1. MONITOARE OFICIALE

1.HOTĂRÂRE 425 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 425 din 16 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
2.DECIZIE 207 12/04/2016 DECIZIE nr. 207 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
3.DECIZIE 208 12/04/2016 DECIZIE nr. 208 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
4.
ORDIN 872 10/05/2016
ORDIN nr. 872 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
5.
ORDIN 827 06/06/2016
ORDIN nr. 827 din 6 iunie 2016privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY-CERT - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii, de certificare a controlului producţiei în fabrică şi de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 24 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 62 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 62 din 22 iunie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
2.DECIZIE 203 07/04/2016 DECIZIE nr. 203 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. n) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
3.DECIZIE 204 07/04/2016 DECIZIE nr. 204 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi, în special, a dispoziţiilor anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
4.DECIZIE 215 23/06/2016 DECIZIE nr. 215 din 23 iunie 2016privind eliberarea, la cerere, a doamnei Irina Alexe din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
5.DECIZIE 216 23/06/2016 DECIZIE nr. 216 din 23 iunie 2016privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
6.DECIZIE 217 23/06/2016 DECIZIE nr. 217 din 23 iunie 2016privind numirea domnului Petrescu-Marius Marin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
7.DECIZIE 218 23/06/2016 DECIZIE nr. 218 din 23 iunie 2016privind eliberarea domnului Daniel Ioniţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
8.DECIZIE 219 23/06/2016 DECIZIE nr. 219 din 23 iunie 2016pentru numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
9.LISTĂ 10 22/06/2016 LISTA nr. 10 din 22 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
10.LISTĂ 11 23/06/2016 LISTA nr. 11 din 23 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 23 iunie 2016
1.DECRET 612 22/06/2016 DECRET nr. 612 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016
2.DECIZIE 244 19/04/2016 DECIZIE nr. 244 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016
3.
ORDIN 96 12/06/2016
ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016
4.CRITERII 12/06/2016 CRITERII DE PERFORMANŢĂ din 12 iunie 2016privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă *) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 96/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016.──────────
1.DECRET 607 22/06/2016 DECRET nr. 607 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
2.DECRET 608 22/06/2016 DECRET nr. 608 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
3.DECRET 609 22/06/2016 DECRET nr. 609 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
4.DECRET 610 22/06/2016 DECRET nr. 610 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
5.DECRET 611 22/06/2016 DECRET nr. 611 din 22 iunie 2016privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
6.DECRET 614 23/06/2016 DECRET nr. 614 din 23 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
7.HOTĂRÂRE 438 22/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 438 din 22 iunie 2016privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
8.HOTĂRÂRE 430 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 430 din 16 iunie 2016pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
9.HOTĂRÂRE 429 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 429 din 16 iunie 2016privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea unor instituţii care funcţionează în subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
10.DECIZIE 11 05/05/2016 DECIZIE nr. 11 din 5 mai 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 23 iunie 2016
1.DECIZIE 323 17/05/2016 DECIZIE nr. 323 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (3) şi art. 87 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
2.
ORDIN 199 13/06/2016
ORDIN nr. 199 din 13 iunie 2016privind procedura emiterii avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din staţiunile turistice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
3.
ORDIN 783 24/05/2016
ORDIN nr. 783 din 24 mai 2016privind modificarea şi completarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 659/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
4.
ORDIN 875 10/05/2016
ORDIN nr. 875 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului ROSCI0242 Tinovul Apa Roşie EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 02/02/2016 HOTĂRÂRE din 2 februarie 2016în Cauza Drăgan împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 23 iunie 2016
1.
ORDIN 874 10/05/2016
ORDIN nr. 874 din 10 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului şi Rezervaţiei naturale Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
2.
ORDIN 548 03/06/2016
ORDIN nr. 548 din 3 iunie 2016privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipiente simple sub presiune EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 79 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 79 din 8 iunie 2016pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-V/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
4.NORMĂ 08/06/2016 NORMA din 8 iunie 2016"Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-10-V/0)*) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Hotărârea nr. 79 din 8 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 iunie 2016──────────
5.HOTĂRÂRE 80 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 80 din 8 iunie 2016pentru aprobarea Normei "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-III/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
6.NORMĂ 08/06/2016 NORMĂ din 8 iunie 2016"Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-III/0)*) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Hotărârea nr. 80/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 iunie 2016.──────────
7.HOTĂRÂRE 15/12/2015 HOTĂRÂRE din 15 decembrie 2015în Cauza S.C. Antares Transport - S.A. şi S.C. Transroby - S.R.L. împotriva României (fond) EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 22 iunie 2016
1.
RECTIFICARE 4 15/06/2016
RECTIFICARE nr. 4 din 15 iunie 2016referitoare la Lista nr. 4/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
2.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 2016privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea consiliilor judeţene din data de 5 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
3.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 2016privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea Consiliilor locale din data de 5 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
4.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 2016privind centralizarea pe ţară a voturilor şi constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARILOR din 5 iunie + 19 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
5.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 22 iunie 2016privind constatarea rezultatului pentru alegerea CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI din data de 5 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 22 iunie 2016
6.PROCES VERBAL 22/06/2016 PROCES VERBAL din 2016privind constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI din data de 5 iunie 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL
1.HOTĂRÂRE 86 21/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 86 din 21 iunie 2016privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 88 21/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 88 din 21 iunie 2016privind cererea de urmărire penală a domnului senator Titus Corlăţean, fost ministru al afacerilor externe, în Dosarul nr. 644/P/2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 433 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 433 din 16 iunie 2016pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 432 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 432 din 16 iunie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 423 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 423 din 16 iunie 2016privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016
6.METODOLOGIE 16/06/2016 METODOLOGIE din 16 iunie 2016de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă (Anexa nr. 2) *) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 22 iunie 2016 ────────── Aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 423/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 22 iunie 2016.──────────
1.DECIZIE 209 12/04/2016 DECIZIE nr. 209 din 12 aprilie 2016privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016
2.
ORDIN 832 16/06/2016
ORDIN nr. 832 din 16 iunie 2016privind aprobarea componenţei Comisiei pentru analiza solicitărilor pentru acordul prealabil privind plata anuală a cotizaţiilor, respectiv a serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, a procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016
3.REGULAMENT 16/06/2016 REGULAMENT din 16 iunie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru analiza solicitărilor pentru acordul prealabil privind plata anuală a cotizaţiilor, respectiv a serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 832 din 16 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 464 din 22 iunie 2016.──────────
4.PROCEDURĂ 16/06/2016 PROCEDURI SPECIFICE din 16 iunie 2016de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei (Anexa nr. 3)*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 832 din 16 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 464 din 22 iunie 2016.──────────
5.LISTĂ 9 22/06/2016 LISTĂ nr. 9 din 22 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 22 iunie 2016
1.LISTĂ 8 21/06/2016 LISTA nr. 8 din 21 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 22 16/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 426 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 426 din 16 iunie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 427 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 427 din 16 iunie 2016pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 22 iunie 2016
2.
ORDIN 2207 08/06/2016
ORDIN nr. 2.207/C din 8 iunie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.082/C/2014 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 22 iunie 2016
3.DECIZIE 7 16/05/2016 DECIZIE nr. 7 din 16 mai 2016referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, cu privire la interpretarea sintagmei "instanţa la care îşi desfăşoară activitatea", respectiv dacă aceste norme de drept sunt sau nu incidente şi în cazul reclamanţilor ce fac parte din personalul auxiliar de specialitate (grefier) al parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 22 iunie 2016
1.DECIZIE 217 12/04/2016 DECIZIE nr. 217 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi art. 223-239 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016
2.DECIZIE 218 12/04/2016 DECIZIE nr. 218 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016
3.DECIZIE 185 29/03/2016 DECIZIE nr. 185 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 21 16/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 23 16/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 1 15/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 martie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012 EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
3.DECIZIE 214 21/06/2016 DECIZIE nr. 214 din 21 iunie 2016privind eliberarea domnului Brezoi George Constantin, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
4.
ORDIN 905 16/06/2016
ORDIN nr. 905 din 16 iunie 2016privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
5.LISTĂ 6 17/06/2016 LISTĂ nr. 6 din 17 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
6.LISTĂ 7 21/06/2016 LISTĂ nr. 7 din 21 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
7.DECIZIE 14 18/05/2016 DECIZIE nr. 14 din 18 mai 2016sesizarea formulată de Tribunalul Dâmboviţa - Secţia penală prin Încheierea de şedinţă din data de 11 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.427/262/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 21 iunie 2016
1.PROTOCOL 18/05/2016 PROTOCOL din 18 mai 2016de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România *) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul 82/813/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 21 iunie 2016.──────────
2.
ORDIN 1058 06/06/2016
ORDIN nr. 1.058 din 6 iunie 2016pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
3.
ORDIN 82 18/05/2016
ORDIN nr. 82 din 18 mai 2016privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
4.
ORDIN 815 09/06/2016
ORDIN nr. 815 din 9 iunie 2016privind publicarea Deciziei SC-6/13: Listarea hexabromociclododecanului, a Deciziei SC-7/12: Listarea hexaclorbutadienei, a Deciziei SC-7/13: Listarea pentaclorofenolului, a sărurilor şi a esterilor acestuia şi a Deciziei SC-7/14: Listarea naftalinelor policlorurate EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
5.DECIZIE 25/02/2016 DECIZIE din 25 februarie 2016cu privire la Cererea nr. 77.049/12 introdusă de Murat Koncavar împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
6.
ORDIN 908 16/05/2016
ORDIN nr. 908 din 16 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Sitului ROSCI0374 Râul Negru EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
7.
ORDIN 813 08/06/2016
ORDIN nr. 813 din 8 iunie 2016privind aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016
8.PROTOCOL 08/06/2016 PROTOCOL din 8 iunie 2016de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări, şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular - Centrul Naţional de Vize, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România *) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 21 iunie 2016 ────────── *) Aprobat de Ordinul 82/813/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 21 iunie 2016.──────────
1.HOTĂRÂRE 414 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 414 din 8 iunie 2016privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite şi modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 417 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 417 din 8 iunie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 420 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 420 din 8 iunie 2016privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexelor nr. 4 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
4.
ORDIN 2414 25/05/2016
ORDIN nr. 2.414 din 25 mai 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică A, a subcomponentelor Hambarul arhimandritului Ioan şi Turnul incintei fortificate în cadrul ansamblului Mănăstirii Hurezi, cod LMI VL-II-a-A-09894, Str. Mănăstirii nr. 164-164 A, 164 B, sat aparţinător Romanii de Jos, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, în LMI, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică A EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
5.
ORDIN 2486 13/06/2016
ORDIN nr. 2.486 din 13 iunie 2016pentru aprobarea cerinţelor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele juridice de drept privat, în vederea sprijinirii colectării fondurilor, în numele, pe seama Ministerului Culturii şi în scopul achiziţionării operei de artă "Cuminţenia Pământului" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
6.DECIZIE 13 18/05/2016 DECIZIE nr. 13 din 18 mai 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: "dacă, în aplicarea prevederilor art. 6 din Codul penal, în cazul unei infracţiuni în formă continuată care, potrivit legii penale noi, nu mai îndeplineşte condiţiile de reţinere a unităţii infracţionale continuate, ci pe cele ale unui concurs de infracţiuni, se are în vedere maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită sau pedeapsa maximă ce ar rezulta în urma aplicării dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 424 16/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 424 din 16 iunie 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti a conferinţei "Un management integrat de calitate privind destinaţiile turistice garanţia competitivităţii" în perioada 22-24 iunie 2016 şi a unei vizite conexe de documentare pentru reprezentanţi ai mass-mediei şi lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate, în perioada 24-27 iunie 2016, şi pentru aprobarea cheltuielilor de transport internaţional ale participanţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
2.DECIZIE 212 17/06/2016 DECIZIE nr. 212 din 17 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
3.DECIZIE 213 17/06/2016 DECIZIE nr. 213 din 17 iunie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
4.DECIZIE 219 12/04/2016 DECIZIE nr. 219 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
5.DECIZIE 322 17/05/2016 DECIZIE nr. 322 din 17 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
6.
ORDIN 473 24/05/2016
ORDIN nr. 473 din 24 mai 2016pentru aprobarea Procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016
7.PROCEDURĂ 24/05/2016 PROCEDURA DE FINANŢARE din 24 mai 2016a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 17 iunie 2016 ────────── *) Aprobată prin Ordinul nr. 473 din 24 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 17 iunie 2016.──────────
1.
ORDIN 798 25/04/2016
ORDIN nr. 798 din 25 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0145 Pădurea de la Alparea şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.175. Pădurea cu narcise din Oşorhei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016
2.
ORDIN 73 01/06/2016
ORDIN nr. M.73 din 1 iunie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016
3.INSTRUCŢIUNI 01/06/2016 INSTRUCŢIUNI din 1 iunie 2016privind organizarea şi funcţionarea cercurilor militare de garnizoană în Armata României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016 ────────── *) Aprobate prin Ordinul M.73 al Ministerului Apărării Naţionale din data de 1 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 17 iunie 2016.──────────
4.
ORDIN 76 07/06/2016
ORDIN nr. M.76 din 7 iunie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016
5.INSTRUCŢIUNI 07/06/2016 INSTRUCŢIUNI din 7 iunie 2016privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 17 iunie 2016 ────────── *) Aprobate prin Ordinul Ministrului Aparării Naţionale nr. M.76 din 7 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 17 iunie 2016.──────────
1.
ORDIN 847 10/06/2016
ORDIN nr. 847 din 10 iunie 2016privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "ELECTROPRECIZIA" - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
2.DECIZIE 2 16/06/2016 DECIZIE nr. 2 din 16 iunie 2016privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 iunie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
3.
ORDIN 97 14/06/2016
ORDIN nr. 97 din 14 iunie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 51 15/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 51 din 15 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor COM (2016) 49 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
5.
ORDIN 493 26/05/2016
ORDIN nr. 493 din 26 mai 2016privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
6.HOTĂRÂRE 52 15/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 52 din 15 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încălzire şi răcire COM (2016) 51 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
7.HOTĂRÂRE 53 15/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 53 din 15 iunie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016) 52 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
8.
ORDIN 824 06/06/2016
ORDIN nr. 824 din 6 iunie 2016pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 şi pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
9.LISTĂ 5 16/06/2016 LISTĂ nr. 5 din 16 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
10.HOTĂRÂRE 412 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 412 din 8 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
11.
ORDIN 1096 13/06/2016
ORDIN nr. 1.096 din 13 iunie 2016pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 şi pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 17 iunie 2016
1.DECIZIE 210 16/06/2016 DECIZIE nr. 210 din 16 iunie 2016privind eliberarea domnului Dan Dumitru Suciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, purtător de cuvânt al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
2.DECIZIE 211 16/06/2016 DECIZIE nr. 211 din 16 iunie 2016privind numirea domnului Puiu Dorian Filote în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 403 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 403 din 8 iunie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 411 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 411 din 8 iunie 2016pentru abrogarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 419 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 419 din 8 iunie 2016pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2003 privind aprobarea închirierii unei părţi a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
6.HOTĂRÂRE 421 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 421 din 8 iunie 2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Alba, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
7.DECIZIE 251 05/05/2016 DECIZIE nr. 251 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 16 iunie 2016
1.DECIZIE 286 11/05/2016 DECIZIE nr. 286 din 11 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 16 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 342 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 342 din 4 mai 2016privind aprobarea stemei comunei Maliuc, judeţul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 418 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 418 din 8 iunie 2016privind aprobarea modelului steagului oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
3.
ORDIN 3892 31/05/2016
ORDIN nr. 3.892 din 31 mai 2016pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
4.DECIZIE 129 10/03/2016 DECIZIE nr. 129 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
5.DECIZIE 154 24/03/2016 DECIZIE nr. 154 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
6.DECIZIE 155 24/03/2016 DECIZIE nr. 155 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 236 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2016
1.DECIZIE 1190 07/06/2016 DECIZIE nr. 1.190 din 7 iunie 2016privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIPREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
2.
ORDIN 422 06/05/2016
ORDIN nr. 422 din 6 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 415 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 415 din 8 iunie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
4.
ORDIN 423 06/05/2016
ORDIN nr. 423 din 6 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Germisara" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 422 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 422 din 8 iunie 2016pentru aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 27 noiembrie 2015 şi la Beijing la 13 ianuarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
6.ÎNŢE
LEGERE 27/11/2015 ÎNŢE
LEGERE din 27 noiembrie 2015între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
7.
ORDIN 843 03/06/2016
ORDIN nr. 843 din 3 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
8.
ORDIN 957 24/05/2016
ORDIN nr. 957 din 24 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
9.
ORDIN 840 02/06/2016
ORDIN nr. 840 din 2 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Germisara" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
10.
ORDIN 956 24/05/2016
ORDIN nr. 956 din 24 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Germisara" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
11.
ORDIN 421 06/05/2016
ORDIN nr. 421 din 6 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
12.
ORDIN 4106 10/06/2016
ORDIN nr. 4.106 din 10 iunie 2016privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
13.
ORDIN 842 03/06/2016
ORDIN nr. 842 din 3 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
14.
ORDIN 955 24/05/2016
ORDIN nr. 955 din 24 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 402 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 402 din 2 iunie 2016privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 16 iunie 2016
1.
ORDIN 3590 05/04/2016
ORDIN nr. 3.590 din 5 aprilie 2016privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 iunie 2016
2.
ORDIN 134 07/06/2016
ORDIN nr. 134 din 7 iunie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 47/2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 iunie 2016
3.DECIZIE 467 08/06/2016 DECIZIE nr. 467 din 8 iunie 2016privind cazarmamentul asigurat persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 iunie 2016
4.
ORDIN 747 18/04/2016
ORDIN nr. 747 din 18 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 15 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 85 13/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 85 din 13 iunie 2016privind numirea unui membru al Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
2.DECRET 596 14/06/2016 DECRET nr. 596 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
3.DECRET 597 14/06/2016 DECRET nr. 597 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
4.DECRET 598 14/06/2016 DECRET nr. 598 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
5.DECRET 599 14/06/2016 DECRET nr. 599 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
6.DECRET 600 14/06/2016 DECRET nr. 600 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
7.DECRET 601 14/06/2016 DECRET nr. 601 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
8.DECRET 602 14/06/2016 DECRET nr. 602 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
9.DECRET 603 14/06/2016 DECRET nr. 603 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
10.DECRET 604 14/06/2016 DECRET nr. 604 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
11.LISTĂ 4 15/06/2016 LISTA nr. 4 din 15 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
12.HOTĂRÂRE 409 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 409 din 8 iunie 2016privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 15 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 413 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 413 din 8 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016
2.
ORDIN 812 07/06/2016
ORDIN nr. 812 din 7 iunie 2016pentru publicarea celui de al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucureşti la 17 mai 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016
3.PROGRAM 10 17/05/2016 PROGRAM EXECUTIV AL X-LEA din 17 mai 2016de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 410 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 410 din 8 iunie 2016privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 15 iunie 2016
1.
ORDIN 165 09/03/2016
ORDIN nr. 165 din 9 martie 2016privind desemnarea reprezentanţilor aeroporturilor din România în cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate Aeronautică EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 81 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 81 din 8 iunie 2016privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Calea de urmat după Acordul de la Paris: evaluarea implicaţiilor Acordului de la Paris - document care însoţeşte propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice - COM (2016) 110 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 82 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 82 din 8 iunie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor - O strategie UE pentru încălzire şi răcire -COM (2016) 51 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 83 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 83 din 8 iunie 2016privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului pentru perioada 2014-2020 - COM (2016) 202 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 84 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 84 din 8 iunie 2016referitoare la propunerea de decizie a consiliului privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 04 03 01 03) - COM (2016) 131 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
6.
ORDIN 331 09/06/2016
ORDIN nr. 331 din 9 iunie 2016pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 2 iunie 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
7.
ORDIN 789 31/05/2016
ORDIN nr. 789 din 31 mai 2016privind desemnarea reprezentanţilor aeroporturilor din România în cadrul Comitetului Tehnic pentru Securitate Aeronautică EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
8.DECRET 595 14/06/2016 DECRET nr. 595 din 14 iunie 2016privind eliberarea din funcţia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
9.
ORDIN 104 28/04/2016
ORDIN nr. 104 din 28 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
10.
ORDIN 2140 06/06/2016
ORDIN nr. 2.140/C din 6 iunie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
11.REGULAMENT 06/06/2016 REGULAMENT din 6 iunie 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016 ────────── *) aprobat prin Ordinul Ministrul Justiţiei nr. 2.140/C din 6 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 15 iunie 2016.──────────
12.
ORDIN 841 03/06/2016
ORDIN nr. 841 din 3 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
13.
ORDIN 925 16/05/2016
ORDIN nr. 925 din 16 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2016
1.DECIZIE 1149 26/05/2016 DECIZIE nr. 1.149 din 26 mai 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 81 26/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 81 din 26 aprilie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2016
3.METODOLOGIE 26/04/2016 METODOLOGIE din 26 aprilie 2016privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea exercitării profesiei de asistent social în străinătate*) EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Hotărârea nr. 81 din 26 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 441 din 14 iunie 2016.──────────
4.DECIZIE 246 04/05/2016 DECIZIE nr. 246 din 4 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 iunie 2016
1.
ORDIN 549 25/04/2016
ORDIN nr. 549 din 25 aprilie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
2.METODOLOGIE 25/04/2016 METODOLOGIE din 25 aprilie 2016pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului *) EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 549/518/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 14 iunie 2016.──────────
3.DECIZIE 208 14/06/2016 DECIZIE nr. 208 din 14 iunie 2016privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
4.DECIZIE 209 14/06/2016 DECIZIE nr. 209 din 14 iunie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Miron Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
5.DECIZIE 1178 06/06/2016 DECIZIE nr. 1.178 din 6 iunie 2016privind sancţionarea Societăţii SUCCESOR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
6.
ORDIN 518 01/06/2016
ORDIN nr. 518 din 1 iunie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
7.METODOLOGIE 01/06/2016 METODOLOGIE din 1 iunie 2016pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului *) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 549/518/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 14 iunie 2016.──────────
8.LISTĂ 3 14/06/2016 LISTĂ nr. 3 din 14 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
9.LISTĂ 2 14/06/2016 LISTĂ nr. 2 din 14 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2016
1.DECIZIE 5 13/06/2016 DECIZIE nr. 5 din 13 iunie 2016privind asigurarea interimatului funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
2.DECIZIE 207 14/06/2016 DECIZIE nr. 207 din 14 iunie 2016pentru numirea domnului Raul Călin Pop în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
3.
ORDIN 2036 29/12/2015
ORDIN nr. 2.036 din 29 decembrie 2015privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0330 Oşeşti-Bârzeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
4.DECIZIE 205 12/04/2016 DECIZIE nr. 205 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
5.DECIZIE 220 12/04/2016 DECIZIE nr. 220 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 14 iunie 2016
1.LISTĂ 1 13/06/2016 LISTĂ nr. 1 din 13 iunie 2016partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 14 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 406 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 406 din 8 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria - judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 14 iunie 2016
1.DECIZIE 210 12/04/2016 DECIZIE nr. 210 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul penal şi ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 13 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 50 13/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 iunie 2016privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 13 iunie 2016
1.DECIZIE 211 12/04/2016 DECIZIE nr. 211 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
2.
LEGE (R) 5 08/01/2014
LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*)privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016 ────────── *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 55/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 14 aprilie 2016, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014.──────────
3.
ORDIN 823 31/05/2016
ORDIN nr. 823 din 31 mai 2016pentru modificarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
4.
ORDIN 711 10/06/2016
ORDIN nr. 711 din 10 iunie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
5.
ORDIN 276 30/05/2016
ORDIN nr. 276 din 30 mai 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
6.DECIZIE 213 12/04/2016 DECIZIE nr. 213 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) şi (6) şi ale art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 13 iunie 2016
1.
ORDIN 809 02/06/2016
ORDIN nr. 809 din 2 iunie 2016privind publicarea unui Acord încheiat prin schimb de note verbale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
2.ACORD 24/05/2016 ACORD din 24 mai 2016încheiat prin schimb de note verbale EMITENT: ORGANIZATIA MONDIALA A TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016 ────────── *) Aprobat prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 809 din 2 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2016.──────────
3.CIRCULARĂ 14 07/06/2016 CIRCULARĂ nr. 14 din 7 iunie 2016privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
4.DECIZIE 189 07/04/2016 DECIZIE nr. 189 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
5.DECIZIE 191 07/04/2016 DECIZIE nr. 191 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
6.DECIZIE 221 12/04/2016 DECIZIE nr. 221 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) şi art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016
1.
ORDIN 90 06/06/2016
ORDIN nr. 90 din 6 iunie 2016pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016
2.
ORDIN 351 16/02/2016
ORDIN nr. 351 din 16 februarie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0118 Movilele de la Păucea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016
3.DECIZIE 197 07/04/2016 DECIZIE nr. 197 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016
4.DECIZIE 11 18/04/2016 DECIZIE nr. 11 din 18 aprilie 2016cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 10 iunie 2016
1.
ORDIN 826 09/06/2016
ORDIN nr. 826 din 9 iunie 2016pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016
2.DECIZIE 145 17/03/2016 DECIZIE nr. 145 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016
3.DECIZIE 184 29/03/2016 DECIZIE nr. 184 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016
4.
ORDIN 3775 16/05/2016
ORDIN nr. 3.775 din 16 mai 2016privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016
5.METODOLOGIE 16/05/2016 METODOLOGIE*) din 16 mai 2016de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 10 iunie 2016 ────────── *) Aprobată de Ordinul nr. 3.775 din 16 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 437 din 10 iunie 2016.──────────
1.DECIZIE 175 29/03/2016 DECIZIE nr. 175 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3), (4) şi (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 15 alin. (2) lit. b) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
2.DECIZIE 194 07/04/2016 DECIZIE nr. 194 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-14 şi art. 18-20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
3.
ORDIN 342 14/04/2016
ORDIN nr. 342 din 14 aprilie 2016privind încetarea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
4.
RECTIFICARE 1825 03/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.825/C din 3 iulie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.825/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
5.DECRET 580 09/06/2016 DECRET nr. 580 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
6.DECRET 581 09/06/2016 DECRET nr. 581 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
7.DECRET 582 09/06/2016 DECRET nr. 582 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
8.DECRET 583 09/06/2016 DECRET nr. 583 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
9.DECRET 584 09/06/2016 DECRET nr. 584 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
10.DECRET 585 09/06/2016 DECRET nr. 585 din 9 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
11.DECRET 586 09/06/2016 DECRET nr. 586 din 9 iunie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
12.DECRET 587 09/06/2016 DECRET nr. 587 din 9 iunie 2016privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
13.DECRET 588 09/06/2016 DECRET nr. 588 din 9 iunie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
14.DECRET 589 09/06/2016 DECRET nr. 589 din 9 iunie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
15.DECRET 590 09/06/2016 DECRET nr. 590 din 9 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
16.DECRET 591 09/06/2016 DECRET nr. 591 din 9 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
17.DECRET 592 09/06/2016 DECRET nr. 592 din 9 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
18.DECRET 593 09/06/2016 DECRET nr. 593 din 9 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 10 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 392 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 392 din 27 mai 2016privind instituirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 393 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 393 din 2 iunie 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 399 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 399 din 2 iunie 2016privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea" Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
4.
ORDIN 841 03/05/2016
ORDIN nr. 841 din 3 mai 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida, ale ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeşului şi ale ariilor naturale protejate de importanţă naţională cu care acestea se suprapun EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
5.HOTĂRÂRE 401 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 401 din 2 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
6.DECIZIE 127 10/03/2016 DECIZIE nr. 127 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
7.DECIZIE 130 10/03/2016 DECIZIE nr. 130 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi şi lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
8.HOTĂRÂRE 400 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 400 din 2 iunie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 9 iunie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 20 08/06/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016
2.DECRET 594 09/06/2016 DECRET nr. 594 din 9 iunie 2016privind numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 9 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 48 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 48 din 8 iunie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 49 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 49 din 8 iunie 2016pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
3.
ORDIN 264 08/06/2016
ORDIN nr. 264 din 8 iunie 2016privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 407 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 407 din 8 iunie 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
5.DECIZIE 160 24/03/2016 DECIZIE nr. 160 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
6.DECIZIE 163 24/03/2016 DECIZIE nr. 163 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
7.DECIZIE 35 12/05/2016 DECIZIE nr. 35 din 12 mai 2016pentru adoptarea Procedurii privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
8.PROCEDURĂ 12/05/2016 PROCEDURĂ din 12 mai 2016privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016 ────────── *) Aprobată prin Decizia nr. 35 din 12 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 9 iunie 2016.──────────
9.DECIZIE 178 29/03/2016 DECIZIE nr. 178 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 9 iunie 2016
1.
ORDIN 7962 04/05/2016
ORDIN nr. 7.962 din 4 mai 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016
2.REGULAMENT 04/05/2016 REGULAMENT din 4 mai 2016de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016 ────────── Aprobat de
ORDINUL nr. 7.962 din 4 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 8 iunie 2016.──────────
3.DECIZIE 193 07/04/2016 DECIZIE nr. 193 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 şi ale Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016
4.
ORDIN 3838 23/05/2016
ORDIN nr. 3.838 din 23 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016
5.REGULAMENT 23/05/2016 REGULAMENT din 23 mai 2016de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 8 iunie 2016 ────────── Aprobat de Ordinul nr. 3.838 din 23 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 8 iunie 2016──────────
1.DECIZIE 159 24/03/2016 DECIZIE nr. 159 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 404 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 404 din 8 iunie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor a două victime ale accidentului aviatic produs în data de 2 iunie 2016 în Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
3.DECIZIE 158 24/03/2016 DECIZIE nr. 158 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 14 07/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 14 din 7 iunie 2016privind alegerea preşedintelui interimar al Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
5.DECRET 574 08/06/2016 DECRET nr. 574 din 8 iunie 2016pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
6.DECIZIE 161 24/03/2016 DECIZIE nr. 161 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
7.DECRET 579 08/06/2016 DECRET nr. 579 din 8 iunie 2016pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
8.HOTĂRÂRE 79 07/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 79 din 7 iunie 2016privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
9.HOTĂRÂRE 80 07/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 80 din 7 iunie 2016pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
10.DECRET 575 08/06/2016 DECRET nr. 575 din 8 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
11.DECRET 576 08/06/2016 DECRET nr. 576 din 8 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
12.HOTĂRÂRE 405 08/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 405 din 8 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
13.DECIZIE 205 08/06/2016 DECIZIE nr. 205 din 8 iunie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena-Gabriela Eremia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
14.DECRET 577 08/06/2016 DECRET nr. 577 din 8 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
15.DECRET 578 08/06/2016 DECRET nr. 578 din 8 iunie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
16.DECIZIE 206 08/06/2016 DECIZIE nr. 206 din 8 iunie 2016privind aplicarea mobilităţii domnului Cezar-Manole Armeanu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 8 iunie 2016
1.DECIZIE 8 30/03/2016 DECIZIE nr. 8 din 30 martie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: dacă sintagma "când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică" folosită de legiuitor în cuprinsul art. 6 din Codul de procedură penală, care consfinţeşte principiul "ne bis in idem" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 8 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 78 07/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 78 din 7 iunie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 7 iunie 2016
2.
ORDIN 823 06/06/2016
ORDIN nr. 823 din 6 iunie 2016privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 7 iunie 2016
3.
ORDIN 1423 06/06/2016
ORDIN nr. 1.423 din 6 iunie 2016privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016 EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 7 iunie 2016
1.DECIZIE 188 07/04/2016 DECIZIE nr. 188 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 lit. h) şi art. 98 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
2.DECIZIE 10 23/05/2016 DECIZIE nr. 10 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ioneşti II Amonte, judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
3.DECIZIE 11 23/05/2016 DECIZIE nr. 11 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Crovu Mărunţişu, judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
4.DECIZIE 12 23/05/2016 DECIZIE nr. 12 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Prahova, judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
5.DECIZIE 13 23/05/2016 DECIZIE nr. 13 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Văleni, judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
6.DECIZIE 14 23/05/2016 DECIZIE nr. 14 din 23 mai 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Nucet, judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
7.DECIZIE 16 01/06/2016 DECIZIE nr. 16 din 1 iunie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a calcarului ornamental din perimetrul Trei Fântâni, judeţul Tulcea EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
8.DECIZIE 17 01/06/2016 DECIZIE nr. 17 din 1 iunie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Huta Prisăci II, judeţul Satu Mare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
9.
ORDIN 753 19/04/2016
ORDIN nr. 753 din 19 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0252 Topliţa - Scaunul Rotund Borsec EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
10.
ORDIN 969 23/05/2016
ORDIN nr. 969 din 23 mai 2016privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
11.DECIZIE 443 24/05/2016 DECIZIE nr. 443 din 24 mai 2016privind aprobarea Procedurii de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016
12.PROCEDURĂ 24/05/2016 PROCEDURĂ din 24 mai 2016de lucru pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de risc EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 7 iunie 2016 ────────── Aprobată prin Decizia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 443 din 24 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 7 iunie 2016.──────────
1.DECIZIE 236 19/04/2016 DECIZIE nr. 236 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 397 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 397 din 2 iunie 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor două activităţi conform Documentului de la Viena 2011: "Vizită la Baza 71 Aeriană - Câmpia Turzii şi vizită la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă - Piteşti", organizate de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în perioada 4-7 iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 398 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 398 din 2 iunie 2016privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
4.DECIZIE 204 07/06/2016 DECIZIE nr. 204 din 7 iunie 2016pentru numirea domnului Ioan Sabo în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
5.
ORDIN 840 03/05/2016
ORDIN nr. 840 din 3 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairât EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
6.
ORDIN 3874 30/05/2016
ORDIN nr. 3.874 din 30 mai 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 martie-15 aprilie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
7.
ORDIN 3876 30/05/2016
ORDIN nr. 3.876 din 30 mai 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Troiţa" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
8.
ORDIN 3879 30/05/2016
ORDIN nr. 3.879 din 30 mai 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticot" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
9.
ORDIN 3880 30/05/2016
ORDIN nr. 3.880 din 30 mai 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Trei Ursuleţi" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
10.
ORDIN 3881 30/05/2016
ORDIN nr. 3.881 din 30 mai 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Carol Davila" din municipiul Tecuci EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 7 iunie 2016
1.DECIZIE 293 11/05/2016 DECIZIE nr. 293 din 11 mai 2016asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului nr. 5/2016 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi alin. (7) teza întâi din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, precum şi asupra sesizării privind încălcarea principiului colaborării loiale între Parlament şi Curtea Constituţională, consacrat de dispoziţiile art. 1 alin. (4) şi (5), art. 142 şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, prin refuzul Parlamentului de a redacta hotărârile privind respingerea numirii în funcţie a domnului George Orbean în funcţia de director general al Societăţii Române de Televiziune, la data de 29 martie 2016, şi de numire/respingere a numirii doamnei Monica Simona Ghiurco în funcţia de director general al Societăţii Române de Televiziune, la data de 11 aprilie 2016 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2016
2.DECRET 571 04/06/2016 DECRET nr. 571 din 4 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2016
3.DECRET 572 04/06/2016 DECRET nr. 572 din 4 iunie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2016
4.DECRET 573 04/06/2016 DECRET nr. 573 din 4 iunie 2016privind conferirea Crucii Naţionale Serviciul Credincios, clasa a III-a EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2016
5.DECIZIE 128 10/03/2016 DECIZIE nr. 128 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2016
6.DECIZIE 196 07/04/2016 DECIZIE nr. 196 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2016
7.DECIZIE 229 19/04/2016 DECIZIE nr. 229 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 396 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 396 din 2 iunie 2016privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2016, a unor sume din venituri rezultate din privatizare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
2.DECIZIE 228 19/04/2016 DECIZIE nr. 228 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
3.DECIZIE 201 03/06/2016 DECIZIE nr. 201 din 3 iunie 2016privind numirea domnului Dorin Emil Mantescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
4.DECIZIE 202 03/06/2016 DECIZIE nr. 202 din 3 iunie 2016privind eliberarea domnului Nicolae Minea din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
5.DECIZIE 203 03/06/2016 DECIZIE nr. 203 din 3 iunie 2016privind numirea doamnei Ruxandra Elena Gîndu în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
6.DECIZIE 1097 20/05/2016 DECIZIE nr. 1.097 din 20 mai 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ADA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
7.DECIZIE 1115 24/05/2016 DECIZIE nr. 1.115 din 24 mai 2016privind sancţionarea Societăţii TENY BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
8.
ORDIN 4 27/05/2016
ORDIN nr. 4 din 27 mai 2016privind suspendarea aplicării Ordinului nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
9.CIRCULARĂ 13 26/05/2016 CIRCULARĂ nr. 13 din 26 mai 2016privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 210 ani de exploatare industrială a apelor minerale naturale Borsec EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
10.
ORDIN 62 18/03/2016
ORDIN nr. 62 din 18 martie 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
11.DECIZIE 200 07/04/2016 DECIZIE nr. 200 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 6 iunie 2016
1.HOTĂRÂRE 395 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016
2.NORMĂ 02/06/2016 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016 ────────── Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016.──────────
1.HOTĂRÂRE 394 02/06/2016 HOTĂRÂRE nr. 394 din 2 iunie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2016
2.NORMĂ 02/06/2016 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2016 ────────── Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016.──────────
1.COD PR PENALĂ (A) 05/06/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 iunie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 5 iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016;
LEGEA nr. 116 din 31 mai 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 27/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 27 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
3.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
4.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
6.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
10.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
11.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
12.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
14.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
15.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
16.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
17.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
18.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
19.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
20.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
21.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
22.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
23.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
24.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
25.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
26.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
27.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
28.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
29.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
30.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
31.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT:
1.REGULAMENT 6 13/05/2016 REGULAMENT nr. 6 din 13 mai 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, şi pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016
2.DECIZIE 215 12/04/2016 DECIZIE nr. 215 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016
3.DECIZIE 190 07/04/2016 DECIZIE nr. 190 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) teza finală din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 3 iunie 2016
1.DECIZIE 88 23/02/2016 DECIZIE nr. 88 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253^1 din Codul penal din 1969 şi art. 301 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 641 26/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 641 din 26 mai 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016
3.RAPORT 5774 04/04/2016 RAPORT nr. 5.774 din 4 aprilie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016
4.RAPORT 6370 11/04/2016 RAPORT nr. 6.370 din 11 aprilie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016
5.
ORDIN 936 12/05/2016
ORDIN nr. 936 din 12 mai 2016privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016
6.
ORDIN 151 31/05/2016
ORDIN nr. 151 din 31 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016
7.REGULAMENT 31/05/2016 REGULAMENT din 31 mai 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016 ────────── *) Aprobat prin Ordinul nr. 151 din 31 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016──────────
8.
ORDIN 70 25/05/2016
ORDIN nr. M.70 din 25 mai 2016pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016
9.COND+PROC 25/05/2016 CONDIŢII din 25 mai 2016pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016 ────────── *) Aprobate prin Ordinul nr. M.70 din 25 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016──────────
10.METODOLOGIE 25/05/2016 METODOLOGIA din 25 mai 2016organizării şi desfăşurării selecţiei candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016 ────────── *) Aprobată prin Ordinul nr. M.70 din 25 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016──────────
11.
ORDIN 448 23/05/2016
ORDIN nr. 448 din 23 mai 2016privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 3 iunie 2016
1.DECIZIE 216 12/04/2016 DECIZIE nr. 216 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016
2.DECIZIE 152 17/03/2016 DECIZIE nr. 152 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 21 septembrie 2015 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016
3.DECIZIE 361 26/05/2016 DECIZIE nr. 361 din 26 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016
4.
LEGE 118 31/05/2016
LEGE nr. 118 din 31 mai 2016pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016
5.DECRET 568 31/05/2016 DECRET nr. 568 din 31 mai 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016
6.
ORDIN 1945 08/12/2015
ORDIN nr. 1.945 din 8 decembrie 2015privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016
7.
ORDIN 768 26/05/2016
ORDIN nr. 768 din 26 mai 2016privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016
8.
ORDIN 958 23/05/2016
ORDIN nr. 958 din 23 mai 2016pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016
1.
ORDIN 468 20/05/2016
ORDIN nr. 468 din 20 mai 2016privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 2 iunie 2016
2.NORMĂ 20/05/2016 NORME METODOLOGICE din 20 mai 2016pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 2 iunie 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 468 din 20 mai 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 2 iunie 2016.──────────
3.HOTĂRÂRE 360 22/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 16/360 din 22 aprilie 2016privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România EMITENT: CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 2 iunie 2016
4.NORMĂ 27 26/05/2016 NORMĂ nr. 27 din 26 mai 2016pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 2 iunie 2016
1.DECRET 569 31/05/2016 DECRET nr. 569 din 31 mai 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 2 iunie 2016
2.
ORDIN 760 25/05/2016
ORDIN nr. 760 din 25 mai 2016privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 2 iunie 2016
3.
ORDIN 819 01/06/2016
ORDIN nr. 819 din 1 iunie 2016pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 ianuarie 2016-31 martie 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 2 iunie 2016
1.DECIZIE 4 04/04/2016 DECIZIE nr. 4 din 4 aprilie 2016referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 şi art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal anterior, respectiv art. 306 din Codul penal în vigoare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016
2.DECIZIE 238 19/04/2016 DECIZIE nr. 238 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 şi art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016
3.
ORDIN 372 09/05/2016
ORDIN nr. 372 din 9 mai 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", vol. II "Proceduri de comunicaţii", ediţia 2/2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016
4.
LEGE 116 31/05/2016
LEGE nr. 116 din 31 mai 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016
5.DECRET 566 31/05/2016 DECRET nr. 566 din 31 mai 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016
6.
ORDIN 818 01/06/2016
ORDIN nr. 818 din 1 iunie 2016privind completarea art. 18 din Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016
7.
LEGE 117 31/05/2016
LEGE nr. 117 din 31 mai 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016
8.DECRET 567 31/05/2016 DECRET nr. 567 din 31 mai 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016
9.DECRET 570 01/01/2016 DECRET nr. 570 din 1 ianuarie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 2 iunie 2016
1.
ORDIN 952 19/05/2016
ORDIN nr. 952 din 19 mai 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 1 iunie 2016
2.
LEGE 111 27/05/2016
LEGE nr. 111 din 27 mai 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 1 iunie 2016
3.DECRET 560 26/05/2016 DECRET nr. 560 din 26 mai 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 1 iunie 2016
1.
ORDIN 884 12/05/2016
ORDIN nr. 884 din 12 mai 2016privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016
2.METODOLOGIE 12/05/2016 METODOLOGIE din 12 mai 2016de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016 ────────── *) Aprobată prin
ORDINUL nr. 884 din 12 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 414 din 1 iunie 2016.──────────
3.
ORDIN 340 17/03/2016
ORDIN nr. 340 din 17 martie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016
4.NORMĂ 17/03/2016 NORME METODOLOGICE din 17 martie 2016de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016──────────
5.
ORDIN 607 29/04/2016
ORDIN nr. 607 din 29 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016
6.NORMĂ 29/04/2016 NORME METODOLOGICE din 29 aprilie 2016de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016──────────
7.
ORDIN 190 17/05/2016
ORDIN nr. 190 din 17 mai 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016
8.NORMĂ 17/05/2016 NORME METODOLOGICE din 17 mai 2016de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016 ────────── Aprobate de Ordinul nr. 340/607/190/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 1 iunie 2016──────────
9.
ORDIN 749 13/05/2016
ORDIN nr. 749 din 13 mai 2016privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produsului centru de prelucrare pe 4 axe tip SC55CNC, numit în comanda clientului "4 Axes Vertical Mill Turn Center, Table Dia: 4500mm", către firma Hindustan Aeronautics Limited Aerospace Division, P.O. Bag No. 7502, New Thippasandra, P.O. Bangalore-560075, India EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 1 iunie 2016
1.
ORDIN 767 21/04/2016
ORDIN nr. 767 din 21 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0120 Muntele Tâmpa şi Rezervaţiei Naturale Tâmpa (Muntele) EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 1 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 376 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 376 din 18 mai 2016privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 1 iunie 2016
1.DECIZIE 230 19/04/2016 DECIZIE nr. 230 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. c) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
2.HOTĂRÂRE 388 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 388 din 27 mai 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
3.HOTĂRÂRE 391 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 391 din 27 mai 2016privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
4.HOTĂRÂRE 390 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 390 din 27 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
5.
ORDIN 411 24/05/2016
ORDIN nr. 411 din 24 mai 2016privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
6.REZOLUŢIE 380 21/11/2014 REZOLUŢIA MSC. 380(94) din 21 noiembrie 2014Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016 ────────── *) Conţinută de Ordinul nr. 411 din 24 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 412 din 1 iunie 2016.──────────
7.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENTE din 21 noiembrie 2014la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016 ────────── *) Adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 412 din 1 iunie 2016.──────────
8.HOTĂRÂRE 387 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 387 din 27 mai 2016privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
9.
ORDIN 787 25/04/2016
ORDIN nr. 787 din 25 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
10.
ORDIN 980 24/05/2016
ORDIN nr. 980 din 24 mai 2016pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
11.HOTĂRÂRE 386 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 386 din 27 mai 2016privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
12.HOTĂRÂRE 389 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 389 din 27 mai 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparaţii Nave Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 1 iunie 2016
1.DECIZIE 214 12/04/2016 DECIZIE nr. 214 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 19 27/05/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 mai 2016pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2016
3.
ORDIN 942 19/05/2016
ORDIN nr. 942 din 19 mai 2016pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2016
4.DECIZIE 192 07/04/2016 DECIZIE nr. 192 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2016
1.
LEGE 106 26/05/2016
LEGE nr. 106 din 26 mai 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
2.DECRET 545 25/05/2016 DECRET nr. 545 din 25 mai 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
3.
LEGE 108 26/05/2016
LEGE nr. 108 din 26 mai 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
4.DECRET 547 25/05/2016 DECRET nr. 547 din 25 mai 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
5.
LEGE 109 26/05/2016
LEGE nr. 109 din 26 mai 2016pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
6.DECRET 548 25/05/2016 DECRET nr. 548 din 25 mai 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
7.
LEGE 105 26/05/2016
LEGE nr. 105 din 26 mai 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
8.DECRET 544 25/05/2016 DECRET nr. 544 din 25 mai 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
9.
LEGE 110 26/05/2016
LEGE nr. 110 din 26 mai 2016pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
10.DECRET 549 25/05/2016 DECRET nr. 549 din 25 mai 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
11.
ORDIN 69 26/05/2016
ORDIN nr. 69 din 26 mai 2016pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
12.
ORDIN 788 25/04/2016
ORDIN nr. 788 din 25 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0155 Pădurea Goronişte şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.179. Poiana cu narcise de la Goronişte EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
13.
ORDIN 3789 17/05/2016
ORDIN nr. 3.789 din 17 mai 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician metrolog" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" din localitatea Vulcan EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
14.
ORDIN 3784 17/05/2016
ORDIN nr. 3.784 din 17 mai 2016privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Funny English Center" din municipiul Iaşi şi Şcoala "Funny English Center" din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională "Spectrum" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
15.
ORDIN 3790 17/05/2016
ORDIN nr. 3.790 din 17 mai 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "economic", calificarea profesională "tehnician în activităţi economice", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în turism", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din municipiul Focşani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
16.
ORDIN 3791 17/05/2016
ORDIN nr. 3.791 din 17 mai 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
17.
ORDIN 414 24/05/2016
ORDIN nr. 414 din 24 mai 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
18.
ORDIN 3792 17/05/2016
ORDIN nr. 3.792 din 17 mai 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Spectrum" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
19.
ORDIN 3793 17/05/2016
ORDIN nr. 3.793 din 17 mai 2016privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Olga Gudynn International School" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016
1.
ORDIN 258 12/05/2016
ORDIN nr. 258 din 12 mai 2016pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016
2.
ORDIN 754 19/04/2016
ORDIN nr. 754 din 19 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0193 Peştera Tăuşoare şi ale ariei naturale protejate de interes naţional 2.206 Peştera Tăuşoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016
3.DECIZIE 3 04/04/2016 DECIZIE nr. 3 din 4 aprilie 2016referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 275/2006 şi a dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 254/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016
4.HOTĂRÂRE 378 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 378 din 18 mai 2016privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 30 mai 2016
1.DECIZIE 196 30/05/2016 DECIZIE nr. 196 din 30 mai 2016privind eliberarea domnului Alexandru Răzvan Cuc din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016
2.
ORDIN 56 26/04/2016
ORDIN nr. 56 din 26 aprilie 2016privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016
3.
LEGE 112 27/05/2016
LEGE nr. 112 din 27 mai 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016
4.DECRET 561 26/05/2016 DECRET nr. 561 din 26 mai 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016
5.
ORDIN 2017 21/12/2015
ORDIN nr. 2.017 din 21 decembrie 2015privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0359 Prigoria Bengeşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016
6.DECIZIE 157 24/03/2016 DECIZIE nr. 157 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016
7.DECIZIE 212 12/04/2016 DECIZIE nr. 212 din 12 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (3) teza întâi cu referire la alin. (1) al aceluiaşi articol din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016
8.DECIZIE 12 18/04/2016 DECIZIE nr. 12 din 18 aprilie 2016referitoare la examinarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2016
1.
ORDIN 3787 15/05/2016
ORDIN nr. 3.787 din 15 mai 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Puiuţul Pufos" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016
2.
ORDIN 3788 17/05/2016
ORDIN nr. 3.788 din 17 mai 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Adeona Kindergarten" din municipiul Buzău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016
3.
ORDIN 3742 06/05/2016
ORDIN nr. 3.742 din 6 mai 2016privind aprobarea modelului Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016
4.
ORDIN 1503 06/05/2016
ORDIN nr. 1.503 din 6 mai 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016
5.PROCEDURĂ 06/05/2016 PROCEDURĂ din 6 mai 2016de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (Anexa 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016 ────────── Aprobată de Ordinul nr. 1.503 din 6 mai 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 403 din 27 mai 2016──────────
6.PROCEDURĂ 06/05/2016 PROCEDURĂ din 6 mai 2016de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (Anexa 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 27 mai 2016 ────────── Aprobată de Ordinul nr. 1.503 din 6 mai 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 403 din 27 mai 2016──────────
1.DECRET 556 26/05/2016 DECRET nr. 556 din 26 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
2.DECRET 557 26/05/2016 DECRET nr. 557 din 26 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
3.DECRET 558 26/05/2016 DECRET nr. 558 din 26 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
4.DECRET 559 26/05/2016 DECRET nr. 559 din 26 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
5.HOTĂRÂRE 383 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 383 din 27 mai 2016pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 9 iunie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 384 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 384 din 27 mai 2016pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
7.HOTĂRÂRE 385 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 385 din 27 mai 2016privind acordarea cetăţeniei române domnului De Amorim William Douglas EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
8.DECIZIE 1086 18/05/2016 DECIZIE nr. 1.086 din 18 mai 2016privind sancţionarea Societăţii AB ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
9.HOTĂRÂRE 382 27/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 382 din 27 mai 2016privind aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
10.CIRCULARĂ 12 11/05/2016 CIRCULARĂ nr. 12 din 11 mai 2016privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 200 de ani de la naşterea lui Constantin A. Rosetti EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 27 mai 2016
1.DECIZIE 89 23/02/2016 DECIZIE nr. 89 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016
2.
ORDIN 440 12/05/2016
ORDIN nr. 440 din 12 mai 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional "Tabere studenţeşti 2016" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016
3.NORMĂ 12/05/2016 NORME METODOLOGICE*) din 12 mai 2016privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional "Tabere studenţeşti 2016" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016 ────────── *) Aprobate de Ordinul nr. 440 din 12 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 402 din 27 mai 2016.──────────
4.
ORDIN 694 08/04/2016
ORDIN nr. 694 din 8 aprilie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016
5.METODOLOGIE 08/04/2016 METODOLOGIE din 8 aprilie 2016privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016 ────────── *) Aprobate de
ORDINUL nr. 694 din 8 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 402 din 27 mai 2016.──────────
1.
ORDIN 772 18/04/2016
ORDIN nr. 772 din 18 aprilie 2016privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2016
2.DECIZIE 8 04/04/2016 DECIZIE nr. 8 din 4 aprilie 2016referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. b) raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 19^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, referitor la baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, respectiv dacă aceasta include şi ajutorul acordat cu ocazia pensionării, şi compensaţia pentru concediul de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de muncă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2016
3.DECIZIE 7 04/04/2016 DECIZIE nr. 7 din 4 aprilie 2016privind dezlegarea chestiunii de drept referitoare la modul de interpretare a dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2016
1.DECRET 554 25/05/2016 DECRET nr. 554 din 25 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
2.DECRET 555 25/05/2016 DECRET nr. 555 din 25 mai 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de sediu între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
3.DECRET 550 25/05/2016 DECRET nr. 550 din 25 mai 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
4.DECRET 551 25/05/2016 DECRET nr. 551 din 25 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
5.DECRET 552 25/05/2016 DECRET nr. 552 din 25 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
6.DECRET 553 25/05/2016 DECRET nr. 553 din 25 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
7.HOTĂRÂRE 375 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 375 din 18 mai 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 7-8 iulie 2016, a celei de-a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, în contextul asigurării de către România a preşedinţiei organizaţiei pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
8.
RECTIFICARE 404 29/03/2016
RECTIFICARE nr. 404 din 29 martie 2016referitoare la anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 404/409/2016 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
9.
ORDIN 816 24/05/2016
ORDIN nr. 816 din 24 mai 2016privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
10.
ORDIN 530 20/05/2016
ORDIN nr. 530 din 20 mai 2016privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
11.DECIZIE 497 24/05/2016 DECIZIE nr. 497 din 24 mai 2016privind modificarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.131/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
12.
RECTIFICARE 409 01/04/2016
RECTIFICARE nr. 409 din 1 aprilie 2016referitoare la anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 404/409/2016 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 26 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 361 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 361 din 18 mai 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 26 mai 2016
2.
ORDIN 1969 14/12/2015
ORDIN nr. 1.969 din 14 decembrie 2015privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0235 Stânca Tohani EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 26 mai 2016
3.DECIZIE 162 24/03/2016 DECIZIE nr. 162 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 26 mai 2016
4.DECIZIE 9 04/04/2016 DECIZIE nr. 9 din 4 aprilie 2016referitoare la examinarea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 26 mai 2016
1.DECIZIE 150 17/03/2016 DECIZIE nr. 150 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016
2.HOTĂRÂRE 368 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 368 din 18 mai 2016privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016
3.
ORDIN 813 28/04/2016
ORDIN nr. 813 din 28 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0102 Leaota EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016
4.HOTĂRÂRE 369 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 369 din 18 mai 2016privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 25 mai 2016
1.DECIZIE 156 24/03/2016 DECIZIE nr. 156 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 mai 2016
2.DECIZIE 170 24/03/2016 DECIZIE nr. 170 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 377 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 377 din 18 mai 2016privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 mai 2016
4.HOTĂRÂRE 379 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 379 din 18 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Traian Vuia - Timişoara" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 mai 2016
5.DECIZIE 119 03/03/2016 DECIZIE nr. 119 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 3 - art. 1^2 lit. b) pct. (ii) ale articolului unic din Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 380 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 380 din 18 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 25 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 374 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 374 din 18 mai 2016privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 25 mai 2016
2.LISTĂ 25/05/2016 LISTĂ din 25 mai 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Vulcan cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anii 2012-2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 25 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 373 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 373 din 18 mai 2016privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 25 mai 2016
4.DECIZIE 102 25/02/2016 DECIZIE nr. 102 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 25 mai 2016
5.HOTĂRÂRE 370 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 370 din 18 mai 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48 + 570", judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 25 mai 2016
1.DECRET 535 23/05/2016 DECRET nr. 535 din 23 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
2.DECRET 540 23/05/2016 DECRET nr. 540 din 23 mai 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
3.DECRET 539 23/05/2016 DECRET nr. 539 din 23 mai 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
4.DECRET 538 23/05/2016 DECRET nr. 538 din 23 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
5.DECRET 537 23/05/2016 DECRET nr. 537 din 23 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
6.DECRET 536 23/05/2016 DECRET nr. 536 din 23 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
7.DECRET 534 23/05/2016 DECRET nr. 534 din 23 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
8.
ORDIN 646 18/05/2016
ORDIN nr. 646 din 18 mai 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
9.DECRET 533 23/05/2016 DECRET nr. 533 din 23 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
10.DECRET 541 23/05/2016 DECRET nr. 541 din 23 mai 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
11.DECRET 542 23/05/2016 DECRET nr. 542 din 23 mai 2016privind trecerea în rezervă a unui general locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
12.DECIZIE 135 10/03/2016 DECIZIE nr. 135 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
13.DECIZIE 141 10/03/2016 DECIZIE nr. 141 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
14.DECIZIE 142 10/03/2016 DECIZIE nr. 142 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 191 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
15.DECIZIE 195 07/04/2016 DECIZIE nr. 195 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 24 mai 2016
1.PROCEDURĂ 17/05/2016 PROCEDURĂ din 17 mai 2016de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016 ────────── *) Aprobată prin Ordinul nr. 1.559 din 17 mai 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 24 mai 2016──────────
2.
ORDIN 1559 17/05/2016
ORDIN nr. 1.559 din 17 mai 2016privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
3.
ORDIN 951 19/05/2016
ORDIN nr. 951 din 19 mai 2016privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2016 - 14 mai 2017 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
4.
LEGE 103 23/05/2016
LEGE nr. 103 din 23 mai 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
5.DECRET 520 20/05/2016 DECRET nr. 520 din 20 mai 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
6.DECRET 530 23/05/2016 DECRET nr. 530 din 23 mai 2016privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
7.
ORDIN 116 20/05/2016
ORDIN nr. 116 din 20 mai 2016pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
8.DISPOZIŢIE 6 18/03/2016 DISPOZIŢIE nr. 6 din 18 martie 2016privind constatarea unei funcţii vacante şi înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
9.DECRET 529 23/05/2016 DECRET nr. 529 din 23 mai 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
10.DECRET 528 23/05/2016 DECRET nr. 528 din 23 mai 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
11.
ORDIN 681 13/05/2016
ORDIN nr. 681 din 13 mai 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
12.
ORDIN 429 04/05/2016
ORDIN nr. 429 din 4 mai 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
13.
ORDIN 889 09/05/2016
ORDIN nr. 889 din 9 mai 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) - S.A., întreprindere publică a cărei autoritate tutelară este Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 18 18/05/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016
1.
LEGE 102 19/05/2016
LEGE nr. 102 din 19 mai 2016privind incubatoarele de afaceri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016
2.DECRET 518 19/05/2016 DECRET nr. 518 din 19 mai 2016pentru promulgarea Legii privind incubatoarele de afaceri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016
3.
ORDIN 808 13/05/2016
ORDIN nr. 808 din 13 mai 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.977/2014 pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016
4.
LEGE 101 19/05/2016
LEGE nr. 101 din 19 mai 2016privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016
5.DECRET 517 19/05/2016 DECRET nr. 517 din 19 mai 2016pentru promulgarea Legii privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016
6.DECIZIE 10 04/04/2016 DECIZIE nr. 10 din 4 aprilie 2016pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 602/1/2016 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016
7.
ORDIN 568 09/05/2016
ORDIN nr. 568 din 9 mai 2016pentru aprobarea listei tutorilor de practică ce participă la programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016
1.DECIZIE 193 23/05/2016 DECIZIE nr. 193 din 23 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Lilian Onescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016
2.DECIZIE 192 23/05/2016 DECIZIE nr. 192 din 23 mai 2016privind înfiinţarea Comisiei interinstituţionale pentru coordonarea activităţilor necesare constituirii unei capabilităţi aeriene destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016
3.DECRET 531 23/05/2016 DECRET nr. 531 din 23 mai 2016privind reînvestirea în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016
4.DECRET 532 23/05/2016 DECRET nr. 532 din 23 mai 2016privind reînvestirea în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016
5.
ORDIN 1886 10/05/2016
ORDIN nr. 1.886/C din 10 mai 2016pentru modificarea alin. 1 al art. 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016
6.DECIZIE 195 23/05/2016 DECIZIE nr. 195 din 23 mai 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare de către doamna Ramona Bogdana Creţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016
7.DECIZIE 194 23/05/2016 DECIZIE nr. 194 din 23 mai 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Cristina Cotenescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016
8.
LEGE 100 19/05/2016
LEGE nr. 100 din 19 mai 2016privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016
9.DECRET 516 19/05/2016 DECRET nr. 516 din 19 mai 2016pentru promulgarea Legii privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016
1.DECIZIE 1043 11/05/2016 DECIZIE nr. 1.043 din 11 mai 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016
2.DECIZIE 112 03/03/2016 DECIZIE nr. 112 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016
3.
LEGE 99 19/05/2016
LEGE nr. 99 din 19 mai 2016privind achiziţiile sectoriale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016
4.DECRET 515 19/05/2016 DECRET nr. 515 din 19 mai 2016pentru promulgarea Legii privind achiziţiile sectoriale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016
5.DECIZIE 113 03/03/2016 DECIZIE nr. 113 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016
6.DECIZIE 5 28/03/2016 DECIZIE nr. 5 din 28 martie 2016privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2016
1.
ORDIN 807 13/05/2016
ORDIN nr. 807 din 13 mai 2016pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016
2.
LEGE 98 19/05/2016
LEGE nr. 98 din 19 mai 2016privind achiziţiile publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016
3.DECRET 514 19/05/2016 DECRET nr. 514 din 19 mai 2016pentru promulgarea Legii privind achiziţiile publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016
1.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
3.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
4.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
10.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
11.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
12.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
14.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
15.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
16.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
17.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
18.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
19.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
20.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
21.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
22.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
23.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
24.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
25.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
26.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
27.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
28.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
29.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
30.HOTĂRÂRE (A) 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016(actualizată până la data de 12 februarie 2016*) EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016.
31.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.HOTĂRÂRE 348 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 348 din 11 mai 2016privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 20 mai 2016
2.DECIZIE 262 05/05/2016 DECIZIE nr. 262 din 5 mai 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 20 mai 2016
3.NORMĂ 25 11/05/2016 NORMĂ nr. 25 din 11 mai 2016privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 20 mai 2016
1.DECRET 526 20/05/2016 DECRET nr. 526 din 20 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
2.DECRET 524 20/05/2016 DECRET nr. 524 din 20 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
3.DECRET 525 20/05/2016 DECRET nr. 525 din 20 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
4.DECRET 527 20/05/2016 DECRET nr. 527 din 20 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
5.DECIZIE 105 25/02/2016 DECIZIE nr. 105 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
6.DECIZIE 153 17/03/2016 DECIZIE nr. 153 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
7.HOTĂRÂRE 365 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 365 din 18 mai 2016pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2015-30 iunie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
8.HOTĂRÂRE 26 19/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 26 din 19 mai 2016privind modificarea şi completarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, aprobat prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
9.HOTĂRÂRE 27 20/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 27 din 20 mai 2016privind modificarea anexelor nr. 7 şi 8 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
10.DECRET 521 20/05/2016 DECRET nr. 521 din 20 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
11.DECIZIE 7 20/05/2016 DECIZIE nr. 7 din 20 mai 2016privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
12.DECRET 522 20/05/2016 DECRET nr. 522 din 20 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
13.DECRET 523 20/05/2016 DECRET nr. 523 din 20 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 20 mai 2016
1.
ORDIN 1510 09/05/2016
ORDIN nr. 1.510 din 9 mai 2016pentru aprobarea Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016
2.HOTĂRÂRE 366 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 366 din 18 mai 2016pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 367 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 367 din 18 mai 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016
4.DECIZIE 191 20/05/2016 DECIZIE nr. 191 din 20 mai 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Cornelia Feurdean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016
5.
ORDIN 98 22/04/2016
ORDIN nr. 98 din 22 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI Nr. 879 din 28 aprilie 2016 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016
6.REGULAMENT (R) 24/10/2005 REGULAMENTUL SENATULUI*) din 24 octombrie 2005 (*republicat*) EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016
7.
ORDIN 680 13/05/2016
ORDIN nr. 680 din 13 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016
8.
ORDIN 879 28/04/2016
ORDIN nr. 879 din 28 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 20 mai 2016
1.INSTRUCŢIUNI 1 10/05/2016 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 10 mai 2016privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A ASIGURAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 mai 2016
1.DECIZIE 224 09/04/2016 DECIZIE nr. 224 din 9 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) şi (8), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 20 mai 2016
2.DECRET 519 20/05/2016 DECRET nr. 519 din 20 mai 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 20 mai 2016
3.DECIZIE 120 03/03/2016 DECIZIE nr. 120 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 20 mai 2016
4.
RECTIFICARE 226 30/03/2016
RECTIFICARE nr. 226 din 30 martie 2016referitoare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 226/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 20 mai 2016
5.DECIZIE 117 03/03/2016 DECIZIE nr. 117 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31^1 alin. (2) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 20 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 356 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 356 din 11 mai 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
2.HOTĂRÂRE 68 03/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 68 din 3 mai 2016referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul navigaţiei interioare şi de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului şi a Directivei 91/672/CEE a Consiliului COM (2016) 82 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 67 03/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 67 din 3 mai 2016privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - COM (2016) 128 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
4.
LEGE 97 16/05/2016
LEGE nr. 97 din 16 mai 2016pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
5.ACORD 07/12/2015 ACORD din 7 decembrie 2015privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016 ────────── Aprobat de Legea nr. 97 din 16 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016.──────────
6.DECRET 503 13/05/2016 DECRET nr. 503 din 13 mai 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
7.
ORDIN 794 25/04/2016
ORDIN nr. 794 din 25 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0403 Vânju Mare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
8.HOTĂRÂRE 360 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 360 din 11 mai 2016privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, ca urmare a trecerii lor din domeniul public al statului în domeniul privat al unor staţiuni de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol şi transmiterii în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
9.
ORDIN 806 12/05/2016
ORDIN nr. 806 din 12 mai 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
10.HOTĂRÂRE 501 26/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 501 din 26 aprilie 2016pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
11.HOTĂRÂRE 359 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 359 din 11 mai 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
12.DECIZIE 225 19/04/2016 DECIZIE nr. 225 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016
1.REGULAMENT 11/05/2016 REGULAMENT din 11 mai 2016de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (Anexa nr. 1) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 ────────── Aprobat de Hotararea Guvernului nr. 358/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016.──────────
2.HOTĂRÂRE 358 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 358 din 11 mai 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016
3.
LEGE 96 16/05/2016
LEGE nr. 96 din 16 mai 2016pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016
4.PROTOCOL 18/03/2004 PROTOCOL din 18 martie 2004privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 ────────── Aprobat de Legea nr. 96 din 16 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016.──────────
5.DECRET 502 13/05/2016 DECRET nr. 502 din 13 mai 2016privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016
6.
ORDIN 62 10/05/2016
ORDIN nr. M.62 din 10 mai 2016pentru modificarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de mişcare şi transport ale marilor unităţi şi unităţilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.4/2014 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016
7.REGULAMENT 4 27/04/2016 REGULAMENT nr. 4 din 27 aprilie 2016privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016
8.PROCEDURĂ 27/04/2016 PROCEDURĂ din 27 aprilie 2016pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 ────────── *) Aprobată de Regulamentul nr. 4 din 27 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016.──────────
9.PROCEDURĂ 27/04/2016 PROCEDURĂ din 27 aprilie 2016pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 ────────── *) Aprobată de Regulamentul nr. 4 din 27 aprilie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016.──────────
1.HOTĂRÂRE 503 26/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 503 din 26 aprilie 2016pentru completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
2.
ORDIN 719 18/05/2016
ORDIN nr. 719 din 18 mai 2016privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" prin emiterea de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
3.
ORDIN 3099 27/01/2016
ORDIN nr. 3.099 din 27 ianuarie 2016pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.114/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
4.
ORDIN 673 27/04/2016
ORDIN nr. 673 din 27 aprilie 2016privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
5.HOTĂRÂRE 363 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 363 din 18 mai 2016privind acţiunea "Dezvelirea şi sfinţirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989" şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea acesteia în Bucureşti în cursul trimestrului II al anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 362 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 362 din 18 mai 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
7.
ORDIN 3 05/05/2016
ORDIN nr. 3 din 5 mai 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
8.
ORDIN 3618 07/04/2016
ORDIN nr. 3.618 din 7 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
9.DECIZIE 190 19/05/2016 DECIZIE nr. 190 din 19 mai 2016privind numirea domnului Lucian Vărşăndan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
10.DECIZIE 189 19/05/2016 DECIZIE nr. 189 din 19 mai 2016pentru eliberarea domnului Adrian Cristinel Bădilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
11.DECIZIE 188 19/05/2016 DECIZIE nr. 188 din 19 mai 2016pentru numirea domnului Ioan Gherheş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
12.DECIZIE 187 19/05/2016 DECIZIE nr. 187 din 19 mai 2016pentru revocarea domnului Toma-Florin Petcu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
13.HOTĂRÂRE 364 18/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 364 din 18 mai 2016privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronunţate de Curtea de Apel - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 5.809/2/2013, definitivă prin Decizia nr. 2.630 din 24 iunie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
14.
ORDIN 594 09/05/2016
ORDIN nr. 594 din 9 mai 2016pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016
1.
ORDIN 652 31/03/2016
ORDIN nr. 652 din 31 martie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Lacul Snagov EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 18 mai 2016
2.HOTĂRÂRE 27 17/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 27 din 17 martie 2016privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2016 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 18 mai 2016
1.
ORDIN 63 16/05/2016
ORDIN nr. M.63 din 16 mai 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
2.
ORDIN 766 21/04/2016
ORDIN nr. 766 din 21 aprilie 2016pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
3.
ORDIN 711 11/04/2016
ORDIN nr. 711 din 11 aprilie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0014 Bucşani EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
4.HOTĂRÂRE 74 03/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 74 din 3 mai 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Al optulea raport semestrial privind funcţionarea spaţiului Schengen 1 mai-10 decembrie 2015 COM (2015) 675 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
5.DECIZIE 185 18/05/2016 DECIZIE nr. 185 din 18 mai 2016privind eliberarea doamnei Corina Lupu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
6.DECIZIE 186 18/05/2016 DECIZIE nr. 186 din 18 mai 2016privind eliberarea domnului Gheorghe Gabriel Gheorghe din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
7.HOTĂRÂRE 71 03/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 71 din 3 mai 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu care însoţeşte Propunerea de Regulament al Consiliului privind furnizarea de sprijin de urgenţă pe teritoriul Uniunii - COM (2016) 116 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
8.HOTĂRÂRE 72 03/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 72 din 3 mai 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Prim raport privind transferul şi relocarea COM (2016) 165 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
9.HOTĂRÂRE 73 03/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 73 din 3 mai 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale cooperării dintre UE şi Turcia în domeniul migraţiei - COM (2016) 166 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
10.HOTĂRÂRE 70 03/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 70 din 3 mai 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Înapoi la Schengen - o foaie de parcurs COM (2016) 120 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
11.DECIZIE 226 19/04/2016 DECIZIE nr. 226 din 19 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
12.HOTĂRÂRE 343 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 343 din 11 mai 2016privind aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul reglementării şi controlului securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice, semnată la Sofia la 20 ianuarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
13.DECRET 511 17/05/2016 DECRET nr. 511 din 17 mai 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
14.DECRET 512 17/05/2016 DECRET nr. 512 din 17 mai 2016privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016
15.ÎNŢE
LEGERE 20/01/2016 ÎNŢE
LEGERE din 20 ianuarie 2016între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul reglementării şi controlului securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 mai 2016 ────────── Aprobată de HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 mai 2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 379 din 18 mai 2016 .──────────
1.
ORDIN 3755 11/05/2016
ORDIN nr. 3.755 din 11 mai 2016pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.107/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 17 mai 2016
2.DECIZIE 33 09/02/2016 DECIZIE nr. 33 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 17 mai 2016
3.DECIZIE 116 03/03/2016 DECIZIE nr. 116 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 17 mai 2016
4.DECIZIE 182 29/03/2016 DECIZIE nr. 182 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 17 mai 2016
5.
ORDIN 874 26/04/2016
ORDIN nr. 874 din 26 aprilie 2016privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 17 mai 2016
6.
ORDIN 554 04/05/2016
ORDIN nr. 554 din 4 mai 2016privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 17 mai 2016
1.DECIZIE 173 29/03/2016 DECIZIE nr. 173 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, în ansamblul său şi, în special, cele ale art. 3 alin. (2), art. 10, art. 11 şi art. 14 alin. (2) din acest act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016
2.DECIZIE 132 10/03/2016 DECIZIE nr. 132 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016
3.DECRET 513 17/05/2016 DECRET nr. 513 din 17 mai 2016privind chemarea în activitate a unui general de brigadă cu o stea în rezervă din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016
4.DECIZIE 131 10/03/2016 DECIZIE nr. 131 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1967 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Piteşti, regiunea Argeş şi transmiterea acestora către uniunea regională a cooperativelor meşteşugăreşti Argeş EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016
5.
ORDIN 455 16/05/2016
ORDIN nr. 455 din 16 mai 2016privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016
6.SCHEMĂ 16/05/2016 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 mai 2016"Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate" (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016
7.SCHEMĂ 16/05/2016 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 mai 2016"Organizarea de misiuni economice în străinătate" (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016
8.SCHEMĂ 16/05/2016 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 mai 2016"Realizarea de studii de piaţă şi pe produse" (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 17 mai 2016
1.DECRET 508 16/05/2016 DECRET nr. 508 din 16 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
2.DECRET 507 16/05/2016 DECRET nr. 507 din 16 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
3.DECRET 506 16/05/2016 DECRET nr. 506 din 16 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
4.DECRET 505 16/05/2016 DECRET nr. 505 din 16 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
5.DECRET 504 16/05/2016 DECRET nr. 504 din 16 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 357 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 357 din 11 mai 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
7.
ORDIN 23 11/05/2016
ORDIN nr. 23 din 11 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
8.REGULAMENT 11/05/2016 REGULAMENT din 11 mai 2016privind suspendarea funcţionării pieţei angro de energie electrică şi regulile comerciale aplicabile EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
9.HOTĂRÂRE 69 03/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 69 din 3 mai 2016referitoare la Pachetul privind economia circulară - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante cu marcaj CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 1.107/2009 COM (2016)157 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
10.DECRET 509 16/05/2016 DECRET nr. 509 din 16 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
11.DECRET 510 16/05/2016 DECRET nr. 510 din 16 mai 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 17 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 350 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 350 din 11 mai 2016privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016
2.DECIZIE 133 10/03/2016 DECIZIE nr. 133 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1), (3), (4) şi (7), precum şi ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 15/09/2015 HOTĂRÂRE din 15 septembrie 2015în Cauza Poede împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016
4.HOTĂRÂRE 352 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 352 din 11 mai 2016privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016
5.HOTĂRÂRE 354 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 354 din 11 mai 2016pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 353 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 353 din 11 mai 2016privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 16 mai 2016
1.DECIZIE 182 16/05/2016 DECIZIE nr. 182 din 16 mai 2016privind numirea domnului Ilie Dan Barna în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2016
2.DECIZIE 183 16/05/2016 DECIZIE nr. 183 din 16 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cristina Vasilica Icociu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2016
3.DECIZIE 184 16/05/2016 DECIZIE nr. 184 din 16 mai 2016pentru numirea doamnei Mihaela Vrabete în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2016
4.DECIZIE 186 29/03/2016 DECIZIE nr. 186 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2016
5.DECIZIE 115 03/03/2016 DECIZIE nr. 115 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2016
6.
ORDIN 809 16/05/2016
ORDIN nr. 809 din 16 mai 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2016
7.DECIZIE 183 29/03/2016 DECIZIE nr. 183 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 104 alin. (1) şi (2) şi art. 105 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2016
8.DECIZIE 187 29/03/2016 DECIZIE nr. 187 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2016
1.DECIZIE 138 10/03/2016 DECIZIE nr. 138 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 alin. (3) şi art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016
2.DECIZIE 181 16/05/2016 DECIZIE nr. 181 din 16 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Drăghiea Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 6 05/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 6 din 5 mai 2016privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 21 aprilie 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016
4.REGULAMENT 5 12/05/2016 REGULAMENT nr. 5 din 12 mai 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016
5.DECIZIE 176 29/03/2016 DECIZIE nr. 176 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16, art. 21 alin. (6), art. 24 alin. (2) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016
6.DECIZIE 174 29/03/2016 DECIZIE nr. 174 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016
7.HOTĂRÂRE 351 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 351 din 11 mai 2016privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 329 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 329 din 4 mai 2016privind aprobarea stemelor comunelor Slobozia Ciorăşti şi Vulturu, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016
2.HOTĂRÂRE 339 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 339 din 4 mai 2016privind aprobarea stemelor comunelor Apa, Tarna Mare şi Urziceni, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016
3.
ORDIN 933 11/05/2016
ORDIN nr. 933 din 11 mai 2016privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016
4.
ORDIN 934 11/05/2016
ORDIN nr. 934 din 11 mai 2016pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016
5.LISTĂ 16/05/2016 LISTĂ din 16 mai 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Piteşti cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016
6.
ORDIN 804 10/05/2016
ORDIN nr. 804 din 10 mai 2016privind modificarea anexei nr. 13 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016
7.DECIZIE 80 23/02/2016 DECIZIE nr. 80 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală, cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu funcţia de judecată, ale art. 346 alin. (7), precum şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016
8.DECIZIE 111 03/03/2016 DECIZIE nr. 111 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) şi art. 83 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016
9.DECIZIE 134 10/03/2016 DECIZIE nr. 134 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), (3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 16 mai 2016
1.COD PENAL (A) 23/05/2016 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 23/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 23 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 23 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016.
3.COD PR PENALĂ (A) 15/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 15 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
4.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
10.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
11.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
12.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
13.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
14.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
15.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
16.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
17.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
18.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
19.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
20.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
21.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
22.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
23.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
24.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
25.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
26.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
27.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
28.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
29.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
30.HOTĂRÂRE (A) 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016(actualizată până la data de 12 februarie 2016*) EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016.
31.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.DECIZIE 75 23/02/2016 DECIZIE nr. 75 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
2.DECIZIE 82 23/02/2016 DECIZIE nr. 82 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 351 din Codul penal şi art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
3.
ORDIN 2456 10/12/2015
ORDIN nr. 2.456 din 10 decembrie 2015privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
4.REGULAMENT 10/12/2015 REGULAMENT DE FUNCŢIONARE din 10 decembrie 2015a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
5.
ORDIN 13 13/01/2016
ORDIN nr. M.13 din 13 ianuarie 2016privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
6.REGULAMENT 13/01/2016 REGULAMENT DE FUNCŢIONARE din 13 ianuarie 2016a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
7.
ORDIN 537 15/02/2016
ORDIN nr. 537/C din 15 februarie 2016privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
8.REGULAMENT 15/02/2016 REGULAMENT DE FUNCŢIONARE din 15 februarie 2016a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
9.
ORDIN 161 23/12/2015
ORDIN nr. 161 din 23 decembrie 2015privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
10.REGULAMENT 23/12/2015 REGULAMENT DE FUNCŢIONARE din 23 decembrie 2015a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
11.
ORDIN 3097 27/01/2016
ORDIN nr. 3.097 din 27 ianuarie 2016privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
12.REGULAMENT 27/01/2016 REGULAMENT DE FUNCŢIONARE din 27 ianuarie 2016a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
13.
ORDIN 304 15/03/2016
ORDIN nr. 304 din 15 martie 2016privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
14.REGULAMENT 15/03/2016 REGULAMENT DE FUNCŢIONARE din 15 martie 2016a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
15.
ORDIN 2220 30/03/2016
ORDIN nr. 2.220 din 30 martie 2016privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
16.REGULAMENT 30/03/2016 REGULAMENT DE FUNCŢIONARE din 30 martie 2016a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
17.
ORDIN 740 15/04/2016
ORDIN nr. 740 din 15 aprilie 2016privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
18.REGULAMENT 15/04/2016 REGULAMENT DE FUNCŢIONARE din 15 aprilie 2016a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
19.DECIZIE 125 03/03/2016 DECIZIE nr. 125 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (3) fraza întâi din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, "în măsura în care prin aceste prevederi legale se interzice accesul întreprinderii reclamante la înscrisuri care au fost depuse la dosarul instanţei de judecată de către Consiliul Concurenţei pentru ca acestea să fie examinate exclusiv de către completul de judecată, în cadrul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ introduse împotriva deciziei Consiliului Concurenţei de sancţionare a întreprinderii reclamante" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
20.DECIZIE 140 10/03/2016 DECIZIE nr. 140 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 221^3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2016
1.DECIZIE 175 13/05/2016 DECIZIE nr. 175 din 13 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
2.DECIZIE 84 23/02/2016 DECIZIE nr. 84 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
3.DECIZIE 174 13/05/2016 DECIZIE nr. 174 din 13 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Cezar Manole Armeanu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
4.DECIZIE 173 13/05/2016 DECIZIE nr. 173 din 13 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Popa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
5.HOTĂRÂRE 349 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 349 din 11 mai 2016privind declararea zonei naturale "Acumulare Văcăreşti" ca parc natural şi instituirea regimului de arie naturală protejată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
6.DECIZIE 176 13/05/2016 DECIZIE nr. 176 din 13 mai 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Maxim din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
7.ORD DE URGENŢĂ 17 11/05/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 11 mai 2016privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
8.ORD DE URGENŢĂ 16 11/05/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 11 mai 2016pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
9.DECIZIE 177 13/05/2016 DECIZIE nr. 177 din 13 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Nechiti Doru Marius, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
10.DECIZIE 178 13/05/2016 DECIZIE nr. 178 din 13 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Vasile Alecu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
11.DECIZIE 179 13/05/2016 DECIZIE nr. 179 din 13 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel-Aurelian Panaitescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
12.DECIZIE 180 13/05/2016 DECIZIE nr. 180 din 13 mai 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Simion Costel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2016
1.CIRCULARĂ 11 27/04/2016 CIRCULARĂ nr. 11 din 27 aprilie 2016privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu tema 80 de ani de la inaugurarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
2.
LEGE 92 11/05/2016
LEGE nr. 92 din 11 mai 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
3.DECRET 498 11/05/2016 DECRET nr. 498 din 11 mai 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
4.
LEGE 93 11/05/2016
LEGE nr. 93 din 11 mai 2016pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
5.DECRET 499 11/05/2016 DECRET nr. 499 din 11 mai 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
6.DECIZIE 114 03/03/2016 DECIZIE nr. 114 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
7.
LEGE 94 11/05/2016
LEGE nr. 94 din 11 mai 2016pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
8.DECRET 500 11/05/2016 DECRET nr. 500 din 11 mai 2016privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
9.
LEGE 95 11/05/2016
LEGE nr. 95 din 11 mai 2016privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
10.DECRET 501 11/05/2016 DECRET nr. 501 din 11 mai 2016pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
11.HOTĂRÂRE 346 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 346 din 11 mai 2016privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016
1.DECIZIE 63 16/02/2016 DECIZIE nr. 63 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 12 mai 2016
2.DECIZIE 103 25/02/2016 DECIZIE nr. 103 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 980-996 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 12 mai 2016
3.DECIZIE 101 25/02/2016 DECIZIE nr. 101 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.026-1.033 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 12 mai 2016
4.DECIZIE 77 23/02/2016 DECIZIE nr. 77 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) teza a doua şi alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 12 mai 2016
5.DECIZIE 94 25/02/2016 DECIZIE nr. 94 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 12 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 332 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 332 din 4 mai 2016privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii a unor bunuri culturale mobile clasate, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judeţului Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 12 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 347 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016
2.
RECTIFICARE 219 23/09/2015
RECTIFICARE nr. 219 din 23 septembrie 2015referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 13 11/05/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016
4.DECIZIE 122 03/03/2016 DECIZIE nr. 122 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale art. 65 alin. (3) din capitolul II al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 14 11/05/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 11 mai 2016pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016
6.DECIZIE 147 17/03/2016 DECIZIE nr. 147 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016
7.DECIZIE 171 24/03/2016 DECIZIE nr. 171 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (5) şi art. 173 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016
1.DECIZIE 171 12/05/2016 DECIZIE nr. 171 din 12 mai 2016privind revocarea domnului Nicolae Neacşu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016
2.DECIZIE 172 12/05/2016 DECIZIE nr. 172 din 12 mai 2016privind numirea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016
3.DECIZIE 1004 27/04/2016 DECIZIE nr. 1.004 din 27 aprilie 2016privind sancţionarea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016
4.DECIZIE 1021 04/05/2016 DECIZIE nr. 1.021 din 4 mai 2016privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare/reasigurare a Societăţii NET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 15 11/05/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 11 mai 2016pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 344 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 344 din 11 mai 2016pentru aprobarea normativelor de cheltuieli privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în cosmos", organizată în perioada 13-19 mai 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016
7.HOTĂRÂRE 345 11/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 345 din 11 mai 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 12 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 47 10/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 47 din 10 mai 2016privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM(2015)625 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 12 mai 2016
2.
ORDIN 802 09/05/2016
ORDIN nr. 802 din 9 mai 2016privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2016/2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 12 mai 2016
3.ACORD 09/05/2016 ACORD INTERPROFESIONAL din 9 mai 2016pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2016/2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 12 mai 2016
4.DECIZIE 146 17/03/2016 DECIZIE nr. 146 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 12 mai 2016
5.HOTĂRÂRE 46 10/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 46 din 10 mai 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind Planul de acţiune pentru consolidarea combaterii finanţării terorismului COM(2016)50 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 12 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 327 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 327 din 27 aprilie 2016privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 12 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 43 10/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 43 din 10 mai 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale cooperării dintre UE şi Turcia în domeniul migraţiei - COM (2016) 166 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
2.HOTĂRÂRE 45 10/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 45 din 10 mai 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de ţară al României pentru 2016, inclusiv un bilanţ aprofundat privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD(2016)91 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
3.DECRET 492 10/05/2016 DECRET nr. 492 din 10 mai 2016privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
4.HOTĂRÂRE 42 10/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 42 din 10 mai 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia - COM(2016) 85 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
5.DECRET 493 10/05/2016 DECRET nr. 493 din 10 mai 2016privind înaintarea în gradul general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
6.DECRET 494 10/05/2016 DECRET nr. 494 din 10 mai 2016privind înaintarea în gradul de viceamiral cu trei stele, în retragere, a unui contraamiral cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
7.DECRET 495 10/05/2016 DECRET nr. 495 din 10 mai 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
8.DECRET 496 10/05/2016 DECRET nr. 496 din 10 mai 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
9.DECRET 497 10/05/2016 DECRET nr. 497 din 10 mai 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
10.DECIZIE 53 16/02/2016 DECIZIE nr. 53 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 478 alin. (4) din Codul de procedură penală, coroborate cu cele ale art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
11.DECIZIE 73 23/02/2016 DECIZIE nr. 73 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 12 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 44 10/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 44 din 10 mai 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene de securitate: planul de acţiune al UE împotriva traficului şi utilizării ilegale de arme de foc şi explozivi COM (2015) 624 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2016
2.
ORDIN 351 03/05/2016
ORDIN nr. 351 din 3 mai 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LMET "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2016
3.REGLEMENTĂRI 03/05/2016 REGLEMENTARE din 3 mai 2016aeronautică civilă română RACR-LMET "Licenţierea personalului meteorologic aeronautic" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2016
1.ACT ADIŢIONAL 474 22/03/2016 ACT ADIŢIONAL nr. 474 din 22 martie 2016la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior şi Cercetare? înregistrat la MMFPSPV - DDS cu nr. 1482/DDS/13.11.2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a nr. 3 din 12 mai 2016
1.DECIZIE 59 16/02/2016 DECIZIE nr. 59 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 11 mai 2016
2.
LEGE 91 06/05/2016
LEGE nr. 91 din 6 mai 2016pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 11 mai 2016
3.ACORD 07/10/2015 ACORD din 7 octombrie 2015privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 11 mai 2016
4.DECRET 479 06/05/2016 DECRET nr. 479 din 6 mai 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 11 mai 2016
5.
ORDIN 551 04/05/2016
ORDIN nr. 551 din 4 mai 2016pentru înfiinţarea Comisiei medicale de pneumoconioze EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 11 mai 2016
1.DECIZIE 72 23/02/2016 DECIZIE nr. 72 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei "aflat în termen de valabilitate" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
2.
ORDIN 365 06/05/2016
ORDIN nr. 365 din 6 mai 2016pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
3.
ORDIN 533 05/05/2016
ORDIN nr. 533 din 5 mai 2016privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
4.RAPORT 3660 03/03/2016 RAPORT nr. 3.660 din 3 martie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
5.RAPORT 3814 07/03/2016 RAPORT nr. 3.814 din 7 martie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
6.RAPORT 3815 07/03/2016 RAPORT nr. 3.815 din 7 martie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sălaj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
7.RAPORT 3816 07/03/2016 RAPORT nr. 3.816 din 7 martie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Sediul central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
8.RAPORT 3817 07/03/2016 RAPORT nr. 3.817 din 7 martie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
9.RAPORT 5512 30/03/2016 RAPORT nr. 5.512 din 30 martie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Sediul central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
10.RAPORT 5513 30/03/2016 RAPORT nr. 5.513 din 30 martie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Giurgiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
11.
ORDIN 361 05/05/2016
ORDIN nr. 361 din 5 mai 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 11 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 328 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 328 din 27 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016
2.DECIZIE 1019 04/05/2016 DECIZIE nr. 1.019 din 4 mai 2016privind sancţionarea Societăţii AMTEC BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare/reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016
3.DECIZIE 1020 04/05/2016 DECIZIE nr. 1.020 din 4 mai 2016privind sancţionarea Societăţii A-ZET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016
4.
ORDIN 236 04/05/2016
ORDIN nr. 236 din 4 mai 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016
5.HOTĂRÂRE 24 09/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 24 din 9 mai 2016pentru modificarea anexelor nr. 8, 10, 14 şi 17 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 25 10/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 25 din 10 mai 2016privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral către formaţiunile politice care participă la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016
7.DECIZIE 67 16/02/2016 DECIZIE nr. 67 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1)-(5) şi art. 10 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016
8.DECIZIE 149 17/03/2016 DECIZIE nr. 149 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016
9.DECIZIE 202 07/04/2016 DECIZIE nr. 202 din 7 aprilie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 77 09/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 77 din 9 mai 2016privind numirea unui membru al Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016
2.HOTĂRÂRE 75 09/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 75 din 9 mai 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale - COM (2016) 106 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 76 09/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 76 din 9 mai 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate COM (2016) 107 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016
4.
RECTIFICARE 135 15/04/2016
RECTIFICARE nr. 135 din 15 aprilie 2016referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 135/2016 EMITENT: GUVERNUL - PRIM MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016
5.
LEGE 84 29/04/2016
LEGE nr. 84 din 29 aprilie 2016pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016
6.ACORD 12/11/2014 ACORDURI din 12 noiembrie 2014sub forma unor schimburi de scrisori referitoare la aplicarea provizorie a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European şi la aplicarea provizorie a Protocolului adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016
7.DECRET 461 29/04/2016 DECRET nr. 461 din 29 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 11 mai 2016
1.ANEXĂ 05/05/2016 ANEXĂ din 5 mai 2016la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 bis din 11 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 13 10/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 13 din 10 mai 2016privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016
2.
LEGE 90 06/05/2016
LEGE nr. 90 din 6 mai 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016
3.DECRET 478 06/05/2016 DECRET nr. 478 din 6 mai 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016
4.DECIZIE 169 10/05/2016 DECIZIE nr. 169 din 10 mai 2016privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016
5.DECIZIE 108 25/02/2016 DECIZIE nr. 108 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 şi ale art. III alin. (1) din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 52 28/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 52 din 28 aprilie 2016pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului" (NI-GAR-12-II/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016
7.NORMĂ 28/04/2016 NORMĂ din 28 aprilie 2016"Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului" (NI-GAR-12-II/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016
8.DECIZIE 170 10/05/2016 DECIZIE nr. 170 din 10 mai 2016privind numirea doamnei Elena Maria Gheorghiu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016
9.ACT 10/05/2016 CUANTUM TOTAL din 10 mai 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 10 mai 2016
1.DECIZIE 61 16/02/2016 DECIZIE nr. 61 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016
2.HOTĂRÂRE 337 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 337 din 4 mai 2016privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0838 Buzău, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 336 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 336 din 4 mai 2016privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016
4.HOTĂRÂRE 338 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 338 din 4 mai 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile sanitare din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016
5.
ORDIN 799 06/05/2016
ORDIN nr. 799 din 6 mai 2016pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016
6.
ORDIN 800 06/05/2016
ORDIN nr. 800 din 6 mai 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016
7.HOTĂRÂRE 335 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 335 din 4 mai 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190-km 222+183" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016
1.DECIZIE 9 12/04/2016 DECIZIE nr. 9 din 12 aprilie 2016referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia penală, în Dosarul nr. 5.287/290/2013, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: "Dacă elementul material al laturii obiective a infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prevăzute de art. 371 din Codul penal trebuie îndreptat împotriva mai multor persoane şi dacă în situaţia în care acţiunea descrisă a vizat o singură persoană operează dezincriminarea conform art. 4 din Codul penal" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 10 mai 2016
2.ACT 10/05/2016 CUANTUMUL TOTAL din 10 mai 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional "Pentru Patrie" EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 10 mai 2016
3.DECRET 488 09/05/2016 DECRET nr. 488 din 9 mai 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 10 mai 2016
4.DECRET 475 04/05/2016 DECRET nr. 475 din 4 mai 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 10 mai 2016
5.DECRET 487 09/05/2016 DECRET nr. 487 din 9 mai 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 10 mai 2016
1.DECRET 489 09/05/2016 DECRET nr. 489 din 9 mai 2016privind conferirea Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 10 mai 2016
2.
ORDIN 583 26/04/2016
ORDIN nr. 583 din 26 aprilie 2016pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 10 mai 2016
1.
ORDIN 575 25/04/2016
ORDIN nr. 575 din 25 aprilie 2016privind modificarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 9 mai 2016
2.DECIZIE 177 29/03/2016 DECIZIE nr. 177 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 9 mai 2016
3.DECIZIE 64 16/02/2016 DECIZIE nr. 64 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 9 mai 2016
4.
ORDIN 261 27/04/2016
ORDIN nr. 261 din 27 aprilie 2016privind accesul la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 9 mai 2016
5.DECIZIE 66 16/02/2016 DECIZIE nr. 66 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 9 mai 2016
1.DECRET 472 04/05/2016 DECRET nr. 472 din 4 mai 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
2.DECRET 480 06/05/2016 DECRET nr. 480 din 6 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
3.DECRET 481 06/05/2016 DECRET nr. 481 din 6 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
4.DECRET 482 06/05/2016 DECRET nr. 482 din 6 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
5.DECIZIE 92 23/02/2016 DECIZIE nr. 92 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în ansamblu, şi în special ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la această lege EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
6.DECRET 483 06/05/2016 DECRET nr. 483 din 6 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
7.DECRET 484 06/05/2016 DECRET nr. 484 din 6 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
8.DECRET 485 06/05/2016 DECRET nr. 485 din 6 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
9.DECRET 486 06/05/2016 DECRET nr. 486 din 6 mai 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
10.DECIZIE 1013 28/04/2016 DECIZIE nr. 1.013 din 28 aprilie 2016privind sancţionarea Societăţii PRAVASIG BROKERS ASIGURARE - S.R.L cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 9 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 341 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
2.DECRET 474 04/05/2016 DECRET nr. 474 din 4 mai 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
3.DECRET 490 09/05/2016 DECRET nr. 490 din 9 mai 2016pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
4.DECRET 491 09/05/2016 DECRET nr. 491 din 9 mai 2016pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
5.
ORDIN 3698 26/04/2016
ORDIN nr. 3.698 din 26 aprilie 2016pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
6.DECIZIE 71 18/02/2016 DECIZIE nr. 71 din 18 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
7.HOTĂRÂRE 333 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 333 din 4 mai 2016pentru modificarea anexelor nr. II/4 şi II/8 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în "Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
8.
ORDIN 3696 26/04/2016
ORDIN nr. 3.696 din 26 aprilie 2016privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "London College" din localitatea Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
9.HOTĂRÂRE 331 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 331 din 4 mai 2016privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Banatului Timişoara şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
10.HOTĂRÂRE 340 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 340 din 4 mai 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
1.DECIZIE 168 09/05/2016 DECIZIE nr. 168 din 9 mai 2016privind numirea domnului Dragoş-Cristian Dinu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016
2.DECRET 473 04/05/2016 DECRET nr. 473 din 4 mai 2016privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 321 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 321 din 27 aprilie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Lopătari, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău a unui imobil trecut în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016
4.HOTĂRÂRE 318 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 318 din 27 aprilie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016
5.DECIZIE 86 23/02/2016 DECIZIE nr. 86 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016
6.DECIZIE 169 24/03/2016 DECIZIE nr. 169 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016
7.HOTĂRÂRE 323 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 323 din 27 aprilie 2016privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016
8.HOTĂRÂRE 334 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 334 din 4 mai 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 9 mai 2016
1.COD PR CIVILĂ (A) 09/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 9 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 9 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010; DECIZIA nr. 169 din 24 martie 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
3.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
4.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
7.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
10.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
11.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
12.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
13.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
14.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
15.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
16.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
17.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
18.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
19.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
20.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
21.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
22.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
23.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
24.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
25.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
26.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
27.HOTĂRÂRE (A) 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016(actualizată până la data de 12 februarie 2016*) EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016.
28.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.
ORDIN 788 25/04/2016
ORDIN nr. 788 din 25 aprilie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 "Sprijin pregătitor" pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
2.
LEGE 80 29/04/2016
LEGE nr. 80 din 29 aprilie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
3.DECRET 457 29/04/2016 DECRET nr. 457 din 29 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
4.
LEGE 79 29/04/2016
LEGE nr. 79 din 29 aprilie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
5.DECRET 456 29/04/2016 DECRET nr. 456 din 29 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
6.DECIZIE 121 03/03/2016 DECIZIE nr. 121 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
7.
ORDIN 3682 22/04/2016
ORDIN nr. 3.682 din 22 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
8.
LEGE 81 29/04/2016
LEGE nr. 81 din 29 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
9.DECRET 458 29/04/2016 DECRET nr. 458 din 29 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
10.DECIZIE 10 12/04/2016 DECIZIE nr. 10 din 12 aprilie 2016privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Ialomiţa prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
11.
ORDIN 358 23/03/2016
ORDIN nr. 358 din 23 martie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
12.NORMĂ 23/03/2016 NORME METODOLOGICE din 23 martie 2016de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
13.
ORDIN 763 21/04/2016
ORDIN nr. 763 din 21 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
14.NORMĂ 21/04/2016 NORME METODOLOGICE din 21 aprilie 2016de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 23 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 23 din 4 mai 2016privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 6 mai 2016
2.PROCEDURĂ 21/04/2016 PROCEDURĂ din 21 aprilie 2016privind solicitarea certificatelor de atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 6 mai 2016
3.DECIZIE 139 10/03/2016 DECIZIE nr. 139 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 6 mai 2016
4.
ORDIN 570 21/04/2016
ORDIN nr. 570 din 21 aprilie 2016pentru aprobarea Procedurii privind solicitarea certificatelor de atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 6 mai 2016
5.DECIZIE 110 03/03/2016 DECIZIE nr. 110 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 6 mai 2016
6.DECIZIE 167 06/05/2016 DECIZIE nr. 167 din 6 mai 2016privind numirea doamnei Bucura Ionescu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 6 mai 2016
1.DECIZIE 223 13/04/2016 DECIZIE nr. 223 din 13 aprilie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
2.DECIZIE 157 06/05/2016 DECIZIE nr. 157 din 6 mai 2016pentru reluarea activităţii domnului Vasile Alecu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
3.DECIZIE 158 06/05/2016 DECIZIE nr. 158 din 6 mai 2016privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Pricăjan Dan-Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
4.DECIZIE 159 06/05/2016 DECIZIE nr. 159 din 6 mai 2016privind eliberarea domnului Eugen Ispas din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
5.DECIZIE 160 06/05/2016 DECIZIE nr. 160 din 6 mai 2016privind numirea domnului Dorin Mitan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
6.DECIZIE 161 06/05/2016 DECIZIE nr. 161 din 6 mai 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Butaru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
7.DECIZIE 162 06/05/2016 DECIZIE nr. 162 din 6 mai 2016privind numirea domnului Mihai Ponea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
8.DECIZIE 163 06/05/2016 DECIZIE nr. 163 din 6 mai 2016privind eliberarea domnului Laurenţiu Stelea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
9.DECIZIE 164 06/05/2016 DECIZIE nr. 164 din 6 mai 2016privind eliberarea domnului Emanoil Radu Dascălu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
10.DECIZIE 165 06/05/2016 DECIZIE nr. 165 din 6 mai 2016pentru numirea doamnei Daniela Giurcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
11.DECIZIE 166 06/05/2016 DECIZIE nr. 166 din 6 mai 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
12.HOTĂRÂRE 26 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 26/H din 4 mai 2016privind interpretarea dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi ale art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2016 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
13.
ORDIN 647 31/03/2016
ORDIN nr. 647 din 31 martie 2016pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
14.HOTĂRÂRE 330 04/05/2016 HOTĂRÂRE nr. 330 din 4 mai 2016privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
15.
ORDIN 765 21/04/2016
ORDIN nr. 765 din 21 aprilie 2016privind completarea secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 6 mai 2016
1.DECIZIE 83 23/02/2016 DECIZIE nr. 83 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2016
2.
LEGE 89 03/05/2016
LEGE nr. 89 din 3 mai 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2016
3.DECRET 466 03/05/2016 DECRET nr. 466 din 3 mai 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2016
4.
LEGE 86 03/05/2016
LEGE nr. 86 din 3 mai 2016privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2016
5.DECRET 463 03/05/2016 DECRET nr. 463 din 3 mai 2016pentru promulgarea Legii privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2016
6.HOTĂRÂRE 317 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 317 din 27 aprilie 2016privind aprobarea Strategiei educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 6 mai 2016
1.
ORDIN 148 01/02/2016
ORDIN nr. 148 din 1 februarie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 mai 2016
2.
ORDIN 61 11/04/2016
ORDIN nr. 61 din 11 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 mai 2016
1.DECRET 469 04/05/2016 DECRET nr. 469 din 4 mai 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
2.DECRET 470 04/05/2016 DECRET nr. 470 din 4 mai 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
3.DECRET 471 04/05/2016 DECRET nr. 471 din 4 mai 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
4.DECRET 476 05/05/2016 DECRET nr. 476 din 5 mai 2016pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
5.DECRET 477 05/05/2016 DECRET nr. 477 din 5 mai 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
6.DECIZIE 48 16/02/2016 DECIZIE nr. 48 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
7.DECIZIE 60 16/02/2016 DECIZIE nr. 60 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) teza finală din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
8.DECIZIE 95 25/02/2016 DECIZIE nr. 95 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
9.DECIZIE 62 16/02/2016 DECIZIE nr. 62 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
10.DECIZIE 96 25/02/2016 DECIZIE nr. 96 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (5) teza finală din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016
1.
LEGE 85 29/04/2016
LEGE nr. 85 din 29 aprilie 2016privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016
2.DECRET 462 29/04/2016 DECRET nr. 462 din 29 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016
3.
LEGE 87 03/05/2016
LEGE nr. 87 din 3 mai 2016privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016
4.DECRET 464 03/05/2016 DECRET nr. 464 din 3 mai 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016
1.
ORDIN 649 19/04/2016
ORDIN nr. 649 din 19 aprilie 2016pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2253 (2015) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 5 mai 2016
2.REZOLUŢIE 2253 17/12/2015 REZOLUTIE nr. 2.253 din 17 decembrie 2015adoptată de Consiliul de Securitate la cea de a 7587-a reuniune EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 5 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 322 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 322 din 27 aprilie 2016pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200-km 86+601", judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016
2.DECIZIE 181 29/03/2016 DECIZIE nr. 181 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016
3.HOTĂRÂRE 325 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 325 din 27 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016
4.
LEGE 72 28/04/2016
LEGE nr. 72 din 28 aprilie 2016privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016
5.DECRET 437 27/04/2016 DECRET nr. 437 din 27 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016
6.
LEGE 88 03/05/2016
LEGE nr. 88 din 3 mai 2016privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016
7.DECRET 465 03/05/2016 DECRET nr. 465 din 3 mai 2016pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016
8.DECIZIE 180 29/03/2016 DECIZIE nr. 180 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016
9.HOTĂRÂRE 326 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 326 din 27 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016
1.HOTĂRÂRE 285 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 285 din 13 aprilie 2016privind aprobarea stemei comunei Tulgheş, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016
2.
ORDIN 525 25/04/2016
ORDIN nr. 525 din 25 aprilie 2016pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Matca, judeţul Galaţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016
3.
ORDIN 1325 12/04/2016
ORDIN nr. 1.325/C. din 12 aprilie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016
4.HOTĂRÂRE 312 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 312 din 20 aprilie 2016privind aprobarea stemei comunei Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016
5.
ORDIN 556 15/03/2016
ORDIN nr. 556 din 15 martie 2016privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Lacul Bălătău EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016
6.PLAN 15/03/2016 PLANUL DE MANAGEMENT din 15 martie 2016al Rezervaţiei Naturale Lacul Bălătău EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016
7.
ORDIN 777 22/04/2016
ORDIN nr. 777 din 22 aprilie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016
8.HOTĂRÂRE 286 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 286 din 20 aprilie 2016privind aprobarea stemei comunei Barcani, judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016
9.HOTĂRÂRE 315 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 315 din 20 aprilie 2016privind aprobarea stemelor comunelor Boteşti şi Cordun, judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 4 mai 2016
1.DECIZIE 416 26/04/2016 DECIZIE nr. 416 din 26 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 539/2015 EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016
2.HOTĂRÂRE 324 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 324 din 27 aprilie 2016privind acordarea cetăţeniei române doamnei Dumansca Iulia (Yuliya) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016
3.
LEGE 82 29/04/2016
LEGE nr. 82 din 29 aprilie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016
4.DECRET 459 29/04/2016 DECRET nr. 459 din 29 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016
5.
LEGE 83 29/04/2016
LEGE nr. 83 din 29 aprilie 2016pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016
6.DECRET 460 29/04/2016 DECRET nr. 460 din 29 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016
7.DECIZIE 118 03/03/2016 DECIZIE nr. 118 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016
8.HOTĂRÂRE 316 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 316 din 20 aprilie 2016privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 4 mai 2016
1.
ORDIN 488 15/04/2016
ORDIN nr. 488 din 15 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 4 mai 2016
2.NORMĂ 15/04/2016 NORME DE APLICARE din 15 aprilie 2016a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 4 mai 2016
3.DECRET 467 04/05/2016 DECRET nr. 467 din 4 mai 2016pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 4 mai 2016
4.DECRET 468 04/05/2016 DECRET nr. 468 din 4 mai 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 4 mai 2016
5.
ORDIN 350 29/04/2016
ORDIN nr. 350 din 29 aprilie 2016privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 4 mai 2016
6.DECIZIE 55 16/02/2016 DECIZIE nr. 55 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 alin. (1) şi (2) din capitolul VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 4 mai 2016
1.ACT 04/05/2016 CUANTUM TOTAL din 4 mai 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 4 mai 2016
2.ACT 04/05/2016 CUANTUM TOTAL din 4 mai 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 4 mai 2016
3.LISTĂ 04/05/2016 LISTĂ din 4 mai 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Oradea cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 4 mai 2016
4.ACT 04/05/2016 CUANTUMUL TOTAL din 4 mai 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 4 mai 2016
5.DECIZIE 156 04/05/2016 DECIZIE nr. 156 din 4 mai 2016pentru eliberarea doamnei Corina Şuteu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 4 mai 2016
1.
ORDIN 1486 29/04/2016
ORDIN nr. 1.486 din 29 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 3 mai 2016
2.NORMĂ 29/04/2016 NORME TEHNICE din 29 aprilie 2016privind acordarea statutului de operator economic autorizat EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 3 mai 2016
3.ACT 03/05/2016 CUANTUMUL TOTAL din 3 mai 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 3 mai 2016
4.
ORDIN 1339 13/04/2016
ORDIN nr. 1.339/C. din 13 aprilie 2016pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 3 mai 2016
5.REGULAMENT 13/04/2016 REGULAMENT din 13 aprilie 2016de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 3 mai 2016
6.ACT 03/05/2016 CUANTUMUL TOTAL din 3 mai 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 3 mai 2016
7.ACT 03/05/2016 CUANTUM TOTAL din 3 mai 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul M10 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 3 mai 2016
1.
ORDIN 648 18/04/2016
ORDIN nr. 648 din 18 aprilie 2016pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucureşti la 25 martie 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 3 mai 2016
2.
ORDIN 776 20/04/2016
ORDIN nr. 776 din 20 aprilie 2016privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 3 mai 2016
3.
ORDIN 1437 21/04/2016
ORDIN nr. 1.437 din 21 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 3 mai 2016
4.PROGRAM 25/03/2016 PROGRAM DE COOPERARE din 25 martie 2016privind domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 3 mai 2016
5.DECIZIE 43 09/02/2016 DECIZIE nr. 43 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 3 mai 2016
6.DECIZIE 50 16/02/2016 DECIZIE nr. 50 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 raportat la art. 243 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 3 mai 2016
1.
ORDIN 57 22/04/2016
ORDIN nr. M.57 din 22 aprilie 2016privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 3 mai 2016
1.ACT 03/05/2016 CUANTUM TOTAL din 3 mai 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România EMITENT: PARTIDELE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 3 mai 2016
2.RAPORT 03/05/2016 RAPORT din 3 mai 2016privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ - DEPARTAMENTUL DE CONTROL AL FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 3 mai 2016
3.DECRET 440 27/04/2016 DECRET nr. 440 din 27 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
4.
LEGE 75 28/04/2016
LEGE nr. 75 din 28 aprilie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
5.DECRET 439 27/04/2016 DECRET nr. 439 din 27 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
6.
LEGE 74 28/04/2016
LEGE nr. 74 din 28 aprilie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
7.
LEGE 71 28/04/2016
LEGE nr. 71 din 28 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
8.DECRET 436 27/04/2016 DECRET nr. 436 din 27 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
9.
LEGE 73 28/04/2016
LEGE nr. 73 din 28 aprilie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
10.DECRET 438 27/04/2016 DECRET nr. 438 din 27 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
11.
LEGE 76 28/04/2016
LEGE nr. 76 din 28 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
12.DECIZIE 123 03/03/2016 DECIZIE nr. 123 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
13.ACT 29/04/2016 CUANTUMUL TOTAL din 29 aprilie 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
14.ACT 29/04/2016 CUANTUMUL TOTAL din 29 aprilie 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
15.ACT 29/04/2016 CUANTUMUL TOTAL din 29 aprilie 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016
16.DECRET 441 27/04/2016 DECRET nr. 441 din 27 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 27 aprilie 2016
1.COD PR PENALĂ (A) 02/05/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 mai 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 2 mai 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016;
LEGEA nr. 75 din 28 aprilie 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
3.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
4.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
6.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
9.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
10.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
11.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 4 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
12.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedura civilă(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 1 februarie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
13.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
14.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
15.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
16.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
17.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
18.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
19.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
20.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
21.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
22.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
23.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
24.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
25.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
26.HOTĂRÂRE (A) 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016(actualizată până la data de 12 februarie 2016*) EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016.
27.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.
ORDIN 448 11/04/2016
ORDIN nr. 448 din 11 aprilie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 29 aprilie 2016
2.REGULAMENT 11/04/2016 REGULAMENT din 11 aprilie 2016de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 29 aprilie 2016
1.DECIZIE 91 23/02/2016 DECIZIE nr. 91 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în ansamblu, şi în special ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 28 aprilie 2016
2.DECIZIE 65 16/02/2016 DECIZIE nr. 65 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 28 aprilie 2016
1.NORMĂ 23 15/04/2016 NORMĂ nr. 23 din 15 aprilie 2016privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 28 aprilie 2016
2.DECRET 343 29/03/2016 DECRET nr. 343 din 29 martie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 31 martie 2016
3.DECRET 344 29/03/2016 DECRET nr. 344 din 29 martie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 31 martie 2016
4.DECRET 345 29/03/2016 DECRET nr. 345 din 29 martie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 31 martie 2016
5.DECRET 346 29/03/2016 DECRET nr. 346 din 29 martie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 31 martie 2016
6.
ORDIN 377 29/03/2016
ORDIN nr. 377 din 29 martie 2016privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli aferente perioadei dintre anii şcolari 2010-2011 şi 2015-2016 şi a obligaţiilor evaluatorului EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 31 martie 2016
7.HOTĂRÂRE 196 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 196 din 23 martie 2016pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului administrativ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 31 martie 2016
1.
LEGE 78 28/04/2016
LEGE nr. 78 din 28 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
2.DECRET 443 28/04/2016 DECRET nr. 443 din 28 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
3.DECRET 444 28/04/2016 DECRET nr. 444 din 28 aprilie 2016privind numirea în funcţie a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
4.
ORDIN 524 26/04/2016
ORDIN nr. 524 din 26 aprilie 2016pentru modificarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
5.
ORDIN 525 26/04/2016
ORDIN nr. 525 din 26 aprilie 2016privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
6.
ORDIN 595 27/04/2016
ORDIN nr. 595 din 27 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 51/2016 privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
7.DECIZIE 39 09/02/2016 DECIZIE nr. 39 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
8.
ORDIN 796 28/04/2016
ORDIN nr. 796 din 28 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
9.
LEGE 77 28/04/2016
LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
10.DECRET 442 28/04/2016 DECRET nr. 442 din 28 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
11.ORD DE URGENŢĂ 12 27/04/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 27 aprilie 2016pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016
1.DECIZIE 124 03/03/2016 DECIZIE nr. 124 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 26 alin. (1) raportat la art. 29 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
2.
ORDIN 19 27/04/2016
ORDIN nr. 19 din 27 aprilie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
3.DECIZIE 152 28/04/2016 DECIZIE nr. 152 din 28 aprilie 2016privind numirea doamnei Valentina Conţescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
4.DECIZIE 153 28/04/2016 DECIZIE nr. 153 din 28 aprilie 2016privind numirea doamnei Simona Olimpia Negru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
5.
ORDIN 21 27/04/2016
ORDIN nr. 21 din 27 aprilie 2016privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
6.
ORDIN 22 27/04/2016
ORDIN nr. 22 din 27 aprilie 2016privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
7.
ORDIN 20 27/04/2016
ORDIN nr. 20 din 27 aprilie 2016privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
8.
ORDIN 26 20/01/2016
ORDIN nr. 26 din 20 ianuarie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
9.INSTRUCŢIUNI 20/01/2016 INSTRUCŢIUNI din 20 ianuarie 2016privind cartea de identitate a vehiculului EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
10.
ORDIN 36 19/02/2016
ORDIN nr. 36 din 19 februarie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
11.
ORDIN 542 15/04/2016
ORDIN nr. 542 din 15 aprilie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
12.INSTRUCŢIUNI 19/02/2016 INSTRUCŢIUNI din 19 februarie 2016privind cartea de identitate a vehiculului EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
13.INSTRUCŢIUNI 15/04/2016 INSTRUCŢIUNI din 15 aprilie 2016privind cartea de identitate a vehiculului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
14.DECIZIE 150 28/04/2016 DECIZIE nr. 150 din 28 aprilie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 113/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
15.
ORDIN 18 27/04/2016
ORDIN nr. 18 din 27 aprilie 2016pentru modificarea art. 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
16.DECIZIE 151 28/04/2016 DECIZIE nr. 151 din 28 aprilie 2016privind eliberarea doamnei Simona Allice Man din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 28 aprilie 2016
1.DECIZIE 78 23/02/2016 DECIZIE nr. 78 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
2.DECIZIE 104 25/02/2016 DECIZIE nr. 104 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
3.DECIZIE 929 21/04/2016 DECIZIE nr. 929 din 21 aprilie 2016privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii GENERAL INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
4.DECIZIE 930 21/04/2016 DECIZIE nr. 930 din 21 aprilie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii I.M. BRATU - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 22 26/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 22 din 26 aprilie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 14/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi în biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, organizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
6.
LEGE 70 25/04/2016
LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2016pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
7.ACORD 29/10/2014 ACORD din 29 octombrie 2014multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
8.DECRET 433 22/04/2016 DECRET nr. 433 din 22 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
9.HOTĂRÂRE 41 26/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 41 din 26 aprilie 2016privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
10.ACT 28/04/2016 CUANTUMUL TOTAL din 28 aprilie 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Românesc EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
11.
RECTIFICARE 456 06/04/2016
RECTIFICARE nr. 456 din 6 aprilie 2016referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 456/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 56 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 56 din 11 aprilie 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 în ceea ce priveşte secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) - COM (2016) 113 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 319 27/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 319 din 27 aprilie 2016pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 57 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 57 din 11 aprilie 2016referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii privind resortisanţii ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului - COM (2016) 7 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 59 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 59 din 11 aprilie 2016referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind exercitarea delegării conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) - COM (2016) 60 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 61 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 61 din 11 aprilie 2016privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor în legătură cu răspunsul la raportul grupului de experţi la nivel înalt privind evaluarea ex-post a celui de-al şaptelea program-cadru - COM (2016) 5 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
6.
ORDIN 1470 15/04/2016
ORDIN nr. 1.470/C din 15 aprilie 2016pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.643/C/2015 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 66 25/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 66 din 25 aprilie 2016privind numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 60 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 60 din 11 aprilie 2016referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 şi a Directivei 2009/15/CE privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime - COM (2016) 47 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
9.DECIZIE 36 09/02/2016 DECIZIE nr. 36 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale, precum şi ale art. 78^1 alin. (8) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum au fost introduse prin dispoziţiile art. I pct. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
10.DECIZIE 25 20/01/2016 DECIZIE nr. 25 din 20 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 27 aprilie 2016
1.DECRET 435 27/04/2016 DECRET nr. 435 din 27 aprilie 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 65 25/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 65 din 25 aprilie 2016referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat şi pentru stocarea gazelor - COM (2016) 49 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016
3.DECRET 434 27/04/2016 DECRET nr. 434 din 27 aprilie 2016pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 63 25/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 63 din 25 aprilie 2016referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 - COM (2016) 52 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 64 25/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 64 din 25 aprilie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2016 - COM (2016) 159 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016
6.DECIZIE 143 10/03/2016 DECIZIE nr. 143 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016
7.
ORDIN 2258 14/04/2016
ORDIN nr. 2.258 din 14 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 27 aprilie 2016
1.DECIZIE 107 25/02/2016 DECIZIE nr. 107 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 27 aprilie 2016
2.DECIZIE 137 10/03/2016 DECIZIE nr. 137 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142^1 şi art. 143 alin. (2^1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 27 aprilie 2016
3.DECIZIE 144 10/03/2016 DECIZIE nr. 144 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 27 aprilie 2016
4.DECIZIE 149 27/04/2016 DECIZIE nr. 149 din 27 aprilie 2016privind eliberarea domnului Cristian Ghinea din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, cu atribuţii în domeniul afacerilor europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 27 aprilie 2016
5.
ORDIN 782 21/04/2016
ORDIN nr. 782 din 21 aprilie 2016privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 27 aprilie 2016
6.
ORDIN 200 12/04/2016
ORDIN nr. 200 din 12 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 27 aprilie 2016
1.
LEGE 68 25/04/2016
LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
2.DECRET 431 22/04/2016 DECRET nr. 431 din 22 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
3.
ORDIN 16 20/04/2016
ORDIN nr. 16 din 20 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
4.DECIZIE 47 16/02/2016 DECIZIE nr. 47 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 310 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 310 din 20 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
6.
LEGE 69 25/04/2016
LEGE nr. 69 din 25 aprilie 2016privind achiziţiile publice verzi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
7.DECRET 432 22/04/2016 DECRET nr. 432 din 22 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind achiziţiile publice verzi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
8.
ORDIN 1297 08/04/2016
ORDIN nr. 1.297/C din 8 aprilie 2016pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecţiei vizuale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
9.
ORDIN 17 20/04/2016
ORDIN nr. 17 din 20 aprilie 2016privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
10.DECIZIE 49 16/02/2016 DECIZIE nr. 49 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 27 aprilie 2016
1.
ORDIN 15 20/04/2016
ORDIN nr. 15 din 20 aprilie 2016privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctul de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria de la Csanadpalota EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 27 aprilie 2016
2.
ORDIN 534 20/04/2016
ORDIN nr. 534 din 20 aprilie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.2 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 27 aprilie 2016
3.SCHEMĂ 20/04/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 aprilie 2016"Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 27 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 58 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 58 din 11 aprilie 2016privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) - COM (2016) 74 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 27 aprilie 2016
2.
ORDIN 506 24/03/2016
ORDIN nr. 506 din 24 martie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor încadrate cu funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe din Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 27 aprilie 2016
3.REGULAMENT 24/03/2016 REGULAMENT din 24 martie 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor încadrate cu funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe din cadrul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 27 aprilie 2016
4.NORMĂ 22 15/04/2016 NORMĂ nr. 22 din 15 aprilie 2016privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 27 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 296 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 296 din 20 aprilie 2016privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 26 aprilie 2016
2.DECIZIE 42 09/02/2016 DECIZIE nr. 42 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 26 aprilie 2016
3.DECIZIE 57 16/02/2016 DECIZIE nr. 57 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 26 aprilie 2016
4.CIRCULARĂ 10 13/04/2016 CIRCULARĂ nr. 10 din 13 aprilie 2016privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) cu tema Guvernatori ai Băncii Naţionale a României - Ion I. Câmpineanu, Mihail Manoilescu şi Ion I. Lapedatu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 26 aprilie 2016
1.
ORDIN 75 22/04/2016
ORDIN nr. 75 din 22 aprilie 2016pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
2.ACT 26/04/2016 CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România - A.M.R. EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
3.DECIZIE 145 26/04/2016 DECIZIE nr. 145 din 26 aprilie 2016privind eliberarea domnului Andrei Butaru din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
4.DECIZIE 146 26/04/2016 DECIZIE nr. 146 din 26 aprilie 2016privind eliberarea doamnei Lenuţa Ichim din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
5.DECIZIE 147 26/04/2016 DECIZIE nr. 147 din 26 aprilie 2016privind numirea domnului Radu Roatiş Cheţan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
6.DECIZIE 148 26/04/2016 DECIZIE nr. 148 din 26 aprilie 2016privind numirea domnului Andrei Butaru în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
7.
ORDIN 533 20/04/2016
ORDIN nr. 533 din 20 aprilie 2016privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
8.SCHEMĂ 20/04/2016 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 aprilie 2016"Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
9.
ORDIN 73 22/04/2016
ORDIN nr. 73 din 22 aprilie 2016privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a elementelor acestor date EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
10.
ORDIN 139 07/03/2016
ORDIN nr. 139 din 7 martie 2016pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 26 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 314 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 314 din 20 aprilie 2016pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016
2.ACORD 01/04/2015 ACORD din 1 aprilie 2015între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 307 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 307 din 20 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 297 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 297 din 20 aprilie 2016privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 298 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 298 din 20 aprilie 2016pentru actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016
6.DECIZIE 148 17/03/2016 DECIZIE nr. 148 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 313 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 313 din 20 aprilie 2016privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 311 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 311 din 20 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016
9.HOTĂRÂRE 295 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 295 din 20 aprilie 2016pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 26 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 306 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 306 din 20 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 308 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 308 din 20 aprilie 2016pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare DN7 km 246+500 - km 251+025", judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 309 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 309 din 20 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016
4.DECIZIE 99 25/02/2016 DECIZIE nr. 99 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016
5.DECIZIE 109 03/03/2016 DECIZIE nr. 109 din 3 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 294 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 294 din 20 aprilie 2016pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la Bucureşti la 1 aprilie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016
7.ACORD 01/04/2015 ACORD din 1 aprilie 2015între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016
8.
ORDIN 40 01/04/2016
ORDIN nr. 40 din 1 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 26 aprilie 2016
1.
ORDIN 52 15/04/2016
ORDIN nr. M.52 din 15 aprilie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind planificarea, organizarea, executarea şi finalizarea inspecţiilor Inspectorului General EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 25 aprilie 2016
2.DECIZIE 85 23/02/2016 DECIZIE nr. 85 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253^1 din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 25 aprilie 2016
3.DECIZIE 90 23/02/2016 DECIZIE nr. 90 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 25 aprilie 2016
4.DECIZIE 100 25/02/2016 DECIZIE nr. 100 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 25 aprilie 2016
5.DECIZIE 172 24/03/2016 DECIZIE nr. 172 din 24 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 25 aprilie 2016
6.
ORDIN 2228 01/04/2016
ORDIN nr. 2.228 din 1 aprilie 2016privind schimbarea de grupă valorică, trecerea de la categoria m la a şi inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoare de monument istoric al Spitalului Militar, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, Bucureşti şi reînscrierea în Lista monumentelor istorice la categoria ansamblu, grupa valorică A, cu 18 subcomponente EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 25 aprilie 2016
1.
ORDIN 93 15/04/2016
ORDIN nr. 93 din 15 aprilie 2016privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare a resurselor de ape geotermale din perimetrul Şimleu Sud, judeţul Sălaj EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 25 aprilie 2016
2.DECIZIE 76 23/02/2016 DECIZIE nr. 76 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 25 aprilie 2016
3.DECIZIE 46 16/02/2016 DECIZIE nr. 46 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253^1 din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 25 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 301 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 301 din 20 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 25 aprilie 2016
5.
ORDIN 1193 13/04/2016
ORDIN nr. 1.193 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 25 aprilie 2016
6.NORMĂ 13/04/2016 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 25 aprilie 2016
1.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
3.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
4.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
5.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură civilă din 1 iulie 2010(Rep 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
9.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
10.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
11.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 1 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
12.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
13.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
14.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
15.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
16.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
17.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
18.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
19.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
20.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
21.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
22.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
23.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
24.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
25.HOTĂRÂRE (A) 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016(actualizată până la data de 12 februarie 2016*) EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016.
26.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.HOTĂRÂRE 304 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 304 din 20 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 302 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 302 din 20 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 300 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 300 din 20 aprilie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016
4.
RECTIFICARE 115 19/05/2015
RECTIFICARE nr. 115 din 19 mai 2015referitoare la Legea nr. 115/2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 299 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 299 din 20 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 305 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 305 din 20 aprilie 2016pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016
7.DECIZIE 143 25/04/2016 DECIZIE nr. 143 din 25 aprilie 2016privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 216/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 303 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 303 din 20 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de Transport cu Metroul "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016
9.DECIZIE 144 25/04/2016 DECIZIE nr. 144 din 25 aprilie 2016privind eliberarea domnului Ioan-Alexandru Andrei din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 25 aprilie 2016
1.
ORDIN 3515 28/03/2016
ORDIN nr. 3.515 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Montessori Haus" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
2.
ORDIN 3514 28/03/2016
ORDIN nr. 3.514 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Maryland" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
3.DECIZIE 87 23/02/2016 DECIZIE nr. 87 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 şi art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
4.
ORDIN 3516 28/03/2016
ORDIN nr. 3.516 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul F.E.G. din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
5.
ORDIN 3525 28/03/2016
ORDIN nr. 3.525 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Don Orione" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
6.
ORDIN 3526 28/03/2016
ORDIN nr. 3.526 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificările profesionale "tehnician în turism", "tehnician în gastronomie", respectiv pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "agent de turism - ghid" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" din municipiul Brăila EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
7.
ORDIN 3528 28/03/2016
ORDIN nr. 3.528 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mini London" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
8.SENTINŢĂ 225 07/05/2013 SENTINŢĂ nr. 225 din 7 mai 2013referitoare la pronunţarea asupra excepţiei de nelegalitate a prevederilor art. 3 alin. 1, 1^1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 EMITENT: CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
9.ÎNCHEIERE 47 11/07/2013 ÎNCHEIERE nr. 47/CC din 11 iulie 2013referitoare la soluţionarea cererii formulate de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate atât în practicaua, cât şi în dispozitivul Sentinţei nr. 225 din 7 mai 2013, pronunţate de Curtea de Apel Târgu Mureş EMITENT: CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
10.
ORDIN 3508 28/03/2016
ORDIN nr. 3.508 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
11.
ORDIN 3527 28/03/2016
ORDIN nr. 3.527 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Banatul" din municipiul Caransebeş EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
12.
ORDIN 3599 06/04/2016
ORDIN nr. 3.599 din 6 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.195/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Mish-Mash" din localitatea Băicoi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
13.CIRCULARĂ 9 12/04/2016 CIRCULARĂ nr. 9 din 12 aprilie 2016privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016
1.DECIZIE 79 23/02/2016 DECIZIE nr. 79 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 316 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 22 aprilie 2016
2.
ORDIN 1194 13/04/2016
ORDIN nr. 1.194 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 22 aprilie 2016
3.NORMĂ 13/04/2016 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016de utilizare a Sistemului de control al exportului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 22 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 292 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 292 din 20 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 22 aprilie 2016
1.DECRET 429 21/04/2016 DECRET nr. 429 din 21 aprilie 2016privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
2.DECRET 427 21/04/2016 DECRET nr. 427 din 21 aprilie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
3.DECRET 428 21/04/2016 DECRET nr. 428 din 21 aprilie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
4.DECRET 430 21/04/2016 DECRET nr. 430 din 21 aprilie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 293 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 293 din 20 aprilie 2016privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
6.DECIZIE 139 22/04/2016 DECIZIE nr. 139 din 22 aprilie 2016privind revocarea domnului Vasile Ciurchea, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru încetarea exercitării atribuţiilor preşedintelui instituţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
7.DECIZIE 140 22/04/2016 DECIZIE nr. 140 din 22 aprilie 2016privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
8.DECIZIE 141 22/04/2016 DECIZIE nr. 141 din 22 aprilie 2016pentru numirea doamnei Claudia Iulia Mahu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
9.DECIZIE 142 22/04/2016 DECIZIE nr. 142 din 22 aprilie 2016privind eliberarea domnului Eduard Corjescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
10.
ORDIN 415 04/04/2016
ORDIN nr. 415 din 4 aprilie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 35 de unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
11.
ORDIN 418 05/04/2016
ORDIN nr. 418 din 5 aprilie 2016privind închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 sectoare cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
12.HOTĂRÂRE 19 18/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 19 din 18 aprilie 2016privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
13.GHID 18/04/2016 GHIDUL din 18 aprilie 2016finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 22 aprilie 2016
1.
ORDIN 1190 13/04/2016
ORDIN nr. 1.190 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR. EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 22 aprilie 2016
2.
ORDIN 1192 13/04/2016
ORDIN nr. 1.192 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 22 aprilie 2016
3.NORMĂ 13/04/2016 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 22 aprilie 2016
4.
ORDIN 1189 13/04/2016
ORDIN nr. 1.189 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 22 aprilie 2016
5.NORMĂ 13/04/2016 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016privind administrarea contingentelor tarifare în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 22 aprilie 2016
6.NORMĂ 13/04/2016 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR. EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 22 aprilie 2016
7.
ORDIN 1191 13/04/2016
ORDIN nr. 1.191 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR. EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 22 aprilie 2016
8.NORMĂ 13/04/2016 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR. EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 22 aprilie 2016
1.
ORDIN 3600 06/04/2016
ORDIN nr. 3.600 din 6 aprilie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 22 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 12 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 aprilie 2016pentru aprobarea Cartei albe a apărării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 22 aprilie 2016
3.CARTĂ 11/04/2016 CARTA ALBĂ A APĂRĂRII din 11 aprilie 2016de planificare a apărării la nivel departamental EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 22 aprilie 2016
1.
ORDIN 1195 13/04/2016
ORDIN nr. 1.195 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016
2.NORMĂ 13/04/2016 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016de utilizare a Sistemului de control al importului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016
3.DECIZIE 179 29/03/2016 DECIZIE nr. 179 din 29 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016
4.
ORDIN 1196 13/04/2016
ORDIN nr. 1.196 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare şi completare a notificării de reexport EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016
5.NORMĂ 13/04/2016 NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016de utilizare şi completare a notificării de reexport EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 252 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 252 din 13 aprilie 2016privind aprobarea stemei comunei Bilbor, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 238 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 238 din 6 aprilie 2016privind aprobarea stemei comunei Băţani, judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016
8.
ORDIN 386 28/03/2016
ORDIN nr. 386 din 28 martie 2016pentru modificarea şi completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 21 aprilie 2016
1.DECIZIE 151 17/03/2016 DECIZIE nr. 151 din 17 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016
2.DECIZIE 41 09/02/2016 DECIZIE nr. 41 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016
3.DECLARAŢIE 1 18/04/2016 DECLARAŢIE nr. 1 din 18 aprilie 2016Parlamentului României privind obiectivele dezvoltării durabile EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 284 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 284 din 13 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi a altor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 280 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 280 din 13 aprilie 2016privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016
2.
ORDIN 270 12/04/2016
ORDIN nr. 270 din 12 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 291 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 291 din 20 aprilie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 20 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 20 din 20 aprilie 2016privind modificarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016
5.
ORDIN 517 13/04/2016
ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016
6.PROCEDURĂ 13/04/2016 PROCEDURĂ din 13 aprilie 2016pentru modulul "Semnarea electronică a rapoartelor şi accesul entităţilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug" (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016
7.PROCEDURĂ 13/04/2016 PROCEDURĂ din 13 aprilie 2016privind modulul "Completarea şi depunerea bugetului individual al instituţiilor publice" (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016
8.PROCEDURĂ 13/04/2016 PROCEDURĂ din 13 aprilie 2016privind modulul "Înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor" (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 11 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 11 din 11 aprilie 2016pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind situaţia celor două entităţi energetice, Societatea Complexul Energetic Hunedoara şi Societatea Complexul Energetic Oltenia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016
2.DECIZIE 98 25/02/2016 DECIZIE nr. 98 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 prin raportare la art. 194-197 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 62 19/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 62 din 19 aprilie 2016referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale şi la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei şi de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE - COM (2016) 53 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016
4.DECIZIE 44 16/02/2016 DECIZIE nr. 44 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală şi ale art. 125 alin. (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016
5.DECIZIE 106 25/02/2016 DECIZIE nr. 106 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 276 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 276 din 13 aprilie 2016privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016
7.
ORDIN 617 25/03/2016
ORDIN nr. 617 din 25 martie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 21 aprilie 2016
1.COD PR PENALĂ (A) 25/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 25 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 25 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 21 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 21 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 44 din 16 februarie 2016.
3.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
4.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
5.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură civilă din 1 iulie 2010(Rep 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
7.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
8.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
9.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
10.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
11.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 1 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
12.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
13.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
14.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
15.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
16.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
17.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
18.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
19.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
20.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
21.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
22.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
23.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
24.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
25.HOTĂRÂRE (A) 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016(actualizată până la data de 12 februarie 2016*) EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016.
26.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.DECIZIE 791 04/04/2016 DECIZIE nr. 791 din 4 aprilie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EAST BRIDGE INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016
2.
ORDIN 520 11/04/2016
ORDIN nr. 520 din 11 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016
3.DECIZIE 793 04/04/2016 DECIZIE nr. 793 din 4 aprilie 2016privind sancţionarea Societăţii EUROBROKERS GROUP - BROKER DE ASIGURARE - S.A. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 249 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 249 din 6 aprilie 2016privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" în domeniul public al comunei Blejoi, judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016
5.DECIZIE 97 25/02/2016 DECIZIE nr. 97 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 340 29/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 340 din 29 martie 2016pentru modificarea Regulamentului privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016
7.DECIZIE 792 04/04/2016 DECIZIE nr. 792 din 4 aprilie 2016privind sancţionarea Societăţii A&G MARITIM BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016
8.DECIZIE 821 06/04/2016 DECIZIE nr. 821 din 6 aprilie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii OMEGA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016
9.
ORDIN 3517 28/03/2016
ORDIN nr. 3.517 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, începând cu anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 20 aprilie 2016
1.DECIZIE 58 16/02/2016 DECIZIE nr. 58 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 20 aprilie 2016
2.
ORDIN 114 22/01/2016
ORDIN nr. 114 din 22 ianuarie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 20 aprilie 2016
3.
ORDIN 695 04/04/2016
ORDIN nr. 695 din 4 aprilie 2016privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 20 aprilie 2016
4.PROCEDURĂ 04/04/2016 PROCEDURĂ din 4 aprilie 2016de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 20 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 9 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 9 din 11 aprilie 2016privind organizarea Zilei Naţionale a României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 7 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 7 din 11 aprilie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 10 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 10 din 11 aprilie 2016privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru examinarea rapoartelor de audit financiar ale Curţii de Conturi şi pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 6 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 6 din 11 aprilie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 287 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 287 din 20 aprilie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Misăilă Cristi Valentin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
6.DECIZIE 857 12/04/2016 DECIZIE nr. 857 din 12 aprilie 2016privind sancţionarea Societăţii TAKTIQ - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare/reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 288 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 288 din 20 aprilie 2016privind acordarea cetăţeniei române domnului Saritov Albert EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 289 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 289 din 20 aprilie 2016privind acordarea cetăţeniei române doamnei Sassa Kateryna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
9.
LEGE 66 19/04/2016
LEGE nr. 66 din 19 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
10.DECRET 425 19/04/2016 DECRET nr. 425 din 19 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
11.HOTĂRÂRE 290 20/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 290 din 20 aprilie 2016privind acordarea cetăţeniei române doamnei Zhydachevska Kateryna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
12.DECIZIE 901 18/04/2016 DECIZIE nr. 901 din 18 aprilie 2016privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
13.
LEGE 67 19/04/2016
LEGE nr. 67 din 19 aprilie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
14.DECRET 426 19/04/2016 DECRET nr. 426 din 19 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
15.HOTĂRÂRE 8 11/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 8 din 11 aprilie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 20 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 40 18/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 aprilie 2016privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
2.DECRET 418 14/04/2016 DECRET nr. 418 din 14 aprilie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
3.DECRET 419 14/04/2016 DECRET nr. 419 din 14 aprilie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
4.
ORDIN 35 30/03/2016
ORDIN nr. 35 din 30 martie 2016privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
5.DECIZIE 56 16/02/2016 DECIZIE nr. 56 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 273 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 273 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
7.AMENDAMENT 25/11/2015 AMENDAMENT din 25 noiembrie 2015convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
8.
ORDIN 545 11/04/2016
ORDIN nr. 545 din 11 aprilie 2016privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
9.
ORDIN 715 12/04/2016
ORDIN nr. 715 din 12 aprilie 2016privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
10.CIRCULARĂ 8 30/03/2016 CIRCULARĂ nr. 8 din 30 martie 2016privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate împlinirii a 575 de ani de când Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
11.HOTĂRÂRE 281 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 281 din 13 aprilie 2016privind aprobarea obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
12.HOTĂRÂRE 3 09/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 aprilie 2016pentru aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
13.HOTĂRÂRE 4 09/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 aprilie 2016pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 20 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 272 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 272 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 274 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 274 din 13 aprilie 2016privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 275 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 275 din 13 aprilie 2016privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
4.DECIZIE 137 20/04/2016 DECIZIE nr. 137 din 20 aprilie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Nicuşor Marian Buică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
5.DECIZIE 138 20/04/2016 DECIZIE nr. 138 din 20 aprilie 2016privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2016, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
6.DECIZIE 8 13/04/2016 DECIZIE nr. 8 din 13 aprilie 2016privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului industrial şi de construcţii din perimetrul Drinova Est, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
7.
ORDIN 495 13/04/2016
ORDIN nr. 495 din 13 aprilie 2016privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL CĂLAN - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
8.REGULAMENT 3 31/03/2016 REGULAMENT nr. 3 din 31 martie 2016pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
9.HOTĂRÂRE 269 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 269 din 13 aprilie 2016privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
10.HOTĂRÂRE 270 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 270 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Pod km 47 + 128, linia C.F. 418A Beclean - Sărăţel, între staţiile Măgheruş şi Sărăţel" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
11.HOTĂRÂRE 271 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 271 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Pod km 197 + 557, Linia C.F. 101 Chitila-Craiova, între staţiile Slatina şi Piatra-Olt" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 20 aprilie 2016
1.DECRET 416 14/04/2016 DECRET nr. 416 din 14 aprilie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016
2.DECRET 417 14/04/2016 DECRET nr. 417 din 14 aprilie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016
3.
ORDIN 331 31/03/2016
ORDIN nr. 331 din 31 martie 2016privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 1 25/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 25 martie 2016pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2016 EMITENT: COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016
5.DECIZIE 93 25/02/2016 DECIZIE nr. 93 din 25 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 234 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 234 din 30 martie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016
1.
ORDIN 529 14/04/2016
ORDIN nr. 529 din 14 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016
2.NORMĂ 14/04/2016 NORME METODOLOGICE din 14 aprilie 2016privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016
3.
ORDIN 409 30/03/2016
ORDIN nr. 409 din 30 martie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016
4.REGULAMENT 30/03/2016 REGULAMENT din 30 martie 2016de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 246 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 246 din 6 aprilie 2016privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 283 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 283 din 13 aprilie 2016privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Camerei Deputaţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016
1.
ORDIN 218 14/04/2016
ORDIN nr. 218 din 14 aprilie 2016pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 5 aprilie 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 19 aprilie 2016
2.
ORDIN 419 01/04/2016
ORDIN nr. 419 din 1 aprilie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului de Nevroze Predeal EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 19 aprilie 2016
3.REGULAMENT 01/04/2016 REGULAMENT din 1 aprilie 2016de organizare şi funcţionare al Sanatoriului de Nevroze Predeal EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 19 aprilie 2016
4.DECIZIE 70 18/02/2016 DECIZIE nr. 70 din 18 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) şi art. 74 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 19 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 222 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 222 din 30 martie 2016privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016
2.
ORDIN 458 13/04/2016
ORDIN nr. 458 din 13 aprilie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016
3.
ORDIN 3489 28/03/2016
ORDIN nr. 3.489 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 din localitatea Buftea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016
4.
ORDIN 3497 28/03/2016
ORDIN nr. 3.497 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Transcom" din municipiul Sibiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016
5.
ORDIN 3499 28/03/2016
ORDIN nr. 3.499 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician în automatizări" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Balş" din municipiul Adjud EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016
6.
ORDIN 3500 28/03/2016
ORDIN nr. 3.500 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "profesional", domeniul "electric", calificarea profesională "electrician nave" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" din municipiul Brăila EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016
7.
ORDIN 3501 28/03/2016
ORDIN nr. 3.501 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul"tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant CAD" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Marină "Alexandru Ioan Cuza" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016
8.
ORDIN 3647 13/04/2016
ORDIN nr. 3.647 din 13 aprilie 2016privind prelucrarea de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor a cererilor de obţinere a cardului profesional european pentru profesii nereglementate în România, dar reglementate în alte state membre ale Spaţiului Economic European (SEE) şi emiterea cardului profesional european pentru prestarea temporară şi ocazională de servicii, fără verificare prealabilă în statul membru de stabilire EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016
9.
ORDIN 184 30/03/2016
ORDIN nr. 184 din 30 martie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 19 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 38 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 38 din 13 aprilie 2016privind adoptarea avizului motivat referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
2.DECRET 421 18/04/2016 DECRET nr. 421 din 18 aprilie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
3.DECRET 420 18/04/2016 DECRET nr. 420 din 18 aprilie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
4.DECIZIE 38 09/02/2016 DECIZIE nr. 38 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (2) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
5.DECRET 422 18/04/2016 DECRET nr. 422 din 18 aprilie 2016privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucureşti EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 39 13/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 39 din 13 martie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2016) 128 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
7.
ORDIN 719 14/04/2016
ORDIN nr. 719 din 14 aprilie 2016privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
8.
LEGE 62 12/04/2016
LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2016pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
9.DECRET 412 11/04/2016 DECRET nr. 412 din 11 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
10.
LEGE 63 12/04/2016
LEGE nr. 63 din 12 aprilie 2016privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
11.DECRET 413 11/04/2016 DECRET nr. 413 din 11 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
12.DECIZIE 244 12/04/2016 DECIZIE nr. 244 din 12 aprilie 2016privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016
1.
ORDIN 2239 06/04/2016
ORDIN nr. 2.239 din 6 aprilie 2016pentru acreditarea Muzeului Memorial "Octavian Goga" din localitatea Ciucea, judeţul Cluj EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016
2.
ORDIN 285 12/04/2016
ORDIN nr. 285 din 12 aprilie 2016privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: CURTEA DE CONTURI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016
3.NORMĂ 12/04/2016 NORME din 12 aprilie 2016cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: CURTEA DE CONTURI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 1 09/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 9 aprilie 2016pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2014-2015 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017 EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 2 09/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 aprilie 2016pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016
6.
ORDIN 138 12/04/2016
ORDIN nr. 138 din 12 aprilie 2016privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016
7.NORMĂ 12/04/2016 NORME din 12 aprilie 2016cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 2 26/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 26 martie 2016cu privire la aprobarea unor documente prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016
9.
ORDIN 373 12/04/2016
ORDIN nr. 373 din 12 aprilie 2016pentru aprobarea metodologiei de finanţare a proiectelor de tineret şi studenţeşti proprii şi proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru programele în domeniul tineretului EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 18 aprilie 2016
1.DECRET 423 18/04/2016 DECRET nr. 423 din 18 aprilie 2016pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 18 aprilie 2016
2.DECRET 424 18/04/2016 DECRET nr. 424 din 18 aprilie 2016pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 18 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 19 04/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 19 din 4 aprilie 2016privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 18 aprilie 2016
4.DECIZIE 81 23/02/2016 DECIZIE nr. 81 din 23 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) şi (7) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 18 aprilie 2016
5.DECIZIE 136 10/03/2016 DECIZIE nr. 136 din 10 martie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală şi art. 46 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 18 aprilie 2016
1.
ORDIN 1162 07/04/2016
ORDIN nr. 1.162 din 7 aprilie 2016privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 18 aprilie 2016
2.CARTĂ 07/04/2016 CARTA din 7 aprilie 2016drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 18 aprilie 2016
3.
ORDIN 546 11/04/2016
ORDIN nr. 546 din 11 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 18 aprilie 2016
4.
ORDIN 716 12/04/2016
ORDIN nr. 716 din 12 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 18 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 279 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 279 din 13 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 18 aprilie 2016
6.
LEGE 64 12/04/2016
LEGE nr. 64 din 12 aprilie 2016pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 18 aprilie 2016
7.DECRET 414 11/04/2016 DECRET nr. 414 din 11 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 18 aprilie 2016
1.
ORDIN 11 30/03/2016
ORDIN nr. 11 din 30 martie 2016privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
2.STANDARD 30/03/2016 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 30 martie 2016pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 36 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 36 din 13 aprilie 2016privind Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Revizuirea politicii europene de vecinătate - JOIN (2015) 50 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 37 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 37 din 13 aprilie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia de extindere a UE - COM (2015) 611 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
5.
ORDIN 181 04/02/2016
ORDIN nr. 181 din 4 februarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
6.NORMĂ 04/02/2016 NORME METODOLOGICE din 4 februarie 2016de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
7.
ORDIN 423 01/04/2016
ORDIN nr. 423 din 1 aprilie 2016pentru aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" şi plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2 - "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
8.
ORDIN 3632 12/04/2016
ORDIN nr. 3.632 din 12 aprilie 2016privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
9.METODOLOGIE 12/04/2016 METODOLOGIE din 12 aprilie 2016de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
10.
ORDIN 473 05/04/2016
ORDIN nr. 473 din 5 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
11.NORMĂ 05/04/2016 NORME METODOLOGICE din 5 aprilie 2016de aplicare a prevederilor art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 18 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 54 04/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 54 din 4 aprilie 2016privind Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu referitor la măsurile luate în urma reuniunii liderilor privind fluxurile de refugiaţi de-a lungul rutei Balcanilor de Vest COM (2015) 676 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 52 04/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 52 din 4 aprilie 2016privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind pieţele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piaţă şi a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce priveşte anumite date - COM (2016) 57 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 53 04/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 53 din 4 aprilie 2016referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri Generarea, tratarea şi transferul transfrontalier de deşeuri periculoase şi de alte deşeuri în statele membre ale Uniunii Europene în perioada 2010-2012 COM (2015) 660 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 51 04/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 51 din 4 aprilie 2016privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte anumite date - COM (2016) 56 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016
5.DECIZIE 136 18/04/2016 DECIZIE nr. 136 din 18 aprilie 2016privind eliberarea domnului Dragoş-Nicolae Pîslaru din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 277 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 277 din 13 aprilie 2016privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 278 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 278 din 13 aprilie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016
8.
LEGE 59 11/04/2016
LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016
9.DECRET 405 08/04/2016 DECRET nr. 405 din 8 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 18 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 267 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 267 din 13 aprilie 2016privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 268 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 268 din 13 aprilie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016
3.DECIZIE 135 15/04/2016 DECIZIE nr. 135 din 15 aprilie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 114/2016 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016
4.
ORDIN 3602 07/04/2016
ORDIN nr. 3.602 din 7 aprilie 2016privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat - 2016 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016
5.
ORDIN 206 21/03/2016
ORDIN nr. 206 din 21 martie 2016pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016
6.NORMĂ 21/03/2016 NORME din 21 martie 2016privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016
7.
ORDIN 964 11/04/2016
ORDIN nr. 964 din 11 aprilie 2016privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016 EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 15 aprilie 2016
1.
ORDIN 532 14/04/2016
ORDIN nr. 532 din 14 aprilie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 15 aprilie 2016
2.NORMĂ 14/04/2016 NORME METODOLOGICE din 14 aprilie 2016privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 15 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 247 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 247 din 6 aprilie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 15 aprilie 2016
2.DECIZIE 6 02/03/2016 DECIZIE nr. 6 din 2 martie 2016referitoare la dezlegarea de principiu a chestiunii de drept privind aplicarea dispoziţiilor art. 427 alin. (1) raportat la art. 426 lit. b) şi d) din Codul de procedură penală, aplicarea art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal şi aplicarea art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 15 aprilie 2016
1.DECRET 415 11/04/2016 DECRET nr. 415 din 11 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016
2.
LEGE 65 12/04/2016
LEGE nr. 65 din 12 aprilie 2016pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016
3.
LEGE 60 12/04/2016
LEGE nr. 60 din 12 aprilie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016
4.DECRET 410 11/04/2016 DECRET nr. 410 din 11 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016
5.
LEGE 61 12/04/2016
LEGE nr. 61 din 12 aprilie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016
6.DECRET 411 11/04/2016 DECRET nr. 411 din 11 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 245 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 245 din 6 aprilie 2016privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016
8.DECIZIE 34 09/02/2016 DECIZIE nr. 34 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016
9.
ORDIN 431 01/04/2016
ORDIN nr. 431 din 1 aprilie 2016privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu" prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 15 aprilie 2016
1.DECIZIE 223 05/04/2016 DECIZIE nr. 223 din 5 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
2.
LEGE 56 11/04/2016
LEGE nr. 56 din 11 aprilie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
3.DECRET 402 08/04/2016 DECRET nr. 402 din 8 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
4.
ORDIN 444 08/04/2016
ORDIN nr. 444 din 8 aprilie 2016privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
5.
LEGE 58 11/04/2016
LEGE nr. 58 din 11 aprilie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
6.DECRET 404 08/04/2016 DECRET nr. 404 din 8 aprilie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
7.
ORDIN 3496 28/03/2016
ORDIN nr. 3.496 din 28 martie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
8.ORD DE URGENŢĂ 11 06/04/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
9.
ORDIN 3637 12/04/2016
ORDIN nr. 3.637 din 12 aprilie 2016pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
10.
ORDIN 46 04/04/2016
ORDIN nr. 46 din 4 aprilie 2016pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
11.DECLARAŢIE 09/11/2015 DECLARAŢIE DE COOPERARE din 9 noiembrie 2015între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România (ONPCSB) şi Unitatea de Informaţii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, privind schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016
1.
ORDIN 483 07/04/2016
ORDIN nr. 483 din 7 aprilie 2016pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016
2.
ORDIN 427 01/04/2016
ORDIN nr. 427 din 1 aprilie 2016privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016
3.PROCEDURĂ 01/04/2016 PROCEDURA SIMPLIFICATĂ din 1 aprilie 2016aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 251 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 251 din 6 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016
1.LISTĂ 14/04/2016 LISTĂ din 14 aprilie 2016semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile locale din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016
2.
LEGE 57 11/04/2016
LEGE nr. 57 din 11 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016
3.DECRET 403 08/04/2016 DECRET nr. 403 din 8 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 14 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 243 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 243 din 6 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
2.DECRET 401 08/04/2016 DECRET nr. 401 din 8 aprilie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 1 26/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 26 martie 2016cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 26 martie 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
4.
LEGE 55 11/04/2016
LEGE nr. 55 din 11 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
5.PROCEDURĂ 11/04/2016 PROCEDURĂ din 11 aprilie 2016privind autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
6.
ORDIN 548 11/04/2016
ORDIN nr. 548 din 11 aprilie 2016privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
7.REGULAMENT 11/04/2016 REGULAMENT din 11 aprilie 2016privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 244 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 244 din 6 aprilie 2016pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
9.
ORDIN 2 11/04/2016
ORDIN nr. 2 din 11 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
10.HOTĂRÂRE 250 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 250 din 6 aprilie 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11-DN 13", pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 14 aprilie 2016
1.
ORDIN 388 30/03/2016
ORDIN nr. 388 din 30 martie 2016pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
2.
RECTIFICARE 127 18/12/2014
RECTIFICARE nr. 127 din 18 decembrie 2014la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 127/2014 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 261 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 261 din 13 aprilie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 262 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 262 din 13 aprilie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 263 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 263 din 13 aprilie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 264 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 aprilie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Beclea Daniela EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 06/10/2015 HOTĂRÂRE din 6 octombrie 2015în Cauza Coniac împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 265 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 265 din 13 aprilie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Vasvari Robert-Gergely EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
9.HOTĂRÂRE 253 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 253 din 13 aprilie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina Carmen EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
10.HOTĂRÂRE 254 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 254 din 13 aprilie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Vasilescu Sorin-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
11.HOTĂRÂRE 255 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 255 din 13 aprilie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Cornoiu Dumitru-Nicu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
12.HOTĂRÂRE 256 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 256 din 13 aprilie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Halici Nicuşor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
13.HOTĂRÂRE 257 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 257 din 13 aprilie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Constantin Toma EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
14.HOTĂRÂRE 258 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 258 din 13 aprilie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Szilagyi Robert-Istvan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
15.HOTĂRÂRE 259 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 259 din 13 aprilie 2016privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
16.HOTĂRÂRE 260 13/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 260 din 13 aprilie 2016privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 13 aprilie 2016
1.DECIZIE 134 13/04/2016 DECIZIE nr. 134 din 13 aprilie 2016privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 13 aprilie 2016
2.DECIZIE 133 13/04/2016 DECIZIE nr. 133 din 13 aprilie 2016privind înfiinţarea Comitetului "Coaliţia anti-sărăcie" EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 13 aprilie 2016
3.DECIZIE 132 13/04/2016 DECIZIE nr. 132 din 13 aprilie 2016privind numirea domnului Doru Petru Dudaş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 13 aprilie 2016
4.DECIZIE 131 13/04/2016 DECIZIE nr. 131 din 13 aprilie 2016pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 13 aprilie 2016
5.
ORDIN 284 07/03/2016
ORDIN nr. 284 din 7 martie 2016privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 13 aprilie 2016
6.
ORDIN 613 25/03/2016
ORDIN nr. 613 din 25 martie 2016privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 13 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 55 04/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 55 din 4 aprilie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 13 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 16/09/2014 HOTĂRÂRE din 16 septembrie 2014în Cauza Uniunea Judeţeană a Cooperativelor de Consum Ilfov împotriva României (fond) EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 13 aprilie 2016
3.
ORDIN 12 30/03/2016
ORDIN nr. 12 din 30 martie 2016privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 13 aprilie 2016
4.STANDARD 30/03/2016 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 30 martie 2016pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 13 aprilie 2016
1.
RECTIFICARE 155 10/03/2016
RECTIFICARE nr. 155 din 10 martie 2016referitoare la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 13 aprilie 2016
2.
ORDIN 456 06/04/2016
ORDIN nr. 456 din 6 aprilie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 13 aprilie 2016
1.
ORDIN 200 26/02/2016
ORDIN nr. 200 din 26 februarie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 12 aprilie 2016
1.REGULAMENT (R) 24/02/1994 REGULAMENT din 24 februarie 1994 (*republicat*)Camerei Deputaţilor*) EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 12 aprilie 2016
1.DECIZIE 24 20/01/2016 DECIZIE nr. 24 din 20 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
2.DECIZIE 68 18/02/2016 DECIZIE nr. 68 din 18 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 şi art. 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
3.DECRET 391 07/04/2016 DECRET nr. 391 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Petrodava" al Judeţului Neamţ EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
4.DECRET 392 07/04/2016 DECRET nr. 392 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al Judeţului Prahova EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
5.DECRET 393 07/04/2016 DECRET nr. 393 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
6.DECRET 394 07/04/2016 DECRET nr. 394 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" al Judeţului Sibiu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
7.DECRET 395 07/04/2016 DECRET nr. 395 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al Judeţului Suceava EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
8.DECRET 396 07/04/2016 DECRET nr. 396 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Alexandru Dimitrie Ghica" al Judeţului Teleorman EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
9.DECRET 397 07/04/2016 DECRET nr. 397 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al Judeţului Timiş EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
10.DECRET 398 07/04/2016 DECRET nr. 398 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "General Magheru" al Judeţului Vâlcea EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
11.DECRET 399 07/04/2016 DECRET nr. 399 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
12.DECRET 406 08/04/2016 DECRET nr. 406 din 8 aprilie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
13.DECRET 407 08/04/2016 DECRET nr. 407 din 8 aprilie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
14.DECRET 408 08/04/2016 DECRET nr. 408 din 8 aprilie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
15.DECRET 409 08/04/2016 DECRET nr. 409 din 8 aprilie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
16.
ORDIN 201 26/02/2016
ORDIN nr. 201 din 26 februarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
17.NORMĂ 26/02/2016 NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 12 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 9 05/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 9 din 5 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
2.
ORDIN 1164 07/04/2016
ORDIN nr. 1.164 din 7 aprilie 2016pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
3.
ORDIN 129 25/02/2016
ORDIN nr. 129 din 25 februarie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
4.
ORDIN 226 12/02/2016
ORDIN nr. 226 din 12 februarie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
5.
ORDIN 450 31/03/2016
ORDIN nr. 450 din 31 martie 2016pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
6.PROCEDURĂ 31/03/2016 PROCEDURĂ DE CORECTARE din 31 martie 2016a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
7.
ORDIN 389 18/02/2016
ORDIN nr. 389 din 18 februarie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
8.
ORDIN 469 04/03/2016
ORDIN nr. 469 din 4 martie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
9.
ORDIN 4051 15/12/2015
ORDIN nr. 226 din 12 februarie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
10.
ORDIN 682 07/04/2016
ORDIN nr. 682 din 7 aprilie 2016pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
11.PROCEDURĂ 07/04/2016 PROCEDURĂ din 7 aprilie 2016de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
12.
ORDIN 1154 07/04/2016
ORDIN nr. 682 din 7 aprilie 2016pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
13.PROCEDURĂ 07/04/2016 PROCEDURĂ din 7 aprilie 2016de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
14.HOTĂRÂRE 32 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 32 din 6 aprilie 2016privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile COM (2015) 595 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
15.HOTĂRÂRE 33 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 aprilie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor COM (2015) 626 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
16.HOTĂRÂRE 34 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 aprilie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii bancare" COM (2015) 587 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
17.
ORDIN 1155 07/04/2016
ORDIN nr. 1.155 din 7 aprilie 2016privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
1.COD PR PENALĂ (A) 12/04/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 12 aprilie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 12 aprilie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016; DECIZIA nr. 24 din 20 ianuarie 2016.
2.COD PR PENALĂ (A) 31/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 31 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Legii nr. 135/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 31 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016; DECIZIA nr. 23 din 20 ianuarie 2016.
3.COD PR CIVILĂ (A) 18/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 18 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Codului de procedură civilă din 1 iulie 2010(Rep 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 18 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
4.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
5.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
6.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
7.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
8.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
9.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 1 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
10.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
11.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
12.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
13.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
14.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
15.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
16.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
17.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
18.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
19.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
20.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
21.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
22.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
23.HOTĂRÂRE (A) 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016(actualizată până la data de 12 februarie 2016*) EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016.
24.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.
ORDIN 213 22/03/2016
ORDIN nr. 213 din 22 martie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 1.1 "Lista funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă" la anexa nr. 1 "Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 15 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 15 din 6 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
3.
RECTIFICARE 159 11/03/2016
RECTIFICARE nr. 159 din 11 martie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 159/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
4.
RECTIFICARE 21 14/01/2015
RECTIFICARE nr. 21 din 14 ianuarie 2015referitoare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
5.DECRET 377 07/04/2016 DECRET nr. 377 din 7 aprilie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
6.DECRET 378 07/04/2016 DECRET nr. 378 din 7 aprilie 2016privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
7.DECRET 379 07/04/2016 DECRET nr. 379 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al Judeţului Arad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 16 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 16 din 6 aprilie 2016privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
9.DECRET 380 07/04/2016 DECRET nr. 380 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Mr. Constantin Ene" al Judeţului Bacău EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
10.DECRET 381 07/04/2016 DECRET nr. 381 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" al Judeţului Bihor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
11.DECRET 382 07/04/2016 DECRET nr. 382 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara Bârsei" al Judeţului Braşov EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
12.DECRET 383 07/04/2016 DECRET nr. 383 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
13.DECRET 384 07/04/2016 DECRET nr. 384 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Neron Lupaşcu" al Judeţului Buzău EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
14.DECRET 385 07/04/2016 DECRET nr. 385 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Barbu Ştirbei" al Judeţului Călăraşi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
15.DECRET 386 07/04/2016 DECRET nr. 386 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Avram Iancu" al Judeţului Cluj EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
16.DECRET 387 07/04/2016 DECRET nr. 387 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" al Judeţului Giurgiu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
17.DECRET 388 07/04/2016 DECRET nr. 388 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Lt. Col. Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
18.DECRET 389 07/04/2016 DECRET nr. 389 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Oltul" al Judeţului Harghita EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
19.DECRET 390 07/04/2016 DECRET nr. 390 din 7 aprilie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop de Băseşti" al Judeţului Maramureş EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
20.HOTĂRÂRE 17 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 17 din 6 aprilie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
21.METODOLOGIE 06/04/2016 METODOLOGIE din 6 aprilie 2016privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016
1.INSTRUCŢIUNI 2 31/03/2016 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 31 martie 2016emisă în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 11 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 236 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 236 din 30 martie 2016privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 11 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 156 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 156 din 10 martie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 11 aprilie 2016
1.DECIZIE 45 16/02/2016 DECIZIE nr. 45 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016
2.NORMĂ 20 31/03/2016 NORMĂ nr. 20 din 31 martie 2016privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 157 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 157 din 10 martie 2016pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016
4.REGULAMENT 10/03/2016 REGULAMENT din 10 martie 2016de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 11 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 35 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 aprilie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor COM (2015) 586 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
2.DECRET 400 08/04/2016 DECRET nr. 400 din 8 aprilie 2016privind numirea unui vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
3.DECIZIE 127 08/04/2016 DECIZIE nr. 127 din 8 aprilie 2016privind revocarea domnului Dorel Tudor din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
4.DECIZIE 128 08/04/2016 DECIZIE nr. 128 din 8 aprilie 2016privind numirea domnului Jakab Istvan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
5.DECIZIE 129 08/04/2016 DECIZIE nr. 129 din 8 aprilie 2016privind eliberarea domnului Iulian Jugan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
6.DECIZIE 130 08/04/2016 DECIZIE nr. 130 din 8 aprilie 2016pentru numirea domnului Grigore Baboianu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
7.
ORDIN 467 15/03/2016
ORDIN nr. 467 din 15 martie 2016privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
8.ACORD 13/07/2012 ACORD din 13 iulie 2012privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-bulgare pentru pasageri şi mărfuri între localităţile Dobromir (România) şi Krushari (Republica Bulgaria) şi între localităţile Lipniţa (România) şi Kainargea (Republica Bulgaria), semnat la Bucureşti şi la Sofia la 13 iulie 2012 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
9.
ORDIN 476 06/04/2016
ORDIN nr. 476 din 6 aprilie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
10.
ORDIN 614 25/03/2016
ORDIN nr. 614 din 25 martie 2016privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
11.DECIZIE 762 30/03/2016 DECIZIE nr. 762 din 30 martie 2016privind sancţionarea Societăţii EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
12.NORMĂ (R) 15/02/2016 NORME METODOLOGICE din 15 februarie 2016 (*republicată*)privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată*1) EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
13.HOTĂRÂRE 1 31/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 31 martie 2016privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 8 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 242 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 242 din 6 aprilie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
2.
ORDIN 80 04/04/2016
ORDIN nr. 80 din 4 aprilie 2016pentru aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare a resurselor de lignit din perimetrul Plopişel, judeţul Argeş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
3.
ORDIN 460 22/03/2016
ORDIN nr. 460 din 22 martie 2016pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
4.DECIZIE 20 19/01/2016 DECIZIE nr. 20 din 19 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (8) şi art. 250 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
5.LISTĂ 08/04/2016 LISTĂ din 8 aprilie 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Brăila cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRĂILA - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
6.DECIZIE 10 18/03/2016 DECIZIE nr. 10 din 18 martie 2016privind componenţa Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România în mandatul 2016-2020 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
7.DECIZIE 11 18/03/2016 DECIZIE nr. 11 din 18 martie 2016pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
8.
ORDIN 3549 31/03/2016
ORDIN nr. 3.549 din 31 martie 2016privind sesiunea specială de evaluare naţională 2016 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
9.
ORDIN 724 06/04/2016
ORDIN nr. 724 din 6 aprilie 2016privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, precum şi în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
10.HOTĂRÂRE 2 21/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 martie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 8 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 2 24/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 24 martie 2016privind modificarea şi completarea Statutului Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 2/2012 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 8 aprilie 2016
2.NORMĂ 21 31/03/2016 NORMĂ nr. 21 din 31 martie 2016privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 8 aprilie 2016
3.GHID 31/03/2016 GHID din 31 martie 2016privind raportarea şi publicarea informaţiilor (Anexa nr. 1) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 8 aprilie 2016
4.GHID 31/03/2016 GHID din 31 martie 2016privind raportarea în scopul stabilităţii financiare (Anexa nr. 2) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 8 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 223 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 223 din 30 martie 2016privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016
2.
ORDIN 359 23/03/2016
ORDIN nr. 359 din 23 martie 2016privind aprobarea Listei cu cheltuielile eligibile, aferente funcţionării Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA, şi activităţile desfăşurate în acest sector conform cerinţelor Comisiei Europene, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016
3.
ORDIN 347 15/02/2016
ORDIN nr. 347 din 15 februarie 2016privind aprobarea Planului de management al ariei protejate Lacul Cuejdel EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 10 17/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 10 din 17 martie 2016pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 15/09/2015 HOTĂRÂRE din 15 septembrie 2015în Cauza Moinescu împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 7 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 221 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 221 din 30 martie 2016privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 7 aprilie 2016
1.DECRET 376 07/04/2016 DECRET nr. 376 din 7 aprilie 2016privind reînvestirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 7 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 229 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 229 din 30 martie 2016privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare valea Poiana şi afluenţi, judeţul Sălaj" precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 7 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 233 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 233 din 30 martie 2016pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 7 aprilie 2016
1.
ORDIN 476 07/04/2016
ORDIN nr. 476 din 7 aprilie 2016privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 7 aprilie 2016
1.DECIZIE 735 23/03/2016 DECIZIE nr. 735 din 23 martie 2016privind sancţionarea Societăţii AUTO ONE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 7 aprilie 2016
2.DECIZIE 738 23/03/2016 DECIZIE nr. 738 din 23 martie 2016privind sancţionarea Societăţii ALFA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 7 aprilie 2016
3.DECIZIE 695 17/03/2016 DECIZIE nr. 695 din 17 martie 2016privind sancţionarea Societăţii SOTER - FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 7 aprilie 2016
4.DECIZIE 731 23/03/2016 DECIZIE nr. 731 din 23 martie 2016privind sancţionarea Societăţii SAFEGUARD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 7 aprilie 2016
5.DECIZIE 693 17/03/2016 DECIZIE nr. 693 din 17 martie 2016privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNIPET BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 7 aprilie 2016
6.DECIZIE 126 07/04/2016 DECIZIE nr. 126 din 7 aprilie 2016privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 7 aprilie 2016
7.DECIZIE 7 09/03/2016 DECIZIE nr. 7 din 9 martie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României EMITENT: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 7 aprilie 2016
8.REGULAMENT 09/03/2016 REGULAMENT din 9 martie 2016privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României EMITENT: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 7 aprilie 2016
1.
ORDIN 3540 31/03/2016
ORDIN nr. 3.540 din 31 martie 2016privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 239 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 239 din 6 aprilie 2016pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 240 06/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 240 din 6 aprilie 2016pentru stabilirea zilei de 10 aprilie ca "Ziua Sportului Curat" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016
4.NORMĂ 19 31/03/2016 NORMĂ nr. 19 din 31 martie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016
1.METODOLOGIE 29/03/2016 METODOLOGIE din 29 martie 2016pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 22 mai 2016 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 15 noiembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 7 aprilie 2016
2.
ORDIN 390 29/03/2016
ORDIN nr. 390 din 29 martie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 22 mai 2016 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 15 noiembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 7 aprilie 2016
3.
ORDIN 10 30/03/2016
ORDIN nr. 10 din 30 martie 2016pentru modificarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 180/2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 7 aprilie 2016
4.DECIZIE 2 15/02/2016 DECIZIE nr. 2 din 15 februarie 2016referitoare la recursul în interesul legii privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, în situaţia în care fostul angajator nu mai există EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 7 aprilie 2016
5.
ORDIN 3583 05/04/2016
ORDIN nr. 3.583 din 5 aprilie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 22 mai 2016 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 15 noiembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 7 aprilie 2016
6.METODOLOGIE 05/04/2016 METODOLOGIE din 5 aprilie 2016pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 22 mai 2016 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 15 noiembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 7 aprilie 2016
1.
ORDIN 404 29/03/2016
ORDIN nr. 404 din 29 martie 2016pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 6 aprilie 2016
2.
ORDIN 409 01/04/2016
ORDIN nr. 409 din 1 aprilie 2016pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 6 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 49 29/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 martie 2016privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie în domeniul aviaţiei pentru Europa EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 191 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 191 din 23 martie 2016privind aprobarea stemelor comunelor Ciocile şi Măxineni, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 199 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 199 din 23 martie 2016privind aprobarea stemei oraşului Ţicleni, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 195 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 195 din 23 martie 2016privind aprobarea stemelor comunelor Băiţa de Sub Codru, Gârdani, Oarţa de Jos şi Vadu Izei, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016
5.LISTĂ 06/04/2016 LISTĂ din 6 aprilie 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Cluj-Napoca cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 1 17/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 17 martie 2016pentru completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 192 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 192 din 23 martie 2016privind aprobarea stemelor oraşelor Seini şi Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 193 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 193 din 23 martie 2016privind aprobarea stemelor comunelor Aiton, Buza, Ceanu Mare, Mărgău şi Petreştii de Jos, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016
9.HOTĂRÂRE 194 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 194 din 23 martie 2016privind aprobarea stemei comunei Daneş, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 6 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 235 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 235 din 30 martie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 6 aprilie 2016
1.DECIZIE 6 14/01/2016 DECIZIE nr. 6 din 14 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) lit. a) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 219 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 219 din 30 martie 2016pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016
3.AMENDAMENT 29/09/2015 AMENDAMENT din 29 septembrie 2015convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2015 şi la Londra la 26 octombrie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare. EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 220 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 220 din 30 martie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 227 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 227 din 30 martie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 228 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 228 din 30 martie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 6 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 232 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 232 din 30 martie 2016privind aprobarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016
2.DECIZIE 125 06/04/2016 DECIZIE nr. 125 din 6 aprilie 2016pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016
3.ORD DE URGENŢĂ 9 30/03/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016
4.DECIZIE 1 15/02/2016 DECIZIE nr. 1 din 15 februarie 2016referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia judiciară - Serviciul judiciar penal prin Sesizarea nr. 9.366/1792/III-5 din 11 noiembrie 2015, vizând stabilirea calităţii procesuale a societăţii de asigurare în ipoteza asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, prin prisma dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală, precum şi limitele răspunderii în procesul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 10 30/03/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 6 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 225 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 225 din 30 martie 2016pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016
2.
LEGE 51 30/03/2016
LEGE nr. 51 din 30 martie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016
3.DECRET 357 30/03/2016 DECRET nr. 357 din 30 martie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 14 04/04/2016 HOTĂRÂRE nr. 14 din 4 aprilie 2016privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi în biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, organizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016
5.DECIZIE 1 13/02/2016 DECIZIE nr. 1 din 13 februarie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016
6.DECIZIE 2 15/02/2016 DECIZIE nr. 2 din 15 februarie 2016referitoare la examinarea sesizărilor privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016
7.
ORDIN 1110 31/03/2016
ORDIN nr. 1.110 din 31 martie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 6 aprilie 2016
1.CONTRACT 30/03/2016 CONTRACT din 30 martie 2016de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 bis din 6 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 218 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 218 din 30 martie 2016pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş-Turda" - Lot 4 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 230 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 230 din 30 martie 2016pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016
3.
ORDIN 162 09/03/2016
ORDIN nr. 162 din 9 martie 2016pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS, "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii", ediţia 2/2016 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016
4.
ORDIN 369 25/03/2016
ORDIN nr. 369 din 25 martie 2016privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 217 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 217 din 30 martie 2016pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016
1.DECIZIE 628 09/03/2016 DECIZIE nr. 628 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii RBA REKORD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
2.DECIZIE 629 09/03/2016 DECIZIE nr. 629 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii RELIANCE BROKER HOUSE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
3.DECIZIE 630 09/03/2016 DECIZIE nr. 630 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii GLOBAL ASSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
4.DECIZIE 631 09/03/2016 DECIZIE nr. 631 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii NOVOFINANCE GROUPE - BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
5.DECIZIE 632 09/03/2016 DECIZIE nr. 632 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
6.DECIZIE 633 09/03/2016 DECIZIE nr. 633 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii DINMAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
7.DECIZIE 717 22/03/2016 DECIZIE nr. 717 din 22 martie 2016privind sancţionarea Societăţii FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
8.DECIZIE 627 09/03/2016 DECIZIE nr. 627 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii SUD ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
9.DECIZIE 35 09/02/2016 DECIZIE nr. 35 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(6) şi art. 347 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
10.HOTĂRÂRE 24 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 24 din 10 martie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
11.
RECTIFICARE 268 29/02/2016
RECTIFICARE nr. 268 din 29 februarie 2016referitoare la Decretul nr. 268/2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 5 aprilie 2016
1.DECIZIE 722 23/03/2016 DECIZIE nr. 722 din 23 martie 2016privind sancţionarea Societăţii PARTENERUL MEU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
2.
ORDIN 440 04/04/2016
ORDIN nr. 440 din 4 aprilie 2016pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată, utilizate şi nedecontate în anul 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
3.
LEGE 52 30/03/2016
LEGE nr. 52 din 30 martie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
4.DECRET 358 30/03/2016 DECRET nr. 358 din 30 martie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
5.
LEGE 54 30/03/2016
LEGE nr. 54 din 30 martie 2016pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
6.DECRET 360 30/03/2016 DECRET nr. 360 din 30 martie 2016privind promulgarea Legii pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
7.DECIZIE 6 05/04/2016 DECIZIE nr. 6 din 5 aprilie 2016privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 48 29/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 48 din 29 martie 2016privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului referitoare la adoptarea noului regulament privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 COM (2016) 36 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
9.HOTĂRÂRE 47 29/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 47 din 29 martie 2016referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind utilizarea benzii de frecvenţe de 470-790 MHz în Uniune COM (2016) 43 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
10.DECRET 361 04/04/2016 DECRET nr. 361 din 4 aprilie 2016privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
11.DECRET 362 04/04/2016 DECRET nr. 362 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
12.DECRET 363 04/04/2016 DECRET nr. 363 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
13.DECRET 364 04/04/2016 DECRET nr. 364 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
14.DECRET 365 04/04/2016 DECRET nr. 365 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
15.DECRET 366 04/04/2016 DECRET nr. 366 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
16.DECRET 367 04/04/2016 DECRET nr. 367 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
17.DECRET 368 04/04/2016 DECRET nr. 368 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
18.DECRET 369 04/04/2016 DECRET nr. 369 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
19.DECRET 370 04/04/2016 DECRET nr. 370 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
20.DECRET 371 04/04/2016 DECRET nr. 371 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
21.DECRET 372 04/04/2016 DECRET nr. 372 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
22.DECRET 373 04/04/2016 DECRET nr. 373 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
23.DECRET 374 04/04/2016 DECRET nr. 374 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
24.DECRET 375 04/04/2016 DECRET nr. 375 din 4 aprilie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016
1.REGULAMENT 3 31/03/2016 REGULAMENT nr. 3 din 31 martie 2016privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 5 aprilie 2016
2.DECIZIE 7 02/03/2016 DECIZIE nr. 7 din 2 martie 2016privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la stabilirea legii penale mai favorabile, conform art. 5 din Codul penal, pentru infracţiuni comise anterior datei de 1 februarie 2014, aflate în concurs cu una sau mai multe infracţiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, dacă Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale se aplică avându-se în vedere toate infracţiunile comise de inculpat şi impune aplicarea noului Cod penal pentru toate infracţiunile ori se aplică doar în raport cu infracţiunile comise anterior datei de 1 februarie 2014, existând astfel posibilitatea aplicării dispoziţiilor din vechiul Cod penal pentru acestea din urmă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 5 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 27 28/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 27 din 28 martie 2016pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 5 aprilie 2016
4.NORMĂ 28/03/2016 NORME din 28 martie 2016privind buna reputaţie a auditorului financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 5 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 197 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 197 din 23 martie 2016privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 5 aprilie 2016
1.METODOLOGIE 17/03/2016 METODOLOGIE din 17 martie 2016privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016
2.HOTĂRÂRE 6 17/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 6 din 17 martie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016
3.
ORDIN 346 15/02/2016
ORDIN nr. 346 din 15 februarie 2016privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Secu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 4 17/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 4 din 17 martie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016
5.METODOLOGIE 17/03/2016 METODOLOGIE din 17 martie 2016privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016
6.ACORD 07/12/2015 ACORD din 7 decembrie 2015privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 170 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 170 din 23 martie 2016pentru aprobarea Acordului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 7 17/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 7 din 17 martie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016
9.METODOLOGIE 17/03/2016 METODOLOGIE din 17 martie 2016privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 4 aprilie 2016
1.
ORDIN 942 15/03/2016
ORDIN nr. 942/C din 15 martie 2016privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu", altele decât cele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 4 aprilie 2016
2.ACORD 21/10/2015 ACORD din 21 octombrie 2015privind cooperarea, în domeniul juridic, între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 4 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 198 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 198 din 23 martie 2016pentru aprobarea Acordului privind cooperarea, în domeniul juridic, dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar, semnat la 21 octombrie 2015 la Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 4 aprilie 2016
4.DECIZIE 69 18/02/2016 DECIZIE nr. 69 din 18 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 4 aprilie 2016
1.REGULAMENT 24/03/2016 REGULAMENT din 24 martie 2016de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 4 aprilie 2016
2.
ORDIN 3482 24/03/2016
ORDIN nr. 3.482 din 24 martie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 4 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 46 29/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 46 din 29 martie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective COM (2016) 31 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 4 aprilie 2016
4.DECIZIE 10 14/01/2016 DECIZIE nr. 10 din 14 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 4 aprilie 2016
5.
ORDIN 3485 24/03/2016
ORDIN nr. 3485 din 24 martie 2016privind lista programelor recunoscute de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi utilizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat şi al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările ştiinţifice EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 4 aprilie 2016
1.
LEGE 50 30/03/2016
LEGE nr. 50 din 30 martie 2016pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 4 aprilie 2016
2.DECRET 342 29/03/2016 DECRET nr. 342 din 29 martie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 4 aprilie 2016
3.HOTĂRÂRE 188 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 188 din 23 martie 2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Braşov, Brăila, Dolj, Buzău, Cluj, Vrancea, Bihor şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 4 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 184 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 184 din 23 martie 2016privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 4 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 189 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 189 din 23 martie 2016privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Maramureş, Constanţa, Sibiu, Olt, Alba, Mureş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 4 aprilie 2016
1.DECRET 350 29/03/2016 DECRET nr. 350 din 29 martie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
2.DECRET 351 29/03/2016 DECRET nr. 351 din 29 martie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
3.DECRET 352 29/03/2016 DECRET nr. 352 din 29 martie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
4.DECRET 353 29/03/2016 DECRET nr. 353 din 29 martie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
5.DECRET 354 29/03/2016 DECRET nr. 354 din 29 martie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
6.DECRET 355 29/03/2016 DECRET nr. 355 din 29 martie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
7.DECRET 356 29/03/2016 DECRET nr. 356 din 29 martie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
8.
ORDIN 53 24/03/2016
ORDIN nr. 53 din 24 martie 2016privind condiţiile de preluare a bunurilor şi documentelor Societăţii Comerciale "COMICEX" - S.A. EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
9.HOTĂRÂRE 3 17/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 17 martie 2016privind stabilirea cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
10.HOTĂRÂRE 2 17/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 martie 2016privind eliberarea Certificatului de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a adeverinţei pentru participare la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
11.
ORDIN 1105 29/03/2016
ORDIN nr. 1.105 din 29 martie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 1 aprilie 2016
1.DECRET 359 30/03/2016 DECRET nr. 359 din 30 martie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016
2.
LEGE 53 30/03/2016
LEGE nr. 53 din 30 martie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016
3.DECIZIE 11 14/01/2016 DECIZIE nr. 11 din 14 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 231 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 231 din 30 martie 2016pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 4 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 4/H din 30 martie 2016privind interpretarea prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL - PENTRU A
LEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2016 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 1 aprilie 2016
1.DECIZIE 620 09/03/2016 DECIZIE nr. 620 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii CAROL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016
2.DECIZIE 622 09/03/2016 DECIZIE nr. 622 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii TRINITY GLOBAL INSURANCE BROKERS - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016
3.DECIZIE 623 09/03/2016 DECIZIE nr. 623 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii SMART BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016
4.DECIZIE 624 09/03/2016 DECIZIE nr. 624 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii AMG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016
5.DECIZIE 625 09/03/2016 DECIZIE nr. 625 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016
6.TABLOU EVID. 30/03/2016 TABLOU din 30 martie 2016notarilor publici pe anul 2016*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016
7.DECIZIE 626 09/03/2016 DECIZIE nr. 626 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii CBGLOB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016
8.
ORDIN 470 16/03/2016
ORDIN nr. 470 din 16 martie 2016pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2270 (2016) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016
9.REZOLUŢIE 2270 02/03/2016 REZOLUTIE nr. 2.270 din 2 martie 2016adoptată de Consiliul de Securitate cu ocazia celei de-a 7638-a şedinţe, desfăşurată la data de 2 martie 2016 EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 1 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 25 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 25 din 30 martie 2016privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice COM (2015) 593 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
2.
LEGE 49 30/03/2016
LEGE nr. 49 din 30 martie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
3.DECRET 341 29/03/2016 DECRET nr. 341 din 29 martie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
4.HOTĂRÂRE 26 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 26 din 30 martie 2016privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor COM (2015) 594 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
5.HOTĂRÂRE 27 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 27 din 30 martie 2016privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje COM (2015) 596 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
6.HOTĂRÂRE 28 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 28 din 30 martie 2016privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de acţiune al UE pentru economia circulară COM(2015) 614 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
7.HOTĂRÂRE 215 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 215 din 30 martie 2016pentru modificarea şi completarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
8.HOTĂRÂRE 216 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 216 din 30 martie 2016privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
9.DECIZIE 618 09/03/2016 DECIZIE nr. 618 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
10.HOTĂRÂRE 9 17/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 9 din 17 martie 2016pentru modificarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
11.HOTĂRÂRE 214 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 214 din 30 martie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
12.DECIZIE 3 29/02/2016 DECIZIE nr. 3 din 29 februarie 2016privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 2.434/118/2012*, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016
1.HOTĂRÂRE 45 29/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 45 din 29 martie 2016privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
2.ACT 01/04/2016 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
3.
ORDIN 458 31/03/2016
ORDIN nr. 458 din 31 martie 2016privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
4.
ORDIN 40 21/03/2016
ORDIN nr. M.40 din 21 martie 2016privind coordonarea procesului de planificare a armamentelor pentru dotarea structurilor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
5.DECRET 337 29/03/2016 DECRET nr. 337 din 29 martie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
6.
LEGE 46 30/03/2016
LEGE nr. 46 din 30 martie 2016pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
7.
LEGE 45 30/03/2016
LEGE nr. 45 din 30 martie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
8.DECRET 338 29/03/2016 DECRET nr. 338 din 29 martie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
9.
LEGE 47 30/03/2016
LEGE nr. 47 din 30 martie 2016privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
10.DECRET 339 29/03/2016 DECRET nr. 339 din 29 martie 2016pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
11.
LEGE 48 30/03/2016
LEGE nr. 48 din 30 martie 2016privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
12.DECRET 340 29/03/2016 DECRET nr. 340 din 29 martie 2016pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
13.HOTĂRÂRE 50 29/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 50 din 29 martie 2016privind validarea unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 1 aprilie 2016
1.
ORDIN 397 03/03/2016
ORDIN nr. 397 din 3 martie 2016privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de scrisori EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016
2.ACORD 22/05/1996 ACORD din 22 mai 1996între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016
3.ACORD 01/02/2016 ACORD din 1 februarie 2016încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Seoul la 15 ianuarie 2016 şi la Bucureşti la 1 februarie 2016, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, de modificare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016
4.DECIZIE 615 09/03/2016 DECIZIE nr. 615 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii BIREX - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016
5.
ORDIN 161 07/03/2016
ORDIN nr. 161 din 7 martie 2016pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016
6.REGLEMENTĂRI 07/03/2016 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 7 martie 2016privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016
7.REGLEMENTĂRI 07/03/2016 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 7 martie 2016privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 31 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 183 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 183 din 23 martie 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei părţi din acesta din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 30 martie 2016
2.HOTĂRÂRE 186 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 186 din 23 martie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 30 martie 2016
3.
ORDIN 345 15/02/2016
ORDIN nr. 345 din 15 februarie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Fâneţele seculare Frumoasa EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 30 martie 2016
4.DECIZIE 19 19/01/2016 DECIZIE nr. 19 din 19 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) şi (2) şi art. 48 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 30 martie 2016
5.
ORDIN 962 11/03/2016
ORDIN nr. 962 din 11 martie 2016pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 30 martie 2016
6.PROCEDURĂ 11/03/2016 PROCEDURĂ din 11 martie 2016privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 30 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 202 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 202 din 30 martie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Rohian Anton EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
2.HOTĂRÂRE 200 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 200 din 30 martie 2016privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, şi pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 31 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 31 din 30 martie 2016privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
4.HOTĂRÂRE 29 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 29 din 30 martie 2016privind numirea unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
5.HOTĂRÂRE 30 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 30 din 30 martie 2016privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiţă EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
6.HOTĂRÂRE 203 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 203 din 30 martie 2016privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
7.HOTĂRÂRE 204 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 204 din 30 martie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Paraschiv Rodica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
8.HOTĂRÂRE 205 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 205 din 30 martie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Albu Florenţa-Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
9.HOTĂRÂRE 206 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 206 din 30 martie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Maramureş de către domnul Lupuţ Sebastian-Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
10.HOTĂRÂRE 207 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 207 din 30 martie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Pavel Cristinel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
11.
ORDIN 321 16/03/2016
ORDIN nr. 321 din 16 martie 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
12.HOTĂRÂRE 208 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 208 din 30 martie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Georgescu Cosmin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
13.HOTĂRÂRE 209 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 209 din 30 martie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ciui Terente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
14.HOTĂRÂRE 210 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 210 din 30 martie 2016privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
15.HOTĂRÂRE 211 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 211 din 30 martie 2016privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
16.HOTĂRÂRE 212 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 212 din 30 martie 2016privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
17.DECIZIE 118 30/03/2016 DECIZIE nr. 118 din 30 martie 2016privind numirea domnului Drăghiea Nicolae în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
18.HOTĂRÂRE 201 30/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 201 din 30 martie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016
1.DECIZIE 12 19/01/2016 DECIZIE nr. 12 din 19 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
2.DECIZIE 110 29/03/2016 DECIZIE nr. 110 din 29 martie 2016privind numirea domnului Dan Dumitru Suciu în funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
3.DECIZIE 111 29/03/2016 DECIZIE nr. 111 din 29 martie 2016privind numirea domnului Cătălin Drulă în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
4.DECIZIE 112 29/03/2016 DECIZIE nr. 112 din 29 martie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
5.DECIZIE 113 29/03/2016 DECIZIE nr. 113 din 29 martie 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
6.DECIZIE 114 29/03/2016 DECIZIE nr. 114 din 29 martie 2016privind stabilirea atribuţiilor doamnei Cynthia Carmen Curt, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
7.DECIZIE 117 29/03/2016 DECIZIE nr. 117 din 29 martie 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Tuţu Dumitru Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
8.HOTĂRÂRE 182 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 182 din 23 martie 2016privind completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil care se află în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
9.DECRET 329 29/03/2016 DECRET nr. 329 din 29 martie 2016privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
10.DECIZIE 9 14/01/2016 DECIZIE nr. 9 din 14 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
11.DECIZIE 115 29/03/2016 DECIZIE nr. 115 din 29 martie 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Şerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
12.DECIZIE 116 29/03/2016 DECIZIE nr. 116 din 29 martie 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Alexandru Nadolu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
13.
ORDIN 342 17/03/2016
ORDIN nr. 342 din 17 martie 2016privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. - CIM - OCP în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 30 martie 2016
1.RAPORT 2186 11/02/2016 RAPORT nr. 2.186 din 11 februarie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
2.RAPORT 3139 25/02/2016 RAPORT nr. 3.139 din 25 februarie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
3.RAPORT 3140 25/02/2016 RAPORT nr. 3.140 din 25 februarie 2016privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
4.HOTĂRÂRE 2 28/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 2/H din 28 martie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
5.REGULAMENT 28/03/2016 REGULAMENT din 28 martie 2016de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
6.
ORDIN 48 08/03/2016
ORDIN nr. 48 din 8 martie 2016privind aprobarea Procedurii pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
7.PROCEDURĂ 08/03/2016 PROCEDURĂ din 8 martie 2016pentru îndeplinirea condiţiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine şi pariuri joc tradiţional EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
8.
RECTIFICARE 134 01/07/2010
RECTIFICARE nr. 134 din 1 iulie 2010referitoare la forma republicată a Legii nr. 134/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
9.
ORDIN 391 29/03/2016
ORDIN nr. 391 din 29 martie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
10.
ORDIN 47 08/03/2016
ORDIN nr. 47 din 8 martie 2016privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 30 martie 2016
1.COD PR CIVILĂ (A) 30/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 30 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma consolidată a Legii nr. 134/2010(Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015, la data de 30 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016;
RECTIFICAREA nr. 134 din 1 iulie 2010.
2.COD PR PENALĂ (A) 14/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 14 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 14 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016; DECIZIA nr. 51 din 16 februarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016.
3.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 13 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
4.COD PR PENALĂ (A) 11/03/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 11 martie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a Codului de procedură penală publicat în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010 la data de 11 martie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015; DECIZIA nr. 126 din 3 martie 2016.
5.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
6.COD CIVIL (A) 04/02/2016 CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 287/2009**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011;
LEGEA nr. 60 din 10 aprilie 2012;
RECTIFICAREA nr. 287 din 17 iulie 2009;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
7.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 1 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
8.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
9.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
10.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
11.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
12.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
13.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
14.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
15.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
16.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
17.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
18.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
19.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
20.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
21.HOTĂRÂRE (A) 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 (*actualizată*)privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016(actualizată până la data de 12 februarie 2016*) EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016.
22.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.
LEGE 42 22/03/2016
LEGE nr. 42 din 22 martie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016
2.DECRET 325 21/03/2016 DECRET nr. 325 din 21 martie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016
3.DECRET 328 25/03/2016 DECRET nr. 328 din 25 martie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016
4.
RECTIFICARE 61 25/02/1997
RECTIFICARE nr. 61 din 25 februarie 1997referitoare la Decretul nr. 61/1997 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016
5.
RECTIFICARE 86 03/03/2016
RECTIFICARE nr. 86 din 3 martie 2016referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 86/2016 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 29 martie 2016
1.DECRET 331 29/03/2016 DECRET nr. 331 din 29 martie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
2.DECRET 332 29/03/2016 DECRET nr. 332 din 29 martie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
3.DECRET 330 29/03/2016 DECRET nr. 330 din 29 martie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
4.CIRCULARĂ 7 11/03/2016 CIRCULARĂ nr. 7 din 11 martie 2016privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
5.DECRET 333 29/03/2016 DECRET nr. 333 din 29 martie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
6.DECRET 334 29/03/2016 DECRET nr. 334 din 29 martie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
7.DECRET 335 29/03/2016 DECRET nr. 335 din 29 martie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
8.HOTĂRÂRE 190 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 190 din 23 martie 2016privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Curăţele, judeţul Bihor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
9.
ORDIN 8 23/03/2016
ORDIN nr. 8 din 23 martie 2016pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
10.PROCEDURĂ 23/03/2016 PROCEDURĂ din 23 martie 2016privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
11.DECRET 336 29/03/2016 DECRET nr. 336 din 29 martie 2016privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 29 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 2 22/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 martie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
2.LISTĂ 29/03/2016 LISTĂ din 29 martie 2016asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Sebeş în anul 2016, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
3.DECIZIE 109 29/03/2016 DECIZIE nr. 109 din 29 martie 2016privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Stelian Caramitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
4.
ORDIN 141 25/01/2016
ORDIN nr. 141 din 25 ianuarie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
5.DECIZIE 108 29/03/2016 DECIZIE nr. 108 din 29 martie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marian Pinţur a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
6.HOTĂRÂRE 185 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 185 din 23 martie 2016privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
7.HOTĂRÂRE 16 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 16 din 10 martie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
8.REGULAMENT 10/03/2016 REGULAMENT din 10 martie 2016de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
9.
ORDIN 364 23/03/2016
ORDIN nr. 364 din 23 martie 2016pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
10.NORMĂ 23/03/2016 NORME din 23 martie 2016privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016
1.
ORDIN 9 23/03/2016
ORDIN nr. 9 din 23 martie 2016pentru prelungirea duratei de aplicare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 29 martie 2016
2.
ORDIN 360 23/03/2016
ORDIN nr. 360 din 23 martie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 29 martie 2016
1.
ORDIN 385 18/03/2016
ORDIN nr. 385 din 18 martie 2016privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
2.DECIZIE 6 15/03/2016 DECIZIE nr. 6 din 15 martie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Mureşeni, judeţul Mureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
3.DECIZIE 311 21/03/2016 DECIZIE nr. 311 din 21 martie 2016privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
4.
ORDIN 324 04/03/2016
ORDIN nr. 324 din 4 martie 2016privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
5.NORMĂ 04/03/2016 NORME METODOLOGICE din 4 martie 2016pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
6.
ORDIN 3400 16/03/2016
ORDIN nr. 3.400 din 16 martie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.114/2015 privind aprobarea componenţei grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar şi a componenţei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
7.DECIZIE 23 22/03/2016 DECIZIE nr. 23 din 22 martie 2016pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii din 21 martie 2016 privind cererea de lămurire a dispozitivului hotărârii şi a textului metodologiei cuprins în dispozitivul Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 şi de îndreptare eroare materială EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
8.
ORDIN 386 18/03/2016
ORDIN nr. 386 din 18 martie 2016pentru modificarea alin. (2)-(4) ale art. 1 din Normele metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
9.
ORDIN 412 24/03/2016
ORDIN nr. 412 din 24 martie 2016pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
10.DECIZIE 897 17/12/2015 DECIZIE nr. 897 din 17 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3), art. 64, art. 346 alin. (7) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 179 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 179 din 23 martie 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Ştiinţifică cu tema "Legislaţia electorală şi noi tehnologii", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 12-13 aprilie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016
2.HOTĂRÂRE 180 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 180 din 23 martie 2016privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema "Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 181 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 181 din 23 martie 2016privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016
4.HOTĂRÂRE (R) 595 13/05/2009 HOTĂRÂRE nr. 595 din 13 mai 2009 (*republicată*)pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016
5.HOTĂRÂRE 177 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 177 din 23 martie 2016privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016
6.HOTĂRÂRE 178 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 178 din 23 martie 2016privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016
1.DECIZIE 4 29/02/2016 DECIZIE nr. 4 din 29 februarie 2016privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 9.692/117/2013* EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016
2.DECIZIE 21 11/03/2016 DECIZIE nr. 21 din 11 martie 2016privind lista surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme în scopul stabilirii statutului de operă sau fonogramă orfană EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016
3.DECIZIE 107 25/03/2016 DECIZIE nr. 107 din 25 martie 2016privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016
4.
ORDIN 343 15/02/2016
ORDIN nr. 343 din 15 februarie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016
5.DECIZIE 832 03/12/2015 DECIZIE nr. 832 din 3 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016
6.
ORDIN 405 10/03/2016
ORDIN nr. 405 din 10 martie 2016privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 22 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016
7.ACORD 22/09/2015 ACORD din 22 septembrie 2015încheiat prin schimb de note verbale, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea în câmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016
8.HOTĂRÂRE 165 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 165 din 16 martie 2016privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 28 martie 2016
1.DECIZIE 1 18/01/2016 DECIZIE nr. 1 din 18 ianuarie 2016referitoare la dezlegarea unor chestiuni de drept privind Dosarul nr. 8.276/197/2014 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 25 martie 2016
2.
ORDIN 500 21/03/2016
ORDIN nr. 500 din 21 martie 2016privind documentele care atestă reşedinţa în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 25 martie 2016
1.DECIZIE 105 25/03/2016 DECIZIE nr. 105 din 25 martie 2016pentru numirea domnului Raul-Florian-Petrişor Pătraşcu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
2.DECIZIE 106 25/03/2016 DECIZIE nr. 106 din 25 martie 2016privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dănuţ-Cristian Popa din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
3.
ORDIN 432 29/02/2016
ORDIN nr. 432 din 29 februarie 2016pentru publicarea modificărilor la anexele 1 şi 2 la Protocolul dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
4.
LEGE 44 23/03/2016
LEGE nr. 44 din 23 martie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
5.ORD DE URGENŢĂ 8 23/03/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 martie 2016privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
6.DECRET 327 22/03/2016 DECRET nr. 327 din 22 martie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
7.HOTĂRÂRE 44 21/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 44 din 21 martie 2016pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
8.
LEGE 26 17/03/2016
LEGE nr. 26 din 17 martie 2016pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
9.ACORD 04/05/2015 ACORD din 4 mai 2015între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
10.DECRET 302 16/03/2016 DECRET nr. 302 din 16 martie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
11.
ORDIN 407 11/03/2016
ORDIN nr. 407 din 11 martie 2016pentru publicarea modificărilor la anexele 1 şi 2 la Protocolul dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016
1.
LEGE 30 17/03/2016
LEGE nr. 30 din 17 martie 2016pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 25 martie 2016
2.CONVENŢIE 11/05/2011 CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI din 11 mai 2011privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011*) EMITENT: CONSILIUL EUROPEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 25 martie 2016
3.DECRET 306 16/03/2016 DECRET nr. 306 din 16 martie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 25 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 169 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 169 din 16 martie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
2.
ORDIN 321 18/03/2016
ORDIN nr. 321 din 18 martie 2016privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2016, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 37 21/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 37 din 21 martie 2016privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
4.HOTĂRÂRE 38 21/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 38 din 21 martie 2016referitoare la Raportul Comisiei privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri (2013-2020) şi a Planului de acţiune al UE în materie de droguri (2013-2016) COM (2015) 584 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
5.HOTĂRÂRE 39 21/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 39 din 21 martie 2016privind Recomandarea Comisiei din 15 decembrie 2015 de adoptare a Manualului practic pentru punerea în aplicare şi gestionarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Manualul EUROSUR) - C (2015) 9206 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
6.HOTĂRÂRE 40 21/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 40 din 21 martie 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2015) 668 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
7.HOTĂRÂRE 41 21/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 41 din 21 martie 2016referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind mercurul şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.102/2008 COM (2016) 39 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
8.HOTĂRÂRE 42 21/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 42 din 21 martie 2016privind propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care afectează în mod direct funcţionarea pieţei interne COM (2016) 26 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
9.HOTĂRÂRE 43 21/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 43 din 21 martie 2016la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2016) 25 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
10.DECIZIE 681 17/03/2016 DECIZIE nr. 681 din 17 martie 2016privind sancţionarea Societăţii SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE - INSURANCE BROKERS - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
11.DECIZIE 682 17/03/2016 DECIZIE nr. 682 din 17 martie 2016privind sancţionarea Societăţii VIP BROKER ASIGURĂRI - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
12.DECIZIE 686 17/03/2016 DECIZIE nr. 686 din 17 martie 2016privind sancţionarea Societăţii PATY - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
13.DECIZIE 688 17/03/2016 DECIZIE nr. 688 din 17 martie 2016privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
14.INSTRUCŢIUNI 2 18/03/2016 INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 18 martie 2016privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru trecerea oraşului Liteni din judeţul Suceava la rangul de comună EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 25 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 173 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 173 din 23 martie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016
2.HOTĂRÂRE 174 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 174 din 23 martie 2016privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 172 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 172 din 23 martie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016
4.HOTĂRÂRE 175 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 175 din 23 martie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016
1.ACT 24/03/2016 CUANTUMUL TOTAL din 24 martie 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
2.DECRET 315 21/03/2016 DECRET nr. 315 din 21 martie 2016privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 116 Sprijin Logistic "Iancu Jianu" al Brigăzii 2 Infanterie "Rovine" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
3.
LEGE 36 22/03/2016
LEGE nr. 36 din 22 martie 2016privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
4.DECRET 319 21/03/2016 DECRET nr. 319 din 21 martie 2016pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
5.
LEGE 37 22/03/2016
LEGE nr. 37 din 22 martie 2016pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
6.DECRET 320 21/03/2016 DECRET nr. 320 din 21 martie 2016privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
7.
LEGE 38 22/03/2016
LEGE nr. 38 din 22 martie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
8.DECRET 321 21/03/2016 DECRET nr. 321 din 21 martie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
9.
LEGE 40 22/03/2016
LEGE nr. 40 din 22 martie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
10.DECRET 323 21/03/2016 DECRET nr. 323 din 21 martie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
11.
LEGE 41 22/03/2016
LEGE nr. 41 din 22 martie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
12.DECRET 324 21/03/2016 DECRET nr. 324 din 21 martie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
13.
LEGE 29 17/03/2016
LEGE nr. 29 din 17 martie 2016privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
14.CONVENŢIE 24/04/2015 CONVENŢIE din 24 aprilie 2015între România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
15.DECRET 305 16/03/2016 DECRET nr. 305 din 16 martie 2016pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
16.
LEGE 43 22/03/2016
LEGE nr. 43 din 22 martie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
17.DECRET 326 21/03/2016 DECRET nr. 326 din 21 martie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 24 martie 2016
1.DECIZIE 52 16/02/2016 DECIZIE nr. 52 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
2.
LEGE 39 22/03/2016
LEGE nr. 39 din 22 martie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
3.DECRET 322 21/03/2016 DECRET nr. 322 din 21 martie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
4.
LEGE 35 22/03/2016
LEGE nr. 35 din 22 martie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
5.DECRET 318 21/03/2016 DECRET nr. 318 din 21 martie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
6.
LEGE 31 17/03/2016
LEGE nr. 31 din 17 martie 2016pentru aderarea României la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
7.CONVENŢIE 18/05/2007 CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ din 18 mai 2007de la Nairobi din 2007 privind îndepărtarea epavelor*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
8.DECRET 307 16/03/2016 DECRET nr. 307 din 16 martie 2016privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
9.
LEGE 34 22/03/2016
LEGE nr. 34 din 22 martie 2016privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
10.DECRET 317 21/03/2016 DECRET nr. 317 din 21 martie 2016pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
11.
ORDIN 378 17/03/2016
ORDIN nr. 378 din 17 martie 2016pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016
1.
LEGE 27 17/03/2016
LEGE nr. 27 din 17 martie 2016privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016
2.CONVENŢIE 27/04/2015 CONVENŢIE din 27 aprilie 2015între România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016
3.DECRET 303 16/03/2016 DECRET nr. 303 din 16 martie 2016pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016
4.
ORDIN 344 15/02/2016
ORDIN nr. 344 din 15 februarie 2016privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară "Fâneţele seculare Ponoare" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016
5.NORMĂ 18 14/03/2016 NORMĂ nr. 18 din 14 martie 2016privind criteriile pentru evaluarea impactului intrării în dificultate a unui asigurător asupra pieţei de asigurări şi asupra altor asigurători EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016
6.LISTĂ 24/03/2016 LISTĂ din 24 martie 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Galaţi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016
7.LISTĂ 24/03/2016 LISTĂ din 24 martie 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV - DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016
8.LISTĂ 24/03/2016 LISTĂ din 24 martie 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Târgu Mureş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ - DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE SERVICIUL ACTIVITĂŢI CULTURALE, SPORTIVE, DE TINERET ŞI LOCATIV PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 24 martie 2016
1.
LEGE 28 17/03/2016
LEGE nr. 28 din 17 martie 2016privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 24 martie 2016
2.CONVENŢIE 25/04/2015 CONVENŢIE din 25 aprilie 2015între România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 24 martie 2016
3.PROTOCOL 25/04/2015 PROTOCOL ADIŢIONAL din 25 aprilie 2015la Convenţia dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 24 martie 2016
4.DECRET 304 16/03/2016 DECRET nr. 304 din 16 martie 2016pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 24 martie 2016
5.DECIZIE 103 23/03/2016 DECIZIE nr. 103 din 23 martie 2016privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Torok Ernest, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 24 martie 2016
6.DECIZIE 104 23/03/2016 DECIZIE nr. 104 din 23 martie 2016privind eliberarea domnului Ion Moraru din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 24 martie 2016
7.DECIZIE 352 04/03/2016 DECIZIE nr. 352 din 4 martie 2016pentru modificarea şi completarea Statutului elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 508/2014 EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 24 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 163 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 163 din 16 martie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016
2.
ORDIN 466 14/03/2016
ORDIN nr. 466 din 14 martie 2016pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2262 (2016) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016
3.REZOLUŢIE 2262 27/01/2016 REZOLUŢIE nr. 2.262 din 27 ianuarie 2016adoptată de Consiliul de Securitate la a 7611-a întrunire din 27 ianuarie 2016 EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016
4.NORMĂ 17 14/03/2016 NORMĂ nr. 17 din 14 martie 2016privind stabilirea activităţilor, serviciilor şi operaţiunilor care se încadrează în categoria funcţiilor critice, criteriile pentru stabilirea liniilor de activitate de bază şi a serviciilor asociate, precum şi serviciile critice pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să le ceară unui asigurător supus rezoluţiei EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016
5.HOTĂRÂRE 26 07/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 26 din 7 martie 2016privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Către finalizarea Uniunii Bancare" COM (2015) 587 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016
6.DECIZIE 872 15/12/2015 DECIZIE nr. 872 din 15 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. a), b) şi c), art. 53 alin. (1), art. 62^2 alin. (3) şi (4), art. 82 alin. (2), (3) şi (5), art. 296^2-296^13 şi art. 296^15-296^20 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. V alin. (1) şi (6) şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său, precum şi ale art. 119, art. 120^1, art. 121, art. 122 şi art. 124^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 23 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 2 22/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 martie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016
2.HOTĂRÂRE 3 02/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 2 martie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 4 22/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 martie 2016pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016
4.DECRET 316 21/03/2016 DECRET nr. 316 din 21 martie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016
5.REGULAMENT 2 15/03/2016 REGULAMENT nr. 2 din 15 martie 2016privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016
6.HOTĂRÂRE 171 23/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 171 din 23 martie 2016pentru declararea zilei de 24 martie 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016
7.DECIZIE 717 29/10/2015 DECIZIE nr. 717 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul penal în interpretarea dată prin Decizia nr. 26 din 3 decembrie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 161 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 161 din 16 martie 2016pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 23 martie 2016
2.CONTRACT CADRU 16/03/2016 CONTRACTUL-CADRU din 16 martie 2016care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 23 martie 2016
1.
ORDIN 221 17/02/2016
ORDIN nr. 221 din 17 februarie 2016pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
2.
ORDIN 259 10/03/2016
ORDIN nr. 259 din 10 martie 2016pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
3.
ORDIN 237 16/02/2016
ORDIN nr. 237 din 16 februarie 2016pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
4.
ORDIN 31 12/02/2016
ORDIN nr. 31 din 12 februarie 2016pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
5.
ORDIN 25 15/02/2016
ORDIN nr. M.25 din 15 februarie 2016pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
6.
ORDIN 999 21/03/2016
ORDIN nr. 999 din 21 martie 2016pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
7.
ORDIN 8148 12/02/2016
ORDIN nr. 8.148 din 12 februarie 2016pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
8.DECIZIE 40 09/02/2016 DECIZIE nr. 40 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a doua, art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
9.
ORDIN 39 15/03/2016
ORDIN nr. M.39 din 15 martie 2016pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
10.
ORDIN 389 23/02/2016
ORDIN nr. 389 din 23 februarie 2016pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Castor fiber EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
11.DECIZIE 639 10/03/2016 DECIZIE nr. 639 din 10 martie 2016privind sancţionarea Societăţii BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 23 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 5 22/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 martie 2016privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 22 martie 2016
2.DECIZIE 14 19/01/2016 DECIZIE nr. 14 din 19 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 22 martie 2016
3.DECIZIE 15 19/01/2016 DECIZIE nr. 15 din 19 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 22 martie 2016
4.
ORDIN 85 14/03/2016
ORDIN nr. 85 din 14 martie 2016privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 22 martie 2016
1.DECIZIE 5 15/03/2016 DECIZIE nr. 5 din 15 martie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Iveşti, judeţul Galaţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
2.
ORDIN 34 09/03/2016
ORDIN nr. M.34 din 9 martie 2016pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2014 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 32 14/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 32 din 14 martie 2016privind Raportul la Comunicarea Comisiei - Investiţii în locuri de muncă şi în creştere - Valorificarea la maximum a contribuţiei fondurilor structurale şi de investiţii europene - COM (2015) 639 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
4.DECIZIE 873 15/12/2015 DECIZIE nr. 873 din 15 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
5.HOTĂRÂRE 36 14/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 36 din 14 martie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce priveşte consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe COM (2015) 670 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
6.
ORDIN 331 18/03/2016
ORDIN nr. 331 din 18 martie 2016pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
7.DECIZIE 899 17/12/2015 DECIZIE nr. 899 din 17 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
8.REGULAMENT 10/03/2016 REGULAMENT din 10 martie 2016de organizare şi funcţionare a Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
9.HOTĂRÂRE 155 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 155 din 10 martie 2016privind aprobarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
10.HOTĂRÂRE 164 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 164 din 16 martie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 22 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 153 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 153 din 10 martie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 22 martie 2016
1.REGULAMENT 07/01/2016 REGULAMENT din 7 ianuarie 2016privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
2.
ORDIN 8 07/01/2016
ORDIN nr. M.8 din 7 ianuarie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
3.
ORDIN 39 26/02/2016
ORDIN nr. 39 din 26 februarie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
4.
ORDIN 8026 11/01/2016
ORDIN nr. 8.026 din 11 ianuarie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
5.REGULAMENT 26/02/2016 REGULAMENT din 26 februarie 2016privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
6.REGULAMENT 11/01/2016 REGULAMENT din 7 ianuarie 2016privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
7.
LEGE 33 17/03/2016
LEGE nr. 33 din 17 martie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
8.DECRET 309 16/03/2016 DECRET nr. 309 din 16 martie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
9.HOTĂRÂRE 21 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 21 din 16 martie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Paza europeană de frontieră şi de coastă şi gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei şi la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană de frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM(2015) 673 şi COM(2015) 671 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
10.HOTĂRÂRE 20 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 20 din 16 martie 2016privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Starea uniunii energetice 2015 COM(2015) 572 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
11.DECIZIE 37 09/02/2016 DECIZIE nr. 37 din 9 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 381 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
12.HOTĂRÂRE 162 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 162 din 16 martie 2016privind organizarea şi funcţionarea Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
13.
ORDIN 1053 17/03/2016
ORDIN nr. 1.053 din 17 martie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016
1.
LEGE 32 17/03/2016
LEGE nr. 32 din 17 martie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
2.DECRET 308 16/03/2016 DECRET nr. 308 din 16 martie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
3.DECRET 312 17/03/2016 DECRET nr. 312 din 17 martie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
4.DECRET 313 17/03/2016 DECRET nr. 313 din 17 martie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
5.DECRET 314 17/03/2016 DECRET nr. 314 din 17 martie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
6.DECRET 310 17/03/2016 DECRET nr. 310 din 17 martie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
7.DECRET 311 17/03/2016 DECRET nr. 311 din 17 martie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
8.HOTĂRÂRE 22 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 22 din 16 martie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
9.HOTĂRÂRE 159 11/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016
1.ACT 21/03/2016 CUANTUM TOTAL din 21 martie 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 21 martie 2016
2.HOTĂRÂRE 19 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 19 din 16 martie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 21 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 168 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 168 din 16 martie 2016pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 21 martie 2016
4.MEMORANDUM 23/12/2015 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 23 decembrie 2015privind sprijinul pentru implementarea proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 21 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 5 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 5 din 16 martie 2016privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 21 martie 2016
2.HOTĂRÂRE 33 14/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 33 din 14 martie 2016privind Raportul Comisiei pentru afaceri europene la Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul "Produse mai bune, mai multe opţiuni şi mai multe oportunităţi pentru consumatori şi întreprinderi" - COM (2015) 630 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 21 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 34 14/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 34 din 14 martie 2016privind Pachetul de documente europene privind Analiza anuală a creşterii pentru 2016 "Consolidarea redresării şi stimularea convergenţei" EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 21 martie 2016
4.HOTĂRÂRE 166 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 166 din 16 martie 2016privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 21 martie 2016
5.ACORD 02/02/2016 ACORD din 2 februarie 2016între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 21 martie 2016
1.DECIZIE 616 09/03/2016 DECIZIE nr. 616 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii ACR BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
2.DECIZIE 614 09/03/2016 DECIZIE nr. 614 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii AGX - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
3.DECIZIE 613 09/03/2016 DECIZIE nr. 613 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii A&A BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
4.DECIZIE 612 09/03/2016 DECIZIE nr. 612 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii ALLEANZA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
5.DECIZIE 611 09/03/2016 DECIZIE nr. 611 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii ACE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
6.DECIZIE 617 09/03/2016 DECIZIE nr. 617 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii AXARO'S BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
7.DECIZIE 590 07/03/2016 DECIZIE nr. 590 din 7 martie 2016privind sancţionarea Societăţii INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
8.DECIZIE 591 07/03/2016 DECIZIE nr. 591 din 7 martie 2016privind sancţionarea Societăţii DIAS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
9.DECIZIE 609 09/03/2016 DECIZIE nr. 609 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii ACCORD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
10.DECIZIE 610 09/03/2016 DECIZIE nr. 610 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
11.
ORDIN 1971 14/12/2015
ORDIN nr. 1.971 din 14 decembrie 2015privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
12.
ORDIN 207 01/03/2016
ORDIN nr. 207 din 1 martie 2016privind modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016
1.
ORDIN 319 04/03/2016
ORDIN nr. 319 din 4 martie 2016pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 18 martie 2016
2.
ORDIN 824 07/03/2016
ORDIN nr. 824/C din 7 martie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 18 martie 2016
3.
ORDIN 889 02/03/2016
ORDIN nr. 889 din 2 martie 2016privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 18 martie 2016
4.
ORDIN 291 10/03/2016
ORDIN nr. 291 din 10 martie 2016privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 18 martie 2016
5.NORMĂ 10/03/2016 NORME DE IGIENĂ din 10 martie 2016pentru saloanele/centrele de bronzare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 18 martie 2016
1.
ORDIN 318 17/03/2016
ORDIN nr. 318 din 17 martie 2016privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 18 martie 2016
2.ORD DE URGENŢĂ 7 16/03/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 18 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 167 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 167 din 16 martie 2016pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la Bucureşti la 11 ianuarie 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 18 martie 2016
4.MEMORANDUM 11/01/2016 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 11 ianuarie 2016între Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 18 martie 2016
1.HOTĂRÂRE 4 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 martie 2016privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016
2.DECIZIE 604 08/03/2016 DECIZIE nr. 604 din 8 martie 2016privind sancţionarea Societăţii VERBITA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016
3.HOTĂRÂRE 619 09/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 619 din 9 martie 2016privind sancţionarea Societăţii AMAP ASIGURĂRI ŞI PENSII - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016
4.HOTĂRÂRE 27 07/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 27 din 7 martie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 de instituire a unei Agenţii Europene pentru Siguranţă Maritimă COM (2015) 667 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016
5.HOTĂRÂRE 31 14/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 31 din 14 martie 2016privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Paza europeană de frontieră şi de coastă şi gestionarea eficace a frontierelor externe ale Europei - COM (2015) 673 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016
6.HOTĂRÂRE 35 14/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 35 din 14 martie 2016privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Paza europeană de frontieră şi de coastă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 şi a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului COM (2015) 671 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016
7.DECIZIE 13 19/01/2016 DECIZIE nr. 13 din 19 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016
8.DECIZIE 17 19/01/2016 DECIZIE nr. 17 din 19 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal în interpretarea dată prin Decizia nr. 12 din 2 iunie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016
9.HOTĂRÂRE 160 16/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 160 din 16 martie 2016pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 18 martie 2016
1.
ORDIN 115 22/01/2016
ORDIN nr. 115 din 22 ianuarie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0080 Fânaţurile de la Glodeni EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 17 martie 2016
2.HOTĂRÂRE 148 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 148 din 10 martie 2016privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 17 martie 2016
3.DECIZIE 4 10/02/2016 DECIZIE nr. 4 din 10 februarie 2016privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău - Secţia penală, cauze minori şi familie în Dosarul nr. 2.925/110/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 17 martie 2016
1.DECIZIE 100 17/03/2016 DECIZIE nr. 100 din 17 martie 2016pentru eliberarea domnului Valeriu Ciolan Nicolae din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2016
2.DECIZIE 101 17/03/2016 DECIZIE nr. 101 din 17 martie 2016pentru numirea domnului Valeriu Ciolan Nicolae în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2016
3.DECIZIE 32 27/01/2016 DECIZIE nr. 32 din 27 ianuarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (3), art. 256, art. 397 alin. (3) şi art. 422 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2016
4.DECIZIE 102 17/03/2016 DECIZIE nr. 102 din 17 martie 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Decebal Lohan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2016
5.DECIZIE 54 16/02/2016 DECIZIE nr. 54 din 16 februarie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2016
6.HOTĂRÂRE 150 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 150 din 10 martie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2016
7.HOTĂRÂRE 149 10/03/2016 HOTĂRÂRE nr. 149 din 10 martie 2016privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 17 martie 2016
1.
ORDIN 292 08/03/2016
ORDIN nr. 292 din 8 martie 2016pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 17 martie 2016
1.DECRET 298 15/03/2016 DECRET nr. 298 din 15 martie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
2.DECRET 297 15/03/2016 DECRET nr. 297 din 15 martie 2016privind trecerea în rezervă a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
3.
ORDIN 315 15/03/2016
ORDIN nr. 315 din 15 martie 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
4.DECRET 299 15/03/2016 DECRET nr. 299 din 15 martie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
5.DECRET 300 15/03/2016 DECRET nr. 300 din 15 martie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
6.DECRET 301 15/03/2016 DECRET nr. 301 din 15 martie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
7.DECIZIE 2 29/02/2016 DECIZIE nr. 2 din 29 februarie 2016privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Furceni, judeţul Galaţi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
8.
ORDIN 505 10/03/2016
ORDIN nr. 505 din 10 martie 2016privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
9.
ORDIN 7 09/03/2016
ORDIN nr. 7 din 9 martie 2016privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
10.DECIZIE 542 02/03/2016 DECIZIE nr. 542 din 2 martie 2016privind sancţionarea Societăţii DIRECTLINE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
11.DECIZIE 544 02/03/2016 DECIZIE nr. 544 din 2 martie 2016privind sancţionarea Societăţii CRYS - ALLY'S BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
12.DECIZIE 547 02/03/2016 DECIZIE nr. 547 din 2 martie 2016privind sancţionarea Societăţii ASIREN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
13.DECIZIE 549 02/03/2016 DECIZIE nr. 549 din 2 martie 2016privind sancţionarea Societăţii DONARIO BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
14.
ORDIN 9 07/01/2016
ORDIN nr. M.9 din 7 ianuarie 2016privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
15.
ORDIN 40 26/02/2016
ORDIN nr. 40 din 26 februarie 2016privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
16.
ORDIN 8027 11/01/2016
ORDIN nr. 8.027 din 11 ianuarie 2016privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
17.
ORDIN 233 26/02/2016
ORDIN nr. 233 din 26 februarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
18.NORMĂ 26/02/2016 NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2016de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016
1.DECIZIE 570 03/03/2016 DECIZIE nr. 570 din 3 martie 2016privind sancţionarea Societăţii AS - INVEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016
2.DECIZIE 567 03/03/2016 DECIZIE nr. 567 din 3 martie 2016privind sancţionarea Societăţii JOLILI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016
3.
ORDIN 28 08/03/2016
ORDIN nr. 28 din 8 martie 2016pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016
4.DECIZIE 566 03/03/2016 DECIZIE nr. 566 din 3 martie 2016privind sancţionarea Societăţii A.T. BROKER INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016
5.
ORDIN 1954 11/12/2015
ORDIN nr. 1.954 din 11 decembrie 2015privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0117 Movila lui Burcel EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016
6.DECIZIE 3 10/02/2016 DECIZIE nr. 3 din 10 februarie 2016privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală prin Încheierea de şedinţă din 20 octombrie 2015 pronunţată în Dosarul nr. 4.796/2/2015, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept - dacă, în aplicarea dispoziţiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală, persoana fizică ori juridică ce nu a avut calitatea de parte în cursul procesului penal are calitatea procesuală să formuleze contestaţie în anulare întrucât nu a fost citată la judecata în apel, în condiţiile în care drepturile ori interesele sale au fost afectate printr-o măsură dispusă de instanţa de apel prin hotărâre definitivă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016
7.LISTĂ 16/03/2016 LISTĂ din 16 martie 2016cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Tulcea cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA - DIRECŢIA ECONOMICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016
8.DECIZIE 569 03/03/2016 DECIZIE nr. 569 din 3 martie 2016privind sancţionarea Societăţii IBG - INSURANCE BROKERS GROUP - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL O