1. MONITOARE OFICIALE

1.HOTĂRÂRE 147 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 147 din 22 martie 2017privind aplicarea unor corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) 2007-2013 şi efectuarea unor operaţiuni de regularizare financiară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 206 din 24 martie 2017
2.
ORDIN 353 24/03/2017
ORDIN nr. 353 din 24 martie 2017privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 206 din 24 martie 2017
1.
ORDIN 346 24/03/2017
ORDIN nr. 346 din 24 martie 2017privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 146 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 146 din 22 martie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
3.
ORDIN 13 14/02/2017
ORDIN nr. 13 din 14 februarie 2017privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
4.NORMĂ 14/02/2017 NORMĂ din 14 februarie 2017pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
5.
ORDIN 201 01/03/2017
ORDIN nr. 201 din 1 martie 2017privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
6.NORMĂ 01/03/2017 NORMĂ din 1 martie 2017pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
1.DECIZIE 11 20/02/2017 DECIZIA nr. 11 din 20 februarie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 179 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2017pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
3.
ORDIN 3475 17/03/2017
ORDIN nr. 3.475 din 17 martie 2017pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
4.METODOLOGIE 17/03/2017 METODOLOGIE din 17 martie 2017de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
5.TABLOU EVID. 24/03/2017 TABLOU din 24 martie 2017notarilor publici pe anul 2017*) EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
1.DECIZIE 300 23/03/2017 DECIZIE nr. 300 din 23 martie 2017privind eliberarea doamnei Cristinela Odeta Nestor din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
2.DECIZIE 301 23/03/2017 DECIZIE nr. 301 din 23 martie 2017privind numirea domnului Dan Iliovici în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
3.DECIZIE 302 23/03/2017 DECIZIE nr. 302 din 23 martie 2017privind numirea domnului Valentin Korman în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
4.
ORDIN 79 21/03/2017
ORDIN nr. 79 din 21 martie 2017privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 19.894/2017 în perimetrul Livada Sud, judeţul Satu Mare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
5.
ORDIN 299 23/02/2017
ORDIN nr. 299 din 23 februarie 2017pentru publicarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, aşa cum a fost amendat prin Amendamentul 11, adoptat în data de 13 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
6.MEMORANDUM 07/04/2000 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 7 aprilie 2000privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
1.
LEGE 21 21/03/2017
LEGE nr. 21 din 21 martie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
2.DECRET 312 20/03/2017 DECRET nr. 312 din 20 martie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
3.
LEGE 22 21/03/2017
LEGE nr. 22 din 21 martie 2017pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
4.DECRET 313 20/03/2017 DECRET nr. 313 din 20 martie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
5.DECRET 318 23/03/2017 DECRET nr. 318 din 23 martie 2017privind numirea în funcţia de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
6.ORD DE URGENŢĂ 22 16/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
7.DECIZIE 294 23/03/2017 DECIZIE nr. 294 din 23 martie 2017privind numirea doamnei Gabriela Constantin în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
8.DECIZIE 295 23/03/2017 DECIZIE nr. 295 din 23 martie 2017privind numirea domnului Cezar Stancu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
9.DECIZIE 296 23/03/2017 DECIZIE nr. 296 din 23 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
10.DECIZIE 297 23/03/2017 DECIZIE nr. 297 din 23 martie 2017privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
11.DECIZIE 298 23/03/2017 DECIZIE nr. 298 din 23 martie 2017privind numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
12.DECIZIE 299 23/03/2017 DECIZIE nr. 299 din 23 martie 2017privind numirea unui reprezentant al Guvernului în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
13.DECIZIE 8 20/02/2017 DECIZIA nr. 8 din 20 februarie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "Dispoziţiile art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014), se interpretează sau nu în sensul că se aplică persoanelor care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea-cadru nr. 284/2010)?" EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
1.NORMĂ 4 20/03/2017 NORMĂ nr. 4 din 20 martie 2017pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
2.
ORDIN 3384 24/02/2017
ORDIN nr. 3.384 din 24 februarie 2017pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
3.
ORDIN 1288 01/02/2017
ORDIN nr. 1.288 din 1 februarie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
4.DECIZIE 760 13/12/2016 DECIZIA nr. 760 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
5.
ORDIN 72 17/03/2017
ORDIN nr. 72 din 17 martie 2017privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
6.
ORDIN 322 21/03/2017
ORDIN nr. 322 din 21 martie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 20 21/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 21 martie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
8.
ORDIN 2422 14/03/2017
ORDIN nr. 2.422 din 14 martie 2017privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
9.DECIZIE 14 07/03/2017 DECIZIE nr. 14 din 7 martie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014 EMITENT: Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
1.DECRET 317 22/03/2017 DECRET nr. 317 din 22 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
2.DECRET 316 22/03/2017 DECRET nr. 316 din 22 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
3.DECIZIE 706 29/11/2016 DECIZIA nr. 706 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
4.DECIZIE 746 13/12/2016 DECIZIA nr. 746 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 141 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 141 din 22 martie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
6.DECIZIE 281 22/03/2017 DECIZIE nr. 281 din 22 martie 2017pentru eliberarea domnului Petre-Dragoş Voinescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
7.DECIZIE 282 22/03/2017 DECIZIE nr. 282 din 22 martie 2017pentru numirea domnului Marin-Marius Florea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
8.DECIZIE 283 22/03/2017 DECIZIE nr. 283 din 22 martie 2017privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către domnul Nicolae Grofu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
9.DECIZIE 284 22/03/2017 DECIZIE nr. 284 din 22 martie 2017privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
10.DECIZIE 285 22/03/2017 DECIZIE nr. 285 din 22 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
11.DECIZIE 286 22/03/2017 DECIZIE nr. 286 din 22 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
12.DECIZIE 287 22/03/2017 DECIZIE nr. 287 din 22 martie 2017privind eliberarea doamnei Ionelia Claudia Grosu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
13.DECIZIE 288 22/03/2017 DECIZIE nr. 288 din 22 martie 2017privind numirea domnului Daniel Rădulescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
14.DECIZIE 289 22/03/2017 DECIZIE nr. 289 din 22 martie 2017privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
15.DECIZIE 290 22/03/2017 DECIZIE nr. 290 din 22 martie 2017privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
16.DECIZIE 291 22/03/2017 DECIZIE nr. 291 din 22 martie 2017privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
17.DECIZIE 292 22/03/2017 DECIZIE nr. 292 din 22 martie 2017privind numirea domnului Zsolt Lorincz Gyongyossy în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
18.DECIZIE 293 22/03/2017 DECIZIE nr. 293 din 22 martie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 21 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 21 din 23 februarie 2017privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
2.
ORDIN 3449 14/03/2017
ORDIN nr. 3.449 din 14 martie 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin „Logos“ din municipiul Bistriţa EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
3.
ORDIN 459 09/03/2017
ORDIN nr. 459 din 9 martie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
4.DECIZIE 754 13/12/2016 DECIZIA nr. 754 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
5.
ORDIN 300 16/03/2017
ORDIN nr. 300 din 16 martie 2017privind aprobarea implementării Registrului electronic naţional de screening auditiv în spitale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
1.
LEGE 18 17/03/2017
LEGE nr. 18 din 17 martie 2017pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
2.DECRET 305 17/03/2017 DECRET nr. 305 din 17 martie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
3.
LEGE 23 21/03/2017
LEGE nr. 23 din 21 martie 2017privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
4.DECRET 314 20/03/2017 DECRET nr. 314 din 20 martie 2017pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
5.DECIZIE 716 06/12/2016 DECIZIA nr. 716 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
6.DECIZIE 24 19/01/2017 DECIZIA nr. 24 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 136 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 136 din 16 martie 2017privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 137 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 137 din 16 martie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul Naţional George Enescu « Palatul Cantacuzino» , Bucureşti“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
9.DECIZIE 280 21/03/2017 DECIZIE nr. 280 din 21 martie 2017privind numirea doamnei Raluca Georgiana Ţena în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
10.
ORDIN 25 03/03/2017
ORDIN nr. 25 din 3 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
11.DECIZIE 359 14/03/2017 DECIZIE nr. 359 din 14 martie 2017privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare“ - S.A. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
12.
RECTIFICARE 3514 28/03/2016
RECTIFICARE nr. 3.514 din 28 martie 2016referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.514/2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 134 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 martie 2017privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi pentru trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 135 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 135 din 16 martie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Humet Gaminde Javier EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 139 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 139 din 16 martie 2017privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
4.DECIZIE 276 21/03/2017 DECIZIE nr. 276 din 21 martie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Radu Petru Şerban din funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului“, Astana, Kazahstan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
5.DECIZIE 277 21/03/2017 DECIZIE nr. 277 din 21 martie 2017privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului“, Astana, Kazahstan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
6.DECIZIE 278 21/03/2017 DECIZIE nr. 278 din 21 martie 2017privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
7.DECIZIE 279 21/03/2017 DECIZIE nr. 279 din 21 martie 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
8.
ORDIN 17 14/03/2017
ORDIN nr. M.17 din 14 martie 2017pentru abrogarea şi suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum şi pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluţie în cariera militară EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
9.
ORDIN 73 20/03/2017
ORDIN nr. 73 din 20 martie 2017pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 61/2012 privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
10.
ORDIN 282 01/03/2017
ORDIN nr. 282 din 1 martie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moşniţa Nouă, judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
11.
ORDIN 145 28/02/2017
ORDIN nr. 145 din 28 februarie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
1.
LEGE 19 17/03/2017
LEGE nr. 19 din 17 martie 2017pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
2.DECRET 304 17/03/2017 DECRET nr. 304 din 17 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
3.
LEGE 17 17/03/2017
LEGE nr. 17 din 17 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
4.DECRET 301 16/03/2017 DECRET nr. 301 din 16 martie 2017pentru promulgarea Legii privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
5.
LEGE 16 17/03/2017
LEGE nr. 16 din 17 martie 2017privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
6.DECRET 306 17/03/2017 DECRET nr. 306 din 17 martie 2017privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
7.CIRCULARĂ 2 16/03/2017 CIRCULARĂ nr. 2 din 16 martie 2017privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
8.
RECTIFICARE 60 21/03/2017
RECTIFICARE nr. 60 din 8 martie 2017referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 60/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
1.DECIZIE 708 29/11/2016 DECIZIA nr. 708 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 20 martie 2017
2.DECIZIE 274 20/03/2017 DECIZIE nr. 274 din 20 martie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Petru Alexandru Frătean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 20 martie 2017
3.DECIZIE 275 20/03/2017 DECIZIE nr. 275 din 20 martie 2017privind numirea doamnei Mirela Bărbulescu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 20 martie 2017
1.
LEGE 14 17/03/2017
LEGE nr. 14 din 17 martie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
2.DECRET 298 16/03/2017 DECRET nr. 298 din 16 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
3.
LEGE 13 17/03/2017
LEGE nr. 13 din 17 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
4.DECRET 299 16/03/2017 DECRET nr. 299 din 16 martie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
5.
LEGE 15 17/03/2017
LEGE nr. 15 din 17 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
6.DECRET 300 16/03/2017 DECRET nr. 300 din 16 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
7.
LEGE 20 17/03/2017
LEGE nr. 20 din 17 martie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
8.DECRET 307 17/03/2017 DECRET nr. 307 din 17 martie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
9.DECRET 308 17/03/2017 DECRET nr. 308 din 17 martie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
10.DECRET 309 17/03/2017 DECRET nr. 309 din 17 martie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
11.DECRET 310 17/03/2017 DECRET nr. 310 din 17 martie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
12.DECRET 311 17/03/2017 DECRET nr. 311 din 17 martie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
13.DECIZIE 674 17/11/2016 DECIZIA nr. 674 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi II din Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
14.HOTĂRÂRE 138 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 138 din 16 martie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
15.
ORDIN 177 17/03/2017
ORDIN nr. 177 din 17 martie 2017pentru aprobarea recoltării unui număr de exemplare din specia mistreţ pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Republica Moldova şi Republica Ucraina EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
16.ACT 20/03/2017 CUANTUMUL TOTAL din 20 martie 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
1.
ORDIN 3443 10/03/2017
ORDIN nr. 3.443 din 10 martie 2017privind organizarea sesiunii speciale de evaluare naţională - 2017, pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
2.
RECTIFICARE 20/03/2017
RECTIFICARE nr. 4.020 din 28 iunie 2013referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.020/2013 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 127 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 127 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Boliacu Silvia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 125 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 125 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Purcărescu Dan-Narcis EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 126 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 126 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 123 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 123 din 16 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Borş Georgeta-Diana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 124 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 124 din 16 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Creţuleac Radu Ionuţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 122 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 122 din 16 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Răducan Nicolae-Sorin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
9.DECIZIE 673 17/11/2016 DECIZIA nr. 673 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
10.
ORDIN 24 03/03/2017
ORDIN nr. 24 din 3 martie 2017privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor producătoare de seminţe germinate EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
11.NORMĂ 03/03/2017 NORMĂ din 3 martie 2017pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor producătoare de seminţe germinate EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
1.DECIZIE 128 14/03/2017 DECIZIE nr. 128 din 14 martie 2017pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 17 martie 2017
2.DECIZIE 463 09/03/2017 DECIZIE nr. 463 din 9 martie 2017privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 17 martie 2017
3.PROCEDURĂ 09/03/2017 PROCEDURĂ din 9 martie 2017de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesară exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 17 martie 2017
4.DECIZIE 785 15/12/2016 DECIZIE nr. 785 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 17 februarie 2017
1.DECRET 302 17/03/2017 DECRET nr. 302 din 17 martie 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
2.DECRET 303 17/03/2017 DECRET nr. 303 din 17 martie 2017privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 21 16/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2017pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 128 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 128 din 16 martie 2017privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 129 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 129 din 16 martie 2017pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 130 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 130 din 16 martie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 131 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 131 din 16 martie 2017pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 992/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 132 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 132 din 16 martie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 996/2016 privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 133 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 133 din 16 martie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 986/2016 privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
10.
LEGE 12 16/03/2017
LEGE nr. 12 din 16 martie 2017privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
11.DECRET 296 15/03/2017 DECRET nr. 296 din 15 martie 2017pentru promulgarea Legii privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
12.DECIZIE 273 17/03/2017 DECIZIE nr. 273 din 17 martie 2017privind numirea domnului Marian Burcea în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
13.DECIZIE 787 15/12/2016 DECIZIA nr. 787 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (4) şi (10) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
1.ACT 17/03/2017 CUANTUMUL TOTAL din 17 martie 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
2.DECLARAŢIE 1 08/03/2017 DECLARAŢIE nr. 1 din 8 martie 2017referitoare la Decizia Curţii Constituţionale din 8 februarie 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
3.DECIZIE 714 06/12/2016 DECIZIA nr. 714 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
4.DECIZIE 712 06/12/2016 DECIZIA nr. 712 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 5/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
5.DECIZIE 272 16/03/2017 DECIZIE nr. 272 din 16 martie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Bud Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 121 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 121 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Popescu Monica EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 120 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 120 din 16 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 118 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 118 din 16 martie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bud Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Satu Mare în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 119 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 119 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Filip Darius-Graţian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
10.DECRET 297 16/03/2017 DECRET nr. 297 din 16 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
11.HOTĂRÂRE 8 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 14 februarie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
12.METODOLOGIE 14/02/2017 METODOLOGIE din 14 februarie 2017privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
1.DECIZIE 774 15/12/2016 DECIZIE nr. 774 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi art. 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
2.
ORDIN 30 13/03/2017
ORDIN nr. 30 din 13 martie 2017privind activitatea de standardizare în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
3.
ORDIN 281 01/03/2017
ORDIN nr. 281 din 1 martie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Victoria din judeţul Brăila EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
4.
ORDIN 866 08/03/2017
ORDIN nr. 866 din 8 martie 2017pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
5.
ORDIN 244 07/03/2017
ORDIN nr. 244 din 7 martie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
6.
ORDIN 867 08/03/2017
ORDIN nr. 867 din 8 martie 2017pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
1.DECIZIE 749 13/12/2016 DECIZIE nr. 749 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 16 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
3.DECIZIE 9 15/03/2017 DECIZIE nr. 9 din 15 martie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-17 martie 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
4.DECIZIE 266 16/03/2017 DECIZIE nr. 266 din 16 martie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general al Ministerului Energiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
5.DECIZIE 269 16/03/2017 DECIZIE nr. 269 din 16 martie 2017privind numirea domnului Ionuţ Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
6.DECIZIE 270 16/03/2017 DECIZIE nr. 270 din 16 martie 2017privind numirea domnului Radu-Florin Bădoiu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
7.DECIZIE 271 16/03/2017 DECIZIE nr. 271 din 16 martie 2017privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
8.DECIZIE 267 16/03/2017 DECIZIE nr. 267 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
9.DECIZIE 268 16/03/2017 DECIZIE nr. 268 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
10.
RECTIFICARE 4694 04/08/2016
RECTIFICARE nr. 4.694 din 4 august 2016referitoare la Ordinul nr. 4.694/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
11.
RECTIFICARE 5889 28/11/2016
RECTIFICARE nr. 5.889 din 28 noiembrie 2016referitoare la Ordinul nr. 5.889/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
1.
ORDIN 283 01/03/2017
ORDIN nr. 283 din 1 martie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
2.
ORDIN 280 01/03/2017
ORDIN nr. 280 din 1 martie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
3.DECIZIE 16 17/01/2017 DECIZIE nr. 16 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 lit. a) şi ale art. 56 alin. (1) din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 25 14/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 martie 2017referitoare la Pachetul legislativ RRM (Risk Reduction Measures) 1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanţare stabilă netă, cerinţele privind fondurile proprii şi pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărţii, riscul de piaţă, expunerile faţă de contrapărţi centrale, expunerile faţă de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea şi cerinţele de publicare a informaţiilor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - COM(2016) 850 final 2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii - COM(2016) 851 final 3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE şi a Directivei 2007/36/CE - COM(2016) 852 final 4. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului - COM(2016) 854 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 24 14/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 martie 2017cu privire la proiectul de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii şi a facilităţilor administrative aferente - COM (2016) 824 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 23 14/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 23 din 14 martie 2017referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul juridic şi operaţional al cardului electronic e - COM (2016) 823 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 21 13/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 21 din 13 martie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
2.DECIZIE 257 15/03/2017 DECIZIE nr. 257 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Marieta Safta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
3.DECIZIE 258 15/03/2017 DECIZIE nr. 258 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Liliana Mincă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
4.DECIZIE 259 15/03/2017 DECIZIE nr. 259 din 15 martie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
5.DECIZIE 260 15/03/2017 DECIZIE nr. 260 din 15 martie 2017pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
6.DECIZIE 261 15/03/2017 DECIZIE nr. 261 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Elena Cucu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 22 13/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 22 din 13 martie 2017privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
8.DECIZIE 262 15/03/2017 DECIZIE nr. 262 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Raluca-Andreea Constantin în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
9.DECIZIE 263 15/03/2017 DECIZIE nr. 263 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Kunigunda Sprencz în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
10.DECIZIE 265 15/03/2017 DECIZIE nr. 265 din 15 martie 2017privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
11.DECIZIE 264 15/03/2017 DECIZIE nr. 264 din 15 martie 2017privind numirea domnului Aron Szele în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
12.
ORDIN 437 10/03/2017
ORDIN nr. 437 din 10 martie 2017pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 3 22/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017
2.REGULAMENT 22/02/2017 REGULAMENT din 22 februarie 2017de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017
3.
ORDIN 282 01/03/2017
ORDIN nr. 282 din 1 martie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de aceştia EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017
4.REGULAMENT 01/03/2017 REGULAMENT din 1 martie 2017privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de aceştia EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017
1.
ORDIN 15 15/03/2017
ORDIN nr. 15 din 15 martie 2017pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 5 22/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 februarie 2017privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 4 22/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 februarie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
4.REGULAMENT 22/02/2017 REGULAMENT din 22 februarie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
5.DECIZIE 736 06/12/2016 DECIZIE nr. 736 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
6.DECIZIE 782 15/12/2016 DECIZIE nr. 782 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 313 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
7.
ORDIN 152 07/03/2017
ORDIN nr. 152 din 7 martie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
1.DECIZIE 695 24/11/2016 DECIZIE nr. 695 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, şi în special a prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din acest act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
2.
ORDIN 55 03/03/2017
ORDIN nr. 55 din 3 martie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
3.
ORDIN 269 14/03/2017
ORDIN nr. 269 din 14 martie 2017privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
4.
ORDIN 272 14/03/2017
ORDIN nr. 272 din 14 martie 2017privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
5.
ORDIN 2102 02/03/2017
ORDIN nr. 2.102 din 2 martie 2017pentru acreditarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" din Tulcea, judeţul Tulcea EMITENT: MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
6.
ORDIN 61 08/03/2017
ORDIN nr. 61 din 8 martie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
1.DECIZIE 682 23/11/2016 DECIZIE nr. 682 din 23 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017
2.
ORDIN 2 03/02/2017
ORDIN nr. 2 din 3 februarie 2017privind aprobarea Ghidului beneficiarului - 2017 EMITENT: MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017
3.
ORDIN 52 03/03/2017
ORDIN nr. 52 din 3 martie 2017privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017
4.PROCEDURĂ 03/03/2017 PROCEDURĂ din 3 martie 2017de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017
1.
ORDIN 877 09/03/2017
ORDIN nr. 877 din 9 martie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 18 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 7 martie 2017privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 17 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 17 din 1 martie 2017pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 18 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 1 martie 2017pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 19 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale a părţii române în cadrul Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 20 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 1 martie 2017pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 21 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 21 din 1 martie 2017privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
8.DECIZIE 68 27/02/2017 DECIZIE nr. 68 din 27 februarie 2017referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, cerere formulată de preşedintele Senatului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
1.GHID 03/03/2017 GHID din 3 februarie 2017al beneficiarului - 2017 EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 bis din 14 martie 2017
1.DECIZIE 737 06/12/2016 DECIZIE nr. 737 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 13 martie 2017
2.
ORDIN 792 21/02/2017
ORDIN nr. 792 din 21 februarie 2017privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară şi a Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea declaraţiei de depozitare temporară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 13 martie 2017
3.NORMĂ 21/02/2017 NORME TEHNICE din 21 februarie 2017de autorizare pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 13 martie 2017
4.NORMĂ 21/02/2017 NORMĂ TEHNICE din 21 februarie 2017privind utilizarea şi completarea declaraţiei de depozitare temporară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 13 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 7 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 8 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 9 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 10 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 11 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 12 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 12 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 13 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 13 din 1 martie 2017privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 14 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 14 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 15 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 15 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
10.
ORDIN 57 07/03/2017
ORDIN nr. 57 din 7 martie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
11.DECIZIE 780 15/12/2016 DECIZIE nr. 780 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 21 şi art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 97 pct. 1 şi art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
1.DECIZIE 248 13/03/2017 DECIZIE nr. 248 din 13 martie 2017privind numirea domnului Dan Octavian Alexandrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
2.DECIZIE 249 13/03/2017 DECIZIE nr. 249 din 13 martie 2017privind numirea domnului Traian Constantin Petcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
3.DECIZIE 250 13/03/2017 DECIZIE nr. 250 din 13 martie 2017privind revocarea domnului Mihai-Alexandru Moia din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
4.DECIZIE 251 13/03/2017 DECIZIE nr. 251 din 13 martie 2017privind numirea domnului Ionuţ Sorin Apostu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
5.DECIZIE 252 13/03/2017 DECIZIE nr. 252 din 13 martie 2017privind eliberarea doamnei Monica-Laura Ion din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
6.DECIZIE 253 13/03/2017 DECIZIE nr. 253 din 13 martie 2017privind numirea domnului Alexandru Chirilă în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
7.DECIZIE 254 13/03/2017 DECIZIE nr. 254 din 13 martie 2017privind numirea domnului Gabriel Stătescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
8.DECIZIE 255 13/03/2017 DECIZIE nr. 255 din 13 martie 2017privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
9.DECIZIE 256 13/03/2017 DECIZIE nr. 256 din 13 martie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cristian Bădescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
10.
ORDIN 766 16/02/2017
ORDIN nr. 766 din 16 februarie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
11.NORMĂ 16/02/2017 NORME TEHNICE din 16 februarie 2017privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 115 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 115 din 8 martie 2017privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
2.
ORDIN 251 13/03/2017
ORDIN nr. 251 din 13 martie 2017pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 99 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 99 din 8 martie 2017privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 110 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 110 din 8 martie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 112 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 112 din 8 martie 2017pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
6.AMENDAMENT 29/09/2016 AMENDAMENT din 29 septembrie 2016prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 109 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 109 din 8 martie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 113 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 113 din 8 martie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
9.
ORDIN 60 08/03/2017
ORDIN nr. 60 din 8 martie 2017privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 14 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 14 din 7 martie 2017referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei Europe care le oferă cetăţenilor săi protecţie, îi ajută să îşi afirme drepturile şi îi apără - COM (2016) 710 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 15 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 15 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016) 862 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 16 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 16 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - COM (2016) 815 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 17 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 17 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri şi servicii care depăşesc un anumit prag - COM (2016) 811 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 18 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Moldova - COM (2017) 14 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 19 10/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 10 martie 2017referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare şi cerinţele legate de servicii şi de modificare a Directivei 2006/123/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - COM (2016) 821 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
7.DECIZIE 247 10/03/2017 DECIZIE nr. 247 din 10 martie 2017privind numirea doamnei Alina-Florentina Porojan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 20 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2017) 11 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
9.
ORDIN 3 06/03/2017
ORDIN nr. 3 din 6 martie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi a Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
1.DECRET 294 08/02/2017 DECRET nr. 294 din 8 februarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
2.DECRET 295 08/03/2017 DECRET nr. 295 din 8 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
3.DECIZIE 20 17/01/2017 DECIZIE nr. 20 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 641 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării acestora prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 20 08/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 martie 2017pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
5.DECIZIE 2 30/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 30 ianuarie 2017privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 414 alin. (1) teza I din Codul de procedură civilă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
6.
ORDIN 869 08/03/2017
ORDIN nr. 869 din 8 martie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
7.
ORDIN 14 09/03/2017
ORDIN nr. 14 din 9 martie 2017pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
8.DECIZIE 284 09/03/2017 DECIZIE nr. 284 din 9 martie 2017pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
1.DECIZIE 773 15/12/2016 DECIZIE nr. 773 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.372 alin. (1) şi (2) din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 111 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 111 din 8 martie 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente Seminarului Grupului Comun de Planificare al NATO în domeniul rezilienţei pregătirii urgenţelor civile, organizat la Bucureşti, în perioada 27-30 martie 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 114 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 114 din 8 martie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
4.
ORDIN 12 28/02/2017
ORDIN nr. 12 din 28 februarie 2017privind aprobarea Procedurii de evaluare a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora EMITENT: MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
5.PROCEDURĂ 28/02/2017 PROCEDURĂ DE EVALUARE din 28 februarie 2017a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora EMITENT: MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
1.INSTRUCŢIUNI 1 02/03/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 2 martie 2017privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 9 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 64 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 64 din 23 februarie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
2.
ORDIN 24 27/02/2017
ORDIN nr. 24 din 27 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
3.
ORDIN 262 16/02/2017
ORDIN nr. 262 din 16 februarie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
4.DECIZIE 5 30/01/2017 DECIZIE nr. 5 din 30 ianuarie 2017modul de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, după data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
5.
ORDIN 257 15/02/2017
ORDIN nr. 257 din 15 februarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Bethausen, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
6.INSTRUCŢIUNI 23 27/02/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 23 din 27 februarie 2017pentru modificarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
1.DECRET 285 08/03/2017 DECRET nr. 285 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
2.DECRET 284 08/03/2017 DECRET nr. 284 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
3.DECRET 283 08/03/2017 DECRET nr. 283 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
4.DECRET 282 08/03/2017 DECRET nr. 282 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
5.DECRET 286 08/03/2017 DECRET nr. 286 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
6.DECRET 287 08/03/2017 DECRET nr. 287 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
7.DECRET 288 08/03/2017 DECRET nr. 288 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
8.DECRET 289 08/03/2017 DECRET nr. 289 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
9.DECRET 290 08/03/2017 DECRET nr. 290 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
10.DECRET 291 08/03/2017 DECRET nr. 291 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
11.DECRET 292 08/03/2017 DECRET nr. 292 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
12.DECRET 293 08/03/2017 DECRET nr. 293 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
13.
ORDIN 58 07/03/2017
ORDIN nr. 58 din 7 martie 2017privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
14.
ORDIN 846 03/03/2017
ORDIN nr. 846 din 3 martie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
15.DECIZIE 666 08/11/2016 DECIZIE nr. 666 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
16.
RECTIFICARE 301 08/09/1998
RECTIFICARE nr. 301 din 8 septembrie 1998referitoare la Decretul nr. 301 din 8 septembrie 1998 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
17.
RECTIFICARE 60 23/02/2017
RECTIFICARE nr. 60 din 23 februarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 60 din 23 februarie 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
18.HOTĂRÂRE 100 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 100 din 8 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
19.HOTĂRÂRE 101 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 101 din 8 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
20.HOTĂRÂRE 102 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 102 din 8 martie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niţu Marin din funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
21.HOTĂRÂRE 103 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 103 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Florian Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
22.HOTĂRÂRE 104 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 104 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către doamna Adomnicăi Mirela-Elena EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
23.HOTĂRÂRE 105 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 105 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitrescu Florinel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
24.HOTĂRÂRE 106 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 106 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
25.HOTĂRÂRE 107 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 107 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
26.HOTĂRÂRE 108 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 108 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Franţescu Daniel-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
27.DECIZIE 246 08/03/2017 DECIZIE nr. 246 din 8 martie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Niţu Marin în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
1.DECIZIE 241 08/03/2017 DECIZIE nr. 241 din 8 martie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Gentea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
2.DECIZIE 242 08/03/2017 DECIZIE nr. 242 din 8 martie 2017privind numirea domnului Rodin Traicu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
3.DECIZIE 243 08/03/2017 DECIZIE nr. 243 din 8 martie 2017privind eliberarea, la cerere, a doamnei Iulia Mălina Ciobanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
4.DECIZIE 244 08/03/2017 DECIZIE nr. 244 din 8 martie 2017privind numirea domnului Andrei Tinu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
5.DECIZIE 245 08/03/2017 DECIZIE nr. 245 din 8 martie 2017privind numirea domnului Petru Andea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
6.
ORDIN 3362 22/02/2017
ORDIN nr. 3.362 din 22 februarie 2017privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
7.METODOLOGIE 22/02/2017 METODOLOGIE din 22 februarie 2017de monitorizare specială a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
8.
ORDIN 3411 03/03/2017
ORDIN nr. 3.411 din 3 martie 2017privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
9.METODOLOGIE 03/03/2017 METODOLOGIE din 3 martie 2017de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
10.PROCEDURĂ 03/03/2017 PROCEDURĂ DE ACHIZIŢIE din 3 martie 2017a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
11.METODOLOGIE 03/03/2017 METODOLOGIE din 3 martie 2017de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
1.DECIZIE 240 08/03/2017 DECIZIE nr. 240 din 8 martie 2017privind numirea domnului Constantin Munteanu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 1 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 februarie 2017pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016 EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 18 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 7 martie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
4.
ORDIN 383 01/03/2017
ORDIN nr. 383 din 1 martie 2017pentru aprobarea Procedurii de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
5.PROCEDURĂ 01/03/2017 PROCEDURĂ din 1 martie 2017de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
6.
ORDIN 2303 01/03/2017
ORDIN nr. 2.303 din 1 martie 2017pentru aprobarea Procedurii de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
7.PROCEDURĂ 01/03/2017 PROCEDURĂ din 1 martie 2017de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
8.
ORDIN 384 01/03/2017
ORDIN nr. 384 din 1 martie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
9.DECIZIE 769 15/12/2016 DECIZIE nr. 769 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu referire la imobilul menţionat la poziţia nr. 272 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
10.HOTĂRÂRE 19 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 7 martie 2017privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
11.DECRET 279 07/03/2017 DECRET nr. 279 din 7 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
12.DECRET 280 07/03/2017 DECRET nr. 280 din 7 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
13.DECRET 281 07/03/2017 DECRET nr. 281 din 7 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
14.DECIZIE 4 24/02/2017 DECIZIE nr. 4 din 24 februarie 2017privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
1.DECIZIE 717 06/12/2016 DECIZIE nr. 717 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 8 martie 2017
2.DECIZIE 790 15/12/2016 DECIZIE nr. 790 din 15 decembrie 2016privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" raportat la art. 292 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 8 martie 2017
3.DECIZIE 5 24/02/2017 DECIZIE nr. 5 din 24 februarie 2017pentru stabilirea procedurii de consultare a dosarelor disciplinare aflate pe rolul şi în arhiva Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 8 martie 2017
4.DECIZIE 4 30/01/2017 DECIZIE nr. 4 din 30 ianuarie 2017privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, art. 180 şi 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, coroborate cu art. 15 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 8 martie 2017
1.DECIZIE 670 17/11/2016 DECIZIE nr. 670 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 7 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 4 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 14 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2010 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 7 martie 2017
1.DECIZIE 234 07/03/2017 DECIZIE nr. 234 din 7 martie 2017privind numirea domnului Mihai Grigore în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
2.DECIZIE 235 07/03/2017 DECIZIE nr. 235 din 7 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Andrei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
3.DECIZIE 236 07/03/2017 DECIZIE nr. 236 din 7 martie 2017privind eliberarea domnului Vladimir Ionaş din funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
4.DECIZIE 237 07/03/2017 DECIZIE nr. 237 din 7 martie 2017privind numirea domnului Vladimir Ionaş în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
5.DECIZIE 238 07/03/2017 DECIZIE nr. 238 din 7 martie 2017privind eliberarea domnului Mihai Tomescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
6.DECIZIE 239 07/03/2017 DECIZIE nr. 239 din 7 martie 2017privind numirea domnului Adrian Vlad Chiotan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
7.
ORDIN 285 20/02/2017
ORDIN nr. 285 din 20 februarie 2017pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
1.DECIZIE 672 17/11/2016 DECIZIE nr. 672 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
2.DECIZIE 711 06/12/2016 DECIZIE nr. 711 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 98 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 98 din 2 martie 2017privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
4.DECIZIE 230 07/03/2017 DECIZIE nr. 230 din 7 martie 2017privind numirea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiagă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
5.DECIZIE 231 07/03/2017 DECIZIE nr. 231 din 7 martie 2017privind numirea domnului Eugen Constantin Uricec în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
6.DECIZIE 232 07/03/2017 DECIZIE nr. 232 din 7 martie 2017privind numirea domnului Andrei Petrişor Maioreanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
7.DECIZIE 233 07/03/2017 DECIZIE nr. 233 din 7 martie 2017privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
8.HOTĂRÂRE (R) 233 27/03/2012 HOTĂRÂRE nr. 233 din 27 martie 2012 (*republicată*)privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
9.
ORDIN 398 06/03/2017
ORDIN nr. 398 din 6 martie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
1.DECIZIE 9 24/02/2017 DECIZIE nr. 9 din 24 februarie 2017privind plata experţilor medicali desemnaţi în cauzele disciplinare EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
2.
ORDIN 3393 28/02/2017
ORDIN nr. 3.393 din 28 februarie 2017privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 92 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 92 din 2 martie 2017pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 93 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 93 din 2 martie 2017pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Navă specializată de depoluare", beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 94 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 94 din 2 martie 2017pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Nave specializate SAR", beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 95 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 95 din 2 martie 2017privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «Perseus» - 6.600 CP" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 96 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 96 din 2 martie 2017privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «HERCULES»" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
1.
LEGE 11 03/03/2017
LEGE nr. 11 din 3 martie 2017pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
2.DECRET 277 03/03/2017 DECRET nr. 277 din 3 martie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 19 02/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 91 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 91 din 2 martie 2017pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centru de Conferinţă şi Cultură" la Universitatea Politehnica din Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
5.DECIZIE 698 29/11/2016 DECIZIE nr. 698 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
6.DECIZIE 228 06/03/2017 DECIZIE nr. 228 din 6 martie 2017privind numirea doamnei Alina Popa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
7.DECIZIE 229 06/03/2017 DECIZIE nr. 229 din 6 martie 2017privind numirea domnului Borbely Laszlo în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
8.
ORDIN 266 27/02/2017
ORDIN nr. 266 din 27 februarie 2017privind încredinţarea serviciului de interes economic general Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 97 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 97 din 2 martie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
1.DECRET 278 03/03/2017 DECRET nr. 278 din 3 martie 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
2.
ORDIN 26 27/02/2017
ORDIN nr. 26 din 27 februarie 2017privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
3.DECIZIE 663 08/11/2016 DECIZIE nr. 663 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 2 22/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 februarie 2017privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
5.PROGRAM 22/02/2017 PROGRAM din 22 februarie 2017de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
6.
ORDIN 12 24/02/2017
ORDIN nr. 12 din 24 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
7.REGULAMENT 24/02/2017 REGULAMENT din 24 februarie 2017de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
1.DECIZIE 7 03/03/2017 DECIZIE nr. 7 din 3 martie 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 3 martie 2017
2.DECIZIE 642 01/11/2016 DECIZIE nr. 642 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 3 martie 2017
3.
ORDIN 3366 23/02/2017
ORDIN nr. 3.366 din 23 februarie 2017privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2017 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 3 martie 2017
4.DECIZIE 62 07/02/2017 DECIZIE nr. 62 din 7 februarie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 3 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 87 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 87 din 2 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Rasaliu Marian-Iulian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 89 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 89 din 2 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Prislopean Olimpia-Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 88 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 88 din 2 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 86 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 86 din 2 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Şandru Anca Livia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 84 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 84 din 2 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 85 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 85 din 2 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Roman Vasile-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 83 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 83 din 2 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian Marius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 90 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 90 din 2 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Oprea Nelu-Ionel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
9.
ORDIN 50 02/03/2017
ORDIN nr. 50 din 2 martie 2017pentru modificarea lit. b) a pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în baza adeverinţelor eliberate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
10.
ORDIN 110 09/02/2017
ORDIN nr. 110 din 9 februarie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
11.
ORDIN 207 02/03/2017
ORDIN nr. 207 din 2 martie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
12.
ORDIN 143 28/02/2017
ORDIN nr. 143 din 28 februarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
13.
ORDIN 34 17/02/2017
ORDIN nr. 34 din 17 februarie 2017privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
14.DECIZIE 660 08/11/2016 DECIZIE nr. 660 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 13 alin. (1) lit. j) din această ordonanţă de urgenţă, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
1.
ORDIN 258 16/02/2017
ORDIN nr. 258 din 16 februarie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Horea, judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 3 martie 2017
2.DECIZIE 665 08/11/2016 DECIZIE nr. 665 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), (4^1) şi (4^2) şi ale art. 6 alin. (2^1), (2^2) şi (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 3 martie 2017
3.DECIZIE 22 17/01/2017 DECIZIE nr. 22 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 3 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 74 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 74 din 23 februarie 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman şi Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 3 martie 2017
1.COD PR PENALĂ (A) 03/03/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 martie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 02/03/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 martie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PENAL (A) 27/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(Legea nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 27/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 07/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
8.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
9.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
10.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
11.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
12.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
13.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
14.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 217 02/03/2017 DECIZIE nr. 217 din 2 martie 2017privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Pricăjan Dan-Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
2.DECIZIE 218 02/03/2017 DECIZIE nr. 218 din 2 martie 2017pentru numirea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
3.DECIZIE 219 02/03/2017 DECIZIE nr. 219 din 2 martie 2017pentru numirea domnului Dorin-Octavian Corcheş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
4.DECIZIE 220 02/03/2017 DECIZIE nr. 220 din 2 martie 2017privind eliberarea doamnei Ruxandra Elena Gîndu din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
5.DECIZIE 221 02/03/2017 DECIZIE nr. 221 din 2 martie 2017privind numirea domnului Florian Daniel Geantă în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
6.DECIZIE 222 02/03/2017 DECIZIE nr. 222 din 2 martie 2017privind eliberarea domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
7.DECIZIE 223 02/03/2017 DECIZIE nr. 223 din 2 martie 2017privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
8.DECIZIE 224 02/03/2017 DECIZIE nr. 224 din 2 martie 2017privind eliberarea doamnei Alina Luminiţa Catan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
9.DECIZIE 225 02/03/2017 DECIZIE nr. 225 din 2 martie 2017privind numirea domnului Marius Postolache în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
10.DECIZIE 226 02/03/2017 DECIZIE nr. 226 din 2 martie 2017pentru revocarea domnului Ioan Gherheş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
11.DECIZIE 227 02/03/2017 DECIZIE nr. 227 din 2 martie 2017pentru numirea domnului Viorel Toma în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
12.HOTĂRÂRE 82 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 82 din 2 martie 2017privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
13.DECIZIE 643 01/11/2016 DECIZIE nr. 643 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
14.DECIZIE 704 29/11/2016 DECIZIE nr. 704 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (7) şi art. 238 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală, în varianta anterioară modificării prin art. II pct. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
1.
LEGE 10 01/03/2017
LEGE nr. 10 din 1 martie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
2.DECRET 274 28/02/2017 DECRET nr. 274 din 28 februarie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
3.DECRET 275 01/03/2017 DECRET nr. 275 din 1 martie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
4.DECRET 276 01/03/2017 DECRET nr. 276 din 1 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
5.DECIZIE 215 02/03/2017 DECIZIE nr. 215 din 2 martie 2017pentru eliberarea domnului Robert-Răzvan Dobre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
6.DECIZIE 216 02/03/2017 DECIZIE nr. 216 din 2 martie 2017pentru numirea domnului Marian Păun în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
7.
ORDIN 3936 21/11/2016
ORDIN nr. 3.936 din 21 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A a Zidului Cetăţii cu turnurile de est, de sud şi de vest, str. Bălcescu Nicolae, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara, ca subcomponentă unică în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăştie EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
8.
ORDIN 3382 24/02/2017
ORDIN nr. 3.382 din 24 februarie 2017privind structura anului şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
9.DECIZIE 2 30/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 30 ianuarie 2017privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
1.
ORDIN 3367 23/02/2017
ORDIN nr. 3.367 din 23 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 71 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 23 februarie 2017pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 72 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 23 februarie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 76 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 76 din 23 februarie 2017privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 77 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 77 din 23 februarie 2017privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 78 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 78 din 23 februarie 2017privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
7.
ORDIN 735 14/02/2017
ORDIN nr. 735 din 14 februarie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
8.NORMĂ 14/02/2017 NORME TEHNICE din 14 februarie 2017privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
1.DECIZIE 705 29/11/2016 DECIZIE nr. 705 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 6 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 13 27/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 13 din 27 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
3.
ORDIN 3392 27/02/2017
ORDIN nr. 3.392 din 27 februarie 2017privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
4.CRITERII 27/02/2017 CRITERII din 27 februarie 2017de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 81 20/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 81 din 20 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
6.REGULAMENT 1 22/02/2017 REGULAMENT nr. 1 din 22 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
1.COD PR PENALĂ (A) 03/03/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 martie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 02/03/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 martie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PENAL (A) 27/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(Legea nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 27/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 07/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
8.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
9.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
10.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
11.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
12.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
13.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
14.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 8 01/03/2017 DECIZIE nr. 8 din 1 martie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 martie 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 15 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 15 din 28 februarie 2017privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 16 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 16 din 28 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 17 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 17 din 28 februarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 18 27/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017privind asistenţa medicală comunitară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 66 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 66 din 23 februarie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 68 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 68 din 23 februarie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 69 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 23 februarie 2017privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 67 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 67 din 23 februarie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti, ca urmare a finalizării unor investiţii, a diferenţelor din măsurători cadastrale şi a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
10.HOTĂRÂRE 73 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 73 din 23 februarie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
11.
ORDIN 268 21/02/2017
ORDIN nr. 268 din 21 februarie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lenauheim din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
1.DECIZIE 213 01/03/2017 DECIZIE nr. 213 din 1 martie 2017pentru eliberarea doamnei Ileana Ciutan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
2.DECIZIE 214 01/03/2017 DECIZIE nr. 214 din 1 martie 2017pentru numirea domnului Robert-Iulian Stănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
3.
ORDIN 28 28/02/2017
ORDIN nr. 28 din 28 februarie 2017privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 martie-31 decembrie 2017 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
4.
ORDIN 196 01/03/2017
ORDIN nr. 196 din 1 martie 2017privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
5.
ORDIN 139 27/02/2017
ORDIN nr. 139 din 27 februarie 2017privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
6.
ORDIN 263 16/02/2017
ORDIN nr. 263 din 16 februarie 2017privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
7.DECRET 263 28/02/2017 DECRET nr. 263 din 28 februarie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
8.DECRET 264 28/02/2017 DECRET nr. 264 din 28 februarie 2017privind înfiinţarea Consulatului General al României la Salzburg, Republica Austria EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
9.DECRET 265 28/02/2017 DECRET nr. 265 din 28 februarie 2017privind înfiinţarea Consulatului General al României la Haifa, Statul Israel EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
10.DECRET 266 28/02/2017 DECRET nr. 266 din 28 februarie 2017privind schimbarea rangului Viceconsulatului României la Almeria, Regatul Spaniei, în Consulat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
11.DECRET 267 28/02/2017 DECRET nr. 267 din 28 februarie 2017privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
12.DECRET 268 28/02/2017 DECRET nr. 268 din 28 februarie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
13.DECRET 269 28/02/2017 DECRET nr. 269 din 28 februarie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
14.DECRET 270 28/02/2017 DECRET nr. 270 din 28 februarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
15.DECRET 271 28/02/2017 DECRET nr. 271 din 28 februarie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
16.DECRET 272 28/02/2017 DECRET nr. 272 din 28 februarie 2017privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
17.DECRET 273 28/02/2017 DECRET nr. 273 din 28 februarie 2017privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
18.DECIZIE 709 29/11/2016 DECIZIE nr. 709 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
19.HOTĂRÂRE 80 27/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 80 din 27 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
20.
ORDIN 157 07/02/2017
ORDIN nr. 157 din 7 februarie 2017pentru modificarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013 EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
1.NORMĂ 01/03/2017 NORME METODOLOGICE din 1 martie 2017de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 bis din 1 martie 2017
2.NORMĂ 27/02/2017 NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2017de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 bis din 1 martie 2017
1.DECRET 260 24/02/2017 DECRET nr. 260 din 24 februarie 2017privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
2.DECRET 261 24/02/2017 DECRET nr. 261 din 24 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
3.DECRET 262 24/02/2017 DECRET nr. 262 din 24 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 8 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 23 februarie 2017privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 1 aprilie 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
5.
ORDIN 11 24/02/2017
ORDIN nr. 11 din 24 februarie 2017privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 79 27/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017pentru modificarea şi completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
7.DECIZIE 202 27/02/2017 DECIZIE nr. 202 din 27 februarie 2017privind aplicarea mobilităţii domnului Lilian Onescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
8.DECIZIE 203 27/02/2017 DECIZIE nr. 203 din 27 februarie 2017pentru eliberarea domnului Petre Iulian Nicolescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
9.DECIZIE 204 27/02/2017 DECIZIE nr. 204 din 27 februarie 2017pentru numirea domnului Petre Iulian Nicolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
10.DECIZIE 206 27/02/2017 DECIZIE nr. 206 din 27 februarie 2017privind numirea domnului Iulian-Constantin Angheluş în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
11.DECIZIE 207 27/02/2017 DECIZIE nr. 207 din 27 februarie 2017privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
12.DECIZIE 205 27/02/2017 DECIZIE nr. 205 din 27 februarie 2017privind numirea domnului Marius-Lucian Margasiu în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
1.
ORDIN 3279 20/02/2017
ORDIN nr. 3.279 din 20 februarie 2017privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2017
2.METODOLOGIE 20/02/2017 METODOLOGIE din 20 februarie 2017de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2017
1.DECIZIE 678 17/11/2016 DECIZIE nr. 678 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 17 23/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2017privind unele măsuri în domeniul învăţământului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 70 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 23 februarie 2017privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
4.
ORDIN 43 24/02/2017
ORDIN nr. 43 din 24 februarie 2017privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
5.DECIZIE 63 08/02/2017 DECIZIE nr. 63 din 8 februarie 2017referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare - Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Preşedintele României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
6.NORMĂ 2 17/02/2017 NORMĂ nr. 2 din 17 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
7.DECIZIE 64 09/02/2017 DECIZIE nr. 64 din 9 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
1.COD PENAL (A) 27/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(Legea nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 27/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 07/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
8.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
9.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
10.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
11.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
12.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 7 24/02/2017 DECIZIE nr. 7 din 24 februarie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-27 februarie 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
2.
LEGE 8 24/02/2017
LEGE nr. 8 din 24 februarie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
3.DECRET 258 24/02/2017 DECRET nr. 258 din 24 februarie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
4.
LEGE 9 24/02/2017
LEGE nr. 9 din 24 februarie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
5.DECRET 259 24/02/2017 DECRET nr. 259 din 24 februarie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 62 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 62 din 23 februarie 2017pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
7.DECIZIE 694 24/11/2016 DECIZIE nr. 694 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
8.DECIZIE 6 30/01/2017 DECIZIE nr. 6 din 30 ianuarie 2017privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea chestiunii de drept ce vizează cuantumul onorariului executorului judecătoresc în cazul în care obiectul executării silite este o obligaţie de a face intuitu personae EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
9.ORD DE URGENŢĂ 16 23/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2017privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
1.DECIZIE 766 14/12/2016 DECIZIE nr. 766 din 14 decembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 24 februarie 2017
1.
ORDIN 150 20/02/2017
ORDIN nr. 150 din 20 februarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
2.
ORDIN 151 20/02/2017
ORDIN nr. 151 din 20 februarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
3.
ORDIN 57 31/01/2017
ORDIN nr. 57 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
4.
ORDIN 54 31/01/2017
ORDIN nr. 54 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
5.DECIZIE 3 30/01/2017 DECIZIE nr. 3 din 30 ianuarie 2017privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
6.
ORDIN 55 31/01/2017
ORDIN nr. 55 din 31 ianuarie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
1.
ORDIN 13 01/02/2017
ORDIN nr. 13 din 1 februarie 2017privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017
2.
ORDIN 142 17/02/2017
ORDIN nr. 142 din 17 februarie 2017privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 61 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 61 din 23 februarie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea", municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017
4.DECIZIE 63 14/02/2017 DECIZIE nr. 63 din 14 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017
1.
ORDIN 243 08/02/2017
ORDIN nr. 243 din 8 februarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Mogoşoaia, judeţul Ilfov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
2.DECIZIE 687 24/11/2016 DECIZIE nr. 687 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
3.DECIZIE 729 06/12/2016 DECIZIE nr. 729 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 45 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 9 februarie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 46 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 46 din 9 februarie 2017privind aprobarea modelului steagului oraşului Mioveni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 47 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 47 din 9 februarie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
7.HOTĂRÂRE 48 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 48 din 9 februarie 2017privind aprobarea stemelor comunelor Greceşti şi Urzicuţa, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
8.HOTĂRÂRE 59 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 59 din 16 februarie 2017privind aprobarea stemei comunei Unirea, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 60 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 60 din 23 februarie 2017privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
2.DECIZIE 761 13/12/2016 DECIZIE nr. 761 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
3.DECIZIE 190 23/02/2017 DECIZIE nr. 190 din 23 februarie 2017privind eliberarea domnului Radu Horia Dorcioman, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
4.DECIZIE 191 23/02/2017 DECIZIE nr. 191 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Cătălin Cosmin Olteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
5.DECIZIE 791 15/12/2016 DECIZIE nr. 791 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
6.DECIZIE 192 23/02/2017 DECIZIE nr. 192 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Stetco Istrate în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
7.DECIZIE 193 23/02/2017 DECIZIE nr. 193 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Cosmin Răzvan Butuza în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
8.DECIZIE 194 23/02/2017 DECIZIE nr. 194 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Maricel Floricel Dima în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
9.DECIZIE 195 23/02/2017 DECIZIE nr. 195 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Adrian Marius Rîndunică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
10.DECIZIE 196 23/02/2017 DECIZIE nr. 196 din 23 februarie 2017privind numirea domnului Emil Niţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
11.DECIZIE 197 23/02/2017 DECIZIE nr. 197 din 23 februarie 2017privind numirea domnului Lucian Puiu Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
12.DECIZIE 198 23/02/2017 DECIZIE nr. 198 din 23 februarie 2017pentru eliberarea doamnei Simona Olimpia Negru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
13.DECIZIE 199 23/02/2017 DECIZIE nr. 199 din 23 februarie 2017pentru numirea doamnei Simona Olimpia Negru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
14.DECIZIE 200 23/02/2017 DECIZIE nr. 200 din 23 februarie 2017privind eliberarea domnului Gabril Petre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
15.DECIZIE 201 23/02/2017 DECIZIE nr. 201 din 23 februarie 2017privind numirea domnului Cristian Gentea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
1.DECIZIE 182 23/02/2017 DECIZIE nr. 182 din 23 februarie 2017privind desemnarea domnului Radu-Ionel Puchiu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
2.DECIZIE 183 23/02/2017 DECIZIE nr. 183 din 23 februarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
3.DECIZIE 184 23/02/2017 DECIZIE nr. 184 din 23 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
4.DECIZIE 185 23/02/2017 DECIZIE nr. 185 din 23 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacşa a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
5.DECIZIE 186 23/02/2017 DECIZIE nr. 186 din 23 februarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
6.DECIZIE 187 23/02/2017 DECIZIE nr. 187 din 23 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
7.DECIZIE 188 23/02/2017 DECIZIE nr. 188 din 23 februarie 2017privind aplicarea mobilităţii domnului Daniel Ionescu din funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
8.DECIZIE 189 23/02/2017 DECIZIE nr. 189 din 23 februarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 243/2016 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
9.
ORDIN 12 01/02/2017
ORDIN nr. 12 din 1 februarie 2017privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
10.DECIZIE 763 13/12/2016 DECIZIE nr. 763 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
11.DECIZIE 793 15/12/2016 DECIZIE nr. 793 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
12.
ORDIN 144 17/02/2017
ORDIN nr. 144 din 17 februarie 2017privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 11 20/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 20 februarie 2017privind validarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 12 20/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
3.DECIZIE 180 23/02/2017 DECIZIE nr. 180 din 23 februarie 2017pentru eliberarea domnului Liviu Marian Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
4.DECIZIE 181 23/02/2017 DECIZIE nr. 181 din 23 februarie 2017pentru eliberarea doamnei Georgeta Corina Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
5.
ORDIN 88 06/02/2017
ORDIN nr. 88 din 6 februarie 2017pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
6.
ORDIN 247 10/02/2017
ORDIN nr. 247 din 10 februarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Puieşti din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
7.
ORDIN 318 20/02/2017
ORDIN nr. 318 din 20 februarie 2017privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
8.
ORDIN 319 20/02/2017
ORDIN nr. 319 din 20 februarie 2017privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
9.
ORDIN 320 20/02/2017
ORDIN nr. 320 din 20 februarie 2017privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
10.
ORDIN 3262 16/02/2017
ORDIN nr. 3.262 din 16 februarie 2017privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
11.
RECTIFICARE 250 17/12/2016
RECTIFICARE nr. 250 din 17 decembrie 2016referitoare la pct. 12 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
12.DECIZIE 697 29/11/2016 DECIZIE nr. 697 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
13.HOTĂRÂRE 58 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 58 din 16 februarie 2017pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
1.DECRET 254 23/02/2017 DECRET nr. 254 din 23 februarie 2017pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
2.DECRET 252 23/02/2017 DECRET nr. 252 din 23 februarie 2017pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
3.DECRET 253 23/02/2017 DECRET nr. 253 din 23 februarie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
4.DECRET 255 23/02/2017 DECRET nr. 255 din 23 februarie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
5.DECRET 256 23/02/2017 DECRET nr. 256 din 23 februarie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
6.DECRET 257 23/02/2017 DECRET nr. 257 din 23 februarie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
7.
ORDIN 27 15/02/2017
ORDIN nr. 27 din 15 februarie 2017pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
8.
ORDIN 322 20/02/2017
ORDIN nr. 322 din 20 februarie 2017privind completarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.120/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
9.HOTĂRÂRE 140 07/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 140 din 7 februarie 2017pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
10.DECIZIE 686 24/11/2016 DECIZIE nr. 686 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
11.DECIZIE 788 15/12/2016 DECIZIE nr. 788 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) şi art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
1.
ORDIN 1246 30/06/2016
ORDIN nr. 1.246 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Vânători Neamţ şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0270 Vânători Neamţ şi ROSPA0107 Vânători Neamţ EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
2.DECRET 251 21/02/2017 DECRET nr. 251 din 21 februarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
3.
ORDIN 51 30/01/2017
ORDIN nr. 51 din 30 ianuarie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
4.
ORDIN 10 15/02/2017
ORDIN nr. 10 din 15 februarie 2017privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
5.DECIZIE 690 24/11/2016 DECIZIE nr. 690 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului I - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei din titlul IV - Proceduri speciale al părţii speciale a Codului de procedură penală şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 480 şi art. 485 alin. (1) lit. b) din acelaşi cod EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
6.DECIZIE 2 25/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 25 ianuarie 2017privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: "dacă în interpretarea şi aplicarea formei agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuţii de serviciu constatarea ori sancţionarea contravenţiilor indiferent dacă infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei agravate este condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită în legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
1.
ORDIN 1354 07/07/2016
ORDIN nr. 1.354 din 7 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
2.DECIZIE 789 15/12/2016 DECIZIE nr. 789 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
3.
ORDIN 20 15/02/2017
ORDIN nr. 20 din 15 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
4.
ORDIN 28 11/01/2017
ORDIN nr. 28 din 11 ianuarie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 2 20/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 ianuarie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
6.
ORDIN 113 09/02/2017
ORDIN nr. 113 din 9 februarie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 11 21/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 21 februarie 2017privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 12 21/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 12 din 21 februarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 13 21/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 13 din 21 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor, la cerere, ca urmare a pensionării EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 14 21/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 14 din 21 februarie 2017privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
5.DECIZIE 758 13/12/2016 DECIZIE nr. 758 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (1) şi art. 341 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
6.DECIZIE 765 21/02/2017 DECIZIE nr. 765 din 21 februarie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
1.DISPOZIŢIE 4 09/02/2017 DISPOZIŢIE nr. 4 din 9 februarie 2017pentru convocarea unei şedinţe excepţionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
2.
ORDIN 66 06/02/2017
ORDIN nr. 66 din 6 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
3.
ORDIN 3252 14/02/2017
ORDIN nr. 3.252 din 14 februarie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
4.
ORDIN 3247 14/02/2017
ORDIN nr. 3.247 din 14 februarie 2017privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
5.METODOLOGIE 14/02/2017 METODOLOGIE din 14 februarie 2017de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
6.
ORDIN 2204 11/11/2016
ORDIN nr. 2.204 din 11 noiembrie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Piatra Şoimilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
1.DECRET 250 17/02/2017 DECRET nr. 250 din 17 februarie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
2.DECIZIE 767 14/12/2016 DECIZIE nr. 767 din 14 decembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum şi ale Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
3.DECIZIE 14 17/01/2017 DECIZIE nr. 14 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 57 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 57 din 16 februarie 2017privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
5.AMENDAMENT 26/01/2017 AMENDAMENT din 26 ianuarie 2017prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
1.
ORDIN 1 13/02/2017
ORDIN nr. 1 din 13 februarie 2017privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
2.
ORDIN 1812 20/09/2016
ORDIN nr. 1.812 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO07 - Adaptarea la schimbările climatice finanţat prin granturile SEE 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
3.
ORDIN 2 13/02/2017
ORDIN nr. 2 din 13 februarie 2017privind abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
4.DECIZIE 727 06/12/2016 DECIZIE nr. 727 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (2) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
5.
ORDIN 1811 20/09/2016
ORDIN nr. 1.811 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO04 - Reducerea substanţelor periculoase, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 141 07/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 141 din 7 februarie 2017pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
7.DECIZIE 726 06/12/2016 DECIZIE nr. 726 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 238 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
8.DECIZIE 668 17/11/2016 DECIZIE nr. 668 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
9.DECIZIE 689 24/11/2016 DECIZIE nr. 689 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
10.
ORDIN 1813 20/09/2016
ORDIN nr. 1.813 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
11.HOTĂRÂRE 7 17/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 17 februarie 2017privind modificarea articolului 10 din Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
12.
RECTIFICARE 26 12/02/2017
RECTIFICARE nr. 26 din 12 februarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
13.
RECTIFICARE 39 27/01/2017
RECTIFICARE nr. 39 din 27 ianuarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
14.
RECTIFICARE 22 07/02/2017
RECTIFICARE nr. 22 din 7 februarie 2017referitoare la Ordinul nr. 22/2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
15.
ORDIN 166 08/02/2017
ORDIN nr. 166 din 8 februarie 2017privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
1.DECIZIE 742 13/12/2016 DECIZIE nr. 742 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) şi alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017
2.DECIZIE 735 06/12/2016 DECIZIE nr. 735 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017
1.DECIZIE 707 29/11/2016 DECIZIE nr. 707 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi art. 1, art. 2 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017
2.DECIZIE 676 17/11/2016 DECIZIE nr. 676 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) şi alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017
3.DECIZIE 741 13/12/2016 DECIZIE nr. 741 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017
1.
ORDIN 146 17/02/2017
ORDIN nr. 146 din 17 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017
2.DECIZIE 688 24/11/2016 DECIZIE nr. 688 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 52 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 52 din 16 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017
1.DECRET 246 15/02/2017 DECRET nr. 246 din 15 februarie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
2.
LEGE 5 15/02/2017
LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 53 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 53 din 16 februarie 2017pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 54 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 54 din 16 februarie 2017privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 55 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 16 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
6.
ORDIN 3909 11/11/2016
ORDIN nr. 3.909 din 11 noiembrie 2016privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti, cod LMI B-II-m-B-18440 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
1.DECIZIE 719 06/12/2016 DECIZIE nr. 719 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 10 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
3.DECRET 247 15/02/2017 DECRET nr. 247 din 15 februarie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
4.DECIZIE 179 15/02/2017 DECIZIE nr. 179 din 15 februarie 2017privind numirea doamnei Gabriela Pintilie în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
5.
RECTIFICARE 27 12/01/2017
RECTIFICARE nr. 27 din 12 ianuarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 51 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 51 din 9 februarie 2017privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 10 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
2.DECRET 240 14/02/2017 DECRET nr. 240 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
3.DECRET 241 14/02/2017 DECRET nr. 241 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
4.DECRET 242 14/02/2017 DECRET nr. 242 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
5.DECRET 243 14/02/2017 DECRET nr. 243 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
6.DECRET 244 14/02/2017 DECRET nr. 244 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
7.DECRET 245 14/02/2017 DECRET nr. 245 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
8.HOTĂRÂRE 7 08/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 8 februarie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
9.
ORDIN 6 08/02/2017
ORDIN nr. 6 din 8 februarie 2017privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
10.STANDARD 08/02/2017 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 8 februarie 2017pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 9 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 februarie 2017privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuţ Gâdea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
2.
ORDIN 240 06/02/2017
ORDIN nr. 240 din 6 februarie 2017privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
3.
ORDIN 7 08/02/2017
ORDIN nr. 7 din 8 februarie 2017pentru stabilirea regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
4.
ORDIN 6129 20/12/2016
ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
5.
ORDIN 92 03/02/2017
ORDIN nr. 92 din 3 februarie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
6.
ORDIN 10 31/01/2017
ORDIN nr. 10 din 31 ianuarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
7.REGULAMENT 31/01/2017 REGULAMENT din 31 ianuarie 2017de organizare şi funcţionare a aparatului propriu a Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
1.
ORDIN 14 02/02/2017
ORDIN nr. 14 din 2 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
2.REGULAMENT 02/02/2017 REGULAMENT din 2 februarie 2017de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
3.DECIZIE 691 24/11/2016 DECIZIE nr. 691 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
4.DECIZIE 718 06/12/2016 DECIZIE nr. 718 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
5.DECIZIE 638 27/10/2016 DECIZIE nr. 638 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
6.DECIZIE 133 31/01/2017 DECIZIE nr. 133 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
7.DECIZIE 132 31/01/2017 DECIZIE nr. 132 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
8.DECIZIE 131 31/01/2017 DECIZIE nr. 131 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
9.DECIZIE 130 31/01/2017 DECIZIE nr. 130 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
1.
ORDIN 76 27/01/2017
ORDIN nr. 76 din 27 ianuarie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ERSTE GROUP IMMORENT ROMÂNIA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
2.
ORDIN 77 27/01/2017
ORDIN nr. 77 din 27 ianuarie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii CYPRUS LEASING (ROMÂNIA) IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
3.
ORDIN 83 01/02/2017
ORDIN nr. 83 din 1 februarie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
4.
ORDIN 115 25/01/2017
ORDIN nr. 115 din 25 ianuarie 2017privind stabilirea detaliilor tehnice pentru efectuarea bonităţii de către creditorii nonfinanciari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
5.DECIZIE 144 31/01/2017 DECIZIE nr. 144 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii KALL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
6.LISTĂ 14/02/2017 LISTĂ din 14 februarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
7.DECIZIE 178 14/02/2017 DECIZIE nr. 178 din 14 februarie 2017privind numirea domnului Florin Baranga în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
8.DECIZIE 177 14/02/2017 DECIZIE nr. 177 din 14 februarie 2017privind numirea domnului Marius Nica în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
9.HOTĂRÂRE 50 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 50 din 9 februarie 2017privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
10.DECIZIE 148 31/01/2017 DECIZIE nr. 148 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SERVBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
11.DECIZIE 795 16/12/2016 DECIZIE nr. 795 din 16 decembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
1.DECIZIE 139 31/01/2017 DECIZIE nr. 139 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
2.DECIZIE 140 31/01/2017 DECIZIE nr. 140 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
3.DECIZIE 137 31/01/2017 DECIZIE nr. 137 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
4.DECIZIE 685 24/11/2016 DECIZIE nr. 685 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 44 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 44 din 9 februarie 2017pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
6.DECIZIE 138 31/01/2017 DECIZIE nr. 138 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
7.ORD DE URGENŢĂ 15 09/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
8.DECIZIE 129 31/01/2017 DECIZIE nr. 129 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
9.DECIZIE 141 31/01/2017 DECIZIE nr. 141 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
10.DECIZIE 142 31/01/2017 DECIZIE nr. 142 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MLR INTER - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
11.DECIZIE 143 31/01/2017 DECIZIE nr. 143 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
12.
ORDIN 8 08/02/2017
ORDIN nr. 8 din 8 februarie 2017privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
1.DECIZIE 637 27/10/2016 DECIZIE nr. 637 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
2.DECIZIE 176 13/02/2017 DECIZIE nr. 176 din 13 februarie 2017privind numirea domnului Adrian Niculescu în funcţia de vicepreşedinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
3.DECIZIE 175 13/02/2017 DECIZIE nr. 175 din 13 februarie 2017privind numirea domnului Vladimir Ionaş în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
4.DECIZIE 174 13/02/2017 DECIZIE nr. 174 din 13 februarie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director executiv al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
5.
RECTIFICARE 39 28/06/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 28 iunie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
1.
ORDIN 102 08/02/2017
ORDIN nr. 102 din 8 februarie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 43/2017 privind aprobarea, modificarea, încetarea valabilităţii preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
2.DECIZIE 728 06/12/2016 DECIZIE nr. 728 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 49 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 49 din 9 februarie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 6 13/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 februarie 2017privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 5 13/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 13 februarie 2017privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
1.COD PENAL (A) 11/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 11 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
7.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3086 16/01/2017
ORDIN nr. 3.086 din 16 ianuarie 2017pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017
2.LISTĂ 10/02/2017 LISTĂ din 10 februarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017
3.
ORDIN 648 03/02/2017
ORDIN nr. 648 din 3 februarie 2017pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017
4.DECIZIE 37 07/11/2016 DECIZIE nr. 37 din 7 noiembrie 2016referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) şi (6) din Codul muncii, combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 din Codul de procedură civilă şi art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017
1.DECIZIE 669 17/11/2016 DECIZIE nr. 669 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
2.DECIZIE 671 17/11/2016 DECIZIE nr. 671 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 42 alin. (2)-(4) şi art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
3.
ORDIN 3138 26/01/2017
ORDIN nr. 3.138 din 26 ianuarie 2017pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
4.
ORDIN 17 01/02/2017
ORDIN nr. 17 din 1 februarie 2017privind aprobarea responsabilităţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri EMITENT: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
5.NORMĂ 01/02/2017 NORME DE APLICARE din 1 februarie 2017a Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
6.REGULAMENT 01/02/2017 REGULAMENT din 1 februarie 2017de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică, potrivit art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
7.PROCEDURĂ 01/02/2017 PROCEDURĂ din 1 februarie 2017de constituire a Comisiei cu atribuţii în domeniul incubatoarelor de afaceri (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
1.DECIZIE 172 10/02/2017 DECIZIE nr. 172 din 10 februarie 2017privind numirea doamnei Maria-Manuela Catrina în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
2.DECIZIE 173 10/02/2017 DECIZIE nr. 173 din 10 februarie 2017privind numirea doamnei Raluca-Mihaela Sandu în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 117 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 117 din 20 decembrie 2016privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
4.DECIZIE 146 31/01/2017 DECIZIE nr. 146 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
5.DECIZIE 147 31/01/2017 DECIZIE nr. 147 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AKG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
6.
ORDIN 3124 20/01/2017
ORDIN nr. 3.124 din 20 ianuarie 2017privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
7.METODOLOGIE 20/01/2017 METODOLOGIE din 20 ianuarie 2017pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
1.DECRET 234 10/02/2017 DECRET nr. 234 din 10 februarie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
2.DECRET 235 10/02/2017 DECRET nr. 235 din 10 februarie 2017pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
3.DECRET 236 10/02/2017 DECRET nr. 236 din 10 februarie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
4.DECRET 237 10/02/2017 DECRET nr. 237 din 10 februarie 2017pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
5.DECRET 238 10/02/2017 DECRET nr. 238 din 10 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
6.DECRET 239 10/02/2017 DECRET nr. 239 din 10 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
7.DECIZIE 684 24/11/2016 DECIZIE nr. 684 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
8.DECIZIE 153 01/02/2017 DECIZIE nr. 153 din 1 februarie 2017privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
1.DECIZIE 786 15/12/2016 DECIZIE nr. 786 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 10 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 14/06/2016 HOTĂRÂRE din 14 iunie 2016în Cauza Dragomir împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 10 februarie 2017
3.DECIZIE 41 21/11/2016 DECIZIE nr. 41 din 21 noiembrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 504 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală din 1968 corespunzător art. 539 alin. (1) şi (2) din actualul Cod de procedură penală, cu privire la admisibilitatea acţiunii care vizează acordarea daunelor morale şi materiale pentru privarea sau restrângerea nelegală de libertate, atunci când instanţa penală nu s-a pronunţat cu privire la caracterul nelegal al măsurii privative/restrictive de libertate EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 10 februarie 2017
1.DECIZIE 731 06/12/2016 DECIZIE nr. 731 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 9 februarie 2017
2.DECIZIE 170 09/02/2017 DECIZIE nr. 170 din 9 februarie 2017privind eliberarea doamnei Ionica Sfetcu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 9 februarie 2017
1.DECIZIE 1 27/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 27 ianuarie 2017pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 9 februarie 2017
2.DECIZIE 16 26/09/2016 DECIZIE nr. 16 din 26 septembrie 2016privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, art. 55 din Legea nr. 393/2004, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 554/2004 şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 9 februarie 2017
3.
ORDIN 511 19/01/2017
ORDIN nr. 511 din 19 ianuarie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 9 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 8 08/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 8 februarie 2017privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 9 08/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 8 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 43 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 9 februarie 2017privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
4.DECIZIE 171 09/02/2017 DECIZIE nr. 171 din 9 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
5.
ORDIN 22 07/02/2017
ORDIN nr. 22 din 7 februarie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
6.
ORDIN 3151 31/01/2017
ORDIN nr. 3.151 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
7.
ORDIN 3160 01/02/2017
ORDIN nr. 3.160 din 1 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
8.HOTĂRÂRE 39 24/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 39 din 24 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
9.HOTĂRÂRE 38 24/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 38 din 24 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
10.
ORDIN 5 08/02/2017
ORDIN nr. 5 din 8 februarie 2017pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
11.CRITERII 08/02/2017 CRITERII din 8 februarie 2017de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
12.HOTĂRÂRE 37 24/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 37 din 24 noiembrie 2016pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2016 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
13.DECIZIE 136 31/01/2017 DECIZIE nr. 136 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
14.DECIZIE 135 31/01/2017 DECIZIE nr. 135 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
15.DECIZIE 134 31/01/2017 DECIZIE nr. 134 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
16.DECIZIE 128 31/01/2017 DECIZIE nr. 128 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Magna Insurance Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
1.REGULAMENT 07/02/2017 REGULAMENT din 7 februarie 2017de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 9 februarie 2017
1.DECRET 232 08/02/2017 DECRET nr. 232 din 8 februarie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
2.DECRET 233 08/02/2017 DECRET nr. 233 din 8 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
3.DECIZIE 162 08/02/2017 DECIZIE nr. 162 din 8 februarie 2017privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
4.DECIZIE 163 08/02/2017 DECIZIE nr. 163 din 8 februarie 2017privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
5.DECIZIE 164 08/02/2017 DECIZIE nr. 164 din 8 februarie 2017privind eliberarea domnului Mihai Ponea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
6.DECIZIE 165 08/02/2017 DECIZIE nr. 165 din 8 februarie 2017privind numirea doamnei Ionica Sfetcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
7.DECIZIE 166 08/02/2017 DECIZIE nr. 166 din 8 februarie 2017privind transferul în interesul serviciului al doamnei Romfeld Maria Magdolna din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
8.DECIZIE 167 08/02/2017 DECIZIE nr. 167 din 8 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
9.DECRET 169 08/02/2017 DECRET nr. 169 din 8 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cornelia Paraschiv a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
10.
ORDIN 128 31/01/2017
ORDIN nr. 128 din 31 ianuarie 2017privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016, precum şi în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
1.
ORDIN 1207 29/06/2016
ORDIN nr. 1.207 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0167 Pădurea Roşcani şi Rezervaţiei Naturale Pădurea Roşcani EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
2.
ORDIN 20 05/01/2017
ORDIN nr. 20 din 5 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
3.
ORDIN 164 25/01/2017
ORDIN nr. 164 din 25 ianuarie 2017pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
4.PROCEDURĂ 25/01/2017 PROCEDURA din 25 ianuarie 2017de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
5.DECIZIE 33 24/10/2016 DECIZIE nr. 33 din 24 octombrie 2016referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
6.
RECTIFICARE 1299 30/06/2016
RECTIFICARE nr. 1.299 din 30 iunie 2016referitoare la Ordinul nr. 1.299/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 4 06/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 6 februarie 2017pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
2.
ORDIN 3842 17/10/2016
ORDIN nr. 3.842 din 17 octombrie 2016privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului C1 al monumentului istoric Casa Eskenazy din strada Ştirbei Vodă nr. 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
3.
ORDIN 84 06/02/2017
ORDIN nr. 84 din 6 februarie 2017pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
4.
ORDIN 581 25/01/2017
ORDIN nr. 581 din 25 ianuarie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
5.
ORDIN 27 11/01/2017
ORDIN nr. 27 din 11 ianuarie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
1.DECRET 230 07/02/2017 DECRET nr. 230 din 7 februarie 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 7 februarie 2017
2.DECRET 231 07/02/2017 DECRET nr. 231 din 7 februarie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 7 februarie 2017
3.DECIZIE 625 26/10/2016 DECIZIE nr. 625 din 26 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 şi art. 70 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 7 februarie 2017
4.DECIZIE 43 21/11/2016 DECIZIE nr. 43 din 21 noiembrie 2016referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 7 februarie 2017
1.
ORDIN 174 25/01/2017
ORDIN nr. 174 din 25 ianuarie 2017privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 114 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 114 din 20 decembrie 2016privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, ediţia 2015, tradus de Camera Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 115 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 115 din 20 decembrie 2016privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia 2015, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor, traduse de Camera Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
4.DECIZIE 730 06/12/2016 DECIZIE nr. 730 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (1) teza întâi din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 972 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 972 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferent celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
6.
ORDIN 7 27/01/2017
ORDIN nr. 7 din 27 ianuarie 2017pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
1.
ORDIN 209 02/02/2017
ORDIN nr. 209 din 2 februarie 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
2.DECIZIE 764 14/12/2016 DECIZIE nr. 764 din 14 decembrie 2016asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 şi art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
3.DECIZIE 36 07/11/2016 DECIZIE nr. 36 din 7 noiembrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la dispoziţiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
4.DISPOZIŢIE 2 17/01/2017 DISPOZIŢIE nr. 2 din 17 ianuarie 2017privind aplicarea şi detalierea unor prevederi din Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 1 26/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 ianuarie 2017privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
1.COD PR PENALĂ (A) 07/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
9.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
10.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3150 31/01/2017
ORDIN nr. 3.150 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017
2.DECIZIE 19 24/10/2016 DECIZIE nr. 19 din 24 octombrie 2016privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 457 din Codul de procedură civilă - soluţia instanţei de control judiciar în ipoteza în care partea exercită o cale de atac greşită, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017
3.
ORDIN 191 30/01/2017
ORDIN nr. 191 din 30 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017
4.NORMĂ 30/01/2017 NORME METODOLOGICE din 30 ianuarie 2017privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 4 25/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 25 ianuarie 2017privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 6 februarie 2017
2.
ORDIN 56 13/01/2017
ORDIN nr. 56 din 13 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Benesat din judeţul Sălaj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 6 februarie 2017
3.DECIZIE 744 13/12/2016 DECIZIE nr. 744 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma "în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 6 februarie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 14 05/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 5 februarie 2017privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 5 februarie 2017
1.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
8.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
9.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 4 18/01/2017
ORDIN nr. 4 din 18 ianuarie 2017privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 3 februarie 2017
2.METODOLOGIE 18/01/2017 METODOLOGIE din 18 ianuarie 2017de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 3 februarie 2017
1.DECIZIE 158 03/02/2017 DECIZIE nr. 158 din 3 februarie 2017pentru eliberarea domnului Constantin Sima din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
2.DECIZIE 157 03/02/2017 DECIZIE nr. 157 din 3 februarie 2017pentru eliberarea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
3.DECIZIE 159 03/02/2017 DECIZIE nr. 159 din 3 februarie 2017privind încetarea împuternicirii domnului general-maior cu două stele Vasilică Ovidiu pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
4.DECIZIE 160 03/02/2017 DECIZIE nr. 160 din 3 februarie 2017privind împuternicirea domnului colonel Daniel-Marian Dragne pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
5.DECIZIE 161 03/02/2017 DECIZIE nr. 161 din 3 februarie 2017privind numirea domnului Bogdan Mănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
6.DECIZIE 664 08/11/2016 DECIZIE nr. 664 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) şi f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 41 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 41 din 27 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
2.DECIZIE 152 03/02/2017 DECIZIE nr. 152 din 3 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
3.DECIZIE 153 03/02/2017 DECIZIE nr. 153 din 3 februarie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona Bogdana Creţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
4.DECIZIE 154 03/02/2017 DECIZIE nr. 154 din 3 februarie 2017pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Bucura Ionescu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
5.DECIZIE 155 03/02/2017 DECIZIE nr. 155 din 3 februarie 2017pentru exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
6.DECIZIE 156 03/02/2017 DECIZIE nr. 156 din 3 februarie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Cornelia Feurdean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
7.
ORDIN 1605 23/12/2016
ORDIN nr. 1.605 din 23 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Moara, judeţul Suceava, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
8.
ORDIN 80 09/01/2017
ORDIN nr. 80 din 9 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
9.NORMĂ 09/01/2017 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR (Anexa nr. 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
10.NORMĂ 09/01/2017 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Anexa nr. 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 33 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 33 din 27 ianuarie 2017privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
2.DECIZIE 750 13/12/2016 DECIZIE nr. 750 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (1) şi (4) şi art. 375 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
3.
ORDIN 1665 30/12/2016
ORDIN nr. 1.665 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
4.DECIZIE 755 13/12/2016 DECIZIE nr. 755 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
5.DECIZIE 753 13/12/2016 DECIZIE nr. 753 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 349 alin. (2) şi art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
6.
ORDIN 1666 30/12/2016
ORDIN nr. 1.666 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
7.
ORDIN 1667 30/12/2016
ORDIN nr. 1.667 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
8.
ORDIN 33 16/01/2017
ORDIN nr. 33 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 6 01/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 1 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 2 februarie 2017
2.DECIZIE 28 17/10/2016 DECIZIE nr. 28 din 17 octombrie 2016privind interpretarea prevederilor art. 83^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 2 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 5 01/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 1 februarie 2017pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
2.LISTĂ 02/02/2017 LISTA din 2 februarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 7 01/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 1 februarie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 8 01/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 februarie 2017pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
5.
ORDIN 6145 21/12/2016
ORDIN nr. 6.145 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
6.REGULAMENT 21/12/2016 REGULAMENT din 21 decembrie 2016de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
7.DECIZIE 149 02/02/2017 DECIZIE nr. 149 din 2 februarie 2017pentru eliberarea domnului Florin-Daniel Şandru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
8.
ORDIN 84 17/01/2017
ORDIN nr. 84 din 17 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 3 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
9.DECIZIE 150 02/02/2017 DECIZIE nr. 150 din 2 februarie 2017pentru numirea domnului Cristian-Ioan Videscu în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
10.DECIZIE 151 02/02/2017 DECIZIE nr. 151 din 2 februarie 2017privind eliberarea domnului Petre Guran din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
11.HOTĂRÂRE 40 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 40 din 27 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
12.NORMĂ 27/01/2017 NORME METODOLOGICE din 27 ianuarie 2017de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
13.
ORDIN 147 19/01/2017
ORDIN nr. 147 din 19 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 13 31/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 1 februarie 2017
2.DECIZIE 720 06/12/2016 DECIZIE nr. 720 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. a) şi art. 369 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 1 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 42 31/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 42 din 31 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017
2.NORMĂ 31/01/2017 NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017 ────────── Aprobate de Hotărârea nr. 42/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017.──────────
1.COD PENAL (A) 11/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 11 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
7.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECRET 229 31/01/2017 DECRET nr. 229 din 31 ianuarie 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 1 februarie 2017
2.
ORDIN 198 31/01/2017
ORDIN nr. 198 din 31 ianuarie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2017 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 1 februarie 2017
3.
ORDIN 591 27/01/2017
ORDIN nr. 591 din 27 ianuarie 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 1 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 39 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 27 ianuarie 2017pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 1 februarie 2017
2.
ORDIN 605 31/01/2017
ORDIN nr. 605 din 31 ianuarie 2017privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 1 februarie 2017
3.
ORDIN 1216 29/06/2016
ORDIN nr. 1.216 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 1 februarie 2017
1.DECRET 20 26/01/2017 DECRET nr. 20 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 21 26/01/2017 DECRET nr. 21 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 22 26/01/2017 DECRET nr. 22 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 23 26/01/2017 DECRET nr. 23 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 24 26/01/2017 DECRET nr. 24 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 25 26/01/2017 DECRET nr. 25 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 26 26/01/2017 DECRET nr. 26 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 34 26/01/2017 DECRET nr. 34 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 35 26/01/2017 DECRET nr. 35 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 36 26/01/2017 DECRET nr. 36 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 37 26/01/2017 DECRET nr. 37 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 27 26/01/2017 DECRET nr. 27 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 42 26/01/2017 DECRET nr. 42 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 28 26/01/2017 DECRET nr. 28 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 38 26/01/2017 DECRET nr. 38 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 39 26/01/2017 DECRET nr. 39 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 40 26/01/2017 DECRET nr. 40 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 41 26/01/2017 DECRET nr. 41 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 43 26/01/2017 DECRET nr. 43 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 29 26/01/2017 DECRET nr. 29 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 30 26/01/2017 DECRET nr. 30 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 44 26/01/2017 DECRET nr. 44 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 45 26/01/2017 DECRET nr. 45 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 31 26/01/2017 DECRET nr. 31 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 46 26/01/2017 DECRET nr. 46 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 32 26/01/2017 DECRET nr. 32 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 47 26/01/2017 DECRET nr. 47 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 33 26/01/2017 DECRET nr. 33 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 48 26/01/2017 DECRET nr. 48 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 49 26/01/2017 DECRET nr. 49 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 35 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 35 din 27 ianuarie 2017privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
2.DECIZIE 141 30/01/2017 DECIZIE nr. 141 din 30 ianuarie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul Emanuel Victor Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
3.DECIZIE 142 30/01/2017 DECIZIE nr. 142 din 30 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Ionel Dancă din funcţia de consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
4.DECIZIE 143 30/01/2017 DECIZIE nr. 143 din 30 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ani Cornelia Hurduc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
5.DECIZIE 144 30/01/2017 DECIZIE nr. 144 din 30 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
6.DECIZIE 145 30/01/2017 DECIZIE nr. 145 din 30 ianuarie 2017privind numirea domnului Adrian Mlădinoiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
7.DECIZIE 146 30/01/2017 DECIZIE nr. 146 din 30 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
8.
ORDIN 5 25/01/2017
ORDIN nr. 5 din 25 ianuarie 2017privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1650 30/12/2016
ORDIN nr. 1.650 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1651 30/12/2016
ORDIN nr. 1.651 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1653 30/12/2016
ORDIN nr. 1.653 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ion Corvin din judeţul Constanţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1663 30/12/2016
ORDIN nr. 1.663 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Şişeşti din judeţul Maramureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1668 30/12/2016
ORDIN nr. 1.668 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
6.
ORDIN 4 25/01/2017
ORDIN nr. 4 din 25 ianuarie 2017privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
7.DECIZIE 6 30/01/2017 DECIZIE nr. 6 din 30 ianuarie 2017privind convocarea Senatului în sesiune ordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
8.ORD DE URGENŢĂ 11 27/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
9.HOTĂRÂRE 34 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
10.
ORDIN 1648 30/12/2016
ORDIN nr. 1.648 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
11.
ORDIN 1649 30/12/2016
ORDIN nr. 1.649 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 170 26/01/2017 DECRET nr. 170 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 171 26/01/2017 DECRET nr. 171 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 172 26/01/2017 DECRET nr. 172 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 173 26/01/2017 DECRET nr. 173 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 174 26/01/2017 DECRET nr. 174 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 175 26/01/2017 DECRET nr. 175 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 176 26/01/2017 DECRET nr. 176 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 177 26/01/2017 DECRET nr. 177 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 178 26/01/2017 DECRET nr. 178 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 179 26/01/2017 DECRET nr. 179 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 180 26/01/2017 DECRET nr. 180 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 181 26/01/2017 DECRET nr. 181 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 182 26/01/2017 DECRET nr. 182 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 183 26/01/2017 DECRET nr. 183 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 184 26/01/2017 DECRET nr. 184 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 185 26/01/2017 DECRET nr. 185 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 186 26/01/2017 DECRET nr. 186 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 187 26/01/2017 DECRET nr. 187 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 188 26/01/2017 DECRET nr. 188 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 189 26/01/2017 DECRET nr. 189 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 190 26/01/2017 DECRET nr. 190 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 191 26/01/2017 DECRET nr. 191 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 192 26/01/2017 DECRET nr. 192 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 193 26/01/2017 DECRET nr. 193 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 194 26/01/2017 DECRET nr. 194 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 195 26/01/2017 DECRET nr. 195 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 196 26/01/2017 DECRET nr. 196 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 197 26/01/2017 DECRET nr. 197 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 198 26/01/2017 DECRET nr. 198 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 199 26/01/2017 DECRET nr. 199 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 200 26/01/2017 DECRET nr. 200 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 201 26/01/2017 DECRET nr. 201 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 202 26/01/2017 DECRET nr. 202 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 203 26/01/2017 DECRET nr. 203 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 204 26/01/2017 DECRET nr. 204 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 205 26/01/2017 DECRET nr. 205 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 206 26/01/2017 DECRET nr. 206 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 207 26/01/2017 DECRET nr. 207 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 208 30/01/2017 DECRET nr. 208 din 30 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 209 26/01/2017 DECRET nr. 209 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 210 26/01/2017 DECRET nr. 210 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 211 26/01/2017 DECRET nr. 211 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 212 26/01/2017 DECRET nr. 212 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 213 26/01/2017 DECRET nr. 213 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 214 26/01/2017 DECRET nr. 214 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 215 26/01/2017 DECRET nr. 215 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 216 26/01/2017 DECRET nr. 216 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 217 26/01/2017 DECRET nr. 217 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 218 26/01/2017 DECRET nr. 218 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 219 26/01/2017 DECRET nr. 219 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 220 26/01/2017 DECRET nr. 220 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 221 26/01/2017 DECRET nr. 221 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 222 26/01/2017 DECRET nr. 222 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 223 27/01/2017 DECRET nr. 223 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 224 27/01/2017 DECRET nr. 224 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 225 27/01/2017 DECRET nr. 225 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 226 27/01/2017 DECRET nr. 226 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 227 27/01/2017 DECRET nr. 227 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
29.HOTĂRÂRE 1 13/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 13 ianuarie 2017privind respectarea de către auditorii financiari a cerinţelor de pregătire profesională continuă, conform normelor şi reglementărilor din domeniu, aferentă anului 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 156 26/01/2017 DECRET nr. 156 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 157 26/01/2017 DECRET nr. 157 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 158 26/01/2017 DECRET nr. 158 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 159 26/01/2017 DECRET nr. 159 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 160 26/01/2017 DECRET nr. 160 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 161 26/01/2017 DECRET nr. 161 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 162 26/01/2017 DECRET nr. 162 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 163 26/01/2017 DECRET nr. 163 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 164 26/01/2017 DECRET nr. 164 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 165 26/01/2017 DECRET nr. 165 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 166 26/01/2017 DECRET nr. 166 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 167 26/01/2017 DECRET nr. 167 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 168 26/01/2017 DECRET nr. 168 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 169 30/01/2017 DECRET nr. 169 din 30 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 140 26/01/2017 DECRET nr. 140 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 141 26/01/2017 DECRET nr. 141 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 142 26/01/2017 DECRET nr. 142 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 143 26/01/2017 DECRET nr. 143 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 144 26/01/2017 DECRET nr. 144 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 145 26/01/2017 DECRET nr. 145 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 146 30/01/2017 DECRET nr. 146 din 30 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 147 26/01/2017 DECRET nr. 147 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 148 26/01/2017 DECRET nr. 148 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 149 26/01/2017 DECRET nr. 149 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 150 26/01/2017 DECRET nr. 150 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 151 26/01/2017 DECRET nr. 151 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 152 26/01/2017 DECRET nr. 152 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 153 26/01/2017 DECRET nr. 153 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 154 26/01/2017 DECRET nr. 154 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 155 26/01/2017 DECRET nr. 155 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 124 26/01/2017 DECRET nr. 124 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 125 26/01/2017 DECRET nr. 125 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 126 26/01/2017 DECRET nr. 126 din 26 ianuarie 201pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 127 26/01/2017 DECRET nr. 127 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 128 26/01/2017 DECRET nr. 128 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 129 26/01/2017 DECRET nr. 129 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 110 26/01/2017 DECRET nr. 110 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 111 26/01/2017 DECRET nr. 111 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 112 26/01/2017 DECRET nr. 112 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 130 26/01/2017 DECRET nr. 130 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 131 26/01/2017 DECRET nr. 131 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 132 26/01/2017 DECRET nr. 132 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 133 26/01/2017 DECRET nr. 133 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 134 26/01/2017 DECRET nr. 134 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 135 26/01/2017 DECRET nr. 135 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 136 26/01/2017 DECRET nr. 136 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 137 26/01/2017 DECRET nr. 137 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 138 26/01/2017 DECRET nr. 138 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 139 26/01/2017 DECRET nr. 139 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 113 26/01/2017 DECRET nr. 113 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 114 26/01/2017 DECRET nr. 114 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 115 26/01/2017 DECRET nr. 115 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 116 26/01/2017 DECRET nr. 116 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 117 26/01/2017 DECRET nr. 117 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 118 26/01/2017 DECRET nr. 118 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 119 26/01/2017 DECRET nr. 119 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 120 26/01/2017 DECRET nr. 120 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 121 26/01/2017 DECRET nr. 121 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 122 26/01/2017 DECRET nr. 122 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 123 26/01/2017 DECRET nr. 123 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1658 30/12/2016
ORDIN nr. 1.658 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1659 30/12/2016
ORDIN nr. 1.659 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 10 27/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
4.DECIZIE 32 24/10/2016 DECIZIE nr. 32 din 24 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin. (4) şi alin. (5) din Ordinul nr. 5.560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6.239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5.451/2013, şi art. 8 din Ordinul nr. 4.895/2014 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 9 27/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 96 26/01/2017 DECRET nr. 96 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 97 26/01/2017 DECRET nr. 97 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 98 26/01/2017 DECRET nr. 98 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 99 26/01/2017 DECRET nr. 99 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 100 26/01/2017 DECRET nr. 100 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 101 26/01/2017 DECRET nr. 101 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 102 26/01/2017 DECRET nr. 102 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 103 26/01/2017 DECRET nr. 103 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 104 26/01/2017 DECRET nr. 104 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 105 26/01/2017 DECRET nr. 105 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 106 26/01/2017 DECRET nr. 106 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 107 26/01/2017 DECRET nr. 107 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 108 26/01/2017 DECRET nr. 108 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 109 26/01/2017 DECRET nr. 109 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 80 26/01/2017 DECRET nr. 80 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 81 26/01/2017 DECRET nr. 81 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 82 26/01/2017 DECRET nr. 82 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 83 26/01/2017 DECRET nr. 83 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 84 26/01/2017 DECRET nr. 84 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 85 26/01/2017 DECRET nr. 85 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 86 26/01/2017 DECRET nr. 86 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 87 26/01/2017 DECRET nr. 87 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 88 26/01/2017 DECRET nr. 88 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 89 26/01/2017 DECRET nr. 89 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 90 26/01/2017 DECRET nr. 90 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 91 26/01/2017 DECRET nr. 91 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 92 26/01/2017 DECRET nr. 92 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 93 26/01/2017 DECRET nr. 93 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 94 26/01/2017 DECRET nr. 94 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 95 26/01/2017 DECRET nr. 95 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 50 26/01/2017 DECRET nr. 50 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 51 26/01/2017 DECRET nr. 51 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 52 26/01/2017 DECRET nr. 52 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 53 26/01/2017 DECRET nr. 53 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 54 26/01/2017 DECRET nr. 54 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 55 26/01/2017 DECRET nr. 55 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 56 26/01/2017 DECRET nr. 56 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 57 26/01/2017 DECRET nr. 57 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 58 26/01/2017 DECRET nr. 58 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 59 26/01/2017 DECRET nr. 59 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 70 26/01/2017 DECRET nr. 70 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 71 26/01/2017 DECRET nr. 71 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 72 26/01/2017 DECRET nr. 72 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 73 26/01/2017 DECRET nr. 73 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 74 26/01/2017 DECRET nr. 74 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 75 26/01/2017 DECRET nr. 75 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 76 26/01/2017 DECRET nr. 76 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 77 26/01/2017 DECRET nr. 77 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 78 26/01/2017 DECRET nr. 78 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 79 26/01/2017 DECRET nr. 79 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 60 26/01/2017 DECRET nr. 60 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 61 26/01/2017 DECRET nr. 61 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 62 26/01/2017 DECRET nr. 62 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 63 26/01/2017 DECRET nr. 63 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 64 26/01/2017 DECRET nr. 64 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 65 26/01/2017 DECRET nr. 65 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 66 26/01/2017 DECRET nr. 66 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 67 26/01/2017 DECRET nr. 67 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 68 26/01/2017 DECRET nr. 68 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 69 26/01/2017 DECRET nr. 69 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1641 30/12/2016
ORDIN nr. 1.641 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1642 30/12/2016
ORDIN nr. 1.642 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1643 30/12/2016
ORDIN nr. 1.643 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1644 30/12/2016
ORDIN nr. 1.644 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1645 30/12/2016
ORDIN nr. 1.645 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1646 30/12/2016
ORDIN nr. 1.646 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1647 30/12/2016
ORDIN nr. 1.647 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1607 23/12/2016
ORDIN nr. 1.607 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1639 30/12/2016
ORDIN nr. 1.639 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1640 30/12/2016
ORDIN nr. 1.640 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2017
3.
ORDIN 115 12/01/2017
ORDIN nr. 115/C din 12 ianuarie 2017privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2017
1.DECIZIE 713 06/12/2016 DECIZIE nr. 713 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (2), art. 178 alin. (1) şi art. 247 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
2.DECIZIE 135 27/01/2017 DECIZIE nr. 135 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Anca Drăgoi, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
3.DECIZIE 136 27/01/2017 DECIZIE nr. 136 din 27 ianuarie 2017pentru numirea domnului Mădălin-Ştefan Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
4.DECIZIE 137 27/01/2017 DECIZIE nr. 137 din 27 ianuarie 2017pentru numirea domnului Cristian-Vasile Grasu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
5.DECIZIE 138 27/01/2017 DECIZIE nr. 138 din 27 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ştefăniţă Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
6.DECIZIE 139 27/01/2017 DECIZIE nr. 139 din 27 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Diaconescu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
7.DECIZIE 140 27/01/2017 DECIZIE nr. 140 din 27 ianuarie 2017pentru numirea domnului Mircea Duşa în funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1151 24/06/2016
ORDIN nr. 1.151 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 Buila-Vânturariţa, ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa şi al ariilor naturale protejate incluse în acestea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
2.DECIZIE 618 11/10/2016 DECIZIE nr. 618 din 11 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (9) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi art. 1.202 din Codul civil din 1864 şi art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1606 23/12/2016
ORDIN nr. 1.606 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moldoveneşti din judeţul Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1610 23/12/2016
ORDIN nr. 1.610 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mănăstireni din judeţul Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1652 30/12/2016
ORDIN nr. 1.652 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1657 30/12/2016
ORDIN nr. 1.657 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Albota, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
1.
ORDIN 57 13/01/2017
ORDIN nr. 57 din 13 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Leu din judeţul Dolj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
2.
ORDIN 65 16/01/2017
ORDIN nr. 65 din 16 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mitoc din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
3.
ORDIN 66 16/01/2017
ORDIN nr. 66 din 16 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dioşti din judeţul Dolj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
4.
ORDIN 149 19/01/2017
ORDIN nr. 149 din 19 ianuarie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bârsa, judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
5.DECIZIE 602 20/09/2016 DECIZIE nr. 602 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
6.
ORDIN 6 27/01/2017
ORDIN nr. 6 din 27 ianuarie 2017privind prelungirea termenului de aplicare a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 188/2016 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane, necesare operaţionalizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
7.
ORDIN 15 03/01/2017
ORDIN nr. 15 din 3 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
1.DECIZIE 844 13/12/2016 DECIZIE nr. 844 din 13 decembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2017
2.DECIZIE 733 06/12/2016 DECIZIE nr. 733 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2017
3.DECIZIE 734 06/12/2016 DECIZIE nr. 734 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2017
4.
ORDIN 112 11/01/2017
ORDIN nr. 112 din 11 ianuarie 2017pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1600 23/12/2016
ORDIN nr. 1.600 din 23 decembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1680 30/12/2016
ORDIN nr. 1.680 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Urziceni din judeţul Ialomiţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
3.
ORDIN 4477 06/07/2016
ORDIN nr. 4.477 din 6 iulie 2016privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar secretar şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
4.
ORDIN 3697 27/12/2016
ORDIN nr. 3.697 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
5.PROCEDURĂ 27/12/2016 PROCEDURĂ DE EXCEPTARE din 27 decembrie 2016de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 14/06/2016 HOTĂRÂRE din 14 iunie 2016în Cauza Stepanian împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
7.
ORDIN 727 08/09/2016
ORDIN nr. 727 din 8 septembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
8.PROCEDURĂ 08/09/2016 PROCEDURĂ DE EXCEPTARE din 8 septembrie 2016de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1604 23/12/2016
ORDIN nr. 1.604 din 23 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
2.DECIZIE 133 26/01/2017 DECIZIE nr. 133 din 26 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
3.DECIZIE 134 26/01/2017 DECIZIE nr. 134 din 26 ianuarie 2017privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1601 23/12/2016
ORDIN nr. 1.601 din 23 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.202/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1602 23/12/2016
ORDIN nr. 1.602 din 23 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1603 23/12/2016
ORDIN nr. 1.603 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1660 30/12/2016
ORDIN nr. 1.660 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1661 30/12/2016
ORDIN nr. 1.661 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
9.
ORDIN 1662 30/12/2016
ORDIN nr. 1.662 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
1.DECIZIE 652 01/11/2016 DECIZIE nr. 652 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
2.DECIZIE 653 08/11/2016 DECIZIE nr. 653 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
3.DECIZIE 654 08/11/2016 DECIZIE nr. 654 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
4.DECIZIE 656 08/11/2016 DECIZIE nr. 656 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 8 25/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1218 29/06/2016
ORDIN nr. 1.218 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0188 Parâng şi ale ariilor protejate de interes naţional 2.800 Miru Bora, 2.803 Iezerul Latoriţa, 2.799 Căldarea Gâlcescu, 2.528 Cheile Jieţului şi 2.498 Piatra Crinului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
7.DECIZIE 12/02/2015 DECIZIE din 12 februarie 2015în Cauza Marius Iorga împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 7 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 18 ianuarie 2017pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2017 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
2.
RECTIFICARE 105 07/12/2016
RECTIFICARE nr. 105 din 7 decembrie 2016referitoare la Ordinul nr. 105/2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
3.DECIZIE 655 08/11/2016 DECIZIE nr. 655 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
4.NORMĂ 1 18/01/2017 NORMĂ nr. 1 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1599 23/12/2016
ORDIN nr. 1.599 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Munteni Buzău din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
6.
ORDIN 81 09/01/2017
ORDIN nr. 81 din 9 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
7.NORMĂ 09/01/2017 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1526 28/07/2016
ORDIN nr. 1.526 din 28 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0087 Munţii Trascăului, ROSCI0253 Trascău, ROSCI0300 Fânaţele Pietroasa-Podeni, ROSCI0035 Cheile Turzii, ROSCI0034 Cheile Turenilor, precum şi al celor 35 de arii naturale protejate de interes naţional de pe suprafaţa acestora EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1608 23/12/2016
ORDIN nr. 1.608 din 23 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017
3.INITIATIVA 1288 13/12/2016 INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ nr. 1.288 din 13 decembrie 2016referitoare la proiectul privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (Szekelyfold - Terra Siculorum) EMITENT: REPREZENTANŢII UNUI GRUP DE CETĂŢENI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017
1.DECIZIE 657 08/11/2016 DECIZIE nr. 657 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ceea ce priveşte soluţia legislativă potrivit căreia încheierea este "definitivă" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
2.DECIZIE 693 24/11/2016 DECIZIE nr. 693 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
3.
ORDIN 3 18/01/2017
ORDIN nr. 3 din 18 ianuarie 2017privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 6 18/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
5.
ORDIN 2 18/01/2017
ORDIN nr. 2 din 18 ianuarie 2017pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
6.PROCEDURĂ 18/01/2017 PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2017privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
1.DECIZIE 122 25/01/2017 DECIZIE nr. 122 din 25 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Cristian Buşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
2.DECIZIE 123 25/01/2017 DECIZIE nr. 123 din 25 ianuarie 2017privind numirea domnului Iulian Robert Tudorache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
3.DECIZIE 124 25/01/2017 DECIZIE nr. 124 din 25 ianuarie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Mărăcineanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
4.DECIZIE 130 25/01/2017 DECIZIE nr. 130 din 25 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
5.DECIZIE 131 25/01/2017 DECIZIE nr. 131 din 25 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyozo-Istvan Barczi din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
6.DECIZIE 125 25/01/2017 DECIZIE nr. 125 din 25 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Diana Severin în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
7.DECIZIE 132 25/01/2017 DECIZIE nr. 132 din 25 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Marin Florian, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
8.DECIZIE 126 25/01/2017 DECIZIE nr. 126 din 25 ianuarie 2017pentru numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
9.DECIZIE 127 25/01/2017 DECIZIE nr. 127 din 25 ianuarie 2017privind numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
10.DECIZIE 128 25/01/2017 DECIZIE nr. 128 din 25 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
11.DECIZIE 129 25/01/2017 DECIZIE nr. 129 din 25 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii domnului Cezar Manole Armeanu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 7 25/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 25 ianuarie 2017privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1252 30/06/2016
ORDIN nr. 1.252 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Şoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
3.
RECTIFICARE 1012 28/11/2016
RECTIFICARE nr. 1.012 din 28 noiembrie 2016referitoare la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2016 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
4.
ORDIN 90 13/01/2017
ORDIN nr. 90 din 13 ianuarie 2017pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
5.PROCEDURĂ 13/01/2017 PROCEDURA din 13 ianuarie 2017de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
6.
ORDIN 2525 30/12/2016
ORDIN nr. 2.525 din 30 decembrie 2016privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
1.DECRET 17 20/01/2017 DECRET nr. 17 din 20 ianuarie 2017pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
2.DECRET 18 20/01/2017 DECRET nr. 18 din 20 ianuarie 2017pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
3.DECRET 19 20/01/2017 DECRET nr. 19 din 20 ianuarie 2017pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
4.
ORDIN 3104 19/01/2017
ORDIN nr. 3.104 din 19 ianuarie 2017privind modificarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.784/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
5.
ORDIN 152 19/01/2017
ORDIN nr. 152 din 19 ianuarie 2017privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 12/04/2016 HOTĂRÂRE din 12 aprilie 2016în Cauza M.C. şi A.C. împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
1.DECIZIE 622 13/10/2016 DECIZIE nr. 622 din 13 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său şi cu referire la prevederile art. III pct. 1, 5 şi 6 din ordonanţă, a Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său şi cu referire la articolul unic pct. 6 şi 8 din lege, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său şi cu referire la art. 50 pct. 1 şi 5 din ordonanţa de urgenţă, şi a Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său şi cu referire la art. I din lege EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 5 18/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
3.
ORDIN 107 17/01/2017
ORDIN nr. 107 din 17 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 31 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 31 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 32 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 32 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
1.
ORDIN 103 11/01/2017
ORDIN nr. 103/C din 11 ianuarie 2017privind prelungirea aplicării în perioada 1 ianuarie 2017-28 februarie 2017 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
2.
ORDIN 49 17/01/2017
ORDIN nr. 49 din 17 ianuarie 2017pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2017 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
3.DECIZIE 613 04/10/2016 DECIZIE nr. 613 din 4 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) şi (8), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
4.DECIZIE 646 01/11/2016 DECIZIE nr. 646 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
5.DECIZIE 721 06/12/2016 DECIZIE nr. 721 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (1) lit. b) şi art. 91 alin. (1) lit. a) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
6.DECIZIE 722 06/12/2016 DECIZIE nr. 722 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
1.DECIZIE 119 18/01/2017 DECIZIE nr. 119 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Cristian Dima în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
2.DECIZIE 120 18/01/2017 DECIZIE nr. 120 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Cristian Cosmin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
3.DECIZIE 121 18/01/2017 DECIZIE nr. 121 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Ciprian Lucian Roşca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1241 30/06/2016
ORDIN nr. 1.241 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 21 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 21 din 12 ianuarie 2017privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
6.DECIZIE 658 08/11/2016 DECIZIE nr. 658 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
7.DECIZIE 659 08/11/2016 DECIZIE nr. 659 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza a treia din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1570 02/08/2016
ORDIN nr. 1.570 din 2 august 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017
2.DECIZIE 667 09/11/2016 DECIZIE nr. 667 din 9 noiembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [referitor la art. 21 alin. (2^2)] din Legea pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017
3.
ORDIN 2 16/01/2017
ORDIN nr. 2 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017
4.DECIZIE 1 12/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 12 ianuarie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1169 27/06/2016
ORDIN nr. 1.169 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0038 Dunăre-Olteniţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
2.DISPOZIŢIE 1 17/01/2017 DISPOZIŢIE nr. 1 din 17 ianuarie 2017pentru convocarea şedinţei Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România şi aprobarea unor măsuri privind organizarea alegerilor pentru filialele teritoriale şi forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
3.DECIZIE 683 23/11/2016 DECIZIE nr. 683 din 23 noiembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 29 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 29 din 18 ianuarie 2017privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 30 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
1.DECIZIE 113 18/01/2017 DECIZIE nr. 113 din 18 ianuarie 2017privind numirea doamnei Cristina Ionela Tărteaţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
2.DECIZIE 114 18/01/2017 DECIZIE nr. 114 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Petre Iulian Nicolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 30 07/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 30 din 7 decembrie 2016pentru aprobarea modificărilor şi completărilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
4.DECIZIE 117 18/01/2017 DECIZIE nr. 117 din 18 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Claudiu Vrînceanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
5.DECIZIE 118 18/01/2017 DECIZIE nr. 118 din 18 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Teodor Mihalcea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
6.
ORDIN 4 11/01/2017
ORDIN nr. 4 din 11 ianuarie 2017privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 28 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 28 din 18 ianuarie 2017privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
8.DECIZIE 115 18/01/2017 DECIZIE nr. 115 din 18 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Tudorel Roman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
9.DECIZIE 116 18/01/2017 DECIZIE nr. 116 din 18 ianuarie 2017privind numirea doamnei Monica-Dorina Gheorghiţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
1.DECIZIE 609 22/09/2016 DECIZIE nr. 609 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 313/2015 pentru modificarea Legii nr. 51/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
2.DECIZIE 110 18/01/2017 DECIZIE nr. 110 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Nicolae Marius Sepi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
3.DECIZIE 111 18/01/2017 DECIZIE nr. 111 din 18 ianuarie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Neculai Banea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
4.DECIZIE 112 18/01/2017 DECIZIE nr. 112 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Petru Alexandru Frătean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
5.
ORDIN 4 10/01/2017
ORDIN nr. 4 din 10 ianuarie 2017pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 27 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
1.DECIZIE 623 25/10/2016 DECIZIE nr. 623 din 25 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 25 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 25 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 23 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 23 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017
3.DECIZIE 97 17/01/2017 DECIZIE nr. 97 din 17 ianuarie 2017privind numirea domnului Harry-Ilan Laufer în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017
4.DECIZIE 98 17/01/2017 DECIZIE nr. 98 din 17 ianuarie 2017privind numirea domnului Marin Florian în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017
1.DECIZIE 105 17/01/2017 DECIZIE nr. 105 din 17 ianuarie 2017privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2017 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
2.DECIZIE 106 17/01/2017 DECIZIE nr. 106 din 17 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adelina Palade a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
3.DECIZIE 109 17/01/2017 DECIZIE nr. 109 din 17 ianuarie 2017privind numirea domnului Dragoş Titea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
4.DECRET 14 17/01/2017 DECRET nr. 14 din 17 ianuarie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 26 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
1.DECRET 15 17/01/2017 DECRET nr. 15 din 17 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţia de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
2.DECRET 16 17/01/2017 DECRET nr. 16 din 17 ianuarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
3.DECIZIE 631 27/10/2016 DECIZIE nr. 631 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
4.DECIZIE 99 17/01/2017 DECIZIE nr. 99 din 17 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Lidia Manuela Onofrei din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
5.DECIZIE 100 17/01/2017 DECIZIE nr. 100 din 17 ianuarie 2017privind numirea doamnei Gabriela Coman în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
6.DECIZIE 101 17/01/2017 DECIZIE nr. 101 din 17 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
7.DECIZIE 102 17/01/2017 DECIZIE nr. 102 din 17 ianuarie 2017privind numirea domnului Angel Gheorghiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
8.DECIZIE 103 17/01/2017 DECIZIE nr. 103 din 17 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Pavel Năstase, la cerere, din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Institutului European din România EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
9.DECIZIE 104 17/01/2017 DECIZIE nr. 104 din 17 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
10.DECIZIE 107 17/01/2017 DECIZIE nr. 107 din 17 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
11.DECIZIE 108 17/01/2017 DECIZIE nr. 108 din 17 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 24 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
2.DECIZIE 95 17/01/2017 DECIZIE nr. 95 din 17 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Cristina Andronic în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
3.DECIZIE 96 17/01/2017 DECIZIE nr. 96 din 17 ianuarie 2017pentru numirea domnului Ovidiu-Cristian Iane în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 22 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 22 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 04/10/2016 HOTĂRÂRE din 4 octombrie 2016în Cauza Martocian împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
1.
LEGE 3 17/01/2017
LEGE nr. 3 din 17 ianuarie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
2.DECRET 12 16/01/2017 DECRET nr. 12 din 16 ianuarie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
3.
LEGE 4 17/01/2017
LEGE nr. 4 din 17 ianuarie 2017privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
4.DECRET 13 16/01/2017 DECRET nr. 13 din 16 ianuarie 2017pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
5.DECIZIE 747 13/12/2016 DECIZIE nr. 747 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 20 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
1.DECIZIE 90 16/01/2017 DECIZIE nr. 90 din 16 ianuarie 2017pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
2.DECIZIE 91 16/01/2017 DECIZIE nr. 91 din 16 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Andrei Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
3.DECIZIE 92 17/01/2017 DECIZIE nr. 92 din 17 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Lucian Constantin Mircescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
4.DECIZIE 93 17/01/2017 DECIZIE nr. 93 din 17 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Claudia Georgescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
5.DECIZIE 94 17/01/2017 DECIZIE nr. 94 din 17 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
6.
ORDIN 6136 21/12/2016
ORDIN nr. 6.136 din 21 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
7.
ORDIN 81 13/01/2017
ORDIN nr. 81 din 13 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
8.HOTĂRÂRE 19 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 3 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 4 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 ianuarie 2017privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
3.CIRCULARĂ 1 12/01/2017 CIRCULARĂ nr. 1 din 12 ianuarie 2017privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2016-23 ianuarie 2017 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1168 27/06/2016
ORDIN nr. 1.168 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
5.DECIZIE 89 16/01/2017 DECIZIE nr. 89 din 16 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dan Popescu din funcţia publică de secretar general la Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Cercetării şi Inovării EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
6.DECIZIE 85 16/01/2017 DECIZIE nr. 85 din 16 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Georgeta Narcisa Lecuşanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 2 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 ianuarie 2017privind bugetul Senatului pe anul 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
8.HOTĂRÂRE 17 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 17 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
9.HOTĂRÂRE 18 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 12 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
1.DECIZIE 75 16/01/2017 DECIZIE nr. 75 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Marian Vasiliev în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
2.DECIZIE 76 16/01/2017 DECIZIE nr. 76 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
3.DECIZIE 77 16/01/2017 DECIZIE nr. 77 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Alexandru Pugna în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
4.DECIZIE 78 16/01/2017 DECIZIE nr. 78 din 16 ianuarie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relaţiei cu Parlamentul domnului Marian Neacşu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
5.DECIZIE 79 16/01/2017 DECIZIE nr. 79 din 16 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
6.DECIZIE 80 16/01/2017 DECIZIE nr. 80 din 16 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Sofia Mariana Moţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
7.DECIZIE 81 16/01/2017 DECIZIE nr. 81 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Constantin Sima în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
8.DECIZIE 82 16/01/2017 DECIZIE nr. 82 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Adrian-Marius Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
9.DECIZIE 83 16/01/2017 DECIZIE nr. 83 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Cătălin Ştefan Rotea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
10.DECIZIE 84 16/01/2017 DECIZIE nr. 84 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
11.DECIZIE 86 16/01/2017 DECIZIE nr. 86 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Virgil-Alin Chirilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
12.DECIZIE 87 16/01/2017 DECIZIE nr. 87 din 16 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Luminiţa Zezeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
13.DECIZIE 88 16/01/2017 DECIZIE nr. 88 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Adrian Ionuţ Gâdea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
14.HOTĂRÂRE 3 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 ianuarie 2017privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
15.HOTĂRÂRE 4 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 ianuarie 2017privind validarea unor mandate de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
16.HOTĂRÂRE 2 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 ianuarie 2017privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
17.HOTĂRÂRE 5 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 16 ianuarie 2017privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
18.HOTĂRÂRE 6 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 ianuarie 2017privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
1.DECIZIE 5 16/01/2017 DECIZIE nr. 5 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 4/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 12 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 12 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 16 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 16 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 13 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 13 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 14 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 ianuarie 2017privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 15 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 15 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
2.DECIZIE 69 16/01/2017 DECIZIE nr. 69 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Dan-Cornel Baranga din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
3.DECIZIE 70 16/01/2017 DECIZIE nr. 70 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Voicu Dorin Sandu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
4.DECIZIE 71 16/01/2017 DECIZIE nr. 71 din 16 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Gheorghe Duţu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
5.DECIZIE 72 16/01/2017 DECIZIE nr. 72 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Aurel Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
6.DECIZIE 73 16/01/2017 DECIZIE nr. 73 din 16 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Gabriela-Maria Podaşcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
7.DECIZIE 74 16/01/2017 DECIZIE nr. 74 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
1.DECIZIE 63 16/01/2017 DECIZIE nr. 63 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Valentin Marian Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
2.DECIZIE 64 16/01/2017 DECIZIE nr. 64 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Oana Silvia Ţoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
3.DECIZIE 65 16/01/2017 DECIZIE nr. 65 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Oana Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
4.DECIZIE 4 16/01/2017 DECIZIE nr. 4 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
5.DECIZIE 5 16/01/2017 DECIZIE nr. 5 din 16 ianuarie 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
6.DECIZIE 66 16/01/2017 DECIZIE nr. 66 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Oana Bogdan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
7.DECIZIE 61 16/01/2017 DECIZIE nr. 61 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Ionuţ Mişa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
8.DECIZIE 62 16/01/2017 DECIZIE nr. 62 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
9.DECIZIE 67 16/01/2017 DECIZIE nr. 67 din 16 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
10.DECIZIE 68 16/01/2017 DECIZIE nr. 68 din 16 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Camelia Mihaela Izvoran a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
11.HOTĂRÂRE 2 13/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 13 ianuarie 2017privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 4 12/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 12 ianuarie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 11 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 12 ianuarie 2017pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1196 28/06/2016
ORDIN nr. 1.196 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni şi al ariei protejate de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
4.DECIZIE 626 27/10/2016 DECIZIE nr. 626 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
5.DECIZIE 627 27/10/2016 DECIZIE nr. 627 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 713 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
6.DECIZIE 628 27/10/2016 DECIZIE nr. 628 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
7.DECIZIE 636 27/10/2016 DECIZIE nr. 636 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
8.DECIZIE 645 01/11/2016 DECIZIE nr. 645 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (5) şi ale art. 10 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
1.
ORDIN 5 13/01/2017
ORDIN nr. 5 din 13 ianuarie 2017pentru stabilirea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
2.DECIZIE 647 01/11/2016 DECIZIE nr. 647 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 470 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 10 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 12 ianuarie 2017privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6142 21/12/2016
ORDIN nr. 6.142 din 21 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6140 21/12/2016
ORDIN nr. 6.140 din 21 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.194/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
6.
ORDIN 210 13/01/2017
ORDIN nr. 210 din 13 ianuarie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
7.
ORDIN 2378 14/12/2016
ORDIN nr. 2.378 din 14 decembrie 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
1.DECIZIE 58 13/01/2017 DECIZIE nr. 58 din 13 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen-Dragoş Doroş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2017
2.DECIZIE 59 13/01/2017 DECIZIE nr. 59 din 13 ianuarie 2017privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2017
3.DECIZIE 732 06/12/2016 DECIZIE nr. 732 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 4 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 12 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 5 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 12 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 6 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 12 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 7 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 12 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 8 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 12 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 9 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
7.DECIZIE 60 13/01/2017 DECIZIE nr. 60 din 13 ianuarie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1060 07/06/2016
ORDIN nr. 1.060 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Naţional Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
9.DECIZIE 553 12/07/2016 DECIZIE nr. 553 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 raportat la art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
10.DECIZIE 591 13/09/2016 DECIZIE nr. 591 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (5) şi (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
11.DECIZIE 592 13/09/2016 DECIZIE nr. 592 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
12.DECIZIE 604 22/09/2016 DECIZIE nr. 604 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 769 alin. (9) ultima teză din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
13.DECIZIE 633 27/10/2016 DECIZIE nr. 633 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
1.DECIZIE 630 27/10/2016 DECIZIE nr. 630 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
2.DECIZIE 634 27/10/2016 DECIZIE nr. 634 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
3.DECIZIE 635 27/10/2016 DECIZIE nr. 635 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
4.
ORDIN 22 10/01/2017
ORDIN nr. 22 din 10 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
5.DECIZIE 54 12/01/2017 DECIZIE nr. 54 din 12 ianuarie 2017privind numirea domnului Viorel Ştefu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
6.DECIZIE 55 12/01/2017 DECIZIE nr. 55 din 12 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Gabriela Coman din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
7.DECIZIE 56 12/01/2017 DECIZIE nr. 56 din 12 ianuarie 2017privind numirea doamnei Lidia Manuela Onofrei în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
8.DECIZIE 57 12/01/2017 DECIZIE nr. 57 din 12 ianuarie 2017privind numirea domnului Liviu Cozmin Stoica în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
9.DECIZIE 50 12/01/2017 DECIZIE nr. 50 din 12 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Marcel Ioan Boloş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
10.DECIZIE 51 12/01/2017 DECIZIE nr. 51 din 12 ianuarie 2017pentru numirea domnului Ovidiu Aurelian Flori în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
11.DECIZIE 52 12/01/2017 DECIZIE nr. 52 din 12 ianuarie 2017pentru numirea domnului Rareş Trişcă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
12.DECIZIE 53 12/01/2017 DECIZIE nr. 53 din 12 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela Scutea din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
1.DECIZIE 629 27/10/2016 DECIZIE nr. 629 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 şi a celor ale art. 89 alin. (1) lit. e) raportat la art. 14 lit. b) teza finală din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
2.
LEGE 2 12/01/2017
LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
3.DECRET 11 12/01/2017 DECRET nr. 11 din 12 ianuarie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
4.
RECTIFICARE 1818 20/09/2016
RECTIFICARE nr. 1.818 din 20 septembrie 2016referitoare la Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.818/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 05/04/2016 HOTĂRÂRE din 5 aprilie 2016în Cauza Cazan împotriva României - SECŢIA A PATRA EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
6.DECIZIE 554 12/07/2016 DECIZIE nr. 554 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
1.
ORDIN 94 10/01/2017
ORDIN nr. 94 din 10 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
2.
ORDIN 6141 21/12/2016
ORDIN nr. 6.141 din 21 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.691/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Panda" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1422 29/11/2016
ORDIN nr. 1.422 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
4.PROCEDURĂ 29/11/2016 PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2016de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
5.DECIZIE 521 05/07/2016 DECIZIE nr. 521 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 şi 10 şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
6.DECIZIE 639 27/10/2016 DECIZIE nr. 639 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
7.DECIZIE 644 01/11/2016 DECIZIE nr. 644 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1203 28/06/2016
ORDIN nr. 1.203 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahniţa, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se suprapune parţial cu ROSCI0306 Jiana EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
9.
ORDIN 6155 22/12/2016
ORDIN nr. 6.155 din 22 decembrie 2016privind derularea Programului naţional "2017 - Anul învăţământului profesional şi tehnic în România" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
1.DECIZIE 527 05/07/2016 DECIZIE nr. 527 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
2.DECIZIE 523 05/07/2016 DECIZIE nr. 523 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
3.DECIZIE 470 28/06/2016 DECIZIE nr. 470 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
4.DECIZIE 617 11/10/2016 DECIZIE nr. 617 din 11 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 4 fraza întâi teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1243 30/06/2016
ORDIN nr. 1.243 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
6.
ORDIN 2425 23/12/2016
ORDIN nr. 2.425 din 23 decembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
7.GHID 23/12/2016 GHID DE FINANŢARE din 23 decembrie 2016a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3 11/01/2017
ORDIN nr. 3 din 11 ianuarie 2017pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
2.DECIZIE 42 11/01/2017 DECIZIE nr. 42 din 11 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Aristotel Marius Jude din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
3.DECIZIE 43 11/01/2017 DECIZIE nr. 43 din 11 ianuarie 2017pentru numirea domnului Doru Vişan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
4.DECIZIE 44 11/01/2017 DECIZIE nr. 44 din 11 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Niculina Tâlvăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
5.DECIZIE 45 11/01/2017 DECIZIE nr. 45 din 11 ianuarie 2017privind numirea domnului Dumitru Daniel Botănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
6.DECIZIE 46 11/01/2017 DECIZIE nr. 46 din 11 ianuarie 2017privind numirea domnului Dănuţ Alexandru Potor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
7.DECIZIE 47 11/01/2017 DECIZIE nr. 47 din 11 ianuarie 2017privind revocarea domnului Nelu Stelea din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
8.DECIZIE 48 11/01/2017 DECIZIE nr. 48 din 11 ianuarie 2017privind numirea domnului Emil Florin Albotă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
9.DECIZIE 49 11/01/2017 DECIZIE nr. 49 din 11 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Adrian Baboi-Stroe, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
10.
ORDIN 1 06/01/2017
ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2017privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperare creanţe EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
1.DECIZIE 40 11/01/2017 DECIZIE nr. 40 din 11 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Florin Aurel Moţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
2.DECIZIE 41 11/01/2017 DECIZIE nr. 41 din 11 ianuarie 2017privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
3.
ORDIN 63 09/01/2017
ORDIN nr. 63 din 9 ianuarie 2017privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
4.INSTRUCŢIUNI 1 04/01/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 4 ianuarie 2017emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1 03/01/2017
ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
1.
ORDIN 4476 06/07/2016
ORDIN nr. 4.476 din 6 iulie 2016privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
2.
ORDIN 2352 27/12/2016
ORDIN nr. 2.352 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
3.
ORDIN 6180 22/12/2016
ORDIN nr. 6.180 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din localitatea Câmpeni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6181 22/12/2016
ORDIN nr. 6.181 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Angels" din localitatea Păuleşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6182 22/12/2016
ORDIN nr. 6.182 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Fun - Tastic Kids" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
6.
ORDIN 6183 22/12/2016
ORDIN nr. 6.183 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ana" din localitatea Săpânţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
7.
ORDIN 6185 22/12/2016
ORDIN nr. 6.185 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Româno-Finlandeză" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
8.
ORDIN 6187 22/12/2016
ORDIN nr. 6.187 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Madona Dudu" din municipiul Craiova EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
9.
ORDIN 6188 22/12/2016
ORDIN nr. 6.188 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Anastasya" din localitatea Corbeanca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
10.HOTĂRÂRE 105 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 105 din 20 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
1.DECIZIE 2 10/01/2016 DECIZIE nr. 2 din 10 ianuarie 2016privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1029 02/06/2016
ORDIN nr. 1.029 din 2 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani şi Rezervaţiei naturale 2.538 Pădurea Uricani EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1550 13/12/2016
ORDIN nr. 1.550 din 13 decembrie 2016privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
4.
ORDIN 2421 23/12/2016
ORDIN nr. 2.421 din 23 decembrie 2016privind aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional pentru Silvicultură, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Silvicultură EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
5.REGULAMENT 23/12/2016 REGULAMENT din 23 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3004 04/01/2017
ORDIN nr. 3.004 din 4 ianuarie 2017privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 11 ianuarie 2017
2.
ORDIN 6120 20/12/2016
ORDIN nr. 6.120 din 20 decembrie 2016privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 11 ianuarie 2017
3.METODOLOGIE 20/12/2016 METODOLOGIE din 20 decembrie 2016privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 11 ianuarie 2017
1.ANEXĂ 09/01/2017 ANEXE din 9 ianuarie 2017la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 - Anexele nr. 1-58 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 bis din 11 ianuarie 2017
1.DECIZIE 401 15/06/2016 DECIZIE nr. 401 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2017
2.DECIZIE 679 17/11/2016 DECIZIE nr. 679 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2017
3.DECIZIE 404 15/06/2016 DECIZIE nr. 404 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2017
4.
ORDIN 2416 21/12/2016
ORDIN nr. 2.416 din 21 decembrie 2016privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2017
1.DECIZIE 4 10/01/2017 DECIZIE nr. 4 din 10 ianuarie 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2017
2.CIRCULARĂ 23 27/12/2016 CIRCULARĂ nr. 23 din 27 decembrie 2016privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Buzduganul regelui Ferdinand I EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2017
3.
ORDIN 6134 21/12/2016
ORDIN nr. 6.134 din 21 decembrie 2016privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1248 30/06/2016
ORDIN nr. 1.248 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2017
2.CIRCULARĂ 24 29/12/2016 CIRCULARĂ nr. 24 din 29 decembrie 2016privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2017
3.
ORDIN 5931 07/12/2016
ORDIN nr. 5.931 din 7 decembrie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3737 29/12/2016
ORDIN nr. 3.737 din 29 decembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
2.PROCEDURĂ 29/12/2016 PROCEDURĂ din 29 decembrie 2016de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1228 30/06/2016
ORDIN nr. 1.228 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
4.DECIZIE 859 19/12/2016 DECIZIE nr. 859 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
5.PROCEDURĂ 19/12/2016 PROCEDURĂ din 19 decembrie 2016privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare (Anexa 2) EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1475 27/12/2016
ORDIN nr. 1.475 din 27 decembrie 2016privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
7.NORMĂ 27/12/2016 NORME din 27 decembrie 2016de completare a Declaraţiei statistice Intrastat EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
1.
ORDIN 279 21/12/2016
ORDIN nr. 279 din 21 decembrie 2016privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2017
1.DECRET 9 09/01/2017 DECRET nr. 9 din 9 ianuarie 2017privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
2.DECRET 10 09/01/2017 DECRET nr. 10 din 9 ianuarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
3.DECIZIE 29 09/01/2017 DECIZIE nr. 29 din 9 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
4.DECIZIE 30 09/01/2017 DECIZIE nr. 30 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Daniela Giurcă, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
5.DECIZIE 31 09/01/2017 DECIZIE nr. 31 din 9 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Erika Stanciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
6.DECIZIE 32 09/01/2017 DECIZIE nr. 32 din 9 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
7.DECIZIE 33 09/01/2017 DECIZIE nr. 33 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Gheorghe Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
8.DECIZIE 34 09/01/2017 DECIZIE nr. 34 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
9.DECIZIE 35 09/01/2017 DECIZIE nr. 35 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Mihaela Vrabete din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
10.DECIZIE 36 09/01/2017 DECIZIE nr. 36 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Radu Mihaiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
11.DECIZIE 37 09/01/2017 DECIZIE nr. 37 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Alina Seghedi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
12.DECIZIE 38 09/01/2017 DECIZIE nr. 38 din 9 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Radu Roatiş Cheţan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
13.DECIZIE 39 09/01/2017 DECIZIE nr. 39 din 9 ianuarie 2017privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
1.DECIZIE 3 09/01/2017 DECIZIE nr. 3 din 9 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 872 01/11/2016
ORDIN nr. 872 din 1 noiembrie 2016privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
3.
ORDIN 5932 07/12/2016
ORDIN nr. 5.932 din 7 decembrie 2016privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
4.
ORDIN 2284 14/12/2016
ORDIN nr. 2.284 din 14 decembrie 2016privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
5.
ORDIN 2902 23/12/2016
ORDIN nr. 2.902 din 23 decembrie 2016privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
6.
ORDIN 2526 30/12/2016
ORDIN nr. 2.526 din 30 decembrie 2016pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1313 30/12/2016
ORDIN nr. 1.313 din 30 decembrie 2016privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
1.METODOLOGIE 22/12/2016 METODOLOGIE ŞI CRITERII din 22 decembrie 2016privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 6161 22/12/2016
ORDIN nr. 6.161 din 22 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017
3.
ORDIN 6184 22/12/2016
ORDIN nr. 6.184 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 1005 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 21 decembrie 2016privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 2920 28/12/2016
ORDIN nr. 2.920 din 28 decembrie 2016pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
3.
ORDIN 3044 06/01/2017
ORDIN nr. 3.044 din 6 ianuarie 2017pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
4.
ORDIN 4 03/01/2017
ORDIN nr. 4 din 3 ianuarie 2017pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
5.PROTOCOL 03/01/2017 PROTOCOL din 3 ianuarie 2017de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1002 22/12/2016
ORDIN nr. 1.002 din 22 decembrie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
7.SCHEMĂ 22/12/2016 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 22 decembrie 2016Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1018 31/05/2016
ORDIN nr. 1.018 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 2909 27/12/2016
ORDIN nr. 2.909 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017
3.NORMĂ 27/12/2016 NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2016privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017
4.
ORDIN 3706 27/12/2016
ORDIN nr. 3.706 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017
1.
ORDIN 151 27/12/2016
ORDIN nr. M.151 din 27 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1012 31/05/2016
ORDIN nr. 1.012 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1 03/01/2017
ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1501 19/12/2016
ORDIN nr. 1.501 din 19 decembrie 2016privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
5.DECIZIE 34 24/10/2016 DECIZIE nr. 34 din 24 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii şi art. 1.326 din Codul civil EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3731 29/12/2016
ORDIN nr. 3.731 din 29 decembrie 2016privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2017
1.DECIZIE 26 06/01/2017 DECIZIE nr. 26 din 6 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Ştefan-Alexandru Tinca din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
2.DECIZIE 27 06/01/2017 DECIZIE nr. 27 din 6 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
3.DECIZIE 28 06/01/2017 DECIZIE nr. 28 din 6 ianuarie 2017privind numirea domnului George Ciamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 2 06/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 3 06/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
1.DECIZIE 23 06/01/2017 DECIZIE nr. 23 din 6 ianuarie 2017privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin-Cătălin Radu, secretar general al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
2.DECIZIE 24 06/01/2017 DECIZIE nr. 24 din 6 ianuarie 2017pentru numirea domnului Gigel Paraschiv în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
3.DECIZIE 25 06/01/2017 DECIZIE nr. 25 din 6 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general adjunct la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 1 05/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 1 06/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2017pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 2 06/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 ianuarie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 3 06/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 ianuarie 2017privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
8.
LEGE 1 06/01/2017
LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
9.DECRET 8 06/01/2017 DECRET nr. 8 din 6 ianuarie 2017pentru promulgarea Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 1017 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 29 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
2.AMENDAMENT 02/11/2016 AMENDAMENT din 2 noiembrie 2016convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 1018 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 29 decembrie 2016privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 1020 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 29 decembrie 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 1021 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 1386 14/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 14 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 1023 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 29 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
8.
ORDIN 963 23/05/2016
ORDIN nr. 963 din 23 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
9.
ORDIN 6154 21/12/2016
ORDIN nr. 6.154 din 21 decembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
10.METODOLOGIE 21/12/2016 METODOLOGIE din 21 decembrie 2016de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
11.
ORDIN 1 05/01/2017
ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, precum şi a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
1.DECIZIE 2 05/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 5 ianuarie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-13 ianuarie 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1204 29/06/2016
ORDIN nr. 1.204 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
3.
ORDIN 2483 30/12/2016
ORDIN nr. 2.483 din 30 decembrie 2016privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 1022 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 29 decembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
5.DECIZIE 589 13/09/2016 DECIZIE nr. 589 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) şi ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1508 19/12/2016
ORDIN nr. 1.508 din 19 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 2 05/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 5 ianuarie 2017privind vacantarea locului de deputat al domnului Dobra Călin Ionel EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 1 05/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 1 04/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 3 05/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 ianuarie 2017privind vacantarea locului de deputat al doamnei Luca Andaluzia EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
5.DECIZIE 17 05/01/2017 DECIZIE nr. 17 din 5 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Monica-Cristina Anisie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
6.DECIZIE 18 05/01/2017 DECIZIE nr. 18 din 5 ianuarie 2017pentru numirea domnului Liviu Marian Pop în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
7.
ORDIN 2937 30/12/2016
ORDIN nr. 2.937 din 30 decembrie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
8.DECIZIE 2347 27/12/2016 DECIZIE nr. 2.347 din 27 decembrie 2016privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii falimentului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
9.DECIZIE 19 05/01/2017 DECIZIE nr. 19 din 5 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Valentin-Sorin Costreie, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
10.DECIZIE 20 05/01/2017 DECIZIE nr. 20 din 5 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Laurenţiu-Dănuţ Vlad, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
11.DECIZIE 21 05/01/2017 DECIZIE nr. 21 din 5 ianuarie 2017privind revocarea domnului Marcel-Dumitru Miclău din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
12.DECIZIE 22 05/01/2017 DECIZIE nr. 22 din 5 ianuarie 2017privind numirea doamnei Cristiana Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
1.DECIZIE 2 05/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 5 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
2.DECIZIE 522 05/07/2016 DECIZIE nr. 522 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (3) teza a doua şi a treia din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1296 04/07/2016
ORDIN nr. 1.296 din 4 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Valea Rea-Radovan cod 2385 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
4.DECIZIE 12 11/06/2016 DECIZIE nr. 12 din 11 iunie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6158 22/12/2016
ORDIN nr. 6.158 din 22 decembrie 2016privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
1.DECIZIE 3 05/01/2017 DECIZIE nr. 3 din 5 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 1/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
2.
RECTIFICARE 456 03/03/2016
RECTIFICARE nr. 456 din 3 martie 2016referitoare la Ordinul nr. 456/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
3.DECIZIE 877 27/12/2016 DECIZIE nr. 877 din 27 decembrie 2016privind organizarea Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6153 21/12/2016
ORDIN nr. 6.153 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
5.METODOLOGIE 21/12/2016 METODOLOGIE din 21 decembrie 2016privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
1.
ORDIN 116 20/12/2016
ORDIN nr. 116 din 20 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 963 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 963 din 15 decembrie 2016privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
3.
ORDIN 2353 27/12/2016
ORDIN nr. 2.353 din 27 decembrie 2016privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6156 22/12/2016
ORDIN nr. 6.156 din 22 decembrie 2016privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
5.DECIZIE 632 27/10/2016 DECIZIE nr. 632 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
6.DECIZIE 641 01/11/2016 DECIZIE nr. 641 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
1.DECRET 2 04/01/2017 DECRET nr. 2 din 4 ianuarie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
2.DECRET 3 04/01/2017 DECRET nr. 3 din 4 ianuarie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
3.DECRET 4 04/01/2017 DECRET nr. 4 din 4 ianuarie 2017privind numirea în funcţia de procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
4.DECRET 5 04/01/2017 DECRET nr. 5 din 4 ianuarie 2017privind numirea în funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
5.DECRET 6 04/01/2017 DECRET nr. 6 din 4 ianuarie 2017privind numirea în funcţia de procuror şef al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
6.DECIZIE 3 04/01/2017 DECIZIE nr. 3 din 4 ianuarie 2017privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Frantz Kalapis, secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
7.DECIZIE 4 04/01/2017 DECIZIE nr. 4 din 4 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Livia Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
8.DECIZIE 5 04/01/2017 DECIZIE nr. 5 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Monica Emanuela Althamer, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
9.DECIZIE 6 04/01/2017 DECIZIE nr. 6 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Ioana Ursu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
10.DECIZIE 7 04/01/2017 DECIZIE nr. 7 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius-Ionuţ Ungureanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
11.DECIZIE 8 04/01/2017 DECIZIE nr. 8 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Maria Gheorghiu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
12.DECIZIE 9 04/01/2017 DECIZIE nr. 9 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Victor Giosan, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
13.DECIZIE 10 04/01/2017 DECIZIE nr. 10 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Sorana Rodica Baciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
14.DECIZIE 11 04/01/2017 DECIZIE nr. 11 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela-Raluca Popovici din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
15.DECIZIE 12 04/01/2017 DECIZIE nr. 12 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Liviu-Sorin Iolu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
16.DECIZIE 13 04/01/2017 DECIZIE nr. 13 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Dan-Flaviu Nechita, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
17.DECIZIE 14 04/01/2017 DECIZIE nr. 14 din 4 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Ecaterina Coruţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
1.DECIZIE 15 04/01/2017 DECIZIE nr. 15 din 4 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
2.DECIZIE 16 04/01/2017 DECIZIE nr. 16 din 4 ianuarie 2017privind numirea domnului Mihai Busuioc în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
3.DECIZIE 550 12/07/2016 DECIZIE nr. 550 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6125 20/12/2016
ORDIN nr. 6.125 din 20 decembrie 2016privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
5.METODOLOGIE 20/12/2016 METODOLOGIE-CADRU din 20 decembrie 2016de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
1.DECRET 7 04/01/2017 DECRET nr. 7 din 4 ianuarie 2017pentru numirea Guvernului României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
2.DECIZIE 619 11/10/2016 DECIZIE nr. 619 din 11 octombrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1573 23/12/2016
ORDIN nr. 1.573 din 23 decembrie 2016privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
4.METODOLOGIE 23/12/2016 METODOLOGIE din 23 decembrie 2016de completare a declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6121 20/12/2016
ORDIN nr. 6.121 din 20 decembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
6.METODOLOGIE 20/12/2016 METODOLOGIE din 20 decembrie 2016de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 1 04/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2017pentru acordarea încrederii Guvernului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2017
1.DECIZIE 2 04/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Rela Nicoleta Ştefănescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
2.DECIZIE 552 12/07/2016 DECIZIE nr. 552 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
3.
ORDIN 114 29/09/2016
ORDIN nr. M.114 din 29 septembrie 2016pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
4.
ORDIN 2221 28/11/2016
ORDIN nr. 2.221 din 28 noiembrie 2016pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6074 13/12/2016
ORDIN nr. 6.074 din 13 decembrie 2016pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
1.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
2.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
3.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
4.DECRET 1 03/01/2017 DECRET nr. 1 din 3 ianuarie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului şi desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 1019 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 29 decembrie 2016privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
6.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Anca Păduraru-Niculescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
7.
ORDIN 2934 30/12/2016
ORDIN nr. 2.934 din 30 decembrie 2016privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul programului "Prima casă", a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
8.LISTĂ 03/01/2017 LISTĂ din 3 ianuarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 139 14/12/2016
ORDIN nr. 139 din 14 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1547 13/12/2016
ORDIN nr. 1.547 din 13 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Drănic, judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
3.DECIZIE 605 22/09/2016 DECIZIE nr. 605 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1548 13/12/2016
ORDIN nr. 1.548 din 13 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/13.09.2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1549 13/12/2016
ORDIN nr. 1.549 din 13 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lunca Corbului, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
6.DECIZIE 606 22/09/2016 DECIZIE nr. 606 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) şi art. 511 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1641 12/08/2016
ORDIN nr. 1.641 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional Lacul Adunaţii de Geormane EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1032 14/12/2016
ORDIN nr. 1.032 din 14 decembrie 2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
9.DECIZIE 680 17/11/2016 DECIZIE nr. 680 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
3.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECRET 1176 30/12/2016 DECRET nr. 1.176 din 30 decembrie 2016privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 30 decembrie 2016
2.
ORDIN 6102 15/12/2016
ORDIN nr. 6.102 din 15 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 30 decembrie 2016
3.METODOLOGIE 15/12/2016 METODOLOGIE-CADRU din 15 decembrie 2016privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 30 decembrie 2016
1.
ORDIN 1003 23/12/2016
ORDIN nr. 1.003 din 23 decembrie 2016privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 29 decembrie 2016
2.
ORDIN 2413 21/12/2016
ORDIN nr. 2.413 din 21 decembrie 2016privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 29 decembrie 2016
3.
ORDIN 208 23/12/2016
ORDIN nr. 208 din 23 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 15/2015 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 29 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 971 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 971 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
2.
ORDIN 210 28/12/2016
ORDIN nr. 210 din 28 decembrie 2016privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
3.
ORDIN 654 31/03/2016
ORDIN nr. 654 din 31 martie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
4.DECIZIE 16 19/11/2016 DECIZIE nr. 16 din 19 noiembrie 2016pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
5.DECIZIE 22 16/12/2016 DECIZIE nr. 22 din 16 decembrie 2016pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
6.
ORDIN 1382 21/11/2016
ORDIN nr. 1.382 din 21 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
7.
ORDIN 2919 27/12/2016
ORDIN nr. 2.919 din 27 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
8.
ORDIN 2264 08/12/2016
ORDIN nr. 2.264 din 8 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 1000 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 21 decembrie 2016privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
1.
ORDIN 1554 29/07/2016
ORDIN nr. 1.554 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 29 decembrie 2016
2.
ORDIN 203 14/12/2016
ORDIN nr. 203 din 14 decembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 29 decembrie 2016
3.REGULAMENT 14/12/2016 REGULAMENT din 14 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 29 decembrie 2016
1.
ORDIN 986 06/12/2016
ORDIN nr. 986 din 6 decembrie 2016privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
2.
ORDIN 1530 28/07/2016
ORDIN nr. 1.530 din 28 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 121 23/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 121 din 23 decembrie 2016privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
4.NORMĂ 23/12/2016 NORME din 23 decembrie 2016pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
5.
ORDIN 2905 27/12/2016
ORDIN nr. 2.905 din 27 decembrie 2016privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 907 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
1.
ORDIN 4682 21/12/2016
ORDIN nr. 4.682/C din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.060 din 29 decembrie 2016
2.REGULAMENT 21/12/2016 REGULAMENT din 21 decembrie 2016de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.060 din 29 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 167 27/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 167 din 27 decembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 122 23/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 122 din 23 decembrie 2016cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerinţele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România şi care au depusă Declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 999 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 999 din 21 decembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016
4.
ORDIN 3698 27/12/2016
ORDIN nr. 3.698 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016
1.
ORDIN 1000 21/12/2016
ORDIN nr. 1.000 din 21 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.058 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 998 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 998 din 21 decembrie 2016privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.058 din 28 decembrie 2016
1.
ORDIN 117 20/12/2016
ORDIN nr. 117 din 20 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 981 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 981 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
3.AMENDAMENT 25/10/2016 AMENDAMENT din 25 octombrie 2016convenit prin schimb de scrisori*) între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
4.
LEGE 252 23/12/2016
LEGE nr. 252 din 23 decembrie 2016pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
5.DECRET 1159 23/12/2016 DECRET nr. 1.159 din 23 decembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 168 27/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 168 din 27 decembrie 2016privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
7.
ORDIN 5906 29/11/2016
ORDIN nr. 5.906 din 29 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Hansel und Gretel" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
8.
ORDIN 118 20/12/2016
ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
9.DECIZIE 22 25/10/2016 DECIZIE nr. 22 din 25 octombrie 2016referitoare la dezlegarea unor chestiuni de drept privind art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
10.REGULAMENT 10 05/12/2016 REGULAMENT nr. 10 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
11.
RECTIFICARE 931 08/12/2016
RECTIFICARE nr. 931 din 8 decembrie 2016referitoare la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
12.
RECTIFICARE 5382 29/09/2016
RECTIFICARE nr. 5.382 din 29 septembrie 2016referitoare la anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
13.
RECTIFICARE 4181 18/10/2016
RECTIFICARE nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016referitoare la Ordinului ministrului justiţiei nr. 4.181/C/2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
14.
RECTIFICARE 39 25/11/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 25 noiembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
15.HOTĂRÂRE 1001 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 21 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 25 decembrie 2016
1.
ORDIN 140 16/12/2016
ORDIN nr. 140 din 16 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016
2.
ORDIN 5929 07/12/2016
ORDIN nr. 5.929 din 7 decembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016
3.REGULAMENT 07/12/2016 REGULAMENT din 7 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 944 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 944 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016
1.
LEGE 251 23/12/2016
LEGE nr. 251 din 23 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
2.DECRET 1158 23/12/2016 DECRET nr. 1.158 din 23 decembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
3.
ORDIN 1118 16/06/2016
ORDIN nr. 1.118 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0010 Bistriţa Aurie EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
4.DECIZIE 39 07/11/2016 DECIZIE nr. 39 din 7 noiembrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
5.DECIZIE 44 21/11/2016 DECIZIE nr. 44 din 21 noiembrie 2016referitoare la interpretare şi aplicare dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 882 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 882 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 883 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 883 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 938 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 938 din 8 decembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 939 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 939 din 15 decembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 958 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 958 din 15 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 968 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 968 din 15 decembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
7.NORMĂ 41 21/12/2016 NORMĂ nr. 41 din 21 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 100 15/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 27 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 980 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 980 din 21 decembrie 2016privind aprobarea celui de-al treilea Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
2.AMENDAMENT 3 27/10/2016 AMENDAMENTUL AL TREILEA din 27 octombrie 2016convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 983 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 983 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 7 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie 2016 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2016, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
4.AMENDAMENT 7 25/10/2016 AMENDAMENT nr. 7 din 25 octombrie 2016convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie 2016 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2016, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 1637 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.637 din 20 decembrie 2016pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
1.
ORDIN 1463 16/12/2016
ORDIN nr. 1.463 din 16 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
2.
ORDIN 3205 14/12/2016
ORDIN nr. 3.205 din 14 decembrie 2016privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SEPSIIPAR - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
3.REGULAMENT 4 20/12/2016 REGULAMENT nr. 4 din 20 decembrie 2016privind organizarea exerciţiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
4.
ORDIN 1036 20/12/2016
ORDIN nr. 1.036 din 20 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
5.DECIZIE 590 13/09/2016 DECIZIE nr. 590 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (7) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
6.
ORDIN 146 21/12/2016
ORDIN nr. 146 din 21 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
7.
ORDIN 147 22/12/2016
ORDIN nr. 147 din 22 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
1.
ORDIN 2883 19/12/2016
ORDIN nr. 2.883 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
2.
ORDIN 5829 28/11/2016
ORDIN nr. 5.829 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Copil Dorit" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
3.
ORDIN 5850 28/11/2016
ORDIN nr. 5.850 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Wilhelm Moldovan" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
4.
ORDIN 5858 28/11/2016
ORDIN nr. 5.858 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Ana Lugojana" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
5.
ORDIN 5859 28/11/2016
ORDIN nr. 5.859 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Discovery" din oraşul Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
6.
ORDIN 5866 28/11/2016
ORDIN nr. 5.866 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin "PRO DEO" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
7.
ORDIN 5867 28/11/2016
ORDIN nr. 5.867 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Transcom" din municipiul Sibiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
8.DECIZIE 20 24/10/2016 DECIZIE nr. 20 din 24 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 915 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cu privire la înţelesul noţiunii de "acord" al părţilor din cuprinsul tezei a doua a acestui text de lege, respectiv condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească convenţia părţilor cu privire la alegerea instanţei care ar urma să soluţioneze acţiunea de divorţ, în situaţia în care nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa pe teritoriul României. EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
9.DECIZIE 612 22/09/2016 DECIZIE nr. 612 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
1.DECRET 1160 23/12/2016 DECRET nr. 1.160 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
2.DECRET 1161 23/12/2016 DECRET nr. 1.161 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
3.DECRET 1162 23/12/2016 DECRET nr. 1.162 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
4.DECRET 1163 23/12/2016 DECRET nr. 1.163 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
5.DECRET 1164 23/12/2016 DECRET nr. 1.164 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
6.DECRET 1165 23/12/2016 DECRET nr. 1.165 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
7.DECRET 1166 23/12/2016 DECRET nr. 1.166 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
8.DECRET 1167 23/12/2016 DECRET nr. 1.167 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
9.DECRET 1168 23/12/2016 DECRET nr. 1.168 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
10.DECRET 1169 23/12/2016 DECRET nr. 1.169 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
11.DECRET 1170 23/12/2016 DECRET nr. 1.170 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
12.DECRET 1171 23/12/2016 DECRET nr. 1.171 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
13.DECIZIE 608 22/09/2016 DECIZIE nr. 608 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
14.DECIZIE 615 04/10/2016 DECIZIE nr. 615 din 4 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
15.
ORDIN 1208 21/06/2016
ORDIN nr. 1.208 din 21 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului Est şi ale Rezervaţiilor Naturale VII.6. Fânaţele Clujului "La Copârşaie" şi VII.7. Fânaţele Clujului "La Craiu" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
16.REGULAMENT 5 20/12/2016 REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2016privind selectarea instituţiilor de credit mandatate de Fond să efectueze plăţile de compensaţii către deponenţii garantaţi EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
17.HOTĂRÂRE 982 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 982 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 5 octombrie 2016 şi la Paris la 14 octombrie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
18.AMENDAMENT 05/10/2016 AMENDAMENT din 5 octombrie 2016convenit prin schimbul de scrisori la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 905 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 905 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 27 decembrie 2016
1.DECRET 1172 27/12/2016 DECRET nr. 1.172 din 27 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 27 decembrie 2016
2.DECRET 1173 27/12/2016 DECRET nr. 1.173 din 27 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 27 decembrie 2016
3.
ORDIN 3254 21/12/2016
ORDIN nr. 3.254 din 21 decembrie 2016privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 27 decembrie 2016
1.
ORDIN 117 20/12/2016
ORDIN nr. 117 din 20 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 981 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 981 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
3.AMENDAMENT 25/10/2016 AMENDAMENT din 25 octombrie 2016convenit prin schimb de scrisori*) între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
4.
LEGE 252 23/12/2016
LEGE nr. 252 din 23 decembrie 2016pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
5.DECRET 1159 23/12/2016 DECRET nr. 1.159 din 23 decembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 168 27/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 168 din 27 decembrie 2016privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
7.
ORDIN 5906 29/11/2016
ORDIN nr. 5.906 din 29 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Hansel und Gretel" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
8.
ORDIN 118 20/12/2016
ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
9.DECIZIE 22 25/10/2016 DECIZIE nr. 22 din 25 octombrie 2016referitoare la dezlegarea unor chestiuni de drept privind art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
10.REGULAMENT 10 05/12/2016 REGULAMENT nr. 10 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
11.
RECTIFICARE 931 08/12/2016
RECTIFICARE nr. 931 din 8 decembrie 2016referitoare la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
12.
RECTIFICARE 5382 29/09/2016
RECTIFICARE nr. 5.382 din 29 septembrie 2016referitoare la anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
13.
RECTIFICARE 4181 18/10/2016
RECTIFICARE nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016referitoare la Ordinului ministrului justiţiei nr. 4.181/C/2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
14.
RECTIFICARE 39 25/11/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 25 noiembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
15.HOTĂRÂRE 1001 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 21 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 25 decembrie 2016
1.
ORDIN 117 20/12/2016
ORDIN nr. 117 din 20 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 981 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 981 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
3.AMENDAMENT 25/10/2016 AMENDAMENT din 25 octombrie 2016convenit prin schimb de scrisori*) între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
4.
LEGE 252 23/12/2016
LEGE nr. 252 din 23 decembrie 2016pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
5.DECRET 1159 23/12/2016 DECRET nr. 1.159 din 23 decembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 168 27/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 168 din 27 decembrie 2016privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
7.
ORDIN 5906 29/11/2016
ORDIN nr. 5.906 din 29 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Hansel und Gretel" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
8.
ORDIN 118 20/12/2016
ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
9.DECIZIE 22 25/10/2016 DECIZIE nr. 22 din 25 octombrie 2016referitoare la dezlegarea unor chestiuni de drept privind art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
10.REGULAMENT 10 05/12/2016 REGULAMENT nr. 10 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
11.
RECTIFICARE 931 08/12/2016
RECTIFICARE nr. 931 din 8 decembrie 2016referitoare la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
12.
RECTIFICARE 5382 29/09/2016
RECTIFICARE nr. 5.382 din 29 septembrie 2016referitoare la anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
13.
RECTIFICARE 4181 18/10/2016
RECTIFICARE nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016referitoare la Ordinului ministrului justiţiei nr. 4.181/C/2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
14.
RECTIFICARE 39 25/11/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 25 noiembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
15.HOTĂRÂRE 1001 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 21 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 25 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 975 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 975 din 21 decembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 23 decembrie 2016
1.
ORDIN 2890 21/12/2016
ORDIN nr. 2.890 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 23 decembrie 2016
2.NORMĂ 21/12/2016 NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2016privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 23 decembrie 2016
1.DECRET 1156 22/12/2016 DECRET nr. 1.156 din 22 decembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
2.DECRET 1157 22/12/2016 DECRET nr. 1.157 din 22 decembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
3.DECIZIE 389 22/12/2016 DECIZIE nr. 389 din 22 decembrie 2016privind eliberarea domnului Mircea Valentin, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
4.
ORDIN 2917 15/12/2016
ORDIN nr. 2.917 din 15 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
5.NORMĂ 40 16/12/2016 NORMĂ nr. 40 din 16 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
6.
ORDIN 5879 28/11/2016
ORDIN nr. 5.879 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Odorheiu Secuiesc EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
7.DECIZIE 13 24/09/2016 DECIZIE nr. 13 din 24 septembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
8.REGULAMENT 24/09/2016 REGULAMENT din 24 septembrie 2016privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
9.
ORDIN 5880 28/11/2016
ORDIN nr. 5.880 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
10.DECIZIE 14 19/11/2016 DECIZIE nr. 14 din 19 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
11.
ORDIN 5881 28/11/2016
ORDIN nr. 5.881 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Zalău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
12.
ORDIN 5888 28/11/2016
ORDIN nr. 5.888 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ana Lugojana" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
13.
ORDIN 5889 28/11/2016
ORDIN nr. 5.889 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Vincenzina Cuzmano" din satul Roşu, comuna Chiajna EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
14.DECIZIE 15 19/11/2016 DECIZIE nr. 15 din 19 noiembrie 2016privind elementele acordului pacientului informat EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
1.
ORDIN 1012 28/11/2016
ORDIN nr. 1.012 din 28 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016
2.
ORDIN 1467 16/12/2016
ORDIN nr. 1.467 din 16 decembrie 2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 125 22/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 125 din 22 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 985 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 985 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 986 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 986 din 21 decembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 987 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 987 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 988 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 988 din 21 decembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 989 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 989 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 990 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 990 din 21 decembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 991 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 991 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 992 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 992 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 993 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 993 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 994 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 994 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 995 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 995 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 996 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 996 din 21 decembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
13.
ORDIN 8 21/12/2016
ORDIN nr. 8 din 21 decembrie 2016privind prelungirea perioadei de suspendare a aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
14.HOTĂRÂRE 166 22/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 166 din 22 decembrie 2016privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
1.
ORDIN 1376 21/11/2016
ORDIN nr. 1.376 din 21 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "NEPTUN-OLIMP" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
2.DECIZIE 603 22/09/2016 DECIZIE nr. 603 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 959 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 959 din 15 decembrie 2016pentru completarea anexei nr. 3 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
4.
ORDIN 1480 08/12/2016
ORDIN nr. 1.480 din 8 decembrie 2016pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române RACR-PM "Protecţia mediului", ediţia 3/2007, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.261/2007 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
5.
ORDIN 1556 29/07/2016
ORDIN nr. 1.556 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
6.
ORDIN 6051 09/12/2016
ORDIN nr. 6.051 din 9 decembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
7.
ORDIN 2882 19/12/2016
ORDIN nr. 2.882 din 19 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "NEPTUN-OLIMP" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
8.
ORDIN 2248 05/12/2016
ORDIN nr. 2.248 din 5 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "NEPTUN-OLIMP" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
9.REGULAMENT 09/12/2016 REGULAMENT din 9 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
1.NORMĂ 21/12/2016 NORMĂ din 21 decembrie 2016referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 23 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 1004 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 23 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 99 15/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
2.DECRET 1151 20/12/2016 DECRET nr. 1.151 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
3.DECRET 1152 20/12/2016 DECRET nr. 1.152 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 948 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 948 din 15 decembrie 2016pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
5.PROTOCOL 22/06/2010 PROTOCOL DE COOPERARE din 22 iunie 2010în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 964 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 964 din 15 decembrie 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 966 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 966 din 15 decembrie 2016privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 967 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 967 din 15 decembrie 2016privind actualizarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi darea în folosinţă cu titlu gratuit Federaţiei Române de Canotaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 970 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 970 din 15 decembrie 2016pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini care urmează să desfăşoare activităţi pe instalaţii offshore EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 965 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 965 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
11.
RECTIFICARE 752 12/10/2016
RECTIFICARE nr. 752 din 12 octombrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 752/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 906 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 906 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 960 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 960 din 15 decembrie 2016pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
3.
ORDIN 3609 15/12/2016
ORDIN nr. 3.609 din 15 decembrie 2016privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
4.
ORDIN 275 16/12/2016
ORDIN nr. 275 din 16 decembrie 2016privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 19.691/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
5.
ORDIN 3610 15/12/2016
ORDIN nr. 3.610 din 15 decembrie 2016privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
6.
ORDIN 5849 28/11/2016
ORDIN nr. 5.849 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
1.
ORDIN 202 14/12/2016
ORDIN nr. 202 din 14 decembrie 2016pentru aprobarea Structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016
2.
ORDIN 1295 04/07/2016
ORDIN nr. 1.295 din 4 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Buciaş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016
3.
ORDIN 2278 12/12/2016
ORDIN nr. 2.278 din 12 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016
4.
ORDIN 103 07/12/2016
ORDIN nr. 103 din 7 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 974 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 974 din 21 decembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Galaţi, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 976 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 976 din 21 decembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 977 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 977 din 21 decembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 978 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 978 din 21 decembrie 2016privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în bugetul pe anul 2016 între Ministerul Transporturilor şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 984 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 984 din 21 decembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
6.
ORDIN 5920 06/12/2016
ORDIN nr. 5.920 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 979 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 979 din 21 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
1.
ORDIN 6045 09/12/2016
ORDIN nr. 6.045 din 9 decembrie 2016privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar - CSA EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
2.REGULAMENT 09/12/2016 REGULAMENTUL-CADRU din 9 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar - CSA EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 973 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 973 din 21 decembrie 2016privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2016 la bugetul Fundaţiei Europene pentru Democraţie (European Endowment for Democracy) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 936 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 936 din 8 decembrie 2016pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi de modificare a anexelor nr. 1 şi nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 11 14/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 11 din 14 decembrie 2016privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
6.
ORDIN 1506 14/12/2016
ORDIN nr. 1.506 din 14 decembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate rectificate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
7.
ORDIN 2878 19/12/2016
ORDIN nr. 2.878 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate rectificate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 2 28/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
2.REGULAMENT 28/11/2016 REGULAMENT din 28 noiembrie 2016de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
3.
ORDIN 4344 05/12/2016
ORDIN nr. 4.344/C din 5 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
4.METODOLOGIE 05/12/2016 METODOLOGIE DE LUCRU din 5 decembrie 2016privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 955 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 decembrie 2016pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 956 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 956 din 15 decembrie 2016privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 957 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 957 din 15 decembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 961 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 961 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 962 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 962 din 15 decembrie 2016privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
10.
ORDIN 2843 12/12/2016
ORDIN nr. 2.843 din 12 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
11.METODOLOGIE 12/12/2016 METODOLOGIE DE LUCRU din 12 decembrie 2016privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
1.
ORDIN 5876 28/11/2016
ORDIN nr. 5.876 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Mangalia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
2.
ORDIN 5877 28/11/2016
ORDIN nr. 5.877 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
3.
ORDIN 5878 28/11/2016
ORDIN nr. 5.878 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
4.
ORDIN 6085 14/12/2016
ORDIN nr. 6.085 din 14 decembrie 2016privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
5.REGULAMENT 14/12/2016 REGULAMENT din 14 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
6.CIRCULARĂ 22 09/12/2016 CIRCULARĂ nr. 22 din 9 decembrie 2016privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
7.DECRET 1153 20/12/2016 DECRET nr. 1.153 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
8.DECRET 1154 20/12/2016 DECRET nr. 1.154 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
9.DECRET 1155 20/12/2016 DECRET nr. 1.155 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
10.DECIZIE 386 22/12/2016 DECIZIE nr. 386 din 22 decembrie 2016privind eliberarea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
11.DECIZIE 387 22/12/2016 DECIZIE nr. 387 din 22 decembrie 2016privind eliberarea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
12.DECIZIE 388 22/12/2016 DECIZIE nr. 388 din 22 decembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
13.
ORDIN 3825 10/10/2016
ORDIN nr. 3.825 din 10 octombrie 2016privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, în LMI şi clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, monument, grupa valorică A, şi anume facultate (săli, laboratoare) (C1), anexă gard (C4), anexă gard (C5), laboratoare (C19) şi elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului Eroii Sanitari EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
14.
ORDIN 5868 28/11/2016
ORDIN nr. 5.868 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Daniela" din comuna Floreşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
15.
ORDIN 5874 28/11/2016
ORDIN nr. 5.874 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Ioan" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
16.
ORDIN 5875 28/11/2016
ORDIN nr. 5.875 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din comuna Sânnicolau Mare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 164 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 164 din 21 decembrie 2016pentru alegerea preşedintelui Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 165 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 165 din 21 decembrie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 124 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 124 din 21 decembrie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
4.
ORDIN 1444 06/12/2016
ORDIN nr. 1.444 din 6 decembrie 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
5.
ORDIN 207 20/12/2016
ORDIN nr. 207 din 20 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 98 15/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
2.DECRET 1149 20/12/2016 DECRET nr. 1.149 din 20 decembrie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
3.DECRET 1148 20/12/2016 DECRET nr. 1.148 din 20 decembrie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
4.DECRET 1139 20/12/2016 DECRET nr. 1.139 din 20 decembrie 2016privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
5.DECRET 1140 20/12/2016 DECRET nr. 1.140 din 20 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
6.DECRET 1141 20/12/2016 DECRET nr. 1.141 din 20 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
7.DECRET 1142 20/12/2016 DECRET nr. 1.142 din 20 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
8.DECRET 1143 20/12/2016 DECRET nr. 1.143 din 20 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
9.DECRET 1144 20/12/2016 DECRET nr. 1.144 din 20 decembrie 2016privind numirea în funcţia de adjunct al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
10.DECRET 1145 20/12/2016 DECRET nr. 1.145 din 20 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
11.DECRET 1146 20/12/2016 DECRET nr. 1.146 din 20 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
12.DECRET 1147 20/12/2016 DECRET nr. 1.147 din 20 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
13.DECRET 1150 20/12/2016 DECRET nr. 1.150 din 20 decembrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
14.DECIZIE 384 21/12/2016 DECIZIE nr. 384 din 21 decembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan Ion Gherguţ din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
15.DECRET 1138 20/12/2016 DECRET nr. 1.138 din 20 decembrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
16.DECIZIE 549 12/07/2016 DECIZIE nr. 549 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
17.
ORDIN 998 20/12/2016
ORDIN nr. 998 din 20 decembrie 2016pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 iulie 2016- 30 septembrie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
1.DECIZIE 794 15/12/2016 DECIZIE nr. 794 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1^1)-(1^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 21 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 952 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 952 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 21 decembrie 2016
3.
ORDIN 1217 29/06/2016
ORDIN nr. 1.217 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 21 decembrie 2016
1.DECRET 1136 16/12/2016 DECRET nr. 1.136 din 16 decembrie 2016privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
2.DECRET 1137 16/12/2016 DECRET nr. 1.137 din 16 decembrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
3.DECIZIE 563 12/07/2016 DECIZIE nr. 563 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
4.DECIZIE 620 13/10/2016 DECIZIE nr. 620 din 13 octombrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 933 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 933 din 8 decembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
6.REGULAMENT 08/12/2016 REGULAMENT din 8 decembrie 2016privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
7.
ORDIN 1223 30/06/2016
ORDIN nr. 1.223 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu şi ROSPA0018 Cheile Bicazului Hăşmaş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
8.
ORDIN 2298 29/11/2016
ORDIN nr. 2.298 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
9.
LEGE 250 17/12/2016
LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
10.DECRET 1135 16/12/2016 DECRET nr. 1.135 din 16 decembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 954 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 954 din 15 decembrie 2016privind transmiterea unor parcele de teren, fără construcţii, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 21 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 163 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 163 din 21 decembrie 2016privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
2.LISTĂ 16 21/12/2016 LISTĂ nr. 16 din 21 decembrie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 123 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 123 din 21 decembrie 2016pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
4.DECIZIE 385 21/12/2016 DECIZIE nr. 385 din 21 decembrie 2016privind eliberarea domnului Florea-Tiberiu Trifan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 122 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 122 din 21 decembrie 2016cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 162 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 162 din 20 decembrie 2016privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 121 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 121 din 20 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
3.
ORDIN 3626 19/12/2016
ORDIN nr. 3.626 din 19 decembrie 2016privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 951 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 951 din 15 decembrie 2016privind aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
5.STRATEGIE 15/12/2016 STRATEGIE din 15 decembrie 2016de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 908 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 908 din 8 decembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 932 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 932 din 8 decembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 934 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 934 din 8 decembrie 2016pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz- Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 946 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 946 din 15 decembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 953 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 953 din 15 decembrie 2016privind recunoaşterea Fundaţiei Olimpice Române ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
6.DECIZIE 30 17/10/2016 DECIZIE nr. 30 din 17 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 942 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 942 din 15 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
2.
ORDIN 1421 29/11/2016
ORDIN nr. 1.421 din 29 noiembrie 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
3.
ORDIN 997 14/12/2016
ORDIN nr. 997 din 14 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
4.
ORDIN 1221 29/06/2016
ORDIN nr. 1.221 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 945 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 945 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
1.
ORDIN 3607 15/12/2016
ORDIN nr. 3.607 din 15 decembrie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
2.
ORDIN 3619 16/12/2016
ORDIN nr. 3.619 din 16 decembrie 2016privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
3.
ORDIN 2873 16/12/2016
ORDIN nr. 2.873 din 16 decembrie 2016privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
4.
ORDIN 3620 16/12/2016
ORDIN nr. 3.620 din 16 decembrie 2016privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
5.LISTĂ 14 19/12/2016 LISTA nr. 14 din 19 decembrie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
6.DECIZIE 35 31/10/2016 DECIZIE nr. 35 din 31 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ţinând seama de termenele prevăzute de art. 32 din Legea nr. 165/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
1.DECRET 1134 16/12/2016 DECRET nr. 1.134 din 16 decembrie 2016privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
2.
ORDIN 1464 29/11/2016
ORDIN nr. 1.464 din 29 noiembrie 2016privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
3.LISTĂ 13 19/12/2016 LISTĂ nr. 13 din 19 decembrie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
4.
ORDIN 842 09/12/2016
ORDIN nr. 842 din 9 decembrie 2016privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
5.
ORDIN 175 09/12/2016
ORDIN nr. 175 din 9 decembrie 2016privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
6.
ORDIN 1478 08/12/2016
ORDIN nr. 1.478 din 8 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
1.DECIZIE 329 22/11/2016 DECIZIE nr. 329 din 22 noiembrie 2016privind adoptarea Normelor de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.021 din 19 decembrie 2016
2.NORMĂ 22/11/2016 NORME din 22 noiembrie 2016de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.021 din 19 decembrie 2016
1.
ORDIN 5916 05/12/2016
ORDIN nr. 5.916 din 5 decembrie 2016privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
2.DECIZIE 383 19/12/2016 DECIZIE nr. 383 din 19 decembrie 2016privind eliberarea doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
3.
ORDIN 352 08/12/2016
ORDIN nr. 352 din 8 decembrie 2016privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
4.
ORDIN 2844 12/12/2016
ORDIN nr. 2.844 din 12 decembrie 2016pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
5.DECIZIE 2196 29/11/2016 DECIZIE nr. 2.196 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
6.
ORDIN 2196 23/11/2016
ORDIN nr. 2.196 din 23 noiembrie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
7.INSTRUCŢIUNI 23/11/2016 INSTRUCŢIUNI din 23 noiembrie 2016privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
1.
ORDIN 1985 04/10/2016
ORDIN nr. 1.985 din 4 octombrie 2016privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 19 decembrie 2016
2.
ORDIN 1305 17/11/2016
ORDIN nr. 1.305 din 17 noiembrie 2016privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 19 decembrie 2016
3.
ORDIN 5805 23/11/2016
ORDIN nr. 5.805 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 19 decembrie 2016
1.
ORDIN 1198 28/06/2016
ORDIN nr. 1.198 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinţi şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 19 decembrie 2016
2.DECIZIE 29 17/10/2016 DECIZIE nr. 29 din 17 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004 prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, 149 şi 253 din Codul muncii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 19 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 903 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 903 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
2.
ORDIN 2845 12/12/2016
ORDIN nr. 2.845 din 12 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
3.
ORDIN 3592 14/12/2016
ORDIN nr. 3.592 din 14 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
4.
ORDIN 102 07/12/2016
ORDIN nr. 102 din 7 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
5.METODOLOGIE 07/12/2016 METODOLOGIE din 7 decembrie 2016de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
1.DECIZIE 567 12/07/2016 DECIZIE nr. 567 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) şi a celor ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportat la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 949 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 949 din 15 decembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 950 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 950 din 15 decembrie 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
4.
ORDIN 107 14/12/2016
ORDIN nr. 107 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
5.
ORDIN 108 14/12/2016
ORDIN nr. 108 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
6.
ORDIN 109 14/12/2016
ORDIN nr. 109 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
7.
ORDIN 110 14/12/2016
ORDIN nr. 110 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea CEZ Distribuţie - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
8.
ORDIN 111 14/12/2016
ORDIN nr. 111 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "E.ON Distribuţie România"- S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
9.
ORDIN 112 14/12/2016
ORDIN nr. 112 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
10.
ORDIN 113 14/12/2016
ORDIN nr. 113 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
11.
ORDIN 114 14/12/2016
ORDIN nr. 114 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
12.
ORDIN 115 14/12/2016
ORDIN nr. 115 din 14 decembrie 2016privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
1.ACT ADIŢIONAL 1 08/12/2016 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 8 decembrie 2016la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul Grupului de Operatori din Serviciile Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare pe anii 2016-2017, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Dialog Social, sub nr. 1673 din data de 26.11.2015 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 4 din data de 18.12.2015, încheiat astăzi, 24.11.2016, înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. 1764 din data de 8.12.2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4, PARTEA a V-a, din 19 decembrie 2016
1.
ORDIN 1200 18/10/2016
ORDIN nr. 1.200 din 18 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
2.
ORDIN 2847 12/12/2016
ORDIN nr. 2.847 din 12 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
3.
ORDIN 2095 27/10/2016
ORDIN nr. 2.095 din 27 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 103 28/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 103 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
5.
ORDIN 5922 06/12/2016
ORDIN nr. 5.922 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
6.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
7.
ORDIN 5921 06/12/2016
ORDIN nr. 5.921 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
8.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 904 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 904 din 29 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE (R) 3 29/09/2007 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
11.STATUT (R) 29/09/2007 STATUTUL din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
12.COD DE ETICĂ (R) 29/09/2007 CODUL DE ETICĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*)profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 941 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 941 din 15 decembrie 2016privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 943 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 943 din 15 decembrie 2016privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru acordarea justei despăgubiri Societăţii Comerciale Uzinele Mecanice Timişoara - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
3.DECIZIE 381 16/12/2016 DECIZIE nr. 381 din 16 decembrie 2016pentru reluarea activităţii domnului Nicolae Drăghiea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
4.DECIZIE 382 16/12/2016 DECIZIE nr. 382 din 16 decembrie 2016privind revocarea doamnei Oana Bîzgan-Gayral, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
5.
ORDIN 199 12/12/2016
ORDIN nr. 199 din 12 decembrie 2016privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului "Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
6.
ORDIN 1408 12/12/2016
ORDIN nr. 1.408 din 12 decembrie 2016privind aprobarea preţurilor maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac ataşat x 0,5 ml suspensie injectabilă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 935 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 935 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
1.DECIZIE 710 29/11/2016 DECIZIE nr. 710 din 29 noiembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din venituri obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă în baza unor titluri executorii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 902 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 902 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 916 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 916 din 8 decembrie 2016privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru Clubul Copiilor Roman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 931 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 931 din 8 decembrie 2016privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
5.DECIZIE 380 16/12/2016 DECIZIE nr. 380 din 16 decembrie 2016pentru abrogarea Deciziei prim-ministrului nr. 58/2011 privind constituirea Comitetului interministerial pentru trecerea la euro EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
6.
ORDIN 5923 06/12/2016
ORDIN nr. 5.923 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
7.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 97 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
2.DECIZIE 330 22/11/2016 DECIZIE nr. 330 din 22 noiembrie 2016privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014 EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
3.DECIZIE 331 22/11/2016 DECIZIE nr. 331 din 22 noiembrie 2016pentru completarea Procedurii privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 35/2016 EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
4.
ORDIN 1498 13/12/2016
ORDIN nr. 1.498 din 13 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
5.
ORDIN 1499 13/12/2016
ORDIN nr. 1.499 din 13 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Navale Române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
6.
ORDIN 2227 21/11/2016
ORDIN nr. 2.227 din 21 noiembrie 2016pentru constituirea şi funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
7.REGULAMENT 21/11/2016 REGULAMENT din 21 noiembrie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
1.
ORDIN 996 13/12/2016
ORDIN nr. 996 din 13 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
2.
ORDIN 5739 14/11/2016
ORDIN nr. 5.739 din 14 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 920 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 920 din 8 decembrie 2016privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 921 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 921 din 8 decembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 922 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 922 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 924 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 924 din 8 decembrie 2016privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
7.
ORDIN 2228 21/11/2016
ORDIN nr. 2.228 din 21 noiembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
8.GHID 21/11/2016 GHID DE FINANŢARE din 21 noiembrie 2016a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
1.
ORDIN 104 07/12/2016
ORDIN nr. 104 din 7 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016
2.
ORDIN 201 14/12/2016
ORDIN nr. 201 din 14 decembrie 2016privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016
3.
ORDIN 105 07/12/2016
ORDIN nr. 105 din 7 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016
4.STATUT 12/12/2016 STATUT din 12 decembrie 2016Fondului de garantare a depozitelor bancare EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 940 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 940 din 15 decembrie 2016privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 decembrie 2016
2.DECIZIE 379 15/12/2016 DECIZIE nr. 379 din 15 decembrie 2016privind sancţionarea domnului Dumitru-Daniel Şerban, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 decembrie 2016
3.DECIZIE 19 13/06/2016 DECIZIE nr. 19 din 13 iunie 2016referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), în raport cu efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, stabilirea răspunderii patrimoniale a angajatorului (în sensul textului, acordarea unei despăgubiri egale cu salariul şi celelalte drepturi) trebuie instituită de la data deciziei de suspendare a raporturilor de muncă, dată la care decizia Curţii Constituţionale nu era publicată în Monitorul Oficial, sau de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial?" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 decembrie 2016
1.DECRET 1133 14/12/2016 DECRET nr. 1.133 din 14 decembrie 2016privind numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
2.DECRET 1131 14/12/2016 DECRET nr. 1.131 din 14 decembrie 2016privind numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
3.DECRET 1130 14/12/2016 DECRET nr. 1.130 din 14 decembrie 2016privind numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
4.DECRET 1132 14/12/2016 DECRET nr. 1.132 din 14 decembrie 2016privind numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 96 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
6.ORD DE URGENŢĂ 95 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 8 decembrie 2016pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
7.
ORDIN 106 14/12/2016
ORDIN nr. 106 din 14 decembrie 2016pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
8.
ORDIN 1410 12/12/2016
ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
9.NORMĂ 12/12/2016 NORME din 12 decembrie 2016de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 923 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 923 din 8 decembrie 2016privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
2.
ORDIN 974 29/11/2016
ORDIN nr. 974 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 şi IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
3.
ORDIN 5566 18/10/2016
ORDIN nr. 5.566 din 18 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
4.
ORDIN 2775 28/11/2016
ORDIN nr. 2.775 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
5.
ORDIN 2084 25/10/2016
ORDIN nr. 2.084 din 25 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
1.
ORDIN 1200 18/10/2016
ORDIN nr. 1.200 din 18 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
2.
ORDIN 2847 12/12/2016
ORDIN nr. 2.847 din 12 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
3.
ORDIN 2095 27/10/2016
ORDIN nr. 2.095 din 27 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 103 28/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 103 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
5.
ORDIN 5922 06/12/2016
ORDIN nr. 5.922 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
6.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
7.
ORDIN 5921 06/12/2016
ORDIN nr. 5.921 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
8.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 904 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 904 din 29 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE (R) 3 29/09/2007 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
11.STATUT (R) 29/09/2007 STATUTUL din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
12.COD DE ETICĂ (R) 29/09/2007 CODUL DE ETICĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*)profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
1.
ORDIN 2799 05/12/2016
ORDIN nr. 2.799 din 5 decembrie 2016privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
2.
ORDIN 5896 29/11/2016
ORDIN nr. 5.896 din 29 noiembrie 2016pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
3.
ORDIN 1409 12/12/2016
ORDIN nr. 1.409 din 12 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 928 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 928 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 929 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 929 din 8 decembrie 2016privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 930 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 930 din 8 decembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
7.REGULAMENT 10 09/12/2016 REGULAMENT nr. 10 din 9 decembrie 2016privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
1.COD PR CIVILĂ (A) 15/12/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizată până la data de 15 decembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 13/12/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 decembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 28/11/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 28 noiembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 31/10/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 octombrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 24/10/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 24 octombrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală din 1 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, la data de 24 octombrie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016; DECIZIA nr. 501 din 30 iunie 2016; DECIZIA nr. 432 din 21 iunie 2016; DECIZIA nr. 540 din 12 iulie 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 21/09/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 septembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.COD PR PENALĂ (A) 23/07/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
8.COD PENAL (A) 23/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
9.COD PENAL (A) 08/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 8 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 8 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.
10.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
11.COD PR CIVILĂ (A) 24/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 24 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
12.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
14.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
16.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
17.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
18.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
19.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
20.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
21.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
22.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
23.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
24.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
25.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
26.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
27.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
28.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
29.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
1.
ORDIN 1302 11/11/2016
ORDIN nr. 1.302 din 11 noiembrie 2016privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
2.
ORDIN 1395 09/12/2016
ORDIN nr. 1.395 din 9 decembrie 2016privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 92 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 94 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 927 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 927 din 8 decembrie 2016pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
6.DECIZIE 38 07/11/2016 DECIZIE nr. 38 din 7 noiembrie 2016privind aplicarea art. 845 alin. 9 din Codul de procedură civilă [actual art. 846 alin. (9) din Codul de procedură civilă] EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 859 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 859 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 912 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 912 din 8 decembrie 2016privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016
3.DECIZIE 17 17/10/2016 DECIZIE nr. 17 din 17 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (5), art. 27 şi art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 915 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 915 din 8 decembrie 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 48 + 900-km 93 + 500, Rovinari-Bumbeşti-Jiu", judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 925 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 925 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 926 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 926 din 8 decembrie 2016pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
3.DECIZIE 23 25/10/2016 DECIZIE nr. 23 din 25 octombrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 264 din Codul de procedură penală cu referire la art. 269 alin. (4) din Codul de procedură penală este obligatoriu ca factorul poştal să efectueze comunicarea actelor de procedură în termen de 24 de ore de la momentul în care primeşte actele spre comunicare" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
4.
ORDIN 1393 09/12/2016
ORDIN nr. 1.393 din 9 decembrie 2016pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
5.
ORDIN 3787 26/09/2016
ORDIN nr. 3.787 din 26 septembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Zidului de incintă, a Pavilionului de nord şi a Pavilionului de sud în cadrul ansamblului monument istoric Mănăstirea Argeş, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
6.
ORDIN 1145 11/12/2016
ORDIN nr. 1.145 din 11 decembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
7.
ORDIN 1018 06/12/2016
ORDIN nr. 1.018 din 6 decembrie 2016pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
8.
ORDIN 2822 07/12/2016
ORDIN nr. 2.822 din 7 decembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
9.
ORDIN 2072 24/10/2016
ORDIN nr. 2.072 din 24 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
10.
ORDIN 994 12/12/2016
ORDIN nr. 994 din 12 decembrie 2016privind actualizarea Băncii naţionale de date analitice pentru fiecare an de producţie EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
1.DECIZIE 377 12/12/2016 DECIZIE nr. 377 din 12 decembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Puiu Dorian Filote din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
2.
ORDIN 130 22/11/2016
ORDIN nr. 130 din 22 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
3.
ORDIN 3968 25/11/2016
ORDIN nr. 3.968 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
4.DECIZIE 537 06/07/2016 DECIZIE nr. 537 din 6 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 334 alin. (4) din Codul penal, raportate la cele ale art. 64 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
5.DECIZIE 555 12/07/2016 DECIZIE nr. 555 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
6.DECIZIE 21 21/11/2016 DECIZIE nr. 21 din 21 noiembrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 şi art. 8 din anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
7.
ORDIN 975 29/11/2016
ORDIN nr. 975 din 29 noiembrie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" şi plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 12 decembrie 2016
1.
ORDIN 1185 27/06/2016
ORDIN nr. 1.185 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervaţia naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervaţia naturală Peştera La Adam, 2.357 Rezervaţia naturală Peştera Gura Dobrogei, B.2 Rezervaţia naturală Gura Dobrogei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
2.
ORDIN 976 29/11/2016
ORDIN nr. 976 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
3.REGULAMENT 9 08/12/2016 REGULAMENT nr. 9 din 8 decembrie 2016privind regimul şi principiile aferente remunerării personalului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
4.DECIZIE 586 13/09/2016 DECIZIE nr. 586 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
5.DECIZIE 518 05/07/2016 DECIZIE nr. 518 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
6.
ORDIN 3841 17/10/2016
ORDIN nr. 3.841 din 17 octombrie 2016privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului monument istoric Casă, situat în calea Dudeşti nr. 147, sectorul 3, Bucureşti, din LMI, categoria II, monument, grupa valorică B EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
7.
ORDIN 2672 16/11/2016
ORDIN nr. 2.672 din 16 noiembrie 2016privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a verifica şi controla perceperea şi virarea timbrului Crucii Roşii şi de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
1.
ORDIN 1555 29/07/2016
ORDIN nr. 1.555 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
2.
ORDIN 5819 25/11/2016
ORDIN nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
3.PROCEDURĂ 25/11/2016 PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2016de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
4.DECIZIE 681 23/11/2016 DECIZIE nr. 681 din 23 noiembrie 2016asupra sesizării de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 919 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 919 din 8 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
6.
ORDIN 995 12/12/2016
ORDIN nr. 995 din 12 decembrie 2016pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
1.COD PR PENALĂ (A) 13/12/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 decembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 28/11/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 28 noiembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 31/10/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 octombrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 24/10/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 24 octombrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală din 1 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, la data de 24 octombrie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016; DECIZIA nr. 501 din 30 iunie 2016; DECIZIA nr. 432 din 21 iunie 2016; DECIZIA nr. 540 din 12 iulie 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 21/09/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 septembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 23/07/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
7.COD PENAL (A) 23/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
8.COD PENAL (A) 08/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 8 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 8 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.
9.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
10.COD PR CIVILĂ (A) 24/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 24 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
11.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
12.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
13.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
14.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
16.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
17.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
18.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
19.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
20.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
21.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
22.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
23.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
24.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
25.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
26.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
27.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
28.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
29.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT:
1.ORD DE URGENŢĂ 91 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 901 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 901 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
2.DECIZIE 375 12/12/2016 DECIZIE nr. 375 din 12 decembrie 2016privind eliberarea domnului chestor general de poliţie Buda Ioan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
3.DECIZIE 376 12/12/2016 DECIZIE nr. 376 din 12 decembrie 2016pentru numirea domnului Andrei Gheorghe în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
4.DECIZIE 378 12/12/2016 DECIZIE nr. 378 din 12 decembrie 2016privind numirea domnului Radu Petru Şerban în funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 913 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 913 din 8 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
6.
ORDIN 2315 05/12/2016
ORDIN nr. 2.315 din 5 decembrie 2016pentru completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.559/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 914 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 914 din 8 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "AVIOANE" - S.A. CRAIOVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
8.ORD DE URGENŢĂ 93 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 889 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 889 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea Strategiei naţionale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
2.DECIZIE 601 20/09/2016 DECIZIE nr. 601 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
3.DECIZIE 479 30/06/2016 DECIZIE nr. 479 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b) şi ale art. 42 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
4.STRATEGIE 29/11/2016 STRATEGIE din 29 noiembrie 2016naţională pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
5.DECIZIE 486 30/06/2016 DECIZIE nr. 486 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (12) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
6.
ORDIN 1249 30/06/2016
ORDIN nr. 1.249 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sfântu Gheorghe EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
1.DECRET 1128 09/12/2016 DECRET nr. 1.128 din 9 decembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
2.DECRET 1129 09/12/2016 DECRET nr. 1.129 din 9 decembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 884 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 884 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017-2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
4.
ORDIN 1225 30/06/2016
ORDIN nr. 1.225 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
5.
ORDIN 2833 08/12/2016
ORDIN nr. 2.833 din 8 decembrie 2016privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii unei persoane fizice care a constituit depozit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
6.
ORDIN 3958 21/11/2016
ORDIN nr. 3.958 din 21 noiembrie 2016pentru acreditarea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos din Galaţi, judeţul Galaţi EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
7.
ORDIN 4304 05/12/2016
ORDIN nr. 4.304/C din 5 decembrie 2016privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
8.
ORDIN 4305 05/12/2016
ORDIN nr. 4.305/C din 5 decembrie 2016privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
9.DECIZIE 26 10/10/2016 DECIZIE nr. 26 din 10 octombrie 2016privind interpretarea sistematică a prevederilor art. 3 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispoziţiile art. 123 alin. (5) din Constituţia României şi la prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 340/2004 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
10.DECIZIE 587 13/09/2016 DECIZIE nr. 587 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III pct. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, precum şi ale art. 43 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996, astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
1.DECIZIE 377 12/12/2016 DECIZIE nr. 377 din 12 decembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Puiu Dorian Filote din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
2.
ORDIN 130 22/11/2016
ORDIN nr. 130 din 22 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
3.
ORDIN 3968 25/11/2016
ORDIN nr. 3.968 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
4.DECIZIE 537 06/07/2016 DECIZIE nr. 537 din 6 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 334 alin. (4) din Codul penal, raportate la cele ale art. 64 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
5.DECIZIE 555 12/07/2016 DECIZIE nr. 555 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
6.DECIZIE 21 21/11/2016 DECIZIE nr. 21 din 21 noiembrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 şi art. 8 din anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
7.
ORDIN 975 29/11/2016
ORDIN nr. 975 din 29 noiembrie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" şi plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 12 decembrie 2016
1.DECRET 1103 06/12/2016 DECRET nr. 1.103 din 6 decembrie 2016pentru numirea preşedintelui Secţiei a II-a civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
2.DECRET 1104 06/12/2016 DECRET nr. 1.104 din 6 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
3.DECRET 1105 06/12/2016 DECRET nr. 1.105 din 6 decembrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
4.DECRET 1106 07/12/2016 DECRET nr. 1.106 din 7 decembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
5.DECRET 1107 07/12/2016 DECRET nr. 1.107 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
6.DECRET 1108 07/12/2016 DECRET nr. 1.108 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
7.DECRET 1109 07/12/2016 DECRET nr. 1.109 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
8.DECRET 1110 07/12/2016 DECRET nr. 1.110 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
9.DECRET 1111 07/12/2016 DECRET nr. 1.111 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
10.DECRET 1112 07/12/2016 DECRET nr. 1.112 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
11.DECRET 1113 07/12/2016 DECRET nr. 1.113 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
12.DECRET 1114 07/12/2016 DECRET nr. 1.114 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
13.DECRET 1115 07/12/2016 DECRET nr. 1.115 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
14.DECRET 1116 07/12/2016 DECRET nr. 1.116 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
15.DECRET 1117 07/12/2016 DECRET nr. 1.117 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
16.DECRET 1118 07/12/2016 DECRET nr. 1.118 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
17.DECRET 1119 07/12/2016 DECRET nr. 1.119 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
18.DECRET 1120 07/12/2016 DECRET nr. 1.120 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
19.DECRET 1121 07/12/2016 DECRET nr. 1.121 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
20.DECRET 1122 07/12/2016 DECRET nr. 1.122 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
21.DECRET 1123 07/12/2016 DECRET nr. 1.123 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
22.DECRET 1124 07/12/2016 DECRET nr. 1.124 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
23.DECRET 1125 07/12/2016 DECRET nr. 1.125 din 7 decembrie 2016privind înfiinţarea Consulatului General al României la Miami, Statele Unite ale Americii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
24.DECRET 1126 07/12/2016 DECRET nr. 1.126 din 7 decembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
25.DECRET 1127 07/12/2016 DECRET nr. 1.127 din 7 decembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
26.
ORDIN 2336 08/12/2016
ORDIN nr. 2.336 din 8 decembrie 2016privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
27.
ORDIN 2337 08/12/2016
ORDIN nr. 2.337 din 8 decembrie 2016privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 955/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 911 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 911 din 8 decembrie 2016privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, precum şi stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
2.
ORDIN 5804 23/11/2016
ORDIN nr. 5.804 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
3.REGULAMENT 23/11/2016 REGULAMENT din 23 noiembrie 2016de organizare şi funcţionare a Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
4.
ORDIN 1306 17/11/2016
ORDIN nr. 1.306 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
5.
ORDIN 1883 14/09/2016
ORDIN nr. 1.883 din 14 septembrie 2016pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 1387 14/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.387 din 14 noiembrie 2016pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 decembrie 2016
2.DECIZIE 17 13/06/2016 DECIZIE nr. 17 din 13 iunie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru interpretarea art. 1, art. 21 şi art. 26 lit. h) raportat la art. 64 din Legea nr. 94/1992, a dispoziţiilor art. 132, art. 138 alin. (5), art. 142, 148, 151 şi 152 din Legea nr. 62/2011 şi a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 şi 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 decembrie 2016
3.
ORDIN 5453 10/10/2016
ORDIN nr. 5.453 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 decembrie 2016
1.
ORDIN 1355 28/11/2016
ORDIN nr. 1.355 din 28 noiembrie 2016privind componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 9 decembrie 2016
2.
ORDIN 1558 29/07/2016
ORDIN nr. 1.558 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0260 Valea Cepelor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 9 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 909 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 909 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
2.
ORDIN 2263 08/12/2016
ORDIN nr. 2.263 din 8 decembrie 2016privind procedura de transmitere a datelor în registrul public EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 125 17/11/2016
ORDIN nr. 125 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare, depozitare şi transport al probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
4.NORMĂ 17/11/2016 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 17 noiembrie 2016privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare, depozitare şi transport al probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 90 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 noiembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 910 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 910 din 8 decembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoatan Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
3.REGULAMENT 9 25/11/2016 REGULAMENT nr. 9 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
4.DECIZIE 511 05/07/2016 DECIZIE nr. 511 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 lit. b) şi art. 342 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
5.
ORDIN 2066 23/11/2016
ORDIN nr. 2.066 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
6.CRITERII 23/11/2016 CRITERII din 23 noiembrie 2016privind selecţia şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
7.
ORDIN 2157 05/12/2016
ORDIN nr. 2.157 din 5 decembrie 2016privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
8.CRITERII 05/12/2016 CRITERII din 5 decembrie 2016privind selecţia şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 894 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 894 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0406 Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
1.DECIZIE 373 08/12/2016 DECIZIE nr. 373 din 8 decembrie 2016privind eliberarea domnului Vlad Vasiliu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
2.DECIZIE 374 08/12/2016 DECIZIE nr. 374 din 8 decembrie 2016privind desemnarea domnului Răzvan Popovici în calitatea de coordonator general al Grupului de lucru interinstituţional EUROPALIA 2019 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 5801 23/11/2016
ORDIN nr. 5.801 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
4.METODOLOGIE 23/11/2016 METODOLOGIE din 23 noiembrie 2016de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
5.
ORDIN 5803 23/11/2016
ORDIN nr. 5.803 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
6.METODOLOGIE 23/11/2016 METODOLOGIE din 23 noiembrie 2016de monitorizare specială a Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 891 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 891 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 890 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 890 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 897 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 897 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 898 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 898 din 29 noiembrie 2016privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara, instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
1.
ORDIN 1375 06/12/2016
ORDIN nr. 1.375 din 6 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
2.
ORDIN 1376 06/12/2016
ORDIN nr. 1.376 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 1454 16/11/2016
ORDIN nr. 1.454 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.110/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
4.
ORDIN 1457 29/11/2016
ORDIN nr. 1.457 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
5.
LEGE 242 29/11/2016
LEGE nr. 242 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
6.DECRET 1041 28/11/2016 DECRET nr. 1.041 din 28 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 900 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 900 din 29 noiembrie 2016privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
8.
RECTIFICARE 359 17/11/2016
RECTIFICARE nr. 359 din 17 noiembrie 2016referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 359/2016 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
1.
ORDIN 269 24/11/2016
ORDIN nr. 269 din 24 noiembrie 2016pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
2.
ORDIN 1098 13/06/2016
ORDIN nr. 1.098 din 13 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti-Bucecea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 1456 17/11/2016
ORDIN nr. 1.456 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
4.
LEGE 240 29/11/2016
LEGE nr. 240 din 29 noiembrie 2016privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
5.DECRET 1039 28/11/2016 DECRET nr. 1.039 din 28 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 893 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 893 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
7.DECIZIE 40 14/11/2016 DECIZIE nr. 40 din 14 noiembrie 2016privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 828 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 828 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Crăieşti, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 836 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 836 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Cetăţeni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016
3.NORMĂ 39 25/11/2016 NORMĂ nr. 39 din 25 noiembrie 2016privind asigurările auto din România EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016
1.DECIZIE 648 01/11/2016 DECIZIE nr. 648 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
2.DECIZIE 649 01/11/2016 DECIZIE nr. 649 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
3.DECIZIE 650 01/11/2016 DECIZIE nr. 650 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (6) şi art. 98 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 899 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 899 din 29 noiembrie 2016pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 867 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 867 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
6.NORMĂ 16/11/2016 NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2016de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
1.
ORDIN 5784 22/11/2016
ORDIN nr. 5.784 din 22 noiembrie 2016privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
2.
ORDIN 1374 05/12/2016
ORDIN nr. 1.374 din 5 decembrie 2016pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
3.
LEGE 244 29/11/2016
LEGE nr. 244 din 29 noiembrie 2016pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
4.PROTOCOL 01/07/2015 PROTOCOL din 1 iulie 2015de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
5.DECRET 1043 28/11/2016 DECRET nr. 1.043 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
1.
LEGE 245 05/12/2016
LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
2.DECRET 1098 29/11/2016 DECRET nr. 1.098 din 29 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
3.
LEGE 248 05/12/2016
LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
4.DECRET 1101 29/11/2016 DECRET nr. 1.101 din 29 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
5.
LEGE 249 05/12/2016
LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2016pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
6.DECRET 1102 29/11/2016 DECRET nr. 1.102 din 29 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
7.
LEGE 246 05/12/2016
LEGE nr. 246 din 5 decembrie 2016privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
8.DECRET 1099 29/11/2016 DECRET nr. 1.099 din 29 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 895 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 895 din 29 noiembrie 2016privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 896 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 896 din 29 noiembrie 2016pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul "Multinational Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
11.
ORDIN 2218 28/11/2016
ORDIN nr. 2.218 din 28 noiembrie 2016privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 880 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 880 din 23 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
13.HOTĂRÂRE 892 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 892 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
14.
LEGE 247 05/12/2016
LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
15.DECRET 1100 26/11/2016 DECRET nr. 1.100 din 26 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
1.
LEGE 237 28/11/2016
LEGE nr. 237 din 28 noiembrie 2016privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
2.DECRET 1036 25/11/2016 DECRET nr. 1.036 din 25 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
3.
LEGE 239 29/11/2016
LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
4.DECRET 1038 28/11/2016 DECRET nr. 1.038 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
5.
ORDIN 1188 27/06/2016
ORDIN nr. 1.188 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0230 Slănic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
6.
ORDIN 5777 22/11/2016
ORDIN nr. 5.777 din 22 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
7.METODOLOGIE 22/11/2016 METODOLOGIE din 22 noiembrie 2016privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
8.
LEGE 236 28/11/2016
LEGE nr. 236 din 28 noiembrie 2016pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
9.PROTOCOL 31/07/2015 PROTOCOL din 31 iulie 2015între Guvernul României şi Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
10.DECRET 1035 25/11/2016 DECRET nr. 1.035 din 25 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
1.
ORDIN 1209 29/06/2016
ORDIN nr. 1.209 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0219 Rusca Montană EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016
2.DECIZIE 473 28/06/2016 DECIZIE nr. 473 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1 prin raportare la art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 3 04/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016
1.
ORDIN 5825 28/11/2016
ORDIN nr. 5.825 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2016
1.
LEGE 243 29/11/2016
LEGE nr. 243 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
2.DECRET 1042 28/11/2016 DECRET nr. 1.042 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
3.
ORDIN 1404 11/11/2016
ORDIN nr. 1.404 din 11 noiembrie 2016privind publicarea acceptării Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.385(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.264(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
4.
ORDIN 1270 08/11/2016
ORDIN nr. 1.270 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
5.REGULAMENT 08/11/2016 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 8 noiembrie 2016al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 885 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 885 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 6 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 89 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2016privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
2.
RECTIFICARE 69 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 69 din 26 octombrie 2016referitoare la Ordinul nr. 69/2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
3.
RECTIFICARE 72 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 72 din 26 octombrie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 886 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 886 din 29 noiembrie 2016privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
5.
ORDIN 4181 18/10/2016
ORDIN nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 84 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 88 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2016pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
2.
ORDIN 1160 24/06/2016
ORDIN nr. 1.160 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0161 Pădurea Medeleni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
3.
ORDIN 1365 29/11/2016
ORDIN nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 888 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 888 din 29 noiembrie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
1.
LEGE 241 29/11/2016
LEGE nr. 241 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
2.DECRET 1040 28/11/2016 DECRET nr. 1.040 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
3.
ORDIN 1190 27/06/2016
ORDIN nr. 1.190 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Brateş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
4.DECIZIE 598 20/09/2016 DECIZIE nr. 598 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
1.
ORDIN 3097 24/11/2016
ORDIN nr. 3.097 din 24 noiembrie 2016pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
2.PROCEDURĂ 24/11/2016 PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2016de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 879 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
4.NORMĂ 23/11/2016 NORME din 23 noiembrie 2016privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
5.
ORDIN 5387 30/09/2016
ORDIN nr. 5.387 din 30 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 887 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 887 din 29 noiembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
2.DECIZIE 372 05/12/2016 DECIZIE nr. 372 din 5 decembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 170/2015 privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
3.DECIZIE 600 20/09/2016 DECIZIE nr. 600 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a prevederilor art. I din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
4.
ORDIN 1350 25/11/2016
ORDIN nr. 1.350 din 25 noiembrie 2016privind aprobarea modalităţii de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
5.DECIZIE 1170 18/11/2016 DECIZIE nr. 1.170 din 18 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
6.DECIZIE 621 13/10/2016 DECIZIE nr. 621 din 13 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b^1), art. 5 alin. (1) şi (2^1), precum şi ale art. 12^1 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
7.
ORDIN 668 24/11/2016
ORDIN nr. 668 din 24 noiembrie 2016privind aprobarea modalităţii de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 866 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 866 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
2.
ORDIN 1072 17/11/2016
ORDIN nr. 1.072 din 17 noiembrie 2016privind acordarea titlurilor de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului", respectiv de "Antrenor emerit" EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
3.
LEGE 232 22/11/2016
LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
4.DECRET 972 21/11/2016 DECRET nr. 972 din 21 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
1.REGLEMENTĂRI 25/10/2016 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-IA din 25 octombrie 2016"Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
2.NORMĂ 38 23/11/2016 NORMĂ nr. 38 din 23 noiembrie 2016privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
3.
ORDIN 1338 25/10/2016
ORDIN nr. 1.338 din 25 octombrie 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
4.
ORDIN 1420 16/11/2016
ORDIN nr. 1.420 din 16 noiembrie 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.393(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
1.
ORDIN 189 28/11/2016
ORDIN nr. 189 din 28 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
2.DECIZIE 596 20/09/2016 DECIZIE nr. 596 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 10^1-10^4, art. 15-18 şi art. 20 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi control şi a funcţionarilor publici, precum şi ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
3.
ORDIN 190 28/11/2016
ORDIN nr. 190 din 28 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1354 28/11/2016
ORDIN nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 877 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 877 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1445 11/11/2016
ORDIN nr. 1.445 din 11 noiembrie 2016privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
2.DECIZIE 366 28/11/2016 DECIZIE nr. 366 din 28 noiembrie 2016privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
3.DECIZIE 367 28/11/2016 DECIZIE nr. 367 din 28 noiembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 192/2016 privind înfiinţarea Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
4.DECIZIE 614 04/10/2016 DECIZIE nr. 614 din 4 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 87 23/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 noiembrie 2016pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
1.DECRET 1031 25/11/2016 DECRET nr. 1.031 din 25 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
2.DECRET 1032 25/11/2016 DECRET nr. 1.032 din 25 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
3.DECRET 1033 25/11/2016 DECRET nr. 1.033 din 25 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 86 23/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1417 16/11/2016
ORDIN nr. 1.417 din 16 noiembrie 2016pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
2.REZOLUŢIE 381 21/11/2014 REZOLUŢIE MSC.381(94) din 21 noiembrie 2014Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
3.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENTE din 21 noiembrie 2014la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 876 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 876 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
5.
ORDIN 251 24/11/2016
ORDIN nr. 251 din 24 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 865 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 865 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
7.
ORDIN 2147 24/11/2016
ORDIN nr. 2.147 din 24 noiembrie 2016pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
8.
ORDIN 3418 22/11/2016
ORDIN nr. 3.418 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silite EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
1.DECRET 987 24/11/2016 DECRET nr. 987 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
2.DECRET 986 24/11/2016 DECRET nr. 986 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
3.DECRET 988 24/11/2016 DECRET nr. 988 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
4.DECRET 989 24/11/2016 DECRET nr. 989 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
5.DECRET 990 24/11/2016 DECRET nr. 990 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
6.DECRET 991 24/11/2016 DECRET nr. 991 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
7.DECRET 992 24/11/2016 DECRET nr. 992 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
8.DECRET 993 24/11/2016 DECRET nr. 993 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
9.DECRET 994 24/11/2016 DECRET nr. 994 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
10.DECRET 995 24/11/2016 DECRET nr. 995 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
11.DECRET 996 24/11/2016 DECRET nr. 996 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
12.DECRET 997 24/11/2016 DECRET nr. 997 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
13.DECRET 998 24/11/2016 DECRET nr. 998 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
14.DECRET 999 24/11/2016 DECRET nr. 999 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
15.DECRET 1000 24/11/2016 DECRET nr. 1.000 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
16.DECRET 1001 24/11/2016 DECRET nr. 1.001 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
17.DECRET 1002 24/11/2016 DECRET nr. 1.002 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
18.DECRET 1003 24/11/2016 DECRET nr. 1.003 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
19.DECRET 1004 24/11/2016 DECRET nr. 1.004 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
20.DECRET 1005 24/11/2016 DECRET nr. 1.005 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
21.DECRET 1006 24/11/2016 DECRET nr. 1.006 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
22.DECRET 1007 24/11/2016 DECRET nr. 1.007 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
23.DECRET 1008 24/11/2016 DECRET nr. 1.008 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
24.DECRET 1009 24/11/2016 DECRET nr. 1.009 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
25.DECRET 1010 24/11/2016 DECRET nr. 1.010 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
26.DECRET 1011 24/11/2016 DECRET nr. 1.011 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
27.DECRET 1012 24/11/2016 DECRET nr. 1.012 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
28.DECRET 1013 24/11/2016 DECRET nr. 1.013 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
29.DECRET 1014 24/11/2016 DECRET nr. 1.014 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
30.DECRET 1015 24/11/2016 DECRET nr. 1.015 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
31.DECRET 1016 24/11/2016 DECRET nr. 1.016 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
32.DECRET 1017 24/11/2016 DECRET nr. 1.017 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
33.DECRET 1018 24/11/2016 DECRET nr. 1.018 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
34.DECRET 1019 24/11/2016 DECRET nr. 1.019 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
35.DECRET 1020 24/11/2016 DECRET nr. 1.020 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
36.DECRET 1021 24/11/2016 DECRET nr. 1.021 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
37.DECRET 1022 24/11/2016 DECRET nr. 1.022 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
38.DECRET 1023 24/11/2016 DECRET nr. 1.023 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
39.DECRET 1024 24/11/2016 DECRET nr. 1.024 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
40.DECRET 1025 24/11/2016 DECRET nr. 1.025 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
41.DECRET 1026 24/11/2016 DECRET nr. 1.026 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
42.DECRET 1027 24/11/2016 DECRET nr. 1.027 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
43.DECRET 1028 24/11/2016 DECRET nr. 1.028 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
44.
RECTIFICARE 3062 09/11/2009
RECTIFICARE nr. 3.062/C din 9 noiembrie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.062/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
45.
RECTIFICARE 39 17/10/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 17 octombrie 2016referitoare la Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 912 02/11/2016
ORDIN nr. 912 din 2 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1059 07/06/2016
ORDIN nr. 1.059 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
2.
ORDIN 932 14/11/2016
ORDIN nr. 932 din 14 noiembrie 2016pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
3.
RECTIFICARE 114 04/11/2016
RECTIFICARE nr. 114 din 4 noiembrie 2016referitoare la Decizia nr. 114/2016 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
4.
ORDIN 77 09/11/2016
ORDIN nr. 77 din 9 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1416 16/11/2016
ORDIN nr. 1.416 din 16 noiembrie 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
6.REZOLUŢIE 386 21/11/2014 REZOLUŢIE MSC.386(94) din 21 noiembrie 2014Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
7.ORD DE URGENŢĂ 85 23/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
8.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENT din 21 noiembrie 2014la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
9.
ORDIN 87 22/11/2016
ORDIN nr. 87 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 965 23/05/2016
ORDIN nr. 965 din 23 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău şi ale rezervaţiilor incluse EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016
2.DECIZIE 513 05/07/2016 DECIZIE nr. 513 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 8 17/11/2016 REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 871 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 871 din 23 noiembrie 2016privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 25 noiembrie 2016
1.
LEGE 234 24/11/2016
LEGE nr. 234 din 24 noiembrie 2016pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
2.DECRET 980 23/11/2016 DECRET nr. 980 din 23 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
3.
LEGE 235 24/11/2016
LEGE nr. 235 din 24 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
4.DECRET 981 23/11/2016 DECRET nr. 981 din 23 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 862 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 862 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 875 25/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 875 din 25 noiembrie 2016privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
7.
ORDIN 100 25/11/2016
ORDIN nr. 100 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
8.
ORDIN 97 25/11/2016
ORDIN nr. 97 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
9.
ORDIN 101 25/11/2016
ORDIN nr. 101 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
10.
ORDIN 98 25/11/2016
ORDIN nr. 98 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
11.
ORDIN 188 25/11/2016
ORDIN nr. 188 din 25 noiembrie 2016pentru aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane, necesare operaţionalizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
12.
ORDIN 250 24/11/2016
ORDIN nr. 250 din 24 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
13.
ORDIN 99 25/11/2016
ORDIN nr. 99 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 3396 18/11/2016
ORDIN nr. 3.396 din 18 noiembrie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 845 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 845 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
3.DECRET 985 24/11/2016 DECRET nr. 985 din 24 noiembrie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
4.
ORDIN 187 25/11/2016
ORDIN nr. 187 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea pct. 6 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2016 privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
5.
ORDIN 3949 10/11/2016
ORDIN nr. 3.949/C din 10 noiembrie 2016pentru aprobarea normelor privind asigurarea gratuită de către administraţia locului de deţinere a unui număr de ziare sau publicaţii EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
6.
LEGE 233 24/11/2016
LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016privind parteneriatul public-privat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
7.DECRET 979 23/11/2016 DECRET nr. 979 din 23 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind parteneriatul public-privat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 89 22/11/2016
ORDIN nr. 89 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
2.
ORDIN 90 22/11/2016
ORDIN nr. 90 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
3.
ORDIN 91 22/11/2016
ORDIN nr. 91 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
4.
ORDIN 92 22/11/2016
ORDIN nr. 92 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
5.
ORDIN 93 22/11/2016
ORDIN nr. 93 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
6.
ORDIN 94 22/11/2016
ORDIN nr. 94 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
7.
ORDIN 95 22/11/2016
ORDIN nr. 95 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
8.
ORDIN 96 22/11/2016
ORDIN nr. 96 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1182 27/06/2016
ORDIN nr. 1.182 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
2.DECIZIE 1171 21/11/2016 DECIZIE nr. 1.171 din 21 noiembrie 2016pentru stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
3.DECIZIE 120 18/11/2016 DECIZIE nr. 120 din 18 noiembrie 2016privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
4.DECIZIE 784 26/10/2016 DECIZIE nr. 784/A din 26 octombrie 2016privind admiterea apelurilor formulate împotriva Hotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IV-A CIVILĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1197 26/06/2016
ORDIN nr. 1.197 din 26 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
2.
ORDIN 2222 18/11/2016
ORDIN nr. 2.222 din 18 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 18/11/2016 REGULAMENT din 18 noiembrie 2016de atestare a producătorilor din industria mobilei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
4.DECIZIE 461 28/06/2016 DECIZIE nr. 461 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală şi ale art. 308 alin. (1) raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 861 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 861 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 2623 08/11/2016
ORDIN nr. 2.623 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1307 17/11/2016
ORDIN nr. 1.307 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
3.
ORDIN 766 29/09/2016
ORDIN nr. 766 din 29 septembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
4.
ORDIN 2058 18/10/2016
ORDIN nr. 2.058 din 18 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
5.DECIZIE 365 24/11/2016 DECIZIE nr. 365 din 24 noiembrie 2016privind împuternicirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
6.
ORDIN 3934 21/11/2016
ORDIN nr. 3.934 din 21 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea, Str. Armatei Române nr. 4, oraşul Oradea, judeţul Bihor, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
7.DECIZIE 27 10/10/2016 DECIZIE nr. 27 din 10 octombrie 2016privind dezlegarea unei chestiuni de drept, "Dacă, în sensul art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), se poate considera că o unitate administrativ-teritorială care contractează lucrări de construcţii pentru obiective finanţate din bugetul de stat şi cu aplicarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, obiective utilizate ulterior pentru realizarea de operaţiuni impozabile, acţionează de manieră independentă, având calitatea de persoană impozabilă cu drept de deducere a T.V.A. aferentă lucrărilor în cauză" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1242 30/06/2016
ORDIN nr. 1.242 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0121 Muntele Vulcan EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 88 22/11/2016
ORDIN nr. 88 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 noiembrie 2016
3.
ORDIN 264 17/11/2016
ORDIN nr. 264 din 17 noiembrie 2016privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 93/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 noiembrie 2016
1.DECRET 975 23/11/2016 DECRET nr. 975 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
2.DECRET 976 23/11/2016 DECRET nr. 976 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
3.DECRET 977 23/11/2016 DECRET nr. 977 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
4.DECRET 978 23/11/2016 DECRET nr. 978 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
5.DECRET 982 23/11/2016 DECRET nr. 982 din 23 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
6.DECRET 983 23/11/2016 DECRET nr. 983 din 23 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
7.DECRET 984 23/11/2016 DECRET nr. 984 din 23 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 48 22/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 48 din 22 noiembrie 2016privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
9.DECIZIE 599 20/09/2016 DECIZIE nr. 599 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) şi (8), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
10.DECIZIE 22 26/09/2016 DECIZIE nr. 22 din 26 septembrie 2016privind interpretarea dispoziţiilor art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată (în forma de la data intrării în vigoare a Legii nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991) EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
1.
ORDIN 964 24/11/2016
ORDIN nr. 964 din 24 noiembrie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0047 Creasta Nemirei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5622 25/10/2016
ORDIN nr. 5.622 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Piatra-Neamţ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5623 25/10/2016
ORDIN nr. 5.623 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Zalău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5624 25/10/2016
ORDIN nr. 5.624 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Fălticeni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
5.
ORDIN 5625 25/10/2016
ORDIN nr. 5.625 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
6.
ORDIN 2153 03/11/2016
ORDIN nr. 2.153 din 3 noiembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
7.GHID 03/11/2016 GHID DE FINANŢARE din 3 noiembrie 2016a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
1.
ORDIN 130 08/11/2016
ORDIN nr. M.130 din 8 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 134 16/11/2016
ORDIN nr. M.134 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 16/11/2016 REGULAMENT din 16 noiembrie 2016de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1326 21/11/2016
ORDIN nr. 1.326 din 21 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 142/2016 privind aprobarea Planului de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenţei şi atribuţiilor Grupului decizional instituţional şi a componenţei şi atribuţiilor grupurilor tehnice interinstituţionale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
1.
LEGE 231 22/11/2016
LEGE nr. 231 din 22 noiembrie 2016privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
2.DECRET 971 21/11/2016 DECRET nr. 971 din 21 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
3.DECIZIE 361 23/11/2016 DECIZIE nr. 361 din 23 noiembrie 2016privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 864 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 864 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
5.SCHEMĂ 16/11/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 noiembrie 2016pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (Anexa nr. 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
6.PROCEDURĂ 16/11/2016 PROCEDURĂ din 16 noiembrie 2016de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (Anexa nr. 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
7.DECIZIE 362 23/11/2016 DECIZIE nr. 362 din 23 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Mihai-Cristian Mărculescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
8.DECIZIE 363 23/11/2016 DECIZIE nr. 363 din 23 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Cătălin Gâdici din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
9.DECIZIE 364 23/11/2016 DECIZIE nr. 364 din 23 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Marius-Haientz Patriche din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
10.
ORDIN 1423 17/11/2016
ORDIN nr. 1.423 din 17 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 869 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 869 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 855 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 855 din 16 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1100 10/11/2016
ORDIN nr. 1.100 din 10 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 81 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 863 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 863 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 851 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 851 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
6.PROTOCOL 31/05/2016 PROTOCOL din 31 mai 2016între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 1061 07/06/2016
ORDIN nr. 1.061 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
8.
ORDIN 1101 10/11/2016
ORDIN nr. 1.101 din 10 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
1.
ORDIN 2162 15/11/2016
ORDIN nr. 2.162 din 15 noiembrie 2016privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5616 25/10/2016
ORDIN nr. 5.616 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Europeană Bucureşti" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5617 25/10/2016
ORDIN nr. 5.617 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5618 25/10/2016
ORDIN nr. 5.618 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din municipiul Marghita EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
5.
ORDIN 5619 25/10/2016
ORDIN nr. 5.619 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Călăraşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
6.
ORDIN 5620 25/10/2016
ORDIN nr. 5.620 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Tecuci EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 5621 25/10/2016
ORDIN nr. 5.621 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Aprendis" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 47 21/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 47 din 21 noiembrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 43/2016 privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 827 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 827 din 9 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
10.
ORDIN 82 16/11/2016
ORDIN nr. 82 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
11.
ORDIN 80 16/11/2016
ORDIN nr. 80 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
12.
ORDIN 83 16/11/2016
ORDIN nr. 83 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
13.
ORDIN 81 16/11/2016
ORDIN nr. 81 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor natur