1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 25 28/03/2014
ORDIN nr. 25 din 28 martie 2014pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
2.
ORDIN 368 02/04/2014
ORDIN nr. 368 din 2 aprilie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială FERTIGYN - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
3.
ORDIN 23 28/03/2014
ORDIN nr. 23 din 28 martie 2014privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
4.
ORDIN 24 28/03/2014
ORDIN nr. 24 din 28 martie 2014privind aprobarea Procedurii pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
5.PROCEDURA 28/03/2014 PROCEDURĂ din 28 martie 2014pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
6.
ORDIN 530 27/03/2014
ORDIN nr. 530 din 27 martie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
1.
HOTARARE 5 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 1 aprilie 2014pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
2.
HOTARARE 7 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 1 aprilie 2014pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
3.
HOTARARE 10 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 10 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
4.
HOTARARE 11 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 11 din 1 aprilie 2014pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
5.
HOTARARE 12 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 12 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
6.
HOTARARE 15 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 15 din 1 aprilie 2014pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
7.
HOTARARE 16 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul "Aer curat pentru Europa" - COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere - COM (2013)919 şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE - COM (2013)920 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
8.DECIZIE 152 04/04/2014 DECIZIE nr. 152 din 4 aprilie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Constantin din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
9.DECIZIE 153 04/04/2014 DECIZIE nr. 153 din 4 aprilie 2014privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către doamna Elena Gabriela Eremia EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
10.DECIZIE 154 04/04/2014 DECIZIE nr. 154 din 4 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
11.DECIZIE 155 04/04/2014 DECIZIE nr. 155 din 4 aprilie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Dumitra Groza a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
12.DECIZIE 156 04/04/2014 DECIZIE nr. 156 din 4 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
13.DECIZIE 157 04/04/2014 DECIZIE nr. 157 din 4 aprilie 2014privind numirea domnului Nicolae Minea în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
14.DECIZIE 158 04/04/2014 DECIZIE nr. 158 din 4 aprilie 2014pentru numirea doamnei Szavics Petra în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
15.DECIZIE 159 04/04/2014 DECIZIE nr. 159 din 4 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
16.
HOTARARE 4 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 4H din 2 aprilie 2014privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL - PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
17.DECIZIE 582 24/03/2014 DECIZIE nr. 582 din 24 martie 2014privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
1.
HOTARARE 237 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 237 din 2 aprilie 2014privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
2.
HOTARARE 241 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 241 din 2 aprilie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "LG - 97" din municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
3.ORD DE URGENTA 14 02/04/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 2 aprilie 2014pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
4.ORD DE URGENTA 15 02/04/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
5.
ORDIN 293 01/04/2014
ORDIN nr. 293 din 1 aprilie 2014pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
6.
ORDIN 44 18/03/2014
ORDIN nr. 44 din 18 martie 2014privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
7.NORMA 18/03/2014 NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
1.
ORDIN 18 21/03/2014
ORDIN nr. 18 din 21 martie 2014pentru aprobarea Ghidului privind structura şi conţinutul Procedurilor Operaţionale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS 2 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014
2.GHID 21/03/2014 GHID din 21 martie 2014privind structura şi conţinutul Procedurilor Operaţionale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS 2 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014
3.
ORDIN 48 02/04/2014
ORDIN nr. 48 din 2 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014
4.
LEGE (R) 129 29/12/1992
LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*)privind protecţia desenelor şi modelelor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014
1.
HOTARARE 1 28/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 martie 2014pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2014 EMITENT: COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
2.
HOTARARE 242 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 242 din 2 aprilie 2014privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor radiofonice în străinătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
3.DECIZIE 26 21/01/2014 DECIZIE nr. 26 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
4.DECIZIE 197 27/03/2014 DECIZIE nr. 197 din 27 martie 2014pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
5.SENTINTA 835 08/02/2012 SENTINŢA CIVILĂ nr. 835 din 8 februarie 2012referitoare la pronunţarea asupra cererii în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect - anulare act administrativ EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV,FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
6.
ORDIN 284 27/03/2014
ORDIN nr. 284 din 27 martie 2014privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2014, pe specii şi zone EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
1.
HOTARARE 223 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 223 din 26 martie 2014privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei "Comorile României" în Republica Populară Chineză EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
2.
HOTARARE 222 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 222 din 26 martie 2014privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
3.
HOTARARE 220 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 220 din 26 martie 2014pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
4.DECIZIE 146 02/04/2014 DECIZIE nr. 146 din 2 aprilie 2014privind numirea domnului Gyorgy Attila în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
5.DECIZIE 147 02/04/2014 DECIZIE nr. 147 din 2 aprilie 2014pentru numirea domnului Istvan Zoltan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
6.DECIZIE 148 02/04/2014 DECIZIE nr. 148 din 2 aprilie 2014privind numirea domnului Pasztor Sandor în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
7.DECIZIE 149 02/04/2014 DECIZIE nr. 149 din 2 aprilie 2014privind numirea domnului Birtalan Jozsef în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
8.DECIZIE 150 02/04/2014 DECIZIE nr. 150 din 2 aprilie 2014privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului a domnului Damian Drăghici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
9.DECIZIE 151 02/04/2014 DECIZIE nr. 151 din 2 aprilie 2014privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anina Maria Ciuciu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
10.
ORDIN 220 25/03/2014
ORDIN nr. 220 din 25 martie 2014pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
11.ACT 03/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 3 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sibiu EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
12.
LEGE (R) 266 15/05/2002
LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*)privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
1.DECIZIE 29 21/01/2014 DECIZIE nr. 29 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014
2.DECIZIE 3 03/04/2014 DECIZIE nr. 3 din 3 aprilie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014
3.DECIZIE 71 11/02/2014 DECIZIE nr. 71 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014
4.
LEGE (R) 21 10/04/1996
LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*)legea concurenţei*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 ----- *) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea concurenţei nr. 21/1996 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 5 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 11 iulie 2011 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 8 august 2011; - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.
5.
LEGE (R) 141 12/07/2010
LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014
1.
LEGE (R) 94 08/09/1992
LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3 aprilie 2014
2.LISTA 03/04/2014 LISTĂ din 3 aprilie 2014cuprinzând denumirea şi semnele electorale*) ale partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi care şi-au depus candidaturile în vederea participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3 aprilie 2014
3.
ORDIN 466 26/03/2014
ORDIN nr. 466 din 26 martie 2014privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3 aprilie 2014
4.DECIZIE 106 27/02/2014 DECIZIE nr. 106 din 27 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3 aprilie 2014
1.
HOTARARE 228 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 228 din 26 martie 2014privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
2.
LEGE 33 27/03/2014
LEGE nr. 33 din 27 martie 2014pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
3.MEMORANDUM 15/10/2013 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 15 octombrie 2013între Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
4.DECRET 311 26/03/2014 DECRET nr. 311 din 26 martie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
5.
HOTARARE 149 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 149 din 6 martie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Hida şi Românaşi, judeţul Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
6.
HOTARARE 218 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 218 din 26 martie 2014privind aprobarea stemei comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
7.
ORDIN 394 12/03/2014
ORDIN nr. 394 din 12 martie 2014privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
8.
ORDIN 290 13/03/2014
ORDIN nr. 290 din 13 martie 2014privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
9.
ORDIN 49 19/03/2014
ORDIN nr. 49 din 19 martie 2014privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
1.
LEGE (R) 72 16/01/2002
LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*)zootehniei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 2 aprilie 2014
2.
ORDIN 199 24/02/2014
ORDIN nr. 199 din 24 februarie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 2 aprilie 2014
3.REGULAMENT 24/02/2014 REGULAMENT din 24 februarie 2014de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 2 aprilie 2014
1.
HOTARARE 4 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 4 din 1 aprilie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
2.DECIZIE 5 01/04/2014 DECIZIE nr. 5 din 1 aprilie 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-3 aprilie 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
3.DECRET 325 01/04/2014 DECRET nr. 325 din 1 aprilie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
4.
ORDIN 146 25/03/2014
ORDIN nr. 146 din 25 martie 2014privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
5.PROCEDURA 25/03/2014 PROCEDURA SPECIFICĂ din 25 martie 2014de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
6.
ORDIN 431 20/03/2014
ORDIN nr. 431 din 20 martie 2014pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV-2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
7.
ORDIN 496 31/03/2014
ORDIN nr. 496 din 31 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
8.NORMA 31/03/2014 NORME METODOLOGICE din 31 martie 2014privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
9.
HOTARARE 3 31/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 3H din 31 martie 2014privind interpretarea noţiunii "partid politic care are membri în Parlamentul European" EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
10.ACT 02/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 2 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
11.ACT 02/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 2 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Polonezilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
1.
HOTARARE 6 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
2.
HOTARARE 8 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
3.
HOTARARE 9 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
4.
HOTARARE 13 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 13 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
5.
HOTARARE 232 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 232 din 2 aprilie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Gavrilă Georgeta din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
6.
HOTARARE 233 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 233 din 2 aprilie 2014privind exercitarea prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
7.
HOTARARE 234 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 234 din 2 aprilie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către doamna Cliseru Speranţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
8.
HOTARARE 235 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 235 din 2 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
9.
HOTARARE 236 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 236 din 2 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
10.DECIZIE 145 02/04/2014 DECIZIE nr. 145 din 2 aprilie 2014privind numirea prin mobilitate a doamnei Georgeta Gavrilă în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
11.
ORDIN 124 31/01/2014
ORDIN nr. 124 din 31 ianuarie 2014privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
12.
ORDIN 56 12/02/2014
ORDIN nr. 56 din 12 februarie 2014privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
13.
ORDIN 347 04/03/2014
ORDIN nr. 347 din 4 martie 2014privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
1.RAPORT 02/04/2014 RAPORT din 2 aprilie 2014privind activităţile desfăşurate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 2 aprilie 2014
1.
ORDIN 20 28/03/2014
ORDIN nr. 20 din 28 martie 2014pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014
2.
ORDIN 27 28/03/2014
ORDIN nr. 27 din 28 martie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014
3.
ORDIN 26 28/03/2014
ORDIN nr. 26 din 28 martie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014
4.
ORDIN 21 28/03/2014
ORDIN nr. 21 din 28 martie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014
5.
ORDIN 22 28/03/2014
ORDIN nr. 22 din 28 martie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014
1.
HOTARARE 229 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 229 din 26 martie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
2.
HOTARARE 230 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 230 din 26 martie 2014privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în bugetul pe anul 2014 între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
3.
ORDIN 342 27/03/2014
ORDIN nr. 342 din 27 martie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru activitatea de transplant renal EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
4.
ORDIN 343 27/03/2014
ORDIN nr. 343 din 27 martie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială PROMED SYSTEM - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro), pentru punctul de lucru Spitalul Well Born, str. Brodina nr. 3, sectorul 1, Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
5.
ORDIN 545 24/03/2014
ORDIN nr. 545 din 24 martie 2014privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
6.
LEGE (R) 255 30/12/1998
LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*)privind protecţia noilor soiuri de plante*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
1.DECLARATIE 1 01/04/2014 DECLARAŢIA nr. 1 din 1 aprilie 2014Parlamentului României cu ocazia marcării a 10 ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică şi a 65 de ani de existenţă a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
2.
HOTARARE 25 31/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 25 din 31 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
3.
ORDIN 359 01/04/2014
ORDIN nr. 359 din 1 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
4.
ORDIN 209 17/03/2014
ORDIN nr. 209 din 17 martie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
5.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Poporului - Dan Diaconescu EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
6.
ORDIN 494 31/03/2014
ORDIN nr. 494 din 31 martie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
7.
HOTARARE 26 31/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 martie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
8.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Croaţilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
9.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
10.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
11.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Regională "Bucovina" din Suceava şi filialele sale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
12.LISTA 01/04/2014 LISTĂ din 1 aprilie 2014cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
13.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forţa Civică EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
1.
HOTARARE 14 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 14 din 1 aprilie 2014privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014
2.
HOTARARE 16 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2014privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014
3.
ORDIN 802 18/03/2014
ORDIN nr. 802 din 18 martie 2014privind publicarea Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017, semnat la Bruxelles la 10 februarie 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014
4.PROGRAM 10/02/2014 PROGRAM DE COLABORARE din 10 februarie 2014în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014
1.
ORDIN 17 21/03/2014
ORDIN nr. 17 din 21 martie 2014privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS - 1 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2014
2.
ORDIN 19 28/03/2014
ORDIN nr. 19 din 28 martie 2014privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2014
3.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Republică EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2014
4.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor Regiunea Banat EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2014
5.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2014
6.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2014
7.
HOTARARE 143 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 143 din 6 martie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2014
1.
ORDIN 18 28/03/2014
ORDIN nr. 18 din 28 martie 2014pentru aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 31 martie 2014
2.METODOLOGIE 28/03/2014 METODOLOGIE din 28 martie 2014de calcul al consumului tehnologic din sistemele de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 31 martie 2014
1.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Elenă din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
2.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa" EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
3.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
4.
ORDIN 221 25/03/2014
ORDIN nr. 221 din 25 martie 2014privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
5.ORD DE URGENTA 13 26/03/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 martie 2014pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
6.
HOTARARE 221 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 221 din 26 martie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului I al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
7.DECRET 314 28/03/2014 DECRET nr. 314 din 28 martie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
8.DECRET 315 31/03/2014 DECRET nr. 315 din 31 martie 2014privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
9.DECRET 316 31/03/2014 DECRET nr. 316 din 31 martie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
10.DECRET 317 31/03/2014 DECRET nr. 317 din 31 martie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
11.DECRET 318 31/03/2014 DECRET nr. 318 din 31 martie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
12.DECRET 319 31/03/2014 DECRET nr. 319 din 31 martie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
13.DECRET 320 31/03/2014 DECRET nr. 320 din 31 martie 2014privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
14.DECRET 321 31/03/2014 DECRET nr. 321 din 31 martie 2014privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
15.DECRET 322 31/03/2014 DECRET nr. 322 din 31 martie 2014privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
16.DECRET 323 31/03/2014 DECRET nr. 323 din 31 martie 2014privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
17.DECRET 324 31/03/2014 DECRET nr. 324 din 31 martie 2014privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
18.
ORDIN 141 13/03/2014
ORDIN nr. 141 din 13 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice şi de securitate ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
19.NORMA 13/03/2014 NORME METODOLOGICE din 13 martie 2014privind elementele tehnice şi de securitate ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească EMITENT: MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
20.
HOTARARE 226 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 226 din 26 martie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014
1.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 31 martie 2014
2.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală - USL EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 31 martie 2014
3.ACT 31/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 31 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Naţională pentru Progresul României EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 31 martie 2014
1.
ORDIN 50 17/03/2014
ORDIN nr. 50 din 17 martie 2014privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2014
1.
HOTARARE 24 25/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 martie 2014privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 28 martie 2014
2.
HOTARARE 215 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 215 din 26 martie 2014privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 28 martie 2014
3.
LEGE (R) 211 15/11/2011
LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)privind regimul deşeurilor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 28 martie 2014
1.RAPORT 842 29/01/2014 RAPORT nr. 842 din 29 ianuarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
2.RAPORT 456 16/01/2014 RAPORT nr. 456 din 16 ianuarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
3.RAPORT 840 29/01/2014 RAPORT nr. 840 din 29 ianuarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Vâlcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
4.DECRET 306 26/03/2014 DECRET nr. 306 din 26 martie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
5.RAPORT 843 29/01/2014 RAPORT nr. 843 din 29 ianuarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
6.RAPORT 1106 05/02/2014 RAPORT nr. 1.106 din 5 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
7.RAPORT 1107 05/02/2014 RAPORT nr. 1.107 din 5 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
8.RAPORT 1180 07/02/2014 RAPORT nr. 1.180 din 7 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
9.RAPORT 1269 10/02/2014 RAPORT nr. 1.269 din 10 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Municipiului Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
10.RAPORT 1339 11/02/2014 RAPORT nr. 1.339 din 11 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
11.RAPORT 1665 19/02/2014 RAPORT nr. 1.665 din 19 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
12.RAPORT 1733 20/02/2014 RAPORT nr. 1.733 din 20 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Cluj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
13.RAPORT 1764 20/02/2014 RAPORT nr. 1.764 din 20 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
14.RAPORT 1795 21/02/2014 RAPORT nr. 1.795 din 21 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
15.RAPORT 1809 21/02/2014 RAPORT nr. 1.809 din 21 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
16.RAPORT 2041 27/02/2014 RAPORT nr. 2.041 din 27 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
17.RAPORT 2042 27/02/2014 RAPORT nr. 2.042 din 27 februarie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
18.RAPORT 2318 05/03/2014 RAPORT nr. 2.318 din 5 martie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
19.RAPORT 2319 05/03/2014 RAPORT nr. 2.319 din 5 martie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
20.RAPORT 2320 05/03/2014 RAPORT nr. 2.320 din 5 martie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Prahova EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
21.RAPORT 2321 05/03/2014 RAPORT nr. 2.321 din 5 martie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
22.RAPORT 2423 06/03/2014 RAPORT nr. 2.423 din 6 martie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
23.RAPORT 2594 10/03/2014 RAPORT nr. 2.594 din 10 martie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
24.RAPORT 3253 21/03/2014 RAPORT nr. 3.253 din 21 martie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bihor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
25.
HOTARARE 217 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 217 din 26 martie 2014privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014
1.
ORDIN 46 26/03/2014
ORDIN nr. 46 din 26 martie 2014pentru modificarea art. 46 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
2.
ORDIN 338 26/03/2014
ORDIN nr. 338 din 26 martie 2014pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
3.
HOTARARE 219 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 219 din 26 martie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
4.
ORDIN 219 25/03/2014
ORDIN nr. 219 din 25 martie 2014pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
5.ACT 28/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 28 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
6.ACT 28/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 28 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul "Totul pentru Ţară" EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
7.ACT 28/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 28 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Sibiu EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
8.ACT 28/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 28 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Regiunea Extracarpatică şi filialele sale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
9.ACT 28/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 28 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Deva, judeţul Hunedoara EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
10.ACT 28/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 28 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
11.ACT 28/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 28 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
1.
HOTARARE 224 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 224 din 26 martie 2014pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014
2.
ORDIN (R) 56 25/03/2004
ORDIN nr. 56 din 25 martie 2004 (*republicat*)preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat*) EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014
3.
HOTARARE 227 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 227 din 26 martie 2014pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi din concesiunea Societăţii Comerciale "A&S Internaţional 2000" - S.R.L. în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa, cu destinaţie fond forestier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014
4.
HOTARARE 17 21/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 17 din 21 februarie 2014privind încetarea calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mataragiu Carmen EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014
5.
LEGE (R) 101 15/06/2011
LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 (*republicată*)pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014
6.
RECTIFICARE 364 19/03/2014
RECTIFICARE nr. 364 din 19 martie 2014referitoare la anexei nr. 2 la Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014
7.ACT 28/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 28 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014
8.NORMA (R) 25/03/2004 NORME din 25 martie 2004 (*republicată*)fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat*) EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014
1.DECRET 307 26/03/2014 DECRET nr. 307 din 26 martie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
2.DECIZIE 135 27/03/2014 DECIZIE nr. 135 din 27 martie 2014privind revocarea, la cerere, a domnului Ursu Marius Arthur din funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
3.DECIZIE 136 27/03/2014 DECIZIE nr. 136 din 27 martie 2014privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
4.DECIZIE 137 27/03/2014 DECIZIE nr. 137 din 27 martie 2014pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
5.DECIZIE 138 27/03/2014 DECIZIE nr. 138 din 27 martie 2014pentru numirea domnului Antochi Alin Lucian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
6.DECIZIE 139 27/03/2014 DECIZIE nr. 139 din 27 martie 2014pentru numirea domnului Cosmin Cătălin Olteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
7.DECIZIE 140 27/03/2014 DECIZIE nr. 140 din 27 martie 2014privind numirea domnului Daniel Costel Andronache în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
8.DECIZIE 141 27/03/2014 DECIZIE nr. 141 din 27 martie 2014privind numirea doamnei Hegedus Csilla în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
9.DECIZIE 142 27/03/2014 DECIZIE nr. 142 din 27 martie 2014privind numirea domnului Doru Adrian Ghitcuţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
10.DECIZIE 143 27/03/2014 DECIZIE nr. 143 din 27 martie 2014privind numirea domnului Emil Florin Albotă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
11.DECIZIE 144 27/03/2014 DECIZIE nr. 144 din 27 martie 2014privind numirea domnului Radu Preda în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
12.
ORDIN 4 15/01/2014
ORDIN nr. M.4 din 15 ianuarie 2014pentru aprobarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
13.DECIZIE 41 18/03/2014 DECIZIE nr. 41 din 18 martie 2014privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules - BCR) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
14.ACT 27/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 27 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Transilvania EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
15.DECIZIE 27 21/01/2014 DECIZIE nr. 27 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
16.DECIZIE 33 21/01/2014 DECIZIE nr. 33 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
17.DECIZIE 47 04/02/2014 DECIZIE nr. 47 din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014
1.
HOTARARE 211 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 211 din 26 martie 2014privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
2.
HOTARARE 212 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 212 din 26 martie 2014privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
3.
HOTARARE 213 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 213 din 26 martie 2014privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
4.
HOTARARE 214 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 214 din 26 martie 2014privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
5.
HOTARARE 216 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 216 din 26 martie 2014privind alocarea temporară, pentru lunile martie şi aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
6.
ORDIN 36 17/03/2014
ORDIN nr. 36 din 17 martie 2014pentru modificarea art. 13 din Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007, ca urmare a actualizării taxei în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
7.
ORDIN 39 17/03/2014
ORDIN nr. 39 din 17 martie 2014pentru modificarea anexei nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
8.
ORDIN 37 17/03/2014
ORDIN nr. 37 din 17 martie 2014pentru modificarea anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
9.
ORDIN 40 17/03/2014
ORDIN nr. 40 din 17 martie 2014pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
10.
ORDIN 38 17/03/2014
ORDIN nr. 38 din 17 martie 2014pentru modificarea anexei nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
11.
ORDIN 41 17/03/2014
ORDIN nr. 41 din 17 martie 2014pentru modificarea anexelor nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
12.SENTINTA 41 18/11/2013 SENTINŢĂ nr. 41 din 18 noiembrie 2013privind radierea Partidului Naţional Creştin Democrat din Registrul partidelor politice (extras) EMITENT: TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Secţia a V-a civilă PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014
1.
HOTARARE 208 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 208 din 26 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Manta Felix Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
2.
HOTARARE 209 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 209 din 26 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Marinescu Emil-Vergilius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
3.
HOTARARE 210 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 210 din 26 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Oproiu Ionel Emanuel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
4.DECIZIE 134 26/03/2014 DECIZIE nr. 134 din 26 martie 2014privind numirea domnului Tuţu Dumitru Octavian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
5.
ORDIN 424 19/03/2014
ORDIN nr. 424 din 19 martie 2014privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
6.
HOTARARE 204 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 204 din 26 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Oprescu Mihail Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
7.
HOTARARE 205 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 205 din 26 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Marinescu Dumitru EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
8.
HOTARARE 206 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 206 din 26 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Popica Marius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
9.
HOTARARE 207 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 207 din 26 martie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
10.
ORDIN 437 21/03/2014
ORDIN nr. 437 din 21 martie 2014pentru aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru sprijin financiar din fonduri publice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
11.ACT 26/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 26 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
12.CRITERII 19/03/2014 CRITERII SPECIFICE din 19 martie 2014care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 26 martie 2014
1.
ORDIN 309 24/02/2014
ORDIN nr. 309 din 24 februarie 2014privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 martie 2014
2.
ORDIN 234 13/02/2014
ORDIN nr. 234 din 13 februarie 2014privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 martie 2014
3.
ORDIN 800 17/03/2014
ORDIN nr. 800 din 17 martie 2014pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2136 (2014) privind măsurile restrictive având în vedere situaţia din Republica Democratică Congo EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 martie 2014
4.REZOLUTIE 2136 30/01/2014 REZOLUŢIE nr. 2.136 din 30 ianuarie 2014privind măsurile restrictive având în vedere situaţia din Republica Democratică Congo EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 martie 2014
5.NORMA 21/02/2014 NORME din 21 februarie 2014de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 martie 2014
6.
HOTARARE 6 21/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 21 februarie 2014privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 26 martie 2014
1.
HOTARARE 21 18/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 21 din 18 martie 2014pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
2.
HOTARARE 23 24/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 23 din 24 martie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
3.
HOTARARE 14 25/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 14 din 25 martie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
4.
ORDIN 47 13/03/2014
ORDIN nr. 47 din 13 martie 2014privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
5.
ORDIN 53 19/03/2014
ORDIN nr. 53 din 19 martie 2014privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
6.
ORDIN 298 18/03/2014
ORDIN nr. 298 din 18 martie 2014pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
7.DECIZIE 92 04/03/2014 DECIZIE nr. 92 din 4 martie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA - BIROUL EXECUTIV PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
8.REGULAMENT 04/03/2014 REGULAMENT din 4 martie 2014de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA - BIROUL EXECUTIV PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
9.
ORDIN 104 06/03/2014
ORDIN nr. 104/IG din 6 martie 2014pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
10.PROCEDURA 06/03/2014 PROCEDURĂ din 6 martie 2014privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
11.
ORDIN 203 11/03/2014
ORDIN nr. 203 din 11 martie 2014pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 26 martie 2014
1.DECIZIE 130 26/03/2014 DECIZIE nr. 130 din 26 martie 2014pentru numirea domnului Marian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
2.DECIZIE 131 26/03/2014 DECIZIE nr. 131 din 26 martie 2014privind numirea domnului Borbely Karoly în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
3.DECIZIE 132 26/03/2014 DECIZIE nr. 132 din 26 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eduard Gabriel Matei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
4.DECIZIE 133 26/03/2014 DECIZIE nr. 133 din 26 martie 2014pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
5.
HOTARARE 15 25/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 15 din 25 martie 2014privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
6.
ORDIN 15 18/03/2014
ORDIN nr. 15 din 18 martie 2014pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul materialului criptografic al Uniunii Europene - I.C. - 2 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
7.
RECTIFICARE 861 29/11/2011
RECTIFICARE nr. 861 din 29 noiembrie 2011referitoare la Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 861/2011 EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
8.
RECTIFICARE 1765 12/06/2013
RECTIFICARE nr. 1.765 din 12 iunie 2013referitoare la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.765/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
9.
HOTARARE 202 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 202 din 19 martie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
10.
ORDIN 443 12/03/2014
ORDIN nr. 443 din 12 martie 2014pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
11.PROCEDURA 12/03/2014 PROCEDURĂ din 12 martie 2014de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 26 martie 2014
1.
ORDIN 208 26/02/2014
ORDIN nr. 208 din 26 februarie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Cartografie EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2014
2.
ORDIN 222 18/03/2014
ORDIN nr. 222 din 18 martie 2014privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2014
3.
ORDIN 212 10/02/2014
ORDIN nr. 212 din 10 februarie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2014
4.
HOTARARE 3 21/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 21 martie 2014privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, constituite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2014
5.
ORDIN 931 05/03/2014
ORDIN nr. 931/C din 5 martie 2014de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.692/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2013 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2014
6.DECIZIE 42 22/01/2014 DECIZIE nr. 42 din 22 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi a ordonanţei în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2014
7.
ORDIN 361 19/03/2014
ORDIN nr. 361 din 19 martie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2014
1.ACT 25/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 25 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
2.ACT 25/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 25 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Teritorială Mediaş EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
3.ACT 25/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 25 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Brad EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
4.
ORDIN 439 21/03/2014
ORDIN nr. 439 din 21 martie 2014pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
5.
ORDIN 448 24/03/2014
ORDIN nr. 448 din 24 martie 2014privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
6.
HOTARARE 12 14/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 12 din 14 februarie 2014privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
7.
LEGE (R) 82 13/06/2012
LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicată*)privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
8.DECRET 305 24/03/2014 DECRET nr. 305 din 24 martie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
9.DECRET 303 24/03/2014 DECRET nr. 303 din 24 martie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
10.DECRET 304 24/03/2014 DECRET nr. 304 din 24 martie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
11.
HOTARARE 22 18/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 22 din 18 martie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
12.DECRET 288 19/03/2014 DECRET nr. 288 din 19 martie 2014privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
13.
LEGE (R) 16 06/03/1995
LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*)privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 25 martie 2014
1.
ORDIN 745 27/02/2014
ORDIN nr. 745/C din 27 februarie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 25 martie 2014
2.REGULAMENT 27/02/2014 REGULAMENT din 27 februarie 2014de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 25 martie 2014
1.ACT 25/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 25 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - organizaţia pe ţară EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014
2.
LEGE (R) 104 27/03/2003
LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*)privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014
3.
ORDIN 3152 24/02/2014
ORDIN nr. 3.152 din 24 februarie 2014privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014
4.ACT 25/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 25 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Călan EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014
5.
LEGE (R) 257 22/05/2001
LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*)privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014
6.ACT 25/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 25 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Bistriţa-Năsăud EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014
7.
HOTARARE 182 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 182 din 12 martie 2014pentru modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014
8.
ORDIN 335 24/03/2014
ORDIN nr. 335 din 24 martie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014
1.DECRET 289 24/03/2014 DECRET nr. 289 din 24 martie 2014privind înaintarea în gradul profesional de chestor general de poliţie a unui chestor-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
2.
HOTARARE 196 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 196 din 19 martie 2014pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
3.DECIZIE 115 24/03/2014 DECIZIE nr. 115 din 24 martie 2014privind eliberarea domnului Adrian Constantin Volintiru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
4.DECIZIE 116 24/03/2014 DECIZIE nr. 116 din 24 martie 2014privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
5.DECIZIE 117 24/03/2014 DECIZIE nr. 117 din 24 martie 2014privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
6.DECIZIE 118 24/03/2014 DECIZIE nr. 118 din 24 martie 2014pentru numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
7.DECIZIE 119 24/03/2014 DECIZIE nr. 119 din 24 martie 2014privind numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
8.DECIZIE 120 24/03/2014 DECIZIE nr. 120 din 24 martie 2014privind eliberarea domnului Alexandru Năstase din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
9.DECIZIE 121 24/03/2014 DECIZIE nr. 121 din 24 martie 2014privind eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
10.DECIZIE 122 24/03/2014 DECIZIE nr. 122 din 24 martie 2014privind numirea domnului Alexandru Năstase în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
11.DECIZIE 123 24/03/2014 DECIZIE nr. 123 din 24 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Ovidiu Airimiţoaie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
12.DECIZIE 124 24/03/2014 DECIZIE nr. 124 din 24 martie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bogdan Mircea Dumitrache din funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
13.DECIZIE 125 24/03/2014 DECIZIE nr. 125 din 24 martie 2014privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Paolo Sartori EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
14.DECIZIE 126 24/03/2014 DECIZIE nr. 126 din 24 martie 2014privind aplicarea mobilităţii domnului Gyozo-Istvan Barczi din funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Economiei în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
15.DECIZIE 127 24/03/2014 DECIZIE nr. 127 din 24 martie 2014pentru numirea domnului Mircea Popa în funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
16.DECIZIE 128 24/03/2014 DECIZIE nr. 128 din 24 martie 2014pentru numirea domnului Tomiţă Murgoci în funcţia publică de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
17.DECIZIE 185 20/03/2014 DECIZIE nr. 185 din 20 martie 2014privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
18.
HOTARARE 17/12/2013 HOTĂRÂRE din 17 decembrie 2013în Cauza Ion Tudor împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014
1.DECRET 290 24/03/2014 DECRET nr. 290 din 24 martie 2014privind înaintarea în gradul profesional de chestor-şef de poliţie a unui chestor principal de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
2.DECRET 291 24/03/2014 DECRET nr. 291 din 24 martie 2014privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
3.DECRET 292 24/03/2014 DECRET nr. 292 din 24 martie 2014privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
4.DECRET 293 24/03/2014 DECRET nr. 293 din 24 martie 2014privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
5.DECRET 294 24/03/2014 DECRET nr. 294 din 24 martie 2014privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
6.
HOTARARE 203 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 203 din 19 martie 2014privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
7.DECIZIE 129 24/03/2014 DECIZIE nr. 129 din 24 martie 2014pentru numirea domnului Raed Arafat, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, în funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale pentru suport tehnic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
8.DECRET 295 24/03/2014 DECRET nr. 295 din 24 martie 2014privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
9.DECRET 296 24/03/2014 DECRET nr. 296 din 24 martie 2014privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
10.DECRET 297 24/03/2014 DECRET nr. 297 din 24 martie 2014privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
11.DECRET 298 24/03/2014 DECRET nr. 298 din 24 martie 2014privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
12.DECRET 299 24/03/2014 DECRET nr. 299 din 24 martie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
13.DECRET 300 24/03/2014 DECRET nr. 300 din 24 martie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
14.DECRET 301 24/03/2014 DECRET nr. 301 din 24 martie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
15.DECRET 302 24/03/2014 DECRET nr. 302 din 24 martie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
16.
HOTARARE 201 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 201 din 19 martie 2014pentru desemnarea autorităţilor române competente în aplicarea prevederilor legale privind facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
17.
LEGE (R) 160 30/07/1998
LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*)pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014
1.
LEGE 24 19/03/2014
LEGE nr. 24 din 19 martie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014
2.DECRET 282 18/03/2014 DECRET nr. 282 din 18 martie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014
3.
LEGE 25 19/03/2014
LEGE nr. 25 din 19 martie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014
4.DECRET 283 18/03/2014 DECRET nr. 283 din 18 martie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014
5.
LEGE 29 19/03/2014
LEGE nr. 29 din 19 martie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014
6.DECRET 287 18/03/2014 DECRET nr. 287 din 18 martie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014
7.
HOTARARE 180 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 180 din 12 martie 2014privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014
8.
LEGE (R) 217 22/05/2003
LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*)pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014
9.
HOTARARE 181 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 181 din 12 martie 2014privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Runcu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014
1.ORD DE URGENTA 12 19/03/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 19 martie 2014privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014
2.
ORDIN 117 17/03/2014
ORDIN nr. 117 din 17 martie 2014pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari" aferentă operaţiunii 1.1.a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - întreprinderi mari" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014
3.SCHEMA 17/03/2014 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 17 martie 2014"Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014
4.
ORDIN 316 20/03/2014
ORDIN nr. 316 din 20 martie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014
5.
LEGE (R) 55 19/03/2012
LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*)privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014
1.DECIZIE 82 12/03/2014 DECIZIE nr. 82 din 12 martie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 24 martie 2014
2.
ORDIN 32 12/03/2014
ORDIN nr. 32 din 12 martie 2014privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 24 martie 2014
3.
LEGE (R) 311 03/07/2003
LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*)muzeelor şi a colecţiilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 24 martie 2014
1.
ORDIN 38 20/03/2014
ORDIN nr. 38 din 20 martie 2014privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 21 martie 2014
2.
HOTARARE 2 17/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 martie 2014privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 21 martie 2014
1.
ORDIN 17 19/03/2014
ORDIN nr. 17 din 19 martie 2014privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 21 martie 2014
2.
ORDIN 3039 28/01/2014
ORDIN nr. 3.039 din 28 ianuarie 2014privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 21 martie 2014
3.REGULAMENT 28/01/2014 REGULAMENT din 28 ianuarie 2014de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 21 martie 2014
1.
LEGE 26 19/03/2014
LEGE nr. 26 din 19 martie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014
2.DECRET 284 18/03/2014 DECRET nr. 284 din 18 martie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014
3.
LEGE 27 19/03/2014
LEGE nr. 27 din 19 martie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014
4.DECRET 285 18/03/2014 DECRET nr. 285 din 18 martie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014
5.
LEGE 28 19/03/2014
LEGE nr. 28 din 19 martie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014
6.DECRET 286 18/03/2014 DECRET nr. 286 din 18 martie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014
7.
LEGE (R) 477 12/11/2003
LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*)privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014
8.
ORDIN 16 19/03/2014
ORDIN nr. 16 din 19 martie 2014privind completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014
9.
LEGE (R) 489 28/12/2006
LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*)privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014
1.
HOTARARE 148 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 148 din 6 martie 2014pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 martie 2014
2.MEMORANDUM 25/11/2013 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 25 noiembrie 2013între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 martie 2014
3.NORMA 2 04/03/2014 NORMĂ nr. 2 din 4 martie 2014pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 martie 2014
4.
HOTARARE 197 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 197 din 19 martie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 martie 2014
5.
HOTARARE 198 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 198 din 19 martie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 martie 2014
6.
ORDIN 129 13/03/2014
ORDIN nr. 129 din 13 martie 2014pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 martie 2014
7.
HOTARARE 199 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 199 din 19 martie 2014privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 martie 2014
8.
ORDIN 37 18/03/2014
ORDIN nr. 37 din 18 martie 2014privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 21 martie 2014
1.DECIZIE 377 14/03/2014 DECIZIE nr. 377 din 14 martie 2014pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013 EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014
2.ORD DE URGENTA 11 19/03/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014
3.
HOTARARE 200 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 200 din 19 martie 2014privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014
1.
ORDIN 364 19/03/2014
ORDIN nr. 364 din 19 martie 2014pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 21 martie 2014
2.GHID 19/03/2014 GHID DE FINANŢARE din 19 martie 2014a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 21 martie 2014
1.
ORDIN 930 05/03/2014
ORDIN nr. 930/C din 5 martie 2014de modificare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.691/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2013 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014
2.
HOTARARE 119 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 119 din 19 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014
1.
HOTARARE 191 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 191 din 19 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
2.DECIZIE 114 20/03/2014 DECIZIE nr. 114 din 20 martie 2014privind numirea domnului Virgil Dragoş Titea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
3.
HOTARARE 192 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 192 din 19 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
4.
HOTARARE 193 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 193 din 19 martie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
5.
ORDIN 157 25/02/2014
ORDIN nr. 157 din 25 februarie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale EUROLEASE AUTO IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
6.
HOTARARE 194 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 194 din 19 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Puică Andrei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
7.
HOTARARE 195 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 195 din 19 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Puică Andrei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
8.DECIZIE 109 19/03/2014 DECIZIE nr. 109 din 19 martie 2014privind numirea domnului Vasile Alecu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
9.DECIZIE 110 19/03/2014 DECIZIE nr. 110 din 19 martie 2014privind numirea domnului Renga Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
10.DECIZIE 111 20/03/2014 DECIZIE nr. 111 din 20 martie 2014privind numirea doamnei Alina Cazanacli în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
11.DECIZIE 112 20/03/2014 DECIZIE nr. 112 din 20 martie 2014privind eliberarea domnului Marius Alexandru Dunca din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
12.DECIZIE 113 20/03/2014 DECIZIE nr. 113 din 20 martie 2014privind numirea domnului Marius Alexandru Dunca în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
13.
HOTARARE 183 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 183 din 19 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Tocariu Sebastian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
14.
HOTARARE 184 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 184 din 19 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Ţigănucă Gelu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
15.
HOTARARE 185 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 185 din 19 martie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Vasile Alecu din funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
16.
HOTARARE 186 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 186 din 19 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
17.
HOTARARE 187 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 187 din 19 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Sasu Cristian Iosif EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
18.
HOTARARE 188 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 188 din 19 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Altfatter Tamas Ferenc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
19.
HOTARARE 189 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 189 din 19 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
20.
HOTARARE 190 19/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 190 din 19 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
21.REGULAMENT 6 18/03/2014 REGULAMENT nr. 6 din 18 martie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum şi pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
22.
LEGE (R) 196 13/05/2003
LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*)privind prevenirea şi combaterea pornografiei*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 20 martie 2014
1.
ORDIN 341 12/03/2014
ORDIN nr. 341 din 12 martie 2014privind desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 20 martie 2014
2.INSTRUCTIUNI 1 11/03/2014 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 11 martie 2014pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 20 martie 2014
1.CIRCULARA 11 17/03/2014 CIRCULARĂ nr. 11 din 17 martie 2014privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
2.DECIZIE 562 17/03/2014 DECIZIE nr. 562 din 17 martie 2014privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
3.
HOTARARE 27 18/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 27 din 18 martie 2014pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
4.ACT 20/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 20 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
5.
HOTARARE 78 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 78 din 12 februarie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Boiţa, Cârţişoara, Loamneş, Marpod, Păuca, Poplaca şi Şura Mică, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
6.
HOTARARE 98 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 98 din 19 februarie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Farcaşa, Ruginoasa şi Taşca, judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
7.
HOTARARE 140 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 martie 2014privind aprobarea stemei judeţului Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
8.
HOTARARE 141 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 141 din 6 martie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Gălăuţaş şi Sărmaş, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
9.
HOTARARE 142 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 142 din 6 martie 2014privind aprobarea stemei oraşului Darabani, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
10.
HOTARARE 146 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 146 din 6 martie 2014privind aprobarea stemei comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014
1.
HOTARARE 13 18/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 13 din 18 martie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
2.
HOTARARE 179 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 179 din 12 martie 2014pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
3.
HOTARARE 178 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 178 din 12 martie 2014pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
4.AMENDAMENT 19/12/2013 AMENDAMENT din 19 decembrie 2013convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
5.DECRET 271 14/03/2014 DECRET nr. 271 din 14 martie 2014privind acordarea Drapelului de luptă Regimentului 51 Artilerie Mixtă "General Cornel Paraniac" al Diviziei 1 Infanterie "Dacica" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
6.DECRET 272 14/03/2014 DECRET nr. 272 din 14 martie 2014privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de operaţii aeriene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
7.
LEGE 19 13/03/2014
LEGE nr. 19 din 13 martie 2014pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
8.PROTOCOL 04/07/2013 PROTOCOL din 4 iulie 2013între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
9.DECRET 265 12/03/2014 DECRET nr. 265 din 12 martie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/ Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
10.CIRCULARA 10 28/02/2014 CIRCULARĂ nr. 10 din 28 februarie 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
11.
ORDIN 35 13/03/2014
ORDIN nr. 35 din 13 martie 2014privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
12.
LEGE 18 07/03/2014
LEGE nr. 18 din 7 martie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
13.DECRET 263 05/03/2014 DECRET nr. 263 din 5 martie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014
1.
HOTARARE 19 17/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 19 din 17 martie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
2.
HOTARARE 20 17/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 20 din 17 martie 2014privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
3.ACT 19/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 19 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
4.
ORDIN 256 05/03/2014
ORDIN nr. 256 din 5 martie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
5.
HOTARARE 15 21/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 15 din 21 februarie 2014pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
6.PROCEDURA 21/02/2014 PROCEDURI din 21 februarie 2014privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
7.
ORDIN 27 04/03/2014
ORDIN nr. M.27 din 4 martie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
8.REGULAMENT 04/03/2014 REGULAMENT din 4 martie 2014de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
9.
ORDIN 137 26/02/2014
ORDIN nr. 137 din 26 februarie 2014pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
10.PROCEDURA 26/02/2014 PROCEDURI din 26 februarie 2014privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 19 martie 2014
1.DECIZIE 108 19/03/2014 DECIZIE nr. 108 din 19 martie 2014privind eliberarea domnului Nicuşor Marian Buică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 19 martie 2014
2.
ORDIN 30 12/03/2014
ORDIN nr. 30 din 12 martie 2014pentru aprobarea metodologiei de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" - Boldeşti în sesiunea 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 19 martie 2014
3.
HOTARARE 338 13/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 338 din 13 martie 2014privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 19 martie 2014
4.DECIZIE 22 21/01/2014 DECIZIE nr. 22 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI alin. (4) cuprins în titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 19 martie 2014
5.
ORDIN 374 19/03/2014
ORDIN nr. 374 din 19 martie 2014pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 19 martie 2014
1.
LEGE (R) 333 08/07/2003
LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*)privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014
2.
HOTARARE 145 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 145 din 6 martie 2014pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Serbia privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 6 iunie 2013 şi la Belgrad la 27 iulie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014
3.ACORD 06/06/2013 ACORD din 6 iunie 2013între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Serbia privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014
1.
ORDIN 2129 11/03/2014
ORDIN nr. 2.129 din 11 martie 2014privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric "Ruinele Bisericii Albe", înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16774, din Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, în grupa valorică "A" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014
2.
ORDIN 287 12/03/2014
ORDIN nr. 287 din 12 martie 2014pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 912/2006 privind aprobarea Reglementărilor pentru autorizarea unităţilor care pot efectua studii clinice în domeniul medicamentelor de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014
3.
ORDIN 415 14/03/2014
ORDIN nr. 415 din 14 martie 2014privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014
4.
ORDIN 2130 11/03/2014
ORDIN nr. 2.130 din 11 martie 2014privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric "Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Roşie", înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-II-m-B-16775, din Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, în grupa valorică "A" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014
5.
LEGE (R) 51 29/07/1991
LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*)privind securitatea naţională a României*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014
6.
LEGE (R) 16 06/03/2000
LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014
7.
HOTARARE 08/01/2013 HOTĂRÂRE din 8 ianuarie 2013în Cauza S.C. "Raisa M. Shipping" - S.R.L. împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014
1.
LEGE 20 13/03/2014
LEGE nr. 20 din 13 martie 2014pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
2.DECRET 266 12/03/2014 DECRET nr. 266 din 12 martie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
3.DECRET 273 14/03/2014 DECRET nr. 273 din 14 martie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
4.DECRET 274 14/03/2014 DECRET nr. 274 din 14 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
5.DECRET 275 14/03/2014 DECRET nr. 275 din 14 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
6.DECRET 276 14/03/2014 DECRET nr. 276 din 14 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
7.DECRET 277 14/03/2014 DECRET nr. 277 din 14 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
8.
ORDIN 15 12/03/2014
ORDIN nr. 15 din 12 martie 2014privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
9.PROCEDURA 12/03/2014 PROCEDURĂ din 12 martie 2014pentru determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
10.DECRET 278 14/03/2014 DECRET nr. 278 din 14 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
11.DECRET 279 14/03/2014 DECRET nr. 279 din 14 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
12.DECRET 280 14/03/2014 DECRET nr. 280 din 14 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
13.DECRET 281 17/03/2014 DECRET nr. 281 din 17 martie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
14.
HOTARARE 231 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 231 din 6 martie 2014pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
15.
HOTARARE 232 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 232 din 6 martie 2014pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
16.
HOTARARE 20 27/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 februarie 2014pentru aplicarea în anul 2014 a prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
17.ACT 18/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 18 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
18.
LEGE (R) 259 14/12/2010
LEGE nr. 259 din 14 decembrie 2010 (*republicată*)siguranţei digurilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
19.
ORDIN 67 06/03/2014
ORDIN nr. 67 din 6 martie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014
1.DECIZIE 623 12/03/2014 DECIZIE nr. 623 din 12 martie 2014pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.898/2009 privind reorganizarea oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 17 martie 2014
2.
HOTARARE 139 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 139 din 6 martie 2014privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 17 martie 2014
1.
LEGE 21 13/03/2014
LEGE nr. 21 din 13 martie 2014privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
2.DECRET 267 12/03/2014 DECRET nr. 267 din 12 martie 2014pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
3.
ORDIN 46 10/03/2014
ORDIN nr. 46 din 10 martie 2014privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
4.
LEGE (R) 282 05/10/2005
LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*)privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
5.
ORDIN 82 10/03/2014
ORDIN nr. 82 din 10 martie 2014privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014 EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
6.
LEGE 22 13/03/2014
LEGE nr. 22 din 13 martie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
7.DECRET 268 12/03/2014 DECRET nr. 268 din 12 martie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
8.DECRET 269 13/03/2014 DECRET nr. 269 din 13 martie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
9.
ORDIN 270 07/03/2014
ORDIN nr. 270 din 7 martie 2014privind modificarea poziţiilor nr. 65 şi 66 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
10.
ORDIN 841 14/03/2014
ORDIN nr. 841 din 14 martie 2014pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
11.LISTA 17/03/2014 LISTĂ din 17 martie 2014cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Mediaş care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014
1.
ORDIN 5559 22/11/2013
ORDIN nr. 5.559 din 22 noiembrie 2013privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014
2.METODOLOGIE 22/11/2013 METODOLOGIE din 22 noiembrie 2013de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014
3.PROCEDURA 22/11/2013 PROCEDURA din 22 noiembrie 2013de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014
4.METODOLOGIE 22/11/2013 METODOLOGIE din 22 noiembrie 2013de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014
5.METODOLOGIE 22/11/2013 METODOLOGIE din 22 noiembrie 2013de constituire şi de funcţionare a Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014
6.
LEGE (R) 60 23/09/1991
LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*)privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014
1.
HOTARARE 177 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 177 din 12 martie 2014privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 14 martie 2014
2.
ORDIN 28 10/03/2014
ORDIN nr. 28 din 10 martie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 14 martie 2014
1.
LEGE 23 14/03/2014
LEGE nr. 23 din 14 martie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
2.DECRET 270 13/03/2014 DECRET nr. 270 din 13 martie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
3.ORD DE URGENTA 10 12/03/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
4.
HOTARARE 147 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 147 din 6 martie 2014privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului European sau de Confederaţia Elveţiană EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
5.
ORDIN 31 12/03/2014
ORDIN nr. 31 din 12 martie 2014pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
6.
ORDIN 380 06/03/2014
ORDIN nr. 380 din 6 martie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
7.
HOTARARE 7 21/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 21 februarie 2014privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
8.PROCEDURA 21/02/2014 PROCEDURI din 21 februarie 2014de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
9.LISTA 14/03/2014 LISTĂ din 14 martie 2014cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
10.
HOTARARE 04/12/2012 HOTĂRÂRE din 4 decembrie 2012în Cauza Petruş Iacob împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014
1.REGULAMENT 4 28/02/2014 REGULAMENT nr. 4 din 28 februarie 2014privind agenţii delegaţi şi pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 14 martie 2014
2.PROGRAM 11/03/2014 PROGRAMUL din 11 martie 2014asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 14 martie 2014
1.DECIZIE 2 12/03/2014 DECIZIE nr. 2 din 12 martie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2014
2.DECIZIE 56 05/02/2014 DECIZIE nr. 56 din 5 februarie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2014
3.
HOTARARE 3 21/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 21 februarie 2014privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2014
4.PROGRAM 21/02/2014 PROGRAM din 21 februarie 2014de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2014
1.DECIZIE 56 25/02/2014 DECIZIE nr. 56 din 25 februarie 2014privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHANTI DO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2014
2.
ORDIN 223 20/02/2014
ORDIN nr. 223 din 20 februarie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente - lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială" - indicativ GE 030-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2014
3.REGLEMENTARI 20/02/2014 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 20 februarie 2014"Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente - lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială - indicativ GE 030-2014" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2014
1.
HOTARARE 156 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 156 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Paulescu Ioan Anton EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
2.
HOTARARE 157 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 157 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
3.
HOTARARE 158 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 158 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
4.
HOTARARE 159 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 159 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
5.
HOTARARE 160 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 160 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Lazăr George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
6.
HOTARARE 169 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 169 din 12 martie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Şerban Claudiu Octavian din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
7.
HOTARARE 170 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 170 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
8.
HOTARARE 171 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 171 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
9.
HOTARARE 172 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 172 din 12 martie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
10.
HOTARARE 173 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 173 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
11.
HOTARARE 174 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 174 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
12.
HOTARARE 175 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 175 din 12 martie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nadolu Mircea Alexandru din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
13.
HOTARARE 176 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 176 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Cornoiu Dumitru-Nicu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
14.DECIZIE 97 13/03/2014 DECIZIE nr. 97 din 13 martie 2014privind transferul, la cerere, al domnului Doru Eduard Clăbescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
15.DECIZIE 98 13/03/2014 DECIZIE nr. 98 din 13 martie 2014privind numirea domnului Şerban Claudiu Octavian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
16.DECIZIE 99 13/03/2014 DECIZIE nr. 99 din 13 martie 2014privind numirea domnului Nadolu Mircea Alexandru în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
17.DECIZIE 100 13/03/2014 DECIZIE nr. 100 din 13 martie 2014privind numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
18.NORMA 1 24/02/2014 NORMĂ nr. 1 din 24 februarie 2014privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
19.
HOTARARE 8 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 8 din 11 martie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei - Analiza anuală a creşterii pentru 2014 COM (2013) 800 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 13 martie 2014
1.
HOTARARE 150 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 150 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
2.
ORDIN 33 12/03/2014
ORDIN nr. 33 din 12 martie 2014pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
3.
HOTARARE 151 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 151 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
4.
HOTARARE 152 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 152 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
5.
HOTARARE 4 21/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 4 din 21 februarie 2014privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
6.DECIZIE 94 13/03/2014 DECIZIE nr. 94 din 13 martie 2014privind numirea domnului Dorel Săndesc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
7.DECIZIE 95 13/03/2014 DECIZIE nr. 95 din 13 martie 2014privind eliberarea domnului Toma Câmpeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
8.DECIZIE 96 13/03/2014 DECIZIE nr. 96 din 13 martie 2014privind numirea doamnei Diana Marielissa Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
9.DECIZIE 101 13/03/2014 DECIZIE nr. 101 din 13 martie 2014pentru eliberarea domnului Ilie Botoş din funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
10.DECIZIE 102 13/03/2014 DECIZIE nr. 102 din 13 martie 2014pentru numirea domnului Ilie Botoş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
11.
HOTARARE 153 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 153 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Fleşeriu Ana-Elisabeta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
12.
HOTARARE 154 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 154 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
13.
HOTARARE 155 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 155 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
14.DECIZIE 103 13/03/2014 DECIZIE nr. 103 din 13 martie 2014privind eliberarea domnului Iulian-Ghiocel Matache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
15.DECIZIE 104 13/03/2014 DECIZIE nr. 104 din 13 martie 2014privind numirea domnului Iulian-Ghiocel Matache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
16.DECIZIE 105 13/03/2014 DECIZIE nr. 105 din 13 martie 2014privind numirea domnului Peter Tamas Nagy în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
17.DECIZIE 106 13/03/2014 DECIZIE nr. 106 din 13 martie 2014privind numirea domnului Cătălin Diaconescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
18.DECIZIE 107 13/03/2014 DECIZIE nr. 107 din 13 martie 2014pentru numirea domnului George Constantin Brezoi în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
19.
HOTARARE 161 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 161 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
20.
HOTARARE 162 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 162 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
21.
LEGE (R) 15 09/01/2003
LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*)privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
22.
HOTARARE 163 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 163 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Rotea Cătălin Ştefan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
23.
HOTARARE 164 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 164 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Sersea Marius Gabriel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
24.
HOTARARE 165 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 165 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
25.
HOTARARE 166 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 166 din 12 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
26.
HOTARARE 167 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 167 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
27.
HOTARARE 168 12/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 168 din 12 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către doamna Dan Carmen Daniela EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014
1.
LEGE (R) 126 27/12/1995
LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*)privind regimul materiilor explozive*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 12 martie 2014
2.
ORDIN 340 27/02/2014
ORDIN nr. 340 din 27 februarie 2014privind aprobarea Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 12 martie 2014
3.
HOTARARE 91 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 91 din 12 februarie 2014privind aprobarea Protocolului celei de-a noua reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Budapesta la 26 noiembrie 2013, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 26 mai 1997 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 12 martie 2014
4.PROTOCOL 26/11/2013 PROTOCOLUL din 26 noiembrie 2013celei de-a noua reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 12 martie 2014
1.
HOTARARE 7 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 11 martie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia de extindere şi principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014
2.DECIZIE 58 25/02/2014 DECIZIE nr. 58 din 25 februarie 2014privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PANNON SAFE Broker de Asigurare - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014
3.DECIZIE 59 25/02/2014 DECIZIE nr. 59 din 25 februarie 2014privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii ISPO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014
4.DECRET 262 05/03/2014 DECRET nr. 262 din 5 martie 2014pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014
5.
LEGE (R) 329 08/07/2003
LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*)privind exercitarea profesiei de detectiv particular*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014
6.
LEGE 17 07/03/2014
LEGE nr. 17 din 7 martie 2014privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014
7.
LEGE (R) 360 02/09/2003
LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*)privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014
1.
HOTARARE 2 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 martie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
2.
HOTARARE 3 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 martie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
3.
HOTARARE 16 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 11 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
4.
HOTARARE 17 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 17 din 11 martie 2014privind alegerea unui vicepreşedinte al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
5.
HOTARARE 18 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 18 din 11 martie 2014privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
6.
HOTARARE 9 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 martie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
7.
HOTARARE 10 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 10 din 11 martie 2014privind vacantarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
8.
HOTARARE 11 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 11 din 11 martie 2014privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
9.
HOTARARE 12 11/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 martie 2014privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
10.
HOTARARE 144 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 144 din 6 martie 2014privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
11.
ORDIN 290 20/01/2014
ORDIN nr. 290 din 20 ianuarie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
12.METODOLOGIE 20/01/2014 METODOLOGIE din 20 ianuarie 2014privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea experţilor/delegaţilor români la reuniunile Consiliului European şi ale formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
13.
HOTARARE 2 10/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 2H din 10 martie 2014privind interpretarea unor prevederi legale referitoare la ştampilele birourilor electorale şi la copiile de pe listele electorale permanente EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
14.DECIZIE 1 21/02/2014 DECIZIE nr. 1 din 21 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
15.LISTA 11/03/2014 LISTA din 11 martie 2014asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică ce beneficiază de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL MUNICIPIULUI ORADEA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
16.
HOTARARE 137 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 137 din 6 martie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014
1.
ORDIN 2099 17/02/2014
ORDIN nr. 2.099 din 17 februarie 2014pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014
2.
ORDIN 2100 17/02/2014
ORDIN nr. 2.100 din 17 februarie 2014pentru acreditarea Muzeului Naţional "George Enescu" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014
3.
ORDIN 353 28/02/2014
ORDIN nr. 353 din 28 februarie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014
4.
ORDIN 2104 19/02/2014
ORDIN nr. 2.104 din 19 februarie 2014pentru acreditarea Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014
5.
ORDIN 2105 19/02/2014
ORDIN nr. 2.105 din 19 februarie 2014pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014
6.
ORDIN 295 25/02/2014
ORDIN nr. 295 din 25 februarie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014
7.
HOTARARE 118 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 februarie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014
8.NORMA 19/02/2014 NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2014de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 11 martie 2014
1.PR-
LEGE 109 10/02/2014 PROIECT DE
LEGE nr. 109 din 10 februarie 2014privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 11 martie 2014
1.
HOTARARE 13 10/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 13 din 10 martie 2014privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
2.
HOTARARE 14 10/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 14 din 10 martie 2014privind numirea secretarului general al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
3.
HOTARARE 15 10/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 15 din 10 martie 2014privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
4.DECIZIE 85 11/03/2014 DECIZIE nr. 85 din 11 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Păun-Jura Petru-Radu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
5.DECIZIE 86 11/03/2014 DECIZIE nr. 86 din 11 martie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
6.DECIZIE 87 11/03/2014 DECIZIE nr. 87 din 11 martie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
7.DECIZIE 88 11/03/2014 DECIZIE nr. 88 din 11 martie 2014privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
8.DECIZIE 89 11/03/2014 DECIZIE nr. 89 din 11 martie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în funcţia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
9.DECIZIE 90 11/03/2014 DECIZIE nr. 90 din 11 martie 2014privind numirea domnului Vlad Bontea în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
10.DECIZIE 91 11/03/2014 DECIZIE nr. 91 din 11 martie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan-Andrei Muraru din funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
11.DECIZIE 92 11/03/2014 DECIZIE nr. 92 din 11 martie 2014privind revocarea unui membru al Plenului Consiliului Economic şi Social, reprezentant al societăţii civile EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
12.DECIZIE 93 11/03/2014 DECIZIE nr. 93 din 11 martie 2014pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 480/2013 privind constituirea Comisiei de experţi pentru studierea situaţiei restaurării componenţei sculpturale "Poarta Sărutului" din cadrul ansamblului sculptural "Constantin Brâncuşi" de la Târgu Jiu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
13.ACT 11/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 11 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 11 martie 2014
1.
HOTARARE 136 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 136 din 6 martie 2014pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014
2.
ORDIN 267 07/03/2014
ORDIN nr. 267 din 7 martie 2014privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2014
1.LISTA 10/03/2014 LISTĂ din 10 martie 2014cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru anul 2014 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE Serviciul Activităţi Culturale, Sportive, de Tineret şi Locativ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 10 martie 2014
2.
ORDIN 47 19/02/2014
ORDIN nr. 47 din 19 februarie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 10 martie 2014
3.REGULAMENT 19/02/2014 REGULAMENT din 19 februarie 2014privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 10 martie 2014
4.
HOTARARE 101 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 101 din 19 februarie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 10 martie 2014
5.REGULAMENT 5 03/03/2014 REGULAMENT nr. 5 din 3 martie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 10 martie 2014
1.DECIZIE 81 10/03/2014 DECIZIE nr. 81 din 10 martie 2014privind eliberarea domnului Florea Oprea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
2.DECIZIE 82 10/03/2014 DECIZIE nr. 82 din 10 martie 2014pentru numirea domnului Florea Oprea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
3.DECIZIE 83 10/03/2014 DECIZIE nr. 83 din 10 martie 2014privind numirea domnului Nicolae Gheorghe în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
4.DECIZIE 79 10/03/2014 DECIZIE nr. 79 din 10 martie 2014pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
5.DECIZIE 80 10/03/2014 DECIZIE nr. 80 din 10 martie 2014pentru eliberarea domnului Lucian-Florin Guran din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
6.DECIZIE 84 10/03/2014 DECIZIE nr. 84 din 10 martie 2014pentru numirea domnului Valeriu Nicuţ în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM - MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
7.
ORDIN 58 03/03/2014
ORDIN nr. 58 din 3 martie 2014privind aprobarea cuantumului taxelor de analizare a suplimentelor nutritive EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
8.
ORDIN 14 05/03/2014
ORDIN nr. 14 din 5 martie 2014privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
9.
HOTARARE 123 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 123 din 26 februarie 2014pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 septembrie 2013 şi la Bucureşti la 21 octombrie 2013 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
10.AMENDAMENT 21/10/2013 AMENDAMENT din 21 octombrie 2013convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 septembrie 2013 şi la Bucureşti la 21 octombrie 2013 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014
1.REGULAMENT 3 20/02/2014 REGULAMENT nr. 3 din 20 februarie 2014privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 10 martie 2014
1.
HOTARARE 12 10/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 12 din 10 martie 2014pentru alegerea preşedintelui Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014
2.
ORDIN 118 20/12/2013
ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2013privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014
3.ACT 10/03/2014 CUANTUMUL TOTAL din 10 martie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sighişoara EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014
4.
HOTARARE 121 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 121 din 19 februarie 2014privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014
5.
ORDIN 18 19/01/2014
ORDIN nr. 18 din 19 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014
6.
ORDIN 251 18/02/2014
ORDIN nr. 251 din 18 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014
1.
ORDIN 42 03/03/2014
ORDIN nr. 42 din 3 martie 2014privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de exploatare, Runda nr. 87/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014
2.
ORDONANTA (R) 137 31/08/2000 ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (*republicată*)privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014
3.
ORDIN 82 05/02/2014
ORDIN nr. 82 din 5 februarie 2014privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.339(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014
4.REZOLUTIE 339 30/11/2012 REZOLUŢIA MSC.339 (91) din 30 noiembrie 2012privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014
5.AMENDAMENT 30/11/2012 AMENDAMENTE din 30 noiembrie 2012la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014
6.
HOTARARE 49 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014
1.
ORDIN 301 24/02/2014
ORDIN nr. 301 din 24 februarie 2014privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014
2.DECRET 264 05/03/2014 DECRET nr. 264 din 5 martie 2014privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014
3.
HOTARARE 138 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 138 din 6 martie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 956/1990 privind condiţiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi numirea guvernatorului şi a supleantului său, a Hotărârii Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Hotărârii Guvernului nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014
4.
ORDIN 31 05/03/2014
ORDIN nr. 31 din 5 martie 2014pentru modificarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014
5.
ORDIN 2030 27/01/2014
ORDIN nr. 2.030 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a "Casei de locuit cu anexe" din municipiul Sibiu, Str. Constituţiei nr. 22, judeţul Sibiu EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014
6.
ORDIN 2031 27/01/2014
ORDIN nr. 2.031 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a "Primei fabrici ardeleane de maşini agricole şi turnătorie de fer Andreas Rieger" din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014
7.
LEGE (R) 139 24/07/2000
LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*)privind activitatea de meteorologie*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014
1.DECIZIE 9 16/01/2014 DECIZIE nr. 9 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25, art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 209 alin. (2), art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) şi (4) şi art. 216 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014
2.AMENDAMENT 06/09/2013 AMENDAMENT din 6 septembrie 2013convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 6 septembrie 2013 şi la Paris la 4 noiembrie 2013 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014
3.
HOTARARE 135 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 135 din 26 februarie 2014pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 septembrie 2013 şi la Paris la 4 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014
4.
HOTARARE 39 19/09/2013 HOTĂRÂRE nr. 39 din 19 septembrie 2013pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014
5.
LEGE (R) 143 26/07/2000
LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*)privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014
6.
HOTARARE 5 21/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 21 februarie 2014pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014
7.PROTOCOL 21/02/2014 PROTOCOL DE COLABORARE din 21 februarie 2014privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014
1.
HOTARARE 134 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 134 din 26 februarie 2014privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
2.DECIZIE 77 06/03/2014 DECIZIE nr. 77 din 6 martie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Sebastian Huluban din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
3.
ORDIN 2032 27/01/2014
ORDIN nr. 2.032 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "A", a "Casei de locuit" din Alţâna, Str. Gării nr. 92, judeţul Sibiu EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
4.
ORDIN 2033 27/01/2014
ORDIN nr. 2.033 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Tribunei I" din Stadionul Municipal, Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 39, judeţul Cluj EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
5.
HOTARARE 50 12/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 50 din 12 decembrie 2013privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
6.
HOTARARE 49 12/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
7.NORMA 12/12/2013 NORME din 12 decembrie 2013privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
8.PROCEDURA 12/12/2013 PROCEDURI din 12 decembrie 2013pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
9.
HOTARARE 51 12/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 51 din 12 decembrie 2013privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
10.PROCEDURA 12/12/2013 PROCEDURI din 12 decembrie 2013pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 6 martie 2014
1.DECIZIE 78 06/03/2014 DECIZIE nr. 78 din 6 martie 2014privind eliberarea doamnei Ioana-Maria Petrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 6 martie 2014
2.
ORDIN 255 06/03/2014
ORDIN nr. 255 din 6 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 6 martie 2014
3.NORMA 06/03/2014 NORME METODOLOGICE din 6 martie 2014de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 6 martie 2014
1.
LEGE 16 28/02/2014
LEGE nr. 16 din 28 februarie 2014pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 5 martie 2014
2.DECRET 251 26/02/2014 DECRET nr. 251 din 26 februarie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 5 martie 2014
3.DECRET 259 05/03/2014 DECRET nr. 259 din 5 martie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 5 martie 2014
4.DECRET 260 05/03/2014 DECRET nr. 260 din 5 martie 2014pentru numirea unui membru al Guvernului şi desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 5 martie 2014
5.
ORDIN 105 28/01/2014
ORDIN nr. 105 din 28 ianuarie 2014privind completarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 5 martie 2014
6.
ORDIN 336 26/02/2014
ORDIN nr. 336 din 26 februarie 2014pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 5 martie 2014
7.DECIZIE 18 16/01/2014 DECIZIE nr. 18 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 5 martie 2014
1.DECRET 261 05/03/2014 DECRET nr. 261 din 5 martie 2014privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 5 martie 2014
2.
ORDIN 475 14/02/2014
ORDIN nr. 475 din 14 februarie 2014privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 5 martie 2014
3.
ORDIN 41 03/03/2014
ORDIN nr. 41 din 3 martie 2014privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 5 martie 2014
1.
HOTARARE 11 03/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 11 din 3 martie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014
2.DECIZIE 547 17/12/2013 DECIZIE nr. 547 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, raportate la art. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ şi art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 15 din 12 noiembrie 2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014
3.
ORDIN 100 12/02/2014
ORDIN nr. 100 din 12 februarie 2014privind publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, 1976, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia LEG.5(99) a Comitetului juridic din 19 aprilie 2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014
4.REZOLUTIE 5 19/04/2012 REZOLUŢIE nr. LEG.5(99) din 19 aprilie 2012Adoptarea amendamentelor la sumele de limitare prevăzute în Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, 1976 EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014
5.AMENDAMENT 19/04/2012 AMENDAMENTE din 19 aprilie 2012la limitele de responsabilitate prevăzute în Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, 1976 EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014
6.
ORDIN 103 13/02/2014
ORDIN nr. 103 din 13 februarie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia a 2-a EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014
7.
HOTARARE 130 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 130 din 26 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014
8.
HOTARARE 131 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 131 din 26 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014
9.
HOTARARE 132 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 132 din 26 februarie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2014
1.
LEGE (R) 272 21/06/2004
LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*)privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 5 martie 2014
2.
ORDIN 319 28/02/2014
ORDIN nr. 319 din 28 februarie 2014privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 5 martie 2014
3.
ORDIN 254 24/02/2014
ORDIN nr. 254 din 24 februarie 2014privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 5 martie 2014
1.
ORDIN 348 28/02/2014
ORDIN nr. 348 din 28 februarie 2014pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014
2.
ORDIN 190 14/02/2014
ORDIN nr. 190 din 14 februarie 2014privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014
3.DECIZIE 37 21/01/2014 DECIZIE nr. 37 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014
4.
HOTARARE 6 05/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 5 martie 2014privind asigurarea conducerii Senatului pe perioada vacanţei funcţiei de preşedinte al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014
5.
ORDIN 76 20/02/2014
ORDIN nr. 76 din 20 februarie 2014privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014
1.
HOTARARE 1074 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Munţii Măcinului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2014
2.
ORDIN 118 24/02/2014
ORDIN nr. 118 din 24 februarie 2014privind abrogarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 76/2014 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2014
3.DECIZIE 36 21/01/2014 DECIZIE nr. 36 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2014
4.
ORDIN 214 25/02/2014
ORDIN nr. 214 din 25 februarie 2014privind aprobarea organizării şi funcţionării Unităţii de evaluare a tehnologiilor medicale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2014
5.DECIZIE 28 21/01/2014 DECIZIE nr. 28 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2014
6.DECIZIE 21 21/01/2014 DECIZIE nr. 21 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2014
7.
HOTARARE 1 28/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 februarie 2014pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2014
1.
HOTARARE 133 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 133 din 26 februarie 2014privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare şi din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014
2.DECIZIE 76 04/03/2014 DECIZIE nr. 76 din 4 martie 2014privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014
3.
RECTIFICARE 136 27/04/1998
RECTIFICARE nr. 136 din 27 aprilie 1998referitoare la Decretul nr. 136/1998 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014
4.DECIZIE 7 16/01/2014 DECIZIE nr. 7 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014
5.DECIZIE 35 21/01/2014 DECIZIE nr. 35 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014
6.
LEGE 13 28/02/2014
LEGE nr. 13 din 28 februarie 2014pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014
7.CONVENTIE 25/01/1988 CONVENŢIE din 25 ianuarie 1988privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014
8.PROTOCOL 27/05/2010 PROTOCOL din 27 mai 2010de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014
9.DECRET 248 26/02/2014 DECRET nr. 248 din 26 februarie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2014
1.
LEGE 9 28/02/2014
LEGE nr. 9 din 28 februarie 2014pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014
2.DECRET 244 26/02/2014 DECRET nr. 244 din 26 februarie 2014privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014
3.
LEGE 14 28/02/2014
LEGE nr. 14 din 28 februarie 2014pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014
4.DECRET 249 26/02/2014 DECRET nr. 249 din 26 februarie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014
5.
ORDIN 9 13/01/2014
ORDIN nr. 9 din 13 ianuarie 2014privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.225(64) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 5 octombrie 2012 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.340(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014
6.
HOTARARE 1 03/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 1H din 3 martie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014
7.REGULAMENT 03/03/2014 REGULAMENT din 3 martie 2014de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014
8.
HOTARARE 128 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 128 din 26 februarie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014
1.
LEGE 8 28/02/2014
LEGE nr. 8 din 28 februarie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
2.DECRET 243 26/02/2014 DECRET nr. 243 din 26 februarie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
3.
LEGE 10 28/02/2014
LEGE nr. 10 din 28 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
4.DECRET 245 26/02/2014 DECRET nr. 245 din 26 februarie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin programul NATO de Investiţii în Securitate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
5.
LEGE 11 28/02/2014
LEGE nr. 11 din 28 februarie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
6.DECRET 246 26/02/2014 DECRET nr. 246 din 26 februarie 2014privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
7.
LEGE 12 28/02/2014
LEGE nr. 12 din 28 februarie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
8.DECRET 247 26/02/2014 DECRET nr. 247 din 26 februarie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
9.
LEGE 15 28/02/2014
LEGE nr. 15 din 28 februarie 2014privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
10.DECRET 250 26/02/2014 DECRET nr. 250 din 26 februarie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
11.
HOTARARE 1 04/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 martie 2014privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014
1.DECRET 252 26/02/2014 DECRET nr. 252 din 26 februarie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
2.DECRET 253 28/02/2014 DECRET nr. 253 din 28 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
3.DECIZIE 72 03/03/2014 DECIZIE nr. 72 din 3 martie 2014privind eliberarea, la cerere, a doamnei Adriana Donţu din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
4.DECIZIE 73 03/03/2014 DECIZIE nr. 73 din 3 martie 2014privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
5.DECIZIE 74 03/03/2014 DECIZIE nr. 74 din 3 martie 2014privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
6.DECIZIE 75 03/03/2014 DECIZIE nr. 75 din 3 martie 2014privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
7.DECRET 254 28/02/2014 DECRET nr. 254 din 28 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
8.DECRET 255 28/02/2014 DECRET nr. 255 din 28 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
9.DECRET 256 28/02/2014 DECRET nr. 256 din 28 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
10.DECRET 257 28/02/2014 DECRET nr. 257 din 28 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
11.DECRET 258 03/03/2014 DECRET nr. 258 din 3 martie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
12.
HOTARARE 112 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 112 din 19 februarie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
13.
ORDIN 209 25/02/2014
ORDIN nr. 209 din 25 februarie 2014privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
14.
HOTARARE 120 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 120 din 19 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
15.
HOTARARE 127 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 127 din 26 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
16.
HOTARARE 129 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 129 din 26 februarie 2014privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014
1.
HOTARARE 1057 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.057 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Piatra Craiului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014
2.
ORDIN 139 19/02/2014
ORDIN nr. 139 din 19 februarie 2014pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59) şi Rezoluţia MEPC.184(59) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014
3.REZOLUTIE 182 17/07/2009 REZOLUTIE MEPC nr. 182(59) din 17 iulie 2009Instrucţiunile din 2009 pentru prelevarea eşantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformităţii cu anexa VI revizuită la MARPOL EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014
4.REZOLUTIE 184 17/07/2009 REZOLUTIE MEPC nr. 184(59) din 17 iulie 2009Liniile directoare din 2009 pentru instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014
1.COD PR CIVILA (A) 02/03/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 2 martie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
2.COD PR PENALA (A) 07/02/2014 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014.
3.COD PENAL (A) 01/02/2014 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286)(actualizat până la data 1 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.
ORDIN (A) 1917 12/12/2005
ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia(actualizat până la data de 1 februarie 2014*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ----------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006;
ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006;
ORDINUL nr. 1.187 din 16 aprilie 2008;
ORDINUL nr. 529 din 19 martie 2009;
ORDINUL nr. 2.169 din 26 iunie 2009;
ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011;
ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011;
ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012;
ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012;
ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013;
ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013;
ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013;
ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013***).
5.COD PR CIVILA (A) 15/01/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
6.
LEGE 382 24/12/2013
LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
7.DECRET 1205 23/12/2013 DECRET nr. 1.205 din 23 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
8.
ORDIN 202 04/12/2013
ORDIN nr. 202 din 4 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
9.INSTRUCTIUNI 04/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 4 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
10.
ORDIN 366 04/12/2013
ORDIN nr. 366 din 4 decembrie 2013privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
11.
HOTARARE 1082 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.082 din 11 decembrie 2013privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
12.
ORDIN 2881 03/12/2013
ORDIN nr. 2.881 din 3 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
13.INSTRUCTIUNI 03/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 3 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
14.
ORDIN 2348 05/12/2013
ORDIN nr. 2.348 din 5 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
15.INSTRUCTIUNI 05/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 5 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
1.
ORDIN 102 12/02/2014
ORDIN nr. 102 din 12 februarie 2014pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, ediţia 3/2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 28 februarie 2014
2.REGLEMENTARI 12/02/2014 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 12 februarie 2014privind licenţierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, ediţia 3/2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 28 februarie 2014
1.
HOTARARE 126 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 126 din 26 februarie 2014pentru modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 28 februarie 2014
2.DECIZIE 14 16/01/2014 DECIZIE nr. 14 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 28 februarie 2014
3.
HOTARARE 97 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 97 din 12 februarie 2014privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei Internaţionale a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 28 februarie 2014
4.
HOTARARE 125 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 125 din 26 februarie 2014privind numirea doamnei Câmpurean Mariana în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 28 februarie 2014
5.
ORDIN 225 10/02/2014
ORDIN nr. 225 din 10 februarie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 28 februarie 2014
6.
ORDIN 330 26/02/2014
ORDIN nr. 330 din 26 februarie 2014privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 28 februarie 2014
7.
ORDIN 273 20/02/2014
ORDIN nr. 273 din 20 februarie 2014privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 28 februarie 2014
1.
ORDIN 29 25/02/2014
ORDIN nr. 29 din 25 februarie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2014
2.
ORDIN 316 28/02/2014
ORDIN nr. 316 din 28 februarie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2014
3.ORD DE URGENTA (R) 103 13/12/2006 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*)privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2014
1.ORD DE URGENTA 9 26/02/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014
2.DECIZIE 502 05/12/2013 DECIZIE nr. 502 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 pct. 6, art. 20 alin. (1)-(3) şi art. 23 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a lit. a) din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014
3.
ORDIN 32 06/01/2014
ORDIN nr. 32 din 6 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014
4.
ORDIN 317 28/02/2014
ORDIN nr. 317 din 28 februarie 2014privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna martie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014
5.DECIZIE 556 17/12/2013 DECIZIE nr. 556 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014
6.
ORDIN 127 27/01/2014
ORDIN nr. 127 din 27 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014
7.
ORDIN 24 12/02/2014
ORDIN nr. 24 din 12 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014
8.ORD DE URGENTA 8 26/02/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014
1.LISTA 27/02/2014 LISTĂ din 27 februarie 2014cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 27 februarie 2014
2.
HOTARARE 1049 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 27 februarie 2014
3.
ORDIN 213 25/02/2014
ORDIN nr. 213 din 25 februarie 2014privind asigurarea transparenţei specificaţiilor tehnice aferente achiziţiilor publice centralizate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 27 februarie 2014
4.
ORDIN 271 19/02/2014
ORDIN nr. 271 din 19 februarie 2014privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 123/2010 privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradiţional, în localităţi şi regiuni specifice şi care sunt ameninţate de eroziune genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor populaţii locale şi soiuri EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 27 februarie 2014
5.
ORDIN 13 26/02/2014
ORDIN nr. 13 din 26 februarie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 27 februarie 2014
6.
ORDIN 310 24/02/2014
ORDIN nr. 310 din 24 februarie 2014privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Carne de Porc - O.I.C.P. ca organizaţie interprofesională pe filiera "carne de porc" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 27 februarie 2014
7.DECIZIE 12 16/01/2014 DECIZIE nr. 12 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 27 februarie 2014
8.DECIZIE 19 21/01/2014 DECIZIE nr. 19 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 27 februarie 2014
1.
ORDIN 3081 06/02/2014
ORDIN nr. 3.081 din 6 februarie 2014privind aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru româno-germane şi a unui Comitet de coordonare pentru cooperarea în învăţământul profesional şi tehnic dintre România şi Baden-Wurttemberg, Germania EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2014
2.
ORDIN 12 26/02/2014
ORDIN nr. 12 din 26 februarie 2014privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2014
3.
ORDIN 11 21/02/2014
ORDIN nr. 11 din 21 februarie 2014pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2014
4.METODOLOGIE 21/02/2014 METODOLOGIE din 21 februarie 2014de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2014
1.DECIZIE 50 27/02/2014 DECIZIE nr. 50 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Matei Constantin din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
2.DECIZIE 48 27/02/2014 DECIZIE nr. 48 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Adrian Pană din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
3.DECIZIE 49 27/02/2014 DECIZIE nr. 49 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Gheorghe Hogea din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
4.DECIZIE 51 27/02/2014 DECIZIE nr. 51 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Virgil Daniel Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
5.DECIZIE 52 27/02/2014 DECIZIE nr. 52 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Bogdan Nicolae Badea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
6.DECIZIE 53 27/02/2014 DECIZIE nr. 53 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Sorin Dumitru Ştefoni din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
7.DECIZIE 54 27/02/2014 DECIZIE nr. 54 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Radu Boroianu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
8.DECIZIE 55 27/02/2014 DECIZIE nr. 55 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Mihail Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
9.DECIZIE 56 27/02/2014 DECIZIE nr. 56 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Manuel-Marian Donescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
10.DECIZIE 57 27/02/2014 DECIZIE nr. 57 din 27 februarie 2014privind revocarea domnului Cristian-Silviu Buşoi din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
11.DECIZIE 58 27/02/2014 DECIZIE nr. 58 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Cristian Vasile Petcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
12.DECIZIE 59 27/02/2014 DECIZIE nr. 59 din 27 februarie 2014pentru eliberarea domnului Horia Ion Irimia din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
13.DECIZIE 60 27/02/2014 DECIZIE nr. 60 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Puiu Gelu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
14.DECIZIE 61 27/02/2014 DECIZIE nr. 61 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Valentin Olimpiu Şoneriu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
15.DECIZIE 62 27/02/2014 DECIZIE nr. 62 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Adrian-Dan Băbuţan din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
16.DECIZIE 63 27/02/2014 DECIZIE nr. 63 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Eleodor Mandreş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
17.DECIZIE 64 27/02/2014 DECIZIE nr. 64 din 27 februarie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan-George Jansen din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
18.DECIZIE 65 27/02/2014 DECIZIE nr. 65 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
19.DECIZIE 66 27/02/2014 DECIZIE nr. 66 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Mircea Fechet din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
20.DECIZIE 67 27/02/2014 DECIZIE nr. 67 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
21.DECIZIE 68 27/02/2014 DECIZIE nr. 68 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Bogdan Corneliu Dăscălescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
22.DECIZIE 69 27/02/2014 DECIZIE nr. 69 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Eugen Coifan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
23.DECIZIE 70 27/02/2014 DECIZIE nr. 70 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Mihai Ţurcanu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
24.DECIZIE 71 27/02/2014 DECIZIE nr. 71 din 27 februarie 2014privind eliberarea domnului Adrian Călin Buzgău din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
25.ORD DE URGENTA (R) 55 30/04/2002 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 (*republicată*)privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2014
1.DECIZIE 533 12/12/2013 DECIZIE nr. 533 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2014
2.
HOTARARE 124 26/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 124 din 26 februarie 2014privind asigurarea transportului şi a asistenţei medicale umanitare în unităţi spitaliceşti din România a unor cetăţeni ucraineni răniţi în cursul protestelor din luna februarie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2014
3.
LEGE (R) 227 07/06/2006
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*)privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2014
1.
ORDIN 138 19/02/2014
ORDIN nr. 138 din 19 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 26 februarie 2014
2.
ORDIN 23 17/02/2014
ORDIN nr. 23 din 17 februarie 2014pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 26 februarie 2014
3.INSTRUCTIUNI 17/02/2014 INSTRUCŢIUNI din 17 februarie 2014privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 26 februarie 2014
4.
HOTARARE 10 24/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 10 din 24 februarie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 26 februarie 2014
5.DECIZIE 40 21/01/2014 DECIZIE nr. 40 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 26 februarie 2014
6.
LEGE (R) 194 07/11/2011
LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 (*republicată*)privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 26 februarie 2014
1.DECIZIE 6 16/01/2014 DECIZIE nr. 6 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014
2.
HOTARARE 6 25/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 25 februarie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card - COM (2013) 550 EMITENT: ADUNAREA (CAMERA) DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014
3.DECIZIE 20 21/01/2014 DECIZIE nr. 20 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 2, 3, 3^1 şi 4 şi ale art. 278^1 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014
4.
ORDIN 87 13/02/2014
ORDIN nr. 87 din 13 februarie 2014pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014
5.
ORDIN 272 19/02/2014
ORDIN nr. 272 din 19 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014
6.
ORDIN 193 14/02/2014
ORDIN nr. 193 din 14 februarie 2014pentru extinderea desemnării Societăţii Comerciale "Societatea de Certificare ICECON CERT" - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014
7.
ORDIN 141 11/02/2014
ORDIN nr. 141 din 11 februarie 2014pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014
8.GHID 11/02/2014 GHID DE FINANŢARE din 11 februarie 2014a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014
1.DECRET 229 26/02/2014 DECRET nr. 229 din 26 februarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
2.DECRET 230 26/02/2014 DECRET nr. 230 din 26 februarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
3.DECRET 231 26/02/2014 DECRET nr. 231 din 26 februarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
4.DECRET 232 26/02/2014 DECRET nr. 232 din 26 februarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
5.DECRET 233 26/02/2014 DECRET nr. 233 din 26 februarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
6.DECRET 234 26/02/2014 DECRET nr. 234 din 26 februarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
7.DECRET 235 26/02/2014 DECRET nr. 235 din 26 februarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
8.DECRET 236 26/02/2014 DECRET nr. 236 din 26 februarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
9.DECRET 237 26/02/2014 DECRET nr. 237 din 26 februarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
10.DECRET 238 26/02/2014 DECRET nr. 238 din 26 februarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
11.DECRET 239 26/02/2014 DECRET nr. 239 din 26 februarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
12.DECRET 240 26/02/2014 DECRET nr. 240 din 26 februarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
13.DECRET 241 26/02/2014 DECRET nr. 241 din 26 februarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
14.DECRET 242 26/02/2014 DECRET nr. 242 din 26 februarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 26 februarie 2014
1.DECIZIE 47 26/02/2014 DECIZIE nr. 47 din 26 februarie 2014pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014
2.
ORDIN 173 18/02/2014
ORDIN nr. 173 din 18 februarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială LID MEDICAL CENTER - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare în vitro) pentru punctul de lucru situat în Calea Văcăreşti nr. 252-254, etajul 1 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014
3.
ORDIN 193 21/02/2014
ORDIN nr. 193 din 21 februarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi pentru activitatea de prelevare şi transplant de ţesut osos, tendinos şi cartilagii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014
4.
ORDIN 194 21/02/2014
ORDIN nr. 194 din 21 februarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti pentru activitatea de transplant de cord şi cord-pulmon EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014
5.
ORDIN 195 21/02/2014
ORDIN nr. 195 din 21 februarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014
6.
ORDIN 286 20/02/2014
ORDIN nr. 286 din 20 februarie 2014pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014
7.DECIZIE 30 21/01/2014 DECIZIE nr. 30 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014
8.DECIZIE 32 21/01/2014 DECIZIE nr. 32 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014
9.
LEGE (R) 289 15/02/2002
LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*)privind perdelele forestiere de protecţie*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2014
1.
ORDIN 256 18/02/2014
ORDIN nr. 256 din 18 februarie 2014privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014
2.
ORDIN 27 18/02/2014
ORDIN nr. 27 din 18 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 695/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformei personalului medical, paramedical şi civil din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea acestora EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014
3.DECIZIE 546 17/12/2013 DECIZIE nr. 546 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în ansamblul său, precum şi ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 raportat la art. 1 alin. (3) din acelaşi act normativ şi art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 15 din 12 noiembrie 2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014
4.DECIZIE 535 17/12/2013 DECIZIE nr. 535 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014
5.DECIZIE 555 17/12/2013 DECIZIE nr. 555 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014
6.
HOTARARE 96 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 96 din 12 februarie 2014privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014
1.DECIZIE 55 05/02/2014 DECIZIE nr. 55 din 5 februarie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie 2014
2.
ORDIN 12 20/01/2014
ORDIN nr. M.12 din 20 ianuarie 2014privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al directorului Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. M.71/1.043/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie 2014
3.
ORDIN 1198 05/02/2014
ORDIN nr. 1.198 din 5 februarie 2014privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al directorului Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. M.71/1.043/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru pentru bunurile imobile aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie 2014
4.
ORDIN 99 12/02/2014
ORDIN nr. 99 din 12 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie 2014
5.
ORDIN 114 14/02/2014
ORDIN nr. 114 din 14 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 25 februarie 2014
1.
ORDIN 17 10/02/2014
ORDIN nr. M.17 din 10 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014
2.
HOTARARE 115 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 115 din 19 februarie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014
3.
HOTARARE 116 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 116 din 19 februarie 2014privind actualizarea şi modificarea parametrilor tehnici şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014
4.
HOTARARE 113 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 113 din 19 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014
5.
ORDIN 199 14/02/2014
ORDIN nr. 199 din 14 februarie 2014privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014
1.DECIZIE 536 17/12/2013 DECIZIE nr. 536 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 25 februarie 2014
2.DECIZIE 537 17/12/2013 DECIZIE nr. 537 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 25 februarie 2014
3.DECIZIE 538 17/12/2013 DECIZIE nr. 538 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 25 februarie 2014
4.DECIZIE 23 21/01/2014 DECIZIE nr. 23 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 25 februarie 2014
5.
LEGE (R) 135 15/05/2007
LEGE nr. 135 din 15 mai 2007 (*republicată*)privind arhivarea documentelor în formă electronică*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 25 februarie 2014
6.
ORDIN 473 17/02/2014
ORDIN nr. 473 din 17 februarie 2014privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 25 februarie 2014
7.
ORDIN 137 19/02/2014
ORDIN nr. 137 din 19 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române - AFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 25 februarie 2014
1.NORMA 1 14/02/2014 NORMĂ nr. 1 din 14 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
2.
ORDIN 83 05/02/2014
ORDIN nr. 83 din 5 februarie 2014privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.341(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
3.REZOLUTIE 341 30/11/2012 REZOLUŢIE nr. MSC.341(91) din 30 noiembrie 2012Adoptarea amendamentelor la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)] EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
4.AMENDAMENT 30/11/2012 AMENDAMENTE din 30 noiembrie 2012la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)] EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
5.
HOTARARE 111 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 111 din 19 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
6.
ORDIN 84 05/02/2014
ORDIN nr. 84 din 5 februarie 2014privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.342(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
7.REZOLUTIE 342 30/11/2012 REZOLUŢIE nr. MSC.342(91) din 30 noiembrie 2012Adoptarea amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)] EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
8.AMENDAMENT 30/11/2012 AMENDAMENTE din 30 noiembrie 2012la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)] EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
9.
ORDIN 85 05/02/2014
ORDIN nr. 85 din 5 februarie 2014pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.345(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
10.REZOLUTIE 345 30/11/2012 REZOLUŢIE nr. MSC.345(91) din 30 noiembrie 2012Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
11.AMENDAMENT 30/11/2012 AMENDAMENTE din 30 noiembrie 2012la anexa B la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
12.
HOTARARE 114 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 114 din 19 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 25 februarie 2014
1.DECIZIE 543 17/12/2013 DECIZIE nr. 543 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 24 februarie 2014
2.
HOTARARE 103 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 103 din 19 februarie 2014pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 24 februarie 2014
3.DECIZIE 16 12/02/2014 DECIZIE nr. 16 din 12 februarie 2014privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 24 februarie 2014
4.
HOTARARE 104 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 104 din 19 februarie 2014pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea "VOTAT", care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 24 februarie 2014
5.
HOTARARE 79 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 79 din 12 februarie 2014privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 24 februarie 2014
6.
HOTARARE 102 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 102 din 19 februarie 2014privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 24 februarie 2014
7.
HOTARARE 80 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 80 din 12 februarie 2014privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 24 februarie 2014
1.
HOTARARE 108 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 108 din 19 februarie 2014privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 24 februarie 2014
2.REGLEMENTARI 12/02/2014 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ EC-I/E/OP din 12 februarie 2014privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 24 februarie 2014
3.
HOTARARE 105 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 105 din 19 februarie 2014privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 24 februarie 2014
4.
HOTARARE 106 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 106 din 19 februarie 2014privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 24 februarie 2014
5.
HOTARARE 107 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 107 din 19 februarie 2014privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 24 februarie 2014
6.
HOTARARE 109 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 109 din 19 februarie 2014privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 24 februarie 2014
7.
ORDIN 101 12/02/2014
ORDIN nr. 101 din 12 februarie 2014pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 24 februarie 2014
1.
ORDIN 3136 20/02/2014
ORDIN nr. 3.136 din 20 februarie 2014privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 24 februarie 2014
2.METODOLOGIE 20/02/2014 METODOLOGIE din 20 februarie 2014de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 24 februarie 2014
3.METODOLOGIE 20/02/2014 METODOLOGIE din 20 februarie 2014de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 24 februarie 2014
1.
HOTARARE 86 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 86 din 12 februarie 2014privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014
2.DECIZIE 42 24/02/2014 DECIZIE nr. 42 din 24 februarie 2014privind eliberarea domnului Ovidiu Puţura din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014
3.DECIZIE 43 24/02/2014 DECIZIE nr. 43 din 24 februarie 2014privind eliberarea domnului Bogdan Cristian Nica din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014
4.DECIZIE 44 24/02/2014 DECIZIE nr. 44 din 24 februarie 2014privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014
5.DECIZIE 45 24/02/2014 DECIZIE nr. 45 din 24 februarie 2014privind eliberarea doamnei Vasilica Ştefania Duminică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014
6.DECIZIE 46 24/02/2014 DECIZIE nr. 46 din 24 februarie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Florin Trifan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014
7.
ORDIN 235 13/02/2014
ORDIN nr. 235 din 13 februarie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014
8.
RECTIFICARE 137 31/08/2000
RECTIFICARE nr. 137 din 31 august 2000referitoare la forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014
1.DECIZIE 499 05/12/2013 DECIZIE nr. 499 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. (4) din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2014
2.DECIZIE 539 17/12/2013 DECIZIE nr. 539 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2014
3.
HOTARARE 117 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 117 din 19 februarie 2014privind organizarea şi funcţionarea Centrului operaţional de comandă al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2014
4.DECIZIE 495 05/12/2013 DECIZIE nr. 495 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. 2, art. 54, art. 55 şi art. 58 din Codul familiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2014
5.DECIZIE 497 05/12/2013 DECIZIE nr. 497 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2014
6.
HOTARARE 100 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 100 din 19 februarie 2014pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 12 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 3 decembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2014
7.AMENDAMENT 03/12/2012 AMENDAMENTE din 3 decembrie 2012convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 12 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 3 decembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2014
8.
HOTARARE 99 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 99 din 19 februarie 2014pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 18 octombrie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2014
9.AMENDAMENT 20/06/2013 AMENDAMENT din 20 iunie 2013convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 18 octombrie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2014
1.
HOTARARE 9 18/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 18 februarie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014
2.CIRCULARA 6 03/02/2014 CIRCULARĂ nr. 6 din 3 februarie 2014privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Comitetului Olimpic Român EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014
3.CIRCULARA 8 10/02/2014 CIRCULARĂ nr. 8 din 10 februarie 2014privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014
4.CIRCULARA 9 10/02/2014 CIRCULARĂ nr. 9 din 10 februarie 2014privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014
5.
ORDIN 119 04/02/2014
ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014
6.NORMA 04/02/2014 NORME din 4 februarie 2014de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014
1.
ORDIN 248 17/02/2014
ORDIN nr. 248 din 17 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 21 februarie 2014
2.
ORDIN 258 17/02/2014
ORDIN nr. 258 din 17 februarie 2014privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b) - păsări" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 21 februarie 2014
3.SISTEM 17/02/2014 SISTEMUL DE SANCŢIUNI din 17 februarie 2014pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor" - pachet b) - păsări din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 21 februarie 2014
1.
ORDIN 100 29/01/2014
ORDIN nr. 100 din 29 ianuarie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014
2.REGULAMENT 2 20/02/2014 REGULAMENT nr. 2 din 20 februarie 2014privind modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014
3.DECIZIE 4 21/02/2014 DECIZIE nr. 4 din 21 februarie 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-25 februarie 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014
4.
HOTARARE 110 19/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 110 din 19 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014
5.
ORDIN 192 20/02/2014
ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014
6.
ORDIN 189 14/02/2014
ORDIN nr. 189 din 14 februarie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 21 februarie 2014
1.DECIZIE 13 31/01/2014 DECIZIE nr. 13 din 31 ianuarie 2014privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014
2.DECIZIE 15 31/01/2014 DECIZIE nr. 15 din 31 ianuarie 2014privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNION FIRST INSURANCE BROKERS - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014
3.
ORDIN 247 17/02/2014
ORDIN nr. 247 din 17 februarie 2014privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014
4.
ORDIN 22 12/02/2014
ORDIN nr. 22 din 12 februarie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014
5.
ORDIN 43 21/01/2014
ORDIN nr. 43 din 21 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014
6.
HOTARARE 67 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 67 din 5 februarie 2014privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014
1.ORD DE URGENTA 7 19/02/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2014pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 20 februarie 2014
2.
HOTARARE 93 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 93 din 12 februarie 2014pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 20 februarie 2014
3.ACORD 03/07/2013 ACORD din 3 iulie 2013de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 20 februarie 2014
4.
HOTARARE 95 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 95 din 12 februarie 2014pentru aprobarea măsurilor de gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deşeu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 20 februarie 2014
5.
ORDIN 11 20/01/2014
ORDIN nr. M.11 din 20 ianuarie 2014pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 20 februarie 2014
6.
ORDIN 3074 03/02/2014
ORDIN nr. 3.074 din 3 februarie 2014pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 20 februarie 2014
1.NORMA 13/02/2014 NORME din 13 februarie 2014de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
2.
ORDIN 167 13/02/2014
ORDIN nr. 167 din 13 februarie 2014pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
3.
ORDIN 19 15/01/2014
ORDIN nr. 19 din 15 ianuarie 2014privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
4.DECIZIE 25 21/01/2014 DECIZIE nr. 25 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140^3 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
5.
HOTARARE 85 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 85 din 12 februarie 2014privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
6.AMENDAMENT 30/09/2013 AMENDAMENT din 30 septembrie 2013convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
7.
ORDIN 3045 29/01/2014
ORDIN nr. 3.045 din 29 ianuarie 2014pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
8.
ORDIN 229 06/12/2013
ORDIN nr. 229 din 6 decembrie 2013privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
9.
HOTARARE 3 18/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 18 februarie 2014privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
10.
HOTARARE 5 18/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 18 februarie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 19 februarie 2014
1.
HOTARARE 8 17/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 8 din 17 februarie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 19 februarie 2014
2.
RECTIFICARE 15 20/03/2013
RECTIFICARE nr. 15 din 20 martie 2013referitoare la anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 19 februarie 2014
3.DECIZIE 1 10/01/2014 DECIZIE nr. 1 din 10 ianuarie 2014asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 19 februarie 2014
1.DECRET 225 19/02/2014 DECRET nr. 225 din 19 februarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 19 februarie 2014
2.DECRET 226 19/02/2014 DECRET nr. 226 din 19 februarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 19 februarie 2014
3.
HOTARARE 4 18/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 4 din 18 februarie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului COM (2013) 520 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 19 februarie 2014
4.DECRET 227 19/02/2014 DECRET nr. 227 din 19 februarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 19 februarie 2014
5.DECRET 228 19/02/2014 DECRET nr. 228 din 19 februarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 19 februarie 2014
6.
ORDIN 81 11/02/2014
ORDIN nr. 81 din 11 februarie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 19 februarie 2014
7.
RECTIFICARE 775 18/07/2002
RECTIFICARE nr. 775 din 18 iulie 2002referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 775/2002 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 19 februarie 2014
8.
RECTIFICARE 1246 05/08/2004
RECTIFICARE nr. 1.246 din 5 august 2004referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2004 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 19 februarie 2014
9.
RECTIFICARE 2196 06/08/2009
RECTIFICARE nr. 2.196/C din 6 august 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 19 februarie 2014
1.
HOTARARE 1048 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Porţile de Fier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
2.
HOTARARE 58 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 58 din 5 februarie 2014privind aprobarea stemei comunei Giulvăz, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
3.
HOTARARE 87 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 87 din 12 februarie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
4.
ORDIN 201 10/02/2014
ORDIN nr. 201 din 10 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
5.DECIZIE 16 16/01/2014 DECIZIE nr. 16 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
6.
ORDIN 8 12/02/2014
ORDIN nr. 8 din 12 februarie 2014privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
7.COND+PROC 12/02/2014 CONDIŢII GENERALE din 12 februarie 2014asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
8.
ORDIN 9 12/02/2014
ORDIN nr. 9 din 12 februarie 2014pentru aprobarea Procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
9.PROCEDURA 12/02/2014 PROCEDURĂ din 12 februarie 2014privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 18 februarie 2014
1.DECIZIE 532 12/12/2013 DECIZIE nr. 532 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 18 februarie 2014
2.
ORDIN 27 10/01/2014
ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare şi execuţie privind protecţia împotriva coroziunii, indicativ GP 121-2013" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 18 februarie 2014
3.DECIZIE 42 18/02/2014 DECIZIE nr. 42 din 18 februarie 2014privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 18 februarie 2014
1.DECIZIE 41 18/02/2014 DECIZIE nr. 41 din 18 februarie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai-Adrian Năvligu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
2.
ORDIN 76 06/02/2014
ORDIN nr. 76 din 6 februarie 2014pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
3.
ORDIN 228 13/02/2014
ORDIN nr. 228 din 13 februarie 2014pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
4.DECIZIE 10 31/01/2014 DECIZIE nr. 10 din 31 ianuarie 2014privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ALO ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
5.DECIZIE 8 16/01/2014 DECIZIE nr. 8 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
6.DECIZIE 11 16/01/2014 DECIZIE nr. 11 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
7.
LEGE (R) 12 06/08/1990
LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*)privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
8.
LEGE (R) 88 21/05/2010
LEGE nr. 88 din 21 mai 2010 (*republicată*)privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
9.
HOTARARE 94 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 94 din 12 februarie 2014privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
10.
ORDIN 10 12/02/2014
ORDIN nr. 10 din 12 februarie 2014privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
11.METODOLOGIE 12/02/2014 METODOLOGIE din 12 februarie 2014pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014
1.PROCEDURA 29/01/2014 PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2014de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM), în cadrul Ariei de concentrare 5: "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 18 februarie 2014
2.
LEGE (R) 29 31/03/2000
LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*)privind sistemul naţional de decoraţii al României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 18 februarie 2014
3.
ORDIN 440 29/01/2014
ORDIN nr. 440 din 29 ianuarie 2014privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM), în cadrul Ariei de concentrare 5: "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 18 februarie 2014
1.
ORDIN 223 10/02/2014
ORDIN nr. 223 din 10 februarie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 17 februarie 2014
2.DECIZIE 10 16/01/2014 DECIZIE nr. 10 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 17 februarie 2014
3.DECIZIE 534 12/12/2013 DECIZIE nr. 534 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013, precum şi ale art. 5 alin. (5) din aceeaşi lege EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 17 februarie 2014
1.
RECTIFICARE 52 19/02/2013
RECTIFICARE nr. 52 din 19 februarie 2013referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 52/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 17 februarie 2014
2.
ORDIN 3111 14/02/2014
ORDIN nr. 3.111 din 14 februarie 2014privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 17 februarie 2014
3.METODOLOGIE 14/02/2014 METODOLOGIE din 14 februarie 2014de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 17 februarie 2014
1.
ORDIN 83 11/02/2014
ORDIN nr. 83 din 11 februarie 2014privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014
2.DECIZIE 4 16/01/2014 DECIZIE nr. 4 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) raportate la cele ale art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014
3.
HOTARARE 89 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 89 din 12 februarie 2014pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014
4.
HOTARARE 90 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 90 din 12 februarie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014
5.
RECTIFICARE 6 12/02/2014
RECTIFICARE nr. 6 din 12 februarie 2014referitoare la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014
6.
HOTARARE 88 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 88 din 12 februarie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014
7.
ORDIN 51 24/01/2014
ORDIN nr. 51 din 24 ianuarie 2014pentru aplicarea Rezoluţiei A.1050(27) privind accesul la spaţiile închise la bordul navelor, adoptată de Adunarea Organizaţiei Maritime la 30 noiembrie 2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014
8.REZOLUTIE 1050 30/11/2011 REZOLUŢIE nr. A.1.050(27) din 30 noiembrie 2011privind accesul la spaţiile închise la bordul navelor, adoptată de Adunarea Organizaţiei Maritime la 30 noiembrie 2011 EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014
9.
ORDIN 3076 04/02/2014
ORDIN nr. 3.076 din 4 februarie 2014privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014
1.
ORDIN 3080 05/02/2014
ORDIN nr. 3.080 din 5 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 17 februarie 2014
1.DECIZIE 31 21/01/2014 DECIZIE nr. 31 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2014
2.DECIZIE 15 16/01/2014 DECIZIE nr. 15 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2014
3.
ORDIN 63 17/01/2014
ORDIN nr. 63 din 17 ianuarie 2014privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2014
4.DECIZIE 34 21/01/2014 DECIZIE nr. 34 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2014
5.DECIZIE 38 21/01/2014 DECIZIE nr. 38 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza întâi coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2014
6.DECIZIE 39 21/01/2014 DECIZIE nr. 39 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 şi art. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2014
7.
HOTARARE 81 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 81 din 12 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2014
8.
ORDIN 206 10/02/2014
ORDIN nr. 206 din 10 februarie 2014privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2014
1.DECIZIE 17 16/01/2014 DECIZIE nr. 17 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014
2.DECIZIE 24 21/01/2014 DECIZIE nr. 24 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014
3.ORD DE URGENTA 6 12/02/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014
4.
HOTARARE 76 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 76 din 5 februarie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014
5.
HOTARARE 82 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 82 din 12 februarie 2014privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014
6.
HOTARARE 83 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 83 din 12 februarie 2014privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014
7.DECIZIE 271 24/01/2014 DECIZIE nr. 271 din 24 ianuarie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii A-ZET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014
8.LISTA 14/02/2014 LISTĂ din 14 februarie 2014cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Adjud, judeţul Vrancea, în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014
9.
HOTARARE 84 12/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 84 din 12 februarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014
10.ORD DE URGENTA (A) 6 12/02/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014 (*actualizată*)privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative(actualizată până la data de 17 februarie 2014*) EMITENT: GUVERNUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
RECTIFICAREA nr. 6 din 12 februarie 2014.
1.
HOTARARE 69 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 69 din 5 februarie 2014privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la adresa poştală a unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014
2.
HOTARARE 70 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 70 din 5 februarie 2014privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014
3.
ORDIN 31 03/02/2014
ORDIN nr. 31 din 3 februarie 2014privind publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2013 şi, respectiv, la Luxemburg la 20 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii pentru modificarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014
4.
LEGE (R) 129 25/06/1998
LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014
5.
HOTARARE 68 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 68 din 5 februarie 2014pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014
6.DECIZIE 552 17/12/2013 DECIZIE nr. 552 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014
7.DECIZIE 13 16/01/2014 DECIZIE nr. 13 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014
8.ACORD 02/12/2013 ACORD din 2 decembrie 2013cu privire la schimbul de scrisori*) dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii pentru modificarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 109 din 13 februarie 2014
1.DECIZIE 548 17/12/2013 DECIZIE nr. 548 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 13 februarie 2014
2.
ORDONANTA (R) 129 31/08/2000 ORDONANŢĂ nr. 129 din 31 august 2000 (*republicată*)privind formarea profesională a adulţilor*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 13 februarie 2014
1.DECIZIE 3 13/02/2014 DECIZIE nr. 3 din 13 februarie 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-14 februarie 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014
2.DECIZIE 5 16/01/2014 DECIZIE nr. 5 din 16 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014
3.
HOTARARE 74 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 74 din 5 februarie 2014pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014
4.
HOTARARE 75 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 75 din 5 februarie 2014privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014
5.DECIZIE 40 13/02/2014 DECIZIE nr. 40 din 13 februarie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Ghibu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014
6.
LEGE (R) 144 26/07/2000
LEGE nr. 144 din 26 iulie 2000 (*republicată*)*)privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014
7.ORD DE URGENTA 4 05/02/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 5 februarie 2014privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014
8.
LEGE (R) 287 24/06/2004
LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 (*republicată*)consorţiilor universitare*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014
1.DECIZIE 542 17/12/2013 DECIZIE nr. 542 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
2.DECIZIE 544 17/12/2013 DECIZIE nr. 544 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
3.
HOTARARE 72 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 72 din 5 februarie 2014privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
4.
HOTARARE 73 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 73 din 5 februarie 2014privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
5.
ORDIN 194 07/02/2014
ORDIN nr. 194 din 7 februarie 2014pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
6.
ORDIN 2034 27/01/2014
ORDIN nr. 2.034 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de drum cu troiţă" din comuna Bucium, satul Bucium Sat (lângă casa cu nr. 166), judeţul Alba EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
7.
ORDIN 2035 27/01/2014
ORDIN nr. 2.035 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Piaţă" din comuna Bucium, satul Poieni (lângă casa cu nr. 604), judeţul Alba EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
8.
ORDIN 2036 27/01/2014
ORDIN nr. 2.036 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Valea lui Ştefan" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 838), judeţul Alba EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
9.
ORDIN 2037 27/01/2014
ORDIN nr. 2.037 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Ţârău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 615), judeţul Alba EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
10.
ORDIN 2038 27/01/2014
ORDIN nr. 2.038 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii episcopului Andrei Şaguna cu troiţă" din comuna Bucium, satul Gura Izbitei (lângă casa cu nr. 405), judeţul Alba EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
11.
ORDIN 2039 27/01/2014
ORDIN nr. 2.039 din 27 ianuarie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Ţăndrău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 632), judeţul Alba EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
12.LISTA 12/02/2014 LISTĂ din 12 februarie 2014cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
13.
HOTARARE 77 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 77 din 5 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014
1.DECIZIE 509 05/12/2013 DECIZIE nr. 509 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 12 februarie 2014
2.DECIZIE 41 22/01/2014 DECIZIE nr. 41 din 22 ianuarie 2014referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 75/2013 privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 12 februarie 2014
3.
HOTARARE 59 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 59 din 5 februarie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 12 februarie 2014
1.DECLARATIE 1 10/02/2014 DECLARAŢIE nr. 1 din 10 februarie 2014privind susţinerea Georgiei în eforturile de integrare în structurile europene şi euroatlantice EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
2.DECIZIE 35 11/02/2014 DECIZIE nr. 35 din 11 februarie 2014privind numirea domnului Liviu Stancu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
3.DECIZIE 36 11/02/2014 DECIZIE nr. 36 din 11 februarie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela-Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
4.DECIZIE 37 11/02/2014 DECIZIE nr. 37 din 11 februarie 2014privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
5.DECIZIE 38 11/02/2014 DECIZIE nr. 38 din 11 februarie 2014privind mutarea definitivă a doamnei Ioana Apan din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei în funcţia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" din cadrul Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
6.DECIZIE 39 11/02/2014 DECIZIE nr. 39 din 11 februarie 2014privind organizarea activităţii în domeniul promovării proiectelor economice strategice şi diplomaţiei publice în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
7.
ORDIN 50 05/02/2014
ORDIN nr. 50 din 5 februarie 2014privind aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în anul 2013 EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
8.
HOTARARE 3 31/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 31 ianuarie 2014privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
9.DECIZIE 53 30/01/2014 DECIZIE nr. 53 din 30 ianuarie 2014privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
10.REGULAMENT 30/01/2014 REGULAMENTUL INTERN din 30 ianuarie 2014al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2014
1.PROGRAM 03/02/2014 PROGRAME DE ŞCOLARIZARE din 3 februarie 2014pentru modulele prevăzute în planul de învăţământ (Anexa 4)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 107 bis din 12 februarie 2014
2.NORMA 03/02/2014 NORMĂ din 3 februarie 2014privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto (Anexa 1)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 bis din 12 februarie 2014
3.NORMA 03/02/2014 NORMĂ din 3 februarie 2014privind autorizarea şcolilor de conducători auto (Anexa 2)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 bis din 12 februarie 2014
4.NORMA 03/02/2014 NORMĂ din 3 februarie 2014privind autorizarea instructorilor auto (Anexa 3)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 bis din 12 februarie 2014
5.METODOLOGIE 03/02/2014 METODOLOGIE din 3 februarie 2014privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere (Anexa 5)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 bis din 12 februarie 2014
1.DECIZIE 512 12/12/2013 DECIZIE nr. 512 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2014
2.DECIZIE 531 12/12/2013 DECIZIE nr. 531 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2014
3.
HOTARARE 65 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 65 din 5 februarie 2014pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2014
4.
HOTARARE 66 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 66 din 5 februarie 2014pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanţa - Mamaia Centru, Mamaia Nord, judeţul Constanţa" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2014
5.
ORDIN 142 10/02/2014
ORDIN nr. 142 din 10 februarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2014
6.
ORDIN 145 10/02/2014
ORDIN nr. 145 din 10 februarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2014
7.LISTA 12/02/2014 LISTĂ din 12 februarie 2014cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii din bugetul local în anul 2014, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2014
8.
ORDIN 75 03/02/2014
ORDIN nr. 75 din 3 februarie 2014privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2014
1.
HOTARARE 64 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 64 din 5 februarie 2014pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2014
2.
ORDIN 44 13/01/2014
ORDIN nr. 44 din 13 ianuarie 2014privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2014
3.ACT ADITIONAL 7 13/01/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 13 ianuarie 2014la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2014
4.
ORDIN 45 13/01/2014
ORDIN nr. 45 din 13 ianuarie 2014privind împuternicirea domnului Sorin Dumitru Ştefoni, secretar de stat, pentru semnarea Actului adiţional nr. 7 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2014
5.
ORDIN 200 05/02/2014
ORDIN nr. 200 din 5 februarie 2014privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2014
6.TABLOU EVID. 29/01/2014 TABLOU din 29 ianuarie 2014privind notarii publici pe anul 2014*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2014
1.
HOTARARE 7 10/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 10 februarie 2014privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2014
2.
ORDIN 21 06/02/2014
ORDIN nr. 21 din 6 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2014
3.
ORDIN 217 10/02/2014
ORDIN nr. 217 din 10 februarie 2014privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2014
4.
ORDIN 117 28/01/2014
ORDIN nr. 117 din 28 ianuarie 2014pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2014
5.
ORDIN 3046 29/01/2014
ORDIN nr. 3.046 din 29 ianuarie 2014privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la specializările Limba şi literatura portugheză, Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2014
1.
RECTIFICARE 43 22/01/2014
RECTIFICARE nr. 43 din 22 ianuarie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 43/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014
2.
RECTIFICARE 13 07/01/2014
RECTIFICARE nr. 13 din 7 ianuarie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 13/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014
3.
HOTARARE 27 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 27 din 15 ianuarie 2014pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014
4.
HOTARARE 55 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 55 din 5 februarie 2014pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014
5.
HOTARARE 60 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 60 din 5 februarie 2014pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014
6.
HOTARARE 71 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 71 din 5 februarie 2014privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni şi Conferinţa internaţională Participarea femeilor la alegeri", organizată în perioada 7-8 martie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014
7.ORD DE URGENTA 2 29/01/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014
1.REGLEMENTARI 23/10/2013 REGLEMENTARE din 23 octombrie 2013aeronautică civilo-militară română privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti RACMR MSA - UFSA din 23.10.2013*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 bis din 10 februarie 2014
2.REGLEMENTARI 20/12/2013 REGLEMENTARE din 20 decembrie 2013aeronautică civilo-militară română privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti RACMR MSA - UFSA din 23.10.2013*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 bis din 10 februarie 2014
1.DECRET 219 07/02/2014 DECRET nr. 219 din 7 februarie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii şi trecerea sa în rezervă cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
2.DECRET 220 07/02/2014 DECRET nr. 220 din 7 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
3.DECRET 221 07/02/2014 DECRET nr. 221 din 7 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
4.DECRET 222 07/02/2014 DECRET nr. 222 din 7 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
5.DECRET 223 07/02/2014 DECRET nr. 223 din 7 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
6.DECRET 224 07/02/2014 DECRET nr. 224 din 7 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
7.
HOTARARE 61 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 61 din 5 februarie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
8.
HOTARARE 62 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 62 din 5 februarie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
9.
HOTARARE 63 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 63 din 5 februarie 2014privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
10.PR-
LEGE 47 16/01/2014 PROIECT DE
LEGE nr. 47 din 16 ianuarie 2014privind revizuirea Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
11.
ORDIN 1328 23/10/2013
ORDIN nr. 1.328 din 23 octombrie 2013pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
12.
ORDIN 128 20/12/2013
ORDIN nr. M.128 din 20 decembrie 2013pentru aprobarea Reglementării aeronautice civilo-militare române privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, RACMR MSA-UFSA şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014
1.
ORDIN 94 21/01/2014
ORDIN nr. 94 din 21 ianuarie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2014
2.
ORDIN 117 03/02/2014
ORDIN nr. 117 din 3 februarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii "Maria Sklodowska Curie" pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2014
3.
ORDIN 118 03/02/2014
ORDIN nr. 118 din 3 februarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii şi activitatea de prelevare organe, ţesuturi şi celule EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2014
4.
ORDIN 20 04/02/2014
ORDIN nr. 20 din 4 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2014
5.DECIZIE 10 27/01/2014 DECIZIE nr. 10 din 27 ianuarie 2014pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2014
6.DECIZIE 517 12/12/2013 DECIZIE nr. 517 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 alin. 1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2014
7.DECIZIE 520 12/12/2013 DECIZIE nr. 520 din 12 decembrie 2013referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2014
8.DECIZIE 540 17/12/2013 DECIZIE nr. 540 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2014
1.DECIZIE 34 07/02/2014 DECIZIE nr. 34 din 7 februarie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru Dan Enache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014
2.DECIZIE 501 05/12/2013 DECIZIE nr. 501 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (4) şi art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014
3.
ORDIN 15 01/02/2014
ORDIN nr. 15 din 1 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014
4.DECIZIE 526 12/12/2013 DECIZIE nr. 526 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014
5.
ORDIN 28 10/01/2014
ORDIN nr. 28 din 10 ianuarie 2014privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SLATINA INDUSTRIAL PARC - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014
6.DECIZIE 554 17/12/2013 DECIZIE nr. 554 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014
7.
ORDIN 6 05/02/2014
ORDIN nr. 6 din 5 februarie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2013 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014
8.
ORDIN 7 05/02/2014
ORDIN nr. 7 din 5 februarie 2014privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014
9.
LEGE (R) 61 27/09/1991
LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*)pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014 ----- *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 61/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011.
1.
LEGE 351 18/12/2013
LEGE nr. 351 din 18 decembrie 2013pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014
2.DECRET 1095 16/12/2013 DECRET nr. 1.095 din 16 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014
3.DECIZIE 549 17/12/2013 DECIZIE nr. 549 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, II, III şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice şi ale art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014
4.DECIZIE 553 17/12/2013 DECIZIE nr. 553 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) şi b), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 5, art. 7 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014
5.
ORDIN 3032 24/01/2014
ORDIN nr. 3.032 din 24 ianuarie 2014privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Europeană Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014
6.
ORDIN 9 07/01/2014
ORDIN nr. 9 din 7 ianuarie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014
7.REGULAMENT 07/01/2014 REGULAMENT din 7 ianuarie 2014de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2014
1.ORD DE URGENTA 3 05/02/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 7 februarie 2014
1.
ORDIN 33 08/01/2014
ORDIN nr. 33 din 8 ianuarie 2014privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014
2.DECIZIE 557 17/12/2013 DECIZIE nr. 557 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014
3.
HOTARARE 56 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 56 din 5 februarie 2014privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014
4.
HOTARARE 57 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 57 din 5 februarie 2014privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014
5.
ORDIN 35 17/01/2014
ORDIN nr. 35 din 17 ianuarie 2014privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014
6.
ORDIN 3060 03/02/2014
ORDIN nr. 3.060 din 3 februarie 2014privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014
7.COND+PROC 03/02/2014 CONDIŢII DE ORGANIZARE din 3 februarie 2014a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014
1.COD PR CIVILA (A) 02/03/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 2 martie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
2.COD PR PENALA (A) 07/02/2014 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014.
3.COD PENAL (A) 01/02/2014 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286)(actualizat până la data 1 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.
ORDIN (A) 1917 12/12/2005
ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia(actualizat până la data de 1 februarie 2014*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ----------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006;
ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006;
ORDINUL nr. 1.187 din 16 aprilie 2008;
ORDINUL nr. 529 din 19 martie 2009;
ORDINUL nr. 2.169 din 26 iunie 2009;
ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011;
ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011;
ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012;
ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012;
ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013;
ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013;
ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013;
ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013***).
5.COD PR CIVILA (A) 15/01/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
6.
LEGE 382 24/12/2013
LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
7.DECRET 1205 23/12/2013 DECRET nr. 1.205 din 23 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
8.
ORDIN 202 04/12/2013
ORDIN nr. 202 din 4 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
9.INSTRUCTIUNI 04/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 4 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
10.
ORDIN 366 04/12/2013
ORDIN nr. 366 din 4 decembrie 2013privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
11.
HOTARARE 1082 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.082 din 11 decembrie 2013privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
12.
ORDIN 2881 03/12/2013
ORDIN nr. 2.881 din 3 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
13.INSTRUCTIUNI 03/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 3 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
14.
ORDIN 2348 05/12/2013
ORDIN nr. 2.348 din 5 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
15.INSTRUCTIUNI 05/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 5 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
1.DECIZIE 488 21/11/2013 DECIZIE nr. 488 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2014
2.DECIZIE 490 21/11/2013 DECIZIE nr. 490 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2014
3.DECIZIE 541 17/12/2013 DECIZIE nr. 541 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2014
4.REGULAMENT 1 27/01/2014 REGULAMENT nr. 1 din 27 ianuarie 2014pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2014
5.
RECTIFICARE 1096 11/12/2013
RECTIFICARE nr. 1.096 din 11 decembrie 2013referitoare la în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2014
6.DECIZIE 545 17/12/2013 DECIZIE nr. 545 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2), art. 18 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, ale art. I pct. 2 şi pct. 11-14 din Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi ale art. 31 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2014
7.REGULAMENT 9 18/12/2013 REGULAMENT nr. 9 din 18 decembrie 2013pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2014
8.
ORDIN 60 30/01/2014
ORDIN nr. 60 din 30 ianuarie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2014
1.
ORDIN 481 20/12/2013
ORDIN nr. 481 din 20 decembrie 2013pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014
2.
LEGE 308 21/11/2013
LEGE nr. 308 din 21 noiembrie 2013pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014
3.DECRET 901 20/11/2013 DECRET nr. 901 din 20 noiembrie 2013privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014
4.
ORDIN 98 27/01/2014
ORDIN nr. 98 din 27 ianuarie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014
5.
ORDIN 8 23/01/2014
ORDIN nr. 8 din 23 ianuarie 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014
6.
ORDIN 14 30/01/2014
ORDIN nr. 14 din 30 ianuarie 2014privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014
1.
ORDIN 80 24/01/2014
ORDIN nr. 80 din 24 ianuarie 2014privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru speciile Castor fiber şi Mustela lutreola EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2014
2.DECIZIE 508 05/12/2013 DECIZIE nr. 508 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2014
3.DECIZIE 510 05/12/2013 DECIZIE nr. 510 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2014
4.
ORDIN 2506 30/12/2013
ORDIN nr. 2.506 din 30 decembrie 2013privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2014
1.DECIZIE 27 06/02/2014 DECIZIE nr. 27 din 6 februarie 2014privind transferul, la cerere, al doamnei Ioana Apan din funcţia publică de secretar general la Ministerul Economiei în funcţia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" din cadrul Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
2.DECIZIE 28 06/02/2014 DECIZIE nr. 28 din 6 februarie 2014privind aplicarea mobilităţii domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de secretar general în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
3.DECIZIE 29 06/02/2014 DECIZIE nr. 29 din 6 februarie 2014privind numirea domnului Bogdan Mircea Dumitrache în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
4.DECIZIE 30 06/02/2014 DECIZIE nr. 30 din 6 februarie 2014privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
5.DECIZIE 31 06/02/2014 DECIZIE nr. 31 din 6 februarie 2014privind numirea domnului Dănuţ-Cristian Popa în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
6.DECIZIE 32 06/02/2014 DECIZIE nr. 32 din 6 februarie 2014privind numirea domnului Gabriel Florin Puşcău în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
7.DECIZIE 33 06/02/2014 DECIZIE nr. 33 din 6 februarie 2014privind numirea domnului Andrei Tinu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
8.DECIZIE 550 17/12/2013 DECIZIE nr. 550 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
9.DECIZIE 236 20/01/2014 DECIZIE nr. 236 din 20 ianuarie 2014privind aprobarea numirii directorului executiv şi reluarea activităţii Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
10.DECIZIE 551 17/12/2013 DECIZIE nr. 551 din 17 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-5 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 6 alin. (1) pct. V şi art. 196 lit. b), e) şi r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
11.
HOTARARE 130 30/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 130 din 30 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014
1.
HOTARARE 6 03/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 3 februarie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014
2.DECIZIE 521 12/12/2013 DECIZIE nr. 521 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014
3.
HOTARARE 129 30/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 129 din 30 ianuarie 2014pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014
4.CIRCULARA 7 04/02/2014 CIRCULARĂ nr. 7 din 4 februarie 2014privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014
5.
HOTARARE 44 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 44 din 22 ianuarie 2014privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014
6.
RECTIFICARE 3 22/01/2014
RECTIFICARE nr. 3 din 22 ianuarie 2014referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014
7.
ORDIN 37 23/01/2014
ORDIN nr. 37 din 23 ianuarie 2014privind autorizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014
8.
HOTARARE 50 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 50 din 29 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014
9.CRITERII 23/01/2014 CRITERII DE AUTORIZARE din 23 ianuarie 2014ale operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţii de transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014
1.
HOTARARE 2 04/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 4 februarie 2014privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
2.DECRET 218 03/02/2014 DECRET nr. 218 din 3 februarie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
3.
HOTARARE 52 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 52 din 29 ianuarie 2014pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
4.
HOTARARE 53 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 53 din 5 februarie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Obreja Gheorghi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
5.
HOTARARE 54 05/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 54 din 5 februarie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Bola Eugen EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
6.
ORDIN 74 10/01/2014
ORDIN nr. 74 din 10 ianuarie 2014privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi, respectiv, la Bucureşti la 16 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2014 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
7.DECIZIE 234 20/01/2014 DECIZIE nr. 234 din 20 ianuarie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ENESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
8.DECIZIE 235 20/01/2014 DECIZIE nr. 235 din 20 ianuarie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii FREYA INSUR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
9.ACORD 16/12/2013 ACORD din 16 decembrie 2013dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2014 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
10.
ORDIN 136 05/02/2014
ORDIN nr. 136 din 5 februarie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
11.NORMA 05/02/2014 NORME METODOLOGICE din 5 februarie 2014privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 5 februarie 2014
1.
RECTIFICARE 1509 12/12/2013
RECTIFICARE nr. 1.509 din 12 decembrie 2013referitoare la anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.509/733/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2014
2.
RECTIFICARE 733 17/10/2013
RECTIFICARE nr. 733 din 17 octombrie 2013referitoare la anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.509/733/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2014
3.
ORDIN 5 21/01/2014
ORDIN nr. 5 din 21 ianuarie 2014pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2014
4.PROCEDURA 21/01/2014 PROCEDURĂ din 21 ianuarie 2014privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2014
5.
ORDIN (A) 5 21/01/2014
ORDIN nr. 5 din 21 ianuarie 2014 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor(actualizat până la data de 7 martie 2014*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR --------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 31 din 5 martie 2014.
6.PROCEDURA (A) 21/01/2014 PROCEDURĂ din 21 ianuarie 2014(*actualizată*)privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor(actualizată până la data de 7 martie 2014*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR --------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 31 din 5 martie 2014.
1.DECRET 212 30/01/2014 DECRET nr. 212 din 30 ianuarie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
2.DECRET 213 30/01/2014 DECRET nr. 213 din 30 ianuarie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
3.DECRET 216 30/01/2014 DECRET nr. 216 din 30 ianuarie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa la 29 iunie 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
4.DECRET 217 30/01/2014 DECRET nr. 217 din 30 ianuarie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
5.
HOTARARE 48 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 48 din 29 ianuarie 2014pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă şi Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii şi ocupării, semnată la Bruxelles la 10 septembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
6.INTE
LEGERE 10/09/2013 ÎNŢE
LEGERE DE COOPERARE din 10 septembrie 2013între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă şi Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii şi ocupării EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
7.
ORDIN 1227 04/10/2013
ORDIN nr. 1.227 din 4 octombrie 2013pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile", ediţia 4/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.553/2008 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
8.
ORDIN 1675 30/12/2013
ORDIN nr. 1.675 din 30 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
9.
ORDIN 127 29/01/2014
ORDIN nr. 127 din 29 ianuarie 2014pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
10.INSTRUCTIUNI 29/01/2014 INSTRUCŢIUNI din 29 ianuarie 2014privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014
1.
HOTARARE 3 03/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 februarie 2014privind numirea secretarului general al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2014
2.
HOTARARE 4 03/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 februarie 2014privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2014
3.
HOTARARE 1 03/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 3 februarie 2014pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2014
4.
HOTARARE 2 03/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2014privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2014
5.
HOTARARE 5 03/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 3 februarie 2014privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2014
6.
HOTARARE 1 03/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 3 februarie 2014pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2014
7.
ORDIN 14 28/01/2014
ORDIN nr. 14 din 28 ianuarie 2014pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2014
8.DECIZIE 481 21/11/2013 DECIZIE nr. 481 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 şi art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2014
1.DECIZIE 503 05/12/2013 DECIZIE nr. 503 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2014
2.
ORDIN 123 29/01/2014
ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2014
3.
ORDIN 39 23/01/2014
ORDIN nr. 39 din 23 ianuarie 2014privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2014
1.DECRET 214 30/01/2014 DECRET nr. 214 din 30 ianuarie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh la 11 iulie 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014
2.
ORDIN 36 17/01/2014
ORDIN nr. 36 din 17 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014
3.DECRET 215 30/01/2014 DECRET nr. 215 din 30 ianuarie 2014pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014
4.ORD DE URGENTA 1 29/01/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014
5.
ORDIN 16 03/02/2014
ORDIN nr. 16 din 3 februarie 2014pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014
6.
HOTARARE 2 24/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 ianuarie 2014privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014
7.
ORDIN 116 30/01/2014
ORDIN nr. 116 din 30 ianuarie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014
8.NORMA 30/01/2014 NORME METODOLOGICE din 30 ianuarie 2014privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014
1.
HOTARARE 884 14/11/2013 HOTĂRÂRE nr. 884 din 14 noiembrie 2013pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 3 februarie 2014
1.
HOTARARE 51 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 51 din 29 ianuarie 2014privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 3 februarie 2014
2.DECIZIE 26 29/01/2014 DECIZIE nr. 26 din 29 ianuarie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică vacantă de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 3 februarie 2014
3.
HOTARARE 3 03/02/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 februarie 2014privind încetarea stării de alertă în judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Tulcea şi Vrancea EMITENT: COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 3 februarie 2014
4.DECIZIE 524 12/12/2013 DECIZIE nr. 524 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 3 februarie 2014
5.
ORDIN 81 31/01/2014
ORDIN nr. 81 din 31 ianuarie 2014privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Centrului Naţional de Cartografie EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 3 februarie 2014
6.DECIZIE 525 12/12/2013 DECIZIE nr. 525 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 364 partea introductivă din Codul de procedură civilă din 1865, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 20 din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 3 februarie 2014
7.
ORDIN 132 03/02/2014
ORDIN nr. 132 din 3 februarie 2014pentru modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 119/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 3 februarie 2014
1.COD PR CIVILA (A) 02/03/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 2 martie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
2.COD PR PENALA (A) 07/02/2014 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014.
3.COD PENAL (A) 01/02/2014 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286)(actualizat până la data 1 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.
ORDIN (A) 1917 12/12/2005
ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia(actualizat până la data de 1 februarie 2014*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ----------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006;
ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006;
ORDINUL nr. 1.187 din 16 aprilie 2008;
ORDINUL nr. 529 din 19 martie 2009;
ORDINUL nr. 2.169 din 26 iunie 2009;
ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011;
ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011;
ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012;
ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012;
ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013;
ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013;
ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013;
ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013***).
5.COD PR CIVILA (A) 15/01/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
6.
LEGE 382 24/12/2013
LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
7.DECRET 1205 23/12/2013 DECRET nr. 1.205 din 23 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
8.
ORDIN 202 04/12/2013
ORDIN nr. 202 din 4 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
9.INSTRUCTIUNI 04/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 4 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
10.
ORDIN 366 04/12/2013
ORDIN nr. 366 din 4 decembrie 2013privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
11.
HOTARARE 1082 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.082 din 11 decembrie 2013privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
12.
ORDIN 2881 03/12/2013
ORDIN nr. 2.881 din 3 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
13.INSTRUCTIUNI 03/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 3 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
14.
ORDIN 2348 05/12/2013
ORDIN nr. 2.348 din 5 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
15.INSTRUCTIUNI 05/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 5 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
1.DECRET 144 29/01/2014 DECRET nr. 144 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
2.DECRET 145 29/01/2014 DECRET nr. 145 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
3.DECRET 146 29/01/2014 DECRET nr. 146 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
4.DECRET 147 29/01/2014 DECRET nr. 147 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
5.DECRET 148 29/01/2014 DECRET nr. 148 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
6.DECRET 149 29/01/2014 DECRET nr. 149 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
7.DECRET 150 29/01/2014 DECRET nr. 150 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
8.DECRET 151 29/01/2014 DECRET nr. 151 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
9.DECRET 152 29/01/2014 DECRET nr. 152 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
10.DECRET 153 29/01/2014 DECRET nr. 153 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
11.DECRET 154 29/01/2014 DECRET nr. 154 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
12.DECRET 155 29/01/2014 DECRET nr. 155 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
13.DECRET 156 29/01/2014 DECRET nr. 156 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
14.DECRET 157 29/01/2014 DECRET nr. 157 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
15.DECRET 158 29/01/2014 DECRET nr. 158 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
16.DECRET 159 29/01/2014 DECRET nr. 159 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
17.DECRET 160 29/01/2014 DECRET nr. 160 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
18.DECRET 161 29/01/2014 DECRET nr. 161 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
19.DECRET 162 29/01/2014 DECRET nr. 162 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
20.DECRET 163 29/01/2014 DECRET nr. 163 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
21.DECRET 164 29/01/2014 DECRET nr. 164 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
22.DECRET 165 29/01/2014 DECRET nr. 165 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
23.DECRET 166 29/01/2014 DECRET nr. 166 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
24.DECRET 167 29/01/2014 DECRET nr. 167 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
25.DECRET 168 29/01/2014 DECRET nr. 168 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
26.DECRET 169 29/01/2014 DECRET nr. 169 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
27.DECRET 170 29/01/2014 DECRET nr. 170 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
28.DECRET 171 29/01/2014 DECRET nr. 171 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
29.DECRET 172 29/01/2014 DECRET nr. 172 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
30.DECRET 173 29/01/2014 DECRET nr. 173 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
31.DECRET 174 29/01/2014 DECRET nr. 174 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
32.DECRET 175 29/01/2014 DECRET nr. 175 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
33.DECRET 176 29/01/2014 DECRET nr. 176 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
34.DECRET 177 29/01/2014 DECRET nr. 177 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
35.DECRET 178 29/01/2014 DECRET nr. 178 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
36.DECRET 179 29/01/2014 DECRET nr. 179 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
37.DECRET 180 29/01/2014 DECRET nr. 180 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
38.DECRET 181 29/01/2014 DECRET nr. 181 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
39.DECRET 182 29/01/2014 DECRET nr. 182 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
40.DECRET 183 29/01/2014 DECRET nr. 183 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
41.DECRET 184 29/01/2014 DECRET nr. 184 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
42.DECRET 185 29/01/2014 DECRET nr. 185 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
43.DECRET 186 29/01/2014 DECRET nr. 186 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
44.DECRET 187 29/01/2014 DECRET nr. 187 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2014
1.DECRET 37 29/01/2014 DECRET nr. 37 din 29 ianuarie 2014privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană - cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
2.DECRET 77 29/01/2014 DECRET nr. 77 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
3.DECRET 78 29/01/2014 DECRET nr. 78 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
4.DECRET 79 29/01/2014 DECRET nr. 79 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
5.DECRET 80 29/01/2014 DECRET nr. 80 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
6.DECRET 81 29/01/2014 DECRET nr. 81 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
7.DECRET 82 29/01/2014 DECRET nr. 82 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
8.DECRET 83 29/01/2014 DECRET nr. 83 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
9.DECRET 84 29/01/2014 DECRET nr. 84 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
10.DECRET 85 29/01/2014 DECRET nr. 85 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
11.DECRET 86 29/01/2014 DECRET nr. 86 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
12.DECRET 87 29/01/2014 DECRET nr. 87 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
13.DECRET 88 29/01/2014 DECRET nr. 88 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
14.DECRET 89 29/01/2014 DECRET nr. 89 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
15.DECRET 90 29/01/2014 DECRET nr. 90 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
16.DECRET 91 29/01/2014 DECRET nr. 91 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
17.DECRET 92 29/01/2014 DECRET nr. 92 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
18.DECRET 93 29/01/2014 DECRET nr. 93 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
19.DECRET 94 29/01/2014 DECRET nr. 94 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
20.DECRET 95 29/01/2014 DECRET nr. 95 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
21.DECRET 96 29/01/2014 DECRET nr. 96 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
22.DECRET 97 29/01/2014 DECRET nr. 97 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
23.DECRET 98 29/01/2014 DECRET nr. 98 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
24.DECRET 99 29/01/2014 DECRET nr. 99 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
25.DECRET 100 29/01/2014 DECRET nr. 100 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
26.DECRET 101 29/01/2014 DECRET nr. 101 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
27.DECRET 102 29/01/2014 DECRET nr. 102 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
28.DECRET 103 29/01/2014 DECRET nr. 103 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
29.DECRET 104 29/01/2014 DECRET nr. 104 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
30.DECRET 105 29/01/2014 DECRET nr. 105 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
31.DECRET 106 29/01/2014 DECRET nr. 106 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
32.DECRET 107 29/01/2014 DECRET nr. 107 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
33.DECRET 108 29/01/2014 DECRET nr. 108 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
34.DECRET 109 29/01/2014 DECRET nr. 109 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
35.DECRET 110 29/01/2014 DECRET nr. 110 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
36.DECRET 111 29/01/2014 DECRET nr. 111 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
37.DECRET 112 29/01/2014 DECRET nr. 112 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
38.DECRET 113 29/01/2014 DECRET nr. 113 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
39.DECRET 114 29/01/2014 DECRET nr. 114 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
40.DECRET 115 29/01/2014 DECRET nr. 115 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
41.DECRET 116 29/01/2014 DECRET nr. 116 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
42.DECRET 117 29/01/2014 DECRET nr. 117 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
43.DECRET 118 29/01/2014 DECRET nr. 118 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
44.DECRET 119 29/01/2014 DECRET nr. 119 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2014
1.
ORDIN 72 13/01/2014
ORDIN nr. 72/C din 13 ianuarie 2014pentru abrogarea Ordinului ministrului justiţiei şi al ministrului apărării naţionale nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
2.DECRET 120 29/01/2014 DECRET nr. 120 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
3.DECRET 121 29/01/2014 DECRET nr. 121 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
4.DECRET 122 29/01/2014 DECRET nr. 122 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
5.DECRET 123 29/01/2014 DECRET nr. 123 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
6.DECRET 124 29/01/2014 DECRET nr. 124 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
7.DECRET 125 29/01/2014 DECRET nr. 125 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
8.DECRET 126 29/01/2014 DECRET nr. 126 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
9.DECRET 127 29/01/2014 DECRET nr. 127 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
10.DECRET 128 29/01/2014 DECRET nr. 128 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
11.DECRET 129 29/01/2014 DECRET nr. 129 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
12.DECRET 130 29/01/2014 DECRET nr. 130 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
13.DECRET 131 29/01/2014 DECRET nr. 131 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
14.DECRET 132 29/01/2014 DECRET nr. 132 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
15.DECRET 133 29/01/2014 DECRET nr. 133 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
16.DECRET 134 29/01/2014 DECRET nr. 134 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
17.DECRET 135 29/01/2014 DECRET nr. 135 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
18.DECRET 136 29/01/2014 DECRET nr. 136 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
19.DECRET 137 29/01/2014 DECRET nr. 137 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
20.DECRET 138 29/01/2014 DECRET nr. 138 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
21.DECRET 139 29/01/2014 DECRET nr. 139 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
22.DECRET 140 29/01/2014 DECRET nr. 140 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
23.DECRET 141 29/01/2014 DECRET nr. 141 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
24.DECRET 142 29/01/2014 DECRET nr. 142 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
25.DECRET 143 29/01/2014 DECRET nr. 143 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
26.
ORDONANTA 2 29/01/2014 ORDONANŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele internaţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
27.
ORDIN 120 30/01/2014
ORDIN nr. 120 din 30 ianuarie 2014privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
28.
ORDIN 119 30/01/2014
ORDIN nr. 119 din 30 ianuarie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
29.
ORDIN 6 16/01/2014
ORDIN nr. M.6 din 16 ianuarie 2014pentru abrogarea Ordinului ministrului justiţiei şi al ministrului apărării naţionale nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2014
30.
ORDIN (A) 119 30/01/2014
ORDIN nr. 119 din 30 ianuarie 2014 (*actualizat*)privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2014(actualizat până la data de 3 februarie 2014*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 132 din 3 februarie 2014.
1.DECRET 188 29/01/2014 DECRET nr. 188 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
2.DECRET 189 29/01/2014 DECRET nr. 189 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
3.DECRET 190 29/01/2014 DECRET nr. 190 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
4.DECRET 191 29/01/2014 DECRET nr. 191 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
5.DECRET 192 29/01/2014 DECRET nr. 192 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
6.DECRET 193 29/01/2014 DECRET nr. 193 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
7.DECRET 194 29/01/2014 DECRET nr. 194 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
8.DECRET 195 29/01/2014 DECRET nr. 195 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
9.DECRET 196 29/01/2014 DECRET nr. 196 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
10.DECRET 197 29/01/2014 DECRET nr. 197 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
11.DECRET 198 29/01/2014 DECRET nr. 198 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
12.DECRET 199 29/01/2014 DECRET nr. 199 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
13.DECRET 200 29/01/2014 DECRET nr. 200 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
14.
ORDIN 33 14/01/2014
ORDIN nr. 33 din 14 ianuarie 2014privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
15.
HOTARARE 7 27/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 27 ianuarie 2014pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2014 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
16.DECRET 201 29/01/2014 DECRET nr. 201 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
17.DECRET 202 29/01/2014 DECRET nr. 202 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
18.DECRET 203 29/01/2014 DECRET nr. 203 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
19.DECRET 204 29/01/2014 DECRET nr. 204 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
20.DECRET 205 29/01/2014 DECRET nr. 205 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
21.DECRET 206 29/01/2014 DECRET nr. 206 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
22.DECRET 207 29/01/2014 DECRET nr. 207 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
23.DECRET 208 29/01/2014 DECRET nr. 208 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
24.DECRET 209 29/01/2014 DECRET nr. 209 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
25.DECRET 210 29/01/2014 DECRET nr. 210 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
26.DECRET 211 29/01/2014 DECRET nr. 211 din 29 ianuarie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
27.DECIZIE 483 21/11/2013 DECIZIE nr. 483 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. e) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
28.
HOTARARE 47 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 47 din 29 ianuarie 2014privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 31 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 26 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 26 din 15 ianuarie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Bucerdea Grânoasă, Ciugud şi Stremţ, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2014
2.
ORDIN 93 21/01/2014
ORDIN nr. 93 din 21 ianuarie 2014pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2014
3.
ORDIN 1566 23/12/2013
ORDIN nr. 1.566 din 23 decembrie 2013privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.327(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 mai 2012 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2014
4.REZOLUTIE 327 25/05/2012 REZOLUŢIA nr. MSC.327(90) din 25 mai 2012privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2014
5.AMENDAMENT 25/05/2012 AMENDAMENTE din 25 mai 2012la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2014
1.
ORDIN 142 20/01/2014
ORDIN nr. 142/C din 20 ianuarie 2014pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.226/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 5563 23/11/2013 HOTĂRÂRE nr. 5.563 din 23 noiembrie 2013pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2014
3.DECIZIE 7 23/01/2014 DECIZIE nr. 7 din 23 ianuarie 2014privind sancţionarea Societăţii "Etica Broker de Asigurare Reasigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1 24/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 24 ianuarie 2014privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 89 23/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 89 din 23 ianuarie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2014
6.REGULAMENT 23/01/2014 REGULAMENT din 23 ianuarie 2014privind organizarea activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2014
7.
ORDIN 143 20/01/2014
ORDIN nr. 143/C din 20 ianuarie 2014pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2014
8.
ORDIN 144 20/01/2014
ORDIN nr. 144/C din 20 ianuarie 2014pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2014
1.ANEXA 20/01/2014 ANEXĂ din 20 ianuarie 2014la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 45/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 bis din 31 ianuarie 2014
1.DECRET 38 29/01/2014 DECRET nr. 38 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
2.DECRET 39 29/01/2014 DECRET nr. 39 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
3.DECRET 40 29/01/2014 DECRET nr. 40 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
4.DECRET 41 29/01/2014 DECRET nr. 41 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
5.DECRET 42 29/01/2014 DECRET nr. 42 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
6.DECRET 43 29/01/2014 DECRET nr. 43 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
7.DECRET 44 29/01/2014 DECRET nr. 44 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
8.DECRET 45 29/01/2014 DECRET nr. 45 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
9.DECRET 46 29/01/2014 DECRET nr. 46 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
10.DECRET 47 29/01/2014 DECRET nr. 47 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
11.DECRET 48 29/01/2014 DECRET nr. 48 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
12.DECRET 49 29/01/2014 DECRET nr. 49 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
13.DECRET 50 29/01/2014 DECRET nr. 50 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
14.DECRET 51 29/01/2014 DECRET nr. 51 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
15.DECRET 52 29/01/2014 DECRET nr. 52 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
16.DECRET 53 29/01/2014 DECRET nr. 53 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
17.DECRET 54 29/01/2014 DECRET nr. 54 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
18.DECRET 55 29/01/2014 DECRET nr. 55 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
19.DECRET 56 29/01/2014 DECRET nr. 56 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
20.DECRET 57 29/01/2014 DECRET nr. 57 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
21.DECRET 58 29/01/2014 DECRET nr. 58 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
22.DECRET 59 29/01/2014 DECRET nr. 59 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
23.DECRET 60 29/01/2014 DECRET nr. 60 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
24.DECRET 61 29/01/2014 DECRET nr. 61 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
25.DECRET 62 29/01/2014 DECRET nr. 62 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
26.DECRET 63 29/01/2014 DECRET nr. 63 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
27.DECRET 64 29/01/2014 DECRET nr. 64 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
28.DECRET 65 29/01/2014 DECRET nr. 65 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
29.DECRET 66 29/01/2014 DECRET nr. 66 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
30.DECRET 67 29/01/2014 DECRET nr. 67 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
31.DECRET 68 29/01/2014 DECRET nr. 68 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
32.DECRET 69 29/01/2014 DECRET nr. 69 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
33.DECRET 70 29/01/2014 DECRET nr. 70 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
34.DECRET 71 29/01/2014 DECRET nr. 71 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
35.DECRET 72 29/01/2014 DECRET nr. 72 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
36.DECRET 73 29/01/2014 DECRET nr. 73 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
37.DECRET 74 29/01/2014 DECRET nr. 74 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
38.DECRET 75 29/01/2014 DECRET nr. 75 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
39.DECRET 76 29/01/2014 DECRET nr. 76 din 29 ianuarie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
40.
ORDIN 45 20/01/2014
ORDIN nr. 45 din 20 ianuarie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2014
1.
RECTIFICARE 2 14/01/2014
RECTIFICARE nr. 2 din 14 ianuarie 2014referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 2/2014 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
2.DECIZIE 25 29/01/2014 DECIZIE nr. 25 din 29 ianuarie 2014privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisăcariu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
3.DECIZIE 1 29/01/2014 DECIZIE nr. 1 din 29 ianuarie 2014privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
4.DECRET 25 28/01/2014 DECRET nr. 25 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
5.DECIZIE 24 29/01/2014 DECIZIE nr. 24 din 29 ianuarie 2014pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 222/2013 privind stabilirea componenţei Consiliului ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
6.DECIZIE 23 29/01/2014 DECIZIE nr. 23 din 29 ianuarie 2014privind numirea domnului George Octavian Turtoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
7.DECRET 36 28/01/2014 DECRET nr. 36 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
8.DECRET 35 28/01/2014 DECRET nr. 35 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
9.DECIZIE 21 29/01/2014 DECIZIE nr. 21 din 29 ianuarie 2014privind numirea domnului Vasile Şalaru în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
10.DECRET 34 28/01/2014 DECRET nr. 34 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
11.DECIZIE 22 29/01/2014 DECIZIE nr. 22 din 29 ianuarie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Irina Ionescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
12.DECRET 33 28/01/2014 DECRET nr. 33 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
13.DECRET 29 28/01/2014 DECRET nr. 29 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
14.DECRET 30 28/01/2014 DECRET nr. 30 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
15.DECRET 28 28/01/2014 DECRET nr. 28 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
16.DECRET 32 28/01/2014 DECRET nr. 32 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
17.DECRET 31 28/01/2014 DECRET nr. 31 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
18.DECRET 27 28/01/2014 DECRET nr. 27 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
19.DECRET 26 28/01/2014 DECRET nr. 26 din 28 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
20.
ORDIN 35 22/01/2014
ORDIN nr. 35 din 22 ianuarie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1071 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 11 decembrie 2013privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2014
2.
ORDIN 12 28/01/2014
ORDIN nr. 12 din 28 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2014
3.
ORDIN 91 22/01/2014
ORDIN nr. 91 din 22 ianuarie 2014pentru modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 3 28/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2014
5.DECIZIE 511 12/12/2013 DECIZIE nr. 511 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2014
1.DECIZIE 1 28/01/2014 DECIZIE nr. 1 din 28 ianuarie 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 29-30 ianuarie 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014
2.DECIZIE 2 28/01/2014 DECIZIE nr. 2 din 28 ianuarie 2014privind convocarea Senatului în sesiune ordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014
3.DECRET 18 27/01/2014 DECRET nr. 18 din 27 ianuarie 2014privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014
4.DECRET 19 27/01/2014 DECRET nr. 19 din 27 ianuarie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014
5.
ORDIN 2 22/01/2014
ORDIN nr. 2 din 22 ianuarie 2014pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 8 martie 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014
6.
ORDIN 4 22/01/2014
ORDIN nr. 4 din 22 ianuarie 2014privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014
7.
RECTIFICARE 167 28/05/2013
RECTIFICARE nr. 167 din 28 mai 2013referitoare la Legea nr. 167/2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014
8.
RECTIFICARE 1011 11/12/2013
RECTIFICARE nr. 1.011 din 11 decembrie 2013referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.011/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014
9.
HOTARARE 42 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 42 din 22 ianuarie 2014privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curţii de Conturi a României în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014
10.
ORDIN 79 21/01/2014
ORDIN nr. 79 din 21 ianuarie 2014privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL 70 din 29 ianuarie 2014
1.DECIZIE 2 15/01/2014 DECIZIE nr. 2 din 15 ianuarie 2014cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 5 şi art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253^1 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2014
2.DECIZIE 3 15/01/2014 DECIZIE nr. 3 din 15 ianuarie 2014cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi pct. 5 şi art. II pct. 3 şi pct. 5 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2014
1.
ORDIN 5 22/01/2014
ORDIN nr. 5 din 22 ianuarie 2014pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 29 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 2 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 ianuarie 2014privind declararea stării de alertă în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea EMITENT: COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 29 ianuarie 2014
1.DECRET 20 28/01/2014 DECRET nr. 20 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
2.DECRET 21 28/01/2014 DECRET nr. 21 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
3.DECRET 22 28/01/2014 DECRET nr. 22 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 45 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 45 din 29 ianuarie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Baltă Gabriel Dragoş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 46 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 46 din 29 ianuarie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
6.DECRET 23 28/01/2014 DECRET nr. 23 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
7.DECRET 24 28/01/2014 DECRET nr. 24 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
8.DECIZIE 19 29/01/2014 DECIZIE nr. 19 din 29 ianuarie 2014privind eliberarea domnului Raed Arafat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
9.DECIZIE 20 29/01/2014 DECIZIE nr. 20 din 29 ianuarie 2014pentru numirea domnului Raed Arafat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
10.
ORDIN 2503 30/12/2013
ORDIN nr. 2.503 din 30 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei şi finanţelor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
11.
ORDIN 2604 20/11/2013
ORDIN nr. 2.604 din 20 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Fortului 4 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
12.
ORDIN 7 23/01/2014
ORDIN nr. 7 din 23 ianuarie 2014pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
13.
HOTARARE 14 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 14 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 2.135/2000 a activităţii miniere de exploatare de rocă cu talc în perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Bega Minerale Industriale" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
14.
ORDIN 40 23/01/2014
ORDIN nr. 40 din 23 ianuarie 2014pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
15.LISTA 29/01/2014 LISTĂ din 29 ianuarie 2014asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Sebeş în anul 2014 finanţate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SEBEŞ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
16.
HOTARARE 15 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 15 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 1.781/2000 a activităţii miniere de exploatare a cuarţului în perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Bega Minerale Industriale" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
17.DECIZIE 64 27/01/2014 DECIZIE nr. 64 din 27 ianuarie 2014pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2014
1.COD PR CIVILA (A) 02/03/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 2 martie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
2.COD PR PENALA (A) 07/02/2014 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014.
3.COD PENAL (A) 01/02/2014 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286)(actualizat până la data 1 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.
ORDIN (A) 1917 12/12/2005
ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia(actualizat până la data de 1 februarie 2014*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ----------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006;
ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006;
ORDINUL nr. 1.187 din 16 aprilie 2008;
ORDINUL nr. 529 din 19 martie 2009;
ORDINUL nr. 2.169 din 26 iunie 2009;
ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011;
ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011;
ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012;
ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012;
ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013;
ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013;
ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013;
ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013***).
5.COD PR CIVILA (A) 15/01/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
6.
LEGE 382 24/12/2013
LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
7.DECRET 1205 23/12/2013 DECRET nr. 1.205 din 23 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
8.
ORDIN 202 04/12/2013
ORDIN nr. 202 din 4 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
9.INSTRUCTIUNI 04/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 4 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
10.
ORDIN 366 04/12/2013
ORDIN nr. 366 din 4 decembrie 2013privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
11.
HOTARARE 1082 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.082 din 11 decembrie 2013privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
12.
ORDIN 2881 03/12/2013
ORDIN nr. 2.881 din 3 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
13.INSTRUCTIUNI 03/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 3 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
14.
ORDIN 2348 05/12/2013
ORDIN nr. 2.348 din 5 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
15.INSTRUCTIUNI 05/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 5 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
1.
ORDIN 1918 26/11/2013
ORDIN nr. 1.918 din 26 noiembrie 2013pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
2.PROCEDURA 26/11/2013 PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2013de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
3.RAPORT 14143 12/12/2013 RAPORT nr. 14.143 din 12 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Social Liberală - Sediul Central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
4.RAPORT 14262 13/12/2013 RAPORT nr. 14.262 din 13 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
5.RAPORT 14393 16/12/2013 RAPORT nr. 14.393 din 16 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Sediul Central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
6.RAPORT 14394 16/12/2013 RAPORT nr. 14.394 din 16 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
7.RAPORT 14464 17/12/2013 RAPORT nr. 14.464 din 17 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vâlcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
8.RAPORT 14542 18/12/2013 RAPORT nr. 14.542 din 18 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa" - Sediul Central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
9.RAPORT 14543 18/12/2013 RAPORT nr. 14.543 din 18 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sediul Central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
10.RAPORT 14550 18/12/2013 RAPORT nr. 14.550 din 18 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
11.
ORDIN 59 20/01/2014
ORDIN nr. 59 din 20 ianuarie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
12.RAPORT 14728 20/12/2013 RAPORT nr. 14.728 din 20 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
13.RAPORT 14861 30/12/2013 RAPORT nr. 14.861 din 30 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
14.RAPORT 14867 30/12/2013 RAPORT nr. 14.867 din 30 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu - Sediul Central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
15.RAPORT 14868 30/12/2013 RAPORT nr. 14.868 din 30 decembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sediul Central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
16.
ORDIN 65 17/01/2014
ORDIN nr. 65 din 17 ianuarie 2014pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
17.PROCEDURA 17/01/2014 PROCEDURĂ din 17 ianuarie 2014de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014
1.
ORDIN 52 23/01/2014
ORDIN nr. 52 din 23 ianuarie 2014privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. "Electrica" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 40 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 40 din 22 ianuarie 2014pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014
3.
ORDIN 53 23/01/2014
ORDIN nr. 53 din 23 ianuarie 2014privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. "Electrica" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014
4.
ORDIN 54 23/01/2014
ORDIN nr. 54 din 23 ianuarie 2014privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., filială a S.C. D.F.E.E. "Electrica" - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 43 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 43 din 22 ianuarie 2014privind aprobarea Actului adiţional nr. 12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014
6.
ORDIN 1237 12/12/2013
ORDIN nr. 1.237 din 12 decembrie 2013privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014
7.
ORDIN 7 10/01/2014
ORDIN nr. 7 din 10 ianuarie 2014privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor şi a procedurii de colectare şi distribuire a acestuia şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014
8.
ORDIN 86 23/01/2014
ORDIN nr. 86 din 23 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014
9.
HOTARARE 38 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 38 din 22 ianuarie 2014privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi de modificare a denumirii, a datelor de identificare şi actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 28 ianuarie 2014
1.DECRET 20 28/01/2014 DECRET nr. 20 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
2.DECRET 21 28/01/2014 DECRET nr. 21 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
3.DECRET 22 28/01/2014 DECRET nr. 22 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 45 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 45 din 29 ianuarie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Baltă Gabriel Dragoş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 46 29/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 46 din 29 ianuarie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
6.DECRET 23 28/01/2014 DECRET nr. 23 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
7.DECRET 24 28/01/2014 DECRET nr. 24 din 28 ianuarie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
8.DECIZIE 19 29/01/2014 DECIZIE nr. 19 din 29 ianuarie 2014privind eliberarea domnului Raed Arafat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
9.DECIZIE 20 29/01/2014 DECIZIE nr. 20 din 29 ianuarie 2014pentru numirea domnului Raed Arafat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
10.
ORDIN 2503 30/12/2013
ORDIN nr. 2.503 din 30 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei şi finanţelor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
11.
ORDIN 2604 20/11/2013
ORDIN nr. 2.604 din 20 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Fortului 4 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
12.
ORDIN 7 23/01/2014
ORDIN nr. 7 din 23 ianuarie 2014pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
13.
HOTARARE 14 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 14 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 2.135/2000 a activităţii miniere de exploatare de rocă cu talc în perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Bega Minerale Industriale" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
14.
ORDIN 40 23/01/2014
ORDIN nr. 40 din 23 ianuarie 2014pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
15.LISTA 29/01/2014 LISTĂ din 29 ianuarie 2014asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Sebeş în anul 2014 finanţate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SEBEŞ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
16.
HOTARARE 15 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 15 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 1.781/2000 a activităţii miniere de exploatare a cuarţului în perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Bega Minerale Industriale" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 29 ianuarie 2014
17.DECIZIE 64 27/01/2014 DECIZIE nr. 64 din 27 ianuarie 2014pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2014
1.DECIZIE 515 12/12/2013 DECIZIE nr. 515 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 27 ianuarie 2014
2.DECIZIE 519 12/12/2013 DECIZIE nr. 519 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 27 ianuarie 2014
3.
ORDIN 3 16/01/2014
ORDIN nr. 3 din 16 ianuarie 2014pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 27 ianuarie 2014
4.NORMA 16/01/2014 NORMĂ din 16 ianuarie 2014de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 27 ianuarie 2014
1.NORMA 30/12/2013 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR din 30 decembrie 2013privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din 30.12.2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 bis din 27 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 31 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 31 din 22 ianuarie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Teodorescu Ion Claudiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 32 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 32 din 22 ianuarie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Alin Vasile Văcaru EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
3.DECIZIE 462 14/11/2013 DECIZIE nr. 462 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
4.DECIZIE 487 21/11/2013 DECIZIE nr. 487 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 34 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 34 din 22 ianuarie 2014pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unei unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii a unui imobil, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
6.
HOTARARE 39 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 39 din 22 ianuarie 2014privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
7.
ORDIN 89 17/01/2014
ORDIN nr. 89 din 17 ianuarie 2014privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
8.DECIZIE 17 27/01/2014 DECIZIE nr. 17 din 27 ianuarie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
9.DECIZIE 18 27/01/2014 DECIZIE nr. 18 din 27 ianuarie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
10.
HOTARARE 61 12/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 61 din 12 decembrie 2013privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
11.REGULAMENT 12/12/2013 REGULAMENT din 12 decembrie 2013de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
12.
HOTARARE 36 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 36 din 22 ianuarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Român de Contragarantare - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
13.
ORDIN 114 30/12/2013
ORDIN nr. 114 din 30 decembrie 2013privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1 27/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 ianuarie 2014privind declararea stării de alertă în judeţele Brăila, Buzău şi Vrancea EMITENT: COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2014
2.DECIZIE 476 21/11/2013 DECIZIE nr. 476 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2014
1.DECIZIE 491 21/11/2013 DECIZIE nr. 491 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 24 ianuarie 2014
2.DECIZIE 496 05/12/2013 DECIZIE nr. 496 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 24 ianuarie 2014
3.REGULAMENT 1 17/01/2014 REGULAMENT nr. 1 din 17 ianuarie 2014privind activitatea de control desfăşurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 24 ianuarie 2014
4.DECIZIE 470 14/11/2013 DECIZIE nr. 470 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 24 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 33 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 33 din 22 ianuarie 2014privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2014
2.
ORDIN 3 13/01/2014
ORDIN nr. 3 din 13 ianuarie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2014
3.REGULAMENT 13/01/2014 REGULAMENT din 13 ianuarie 2014de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 24 ianuarie 2014
4.
HOTARARE (A) 33 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 33 din 22 ianuarie 2014 (*actualizată*)privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management(actualizată până la data de 28 februarie 2014*) EMITENT: GUVERNUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 126 din 26 februarie 2014.
1.
ORDONANTA 1 22/01/2014 ORDONANŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014
2.DECIZIE 528 12/12/2013 DECIZIE nr. 528 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014
3.
ORDIN 71 21/01/2014
ORDIN nr. 71 din 21 ianuarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş pentru activitatea de laborator HLA de transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014
4.
ORDIN 72 21/01/2014
ORDIN nr. 72 din 21 ianuarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos şi tendinos EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014
5.
ORDIN 73 21/01/2014
ORDIN nr. 73 din 21 ianuarie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi pentru activitatea de transplant renal EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014
1.DECRET 15 23/01/2014 DECRET nr. 15 din 23 ianuarie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 37 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 37 din 22 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.158/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2014
3.
ORDIN 3597 20/12/2013
ORDIN nr. 3.597 din 20 decembrie 2013privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC IND VÂLCEA - S.A. pentru locaţia din oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2014
4.DECIZIE 486 21/11/2013 DECIZIE nr. 486 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (7), art. 71 alin. (1) lit. d), e) şi f) şi alin. (7), art. 72 alin. (1) şi (3), art. 73 alin. (1)-(5) şi (7) şi art. 74 alin. (3), (5), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2014
1.DECIZIE 479 21/11/2013 DECIZIE nr. 479 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2014
2.DECIZIE 475 21/11/2013 DECIZIE nr. 475 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 389, 403 şi 405 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2014
3.DECRET 17 23/01/2014 DECRET nr. 17 din 23 ianuarie 2014pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2014
4.DECRET 16 23/01/2014 DECRET nr. 16 din 23 ianuarie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2014
1.
ORDIN 3 22/01/2014
ORDIN nr. 3 din 22 ianuarie 2014privind aprobarea certificării Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş ca operator de transport şi de sistem al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2014
2.DECIZIE 498 05/12/2013 DECIZIE nr. 498 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2014
3.DECIZIE 480 21/11/2013 DECIZIE nr. 480 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2014
4.DECIZIE 15 23/01/2014 DECIZIE nr. 15 din 23 ianuarie 2014privind împuternicirea domnului colonel Cornea Nicolae pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2014
5.DECIZIE 16 23/01/2014 DECIZIE nr. 16 din 23 ianuarie 2014pentru numirea doamnei Ionela Viorela Dobrică în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2014
6.DECIZIE 14 23/01/2014 DECIZIE nr. 14 din 23 ianuarie 2014pentru numirea domnului Nelu Zărnică în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2014
7.MEMORANDUM 15/02/2013 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 15 februarie 2013încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2014
8.
HOTARARE 35 22/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 35 din 22 ianuarie 2014pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 ianuarie 2014
9.
ORDIN (A) 3 22/01/2014
ORDIN nr. 3 din 22 ianuarie 2014 (*actualizat*)privind aprobarea certificării Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş ca operator de transport şi de sistem al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale(actualizat până la data de 5 februarie 2014*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI -------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
RECTIFICAREA nr. 3 din 22 ianuarie 2014.
1.
ORDIN 1580 23/12/2013
ORDIN nr. 1.580 din 23 decembrie 2013privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2014
2.
ORDIN 2757 23/12/2013
ORDIN nr. 2.757 din 23 decembrie 2013privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2014
3.
ORDIN 1977 09/12/2013
ORDIN nr. 1.977 din 9 decembrie 2013privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2014
4.
ORDIN 38 14/01/2014
ORDIN nr. 38 din 14 ianuarie 2014privind constituirea Comitetului de evaluare a propunerilor finale de proiect pentru implementarea obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul "Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 25 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 25 din 15 ianuarie 2014privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Coşlariu-Sighişoara şi Coşlariu-Simeria" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2014
2.DECIZIE 485 21/11/2013 DECIZIE nr. 485 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2014
3.DECIZIE 477 21/11/2013 DECIZIE nr. 477 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2014
4.DECIZIE 13 22/01/2014 DECIZIE nr. 13 din 22 ianuarie 2014privind numirea doamnei Delia Popescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2014
5.DECIZIE 12 22/01/2014 DECIZIE nr. 12 din 22 ianuarie 2014privind numirea domnului Liviu Viorel Cârlogea în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2014
6.DECRET 14 22/01/2014 DECRET nr. 14 din 22 ianuarie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2014
7.DECRET 13 22/01/2014 DECRET nr. 13 din 22 ianuarie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2014
8.DECIZIE 11 22/01/2014 DECIZIE nr. 11 din 22 ianuarie 2014pentru eliberarea domnului Valentin Iliescu din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2014
1.
ORDIN 125 18/12/2013
ORDIN nr. M.125 din 18 decembrie 2013privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2014
2.DECIZIE 1 14/01/2014 DECIZIE nr. 1 din 14 ianuarie 2014privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a gipsului din perimetrul Starchiojd-Brădet EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2014
3.
ORDIN 3 15/01/2014
ORDIN nr. M.3. din 15 ianuarie 2014pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.124/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tradiţii militare şi educaţie civică în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2014
4.
ORDIN 1378 04/11/2013
ORDIN nr. 1.378 din 4 noiembrie 2013privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţi EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 21 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 21 din 15 ianuarie 2014privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2014
1.
ORDIN 1384 04/12/2013
ORDIN nr. 1.384 din 4 decembrie 2013privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014
2.
ORDIN 404 24/12/2013
ORDIN nr. 404 din 24 decembrie 2013privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014
3.DECIZIE 518 12/12/2013 DECIZIE nr. 518 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 şi 92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. 136 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 79 16/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 79 din 16 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014
5.
ORDIN 3593 20/12/2013
ORDIN nr. 3.593 din 20 decembrie 2013privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC IND VÂLCEA - S.A. pentru locaţia din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014
6.
HOTARARE 28 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 28 din 15 ianuarie 2014pentru modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014
7.
ORDIN 42 13/01/2014
ORDIN nr. 42 din 13 ianuarie 2014privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014
1.
ORDIN 2569 07/11/2013
ORDIN nr. 2.569 din 7 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 6-7 Afumaţi, comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2014
2.DECIZIE 516 12/12/2013 DECIZIE nr. 516 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2014
3.DECIZIE 514 12/12/2013 DECIZIE nr. 514 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2014
4.DECIZIE 513 12/12/2013 DECIZIE nr. 513 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2014
5.DECIZIE 492 21/11/2013 DECIZIE nr. 492 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2014
6.
ORDIN 2568 07/11/2013
ORDIN nr. 2.568 din 7 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat "Paza Ţării" din satul Ocniţa, comuna Ocniţa, judeţul Dâmboviţa EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2014
1.DECIZIE 529 12/12/2013 DECIZIE nr. 529 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014
2.DECIZIE 527 12/12/2013 DECIZIE nr. 527 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 alin. 1, 2 şi 8 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014
3.DECIZIE 523 12/12/2013 DECIZIE nr. 523 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 522^1 alin. 2 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1081 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 11 decembrie 2013privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 29 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 29 din 15 ianuarie 2014privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, şi pentru actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014
6.DECIZIE 9 22/01/2014 DECIZIE nr. 9 din 22 ianuarie 2014privind eliberarea domnului Chiper Constantin-Cătălin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014
7.DECIZIE 507 05/12/2013 DECIZIE nr. 507 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014
8.DECIZIE 506 05/12/2013 DECIZIE nr. 506 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014
9.DECIZIE 500 05/12/2013 DECIZIE nr. 500 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014
1.DECIZIE 482 21/11/2013 DECIZIE nr. 482 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 373^1 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 22 ianuarie 2014
2.DECIZIE 484 21/11/2013 DECIZIE nr. 484 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11, art. 23 alin. (1)-(3) şi art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 22 ianuarie 2014
3.DECIZIE 10 22/01/2014 DECIZIE nr. 10 din 22 ianuarie 2014privind eliberarea domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 22 ianuarie 2014
1.DECRET 12 17/01/2014 DECRET nr. 12 din 17 ianuarie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
2.DECIZIE 522 12/12/2013 DECIZIE nr. 522 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
3.
ORDIN 2692 06/12/2013
ORDIN nr. 2.692 din 6 decembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului "Fostul Hotel Melchior" din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
4.
ORDIN 2501 30/12/2013
ORDIN nr. 2.501 din 30 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 3.188/2011 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea şi implementarea operaţiunii "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.355/2012 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru implementarea operaţiunii "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere" din cadrul domeniului major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului" al Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
5.
ORDIN 2739 12/12/2013
ORDIN nr. 2.739 din 12 decembrie 2013privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Baia Publică" din Giurgiu, Str. Parcului nr. 2, judeţul Giurgiu EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
6.
ORDIN 2562 07/11/2013
ORDIN nr. 2.562 din 7 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat "Tatăl şi Fiul" din satul Cricova, comuna Valea Lungă, judeţul Dâmboviţa EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
7.
ORDIN 2658 02/12/2013
ORDIN nr. 2.658 din 2 decembrie 2013privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Băile Societăţii Petroşani" din str. Griviţa Roşie nr. 36, municipiul Petroşani, cod HD-II-m-B-03411, judeţul Hunedoara EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
8.
ORDIN 1 03/01/2014
ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GIREXIM FINANCIAR IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
9.
ORDIN 2 03/01/2014
ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale NBG FACTORING ROMÂNIA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
10.
ORDIN 2691 06/12/2013
ORDIN nr. 2.691 din 6 decembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului "Fostul Hotel Viktor" din Băile Felix, comuna Sânmartin, judeţul Bihor EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
11.REGULAMENT 6 09/12/2013 REGULAMENT nr. 6 din 9 decembrie 2013emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
12.REGULAMENT 7 09/12/2013 REGULAMENT nr. 7 din 9 decembrie 2013pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 21 ianuarie 2014
1.DECIZIE 454 07/11/2013 DECIZIE nr. 454 din 7 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2014
2.DECIZIE 505 05/12/2013 DECIZIE nr. 505 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2014
3.
ORDIN 24 13/01/2014
ORDIN nr. 24 din 13 ianuarie 2014pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2014
4.NORMA 13/01/2014 NORMĂ din 13 ianuarie 2014privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2014
5.REGULAMENT 13/01/2014 REGULAMENT din 13 ianuarie 2014de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 13 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 13 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 12.962/2010 a activităţii miniere de exploatare a bazaltului în perimetrul Poiana Stânii, judeţul Braşov, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Vectra Service" - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
2.DECIZIE 441 29/10/2013 DECIZIE nr. 441 din 29 octombrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
3.DECIZIE 474 21/11/2013 DECIZIE nr. 474 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 408^2 alin. 4 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
4.DECIZIE 420 15/10/2013 DECIZIE nr. 420 din 15 octombrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 23 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 23 din 15 ianuarie 2014pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
6.
ORDIN 2563 07/11/2013
ORDIN nr. 2.563 din 7 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat "Jertfa" din satul Răzvadul de Sus, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
7.
HOTARARE 22 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 22 din 15 ianuarie 2014pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
8.
ORDIN 2567 07/11/2013
ORDIN nr. 2.567 din 7 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului "Reşedinţă barocă" din Oradea, Str. Republicii nr. 81, judeţul Bihor EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
9.
ORDIN 2571 07/11/2013
ORDIN nr. 2.571 din 7 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Curţii Johannes Honterus şi schimbarea din categoria "monument" a Bisericii evanghelice "Biserica Neagră" din municipiul Braşov, cod BV-II-m-A-11412, în categoria "ansamblu", cu denumirea Ansamblul "Biserica Neagră" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
10.
ORDIN 2690 06/12/2013
ORDIN nr. 2.690 din 6 decembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bisericii Sf. Arh. Mihail şi Gavril din Săcueni, str. Irinyi Janos nr. 19, judeţul Bihor EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014
1.
ORDIN 64 17/01/2014
ORDIN nr. 64 din 17 ianuarie 2014privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2014
2.
ORDIN 72 09/01/2014
ORDIN nr. 72 din 9 ianuarie 2014privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor profile extrudate din aliaj de aluminiu 2014 PN HSS 5002 către firma Hindustan Aeronautics Limited Transport Aircraft Division, PO Box 225 Chakeri Kanpur, 208008, India EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2014
3.DECIZIE 461 14/11/2013 DECIZIE nr. 461 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2014
4.DECIZIE 468 14/11/2013 DECIZIE nr. 468 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2014
5.DECIZIE 469 14/11/2013 DECIZIE nr. 469 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2014
6.DECIZIE 493 21/11/2013 DECIZIE nr. 493 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2014
7.DECIZIE 504 05/12/2013 DECIZIE nr. 504 din 5 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2014
8.DECIZIE 478 21/11/2013 DECIZIE nr. 478 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2014
9.
ORDIN 39 14/01/2014
ORDIN nr. 39 din 14 ianuarie 2014privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2014
1.DECRET 10 17/01/2014 DECRET nr. 10 din 17 ianuarie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
2.DECRET 11 17/01/2014 DECRET nr. 11 din 17 ianuarie 2014privind acordarea Drapelului de luptă Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
3.DECIZIE 430 24/10/2013 DECIZIE nr. 430 din 24 octombrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
4.DECIZIE 489 21/11/2013 DECIZIE nr. 489 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) pct. 8 şi alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
5.
ORDIN 8 13/01/2014
ORDIN nr. 8 din 13 ianuarie 2014pentru stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
6.LISTA 21/01/2014 LISTĂ din 21 ianuarie 2014asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Baia Mare în anul 2013 finanţate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE - SERVICIUL PUBLIC ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
7.DECIZIE 423 24/10/2013 DECIZIE nr. 423 din 24 octombrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI alin. (4) cuprins în titlul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
8.
RECTIFICARE 2032 23/12/2013
RECTIFICARE nr. 2.032 din 23 decembrie 2013referitoare la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 2.032/2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
9.
RECTIFICARE 34 13/01/2014
RECTIFICARE nr. 34 din 13 ianuarie 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 34/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
10.
RECTIFICARE 1069 24/12/2013
RECTIFICARE nr. 1.069 din 24 decembrie 2013referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 30 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 30 din 15 ianuarie 2014privind aprobarea organizării de către Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO), în România, la Bucureşti, a celei de-a 38-a reuniuni a Comisiei Europene pentru Agricultură (ECA) şi a celei de-a 29-a Conferinţe Regionale pentru Europa şi Asia Centrală (ERC), a reuniunii ONG-urilor şi societăţii civile, precum şi a evenimentelor conexe, în perioada 29 martie-4 aprilie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 1162 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.162 din 23 decembrie 2013privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Brăila a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2014
3.
ORDIN 2499 30/12/2013
ORDIN nr. 2.499 din 30 decembrie 2013pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România" aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2014
4.SCHEMA 30/12/2013 SCHEMĂ TRANSPARENTĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 30 decembrie 2013sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2014
5.
ORDIN 2731 18/12/2013
ORDIN nr. 2.731 din 18 decembrie 2013privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2014
1.
ORDIN 1428 26/08/2013
ORDIN nr. 1.428 din 26 august 2013pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului denumit "Titlu de creanţă", prevăzut la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 20 ianuarie 2014
1.
ORDIN 1509 12/12/2013
ORDIN nr. 1.509 din 12 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2014
2.DECIZIE 1 18/11/2013 DECIZIE nr. 1 din 18 noiembrie 2013privind modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 650 şi art. 665 raportat la art. 818 şi art. 819 din Codul de procedură civilă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2014
3.
ORDIN 733 17/10/2013
ORDIN nr. 733 din 17 octombrie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2014
4.
ORDIN 2 13/01/2014
ORDIN nr. M.2 din 13 ianuarie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2014
5.REGULAMENT 13/01/2014 REGULAMENT din 13 ianuarie 2014privind asistenţa religioasă în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2014
1.
ORDIN 1142 18/10/2013
ORDIN nr. 1.142 din 18 octombrie 2013privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 19 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 ianuarie 2014privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 20 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 20 din 15 ianuarie 2014pentru modificarea poziţiei nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014
4.
ORDIN 13 14/01/2014
ORDIN nr. 13 din 14 ianuarie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014
5.REGULAMENT 14/01/2014 REGULAMENT din 14 ianuarie 2014privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014
6.
ORDIN 163 25/11/2013
ORDIN nr. 163 din 25 noiembrie 2013privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014
7.
HOTARARE 18 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 18 din 15 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014
1.ANEXA 06/01/2014 ANEXĂ din 6 ianuarie 2014privind Specificaţiile tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru*) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 bis din 20 ianuarie 2014 ---------- *) Aprobat de Ordinul nr. 1, din 6 ianuarie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2014.
1.
ORDIN 2566 07/11/2013
ORDIN nr. 2.566 din 7 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 4-5 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2014
2.
ORDIN 2570 07/11/2013
ORDIN nr. 2.570 din 7 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului "Casa Slătineanu" din Calea Dorobanţi nr. 60, sectorul 1, municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2014
3.DECIZIE 455 07/11/2013 DECIZIE nr. 455 din 7 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2014
4.DECIZIE 467 14/11/2013 DECIZIE nr. 467 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2014
5.DECIZIE 19 18/11/2013 DECIZIE nr. 19 din 18 noiembrie 2013privind recursul în interesul legii, referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1) şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2014
6.
ORDIN 1 06/01/2014
ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2014privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2014
1.
ORDIN 3853 20/12/2013
ORDIN nr. 3.853 din 20 decembrie 2013privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2014
2.
ORDIN 3851 20/12/2013
ORDIN nr. 3.851 din 20 decembrie 2013pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2014
3.
ORDIN 2502 30/12/2013
ORDIN nr. 2.502 din 30 decembrie 2013pentru modificarea unor acte privind ajutorul de minimis EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2014
4.DECIZIE 8 17/01/2014 DECIZIE nr. 8 din 17 ianuarie 2014privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2014
5.DECIZIE 7 17/01/2014 DECIZIE nr. 7 din 17 ianuarie 2014privind numirea domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion în funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2014
6.DECIZIE 6 17/01/2014 DECIZIE nr. 6 din 17 ianuarie 2014pentru eliberarea domnului Marius Linul din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2014
7.DECIZIE 5 17/01/2014 DECIZIE nr. 5 din 17 ianuarie 2014pentru numirea domnului Doru Dumitrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2014
8.DECIZIE 4 17/01/2014 DECIZIE nr. 4 din 17 ianuarie 2014pentru eliberarea domnului Marian-Grigorie Tutilescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2014
9.
HOTARARE 24 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 24 din 15 ianuarie 2014privind instituirea Programului naţional "ROMÂNIA 100" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 10 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 10 din 7 ianuarie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2014
2.
ORDIN 5645 13/12/2013
ORDIN nr. 5.645 din 13 decembrie 2013pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2014
3.PROCEDURA 19/12/2013 PROCEDURĂ din 19 decembrie 2013de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi "admis" la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1094 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 11 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2014
5.DECIZIE 646 19/12/2013 DECIZIE nr. 646 din 19 decembrie 2013pentru aprobarea Procedurii de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor declaraţi "admis" la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2014
1.
ORDIN 122 30/12/2013
ORDIN nr. 122 din 30 decembrie 2013privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 294 12/08/2013 HOTĂRÂRE nr. 13/294 din 12 august 2013privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor nr. 1/1995 EMITENT: CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2014
1.
ORDIN 41 14/01/2014
ORDIN nr. 41 din 14 ianuarie 2014privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2014
2.
ORDIN 1 15/01/2014
ORDIN nr. 1 din 15 ianuarie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 februarie 2014-30 iunie 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2014
3.
ORDIN 5760 30/12/2013
ORDIN nr. 5.760 din 30 decembrie 2013privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Ana" din municipiul Câmpulung Moldovenesc de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Maria" din municipiul Rădăuţi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1095 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 852 14/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 852 din 14 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2014
2.
ORDIN 16 10/01/2014
ORDIN nr. 16 din 10 ianuarie 2014pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 12 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 12 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea stemelor oraşelor Cisnădie şi Copşa Mică, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 8 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 8 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Creţeni şi Sălătrucel, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 9 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea stemei comunei Vânători, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2014
6.
HOTARARE 7 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea stemei comunei Orlat, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2014
7.
HOTARARE 52 12/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 52 din 12 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe bază de proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitaţii, referitoare la verificarea utilizării fondurilor nerambursabile EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2014
1.
ORDIN 2734 12/12/2013
ORDIN nr. 2.734 din 12 decembrie 2013pentru acreditarea Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 1154 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 23 decembrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2014
3.
ORDIN 2738 12/12/2013
ORDIN nr. 2.738 din 12 decembrie 2013pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2014
4.
ORDIN 2737 12/12/2013
ORDIN nr. 2.737 din 12 decembrie 2013pentru acreditarea Muzeului de Artă "Vasile Grigore" - Pictor şi Colecţionar din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2014
5.
ORDIN 2736 12/12/2013
ORDIN nr. 2.736 din 12 decembrie 2013pentru acreditarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2014
6.
ORDIN 2735 12/12/2013
ORDIN nr. 2.735 din 12 decembrie 2013pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2014
7.
ORDIN 2560 07/11/2013
ORDIN nr. 2.560 din 7 noiembrie 2013privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică A, a Bibliotecii Judeţene Astra din Sibiu, str. Bariţiu nr. 5, judeţul Sibiu EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2014
8.
ORDIN 2732 12/12/2013
ORDIN nr. 2.732 din 12 decembrie 2013pentru acreditarea Muzeului Naţional "Peleş" - Sinaia EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2014
9.
ORDIN 2733 12/12/2013
ORDIN nr. 2.733 din 12 decembrie 2013pentru acreditarea Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2014
1.DECIZIE 17 18/11/2013 DECIZIE nr. 17 din 18 noiembrie 2013privind examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept: "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă." EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2014
2.
ORDIN 4078 20/12/2013
ORDIN nr. 4.078/C din 20 decembrie 2013privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2014
3.DECIZIE 472 21/11/2013 DECIZIE nr. 472 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22^1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2014
4.DECIZIE 466 14/11/2013 DECIZIE nr. 466 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII intitulat "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2014
1.
ORDIN 35 14/01/2014
ORDIN nr. 35 din 14 ianuarie 2014privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2014
1.DECRET 1106 17/12/2013 DECRET nr. 1.106 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2014
2.
LEGE 361 18/12/2013
LEGE nr. 361 din 18 decembrie 2013privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2014
3.ARANJAMENT 12/09/2013 ARANJAMENT STAND-BY din 12 septembrie 2013de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2014
4.DECIZIE 21 18/11/2013 DECIZIE nr. 21 din 18 noiembrie 2013referitoare la examinarea recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, raportat la art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru anul 2010 personalului din sectorul bugetar EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 1096 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2014
6.
HOTARARE (A) 1096 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 11 decembrie 2013 (*actualizată*)pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii(actualizată până la data de 6 februarie 2014*) EMITENT: GUVERNUL ----------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
RECTIFICAREA nr. 1.096 din 11 decembrie 2013.
1.
HOTARARE 1150 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.150 din 23 decembrie 2013privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 1152 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.152 din 23 decembrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 1151 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 23 decembrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2014
1.
ORDIN 181 30/12/2013
ORDIN nr. 181 din 30 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2014
2.DECIZIE 473 21/11/2013 DECIZIE nr. 473 din 21 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2014
1.DECIZIE 3 14/01/2014 DECIZIE nr. 3 din 14 ianuarie 2014privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Gireadă Mihai-Petru, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2014
2.DECIZIE 1 14/01/2014 DECIZIE nr. 1 din 14 ianuarie 2014pentru eliberarea domnului Achim Irimescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2014
3.DECIZIE 2 14/01/2014 DECIZIE nr. 2 din 14 ianuarie 2014privind numirea domnului Eleodor Mihai Mandreş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2014
4.
ORDIN 1 07/01/2014
ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2014pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2014
5.NORMA 07/01/2014 NORME din 7 ianuarie 2014privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2014
6.
LEGE 5 08/01/2014
LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2014
7.DECRET 5 07/01/2014 DECRET nr. 5 din 7 ianuarie 2014pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 16 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 15 ianuarie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 17 15/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 17 din 15 ianuarie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
3.CIRCULARA 2 10/01/2014 CIRCULARĂ nr. 2 din 10 ianuarie 2014privind modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
4.CIRCULARA 3 10/01/2014 CIRCULARĂ nr. 3 din 10 ianuarie 2014privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013-23 ianuarie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
5.CIRCULARA 4 10/01/2014 CIRCULARĂ nr. 4 din 10 ianuarie 2014privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
6.CIRCULARA 5 10/01/2014 CIRCULARĂ nr. 5 din 10 ianuarie 2014privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
7.
HOTARARE 1132 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 18 decembrie 2013privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
8.
RECTIFICARE 1159 23/12/2013
RECTIFICARE nr. 1.159 din 23 decembrie 2013referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.159/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
9.
HOTARARE 1085 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
10.
ORDIN 120 20/12/2013
ORDIN nr. 120 din 20 decembrie 2013privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2014
1.COD PR CIVILA (A) 02/03/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 2 martie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
2.COD PR PENALA (A) 07/02/2014 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014.
3.COD PENAL (A) 01/02/2014 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286)(actualizat până la data 1 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.
ORDIN (A) 1917 12/12/2005
ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia(actualizat până la data de 1 februarie 2014*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ----------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006;
ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006;
ORDINUL nr. 1.187 din 16 aprilie 2008;
ORDINUL nr. 529 din 19 martie 2009;
ORDINUL nr. 2.169 din 26 iunie 2009;
ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011;
ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011;
ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012;
ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012;
ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013;
ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013;
ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013;
ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013***).
5.COD PR CIVILA (A) 15/01/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
6.
LEGE 382 24/12/2013
LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
7.DECRET 1205 23/12/2013 DECRET nr. 1.205 din 23 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
8.
ORDIN 202 04/12/2013
ORDIN nr. 202 din 4 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
9.INSTRUCTIUNI 04/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 4 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
10.
ORDIN 366 04/12/2013
ORDIN nr. 366 din 4 decembrie 2013privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
11.
HOTARARE 1082 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.082 din 11 decembrie 2013privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
12.
ORDIN 2881 03/12/2013
ORDIN nr. 2.881 din 3 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
13.INSTRUCTIUNI 03/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 3 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
14.
ORDIN 2348 05/12/2013
ORDIN nr. 2.348 din 5 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
15.INSTRUCTIUNI 05/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 5 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
1.
ORDIN 1501 20/12/2013
ORDIN nr. 1.501 din 20 decembrie 2013privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2014
2.ACORD 19/09/2013 ACORD din 19 septembrie 2013între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucureşti EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 1147 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.147 din 23 decembrie 2013pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc "Yunus Emre" de la Bucureşti, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2014
4.
ORDIN 1 06/01/2014
ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2014pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2014
5.
ORDIN 15 10/01/2014
ORDIN nr. 15 din 10 ianuarie 2014privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes", printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în USD, în sumă de maximum 2 miliarde USD EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2014
1.
ORDIN 8 09/01/2014
ORDIN nr. 8 din 9 ianuarie 2014pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2014
2.NORMA 18 04/12/2013 NORMĂ nr. 18 din 4 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor privind supravegherea suplimentară a societăţilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2008 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2014
3.
ORDIN 5453 12/11/2013
ORDIN nr. 5.453 din 12 noiembrie 2013privind aprobarea Programei valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, specialitatea postului educator-puericultor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2014
1.
ORDIN 5734 24/12/2013
ORDIN nr. 5.734 din 24 decembrie 2013privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2014
2.
ORDIN 8 10/01/2014
ORDIN nr. 8 din 10 ianuarie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2014
3.DECIZIE 443 29/10/2013 DECIZIE nr. 443 din 29 octombrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. (3), art. 44 alin. (3) şi ale art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2014
4.
ORDIN 5641 12/12/2013
ORDIN nr. 5.641 din 12 decembrie 2013pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 şi Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1153 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 23 decembrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 13 ianuarie 2014
2.NORMA 16/12/2013 NORMĂ din 16 decembrie 2013"Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-V/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 13 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 208 16/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 208 din 16 decembrie 2013pentru aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-V/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 13 ianuarie 2014
4.
ORDIN 2 07/01/2014
ORDIN nr. 2 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 13 ianuarie 2014
5.
ORDIN (A) 34 09/01/2014
ORDIN nr. 34 din 9 ianuarie 2014 (*actualizat*)pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Etică şi aprobarea componenţei acesteia(actualizat până la data de 21 ianuarie 2014*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ------------ *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
RECTIFICAREA nr. 34 din 13 ianuarie 2014.
1.
ORDIN 3782 23/12/2013
ORDIN nr. 3.782 din 23 decembrie 2013pentru modificarea art. 16 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 5 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014
3.DECIZIE 1240 19/12/2013 DECIZIE nr. 1.240 din 19 decembrie 2013privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ASIG CENTER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014
4.DECIZIE 1237 19/12/2013 DECIZIE nr. 1.237 din 19 decembrie 2013privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 1032 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 11 decembrie 2013privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014
6.DECIZIE 1241 19/12/2013 DECIZIE nr. 1.241 din 19 decembrie 2013privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii BOGDAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014
7.
ORDIN 3783 23/12/2013
ORDIN nr. 3.783 din 23 decembrie 2013pentru modificarea art. 19 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014
1.
ORDIN 5646 13/12/2013
ORDIN nr. 5.646 din 13 decembrie 2013privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014
2.
ORDIN 3763 20/12/2013
ORDIN nr. 3.763 din 20 decembrie 2013privind aprobarea extinderii desemnării Societăţii Comerciale QUALITY - CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014
3.
ORDIN 3762 20/12/2013
ORDIN nr. 3.762 din 20 decembrie 2013privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale SUCERT-RO - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014
4.DECIZIE 530 12/12/2013 DECIZIE nr. 530 din 12 decembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014
5.
ORDIN 3760 20/12/2013
ORDIN nr. 3.760 din 20 decembrie 2013privind aprobarea extinderii desemnării Societăţii Comerciale RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014
6.
HOTARARE 6 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 ianuarie 2014privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014
1.REGULAMENT 13/12/2013 REGULAMENT din 13 decembrie 2013de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014
2.
ORDIN 176 13/12/2013
ORDIN nr. 176 din 13 decembrie 2013pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 53 12/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 53 din 12 decembrie 2013privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaţionale de etică pentru contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014
4.
ORDIN 2495 24/12/2013
ORDIN nr. 2.495 din 24 decembrie 2013pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 1146 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 23 decembrie 2013privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014
6.DECRET 9 08/01/2014 DECRET nr. 9 din 8 ianuarie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014
7.DECRET 1 07/01/2014 DECRET nr. 1 din 7 ianuarie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014
8.
LEGE 1 08/01/2014
LEGE nr. 1 din 8 ianuarie 2014pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014
1.
ORDIN 17 10/01/2014
ORDIN nr. 17 din 10 ianuarie 2014privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014
2.
ORDIN 1 06/01/2014
ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2014pentru modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1168 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.168 din 23 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 1169 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.169 din 23 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014
3.
ORDIN 1952 20/12/2013
ORDIN nr. 1.952 din 20 decembrie 2013privind publicarea Programului de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014
4.PROGRAM 12/11/2013 PROGRAM DE COOPERARE din 12 noiembrie 2013încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 12 noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014
5.
ORDIN 217 24/12/2013
ORDIN nr. 217 din 24 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014
6.
ORDIN 1589 30/12/2013
ORDIN nr. 1.589 din 30 decembrie 2013pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014
7.
ORDIN 1515 23/12/2013
ORDIN nr. 1.515 din 23 decembrie 2013privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014
1.GHID 12/12/2013 GHIDUL SOLICITANTULUI din 12 decembrie 2013privind "Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii" instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare*) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 bis din 11 ianuarie 2014 ------ *) Aprobat de Ordinul nr. 376, din 12 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 11 ianuarie 2014.
1.
ORDIN 9 09/01/2014
ORDIN nr. 9 din 9 ianuarie 2014privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, de către un IMM, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 1083 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I - DN 1 - DN 11 şi Tronson III - DN 13 - DN 1" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014
3.
ORDIN 376 12/12/2013
ORDIN nr. 376 din 12 decembrie 2013privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1409 10/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.409 din 10 decembrie 2013pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 59 12/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 59 din 12 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2014
3.
LEGE 7 09/01/2014
LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2014
4.DECRET 8 07/01/2014 DECRET nr. 8 din 7 ianuarie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2014
5.
ORDIN 180 30/12/2013
ORDIN nr. 180 din 30 decembrie 2013privind formarea iniţială, în anul 2014, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2014
1.
LEGE 2 08/01/2014
LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
2.DECRET 2 07/01/2014 DECRET nr. 2 din 7 ianuarie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
3.
LEGE 3 08/01/2014
LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
4.DECRET 3 07/01/2014 DECRET nr. 3 din 7 ianuarie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
5.
LEGE 4 08/01/2014
LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
6.DECRET 4 07/01/2014 DECRET nr. 4 din 7 ianuarie 2014privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
7.
LEGE 6 08/01/2014
LEGE nr. 6 din 8 ianuarie 2014privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către municipiul Bucureşti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
8.DECRET 6 07/01/2014 DECRET nr. 6 din 7 ianuarie 2014pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către municipiul Bucureşti EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
9.DECIZIE 424 24/10/2013 DECIZIE nr. 424 din 24 octombrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
10.
HOTARARE 1 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 7 ianuarie 2014privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
11.
HOTARARE 3 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 ianuarie 2014privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
12.LISTA 10/01/2014 LISTĂ din 10 ianuarie 2014cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
13.
ORDIN 4137 20/12/2013
ORDIN nr. 4.137 din 20 decembrie 2013privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
14.
HOTARARE 09/07/2013 HOTĂRÂRE din 9 iulie 2013în Cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - MAREA CAMERĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
15.
HOTARARE 2 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 ianuarie 2014privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1124 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.124 din 18 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2014
2.
ORDIN 213 23/12/2013
ORDIN nr. 213 din 23 decembrie 2013pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2014
3.
ORDIN 1529 13/12/2013
ORDIN nr. 1.529 din 13 decembrie 2013privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2014
4.
ORDIN 108 18/12/2013
ORDIN nr. 108 din 18 decembrie 2013privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare pentru activităţile de distribuţie şi furnizare reglementată şi de stabilire a unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului, aplicabil în a treia perioadă de reglementare, pentru anumite categorii de imobilizări corporale şi necorporale aferente activităţii de distribuţie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2014
5.
ORDIN 113 18/12/2013
ORDIN nr. 113 din 18 decembrie 2013privind condiţiile în care se asigură furnizarea energiei electrice pentru clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2014
6.
ORDIN 115 18/12/2013
ORDIN nr. 115 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2014
7.PROCEDURA 18/12/2013 PROCEDURĂ din 18 decembrie 2013de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1086 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2014
2.NORMA 11/12/2013 NORME GENERALE din 11 decembrie 2013privind exercitarea activităţii de audit public intern EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2014
1.CONTRACT MUNCA 1768 09/12/2013 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.768 din 9 decembrie 2013la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 1 din 10 ianuarie 2014
1.DECIZIE 463 14/11/2013 DECIZIE nr. 463 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 408^2 alin. 4 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 1084 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014
3.DECIZIE 464 14/11/2013 DECIZIE nr. 464 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014
4.
ORDIN 121 20/12/2013
ORDIN nr. 121 din 20 decembrie 2013pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PETROM DISTRIBUŢIE GAZE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014
5.DECIZIE 16 18/11/2013 DECIZIE nr. 16 din 18 noiembrie 2013privind recursul în interesul legii, referitor la interpretarea dispoziţiilor art. 320^1 alin. 7 fraza a II-a din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014
6.
HOTARARE 4 07/01/2014 HOTĂRÂRE nr. 4 din 7 ianuarie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 9 ianuarie 2014
1.
ORDIN 1269 20/12/2013
ORDIN nr. 1.269 din 20 decembrie 2013privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Moineşti, judeţul Bacău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
2.DECIZIE 1204 11/12/2013 DECIZIE nr. 1.204 din 11 decembrie 2013privind sancţionarea Societăţii SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu amendă EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 4911 21/09/2013 HOTĂRÂRE nr. 4.911 din 21 septembrie 2013privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1091 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 11 decembrie 2013privind aprobarea stemelor comunelor Şura Mare şi Vurpăr, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 1092 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 11 decembrie 2013privind aprobarea stemelor comunelor Brâncoveneşti, Ceauşu de Câmpie, Chibed, Cucerdea şi Iclănzel, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
6.
HOTARARE 1125 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 18 decembrie 2013privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
7.
HOTARARE 1127 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.127 din 18 decembrie 2013privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
8.
HOTARARE 1128 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.128 din 18 decembrie 2013privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
9.
HOTARARE 1129 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.129 din 18 decembrie 2013privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
10.
HOTARARE 1130 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 18 decembrie 2013privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
11.
HOTARARE 1131 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 18 decembrie 2013privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călăraşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
12.
HOTARARE 1126 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 18 decembrie 2013privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1093 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 11 decembrie 2013privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
2.
ORDIN 3816 18/12/2013
ORDIN nr. 3.816 din 18 decembrie 2013privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
3.
LEGE 383 24/12/2013
LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013a apiculturii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
4.DECRET 1206 23/12/2013 DECRET nr. 1.206 din 23 decembrie 2013privind promulgarea Legii apiculturii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
5.CIRCULARA 1 08/01/2014 CIRCULARĂ nr. 1 din 8 ianuarie 2014privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
6.
ORDIN 2496 24/12/2013
ORDIN nr. 2.496 din 24 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 625/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite "Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România", aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
7.DECRET 7 07/01/2014 DECRET nr. 7 din 7 ianuarie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
8.
HOTARARE 1170 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.170 din 23 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
9.
HOTARARE 1133 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 18 decembrie 2013privind aprobarea şi derularea Programului "Complexuri sportive", prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
10.PROGRAM 18/12/2013 PROGRAMUL din 18 decembrie 2013"Complexuri sportive" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014
1.
LEGE 384 24/12/2013
LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
2.DECRET 1207 23/12/2013 DECRET nr. 1.207 din 23 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 1142 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.142 din 23 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1143 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 23 decembrie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale a unui imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
5.
HOTARARE 1161 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.161 din 23 decembrie 2013privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii - Târgu Mureş - Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
6.
ORDIN 3761 20/12/2013
ORDIN nr. 3.761 din 20 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.440/2013 privind desemnarea Societăţii Comerciale CEPROCIM - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii şi pentru aprobarea extinderii desemnării acestui organism în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
7.
ORDIN 2029 18/12/2013
ORDIN nr. 2.029 din 18 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a Societăţii Comerciale "Electrocentrale Grup" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.029 din 18 decembrie 2013 DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE Nr. 540 din 21 noiembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.503 din 26 noiembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
8.DECIZIE 20 18/11/2013 DECIZIE nr. 20 din 18 noiembrie 2013privind recursul în interesul legii, referitor la natura juridică a drepturilor prevăzute a se acordă, potrivit contractelor colective de muncă, cu diferite ocazii (ajutoare materiale de Paşti, Crăciun, tichete de masă/tichete cadou, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă etc.) EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
9.
HOTARARE 1163 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.163 din 23 decembrie 2013privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
10.
ORDIN 540 21/11/2013
ORDIN nr. 540 din 21 noiembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a Societăţii Comerciale "Electrocentrale Grup" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.029 din 18 decembrie 2013 DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE Nr. 540 din 21 noiembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.503 din 26 noiembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
11.
ORDIN 2503 26/11/2013
ORDIN nr. 2.503 din 26 noiembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a Societăţii Comerciale "Electrocentrale Grup" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.029 din 18 decembrie 2013 DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE Nr. 540 din 21 noiembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.503 din 26 noiembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1090 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 11 decembrie 2013privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 1166 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.166 din 23 decembrie 2013privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 şi 2016, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014
3.
ORDIN 637 20/12/2013
ORDIN nr. 637 din 20 decembrie 2013privind instituirea perioadei de monitorizare a durabilităţii proiectelor aferente contractelor de finanţare din cadrul axei prioritare 4 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014
4.
ORDIN 3884 24/12/2013
ORDIN nr. 3.884 din 24 decembrie 2013pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014
5.
ORDIN 3854 20/12/2013
ORDIN nr. 3.854 din 20 decembrie 2013pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014
6.
HOTARARE 1076 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 - km 184+390" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1167 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.167 din 23 decembrie 2013privind declararea anului 2014 "Anul Brâncoveanu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2014
2.
HOTARARE 1088 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 11 decembrie 2013privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare al Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2014
3.REGULAMENT 8 24/12/2013 REGULAMENT nr. 8 din 24 decembrie 2013pentru abrogarea art. 4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2012 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1138 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.138 din 23 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1079 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 7 ianuarie 2014
2.DECIZIE 448 29/10/2013 DECIZIE nr. 448 din 29 octombrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 7 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 1073 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 11 decembrie 2013pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 7 ianuarie 2014
1.DECIZIE 465 14/11/2013 DECIZIE nr. 465 din 14 noiembrie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014
2.
ORDIN 179 23/12/2013
ORDIN nr. 179 din 23 decembrie 2013pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014
3.
ORDIN 2067 24/12/2013
ORDIN nr. 2.067 din 24 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1149 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 23 decembrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1123 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 18 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2014
2.DECIZIE 1202 11/12/2013 DECIZIE nr. 1.202 din 11 decembrie 2013privind sancţionarea Societăţii UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2014
3.DECIZIE 18 18/11/2013 DECIZIE nr. 18 din 18 noiembrie 2013privind examinarea recursului în interesul legii, vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1148 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.148 din 23 decembrie 2013pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 august 2013 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2013, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2014
5.AMENDAMENT 4 23/10/2013 AMENDAMENT nr. 4 din 23 octombrie 2013convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 29 august 2013 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2014
6.
HOTARARE 1122 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.122 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Statutului Academiei de Ştiinţe Militare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2014
7.STATUT 18/12/2013 STATUTUL din 18 decembrie 2013Academiei de Ştiinţe Militare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2014
1.
ORDIN 97 18/12/2013
ORDIN nr. 97 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2014
2.
ORDIN 2947 17/12/2013
ORDIN nr. 2.947 din 17 decembrie 2013pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2014
3.REGULAMENT 17/12/2013 REGULAMENT din 17 decembrie 2013de administrare a Fondului naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 1156 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 23 decembrie 2013pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2014
1.DECRET 1208 23/12/2013 DECRET nr. 1.208 din 23 decembrie 2013privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
2.DECRET 1209 23/12/2013 DECRET nr. 1.209 din 23 decembrie 2013privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 1087 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.087 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
4.
ORDIN 1521 30/12/2013
ORDIN nr. 1.521 din 30 decembrie 2013pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
5.
ORDIN 1522 30/12/2013
ORDIN nr. 1.522 din 30 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
6.
ORDIN 2048 20/12/2013
ORDIN nr. 2.048 din 20 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea "Hidroelectrica - Serv" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.048 din 20 decembrie 2013 DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE Nr. 539 din 21 noiembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.502 din 26 noiembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
7.
HOTARARE 1120 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.120 din 18 decembrie 2013pentru stabilirea nivelului total al compensaţiilor băneşti, a criteriilor şi metodologiei de evaluare a pagubelor, precum şi a modalităţilor concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al Ambasadei României la Tripoli afectat de conflictul intern armat din Libia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
8.METODOLOGIE 18/12/2013 METODOLOGIE din 18 decembrie 2013de evaluare a pagubelor şi de stabilire a cuantumului compensaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
9.
HOTARARE 1089 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.089 din 11 decembrie 2013pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
10.
HOTARARE 1119 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.119 din 18 decembrie 2013privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
11.
ORDIN 539 21/11/2013
ORDIN nr. 539 din 21 noiembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea "Hidroelectrica - Serv" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.048 din 20 decembrie 2013 DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE Nr. 539 din 21 noiembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.502 din 26 noiembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
12.
ORDIN 2502 26/11/2013
ORDIN nr. 2.502 din 26 noiembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea "Hidroelectrica - Serv" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 2.048 din 20 decembrie 2013 DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE Nr. 539 din 21 noiembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.502 din 26 noiembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014
1.COD PR CIVILA (A) 02/03/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 2 martie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
2.COD PR PENALA (A) 07/02/2014 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014.
3.COD PENAL (A) 01/02/2014 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286)(actualizat până la data 1 februarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.
ORDIN (A) 1917 12/12/2005
ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia(actualizat până la data de 1 februarie 2014*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ----------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006;
ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006;
ORDINUL nr. 1.187 din 16 aprilie 2008;
ORDINUL nr. 529 din 19 martie 2009;
ORDINUL nr. 2.169 din 26 iunie 2009;
ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011;
ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011;
ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012;
ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012;
ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013;
ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013;
ORDINUL nr. 2.002 din 12 decembrie 2013;
ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013***).
5.COD PR CIVILA (A) 15/01/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013.
6.
LEGE 382 24/12/2013
LEGE nr. 382 din 24 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
7.DECRET 1205 23/12/2013 DECRET nr. 1.205 din 23 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
8.
ORDIN 202 04/12/2013
ORDIN nr. 202 din 4 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
9.INSTRUCTIUNI 04/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 4 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
10.
ORDIN 366 04/12/2013
ORDIN nr. 366 din 4 decembrie 2013privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
11.
HOTARARE 1082 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.082 din 11 decembrie 2013privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
12.
ORDIN 2881 03/12/2013
ORDIN nr. 2.881 din 3 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
13.INSTRUCTIUNI 03/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 3 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
14.
ORDIN 2348 05/12/2013
ORDIN nr. 2.348 din 5 decembrie 2013pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
15.INSTRUCTIUNI 05/12/2013 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 5 decembrie 2013privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1080 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 6 ianuarie 2014
2.NORMA 11/12/2013 NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 6 ianuarie 2014
3.
ORDIN 3883 24/12/2013
ORDIN nr. 3.883 din 24 decembrie 2013privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 6 ianuarie 2014
1.
HOTARARE 1121 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 18 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014
2.
ORDIN 5717 23/12/2013
ORDIN nr. 5.717 din 23 decembrie 2013pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014
3.
HOTARARE 1040 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014
4.
HOTARARE 64 27/11/2013 HOTĂRÂRE nr. 64 din 27 noiembrie 2013pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014
5.NORMA 16 27/11/2013 NORMĂ nr. 16 din 2013privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014
1.
ORDIN 1935 16/09/2013
ORDIN nr. 1.935 din 16 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.935 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.973 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.055 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013
2.
ORDIN 1936 16/09/2013
ORDIN nr. 1.936 din 16 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.936 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.970 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.056 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013
3.
ORDIN 1973 09/12/2013
ORDIN nr. 1.973 din 9 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.935 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.973 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.055 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013
4.
ORDIN 2055 27/09/2013
ORDIN nr. 2.055 din 27 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.935 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.973 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.055 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013
5.
ORDIN 1970 09/12/2013
ORDIN nr. 1.970 din 9 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.936 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.970 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.056 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013
6.
ORDIN 2056 27/09/2013
ORDIN nr. 2.056 din 27 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.936 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.970 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.056 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013
7.
ORDIN 109 18/12/2013
ORDIN nr. 109 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Codului tehnic al gazelor naturale lichefiate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013
8.COD TEHNIC GN 18/12/2013 CODUL TEHNIC din 18 decembrie 2013al gazelor naturale lichefiate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 30 decembrie 2013
1.REGULAMENT 5 20/12/2013 REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 30 decembrie 2013
1.DECRET 1219 23/12/2013 DECRET nr. 1.219 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
2.DECRET 1220 23/12/2013 DECRET nr. 1.220 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
3.DECRET 1221 23/12/2013 DECRET nr. 1.221 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
4.DECRET 1222 23/12/2013 DECRET nr. 1.222 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
5.DECRET 1223 23/12/2013 DECRET nr. 1.223 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
6.DECRET 1224 23/12/2013 DECRET nr. 1.224 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
7.DECRET 1225 23/12/2013 DECRET nr. 1.225 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
8.DECRET 1226 23/12/2013 DECRET nr. 1.226 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
9.
HOTARARE 1159 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 23 decembrie 2013privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
10.
HOTARARE 1160 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.160 din 23 decembrie 2013privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
11.
ORDIN 1493 20/12/2013
ORDIN nr. 1.493 din 20 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
12.
ORDIN 1020 13/12/2013
ORDIN nr. 1.020 din 13 decembrie 2013privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
13.
LEGE 380 24/12/2013
LEGE nr. 380 din 24 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
14.DECRET 1203 23/12/2013 DECRET nr. 1.203 din 23 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
15.
ORDIN 2030 18/12/2013
ORDIN nr. 2.030 din 18 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor "Decizie de impunere din oficiu" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013
1.
ORDIN 7 23/12/2013
ORDIN nr. 7 din 23 decembrie 2013privind amortizoarele de capital EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013
2.
ORDIN 5578 02/12/2013
ORDIN nr. 5.578 din 2 decembrie 2013privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013
3.ORD DE URGENTA 117 23/12/2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1062 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 11 decembrie 2013privind modificarea regimului juridic al unei locuinţe, precum şi pentru modificarea nr. crt.. 13.1, a totalului locuinţe judeţul Dolj şi a totalului general locuinţe din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013
5.
ORDIN 1579 23/12/2013
ORDIN nr. 1.579 din 23 decembrie 2013pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013
6.
ORDIN 5364 29/10/2013
ORDIN nr. 5.364 din 29 octombrie 2013privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013
7.METODOLOGIE 29/10/2013 METODOLOGIE din 29 octombrie 2013de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2013 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013
1.
ORDIN 1567 24/12/2013
ORDIN nr. 1.567 din 24 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 30 decembrie 2013
1.
HOTARARE 145 03/04/2013 HOTĂRÂRE nr. 145 din 3 aprilie 2013privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
2.
HOTARARE 146 03/04/2013 HOTĂRÂRE nr. 146 din 3 aprilie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1157 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 23 decembrie 2013privind aprobarea Strategiei industriei naţionale de securitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
4.
ORDIN 1164 23/12/2013
ORDIN nr. 1.164 din 23 decembrie 2013pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 320/2013 privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie "Cantacuzino" şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1165 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
6.
ORDIN 129 24/12/2013
ORDIN nr. M.129. din 24 decembrie 2013privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
7.
ORDIN 485 24/12/2013
ORDIN nr. 485 din 24 decembrie 2013privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
8.
ORDIN 119 20/12/2013
ORDIN nr. 119 din 20 decembrie 2013privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
9.
ORDIN 1048 23/12/2013
ORDIN nr. 1.048 din 23 decembrie 2013privind completarea art. 2 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
10.
RECTIFICARE 1154 18/12/2013
RECTIFICARE nr. 1.154 din 18 decembrie 2013referitoare la Decretul nr. 1.154/2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
11.
RECTIFICARE 1164 18/12/2013
RECTIFICARE nr. 1.164 din 18 decembrie 2013referitoare la Decretul nr. 1.164/2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013
1.
LEGE 381 24/12/2013
LEGE nr. 381 din 24 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 30 decembrie 2013
2.DECRET 1204 23/12/2013 DECRET nr. 1.204 din 23 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 30 decembrie 2013
3.
ORDIN 483 23/12/2013
ORDIN nr. 483 din 23 decembrie 2013privind modificarea şi completarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 30 decembrie 2013
4.
ORDIN 1900 10/12/2013
ORDIN nr. 1.900 din 10 decembrie 2013privind publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 30 decembrie 2013
5.PROGRAM 25/11/2013 PROGRAM din 25 noiembrie 2013de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 30 decembrie 2013
1.DECIZIE 494 24/12/2013 DECIZIE nr. 494 din 24 decembrie 2013pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
2.DECIZIE 495 24/12/2013 DECIZIE nr. 495 din 24 decembrie 2013pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
3.DECIZIE 496 24/12/2013 DECIZIE nr. 496 din 24 decembrie 2013pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
4.
ORDIN 1570 20/12/2013
ORDIN nr. 1.570 din 20 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.570 din 20 decembrie 2013 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 171 din 3 decembrie 2013 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 10.377 din 5 octombrie 2013 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE Nr. 197 din 21 octombrie 2013 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.111 din 12 noiembrie 2013 MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 540 din 8 octombrie 2013 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ Nr. 947 din 9 octombrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
5.NORMA 20/12/2013 NORME PROPRII din 20 decembrie 2013de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
6.
ORDIN 2970 20/12/2013
ORDIN nr. 2.970 din 20 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
7.
ORDIN 171 03/12/2013
ORDIN nr. 171 din 3 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.570 din 20 decembrie 2013 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 171 din 3 decembrie 2013 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 10.377 din 5 octombrie 2013 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE Nr. 197 din 21 octombrie 2013 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.111 din 12 noiembrie 2013 MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 540 din 8 octombrie 2013 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ Nr. 947 din 9 octombrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
8.NORMA 03/12/2013 NORME PROPRII din 3 decembrie 2013de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
9.
ORDIN 10377 05/10/2013
ORDIN nr. 10.377 din 5 octombrie 2013pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.570 din 20 decembrie 2013 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 171 din 3 decembrie 2013 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 10.377 din 5 octombrie 2013 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE Nr. 197 din 21 octombrie 2013 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.111 din 12 noiembrie 2013 MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 540 din 8 octombrie 2013 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ Nr. 947 din 9 octombrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
10.NORMA 05/10/2013 NORME PROPRII din 5 octombrie 2013de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
11.
ORDIN 197 21/10/2013
ORDIN nr. 197 din 21 octombrie 2013pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.570 din 20 decembrie 2013 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 171 din 3 decembrie 2013 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 10.377 din 5 octombrie 2013 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE Nr. 197 din 21 octombrie 2013 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.111 din 12 noiembrie 2013 MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 540 din 8 octombrie 2013 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ Nr. 947 din 9 octombrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
12.NORMA 21/10/2013 NORME PROPRII din 21 octombrie 2013de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
13.
ORDIN 111 12/11/2013
ORDIN nr. M.111 din 12 noiembrie 2013pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.570 din 20 decembrie 2013 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 171 din 3 decembrie 2013 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 10.377 din 5 octombrie 2013 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE Nr. 197 din 21 octombrie 2013 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.111 din 12 noiembrie 2013 MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 540 din 8 octombrie 2013 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ Nr. 947 din 9 octombrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
14.NORMA 12/11/2013 NORME PROPRII din 12 noiembrie 2013de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
15.
ORDIN 4043 20/12/2013
ORDIN nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.570 din 20 decembrie 2013 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 171 din 3 decembrie 2013 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 10.377 din 5 octombrie 2013 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE Nr. 197 din 21 octombrie 2013 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.111 din 12 noiembrie 2013 MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 540 din 8 octombrie 2013 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ Nr. 947 din 9 octombrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
16.NORMA 20/12/2013 NORME PROPRII din 20 decembrie 2013de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
17.
ORDIN 540 08/10/2013
ORDIN nr. 540 din 8 octombrie 2013pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.570 din 20 decembrie 2013 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 171 din 3 decembrie 2013 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 10.377 din 5 octombrie 2013 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE Nr. 197 din 21 octombrie 2013 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.111 din 12 noiembrie 2013 MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 540 din 8 octombrie 2013 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ Nr. 947 din 9 octombrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
18.NORMA 08/10/2013 NORME PROPRII din 8 octombrie 2013de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
19.
ORDIN 947 09/10/2013
ORDIN nr. 947 din 9 octombrie 2013pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.570 din 20 decembrie 2013 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 171 din 3 decembrie 2013 SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII Nr. 10.377 din 5 octombrie 2013 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE Nr. 197 din 21 octombrie 2013 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.111 din 12 noiembrie 2013 MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 4.043/C din 20 decembrie 2013 SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. 540 din 8 octombrie 2013 SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ Nr. 947 din 9 octombrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013
20.NORMA 09/10/2013 NORME PROPRII din 9 octombrie 2013de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE MINISTERUL JUSTIŢIEI SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN:
1.
HOTARARE 33 27/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 33 din 27 decembrie 2013privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
2.
HOTARARE 34 27/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 decembrie 2013privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
3.
HOTARARE 35 27/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 35 din 27 decembrie 2013privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
4.DECRET 1210 23/12/2013 DECRET nr. 1.210 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
5.DECRET 1211 23/12/2013 DECRET nr. 1.211 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
6.DECRET 1212 23/12/2013 DECRET nr. 1.212 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
7.DECRET 1213 23/12/2013 DECRET nr. 1.213 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
8.DECRET 1214 23/12/2013 DECRET nr. 1.214 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
9.DECRET 1215 23/12/2013 DECRET nr. 1.215 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
10.DECRET 1216 23/12/2013 DECRET nr. 1.216 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
11.DECRET 1217 23/12/2013 DECRET nr. 1.217 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
12.DECRET 1218 23/12/2013 DECRET nr. 1.218 din 23 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2013
1.ORD DE URGENTA 116 23/12/2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 23 decembrie 2013privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1155 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 23 decembrie 2013privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio acordate, prin procedură de selecţie, în banda 3400-3600 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
3.DECIZIE 497 24/12/2013 DECIZIE nr. 497 din 24 decembrie 2013privind transferul în interesul serviciului al doamnei Silvia Crăiţă din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Economiei - Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
4.
ORDIN 5 20/12/2013
ORDIN nr. 5 din 20 decembrie 2013pentru abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind raportarea situaţiei poziţiilor pe valută şi pe aur EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
5.
ORDIN 6 20/12/2013
ORDIN nr. 6 din 20 decembrie 2013pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2012 privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
6.REGULAMENT 7 20/12/2013 REGULAMENT nr. 7 din 20 decembrie 2013pentru abrogarea unor acte normative EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Nr. 7 din 20 decembrie 2013 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Nr. 8 din 18 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
7.
HOTARARE 1144 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.144 din 23 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
8.
HOTARARE 1145 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 23 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
9.
HOTARARE 1158 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.158 din 23 decembrie 2013privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
10.REGULAMENT 8 18/12/2013 REGULAMENT nr. 8 din 18 decembrie 2013pentru abrogarea unor acte normative EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Nr. 7 din 20 decembrie 2013 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Nr. 8 din 18 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 24 decembrie 2013
11.
HOTARARE (A) 1158 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.158 din 23 decembrie 2013 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură(actualizată până la data de 24 ianuarie 2014*) EMITENT: GUVERNUL ------------ *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 37 din 22 ianuarie 2014.
1.ORD DE URGENTA 115 23/12/2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2013pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1100 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 18 decembrie 2013pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1139 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.139 din 23 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013
4.ORD DE URGENTA 114 18/12/2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1140 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 23 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013
6.
ORDIN 1932 16/09/2013
ORDIN nr. 1.932 din 16 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.932 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.965 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.052 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013
7.
HOTARARE 1141 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.141 din 23 decembrie 2013pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013
8.
ORDIN 1965 09/12/2013
ORDIN nr. 1.965 din 9 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.932 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.965 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.052 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013
9.
ORDIN 2052 27/09/2013
ORDIN nr. 2.052 din 27 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.932 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.965 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.052 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013
1.
HOTARARE 1116 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 18 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
2.
ORDIN 482 23/12/2013
ORDIN nr. 482 din 23 decembrie 2013pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
3.
ORDIN 1933 16/09/2013
ORDIN nr. 1.933 din 16 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială F.A. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.933 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.971 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.053 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
4.
ORDIN 1934 16/09/2013
ORDIN nr. 1.934 din 16 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.934 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.964 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.054 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
5.
ORDIN 2060 23/12/2013
ORDIN nr. 2.060 din 23 decembrie 2013privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
6.
ORDIN 2061 23/12/2013
ORDIN nr. 2.061 din 23 decembrie 2013privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
7.REGULAMENT 6 20/12/2013 REGULAMENT nr. 6 din 20 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
8.
ORDIN 1971 09/12/2013
ORDIN nr. 1.971 din 9 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială F.A. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.933 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.971 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.053 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
9.
ORDIN 2053 27/09/2013
ORDIN nr. 2.053 din 27 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială F.A. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.933 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.971 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.053 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
10.
ORDIN 1964 09/12/2013
ORDIN nr. 1.964 din 9 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.934 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.964 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.054 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
11.
ORDIN 2054 27/09/2013
ORDIN nr. 1.934 din 16 septembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN - S.A. - filială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.934 din 16 septembrie 2013 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.964 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.054 din 27 septembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013
1.
ORDIN 2589 11/12/2013
ORDIN nr. 2.589 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013
2.DECIZIE 1154 18/12/2013 DECIZIE nr. 1.154 din 18 decembrie 2013privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013
3.
HOTARARE 5315 26/10/2013 HOTĂRÂRE nr. 5.315 din 26 octombrie 2013privind completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1069 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 11 decembrie 2013privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1070 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013
6.
HOTARARE 1137 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 23 decembrie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013
7.
ORDIN 2021 17/12/2013
ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013
8.
HOTARARE (A) 1069 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 11 decembrie 2013(*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală(actualizată începând cu data de 21 ianuarie 2014*) EMITENT: GUVERNUL -------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
RECTIFICAREA nr. 1.069 din 24 decembrie 2013.
1.
HOTARARE 1063 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 11 decembrie 2013pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 decembrie 2013
1.
HOTARARE 1064 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 11 decembrie 2013privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013
2.NORMA 11/12/2013 NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1065 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 11 decembrie 2013privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1067 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 11 decembrie 2013privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013
5.
ORDIN 198 16/12/2013
ORDIN nr. 198 din 16 decembrie 2013privind completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012 EMITENT: GUVERNUL - OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013
6.
ORDIN 1549 19/12/2013
ORDIN nr. 1.549 din 19 decembrie 2013privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013
7.
ORDIN 1553 19/12/2013
ORDIN nr. 1.553 din 19 decembrie 2013pentru modificarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.963/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013
8.
ORDIN 3806 17/12/2013
ORDIN nr. 3.806 din 17 decembrie 2013pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013
1.
LEGE 372 18/12/2013
LEGE nr. 372 din 18 decembrie 2013privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013
2.DECRET 1117 17/12/2013 DECRET nr. 1.117 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1058 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 11 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional "Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1075 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 11 decembrie 2013pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.404/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1115 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.115 din 18 decembrie 2013privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013
6.
ORDIN 1554 19/12/2013
ORDIN nr. 1.554 din 19 decembrie 2013pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013
7.
ORDIN 1567 20/12/2013
ORDIN nr. 1.567 din 20 decembrie 2013pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013
8.
ORDIN 1568 20/12/2013
ORDIN nr. 1.568 din 20 decembrie 2013pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activităţile de bancă de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic (recoltare, procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013
9.
ORDIN 1569 20/12/2013
ORDIN nr. 1.569 din 20 decembrie 2013pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 decembrie 2013
1.ANEXA 17/12/2013 ANEXĂ din 17 decembrie 2013la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 bis din 24 decembrie 2013
1.
LEGE 354 18/12/2013
LEGE nr. 354 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chişinău la 11 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
2.DECRET 1098 16/12/2013 DECRET nr. 1.098 din 16 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chişinău la 11 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
3.
LEGE 364 18/12/2013
LEGE nr. 364 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
4.DECRET 1109 17/12/2013 DECRET nr. 1.109 din 17 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
5.
LEGE 365 18/12/2013
LEGE nr. 365 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
6.DECRET 1110 17/12/2013 DECRET nr. 1.110 din 17 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
7.
LEGE 366 18/12/2013
LEGE nr. 366 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
8.DECRET 1111 17/12/2013 DECRET nr. 1.111 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
9.
LEGE 367 18/12/2013
LEGE nr. 367 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
10.DECRET 1112 17/12/2013 DECRET nr. 1.112 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
11.
ORDIN 109 16/12/2013
ORDIN nr. 109 din 16 decembrie 2013pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
12.
ORDIN 98 18/12/2013
ORDIN nr. 98 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
13.
ORDIN 100 18/12/2013
ORDIN nr. 100 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
14.
ORDIN 101 18/12/2013
ORDIN nr. 101 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Banat - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
15.
ORDIN 102 18/12/2013
ORDIN nr. 102 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
16.
ORDIN 103 18/12/2013
ORDIN nr. 103 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială E.ON Moldova Distribuţie - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
17.
ORDIN 104 18/12/2013
ORDIN nr. 104 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
18.
ORDIN 105 18/12/2013
ORDIN nr. 105 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
19.
ORDIN 1029 17/12/2013
ORDIN nr. 1.029 din 17 decembrie 2013pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013
1.
ORDIN 2032 19/12/2013
ORDIN nr. 2.032 din 19 decembrie 2013privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 23 decembrie 2013
2.
ORDIN (A) 2032 19/12/2013
ORDIN nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 (*actualizat*)privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia(actualizat până la data de 21 ianuarie 2014*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
RECTIFICAREA nr. 2.032 din 23 decembrie 2013.
1.
HOTARARE 1043 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 11 decembrie 2013privind modificarea şi completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scăderea unor imobile ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1117 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/ Centrului Cultural, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
3.ACORD 25/11/2013 ACORD din 25 noiembrie 2013între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
4.
ORDIN 112 20/12/2013
ORDIN nr. 112 din 20 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
5.
ORDIN 1529 13/12/2013
ORDIN nr. 1.529 din 13 decembrie 2013privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
6.
ORDIN 1538 17/12/2013
ORDIN nr. 1.538 din 17 decembrie 2013privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.538 din 17 decembrie 2013 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.014 din 11 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
7.
ORDIN 96 18/12/2013
ORDIN nr. 96 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
8.
RECTIFICARE 1236 16/09/2009
RECTIFICARE nr. 1.236/C din 16 septembrie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
9.
RECTIFICARE 804 16/10/2013
RECTIFICARE nr. 804 din 16 octombrie 2013referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 804/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
10.
ORDIN 1014 11/12/2013
ORDIN nr. 1.014 din 11 decembrie 2013privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.538 din 17 decembrie 2013 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.014 din 11 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013
1.
LEGE 374 19/12/2013
LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
2.DECRET 1121 18/12/2013 DECRET nr. 1.121 din 18 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
3.
LEGE 379 19/12/2013
LEGE nr. 379 din 19 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
4.DECRET 1126 18/12/2013 DECRET nr. 1.126 din 18 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1061 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 11 decembrie 2013privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
6.
HOTARARE 1068 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.068 din 11 decembrie 2013pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
7.
HOTARARE 1072 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 11 decembrie 2013pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
8.
HOTARARE 1078 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 11 decembrie 2013privind înfiinţarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului naţiunii-gazdă pe timpul intrării, staţionării, desfăşurării de operaţiuni şi tranzitării teritoriului României de către forţele armate străine şi funcţionarea acestuia la instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
9.
ORDIN 116 18/12/2013
ORDIN nr. 116 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
10.REGULAMENT 18/12/2013 REGULAMENT din 18 decembrie 2013privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013
1.
LEGE 376 19/12/2013
LEGE nr. 376 din 19 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013
2.DECRET 1123 18/12/2013 DECRET nr. 1.123 din 18 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul migraţiei şi azilului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013
3.
LEGE 377 19/12/2013
LEGE nr. 377 din 19 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013
4.DECRET 1124 18/12/2013 DECRET nr. 1.124 din 18 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013
5.
HOTARARE 6 14/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 6 din 14 decembrie 2013privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013
6.
HOTARARE 7 14/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 7 din 14 decembrie 2013pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2012 EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013
7.
ORDIN 117 18/12/2013
ORDIN nr. 117 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013
8.METODOLOGIE 18/12/2013 METODOLOGIE din 18 decembrie 2013de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013
1.
LEGE 378 19/12/2013
LEGE nr. 378 din 19 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013
2.DECRET 1125 18/12/2013 DECRET nr. 1.125 din 18 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013
3.
ORDIN 1528 13/12/2013
ORDIN nr. 1.528 din 13 decembrie 2013pentru aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013
4.GHID 13/12/2013 GHID din 13 decembrie 2013de profilaxie antibiotică în chirurgie EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013
5.
ORDIN 1547 19/12/2013
ORDIN nr. 1.547 din 19 decembrie 2013privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013
1.DECRET 1200 18/12/2013 DECRET nr. 1.200 din 18 decembrie 2013privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013
2.DECRET 1201 18/12/2013 DECRET nr. 1.201 din 18 decembrie 2013privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013
3.DECRET 1202 18/12/2013 DECRET nr. 1.202 din 18 decembrie 2013privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013
4.
ORDIN 110 18/12/2013
ORDIN nr. 110 din 18 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013
5.
ORDIN 111 18/12/2013
ORDIN nr. 111 din 18 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013
6.
ORDIN 93 11/12/2013
ORDIN nr. 93 din 11 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013
7.
LEGE 375 19/12/2013
LEGE nr. 375 din 19 decembrie 2013privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013
8.DECRET 1122 18/12/2013 DECRET nr. 1.122 din 18 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 23 decembrie 2013
1.
HOTARARE 1118 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 18 decembrie 2013pentru modificarea art. 1^1 din Hotărârea Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 decembrie 2013
2.
ORDIN 211 20/12/2013
ORDIN nr. 211 din 20 decembrie 2013privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 85/2013 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1059 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 decembrie 2013
4.NORMA 11/12/2013 NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 decembrie 2013
1.
HOTARARE 1134 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 23 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1135 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 23 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1136 23/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 23 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013
4.
ORDIN 99 18/12/2013
ORDIN nr. 99 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013
5.
HOTARARE 48 27/11/2013 HOTĂRÂRE nr. 48 din 27 noiembrie 2013privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 20 noiembrie 2013 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013
6.ORD DE URGENTA 113 18/12/2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013
1.
ORDIN 95 18/12/2013
ORDIN nr. 95 din 18 decembrie 2013privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 23 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1046 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 11 decembrie 2013pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 23 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1077 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 11 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 23 decembrie 2013
4.
ORDIN (A) 95 18/12/2013
ORDIN nr. 95 din 18 decembrie 2013 (*actualizat*)privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei(actualizat până la data de 7 februarie 2014*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI ----------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
ORDINUL nr. 6 din 5 februarie 2014.
1.
LEGE 369 18/12/2013
LEGE nr. 369 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
2.DECRET 1114 17/12/2013 DECRET nr. 1.114 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
3.
LEGE 370 18/12/2013
LEGE nr. 370 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
4.DECRET 1115 17/12/2013 DECRET nr. 1.115 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
5.
LEGE 371 18/12/2013
LEGE nr. 371 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
6.DECRET 1116 17/12/2013 DECRET nr. 1.116 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
7.DECRET 1132 18/12/2013 DECRET nr. 1.132 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
8.DECRET 1133 18/12/2013 DECRET nr. 1.133 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
9.DECRET 1134 18/12/2013 DECRET nr. 1.134 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
10.DECRET 1135 18/12/2013 DECRET nr. 1.135 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
11.DECRET 1136 18/12/2013 DECRET nr. 1.136 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
12.DECRET 1137 18/12/2013 DECRET nr. 1.137 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
13.DECRET 1138 18/12/2013 DECRET nr. 1.138 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
14.DECRET 1139 18/12/2013 DECRET nr. 1.139 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
15.DECRET 1140 18/12/2013 DECRET nr. 1.140 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
16.DECRET 1141 18/12/2013 DECRET nr. 1.141 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
17.DECRET 1142 18/12/2013 DECRET nr. 1.142 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
18.DECRET 1143 18/12/2013 DECRET nr. 1.143 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
19.DECRET 1144 18/12/2013 DECRET nr. 1.144 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
20.DECRET 1145 18/12/2013 DECRET nr. 1.145 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
21.DECRET 1146 18/12/2013 DECRET nr. 1.146 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
22.DECRET 1147 18/12/2013 DECRET nr. 1.147 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
23.DECRET 1148 18/12/2013 DECRET nr. 1.148 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
24.DECRET 1149 18/12/2013 DECRET nr. 1.149 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
25.DECRET 1150 18/12/2013 DECRET nr. 1.150 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
26.DECRET 1151 18/12/2013 DECRET nr. 1.151 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
27.
ORDIN 106 18/12/2013
ORDIN nr. 106 din 18 decembrie 2013pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
28.
ORDIN 112 18/12/2013
ORDIN nr. 112 din 18 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 21 decembrie 2013
1.
ORDIN 107 18/12/2013
ORDIN nr. 107 din 18 decembrie 2013pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 21 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1039 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 11 decembrie 2013privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi folosinţa sa, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 21 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1045 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 11 decembrie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 21 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1051 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 11 decembrie 2013pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 417/2008 privind plata contribuţiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 21 decembrie 2013
5.
ORDIN 398 19/12/2013
ORDIN nr. 398 din 19 decembrie 2013privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 21 decembrie 2013
1.
LEGE 360 18/12/2013
LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
2.DECRET 1105 17/12/2013 DECRET nr. 1.105 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
3.DECRET 1153 18/12/2013 DECRET nr. 1.153 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
4.DECRET 1154 18/12/2013 DECRET nr. 1.154 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
5.DECRET 1155 18/12/2013 DECRET nr. 1.155 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
6.DECRET 1156 18/12/2013 DECRET nr. 1.156 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
7.DECRET 1157 18/12/2013 DECRET nr. 1.157 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
8.DECRET 1158 18/12/2013 DECRET nr. 1.158 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
9.DECRET 1159 18/12/2013 DECRET nr. 1.159 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
10.DECRET 1160 18/12/2013 DECRET nr. 1.160 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
11.DECRET 1161 18/12/2013 DECRET nr. 1.161 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
12.DECRET 1162 18/12/2013 DECRET nr. 1.162 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
13.DECRET 1163 18/12/2013 DECRET nr. 1.163 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
14.DECRET 1164 18/12/2013 DECRET nr. 1.164 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
15.DECRET 1165 18/12/2013 DECRET nr. 1.165 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
16.DECRET 1166 18/12/2013 DECRET nr. 1.166 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
17.DECRET 1167 18/12/2013 DECRET nr. 1.167 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
18.DECRET 1168 18/12/2013 DECRET nr. 1.168 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
19.DECRET 1169 18/12/2013 DECRET nr. 1.169 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
20.DECRET 1170 18/12/2013 DECRET nr. 1.170 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
21.DECRET 1171 18/12/2013 DECRET nr. 1.171 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
22.DECRET 1172 18/12/2013 DECRET nr. 1.172 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
23.DECRET 1173 18/12/2013 DECRET nr. 1.173 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
24.DECRET 1174 18/12/2013 DECRET nr. 1.174 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
25.DECRET 1175 18/12/2013 DECRET nr. 1.175 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
26.DECRET 1176 18/12/2013 DECRET nr. 1.176 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
27.
ORDIN 1518 11/12/2013
ORDIN nr. 1.518 din 11 decembrie 2013privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
28.DECRET 1177 18/12/2013 DECRET nr. 1.177 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
29.DECRET 1178 18/12/2013 DECRET nr. 1.178 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
30.DECRET 1179 18/12/2013 DECRET nr. 1.179 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
31.DECRET 1180 18/12/2013 DECRET nr. 1.180 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
32.DECRET 1181 18/12/2013 DECRET nr. 1.181 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
33.DECRET 1182 18/12/2013 DECRET nr. 1.182 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
34.DECRET 1183 18/12/2013 DECRET nr. 1.183 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
35.DECRET 1184 18/12/2013 DECRET nr. 1.184 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
36.DECRET 1185 18/12/2013 DECRET nr. 1.185 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
37.DECRET 1186 18/12/2013 DECRET nr. 1.186 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
38.DECRET 1187 18/12/2013 DECRET nr. 1.187 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
39.DECRET 1188 18/12/2013 DECRET nr. 1.188 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
40.DECRET 1189 18/12/2013 DECRET nr. 1.189 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
41.DECRET 1190 18/12/2013 DECRET nr. 1.190 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
42.DECRET 1191 18/12/2013 DECRET nr. 1.191 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
43.DECRET 1192 18/12/2013 DECRET nr. 1.192 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
44.DECRET 1193 18/12/2013 DECRET nr. 1.193 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
45.DECRET 1194 18/12/2013 DECRET nr. 1.194 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
46.DECRET 1195 18/12/2013 DECRET nr. 1.195 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
47.DECRET 1196 18/12/2013 DECRET nr. 1.196 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
48.DECRET 1197 18/12/2013 DECRET nr. 1.197 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
49.DECRET 1198 18/12/2013 DECRET nr. 1.198 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
50.DECRET 1199 18/12/2013 DECRET nr. 1.199 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 21 decembrie 2013
1.
LEGE 357 18/12/2013
LEGE nr. 357 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
2.DECRET 1102 17/12/2013 DECRET nr. 1.102 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2013 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
3.
LEGE 358 18/12/2013
LEGE nr. 358 din 18 decembrie 2013pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
4.DECRET 1103 17/12/2013 DECRET nr. 1.103 din 17 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 196^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
5.
LEGE 359 18/12/2013
LEGE nr. 359 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
6.DECRET 1104 17/12/2013 DECRET nr. 1.104 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
7.
LEGE 362 18/12/2013
LEGE nr. 362 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
8.DECRET 1107 17/12/2013 DECRET nr. 1.107 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
9.
LEGE 363 18/12/2013
LEGE nr. 363 din 18 decembrie 2013privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
10.DECRET 1108 17/12/2013 DECRET nr. 1.108 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
11.
LEGE 368 18/12/2013
LEGE nr. 368 din 18 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
12.DECRET 1113 17/12/2013 DECRET nr. 1.113 din 17 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
13.DECIZIE 494 21/11/2013 DECIZIE nr. 494 din 21 noiembrie 2013cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013
1.REGULAMENT 18/12/2013 REGULAMENT din 18 decembrie 2013de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 bis din 21 decembrie 2013
1.
LEGE 373 18/12/2013
LEGE nr. 373 din 18 decembrie 2013privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
2.DECRET 1118 17/12/2013 DECRET nr. 1.118 din 17 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
3.DECRET 1119 18/12/2013 DECRET nr. 1.119 din 18 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
4.DECRET 1120 18/12/2013 DECRET nr. 1.120 din 18 decembrie 2013privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
5.DECRET 1129 18/12/2013 DECRET nr. 1.129 din 18 decembrie 2013privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
6.
ORDIN 111 16/12/2013
ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
7.
ORDIN 2435 17/12/2013
ORDIN nr. 2.435 din 17 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 861/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
8.
ORDIN 1235 10/12/2013
ORDIN nr. 1.235 din 10 decembrie 2013privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale LAUREN FINANCE IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
9.
ORDIN 1471 20/12/2013
ORDIN nr. 1.471 din 20 decembrie 2013pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
10.SCHEMA 20/12/2013 SCHEMA DE AJUTOR din 20 decembrie 2013de minimis "Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
11.
ORDIN 114 18/12/2013
ORDIN nr. 114 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013
1.
LEGE 343 18/12/2013
LEGE nr. 343 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
2.DECRET 1087 16/12/2013 DECRET nr. 1.087 din 16 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
3.
LEGE 344 18/12/2013
LEGE nr. 344 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
4.DECRET 1088 16/12/2013 DECRET nr. 1.088 din 16 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
5.
LEGE 345 18/12/2013
LEGE nr. 345 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
6.DECRET 1089 16/12/2013 DECRET nr. 1.089 din 16 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
7.
HOTARARE 1053 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.053 din 11 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
8.
LEGE 346 18/12/2013
LEGE nr. 346 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
9.DECRET 1090 16/12/2013 DECRET nr. 1.090 din 16 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
10.
HOTARARE 1050 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
11.PROGRAM 11/12/2013 PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL din 11 decembrie 2013pentru perioada 2014-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
12.NORMA 11/12/2013 NORME din 11 decembrie 2013de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
13.ORD DE URGENTA 112 18/12/2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 18 decembrie 2013privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
14.
HOTARARE 1112 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.112 din 18 decembrie 2013privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
15.
HOTARARE 1111 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.111 din 18 decembrie 2013privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către doamna Koss Gabriela EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
16.
HOTARARE 1113 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 18 decembrie 2013privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Selamet Iucsel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
17.
ORDIN 5648 13/12/2013
ORDIN nr. 5.648 din 13 decembrie 2013pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013
1.
LEGE 347 18/12/2013
LEGE nr. 347 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
2.DECRET 1091 16/12/2013 DECRET nr. 1.091 din 16 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
3.
LEGE 348 18/12/2013
LEGE nr. 348 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
4.DECRET 1092 16/12/2013 DECRET nr. 1.092 din 16 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
5.
LEGE 349 18/12/2013
LEGE nr. 349 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
6.DECRET 1093 16/12/2013 DECRET nr. 1.093 din 16 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
7.
LEGE 353 18/12/2013
LEGE nr. 353 din 18 decembrie 2013privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
8.DECRET 1097 16/12/2013 DECRET nr. 1.097 din 16 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
9.DECRET 1084 16/12/2013 DECRET nr. 1.084 din 16 decembrie 2013pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
10.DECRET 1130 18/12/2013 DECRET nr. 1.130 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
11.DECRET 1131 18/12/2013 DECRET nr. 1.131 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
12.CIRCULARA 39 16/12/2013 CIRCULARĂ nr. 39 din 16 decembrie 2013privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie- 23 decembrie 2013 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
13.
ORDIN 3384 21/11/2013
ORDIN nr. 3.384 din 21 noiembrie 2013pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125-2013" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
14.
ORDIN 1512 12/12/2013
ORDIN nr. 1.512 din 12 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
15.NORMA 12/12/2013 NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2013privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
16.
HOTARARE 1114 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 18 decembrie 2013privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru darea acestuia în folosinţă gratuită EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 20 decembrie 2013
1.
HOTARARE 1060 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.060 din 11 decembrie 2013privind aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 20 decembrie 2013
2.ACT ADITIONAL 2 11/12/2013 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 2013la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 20 decembrie 2013
3.ACT ADITIONAL 2 11/12/2013 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 2013la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 20 decembrie 2013
4.ACT ADITIONAL 2 11/12/2013 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 2013la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIONAL - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 20 decembrie 2013
5.ACT ADITIONAL 2 11/12/2013 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 2013la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 20 decembrie 2013
1.DECRET 1152 18/12/2013 DECRET nr. 1.152 din 18 decembrie 2013privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 20 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1066 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 20 decembrie 2013
3.
ORDIN 2591 12/12/2013
ORDIN nr. 2.591 din 12 decembrie 2013privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip strategic/grant pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", în vederea aplicării acestui model pentru contractele de finanţare ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"/organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 20 decembrie 2013
1.
HOTARARE 75 20/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 75 din 20 decembrie 2013privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013
2.
HOTARARE 76 20/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 76 din 20 decembrie 2013privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1055 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.055 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1056 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 11 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1108 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 18 decembrie 2013pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013
6.
HOTARARE 1110 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 18 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013
7.CIRCULARA 38 10/12/2013 CIRCULARĂ nr. 38 din 10 decembrie 2013privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Tetraevangheliarul de la Hurezi EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013
1.
ORDIN 2022 17/12/2013
ORDIN nr. 2.022 din 17 decembrie 2013privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă" şi al Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 20 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1034 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.034 din 11 decembrie 2013privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru administraţiile bazinale de apă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 20 decembrie 2013
1.
HOTARARE 1035 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.035 din 11 decembrie 2013privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău la 13 septembrie 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 decembrie 2013
2.ACORD 13/09/2012 ACORD din 13 septembrie 2012între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1024 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.024 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1012 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.012 din 11 decembrie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1021 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 11 decembrie 2013privind aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 decembrie 2013
6.AMENDAMENT 23/09/2013 AMENDAMENT din 23 septembrie 2013convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 19 decembrie 2013
1.ANEXA 18/12/2013 ANEXE din 18 decembrie 2013la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 (Anexele 1,2 şi 4-10) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 bis din 19 decembrie 2013
1.
HOTARARE 1044 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 11 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013
2.DECIZIE 6 16/12/2013 DECIZIE nr. 6 din 16 decembrie 2013privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Zăvideni EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013
3.
ORDIN 1531 16/12/2013
ORDIN nr. 1.531 din 16 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013
4.DECRET 1128 18/12/2013 DECRET nr. 1.128 din 18 decembrie 2013pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013
5.
LEGE 356 18/12/2013
LEGE nr. 356 din 18 decembrie 2013bugetului de stat pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 19 decembrie 2013
1.
ORDONANTA (R) 20 27/01/1994 ORDONANŢĂ nr. 20 din 27 ianuarie 1994 (*republicată*)privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 19 decembrie 2013
2.
ORDIN 2020 17/12/2013
ORDIN nr. 2.020 din 17 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 19 decembrie 2013
3.NORMA 17/12/2013 NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2013privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 EMITENT: MINISTERUL FUNCŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 19 decembrie 2013
1.DECRET 1101 17/12/2013 DECRET nr. 1.101 din 17 decembrie 2013pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1020 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 11 decembrie 2013privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
3.
ORDIN 3415 26/11/2013
ORDIN nr. 3.415 din 26 noiembrie 2013pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată", indicativ NP 135-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
4.ACT 19/12/2013 CUANTUMUL TOTAL din 19 decembrie 2013al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Poporului - Dan Diaconescu EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1019 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 11 decembrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
6.
HOTARARE 1101 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 18 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
7.DECIZIE 489 18/12/2013 DECIZIE nr. 489 din 18 decembrie 2013privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate naţională al Guvernului României domnului Constantin Popa EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
8.
HOTARARE 1022 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
9.PROTOCOL 19/09/2013 PROTOCOL din 19 septembrie 2013între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
10.
ORDIN 2006 13/12/2013
ORDIN nr. 2.006 din 13 decembrie 2013privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
11.
HOTARARE 1023 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 11 decembrie 2013pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
12.DECRET 1085 16/12/2013 DECRET nr. 1.085 din 16 decembrie 2013privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013
1.DECRET 1083 16/12/2013 DECRET nr. 1.083 din 16 decembrie 2013privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
2.ORD DE URGENTA 110 18/12/2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1054 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.054 din 11 decembrie 2013pentru modificarea nr. crt.. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1102 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 18 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1106 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 18 decembrie 2013privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
6.
HOTARARE 1103 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 18 decembrie 2013privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
7.
HOTARARE 1107 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.107 din 18 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Spaţii de educaţie şi cercetare - Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
8.
HOTARARE 1109 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.109 din 18 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
9.
HOTARARE 1104 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.104 din 18 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
10.DECIZIE 490 19/12/2013 DECIZIE nr. 490 din 19 decembrie 2013pentru numirea domnului Gabriel Leahu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
11.
HOTARARE 1105 18/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 18 decembrie 2013privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
12.DECIZIE 491 19/12/2013 DECIZIE nr. 491 din 19 decembrie 2013privind numirea domnului Pelmuş Pandelea în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
13.DECIZIE 492 19/12/2013 DECIZIE nr. 492 din 19 decembrie 2013pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
14.RAPORT 13126 18/11/2013 RAPORT nr. 13.126 din 18 noiembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
15.RAPORT 13314 21/11/2013 RAPORT nr. 13.314 din 21 noiembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
16.RAPORT 13381 22/11/2013 RAPORT nr. 13.381 din 22 noiembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Covasna EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
17.RAPORT 13414 25/11/2013 RAPORT nr. 13.414 din 25 noiembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Ucrainenilor din România EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
18.RAPORT 13427 26/11/2013 RAPORT nr. 13.427 din 26 noiembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Prahova EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
19.RAPORT 13485 27/11/2013 RAPORT nr. 13.485 din 27 noiembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
20.RAPORT 13486 27/11/2013 RAPORT nr. 13.486 din 27 noiembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
21.RAPORT 13493 27/11/2013 RAPORT nr. 13.493 din 27 noiembrie 2013privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Brăila EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
22.DECIZIE 493 19/12/2013 DECIZIE nr. 493 din 19 decembrie 2013privind transferul în interesul serviciului al domnului Bercean Pamfil din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului relaţii internaţionale şi relaţii cu presa al Consiliului Judeţean Maramureş EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013
1.ORD DE URGENTA 111 18/12/2013 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 18 decembrie 2013pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013
2.
LEGE 342 18/12/2013
LEGE nr. 342 din 18 decembrie 2013pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013
3.DECRET 1086 16/12/2013 DECRET nr. 1.086 din 16 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013
4.
LEGE 350 18/12/2013
LEGE nr. 350 din 18 decembrie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013
5.DECRET 1094 16/12/2013 DECRET nr. 1.094 din 16 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013
6.
LEGE 352 18/12/2013
LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013
7.DECRET 1096 16/12/2013 DECRET nr. 1.096 din 16 decembrie 2013pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013
8.
ORDIN 1042 13/12/2013
ORDIN nr. 1.042 din 13 decembrie 2013privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 19 decembrie 2013
1.
LEGE 355 18/12/2013
LEGE nr. 355 din 18 decembrie 2013pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 19 decembrie 2013
2.DECRET 1127 18/12/2013 DECRET nr. 1.127 din 18 decembrie 2013privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 19 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1036 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 11 decembrie 2013privind transmiterea unor părţi de imobile, constituite din terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 19 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1041 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 11 decembrie 2013privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 19 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1042 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 11 decembrie 2013privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 19 decembrie 2013
6.
HOTARARE 1047 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 11 decembrie 2013pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 19 decembrie 2013
1.
HOTARARE 991 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 991 din 11 decembrie 2013privind aprobarea şcolarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013
2.
ORDIN 3383 21/11/2013
ORDIN nr. 3.383 din 21 noiembrie 2013pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente, indicativ GP 120-2013" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013
3.
ORDIN 2002 12/12/2013
ORDIN nr. 2.002 din 12 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 19 decembrie 2013
1.
RECTIFICARE 918 20/11/2013
RECTIFICARE nr. 918 din 20 noiembrie 2013referitoare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 18 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1052 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.052 din 11 decembrie 2013privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 18 decembrie 2013
3.
ORDIN 89 11/12/2013
ORDIN nr. 89 din 11 decembrie 2013privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 18 decembrie 2013
1.
HOTARARE 1004 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 11 decembrie 2013privind aprobarea stemei comunei Costuleni, judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1005 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 11 decembrie 2013privind aprobarea stemei municipiului Lugoj, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
3.
HOTARARE 1006 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 11 decembrie 2013privind aprobarea stemelor comunelor Crâmpoia, Teslui şi Verguleasa, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1007 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 11 decembrie 2013privind aprobarea stemei oraşului Rovinari, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1018 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 11 decembrie 2013privind aprobarea stemelor comunelor Lunca Ilvei, Maieru, Rodna şi Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
6.
HOTARARE 1029 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de consolidare a falezelor în zona municipiului Constanţa", judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
7.
HOTARARE 1030 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.030 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Ciheiului" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
8.
ORDIN 1438 16/12/2013
ORDIN nr. 1.438 din 16 decembrie 2013privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
9.
ORDIN 3485 10/12/2013
ORDIN nr. 3.485 din 10 decembrie 2013pentru aprobarea modelelor legitimaţiei de control, insignei şi ştampilei destinate utilizării de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie în amenajarea teritoriului şi urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
10.
ORDIN 3760 06/12/2013
ORDIN nr. 3.760 din 6 decembrie 2013pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013
1.
HOTARARE 1027 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 11 decembrie 2013privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1028 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 11 decembrie 2013privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013
3.
ORDIN 1290 16/12/2013
ORDIN nr. 1.290 din 16 decembrie 2013privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013
4.
ORDIN 1291 16/12/2013
ORDIN nr. 1.291 din 16 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.291 din 16 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.430 din 16 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013
5.
ORDIN 3482 10/12/2013
ORDIN nr. 3.482 din 10 decembrie 2013pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013
6.
ORDIN 3763 10/12/2013
ORDIN nr. 3.763 din 10 decembrie 2013pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013
7.
ORDIN 2430 16/12/2013
ORDIN nr. 2.430 din 16 decembrie 2013pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.291 din 16 decembrie 2013 MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.430 din 16 decembrie 2013 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013
8.
HOTARARE 993 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 993 din 11 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013
1.
HOTARARE 74 16/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 74 din 16 decembrie 2013cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională - COM (2013) 722 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013
2.DECRET 1081 16/12/2013 DECRET nr. 1.081 din 16 decembrie 2013privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013
3.DECRET 1082 16/12/2013 DECRET nr. 1.082 din 16 decembrie 2013privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013
4.
HOTARARE 1013 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 11 decembrie 2013pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013
5.
HOTARARE 1009 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Borcea de Sus - Compartimentul II, judeţul Călăraşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013
6.
HOTARARE 1011 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.011 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013
7.
HOTARARE 1010 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013
8.
ORDIN 122 12/12/2013
ORDIN nr. M.122 din 12 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013
9.NORMA 12/12/2013 NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2013privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013
10.
HOTARARE (A) 1011 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.011 din 11 decembrie 2013 (*actualizată*)pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi(actualizată până la data de 29 ianuarie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ------------ *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
RECTIFICAREA nr. 1.011 din 11 decembrie 2013.
1.
HOTARARE 1031 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 11 decembrie 2013privind transmiterea imobilului "Palat Administrativ", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în administrarea Consiliului Judeţean Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 18 decembrie 2013
2.
HOTARARE 1033 11/12/2013 HOTĂRÂRE nr. 1.033 din 11 decembrie 2013pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 18 decembrie 2013
3.
ORDIN 94 18/12/2013
ORDIN nr. 94 din 18 decembrie 2013pentru suspendarea aplicării prevederilor pct. 2.3 din Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 18 decembrie 2013
4.
ORDIN 91 11/12/2013
ORDIN nr. 91 din 11 decembrie 2013privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE R