1. MONITOARE OFICIALE

1.DECRET 604 01/07/2015 DECRET nr. 604 din 1 iulie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
2.DECRET 605 01/07/2015 DECRET nr. 605 din 1 iulie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 480 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 480 din 24 iunie 2015privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăşti, judeţul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 486 30/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 486 din 30 iunie 2015privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 489 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 489 din 1 iulie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
6.
ORDIN 776 02/07/2015
ORDIN nr. 776 din 2 iulie 2015privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
7.DECIZIE 22 09/06/2015 DECIZIE nr. 22 din 9 iunie 2015referitoare la sesizarea formulată de către Curtea de Apel Cluj prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 466 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă instituţia redeschiderii procesului penal este aplicabilă doar proceselor în care a avut loc o soluţionare pe fond a cauzei (judecata în primă instanţă şi în calea ordinară de atac) sau şi celor care au avut ca obiect soluţionarea unor căi extraordinare de atac (contestaţii în anulare, revizuire) ori alte cereri" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 2 iulie 2015
8.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 13 martie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 13 martie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015.
1.HOTĂRÂRE 479 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 479 din 24 iunie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
2.
ORDIN 71 29/05/2015
ORDIN nr. 71 din 29 mai 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea betoanelor", indicativ PCC 020 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
3.
ORDIN 86 02/06/2015
ORDIN nr. 86 din 2 iunie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea şi fasonarea barelor de oţel beton folosite în construcţii", indicativ PCC 021 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
4.
ORDIN 91 02/06/2015
ORDIN nr. 91 din 2 iunie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi", indicativ PCC 019 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 58 30/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 58 din 30 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM (2015) 185 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 59 30/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 59 din 30 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migraţia COM (2015) 240 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
7.HOTĂRÂRE 491 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 491 din 1 iulie 2015privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi atribuirea pentru un imobil a destinaţiei de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
8.HOTĂRÂRE 473 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 473 din 24 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 476 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 476 din 24 iunie 2015privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
2.
LEGE 177 30/06/2015
LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
3.DECRET 598 30/06/2015 DECRET nr. 598 din 30 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
4.
LEGE 181 30/06/2015
LEGE nr. 181 din 30 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
5.DECRET 602 30/06/2015 DECRET nr. 602 din 30 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 460 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 460 din 24 iunie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 466 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 466 din 24 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 589/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 477 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 477 din 24 iunie 2015privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani (UM 0663 Drăgăşani) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015
3.
ORDIN 761 17/06/2015
ORDIN nr. 761 din 17 iunie 2015pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015
4.GHID 17/06/2015 GHID din 17 iunie 2015privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 2 iulie 2015
1.
ORDIN 106 01/07/2015
ORDIN nr. 106 din 1 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
2.
ORDIN 107 01/07/2015
ORDIN nr. 107 din 1 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
3.
ORDIN 108 01/07/2015
ORDIN nr. 108 din 1 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
4.
ORDIN 109 01/07/2015
ORDIN nr. 109 din 1 iulie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
5.
ORDIN 105 01/07/2015
ORDIN nr. 105 din 1 iulie 2015pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
6.DECIZIE 324 30/04/2015 DECIZIE nr. 324 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
7.DECIZIE 322 30/04/2015 DECIZIE nr. 322 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
8.DECIZIE 217 02/04/2015 DECIZIE nr. 217 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 102 lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 1 iulie 2015
1.
LEGE 170 29/06/2015
LEGE nr. 170 din 29 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
2.DECRET 575 29/06/2015 DECRET nr. 575 din 29 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
3.
LEGE 173 29/06/2015
LEGE nr. 173 din 29 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
4.DECRET 578 29/06/2015 DECRET nr. 578 din 29 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 488 01/07/2015 HOTĂRÂRE nr. 488 din 1 iulie 2015privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
6.
LEGE 178 30/06/2015
LEGE nr. 178 din 30 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
7.DECRET 599 30/06/2015 DECRET nr. 599 din 30 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
8.
LEGE 179 30/06/2015
LEGE nr. 179 din 30 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
9.DECRET 600 30/06/2015 DECRET nr. 600 din 30 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
10.
LEGE 180 30/06/2015
LEGE nr. 180 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
11.DECRET 601 30/06/2015 DECRET nr. 601 din 30 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
12.DECRET 584 30/06/2015 DECRET nr. 584 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Bărbăţie şi Credinţă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
13.DECRET 585 30/06/2015 DECRET nr. 585 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
14.DECRET 586 30/06/2015 DECRET nr. 586 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
15.DECRET 587 30/06/2015 DECRET nr. 587 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
16.DECRET 588 30/06/2015 DECRET nr. 588 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
17.DECRET 589 30/06/2015 DECRET nr. 589 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
18.DECRET 590 30/06/2015 DECRET nr. 590 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
19.DECRET 591 30/06/2015 DECRET nr. 591 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
20.DECRET 593 30/06/2015 DECRET nr. 593 din 30 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
21.DECRET 594 30/06/2015 DECRET nr. 594 din 30 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 1 iulie 2015
1.
LEGE 171 29/06/2015
LEGE nr. 171 din 29 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
2.DECRET 576 29/06/2015 DECRET nr. 576 din 29 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
3.
LEGE 172 29/06/2015
LEGE nr. 172 din 29 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
4.DECRET 577 29/06/2015 DECRET nr. 577 din 29 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
5.DECRET 606 01/07/2015 DECRET nr. 606 din 1 iulie 2015privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
6.
ORDIN 59 16/06/2015
ORDIN nr. M.59 din 16 iunie 2015pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
7.NORMĂ 16/06/2015 NORME din 16 iunie 2015privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
8.
ORDIN 815 30/06/2015
ORDIN nr. 815 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
9.
ORDIN 468 30/06/2015
ORDIN nr. 468 din 30 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 815 din 30 iunie 2015 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 468 din 30 iunie 2015 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 1 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 462 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 462 din 24 iunie 2015privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
2.HOTĂRÂRE 465 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 465 din 24 iunie 2015privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
3.HOTĂRÂRE 464 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 464 din 24 iunie 2015pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
4.
ORDIN 816 29/06/2015
ORDIN nr. 816 din 29 iunie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
5.NORMĂ 29/06/2015 NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
6.DECIZIE 274 23/04/2015 DECIZIE nr. 274 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
7.
ORDIN 1349 29/06/2015
ORDIN nr. 1.349 din 29 iunie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
8.NORMĂ 29/06/2015 NORME METODOLOGICE din 29 iunie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
9.DECIZIE 275 23/04/2015 DECIZIE nr. 275 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi ale art. 2 alin. (3) din Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii - nr. 719/740/M.57/2.333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015
1.HOTĂRÂRE 49 29/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 iunie 2015privind numirea unui membru titular şi a unui membru supleant ai Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
2.DECIZIE 281 23/04/2015 DECIZIE nr. 281 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
3.
ORDIN 758 29/06/2015
ORDIN nr. 758 din 29 iunie 2015privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
4.HOTĂRÂRE 448 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 448 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
5.HOTĂRÂRE 468 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 468 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
6.HOTĂRÂRE 470 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 470 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 1 iulie 2015
1.DECRET 592 30/06/2015 DECRET nr. 592 din 30 iunie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 1 iulie 2015
2.DECIZIE 15 08/06/2015 DECIZIE nr. 15 din 8 iunie 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 30 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.643/119/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 1 iulie 2015
1.
LEGE 163 24/06/2015
LEGE nr. 163 din 24 iunie 2015privind standardizarea naţională EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
2.DECRET 568 23/06/2015 DECRET nr. 568 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind standardizarea naţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
3.DECIZIE 355 07/05/2015 DECIZIE nr. 355 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 457 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 457 din 24 iunie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2014 şi la Londra la 17 noiembrie 2014, pentru amendarea Înţelegerii de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
5.ACORD 30/10/2014 ACORD din 30 octombrie 2014între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru amendarea Înţelegerii de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
6.
ORDIN 5 25/06/2015
ORDIN nr. 5 din 25 iunie 2015pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 30 iunie 2015
1.
LEGE 161 24/06/2015
LEGE nr. 161 din 24 iunie 2015privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
2.DECRET 566 23/06/2015 DECRET nr. 566 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
3.DECRET 583 29/06/2015 DECRET nr. 583 din 29 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
4.ORD DE URGENŢĂ 23 24/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 455 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 455 din 24 iunie 2015pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
6.DECIZIE 18 08/06/2015 DECIZIE nr. 18 din 8 iunie 2015referitoare la dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,care sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
7.
ORDIN 1638 24/06/2015
ORDIN nr. 1.638 din 24 iunie 2015pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
8.COND+PROC 24/06/2015 CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA din 24 iunie 2015de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 21 24/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
2.ORD DE URGENŢĂ 22 24/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 iunie 2015privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
3.
ORDIN 750 26/06/2015
ORDIN nr. 750 din 26 iunie 2015pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
4.
ORDIN 93 25/06/2015
ORDIN nr. 93 din 25 iunie 2015privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea [T(L)], a tarifului mediu de extragere de energie electrică din reţea şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
5.
ORDIN 94 25/06/2015
ORDIN nr. 94 din 25 iunie 2015privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
6.
ORDIN 95 25/06/2015
ORDIN nr. 95 din 25 iunie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
7.
ORDIN 97 25/06/2015
ORDIN nr. 97 din 25 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
8.
ORDIN 99 25/06/2015
ORDIN nr. 99 din 25 iunie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
9.DECIZIE 343 07/05/2015 DECIZIE nr. 343 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
10.DECIZIE 349 07/05/2015 DECIZIE nr. 349 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 452 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 452 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Compania de Investiţii pentru Turism" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 453 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 453 din 24 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
3.DECIZIE 323 30/04/2015 DECIZIE nr. 323 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
4.DECIZIE 331 30/04/2015 DECIZIE nr. 331 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
5.DECIZIE 334 30/04/2015 DECIZIE nr. 334 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 29 iunie 2015
1.DECIZIE 236 07/04/2015 DECIZIE nr. 236 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
2.DECIZIE 337 30/04/2015 DECIZIE nr. 337 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi a celor ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
3.DECIZIE 512 19/06/2015 DECIZIE nr. 512 din 19 iunie 2015privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
4.
ORDIN 768 19/06/2015
ORDIN nr. 768 din 19 iunie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
5.DECIZIE 338 30/04/2015 DECIZIE nr. 338 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2), art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege, precum şi a acestei legi în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
6.DECIZIE 353 07/05/2015 DECIZIE nr. 353 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
7.
ORDIN 78 28/05/2015
ORDIN nr. 78 din 28 mai 2015pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
8.METODOLOGIE 28/05/2015 METODOLOGIE din 28 mai 2015de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 29 iunie 2015
1.DECIZIE 354 07/05/2015 DECIZIE nr. 354 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 şi art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 454 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 454 din 24 iunie 2015pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015
3.REGULAMENT 8 17/06/2015 REGULAMENT nr. 8 din 17 iunie 2015privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 29 iunie 2015
1.
LEGE 151 18/06/2015
LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 26 iunie 2015
2.DECRET 549 18/06/2015 DECRET nr. 549 din 18 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 26 iunie 2015
1.
LEGE 162 24/06/2015
LEGE nr. 162 din 24 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
2.DECRET 567 23/06/2015 DECRET nr. 567 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
3.
LEGE 165 24/06/2015
LEGE nr. 165 din 24 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
4.DECRET 570 23/06/2015 DECRET nr. 570 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 383 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 383 din 27 mai 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 451 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 451 din 24 iunie 2015pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 ianuarie 2015 şi la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
7.AMENDAMENT 28/01/2015 AMENDAMENT din 28 ianuarie 2015convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 ianuarie 2015 şi la Paris la 11 februarie 2015 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
8.
ORDIN 916 03/06/2015
ORDIN nr. 916 din 3 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
9.
ORDIN 755 26/06/2015
ORDIN nr. 755 din 26 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
10.DECIZIE 330 30/04/2015 DECIZIE nr. 330 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu referire la prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
11.DECIZIE 332 30/04/2015 DECIZIE nr. 332 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21 din 18 noiembrie 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015
1.DECIZIE 307 28/04/2015 DECIZIE nr. 307 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
2.DECIZIE 308 28/04/2015 DECIZIE nr. 308 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
3.DECIZIE 309 28/04/2015 DECIZIE nr. 309 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 282^1 alin. 1 şi ale art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
4.DECIZIE 311 28/04/2015 DECIZIE nr. 311 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
5.DECIZIE 312 28/04/2015 DECIZIE nr. 312 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
6.
ORDIN 90 17/06/2015
ORDIN nr. 90 din 17 iunie 2015privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 450 24/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 450 din 24 iunie 2015privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
2.
ORDIN 509 28/04/2015
ORDIN nr. 509 din 28 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
3.
ORDIN 763 23/06/2015
ORDIN nr. 763 din 23 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
4.REGLEMENTĂRI 23/06/2015 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 23 iunie 2015RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
5.DECIZIE 7 27/04/2015 DECIZIE nr. 7 din 27 aprilie 2015pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. a) şi b) şi art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat (Decretul nr. 167/1958), raportate la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
6.
ORDIN 694 15/06/2015
ORDIN nr. 694 din 15 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
7.
ORDIN 1022 18/05/2015
ORDIN nr. 1.022 din 18 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Mecanică CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015
1.DECIZIE 1347 18/06/2015 DECIZIE nr. 1.347 din 18 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii MARATHON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
2.
ORDIN 4243 18/06/2015
ORDIN nr. 4.243 din 18 iunie 2015privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
3.
ORDIN 745 25/06/2015
ORDIN nr. 745 din 25 iunie 2015pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
4.
LEGE 166 24/06/2015
LEGE nr. 166 din 24 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
5.DECRET 571 23/06/2015 DECRET nr. 571 din 23 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
6.DECIZIE 285 23/06/2015 DECIZIE nr. 285 din 23 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 25 iunie 2015
1.DECIZIE 229 07/04/2015 DECIZIE nr. 229 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
2.
ORDIN 962 15/05/2015
ORDIN nr. 962 din 15 mai 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri", indicativ PCC 018 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
3.
ORDIN 986 19/05/2015
ORDIN nr. 986 din 19 mai 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă a betonului", indicativ PCC 023 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
4.DECIZIE 1218 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.218 din 12 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
5.DECIZIE 1229 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.229 din 12 iunie 2015privind sancţionarea Societăţii HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
6.DECIZIE 1238 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.238 din 12 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
7.
LEGE 150 18/06/2015
LEGE nr. 150 din 18 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
8.DECRET 548 18/06/2015 DECRET nr. 548 din 18 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
9.DECIZIE 249 07/04/2015 DECIZIE nr. 249 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015
1.
ORDIN 794 09/06/2015
ORDIN nr. 794 din 9 iunie 2015privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
2.DECIZIE 65 19/06/2015 DECIZIE nr. 65 din 19 iunie 2015privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
3.
ORDIN 91 17/06/2015
ORDIN nr. 91 din 17 iunie 2015privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
4.PROCEDURĂ 17/06/2015 PROCEDURĂ din 17 iunie 2015de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
5.DECIZIE 10 11/05/2015 DECIZIE nr. 10 din 11 mai 2015privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 427/1/2015 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
6.
ORDIN 129 16/06/2015
ORDIN nr. 129 din 16 iunie 2015pentru aprobarea condiţiilor de recunoaştere a absolvenţilor programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de spitale, precum şi a celor minimale de păstrare a calităţii de evaluator de spitale EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
7.
ORDIN 4194 08/06/2015
ORDIN nr. 4.194 din 8 iunie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 25 iunie 2015
1.
ORDIN 54 18/06/2015
ORDIN nr. 54 din 18 iunie 2015pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
2.DECIZIE 416 12/06/2015 DECIZIE nr. 416 din 12 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011 EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
3.RAPORT 8180 07/05/2015 RAPORT nr. 8.180 din 7 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
4.RAPORT 8181 07/05/2015 RAPORT nr. 8.181 din 7 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
5.RAPORT 8182 07/05/2015 RAPORT nr. 8.182 din 7 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
6.RAPORT 8183 07/05/2015 RAPORT nr. 8.183 din 7 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
7.RAPORT 8791 14/05/2015 RAPORT nr. 8.791 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Constanţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
8.RAPORT 8792 14/05/2015 RAPORT nr. 8.792 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
9.RAPORT 8793 14/05/2015 RAPORT nr. 8.793 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
10.RAPORT 8794 14/05/2015 RAPORT nr. 8.794 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
11.RAPORT 8795 14/05/2015 RAPORT nr. 8.795 din 14 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
12.RAPORT 9545 18/05/2015 RAPORT nr. 9.545 din 18 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
13.RAPORT 9546 18/05/2015 RAPORT nr. 9.546 din 18 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de autoritatea electorală permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
14.RAPORT 9636 20/05/2015 RAPORT nr. 9.636 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
15.RAPORT 9637 20/05/2015 RAPORT nr. 9.637 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Argeş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
16.RAPORT 9638 20/05/2015 RAPORT nr. 9.638 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
17.RAPORT 9639 20/05/2015 RAPORT nr. 9.639 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
18.RAPORT 9640 20/06/2015 RAPORT nr. 9.640 din 20 iunie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
19.RAPORT 9641 20/05/2015 RAPORT nr. 9.641 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
20.RAPORT 9642 20/05/2015 RAPORT nr. 9.642 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
21.RAPORT 9643 20/05/2015 RAPORT nr. 9.643 din 20 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
22.RAPORT 9739 21/05/2015 RAPORT nr. 9.739 din 21 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
23.RAPORT 9744 21/05/2015 RAPORT nr. 9.744 din 21 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
24.RAPORT 9745 21/05/2015 RAPORT nr. 9.745 din 21 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
25.RAPORT 9966 26/05/2015 RAPORT nr. 9.966 din 26 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
26.RAPORT 10255 28/05/2015 RAPORT nr. 10.255 din 28 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
27.RAPORT 10442 28/05/2015 RAPORT nr. 10.442 din 28 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Tulcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
28.RAPORT 10443 28/05/2015 RAPORT nr. 10.443 din 28 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
29.RAPORT 10444 28/05/2015 RAPORT nr. 10.444 din 28 mai 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 15 18/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 18 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015
2.DECRET 544 15/06/2015 DECRET nr. 544 din 15 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015
3.
LEGE 149 16/06/2015
LEGE nr. 149 din 16 iunie 2015privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015
1.
ORDIN 88 10/06/2015
ORDIN nr. 88 din 10 iunie 2015pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 iunie 2015
1.
ORDIN 4265 23/06/2015
ORDIN nr. 4.265 din 23 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iunie 2015
2.DECIZIE 257 07/04/2015 DECIZIE nr. 257 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iunie 2015
3.
ORDIN 966 12/06/2015
ORDIN nr. 966 din 12 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iunie 2015
1.DECIZIE 167 24/06/2015 DECIZIE nr. 167 din 24 iunie 2015pentru numirea domnului Rareş Văduva în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015
2.
ORDIN 1901 11/06/2015
ORDIN nr. 1.901/C din 11 iunie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015
3.REGULAMENT 11/06/2015 REGULAMENT din 11 iunie 2015de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015
4.DECIZIE 15 22/05/2015 DECIZIE nr. 15 din 22 mai 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 6.638/101/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă: "În interpretarea şi aplicarea art. 17 din Decizia-cadru 2008/909/JAI din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană şi a art. 144 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iunie 2015
1.DECIZIE 14 12/05/2015 DECIZIE nr. 14 din 12 mai 2015privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DELEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
2.DECIZIE 8 24/06/2015 DECIZIE nr. 8 din 24 iunie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în data de 24 iunie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 437 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 437 din 10 iunie 2015pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
4.
ORDIN 735 09/06/2015
ORDIN nr. 735 din 9 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
5.REGLEMENTĂRI 09/06/2015 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 9 iunie 2015privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iunie 2015
1.DECIZIE 1250 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.250 din 12 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii E.K.-B.D.P. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
2.DECIZIE 1252 12/06/2015 DECIZIE nr. 1.252 din 12 iunie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 47 22/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 47 din 22 iunie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 48 22/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 48 din 22 iunie 2015privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
5.
ORDIN 92 17/06/2015
ORDIN nr. 92 din 17 iunie 2015pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
6.METODOLOGIE 17/06/2015 METODOLOGIE din 17 iunie 2015de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 418 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 418 din 3 iunie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 432 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 432 din 10 iunie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Tel Aviv la 14 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
3.ACORD 14/09/2014 ACORD din 14 septembrie 2014între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
4.
ORDIN 53 16/05/2015
ORDIN nr. 53 din 16 mai 2015pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 274/2009 privind desemnarea responsabilităţilor pentru implementarea părţii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
5.DECIZIE 335 30/04/2015 DECIZIE nr. 335 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
6.DECIZIE 339 30/04/2015 DECIZIE nr. 339 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (1) şi alin. (4) lit. e), art. 203 alin. (3), art. 223-226, art. 230, art. 234 alin. (1)-(3) şi art. 235 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 439 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 439 din 10 iunie 2015privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 32 23/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 32 din 23 iunie 2015pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul României a Unităţii de Integrare a Forţelor NATO, sub denumirea NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, sub denumirea MULTINATIONAL DIVISION SOUTH-EAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 33 23/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 33 din 23 iunie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015
3.STRATEGIE 23/06/2015 STRATEGIE NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII din 23 iunie 2015pentru perioada 2015-2019 - O Românie puternică în Europa şi în lume - EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 23 iunie 2015
1.
ORDIN 736 23/06/2015
ORDIN nr. 736 din 23 iunie 2015privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
2.
LEGE 156 22/06/2015
LEGE nr. 156 din 22 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
3.DECRET 560 19/06/2015 DECRET nr. 560 din 19 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
4.
LEGE 157 22/06/2015
LEGE nr. 157 din 22 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
5.DECRET 561 19/06/2015 DECRET nr. 561 din 19 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
6.
LEGE 158 22/06/2015
LEGE nr. 158 din 22 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
7.DECRET 562 19/06/2015 DECRET nr. 562 din 19 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
8.
LEGE 159 22/06/2015
LEGE nr. 159 din 22 iunie 2015privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
9.DECRET 563 19/06/2015 DECRET nr. 563 din 19 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
10.
LEGE 160 22/06/2015
LEGE nr. 160 din 22 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
11.DECRET 564 19/06/2015 DECRET nr. 564 din 19 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
12.HOTĂRÂRE 1 15/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
13.DECIZIE 326 30/04/2015 DECIZIE nr. 326 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013, art. 1 alin. (3), art. 3 pct. 7, art. 16, art. 21 alin. (6) şi (7), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
14.DECIZIE 328 30/04/2015 DECIZIE nr. 328 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015
1.DECIZIE 277 23/04/2015 DECIZIE nr. 277 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori şi ale art. 95 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 288/2010 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 23 iunie 2015
2.DECIZIE 278 23/04/2015 DECIZIE nr. 278 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 23 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 424 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 424 din 10 iunie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 23 iunie 2015
1.DECRET 554 19/06/2015 DECRET nr. 554 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
2.DECRET 555 19/06/2015 DECRET nr. 555 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
3.DECRET 556 19/06/2015 DECRET nr. 556 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
4.DECRET 557 19/06/2015 DECRET nr. 557 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
5.DECRET 558 19/06/2015 DECRET nr. 558 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
6.DECRET 559 19/06/2015 DECRET nr. 559 din 19 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
7.
LEGE (R) 334 17/07/2006
LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*)privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
8.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 1 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
9.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 1 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
10.
RECTIFICARE 17/04/2015
RECTIFICARE din 17 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
11.
RECTIFICARE 17/04/2015
RECTIFICARE din 17 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 iunie 2015
1.
ORDIN 659 08/06/2015
ORDIN nr. 659 din 8 iunie 2015pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 22 iunie 2015
2.CADRU GRAL 08/06/2015 CADRUL GENERAL din 8 iunie 2015de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 22 iunie 2015
1.
LEGE 153 18/06/2015
LEGE nr. 153 din 18 iunie 2015pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
2.DECRET 551 18/06/2015 DECRET nr. 551 din 18 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
3.
LEGE 154 18/06/2015
LEGE nr. 154 din 18 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
4.DECRET 552 18/06/2015 DECRET nr. 552 din 18 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
5.DECRET 565 22/06/2015 DECRET nr. 565 din 22 iunie 2015pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
6.DECIZIE 7 22/06/2015 DECIZIE nr. 7 din 22 iunie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 22-23 iunie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
7.
ORDIN 770 22/06/2015
ORDIN nr. 770 din 22 iunie 2015privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
8.
ORDIN 1301 08/06/2015
ORDIN nr. 1.301 din 8 iunie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 22 iunie 2015
1.
ORDIN 2358 02/06/2015
ORDIN nr. 2.358 din 2 iunie 2015pentru acreditarea temporară a Muzeului Municipiului Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
2.
LEGE 155 18/06/2015
LEGE nr. 155 din 18 iunie 2015pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
3.DECRET 553 18/06/2015 DECRET nr. 553 din 18 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 446 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 446 din 10 iunie 2015pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informaţii în Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul", în subordinea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
5.
ORDIN 400 12/06/2015
ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015
1.
ORDIN 666 09/06/2015
ORDIN nr. 666 din 9 iunie 2015privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
2.
ORDIN 3888 26/05/2015
ORDIN nr. 3.888 din 26 mai 2015privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
3.METODOLOGIE 26/05/2015 METODOLOGIE din 26 mai 2015de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
4.DECIZIE 316 30/04/2015 DECIZIE nr. 316 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) şi (8) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
5.DECIZIE 317 30/04/2015 DECIZIE nr. 317 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 16 şi art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 22 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 414 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 414 din 3 iunie 2015privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 433 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 433 din 10 iunie 2015privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 436 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 436 din 10 iunie 2015pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
4.AMENDAMENT 04/02/2015 AMENDAMENT din 4 februarie 2015convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 şi respectiv la 4 februarie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 434 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 434 din 10 iunie 2015privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 445 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 445 din 10 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 440 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 440 din 10 iunie 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiş, Tulcea, Constanţa şi Argeş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
8.
ORDIN 4192 08/06/2015
ORDIN nr. 4.192 din 8 iunie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Free Children" din municipiul Brăila EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015
1.
ORDIN 681 27/05/2015
ORDIN nr. 681 din 27 mai 2015privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
2.NORMĂ 27/05/2015 NORMĂ TEHNICĂ FEROVIARĂ din 27 mai 2015"Vehicule de cale ferată. Prescripţii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice şi a automotoarelor" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
3.
LEGE 143 12/06/2015
LEGE nr. 143 din 12 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
4.DECRET 527 12/06/2015 DECRET nr. 527 din 12 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 428 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 428 din 10 iunie 2015privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 431 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 431 din 10 iunie 2015privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 430 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 430 din 10 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare" - ICPROA - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 19 iunie 2015
1.DECRET 547 17/06/2015 DECRET nr. 547 din 17 iunie 2015privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 417 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 417 din 3 iunie 2015pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
3.DECIZIE 282 17/06/2015 DECIZIE nr. 282 din 17 iunie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
4.DECIZIE 296 23/04/2015 DECIZIE nr. 296 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
5.DECIZIE 304 11/06/2015 DECIZIE nr. 304 din 11 iunie 2015privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală digitală pentru difuzarea în sistem digital terestru EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015
1.DECIZIE 292 28/04/2015 DECIZIE nr. 292 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
2.DECIZIE 298 28/04/2015 DECIZIE nr. 298 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
3.DECIZIE 340 30/04/2015 DECIZIE nr. 340 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
4.
ORDIN 746 11/06/2015
ORDIN nr. 746 din 11 iunie 2015privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
5.
ORDIN 731 08/06/2015
ORDIN nr. 731 din 8 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
6.REGLEMENTĂRI 08/06/2015 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 8 iunie 2015privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 608 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 608 din 10 iunie 2015pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 46 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 46 din 16 iunie 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor - COM (2015) 177 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
3.DECIZIE 163 18/06/2015 DECIZIE nr. 163 din 18 iunie 2015pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Dănuţ-Cristian Popa în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
4.DECIZIE 164 18/06/2015 DECIZIE nr. 164 din 18 iunie 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 301/2014 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL- PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
5.DECIZIE 165 18/06/2015 DECIZIE nr. 165 din 18 iunie 2015privind transferul în interesul serviciului al doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de secretar general al judeţului Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
6.DECIZIE 166 18/06/2015 DECIZIE nr. 166 din 18 iunie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
7.
ORDIN 701 03/06/2015
ORDIN nr. 701 din 3 iunie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 57 17/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 57 din 17 iunie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 18 iunie 2015
2.REGULAMENT (R) 24/02/1994 REGULAMENT din 24 februarie 1994 (*republicat*)al Camerei Deputaţilor*) EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 18 iunie 2015
1.CIRCULARĂ 23 15/06/2015 CIRCULARĂ nr. 23 din 15 iunie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
2.
LEGE 147 16/06/2015
LEGE nr. 147 din 16 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
3.DECRET 542 15/06/2015 DECRET nr. 542 din 15 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
4.
LEGE 148 16/06/2015
LEGE nr. 148 din 16 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
5.DECRET 543 15/06/2015 DECRET nr. 543 din 15 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 438 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 438 din 10 iunie 2015privind numirea unui controlor financiar şef adjunct la Corpul controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
7.
ORDIN 4 09/06/2015
ORDIN nr. 4 din 9 iunie 2015privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 435 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 435 din 10 iunie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
9.
ORDIN 723 04/06/2015
ORDIN nr. 723 din 4 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
10.DECIZIE 293 28/04/2015 DECIZIE nr. 293 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
11.DECIZIE 297 28/04/2015 DECIZIE nr. 297 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 şi art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, precum şi ale art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 30 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 30 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 31 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 iunie 2015pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
3.DECRET 546 17/06/2015 DECRET nr. 546 din 17 iunie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
4.
ORDIN 57 15/06/2015
ORDIN nr. M.57. din 15 iunie 2015pentru modificarea şi completarea unor instrucţiuni din Ministerul Apărării Naţionale privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru profesia militară şi menţinerea în activitate a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
5.
ORDIN 89 15/06/2015
ORDIN nr. 89 din 15 iunie 2015privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea [T(G)] şi a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în reţea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
6.
ORDIN 718 03/06/2015
ORDIN nr. 718 din 3 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN-PPBL "Licenţierea personalului aeronautic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere", ediţia 1/2015, şi de modificare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 208/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.178/2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
7.REGLEMENTĂRI 03/06/2015 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LPAN-PPBL din 3 iunie 2015"Licenţierea personalului aeronatic navigant - piloţi planoare şi piloţi baloane libere", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 43 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 iunie 2015cu privire la Cartea Verde - Crearea unei uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 63 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 18 iunie 2015
1.DECIZIE 279 23/04/2015 DECIZIE nr. 279 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015
2.
ORDIN 1474 09/06/2015
ORDIN nr. 1.474 din 9 iunie 2015privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015
3.DECIZIE 8 27/04/2015 DECIZIE nr. 8 din 27 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la aplicarea art. 711 şi următoarele din Codul de procedură civilă, existenţa unor măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 17 iunie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 19 10/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 10 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
2.ORD DE URGENŢĂ 20 10/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 10 iunie 2015privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 427 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 427 din 10 iunie 2015pentru completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 25 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 25 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 26 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 26 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 27 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 27 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 28 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 28 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 29 16/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 444 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 444 din 10 iunie 2015privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
10.DECIZIE 191 31/03/2015 DECIZIE nr. 191 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
11.DECIZIE 351 07/05/2015 DECIZIE nr. 351 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
12.
RECTIFICARE 648 07/07/2010
RECTIFICARE nr. 648 din 7 iulie 2010referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
1.DECIZIE 310 28/04/2015 DECIZIE nr. 310 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la cele ale art. 21 alin. (6) şi (7), art. 22, art. 27 alin. (1)-(3), art. 31 alin. (1) şi art. 50 lit. b) şi c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
2.DECIZIE 294 28/04/2015 DECIZIE nr. 294 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5), (8) şi (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
3.
ORDIN 1412 28/05/2015
ORDIN nr. 1.412 din 28 mai 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
4.DECIZIE 319 30/04/2015 DECIZIE nr. 319 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
5.DECIZIE 358 07/05/2015 DECIZIE nr. 358 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
6.
ORDIN 657 08/06/2015
ORDIN nr. 657 din 8 iunie 2015pentru reglementarea procedurii de raportare şi actualizare a indicatorilor utilizaţi de ordonatorii de credite la fundamentarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 17 iunie 2015
1.
ORDIN 53 08/06/2015
ORDIN nr. M.53 din 8 iunie 2015pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015
2.DECIZIE 232 07/04/2015 DECIZIE nr. 232 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale raportat la art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015
3.DECIZIE 262 23/04/2015 DECIZIE nr. 262 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 358 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 358 din 20 mai 2015privind declasificarea documentelor emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau sub autoritatea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 16 iunie 2015
1.DECIZIE 204 31/03/2015 DECIZIE nr. 204 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 212 alin. (1), art. 270 alin. (1^1) şi art. 330-338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 16 iunie 2015
2.DECRET 541 15/06/2015 DECRET nr. 541 din 15 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 16 iunie 2015
3.DECRET 545 16/06/2015 DECRET nr. 545 din 16 iunie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 16 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 423 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 423 din 10 iunie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
2.DECIZIE 165 17/03/2015 DECIZIE nr. 165 din 17 martie 2015referitoare la referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi", cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 426 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 426 din 10 iunie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 429 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 429 din 10 iunie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
5.DECIZIE 228 02/04/2015 DECIZIE nr. 228 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, precum şi ale legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
6.DECIZIE 247 07/04/2015 DECIZIE nr. 247 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 425 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 425 din 10 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 16 iunie 2015
1.
LEGE 145 12/06/2015
LEGE nr. 145 din 12 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
2.DECRET 529 12/06/2015 DECRET nr. 529 din 12 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
3.DECIZIE 248 07/04/2015 DECIZIE nr. 248 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
4.DECIZIE 253 07/04/2015 DECIZIE nr. 253 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) teza întâi, alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
5.
ORDIN 830 07/04/2015
ORDIN nr. 830 din 7 aprilie 2015privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
6.PROCEDURĂ 07/04/2015 PROCEDURĂ din 7 aprilie 2015de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
7.
ORDIN 542 08/05/2015
ORDIN nr. 542 din 8 mai 2015privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
8.PROCEDURĂ 08/05/2015 PROCEDURĂ din 8 mai 2015de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 16 iunie 2015
1.NORMĂ 08/06/2015 NORME din 8 iunie 2015de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 bis din 16 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 400 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 400 din 27 mai 2015privind aprobarea înfiinţării pe lângă Institutul Cultural Român a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 422 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 422 din 10 iunie 2015privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Română - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
3.DECRET 531 12/06/2015 DECRET nr. 531 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
4.DECRET 532 12/06/2015 DECRET nr. 532 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
5.DECRET 533 12/06/2015 DECRET nr. 533 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
6.DECRET 534 12/06/2015 DECRET nr. 534 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
7.DECRET 535 12/06/2015 DECRET nr. 535 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
8.DECRET 536 12/06/2015 DECRET nr. 536 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
9.DECRET 537 12/06/2015 DECRET nr. 537 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
10.DECRET 538 12/06/2015 DECRET nr. 538 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
11.DECRET 539 12/06/2015 DECRET nr. 539 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
12.DECRET 540 12/06/2015 DECRET nr. 540 din 12 iunie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 15 iunie 2015
1.DECIZIE 162 15/06/2015 DECIZIE nr. 162 din 15 iunie 2015pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 15 iunie 2015
2.DECIZIE 264 23/04/2015 DECIZIE nr. 264 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 15 iunie 2015
3.DECIZIE 265 23/04/2015 DECIZIE nr. 265 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 15 iunie 2015
4.DECIZIE 289 28/04/2015 DECIZIE nr. 289 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 15 iunie 2015
1.DECIZIE 220 02/04/2015 DECIZIE nr. 220 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
2.DECIZIE 290 28/04/2015 DECIZIE nr. 290 din 28 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 112^1 alin. (2) lit. b) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
3.
ORDIN 665 09/06/2015
ORDIN nr. 665 din 9 iunie 2015pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
4.
ORDIN 1541 12/06/2015
ORDIN nr. 1.541 din 12 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
5.DECIZIE 221 02/04/2015 DECIZIE nr. 221 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
6.
ORDIN 668 09/06/2015
ORDIN nr. 668 din 9 iunie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
7.INSTRUCŢIUNI 09/06/2015 INSTRUCŢIUNI din 9 iunie 2015privind valorificarea măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie, raportarea privind modul de realizare a programelor de activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
8.
ORDIN 86 10/06/2015
ORDIN nr. 86 din 10 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 15 iunie 2015
1.
LEGE 144 12/06/2015
LEGE nr. 144 din 12 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
2.DECRET 528 12/06/2015 DECRET nr. 528 din 12 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
3.
LEGE 146 12/06/2015
LEGE nr. 146 din 12 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
4.DECRET 530 12/06/2015 DECRET nr. 530 din 12 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 18 10/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
6.DECIZIE 186 31/03/2015 DECIZIE nr. 186 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluţia de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
7.DECIZIE 189 31/03/2015 DECIZIE nr. 189 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
8.DECIZIE 203 31/03/2015 DECIZIE nr. 203 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la acest act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
9.DECIZIE 280 23/04/2015 DECIZIE nr. 280 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 15 iunie 2015
1.DECIZIE 194 31/03/2015 DECIZIE nr. 194 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
2.DECIZIE 224 02/04/2015 DECIZIE nr. 224 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
3.DECIZIE 227 02/04/2015 DECIZIE nr. 227 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 421 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 421 din 10 iunie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea proiectului de investiţie imobiliară "Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoşka, regiunea Volgograd - fostă Stalingrad, Federaţia Rusă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
5.
ORDIN 682 27/05/2015
ORDIN nr. 682 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
6.
ORDIN 707 02/06/2015
ORDIN nr. 707 din 2 iunie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
7.CIRCULARĂ 22 02/06/2015 CIRCULARĂ nr. 22 din 2 iunie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 115 ani de la naşterea Irinei Constantziu-Vlassopol EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015
1.
ORDIN 3902 26/05/2015
ORDIN nr. 3.902 din 26 mai 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agricultură" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Topolog EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
2.DECIZIE 167 17/03/2015 DECIZIE nr. 167 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34, art. 35 şi art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, art. 87 şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
3.
ORDIN 3899 26/05/2015
ORDIN nr. 3.899 din 26 mai 2015privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ "preşcolar", respectiv "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Don Orione" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
4.DECIZIE 230 07/04/2015 DECIZIE nr. 230 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
5.
ORDIN 3684 08/04/2015
ORDIN nr. 3.684 din 8 aprilie 2015privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
6.DECIZIE 215 02/04/2015 DECIZIE nr. 215 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluţia de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
7.DECIZIE 242 07/04/2015 DECIZIE nr. 242 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 12 iunie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 17 10/06/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 10 iunie 2015privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 12 iunie 2015
2.DECIZIE 244 07/04/2015 DECIZIE nr. 244 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 12 iunie 2015
3.DECIZIE 251 07/04/2015 DECIZIE nr. 251 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 12 iunie 2015
1.DECIZIE 185 31/03/2015 DECIZIE nr. 185 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluţia de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), şi a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
2.DECIZIE 187 31/03/2015 DECIZIE nr. 187 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
3.DECIZIE 188 31/03/2015 DECIZIE nr. 188 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) şi ale art. 464 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
4.DECIZIE 270 23/04/2015 DECIZIE nr. 270 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
5.
ORDIN 54 08/06/2015
ORDIN nr. M.54 din 8 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.99/2010 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 12 iunie 2015
1.
ORDIN 722 04/06/2015
ORDIN nr. 722 din 4 iunie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.319(89) din 20 mai 2011 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
2.REZOLUŢIE 319 20/05/2011 REZOLUŢIA MSC.319(89) din 20 mai 2011Adoptarea amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
3.DECIZIE 196 31/03/2015 DECIZIE nr. 196 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 raportat la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
4.DECIZIE 208 31/03/2015 DECIZIE nr. 208 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 53/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
5.AMENDAMENT 20/05/2011 AMENDAMENTE din 20 mai 2011la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
6.DECIZIE 361 07/05/2015 DECIZIE nr. 361 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-222 şi art. 241 alin. (1^1) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 12 iunie 2015
1.DECIZIE 163 17/03/2015 DECIZIE nr. 163 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
2.DECIZIE 258 07/04/2015 DECIZIE nr. 258 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
3.
ORDIN 670 09/06/2015
ORDIN nr. 670 din 9 iunie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 625/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
4.
ORDIN 725 04/06/2015
ORDIN nr. 725 din 4 iunie 2015privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Craiova EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
5.
ORDIN 1420 29/05/2015
ORDIN nr. 1.420 din 29 mai 2015privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
6.
ORDIN 87 10/06/2015
ORDIN nr. 87 din 10 iunie 2015privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 12 iunie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 12/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 12 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 12 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 06/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 6 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
4.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
5.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
6.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
7.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
8.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
9.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
10.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
19.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
20.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
LEGE 140 10/06/2015
LEGE nr. 140 din 10 iunie 2015pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
2.DECRET 524 09/06/2015 DECRET nr. 524 din 9 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 55 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 55 din 10 iunie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
4.DECIZIE 219 02/04/2015 DECIZIE nr. 219 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
5.DECIZIE 233 07/04/2015 DECIZIE nr. 233 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5), (8) şi (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
6.DECIZIE 246 07/04/2015 DECIZIE nr. 246 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
7.DECIZIE 250 07/04/2015 DECIZIE nr. 250 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
8.
ORDIN 673 25/05/2015
ORDIN nr. 673 din 25 mai 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 11 iunie 2015
1.
LEGE 142 10/06/2015
LEGE nr. 142 din 10 iunie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
2.DECRET 526 09/06/2015 DECRET nr. 526 din 9 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
3.
ORDIN 741 22/05/2015
ORDIN nr. 741 din 22 mai 2015privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
4.DECIZIE 190 31/03/2015 DECIZIE nr. 190 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
5.DECIZIE 263 23/04/2015 DECIZIE nr. 263 din 23 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
6.DECIZIE 192 31/03/2015 DECIZIE nr. 192 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
7.DECIZIE 216 02/04/2015 DECIZIE nr. 216 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
8.DECIZIE 234 07/04/2015 DECIZIE nr. 234 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 11 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 2 29/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 mai 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
2.
ORDIN 676 10/06/2015
ORDIN nr. 676 din 10 iunie 2015privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 416 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 416 din 3 iunie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 415 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 415 din 3 iunie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
5.ACORD 24/06/2014 ACORD din 24 iunie 2014între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
6.DECIZIE 137 10/03/2015 DECIZIE nr. 137 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi" cuprinse în art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
7.DECIZIE 211 31/03/2015 DECIZIE nr. 211 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la aceasta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015
1.DECIZIE 114 10/03/2015 DECIZIE nr. 114 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din aceasta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
2.DECIZIE 159 17/03/2015 DECIZIE nr. 159 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 362 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 362 din 20 mai 2015privind aprobarea atribuţiilor, precum şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
4.REGULAMENT 20/05/2015 REGULAMENT din 20 mai 2015privind atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 391 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 391 din 27 mai 2015privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al comunei Spanţov, judeţul Călăraşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 399 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
7.
ORDIN 83 02/06/2015
ORDIN nr. 83 din 2 iunie 2015privind aprobarea tarifului reglementat de tranzit perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice din/spre ţările perimetrice prin sistemul electroenergetic naţional EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 11 iunie 2015
1.DECIZIE 243 07/04/2015 DECIZIE nr. 243 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 373^1 alin. 2 şi 5 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
2.DECIZIE 223 02/04/2015 DECIZIE nr. 223 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 69^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
3.
LEGE 139 10/06/2015
LEGE nr. 139 din 10 iunie 2015privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
4.DECRET 523 09/06/2015 DECRET nr. 523 din 9 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
5.
RECTIFICARE 280 06/05/2015
RECTIFICARE nr. 280 din 6 mai 2015referitoare la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
6.
LEGE 141 10/06/2015
LEGE nr. 141 din 10 iunie 2015privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
7.DECRET 525 09/06/2015 DECRET nr. 525 din 9 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 54 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 54 din 10 iunie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 56 10/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 56 din 10 iunie 2015pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 39/2015 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
10.DECIZIE 321 30/04/2015 DECIZIE nr. 321 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 11 iunie 2015
1.
LEGE 138 08/06/2015
LEGE nr. 138 din 8 iunie 2015privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
2.DECRET 522 05/06/2015 DECRET nr. 522 din 5 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
3.
LEGE 130 03/06/2015
LEGE nr. 130 din 3 iunie 2015pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
4.DECRET 512 03/06/2015 DECRET nr. 512 din 3 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
5.
LEGE 136 08/06/2015
LEGE nr. 136 din 8 iunie 2015pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
6.DECRET 520 05/06/2015 DECRET nr. 520 din 5 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
7.
LEGE 137 08/06/2015
LEGE nr. 137 din 8 iunie 2015pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
8.DECRET 521 05/06/2015 DECRET nr. 521 din 5 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 409 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 409 din 3 iunie 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Alba, Prahova, Braşov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
10.
LEGE (R) 14 09/01/2003
LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003*) (*republicată*)a partidelor politice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015
1.
ORDIN 679 26/05/2015
ORDIN nr. 679 din 26 mai 2015pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
2.
ORDIN 706 02/06/2015
ORDIN nr. 706 din 2 iunie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
3.
ORDIN 1155 05/06/2015
ORDIN nr. 1.155 din 5 iunie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
4.
ORDIN 1468 09/06/2015
ORDIN nr. 1.468 din 9 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
5.
LEGE 133 08/06/2015
LEGE nr. 133 din 8 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
6.DECRET 517 05/06/2015 DECRET nr. 517 din 5 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015
1.DECIZIE 231 07/04/2015 DECIZIE nr. 231 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 409 alin. (1) lit. e) şi ale art. 410 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2015
2.DECIZIE 241 07/04/2015 DECIZIE nr. 241 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (1) pct. 3 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2015
3.DECIZIE 13 06/05/2015 DECIZIE nr. 13 din 6 mai 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală - prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând într-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată, printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă cu suspendarea condiţionată a executării, care, conform art. 41 alin. (1) din Codul penal, nu îndeplineşte condiţiile pentru a constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii şi, respectiv, o infracţiune săvârşită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este legea nouă, stabilirea şi executarea pedepsei, în urma revocării suspendării condiţionate, se realizează potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform dispoziţiilor art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2) din Codul penal, referitoare la pluralitatea intermediară EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2015
1.
ORDIN 754 28/04/2015
ORDIN nr. 754 din 28 aprilie 2015privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale "Izvorul de la Corbii Ciungi" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
2.
ORDIN 84 02/06/2015
ORDIN nr. 84 din 2 iunie 2015pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
3.PROCEDURĂ 02/06/2015 PROCEDURĂ din 2 iunie 2015privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
4.DECIZIE 12 06/05/2015 DECIZIE nr. 12 din 6 mai 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă, în aplicarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, cu privire la o pedeapsă definitivă pentru o infracţiune care a produs consecinţe deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, pentru determinarea maximului special prevăzut de legea nouă urmează să se reţină cauza de majorare a pedepsei prevăzute de art. 309 din Codul penal, chiar dacă prejudiciul produs prin respectiva infracţiune nu depăşeşte pragul prevăzut de art. 183 din Codul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 345 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 345 din 13 mai 2015privind aprobarea stemelor comunelor Bocicoiu Mare, Coaş, Onceşti şi Suciu de Sus, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 410 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 410 din 3 iunie 2015privind aprobarea stemei comunei Daia, judeţul Giurgiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 411 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 411 din 3 iunie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Densuş şi Vălişoara, judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2015
1.
ORDIN 719 03/06/2015
ORDIN nr. 719 din 3 iunie 2015privind aprobarea certificării ca aeroport internaţional a Aeroportului Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
2.LISTĂ 09/06/2015 LISTĂ din 9 iunie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică din municipiul Piteşti, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 363 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 363 din 20 mai 2015privind trecerea unui teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în scopul edificării unui lăcaş de cult în beneficiul comunităţii româneşti din regiunea Koln-Bonn, Republica Federală Germania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
4.
ORDIN 671 30/04/2015
ORDIN nr. 671 din 30 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Electrocentrale" Titan - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
5.
ORDIN 633 02/06/2015
ORDIN nr. 633 din 2 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Electrocentrale" Titan - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
6.
ORDIN 1014 15/05/2015
ORDIN nr. 1.014 din 15 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Electrocentrale" Titan - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
7.
LEGE 124 29/05/2015
LEGE nr. 124 din 29 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
8.DECRET 498 28/05/2015 DECRET nr. 498 din 28 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 392 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 392 din 27 mai 2015privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 45 08/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 45 din 8 iunie 2015privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 9 iunie 2015
2.DECIZIE 9 17/04/2015 DECIZIE nr. 9 din 17 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a următoarelor probleme de drept: "1. dacă dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator se interpretează în sensul că medierea este o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale sau este o modalitate a împăcării ca şi cauză de înlăturare a răspunderii penale reglementată de dispoziţiile art. 159 din Codul penal; 2. dacă medierea poate interveni numai până la citirea actului de sesizare potrivit dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal sau poate interveni în tot cursul procesului penal." EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 9 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 397 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 397 din 27 mai 2015privind schimbarea denumirii Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
2.
ORDIN 3823 11/05/2015
ORDIN nr. 3.823 din 11 mai 2015pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare" aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
3.SCHEMĂ 11/05/2015 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 mai 2015pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN OFF-urilor inovatoare aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
4.
ORDIN 85 02/06/2015
ORDIN nr. 85 din 2 iunie 2015pentru aprobarea Convenţiei-cadru tripartite încheiate între furnizor, operatorul de reţea şi clientul final titular al contractului de reţea şi a Convenţiei-cadru multipartite încheiate între clientul final, furnizori şi operatorul de reţea EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
5.DECIZIE 218 02/04/2015 DECIZIE nr. 218 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 756 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
6.DECIZIE 225 02/04/2015 DECIZIE nr. 225 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1049-1052 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 9 iunie 2015
1.
ORDIN 676 28/05/2015
ORDIN nr. 676 din 28 mai 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2015
2.REGULAMENT 28/05/2015 REGULAMENT din 28 mai 2015de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2015
1.
ORDIN 238 06/05/2015
ORDIN nr. 238 din 6 mai 2015privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
2.INSTRUCŢIUNI 06/05/2015 INSTRUCŢIUNI din 6 mai 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 413 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 413 din 3 iunie 2015privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
4.
LEGE 131 05/06/2015
LEGE nr. 131 din 5 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
5.DECRET 515 04/06/2015 DECRET nr. 515 din 4 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
6.
LEGE 134 08/06/2015
LEGE nr. 134 din 8 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
7.DECRET 518 05/06/2015 DECRET nr. 518 din 5 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
8.
LEGE 135 08/06/2015
LEGE nr. 135 din 8 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
9.DECRET 519 05/06/2015 DECRET nr. 519 din 5 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
10.HOTĂRÂRE 44 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 44 din 3 iunie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
11.HOTĂRÂRE 53 09/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 53 din 9 iunie 2015privind cererea de urmărire penală a domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în dosarul nr. 122/P/2012 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
12.HOTĂRÂRE 403 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 403 din 3 iunie 2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei şi a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
13.HOTĂRÂRE 408 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 408 din 3 iunie 2015privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
14.HOTĂRÂRE 404 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 404 din 3 iunie 2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni, Grajduri şi Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu", din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 9 iunie 2015
1.
ORDIN 51 02/06/2015
ORDIN nr. 51 din 2 iunie 2015privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
2.
ORDIN 704 04/06/2015
ORDIN nr. 704 din 4 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 4 24/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 24 aprilie 2015privind condiţiile generale pentru formarea profesională complementară de specializare şi pentru formarea continuă a unor competenţe specifice în profesia de psiholog cu drept de liberă practică EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 387 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 387 din 27 mai 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 393 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 393 din 27 mai 2015privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbarea unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
6.
ORDIN 336 28/05/2015
ORDIN nr. 336 din 28 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 395 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 395 din 27 mai 2015privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 394 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 394 din 27 mai 2015privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015
1.
LEGE 132 05/06/2015
LEGE nr. 132 din 5 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
2.DECRET 516 04/06/2015 DECRET nr. 516 din 4 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 406 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 406 din 3 iunie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
4.
ORDIN 1111 18/05/2015
ORDIN nr. 1.111 din 18 mai 2015pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
5.NORMĂ 18/05/2015 NORME TEHNICE din 18 mai 2015privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
6.DECIZIE 58 29/05/2015 DECIZIE nr. 58 din 29 mai 2015privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 1 27/05/2015 HOTĂRÂREA ARBITRALĂ nr. 1 din 27 mai 2015privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015
1.DECRET 513 04/06/2015 DECRET nr. 513 din 4 iunie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
2.DECRET 514 04/06/2015 DECRET nr. 514 din 4 iunie 2015privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
3.REGULAMENT 5 28/05/2015 REGULAMENT nr. 5 din 28 mai 2015pentru modificarea articolului 11 din Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
4.
LEGE 127 03/06/2015
LEGE nr. 127 din 3 iunie 2015pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
5.DECRET 509 03/06/2015 DECRET nr. 509 din 3 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
6.
ORDIN 651 21/05/2015
ORDIN nr. 651 din 21 mai 2015privind stabilirea cuantumului sumei de participare, modalitatea de plată a acesteia, precum şi stabilirea categoriilor de cheltuieli ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
7.
ORDIN 652 21/05/2015
ORDIN nr. 652 din 21 mai 2015pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
8.NORMĂ 21/05/2015 NORME din 21 mai 2015de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiune 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015
1.DECIZIE 451 29/05/2015 DECIZIE nr. 451 din 29 mai 2015pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015
2.
LEGE (R) 64 21/03/2008
LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*)privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 386 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 386 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 8 iunie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 12/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 12 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 12 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 06/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 6 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
4.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
5.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
6.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
7.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
8.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
9.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
10.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
19.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
20.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
ORDIN 644 05/06/2015
ORDIN nr. 644 din 5 iunie 2015privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 5 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 396 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 396 din 27 mai 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 5 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 412 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 412 din 3 iunie 2015privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 5 iunie 2015
3.DECIZIE 252 07/04/2015 DECIZIE nr. 252 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 5 iunie 2015
1.
LEGE 129 03/06/2015
LEGE nr. 129 din 3 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
2.DECRET 511 03/06/2015 DECRET nr. 511 din 3 iunie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
3.DECIZIE 195 31/03/2015 DECIZIE nr. 195 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 390 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 390 din 27 mai 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
5.
ORDIN 703 04/06/2015
ORDIN nr. 703 din 4 iunie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
6.LISTĂ 05/06/2015 LISTA din 5 iunie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
7.
RECTIFICARE 210 25/03/2015
RECTIFICARE nr. 210 din 25 martie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 210/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 405 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 405 din 3 iunie 2015privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
9.
ORDIN 52 05/06/2015
ORDIN nr. 52 din 5 iunie 2015pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015
1.
LEGE 126 03/06/2015
LEGE nr. 126 din 3 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
2.DECRET 508 03/06/2015 DECRET nr. 508 din 3 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
3.
LEGE 128 03/06/2015
LEGE nr. 128 din 3 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
4.DECRET 510 03/06/2015 DECRET nr. 510 din 3 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
5.
ORDIN 236 11/05/2015
ORDIN nr. 236 din 11 mai 2015privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 377 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 377 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
7.DECIZIE 180 26/03/2015 DECIZIE nr. 180 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 22, art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 41 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
8.DECIZIE 181 26/03/2015 DECIZIE nr. 181 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
9.DECIZIE 183 26/03/2015 DECIZIE nr. 183 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 41 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 5 iunie 2015
1.
ORDIN 2170 17/03/2015
ORDIN nr. 2.170 din 17 martie 2015privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
2.
ORDIN 2171 17/03/2015
ORDIN nr. 2.171 din 17 martie 2015privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-II-m-B-07673.01 Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
3.
ORDIN 2225 06/04/2015
ORDIN nr. 2.225 din 6 aprilie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
4.
ORDIN 624 28/05/2015
ORDIN nr. 624 din 28 mai 2015privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
5.
ORDIN 1414 28/05/2015
ORDIN nr. 1.414 din 28 mai 2015privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
6.REGULAMENT 28/05/2015 REGULAMENT din 28 mai 2015de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, atribuţiile şi obligaţiile acesteia EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
7.
ORDIN 3782 06/05/2015
ORDIN nr. 3.782 din 6 mai 2015privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
8.METODOLOGIE 06/05/2015 METODOLOGIE din 6 mai 2015de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015
1.
RECTIFICARE 246 27/03/2012
RECTIFICARE nr. 246 din 27 martie 2012referitoare la anexa nr. 1 "Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru" la Hotărârea Guvernului nr. 246/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 5 iunie 2015
1.ANEXĂ 11/05/2015 ANEXĂ din 11 mai 2015la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 236/2015 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 bis din 5 iunie 2015
1.
ORDIN 686 02/06/2015
ORDIN nr. 686 din 2 iunie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 4 iunie 2015
2.
ORDIN 81 19/05/2015
ORDIN nr. 81 din 19 mai 2015privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 4 iunie 2015
3.NORMĂ 19/05/2015 NORME METODOLOGICE din 19 mai 2015de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 4 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 41 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 41 din 27 mai 2015referitoare la comunicările Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Pachetul privind Uniunea Energetică: COM (2015) 80 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii privind O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice, COM (2015) 81 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, Protocolul de la Paris privind - Un plan de acţiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020, COM (2015) 82 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% - Pregătirea reţelei de energie electrică a Europei pentru 2020 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 402 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 402 din 3 iunie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
3.DECIZIE 161 04/06/2015 DECIZIE nr. 161 din 4 iunie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dumitru Lucian, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
4.
LEGE (R) 189 13/05/2003
LEGE nr. 189 din 13 mai 2003 (*republicată*)privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
5.
ORDIN 139 20/05/2015
ORDIN nr. 139 din 20 mai 2015pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 4 iunie 2015
1.DECRET 502 02/06/2015 DECRET nr. 502 din 2 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
2.DECRET 503 02/06/2015 DECRET nr. 503 din 2 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
3.DECRET 504 02/06/2015 DECRET nr. 504 din 2 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
4.DECRET 505 02/06/2015 DECRET nr. 505 din 2 iunie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
5.DECRET 506 03/06/2015 DECRET nr. 506 din 3 iunie 2015privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
6.DECRET 507 03/06/2015 DECRET nr. 507 din 3 iunie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
7.DECIZIE 158 03/06/2015 DECIZIE nr. 158 din 3 iunie 2015privind eliberarea domnului Daniel Costel Andronache din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
8.DECIZIE 159 03/06/2015 DECIZIE nr. 159 din 3 iunie 2015privind numirea domnului Valentin Aurel Brânzea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
9.DECIZIE 160 03/06/2015 DECIZIE nr. 160 din 3 iunie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
10.
ORDIN 2226 06/04/2015
ORDIN nr. 2.226 din 6 aprilie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
11.
RECTIFICARE 5 30/04/2015
RECTIFICARE nr. 5 din 30 aprilie 2015referitoare la Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
12.DECIZIE 320 30/04/2015 DECIZIE nr. 320 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
13.HOTĂRÂRE 384 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 384 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
14.HOTĂRÂRE 385 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 385 din 27 mai 2015privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
15.HOTĂRÂRE 401 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 401 din 3 iunie 2015privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecţioase" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 4 iunie 2015
1.
ORDIN 841 02/04/2015
ORDIN nr. 841 din 2 aprilie 2015privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 4 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 49 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 49 din 3 iunie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 50 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 50 din 3 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei şi dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 COM (2015) 44 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
3.HOTĂRÂRE 51 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 51 din 3 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii COM (2015) 100 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 52 03/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 52 din 3 iunie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate: Către o nouă politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 368 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 368 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 378 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 378 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 379 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 379 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 380 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 380 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 4 iunie 2015
1.DECRET 496 28/05/2015 DECRET nr. 496 din 28 mai 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
2.HOTĂRÂRE 388 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 388 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
3.
LEGE 122 29/05/2015
LEGE nr. 122 din 29 mai 2015pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
4.DECIZIE 205 31/03/2015 DECIZIE nr. 205 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (3) raportat la art. 344 alin. (4) şi la art. 345 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
5.DECIZIE 207 31/03/2015 DECIZIE nr. 207 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 375 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 375 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "ROMAERO" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
7.HOTĂRÂRE 376 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 376 din 27 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015
1.
LEGE 123 29/05/2015
LEGE nr. 123 din 29 mai 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
2.DECRET 497 28/05/2015 DECRET nr. 497 din 28 mai 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
3.DECRET 500 02/06/2015 DECRET nr. 500 din 2 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
4.DECRET 501 02/06/2015 DECRET nr. 501 din 2 iunie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
5.DECIZIE 342 07/05/2015 DECIZIE nr. 342 din 7 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
6.ORD DE URGENŢĂ 15 27/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
7.DECIZIE 8 17/04/2015 DECIZIE nr. 8 din 17 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând "aplicabilitatea sau neaplicabilitatea dispoziţiilor art. 58 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 304/2004 referitoare la constituirea completului de judecată, care prevăd ca, în cazul în care inculpatul este militar activ, preşedintele completului de judecată şi procurorul de şedinţă să facă parte din aceeaşi categorie de grade (sau, în cazul procurorului, să fie asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzătoare) şi în cazul soluţionării plângerilor împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, conform art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, în înţelesul garanţiilor acordate de Decizia Curţii Constituţionale nr. 599 din 21 octombrie 2014" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015
1.
ORDIN 669 27/05/2015
ORDIN nr. 669 din 27 mai 2015pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
2.DECIZIE 226 02/04/2015 DECIZIE nr. 226 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) teza finală din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
3.
ORDIN 831 07/04/2015
ORDIN nr. 831 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
4.NORMĂ 07/04/2015 NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2015de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
5.
ORDIN 600 22/05/2015
ORDIN nr. 600 din 22 mai 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
6.NORMĂ 22/05/2015 NORME METODOLOGICE din 22 mai 2015de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 3 iunie 2015
1.CONTRACT MUNCĂ 557 15/04/2015 CONTRACT DE MUNCĂ nr. 557 din 15 aprilie 2015la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2015-2017, înregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. sub nr. 557 din data de 15.04.2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 2 din 3 iunie 2015
1.
ORDIN 673 28/05/2015
ORDIN nr. 673 din 28 mai 2015privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
2.
ORDIN 677 28/05/2015
ORDIN nr. 677 din 28 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
3.
RECTIFICARE 14 27/05/2015
RECTIFICARE nr. 14 din 27 mai 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
4.
RECTIFICARE 2 28/02/2015
RECTIFICARE nr. 2 din 28 februarie 2015referitoare la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
5.HOTĂRÂRE 42 02/06/2015 HOTĂRÂRE nr. 42 din 2 iunie 2015privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 382 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 382 din 27 mai 2015privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 7-11 iunie 2015, a Conferinţei Directorilor de Sisteme Penitenciare şi de Probaţiune (CDPPS) şi a Conferinţei Internaţionale EuroPris EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
7.INSTRUCŢIUNI 50 02/06/2015 INSTRUCŢIUNI nr. 50 din 2 iunie 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 381 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 381 din 27 mai 2015privind unele măsuri de protocol pentru organizarea de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administraţie şi a Adunării Generale a Asociaţiei Europene a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME), care se va desfăşura la Bucureşti în data de 10 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
2.
ORDIN 100 18/05/2015
ORDIN nr. 100 din 18 mai 2015pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat EMITENT: INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALATIILOR DE RIDICAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
3.REGULAMENT 18/05/2015 REGULAMENT din 18 mai 2015privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat EMITENT: INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALATIILOR DE RIDICAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
4.
LEGE 125 02/06/2015
LEGE nr. 125 din 2 iunie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
5.DECRET 499 01/06/2015 DECRET nr. 499 din 1 iunie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
6.
ORDIN 632 18/05/2015
ORDIN nr. 632 din 18 mai 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
7.
ORDIN 672 25/05/2015
ORDIN nr. 672 din 25 mai 2015privind aprobarea Planurilor de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia pentru portul Brăila EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
8.LISTĂ 02/06/2015 LISTA din 2 iunie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Zalău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU - JUDEŢUL SĂLAJ - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 2 iunie 2015
1.ACT 02/06/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2 iunie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
2.
LEGE 120 29/05/2015
LEGE nr. 120 din 29 mai 2015privind stimularea investitorilor individuali-business angels EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
3.DECRET 494 28/05/2015 DECRET nr. 494 din 28 mai 2015pentru promulgarea Legii privind stimularea investitorilor individuali-business angels EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
4.
LEGE 121 29/05/2015
LEGE nr. 121 din 29 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
5.DECRET 495 28/05/2015 DECRET nr. 495 din 28 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
6.HOTĂRÂRE 374 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 374 din 27 mai 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
7.
ORDIN 50 27/05/2015
ORDIN nr. M.50 din 27 mai 2015pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.9/2006 pentru aprobarea "M.R.U.-1/7, Norme privind repartizarea în funcţii a ofiţerilor absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Apărare şi a absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale" EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
8.HOTĂRÂRE 361 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 361 din 20 mai 2015privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
9.HOTĂRÂRE 373 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 373 din 27 mai 2015privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
10.
ORDIN 61 01/04/2015
ORDIN nr. 61 din 1 aprilie 2015privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
11.METODOLOGIE 01/04/2015 METODOLOGIE DE CALCUL din 1 aprilie 2015pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015
1.DECIZIE 11 22/04/2015 DECIZIE nr. 11 din 22 aprilie 2015cu privire la încadrarea juridică în cazul în care se reţine atât infracţiunea de contrabandă, cât şi infracţiunea de evaziune fiscală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 2 iunie 2015
2.DECRET 492 28/05/2015 DECRET nr. 492 din 28 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 2 iunie 2015
3.DECRET 493 28/05/2015 DECRET nr. 493 din 28 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 2 iunie 2015
1.HOTĂRÂRE 360 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 360 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
2.DECIZIE 3 16/02/2015 DECIZIE nr. 3 din 16 februarie 2015privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Iaşi - Secţia penală prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Codul penal, la stabilirea pedepsei aplicabile potrivit noii legi în cazul unei pluralităţi de infracţiuni care, potrivit Codului penal din 1969, presupunea reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie, iar, potrivit noului Cod penal, condiţiile art. 41 nu mai sunt întrunite, se ia în considerare pedeapsa aplicabilă potrivit art. 43 alin. (1), fără aprecieri asupra stării de recidivă, sau cea aplicabilă potrivit art. 44 raportat la art. 39 din Codul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
3.DECIZIE 315 29/04/2015 DECIZIE nr. 315 din 29 aprilie 2015referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 21 din 23 martie 2015 privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
4.HOTĂRÂRE 371 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 371 din 27 mai 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
5.DECIZIE 222 02/04/2015 DECIZIE nr. 222 din 2 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. b) şi ale art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 2 iunie 2015
1.DECIZIE 182 26/03/2015 DECIZIE nr. 182 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
2.DECIZIE 184 26/03/2015 DECIZIE nr. 184 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
3.
ORDIN 566 17/04/2015
ORDIN nr. 566 din 17 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Unitatea de Execuţie Foraje Motru" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
4.
ORDIN 611 26/05/2015
ORDIN nr. 611 din 26 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Unitatea de Execuţie Foraje Motru" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
5.
ORDIN 947 29/04/2015
ORDIN nr. 947 din 29 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Unitatea de Execuţie Foraje Motru" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
6.
ORDIN 567 17/04/2015
ORDIN nr. 567 din 17 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
7.
ORDIN 212 10/04/2015
ORDIN nr. 212 din 10 aprilie 2015pentru aprobarea Metodologiei şi a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
8.METODOLOGIE 10/04/2015 METODOLOGIE din 10 aprilie 2015de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
9.
ORDIN 601 22/05/2015
ORDIN nr. 601 din 22 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
10.
ORDIN 945 29/04/2015
ORDIN nr. 945 din 29 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 29 mai 2015
1.DECIZIE 930 18/05/2015 DECIZIE nr. 930 din 18 mai 2015privind sancţionarea Societăţii BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 mai 2015
2.
ORDIN 819 14/05/2015
ORDIN nr. 819 din 14 mai 2015pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 mai 2015
3.METODOLOGIE 14/05/2015 METODOLOGIE din 14 mai 2015de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 mai 2015
1.
ORDIN 901 05/05/2015
ORDIN nr. 901 din 5 mai 2015privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
2.METODOLOGIE 05/05/2015 METODOLOGIE din 5 mai 2015de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 346 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 346 din 20 mai 2015pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului la Aranjamentul administrativ, semnate la Quebec la 19 noiembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
4.ARANJAMENT 19/11/2013 ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 19 noiembrie 2013pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
5.PROTOCOL 19/11/2013 PROTOCOL din 19 noiembrie 2013la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 mai 2015
1.
ORDIN 3 19/05/2015
ORDIN nr. 3 din 19 mai 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 mai 2015
1.DECIZIE 197 31/03/2015 DECIZIE nr. 197 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2), alin. (2^1) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
2.DECIZIE 198 31/03/2015 DECIZIE nr. 198 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
3.ORD DE URGENŢĂ 14 27/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 27 martie 2015pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 365 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 365 din 27 mai 2015privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 366 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 366 din 27 mai 2015privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 370 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 370 din 27 mai 2015privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
7.
ORDIN 1069 22/05/2015
ORDIN nr. 1.069 din 22 mai 2015pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
8.
ORDIN 1998 25/05/2015
ORDIN nr. 1.998 din 25 mai 2015pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
9.DECIZIE 999 26/05/2015 DECIZIE nr. 999 din 26 mai 2015privind completarea art. 4 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
10.HOTĂRÂRE 359 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 359 din 20 mai 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 367 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 367 din 27 mai 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 47 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 47 din 27 mai 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 48 27/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 48 din 27 mai 2015privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2012 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
4.
ORDIN 1070 22/05/2015
ORDIN nr. 1.070 din 22 mai 2015privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
5.REGULAMENT 7 27/05/2015 REGULAMENT nr. 7 din 27 mai 2015privind modificarea părţii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 357 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 357 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Regia Autonomă "Tehnologii pentru Energia Nucleară", aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 356 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 356 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 337 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 337 din 13 mai 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Bihor, Sibiu, Neamţ, Botoşani, Dâmboviţa, Satu Mare, Arad, Argeş, Mureş, Braşov, Alba, Tulcea, Bacău, Constanţa, Cluj şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 40 26/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 40 din 26 mai 2015privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 mai 2015
2.DECIZIE 162 17/03/2015 DECIZIE nr. 162 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 mai 2015
3.DECIZIE 175 19/03/2015 DECIZIE nr. 175 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 mai 2015
4.DECIZIE 179 19/03/2015 DECIZIE nr. 179 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 mai 2015
1.DECRET 487 25/05/2015 DECRET nr. 487 din 25 mai 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
2.DECRET 488 25/05/2015 DECRET nr. 488 din 25 mai 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
3.DECRET 489 25/05/2015 DECRET nr. 489 din 25 mai 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
4.DECRET 490 25/05/2015 DECRET nr. 490 din 25 mai 2015privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
5.
ORDIN 577 18/05/2015
ORDIN nr. 577 din 18 mai 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 3 24/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 24 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
7.NORMĂ 24/04/2015 NORMĂ din 24 aprilie 2015privind organizarea interviului pentru accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în treapta de specializare psiholog practicant, forma sub supervizare, în cadrul filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
8.DECIZIE 46 17/02/2015 DECIZIE nr. 46 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
9.DECIZIE 48 17/02/2015 DECIZIE nr. 48 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
10.DECIZIE 50 17/02/2015 DECIZIE nr. 50 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
11.DECIZIE 53 17/02/2015 DECIZIE nr. 53 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) teza întâi din Legea concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 27 mai 2015
1.
RECTIFICARE 137 04/03/2015
RECTIFICARE nr. 137 din 4 martie 2015la Hotărârea Guvernului nr. 137/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 mai 2015
2.
ORDIN 746 25/05/2015
ORDIN nr. 746 din 25 mai 2015privind încetarea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 mai 2015
3.
ORDIN 1971 20/05/2015
ORDIN nr. 1.971 din 20 mai 2015privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 "Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun", axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 mai 2015
4.GHID 20/05/2015 GHIDUL SOLICITANTULUI din 20 mai 2015condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 "Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun", axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 mai 2015
1.DECIZIE 199 31/03/2015 DECIZIE nr. 199 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
2.DECIZIE 200 31/03/2015 DECIZIE nr. 200 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
3.
ORDIN 3807 11/05/2015
ORDIN nr. 3.807 din 11 mai 2015privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.530/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Days" din satul Tamaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
4.
ORDIN 3808 11/05/2015
ORDIN nr. 3.808 din 11 mai 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.491/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
5.
ORDIN 1650 18/05/2015
ORDIN nr. 1.650/C din 18 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 27 mai 2015
1.DECIZIE 45 17/02/2015 DECIZIE nr. 45 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 251 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
2.DECIZIE 51 17/02/2015 DECIZIE nr. 51 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, ale art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
3.DECIZIE 52 17/02/2015 DECIZIE nr. 52 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3^1 alin. (1) lit. c) şi art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 303 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 303 din 29 aprilie 2015privind aprobarea stemei municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 341 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 341 din 13 mai 2015privind aprobarea stemei comunei Mereni, judeţul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 351 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 351 din 20 mai 2015privind aprobarea stemei oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
7.
ORDIN 640 11/05/2015
ORDIN nr. 640 din 11 mai 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor", ediţia 2/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
8.
ORDIN 1005 11/05/2015
ORDIN nr. 1.005 din 11 mai 2015privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
9.HOTĂRÂRE 443 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 443 din 29 aprilie 2015pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
10.HOTĂRÂRE 340 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 340 din 13 mai 2015privind aprobarea stemelor comunelor Odăile şi Poşta Câlnău, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 27 mai 2015
1.
LEGE 118 21/05/2015
LEGE nr. 118 din 21 mai 2015privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015
2.DECRET 480 20/05/2015 DECRET nr. 480 din 20 mai 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015
3.
LEGE 119 21/05/2015
LEGE nr. 119 din 21 mai 2015pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015
4.DECRET 481 20/05/2015 DECRET nr. 481 din 20 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 26 mai 2015
1.DECIZIE 235 07/04/2015 DECIZIE nr. 235 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin. (2) şi ale art. 488 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015
2.
ORDIN 1051 19/05/2015
ORDIN nr. 1.051 din 19 mai 2015pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015
3.
ORDIN 43 11/05/2015
ORDIN nr. M.43 din 11 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.119/2013 privind clasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelor în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015
4.
ORDIN 1989 22/05/2015
ORDIN nr. 1.989 din 22 mai 2015pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 "Stagii de practică pentru studenţi", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 mai 2015
1.
ORDIN 819 27/04/2015
ORDIN nr. 819 din 27 aprilie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Îndrumar privind mentenanţa echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii", indicativ NE 003-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
2.DECRET 486 25/05/2015 DECRET nr. 486 din 25 mai 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
3.
ORDIN 352 10/02/2015
ORDIN nr. 352 din 10 februarie 2015pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
4.NORMĂ 10/02/2015 NORMĂ din 10 februarie 2015privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 şi 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
5.
ORDIN 636 01/04/2015
ORDIN nr. 636 din 1 aprilie 2015pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
6.
ORDIN 54 19/05/2015
ORDIN nr. 54 din 19 mai 2015pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
7.NORMĂ 01/04/2015 NORMĂ din 1 aprilie 2015privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 şi 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
8.NORMĂ 19/05/2015 NORMĂ din 19 mai 2015privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 şi 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015
1.
RECTIFICARE 611 28/04/2015
RECTIFICARE nr. 611 din 28 aprilie 2015referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
2.DECIZIE 146 25/05/2015 DECIZIE nr. 146 din 25 mai 2015pentru modificarea pct. 4 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
3.DECIZIE 147 25/05/2015 DECIZIE nr. 147 din 25 mai 2015privind mutarea definitivă a domnului Vasile Şeclăman din funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului Concurenţei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
4.ORD DE URGENŢĂ 13 20/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
5.DECIZIE 145 25/05/2015 DECIZIE nr. 145 din 25 mai 2015privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES) EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015
1.
ORDIN 3822 11/05/2015
ORDIN nr. 3.822 din 11 mai 2015pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)" EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 26 mai 2015
2.SCHEMĂ 11/05/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 11 mai 2015Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 26 mai 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
4.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
5.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
6.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
7.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
8.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
LEGE 116 21/05/2015
LEGE nr. 116 din 21 mai 2015pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
2.DECRET 478 20/05/2015 DECRET nr. 478 din 20 mai 2015privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
3.
ORDIN 76 20/05/2015
ORDIN nr. 76 din 20 mai 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
4.DECRET 482 21/05/2015 DECRET nr. 482 din 21 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
5.DECRET 483 21/05/2015 DECRET nr. 483 din 21 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
6.DECRET 484 21/05/2015 DECRET nr. 484 din 21 mai 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
7.DECRET 485 21/05/2015 DECRET nr. 485 din 21 mai 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
8.
ORDIN 77 20/05/2015
ORDIN nr. 77 din 20 mai 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
9.
ORDIN 938 13/05/2015
ORDIN nr. 938 din 13 mai 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL OCNA MUREŞ - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
10.HOTĂRÂRE 343 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 343 din 13 mai 2015privind aprobarea obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a barajului Işalniţa, judeţul Dolj", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
11.HOTĂRÂRE 344 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 344 din 13 mai 2015pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Concurenţei a unor imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015
1.
ORDIN 775 20/04/2015
ORDIN nr. 775 din 20 aprilie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ", indicativ GP 079-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
2.CIRCULARĂ 21 14/05/2015 CIRCULARĂ nr. 21 din 14 mai 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 145 de ani de la înfiinţarea Monetăriei Statului EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
3.DECIZIE 91 03/03/2015 DECIZIE nr. 91 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi f) şi art. 88 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
4.
ORDIN 40 11/05/2015
ORDIN nr. M.40 din 11 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul pe timp de pace al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.72/2012 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 6 14/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 14 mai 2015privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 25 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 350 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 350 din 20 mai 2015privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 352 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 352 din 20 mai 2015pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 355 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 355 din 20 mai 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
4.
ORDIN 103 11/05/2015
ORDIN nr. 103 din 11 mai 2015privind acreditarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 475 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 475 din 13 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
6.DECIZIE 7 17/04/2015 DECIZIE nr. 7 din 17 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni, de drept: în cazul în care se formulează o cerere de revizuire împotriva unei încheieri pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară, conform art. 341 din Codul de procedură penală, care este organul judiciar competent să soluţioneze o astfel de cerere, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată; ce hotărâre judecătorească urmează a fi pronunţată: o încheiere, asemenea procedurii iniţiale, sau o sentinţă, astfel cum se pronunţă în calea de atac a revizuirii; dacă hotărârea pronunţată într-o asemenea speţă este susceptibilă de a fi supusă vreunei căi ordinare de atac. EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 476 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 476 din 13 mai 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 477 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 477 din 13 mai 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2015
1.
ORDIN 1958 19/05/2015
ORDIN nr. 1.958 din 19 mai 2015pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2015
2.
ORDIN 1955 19/05/2015
ORDIN nr. 1.955 din 19 mai 2015pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului "Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi", aferent axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", operaţiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile" pentru întreprinderi din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2015
3.
ORDIN 615 02/04/2015
ORDIN nr. 615 din 2 aprilie 2015privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile legii EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2015
4.
ORDIN 567 12/05/2015
ORDIN nr. 567 din 12 mai 2015privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile legii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2015
1.
ORDIN 648 14/05/2015
ORDIN nr. 648 din 14 mai 2015privind autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale şi vehiculelor componente ale sistemului feroviar din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
2.
ORDIN 774 20/04/2015
ORDIN nr. 774 din 20 aprilie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind cerinţele tehnice specifice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului", indicativ ST 052-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
3.DECIZIE 128 10/03/2015 DECIZIE nr. 128 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
4.DECIZIE 170 19/03/2015 DECIZIE nr. 170 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
5.DECIZIE 158 17/03/2015 DECIZIE nr. 158 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 13 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă a Guvernului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
6.DECIZIE 168 19/03/2015 DECIZIE nr. 168 din 19 martie 2015privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 353 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 353 din 20 mai 2015pentru stabilirea destinaţiei unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
2.
LEGE 117 21/05/2015
LEGE nr. 117 din 21 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
3.DECRET 479 20/05/2015 DECRET nr. 479 din 20 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
4.
ORDIN 572 14/05/2015
ORDIN nr. 572 din 14 mai 2015pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 348 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 348 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 354 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 354 din 20 mai 2015privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
7.DECIZIE 173 19/03/2015 DECIZIE nr. 173 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 349 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 349 din 20 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 22 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 39 19/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 39 din 19 mai 2015cu privire la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene şi al Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate - Către o nouă politică europeană de vecinătate - JOIN (2015) 6 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 mai 2015
2.DECIZIE 47 11/02/2015 DECIZIE nr. 47 din 11 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 mai 2015
3.
LEGE (R) 96 21/04/2006
LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*)privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 22 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 45 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 mai 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 46 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 46 din 20 mai 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
3.ORD DE URGENŢĂ 12 20/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 20 mai 2015privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
4.LISTĂ 21/05/2015 LISTĂ din 21 mai 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Sibiu cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
5.
RECTIFICARE 4 09/01/2015
RECTIFICARE nr. 4 din 9 ianuarie 2015referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
6.DECIZIE 157 17/03/2015 DECIZIE nr. 157 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
7.DECIZIE 161 17/03/2015 DECIZIE nr. 161 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi a prevederilor art. 1 coroborate cu cele ale art. 8 din Legea nr. 285/2010, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21 din 18 noiembrie 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
8.DECIZIE 171 19/03/2015 DECIZIE nr. 171 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
9.DECIZIE 209 31/03/2015 DECIZIE nr. 209 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 21 mai 2015
1.DECIZIE 93 03/03/2015 DECIZIE nr. 93 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
2.DECIZIE 49 13/05/2015 DECIZIE nr. 49 din 13 mai 2015privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 477 A din 26 noiembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 4.728/2/2014 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
3.DECIZIE 477 26/11/2014 DECIZIE nr. 477 A din 26 noiembrie 2014privind pronunţarea asupra cererii de apel formulată de apelantele-reclamante UPFAR - ARGOA - Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale şi ARDAA - Asociaţia Română pentru Drepturi de Autor împotriva Hotărârii arbitrale nr. l/07.05.2014, pronunţată de către completul de arbitraj din cadrul corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în Dosarul nr. 1/2014 şi înregistrată la ORDA sub nr. 4.857 din 10 iunie 2014, în contradictoriu cu intimatul-pârât DACIN - SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual - Organism de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Cinematografie şi Audiovizual, cauza având ca obiect "drept de autor şi drepturi conexe EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IV-A CIVILĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 318 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 318 din 6 mai 2015privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut naţional de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
5.REGULAMENT 06/05/2015 REGULAMENT din 6 mai 2015de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 21 mai 2015
1.DECRET 475 19/05/2015 DECRET nr. 475 din 19 mai 2015privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea în rezervă a acestuia cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 mai 2015
2.
ORDIN 1643 15/05/2015
ORDIN nr. 1.643/C din 15 mai 2015pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 mai 2015
3.REGULAMENT 15/05/2015 REGULAMENT din 15 mai 2015de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 21 mai 2015
1.DECIZIE 6 20/05/2015 DECIZIE nr. 6 din 20 mai 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-22 mai 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 333 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 333 din 13 mai 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 347 20/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 347 din 20 mai 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
4.DECIZIE 143 20/05/2015 DECIZIE nr. 143 din 20 mai 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
5.DECIZIE 144 20/05/2015 DECIZIE nr. 144 din 20 mai 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
6.
ORDIN 45 12/05/2015
ORDIN nr. M.45 din 12 mai 2015pentru completarea art. 4 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.86/2010 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
7.
LEGE 115 19/05/2015
LEGE nr. 115 din 19 mai 2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
8.DECRET 473 18/05/2015 DECRET nr. 473 din 18 mai 2015privind promulgarea Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 20 mai 2015
1.LISTĂ 20/05/2015 LISTĂ din 20 mai 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 321 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 321 din 6 mai 2015privind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Ruse la 7 martie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
3.ACORD 07/03/2014 ACORD din 7 martie 2014între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 335 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 335 din 13 mai 2015privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
5.
ORDIN 48 19/05/2015
ORDIN nr. 48 din 19 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 20 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 15 31/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 15/341 din 31 martie 2015privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România EMITENT: CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
2.DECRET 477 20/05/2015 DECRET nr. 477 din 20 mai 2015pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
3.DECRET 476 20/05/2015 DECRET nr. 476 din 20 mai 2015pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
4.DECIZIE 129 10/03/2015 DECIZIE nr. 129 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
5.DECIZIE 131 10/03/2015 DECIZIE nr. 131 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 mai 2015
1.
LEGE 114 19/05/2015
LEGE nr. 114 din 19 mai 2015privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
2.DECRET 472 18/05/2015 DECRET nr. 472 din 18 mai 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
3.DECIZIE 126 10/03/2015 DECIZIE nr. 126 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
4.
ORDIN (R) 41 14/01/2014
ORDIN nr. 41 din 14 ianuarie 2014 (*republicat*)privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
5.
ORDIN 615 29/04/2015
ORDIN nr. 615 din 29 aprilie 2015privind aprobarea Procedurii pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
6.PROCEDURĂ 29/04/2015 PROCEDURĂ din 29 aprilie 2015pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
7.CERINŢE 29/04/2015 CERINŢE din 29 aprilie 2015privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
8.CERINŢE 29/04/2015 CERINŢELE ŞI PROCEDURA din 29 aprilie 2015de recunoaştere a persoanelor şi organismelor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 mai 2015
1.DECIZIE 142 19/05/2015 DECIZIE nr. 142 din 19 mai 2015privind retragerea, la cerere, a calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ion Marcel Ciolacu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
2.DECIZIE 141 19/05/2015 DECIZIE nr. 141 din 19 mai 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
3.DECIZIE 140 19/05/2015 DECIZIE nr. 140 din 19 mai 2015privind eliberarea doamnei Shhaideh Sevil din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
4.DECIZIE 138 19/05/2015 DECIZIE nr. 138 din 19 mai 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihail Cezar Huzuneanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
5.DECIZIE 139 19/05/2015 DECIZIE nr. 139 din 19 mai 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de către doamna Daniela Lenuţa Moroşanu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
6.DECIZIE 90 03/03/2015 DECIZIE nr. 90 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
7.DECIZIE 210 31/03/2015 DECIZIE nr. 210 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 328 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 328 din 13 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
9.HOTĂRÂRE 329 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 329 din 13 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 20 mai 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 11 13/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 13 mai 2015privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 19 mai 2015
2.DECIZIE 341 06/05/2015 DECIZIE nr. 341 din 6 mai 2015asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Senatului nr. 32 din 25 martie 2015 prin care Senatul constată că nu au fost întrunite condiţiile cerute de art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi de art. 173 din Regulamentul Senatului, pentru a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 19 mai 2015
1.
LEGE 107 14/05/2015
LEGE nr. 107 din 14 mai 2015pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
2.DECRET 465 13/05/2015 DECRET nr. 465 din 13 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
3.DECRET 474 19/05/2015 DECRET nr. 474 din 19 mai 2015pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 336 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 336 din 13 mai 2015pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
5.
ORDIN 3805 11/05/2015
ORDIN nr. 3.805 din 11 mai 2015privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
6.INSTRUCŢIUNI 1 12/05/2015 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 12 mai 2015pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 338 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 338 din 13 mai 2015privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj a unor imobile aflate în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 339 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 339 din 13 mai 2015pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015
1.
ORDIN 639 11/05/2015
ORDIN nr. 639 din 11 mai 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigaţie pe lacul Snagov EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015
2.DECIZIE 336 30/04/2015 DECIZIE nr. 336 din 30 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015
3.
ORDIN 564 12/05/2015
ORDIN nr. 564 din 12 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 342 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 342 din 13 mai 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 19 mai 2015
1.
LEGE 106 14/05/2015
LEGE nr. 106 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT - RO la aceste două organisme neguvernamentale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
2.
ORDIN 635 08/05/2015
ORDIN nr. 635 din 8 mai 2015privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare altele decât vagoanele de marfă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
3.
ORDIN 891 05/05/2015
ORDIN nr. 891 din 5 mai 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
4.
ORDIN 3806 11/05/2015
ORDIN nr. 3.806 din 11 mai 2015privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
5.
ORDIN 3800 07/05/2015
ORDIN nr. 3.800 din 7 mai 2015privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
6.PROCEDURĂ 07/05/2015 PROCEDURI din 7 mai 2015de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
7.DECRET 464 13/05/2015 DECRET nr. 464 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT - RO la aceste două organisme neguvernamentale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
8.
ORDIN 821 27/04/2015
ORDIN nr. 821 din 27 aprilie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi", indicativ PCC 022 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
9.REGLEMENTĂRI 27/04/2015 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 27 aprilie 2015"Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi", indicativ PCC 022 - 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 5 27/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 27 aprilie 2015privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 25 aprilie 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
2.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 1 aprilie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
3.DECIZIE 138 10/03/2015 DECIZIE nr. 138 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
4.DECIZIE 135 10/03/2015 DECIZIE nr. 135 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 322 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 322 din 6 mai 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
6.DECIZIE 133 10/03/2015 DECIZIE nr. 133 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 330 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 330 din 13 mai 2015privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
8.
ORDIN 44 11/05/2015
ORDIN nr. M.44 din 11 mai 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
9.HOTĂRÂRE 245 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 245 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 mai 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
3.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
4.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
5.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
6.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
7.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
8.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
ORDIN 595 08/05/2015
ORDIN nr. 595 din 8 mai 2015pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2015
2.DECIZIE 908 11/05/2015 DECIZIE nr. 908 din 11 mai 2015privind sancţionarea Societăţii QUALITY ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2015
1.DECIZIE 169 19/03/2015 DECIZIE nr. 169 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 334 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 334 din 13 mai 2015privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 331 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 331 din 13 mai 2015pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
4.
LEGE 113 18/05/2015
LEGE nr. 113 din 18 mai 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
5.DECRET 471 16/05/2015 DECRET nr. 471 din 16 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 332 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 332 din 13 mai 2015privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2015
1.PROCEDURĂ 30/04/2015 PROCEDURĂ din 30 aprilie 2015pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
2.DECIZIE 214 31/03/2015 DECIZIE nr. 214 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
3.DECIZIE 5 30/04/2015 DECIZIE nr. 5 din 30 aprilie 2015privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
4.DECIZIE 146 12/03/2015 DECIZIE nr. 146 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
5.DECIZIE 202 31/03/2015 DECIZIE nr. 202 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 327 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 327 din 13 mai 2015privind aprobarea obiectivelor etapei a XVI-a 2015 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
7.DECIZIE 134 10/03/2015 DECIZIE nr. 134 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. b), c) şi d), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 18 mai 2015
1.DECRET 461 13/05/2015 DECRET nr. 461 din 13 mai 2015privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
2.
LEGE 103 14/05/2015
LEGE nr. 103 din 14 mai 2015pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
3.
LEGE 105 14/05/2015
LEGE nr. 105 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
4.DECRET 463 13/05/2015 DECRET nr. 463 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
5.
ORDIN 726 28/04/2015
ORDIN nr. 726 din 28 aprilie 2015privind aprobarea Ghidului pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
6.DECIZIE 172 19/03/2015 DECIZIE nr. 172 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
7.
ORDIN 892 05/05/2015
ORDIN nr. 892 din 5 mai 2015privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societăţii "EUROBUSINESS PARC ORADEA" - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
8.DECIZIE 177 19/03/2015 DECIZIE nr. 177 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
9.DECIZIE 178 19/03/2015 DECIZIE nr. 178 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
10.
ORDIN 3751 29/04/2015
ORDIN nr. 3.751 din 29 aprilie 2015de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
11.METODOLOGIE 29/04/2015 METODOLOGIA-CADRU din 29 aprilie 2015referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015
1.DECIZIE 390 06/05/2015 DECIZIE nr. 390 din 6 mai 2015pentru adoptarea Strategiei şi a planului de acţiune privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 15 mai 2015
2.STRATEGIE 06/05/2015 STRATEGIA ŞI PLANUL DE ACŢIUNE din 6 mai 2015privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pentru perioada 2015-2025 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 15 mai 2015
1.
LEGE 108 14/05/2015
LEGE nr. 108 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
2.DECRET 466 13/05/2015 DECRET nr. 466 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
3.
LEGE 109 14/05/2015
LEGE nr. 109 din 14 mai 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
4.DECRET 467 13/05/2015 DECRET nr. 467 din 13 mai 2015privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
5.
LEGE 110 14/05/2015
LEGE nr. 110 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
6.DECRET 468 13/05/2015 DECRET nr. 468 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
7.
LEGE 111 14/05/2015
LEGE nr. 111 din 14 mai 2015pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
8.DECRET 469 13/05/2015 DECRET nr. 469 din 13 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
9.
LEGE 112 14/05/2015
LEGE nr. 112 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
10.DECRET 470 13/05/2015 DECRET nr. 470 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
11.ORD DE URGENŢĂ 10 13/05/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 2015pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
12.DECIZIE 142 12/03/2015 DECIZIE nr. 142 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
13.DECIZIE 144 12/03/2015 DECIZIE nr. 144 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
14.HOTĂRÂRE 323 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 323 din 13 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015
1.DECIZIE 254 07/04/2015 DECIZIE nr. 254 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
2.DECIZIE 259 08/04/2015 DECIZIE nr. 259 din 8 aprilie 2015referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi Parlamentul României, respectiv Camera Deputaţilor şi Senatul, pe de altă parte, cerere formulată de Preşedintele României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 29 07/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 mai 2015privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 300 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 300 din 29 aprilie 2015privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
5.DECIZIE 12/02/2015 DECIZIE din 12 februarie 2015cu privire la Cererea nr. 26.099/08 introdusă de Mihai Klepper Duţă împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 15 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 36 11/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 36 din 11 mai 2015cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului COM (2015) 129 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 37 11/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 37 din 11 mai 2015cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2015) 135 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 38 11/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 38 din 11 mai 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2015 COM (2015) 141 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
4.
ORDIN 1017 14/05/2015
ORDIN nr. 1.017 din 14 mai 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
5.DECIZIE 882 06/05/2015 DECIZIE nr. 882 din 6 mai 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii POWER INSURANCE BROKER - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
6.DECIZIE 883 06/05/2015 DECIZIE nr. 883 din 6 mai 2015privind sancţionarea cu amendă şi cu interzicerea temporară a activităţii Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
7.RAPORT 3265 19/03/2015 RAPORT nr. 3.265 din 19 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
8.RAPORT 4183 07/04/2015 RAPORT nr. 4.183 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
9.RAPORT 4184 07/04/2015 RAPORT nr. 4.184 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
10.RAPORT 4185 07/04/2015 RAPORT nr. 4.185 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
11.RAPORT 4186 07/04/2015 RAPORT nr. 4.186 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
12.RAPORT 4187 07/04/2015 RAPORT nr. 4.187 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
13.RAPORT 4188 07/04/2015 RAPORT nr. 4.188 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
14.RAPORT 4189 07/04/2015 RAPORT nr. 4.189 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
15.RAPORT 4190 07/04/2015 RAPORT nr. 4.190 din 7 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
16.RAPORT 5400 14/04/2015 RAPORT nr. 5.400 din 14 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
17.RAPORT 5401 14/04/2015 RAPORT nr. 5.401 din 14 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
18.RAPORT 5402 14/04/2015 RAPORT nr. 5.402 din 14 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
19.RAPORT 6712 24/04/2015 RAPORT nr. 6.712 din 24 aprilie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
20.
ORDIN 818 14/05/2015
ORDIN nr. 818 din 14 mai 2015privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2015-14 mai 2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 15 mai 2015
1.
ORDIN 697 27/04/2015
ORDIN nr. 697 din 27 aprilie 2015privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 14 mai 2015
2.INSTRUCŢIUNI 45 08/05/2015 INSTRUCŢIUNI nr. 45 din 8 mai 2015privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 14 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 324 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 324 din 13 mai 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
2.
LEGE 104 14/05/2015
LEGE nr. 104 din 14 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
3.DECRET 462 13/05/2015 DECRET nr. 462 din 13 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
4.DECIZIE 5 14/05/2015 DECIZIE nr. 5 din 14 mai 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-17 mai 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
5.DECIZIE 153 17/03/2015 DECIZIE nr. 153 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 11, art. 20, art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 14 mai 2015
1.
RECTIFICARE 31/03/2015
RECTIFICARE din 31 martie 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 44 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 44 din 13 mai 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
3.
LEGE (R) 69 16/04/2010
LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*)responsabilităţii fiscal-bugetare*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 326 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 326 din 13 mai 2015privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
5.
ORDIN 728 08/04/2015
ORDIN nr. 728 din 8 aprilie 2015privind aprobarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei pentru integritate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2015-2020 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 mai 2015
1.
ORDIN 624 05/05/2015
ORDIN nr. 624 din 5 mai 2015pentru modificarea "Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc" - ediţia 2013, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 859/2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
2.
ORDIN 3814 11/05/2015
ORDIN nr. 3.814 din 11 mai 2015privind sesiunea specială de evaluare naţională 2015 pentru elevii din clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
3.DECIZIE 127 10/03/2015 DECIZIE nr. 127 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
4.DECIZIE 174 19/03/2015 DECIZIE nr. 174 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
5.DECIZIE 176 19/03/2015 DECIZIE nr. 176 din 19 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
6.
ORDIN 29 08/04/2015
ORDIN nr. M.29 din 8 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
7.
ORDIN 30 08/04/2015
ORDIN nr. M.30 din 8 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
8.
ORDIN 543 08/05/2015
ORDIN nr. 543 din 8 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
9.
ORDIN 891 17/04/2015
ORDIN nr. 891 din 17 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
10.
ORDIN 544 08/05/2015
ORDIN nr. 544 din 8 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
11.
ORDIN 892 17/04/2015
ORDIN nr. 892 din 17 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 14 mai 2015
1.DECRET 459 11/05/2015 DECRET nr. 459 din 11 mai 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
2.DECRET 460 12/05/2015 DECRET nr. 460 din 12 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
3.CIRCULARĂ 18 12/05/2015 CIRCULARĂ nr. 18 din 12 mai 2015privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
4.CIRCULARĂ 19 12/05/2015 CIRCULARĂ nr. 19 din 12 mai 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
5.DECIZIE 147 12/03/2015 DECIZIE nr. 147 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (4) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
6.CIRCULARĂ 20 12/05/2015 CIRCULARĂ nr. 20 din 12 mai 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
7.DECIZIE 256 07/04/2015 DECIZIE nr. 256 din 7 aprilie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
8.
ORDIN 528 06/05/2015
ORDIN nr. 528 din 6 mai 2015pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
9.PROCEDURĂ 06/05/2015 PROCEDURĂ din 6 mai 2015de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 mai 2015
1.DECIZIE 132 10/03/2015 DECIZIE nr. 132 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
2.DECIZIE 122 10/03/2015 DECIZIE nr. 122 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 221 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 221 din 25 martie 2015privind aprobarea stemei comunei Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 299 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 299 din 29 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
5.DECIZIE 4 16/02/2015 DECIZIE nr. 4 din 16 februarie 2015privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj în Dosarul nr. 670/33/2014 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la unele chestiuni de drept legate de interpretarea dispoziţiilor art. 1 din HG nr. 846/1996 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015
1.REGULAMENT (R) 24/02/1994 REGULAMENTUL din 24 februarie 1994 (*republicat*)Camerei Deputaţilor*) EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 13 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 325 13/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 325 din 13 mai 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
2.DECIZIE 136 13/05/2015 DECIZIE nr. 136 din 13 mai 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
3.DECIZIE 137 13/05/2015 DECIZIE nr. 137 din 13 mai 2015privind stabilirea atribuţiilor domnului Radu Renga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
4.LISTĂ 13/05/2015 LISTĂ din 13 mai 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Reghin cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
5.
ORDIN 484 23/04/2015
ORDIN nr. 484 din 23 aprilie 2015privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie 2015-31 decembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
6.SCHEMĂ 23/04/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 aprilie 2015pentru "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate" - Anexa nr. 1 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
7.SCHEMĂ 23/04/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 aprilie 2015pentru "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate" - Anexa nr. 2 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
8.SCHEMĂ 23/04/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 aprilie 2015pentru Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe - Anexa nr. 3 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015
1.DECIZIE 125 10/03/2015 DECIZIE nr. 125 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
2.DECIZIE 77 26/02/2015 DECIZIE nr. 77 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi ale art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
3.
ORDIN 748 04/05/2015
ORDIN nr. 748 din 4 mai 2015privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul fitosanitar EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
4.DECIZIE 212 31/03/2015 DECIZIE nr. 212 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, precum şi a Legii nr. 63/2011 în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
5.
LEGE 102 07/05/2015
LEGE nr. 102 din 7 mai 2015privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
6.DECRET 448 06/05/2015 DECRET nr. 448 din 6 mai 2015pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 314 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 314 din 6 mai 2015pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
8.PROTOCOL 26/11/2014 PROTOCOL din 26 noiembrie 2014între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 13 mai 2015
1.
ORDIN 1065 08/05/2015
ORDIN nr. 1.065 din 8 mai 2015pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015
2.
ORDIN 3802 11/05/2015
ORDIN nr. 3.802 din 11 mai 2015privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.558/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 14 25/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 14 din 25 aprilie 2015pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 313 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 313 din 6 mai 2015pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 12 mai 2015
1.
ORDIN 596 08/05/2015
ORDIN nr. 596 din 8 mai 2015pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 319 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 319 din 6 mai 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
3.DECIZIE 110 10/03/2015 DECIZIE nr. 110 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
4.
ORDIN 525 05/05/2015
ORDIN nr. 525 din 5 mai 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 316 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 316 din 6 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 320 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 320 din 6 mai 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
7.
ORDIN 836 23/04/2015
ORDIN nr. 836 din 23 aprilie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 317 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 317 din 6 mai 2015privind modificarea valorii de inventar şi/sau completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi ale lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 12 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 306 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 306 din 6 mai 2015privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Câmpurean Mariana, subprefect al municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015
2.
ORDIN 36 04/05/2015
ORDIN nr. M.36 din 4 mai 2015pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.52/2007 privind utilizarea terminalelor reţelelor publice de telefonie mobilă în zonele de interes militar EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015
3.DECIZIE 92 03/03/2015 DECIZIE nr. 92 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015
4.
ORDIN 713 03/04/2015
ORDIN nr. 713 din 3 aprilie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere - Indicativ ST 049-2014" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015
5.DECIZIE 118 10/03/2015 DECIZIE nr. 118 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015
6.
ORDIN 1412 23/04/2015
ORDIN nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015
7.DECIZIE 94 03/03/2015 DECIZIE nr. 94 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015
8.DECIZIE 260 08/04/2015 DECIZIE nr. 260 din 8 aprilie 2015referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 173 din Regulamentul Senatului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 307 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 307 din 6 mai 2015privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut premii, individual sau în cadrul unei echipe, la competiţia NASA Ames Space Settlement Contest desfăşurată în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 309 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 309 din 6 mai 2015pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 311 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 311 din 6 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
4.
ORDIN 903 07/05/2015
ORDIN nr. 903 din 7 mai 2015pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema "Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
5.
ORDIN 627 06/05/2015
ORDIN nr. 627 din 6 mai 2015privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.387(94) din 18 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
6.REZOLUŢIE 387 18/11/2014 REZOLUTIE nr. MSC.387(94) din 18 noiembrie 2014privind amendamentele la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
7.AMENDAMENT 18/11/2014 AMENDAMENT din 18 noiembrie 2014la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 312 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 312 din 6 mai 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea OIL TERMINAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
9.
ORDIN 626 06/05/2015
ORDIN nr. 626 din 6 mai 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.327(90) prin documentul MSC 90/28/Add.1/Rev.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 ianuarie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
10.
ORDIN 72 23/02/2015
ORDIN nr. 72 din 23 februarie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură introducerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
11.HOTĂRÂRE 315 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 315 din 6 mai 2015privind recunoaşterea Asociaţiei "LUMINA" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
12.DECIZIE 135 11/05/2015 DECIZIE nr. 135 din 11 mai 2015privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
13.
ORDIN 42 04/05/2015
ORDIN nr. 42 din 4 mai 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
14.
ORDIN 1026 04/05/2015
ORDIN nr. 1.026 din 4 mai 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură introducerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 310 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 310 din 6 mai 2015privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 mai 2015
2.DECIZIE 130 10/03/2015 DECIZIE nr. 130 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 308 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 308 din 6 mai 2015privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spaţii, precum şi scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş", unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 11 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 12 februarie 2015privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2015 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 mai 2015
1.
LEGE 99 07/05/2015
LEGE nr. 99 din 7 mai 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015
2.DECRET 445 06/05/2015 DECRET nr. 445 din 6 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015
3.DECIZIE 134 08/05/2015 DECIZIE nr. 134 din 8 mai 2015privind sancţionarea doamnei Arsintioaia-Cheche Daniela, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015
4.DECIZIE 201 31/03/2015 DECIZIE nr. 201 din 31 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 8 mai 2015
1.DECIZIE 133 08/05/2015 DECIZIE nr. 133 din 8 mai 2015privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
2.CIRCULARĂ 17 06/05/2015 CIRCULARĂ nr. 17 din 6 mai 2015privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
3.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 2015la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
4.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 2015la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 302 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 302 din 29 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
6.
LEGE 96 07/05/2015
LEGE nr. 96 din 7 mai 2015pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
7.DECRET 442 06/05/2015 DECRET nr. 442 din 6 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
8.
LEGE 97 07/05/2015
LEGE nr. 97 din 7 mai 2015pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
9.DECRET 443 06/05/2015 DECRET nr. 443 din 6 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
10.
LEGE 98 07/05/2015
LEGE nr. 98 din 7 mai 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
11.DECRET 444 06/05/2015 DECRET nr. 444 din 6 mai 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
12.
LEGE 100 07/05/2015
LEGE nr. 100 din 7 mai 2015pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
13.DECRET 446 06/05/2015 DECRET nr. 446 din 6 mai 2015privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
14.
LEGE 101 07/05/2015
LEGE nr. 101 din 7 mai 2015pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
15.DECRET 447 06/05/2015 DECRET nr. 447 din 6 mai 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
16.
ORDIN 444 14/04/2015
ORDIN nr. 444 din 14 aprilie 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
17.DECIZIE 119 10/03/2015 DECIZIE nr. 119 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
18.
ORDIN 837 23/04/2015
ORDIN nr. 837 din 23 aprilie 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015
1.DECIZIE 136 10/03/2015 DECIZIE nr. 136 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 301 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 301 din 29 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015
3.DECIZIE 65 26/02/2015 DECIZIE nr. 65 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015
4.DECIZIE 123 10/03/2015 DECIZIE nr. 123 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 51 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015
5.DECIZIE 132 07/05/2015 DECIZIE nr. 132 din 7 mai 2015privind numirea domnului Alexandru Bala în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015
6.
ORDIN 583 06/05/2015
ORDIN nr. 583 din 6 mai 2015pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015
1.DECRET 449 07/05/2015 DECRET nr. 449 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
2.DECRET 450 07/05/2015 DECRET nr. 450 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
3.DECRET 451 07/05/2015 DECRET nr. 451 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
4.DECRET 452 07/05/2015 DECRET nr. 452 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
5.DECRET 453 07/05/2015 DECRET nr. 453 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
6.DECRET 454 07/05/2015 DECRET nr. 454 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
7.DECRET 455 07/05/2015 DECRET nr. 455 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
8.DECRET 456 07/05/2015 DECRET nr. 456 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
9.DECRET 457 07/05/2015 DECRET nr. 457 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
10.DECRET 458 07/05/2015 DECRET nr. 458 din 7 mai 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
11.DECIZIE 160 17/03/2015 DECIZIE nr. 160 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 43 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 43 din 6 mai 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 7 mai 2015
2.
ORDIN 280 06/05/2015
ORDIN nr. 280 din 6 mai 2015privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 7 mai 2015
3.REGULAMENT 06/05/2015 REGULAMENT din 6 mai 2015de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 7 mai 2015
1.
RECTIFICARE 8 22/04/2015
RECTIFICARE nr. 8 din 22 aprilie 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 7 mai 2015
2.COMUNICAT 1 04/05/2015 COMUNICAT nr. 1 din 4 mai 2015privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 7 mai 2015
3.
ORDIN 227 06/05/2015
ORDIN nr. 227 din 6 mai 2015privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 62/2013 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 7 mai 2015
4.REGULAMENT 06/05/2015 REGULAMENT din 6 mai 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 62/2013 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 7 mai 2015
5.
ORDIN 711 23/04/2015
ORDIN nr. 711 din 23 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 7 mai 2015
6.
ORDIN 228 06/05/2015
ORDIN nr. 228 din 6 mai 2015privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 7 mai 2015
7.REGULAMENT 06/05/2015 REGULAMENT din 6 mai 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 7 mai 2015
1.DECIZIE 130 06/05/2015 DECIZIE nr. 130 din 6 mai 2015pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mărgărit Mitică Marius din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 305 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 305 din 6 mai 2015privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Burnei Ion EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 304 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 304 din 6 mai 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 42 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 42 din 6 mai 2015privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2014 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
5.HOTĂRÂRE 41 06/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 41 din 6 mai 2015privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2013 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
6.DECIZIE 131 06/05/2015 DECIZIE nr. 131 din 6 mai 2015privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2015, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 296 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 296 din 29 aprilie 2015privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
8.HOTĂRÂRE 297 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 297 din 29 aprilie 2015privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi amenajări la terenuri, situată în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
9.DECIZIE 108 10/03/2015 DECIZIE nr. 108 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
10.DECIZIE 141 12/03/2015 DECIZIE nr. 141 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a celor ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
11.HOTĂRÂRE 298 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 298 din 29 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 7 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 295 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 295 din 29 aprilie 2015privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 6 mai 2015
2.DECIZIE 129 06/05/2015 DECIZIE nr. 129 din 6 mai 2015pentru numirea doamnei Simona Allice Man în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 6 mai 2015
3.
ORDIN 573 05/05/2015
ORDIN nr. 573 din 5 mai 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 6 mai 2015
4.
ORDIN 580 06/05/2015
ORDIN nr. 580 din 6 mai 2015privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 6 mai 2015
5.
ORDIN 875 03/03/2015
ORDIN nr. 875/C din 3 martie 2015pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecţiei vizuale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 6 mai 2015
6.
ORDIN 199 07/04/2015
ORDIN nr. 199 din 7 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 6 mai 2015
1.HOTĂRÂRE 294 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 294 din 29 aprilie 2015privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 293 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 293 din 29 aprilie 2015privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015
3.
ORDIN 522 05/05/2015
ORDIN nr. 522 din 5 mai 2015privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015
4.
ORDIN 527 28/04/2015
ORDIN nr. 527 din 28 aprilie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015
5.
ORDIN 882 04/05/2015
ORDIN nr. 882 din 4 mai 2015pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015
6.
ORDIN 883 04/05/2015
ORDIN nr. 883 din 4 mai 2015pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 "Stagii de practică pentru studenţi" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 6 mai 2015
1.
ORDIN 3097 20/01/2015
ORDIN nr. 3.097 din 20 ianuarie 2015privind aprobarea programei pentru acordarea gradelor didactice II şi I în învăţământ la specializarea Limba şi Literatura Maghiară şi metodica predării acesteia, profesori EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 6 mai 2015
2.HOTĂRÂRE 290 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 290 din 29 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 6 mai 2015
3.HOTĂRÂRE 291 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 291 din 29 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 6 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 292 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 292 din 29 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 6 mai 2015
1.
ORDIN 881 04/05/2015
ORDIN nr. 881 din 4 mai 2015pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 6 mai 2015
2.
ORDIN 825 28/04/2015
ORDIN nr. 825 din 28 aprilie 2015privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale Laboratorul Central Construcţii CCF - S.R.L. pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 6 mai 2015
3.
ORDIN 621 30/04/2015
ORDIN nr. 621 din 30 aprilie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 6 mai 2015
4.
ORDIN 75 29/04/2015
ORDIN nr. 75 din 29 aprilie 2015pentru aprobarea Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 6 mai 2015
5.PROCEDURĂ 29/04/2015 PROCEDURĂ din 29 aprilie 2015privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 6 mai 2015
1.
ORDIN 694 16/04/2015
ORDIN nr. 694 din 16 aprilie 2015pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
2.
ORDIN 3731 24/04/2015
ORDIN nr. 3.731 din 24 aprilie 2015privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
3.DECIZIE 56 24/02/2015 DECIZIE nr. 56 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
4.
LEGE 95 30/04/2015
LEGE nr. 95 din 30 aprilie 2015privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
5.DECRET 435 30/04/2015 DECRET nr. 435 din 30 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
6.DECIZIE 07/10/2014 DECIZIE din 7 octombrie 2014cu privire la Cererea nr. 76.048/11 introdusă de Valeriu Marius Ielcean împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
7.DECRET 436 30/04/2015 DECRET nr. 436 din 30 aprilie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
8.
ORDIN 104 17/03/2015
ORDIN nr. 104 din 17 martie 2015pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
9.DECRET 437 30/04/2015 DECRET nr. 437 din 30 aprilie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
10.DECRET 438 30/04/2015 DECRET nr. 438 din 30 aprilie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 5 mai 2015
1.DECRET 441 04/05/2015 DECRET nr. 441 din 4 mai 2015privind acordarea Drapelului de luptă Bazei 3 Logistice Teritoriale "Marea Neagră" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 5 mai 2015
2.DECRET 440 04/05/2015 DECRET nr. 440 din 4 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 5 mai 2015
3.DECRET 439 04/05/2015 DECRET nr. 439 din 4 mai 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 5 mai 2015
4.HOTĂRÂRE 35 04/05/2015 HOTĂRÂRE nr. 35 din 4 mai 2015privind eliberarea domnului Horia Georgescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 5 mai 2015
5.
ORDIN 568 04/05/2015
ORDIN nr. 568 din 4 mai 2015pentru modificarea poziţiilor nr. 4, 10, 13, 14, 18, 19, 26, 28, 35, 37 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 412/2015 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 5 mai 2015
6.
ORDIN 32 27/03/2015
ORDIN nr. 32 din 27 martie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 5 mai 2015
1.DECIZIE 55 24/02/2015 DECIZIE nr. 55 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015
2.
ORDIN 34 27/04/2015
ORDIN nr. M.34 din 27 aprilie 2015privind avansarea onorifică a veteranilor de război, cu prilejul zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015
3.
RECTIFICARE 23 09/03/2015
RECTIFICARE nr. 23 din 9 martie 2015referitoare la Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015
4.ACORD 30/01/2015 ACORD din 30 ianuarie 2015dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015
5.
LEGE 94 30/04/2015
LEGE nr. 94 din 30 aprilie 2015pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015
6.DECRET 434 30/04/2015 DECRET nr. 434 din 30 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 43-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori semnate la 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 25 februarie 2015 la Lyon EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015
7.DECIZIE 98 03/03/2015 DECIZIE nr. 98 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015
8.DECIZIE 101 03/03/2015 DECIZIE nr. 101 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) şi art. 200 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015
9.DECIZIE 97 03/03/2015 DECIZIE nr. 97 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 5 mai 2015
1.ANEXĂ 27/03/2015 ANEXĂ din 27 martie 2015privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2014*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 bis din 5 mai 2015
1.
RECTIFICARE 388 31/03/2015
RECTIFICARE nr. 388 din 31 martie 2015referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
2.LISTĂ 04/05/2015 LISTĂ din 4 mai 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din oraşul Luduş, judeţul Mureş, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: ORAŞUL LUDUŞ - SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
3.DECIZIE 799 23/04/2015 DECIZIE nr. 799 din 23 aprilie 2015privind sancţionarea Societăţii ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
4.CIRCULARĂ 16 20/04/2015 CIRCULARĂ nr. 16 din 20 aprilie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
5.
ORDIN 1439 27/04/2015
ORDIN nr. 1.439/C din 27 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2011 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 287 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 287 din 29 aprilie 2015pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
7.HOTĂRÂRE 284 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 284 din 29 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
8.DECIZIE 117 10/03/2015 DECIZIE nr. 117 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 69^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
9.DECIZIE 156 17/03/2015 DECIZIE nr. 156 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
10.HOTĂRÂRE 285 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 285 din 29 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
11.HOTĂRÂRE 286 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 286 din 29 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
12.
RECTIFICARE 186 30/03/2015
RECTIFICARE nr. 186 din 30 martie 2015referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 4 mai 2015
1.
ORDIN 30 16/04/2015
ORDIN nr. 30 din 16 aprilie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
2.DECRET 423 29/04/2015 DECRET nr. 423 din 29 aprilie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
3.DECRET 424 29/04/2015 DECRET nr. 424 din 29 aprilie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de flotilă aeriană, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
4.DECRET 425 29/04/2015 DECRET nr. 425 din 29 aprilie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
5.DECRET 426 29/04/2015 DECRET nr. 426 din 29 aprilie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
6.DECRET 427 29/04/2015 DECRET nr. 427 din 29 aprilie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
7.DECRET 428 29/04/2015 DECRET nr. 428 din 29 aprilie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
8.DECRET 429 29/04/2015 DECRET nr. 429 din 29 aprilie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
9.DECRET 430 29/04/2015 DECRET nr. 430 din 29 aprilie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
10.DECRET 431 29/04/2015 DECRET nr. 431 din 29 aprilie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
11.DECRET 432 29/04/2015 DECRET nr. 432 din 29 aprilie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
12.DECRET 433 29/04/2015 DECRET nr. 433 din 29 aprilie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
13.DECIZIE 104 03/03/2015 DECIZIE nr. 104 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
14.DECIZIE 113 10/03/2015 DECIZIE nr. 113 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, în forma republicată în anul 2007 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
15.
ORDIN 103 16/03/2015
ORDIN nr. 103 din 16 martie 2015privind modificarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 102/2004 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
16.DECIZIE 143 12/03/2015 DECIZIE nr. 143 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
17.HOTĂRÂRE 288 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 288 din 29 aprilie 2015privind declasificarea unor informaţii emise de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la activitatea sistemului penitenciar în perioada 1957-1962 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 4 mai 2015
1.
ORDIN 674 16/04/2015
ORDIN nr. 674 din 16 aprilie 2015pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU 1730 (2006), 2178 (2014) şi 2204 (2015) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 mai 2015
2.
ORDIN 341 17/04/2015
ORDIN nr. 341 din 17 aprilie 2015privind dispunerea radierii din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ING COMMERCIAL FINANCE IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 mai 2015
3.REZOLUŢIE 1730 19/12/2006 REZOLUŢIE nr. 1.730 din 19 decembrie 2006adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 5599-a reuniuni din data de 19 decembrie 2006 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 mai 2015
4.REZOLUŢIE 2178 24/09/2014 REZOLUŢIE nr. 2.178 din 24 septembrie 2014adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7272-a reuniuni din data de 24 septembrie 2014 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 mai 2015
5.REZOLUŢIE 2204 24/02/2015 REZOLUŢIE nr. 2.204 din 24 februarie 2015adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7390-a reuniuni din data de 24 februarie 2015 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 mai 2015
6.HOTĂRÂRE 279 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 279 din 22 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 mai 2015
7.
ORDIN 90 16/04/2015
ORDIN nr. 90 din 16 aprilie 2015privind acreditarea unor unităţi spitaliceşti EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 mai 2015
8.
ORDIN 69 21/04/2015
ORDIN nr. 69 din 21 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 147/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 mai 2015
1.DECIZIE 102 03/03/2015 DECIZIE nr. 102 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 30 aprilie 2015
2.DECIZIE 6 23/03/2015 DECIZIE nr. 6 din 23 martie 2015privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Sălaj - Secţia civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale sub aspectul înscrierii sancţiunii avertismentului în cazierul fiscal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 30 aprilie 2015
3.DECIZIE 145 12/03/2015 DECIZIE nr. 145 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 30 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 1 27/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 martie 2015pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2015 EMITENT: COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 30 aprilie 2015
1.DECIZIE 99 03/03/2015 DECIZIE nr. 99 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 29 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 274 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 274 din 22 aprilie 2015privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 29 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 276 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 276 din 22 aprilie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi ale Regatului Arabiei Saudite, semnat la Bucureşti la 5 martie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 29 aprilie 2015
4.ACORD 05/03/2015 ACORD din 5 martie 2015între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi ale Regatului Arabiei Saudite EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 29 aprilie 2015
5.
ORDIN 708 23/04/2015
ORDIN nr. 708 din 23 aprilie 2015privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 29 aprilie 2015
6.
ORDIN 631 31/03/2015
ORDIN nr. 631 din 31 martie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 29 aprilie 2015
7.REGULAMENT 31/03/2015 REGULAMENT din 31 martie 2015privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 29 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 37 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 37 din 29 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 38 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 38 din 29 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 39 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 39 din 29 aprilie 2015privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A. Constanţa EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 40 29/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 40 din 29 aprilie 2015privind constatarea rezultatului votului exprimat asupra cererii de reţinere şi arestare preventivă a domnului deputat Ion Ochi EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
5.DECIZIE 123 29/04/2015 DECIZIE nr. 123 din 29 aprilie 2015privind eliberarea domnului Alin-Sorin Mitrică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
6.DECIZIE 124 29/04/2015 DECIZIE nr. 124 din 29 aprilie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
7.DECIZIE 125 29/04/2015 DECIZIE nr. 125 din 29 aprilie 2015privind numirea doamnei Mihaela Maria Ciuciureanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
8.DECIZIE 126 29/04/2015 DECIZIE nr. 126 din 29 aprilie 2015privind numirea domnului Ciprian Cătălin Necula în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
9.DECIZIE 127 29/04/2015 DECIZIE nr. 127 din 29 aprilie 2015pentru eliberarea doamnei Simona Allice Man din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
10.DECIZIE 128 29/04/2015 DECIZIE nr. 128 din 29 aprilie 2015pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
11.
ORDIN 616 29/04/2015
ORDIN nr. 616 din 29 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 29 aprilie 2015
1.
ORDIN 36 27/04/2015
ORDIN nr. 36 din 27 aprilie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015, precum şi a sumelor reprezentând drepturi de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015
2.DECIZIE 63 24/02/2015 DECIZIE nr. 63 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015
3.DECIZIE 72 26/02/2015 DECIZIE nr. 72 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, 10, 12, 15, 17, 21, 22 şi 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015
4.DECIZIE 82 26/02/2015 DECIZIE nr. 82 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor coloanei întâi cu titlul "luna şi anul naşterii" din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015
5.
ORDIN 501 28/04/2015
ORDIN nr. 501 din 28 aprilie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015
6.
ORDIN 506 22/04/2015
ORDIN nr. 506 din 22 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015
7.
ORDIN 210 09/04/2015
ORDIN nr. 210 din 9 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 29 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 24 25/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 aprilie 2015privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015
2.DECIZIE 614 30/03/2015 DECIZIE nr. 614 din 30 martie 2015privind sancţionarea ASOCIAŢIEI CONSULT ŞCOLARI cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015
3.DECIZIE 615 30/03/2015 DECIZIE nr. 615 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii TISIA EXPERT - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015
4.
RECTIFICARE 185 30/03/2015
RECTIFICARE nr. 185 din 30 martie 2015la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015
5.DECIZIE 140 12/03/2015 DECIZIE nr. 140 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015
6.DECIZIE 148 17/03/2015 DECIZIE nr. 148 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi art. 48 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 269 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 269 din 22 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "BĂIŢA" - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 270 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 270 din 22 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "CONPET"- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 272 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 272 din 22 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 29 aprilie 2015
1.DECIZIE 60 24/02/2015 DECIZIE nr. 60 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 29 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 253 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 253 din 15 aprilie 2015privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 29 aprilie 2015
3.REGULAMENT 15/04/2015 REGULAMENT din 15 aprilie 2015de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti (Anexa 1a) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 29 aprilie 2015
4.REGULAMENT 15/04/2015 REGULAMENT din 15 aprilie 2015de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa (Anexa 2a) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 29 aprilie 2015
5.REGULAMENT 15/04/2015 REGULAMENT din 15 aprilie 2015de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea (Anexa 3a) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 29 aprilie 2015
1.
ORDIN 525 27/04/2015
ORDIN nr. 525 din 27 aprilie 2015privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015
2.
ORDIN 108 20/04/2015
ORDIN nr. 108 din 20 aprilie 2015privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 11 februarie 2015 pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestată de Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015
3.DECIZIE 1 11/02/2015 DECIZIE nr. 1 din 11 februarie 2015pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestată de Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING - CONSILIUL DIRECTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015
4.DECIZIE 79 26/02/2015 DECIZIE nr. 79 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013, art. 21 alin. (6), art. 22, art. 27 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 32, art. 33 alin. (1) şi (2) şi la cele ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 8 22/04/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015
1.DECIZIE 610 30/03/2015 DECIZIE nr. 610 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii SOFIA FACULTAS - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
2.DECIZIE 612 30/03/2015 DECIZIE nr. 612 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii CLEVER WAY TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
3.DECIZIE 613 30/03/2015 DECIZIE nr. 613 din 30 martie 2015privind sancţionarea asociaţiei APA - ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR DIN ASIGURĂRI cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 33 28/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 33 din 28 aprilie 2015privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
5.
ORDIN 611 28/04/2015
ORDIN nr. 611 din 28 aprilie 2015privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
6.NORMĂ 28/04/2015 NORME METODOLOGICE din 28 aprilie 2015pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 34 28/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 34 din 28 aprilie 2015privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 277 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 277 din 22 aprilie 2015privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit Forumul Emitenţilor Suverani, organizată de Ministerul Finanţelor Publice în colaborare cu Banca Mondială, în perioada 11-14 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
9.
ORDIN 612 28/04/2015
ORDIN nr. 612 din 28 aprilie 2015privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
10.HOTĂRÂRE 273 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 273 din 22 aprilie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015
1.DECIZIE 9 28/04/2015 DECIZIE nr. 9 din 28 aprilie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 28 aprilie 2015
2.
ORDIN 208 09/04/2015
ORDIN nr. 208 din 9 aprilie 2015privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 28 aprilie 2015
3.REGULI 09/04/2015 REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ ŞI MEDICALĂ din 9 aprilie 2015a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 28 aprilie 2015
4.REGULI 09/04/2015 REGULI DE CONFIRMARE CLINICĂ ŞI MEDICALĂ din 9 aprilie 2015a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 28 aprilie 2015
5.METODOLOGIE 09/04/2015 METODOLOGIE din 9 aprilie 2015de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 28 aprilie 2015
1.
ORDIN 70 21/04/2015
ORDIN nr. 70 din 21 aprilie 2015privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 28 aprilie 2015
2.
ORDIN 380 27/03/2015
ORDIN nr. 380 din 27 martie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 28 aprilie 2015
3.REGULAMENT 27/03/2015 REGULAMENT din 27 martie 2015de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 28 aprilie 2015
1.DECIZIE 609 30/03/2015 DECIZIE nr. 609 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii AVIVA CONSULTING & TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 327 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 327 din 7 aprilie 2015pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015
3.
ORDIN 60 01/04/2015
ORDIN nr. 60 din 1 aprilie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015
4.REGULAMENT 01/04/2015 REGULAMENT din 1 aprilie 2015de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 28 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 271 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 271 din 22 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 28 aprilie 2015
2.DECIZIE 64 24/02/2015 DECIZIE nr. 64 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 28 aprilie 2015
3.
ORDIN 197 02/04/2015
ORDIN nr. 197 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 28 aprilie 2015
1.
ORDIN 463 18/03/2015
ORDIN nr. 463 din 18 martie 2015privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.581. Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2015
2.
LEGE 90 23/04/2015
LEGE nr. 90 din 23 aprilie 2015pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2015
3.DECRET 415 22/04/2015 DECRET nr. 415 din 22 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 24 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2015
4.DECIZIE 344 21/04/2015 DECIZIE nr. 344 din 21 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 257 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 257 din 15 aprilie 2015privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2015
6.METODOLOGIE 15/04/2015 METODOLOGIE din 15 aprilie 2015de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 275 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 275 din 22 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 268 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 268 din 22 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
2.
ORDIN 761 17/04/2015
ORDIN nr. 761 din 17 aprilie 2015pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
3.
LEGE 91 23/04/2015
LEGE nr. 91 din 23 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
4.DECRET 418 23/04/2015 DECRET nr. 418 din 23 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
5.
ORDIN 3572 31/03/2015
ORDIN nr. 3.572 din 31 martie 2015privind publicarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
6.METODOLOGIE 31/03/2015 METODOLOGIE din 31 martie 2015de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 266 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 266 din 22 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
8.DECIZIE 730 17/04/2015 DECIZIE nr. 730 din 17 aprilie 2015privind sancţionarea Societăţii TRANSILVANIA MAXIMA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
9.
RECTIFICARE 01/04/2015
RECTIFICARE din 2015referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
10.HOTĂRÂRE 267 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 267 din 22 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "ROMARM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
11.HOTĂRÂRE 265 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 265 din 22 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
12.
ORDIN 470 16/04/2015
ORDIN nr. 470 din 16 aprilie 2015pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2015
1.DECIZIE 70 26/02/2015 DECIZIE nr. 70 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (6) şi art. 35 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
2.
LEGE 88 23/04/2015
LEGE nr. 88 din 23 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
3.DECRET 413 22/04/2015 DECRET nr. 413 din 22 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
4.
LEGE 86 23/04/2015
LEGE nr. 86 din 23 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
5.DECRET 411 22/04/2015 DECRET nr. 411 din 22 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
6.
LEGE 87 23/04/2015
LEGE nr. 87 din 23 aprilie 2015pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
7.DECRET 412 22/04/2015 DECRET nr. 412 din 22 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
8.
LEGE 89 23/04/2015
LEGE nr. 89 din 23 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
9.DECRET 414 22/04/2015 DECRET nr. 414 din 22 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
10.DECRET 421 24/04/2015 DECRET nr. 421 din 24 aprilie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
11.
ORDIN 836 07/04/2015
ORDIN nr. 836 din 7 aprilie 2015privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015
1.
LEGE 92 23/04/2015
LEGE nr. 92 din 23 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015
2.DECRET 419 23/04/2015 DECRET nr. 419 din 23 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015
3.
LEGE 93 23/04/2015
LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015
4.DECRET 420 23/04/2015 DECRET nr. 420 din 23 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015
5.
ORDIN 699 22/04/2015
ORDIN nr. 699 din 22 aprilie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2002 privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice care pot fi valorificate pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 244 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 244 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015
7.NORMĂ 07/04/2015 NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2015privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015
1.
ORDIN 18 25/02/2015
ORDIN nr. 18 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2015
2.
ORDIN 71 21/04/2015
ORDIN nr. 71 din 21 aprilie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2015
3.NORMĂ 2 08/04/2015 NORMĂ nr. 2 din 8 aprilie 2015privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2015
1.DECIZIE 607 30/03/2015 DECIZIE nr. 607 din 30 martie 2015privind sancţionarea ASOCIAŢIEI CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN ASIGURĂRI ŞI ÎN DOMENIUL BANCAR cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 24 aprilie 2015
2.DECIZIE 105 03/03/2015 DECIZIE nr. 105 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212, art. 330-333, art. 335-338^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
3.DECIZIE 81 26/02/2015 DECIZIE nr. 81 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
4.DECIZIE 598 30/03/2015 DECIZIE nr. 598 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii OVB IMOFINANZ - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
5.DECIZIE 599 30/03/2015 DECIZIE nr. 599 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii NEWPORT CONSULTING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
6.DECIZIE 600 30/03/2015 DECIZIE nr. 600 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii INFO CENTER GROUP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
7.DECIZIE 601 30/03/2015 DECIZIE nr. 601 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii GENERALI PROFESIONAL TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
8.DECIZIE 602 30/03/2015 DECIZIE nr. 602 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii TUV RHEINLAND ROMANIA - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
9.DECIZIE 603 30/03/2015 DECIZIE nr. 603 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii KINGSPOINT INC. - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
10.DECIZIE 604 30/03/2015 DECIZIE nr. 604 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii RSC CONSULTING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
11.DECIZIE 605 30/03/2015 DECIZIE nr. 605 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii TRAINING & COMPETENŢĂ - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
12.DECIZIE 606 30/03/2015 DECIZIE nr. 606 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii UNIC SPORTS - S.R.L.-D cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
1.
ORDIN 838 02/04/2015
ORDIN nr. 838 din 2 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 24 aprilie 2015
2.
ORDIN 826 21/04/2015
ORDIN nr. 826 din 21 aprilie 2015privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială", aferentă Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 24 aprilie 2015
3.SCHEMĂ 21/04/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 21 aprilie 2015Dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 24 aprilie 2015
4.
ORDIN 650 15/04/2015
ORDIN nr. 650 din 15 aprilie 2015privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 24 aprilie 2015
5.PR-
LEGE 242 16/03/2015 PROIECT DE
LEGE nr. 242 din 16 martie 2015privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 24 aprilie 2015
1.
LEGE 78 17/04/2015
LEGE nr. 78 din 17 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 24 aprilie 2015
2.DECRET 403 16/04/2015 DECRET nr. 403 din 16 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 24 aprilie 2015
3.DECRET 416 23/04/2015 DECRET nr. 416 din 23 aprilie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza" al Judeţului Iaşi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 24 aprilie 2015
4.
ORDIN 506 31/03/2015
ORDIN nr. 506 din 31 martie 2015privind revocarea titlului de parc industrial acordat Societăţii "WDP DEVELOPMENT RO" - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 24 aprilie 2015
5.
ORDIN 768 17/04/2015
ORDIN nr. 768 din 17 aprilie 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII" - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 24 aprilie 2015
6.
ORDIN 620 30/03/2015
ORDIN nr. 620 din 30 martie 2015privind aprobarea planului de management şi a regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 "Cariera Corabia" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 24 aprilie 2015
7.PLAN 30/03/2015 PLAN DE MANAGEMENT din 30 martie 2015al ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 "Cariera Corabia" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 24 aprilie 2015
8.REGULAMENT 30/03/2015 REGULAMENT din 30 martie 2015ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 "Cariera Corabia" EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 24 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 209 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 209 din 25 martie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Dăeni, Frecăţei, Jurilovca, Mahmudia, Nalbant, Somova şi Văcăreni, judeţul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015
2.NORMĂ 7 09/04/2015 NORMĂ nr. 7 din 9 aprilie 2015privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015
3.DECIZIE 5 16/03/2015 DECIZIE nr. 5 din 16 martie 2015referitoare la sesizările formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, în Dosarul nr. 37.758/3/2013, şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în Dosarul nr. 30.602/3/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015
4.LISTĂ 23/04/2015 LISTĂ din 23 aprilie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Cluj-Napoca cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 34 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 34 din 22 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 35 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 35 din 22 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 36 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 36 din 22 aprilie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
4.DECRET 417 23/04/2015 DECRET nr. 417 din 23 aprilie 2015pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 258 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 258 din 22 aprilie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 259 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 259 din 22 aprilie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 260 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 260 din 22 aprilie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 261 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 261 din 22 aprilie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 262 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 262 din 22 aprilie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
10.DECIZIE 122 23/04/2015 DECIZIE nr. 122 din 23 aprilie 2015privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
11.DECIZIE 617 30/03/2015 DECIZIE nr. 617 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
12.DECIZIE 618 30/03/2015 DECIZIE nr. 618 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii EUREKO TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
13.DECIZIE 619 30/03/2015 DECIZIE nr. 619 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii SICEP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
14.
RECTIFICARE 236 07/04/2015
RECTIFICARE nr. 236 din 7 aprilie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 236/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
15.
ORDIN 193 14/04/2015
ORDIN nr. 193 din 14 aprilie 2015privind modificarea şi completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
16.
ORDIN 483 17/04/2015
ORDIN nr. 483 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
17.
ORDIN 217 17/04/2015
ORDIN nr. 217 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
1.REGULAMENT 4 17/04/2015 REGULAMENT nr. 4 din 17 aprilie 2015pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 aprilie 2015
1.DECRET 393 10/04/2015 DECRET nr. 393 din 10 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind administratorii de fonduri de investiţii alternative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 23 aprilie 2015
2.
LEGE 74 14/04/2015
LEGE nr. 74 din 14 aprilie 2015privind administratorii de fonduri de investiţii alternative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 23 aprilie 2015
1.DECIZIE 607 30/03/2015 DECIZIE nr. 607 din 30 martie 2015privind sancţionarea ASOCIAŢIEI CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN ASIGURĂRI ŞI ÎN DOMENIUL BANCAR cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 24 aprilie 2015
2.DECIZIE 105 03/03/2015 DECIZIE nr. 105 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212, art. 330-333, art. 335-338^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
3.DECIZIE 81 26/02/2015 DECIZIE nr. 81 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
4.DECIZIE 598 30/03/2015 DECIZIE nr. 598 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii OVB IMOFINANZ - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
5.DECIZIE 599 30/03/2015 DECIZIE nr. 599 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii NEWPORT CONSULTING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
6.DECIZIE 600 30/03/2015 DECIZIE nr. 600 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii INFO CENTER GROUP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
7.DECIZIE 601 30/03/2015 DECIZIE nr. 601 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii GENERALI PROFESIONAL TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
8.DECIZIE 602 30/03/2015 DECIZIE nr. 602 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii TUV RHEINLAND ROMANIA - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
9.DECIZIE 603 30/03/2015 DECIZIE nr. 603 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii KINGSPOINT INC. - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
10.DECIZIE 604 30/03/2015 DECIZIE nr. 604 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii RSC CONSULTING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
11.DECIZIE 605 30/03/2015 DECIZIE nr. 605 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii TRAINING & COMPETENŢĂ - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
12.DECIZIE 606 30/03/2015 DECIZIE nr. 606 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii UNIC SPORTS - S.R.L.-D cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
1.
ORDIN 3542 27/03/2015
ORDIN nr. 3.542 din 27 martie 2015privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale "Joc şi mişcare", curriculum la decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, "Educaţie pentru prevenirea riscului rutier", curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar, "Educaţie pentru dezvoltare", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, "Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală", curriculum la decizia şcolii pentru liceu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
2.DECIZIE 109 10/03/2015 DECIZIE nr. 109 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) din acelaşi cod EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
3.DECIZIE 103 03/03/2015 DECIZIE nr. 103 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
4.DECIZIE 106 10/03/2015 DECIZIE nr. 106 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
5.DECIZIE 2 28/02/2015 DECIZIE nr. 2 din 28 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2018 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 32 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 32 din 22 aprilie 2015referitoare la reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
2.DECIZIE 121 22/04/2015 DECIZIE nr. 121 din 22 aprilie 2015privind numirea domnului Dragoş Ionuţ Bănescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 19 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 aprilie 2015privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
4.
ORDIN 63 08/04/2015
ORDIN nr. 63 din 8 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2015 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
5.CIRCULARĂ 15 09/04/2015 CIRCULARĂ nr. 15 din 9 aprilie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 135 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
6.DECIZIE 111 10/03/2015 DECIZIE nr. 111 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi a celor ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
1.
LEGE 83 21/04/2015
LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
2.DECRET 408 20/04/2015 DECRET nr. 408 din 20 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
3.
ORDIN 1 15/04/2015
ORDIN nr. 1 din 15 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
4.
ORDIN 2 15/04/2015
ORDIN nr. 2 din 15 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
5.
LEGE 84 21/04/2015
LEGE nr. 84 din 21 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
6.DECRET 409 20/04/2015 DECRET nr. 409 din 20 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
7.
LEGE 85 21/04/2015
LEGE nr. 85 din 21 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
8.DECRET 410 20/04/2015 DECRET nr. 410 din 20 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 231 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 231 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 12 19/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 19 martie 2015privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 252 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 252 din 15 aprilie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
3.ACT 22/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 22 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul "Totul pentru Ţară" EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
4.DECIZIE 139 12/03/2015 DECIZIE nr. 139 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
5.DECIZIE 149 17/03/2015 DECIZIE nr. 149 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
6.NORMĂ 9 10/04/2015 NORMĂ nr. 9 din 10 aprilie 2015privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
1.
LEGE 82 17/04/2015
LEGE nr. 82 din 17 aprilie 2015pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
2.DECRET 407 17/04/2015 DECRET nr. 407 din 17 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
3.
LEGE 76 17/04/2015
LEGE nr. 76 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
4.DECRET 401 16/04/2015 DECRET nr. 401 din 16 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
5.
ORDIN 428 09/04/2015
ORDIN nr. 428 din 9 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.378/2014 privind desemnarea Direcţiei generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
6.DECIZIE 154 17/03/2015 DECIZIE nr. 154 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
7.REGULAMENT 5 09/04/2015 REGULAMENT nr. 5 din 9 aprilie 2015privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
8.DECIZIE 166 17/03/2015 DECIZIE nr. 166 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi (4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549^1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
1.NORMĂ 8 09/04/2015 NORMĂ nr. 8 din 9 aprilie 2015privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 21 aprilie 2015
2.
ORDIN 15 18/03/2015
ORDIN nr. 15 din 18 martie 2015privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 21 aprilie 2015
3.METODOLOGIE 18/03/2015 METODOLOGIE din 18 martie 2015de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 21 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 31 20/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 31 din 20 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
2.
LEGE 81 17/04/2015
LEGE nr. 81 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
3.DECRET 406 17/04/2015 DECRET nr. 406 din 17 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
4.
ORDIN 447 14/04/2015
ORDIN nr. 447 din 14 aprilie 2015privind modelul, conţinutul şi condiţiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecţie economico-financiară EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
5.
ORDIN 583 14/04/2015
ORDIN nr. 583 din 14 aprilie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, precum şi a amendamentelor la Codul tehnic NO(x) 2008, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.251(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
6.REZOLUŢIE 251 04/04/2014 REZOLUŢIE MEPC. 251(66) din 4 aprilie 2014privind Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (Amendamente la regulile 2, 13, 19, 20 şi 21 şi la Suplimentul la Certificatul IAPP în conformitate cu anexa VI la MARPOL şi la dispoziţiile referitoare la certificarea motoarelor cu combustibil mixt în conformitate cu Codul tehnic NO(x) 2008) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
7.AMENDAMENT 04/04/2014 AMENDAMENTE din 4 aprilie 2014la anexa VI la MARPOL şi la Codul tehnic NO(x) 2008 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
1.DECIZIE 75 26/02/2015 DECIZIE nr. 75 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
2.
RECTIFICARE 620 06/04/2015
RECTIFICARE nr. 620 din 6 aprilie 2015referitoare la Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
3.
RECTIFICARE 92 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 92 din 29 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
4.
RECTIFICARE 3 25/03/2015
RECTIFICARE nr. 3 din 25 martie 2015referitoare la Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 254 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 254 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 255 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 255 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 256 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 256 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
8.TABLOU EVID. 31/03/2015 TABLOU din 31 martie 2015notarilor publici pe anul 2015*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
2.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
3.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
4.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
5.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
6.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
7.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
8.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
LEGE 77 17/04/2015
LEGE nr. 77 din 17 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
2.DECRET 402 16/04/2015 DECRET nr. 402 din 16 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
3.
LEGE 79 17/04/2015
LEGE nr. 79 din 17 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
4.DECRET 404 16/04/2015 DECRET nr. 404 din 16 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
5.
LEGE 80 17/04/2015
LEGE nr. 80 din 17 aprilie 2015pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
6.DECRET 405 17/04/2015 DECRET nr. 405 din 17 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
7.DECIZIE 8 20/04/2015 DECIZIE nr. 8 din 20 aprilie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
8.DECIZIE 86 26/02/2015 DECIZIE nr. 86 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 247 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 247 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
10.HOTĂRÂRE 248 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 248 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
11.
ORDIN 465 15/04/2015
ORDIN nr. 465 din 15 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
12.NORMĂ 15/04/2015 NORME METODOLOGICE din 15 aprilie 2015privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
13.HOTĂRÂRE 251 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 251 din 15 aprilie 2015privind aprobarea Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
1.DECRET 396 16/04/2015 DECRET nr. 396 din 16 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
2.DECRET 395 16/04/2015 DECRET nr. 395 din 16 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
3.DECRET 397 16/04/2015 DECRET nr. 397 din 16 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
4.DECRET 398 16/04/2015 DECRET nr. 398 din 16 aprilie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
5.DECIZIE 150 17/03/2015 DECIZIE nr. 150 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 128 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi art. 156 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
6.
ORDIN 445 18/04/2015
ORDIN nr. 445 din 18 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 30 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 30 din 15 aprilie 2015privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
1.DECIZIE 80 26/03/2015 DECIZIE nr. 80 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
2.DECIZIE 32 03/03/2015 DECIZIE nr. 32 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
3.DECIZIE 73 26/03/2015 DECIZIE nr. 73 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 1 alin. (2), art. 16, art. 21 alin. (6) şi ale art. 24 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
4.
ORDIN 880 10/04/2015
ORDIN nr. 880 din 10 aprilie 2015privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 02/12/2014 HOTĂRÂRE din 2 decembrie 2014în Cauza Cutean împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
1.DECIZIE 54 24/02/2015 DECIZIE nr. 54 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2015
2.DECIZIE 6 20/03/2015 DECIZIE nr. 6 din 20 martie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 76/2014 şi Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 118/2014) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preţ în prezent, cu consecinţa dezincriminării in concreto a infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, şi de furt de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2015
3.DECIZIE 57 24/02/2015 DECIZIE nr. 57 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2015
4.DECIZIE 58 24/02/2015 DECIZIE nr. 58 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2015
1.DECIZIE 261 08/04/2015 DECIZIE nr. 261 din 8 aprilie 2015referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Senatul României, cerere formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 17 aprilie 2015
1.DECRET 399 16/04/2015 DECRET nr. 399 din 16 aprilie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
2.DECRET 400 16/04/2015 DECRET nr. 400 din 16 aprilie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 249 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 249 din 15 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 250 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 250 din 15 aprilie 2015privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 şi 2017, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
5.DECIZIE 107 10/03/2015 DECIZIE nr. 107 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
6.
ORDIN 863 07/04/2015
ORDIN nr. 863 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizia de reverificare" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
7.DECIZIE 115 10/03/2015 DECIZIE nr. 115 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportat la cele ale art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
8.
ORDIN 3473 24/03/2015
ORDIN nr. 3.473 din 24 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.387/2014 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular "Grădiniţa Mea" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
9.
ORDIN 68 08/04/2015
ORDIN nr. 68 din 8 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
10.DECIZIE 155 17/03/2015 DECIZIE nr. 155 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 50 şi art. 60 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
1.ACT 17/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 17 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
2.ACT 17/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 17 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
3.DECIZIE 61 24/02/2015 DECIZIE nr. 61 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
4.DECIZIE 95 03/03/2015 DECIZIE nr. 95 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.018 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
5.DECIZIE 96 03/03/2015 DECIZIE nr. 96 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
6.DECIZIE 100 03/03/2015 DECIZIE nr. 100 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 243 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 243 din 7 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
1.DECIZIE 120 10/03/2015 DECIZIE nr. 120 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
2.DECIZIE 151 17/03/2015 DECIZIE nr. 151 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
3.ORD DE URGENŢĂ 7 15/04/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 15 aprilie 2015privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 246 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 246 din 15 aprilie 2015privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 19-21 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
5.
ORDIN 36 06/04/2015
ORDIN nr. 36 din 6 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
1.
ORDIN 3417 24/03/2015
ORDIN nr. 3.417 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician dietetician" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
2.
ORDIN 3420 24/03/2015
ORDIN nr. 3.420 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila" din municipiul Râmnicu Vâlcea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
3.
ORDIN 3427 24/03/2015
ORDIN nr. 3.427 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Florentina Mosora" din municipiul Buzău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
4.
ORDIN 3428 24/03/2015
ORDIN nr. 3.428 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Hipocrates" din municipiul Sighetu Marmaţiei EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
5.
ORDIN 3516 26/03/2015
ORDIN nr. 3.516 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Bistriţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
6.
ORDIN 3519 26/03/2015
ORDIN nr. 3.519 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician electronist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Câmpulung EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
7.
ORDIN 3520 26/03/2015
ORDIN nr. 3.520 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în gastronomie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" din municipiul Slobozia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
8.
ORDIN 3521 26/03/2015
ORDIN nr. 3.521 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională "tehnician exploatări forestiere" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul "Simion Mehedinţi" din comuna Vidra EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
9.
ORDIN 3522 26/03/2015
ORDIN nr. 3.522 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în gastronomie", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", domeniul "industria textilă şi pielărie", calificarea profesională "tehnician în industria textilă" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Târgu Ocna EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
10.DECIZIE 112 10/03/2015 DECIZIE nr. 112 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
11.
ORDIN 3535 26/03/2015
ORDIN nr. 3.535 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
12.DECIZIE 116 10/03/2015 DECIZIE nr. 116 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
1.
ORDIN 28 02/04/2015
ORDIN nr. 28 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 274 19/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 274 din 19 martie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
3.DECIZIE 121 10/03/2015 DECIZIE nr. 121 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
4.DECIZIE 124 10/03/2015 DECIZIE nr. 124 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
5.DECIZIE 152 17/03/2015 DECIZIE nr. 152 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
6.
ORDIN 565 06/04/2015
ORDIN nr. 565 din 6 aprilie 2015pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.217(63) prin documentul PMP.7/Circ.52 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
7.
ORDIN 566 06/04/2015
ORDIN nr. 566 din 6 aprilie 2015pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.216(63) prin documentul PMP.1/Circ.201 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 5 02/04/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2015
1.
LEGE 73 14/04/2015
LEGE nr. 73 din 14 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
2.DECRET 392 10/04/2015 DECRET nr. 392 din 10 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
3.
LEGE 75 14/04/2015
LEGE nr. 75 din 14 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
4.DECRET 394 10/04/2015 DECRET nr. 394 din 10 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
5.DECIZIE 4 15/04/2015 DECIZIE nr. 4 din 15 aprilie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în data de 16 aprilie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
6.
ORDIN 441 07/04/2015
ORDIN nr. 441 din 7 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 16/09/2014 HOTĂRÂRE din 16 septembrie 2014în Cauza Rozalia Avram împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
8.
ORDIN 3676 08/04/2015
ORDIN nr. 3.676 din 8 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
1.
ORDIN 392 01/04/2015
ORDIN nr. 392 din 1 aprilie 2015privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 281/2010 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătăţii a sumelor încasate şi a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor şi a examenelor în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătăţii şi a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 15 aprilie 2015
2.
ORDIN 3678 08/04/2015
ORDIN nr. 3.678 din 8 aprilie 2015privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 15 aprilie 2015
3.METODOLOGIE 08/04/2015 METODOLOGIE din 8 aprilie 2015de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 15 aprilie 2015
1.
ORDIN 62 08/04/2015
ORDIN nr. 62 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
2.
ORDIN 64 08/04/2015
ORDIN nr. 64 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
3.DECIZIE 7 14/04/2015 DECIZIE nr. 7 din 14 aprilie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
4.
ORDIN 65 08/04/2015
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 6 07/04/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
6.
ORDIN 412 03/04/2015
ORDIN nr. 412 din 3 aprilie 2015privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
7.
ORDIN 66 08/04/2015
ORDIN nr. 66 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 234 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 234 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
9.NORMĂ 02/04/2015 NORME METODOLOGICE din 2 aprilie 2015privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
1.
ORDIN 372 26/03/2015
ORDIN nr. 372 din 26 martie 2015privind înregistrarea dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
2.
ORDIN 1166 30/03/2015
ORDIN nr. 1.166/C din 30 martie 2015pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.316/C/2012 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 210 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 210 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 242 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 242 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Paris la 15 decembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
5.AMENDAMENT 12/12/2014 AMENDAMENT din 12 decembrie 2014convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Paris la 15 decembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 239 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 239 din 7 aprilie 2015privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 240 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 240 din 7 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
3.CIRCULARĂ 13 06/04/2015 CIRCULARĂ nr. 13 din 6 aprilie 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
4.
ORDIN 442 08/04/2015
ORDIN nr. 442 din 8 aprilie 2015pentru modificarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, şi pentru abrogarea art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
5.
ORDIN 444 08/04/2015
ORDIN nr. 444 din 8 aprilie 2015privind constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
6.REGULAMENT 08/04/2015 REGULAMENT din 8 aprilie 2015de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 241 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 241 din 7 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
8.DECIZIE 5 04/03/2015 DECIZIE nr. 5 din 4 martie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în sensul "dacă hotărârea pronunţată în soluţionarea căii de atac extraordinare prevăzute de art. 426 din Codul de procedură penală şi împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac poate fi supusă apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
9.CIRCULARĂ 14 06/04/2015 CIRCULARĂ nr. 14 din 6 aprilie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 6 aprilie 2015
1.RAPORT 2491 03/03/2015 RAPORT nr. 2.491 din 3 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
2.RAPORT 2492 03/03/2015 RAPORT nr. 2.492 din 3 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
3.RAPORT 2493 03/03/2015 RAPORT nr. 2.493 din 3 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
4.RAPORT 2538 04/03/2015 RAPORT nr. 2.538 din 4 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
5.RAPORT 2647 06/03/2015 RAPORT nr. 2.647 din 6 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
6.RAPORT 2651 06/03/2015 RAPORT nr. 2.651 din 6 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Municipiului Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
7.RAPORT 2535 04/03/2015 RAPORT nr. 2.535 din 4 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
8.RAPORT 2536 04/03/2015 RAPORT nr. 2.536 din 4 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
9.RAPORT 2537 04/03/2015 RAPORT nr. 2.537 din 4 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Tulcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
10.
LEGE (R) 134 01/07/2010
LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*)privind Codul de procedură civilă*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
11.COD PR CIVILĂ (R) 01/07/2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (*republicat*)(Legea nr. 134/2010 republicată*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
1.
ORDIN 3528 26/03/2015
ORDIN nr. 3.528 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
2.
ORDIN 3419 24/03/2015
ORDIN nr. 3.419 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sincron" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
3.
ORDIN 3418 24/03/2015
ORDIN nr. 3.418 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Laleaua" din municipiul Târnăveni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
4.DECIZIE 608 30/03/2015 DECIZIE nr. 608 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
5.
ORDIN 3529 26/03/2015
ORDIN nr. 3.529 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Căsuţa din Pădure" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
6.
ORDIN 3530 26/03/2015
ORDIN nr. 3.530 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Days" din satul Tamaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
7.
ORDIN 3531 26/03/2015
ORDIN nr. 3.531 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Patricia" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
8.
ORDIN 3532 26/03/2015
ORDIN nr. 3.532 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon" din municipiul Călăraşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
9.DECIZIE 85 26/02/2015 DECIZIE nr. 85 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 21 alin. (5) şi (8) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
10.DECIZIE 89 26/02/2015 DECIZIE nr. 89 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
11.
ORDIN 837 02/04/2015
ORDIN nr. 837 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 29 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 aprilie 2015privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite de iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
2.DECIZIE 120 08/04/2015 DECIZIE nr. 120 din 8 aprilie 2015pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
3.
ORDIN 364 09/03/2015
ORDIN nr. 364 din 9 martie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ P118/3-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
4.
ORDIN 27 02/04/2015
ORDIN nr. 27 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
5.
ORDIN 557 24/03/2015
ORDIN nr. 557 din 24 martie 2015privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2015/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
6.ACORD 24/03/2015 ACORD din 24 martie 2015interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2015/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
1.
ORDIN 621 30/03/2015
ORDIN nr. 621 din 30 martie 2015privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti pe cursul râului Prut EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 230 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 230 din 2 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
3.
ORDIN 448 08/04/2015
ORDIN nr. 448 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
4.
ORDIN 409 02/04/2015
ORDIN nr. 409 din 2 aprilie 2015privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
5.
ORDIN 450 08/04/2015
ORDIN nr. 450 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
6.
ORDIN 446 08/04/2015
ORDIN nr. 446 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
7.
ORDIN 449 08/04/2015
ORDIN nr. 449 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
8.
ORDIN 447 08/04/2015
ORDIN nr. 447 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 222 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 222 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
2.
ORDIN 410 02/04/2015
ORDIN nr. 410 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.057/2011 privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
3.
ORDIN 583 23/03/2015
ORDIN nr. 583 din 23 martie 2015pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
4.PROCEDURĂ 23/03/2015 PROCEDURĂ din 23 martie 2015de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
5.DECIZIE 4 04/04/2015 DECIZIE nr. 4 din 4 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) şi alin. 4 din Codul penal din 1969 îşi găseşte corespondentul în infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) şi (3) din actualul Cod penal sau dacă, dimpotrivă, este dezincriminată. EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 218 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 218 din 25 martie 2015privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
2.
LEGE 67 01/04/2015
LEGE nr. 67 din 1 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
3.DECRET 381 31/03/2015 DECRET nr. 381 din 31 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
4.
ORDIN 167 26/03/2015
ORDIN nr. 167 din 26 martie 2015privind aprobarea Procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
5.PROCEDURĂ 26/03/2015 PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 26 martie 2015a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
6.
LEGE 70 02/04/2015
LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
7.DECRET 384 01/04/2015 DECRET nr. 384 din 1 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
8.
ORDIN 45 12/03/2015
ORDIN nr. 45 din 12 martie 2015pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 84/2013 EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
1.ANEXĂ 25/03/2015 ANEXE din 25 martie 2015nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 bis din 9 aprilie 2015
1.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
2.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
3.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
4.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
5.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
1.CIRCULARĂ 11 13/03/2015 CIRCULARĂ nr. 11 din 13 martie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 172 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 172 din 11 martie 2015privind aprobarea stemei oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 208 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 208 din 25 martie 2015privind aprobarea stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
4.
ORDIN 123 01/04/2015
ORDIN nr. 123 din 1 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
5.
ORDIN 521 31/03/2015
ORDIN nr. 521 din 31 martie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 235 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 8 aprilie 2015
2.
ORDIN 67 08/04/2015
ORDIN nr. 67 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 8 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 236 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 236 din 7 aprilie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 8 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 232 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 232 din 2 aprilie 2015privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 233 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 233 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
3.ACORD 24/09/2014 ACORD din 24 septembrie 2014între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
4.DECIZIE 117 08/04/2015 DECIZIE nr. 117 din 8 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
5.DECIZIE 118 08/04/2015 DECIZIE nr. 118 din 8 aprilie 2015privind eliberarea domnului Ursu Marius Arthur din funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
6.DECIZIE 119 08/04/2015 DECIZIE nr. 119 din 8 aprilie 2015privind numirea domnului Radu-Codruţ Ştefănescu în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 229 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 229 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2014 şi la Astana la 29 octombrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
8.MEMORANDUM 25/09/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 25 septembrie 2014între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
9.
ORDIN 417 06/04/2015
ORDIN nr. 417 din 6 aprilie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
10.INSTRUCŢIUNI 06/04/2015 INSTRUCŢIUNI din 6 aprilie 2015de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
11.REGULAMENT 06/04/2015 REGULAMENT din 6 aprilie 2015de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
1.DECIZIE 84 26/02/2015 DECIZIE nr. 84 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 238 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 238 din 7 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
3.
ORDIN 181 11/03/2015
ORDIN nr. 181 din 11 martie 2015pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
4.
ORDIN 419 07/04/2015
ORDIN nr. 419 din 7 aprilie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 237 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 237 din 7 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
6.REGULI 01/04/2015 REGULI din 1 aprilie 2015privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
7.
ORDIN 59 01/04/2015
ORDIN nr. 59 din 1 aprilie 2015pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
8.
ORDIN 373 26/03/2015
ORDIN nr. 373 din 26 martie 2015privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 24 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 7 aprilie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
2.DECIZIE 114 07/04/2015 DECIZIE nr. 114 din 7 aprilie 2015privind numirea domnului Iulian Jugan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
3.DECIZIE 115 07/04/2015 DECIZIE nr. 115 din 7 aprilie 2015privind constituirea Comitetului interministerial pentru punerea în executare a Deciziei civile nr. 3.237/2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 9.248/2/2010 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
4.DECIZIE 116 07/04/2015 DECIZIE nr. 116 din 7 aprilie 2015privind constituirea Comitetului interministerial pentru evaluarea şi actualizarea obiectivelor Strategiei Energetice Naţionale a României pe plan regional EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
5.
ORDIN 498 25/03/2015
ORDIN nr. 498 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
6.DECIZIE 3 27/02/2015 DECIZIE nr. 3 din 27 februarie 2015pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
7.DECIZIE 62 24/02/2015 DECIZIE nr. 62 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi celor ale art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
1.DECIZIE 24 03/02/2015 DECIZIE nr. 24 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 4 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015
2.DECIZIE 87 26/02/2015 DECIZIE nr. 87 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015
3.DECIZIE 66 26/02/2015 DECIZIE nr. 66 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi a celor ale pct. 2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 228 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 228 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015
1.REGLEMENTĂRI 24/03/2015 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 24 martie 2015RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase" ediţia 4/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
2.
ORDIN 488 24/03/2015
ORDIN nr. 488 din 24 martie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", ediţia 4/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
3.
LEGE 72 03/04/2015
LEGE nr. 72 din 3 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
4.DECRET 391 02/04/2015 DECRET nr. 391 din 2 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 191 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 191 din 18 martie 2015privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
6.AMENDAMENT 17/06/2014 AMENDAMENT din 17 iunie 2014convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
7.
ORDIN 31 26/03/2015
ORDIN nr. 31 din 26 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 4 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 18 martie 2015privind ocuparea unui loc vacant de membru al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
1.
ORDIN 620 06/04/2015
ORDIN nr. 620 din 6 aprilie 2015privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 6 aprilie 2015
2.DECIZIE 5 16/02/2015 DECIZIE nr. 5 din 16 februarie 2015referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 6 aprilie 2015
3.DECIZIE 7 16/03/2015 DECIZIE nr. 7 din 16 martie 2015privind recursul în interesul legii formulat de către de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea interpretării unitare a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură penală cu privire la "măsurile preventive aplicabile minorilor, în sensul dacă la momentul soluţionării în primă instanţă, a acţiunii penale prin luarea unei măsuri educative, încetează de drept măsura preventivă dispusă anterior faţă de minor". EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 6 aprilie 2015
4.
ORDIN 619 06/04/2015
ORDIN nr. 619 din 6 aprilie 2015pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 6 aprilie 2015
1.
LEGE 71 03/04/2015
LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
2.DECRET 390 02/04/2015 DECRET nr. 390 din 2 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 226 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 226 din 2 aprilie 2015privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
4.
ORDIN 762 31/03/2015
ORDIN nr. 762 din 31 martie 2015pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
5.ACT 06/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 6 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Italienilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 227 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 227 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
1.DECRET 389 02/04/2015 DECRET nr. 389 din 2 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 6 aprilie 2015
2.
ORDIN 200 18/03/2015
ORDIN nr. 200 din 18 martie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 6 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 1 28/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 martie 2015cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 6 aprilie 2015
4.
ORDIN 497 25/03/2015
ORDIN nr. 497 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 6 aprilie 2015
1.
ORDIN 126 25/03/2015
ORDIN nr. 126 din 25 martie 2015pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală EMITENT: BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
2.
ORDIN 516 18/03/2015
ORDIN nr. 516 din 18 martie 2015privind publicarea Protocolului de modificare, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
3.
ORDIN 125 25/03/2015
ORDIN nr. 125 din 25 martie 2015pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală EMITENT: BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 17 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 220 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 220 din 25 martie 2015pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
6.PROTOCOL 22/01/2015 PROTOCOL DE MODIFICARE din 22 ianuarie 2015încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
7.
RECTIFICARE 41 21/01/2015
RECTIFICARE nr. 41 din 21 ianuarie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 41/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 214 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 214 din 25 martie 2015privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 213 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 213 din 25 martie 2015privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
10.RAPORT 06/04/2015 RAPORT din 6 aprilie 2015privind activităţile desfăşurate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ - DEPARTAMENTUL DE CONTROL AL FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 239 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 239 din 7 aprilie 2015privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 240 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 240 din 7 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
3.CIRCULARĂ 13 06/04/2015 CIRCULARĂ nr. 13 din 6 aprilie 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
4.
ORDIN 442 08/04/2015
ORDIN nr. 442 din 8 aprilie 2015pentru modificarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, şi pentru abrogarea art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
5.
ORDIN 444 08/04/2015
ORDIN nr. 444 din 8 aprilie 2015privind constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
6.REGULAMENT 08/04/2015 REGULAMENT din 8 aprilie 2015de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 241 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 241 din 7 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
8.DECIZIE 5 04/03/2015 DECIZIE nr. 5 din 4 martie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în sensul "dacă hotărârea pronunţată în soluţionarea căii de atac extraordinare prevăzute de art. 426 din Codul de procedură penală şi împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac poate fi supusă apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
9.CIRCULARĂ 14 06/04/2015 CIRCULARĂ nr. 14 din 6 aprilie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 6 aprilie 2015
1.ANEXĂ 06/04/2015 ANEXE din 6 aprilie 2015la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 (Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 bis din 6 aprilie 2015
1.
ORDIN 51 23/03/2015
ORDIN nr. 51 din 23 martie 2015pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind codurile şi standardele industriale pentru centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2015
2.GHID 23/03/2015 GHID DE SECURITATE NUCLEARĂ din 23 martie 2015privind codurile şi standardele industriale pentru centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2015
3.
ORDIN 30 25/03/2015
ORDIN nr. 30 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2015
1.
LEGE 19 03/03/2015
LEGE nr. 19 din 3 martie 2015pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015
2.DECRET 296 02/03/2015 DECRET nr. 296 din 2 martie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015
3.DECIZIE 68 26/02/2015 DECIZIE nr. 68 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015
4.NORMĂ 6 23/03/2015 NORMĂ nr. 6 din 23 martie 2015privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 29 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 1 aprilie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Un Plan de investiţii pentru Europa COM (2014) 903 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 32 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 32 din 1 aprilie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
3.
RECTIFICARE 158 23/02/2015
RECTIFICARE nr. 158 din 23 februarie 2015referitoare la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 158/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
4.
ORDIN 355 03/04/2015
ORDIN nr. 355 din 3 aprilie 2015privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 225 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 225 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Amendamentului 3 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
6.AMENDAMENT 3 25/03/2015 AMENDAMENT nr. 3 din 25 martie 2015convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
1.
LEGE 68 01/04/2015
LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
2.DECRET 382 31/03/2015 DECRET nr. 382 din 31 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
3.
LEGE 69 02/04/2015
LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
4.DECRET 383 01/04/2015 DECRET nr. 383 din 1 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
5.DECRET 387 01/04/2015 DECRET nr. 387 din 1 aprilie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
6.DECRET 388 01/04/2015 DECRET nr. 388 din 1 aprilie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 30 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 30 din 1 aprilie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de investiţii strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 31 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 31 din 1 aprilie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Utilizarea optimă a flexibilităţii în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate şi de Creştere EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
9.
ORDIN 15 24/02/2015
ORDIN nr. M.15 din 24 februarie 2015pentru aprobarea Normelor privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
10.DECIZIE 3 19/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 19 ianuarie 2015referitoare la sesizarea formulată de Tribunalul Timiş în Dosarul nr. 273/325/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
11.
LEGE 61 31/03/2015
LEGE nr. 61 din 31 martie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
12.DECRET 374 30/03/2015 DECRET nr. 374 din 30 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
1.DECIZIE 74 26/02/2015 DECIZIE nr. 74 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 223 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 223 din 2 aprilie 2015privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de alunecările de teren din judeţul Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
3.
LEGE 65 31/03/2015
LEGE nr. 65 din 31 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
4.DECRET 378 30/03/2015 DECRET nr. 378 din 30 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
5.
LEGE 66 01/04/2015
LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
6.DECRET 380 31/03/2015 DECRET nr. 380 din 31 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
7.DECRET 385 01/04/2015 DECRET nr. 385 din 1 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
8.DECRET 386 01/04/2015 DECRET nr. 386 din 1 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 224 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 224 din 2 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
10.DECIZIE 108 02/04/2015 DECIZIE nr. 108 din 2 aprilie 2015privind eliberarea domnului Ioan Todiraş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
11.DECIZIE 109 02/04/2015 DECIZIE nr. 109 din 2 aprilie 2015privind numirea doamnei Alina Luminiţa Catan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
12.DECIZIE 69 26/02/2015 DECIZIE nr. 69 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
13.DECIZIE 110 02/04/2015 DECIZIE nr. 110 din 2 aprilie 2015privind numirea domnului Nicolae Neacşu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
14.DECIZIE 111 02/04/2015 DECIZIE nr. 111 din 2 aprilie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Liviu Ispas din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
15.DECIZIE 112 02/04/2015 DECIZIE nr. 112 din 2 aprilie 2015privind numirea domnului Adrian Călin Buzgău în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
16.DECIZIE 113 02/04/2015 DECIZIE nr. 113 din 2 aprilie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Aurelian Ghimpău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 21 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 1 aprilie 2015pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului României nr. 29/2007 privind aprobarea intrării şi staţionării forţelor Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României în vederea desfăşurării activităţilor stabilite prin "Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României", semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 23 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 1 aprilie 2015privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
3.
LEGE 18 03/03/2015
LEGE nr. 18 din 3 martie 2015pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
4.DECRET 295 02/03/2015 DECRET nr. 295 din 2 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 27 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 27 din 1 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 19 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 20 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 28 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 28 din 1 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 33 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 33 din 1 aprilie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
10.ACT 02/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa" EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
11.
ORDIN 163 13/03/2015
ORDIN nr. 163 din 13 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 219 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 219 din 25 martie 2015privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
2.
LEGE 17 03/03/2015
LEGE nr. 17 din 3 martie 2015privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
3.DECRET 294 02/03/2015 DECRET nr. 294 din 2 martie 2015pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 24 30/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 30 martie 2015privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM (2014) 209 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 4 25/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 25 martie 2015pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
6.
ORDIN 387 31/03/2015
ORDIN nr. 387 din 31 martie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
7.
ORDIN 167 18/03/2015
ORDIN nr. 167 din 18 martie 2015privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
8.DECIZIE 88 26/02/2015 DECIZIE nr. 88 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 217 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 217 din 25 martie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 16 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 18 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 22 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 22 din 1 aprilie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 26 31/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 27 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 27 din 1 aprilie 2015privind cererea de efectuare în continuare a urmăririi penale a domnului Vâlcov Darius-Bogdan, senator în Parlamentul României, fost ministru delegat pentru buget şi ministru al Finanţelor Publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 28 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 28 din 1 aprilie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
7.
ORDIN 26 27/03/2015
ORDIN nr. 26 din 27 martie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
8.
ORDIN 344 01/04/2015
ORDIN nr. 344 din 1 aprilie 2015privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
1.
LEGE 64 31/03/2015
LEGE nr. 64 din 31 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
2.DECRET 377 30/03/2015 DECRET nr. 377 din 30 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 216 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 216 din 25 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
4.
ORDIN 389 31/03/2015
ORDIN nr. 389 din 31 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
5.
ORDIN 390 31/03/2015
ORDIN nr. 390 din 31 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
6.
ORDIN 510 26/03/2015
ORDIN nr. 510 din 26 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
7.
ORDIN 511 26/03/2015
ORDIN nr. 511 din 26 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
8.
ORDIN 730 30/03/2015
ORDIN nr. 730 din 30 martie 2015pentru aprobarea corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi la cererea de propuneri de proiecte aferente EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
9.
ORDIN 193 31/03/2015
ORDIN nr. 193 din 31 martie 2015pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
10.
ORDIN 189 30/03/2015
ORDIN nr. 189 din 30 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
11.
ORDIN 188 30/03/2015
ORDIN nr. 188 din 30 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
1.
ORDIN 386 31/03/2015
ORDIN nr. 386 din 31 martie 2015privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
2.
ORDIN 391 31/03/2015
ORDIN nr. 391 din 31 martie 2015pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 207 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 207 din 25 martie 2015privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a reevaluării şi comasării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
4.ACT 01/04/2015 CUANTUM TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
5.
ORDIN 187 30/03/2015
ORDIN nr. 187 din 30 martie 2015pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
1.
LEGE 62 31/03/2015
LEGE nr. 62 din 31 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
2.DECRET 375 30/03/2015 DECRET nr. 375 din 30 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
3.
LEGE 63 31/03/2015
LEGE nr. 63 din 31 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
4.DECRET 376 30/03/2015 DECRET nr. 376 din 30 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
5.ACT 01/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
6.
ORDIN 388 31/03/2015
ORDIN nr. 388 din 31 martie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
7.
ORDIN 186 30/03/2015
ORDIN nr. 186 din 30 martie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
8.
ORDIN 519 19/03/2015
ORDIN nr. 519 din 19 martie 2015privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea Înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
9.ACORD 29/01/2015 ACORD din 29 ianuarie 2015prin schimb de note verbale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
10.ACT 01/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
1.
ORDIN 185 30/03/2015
ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 197 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 197 din 18 martie 2015pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
3.CIRCULARĂ 12 31/03/2015 CIRCULARĂ nr. 12 din 31 martie 2015privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
4.
ORDIN 305 17/03/2015
ORDIN nr. 305 din 17 martie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
5.REGULAMENT 17/03/2015 REGULAMENT din 17 martie 2015de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
1.
ORDIN 781 10/03/2015
ORDIN nr. 781 din 10 martie 2015pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
2.DECIZIE 107 31/03/2015 DECIZIE nr. 107 din 31 martie 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
3.
ORDIN 382 31/03/2015
ORDIN nr. 382 din 31 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
4.
RECTIFICARE 3 18/03/2015
RECTIFICARE nr. 3 din 18 martie 2015privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
5.DECIZIE 106 31/03/2015 DECIZIE nr. 106 din 31 martie 2015privind numirea unui reprezentant al Guvernului în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
6.
ORDIN 3400 18/03/2015
ORDIN nr. 3.400 din 18 martie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
7.ACT 01/04/2015 CUANTUM TOTAL din 1 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
8.
ORDIN 190 30/03/2015
ORDIN nr. 190 din 30 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
9.
ORDIN 654 11/03/2015
ORDIN nr. 654 din 11 martie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
10.NORMĂ 11/03/2015 NORME METODOLOGICE din 11 martie 2015de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
1.NORMĂ 31/03/2015 NORME METODOLOGICE din 31 martie 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 bis din 1 aprilie 2015
2.NORMĂ 30/03/2015 NORME METODOLOGICE din 30 martie 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015*) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 bis din 1 aprilie 2015
1.NORMĂ 30/03/2015 NORME TEHNICE din 30 martie 2015de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 din 30.03.2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 bis din 1 aprilie 2015 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 185, din 30 martie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 1 aprilie 2015.──────────
1.NORMĂ 31/03/2015 NORME TEHNICE din 31 martie 2015de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 bis din 1 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 2 20/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 martie 2015privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
2.
ORDIN 2152 13/03/2015
ORDIN nr. 2.152 din 13 martie 2015pentru acreditarea Muzeului Militar Naţional "Regele Ferdinand I" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 1 20/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 20 martie 2015pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 206 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 205 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 205 din 25 martie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
1.DECRET 372 30/03/2015 DECRET nr. 372 din 30 martie 2015pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 30 martie 2015
2.DECRET 373 30/03/2015 DECRET nr. 373 din 30 martie 2015pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 30 martie 2015
3.DECRET 371 30/03/2015 DECRET nr. 371 din 30 martie 2015pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 30 martie 2015
4.
ORDIN 98 27/02/2015
ORDIN nr. 98 din 27 februarie 2015pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 30 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 212 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 212 din 25 martie 2015privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 211 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 211 din 25 martie 2015privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015
3.REGULAMENT 4 25/03/2015 REGULAMENT nr. 4 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, şi pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015
1.DECRET 367 27/03/2015 DECRET nr. 367 din 27 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
2.DECRET 368 27/03/2015 DECRET nr. 368 din 27 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
3.DECIZIE 103 30/03/2015 DECIZIE nr. 103 din 30 martie 2015pentru eliberarea domnului Dragoş Andrei din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
4.DECIZIE 104 30/03/2015 DECIZIE nr. 104 din 30 martie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Dragoş Andrei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
5.DECIZIE 105 30/03/2015 DECIZIE nr. 105 din 30 martie 2015privind desemnarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
6.
ORDIN 355 24/03/2015
ORDIN nr. 355 din 24 martie 2015pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
7.
ORDIN 49 27/03/2015
ORDIN nr. 49 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
8.
ORDIN 50 27/03/2015
ORDIN nr. 50 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
9.
ORDIN 55 27/03/2015
ORDIN nr. 55 din 27 martie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
10.
ORDIN 56 27/03/2015
ORDIN nr. 56 din 27 martie 2015privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
11.
ORDIN 57 27/03/2015
ORDIN nr. 57 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 120/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
12.
ORDIN 58 27/03/2015
ORDIN nr. 58 din 27 martie 2015privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
13.ACT 30/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 30 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia "Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România" EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
14.
ORDIN 51 27/03/2015
ORDIN nr. 51 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
15.
ORDIN 52 27/03/2015
ORDIN nr. 52 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
16.
ORDIN 53 27/03/2015
ORDIN nr. 53 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
17.
ORDIN 54 27/03/2015
ORDIN nr. 54 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 136/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
1.
ORDIN 34 27/03/2015
ORDIN nr. 34 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
2.
ORDIN 36 27/03/2015
ORDIN nr. 36 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 124/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. şi pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
3.
ORDIN 37 27/03/2015
ORDIN nr. 37 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
4.
ORDIN 35 27/03/2015
ORDIN nr. 35 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
5.
ORDIN 38 27/03/2015
ORDIN nr. 38 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 125/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
6.
ORDIN 39 27/03/2015
ORDIN nr. 39 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
7.
ORDIN 46 27/03/2015
ORDIN nr. 46 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
8.
ORDIN 47 27/03/2015
ORDIN nr. 47 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
9.
ORDIN 48 27/03/2015
ORDIN nr. 48 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
10.
ORDIN 40 27/03/2015
ORDIN nr. 40 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
11.
ORDIN 41 27/03/2015
ORDIN nr. 41 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
12.
ORDIN 42 27/03/2015
ORDIN nr. 42 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
13.
ORDIN 43 27/03/2015
ORDIN nr. 43 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 129/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
14.
ORDIN 44 27/03/2015
ORDIN nr. 44 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
15.
ORDIN 45 27/03/2015
ORDIN nr. 45 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
1.
ORDIN 19 27/03/2015
ORDIN nr. 19 din 27 martie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
2.
ORDIN 20 27/03/2015
ORDIN nr. 20 din 27 martie 2015privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
3.
ORDIN 21 27/03/2015
ORDIN nr. 21 din 27 martie 2015privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
4.
ORDIN 22 27/03/2015
ORDIN nr. 22 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
5.
ORDIN 26 27/03/2015
ORDIN nr. 26 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
6.
ORDIN 27 27/03/2015
ORDIN nr. 27 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
7.
ORDIN 28 27/03/2015
ORDIN nr. 28 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
8.
ORDIN 29 27/03/2015
ORDIN nr. 29 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 138/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
9.
ORDIN 30 27/03/2015
ORDIN nr. 30 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
10.
ORDIN 31 27/03/2015
ORDIN nr. 31 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
11.
ORDIN 32 27/03/2015
ORDIN nr. 32 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
12.
ORDIN 33 27/03/2015
ORDIN nr. 33 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
13.
ORDIN 23 27/03/2015
ORDIN nr. 23 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
14.
ORDIN 24 27/03/2015
ORDIN nr. 24 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
15.
ORDIN 25 27/03/2015
ORDIN nr. 25 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
1.
ORDIN 609 25/03/2015
ORDIN nr. 609 din 25 martie 2015pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 30 martie 2015
2.GHID 25/03/2015 GHID DE FINANŢARE din 25 martie 2015a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 30 martie 2015
1.
ORDIN 505 25/03/2015
ORDIN nr. 505 din 25 martie 2015privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
2.
ORDIN 518 19/03/2015
ORDIN nr. 518 din 19 martie 2015pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU 2182 (2014) şi 2199 (2015) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
3.REZOLUŢIE 2182 24/10/2014 REZOLUŢIE nr. 2.182 din 24 octombrie 2014adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7286-a reuniuni la 24 octombrie 2014 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
4.REZOLUŢIE 2199 12/02/2015 REZOLUTIE nr. 2.199 din 12 februarie 2015adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7379-a reuniuni din data de 12 februarie 2015 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
5.REGULAMENT 3 25/03/2015 REGULAMENT nr. 3 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 204 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 204 din 25 martie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
2.DECIZIE 102 27/03/2015 DECIZIE nr. 102 din 27 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 22 24/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 22 din 24 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
4.
LEGE 58 26/03/2015
LEGE nr. 58 din 26 martie 2015privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
5.DECRET 364 25/03/2015 DECRET nr. 364 din 25 martie 2015pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
6.REGULAMENT 18/03/2015 REGULAMENT din 18 martie 2015de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
7.
ORDIN 17 18/03/2015
ORDIN nr. 17 din 18 martie 2015pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 20 23/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 23 martie 2015privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
9.ACT 27/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
1.ACT 27/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 27 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Capsali Pericle Iulian la alegerileeuroparlamentare din 25 mai 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
2.
ORDIN 513 17/03/2015
ORDIN nr. 513 din 17 martie 2015privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
3.PROGRAM 27/02/2015 PROGRAM DE COLABORARE din 27 februarie 2015în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
4.
ORDIN 18 18/03/2015
ORDIN nr. 18 din 18 martie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 25 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 25 din 25 martie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2015, COM 902 (2014) -, împreună cu documentele asociate la aceasta EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
6.
ORDIN 98 12/03/2015
ORDIN nr. 98 din 12 martie 2015privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
1.ACT 26/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
2.
ORDIN 147 02/03/2015
ORDIN nr. 147 din 2 martie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
3.DECIZIE 2 19/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 19 ianuarie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) şi ale art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 170 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 170 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 24 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
2.DECIZIE 100 25/03/2015 DECIZIE nr. 100 din 25 martie 2015privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
3.REGULAMENT 25/03/2015 REGULAMENT din 25 martie 2015de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
4.DECIZIE 101 25/03/2015 DECIZIE nr. 101 din 25 martie 2015privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
5.
ORDIN 99 12/03/2015
ORDIN nr. 99 din 12 martie 2015privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
6.ACT 26/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 198 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 198 din 18 martie 2015pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 200 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 200 din 25 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 199 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 199 din 25 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
3.DECRET 363 24/03/2015 DECRET nr. 363 din 24 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
4.
LEGE 57 25/03/2015
LEGE nr. 57 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
5.DECRET 362 24/03/2015 DECRET nr. 362 din 24 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
6.
LEGE 56 25/03/2015
LEGE nr. 56 din 25 martie 2015pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 201 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 201 din 25 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 202 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 202 din 25 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
9.ACT 26/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Dreptăţii Sociale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 130 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 130 din 25 februarie 2015privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
11.HOTĂRÂRE 169 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 169 din 11 martie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
12.NORMĂ 11/03/2015 NORME METODOLOGICE din 11 martie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
1.
LEGE 53 24/03/2015
LEGE nr. 53 din 24 martie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
2.DECRET 355 23/03/2015 DECRET nr. 355 din 23 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
3.
LEGE 54 24/03/2015
LEGE nr. 54 din 24 martie 2015pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
4.DECRET 356 23/03/2015 DECRET nr. 356 din 23 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 171 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 171 din 11 martie 2015privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
6.
ORDIN 425 12/03/2015
ORDIN nr. 425 din 12 martie 2015pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
7.
LEGE 55 24/03/2015
LEGE nr. 55 din 24 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
8.DECRET 357 23/03/2015 DECRET nr. 357 din 23 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 190 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 190 din 18 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
10.ACT 25/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
11.
ORDIN 309 17/03/2015
ORDIN nr. 309 din 17 martie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
12.NORMĂ 17/03/2015 NORME METODOLOGICE din 17 martie 2015de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 26 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 martie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
2.
ORDIN 747 25/03/2015
ORDIN nr. 747 din 25 martie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
3.
RECTIFICARE 172 17/02/2015
RECTIFICARE nr. 172 din 17 februarie 2015privind Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
4.DECIZIE 30 03/02/2015 DECIZIE nr. 30 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
5.DECIZIE 42 17/02/2015 DECIZIE nr. 42 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
6.
ORDIN 168 25/03/2015
ORDIN nr. 168 din 25 martie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
1.DECIZIE 3 25/03/2015 DECIZIE nr. 3 din 25 martie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26-27 martie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 23 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 martie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
3.DECRET 352 23/03/2015 DECRET nr. 352 din 23 martie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
4.DECIZIE 78 26/02/2015 DECIZIE nr. 78 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254^1 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
5.DECIZIE 36 03/02/2015 DECIZIE nr. 36 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
6.DECIZIE 6 16/02/2015 DECIZIE nr. 6 din 16 februarie 2015privind interpretarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, din punctul de vedere al semnăturii agentului constatator necesare legalităţii procesului-verbal de contravenţie, pentru contravenţiile sancţionate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
1.DECRET 358 23/03/2015 DECRET nr. 358 din 23 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
2.DECRET 359 23/03/2015 DECRET nr. 359 din 23 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
3.DECRET 360 23/03/2015 DECRET nr. 360 din 23 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
4.DECRET 361 24/03/2015 DECRET nr. 361 din 24 martie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 196 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 196 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
6.
ORDIN 700 23/03/2015
ORDIN nr. 700 din 23 martie 2015pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
7.DECIZIE 27 03/02/2015 DECIZIE nr. 27 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a IV-a şi a V-a din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
8.DECIZIE 43 17/02/2015 DECIZIE nr. 43 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
9.DECIZIE 1 19/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibilitatea instanţei de judecată învestite cu soluţionarea unei acţiuni în plata preţului de piaţă, întemeiată pe prevederile art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a acorda reclamantului, în lipsa unui capăt de cerere distinct, preţul actualizat plătit la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, în cazul în care constată ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 21 23/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 23 martie 2015privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
2.DECRET 353 23/03/2015 DECRET nr. 353 din 23 martie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
3.DECRET 354 23/03/2015 DECRET nr. 354 din 23 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
4.DECIZIE 83 26/02/2015 DECIZIE nr. 83 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
5.
ORDIN 3375 18/03/2015
ORDIN nr. 3.375 din 18 martie 2015pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
6.METODOLOGIE 18/03/2015 METODOLOGIE din 18 martie 2015privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 185 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 185 din 18 martie 2015pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 121 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 121 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 16 17/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 16 din 17 martie 2015cu privire la Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care însoţeşte Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi nr. 1.316/2013 - COM (2015) 11 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
4.AMENDAMENT 27/08/2014 AMENDAMENT din 27 august 2014convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
5.
ORDIN 23 12/03/2015
ORDIN nr. 23 din 12 martie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
6.
ORDIN 82 09/03/2015
ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
7.REGULAMENT 09/03/2015 REGULAMENT-CADRU din 9 martie 2015al serviciului de salubrizare a localităţilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
8.LISTĂ 24/03/2015 LISTA din 24 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Galaţi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI - Compartimentul dezvoltare servicii sociale, relaţii cu instituţii de asistenţă socială PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 186 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 186 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 187 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 187 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
11.HOTĂRÂRE 188 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 188 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
12.HOTĂRÂRE 15 17/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 17 martie 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - COM (2015) 10 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 194 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 194 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 195 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 195 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
3.
ORDIN 25 17/03/2015
ORDIN nr. 25 din 17 martie 2015privind modificarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 193 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 193 din 18 martie 2015pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 19 23/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 101 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 101 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Băleşti şi Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 144 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 144 din 4 martie 2015privind aprobarea stemei oraşului Bălan, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 192 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 192 din 18 martie 2015privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
9.
ORDIN 187 13/03/2015
ORDIN nr. 187 din 13 martie 2015privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
10.
ORDIN 308 17/03/2015
ORDIN nr. 308 din 17 martie 2015privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 189 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 189 din 18 martie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 64 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 64 din 11 decembrie 2014pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
3.DECIZIE 18 21/01/2015 DECIZIE nr. 18 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a doua din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) teza întâi din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
4.
ORDIN 282 16/02/2015
ORDIN nr. 282 din 16 februarie 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
5.DECIZIE 440 13/03/2015 DECIZIE nr. 440 din 13 martie 2015privind sancţionarea Societăţii GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 62 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 62 din 11 decembrie 2014privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
7.
ORDIN 259 10/03/2015
ORDIN nr. 259 din 10 martie 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
8.
ORDIN 200 12/02/2015
ORDIN nr. 200 din 12 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
9.
ORDIN 282 19/03/2015
ORDIN nr. 282 din 19 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
10.
ORDIN 16 18/03/2015
ORDIN nr. 16 din 18 martie 2015pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
11.PROCEDURĂ 18/03/2015 PROCEDURĂ-CADRU din 18 martie 2015privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
1.
ORDIN 24 17/03/2015
ORDIN nr. 24 din 17 martie 2015pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 23 martie 2015
2.METODOLOGIE 17/03/2015 METODOLOGIE din 17 martie 2015de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 23 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 183 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 183 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 184 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 184 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 182 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 182 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
4.ORD DE URGENŢĂ 3 18/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
1.DECRET 343 18/03/2015 DECRET nr. 343 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
2.DECRET 342 18/03/2015 DECRET nr. 342 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
3.DECRET 341 18/03/2015 DECRET nr. 341 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
4.DECRET 340 18/03/2015 DECRET nr. 340 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
5.DECRET 339 18/03/2015 DECRET nr. 339 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
6.DECRET 350 20/03/2015 DECRET nr. 350 din 20 martie 2015pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
7.DECRET 351 20/03/2015 DECRET nr. 351 din 20 martie 2015pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 181 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 181 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
1.DECRET 344 18/03/2015 DECRET nr. 344 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 18 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 18 martie 2015privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
3.
LEGE 51 19/03/2015
LEGE nr. 51 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
4.DECRET 348 18/03/2015 DECRET nr. 348 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
5.
LEGE 52 19/03/2015
LEGE nr. 52 din 19 martie 2015privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
6.
LEGE 47 19/03/2015
LEGE nr. 47 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
7.DECRET 349 18/03/2015 DECRET nr. 349 din 18 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
8.
LEGE 48 19/03/2015
LEGE nr. 48 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
9.DECRET 345 18/03/2015 DECRET nr. 345 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
10.
LEGE 49 19/03/2015
LEGE nr. 49 din 19 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
11.DECRET 346 18/03/2015 DECRET nr. 346 din 18 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
12.DECIZIE 49 17/02/2015 DECIZIE nr. 49 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
13.
LEGE 50 19/03/2015
LEGE nr. 50 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
14.DECRET 347 18/03/2015 DECRET nr. 347 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
15.HOTĂRÂRE 165 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 165 din 11 martie 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
1.
ORDIN 150 03/03/2015
ORDIN nr. 150 din 3 martie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 977/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - 11 "Elaborarea şi emiterea reglementărilor aeronautice civile române şi a procedurilor de aplicare a acestora" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
2.
ORDIN 179 10/03/2015
ORDIN nr. 179 din 10 martie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 742/1998 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române R.A.C.R. - 1/Definiţii şi abrevieri EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
3.DECIZIE 38 03/02/2015 DECIZIE nr. 38 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 180 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 180 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 17 17/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 17 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
2.DECIZIE 59 24/02/2015 DECIZIE nr. 59 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 718 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 173 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 173 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Petrică-Ionuţ-Sebastian Purec EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 174 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 174 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 175 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 175 din 18 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 176 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 176 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Şandru Anca Livia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 177 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 177 din 18 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 178 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 178 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
9.DECIZIE 97 18/03/2015 DECIZIE nr. 97 din 18 martie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
10.DECIZIE 98 18/03/2015 DECIZIE nr. 98 din 18 martie 2015privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
11.DECIZIE 99 18/03/2015 DECIZIE nr. 99 din 18 martie 2015privind numirea domnului Dumitru Băiculescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 22 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 22 din 18 martie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 23 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 18 martie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
3.DECIZIE 5 15/01/2015 DECIZIE nr. 5 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 179 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 179 din 18 martie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
1.CONTRACT MUNCĂ 11 15/01/2015 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 11 din 15 ianuarie 2015la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 1 din 19 martie 2015
1.
LEGE 41 17/03/2015
LEGE nr. 41 din 17 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
2.DECRET 333 16/03/2015 DECRET nr. 333 din 16 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
3.
LEGE 42 17/03/2015
LEGE nr. 42 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
4.DECRET 334 16/03/2015 DECRET nr. 334 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
5.
LEGE 43 17/03/2015
LEGE nr. 43 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
6.DECRET 335 16/03/2015 DECRET nr. 335 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
7.DECIZIE 67 26/02/2015 DECIZIE nr. 67 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
8.
ORDIN 277 11/03/2015
ORDIN nr. 277 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
9.
ORDIN 271 17/03/2015
ORDIN nr. 271 din 17 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
10.
ORDIN 114 27/02/2015
ORDIN nr. 114 din 27 februarie 2015privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
11.LISTĂ 18/03/2015 LISTĂ din 18 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Oradea, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL MUNICIPIULUI ORADEA - ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA - Serviciul Programe sociale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
1.
LEGE 44 17/03/2015
LEGE nr. 44 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
2.DECRET 336 16/03/2015 DECRET nr. 336 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
3.
LEGE 45 17/03/2015
LEGE nr. 45 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
4.DECRET 337 16/03/2015 DECRET nr. 337 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
5.
LEGE 46 17/03/2015
LEGE nr. 46 din 17 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
6.DECRET 338 16/03/2015 DECRET nr. 338 din 16 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
7.ACT 18/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 18 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Transilvania, Filiala Târgu Mureş EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
8.ACT 18/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 18 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 163 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 163 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
10.
ORDIN 3170 04/02/2015
ORDIN nr. 3.170 din 4 februarie 2015privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 161 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 161 din 11 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
2.
ORDIN 207 25/02/2015
ORDIN nr. 207 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
3.REGULAMENT 25/02/2015 REGULAMENT din 25 februarie 2015de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
4.
ORDIN 318 03/03/2015
ORDIN nr. 318 din 3 martie 2015privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Timişoara, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
5.
ORDIN 319 03/03/2015
ORDIN nr. 319 din 3 martie 2015privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Gârbovi, judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
6.CIRCULARĂ 10 13/03/2015 CIRCULARĂ nr. 10 din 13 martie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
7.DECIZIE 16 15/01/2015 DECIZIE nr. 16 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
8.DECIZIE 19 21/01/2015 DECIZIE nr. 19 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a treia din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
1.
ORDIN 12 04/03/2015
ORDIN nr. 12 din 4 martie 2015privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 17 martie 2015
2.REGULAMENT 04/03/2015 REGULAMENT din 4 martie 2015pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 17 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 160 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 160 din 11 martie 2015privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015
2.
ORDIN 132 12/03/2015
ORDIN nr. 132 din 12 martie 2015privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015
3.METODOLOGIE 12/03/2015 METODOLOGIE din 12 martie 2015de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015
1.DECRET 332 16/03/2015 DECRET nr. 332 din 16 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
2.DECIZIE 71 26/02/2015 DECIZIE nr. 71 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
3.
ORDIN 271 05/03/2015
ORDIN nr. 271 din 5 martie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
4.
ORDIN 184 11/03/2015
ORDIN nr. 184 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Rutiere Române - ARR EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 138 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 138 din 4 martie 2015privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
1.
ORDIN 671 13/03/2015
ORDIN nr. 671 din 13 martie 2015pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
2.
ORDIN 14 11/03/2015
ORDIN nr. 14 din 11 martie 2015pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
3.METODOLOGIE 11/03/2015 METODOLOGIE din 11 martie 2015privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 123 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 123 din 25 februarie 2015privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
1.
ORDIN 43 13/03/2015
ORDIN nr. 43 din 13 martie 2015privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării încadrării unităţii spitaliceşti în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 164 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 164 din 11 martie 2015privind declararea anului 2015 ca "Anul Veteranilor de Război" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
3.LISTĂ 16/03/2015 LISTĂ din 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
4.
ORDIN 256 10/03/2015
ORDIN nr. 256 din 10 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 168 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 168 din 11 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
6.
ORDIN 3331 10/03/2015
ORDIN nr. 3.331 din 10 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 148 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 148 din 4 martie 2015privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
8.
ORDIN 632 09/03/2015
ORDIN nr. 632 din 9 martie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 166 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 166 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 162 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 162 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
1.
ORDIN 510 09/03/2015
ORDIN nr. 510 din 9 martie 2015privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
2.
ORDIN 23 09/03/2015
ORDIN nr. 23 din 9 martie 2015privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
3.
ORDIN 165 05/03/2015
ORDIN nr. 165 din 5 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Navale Române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
4.
ORDIN 178 10/03/2015
ORDIN nr. 178 din 10 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române - AFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
1.
ORDIN 65 10/03/2015
ORDIN nr. 65 din 10 martie 2015privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping - studii medii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 167 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 167 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015
3.ORD DE URGENŢĂ 2 11/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015
1.
ORDIN 193 13/03/2015
ORDIN nr. 193 din 13 martie 2015privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 150 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 150 din 4 martie 2015pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
3.DECIZIE 93 13/03/2015 DECIZIE nr. 93 din 13 martie 2015privind revocarea, la cerere, a domnului Paul Racoviţă din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
4.DECIZIE 94 13/03/2015 DECIZIE nr. 94 din 13 martie 2015privind numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
5.DECIZIE 95 13/03/2015 DECIZIE nr. 95 din 13 martie 2015privind numirea domnului Nelu Stelea în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
6.DECIZIE 96 13/03/2015 DECIZIE nr. 96 din 13 martie 2015pentru numirea domnului Florin Silviu Hurduzeu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 158 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 158 din 11 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 159 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2015privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 147 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 147 din 4 martie 2015privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
10.DECIZIE 13 15/01/2015 DECIZIE nr. 13 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1^1) şi (1^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (1^2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a dispoziţiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
11.HOTĂRÂRE 157 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 157 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
1.
LEGE 21 09/03/2015
LEGE nr. 21 din 9 martie 2015pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
2.PROTOCOL 3 20/06/2006 PROTOCOL ADIŢIONAL nr. 3 din 20 iunie 2006la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
3.DECRET 307 06/03/2014 DECRET nr. 307 din 6 martie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
4.DECIZIE 76 26/02/2015 DECIZIE nr. 76 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
5.LISTĂ 13/03/2015 LISTĂ din 13 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Braşov cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
6.
ORDIN 493 11/03/2015
ORDIN nr. 493 din 11 martie 2015pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 13 martie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 13 martie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015.
1.
ORDIN 249 05/03/2015
ORDIN nr. 249 din 5 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
2.
LEGE 29 09/03/2015
LEGE nr. 29 din 9 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
3.DECRET 315 06/03/2015 DECRET nr. 315 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
4.
LEGE 40 11/03/2015
LEGE nr. 40 din 11 martie 2015pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
5.DECRET 331 11/03/2015 DECRET nr. 331 din 11 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 151 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 151 din 4 martie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
1.RAPORT 1775 12/02/2015 RAPORT nr. 1.775 din 12 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
2.RAPORT 1776 12/02/2015 RAPORT nr. 1.776 din 12 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
3.RAPORT 1840 13/02/2015 RAPORT nr. 1.840 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
4.RAPORT 1841 13/02/2015 RAPORT nr. 1.841 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
5.RAPORT 1842 13/02/2015 RAPORT nr. 1.842 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
6.RAPORT 1843 13/02/2015 RAPORT nr. 1.843 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
7.RAPORT 1844 13/02/2015 RAPORT nr. 1.844 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
8.RAPORT 2011 18/02/2015 RAPORT nr. 2.011 din 18 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
9.RAPORT 2012 18/02/2015 RAPORT nr. 2.012 din 18 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 139 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 139 din 4 martie 2015privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
11.RAPORT 2326 26/02/2015 RAPORT nr. 2.326 din 26 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
12.HOTĂRÂRE 152 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 152 din 4 martie 2015privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
13.HOTĂRÂRE 1069 07/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 7 martie 2015privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
14.
ORDIN 252 10/03/2015
ORDIN nr. 252 din 10 martie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
15.
ORDIN 820 27/02/2015
ORDIN nr. 820/C din 27 februarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
16.NORMĂ 27/02/2015 NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2015privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
17.HOTĂRÂRE 153 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 153 din 4 martie 2015privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
1.
LEGE 34 11/03/2015
LEGE nr. 34 din 11 martie 2015pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
2.DECRET 325 10/03/2015 DECRET nr. 325 din 10 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
3.
LEGE 35 11/03/2015
LEGE nr. 35 din 11 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
4.DECRET 326 10/03/2015 DECRET nr. 326 din 10 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
5.
LEGE 36 11/03/2015
LEGE nr. 36 din 11 martie 2015pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
6.DECRET 327 10/03/2015 DECRET nr. 327 din 10 martie 2015privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
7.
LEGE 37 11/03/2015
LEGE nr. 37 din 11 martie 2015privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
8.DECRET 328 10/03/2015 DECRET nr. 328 din 10 martie 2015pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
9.
LEGE 38 11/03/2015
LEGE nr. 38 din 11 martie 2015pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
10.DECRET 329 11/03/2015 DECRET nr. 329 din 11 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
11.
LEGE 39 11/03/2015
LEGE nr. 39 din 11 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
12.DECRET 330 11/03/2015 DECRET nr. 330 din 11 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
13.
ORDIN 275 10/03/2015
ORDIN nr. 275 din 10 martie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
14.
ORDIN 821 27/02/2015
ORDIN nr. 821 din 27 februarie 2015privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
15.HOTĂRÂRE 2 11/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 februarie 2015privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
16.HOTĂRÂRE 21 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 11 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
17.HOTĂRÂRE 149 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 149 din 4 martie 2015privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei "Carol I" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
18.
ORDIN 162 10/03/2015
ORDIN nr. 162 din 10 martie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
19.HOTĂRÂRE 3 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 martie 2015privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
20.
RECTIFICARE 65 04/02/2015
RECTIFICARE nr. 65 din 4 februarie 2015referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 65/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
21.PROGRAM 04/03/2015 PROGRAM din 4 martie 2015de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
1.ANEXĂ 10/03/2015 ANEXE din 10 martie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 bis din 12 martie 2015
2.ANEXĂ 10/03/2015 ANEXE din 10 martie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 bis din 12 martie 2015
1.
LEGE 33 09/03/2015
LEGE nr. 33 din 9 martie 2015pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
2.DECRET 324 09/03/2015 DECRET nr. 324 din 9 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
3.DECIZIE 23 03/02/2015 DECIZIE nr. 23 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3), art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
4.DECIZIE 29 03/02/2015 DECIZIE nr. 29 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
5.
ORDIN 339 03/03/2015
ORDIN nr. 339 din 3 martie 2015privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
1.
LEGE 30 09/03/2015
LEGE nr. 30 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
2.
LEGE 31 09/03/2015
LEGE nr. 31 din 9 martie 2015pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
3.DECRET 322 09/03/2015 DECRET nr. 322 din 9 martie 2015privind promulgarea Legii pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
4.DECRET 321 09/03/2015 DECRET nr. 321 din 9 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
5.
LEGE 32 09/03/2015
LEGE nr. 32 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
6.DECRET 323 09/03/2015 DECRET nr. 323 din 9 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 122 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 122 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
8.
ORDIN 13 04/03/2015
ORDIN nr. 13 din 4 martie 2015privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
9.COND+PROC 04/03/2015 CONDIŢII GENERALE din 4 martie 2015asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
10.NORMĂ 5 03/03/2015 NORMĂ nr. 5 din 3 martie 2015privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
1.ACT 11/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 11 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
2.
ORDIN 148 02/03/2015
ORDIN nr. 148 din 2 martie 2015privind modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.312/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
3.
ORDIN 194 23/02/2015
ORDIN nr. 194 din 23 februarie 2015privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
4.NORMĂ 23/02/2015 NORME din 23 februarie 2015pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 145 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 145 din 4 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
2.DECIZIE 4 27/02/2015 DECIZIE nr. 4 din 27 februarie 2015privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor polimetalice din perimetrul Rozalia, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
3.
ORDIN 107 20/02/2015
ORDIN nr. 107 din 20 februarie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 140 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 140 din 4 martie 2015privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
5.
ORDIN 3304 04/03/2015
ORDIN nr. 3.304 din 4 martie 2015privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 136 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 136 din 4 martie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 143 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 143 din 4 martie 2015privind recunoaşterea Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
2.
ORDIN 245 05/03/2015
ORDIN nr. 245 din 5 martie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
3.
ORDIN 246 09/03/2015
ORDIN nr. 246 din 9 martie 2015pentru împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
4.
LEGE 25 09/03/2015
LEGE nr. 25 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
5.DECRET 311 06/03/2015 DECRET nr. 311 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
6.CIRCULARĂ 9 26/02/2015 CIRCULARĂ nr. 9 din 26 februarie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
7.
LEGE 26 09/03/2015
LEGE nr. 26 din 9 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
8.DECRET 312 06/03/2015 DECRET nr. 312 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
9.
ORDIN 240 04/03/2015
ORDIN nr. 240 din 4 martie 2015privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
10.
LEGE 27 09/03/2015
LEGE nr. 27 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
11.DECRET 313 06/03/2015 DECRET nr. 313 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
12.
LEGE 28 09/03/2015
LEGE nr. 28 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
13.DECRET 314 06/03/2015 DECRET nr. 314 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
14.DECRET 316 09/03/2015 DECRET nr. 316 din 9 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
15.DECRET 317 09/03/2015 DECRET nr. 317 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
16.DECRET 318 09/03/2015 DECRET nr. 318 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
17.DECRET 319 09/03/2015 DECRET nr. 319 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
18.DECRET 320 09/03/2015 DECRET nr. 320 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
19.HOTĂRÂRE 142 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 142 din 4 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
1.LISTĂ 10/03/2015 LISTĂ din 10 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Târgu Mureş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREŞ - DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
2.
ORDIN 221 02/03/2015
ORDIN nr. 221 din 2 martie 2015pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
3.DECRET 310 06/03/2015 DECRET nr. 310 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
4.
LEGE 24 09/03/2015
LEGE nr. 24 din 9 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
5.DECRET 309 06/03/2015 DECRET nr. 309 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
6.
LEGE 23 09/03/2015
LEGE nr. 23 din 9 martie 2015pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
7.DECRET 308 06/03/2015 DECRET nr. 308 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
8.
LEGE 22 09/03/2015
LEGE nr. 22 din 9 martie 2015privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
9.
ORDIN 387 03/03/2015
ORDIN nr. 387 din 3 martie 2015pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
10.
ORDIN 386 13/02/2015
ORDIN nr. 386 din 13 februarie 2015privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
11.
ORDIN 391 04/03/2015
ORDIN nr. 391 din 4 martie 2015privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
1.
ORDIN 22 09/03/2015
ORDIN nr. 22 din 9 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015
2.
ORDIN 217 27/02/2015
ORDIN nr. 217 din 27 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015
3.
RECTIFICARE 782 10/09/2014
RECTIFICARE nr. 782 din 10 septembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 782/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 132 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 132 din 4 martie 2015pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru specia bovine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 133 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 133 din 4 martie 2015pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
3.DECIZIE 726 16/12/2014 DECIZIE nr. 726 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (6), art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2) şi art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor şi, în special, a prevederilor art. 44 din acestea EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
4.DECIZIE 764 18/12/2014 DECIZIE nr. 764 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi prin raportare la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 131 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 131 din 4 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 134 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 134 din 4 martie 2015privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 135 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 135 din 4 martie 2015pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
8.DECIZIE 89 09/03/2015 DECIZIE nr. 89 din 9 martie 2015privind numirea doamnei Roxana Mînzatu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
9.DECIZIE 90 09/03/2015 DECIZIE nr. 90 din 9 martie 2015privind numirea domnului Constantin-Florin Mituleţu-Buică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
10.REGULAMENT 2 27/02/2015 REGULAMENT nr. 2 din 27 februarie 2015pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
1.DECIZIE 22 21/01/2015 DECIZIE nr. 22 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015
2.DECIZIE 1 19/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 19 ianuarie 2015privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 169 alin. (6) raportat la art. 100 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015
3.PR-
LEGE 164 24/02/2015 PROIECT DE
LEGE nr. 164 din 24 februarie 2015privind revizuirea Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 126 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 126 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei municipiului Topliţa, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 127 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 127 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 129 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 129 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Recea, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 105 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 105 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemei oraşului Turceni, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 114 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 114 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemelor oraşelor Corabia şi Potcoava, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
6.
ORDIN 21 03/03/2015
ORDIN nr. 21 din 3 martie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 115 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 115 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Bărăşti şi Urzica, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
8.
ORDIN 123 29/01/2015
ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 125 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 125 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Slimnic, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
10.
ORDIN 123 27/02/2015
ORDIN nr. 123 din 27 februarie 2015privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
1.DECIZIE 6 06/03/2015 DECIZIE nr. 6 din 6 martie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
2.
LEGE 20 06/03/2015
LEGE nr. 20 din 6 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
3.DECRET 300 05/03/2015 DECRET nr. 300 din 5 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
4.DECRET 305 06/03/2015 DECRET nr. 305 din 6 martie 2015pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
5.DECRET 306 06/03/2015 DECRET nr. 306 din 6 martie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
6.
ORDIN 614 04/03/2015
ORDIN nr. 614 din 4 martie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
7.INSTRUCŢIUNI 04/03/2015 INSTRUCŢIUNI din 4 martie 2015de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
1.DECRET 303 05/03/2015 DECRET nr. 303 din 5 martie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Bazei Militare 99 Deveselu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
2.DECRET 304 05/03/2015 DECRET nr. 304 din 5 martie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
3.
ORDIN 130 24/02/2015
ORDIN nr. 130 din 24 februarie 2015pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 222/2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
4.
ORDIN 223 02/03/2015
ORDIN nr. 223 din 2 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
5.DECIZIE 2 02/02/2015 DECIZIE nr. 2 din 2 februarie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili care este calea de atac legală în urma desfiinţării deciziei date în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
6.
ORDIN 72 30/01/2015
ORDIN nr. 72 din 30 ianuarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
7.
ORDIN 212 26/02/2015
ORDIN nr. 212 din 26 februarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
1.
ORDIN 612 03/03/2015
ORDIN nr. 612 din 3 martie 2015privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 108 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 108 din 18 februarie 2015privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
3.
ORDIN 231 02/03/2015
ORDIN nr. 231 din 2 martie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
4.REGULAMENT 02/03/2015 REGULAMENT din 2 martie 2015de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 109 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 109 din 18 februarie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
1.DECIZIE 274 19/02/2015 DECIZIE nr. 274 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ALLIED TEAM Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 20 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 4 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
3.DECRET 301 05/03/2015 DECRET nr. 301 din 5 martie 2015pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
4.DECRET 302 05/03/2015 DECRET nr. 302 din 5 martie 2015pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
5.DECIZIE 4 19/01/2015 DECIZIE nr. 4 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă, în cursul urmăririi penale, competenţa de a dispune asupra unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial revine judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura sau, dimpotrivă, procurorului EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 12 03/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 3 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 13 03/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 3 martie 2015privind validarea alegerii preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
3.DECRET 297 04/03/2015 DECRET nr. 297 din 4 martie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
4.DECRET 298 04/03/2015 DECRET nr. 298 din 4 martie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
5.DECRET 299 04/03/2015 DECRET nr. 299 din 4 martie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
6.DECIZIE 85 04/03/2015 DECIZIE nr. 85 din 4 martie 2015privind revocarea, la cerere, a domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
7.DECIZIE 86 04/03/2015 DECIZIE nr. 86 din 4 martie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Eduard-Călin Dumitraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
8.DECIZIE 87 05/03/2015 DECIZIE nr. 87 din 5 martie 2015privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
9.DECIZIE 88 05/03/2015 DECIZIE nr. 88 din 5 martie 2015privind numirea doamnei Alina Cazanacli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
10.
ORDIN 2094 10/02/2015
ORDIN nr. 2.094 din 10 februarie 2015pentru acreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
11.REGULAMENT 3 27/02/2015 REGULAMENT nr. 3 din 27 februarie 2015pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
12.DECIZIE 244 17/02/2015 DECIZIE nr. 244 din 17 februarie 2015privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
13.DECIZIE 272 19/02/2015 DECIZIE nr. 272 din 19 februarie 2015privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
14.DECIZIE 273 19/02/2015 DECIZIE nr. 273 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AL BROKER INVEST - Broker de Asigurare - S.A. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
15.
ORDIN 209 25/02/2015
ORDIN nr. 209 din 25 februarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
16.
ORDIN 10 25/02/2015
ORDIN nr. 10 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
17.METODOLOGIE 25/02/2015 METODOLOGIE din 25 februarie 2015de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
1.DECIZIE 84 04/03/2015 DECIZIE nr. 84 din 4 martie 2015pentru numirea domnului Gheorghe Cornescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
2.DECIZIE 262 19/02/2015 DECIZIE nr. 262 din 19 februarie 2015pentru aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
3.
LEGE 16 03/03/2015
LEGE nr. 16 din 3 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
4.DECRET 293 02/03/2015 DECRET nr. 293 din 2 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
5.
ORDIN 172 17/02/2015
ORDIN nr. 172 din 17 februarie 2015privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 120 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 120 din 25 februarie 2015privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
1.
ORDIN 8 25/02/2015
ORDIN nr. 8 din 25 februarie 2015privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
2.
ORDIN 49 26/02/2015
ORDIN nr. 49 din 26 februarie 2015pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
3.
ORDIN 9 25/02/2015
ORDIN nr. 9 din 25 februarie 2015privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
4.ACT 04/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 4 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Călan, judeţul Hunedoara EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
5.DECIZIE 768 18/12/2014 DECIZIE nr. 768 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 42 din Legea farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
6.DECIZIE 2 15/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
7.DECIZIE 3 15/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi a Legii nr. 161/2003, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 128 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 128 din 25 februarie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
2.DECIZIE 28 03/02/2015 DECIZIE nr. 28 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
3.
ORDIN 580 26/02/2015
ORDIN nr. 580 din 26 februarie 2015privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
4.DECIZIE 35 03/02/2015 DECIZIE nr. 35 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
5.DECIZIE 37 03/02/2015 DECIZIE nr. 37 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
6.
ORDIN 11 25/02/2015
ORDIN nr. 11 din 25 februarie 2015pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
1.DECIZIE 287 19/02/2015 DECIZIE nr. 287 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SIGMA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
2.DECIZIE 288 19/02/2015 DECIZIE nr. 288 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ONEST ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
3.DECIZIE 289 19/02/2015 DECIZIE nr. 289 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea societăţii PRIMA Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
4.DECIZIE 727 16/12/2014 DECIZIE nr. 727 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391-1398 din Codul civil din 1864 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
5.DECIZIE 728 16/12/2014 DECIZIE nr. 728 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
6.DECIZIE 6 15/01/2015 DECIZIE nr. 6 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. 1, 4 şi 5, precum şi a celor ale art. 63 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
7.DECIZIE 12 15/01/2015 DECIZIE nr. 12 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
8.SENTINŢĂ 3277 16/05/2012 SENTINŢĂ nr. 3.277 din 16 mai 2012referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, reclamanţii apreciază că acesta este nelegal pe cale de accesorie, încălcându-le dreptul de a nu deveni persoane impozabile în scopuri de TVA şi astfel, de a nu fi supuşi obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA, la organul fiscal competent EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
9.DECIZIE 2168 13/05/2014 DECIZIE nr. 2.168 din 13 mai 2014privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi calificată ca plătitor de TVA EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 14 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 14 din 2 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 15 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 2 martie 2015pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
3.
ORDIN 588 27/02/2015
ORDIN nr. 588 din 27 februarie 2015privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 9 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 10 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 11 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 12 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 13 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
9.
ORDIN 134 25/02/2015
ORDIN nr. 134 din 25 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
1.
ORDIN 17 24/02/2015
ORDIN nr. 17 din 24 februarie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 124 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 124 din 25 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritate