1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 18 25/02/2015
ORDIN nr. 18 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2015
2.
ORDIN 71 21/04/2015
ORDIN nr. 71 din 21 aprilie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2015
3.NORMĂ 2 08/04/2015 NORMĂ nr. 2 din 8 aprilie 2015privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2015
1.DECIZIE 607 30/03/2015 DECIZIE nr. 607 din 30 martie 2015privind sancţionarea ASOCIAŢIEI CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN ASIGURĂRI ŞI ÎN DOMENIUL BANCAR cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 24 aprilie 2015
2.DECIZIE 105 03/03/2015 DECIZIE nr. 105 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212, art. 330-333, art. 335-338^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
3.DECIZIE 81 26/02/2015 DECIZIE nr. 81 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
4.DECIZIE 598 30/03/2015 DECIZIE nr. 598 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii OVB IMOFINANZ - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
5.DECIZIE 599 30/03/2015 DECIZIE nr. 599 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii NEWPORT CONSULTING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
6.DECIZIE 600 30/03/2015 DECIZIE nr. 600 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii INFO CENTER GROUP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
7.DECIZIE 601 30/03/2015 DECIZIE nr. 601 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii GENERALI PROFESIONAL TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
8.DECIZIE 602 30/03/2015 DECIZIE nr. 602 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii TUV RHEINLAND ROMANIA - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
9.DECIZIE 603 30/03/2015 DECIZIE nr. 603 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii KINGSPOINT INC. - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
10.DECIZIE 604 30/03/2015 DECIZIE nr. 604 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii RSC CONSULTING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
11.DECIZIE 605 30/03/2015 DECIZIE nr. 605 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii TRAINING & COMPETENŢĂ - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
12.DECIZIE 606 30/03/2015 DECIZIE nr. 606 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii UNIC SPORTS - S.R.L.-D cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 209 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 209 din 25 martie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Dăeni, Frecăţei, Jurilovca, Mahmudia, Nalbant, Somova şi Văcăreni, judeţul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015
2.NORMĂ 7 09/04/2015 NORMĂ nr. 7 din 9 aprilie 2015privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015
3.DECIZIE 5 16/03/2015 DECIZIE nr. 5 din 16 martie 2015referitoare la sesizările formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, în Dosarul nr. 37.758/3/2013, şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în Dosarul nr. 30.602/3/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015
4.LISTĂ 23/04/2015 LISTĂ din 23 aprilie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Cluj-Napoca cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 23 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 34 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 34 din 22 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 35 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 35 din 22 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 36 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 36 din 22 aprilie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
4.DECRET 417 23/04/2015 DECRET nr. 417 din 23 aprilie 2015pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 258 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 258 din 22 aprilie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 259 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 259 din 22 aprilie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 260 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 260 din 22 aprilie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 261 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 261 din 22 aprilie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 262 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 262 din 22 aprilie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
10.DECIZIE 122 23/04/2015 DECIZIE nr. 122 din 23 aprilie 2015privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
11.DECIZIE 617 30/03/2015 DECIZIE nr. 617 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
12.DECIZIE 618 30/03/2015 DECIZIE nr. 618 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii EUREKO TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
13.DECIZIE 619 30/03/2015 DECIZIE nr. 619 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii SICEP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
14.
RECTIFICARE 236 07/04/2015
RECTIFICARE nr. 236 din 7 aprilie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 236/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
15.
ORDIN 193 14/04/2015
ORDIN nr. 193 din 14 aprilie 2015privind modificarea şi completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
16.
ORDIN 483 17/04/2015
ORDIN nr. 483 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
17.
ORDIN 217 17/04/2015
ORDIN nr. 217 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015
1.REGULAMENT 4 17/04/2015 REGULAMENT nr. 4 din 17 aprilie 2015pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 aprilie 2015
1.DECRET 393 10/04/2015 DECRET nr. 393 din 10 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind administratorii de fonduri de investiţii alternative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 23 aprilie 2015
2.
LEGE 74 14/04/2015
LEGE nr. 74 din 14 aprilie 2015privind administratorii de fonduri de investiţii alternative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 23 aprilie 2015
1.DECIZIE 607 30/03/2015 DECIZIE nr. 607 din 30 martie 2015privind sancţionarea ASOCIAŢIEI CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN ASIGURĂRI ŞI ÎN DOMENIUL BANCAR cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 24 aprilie 2015
2.DECIZIE 105 03/03/2015 DECIZIE nr. 105 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212, art. 330-333, art. 335-338^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
3.DECIZIE 81 26/02/2015 DECIZIE nr. 81 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
4.DECIZIE 598 30/03/2015 DECIZIE nr. 598 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii OVB IMOFINANZ - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
5.DECIZIE 599 30/03/2015 DECIZIE nr. 599 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii NEWPORT CONSULTING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
6.DECIZIE 600 30/03/2015 DECIZIE nr. 600 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii INFO CENTER GROUP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
7.DECIZIE 601 30/03/2015 DECIZIE nr. 601 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii GENERALI PROFESIONAL TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
8.DECIZIE 602 30/03/2015 DECIZIE nr. 602 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii TUV RHEINLAND ROMANIA - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
9.DECIZIE 603 30/03/2015 DECIZIE nr. 603 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii KINGSPOINT INC. - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
10.DECIZIE 604 30/03/2015 DECIZIE nr. 604 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii RSC CONSULTING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
11.DECIZIE 605 30/03/2015 DECIZIE nr. 605 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii TRAINING & COMPETENŢĂ - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
12.DECIZIE 606 30/03/2015 DECIZIE nr. 606 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii UNIC SPORTS - S.R.L.-D cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 23 aprilie 2015
1.
ORDIN 3542 27/03/2015
ORDIN nr. 3.542 din 27 martie 2015privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele opţionale "Joc şi mişcare", curriculum la decizia şcolii pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, "Educaţie pentru prevenirea riscului rutier", curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar, "Educaţie pentru dezvoltare", curriculum la decizia şcolii pentru liceu, "Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală", curriculum la decizia şcolii pentru liceu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
2.DECIZIE 109 10/03/2015 DECIZIE nr. 109 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c) din acelaşi cod EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
3.DECIZIE 103 03/03/2015 DECIZIE nr. 103 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
4.DECIZIE 106 10/03/2015 DECIZIE nr. 106 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
5.DECIZIE 2 28/02/2015 DECIZIE nr. 2 din 28 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2018 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 22 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 32 22/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 32 din 22 aprilie 2015referitoare la reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
2.DECIZIE 121 22/04/2015 DECIZIE nr. 121 din 22 aprilie 2015privind numirea domnului Dragoş Ionuţ Bănescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 19 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 aprilie 2015privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
4.
ORDIN 63 08/04/2015
ORDIN nr. 63 din 8 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2015 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
5.CIRCULARĂ 15 09/04/2015 CIRCULARĂ nr. 15 din 9 aprilie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 135 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
6.DECIZIE 111 10/03/2015 DECIZIE nr. 111 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi a celor ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 aprilie 2015
1.
LEGE 83 21/04/2015
LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
2.DECRET 408 20/04/2015 DECRET nr. 408 din 20 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
3.
ORDIN 1 15/04/2015
ORDIN nr. 1 din 15 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
4.
ORDIN 2 15/04/2015
ORDIN nr. 2 din 15 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
5.
LEGE 84 21/04/2015
LEGE nr. 84 din 21 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
6.DECRET 409 20/04/2015 DECRET nr. 409 din 20 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
7.
LEGE 85 21/04/2015
LEGE nr. 85 din 21 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
8.DECRET 410 20/04/2015 DECRET nr. 410 din 20 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 231 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 231 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 22 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 12 19/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 19 martie 2015privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 252 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 252 din 15 aprilie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
3.ACT 22/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 22 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul "Totul pentru Ţară" EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
4.DECIZIE 139 12/03/2015 DECIZIE nr. 139 din 12 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
5.DECIZIE 149 17/03/2015 DECIZIE nr. 149 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
6.NORMĂ 9 10/04/2015 NORMĂ nr. 9 din 10 aprilie 2015privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2015
1.
LEGE 82 17/04/2015
LEGE nr. 82 din 17 aprilie 2015pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
2.DECRET 407 17/04/2015 DECRET nr. 407 din 17 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
3.
LEGE 76 17/04/2015
LEGE nr. 76 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
4.DECRET 401 16/04/2015 DECRET nr. 401 din 16 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
5.
ORDIN 428 09/04/2015
ORDIN nr. 428 din 9 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 1.378/2014 privind desemnarea Direcţiei generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
6.DECIZIE 154 17/03/2015 DECIZIE nr. 154 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
7.REGULAMENT 5 09/04/2015 REGULAMENT nr. 5 din 9 aprilie 2015privind listarea pe o piaţă dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a acţiunilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
8.DECIZIE 166 17/03/2015 DECIZIE nr. 166 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi (4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549^1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015
1.NORMĂ 8 09/04/2015 NORMĂ nr. 8 din 9 aprilie 2015privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 21 aprilie 2015
2.
ORDIN 15 18/03/2015
ORDIN nr. 15 din 18 martie 2015privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 21 aprilie 2015
3.METODOLOGIE 18/03/2015 METODOLOGIE din 18 martie 2015de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 21 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 31 20/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 31 din 20 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
2.
LEGE 81 17/04/2015
LEGE nr. 81 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
3.DECRET 406 17/04/2015 DECRET nr. 406 din 17 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
4.
ORDIN 447 14/04/2015
ORDIN nr. 447 din 14 aprilie 2015privind modelul, conţinutul şi condiţiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecţie economico-financiară EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
5.
ORDIN 583 14/04/2015
ORDIN nr. 583 din 14 aprilie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, precum şi a amendamentelor la Codul tehnic NO(x) 2008, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.251(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
6.REZOLUŢIE 251 04/04/2014 REZOLUŢIE MEPC. 251(66) din 4 aprilie 2014privind Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (Amendamente la regulile 2, 13, 19, 20 şi 21 şi la Suplimentul la Certificatul IAPP în conformitate cu anexa VI la MARPOL şi la dispoziţiile referitoare la certificarea motoarelor cu combustibil mixt în conformitate cu Codul tehnic NO(x) 2008) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
7.AMENDAMENT 04/04/2014 AMENDAMENTE din 4 aprilie 2014la anexa VI la MARPOL şi la Codul tehnic NO(x) 2008 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015
1.DECIZIE 75 26/02/2015 DECIZIE nr. 75 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
2.
RECTIFICARE 620 06/04/2015
RECTIFICARE nr. 620 din 6 aprilie 2015referitoare la Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
3.
RECTIFICARE 92 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 92 din 29 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
4.
RECTIFICARE 3 25/03/2015
RECTIFICARE nr. 3 din 25 martie 2015referitoare la Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 254 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 254 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 255 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 255 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 256 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 256 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
8.TABLOU EVID. 31/03/2015 TABLOU din 31 martie 2015notarilor publici pe anul 2015*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 21 aprilie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
2.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
3.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
4.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
5.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
6.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
7.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
8.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
LEGE 77 17/04/2015
LEGE nr. 77 din 17 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
2.DECRET 402 16/04/2015 DECRET nr. 402 din 16 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
3.
LEGE 79 17/04/2015
LEGE nr. 79 din 17 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
4.DECRET 404 16/04/2015 DECRET nr. 404 din 16 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
5.
LEGE 80 17/04/2015
LEGE nr. 80 din 17 aprilie 2015pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
6.DECRET 405 17/04/2015 DECRET nr. 405 din 17 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
7.DECIZIE 8 20/04/2015 DECIZIE nr. 8 din 20 aprilie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
8.DECIZIE 86 26/02/2015 DECIZIE nr. 86 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 247 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 247 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
10.HOTĂRÂRE 248 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 248 din 15 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
11.
ORDIN 465 15/04/2015
ORDIN nr. 465 din 15 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
12.NORMĂ 15/04/2015 NORME METODOLOGICE din 15 aprilie 2015privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
13.HOTĂRÂRE 251 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 251 din 15 aprilie 2015privind aprobarea Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 20 aprilie 2015
1.DECRET 396 16/04/2015 DECRET nr. 396 din 16 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
2.DECRET 395 16/04/2015 DECRET nr. 395 din 16 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
3.DECRET 397 16/04/2015 DECRET nr. 397 din 16 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
4.DECRET 398 16/04/2015 DECRET nr. 398 din 16 aprilie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
5.DECIZIE 150 17/03/2015 DECIZIE nr. 150 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 128 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi art. 156 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
6.
ORDIN 445 18/04/2015
ORDIN nr. 445 din 18 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 30 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 30 din 15 aprilie 2015privind contul de execuţie a bugetului Senatului pe anul 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015
1.DECIZIE 80 26/03/2015 DECIZIE nr. 80 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
2.DECIZIE 32 03/03/2015 DECIZIE nr. 32 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
3.DECIZIE 73 26/03/2015 DECIZIE nr. 73 din 26 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 1 alin. (2), art. 16, art. 21 alin. (6) şi ale art. 24 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
4.
ORDIN 880 10/04/2015
ORDIN nr. 880 din 10 aprilie 2015privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 02/12/2014 HOTĂRÂRE din 2 decembrie 2014în Cauza Cutean împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2015
1.DECIZIE 54 24/02/2015 DECIZIE nr. 54 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2015
2.DECIZIE 6 20/03/2015 DECIZIE nr. 6 din 20 martie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 76/2014 şi Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 118/2014) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preţ în prezent, cu consecinţa dezincriminării in concreto a infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, şi de furt de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2015
3.DECIZIE 57 24/02/2015 DECIZIE nr. 57 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2015
4.DECIZIE 58 24/02/2015 DECIZIE nr. 58 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2015
1.DECIZIE 261 08/04/2015 DECIZIE nr. 261 din 8 aprilie 2015referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Senatul României, cerere formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 17 aprilie 2015
1.DECRET 399 16/04/2015 DECRET nr. 399 din 16 aprilie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
2.DECRET 400 16/04/2015 DECRET nr. 400 din 16 aprilie 2015privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 249 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 249 din 15 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 250 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 250 din 15 aprilie 2015privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 şi 2017, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
5.DECIZIE 107 10/03/2015 DECIZIE nr. 107 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
6.
ORDIN 863 07/04/2015
ORDIN nr. 863 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizia de reverificare" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
7.DECIZIE 115 10/03/2015 DECIZIE nr. 115 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportat la cele ale art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
8.
ORDIN 3473 24/03/2015
ORDIN nr. 3.473 din 24 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.387/2014 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular "Grădiniţa Mea" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
9.
ORDIN 68 08/04/2015
ORDIN nr. 68 din 8 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
10.DECIZIE 155 17/03/2015 DECIZIE nr. 155 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 50 şi art. 60 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 17 aprilie 2015
1.ACT 17/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 17 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
2.ACT 17/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 17 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
3.DECIZIE 61 24/02/2015 DECIZIE nr. 61 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
4.DECIZIE 95 03/03/2015 DECIZIE nr. 95 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.018 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
5.DECIZIE 96 03/03/2015 DECIZIE nr. 96 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
6.DECIZIE 100 03/03/2015 DECIZIE nr. 100 din 3 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 243 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 243 din 7 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 17 aprilie 2015
1.DECIZIE 120 10/03/2015 DECIZIE nr. 120 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
2.DECIZIE 151 17/03/2015 DECIZIE nr. 151 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
3.ORD DE URGENŢĂ 7 15/04/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 15 aprilie 2015privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 246 15/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 246 din 15 aprilie 2015privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 19-21 mai 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
5.
ORDIN 36 06/04/2015
ORDIN nr. 36 din 6 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2015
1.
ORDIN 3417 24/03/2015
ORDIN nr. 3.417 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician dietetician" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
2.
ORDIN 3420 24/03/2015
ORDIN nr. 3.420 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila" din municipiul Râmnicu Vâlcea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
3.
ORDIN 3427 24/03/2015
ORDIN nr. 3.427 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Florentina Mosora" din municipiul Buzău EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
4.
ORDIN 3428 24/03/2015
ORDIN nr. 3.428 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Hipocrates" din municipiul Sighetu Marmaţiei EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
5.
ORDIN 3516 26/03/2015
ORDIN nr. 3.516 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Bistriţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
6.
ORDIN 3519 26/03/2015
ORDIN nr. 3.519 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician electronist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Câmpulung EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
7.
ORDIN 3520 26/03/2015
ORDIN nr. 3.520 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în gastronomie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" din municipiul Slobozia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
8.
ORDIN 3521 26/03/2015
ORDIN nr. 3.521 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională "tehnician exploatări forestiere" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul "Simion Mehedinţi" din comuna Vidra EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
9.
ORDIN 3522 26/03/2015
ORDIN nr. 3.522 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în gastronomie", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", domeniul "industria textilă şi pielărie", calificarea profesională "tehnician în industria textilă" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Târgu Ocna EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
10.DECIZIE 112 10/03/2015 DECIZIE nr. 112 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
11.
ORDIN 3535 26/03/2015
ORDIN nr. 3.535 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
12.DECIZIE 116 10/03/2015 DECIZIE nr. 116 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 16 aprilie 2015
1.
ORDIN 28 02/04/2015
ORDIN nr. 28 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 274 19/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 274 din 19 martie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
3.DECIZIE 121 10/03/2015 DECIZIE nr. 121 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
4.DECIZIE 124 10/03/2015 DECIZIE nr. 124 din 10 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
5.DECIZIE 152 17/03/2015 DECIZIE nr. 152 din 17 martie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
6.
ORDIN 565 06/04/2015
ORDIN nr. 565 din 6 aprilie 2015pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.217(63) prin documentul PMP.7/Circ.52 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
7.
ORDIN 566 06/04/2015
ORDIN nr. 566 din 6 aprilie 2015pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.216(63) prin documentul PMP.1/Circ.201 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 5 02/04/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2015
1.
LEGE 73 14/04/2015
LEGE nr. 73 din 14 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
2.DECRET 392 10/04/2015 DECRET nr. 392 din 10 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
3.
LEGE 75 14/04/2015
LEGE nr. 75 din 14 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
4.DECRET 394 10/04/2015 DECRET nr. 394 din 10 aprilie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
5.DECIZIE 4 15/04/2015 DECIZIE nr. 4 din 15 aprilie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în data de 16 aprilie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
6.
ORDIN 441 07/04/2015
ORDIN nr. 441 din 7 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 16/09/2014 HOTĂRÂRE din 16 septembrie 2014în Cauza Rozalia Avram împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
8.
ORDIN 3676 08/04/2015
ORDIN nr. 3.676 din 8 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015
1.
ORDIN 392 01/04/2015
ORDIN nr. 392 din 1 aprilie 2015privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 281/2010 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Sănătăţii a sumelor încasate şi a cheltuielilor efectuate pentru activitatea de organizare a concursurilor şi a examenelor în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, a modelului de factură emisă de Ministerul Sănătăţii şi a persoanelor împuternicite cu dreptul de semnătură a acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 15 aprilie 2015
2.
ORDIN 3678 08/04/2015
ORDIN nr. 3.678 din 8 aprilie 2015privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 15 aprilie 2015
3.METODOLOGIE 08/04/2015 METODOLOGIE din 8 aprilie 2015de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 15 aprilie 2015
1.
ORDIN 62 08/04/2015
ORDIN nr. 62 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
2.
ORDIN 64 08/04/2015
ORDIN nr. 64 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
3.DECIZIE 7 14/04/2015 DECIZIE nr. 7 din 14 aprilie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
4.
ORDIN 65 08/04/2015
ORDIN nr. 65 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 6 07/04/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
6.
ORDIN 412 03/04/2015
ORDIN nr. 412 din 3 aprilie 2015privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
7.
ORDIN 66 08/04/2015
ORDIN nr. 66 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 234 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 234 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
9.NORMĂ 02/04/2015 NORME METODOLOGICE din 2 aprilie 2015privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 14 aprilie 2015
1.
ORDIN 372 26/03/2015
ORDIN nr. 372 din 26 martie 2015privind înregistrarea dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
2.
ORDIN 1166 30/03/2015
ORDIN nr. 1.166/C din 30 martie 2015pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.316/C/2012 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 210 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 210 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 242 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 242 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Paris la 15 decembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
5.AMENDAMENT 12/12/2014 AMENDAMENT din 12 decembrie 2014convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Paris la 15 decembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 239 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 239 din 7 aprilie 2015privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 240 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 240 din 7 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
3.CIRCULARĂ 13 06/04/2015 CIRCULARĂ nr. 13 din 6 aprilie 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
4.
ORDIN 442 08/04/2015
ORDIN nr. 442 din 8 aprilie 2015pentru modificarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, şi pentru abrogarea art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
5.
ORDIN 444 08/04/2015
ORDIN nr. 444 din 8 aprilie 2015privind constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
6.REGULAMENT 08/04/2015 REGULAMENT din 8 aprilie 2015de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 241 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 241 din 7 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
8.DECIZIE 5 04/03/2015 DECIZIE nr. 5 din 4 martie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în sensul "dacă hotărârea pronunţată în soluţionarea căii de atac extraordinare prevăzute de art. 426 din Codul de procedură penală şi împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac poate fi supusă apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
9.CIRCULARĂ 14 06/04/2015 CIRCULARĂ nr. 14 din 6 aprilie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 6 aprilie 2015
1.RAPORT 2491 03/03/2015 RAPORT nr. 2.491 din 3 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
2.RAPORT 2492 03/03/2015 RAPORT nr. 2.492 din 3 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
3.RAPORT 2493 03/03/2015 RAPORT nr. 2.493 din 3 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
4.RAPORT 2538 04/03/2015 RAPORT nr. 2.538 din 4 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
5.RAPORT 2647 06/03/2015 RAPORT nr. 2.647 din 6 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Botoşani EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
6.RAPORT 2651 06/03/2015 RAPORT nr. 2.651 din 6 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Municipiului Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
7.RAPORT 2535 04/03/2015 RAPORT nr. 2.535 din 4 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
8.RAPORT 2536 04/03/2015 RAPORT nr. 2.536 din 4 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ilfov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
9.RAPORT 2537 04/03/2015 RAPORT nr. 2.537 din 4 martie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Tulcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
10.
LEGE (R) 134 01/07/2010
LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*)privind Codul de procedură civilă*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
11.COD PR CIVILĂ (R) 01/07/2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (*republicat*)(Legea nr. 134/2010 republicată*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 10 aprilie 2015
1.
ORDIN 3528 26/03/2015
ORDIN nr. 3.528 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
2.
ORDIN 3419 24/03/2015
ORDIN nr. 3.419 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sincron" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
3.
ORDIN 3418 24/03/2015
ORDIN nr. 3.418 din 24 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal "Laleaua" din municipiul Târnăveni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
4.DECIZIE 608 30/03/2015 DECIZIE nr. 608 din 30 martie 2015privind sancţionarea Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
5.
ORDIN 3529 26/03/2015
ORDIN nr. 3.529 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Căsuţa din Pădure" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
6.
ORDIN 3530 26/03/2015
ORDIN nr. 3.530 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Happy Days" din satul Tamaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
7.
ORDIN 3531 26/03/2015
ORDIN nr. 3.531 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Patricia" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
8.
ORDIN 3532 26/03/2015
ORDIN nr. 3.532 din 26 martie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon" din municipiul Călăraşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
9.DECIZIE 85 26/02/2015 DECIZIE nr. 85 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 21 alin. (5) şi (8) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
10.DECIZIE 89 26/02/2015 DECIZIE nr. 89 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
11.
ORDIN 837 02/04/2015
ORDIN nr. 837 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 29 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 7 aprilie 2015privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite de iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
2.DECIZIE 120 08/04/2015 DECIZIE nr. 120 din 8 aprilie 2015pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
3.
ORDIN 364 09/03/2015
ORDIN nr. 364 din 9 martie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ P118/3-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
4.
ORDIN 27 02/04/2015
ORDIN nr. 27 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
5.
ORDIN 557 24/03/2015
ORDIN nr. 557 din 24 martie 2015privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2015/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
6.ACORD 24/03/2015 ACORD din 24 martie 2015interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2015/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2015
1.
ORDIN 621 30/03/2015
ORDIN nr. 621 din 30 martie 2015privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti pe cursul râului Prut EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 230 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 230 din 2 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
3.
ORDIN 448 08/04/2015
ORDIN nr. 448 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
4.
ORDIN 409 02/04/2015
ORDIN nr. 409 din 2 aprilie 2015privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
5.
ORDIN 450 08/04/2015
ORDIN nr. 450 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
6.
ORDIN 446 08/04/2015
ORDIN nr. 446 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
7.
ORDIN 449 08/04/2015
ORDIN nr. 449 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
8.
ORDIN 447 08/04/2015
ORDIN nr. 447 din 8 aprilie 2015privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 9 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 222 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 222 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
2.
ORDIN 410 02/04/2015
ORDIN nr. 410 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.057/2011 privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
3.
ORDIN 583 23/03/2015
ORDIN nr. 583 din 23 martie 2015pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
4.PROCEDURĂ 23/03/2015 PROCEDURĂ din 23 martie 2015de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
5.DECIZIE 4 04/04/2015 DECIZIE nr. 4 din 4 aprilie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) şi alin. 4 din Codul penal din 1969 îşi găseşte corespondentul în infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) şi (3) din actualul Cod penal sau dacă, dimpotrivă, este dezincriminată. EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 218 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 218 din 25 martie 2015privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
2.
LEGE 67 01/04/2015
LEGE nr. 67 din 1 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
3.DECRET 381 31/03/2015 DECRET nr. 381 din 31 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
4.
ORDIN 167 26/03/2015
ORDIN nr. 167 din 26 martie 2015privind aprobarea Procedurii de finanţare a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
5.PROCEDURĂ 26/03/2015 PROCEDURĂ DE FINANŢARE din 26 martie 2015a activităţilor de promovare şi reprezentare prin sport, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, altele decât cele care nu sunt prevăzute în Metodologia-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 13/2015, şi în Metodologia de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 132/2015, şi nu fac obiectul activităţii de excelenţă EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
6.
LEGE 70 02/04/2015
LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
7.DECRET 384 01/04/2015 DECRET nr. 384 din 1 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
8.
ORDIN 45 12/03/2015
ORDIN nr. 45 din 12 martie 2015pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale şi promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 84/2013 EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015
1.ANEXĂ 25/03/2015 ANEXE din 25 martie 2015nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 bis din 9 aprilie 2015
1.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
2.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
3.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
4.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
5.ANEXĂ 08/04/2015 ANEXE din 8 aprilie 2015la Ordinul nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (Anexele nr. 1-8) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 bis din 9 aprilie 2015
1.CIRCULARĂ 11 13/03/2015 CIRCULARĂ nr. 11 din 13 martie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 172 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 172 din 11 martie 2015privind aprobarea stemei oraşului Dumbrăveni, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 208 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 208 din 25 martie 2015privind aprobarea stemei comunei Bucovăţ, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
4.
ORDIN 123 01/04/2015
ORDIN nr. 123 din 1 aprilie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
5.
ORDIN 521 31/03/2015
ORDIN nr. 521 din 31 martie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 8 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 235 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 8 aprilie 2015
2.
ORDIN 67 08/04/2015
ORDIN nr. 67 din 8 aprilie 2015privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 8 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 236 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 236 din 7 aprilie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 8 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 232 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 232 din 2 aprilie 2015privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 233 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 233 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
3.ACORD 24/09/2014 ACORD din 24 septembrie 2014între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
4.DECIZIE 117 08/04/2015 DECIZIE nr. 117 din 8 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
5.DECIZIE 118 08/04/2015 DECIZIE nr. 118 din 8 aprilie 2015privind eliberarea domnului Ursu Marius Arthur din funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
6.DECIZIE 119 08/04/2015 DECIZIE nr. 119 din 8 aprilie 2015privind numirea domnului Radu-Codruţ Ştefănescu în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 229 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 229 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2014 şi la Astana la 29 octombrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
8.MEMORANDUM 25/09/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 25 septembrie 2014între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
9.
ORDIN 417 06/04/2015
ORDIN nr. 417 din 6 aprilie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
10.INSTRUCŢIUNI 06/04/2015 INSTRUCŢIUNI din 6 aprilie 2015de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
11.REGULAMENT 06/04/2015 REGULAMENT din 6 aprilie 2015de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015
1.DECIZIE 84 26/02/2015 DECIZIE nr. 84 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 238 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 238 din 7 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
3.
ORDIN 181 11/03/2015
ORDIN nr. 181 din 11 martie 2015pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
4.
ORDIN 419 07/04/2015
ORDIN nr. 419 din 7 aprilie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 237 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 237 din 7 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
6.REGULI 01/04/2015 REGULI din 1 aprilie 2015privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
7.
ORDIN 59 01/04/2015
ORDIN nr. 59 din 1 aprilie 2015pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
8.
ORDIN 373 26/03/2015
ORDIN nr. 373 din 26 martie 2015privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale privind nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la dispozitivele medicale şi activităţile conexe acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 8 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 24 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 7 aprilie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
2.DECIZIE 114 07/04/2015 DECIZIE nr. 114 din 7 aprilie 2015privind numirea domnului Iulian Jugan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
3.DECIZIE 115 07/04/2015 DECIZIE nr. 115 din 7 aprilie 2015privind constituirea Comitetului interministerial pentru punerea în executare a Deciziei civile nr. 3.237/2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 9.248/2/2010 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
4.DECIZIE 116 07/04/2015 DECIZIE nr. 116 din 7 aprilie 2015privind constituirea Comitetului interministerial pentru evaluarea şi actualizarea obiectivelor Strategiei Energetice Naţionale a României pe plan regional EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
5.
ORDIN 498 25/03/2015
ORDIN nr. 498 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
6.DECIZIE 3 27/02/2015 DECIZIE nr. 3 din 27 februarie 2015pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
7.DECIZIE 62 24/02/2015 DECIZIE nr. 62 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi celor ale art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015
1.DECIZIE 24 03/02/2015 DECIZIE nr. 24 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 4 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015
2.DECIZIE 87 26/02/2015 DECIZIE nr. 87 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza referitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015
3.DECIZIE 66 26/02/2015 DECIZIE nr. 66 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi a celor ale pct. 2 subpct. 2.3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 228 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 228 din 2 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 7 aprilie 2015
1.REGLEMENTĂRI 24/03/2015 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 24 martie 2015RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase" ediţia 4/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
2.
ORDIN 488 24/03/2015
ORDIN nr. 488 din 24 martie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-TABP "Transportul aerian al bunurilor periculoase", ediţia 4/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
3.
LEGE 72 03/04/2015
LEGE nr. 72 din 3 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
4.DECRET 391 02/04/2015 DECRET nr. 391 din 2 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 191 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 191 din 18 martie 2015privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
6.AMENDAMENT 17/06/2014 AMENDAMENT din 17 iunie 2014convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
7.
ORDIN 31 26/03/2015
ORDIN nr. 31 din 26 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 4 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 18 martie 2015privind ocuparea unui loc vacant de membru al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 7 aprilie 2015
1.
ORDIN 620 06/04/2015
ORDIN nr. 620 din 6 aprilie 2015privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 6 aprilie 2015
2.DECIZIE 5 16/02/2015 DECIZIE nr. 5 din 16 februarie 2015referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 6 aprilie 2015
3.DECIZIE 7 16/03/2015 DECIZIE nr. 7 din 16 martie 2015privind recursul în interesul legii formulat de către de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea interpretării unitare a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură penală cu privire la "măsurile preventive aplicabile minorilor, în sensul dacă la momentul soluţionării în primă instanţă, a acţiunii penale prin luarea unei măsuri educative, încetează de drept măsura preventivă dispusă anterior faţă de minor". EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 6 aprilie 2015
4.
ORDIN 619 06/04/2015
ORDIN nr. 619 din 6 aprilie 2015pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 6 aprilie 2015
1.
LEGE 71 03/04/2015
LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
2.DECRET 390 02/04/2015 DECRET nr. 390 din 2 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 226 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 226 din 2 aprilie 2015privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
4.
ORDIN 762 31/03/2015
ORDIN nr. 762 din 31 martie 2015pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
5.ACT 06/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 6 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Italienilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 227 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 227 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015
1.DECRET 389 02/04/2015 DECRET nr. 389 din 2 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 6 aprilie 2015
2.
ORDIN 200 18/03/2015
ORDIN nr. 200 din 18 martie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 6 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 1 28/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 martie 2015cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 6 aprilie 2015
4.
ORDIN 497 25/03/2015
ORDIN nr. 497 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri în vederea acordării şi utilizării autorizaţiilor CEMT EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 6 aprilie 2015
1.
ORDIN 126 25/03/2015
ORDIN nr. 126 din 25 martie 2015pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală EMITENT: BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
2.
ORDIN 516 18/03/2015
ORDIN nr. 516 din 18 martie 2015privind publicarea Protocolului de modificare, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
3.
ORDIN 125 25/03/2015
ORDIN nr. 125 din 25 martie 2015pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală EMITENT: BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 17 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 220 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 220 din 25 martie 2015pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
6.PROTOCOL 22/01/2015 PROTOCOL DE MODIFICARE din 22 ianuarie 2015încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
7.
RECTIFICARE 41 21/01/2015
RECTIFICARE nr. 41 din 21 ianuarie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 41/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 214 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 214 din 25 martie 2015privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 213 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 213 din 25 martie 2015privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
10.RAPORT 06/04/2015 RAPORT din 6 aprilie 2015privind activităţile desfăşurate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ - DEPARTAMENTUL DE CONTROL AL FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 239 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 239 din 7 aprilie 2015privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 240 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 240 din 7 aprilie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
3.CIRCULARĂ 13 06/04/2015 CIRCULARĂ nr. 13 din 6 aprilie 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
4.
ORDIN 442 08/04/2015
ORDIN nr. 442 din 8 aprilie 2015pentru modificarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, şi pentru abrogarea art. 12 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
5.
ORDIN 444 08/04/2015
ORDIN nr. 444 din 8 aprilie 2015privind constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
6.REGULAMENT 08/04/2015 REGULAMENT din 8 aprilie 2015de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 241 07/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 241 din 7 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
8.DECIZIE 5 04/03/2015 DECIZIE nr. 5 din 4 martie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în sensul "dacă hotărârea pronunţată în soluţionarea căii de atac extraordinare prevăzute de art. 426 din Codul de procedură penală şi împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac poate fi supusă apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 10 aprilie 2015
9.CIRCULARĂ 14 06/04/2015 CIRCULARĂ nr. 14 din 6 aprilie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 6 aprilie 2015
1.ANEXĂ 06/04/2015 ANEXE din 6 aprilie 2015la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 (Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 bis din 6 aprilie 2015
1.
ORDIN 51 23/03/2015
ORDIN nr. 51 din 23 martie 2015pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind codurile şi standardele industriale pentru centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2015
2.GHID 23/03/2015 GHID DE SECURITATE NUCLEARĂ din 23 martie 2015privind codurile şi standardele industriale pentru centralele nuclearoelectrice EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2015
3.
ORDIN 30 25/03/2015
ORDIN nr. 30 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 3 aprilie 2015
1.
LEGE 19 03/03/2015
LEGE nr. 19 din 3 martie 2015pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015
2.DECRET 296 02/03/2015 DECRET nr. 296 din 2 martie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015
3.DECIZIE 68 26/02/2015 DECIZIE nr. 68 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015
4.NORMĂ 6 23/03/2015 NORMĂ nr. 6 din 23 martie 2015privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 3 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 29 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 1 aprilie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Un Plan de investiţii pentru Europa COM (2014) 903 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 32 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 32 din 1 aprilie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, în ceea ce priveşte o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor COM (2015) 46 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
3.
RECTIFICARE 158 23/02/2015
RECTIFICARE nr. 158 din 23 februarie 2015referitoare la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 158/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
4.
ORDIN 355 03/04/2015
ORDIN nr. 355 din 3 aprilie 2015privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 225 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 225 din 2 aprilie 2015pentru aprobarea Amendamentului 3 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
6.AMENDAMENT 3 25/03/2015 AMENDAMENT nr. 3 din 25 martie 2015convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 19 martie 2015 şi, respectiv, la 25 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 3 aprilie 2015
1.
LEGE 68 01/04/2015
LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
2.DECRET 382 31/03/2015 DECRET nr. 382 din 31 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
3.
LEGE 69 02/04/2015
LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
4.DECRET 383 01/04/2015 DECRET nr. 383 din 1 aprilie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
5.DECRET 387 01/04/2015 DECRET nr. 387 din 1 aprilie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
6.DECRET 388 01/04/2015 DECRET nr. 388 din 1 aprilie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 30 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 30 din 1 aprilie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de investiţii strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 31 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 31 din 1 aprilie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Utilizarea optimă a flexibilităţii în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate şi de Creştere EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
9.
ORDIN 15 24/02/2015
ORDIN nr. M.15 din 24 februarie 2015pentru aprobarea Normelor privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
10.DECIZIE 3 19/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 19 ianuarie 2015referitoare la sesizarea formulată de Tribunalul Timiş în Dosarul nr. 273/325/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
11.
LEGE 61 31/03/2015
LEGE nr. 61 din 31 martie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
12.DECRET 374 30/03/2015 DECRET nr. 374 din 30 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015
1.DECIZIE 74 26/02/2015 DECIZIE nr. 74 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 223 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 223 din 2 aprilie 2015privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de alunecările de teren din judeţul Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
3.
LEGE 65 31/03/2015
LEGE nr. 65 din 31 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
4.DECRET 378 30/03/2015 DECRET nr. 378 din 30 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
5.
LEGE 66 01/04/2015
LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
6.DECRET 380 31/03/2015 DECRET nr. 380 din 31 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
7.DECRET 385 01/04/2015 DECRET nr. 385 din 1 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
8.DECRET 386 01/04/2015 DECRET nr. 386 din 1 aprilie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 224 02/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 224 din 2 aprilie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
10.DECIZIE 108 02/04/2015 DECIZIE nr. 108 din 2 aprilie 2015privind eliberarea domnului Ioan Todiraş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
11.DECIZIE 109 02/04/2015 DECIZIE nr. 109 din 2 aprilie 2015privind numirea doamnei Alina Luminiţa Catan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
12.DECIZIE 69 26/02/2015 DECIZIE nr. 69 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
13.DECIZIE 110 02/04/2015 DECIZIE nr. 110 din 2 aprilie 2015privind numirea domnului Nicolae Neacşu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
14.DECIZIE 111 02/04/2015 DECIZIE nr. 111 din 2 aprilie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Liviu Ispas din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
15.DECIZIE 112 02/04/2015 DECIZIE nr. 112 din 2 aprilie 2015privind numirea domnului Adrian Călin Buzgău în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
16.DECIZIE 113 02/04/2015 DECIZIE nr. 113 din 2 aprilie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Aurelian Ghimpău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 2 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 21 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 1 aprilie 2015pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului României nr. 29/2007 privind aprobarea intrării şi staţionării forţelor Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României în vederea desfăşurării activităţilor stabilite prin "Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României", semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 23 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 1 aprilie 2015privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
3.
LEGE 18 03/03/2015
LEGE nr. 18 din 3 martie 2015pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
4.DECRET 295 02/03/2015 DECRET nr. 295 din 2 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 27 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 27 din 1 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 19 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
7.HOTĂRÂRE 20 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
8.HOTĂRÂRE 28 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 28 din 1 aprilie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 33 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 33 din 1 aprilie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
10.ACT 02/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa" EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
11.
ORDIN 163 13/03/2015
ORDIN nr. 163 din 13 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 2 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 219 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 219 din 25 martie 2015privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
2.
LEGE 17 03/03/2015
LEGE nr. 17 din 3 martie 2015privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
3.DECRET 294 02/03/2015 DECRET nr. 294 din 2 martie 2015pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 24 30/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 30 martie 2015privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM (2014) 209 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 4 25/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 25 martie 2015pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
6.
ORDIN 387 31/03/2015
ORDIN nr. 387 din 31 martie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
7.
ORDIN 167 18/03/2015
ORDIN nr. 167 din 18 martie 2015privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
8.DECIZIE 88 26/02/2015 DECIZIE nr. 88 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
9.HOTĂRÂRE 217 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 217 din 25 martie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2015 al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 16 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 18 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 1 aprilie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 22 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 22 din 1 aprilie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
4.HOTĂRÂRE 26 31/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
5.HOTĂRÂRE 27 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 27 din 1 aprilie 2015privind cererea de efectuare în continuare a urmăririi penale a domnului Vâlcov Darius-Bogdan, senator în Parlamentul României, fost ministru delegat pentru buget şi ministru al Finanţelor Publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
6.HOTĂRÂRE 28 01/04/2015 HOTĂRÂRE nr. 28 din 1 aprilie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
7.
ORDIN 26 27/03/2015
ORDIN nr. 26 din 27 martie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
8.
ORDIN 344 01/04/2015
ORDIN nr. 344 din 1 aprilie 2015privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 1 aprilie 2015
1.
LEGE 64 31/03/2015
LEGE nr. 64 din 31 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
2.DECRET 377 30/03/2015 DECRET nr. 377 din 30 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 216 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 216 din 25 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
4.
ORDIN 389 31/03/2015
ORDIN nr. 389 din 31 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
5.
ORDIN 390 31/03/2015
ORDIN nr. 390 din 31 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
6.
ORDIN 510 26/03/2015
ORDIN nr. 510 din 26 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
7.
ORDIN 511 26/03/2015
ORDIN nr. 511 din 26 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
8.
ORDIN 730 30/03/2015
ORDIN nr. 730 din 30 martie 2015pentru aprobarea corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi la cererea de propuneri de proiecte aferente EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
9.
ORDIN 193 31/03/2015
ORDIN nr. 193 din 31 martie 2015pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
10.
ORDIN 189 30/03/2015
ORDIN nr. 189 din 30 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
11.
ORDIN 188 30/03/2015
ORDIN nr. 188 din 30 martie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015
1.
ORDIN 386 31/03/2015
ORDIN nr. 386 din 31 martie 2015privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
2.
ORDIN 391 31/03/2015
ORDIN nr. 391 din 31 martie 2015pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
3.HOTĂRÂRE 207 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 207 din 25 martie 2015privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a reevaluării şi comasării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
4.ACT 01/04/2015 CUANTUM TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
5.
ORDIN 187 30/03/2015
ORDIN nr. 187 din 30 martie 2015pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015
1.
LEGE 62 31/03/2015
LEGE nr. 62 din 31 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
2.DECRET 375 30/03/2015 DECRET nr. 375 din 30 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
3.
LEGE 63 31/03/2015
LEGE nr. 63 din 31 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
4.DECRET 376 30/03/2015 DECRET nr. 376 din 30 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
5.ACT 01/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
6.
ORDIN 388 31/03/2015
ORDIN nr. 388 din 31 martie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
7.
ORDIN 186 30/03/2015
ORDIN nr. 186 din 30 martie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
8.
ORDIN 519 19/03/2015
ORDIN nr. 519 din 19 martie 2015privind publicarea Acordului, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea Înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
9.ACORD 29/01/2015 ACORD din 29 ianuarie 2015prin schimb de note verbale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
10.ACT 01/04/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 aprilie 2015
1.
ORDIN 185 30/03/2015
ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
2.HOTĂRÂRE 197 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 197 din 18 martie 2015pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
3.CIRCULARĂ 12 31/03/2015 CIRCULARĂ nr. 12 din 31 martie 2015privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
4.
ORDIN 305 17/03/2015
ORDIN nr. 305 din 17 martie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
5.REGULAMENT 17/03/2015 REGULAMENT din 17 martie 2015de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 1 aprilie 2015
1.
ORDIN 781 10/03/2015
ORDIN nr. 781 din 10 martie 2015pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II şi a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
2.DECIZIE 107 31/03/2015 DECIZIE nr. 107 din 31 martie 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
3.
ORDIN 382 31/03/2015
ORDIN nr. 382 din 31 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
4.
RECTIFICARE 3 18/03/2015
RECTIFICARE nr. 3 din 18 martie 2015privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
5.DECIZIE 106 31/03/2015 DECIZIE nr. 106 din 31 martie 2015privind numirea unui reprezentant al Guvernului în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
6.
ORDIN 3400 18/03/2015
ORDIN nr. 3.400 din 18 martie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
7.ACT 01/04/2015 CUANTUM TOTAL din 1 aprilie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
8.
ORDIN 190 30/03/2015
ORDIN nr. 190 din 30 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
9.
ORDIN 654 11/03/2015
ORDIN nr. 654 din 11 martie 2015privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
10.NORMĂ 11/03/2015 NORME METODOLOGICE din 11 martie 2015de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor care reglementează comerţul preferenţial dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere, precum şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015
1.NORMĂ 31/03/2015 NORME METODOLOGICE din 31 martie 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 bis din 1 aprilie 2015
2.NORMĂ 30/03/2015 NORME METODOLOGICE din 30 martie 2015de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015*) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 bis din 1 aprilie 2015
1.NORMĂ 30/03/2015 NORME TEHNICE din 30 martie 2015de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 din 30.03.2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 bis din 1 aprilie 2015 ────────── *) Aprobat de Ordinul nr. 185, din 30 martie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 1 aprilie 2015.──────────
1.NORMĂ 31/03/2015 NORME TEHNICE din 31 martie 2015de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 bis din 1 aprilie 2015
1.HOTĂRÂRE 2 20/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 martie 2015privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
2.
ORDIN 2152 13/03/2015
ORDIN nr. 2.152 din 13 martie 2015pentru acreditarea Muzeului Militar Naţional "Regele Ferdinand I" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 1 20/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 20 martie 2015pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 206 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 205 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 205 din 25 martie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 30 martie 2015
1.DECRET 372 30/03/2015 DECRET nr. 372 din 30 martie 2015pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 30 martie 2015
2.DECRET 373 30/03/2015 DECRET nr. 373 din 30 martie 2015pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 30 martie 2015
3.DECRET 371 30/03/2015 DECRET nr. 371 din 30 martie 2015pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 30 martie 2015
4.
ORDIN 98 27/02/2015
ORDIN nr. 98 din 27 februarie 2015pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 30 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 212 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 212 din 25 martie 2015privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 211 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 211 din 25 martie 2015privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015
3.REGULAMENT 4 25/03/2015 REGULAMENT nr. 4 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, şi pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2015
1.DECRET 367 27/03/2015 DECRET nr. 367 din 27 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
2.DECRET 368 27/03/2015 DECRET nr. 368 din 27 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
3.DECIZIE 103 30/03/2015 DECIZIE nr. 103 din 30 martie 2015pentru eliberarea domnului Dragoş Andrei din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
4.DECIZIE 104 30/03/2015 DECIZIE nr. 104 din 30 martie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Dragoş Andrei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
5.DECIZIE 105 30/03/2015 DECIZIE nr. 105 din 30 martie 2015privind desemnarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
6.
ORDIN 355 24/03/2015
ORDIN nr. 355 din 24 martie 2015pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
7.
ORDIN 49 27/03/2015
ORDIN nr. 49 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
8.
ORDIN 50 27/03/2015
ORDIN nr. 50 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
9.
ORDIN 55 27/03/2015
ORDIN nr. 55 din 27 martie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
10.
ORDIN 56 27/03/2015
ORDIN nr. 56 din 27 martie 2015privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
11.
ORDIN 57 27/03/2015
ORDIN nr. 57 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 120/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
12.
ORDIN 58 27/03/2015
ORDIN nr. 58 din 27 martie 2015privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
13.ACT 30/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 30 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia "Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România" EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
14.
ORDIN 51 27/03/2015
ORDIN nr. 51 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
15.
ORDIN 52 27/03/2015
ORDIN nr. 52 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
16.
ORDIN 53 27/03/2015
ORDIN nr. 53 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
17.
ORDIN 54 27/03/2015
ORDIN nr. 54 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 136/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 30 martie 2015
1.
ORDIN 34 27/03/2015
ORDIN nr. 34 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
2.
ORDIN 36 27/03/2015
ORDIN nr. 36 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 124/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. şi pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
3.
ORDIN 37 27/03/2015
ORDIN nr. 37 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
4.
ORDIN 35 27/03/2015
ORDIN nr. 35 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
5.
ORDIN 38 27/03/2015
ORDIN nr. 38 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 125/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
6.
ORDIN 39 27/03/2015
ORDIN nr. 39 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
7.
ORDIN 46 27/03/2015
ORDIN nr. 46 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
8.
ORDIN 47 27/03/2015
ORDIN nr. 47 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
9.
ORDIN 48 27/03/2015
ORDIN nr. 48 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
10.
ORDIN 40 27/03/2015
ORDIN nr. 40 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
11.
ORDIN 41 27/03/2015
ORDIN nr. 41 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
12.
ORDIN 42 27/03/2015
ORDIN nr. 42 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
13.
ORDIN 43 27/03/2015
ORDIN nr. 43 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 129/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
14.
ORDIN 44 27/03/2015
ORDIN nr. 44 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
15.
ORDIN 45 27/03/2015
ORDIN nr. 45 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 30 martie 2015
1.
ORDIN 19 27/03/2015
ORDIN nr. 19 din 27 martie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
2.
ORDIN 20 27/03/2015
ORDIN nr. 20 din 27 martie 2015privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
3.
ORDIN 21 27/03/2015
ORDIN nr. 21 din 27 martie 2015privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
4.
ORDIN 22 27/03/2015
ORDIN nr. 22 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
5.
ORDIN 26 27/03/2015
ORDIN nr. 26 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
6.
ORDIN 27 27/03/2015
ORDIN nr. 27 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
7.
ORDIN 28 27/03/2015
ORDIN nr. 28 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
8.
ORDIN 29 27/03/2015
ORDIN nr. 29 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 138/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
9.
ORDIN 30 27/03/2015
ORDIN nr. 30 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
10.
ORDIN 31 27/03/2015
ORDIN nr. 31 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
11.
ORDIN 32 27/03/2015
ORDIN nr. 32 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
12.
ORDIN 33 27/03/2015
ORDIN nr. 33 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
13.
ORDIN 23 27/03/2015
ORDIN nr. 23 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
14.
ORDIN 24 27/03/2015
ORDIN nr. 24 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
15.
ORDIN 25 27/03/2015
ORDIN nr. 25 din 27 martie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 martie 2015
1.
ORDIN 609 25/03/2015
ORDIN nr. 609 din 25 martie 2015pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 30 martie 2015
2.GHID 25/03/2015 GHID DE FINANŢARE din 25 martie 2015a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 30 martie 2015
1.
ORDIN 505 25/03/2015
ORDIN nr. 505 din 25 martie 2015privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
2.
ORDIN 518 19/03/2015
ORDIN nr. 518 din 19 martie 2015pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU 2182 (2014) şi 2199 (2015) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
3.REZOLUŢIE 2182 24/10/2014 REZOLUŢIE nr. 2.182 din 24 octombrie 2014adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7286-a reuniuni la 24 octombrie 2014 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
4.REZOLUŢIE 2199 12/02/2015 REZOLUTIE nr. 2.199 din 12 februarie 2015adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7379-a reuniuni din data de 12 februarie 2015 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
5.REGULAMENT 3 25/03/2015 REGULAMENT nr. 3 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 204 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 204 din 25 martie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
2.DECIZIE 102 27/03/2015 DECIZIE nr. 102 din 27 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 22 24/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 22 din 24 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
4.
LEGE 58 26/03/2015
LEGE nr. 58 din 26 martie 2015privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
5.DECRET 364 25/03/2015 DECRET nr. 364 din 25 martie 2015pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
6.REGULAMENT 18/03/2015 REGULAMENT din 18 martie 2015de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
7.
ORDIN 17 18/03/2015
ORDIN nr. 17 din 18 martie 2015pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 20 23/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 23 martie 2015privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
9.ACT 27/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2015
1.ACT 27/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 27 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Capsali Pericle Iulian la alegerileeuroparlamentare din 25 mai 2014 EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
2.
ORDIN 513 17/03/2015
ORDIN nr. 513 din 17 martie 2015privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
3.PROGRAM 27/02/2015 PROGRAM DE COLABORARE din 27 februarie 2015în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
4.
ORDIN 18 18/03/2015
ORDIN nr. 18 din 18 martie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 25 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 25 din 25 martie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2015, COM 902 (2014) -, împreună cu documentele asociate la aceasta EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
6.
ORDIN 98 12/03/2015
ORDIN nr. 98 din 12 martie 2015privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 27 martie 2015
1.ACT 26/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
2.
ORDIN 147 02/03/2015
ORDIN nr. 147 din 2 martie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
3.DECIZIE 2 19/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 19 ianuarie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) şi ale art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 170 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 170 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 24 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
2.DECIZIE 100 25/03/2015 DECIZIE nr. 100 din 25 martie 2015privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
3.REGULAMENT 25/03/2015 REGULAMENT din 25 martie 2015de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
4.DECIZIE 101 25/03/2015 DECIZIE nr. 101 din 25 martie 2015privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
5.
ORDIN 99 12/03/2015
ORDIN nr. 99 din 12 martie 2015privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
6.ACT 26/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 198 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 198 din 18 martie 2015pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 200 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 200 din 25 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 199 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 199 din 25 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
3.DECRET 363 24/03/2015 DECRET nr. 363 din 24 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
4.
LEGE 57 25/03/2015
LEGE nr. 57 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
5.DECRET 362 24/03/2015 DECRET nr. 362 din 24 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
6.
LEGE 56 25/03/2015
LEGE nr. 56 din 25 martie 2015pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 201 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 201 din 25 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 202 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 202 din 25 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
9.ACT 26/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Dreptăţii Sociale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 130 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 130 din 25 februarie 2015privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
11.HOTĂRÂRE 169 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 169 din 11 martie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
12.NORMĂ 11/03/2015 NORME METODOLOGICE din 11 martie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
1.
LEGE 53 24/03/2015
LEGE nr. 53 din 24 martie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
2.DECRET 355 23/03/2015 DECRET nr. 355 din 23 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
3.
LEGE 54 24/03/2015
LEGE nr. 54 din 24 martie 2015pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
4.DECRET 356 23/03/2015 DECRET nr. 356 din 23 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 171 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 171 din 11 martie 2015privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
6.
ORDIN 425 12/03/2015
ORDIN nr. 425 din 12 martie 2015pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
7.
LEGE 55 24/03/2015
LEGE nr. 55 din 24 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
8.DECRET 357 23/03/2015 DECRET nr. 357 din 23 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 190 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 190 din 18 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
10.ACT 25/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
11.
ORDIN 309 17/03/2015
ORDIN nr. 309 din 17 martie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
12.NORMĂ 17/03/2015 NORME METODOLOGICE din 17 martie 2015de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 26 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 martie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
2.
ORDIN 747 25/03/2015
ORDIN nr. 747 din 25 martie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
3.
RECTIFICARE 172 17/02/2015
RECTIFICARE nr. 172 din 17 februarie 2015privind Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
4.DECIZIE 30 03/02/2015 DECIZIE nr. 30 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
5.DECIZIE 42 17/02/2015 DECIZIE nr. 42 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
6.
ORDIN 168 25/03/2015
ORDIN nr. 168 din 25 martie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
1.DECIZIE 3 25/03/2015 DECIZIE nr. 3 din 25 martie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26-27 martie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 23 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 martie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
3.DECRET 352 23/03/2015 DECRET nr. 352 din 23 martie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
4.DECIZIE 78 26/02/2015 DECIZIE nr. 78 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254^1 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
5.DECIZIE 36 03/02/2015 DECIZIE nr. 36 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
6.DECIZIE 6 16/02/2015 DECIZIE nr. 6 din 16 februarie 2015privind interpretarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, din punctul de vedere al semnăturii agentului constatator necesare legalităţii procesului-verbal de contravenţie, pentru contravenţiile sancţionate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
1.DECRET 358 23/03/2015 DECRET nr. 358 din 23 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
2.DECRET 359 23/03/2015 DECRET nr. 359 din 23 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
3.DECRET 360 23/03/2015 DECRET nr. 360 din 23 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
4.DECRET 361 24/03/2015 DECRET nr. 361 din 24 martie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 196 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 196 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
6.
ORDIN 700 23/03/2015
ORDIN nr. 700 din 23 martie 2015pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
7.DECIZIE 27 03/02/2015 DECIZIE nr. 27 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a IV-a şi a V-a din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
8.DECIZIE 43 17/02/2015 DECIZIE nr. 43 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
9.DECIZIE 1 19/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibilitatea instanţei de judecată învestite cu soluţionarea unei acţiuni în plata preţului de piaţă, întemeiată pe prevederile art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a acorda reclamantului, în lipsa unui capăt de cerere distinct, preţul actualizat plătit la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, în cazul în care constată ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 21 23/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 23 martie 2015privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
2.DECRET 353 23/03/2015 DECRET nr. 353 din 23 martie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
3.DECRET 354 23/03/2015 DECRET nr. 354 din 23 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
4.DECIZIE 83 26/02/2015 DECIZIE nr. 83 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
5.
ORDIN 3375 18/03/2015
ORDIN nr. 3.375 din 18 martie 2015pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
6.METODOLOGIE 18/03/2015 METODOLOGIE din 18 martie 2015privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 185 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 185 din 18 martie 2015pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 121 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 121 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 16 17/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 16 din 17 martie 2015cu privire la Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care însoţeşte Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi nr. 1.316/2013 - COM (2015) 11 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
4.AMENDAMENT 27/08/2014 AMENDAMENT din 27 august 2014convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
5.
ORDIN 23 12/03/2015
ORDIN nr. 23 din 12 martie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
6.
ORDIN 82 09/03/2015
ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
7.REGULAMENT 09/03/2015 REGULAMENT-CADRU din 9 martie 2015al serviciului de salubrizare a localităţilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
8.LISTĂ 24/03/2015 LISTA din 24 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Galaţi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI - Compartimentul dezvoltare servicii sociale, relaţii cu instituţii de asistenţă socială PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 186 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 186 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 187 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 187 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
11.HOTĂRÂRE 188 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 188 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
12.HOTĂRÂRE 15 17/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 17 martie 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - COM (2015) 10 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 194 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 194 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 195 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 195 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
3.
ORDIN 25 17/03/2015
ORDIN nr. 25 din 17 martie 2015privind modificarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 193 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 193 din 18 martie 2015pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 19 23/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 101 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 101 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Băleşti şi Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 144 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 144 din 4 martie 2015privind aprobarea stemei oraşului Bălan, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 192 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 192 din 18 martie 2015privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
9.
ORDIN 187 13/03/2015
ORDIN nr. 187 din 13 martie 2015privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
10.
ORDIN 308 17/03/2015
ORDIN nr. 308 din 17 martie 2015privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 189 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 189 din 18 martie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 64 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 64 din 11 decembrie 2014pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
3.DECIZIE 18 21/01/2015 DECIZIE nr. 18 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a doua din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) teza întâi din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
4.
ORDIN 282 16/02/2015
ORDIN nr. 282 din 16 februarie 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
5.DECIZIE 440 13/03/2015 DECIZIE nr. 440 din 13 martie 2015privind sancţionarea Societăţii GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 62 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 62 din 11 decembrie 2014privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
7.
ORDIN 259 10/03/2015
ORDIN nr. 259 din 10 martie 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
8.
ORDIN 200 12/02/2015
ORDIN nr. 200 din 12 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
9.
ORDIN 282 19/03/2015
ORDIN nr. 282 din 19 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
10.
ORDIN 16 18/03/2015
ORDIN nr. 16 din 18 martie 2015pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
11.PROCEDURĂ 18/03/2015 PROCEDURĂ-CADRU din 18 martie 2015privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
1.
ORDIN 24 17/03/2015
ORDIN nr. 24 din 17 martie 2015pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 23 martie 2015
2.METODOLOGIE 17/03/2015 METODOLOGIE din 17 martie 2015de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 23 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 183 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 183 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 184 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 184 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 182 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 182 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
4.ORD DE URGENŢĂ 3 18/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
1.DECRET 343 18/03/2015 DECRET nr. 343 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
2.DECRET 342 18/03/2015 DECRET nr. 342 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
3.DECRET 341 18/03/2015 DECRET nr. 341 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
4.DECRET 340 18/03/2015 DECRET nr. 340 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
5.DECRET 339 18/03/2015 DECRET nr. 339 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
6.DECRET 350 20/03/2015 DECRET nr. 350 din 20 martie 2015pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
7.DECRET 351 20/03/2015 DECRET nr. 351 din 20 martie 2015pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 181 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 181 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
1.DECRET 344 18/03/2015 DECRET nr. 344 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 18 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 18 martie 2015privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
3.
LEGE 51 19/03/2015
LEGE nr. 51 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
4.DECRET 348 18/03/2015 DECRET nr. 348 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
5.
LEGE 52 19/03/2015
LEGE nr. 52 din 19 martie 2015privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
6.
LEGE 47 19/03/2015
LEGE nr. 47 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
7.DECRET 349 18/03/2015 DECRET nr. 349 din 18 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
8.
LEGE 48 19/03/2015
LEGE nr. 48 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
9.DECRET 345 18/03/2015 DECRET nr. 345 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
10.
LEGE 49 19/03/2015
LEGE nr. 49 din 19 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
11.DECRET 346 18/03/2015 DECRET nr. 346 din 18 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
12.DECIZIE 49 17/02/2015 DECIZIE nr. 49 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
13.
LEGE 50 19/03/2015
LEGE nr. 50 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
14.DECRET 347 18/03/2015 DECRET nr. 347 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
15.HOTĂRÂRE 165 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 165 din 11 martie 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
1.
ORDIN 150 03/03/2015
ORDIN nr. 150 din 3 martie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 977/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - 11 "Elaborarea şi emiterea reglementărilor aeronautice civile române şi a procedurilor de aplicare a acestora" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
2.
ORDIN 179 10/03/2015
ORDIN nr. 179 din 10 martie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 742/1998 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române R.A.C.R. - 1/Definiţii şi abrevieri EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
3.DECIZIE 38 03/02/2015 DECIZIE nr. 38 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 180 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 180 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 17 17/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 17 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
2.DECIZIE 59 24/02/2015 DECIZIE nr. 59 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 718 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 173 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 173 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Petrică-Ionuţ-Sebastian Purec EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 174 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 174 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 175 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 175 din 18 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 176 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 176 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Şandru Anca Livia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 177 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 177 din 18 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 178 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 178 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
9.DECIZIE 97 18/03/2015 DECIZIE nr. 97 din 18 martie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
10.DECIZIE 98 18/03/2015 DECIZIE nr. 98 din 18 martie 2015privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
11.DECIZIE 99 18/03/2015 DECIZIE nr. 99 din 18 martie 2015privind numirea domnului Dumitru Băiculescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 22 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 22 din 18 martie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 23 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 18 martie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
3.DECIZIE 5 15/01/2015 DECIZIE nr. 5 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 179 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 179 din 18 martie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
1.CONTRACT MUNCĂ 11 15/01/2015 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 11 din 15 ianuarie 2015la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 1 din 19 martie 2015
1.
LEGE 41 17/03/2015
LEGE nr. 41 din 17 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
2.DECRET 333 16/03/2015 DECRET nr. 333 din 16 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
3.
LEGE 42 17/03/2015
LEGE nr. 42 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
4.DECRET 334 16/03/2015 DECRET nr. 334 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
5.
LEGE 43 17/03/2015
LEGE nr. 43 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
6.DECRET 335 16/03/2015 DECRET nr. 335 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
7.DECIZIE 67 26/02/2015 DECIZIE nr. 67 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
8.
ORDIN 277 11/03/2015
ORDIN nr. 277 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
9.
ORDIN 271 17/03/2015
ORDIN nr. 271 din 17 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
10.
ORDIN 114 27/02/2015
ORDIN nr. 114 din 27 februarie 2015privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
11.LISTĂ 18/03/2015 LISTĂ din 18 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Oradea, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL MUNICIPIULUI ORADEA - ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA - Serviciul Programe sociale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
1.
LEGE 44 17/03/2015
LEGE nr. 44 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
2.DECRET 336 16/03/2015 DECRET nr. 336 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
3.
LEGE 45 17/03/2015
LEGE nr. 45 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
4.DECRET 337 16/03/2015 DECRET nr. 337 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
5.
LEGE 46 17/03/2015
LEGE nr. 46 din 17 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
6.DECRET 338 16/03/2015 DECRET nr. 338 din 16 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
7.ACT 18/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 18 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Transilvania, Filiala Târgu Mureş EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
8.ACT 18/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 18 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 163 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 163 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
10.
ORDIN 3170 04/02/2015
ORDIN nr. 3.170 din 4 februarie 2015privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 161 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 161 din 11 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
2.
ORDIN 207 25/02/2015
ORDIN nr. 207 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
3.REGULAMENT 25/02/2015 REGULAMENT din 25 februarie 2015de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
4.
ORDIN 318 03/03/2015
ORDIN nr. 318 din 3 martie 2015privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Timişoara, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
5.
ORDIN 319 03/03/2015
ORDIN nr. 319 din 3 martie 2015privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Gârbovi, judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
6.CIRCULARĂ 10 13/03/2015 CIRCULARĂ nr. 10 din 13 martie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
7.DECIZIE 16 15/01/2015 DECIZIE nr. 16 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
8.DECIZIE 19 21/01/2015 DECIZIE nr. 19 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a treia din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
1.
ORDIN 12 04/03/2015
ORDIN nr. 12 din 4 martie 2015privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 17 martie 2015
2.REGULAMENT 04/03/2015 REGULAMENT din 4 martie 2015pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 17 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 160 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 160 din 11 martie 2015privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015
2.
ORDIN 132 12/03/2015
ORDIN nr. 132 din 12 martie 2015privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015
3.METODOLOGIE 12/03/2015 METODOLOGIE din 12 martie 2015de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015
1.DECRET 332 16/03/2015 DECRET nr. 332 din 16 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
2.DECIZIE 71 26/02/2015 DECIZIE nr. 71 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
3.
ORDIN 271 05/03/2015
ORDIN nr. 271 din 5 martie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
4.
ORDIN 184 11/03/2015
ORDIN nr. 184 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Rutiere Române - ARR EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 138 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 138 din 4 martie 2015privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
1.
ORDIN 671 13/03/2015
ORDIN nr. 671 din 13 martie 2015pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
2.
ORDIN 14 11/03/2015
ORDIN nr. 14 din 11 martie 2015pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
3.METODOLOGIE 11/03/2015 METODOLOGIE din 11 martie 2015privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 123 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 123 din 25 februarie 2015privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
1.
ORDIN 43 13/03/2015
ORDIN nr. 43 din 13 martie 2015privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării încadrării unităţii spitaliceşti în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 164 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 164 din 11 martie 2015privind declararea anului 2015 ca "Anul Veteranilor de Război" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
3.LISTĂ 16/03/2015 LISTĂ din 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
4.
ORDIN 256 10/03/2015
ORDIN nr. 256 din 10 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 168 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 168 din 11 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
6.
ORDIN 3331 10/03/2015
ORDIN nr. 3.331 din 10 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 148 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 148 din 4 martie 2015privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
8.
ORDIN 632 09/03/2015
ORDIN nr. 632 din 9 martie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 166 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 166 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 162 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 162 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
1.
ORDIN 510 09/03/2015
ORDIN nr. 510 din 9 martie 2015privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
2.
ORDIN 23 09/03/2015
ORDIN nr. 23 din 9 martie 2015privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
3.
ORDIN 165 05/03/2015
ORDIN nr. 165 din 5 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Navale Române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
4.
ORDIN 178 10/03/2015
ORDIN nr. 178 din 10 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române - AFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
1.
ORDIN 65 10/03/2015
ORDIN nr. 65 din 10 martie 2015privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping - studii medii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 167 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 167 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015
3.ORD DE URGENŢĂ 2 11/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015
1.
ORDIN 193 13/03/2015
ORDIN nr. 193 din 13 martie 2015privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 150 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 150 din 4 martie 2015pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
3.DECIZIE 93 13/03/2015 DECIZIE nr. 93 din 13 martie 2015privind revocarea, la cerere, a domnului Paul Racoviţă din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
4.DECIZIE 94 13/03/2015 DECIZIE nr. 94 din 13 martie 2015privind numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
5.DECIZIE 95 13/03/2015 DECIZIE nr. 95 din 13 martie 2015privind numirea domnului Nelu Stelea în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
6.DECIZIE 96 13/03/2015 DECIZIE nr. 96 din 13 martie 2015pentru numirea domnului Florin Silviu Hurduzeu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 158 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 158 din 11 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 159 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2015privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 147 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 147 din 4 martie 2015privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
10.DECIZIE 13 15/01/2015 DECIZIE nr. 13 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1^1) şi (1^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (1^2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a dispoziţiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
11.HOTĂRÂRE 157 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 157 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
1.
LEGE 21 09/03/2015
LEGE nr. 21 din 9 martie 2015pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
2.PROTOCOL 3 20/06/2006 PROTOCOL ADIŢIONAL nr. 3 din 20 iunie 2006la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
3.DECRET 307 06/03/2014 DECRET nr. 307 din 6 martie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
4.DECIZIE 76 26/02/2015 DECIZIE nr. 76 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
5.LISTĂ 13/03/2015 LISTĂ din 13 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Braşov cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
6.
ORDIN 493 11/03/2015
ORDIN nr. 493 din 11 martie 2015pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 13 martie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 13 martie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015.
1.
ORDIN 249 05/03/2015
ORDIN nr. 249 din 5 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
2.
LEGE 29 09/03/2015
LEGE nr. 29 din 9 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
3.DECRET 315 06/03/2015 DECRET nr. 315 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
4.
LEGE 40 11/03/2015
LEGE nr. 40 din 11 martie 2015pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
5.DECRET 331 11/03/2015 DECRET nr. 331 din 11 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 151 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 151 din 4 martie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
1.RAPORT 1775 12/02/2015 RAPORT nr. 1.775 din 12 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
2.RAPORT 1776 12/02/2015 RAPORT nr. 1.776 din 12 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
3.RAPORT 1840 13/02/2015 RAPORT nr. 1.840 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
4.RAPORT 1841 13/02/2015 RAPORT nr. 1.841 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
5.RAPORT 1842 13/02/2015 RAPORT nr. 1.842 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
6.RAPORT 1843 13/02/2015 RAPORT nr. 1.843 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
7.RAPORT 1844 13/02/2015 RAPORT nr. 1.844 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
8.RAPORT 2011 18/02/2015 RAPORT nr. 2.011 din 18 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
9.RAPORT 2012 18/02/2015 RAPORT nr. 2.012 din 18 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 139 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 139 din 4 martie 2015privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
11.RAPORT 2326 26/02/2015 RAPORT nr. 2.326 din 26 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
12.HOTĂRÂRE 152 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 152 din 4 martie 2015privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
13.HOTĂRÂRE 1069 07/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 7 martie 2015privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
14.
ORDIN 252 10/03/2015
ORDIN nr. 252 din 10 martie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
15.
ORDIN 820 27/02/2015
ORDIN nr. 820/C din 27 februarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
16.NORMĂ 27/02/2015 NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2015privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
17.HOTĂRÂRE 153 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 153 din 4 martie 2015privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
1.
LEGE 34 11/03/2015
LEGE nr. 34 din 11 martie 2015pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
2.DECRET 325 10/03/2015 DECRET nr. 325 din 10 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
3.
LEGE 35 11/03/2015
LEGE nr. 35 din 11 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
4.DECRET 326 10/03/2015 DECRET nr. 326 din 10 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
5.
LEGE 36 11/03/2015
LEGE nr. 36 din 11 martie 2015pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
6.DECRET 327 10/03/2015 DECRET nr. 327 din 10 martie 2015privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
7.
LEGE 37 11/03/2015
LEGE nr. 37 din 11 martie 2015privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
8.DECRET 328 10/03/2015 DECRET nr. 328 din 10 martie 2015pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
9.
LEGE 38 11/03/2015
LEGE nr. 38 din 11 martie 2015pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
10.DECRET 329 11/03/2015 DECRET nr. 329 din 11 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
11.
LEGE 39 11/03/2015
LEGE nr. 39 din 11 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
12.DECRET 330 11/03/2015 DECRET nr. 330 din 11 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
13.
ORDIN 275 10/03/2015
ORDIN nr. 275 din 10 martie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
14.
ORDIN 821 27/02/2015
ORDIN nr. 821 din 27 februarie 2015privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
15.HOTĂRÂRE 2 11/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 februarie 2015privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
16.HOTĂRÂRE 21 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 11 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
17.HOTĂRÂRE 149 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 149 din 4 martie 2015privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei "Carol I" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
18.
ORDIN 162 10/03/2015
ORDIN nr. 162 din 10 martie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
19.HOTĂRÂRE 3 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 martie 2015privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
20.
RECTIFICARE 65 04/02/2015
RECTIFICARE nr. 65 din 4 februarie 2015referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 65/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
21.PROGRAM 04/03/2015 PROGRAM din 4 martie 2015de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
1.ANEXĂ 10/03/2015 ANEXE din 10 martie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 bis din 12 martie 2015
2.ANEXĂ 10/03/2015 ANEXE din 10 martie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 bis din 12 martie 2015
1.
LEGE 33 09/03/2015
LEGE nr. 33 din 9 martie 2015pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
2.DECRET 324 09/03/2015 DECRET nr. 324 din 9 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
3.DECIZIE 23 03/02/2015 DECIZIE nr. 23 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3), art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
4.DECIZIE 29 03/02/2015 DECIZIE nr. 29 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
5.
ORDIN 339 03/03/2015
ORDIN nr. 339 din 3 martie 2015privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
1.
LEGE 30 09/03/2015
LEGE nr. 30 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
2.
LEGE 31 09/03/2015
LEGE nr. 31 din 9 martie 2015pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
3.DECRET 322 09/03/2015 DECRET nr. 322 din 9 martie 2015privind promulgarea Legii pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
4.DECRET 321 09/03/2015 DECRET nr. 321 din 9 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
5.
LEGE 32 09/03/2015
LEGE nr. 32 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
6.DECRET 323 09/03/2015 DECRET nr. 323 din 9 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 122 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 122 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
8.
ORDIN 13 04/03/2015
ORDIN nr. 13 din 4 martie 2015privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
9.COND+PROC 04/03/2015 CONDIŢII GENERALE din 4 martie 2015asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
10.NORMĂ 5 03/03/2015 NORMĂ nr. 5 din 3 martie 2015privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
1.ACT 11/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 11 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
2.
ORDIN 148 02/03/2015
ORDIN nr. 148 din 2 martie 2015privind modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.312/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
3.
ORDIN 194 23/02/2015
ORDIN nr. 194 din 23 februarie 2015privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
4.NORMĂ 23/02/2015 NORME din 23 februarie 2015pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 145 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 145 din 4 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
2.DECIZIE 4 27/02/2015 DECIZIE nr. 4 din 27 februarie 2015privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor polimetalice din perimetrul Rozalia, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
3.
ORDIN 107 20/02/2015
ORDIN nr. 107 din 20 februarie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 140 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 140 din 4 martie 2015privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
5.
ORDIN 3304 04/03/2015
ORDIN nr. 3.304 din 4 martie 2015privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 136 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 136 din 4 martie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 143 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 143 din 4 martie 2015privind recunoaşterea Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
2.
ORDIN 245 05/03/2015
ORDIN nr. 245 din 5 martie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
3.
ORDIN 246 09/03/2015
ORDIN nr. 246 din 9 martie 2015pentru împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
4.
LEGE 25 09/03/2015
LEGE nr. 25 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
5.DECRET 311 06/03/2015 DECRET nr. 311 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
6.CIRCULARĂ 9 26/02/2015 CIRCULARĂ nr. 9 din 26 februarie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
7.
LEGE 26 09/03/2015
LEGE nr. 26 din 9 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
8.DECRET 312 06/03/2015 DECRET nr. 312 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
9.
ORDIN 240 04/03/2015
ORDIN nr. 240 din 4 martie 2015privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
10.
LEGE 27 09/03/2015
LEGE nr. 27 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
11.DECRET 313 06/03/2015 DECRET nr. 313 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
12.
LEGE 28 09/03/2015
LEGE nr. 28 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
13.DECRET 314 06/03/2015 DECRET nr. 314 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
14.DECRET 316 09/03/2015 DECRET nr. 316 din 9 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
15.DECRET 317 09/03/2015 DECRET nr. 317 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
16.DECRET 318 09/03/2015 DECRET nr. 318 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
17.DECRET 319 09/03/2015 DECRET nr. 319 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
18.DECRET 320 09/03/2015 DECRET nr. 320 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
19.HOTĂRÂRE 142 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 142 din 4 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
1.LISTĂ 10/03/2015 LISTĂ din 10 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Târgu Mureş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREŞ - DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
2.
ORDIN 221 02/03/2015
ORDIN nr. 221 din 2 martie 2015pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
3.DECRET 310 06/03/2015 DECRET nr. 310 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
4.
LEGE 24 09/03/2015
LEGE nr. 24 din 9 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
5.DECRET 309 06/03/2015 DECRET nr. 309 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
6.
LEGE 23 09/03/2015
LEGE nr. 23 din 9 martie 2015pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
7.DECRET 308 06/03/2015 DECRET nr. 308 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
8.
LEGE 22 09/03/2015
LEGE nr. 22 din 9 martie 2015privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
9.
ORDIN 387 03/03/2015
ORDIN nr. 387 din 3 martie 2015pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
10.
ORDIN 386 13/02/2015
ORDIN nr. 386 din 13 februarie 2015privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
11.
ORDIN 391 04/03/2015
ORDIN nr. 391 din 4 martie 2015privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
1.
ORDIN 22 09/03/2015
ORDIN nr. 22 din 9 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015
2.
ORDIN 217 27/02/2015
ORDIN nr. 217 din 27 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015
3.
RECTIFICARE 782 10/09/2014
RECTIFICARE nr. 782 din 10 septembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 782/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 132 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 132 din 4 martie 2015pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru specia bovine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 133 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 133 din 4 martie 2015pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
3.DECIZIE 726 16/12/2014 DECIZIE nr. 726 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (6), art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2) şi art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor şi, în special, a prevederilor art. 44 din acestea EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
4.DECIZIE 764 18/12/2014 DECIZIE nr. 764 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi prin raportare la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 131 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 131 din 4 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 134 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 134 din 4 martie 2015privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 135 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 135 din 4 martie 2015pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
8.DECIZIE 89 09/03/2015 DECIZIE nr. 89 din 9 martie 2015privind numirea doamnei Roxana Mînzatu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
9.DECIZIE 90 09/03/2015 DECIZIE nr. 90 din 9 martie 2015privind numirea domnului Constantin-Florin Mituleţu-Buică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
10.REGULAMENT 2 27/02/2015 REGULAMENT nr. 2 din 27 februarie 2015pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
1.DECIZIE 22 21/01/2015 DECIZIE nr. 22 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015
2.DECIZIE 1 19/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 19 ianuarie 2015privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 169 alin. (6) raportat la art. 100 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015
3.PR-
LEGE 164 24/02/2015 PROIECT DE
LEGE nr. 164 din 24 februarie 2015privind revizuirea Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 126 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 126 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei municipiului Topliţa, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 127 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 127 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 129 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 129 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Recea, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 105 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 105 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemei oraşului Turceni, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 114 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 114 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemelor oraşelor Corabia şi Potcoava, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
6.
ORDIN 21 03/03/2015
ORDIN nr. 21 din 3 martie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 115 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 115 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Bărăşti şi Urzica, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
8.
ORDIN 123 29/01/2015
ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 125 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 125 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Slimnic, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
10.
ORDIN 123 27/02/2015
ORDIN nr. 123 din 27 februarie 2015privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
1.DECIZIE 6 06/03/2015 DECIZIE nr. 6 din 6 martie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
2.
LEGE 20 06/03/2015
LEGE nr. 20 din 6 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
3.DECRET 300 05/03/2015 DECRET nr. 300 din 5 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
4.DECRET 305 06/03/2015 DECRET nr. 305 din 6 martie 2015pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
5.DECRET 306 06/03/2015 DECRET nr. 306 din 6 martie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
6.
ORDIN 614 04/03/2015
ORDIN nr. 614 din 4 martie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
7.INSTRUCŢIUNI 04/03/2015 INSTRUCŢIUNI din 4 martie 2015de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
1.DECRET 303 05/03/2015 DECRET nr. 303 din 5 martie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Bazei Militare 99 Deveselu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
2.DECRET 304 05/03/2015 DECRET nr. 304 din 5 martie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
3.
ORDIN 130 24/02/2015
ORDIN nr. 130 din 24 februarie 2015pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 222/2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
4.
ORDIN 223 02/03/2015
ORDIN nr. 223 din 2 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
5.DECIZIE 2 02/02/2015 DECIZIE nr. 2 din 2 februarie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili care este calea de atac legală în urma desfiinţării deciziei date în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
6.
ORDIN 72 30/01/2015
ORDIN nr. 72 din 30 ianuarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
7.
ORDIN 212 26/02/2015
ORDIN nr. 212 din 26 februarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
1.
ORDIN 612 03/03/2015
ORDIN nr. 612 din 3 martie 2015privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 108 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 108 din 18 februarie 2015privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
3.
ORDIN 231 02/03/2015
ORDIN nr. 231 din 2 martie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
4.REGULAMENT 02/03/2015 REGULAMENT din 2 martie 2015de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 109 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 109 din 18 februarie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
1.DECIZIE 274 19/02/2015 DECIZIE nr. 274 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ALLIED TEAM Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 20 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 4 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
3.DECRET 301 05/03/2015 DECRET nr. 301 din 5 martie 2015pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
4.DECRET 302 05/03/2015 DECRET nr. 302 din 5 martie 2015pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
5.DECIZIE 4 19/01/2015 DECIZIE nr. 4 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă, în cursul urmăririi penale, competenţa de a dispune asupra unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial revine judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura sau, dimpotrivă, procurorului EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 12 03/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 3 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 13 03/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 3 martie 2015privind validarea alegerii preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
3.DECRET 297 04/03/2015 DECRET nr. 297 din 4 martie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
4.DECRET 298 04/03/2015 DECRET nr. 298 din 4 martie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
5.DECRET 299 04/03/2015 DECRET nr. 299 din 4 martie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
6.DECIZIE 85 04/03/2015 DECIZIE nr. 85 din 4 martie 2015privind revocarea, la cerere, a domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
7.DECIZIE 86 04/03/2015 DECIZIE nr. 86 din 4 martie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Eduard-Călin Dumitraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
8.DECIZIE 87 05/03/2015 DECIZIE nr. 87 din 5 martie 2015privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
9.DECIZIE 88 05/03/2015 DECIZIE nr. 88 din 5 martie 2015privind numirea doamnei Alina Cazanacli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
10.
ORDIN 2094 10/02/2015
ORDIN nr. 2.094 din 10 februarie 2015pentru acreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
11.REGULAMENT 3 27/02/2015 REGULAMENT nr. 3 din 27 februarie 2015pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
12.DECIZIE 244 17/02/2015 DECIZIE nr. 244 din 17 februarie 2015privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
13.DECIZIE 272 19/02/2015 DECIZIE nr. 272 din 19 februarie 2015privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
14.DECIZIE 273 19/02/2015 DECIZIE nr. 273 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AL BROKER INVEST - Broker de Asigurare - S.A. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
15.
ORDIN 209 25/02/2015
ORDIN nr. 209 din 25 februarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
16.
ORDIN 10 25/02/2015
ORDIN nr. 10 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
17.METODOLOGIE 25/02/2015 METODOLOGIE din 25 februarie 2015de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
1.DECIZIE 84 04/03/2015 DECIZIE nr. 84 din 4 martie 2015pentru numirea domnului Gheorghe Cornescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
2.DECIZIE 262 19/02/2015 DECIZIE nr. 262 din 19 februarie 2015pentru aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
3.
LEGE 16 03/03/2015
LEGE nr. 16 din 3 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
4.DECRET 293 02/03/2015 DECRET nr. 293 din 2 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
5.
ORDIN 172 17/02/2015
ORDIN nr. 172 din 17 februarie 2015privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 120 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 120 din 25 februarie 2015privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
1.
ORDIN 8 25/02/2015
ORDIN nr. 8 din 25 februarie 2015privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
2.
ORDIN 49 26/02/2015
ORDIN nr. 49 din 26 februarie 2015pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
3.
ORDIN 9 25/02/2015
ORDIN nr. 9 din 25 februarie 2015privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
4.ACT 04/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 4 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Călan, judeţul Hunedoara EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
5.DECIZIE 768 18/12/2014 DECIZIE nr. 768 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 42 din Legea farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
6.DECIZIE 2 15/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
7.DECIZIE 3 15/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi a Legii nr. 161/2003, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 128 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 128 din 25 februarie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
2.DECIZIE 28 03/02/2015 DECIZIE nr. 28 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
3.
ORDIN 580 26/02/2015
ORDIN nr. 580 din 26 februarie 2015privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
4.DECIZIE 35 03/02/2015 DECIZIE nr. 35 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
5.DECIZIE 37 03/02/2015 DECIZIE nr. 37 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
6.
ORDIN 11 25/02/2015
ORDIN nr. 11 din 25 februarie 2015pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
1.DECIZIE 287 19/02/2015 DECIZIE nr. 287 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SIGMA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
2.DECIZIE 288 19/02/2015 DECIZIE nr. 288 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ONEST ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
3.DECIZIE 289 19/02/2015 DECIZIE nr. 289 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea societăţii PRIMA Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
4.DECIZIE 727 16/12/2014 DECIZIE nr. 727 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391-1398 din Codul civil din 1864 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
5.DECIZIE 728 16/12/2014 DECIZIE nr. 728 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
6.DECIZIE 6 15/01/2015 DECIZIE nr. 6 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. 1, 4 şi 5, precum şi a celor ale art. 63 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
7.DECIZIE 12 15/01/2015 DECIZIE nr. 12 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
8.SENTINŢĂ 3277 16/05/2012 SENTINŢĂ nr. 3.277 din 16 mai 2012referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, reclamanţii apreciază că acesta este nelegal pe cale de accesorie, încălcându-le dreptul de a nu deveni persoane impozabile în scopuri de TVA şi astfel, de a nu fi supuşi obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA, la organul fiscal competent EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
9.DECIZIE 2168 13/05/2014 DECIZIE nr. 2.168 din 13 mai 2014privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi calificată ca plătitor de TVA EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 14 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 14 din 2 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 15 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 2 martie 2015pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
3.
ORDIN 588 27/02/2015
ORDIN nr. 588 din 27 februarie 2015privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 9 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 10 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 11 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 12 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 13 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
9.
ORDIN 134 25/02/2015
ORDIN nr. 134 din 25 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
1.
ORDIN 17 24/02/2015
ORDIN nr. 17 din 24 februarie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 124 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 124 din 25 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
3.DECIZIE 730 16/12/2014 DECIZIE nr. 730 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
4.DECIZIE 731 16/12/2014 DECIZIE nr. 731 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
5.DECIZIE 763 18/12/2014 DECIZIE nr. 763 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
6.DECIZIE 3 19/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
1.
ORDIN 243 20/01/2015
ORDIN nr. 243 din 20 ianuarie 2015privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
2.DECIZIE 26 03/02/2015 DECIZIE nr. 26 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
3.DECIZIE 279 19/02/2015 DECIZIE nr. 279 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BLITZ Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
4.DECIZIE 275 19/02/2015 DECIZIE nr. 275 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASA GROUP Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
5.DECIZIE 281 19/02/2015 DECIZIE nr. 281 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER INVEST Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
6.DECIZIE 282 19/02/2015 DECIZIE nr. 282 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CAPITAL & ALLIANCE INSURANCE Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
7.DECIZIE 34 03/02/2015 DECIZIE nr. 34 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
8.DECIZIE 283 19/02/2015 DECIZIE nr. 283 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EDY Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
9.HOTĂRÂRE 110 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 110 din 18 februarie 2015privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
10.DECIZIE 276 19/02/2015 DECIZIE nr. 276 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
11.CIRCULARĂ 8 12/02/2015 CIRCULARĂ nr. 8 din 12 februarie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
12.HOTĂRÂRE 113 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 113 din 18 februarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
13.HOTĂRÂRE 116 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 116 din 18 februarie 2015privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
1.DECIZIE 725 16/12/2014 DECIZIE nr. 725 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52^7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
2.DECIZIE 762 18/12/2014 DECIZIE nr. 762 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 118 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 118 din 25 februarie 2015pentru modificarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
4.
ORDIN 16 18/02/2015
ORDIN nr. 16 din 18 februarie 2015privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
5.
ORDIN 1 05/01/2015
ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2015privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
6.DECIZIE 767 18/12/2014 DECIZIE nr. 767 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a dispoziţiilor art. 20 din capitolul V^1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 117 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 117 din 25 februarie 2015pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
1.
ORDIN 19 26/02/2015
ORDIN nr. 19 din 26 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
2.
LEGE 13 24/02/2015
LEGE nr. 13 din 24 februarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
3.DECRET 290 23/02/2015 DECRET nr. 290 din 23 februarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
4.
LEGE 14 24/02/2015
LEGE nr. 14 din 24 februarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
5.DECRET 291 23/02/2015 DECRET nr. 291 din 23 februarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
6.
LEGE 15 24/02/2015
LEGE nr. 15 din 24 februarie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
7.DECRET 292 23/02/2015 DECRET nr. 292 din 23 februarie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 112 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 112 din 18 februarie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
9.DECIZIE 33 03/02/2015 DECIZIE nr. 33 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120^1 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
10.DECIZIE 290 19/02/2015 DECIZIE nr. 290 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SITAL ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
11.DECIZIE 291 19/02/2015 DECIZIE nr. 291 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SOLVENTA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
12.DECIZIE 292 19/02/2015 DECIZIE nr. 292 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii UNIBROKER Dobrogea Broker de Asigurare Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
13.DECIZIE 293 19/02/2015 DECIZIE nr. 293 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ZOE Broker Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
14.HOTĂRÂRE 11 19/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 19 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
1.DECIZIE 79 24/02/2015 DECIZIE nr. 79 din 24 februarie 2015privind numirea doamnei Diana Marielissa Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 8 29/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 29 ianuarie 2015privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
3.DECIZIE 160 23/02/2015 DECIZIE nr. 160 din 23 februarie 2015privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
4.ACT 26/02/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 februarie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
5.ACT 26/02/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 februarie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sighişoara EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
6.DECIZIE 40 03/02/2015 DECIZIE nr. 40 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
7.DECIZIE 20 21/01/2015 DECIZIE nr. 20 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi (3), art. 3 pct. 7, art. 16, art. 21 alin. (6), art. 24 alin. (2)-(4) şi la art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
8.DECIZIE 41 03/02/2015 DECIZIE nr. 41 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
9.DECIZIE 39 03/02/2015 DECIZIE nr. 39 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi a celor ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
1.REGULAMENT 1 12/02/2015 REGULAMENT nr. 1 din 12 februarie 2015privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 18 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 25 februarie 2015privind vacantarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 17 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 25 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
4.DECIZIE 5 25/02/2015 DECIZIE nr. 5 din 25 februarie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 11 24/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 24 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 19 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 25 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
7.
ORDIN 195 23/02/2015
ORDIN nr. 195 din 23 februarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 23 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 98 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 98 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Cobadin, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 97 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 97 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei municipiului Codlea, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 90 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Rădeşti, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 91 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 91 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Şieu-Odorhei, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 89 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 89 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei municipiului Câmpulung, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 95 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 95 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Frecăţei, Galbenu, Jirlău, Râmnicelu, Scorţaru Nou şi Zăvoaia, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 96 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 96 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Bran, Cincu şi Teliu, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 92 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 92 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Mica şi Zau de Câmpie, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
9.HOTĂRÂRE 93 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 93 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Brădeni, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
10.HOTĂRÂRE 94 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 94 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Chiajna, judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
11.DECIZIE 78 24/02/2015 DECIZIE nr. 78 din 24 februarie 2015privind eliberarea doamnei Diana Marielissa Voicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
12.ACT 25/02/2015 CUANTUMUL TOTAL din 25 februarie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Deva, judeţul Hunedoara EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
1.DECRET 286 23/02/2015 DECRET nr. 286 din 23 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
2.DECRET 287 23/02/2015 DECRET nr. 287 din 23 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
3.DECRET 288 23/02/2015 DECRET nr. 288 din 23 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
4.DECRET 289 23/02/2015 DECRET nr. 289 din 23 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
5.DECIZIE 76 24/02/2015 DECIZIE nr. 76 din 24 februarie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Adrian Anghel, în domeniul dialogului cu românii din Statele Unite ale Americii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
6.DECIZIE 77 24/02/2015 DECIZIE nr. 77 din 24 februarie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Florea Voinea, în domeniul relaţiilor cu Republica Populară Chineză EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
7.DECIZIE 80 24/02/2015 DECIZIE nr. 80 din 24 februarie 2015privind constatarea încetării exercitării funcţiei de secretar de stat la Ministerul Justiţiei de către doamna Simona-Maya Teodoroiu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 99 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 99 din 10 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
1.
ORDIN 169 17/02/2015
ORDIN nr. 169 din 17 februarie 2015pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
2.
ORDIN 242 04/02/2015
ORDIN nr. 242 din 4 februarie 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SCHWABEN BUSINESS PARK PETREŞTI - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
3.
ORDIN 3179 05/02/2015
ORDIN nr. 3.179 din 5 februarie 2015privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
4.METODOLOGIE 05/02/2015 METODOLOGIE-CADRU din 5 februarie 2015de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
5.
ORDIN 141 10/02/2015
ORDIN nr. 141 din 10 februarie 2015privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
6.
ORDIN 170 17/02/2015
ORDIN nr. 170 din 17 februarie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
7.REGLEMENTĂRI 17/02/2015 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 februarie 2015privind contabilitatea în partidă simplă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
8.
ORDIN 2256 25/11/2014
ORDIN nr. 2.256 din 25 noiembrie 2014privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
9.
ORDIN 1569 19/12/2014
ORDIN nr. 1.569 din 19 decembrie 2014privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
10.
ORDIN 197 23/02/2015
ORDIN nr. 197 din 23 februarie 2015privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
11.PROCEDURĂ 23/02/2015 PROCEDURĂ din 23 februarie 2015de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
1.DECIZIE 8 08/12/2014 DECIZIE nr. 8 din 8 decembrie 2014privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din acelaşi cod, neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsă în contractele colective sau individuale de muncă, dacă aceasta este mai favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a măsurii de concediere şi a deciziei de concediere EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015
2.
ORDIN 102 04/02/2015
ORDIN nr. 102 din 4 februarie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale I.F.N. GENERAL LEASING - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015
3.
ORDIN 101 04/02/2015
ORDIN nr. 101 din 4 februarie 2015privind dispunerea radierii instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială IFN BIACO LEASING - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015
4.
ORDIN 442 20/02/2015
ORDIN nr. 442 din 20 februarie 2015pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015
1.DECIZIE 243 17/02/2015 DECIZIE nr. 243 din 17 februarie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
2.
ORDIN 83 17/02/2015
ORDIN nr. 83 din 17 februarie 2015privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
3.LISTĂ 24/02/2015 LISTĂ din 24 februarie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MUNICIPIUL BUCUREŞTI - CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 - Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
4.DECIZIE 15 15/01/2015 DECIZIE nr. 15 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
5.DECIZIE 7 08/12/2014 DECIZIE nr. 7 din 8 decembrie 2014referitoare la recursul în interesul legii, privind existenţa unei jurisprudenţe neunitare în privinţa problemei de drept referitoare la posibilitatea părţii în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru de a supune controlului, în căile de atac de reformare, critici care să vizeze existenţa obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, decurgând din aprecierea caracterului timbrabil al cererii de chemare în judecată EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
6.
ORDIN 145 11/02/2015
ORDIN nr. 145 din 11 februarie 2015pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 15 23/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 23 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a doamnei Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 16 23/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 16 din 23 februarie 2015privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015
3.LISTĂ 23/02/2015 LISTĂ din 23 februarie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2015, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015
4.
ORDIN 150 11/02/2015
ORDIN nr. 150 din 11 februarie 2015privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015
1.
ORDIN 468 17/02/2015
ORDIN nr. 468 din 17 februarie 2015pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 23 februarie 2015
2.PROCEDURĂ 17/02/2015 PROCEDURĂ din 17 februarie 2015de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 23 februarie 2015
1.
ORDIN 467 17/02/2015
ORDIN nr. 467 din 17 februarie 2015pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 23 februarie 2015
2.PROCEDURĂ 17/02/2015 PROCEDURĂ din 17 februarie 2015de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 23 februarie 2015
1.NORMĂ 12/02/2015 NORMĂ din 12 februarie 2015privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-III/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 103 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 103 din 18 februarie 2015privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
3.
ORDIN 2111 17/02/2015
ORDIN nr. 2.111 din 17 februarie 2015pentru modificarea denumirii Corului Naţional de Cameră "Madrigal" în Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 20 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 12 februarie 2015pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-III/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 104 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 104 din 18 februarie 2015privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
6.
ORDIN 410 12/02/2015
ORDIN nr. 410 din 12 februarie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
1.REGULAMENT 1 12/02/2015 REGULAMENT nr. 1 din 12 februarie 2015privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 18 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 25 februarie 2015privind vacantarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 17 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 25 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
4.DECIZIE 5 25/02/2015 DECIZIE nr. 5 din 25 februarie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 11 24/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 24 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 19 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 25 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
7.
ORDIN 195 23/02/2015
ORDIN nr. 195 din 23 februarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 23 februarie 2015
1.DECIZIE 75 20/02/2015 DECIZIE nr. 75 din 20 februarie 2015privind eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 111 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 111 din 18 februarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2015
3.DECIZIE 14 15/01/2015 DECIZIE nr. 14 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2015
1.DECIZIE 734 16/12/2014 DECIZIE nr. 734 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
2.DECIZIE 745 16/12/2014 DECIZIE nr. 745 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (3) şi (5) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
3.NORMĂ 4 16/02/2015 NORMĂ nr. 4 din 16 februarie 2015privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
4.
ORDIN 159 16/02/2015
ORDIN nr. 159 din 16 februarie 2015pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 71 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 71 din 4 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Lupşa, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
6.DECIZIE 9 15/01/2015 DECIZIE nr. 9 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
1.
ORDIN 161 17/02/2015
ORDIN nr. 161 din 17 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
2.
ORDIN 162 17/02/2015
ORDIN nr. 162 din 17 februarie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
3.
ORDIN 168 17/02/2015
ORDIN nr. 168 din 17 februarie 2015privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 106 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 106 din 18 februarie 2015privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
5.
ORDIN 178 18/02/2015
ORDIN nr. 178 din 18 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
6.NORMĂ 12/02/2015 NORMĂ din 12 februarie 2015privind "Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului" (NI-ASR-08-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 21 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 12 februarie 2015pentru aprobarea Normei "Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului" (NI-ASR-08-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 107 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 107 din 18 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
9.HOTĂRÂRE 24 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 februarie 2015pentru aprobarea Normei "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
10.NORMĂ 12/02/2015 NORMĂ din 12 februarie 2015privind "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
1.DECRET 274 18/02/2015 DECRET nr. 274 din 18 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2015
2.
ORDIN 15 18/02/2015
ORDIN nr. 15 din 18 februarie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2015
3.REGULAMENT 18/02/2015 REGULAMENT din 18 februarie 2015de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2015
1.DECIZIE 777 18/12/2014 DECIZIE nr. 777 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
2.DECIZIE 740 16/12/2014 DECIZIE nr. 740 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
3.DECIZIE 776 18/12/2014 DECIZIE nr. 776 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
4.DECIZIE 781 18/12/2014 DECIZIE nr. 781 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1129 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.129 din 17 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
6.
ORDIN 166 17/02/2015
ORDIN nr. 166 din 17 februarie 2015pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
7.
ORDIN 3165 04/02/2015
ORDIN nr. 3.165 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
8.METODOLOGIE 04/02/2015 METODOLOGIA-CADRU din 4 februarie 2015privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
1.DECRET 285 18/02/2015 DECRET nr. 285 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
2.DECRET 277 18/02/2015 DECRET nr. 277 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
3.DECRET 282 18/02/2015 DECRET nr. 282 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
4.DECRET 283 18/02/2015 DECRET nr. 283 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Unităţii Speciale 76 Jandarmi Protecţie Instituţională "Instituţii Financiar-Bancare" Bucureşti EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
5.DECRET 284 18/02/2015 DECRET nr. 284 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
6.DECRET 278 18/02/2015 DECRET nr. 278 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
7.DECRET 279 18/02/2015 DECRET nr. 279 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
8.DECRET 280 18/02/2015 DECRET nr. 280 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
9.DECRET 281 18/02/2015 DECRET nr. 281 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
10.DECRET 276 18/02/2015 DECRET nr. 276 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
11.DECRET 275 18/02/2015 DECRET nr. 275 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
12.DECIZIE 733 16/12/2014 DECIZIE nr. 733 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
13.DECIZIE 70 19/02/2015 DECIZIE nr. 70 din 19 februarie 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 462/2012 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
14.DECIZIE 71 19/02/2015 DECIZIE nr. 71 din 19 februarie 2015privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
15.DECIZIE 72 19/02/2015 DECIZIE nr. 72 din 19 februarie 2015privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sârb Gheorghe, secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
16.DECIZIE 73 19/02/2015 DECIZIE nr. 73 din 19 februarie 2015privind numirea domnului Gabriel Lungu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
17.DECIZIE 74 19/02/2015 DECIZIE nr. 74 din 19 februarie 2015privind numirea doamnei Mihaela Ungureanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
18.
ORDIN 167 13/02/2015
ORDIN nr. 167 din 13 februarie 2015privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2015, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
19.HOTĂRÂRE 102 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 102 din 18 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 88 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 88 din 10 februarie 2015privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi Conferinţa Internaţională Integritate Electorală şi Cooperare Regională", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 7 17/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 7 din 17 februarie 2015privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 8 17/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 17 februarie 2015privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
4.
ORDIN 169 17/02/2015
ORDIN nr. 169 din 17 februarie 2015privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 9 17/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 17 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 10 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 18 februarie 2015pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
7.DECIZIE 4 18/02/2015 DECIZIE nr. 4 din 18 februarie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
8.
ORDIN 3191 09/02/2015
ORDIN nr. 3.191 din 9 februarie 2015pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
9.METODOLOGIE 09/02/2015 METODOLOGIE din 9 februarie 2015privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
10.HOTĂRÂRE 100 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 100 din 10 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
11.HOTĂRÂRE 85 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 85 din 10 februarie 2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Mureş, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
12.HOTĂRÂRE 86 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 86 din 10 februarie 2015privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
1.DECIZIE 671 13/11/2014 DECIZIE nr. 671 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat în redactarea anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
2.DECIZIE 672 13/11/2014 DECIZIE nr. 672 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluţia de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 80 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 80 din 10 februarie 2015pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 82 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 82 din 10 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 83 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 83 din 10 februarie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 84 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 84 din 10 februarie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 87 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 87 din 10 februarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
1.
ORDIN 106 03/02/2015
ORDIN nr. 106 din 3 februarie 2015pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
2.DECIZIE 200 09/02/2015 DECIZIE nr. 200 din 9 februarie 2015privind sancţionarea Societăţii TAR & TAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
3.
ORDIN 32 19/01/2015
ORDIN nr. 32 din 19 ianuarie 2015pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
4.DECIZIE 739 16/12/2014 DECIZIE nr. 739 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
5.DECIZIE 10 15/01/2015 DECIZIE nr. 10 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
6.DECIZIE 774 18/12/2014 DECIZIE nr. 774 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 78 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 78 din 4 februarie 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
1.REGULAMENT 03/02/2015 REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
2.REGULAMENT 03/02/2015 REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
3.STANDARD 03/02/2015 STANDARD DE EVALUARE din 3 februarie 2015a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 3) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
4.METODOLOGIE 03/02/2015 METODOLOGIE-CADRU din 3 februarie 2015de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 4) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
5.REGULAMENT 19/01/2015 REGULAMENT-CADRU din 19 ianuarie 2015de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 1) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
6.REGULAMENT 19/01/2015 REGULAMENT-CADRU din 19 ianuarie 2015de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate (Anexa nr. 2) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
7.STANDARD 19/01/2015 STANDARD DE EVALUARE din 19 ianuarie 2015a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 3) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
8.METODOLOGIE 19/01/2015 METODOLOGIE-CADRU din 19 ianuarie 2015de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 4) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
1.DECIZIE 735 16/12/2014 DECIZIE nr. 735 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
2.DECIZIE 754 16/12/2014 DECIZIE nr. 754 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
3.DECIZIE 736 16/12/2014 DECIZIE nr. 736 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 81 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 81 din 10 februarie 2015pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
5.
ORDIN 157 16/02/2015
ORDIN nr. 157 din 16 februarie 2015privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
6.
ORDIN 158 16/02/2015
ORDIN nr. 158 din 16 februarie 2015privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
7.
ORDIN 21 12/02/2015
ORDIN nr. 21 din 12 februarie 2015privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 89/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
1.
ORDIN 1414 06/10/2014
ORDIN nr. 1.414 din 6 octombrie 2014pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul I "Mijloace de radionavigaţie", ediţia 2/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
2.
ORDIN 146 11/02/2015
ORDIN nr. 146 din 11 februarie 2015privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 113 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 113 din 10 februarie 2015pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 148 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 148 din 10 februarie 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
5.CIRCULARĂ 6 10/02/2015 CIRCULARĂ nr. 6 din 10 februarie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
6.CIRCULARĂ 7 10/02/2015 CIRCULARĂ nr. 7 din 10 februarie 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
7.DECIZIE 741 16/12/2014 DECIZIE nr. 741 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportat la art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
8.DECIZIE 749 16/12/2014 DECIZIE nr. 749 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
9.DECIZIE 757 16/12/2014 DECIZIE nr. 757 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
10.DECIZIE 759 16/12/2014 DECIZIE nr. 759 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
1.METODOLOGIE 11/02/2015 METODOLOGIE din 11 februarie 2015pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2015
2.
ORDIN 7 11/02/2015
ORDIN nr. 7 din 11 februarie 2015privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2015
1.
ORDIN 360 06/02/2015
ORDIN nr. 360 din 6 februarie 2015privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2015
2.
ORDIN 78 27/01/2015
ORDIN nr. 78 din 27 ianuarie 2015privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2015
3.DECIZIE 724 16/12/2014 DECIZIE nr. 724 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 11 alin. (1) şi (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (9), art. 31 alin. (5) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2015
4.
ORDIN 385 13/02/2015
ORDIN nr. 385 din 13 februarie 2015privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2015
1.
RECTIFICARE 4893 10/11/2014
RECTIFICARE nr. 4.893 din 10 noiembrie 2014referitoare la Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.893/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
2.
ORDIN 151 11/02/2015
ORDIN nr. 151 din 11 februarie 2015pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
3.DECIZIE 758 16/12/2014 DECIZIE nr. 758 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4, art. 7 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 57 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 57 din 28 ianuarie 2015privind compatibilitatea electromagnetică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
5.DECIZIE 737 16/12/2014 DECIZIE nr. 737 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
1.DECIZIE 738 16/12/2014 DECIZIE nr. 738 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015
2.
ORDIN 4 04/02/2015
ORDIN nr. 4 din 4 februarie 2015privind aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015
3.REGULAMENT 04/02/2015 REGULAMENT din 4 februarie 2015de emitere a certificatelor verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 10/07/2012 HOTĂRÂRE din 10 iulie 2012în Cauza Lancranjan Franchini şi alţii contra României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 3 11/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 4 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 12 februarie 2015privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 5 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 12 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 6 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 12 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a domnului Ariton Ion, fost ministru al economiei şi în prezent membru al Senatului României EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
5.DECIZIE 2 19/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj privind stabilirea taxei judiciare de timbru în cazul plângerii împotriva hotărârilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în aplicarea art. 285^1 raportat la art. 287^17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 10 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 10 februarie 2015privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
2.PROCEDURĂ 10/02/2015 PROCEDURI din 10 februarie 2015de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
3.
ORDIN 67 21/01/2015
ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
4.DECIZIE 634 11/11/2014 DECIZIE nr. 634 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
5.DECIZIE 715 09/12/2014 DECIZIE nr. 715 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
1.DECIZIE 780 18/12/2014 DECIZIE nr. 780 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2)-(4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 13 februarie 2015
2.
ORDIN 94 09/02/2015
ORDIN nr. 94 din 9 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 13 februarie 2015
1.STANDARD 21/01/2015 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 21 ianuarie 2015pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*) (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 13 februarie 2015
2.STANDARD 21/01/2015 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 21 ianuarie 2015pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi*) (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 13 februarie 2015
3.STANDARD 21/01/2015 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 21 ianuarie 2015pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*) (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 13 februarie 2015
4.STANDARD 21/01/2015 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 21 ianuarie 2015pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi*) (Anexa 4) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 13 februarie 2015
1.DECIZIE 8 15/01/2015 DECIZIE nr. 8 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
2.DECIZIE 7 15/01/2015 DECIZIE nr. 7 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi, în special, ale art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
3.
ORDIN 138 09/02/2015
ORDIN nr. 138 din 9 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 69 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 69 din 4 februarie 2015privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 68 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 68 din 4 februarie 2015privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Palatul de Justiţie Iaşi" şi "Reabilitare, amenajare şi extindere sediul Tribunalului Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 4 11/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 februarie 2015pentru modificarea art. 109^2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
2.DECIZIE 716 09/12/2014 DECIZIE nr. 716 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 20 cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
3.DECIZIE 743 16/12/2014 DECIZIE nr. 743 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, şi a celor ale art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 209 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 209 din 10 februarie 2015privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea temporară a activităţii de asigurare, precum şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
5.
ORDIN 320 02/02/2015
ORDIN nr. 320 din 2 februarie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
6.
ORDIN 2740 11/11/2014
ORDIN nr. 2.740 din 11 noiembrie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
7.
ORDIN 3177 05/02/2015
ORDIN nr. 3.177 din 5 februarie 2015privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
8.
ORDIN 147 12/02/2015
ORDIN nr. 147 din 12 februarie 2015privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
1.DECIZIE 185 06/02/2015 DECIZIE nr. 185 din 6 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată Societăţii ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 72 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 72 din 4 februarie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 73 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 73 din 4 februarie 2015privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
4.METODOLOGIE 04/02/2015 METODOLOGIE din 4 februarie 2015de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
5.REGULAMENT 04/02/2015 REGULAMENT din 4 februarie 2015de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 74 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 74 din 4 februarie 2015privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 66 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 66 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
2.ACORD 05/06/2014 ACORD DE COOPERARE din 5 iunie 2014între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 67 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 67 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Comisia Naţională de Sănătate şi Planificare Familială din Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
4.ACORD 28/06/2014 ACORD DE COOPERARE din 28 iunie 2014în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale între Ministerul Sănătăţii din România şi Comisia Naţională de Sănătate şi Planificare Familială din Republica Populară Chineză EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
5.DECIZIE 684 26/11/2014 DECIZIE nr. 684 din 26 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) şi (2) şi a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8), art. 31 alin. (5) şi art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
6.DECIZIE 696 27/11/2014 DECIZIE nr. 696 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 70 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 70 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din România şi Administraţia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede şi protecţiei vieţii sălbatice, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
8.MEMORANDUM 14/04/2014 MEMORANDUM din 14 aprilie 2014între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din România şi Administraţia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede şi protecţiei vieţii sălbatice EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
9.
ORDIN 116 04/02/2015
ORDIN nr. 116 din 4 februarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
10.
ORDIN 3 30/01/2015
ORDIN nr. 3 din 30 ianuarie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
1.
RECTIFICARE 2396 18/12/2014
RECTIFICARE nr. 2.396 din 18 decembrie 2014referitoare la Ordinul nr. 2.396/2014/103/2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
2.DECRET 273 10/02/2015 DECRET nr. 273 din 10 februarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
3.
RECTIFICARE 103 29/01/2015
RECTIFICARE nr. 103 din 29 ianuarie 2015referitoare la Ordinul nr. 2.396/2014/103/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
4.
ORDIN 65 29/01/2015
ORDIN nr. 65 din 29 ianuarie 2015pentru aprobarea Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă şi pentru numirea directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
5.PROGRAM 29/01/2015 PROGRAMUL NAŢIONAL din 29 ianuarie 2015de siguranţă în aviaţia civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
1.
ORDIN 48 20/01/2015
ORDIN nr. 48 din 20 ianuarie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CREDIT SERVICE ROMANIA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
2.
ORDIN 49 20/01/2015
ORDIN nr. 49 din 20 ianuarie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PPF HOME CREDIT IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
3.DECIZIE 61 10/02/2015 DECIZIE nr. 61 din 10 februarie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Diaconescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
4.DECIZIE 62 10/02/2015 DECIZIE nr. 62 din 10 februarie 2015privind eliberarea domnului Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
5.DECIZIE 63 10/02/2015 DECIZIE nr. 63 din 10 februarie 2015privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
6.DECIZIE 64 10/02/2015 DECIZIE nr. 64 din 10 februarie 2015privind numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
7.DECIZIE 65 10/02/2015 DECIZIE nr. 65 din 10 februarie 2015privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
8.DECIZIE 66 10/02/2015 DECIZIE nr. 66 din 10 februarie 2015privind numirea doamnei Anca-Laura Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
9.DECIZIE 67 10/02/2015 DECIZIE nr. 67 din 10 februarie 2015privind numirea domnului Sebastian Ioan Hotca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
10.DECIZIE 68 10/02/2015 DECIZIE nr. 68 din 10 februarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Florin Trifan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
11.DECIZIE 69 10/02/2015 DECIZIE nr. 69 din 10 februarie 2015privind numirea preşedintelui, precum şi revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
12.DECIZIE 753 16/12/2014 DECIZIE nr. 753 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
13.DECIZIE 756 16/12/2014 DECIZIE nr. 756 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) şi art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
14.
ORDIN 307 04/02/2015
ORDIN nr. 307 din 4 februarie 2015privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
15.
ORDIN 62 28/01/2015
ORDIN nr. 62 din 28 ianuarie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.238(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
16.REZOLUŢIE 238 17/05/2013 REZOLUŢIA MEPC. 238(65) din 17 mai 2013Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
17.AMENDAMENT 17/05/2013 AMENDAMENT din 17 mai 2013la anexele I şi II la MARPOL EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
18.
ORDIN 152 05/02/2015
ORDIN nr. 152 din 5 februarie 2015privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
1.DECIZIE 744 16/12/2014 DECIZIE nr. 744 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la art. 1 alin. (2), precum şi ale art. 21 alin. (5), (6), (8) şi (9) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
2.
ORDIN 6 04/02/2015
ORDIN nr. 6 din 4 februarie 2015pentru modificarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
3.
ORDIN 5 04/02/2015
ORDIN nr. 5 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
4.REGULAMENT 04/02/2015 REGULAMENT din 4 februarie 2015privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
5.DECIZIE 729 16/12/2014 DECIZIE nr. 729 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 11 alin. (1) şi (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (9), art. 31 alin. (5) şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
6.
ORDIN 3185 09/02/2015
ORDIN nr. 3.185 din 9 februarie 2015privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
7.METODOLOGIE 09/02/2015 METODOLOGIE din 9 februarie 2015de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 53 15/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 53 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015
2.INSTRUCŢIUNI 10 05/02/2015 INSTRUCŢIUNI nr. 10 din 5 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015
3.DECIZIE 1 19/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 19 ianuarie 2015privind examinarea prin care se solicită stabilirea infracţiunii prevăzută de art. 308 din Codul penal dacă este o infracţiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuată a infracţiunii prevăzute de art. 295 din Codul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 7 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 februarie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 8 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 9 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 9 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 9 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 10 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 9 februarie 2015privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 11 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 9 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 12 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 9 februarie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 13 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 9 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 14 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 14 din 10 februarie 2015privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
9.DECIZIE 742 16/12/2014 DECIZIE nr. 742 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 4 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 februarie 2015privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 5 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 9 februarie 2015privind numirea unor consilieri de conturi ai Curţii de Conturi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 6 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 7 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 februarie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 8 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 9 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
6.DECIZIE 60 10/02/2015 DECIZIE nr. 60 din 10 februarie 2015pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
7.
ORDIN 11 05/02/2015
ORDIN nr. 11 din 5 februarie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
8.
ORDIN 117 04/02/2015
ORDIN nr. 117 din 4 februarie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
9.
ORDIN 3121 27/01/2015
ORDIN nr. 3.121 din 27 ianuarie 2015privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
10.METODOLOGIE 27/01/2015 METODOLOGIE din 27 ianuarie 2015privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 2 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 4 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
2.DECRET 272 06/02/2015 DECRET nr. 272 din 6 februarie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
3.
RECTIFICARE 3011 05/01/2015
RECTIFICARE nr. 3.011 din 5 ianuarie 2015referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.011/2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
4.
RECTIFICARE 131 30/01/2015
RECTIFICARE nr. 131 din 30 ianuarie 2015referitoare la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 131/2015 şi al ministrului sănătăţii nr. 90/2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
5.NORMĂ 3 05/02/2015 NORMĂ nr. 3 din 5 februarie 2015privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
6.
RECTIFICARE 90 28/01/2015
RECTIFICARE nr. 90 din 28 ianuarie 2015referitoare la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 131/2015 şi al ministrului sănătăţii nr. 90/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
1.
ORDIN 85 04/02/2015
ORDIN nr. 85 din 4 februarie 2015privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.350(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
2.REZOLUŢIE 350 21/06/2013 REZOLUŢIA MSC.350(92) din 21 iunie 2013Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
3.AMENDAMENT 21/06/2013 AMENDAMENTE din 21 iunie 2013la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
4.
ORDIN 3171 05/02/2015
ORDIN nr. 3.171 din 5 februarie 2015privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
5.METODOLOGIE 05/02/2015 METODOLOGIE din 5 februarie 2015de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
1.DECRET 271 06/02/2015 DECRET nr. 271 din 6 februarie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 9 februarie 2015
2.DECIZIE 11 15/01/2015 DECIZIE nr. 11 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112^1 alin. (2) lit. a) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 9 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 62 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 62 din 4 februarie 2015privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 9 februarie 2015
1.
ORDIN 11 02/02/2015
ORDIN nr. 11 din 2 februarie 2015pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind reutilizarea, reclasificarea şi declasificarea mediilor de stocare ale calculatoarelor - DS 14 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2015
2.NORMĂ 1 22/01/2015 NORMĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2015privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2015
3.DECIZIE 755 16/12/2014 DECIZIE nr. 755 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2015
1.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
2.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
3.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
4.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
5.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
6.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
7.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
8.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 65 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 65 din 4 februarie 2015privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 9 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 3 februarie 2015privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2015
3.NORMĂ 03/02/2015 NORME din 3 februarie 2015pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în anul 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2015
4.DECIZIE 752 16/12/2014 DECIZIE nr. 752 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 lit. a) şi art. 40 din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2015
1.
ORDIN 3169 04/02/2015
ORDIN nr. 3.169 din 4 februarie 2015privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 6 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 61 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 61 din 4 februarie 2015privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 63 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 63 din 4 februarie 2015privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
3.DECIZIE 747 16/12/2014 DECIZIE nr. 747 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
4.DECIZIE 750 16/12/2014 DECIZIE nr. 750 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 64 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 64 din 4 februarie 2015privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
6.REGULAMENT 1 20/01/2015 REGULAMENT nr. 1 din 20 ianuarie 2015pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 43 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 43 din 21 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
8.
ORDIN 9 04/02/2015
ORDIN nr. 9 din 4 februarie 2015privind formarea iniţială, în anul 2015, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
1.
RECTIFICARE 162 19/12/2014
RECTIFICARE nr. 162 din 19 decembrie 2014referitoare la Ordinul nr. 162/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
2.DECIZIE 773 18/12/2014 DECIZIE nr. 773 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
3.DECIZIE 775 18/12/2014 DECIZIE nr. 775 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
4.
ORDIN 3168 04/02/2015
ORDIN nr. 3.168 din 4 februarie 2015privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
5.
ORDIN 64 29/01/2015
ORDIN nr. 64 din 29 ianuarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
6.DECIZIE 778 18/12/2014 DECIZIE nr. 778 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
7.DECIZIE 779 18/12/2014 DECIZIE nr. 779 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
8.DECIZIE 4 15/01/2015 DECIZIE nr. 4 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 44 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 44 din 21 ianuarie 2015privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri deţine calitatea de instituţie publică implicată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 48 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 48 din 28 ianuarie 2015privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015
3.DECIZIE 714 09/12/2014 DECIZIE nr. 714 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 16, art. 21 alin. (6), (6^1), (8) şi (9), art. 27 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi art. 41 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015
4.DECIZIE 746 16/12/2014 DECIZIE nr. 746 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la art. 24 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 ianuarie 2015asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulată "Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
2.DECIZIE 689 27/11/2014 DECIZIE nr. 689 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi cele ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
3.DECIZIE 690 27/11/2014 DECIZIE nr. 690 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi (1^2) şi art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
4.
ORDIN 2597 29/12/2014
ORDIN nr. 2.597 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea geotehnică", indicativ GP 129-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
5.CIRCULARĂ 5 04/02/2015 CIRCULARĂ nr. 5 din 4 februarie 2015privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 6 29/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 29 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
1.DECIZIE 3 05/02/2015 DECIZIE nr. 3 din 5 februarie 2015pentru modificarea Deciziei preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 2/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
2.DECIZIE 766 18/12/2014 DECIZIE nr. 766 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
3.DECIZIE 769 18/12/2014 DECIZIE nr. 769 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (8) şi (9), precum şi a celor ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 22, art. 23 şi art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
4.DECIZIE 770 18/12/2014 DECIZIE nr. 770 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
5.DECIZIE 771 18/12/2014 DECIZIE nr. 771 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 59 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 59 din 4 februarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Ţiripa Marius-Aurelian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 60 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 60 din 4 februarie 2015privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
1.
ORDIN 71 30/01/2015
ORDIN nr. 71 din 30 ianuarie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.356(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
2.REZOLUŢIE 356 21/06/2013 REZOLUŢIE MSC.356(92) din 21 iunie 2013Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
3.AMENDAMENT 21/06/2013 AMENDAMENTE din 21 iunie 2013la anexa B la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
4.DECIZIE 676 13/11/2014 DECIZIE nr. 676 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 3 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 februarie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
6.DECIZIE 668 12/11/2014 DECIZIE nr. 668 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificată şi completată de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
7.DECIZIE 772 18/12/2014 DECIZIE nr. 772 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
1.DECIZIE 57 03/02/2015 DECIZIE nr. 57 din 3 februarie 2015privind numirea domnului Ioan Utiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
2.DECIZIE 58 03/02/2015 DECIZIE nr. 58 din 3 februarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către domnul George Diga EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
3.DECIZIE 59 03/02/2015 DECIZIE nr. 59 din 3 februarie 2015privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
4.
ORDIN 7 29/01/2015
ORDIN nr. M.7 din 29 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 2 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 3 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 februarie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 4 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 februarie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre o economie circulară: un program "deşeuri zero" pentru Europa COM (2014) 398 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 5 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 3 februarie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce priveşte finalizarea pieţei interne a energiei COM (2014) 634 final EMITENT: ADUNAREA (CAMERA) DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
9.HOTĂRÂRE 6 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 3 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
10.DECIZIE 685 26/11/2014 DECIZIE nr. 685 din 26 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
11.DECIZIE 748 16/12/2014 DECIZIE nr. 748 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
12.DECIZIE 751 16/12/2014 DECIZIE nr. 751 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
1.
HOTARARE 2 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2015privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
2.
HOTARARE 1 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 3 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
3.
HOTARARE 54 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 54 din 28 ianuarie 2015privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
4.
ORDIN 89 28/01/2015
ORDIN nr. 89 din 28 ianuarie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
5.
HOTARARE 56 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 56 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
6.
ORDIN 131 30/01/2015
ORDIN nr. 131 din 30 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
7.
ORDIN 106 02/02/2015
ORDIN nr. 106 din 2 februarie 2015pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
8.DECIZIE 695 27/11/2014 DECIZIE nr. 695 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, raportate la cele ale art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (3) şi (8), art. 22, art. 25, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) şi (4), art. 41 alin. (1), (4) şi (5) şi ale art. 50 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
9.
ORDIN 113 29/01/2015
ORDIN nr. 113 din 29 ianuarie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
10.DECIZIE 760 17/12/2014 DECIZIE nr. 760 din 17 decembrie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 cu referire la art. 92 alin. (3) şi (4), art. I pct. 4 cu referire la art. 145 alin. (2) şi art. I pct. 5 cu referire la art. 145 alin. (4) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
11.
ORDIN 90 28/01/2015
ORDIN nr. 90 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 131 din 30 ianuarie 2015 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 90 din 28 ianuarie 2015 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
12.
HOTARARE 55 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 55 din 28 ianuarie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
1.DECRET 270 30/01/2015 DECRET nr. 270 din 30 ianuarie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2015
2.
ORDIN 12 29/01/2015
ORDIN nr. 12 din 29 ianuarie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2015
3.DECIZIE 782 18/12/2014 DECIZIE nr. 782 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale art. 1 şi art. 5 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2015
4.
ORDIN 4 22/01/2015
ORDIN nr. M.4 din 22 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2015
1.DECIZIE 765 18/12/2014 DECIZIE nr. 765 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) lit. f) raportat la art. 48 alin. (2) şi art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
2.DECIZIE 55 02/02/2015 DECIZIE nr. 55 din 2 februarie 2015privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
3.DECIZIE 56 02/02/2015 DECIZIE nr. 56 din 2 februarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
4.DECIZIE 52 02/02/2015 DECIZIE nr. 52 din 2 februarie 2015privind numirea domnului Aurel-Sorin Encuţescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
5.DECIZIE 53 02/02/2015 DECIZIE nr. 53 din 2 februarie 2015privind numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
6.DECIZIE 54 02/02/2015 DECIZIE nr. 54 din 2 februarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
7.
HOTARARE 1 02/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 2 februarie 2015pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
8.DECIZIE 50 02/02/2015 DECIZIE nr. 50 din 2 februarie 2015privind eliberarea domnului Stan Popa din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
9.DECIZIE 51 02/02/2015 DECIZIE nr. 51 din 2 februarie 2015privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encuţescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
10.
HOTARARE 53 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 53 din 28 ianuarie 2015privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile sau ale unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1 02/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 2 februarie 2015pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2015
2.DECIZIE 2 02/02/2015 DECIZIE nr. 2 din 2 februarie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2015
3.DECIZIE 692 27/11/2014 DECIZIE nr. 692 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 630 alin. (2) din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 50 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 50 din 28 ianuarie 2015privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2015
1.DECIZIE 106 23/01/2015 DECIZIE nr. 106 din 23 ianuarie 2015pentru aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 51 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 51 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 52 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 52 din 28 ianuarie 2015privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
4.DECIZIE 6 08/12/2014 DECIZIE nr. 6 din 8 decembrie 2014privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009 şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
5.
ORDIN 287 30/01/2015
ORDIN nr. 287 din 30 ianuarie 2015pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
1.
ORDIN 31 14/01/2015
ORDIN nr. 31 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
2.DECIZIE 85 21/01/2015 DECIZIE nr. 85 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii GLOBAL BROKER RO BROKER DE ASIGURARE ROMANIA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
3.DECIZIE 86 21/01/2015 DECIZIE nr. 86 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TINEEA Broker de Asigurare - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
4.DECIZIE 87 21/01/2015 DECIZIE nr. 87 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
5.DECIZIE 88 21/01/2015 DECIZIE nr. 88 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii PARTENER A&S BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 49 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 49 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
1.
ORDIN 5 26/01/2015
ORDIN nr. M.5 din 26 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă la acţiuni militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 5 16/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 16 ianuarie 2015pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2015 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
3.DECIZIE 1 14/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 14 ianuarie 2015referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
4.DECIZIE 1 16/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 16 ianuarie 2015pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
5.
LEGE (R) 266 07/11/2008
LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) farmaciei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
1.INSTRUCŢIUNI 14/01/2015 INSTRUCŢIUNI din 14 ianuarie 2015privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi*) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 bis din 2 februarie 2015
1.TABLOU EVID. 16/01/2015 TABLOUL din 16 ianuarie 2015Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2015*) EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 bis din 2 februarie 2015
1.DECIZIE 105 23/01/2015 DECIZIE nr. 105 din 23 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii MEDINS 2002 ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
2.ORDONANŢĂ 10 28/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 10 din 28 ianuarie 2015pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
3.ORDONANŢĂ 7 28/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2015pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
4.DECIZIE 666 12/11/2014 DECIZIE nr. 666 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
5.
ORDIN 96 28/01/2015
ORDIN nr. 96 din 28 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
6.NORMĂ 28/01/2015 NORME METODOLOGICE din 28 ianuarie 2015privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
7.DECIZIE 723 09/12/2014 DECIZIE nr. 723 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor coloanei întâi cu titlul "luna şi anul naşterii" din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
1.
ORDIN 98 29/01/2015
ORDIN nr. 98 din 29 ianuarie 2015privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
2.
ORDIN 57 20/01/2015
ORDIN nr. 57 din 20 ianuarie 2015pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
3.DECIZIE 5 08/12/2014 DECIZIE nr. 5 din 8 decembrie 2014privind examinarea recursurilor în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală privind competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive pe durata soluţionării contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1 21/01/2015
ORDIN nr. 1 din 21 ianuarie 2015privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
5.PROCEDURĂ 21/01/2015 PROCEDURĂ din 21 ianuarie 2015de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
1.DECIZIE 17 21/01/2015 DECIZIE nr. 17 din 21 ianuarie 2015asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind securitatea cibernetică a României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 28 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 28 din 21 ianuarie 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
2.ORDONANŢĂ 6 28/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
3.DECIZIE 783 18/12/2014 DECIZIE nr. 783 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
4.HOTĂRÂRE 40 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 40 din 21 ianuarie 2015privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
5.ORDONANŢĂ 5 28/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
1.DECIZIE 631 11/11/2014 DECIZIE nr. 631 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, precum şi a dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 396 alin. (5) şi art. 552 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
2.RAPORT 733 21/01/2015 RAPORT nr. 733 din 21 ianuarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
3.RAPORT 732 21/01/2015 RAPORT nr. 732 din 21 ianuarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală permanentă la Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
4.RAPORT 700 20/01/2015 RAPORT nr. 700 din 20 ianuarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea campaniei electorale a candidatului independent Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
5.RAPORT 18557 15/12/2014 RAPORT nr. 18.557 din 15 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Alianţa Creştin-Liberală Partidul Naţional Liberal-Partidul Democrat Liberal pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
6.RAPORT 18556 15/12/2014 RAPORT nr. 18.556 din 15 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
7.RAPORT 18558 15/12/2014 RAPORT nr. 18.558 din 15 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea campaniei electorale a candidatului independent Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
8.RAPORT 18555 15/12/2014 RAPORT nr. 18.555 din 15 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
9.RAPORT 18257 09/12/2014 RAPORT nr. 18.257 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
10.RAPORT 18276 09/12/2014 RAPORT nr. 18.276 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea campaniei electorale a candidatului independent Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
11.RAPORT 18281 09/12/2014 RAPORT nr. 18.281 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea Populară pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
12.RAPORT 18286 09/12/2014 RAPORT nr. 18.286 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alternativa Socialistă pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
13.RAPORT 18287 09/12/2014 RAPORT nr. 18.287 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
14.RAPORT 18288 09/12/2014 RAPORT nr. 18.288 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea campaniei electorale a candidatului independent Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
15.RAPORT 18289 09/12/2014 RAPORT nr. 18.289 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Prodemo pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
16.HOTĂRÂRE 45 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 45 din 28 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
17.HOTĂRÂRE 46 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 46 din 28 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Olteanu Nicu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
1.DECIZIE 1 28/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 28 ianuarie 2015privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
2.
ORDIN 83 26/01/2015
ORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2015privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
3.DECIZIE 80 21/01/2015 DECIZIE nr. 80 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
4.DECIZIE 81 21/01/2015 DECIZIE nr. 81 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ALL INSURANCE Broker de Asigurare - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
5.DECIZIE 84 21/01/2015 DECIZIE nr. 84 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INVEST CORP - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
6.DECIZIE 665 12/11/2014 DECIZIE nr. 665 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
7.DECIZIE 677 13/11/2014 DECIZIE nr. 677 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138^3 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
8.DECIZIE 717 09/12/2014 DECIZIE nr. 717 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
9.
ORDIN 5 07/01/2015
ORDIN nr. 5/C din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
10.NORMĂ 07/01/2015 NORME din 7 ianuarie 2015de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 42 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 42 din 21 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 28 ianuarie 2015
2.DECIZIE 618 04/11/2014 DECIZIE nr. 618 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 28 ianuarie 2015
3.
ORDIN 38 13/01/2015
ORDIN nr. 38 din 13 ianuarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 28 ianuarie 2015
1.
ORDIN 63 22/01/2015
ORDIN nr. 63 din 22 ianuarie 2015privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1723 30/12/2014
ORDIN nr. 1.723 din 30 decembrie 2014pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
3.ORDONANŢĂ 4 21/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 4 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
4.METODOLOGIE 22/01/2015 METODOLOGIE din 22 ianuarie 2015de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
5.
ORDIN 163 22/01/2015
ORDIN nr. 163 din 22 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
6.NORMĂ 22/01/2015 NORME din 22 ianuarie 2015privind procedurile simplificate de vămuire EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
1.DECIZIE 688 27/11/2014 DECIZIE nr. 688 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
2.DECIZIE 694 27/11/2014 DECIZIE nr. 694 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
3.DECIZIE 46 28/01/2015 DECIZIE nr. 46 din 28 ianuarie 2015privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
4.DECIZIE 48 28/01/2015 DECIZIE nr. 48 din 28 ianuarie 2015privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyozo-Istvan Barczi din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
5.DECIZIE 49 28/01/2015 DECIZIE nr. 49 din 28 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
6.DECIZIE 47 28/01/2015 DECIZIE nr. 47 din 28 ianuarie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Niculae Alexandru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
7.
ORDIN 3 22/01/2015
ORDIN nr. 3 din 22 ianuarie 2015pentru abrogarea art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2013 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanţare "Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante" din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 41 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 41 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 186 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 186 din 29 decembrie 2014referitoare la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
2.DECIZIE 784 18/12/2014 DECIZIE nr. 784 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
3.DECIZIE 719 09/12/2014 DECIZIE nr. 719 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
4.DECIZIE 604 04/11/2014 DECIZIE nr. 604 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. d), f) şi g) şi ale art. 13-17 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi ale art. 10^1-10^4 şi ale art. 18 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
5.DECIZIE 621 04/11/2014 DECIZIE nr. 621 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1)-(3), art. 4, art. 24 şi ale art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
6.
ORDIN 65 22/01/2015
ORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2015pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
1.PROCEDURĂ 26/01/2015 PROCEDURILE SPECIFICE din 26 ianuarie 2015de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 28 ianuarie 2015
2.
ORDIN 83 26/01/2015
ORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2015pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 28 ianuarie 2015
1.DECIZIE 682 19/11/2014 DECIZIE nr. 682 din 19 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cuprinzând menţiuni referitoare la suprafaţa de 0,8100 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
2.ORDONANŢĂ 3 21/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 3 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
3.
ORDIN 20 13/01/2015
ORDIN nr. 20 din 13 ianuarie 2015privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
4.DECIZIE 82 21/01/2015 DECIZIE nr. 82 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii COMSIG Broker de Asigurare - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
5.
ORDIN 208 26/01/2015
ORDIN nr. 208 din 26 ianuarie 2015privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
6.DECIZIE 83 21/01/2015 DECIZIE nr. 83 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii BESTKLASS Broker de Asigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
1.DECIZIE 732 16/12/2014 DECIZIE nr. 732 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2015
2.
ORDIN 7 21/01/2015
ORDIN nr. 7 din 21 ianuarie 2015privind modificarea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2008 EMITENT: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2015
3.
ORDIN 65 22/01/2015
ORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2015privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2015
1.DECIZIE 686 26/11/2014 DECIZIE nr. 686 din 26 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (8) şi (9), precum şi a celor ale art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 22, art. 23, art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 36 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 36 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 37 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 37 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
4.
ORDIN 60 21/01/2015
ORDIN nr. 60 din 21 ianuarie 2015pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 24 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
6.STRATEGIE 14/01/2015 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 14 ianuarie 2015în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
1.
ORDIN 1819 30/12/2014
ORDIN nr. 1.819 din 30 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROŞIAMIN S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1317 17/12/2014
ORDIN nr. 1.317 din 17 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROŞIAMIN S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1818 30/12/2014
ORDIN nr. 1.818 din 30 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1316 17/12/2014
ORDIN nr. 1.316 din 17 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
5.
ORDIN 1817 30/12/2014
ORDIN nr. 1.817 din 30 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
6.
ORDIN 2335 09/12/2014
ORDIN nr. 2.335 din 9 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROŞIAMIN S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 25 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea stemei oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 8 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 7 ianuarie 2015privind aprobarea stemei comunei Cernăteşti, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
9.
ORDIN 2334 09/12/2014
ORDIN nr. 2.334 din 9 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
10.HOTĂRÂRE 35 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 35 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
11.
ORDIN 2356 15/12/2014
ORDIN nr. 2.356 din 15 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
12.
ORDIN 1268 17/12/2014
ORDIN nr. 1.268 din 17 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 842 09/12/2014
RECTIFICARE nr. 842 din 9 decembrie 2014referitoare la Decretul nr. 842/2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2015
2.DECIZIE 258 20/12/2013 DECIZIE CIVILĂ nr. 258 A din 20 decembrie 2013privind soluţionarea apelurilor formulate de apelanta-intervenientă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA) şi de către apelantele Asociaţia Internaţională de Gestiune Colectivă a Operelor Audiovizuale (AGICOA) România şi Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, Organism de Gestiune Colectivă (DACIN-SARA) împotriva Hotărârii arbitrale a corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor din data de 25 februarie 2010 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2015
3.DECIZIE 4 22/01/2015 DECIZIE nr. 4 din 22 ianuarie 2015privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 258 A din 20 decembrie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 3.293/2/2010 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 39 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 39 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
2.DECIZIE 670 13/11/2014 DECIZIE nr. 670 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
3.DECIZIE 673 13/11/2014 DECIZIE nr. 673 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
4.DECIZIE 674 13/11/2014 DECIZIE nr. 674 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24 alin. (2) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
5.DECIZIE 693 27/11/2014 DECIZIE nr. 693 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 34 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
7.NORMĂ 21/01/2015 NORME METODOLOGICE din 21 ianuarie 2015privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 33 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 33 din 21 ianuarie 2015pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 noiembrie 2014 şi la Bucureşti la 2 decembrie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
9.AMENDAMENT 5 02/12/2014 AMENDAMENT nr. 5 din 2 decembrie 2014convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 noiembrie 2014 şi la Bucureşti la 2 decembrie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
1.DECIZIE 1 26/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 26 ianuarie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în data de 27 ianuarie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
2.
RECTIFICARE 1176 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.176 din 29 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 241 23/01/2015 DECRET nr. 241 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 242 23/01/2015 DECRET nr. 242 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 243 23/01/2015 DECRET nr. 243 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 244 23/01/2015 DECRET nr. 244 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 245 23/01/2015 DECRET nr. 245 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 246 23/01/2015 DECRET nr. 246 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 247 23/01/2015 DECRET nr. 247 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 248 23/01/2015 DECRET nr. 248 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 249 23/01/2015 DECRET nr. 249 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 250 23/01/2015 DECRET nr. 250 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 251 23/01/2015 DECRET nr. 251 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 252 23/01/2015 DECRET nr. 252 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 253 23/01/2015 DECRET nr. 253 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 254 23/01/2015 DECRET nr. 254 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 255 23/01/2015 DECRET nr. 255 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 256 23/01/2015 DECRET nr. 256 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 257 23/01/2015 DECRET nr. 257 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 258 23/01/2015 DECRET nr. 258 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 259 23/01/2015 DECRET nr. 259 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 260 23/01/2015 DECRET nr. 260 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 261 23/01/2015 DECRET nr. 261 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
24.DECIZIE 701 27/11/2014 DECIZIE nr. 701 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
25.DECIZIE 703 27/11/2014 DECIZIE nr. 703 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
26.
ORDIN 129 08/01/2015
ORDIN nr. 129 din 8 ianuarie 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
1.DECRET 219 23/01/2015 DECRET nr. 219 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
2.DECRET 220 23/01/2015 DECRET nr. 220 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 221 23/01/2015 DECRET nr. 221 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 222 23/01/2015 DECRET nr. 222 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 223 23/01/2015 DECRET nr. 223 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 224 23/01/2015 DECRET nr. 224 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 225 23/01/2015 DECRET nr. 225 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 226 23/01/2015 DECRET nr. 226 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 227 23/01/2015 DECRET nr. 227 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 228 23/01/2015 DECRET nr. 228 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 197 23/01/2015 DECRET nr. 197 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 198 23/01/2015 DECRET nr. 198 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 199 23/01/2015 DECRET nr. 199 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 200 23/01/2015 DECRET nr. 200 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 201 23/01/2015 DECRET nr. 201 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 202 23/01/2015 DECRET nr. 202 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 203 23/01/2015 DECRET nr. 203 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 204 23/01/2015 DECRET nr. 204 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 205 23/01/2015 DECRET nr. 205 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 206 23/01/2015 DECRET nr. 206 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 207 23/01/2015 DECRET nr. 207 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 229 23/01/2015 DECRET nr. 229 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 208 23/01/2015 DECRET nr. 208 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
24.DECRET 209 23/01/2015 DECRET nr. 209 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
25.DECRET 210 23/01/2015 DECRET nr. 210 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
26.DECRET 211 23/01/2015 DECRET nr. 211 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
27.DECRET 212 23/01/2015 DECRET nr. 212 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
28.DECRET 213 23/01/2015 DECRET nr. 213 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
29.DECRET 214 23/01/2015 DECRET nr. 214 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
30.DECRET 215 23/01/2015 DECRET nr. 215 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
31.DECRET 216 23/01/2015 DECRET nr. 216 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
32.DECRET 217 23/01/2015 DECRET nr. 217 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
33.DECRET 218 23/01/2015 DECRET nr. 218 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
34.DECRET 230 23/01/2015 DECRET nr. 230 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
35.DECRET 231 23/01/2015 DECRET nr. 231 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
36.DECRET 232 23/01/2015 DECRET nr. 232 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
37.DECRET 233 23/01/2015 DECRET nr. 233 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
38.DECRET 234 23/01/2015 DECRET nr. 234 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
39.DECRET 235 23/01/2015 DECRET nr. 235 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
40.DECRET 236 23/01/2015 DECRET nr. 236 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
41.DECRET 237 23/01/2015 DECRET nr. 237 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
42.DECRET 238 23/01/2015 DECRET nr. 238 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
43.DECRET 239 23/01/2015 DECRET nr. 239 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
44.DECRET 240 23/01/2015 DECRET nr. 240 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
1.DECRET 109 23/01/2015 DECRET nr. 109 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
2.DECRET 110 23/01/2015 DECRET nr. 110 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 111 23/01/2015 DECRET nr. 111 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 112 23/01/2015 DECRET nr. 112 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 113 23/01/2015 DECRET nr. 113 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 114 23/01/2015 DECRET nr. 114 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 115 23/01/2015 DECRET nr. 115 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 116 23/01/2015 DECRET nr. 116 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 117 23/01/2015 DECRET nr. 117 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 118 23/01/2015 DECRET nr. 118 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 119 23/01/2015 DECRET nr. 119 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 120 23/01/2015 DECRET nr. 120 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 121 23/01/2015 DECRET nr. 121 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 122 23/01/2015 DECRET nr. 122 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 123 23/01/2015 DECRET nr. 123 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 124 23/01/2015 DECRET nr. 124 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 125 23/01/2015 DECRET nr. 125 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 126 23/01/2015 DECRET nr. 126 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 127 23/01/2015 DECRET nr. 127 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 128 23/01/2015 DECRET nr. 128 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 129 23/01/2015 DECRET nr. 129 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 130 23/01/2015 DECRET nr. 130 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 131 23/01/2015 DECRET nr. 131 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
24.DECRET 132 23/01/2015 DECRET nr. 132 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
25.DECRET 133 23/01/2015 DECRET nr. 133 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
26.DECRET 134 23/01/2015 DECRET nr. 134 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
27.DECRET 135 23/01/2015 DECRET nr. 135 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
28.DECRET 136 23/01/2015 DECRET nr. 136 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
29.DECRET 137 23/01/2015 DECRET nr. 137 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
30.DECRET 138 23/01/2015 DECRET nr. 138 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
31.DECRET 139 23/01/2015 DECRET nr. 139 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
32.DECRET 140 23/01/2015 DECRET nr. 140 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
33.DECRET 141 23/01/2015 DECRET nr. 141 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
34.DECRET 142 23/01/2015 DECRET nr. 142 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
35.DECRET 143 23/01/2015 DECRET nr. 143 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
36.DECRET 144 23/01/2015 DECRET nr. 144 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
37.DECRET 145 23/01/2015 DECRET nr. 145 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
38.DECRET 146 23/01/2015 DECRET nr. 146 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
39.DECRET 147 23/01/2015 DECRET nr. 147 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
40.DECRET 148 23/01/2015 DECRET nr. 148 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
41.DECRET 149 23/01/2015 DECRET nr. 149 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
42.DECRET 150 23/01/2015 DECRET nr. 150 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
43.DECRET 151 23/01/2015 DECRET nr. 151 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
44.DECRET 152 23/01/2015 DECRET nr. 152 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
1.DECRET 174 23/01/2015 DECRET nr. 174 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
2.DECRET 173 23/01/2015 DECRET nr. 173 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 172 23/01/2015 DECRET nr. 172 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 171 23/01/2015 DECRET nr. 171 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 167 23/01/2015 DECRET nr. 167 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 168 23/01/2015 DECRET nr. 168 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 170 23/01/2015 DECRET nr. 170 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 169 23/01/2015 DECRET nr. 169 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 166 23/01/2015 DECRET nr. 166 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 165 23/01/2015 DECRET nr. 165 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 164 23/01/2015 DECRET nr. 164 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 158 23/01/2015 DECRET nr. 158 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 163 23/01/2015 DECRET nr. 163 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 162 23/01/2015 DECRET nr. 162 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 161 23/01/2015 DECRET nr. 161 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 160 23/01/2015 DECRET nr. 160 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 159 23/01/2015 DECRET nr. 159 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 157 23/01/2015 DECRET nr. 157 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 156 23/01/2015 DECRET nr. 156 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 155 23/01/2015 DECRET nr. 155 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 153 23/01/2015 DECRET nr. 153 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 154 23/01/2015 DECRET nr. 154 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 175 23/01/2015 DECRET nr. 175 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
24.DECRET 176 23/01/2015 DECRET nr. 176 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
25.DECRET 177 23/01/2015 DECRET nr. 177 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
26.DECRET 178 23/01/2015 DECRET nr. 178 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
27.DECRET 179 23/01/2015 DECRET nr. 179 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
28.DECRET 180 23/01/2015 DECRET nr. 180 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
29.DECRET 181 23/01/2015 DECRET nr. 181 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
30.DECRET 182 23/01/2015 DECRET nr. 182 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
31.DECRET 183 23/01/2015 DECRET nr. 183 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
32.DECRET 184 23/01/2015 DECRET nr. 184 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
33.DECRET 185 23/01/2015 DECRET nr. 185 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
34.DECRET 186 23/01/2015 DECRET nr. 186 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
35.DECRET 187 23/01/2015 DECRET nr. 187 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
36.DECRET 188 23/01/2015 DECRET nr. 188 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
37.DECRET 189 23/01/2015 DECRET nr. 189 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
38.DECRET 190 23/01/2015 DECRET nr. 190 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
39.DECRET 191 23/01/2015 DECRET nr. 191 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
40.DECRET 192 23/01/2015 DECRET nr. 192 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
41.DECRET 193 23/01/2015 DECRET nr. 193 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
42.DECRET 194 23/01/2015 DECRET nr. 194 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
43.DECRET 195 23/01/2015 DECRET nr. 195 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
44.DECRET 196 23/01/2015 DECRET nr. 196 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
1.DECRET 65 23/01/2015 DECRET nr. 65 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
2.DECRET 66 23/01/2015 DECRET nr. 66 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 67 23/01/2015 DECRET nr. 67 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 68 23/01/2015 DECRET nr. 68 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 69 23/01/2015 DECRET nr. 69 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 70 23/01/2015 DECRET nr. 70 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 71 23/01/2015 DECRET nr. 71 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 72 23/01/2015 DECRET nr. 72 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 73 23/01/2015 DECRET nr. 73 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 74 23/01/2015 DECRET nr. 74 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 75 23/01/2015 DECRET nr. 75 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 76 23/01/2015 DECRET nr. 76 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 77 23/01/2015 DECRET nr. 77 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 78 23/01/2015 DECRET nr. 78 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 79 23/01/2015 DECRET nr. 79 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 80 23/01/2015 DECRET nr. 80 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 81 23/01/2015 DECRET nr. 81 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 82 23/01/2015 DECRET nr. 82 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 83 23/01/2015 DECRET nr. 83 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 84 23/01/2015 DECRET nr. 84 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 85 23/01/2015 DECRET nr. 85 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 86 23/01/2015 DECRET nr. 86 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 87 23/01/2015 DECRET nr. 87 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
24.DECRET 88 23/01/2015 DECRET nr. 88 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
25.DECRET 89 23/01/2015 DECRET nr. 89 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
26.DECRET 90 23/01/2015 DECRET nr. 90 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
27.DECRET 91 23/01/2015 DECRET nr. 91 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
28.DECRET 92 23/01/2015 DECRET nr. 92 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
29.DECRET 93 23/01/2015 DECRET nr. 93 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
30.DECRET 94 23/01/2015 DECRET nr. 94 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
31.DECRET 95 23/01/2015 DECRET nr. 95 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
32.DECRET 96 23/01/2015 DECRET nr. 96 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
33.DECRET 97 23/01/2015 DECRET nr. 97 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
34.DECRET 98 23/01/2015 DECRET nr. 98 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
35.DECRET 99 23/01/2015 DECRET nr. 99 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
36.DECRET 100 23/01/2015 DECRET nr. 100 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
37.DECRET 101 23/01/2015 DECRET nr. 101 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
38.DECRET 102 23/01/2015 DECRET nr. 102 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
39.DECRET 103 23/01/2015 DECRET nr. 103 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
40.DECRET 104 23/01/2015 DECRET nr. 104 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
41.DECRET 105 23/01/2015 DECRET nr. 105 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
42.DECRET 106 23/01/2015 DECRET nr. 106 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
43.DECRET 107 23/01/2015 DECRET nr. 107 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
44.DECRET 108 23/01/2015 DECRET nr. 108 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
1.DECIZIE 669 12/11/2014 DECIZIE nr. 669 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2015
2.
ORDIN 4 23/01/2015
ORDIN nr. 4 din 23 ianuarie 2015privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 32 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 32 din 21 ianuarie 2015pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 31 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 31 din 21 ianuarie 2015privind schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 38 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 38 din 21 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015
1.DECRET 39 23/01/2015 DECRET nr. 39 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
2.DECRET 38 23/01/2015 DECRET nr. 38 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
3.DECRET 51 23/01/2015 DECRET nr. 51 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
4.DECRET 50 23/01/2015 DECRET nr. 50 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
5.DECRET 49 23/01/2015 DECRET nr. 49 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
6.DECRET 48 23/01/2015 DECRET nr. 48 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
7.DECRET 47 23/01/2015 DECRET nr. 47 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
8.DECRET 46 23/01/2015 DECRET nr. 46 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
9.DECRET 45 23/01/2015 DECRET nr. 45 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
10.DECRET 44 23/01/2015 DECRET nr. 44 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
11.DECRET 43 23/01/2015 DECRET nr. 43 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
12.DECRET 42 23/01/2015 DECRET nr. 42 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
13.DECRET 35 23/01/2015 DECRET nr. 35 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
14.DECRET 34 23/01/2015 DECRET nr. 34 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
15.DECRET 33 23/01/2015 DECRET nr. 33 din 23 ianuarie 2015pentru numirea preşedintelui Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
16.DECRET 32 23/01/2015 DECRET nr. 32 din 23 ianuarie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
17.DECRET 36 23/01/2015 DECRET nr. 36 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
18.DECRET 37 23/01/2015 DECRET nr. 37 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
19.DECRET 52 23/01/2015 DECRET nr. 52 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
20.DECRET 53 23/01/2015 DECRET nr. 53 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
21.DECRET 54 23/01/2015 DECRET nr. 54 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
22.DECRET 55 23/01/2015 DECRET nr. 55 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
23.DECRET 40 23/01/2015 DECRET nr. 40 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
24.DECRET 41 23/01/2015 DECRET nr. 41 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
25.DECRET 56 23/01/2015 DECRET nr. 56 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
26.DECRET 57 23/01/2015 DECRET nr. 57 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
27.DECRET 58 23/01/2015 DECRET nr. 58 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
28.DECRET 59 23/01/2015 DECRET nr. 59 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
29.DECRET 60 23/01/2015 DECRET nr. 60 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
30.DECRET 61 23/01/2015 DECRET nr. 61 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
31.DECRET 62 23/01/2015 DECRET nr. 62 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
32.DECRET 63 23/01/2015 DECRET nr. 63 din 23 ianuarie 2015privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
33.DECRET 64 23/01/2015 DECRET nr. 64 din 23 ianuarie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
1.
ORDIN 13 12/01/2015
ORDIN nr. 13 din 12 ianuarie 2015privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 27 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 27 din 14 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
3.DECIZIE 713 04/12/2014 DECIZIE nr. 713 din 4 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
4.DECIZIE 612 04/11/2014 DECIZIE nr. 612 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
5.DECIZIE 610 04/11/2014 DECIZIE nr. 610 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
1.
LEGE 12 20/01/2015
LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
2.DECRET 30 20/01/2015 DECRET nr. 30 din 20 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 17 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
4.DECIZIE 628 04/11/2014 DECIZIE nr. 628 din 4 noiembrie 2014referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 41/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui - membru executiv, a vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
5.DECIZIE 647 11/11/2014 DECIZIE nr. 647 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
6.DECIZIE 663 11/11/2014 DECIZIE nr. 663 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
1.DECIZIE 42 22/01/2015 DECIZIE nr. 42 din 22 ianuarie 2015privind eliberarea domnului Vasile Şalaru din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
2.DECIZIE 43 22/01/2015 DECIZIE nr. 43 din 22 ianuarie 2015privind numirea domnului Vasile Şalaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
3.DECIZIE 44 22/01/2015 DECIZIE nr. 44 din 22 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Aurelian Constantinescu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
4.DECIZIE 45 22/01/2015 DECIZIE nr. 45 din 22 ianuarie 2015pentru numirea domnului Valeriu Alexandru Gâlă în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea modificării Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)", aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2004 EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 3 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
7.NORMĂ 14/01/2015 NORMĂ din 14 ianuarie 2015privind "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 23 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015
2.NORMĂ 14/01/2015 NORME din 14 ianuarie 2015de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015
1.ORDONANŢĂ 2 21/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 2 din 21 ianuarie 2015pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
2.DECIZIE 39 22/01/2015 DECIZIE nr. 39 din 22 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului George Constantin Brezoi din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
3.DECIZIE 40 22/01/2015 DECIZIE nr. 40 din 22 ianuarie 2015privind numirea domnului Narcis Cătălin Beciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
4.DECIZIE 41 22/01/2015 DECIZIE nr. 41 din 22 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
5.CIRCULARĂ 2 15/01/2015 CIRCULARĂ nr. 2 din 15 ianuarie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014-23 ianuarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
6.CIRCULARĂ 3 15/01/2015 CIRCULARĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
7.CIRCULARĂ 4 15/01/2015 CIRCULARĂ nr. 4 din 15 ianuarie 2015privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 26 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 26 din 14 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
1.DECIZIE 34 21/01/2015 DECIZIE nr. 34 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Dan Niţă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
2.DECIZIE 33 21/01/2015 DECIZIE nr. 33 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
3.DECIZIE 32 21/01/2015 DECIZIE nr. 32 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Marius Stănilă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
4.DECIZIE 31 21/01/2015 DECIZIE nr. 31 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
5.DECIZIE 30 21/01/2015 DECIZIE nr. 30 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Călin Valer Vesa din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
6.DECIZIE 29 21/01/2015 DECIZIE nr. 29 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Adrian-Paul Voicu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
7.DECIZIE 28 21/01/2015 DECIZIE nr. 28 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Gabriel Valentin Cărbunaru din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
8.DECIZIE 27 21/01/2015 DECIZIE nr. 27 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Cosmin Georgescu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
9.DECIZIE 26 21/01/2015 DECIZIE nr. 26 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Claudiu Codrea din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
10.DECIZIE 25 21/01/2015 DECIZIE nr. 25 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Valeriu Alexandru Gâlă din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
11.DECIZIE 24 21/01/2015 DECIZIE nr. 24 din 21 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
12.DECIZIE 22 21/01/2015 DECIZIE nr. 22 din 21 ianuarie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Titus Corlăţean în domeniul relaţiilor cu Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
13.DECIZIE 23 21/01/2015 DECIZIE nr. 23 din 21 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Corneliu Cazacu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
14.DECRET 31 20/01/2015 DECRET nr. 31 din 20 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
15.DECIZIE 20 21/01/2015 DECIZIE nr. 20 din 21 ianuarie 2015privind numirea doamnei Rozalia Dana Varga în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
16.DECIZIE 21 21/01/2015 DECIZIE nr. 21 din 21 ianuarie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Mihnea Cosmin Costoiu în domeniul proiectelor de cercetare cu finanţare europeană EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
17.DECIZIE 35 21/01/2015 DECIZIE nr. 35 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Cosmin Georgescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
18.DECIZIE 36 21/01/2015 DECIZIE nr. 36 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Claudel Şelaru în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
19.DECIZIE 37 21/01/2015 DECIZIE nr. 37 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Adrian-Paul Voicu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
20.DECIZIE 38 21/01/2015 DECIZIE nr. 38 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Marius Coturbaş în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
21.DECIZIE 643 11/11/2014 DECIZIE nr. 643 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 alin. (1) raportat la art. 208 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
22.DECIZIE 687 26/11/2014 DECIZIE nr. 687 din 26 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 29 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 21 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Ion Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 22 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 22 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
3.DECIZIE 1 15/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 15 ianuarie 2015privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Fusea Sălcioara EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
4.DECIZIE 2 15/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 15 ianuarie 2015privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Râncăciov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
5.DECIZIE 3 20/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 20 ianuarie 2015privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Săuleşti-Simeria EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 12 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 decembrie 2014privind completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 21 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 14 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
1.REGULAMENT 15/12/2014 REGULAMENT din 15 decembrie 2014de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
2.
ORDIN 5138 15/12/2014
ORDIN nr. 5.138 din 15 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
3.
ORDIN 2 06/01/2015
ORDIN nr. 2 din 6 ianuarie 2015pentru modificarea pct. III din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 709/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
4.HOTĂRÂRE 2 13/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 13 ianuarie 2015pentru modificarea art. 5 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 26/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 18 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
6.STRATEGIE 14/01/2015 STRATEGIE din 14 ianuarie 2015Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
1.DECRET 9 05/01/2015 DECRET nr. 9 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
2.DECIZIE 698 27/11/2014 DECIZIE nr. 698 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1), art. 102 alin. (2^1) şi art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
3.DECIZIE 697 27/11/2014 DECIZIE nr. 697 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi ale art. 39^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
4.DECIZIE 661 11/11/2014 DECIZIE nr. 661 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
5.ACORD 22/09/2010 ACORD din 22 septembrie 2010de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
6.
LEGE 8 07/01/2015
LEGE nr. 8 din 7 ianuarie 2015pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
7.DECRET 28 20/01/2015 DECRET nr. 28 din 20 ianuarie 2015privind acordarea gradului profesional de chestor general de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
8.DECRET 29 20/01/2015 DECRET nr. 29 din 20 ianuarie 2015privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
9.
ORDIN 3070 14/01/2015
ORDIN nr. 3.070 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 19 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 14 ianuarie 2015pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 20 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 1 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
4.HOTĂRÂRE 12 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, semnat la Bucureşti la 7 august 2014 şi la Saint Helier la 9 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
5.ACORD 07/08/2014 ACORD din 7 august 2014între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
6.DECIZIE 761 17/12/2014 DECIZIE nr. 761 din 17 decembrie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
1.DECIZIE 691 27/11/2014 DECIZIE nr. 691 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, art. 21 alin. (6), art. 22, art. 27, art. 31, art. 32, art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2015
2.
ORDIN 43 16/01/2015
ORDIN nr. 43 din 16 ianuarie 2015pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) porcine - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 366 25/06/2014
RECTIFICARE nr. 366 din 25 iunie 2014referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 366 din 25 iunie 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
2.DECIZIE 18 20/01/2015 DECIZIE nr. 18 din 20 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
3.DECIZIE 19 20/01/2015 DECIZIE nr. 19 din 20 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
4.
ORDIN 44 15/01/2015
ORDIN nr. 44 din 15 ianuarie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 437/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) şi JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere) şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.268/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele din terţe ţări, ediţia 02/2008 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
5.
ORDIN 47 19/01/2015
ORDIN nr. 47 din 19 ianuarie 2015privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
6.
ORDIN 159 14/01/2015
ORDIN nr. 159 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
7.DECIZIE 683 19/11/2014 DECIZIE nr. 683 din 19 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193, art. 194 alin. (1), art. 196 alin. (2) şi (3) şi art. 4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
8.DECIZIE 662 11/11/2014 DECIZIE nr. 662 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
9.
ORDIN 38 14/01/2015
ORDIN nr. 38 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
1.DECIZIE 580 21/10/2014 DECIZIE nr. 580 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1), art. 33 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
2.DECIZIE 638 11/11/2014 DECIZIE nr. 638 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 şi art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
3.DECIZIE 708 27/11/2014 DECIZIE nr. 708 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2)-(6) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
4.ORDONANŢĂ 1 14/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 1 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
5.
ORDIN 30 15/01/2015
ORDIN nr. 30 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
6.NORMĂ 2 16/01/2015 NORMĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2015pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
7.
ORDIN 25 15/01/2015
ORDIN nr. 25 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
8.
ORDIN 31 15/01/2015
ORDIN nr. 31 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 15 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2015
2.DECIZIE 645 11/11/2014 DECIZIE nr. 645 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2015
3.ACT 19/01/2015 CUANTUMUL TOTAL din 19 ianuarie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Brad EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1703 22/12/2014
ORDIN nr. 1.703 din 22 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2015
1.ÎNCHEIERE 28/06/2011 ÎNCHEIERE din 28 iunie 2011referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
2.ÎNCHEIERE 21/06/2011 ÎNCHEIERE din 21 iunie 2011referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
3.ÎNCHEIERE 14/06/2011 ÎNCHEIERE din 14 iunie 2011referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
4.DECIZIE 3912 21/10/2014 DECIZIE nr. 3.912 din 21 octombrie 2014referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
5.SENTINŢĂ 4660 05/07/2011 SENTINŢĂ nr. 4.660 din 5 iulie 2011referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
1.DECIZIE 16 16/01/2015 DECIZIE nr. 16 din 16 ianuarie 2015privind eliberarea domnului Mihai Şova din funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2015
2.DECIZIE 700 27/11/2014 DECIZIE nr. 700 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 702 27/11/2014 DECIZIE nr. 702 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2015
1.
ORDIN 5121 15/12/2014
ORDIN nr. 5.121 din 15 decembrie 2014privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios, şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1103 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 10 decembrie 2014pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 707 27/11/2014 DECIZIE nr. 707 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
4.
ORDIN 4893 10/11/2014
ORDIN nr. 4.893 din 10 noiembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
5.METODOLOGIE 10/11/2014 METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 10 noiembrie 2014privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
1.
ORDIN 4 09/01/2015
ORDIN nr. 4 din 9 ianuarie 2015privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 52 20/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 52 din 20 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 14 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 14 din 14 ianuarie 2015privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 13 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 14 ianuarie 2015privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 16 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 16 din 14 ianuarie 2015pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 17 16/01/2015 DECIZIE nr. 17 din 16 ianuarie 2015privind numirea domnului Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
4.
ORDIN 2 05/01/2015
ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2015privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
5.NORMĂ 05/01/2015 NORME METODOLOGICE din 5 ianuarie 2015pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
6.
ORDIN 35 14/01/2015
ORDIN nr. 35 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
7.NORMĂ 14/01/2015 NORME METODOLOGICE din 14 ianuarie 2015pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
8.
ORDIN 2 05/01/2015
ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2015privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
9.NORMĂ 05/01/2015 NORME METODOLOGICE din 5 ianuarie 2015pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
10.
ORDIN 112 16/01/2015
ORDIN nr. 112 din 16 ianuarie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
1.
ORDIN 3011 05/01/2015
ORDIN nr. 3.011 din 5 ianuarie 2015privind aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
2.
ORDIN 162 19/12/2014
ORDIN nr. 162 din 19 decembrie 2014pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 589 21/10/2014 DECIZIE nr. 589 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
4.DECIZIE 595 21/10/2014 DECIZIE nr. 595 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
5.DECIZIE 617 04/11/2014 DECIZIE nr. 617 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 9 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
1.REGULAMENT 15/12/2014 REGULAMENT din 15 decembrie 2014privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
2.
ORDIN 434 15/12/2014
ORDIN nr. 434 din 15 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 720 09/12/2014 DECIZIE nr. 720 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
4.DECIZIE 718 09/12/2014 DECIZIE nr. 718 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
5.
ORDIN 10 07/01/2015
ORDIN nr. 10 din 7 ianuarie 2015pentru modificarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 272/2010 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
6.DECIZIE 722 09/12/2014 DECIZIE nr. 722 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211 lit. a), art. 212 alin. (2) şi art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
1.DECIZIE 646 11/11/2014 DECIZIE nr. 646 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2015
2.
ORDIN 18 07/01/2015
ORDIN nr. 18 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2015
3.PROCEDURĂ 07/01/2015 PROCEDURĂ din 7 ianuarie 2015de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2015
1.DECRET 24 14/01/2015 DECRET nr. 24 din 14 ianuarie 2015privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
2.DECIZIE 15 15/01/2015 DECIZIE nr. 15 din 15 ianuarie 2015privind numirea domnului Dan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 11 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
4.DECIZIE 609 04/11/2014 DECIZIE nr. 609 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 şi ale art. 28 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
5.DECIZIE 579 21/10/2014 DECIZIE nr. 579 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
6.
ORDIN 158 14/01/2015
ORDIN nr. 158 din 14 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
1.
ORDIN 242 29/12/2014
ORDIN nr. 242 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
2.DECIZIE 566 16/10/2014 DECIZIE nr. 566 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 41 alin. (1) teza întâi, alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
3.NORMĂ 29/12/2014 NORMĂ din 29 decembrie 2014de securitate nucleară privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
4.
ORDIN 5001 02/12/2014
ORDIN nr. 5.001 din 2 decembrie 2014privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina Religie, învăţământ primar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1185 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.185 din 29 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
1.DECIZIE 712 04/12/2014 DECIZIE nr. 712 din 4 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1113 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 12 decembrie 2014privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
3.DECIZIE 705 27/11/2014 DECIZIE nr. 705 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
4.
RECTIFICARE 92 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 92 din 29 decembrie 2014privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE (R) 3 29/09/2007 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
6.STATUT (R) 29/09/2007 STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
7.COD DE ETICĂ (R) 29/09/2007 CODUL DE ETICĂ din 29 septembrie 2007 (*republicată*)profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
1.STRATEGIE 12/12/2014 STRATEGIE din 12 decembrie 2014naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 bis din 15 ianuarie 2015
2.PLAN 12/12/2014 PLAN din 12 decembrie 2014operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 bis din 15 ianuarie 2015
1.DECIZIE 679 13/11/2014 DECIZIE nr. 679 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
2.DECIZIE 704 27/11/2014 DECIZIE nr. 704 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
3.DECIZIE 710 27/11/2014 DECIZIE nr. 710 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
4.DECIZIE 2227 23/12/2014 DECIZIE nr. 2.227 din 23 decembrie 2014privind sancţionarea Societăţii CRUCIATII BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 2 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 30 mai 2014 şi la Lima la 3 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
6.MEMORANDUM 30/05/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE*) din 30 mai 2014între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 7 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 73 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
1.DECIZIE 11 14/01/2015 DECIZIE nr. 11 din 14 ianuarie 2015privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurenţiu Găman, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
2.DECRET 27 14/01/2015 DECRET nr. 27 din 14 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
3.DECRET 26 14/01/2015 DECRET nr. 26 din 14 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
4.DECRET 25 14/01/2015 DECRET nr. 25 din 14 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
5.DECIZIE 12 14/01/2015 DECIZIE nr. 12 din 14 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
6.DECIZIE 13 14/01/2015 DECIZIE nr. 13 din 14 ianuarie 2015privind eliberarea domnului Horvath Levente-Akos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
7.DECIZIE 14 14/01/2015 DECIZIE nr. 14 din 14 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Diana Ioana Florea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 10 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 7 ianuarie 2015privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
9.NORMĂ 1 08/01/2015 NORMĂ nr. 1 din 8 ianuarie 2015privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
1.DECRET 8 05/01/2015 DECRET nr. 8 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 49 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 decembrie 2014pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
3.DECIZIE 625 04/11/2014 DECIZIE nr. 625 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
4.DECIZIE 648 11/11/2014 DECIZIE nr. 648 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
5.DECIZIE 650 11/11/2014 DECIZIE nr. 650 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (9) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
6.
LEGE 7 07/01/2015
LEGE nr. 7 din 7 ianuarie 2015pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
7.ACORD 18/12/2013 ACORD DE COOPERARE din 18 decembrie 2013între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 1181 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.181 din 29 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.181/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1 05/01/2015
ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2015privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
3.
ORDIN 3 05/01/2015
ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2015privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
4.ÎNŢE
LEGERE 19/11/2013 ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2013în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
5.
LEGE 5 07/01/2015
LEGE nr. 5 din 7 ianuarie 2015pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
6.DECRET 6 05/01/2015 DECRET nr. 6 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
1.
ORDIN 3050 09/01/2015
ORDIN nr. 3.050 din 9 ianuarie 2015privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2015
1.
ORDIN 5115 15/12/2014
ORDIN nr. 5.115 din 15 decembrie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
2.DECIZIE 652 11/11/2014 DECIZIE nr. 652 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
3.DECIZIE 653 11/11/2014 DECIZIE nr. 653 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
4.DECIZIE 657 11/11/2014 DECIZIE nr. 657 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
5.
ORDIN 5204 22/12/2014
ORDIN nr. 5.204 din 22 decembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
6.METODOLOGIE 22/12/2014 METODOLOGIE din 22 decembrie 2014privind înscrierea calificărilor în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) - A EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
7.METODOLOGIE 22/12/2014 METODOLOGIE din 22 decembrie 2014privind înregistrarea în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) a informaţiilor privind calificările de nivel universitar - B EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1184 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 29 decembrie 2014privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
2.DECIZIE 623 04/11/2014 DECIZIE nr. 623 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 60 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 60 din 11 decembrie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
4.REGULAMENT 11/12/2014 REGULAMENT din 11 decembrie 2014de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 61 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 61 din 11 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
6.NORMĂ 11/12/2014 NORME din 11 decembrie 2014privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
1.DECIZIE 10 13/01/2015 DECIZIE nr. 10 din 13 ianuarie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Pasztor Sandor din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
2.DECIZIE 2794 17/12/2014 DECIZIE nr. 2.794 din 17 decembrie 2014privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 1186 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 29 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
4.DECIZIE 611 04/11/2014 DECIZIE nr. 611 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
5.DECIZIE 615 04/11/2014 DECIZIE nr. 615 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
6.DECIZIE 624 04/11/2014 DECIZIE nr. 624 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 1189 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.189 din 29 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
8.DECIZIE 636 11/11/2014 DECIZIE nr. 636 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă şi cele ale art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
1.
LEGE 11 08/01/2015
LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
2.DECRET 21 08/01/2015 DECRET nr. 21 din 8 ianuarie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
3.DECRET 22 09/01/2015 DECRET nr. 22 din 9 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
4.DECRET 23 09/01/2015 DECRET nr. 23 din 9 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
5.
ORDIN 5003 02/12/2014
ORDIN nr. 5.003 din 2 decembrie 2014privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământ primar, clasele a III-a şi a IV-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
6.
ORDIN 1 06/01/2015
ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2015privind aprobarea publicării Listei cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
7.DECIZIE 26 03/12/2014 DECIZIE nr. 26 din 3 decembrie 2014privind prevederile art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal şi art. 289 alin. (1) din acelaşi cod, pe de o parte, şi art. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi art. 375 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
1.REGULAMENT 15/12/2014 REGULAMENTUL din 15 decembrie 2014de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar*) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 bis din 13 ianuarie 2015
1.
ORDIN 12 09/01/2015
ORDIN nr. 12 din 9 ianuarie 2015privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
2.DECIZIE 639 11/11/2014 DECIZIE nr. 639 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 39 şi art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
3.DECIZIE 642 11/11/2014 DECIZIE nr. 642 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 404 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
4.
LEGE 10 08/01/2015
LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
5.DECRET 20 08/01/2015 DECRET nr. 20 din 8 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 915 16/12/2014
RECTIFICARE nr. 915 din 16 decembrie 2014referitoare la Decretul nr. 915/2014 privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
2.
ORDIN 2 06/01/2015
ORDIN nr. 2 din 6 ianuarie 2015pentru abrogarea art. 8 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1 06/01/2015
ORDIN nr. M.1 din 6 ianuarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
4.
ORDIN 5004 02/12/2014
ORDIN nr. 5.004 din 2 decembrie 2014privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de pregătire sportivă practică, învăţământ primar, clasele I-a II-a şi clasele a III-a-a IV-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1188 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 29 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
6.
LEGE 9 07/01/2015
LEGE nr. 9 din 7 ianuarie 2015pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
7.DECRET 10 05/01/2015 DECRET nr. 10 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
8.DECIZIE 706 27/11/2014 DECIZIE nr. 706 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
9.DECIZIE 709 27/11/2014 DECIZIE nr. 709 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
10.DECIZIE 711 27/11/2014 DECIZIE nr. 711 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1128 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.128 din 17 decembrie 2014pentru aprobarea stemelor comunelor Gugeşti, Jariştea, Negrileşti şi Tulnici, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1127 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.127 din 17 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Nucet, Perşinari şi Vârfuri, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 1126 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 17 decembrie 2014privind aprobarea stemei comunei Văleni, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
4.HOTĂRÂRE 1156 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 23 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrava şi Victor Vlad Delamarina, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1157 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 23 decembrie 2014privind aprobarea stemei comunei Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
6.
ORDIN 1649 11/12/2014
ORDIN nr. 1.649 din 11 decembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
7.
ORDIN 1820 30/12/2014
ORDIN nr. 1.820 din 30 decembrie 2014privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
8.DECIZIE 6 30/12/2014 DECIZIE nr. 6 din 2014privind determinarea taxei pe valoarea adăugată prin diferite procedee pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile EMITENT: COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
9.
ORDIN 2502 16/12/2014
ORDIN nr. 2.502 din 16 decembrie 2014privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
1.
ORDIN 1992 14/11/2014
ORDIN nr. 1.992 din 14 noiembrie 2014pentru aprobarea planurilor naţionale de acţiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi pentru raţa roşie (Aythya nyroca) EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
2.
ORDIN 19 07/01/2015
ORDIN nr. 19 din 7 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 1155 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 23 decembrie 2014pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
4.STRATEGIE 23/12/2014 STRATEGIE din 23 decembrie 2014de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
5.
ORDIN 2 07/01/2015
ORDIN nr. 2 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate în serviciile de ocupare", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare", şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 7 ianuarie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1187 28/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.187 din 28 decembrie 2014pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
3.DECRET 5 05/01/2015 DECRET nr. 5 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
4.
LEGE 4 07/01/2015
LEGE nr. 4 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
5.DECRET 4 05/01/2015 DECRET nr. 4 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
6.
LEGE 3 07/01/2015
LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
7.
LEGE 2 07/01/2015
LEGE nr. 2 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
8.DECRET 3 05/01/2015 DECRET nr. 3 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
9.
LEGE 1 07/01/2015
LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 2015pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
10.DECRET 2 05/01/2015 DECRET nr. 2 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
11.HOTĂRÂRE 6 09/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 ianuarie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
12.DECIZIE 571 16/10/2014 DECIZIE nr. 571 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 1, art. 4, art. 13 şi art. 19 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă a Guvernului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
13.DECIZIE 583 21/10/2014 DECIZIE nr. 583 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 368/2013, la cele ale art. 33-35, art. 50 lit. b) şi la cele ale cap. III din Legea nr. 165/2013, precum şi a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 74 18/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 74 din 18 decembrie 2014pentru aprobarea formularelor de raport anual EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2015
1.DECRET 7 05/01/2015 DECRET nr. 7 din 5 ianuarie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
2.
LEGE 6 07/01/2015
LEGE nr. 6 din 7 ianuarie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
3.
ORDIN 17 07/01/2015
ORDIN nr. 17 din 7 ianuarie 2015privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
4.DECIZIE 575 21/10/2014 DECIZIE nr. 575 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
5.DECIZIE 627 04/11/2014 DECIZIE nr. 627 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
6.DECIZIE 633 11/11/2014 DECIZIE nr. 633 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a treia şi a patra şi ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
7.DECIZIE 635 11/11/2014 DECIZIE nr. 635 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
1.DECIZIE 594 21/10/2014 DECIZIE nr. 594 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2015
2.DECIZIE 600 04/11/2014 DECIZIE nr. 600 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2015
3.DECIZIE 601 04/11/2014 DECIZIE nr. 601 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2015
4.
ORDIN 131 16/12/2014
ORDIN nr. M.131 din 16 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 3 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1972 23/12/2014
ORDIN nr. 1.972 din 23 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 4 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 7 ianuarie 2015privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
4.
ORDIN 669 28/11/2014
ORDIN nr. 669 din 28 noiembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
5.METODOLOGIE 28/11/2014 METODOLOGIE din 28 noiembrie 2014de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 5 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 ianuarie 2015privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
7.
ORDIN 187 18/12/2014
ORDIN nr. 187 din 18 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
8.
ORDIN 2 05/01/2015
ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2015privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
9.
ORDIN 192 29/12/2014
ORDIN nr. 192 din 29 decembrie 2014pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
1.DECRET 19 05/01/2015 DECRET nr. 19 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
2.DECRET 18 05/01/2015 DECRET nr. 18 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
3.DECRET 17 05/01/2015 DECRET nr. 17 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
4.DECRET 16 05/01/2015 DECRET nr. 16 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
5.DECRET 14 05/01/2015 DECRET nr. 14 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
6.DECRET 15 05/01/2015 DECRET nr. 15 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
7.DECRET 13 05/01/2015 DECRET nr. 13 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
8.DECRET 12 05/01/2015 DECRET nr. 12 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
9.DECRET 11 05/01/2015 DECRET nr. 11 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
10.
ORDIN 5144 15/12/2014
ORDIN nr. 5.144 din 15 decembrie 2014privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
11.CIRCULARĂ 1 07/01/2015 CIRCULARĂ nr. 1 din 7 ianuarie 2015privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
12.DECIZIE 608 04/11/2014 DECIZIE nr. 608 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
13.DECIZIE 614 04/11/2014 DECIZIE nr. 614 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
14.DECIZIE 637 11/11/2014 DECIZIE nr. 637 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
1.DECIZIE 605 04/11/2014 DECIZIE nr. 605 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1183 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.183 din 29 decembrie 2014privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1213 18/12/2014
ORDIN nr. 1.213 din 18 decembrie 2014privind dispunerea radierii instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială DOMENIA CREDIT I.F.N. - S.A. din Registrul general şi Registrul special EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1215 19/12/2014
ORDIN nr. 1.215 din 19 decembrie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale METROPOLITAN 10 IMPEX IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
5.DECIZIE 630 11/11/2014 DECIZIE nr. 630 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
6.DECIZIE 699 27/11/2014 DECIZIE nr. 699 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 9 22/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 22 decembrie 2014privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
1.DECIZIE 2 07/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 7 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
2.DECIZIE 3 07/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 7 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Marian Niculescu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
3.DECIZIE 4 07/01/2015 DECIZIE nr. 4 din 7 ianuarie 2015privind numirea domnului George-Răzvan Profiroiu în funcţia publică de secretar general din cadrul Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
4.DECIZIE 5 07/01/2015 DECIZIE nr. 5 din 7 ianuarie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
5.DECIZIE 6 07/01/2015 DECIZIE nr. 6 din 7 ianuarie 2015privind eliberarea domnului Istvan Zoltan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
6.DECIZIE 7 07/01/2015 DECIZIE nr. 7 din 7 ianuarie 2015pentru numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
7.DECIZIE 8 07/01/2015 DECIZIE nr. 8 din 7 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
8.DECIZIE 9 07/01/2015 DECIZIE nr. 9 din 7 ianuarie 2015privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
9.
ORDIN 1977 29/12/2014
ORDIN nr. 1.977 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
10.REGULAMENT 29/12/2014 REGULAMENT din 29 decembrie 2014de organizare şi funcţionare al Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
11.
RECTIFICARE 1138 23/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.138 din 23 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
12.
RECTIFICARE 1145 23/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.145 din 23 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.145/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
1.DECIZIE 127 18/12/2014 DECIZIE nr. 127 din 18 decembrie 2014privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 87A din 26 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 4.233/2/2013 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
2.ÎNCHEIERE 11/02/2014 ÎNCHEIERE din 11 februarie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
3.ÎNCHEIERE 18/02/2014 ÎNCHEIERE din 18 februarie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
4.ÎNCHEIERE 25/02/2014 ÎNCHEIERE din 25 februarie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
5.ÎNCHEIERE 04/03/2014 ÎNCHEIERE din 4 martie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
6.ÎNCHEIERE 11/03/2014 ÎNCHEIERE din 11 martie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
7.ÎNCHEIERE 18/03/2014 ÎNCHEIERE din 18 martie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
8.ÎNCHEIERE 25/03/2014 ÎNCHEIERE din 25 martie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
9.DECIZIE 87 26/03/2014 DECIZIA CIVILĂ Nr. 87A din 26 martie 2014privind pronunţarea asupra cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
1.
ORDIN 5109 12/12/2014
ORDIN nr. 5.109 din 12 decembrie 2014pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1621 29/12/2014
ORDIN nr. 1.621 din 29 decembrie 2014privind modificarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
3.DECIZIE 598 21/10/2014 DECIZIE nr. 598 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
4.DECIZIE 640 11/11/2014 DECIZIE nr. 640 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
5.DECIZIE 658 11/11/2014 DECIZIE nr. 658 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
6.DECIZIE 721 09/12/2014 DECIZIE nr. 721 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi (4) teza a doua din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
7.
ORDIN 1650 11/12/2014
ORDIN nr. 1.650 din 11 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
1.
ORDIN 185 18/12/2014
ORDIN nr. 185 din 18 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Arhivelor Naţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
2.
ORDIN 2348 16/12/2014
ORDIN nr. 2.348 din 16 decembrie 2014privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1657 30/12/2014
ORDIN nr. 1.657 din 30 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
4.DECIZIE 541 15/10/2014 DECIZIE nr. 541 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
5.DECIZIE 553 15/10/2014 DECIZIE nr. 553 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
6.DECIZIE 649 11/10/2014 DECIZIE nr. 649 din 11 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
7.DECIZIE 660 11/10/2014 DECIZIE nr. 660 din 11 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
1.REGULAMENT 18/12/2014 REGULAMENT din 18 decembrie 2014de organizare şi funcţionare a arhivelor naţionale*) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 bis din 7 ianuarie 2015
1.DECRET 1 05/01/2015 DECRET nr. 1 din 5 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
2.DECIZIE 1 06/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 6 ianuarie 2015privind încetarea, la cerere, a calităţii de preşedinte al Consiliului de administraţie al Institutului European din România EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1143 22/12/2014
ORDIN nr. 1.143 din 22 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Titan" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1810 30/12/2014
ORDIN nr. 1.810 din 30 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Titan" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
5.
ORDIN 2272 29/12/2014
ORDIN nr. 2.272 din 29 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Titan" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 1260 20/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.260 din 20 noiembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
7.REGULAMENT 20/11/2014 REGULAMENT din 20 noiembrie 2014privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 1255 20/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.255 din 20 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
1.
LEGE 181 29/12/2014
LEGE nr. 181 din 29 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
2.DECRET 929 23/12/2014 DECRET nr. 929 din 23 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
3.
LEGE 176 16/12/2014
LEGE nr. 176 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
4.CONVENŢIE 10/10/2013 CONVENŢIA din 10 octombrie 2013de la Minamata privind mercurul*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
5.DECRET 906 16/12/2014 DECRET nr. 906 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 1130 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 23 decembrie 2014privind aprobarea Acordului de management financiar între România, prin Serviciul Român de Informaţii, şi Oficiul pentru Control Financiar al NATO, privind Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
7.
ORDIN 2395 02/12/2014
ORDIN nr. 2.395 din 2 decembrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru evaluarea in situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente", indicativ NP 137-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
8.
ORDIN 868 17/12/2014
ORDIN nr. 868 din 17 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
9.HOTĂRÂRE 1182 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.182 din 29 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
10.
ORDIN 869 17/12/2014
ORDIN nr. 869 din 17 decembrie 2014pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
11.DECIZIE 620 04/11/2014 DECIZIE nr. 620 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
12.LISTĂ 06/01/2015 LISTĂ din 6 ianuarie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
13.DECIZIE 654 11/11/2014 DECIZIE nr. 654 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
1.
ORDIN 4825 28/10/2014
ORDIN nr. 4.825 din 28 octombrie 2014privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar, a listelor şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
2.DECIZIE 576 21/10/2014 DECIZIE nr. 576 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
3.DECIZIE 577 21/10/2014 DECIZIE nr. 577 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
4.DECIZIE 578 21/10/2014 DECIZIE nr. 578 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
5.
ORDIN 5114 15/12/2014
ORDIN nr. 5.114 din 15 decembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
6.METODOLOGIE 15/12/2014 METODOLOGIE din 15 decembrie 2014de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1104 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.104 din 10 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1177 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.177 din 29 decembrie 2014privind aprobarea desfiinţării Stadionului "Ion Oblemenco", situat în municipiul Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
3.DECIZIE 586 21/10/2014 DECIZIE nr. 586 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
4.DECIZIE 587 21/10/2014 DECIZIE nr. 587 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
5.
ORDIN 1801 29/12/2014
ORDIN nr. 1.801 din 29 decembrie 2014privind modificarea formularului "Carnet de cecuri pentru ridicare numerar", cod 14.20.06/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
1.DECIZIE 607 04/11/2014 DECIZIE nr. 607 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
2.DECIZIE 613 04/11/2014 DECIZIE nr. 613 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
3.DECIZIE 651 11/11/2014 DECIZIE nr. 651 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
4.DECIZIE 667 12/11/2014 DECIZIE nr. 667 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
5.
ORDIN 1815 30/12/2014
ORDIN nr. 1.815 din 30 decembrie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
1.
ORDIN 2359 26/11/2014
ORDIN nr. 2.359 din 26 noiembrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
2.
LEGE 166 11/12/2014
LEGE nr. 166 din 11 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
3.ACORD 21/02/2014 ACORD din 21 februarie 2014între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
4.DECRET 849 10/12/2014 DECRET nr. 849 din 10 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
5.
ORDIN 4024 23/12/2014
ORDIN nr. 4.024 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
1.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
3.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
5.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
6.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
7.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
8.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1162 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.162 din 29 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
2.
ORDIN 295 17/12/2014
ORDIN nr. 295 din 17 decembrie 2014privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1163 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.163 din 29 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Regia Autonomă "Tehnologii pentru Energia Nucleară", aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
4.
ORDIN 3743 19/12/2014
ORDIN nr. 3.743 din 19 decembrie 2014pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1164 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 29 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 362/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1167 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.167 din 29 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1154 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 23 decembrie 2014privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicaţiilor de plată nr. 33, 34 şi 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, şi altor aplicaţii de plată, în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1159 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 29 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1166 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.166 din 29 decembrie 2014privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1169 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.169 din 29 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1170 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.170 din 29 decembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1168 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.168 din 29 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 92 29/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 decembrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 90 23/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1172 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 29 decembrie 2014privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
3.REGULAMENT 29/12/2014 REGULAMENT din 29 decembrie 2014de organizare şi funcţionare al Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
4.
ORDIN 1673 18/12/2014
ORDIN nr. 1.673 din 18 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
5.DECIZIE 184 18/12/2014 DECIZIE nr. 184 din 18 decembrie 2014privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind confidenţialitatea şi comunicaţiile electronice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
1.DECRET 953 29/12/2014 DECRET nr. 953 din 29 decembrie 2014privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
2.REGULAMENT 5 17/12/2014 REGULAMENT nr. 5 din 17 decembrie 2014pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
3.
ORDIN 4023 23/12/2014
ORDIN nr. 4.023 din 23 decembrie 2014pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
4.PROCEDURĂ 23/12/2014 PROCEDURĂ din 23 decembrie 2014de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1151 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1173 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 29 decembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
3.DECIZIE 1945 09/12/2014 DECIZIE nr. 1.945 din 9 decembrie 2014privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
4.DECIZIE 1947 09/12/2014 DECIZIE nr. 1.947 din 9 decembrie 2014privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
5.DECIZIE 1948 09/12/2014 DECIZIE nr. 1.948 din 9 decembrie 2014privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei Societăţii DEIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
6.ORD DE URGENŢĂ 89 23/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
7.DECIZIE 622 04/11/2014 DECIZIE nr. 622 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 133 alin. 2 şi ale art. 302^1 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
8.DECIZIE 655 11/11/2014 DECIZIE nr. 655 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
9.
ORDIN 1675 18/12/2014
ORDIN nr. 1.675 din 18 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
1.DECIZIE 537 15/10/2014 DECIZIE nr. 537 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 11, pct. 12 şi pct. 13 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 30 decembrie 2014
2.DECIZIE 539 15/10/2014 DECIZIE nr. 539 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 30 decembrie 2014
3.DECIZIE 540 15/10/2014 DECIZIE nr. 540 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi ale art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 30 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1141 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.141 din 23 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1142 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.142 din 23 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1143 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 23 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1144 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.144 din 23 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
5.
ORDIN 1605 23/12/2014
ORDIN nr. 1.605 din 23 decembrie 2014privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
6.
ORDIN 875 22/12/2014
ORDIN nr. 875 din 22 decembrie 2014privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
7.
ORDIN 1527 16/12/2014
ORDIN nr. 1.527 din 16 decembrie 2014privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
1.
ORDIN 1946 17/12/2014
ORDIN nr. 1.946 din 17 decembrie 2014pentru aprobarea Procedurii privind modul de realizare a notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 decembrie 2014
2.PROCEDURĂ 17/12/2014 PROCEDURĂ din 17 decembrie 2014privind modul de realizare a notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 decembrie 2014
1.
LEGE 182 29/12/2014
LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
2.DECRET 930 23/12/2014 DECRET nr. 930 din 23 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
3.
LEGE 183 29/12/2014
LEGE nr. 183 din 29 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
4.DECRET 931 23/12/2014 DECRET nr. 931 din 23 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
5.
LEGE 184 29/12/2014
LEGE nr. 184 din 29 decembrie 2014privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
6.DECRET 932 23/12/2014 DECRET nr. 932 din 23 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1153 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
8.DECIZIE 329 29/12/2014 DECIZIE nr. 329 din 29 decembrie 2014pentru revocarea domnului Nagy Zoltan Levente din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
9.DECIZIE 330 29/12/2014 DECIZIE nr. 330 din 29 decembrie 2014pentru numirea domnului Toma-Florin Petcu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
10.DECIZIE 331 29/12/2014 DECIZIE nr. 331 din 29 decembrie 2014pentru numirea domnului Valentin Olimpiu Şoneriu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
11.DECIZIE 332 29/12/2014 DECIZIE nr. 332 din 29 decembrie 2014pentru numirea domnului Daniel Ioniţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
12.
ORDIN 876 23/12/2014
ORDIN nr. 876 din 23 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
13.DECIZIE 785 29/12/2014 DECIZIE nr. 785 din 29 decembrie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
1.
ORDIN 191 22/12/2014
ORDIN nr. 191 din 22 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 148/2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 29 decembrie 2014
2.
ORDIN 1609 23/12/2014
ORDIN nr. 1.609 din 23 decembrie 2014privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 29 decembrie 2014
1.DECRET 950 29/12/2014 DECRET nr. 950 din 29 decembrie 2014privind numirea în funcţia de şef al Statului Major General EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
2.DECIZIE 328 29/12/2014 DECIZIE nr. 328 din 29 decembrie 2014privind numirea domnului Ştefan Ştefan Dănilă în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
3.DECIZIE 327 29/12/2014 DECIZIE nr. 327 din 29 decembrie 2014pentru numirea domnului Bogdan Nicolae Badea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
4.
ORDIN 1338 22/12/2014
ORDIN nr. 1.338 din 22 decembrie 2014pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
5.GHID 22/12/2014 GHIDUL SOLICITANTULUI din 22 decembrie 2014Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
6.
RECTIFICARE 77 03/12/2014
RECTIFICARE nr. 77 din 3 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
7.
RECTIFICARE 1112 12/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.112 din 12 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
8.
RECTIFICARE 1406 21/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.406 din 21 decembrie 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.406/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
1.DECRET 939 23/12/2014 DECRET nr. 939 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
2.DECRET 938 23/12/2014 DECRET nr. 938 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
3.DECRET 934 23/12/2014 DECRET nr. 934 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
4.DECRET 935 23/12/2014 DECRET nr. 935 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
5.DECRET 936 23/12/2014 DECRET nr. 936 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
6.DECRET 937 23/12/2014 DECRET nr. 937 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
7.DECRET 940 23/12/2014 DECRET nr. 940 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
8.DECRET 941 23/12/2014 DECRET nr. 941 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
9.DECRET 942 23/12/2014 DECRET nr. 942 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
10.DECRET 943 23/12/2014 DECRET nr. 943 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
11.DECRET 944 23/12/2014 DECRET nr. 944 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
12.DECRET 945 23/12/2014 DECRET nr. 945 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
13.DECRET 946 23/12/2014 DECRET nr. 946 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
14.DECRET 947 23/12/2014 DECRET nr. 947 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
15.DECRET 948 23/12/2014 DECRET nr. 948 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
16.DECRET 949 23/12/2014 DECRET nr. 949 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
17.HOTĂRÂRE 1148 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.148 din 23 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
18.HOTĂRÂRE 1149 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 23 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
19.HOTĂRÂRE 1150 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.150 din 23 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
1.DECIZIE 606 04/11/2014 DECIZIE nr. 606 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
2.
ORDIN 4019 23/12/2014
ORDIN nr. 4.019 din 23 decembrie 2014privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
3.
ORDIN 4018 23/12/2014
ORDIN nr. 4.018 din 23 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
4.
ORDIN 5076 05/12/2014
ORDIN nr. 5.076 din 5 decembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
5.METODOLOGIE 05/12/2014 METODOLOGIE din 5 decembrie 2014privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
6.REGULAMENT 05/12/2014 REGULAMENT din 5 decembrie 2014privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
1.ACT ADIŢIONAL 1 21/11/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 21 noiembrie 2014la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unităţi din sectorul de activitate Construcţii de Maşini pe anii 2013 - 2014, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sub nr. 59493 din 20 decembrie 2012, înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. 1625 din data de 05.12.2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 8 din 29 decembrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 88 23/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1131 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru achiziţia de apă grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1140 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1145 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1146 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 23 decembrie 2014pentru aprobarea contribuţiei financiare a României pentru programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
1.
ORDIN 1556 18/12/2014
ORDIN nr. 1.556 din 18 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 73 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 73 din 11 decembrie 2014privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1125 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 17 decembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1132 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 23 decembrie 2014pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1133 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1134 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1136 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1137 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
9.
ORDIN 865 17/12/2014
ORDIN nr. 865 din 17 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 1135 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 23 decembrie 2014privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
1.DECIZIE 326 23/12/2014 DECIZIE nr. 326 din 23 decembrie 2014pentru eliberarea domnului Stejărel Olaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1138 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.138 din 23 decembrie 2014privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1139 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.139 din 23 decembrie 2014privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2014
1.
LEGE 177 16/12/2014
LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
2.ACORD 14/03/2014 ACORD din 14 martie 2014între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
3.DECRET 907 16/12/2014 DECRET nr. 907 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
4.
LEGE 180 16/12/2014
LEGE nr. 180 din 16 decembrie 2014privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
5.ACORD 17/06/2014 ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 17 iunie 2014(Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
6.DECRET 910 16/12/2014 DECRET nr. 910 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
7.
ORDIN 1304 19/12/2014
ORDIN nr. 1.304 din 19 decembrie 2014privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
8.
ORDIN 1575 22/12/2014
ORDIN nr. 1.575 din 22 decembrie 2014privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
1.DECIZIE 570 16/10/2014 DECIZIE nr. 570 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 23 decembrie 2014
1.
ORDIN 2581 22/12/2014
ORDIN nr. 2.581 din 22 decembrie 2014privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
2.DECRET 920 18/12/2014 DECRET nr. 920 din 18 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
3.
ORDIN 1478 09/12/2014
ORDIN nr. 1.478 din 9 decembrie 2014pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
4.
ORDIN 5120 12/12/2014
ORDIN nr. 5.120 din 12 decembrie 2014pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
5.
ORDIN 839 05/12/2014
ORDIN nr. 839 din 5 decembrie 2014pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 18/03/2014 HOTĂRÂRE din 18 martie 2014în Cauza Beraru împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
1.DECIZIE 680 13/11/2014 DECIZIE nr. 680 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
2.
ORDIN 5123 15/12/2014
ORDIN nr. 5.123 din 15 decembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
3.METODOLOGIE 15/12/2014 METODOLOGIE din 15 decembrie 2014de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
4.
LEGE 179 16/12/2014
LEGE nr. 179 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
5.ACORD 17/06/2014 ACORD DE ÎMPRUMUT din 17 iunie 2014(Proiect privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
6.DECRET 909 16/12/2014 DECRET nr. 909 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
7.DECRET 919 18/12/2014 DECRET nr. 919 din 18 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
8.
ORDIN 5005 02/12/2014
ORDIN nr. 5.005 din 2 decembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
9.METODOLOGIE 02/12/2014 METODOLOGIE din 2 decembrie 2014de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
1.
LEGE 173 16/12/2014
LEGE nr. 173 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev la 10 martie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
2.ACORD 10/03/2014 ACORD din 10 martie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
3.DECRET 903 16/12/2014 DECRET nr. 903 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev la 10 martie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
4.
ORDIN 133 18/12/2014
ORDIN nr. M.133 din 18 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
5.
ORDIN 3998 18/12/2014
ORDIN nr. 3.998 din 18 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
6.REGULAMENT 18 22/12/2014 REGULAMENT nr. 18 din 22 decembrie 2014pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
7.NORMĂ 26 17/12/2014 NORMĂ nr. 26 din 17 decembrie 2014privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
8.
ORDIN 2194 06/11/2014
ORDIN nr. 2.194 din 6 noiembrie 2014privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
1.DECIZIE 502 07/10/2014 DECIZIE nr. 502 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 lit. c) şi d) şi art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, raportate la cele ale art. 45 şi art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 şi pct. C3 lit. e) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 şi art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
2.DECIZIE 504 07/10/2014 DECIZIE nr. 504 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
3.DECIZIE 324 22/12/2014 DECIZIE nr. 324 din 22 decembrie 2014pentru eliberarea, la cerere, a domnului Peter Tamas Nagy din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
4.DECIZIE 325 22/12/2014 DECIZIE nr. 325 din 22 decembrie 2014privind transferul, la cerere, al domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei economice, patrimoniu, logistică şi situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
5.
ORDIN 132 18/12/2014
ORDIN nr. M.132 din 18 decembrie 2014privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.98/2002 pentru aprobarea "Metodologiei de evaluare a persoanelor juridice în vederea eliberării autorizaţiei/avizului pentru efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu armamente, muniţii şi alte produse militare" EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
6.
RECTIFICARE 74 03/12/2014
RECTIFICARE nr. 74 din 3 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
7.
RECTIFICARE 83 12/12/2014
RECTIFICARE nr. 83 din 12 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
8.
ORDIN 161 19/12/2014
ORDIN nr. 161 din 19 decembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
9.METODOLOGIE 19/12/2014 METODOLOGIE din 19 decembrie 2014de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
10.
ORDIN 1780 19/12/2014
ORDIN nr. 1.780 din 19 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
11.NORMĂ 19/12/2014 NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2014privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
1.
ORDIN 183 18/12/2014
ORDIN nr. 183 din 18 decembrie 2014pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Normele metodologice privind stabilirea competenţelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordine, în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 286/2012 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
2.DECRET 923 22/12/2014 DECRET nr. 923 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
3.DECRET 924 22/12/2014 DECRET nr. 924 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
4.DECRET 925 22/12/2014 DECRET nr. 925 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
5.DECRET 926 22/12/2014 DECRET nr. 926 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
6.DECRET 927 22/12/2014 DECRET nr. 927 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
7.DECRET 928 22/12/2014 DECRET nr. 928 din 22 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
8.ORD DE URGENŢĂ 85 12/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2014pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 46 21/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 46 din 21 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 47 21/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 47 din 21 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
3.DECRET 921 20/12/2014 DECRET nr. 921 din 20 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
4.DECRET 922 20/12/2014 DECRET nr. 922 din 20 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1108 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 12 decembrie 2014privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
6.
ORDIN 159 17/12/2014
ORDIN nr. 159 din 17 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
7.
ORDIN 158 17/12/2014
ORDIN nr. 158 din 17 decembrie 2014privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
8.
ORDIN 186 18/12/2014
ORDIN nr. 186 din 18 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
9.REGULAMENT 18/12/2014 REGULAMENT din 18 decembrie 2014de organizare şi funcţionare a casei de pensii sectoriale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 48 21/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 48 din 21 decembrie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
1.DECIZIE 602 04/11/2014 DECIZIE nr. 602 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014
2.DECIZIE 632 11/11/2014 DECIZIE nr. 632 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 5 din Codul penal şi la art. 13 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014
3.CIRCULARĂ 43 11/12/2014 CIRCULARĂ nr. 43 din 11 decembrie 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 70 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 70 din 11 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014
1.
ORDIN 160 19/12/2014
ORDIN nr. 160 din 19 decembrie 2014privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014
2.
ORDIN 594 15/12/2014
ORDIN nr. 594 din 15 decembrie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014
1.DECIZIE 581 21/10/2014 DECIZIE nr. 581 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
2.DECIZIE 590 21/10/2014 DECIZIE nr. 590 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1 din 14 aprilie 2014, şi ale art. 5 alin. (1) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2 din 14 aprilie 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1047 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 18 noiembrie 2014privind aprobarea stemei oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1054 18/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.054 din 18 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Axente Sever şi Laslea, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1077 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 3 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Gârbova, Sălciua şi Şona, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1080 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 3 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Berteştii de Jos, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci şi Vişani, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1109 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.109 din 12 decembrie 2014privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul E X - 2 Tria, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi EAST WEST PETROLEUM CORP., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
2.
ORDIN 2352 24/11/2014
ORDIN nr. 2.352 din 24 noiembrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă", indicativ NP 112-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
3.
ORDIN 4520 12/12/2014
ORDIN nr. 4.520/C din 12 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
4.DECIZIE 524 09/10/2014 DECIZIE nr. 524 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 141 din capitolul VIII intitulat "Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită" al titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
5.
ORDIN 1441 28/11/2014
ORDIN nr. 1.441 din 28 noiembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
6.NORMĂ 28/11/2014 NORME PROPRII din 28 noiembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
7.
ORDIN 1682 11/12/2014
ORDIN nr. 1.682 din 11 decembrie 2014privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
8.DECIZIE 25 17/11/2014 DECIZIE nr. 25 din 17 noiembrie 2014privind examinarea pronunţării unei hotărâri în faza de urmărire penală, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, de a reţine în încadrarea juridică dată faptei inculpatului şi dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, cu consecinţe directe asupra reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
9.
ORDIN 29 16/12/2014
ORDIN nr. 29 din 16 decembrie 2014pentru aprobarea Procedurii de obţinere de către beneficiari a licenţei de utilizare a algoritmului criptografic TEA2, în vederea utilizării aplicaţiilor mobile radio pe suportul de radiocomunicaţii al Platformei Comune TETRA EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
10.
ORDIN 182 15/12/2014
ORDIN nr. 182 din 15 decembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
11.NORMĂ 15/12/2014 NORME PROPRII din 15 decembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
12.
ORDIN 10382 05/09/2014
ORDIN nr. 10.382 din 5 septembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
13.NORMĂ 05/09/2014 NORME PROPRII din 5 septembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
14.
ORDIN 211 24/10/2014
ORDIN nr. 211 din 24 octombrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
15.NORMĂ 24/10/2014 NORME PROPRII din 24 octombrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
16.
ORDIN 121 20/11/2014
ORDIN nr. M.121 din 20 noiembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
17.NORMĂ 20/11/2014 NORME PROPRII din 20 noiembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
18.
ORDIN 4295 03/12/2014
ORDIN nr. 4.295/C din 3 decembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
19.NORMĂ 03/12/2014 NORME PROPRII din 3 decembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
20.
ORDIN 539 24/09/2014
ORDIN nr. 539 din 24 septembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
21.NORMĂ 24/09/2014 NORME PROPRII din 24 septembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
22.
ORDIN 966 02/10/2014
ORDIN nr. 966 din 2 octombrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
23.NORMĂ 02/10/2014 NORME PROPRII din 2 octombrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
1.
ORDIN 147 10/12/2014
ORDIN nr. 147 din 10 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1112 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.112 din 12 decembrie 2014pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2014, precum şi a Contractului de servicii publice al Societăţii Comerciale "Softrans" - S.R.L. pentru perioada 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
3.ACT ADIŢIONAL 2 12/12/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. (ANEXA I) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
4.ACT ADIŢIONAL 2 12/12/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L. (ANEXA II) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
5.ACT ADIŢIONAL 12/12/2014 ACT ADIŢIONAL din 12 decembrie 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. (ANEXA III) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
6.ACT ADIŢIONAL 2 12/12/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L. (ANEXA IV) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
7.CONTRACT 12/12/2014 CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 12 decembrie 2014pentru perioada de la aprobarea contractului prin hotărâre a Guvernului până la 31 decembrie 2015 al Societăţii Comerciale SOFTRANS - S.R.L. (ANEXA V) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
1.
ORDIN 1141 13/11/2014
ORDIN nr. 1.141 din 13 noiembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" - partea de transport - a axei prioritare 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
2.
ORDIN 1536 17/12/2014
ORDIN nr. 1.536 din 17 decembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
3.METODOLOGIE 17/12/2014 METODOLOGIE din 17 decembrie 2014privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
4.CIRCULARĂ 44 15/12/2014 CIRCULARĂ nr. 44 din 15 decembrie 2014privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
5.
ORDIN 155 15/12/2014
ORDIN nr. 155 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
6.
ORDIN 156 15/12/2014
ORDIN nr. 156 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
7.
ORDIN 1652 05/12/2014
ORDIN nr. 1.652 din 5 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" - partea de transport - a axei prioritare 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
1.DECLARAŢIE 3 21/12/2014 DECLARAŢIE nr. 3 din 21 decembrie 2014Parlamentului României cu privire la depunerea jurământului de către Preşedintele României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 45 20/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 decembrie 2014privind desemnarea unor membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 decembrie 2014
3.DECIZIE 629 04/11/2014 DECIZIE nr. 629 din 4 noiembrie 2014asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 decembrie 2014
1.DECIZIE 322 19/12/2014 DECIZIE nr. 322 din 19 decembrie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Borbely Karoly din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
2.DECIZIE 323 19/12/2014 DECIZIE nr. 323 din 19 decembrie 2014privind eliberarea, la cerere, a doamnei Petra Szavics din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1124 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.124 din 17 decembrie 2014privind atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru Preşedintele României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1110 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 12 decembrie 2014pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 67 19/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 67 din 19 decembrie 2014privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1102 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 10 decembrie 2014privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
7.
ORDIN 145 10/12/2014
ORDIN nr. 145 din 10 decembrie 2014privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
1.
ORDIN 1600 27/11/2014
ORDIN nr. 1.600 din 27 noiembrie 2014privind publicarea acceptării Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.237(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 şi prin Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 19 decembrie 2014
2.SITUAŢIE 19/12/2014 SITUAŢIE din 19 decembrie 2014rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 19 decembrie 2014
1.DECRET 908 16/12/2014 DECRET nr. 908 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
2.
LEGE 178 16/12/2014
LEGE nr. 178 din 16 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
3.
ORDIN 152 15/12/2014
ORDIN nr. 152 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
4.
ORDIN 236 15/12/2014
ORDIN nr. 236 din 15 decembrie 2014pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 65/2003, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003 EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
5.
ORDIN 153 15/12/2014
ORDIN nr. 153 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
6.DECIZIE 559 16/10/2014 DECIZIE nr. 559 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a prevederilor art. XXIII alin. (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
7.DECIZIE 560 16/10/2014 DECIZIE nr. 560 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
8.DECIZIE 562 16/10/2014 DECIZIE nr. 562 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
9.
RECTIFICARE 1169 15/12/2004
RECTIFICARE nr. 1.169 din 15 decembrie 2004referitoare la Decretul nr. 1.169/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
10.
ORDIN 2539 17/12/2014
ORDIN nr. 2.539 din 17 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
11.
ORDIN 1775 18/12/2014
ORDIN nr. 1.775 din 18 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
1.
ORDIN 1454 02/12/2014
ORDIN nr. 1.454 din 2 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 19 decembrie 2014
2.NORMĂ 02/12/2014 NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2014privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 19 decembrie 2014
1.
RECTIFICARE 86 17/12/2014
RECTIFICARE nr. 86 din 17 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014
2.DECIZIE 565 16/10/2014 DECIZIE nr. 565 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014
3.
ORDIN 157 15/12/2014
ORDIN nr. 157 din 15 decembrie 2014pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014
1.DECIZIE 321 18/12/2014 DECIZIE nr. 321 din 18 decembrie 2014pentru numirea doamnei Ioana-Maria Petrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2014
2.
ORDIN 1672 17/12/2014
ORDIN nr. 1.672 din 17 decembrie 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2014
3.
ORDIN 1768 17/12/2014
ORDIN nr. 1.768 din 17 decembrie 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2014
4.
ORDIN 1298 17/12/2014
ORDIN nr. 1.298 din 17 decembrie 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2014
1.
LEGE 170 16/12/2014
LEGE nr. 170 din 16 decembrie 2014privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
2.DECRET 900 16/12/2014 DECRET nr. 900 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
3.DECRET 916 16/12/2014 DECRET nr. 916 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
4.DECRET 917 16/12/2014 DECRET nr. 917 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
5.DECRET 918 17/12/2014 DECRET nr. 918 din 17 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
6.ORD DE URGENŢĂ 83 12/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
7.
ORDIN 1900 17/12/2014
ORDIN nr. 1.900 din 17 decembrie 2014pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
8.
ORDIN 2327 08/12/2014
ORDIN nr. 2.327 din 8 decembrie 2014privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
9.
ORDIN 5105 12/12/2014
ORDIN nr. 5.105 din 12 decembrie 2014privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în turism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Balş" din municipiul Adjud EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
1.DECIZIE 584 21/10/2014 DECIZIE nr. 584 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014
2.DECIZIE 588 21/10/2014 DECIZIE nr. 588 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014
3.ORD DE URGENŢĂ 87 17/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 17 decembrie 2014pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014
1.
RECTIFICARE 518 09/10/2014
RECTIFICARE nr. 518 din 9 octombrie 2014referitoare la Deciziei Curţii Constituţionale nr. 518/2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
2.ORD DE URGENŢĂ 84 12/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1115 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.115 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Popica Marius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1116 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1117 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 17 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1118 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1119 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.119 din 17 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1120 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.120 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
9.HOTĂRÂRE 1121 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 1122 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.122 din 17 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
11.HOTĂRÂRE 1123 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 17 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
12.
ORDIN 1488 11/12/2014
ORDIN nr. 1.488 din 11 decembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
13.
ORDIN 150 15/12/2014
ORDIN nr. 150 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "E.ON Moldova Distribuţie" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
14.
ORDIN 151 15/12/2014
ORDIN nr. 151 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Enel Distribuţie Banat" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
15.DECIZIE 561 16/10/2014 DECIZIE nr. 561 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 119, art. 120^1 art. 121, art. 122 şi art. 124^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
16.DECIZIE 592 21/10/2014 DECIZIE nr. 592 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
1.
LEGE 167 16/12/2014
LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014privind exercitarea profesiei de bonă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
2.DECRET 897 16/12/2014 DECRET nr. 897 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
3.
LEGE 168 16/12/2014
LEGE nr. 168 din 16 decembrie 2014pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
4.DECRET 898 16/12/2014 DECRET nr. 898 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
5.
LEGE 169 16/12/2014
LEGE nr. 169 din 16 decembrie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
6.DECRET 899 16/12/2014 DECRET nr. 899 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
7.
LEGE 171 16/12/2014
LEGE nr. 171 din 16 decembrie 2014pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
8.DECRET 901 16/12/2014 DECRET nr. 901 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
9.
LEGE 175 16/12/2014
LEGE nr. 175 din 16 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
10.DECRET 905 16/12/2014 DECRET nr. 905 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
11.
ORDIN 1523 16/12/2014
ORDIN nr. 1.523 din 16 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
12.
ORDIN 1769 17/12/2014
ORDIN nr. 1.769 din 17 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
13.
ORDIN 149 15/12/2014
ORDIN nr. 149 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
14.
ORDIN 154 15/12/2014
ORDIN nr. 154 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
15.DECIZIE 527 09/10/2014 DECIZIE nr. 527 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
16.DECIZIE 555 15/10/2014 DECIZIE nr. 555 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 8 alin. (1) şi art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
1.DECIZIE 567 16/10/2014 DECIZIE nr. 567 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi a celor ale art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
2.
ORDIN 127 09/12/2014
ORDIN nr. M. 127 din 9 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 67/2014 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
3.DECIZIE 585 21/10/2014 DECIZIE nr. 585 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
4.DECIZIE 597 21/10/2014 DECIZIE nr. 597 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
5.
ORDIN 194 11/12/2014
ORDIN nr. 194 din 11 decembrie 2014privind modificarea art. 6 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
6.
ORDIN 196 11/12/2014
ORDIN nr. 196 din 11 decembrie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
7.
ORDIN 982 08/12/2014
ORDIN nr. 982 din 8 decembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
8.
ORDIN 128 09/12/2014
ORDIN nr. M. 128 din 9 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1114 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014
2.ORD DE URGENŢĂ 86 17/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014
1.DECRET 896 15/12/2014 DECRET nr. 896 din 15 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
2.DECRET 911 16/12/2014 DECRET nr. 911 din 16 decembrie 2014privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
3.DECRET 912 16/12/2014 DECRET nr. 912 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
4.
LEGE 174 16/12/2014
LEGE nr. 174 din 16 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
5.DECRET 904 16/12/2014 DECRET nr. 904 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
6.DECRET 913 16/12/2014 DECRET nr. 913 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
7.DECRET 914 16/12/2014 DECRET nr. 914 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1094 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 10 decembrie 2014privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva - Clubul Copiilor Vulcan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
9.HOTĂRÂRE 1089 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.089 din 10 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Biroul de Turism pentru Tineret" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 1106 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 12 decembrie 2014privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
11.
ORDIN 5108 12/12/2014
ORDIN nr. 5.108 din 12 decembrie 2014pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
12.HOTĂRÂRE 1101 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 10 decembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014