1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 1354 07/07/2016
ORDIN nr. 1.354 din 7 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
2.DECIZIE 789 15/12/2016 DECIZIE nr. 789 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
3.
ORDIN 20 15/02/2017
ORDIN nr. 20 din 15 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
4.
ORDIN 28 11/01/2017
ORDIN nr. 28 din 11 ianuarie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 2 20/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 ianuarie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
6.
ORDIN 113 09/02/2017
ORDIN nr. 113 din 9 februarie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
1.
ORDIN 1 13/02/2017
ORDIN nr. 1 din 13 februarie 2017privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
2.
ORDIN 1812 20/09/2016
ORDIN nr. 1.812 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO07 - Adaptarea la schimbările climatice finanţat prin granturile SEE 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
3.
ORDIN 2 13/02/2017
ORDIN nr. 2 din 13 februarie 2017privind abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
4.DECIZIE 727 06/12/2016 DECIZIE nr. 727 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (2) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
5.
ORDIN 1811 20/09/2016
ORDIN nr. 1.811 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO04 - Reducerea substanţelor periculoase, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 141 07/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 141 din 7 februarie 2017pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
7.DECIZIE 726 06/12/2016 DECIZIE nr. 726 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 238 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
8.DECIZIE 668 17/11/2016 DECIZIE nr. 668 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
9.DECIZIE 689 24/11/2016 DECIZIE nr. 689 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
10.
ORDIN 1813 20/09/2016
ORDIN nr. 1.813 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
11.HOTĂRÂRE 7 17/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 17 februarie 2017privind modificarea articolului 10 din Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
12.
RECTIFICARE 26 12/02/2017
RECTIFICARE nr. 26 din 12 februarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
13.
RECTIFICARE 39 27/01/2017
RECTIFICARE nr. 39 din 27 ianuarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
14.
RECTIFICARE 22 07/02/2017
RECTIFICARE nr. 22 din 7 februarie 2017referitoare la Ordinul nr. 22/2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
15.
ORDIN 166 08/02/2017
ORDIN nr. 166 din 8 februarie 2017privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
1.DECIZIE 742 13/12/2016 DECIZIE nr. 742 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) şi alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017
2.DECIZIE 735 06/12/2016 DECIZIE nr. 735 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017
1.DECIZIE 707 29/11/2016 DECIZIE nr. 707 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi art. 1, art. 2 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017
2.DECIZIE 676 17/11/2016 DECIZIE nr. 676 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) şi alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017
3.DECIZIE 741 13/12/2016 DECIZIE nr. 741 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017
1.
ORDIN 146 17/02/2017
ORDIN nr. 146 din 17 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017
2.DECIZIE 688 24/11/2016 DECIZIE nr. 688 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 52 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 52 din 16 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017
1.DECRET 246 15/02/2017 DECRET nr. 246 din 15 februarie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
2.
LEGE 5 15/02/2017
LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 53 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 53 din 16 februarie 2017pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 54 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 54 din 16 februarie 2017privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 55 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 16 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
6.
ORDIN 3909 11/11/2016
ORDIN nr. 3.909 din 11 noiembrie 2016privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti, cod LMI B-II-m-B-18440 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
1.DECIZIE 719 06/12/2016 DECIZIE nr. 719 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 10 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
3.DECRET 247 15/02/2017 DECRET nr. 247 din 15 februarie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
4.DECIZIE 179 15/02/2017 DECIZIE nr. 179 din 15 februarie 2017privind numirea doamnei Gabriela Pintilie în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
5.
RECTIFICARE 27 12/01/2017
RECTIFICARE nr. 27 din 12 ianuarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 51 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 51 din 9 februarie 2017privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 10 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
2.DECRET 240 14/02/2017 DECRET nr. 240 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
3.DECRET 241 14/02/2017 DECRET nr. 241 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
4.DECRET 242 14/02/2017 DECRET nr. 242 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
5.DECRET 243 14/02/2017 DECRET nr. 243 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
6.DECRET 244 14/02/2017 DECRET nr. 244 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
7.DECRET 245 14/02/2017 DECRET nr. 245 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
8.HOTĂRÂRE 7 08/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 8 februarie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
9.
ORDIN 6 08/02/2017
ORDIN nr. 6 din 8 februarie 2017privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
10.STANDARD 08/02/2017 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 8 februarie 2017pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 9 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 februarie 2017privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuţ Gâdea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
2.
ORDIN 240 06/02/2017
ORDIN nr. 240 din 6 februarie 2017privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
3.
ORDIN 7 08/02/2017
ORDIN nr. 7 din 8 februarie 2017pentru stabilirea regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
4.
ORDIN 6129 20/12/2016
ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
5.
ORDIN 92 03/02/2017
ORDIN nr. 92 din 3 februarie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
6.
ORDIN 10 31/01/2017
ORDIN nr. 10 din 31 ianuarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
7.REGULAMENT 31/01/2017 REGULAMENT din 31 ianuarie 2017de organizare şi funcţionare a aparatului propriu a Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
1.
ORDIN 14 02/02/2017
ORDIN nr. 14 din 2 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
2.REGULAMENT 02/02/2017 REGULAMENT din 2 februarie 2017de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
3.DECIZIE 691 24/11/2016 DECIZIE nr. 691 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
4.DECIZIE 718 06/12/2016 DECIZIE nr. 718 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
5.DECIZIE 638 27/10/2016 DECIZIE nr. 638 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
6.DECIZIE 133 31/01/2017 DECIZIE nr. 133 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
7.DECIZIE 132 31/01/2017 DECIZIE nr. 132 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
8.DECIZIE 131 31/01/2017 DECIZIE nr. 131 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
9.DECIZIE 130 31/01/2017 DECIZIE nr. 130 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
1.
ORDIN 76 27/01/2017
ORDIN nr. 76 din 27 ianuarie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ERSTE GROUP IMMORENT ROMÂNIA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
2.
ORDIN 77 27/01/2017
ORDIN nr. 77 din 27 ianuarie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii CYPRUS LEASING (ROMÂNIA) IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
3.
ORDIN 83 01/02/2017
ORDIN nr. 83 din 1 februarie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
4.
ORDIN 115 25/01/2017
ORDIN nr. 115 din 25 ianuarie 2017privind stabilirea detaliilor tehnice pentru efectuarea bonităţii de către creditorii nonfinanciari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
5.DECIZIE 144 31/01/2017 DECIZIE nr. 144 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii KALL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
6.LISTĂ 14/02/2017 LISTĂ din 14 februarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
7.DECIZIE 178 14/02/2017 DECIZIE nr. 178 din 14 februarie 2017privind numirea domnului Florin Baranga în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
8.DECIZIE 177 14/02/2017 DECIZIE nr. 177 din 14 februarie 2017privind numirea domnului Marius Nica în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
9.HOTĂRÂRE 50 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 50 din 9 februarie 2017privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
10.DECIZIE 148 31/01/2017 DECIZIE nr. 148 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SERVBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
11.DECIZIE 795 16/12/2016 DECIZIE nr. 795 din 16 decembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
1.DECIZIE 139 31/01/2017 DECIZIE nr. 139 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
2.DECIZIE 140 31/01/2017 DECIZIE nr. 140 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
3.DECIZIE 137 31/01/2017 DECIZIE nr. 137 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
4.DECIZIE 685 24/11/2016 DECIZIE nr. 685 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 44 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 44 din 9 februarie 2017pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
6.DECIZIE 138 31/01/2017 DECIZIE nr. 138 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
7.ORD DE URGENŢĂ 15 09/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
8.DECIZIE 129 31/01/2017 DECIZIE nr. 129 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
9.DECIZIE 141 31/01/2017 DECIZIE nr. 141 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
10.DECIZIE 142 31/01/2017 DECIZIE nr. 142 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MLR INTER - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
11.DECIZIE 143 31/01/2017 DECIZIE nr. 143 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
12.
ORDIN 8 08/02/2017
ORDIN nr. 8 din 8 februarie 2017privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
1.DECIZIE 637 27/10/2016 DECIZIE nr. 637 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
2.DECIZIE 176 13/02/2017 DECIZIE nr. 176 din 13 februarie 2017privind numirea domnului Adrian Niculescu în funcţia de vicepreşedinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
3.DECIZIE 175 13/02/2017 DECIZIE nr. 175 din 13 februarie 2017privind numirea domnului Vladimir Ionaş în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
4.DECIZIE 174 13/02/2017 DECIZIE nr. 174 din 13 februarie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de director executiv al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
5.
RECTIFICARE 39 28/06/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 28 iunie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2017
1.
ORDIN 102 08/02/2017
ORDIN nr. 102 din 8 februarie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 43/2017 privind aprobarea, modificarea, încetarea valabilităţii preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
2.DECIZIE 728 06/12/2016 DECIZIE nr. 728 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 49 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 49 din 9 februarie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 6 13/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 februarie 2017privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh şi extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 5 13/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 13 februarie 2017privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 13 februarie 2017
1.COD PENAL (A) 11/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 11 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
7.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3086 16/01/2017
ORDIN nr. 3.086 din 16 ianuarie 2017pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017
2.LISTĂ 10/02/2017 LISTĂ din 10 februarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017
3.
ORDIN 648 03/02/2017
ORDIN nr. 648 din 3 februarie 2017pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017
4.DECIZIE 37 07/11/2016 DECIZIE nr. 37 din 7 noiembrie 2016referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) şi (6) din Codul muncii, combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 din Codul de procedură civilă şi art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017
1.DECIZIE 669 17/11/2016 DECIZIE nr. 669 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
2.DECIZIE 671 17/11/2016 DECIZIE nr. 671 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 42 alin. (2)-(4) şi art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
3.
ORDIN 3138 26/01/2017
ORDIN nr. 3.138 din 26 ianuarie 2017pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
4.
ORDIN 17 01/02/2017
ORDIN nr. 17 din 1 februarie 2017privind aprobarea responsabilităţilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri EMITENT: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
5.NORMĂ 01/02/2017 NORME DE APLICARE din 1 februarie 2017a Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
6.REGULAMENT 01/02/2017 REGULAMENT din 1 februarie 2017de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică, potrivit art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
7.PROCEDURĂ 01/02/2017 PROCEDURĂ din 1 februarie 2017de constituire a Comisiei cu atribuţii în domeniul incubatoarelor de afaceri (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017
1.DECIZIE 172 10/02/2017 DECIZIE nr. 172 din 10 februarie 2017privind numirea doamnei Maria-Manuela Catrina în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
2.DECIZIE 173 10/02/2017 DECIZIE nr. 173 din 10 februarie 2017privind numirea doamnei Raluca-Mihaela Sandu în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 117 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 117 din 20 decembrie 2016privind aprobarea Listei auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
4.DECIZIE 146 31/01/2017 DECIZIE nr. 146 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
5.DECIZIE 147 31/01/2017 DECIZIE nr. 147 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AKG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
6.
ORDIN 3124 20/01/2017
ORDIN nr. 3.124 din 20 ianuarie 2017privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
7.METODOLOGIE 20/01/2017 METODOLOGIE din 20 ianuarie 2017pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2017
1.DECRET 234 10/02/2017 DECRET nr. 234 din 10 februarie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
2.DECRET 235 10/02/2017 DECRET nr. 235 din 10 februarie 2017pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
3.DECRET 236 10/02/2017 DECRET nr. 236 din 10 februarie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
4.DECRET 237 10/02/2017 DECRET nr. 237 din 10 februarie 2017pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
5.DECRET 238 10/02/2017 DECRET nr. 238 din 10 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
6.DECRET 239 10/02/2017 DECRET nr. 239 din 10 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
7.DECIZIE 684 24/11/2016 DECIZIE nr. 684 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
8.DECIZIE 153 01/02/2017 DECIZIE nr. 153 din 1 februarie 2017privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 10 februarie 2017
1.DECIZIE 786 15/12/2016 DECIZIE nr. 786 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 10 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 14/06/2016 HOTĂRÂRE din 14 iunie 2016în Cauza Dragomir împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 10 februarie 2017
3.DECIZIE 41 21/11/2016 DECIZIE nr. 41 din 21 noiembrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 504 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală din 1968 corespunzător art. 539 alin. (1) şi (2) din actualul Cod de procedură penală, cu privire la admisibilitatea acţiunii care vizează acordarea daunelor morale şi materiale pentru privarea sau restrângerea nelegală de libertate, atunci când instanţa penală nu s-a pronunţat cu privire la caracterul nelegal al măsurii privative/restrictive de libertate EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 10 februarie 2017
1.DECIZIE 731 06/12/2016 DECIZIE nr. 731 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 9 februarie 2017
2.DECIZIE 170 09/02/2017 DECIZIE nr. 170 din 9 februarie 2017privind eliberarea doamnei Ionica Sfetcu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 9 februarie 2017
1.DECIZIE 1 27/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 27 ianuarie 2017pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 9 februarie 2017
2.DECIZIE 16 26/09/2016 DECIZIE nr. 16 din 26 septembrie 2016privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, art. 55 din Legea nr. 393/2004, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 554/2004 şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 9 februarie 2017
3.
ORDIN 511 19/01/2017
ORDIN nr. 511 din 19 ianuarie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 9 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 8 08/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 8 februarie 2017privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 9 08/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 8 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 43 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 9 februarie 2017privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
4.DECIZIE 171 09/02/2017 DECIZIE nr. 171 din 9 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
5.
ORDIN 22 07/02/2017
ORDIN nr. 22 din 7 februarie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
6.
ORDIN 3151 31/01/2017
ORDIN nr. 3.151 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
7.
ORDIN 3160 01/02/2017
ORDIN nr. 3.160 din 1 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
8.HOTĂRÂRE 39 24/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 39 din 24 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
9.HOTĂRÂRE 38 24/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 38 din 24 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
10.
ORDIN 5 08/02/2017
ORDIN nr. 5 din 8 februarie 2017pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
11.CRITERII 08/02/2017 CRITERII din 8 februarie 2017de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
12.HOTĂRÂRE 37 24/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 37 din 24 noiembrie 2016pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2016 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
13.DECIZIE 136 31/01/2017 DECIZIE nr. 136 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
14.DECIZIE 135 31/01/2017 DECIZIE nr. 135 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
15.DECIZIE 134 31/01/2017 DECIZIE nr. 134 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
16.DECIZIE 128 31/01/2017 DECIZIE nr. 128 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Magna Insurance Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
1.REGULAMENT 07/02/2017 REGULAMENT din 7 februarie 2017de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 9 februarie 2017
1.DECRET 232 08/02/2017 DECRET nr. 232 din 8 februarie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
2.DECRET 233 08/02/2017 DECRET nr. 233 din 8 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
3.DECIZIE 162 08/02/2017 DECIZIE nr. 162 din 8 februarie 2017privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
4.DECIZIE 163 08/02/2017 DECIZIE nr. 163 din 8 februarie 2017privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
5.DECIZIE 164 08/02/2017 DECIZIE nr. 164 din 8 februarie 2017privind eliberarea domnului Mihai Ponea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
6.DECIZIE 165 08/02/2017 DECIZIE nr. 165 din 8 februarie 2017privind numirea doamnei Ionica Sfetcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
7.DECIZIE 166 08/02/2017 DECIZIE nr. 166 din 8 februarie 2017privind transferul în interesul serviciului al doamnei Romfeld Maria Magdolna din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
8.DECIZIE 167 08/02/2017 DECIZIE nr. 167 din 8 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
9.DECRET 169 08/02/2017 DECRET nr. 169 din 8 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cornelia Paraschiv a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
10.
ORDIN 128 31/01/2017
ORDIN nr. 128 din 31 ianuarie 2017privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2016, precum şi în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2017
1.
ORDIN 1207 29/06/2016
ORDIN nr. 1.207 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0167 Pădurea Roşcani şi Rezervaţiei Naturale Pădurea Roşcani EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
2.
ORDIN 20 05/01/2017
ORDIN nr. 20 din 5 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 799/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
3.
ORDIN 164 25/01/2017
ORDIN nr. 164 din 25 ianuarie 2017pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
4.PROCEDURĂ 25/01/2017 PROCEDURA din 25 ianuarie 2017de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
5.DECIZIE 33 24/10/2016 DECIZIE nr. 33 din 24 octombrie 2016referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
6.
RECTIFICARE 1299 30/06/2016
RECTIFICARE nr. 1.299 din 30 iunie 2016referitoare la Ordinul nr. 1.299/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 4 06/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 6 februarie 2017pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
2.
ORDIN 3842 17/10/2016
ORDIN nr. 3.842 din 17 octombrie 2016privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului C1 al monumentului istoric Casa Eskenazy din strada Ştirbei Vodă nr. 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
3.
ORDIN 84 06/02/2017
ORDIN nr. 84 din 6 februarie 2017pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
4.
ORDIN 581 25/01/2017
ORDIN nr. 581 din 25 ianuarie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
5.
ORDIN 27 11/01/2017
ORDIN nr. 27 din 11 ianuarie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017
1.DECRET 230 07/02/2017 DECRET nr. 230 din 7 februarie 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 7 februarie 2017
2.DECRET 231 07/02/2017 DECRET nr. 231 din 7 februarie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 7 februarie 2017
3.DECIZIE 625 26/10/2016 DECIZIE nr. 625 din 26 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 şi art. 70 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 7 februarie 2017
4.DECIZIE 43 21/11/2016 DECIZIE nr. 43 din 21 noiembrie 2016referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 7 februarie 2017
1.
ORDIN 174 25/01/2017
ORDIN nr. 174 din 25 ianuarie 2017privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 114 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 114 din 20 decembrie 2016privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, emis de Federaţia Internaţională a Contabililor, ediţia 2015, tradus de Camera Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 115 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 115 din 20 decembrie 2016privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, ediţia 2015, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor, traduse de Camera Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
4.DECIZIE 730 06/12/2016 DECIZIE nr. 730 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (1) teza întâi din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 972 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 972 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferent celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
6.
ORDIN 7 27/01/2017
ORDIN nr. 7 din 27 ianuarie 2017pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 7 februarie 2017
1.
ORDIN 209 02/02/2017
ORDIN nr. 209 din 2 februarie 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
2.DECIZIE 764 14/12/2016 DECIZIE nr. 764 din 14 decembrie 2016asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 şi art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
3.DECIZIE 36 07/11/2016 DECIZIE nr. 36 din 7 noiembrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la dispoziţiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
4.DISPOZIŢIE 2 17/01/2017 DISPOZIŢIE nr. 2 din 17 ianuarie 2017privind aplicarea şi detalierea unor prevederi din Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 1 26/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 ianuarie 2017privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017
1.COD PR PENALĂ (A) 07/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
9.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
10.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3150 31/01/2017
ORDIN nr. 3.150 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017
2.DECIZIE 19 24/10/2016 DECIZIE nr. 19 din 24 octombrie 2016privind examinarea recursului în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 457 din Codul de procedură civilă - soluţia instanţei de control judiciar în ipoteza în care partea exercită o cale de atac greşită, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017
3.
ORDIN 191 30/01/2017
ORDIN nr. 191 din 30 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017
4.NORMĂ 30/01/2017 NORME METODOLOGICE din 30 ianuarie 2017privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 6 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 4 25/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 25 ianuarie 2017privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 6 februarie 2017
2.
ORDIN 56 13/01/2017
ORDIN nr. 56 din 13 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Benesat din judeţul Sălaj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 6 februarie 2017
3.DECIZIE 744 13/12/2016 DECIZIE nr. 744 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma "în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 6 februarie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 14 05/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 5 februarie 2017privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 5 februarie 2017
1.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
8.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
9.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 4 18/01/2017
ORDIN nr. 4 din 18 ianuarie 2017privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 3 februarie 2017
2.METODOLOGIE 18/01/2017 METODOLOGIE din 18 ianuarie 2017de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 3 februarie 2017
1.DECIZIE 158 03/02/2017 DECIZIE nr. 158 din 3 februarie 2017pentru eliberarea domnului Constantin Sima din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
2.DECIZIE 157 03/02/2017 DECIZIE nr. 157 din 3 februarie 2017pentru eliberarea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
3.DECIZIE 159 03/02/2017 DECIZIE nr. 159 din 3 februarie 2017privind încetarea împuternicirii domnului general-maior cu două stele Vasilică Ovidiu pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
4.DECIZIE 160 03/02/2017 DECIZIE nr. 160 din 3 februarie 2017privind împuternicirea domnului colonel Daniel-Marian Dragne pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
5.DECIZIE 161 03/02/2017 DECIZIE nr. 161 din 3 februarie 2017privind numirea domnului Bogdan Mănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
6.DECIZIE 664 08/11/2016 DECIZIE nr. 664 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) şi f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 41 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 41 din 27 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
2.DECIZIE 152 03/02/2017 DECIZIE nr. 152 din 3 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
3.DECIZIE 153 03/02/2017 DECIZIE nr. 153 din 3 februarie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona Bogdana Creţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
4.DECIZIE 154 03/02/2017 DECIZIE nr. 154 din 3 februarie 2017pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Bucura Ionescu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
5.DECIZIE 155 03/02/2017 DECIZIE nr. 155 din 3 februarie 2017pentru exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
6.DECIZIE 156 03/02/2017 DECIZIE nr. 156 din 3 februarie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Cornelia Feurdean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
7.
ORDIN 1605 23/12/2016
ORDIN nr. 1.605 din 23 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Moara, judeţul Suceava, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
8.
ORDIN 80 09/01/2017
ORDIN nr. 80 din 9 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
9.NORMĂ 09/01/2017 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR (Anexa nr. 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
10.NORMĂ 09/01/2017 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Anexa nr. 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 3 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 33 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 33 din 27 ianuarie 2017privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
2.DECIZIE 750 13/12/2016 DECIZIE nr. 750 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (1) şi (4) şi art. 375 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
3.
ORDIN 1665 30/12/2016
ORDIN nr. 1.665 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
4.DECIZIE 755 13/12/2016 DECIZIE nr. 755 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
5.DECIZIE 753 13/12/2016 DECIZIE nr. 753 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 349 alin. (2) şi art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
6.
ORDIN 1666 30/12/2016
ORDIN nr. 1.666 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
7.
ORDIN 1667 30/12/2016
ORDIN nr. 1.667 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
8.
ORDIN 33 16/01/2017
ORDIN nr. 33 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 6 01/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 1 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 2 februarie 2017
2.DECIZIE 28 17/10/2016 DECIZIE nr. 28 din 17 octombrie 2016privind interpretarea prevederilor art. 83^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 2 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 5 01/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 1 februarie 2017pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
2.LISTĂ 02/02/2017 LISTA din 2 februarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 7 01/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 1 februarie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 8 01/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 februarie 2017pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
5.
ORDIN 6145 21/12/2016
ORDIN nr. 6.145 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
6.REGULAMENT 21/12/2016 REGULAMENT din 21 decembrie 2016de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
7.DECIZIE 149 02/02/2017 DECIZIE nr. 149 din 2 februarie 2017pentru eliberarea domnului Florin-Daniel Şandru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
8.
ORDIN 84 17/01/2017
ORDIN nr. 84 din 17 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 3 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
9.DECIZIE 150 02/02/2017 DECIZIE nr. 150 din 2 februarie 2017pentru numirea domnului Cristian-Ioan Videscu în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
10.DECIZIE 151 02/02/2017 DECIZIE nr. 151 din 2 februarie 2017privind eliberarea domnului Petre Guran din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
11.HOTĂRÂRE 40 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 40 din 27 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
12.NORMĂ 27/01/2017 NORME METODOLOGICE din 27 ianuarie 2017de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
13.
ORDIN 147 19/01/2017
ORDIN nr. 147 din 19 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 2 februarie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 13 31/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 1 februarie 2017
2.DECIZIE 720 06/12/2016 DECIZIE nr. 720 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. a) şi art. 369 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 1 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 42 31/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 42 din 31 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017
2.NORMĂ 31/01/2017 NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 1 februarie 2017 ────────── Aprobate de Hotărârea nr. 42/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017.──────────
1.COD PENAL (A) 11/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 11 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
7.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECRET 229 31/01/2017 DECRET nr. 229 din 31 ianuarie 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 1 februarie 2017
2.
ORDIN 198 31/01/2017
ORDIN nr. 198 din 31 ianuarie 2017privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2017 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 1 februarie 2017
3.
ORDIN 591 27/01/2017
ORDIN nr. 591 din 27 ianuarie 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 1 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 39 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 27 ianuarie 2017pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 1 februarie 2017
2.
ORDIN 605 31/01/2017
ORDIN nr. 605 din 31 ianuarie 2017privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 1 februarie 2017
3.
ORDIN 1216 29/06/2016
ORDIN nr. 1.216 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 1 februarie 2017
1.DECRET 20 26/01/2017 DECRET nr. 20 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 21 26/01/2017 DECRET nr. 21 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 22 26/01/2017 DECRET nr. 22 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 23 26/01/2017 DECRET nr. 23 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 24 26/01/2017 DECRET nr. 24 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 25 26/01/2017 DECRET nr. 25 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 26 26/01/2017 DECRET nr. 26 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 34 26/01/2017 DECRET nr. 34 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 35 26/01/2017 DECRET nr. 35 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 36 26/01/2017 DECRET nr. 36 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 37 26/01/2017 DECRET nr. 37 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 27 26/01/2017 DECRET nr. 27 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 42 26/01/2017 DECRET nr. 42 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 28 26/01/2017 DECRET nr. 28 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 38 26/01/2017 DECRET nr. 38 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 39 26/01/2017 DECRET nr. 39 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 40 26/01/2017 DECRET nr. 40 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 41 26/01/2017 DECRET nr. 41 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 43 26/01/2017 DECRET nr. 43 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 29 26/01/2017 DECRET nr. 29 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 30 26/01/2017 DECRET nr. 30 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 44 26/01/2017 DECRET nr. 44 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 45 26/01/2017 DECRET nr. 45 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 31 26/01/2017 DECRET nr. 31 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 46 26/01/2017 DECRET nr. 46 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 32 26/01/2017 DECRET nr. 32 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 47 26/01/2017 DECRET nr. 47 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 33 26/01/2017 DECRET nr. 33 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 48 26/01/2017 DECRET nr. 48 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 49 26/01/2017 DECRET nr. 49 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 30 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 35 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 35 din 27 ianuarie 2017privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
2.DECIZIE 141 30/01/2017 DECIZIE nr. 141 din 30 ianuarie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul Emanuel Victor Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
3.DECIZIE 142 30/01/2017 DECIZIE nr. 142 din 30 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Ionel Dancă din funcţia de consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
4.DECIZIE 143 30/01/2017 DECIZIE nr. 143 din 30 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ani Cornelia Hurduc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
5.DECIZIE 144 30/01/2017 DECIZIE nr. 144 din 30 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
6.DECIZIE 145 30/01/2017 DECIZIE nr. 145 din 30 ianuarie 2017privind numirea domnului Adrian Mlădinoiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
7.DECIZIE 146 30/01/2017 DECIZIE nr. 146 din 30 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
8.
ORDIN 5 25/01/2017
ORDIN nr. 5 din 25 ianuarie 2017privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1650 30/12/2016
ORDIN nr. 1.650 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1651 30/12/2016
ORDIN nr. 1.651 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1653 30/12/2016
ORDIN nr. 1.653 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ion Corvin din judeţul Constanţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1663 30/12/2016
ORDIN nr. 1.663 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Şişeşti din judeţul Maramureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1668 30/12/2016
ORDIN nr. 1.668 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
6.
ORDIN 4 25/01/2017
ORDIN nr. 4 din 25 ianuarie 2017privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
7.DECIZIE 6 30/01/2017 DECIZIE nr. 6 din 30 ianuarie 2017privind convocarea Senatului în sesiune ordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
8.ORD DE URGENŢĂ 11 27/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
9.HOTĂRÂRE 34 27/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
10.
ORDIN 1648 30/12/2016
ORDIN nr. 1.648 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
11.
ORDIN 1649 30/12/2016
ORDIN nr. 1.649 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 170 26/01/2017 DECRET nr. 170 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 171 26/01/2017 DECRET nr. 171 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 172 26/01/2017 DECRET nr. 172 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 173 26/01/2017 DECRET nr. 173 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 174 26/01/2017 DECRET nr. 174 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 175 26/01/2017 DECRET nr. 175 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 176 26/01/2017 DECRET nr. 176 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 177 26/01/2017 DECRET nr. 177 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 178 26/01/2017 DECRET nr. 178 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 179 26/01/2017 DECRET nr. 179 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 180 26/01/2017 DECRET nr. 180 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 181 26/01/2017 DECRET nr. 181 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 182 26/01/2017 DECRET nr. 182 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 183 26/01/2017 DECRET nr. 183 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 184 26/01/2017 DECRET nr. 184 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 185 26/01/2017 DECRET nr. 185 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 186 26/01/2017 DECRET nr. 186 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 187 26/01/2017 DECRET nr. 187 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 188 26/01/2017 DECRET nr. 188 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 189 26/01/2017 DECRET nr. 189 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 190 26/01/2017 DECRET nr. 190 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 191 26/01/2017 DECRET nr. 191 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 192 26/01/2017 DECRET nr. 192 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 193 26/01/2017 DECRET nr. 193 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 194 26/01/2017 DECRET nr. 194 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 195 26/01/2017 DECRET nr. 195 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 196 26/01/2017 DECRET nr. 196 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 197 26/01/2017 DECRET nr. 197 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 198 26/01/2017 DECRET nr. 198 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 199 26/01/2017 DECRET nr. 199 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 200 26/01/2017 DECRET nr. 200 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 201 26/01/2017 DECRET nr. 201 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 202 26/01/2017 DECRET nr. 202 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 203 26/01/2017 DECRET nr. 203 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 204 26/01/2017 DECRET nr. 204 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 205 26/01/2017 DECRET nr. 205 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 206 26/01/2017 DECRET nr. 206 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 207 26/01/2017 DECRET nr. 207 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 208 30/01/2017 DECRET nr. 208 din 30 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 209 26/01/2017 DECRET nr. 209 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 210 26/01/2017 DECRET nr. 210 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 211 26/01/2017 DECRET nr. 211 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 212 26/01/2017 DECRET nr. 212 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 213 26/01/2017 DECRET nr. 213 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 214 26/01/2017 DECRET nr. 214 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 215 26/01/2017 DECRET nr. 215 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 216 26/01/2017 DECRET nr. 216 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 217 26/01/2017 DECRET nr. 217 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 218 26/01/2017 DECRET nr. 218 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 219 26/01/2017 DECRET nr. 219 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 220 26/01/2017 DECRET nr. 220 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 221 26/01/2017 DECRET nr. 221 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 222 26/01/2017 DECRET nr. 222 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 223 27/01/2017 DECRET nr. 223 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 224 27/01/2017 DECRET nr. 224 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 225 27/01/2017 DECRET nr. 225 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 226 27/01/2017 DECRET nr. 226 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 227 27/01/2017 DECRET nr. 227 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
29.HOTĂRÂRE 1 13/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 13 ianuarie 2017privind respectarea de către auditorii financiari a cerinţelor de pregătire profesională continuă, conform normelor şi reglementărilor din domeniu, aferentă anului 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 156 26/01/2017 DECRET nr. 156 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 157 26/01/2017 DECRET nr. 157 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 158 26/01/2017 DECRET nr. 158 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 159 26/01/2017 DECRET nr. 159 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 160 26/01/2017 DECRET nr. 160 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 161 26/01/2017 DECRET nr. 161 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 162 26/01/2017 DECRET nr. 162 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 163 26/01/2017 DECRET nr. 163 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 164 26/01/2017 DECRET nr. 164 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 165 26/01/2017 DECRET nr. 165 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 166 26/01/2017 DECRET nr. 166 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 167 26/01/2017 DECRET nr. 167 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 168 26/01/2017 DECRET nr. 168 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 169 30/01/2017 DECRET nr. 169 din 30 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 140 26/01/2017 DECRET nr. 140 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 141 26/01/2017 DECRET nr. 141 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 142 26/01/2017 DECRET nr. 142 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 143 26/01/2017 DECRET nr. 143 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 144 26/01/2017 DECRET nr. 144 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 145 26/01/2017 DECRET nr. 145 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 146 30/01/2017 DECRET nr. 146 din 30 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 147 26/01/2017 DECRET nr. 147 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 148 26/01/2017 DECRET nr. 148 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 149 26/01/2017 DECRET nr. 149 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 150 26/01/2017 DECRET nr. 150 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 151 26/01/2017 DECRET nr. 151 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 152 26/01/2017 DECRET nr. 152 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 153 26/01/2017 DECRET nr. 153 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 154 26/01/2017 DECRET nr. 154 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 155 26/01/2017 DECRET nr. 155 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 124 26/01/2017 DECRET nr. 124 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 125 26/01/2017 DECRET nr. 125 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 126 26/01/2017 DECRET nr. 126 din 26 ianuarie 201pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 127 26/01/2017 DECRET nr. 127 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 128 26/01/2017 DECRET nr. 128 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 129 26/01/2017 DECRET nr. 129 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 110 26/01/2017 DECRET nr. 110 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 111 26/01/2017 DECRET nr. 111 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 112 26/01/2017 DECRET nr. 112 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 130 26/01/2017 DECRET nr. 130 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 131 26/01/2017 DECRET nr. 131 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 132 26/01/2017 DECRET nr. 132 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 133 26/01/2017 DECRET nr. 133 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 134 26/01/2017 DECRET nr. 134 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 135 26/01/2017 DECRET nr. 135 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 136 26/01/2017 DECRET nr. 136 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 137 26/01/2017 DECRET nr. 137 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 138 26/01/2017 DECRET nr. 138 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 139 26/01/2017 DECRET nr. 139 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 113 26/01/2017 DECRET nr. 113 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 114 26/01/2017 DECRET nr. 114 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 115 26/01/2017 DECRET nr. 115 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 116 26/01/2017 DECRET nr. 116 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 117 26/01/2017 DECRET nr. 117 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 118 26/01/2017 DECRET nr. 118 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 119 26/01/2017 DECRET nr. 119 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 120 26/01/2017 DECRET nr. 120 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 121 26/01/2017 DECRET nr. 121 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 122 26/01/2017 DECRET nr. 122 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 123 26/01/2017 DECRET nr. 123 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1658 30/12/2016
ORDIN nr. 1.658 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1659 30/12/2016
ORDIN nr. 1.659 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 10 27/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
4.DECIZIE 32 24/10/2016 DECIZIE nr. 32 din 24 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin. (4) şi alin. (5) din Ordinul nr. 5.560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6.239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5.451/2013, şi art. 8 din Ordinul nr. 4.895/2014 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 9 27/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 96 26/01/2017 DECRET nr. 96 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 97 26/01/2017 DECRET nr. 97 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 98 26/01/2017 DECRET nr. 98 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 99 26/01/2017 DECRET nr. 99 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 100 26/01/2017 DECRET nr. 100 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 101 26/01/2017 DECRET nr. 101 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 102 26/01/2017 DECRET nr. 102 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 103 26/01/2017 DECRET nr. 103 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 104 26/01/2017 DECRET nr. 104 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 105 26/01/2017 DECRET nr. 105 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 106 26/01/2017 DECRET nr. 106 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 107 26/01/2017 DECRET nr. 107 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 108 26/01/2017 DECRET nr. 108 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 109 26/01/2017 DECRET nr. 109 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 80 26/01/2017 DECRET nr. 80 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 81 26/01/2017 DECRET nr. 81 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 82 26/01/2017 DECRET nr. 82 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 83 26/01/2017 DECRET nr. 83 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 84 26/01/2017 DECRET nr. 84 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 85 26/01/2017 DECRET nr. 85 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 86 26/01/2017 DECRET nr. 86 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 87 26/01/2017 DECRET nr. 87 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 88 26/01/2017 DECRET nr. 88 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 89 26/01/2017 DECRET nr. 89 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 90 26/01/2017 DECRET nr. 90 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 91 26/01/2017 DECRET nr. 91 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 92 26/01/2017 DECRET nr. 92 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 93 26/01/2017 DECRET nr. 93 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 94 26/01/2017 DECRET nr. 94 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 95 26/01/2017 DECRET nr. 95 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2017
1.DECRET 50 26/01/2017 DECRET nr. 50 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
2.DECRET 51 26/01/2017 DECRET nr. 51 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
3.DECRET 52 26/01/2017 DECRET nr. 52 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
4.DECRET 53 26/01/2017 DECRET nr. 53 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
5.DECRET 54 26/01/2017 DECRET nr. 54 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
6.DECRET 55 26/01/2017 DECRET nr. 55 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
7.DECRET 56 26/01/2017 DECRET nr. 56 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
8.DECRET 57 26/01/2017 DECRET nr. 57 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
9.DECRET 58 26/01/2017 DECRET nr. 58 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
10.DECRET 59 26/01/2017 DECRET nr. 59 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
11.DECRET 70 26/01/2017 DECRET nr. 70 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
12.DECRET 71 26/01/2017 DECRET nr. 71 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
13.DECRET 72 26/01/2017 DECRET nr. 72 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
14.DECRET 73 26/01/2017 DECRET nr. 73 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
15.DECRET 74 26/01/2017 DECRET nr. 74 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
16.DECRET 75 26/01/2017 DECRET nr. 75 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
17.DECRET 76 26/01/2017 DECRET nr. 76 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
18.DECRET 77 26/01/2017 DECRET nr. 77 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
19.DECRET 78 26/01/2017 DECRET nr. 78 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
20.DECRET 79 26/01/2017 DECRET nr. 79 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
21.DECRET 60 26/01/2017 DECRET nr. 60 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
22.DECRET 61 26/01/2017 DECRET nr. 61 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
23.DECRET 62 26/01/2017 DECRET nr. 62 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
24.DECRET 63 26/01/2017 DECRET nr. 63 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
25.DECRET 64 26/01/2017 DECRET nr. 64 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
26.DECRET 65 26/01/2017 DECRET nr. 65 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
27.DECRET 66 26/01/2017 DECRET nr. 66 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
28.DECRET 67 26/01/2017 DECRET nr. 67 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
29.DECRET 68 26/01/2017 DECRET nr. 68 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
30.DECRET 69 26/01/2017 DECRET nr. 69 din 26 ianuarie 2017pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 30 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1641 30/12/2016
ORDIN nr. 1.641 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1642 30/12/2016
ORDIN nr. 1.642 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1643 30/12/2016
ORDIN nr. 1.643 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1644 30/12/2016
ORDIN nr. 1.644 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1645 30/12/2016
ORDIN nr. 1.645 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1646 30/12/2016
ORDIN nr. 1.646 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1647 30/12/2016
ORDIN nr. 1.647 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1607 23/12/2016
ORDIN nr. 1.607 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 30 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1639 30/12/2016
ORDIN nr. 1.639 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1640 30/12/2016
ORDIN nr. 1.640 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2017
3.
ORDIN 115 12/01/2017
ORDIN nr. 115/C din 12 ianuarie 2017privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2017
1.DECIZIE 713 06/12/2016 DECIZIE nr. 713 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (2), art. 178 alin. (1) şi art. 247 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
2.DECIZIE 135 27/01/2017 DECIZIE nr. 135 din 27 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Anca Drăgoi, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
3.DECIZIE 136 27/01/2017 DECIZIE nr. 136 din 27 ianuarie 2017pentru numirea domnului Mădălin-Ştefan Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
4.DECIZIE 137 27/01/2017 DECIZIE nr. 137 din 27 ianuarie 2017pentru numirea domnului Cristian-Vasile Grasu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
5.DECIZIE 138 27/01/2017 DECIZIE nr. 138 din 27 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ştefăniţă Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
6.DECIZIE 139 27/01/2017 DECIZIE nr. 139 din 27 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Diaconescu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
7.DECIZIE 140 27/01/2017 DECIZIE nr. 140 din 27 ianuarie 2017pentru numirea domnului Mircea Duşa în funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 27 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1151 24/06/2016
ORDIN nr. 1.151 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 Buila-Vânturariţa, ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa şi al ariilor naturale protejate incluse în acestea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
2.DECIZIE 618 11/10/2016 DECIZIE nr. 618 din 11 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (9) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi art. 1.202 din Codul civil din 1864 şi art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1606 23/12/2016
ORDIN nr. 1.606 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moldoveneşti din judeţul Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1610 23/12/2016
ORDIN nr. 1.610 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mănăstireni din judeţul Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1652 30/12/2016
ORDIN nr. 1.652 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1657 30/12/2016
ORDIN nr. 1.657 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Albota, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 27 ianuarie 2017
1.
ORDIN 57 13/01/2017
ORDIN nr. 57 din 13 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Leu din judeţul Dolj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
2.
ORDIN 65 16/01/2017
ORDIN nr. 65 din 16 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mitoc din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
3.
ORDIN 66 16/01/2017
ORDIN nr. 66 din 16 ianuarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dioşti din judeţul Dolj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
4.
ORDIN 149 19/01/2017
ORDIN nr. 149 din 19 ianuarie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bârsa, judeţul Arad, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
5.DECIZIE 602 20/09/2016 DECIZIE nr. 602 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
6.
ORDIN 6 27/01/2017
ORDIN nr. 6 din 27 ianuarie 2017privind prelungirea termenului de aplicare a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 188/2016 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane, necesare operaţionalizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
7.
ORDIN 15 03/01/2017
ORDIN nr. 15 din 3 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 27 ianuarie 2017
1.DECIZIE 844 13/12/2016 DECIZIE nr. 844 din 13 decembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2017
2.DECIZIE 733 06/12/2016 DECIZIE nr. 733 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2017
3.DECIZIE 734 06/12/2016 DECIZIE nr. 734 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2017
4.
ORDIN 112 11/01/2017
ORDIN nr. 112 din 11 ianuarie 2017pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1600 23/12/2016
ORDIN nr. 1.600 din 23 decembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1680 30/12/2016
ORDIN nr. 1.680 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Urziceni din judeţul Ialomiţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
3.
ORDIN 4477 06/07/2016
ORDIN nr. 4.477 din 6 iulie 2016privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar secretar şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
4.
ORDIN 3697 27/12/2016
ORDIN nr. 3.697 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
5.PROCEDURĂ 27/12/2016 PROCEDURĂ DE EXCEPTARE din 27 decembrie 2016de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 14/06/2016 HOTĂRÂRE din 14 iunie 2016în Cauza Stepanian împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
7.
ORDIN 727 08/09/2016
ORDIN nr. 727 din 8 septembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
8.PROCEDURĂ 08/09/2016 PROCEDURĂ DE EXCEPTARE din 8 septembrie 2016de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1604 23/12/2016
ORDIN nr. 1.604 din 23 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
2.DECIZIE 133 26/01/2017 DECIZIE nr. 133 din 26 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
3.DECIZIE 134 26/01/2017 DECIZIE nr. 134 din 26 ianuarie 2017privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1601 23/12/2016
ORDIN nr. 1.601 din 23 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.202/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1602 23/12/2016
ORDIN nr. 1.602 din 23 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1603 23/12/2016
ORDIN nr. 1.603 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1660 30/12/2016
ORDIN nr. 1.660 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1661 30/12/2016
ORDIN nr. 1.661 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
9.
ORDIN 1662 30/12/2016
ORDIN nr. 1.662 din 30 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2017
1.DECIZIE 652 01/11/2016 DECIZIE nr. 652 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
2.DECIZIE 653 08/11/2016 DECIZIE nr. 653 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
3.DECIZIE 654 08/11/2016 DECIZIE nr. 654 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
4.DECIZIE 656 08/11/2016 DECIZIE nr. 656 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 8 25/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1218 29/06/2016
ORDIN nr. 1.218 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0188 Parâng şi ale ariilor protejate de interes naţional 2.800 Miru Bora, 2.803 Iezerul Latoriţa, 2.799 Căldarea Gâlcescu, 2.528 Cheile Jieţului şi 2.498 Piatra Crinului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
7.DECIZIE 12/02/2015 DECIZIE din 12 februarie 2015în Cauza Marius Iorga împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 7 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 18 ianuarie 2017pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2017 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
2.
RECTIFICARE 105 07/12/2016
RECTIFICARE nr. 105 din 7 decembrie 2016referitoare la Ordinul nr. 105/2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
3.DECIZIE 655 08/11/2016 DECIZIE nr. 655 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
4.NORMĂ 1 18/01/2017 NORMĂ nr. 1 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1599 23/12/2016
ORDIN nr. 1.599 din 23 decembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Munteni Buzău din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
6.
ORDIN 81 09/01/2017
ORDIN nr. 81 din 9 ianuarie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
7.NORMĂ 09/01/2017 NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1526 28/07/2016
ORDIN nr. 1.526 din 28 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0087 Munţii Trascăului, ROSCI0253 Trascău, ROSCI0300 Fânaţele Pietroasa-Podeni, ROSCI0035 Cheile Turzii, ROSCI0034 Cheile Turenilor, precum şi al celor 35 de arii naturale protejate de interes naţional de pe suprafaţa acestora EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1608 23/12/2016
ORDIN nr. 1.608 din 23 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017
3.INITIATIVA 1288 13/12/2016 INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ nr. 1.288 din 13 decembrie 2016referitoare la proiectul privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (Szekelyfold - Terra Siculorum) EMITENT: REPREZENTANŢII UNUI GRUP DE CETĂŢENI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2017
1.DECIZIE 657 08/11/2016 DECIZIE nr. 657 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în ceea ce priveşte soluţia legislativă potrivit căreia încheierea este "definitivă" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
2.DECIZIE 693 24/11/2016 DECIZIE nr. 693 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
3.
ORDIN 3 18/01/2017
ORDIN nr. 3 din 18 ianuarie 2017privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 6 18/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
5.
ORDIN 2 18/01/2017
ORDIN nr. 2 din 18 ianuarie 2017pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
6.PROCEDURĂ 18/01/2017 PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2017privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017
1.DECIZIE 122 25/01/2017 DECIZIE nr. 122 din 25 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Cristian Buşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
2.DECIZIE 123 25/01/2017 DECIZIE nr. 123 din 25 ianuarie 2017privind numirea domnului Iulian Robert Tudorache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
3.DECIZIE 124 25/01/2017 DECIZIE nr. 124 din 25 ianuarie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Mărăcineanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
4.DECIZIE 130 25/01/2017 DECIZIE nr. 130 din 25 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
5.DECIZIE 131 25/01/2017 DECIZIE nr. 131 din 25 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyozo-Istvan Barczi din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
6.DECIZIE 125 25/01/2017 DECIZIE nr. 125 din 25 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Diana Severin în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
7.DECIZIE 132 25/01/2017 DECIZIE nr. 132 din 25 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Marin Florian, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
8.DECIZIE 126 25/01/2017 DECIZIE nr. 126 din 25 ianuarie 2017pentru numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
9.DECIZIE 127 25/01/2017 DECIZIE nr. 127 din 25 ianuarie 2017privind numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
10.DECIZIE 128 25/01/2017 DECIZIE nr. 128 din 25 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
11.DECIZIE 129 25/01/2017 DECIZIE nr. 129 din 25 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii domnului Cezar Manole Armeanu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 25 ianuarie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 7 25/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 25 ianuarie 2017privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1252 30/06/2016
ORDIN nr. 1.252 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Şoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
3.
RECTIFICARE 1012 28/11/2016
RECTIFICARE nr. 1.012 din 28 noiembrie 2016referitoare la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2016 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
4.
ORDIN 90 13/01/2017
ORDIN nr. 90 din 13 ianuarie 2017pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
5.PROCEDURĂ 13/01/2017 PROCEDURA din 13 ianuarie 2017de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
6.
ORDIN 2525 30/12/2016
ORDIN nr. 2.525 din 30 decembrie 2016privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2017
1.DECRET 17 20/01/2017 DECRET nr. 17 din 20 ianuarie 2017pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
2.DECRET 18 20/01/2017 DECRET nr. 18 din 20 ianuarie 2017pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
3.DECRET 19 20/01/2017 DECRET nr. 19 din 20 ianuarie 2017pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
4.
ORDIN 3104 19/01/2017
ORDIN nr. 3.104 din 19 ianuarie 2017privind modificarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.784/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
5.
ORDIN 152 19/01/2017
ORDIN nr. 152 din 19 ianuarie 2017privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 12/04/2016 HOTĂRÂRE din 12 aprilie 2016în Cauza M.C. şi A.C. împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2017
1.DECIZIE 622 13/10/2016 DECIZIE nr. 622 din 13 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său şi cu referire la prevederile art. III pct. 1, 5 şi 6 din ordonanţă, a Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său şi cu referire la articolul unic pct. 6 şi 8 din lege, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său şi cu referire la art. 50 pct. 1 şi 5 din ordonanţa de urgenţă, şi a Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său şi cu referire la art. I din lege EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 5 18/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
3.
ORDIN 107 17/01/2017
ORDIN nr. 107 din 17 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 31 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 31 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 32 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 32 din 18 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017
1.
ORDIN 103 11/01/2017
ORDIN nr. 103/C din 11 ianuarie 2017privind prelungirea aplicării în perioada 1 ianuarie 2017-28 februarie 2017 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
2.
ORDIN 49 17/01/2017
ORDIN nr. 49 din 17 ianuarie 2017pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2017 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
3.DECIZIE 613 04/10/2016 DECIZIE nr. 613 din 4 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) şi (8), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
4.DECIZIE 646 01/11/2016 DECIZIE nr. 646 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
5.DECIZIE 721 06/12/2016 DECIZIE nr. 721 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (1) lit. b) şi art. 91 alin. (1) lit. a) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
6.DECIZIE 722 06/12/2016 DECIZIE nr. 722 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 20 ianuarie 2017
1.DECIZIE 119 18/01/2017 DECIZIE nr. 119 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Cristian Dima în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
2.DECIZIE 120 18/01/2017 DECIZIE nr. 120 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Cristian Cosmin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
3.DECIZIE 121 18/01/2017 DECIZIE nr. 121 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Ciprian Lucian Roşca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1241 30/06/2016
ORDIN nr. 1.241 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0086 Găina-Lucina EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 21 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 21 din 12 ianuarie 2017privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
6.DECIZIE 658 08/11/2016 DECIZIE nr. 658 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
7.DECIZIE 659 08/11/2016 DECIZIE nr. 659 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza a treia din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1570 02/08/2016
ORDIN nr. 1.570 din 2 august 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017
2.DECIZIE 667 09/11/2016 DECIZIE nr. 667 din 9 noiembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [referitor la art. 21 alin. (2^2)] din Legea pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017
3.
ORDIN 2 16/01/2017
ORDIN nr. 2 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017
4.DECIZIE 1 12/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 12 ianuarie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1169 27/06/2016
ORDIN nr. 1.169 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0038 Dunăre-Olteniţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
2.DISPOZIŢIE 1 17/01/2017 DISPOZIŢIE nr. 1 din 17 ianuarie 2017pentru convocarea şedinţei Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România şi aprobarea unor măsuri privind organizarea alegerilor pentru filialele teritoriale şi forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
3.DECIZIE 683 23/11/2016 DECIZIE nr. 683 din 23 noiembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 29 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 29 din 18 ianuarie 2017privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 30 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017
1.DECIZIE 113 18/01/2017 DECIZIE nr. 113 din 18 ianuarie 2017privind numirea doamnei Cristina Ionela Tărteaţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
2.DECIZIE 114 18/01/2017 DECIZIE nr. 114 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Petre Iulian Nicolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 30 07/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 30 din 7 decembrie 2016pentru aprobarea modificărilor şi completărilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
4.DECIZIE 117 18/01/2017 DECIZIE nr. 117 din 18 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Claudiu Vrînceanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
5.DECIZIE 118 18/01/2017 DECIZIE nr. 118 din 18 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Teodor Mihalcea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
6.
ORDIN 4 11/01/2017
ORDIN nr. 4 din 11 ianuarie 2017privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 28 18/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 28 din 18 ianuarie 2017privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
8.DECIZIE 115 18/01/2017 DECIZIE nr. 115 din 18 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Tudorel Roman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
9.DECIZIE 116 18/01/2017 DECIZIE nr. 116 din 18 ianuarie 2017privind numirea doamnei Monica-Dorina Gheorghiţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 18 ianuarie 2017
1.DECIZIE 609 22/09/2016 DECIZIE nr. 609 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 313/2015 pentru modificarea Legii nr. 51/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
2.DECIZIE 110 18/01/2017 DECIZIE nr. 110 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Nicolae Marius Sepi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
3.DECIZIE 111 18/01/2017 DECIZIE nr. 111 din 18 ianuarie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Neculai Banea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
4.DECIZIE 112 18/01/2017 DECIZIE nr. 112 din 18 ianuarie 2017privind numirea domnului Petru Alexandru Frătean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
5.
ORDIN 4 10/01/2017
ORDIN nr. 4 din 10 ianuarie 2017pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 27 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 27 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 18 ianuarie 2017
1.DECIZIE 623 25/10/2016 DECIZIE nr. 623 din 25 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 25 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 25 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 23 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 23 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017
3.DECIZIE 97 17/01/2017 DECIZIE nr. 97 din 17 ianuarie 2017privind numirea domnului Harry-Ilan Laufer în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017
4.DECIZIE 98 17/01/2017 DECIZIE nr. 98 din 17 ianuarie 2017privind numirea domnului Marin Florian în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 18 ianuarie 2017
1.DECIZIE 105 17/01/2017 DECIZIE nr. 105 din 17 ianuarie 2017privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2017 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
2.DECIZIE 106 17/01/2017 DECIZIE nr. 106 din 17 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adelina Palade a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
3.DECIZIE 109 17/01/2017 DECIZIE nr. 109 din 17 ianuarie 2017privind numirea domnului Dragoş Titea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
4.DECRET 14 17/01/2017 DECRET nr. 14 din 17 ianuarie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 26 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
1.DECRET 15 17/01/2017 DECRET nr. 15 din 17 ianuarie 2017privind eliberarea din funcţia de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
2.DECRET 16 17/01/2017 DECRET nr. 16 din 17 ianuarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
3.DECIZIE 631 27/10/2016 DECIZIE nr. 631 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
4.DECIZIE 99 17/01/2017 DECIZIE nr. 99 din 17 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Lidia Manuela Onofrei din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
5.DECIZIE 100 17/01/2017 DECIZIE nr. 100 din 17 ianuarie 2017privind numirea doamnei Gabriela Coman în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
6.DECIZIE 101 17/01/2017 DECIZIE nr. 101 din 17 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
7.DECIZIE 102 17/01/2017 DECIZIE nr. 102 din 17 ianuarie 2017privind numirea domnului Angel Gheorghiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
8.DECIZIE 103 17/01/2017 DECIZIE nr. 103 din 17 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Pavel Năstase, la cerere, din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Institutului European din România EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
9.DECIZIE 104 17/01/2017 DECIZIE nr. 104 din 17 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
10.DECIZIE 107 17/01/2017 DECIZIE nr. 107 din 17 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
11.DECIZIE 108 17/01/2017 DECIZIE nr. 108 din 17 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 17 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 24 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
2.DECIZIE 95 17/01/2017 DECIZIE nr. 95 din 17 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Cristina Andronic în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
3.DECIZIE 96 17/01/2017 DECIZIE nr. 96 din 17 ianuarie 2017pentru numirea domnului Ovidiu-Cristian Iane în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 22 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 22 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 04/10/2016 HOTĂRÂRE din 4 octombrie 2016în Cauza Martocian împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 17 ianuarie 2017
1.
LEGE 3 17/01/2017
LEGE nr. 3 din 17 ianuarie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
2.DECRET 12 16/01/2017 DECRET nr. 12 din 16 ianuarie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
3.
LEGE 4 17/01/2017
LEGE nr. 4 din 17 ianuarie 2017privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
4.DECRET 13 16/01/2017 DECRET nr. 13 din 16 ianuarie 2017pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
5.DECIZIE 747 13/12/2016 DECIZIE nr. 747 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 20 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017
1.DECIZIE 90 16/01/2017 DECIZIE nr. 90 din 16 ianuarie 2017pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
2.DECIZIE 91 16/01/2017 DECIZIE nr. 91 din 16 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Andrei Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
3.DECIZIE 92 17/01/2017 DECIZIE nr. 92 din 17 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Lucian Constantin Mircescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
4.DECIZIE 93 17/01/2017 DECIZIE nr. 93 din 17 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Claudia Georgescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
5.DECIZIE 94 17/01/2017 DECIZIE nr. 94 din 17 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
6.
ORDIN 6136 21/12/2016
ORDIN nr. 6.136 din 21 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
7.
ORDIN 81 13/01/2017
ORDIN nr. 81 din 13 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
8.HOTĂRÂRE 19 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 3 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 4 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 ianuarie 2017privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
3.CIRCULARĂ 1 12/01/2017 CIRCULARĂ nr. 1 din 12 ianuarie 2017privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2016-23 ianuarie 2017 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1168 27/06/2016
ORDIN nr. 1.168 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
5.DECIZIE 89 16/01/2017 DECIZIE nr. 89 din 16 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dan Popescu din funcţia publică de secretar general la Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Cercetării şi Inovării EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
6.DECIZIE 85 16/01/2017 DECIZIE nr. 85 din 16 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Georgeta Narcisa Lecuşanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 2 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 ianuarie 2017privind bugetul Senatului pe anul 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
8.HOTĂRÂRE 17 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 17 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
9.HOTĂRÂRE 18 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 12 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017
1.DECIZIE 75 16/01/2017 DECIZIE nr. 75 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Marian Vasiliev în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
2.DECIZIE 76 16/01/2017 DECIZIE nr. 76 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
3.DECIZIE 77 16/01/2017 DECIZIE nr. 77 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Alexandru Pugna în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
4.DECIZIE 78 16/01/2017 DECIZIE nr. 78 din 16 ianuarie 2017privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relaţiei cu Parlamentul domnului Marian Neacşu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
5.DECIZIE 79 16/01/2017 DECIZIE nr. 79 din 16 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Hăineală în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
6.DECIZIE 80 16/01/2017 DECIZIE nr. 80 din 16 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Sofia Mariana Moţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
7.DECIZIE 81 16/01/2017 DECIZIE nr. 81 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Constantin Sima în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
8.DECIZIE 82 16/01/2017 DECIZIE nr. 82 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Adrian-Marius Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
9.DECIZIE 83 16/01/2017 DECIZIE nr. 83 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Cătălin Ştefan Rotea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
10.DECIZIE 84 16/01/2017 DECIZIE nr. 84 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
11.DECIZIE 86 16/01/2017 DECIZIE nr. 86 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Virgil-Alin Chirilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
12.DECIZIE 87 16/01/2017 DECIZIE nr. 87 din 16 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Luminiţa Zezeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
13.DECIZIE 88 16/01/2017 DECIZIE nr. 88 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Adrian Ionuţ Gâdea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
14.HOTĂRÂRE 3 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 ianuarie 2017privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
15.HOTĂRÂRE 4 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 ianuarie 2017privind validarea unor mandate de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
16.HOTĂRÂRE 2 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 ianuarie 2017privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
17.HOTĂRÂRE 5 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 16 ianuarie 2017privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
18.HOTĂRÂRE 6 16/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 ianuarie 2017privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 16 ianuarie 2017
1.DECIZIE 5 16/01/2017 DECIZIE nr. 5 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 4/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 12 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 12 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 16 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 16 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 13 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 13 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 14 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 ianuarie 2017privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 15 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 15 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
2.DECIZIE 69 16/01/2017 DECIZIE nr. 69 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Dan-Cornel Baranga din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
3.DECIZIE 70 16/01/2017 DECIZIE nr. 70 din 16 ianuarie 2017pentru numirea domnului Voicu Dorin Sandu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
4.DECIZIE 71 16/01/2017 DECIZIE nr. 71 din 16 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Gheorghe Duţu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
5.DECIZIE 72 16/01/2017 DECIZIE nr. 72 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Aurel Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
6.DECIZIE 73 16/01/2017 DECIZIE nr. 73 din 16 ianuarie 2017pentru numirea doamnei Gabriela-Maria Podaşcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
7.DECIZIE 74 16/01/2017 DECIZIE nr. 74 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017
1.DECIZIE 63 16/01/2017 DECIZIE nr. 63 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Valentin Marian Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
2.DECIZIE 64 16/01/2017 DECIZIE nr. 64 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Oana Silvia Ţoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
3.DECIZIE 65 16/01/2017 DECIZIE nr. 65 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Oana Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
4.DECIZIE 4 16/01/2017 DECIZIE nr. 4 din 16 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
5.DECIZIE 5 16/01/2017 DECIZIE nr. 5 din 16 ianuarie 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
6.DECIZIE 66 16/01/2017 DECIZIE nr. 66 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Oana Bogdan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
7.DECIZIE 61 16/01/2017 DECIZIE nr. 61 din 16 ianuarie 2017privind numirea domnului Ionuţ Mişa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
8.DECIZIE 62 16/01/2017 DECIZIE nr. 62 din 16 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
9.DECIZIE 67 16/01/2017 DECIZIE nr. 67 din 16 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
10.DECIZIE 68 16/01/2017 DECIZIE nr. 68 din 16 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Camelia Mihaela Izvoran a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
11.HOTĂRÂRE 2 13/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 13 ianuarie 2017privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 16 ianuarie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 4 12/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 12 ianuarie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 11 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 12 ianuarie 2017pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1196 28/06/2016
ORDIN nr. 1.196 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni şi al ariei protejate de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
4.DECIZIE 626 27/10/2016 DECIZIE nr. 626 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
5.DECIZIE 627 27/10/2016 DECIZIE nr. 627 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 713 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
6.DECIZIE 628 27/10/2016 DECIZIE nr. 628 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
7.DECIZIE 636 27/10/2016 DECIZIE nr. 636 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
8.DECIZIE 645 01/11/2016 DECIZIE nr. 645 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (5) şi ale art. 10 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2017
1.
ORDIN 5 13/01/2017
ORDIN nr. 5 din 13 ianuarie 2017pentru stabilirea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
2.DECIZIE 647 01/11/2016 DECIZIE nr. 647 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 470 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 10 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 12 ianuarie 2017privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6142 21/12/2016
ORDIN nr. 6.142 din 21 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6140 21/12/2016
ORDIN nr. 6.140 din 21 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.194/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
6.
ORDIN 210 13/01/2017
ORDIN nr. 210 din 13 ianuarie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
7.
ORDIN 2378 14/12/2016
ORDIN nr. 2.378 din 14 decembrie 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017
1.DECIZIE 58 13/01/2017 DECIZIE nr. 58 din 13 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen-Dragoş Doroş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2017
2.DECIZIE 59 13/01/2017 DECIZIE nr. 59 din 13 ianuarie 2017privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2017
3.DECIZIE 732 06/12/2016 DECIZIE nr. 732 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 4 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 12 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 5 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 12 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 6 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 12 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 7 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 12 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 8 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 12 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 9 12/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 12 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
7.DECIZIE 60 13/01/2017 DECIZIE nr. 60 din 13 ianuarie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1060 07/06/2016
ORDIN nr. 1.060 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Naţional Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
9.DECIZIE 553 12/07/2016 DECIZIE nr. 553 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 raportat la art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
10.DECIZIE 591 13/09/2016 DECIZIE nr. 591 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (5) şi (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
11.DECIZIE 592 13/09/2016 DECIZIE nr. 592 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
12.DECIZIE 604 22/09/2016 DECIZIE nr. 604 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 769 alin. (9) ultima teză din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
13.DECIZIE 633 27/10/2016 DECIZIE nr. 633 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 13 ianuarie 2017
1.DECIZIE 630 27/10/2016 DECIZIE nr. 630 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
2.DECIZIE 634 27/10/2016 DECIZIE nr. 634 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
3.DECIZIE 635 27/10/2016 DECIZIE nr. 635 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
4.
ORDIN 22 10/01/2017
ORDIN nr. 22 din 10 ianuarie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
5.DECIZIE 54 12/01/2017 DECIZIE nr. 54 din 12 ianuarie 2017privind numirea domnului Viorel Ştefu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
6.DECIZIE 55 12/01/2017 DECIZIE nr. 55 din 12 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Gabriela Coman din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
7.DECIZIE 56 12/01/2017 DECIZIE nr. 56 din 12 ianuarie 2017privind numirea doamnei Lidia Manuela Onofrei în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
8.DECIZIE 57 12/01/2017 DECIZIE nr. 57 din 12 ianuarie 2017privind numirea domnului Liviu Cozmin Stoica în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
9.DECIZIE 50 12/01/2017 DECIZIE nr. 50 din 12 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Marcel Ioan Boloş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
10.DECIZIE 51 12/01/2017 DECIZIE nr. 51 din 12 ianuarie 2017pentru numirea domnului Ovidiu Aurelian Flori în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
11.DECIZIE 52 12/01/2017 DECIZIE nr. 52 din 12 ianuarie 2017pentru numirea domnului Rareş Trişcă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
12.DECIZIE 53 12/01/2017 DECIZIE nr. 53 din 12 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela Scutea din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017
1.DECIZIE 629 27/10/2016 DECIZIE nr. 629 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 şi a celor ale art. 89 alin. (1) lit. e) raportat la art. 14 lit. b) teza finală din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
2.
LEGE 2 12/01/2017
LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
3.DECRET 11 12/01/2017 DECRET nr. 11 din 12 ianuarie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
4.
RECTIFICARE 1818 20/09/2016
RECTIFICARE nr. 1.818 din 20 septembrie 2016referitoare la Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.818/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 05/04/2016 HOTĂRÂRE din 5 aprilie 2016în Cauza Cazan împotriva României - SECŢIA A PATRA EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
6.DECIZIE 554 12/07/2016 DECIZIE nr. 554 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2017
1.
ORDIN 94 10/01/2017
ORDIN nr. 94 din 10 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
2.
ORDIN 6141 21/12/2016
ORDIN nr. 6.141 din 21 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.691/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Panda" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1422 29/11/2016
ORDIN nr. 1.422 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
4.PROCEDURĂ 29/11/2016 PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2016de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
5.DECIZIE 521 05/07/2016 DECIZIE nr. 521 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) pct. 4 şi 10 şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
6.DECIZIE 639 27/10/2016 DECIZIE nr. 639 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
7.DECIZIE 644 01/11/2016 DECIZIE nr. 644 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1203 28/06/2016
ORDIN nr. 1.203 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahniţa, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se suprapune parţial cu ROSCI0306 Jiana EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
9.
ORDIN 6155 22/12/2016
ORDIN nr. 6.155 din 22 decembrie 2016privind derularea Programului naţional "2017 - Anul învăţământului profesional şi tehnic în România" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 ianuarie 2017
1.DECIZIE 527 05/07/2016 DECIZIE nr. 527 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
2.DECIZIE 523 05/07/2016 DECIZIE nr. 523 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
3.DECIZIE 470 28/06/2016 DECIZIE nr. 470 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
4.DECIZIE 617 11/10/2016 DECIZIE nr. 617 din 11 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 4 fraza întâi teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1243 30/06/2016
ORDIN nr. 1.243 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
6.
ORDIN 2425 23/12/2016
ORDIN nr. 2.425 din 23 decembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
7.GHID 23/12/2016 GHID DE FINANŢARE din 23 decembrie 2016a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3 11/01/2017
ORDIN nr. 3 din 11 ianuarie 2017pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
2.DECIZIE 42 11/01/2017 DECIZIE nr. 42 din 11 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Aristotel Marius Jude din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
3.DECIZIE 43 11/01/2017 DECIZIE nr. 43 din 11 ianuarie 2017pentru numirea domnului Doru Vişan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
4.DECIZIE 44 11/01/2017 DECIZIE nr. 44 din 11 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Niculina Tâlvăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
5.DECIZIE 45 11/01/2017 DECIZIE nr. 45 din 11 ianuarie 2017privind numirea domnului Dumitru Daniel Botănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
6.DECIZIE 46 11/01/2017 DECIZIE nr. 46 din 11 ianuarie 2017privind numirea domnului Dănuţ Alexandru Potor în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
7.DECIZIE 47 11/01/2017 DECIZIE nr. 47 din 11 ianuarie 2017privind revocarea domnului Nelu Stelea din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
8.DECIZIE 48 11/01/2017 DECIZIE nr. 48 din 11 ianuarie 2017privind numirea domnului Emil Florin Albotă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
9.DECIZIE 49 11/01/2017 DECIZIE nr. 49 din 11 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Adrian Baboi-Stroe, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
10.
ORDIN 1 06/01/2017
ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2017privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperare creanţe EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2017
1.DECIZIE 40 11/01/2017 DECIZIE nr. 40 din 11 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Florin Aurel Moţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
2.DECIZIE 41 11/01/2017 DECIZIE nr. 41 din 11 ianuarie 2017privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
3.
ORDIN 63 09/01/2017
ORDIN nr. 63 din 9 ianuarie 2017privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
4.INSTRUCŢIUNI 1 04/01/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 4 ianuarie 2017emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1 03/01/2017
ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017
1.
ORDIN 4476 06/07/2016
ORDIN nr. 4.476 din 6 iulie 2016privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
2.
ORDIN 2352 27/12/2016
ORDIN nr. 2.352 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
3.
ORDIN 6180 22/12/2016
ORDIN nr. 6.180 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din localitatea Câmpeni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6181 22/12/2016
ORDIN nr. 6.181 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Angels" din localitatea Păuleşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6182 22/12/2016
ORDIN nr. 6.182 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Fun - Tastic Kids" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
6.
ORDIN 6183 22/12/2016
ORDIN nr. 6.183 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ana" din localitatea Săpânţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
7.
ORDIN 6185 22/12/2016
ORDIN nr. 6.185 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Româno-Finlandeză" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
8.
ORDIN 6187 22/12/2016
ORDIN nr. 6.187 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Madona Dudu" din municipiul Craiova EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
9.
ORDIN 6188 22/12/2016
ORDIN nr. 6.188 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Anastasya" din localitatea Corbeanca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
10.HOTĂRÂRE 105 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 105 din 20 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2017
1.DECIZIE 2 10/01/2016 DECIZIE nr. 2 din 10 ianuarie 2016privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1029 02/06/2016
ORDIN nr. 1.029 din 2 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani şi Rezervaţiei naturale 2.538 Pădurea Uricani EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1550 13/12/2016
ORDIN nr. 1.550 din 13 decembrie 2016privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
4.
ORDIN 2421 23/12/2016
ORDIN nr. 2.421 din 23 decembrie 2016privind aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional pentru Silvicultură, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Silvicultură EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
5.REGULAMENT 23/12/2016 REGULAMENT din 23 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 11 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3004 04/01/2017
ORDIN nr. 3.004 din 4 ianuarie 2017privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 11 ianuarie 2017
2.
ORDIN 6120 20/12/2016
ORDIN nr. 6.120 din 20 decembrie 2016privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 11 ianuarie 2017
3.METODOLOGIE 20/12/2016 METODOLOGIE din 20 decembrie 2016privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 11 ianuarie 2017
1.ANEXĂ 09/01/2017 ANEXE din 9 ianuarie 2017la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 - Anexele nr. 1-58 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 bis din 11 ianuarie 2017
1.DECIZIE 401 15/06/2016 DECIZIE nr. 401 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2017
2.DECIZIE 679 17/11/2016 DECIZIE nr. 679 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2017
3.DECIZIE 404 15/06/2016 DECIZIE nr. 404 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2017
4.
ORDIN 2416 21/12/2016
ORDIN nr. 2.416 din 21 decembrie 2016privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2017
1.DECIZIE 4 10/01/2017 DECIZIE nr. 4 din 10 ianuarie 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2017
2.CIRCULARĂ 23 27/12/2016 CIRCULARĂ nr. 23 din 27 decembrie 2016privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Buzduganul regelui Ferdinand I EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2017
3.
ORDIN 6134 21/12/2016
ORDIN nr. 6.134 din 21 decembrie 2016privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1248 30/06/2016
ORDIN nr. 1.248 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2017
2.CIRCULARĂ 24 29/12/2016 CIRCULARĂ nr. 24 din 29 decembrie 2016privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2017
3.
ORDIN 5931 07/12/2016
ORDIN nr. 5.931 din 7 decembrie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3737 29/12/2016
ORDIN nr. 3.737 din 29 decembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
2.PROCEDURĂ 29/12/2016 PROCEDURĂ din 29 decembrie 2016de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1228 30/06/2016
ORDIN nr. 1.228 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
4.DECIZIE 859 19/12/2016 DECIZIE nr. 859 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
5.PROCEDURĂ 19/12/2016 PROCEDURĂ din 19 decembrie 2016privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare (Anexa 2) EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1475 27/12/2016
ORDIN nr. 1.475 din 27 decembrie 2016privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
7.NORMĂ 27/12/2016 NORME din 27 decembrie 2016de completare a Declaraţiei statistice Intrastat EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2017
1.
ORDIN 279 21/12/2016
ORDIN nr. 279 din 21 decembrie 2016privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2017
1.DECRET 9 09/01/2017 DECRET nr. 9 din 9 ianuarie 2017privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
2.DECRET 10 09/01/2017 DECRET nr. 10 din 9 ianuarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
3.DECIZIE 29 09/01/2017 DECIZIE nr. 29 din 9 ianuarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
4.DECIZIE 30 09/01/2017 DECIZIE nr. 30 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Daniela Giurcă, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
5.DECIZIE 31 09/01/2017 DECIZIE nr. 31 din 9 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Erika Stanciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
6.DECIZIE 32 09/01/2017 DECIZIE nr. 32 din 9 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
7.DECIZIE 33 09/01/2017 DECIZIE nr. 33 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Gheorghe Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
8.DECIZIE 34 09/01/2017 DECIZIE nr. 34 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
9.DECIZIE 35 09/01/2017 DECIZIE nr. 35 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Mihaela Vrabete din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
10.DECIZIE 36 09/01/2017 DECIZIE nr. 36 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Radu Mihaiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
11.DECIZIE 37 09/01/2017 DECIZIE nr. 37 din 9 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Alina Seghedi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
12.DECIZIE 38 09/01/2017 DECIZIE nr. 38 din 9 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Radu Roatiş Cheţan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
13.DECIZIE 39 09/01/2017 DECIZIE nr. 39 din 9 ianuarie 2017privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2017
1.DECIZIE 3 09/01/2017 DECIZIE nr. 3 din 9 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 872 01/11/2016
ORDIN nr. 872 din 1 noiembrie 2016privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
3.
ORDIN 5932 07/12/2016
ORDIN nr. 5.932 din 7 decembrie 2016privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
4.
ORDIN 2284 14/12/2016
ORDIN nr. 2.284 din 14 decembrie 2016privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
5.
ORDIN 2902 23/12/2016
ORDIN nr. 2.902 din 23 decembrie 2016privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
6.
ORDIN 2526 30/12/2016
ORDIN nr. 2.526 din 30 decembrie 2016pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1313 30/12/2016
ORDIN nr. 1.313 din 30 decembrie 2016privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017
1.METODOLOGIE 22/12/2016 METODOLOGIE ŞI CRITERII din 22 decembrie 2016privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 6161 22/12/2016
ORDIN nr. 6.161 din 22 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017
3.
ORDIN 6184 22/12/2016
ORDIN nr. 6.184 din 22 decembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 1005 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 21 decembrie 2016privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 2920 28/12/2016
ORDIN nr. 2.920 din 28 decembrie 2016pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
3.
ORDIN 3044 06/01/2017
ORDIN nr. 3.044 din 6 ianuarie 2017pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
4.
ORDIN 4 03/01/2017
ORDIN nr. 4 din 3 ianuarie 2017pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
5.PROTOCOL 03/01/2017 PROTOCOL din 3 ianuarie 2017de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1002 22/12/2016
ORDIN nr. 1.002 din 22 decembrie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
7.SCHEMĂ 22/12/2016 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 22 decembrie 2016Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1018 31/05/2016
ORDIN nr. 1.018 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 2909 27/12/2016
ORDIN nr. 2.909 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017
3.NORMĂ 27/12/2016 NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2016privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017
4.
ORDIN 3706 27/12/2016
ORDIN nr. 3.706 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017
1.
ORDIN 151 27/12/2016
ORDIN nr. M.151 din 27 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1012 31/05/2016
ORDIN nr. 1.012 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1 03/01/2017
ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1501 19/12/2016
ORDIN nr. 1.501 din 19 decembrie 2016privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
5.DECIZIE 34 24/10/2016 DECIZIE nr. 34 din 24 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul muncii cu referire la art. 278 alin. (1) din Codul muncii şi art. 1.326 din Codul civil EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017
1.
ORDIN 3731 29/12/2016
ORDIN nr. 3.731 din 29 decembrie 2016privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2017
1.DECIZIE 26 06/01/2017 DECIZIE nr. 26 din 6 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Ştefan-Alexandru Tinca din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
2.DECIZIE 27 06/01/2017 DECIZIE nr. 27 din 6 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
3.DECIZIE 28 06/01/2017 DECIZIE nr. 28 din 6 ianuarie 2017privind numirea domnului George Ciamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 2 06/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 3 06/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2017
1.DECIZIE 23 06/01/2017 DECIZIE nr. 23 din 6 ianuarie 2017privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin-Cătălin Radu, secretar general al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
2.DECIZIE 24 06/01/2017 DECIZIE nr. 24 din 6 ianuarie 2017pentru numirea domnului Gigel Paraschiv în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
3.DECIZIE 25 06/01/2017 DECIZIE nr. 25 din 6 ianuarie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general adjunct la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 1 05/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 1 06/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2017pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 2 06/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 ianuarie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 3 06/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 ianuarie 2017privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
8.
LEGE 1 06/01/2017
LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
9.DECRET 8 06/01/2017 DECRET nr. 8 din 6 ianuarie 2017pentru promulgarea Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 1017 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.017 din 29 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
2.AMENDAMENT 02/11/2016 AMENDAMENT din 2 noiembrie 2016convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
3.HOTĂRÂRE 1018 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 29 decembrie 2016privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 1020 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 29 decembrie 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 1021 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
6.HOTĂRÂRE 1386 14/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.386 din 14 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
7.HOTĂRÂRE 1023 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 29 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
8.
ORDIN 963 23/05/2016
ORDIN nr. 963 din 23 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
9.
ORDIN 6154 21/12/2016
ORDIN nr. 6.154 din 21 decembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
10.METODOLOGIE 21/12/2016 METODOLOGIE din 21 decembrie 2016de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
11.
ORDIN 1 05/01/2017
ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, precum şi a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 6 ianuarie 2017
1.DECIZIE 2 05/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 5 ianuarie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-13 ianuarie 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1204 29/06/2016
ORDIN nr. 1.204 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
3.
ORDIN 2483 30/12/2016
ORDIN nr. 2.483 din 30 decembrie 2016privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 1022 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 29 decembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, şi a Hotărârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
5.DECIZIE 589 13/09/2016 DECIZIE nr. 589 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) şi ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
6.
ORDIN 1508 19/12/2016
ORDIN nr. 1.508 din 19 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 2 05/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 5 ianuarie 2017privind vacantarea locului de deputat al domnului Dobra Călin Ionel EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 1 05/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 ianuarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 1 04/01/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
4.HOTĂRÂRE 3 05/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 ianuarie 2017privind vacantarea locului de deputat al doamnei Luca Andaluzia EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
5.DECIZIE 17 05/01/2017 DECIZIE nr. 17 din 5 ianuarie 2017pentru eliberarea doamnei Monica-Cristina Anisie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
6.DECIZIE 18 05/01/2017 DECIZIE nr. 18 din 5 ianuarie 2017pentru numirea domnului Liviu Marian Pop în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
7.
ORDIN 2937 30/12/2016
ORDIN nr. 2.937 din 30 decembrie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
8.DECIZIE 2347 27/12/2016 DECIZIE nr. 2.347 din 27 decembrie 2016privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii falimentului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
9.DECIZIE 19 05/01/2017 DECIZIE nr. 19 din 5 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Valentin-Sorin Costreie, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
10.DECIZIE 20 05/01/2017 DECIZIE nr. 20 din 5 ianuarie 2017pentru eliberarea domnului Laurenţiu-Dănuţ Vlad, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
11.DECIZIE 21 05/01/2017 DECIZIE nr. 21 din 5 ianuarie 2017privind revocarea domnului Marcel-Dumitru Miclău din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
12.DECIZIE 22 05/01/2017 DECIZIE nr. 22 din 5 ianuarie 2017privind numirea doamnei Cristiana Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017
1.DECIZIE 2 05/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 5 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
2.DECIZIE 522 05/07/2016 DECIZIE nr. 522 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (3) teza a doua şi a treia din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1296 04/07/2016
ORDIN nr. 1.296 din 4 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Valea Rea-Radovan cod 2385 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
4.DECIZIE 12 11/06/2016 DECIZIE nr. 12 din 11 iunie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6158 22/12/2016
ORDIN nr. 6.158 din 22 decembrie 2016privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2017
1.DECIZIE 3 05/01/2017 DECIZIE nr. 3 din 5 ianuarie 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 1/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
2.
RECTIFICARE 456 03/03/2016
RECTIFICARE nr. 456 din 3 martie 2016referitoare la Ordinul nr. 456/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
3.DECIZIE 877 27/12/2016 DECIZIE nr. 877 din 27 decembrie 2016privind organizarea Consiliului de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6153 21/12/2016
ORDIN nr. 6.153 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
5.METODOLOGIE 21/12/2016 METODOLOGIE din 21 decembrie 2016privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017
1.
ORDIN 116 20/12/2016
ORDIN nr. 116 din 20 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
2.HOTĂRÂRE 963 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 963 din 15 decembrie 2016privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
3.
ORDIN 2353 27/12/2016
ORDIN nr. 2.353 din 27 decembrie 2016privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6156 22/12/2016
ORDIN nr. 6.156 din 22 decembrie 2016privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
5.DECIZIE 632 27/10/2016 DECIZIE nr. 632 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
6.DECIZIE 641 01/11/2016 DECIZIE nr. 641 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2017
1.DECRET 2 04/01/2017 DECRET nr. 2 din 4 ianuarie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
2.DECRET 3 04/01/2017 DECRET nr. 3 din 4 ianuarie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
3.DECRET 4 04/01/2017 DECRET nr. 4 din 4 ianuarie 2017privind numirea în funcţia de procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
4.DECRET 5 04/01/2017 DECRET nr. 5 din 4 ianuarie 2017privind numirea în funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
5.DECRET 6 04/01/2017 DECRET nr. 6 din 4 ianuarie 2017privind numirea în funcţia de procuror şef al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
6.DECIZIE 3 04/01/2017 DECIZIE nr. 3 din 4 ianuarie 2017privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Frantz Kalapis, secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
7.DECIZIE 4 04/01/2017 DECIZIE nr. 4 din 4 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Livia Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
8.DECIZIE 5 04/01/2017 DECIZIE nr. 5 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Monica Emanuela Althamer, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
9.DECIZIE 6 04/01/2017 DECIZIE nr. 6 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Ioana Ursu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
10.DECIZIE 7 04/01/2017 DECIZIE nr. 7 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius-Ionuţ Ungureanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
11.DECIZIE 8 04/01/2017 DECIZIE nr. 8 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Maria Gheorghiu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
12.DECIZIE 9 04/01/2017 DECIZIE nr. 9 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Victor Giosan, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
13.DECIZIE 10 04/01/2017 DECIZIE nr. 10 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Sorana Rodica Baciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
14.DECIZIE 11 04/01/2017 DECIZIE nr. 11 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela-Raluca Popovici din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
15.DECIZIE 12 04/01/2017 DECIZIE nr. 12 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Liviu-Sorin Iolu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
16.DECIZIE 13 04/01/2017 DECIZIE nr. 13 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea domnului Dan-Flaviu Nechita, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
17.DECIZIE 14 04/01/2017 DECIZIE nr. 14 din 4 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Ecaterina Coruţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2017
1.DECIZIE 15 04/01/2017 DECIZIE nr. 15 din 4 ianuarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
2.DECIZIE 16 04/01/2017 DECIZIE nr. 16 din 4 ianuarie 2017privind numirea domnului Mihai Busuioc în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
3.DECIZIE 550 12/07/2016 DECIZIE nr. 550 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
4.
ORDIN 6125 20/12/2016
ORDIN nr. 6.125 din 20 decembrie 2016privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
5.METODOLOGIE 20/12/2016 METODOLOGIE-CADRU din 20 decembrie 2016de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2017
1.DECRET 7 04/01/2017 DECRET nr. 7 din 4 ianuarie 2017pentru numirea Guvernului României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
2.DECIZIE 619 11/10/2016 DECIZIE nr. 619 din 11 octombrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
3.
ORDIN 1573 23/12/2016
ORDIN nr. 1.573 din 23 decembrie 2016privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
4.METODOLOGIE 23/12/2016 METODOLOGIE din 23 decembrie 2016de completare a declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6121 20/12/2016
ORDIN nr. 6.121 din 20 decembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
6.METODOLOGIE 20/12/2016 METODOLOGIE din 20 decembrie 2016de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017
1.HOTĂRÂRE 1 04/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2017pentru acordarea încrederii Guvernului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2017
1.DECIZIE 2 04/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 4 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Rela Nicoleta Ştefănescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
2.DECIZIE 552 12/07/2016 DECIZIE nr. 552 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
3.
ORDIN 114 29/09/2016
ORDIN nr. M.114 din 29 septembrie 2016pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
4.
ORDIN 2221 28/11/2016
ORDIN nr. 2.221 din 28 noiembrie 2016pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
5.
ORDIN 6074 13/12/2016
ORDIN nr. 6.074 din 13 decembrie 2016pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017
1.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
2.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
3.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
4.DECRET 1 03/01/2017 DECRET nr. 1 din 3 ianuarie 2017pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului şi desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
5.HOTĂRÂRE 1019 29/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 29 decembrie 2016privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
6.DECIZIE 1 03/01/2017 DECIZIE nr. 1 din 3 ianuarie 2017privind eliberarea doamnei Anca Păduraru-Niculescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
7.
ORDIN 2934 30/12/2016
ORDIN nr. 2.934 din 30 decembrie 2016privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul programului "Prima casă", a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
8.LISTĂ 03/01/2017 LISTĂ din 3 ianuarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 139 14/12/2016
ORDIN nr. 139 din 14 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1547 13/12/2016
ORDIN nr. 1.547 din 13 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Drănic, judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
3.DECIZIE 605 22/09/2016 DECIZIE nr. 605 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1548 13/12/2016
ORDIN nr. 1.548 din 13 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/13.09.2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
5.
ORDIN 1549 13/12/2016
ORDIN nr. 1.549 din 13 decembrie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lunca Corbului, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
6.DECIZIE 606 22/09/2016 DECIZIE nr. 606 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) şi art. 511 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
7.
ORDIN 1641 12/08/2016
ORDIN nr. 1.641 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional Lacul Adunaţii de Geormane EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
8.
ORDIN 1032 14/12/2016
ORDIN nr. 1.032 din 14 decembrie 2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
9.DECIZIE 680 17/11/2016 DECIZIE nr. 680 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2017
1.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
2.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
3.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
4.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECRET 1176 30/12/2016 DECRET nr. 1.176 din 30 decembrie 2016privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 30 decembrie 2016
2.
ORDIN 6102 15/12/2016
ORDIN nr. 6.102 din 15 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 30 decembrie 2016
3.METODOLOGIE 15/12/2016 METODOLOGIE-CADRU din 15 decembrie 2016privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 30 decembrie 2016
1.
ORDIN 1003 23/12/2016
ORDIN nr. 1.003 din 23 decembrie 2016privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 29 decembrie 2016
2.
ORDIN 2413 21/12/2016
ORDIN nr. 2.413 din 21 decembrie 2016privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 29 decembrie 2016
3.
ORDIN 208 23/12/2016
ORDIN nr. 208 din 23 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 15/2015 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 29 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 971 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 971 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
2.
ORDIN 210 28/12/2016
ORDIN nr. 210 din 28 decembrie 2016privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
3.
ORDIN 654 31/03/2016
ORDIN nr. 654 din 31 martie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pădurea Topana EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
4.DECIZIE 16 19/11/2016 DECIZIE nr. 16 din 19 noiembrie 2016pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
5.DECIZIE 22 16/12/2016 DECIZIE nr. 22 din 16 decembrie 2016pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
6.
ORDIN 1382 21/11/2016
ORDIN nr. 1.382 din 21 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
7.
ORDIN 2919 27/12/2016
ORDIN nr. 2.919 din 27 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
8.
ORDIN 2264 08/12/2016
ORDIN nr. 2.264 din 8 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 1000 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 21 decembrie 2016privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
1.
ORDIN 1554 29/07/2016
ORDIN nr. 1.554 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 29 decembrie 2016
2.
ORDIN 203 14/12/2016
ORDIN nr. 203 din 14 decembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 29 decembrie 2016
3.REGULAMENT 14/12/2016 REGULAMENT din 14 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 29 decembrie 2016
1.
ORDIN 986 06/12/2016
ORDIN nr. 986 din 6 decembrie 2016privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
2.
ORDIN 1530 28/07/2016
ORDIN nr. 1.530 din 28 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 121 23/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 121 din 23 decembrie 2016privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
4.NORMĂ 23/12/2016 NORME din 23 decembrie 2016pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
5.
ORDIN 2905 27/12/2016
ORDIN nr. 2.905 din 27 decembrie 2016privind aprobarea cuantumului taxei pentru aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 907 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016
1.
ORDIN 4682 21/12/2016
ORDIN nr. 4.682/C din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.060 din 29 decembrie 2016
2.REGULAMENT 21/12/2016 REGULAMENT din 21 decembrie 2016de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.060 din 29 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 167 27/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 167 din 27 decembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 122 23/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 122 din 23 decembrie 2016cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerinţele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România şi care au depusă Declaraţia privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 999 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 999 din 21 decembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016
4.
ORDIN 3698 27/12/2016
ORDIN nr. 3.698 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016
1.
ORDIN 1000 21/12/2016
ORDIN nr. 1.000 din 21 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.058 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 998 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 998 din 21 decembrie 2016privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Siret EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.058 din 28 decembrie 2016
1.
ORDIN 117 20/12/2016
ORDIN nr. 117 din 20 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 981 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 981 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
3.AMENDAMENT 25/10/2016 AMENDAMENT din 25 octombrie 2016convenit prin schimb de scrisori*) între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
4.
LEGE 252 23/12/2016
LEGE nr. 252 din 23 decembrie 2016pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
5.DECRET 1159 23/12/2016 DECRET nr. 1.159 din 23 decembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 168 27/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 168 din 27 decembrie 2016privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
7.
ORDIN 5906 29/11/2016
ORDIN nr. 5.906 din 29 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Hansel und Gretel" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
8.
ORDIN 118 20/12/2016
ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
9.DECIZIE 22 25/10/2016 DECIZIE nr. 22 din 25 octombrie 2016referitoare la dezlegarea unor chestiuni de drept privind art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
10.REGULAMENT 10 05/12/2016 REGULAMENT nr. 10 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
11.
RECTIFICARE 931 08/12/2016
RECTIFICARE nr. 931 din 8 decembrie 2016referitoare la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
12.
RECTIFICARE 5382 29/09/2016
RECTIFICARE nr. 5.382 din 29 septembrie 2016referitoare la anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
13.
RECTIFICARE 4181 18/10/2016
RECTIFICARE nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016referitoare la Ordinului ministrului justiţiei nr. 4.181/C/2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
14.
RECTIFICARE 39 25/11/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 25 noiembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
15.HOTĂRÂRE 1001 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 21 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 25 decembrie 2016
1.
ORDIN 140 16/12/2016
ORDIN nr. 140 din 16 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2011 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016
2.
ORDIN 5929 07/12/2016
ORDIN nr. 5.929 din 7 decembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi componenţa nominală a acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016
3.REGULAMENT 07/12/2016 REGULAMENT din 7 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 944 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 944 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016
1.
LEGE 251 23/12/2016
LEGE nr. 251 din 23 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
2.DECRET 1158 23/12/2016 DECRET nr. 1.158 din 23 decembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
3.
ORDIN 1118 16/06/2016
ORDIN nr. 1.118 din 16 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0010 Bistriţa Aurie EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
4.DECIZIE 39 07/11/2016 DECIZIE nr. 39 din 7 noiembrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
5.DECIZIE 44 21/11/2016 DECIZIE nr. 44 din 21 noiembrie 2016referitoare la interpretare şi aplicare dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 28 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 882 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 882 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 883 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 883 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 938 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 938 din 8 decembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 939 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 939 din 15 decembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Işalniţa, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 958 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 958 din 15 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 968 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 968 din 15 decembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
7.NORMĂ 41 21/12/2016 NORMĂ nr. 41 din 21 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 28 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 100 15/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 27 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 980 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 980 din 21 decembrie 2016privind aprobarea celui de-al treilea Amendament convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
2.AMENDAMENT 3 27/10/2016 AMENDAMENTUL AL TREILEA din 27 octombrie 2016convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 24 octombrie 2016 şi 27 octombrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 983 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 983 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 7 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie 2016 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2016, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
4.AMENDAMENT 7 25/10/2016 AMENDAMENT nr. 7 din 25 octombrie 2016convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 18 octombrie 2016 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2016, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 1637 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.637 din 20 decembrie 2016pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016
1.
ORDIN 1463 16/12/2016
ORDIN nr. 1.463 din 16 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
2.
ORDIN 3205 14/12/2016
ORDIN nr. 3.205 din 14 decembrie 2016privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SEPSIIPAR - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
3.REGULAMENT 4 20/12/2016 REGULAMENT nr. 4 din 20 decembrie 2016privind organizarea exerciţiilor de simulare de criză de către Fondul de garantare a depozitelor bancare EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
4.
ORDIN 1036 20/12/2016
ORDIN nr. 1.036 din 20 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
5.DECIZIE 590 13/09/2016 DECIZIE nr. 590 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (7) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
6.
ORDIN 146 21/12/2016
ORDIN nr. 146 din 21 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
7.
ORDIN 147 22/12/2016
ORDIN nr. 147 din 22 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016
1.
ORDIN 2883 19/12/2016
ORDIN nr. 2.883 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
2.
ORDIN 5829 28/11/2016
ORDIN nr. 5.829 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Copil Dorit" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
3.
ORDIN 5850 28/11/2016
ORDIN nr. 5.850 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Wilhelm Moldovan" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
4.
ORDIN 5858 28/11/2016
ORDIN nr. 5.858 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Ana Lugojana" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
5.
ORDIN 5859 28/11/2016
ORDIN nr. 5.859 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Discovery" din oraşul Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
6.
ORDIN 5866 28/11/2016
ORDIN nr. 5.866 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Creştin "PRO DEO" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
7.
ORDIN 5867 28/11/2016
ORDIN nr. 5.867 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Transcom" din municipiul Sibiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
8.DECIZIE 20 24/10/2016 DECIZIE nr. 20 din 24 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 915 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cu privire la înţelesul noţiunii de "acord" al părţilor din cuprinsul tezei a doua a acestui text de lege, respectiv condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească convenţia părţilor cu privire la alegerea instanţei care ar urma să soluţioneze acţiunea de divorţ, în situaţia în care nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa pe teritoriul României. EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
9.DECIZIE 612 22/09/2016 DECIZIE nr. 612 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016
1.DECRET 1160 23/12/2016 DECRET nr. 1.160 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
2.DECRET 1161 23/12/2016 DECRET nr. 1.161 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
3.DECRET 1162 23/12/2016 DECRET nr. 1.162 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
4.DECRET 1163 23/12/2016 DECRET nr. 1.163 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
5.DECRET 1164 23/12/2016 DECRET nr. 1.164 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
6.DECRET 1165 23/12/2016 DECRET nr. 1.165 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
7.DECRET 1166 23/12/2016 DECRET nr. 1.166 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
8.DECRET 1167 23/12/2016 DECRET nr. 1.167 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
9.DECRET 1168 23/12/2016 DECRET nr. 1.168 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
10.DECRET 1169 23/12/2016 DECRET nr. 1.169 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
11.DECRET 1170 23/12/2016 DECRET nr. 1.170 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
12.DECRET 1171 23/12/2016 DECRET nr. 1.171 din 23 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
13.DECIZIE 608 22/09/2016 DECIZIE nr. 608 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
14.DECIZIE 615 04/10/2016 DECIZIE nr. 615 din 4 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
15.
ORDIN 1208 21/06/2016
ORDIN nr. 1.208 din 21 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului Est şi ale Rezervaţiilor Naturale VII.6. Fânaţele Clujului "La Copârşaie" şi VII.7. Fânaţele Clujului "La Craiu" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
16.REGULAMENT 5 20/12/2016 REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2016privind selectarea instituţiilor de credit mandatate de Fond să efectueze plăţile de compensaţii către deponenţii garantaţi EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
17.HOTĂRÂRE 982 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 982 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 5 octombrie 2016 şi la Paris la 14 octombrie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
18.AMENDAMENT 05/10/2016 AMENDAMENT din 5 octombrie 2016convenit prin schimbul de scrisori la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.048 din 27 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 905 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 905 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.047 din 27 decembrie 2016
1.DECRET 1172 27/12/2016 DECRET nr. 1.172 din 27 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 27 decembrie 2016
2.DECRET 1173 27/12/2016 DECRET nr. 1.173 din 27 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 27 decembrie 2016
3.
ORDIN 3254 21/12/2016
ORDIN nr. 3.254 din 21 decembrie 2016privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 27 decembrie 2016
1.
ORDIN 117 20/12/2016
ORDIN nr. 117 din 20 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 981 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 981 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
3.AMENDAMENT 25/10/2016 AMENDAMENT din 25 octombrie 2016convenit prin schimb de scrisori*) între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
4.
LEGE 252 23/12/2016
LEGE nr. 252 din 23 decembrie 2016pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
5.DECRET 1159 23/12/2016 DECRET nr. 1.159 din 23 decembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 168 27/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 168 din 27 decembrie 2016privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
7.
ORDIN 5906 29/11/2016
ORDIN nr. 5.906 din 29 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Hansel und Gretel" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
8.
ORDIN 118 20/12/2016
ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
9.DECIZIE 22 25/10/2016 DECIZIE nr. 22 din 25 octombrie 2016referitoare la dezlegarea unor chestiuni de drept privind art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
10.REGULAMENT 10 05/12/2016 REGULAMENT nr. 10 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
11.
RECTIFICARE 931 08/12/2016
RECTIFICARE nr. 931 din 8 decembrie 2016referitoare la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
12.
RECTIFICARE 5382 29/09/2016
RECTIFICARE nr. 5.382 din 29 septembrie 2016referitoare la anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
13.
RECTIFICARE 4181 18/10/2016
RECTIFICARE nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016referitoare la Ordinului ministrului justiţiei nr. 4.181/C/2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
14.
RECTIFICARE 39 25/11/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 25 noiembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
15.HOTĂRÂRE 1001 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 21 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 25 decembrie 2016
1.
ORDIN 117 20/12/2016
ORDIN nr. 117 din 20 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 981 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 981 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 octombrie 2016 şi la Paris la 8 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
3.AMENDAMENT 25/10/2016 AMENDAMENT din 25 octombrie 2016convenit prin schimb de scrisori*) între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
4.
LEGE 252 23/12/2016
LEGE nr. 252 din 23 decembrie 2016pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
5.DECRET 1159 23/12/2016 DECRET nr. 1.159 din 23 decembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 168 27/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 168 din 27 decembrie 2016privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
7.
ORDIN 5906 29/11/2016
ORDIN nr. 5.906 din 29 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Hansel und Gretel" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
8.
ORDIN 118 20/12/2016
ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 28 decembrie 2016
9.DECIZIE 22 25/10/2016 DECIZIE nr. 22 din 25 octombrie 2016referitoare la dezlegarea unor chestiuni de drept privind art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
10.REGULAMENT 10 05/12/2016 REGULAMENT nr. 10 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
11.
RECTIFICARE 931 08/12/2016
RECTIFICARE nr. 931 din 8 decembrie 2016referitoare la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
12.
RECTIFICARE 5382 29/09/2016
RECTIFICARE nr. 5.382 din 29 septembrie 2016referitoare la anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.382/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
13.
RECTIFICARE 4181 18/10/2016
RECTIFICARE nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016referitoare la Ordinului ministrului justiţiei nr. 4.181/C/2016 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
14.
RECTIFICARE 39 25/11/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 25 noiembrie 2016 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016
15.HOTĂRÂRE 1001 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 21 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a unor construcţii rezultate ca urmare a finalizării unor investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 25 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 975 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 975 din 21 decembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 23 decembrie 2016
1.
ORDIN 2890 21/12/2016
ORDIN nr. 2.890 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 23 decembrie 2016
2.NORMĂ 21/12/2016 NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2016privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 23 decembrie 2016
1.DECRET 1156 22/12/2016 DECRET nr. 1.156 din 22 decembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
2.DECRET 1157 22/12/2016 DECRET nr. 1.157 din 22 decembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
3.DECIZIE 389 22/12/2016 DECIZIE nr. 389 din 22 decembrie 2016privind eliberarea domnului Mircea Valentin, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
4.
ORDIN 2917 15/12/2016
ORDIN nr. 2.917 din 15 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
5.NORMĂ 40 16/12/2016 NORMĂ nr. 40 din 16 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
6.
ORDIN 5879 28/11/2016
ORDIN nr. 5.879 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Odorheiu Secuiesc EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
7.DECIZIE 13 24/09/2016 DECIZIE nr. 13 din 24 septembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
8.REGULAMENT 24/09/2016 REGULAMENT din 24 septembrie 2016privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
9.
ORDIN 5880 28/11/2016
ORDIN nr. 5.880 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
10.DECIZIE 14 19/11/2016 DECIZIE nr. 14 din 19 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
11.
ORDIN 5881 28/11/2016
ORDIN nr. 5.881 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Zalău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
12.
ORDIN 5888 28/11/2016
ORDIN nr. 5.888 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ana Lugojana" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
13.
ORDIN 5889 28/11/2016
ORDIN nr. 5.889 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Vincenzina Cuzmano" din satul Roşu, comuna Chiajna EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
14.DECIZIE 15 19/11/2016 DECIZIE nr. 15 din 19 noiembrie 2016privind elementele acordului pacientului informat EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
1.
ORDIN 1012 28/11/2016
ORDIN nr. 1.012 din 28 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016
2.
ORDIN 1467 16/12/2016
ORDIN nr. 1.467 din 16 decembrie 2016privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 125 22/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 125 din 22 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 23 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 985 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 985 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 986 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 986 din 21 decembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 987 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 987 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 988 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 988 din 21 decembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 989 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 989 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 990 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 990 din 21 decembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 991 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 991 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 992 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 992 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 993 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 993 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 994 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 994 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 995 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 995 din 21 decembrie 2016privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 996 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 996 din 21 decembrie 2016privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
13.
ORDIN 8 21/12/2016
ORDIN nr. 8 din 21 decembrie 2016privind prelungirea perioadei de suspendare a aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
14.HOTĂRÂRE 166 22/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 166 din 22 decembrie 2016privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 23 decembrie 2016
1.
ORDIN 1376 21/11/2016
ORDIN nr. 1.376 din 21 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "NEPTUN-OLIMP" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
2.DECIZIE 603 22/09/2016 DECIZIE nr. 603 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 959 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 959 din 15 decembrie 2016pentru completarea anexei nr. 3 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
4.
ORDIN 1480 08/12/2016
ORDIN nr. 1.480 din 8 decembrie 2016pentru modificarea Reglementării aeronautice civile române RACR-PM "Protecţia mediului", ediţia 3/2007, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.261/2007 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
5.
ORDIN 1556 29/07/2016
ORDIN nr. 1.556 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
6.
ORDIN 6051 09/12/2016
ORDIN nr. 6.051 din 9 decembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
7.
ORDIN 2882 19/12/2016
ORDIN nr. 2.882 din 19 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "NEPTUN-OLIMP" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
8.
ORDIN 2248 05/12/2016
ORDIN nr. 2.248 din 5 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "NEPTUN-OLIMP" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
9.REGULAMENT 09/12/2016 REGULAMENT din 9 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016
1.NORMĂ 21/12/2016 NORMĂ din 21 decembrie 2016referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 23 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 1004 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 23 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 99 15/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
2.DECRET 1151 20/12/2016 DECRET nr. 1.151 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
3.DECRET 1152 20/12/2016 DECRET nr. 1.152 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 948 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 948 din 15 decembrie 2016pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
5.PROTOCOL 22/06/2010 PROTOCOL DE COOPERARE din 22 iunie 2010în domeniul muncii şi afacerilor sociale între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii al Autorităţii Naţionale Palestiniene EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 964 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 964 din 15 decembrie 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 966 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 966 din 15 decembrie 2016privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 967 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 967 din 15 decembrie 2016privind actualizarea valorilor de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi darea în folosinţă cu titlu gratuit Federaţiei Române de Canotaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 970 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 970 din 15 decembrie 2016pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor de scurtă şedere pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini care urmează să desfăşoare activităţi pe instalaţii offshore EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 965 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 965 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
11.
RECTIFICARE 752 12/10/2016
RECTIFICARE nr. 752 din 12 octombrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 752/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 906 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 906 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 960 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 960 din 15 decembrie 2016pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
3.
ORDIN 3609 15/12/2016
ORDIN nr. 3.609 din 15 decembrie 2016privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
4.
ORDIN 275 16/12/2016
ORDIN nr. 275 din 16 decembrie 2016privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 19.691/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
5.
ORDIN 3610 15/12/2016
ORDIN nr. 3.610 din 15 decembrie 2016privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
6.
ORDIN 5849 28/11/2016
ORDIN nr. 5.849 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016
1.
ORDIN 202 14/12/2016
ORDIN nr. 202 din 14 decembrie 2016pentru aprobarea Structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016
2.
ORDIN 1295 04/07/2016
ORDIN nr. 1.295 din 4 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Buciaş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016
3.
ORDIN 2278 12/12/2016
ORDIN nr. 2.278 din 12 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016
4.
ORDIN 103 07/12/2016
ORDIN nr. 103 din 7 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 974 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 974 din 21 decembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Galaţi, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 976 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 976 din 21 decembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 977 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 977 din 21 decembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 978 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 978 din 21 decembrie 2016privind redistribuirea creditelor bugetare alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în bugetul pe anul 2016 între Ministerul Transporturilor şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 984 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 984 din 21 decembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
6.
ORDIN 5920 06/12/2016
ORDIN nr. 5.920 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 979 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 979 din 21 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 22 decembrie 2016
1.
ORDIN 6045 09/12/2016
ORDIN nr. 6.045 din 9 decembrie 2016privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar - CSA EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
2.REGULAMENT 09/12/2016 REGULAMENTUL-CADRU din 9 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar - CSA EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 973 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 973 din 21 decembrie 2016privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2016 la bugetul Fundaţiei Europene pentru Democraţie (European Endowment for Democracy) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 936 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 936 din 8 decembrie 2016pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi de modificare a anexelor nr. 1 şi nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 11 14/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 11 din 14 decembrie 2016privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
6.
ORDIN 1506 14/12/2016
ORDIN nr. 1.506 din 14 decembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate rectificate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
7.
ORDIN 2878 19/12/2016
ORDIN nr. 2.878 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate rectificate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 22 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 2 28/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
2.REGULAMENT 28/11/2016 REGULAMENT din 28 noiembrie 2016de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de inspector de urmărire şi administrare bunuri, promovarea în grad profesional în funcţia de inspector de urmărire şi administrare bunuri, precum şi pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
3.
ORDIN 4344 05/12/2016
ORDIN nr. 4.344/C din 5 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
4.METODOLOGIE 05/12/2016 METODOLOGIE DE LUCRU din 5 decembrie 2016privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 955 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 955 din 15 decembrie 2016pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 956 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 956 din 15 decembrie 2016privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 957 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 957 din 15 decembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 961 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 961 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 962 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 962 din 15 decembrie 2016privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
10.
ORDIN 2843 12/12/2016
ORDIN nr. 2.843 din 12 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
11.METODOLOGIE 12/12/2016 METODOLOGIE DE LUCRU din 12 decembrie 2016privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 22 decembrie 2016
1.
ORDIN 5876 28/11/2016
ORDIN nr. 5.876 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Mangalia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
2.
ORDIN 5877 28/11/2016
ORDIN nr. 5.877 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
3.
ORDIN 5878 28/11/2016
ORDIN nr. 5.878 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
4.
ORDIN 6085 14/12/2016
ORDIN nr. 6.085 din 14 decembrie 2016privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
5.REGULAMENT 14/12/2016 REGULAMENT din 14 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
6.CIRCULARĂ 22 09/12/2016 CIRCULARĂ nr. 22 din 9 decembrie 2016privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
7.DECRET 1153 20/12/2016 DECRET nr. 1.153 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
8.DECRET 1154 20/12/2016 DECRET nr. 1.154 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
9.DECRET 1155 20/12/2016 DECRET nr. 1.155 din 20 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
10.DECIZIE 386 22/12/2016 DECIZIE nr. 386 din 22 decembrie 2016privind eliberarea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
11.DECIZIE 387 22/12/2016 DECIZIE nr. 387 din 22 decembrie 2016privind eliberarea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
12.DECIZIE 388 22/12/2016 DECIZIE nr. 388 din 22 decembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
13.
ORDIN 3825 10/10/2016
ORDIN nr. 3.825 din 10 octombrie 2016privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, în LMI şi clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, monument, grupa valorică A, şi anume facultate (săli, laboratoare) (C1), anexă gard (C4), anexă gard (C5), laboratoare (C19) şi elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului Eroii Sanitari EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
14.
ORDIN 5868 28/11/2016
ORDIN nr. 5.868 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Daniela" din comuna Floreşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
15.
ORDIN 5874 28/11/2016
ORDIN nr. 5.874 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Ioan" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
16.
ORDIN 5875 28/11/2016
ORDIN nr. 5.875 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din comuna Sânnicolau Mare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 164 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 164 din 21 decembrie 2016pentru alegerea preşedintelui Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 165 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 165 din 21 decembrie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 124 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 124 din 21 decembrie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
4.
ORDIN 1444 06/12/2016
ORDIN nr. 1.444 din 6 decembrie 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Linia electrică aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
5.
ORDIN 207 20/12/2016
ORDIN nr. 207 din 20 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 21 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 98 15/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
2.DECRET 1149 20/12/2016 DECRET nr. 1.149 din 20 decembrie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
3.DECRET 1148 20/12/2016 DECRET nr. 1.148 din 20 decembrie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
4.DECRET 1139 20/12/2016 DECRET nr. 1.139 din 20 decembrie 2016privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
5.DECRET 1140 20/12/2016 DECRET nr. 1.140 din 20 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
6.DECRET 1141 20/12/2016 DECRET nr. 1.141 din 20 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
7.DECRET 1142 20/12/2016 DECRET nr. 1.142 din 20 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
8.DECRET 1143 20/12/2016 DECRET nr. 1.143 din 20 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
9.DECRET 1144 20/12/2016 DECRET nr. 1.144 din 20 decembrie 2016privind numirea în funcţia de adjunct al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
10.DECRET 1145 20/12/2016 DECRET nr. 1.145 din 20 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
11.DECRET 1146 20/12/2016 DECRET nr. 1.146 din 20 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
12.DECRET 1147 20/12/2016 DECRET nr. 1.147 din 20 decembrie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
13.DECRET 1150 20/12/2016 DECRET nr. 1.150 din 20 decembrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
14.DECIZIE 384 21/12/2016 DECIZIE nr. 384 din 21 decembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan Ion Gherguţ din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
15.DECRET 1138 20/12/2016 DECRET nr. 1.138 din 20 decembrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
16.DECIZIE 549 12/07/2016 DECIZIE nr. 549 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
17.
ORDIN 998 20/12/2016
ORDIN nr. 998 din 20 decembrie 2016pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 iulie 2016- 30 septembrie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.030 din 21 decembrie 2016
1.DECIZIE 794 15/12/2016 DECIZIE nr. 794 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1^1)-(1^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 21 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 952 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 952 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 21 decembrie 2016
3.
ORDIN 1217 29/06/2016
ORDIN nr. 1.217 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 21 decembrie 2016
1.DECRET 1136 16/12/2016 DECRET nr. 1.136 din 16 decembrie 2016privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
2.DECRET 1137 16/12/2016 DECRET nr. 1.137 din 16 decembrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
3.DECIZIE 563 12/07/2016 DECIZIE nr. 563 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
4.DECIZIE 620 13/10/2016 DECIZIE nr. 620 din 13 octombrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 933 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 933 din 8 decembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
6.REGULAMENT 08/12/2016 REGULAMENT din 8 decembrie 2016privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
7.
ORDIN 1223 30/06/2016
ORDIN nr. 1.223 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu şi ROSPA0018 Cheile Bicazului Hăşmaş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
8.
ORDIN 2298 29/11/2016
ORDIN nr. 2.298 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
9.
LEGE 250 17/12/2016
LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
10.DECRET 1135 16/12/2016 DECRET nr. 1.135 din 16 decembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 954 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 954 din 15 decembrie 2016privind transmiterea unor parcele de teren, fără construcţii, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în proprietatea publică a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 21 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 163 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 163 din 21 decembrie 2016privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
2.LISTĂ 16 21/12/2016 LISTĂ nr. 16 din 21 decembrie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 123 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 123 din 21 decembrie 2016pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
4.DECIZIE 385 21/12/2016 DECIZIE nr. 385 din 21 decembrie 2016privind eliberarea domnului Florea-Tiberiu Trifan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 122 21/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 122 din 21 decembrie 2016cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 21 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 162 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 162 din 20 decembrie 2016privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor senatorilor aleşi la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 121 20/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 121 din 20 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
3.
ORDIN 3626 19/12/2016
ORDIN nr. 3.626 din 19 decembrie 2016privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 951 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 951 din 15 decembrie 2016privind aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
5.STRATEGIE 15/12/2016 STRATEGIE din 15 decembrie 2016de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 20 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 908 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 908 din 8 decembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 932 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 932 din 8 decembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 934 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 934 din 8 decembrie 2016pentru aprobarea amplasamentului şi declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz- Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 946 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 946 din 15 decembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 953 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 953 din 15 decembrie 2016privind recunoaşterea Fundaţiei Olimpice Române ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
6.DECIZIE 30 17/10/2016 DECIZIE nr. 30 din 17 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 942 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 942 din 15 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
2.
ORDIN 1421 29/11/2016
ORDIN nr. 1.421 din 29 noiembrie 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
3.
ORDIN 997 14/12/2016
ORDIN nr. 997 din 14 decembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
4.
ORDIN 1221 29/06/2016
ORDIN nr. 1.221 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 945 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 945 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 20 decembrie 2016
1.
ORDIN 3607 15/12/2016
ORDIN nr. 3.607 din 15 decembrie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
2.
ORDIN 3619 16/12/2016
ORDIN nr. 3.619 din 16 decembrie 2016privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
3.
ORDIN 2873 16/12/2016
ORDIN nr. 2.873 din 16 decembrie 2016privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
4.
ORDIN 3620 16/12/2016
ORDIN nr. 3.620 din 16 decembrie 2016privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
5.LISTĂ 14 19/12/2016 LISTA nr. 14 din 19 decembrie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
6.DECIZIE 35 31/10/2016 DECIZIE nr. 35 din 31 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, ţinând seama de termenele prevăzute de art. 32 din Legea nr. 165/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.023 din 20 decembrie 2016
1.DECRET 1134 16/12/2016 DECRET nr. 1.134 din 16 decembrie 2016privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 11 decembrie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
2.
ORDIN 1464 29/11/2016
ORDIN nr. 1.464 din 29 noiembrie 2016privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la licenţele şi certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
3.LISTĂ 13 19/12/2016 LISTĂ nr. 13 din 19 decembrie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
4.
ORDIN 842 09/12/2016
ORDIN nr. 842 din 9 decembrie 2016privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
5.
ORDIN 175 09/12/2016
ORDIN nr. 175 din 9 decembrie 2016privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
6.
ORDIN 1478 08/12/2016
ORDIN nr. 1.478 din 8 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.022 din 19 decembrie 2016
1.DECIZIE 329 22/11/2016 DECIZIE nr. 329 din 22 noiembrie 2016privind adoptarea Normelor de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.021 din 19 decembrie 2016
2.NORMĂ 22/11/2016 NORME din 22 noiembrie 2016de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.021 din 19 decembrie 2016
1.
ORDIN 5916 05/12/2016
ORDIN nr. 5.916 din 5 decembrie 2016privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
2.DECIZIE 383 19/12/2016 DECIZIE nr. 383 din 19 decembrie 2016privind eliberarea doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
3.
ORDIN 352 08/12/2016
ORDIN nr. 352 din 8 decembrie 2016privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
4.
ORDIN 2844 12/12/2016
ORDIN nr. 2.844 din 12 decembrie 2016pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
5.DECIZIE 2196 29/11/2016 DECIZIE nr. 2.196 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
6.
ORDIN 2196 23/11/2016
ORDIN nr. 2.196 din 23 noiembrie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
7.INSTRUCŢIUNI 23/11/2016 INSTRUCŢIUNI din 23 noiembrie 2016privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016
1.
ORDIN 1985 04/10/2016
ORDIN nr. 1.985 din 4 octombrie 2016privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 19 decembrie 2016
2.
ORDIN 1305 17/11/2016
ORDIN nr. 1.305 din 17 noiembrie 2016privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 19 decembrie 2016
3.
ORDIN 5805 23/11/2016
ORDIN nr. 5.805 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 19 decembrie 2016
1.
ORDIN 1198 28/06/2016
ORDIN nr. 1.198 din 28 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Geoparcului Platoul Mehedinţi şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 19 decembrie 2016
2.DECIZIE 29 17/10/2016 DECIZIE nr. 29 din 17 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003, precum şi a dispoziţiilor art. 122 alin. (3) lit. d) teza I din Legea nr. 272/2004 prin raportare la art. 1 alin. (2), art. 144, 149 şi 253 din Codul muncii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 19 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 903 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 903 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
2.
ORDIN 2845 12/12/2016
ORDIN nr. 2.845 din 12 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
3.
ORDIN 3592 14/12/2016
ORDIN nr. 3.592 din 14 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
4.
ORDIN 102 07/12/2016
ORDIN nr. 102 din 7 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
5.METODOLOGIE 07/12/2016 METODOLOGIE din 7 decembrie 2016de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 19 decembrie 2016
1.DECIZIE 567 12/07/2016 DECIZIE nr. 567 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) raportat la art. 14 alin. (1) lit. f) şi a celor ale art. 59 alin. (1) lit. a) raportat la art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 949 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 949 din 15 decembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 950 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 950 din 15 decembrie 2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri", municipiul Oradea, judeţul Bihor, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
4.
ORDIN 107 14/12/2016
ORDIN nr. 107 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
5.
ORDIN 108 14/12/2016
ORDIN nr. 108 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
6.
ORDIN 109 14/12/2016
ORDIN nr. 109 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
7.
ORDIN 110 14/12/2016
ORDIN nr. 110 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea CEZ Distribuţie - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
8.
ORDIN 111 14/12/2016
ORDIN nr. 111 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "E.ON Distribuţie România"- S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
9.
ORDIN 112 14/12/2016
ORDIN nr. 112 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
10.
ORDIN 113 14/12/2016
ORDIN nr. 113 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
11.
ORDIN 114 14/12/2016
ORDIN nr. 114 din 14 decembrie 2016privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
12.
ORDIN 115 14/12/2016
ORDIN nr. 115 din 14 decembrie 2016privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 19 decembrie 2016
1.ACT ADIŢIONAL 1 08/12/2016 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 8 decembrie 2016la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul Grupului de Operatori din Serviciile Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare pe anii 2016-2017, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Dialog Social, sub nr. 1673 din data de 26.11.2015 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 4 din data de 18.12.2015, încheiat astăzi, 24.11.2016, înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. 1764 din data de 8.12.2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4, PARTEA a V-a, din 19 decembrie 2016
1.
ORDIN 1200 18/10/2016
ORDIN nr. 1.200 din 18 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
2.
ORDIN 2847 12/12/2016
ORDIN nr. 2.847 din 12 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
3.
ORDIN 2095 27/10/2016
ORDIN nr. 2.095 din 27 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 103 28/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 103 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
5.
ORDIN 5922 06/12/2016
ORDIN nr. 5.922 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
6.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
7.
ORDIN 5921 06/12/2016
ORDIN nr. 5.921 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
8.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 904 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 904 din 29 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE (R) 3 29/09/2007 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
11.STATUT (R) 29/09/2007 STATUTUL din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
12.COD DE ETICĂ (R) 29/09/2007 CODUL DE ETICĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*)profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 941 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 941 din 15 decembrie 2016privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 943 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 943 din 15 decembrie 2016privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru acordarea justei despăgubiri Societăţii Comerciale Uzinele Mecanice Timişoara - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
3.DECIZIE 381 16/12/2016 DECIZIE nr. 381 din 16 decembrie 2016pentru reluarea activităţii domnului Nicolae Drăghiea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
4.DECIZIE 382 16/12/2016 DECIZIE nr. 382 din 16 decembrie 2016privind revocarea doamnei Oana Bîzgan-Gayral, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
5.
ORDIN 199 12/12/2016
ORDIN nr. 199 din 12 decembrie 2016privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului "Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
6.
ORDIN 1408 12/12/2016
ORDIN nr. 1.408 din 12 decembrie 2016privind aprobarea preţurilor maximale pentru medicamentul Tetraxim, suspensie injectabilă, în seringă preumplută, cutie cu 10 seringi preumplute (din sticlă tip I), echipate cu piston cu dop (clorobromobutil sau clorobutil sau bromobutil), cu un ac ataşat x 0,5 ml suspensie injectabilă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 935 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 935 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 16 decembrie 2016
1.DECIZIE 710 29/11/2016 DECIZIE nr. 710 din 29 noiembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din venituri obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă în baza unor titluri executorii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 902 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 902 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 916 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 916 din 8 decembrie 2016privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru Clubul Copiilor Roman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 931 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 931 din 8 decembrie 2016privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
5.DECIZIE 380 16/12/2016 DECIZIE nr. 380 din 16 decembrie 2016pentru abrogarea Deciziei prim-ministrului nr. 58/2011 privind constituirea Comitetului interministerial pentru trecerea la euro EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
6.
ORDIN 5923 06/12/2016
ORDIN nr. 5.923 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
7.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 97 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
2.DECIZIE 330 22/11/2016 DECIZIE nr. 330 din 22 noiembrie 2016privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014 EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
3.DECIZIE 331 22/11/2016 DECIZIE nr. 331 din 22 noiembrie 2016pentru completarea Procedurii privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 35/2016 EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
4.
ORDIN 1498 13/12/2016
ORDIN nr. 1.498 din 13 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
5.
ORDIN 1499 13/12/2016
ORDIN nr. 1.499 din 13 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Navale Române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
6.
ORDIN 2227 21/11/2016
ORDIN nr. 2.227 din 21 noiembrie 2016pentru constituirea şi funcţionarea Comisiei Patrimoniului Speologic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
7.REGULAMENT 21/11/2016 REGULAMENT din 21 noiembrie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016
1.
ORDIN 996 13/12/2016
ORDIN nr. 996 din 13 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
2.
ORDIN 5739 14/11/2016
ORDIN nr. 5.739 din 14 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 920 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 920 din 8 decembrie 2016privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 921 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 921 din 8 decembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 922 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 922 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 924 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 924 din 8 decembrie 2016privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
7.
ORDIN 2228 21/11/2016
ORDIN nr. 2.228 din 21 noiembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
8.GHID 21/11/2016 GHID DE FINANŢARE din 21 noiembrie 2016a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane juridice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016
1.
ORDIN 104 07/12/2016
ORDIN nr. 104 din 7 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016
2.
ORDIN 201 14/12/2016
ORDIN nr. 201 din 14 decembrie 2016privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016
3.
ORDIN 105 07/12/2016
ORDIN nr. 105 din 7 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016
4.STATUT 12/12/2016 STATUT din 12 decembrie 2016Fondului de garantare a depozitelor bancare EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 940 15/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 940 din 15 decembrie 2016privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 decembrie 2016
2.DECIZIE 379 15/12/2016 DECIZIE nr. 379 din 15 decembrie 2016privind sancţionarea domnului Dumitru-Daniel Şerban, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 decembrie 2016
3.DECIZIE 19 13/06/2016 DECIZIE nr. 19 din 13 iunie 2016referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: "În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), în raport cu efectele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, stabilirea răspunderii patrimoniale a angajatorului (în sensul textului, acordarea unei despăgubiri egale cu salariul şi celelalte drepturi) trebuie instituită de la data deciziei de suspendare a raporturilor de muncă, dată la care decizia Curţii Constituţionale nu era publicată în Monitorul Oficial, sau de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial?" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 decembrie 2016
1.DECRET 1133 14/12/2016 DECRET nr. 1.133 din 14 decembrie 2016privind numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
2.DECRET 1131 14/12/2016 DECRET nr. 1.131 din 14 decembrie 2016privind numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
3.DECRET 1130 14/12/2016 DECRET nr. 1.130 din 14 decembrie 2016privind numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
4.DECRET 1132 14/12/2016 DECRET nr. 1.132 din 14 decembrie 2016privind numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 96 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
6.ORD DE URGENŢĂ 95 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 8 decembrie 2016pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
7.
ORDIN 106 14/12/2016
ORDIN nr. 106 din 14 decembrie 2016pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
8.
ORDIN 1410 12/12/2016
ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
9.NORMĂ 12/12/2016 NORME din 12 decembrie 2016de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 923 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 923 din 8 decembrie 2016privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
2.
ORDIN 974 29/11/2016
ORDIN nr. 974 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 şi IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
3.
ORDIN 5566 18/10/2016
ORDIN nr. 5.566 din 18 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
4.
ORDIN 2775 28/11/2016
ORDIN nr. 2.775 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
5.
ORDIN 2084 25/10/2016
ORDIN nr. 2.084 din 25 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016
1.
ORDIN 1200 18/10/2016
ORDIN nr. 1.200 din 18 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
2.
ORDIN 2847 12/12/2016
ORDIN nr. 2.847 din 12 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
3.
ORDIN 2095 27/10/2016
ORDIN nr. 2.095 din 27 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "SANEVIT 2003" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 16 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 103 28/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 103 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
5.
ORDIN 5922 06/12/2016
ORDIN nr. 5.922 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
6.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
7.
ORDIN 5921 06/12/2016
ORDIN nr. 5.921 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
8.METODOLOGIE 06/12/2016 METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 904 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 904 din 29 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE (R) 3 29/09/2007 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
11.STATUT (R) 29/09/2007 STATUTUL din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
12.COD DE ETICĂ (R) 29/09/2007 CODUL DE ETICĂ din 29 septembrie 2007 (*republicat*)profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
1.
ORDIN 2799 05/12/2016
ORDIN nr. 2.799 din 5 decembrie 2016privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
2.
ORDIN 5896 29/11/2016
ORDIN nr. 5.896 din 29 noiembrie 2016pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
3.
ORDIN 1409 12/12/2016
ORDIN nr. 1.409 din 12 decembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 928 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 928 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 929 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 929 din 8 decembrie 2016privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 930 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 930 din 8 decembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
7.REGULAMENT 10 09/12/2016 REGULAMENT nr. 10 din 9 decembrie 2016privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016
1.COD PR CIVILĂ (A) 15/12/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizată până la data de 15 decembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 13/12/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 decembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 28/11/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 28 noiembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 31/10/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 octombrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 24/10/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 24 octombrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală din 1 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, la data de 24 octombrie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016; DECIZIA nr. 501 din 30 iunie 2016; DECIZIA nr. 432 din 21 iunie 2016; DECIZIA nr. 540 din 12 iulie 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 21/09/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 septembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.COD PR PENALĂ (A) 23/07/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
8.COD PENAL (A) 23/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
9.COD PENAL (A) 08/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 8 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 8 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.
10.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
11.COD PR CIVILĂ (A) 24/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 24 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
12.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
14.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
16.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
17.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
18.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
19.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
20.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
21.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
22.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
23.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
24.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
25.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
26.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
27.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
28.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
29.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
1.
ORDIN 1302 11/11/2016
ORDIN nr. 1.302 din 11 noiembrie 2016privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2017 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
2.
ORDIN 1395 09/12/2016
ORDIN nr. 1.395 din 9 decembrie 2016privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 92 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 94 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 927 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 927 din 8 decembrie 2016pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
6.DECIZIE 38 07/11/2016 DECIZIE nr. 38 din 7 noiembrie 2016privind aplicarea art. 845 alin. 9 din Codul de procedură civilă [actual art. 846 alin. (9) din Codul de procedură civilă] EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 859 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 859 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 912 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 912 din 8 decembrie 2016privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016
3.DECIZIE 17 17/10/2016 DECIZIE nr. 17 din 17 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (5), art. 27 şi art. 41 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 915 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 915 din 8 decembrie 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0 + 000-km 131 + 000, sector km 48 + 900-km 93 + 500, Rovinari-Bumbeşti-Jiu", judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 14 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 925 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 925 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 926 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 926 din 8 decembrie 2016pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
3.DECIZIE 23 25/10/2016 DECIZIE nr. 23 din 25 octombrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 264 din Codul de procedură penală cu referire la art. 269 alin. (4) din Codul de procedură penală este obligatoriu ca factorul poştal să efectueze comunicarea actelor de procedură în termen de 24 de ore de la momentul în care primeşte actele spre comunicare" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
4.
ORDIN 1393 09/12/2016
ORDIN nr. 1.393 din 9 decembrie 2016pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
5.
ORDIN 3787 26/09/2016
ORDIN nr. 3.787 din 26 septembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Zidului de incintă, a Pavilionului de nord şi a Pavilionului de sud în cadrul ansamblului monument istoric Mănăstirea Argeş, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
6.
ORDIN 1145 11/12/2016
ORDIN nr. 1.145 din 11 decembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
7.
ORDIN 1018 06/12/2016
ORDIN nr. 1.018 din 6 decembrie 2016pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
8.
ORDIN 2822 07/12/2016
ORDIN nr. 2.822 din 7 decembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
9.
ORDIN 2072 24/10/2016
ORDIN nr. 2.072 din 24 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
10.
ORDIN 994 12/12/2016
ORDIN nr. 994 din 12 decembrie 2016privind actualizarea Băncii naţionale de date analitice pentru fiecare an de producţie EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 14 decembrie 2016
1.DECIZIE 377 12/12/2016 DECIZIE nr. 377 din 12 decembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Puiu Dorian Filote din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
2.
ORDIN 130 22/11/2016
ORDIN nr. 130 din 22 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
3.
ORDIN 3968 25/11/2016
ORDIN nr. 3.968 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
4.DECIZIE 537 06/07/2016 DECIZIE nr. 537 din 6 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 334 alin. (4) din Codul penal, raportate la cele ale art. 64 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
5.DECIZIE 555 12/07/2016 DECIZIE nr. 555 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
6.DECIZIE 21 21/11/2016 DECIZIE nr. 21 din 21 noiembrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 şi art. 8 din anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
7.
ORDIN 975 29/11/2016
ORDIN nr. 975 din 29 noiembrie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" şi plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 12 decembrie 2016
1.
ORDIN 1185 27/06/2016
ORDIN nr. 1.185 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervaţia naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervaţia naturală Peştera La Adam, 2.357 Rezervaţia naturală Peştera Gura Dobrogei, B.2 Rezervaţia naturală Gura Dobrogei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
2.
ORDIN 976 29/11/2016
ORDIN nr. 976 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
3.REGULAMENT 9 08/12/2016 REGULAMENT nr. 9 din 8 decembrie 2016privind regimul şi principiile aferente remunerării personalului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
4.DECIZIE 586 13/09/2016 DECIZIE nr. 586 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
5.DECIZIE 518 05/07/2016 DECIZIE nr. 518 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
6.
ORDIN 3841 17/10/2016
ORDIN nr. 3.841 din 17 octombrie 2016privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului monument istoric Casă, situat în calea Dudeşti nr. 147, sectorul 3, Bucureşti, din LMI, categoria II, monument, grupa valorică B EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
7.
ORDIN 2672 16/11/2016
ORDIN nr. 2.672 din 16 noiembrie 2016privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a verifica şi controla perceperea şi virarea timbrului Crucii Roşii şi de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.001 din 13 decembrie 2016
1.
ORDIN 1555 29/07/2016
ORDIN nr. 1.555 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
2.
ORDIN 5819 25/11/2016
ORDIN nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
3.PROCEDURĂ 25/11/2016 PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2016de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
4.DECIZIE 681 23/11/2016 DECIZIE nr. 681 din 23 noiembrie 2016asupra sesizării de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile articolului unic pct. 1 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 919 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 919 din 8 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
6.
ORDIN 995 12/12/2016
ORDIN nr. 995 din 12 decembrie 2016pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016
1.COD PR PENALĂ (A) 13/12/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 decembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 28/11/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 28 noiembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 31/10/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 octombrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 24/10/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 24 octombrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală din 1 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, la data de 24 octombrie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016; DECIZIA nr. 501 din 30 iunie 2016; DECIZIA nr. 432 din 21 iunie 2016; DECIZIA nr. 540 din 12 iulie 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 21/09/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 septembrie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 23/07/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
7.COD PENAL (A) 23/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016;
LEGEA nr. 151 din 13 iulie 2016.
8.COD PENAL (A) 08/07/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 8 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 8 iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.
9.COD CIVIL (A) 04/07/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 iulie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului civil(Rep 1) din Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011, la data de 4 iulie 2016, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016; DECIZIA nr. 12 din 16 mai 2016.
10.COD PR CIVILĂ (A) 24/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 24 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
11.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
12.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
13.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
14.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
16.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL
17.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
18.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
19.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
20.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
21.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
22.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
23.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
24.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
25.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
26.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
27.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
28.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
29.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT:
1.ORD DE URGENŢĂ 91 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 901 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 901 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
2.DECIZIE 375 12/12/2016 DECIZIE nr. 375 din 12 decembrie 2016privind eliberarea domnului chestor general de poliţie Buda Ioan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
3.DECIZIE 376 12/12/2016 DECIZIE nr. 376 din 12 decembrie 2016pentru numirea domnului Andrei Gheorghe în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
4.DECIZIE 378 12/12/2016 DECIZIE nr. 378 din 12 decembrie 2016privind numirea domnului Radu Petru Şerban în funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 913 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 913 din 8 decembrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
6.
ORDIN 2315 05/12/2016
ORDIN nr. 2.315 din 5 decembrie 2016pentru completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.559/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 914 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 914 din 8 decembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "AVIOANE" - S.A. CRAIOVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
8.ORD DE URGENŢĂ 93 08/12/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 889 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 889 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea Strategiei naţionale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
2.DECIZIE 601 20/09/2016 DECIZIE nr. 601 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
3.DECIZIE 479 30/06/2016 DECIZIE nr. 479 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b) şi ale art. 42 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
4.STRATEGIE 29/11/2016 STRATEGIE din 29 noiembrie 2016naţională pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
5.DECIZIE 486 30/06/2016 DECIZIE nr. 486 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (12) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
6.
ORDIN 1249 30/06/2016
ORDIN nr. 1.249 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sfântu Gheorghe EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 12 decembrie 2016
1.DECRET 1128 09/12/2016 DECRET nr. 1.128 din 9 decembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
2.DECRET 1129 09/12/2016 DECRET nr. 1.129 din 9 decembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 884 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 884 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017-2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
4.
ORDIN 1225 30/06/2016
ORDIN nr. 1.225 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
5.
ORDIN 2833 08/12/2016
ORDIN nr. 2.833 din 8 decembrie 2016privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii unei persoane fizice care a constituit depozit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
6.
ORDIN 3958 21/11/2016
ORDIN nr. 3.958 din 21 noiembrie 2016pentru acreditarea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos din Galaţi, judeţul Galaţi EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
7.
ORDIN 4304 05/12/2016
ORDIN nr. 4.304/C din 5 decembrie 2016privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
8.
ORDIN 4305 05/12/2016
ORDIN nr. 4.305/C din 5 decembrie 2016privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
9.DECIZIE 26 10/10/2016 DECIZIE nr. 26 din 10 octombrie 2016privind interpretarea sistematică a prevederilor art. 3 din Legea nr. 554/2004, prin raportare la dispoziţiile art. 123 alin. (5) din Constituţia României şi la prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 340/2004 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
10.DECIZIE 587 13/09/2016 DECIZIE nr. 587 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III pct. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, precum şi ale art. 43 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996, astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 12 decembrie 2016
1.DECIZIE 377 12/12/2016 DECIZIE nr. 377 din 12 decembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Puiu Dorian Filote din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
2.
ORDIN 130 22/11/2016
ORDIN nr. 130 din 22 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
3.
ORDIN 3968 25/11/2016
ORDIN nr. 3.968 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.297/2006 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
4.DECIZIE 537 06/07/2016 DECIZIE nr. 537 din 6 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 334 alin. (4) din Codul penal, raportate la cele ale art. 64 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
5.DECIZIE 555 12/07/2016 DECIZIE nr. 555 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
6.DECIZIE 21 21/11/2016 DECIZIE nr. 21 din 21 noiembrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 şi art. 8 din anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 13 decembrie 2016
7.
ORDIN 975 29/11/2016
ORDIN nr. 975 din 29 noiembrie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" şi plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 12 decembrie 2016
1.DECRET 1103 06/12/2016 DECRET nr. 1.103 din 6 decembrie 2016pentru numirea preşedintelui Secţiei a II-a civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
2.DECRET 1104 06/12/2016 DECRET nr. 1.104 din 6 decembrie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
3.DECRET 1105 06/12/2016 DECRET nr. 1.105 din 6 decembrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
4.DECRET 1106 07/12/2016 DECRET nr. 1.106 din 7 decembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
5.DECRET 1107 07/12/2016 DECRET nr. 1.107 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
6.DECRET 1108 07/12/2016 DECRET nr. 1.108 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
7.DECRET 1109 07/12/2016 DECRET nr. 1.109 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
8.DECRET 1110 07/12/2016 DECRET nr. 1.110 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
9.DECRET 1111 07/12/2016 DECRET nr. 1.111 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
10.DECRET 1112 07/12/2016 DECRET nr. 1.112 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
11.DECRET 1113 07/12/2016 DECRET nr. 1.113 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
12.DECRET 1114 07/12/2016 DECRET nr. 1.114 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
13.DECRET 1115 07/12/2016 DECRET nr. 1.115 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
14.DECRET 1116 07/12/2016 DECRET nr. 1.116 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
15.DECRET 1117 07/12/2016 DECRET nr. 1.117 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
16.DECRET 1118 07/12/2016 DECRET nr. 1.118 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
17.DECRET 1119 07/12/2016 DECRET nr. 1.119 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
18.DECRET 1120 07/12/2016 DECRET nr. 1.120 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
19.DECRET 1121 07/12/2016 DECRET nr. 1.121 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
20.DECRET 1122 07/12/2016 DECRET nr. 1.122 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
21.DECRET 1123 07/12/2016 DECRET nr. 1.123 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
22.DECRET 1124 07/12/2016 DECRET nr. 1.124 din 7 decembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
23.DECRET 1125 07/12/2016 DECRET nr. 1.125 din 7 decembrie 2016privind înfiinţarea Consulatului General al României la Miami, Statele Unite ale Americii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
24.DECRET 1126 07/12/2016 DECRET nr. 1.126 din 7 decembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
25.DECRET 1127 07/12/2016 DECRET nr. 1.127 din 7 decembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
26.
ORDIN 2336 08/12/2016
ORDIN nr. 2.336 din 8 decembrie 2016privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
27.
ORDIN 2337 08/12/2016
ORDIN nr. 2.337 din 8 decembrie 2016privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 955/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 911 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 911 din 8 decembrie 2016privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, precum şi stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
2.
ORDIN 5804 23/11/2016
ORDIN nr. 5.804 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
3.REGULAMENT 23/11/2016 REGULAMENT din 23 noiembrie 2016de organizare şi funcţionare a Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
4.
ORDIN 1306 17/11/2016
ORDIN nr. 1.306 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
5.
ORDIN 1883 14/09/2016
ORDIN nr. 1.883 din 14 septembrie 2016pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 1387 14/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.387 din 14 noiembrie 2016pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 decembrie 2016
2.DECIZIE 17 13/06/2016 DECIZIE nr. 17 din 13 iunie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru interpretarea art. 1, art. 21 şi art. 26 lit. h) raportat la art. 64 din Legea nr. 94/1992, a dispoziţiilor art. 132, art. 138 alin. (5), art. 142, 148, 151 şi 152 din Legea nr. 62/2011 şi a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 şi 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 decembrie 2016
3.
ORDIN 5453 10/10/2016
ORDIN nr. 5.453 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 993 din 9 decembrie 2016
1.
ORDIN 1355 28/11/2016
ORDIN nr. 1.355 din 28 noiembrie 2016privind componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 9 decembrie 2016
2.
ORDIN 1558 29/07/2016
ORDIN nr. 1.558 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0260 Valea Cepelor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 9 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 909 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 909 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
2.
ORDIN 2263 08/12/2016
ORDIN nr. 2.263 din 8 decembrie 2016privind procedura de transmitere a datelor în registrul public EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 125 17/11/2016
ORDIN nr. 125 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare, depozitare şi transport al probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
4.NORMĂ 17/11/2016 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 17 noiembrie 2016privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare, depozitare şi transport al probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 8 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 90 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 noiembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 910 08/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 910 din 8 decembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoatan Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
3.REGULAMENT 9 25/11/2016 REGULAMENT nr. 9 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
4.DECIZIE 511 05/07/2016 DECIZIE nr. 511 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 lit. b) şi art. 342 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
5.
ORDIN 2066 23/11/2016
ORDIN nr. 2.066 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
6.CRITERII 23/11/2016 CRITERII din 23 noiembrie 2016privind selecţia şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
7.
ORDIN 2157 05/12/2016
ORDIN nr. 2.157 din 5 decembrie 2016privind aprobarea criteriilor de selecţie şi a modalităţii de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
8.CRITERII 05/12/2016 CRITERII din 5 decembrie 2016privind selecţia şi modalitatea de organizare a concursului de ocupare a funcţiilor de ataşat agricol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 894 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 894 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0406 Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 990 din 8 decembrie 2016
1.DECIZIE 373 08/12/2016 DECIZIE nr. 373 din 8 decembrie 2016privind eliberarea domnului Vlad Vasiliu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
2.DECIZIE 374 08/12/2016 DECIZIE nr. 374 din 8 decembrie 2016privind desemnarea domnului Răzvan Popovici în calitatea de coordonator general al Grupului de lucru interinstituţional EUROPALIA 2019 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 5801 23/11/2016
ORDIN nr. 5.801 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
4.METODOLOGIE 23/11/2016 METODOLOGIE din 23 noiembrie 2016de monitorizare specială a Universităţii Ecologice din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
5.
ORDIN 5803 23/11/2016
ORDIN nr. 5.803 din 23 noiembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
6.METODOLOGIE 23/11/2016 METODOLOGIE din 23 noiembrie 2016de monitorizare specială a Universităţii "Athenaeum" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 891 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 891 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 890 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 890 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 897 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 897 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 898 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 898 din 29 noiembrie 2016privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara, instituţie publică, aflată în subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 8 decembrie 2016
1.
ORDIN 1375 06/12/2016
ORDIN nr. 1.375 din 6 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
2.
ORDIN 1376 06/12/2016
ORDIN nr. 1.376 din 6 decembrie 2016pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 1454 16/11/2016
ORDIN nr. 1.454 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.110/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
4.
ORDIN 1457 29/11/2016
ORDIN nr. 1.457 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
5.
LEGE 242 29/11/2016
LEGE nr. 242 din 29 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
6.DECRET 1041 28/11/2016 DECRET nr. 1.041 din 28 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 900 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 900 din 29 noiembrie 2016privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
8.
RECTIFICARE 359 17/11/2016
RECTIFICARE nr. 359 din 17 noiembrie 2016referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 359/2016 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 8 decembrie 2016
1.
ORDIN 269 24/11/2016
ORDIN nr. 269 din 24 noiembrie 2016pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
2.
ORDIN 1098 13/06/2016
ORDIN nr. 1.098 din 13 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti-Bucecea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
3.
ORDIN 1456 17/11/2016
ORDIN nr. 1.456 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
4.
LEGE 240 29/11/2016
LEGE nr. 240 din 29 noiembrie 2016privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
5.DECRET 1039 28/11/2016 DECRET nr. 1.039 din 28 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 893 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 893 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
7.DECIZIE 40 14/11/2016 DECIZIE nr. 40 din 14 noiembrie 2016privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 828 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 828 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Crăieşti, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 836 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 836 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea stemei comunei Cetăţeni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016
3.NORMĂ 39 25/11/2016 NORMĂ nr. 39 din 25 noiembrie 2016privind asigurările auto din România EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 8 decembrie 2016
1.DECIZIE 648 01/11/2016 DECIZIE nr. 648 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
2.DECIZIE 649 01/11/2016 DECIZIE nr. 649 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
3.DECIZIE 650 01/11/2016 DECIZIE nr. 650 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (6) şi art. 98 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 899 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 899 din 29 noiembrie 2016pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 867 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 867 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
6.NORMĂ 16/11/2016 NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2016de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016
1.
ORDIN 5784 22/11/2016
ORDIN nr. 5.784 din 22 noiembrie 2016privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
2.
ORDIN 1374 05/12/2016
ORDIN nr. 1.374 din 5 decembrie 2016pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
3.
LEGE 244 29/11/2016
LEGE nr. 244 din 29 noiembrie 2016pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
4.PROTOCOL 01/07/2015 PROTOCOL din 1 iulie 2015de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
5.DECRET 1043 28/11/2016 DECRET nr. 1.043 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 decembrie 2016
1.
LEGE 245 05/12/2016
LEGE nr. 245 din 5 decembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
2.DECRET 1098 29/11/2016 DECRET nr. 1.098 din 29 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2016 privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
3.
LEGE 248 05/12/2016
LEGE nr. 248 din 5 decembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
4.DECRET 1101 29/11/2016 DECRET nr. 1.101 din 29 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
5.
LEGE 249 05/12/2016
LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2016pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
6.DECRET 1102 29/11/2016 DECRET nr. 1.102 din 29 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
7.
LEGE 246 05/12/2016
LEGE nr. 246 din 5 decembrie 2016privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
8.DECRET 1099 29/11/2016 DECRET nr. 1.099 din 29 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 895 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 895 din 29 noiembrie 2016privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova) a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 896 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 896 din 29 noiembrie 2016pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul "Multinational Cyber Defence Capability Development 2 - MN CD2" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
11.
ORDIN 2218 28/11/2016
ORDIN nr. 2.218 din 28 noiembrie 2016privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 880 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 880 din 23 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
13.HOTĂRÂRE 892 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 892 din 29 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0524 Drobeta-Turnu Severin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
14.
LEGE 247 05/12/2016
LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
15.DECRET 1100 26/11/2016 DECRET nr. 1.100 din 26 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016
1.
LEGE 237 28/11/2016
LEGE nr. 237 din 28 noiembrie 2016privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
2.DECRET 1036 25/11/2016 DECRET nr. 1.036 din 25 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
3.
LEGE 239 29/11/2016
LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
4.DECRET 1038 28/11/2016 DECRET nr. 1.038 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
5.
ORDIN 1188 27/06/2016
ORDIN nr. 1.188 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0230 Slănic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
6.
ORDIN 5777 22/11/2016
ORDIN nr. 5.777 din 22 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
7.METODOLOGIE 22/11/2016 METODOLOGIE din 22 noiembrie 2016privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
8.
LEGE 236 28/11/2016
LEGE nr. 236 din 28 noiembrie 2016pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
9.PROTOCOL 31/07/2015 PROTOCOL din 31 iulie 2015între Guvernul României şi Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
10.DECRET 1035 25/11/2016 DECRET nr. 1.035 din 25 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 7 decembrie 2016
1.
ORDIN 1209 29/06/2016
ORDIN nr. 1.209 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0219 Rusca Montană EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016
2.DECIZIE 473 28/06/2016 DECIZIE nr. 473 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1 prin raportare la art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 3 04/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 7 decembrie 2016
1.
ORDIN 5825 28/11/2016
ORDIN nr. 5.825 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 7 decembrie 2016
1.
LEGE 243 29/11/2016
LEGE nr. 243 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
2.DECRET 1042 28/11/2016 DECRET nr. 1.042 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
3.
ORDIN 1404 11/11/2016
ORDIN nr. 1.404 din 11 noiembrie 2016privind publicarea acceptării Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.385(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.264(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
4.
ORDIN 1270 08/11/2016
ORDIN nr. 1.270 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
5.REGULAMENT 08/11/2016 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 8 noiembrie 2016al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 6 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 885 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 885 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 6 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 89 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2016privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
2.
RECTIFICARE 69 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 69 din 26 octombrie 2016referitoare la Ordinul nr. 69/2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
3.
RECTIFICARE 72 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 72 din 26 octombrie 2016referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 886 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 886 din 29 noiembrie 2016privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
5.
ORDIN 4181 18/10/2016
ORDIN nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 84 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 88 29/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2016pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
2.
ORDIN 1160 24/06/2016
ORDIN nr. 1.160 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0161 Pădurea Medeleni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
3.
ORDIN 1365 29/11/2016
ORDIN nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni periferice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 888 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 888 din 29 noiembrie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2016
1.
LEGE 241 29/11/2016
LEGE nr. 241 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
2.DECRET 1040 28/11/2016 DECRET nr. 1.040 din 28 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
3.
ORDIN 1190 27/06/2016
ORDIN nr. 1.190 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Brateş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
4.DECIZIE 598 20/09/2016 DECIZIE nr. 598 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 6 decembrie 2016
1.
ORDIN 3097 24/11/2016
ORDIN nr. 3.097 din 24 noiembrie 2016pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
2.PROCEDURĂ 24/11/2016 PROCEDURĂ din 24 noiembrie 2016de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 879 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 879 din 23 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
4.NORMĂ 23/11/2016 NORME din 23 noiembrie 2016privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
5.
ORDIN 5387 30/09/2016
ORDIN nr. 5.387 din 30 septembrie 2016privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 887 29/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 887 din 29 noiembrie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
2.DECIZIE 372 05/12/2016 DECIZIE nr. 372 din 5 decembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 170/2015 privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
3.DECIZIE 600 20/09/2016 DECIZIE nr. 600 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a prevederilor art. I din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
4.
ORDIN 1350 25/11/2016
ORDIN nr. 1.350 din 25 noiembrie 2016privind aprobarea modalităţii de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
5.DECIZIE 1170 18/11/2016 DECIZIE nr. 1.170 din 18 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
6.DECIZIE 621 13/10/2016 DECIZIE nr. 621 din 13 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b^1), art. 5 alin. (1) şi (2^1), precum şi ale art. 12^1 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
7.
ORDIN 668 24/11/2016
ORDIN nr. 668 din 24 noiembrie 2016privind aprobarea modalităţii de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 866 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 866 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
2.
ORDIN 1072 17/11/2016
ORDIN nr. 1.072 din 17 noiembrie 2016privind acordarea titlurilor de "Maestru emerit al sportului", "Maestru al sportului", respectiv de "Antrenor emerit" EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
3.
LEGE 232 22/11/2016
LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
4.DECRET 972 21/11/2016 DECRET nr. 972 din 21 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2016
1.REGLEMENTĂRI 25/10/2016 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-IA din 25 octombrie 2016"Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
2.NORMĂ 38 23/11/2016 NORMĂ nr. 38 din 23 noiembrie 2016privind drepturile, obligaţiile, competenţele şi desemnarea administratorului special EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
3.
ORDIN 1338 25/10/2016
ORDIN nr. 1.338 din 25 octombrie 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
4.
ORDIN 1420 16/11/2016
ORDIN nr. 1.420 din 16 noiembrie 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.393(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016
1.
ORDIN 189 28/11/2016
ORDIN nr. 189 din 28 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
2.DECIZIE 596 20/09/2016 DECIZIE nr. 596 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 10^1-10^4, art. 15-18 şi art. 20 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi control şi a funcţionarilor publici, precum şi ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
3.
ORDIN 190 28/11/2016
ORDIN nr. 190 din 28 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1354 28/11/2016
ORDIN nr. 1.354 din 28 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 877 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 877 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1445 11/11/2016
ORDIN nr. 1.445 din 11 noiembrie 2016privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
2.DECIZIE 366 28/11/2016 DECIZIE nr. 366 din 28 noiembrie 2016privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
3.DECIZIE 367 28/11/2016 DECIZIE nr. 367 din 28 noiembrie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 192/2016 privind înfiinţarea Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
4.DECIZIE 614 04/10/2016 DECIZIE nr. 614 din 4 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 87 23/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 23 noiembrie 2016pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016
1.DECRET 1031 25/11/2016 DECRET nr. 1.031 din 25 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
2.DECRET 1032 25/11/2016 DECRET nr. 1.032 din 25 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
3.DECRET 1033 25/11/2016 DECRET nr. 1.033 din 25 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 86 23/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1417 16/11/2016
ORDIN nr. 1.417 din 16 noiembrie 2016pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
2.REZOLUŢIE 381 21/11/2014 REZOLUŢIE MSC.381(94) din 21 noiembrie 2014Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
3.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENTE din 21 noiembrie 2014la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 876 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 876 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
5.
ORDIN 251 24/11/2016
ORDIN nr. 251 din 24 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 865 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 865 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
7.
ORDIN 2147 24/11/2016
ORDIN nr. 2.147 din 24 noiembrie 2016pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
8.
ORDIN 3418 22/11/2016
ORDIN nr. 3.418 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silite EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 28 noiembrie 2016
1.DECRET 987 24/11/2016 DECRET nr. 987 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
2.DECRET 986 24/11/2016 DECRET nr. 986 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
3.DECRET 988 24/11/2016 DECRET nr. 988 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
4.DECRET 989 24/11/2016 DECRET nr. 989 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
5.DECRET 990 24/11/2016 DECRET nr. 990 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
6.DECRET 991 24/11/2016 DECRET nr. 991 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
7.DECRET 992 24/11/2016 DECRET nr. 992 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
8.DECRET 993 24/11/2016 DECRET nr. 993 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
9.DECRET 994 24/11/2016 DECRET nr. 994 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
10.DECRET 995 24/11/2016 DECRET nr. 995 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
11.DECRET 996 24/11/2016 DECRET nr. 996 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
12.DECRET 997 24/11/2016 DECRET nr. 997 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
13.DECRET 998 24/11/2016 DECRET nr. 998 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
14.DECRET 999 24/11/2016 DECRET nr. 999 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
15.DECRET 1000 24/11/2016 DECRET nr. 1.000 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
16.DECRET 1001 24/11/2016 DECRET nr. 1.001 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
17.DECRET 1002 24/11/2016 DECRET nr. 1.002 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
18.DECRET 1003 24/11/2016 DECRET nr. 1.003 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
19.DECRET 1004 24/11/2016 DECRET nr. 1.004 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
20.DECRET 1005 24/11/2016 DECRET nr. 1.005 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
21.DECRET 1006 24/11/2016 DECRET nr. 1.006 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
22.DECRET 1007 24/11/2016 DECRET nr. 1.007 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
23.DECRET 1008 24/11/2016 DECRET nr. 1.008 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
24.DECRET 1009 24/11/2016 DECRET nr. 1.009 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
25.DECRET 1010 24/11/2016 DECRET nr. 1.010 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
26.DECRET 1011 24/11/2016 DECRET nr. 1.011 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
27.DECRET 1012 24/11/2016 DECRET nr. 1.012 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
28.DECRET 1013 24/11/2016 DECRET nr. 1.013 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
29.DECRET 1014 24/11/2016 DECRET nr. 1.014 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
30.DECRET 1015 24/11/2016 DECRET nr. 1.015 din 24 noiembrie 2016privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
31.DECRET 1016 24/11/2016 DECRET nr. 1.016 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
32.DECRET 1017 24/11/2016 DECRET nr. 1.017 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
33.DECRET 1018 24/11/2016 DECRET nr. 1.018 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
34.DECRET 1019 24/11/2016 DECRET nr. 1.019 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
35.DECRET 1020 24/11/2016 DECRET nr. 1.020 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
36.DECRET 1021 24/11/2016 DECRET nr. 1.021 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
37.DECRET 1022 24/11/2016 DECRET nr. 1.022 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
38.DECRET 1023 24/11/2016 DECRET nr. 1.023 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
39.DECRET 1024 24/11/2016 DECRET nr. 1.024 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
40.DECRET 1025 24/11/2016 DECRET nr. 1.025 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
41.DECRET 1026 24/11/2016 DECRET nr. 1.026 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
42.DECRET 1027 24/11/2016 DECRET nr. 1.027 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
43.DECRET 1028 24/11/2016 DECRET nr. 1.028 din 24 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
44.
RECTIFICARE 3062 09/11/2009
RECTIFICARE nr. 3.062/C din 9 noiembrie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.062/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
45.
RECTIFICARE 39 17/10/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 17 octombrie 2016referitoare la Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 912 02/11/2016
ORDIN nr. 912 din 2 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1059 07/06/2016
ORDIN nr. 1.059 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
2.
ORDIN 932 14/11/2016
ORDIN nr. 932 din 14 noiembrie 2016pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
3.
RECTIFICARE 114 04/11/2016
RECTIFICARE nr. 114 din 4 noiembrie 2016referitoare la Decizia nr. 114/2016 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
4.
ORDIN 77 09/11/2016
ORDIN nr. 77 din 9 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1416 16/11/2016
ORDIN nr. 1.416 din 16 noiembrie 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
6.REZOLUŢIE 386 21/11/2014 REZOLUŢIE MSC.386(94) din 21 noiembrie 2014Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
7.ORD DE URGENŢĂ 85 23/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
8.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENT din 21 noiembrie 2014la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
9.
ORDIN 87 22/11/2016
ORDIN nr. 87 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 28 noiembrie 2016
1.
ORDIN 965 23/05/2016
ORDIN nr. 965 din 23 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău şi ale rezervaţiilor incluse EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016
2.DECIZIE 513 05/07/2016 DECIZIE nr. 513 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 8 17/11/2016 REGULAMENT nr. 8 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 871 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 871 din 23 noiembrie 2016privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 25 noiembrie 2016
1.
LEGE 234 24/11/2016
LEGE nr. 234 din 24 noiembrie 2016pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
2.DECRET 980 23/11/2016 DECRET nr. 980 din 23 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
3.
LEGE 235 24/11/2016
LEGE nr. 235 din 24 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
4.DECRET 981 23/11/2016 DECRET nr. 981 din 23 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 862 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 862 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 875 25/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 875 din 25 noiembrie 2016privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Naţională a Uraniului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
7.
ORDIN 100 25/11/2016
ORDIN nr. 100 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
8.
ORDIN 97 25/11/2016
ORDIN nr. 97 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
9.
ORDIN 101 25/11/2016
ORDIN nr. 101 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
10.
ORDIN 98 25/11/2016
ORDIN nr. 98 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
11.
ORDIN 188 25/11/2016
ORDIN nr. 188 din 25 noiembrie 2016pentru aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane, necesare operaţionalizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
12.
ORDIN 250 24/11/2016
ORDIN nr. 250 din 24 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
13.
ORDIN 99 25/11/2016
ORDIN nr. 99 din 25 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 3396 18/11/2016
ORDIN nr. 3.396 din 18 noiembrie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 845 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 845 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
3.DECRET 985 24/11/2016 DECRET nr. 985 din 24 noiembrie 2016privind acordarea gradului profesional de chestor principal de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
4.
ORDIN 187 25/11/2016
ORDIN nr. 187 din 25 noiembrie 2016pentru modificarea pct. 6 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2016 privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
5.
ORDIN 3949 10/11/2016
ORDIN nr. 3.949/C din 10 noiembrie 2016pentru aprobarea normelor privind asigurarea gratuită de către administraţia locului de deţinere a unui număr de ziare sau publicaţii EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
6.
LEGE 233 24/11/2016
LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016privind parteneriatul public-privat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
7.DECRET 979 23/11/2016 DECRET nr. 979 din 23 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind parteneriatul public-privat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 89 22/11/2016
ORDIN nr. 89 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
2.
ORDIN 90 22/11/2016
ORDIN nr. 90 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
3.
ORDIN 91 22/11/2016
ORDIN nr. 91 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
4.
ORDIN 92 22/11/2016
ORDIN nr. 92 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
5.
ORDIN 93 22/11/2016
ORDIN nr. 93 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
6.
ORDIN 94 22/11/2016
ORDIN nr. 94 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
7.
ORDIN 95 22/11/2016
ORDIN nr. 95 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
8.
ORDIN 96 22/11/2016
ORDIN nr. 96 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1182 27/06/2016
ORDIN nr. 1.182 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
2.DECIZIE 1171 21/11/2016 DECIZIE nr. 1.171 din 21 noiembrie 2016pentru stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
3.DECIZIE 120 18/11/2016 DECIZIE nr. 120 din 18 noiembrie 2016privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
4.DECIZIE 784 26/10/2016 DECIZIE nr. 784/A din 26 octombrie 2016privind admiterea apelurilor formulate împotriva Hotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IV-A CIVILĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1197 26/06/2016
ORDIN nr. 1.197 din 26 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
2.
ORDIN 2222 18/11/2016
ORDIN nr. 2.222 din 18 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 18/11/2016 REGULAMENT din 18 noiembrie 2016de atestare a producătorilor din industria mobilei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
4.DECIZIE 461 28/06/2016 DECIZIE nr. 461 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală şi ale art. 308 alin. (1) raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 861 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 861 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016
1.
ORDIN 2623 08/11/2016
ORDIN nr. 2.623 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1307 17/11/2016
ORDIN nr. 1.307 din 17 noiembrie 2016pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
3.
ORDIN 766 29/09/2016
ORDIN nr. 766 din 29 septembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
4.
ORDIN 2058 18/10/2016
ORDIN nr. 2.058 din 18 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
5.DECIZIE 365 24/11/2016 DECIZIE nr. 365 din 24 noiembrie 2016privind împuternicirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
6.
ORDIN 3934 21/11/2016
ORDIN nr. 3.934 din 21 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea, Str. Armatei Române nr. 4, oraşul Oradea, judeţul Bihor, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
7.DECIZIE 27 10/10/2016 DECIZIE nr. 27 din 10 octombrie 2016privind dezlegarea unei chestiuni de drept, "Dacă, în sensul art. 127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), se poate considera că o unitate administrativ-teritorială care contractează lucrări de construcţii pentru obiective finanţate din bugetul de stat şi cu aplicarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, obiective utilizate ulterior pentru realizarea de operaţiuni impozabile, acţionează de manieră independentă, având calitatea de persoană impozabilă cu drept de deducere a T.V.A. aferentă lucrărilor în cauză" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1242 30/06/2016
ORDIN nr. 1.242 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0121 Muntele Vulcan EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 88 22/11/2016
ORDIN nr. 88 din 22 noiembrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 noiembrie 2016
3.
ORDIN 264 17/11/2016
ORDIN nr. 264 din 17 noiembrie 2016privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 93/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 noiembrie 2016
1.DECRET 975 23/11/2016 DECRET nr. 975 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
2.DECRET 976 23/11/2016 DECRET nr. 976 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
3.DECRET 977 23/11/2016 DECRET nr. 977 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
4.DECRET 978 23/11/2016 DECRET nr. 978 din 23 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
5.DECRET 982 23/11/2016 DECRET nr. 982 din 23 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
6.DECRET 983 23/11/2016 DECRET nr. 983 din 23 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
7.DECRET 984 23/11/2016 DECRET nr. 984 din 23 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 48 22/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 48 din 22 noiembrie 2016privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
9.DECIZIE 599 20/09/2016 DECIZIE nr. 599 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) şi (8), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
10.DECIZIE 22 26/09/2016 DECIZIE nr. 22 din 26 septembrie 2016privind interpretarea dispoziţiilor art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată (în forma de la data intrării în vigoare a Legii nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991) EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 24 noiembrie 2016
1.
ORDIN 964 24/11/2016
ORDIN nr. 964 din 24 noiembrie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0047 Creasta Nemirei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5622 25/10/2016
ORDIN nr. 5.622 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Piatra-Neamţ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5623 25/10/2016
ORDIN nr. 5.623 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Zalău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5624 25/10/2016
ORDIN nr. 5.624 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Centrul de Studii European" din municipiul Fălticeni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
5.
ORDIN 5625 25/10/2016
ORDIN nr. 5.625 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
6.
ORDIN 2153 03/11/2016
ORDIN nr. 2.153 din 3 noiembrie 2016pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
7.GHID 03/11/2016 GHID DE FINANŢARE din 3 noiembrie 2016a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 24 noiembrie 2016
1.
ORDIN 130 08/11/2016
ORDIN nr. M.130 din 8 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile Ministerului Apărării Naţionale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
2.
ORDIN 134 16/11/2016
ORDIN nr. M.134 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 16/11/2016 REGULAMENT din 16 noiembrie 2016de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1326 21/11/2016
ORDIN nr. 1.326 din 21 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 142/2016 privind aprobarea Planului de activităţi întreprinse în vederea atingerii condiţionalităţii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, a componenţei şi atribuţiilor Grupului decizional instituţional şi a componenţei şi atribuţiilor grupurilor tehnice interinstituţionale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 24 noiembrie 2016
1.
LEGE 231 22/11/2016
LEGE nr. 231 din 22 noiembrie 2016privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
2.DECRET 971 21/11/2016 DECRET nr. 971 din 21 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
3.DECIZIE 361 23/11/2016 DECIZIE nr. 361 din 23 noiembrie 2016privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tănase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 864 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 864 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
5.SCHEMĂ 16/11/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 noiembrie 2016pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (Anexa nr. 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
6.PROCEDURĂ 16/11/2016 PROCEDURĂ din 16 noiembrie 2016de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (Anexa nr. 2) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
7.DECIZIE 362 23/11/2016 DECIZIE nr. 362 din 23 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Mihai-Cristian Mărculescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
8.DECIZIE 363 23/11/2016 DECIZIE nr. 363 din 23 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Cătălin Gâdici din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
9.DECIZIE 364 23/11/2016 DECIZIE nr. 364 din 23 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Marius-Haientz Patriche din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
10.
ORDIN 1423 17/11/2016
ORDIN nr. 1.423 din 17 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 869 23/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 869 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 855 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 855 din 16 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1100 10/11/2016
ORDIN nr. 1.100 din 10 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 81 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 863 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 863 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 851 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 851 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
6.PROTOCOL 31/05/2016 PROTOCOL din 31 mai 2016între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 1061 07/06/2016
ORDIN nr. 1.061 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
8.
ORDIN 1101 10/11/2016
ORDIN nr. 1.101 din 10 noiembrie 2016privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 noiembrie 2016
1.
ORDIN 2162 15/11/2016
ORDIN nr. 2.162 din 15 noiembrie 2016privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5616 25/10/2016
ORDIN nr. 5.616 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Europeană Bucureşti" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5617 25/10/2016
ORDIN nr. 5.617 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5618 25/10/2016
ORDIN nr. 5.618 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din municipiul Marghita EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
5.
ORDIN 5619 25/10/2016
ORDIN nr. 5.619 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Călăraşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
6.
ORDIN 5620 25/10/2016
ORDIN nr. 5.620 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Tecuci EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 5621 25/10/2016
ORDIN nr. 5.621 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Aprendis" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 47 21/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 47 din 21 noiembrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 43/2016 privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 827 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 827 din 9 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 58/2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
10.
ORDIN 82 16/11/2016
ORDIN nr. 82 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
11.
ORDIN 80 16/11/2016
ORDIN nr. 80 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
12.
ORDIN 83 16/11/2016
ORDIN nr. 83 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
13.
ORDIN 81 16/11/2016
ORDIN nr. 81 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
14.
ORDIN 84 16/11/2016
ORDIN nr. 84 din 16 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
15.
LEGE 225 17/11/2016
LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
16.DECRET 965 17/11/2016 DECRET nr. 965 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 858 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 858 din 16 noiembrie 2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Harghita, Constanţa, Suceava şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1057 07/06/2016
ORDIN nr. 1.057 din 7 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca şi al rezervaţiilor naturale Pădurea Bălteni şi Pădurea Hârboanca EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5626 25/10/2016
ORDIN nr. 5.626 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Universul Copilăriei" din localitatea Moşoaia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5627 25/10/2016
ORDIN nr. 5.627 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit "Licuricii" din localitatea Topoloveni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
5.
ORDIN 5628 25/10/2016
ORDIN nr. 5.628 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu predare în limba germană "Fridolin" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
6.
ORDIN 5629 25/10/2016
ORDIN nr. 5.629 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Eurokid" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 5630 25/10/2016
ORDIN nr. 5.630 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Căsuţa Piticilor" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
8.
ORDIN 5631 25/10/2016
ORDIN nr. 5.631 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit "Bentipami" din municipiul Baia Mare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
9.
ORDIN 5632 25/10/2016
ORDIN nr. 5.632 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maria Clara Kindergarten" din municipiul Sibiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
10.
ORDIN 5633 25/10/2016
ORDIN nr. 5.633 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Licurici" din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
11.
ORDIN 5634 25/10/2016
ORDIN nr. 5.634 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Mangalia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
12.
ORDIN 5635 25/10/2016
ORDIN nr. 5.635 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Copil Dorit" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
13.
ORDIN 5636 25/10/2016
ORDIN nr. 5.636 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
14.
ORDIN 5637 25/10/2016
ORDIN nr. 5.637 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Just 4 Kids" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
15.
ORDIN 79 16/11/2016
ORDIN nr. 79 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea clasificării unităţilor generatoare şi a centralelor electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
16.HOTĂRÂRE 853 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 853 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
17.HOTĂRÂRE 854 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 854 din 16 noiembrie 2016privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
18.HOTĂRÂRE 856 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
19.MEMORANDUM 05/07/2016 MEMORANDUM din 5 iulie 2016de înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă şi Ministerul Apărării Naţionale din România cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
20.HOTĂRÂRE 857 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 857 din 16 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
21.
ORDIN 5608 25/10/2016
ORDIN nr. 5.608 din 25 octombrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 mai-22 iulie 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 noiembrie 2016
1.DECIZIE 31 17/10/2016 DECIZIE nr. 31 din 17 octombrie 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 18^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
2.
LEGE 219 17/11/2016
LEGE nr. 219 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
3.DECRET 959 16/11/2016 DECRET nr. 959 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
4.
ORDIN 321 18/11/2016
ORDIN nr. 321 din 18 noiembrie 2016privind aprobarea diferenţei de cofinanţare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
5.
ORDIN 656 31/03/2016
ORDIN nr. 656 din 31 martie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0225 Seaca - Optăşani EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
6.
ORDIN 1189 18/10/2016
ORDIN nr. 1.189 din 18 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 94,4% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
7.
ORDIN 2646 10/11/2016
ORDIN nr. 2.646 din 10 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 94,4% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
8.
ORDIN 2091 26/10/2016
ORDIN nr. 2.091 din 26 octombrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A., unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, deţine 94,4% din capitalul social EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 23 noiembrie 2016
1.
RECTIFICARE 719 28/09/2016
RECTIFICARE nr. 719 din 28 septembrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
2.
ORDIN 180 22/11/2016
ORDIN nr. 180 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru suspendarea temporară a aplicabilităţii anumitor dispoziţii din cuprinsul acestuia EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 80 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 860 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 860 din 16 noiembrie 2016privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
5.
LEGE 229 17/11/2016
LEGE nr. 229 din 17 noiembrie 2016privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 17 noiembrie 2016
6.DECRET 969 17/11/2016 DECRET nr. 969 din 17 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 17 noiembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 79 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 78 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1258 07/11/2016
ORDIN nr. 1.258 din 7 noiembrie 2016pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice, serviciilor judeţene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 noiembrie 2016
1.
LEGE 226 17/11/2016
LEGE nr. 226 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
2.DECRET 966 17/11/2016 DECRET nr. 966 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
3.
LEGE 228 17/11/2016
LEGE nr. 228 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav", şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
4.DECRET 968 17/11/2016 DECRET nr. 968 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav", şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
5.
LEGE 230 17/11/2016
LEGE nr. 230 din 17 noiembrie 2016pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Naţiunii Române" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
6.DECRET 970 17/11/2016 DECRET nr. 970 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru declararea lui Avram Iancu "Erou al Naţiunii Române" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
7.
ORDIN 1013 31/05/2016
ORDIN nr. 1.013 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0011 Pădurea Braniştea Catârilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
8.DECIZIE 624 26/10/2016 DECIZIE nr. 624 din 26 octombrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 noiembrie 2016
1.DECIZIE 24 26/09/2016 DECIZIE nr. 24 din 26 septembrie 2016privind modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 3 alin. (3), art. 4, art. 9 şi art. 16 din Legea nr. 17/2014 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
2.
RECTIFICARE 39 17/10/2016
RECTIFICARE nr. 39 din 17 octombrie 2016referitoare la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
3.
LEGE 224 17/11/2016
LEGE nr. 224 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
4.DECRET 964 17/11/2016 DECRET nr. 964 din 17 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1250 30/06/2016
ORDIN nr. 1.250 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 850 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 850 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 şi a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 şi, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
7.AMENDAMENT 5 10/02/2016 AMENDAMENT nr. 5 din 10 februarie 2016convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
8.AMENDAMENT 11/02/2016 AMENDAMENT din 11 februarie 2016pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016
1.DECRET 973 21/11/2016 DECRET nr. 973 din 21 noiembrie 2016pentru numirea unui vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 21 noiembrie 2016
2.DECRET 974 21/11/2016 DECRET nr. 974 din 21 noiembrie 2016pentru numirea unui vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 21 noiembrie 2016
3.DECIZIE 431 21/06/2016 DECIZIE nr. 431 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. i) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 21 noiembrie 2016
4.DECIZIE 611 22/09/2016 DECIZIE nr. 611 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 21 noiembrie 2016
1.
ORDIN 967 10/11/2016
ORDIN nr. 967 din 10 noiembrie 2016privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1247 30/06/2016
ORDIN nr. 1.247 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
3.
LEGE 217 17/11/2016
LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2016privind diminuarea risipei alimentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
4.DECRET 957 16/11/2016 DECRET nr. 957 din 16 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind diminuarea risipei alimentare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
5.
LEGE 221 17/11/2016
LEGE nr. 221 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
6.DECRET 961 16/11/2016 DECRET nr. 961 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
7.
LEGE 222 17/11/2016
LEGE nr. 222 din 17 noiembrie 2016privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
8.DECRET 962 16/11/2016 DECRET nr. 962 din 16 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
9.
LEGE 223 17/11/2016
LEGE nr. 223 din 17 noiembrie 2016pentru instituirea Zilei Limbii Turce EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
10.DECRET 963 16/11/2016 DECRET nr. 963 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Turce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
11.
ORDIN 1270 13/10/2016
ORDIN nr. 1.270 din 13 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
12.
RECTIFICARE 796 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 796 din 26 octombrie 2016referitoare la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 796/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
13.
ORDIN 136 17/11/2016
ORDIN nr. M.136 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
14.
ORDIN 2622 08/11/2016
ORDIN nr. 2.622 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
15.
ORDIN 2083 24/10/2016
ORDIN nr. 2.083 din 24 octombrie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Tipografice Filaret - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
16.
LEGE 227 17/11/2016
LEGE nr. 227 din 17 noiembrie 2016privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
17.DECRET 967 17/11/2016 DECRET nr. 967 din 17 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al judeţului Cluj EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 848 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 848 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1170 27/06/2016
ORDIN nr. 1.170 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
3.
ORDIN 3848 07/11/2016
ORDIN nr. 3.848/C din 7 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor privind articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului de deţinere EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
4.
ORDIN 5086 31/08/2016
ORDIN nr. 5.086 din 31 august 2016pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
5.
ORDIN 86 16/11/2016
ORDIN nr. 86 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea Convenţiei-cadru încheiate între operatorul de transport şi de sistem şi participanţii la tranzacţionarea gazelor naturale până la intrarea în Sistemul naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
6.METODOLOGIE 31/08/2016 METODOLOGIE-CADRU din 31 august 2016privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 noiembrie 2016
1.
ORDIN 922 17/05/2016
ORDIN nr. 922 din 17 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1412 01/11/2016
ORDIN nr. 1.412 din 1 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.293/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vidra din judeţul Vrancea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1422 07/11/2016
ORDIN nr. 1.422 din 7 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.305/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 852 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 852 din 16 noiembrie 2016privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 noiembrie 2016
1.DECRET 953 16/11/2016 DECRET nr. 953 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
2.DECRET 954 16/11/2016 DECRET nr. 954 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
3.DECRET 955 16/11/2016 DECRET nr. 955 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
4.DECRET 956 16/11/2016 DECRET nr. 956 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
5.DECIZIE 360 18/11/2016 DECIZIE nr. 360 din 18 noiembrie 2016pentru numirea doamnei Alina Seghedi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
6.
LEGE 218 17/11/2016
LEGE nr. 218 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
7.DECRET 958 16/11/2016 DECRET nr. 958 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
8.
LEGE 220 17/11/2016
LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
9.DECRET 960 16/11/2016 DECRET nr. 960 din 16 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
10.DECRET 943 16/11/2016 DECRET nr. 943 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
11.DECRET 944 16/11/2016 DECRET nr. 944 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
12.DECRET 945 16/11/2016 DECRET nr. 945 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
13.
ORDIN 177 16/11/2016
ORDIN nr. 177 din 16 noiembrie 2016privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
14.DECRET 946 16/11/2016 DECRET nr. 946 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
15.DECRET 947 16/11/2016 DECRET nr. 947 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
16.DECRET 948 16/11/2016 DECRET nr. 948 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
17.CIRCULARĂ 21 11/11/2016 CIRCULARĂ nr. 21 din 11 noiembrie 2016privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
18.
ORDIN 1986 02/11/2016
ORDIN nr. 1.986 din 2 noiembrie 2016pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
19.PROGRAM 11/10/2016 PROGRAM DE COOPERARE din 11 octombrie 2016în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
20.DECRET 949 16/11/2016 DECRET nr. 949 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
21.DECRET 950 16/11/2016 DECRET nr. 950 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
22.DECRET 951 16/11/2016 DECRET nr. 951 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
23.DECRET 952 16/11/2016 DECRET nr. 952 din 16 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
24.
RECTIFICARE 332 26/10/2016
RECTIFICARE nr. 332 din 26 octombrie 2016referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 332/2016 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
25.
RECTIFICARE 1210 20/10/2016
RECTIFICARE nr. 1.210 din 20 octombrie 2016referitoare la Ordinul nr. 1.210/2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 18 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1093 10/06/2016
ORDIN nr. 1.093 din 10 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 18 noiembrie 2016
2.DECIZIE 18 27/09/2016 DECIZIE nr. 18 din 27 septembrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 280^1 din Legea nr. 31/1990, în sensul de a se lămuri dacă este îndeplinită condiţia tipicităţii infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 18 noiembrie 2016
3.
ORDIN 2082 28/10/2016
ORDIN nr. 2.082 din 28 octombrie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 18 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 834 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 834 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 835 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 835 din 9 noiembrie 2016privind înscrierea imobilului 714 Braşov în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 840 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 840 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0657 Oradea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 841 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 841 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru două imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 837 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 837 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 838 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 838 din 9 noiembrie 2016privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0658 Târgu Jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 839 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 839 din 9 noiembrie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 842 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 842 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 843 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 843 din 9 noiembrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0326 Zalău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
10.
ORDIN 965 08/11/2016
ORDIN nr. 965 din 8 noiembrie 2016pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre privind eticheta oficială de pe ambalajele de seminţe EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016
1.ANEXĂ 16/11/2016 ANEXE din 16 noiembrie 2016la Ordinul nr. 177/2016 (Anexele nr. 1-26) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 bis din 18 noiembrie 2016
1.DECIZIE 359 17/11/2016 DECIZIE nr. 359 din 17 noiembrie 2016pentru numirea domnului Erwin Simsensohn în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
2.
ORDIN 776 10/11/2016
ORDIN nr. 776 din 10 noiembrie 2016pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
3.
ORDIN 777 10/11/2016
ORDIN nr. 777 din 10 noiembrie 2016pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 846 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 846 din 16 noiembrie 2016privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1413 01/11/2016
ORDIN nr. 1.413 din 1 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.179/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 847 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 847 din 16 noiembrie 2016pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 849 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 849 din 16 noiembrie 2016privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 17 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 45 15/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 45 din 15 noiembrie 2016privind unele măsuri pentru buna funcţionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la secţiile de votare din străinătate organizate pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
2.DECIZIE 483 30/06/2016 DECIZIE nr. 483 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 478 alin. (2) şi (3), art. 482 lit. h) şi art. 484 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 46 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 46 din 16 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
4.DECIZIE 358 17/11/2016 DECIZIE nr. 358 din 17 noiembrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Robert Berezovski a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
5.
ORDIN 2177 09/11/2016
ORDIN nr. 2.177 din 9 noiembrie 2016privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 954/2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
6.DECIZIE 20 11/10/2016 DECIZIE nr. 20 din 11 octombrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă "în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră şi de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracţiuni prevăzute de art. 213 alin. (1) şi (3) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau două infracţiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) din Codul penal şi art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 17 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1220 29/06/2016
ORDIN nr. 1.220 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare Maglavit EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1283 11/11/2016
ORDIN nr. 1.283 din 11 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1206 26/09/2016
ORDIN nr. 1.206 din 26 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016
4.
ORDIN 901 31/10/2016
ORDIN nr. 901 din 31 octombrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 17 noiembrie 2016
1.
ORDIN 133 10/11/2016
ORDIN nr. M.133 din 10 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.63/2013 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 17 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1011 31/05/2016
ORDIN nr. 1.011 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0140 Pădurea Călugărească EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 17 noiembrie 2016
3.
ORDIN 5382 29/09/2016
ORDIN nr. 5.382 din 29 septembrie 2016privind funcţionarea şcolilor doctorale în anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 17 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1159 24/06/2016
ORDIN nr. 1.159 din 24 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Naturale Borca EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
2.
LEGE 205 07/11/2016
LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2016pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
3.ACORD 21/05/2014 ACORD din 21 mai 2014privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
4.DECRET 920 04/11/2016 DECRET nr. 920 din 4 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
5.
ORDIN 941 14/11/2016
ORDIN nr. 941 din 14 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
6.
ORDIN 5693 02/11/2016
ORDIN nr. 5.693 din 2 noiembrie 2016privind aprobarea componenţei Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
7.PR-
LEGE 979 13/10/2016 PROIECT DE
LEGE nr. 979 din 13 octombrie 2016privind modificarea art. 44 alin. (2) teza a II-a din Constituţia României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
8.
ORDIN 5712 04/11/2016
ORDIN nr. 5.712 din 4 noiembrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
9.REGULAMENT 04/11/2016 REGULAMENT din 4 noiembrie 2016de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 17 noiembrie 2016
1.
RECTIFICARE 719 28/09/2016
RECTIFICARE nr. 719 din 28 septembrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
2.
ORDIN 180 22/11/2016
ORDIN nr. 180 din 22 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru suspendarea temporară a aplicabilităţii anumitor dispoziţii din cuprinsul acestuia EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 80 16/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 860 16/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 860 din 16 noiembrie 2016privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016
5.
LEGE 229 17/11/2016
LEGE nr. 229 din 17 noiembrie 2016privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 17 noiembrie 2016
6.DECRET 969 17/11/2016 DECRET nr. 969 din 17 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 17 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 161 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 161 din 7 noiembrie 2016privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului European al Comunicaţiilor Electronice (reformare) COM (2016) 590 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
2.DECIZIE 585 13/09/2016 DECIZIE nr. 585 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
3.
ORDIN 626 29/03/2016
ORDIN nr. 626 din 29 martie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0168 Pădurea Sarului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
4.DECIZIE 588 13/09/2016 DECIZIE nr. 588 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 17, art. 21 alin. (6) şi (7), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (2)-(4), art. 25, art. 26, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 833 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 833 din 9 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 16 noiembrie 2016
1.DECIZIE 356 16/11/2016 DECIZIE nr. 356 din 16 noiembrie 2016privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
2.DECIZIE 357 16/11/2016 DECIZIE nr. 357 din 16 noiembrie 2016privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1357 28/10/2016
ORDIN nr. 1.357 din 28 octombrie 2016pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
4.
ORDIN 2950 14/11/2016
ORDIN nr. 2.950 din 14 noiembrie 2016pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1392 09/11/2016
ORDIN nr. 1.392 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
6.
ORDIN 1531 28/07/2016
ORDIN nr. 1.531 din 28 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaş şi ROSCI0390 Sărăturile Diniaş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 99 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 99 din 7 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1640 12/08/2016
ORDIN nr. 1.640 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
2.DECIZIE 485 30/06/2016 DECIZIE nr. 485 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblu, precum şi a prevederilor art. 14 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
3.DECIZIE 524 05/07/2016 DECIZIE nr. 524 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
4.
LEGE 204 07/11/2016
LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2016privind ratificarea Acordului dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
5.ACORD 18/11/2015 ACORD din 18 noiembrie 2015între România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
6.DECRET 919 04/11/2016 DECRET nr. 919 din 4 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 16 noiembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 77 09/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
2.
ORDIN 625 29/03/2016
ORDIN nr. 625 din 29 martie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0183 Pădurea Vlădila EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1403 11/11/2016
ORDIN nr. 1.403 din 11 noiembrie 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la regula 12 din anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.266(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
4.REZOLUŢIE 266 15/05/2015 REZOLUŢIA MEPC.266(68) din 15 mai 2015privind amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
5.AMENDAMENT 15/05/2015 AMENDAMENTE din 15 mai 2015la regula 12 din anexa I la MARPOL EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 830 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 830 din 9 noiembrie 2016pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016
7.PROGRAM 09/11/2016 PROGRAM NAŢIONAL din 9 noiembrie 2016de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016 bun
1.
ORDIN 1557 29/07/2016
ORDIN nr. 1.557 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereţii calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 15 noiembrie 2016
2.DECIZIE 594 14/09/2016 DECIZIE nr. 594 din 14 septembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi 2 din Legea pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 15 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 832 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 832 din 9 noiembrie 2016privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 15 noiembrie 2016
4.
ORDIN 2632 08/11/2016
ORDIN nr. 2.632 din 8 noiembrie 2016pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 15 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 3 16/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 16 septembrie 2016pentru modificarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016
2.DECIZIE 595 20/09/2016 DECIZIE nr. 595 din 20 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016
3.
ORDIN 3896 08/11/2016
ORDIN nr. 3.896 din 8 noiembrie 2016privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 844 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 844 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 15 noiembrie 2016
1.
LEGE 216 14/11/2016
LEGE nr. 216 din 14 noiembrie 2016privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
2.DECRET 942 14/11/2016 DECRET nr. 942 din 14 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1414 01/11/2016
ORDIN nr. 1.414 din 1 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.140/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1420 02/11/2016
ORDIN nr. 1.420 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1553 29/07/2016
ORDIN nr. 1.553 din 29 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheş şi ROSCI0384 Râul Târnava Mică EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
6.DECIZIE 355 15/11/2016 DECIZIE nr. 355 din 15 noiembrie 2016pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE (R) 676 04/10/2007 HOTĂRÂRE nr. 676 din 4 octombrie 2007 (*republicată*)pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor*) EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
8.REGULAMENT (R) 04/10/2007 REGULAMENT din 4 octombrie 2007 (*republicat*)privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1432 11/07/2016
ORDIN nr. 1.432 din 11 iulie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 15 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1255 07/11/2016
ORDIN nr. 1.255 din 7 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 15 noiembrie 2016
3.NORMĂ 07/11/2016 NORME din 7 noiembrie 2016privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 15 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 158 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 158 din 7 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) 2015/1017 în ceea ce priveşte prelungirea duratei Fondului european pentru investiţii strategice şi introducerea unor îmbunătăţiri tehnice ale fondului şi ale Platformei europene de consiliere în materie de investiţii - COM (2016) 597 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 159 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 159 din 7 noiembrie 2016privind Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor şi altor obiecte protejate prin drepturi de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională COM (2016) 596 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 160 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 160 din 7 noiembrie 2016privind Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune şi ţările terţe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere şi altor obiecte ale protecţiei prin drepturi de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate COM (2016) 595 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
4.DECIZIE 441 21/06/2016 DECIZIE nr. 441 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
5.DECIZIE 704 11/10/2016 DECIZIE nr. 704 din 11 octombrie 2016privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
6.DECIZIE 25 10/10/2016 DECIZIE nr. 25 din 10 octombrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 14 noiembrie 2016
1.DECIZIE 525 05/06/2016 DECIZIE nr. 525 din 5 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) teza a doua şi ale art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
2.
LEGE 215 11/11/2016
LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2016privind ceremoniile oficiale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
3.DECRET 939 11/11/2016 DECRET nr. 939 din 11 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind ceremoniile oficiale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1239 30/06/2016
ORDIN nr. 1.239 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0202 Silvostepa Olteniei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
5.DECRET 940 11/11/2016 DECRET nr. 940 din 11 noiembrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
6.DECRET 941 11/11/2016 DECRET nr. 941 din 11 noiembrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 44 10/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 44 din 10 noiembrie 2016privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 14 noiembrie 2016
1.DECRET 937 11/11/2016 DECRET nr. 937 din 11 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 14 noiembrie 2016
2.DECRET 938 11/11/2016 DECRET nr. 938 din 11 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 14 noiembrie 2016
3.
ORDIN 3249 03/11/2016
ORDIN nr. 3.249 din 3 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 14 noiembrie 2016
1.
ORDIN 2902 04/11/2016
ORDIN nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
2.DECIZIE 14 26/09/2016 DECIZIE nr. 14 din 26 septembrie 2016privind recursul în interesul legii referitor la admisibilitatea sau inadmisibilitatea administrării mijlocului de probă reprezentat de înscrisuri în procedura instituită de art. 341 din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL lEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 1309 27/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 27 octombrie 2016pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
4.
LEGE 209 09/11/2016
LEGE nr. 209 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
5.DECRET 931 08/11/2016 DECRET nr. 931 din 8 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
6.
LEGE 210 09/11/2016
LEGE nr. 210 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
7.DECRET 932 08/11/2016 DECRET nr. 932 din 8 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
8.
LEGE 211 09/11/2016
LEGE nr. 211 din 9 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
9.DECRET 933 08/11/2016 DECRET nr. 933 din 8 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
10.
LEGE 212 09/11/2016
LEGE nr. 212 din 9 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
11.DECRET 934 08/11/2016 DECRET nr. 934 din 8 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
12.
ORDIN 1219 29/06/2016
ORDIN nr. 1.219 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe şi ROSCI0067 Deniz Tepe şi al rezervaţiei naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
13.
ORDIN 1415 01/11/2016
ORDIN nr. 1.415 din 1 noiembrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016
1.DECIZIE 353 11/11/2016 DECIZIE nr. 353 din 11 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Vasile Daniel din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 11 noiembrie 2016
2.DECIZIE 354 11/11/2016 DECIZIE nr. 354 din 11 noiembrie 2016privind numirea doamnei Ionelia Claudia Grosu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 11 noiembrie 2016
3.DECIZIE 482 30/06/2016 DECIZIE nr. 482 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 478 alin. (4), art. 484 alin. (2), art. 486 alin. (2) şi art. 488 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 11 noiembrie 2016
4.DECIZIE 507 05/07/2016 DECIZIE nr. 507 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 şi ale art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 11 noiembrie 2016
1.
LEGE 207 08/11/2016
LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2016privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
2.DECRET 927 07/11/2016 DECRET nr. 927 din 7 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
3.
LEGE 214 09/11/2016
LEGE nr. 214 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
4.DECRET 936 08/11/2016 DECRET nr. 936 din 8 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
5.
ORDIN 129 07/11/2016
ORDIN nr. M.129 din 7 noiembrie 2016privind stabilirea datelor publice obţinute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziţia utilizatorilor, a activităţilor hidrografice, cartografice şi de publicare ce se pot desfăşura contra cost, precum şi a tarifelor aferente acestora EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
6.
LEGE 213 09/11/2016
LEGE nr. 213 din 9 noiembrie 2016privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
7.DECRET 935 08/11/2016 DECRET nr. 935 din 8 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 831 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 831 din 9 noiembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
9.
ORDIN 78 09/11/2016
ORDIN nr. 78 din 9 noiembrie 2016privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
10.
RECTIFICARE 910 02/11/2016
RECTIFICARE nr. 910 din 2 noiembrie 2016referitoare la Decretul nr. 910/2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1014 31/05/2016
ORDIN nr. 1.014 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0239 Târnovu Mare-Latoriţa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1389 25/10/2016
ORDIN nr. 1.389 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Văculeşti din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1390 25/10/2016
ORDIN nr. 1.390 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gâlgău din judeţul Sălaj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1391 25/10/2016
ORDIN nr. 1.391 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sărmaşu din judeţul Mureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1393 25/10/2016
ORDIN nr. 1.393 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
6.DECIZIE 1 19/03/2016 DECIZIE nr. 1/1 din 19 martie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 11 noiembrie 2016
1.DECIZIE 450 28/06/2016 DECIZIE nr. 450 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) şi ale art. 504 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 811 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 811 din 2 noiembrie 2016privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1206 29/06/2016
ORDIN nr. 1.206 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
4.DECIZIE 451 28/06/2016 DECIZIE nr. 451 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 229 alin. (3) lit. a) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
5.DECIZIE 453 28/06/2016 DECIZIE nr. 453 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
6.DECIZIE 597 28/09/2016 DECIZIE nr. 597 din 28 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finală din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 825 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 825 din 2 noiembrie 2016pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Suceviţa, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
8.PROTOCOL 31/05/2016 PROTOCOL din 31 mai 2016între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 11 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1346 06/07/2016
ORDIN nr. 1.346 din 6 iulie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1297 27/07/2016
ORDIN nr. 1.297 din 27 iulie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 noiembrie 2016
3.
ORDIN 2437 12/10/2016
ORDIN nr. 2.437 din 12 octombrie 2016pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 noiembrie 2016
1.DECIZIE 402 15/06/2016 DECIZIE nr. 402 din 15 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 12/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
2.DECIZIE 421 16/06/2016 DECIZIE nr. 421 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
3.
LEGE 201 04/11/2016
LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 2016privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
4.DECRET 915 03/11/2016 DECRET nr. 915 din 3 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 829 09/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 829 din 9 noiembrie 2016privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 819 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 819 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016
2.DECIZIE 526 05/07/2016 DECIZIE nr. 526 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 pct. 14 şi ale art. 130 alin. (2) lit. b) [pct. 11 şi pct. 14] din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016
3.DECIZIE 551 12/07/2016 DECIZIE nr. 551 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) teza finală şi ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1277 01/11/2016
ORDIN nr. 1.277 din 1 noiembrie 2016privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente sub presiune EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016
1.DECIZIE 12 23/05/2016 DECIZIE nr. 12 din 23 mai 2016privind examinarea recursului, având ca obiect posibilitatea constatării pe cale judiciară sau a obligării angajatorului la încadrarea activităţii desfăşurate în condiţii deosebite sau speciale de muncă, după 1 aprilie 2001 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1226 30/06/2016
ORDIN nr. 1.226 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0064 Lacurile Fălticeni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1915 28/10/2016
ORDIN nr. 1.915 din 28 octombrie 2016pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2016 şi la Chişinău la 17 octombrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 noiembrie 2016
4.ACORD 11/10/2016 ACORD din 11 octombrie 2016încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2016 şi la Chişinău la 17 octombrie 2016, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 10 noiembrie 2016
1.DECRET 930 08/11/2016 DECRET nr. 930 din 8 noiembrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 120 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 120 din 7 noiembrie 2016privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2015 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 119 07/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 119 din 7 noiembrie 2016privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete parlamentare cu tema "Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele-ţintă" EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
4.DECIZIE 547 12/07/2016 DECIZIE nr. 547 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
5.
ORDIN 966 08/11/2016
ORDIN nr. 966 din 8 noiembrie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
6.NORMĂ 08/11/2016 NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2016privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 755 12/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 755 din 12 octombrie 2016privind aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
2.DECIZIE 456 28/06/2016 DECIZIE nr. 456 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
3.DECIZIE 469 28/06/2016 DECIZIE nr. 469 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-215 şi ale art. 215^1 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
4.
ORDIN 651 03/11/2016
ORDIN nr. 651 din 3 noiembrie 2016privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
5.
ORDIN 2121 01/11/2016
ORDIN nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul silviculturii EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016
1.DECIZIE 481 30/06/2016 DECIZIE nr. 481 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 9 noiembrie 2016
2.LISTĂ 09/11/2016 LISTĂ din 9 noiembrie 2016semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 9 noiembrie 2016
1.DECIZIE 427 21/06/2016 DECIZIE nr. 427 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 9 noiembrie 2016
2.DECIZIE 429 21/06/2016 DECIZIE nr. 429 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 9 noiembrie 2016
3.
LEGE 202 04/11/2016
LEGE nr. 202 din 4 noiembrie 2016privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 9 noiembrie 2016
4.DECRET 916 03/11/2016 DECRET nr. 916 din 3 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 9 noiembrie 2016
1.DECIZIE 23 26/09/2016 DECIZIE nr. 23 din 26 septembrie 2016privind interpretarea art. 1 alin. (1), (2) şi (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 9 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 806 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 806 din 26 octombrie 2016pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 şi 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
2.
LEGE 206 07/11/2016
LEGE nr. 206 din 7 noiembrie 2016pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
3.DECRET 921 04/11/2016 DECRET nr. 921 din 4 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
4.DECIZIE 509 05/07/2016 DECIZIE nr. 509 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 824 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 824 din 2 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 9 noiembrie 2016
1.DECIZIE 557 12/07/2016 DECIZIE nr. 557 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 9 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5660 26/10/2016
ORDIN nr. 5.660 din 26 octombrie 2016privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 9 noiembrie 2016
3.METODOLOGIE 26/10/2016 METODOLOGIE din 26 octombrie 2016de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de director general şi director general adjunct la bibliotecile centrale universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 9 noiembrie 2016
1.DECRET 929 08/11/2016 DECRET nr. 929 din 8 noiembrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
2.DECIZIE 271 04/11/2016 DECIZIE nr. 271 din 4 noiembrie 2016privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
3.METODOLOGIE 04/11/2016 METODOLOGIE din 4 noiembrie 2016de evaluare, de selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 820 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 820 din 2 noiembrie 2016pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
5.AMENDAMENT 13/06/2016 AMENDAMENT din 13 iunie 2016prin schimbul de scrisori, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 821 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 821 din 2 noiembrie 2016pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2016 şi la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
7.AMENDAMENT 01/07/2016 AMENDAMENT din 1 iulie 2016convenit prin schimbul de scrisori, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori" EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 822 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 822 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 823 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 823 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 826 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 826 din 2 noiembrie 2016privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 8 noiembrie 2016
1.
ORDIN 886 24/10/2016
ORDIN nr. 886 din 24 octombrie 2016pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
2.
ORDIN 5435 06/10/2016
ORDIN nr. 5.435 din 6 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
3.
ORDIN 167 26/10/2016
ORDIN nr. 167 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
4.REGULAMENT 26/10/2016 REGULAMENT din 26 octombrie 2016de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
5.
ORDIN 2034 13/10/2016
ORDIN nr. 2.034 din 13 octombrie 2016privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
6.PROCEDURĂ 13/10/2016 PROCEDURĂ din 13 octombrie 2016de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016
1.DECIZIE 351 08/11/2016 DECIZIE nr. 351 din 8 noiembrie 2016pentru numirea domnului Tudorel Roman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 8 noiembrie 2016
2.DECIZIE 352 08/11/2016 DECIZIE nr. 352 din 8 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Lucian Vărşăndan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 8 noiembrie 2016
3.
ORDIN 3006 21/10/2016
ORDIN nr. 3.006 din 21 octombrie 2016privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 8 noiembrie 2016
4.PROCEDURĂ 21/10/2016 PROCEDURĂ din 21 octombrie 2016de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 8 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1353 07/07/2016
ORDIN nr. 1.353 din 7 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici şi ale Rezervaţiilor Naturale Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari, cod 2.261, şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici, cod 2.262 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1392 25/10/2016
ORDIN nr. 1.392 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Parţa din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1394 25/10/2016
ORDIN nr. 1.394 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1395 25/10/2016
ORDIN nr. 1.395 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din judeţul Ilfov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
5.
ORDIN 76 02/11/2016
ORDIN nr. 76 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
6.
ORDIN 3140 31/10/2016
ORDIN nr. 3.140 din 31 octombrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
7.PROCEDURĂ 31/10/2016 PROCEDURĂ din 31 octombrie 2016de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 8 noiembrie 2016
1.
LEGE 198 03/11/2016
LEGE nr. 198 din 3 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
2.DECRET 912 02/11/2016 DECRET nr. 912 din 2 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
3.
LEGE 203 07/11/2016
LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
4.DECRET 918 04/11/2016 DECRET nr. 918 din 4 noiembrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
5.DECRET 923 07/11/2016 DECRET nr. 923 din 7 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
6.DECRET 924 07/11/2016 DECRET nr. 924 din 7 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
7.DECRET 925 07/11/2016 DECRET nr. 925 din 7 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
8.DECRET 926 07/11/2016 DECRET nr. 926 din 7 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
9.
ORDIN 2580 02/11/2016
ORDIN nr. 2.580 din 2 noiembrie 2016privind blocarea resurselor economice aflate în custodia Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
10.DECIZIE 15 26/09/2016 DECIZIE nr. 15 din 26 septembrie 2016privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 12^1 din Legea nr. 506/2004 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
11.
ORDIN 1260 31/10/2016
ORDIN nr. 1.260 din 31 octombrie 2016privind modificarea anexei nr. 9 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 75 02/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 2 noiembrie 2016privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 76 02/11/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 1189 06/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 1.189 din 6 octombrie 2016pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016
4.DECIZIE 9 16/05/2016 DECIZIE nr. 9 din 16 mai 2016referitoare la recursul în interesul legii cu privire la încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă a activităţii desfăşurate anterior datei de 1 aprilie 2001 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016
1.DECIZIE 515 05/07/2016 DECIZIE nr. 515 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 7 noiembrie 2016
2.
ORDIN 2020 18/10/2016
ORDIN nr. 2.020 din 18 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 7 noiembrie 2016
3.REGULAMENT 18/10/2016 REGULAMENT din 18 octombrie 2016privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 7 noiembrie 2016
1.
LEGE 199 04/11/2016
LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
2.DECRET 913 03/11/2016 DECRET nr. 913 din 3 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
3.
LEGE 200 04/11/2016
LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
4.DECRET 914 03/11/2016 DECRET nr. 914 din 3 noiembrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
5.DECRET 922 04/11/2016 DECRET nr. 922 din 4 noiembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 153 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 153 din 1 noiembrie 2016referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 816 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 816 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 154 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 154 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibile căi de urmat referitor la situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) COM (2016) 481 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 155 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 155 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al patrulea raport privind relocarea internă şi externă COM (2016) 416 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 156 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 156 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din ţările terţe COM (2016) 377 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 157 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 157 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comună a Comisiei şi Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 817 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 817 din 2 noiembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
13.HOTĂRÂRE 818 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 818 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
14.
ORDIN 1377 03/11/2016
ORDIN nr. 1.377 din 3 noiembrie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autorităţii Feroviare Române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016
1.METODOLOGIE 15/09/2016 METODOLOGIE din 15 septembrie 2016de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
2.
ORDIN 251 01/11/2016
ORDIN nr. 251 din 1 noiembrie 2016privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1887 15/09/2016
ORDIN nr. 1.887 din 15 septembrie 2016privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
4.DECIZIE 2055 24/10/2016 DECIZIE nr. 2.055 din 24 octombrie 2016privind sancţionarea Societăţii INTERNATIONAL BROKER CONSULTING - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1249 02/11/2016
ORDIN nr. 1.249 din 2 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
6.DECIZIE 2072 27/10/2016 DECIZIE nr. 2.072 din 27 octombrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHOCK BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
7.DECIZIE 2073 27/10/2016 DECIZIE nr. 2.073 din 27 octombrie 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EPM ROMANIA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
8.
ORDIN 903 31/10/2016
ORDIN nr. 903 din 31 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
9.DECIZIE 114 04/11/2016 DECIZIE nr. 114 din 4 noiembrie 2016privind obligaţiile de transparenţă ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1240 30/06/2016
ORDIN nr. 1.240 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0059 Dealul Perchiu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 7 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 43 03/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 noiembrie 2016privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 7 noiembrie 2016
1.DECRET 910 02/11/2016 DECRET nr. 910 din 2 noiembrie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
2.DECRET 911 02/11/2016 DECRET nr. 911 din 2 noiembrie 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
3.DECRET 917 03/11/2016 DECRET nr. 917 din 3 noiembrie 2016pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
4.DECIZIE 346 04/11/2016 DECIZIE nr. 346 din 4 noiembrie 2016privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Leahu, secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
5.DECIZIE 347 04/11/2016 DECIZIE nr. 347 din 4 noiembrie 2016pentru numirea doamnei Niculina Tâlvăr în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
6.DECIZIE 348 04/11/2016 DECIZIE nr. 348 din 4 noiembrie 2016pentru eliberarea domnului Petre-Dragoş Voinescu din funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
7.DECIZIE 434 21/06/2016 DECIZIE nr. 434 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
8.DECIZIE 349 04/11/2016 DECIZIE nr. 349 din 4 noiembrie 2016privind numirea, prin detaşare, a domnului Petre-Dragoş Voinescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
9.DECIZIE 350 04/11/2016 DECIZIE nr. 350 din 4 noiembrie 2016pentru numirea doamnei Carmen-Elena Tatu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
10.DECIZIE 593 14/09/2016 DECIZIE nr. 593 din 14 septembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (1^1)] din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
11.
ORDIN 171 03/11/2016
ORDIN nr. 171 din 3 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1215 29/06/2016
ORDIN nr. 1.215 din 29 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sărat EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1379 21/10/2016
ORDIN nr. 1.379 din 21 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Constantin Daicoviciu din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
3.DECIZIE 514 05/07/2016 DECIZIE nr. 514 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
4.DECIZIE 572 12/07/2016 DECIZIE nr. 572 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
5.DECIZIE 17 27/09/2016 DECIZIE nr. 17 din 27 septembrie 2016privind dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: "în aplicarea art. 8 din Legea nr. 255/2013 şi art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, care este calea de atac (recurs, apel, contestaţie) împotriva încheierii de şedinţă prin care instanţa de fond respinge, ca inadmisibile, cererile de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unor excepţii de neconstituţionalitate" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 4 noiembrie 2016
1.DECRET 902 02/11/2016 DECRET nr. 902 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
2.DECRET 903 02/11/2016 DECRET nr. 903 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
3.DECRET 904 02/11/2016 DECRET nr. 904 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
4.DECRET 905 02/11/2016 DECRET nr. 905 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
5.DECRET 906 02/11/2016 DECRET nr. 906 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sanitar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
6.DECRET 907 02/11/2016 DECRET nr. 907 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
7.DECRET 908 02/11/2016 DECRET nr. 908 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
8.DECRET 909 02/11/2016 DECRET nr. 909 din 2 noiembrie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
9.DECIZIE 21 11/10/2016 DECIZIE nr. 21 din 11 octombrie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept deduse judecăţii este admisibilă, deşi antamează o problemă de procedură, întrucât de rezolvarea acestei probleme procedurale depinde soluţia care se va pronunţa cu ocazia judecării apelului, şi că dispoziţiile art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală sunt aplicabile şi în cazul persoanei juridice EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 4 noiembrie 2016
1.DECIZIE 568 12/07/2016 DECIZIE nr. 568 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice şi a pct. I şi II din anexa nr. 3 la această ordonanţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
2.DECIZIE 569 12/07/2016 DECIZIE nr. 569 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
3.DECIZIE 616 11/10/2016 DECIZIE nr. 616 din 11 octombrie 2016asupra sesizării de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. I din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 803 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 803 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
5.AMENDAMENT 4 03/03/2016 AMENDAMENT nr. 4 din 3 martie 2016convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 146 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 146 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică COM (2016) 491 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 147 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 147 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE COM (2016) 467 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 148 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 148 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) COM (2016) 465 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 801 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 801 din 26 octombrie 2016pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 149 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 149 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) nr. 283/2014 în ceea ce priveşte promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale COM (2016) 589 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 150 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 150 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului asupra dreptului de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 151 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 151 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio COM (2016) 594 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
13.PROCEDURĂ 26/10/2016 PROCEDURI din 26 octombrie 2016de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (Anexa 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
14.HOTĂRÂRE 152 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 152 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al treilea raport privind transferul şi relocarea COM (2016) 360 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 1 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 144 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 144 din 1 noiembrie 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung COM (2016) 466 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 145 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 145 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului COM(2016) 468 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
3.
ORDIN 694 11/10/2016
ORDIN nr. 694 din 11 octombrie 2016pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
4.INSTRUCŢIUNI 11/10/2016 INSTRUCŢIUNI din 11 octombrie 2016privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 772 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 772 din 19 octombrie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi darea în folosinţă gratuită a unei părţi din acesta Fundaţiei "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
6.DECIZIE 344 02/11/2016 DECIZIE nr. 344 din 2 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Vlad Bontea, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
7.DECIZIE 345 02/11/2016 DECIZIE nr. 345 din 2 noiembrie 2016privind eliberarea domnului Sorin Lazăr, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
8.
ORDIN 1176 27/06/2016
ORDIN nr. 1.176 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
9.
LEGE 196 31/10/2016
LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016privind venitul minim de incluziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
10.DECRET 900 28/10/2016 DECRET nr. 900 din 28 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind venitul minim de incluziune EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 805 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 805 din 26 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 809 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 809 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
3.PROTOCOL 28/04/2016 PROTOCOL DE COOPERARE din 28 aprilie 2016între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
4.DECIZIE 583 13/09/2016 DECIZIE nr. 583 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (2) din Codul familiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
5.DECIZIE 610 22/09/2016 DECIZIE nr. 610 din 22 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor secţiunii a 4-a a capitolului IV din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 3 noiembrie 2016
1.HOTĂRÂRE 810 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 810 din 26 octombrie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iaşi, Cluj, Constanţa, Neamţ, Bacău şi municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 808 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 808 din 26 octombrie 2016privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin Universitatea Maritimă din Constanţa, instituţie care funcţionează în coordonarea ministerului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
3.HOTĂRÂRE 802 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 802 din 26 octombrie 2016privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de interes pentru acest stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 804 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 804 din 26 octombrie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 807 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 807 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României către fondul de finanţare extrabugetară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică - AIEA, în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de AIEA în Republica Islamică Iran EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 812 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 812 din 2 noiembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţintea Laurenţiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 813 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 813 din 2 noiembrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Marin Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 814 02/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 814 din 2 noiembrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Manea Toniţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
9.DECIZIE 516 05/07/2016 DECIZIE nr. 516 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5, 9 şi 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
10.DECIZIE 562 12/06/2016 DECIZIE nr. 562 din 12 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua şi alin. (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 3 noiembrie 2016
1.DECIZIE 584 13/09/2016 DECIZIE nr. 584 din 13 septembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
2.HOTĂRÂRE 778 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 778 din 26 octombrie 2016pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177 alin. (3^4) şi (3^5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
3.
ORDIN 895 28/10/2016
ORDIN nr. 895 din 28 octombrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 793 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
5.PROGRAM 26/10/2016 PROGRAM NAŢIONAL din 26 octombrie 2016de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 74 26/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
2.
ORDIN 1339 25/10/2016
ORDIN nr. 1.339 din 25 octombrie 2016pentru modificarea pct. III al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, cu modificările ulterioare EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
3.
ORDIN 1384 25/10/2016
ORDIN nr. 1.384 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jirlău din judeţul Brăila EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1385 25/10/2016
ORDIN nr. 1.385 din 25 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comişani, judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
5.DECIZIE 14 23/05/2016 DECIZIE nr. 14 din 23 mai 2016privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 2 noiembrie 2016
1.DECIZIE 439 21/06/2016 DECIZIE nr. 439 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
2.DECIZIE 440 21/06/2016 DECIZIE nr. 440 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (5) teza a doua şi art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
3.DECIZIE 471 28/06/2016 DECIZIE nr. 471 din 28 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) raportate la cele ale art. 342 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
4.
ORDIN 1346 14/10/2016
ORDIN nr. 1.346 din 14 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
5.
ORDIN 1347 14/10/2016
ORDIN nr. 1.347 din 14 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Craiva din judeţul Arad EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 2 noiembrie 2016
1.DECIZIE 416 16/06/2016 DECIZIE nr. 416 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
2.
LEGE 193 28/10/2016
LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
3.DECRET 897 27/10/2016 DECRET nr. 897 din 27 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
4.DECIZIE 502 05/07/2016 DECIZIE nr. 502 din 5 iulie 2016privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi a dispoziţiilor art. 18, art. 22 alin. (7), art. 26 alin. (1) şi (3) şi art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
5.HOTĂRÂRE 15/12/2015 HOTĂRÂRE din 15 decembrie 2015în Cauza Şerban Marinescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 2 noiembrie 2016
1.DECIZIE 519 05/07/2016 DECIZIE nr. 519 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 pct. 2 lit. c) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
2.DECIZIE 520 05/07/2016 DECIZIE nr. 520 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
3.
ORDIN 2554 31/10/2016
ORDIN nr. 2.554 din 31 octombrie 2016privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 72 26/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 73 26/10/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 26 octombrie 2016privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 1 noiembrie 2016
1.
LEGE 194 31/10/2016
LEGE nr. 194 din 31 octombrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
2.DECRET 898 28/10/2016 DECRET nr. 898 din 28 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
3.
LEGE 195 31/10/2016
LEGE nr. 195 din 31 octombrie 2016pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
4.DECRET 899 28/10/2016 DECRET nr. 899 din 28 octombrie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
5.DECIZIE 19 27/09/2016 DECIZIE nr. 19 din 27 septembrie 2016referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept: "dacă contestaţia formulată în temeiul art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală are caracter devolutiv integral şi dacă în urma judecării contestaţiei formulate în temeiul art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală poate fi pronunţată şi soluţia prevăzută de art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
6.
LEGE 197 31/10/2016
LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
7.DECRET 901 31/10/2016 DECRET nr. 901 din 31 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
8.DECIZIE 341 01/11/2016 DECIZIE nr. 341 din 1 noiembrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Ilie Dan Barna din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
9.DECIZIE 342 01/11/2016 DECIZIE nr. 342 din 1 noiembrie 2016privind numirea domnului Dan-Flaviu Nechita în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
10.DECIZIE 343 01/11/2016 DECIZIE nr. 343 din 1 noiembrie 2016pentru stabilirea atribuţiilor secretarului de stat care conduce Departamentul CENTENAR EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 1 noiembrie 2016
1.DECIZIE 422 16/06/2016 DECIZIE nr. 422 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (9) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
2.DECIZIE 517 05/07/2016 DECIZIE nr. 517 din 5 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
3.
ORDIN 163 17/10/2016
ORDIN nr. 163 din 17 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
4.REGULAMENT 17/10/2016 REGULAMENT din 17 octombrie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
5.INSTRUCŢIUNI 166 25/10/2016 INSTRUCŢIUNI nr. 166 din 25 octombrie 2016privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016
1.
ORDIN 1643 12/08/2016
ORDIN nr. 1.643 din 12 august 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munţii Bodoc Baraolt EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 1 noiembrie 2016
2.
ORDIN 2775 21/10/2016
ORDIN nr. 2.775 din 21 octombrie 2016privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 1 noiembrie 2016
1.DECIZIE 371 02/06/2016 DECIZIE nr. 371 din 2 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (3) lit. a) şi art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 1 noiembrie 2016
2.
ORDIN 2018 18/10/2016
ORDIN nr. 2.018 din 18 octombrie 2016pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 1 noiembrie 2016
3.
ORDIN 164 19/10/2016
ORDIN nr. 164 din 19 octombrie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 1 noiembrie 2016
4.REGULAMENT 19/10/2016 REGULAMENT din 19 octombrie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 1 noiembrie 2016
1.DECIZIE 568 12/07/2016 DECIZIE nr. 568 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice şi a pct. I şi II din anexa nr. 3 la această ordonanţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
2.DECIZIE 569 12/07/2016 DECIZIE nr. 569 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
3.DECIZIE 616 11/10/2016 DECIZIE nr. 616 din 11 octombrie 2016asupra sesizării de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. I din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
4.HOTĂRÂRE 803 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 803 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
5.AMENDAMENT 4 03/03/2016 AMENDAMENT nr. 4 din 3 martie 2016convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
6.HOTĂRÂRE 146 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 146 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautică COM (2016) 491 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
7.HOTĂRÂRE 147 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 147 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE COM (2016) 467 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
8.HOTĂRÂRE 148 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 148 din 1 noiembrie 2016privitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare) COM (2016) 465 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
9.HOTĂRÂRE 801 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 801 din 26 octombrie 2016pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
10.HOTĂRÂRE 149 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 149 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 şi (UE) nr. 283/2014 în ceea ce priveşte promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale COM (2016) 589 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
11.HOTĂRÂRE 150 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 150 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului asupra dreptului de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
12.HOTĂRÂRE 151 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 151 din 1 noiembrie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor de televiziune şi radio COM (2016) 594 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
13.PROCEDURĂ 26/10/2016 PROCEDURI din 26 octombrie 2016de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (Anexa 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016
14.HOTĂRÂRE 152 01/11/2016 HOTĂRÂRE nr. 152 din 1 noiembrie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Cel de-al treilea raport privind transferul şi relocarea COM (2016) 360 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 1 noiembrie 2016
1.DECIZIE 338 28/10/2016 DECIZIE nr. 338 din 28 octombrie 2016privind eliberarea domnului Liviu-Ionuţ Moşteanu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
2.HOTĂRÂRE 113 25/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 113 din 25 octombrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
3.DECIZIE 339 28/10/2016 DECIZIE nr. 339 din 28 octombrie 2016privind numirea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 114 25/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 114 din 25 octombrie 2016privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
5.DECIZIE 340 28/10/2016 DECIZIE nr. 340 din 28 octombrie 2016privind numirea doamnei Gabriela-Raluca Popovici în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 792 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 792 din 26 octombrie 2016privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 794 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 794 din 26 octombrie 2016pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 797 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 797 din 26 octombrie 2016pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
9.HOTĂRÂRE 795 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 795 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
10.HOTĂRÂRE 796 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 796 din 26 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism "CIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 28 octombrie 2016
1.
ORDIN 1986 12/10/2016
ORDIN nr. 1.986 din 12 octombrie 2016privind actualizarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016
2.DECIZIE 13 16/05/2016 DECIZIE nr. 13 din 16 mai 2016privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil, art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată şi Ordinul nr. 50/1990 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016
3.DECIZIE 544 12/07/2016 DECIZIE nr. 544 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e), art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 17 alin. (5) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 57 alin. (2), art. 69 alin. (2) şi (3) şi art. 72 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016
4.DECIZIE 548 12/07/2016 DECIZIE nr. 548 din 12 iulie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (5) din Legea nr. 340/2009 privind formularea de către România a unei declaraţii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 28 octombrie 2016
1.DECIZIE 420 16/06/2016 DECIZIE nr. 420 din 16 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4), art. 26 alin. (1) pct. 19 lit. b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
2.DECIZIE 425 21/06/2016 DECIZIE nr. 425 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
3.
ORDIN 1251 30/06/2016
ORDIN nr. 1.251 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
4.
ORDIN 1302 06/10/2016
ORDIN nr. 1.302 din 6 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Lemnia din judeţul Covasna EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
5.
ORDIN 1303 06/10/2016
ORDIN nr. 1.303 din 6 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moraviţa din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
6.
ORDIN 1304 06/10/2016
ORDIN nr. 1.304 din 6 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
7.
ORDIN 1305 06/10/2016
ORDIN nr. 1.305 din 6 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
8.
ORDIN 2901 10/10/2016
ORDIN nr. 2.901 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016
1.
LEGE 192 26/10/2016
LEGE nr. 192 din 26 octombrie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
2.DECRET 882 25/10/2016 DECRET nr. 882 din 25 octombrie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 791 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 791 din 26 octombrie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
4.
ORDIN 1210 20/10/2016
ORDIN nr. 1.210 din 20 octombrie 2016privind instituirea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea IOR - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
5.
ORDIN 2433 11/10/2016
ORDIN nr. 2.433 din 11 octombrie 2016privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
6.
ORDIN 2460 17/10/2016
ORDIN nr. 2.460 din 17 octombrie 2016privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
7.
ORDIN 70 26/10/2016
ORDIN nr. 70 din 26 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
8.
ORDIN 71 26/10/2016
ORDIN nr. 71 din 26 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
9.
ORDIN 72 26/10/2016
ORDIN nr. 72 din 26 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
10.
ORDIN 73 26/10/2016
ORDIN nr. 73 din 26 octombrie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 octombrie 2016
1.DECRET 895 27/10/2016 DECRET nr. 895 din 27 octombrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
2.DECRET 896 27/10/2016 DECRET nr. 896 din 27 octombrie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
3.HOTĂRÂRE 773 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 773 din 19 octombrie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Argeş, Ilfov, Suceava, Neamţ, Alba, Bihor, Constanţa, Gorj, Tulcea, Prahova şi municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
4.HOTĂRÂRE 789 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 789 din 26 octombrie 2016privind acordarea cetăţeniei române doamnei Walker Ashley Janeen EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 790 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 790 din 26 octombrie 2016privind acordarea cetăţeniei române domnului Tempestini Simone EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
6.DECIZIE 337 28/10/2016 DECIZIE nr. 337 din 28 octombrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Ciprian Cătălin Necula din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
7.
ORDIN 1365 18/10/2016
ORDIN nr. 1.365 din 18 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.082/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în şase unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi într-o unitate administrativ-teritorială din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
8.
ORDIN 1371 20/10/2016
ORDIN nr. 1.371 din 20 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Aşchileu din judeţul Cluj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
9.
ORDIN 1372 20/10/2016
ORDIN nr. 1.372 din 20 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Albeşti din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
10.
ORDIN 1366 18/10/2016
ORDIN nr. 1.366 din 18 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 28 octombrie 2016
1.DECRET 893 27/10/2016 DECRET nr. 893 din 27 octombrie 2016pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 27 octombrie 2016
2.DECRET 894 27/10/2016 DECRET nr. 894 din 27 octombrie 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 27 octombrie 2016
3.
ORDIN 1334 11/10/2016
ORDIN nr. 1.334 din 11 octombrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 27 octombrie 2016
4.
ORDIN 74 26/10/2016
ORDIN nr. 74 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea modului de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, pentru perioada 1 noiembrie 2016-31 martie 2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 27 octombrie 2016
1.DECIZIE 438 21/06/2016 DECIZIE nr. 438 din 21 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
2.DECIZIE 334 27/10/2016 DECIZIE nr. 334 din 27 octombrie 2016privind eliberarea domnului Florescu Răzvan Adrian, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
3.DECIZIE 335 27/10/2016 DECIZIE nr. 335 din 27 octombrie 2016privind eliberarea domnului Gabriel Beniamin Leş, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
4.DECIZIE 580 20/07/2016 DECIZIE nr. 580 din 20 iulie 2016asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulate "Lege de revizuire a Constituţiei României" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 775 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 775 din 19 octombrie 2016privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
6.
ORDIN 1319 21/10/2016
ORDIN nr. 1.319 din 21 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016
1.
ORDIN 151 20/10/2016
ORDIN nr. 151 din 20 octombrie 2016privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
2.DECIZIE 341 24/05/2016 DECIZIE nr. 341 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
3.DECIZIE 339 24/05/2016 DECIZIE nr. 339 din 24 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
4.
ORDIN 1080 08/06/2016
ORDIN nr. 1.080 din 8 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
5.HOTĂRÂRE 31 23/09/2016 HOTĂRÂRE nr. 31 din 23 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
6.
ORDIN 5033 29/08/2016
ORDIN nr. 5.033 din 29 august 2016privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
7.METODOLOGIE 29/08/2016 METODOLOGIE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 29 august 2016a învăţământului profesional de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
8.HOTĂRÂRE 774 19/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 774 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016
1.DECIZIE 498 30/06/2016 DECIZIE nr. 498 din 30 iunie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016
2.
ORDIN 869 25/07/2016
ORDIN nr. 869 din 25 iulie 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016
3.
ORDIN 1650 17/08/2016
ORDIN nr. 1.650 din 17 august 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016
4.
ORDIN 111 18/10/2016
ORDIN nr. 111 din 18 octombrie 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016
1.DECIZIE 336 27/10/2016 DECIZIE nr. 336 din 27 octombrie 2016privind eliberarea domnului Dragoş-Cristian Dinu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
2.
ORDIN 117 04/10/2016
ORDIN nr. M.117 din 4 octombrie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
3.REGULAMENT 04/10/2016 REGULAMENT din 4 octombrie 2016privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
4.
ORDIN 1179 27/06/2016
ORDIN nr. 1.179 din 27 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
5.
ORDIN 2994 20/10/2016
ORDIN nr. 2.994 din 20 octombrie 2016privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 27 octombrie 2016
1.DECRET 883 25/10/2016 DECRET nr. 883 din 25 octombrie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
2.DECRET 884 25/10/2016 DECRET nr. 884 din 25 octombrie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
3.DECRET 885 25/10/2016 DECRET nr. 885 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
4.DECRET 886 25/10/2016 DECRET nr. 886 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
5.DECRET 887 25/10/2016 DECRET nr. 887 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
6.HOTĂRÂRE 783 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 783 din 26 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
7.HOTĂRÂRE 784 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 784 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
8.DECRET 888 25/10/2016 DECRET nr. 888 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
9.DECRET 889 25/10/2016 DECRET nr. 889 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
10.DECRET 890 25/10/2016 DECRET nr. 890 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
11.DECRET 891 25/10/2016 DECRET nr. 891 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
12.HOTĂRÂRE 785 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 785 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Ardelean Gavriş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
13.HOTĂRÂRE 786 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 786 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
14.HOTĂRÂRE 787 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 787 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Creţuleac Radu Ionuţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
15.HOTĂRÂRE 788 26/10/2016 HOTĂRÂRE nr. 788 din 26 octombrie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Pantazi Romulus Cătălin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
16.DECIZIE 330 26/10/2016 DECIZIE nr. 330 din 26 octombrie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Virgil-Lucian Buţiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
17.DECIZIE 331 26/10/2016 DECIZIE nr. 331 din 26 octombrie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Jakab Istvan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
18.DECIZIE 332 26/10/2016 DECIZIE nr. 332 din 26 octombrie 2016privind numirea domnului Mihai Moia în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
19.DECIZIE 333 26/10/2016 DECIZIE nr. 333 din 26 octombrie 2016privind eliberarea domnului Cătălin Drulă, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
20.
ORDIN 1288 17/10/2016
ORDIN nr. 1.288 din 17 octombrie 2016privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerinţe comune privind utilizarea spaţiului aerian şi a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 26 octombrie 2016
21.DECRET 892 25/10/2016 DECRET nr. 892 din 25 octombrie 2016privind eliberarea din funcţie a unui