 10 iunie 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
2.DECIZIE 1774 09/09/2016 DECIZIE nr. 1.774 din 9 septembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
3.DECIZIE 1775 09/09/2016 DECIZIE nr. 1.775 din 9 septembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
4.DECIZIE 1798 13/09/2016 DECIZIE nr. 1.798 din 13 septembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
5.DECIZIE 1799 13/09/2016 DECIZIE nr. 1.799 din 13 septembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CARS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
6.DECIZIE 1800 13/09/2016 DECIZIE nr. 1.800 din 13 septembrie 2016privind aprobarea suspendării, la cerere, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, a activităţii Societăţii MTC ASIVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 665 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 665 din 14 septembrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
8.
ORDIN 1112 14/09/2016
ORDIN nr. 1.112 din 14 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
9.
ORDIN 1044 12/09/2016
ORDIN nr. 1.044 din 12 septembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
10.METODOLOGIE 12/09/2016 METODOLOGIE din 12 septembrie 2016de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 2016
1.
ORDIN 1165 27/06/2016
ORDIN nr. 1.165 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 Muscelele Argeşului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 26 septembrie 2016
2.
ORDIN 914 19/09/2016
ORDIN nr. 914 din 19 septembrie 2016privind aprobarea Schemei selecţiei clonale la soiurile de viţă-de-vie EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 26 septembrie 2016
3.
ORDIN 3338 24/08/2016
ORDIN nr. 3.338/C din 24 august 2016privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii "Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi" din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 26 septembrie 2016
1.DECIZIE 393 14/06/2016 DECIZIE nr. 393 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 69 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016
2.DECIZIE 306 19/09/2016 DECIZIE nr. 306 din 19 septembrie 2016privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 371/2015 pentru stabilirea atribuţiilor domnului Vasile Dîncu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016
3.
ORDIN 149 26/09/2016
ORDIN nr. 149 din 26 septembrie 2016privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016
4.
ORDIN 1113 15/09/2016
ORDIN nr. 1.113 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Maramureş, Prahova şi Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016
1.
ORDIN 708 19/08/2016
ORDIN nr. 708 din 19 august 2016privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016
2.
RECTIFICARE 54 14/09/2016
RECTIFICARE nr. 54 din 14 septembrie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016
3.
RECTIFICARE 637 31/08/2016
RECTIFICARE nr. 637 din 31 august 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 637/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016
4.
ORDIN 736 15/09/2016
ORDIN nr. 736 din 15 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016
1.
ORDIN 1817 20/09/2016
ORDIN nr. 1.817 din 20 septembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016
2.GHID 20/09/2016 GHID DE FINANŢARE din 20 septembrie 2016a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016
3.
ORDIN 1818 20/09/2016
ORDIN nr. 1.818 din 20 septembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016
4.GHID 20/09/2016 GHID DE FINANŢARE din 20 septembrie 2016a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 71 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 71 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Iniţiativa europeană în domeniul cloud computing-ului - Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date şi pe cunoaştere în Europa COM(2016) 178 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
2.
ORDIN 1018 14/07/2016
ORDIN nr. 1.018 din 14 iulie 2016pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 72 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 72 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pieţei unice digitale COM(2016) 180 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 73 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 73 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Platforme online şi piaţa unică digitală - Oportunităţi şi provocări pentru Europa COM(2016) 288 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 74 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 74 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O abordare cuprinzătoare pentru stimularea comerţului electronic transfrontalier în beneficiul cetăţenilor şi întreprinderilor europene COM(2016) 320 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 75 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 75 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Către un spaţiu unic pentru TVA în UE - Momentul deciziei COM(2016) 148 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 76 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 76 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit COM(2016) 198 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 77 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 77 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - O agendă europeană pentru economia colaborativă COM(2016) 356 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 78 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 78 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor COM(2016) 361 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 79 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 79 din 20 septembrie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European - Europa investeşte din nou - Bilanţul Planului de investiţii pentru Europa şi etapele următoare COM(2016) 359 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
11.DECIZIE 391 14/06/2016 DECIZIE nr. 391 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
12.
ORDIN 2239 15/09/2016
ORDIN nr. 2.239 din 15 septembrie 2016pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
13.
ORDIN 1643 19/08/2016
ORDIN nr. 1.643 din 19 august 2016pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016
1.
ORDIN 1124 16/09/2016
ORDIN nr. 1.124 din 16 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 26 septembrie 2016
1.DECRET 818 21/09/2016 DECRET nr. 818 din 21 septembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
2.
LEGE 168 22/09/2016
LEGE nr. 168 din 22 septembrie 2016pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 663 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 663 din 14 septembrie 2016privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
4.DECIZIE 500 30/06/2016 DECIZIE nr. 500 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. f) şi ale art. 68 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
5.DECIZIE 335 26/05/2014 DECIZIE nr. 335 din 26 mai 2014privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
6.
ORDIN 3765 16/09/2016
ORDIN nr. 3.765 din 16 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
7.NORMĂ 16/09/2016 NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2016privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 23 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 654 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 654 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 23 septembrie 2016
1.
ORDIN 1156 24/06/2016
ORDIN nr. 1.156 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş şi ROSPA0098 Piemontul Făgăraş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
2.
ORDIN 1093 13/09/2016
ORDIN nr. 1.093 din 13 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
3.
ORDIN 1116 15/09/2016
ORDIN nr. 1.116 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
4.
ORDIN 1118 15/09/2016
ORDIN nr. 1.118 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
5.
ORDIN 1114 15/09/2016
ORDIN nr. 1.114 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
6.
ORDIN 1117 15/09/2016
ORDIN nr. 1.117 din 15 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
7.DECIZIE 15 23/05/2016 DECIZIE nr. 15 din 23 mai 2016privind modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 371^7 din Codul de procedură civilă de la 1865 coroborat cu art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 23 septembrie 2016
1.
ORDIN 1111 14/09/2016
ORDIN nr. 1.111 din 14 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 23 septembrie 2016
1.
LEGE (R) 273 21/06/2004
LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*)privind procedura adopţiei*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 23 septembrie 2016
1.DECLARAŢIE 1 20/09/2016 DECLARAŢIE nr. 1 din 20 septembrie 2016prilejuită de aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 58 19/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016
3.
ORDIN 3441 13/09/2016
ORDIN nr. 3.441/C din 13 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 655 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 655 din 14 septembrie 2016pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016
2.DECIZIE 581 20/07/2016 DECIZIE nr. 581 din 20 iulie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016
3.
ORDIN 910 16/09/2016
ORDIN nr. 910 din 16 septembrie 2016privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016
4.ACORD 16/09/2016 ACORD INTERPROFESIONAL din 16 septembrie 2016pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016
1.
ORDIN 998 27/05/2016
ORDIN nr. 998 din 27 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci şi al rezervaţiei naturale VII.9 Mestecănişul Reci - Bălţile de la Ozun - Sântionlunca EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
2.
ORDIN 1008 06/09/2016
ORDIN nr. 1.008 din 6 septembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
3.NORMĂ 06/09/2016 NORME METODOLOGICE din 6 septembrie 2016de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 648 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 648 din 8 septembrie 2016privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 649 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 649 din 8 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 653 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 653 din 8 septembrie 2016privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 656 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 656 din 14 septembrie 2016pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia, şi termenele de clasificare aferente acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
8.
ORDIN 704 18/08/2016
ORDIN nr. 704 din 18 august 2016pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.395(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
9.REZOLUŢIE 395 11/06/2015 REZOLUŢIA MSC.395(95) din 11 iunie 2015privind amendamentele la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
10.AMENDAMENT 11/06/2015 AMENDAMENTE din 11 iunie 2015la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016
1.
ORDIN 1189 27/06/2016
ORDIN nr. 1.189 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0008 Betfia EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 22 septembrie 2016
2.
ORDIN 1098 13/09/2016
ORDIN nr. 1.098 din 13 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 22 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 68 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 68 din 20 septembrie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 69 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 69 din 20 septembrie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 70 20/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 70 din 20 septembrie 2016pentru revocarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 7/2015 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
4.
ORDIN 41 10/08/2016
ORDIN nr. 41 din 10 august 2016pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
5.METODOLOGIE 10/08/2016 METODOLOGIE din 10 august 2016de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 22 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 671 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 671 din 19 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 672 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 672 din 19 septembrie 2016privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor Provenite din Infracţiuni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016
3.DECIZIE 501 30/06/2016 DECIZIE nr. 501 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016
4.DECIZIE 20 13/06/2016 DECIZIE nr. 20 din 13 iunie 2016privind dezlegarea unei chestiuni de drept, respectiv dacă în sintagma "fără încheierea unui contract individual de muncă" prevăzută de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii se include şi situaţia contractului individual de muncă suspendat EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 668 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 668 din 19 septembrie 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema "Modernizarea proceselor electorale", organizată în perioada 6-7 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 669 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 669 din 19 septembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
3.
ORDIN 1065 20/09/2016
ORDIN nr. 1.065 din 20 septembrie 2016privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
4.
ORDIN 1077 08/06/2016
ORDIN nr. 1.077 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 664 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 21 septembrie 2016
1.
RECTIFICARE 308 12/05/2016
RECTIFICARE nr. 308 din 12 mai 2016referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 308 din 12 mai 2016 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 114 13/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 114 din 13 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 117 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 117 din 14 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
4.DECIZIE 582 20/07/2016 DECIZIE nr. 582 din 20 iulie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1, pct. 5 şi pct. 15 din Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
5.
ORDIN 909 16/09/2016
ORDIN nr. 909 din 16 septembrie 2016pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe şi legume EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 21 septembrie 2016
1.
ORDIN 1509 25/07/2016
ORDIN nr. 1.509 din 25 iulie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0233 Someşul Rece EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 21 septembrie 2016
2.
ORDIN 45 07/09/2016
ORDIN nr. 45 din 7 septembrie 2016privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 21 septembrie 2016
3.REGULAMENT 07/09/2016 REGULAMENT din 7 septembrie 2016pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 21 septembrie 2016
4.DECIZIE 536 06/07/2016 DECIZIE nr. 536 din 6 iulie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 21 septembrie 2016
1.DECRET 817 20/09/2016 DECRET nr. 817 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
2.DECRET 814 20/09/2016 DECRET nr. 814 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
3.DECRET 815 20/09/2016 DECRET nr. 815 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
4.DECRET 812 19/09/2016 DECRET nr. 812 din 19 septembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
5.DECRET 813 20/09/2016 DECRET nr. 813 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
6.
ORDIN 2245 16/09/2016
ORDIN nr. 2.245 din 16 septembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
7.REGULAMENT 16/09/2016 REGULAMENT-CADRU din 16 septembrie 2016privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
8.DECRET 816 20/09/2016 DECRET nr. 816 din 20 septembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
9.DECRET 810 19/09/2016 DECRET nr. 810 din 19 septembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
10.DECRET 811 19/09/2016 DECRET nr. 811 din 19 septembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
11.
ORDIN 734 13/09/2016
ORDIN nr. 734 din 13 septembrie 2016privind aprobarea aspectelor specifice procedurale referitoare la condiţiile de participare la concurs, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de director general adjunct relaţii cu furnizorii la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
12.CIRCULARĂ 18 14/09/2016 CIRCULARĂ nr. 18 din 14 septembrie 2016privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 21 septembrie 2016
1.COD PR PENALĂ (A) 21/09/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 septembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 23/07/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
3.COD PENAL (A) 23/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
4.COD PENAL (A) 08/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 8 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 8 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.
5.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
8.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
10.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
11.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
12.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
14.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
16.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
17.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
18.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
19.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
20.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
21.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
22.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
23.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
24.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
25.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
26.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015
1.
ORDIN 5064 30/08/2016
ORDIN nr. 5.064 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Zece" din localitatea Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
2.
ORDIN 5060 30/08/2016
ORDIN nr. 5.060 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Odorheiu Secuiesc EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
3.
ORDIN 5061 30/08/2016
ORDIN nr. 5.061 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de radiologie", domeniul "electronică", calificarea profesională "tehnician electronist telecomunicaţii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "asistent manager unităţi hoteliere" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
4.
ORDIN 5055 30/08/2016
ORDIN nr. 5.055 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională "tehnician în activităţi economice", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Craiova EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
5.
ORDIN 5056 30/08/2016
ORDIN nr. 5.056 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Adventistă "Matca" din localitatea Matca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
6.
ORDIN 5057 30/08/2016
ORDIN nr. 5.057 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Bacău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
7.ORD DE URGENŢĂ 56 19/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
8.ORD DE URGENŢĂ 57 19/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
9.
ORDIN 5062 30/08/2016
ORDIN nr. 5.062 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Ion Nănuţi" din localitatea Călăraşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
10.
ORDIN 5058 30/08/2016
ORDIN nr. 5.058 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
11.
ORDIN 5063 30/08/2016
ORDIN nr. 5.063 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Româno-Finlandeză" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
12.
ORDIN 5052 30/08/2016
ORDIN nr. 5.052 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kids Club" din satul Roşu, respectiv pentru Şcoala "Kids Club" din satul Roşu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
13.
ORDIN 5053 30/08/2016
ORDIN nr. 5.053 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Emanuel" din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
14.
ORDIN 5054 30/08/2016
ORDIN nr. 5.054 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Botoşani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
15.
ORDIN 5059 30/08/2016
ORDIN nr. 5.059 din 30 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 52 14/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 51 14/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 118 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 septembrie 2016privind cererea de urmărire penală a domnului senator Oprea Gabriel, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 20 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 53 14/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
2.
ORDIN 105 09/09/2016
ORDIN nr. M.105 din 9 septembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
3.
ORDIN 183 25/05/2016
ORDIN nr. 183 din 25 mai 2016privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare congelate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 670 19/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 670 din 19 septembrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 661 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 661 din 14 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
6.
ORDIN 1853 14/09/2016
ORDIN nr. 1.853 din 14 septembrie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
7.SCHEMĂ 14/09/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 septembrie 2016SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale" aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016
1.
ORDIN 1086 12/09/2016
ORDIN nr. 1.086 din 12 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
2.
ORDIN 1089 10/09/2016
ORDIN nr. 1.089 din 10 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
3.
ORDIN 1080 09/09/2016
ORDIN nr. 1.080 din 9 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în trei unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
4.
ORDIN 1088 12/09/2016
ORDIN nr. 1.088 din 12 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în opt unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
5.
ORDIN 1090 12/09/2016
ORDIN nr. 1.090 din 12 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
6.
ORDIN 1123 14/09/2016
ORDIN nr. 1.123 din 14 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 20 septembrie 2016
1.
ORDIN 1079 08/06/2016
ORDIN nr. 1.079 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0009 Beştepe - Mahmudia şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dealurile Beştepe - cod IV 59 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
2.
ORDIN 5079 31/08/2016
ORDIN nr. 5.079 din 31 august 2016privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
3.REGULAMENT 31/08/2016 REGULAMENT-CADRU din 31 august 2016de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 54 14/09/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 19 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 658 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 658 din 14 septembrie 2016privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 660 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 660 din 14 septembrie 2016privind acordarea cetăţeniei române domnului Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
3.
ORDIN 974 26/08/2016
ORDIN nr. 974 din 26 august 2016privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
4.
ORDIN 1078 08/06/2016
ORDIN nr. 1.078 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea şi al ariei naturale protejate de interes naţional Dunele marine de la Agigea - cod 2.366 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
5.
ORDIN 1515 08/09/2016
ORDIN nr. 1.515 din 8 septembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
6.REGULAMENT 08/09/2016 REGULAMENT-CADRU din 8 septembrie 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice în Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 647 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 647 din 8 septembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 651 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 651 din 8 septembrie 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016
1.REGULAMENT 16/09/2016 REGULAMENT din 16 septembrie 2016de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 1 16/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 1/H din 16 septembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
3.DECIZIE 305 19/09/2016 DECIZIE nr. 305 din 19 septembrie 2016privind numirea doamnei Mariana Vizoli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
4.
ORDIN 911 16/09/2016
ORDIN nr. 911 din 16 septembrie 2016privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 657 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 657 din 14 septembrie 2016privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei "Alternative la detenţie", la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 659 14/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 659 din 14 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
7.
ORDIN 992 05/09/2016
ORDIN nr. 992 din 5 septembrie 2016privind desemnarea comisiei centrale şi comisiilor locale de examen, precum şi stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 18-31 octombrie 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 19 septembrie 2016
1.
ORDIN 1082 09/09/2016
ORDIN nr. 1.082 din 9 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în şase unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi într-o unitate administrativ-teritorială din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016
2.
ORDIN 104 09/09/2016
ORDIN nr. M.104 din 9 septembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 640 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 640 din 31 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016
4.NORMĂ 31/08/2016 NORME METODOLOGICE din 31 august 2016de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 19 septembrie 2016
1.
ORDIN 1130 16/06/2016
ORDIN nr. 1.130 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
2.
ORDIN 5078 31/08/2016
ORDIN nr. 5.078 din 31 august 2016privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
3.
ORDIN 5077 31/08/2016
ORDIN nr. 5.077 din 31 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 644 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 644 din 8 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 645 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 645 din 8 septembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 16 septembrie 2016
1.
ORDIN 4947 17/08/2016
ORDIN nr. 4.947 din 17 august 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
2.
ORDIN 899 17/08/2016
ORDIN nr. 899 din 17 august 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
3.
ORDIN 2018 23/08/2016
ORDIN nr. 2.018 din 23 august 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
4.
ORDIN 1840 05/09/2016
ORDIN nr. 1.840 din 5 septembrie 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
5.
ORDIN 906 08/09/2016
ORDIN nr. 906 din 8 septembrie 2016privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
6.
ORDIN 1896 31/08/2016
ORDIN nr. 1.896 din 31 august 2016privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-ÎNCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, precum şi pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 16 septembrie 2016
1.
RECTIFICARE 385 27/05/2016
RECTIFICARE nr. 385 din 27 mai 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 385/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 652 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 652 din 8 septembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 620 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 620 din 31 august 2016pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
4.
RECTIFICARE 903 26/08/2016
RECTIFICARE nr. 903 din 26 august 2016referitoare la anexa Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 903/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 115 13/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 115 din 13 septembrie 2016privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitalele europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 COM (2016) 400 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 116 13/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 116 din 13 septembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului asupra modificării Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata - COM (2016) 399 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
7.DECRET 806 14/09/2016 DECRET nr. 806 din 14 septembrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
8.DECRET 807 14/09/2016 DECRET nr. 807 din 14 septembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
9.DECRET 808 14/09/2016 DECRET nr. 808 din 14 septembrie 2016privind conferirea "Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
10.
ORDIN 46 07/09/2016
ORDIN nr. 46 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 16 septembrie 2016
1.
ORDIN 2229 13/09/2016
ORDIN nr. 2.229 din 13 septembrie 2016de aplicare a prevederilor art. 55 alin. (3)-(17) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016
2.NORMĂ 13/09/2016 NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2016de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 55 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016
3.NORMĂ 13/09/2016 NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2016de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 55 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016
4.NORMĂ 13/09/2016 NORME METODOLOGICE din 13 septembrie 2016de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 55 alin. (6)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 septembrie 2016
1.DECIZIE 410 16/06/2016 DECIZIE nr. 410 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
2.DECIZIE 478 30/06/2016 DECIZIE nr. 478 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 646 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 646 din 8 septembrie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Constanţa, Braşov, Dâmboviţa, Galaţi, Alba, Giurgiu, Covasna, Brăila şi municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
4.
ORDIN 905 07/09/2016
ORDIN nr. 905 din 7 septembrie 2016privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
5.
ORDIN 335 05/09/2016
ORDIN nr. 335 din 5 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016
1.DECIZIE 301 15/09/2016 DECIZIE nr. 301 din 15 septembrie 2016privind eliberarea doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
2.DECIZIE 302 15/09/2016 DECIZIE nr. 302 din 15 septembrie 2016privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
3.DECIZIE 303 15/09/2016 DECIZIE nr. 303 din 15 septembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
4.DECIZIE 304 15/09/2016 DECIZIE nr. 304 din 15 septembrie 2016privind numirea doamnei Rela Nicoleta Ştefănescu în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
5.DECIZIE 543 12/07/2016 DECIZIE nr. 543 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 lit. a), art. 11 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, în ansamblul său, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 septembrie 2016
1.DECIZIE 579 12/07/2016 DECIZIE nr. 579 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016
2.
ORDIN 1029 06/09/2016
ORDIN nr. 1.029 din 6 septembrie 2016privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016
3.
ORDIN 1202 28/06/2016
ORDIN nr. 1.202 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 15/03/2016 HOTĂRÂRE din 15 martie 2016în Cauza Răzvan Laurenţiu Constantinescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 14 septembrie 2016
1.DECIZIE 11 14/09/2016 DECIZIE nr. 11 din 14 septembrie 2016privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
2.DECRET 809 14/09/2016 DECRET nr. 809 din 14 septembrie 2016pentru numirea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
3.DECIZIE 300 14/09/2016 DECIZIE nr. 300 din 14 septembrie 2016privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
4.
ORDIN 1433 11/07/2016
ORDIN nr. 1.433 din 11 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
5.
ORDIN 2554 06/09/2016
ORDIN nr. 2.554 din 6 septembrie 2016privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
6.PROCEDURĂ 06/09/2016 PROCEDURA din 6 septembrie 2016de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 14 septembrie 2016
1.
ORDIN 1076 08/06/2016
ORDIN nr. 1.076 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar şi al Rezervaţiei naturale Pădurea Reghiu-Scruntaru - cod 2.820 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 642 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 642 din 8 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016
3.
ORDIN 1838 09/09/2016
ORDIN nr. 1.838 din 9 septembrie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016
4.SCHEMĂ 09/09/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 9 septembrie 2016România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016
1.DECIZIE 390 14/06/2016 DECIZIE nr. 390 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016
2.
ORDIN 3758 12/09/2016
ORDIN nr. 3.758 din 12 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 13 septembrie 2016
1.
ORDIN 415 05/09/2016
ORDIN nr. 415 din 5 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
2.
ORDIN 66 17/05/2016
ORDIN nr. M.66 din 17 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
3.REGULAMENT 17/05/2016 REGULAMENT din 17 mai 2016privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
4.
ORDIN 98 15/06/2016
ORDIN nr. 98 din 15 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
5.
ORDIN 3005 02/08/2016
ORDIN nr. 3.005 din 2 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
6.
ORDIN 8966 25/08/2016
ORDIN nr. 8.966 din 25 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
7.REGULAMENT 15/06/2016 REGULAMENT din 15 iunie 2016privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
8.REGULAMENT 02/08/2016 REGULAMENT din 2 august 2016privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
9.REGULAMENT 25/08/2016 REGULAMENT din 25 august 2016privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
10.
ORDIN 707 18/08/2016
ORDIN nr. 707 din 18 august 2016pentru publicarea acceptării Codului internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.391(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
11.
ORDIN 1079 09/09/2016
ORDIN nr. 1.079 din 9 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 803/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
12.
ORDIN 1081 09/09/2016
ORDIN nr. 1.081 din 9 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în cinci unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016
1.DECRET 799 08/09/2016 DECRET nr. 799 din 8 septembrie 2016pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
2.DECRET 800 12/09/2016 DECRET nr. 800 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
3.DECRET 801 12/09/2016 DECRET nr. 801 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
4.DECRET 802 12/09/2016 DECRET nr. 802 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
5.DECRET 803 12/09/2016 DECRET nr. 803 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
6.DECRET 804 12/09/2016 DECRET nr. 804 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
7.DECRET 805 12/09/2016 DECRET nr. 805 din 12 septembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
8.
ORDIN 2209 12/09/2016
ORDIN nr. 2.209 din 12 septembrie 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
9.DECIZIE 412 16/06/2016 DECIZIE nr. 412 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (3) şi (6) tezele a treia şi a patra din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 12 septembrie 2016
1.
ORDIN 1227 30/06/2016
ORDIN nr. 1.227 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar şi al Rezervaţiei naturale Fântâniţa - Murfatlar, cod 2.364 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016
2.
ORDIN 2070 14/07/2016
ORDIN nr. 2.070 din 14 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016
3.REGULAMENT 4 31/08/2016 REGULAMENT nr. 4 din 31 august 2016pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 12 septembrie 2016
1.
ORDIN 1075 08/06/2016
ORDIN nr. 1.075 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 28 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 28 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 29 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 30 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 30 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 31 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 31 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
6.DECRET 798 08/09/2016 DECRET nr. 798 din 8 septembrie 2016pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
7.
ORDIN 1009 06/09/2016
ORDIN nr. 1.009 din 6 septembrie 2016privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza naţională de date EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 32 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 32 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă şi suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 33 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 33 din 7 septembrie 2016pentru aprobarea modelelor certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor şi deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 34 07/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 34 din 7 septembrie 2016privind procedura de acreditare, precum şi pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
11.
RECTIFICARE 787 31/08/2016
RECTIFICARE nr. 787 din 31 august 2016referitoare la Decretul nr. 787/2016 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
12.
RECTIFICARE 585 10/08/2016
RECTIFICARE nr. 585 din 10 august 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
13.
RECTIFICARE 655 05/08/2016
RECTIFICARE nr. 655 din 5 august 2016referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 12 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 641 08/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 641 din 8 septembrie 2016privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România - Franţa 2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
2.DECIZIE 299 09/09/2016 DECIZIE nr. 299 din 9 septembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
3.
ORDIN 4977 19/08/2016
ORDIN nr. 4.977 din 19 august 2016privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Monterra" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Monterra" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
4.
ORDIN 47 07/09/2016
ORDIN nr. 47 din 7 septembrie 2016privind stabilirea preţurilor pentru furnizarea de ultimă instanţă realizată de Societatea GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
5.DECIZIE 1471 07/09/2016 DECIZIE nr. 1.471 din 7 septembrie 2016privind desemnarea Societăţii GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. ca furnizor de ultimă instanţă pentru clienţii finali de gaze naturale ai Societăţii INTERGAZ-EST - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
6.
RECTIFICARE 468 06/07/2016
RECTIFICARE nr. 468 din 6 iulie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
7.
RECTIFICARE 468 06/07/2016
RECTIFICARE nr. 468 din 6 iulie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
8.
ORDIN 5080 31/08/2016
ORDIN nr. 5.080 din 31 august 2016pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
9.METODOLOGIE 31/08/2016 METODOLOGIE din 31 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 9 septembrie 2016
1.
ORDIN 2546 05/09/2016
ORDIN nr. 2.546 din 5 septembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 9 septembrie 2016
2.PROCEDURĂ 05/09/2016 PROCEDURĂ din 5 septembrie 2016de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 9 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 599 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 599 din 24 august 2016pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000", judeţele Gorj şi Mehedinţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
2.DECIZIE 435 21/06/2016 DECIZIE nr. 435 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
3.DECIZIE 445 28/06/2016 DECIZIE nr. 445 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (1), (2) şi (3) teza a doua şi ale art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
4.
ORDIN 140 02/09/2016
ORDIN nr. 140 din 2 septembrie 2016privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
5.DECIZIE 538 12/07/2016 DECIZIE nr. 538 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/1999 privind unele măsuri în vederea transmiterii imobilului situat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societăţii Comerciale "Bucureşti" - S.A. în domeniul privat al statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 9 septembrie 2016
1.ANEXĂ 02/09/2016 ANEXE din 2 septembrie 2016la Ordinul nr. 140/2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 bis din 9 septembrie 2016
1.DECIZIE 298 08/09/2016 DECIZIE nr. 298 din 8 septembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Biriş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 8 septembrie 2016
2.DECIZIE 480 30/06/2016 DECIZIE nr. 480 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) teza finală şi alin. (3) teza finală din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 8 septembrie 2016
3.DECIZIE 418 16/06/2016 DECIZIE nr. 418 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 8 septembrie 2016
4.DECIZIE 413 16/06/2016 DECIZIE nr. 413 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 8 septembrie 2016
1.DECIZIE 5 08/09/2016 DECIZIE nr. 5 din 8 septembrie 2016privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 8 septembrie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 525 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iulie 2016pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
3.
ORDIN 138 02/09/2016
ORDIN nr. 138 din 2 septembrie 2016privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
4.
ORDIN 762 30/08/2016
ORDIN nr. 762 din 30 august 2016privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
5.
ORDIN 1028 06/09/2016
ORDIN nr. 1.028 din 6 septembrie 2016pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
6.
ORDIN 703 18/08/2016
ORDIN nr. 703 din 18 august 2016pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 21 iunie 2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
7.
RECTIFICARE 21/06/2016 RECTIFICĂRI din 21 iunie 2016aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizaţiei Maritime Internaţionale EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
8.
ORDIN 1088 05/09/2016
ORDIN nr. 1.088 din 5 septembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
9.
ORDIN 4938 12/08/2016
ORDIN nr. 4.938 din 12 august 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 60 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 60 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul WELL DONE ACCOUNTING & AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 8 septembrie 2016
1.DECIZIE 452 28/06/2016 DECIZIE nr. 452 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
2.DECIZIE 437 21/06/2016 DECIZIE nr. 437 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8), (9) şi (11) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
3.DECIZIE 573 12/07/2016 DECIZIE nr. 573 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17, art. 19 şi art. 36 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi ale art. 262, art. 263 şi art. 401 din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 629 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 629 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
5.
ORDIN 1155 24/06/2016
ORDIN nr. 1.155 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureşului şi al ariilor naturale protejate conexe EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 631 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 631 din 31 august 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţilor Margina, din judeţul Timiş, Brănişca şi Şoimuş, din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 8 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 633 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 633 din 31 august 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
2.
ORDIN 101 30/08/2016
ORDIN nr. M.101 din 30 august 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
3.
ORDIN 102 30/08/2016
ORDIN nr. M.102 din 30 august 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
4.
ORDIN 764 31/08/2016
ORDIN nr. 764 din 31 august 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.392(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
5.REZOLUŢIE 392 11/06/2015 REZOLUŢIE MSC.392 (95) din 11 iunie 2015privind Amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
6.AMENDAMENT 11/06/2015 AMENDAMENTE din 11 iunie 2015la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 639 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 639 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
8.
ORDIN 4979 19/08/2016
ORDIN nr. 4.979 din 19 august 2016privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Trei Ursuleţi 1" din municipiul Oradea de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
9.
ORDIN 1123 25/07/2016
ORDIN nr. 1.123 din 25 iulie 2016privind publicarea textului Aranjamentului de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
10.ARANJAMENT 01/06/2016 ARANJAMENT DE IMPLEMENTARE din 1 iunie 2016între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
11.
ORDIN 2148 31/08/2016
ORDIN nr. 2.148 din 31 august 2016pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
12.
ORDIN 4959 18/08/2016
ORDIN nr. 4.959 din 18 august 2016cu privire la aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea autorizării, respectiv acreditării unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic pentru calificări profesionale de nivelurile 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
13.
ORDIN 94 17/08/2016
ORDIN nr. M.94 din 17 august 2016privind publicarea textului Aranjamentului de implementare între autorităţile desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind detaliile tehnice ale facilităţilor şi zonelor convenite pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 1 iunie 2016 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 8 septembrie 2016
1.STRATEGIE 27/07/2016 STRATEGIE din 27 iulie 2016privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 bis din 8 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 113 05/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 113 din 5 septembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 67 06/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 67 din 6 septembrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
3.
ORDIN 120 10/08/2016
ORDIN nr. 120 din 10 august 2016privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul prevenirii şi asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
4.
ORDIN 736 22/08/2016
ORDIN nr. 736 din 22 august 2016privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Iaşi EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
5.
RECTIFICARE 448 22/06/2016
RECTIFICARE nr. 448 din 22 iunie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 448/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 638 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 638 din 31 august 2016privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
7.
ORDIN 739 23/08/2016
ORDIN nr. 739 din 23 august 2016privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 7 septembrie 2016
1.
ORDIN 5074 31/08/2016
ORDIN nr. 5.074 din 31 august 2016privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 66 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 66 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul TOTAL AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 67 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 67 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CONSULTA CARPATICA - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 68 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 68 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CONTAUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 69 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 69 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul STAF EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
6.
ORDIN 5070 31/08/2016
ORDIN nr. 5.070 din 31 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
7.
ORDIN 5071 31/08/2016
ORDIN nr. 5.071 din 31 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 7 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 603 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 603 din 24 august 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 7 septembrie 2016
1.
ORDIN 4974 19/08/2016
ORDIN nr. 4.974 din 19 august 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Elf" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
2.
ORDIN 4973 19/08/2016
ORDIN nr. 4.973 din 19 august 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 4" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
3.
ORDIN 4971 19/08/2016
ORDIN nr. 4.971 din 19 august 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ţăndărică 2" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 600 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 600 din 24 august 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 625 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 625 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 628 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 628 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
7.
ORDIN 910 28/07/2016
ORDIN nr. 910 din 28 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
8.
ORDIN 1657 22/08/2016
ORDIN nr. 1.657 din 22 august 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
9.
ORDIN 99 30/08/2016
ORDIN nr. 99 din 30 august 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016
1.DECIZIE 465 28/06/2016 DECIZIE nr. 465 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
2.DECIZIE 565 12/07/2016 DECIZIE nr. 565 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) şi (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
3.
ORDIN 95 19/08/2016
ORDIN nr. 95 din 19 august 2016pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurii de monitorizare în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
4.NORMĂ 19/08/2016 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 19 august 2016privind stabilirea procedurii de monitorizare în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
5.
ORDIN 1191 27/06/2016
ORDIN nr. 1.191 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
6.DECIZIE 570 12/07/2016 DECIZIE nr. 570 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 632 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 632 din 31 august 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700 - km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 7 septembrie 2016
1.DECRET 793 05/09/2016 DECRET nr. 793 din 5 septembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
2.DECRET 794 07/09/2016 DECRET nr. 794 din 7 septembrie 2016pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
3.DECRET 795 07/09/2016 DECRET nr. 795 din 7 septembrie 2016pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
4.DECRET 796 07/09/2016 DECRET nr. 796 din 7 septembrie 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
5.DECRET 797 07/09/2016 DECRET nr. 797 din 7 septembrie 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 624 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 624 din 31 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 627 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 627 din 31 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
8.
RECTIFICARE 514 20/07/2016
RECTIFICARE nr. 514 din 20 iulie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 514/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 7 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 634 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 634 din 31 august 2016privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 636 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 636 din 31 august 2016privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 637 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 637 din 31 august 2016privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
4.
ORDIN 136 02/09/2016
ORDIN nr. 136 din 2 septembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
5.METODOLOGIE 02/09/2016 METODOLOGIE din 2 septembrie 2016de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
6.
ORDIN 133 31/08/2016
ORDIN nr. 133 din 31 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
7.REGULAMENT 31/08/2016 REGULAMENT din 31 august 2016de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
8.
ORDIN 752 08/07/2016
ORDIN nr. 752 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 635 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 635 din 31 august 2016pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
10.
ORDIN 1956 22/08/2016
ORDIN nr. 1.956 din 22 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
11.
ORDIN 1302 27/07/2016
ORDIN nr. 1.302 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 6 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 621 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 621 din 31 august 2016privind reaprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 622 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 622 din 31 august 2016privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
3.
ORDIN 647 03/08/2016
ORDIN nr. 647 din 3 august 2016privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
4.
ORDIN 990 02/09/2016
ORDIN nr. 990 din 2 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
5.
ORDIN 988 02/09/2016
ORDIN nr. 988 din 2 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
6.
ORDIN 989 02/09/2016
ORDIN nr. 989 din 2 septembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
7.
ORDIN 748 25/08/2016
ORDIN nr. 748 din 25 august 2016pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4 decembrie 2013 şi transmise de secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin documentul TM.7/Circ.1 din 28 februarie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
8.AMENDAMENT 04/12/2013 AMENDAMENTE din 4 decembrie 2013la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4 decembrie 2013 (Amendamente la Anexa I şi adăugarea unei noi Anexe III) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
9.
ORDIN 127 19/08/2016
ORDIN nr. 127 din 19 august 2016privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 623 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 623 din 31 august 2016privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 50 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 august 2016pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
2.
ORDIN 898 25/08/2016
ORDIN nr. 898 din 25 august 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
3.DECIZIE 575 12/07/2016 DECIZIE nr. 575 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 49 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 630 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 630 din 31 august 2016pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino la 6 mai 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
6.ACORD 06/05/2016 ACORD din 6 mai 2016între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
7.DECIZIE 576 12/07/2016 DECIZIE nr. 576 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
8.ORD DE URGENŢĂ 48 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016
1.
ORDIN 1120 16/06/2016
ORDIN nr. 1.120 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0337 Pădurea Neudorfului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
2.
ORDIN 1134 19/08/2016
ORDIN nr. 1.134 din 19 august 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
3.
ORDIN 1456 01/09/2016
ORDIN nr. 1.456 din 1 septembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor externe nr. 1.026/1.125/2016 privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 626 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 626 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
5.
ORDIN 1835 02/09/2016
ORDIN nr. 1.835 din 2 septembrie 2016pentru aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă acordate familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 128 11/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 128 din 11 decembrie 2015privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016
2.STATUT 11/12/2015 STATUTUL din 11 decembrie 2015Institutului Notarial Român EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 65 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 65 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul ANDANA EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016
4.
ORDIN 134 31/08/2016
ORDIN nr. 134 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 5 septembrie 2016
1.
ORDIN 131 26/08/2016
ORDIN nr. 131 din 26 august 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
2.REGULAMENT 26/08/2016 REGULAMENT din 26 august 2016de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
3.DECIZIE 398 15/06/2016 DECIZIE nr. 398 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
4.DECIZIE 444 28/06/2016 DECIZIE nr. 444 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 91 alin. (2) fraza a doua şi ale art. 181 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 595 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 595 din 24 august 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare corp A, Complex Panduri" (consolidare, modernizare, inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent), şoseaua Panduri nr. 90, sectorul 5, Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 5 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 46 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 47 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
3.
ORDIN 741 23/08/2016
ORDIN nr. 741 din 23 august 2016privind mandatarea Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIII de contract, şi de a semna actul adiţional în acest sens EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 56 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 56 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul STEFAN AUDIT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 57 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 57 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul IANCA CRISTIAN în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 58 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 58 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul BERECHET MARILENA în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 619 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 619 din 31 august 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Sport Polivalentă - 5.000 locuri", municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
8.DECIZIE 297 02/09/2016 DECIZIE nr. 297 din 2 septembrie 2016privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a formularului propunerii de politică publică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
9.INSTRUCŢIUNI 02/09/2016 INSTRUCŢIUNI din 2 septembrie 2016de completare a formularului propunerii de politică publică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
10.
ORDIN 836 26/07/2016
ORDIN nr. 836 din 26 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
11.
ORDIN 2035 26/08/2016
ORDIN nr. 2.035 din 26 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
12.
ORDIN 1350 05/08/2016
ORDIN nr. 1.350 din 5 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea PRELMEC - S.A. - unde Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 99,96% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 5 septembrie 2016
1.
ORDIN 1158 24/06/2016
ORDIN nr. 1.158 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 septembrie 2016
2.DECIZIE 531 05/07/2016 DECIZIE nr. 531 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 septembrie 2016
3.
ORDIN 961 19/08/2016
ORDIN nr. 961 din 19 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 septembrie 2016
4.NORMĂ 19/08/2016 NORME TEHNICE din 19 august 2016privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 septembrie 2016
1.
ORDIN 1445 22/08/2016
ORDIN nr. 1.445 din 22 august 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice", aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.343/2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016
2.
ORDIN 1938 17/08/2016
ORDIN nr. 1.938 din 17 august 2016privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016
3.
ORDIN 1016 17/08/2016
ORDIN nr. 1.016 din 17 august 2016privind aprobarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016
4.DECIZIE 455 28/06/2016 DECIZIE nr. 455 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 2 septembrie 2016
1.DECIZIE 10 01/09/2016 DECIZIE nr. 10 din 1 septembrie 2016privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
2.DECRET 792 01/09/2016 DECRET nr. 792 din 1 septembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 45 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 618 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 618 din 31 august 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 11-15 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 617 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 617 din 31 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
6.REGULAMENT 31/08/2016 REGULAMENT din 31 august 2016de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 2 septembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 111 01/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 111 din 1 septembrie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 112 01/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 112 din 1 septembrie 2016privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 616 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 616 din 31 august 2016pentru completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
4.DECIZIE 415 16/06/2016 DECIZIE nr. 415 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
5.
ORDIN 2158 01/09/2016
ORDIN nr. 2.158 din 1 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 532/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 66 01/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 66 din 1 septembrie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 64 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 64 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul DUMITRU GHEORGHE în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 615 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 615 din 31 august 2016privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
9.DECIZIE 408 16/06/2016 DECIZIE nr. 408 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 850 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
10.DECIZIE 411 16/06/2016 DECIZIE nr. 411 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 614 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 614 din 31 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
12.NORMĂ 31/08/2016 NORME METODOLOGICE din 31 august 2016de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 2 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 44 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
2.DECIZIE 293 01/09/2016 DECIZIE nr. 293 din 1 septembrie 2016pentru eliberarea domnului Răzvan Teohari Vulcănescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
3.DECIZIE 294 01/09/2016 DECIZIE nr. 294 din 1 septembrie 2016privind numirea doamnei Oana Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
4.
ORDIN 1494 20/07/2016
ORDIN nr. 1.494 din 20 iulie 2016pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
5.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
6.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
7.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
8.
ORDIN 846 28/07/2016
ORDIN nr. 846 din 28 iulie 2016pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
9.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
10.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
11.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
12.DECIZIE 295 01/09/2016 DECIZIE nr. 295 din 1 septembrie 2016privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 1 septembrie 2016
13.DECIZIE 296 01/09/2016 DECIZIE nr. 296 din 1 septembrie 2016pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 1 septembrie 2016
1.
ORDIN 455 05/08/2016
ORDIN nr. 455 din 5 august 2016pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent operaţiunii "Proiecte retrospective POS CCE - axa prioritară III - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" - apel 2 EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016
2.DECIZIE 377 07/06/2016 DECIZIE nr. 377 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 şi art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016
3.
ORDIN 126 19/08/2016
ORDIN nr. 126 din 19 august 2016pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016
4.REGULI 19/08/2016 REGULI din 19 august 2016şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016
1.
ORDIN 129 25/08/2016
ORDIN nr. 129 din 25 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 septembrie 2016
2.NORMĂ 25/08/2016 NORME METODOLOGICE din 25 august 2016privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 septembrie 2016
1.DECIZIE 495 30/06/2016 DECIZIE nr. 495 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
2.
ORDIN 903 26/08/2016
ORDIN nr. 903 din 26 august 2016pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
3.PROCEDURĂ 26/08/2016 PROCEDURI din 26 august 2016de control şi verificare în vederea certificării vinurilor varietale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
4.DECIZIE 290 01/09/2016 DECIZIE nr. 290 din 1 septembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Liviu Ispas din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
5.DECIZIE 291 01/09/2016 DECIZIE nr. 291 din 1 septembrie 2016privind numirea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
6.DECIZIE 292 01/09/2016 DECIZIE nr. 292 din 1 septembrie 2016pentru eliberarea domnului Dorin-Emil Măntescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 septembrie 2016
1.DECIZIE 285 01/09/2016 DECIZIE nr. 285 din 1 septembrie 2016privind eliberarea domnului Emil Florin Albotă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
2.DECIZIE 286 01/09/2016 DECIZIE nr. 286 din 1 septembrie 2016privind numirea domnului Gheorghe Pătraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
3.DECIZIE 288 01/09/2016 DECIZIE nr. 288 din 1 septembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 611 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 611 din 31 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Borş Georgeta-Diana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
5.DECIZIE 289 01/09/2016 DECIZIE nr. 289 din 1 septembrie 2016privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul garantării împrumuturilor bancare pentru efectuarea studiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 609 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 609 din 31 august 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 612 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 612 din 31 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ciurea Vlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 59 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 59 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul Macovei Ana Maria în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 62 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 62 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul VIL AUDIT EXPERT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 63 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 63 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul CODEXPERT OFFICE - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 610 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 610 din 31 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 606 29/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 606 din 29 august 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
13.DECIZIE 287 01/09/2016 DECIZIE nr. 287 din 1 septembrie 2016privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
14.HOTĂRÂRE 613 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 613 din 31 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Bazilescu George Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
15.HOTĂRÂRE 61 31/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 61 din 31 august 2016pentru revocarea actelor de inspecţie întocmite de către Departamentul de monitorizare, control şi competenţă profesională la auditorul PROF CONSAUDIT CONT - S.R.L. în anul 2016 şi refacerea inspecţiei periodice pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 1 septembrie 2016
1.
ORDIN 981 31/08/2016
ORDIN nr. 981 din 31 august 2016privind modificarea poziţiei nr. 5470 a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016
2.
ORDIN 5005 24/08/2016
ORDIN nr. 5.005 din 24 august 2016privind modificarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016
3.
ORDIN 982 31/08/2016
ORDIN nr. 982 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016
4.
ORDIN 685 31/08/2016
ORDIN nr. 685 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 1 septembrie 2016
1.
ORDIN 879 11/08/2016
ORDIN nr. 879 din 11 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 1 septembrie 2016
2.REGULAMENT 11/08/2016 REGULAMENT din 11 august 2016privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 1 septembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 44 31/08/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 31 august 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
2.DECIZIE 293 01/09/2016 DECIZIE nr. 293 din 1 septembrie 2016pentru eliberarea domnului Răzvan Teohari Vulcănescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
3.DECIZIE 294 01/09/2016 DECIZIE nr. 294 din 1 septembrie 2016privind numirea doamnei Oana Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
4.
ORDIN 1494 20/07/2016
ORDIN nr. 1.494 din 20 iulie 2016pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
5.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
6.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
7.PROCEDURĂ 20/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 20 iulie 2016de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
8.
ORDIN 846 28/07/2016
ORDIN nr. 846 din 28 iulie 2016pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
9.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
10.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de aprobare şi vizare anuală a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
11.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ ŞI CRITERII din 28 iulie 2016de acordare a licenţei reprezentanţilor autorizaţi EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 septembrie 2016
12.DECIZIE 295 01/09/2016 DECIZIE nr. 295 din 1 septembrie 2016privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 1 septembrie 2016
13.DECIZIE 296 01/09/2016 DECIZIE nr. 296 din 1 septembrie 2016pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 1 septembrie 2016
1.DECRET 785 30/08/2016 DECRET nr. 785 din 30 august 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
2.DECIZIE 433 21/06/2016 DECIZIE nr. 433 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
3.DECRET 786 30/08/2016 DECRET nr. 786 din 30 august 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
4.DECRET 788 31/08/2016 DECRET nr. 788 din 31 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
5.DECRET 789 31/08/2016 DECRET nr. 789 din 31 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
6.DECIZIE 366 02/06/2016 DECIZIE nr. 366 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 519 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
7.DECRET 790 31/08/2016 DECRET nr. 790 din 31 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 31 august 2016
1.
ORDIN 584 09/06/2016
ORDIN nr. 584 din 9 iunie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie" EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016
2.
ORDIN 5014 25/08/2016
ORDIN nr. 5.014 din 25 august 2016privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016
3.
ORDIN 1292 09/08/2016
ORDIN nr. 1.292 din 9 august 2016pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 "Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016
4.
ORDIN 895 19/08/2016
ORDIN nr. 895 din 19 august 2016pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 august 2016
1.
ORDIN 1019 31/05/2016
ORDIN nr. 1.019 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0107 Lunca Mirceşti şi al rezervaţiei naturale Lunca Mirceşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016
2.
ORDIN 678 10/08/2016
ORDIN nr. 678 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016
3.
ORDIN 1309 18/08/2016
ORDIN nr. 1.309 din 18 august 2016pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016
1.DECRET 784 30/08/2016 DECRET nr. 784 din 30 august 2016privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
2.DECRET 782 30/08/2016 DECRET nr. 782 din 30 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
3.DECRET 783 30/08/2016 DECRET nr. 783 din 30 august 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
4.DECRET 781 30/08/2016 DECRET nr. 781 din 30 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
5.DECRET 780 30/08/2016 DECRET nr. 780 din 30 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
6.DECRET 777 29/08/2016 DECRET nr. 777 din 29 august 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
7.DECRET 778 29/08/2016 DECRET nr. 778 din 29 august 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
8.HOTĂRÂRE 592 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 592 din 24 august 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 şi la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
9.AMENDAMENT 4 03/05/2016 AMENDAMENT nr. 4 din 3 mai 2016convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 şi la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
10.DECRET 779 30/08/2016 DECRET nr. 779 din 30 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
11.
ORDIN 1865 24/08/2016
ORDIN nr. 1.865 din 24 august 2016pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
12.
ORDIN 896 24/08/2016
ORDIN nr. 896 din 24 august 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 202/2016 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
13.DECIZIE 1423 26/08/2016 DECIZIE nr. 1.423 din 26 august 2016privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
14.
ORDIN 1735 30/08/2016
ORDIN nr. 1.735 din 30 august 2016pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 30 august 2016
1.DECIZIE 283 30/08/2016 DECIZIE nr. 283 din 30 august 2016privind numirea domnului Marius-Haientz Patriche în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
2.DECIZIE 282 30/08/2016 DECIZIE nr. 282 din 30 august 2016privind numirea domnului Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
3.DECIZIE 281 30/08/2016 DECIZIE nr. 281 din 30 august 2016privind eliberarea domnului Rareş Văduva din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
4.DECIZIE 284 30/08/2016 DECIZIE nr. 284 din 30 august 2016privind numirea domnului Cătălin Gâdici în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
5.DECIZIE 442 21/06/2016 DECIZIE nr. 442 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
6.
ORDIN 897 25/08/2016
ORDIN nr. 897 din 25 august 2016pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
7.DECIZIE 248 05/05/2016 DECIZIE nr. 248 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, în ansamblul său, şi ale art. 10 şi art. 11 din acest act normativ, în special EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
8.DECIZIE 362 02/06/2016 DECIZIE nr. 362 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 30 august 2016
1.METODOLOGIE 11/08/2016 METODOLOGIE din 11 august 2016de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 30 august 2016
2.
ORDIN 691 11/08/2016
ORDIN nr. 691 din 11 august 2016pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 30 august 2016
3.HOTĂRÂRE 601 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 601 din 24 august 2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Neamţ, Harghita, Braşov, Bacău şi Covasna, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 30 august 2016
1.DECIZIE 370 02/06/2016 DECIZIE nr. 370 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
2.HOTĂRÂRE 593 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 593 din 24 august 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
3.DECIZIE 373 02/06/2016 DECIZIE nr. 373 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
4.ORDONANŢĂ 24 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 24 din 24 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
5.
ORDIN 740 23/08/2016
ORDIN nr. 740 din 23 august 2016privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016
1.HOTĂRÂRE 588 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 588 din 24 august 2016privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016
2.HOTĂRÂRE 589 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 589 din 24 august 2016privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016
3.HOTĂRÂRE 590 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 590 din 24 august 2016privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 29 august 2016
1.DECIZIE 387 14/06/2016 DECIZIE nr. 387 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) raportat la art. 36 lit. c) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 august 2016
2.DECIZIE 392 14/06/2016 DECIZIE nr. 392 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 august 2016
3.HOTĂRÂRE 605 29/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 605 din 29 august 2016pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 august 2016
4.
ORDIN 44 26/08/2016
ORDIN nr. 44 din 26 august 2016pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1-4, art. 10 şi 11 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2016 privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 august 2016
1.
ORDIN 1007 11/08/2016
ORDIN nr. 1.007 din 11 august 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Saelele, judeţul Teleorman EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 august 2016
2.DECIZIE 489 30/06/2016 DECIZIE nr. 489 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" raportat la art. 291 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 august 2016
3.HOTĂRÂRE 591 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 591 din 24 august 2016pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 august 2016
1.
ORDIN 4457 05/07/2016
ORDIN nr. 4.457 din 5 iulie 2016privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 29 august 2016
2.HOTĂRÂRE 585 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 585 din 10 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 29 august 2016
3.NORMĂ 10/08/2016 NORME METODOLOGICE din 10 august 2016de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 29 august 2016
1.ORDONANŢĂ 18 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 18 din 24 august 2016privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
2.ORDONANŢĂ 21 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 21 din 24 august 2016pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
3.ORDONANŢĂ 22 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 22 din 24 august 2016pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
4.DECIZIE 468 28/06/2016 DECIZIE nr. 468 din 28 iunie 2016referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 50/2016 privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
5.ORDONANŢĂ 23 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 23 din 24 august 2016privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
6.DECIZIE 581 18/08/2016 DECIZIE nr. 581 din 18 august 2016privind înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul RO23 "Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate", finanţat de Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 29 august 2016
1.DECIZIE 462 28/06/2016 DECIZIE nr. 462 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 ultima teză, art. 10 alin. (8) şi ale art. 19 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
2.DECIZIE 466 28/06/2016 DECIZIE nr. 466 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 7 şi art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
3.
ORDIN 4121 13/06/2016
ORDIN nr. 4.121 din 13 iunie 2016privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
4.
ORDIN 656 05/08/2016
ORDIN nr. 656 din 5 august 2016pentru aprobarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
5.METODOLOGIE 05/08/2016 METODOLOGIE din 5 august 2016de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 26 august 2016
1.
ORDIN 1371 24/08/2016
ORDIN nr. 1.371 din 24 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
2.REGULAMENT 24/08/2016 REGULAMENT din 24 august 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
3.DECIZIE 578 12/07/2016 DECIZIE nr. 578 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
4.DECIZIE 528 05/07/2016 DECIZIE nr. 528 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
5.DECIZIE 463 28/06/2016 DECIZIE nr. 463 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 26 august 2016
1.
ORDIN 1507 25/07/2016
ORDIN nr. 1.507 din 25 iulie 2016privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
2.PROCEDURĂ 25/07/2016 PROCEDURĂ din 25 iulie 2016de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016 ────────── Aprobată prin Ordinul nr. 1.507 din 25 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 26 august 2016.──────────
3.ORDONANŢĂ 19 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 19 din 24 august 2016pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
4.ORDONANŢĂ 20 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 20 din 24 august 2016privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
5.DECIZIE 367 02/06/2016 DECIZIE nr. 367 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
6.DECIZIE 279 26/08/2016 DECIZIE nr. 279 din 26 august 2016privind eliberarea doamnei Cristiana Barbu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
7.DECIZIE 280 26/08/2016 DECIZIE nr. 280 din 26 august 2016privind numirea domnului Marcel-Dumitru Miclău în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
8.DECIZIE 396 14/06/2016 DECIZIE nr. 396 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 august 2016
1.
ORDIN 753 08/07/2016
ORDIN nr. 753 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
2.
ORDIN 1940 18/08/2016
ORDIN nr. 1.940 din 18 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
3.
ORDIN 1303 27/07/2016
ORDIN nr. 1.303 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
4.
ORDIN 750 08/07/2016
ORDIN nr. 750 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
5.
ORDIN 751 08/07/2016
ORDIN nr. 751 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
6.REGULAMENT 3 25/08/2016 REGULAMENT nr. 3 din 25 august 2016privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
7.
ORDIN 1937 17/08/2016
ORDIN nr. 1.937 din 17 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
8.
ORDIN 1300 27/07/2016
ORDIN nr. 1.300 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Arsenal Reşiţa - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
9.
ORDIN 1936 17/08/2016
ORDIN nr. 1.936 din 17 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
10.
ORDIN 1301 27/07/2016
ORDIN nr. 1.301 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 25 august 2016
1.
ORDIN 43 24/08/2016
ORDIN nr. 43 din 24 august 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 august 2016
2.NORMĂ 35 10/08/2016 NORMĂ nr. 35 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 august 2016
3.DECIZIE 16 08/06/2016 DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 august 2016
1.DECIZIE 539 12/07/2016 DECIZIE nr. 539 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (1), (3), (8) şi (9), art. 60 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (1) lit. c), art. 61 alin. (1) şi art. 69 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării acestor norme prin Legea nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
2.ORDONANŢĂ 17 24/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 17 din 24 august 2016pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
3.HOTĂRÂRE 586 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 586 din 24 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
4.DECIZIE 436 21/06/2016 DECIZIE nr. 436 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
5.DECIZIE 464 28/06/2016 DECIZIE nr. 464 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
6.HOTĂRÂRE 587 24/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 587 din 24 august 2016privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Macedonia, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
7.DECIZIE 529 05/07/2016 DECIZIE nr. 529 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
1.
ORDIN 607 21/07/2016
ORDIN nr. 607 din 21 iulie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
2.
ORDIN 1943 18/08/2016
ORDIN nr. 1.943 din 18 august 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
3.
ORDIN 949 19/05/2016
ORDIN nr. 949 din 19 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
4.
ORDIN 212 08/08/2016
ORDIN nr. 212 din 8 august 2016privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
5.
ORDIN 1312 01/08/2016
ORDIN nr. 1.312 din 1 august 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
6.
ORDIN 1127 27/07/2016
ORDIN nr. 1.127 din 27 iulie 2016privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
7.
ORDIN 4743 10/08/2016
ORDIN nr. 4.743 din 10 august 2016privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 25 august 2016
1.DECIZIE 4 24/08/2016 DECIZIE nr. 4 din 24 august 2016privind convocarea Senatului în sesiune ordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
2.DECIZIE 10 24/08/2016 DECIZIE nr. 10 din 24 august 2016privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
3.DECIZIE 459 28/06/2016 DECIZIE nr. 459 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
4.DECIZIE 460 28/06/2016 DECIZIE nr. 460 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
5.
ORDIN 4688 04/08/2016
ORDIN nr. 4.688 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Cami" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
6.
ORDIN 4695 04/08/2016
ORDIN nr. 4.695 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sf. Luca" din municipiul Tulcea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
7.
ORDIN 4694 04/08/2016
ORDIN nr. 4.694 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 11 aprilie-20 mai 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 24 august 2016
1.NORMĂ 22/08/2016 NORME TEHNICE din 22 august 2016de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 2.460 din 22 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 august 2016.──────────
2.
ORDIN 4939 12/08/2016
ORDIN nr. 4.939 din 12 august 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
3.
ORDIN 2460 22/08/2016
ORDIN nr. 2.460 din 22 august 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
4.INSTRUCŢIUNI 22/08/2016 INSTRUCŢIUNI din 22 august 2016de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 2.460 din 22 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 august 2016.──────────
5.
ORDIN 2442 18/08/2016
ORDIN nr. 2.442 din 18 august 2016privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
6.
ORDIN 4941 12/08/2016
ORDIN nr. 4.941 din 12 august 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Studii culturale" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
7.
ORDIN 4940 12/08/2016
ORDIN nr. 4.940 din 12 august 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 august 2016
1.
ORDIN 4692 04/08/2016
ORDIN nr. 4.692 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Eugen Nicoară" din municipiul Sighişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
2.NORMĂ 36 11/08/2016 NORMĂ nr. 36 din 11 august 2016pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Norma nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
3.PROTOCOL 8612 19/07/2016 PROTOCOL nr. 8.612 din 19 iulie 2016privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 73 din 19 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016.──────────
4.
ORDIN 4687 04/08/2016
ORDIN nr. 4.687 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Particular "Vasile Goldiş" din municipiul Arad EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
5.
ORDIN 1939 18/08/2016
ORDIN nr. 1.939 din 18 august 2016privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
6.
ORDIN 73 19/07/2016
ORDIN nr. 73 din 19 iulie 2016privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL - SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016
7.PROTOCOL 18 19/07/2016 PROTOCOL nr. 18/7.995 din 19 iulie 2016privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 24 august 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 73 din 19 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016.──────────
1.
ORDIN 1299 30/06/2016
ORDIN nr. 1.299 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
2.
ORDIN 2599 20/07/2016
ORDIN nr. 2.599 din 20 iulie 2016privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a fostei Stăreţii, azi casă parohială, şi a Turnului clopotniţă şi clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul - cişmeaua) şi Zidul incintei EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
3.DECIZIE 1628 16/08/2016 DECIZIE nr. 1.628 din 16 august 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BONVIVA INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
4.DECIZIE 1629 16/08/2016 DECIZIE nr. 1.629 din 16 august 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
5.
ORDIN 698 11/05/2016
ORDIN nr. 698 din 11 mai 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
6.INSTRUCŢIUNI 11/05/2016 INSTRUCŢIUNI din 11 mai 2016de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016 ────────── Aprobate prin Ordinul Ministerul Fondurilor Europene nr. 698 din 11 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 24 august 2016.──────────
7.
ORDIN 1425 08/08/2016
ORDIN nr. 1.425 din 8 august 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016
8.INSTRUCŢIUNI 08/08/2016 INSTRUCŢIUNI din 8 august 2016de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016 ────────── Aprobate prin Ordinul Ministerul Finanţelor Publice nr. 1.425 din 8 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 24 august 2016.──────────
1.DECIZIE 337 24/05/2016 DECIZIE nr. 337 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
2.REGULAMENT 05/08/2016 REGULAMENT din 5 august 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 655/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 23 august 2016.──────────
3.DECIZIE 447 28/06/2016 DECIZIE nr. 447 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
4.
ORDIN 655 05/08/2016
ORDIN nr. 655 din 5 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
5.DECIZIE 338 24/05/2016 DECIZIE nr. 338 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
6.DECIZIE 333 24/05/2016 DECIZIE nr. 333 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) şi art. 215 alin. (8) şi (9) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
7.
ORDIN 197 18/08/2016
ORDIN nr. 197 din 18 august 2016privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare a resurselor de minereuri polimetalice din perimetrul Troiţa-Piţiguş, judeţul Hunedoara EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 23 august 2016
1.LISTĂ 23/08/2016 LISTA din 23 august 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Zalău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
2.
ORDIN 12343 20/07/2016
ORDIN nr. 12.343 din 20 iulie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
3.CIRCULARĂ 16 16/08/2016 CIRCULARĂ nr. 16 din 16 august 2016privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
4.CIRCULARĂ 17 16/08/2016 CIRCULARĂ nr. 17 din 16 august 2016privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
5.
ORDIN 1167 27/06/2016
ORDIN nr. 1.167 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0098 Lacul Peţea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
6.
ORDIN 4742 10/08/2016
ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016pentru aprobarea Statutului elevului EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
7.STATUT 10/08/2016 STATUT din 10 august 2016al elevului*) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 4742/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 23 august 2016.──────────
1.
ORDIN 1837 16/08/2016
ORDIN nr. 1.837 din 16 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
2.
ORDIN 1298 27/07/2016
ORDIN nr. 1.298 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
3.
ORDIN 1220 02/08/2016
ORDIN nr. 1.220 din 2 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
4.
ORDIN 1212 13/07/2016
ORDIN nr. 1.212 din 13 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
5.
ORDIN 1299 27/07/2016
ORDIN nr. 1.299 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Pirochim Victoria" S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
6.
ORDIN 1836 16/08/2016
ORDIN nr. 1.836 din 16 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Pirochim Victoria" S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
7.
ORDIN 142 17/06/2016
ORDIN nr. 142 din 17 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Minprest Serv" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
8.
ORDIN 749 08/07/2016
ORDIN nr. 749 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Automecanica Moreni" - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
9.
ORDIN 947 19/05/2016
ORDIN nr. 947 din 19 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuţi şi al rezervaţiei naturale Pădurea Dălhăuţi, cod 2.187 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
10.
ORDIN 155 05/07/2016
ORDIN nr. 155 din 5 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Electrocentrale Grup" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
11.
ORDIN 748 08/07/2016
ORDIN nr. 748 din 8 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Pirochim Victoria" S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
12.
ORDIN 1337 04/08/2016
ORDIN nr. 1.337 din 4 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Minprest Serv" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
13.
ORDIN 1194 11/07/2016
ORDIN nr. 1.194 din 11 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Minprest Serv" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
14.HOTĂRÂRE 583 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 23 august 2016
1.
ORDIN 123 12/08/2016
ORDIN nr. 123 din 12 august 2016pentru stabilirea datei la care se realizează în anul 2016 acordarea gradului profesional următor poliţiştilor EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
2.DECIZIE 369 02/06/2016 DECIZIE nr. 369 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în ansamblu, şi în special a dispoziţiilor anexelor nr. 2 şi nr. 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
3.DECIZIE 332 24/05/2016 DECIZIE nr. 332 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) şi art. 36 alin. (1) ultima teză din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
4.DECIZIE 364 02/06/2016 DECIZIE nr. 364 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
5.
ORDIN 871 10/05/2016
ORDIN nr. 871 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti şi al ariei naturale protejate Pădurea Pogăneşti, cod 2.417 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
6.
ORDIN 351 06/07/2016
ORDIN nr. 351 din 6 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data", aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională nr. 282/2016 EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
7.
ORDIN 596 20/07/2016
ORDIN nr. 596 din 20 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
8.
ORDIN 1308 29/07/2016
ORDIN nr. 1.308 din 29 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016
1.DECIZIE 277 22/08/2016 DECIZIE nr. 277 din 22 august 2016privind eliberarea domnului Adrian Valentin Iliescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 22 august 2016
2.DECIZIE 278 22/08/2016 DECIZIE nr. 278 din 22 august 2016privind numirea domnului Daniel Mărăcineanu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 22 august 2016
3.DECRET 776 17/08/2016 DECRET nr. 776 din 17 august 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 22 august 2016
4.DECIZIE 375 07/06/2016 DECIZIE nr. 375 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 22 august 2016
5.DECIZIE 247 05/05/2016 DECIZIE nr. 247 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 22 august 2016
6.DECIZIE 365 02/06/2016 DECIZIE nr. 365 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 22 august 2016
1.
ORDIN 936 10/08/2016
ORDIN nr. 936 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 512/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 22 august 2016
2.
ORDIN 563 11/07/2016
ORDIN nr. 563 din 11 iulie 2016privind recunoaşterea oficială a practicării în România a ramurii de sport "SKANDENBERG - ARMWRESTLING" EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 22 august 2016
3.
ORDIN 873 10/05/2016
ORDIN nr. 873 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Fundeanu, cod 2.407 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 22 august 2016
4.
ORDIN 89 05/08/2016
ORDIN nr. 89 din 5 august 2016pentru completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 22 august 2016
5.DECIZIE 1597 09/08/2016 DECIZIE nr. 1.597 din 9 august 2016privind sancţionarea Societăţii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 22 august 2016
6.HOTĂRÂRE 582 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 582 din 10 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 22 august 2016
7.NORMĂ 10/08/2016 NORME METODOLOGICE din 10 august 2016de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 22 august 2016 ────────── Aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 582 din 10 august 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 22 august 2016──────────
1.
ORDIN 676 09/08/2016
ORDIN nr. 676 din 9 august 2016pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora în porturile Constanţa şi Tomis EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 19 august 2016
2.
ORDIN 2657 13/07/2016
ORDIN nr. 2.657/C din 13 iulie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotarea personalului de penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 19 august 2016
3.
ORDIN 4689 04/08/2016
ORDIN nr. 4.689 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Sfinţii Trei Ierarhi" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 19 august 2016
4.DECIZIE 360 24/05/2016 DECIZIE nr. 360 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) şi ale art. 54 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 19 august 2016
5.DECIZIE 359 24/05/2016 DECIZIE nr. 359 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 19 august 2016
6.
ORDIN 4690 04/08/2016
ORDIN nr. 4.690 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 19 august 2016
7.
ORDIN 4691 04/08/2016
ORDIN nr. 4.691 din 4 august 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Panda" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 19 august 2016
8.DECIZIE 258 05/05/2016 DECIZIE nr. 258 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi alin. (3) raportat la art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 19 august 2016
1.DECRET 772 17/08/2016 DECRET nr. 772 din 17 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
2.DECRET 771 17/08/2016 DECRET nr. 771 din 17 august 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
3.DECRET 773 17/08/2016 DECRET nr. 773 din 17 august 2016privind supunerea spre adoptare Parlamentului a denunţării Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
4.DECRET 774 17/08/2016 DECRET nr. 774 din 17 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
5.DECRET 775 17/08/2016 DECRET nr. 775 din 17 august 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
6.
ORDIN 941 11/08/2016
ORDIN nr. 941 din 11 august 2016privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
7.DECIZIE 334 24/05/2016 DECIZIE nr. 334 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
8.DECRET 769 17/08/2016 DECRET nr. 769 din 17 august 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
9.DECRET 770 17/08/2016 DECRET nr. 770 din 17 august 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
10.DECIZIE 343 24/05/2016 DECIZIE nr. 343 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1)-(4), (6) şi (7) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 19 august 2016
1.DECIZIE 348 24/05/2016 DECIZIE nr. 348 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. IV lit. c) teza finală din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016
2.DECIZIE 349 24/05/2016 DECIZIE nr. 349 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016
3.DECIZIE 449 28/06/2016 DECIZIE nr. 449 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 234 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016
4.HOTĂRÂRE 584 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 584 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016
5.HOTĂRÂRE 581 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 581 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 august 2016
1.DECIZIE 395 14/06/2016 DECIZIE nr. 395 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1), art. 63 şi art. 66 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016
2.
ORDIN 884 03/08/2016
ORDIN nr. 884 din 3 august 2016privind înregistrarea furnizorilor şi a soiurilor şi lista comună a soiurilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016
3.
ORDIN 877 10/05/2016
ORDIN nr. 877 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani şi al ariei naturale protejate Pădurea Tălăşmani, cod 2.408 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016
4.
ORDIN 365 14/07/2016
ORDIN nr. 365 din 14 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 172/2015 privind selecţia experţilor în domeniul de activitate al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016
5.DECIZIE 400 15/06/2016 DECIZIE nr. 400 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016
6.
ORDIN 310 09/08/2016
ORDIN nr. 310 din 9 august 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 19 august 2016
1.HOTĂRÂRE 7 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 7 din 27 iulie 2016privind aprobarea publicării Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 18 august 2016
2.DECIZIE 530 05/07/2016 DECIZIE nr. 530 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 18 august 2016
3.DECIZIE 561 12/07/2016 DECIZIE nr. 561 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 18 august 2016
4.
ORDIN 119 09/08/2016
ORDIN nr. 119 din 9 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată în unităţile militare din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 18 august 2016
5.REGULAMENT 09/08/2016 REGULAMENT din 9 august 2016privind organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată în unităţile militare din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 18 august 2016 ────────── Aprobat de Ordinul nr. 119 din 9 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 18 august 2016──────────
1.DECIZIE 351 24/05/2016 DECIZIE nr. 351 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a art. 19 din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 18 august 2016
2.
ORDIN 1186 27/06/2016
ORDIN nr. 1.186 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0240 Tăşad EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 18 august 2016
3.DECIZIE 344 24/05/2016 DECIZIE nr. 344 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, şi ale art. 51 lit. a)-c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 18 august 2016
1.DECIZIE 320 17/05/2016 DECIZIE nr. 320 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016
2.HOTĂRÂRE 578 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 578 din 10 august 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016
3.
ORDIN 979 05/08/2016
ORDIN nr. 979 din 5 august 2016privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016
4.DECIZIE 342 24/05/2016 DECIZIE nr. 342 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi (3), art. 11 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016
5.HOTĂRÂRE 577 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 577 din 10 august 2016privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016
6.
ORDIN 1343 05/08/2016
ORDIN nr. 1.343 din 5 august 2016pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016
7.METODOLOGIE 05/08/2016 METODOLOGIE din 5 august 2016de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016 ────────── Aprobată de Ordinul nr. 1.343 din 5 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 18 august 2016.──────────
1.DECIZIE 448 28/06/2016 DECIZIE nr. 448 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 18 august 2016
2.
ORDIN 922 04/08/2016
ORDIN nr. 922 din 4 august 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 18 august 2016
3.CONVENŢIE 01/07/1953 CONVENŢIE din 1 iulie 1953pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 18 august 2016 ────────── *) România a aderat la această convenţie (traducere din limba engleză) prin Legea nr. 96/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016.──────────
4.PROTOCOL 01/07/1953 PROTOCOLUL FINANCIAR din 1 iulie 1953anexat la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 18 august 2016 ────────── *) România a aderat la acest protocol financiar (traducere din limba engleză) prin Legea nr. 96/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016.──────────
5.REGULAMENT 04/08/2016 REGULAMENT din 4 august 2016de organizare şi funcţionare al Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 18 august 2016 ────────── Aprobat de Ordinul nr. 922 din 4 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 635 din 18 august 2016.──────────
6.
ORDIN 923 17/05/2016
ORDIN nr. 923 din 17 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele şi al ariei naturale protejate de interes naţional Pădurea Gârboavele, cod 2.403 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 18 august 2016
1.
ORDIN 842 03/05/2016
ORDIN nr. 842 din 3 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
2.
ORDIN 137 01/06/2016
ORDIN nr. 137 din 1 iunie 2016privind aprobarea Listei cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
3.
ORDIN 660 22/06/2016
ORDIN nr. 660 din 22 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
4.
ORDIN 630 17/06/2016
ORDIN nr. 630 din 17 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CARFIL - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
5.DECIZIE 414 16/06/2016 DECIZIE nr. 414 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi ale art. 83 alin. (1) din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
6.
ORDIN 1379 05/08/2016
ORDIN nr. 1.379 din 5 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
7.
ORDIN 1195 11/07/2016
ORDIN nr. 1.195 din 11 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Plopeni - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
8.
ORDIN 1377 05/08/2016
ORDIN nr. 1.377 din 5 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CARFIL - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
9.
ORDIN 1188 06/07/2016
ORDIN nr. 1.188 din 6 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CARFIL - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
10.
ORDIN 682 28/06/2016
ORDIN nr. 682 din 28 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
11.
ORDIN 1378 05/08/2016
ORDIN nr. 1.378 din 5 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
12.
ORDIN 1196 11/07/2016
ORDIN nr. 1.196 din 11 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Fabrica de Arme CUGIR - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
13.DECIZIE 409 16/06/2016 DECIZIE nr. 409 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 august 2016
1.
ORDIN 618 16/06/2016
ORDIN nr. 618 din 16 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
2.
ORDIN 1641 10/08/2016
ORDIN nr. 1.641 din 10 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
3.
ORDIN 617 16/06/2016
ORDIN nr. 617 din 16 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
4.
ORDIN 1174 01/07/2016
ORDIN nr. 1.174 din 1 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea TOHAN - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
5.
ORDIN 1640 10/08/2016
ORDIN nr. 1.640 din 10 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
6.
ORDIN 1173 01/07/2016
ORDIN nr. 1.173 din 1 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea METROM - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
7.DECIZIE 661 08/08/2016 DECIZIE nr. 661 din 8 august 2016privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
8.DECIZIE 314 17/05/2016 DECIZIE nr. 314 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
9.DECIZIE 331 24/05/2016 DECIZIE nr. 331 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^4 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
10.DECIZIE 335 24/05/2016 DECIZIE nr. 335 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 august 2016
1.HOTĂRÂRE 575 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 575 din 10 august 2016pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 17 august 2016
2.
ORDIN 966 01/08/2016
ORDIN nr. 966 din 1 august 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frăsinet, judeţul Teleorman EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 17 august 2016
3.
ORDIN 967 01/08/2016
ORDIN nr. 967 din 1 august 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ungheni, judeţul Argeş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 17 august 2016
4.
ORDIN 968 01/08/2016
ORDIN nr. 968 din 1 august 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Orţişoara, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 17 august 2016
5.
ORDIN 1177 27/06/2016
ORDIN nr. 1.177 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes naţional VII.10 Râul Tur şi rezervaţiei naturale de interes judeţean Noroieni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 17 august 2016
6.HOTĂRÂRE 49 11/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 49 din 11 iulie 2016privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 17 august 2016
7.DECIZIE 300 12/05/2016 DECIZIE nr. 300 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1), (4) şi (6) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 17 august 2016
8.HOTĂRÂRE 574 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 574 din 10 august 2016privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Vânători şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 17 august 2016
9.DECIZIE 302 12/05/2016 DECIZIE nr. 302 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 17 august 2016
1.DECIZIE 259 05/05/2016 DECIZIE nr. 259 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016
2.HOTĂRÂRE 580 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 580 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016
3.
ORDIN 2393 12/08/2016
ORDIN nr. 2.393 din 12 august 2016privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 17 august 2016
1.HOTĂRÂRE 572 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 572 din 10 august 2016pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia, semnat la 27 iunie 2016 la Tbilisi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
2.ACORD 27/06/2016 ACORD din 27 iunie 2016de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016 ────────── Aprobat de Hotărârea nr. 572 din 10 august 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 16 august 2016.──────────
3.
ORDIN 1245 30/06/2016
ORDIN nr. 1.245 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0103 Valea Alceului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
4.ORDONANŢĂ 15 10/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 15 din 10 august 2016pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
5.HOTĂRÂRE 568 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 568 din 10 august 2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Brăila, Dolj şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
6.HOTĂRÂRE 571 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
7.DECIZIE 275 16/08/2016 DECIZIE nr. 275 din 16 august 2016privind eliberarea, la cerere, a doamnei Claudia Iulia Mahu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
8.DECIZIE 276 16/08/2016 DECIZIE nr. 276 din 16 august 2016pentru numirea domnului Marius-Ionuţ Ungureanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
9.
ORDIN 944 12/08/2016
ORDIN nr. 944 din 12 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
10.
ORDIN 645 11/08/2016
ORDIN nr. 645 din 11 august 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016
1.ORDONANŢĂ 14 10/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 14 din 10 august 2016cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 16 august 2016
1.
ORDIN 2329 05/08/2016
ORDIN nr. 2.329 din 5 august 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016
2.HOTĂRÂRE 566 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 566 din 10 august 2016pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016
3.HOTĂRÂRE 569 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 569 din 10 august 2016privind înscrierea unui monument de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016
4.HOTĂRÂRE 573 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 573 din 10 august 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016
1.
ORDIN 931 05/08/2016
ORDIN nr. 931 din 5 august 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016
2.DECIZIE 376 07/06/2016 DECIZIE nr. 376 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016
3.
ORDIN 978 05/08/2016
ORDIN nr. 978 din 5 august 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016
4.
ORDIN 1157 24/06/2016
ORDIN nr. 1.157 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Munţii Maramureşului, ale sitului de importanţă comunitară ROSCI0124 Munţii Maramureşului, ale ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0131 Munţii Maramureşului şi ale ariilor naturale protejate de interes naţional suprapuse EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016
1.
ORDIN 1046 06/06/2016
ORDIN nr. 1.046 din 6 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0275 Bârsău - Şomcuta EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 12 august 2016
1.
ORDIN 1132 29/07/2016
ORDIN nr. 1.132 din 29 iulie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 12 august 2016
2.REGULAMENT 29/07/2016 REGULAMENT din 29 iulie 2016de organizare şi funcţionare al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 12 august 2016 ────────── Aprobat prin Ordinul nr. 1.132 din 29 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 12 august 2016.──────────
1.DECIZIE 273 12/08/2016 DECIZIE nr. 273 din 12 august 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către domnul Octavian Teodor Deaconu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 12 august 2016
2.DECIZIE 274 12/08/2016 DECIZIE nr. 274 din 12 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Grofu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 12 august 2016
3.DECRET 764 12/08/2016 DECRET nr. 764 din 12 august 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 12 august 2016
4.DECRET 765 12/08/2016 DECRET nr. 765 din 12 august 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 12 august 2016
5.DECRET 766 12/08/2016 DECRET nr. 766 din 12 august 2016privind înaintarea în gradul de viceamiral cu trei stele a unui contraamiral cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 12 august 2016
6.DECRET 767 12/08/2016 DECRET nr. 767 din 12 august 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 12 august 2016
7.DECRET 768 12/08/2016 DECRET nr. 768 din 12 august 2016privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 12 august 2016
8.DECIZIE 556 12/07/2016 DECIZIE nr. 556 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 12 august 2016
1.HOTĂRÂRE 579 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 579 din 10 august 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 12 august 2016
2.NORMĂ 10/08/2016 NORME METODOLOGICE din 10 august 2016de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 12 august 2016 ────────── *) Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 12 august 2016──────────
1.DECIZIE 272 11/08/2016 DECIZIE nr. 272 din 11 august 2016privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei pentru Agenda Digitală a României EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 12 august 2016
2.ORDONANŢĂ 16 10/08/2016 ORDONANŢĂ nr. 16 din 10 august 2016pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 12 august 2016
3.HOTĂRÂRE 565 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 565 din 10 august 2016privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 12 august 2016
4.HOTĂRÂRE 567 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 567 din 10 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "CUPRU MIN" - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 12 august 2016
5.DECIZIE 347 24/05/2016 DECIZIE nr. 347 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 şi art. 15 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 12 august 2016
6.DECIZIE 346 24/05/2016 DECIZIE nr. 346 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 4, art. 12 alin. (1) şi art. 20 pct. 1, 2 şi 4 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 12 august 2016
1.
RECTIFICARE 1785 01/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.785/C din 1 iulie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.785/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016
2.
RECTIFICARE 2450 10/09/2009
RECTIFICARE nr. 2.450/C din 10 septembrie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.450/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016
3.
RECTIFICARE 652 22/12/1997
RECTIFICARE nr. 652 din 22 decembrie 1997referitoare la Decretul nr. 652/1997 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016
4.
RECTIFICARE 518 20/07/2016
RECTIFICARE nr. 518 din 20 iulie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 518/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016
5.DECRET 763 10/08/2016 DECRET nr. 763 din 10 august 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016
6.
ORDIN 6 10/08/2016
ORDIN nr. 6 din 10 august 2016privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016
1.
ORDIN 1284 08/08/2016
ORDIN nr. 1.284 din 8 august 2016privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 12 august 2016
2.PROCEDURĂ 08/08/2016 PROCEDURA COMPETITIVĂ din 8 august 2016aplicabilă solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 12 august 2016 ────────── Aprobată prin Ordinul nr. 1.284 din 8 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 12 august 2016.──────────
1.DECIZIE 294 11/05/2016 DECIZIE nr. 294 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.096 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 11 august 2016
2.
ORDIN 1044 06/06/2016
ORDIN nr. 1.044 din 6 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0200 Platoul Vaşcău EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 11 august 2016
3.DECIZIE 295 11/05/2016 DECIZIE nr. 295 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 11 august 2016
1.DECIZIE 266 11/08/2016 DECIZIE nr. 266 din 11 august 2016privind numirea domnului Valentin Marian Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
2.DECIZIE 265 11/08/2016 DECIZIE nr. 265 din 11 august 2016privind eliberarea domnului Gabriel Lungu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
3.DECIZIE 267 11/08/2016 DECIZIE nr. 267 din 11 august 2016privind numirea doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
4.DECIZIE 268 11/08/2016 DECIZIE nr. 268 din 11 august 2016pentru eliberarea, la cerere, a domnului Valeriu Ciolan Nicolae din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
5.DECIZIE 269 11/08/2016 DECIZIE nr. 269 din 11 august 2016pentru numirea doamnei Oana Silvia Ţoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
6.DECIZIE 270 11/08/2016 DECIZIE nr. 270 din 11 august 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, la cerere, de către doamna Elena Giorgiana Nicoleta Voiculescu-Ţâncu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
7.DECIZIE 271 11/08/2016 DECIZIE nr. 271 din 11 august 2016privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
8.DECIZIE 419 16/06/2016 DECIZIE nr. 419 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1 din 14 aprilie 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
9.
ORDIN 39 10/08/2016
ORDIN nr. 39 din 10 august 2016privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
10.
ORDIN 40 10/08/2016
ORDIN nr. 40 din 10 august 2016privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1- Negru Vodă 1 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
11.HOTĂRÂRE 564 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 564 din 10 august 2016pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
12.HOTĂRÂRE 563 10/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 563 din 10 august 2016pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 11 august 2016
1.DECIZIE 304 12/05/2016 DECIZIE nr. 304 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 11 august 2016
2.
ORDIN 80 15/07/2016
ORDIN nr. 80 din 15 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 11 august 2016
3.HOTĂRÂRE 557 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 557 din 3 august 2016privind managementul tipurilor de risc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 11 august 2016
1.DECRET 757 09/08/2016 DECRET nr. 757 din 9 august 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016
2.DECRET 758 09/08/2016 DECRET nr. 758 din 9 august 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016
3.DECRET 759 09/08/2016 DECRET nr. 759 din 9 august 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016
4.DECRET 760 09/08/2016 DECRET nr. 760 din 9 august 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016
5.DECRET 761 09/08/2016 DECRET nr. 761 din 9 august 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016
6.DECIZIE 385 14/06/2016 DECIZIE nr. 385 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016
7.DECIZIE 403 15/06/2016 DECIZIE nr. 403 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), art. 14 alin. (2), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1) şi (2) şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016
8.
ORDIN 867 25/07/2016
ORDIN nr. 867 din 25 iulie 2016privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016
9.
ORDIN 1376 05/08/2016
ORDIN nr. 1.376 din 5 august 2016privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016
1.
ORDIN 117 25/07/2016
ORDIN nr. 117 din 25 iulie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 10 august 2016
2.REGULAMENT 25/07/2016 REGULAMENT din 25 iulie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile *) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 10 august 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 117/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 10 august 2016.──────────
3.
ORDIN 1025 01/06/2016
ORDIN nr. 1.025 din 1 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni şi al rezervaţiei naturale Seaca - Movileni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 10 august 2016
1.DECRET 762 09/08/2016 DECRET nr. 762 din 9 august 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 10 august 2016
2.DECIZIE 336 24/05/2016 DECIZIE nr. 336 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 10 august 2016
3.HOTĂRÂRE 559 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 559 din 3 august 2016privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 10 august 2016
1.DECIZIE 328 24/05/2016 DECIZIE nr. 328 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. b) şi c) şi ale art. 91 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016
2.HOTĂRÂRE 560 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 560 din 3 august 2016pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-mediei şi turismului, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016
3.PROGRAM 17/06/2015 PROGRAM DE COOPERARE din 17 iunie 2015între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, culturii, sportului, tineretului, mass-mediei şi turismului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016 ────────── Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 560 din 3 august 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 10 august 2016.──────────
4.HOTĂRÂRE 558 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 558 din 3 august 2016privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016
5.HOTĂRÂRE 561 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 561 din 3 august 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016
6.HOTĂRÂRE 562 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 562 din 3 august 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016
7.
ORDIN 878 02/08/2016
ORDIN nr. 878 din 2 august 2016privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016
8.
ORDIN 1071 08/06/2016
ORDIN nr. 1.071 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ale ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 10 august 2016
1.DECIZIE 372 02/06/2016 DECIZIE nr. 372 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
2.HOTĂRÂRE 536 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 536 din 27 iulie 2016privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
3.NORMĂ 27/07/2016 NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2016privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016 ────────── *) Aprobate de Hotărârea nr. 536/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 10 august 2016.──────────
4.
ORDIN 885 04/08/2016
ORDIN nr. 885 din 4 august 2016pentru abrogarea art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 242/2008 privind denaturarea stocurilor excedentare de zahăr în vederea utilizării în hrana animalelor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
5.
ORDIN 1074 08/06/2016
ORDIN nr. 1.074 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0049 Crişul Negru EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
6.HOTĂRÂRE 542 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 542 din 27 iulie 2016privind aprobarea stemei comunei Sarasău, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
7.HOTĂRÂRE 543 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 543 din 27 iulie 2016privind aprobarea stemelor oraşelor Târgu Lăpuş şi Vişeu de Sus, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
8.HOTĂRÂRE 544 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 544 din 27 iulie 2016privind aprobarea stemei comunei Culciu, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
9.HOTĂRÂRE 545 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 545 din 27 iulie 2016privind aprobarea stemelor comunelor Balta Albă şi Gherăseni, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
10.HOTĂRÂRE 546 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 546 din 27 iulie 2016privind aprobarea stemei comunei Balşa, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
11.HOTĂRÂRE 547 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 547 din 27 iulie 2016privind aprobarea stemelor comunelor Bârsău şi Foieni, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
12.HOTĂRÂRE 548 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 548 din 27 iulie 2016privind aprobarea stemei oraşului Nehoiu, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
13.HOTĂRÂRE 556 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 556 din 3 august 2016privind aprobarea stemei oraşului Ungheni, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016
1.DECIZIE 264 09/08/2016 DECIZIE nr. 264 din 9 august 2016privind eliberarea doamnei Delia Popescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 10 august 2016
2.
ORDIN 840 26/07/2016
ORDIN nr. 840 din 26 iulie 2016privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 10 august 2016
3.NORMĂ 26/07/2016 NORME METODOLOGICE din 26 iulie 2016pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 10 august 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 840 din 26 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 10 iulie 2016.──────────
1.DECIZIE 316 17/05/2016 DECIZIE nr. 316 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 9 august 2016
2.DECIZIE 424 16/06/2016 DECIZIE nr. 424 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 9 august 2016
3.DECIZIE 261 09/08/2016 DECIZIE nr. 261 din 9 august 2016pentru numirea domnului Florin-Daniel Şandru în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 9 august 2016
4.DECIZIE 262 09/08/2016 DECIZIE nr. 262 din 9 august 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dumitru Cătălin Petrescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 9 august 2016
5.DECIZIE 263 09/08/2016 DECIZIE nr. 263 din 9 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 9 august 2016
6.
ORDIN 1534 28/07/2016
ORDIN nr. 1.534 din 28 iulie 2016privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 9 august 2016
7.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ din 28 iulie 2016de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie*) EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 9 august 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 1534/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 9 august 2016.──────────
1.DECIZIE 315 17/05/2016 DECIZIE nr. 315 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016
2.HOTĂRÂRE 552 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 552 din 27 iulie 2016privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016
3.
ORDIN 156 01/08/2016
ORDIN nr. 156 din 1 august 2016privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016
4.
ORDIN 504 27/05/2016
ORDIN nr. 504 din 27 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016
5.
ORDIN 1338 04/08/2016
ORDIN nr. 1.338 din 4 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016
6.
ORDIN 1078 14/06/2016
ORDIN nr. 1.078 din 14 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016
7.
ORDIN 1024 01/06/2016
ORDIN nr. 1.024 din 1 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana şi al rezervaţiei naturale Pădurea Bădeana EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016
8.
ORDIN 1182 03/08/2016
ORDIN nr. 1.182 din 3 august 2016pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016
9.REGULAMENT 03/08/2016 REGULAMENT din 3 august 2016privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa*) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 1.182/2.628/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 9 august 2016──────────
10.
ORDIN 2628 29/07/2016
ORDIN nr. 2.628 din 29 iulie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016
11.REGULAMENT 29/07/2016 REGULAMENT din 29 iulie 2016privind procedura de selecţie, acordare şi monitorizare a utilizării bursei anuale "Ierunca-Lovinescu" pentru studenţi români în Franţa*) EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 1.182/2.628/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 9 august 2016──────────
1.
ORDIN 789 13/07/2016
ORDIN nr. 789 din 13 iulie 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz- Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier-(Anina)-Reşiţa" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 9 august 2016
2.
ORDIN 792 13/07/2016
ORDIN nr. 792 din 13 iulie 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 9 august 2016
3.
ORDIN 794 13/07/2016
ORDIN nr. 794 din 13 iulie 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 9 august 2016
4.
ORDIN 1041 06/06/2016
ORDIN nr. 1.041 din 6 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0322 Muntele Şes EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 9 august 2016
5.DECIZIE 280 10/05/2016 DECIZIE nr. 280 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^21 alin. (1) lit. i) şi alin. (2), precum şi ale art. 296^24 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 9 august 2016
6.DECIZIE 312 17/05/2016 DECIZIE nr. 312 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 9 august 2016
7.
ORDIN 646 03/08/2016
ORDIN nr. 646 din 3 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 9 august 2016
1.
ORDIN 1072 08/06/2016
ORDIN nr. 1.072 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 9 august 2016
2.DECIZIE 250 05/05/2016 DECIZIE nr. 250 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 9 august 2016
3.DECIZIE 252 05/05/2016 DECIZIE nr. 252 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 9 august 2016
4.HOTĂRÂRE 16/07/2013 HOTĂRÂRE din 16 iulie 2013în Cauza Bălteanu împotriva României EMITENT: COMISIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 9 august 2016
1.
ORDIN 538 01/06/2016
ORDIN nr. 538 din 1 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
2.
ORDIN 631 17/06/2016
ORDIN nr. 631 din 17 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea EUROTEST - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
3.
ORDIN 632 17/06/2016
ORDIN nr. 632 din 17 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
4.
ORDIN 1178 02/08/2016
ORDIN nr. 1.178 din 2 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
5.
ORDIN 1085 15/06/2016
ORDIN nr. 1.085 din 15 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
6.
ORDIN 1223 02/08/2016
ORDIN nr. 1.223 din 2 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea EUROTEST - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
7.
ORDIN 1189 06/07/2016
ORDIN nr. 1.189 din 6 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea EUROTEST - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
8.
ORDIN 1221 02/08/2016
ORDIN nr. 1.221 din 2 august 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
9.
ORDIN 1187 06/07/2016
ORDIN nr. 1.187 din 6 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
10.DECIZIE 352 24/05/2016 DECIZIE nr. 352 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
11.DECIZIE 446 28/06/2016 DECIZIE nr. 446 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
12.
RECTIFICARE 468 06/07/2016
RECTIFICARE nr. 468 din 6 iulie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
13.
RECTIFICARE 1890 24/06/2016
RECTIFICARE nr. 1.890 din 24 iunie 2016referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 9 august 2016
1.DECIZIE 532 22/07/2016 DECIZIE nr. 532 din 22 iulie 2016privind stabilirea tarifului pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate în dosarul individual EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 8 august 2016
2.
ORDIN 1026 01/06/2016
ORDIN nr. 1.026 din 1 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0051 Cuşma şi al celor 9 arii naturale protejate de interes naţional incluse în sit EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 8 august 2016
1.
ORDIN 1265 02/08/2016
ORDIN nr. 1.265 din 2 august 2016privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 8 august 2016
2.PROCEDURĂ 02/08/2016 PROCEDURĂ din 2 august 2016de aplicare a prevederilor art. 4^1 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 8 august 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 1265 din 2 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 8 august 2016.──────────
1.SENTINŢĂ 68 17/03/2014 SENTINŢĂ nr. 68 din 17 martie 2014privind dispunerea revocării în parte a Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.640/2012 şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012, respectiv a articolului II anexa 2, punctele 6 şi 9 EMITENT: CURTEA DE APEL TIMIŞOARA - SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 8 august 2016
2.ÎNCHEIERE 10/03/2014 ÎNCHEIERE din 10 martie 2014privind acţiunea având ca obiect anularea unui act administrativ EMITENT: CURTEA DE APEL TIMIŞOARA - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 8 august 2016
3.DECIZIE 3516 06/11/2015 DECIZIE nr. 3.516 din 6 noiembrie 2015referitoare la recursurile privind revocarea în parte a Ordinului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1.640/2012 şi a Ordinului comun O.M.A.I. nr. 240/1.614/2012, respectiv a articolului II anexa 2, punctele 6 şi 9, în sensul înlăturării acestor puncte în cuprinsul anexei EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 8 august 2016
4.DECIZIE 494 30/06/2016 DECIZIE nr. 494 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 8 august 2016
5.DECIZIE 258 05/08/2016 DECIZIE nr. 258 din 5 august 2016pentru eliberarea doamnei Ioana Liana Cazacu din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 8 august 2016
6.DECIZIE 475 29/06/2016 DECIZIE nr. 475 din 29 iunie 2016referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 80/2016 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 8 august 2016
7.DECIZIE 259 05/08/2016 DECIZIE nr. 259 din 5 august 2016pentru numirea doamnei Andra Cristina Croitoru în funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 8 august 2016
8.DECIZIE 260 05/08/2016 DECIZIE nr. 260 din 5 august 2016privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al doamnei Cristina Vasilica Icociu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 8 august 2016
1.DECRET 742 05/08/2016 DECRET nr. 742 din 5 august 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
2.DECRET 743 05/08/2016 DECRET nr. 743 din 5 august 2016pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
3.DECRET 744 05/08/2016 DECRET nr. 744 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
4.DECRET 745 05/08/2016 DECRET nr. 745 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
5.DECRET 746 05/08/2016 DECRET nr. 746 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
6.DECRET 747 05/08/2016 DECRET nr. 747 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
7.DECRET 748 05/08/2016 DECRET nr. 748 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
8.DECRET 749 05/08/2016 DECRET nr. 749 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
9.DECRET 750 05/08/2016 DECRET nr. 750 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
10.DECRET 751 05/08/2016 DECRET nr. 751 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
11.DECRET 752 05/08/2016 DECRET nr. 752 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
12.DECRET 753 05/08/2016 DECRET nr. 753 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
13.DECRET 754 05/08/2016 DECRET nr. 754 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
14.DECRET 755 05/08/2016 DECRET nr. 755 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
15.DECRET 756 05/08/2016 DECRET nr. 756 din 5 august 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
16.
ORDIN 1017 31/05/2016
ORDIN nr. 1.017 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0176 Pădurea Tătăruşi şi al rezervaţiei naturale Pădurea Tătăruşi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
17.
ORDIN 1282 01/07/2016
ORDIN nr. 1.282 din 1 iulie 2016pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
18.
ORDIN 2328 05/08/2016
ORDIN nr. 2.328 din 5 august 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
19.HOTĂRÂRE 8 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 8 din 27 iulie 2016privind alegerea preşedintelui Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
20.
RECTIFICARE 40 28/06/2016
RECTIFICARE nr. 40 din 28 iunie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
21.
RECTIFICARE 483 07/04/2016
RECTIFICARE nr. 483 din 7 aprilie 2016referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
22.
RECTIFICARE 1886 24/06/2016
RECTIFICARE nr. 1.886 din 24 iunie 2016referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
23.
RECTIFICARE 1887 24/06/2016
RECTIFICARE nr. 1.887 din 24 iunie 2016referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
24.
ORDIN 503 27/05/2016
ORDIN nr. 503 din 27 mai 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
25.
ORDIN 1222 02/08/2016
ORDIN nr. 1.222 din 2 august 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
26.
ORDIN 1079 14/06/2016
ORDIN nr. 1.079 din 14 iunie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala C.N. ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 8 august 2016
1.
ORDIN 1026 12/07/2016
ORDIN nr. 1.026 din 12 iulie 2016privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 5 august 2016
2.CRITERII 12/07/2016 CRITERIILE DE SELECŢIE din 12 iulie 2016şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 5 august 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 1.026/1.125/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 5 august 2016──────────
3.
ORDIN 1125 27/07/2016
ORDIN nr. 1.125 din 27 iulie 2016privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 5 august 2016
4.CRITERII 27/07/2016 CRITERIILE DE SELECŢIE din 27 iulie 2016şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor publice specifice de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 5 august 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 1.026/1.125/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 5 august 2016──────────
5.DECIZIE 318 17/05/2016 DECIZIE nr. 318 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 5 august 2016
6.
ORDIN 600 20/07/2016
ORDIN nr. 600 din 20 iulie 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 5 august 2016
7.REGLEMENTĂRI 20/07/2016 REGLEMENTARE din 20 iulie 2016aeronautică civilă română privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC *) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 5 august 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 600/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 5 august 2016.──────────
1.DECIZIE 260 05/05/2016 DECIZIE nr. 260 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) şi ale art. 346 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 5 august 2016
2.DECIZIE 257 05/08/2016 DECIZIE nr. 257 din 5 august 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lucreţia Tănase a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 5 august 2016
3.
ORDIN 38 03/08/2016
ORDIN nr. 38 din 3 august 2016privind stabilirea calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2016-2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 5 august 2016
1.
ORDIN 839 26/07/2016
ORDIN nr. 839 din 26 iulie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 5 august 2016
2.
ORDIN 1080 29/07/2016
ORDIN nr. 1.080 din 29 iulie 2016privind completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun "Marea Neagră 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 5 august 2016
3.
ORDIN 1559 29/07/2016
ORDIN nr. 1.559 din 29 iulie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 5 august 2016
4.GHID 29/07/2016 GHID DE FINANŢARE din 29 iulie 2016a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 5 august 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 1.559/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 5 august 2016──────────
1.
ORDIN 877 02/08/2016
ORDIN nr. 877 din 2 august 2016privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 5 august 2016
2.SCHEMĂ 02/08/2016 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 2 august 2016Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 5 august 2016 ────────── *) Aprobată de
ORDINUL nr. 877 din 2 august 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 5 august 2016.──────────
3.
ORDIN 881 03/08/2016
ORDIN nr. 881 din 3 august 2016pentru modificarea art. 21 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 5 august 2016
4.DECIZIE 1483 26/07/2016 DECIZIE nr. 1.483 din 26 iulie 2016privind sancţionarea Societăţii INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 5 august 2016
5.DECIZIE 1484 26/07/2016 DECIZIE nr. 1.484 din 26 iulie 2016privind sancţionarea Societăţii ABSOLUT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 5 august 2016
6.
ORDIN 2313 03/08/2016
ORDIN nr. 2.313 din 3 august 2016pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 5 august 2016
7.HOTĂRÂRE 554 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 554 din 3 august 2016privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, şi a schimbului de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi la Bucureşti la 21 iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 5 august 2016
8.AMENDAMENT 22/07/2016 AMENDAMENT din 22 iulie 2016convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, şi a schimbului de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi la Bucureşti la 21 iulie 2016 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 5 august 2016 ────────── *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 554 din 3 august 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 5 august 2016.──────────
9.
ORDIN 1124 20/07/2016
ORDIN nr. 1.124 din 20 iulie 2016privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016 reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 5 august 2016
1.HOTĂRÂRE 553 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 553 din 3 august 2016privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică a cinci sectoare-cheie ale domeniului guvernanţei publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
2.
ORDIN 838 26/07/2016
ORDIN nr. 838 din 26 iulie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
3.HOTĂRÂRE 555 03/08/2016 HOTĂRÂRE nr. 555 din 3 august 2016pentru declararea zilei de 13 august 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
4.
ORDIN 1077 29/07/2016
ORDIN nr. 1.077 din 29 iulie 2016privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
5.DECIZIE 254 03/08/2016 DECIZIE nr. 254 din 3 august 2016privind eliberarea domnului Dorin Mitan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
6.DECIZIE 368 02/06/2016 DECIZIE nr. 368 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
7.DECIZIE 247 21/07/2016 DECIZIE nr. 247 din 21 iulie 2016pentru modificarea anexei la Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 19/2014 EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
8.DECIZIE 255 03/08/2016 DECIZIE nr. 255 din 3 august 2016privind numirea domnului Ion Trocaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
9.DECIZIE 256 03/08/2016 DECIZIE nr. 256 din 3 august 2016privind încetarea exercitării cu caracter temporar, la cerere, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene de către domnul Marius Nica EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
10.
ORDIN 235 01/08/2016
ORDIN nr. 235 din 1 august 2016privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
11.DECIZIE 378 07/06/2016 DECIZIE nr. 378 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
12.
ORDIN 440 28/07/2016
ORDIN nr. 440 din 28 iulie 2016pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi, acreditate în data de 20 iulie 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 4 august 2016
1.
ORDIN 1003 30/05/2016
ORDIN nr. 1.003 din 30 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0093 Pădurea Bogata şi ROSCI0137 Pădurea Bogăţii EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 4 august 2016
2.
ORDIN 32 19/07/2016
ORDIN nr. 32 din 19 iulie 2016privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 4 august 2016
3.METODOLOGIE 19/07/2016 METODOLOGIE din 19 iulie 2016de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 4 august 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 32/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 4 august 2016.──────────
1.NORMĂ 32 21/07/2016 NORMĂ nr. 32 din 21 iulie 2016pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 4 august 2016
1.DECIZIE 319 17/05/2016 DECIZIE nr. 319 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 3 august 2016
2.
ORDIN 2012 05/07/2016
ORDIN nr. 2.012 din 5 iulie 2016pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 3 august 2016
3.PROCEDURĂ 05/07/2016 PROCEDURĂ din 5 iulie 2016de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 3 august 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 2012 din 5 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 3 august 2016.──────────
1.NORMĂ 33 28/07/2016 NORMĂ nr. 33 din 28 iulie 2016pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016
2.DECIZIE 1446 20/07/2016 DECIZIE nr. 1.446 din 20 iulie 2016privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de cedent, către societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, a fuziunii prin absorbţie dintre Metropolitan Life Asigurări - S.A. şi MetLife Europe Limited şi retragerea autorizaţiei de funcţionare Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016
3.HOTĂRÂRE 539 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 539 din 27 iulie 2016pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016
4.
ORDIN 417 05/07/2016
ORDIN nr. 417 din 5 iulie 2016pentru modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 627/2010 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016
5.HOTĂRÂRE 540 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 540 din 27 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016
6.HOTĂRÂRE 541 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 541 din 27 iulie 2016pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016
7.HOTĂRÂRE 532 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 532 din 27 iulie 2016privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016
8.HOTĂRÂRE 535 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 535 din 27 iulie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016
1.DECIZIE 474 28/06/2016 DECIZIE nr. 474 din 28 iunie 2016referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (8) pct. 2 liniuţele 13 şi 14, art. 146 alin. (5), (8), (10) şi (11), art. 150 şi art. 151 alin. (1), (2) şi (7) din Regulamentul Senatului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 3 august 2016
2.HOTĂRÂRE 526 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 526 din 27 iulie 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61 + 500-km 147 + 990", pe raza localităţii Câţcău din judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 3 august 2016
3.HOTĂRÂRE 527 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 527 din 27 iulie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 3 august 2016
4.HOTĂRÂRE 551 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 551 din 27 iulie 2016privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 3 august 2016
5.
ORDIN 221 15/07/2016
ORDIN nr. 221 din 15 iulie 2016pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie în anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 3 august 2016
6.
ORDIN 995 27/05/2016
ORDIN nr. 995 din 27 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 3 august 2016
1.
ORDIN 907 28/07/2016
ORDIN nr. 907 din 28 iulie 2016pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 3 august 2016
2.
ORDIN 919 02/08/2016
ORDIN nr. 919 din 2 august 2016privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 3 august 2016
3.DECIZIE 1439 19/07/2016 DECIZIE nr. 1.439 din 19 iulie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii NEPTUN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 3 august 2016
4.
ORDIN 2011 05/07/2016
ORDIN nr. 2.011 din 5 iulie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 3 august 2016
5.PROCEDURĂ 05/07/2016 PROCEDURĂ din 5 iulie 2016de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 3 august 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 2011 din 5 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 3 august 2016.──────────
1.HOTĂRÂRE 531 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 531 din 27 iulie 2016privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016
2.HOTĂRÂRE 534 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 534 din 27 iulie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016
3.HOTĂRÂRE 537 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 537 din 27 iulie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0813 Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016
4.HOTĂRÂRE 530 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 530 din 27 iulie 2016privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016
5.NORMĂ 31 21/07/2016 NORMĂ nr. 31 din 21 iulie 2016privind alocarea şi/sau vărsarea de către asigurători a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016
6.HOTĂRÂRE 529 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 529 din 27 iulie 2016privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016
7.HOTĂRÂRE 549 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 549 din 27 iulie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016
8.HOTĂRÂRE 538 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 538 din 27 iulie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 2 august 2016
1.DECIZIE 350 24/05/2016 DECIZIE nr. 350 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 2 august 2016
2.DECIZIE 357 24/05/2016 DECIZIE nr. 357 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 2 august 2016
3.HOTĂRÂRE 533 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 533 din 27 iulie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 2 august 2016
4.
ORDIN 1045 06/06/2016
ORDIN nr. 1.045 din 6 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0068 Diosig EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 2 august 2016
5.DECIZIE 358 24/05/2016 DECIZIE nr. 358 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 2 august 2016
6.
ORDIN 871 19/07/2016
ORDIN nr. 871 din 19 iulie 2016pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 2 august 2016
7.PROCEDURĂ 19/07/2016 PROCEDURI, STANDARDE ŞI METODOLOGIE din 19 iulie 2016de evaluare şi acreditare a spitalelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 2 august 2016 ────────── Aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 871 din 19 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 587 din 2 august 2016.──────────
1.DECIZIE 1498 27/07/2016 DECIZIE nr. 1.498 din 27 iulie 2016privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii "Carpatica Asig" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 2 august 2016
2.INSTRUCŢIUNI 2 21/07/2016 INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 21 iulie 2016privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 30 iunie 2016 de către Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 2 august 2016
1.DECIZIE 308 12/05/2016 DECIZIE nr. 308 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 2 august 2016
2.
ORDIN 961 25/05/2016
ORDIN nr. 961 din 25 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0245 Tinovul de la Româneşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 2 august 2016
3.HOTĂRÂRE 512 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 2 august 2016
4.NORMĂ 20/07/2016 NORME METODOLOGICE din 20 iulie 2016de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 2 august 2016 ────────── *) Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 512/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 2 august 2016──────────
1.DECIZIE 574 12/07/2016 DECIZIE nr. 574 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016
2.
ORDIN 599 20/07/2016
ORDIN nr. 599 din 20 iulie 2016privind delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016
3.
ORDIN 1122 16/06/2016
ORDIN nr. 1.122 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0262 Valea Iadei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016
4.HOTĂRÂRE 509 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 509 din 20 iulie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016
5.HOTĂRÂRE 510 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 510 din 20 iulie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituţii publice de cultură şi pentru aprobarea închirierii unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016
6.INSTRUCŢIUNI 115 22/07/2016 INSTRUCŢIUNI nr. 115 din 22 iulie 2016pentru modificarea anexei la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 111/2013 privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016
7.HOTĂRÂRE 511 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 511 din 20 iulie 2016pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016
8.HOTĂRÂRE 521 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 521 din 20 iulie 2016privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016
1.
ORDIN 803 22/07/2016
ORDIN nr. 803 din 22 iulie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 19, 21, 26, 34 din unitatea administrativ-teritorială Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016
2.
ORDIN 871 28/07/2016
ORDIN nr. 871 din 28 iulie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016
3.
ORDIN 598 20/07/2016
ORDIN nr. 598 din 20 iulie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016
4.
ORDIN 819 28/07/2016
ORDIN nr. 819 din 28 iulie 2016privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016
5.PROCEDURĂ 28/07/2016 PROCEDURĂ din 28 iulie 2016privind procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016 ────────── *) Aprobată de
ORDINUL nr. 819 din 28 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. nr. 583 din 1 august 2016.──────────
1.
ORDIN 2724 18/07/2016
ORDIN nr. 2.724/C din 18 iulie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de execuţie de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 1 august 2016
2.REGULAMENT 18/07/2016 REGULAMENT din 18 iulie 2016de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de execuţie de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 1 august 2016 ────────── Aprobat prin Ordinul Nr. 2.724/C din 18 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 592 din 1 august 2016.──────────
3.DECIZIE 1406 13/07/2016 DECIZIE nr. 1.406 din 13 iulie 2016privind aprobarea reluării activităţii Societăţii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 1 august 2016
4.DECIZIE 272 10/05/2016 DECIZIE nr. 272 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale art. 241 alin. (1) lit. a) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 1 august 2016
5.DECIZIE 290 11/05/2016 DECIZIE nr. 290 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49, art. 51 şi art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 1 august 2016
1.HOTĂRÂRE 515 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 515 din 20 iulie 2016privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean Olt, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 1 august 2016
2.HOTĂRÂRE 516 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 516 din 20 iulie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 1 august 2016
3.HOTĂRÂRE 517 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 517 din 20 iulie 2016privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Lucrări de investiţii în imobilul cazarma 2940 Băbana, judeţul Argeş" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 1 august 2016
4.HOTĂRÂRE 518 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2016privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 1 august 2016
5.HOTĂRÂRE 528 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 528 din 27 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 1 august 2016
6.
ORDIN 215 10/02/2016
ORDIN nr. 215 din 10 februarie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 1 august 2016
1.
ORDIN 37 27/07/2016
ORDIN nr. 37 din 27 iulie 2016privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 167/2015 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 28 iulie 2016
2.
ORDIN 866 22/07/2016
ORDIN nr. 866 din 22 iulie 2016pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 28 iulie 2016
3.HOTĂRÂRE 524 27/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 524 din 27 iulie 2016privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 28 iulie 2016
4.HOTĂRÂRE 520 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 520 din 20 iulie 2016privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 28 iulie 2016
1.
ORDIN 1072 06/07/2016
ORDIN nr. 1.072 din 6 iulie 2016privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
2.DECIZIE 1425 15/07/2016 DECIZIE nr. 1.425 din 15 iulie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
3.DECIZIE 1436 19/07/2016 DECIZIE nr. 1.436 din 19 iulie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DMI INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
4.DECIZIE 1437 19/07/2016 DECIZIE nr. 1.437 din 19 iulie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ELIRE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
5.DECIZIE 1438 19/07/2016 DECIZIE nr. 1.438 din 19 iulie 2016privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
6.
LEGE 161 21/07/2016
LEGE nr. 161 din 21 iulie 2016pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
7.ACORD 04/11/2015 ACORD din 4 noiembrie 2015între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016 ────────── Aprobat de Legea nr. 161 din 21 iulie 2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 28 iulie 2016. ──────────
8.DECRET 705 20/07/2016 DECRET nr. 705 din 20 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
9.
LEGE 162 21/07/2016
LEGE nr. 162 din 21 iulie 2016pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
10.DECRET 706 20/07/2016 DECRET nr. 706 din 20 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 şi ratificat de România prin Legea nr. 32/2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
11.
ORDIN 1261 15/07/2016
ORDIN nr. 1.261 din 15 iulie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
12.REGULAMENT 15/07/2016 REGULAMENT din 15 iulie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016 ────────── Aprobat de Ordinul nr. 1.261 din 15 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 575 din 28 iulie 2016.──────────
13.HOTĂRÂRE 523 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 523 din 20 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
14.
ORDIN 593 19/07/2016
ORDIN nr. 593 din 19 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016
1.DECRET 737 26/07/2016 DECRET nr. 737 din 26 iulie 2016privind conferirea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 28 iulie 2016
1.
ORDIN 572 17/07/2016
ORDIN nr. 572 din 17 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 28 iulie 2016
2.
ORDIN 1069 08/06/2016
ORDIN nr. 1.069 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 28 iulie 2016
3.DECIZIE 407 16/06/2016 DECIZIE nr. 407 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. a) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 28 iulie 2016
4.DECIZIE 472 28/06/2016 DECIZIE nr. 472 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 lit. c), art. 56 alin. (2) lit. m), art. 62 alin. (3), art. 66 lit. p) şi art. 92 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a prevederilor art. 49 lit. c), art. 51 alin. (4), art. 53, art. 54, art. 85 alin. (2) teza a doua, art. 235 alin. (4) şi (5) şi art. 323 din Statutul profesiei de avocat, a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, precum şi a art. 26 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 28 iulie 2016
1.DECIZIE 276 10/05/2016 DECIZIE nr. 276 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016
2.DECIZIE 309 12/05/2016 DECIZIE nr. 309 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016
3.
ORDIN 1155 25/07/2016
ORDIN nr. 1.155 din 25 iulie 2016privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016
4.
LEGE 165 22/07/2016
LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016
5.DECRET 710 21/07/2016 DECRET nr. 710 din 21 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016
6.DECIZIE 330 24/05/2016 DECIZIE nr. 330 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016
7.
ORDIN 868 25/07/2016
ORDIN nr. 868 din 25 iulie 2016privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 28 iulie 2016
1.
ORDIN 4422 04/07/2016
ORDIN nr. 4.422 din 4 iulie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 27 iulie 2016
2.
ORDIN 1040 06/06/2016
ORDIN nr. 1.040 din 6 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 27 iulie 2016
3.
ORDIN 388 19/07/2016
ORDIN nr. 388 din 19 iulie 2016pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 14 iulie 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 27 iulie 2016
1.
ORDIN 601 20/07/2016
ORDIN nr. 601 din 20 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.236/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016
2.DECRET 738 26/07/2016 DECRET nr. 738 din 26 iulie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016
3.DECRET 739 26/07/2016 DECRET nr. 739 din 26 iulie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016
4.DECRET 740 26/07/2016 DECRET nr. 740 din 26 iulie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016
5.DECRET 741 27/07/2016 DECRET nr. 741 din 27 iulie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016
6.HOTĂRÂRE 47 11/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 47 din 11 iulie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016
1.DECIZIE 253 27/07/2016 DECIZIE nr. 253 din 27 iulie 2016pentru numirea domnului Adrian Curaj în calitatea de Înalt Reprezentant al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016
2.REGULAMENT 7 21/07/2016 REGULAMENT nr. 7 din 21 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 27 iulie 2016
1.SCHEMĂ 19/07/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 19 iulie 2016Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016 ────────── Aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857 din 19 iulie 2016──────────
2.
ORDIN 857 19/07/2016
ORDIN nr. 857 din 19 iulie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016
3.
ORDIN 282 07/06/2016
ORDIN nr. 282 din 7 iunie 2016privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, acţiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea Big Data" EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016
4.
ORDIN 859 20/07/2016
ORDIN nr. 859 din 20 iulie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol", derulate prin schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole", aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 27 iulie 2016
1.
ORDIN 864 21/07/2016
ORDIN nr. 864 din 21 iulie 2016privind aprobarea Procedurii de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016
2.PROCEDURĂ 21/07/2016 PROCEDURĂ din 21 iulie 2016de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016 ────────── Aprobată de Ordinul nr. 864 din 21 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 27 iulie 2016──────────
3.PROCEDURĂ 21/07/2016 PROCEDURĂ din 21 iulie 2016de declarare a opoziţiei la nivel naţional (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016 ────────── Aprobată de Ordinul nr. 864 din 21 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 27 iulie 2016──────────
4.PROCEDURĂ 21/07/2016 PROCEDURĂ din 21 iulie 2016de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016 ────────── Aprobată de Ordinul nr. 864 din 21 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 27 iulie 2016──────────
1.
ORDIN 1043 06/06/2016
ORDIN nr. 1.043 din 6 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 26 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 487 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 487 din 6 iulie 2016privind compatibilitatea electromagnetică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 26 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 522 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 522 din 20 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016
2.
ORDIN 412 04/07/2016
ORDIN nr. 412 din 4 iulie 2016privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016
3.REGULI 04/07/2016 REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ ŞI MEDICALĂ din 4 iulie 2016a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 412 din 4 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 26 iulie 2016.──────────
4.REGULI 04/07/2016 REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ ŞI MEDICALĂ din 4 iulie 2016a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 412 din 4 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 26 iulie 2016.──────────
5.METODOLOGIE 04/07/2016 METODOLOGIE din 4 iulie 2016de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 412 din 4 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 26 iulie 2016.──────────
6.DECIZIE 317 17/05/2016 DECIZIE nr. 317 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016
7.DECIZIE 250 26/07/2016 DECIZIE nr. 250 din 26 iulie 2016pentru încetarea aplicabilităţii Deciziei prim-ministrului nr. 115/2015 privind constituirea Comitetului interministerial pentru punerea în executare a Deciziei civile nr. 3.237/2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 9.248/2/2010 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016
8.DECIZIE 251 26/07/2016 DECIZIE nr. 251 din 26 iulie 2016privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Drăghiea Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016
9.DECIZIE 252 26/07/2016 DECIZIE nr. 252 din 26 iulie 2016privind numirea doamnei Anca Drăgoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016
10.
ORDIN 1098 12/07/2016
ORDIN nr. 1.098 din 12 iulie 2016pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016
1.DECIZIE 306 12/05/2016 DECIZIE nr. 306 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 26 iulie 2016
2.
ORDIN 1120 18/07/2016
ORDIN nr. 1.120 din 18 iulie 2016privind aprobarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 26 iulie 2016
3.
ORDIN 2384 23/06/2016
ORDIN nr. 2.384/C din 23 iunie 2016privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 26 iulie 2016
4.DECIZIE 326 17/05/2016 DECIZIE nr. 326 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 26 iulie 2016
5.
ORDIN 1054 05/07/2016
ORDIN nr. 1.054 din 5 iulie 2016pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 26 iulie 2016
6.REGULAMENT 05/07/2016 REGULAMENT din 5 iulie 2016de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 26 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 1.054/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 26 iulie 2016.──────────
7.
ORDIN 1014 13/07/2016
ORDIN nr. 1.014 din 13 iulie 2016privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 26 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 506 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 506 din 20 iulie 2016privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
2.DECIZIE 1383 08/07/2016 DECIZIE nr. 1.383 din 8 iulie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
3.
LEGE 164 22/07/2016
LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
4.DECRET 709 21/07/2016 DECRET nr. 709 din 21 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
5.
LEGE 166 22/07/2016
LEGE nr. 166 din 22 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
6.DECRET 711 21/07/2016 DECRET nr. 711 din 21 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
7.HOTĂRÂRE 508 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 508 din 20 iulie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 şi la Bucureşti la 15 martie 2016 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
8.AMENDAMENT 5 21/12/2015 AMENDAMENT nr. 5 din 21 decembrie 2015convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 şi la Bucureşti la 15 martie 2016 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 218/2006, cu completările ulterioare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
9.
ORDIN 2225 22/07/2016
ORDIN nr. 2.225 din 22 iulie 2016privind legitimaţiile de verificare fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
10.HOTĂRÂRE 513 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 513 din 20 iulie 2016privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
11.DECIZIE 22 20/07/2016 DECIZIE nr. 22 din 20 iulie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Rotbav, judeţul Braşov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016
1.DECRET 721 22/07/2016 DECRET nr. 721 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
2.DECRET 722 22/07/2016 DECRET nr. 722 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
3.DECRET 723 22/07/2016 DECRET nr. 723 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
4.DECRET 724 22/07/2016 DECRET nr. 724 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
5.DECRET 725 22/07/2016 DECRET nr. 725 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
6.DECRET 726 22/07/2016 DECRET nr. 726 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
7.DECRET 727 22/07/2016 DECRET nr. 727 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
8.DECRET 728 22/07/2016 DECRET nr. 728 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
9.DECRET 729 22/07/2016 DECRET nr. 729 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
10.DECRET 730 22/07/2016 DECRET nr. 730 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
11.DECRET 731 22/07/2016 DECRET nr. 731 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
12.DECRET 732 22/07/2016 DECRET nr. 732 din 22 iulie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
13.DECRET 733 22/07/2016 DECRET nr. 733 din 22 iulie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
14.DECRET 734 22/07/2016 DECRET nr. 734 din 22 iulie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
15.DECRET 735 22/07/2016 DECRET nr. 735 din 22 iulie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
16.DECRET 736 22/07/2016 DECRET nr. 736 din 22 iulie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
17.
LEGE 160 19/07/2016
LEGE nr. 160 din 19 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
18.DECRET 703 18/07/2016 DECRET nr. 703 din 18 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
19.HOTĂRÂRE 507 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 507 din 20 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 26 iulie 2016
1.
ORDIN 1042 06/06/2016
ORDIN nr. 1.042 din 6 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 25 iulie 2016
2.DECIZIE 379 07/06/2016 DECIZIE nr. 379 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 25 iulie 2016
3.DECIZIE 383 07/06/2016 DECIZIE nr. 383 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 25 iulie 2016
4.
ORDIN 33 19/07/2016
ORDIN nr. 33 din 19 iulie 2016pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 25 iulie 2016
5.DECIZIE 394 14/06/2016 DECIZIE nr. 394 din 14 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 25 iulie 2016
6.
ORDIN 2066 14/07/2016
ORDIN nr. 2.066 din 14 iulie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 25 iulie 2016
7.NORMĂ 14/07/2016 NORME TEHNICE din 14 iulie 2016privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 25 iulie 2016 ────────── Aprobate prin Ordinul nr. 2.066 din 14 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 558 din 25 iulie 2016.──────────
1.
ORDIN 863 21/07/2016
ORDIN nr. 863 din 21 iulie 2016privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 498 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 498 din 6 iulie 2016pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în administrarea Curţii de Conturi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016
3.HOTĂRÂRE 497 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 497 din 6 iulie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016
4.HOTĂRÂRE 07/01/2016 HOTĂRÂRE din 7 ianuarie 2016în Cauza Pascoi*1) împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016
5.
LEGE 163 21/07/2016
LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016
6.DECRET 707 20/07/2016 DECRET nr. 707 din 20 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016
1.
ORDIN 34 19/07/2016
ORDIN nr. 34 din 19 iulie 2016privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 25 iulie 2016
2.METODOLOGIE 19/07/2016 METODOLOGIE din 19 iulie 2016de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 25 iulie 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 34/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 25 iulie 2016──────────
1.
LEGE 159 19/07/2016
LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016
2.DECRET 702 18/07/2016 DECRET nr. 702 din 18 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 25 iulie 2016
1.COD PENAL (A) 23/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 23/07/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
3.COD PENAL (A) 08/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 8 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 8 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.
4.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
7.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
10.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
11.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
12.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
14.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
16.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
17.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
18.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
19.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
20.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
21.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
22.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
23.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
24.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
25.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
26.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015
1.DECIZIE 382 07/06/2016 DECIZIE nr. 382 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016
2.DECIZIE 356 24/05/2016 DECIZIE nr. 356 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016
3.DECIZIE 363 02/06/2016 DECIZIE nr. 363 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016
4.
ORDIN 143 05/07/2016
ORDIN nr. 143 din 5 iulie 2016pentru completarea Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 8/2011 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016
5.
ORDIN 999 27/05/2016
ORDIN nr. 999 din 27 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016
6.
ORDIN 4421 04/07/2016
ORDIN nr. 4.421 din 4 iulie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2016
1.DECIZIE 274 10/05/2016 DECIZIE nr. 274 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 519 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 519 din 20 iulie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016
3.HOTĂRÂRE 503 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 503 din 20 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016
4.DECIZIE 249 22/07/2016 DECIZIE nr. 249 din 22 iulie 2016privind aplicarea mobilităţii domnului Pelmuş Pandelea din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016
5.HOTĂRÂRE 505 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 505 din 20 iulie 2016pentru completarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016
6.DECIZIE 269 10/05/2016 DECIZIE nr. 269 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016
7.DECIZIE 275 10/05/2016 DECIZIE nr. 275 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016
8.HOTĂRÂRE 504 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 504 din 20 iulie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016
1.
LEGE 158 19/07/2016
LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016
2.DECRET 701 18/07/2016 DECRET nr. 701 din 18 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016
3.HOTĂRÂRE 502 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 502 din 20 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016
4.DECIZIE 265 10/05/2016 DECIZIE nr. 265 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016
5.DECIZIE 287 11/05/2016 DECIZIE nr. 287 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 51 şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016
6.HOTĂRÂRE 501 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 501 din 20 iulie 2016privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016
1.DECRET 714 22/07/2016 DECRET nr. 714 din 22 iulie 2016privind eliberarea din funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 22 iulie 2016
2.DECRET 713 22/07/2016 DECRET nr. 713 din 22 iulie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 22 iulie 2016
3.DECRET 715 22/07/2016 DECRET nr. 715 din 22 iulie 2016privind numirea în funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 22 iulie 2016
4.DECRET 716 22/07/2016 DECRET nr. 716 din 22 iulie 2016privind numirea în funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 22 iulie 2016
5.DECRET 717 22/07/2016 DECRET nr. 717 din 22 iulie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 22 iulie 2016
6.DECRET 718 22/07/2016 DECRET nr. 718 din 22 iulie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 22 iulie 2016
7.DECRET 719 22/07/2016 DECRET nr. 719 din 22 iulie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 22 iulie 2016
8.DECRET 720 22/07/2016 DECRET nr. 720 din 22 iulie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 22 iulie 2016
9.DECIZIE 399 15/06/2016 DECIZIE nr. 399 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 22 iulie 2016
1.
ORDIN 854 15/07/2016
ORDIN nr. 854 din 15 iulie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 3.433/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iulie 2016
2.DECRET 708 20/07/2016 DECRET nr. 708 din 20 iulie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Flotilei Fluviale "Mihail Kogălniceanu" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iulie 2016
3.DECIZIE 256 05/05/2016 DECIZIE nr. 256 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iulie 2016
4.
RECTIFICARE 208 20/07/2015
RECTIFICARE nr. 208 din 20 iulie 2015referitoare la Legea nr. 208/2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iulie 2016
1.DECIZIE 15 08/06/2016 DECIZIE nr. 15 din 8 iunie 2016privind interpretarea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 şi în aplicarea art. 5 din Codul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 21 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 40 11/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 40 din 11 iulie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 21 iulie 2016
3.
ORDIN 1023 01/06/2016
ORDIN nr. 1.023 din 1 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0047 Hunedoara Timişană EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 21 iulie 2016
1.
ORDIN 35 19/07/2016
ORDIN nr. 35 din 19 iulie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016
2.METODOLOGIE 19/07/2016 METODOLOGIE din 19 iulie 2016privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016 ────────── *) Aprobată de
ORDINUL nr. 35 din 19 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 552 din 21 iulie 2016.──────────
3.HOTĂRÂRE 499 20/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 499 din 20 iulie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016
4.DECIZIE 299 12/05/2016 DECIZIE nr. 299 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 910-914 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016
5.
ORDIN 4577 20/07/2016
ORDIN nr. 4.577 din 20 iulie 2016privind structura anului şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 21 iulie 2016
1.DECIZIE 329 24/05/2016 DECIZIE nr. 329 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iulie 2016
2.
ORDIN 36 19/07/2016
ORDIN nr. 36 din 19 iulie 2016privind stabilirea modalităţii de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iulie 2016
3.
ORDIN 1417 11/07/2016
ORDIN nr. 1.417 din 11 iulie 2016privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 896 14/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 896 din 14 iulie 2016pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 897 14/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 897 din 14 iulie 2016pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016
3.DECIZIE 301 12/05/2016 DECIZIE nr. 301 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă", alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016
4.
ORDIN 977 06/07/2016
ORDIN nr. 977 din 6 iulie 2016privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016
1.
LEGE 155 15/07/2016
LEGE nr. 155 din 15 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016
2.DECRET 697 15/07/2016 DECRET nr. 697 din 15 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016
3.
ORDIN 997 27/05/2016
ORDIN nr. 997 din 27 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016
4.
LEGE 157 15/07/2016
LEGE nr. 157 din 15 iulie 2016privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016
5.DECRET 699 15/07/2016 DECRET nr. 699 din 15 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016
6.
LEGE 151 13/07/2016
LEGE nr. 151 din 13 iulie 2016privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016
7.DECRET 679 12/07/2016 DECRET nr. 679 din 12 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016
1.DECIZIE 243 20/07/2016 DECIZIE nr. 243 din 20 iulie 2016privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
2.DECIZIE 246 20/07/2016 DECIZIE nr. 246 din 20 iulie 2016pentru numirea domnului Laurenţiu-Dănuţ Vlad în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
3.DECIZIE 247 20/07/2016 DECIZIE nr. 247 din 20 iulie 2016privind desemnarea domnului Dorin Emil Mantescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
4.DECIZIE 248 20/07/2016 DECIZIE nr. 248 din 20 iulie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
5.
ORDIN 780 12/07/2016
ORDIN nr. 780 din 12 iulie 2016privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
6.DECIZIE 283 10/05/2016 DECIZIE nr. 283 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza a doua coroborate cu cele ale art. 45 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
7.DECIZIE 284 10/05/2016 DECIZIE nr. 284 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1^2) lit. b) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
8.
ORDIN 446 19/07/2016
ORDIN nr. 446 din 19 iulie 2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
9.DECIZIE 245 20/07/2016 DECIZIE nr. 245 din 20 iulie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Paraschiv Gigel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
10.DECIZIE 285 10/05/2016 DECIZIE nr. 285 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
11.DECIZIE 244 20/07/2016 DECIZIE nr. 244 din 20 iulie 2016pentru numirea doamnei Ioana Ursu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 20 iulie 2016
1.
ORDIN 108 08/07/2016
ORDIN nr. 108 din 8 iulie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 20 iulie 2016
2.REGULAMENT 08/07/2016 REGULAMENT din 8 iulie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 20 iulie 2016 ────────── Aprobat de Ordinul nr. 108 din 8 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 20 iulie 2016──────────
1.DECIZIE 1409 13/07/2016 DECIZIE nr. 1.409 din 13 iulie 2016privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii CONCEPT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 20 iulie 2016
2.DECIZIE 245 19/04/2016 DECIZIE nr. 245 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 20 iulie 2016
3.DECIZIE 488 24/06/2016 DECIZIE nr. 488 din 24 iunie 2016privind procedura de distribuire a materialelor destinate exercitării dreptului de petiţionare şi a dreptului la corespondenţă de către persoanele private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 20 iulie 2016
4.HOTĂRÂRE 17/03/2015 HOTĂRÂRE din 17 martie 2015în Cauza Ignătescu şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 20 iulie 2016
1.
ORDIN 1125 16/06/2016
ORDIN nr. 1.125 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016
2.DECIZIE 255 05/05/2016 DECIZIE nr. 255 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016
3.DECIZIE 268 10/05/2016 DECIZIE nr. 268 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016
4.
LEGE 128 07/07/2016
LEGE nr. 128 din 7 iulie 2016pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucureşti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016
5.ACORD 01/07/2015 ACORD DE GARANTARE din 1 iulie 2015între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016 ────────── *) Ratificat de Legea nr. 128/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 20 iulie 2016.──────────
6.ACORD 01/07/2015 ACORD DE GESTIONARE ARIERATE din 1 iulie 2015între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Ungaria, Republica Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016 ────────── *) Ratificat de Legea nr. 128/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 20 iulie 2016.──────────
7.DECRET 653 06/07/2016 DECRET nr. 653 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucureşti EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016
1.
LEGE 126 07/07/2016
LEGE nr. 126 din 7 iulie 2016pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 19 iulie 2016
2.ACORD 02/12/2015 ACORD din 2 decembrie 2015suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 19 iulie 2016 ────────── Ratificat de Legea nr. 126/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 19 iulie 2016.──────────
3.DECRET 651 06/07/2016 DECRET nr. 651 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 19 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 39 11/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 39 din 11 iulie 2016pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016
2.DECRET 704 19/07/2016 DECRET nr. 704 din 19 iulie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016
3.
LEGE 156 15/07/2016
LEGE nr. 156 din 15 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016
4.DECRET 698 15/07/2016 DECRET nr. 698 din 15 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016
5.DECIZIE 257 05/05/2016 DECIZIE nr. 257 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) lit. b) şi ale art. 215^1 alin. (8) cu referire la art. 207 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016
6.
ORDIN 852 13/07/2016
ORDIN nr. 852 din 13 iulie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016
1.
ORDIN 996 11/07/2016
ORDIN nr. 996 din 11 iulie 2016pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 496 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 496 din 6 iulie 2016privind stabilirea conţinutului, formei, dimensiunii şi a modelului titlurilor de călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016
3.
LEGE 146 12/07/2016
LEGE nr. 146 din 12 iulie 2016pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016
4.DECRET 674 11/07/2016 DECRET nr. 674 din 11 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016
5.DECIZIE 16 24/06/2016 DECIZIE nr. 16 din 24 iunie 2016privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016
6.
ORDIN 2047 08/07/2016
ORDIN nr. 2.047 din 8 iulie 2016pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016
7.PROCEDURĂ 08/07/2016 PROCEDURĂ din 8 iulie 2016de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005" *) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 2047/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 19 iulie 2016.──────────
8.
ORDIN 962 23/05/2016
ORDIN nr. 962 din 23 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0249 Tinovul Şaru Dornei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016
1.
LEGE 152 13/07/2016
LEGE nr. 152 din 13 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
2.DECRET 680 12/07/2016 DECRET nr. 680 din 12 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
3.
LEGE 153 13/07/2016
LEGE nr. 153 din 13 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
4.DECRET 681 12/07/2016 DECRET nr. 681 din 12 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
5.
LEGE 154 15/07/2016
LEGE nr. 154 din 15 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
6.DECRET 696 15/07/2016 DECRET nr. 696 din 15 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
7.DECRET 700 15/07/2016 DECRET nr. 700 din 15 iulie 2016pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
8.
ORDIN 851 13/07/2016
ORDIN nr. 851 din 13 iulie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
9.
ORDIN 996 27/05/2016
ORDIN nr. 996 din 27 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor şi ROSCI0036 Cheile Vârghişului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
10.CIRCULARĂ 15 11/07/2016 CIRCULARĂ nr. 15 din 11 iulie 2016privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016
1.DECIZIE 241 18/07/2016 DECIZIE nr. 241 din 18 iulie 2016privind numirea doamnei Oana Bogdan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016
2.DECIZIE 321 17/05/2016 DECIZIE nr. 321 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016
3.DECIZIE 242 18/07/2016 DECIZIE nr. 242 din 18 iulie 2016privind numirea domnului Marius Cătălin Vartic în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016
4.
ORDIN 852 23/06/2016
ORDIN nr. 852 din 23 iunie 2016privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016
5.
ORDIN 1464 13/07/2016
ORDIN nr. 1.464 din 13 iulie 2016pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016
6.
ORDIN 437 21/06/2016
ORDIN nr. 437 din 21 iunie 2016pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016
7.REGULAMENT 21/06/2016 REGULAMENT din 21 iunie 2016privind Registrul ajutoarelor de stat*) EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 437/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 18 iulie 2016.──────────
8.HOTĂRÂRE 488 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 488 din 6 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 25/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 18 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 18 din 10 martie 2016pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 18 iulie 2016
2.DECIZIE 355 24/05/2016 DECIZIE nr. 355 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 18 iulie 2016
3.
ORDIN 84 30/06/2016
ORDIN nr. M.84 din 30 iunie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 18 iulie 2016
4.NORMĂ 30/06/2016 NORME METODOLOGICE din 30 iunie 2016privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 18 iulie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84 din 30 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 538 din 18 iulie 2016.──────────
1.
ORDIN 797 25/04/2016
ORDIN nr. 797 din 25 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.222 Crovul de la Larion EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2016
2.DECIZIE 1357 07/07/2016 DECIZIE nr. 1.357 din 7 iulie 2016privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a domnului Vezzi Adriano - persoană semnificativă/preşedinte al Consiliului de supraveghere la Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2016
3.DECIZIE 3593 13/11/2015 DECIZIE nr. 3.593 din 13 noiembrie 2015privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la anularea art. 3 alin. 1 din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.604/03.10.2011 privind aplicarea art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2016
4.
LEGE 121 01/07/2016
LEGE nr. 121 din 1 iulie 2016privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2016
5.DECRET 638 30/06/2016 DECRET nr. 638 din 30 iunie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2016
6.DECIZIE 291 11/05/2016 DECIZIE nr. 291 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 122 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2016
7.DECIZIE 311 17/05/2016 DECIZIE nr. 311 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2016
8.DECIZIE 354 24/05/2016 DECIZIE nr. 354 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) şi ale art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2016
1.DECRET 690 14/07/2016 DECRET nr. 690 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
2.DECRET 691 14/07/2016 DECRET nr. 691 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
3.DECRET 692 14/07/2016 DECRET nr. 692 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
4.DECRET 686 14/07/2016 DECRET nr. 686 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
5.DECRET 687 14/07/2016 DECRET nr. 687 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
6.DECRET 688 14/07/2016 DECRET nr. 688 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
7.DECRET 689 14/07/2016 DECRET nr. 689 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
8.DECRET 684 14/07/2016 DECRET nr. 684 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
9.DECRET 685 14/07/2016 DECRET nr. 685 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
10.
ORDIN 26 22/06/2016
ORDIN nr. 26 din 22 iunie 2016pentru aprobarea Normei tehnice energetice privind determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de interes public - NTE 013/16/00 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
11.DECRET 682 13/07/2016 DECRET nr. 682 din 13 iulie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
12.DECRET 683 14/07/2016 DECRET nr. 683 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
13.DECRET 693 14/07/2016 DECRET nr. 693 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
14.DECRET 694 14/07/2016 DECRET nr. 694 din 14 iulie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
15.DECRET 695 15/07/2016 DECRET nr. 695 din 15 iulie 2016pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
16.DECIZIE 233 19/04/2016 DECIZIE nr. 233 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 408 alin. (3) şi art. 414 alin. (1) din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
17.DECIZIE 234 19/04/2016 DECIZIE nr. 234 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă", alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
18.DECIZIE 240 19/04/2016 DECIZIE nr. 240 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 18 iulie 2016
1.NORMĂ 10/03/2016 NORME din 10 martie 2016privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate deauditorii financiari*) EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 bis din 18 iulie 2016 ────────── *) Aprobate prin Hotărârea nr. 18 din 10 martie 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 18 iulie 2016.──────────
1.
ORDIN 979 06/07/2016
ORDIN nr. 979 din 6 iulie 2016pentru modificarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 15 iulie 2016
2.DECIZIE 307 12/05/2016 DECIZIE nr. 307 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 67, art. 111 alin. (6) şi art. 112 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 15 iulie 2016
3.
ORDIN 1073 08/07/2016
ORDIN nr. 1.073 din 8 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0061 Defileul Crişului Negru EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 15 iulie 2016
4.DECIZIE 397 15/06/2016 DECIZIE nr. 397 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, şi ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 15 iulie 2016
1.DECIZIE 21 07/07/2016 DECIZIE nr. 21 din 7 iulie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Scropoasa (Izvorul nr. 4), judeţul Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de exploatare nr. 5.759/2004 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016
2.
ORDIN 52 07/07/2016
ORDIN nr. 52 din 7 iulie 2016privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016
3.DECIZIE 1337 05/07/2016 DECIZIE nr. 1.337 din 5 iulie 2016privind sancţionarea Societăţii BECA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016
4.DECIZIE 254 05/05/2016 DECIZIE nr. 254 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016
5.DECIZIE 1358 07/07/2016 DECIZIE nr. 1.358 din 7 iulie 2016privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a doamnei Paşca Ruxandra-Teodora - persoană semnificativă/membru al Consiliului de supraveghere la Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016
6.DECIZIE 1359 07/07/2016 DECIZIE nr. 1.359 din 7 iulie 2016privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a domnului Ţuţu Gabriel - persoană semnificativă/membru al Consiliului de supraveghere la Societatea "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016
7.DECIZIE 1344 05/07/2016 DECIZIE nr. 1.344 din 5 iulie 2016privind sancţionarea Societăţii ASIS ASIG CONSULT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016
8.DECIZIE 310 12/05/2016 DECIZIE nr. 310 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016
9.
ORDIN 875 29/06/2016
ORDIN nr. 875 din 29 iunie 2016pentru publicarea Programului de schimburi în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021, semnat la Luxemburg la 6 iunie 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016
10.PROGRAM 06/06/2016 PROGRAM DE SCHIMBURI din 6 iunie 2016în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 15 iulie 2016 ────────── *) Conţinut de
ORDIN nr. nr. 875 din 29 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 15 iulie 2016.──────────
1.
LEGE 147 12/07/2016
LEGE nr. 147 din 12 iulie 2016pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
2.DECRET 675 11/07/2016 DECRET nr. 675 din 11 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
3.
ORDIN 28 28/06/2016
ORDIN nr. 28 din 28 iunie 2016privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
4.
LEGE 149 12/07/2016
LEGE nr. 149 din 12 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
5.DECRET 677 11/07/2016 DECRET nr. 677 din 11 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
6.
LEGE 148 12/07/2016
LEGE nr. 148 din 12 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
7.DECRET 676 11/07/2016 DECRET nr. 676 din 11 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
8.
ORDIN 2037 08/07/2016
ORDIN nr. 2.037 din 8 iulie 2016privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
9.DECIZIE 384 07/06/2016 DECIZIE nr. 384 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) şi (11) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
10.
LEGE 150 12/07/2016
LEGE nr. 150 din 12 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
11.DECRET 678 11/07/2016 DECRET nr. 678 din 11 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016
12.PROCEDURĂ 08/07/2016 PROCEDURĂ din 8 iulie 2016pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iulie 2016 ────────── *) Aprobată de
ORDIN nr. 2.037 din 8 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 534 din 15 iulie 2016.──────────
1.
ORDIN 2048 08/07/2016
ORDIN nr. 2.048 din 8 iulie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2016
2.
ORDIN 834 17/06/2016
ORDIN nr. 834 din 17 iunie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.373/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2016
3.DECIZIE 406 15/06/2016 DECIZIE nr. 406 din 15 iunie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2016
4.HOTĂRÂRE 481 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 481 din 6 iulie 2016pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2016
5.MEMORANDUM 15/02/2016 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 15 februarie 2016între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniul apărării*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 481/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2016.──────────
1.DECIZIE 1332 05/07/2016 DECIZIE nr. 1.332 din 5 iulie 2016privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii falimentului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii "Forte Asigurări Reasigurări" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iulie 2016
2.
ORDIN 107 08/07/2016
ORDIN nr. 107 din 8 iulie 2016pentru modificarea anexelor nr. 3-5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iulie 2016
1.
LEGE 137 07/07/2016
LEGE nr. 137 din 7 iulie 2016pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2016
2.DECRET 662 06/07/2016 DECRET nr. 662 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2016
3.
ORDIN 1016 31/05/2016
ORDIN nr. 1.016 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0159 Pădurea Homiţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2016
1.
ORDIN 82 23/06/2016
ORDIN nr. M.82 din 23 iunie 2016pentru publicarea fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Înţelegerii privind prelungirea valabilităţii Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor, semnată la Washington la 14 şi 17 martie 2016 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
2.ÎNŢE
LEGERE 17/03/2016 ÎNŢE
LEGERE din 17 martie 2016privind prelungirea valabilităţii Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016 ────────── *) Conţinută de Ordinul nr. M.82 din 23 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2016.────────── Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii convin să prelungească valabilitatea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor, semnat la 6 septembrie 2012 şi intrat în vigoare în data de 22 februarie 2013, denumit în continuare Acordul din 2013. Această Înţelegere care va prelungi valabilitatea Acordului din 2013 va intra în vigoare la data de 22 februarie 2016 şi va rămâne în vigoare până pe data de 28 februarie 2021, cu excepţia situaţiei în care este denunţată de oricare din părţi prin trimiterea unei notificări scrise celeilalte părţi cu cel puţin 90 de zile înainte de încetarea valabilităţii. Această Înţelegere poate fi amendată prin înţelegerea în scris a părţilor. Această Înţelegere care prelungeşte valabilitatea Acordului din 2013 este redactată în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.
3.
ORDIN 1058 05/07/2016
ORDIN nr. 1.058 din 5 iulie 2016pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
4.
ORDIN 1070 08/06/2016
ORDIN nr. 1.070 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0394 Someşul Mic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
5.HOTĂRÂRE 490 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 490 din 6 iulie 2016privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
6.HOTĂRÂRE 489 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 489 din 6 iulie 2016privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
7.
ORDIN 439 21/06/2016
ORDIN nr. 439 din 21 iunie 2016pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
8.INSTRUCŢIUNI 21/06/2016 INSTRUCŢIUNI din 21 iunie 2016cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
9.
LEGE 140 12/07/2016
LEGE nr. 140 din 12 iulie 2016pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
10.DECRET 668 11/07/2016 DECRET nr. 668 din 11 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
11.
LEGE 141 12/07/2016
LEGE nr. 141 din 12 iulie 2016pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
12.DECRET 669 11/07/2016 DECRET nr. 669 din 11 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
13.DECIZIE 313 17/05/2016 DECIZIE nr. 313 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1), art. 7-9, art. 10 lit. g), art. 11, art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 16^1 alin. (1) şi (2), art. 30 alin. (2), art. 32 lit. c), d), f)-h) şi j), art. 33 lit. f) şi art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, precum şi a celor ale art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016
1.
LEGE 143 12/07/2016
LEGE nr. 143 din 12 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
2.DECIZIE 253 05/05/2016 DECIZIE nr. 253 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4), art. 375 alin. (3) şi art. 377 alin. (1), (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
3.HOTĂRÂRE 476 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 476 din 6 iulie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
4.DECRET 671 11/07/2016 DECRET nr. 671 din 11 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
5.
LEGE 144 12/07/2016
LEGE nr. 144 din 12 iulie 2016pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
6.DECRET 672 11/07/2016 DECRET nr. 672 din 11 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
7.DECIZIE 381 07/06/2016 DECIZIE nr. 381 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (1) lit. d) raportat la art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
8.
LEGE 145 12/07/2016
LEGE nr. 145 din 12 iulie 2016privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcţionarului public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
9.DECRET 673 11/07/2016 DECRET nr. 673 din 11 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcţionarului public EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
10.HOTĂRÂRE 477 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 477 din 6 iulie 2016privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-28 octombrie 2016, a Conferinţei Internaţionale a Asociaţiei Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciare (I.C.P.A.) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
11.
LEGE 142 12/07/2016
LEGE nr. 142 din 12 iulie 2016pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
12.DECRET 670 11/07/2016 DECRET nr. 670 din 11 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
13.HOTĂRÂRE 475 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 475 din 6 iulie 2016pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu, semnat la Baku la 10 martie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
14.ACORD 10/03/2016 ACORD din 10 martie 2016între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016 ────────── Aprobat de Hotărârea nr. 475 din 6 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2016.──────────
15.HOTĂRÂRE 474 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 474 din 6 iulie 2016privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016
1.DECIZIE 380 07/06/2016 DECIZIE nr. 380 din 7 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3), art. 76 şi art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 466 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 466 din 6 iulie 2016privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016
3.HOTĂRÂRE 484 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 484 din 6 iulie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016
4.
ORDIN 210 08/02/2016
ORDIN nr. 210 din 8 februarie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0139 Pădurea Breana-Roşcani şi al ariei naturale protejate Pădurea Breana-Roşcani, cod 2.404 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016
5.HOTĂRÂRE 712 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 712 din 16 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016
6.HOTĂRÂRE 713 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 713 din 16 iunie 2016pentru completarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016
7.HOTĂRÂRE 24 13/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 24 din 13 iunie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016
8.
RECTIFICARE 335 04/05/2016
RECTIFICARE nr. 335 din 4 mai 2016la Hotărârea Guvernului nr. 335/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 13 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 486 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 486 din 6 iulie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 485 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 485 din 6 iulie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
3.HOTĂRÂRE 479 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 479 din 6 iulie 2016privind aprobarea programului de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
4.PROGRAM 06/07/2016 PROGRAM din 6 iulie 2016de interes naţional "Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016 ────────── *) Aprobat prin Hotărârea nr. 479 din 6 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 13 iulie 2016──────────
5.HOTĂRÂRE 96 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 96 din 27 iunie 2016privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluţia realităţilor pieţei COM (2016) 287 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
6.HOTĂRÂRE 99 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 99 din 27 iunie 2016pentru propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind un sistem de inspecţii pentru operarea în condiţii de siguranţă a navelor de tip ro-ro ferry şi a navelor de pasageri de mare viteză care desfăşoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul statului portului şi de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului COM (2016) 371 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
7.HOTĂRÂRE 100 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 100 din 27 iunie 2016privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii şi a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre COM (2016) 370 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
8.HOTĂRÂRE 98 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 98 din 27 iunie 2016privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri COM (2016) 369 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
9.HOTĂRÂRE 494 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 494 din 6 iulie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
10.HOTĂRÂRE 711 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 711 din 16 iunie 2016pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
11.HOTĂRÂRE 495 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 495 din 6 iulie 2016privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru cofinanţarea lucrărilor de refacere şi de dotare a clădirii şcolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croaţia, şi înfiinţarea în cadrul acesteia a unui Centru multifuncţional destinat păstrării şi promovării dialectului, culturii şi tradiţiilor istroromâne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
12.
ORDIN 1056 05/07/2016
ORDIN nr. 1.056 din 5 iulie 2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
13.NORMĂ 05/07/2016 NORMĂ din 5 iulie 2016privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016 ────────── *) Aprobată prin Ordinul nr. 1056 din 5 iulie 2016 / Ordinul nr. 4435 din 5 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 13 iulie 2016──────────
14.HOTĂRÂRE 492 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 492 din 6 iulie 2016privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea lor în administrarea Agenţiei Zonei Montane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
15.DECIZIE 1321 30/06/2016 DECIZIE nr. 1.321 din 30 iunie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii DINAMIC AS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
16.DECIZIE 1322 30/06/2016 DECIZIE nr. 1.322 din 30 iunie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii LEUMI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
17.
ORDIN 4435 05/07/2016
ORDIN nr. 4.435 din 5 iulie 2016pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
18.NORMĂ 05/07/2016 NORMĂ din 5 iulie 2016privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016 ────────── *) Aprobată prin Ordinul nr. 1056 din 5 iulie 2016 / Ordinul nr. 4435 din 5 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 13 iulie 2016──────────
19.
LEGE 135 07/07/2016
LEGE nr. 135 din 7 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
20.DECRET 660 06/07/2016 DECRET nr. 660 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
21.HOTĂRÂRE 483 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 483 din 6 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 20 13/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 20 din 13 iulie 2016pentru alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 13 iulie 2016
2.
ORDIN 946 19/05/2016
ORDIN nr. 946 din 19 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpaţii Vrancei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 13 iulie 2016
3.
ORDIN 438 21/06/2016
ORDIN nr. 438 din 21 iunie 2016pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 13 iulie 2016
4.INSTRUCŢIUNI 21/06/2016 INSTRUCŢIUNI din 21 iunie 2016privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei*) EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 13 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 438 din 21 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 13 iulie 2016.──────────
5.DECIZIE 11 23/05/2016 DECIZIE nr. 11 din 23 mai 2016privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 13 iulie 2016
1.
ORDIN 1022 30/06/2016
ORDIN nr. 1.022 din 30 iunie 2016privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 12 iulie 2016
2.DECIZIE 3 12/07/2016 DECIZIE nr. 3 din 12 iulie 2016privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 13 iulie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 12 iulie 2016
3.
ORDIN 209 08/02/2016
ORDIN nr. 209 din 8 februarie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0229 Siriu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 12 iulie 2016
4.
ORDIN 2562 07/07/2016
ORDIN nr. 2.562 din 7 iulie 2016privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 12 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 416 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 416 din 8 iunie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 12 iulie 2016
2.PR-
LEGE 609 28/06/2016 PROIECT DE
LEGE nr. 609 din 28 iunie 2016privind revizuirea Constituţiei României - iniţiativă legislativă cetăţenească, 25 mai 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 12 iulie 2016
3.
ORDIN 527 29/06/2016
ORDIN nr. 527 din 29 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 12 iulie 2016
4.REGULAMENT 29/06/2016 REGULAMENT din 29 iunie 2016privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 12 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 527 din 29 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 523 din 12 iulie 2016.──────────
1.HOTĂRÂRE 473 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 473 din 6 iulie 2016privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016
2.DECRET 650 06/07/2016 DECRET nr. 650 din 6 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016
3.REZOLUŢIE 14 16/11/1989 REZOLUŢIE nr. (89)14 din 16 noiembrie 1989de instituire a unui Centru european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 16 noiembrie 1989, în cadrul celei de-a 85-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor*) EMITENT: CONSILIUL EUROPEI - Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016 ────────── Adoptată de Legea nr. 125 din 7 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 12 iulie 2016. *) Traducere.──────────
4.HOTĂRÂRE 480 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 480 din 6 iulie 2016privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016
5.
LEGE 125 07/07/2016
LEGE nr. 125 din 7 iulie 2016privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016
6.REZOLUŢIE 51 21/10/1993 REZOLUŢIE nr. (93)51 din 21 octombrie 1993privind confirmarea continuării Centrului european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în 21 octombrie 1993, în cadrul celei de-a 500-a întâlniri a delegaţilor miniştrilor*) EMITENT: CONSILIUL EUROPEI - Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016 ────────── Adoptată de Legea nr. 125 din 7 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 12 iulie 2016. *) Traducere.──────────
7.HOTĂRÂRE 491 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 491 din 6 iulie 2016privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016
8.
ORDIN 830 08/07/2016
ORDIN nr. 830 din 8 iulie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016
9.
ORDIN 422 08/07/2016
ORDIN nr. 422 din 8 iulie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 12 iulie 2016
1.DECIZIE 240 11/07/2016 DECIZIE nr. 240 din 11 iulie 2016privind eliberarea, la cerere, a doamnei Valentina Conţescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 12 iulie 2016
2.
ORDIN 761 22/06/2016
ORDIN nr. 761 din 22 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 12 iulie 2016
3.REGULAMENT 22/06/2016 REGULAMENT din 22 iunie 2016de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 12 iulie 2016 ────────── *) Aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 761 din 22 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 521 din 12 iulie 2016.──────────
1.
LEGE 124 07/07/2016
LEGE nr. 124 din 7 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
2.DECRET 649 06/07/2016 DECRET nr. 649 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
3.
LEGE 127 07/07/2016
LEGE nr. 127 din 7 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
4.DECRET 652 06/07/2016 DECRET nr. 652 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
5.HOTĂRÂRE 472 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 472 din 6 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
6.
ORDIN 842 04/07/2016
ORDIN nr. 842 din 4 iulie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind achiziţiile publice de servicii de consiliere finanţate prin Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei", din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
7.
ORDIN 1015 31/05/2016
ORDIN nr. 1.015 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0356 Poienile de la Şard EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
8.
ORDIN 2186 17/03/2016
ORDIN nr. 2.186 din 17 martie 2016privind declasarea din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă, situat în strada Berechet nr. 10A, sectorul 2, Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
9.HOTĂRÂRE 470 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 470 din 6 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea BĂIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
10.HOTĂRÂRE 471 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 471 din 6 iulie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
11.
ORDIN 4294 23/06/2016
ORDIN nr. 4.294 din 23 iunie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.892/2016 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
12.HOTĂRÂRE 38 07/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 38 din 7 iulie 2016pentru aprobarea contractării plafonului de emitere a unei scrisori de garanţie bancară de la ING BANK, în favoarea Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale Sector 5 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
13.DECIZIE 1290 29/06/2016 DECIZIE nr. 1.290 din 29 iunie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 11 iulie 2016
1.DECIZIE 271 10/05/2016 DECIZIE nr. 271 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
2.
RECTIFICARE 114 14/06/2016
RECTIFICARE nr. 114 din 14 iunie 2016referitoare la Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Agenda Digitală a României nr. 114/2016 EMITENT: AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
3.
RECTIFICARE 03/05/2016
RECTIFICARE din 3 mai 2016referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
4.
LEGE 129 07/07/2016
LEGE nr. 129 din 7 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
5.DECRET 654 06/07/2016 DECRET nr. 654 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
6.
LEGE 130 07/07/2016
LEGE nr. 130 din 7 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
7.DECRET 655 06/07/2016 DECRET nr. 655 din 6 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
8.
LEGE 131 07/07/2016
LEGE nr. 131 din 7 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
9.DECRET 656 06/07/2016 DECRET nr. 656 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
10.
LEGE 132 07/07/2016
LEGE nr. 132 din 7 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
11.DECRET 657 06/07/2016 DECRET nr. 657 din 6 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
12.
LEGE 133 07/07/2016
LEGE nr. 133 din 7 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
13.DECRET 658 06/07/2016 DECRET nr. 658 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
14.
LEGE 134 07/07/2016
LEGE nr. 134 din 7 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
15.DECRET 659 06/07/2016 DECRET nr. 659 din 6 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2015 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
16.
LEGE 136 07/07/2016
LEGE nr. 136 din 7 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
17.DECRET 661 06/07/2016 DECRET nr. 661 din 6 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
18.
LEGE 138 07/07/2016
LEGE nr. 138 din 7 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
19.DECRET 663 06/07/2016 DECRET nr. 663 din 6 iulie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
20.
LEGE 139 07/07/2016
LEGE nr. 139 din 7 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
21.DECRET 664 06/07/2016 DECRET nr. 664 din 6 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
22.DECIZIE 270 10/05/2016 DECIZIE nr. 270 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 11 iulie 2016
1.
ORDIN 1079 07/07/2016
ORDIN nr. 1.079 din 7 iulie 2016privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice ediţia CENTENAR în cadrul Programului FIDELIS EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 8 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 493 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 493 din 6 iulie 2016privind plata unei contribuţii voluntare a României la Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul combaterii dispozitivelor explozive improvizate şi eliminarea muniţiei neexplodate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 8 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 482 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 482 din 6 iulie 2016privind înscrierea imobilului "Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial" de pe Masivul Caraiman în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 8 iulie 2016
3.HOTĂRÂRE 468 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 468 din 6 iulie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 8 iulie 2016
1.
LEGE 123 07/07/2016
LEGE nr. 123 din 7 iulie 2016privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 8 iulie 2016
2.DECRET 648 06/07/2016 DECRET nr. 648 din 6 iulie 2016pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 8 iulie 2016
3.DECIZIE 9 08/07/2016 DECIZIE nr. 9 din 8 iulie 2016privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 8 iulie 2016
4.DECIZIE 239 08/07/2016 DECIZIE nr. 239 din 8 iulie 2016privind desemnarea domnului Mihnea Marian Constantinescu în calitate de coordonator cu însărcinări speciale pentru securitate energetică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 8 iulie 2016
1.COD PENAL (A) 08/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 8 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 8 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.
2.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
3.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
4.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
5.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
8.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
10.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
11.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
12.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
14.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
16.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
17.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
18.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
19.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
20.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
21.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
22.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
23.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
24.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
25.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
26.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
27.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
28.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
29.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
1.
ORDIN 29 28/06/2016
ORDIN nr. 29 din 28 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 7 iulie 2016
2.REGULAMENT 28/06/2016 REGULAMENT din 28 iunie 2016privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 7 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 29 din 28 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 510 din 7 iulie 2016.──────────
1.HOTĂRÂRE 463 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 463 din 6 iulie 2016privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 464 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 464 din 6 iulie 2016privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
3.HOTĂRÂRE 465 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 465 din 6 iulie 2016privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
4.HOTĂRÂRE 467 06/07/2016 HOTĂRÂRE nr. 467 din 6 iulie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
5.DECIZIE 231 07/07/2016 DECIZIE nr. 231 din 7 iulie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Laurenţiu Moise a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
6.DECIZIE 232 07/07/2016 DECIZIE nr. 232 din 7 iulie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-George Dinescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
7.DECIZIE 233 07/07/2016 DECIZIE nr. 233 din 7 iulie 2016pentru numirea doamnei Monica Emanuela Althamer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
8.DECIZIE 234 07/07/2016 DECIZIE nr. 234 din 7 iulie 2016pentru numirea domnului Radu Mihaiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
9.DECIZIE 235 07/07/2016 DECIZIE nr. 235 din 7 iulie 2016privind eliberarea doamnei Mihaela Ungureanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
10.DECIZIE 236 07/07/2016 DECIZIE nr. 236 din 7 iulie 2016privind numirea domnului Mihai Tomescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
11.DECIZIE 237 07/07/2016 DECIZIE nr. 237 din 7 iulie 2016privind numirea domnului Preda Nedelcu în funcţia de membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
12.DECIZIE 238 07/07/2016 DECIZIE nr. 238 din 7 iulie 2016privind numirea domnului Dorel Fronea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
13.
ORDIN 948 19/05/2016
ORDIN nr. 948 din 19 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului şi al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
14.LISTĂ 12 05/07/2016 LISTA nr. 12 din 5 iulie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale - turul II, desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016
1.DECRET 665 07/07/2016 DECRET nr. 665 din 7 iulie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 7 iulie 2016
2.DECRET 666 07/07/2016 DECRET nr. 666 din 7 iulie 2016pentru revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 7 iulie 2016
3.DECRET 667 07/07/2016 DECRET nr. 667 din 7 iulie 2016privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 7 iulie 2016
4.DECIZIE 241 19/04/2016 DECIZIE nr. 241 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (2)-(7) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 7 iulie 2016
5.DECIZIE 263 10/05/2016 DECIZIE nr. 263 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 425 alin. (1) din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 7 iulie 2016
6.DECIZIE 292 11/05/2016 DECIZIE nr. 292 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 7 iulie 2016
7.DECIZIE 327 19/05/2016 DECIZIE nr. 327 din 19 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 7 iulie 2016
8.
ORDIN 440 21/06/2016
ORDIN nr. 440 din 21 iunie 2016privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 561/2014 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 7 iulie 2016
9.REGULAMENT 21/06/2016 REGULAMENT din 21 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 561/2014*) EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 7 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 440 din 21 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 514 din 7 iulie 2016.──────────
1.
ORDIN 694 30/06/2016
ORDIN nr. 694 din 30 iunie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 7 iulie 2016
2.
ORDIN 1889 24/06/2016
ORDIN nr. 1.889 din 24 iunie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 7 iulie 2016
3.NORMĂ 24/06/2016 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 7 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 1889/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 7 iulie 2016.──────────
1.
ORDIN 1883 24/06/2016
ORDIN nr. 1.883 din 24 iunie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 7 iulie 2016
2.NORMĂ 24/06/2016 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 7 iulie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 1.883 din 24 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 7 iulie 2016.──────────
3.
ORDIN 1893 24/06/2016
ORDIN nr. 1.893 din 24 iunie 2016privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 7 iulie 2016
4.NORMĂ 24/06/2016 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 7 iulie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 1.893 din 24 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 7 iulie 2016──────────
1.DECRET 644 06/07/2016 DECRET nr. 644 din 6 iulie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
2.DECRET 645 06/07/2016 DECRET nr. 645 din 6 iulie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
3.DECRET 646 06/07/2016 DECRET nr. 646 din 6 iulie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
4.DECRET 647 06/07/2016 DECRET nr. 647 din 6 iulie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
5.DECIZIE 20 22/06/2016 DECIZIE nr. 20 din 22 iunie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei termominerale din perimetrul Jupiter Aurora, judeţul Constanţa, convenită prin Licenţa de exploatare nr. 4.540/2003 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
6.DECIZIE 490 28/06/2016 DECIZIE nr. 490 din 28 iunie 2016pentru aprobarea graficului efectuării transportului deţinuţilor între unităţile penitenciare EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
7.
ORDIN 695 30/06/2016
ORDIN nr. 695 din 30 iunie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
8.DECIZIE 261 05/05/2016 DECIZIE nr. 261 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
9.DECIZIE 273 10/05/2016 DECIZIE nr. 273 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
10.
ORDIN 31 06/07/2016
ORDIN nr. 31 din 6 iulie 2016privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 7 iulie 2016
1.
ORDIN 696 30/06/2016
ORDIN nr. 696 din 30 iunie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 6 iulie 2016
2.DECIZIE 288 11/05/2016 DECIZIE nr. 288 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 6 iulie 2016
3.
ORDIN 2385 23/06/2016
ORDIN nr. 2.385/C din 23 iunie 2016pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în condiţiile legii, către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situaţia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 6 iulie 2016
4.DECIZIE 297 12/05/2016 DECIZIE nr. 297 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 6 iulie 2016
5.
ORDIN 456 16/05/2016
ORDIN nr. 456 din 16 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Litoral" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 6 iulie 2016
6.
ORDIN 946 27/06/2016
ORDIN nr. 946 din 27 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Litoral" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 6 iulie 2016
7.
ORDIN 1017 31/05/2016
ORDIN nr. 1.017 din 31 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Litoral" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 6 iulie 2016
1.
ORDIN 693 30/06/2016
ORDIN nr. 693 din 30 iunie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016
2.DECIZIE 264 10/05/2016 DECIZIE nr. 264 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său şi, în special, cele ale art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi şi alin. (2) din aceasta, precum şi cele ale art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016
3.DECIZIE 266 10/05/2016 DECIZIE nr. 266 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016
4.DECIZIE 267 10/05/2016 DECIZIE nr. 267 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016
5.DECIZIE 282 10/05/2016 DECIZIE nr. 282 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 6 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016
6.
ORDIN 837 22/06/2016
ORDIN nr. 837 din 22 iunie 2016privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea inspecţiilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi pentru controlul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016
7.
ORDIN 839 29/06/2016
ORDIN nr. 839 din 29 iunie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în baza adeverinţelor eliberate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016
8.
ORDIN 4420 04/07/2016
ORDIN nr. 4.420 din 4 iulie 2016privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016
9.HOTĂRÂRE 6 26/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 6 din 26 mai 2016pentru revocarea Hotărârii Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 1/2016 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 6 iulie 2016
1.
ORDIN 1892 24/06/2016
ORDIN nr. 1.892 din 24 iunie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale şi a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declaraţiei vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 6 iulie 2016
2.NORMĂ 24/06/2016 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 6 iulie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 1892 din 24 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 6 iulie 2016.──────────
3.DECIZIE 324 17/05/2016 DECIZIE nr. 324 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249-art. 256 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 6 iulie 2016
4.DECIZIE 325 17/05/2016 DECIZIE nr. 325 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 raportat la art. 99 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 6 iulie 2016
1.
ORDIN 403 19/05/2016
ORDIN nr. 403 din 19 mai 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
2.
ORDIN 887 17/06/2016
ORDIN nr. 887 din 17 iunie 2016privind încetarea valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii "Braşov Logistic Park" - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
3.
ORDIN 942 24/06/2016
ORDIN nr. 942 din 24 iunie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
4.
ORDIN 1056 06/06/2016
ORDIN nr. 1.056 din 6 iunie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
5.LISTĂ 06/07/2016 LISTĂ din 6 iulie 2016asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
6.HOTĂRÂRE 92 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 92 din 27 iunie 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveşte utilizarea sistemului de intrare/ieşire COM (2016) 196 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
7.HOTĂRÂRE 94 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 94 din 27 iunie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) COM (2016) 273 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
8.HOTĂRÂRE 95 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 95 din 27 iunie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete COM (2016) 285 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
9.HOTĂRÂRE 97 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 97 din 27 iunie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea geoblocării şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE COM (2016) 289 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
10.HOTĂRÂRE 101 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 101 din 27 iunie 2016privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene şi coordonarea în cadrul Sistemului Statistic European COM (2016) 114 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
11.HOTĂRÂRE 106 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 106 din 28 iunie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi la libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului COM (2016) 213 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
12.HOTĂRÂRE 107 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 107 din 28 iunie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind protecţia datelor) şi de abrogare a Directivei 95/46/CE COM (2016) 214 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
13.HOTĂRÂRE 108 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 108 din 28 iunie 2016privind Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul pentru 2016 - Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgenţă pe teritoriul Uniunii COM (2016) 152 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
14.HOTĂRÂRE 109 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 109 din 28 iunie 2016privind Propunerea de Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind formulele pentru copiii de vârstă mică COM (2016) 169 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 6 iulie 2016
1.DECRET 643 05/07/2016 DECRET nr. 643 din 5 iulie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 5 iulie 2016
2.DECIZIE 222 12/04/2016 DECIZIE nr. 222 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 5 iulie 2016
3.DECIZIE 227 19/04/2016 DECIZIE nr. 227 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (2) şi alin. (5) în ce priveşte sintagma "şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 5 iulie 2016
4.DECIZIE 232 19/04/2016 DECIZIE nr. 232 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 5 iulie 2016
5.DECRET 642 05/07/2016 DECRET nr. 642 din 5 iulie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 5 iulie 2016
6.DECIZIE 10 23/05/2016 DECIZIE nr. 10 din 23 mai 2016privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000) EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 5 iulie 2016
1.
ORDIN 25 22/06/2016
ORDIN nr. 25 din 22 iunie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 5 iulie 2016
2.METODOLOGIE 22/06/2016 METODOLOGIE din 22 iunie 2016pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 5 iulie 2016 ────────── Aprobată de Ordinul nr. 25 din 22 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 504 din 5 iulie 2016.──────────
3.DECIZIE 374 02/06/2016 DECIZIE nr. 374 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) teza întâi şi art. 57 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 5 iulie 2016
1.
LEGE 120 01/07/2016
LEGE nr. 120 din 1 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
2.DECRET 637 30/06/2016 DECRET nr. 637 din 30 iunie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
3.
LEGE 122 01/07/2016
LEGE nr. 122 din 1 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
4.DECRET 639 30/06/2016 DECRET nr. 639 din 30 iunie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
5.HOTĂRÂRE 453 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 453 din 22 iunie 2016privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
6.
ORDIN 65 17/05/2016
ORDIN nr. M.65 din 17 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYSECURITY" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
7.
ORDIN 921 22/06/2016
ORDIN nr. 921 din 22 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYSECURITY" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
8.
ORDIN 954 24/05/2016
ORDIN nr. 954 din 24 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYSECURITY" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
9.
ORDIN 69 24/05/2016
ORDIN nr. M.69 din 24 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
10.
ORDIN 933 23/06/2016
ORDIN nr. 933 din 23 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
11.
ORDIN 1052 06/06/2016
ORDIN nr. 1.052 din 6 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
12.NORMĂ 24/06/2016 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 1885/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 5 iulie 2016.──────────
13.
ORDIN 1885 24/06/2016
ORDIN nr. 1.885 din 24 iunie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 5 iulie 2016
1.NORMĂ 24/06/2016 NORME din 24 iunie 2016privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 1890/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 5 iulie 2016.──────────
2.
ORDIN 1890 24/06/2016
ORDIN nr. 1.890 din 24 iunie 2016pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016
3.
ORDIN 1887 24/06/2016
ORDIN nr. 1.887 din 24 iunie 2016pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016
4.NORMĂ 24/06/2016 NORME din 24 iunie 2016privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 1887/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 5 iulie 2016.──────────
5.
RECTIFICARE 4106 10/06/2016
RECTIFICARE nr. 4.106 din 10 iunie 2016la Ordinul nr. 4.106/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016
6.DECIZIE 1250 17/06/2016 DECIZIE nr. 1.250 din 17 iunie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MUNTENIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 5 iulie 2016
1.
ORDIN 1891 24/06/2016
ORDIN nr. 1.891 din 24 iunie 2016pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 5 iulie 2016
2.NORMĂ 24/06/2016 NORME din 24 iunie 2016privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 5 iulie 2016 ────────── Aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.891 din 24 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 5 iulie 2016──────────
3.
ORDIN 943 24/06/2016
ORDIN nr. 943 din 24 iunie 2016privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 5 iulie 2016
4.
ORDIN 802 01/07/2016
ORDIN nr. 802 din 1 iulie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 5 iulie 2016
5.
ORDIN 401 30/06/2016
ORDIN nr. 401 din 30 iunie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 5 iulie 2016
1.DECIZIE 22/10/2015 DECIZIE din 22 octombrie 2015cu privire la Cererea nr. 66.434/09 introdusă de Nicolae Sorinel Niţu împotriva României şi 3 alte cereri (a se vedea lista anexată) EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 5 iulie 2016
2.
ORDIN 1886 24/06/2016
ORDIN nr. 1.886 din 24 iunie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 5 iulie 2016
3.NORMĂ 24/06/2016 NORME TEHNICE din 24 iunie 2016privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 5 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 93 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 93 din 27 iunie 2016referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (Revizuirea mecanismului de suspendare) COM(2016) 290 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 5 iulie 2016
2.
ORDIN 916 21/06/2016
ORDIN nr. 916 din 21 iunie 2016pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 5 iulie 2016
1.
ORDIN 404 23/05/2016
ORDIN nr. 404 din 23 mai 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2016
2.
ORDIN 930 23/06/2016
ORDIN nr. 930 din 23 iunie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2016
3.
ORDIN 1053 06/06/2016
ORDIN nr. 1.053 din 6 iunie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2016
4.DECIZIE 278 10/05/2016 DECIZIE nr. 278 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2016
5.DECIZIE 279 10/05/2016 DECIZIE nr. 279 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2016
6.DECIZIE 281 10/05/2016 DECIZIE nr. 281 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2016
7.DECIZIE 12 16/05/2016 DECIZIE nr. 12 din 16 mai 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 1.391 alin. (1) şi art. 1.371 alin. (1) din Codul civil EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 4 iulie 2016
1.
ORDIN 864 09/06/2016
ORDIN nr. 864 din 9 iunie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 809/2012 privind aprobarea normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi alocarea prin bugetul de stat a sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea proiectelor de investiţii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 4 iulie 2016
2.
ORDIN 944 19/05/2016
ORDIN nr. 944 din 19 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0057 Dealul Istriţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 4 iulie 2016
3.
ORDIN 835 17/06/2016
ORDIN nr. 835 din 17 iunie 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 4 iulie 2016
1.DECIZIE 167 24/03/2016 DECIZIE nr. 167 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 4 iulie 2016
2.DECIZIE 168 24/03/2016 DECIZIE nr. 168 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (10) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 4 iulie 2016
3.DECIZIE 198 07/04/2016 DECIZIE nr. 198 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 4 iulie 2016
4.
ORDIN 829 10/06/2016
ORDIN nr. 829 din 10 iunie 2016privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 4 iulie 2016
5.
ORDIN 1882 24/06/2016
ORDIN nr. 1.882 din 24 iunie 2016privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 4 iulie 2016
6.
ORDIN 1884 24/06/2016
ORDIN nr. 1.884 din 24 iunie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 4 iulie 2016
7.NORMĂ 24/06/2016 NORME din 24 iunie 2016tehnice de autorizare a regimurilor speciale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 4 iulie 2016
8.
ORDIN 1888 24/06/2016
ORDIN nr. 1.888 din 24 iunie 2016privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 4 iulie 2016
1.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
3.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
4.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
7.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
10.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
11.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
12.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
13.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
14.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
16.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
17.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
18.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
19.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
20.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
21.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
22.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
23.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
24.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
25.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
26.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
27.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
28.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
29.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
30.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
1.DECIZIE 230 01/07/2016 DECIZIE nr. 230 din 1 iulie 2016privind numirea doamnei Maria-Elena Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
2.HOTĂRÂRE 87 21/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 87 din 21 iunie 2016privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte comunicarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit - COM (2016) 198 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
3.DECIZIE 239 19/04/2016 DECIZIE nr. 239 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
4.HOTĂRÂRE 91 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 91 din 27 iunie 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 - COM (2016) 194 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
5.HOTĂRÂRE 102 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 102 din 28 iunie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - COM (2016) 205 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
6.HOTĂRÂRE 103 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 103 din 28 iunie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibile căi de urmat în ceea ce priveşte situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în domeniul politicii vizelor COM (2016) 221 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
7.HOTĂRÂRE 104 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 104 din 28 iunie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea către o uniune a securităţii efectivă şi autentică - COM (2016) 230 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
8.HOTĂRÂRE 105 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 105 din 28 iunie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţie - COM (2016)197 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
9.DECRET 640 01/07/2016 DECRET nr. 640 din 1 iulie 2016pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
10.DECRET 641 01/07/2016 DECRET nr. 641 din 1 iulie 2016pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
11.DECIZIE 243 19/04/2016 DECIZIE nr. 243 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
12.DECIZIE 277 10/05/2016 DECIZIE nr. 277 din 10 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 1 iulie 2016
1.HOTĂRÂRE 462 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 462 din 28 iunie 2016pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016
2.
ORDIN 774 30/06/2016
ORDIN nr. 774 din 30 iunie 2016privind aprobarea finanţării din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii a compartimentelor de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgenţă începând cu 1 iulie 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016
3.
ORDIN 779 30/06/2016
ORDIN nr. 779 din 30 iunie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016
4.DECIZIE 289 11/05/2016 DECIZIE nr. 289 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016
5.
ORDIN 393 27/06/2016
ORDIN nr. 393 din 27 iunie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016
6.HOTĂRÂRE 19 12/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 19 din 12 mai 2016pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016
7.METODOLOGIE 12/05/2016 METODOLOGIE din 12 mai 2016privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iulie 2016
1.REGULAMENT 29/06/2016 REGULAMENT-CADRU din 29 iunie 2016de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie*) (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 771/378/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
2.
ORDIN 771 29/06/2016
ORDIN nr. 771 din 29 iunie 2016privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016
3.REGULAMENT 29/06/2016 REGULAMENT-CADRU din 29 iunie 2016de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală primară*) (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 771/378/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
4.REGULAMENT 29/06/2016 REGULAMENT-CADRU din 29 iunie 2016de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice*) (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 771/378/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
5.REGULAMENT 29/06/2016 REGULAMENT-CADRU din 29 iunie 2016de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală spitalicească*) (Anexa 4) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 771/378/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
6.
ORDIN 378 23/06/2016
ORDIN nr. 378 din 23 iunie 2016privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016
7.REGULAMENT 23/06/2016 REGULAMENT-CADRU din 23 iunie 2016de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală primară*) (Anexa 1) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 771/378/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
8.REGULAMENT 23/06/2016 REGULAMENT-CADRU din 23 iunie 2016de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie*) (Anexa 2) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 771/378/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
9.REGULAMENT 23/06/2016 REGULAMENT-CADRU din 23 iunie 2016de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice*) (Anexa 3) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 771/378/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
10.REGULAMENT 23/06/2016 REGULAMENT-CADRU din 23 iunie 2016de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală spitalicească*) (Anexa 4) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 771/378/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
11.
ORDIN 772 29/06/2016
ORDIN nr. 772 din 29 iunie 2016privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016
12.CRITERII 29/06/2016 CRITERII din 29 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală primară*)) (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
13.CRITERII 29/06/2016 CRITERII din 29 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie*)) (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
14.CRITERII 29/06/2016 CRITERII din 29 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice*)) (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
15.CRITERII 29/06/2016 CRITERII din 29 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală spitalicească*)) (Anexa 4) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
16.
ORDIN 379 23/06/2016
ORDIN nr. 379 din 23 iunie 2016privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016
17.CRITERII 23/06/2016 CRITERII din 23 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală primară*)) (Anexa 1) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
18.CRITERII 23/06/2016 CRITERII din 23 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie*)) (Anexa 2) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
19.CRITERII 23/06/2016 CRITERII din 23 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice*)) (Anexa 3) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
20.CRITERII 23/06/2016 CRITERII din 23 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală spitalicească*)) (Anexa 4) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
21.HOTĂRÂRE 2 21/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 iunie 2016privind radierea Societăţii GOLDFIN IFN - S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016
22.DECIZIE 5 16/05/2016 DECIZIE nr. 5 din 16 mai 2016privind examinarea recursului în interesul legii referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016
23.
ORDIN 3855 26/05/2016
ORDIN nr. 3.855 din 26 mai 2016privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016
24.METODOLOGIE 26/05/2016 METODOLOGIE din 26 mai 2016de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, în anul şcolar/universitar 2016-2017*) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 3.855/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016──────────
1.HOTĂRÂRE 456 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 456 din 28 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
2.
ORDIN 769 28/06/2016
ORDIN nr. 769 din 28 iunie 2016pentru prelungirea termenului de valabilitate al preţurilor medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed, prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 455 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 455 din 28 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 26 28/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 28 iunie 2016pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 27 28/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 28 iunie 2016pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
6.
ORDIN 764 23/06/2016
ORDIN nr. 764 din 23 iunie 2016privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
7.HOTĂRÂRE 457 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 457 din 28 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
8.NORMĂ 29 29/06/2016 NORMĂ nr. 29 din 29 iunie 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
9.HOTĂRÂRE 458 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 458 din 28 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Neculae Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
10.HOTĂRÂRE 459 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 459 din 28 iunie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
11.HOTĂRÂRE 460 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 460 din 28 iunie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
12.ORD DE URGENŢĂ 24 28/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 28 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
13.DECIZIE 226 29/06/2016 DECIZIE nr. 226 din 29 iunie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Francisk Iulian Chiriac din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
14.DECIZIE 227 29/06/2016 DECIZIE nr. 227 din 29 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
15.ORD DE URGENŢĂ 25 28/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 28 iunie 2016pentru modificarea art. 1^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016
1.DECIZIE 303 12/05/2016 DECIZIE nr. 303 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 452 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 452 din 22 iunie 2016privind recunoaşterea Asociaţiei "Filantropia Ortodoxă Alba Iulia" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016
3.DECIZIE 1230 14/06/2016 DECIZIE nr. 1.230 din 14 iunie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SDH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016
4.DECIZIE 298 12/05/2016 DECIZIE nr. 298 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 3 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016
5.DECIZIE 305 12/05/2016 DECIZIE nr. 305 din 12 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 922 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016
6.HOTĂRÂRE 1 30/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 30 mai 2016pentru modificarea Statutului Academiei de Ştiinţe Juridice din România EMITENT: ACADEMIA DE ŞTIINŢE JURIDICE DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016
7.DECIZIE 114 14/06/2016 DECIZIE nr. 114 din 14 iunie 2016privind stabilirea tarifelor de utilizare a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) EMITENT: AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016
8.DECIZIE 468 08/06/2016 DECIZIE nr. 468 din 8 iunie 2016privind conţinutul setului de produse igienico-sanitare pus la dispoziţia persoanelor private de libertate cu ocazia primirii în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016
9.DECIZIE 1219 13/06/2016 DECIZIE nr. 1.219 din 13 iunie 2016privind menţinerea interzicerii temporare a exercitării activităţii de asigurare şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 29 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 443 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 443 din 22 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "CONVERSMIN" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 444 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 444 din 22 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 442 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 442 din 22 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 441 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 441 din 22 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 56 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 56 din 22 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016)26 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016
6.HOTĂRÂRE 54 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 54 din 22 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Pachetul antievaziune: Paşii următori spre realizarea impozitării efective şi spre creşterea transparenţei fiscale în UE COM (2016)23 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016
7.HOTĂRÂRE 55 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 55 din 22 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind o strategie externă pentru impozitarea eficace COM (2016)24 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016
8.HOTĂRÂRE 445 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 445 din 22 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 29 iunie 2016
1.DECIZIE 201 07/04/2016 DECIZIE nr. 201 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 29 iunie 2016
2.DECIZIE 231 19/04/2016 DECIZIE nr. 231 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 29 iunie 2016
3.
ORDIN 838 24/06/2016
ORDIN nr. 838 din 24 iunie 2016privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 29 iunie 2016
4.
ORDIN 208 08/02/2016
ORDIN nr. 208 din 8 februarie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0199 Platoul Meledic şi ale ariei naturale protejate Platoul Meledic, cod 2.267 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 29 iunie 2016
5.DECIZIE 199 07/04/2016 DECIZIE nr. 199 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 29 iunie 2016
1.
RECTIFICARE 6 17/06/2016
RECTIFICARE nr. 6 din 17 iunie 2016la Lista Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
2.DECRET 633 27/06/2016 DECRET nr. 633 din 27 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 89 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 89 din 27 iunie 2016privind vacantarea unor mandate de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 90 27/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 90 din 27 iunie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 110 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 110 din 28 iunie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
6.HOTĂRÂRE 57 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 57 din 22 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale COM (2016) 127 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
7.NORMĂ 28 17/06/2016 NORMĂ nr. 28 din 17 iunie 2016pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanţă EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
8.GHID 17/06/2016 GHID din 17 iunie 2016privind măsuri alternative de performanţă *) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016 ────────── *) Aprobat de Norma nr. 28/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 iunie 2016.──────────
9.HOTĂRÂRE 58 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 58 din 22 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind încheierea de către Uniunea Europeană a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 109 şi la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice COM (2016) 111 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
10.HOTĂRÂRE 63 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 63 din 28 iunie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
11.HOTĂRÂRE 64 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 64 din 28 iunie 2016privind vacantarea unor locuri de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
12.HOTĂRÂRE 65 28/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 65 din 28 iunie 2016privind vacantarea unor locuri de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 436 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 436 din 16 iunie 2016privind aprobarea stemelor comunelor Bărăganul, Salcia Tudor şi Traian, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 437 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 437 din 22 iunie 2016privind aprobarea stemelor comunelor Cârlogani şi Deveselu, judeţul Olt EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016
3.
ORDIN 712 11/04/2016
ORDIN nr. 712 din 11 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0119 Muntele Mare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 431 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 431 din 16 iunie 2016privind aprobarea stemei comunei I. L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 434 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 434 din 16 iunie 2016privind aprobarea stemei comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016
6.HOTĂRÂRE 435 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 435 din 16 iunie 2016privind aprobarea stemei municipiului Săcele, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016
7.DECIZIE 8 16/05/2016 DECIZIE nr. 8 din 16 mai 2016privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 şi 3 şi art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) şi (3) şi art. 453 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în referire la obligarea executorului judecătoresc la plata cheltuielilor de judecată, în situaţia în care acesta a renunţat la cererea de validare a popririi ori aceasta a fost respinsă de instanţă, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de către terţul poprit sau de către debitor EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE3 RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 iunie 2016
1.
ORDIN 211 08/02/2016
ORDIN nr. 211 din 8 februarie 2016privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Camniţa - cod 2.259 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2016
2.DECIZIE 206 12/04/2016 DECIZIE nr. 206 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2016
3.
ORDIN 135 13/06/2016
ORDIN nr. 135 din 13 iunie 2016privind aprobarea Normelor generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2016
4.NORMĂ 13/06/2016 NORME GENERALE din 13 iunie 2016de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 1) EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 135 din 13 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 28 iunie 2016.──────────
5.NORMĂ 13/06/2016 NORME SPECIFICE din 13 iunie 2016de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc (Anexa nr. 2) EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 28 iunie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 135 din 13 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 28 iunie 2016.──────────
1.
LEGE 119 23/06/2016
LEGE nr. 119 din 23 iunie 2016privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2016
2.DECRET 613 22/06/2016 DECRET nr. 613 din 22 iunie 2016pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 450 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 450 din 22 iunie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2016
4.DECIZIE 235 19/04/2016 DECIZIE nr. 235 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2016
5.
ORDIN 820 01/06/2016
ORDIN nr. 820 din 1 iunie 2016privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor de uz profesional şi responsabilităţile acestuia EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2016
6.DECIZIE 242 19/04/2016 DECIZIE nr. 242 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2016
7.DECIZIE 237 19/04/2016 DECIZIE nr. 237 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 28 iunie 2016
1.DECIZIE 164 24/03/2016 DECIZIE nr. 164 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi ale art. 509 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
2.DECIZIE 165 24/03/2016 DECIZIE nr. 165 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
3.DECIZIE 166 24/03/2016 DECIZIE nr. 166 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^27 şi art. 296^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 428 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 428 din 16 iunie 2016pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 451 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 451 din 22 iunie 2016privind recunoaşterea Fundaţiei "Inimă de copil" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
6.DECIZIE 225 27/06/2016 DECIZIE nr. 225 din 27 iunie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Augustin Ioan din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
7.
ORDIN 763 22/06/2016
ORDIN nr. 763 din 22 iunie 2016privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
8.HOTĂRÂRE 637 26/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 637 din 26 mai 2016pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
9.
ORDIN 377 21/06/2016
ORDIN nr. 377 din 21 iunie 2016privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
10.
ORDIN 27 22/06/2016
ORDIN nr. 27 din 22 iunie 2016privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 61 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 61 din 22 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Posibilităţi de reformare a sistemului european comun de azil şi de îmbunătăţire a căilor legale de migraţie COM (2016) 197 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016
2.
ORDIN 1089 10/06/2016
ORDIN nr. 1.089 din 10 iunie 2016pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 439 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 439 din 22 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 440 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 440 din 22 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016
5.
ORDIN 102 21/06/2016
ORDIN nr. 102 din 21 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016
6.HOTĂRÂRE 446 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 446 din 22 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016
1.NORMĂ 22/06/2016 NORME METODOLOGICE din 22 iunie 2016de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 bis din 27 iunie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 763/377/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 iunie 2016.──────────
2.NORMĂ 21/06/2016 NORME METODOLOGICE din 21 iunie 2016de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017*) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 bis din 27 iunie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 763/377/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 iunie 2016.──────────
1.DECIZIE 7 26/06/2016 DECIZIE nr. 7 din 26 iunie 2016privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 26 iunie 2016
2.REGULAMENT (R) 24/02/1994 REGULAMENTUL din 24 februarie 1994 (*republicat*)Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 26 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 425 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 425 din 16 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
2.DECIZIE 207 12/04/2016 DECIZIE nr. 207 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
3.DECIZIE 208 12/04/2016 DECIZIE nr. 208 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
4.
ORDIN 872 10/05/2016
ORDIN nr. 872 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
5.
ORDIN 827 06/06/2016
ORDIN nr. 827 din 6 iunie 2016privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii, de certificare a controlului producţiei în fabrică şi de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 59 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 59 din 22 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 - COM (2016)194 şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - COM (2016)205 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 60 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 60 din 22 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Înapoi la Schengen - o foaie de parcurs COM (2016)120 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016
3.DECIZIE 220 24/06/2016 DECIZIE nr. 220 din 24 iunie 2016privind eliberarea domnului Manuel Costescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016
4.DECIZIE 221 24/06/2016 DECIZIE nr. 221 din 24 iunie 2016pentru numirea domnului Manuel Costescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016
5.DECIZIE 222 24/06/2016 DECIZIE nr. 222 din 24 iunie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Dan Eugen Strâmbu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016
6.DECIZIE 223 24/06/2016 DECIZIE nr. 223 din 24 iunie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Ghyka din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016
7.DECIZIE 224 24/06/2016 DECIZIE nr. 224 din 24 iunie 2016privind numirea domnului Ionel Dancă în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016
8.
ORDIN 24 22/06/2016
ORDIN nr. 24 din 22 iunie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 24 iunie 2016
1.
RECTIFICARE 760 25/05/2016
RECTIFICARE nr. 760 din 25 mai 2016referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 760/2016 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 447 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 447 din 22 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016
3.
ORDIN 1849 17/06/2016
ORDIN nr. 1.849 din 17 iunie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016
4.PROCEDURĂ 17/06/2016 PROCEDURĂ din 17 iunie 2016de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016 ────────── Aprobată de Ordinul nr. 1.849 din 17 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016.──────────
5.
ORDIN 1099 23/06/2016
ORDIN nr. 1.099 din 23 iunie 2016privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016
6.INSTRUCŢIUNI 23/06/2016 INSTRUCŢIUNI din 23 iunie 2016de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 1.099 din 23 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016.──────────
7.
ORDIN 1863 21/06/2016
ORDIN nr. 1.863 din 21 iunie 2016pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016
8.PROCEDURĂ 21/06/2016 PROCEDURĂ din 21 iunie 2016de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016 ────────── Aprobată de Ordinul nr. 1.863 din 21 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 24 iunie 2016──────────
9.HOTĂRÂRE 448 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 448 din 22 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, precum şi pentru modificarea altor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 449 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 449 din 22 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 24 iunie 2016
1.
ORDIN 2487 13/06/2016
ORDIN nr. 2.487 din 13 iunie 2016pentru acreditarea Muzeului Judeţean Satu Mare din localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
2.DECRET 615 23/06/2016 DECRET nr. 615 din 23 iunie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
3.DECRET 616 23/06/2016 DECRET nr. 616 din 23 iunie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
4.DECRET 617 23/06/2016 DECRET nr. 617 din 23 iunie 2016privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
5.DECRET 618 23/06/2016 DECRET nr. 618 din 23 iunie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
6.DECRET 619 23/06/2016 DECRET nr. 619 din 23 iunie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar şef de penitenciare din Ministerul Justiţiei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
7.DECRET 620 23/06/2016 DECRET nr. 620 din 23 iunie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar şef de penitenciare din Ministerul Justiţiei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
8.DECRET 621 23/06/2016 DECRET nr. 621 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
9.DECRET 622 23/06/2016 DECRET nr. 622 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
10.DECRET 623 23/06/2016 DECRET nr. 623 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
11.DECRET 624 23/06/2016 DECRET nr. 624 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
12.DECRET 625 23/06/2016 DECRET nr. 625 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
13.DECRET 626 23/06/2016 DECRET nr. 626 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
14.DECRET 627 23/06/2016 DECRET nr. 627 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
15.DECRET 628 23/06/2016 DECRET nr. 628 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
16.DECRET 629 23/06/2016 DECRET nr. 629 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
17.DECRET 630 23/06/2016 DECRET nr. 630 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
18.DECRET 631 23/06/2016 DECRET nr. 631 din 23 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
19.DECRET 632 23/06/2016 DECRET nr. 632 din 23 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
20.
ORDIN 383 10/05/2016
ORDIN nr. 383 din 10 mai 2016privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
21.INSTRUCŢIUNI 10/05/2016 INSTRUCŢIUNI din 10 mai 2016pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016 ────────── *) Aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 383 din 10 mai 2016 şi Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 913 din 22 iunie 2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016.──────────
22.
ORDIN 913 22/06/2016
ORDIN nr. 913 din 22 iunie 2016privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
23.INSTRUCŢIUNI 22/06/2016 INSTRUCŢIUNI din 22 iunie 2016pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016 ────────── *) Aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 383 din 10 mai 2016 şi Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 913 din 22 iunie 2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016.──────────
24.
ORDIN 1850 17/06/2016
ORDIN nr. 1.850 din 17 iunie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016
25.PROCEDURĂ 17/06/2016 PROCEDURĂ din 17 iunie 2016de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 24 iunie 2016 ────────── *) Aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850 din 17 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 24 iunie 2016.──────────
1.HOTĂRÂRE 62 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 62 din 22 iunie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
2.DECIZIE 203 07/04/2016 DECIZIE nr. 203 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. n) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
3.DECIZIE 204 07/04/2016 DECIZIE nr. 204 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi, în special, a dispoziţiilor anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
4.DECIZIE 215 23/06/2016 DECIZIE nr. 215 din 23 iunie 2016privind eliberarea, la cerere, a doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
5.DECIZIE 216 23/06/2016 DECIZIE nr. 216 din 23 iunie 2016privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
6.DECIZIE 217 23/06/2016 DECIZIE nr. 217 din 23 iunie 2016privind numirea domnului Petrescu-Marius Marin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
7.DECIZIE 218 23/06/2016 DECIZIE nr. 218 din 23 iunie 2016privind eliberarea domnului Daniel Ioniţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
8.DECIZIE 219 23/06/2016 DECIZIE nr. 219 din 23 iunie 2016pentru numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
9.LISTĂ 10 22/06/2016 LISTA nr. 10 din 22 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
10.LISTĂ 11 23/06/2016 LISTA nr. 11 din 23 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
1.DECRET 612 22/06/2016 DECRET nr. 612 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016
2.DECIZIE 244 19/04/2016 DECIZIE nr. 244 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016
3.
ORDIN 96 12/06/2016
ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016
4.CRITERII 12/06/2016 CRITERII DE PERFORMANŢĂ din 12 iunie 2016privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă *) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 96/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016.──────────
1.DECRET 607 22/06/2016 DECRET nr. 607 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
2.DECRET 608 22/06/2016 DECRET nr. 608 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
3.DECRET 609 22/06/2016 DECRET nr. 609 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
4.DECRET 610 22/06/2016 DECRET nr. 610 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
5.DECRET 611 22/06/2016 DECRET nr. 611 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
6.DECRET 614 23/06/2016 DECRET nr. 614 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
7.HOTĂRÂRE 438 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 438 din 22 iunie 2016privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
8.HOTĂRÂRE 430 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 430 din 16 iunie 2016pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
9.HOTĂRÂRE 429 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 429 din 16 iunie 2016privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea unor instituţii care funcţionează în subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
10.DECIZIE 11 05/05/2016 DECIZIE nr. 11 din 5 mai 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
1.DECIZIE 323 17/05/2016 DECIZIE nr. 323 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (3) şi art. 87 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
2.
ORDIN 199 13/06/2016
ORDIN nr. 199 din 13 iunie 2016privind procedura emiterii avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din staţiunile turistice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
3.
ORDIN 783 24/05/2016
ORDIN nr. 783 din 24 mai 2016privind modificarea şi completarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 659/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
4.
ORDIN 875 10/05/2016
ORDIN nr. 875 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului ROSCI0242 Tinovul Apa Roşie EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 02/02/2016 HOTĂRÂRE din 2 februarie 2016în Cauza Drăgan împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
1.
ORDIN 874 10/05/2016
ORDIN nr. 874 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului şi Rezervaţiei naturale Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
2.
ORDIN 548 03/06/2016
ORDIN nr. 548 din 3 iunie 2016privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipiente simple sub presiune EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 79 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 79 din 8 iunie 2016pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-V/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
4.NORMĂ 08/06/2016 NORMA din 8 iunie 2016"Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-V/0)*) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Hotărârea nr. 79 din 8 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 iunie 2016──────────
5.HOTĂRÂRE 80 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 80 din 8 iunie 2016pentru aprobarea Normei "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-III/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
6.NORMĂ 08/06/2016 NORMĂ din 8 iunie 2016"Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-III/0)*) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Hotărârea nr. 80/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 iunie 2016.──────────
7.HOTĂRÂRE 15/12/2015 HOTĂRÂRE din 15 decembrie 2015în Cauza S.C. Antares Transport - S.A. şi S.C. Transroby - S.R.L. împotriva României (fond) EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
1.
RECTIFICARE 4 15/06/2016
RECTIFICARE nr. 4 din 15 iunie 2016referitoare la Lista nr. 4/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
2.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 2016privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor judeţene din data de 5 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
3.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 2016privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea Consiliilor locale din data de 5 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
4.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 2016privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARILOR din 5 iunie + 19 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
5.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 22 iunie 2016privind constatarea rezultatului pentru alegerea CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI din data de 5 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
6.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 2016privind constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI din data de 5 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
1.HOTĂRÂRE 86 21/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 86 din 21 iunie 2016privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 88 21/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 88 din 21 iunie 2016privind cererea de urmărire penală a domnului senator Titus Corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, în Dosarul nr. 644/P/2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 433 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 433 din 16 iunie 2016pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 432 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 432 din 16 iunie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 423 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 423 din 16 iunie 2016privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
6.METODOLOGIE 16/06/2016 METODOLOGIE din 16 iunie 2016de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă (Anexa nr. 2) *) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016 ────────── Aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 423/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 22 iunie 2016.──────────
1.DECIZIE 209 12/04/2016 DECIZIE nr. 209 din 12 aprilie 2016privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016
2.
ORDIN 832 16/06/2016
ORDIN nr. 832 din 16 iunie 2016privind aprobarea componenţei Comisiei pentru analiza solicitărilor pentru acordul prealabil privind plata anuală a cotizaţiilor, respectiv a serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, a procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016
3.REGULAMENT 16/06/2016 REGULAMENT din 16 iunie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru analiza solicitărilor pentru acordul prealabil privind plata anuală a cotizaţiilor, respectiv a serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 832 din 16 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 464 din 22 iunie 2016.──────────
4.PROCEDURĂ 16/06/2016 PROCEDURI SPECIFICE din 16 iunie 2016de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei (Anexa nr. 3)*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 832 din 16 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 464 din 22 iunie 2016.──────────
5.LISTĂ 9 22/06/2016 LISTĂ nr. 9 din 22 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016
1.LISTĂ 8 21/06/2016 LISTA nr. 8 din 21 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 22 16/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 426 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 426 din 16 iunie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 427 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 427 din 16 iunie 2016pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 22 iunie 2016
2.
ORDIN 2207 08/06/2016
ORDIN nr. 2.207/C din 8 iunie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.082/C/2014 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 22 iunie 2016
3.DECIZIE 7 16/05/2016 DECIZIE nr. 7 din 16 mai 2016referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, cu privire la interpretarea sintagmei "instanţa la care îşi desfăşoară activitatea", respectiv dacă aceste norme de drept sunt sau nu incidente şi în cazul reclamanţilor ce fac parte din personalul auxiliar de specialitate (grefier) al parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 22 iunie 2016
1.DECIZIE 217 12/04/2016 DECIZIE nr. 217 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi art. 223-239 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016
2.DECIZIE 218 12/04/2016 DECIZIE nr. 218 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016
3.DECIZIE 185 29/03/2016 DECIZIE nr. 185 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 21 16/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 23 16/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 1 15/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 martie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012 EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
3.DECIZIE 214 21/06/2016 DECIZIE nr. 214 din 21 iunie 2016privind eliberarea domnului Brezoi George Constantin, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
4.
ORDIN 905 16/06/2016
ORDIN nr. 905 din 16 iunie 2016privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
5.LISTĂ 6 17/06/2016 LISTĂ nr. 6 din 17 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
6.LISTĂ 7 21/06/2016 LISTĂ nr. 7 din 21 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
7.DECIZIE 14 18/05/2016 DECIZIE nr. 14 din 18 mai 2016sesizarea formulată de Tribunalul Dâmboviţa - Secţia penală prin Încheierea de şedinţă din data de 11 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.427/262/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
1.PROTOCOL 18/05/2016 PROTOCOL din 18 mai 2016de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România *) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul 82/813/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 21 iunie 2016.──────────
2.
ORDIN 1058 06/06/2016
ORDIN nr. 1.058 din 6 iunie 2016pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
3.
ORDIN 82 18/05/2016
ORDIN nr. 82 din 18 mai 2016privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
4.
ORDIN 815 09/06/2016
ORDIN nr. 815 din 9 iunie 2016privind publicarea Deciziei SC-6/13: Listarea hexabromociclododecanului, a Deciziei SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei, a Deciziei SC-7/13: Listarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia şi a Deciziei SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
5.DECIZIE 25/02/2016 DECIZIE din 25 februarie 2016cu privire la Cererea nr. 77.049/12 introdusă de Murat Koncavar împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
6.
ORDIN 908 16/05/2016
ORDIN nr. 908 din 16 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului ROSCI0374 Râul Negru EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
7.
ORDIN 813 08/06/2016
ORDIN nr. 813 din 8 iunie 2016privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
8.PROTOCOL 08/06/2016 PROTOCOL din 8 iunie 2016de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România *) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul 82/813/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 21 iunie 2016.──────────
1.HOTĂRÂRE 414 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 414 din 8 iunie 2016privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite şi modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 417 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 417 din 8 iunie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 420 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 420 din 8 iunie 2016privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexelor nr. 4 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
4.
ORDIN 2414 25/05/2016
ORDIN nr. 2.414 din 25 mai 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică A, a subcomponentelor Hambarul arhimandritului Ioan şi Turnul incintei fortificate în cadrul ansamblului Mănăstirii Hurezi, cod LMI VL-II-a-A-09894, Str. Mănăstirii nr. 164-164 A, 164 B, sat aparţinător Romanii de Jos, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, în LMI, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică A EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
5.
ORDIN 2486 13/06/2016
ORDIN nr. 2.486 din 13 iunie 2016pentru aprobarea cerinţelor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele juridice de drept privat, în vederea sprijinirii colectării fondurilor, în numele, pe seama Ministerului Culturii şi în scopul achiziţionării operei de artă "Cuminţenia Pământului" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
6.DECIZIE 13 18/05/2016 DECIZIE nr. 13 din 18 mai 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: "dacă, în aplicarea prevederilor art. 6 din Codul penal, în cazul unei infracţiuni în formă continuată care, potrivit legii penale noi, nu mai îndeplineşte condiţiile de reţinere a unităţii infracţionale continuate, ci pe cele ale unui concurs de infracţiuni, se are în vedere maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită sau pedeapsa maximă ce ar rezulta în urma aplicării dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 424 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 424 din 16 iunie 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti a conferinţei "Un management integrat de calitate privind destinaţiile turistice garanţia competitivităţii" în perioada 22-24 iunie 2016 şi a unei vizite conexe de documentare pentru reprezentanţi ai mass-mediei şi lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate, în perioada 24-27 iunie 2016, şi pentru aprobarea cheltuielilor de transport internaţional ale participanţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
2.DECIZIE 212 17/06/2016 DECIZIE nr. 212 din 17 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
3.DECIZIE 213 17/06/2016 DECIZIE nr. 213 din 17 iunie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
4.DECIZIE 219 12/04/2016 DECIZIE nr. 219 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
5.DECIZIE 322 17/05/2016 DECIZIE nr. 322 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
6.
ORDIN 473 24/05/2016
ORDIN nr. 473 din 24 mai 2016pentru aprobarea Procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
7.PROCEDURĂ 24/05/2016 PROCEDURA DE FINANŢARE din 24 mai 2016a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016 ────────── *) Aprobată prin Ordinul nr. 473 din 24 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 17 iunie 2016.──────────
1.
ORDIN 798 25/04/2016
ORDIN nr. 798 din 25 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.175. Pădurea cu narcise din Oşorhei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016
2.
ORDIN 73 01/06/2016
ORDIN nr. M.73 din 1 iunie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016
3.INSTRUCŢIUNI 01/06/2016 INSTRUCŢIUNI din 1 iunie 2016privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016 ────────── *) Aprobate prin Ordinul M.73 al Ministerului Apărării Naţionale din data de 1 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 17 iunie 2016.──────────
4.
ORDIN 76 07/06/2016
ORDIN nr. M.76 din 7 iunie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016
5.INSTRUCŢIUNI 07/06/2016 INSTRUCŢIUNI din 7 iunie 2016privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016 ────────── *) Aprobate prin Ordinul Ministrului Aparării Naţionale nr. M.76 din 7 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 17 iunie 2016.──────────
1.
ORDIN 847 10/06/2016
ORDIN nr. 847 din 10 iunie 2016privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "ELECTROPRECIZIA" - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
2.DECIZIE 2 16/06/2016 DECIZIE nr. 2 din 16 iunie 2016privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 iunie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
3.
ORDIN 97 14/06/2016
ORDIN nr. 97 din 14 iunie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 51 15/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 51 din 15 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor COM (2016) 49 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
5.
ORDIN 493 26/05/2016
ORDIN nr. 493 din 26 mai 2016privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
6.HOTĂRÂRE 52 15/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 52 din 15 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire şi răcire COM (2016) 51 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
7.HOTĂRÂRE 53 15/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 53 din 15 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016) 52 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
8.
ORDIN 824 06/06/2016
ORDIN nr. 824 din 6 iunie 2016pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 şi pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
9.LISTĂ 5 16/06/2016 LISTĂ nr. 5 din 16 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
10.HOTĂRÂRE 412 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 412 din 8 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
11.
ORDIN 1096 13/06/2016
ORDIN nr. 1.096 din 13 iunie 2016pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 şi pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
1.DECIZIE 210 16/06/2016 DECIZIE nr. 210 din 16 iunie 2016privind eliberarea domnului Dan Dumitru Suciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, purtător de cuvânt al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
2.DECIZIE 211 16/06/2016 DECIZIE nr. 211 din 16 iunie 2016privind numirea domnului Puiu Dorian Filote în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 403 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 403 din 8 iunie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 411 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 411 din 8 iunie 2016pentru abrogarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 419 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2016pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2003 privind aprobarea închirierii unei părţi a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
6.HOTĂRÂRE 421 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 421 din 8 iunie 2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Alba, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
7.DECIZIE 251 05/05/2016 DECIZIE nr. 251 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
1.DECIZIE 286 11/05/2016 DECIZIE nr. 286 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 16 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 342 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 342 din 4 mai 2016privind aprobarea stemei comunei Maliuc, judeţul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 418 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 418 din 8 iunie 2016privind aprobarea modelului steagului oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
3.
ORDIN 3892 31/05/2016
ORDIN nr. 3.892 din 31 mai 2016pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
4.DECIZIE 129 10/03/2016 DECIZIE nr. 129 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
5.DECIZIE 154 24/03/2016 DECIZIE nr. 154 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
6.DECIZIE 155 24/03/2016 DECIZIE nr. 155 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 236 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
1.DECIZIE 1190 07/06/2016 DECIZIE nr. 1.190 din 7 iunie 2016privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIPREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
2.
ORDIN 422 06/05/2016
ORDIN nr. 422 din 6 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 415 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 415 din 8 iunie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
4.
ORDIN 423 06/05/2016
ORDIN nr. 423 din 6 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Germisara" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 422 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 422 din 8 iunie 2016pentru aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
6.ÎNŢE
LEGERE 27/11/2015 ÎNŢE
LEGERE din 27 noiembrie 2015între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
7.
ORDIN 843 03/06/2016
ORDIN nr. 843 din 3 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
8.
ORDIN 957 24/05/2016
ORDIN nr. 957 din 24 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
9.
ORDIN 840 02/06/2016
ORDIN nr. 840 din 2 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Germisara" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
10.
ORDIN 956 24/05/2016
ORDIN nr. 956 din 24 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Germisara" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
11.
ORDIN 421 06/05/2016
ORDIN nr. 421 din 6 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
12.
ORDIN 4106 10/06/2016
ORDIN nr. 4.106 din 10 iunie 2016privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
13.
ORDIN 842 03/06/2016
ORDIN nr. 842 din 3 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
14.
ORDIN 955 24/05/2016
ORDIN nr. 955 din 24 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 402 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 402 din 2 iunie 2016privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 16 iunie 2016
1.
ORDIN 3590 05/04/2016
ORDIN nr. 3.590 din 5 aprilie 2016privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 iunie 2016
2.
ORDIN 134 07/06/2016
ORDIN nr. 134 din 7 iunie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 47/2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 iunie 2016
3.DECIZIE 467 08/06/2016 DECIZIE nr. 467 din 8 iunie 2016privind cazarmamentul asigurat persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 iunie 2016
4.
ORDIN 747 18/04/2016
ORDIN nr. 747 din 18 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 85 13/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 85 din 13 iunie 2016privind numirea unui membru al Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
2.DECRET 596 14/06/2016 DECRET nr. 596 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
3.DECRET 597 14/06/2016 DECRET nr. 597 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
4.DECRET 598 14/06/2016 DECRET nr. 598 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
5.DECRET 599 14/06/2016 DECRET nr. 599 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
6.DECRET 600 14/06/2016 DECRET nr. 600 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
7.DECRET 601 14/06/2016 DECRET nr. 601 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
8.DECRET 602 14/06/2016 DECRET nr. 602 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
9.DECRET 603 14/06/2016 DECRET nr. 603 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
10.DECRET 604 14/06/2016 DECRET nr. 604 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
11.LISTĂ 4 15/06/2016 LISTA nr. 4 din 15 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
12.HOTĂRÂRE 409 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 409 din 8 iunie 2016privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 413 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 413 din 8 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016
2.
ORDIN 812 07/06/2016
ORDIN nr. 812 din 7 iunie 2016pentru publicarea celui de al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucureşti la 17 mai 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016
3.PROGRAM 10 17/05/2016 PROGRAM EXECUTIV AL X-LEA din 17 mai 2016de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 410 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 410 din 8 iunie 2016privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016
1.
ORDIN 165 09/03/2016
ORDIN nr. 165 din 9 martie 2016privind desemnarea reprezentanţilor aeroporturilor din România în cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate Aeronautică EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 81 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 81 din 8 iunie 2016privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Calea de urmat după Acordul de la Paris: evaluarea implicaţiilor Acordului de la Paris - document care însoţeşte propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - COM (2016) 110 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 82 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 82 din 8 iunie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor - O strategie UE pentru încălzire şi răcire -COM (2016) 51 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 83 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 83 din 8 iunie 2016privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului pentru perioada 2014-2020 - COM (2016) 202 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 84 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 84 din 8 iunie 2016referitoare la propunerea de decizie a consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 03 01 03) - COM (2016) 131 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
6.
ORDIN 331 09/06/2016
ORDIN nr. 331 din 9 iunie 2016pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 2 iunie 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
7.
ORDIN 789 31/05/2016
ORDIN nr. 789 din 31 mai 2016privind desemnarea reprezentanţilor aeroporturilor din România în cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate Aeronautică EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
8.DECRET 595 14/06/2016 DECRET nr. 595 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
9.
ORDIN 104 28/04/2016
ORDIN nr. 104 din 28 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
10.
ORDIN 2140 06/06/2016
ORDIN nr. 2.140/C din 6 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
11.REGULAMENT 06/06/2016 REGULAMENT din 6 iunie 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016 ────────── *) aprobat prin Ordinul Ministrul Justiţiei nr. 2.140/C din 6 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 15 iunie 2016.──────────
12.
ORDIN 841 03/06/2016
ORDIN nr. 841 din 3 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
13.
ORDIN 925 16/05/2016
ORDIN nr. 925 din 16 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
1.DECIZIE 1149 26/05/2016 DECIZIE nr. 1.149 din 26 mai 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 81 26/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 81 din 26 aprilie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2016
3.METODOLOGIE 26/04/2016 METODOLOGIE din 26 aprilie 2016privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate*) EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Hotărârea nr. 81 din 26 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 441 din 14 iunie 2016.──────────
4.DECIZIE 246 04/05/2016 DECIZIE nr. 246 din 4 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2016
1.
ORDIN 549 25/04/2016
ORDIN nr. 549 din 25 aprilie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
2.METODOLOGIE 25/04/2016 METODOLOGIE din 25 aprilie 2016pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului *) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 549/518/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 14 iunie 2016.──────────
3.DECIZIE 208 14/06/2016 DECIZIE nr. 208 din 14 iunie 2016privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
4.DECIZIE 209 14/06/2016 DECIZIE nr. 209 din 14 iunie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Miron Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
5.DECIZIE 1178 06/06/2016 DECIZIE nr. 1.178 din 6 iunie 2016privind sancţionarea Societăţii SUCCESOR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
6.
ORDIN 518 01/06/2016
ORDIN nr. 518 din 1 iunie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
7.METODOLOGIE 01/06/2016 METODOLOGIE din 1 iunie 2016pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului *) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 549/518/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 14 iunie 2016.──────────
8.LISTĂ 3 14/06/2016 LISTĂ nr. 3 din 14 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
9.LISTĂ 2 14/06/2016 LISTĂ nr. 2 din 14 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
1.DECIZIE 5 13/06/2016 DECIZIE nr. 5 din 13 iunie 2016privind asigurarea interimatului funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
2.DECIZIE 207 14/06/2016 DECIZIE nr. 207 din 14 iunie 2016pentru numirea domnului Raul Călin Pop în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
3.
ORDIN 2036 29/12/2015
ORDIN nr. 2.036 din 29 decembrie 2015privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0330 Oşeşti-Bârzeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
4.DECIZIE 205 12/04/2016 DECIZIE nr. 205 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
5.DECIZIE 220 12/04/2016 DECIZIE nr. 220 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
1.LISTĂ 1 13/06/2016 LISTĂ nr. 1 din 13 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 14 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 406 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 406 din 8 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 14 iunie 2016
1.DECIZIE 210 12/04/2016 DECIZIE nr. 210 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul penal şi ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 13 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 50 13/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 iunie 2016privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 13 iunie 2016
1.DECIZIE 211 12/04/2016 DECIZIE nr. 211 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
2.
LEGE (R) 5 08/01/2014
LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*)privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 ────────── *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 55/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 14 aprilie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014.──────────
3.
ORDIN 823 31/05/2016
ORDIN nr. 823 din 31 mai 2016pentru modificarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
4.
ORDIN 711 10/06/2016
ORDIN nr. 711 din 10 iunie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
5.
ORDIN 276 30/05/2016
ORDIN nr. 276 din 30 mai 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
6.DECIZIE 213 12/04/2016 DECIZIE nr. 213 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) şi (6) şi ale art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
1.
ORDIN 809 02/06/2016
ORDIN nr. 809 din 2 iunie 2016privind publicarea unui Acord încheiat prin schimb de note verbale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
2.ACORD 24/05/2016 ACORD din 24 mai 2016încheiat prin schimb de note verbale EMITENT: ORGANIZATIA MONDIALA A TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016 ────────── *) Aprobat prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 809 din 2 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2016.──────────
3.CIRCULARĂ 14 07/06/2016 CIRCULARĂ nr. 14 din 7 iunie 2016privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
4.DECIZIE 189 07/04/2016 DECIZIE nr. 189 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
5.DECIZIE 191 07/04/2016 DECIZIE nr. 191 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
6.DECIZIE 221 12/04/2016 DECIZIE nr. 221 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
1.
ORDIN 90 06/06/2016
ORDIN nr. 90 din 6 iunie 2016pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016
2.
ORDIN 351 16/02/2016
ORDIN nr. 351 din 16 februarie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0118 Movilele de la Păucea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016
3.DECIZIE 197 07/04/2016 DECIZIE nr. 197 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016
4.DECIZIE 11 18/04/2016 DECIZIE nr. 11 din 18 aprilie 2016cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016
1.
ORDIN 826 09/06/2016
ORDIN nr. 826 din 9 iunie 2016pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016
2.DECIZIE 145 17/03/2016 DECIZIE nr. 145 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016
3.DECIZIE 184 29/03/2016 DECIZIE nr. 184 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016
4.
ORDIN 3775 16/05/2016
ORDIN nr. 3.775 din 16 mai 2016privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016
5.METODOLOGIE 16/05/2016 METODOLOGIE*) din 16 mai 2016de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 3.775 din 16 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 437 din 10 iunie 2016.──────────
1.DECIZIE 175 29/03/2016 DECIZIE nr. 175 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3), (4) şi (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 15 alin. (2) lit. b) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
2.DECIZIE 194 07/04/2016 DECIZIE nr. 194 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-14 şi art. 18-20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
3.
ORDIN 342 14/04/2016
ORDIN nr. 342 din 14 aprilie 2016privind încetarea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
4.
RECTIFICARE 1825 03/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.825/C din 3 iulie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.825/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
5.DECRET 580 09/06/2016 DECRET nr. 580 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
6.DECRET 581 09/06/2016 DECRET nr. 581 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
7.DECRET 582 09/06/2016 DECRET nr. 582 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
8.DECRET 583 09/06/2016 DECRET nr. 583 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
9.DECRET 584 09/06/2016 DECRET nr. 584 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
10.DECRET 585 09/06/2016 DECRET nr. 585 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
11.DECRET 586 09/06/2016 DECRET nr. 586 din 9 iunie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
12.DECRET 587 09/06/2016 DECRET nr. 587 din 9 iunie 2016privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
13.DECRET 588 09/06/2016 DECRET nr. 588 din 9 iunie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
14.DECRET 589 09/06/2016 DECRET nr. 589 din 9 iunie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
15.DECRET 590 09/06/2016 DECRET nr. 590 din 9 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
16.DECRET 591 09/06/2016 DECRET nr. 591 din 9 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
17.DECRET 592 09/06/2016 DECRET nr. 592 din 9 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
18.DECRET 593 09/06/2016 DECRET nr. 593 din 9 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 392 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 392 din 27 mai 2016privind instituirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 393 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 393 din 2 iunie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 399 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 399 din 2 iunie 2016privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
4.
ORDIN 841 03/05/2016
ORDIN nr. 841 din 3 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida, ale ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeşului şi ale ariilor naturale protejate de importanţă naţională cu care acestea se suprapun EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 401 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 401 din 2 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
6.DECIZIE 127 10/03/2016 DECIZIE nr. 127 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
7.DECIZIE 130 10/03/2016 DECIZIE nr. 130 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
8.HOTĂRÂRE 400 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 400 din 2 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 20 08/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016
2.DECRET 594 09/06/2016 DECRET nr. 594 din 9 iunie 2016privind numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 48 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 48 din 8 iunie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 49 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 49 din 8 iunie 2016pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
3.
ORDIN 264 08/06/2016
ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 407 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 407 din 8 iunie 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
5.DECIZIE 160 24/03/2016 DECIZIE nr. 160 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
6.DECIZIE 163 24/03/2016 DECIZIE nr. 163 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
7.DECIZIE 35 12/05/2016 DECIZIE nr. 35 din 12 mai 2016pentru adoptarea Procedurii privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
8.PROCEDURĂ 12/05/2016 PROCEDURĂ din 12 mai 2016privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016 ────────── *) Aprobată prin Decizia nr. 35 din 12 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 9 iunie 2016.──────────
9.DECIZIE 178 29/03/2016 DECIZIE nr. 178 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
1.
ORDIN 7962 04/05/2016
ORDIN nr. 7.962 din 4 mai 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016
2.REGULAMENT 04/05/2016 REGULAMENT din 4 mai 2016de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016 ────────── Aprobat de
ORDINUL nr. 7.962 din 4 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 8 iunie 2016.──────────
3.DECIZIE 193 07/04/2016 DECIZIE nr. 193 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 şi ale Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016
4.
ORDIN 3838 23/05/2016
ORDIN nr. 3.838 din 23 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016
5.REGULAMENT 23/05/2016 REGULAMENT din 23 mai 2016de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016 ────────── Aprobat de Ordinul nr. 3.838 din 23 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 8 iunie 2016──────────
1.DECIZIE 159 24/03/2016 DECIZIE nr. 159 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 404 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 404 din 8 iunie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor a două victime ale accidentului aviatic produs în data de 2 iunie 2016 în Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
3.DECIZIE 158 24/03/2016 DECIZIE nr. 158 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 14 07/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 14 din 7 iunie 2016privind alegerea preşedintelui interimar al Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
5.DECRET 574 08/06/2016 DECRET nr. 574 din 8 iunie 2016pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
6.DECIZIE 161 24/03/2016 DECIZIE nr. 161 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
7.DECRET 579 08/06/2016 DECRET nr. 579 din 8 iunie 2016pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
8.HOTĂRÂRE 79 07/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 79 din 7 iunie 2016privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
9.HOTĂRÂRE 80 07/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 80 din 7 iunie 2016pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
10.DECRET 575 08/06/2016 DECRET nr. 575 din 8 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
11.DECRET 576 08/06/2016 DECRET nr. 576 din 8 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
12.HOTĂRÂRE 405 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 405 din 8 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
13.DECIZIE 205 08/06/2016 DECIZIE nr. 205 din 8 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena-Gabriela Eremia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
14.DECRET 577 08/06/2016 DECRET nr. 577 din 8 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
15.DECRET 578 08/06/2016 DECRET nr. 578 din 8 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
16.DECIZIE 206 08/06/2016 DECIZIE nr. 206 din 8 iunie 2016privind aplicarea mobilităţii domnului Cezar-Manole Armeanu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
1.DECIZIE 8 30/03/2016 DECIZIE nr. 8 din 30 martie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: dacă sintagma "când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică" folosită de legiuitor în cuprinsul art. 6 din Codul de procedură penală, care consfinţeşte principiul "ne bis in idem" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 8 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 78 07/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 78 din 7 iunie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 7 iunie 2016
2.
ORDIN 823 06/06/2016
ORDIN nr. 823 din 6 iunie 2016privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 7 iunie 2016
3.
ORDIN 1423 06/06/2016
ORDIN nr. 1.423 din 6 iunie 2016privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016 EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 7 iunie 2016
1.DECIZIE 188 07/04/2016 DECIZIE nr. 188 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
2.DECIZIE 10 23/05/2016 DECIZIE nr. 10 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ioneşti II Amonte, judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
3.DECIZIE 11 23/05/2016 DECIZIE nr. 11 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Crovu Mărunţişu, judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
4.DECIZIE 12 23/05/2016 DECIZIE nr. 12 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Prahova, judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
5.DECIZIE 13 23/05/2016 DECIZIE nr. 13 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Văleni, judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
6.DECIZIE 14 23/05/2016 DECIZIE nr. 14 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Nucet, judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
7.DECIZIE 16 01/06/2016 DECIZIE nr. 16 din 1 iunie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Trei Fântâni, judeţul Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
8.DECIZIE 17 01/06/2016 DECIZIE nr. 17 din 1 iunie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Huta Prisăci II, judeţul Satu Mare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
9.
ORDIN 753 19/04/2016
ORDIN nr. 753 din 19 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0252 Topliţa - Scaunul Rotund Borsec EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
10.
ORDIN 969 23/05/2016
ORDIN nr. 969 din 23 mai 2016privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
11.DECIZIE 443 24/05/2016 DECIZIE nr. 443 din 24 mai 2016privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenire