1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 62 02/02/2016
ORDIN nr. 62 din 2 februarie 2016pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 19 octombrie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2016
2.DECIZIE 819 24/11/2015 DECIZIE nr. 819 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2016
3.DECIZIE 851 10/12/2015 DECIZIE nr. 851 din 10 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2016
4.DOCUMENT 85 19/10/2015 DOCUMENT nr. MSC 85/26/Add.1/Corr.2 din 19 octombrie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2016
5.
ORDIN 103 22/01/2016
ORDIN nr. 103 din 22 ianuarie 2016privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2016
6.INSTRUCŢIUNI 22/01/2016 INSTRUCŢIUNI din 22 ianuarie 2016de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2016
1.
ORDIN 117 22/01/2016
ORDIN nr. 117 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea Manualului de procedură privind achiziţiile publice de servicii de consiliere finanţate prin Măsura 2 "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei", din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 februarie 2016
2.
ORDIN 153 28/01/2016
ORDIN nr. 153 din 28 ianuarie 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 februarie 2016
3.DECIZIE 801 18/11/2015 DECIZIE nr. 801 din 18 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 februarie 2016
4.DECIZIE 821 26/11/2015 DECIZIE nr. 821 din 26 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 februarie 2016
5.DECIZIE 884 15/12/2015 DECIZIE nr. 884 din 15 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 februarie 2016
6.
ORDIN 154 02/02/2016
ORDIN nr. 154 din 2 februarie 2016privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 februarie 2016
7.HOTĂRÂRE 33 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 33 din 3 februarie 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 februarie 2016
8.
ORDIN 204 05/02/2016
ORDIN nr. 204 din 5 februarie 2016privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 februarie 2016
1.DECIZIE 53 10/02/2016 DECIZIE nr. 53 din 10 februarie 2016privind eliberarea domnului Nicolae Gheorghe din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
2.DECIZIE 54 10/02/2016 DECIZIE nr. 54 din 10 februarie 2016privind eliberarea domnului Nelu Zărnică din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
3.DECIZIE 55 10/02/2016 DECIZIE nr. 55 din 10 februarie 2016privind eliberarea domnului Rareş Văduva din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
4.DECIZIE 56 10/02/2016 DECIZIE nr. 56 din 10 februarie 2016privind numirea domnului Rareş Văduva în funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
5.
ORDIN 19 02/02/2016
ORDIN nr. M.19 din 2 februarie 2016pentru aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
6.NORMĂ 02/02/2016 NORMĂ din 2 februarie 2016de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
7.
ORDIN 125 28/01/2016
ORDIN nr. 125 din 28 ianuarie 2016privind aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului social pentru grădiniţă, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
8.PROCEDURĂ 28/01/2016 PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2016de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniţă prevăzută de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
9.
ORDIN 165 01/02/2016
ORDIN nr. 165 din 1 februarie 2016privind aprobarea procedurii de emitere şi a modelului tichetului social pentru grădiniţă, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
10.PROCEDURĂ 01/02/2016 PROCEDURĂ din 1 februarie 2016de emitere a tichetelor sociale pentru grădiniţă prevăzută de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
11.DECIZIE 755 05/11/2015 DECIZIE nr. 755 din 5 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1)-(3) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prin raportare la dispoziţiile art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
12.DECIZIE 756 05/11/2015 DECIZIE nr. 756 din 5 noiembrie 2015privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2016
1.DECRET 249 09/02/2016 DECRET nr. 249 din 9 februarie 2016privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
2.HOTĂRÂRE 6 08/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 6 din 8 februarie 2016privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 7 08/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 7 din 8 februarie 2016cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil şi eficient în Uniunea Europeană - COM (2015) 302 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
4.HOTĂRÂRE 8 08/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 8 din 8 februarie 2016cu privire la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte durata obligaţiei de respectare a cotei standard minime COM (2015) 646 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
5.HOTĂRÂRE 9 08/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 9 din 8 februarie 2016cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte derogările prevăzute pentru comercianţii de mărfuri COM (2015) 648 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
6.DECIZIE 784 17/11/2015 DECIZIE nr. 784 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi ale art. 3 alin. (3) teza a doua, art. 102 alin. (2), art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
7.DECIZIE 49 10/02/2016 DECIZIE nr. 49 din 10 februarie 2016privind eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
8.DECIZIE 50 10/02/2016 DECIZIE nr. 50 din 10 februarie 2016privind numirea domnului Ioan Ursu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
9.DECIZIE 51 10/02/2016 DECIZIE nr. 51 din 10 februarie 2016privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
10.DECIZIE 52 10/02/2016 DECIZIE nr. 52 din 10 februarie 2016privind numirea domnului Andrei Butaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
11.
ORDIN 219 09/02/2016
ORDIN nr. 219 din 9 februarie 2016privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă suplimentare acordate însoţitorilor persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2016
1.DECIZIE 683 20/10/2015 DECIZIE nr. 683 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 10 februarie 2016
2.DECIZIE 859 10/12/2015 DECIZIE nr. 859 din 10 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 10 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 42 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 42 din 3 februarie 2016privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 10 februarie 2016
4.
ORDIN 75 05/02/2016
ORDIN nr. 75 din 5 februarie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Autorităţii Rutiere Române - ARR EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 10 februarie 2016
1.NORMĂ 10 28/01/2016 NORMĂ nr. 10 din 28 ianuarie 2016privind competenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară cu privire la măsurile de intervenţie timpurie, precum şi condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2016
2.
ORDIN 143 28/01/2016
ORDIN nr. 143 din 28 ianuarie 2016privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2016
1.
ORDIN 32 02/02/2016
ORDIN nr. 32 din 2 februarie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 9 februarie 2016
2.DECIZIE 32 19/10/2015 DECIZIE nr. 32 din 19 octombrie 2015pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind personalul plătit din fonduri publice EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 9 februarie 2016
3.
ORDIN 116 22/01/2016
ORDIN nr. 116 din 22 ianuarie 2016privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 9 februarie 2016
4.REGULAMENT 22/01/2016 REGULAMENT din 22 ianuarie 2016de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 9 februarie 2016
5.
ORDIN 351 18/01/2016
ORDIN nr. 351 din 18 ianuarie 2016privind Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 9 februarie 2016
1.HOTĂRÂRE 46 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 46 din 3 februarie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016
2.HOTĂRÂRE 47 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 47 din 3 februarie 2016pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016
3.
ORDIN 132 04/02/2016
ORDIN nr. 132 din 4 februarie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016
4.
ORDIN 152 28/01/2016
ORDIN nr. 152 din 28 ianuarie 2016pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016
5.NORMĂ 9 28/01/2016 NORMĂ nr. 9 din 28 ianuarie 2016pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016
6.HOTĂRÂRE 45 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 45 din 3 februarie 2016privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 9 februarie 2016
1.DECRET 242 05/02/2016 DECRET nr. 242 din 5 februarie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 februarie 2016
2.
ORDIN 63 03/02/2016
ORDIN nr. 63 din 3 februarie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 44 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 44 din 3 februarie 2016privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 9 februarie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 2 03/02/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 3 februarie 2016pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016
2.HOTĂRÂRE 37 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 37 din 3 februarie 2016privind aprobarea obiectivului de investiţii "Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni-Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016
3.
ORDIN 137 25/01/2016
ORDIN nr. 137 din 25 ianuarie 2016privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016
4.HOTĂRÂRE 41 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 41 din 3 februarie 2016privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regionala C.F. Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016
5.
ORDIN 60 02/02/2016
ORDIN nr. 60 din 2 februarie 2016privind aprobarea modului de calcul şi a nivelului tarifar, pe tip de activitate, pentru activităţile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, efectuate de Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016
6.
ORDIN 25 20/01/2016
ORDIN nr. 25 din 20 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016
1.
ORDIN 17 19/01/2016
ORDIN nr. 17 din 19 ianuarie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
2.
ORDIN 102 22/01/2016
ORDIN nr. 102 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
3.INSTRUCŢIUNI 22/01/2016 INSTRUCŢIUNI din 22 ianuarie 2016de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
4.INSTRUCŢIUNI 22/01/2016 INSTRUCŢIUNI din 22 ianuarie 2016de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
5.DECRET 243 05/02/2016 DECRET nr. 243 din 5 februarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
6.DECRET 244 05/02/2016 DECRET nr. 244 din 5 februarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
7.DECRET 245 05/02/2016 DECRET nr. 245 din 5 februarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
8.DECRET 246 05/02/2016 DECRET nr. 246 din 5 februarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
9.DECRET 247 05/02/2016 DECRET nr. 247 din 5 februarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
10.DECRET 248 05/02/2016 DECRET nr. 248 din 5 februarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
11.HOTĂRÂRE 38 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 38 din 3 februarie 2016privind aprobarea Planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
12.HOTĂRÂRE 3 05/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 februarie 2016pentru aprobarea Normelor privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
13.NORMĂ 05/02/2016 NORME din 5 februarie 2016privind participarea auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
14.
ORDIN 163 04/02/2016
ORDIN nr. 163 din 4 februarie 2016pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
15.HOTĂRÂRE 39 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 39 din 3 februarie 2016privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 9 februarie 2016
1.DECIZIE 786 17/11/2015 DECIZIE nr. 786 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi (17) şi art. 56 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 8 februarie 2016
2.
ORDIN 521 26/01/2016
ORDIN nr. 521 din 26 ianuarie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 8 februarie 2016
3.DECIZIE 791 17/11/2015 DECIZIE nr. 791 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 alin. (6) din Codul penal şi ale art. 25 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 8 februarie 2016
4.DECIZIE 776 17/11/2015 DECIZIE nr. 776 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 8 februarie 2016
5.NORMĂ 11 28/01/2016 NORMĂ nr. 11 din 28 ianuarie 2016privind metodologia utilizată pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci când un asigurător se află în procesul de rezoluţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 8 februarie 2016
6.NORMĂ 12 28/01/2016 NORMĂ nr. 12 din 28 ianuarie 2016privind circumstanţele în care pot fi aplicate măsurile de rezoluţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 8 februarie 2016
1.
ORDIN 105 22/01/2016
ORDIN nr. 105 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 8 februarie 2016
2.NORMĂ 22/01/2016 NORME din 22 ianuarie 2016privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 8 februarie 2016
3.PROCEDURĂ 22/01/2016 PROCEDURĂ din 22 ianuarie 2016privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 8 februarie 2016
1.DECIZIE 805 24/11/2015 DECIZIE nr. 805 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016
2.HOTĂRÂRE 36 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 36 din 3 februarie 2016privind repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 43 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 februarie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016
4.HOTĂRÂRE 35 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 35 din 3 februarie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016
1.HOTĂRÂRE 5 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 5 din 3 februarie 2016privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor COM (2015) 615 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016
2.
ORDIN 591 03/02/2016
ORDIN nr. 591 din 3 februarie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 32 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 32 din 3 februarie 2016privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016
4.
ORDIN 592 03/02/2016
ORDIN nr. 592 din 3 februarie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016
5.HOTĂRÂRE 31 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 31 din 3 februarie 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016
6.
ORDIN 587 01/02/2016
ORDIN nr. 587 din 1 februarie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016
1.DECRET 241 05/02/2016 DECRET nr. 241 din 5 februarie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 8 februarie 2016
2.DECIZIE 48 08/02/2016 DECIZIE nr. 48 din 8 februarie 2016privind numirea domnului Manuel Costescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 8 februarie 2016
3.
ORDIN 133 04/02/2016
ORDIN nr. 133 din 4 februarie 2016privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 8 februarie 2016
4.
ORDIN 138 27/01/2016
ORDIN nr. 138 din 27 ianuarie 2016pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 8 februarie 2016
5.
ORDIN 588 01/02/2016
ORDIN nr. 588 din 1 februarie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 8 februarie 2016
1.DECRET 240 04/02/2016 DECRET nr. 240 din 4 februarie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016
2.HOTĂRÂRE 2 02/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 2 februarie 2016privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme COM (2015) 750 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 3 02/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 2 februarie 2016cu privire la Pachetul privind Economia Circulară: COM (2015) 614 final - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Închiderea buclei - un plan de acţiune al UE pentru economia circulară", COM (2015) 593 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, COM (2015) 594 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, COM (2015) 595 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, COM (2015) 596 final - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016
4.
ORDIN 117 01/02/2016
ORDIN nr. 117 din 1 februarie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016
5.
ORDIN 106 29/01/2016
ORDIN nr. 106 din 29 ianuarie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016
6.
ORDIN 74 29/01/2016
ORDIN nr. 74 din 29 ianuarie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016
7.
ORDIN 104 22/01/2016
ORDIN nr. 104 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016
8.NORMĂ 22/01/2016 NORME din 22 ianuarie 2016privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016
9.REGULAMENT 22/01/2016 REGULAMENT din 22 ianuarie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016
1.
ORDIN 531 28/01/2016
ORDIN nr. 531 din 28 ianuarie 2016privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2016
2.DECIZIE 664 15/10/2015 DECIZIE nr. 664 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexei nr. 2 la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2016
3.DECIZIE 685 20/10/2015 DECIZIE nr. 685 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 35 şi art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2016
4.DECIZIE 806 24/11/2015 DECIZIE nr. 806 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2016
5.HOTĂRÂRE 34 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 34 din 3 februarie 2016pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2016
1.HOTĂRÂRE 2 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2016privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016
2.DECIZIE 2 04/02/2016 DECIZIE nr. 2 din 4 februarie 2016privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016
3.
RECTIFICARE 11 03/11/2015
RECTIFICARE nr. 11 din 3 noiembrie 2015referitoare la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016
4.
ORDIN 134 27/01/2016
ORDIN nr. 134 din 27 ianuarie 2016privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016
5.PROCEDURĂ 27/01/2016 PROCEDURĂ din 27 ianuarie 2016de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016
1.DECIZIE 642 13/10/2015 DECIZIE nr. 642 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. 1 alin. (3) şi (4) ale art. II din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016
2.DECIZIE 730 29/10/2015 DECIZIE nr. 730 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 4 15/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 4 din 15 ianuarie 2016privind aprobarea Standardelor generale de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică în domeniul evaluării şi intervenţiei psihologice pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016
4.STANDARD 15/01/2016 STANDARDE GENERALE din 15 ianuarie 2016de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică în domeniul evaluării şi intervenţiei psihologice pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016
5.
ORDIN 101 22/01/2016
ORDIN nr. 101 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016
6.NORMĂ 22/01/2016 NORME din 22 ianuarie 2016privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016
7.
ORDIN 23 26/01/2016
ORDIN nr. 23 din 26 ianuarie 2016privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016
8.
ORDIN 18 02/02/2016
ORDIN nr. 18 din 2 februarie 2016privind evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 5 februarie 2016
1.DECRET 237 02/02/2016 DECRET nr. 237 din 2 februarie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016
2.DECRET 239 03/02/2016 DECRET nr. 239 din 3 februarie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016
3.DECIZIE 762 05/11/2015 DECIZIE nr. 762 din 5 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016
4.DECIZIE 812 24/11/2015 DECIZIE nr. 812 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, art. 67^1 alin. (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi ale art. 55 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016
5.
ORDIN 20 04/02/2016
ORDIN nr. 20 din 4 februarie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 5 februarie 2016
1.DECIZIE 721 29/10/2015 DECIZIE nr. 721 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 şi art. 24 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016
2.DECIZIE 725 29/10/2015 DECIZIE nr. 725 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016
3.DECIZIE 737 03/11/2015 DECIZIE nr. 737 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016
4.DECIZIE 752 05/11/2015 DECIZIE nr. 752 din 5 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 165 alin. (2)-(4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016
5.DECIZIE 05/11/2015 DECIZIE din 5 noiembrie 2015cu privire la Cererea nr. 24.820/14 introdusă de Mohamad Fadi Abdul Kader El Hamoui împotriva României şi alte 3 cereri (a se vedea lista anexată) EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016
6.
ORDIN 501 25/01/2016
ORDIN nr. 501 din 25 ianuarie 2016privind stabilirea unor competenţe în sarcina Direcţiei Generale a Vămilor şi structurilor vamale subordonate şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de către Direcţia Generală a Vămilor şi structurile vamale subordonate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 4 februarie 2016
1.DECIZIE 47 04/02/2016 DECIZIE nr. 47 din 4 februarie 2016privind împuternicirea domnului general de brigadă cu o stea Vasilică Ovidiu pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016
2.DECIZIE 46 04/02/2016 DECIZIE nr. 46 din 4 februarie 2016privind eliberarea domnului colonel Cornea Nicolae din funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016
3.
ORDIN 85 19/01/2016
ORDIN nr. 85 din 19 ianuarie 2016pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 395/2008 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanţe stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi de transfer al sumelor recuperate de autorităţile competente din alte state membre, reprezentând creanţe stabilite în România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016
4.ORD DE URGENŢĂ 1 03/02/2016 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016
5.DECIZIE 650 13/10/2015 DECIZIE nr. 650 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi ale art. 167 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016
6.DECIZIE 663 15/10/2015 DECIZIE nr. 663 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, în forma iniţială a actului normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016
7.DECIZIE 6 25/01/2016 DECIZIE nr. 6 din 25 ianuarie 2016privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea colectorului comun pentru comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale, încheiat între Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016
8.PROTOCOL 25/01/2016 PROTOCOL din 25 ianuarie 2016privind desemnarea colectorului comun pentru comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016
1.DECIZIE 744 03/11/2015 DECIZIE nr. 744 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49, art. 50 alin. (2) şi art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor şi, în special, a dispoziţiilor art. 44 din acestea EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016
2.DECIZIE 768 10/11/2015 DECIZIE nr. 768 din 10 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 30 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 30 din 3 februarie 2016privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016
4.DECIZIE 45 04/02/2016 DECIZIE nr. 45 din 4 februarie 2016privind numirea domnului Eduard Corjescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016
5.
ORDIN 42 26/01/2016
ORDIN nr. 42 din 26 ianuarie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016
6.DECIZIE 895 17/12/2015 DECIZIE nr. 895 din 17 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 4 februarie 2016
1.
ORDIN 560 29/01/2016
ORDIN nr. 560 din 29 ianuarie 2016pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 4 februarie 2016
2.PROCEDURĂ 29/01/2016 PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2016de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 4 februarie 2016
1.
ORDIN 123 28/01/2016
ORDIN nr. 123 din 28 ianuarie 2016privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 4 februarie 2016
1.COD PR CIVILĂ (A) 04/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 4 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 4 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015; DECIZIA nr. 895 din 17 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016.
2.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 1 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
4.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
5.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
6.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
7.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
8.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
9.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
10.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
11.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
12.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
13.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
14.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
15.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
16.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.
ORDIN 37 25/01/2016
ORDIN nr. 37 din 25 ianuarie 2016pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016
2.NORMĂ 5 26/01/2016 NORMĂ nr. 5 din 26 ianuarie 2016privind identificarea situaţiilor în care se consideră că un asigurător este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibil de a intra în dificultate EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016
3.NORMĂ 6 26/01/2016 NORMĂ nr. 6 din 26 ianuarie 2016privind procesul de evaluare şi de luare a deciziilor de rezoluţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016
4.NORMĂ 7 26/01/2016 NORMĂ nr. 7 din 26 ianuarie 2016privind reguli de transparenţă în cazul aplicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a instrumentelor de rezoluţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016
5.
ORDIN 92 14/01/2016
ORDIN nr. 92 din 14 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016
6.DECIZIE 785 17/11/2015 DECIZIE nr. 785 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului şi art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016
7.HOTĂRÂRE 24 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 24 din 27 ianuarie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016
8.
ORDIN 124 28/01/2016
ORDIN nr. 124 din 28 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016
9.CRITERII 28/01/2016 CRITERII din 28 ianuarie 2016de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016
1.HOTĂRÂRE 28 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 28 din 3 februarie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016
2.HOTĂRÂRE 29 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 29 din 3 februarie 2016privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016
3.
ORDIN 248 02/02/2016
ORDIN nr. 248 din 2 februarie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016
4.REGULAMENT 02/02/2016 REGULAMENT din 2 februarie 2016privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016
5.NORMĂ 4 26/01/2016 NORMĂ nr. 4 din 26 ianuarie 2016privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016
6.HOTĂRÂRE 4 03/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 februarie 2016privind cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru securitate naţională şi fost ministru al afacerilor interne EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 3 februarie 2016
1.DECRET 238 03/02/2016 DECRET nr. 238 din 3 februarie 2016privind eliberarea din funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
2.DECIZIE 43 03/02/2016 DECIZIE nr. 43 din 3 februarie 2016privind desemnarea domnului Dragoş-Nicolae Pîslaru, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
3.DECIZIE 44 03/02/2016 DECIZIE nr. 44 din 3 februarie 2016pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
4.
ORDIN 155 02/02/2016
ORDIN nr. 155 din 2 februarie 2016privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
5.
ORDIN 522 26/01/2016
ORDIN nr. 522 din 26 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
6.
RECTIFICARE 652 22/12/1997
RECTIFICARE nr. 652 din 22 decembrie 1997referitoare la Decretul nr. 652/1997 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
7.
RECTIFICARE 872 25/11/2015
RECTIFICARE nr. 872 din 25 noiembrie 2015referitoare la Decretul nr. 872/2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
8.
RECTIFICARE 1 06/01/2016
RECTIFICARE nr. 1 din 6 ianuarie 2016cu privire la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
9.
ORDIN 558 29/01/2016
ORDIN nr. 558 din 29 ianuarie 2016privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
10.PROCEDURĂ 29/01/2016 PROCEDURĂ din 29 ianuarie 2016de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 3 februarie 2016
1.
ORDIN 64 15/01/2016
ORDIN nr. 64 din 15 ianuarie 2016privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 2 februarie 2016
2.
ORDIN 514 25/01/2016
ORDIN nr. 514 din 25 ianuarie 2016pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 2 februarie 2016
3.REGULAMENT (R) 05/04/2014 REGULAMENT din 5 aprilie 2014 (*republicat*)Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 2 februarie 2016
1.
ORDIN 442 22/01/2016
ORDIN nr. 442 din 22 ianuarie 2016privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 2 februarie 2016
2.HOTĂRÂRE 1 18/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 18 ianuarie 2016privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 2 februarie 2016
3.
ORDIN 517 25/01/2016
ORDIN nr. 517 din 25 ianuarie 2016pentru aprobarea Regulamentului privind normele generale şi speciale de dotare a personalului din structurile de executări silite cazuri speciale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 2 februarie 2016
4.REGULAMENT 25/01/2016 REGULAMENT din 25 ianuarie 2016privind normele generale şi speciale de dotare a personalului din structurile de executări silite cazuri speciale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 2 februarie 2016
5.
ORDIN 143 30/10/2015
ORDIN nr. 143 din 30 octombrie 2015privind modificarea şi completarea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2010 EMITENT: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 2 februarie 2016
1.DECIZIE 33 16/11/2015 DECIZIE nr. 33 din 16 noiembrie 2015privind dezlegarea chestiunilor de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 2.724/1/2015 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
2.
ORDIN 95 15/01/2016
ORDIN nr. 95 din 15 ianuarie 2016pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
3.
ORDIN 105 29/01/2016
ORDIN nr. 105 din 29 ianuarie 2016privind aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
4.
ORDIN 67 15/01/2016
ORDIN nr. 67 din 15 ianuarie 2016pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
5.DECIZIE 38 02/02/2016 DECIZIE nr. 38 din 2 februarie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Aurelian Ghimpău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
6.DECIZIE 39 02/02/2016 DECIZIE nr. 39 din 2 februarie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
7.DECIZIE 40 02/02/2016 DECIZIE nr. 40 din 2 februarie 2016privind eliberarea domnului Adrian Călin Buzgău din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
8.DECIZIE 41 02/02/2016 DECIZIE nr. 41 din 2 februarie 2016privind numirea domnului Lucian Constantin Mircescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
9.DECIZIE 42 02/02/2016 DECIZIE nr. 42 din 2 februarie 2016pentru numirea doamnei Gabriela Scutea în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
10.DECIZIE 26 29/10/2015 DECIZIE nr. 26 din 29 octombrie 2015privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală, în Dosarul nr. 45.539/299/2013 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 2 februarie 2016
1.NORMĂ 8 26/01/2016 NORMĂ nr. 8 din 26 ianuarie 2016privind condiţiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranţă şi categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecţie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016
2.HOTĂRÂRE 23 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 23 din 27 ianuarie 2016privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 22 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 22 din 27 ianuarie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0701 Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016
4.HOTĂRÂRE 21 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 21 din 27 ianuarie 2016privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016
5.DECIZIE 24 16/11/2015 DECIZIE nr. 24 din 16 noiembrie 2015referitoare la recursul în interesul privind art. 12 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016
6.HOTĂRÂRE 20 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 ianuarie 2016privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 2 februarie 2016
1.HOTĂRÂRE 1 01/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 februarie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 2 februarie 2016
2.HOTĂRÂRE 1 01/02/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 februarie 2016pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 2 februarie 2016
3.DECIZIE 35 23/11/2015 DECIZIE nr. 35 din 23 noiembrie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 2 februarie 2016
1.
ORDIN 3098 27/01/2016
ORDIN nr. 3.098 din 27 ianuarie 2016privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 1 februarie 2016
2.METODOLOGIE 27/01/2016 METODOLOGIE-CADRU din 27 ianuarie 2016de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 1 februarie 2016
3.
ORDIN 3107 27/01/2016
ORDIN nr. 3.107 din 27 ianuarie 2016pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 1 februarie 2016
4.METODOLOGIE 27/01/2016 METODOLOGIE-CADRU din 27 ianuarie 2016privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 1 februarie 2016
5.NORMĂ 3 26/01/2016 NORMĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2016privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de rezoluţie pentru asigurători administrat de Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 1 februarie 2016
6.DECIZIE 839 08/12/2015 DECIZIE nr. 839 din 8 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5)-(7) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 1 februarie 2016
7.DECIZIE 866 10/12/2015 DECIZIE nr. 866 din 10 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 şi alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 1 februarie 2016
1.
LEGE 15 29/01/2016
LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016
2.DECRET 236 29/01/2016 DECRET nr. 236 din 29 ianuarie 2016pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016
3.HOTĂRÂRE 26 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 26 din 27 ianuarie 2016privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016
4.
ORDIN 22 26/01/2016
ORDIN nr. 22 din 26 ianuarie 2016privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016
5.HOTĂRÂRE 25 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 25 din 27 ianuarie 2016privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Dumitru Croitoru" al Judeţului Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016
6.PROCEDURĂ 20/01/2016 PROCEDURĂ din 20 ianuarie 2016privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016
7.
ORDIN 370 20/01/2016
ORDIN nr. 370 din 20 ianuarie 2016pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016
1.HOTĂRÂRE 27 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 27 din 27 ianuarie 2016pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2016
2.DECIZIE 36 01/02/2016 DECIZIE nr. 36 din 1 februarie 2016privind eliberarea doamnei Irina Alexe, la cerere, din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2016
3.DECIZIE 37 01/02/2016 DECIZIE nr. 37 din 1 februarie 2016privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2016
4.
ORDIN 146 19/01/2016
ORDIN nr. 146/C din 19 ianuarie 2016privind prelungirea aplicării în anul 2016 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2016
5.DECIZIE 748 04/11/2015 DECIZIE nr. 748 din 4 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 24 alin. (1), (1^2) şi (1^4) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2016
6.DECIZIE 23 26/10/2015 DECIZIE nr. 23 din 26 octombrie 2015privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 1 februarie 2016
1.HOTĂRÂRE 1 20/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 20 ianuarie 2016privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016
2.
ORDIN 503 25/01/2016
ORDIN nr. 503 din 25 ianuarie 2016în vederea publicării Înţelegerii dintre autorităţile competente ale României şi Statelor Unite ale Americii privind îmbunătăţirea conformităţii fiscale şi implementarea FATCA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016
3.ÎNŢE
LEGERE 05/01/2016 ÎNŢE
LEGERE din 5 ianuarie 2016între autorităţile competente încheiată între autorităţile competente din Statele Unite ale Americii şi România EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016
4.
ORDIN 65 15/01/2016
ORDIN nr. 65 din 15 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016
5.NORMĂ 15/01/2016 NORME din 15 ianuarie 2016privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016
6.
ORDIN 1712 22/12/2015
ORDIN nr. 1.712 din 22 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016
7.NORMĂ 22/12/2015 NORME din 22 decembrie 2015privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016
8.
ORDIN 36 11/01/2016
ORDIN nr. 36 din 11 ianuarie 2016pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 1 februarie 2016
1.COD PR CIVILĂ (A) 01/02/2016 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**) (*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 1 februarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 1 februarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015; DECIZIA nr. 839 din 8 decembrie 2015; DECIZIA nr. 866 din 10 decembrie 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 30/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 30 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015; DECIZIA nr. 733 din 29 octombrie 2015.
4.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
5.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
6.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
7.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
8.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
9.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
10.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
11.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
12.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
13.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
14.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
15.COD PR PENALĂ (A) 03/01/2016 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 ianuarie 2016 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
1.
RECTIFICARE 20 07/01/2016
RECTIFICARE nr. 20 din 7 ianuarie 2016referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 28 ianuarie 2016
2.DECRET 228 27/01/2016 DECRET nr. 228 din 27 ianuarie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 28 ianuarie 2016
3.
LEGE 9 18/01/2016
LEGE nr. 9 din 18 ianuarie 2016pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 28 ianuarie 2016
4.PROTOCOL 20/02/2015 PROTOCOL ADIŢIONAL din 20 februarie 2015la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 28 ianuarie 2016
5.DECRET 19 15/01/2016 DECRET nr. 19 din 15 ianuarie 2016privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 28 ianuarie 2016
6.DECIZIE 32 11/12/2015 DECIZIE nr. 32 din 11 decembrie 2015privind pronunţarea unei hotărâri pentru rezolvarea de principiu a chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României la problema supusă dezbaterii în Dosarul nr. 2.265/1/2015 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 28 ianuarie 2016
1.DECIZIE 1 27/01/2016 DECIZIE nr. 1 din 27 ianuarie 2016privind convocarea Senatului în sesiune ordinară EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
2.DECRET 229 27/01/2016 DECRET nr. 229 din 27 ianuarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
3.DECRET 230 27/01/2016 DECRET nr. 230 din 27 ianuarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
4.DECRET 231 27/01/2016 DECRET nr. 231 din 27 ianuarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
5.DECRET 232 27/01/2016 DECRET nr. 232 din 27 ianuarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
6.DECRET 233 27/01/2016 DECRET nr. 233 din 27 ianuarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
7.ORDONANŢĂ 6 27/01/2016 ORDONANŢĂ nr. 6 din 27 ianuarie 2016pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
8.
ORDIN 111 26/01/2016
ORDIN nr. 111 din 26 ianuarie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
9.HOTĂRÂRE 17 19/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 17 din 19 ianuarie 2016pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea Curţii de Conturi şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
10.HOTĂRÂRE 19 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 19 din 27 ianuarie 2016privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiţiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016
1.DECIZIE 31 28/01/2016 DECIZIE nr. 31 din 28 ianuarie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
2.DECIZIE 32 28/01/2016 DECIZIE nr. 32 din 28 ianuarie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
3.HOTĂRÂRE 18 27/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 18 din 27 ianuarie 2016privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2016, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
4.DECIZIE 33 28/01/2016 DECIZIE nr. 33 din 28 ianuarie 2016pentru numirea domnului Adrian Cristinel Bădilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
5.DECIZIE 34 28/01/2016 DECIZIE nr. 34 din 28 ianuarie 2016pentru numirea domnului Petre Guran în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
6.ORDONANŢĂ 3 27/01/2016 ORDONANŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2016pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
7.ORDONANŢĂ 4 27/01/2016 ORDONANŢĂ nr. 4 din 27 ianuarie 2016privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
8.REGULAMENT 1 15/01/2016 REGULAMENT nr. 1 din 15 ianuarie 2016pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
9.HOTĂRÂRE 18/06/2013 HOTĂRÂRE din 18 iunie 2013în Cauza Pleşca împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
10.DECIZIE 26 07/12/2015 DECIZIE nr. 26 din 7 decembrie 2015referitoare la examinarea recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a legii în materia recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine penale în vederea executării lor în România, cu referire concretă la posibilitatea recunoaşterii şi executării sancţiunilor/interdicţiilor aplicate de autorităţile judiciare străine al căror corespondent în legea română sunt pedepsele complementare/accesorii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016
1.
ORDIN 6 19/01/2016
ORDIN nr. 6 din 19 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2016
2.
ORDIN 8 19/01/2016
ORDIN nr. 8 din 19 ianuarie 2016privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2016
3.NORMĂ 19/01/2016 NORMELE METODOLOGICE din 19 ianuarie 2016pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2016
4.
ORDIN 50 14/01/2016
ORDIN nr. 50 din 14 ianuarie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2016
5.NORMĂ 2 20/01/2016 NORMĂ nr. 2 din 20 ianuarie 2016pentru modificarea alin. (1) al art. 47 din Normele privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2016
1.DECRET 227 26/01/2016 DECRET nr. 227 din 26 ianuarie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016
2.HOTĂRÂRE 44 21/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 44 din 21 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016
3.
ORDIN 6 07/01/2016
ORDIN nr. M.6 din 7 ianuarie 2016pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea Cercului Militar Naţional EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016
4.INSTRUCŢIUNI 07/01/2016 INSTRUCŢIUNI din 7 ianuarie 2016privind organizarea şi funcţionarea Cercului Militar Naţional EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016
1.
ORDIN 373 16/12/2015
ORDIN nr. 373 din 16 decembrie 2015privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 27 ianuarie 2016
1.DISPOZIŢIE 15 15/12/2015 DISPOZIŢIE nr. 15 din 15 decembrie 2015privind constatarea unei funcţii vacante şi înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016
2.HOTĂRÂRE 16 19/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 16 din 19 ianuarie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016
3.
ORDIN 10 18/01/2016
ORDIN nr. 10 din 18 ianuarie 2016privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016
4.
ORDIN 24 13/01/2016
ORDIN nr. 24 din 13 ianuarie 2016pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Valea Spumoasă, izvoarele Buşteni 1 şi Buşteni 2, judeţul Prahova EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016
5.HOTĂRÂRE 3 22/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016
6.HOTĂRÂRE 4 22/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016
7.HOTĂRÂRE 5 22/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016
8.HOTĂRÂRE 6 22/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 6 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016
9.HOTĂRÂRE 7 22/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 7 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 27 ianuarie 2016
1.
ORDIN 10 11/01/2016
ORDIN nr. M.10 din 11 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor la bordul navelor şi ambarcaţiunilor din Forţele Navale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.57/2013 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 27 ianuarie 2016
2.DECIZIE 1 15/01/2016 DECIZIE nr. 1 din 15 ianuarie 2016privind organizarea de noi alegeri la nivelul unor colegii teritoriale pentru mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral şi luarea unor măsuri organizatorice EMITENT: COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 27 ianuarie 2016
3.REGULAMENT 15/01/2016 REGULAMENTUL ELECTORAL din 15 ianuarie 2016al Colegiului Farmaciştilor din România EMITENT: COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 27 ianuarie 2016
4.HOTĂRÂRE 8 15/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 8 din 15 ianuarie 2016pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2016 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 27 ianuarie 2016
5.DECIZIE 733 29/10/2015 DECIZIE nr. 733 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) şi alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 27 ianuarie 2016
1.DECIZIE 30 26/01/2016 DECIZIE nr. 30 din 26 ianuarie 2016privind numirea domnului Bogdan Puşcaş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016
2.HOTĂRÂRE 2 22/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016
3.DECIZIE 28 26/01/2016 DECIZIE nr. 28 din 26 ianuarie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016
4.DECIZIE 29 26/01/2016 DECIZIE nr. 29 din 26 ianuarie 2016privind eliberarea doamnei Roxana Mînzatu, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016
5.
ORDIN 82 18/01/2016
ORDIN nr. 82 din 18 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016
6.NORMĂ 18/01/2016 NORME METODOLOGICE din 18 ianuarie 2016privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016
7.HOTĂRÂRE 1 22/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016
8.
ORDIN 7 19/01/2016
ORDIN nr. 7 din 19 ianuarie 2016pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016
1.
ORDIN 371 20/01/2016
ORDIN nr. 371 din 20 ianuarie 2016privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 26 ianuarie 2016
1.HOTĂRÂRE 10 13/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 10 din 13 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 26 ianuarie 2016
2.NORMĂ 13/01/2016 NORME METODOLOGICE din 13 ianuarie 2016de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 26 ianuarie 2016
1.HOTĂRÂRE 15 19/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 15 din 19 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016
2.NORMĂ 19/01/2016 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2016de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2016
1.DECIZIE 1 25/01/2016 DECIZIE nr. 1 din 25 ianuarie 2016privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
2.DECIZIE 25 25/01/2016 DECIZIE nr. 25 din 25 ianuarie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina Cotenescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
3.DECIZIE 26 25/01/2016 DECIZIE nr. 26 din 25 ianuarie 2016pentru numirea domnului Sorin Maxim în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
4.DECIZIE 27 25/01/2016 DECIZIE nr. 27 din 25 ianuarie 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Ciprian Constantin Iftimoaei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
5.
RECTIFICARE 7 18/01/2016
RECTIFICARE nr. 7 din 18 ianuarie 2016referitoare la Legea nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
6.
ORDIN 115 26/11/2015
ORDIN nr. M.115 din 26 noiembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
7.PROCEDURĂ 26/11/2015 PROCEDURĂ din 26 noiembrie 2015de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
8.
ORDIN 61 14/01/2016
ORDIN nr. 61 din 14 ianuarie 2016privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
9.METODOLOGIE 14/01/2016 METODOLOGIE din 14 ianuarie 2016de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
10.
ORDIN 158 21/12/2015
ORDIN nr. 158 din 21 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
11.
ORDIN 44 12/01/2016
ORDIN nr. 44/C din 12 ianuarie 2016pentru aprobarea Procedurii de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
12.PROCEDURĂ 21/12/2015 PROCEDURĂ din 21 decembrie 2015de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
13.PROCEDURĂ 12/01/2016 PROCEDURĂ din 12 ianuarie 2016de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 25 ianuarie 2016
1.
ORDIN 52 14/01/2016
ORDIN nr. 52 din 14 ianuarie 2016privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2016
2.ACT 25/01/2016 CUANTUMUL TOTAL din 25 ianuarie 2016al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Brad EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2016
3.
ORDIN 70 21/01/2016
ORDIN nr. 70 din 21 ianuarie 2016privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2016
4.SENTINŢĂ 1929 11/06/2013 SENTINŢĂ CIVILĂ nr. 1.929 din 11 iunie 2013referitoare la pronunţarea asupra cauzei de contencios administrativ şi fiscal formulate de reclamanta S.C. NIC&GIL IMPEX - S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Transporturilor, Consiliul Concurenţei şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, având ca obiect "anulare act administrativ" EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2016
5.DECIZIE 160 21/01/2015 DECIZIE nr. 160 din 21 ianuarie 2015privind recursul declarat de pârâtul Ministerul Transporturilor împotriva Sentinţei civile nr. 1.929 din 11 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2016
6.
ORDIN 38 15/01/2016
ORDIN nr. 38 din 15 ianuarie 2016privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2016
1.ORDONANŢĂ 2 19/01/2016 ORDONANŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2016pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016
2.HOTĂRÂRE 14 19/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 14 din 19 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016
3.DECIZIE 37 07/12/2015 DECIZIE nr. 37 din 7 decembrie 2015referitoare la sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept referitoare la datele cu caracter personal (doar numele şi prenumele) definite de către Legea nr. 677/2001 şi refuzul de eliberare a fotocopiilor de pe documente cu date personale chiar şi cu informaţiile respective anonimizate (înnegrite cu markerul, acronimizate) EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016
4.DECRET 215 19/01/2016 DECRET nr. 215 din 19 ianuarie 2016privind conferirea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 25 ianuarie 2016
1.NORMĂ 1 13/01/2016 NORMĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2016
2.DECIZIE 753 05/11/2015 DECIZIE nr. 753 din 5 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2016
3.DECIZIE 782 17/11/2015 DECIZIE nr. 782 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2016
4.HOTĂRÂRE 11 13/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 11 din 13 ianuarie 2016privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2016
5.DECIZIE 749 04/11/2015 DECIZIE nr. 749 din 4 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. c), art. 20, art. 21 şi art. 26 alin. (2), (5) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2016
1.DECRET 224 21/01/2016 DECRET nr. 224 din 21 ianuarie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2016
2.DECRET 225 21/01/2016 DECRET nr. 225 din 21 ianuarie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2016
3.DECRET 226 21/01/2016 DECRET nr. 226 din 21 ianuarie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2016
4.DECIZIE 793 17/11/2015 DECIZIE nr. 793 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2016
5.HOTĂRÂRE 13 19/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 13 din 19 ianuarie 2016pentru aprobarea Amendamentului nr. 6 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 21 septembrie 2015 şi la Bucureşti la 1 octombrie 2015, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2016
6.AMENDAMENT 6 01/10/2015 AMENDAMENT nr. 6 din 1 octombrie 2015convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 21 septembrie 2015 şi la Bucureşti la 1 octombrie 2015, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2016
7.
LEGE (R) 96 21/04/2006
LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*)privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2016
1.
LEGE 8 18/01/2016
LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
2.DECRET 18 15/01/2016 DECRET nr. 18 din 15 ianuarie 2016pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
3.
LEGE 12 19/01/2016
LEGE nr. 12 din 19 ianuarie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
4.DECRET 212 18/01/2016 DECRET nr. 212 din 18 ianuarie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
5.
LEGE 13 19/01/2016
LEGE nr. 13 din 19 ianuarie 2016privind declararea municipiului Turda "Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
6.DECRET 213 18/01/2016 DECRET nr. 213 din 18 ianuarie 2016pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Turda "Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
7.
LEGE 14 19/01/2016
LEGE nr. 14 din 19 ianuarie 2016pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
8.DECRET 214 18/01/2016 DECRET nr. 214 din 18 ianuarie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
9.DECRET 222 19/01/2016 DECRET nr. 222 din 19 ianuarie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
10.DECRET 223 21/01/2016 DECRET nr. 223 din 21 ianuarie 2016privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
11.
LEGE 11 19/01/2016
LEGE nr. 11 din 19 ianuarie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
12.DECRET 211 18/01/2016 DECRET nr. 211 din 18 ianuarie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
13.DECIZIE 699 27/10/2015 DECIZIE nr. 699 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
14.HOTĂRÂRE 7 13/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 7 din 13 ianuarie 2016pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii, semnată la Bucureşti la 9 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
15.ÎNŢE
LEGERE 09/06/2015 ÎNŢE
LEGERE din 9 iunie 2015între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
16.
ORDIN 2543 18/12/2015
ORDIN nr. 2.543 din 18 decembrie 2015privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016
1.
LEGE 309 03/12/2015
LEGE nr. 309 din 3 decembrie 2015pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2016
2.DECRET 922 02/12/2015 DECRET nr. 922 din 2 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2016
3.DECRET 216 19/01/2016 DECRET nr. 216 din 19 ianuarie 2016privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2016
4.DECRET 217 19/01/2016 DECRET nr. 217 din 19 ianuarie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2016
5.DECRET 218 19/01/2016 DECRET nr. 218 din 19 ianuarie 2016privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa I EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2016
6.DECRET 219 19/01/2016 DECRET nr. 219 din 19 ianuarie 2016privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2016
7.DECRET 220 19/01/2016 DECRET nr. 220 din 19 ianuarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2016
8.DECRET 221 19/01/2016 DECRET nr. 221 din 19 ianuarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2016
9.REGULAMENT 1 07/01/2016 REGULAMENT nr. 1 din 7 ianuarie 2016privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2016
1.DECRET 11 12/01/2016 DECRET nr. 11 din 12 ianuarie 2016privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 20 ianuarie 2016
1.HOTĂRÂRE 2 06/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 2 din 6 ianuarie 2016privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Băneasa, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016
2.HOTĂRÂRE 4 06/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 4 din 6 ianuarie 2016privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016
3.
ORDIN 9 20/01/2016
ORDIN nr. 9 din 20 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016
4.
ORDIN 43 19/01/2016
ORDIN nr. 43 din 19 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016
5.
ORDIN 8 13/01/2016
ORDIN nr. 8 din 13 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016
6.DECIZIE 25 07/12/2015 DECIZIE nr. 25 din 7 decembrie 2015privind recursul în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 213 şi art. 215^1 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016
1.
ORDIN 90 14/01/2016
ORDIN nr. 90 din 14 ianuarie 2016pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2016
2.PROCEDURĂ 14/01/2016 PROCEDURĂ din 14 ianuarie 2016de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2016
1.DECIZIE 23 20/01/2016 DECIZIE nr. 23 din 20 ianuarie 2016privind numirea domnului Florin Aurel Moţiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
2.DECIZIE 24 20/01/2016 DECIZIE nr. 24 din 20 ianuarie 2016privind exercitarea atribuţiilor de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
3.DECIZIE 795 17/11/2015 DECIZIE nr. 795 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. (3)-(5), (8)-(12) şi art. 164 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
4.
ORDIN 3049 11/01/2016
ORDIN nr. 3.049 din 11 ianuarie 2016privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
5.
ORDIN 3048 11/01/2016
ORDIN nr. 3.048 din 11 ianuarie 2016privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
6.DECIZIE 798 17/11/2015 DECIZIE nr. 798 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
7.DECIZIE 21 20/01/2016 DECIZIE nr. 21 din 20 ianuarie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
8.DECIZIE 22 20/01/2016 DECIZIE nr. 22 din 20 ianuarie 2016pentru numirea domnului Laurenţiu Stelea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
9.ORDONANŢĂ 1 19/01/2016 ORDONANŢĂ nr. 1 din 19 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
10.DECIZIE 807 24/11/2015 DECIZIE nr. 807 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) teza finală din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
11.DECIZIE 815 24/11/2015 DECIZIE nr. 815 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2016
1.METODOLOGIE 12/01/2016 METODOLOGIE din 12 ianuarie 2016de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2016
2.
ORDIN 3051 12/01/2016
ORDIN nr. 3.051 din 12 ianuarie 2016privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2016
3.REZOLUŢIE 2246 10/11/2015 REZOLUTIE nr. 2.246 din 10 noiembrie 2015adoptată de Consiliul de Securitate la cea de a 7.554-a reuniune din data de 10 noiembrie 2015 EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2016
4.
ORDIN 1 18/01/2016
ORDIN nr. 1 din 18 ianuarie 2016privind stabilirea unor măsuri provizorii referitoare la implementarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2016
5.
ORDIN 36 05/01/2016
ORDIN nr. 36 din 5 ianuarie 2016pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2246 (2015) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2016
6.
LEGE 308 03/12/2015
LEGE nr. 308 din 3 decembrie 2015pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între Cote d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2016
7.DECRET 921 02/12/2015 DECRET nr. 921 din 2 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic preliminar între Cote d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2016
1.DECRET 36 15/01/2016 DECRET nr. 36 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
2.DECRET 37 15/01/2016 DECRET nr. 37 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
3.DECRET 50 15/01/2016 DECRET nr. 50 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
4.DECRET 51 15/01/2016 DECRET nr. 51 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
5.DECRET 52 15/01/2016 DECRET nr. 52 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
6.DECRET 53 15/01/2016 DECRET nr. 53 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
7.DECRET 54 15/01/2016 DECRET nr. 54 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
8.DECRET 38 15/01/2016 DECRET nr. 38 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
9.DECRET 55 15/01/2016 DECRET nr. 55 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
10.DECRET 56 15/01/2016 DECRET nr. 56 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
11.DECRET 57 15/01/2016 DECRET nr. 57 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
12.DECRET 58 15/01/2016 DECRET nr. 58 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
13.DECRET 59 15/01/2016 DECRET nr. 59 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
14.DECRET 60 15/01/2016 DECRET nr. 60 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
15.DECRET 61 15/01/2016 DECRET nr. 61 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
16.DECRET 62 15/01/2016 DECRET nr. 62 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
17.DECRET 39 15/01/2016 DECRET nr. 39 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
18.DECRET 40 15/01/2016 DECRET nr. 40 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
19.DECRET 41 15/01/2016 DECRET nr. 41 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
20.DECRET 42 15/01/2016 DECRET nr. 42 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
21.DECRET 15 15/01/2016 DECRET nr. 15 din 15 ianuarie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
22.DECRET 21 15/01/2016 DECRET nr. 21 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
23.DECRET 22 15/01/2016 DECRET nr. 22 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
24.DECRET 23 15/01/2016 DECRET nr. 23 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
25.DECRET 24 15/01/2016 DECRET nr. 24 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
26.DECRET 25 15/01/2016 DECRET nr. 25 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
27.DECRET 26 15/01/2016 DECRET nr. 26 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
28.DECRET 43 15/01/2016 DECRET nr. 43 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
29.DECRET 44 15/01/2016 DECRET nr. 44 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
30.DECRET 45 15/01/2016 DECRET nr. 45 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
31.DECRET 46 15/01/2016 DECRET nr. 46 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
32.DECRET 47 15/01/2016 DECRET nr. 47 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
33.DECRET 48 15/01/2016 DECRET nr. 48 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
34.DECRET 49 15/01/2016 DECRET nr. 49 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
35.DECRET 27 15/01/2016 DECRET nr. 27 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
36.DECRET 28 15/01/2016 DECRET nr. 28 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
37.DECRET 29 15/01/2016 DECRET nr. 29 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
38.DECRET 30 15/01/2016 DECRET nr. 30 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
39.DECRET 31 15/01/2016 DECRET nr. 31 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
40.DECRET 32 15/01/2016 DECRET nr. 32 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
41.DECRET 33 15/01/2016 DECRET nr. 33 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
42.DECRET 34 15/01/2016 DECRET nr. 34 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
43.DECRET 35 15/01/2016 DECRET nr. 35 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2016
1.
LEGE 6 18/01/2016
LEGE nr. 6 din 18 ianuarie 2016pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
2.DECRET 16 15/01/2016 DECRET nr. 16 din 15 ianuarie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
3.
LEGE 7 18/01/2016
LEGE nr. 7 din 18 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
4.DECRET 17 15/01/2016 DECRET nr. 17 din 15 ianuarie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
5.
LEGE 10 18/01/2016
LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 2016privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
6.DECRET 20 15/01/2016 DECRET nr. 20 din 15 ianuarie 2016pentru promulgarea Legii privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
7.DECRET 209 15/01/2016 DECRET nr. 209 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
8.DECRET 210 15/01/2016 DECRET nr. 210 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
9.HOTĂRÂRE 12 19/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 12 din 19 ianuarie 2016privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru municipiul Iaşi, judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
10.DECIZIE 1 09/01/2016 DECIZIE nr. 1 din 9 ianuarie 2016pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 26/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale şi adoptarea unor măsuri organizatorice EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
11.RAPORT 16090 21/09/2015 RAPORT nr. 16.090 din 21 septembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dolj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
12.RAPORT 17260 21/10/2015 RAPORT nr. 17.260 din 21 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
13.RAPORT 17679 29/10/2015 RAPORT nr. 17.679 din 29 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
14.RAPORT 17680 29/10/2015 RAPORT nr. 17.680 din 29 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
15.RAPORT 17681 29/10/2015 RAPORT nr. 17.681 din 29 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
16.RAPORT 20063 09/12/2015 RAPORT nr. 20.063 din 9 decembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
17.RAPORT 20198 10/12/2015 RAPORT nr. 20.198 din 10 decembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
18.RAPORT 20337 14/12/2015 RAPORT nr. 20.337 din 14 decembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român - Sediul central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
19.RAPORT 20343 14/12/2015 RAPORT nr. 20.343 din 14 decembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Sediul central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
20.RAPORT 20666 17/12/2015 RAPORT nr. 20.666 din 17 decembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
21.RAPORT 20667 17/12/2015 RAPORT nr. 20.667 din 17 decembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
22.RAPORT 21161 28/12/2015 RAPORT nr. 21.161 din 28 decembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Vrancea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
23.RAPORT 21259 29/12/2015 RAPORT nr. 21.259 din 29 decembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Neamţ EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
24.RAPORT 21260 29/12/2015 RAPORT nr. 21.260 din 29 decembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Covasna EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016
1.DECRET 170 15/01/2016 DECRET nr. 170 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
2.DECRET 171 15/01/2016 DECRET nr. 171 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
3.DECRET 172 15/01/2016 DECRET nr. 172 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
4.DECRET 173 15/01/2016 DECRET nr. 173 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
5.DECRET 174 15/01/2016 DECRET nr. 174 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
6.DECRET 175 15/01/2016 DECRET nr. 175 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
7.DECRET 176 15/01/2016 DECRET nr. 176 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
8.DECRET 177 15/01/2016 DECRET nr. 177 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
9.DECRET 178 15/01/2016 DECRET nr. 178 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
10.DECRET 179 15/01/2016 DECRET nr. 179 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
11.DECRET 180 15/01/2016 DECRET nr. 180 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
12.DECRET 181 15/01/2016 DECRET nr. 181 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
13.DECRET 182 15/01/2016 DECRET nr. 182 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
14.DECRET 183 15/01/2016 DECRET nr. 183 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
15.DECRET 184 15/01/2016 DECRET nr. 184 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
16.DECRET 185 15/01/2016 DECRET nr. 185 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
17.DECRET 186 15/01/2016 DECRET nr. 186 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
18.DECRET 187 15/01/2016 DECRET nr. 187 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
19.DECRET 188 15/01/2016 DECRET nr. 188 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
20.DECRET 189 15/01/2016 DECRET nr. 189 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
21.DECRET 190 15/01/2016 DECRET nr. 190 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
22.DECRET 191 15/01/2016 DECRET nr. 191 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
23.DECRET 192 15/01/2016 DECRET nr. 192 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
24.DECRET 193 15/01/2016 DECRET nr. 193 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
25.DECRET 194 15/01/2016 DECRET nr. 194 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
26.DECRET 195 15/01/2016 DECRET nr. 195 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
27.DECRET 196 15/01/2016 DECRET nr. 196 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
28.DECRET 197 15/01/2016 DECRET nr. 197 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
29.DECRET 198 15/01/2016 DECRET nr. 198 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
30.DECRET 199 15/01/2016 DECRET nr. 199 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
31.DECRET 200 15/01/2016 DECRET nr. 200 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
32.DECRET 201 15/01/2016 DECRET nr. 201 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
33.DECRET 202 15/01/2016 DECRET nr. 202 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
34.DECRET 203 15/01/2016 DECRET nr. 203 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
35.DECRET 204 15/01/2016 DECRET nr. 204 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
36.DECRET 205 15/01/2016 DECRET nr. 205 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
37.DECRET 206 15/01/2016 DECRET nr. 206 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
38.DECRET 207 15/01/2016 DECRET nr. 207 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
39.DECRET 208 15/01/2016 DECRET nr. 208 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
40.DECIZIE 17 19/01/2016 DECIZIE nr. 17 din 19 ianuarie 2016pentru eliberarea doamnei Rozalia Dana Varga, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
41.DECIZIE 18 19/01/2016 DECIZIE nr. 18 din 19 ianuarie 2016privind aplicarea mobilităţii doamnei Cristina Vasilica Icociu din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM - MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
42.DECIZIE 19 19/01/2016 DECIZIE nr. 19 din 19 ianuarie 2016privind numirea doamnei Corina Şuteu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM - MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
43.DECIZIE 20 19/01/2016 DECIZIE nr. 20 din 19 ianuarie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Paul Ştefan Naidin EMITENT: GUVERNUL - PRIM - MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 19 ianuarie 2016
1.DECRET 148 15/01/2016 DECRET nr. 148 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
2.DECRET 126 15/01/2016 DECRET nr. 126 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
3.DECRET 127 15/01/2016 DECRET nr. 127 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
4.DECRET 128 15/01/2016 DECRET nr. 128 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
5.DECRET 129 15/01/2016 DECRET nr. 129 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
6.DECRET 130 15/01/2016 DECRET nr. 130 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
7.DECRET 131 15/01/2016 DECRET nr. 131 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
8.DECRET 132 15/01/2016 DECRET nr. 132 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
9.DECRET 133 15/01/2016 DECRET nr. 133 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
10.DECRET 134 15/01/2016 DECRET nr. 134 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
11.DECRET 135 15/01/2016 DECRET nr. 135 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
12.DECRET 136 15/01/2016 DECRET nr. 136 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
13.DECRET 137 15/01/2016 DECRET nr. 137 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
14.DECRET 138 15/01/2016 DECRET nr. 138 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
15.DECRET 139 15/01/2016 DECRET nr. 139 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
16.DECRET 140 15/01/2016 DECRET nr. 140 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
17.DECRET 141 15/01/2016 DECRET nr. 141 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
18.DECRET 142 15/01/2016 DECRET nr. 142 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
19.DECRET 143 15/01/2016 DECRET nr. 143 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
20.DECRET 144 15/01/2016 DECRET nr. 144 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
21.DECRET 145 15/01/2016 DECRET nr. 145 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
22.DECRET 146 15/01/2016 DECRET nr. 146 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
23.DECRET 147 15/01/2016 DECRET nr. 147 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
24.DECRET 149 15/01/2016 DECRET nr. 149 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
25.DECRET 150 15/01/2016 DECRET nr. 150 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
26.DECRET 151 15/01/2016 DECRET nr. 151 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
27.DECRET 152 15/01/2016 DECRET nr. 152 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
28.DECRET 153 15/01/2016 DECRET nr. 153 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
29.DECRET 154 15/01/2016 DECRET nr. 154 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
30.DECRET 155 15/01/2016 DECRET nr. 155 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
31.DECRET 156 15/01/2016 DECRET nr. 156 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
32.DECRET 157 15/01/2016 DECRET nr. 157 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
33.DECRET 158 15/01/2016 DECRET nr. 158 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
34.DECRET 159 15/01/2016 DECRET nr. 159 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
35.DECRET 160 15/01/2016 DECRET nr. 160 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
36.DECRET 161 15/01/2016 DECRET nr. 161 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
37.DECRET 162 15/01/2016 DECRET nr. 162 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
38.DECRET 163 15/01/2016 DECRET nr. 163 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
39.DECRET 164 15/01/2016 DECRET nr. 164 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
40.DECRET 165 15/01/2016 DECRET nr. 165 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
41.DECRET 166 15/01/2016 DECRET nr. 166 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
42.DECRET 167 15/01/2016 DECRET nr. 167 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
43.DECRET 168 15/01/2016 DECRET nr. 168 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
44.DECRET 169 15/01/2016 DECRET nr. 169 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 19 ianuarie 2016
1.DECRET 108 15/01/2016 DECRET nr. 108 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
2.DECRET 109 15/01/2016 DECRET nr. 109 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
3.DECRET 110 15/01/2016 DECRET nr. 110 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
4.DECRET 111 15/01/2016 DECRET nr. 111 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
5.DECRET 112 15/01/2016 DECRET nr. 112 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
6.DECRET 113 15/01/2016 DECRET nr. 113 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
7.DECRET 114 15/01/2016 DECRET nr. 114 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
8.DECRET 115 15/01/2016 DECRET nr. 115 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
9.DECRET 116 15/01/2016 DECRET nr. 116 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
10.DECRET 117 15/01/2016 DECRET nr. 117 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
11.DECRET 118 15/01/2016 DECRET nr. 118 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
12.DECRET 119 15/01/2016 DECRET nr. 119 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
13.DECRET 120 15/01/2016 DECRET nr. 120 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
14.DECRET 121 15/01/2016 DECRET nr. 121 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
15.DECRET 122 15/01/2016 DECRET nr. 122 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
16.DECRET 123 15/01/2016 DECRET nr. 123 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
17.DECRET 124 15/01/2016 DECRET nr. 124 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
18.DECRET 125 15/01/2016 DECRET nr. 125 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
19.HOTĂRÂRE 118 11/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 118 din 11 decembrie 2015privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
20.DECRET 84 15/01/2016 DECRET nr. 84 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
21.DECRET 85 15/01/2016 DECRET nr. 85 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
22.DECRET 86 15/01/2016 DECRET nr. 86 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
23.DECRET 87 15/01/2016 DECRET nr. 87 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
24.DECRET 88 15/01/2016 DECRET nr. 88 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
25.DECRET 89 15/01/2016 DECRET nr. 89 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
26.DECRET 90 15/01/2016 DECRET nr. 90 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
27.DECRET 91 15/01/2016 DECRET nr. 91 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
28.DECRET 92 15/01/2016 DECRET nr. 92 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
29.DECRET 93 15/01/2016 DECRET nr. 93 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
30.DECRET 94 15/01/2016 DECRET nr. 94 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
31.DECRET 95 15/01/2016 DECRET nr. 95 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
32.DECRET 96 15/01/2016 DECRET nr. 96 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
33.DECRET 97 15/01/2016 DECRET nr. 97 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
34.DECRET 98 15/01/2016 DECRET nr. 98 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
35.DECRET 99 15/01/2016 DECRET nr. 99 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
36.DECRET 100 15/01/2016 DECRET nr. 100 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
37.DECRET 101 15/01/2016 DECRET nr. 101 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
38.DECRET 102 15/01/2016 DECRET nr. 102 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
39.DECRET 103 15/01/2016 DECRET nr. 103 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
40.DECRET 104 15/01/2016 DECRET nr. 104 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
41.DECRET 105 15/01/2016 DECRET nr. 105 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
42.DECRET 106 15/01/2016 DECRET nr. 106 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
43.DECRET 107 15/01/2016 DECRET nr. 107 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 19 ianuarie 2016
1.DECRET 76 15/01/2016 DECRET nr. 76 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
2.DECRET 77 15/01/2016 DECRET nr. 77 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
3.DECRET 73 15/01/2016 DECRET nr. 73 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
4.DECRET 74 15/01/2016 DECRET nr. 74 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
5.DECRET 75 15/01/2016 DECRET nr. 75 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
6.DECRET 70 15/01/2016 DECRET nr. 70 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
7.DECRET 71 15/01/2016 DECRET nr. 71 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
8.DECRET 72 15/01/2016 DECRET nr. 72 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
9.DECRET 67 15/01/2016 DECRET nr. 67 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
10.DECRET 68 15/01/2016 DECRET nr. 68 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
11.DECRET 69 15/01/2016 DECRET nr. 69 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
12.DECRET 65 15/01/2016 DECRET nr. 65 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
13.DECRET 66 15/01/2016 DECRET nr. 66 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
14.DECRET 63 15/01/2016 DECRET nr. 63 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
15.DECRET 64 15/01/2016 DECRET nr. 64 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
16.DECRET 78 15/01/2016 DECRET nr. 78 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
17.DECRET 79 15/01/2016 DECRET nr. 79 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
18.DECRET 80 15/01/2016 DECRET nr. 80 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
19.DECRET 81 15/01/2016 DECRET nr. 81 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
20.DECRET 82 15/01/2016 DECRET nr. 82 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
21.DECRET 83 15/01/2016 DECRET nr. 83 din 15 ianuarie 2016pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
22.REGULAMENT (R) 03/03/1992 REGULAMENT din 3 martie 1992 (*republicat*)activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 19 ianuarie 2016
1.HOTĂRÂRE 9 13/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 9 din 13 ianuarie 2016privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "R 113 - Penitenciar Giurgiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 ianuarie 2016
2.
ORDIN 6020 22/12/2015
ORDIN nr. 6.020 din 22 decembrie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 ianuarie 2016
3.
ORDIN 30 08/01/2016
ORDIN nr. 30 din 8 ianuarie 2016privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 ianuarie 2016
4.DECIZIE 33 11/12/2015 DECIZIE nr. 33 din 11 decembrie 2015referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: dacă judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluţionarea unei plângeri formulate împotriva soluţiei de renunţare la urmărire penală are posibilitatea ca, în urma admiterii plângerii, să schimbe soluţia din renunţare la urmărirea penală în clasare atunci când petentul invocă unul din temeiurile de drept care atrag ca şi consecinţă imediată pronunţarea unei soluţii de clasare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 19 ianuarie 2016
1.DECRET 12 14/01/2016 DECRET nr. 12 din 14 ianuarie 2016privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 18 ianuarie 2016
2.
ORDIN 4146 30/12/2015
ORDIN nr. 4.146 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 18 ianuarie 2016
3.NORMĂ 30/12/2015 NORME din 30 decembrie 2015privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 18 ianuarie 2016
1.
RECTIFICARE 1285 25/08/2015
RECTIFICARE nr. 1.285 din 25 august 2015referitoare la Ordinul nr. 1.285/2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
2.DECRET 14 15/01/2016 DECRET nr. 14 din 15 ianuarie 2016privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
3.HOTĂRÂRE 8 13/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 8 din 13 ianuarie 2016pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
4.DECRET 13 15/01/2016 DECRET nr. 13 din 15 ianuarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
5.
RECTIFICARE 112 08/09/2015
RECTIFICARE nr. 112 din 8 septembrie 2015referitoare la Ordinul nr. 112/2015 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
6.
RECTIFICARE 1692 03/07/2015
RECTIFICARE nr. 1.692 din 3 iulie 2015referitoare la Ordinul nr. 1.692/2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
7.
ORDIN 7 07/01/2016
ORDIN nr. 7 din 7 ianuarie 2016pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive şi a Planului de urgenţă EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
8.
RECTIFICARE 1050 23/09/2015
RECTIFICARE nr. 1.050 din 23 septembrie 2015referitoare la Ordinul nr. 1.050/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
9.
RECTIFICARE 2837 04/11/2015
RECTIFICARE nr. 2.837 din 4 noiembrie 2015referitoare la Ordinul nr. 2.837/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
10.DECIZIE 773 10/11/2015 DECIZIE nr. 773 din 10 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 şi art. 35 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
11.DECIZIE 803 24/11/2015 DECIZIE nr. 803 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
12.DECIZIE 769 10/11/2015 DECIZIE nr. 769 din 10 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (9) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
13.
ORDIN 374 28/12/2015
ORDIN nr. 374 din 28 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
14.NORMĂ 28/12/2015 NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 28 decembrie 2015privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
15.
ORDIN 4354 24/12/2015
ORDIN nr. 4.354/C din 24 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.318/C/2012 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2016
1.REGULAMENT (R) 24/02/1994 REGULAMENTUL din 24 februarie 1994 (*republicat*)Camerei Deputaţilor*) EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 18 ianuarie 2016
1.CIRCULARĂ 2 11/01/2016 CIRCULARĂ nr. 2 din 11 ianuarie 2016privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
2.CIRCULARĂ 1 11/01/2016 CIRCULARĂ nr. 1 din 11 ianuarie 2016privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2015-23 ianuarie 2016 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
3.DECIZIE 13 15/01/2016 DECIZIE nr. 13 din 15 ianuarie 2016privind eliberarea, la cerere, a domnului Alexandru Năstase din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
4.DECIZIE 14 15/01/2016 DECIZIE nr. 14 din 15 ianuarie 2016privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
5.DECIZIE 15 15/01/2016 DECIZIE nr. 15 din 15 ianuarie 2016privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bordei-Gheorghişor Alexandru-Sorin a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
6.DECIZIE 16 15/01/2016 DECIZIE nr. 16 din 15 ianuarie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Claudia Georgescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
7.
ORDIN 3002 06/01/2016
ORDIN nr. 3.002 din 6 ianuarie 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Ingineria produselor alimentare" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
8.
ORDIN 3003 06/01/2016
ORDIN nr. 3.003 din 6 ianuarie 2016privind aprobarea domeniului de doctorat "Geografie" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Craiova EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
9.DECIZIE 703 27/10/2015 DECIZIE nr. 703 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
10.DECIZIE 707 27/10/2015 DECIZIE nr. 707 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
11.DECIZIE 743 03/11/2015 DECIZIE nr. 743 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2016
1.
ORDIN 3019 11/01/2016
ORDIN nr. 3.019 din 11 ianuarie 2016privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2016
1.DECIZIE 29 19/11/2015 DECIZIE nr. 29 din 19 noiembrie 2015pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală în cazul operaţiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicate în temeiul Codului penal din 1968 pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în temeiul noului Cod penal pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul Codului penal din 1968 se impune determinarea legii penale mai favorabile condamnatului în temeiul art. 5 din noul Cod penal sau se aplică legea în vigoare la momentul efectuării operaţiunii de contopire EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2016
2.METODOLOGIE 07/01/2016 METODOLOGIE din 7 ianuarie 2016de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2016
3.
ORDIN 51 14/01/2016
ORDIN nr. 51 din 14 ianuarie 2016privind repartizarea fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2016
4.
ORDIN 7 07/01/2016
ORDIN nr. 7 din 7 ianuarie 2016privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2016 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2016
1.NORMĂ (R) 11/07/2014 NORME METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014 (*republicată*)referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016
2.
ORDIN (R) 923 11/07/2014
ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016
3.ANEXĂ (R) 11/07/2014 ANEXĂ din 11 iulie 2014 (*republicată*)privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016
1.HOTĂRÂRE 6 13/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 ianuarie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
2.HOTĂRÂRE 5 13/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 5 din 13 ianuarie 2016privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
3.
LEGE 2 11/01/2016
LEGE nr. 2 din 11 ianuarie 2016pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
4.DECRET 2 08/01/2016 DECRET nr. 2 din 8 ianuarie 2016privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
5.DECRET 9 12/01/2016 DECRET nr. 9 din 12 ianuarie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
6.DECRET 10 12/01/2016 DECRET nr. 10 din 12 ianuarie 2016privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
7.HOTĂRÂRE 3 06/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 ianuarie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
8.DECIZIE 729 29/10/2015 DECIZIE nr. 729 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
9.DECIZIE 792 17/11/2015 DECIZIE nr. 792 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 26 alin. (2) raportat la art. 29 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
10.DECRET 8 12/01/2016 DECRET nr. 8 din 12 ianuarie 2016privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2016
1.
LEGE 1 11/01/2016
LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2016
2.DECRET 1 08/01/2016 DECRET nr. 1 din 8 ianuarie 2016privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2016
3.
ORDIN 3432 31/12/2015
ORDIN nr. 3.432 din 31 decembrie 2015pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2016
4.
ORDIN 44 12/01/2016
ORDIN nr. 44 din 12 ianuarie 2016privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de către beneficiarii Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2016
5.
ORDIN 4147 30/12/2015
ORDIN nr. 4.147 din 30 decembrie 2015privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2016
6.NORMĂ 30/12/2015 NORME DE APLICARE din 30 decembrie 2015a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2016
1.HOTĂRÂRE 13 10/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 10 decembrie 2015privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016
2.DECIZIE 680 20/10/2015 DECIZIE nr. 680 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) pct. 34 coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016
3.
ORDIN 1287 25/08/2015
ORDIN nr. 1.287 din 25 august 2015privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016
4.DECIZIE 679 20/10/2015 DECIZIE nr. 679 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b din Legea nr. 63/2011, precum şi ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 14 ianuarie 2016
1.
ORDIN 193 30/12/2015
ORDIN nr. 193 din 30 decembrie 2015privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
2.
ORDIN 1477 14/12/2015
ORDIN nr. 1.477 din 14 decembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
3.DECIZIE 741 03/11/2015 DECIZIE nr. 741 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
4.
LEGE 3 12/01/2016
LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
5.DECRET 5 11/01/2016 DECRET nr. 5 din 11 ianuarie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
6.
LEGE 4 12/01/2016
LEGE nr. 4 din 12 ianuarie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
7.DECRET 6 11/01/2016 DECRET nr. 6 din 11 ianuarie 2016privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
8.
LEGE 5 12/01/2016
LEGE nr. 5 din 12 ianuarie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
9.DECRET 7 11/01/2016 DECRET nr. 7 din 11 ianuarie 2016pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
10.
ORDIN 1181 18/12/2015
ORDIN nr. 1.181 din 18 decembrie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DBR FACTOR IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
11.DECIZIE 12 13/01/2016 DECIZIE nr. 12 din 13 ianuarie 2016privind înfiinţarea Comitetului interministerial în domeniul activităţii de control la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
12.DECIZIE 742 03/11/2015 DECIZIE nr. 742 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
13.DECIZIE 811 24/11/2015 DECIZIE nr. 811 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2016
1.
RECTIFICARE 1002 23/12/2015
RECTIFICARE nr. 1.002 din 23 decembrie 2015la Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
2.
ORDIN 1788 18/12/2015
ORDIN nr. 1.788 din 18 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea HIDRO TARNIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
3.
ORDIN 1599 30/12/2015
ORDIN nr. 1.599 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
4.DECIZIE 720 29/10/2015 DECIZIE nr. 720 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
5.
ORDIN 1598 30/12/2015
ORDIN nr. 1.598 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
6.
ORDIN 4 04/01/2016
ORDIN nr. 4 din 4 ianuarie 2016privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
7.
ORDIN 32 12/01/2016
ORDIN nr. 32 din 12 ianuarie 2016pentru completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.075/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
8.HOTĂRÂRE 66 23/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 66 din 23 noiembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
9.
ORDIN 4156 30/12/2015
ORDIN nr. 4.156 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
10.
ORDIN 3152 30/12/2015
ORDIN nr. 3.152 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
11.
ORDIN 4155 30/12/2015
ORDIN nr. 4.155 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
12.
ORDIN 3153 30/12/2015
ORDIN nr. 3.153 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
13.
ORDIN 4154 30/12/2015
ORDIN nr. 4.154 din 30 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea HIDRO TARNIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
14.
ORDIN 2131 23/12/2015
ORDIN nr. 2.131 din 23 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea HIDRO TARNIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016
1.HOTĂRÂRE 1 06/01/2016 HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016
2.NORMĂ 06/01/2016 NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016
1.
RECTIFICARE 995 23/12/2015
RECTIFICARE nr. 995 din 23 decembrie 2015referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 995/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016
2.
ORDIN 4160 31/12/2015
ORDIN nr. 4.160 din 31 decembrie 2015privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2016
1.DECIZIE 757 05/11/2015 DECIZIE nr. 757 din 5 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2016
2.DECIZIE 771 10/11/2015 DECIZIE nr. 771 din 10 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2016
3.HOTĂRÂRE 01/07/2014 HOTĂRÂRE din 1 iulie 2014în Cauza Buceaş şi Buciaş*1) împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2016
4.DECIZIE 808 24/11/2015 DECIZIE nr. 808 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2016
5.DECIZIE 11 12/01/2016 DECIZIE nr. 11 din 12 ianuarie 2016privind numirea domnului Neculai Banea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2016
6.HOTĂRÂRE 10/06/2014 HOTĂRÂRE din 10 iunie 2014în Cauza Vidu şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2016
1.DECIZIE 766 10/11/2015 DECIZIE nr. 766 din 10 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2016
2.
ORDIN 3433 31/12/2015
ORDIN nr. 3.433 din 31 decembrie 2015privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2016
3.SCHEMĂ 31/12/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 31 decembrie 2015"Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2016
1.DECRET 3 08/01/2016 DECRET nr. 3 din 8 ianuarie 2016privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2016
2.DECRET 4 08/01/2016 DECRET nr. 4 din 8 ianuarie 2016privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2016
3.DECIZIE 796 17/11/2015 DECIZIE nr. 796 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2016
4.DECIZIE 31 19/10/2015 DECIZIE nr. 31 din 19 octombrie 2015având ca obiect rezolvarea de principiu a unor chestiuni de drept în Dosarul nr. 1.238/297/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2016
1.DECIZIE 750 04/11/2015 DECIZIE nr. 750 din 4 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2016
2.DECIZIE 754 05/11/2015 DECIZIE nr. 754 din 5 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi 3b la lege, precum şi a Legii nr. 63/2011 în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2016
3.NORMĂ 26 17/12/2015 NORMĂ nr. 26 din 17 decembrie 2015privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2016
1.
ORDIN 20 07/01/2016
ORDIN nr. 20 din 7 ianuarie 2016privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 8 ianuarie 2016
1.PROCEDURĂ 30/12/2015 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului - Anexa nr. 1 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
2.PROCEDURĂ 30/12/2015 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale - Anexa nr. 2 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
3.
ORDIN 3845 30/12/2015
ORDIN nr. 3.845 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
4.HOTĂRÂRE 1378 17/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.378 din 17 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
5.PROCEDURĂ 30/12/2015 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal - Anexa nr. 3 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
6.PROCEDURĂ 30/12/2015 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului - Anexa nr. 4 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
7.
ORDIN 4 07/01/2016
ORDIN nr. 4 din 7 ianuarie 2016pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
8.REGULAMENT 07/01/2016 REGULAMENT din 7 ianuarie 2016de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
9.
ORDIN 2791 02/12/2015
ORDIN nr. 2.791 din 2 decembrie 2015pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Aviaţiei Române EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
10.
ORDIN 2823 21/12/2015
ORDIN nr. 2.823 din 21 decembrie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică A, a Exploatării Miniere Petrila, ansamblu situat în Str. Minei nr. 2, oraşul Petrila, judeţul Hunedoara EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
11.
ORDIN 3795 28/12/2015
ORDIN nr. 3.795 din 28 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor tehnice privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
12.NORMĂ 28/12/2015 NORME TEHNICE din 28 decembrie 2015privind înfiinţarea, funcţionarea şi desfiinţarea punctelor vamale în cadrul birourilor vamale EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016
1.NORMĂ 30/12/2015 NORME din 30 decembrie 2015privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016
2.DECIZIE 30 19/11/2015 DECIZIE nr. 30 din 19 noiembrie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: dacă în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune (dar şi a altor infracţiuni, de pildă, furtul calificat), comise sub imperiul legii anterioare, prin modificarea conţinutului noţiunii de "consecinţe deosebit de grave" şi existenţa unui prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei are loc o dezincriminare parţială (a formei agravate), prin modificarea cerinţelor de tipicitate ca trăsătură esenţială a infracţiunii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016
3.
ORDIN 4145 30/12/2015
ORDIN nr. 4.145 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016
4.PROCEDURĂ 30/12/2015 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015de îndreptare a erorilor materiale (Anexa nr. 3) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016
5.PROCEDURĂ 30/12/2015 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi (Anexa nr. 4) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016
6.
ORDIN 3846 30/12/2015
ORDIN nr. 3.846 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016
7.PROCEDURĂ 30/12/2015 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală (Anexa nr. 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016
8.PROCEDURĂ 30/12/2015 PROCEDURĂ din 30 decembrie 2015de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi (Anexa nr. 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2016
1.ACORD 02/11/2015 ACORD DE COLABORARE din 2 noiembrie 2015între Ministerul Afacerilor Externe al României, prin Departamentul Consular, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2016
2.DECIZIE 172 18/12/2015 DECIZIE nr. 172 din 18 decembrie 2015privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2016
3.DECIZIE 746 03/11/2015 DECIZIE nr. 746 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5, art. 9 şi art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2016
4.HOTĂRÂRE 1024 30/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.024 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), semnat la Bucureşti la 2 noiembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2016
5.
ORDIN 1486 21/12/2015
ORDIN nr. 1.486 din 21 decembrie 2015privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2016
1.DECIZIE 8 07/01/2016 DECIZIE nr. 8 din 7 ianuarie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Giorgiana Nicoleta Voiculescu-Ţâncu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016
2.DECIZIE 9 07/01/2016 DECIZIE nr. 9 din 7 ianuarie 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Chirică Lefter, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016
3.PROTOCOL 08/12/2015 PROTOCOL din 8 decembrie 2015privind interpretarea Listei de aparate şi suporturi pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016
4.DECIZIE 7 07/01/2016 DECIZIE nr. 7 din 7 ianuarie 2016privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Silviu-Ioan Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016
5.DECIZIE 3814 24/12/2015 DECIZIE nr. 3.814 din 24 decembrie 2015privind sancţionarea Societăţii D&B BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016
6.DECIZIE 170 14/12/2015 DECIZIE nr. 170 din 14 decembrie 2015privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind interpretarea Listei de aparate şi suporturi pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi audiovizuale, încheiat în data de 8 decembrie 2015, între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC) EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016
7.DECIZIE 10 07/01/2016 DECIZIE nr. 10 din 7 ianuarie 2016privind stabilirea atribuţiilor domnului Ion Anghel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016
8.
ORDIN 180 22/12/2015
ORDIN nr. 180 din 22 decembrie 2015privind aprobarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016
9.METODOLOGIE 22/12/2015 METODOLOGIE din 22 decembrie 2015de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2016
1.
ORDIN 3769 23/12/2015
ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2015privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016
2.DOCUMENT 93 05/11/2015 DOCUMENT nr. MSC 93/22/Add.1/Corr.3 din 5 noiembrie 2015privind acceptarea rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016
3.
ORDIN 1736 30/12/2015
ORDIN nr. 1.736 din 30 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 5 noiembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016
4.DECIZIE 19 05/10/2015 DECIZIE nr. 19 din 5 octombrie 2015referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă raportat la prevederile art. 56, 76 şi 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu referire la aplicabilitatea procedurii speciale de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii, în cazul prescripţiilor achizitive începute şi eventual împlinite înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016
5.NORMĂ 22 17/12/2015 NORMĂ nr. 22 din 17 decembrie 2015privind autorizarea fondului de pensii administrat privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2016
1.
ORDIN 120 16/12/2015
ORDIN nr. M.120 din 16 decembrie 2015pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2016
1.DECIZIE 676 20/10/2015 DECIZIE nr. 676 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2016
2.HOTĂRÂRE 1023 30/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2016
3.NORMĂ 30/12/2015 NORME METODOLOGICE din 30 decembrie 2015privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2016
4.DECIZIE 688 20/10/2015 DECIZIE nr. 688 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2016
5.DECIZIE 673 20/10/2015 DECIZIE nr. 673 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2016
6.
ORDIN 3060 24/12/2015
ORDIN nr. 3.060 din 24 decembrie 2015privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru desemnarea administratorului cu atribuţii în organizarea şi gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum şi în verificarea la depozitari a respectării regimului acestora EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2016
1.
ORDIN 401 08/12/2015
ORDIN nr. 401 din 8 decembrie 2015privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 445/2009 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016
2.
ORDIN 4144 30/12/2015
ORDIN nr. 4.144 din 30 decembrie 2015privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016
1.DECIZIE 761 05/11/2015 DECIZIE nr. 761 din 5 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (2) şi art. 85 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2016
2.DECIZIE 767 10/11/2015 DECIZIE nr. 767 din 10 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2016
3.
ORDIN 4141 30/12/2015
ORDIN nr. 4.141 din 30 decembrie 2015privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2016
4.
ORDIN 4142 30/12/2015
ORDIN nr. 4.142 din 30 decembrie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2016
5.NORMĂ 25 17/12/2015 NORMĂ nr. 25 din 17 decembrie 2015privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2016
6.DECIZIE 770 10/11/2015 DECIZIE nr. 770 din 10 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2016
7.DECIZIE 783 17/11/2015 DECIZIE nr. 783 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2016
1.HOTĂRÂRE 1025 30/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 30 decembrie 2015privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Turda, judeţul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2016
2.DECIZIE 774 10/11/2015 DECIZIE nr. 774 din 10 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2016
3.
ORDIN 3841 29/12/2015
ORDIN nr. 3.841 din 29 decembrie 2015privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2016
1.
ORDIN 1708 29/12/2015
ORDIN nr. 1.708 din 29 decembrie 2015privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2016
2.NORMĂ 24 17/12/2015 NORMĂ nr. 24 din 17 decembrie 2015privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2016
3.DECIZIE 26 12/12/2015 DECIZIE nr. 26 din 12 decembrie 2015privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2016-2020, adoptarea Regulamentului electoral şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale şi adoptarea unor măsuri organizatorice EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2016
4.HOTĂRÂRE 1005 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 23 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2016
5.REGULAMENT 12/12/2015 REGULAMENT ELECTORAL din 12 decembrie 2015privind alegerile din mandatul 2016 - 2020 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2016
1.DECIZIE 5 05/01/2016 DECIZIE nr. 5 din 5 ianuarie 2016privind eliberarea domnului Liviu Stancu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
2.DECIZIE 6 05/01/2016 DECIZIE nr. 6 din 5 ianuarie 2016privind numirea domnului Adrian Baboi-Stroe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
3.DECIZIE 4 05/01/2016 DECIZIE nr. 4 din 5 ianuarie 2016privind eliberarea doamnei Liliana Maria Toderiuc, la cerere, din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
4.DECIZIE 3 05/01/2016 DECIZIE nr. 3 din 5 ianuarie 2016privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
5.DECIZIE 1 05/01/2016 DECIZIE nr. 1 din 5 ianuarie 2016pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
6.DECIZIE 2 05/01/2016 DECIZIE nr. 2 din 5 ianuarie 2016privind numirea doamnei Anca Magdalena Chiser în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
7.HOTĂRÂRE 1022 30/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 30 decembrie 2015pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
8.HOTĂRÂRE 36 04/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 36 din 4 decembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
9.
ORDIN 3840 29/12/2015
ORDIN nr. 3.840 din 29 decembrie 2015privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
10.
ORDIN 4112 28/12/2015
ORDIN nr. 4.112 din 28 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
11.
ORDIN 1530 15/12/2015
ORDIN nr. 1.530 din 15 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
12.
ORDIN 3076 17/12/2015
ORDIN nr. 3.076 din 17 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
13.DECIZIE 3813 24/12/2015 DECIZIE nr. 3.813 din 24 decembrie 2015privind sancţionarea Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
14.HOTĂRÂRE 71 21/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 71 din 21 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016
1.
ORDIN 182 30/12/2015
ORDIN nr. 182 din 30 decembrie 2015privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2016
2.METODOLOGIE 30/12/2015 METODOLOGIE din 30 decembrie 2015pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2016
1.NORMĂ 41 30/12/2015 NORMĂ nr. 41 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
2.HOTĂRÂRE 997 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 997 din 23 decembrie 2015privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
3.HOTĂRÂRE 1003 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.003 din 23 decembrie 2015privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
4.HOTĂRÂRE 1020 30/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
5.
ORDIN 1711 21/12/2015
ORDIN nr. 1.711 din 21 decembrie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la suplimentul la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.258(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
6.REZOLUŢIE 258 17/10/2014 REZOLUŢIE MEPC. 258(67) din 17 octombrie 2014privind Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
7.AMENDAMENT 17/10/2014 AMENDAMENT din 17 octombrie 2014la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la apendicele I) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
8.
RECTIFICARE 11/11/2015
RECTIFICARE din 11 noiembrie 2015referitoare la Normele privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
9.HOTĂRÂRE 1004 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 23 decembrie 2015privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", subordonat Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
10.HOTĂRÂRE 1021 30/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 30 decembrie 2015privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016
1.
ORDIN 1656 08/12/2015
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
2.DOCUMENT 85 27/07/2015 DOCUMENT MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 din 27 iulie 2015privind rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.269(85) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
3.
ORDIN 1750 30/12/2015
ORDIN nr. 1.750 din 30 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
4.HOTĂRÂRE 10 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
5.
ORDIN 1506 29/12/2015
ORDIN nr. 1.506 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
6.DECIZIE 716 27/10/2015 DECIZIE nr. 716 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
7.DECIZIE 809 24/11/2015 DECIZIE nr. 809 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
8.
LEGE 323 16/12/2015
LEGE nr. 323 din 16 decembrie 2015pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregatire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
9.MEMORANDUM 19/11/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2014privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei (2013) - Sarajevo, noiembrie 2013 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
10.DECRET 991 15/12/2015 DECRET nr. 991 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
11.HOTĂRÂRE 1007 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2016
1.ORD DE URGENŢĂ 63 30/12/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 decembrie 2015pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015
2.
ORDIN 4115 28/12/2015
ORDIN nr. 4.115 din 28 decembrie 2015pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015
1.
ORDIN 123 23/12/2015
ORDIN nr. M.123 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015
2.NORMĂ 23/12/2015 NORME METODOLOGICE din 23 decembrie 2015privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015
3.
ORDIN 1723 29/12/2015
ORDIN nr. 1.723 din 29 decembrie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015
4.NORMĂ 39 28/12/2015 NORMĂ nr. 39 din 28 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015
5.
ORDIN 3838 29/12/2015
ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015
1.
ORDIN 3744 23/12/2015
ORDIN nr. 3.744 din 23 decembrie 2015privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015
2.
ORDIN 1457 07/12/2015
ORDIN nr. 1.457 din 7 decembrie 2015pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015
3.
ORDIN 3733 22/12/2015
ORDIN nr. 3.733 din 22 decembrie 2015privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015
4.METODĂ 22/12/2015 METODELE INDIRECTE din 22 decembrie 2015de stabilire a veniturilor şi procedura de aplicare a acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015
5.
ORDIN 4120 28/12/2015
ORDIN nr. 4.120 din 28 decembrie 2015privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015
6.INSTRUCŢIUNI 28/12/2015 INSTRUCŢIUNI din 28 decembrie 2015pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 270 alin. (10) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015
7.NORMĂ 38 23/12/2015 NORMĂ nr. 38 din 23 decembrie 2015privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015
1.
LEGE 353 23/12/2015
LEGE nr. 353 din 23 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015
2.DECRET 1067 22/12/2015 DECRET nr. 1.067 din 22 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015
3.
ORDIN 11 24/12/2015
ORDIN nr. 11 din 24 decembrie 2015privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015
4.
ORDIN 12 24/12/2015
ORDIN nr. 12 din 24 decembrie 2015privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015
5.NORMĂ 40 28/12/2015 NORMĂ nr. 40 din 28 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015
6.
ORDIN 3771 23/12/2015
ORDIN nr. 3.771 din 23 decembrie 2015privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente utilizate în cadrul inspecţiei fiscale la persoane fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015
1.
LEGE 351 23/12/2015
LEGE nr. 351 din 23 decembrie 2015privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015
2.DECRET 1065 22/12/2015 DECRET nr. 1.065 din 22 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015
3.
LEGE 352 23/12/2015
LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015
4.DECRET 1066 22/12/2015 DECRET nr. 1.066 din 22 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015
5.
ORDIN 3698 17/12/2015
ORDIN nr. 3.698 din 17 decembrie 2015pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015
6.
ORDIN 1172 11/12/2015
ORDIN nr. 1.172 din 11 decembrie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a S.C. EXPRESS LEASING FINANCIAL SERVICES IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015
7.
ORDIN 178 16/12/2015
ORDIN nr. 178 din 16 decembrie 2015privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 30 decembrie 2015
1.
ORDIN 3637 11/12/2015
ORDIN nr. 3.637 din 11 decembrie 2015pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 30 decembrie 2015
2.METODOLOGIE 11/12/2015 METODOLOGIE din 11 decembrie 2015de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 30 decembrie 2015
3.NORMĂ 28 23/12/2015 NORMĂ nr. 28 din 23 decembrie 2015privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 30 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 76 17/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 76 din 17 decembrie 2015privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 30 decembrie 2015
1.DECIZIE 15 29/12/2015 DECIZIE nr. 15 din 29 decembrie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 30 decembrie 2015-4 ianuarie 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015
2.DECIZIE 387 29/12/2015 DECIZIE nr. 387 din 29 decembrie 2015privind numirea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015
3.DECIZIE 388 29/12/2015 DECIZIE nr. 388 din 29 decembrie 2015privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Constantin-Cătălin Radu din funcţia publică de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei în funcţia publică de secretar general al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015
4.DECIZIE 389 29/12/2015 DECIZIE nr. 389 din 29 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ortansa Luminiţa Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015
5.DECIZIE 390 29/12/2015 DECIZIE nr. 390 din 29 decembrie 2015privind eliberarea domnului Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015
6.
ORDIN 4121 28/12/2015
ORDIN nr. 4.121 din 28 decembrie 2012pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015
7.NORMĂ 28/12/2015 NORME din 28 decembrie 2015privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015
8.NORMĂ 36 23/12/2015 NORMĂ nr. 36 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015
9.NORMĂ 27 21/12/2015 NORMĂ nr. 27 din 21 decembrie 2015privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015
1.
LEGE 356 23/12/2015
LEGE nr. 356 din 23 decembrie 2015pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
2.DECRET 1070 23/12/2015 DECRET nr. 1.070 din 23 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
3.
ORDIN 3743 23/12/2015
ORDIN nr. 3.743 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
4.
LEGE 357 23/12/2015
LEGE nr. 357 din 23 decembrie 2015pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
5.DECRET 1071 23/12/2015 DECRET nr. 1.071 din 23 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
6.
ORDIN 1703 28/12/2015
ORDIN nr. 1.703 din 28 decembrie 2015pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
7.
ORDIN 3741 23/12/2015
ORDIN nr. 3.741 din 23 decembrie 2015privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
8.INSTRUCŢIUNI 23/12/2015 INSTRUCŢIUNI din 23 decembrie 2015pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
9.REGULAMENT 14 17/12/2015 REGULAMENT nr. 14 din 17 decembrie 2015privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
10.
ORDIN 2068 22/12/2015
ORDIN nr. 2.068 din 22 decembrie 2015privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
11.
ORDIN 1502 24/12/2015
ORDIN nr. 1.502 din 24 decembrie 2015pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 1324 08/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.324 din 8 decembrie 2015pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
2.NORMĂ 29 23/12/2015 NORMĂ nr. 29 din 23 decembrie 2015privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
3.NORMĂ 30 23/12/2015 NORMĂ nr. 30 din 23 decembrie 2015privind drepturile, obligaţiile şi competenţele administratorului special EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
4.NORMĂ 31 23/12/2015 NORMĂ nr. 31 din 23 decembrie 2015privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri şi construcţii, deţinute de asigurători EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
5.NORMĂ 33 23/12/2015 NORMĂ nr. 33 din 23 decembrie 2015privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
6.NORMĂ 37 23/12/2015 NORMĂ nr. 37 din 23 decembrie 2015privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 68 21/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 68 din 21 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
8.NORMĂ 21/12/2015 NORMĂ din 21 decembrie 2015privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
9.
ORDIN 4032 11/12/2015
ORDIN nr. 4.032 din 11 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
10.PROCEDURĂ 11/12/2015 PROCEDURĂ din 11 decembrie 2015de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
11.
ORDIN 2066 22/12/2015
ORDIN nr. 2.066 din 22 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
12.PROCEDURĂ 22/12/2015 PROCEDURĂ din 22 decembrie 2015de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015
1.
RECTIFICARE 57 09/12/2015
RECTIFICARE nr. 57 din 9 decembrie 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
2.
ORDIN 3737 23/12/2015
ORDIN nr. 3.737 din 23 decembrie 2015privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
3.DECIZIE 1145 22/12/2015 DECIZIE nr. 1.145 din 22 decembrie 2015privind identificarea pieţei relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
4.NORMĂ 34 23/12/2015 NORMĂ nr. 34 din 23 decembrie 2015privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
5.
ORDIN 4114 28/12/2015
ORDIN nr. 4.114 din 28 decembrie 2015privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul Programului "Prima Casă", a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
6.
ORDIN 3775 24/12/2015
ORDIN nr. 3.775 din 24 decembrie 2015pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
7.
LEGE 355 23/12/2015
LEGE nr. 355 din 23 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
8.DECRET 1069 23/12/2015 DECRET nr. 1.069 din 23 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
9.
LEGE 347 23/12/2015
LEGE nr. 347 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
10.DECRET 1061 22/12/2015 DECRET nr. 1.061 din 22 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015
1.
ORDIN 181 22/12/2015
ORDIN nr. 181 din 22 decembrie 2015privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 29 decembrie 2015
2.
ORDIN 4087 22/12/2015
ORDIN nr. 4.087 din 22 decembrie 2015privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 29 decembrie 2015
3.
ORDIN 3704 18/12/2015
ORDIN nr. 3.704 din 18 decembrie 2015privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a modelului declaraţiei EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 29 decembrie 2015
4.
ORDIN 3735 23/12/2015
ORDIN nr. 3.735 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi modificarea acordului de preţ în avans, precum şi conţinutul cererii de emitere şi modificare a acordului de preţ în avans EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 29 decembrie 2015
5.
ORDIN 3772 23/12/2015
ORDIN nr. 3.772 din 23 decembrie 2015privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 29 decembrie 2015
6.
ORDIN 4031 11/12/2015
ORDIN nr. 4.031 din 11 decembrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 29 decembrie 2015
7.
ORDIN 2069 22/12/2015
ORDIN nr. 2.069 din 22 decembrie 2015privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 29 decembrie 2015
8.
ORDIN 2067 22/12/2015
ORDIN nr. 2.067 din 22 decembrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României" EMITENT: MMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 29 decembrie 2015
1.
LEGE 345 22/12/2015
LEGE nr. 345 din 22 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
2.DECRET 1059 21/12/2015 DECRET nr. 1.059 din 21 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 91 21/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 91 din 21 decembrie 2015referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie COM (2015) 339 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 92 21/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 92 din 21 decembrie 2015referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 93 21/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 93 din 21 decembrie 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
6.
ORDIN 1999 17/12/2015
ORDIN nr. 1.999 din 17 decembrie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice şi juridice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 1264 24/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.264 din 24 noiembrie 2015pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 1323 08/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.323 din 8 decembrie 2015pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
9.NORMĂ 35 23/12/2015 NORMĂ nr. 35 din 23 decembrie 2015privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
10.NORMĂ 32 23/12/2015 NORMĂ nr. 32 din 23 decembrie 2015privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
11.
ORDIN 177 16/12/2015
ORDIN nr. 177 din 16 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
12.PROCEDURĂ 16/12/2015 PROCEDURĂ din 16 decembrie 2015privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
13.
ORDIN 4109 24/12/2015
ORDIN nr. 4.109 din 24 decembrie 2015privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 29 decembrie 2015
1.DECIZIE 3 11/12/2015 DECIZIE nr. 3 din 11 decembrie 2015privind eliberarea unor persoane din funcţia de membru al Comisiei Electorale Centrale, respectiv desemnarea altor persoane ca membri ai Comisiei Electorale Centrale pe locurile rămase vacante EMITENT: COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 28 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 923 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 923 din 3 noiembrie 2015privind aprobarea stemei comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 28 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 944 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 944 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Băgaciu şi Sânger, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 28 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 956 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 956 din 9 decembrie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Drăgoteşti şi Ghidici, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 28 decembrie 2015
1.
ORDIN 3711 18/12/2015
ORDIN nr. 3.711 din 18 decembrie 2015privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 28 decembrie 2015
1.
LEGE 341 22/12/2015
LEGE nr. 341 din 22 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
2.DECRET 1055 21/12/2015 DECRET nr. 1.055 din 21 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
3.
ORDIN 4080 21/12/2015
ORDIN nr. 4.080 din 21 decembrie 2015privind abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.642/2013 privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
4.
LEGE 354 23/12/2015
LEGE nr. 354 din 23 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
5.DECRET 1068 22/12/2015 DECRET nr. 1.068 din 22 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
6.
LEGE 342 22/12/2015
LEGE nr. 342 din 22 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
7.DECRET 1056 21/12/2015 DECRET nr. 1.056 din 21 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
8.
LEGE 343 22/12/2015
LEGE nr. 343 din 22 decembrie 2015pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
9.DECRET 1057 21/12/2015 DECRET nr. 1.057 din 21 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
10.
LEGE 344 22/12/2015
LEGE nr. 344 din 22 decembrie 2015pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
11.DECRET 1058 21/12/2015 DECRET nr. 1.058 din 21 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
12.
ORDIN 1736 08/12/2015
ORDIN nr. 1.736 din 8 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
13.
ORDIN 4078 21/12/2015
ORDIN nr. 4.078 din 21 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
14.
ORDIN 3039 10/12/2015
ORDIN nr. 3.039 din 10 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Medserv Min" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
15.HOTĂRÂRE 1375 17/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 17 decembrie 2015pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
16.REGULAMENT 17/12/2015 REGULAMENT din 17 decembrie 2015de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015
1.DECIZIE 200 14/12/2015 DECIZIE nr. 200 din 14 decembrie 2015privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015
2.
ORDIN 3699 17/12/2015
ORDIN nr. 3.699 din 17 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015
3.PROCEDURĂ 17/12/2015 PROCEDURĂ DE SOLUŢIONARE din 17 decembrie 2015a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015
4.
ORDIN 179 16/12/2015
ORDIN nr. 179 din 16 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015
5.PROCEDURĂ 16/12/2015 PROCEDURĂ din 16 decembrie 2015privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 28 decembrie 2015
1.
RECTIFICARE 1214 11/11/2015
RECTIFICARE nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 28 decembrie 2015
2.
ORDIN 3706 18/12/2015
ORDIN nr. 3.706 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 28 decembrie 2015
3.
ORDIN 3707 18/12/2015
ORDIN nr. 3.707 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 28 decembrie 2015
4.
ORDIN 3708 18/12/2015
ORDIN nr. 3.708 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 28 decembrie 2015
5.
ORDIN 3709 18/12/2015
ORDIN nr. 3.709 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 28 decembrie 2015
1.DECIZIE 3657 11/12/2015 DECIZIE nr. 3.657 din 11 decembrie 2015privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MONDO AS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 28 decembrie 2015
2.DECIZIE 3678 15/12/2015 DECIZIE nr. 3.678 din 15 decembrie 2015privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii MGM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 28 decembrie 2015
3.
ORDIN 3710 18/12/2015
ORDIN nr. 3.710 din 18 decembrie 2015privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 28 decembrie 2015
4.
ORDIN 5857 26/11/2015
ORDIN nr. 5.857 din 26 noiembrie 2015pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2015 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 28 decembrie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 27/12/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 27 decembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 27 decembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015;
LEGEA nr. 318 din 11 decembrie 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 15/12/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 15 decembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 15 decembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015.
1.
ORDIN 3736 23/12/2015
ORDIN nr. 3.736 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015
2.PROCEDURĂ 23/12/2015 PROCEDURĂ din 23 decembrie 2015privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015
3.
ORDIN 3740 23/12/2015
ORDIN nr. 3.740 din 23 decembrie 2015privind condiţiile de delegare a competenţei de soluţionare a contestaţiilor altui organ de soluţionare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015
4.ORD DE URGENŢĂ 62 23/12/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 23 decembrie 2015pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 994 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 994 din 23 decembrie 2015privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 1001 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.001 din 23 decembrie 2015privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015
7.DECIZIE 386 24/12/2015 DECIZIE nr. 386 din 24 decembrie 2015privind numirea domnului Radu Horia Dorcioman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 993 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 993 din 23 decembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015
9.HOTĂRÂRE 987 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 987 din 23 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 24 decembrie 2015
1.DECRET 1054 18/12/2015 DECRET nr. 1.054 din 18 decembrie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 985 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 985 din 23 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 986 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 986 din 23 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 983 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 983 din 23 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 984 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 984 din 23 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 989 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 989 din 23 decembrie 2015pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 24 decembrie 2015
1.DECRET 1053 18/12/2015 DECRET nr. 1.053 din 18 decembrie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015
2.ORD DE URGENŢĂ 61 23/12/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 decembrie 2015pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 988 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 988 din 23 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015
4.
ORDIN 2799 10/12/2015
ORDIN nr. 2.799 din 10 decembrie 2015pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 990 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 990 din 23 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015
6.
ORDIN 5856 26/11/2015
ORDIN nr. 5.856 din 26 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015
1.DECRET 984 11/12/2015 DECRET nr. 984 din 11 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015
2.
LEGE 318 11/12/2015
LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015
1.
ORDIN 368 10/12/2015
ORDIN nr. 368 din 10 decembrie 2015privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 24 decembrie 2015
1.
ORDIN 3730 21/12/2015
ORDIN nr. 3.730 din 21 decembrie 2015privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 decembrie 2015
2.DECRET 1052 18/12/2015 DECRET nr. 1.052 din 18 decembrie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 decembrie 2015
3.
ORDIN 1738 16/12/2015
ORDIN nr. 1.738 din 16 decembrie 2015privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 978 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 978 din 16 decembrie 2015privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 decembrie 2015
5.
ORDIN 176 16/12/2015
ORDIN nr. 176 din 16 decembrie 2015pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, precum şi a condiţiilor de aplicare a tarifelor reglementate şi a tarifelor componenta de piaţă concurenţială EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 decembrie 2015
1.DECIZIE 375 23/12/2015 DECIZIE nr. 375 din 23 decembrie 2015privind numirea domnului Mihai Ghyka în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 992 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 992 din 23 decembrie 2015privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 999 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 999 din 23 decembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
4.DECIZIE 376 23/12/2015 DECIZIE nr. 376 din 23 decembrie 2015pentru numirea domnului Emanoil Radu Dascălu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
5.DECIZIE 377 23/12/2015 DECIZIE nr. 377 din 23 decembrie 2015privind numirea domnului Victor Dan Eugen Strambu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
6.DECIZIE 378 23/12/2015 DECIZIE nr. 378 din 23 decembrie 2015privind numirea doamnei Sorana Baciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
7.DECIZIE 379 23/12/2015 DECIZIE nr. 379 din 23 decembrie 2015privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
8.DECIZIE 380 23/12/2015 DECIZIE nr. 380 din 23 decembrie 2015privind numirea domnului Aristotel Marius Jude în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
9.DECIZIE 381 23/12/2015 DECIZIE nr. 381 din 23 decembrie 2015privind eliberarea doamnei Ionela Viorela Dobrică din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
10.DECIZIE 382 23/12/2015 DECIZIE nr. 382 din 23 decembrie 2015privind eliberarea domnului Florin Silviu Hurduzeu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
11.DECIZIE 383 23/12/2015 DECIZIE nr. 383 din 23 decembrie 2015privind eliberarea domnului Bebe-Viorel Ionică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
12.DECIZIE 384 23/12/2015 DECIZIE nr. 384 din 23 decembrie 2015privind numirea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
13.DECIZIE 385 23/12/2015 DECIZIE nr. 385 din 23 decembrie 2015privind numirea doamnei Carmen Elian în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 23 decembrie 2015
1.DECIZIE 3677 15/12/2015 DECIZIE nr. 3.677 din 15 decembrie 2015privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 998 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 998 din 23 decembrie 2015privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015, pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 991 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 991 din 23 decembrie 2015pentru aprobarea Anexei semnate de partea română la 21 mai 2013 la Brdo pri Kranju privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015
4.ANEXĂ 21/05/2013 ANEXĂ din 21 mai 2013privind modificarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est din data de 21 mai 2010 (CoM 02/13) *) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 995 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 995 din 23 decembrie 2015privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 996 23/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 996 din 23 decembrie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor şi a colectivului tehnic, care au obţinut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 23 decembrie 2015
1.
LEGE 346 22/12/2015
LEGE nr. 346 din 22 decembrie 2015privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
2.DECRET 1060 21/12/2015 DECRET nr. 1.060 din 21 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 117 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 117 din 14 decembrie 2015privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
4.
ORDIN 1306 27/11/2015
ORDIN nr. 1.306 din 27 noiembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
5.
ORDIN 4076 21/12/2015
ORDIN nr. 4.076 din 21 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
6.
ORDIN 3038 10/12/2015
ORDIN nr. 3.038 din 10 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
7.
ORDIN 1566 17/12/2015
ORDIN nr. 1.566 din 17 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
8.
ORDIN 4385 21/12/2015
ORDIN nr. 4.385 din 21 decembrie 2015pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
9.
ORDIN 4387 21/12/2015
ORDIN nr. 4.387 din 21 decembrie 2015privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
10.
ORDIN 5992 17/12/2015
ORDIN nr. 5.992 din 17 decembrie 2015privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
11.
ORDIN 1073 25/11/2015
ORDIN nr. 1.073 din 25 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
12.
ORDIN 1307 27/11/2015
ORDIN nr. 1.307 din 27 noiembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
13.
ORDIN 4077 21/12/2015
ORDIN nr. 4.077 din 21 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
14.
ORDIN 3037 10/12/2015
ORDIN nr. 3.037 din 10 decembrie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 decembrie 2015
1.
ORDIN 1688 15/12/2015
ORDIN nr. 1.688 din 15 decembrie 2015pentru modificarea Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 23 decembrie 2015
2.DECIZIE 689 20/10/2015 DECIZIE nr. 689 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 23 decembrie 2015
3.DECIZIE 713 27/10/2015 DECIZIE nr. 713 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 23 decembrie 2015
4.
ORDIN 160 23/12/2015
ORDIN nr. 160 din 23 decembrie 2015privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 23 decembrie 2015
1.DECIZIE 736 03/11/2015 DECIZIE nr. 736 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 23 decembrie 2015
2.DECIZIE 775 17/11/2015 DECIZIE nr. 775 din 17 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 23 decembrie 2015
3.
ORDIN 157 21/12/2015
ORDIN nr. 157 din 21 decembrie 2015privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 23 decembrie 2015
4.DECIZIE 09/04/2015 DECIZIE din 9 aprilie 2015cu privire la Cererea nr. 24.788/14 introdusă de Vasile Botomei împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 23 decembrie 2015
5.
ORDIN 3654 15/12/2015
ORDIN nr. 3.654 din 15 decembrie 2015privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 23 decembrie 2015
1.
LEGE 336 18/12/2015
LEGE nr. 336 din 18 decembrie 2015pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
2.ACORD 27/02/2015 ACORD din 27 februarie 2015între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
3.DECRET 1004 17/12/2015 DECRET nr. 1.004 din 17 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 979 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 979 din 16 decembrie 2015privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2015-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
5.
ORDIN 184 15/12/2015
ORDIN nr. 184 din 15 decembrie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
6.
ORDIN 186 16/12/2015
ORDIN nr. 186 din 16 decembrie 2015privind modificarea art. 6 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
7.
ORDIN 187 16/12/2015
ORDIN nr. 187 din 16 decembrie 2015privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 161/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind asistenţa şi cooperarea acordate Comisiei Europene pentru cercetarea ştiinţifică a problemelor referitoare la alimente EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
8.
ORDIN 188 17/12/2015
ORDIN nr. 188 din 17 decembrie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
9.
ORDIN 4017 10/12/2015
ORDIN nr. 4.017 din 10 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
10.NORMĂ 10/12/2015 NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2015de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
11.
ORDIN 4374 18/12/2015
ORDIN nr. 4.374 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
12.NORMĂ 18/12/2015 NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2015de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015
1.
ORDIN 2008 15/12/2015
ORDIN nr. 2.008 din 15 decembrie 2015privind aprobarea Instrucţiunii pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015
2.INSTRUCŢIUNI 15/12/2015 INSTRUCŢIUNE din 15 decembrie 2015pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015
3.
ORDIN 3647 15/12/2015
ORDIN nr. 3.647 din 15 decembrie 2015privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015
4.
ORDIN 3648 15/12/2015
ORDIN nr. 3.648 din 15 decembrie 2015privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015
5.
ORDIN 3649 15/12/2015
ORDIN nr. 3.649 din 15 decembrie 2015privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015
6.
ORDIN 10 10/12/2015
ORDIN nr. 10 din 10 decembrie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 980 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 980 din 16 decembrie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 60 16/12/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 16 decembrie 2015pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 981 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 981 din 16 decembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 982 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 982 din 16 decembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei "Comorile României" în Republica Populară Chineză EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015
4.DECIZIE 372 22/12/2015 DECIZIE nr. 372 din 22 decembrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Ecaterina Coruţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015
5.DECIZIE 373 22/12/2015 DECIZIE nr. 373 din 22 decembrie 2015privind eliberarea domnului Dorin Enache Valter din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015
6.DECIZIE 374 22/12/2015 DECIZIE nr. 374 din 22 decembrie 2015privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015
7.
ORDIN 4043 16/12/2015
ORDIN nr. 4.043 din 16 decembrie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015
8.REGULAMENT 13 15/12/2015 REGULAMENT nr. 13 din 15 decembrie 2015pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015
9.
ORDIN 35 04/12/2015
ORDIN nr. 35 din 4 decembrie 2015privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 22 decembrie 2015
1.
RECTIFICARE 26/03/2015
RECTIFICARE din 26 martie 2015la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014 - Partidul Democrat Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
2.
ORDIN 4018 10/12/2015
ORDIN nr. 4.018 din 10 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
3.NORMĂ 10/12/2015 NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2015de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
4.DECIZIE 638 03/10/2015 DECIZIE nr. 638 din 3 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
5.DECIZIE 684 20/10/2015 DECIZIE nr. 684 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 134 din Legea societăţilor nr. 31/1990 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
6.DECIZIE 686 20/10/2015 DECIZIE nr. 686 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
7.DECIZIE 814 24/11/2015 DECIZIE nr. 814 din 24 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
8.
ORDIN 2031 17/12/2015
ORDIN nr. 2.031 din 17 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
9.NORMĂ 17/12/2015 NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2015de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
10.
ORDIN 4075 18/12/2015
ORDIN nr. 4.075 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
11.NORMĂ 18/12/2015 NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2015privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 22 decembrie 2015
1.DECRET 1020 17/12/2015 DECRET nr. 1.020 din 17 decembrie 2015privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
2.DECRET 1021 17/12/2015 DECRET nr. 1.021 din 17 decembrie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
3.DECRET 1022 17/12/2015 DECRET nr. 1.022 din 17 decembrie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
4.DECRET 1023 17/12/2015 DECRET nr. 1.023 din 17 decembrie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
5.DECRET 1024 17/12/2015 DECRET nr. 1.024 din 17 decembrie 2015privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele, în retragere, a unui contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
6.DECRET 1025 17/12/2015 DECRET nr. 1.025 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
7.DECRET 1026 17/12/2015 DECRET nr. 1.026 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
8.DECRET 1027 17/12/2015 DECRET nr. 1.027 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
9.DECRET 1028 17/12/2015 DECRET nr. 1.028 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
10.DECRET 1029 17/12/2015 DECRET nr. 1.029 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
11.DECRET 1030 17/12/2015 DECRET nr. 1.030 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
12.DECRET 1031 17/12/2015 DECRET nr. 1.031 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea, în retragere, unui comandor, în retragere, veteran de război, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
13.DECRET 1032 17/12/2015 DECRET nr. 1.032 din 17 decembrie 2015privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
14.DECRET 1033 17/12/2015 DECRET nr. 1.033 din 17 decembrie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
15.DECRET 1034 17/12/2015 DECRET nr. 1.034 din 17 decembrie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
16.DECRET 1035 17/12/2015 DECRET nr. 1.035 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
17.DECRET 1036 17/12/2015 DECRET nr. 1.036 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
18.DECRET 1037 17/12/2015 DECRET nr. 1.037 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
19.DECRET 1038 17/12/2015 DECRET nr. 1.038 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
20.DECRET 1039 17/12/2015 DECRET nr. 1.039 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
21.DECRET 1040 17/12/2015 DECRET nr. 1.040 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
22.DECRET 1041 17/12/2015 DECRET nr. 1.041 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
23.DECRET 1042 17/12/2015 DECRET nr. 1.042 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
24.DECRET 1043 17/12/2015 DECRET nr. 1.043 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
25.DECRET 1044 17/12/2015 DECRET nr. 1.044 din 17 decembrie 2015privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
26.DECRET 1045 17/12/2015 DECRET nr. 1.045 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
27.DECRET 1046 17/12/2015 DECRET nr. 1.046 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
28.DECRET 1047 17/12/2015 DECRET nr. 1.047 din 17 decembrie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 22 decembrie 2015
1.
ORDIN 4028 11/12/2015
ORDIN nr. 4.028 din 11 decembrie 2015privind modificarea art. 2 alin. (4) din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
2.CIRCULARĂ 37 02/12/2015 CIRCULARĂ nr. 37 din 2 decembrie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicată împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din Bucureşti EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
3.CIRCULARĂ 39 18/12/2015 CIRCULARĂ nr. 39 din 18 decembrie 2015privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 5 11/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 bis din 11 decembrie 2015pentru înfiinţarea funcţiei onorifice de "Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România" EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
5.
LEGE 317 11/12/2015
LEGE nr. 317 din 11 decembrie 2015pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
6.DECRET 983 11/12/2015 DECRET nr. 983 din 11 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
7.
LEGE 334 18/12/2015
LEGE nr. 334 din 18 decembrie 2015pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
8.DECRET 1002 17/12/2015 DECRET nr. 1.002 din 17 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
9.
LEGE 335 18/12/2015
LEGE nr. 335 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
10.DECRET 1003 17/12/2015 DECRET nr. 1.003 din 17 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
11.DECIZIE 675 20/12/2015 DECIZIE nr. 675 din 20 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
12.DECIZIE 694 20/10/2015 DECIZIE nr. 694 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
13.DECIZIE 731 29/10/2015 DECIZIE nr. 731 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015
1.
ORDIN 3695 16/12/2015
ORDIN nr. 3.695 din 16 decembrie 2015privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
2.
ORDIN 3696 16/12/2015
ORDIN nr. 3.696 din 16 decembrie 2015pentru stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
3.DECRET 1006 17/12/2015 DECRET nr. 1.006 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
4.DECRET 1007 17/12/2015 DECRET nr. 1.007 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
5.DECRET 1008 17/12/2015 DECRET nr. 1.008 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
6.DECRET 1009 17/12/2015 DECRET nr. 1.009 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
7.DECRET 1010 17/12/2015 DECRET nr. 1.010 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
8.DECRET 1011 17/12/2015 DECRET nr. 1.011 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
9.DECRET 1012 17/12/2015 DECRET nr. 1.012 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
10.DECRET 1013 17/12/2015 DECRET nr. 1.013 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
11.DECRET 1014 17/12/2015 DECRET nr. 1.014 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
12.DECRET 1015 17/12/2015 DECRET nr. 1.015 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
13.DECRET 1016 17/12/2015 DECRET nr. 1.016 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
14.DECRET 1017 17/12/2015 DECRET nr. 1.017 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
15.DECRET 1018 17/12/2015 DECRET nr. 1.018 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
16.DECRET 1019 17/12/2015 DECRET nr. 1.019 din 17 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
17.
LEGE (R) 52 15/04/2011
LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*)privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
18.
ORDIN 2421 04/12/2015
ORDIN nr. 2.421 din 4 decembrie 2015pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2196 (2015) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
19.REZOLUŢIE 2196 22/01/2015 REZOLUŢIA nr. 2.196 din 22 ianuarie 2015Adoptată de Consiliul de Securitate la cea de-a 7.366-a reuniune EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 22 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 3 11/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 decembrie 2015pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 4 11/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014 EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015
3.DECIZIE 366 21/12/2015 DECIZIE nr. 366 din 21 decembrie 2015privind eliberarea domnului Dumitru Băiculescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015
4.DECIZIE 367 21/12/2015 DECIZIE nr. 367 din 21 decembrie 2015privind numirea domnului Dorin Enache Valter în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015
5.DECIZIE 368 21/12/2015 DECIZIE nr. 368 din 21 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Florin Trifan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015
6.DECIZIE 369 21/12/2015 DECIZIE nr. 369 din 21 decembrie 2015privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mircea Jorj a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015
7.DECIZIE 370 21/12/2015 DECIZIE nr. 370 din 21 decembrie 2015pentru stabilirea atribuţiilor domnului Costin Grigore Borc, viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015
8.DECIZIE 371 21/12/2015 DECIZIE nr. 371 din 21 decembrie 2015pentru stabilirea atribuţiilor domnului Vasile Dîncu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 21 decembrie 2015
1.
LEGE 332 18/12/2015
LEGE nr. 332 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
2.DECRET 1000 17/12/2015 DECRET nr. 1.000 din 17 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
3.
LEGE 333 18/12/2015
LEGE nr. 333 din 18 decembrie 2015privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
4.DECRET 1001 17/12/2015 DECRET nr. 1.001 din 17 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
5.
LEGE 337 18/12/2015
LEGE nr. 337 din 18 decembrie 2015pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
6.DECRET 981 10/12/2015 DECRET nr. 981 din 10 decembrie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
7.DECRET 1051 18/12/2015 DECRET nr. 1.051 din 18 decembrie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 47 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 47 din 16 decembrie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
9.DECIZIE 34 16/11/2015 DECIZIE nr. 34 din 16 noiembrie 2015referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, privind posibilitatea actualizării în cadrul executării silite a cheltuielilor de judecată stabilite printr-o hotărâre judecătorească EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
10.
ORDIN 2828 18/12/2015
ORDIN nr. 2.828 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
11.
ORDIN 1682 11/12/2015
ORDIN nr. 1.682 din 11 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
12.DECRET 1005 17/12/2015 DECRET nr. 1.005 din 17 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 17 decembrie 2015
1.
LEGE 331 16/12/2015
LEGE nr. 331 din 16 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 21 decembrie 2015
2.DECRET 999 15/12/2015 DECRET nr. 999 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 21 decembrie 2015
1.DECIZIE 639 13/10/2015 DECIZIE nr. 639 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 12 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 21 decembrie 2015
2.DECIZIE 728 29/10/2015 DECIZIE nr. 728 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321-324 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 21 decembrie 2015
3.DECIZIE 21 19/10/2015 DECIZIE nr. 21 din 19 octombrie 2015referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (1) şi (2) din Codul civil raportate la prevederile art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 21 decembrie 2015
4.
ORDIN 3622 10/12/2015
ORDIN nr. 3.622 din 10 decembrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 21 decembrie 2015
1.
LEGE 339 18/12/2015
LEGE nr. 339 din 18 decembrie 2015a bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 19 decembrie 2015
2.DECRET 1049 18/12/2015 DECRET nr. 1.049 din 18 decembrie 2015privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 19 decembrie 2015
1.
LEGE 340 18/12/2015
LEGE nr. 340 din 18 decembrie 2015a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 19 decembrie 2015
2.DECRET 1050 18/12/2015 DECRET nr. 1.050 din 18 decembrie 2015privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 19 decembrie 2015
1.
LEGE 338 18/12/2015
LEGE nr. 338 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
2.DECRET 1048 18/12/2015 DECRET nr. 1.048 din 18 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
3.
ORDIN 1778 15/12/2015
ORDIN nr. 1.778 din 15 decembrie 2015privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
4.
ORDIN 4044 16/12/2015
ORDIN nr. 4.044 din 16 decembrie 2015privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţia prevăzută la art. 336 alin. (1) lit. t) şi de a aplica sancţiunea prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
5.
ORDIN 166 14/12/2015
ORDIN nr. 166 din 14 decembrie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
6.
ORDIN 169 14/12/2015
ORDIN nr. 169 din 14 decembrie 2015privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Enel Distribuţie Dobrogea" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
7.
ORDIN 170 14/12/2015
ORDIN nr. 170 din 14 decembrie 2015privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Enel Distribuţie Muntenia" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
8.
ORDIN 171 14/12/2015
ORDIN nr. 171 din 14 decembrie 2015privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
9.
ORDIN 172 14/12/2015
ORDIN nr. 172 din 14 decembrie 2015privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea " Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
10.
ORDIN 173 14/12/2015
ORDIN nr. 173 din 14 decembrie 2015privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
11.
ORDIN 174 14/12/2015
ORDIN nr. 174 din 14 decembrie 2015privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "E.ON Distribuţie România" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
12.
ORDIN 175 14/12/2015
ORDIN nr. 175 din 14 decembrie 2015privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "CEZ Distribuţie" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
13.
ORDIN 167 14/12/2015
ORDIN nr. 167 din 14 decembrie 2015pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
14.
ORDIN 168 14/12/2015
ORDIN nr. 168 din 14 decembrie 2015privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea "Enel Distribuţie Banat" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 18 decembrie 2015
1.
ORDIN 1942 02/12/2015
ORDIN nr. 1.942 din 2 decembrie 2015privind modificarea unor titluri de parc industrial acordate Societăţii "Eurobusiness Parc Oradea" - S.A., judeţul Bihor EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 18 decembrie 2015
2.
ORDIN 3631 11/12/2015
ORDIN nr. 3.631 din 11 decembrie 2015pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 18 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 114 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 114 din 14 decembrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Recomandarea Consiliului privind instituirea de consilii naţionale de competitivitate în cadrul zonei euro COM (2015) 601 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 116 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 116 din 14 decembrie 2015privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Comerţ pentru toţi - Către o politică comercială şi de investiţii mai responsabilă COM (2015) 497 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015
3.
ORDIN 1139 02/12/2015
ORDIN nr. 1.139 din 2 decembrie 2015privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015
4.
ORDIN 3635 11/12/2015
ORDIN nr. 3.635 din 11 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015
5.PROCEDURĂ 11/12/2015 PROCEDURĂ din 11 decembrie 2015de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal (Anexa nr. 1) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015
6.PROCEDURĂ 11/12/2015 PROCEDURĂ din 11 decembrie 2015privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali (Anexa nr. 2) EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015
7.
ORDIN 3655 15/12/2015
ORDIN nr. 3.655 din 15 decembrie 2015pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 "Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015
1.
LEGE 322 16/12/2015
LEGE nr. 322 din 16 decembrie 2015pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
2.DECRET 990 15/12/2015 DECRET nr. 990 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
3.
LEGE 324 16/12/2015
LEGE nr. 324 din 16 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
4.DECRET 992 15/12/2015 DECRET nr. 992 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
5.
LEGE 325 16/12/2015
LEGE nr. 325 din 16 decembrie 2015pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
6.DECRET 993 15/12/2015 DECRET nr. 993 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
7.
LEGE 326 16/12/2015
LEGE nr. 326 din 16 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
8.DECRET 994 15/12/2015 DECRET nr. 994 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
9.
LEGE 327 16/12/2015
LEGE nr. 327 din 16 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
10.DECRET 995 15/12/2015 DECRET nr. 995 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
11.
LEGE 330 16/12/2015
LEGE nr. 330 din 16 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
12.DECRET 998 15/12/2015 DECRET nr. 998 din 15 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
13.DECIZIE 745 03/11/2015 DECIZIE nr. 745 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
14.HOTĂRÂRE 975 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 975 din 16 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
15.HOTĂRÂRE 976 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 976 din 16 decembrie 2015privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dogariu Eugen din funcţia publică de prefect al judeţului Timiş în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
16.HOTĂRÂRE 977 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 977 din 16 decembrie 2015privind numirea domnului Băcală Mircea în funcţia publică de prefect al judeţului Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
17.HOTĂRÂRE 973 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 973 din 16 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
18.HOTĂRÂRE 974 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 974 din 16 decembrie 2015privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015
1.CONTRACT MUNCĂ 1673 26/11/2015 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.673 din 26 noiembrie 2015la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE - DIRECŢIA DIALOG SOCIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 4 din 18 decembrie 2015
1.
LEGE 328 16/12/2015
LEGE nr. 328 din 16 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
2.DECRET 996 15/12/2015 DECRET nr. 996 din 15 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
3.
LEGE 329 16/12/2015
LEGE nr. 329 din 16 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
4.DECRET 997 15/12/2015 DECRET nr. 997 din 15 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
5.
ORDIN 2410 24/11/2015
ORDIN nr. 2.410 din 24 noiembrie 2015privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export a produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, cu dimensiunile 406,40 x 12,70 mm şi cantitatea de 1.073 kg, către firma Larsen&Toubro Limited Piping Center Hariza Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 113 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 113 din 14 decembrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice şi monetare COM (2015) 600 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
7.
ORDIN 1124 16/12/2015
ORDIN nr. 1.124 din 16 decembrie 2015pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2016 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
8.
ORDIN 1679 11/12/2015
ORDIN nr. 1.679 din 11 decembrie 2015privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.382(94) din 21 noiembrie 2014, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
9.REZOLUŢIE 382 21/11/2014 REZOLUŢIA MSC 382(94) din 21 noiembrie 2014Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
10.REZOLUŢIE 383 21/11/2014 REZOLUŢIA MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014Amendamente la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
11.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENT din 21 noiembrie 2014la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
12.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENT din 21 noiembrie 2014la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
13.REGULAMENT 03/12/2015 REGULAMENT din 3 decembrie 2015privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 17 decembrie 2015
1.
ORDIN 1140 03/12/2015
ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 bis din 17 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 972 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 972 din 16 decembrie 2015privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
2.DECIZIE 363 17/12/2015 DECIZIE nr. 363 din 17 decembrie 2015pentru numirea domnului Victor Giosan în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
3.DECIZIE 364 17/12/2015 DECIZIE nr. 364 din 17 decembrie 2015pentru eliberarea domnului Ion Lazăr, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
4.DECIZIE 365 17/12/2015 DECIZIE nr. 365 din 17 decembrie 2015pentru numirea domnului Mircea Valentin în funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al primului-ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 968 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 968 din 16 decembrie 2015privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi pentru darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
6.DECIZIE 647 13/10/2015 DECIZIE nr. 647 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
7.DECIZIE 734 03/11/2015 DECIZIE nr. 734 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 969 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 969 din 16 decembrie 2015privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu, precum şi pentru transmiterea parţială din aceste imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Târgu Jiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
9.HOTĂRÂRE 967 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 967 din 16 decembrie 2015pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
10.HOTĂRÂRE 970 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 970 din 16 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015
1.
LEGE 316 11/12/2015
LEGE nr. 316 din 11 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015
2.DECRET 982 11/12/2015 DECRET nr. 982 din 11 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 115 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 115 din 14 decembrie 2015privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind integrarea şomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de muncă COM (2015) 462 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 6 11/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 11 decembrie 2015privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015
5.
ORDIN 2422 04/12/2015
ORDIN nr. 2.422 din 4 decembrie 2015pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2244 (2015) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015
6.REZOLUŢIE 2244 23/10/2015 REZOLUTIE nr. 2.244 din 23 octombrie 2015adoptată de Consiliul de Securitate la cea de-a 7541-a întâlnire din 23 octombrie 2015 EMITENT: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE - CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015
7.
ORDIN 3628 11/12/2015
ORDIN nr. 3.628 din 11 decembrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015
8.
ORDIN 1548 15/12/2015
ORDIN nr. 1.548 din 15 decembrie 2015privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015
1.DECRET 988 15/12/2015 DECRET nr. 988 din 15 decembrie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015
2.DECRET 989 15/12/2015 DECRET nr. 989 din 15 decembrie 2015pentru numirea în funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 964 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 964 din 16 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 109 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 109 din 14 decembrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu: Lucrând împreună pentru locuri de muncă şi creştere economică: Rolul băncilor naţionale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiţii pentru Europa COM (2015) 361 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 110 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 110 din 14 decembrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Plan de acţiune privind edificarea unei Uniuni a pieţelor de capital COM (2015) 468 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 111 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 111 din 14 decembrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 COM (2015) 472 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 112 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 112 din 14 decembrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii COM (2015) 473 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 965 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 965 din 16 decembrie 2015privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015
9.HOTĂRÂRE 966 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 966 din 16 decembrie 2015privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, a unor sume pentru finanţarea cheltuielilor curente necesare funcţionării Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 decembrie 2015
1.
LEGE 332 18/12/2015
LEGE nr. 332 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
2.DECRET 1000 17/12/2015 DECRET nr. 1.000 din 17 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
3.
LEGE 333 18/12/2015
LEGE nr. 333 din 18 decembrie 2015privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
4.DECRET 1001 17/12/2015 DECRET nr. 1.001 din 17 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din România, denumită Nawrez EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
5.
LEGE 337 18/12/2015
LEGE nr. 337 din 18 decembrie 2015pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
6.DECRET 981 10/12/2015 DECRET nr. 981 din 10 decembrie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
7.DECRET 1051 18/12/2015 DECRET nr. 1.051 din 18 decembrie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 47 16/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 47 din 16 decembrie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
9.DECIZIE 34 16/11/2015 DECIZIE nr. 34 din 16 noiembrie 2015referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă, privind posibilitatea actualizării în cadrul executării silite a cheltuielilor de judecată stabilite printr-o hotărâre judecătorească EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
10.
ORDIN 2828 18/12/2015
ORDIN nr. 2.828 din 18 decembrie 2015pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III al anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
11.
ORDIN 1682 11/12/2015
ORDIN nr. 1.682 din 11 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 21 decembrie 2015
12.DECRET 1005 17/12/2015 DECRET nr. 1.005 din 17 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 17 decembrie 2015
1.
ORDIN 168 02/12/2015
ORDIN nr. 168 din 2 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
2.NORMĂ 02/12/2015 NORME din 2 decembrie 2015privind ocuparea prin concurs ori prin examen a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale existente la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
3.
ORDIN 3602 09/12/2015
ORDIN nr. 3.602 din 9 decembrie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
4.
ORDIN 1653 08/12/2015
ORDIN nr. 1.653 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa I la MARPOL - Amendament la regula 43), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.256(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
5.REZOLUŢIE 256 17/10/2014 REZOLUTIE nr. MEPC.256(67) din 17 octombrie 2014privind Amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
6.AMENDAMENT 17/10/2014 AMENDAMENT din 17 octombrie 2014la Anexa I la MARPOL (Amendament la regula 43) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
7.
ORDIN 5575 28/10/2015
ORDIN nr. 5.575 din 28 octombrie 2015privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 4 13/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 13 noiembrie 2015pentru aprobarea completării Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
9.
ORDIN 1654 08/12/2015
ORDIN nr. 1.654 din 8 decembrie 2015pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa III la MARPOL - Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.257(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
10.REZOLUŢIE 257 17/10/2014 REZOLUTIE nr. MEPC.257(67) din 17 octombrie 2014privind Amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
11.AMENDAMENT 17/10/2014 AMENDAMENT din 17 octombrie 2014la Anexa III la MARPOL (Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
12.HOTĂRÂRE 9 14/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 noiembrie 2015pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
13.COD DE ETICĂ 14/11/2015 CODUL DEONTOLOGIC din 14 noiembrie 2015al notarilor publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015
1.DECIZIE 351 16/12/2015 DECIZIE nr. 351 din 16 decembrie 2015privind eliberarea domnului Alin Lucian Antochi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
2.DECIZIE 352 16/12/2015 DECIZIE nr. 352 din 16 decembrie 2015privind eliberarea doamnei Diana Marielissa Voicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
3.DECIZIE 353 16/12/2015 DECIZIE nr. 353 din 16 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
4.DECIZIE 354 16/12/2015 DECIZIE nr. 354 din 16 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
5.DECIZIE 355 16/12/2015 DECIZIE nr. 355 din 16 decembrie 2015pentru numirea domnului Daniel Picu în funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
6.DECIZIE 356 16/12/2015 DECIZIE nr. 356 din 16 decembrie 2015pentru numirea domnului Călin-Ionuţ Ungur în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
7.DECIZIE 357 16/12/2015 DECIZIE nr. 357 din 16 decembrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Rozica-Alina Oprea EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
8.DECIZIE 358 16/12/2015 DECIZIE nr. 358 din 16 decembrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii de către domnul Andrei Diaconescu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
9.DECIZIE 359 16/12/2015 DECIZIE nr. 359 din 16 decembrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena-Gabriela Eremia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
10.DECIZIE 360 16/12/2015 DECIZIE nr. 360 din 16 decembrie 2015privind reintegrarea domnului Balaban Alexandru-Gabriel în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
11.DECIZIE 361 16/12/2015 DECIZIE nr. 361 din 16 decembrie 2015privind reintegrarea doamnei Georgeta Modiga în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
12.DECIZIE 362 16/12/2015 DECIZIE nr. 362 din 16 decembrie 2015privind reintegrarea domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
13.
ORDIN 773 25/10/2015
ORDIN nr. 773 din 25 octombrie 2015privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
14.
ORDIN 374 11/11/2015
ORDIN nr. 374 din 11 noiembrie 2015pentru aprobarea instrucţiunilor privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - "Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale" în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
15.INSTRUCŢIUNI 11/11/2015 INSTRUCŢIUNI din 11 noiembrie 2015privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - "Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală în cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale" în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 16 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 86 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 86 din 7 decembrie 2015privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al Uniunii Europene privind returnarea COM(2015) 453 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 87 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 87 din 7 decembrie 2015privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind normele referitoare la achiziţiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil COM(2015) 454 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 88 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 88 din 7 decembrie 2015privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri operaţionale, bugetare şi juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migraţia COM(2015) 490 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 89 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 89 din 7 decembrie 2015privind Proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general 2015 - Gestionarea crizei refugiaţilor: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migraţia COM(2015) 485 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
5.
ORDIN 1889 27/11/2015
ORDIN nr. 1.889 din 27 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1.195/2011 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
6.
ORDIN 2508 10/12/2015
ORDIN nr. 2.508 din 10 decembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
7.NORMĂ 21 11/12/2015 NORMĂ nr. 21 din 11 decembrie 2015pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 46 15/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 46 din 15 decembrie 2015privind modificarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
9.HOTĂRÂRE 81 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 81 din 7 decembrie 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii - COM(2015) 473 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
10.HOTĂRÂRE 82 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 82 din 7 decembrie 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea şi de creare a unui cadru european pentru securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012 - COM(2015) 472 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
11.HOTĂRÂRE 83 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 83 din 7 decembrie 2015privind Comunicarea Comisiei - O strategie privind piaţa unică digitală pentru Europa COM (2015) 192 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
12.HOTĂRÂRE 84 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 84 din 7 decembrie 2015privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Gestionarea crizei refugiaţilor: stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia - COM (2015) 510 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
13.HOTĂRÂRE 85 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 85 din 7 decembrie 2015privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE JOIN (2015) 40 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
14.
ORDIN 400 08/12/2015
ORDIN nr. 400 din 8 decembrie 2015privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
15.
ORDIN 1678 11/12/2015
ORDIN nr. 1.678 din 11 decembrie 2015privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
16.REZOLUŢIE 384 21/11/2014 REZOLUŢIE MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014privind amendamentele la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
17.AMENDAMENT 21/11/2014 AMENDAMENT din 21 noiembrie 2014la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
18.
ORDIN 2514 11/12/2015
ORDIN nr. 2.514 din 11 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 44/1.195/2011 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015
1.DECIZIE 738 03/11/2015 DECIZIE nr. 738 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 15 decembrie 2015
2.DECIZIE 739 03/11/2015 DECIZIE nr. 739 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 15 decembrie 2015
3.DECIZIE 740 03/11/2015 DECIZIE nr. 740 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 15 decembrie 2015
1.
ORDIN 4040 15/12/2015
ORDIN nr. 4.040 din 15 decembrie 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015
2.
ORDIN 4057 04/12/2015
ORDIN nr. 4.057/C din 4 decembrie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015
3.
RECTIFICARE 875 25/11/2015
RECTIFICARE nr. 875 din 25 noiembrie 2015referitoare la Decretul nr. 875/2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015
4.
RECTIFICARE 2088 28/09/2015
RECTIFICARE nr. 2.088 din 28 septembrie 2015referitoare la Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.088/2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015
5.
LEGE 319 11/12/2015
LEGE nr. 319 din 11 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015
6.DECRET 985 11/12/2015 DECRET nr. 985 din 11 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015
7.DECIZIE 350 15/12/2015 DECIZIE nr. 350 din 15 decembrie 2015pentru numirea domnului Florin Marius Tacu în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015
8.
ORDIN 4337 15/12/2015
ORDIN nr. 4.337 din 15 decembrie 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 15 decembrie 2015
1.
LEGE 320 11/12/2015
LEGE nr. 320 din 11 decembrie 2015pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
2.DECRET 986 11/12/2015 DECRET nr. 986 din 11 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
3.
LEGE 321 11/12/2015
LEGE nr. 321 din 11 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
4.DECRET 987 11/12/2015 DECRET nr. 987 din 11 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 90 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 90 din 14 decembrie 2015privind numirea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 963 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 963 din 9 decembrie 2015privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
7.DECIZIE 735 03/11/2015 DECIZIE nr. 735 din 3 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
8.DECIZIE 2519 07/10/2015 DECIZIE nr. 2.519 din 7 octombrie 2015referitoare la pronunţarea asupra recursului declarat de reclamantul Georgescu Corneliu Cătălin, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Primăria Fieni prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, Consiliul Local Fieni, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, şi unitatea administrativ-teritorială oraşul Fieni, reprezentată prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIEŞTI - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
9.ÎNCHEIERE 23/09/2015 ÎNCHEIERE din 23 septembrie 2015referitoare la judecarea recursului declarat de reclamantul Georgescu Corneliu Cătălin, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Primăria Fieni prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, Consiliul Local Fieni, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, şi Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Fieni reprezentată prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIEŞTI - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
10.ÎNCHEIERE 30/09/2015 ÎNCHEIERE din 30 septembrie 2015referitoare la judecarea recursului declarat de reclamantul Georgescu Corneliu Cătălin, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Primăria Fieni prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, Consiliul Local Fieni, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa, şi Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Fieni reprezentată prin primar, cu sediul în Fieni, judeţul Dâmboviţa EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIEŞTI - SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 15 decembrie 2015
1.
ORDIN 4309 11/12/2015
ORDIN nr. 4.309 din 11 decembrie 2015privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema "Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 decembrie 2015
2.
ORDIN 1542 15/12/2015
ORDIN nr. 1.542 din 15 decembrie 2015privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 decembrie 2015
3.
ORDIN 3604 09/12/2015
ORDIN nr. 3.604 din 9 decembrie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 decembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 118 14/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 118 din 14 decembrie 2015privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2016 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 decembrie 2015
5.
ORDIN 3605 09/12/2015
ORDIN nr. 3.605 din 9 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 decembrie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 15/12/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 15 decembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 15 decembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015; DECIZIA nr. 740 din 3 noiembrie 2015.
1.DECIZIE 732 29/10/2015 DECIZIE nr. 732 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015
2.ORD DE URGENŢĂ 59 09/12/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 962 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 962 din 9 decembrie 2015pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015
4.DECIZIE 349 14/12/2015 DECIZIE nr. 349 din 14 decembrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Camelia Mihaela Izvoran EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015
5.
ORDIN 2999 02/12/2015
ORDIN nr. 2.999 din 2 decembrie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii bursei de rezidenţiat, pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, din bugetul Casei Naţionale de Pensii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 954 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 954 din 9 decembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015
7.NORMĂ 09/12/2015 NORME METODOLOGICE din 9 decembrie 2015de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015
1.
ORDIN 2727 26/10/2015
ORDIN nr. 2.727 din 26 octombrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 14 decembrie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 57 09/12/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 960 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 960 din 9 decembrie 2015privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 958 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 958 din 9 decembrie 2015privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti", judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015
3.
ORDIN 1982 10/12/2015
ORDIN nr. 1.982 din 10 decembrie 2015pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 252/2015 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015
4.DECIZIE 348 11/12/2015 DECIZIE nr. 348 din 11 decembrie 2015privind numirea domnului Mihail Liseţchi în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 959 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 959 din 9 decembrie 2015privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015
6.DECIZIE 747 04/11/2015 DECIZIE nr. 747 din 4 noiembrie 2015referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 961 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 961 din 9 decembrie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 58 09/12/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 9 decembrie 2015pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
2.DECIZIE 340 11/12/2015 DECIZIE nr. 340 din 11 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
3.DECIZIE 341 11/12/2015 DECIZIE nr. 341 din 11 decembrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
4.DECIZIE 342 11/12/2015 DECIZIE nr. 342 din 11 decembrie 2015privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
5.DECIZIE 343 11/12/2015 DECIZIE nr. 343 din 11 decembrie 2015privind eliberarea domnului Valentin Aurel Brânzea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
6.DECIZIE 344 11/12/2015 DECIZIE nr. 344 din 11 decembrie 2015privind numirea domnului Gabriel Biriş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
7.DECIZIE 345 11/12/2015 DECIZIE nr. 345 din 11 decembrie 2015pentru numirea domnului Valeriu Ciolan Nicolae în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
8.DECIZIE 346 11/12/2015 DECIZIE nr. 346 din 11 decembrie 2015privind numirea domnului Aristotel Marius Jude în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
9.DECIZIE 347 11/12/2015 DECIZIE nr. 347 din 11 decembrie 2015privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
10.
ORDIN 1058 17/11/2015
ORDIN nr. 1.058 din 17 noiembrie 2015pentru aprobarea metodologiei şi a formatului de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
11.METODOLOGIE 17/11/2015 METODOLOGIE din 17 noiembrie 2015de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 decembrie 2015
1.
LEGE 312 04/12/2015
LEGE nr. 312 din 4 decembrie 2015privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015
2.DECRET 925 03/12/2015 DECRET nr. 925 din 3 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015
1.
ORDIN 162 26/11/2015
ORDIN nr. 162 din 26 noiembrie 2015privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 11 decembrie 2015
2.STANDARD 26/11/2015 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 26 noiembrie 2015pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 11 decembrie 2015
3.DECIZIE 27 29/10/2015 DECIZIE nr. 27 din 29 octombrie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior [prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale] este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul procedură penală în situaţia în care urmărirea penală a fost începută "in rem" şi nu "in personam" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 11 decembrie 2015
4.
ORDIN 161 26/11/2015
ORDIN nr. 161 din 26 noiembrie 2015privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 11 decembrie 2015
5.STANDARD 26/11/2015 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 26 noiembrie 2015pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 11 decembrie 2015
1.
LEGE 311 04/12/2015
LEGE nr. 311 din 4 decembrie 2015privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 11 decembrie 2015
2.DECRET 924 03/12/2015 DECRET nr. 924 din 3 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 11 decembrie 2015
3.DECIZIE 31 19/10/2015 DECIZIE nr. 31 din 19 octombrie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 11 decembrie 2015
4.
ORDIN 163 26/11/2015
ORDIN nr. 163 din 26 noiembrie 2015pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 11 decembrie 2015
5.COND+PROC 26/11/2015 CONDIŢII GENERALE din 26 noiembrie 2015asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 11 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 953 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 953 din 9 decembrie 2015pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015
2.DECIZIE 337 10/12/2015 DECIZIE nr. 337 din 10 decembrie 2015privind eliberarea domnului Florin Vodiţă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015
3.DECIZIE 338 10/12/2015 DECIZIE nr. 338 din 10 decembrie 2015privind numirea domnului Vlad Vasiliu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015
4.DECIZIE 339 10/12/2015 DECIZIE nr. 339 din 10 decembrie 2015privind numirea domnului Claudiu Vrînceanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 957 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 957 din 9 decembrie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 952 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 952 din 9 decembrie 2015privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea plăţii despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 955 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 955 din 9 decembrie 2015privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
3.DECIZIE 330 10/12/2015 DECIZIE nr. 330 din 10 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Stoica Ion a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
4.DECIZIE 331 10/12/2015 DECIZIE nr. 331 din 10 decembrie 2015pentru eliberarea domnului Gheorghe Cornescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
5.DECIZIE 332 10/12/2015 DECIZIE nr. 332 din 10 decembrie 2015privind eliberarea domnului Ilie Botoş, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
6.DECIZIE 333 10/12/2015 DECIZIE nr. 333 din 10 decembrie 2015privind eliberarea domnului Tohăneanu Bogdan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
7.DECIZIE 334 10/12/2015 DECIZIE nr. 334 din 10 decembrie 2015privind numirea domnului Florea-Tiberiu Trifan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
8.DECIZIE 335 10/12/2015 DECIZIE nr. 335 din 10 decembrie 2015pentru numirea domnului chestor general de poliţie Ioan Buda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
9.DECIZIE 336 10/12/2015 DECIZIE nr. 336 din 10 decembrie 2015privind numirea domnului chestor de poliţie Bogdan Despescu în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
10.RAPORT 17897 04/11/2015 RAPORT nr. 17.897 din 4 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
11.RAPORT 18006 04/11/2015 RAPORT nr. 18.006 din 4 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Argeş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
12.RAPORT 18057 05/11/2015 RAPORT nr. 18.057 din 5 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Brăila EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
13.RAPORT 18755 17/11/2015 RAPORT nr. 18.755 din 17 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
14.RAPORT 18756 17/11/2015 RAPORT nr. 18.756 din 17 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Arad EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
15.RAPORT 18757 17/11/2015 RAPORT nr. 18.757 din 17 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Tulcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
16.RAPORT 18758 17/11/2015 RAPORT nr. 18.758 din 17 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Giurgiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
17.RAPORT 19039 23/11/2015 RAPORT nr. 19.039 din 23 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
18.RAPORT 19098 24/11/2015 RAPORT nr. 19.098 din 24 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
19.RAPORT 19099 24/11/2015 RAPORT nr. 19.099 din 24 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Călăraşi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
20.RAPORT 19300 25/11/2015 RAPORT nr. 19.300 din 25 noiembrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Teritorială Ciuc EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
21.DECIZIE 52 30/10/2015 DECIZIE nr. 52 din 30 octombrie 2015pentru adoptarea Procedurii privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
22.PROCEDURĂ 30/10/2015 PROCEDURĂ din 30 octombrie 2015privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
23.DECIZIE 53 30/10/2015 DECIZIE nr. 53 din 30 octombrie 2015privind adoptarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea şi schimbul de informaţii dintre Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia şi Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
24.MEMORANDUM 11/11/2015 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 11 noiembrie 2015privind cooperarea şi schimbul de informaţii dintre Consiliul pentru Dezvoltarea şi Supravegherea Auditului din Republica Macedonia (CAOARM) şi Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din România (CSIPPC) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 105 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 105 din 9 decembrie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 951 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 951 din 9 decembrie 2015privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 106 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 106 din 9 decembrie 2015privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015
4.DECIZIE 611 06/10/2015 DECIZIE nr. 611 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3b la acest act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015
5.DECIZIE 643 13/10/2015 DECIZIE nr. 643 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015
6.DECIZIE 723 29/10/2015 DECIZIE nr. 723 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015
7.DECIZIE 727 29/10/2015 DECIZIE nr. 727 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 950 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 950 din 9 decembrie 2015privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 decembrie 2015
1.DECIZIE 16 02/12/2015 DECIZIE nr. 16 din 2 decembrie 2015privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Covasna Vest EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
2.
ORDIN 1340 26/11/2015
ORDIN nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
3.
ORDIN 1499 04/12/2015
ORDIN nr. 1.499 din 4 decembrie 2015privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.286/2015 privind desemnarea preşedintelui şi a componenţei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
4.DECIZIE 39 30/10/2015 DECIZIE nr. 39 din 30 octombrie 2015pentru modificarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013 EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
5.DECIZIE 50 30/10/2015 DECIZIE nr. 50 din 30 octombrie 2015pentru adoptarea Normei privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
6.NORMĂ 30/10/2015 NORMĂ din 30 octombrie 2015privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
7.
ORDIN 3495 02/12/2015
ORDIN nr. 3.495 din 2 decembrie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
8.DECIZIE 165 02/12/2015 DECIZIE nr. 165 din 2 decembrie 2015privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
9.
ORDIN 1498 03/12/2015
ORDIN nr. 1.498 din 3 decembrie 2015privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
10.REGULAMENT 03/12/2015 REGULAMENT din 3 decembrie 2015de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
11.DECIZIE 51 30/10/2015 DECIZIE nr. 51 din 30 octombrie 2015pentru adoptarea Acordului de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
12.ACORD 16/11/2015 ACORD DE COOPERARE din 16 noiembrie 2015privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015
1.ANEXĂ 26/11/2015 ANEXĂ din 26 noiembrie 2015la Ordinul nr. 1.340/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 bis din 10 decembrie 2015
1.
LEGE 313 07/12/2015
LEGE nr. 313 din 7 decembrie 2015pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
2.DECRET 926 04/12/2015 DECRET nr. 926 din 4 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
3.
LEGE 314 07/12/2015
LEGE nr. 314 din 7 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
4.DECRET 927 04/12/2015 DECRET nr. 927 din 4 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
5.
LEGE 315 07/12/2015
LEGE nr. 315 din 7 decembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
6.DECRET 928 04/12/2015 DECRET nr. 928 din 4 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
7.DECIZIE 14 13/11/2015 DECIZIE nr. 14 din 13 noiembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
8.
ORDIN 2634 05/11/2015
ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015privind documentele financiar-contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
9.NORMĂ 05/11/2015 NORME GENERALE din 5 noiembrie 2015de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
10.HOTĂRÂRE 62 23/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 62 din 23 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 80 07/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 80 din 7 decembrie 2015privind modificarea Regulamentului Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 9 decembrie 2015
2.DECIZIE 324 09/12/2015 DECIZIE nr. 324 din 9 decembrie 2015privind eliberarea domnului Maricel Popa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 9 decembrie 2015
3.DECIZIE 325 09/12/2015 DECIZIE nr. 325 din 9 decembrie 2015privind numirea domnului Sorin Ioan Radu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 9 decembrie 2015
4.DECIZIE 326 09/12/2015 DECIZIE nr. 326 din 9 decembrie 2015privind numirea doamnei Corina Silvia Pop în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 9 decembrie 2015
5.DECIZIE 327 09/12/2015 DECIZIE nr. 327 din 9 decembrie 2015privind numirea domnului Eugen Ispas în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 9 decembrie 2015
6.DECIZIE 328 09/12/2015 DECIZIE nr. 328 din 9 decembrie 2015privind numirea domnului Andrei Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 9 decembrie 2015
7.DECIZIE 329 09/12/2015 DECIZIE nr. 329 din 9 decembrie 2015privind reintegrarea domnului Chirică Lefter în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 9 decembrie 2015
8.DECIZIE 718 29/10/2015 DECIZIE nr. 718 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 9 decembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 107 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 107 din 9 decembrie 2015privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 9 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 108 09/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 108 din 9 decembrie 2015privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Cătălin-Florin Teodorescu EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 9 decembrie 2015
3.DECIZIE 711 27/10/2015 DECIZIE nr. 711 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 9 decembrie 2015
1.DECRET 973 08/12/2015 DECRET nr. 973 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
2.DECRET 974 08/12/2015 DECRET nr. 974 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
3.DECRET 975 08/12/2015 DECRET nr. 975 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
4.
ORDIN 3497 02/12/2015
ORDIN nr. 3.497 din 2 decembrie 2015pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
5.PROCEDURĂ 02/12/2015 PROCEDURĂ din 2 decembrie 2015privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
6.DECRET 976 08/12/2015 DECRET nr. 976 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
7.DECRET 977 08/12/2015 DECRET nr. 977 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
8.DECRET 978 08/12/2015 DECRET nr. 978 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
9.DECRET 979 08/12/2015 DECRET nr. 979 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
10.DECRET 980 08/12/2015 DECRET nr. 980 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
11.DECIZIE 28 29/10/2015 DECIZIE nr. 28 din 29 octombrie 2015privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori prin Încheierea de şedinţă din data de 3 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 4.892/117/2012, prin care, în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 475 din acelaşi cod, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: "în temeiul art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia europeană a drepturilor omului şi de prevederile art. 129 din Constituţie, care consacră dreptul la un dublu grad de jurisdicţie în materie penală, atunci când judecata în fond s-a desfăşurat în temeiul vechiului Cod de procedură penală, poate instanţa de apel să dispună trimiterea cauzei la parchet în vederea refacerii urmăririi penale ori a actului de sesizare a instanţei? În acelaşi temei, poate instanţa de apel să dispună excluderea unor probe administrate nelegal în faza de urmărire penală?" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
12.
ORDIN 5860 27/11/2015
ORDIN nr. 5.860 din 27 noiembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 9 decembrie 2015
1.DECRET 929 08/12/2015 DECRET nr. 929 din 8 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
2.DECRET 941 08/12/2015 DECRET nr. 941 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
3.DECRET 942 08/12/2015 DECRET nr. 942 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
4.DECRET 943 08/12/2015 DECRET nr. 943 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
5.DECRET 944 08/12/2015 DECRET nr. 944 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
6.DECRET 945 08/12/2015 DECRET nr. 945 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
7.DECRET 946 08/12/2015 DECRET nr. 946 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
8.DECRET 947 08/12/2015 DECRET nr. 947 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
9.DECRET 948 08/12/2015 DECRET nr. 948 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
10.DECRET 949 08/12/2015 DECRET nr. 949 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
11.DECRET 950 08/12/2015 DECRET nr. 950 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
12.DECRET 930 08/12/2015 DECRET nr. 930 din 8 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
13.DECRET 931 08/12/2015 DECRET nr. 931 din 8 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
14.DECRET 932 08/12/2015 DECRET nr. 932 din 8 decembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
15.DECRET 933 08/12/2015 DECRET nr. 933 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
16.DECRET 934 08/12/2015 DECRET nr. 934 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
17.DECRET 935 08/12/2015 DECRET nr. 935 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
18.DECRET 936 08/12/2015 DECRET nr. 936 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
19.DECRET 937 08/12/2015 DECRET nr. 937 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
20.DECRET 938 08/12/2015 DECRET nr. 938 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
21.DECRET 951 08/12/2015 DECRET nr. 951 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
22.DECRET 952 08/12/2015 DECRET nr. 952 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
23.DECRET 953 08/12/2015 DECRET nr. 953 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
24.DECRET 954 08/12/2015 DECRET nr. 954 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
25.DECRET 955 08/12/2015 DECRET nr. 955 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
26.DECRET 956 08/12/2015 DECRET nr. 956 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
27.DECRET 957 08/12/2015 DECRET nr. 957 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
28.DECRET 958 08/12/2015 DECRET nr. 958 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
29.DECRET 959 08/12/2015 DECRET nr. 959 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
30.DECRET 960 08/12/2015 DECRET nr. 960 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
31.DECRET 939 08/12/2015 DECRET nr. 939 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
32.DECRET 940 08/12/2015 DECRET nr. 940 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
33.DECRET 961 08/12/2015 DECRET nr. 961 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
34.DECRET 962 08/12/2015 DECRET nr. 962 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
35.DECRET 963 08/12/2015 DECRET nr. 963 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
36.DECRET 964 08/12/2015 DECRET nr. 964 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
37.DECRET 965 08/12/2015 DECRET nr. 965 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
38.DECRET 966 08/12/2015 DECRET nr. 966 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
39.DECRET 967 08/12/2015 DECRET nr. 967 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
40.DECRET 968 08/12/2015 DECRET nr. 968 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
41.DECRET 969 08/12/2015 DECRET nr. 969 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
42.DECRET 970 08/12/2015 DECRET nr. 970 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
43.DECRET 971 08/12/2015 DECRET nr. 971 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
44.DECRET 972 08/12/2015 DECRET nr. 972 din 8 decembrie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 decembrie 2015
1.NORMĂ 05/11/2015 NORME SPECIFICE din 5 noiembrie 2015de utilizare a documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 2)*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 bis din 9 decembrie 2015
2.ANEXĂ 05/11/2015 ANEXA din 5 noiembrie 2015la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 (Anexa nr. 3) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 bis din 9 decembrie 2015
1.DECIZIE 588 01/10/2015 DECIZIE nr. 588 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 8 decembrie 2015
2.
ORDIN 2373 17/11/2015
ORDIN nr. 2.373 din 17 noiembrie 2015privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 8 decembrie 2015
3.DECIZIE 598 01/10/2015 DECIZIE nr. 598 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 8 decembrie 2015
4.DECIZIE 601 01/10/2015 DECIZIE nr. 601 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 şi ale art. 241 alin. (1^1) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 8 decembrie 2015
5.
ORDIN 1236 17/11/2015
ORDIN nr. 1.236 din 17 noiembrie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 8 decembrie 2015
6.REGLEMENTĂRI 17/11/2015 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 17 noiembrie 2015privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 8 decembrie 2015
1.
ORDIN 364 04/12/2015
ORDIN nr. 364 din 4 decembrie 2015pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 245/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 91/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 decembrie 2015
2.
ORDIN 5873 04/12/2015
ORDIN nr. 5.873 din 4 decembrie 2015pentru abrogarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 decembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 78 03/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 78 din 3 decembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 76/2015 privind bugetul Senatului pe anul 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 decembrie 2015
4.
ORDIN 165 07/12/2015
ORDIN nr. 165 din 7 decembrie 2015privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 decembrie 2015
5.DECIZIE 635 08/10/2015 DECIZIE nr. 635 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 decembrie 2015
6.DECIZIE 641 13/10/2015 DECIZIE nr. 641 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 decembrie 2015
7.
ORDIN 164 07/12/2015
ORDIN nr. 164 din 7 decembrie 2015privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional, conform modelului de separare a proprietăţii EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 8 decembrie 2015
1.DECIZIE 323 08/12/2015 DECIZIE nr. 323 din 8 decembrie 2015privind numirea domnului Dragoş-Nicolae Pîslaru în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
2.
ORDIN 1075 26/11/2015
ORDIN nr. 1.075 din 26 noiembrie 2015privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
3.DECIZIE 637 13/10/2015 DECIZIE nr. 637 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
4.DECIZIE 701 27/10/2015 DECIZIE nr. 701 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
5.DECIZIE 704 27/10/2015 DECIZIE nr. 704 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
6.DECIZIE 722 29/10/2015 DECIZIE nr. 722 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
7.
LEGE 307 03/12/2015
LEGE nr. 307 din 3 decembrie 2015privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
8.PROTOCOL 4 27/08/2015 AL PATRULEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 27 august 2015dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiţionale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
9.PROTOCOL 5 23/09/2015 AL CINCILEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 23 septembrie 2015între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiţionale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
10.DECRET 920 02/12/2015 DECRET nr. 920 din 2 decembrie 2015pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Chişinău la 27 august 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei protocoale adiţionale, precum şi pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional semnat la Bucureşti la 23 septembrie 2015 şi la Chişinău la 24 septembrie 2015, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru protocoale adiţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 8 decembrie 2015
1.
LEGE 310 03/12/2015
LEGE nr. 310 din 3 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015
2.DECRET 923 02/12/2015 DECRET nr. 923 din 2 decembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015
3.
ORDIN 2284 04/11/2015
ORDIN nr. 2.284 din 4 noiembrie 2015pentru aprobarea manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind submăsurile, măsurile şi schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015
4.DECIZIE 700 27/10/2015 DECIZIE nr. 700 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015
5.DECIZIE 697 27/10/2015 DECIZIE nr. 697 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015
6.DECIZIE 719 29/10/2015 DECIZIE nr. 719 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015
7.
ORDIN 3250 25/11/2015
ORDIN nr. 3.250 din 25 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015
8.
ORDIN 3470 25/11/2015
ORDIN nr. 3.470 din 25 noiembrie 2015privind reluarea activităţii Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 7 decembrie 2015
1.DECIZIE 633 08/10/2015 DECIZIE nr. 633 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) şi g), art. 2 pct. 8, 27, 38 şi 42 şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 2 lit. l) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015
2.
ORDIN 154 07/12/2015
ORDIN nr. 154 din 7 decembrie 2015pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015
3.
ORDIN 1501 04/12/2015
ORDIN nr. 1.501 din 4 decembrie 2015privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul public naţional al preţurilor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015
4.DECRET 918 01/12/2015 DECRET nr. 918 din 1 decembrie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015
5.DECIZIE 636 13/10/2015 DECIZIE nr. 636 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu funcţia de judecată, ale art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi ale art. 348 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015
6.
LEGE 301 27/11/2015
LEGE nr. 301 din 27 noiembrie 2015privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015
7.DECRET 880 26/11/2015 DECRET nr. 880 din 26 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015
8.DECIZIE 14 07/12/2015 DECIZIE nr. 14 din 7 decembrie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 7 decembrie 2015
1.DECIZIE 677 20/10/2015 DECIZIE nr. 677 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Codul penal şi art. 16 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015
2.DECIZIE 687 20/10/2015 DECIZIE nr. 687 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015
3.DECIZIE 693 20/10/2015 DECIZIE nr. 693 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015
4.
ORDIN 1214 11/11/2015
ORDIN nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015
5.
ORDIN 1084 12/11/2015
ORDIN nr. 1.084 din 12 noiembrie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale GIF LEASING IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015
6.
ORDIN 5694 12/11/2015
ORDIN nr. 5.694 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015
1.DECRET 919 01/12/2015 DECRET nr. 919 din 1 decembrie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015
2.
ORDIN 1060 18/11/2015
ORDIN nr. 1.060 din 18 noiembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015
3.DECIZIE 3417 17/11/2015 DECIZIE nr. 3.417 din 17 noiembrie 2015privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ROMINS Broker de Asigurare - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015
4.
LEGE 304 27/11/2015
LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015
5.DECRET 883 26/11/2015 DECRET nr. 883 din 26 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 4 decembrie 2015
1.
LEGE 305 02/12/2015
LEGE nr. 305 din 2 decembrie 2015privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua Brâncuşi" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
2.DECRET 910 27/11/2015 DECRET nr. 910 din 27 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua Brâncuşi" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
3.
LEGE 306 02/12/2015
LEGE nr. 306 din 2 decembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
4.DECRET 911 27/11/2015 DECRET nr. 911 din 27 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 947 03/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 947 din 3 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 948 03/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 948 din 3 decembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 949 03/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 949 din 3 decembrie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
8.DECIZIE 321 04/12/2015 DECIZIE nr. 321 din 4 decembrie 2015privind eliberarea domnului Adrian-Paul Voicu, la cerere, din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
9.DECIZIE 322 04/12/2015 DECIZIE nr. 322 din 4 decembrie 2015privind numirea domnului Cristian Ghinea în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, cu atribuţii în domeniul afacerilor europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
10.DECIZIE 29 21/09/2015 DECIZIE nr. 29 din 21 septembrie 2015referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu dispoziţiile Legilor-cadru de salarizare nr. 330/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nr. 285/2010 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 decembrie 2015
1.NORMĂ 11/11/2015 NORME din 11 noiembrie 2015privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport (Anexa nr. 1)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015
2.NORMĂ 11/11/2015 NORME din 11 noiembrie 2015privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto (Anexa nr. 2)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015
3.NORMĂ 11/11/2015 NORME din 11 noiembrie 2015privind pregătirea şi atestarea profesională a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase (Anexa nr. 3)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015
4.NORMĂ 11/11/2015 NORME din 11 noiembrie 2015privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase (Anexa nr. 4)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015
5.NORMĂ 11/11/2015 NORME din 11 noiembrie 2015privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite (Anexa nr. 5)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015
6.NORMĂ 11/11/2015 NORME din 11 noiembrie 2015privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul (Anexa nr. 6)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015
7.NORMĂ 11/11/2015 NORME din 11 noiembrie 2015privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate (Anexa nr. 7)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015
8.NORMĂ 11/11/2015 NORME din 11 noiembrie 2015privind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere (Anexa nr. 8)*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015
1.DECIZIE 14 02/12/2015 DECIZIE nr. 14 din 2 decembrie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 3-6 decembrie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 3 decembrie 2015
2.DECIZIE 620 08/10/2015 DECIZIE nr. 620 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 3 decembrie 2015
3.DECIZIE 644 13/10/2015 DECIZIE nr. 644 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 3 decembrie 2015
4.DECIZIE 612 06/10/2015 DECIZIE nr. 612 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din capitolul II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 3 decembrie 2015
5.
ORDIN 5557 27/11/2015
ORDIN nr. 5.557 din 27 noiembrie 2015pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 3 decembrie 2015
6.METODOLOGIE 27/11/2015 METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 27 noiembrie 2015privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 3 decembrie 2015
1.DECIZIE 314 03/12/2015 DECIZIE nr. 314 din 3 decembrie 2015pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor-Viorel Meleşcanu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 58 23/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 58 din 23 noiembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
3.DECIZIE 315 03/12/2015 DECIZIE nr. 315 din 3 decembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
4.
ORDIN 5780 12/11/2015
ORDIN nr. 5.780 din 12 noiembrie 2015privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Oneşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
5.DECIZIE 316 03/12/2015 DECIZIE nr. 316 din 3 decembrie 2015pentru eliberarea domnului Theodor-Mirel Palada din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
6.DECIZIE 317 03/12/2015 DECIZIE nr. 317 din 3 decembrie 2015privind eliberarea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
7.DECIZIE 318 03/12/2015 DECIZIE nr. 318 din 3 decembrie 2015privind numirea doamnei Erika Stanciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
8.DECIZIE 319 03/12/2015 DECIZIE nr. 319 din 3 decembrie 2015privind numirea domnului Viorel Traian Lascu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
9.DECIZIE 320 03/12/2015 DECIZIE nr. 320 din 3 decembrie 2015privind numirea doamnei Corina Lupu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
10.
ORDIN 1225 13/11/2015
ORDIN nr. 1.225 din 13 noiembrie 2015privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
11.
ORDIN 1494 02/12/2015
ORDIN nr. 1.494 din 2 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
12.
ORDIN 1120 27/11/2015
ORDIN nr. 1.120 din 27 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 3 decembrie 2015
1.DECRET 913 27/11/2015 DECRET nr. 913 din 27 noiembrie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
2.DECRET 914 27/11/2015 DECRET nr. 914 din 27 noiembrie 2015pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Republica Croaţia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles şi de către România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
3.DECRET 915 27/11/2015 DECRET nr. 915 din 27 noiembrie 2015privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
4.DECRET 916 27/11/2015 DECRET nr. 916 din 27 noiembrie 2015privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
5.DECRET 917 27/11/2015 DECRET nr. 917 din 27 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 77 23/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 77 din 23 noiembrie 2015privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 79 03/12/2015 HOTĂRÂRE nr. 79 din 3 decembrie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Şova Dan-Coman EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
8.
LEGE 299 25/11/2015
LEGE nr. 299 din 25 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
9.DECRET 878 25/11/2015 DECRET nr. 878 din 25 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
10.
LEGE 302 27/11/2015
LEGE nr. 302 din 27 noiembrie 2015pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
11.DECRET 881 26/11/2015 DECRET nr. 881 din 26 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
12.
LEGE 303 27/11/2015
LEGE nr. 303 din 27 noiembrie 2015pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
13.DECRET 882 26/11/2015 DECRET nr. 882 din 26 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
14.DECRET 912 27/11/2015 DECRET nr. 912 din 27 noiembrie 2015pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
15.
ORDIN 158 17/11/2015
ORDIN nr. 158 din 17 noiembrie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
16.DECIZIE 20 05/10/2015 DECIZIE nr. 20 din 5 octombrie 2015privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 287^16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015
1.
ORDIN 3988 24/11/2015
ORDIN nr. 3.988/C din 24 noiembrie 2015pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.643/C/2015 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015
2.DECIZIE 313 02/12/2015 DECIZIE nr. 313 din 2 decembrie 2015privind eliberarea domnului George-Aurel Mircea, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015
3.
ORDIN 182 24/11/2015
ORDIN nr. 182 din 24 noiembrie 2015privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015
4.
ORDIN 845 12/10/2015
ORDIN nr. 845 din 12 octombrie 2015privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002)", indicativ I 13-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015
5.
ORDIN 2961 27/11/2015
ORDIN nr. 2.961 din 27 noiembrie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - aparat central şi unităţi subordonate EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015
6.
ORDIN 3936 27/11/2015
ORDIN nr. 3.936 din 27 noiembrie 2015privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015
7.DECIZIE 589 01/10/2015 DECIZIE nr. 589 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107, art. 108 lit. d) şi art. 112 din Codul penal şi ale art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015
8.DECIZIE 648 13/10/2015 DECIZIE nr. 648 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015
9.DECIZIE 671 20/10/2015 DECIZIE nr. 671 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015
1.
ORDIN 1763 13/11/2015
ORDIN nr. 1.763 din 13 noiembrie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 noiembrie 2015
2.REGULAMENT 13/11/2015 REGULAMENT din 13 noiembrie 2015privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 noiembrie 2015
3.DECIZIE 690 20/10/2015 DECIZIE nr. 690 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 noiembrie 2015
4.DECIZIE 691 20/10/2015 DECIZIE nr. 691 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 104 25/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 104 din 25 noiembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 100/2015 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie şi numirea unui secretar general adjunct interimar EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015
2.DECRET 872 25/11/2015 DECRET nr. 872 din 25 noiembrie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015
3.DECRET 873 25/11/2015 DECRET nr. 873 din 25 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015
4.DECRET 874 25/11/2015 DECRET nr. 874 din 25 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015
5.DECRET 875 25/11/2015 DECRET nr. 875 din 25 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015
6.ORD DE URGENŢĂ 56 25/11/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015
7.DECIZIE 307 26/11/2015 DECIZIE nr. 307 din 26 noiembrie 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015
8.
ORDIN 2104 12/02/2015
ORDIN nr. 2.104 din 12 februarie 2015privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a clădirii W, corp C1, din municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 102, judeţul Galaţi EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015
9.
ORDIN 2425 26/11/2015
ORDIN nr. 2.425 din 26 noiembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de verificare şi control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015
1.DECIZIE 672 20/10/2015 DECIZIE nr. 672 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
2.
ORDIN 5696 12/11/2015
ORDIN nr. 5.696 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Şcolar "CRONOS" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
3.DECIZIE 674 20/11/2015 DECIZIE nr. 674 din 20 noiembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
4.DECIZIE 681 20/10/2015 DECIZIE nr. 681 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
5.
ORDIN 5697 12/11/2015
ORDIN nr. 5.697 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
6.
ORDIN 5698 12/11/2015
ORDIN nr. 5.698 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Louis Pasteur" din municipiul Câmpina EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
7.
ORDIN 5699 12/11/2015
ORDIN nr. 5.699 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Cordiana" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
8.
ORDIN 5700 12/11/2015
ORDIN nr. 5.700 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
9.
ORDIN 5701 12/11/2015
ORDIN nr. 5.701 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Mangalia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
10.
ORDIN 5702 12/11/2015
ORDIN nr. 5.702 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Olteniţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
11.HOTĂRÂRE 2 25/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 25 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 26 noiembrie 2015
1.DECIZIE 724 29/10/2015 DECIZIE nr. 724 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 26 noiembrie 2015
2.DECIZIE 726 29/10/2015 DECIZIE nr. 726 din 29 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4), ale art. 375 şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 26 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 945 25/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 945 din 25 noiembrie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 26 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 946 25/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 946 din 25 noiembrie 2015privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României, în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 26 noiembrie 2015
1.
ORDIN 5602 03/11/2015
ORDIN nr. 5.602 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 26 noiembrie 2015
2.PR-
LEGE 1198 05/11/2015 PROIECT DE
LEGE nr. 1.198 din 5 noiembrie 2015privind revizuirea Constituţiei României - iniţiativă legislativă cetăţenească, 24 ianuarie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 26 noiembrie 2015
1.
LEGE 294 25/11/2015
LEGE nr. 294 din 25 noiembrie 2015pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
2.DECRET 869 24/11/2015 DECRET nr. 869 din 24 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
3.
LEGE 295 25/11/2015
LEGE nr. 295 din 25 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
4.DECRET 870 24/11/2015 DECRET nr. 870 din 24 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
5.DECIZIE 640 13/10/2015 DECIZIE nr. 640 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
6.DECIZIE 662 15/10/2015 DECIZIE nr. 662 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza întâi, art. 16, art. 21, art. 27, art. 31 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi ale art. 41 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
7.DECIZIE 706 27/10/2015 DECIZIE nr. 706 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale Legii dialogului social nr. 62/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
8.DECIZIE 708 27/10/2015 DECIZIE nr. 708 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
9.
ORDIN 5638 10/11/2015
ORDIN nr. 5.638 din 10 noiembrie 2015pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.590/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
10.
ORDIN 5651 10/11/2015
ORDIN nr. 5.651 din 10 noiembrie 2015privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
11.METODOLOGIE 10/11/2015 METODOLOGIE din 10 noiembrie 2015de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
12.
RECTIFICARE 5751 12/11/2015
RECTIFICARE nr. 5.751 din 12 noiembrie 2015referitoare la Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.751/2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 26 noiembrie 2015
1.
ORDIN 5705 12/11/2015
ORDIN nr. 5.705 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Brad EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
2.DECIZIE 692 20/10/2015 DECIZIE nr. 692 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
3.
ORDIN 5706 12/11/2015
ORDIN nr. 5.706 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Braşov EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
4.
ORDIN 5776 12/11/2015
ORDIN nr. 5.776 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Planeta Copiilor II" din localitatea Chiajna EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
5.
ORDIN 5703 12/11/2015
ORDIN nr. 5.703 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Roşiori de Vede EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
6.
ORDIN 5777 12/11/2015
ORDIN nr. 5.777 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Carol Davila" din municipiul Tecuci EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
7.
ORDIN 5704 12/11/2015
ORDIN nr. 5.704 din 12 noiembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
8.
ORDIN 5784 12/11/2015
ORDIN nr. 5.784 din 12 noiembrie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
9.
LEGE 289 20/11/2015
LEGE nr. 289 din 20 noiembrie 2015pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
10.DECIZIE 3 04/06/2004 DECIZIE nr. III/7 din 4 iunie 2004referitoare la al doilea amendament la Convenţia de la Espoo EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
11.AMENDAMENT 2 04/06/2004 AL DOILEA AMENDAMENT din 4 iunie 2004la Convenţia de la Espoo EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
12.DECRET 863 20/11/2015 DECRET nr. 863 din 20 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr. 22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor la Cavtat din 1-4 iunie 2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
13.
LEGE 290 20/11/2015
LEGE nr. 290 din 20 noiembrie 2015pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
14.ACORD 01/12/2014 ACORD din 1 decembrie 2014între Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
15.DECRET 864 20/11/2015 DECRET nr. 864 din 20 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 25 noiembrie 2015
1.DECIZIE 301 25/11/2015 DECIZIE nr. 301 din 25 noiembrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
2.DECIZIE 302 25/11/2015 DECIZIE nr. 302 din 25 noiembrie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
3.DECIZIE 303 25/11/2015 DECIZIE nr. 303 din 25 noiembrie 2015privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
4.DECIZIE 304 25/11/2015 DECIZIE nr. 304 din 25 noiembrie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Nicolae Badea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
5.DECIZIE 305 25/11/2015 DECIZIE nr. 305 din 25 noiembrie 2015privind numirea domnului Marcel Ioan Boloş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
6.DECIZIE 306 25/11/2015 DECIZIE nr. 306 din 25 noiembrie 2015privind numirea domnului Cristian Buşu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
7.
LEGE 296 25/11/2015
LEGE nr. 296 din 25 noiembrie 2015pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
8.DECRET 871 24/11/2015 DECRET nr. 871 din 24 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
9.
LEGE 278 12/11/2015
LEGE nr. 278 din 12 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
10.DECRET 832 11/11/2015 DECRET nr. 832 din 11 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
11.
LEGE 293 25/11/2015
LEGE nr. 293 din 25 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
12.DECRET 868 24/11/2015 DECRET nr. 868 din 24 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 25 noiembrie 2015
1.DECRET 867 24/11/2015 DECRET nr. 867 din 24 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 25 noiembrie 2015
2.DECIZIE 607 06/10/2015 DECIZIE nr. 607 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 25 noiembrie 2015
3.
ORDIN 5792 16/11/2015
ORDIN nr. 5.792 din 16 noiembrie 2015pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 25 noiembrie 2015
4.PR-
LEGE 1200 06/11/2015 PROIECT DE
LEGE nr. 1.200 din 6 noiembrie 2015privind modificarea art. 48 alin. (1) din Constituţia României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 25 noiembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 76 23/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 76 din 23 noiembrie 2015privind bugetul Senatului pe anul 2016 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 25 noiembrie 2015
1.
ORDIN 5800 16/11/2015
ORDIN nr. 5.800 din 16 noiembrie 2015privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 25 noiembrie 2015
2.
ORDIN 1042 11/11/2015
ORDIN nr. 1.042 din 11 noiembrie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 25 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 901 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 901 din 27 octombrie 2015privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 25 noiembrie 2015
4.STRATEGIE 27/10/2015 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 27 octombrie 2015în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 25 noiembrie 2015
1.
ORDIN 2281 01/11/2015
ORDIN nr. 2.281 din 1 noiembrie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 24 noiembrie 2015
2.DECIZIE 3355 09/11/2015 DECIZIE nr. 3.355 din 9 noiembrie 2015privind sancţionarea Societăţii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu amendă, precum şi cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 24 noiembrie 2015
3.DECIZIE 630 08/10/2015 DECIZIE nr. 630 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (3) şi (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 24 noiembrie 2015
4.DECIZIE 634 08/10/2015 DECIZIE nr. 634 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 24 noiembrie 2015
5.DECIZIE 651 13/10/2015 DECIZIE nr. 651 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 24 noiembrie 2015
6.DECIZIE 632 08/10/2015 DECIZIE nr. 632 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 24 noiembrie 2015
1.
LEGE 292 20/11/2015
LEGE nr. 292 din 20 noiembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 noiembrie 2015
2.DECRET 866 20/11/2015 DECRET nr. 866 din 20 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 noiembrie 2015
3.DECIZIE 652 13/10/2015 DECIZIE nr. 652 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 noiembrie 2015
4.DECIZIE 608 06/10/2015 DECIZIE nr. 608 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 noiembrie 2015
5.
ORDIN 1235 17/11/2015
ORDIN nr. 1.235 din 17 noiembrie 2015pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 noiembrie 2015
6.DECIZIE 678 20/10/2015 DECIZIE nr. 678 din 20 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 270 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 noiembrie 2015
7.DECIZIE 615 06/10/2015 DECIZIE nr. 615 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 noiembrie 2015
8.
ORDIN 1237 17/11/2015
ORDIN nr. 1.237 din 17 noiembrie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.308/2012 pentru interzicerea utilizării armelor cu muniţie cu proiectil împotriva păsărilor şi animalelor în perimetrul aeroporturilor civile din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 noiembrie 2015
9.
ORDIN 1733 06/11/2015
ORDIN nr. 1.733 din 6 noiembrie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare şi a Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 noiembrie 2015
1.DECIZIE 712 27/10/2015 DECIZIE nr. 712 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 noiembrie 2015
2.DECIZIE 714 27/10/2015 DECIZIE nr. 714 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 noiembrie 2015
3.DECIZIE 300 24/11/2015 DECIZIE nr. 300 din 24 noiembrie 2015pentru eliberarea doamnei Corina-Laura Basoc, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 noiembrie 2015
4.
ORDIN 2343 16/11/2015
ORDIN nr. 2.343 din 16 noiembrie 2015privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2015/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 noiembrie 2015
5.ACORD 16/11/2015 ACORD INTERPROFESIONAL din 16 noiembrie 2015pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2015/2016 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 noiembrie 2015
6.DECIZIE 645 13/10/2015 DECIZIE nr. 645 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^4 alin. (5) şi ale art. 488^6 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 noiembrie 2015
7.DECIZIE 705 27/10/2015 DECIZIE nr. 705 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 38, art. 39, art. 41 şi art. 43 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 noiembrie 2015
1.
LEGE 291 20/11/2015
LEGE nr. 291 din 20 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015
2.DECRET 865 20/11/2015 DECRET nr. 865 din 20 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015
3.DECIZIE 622 08/10/2015 DECIZIE nr. 622 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015
4.DECIZIE 626 08/10/2015 DECIZIE nr. 626 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 86 şi 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015
5.
ORDIN 1074 12/11/2015
ORDIN nr. 1.074 din 12 noiembrie 2015pentru desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială GCP CERTIFICĂRI - S.R.L. - în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015
6.
ORDIN 2963 18/11/2015
ORDIN nr. 2.963 din 18 noiembrie 2015pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 24 noiembrie 2015
1.
ORDIN 1441 17/11/2015
ORDIN nr. 1.441 din 17 noiembrie 2015privind abrogarea unor ordine pentru aprobarea unor norme de metrologie legală NML CEE EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 24 noiembrie 2015
2.
ORDIN 1219 11/11/2015
ORDIN nr. 1.219 din 11 noiembrie 2015pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 24 noiembrie 2015
3.DECIZIE 569 24/11/2015 DECIZIE nr. 569 din 24 noiembrie 2015privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 24 noiembrie 2015
4.DECIZIE 584 29/09/2015 DECIZIE nr. 584 din 29 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi a ordonanţei de urgenţă a Guvernului în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 24 noiembrie 2015
5.DECIZIE 595 01/10/2015 DECIZIE nr. 595 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) şi (4) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 24 noiembrie 2015
6.
ORDIN 1100 17/11/2015
ORDIN nr. 1.100 din 17 noiembrie 2015pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 24 noiembrie 2015
7.DECIZIE 22 19/10/2015 DECIZIE nr. 22 din 19 octombrie 2015referitoare la recursul în interesul legii privind aplicarea dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 24 noiembrie 2015
1.DECIZIE 17 05/10/2015 DECIZIE nr. 17 din 5 octombrie 2015referitoare la recursul în interesul legii privind modul de soluţionare a laturii civile în cazul condamnării inculpaţilor pentru infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015
2.
LEGE 286 19/11/2015
LEGE nr. 286 din 19 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015
3.DECRET 860 18/11/2015 DECRET nr. 860 din 18 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015
4.DECIZIE 299 23/11/2015 DECIZIE nr. 299 din 23 noiembrie 2015privind numirea domnului Dan Dumitru Suciu în funcţia de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015
5.
ORDIN 1192 05/11/2015
ORDIN nr. 1.192 din 5 noiembrie 2015privind modul de organizare şi exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea - zona faleză EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015
6.
ORDIN 5613 04/11/2015
ORDIN nr. 5.613 din 4 noiembrie 2015privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015
1.
LEGE 285 19/11/2015
LEGE nr. 285 din 19 noiembrie 2015pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 noiembrie 2015
2.DECRET 859 18/11/2015 DECRET nr. 859 din 18 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 noiembrie 2015
3.CIRCULARĂ 35 12/11/2015 CIRCULARĂ nr. 35 din 12 noiembrie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 noiembrie 2015
4.
ORDIN 3831 16/11/2015
ORDIN nr. 3.831 din 16 noiembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 noiembrie 2015
5.PROCEDURĂ 16/11/2015 PROCEDURĂ din 16 noiembrie 2015de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 noiembrie 2015
6.DECIZIE 570 15/09/2015 DECIZIE nr. 570 din 15 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 noiembrie 2015
7.
LEGE 287 19/11/2015
LEGE nr. 287 din 19 noiembrie 2015pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 noiembrie 2015
8.ACORD 26/03/2015 ACORD din 26 martie 2015între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 noiembrie 2015
9.DECRET 861 18/11/2015 DECRET nr. 861 din 18 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 noiembrie 2015
1.DECIZIE 653 13/10/2015 DECIZIE nr. 653 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 noiembrie 2015
2.DECIZIE 657 15/10/2015 DECIZIE nr. 657 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 noiembrie 2015
3.DECIZIE 661 15/10/2015 DECIZIE nr. 661 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 noiembrie 2015
4.
ORDIN 1091 12/10/2015
ORDIN nr. 1.091 din 12 octombrie 2015privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Vâlcăneşti, judeţul Prahova EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 noiembrie 2015
5.
ORDIN 5629 10/11/2015
ORDIN nr. 5.629 din 10 noiembrie 2015privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 noiembrie 2015
1.DECIZIE 614 06/10/2015 DECIZIE nr. 614 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 noiembrie 2015
2.DECIZIE 616 06/10/2015 DECIZIE nr. 616 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 noiembrie 2015
3.
ORDIN 2122 10/11/2015
ORDIN nr. 2.122 din 10 noiembrie 2015pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 noiembrie 2015
4.PROCEDURĂ 10/11/2015 PROCEDURĂ din 10 noiembrie 2015de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 noiembrie 2015
5.
ORDIN 2127 12/11/2015
ORDIN nr. 2.127 din 12 noiembrie 2015privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei, semnat la Ramallah la 19 octombrie 2015 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 noiembrie 2015
6.PROGRAM 19/10/2015 PROGRAM DE COOPERARE din 19 octombrie 2015în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Palestinei EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 noiembrie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 55 19/11/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 19 noiembrie 2015privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 noiembrie 2015
2.DECIZIE 586 01/10/2015 DECIZIE nr. 586 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 noiembrie 2015
3.DECIZIE 596 01/10/2015 DECIZIE nr. 596 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 noiembrie 2015
4.DECIZIE 597 01/10/2015 DECIZIE nr. 597 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b la această lege EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 noiembrie 2015
5.DECIZIE 646 13/10/2015 DECIZIE nr. 646 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 20 noiembrie 2015
1.
LEGE 284 19/11/2015
LEGE nr. 284 din 19 noiembrie 2015privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 20 noiembrie 2015
2.DECRET 858 18/11/2015 DECRET nr. 858 din 18 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind contribuţia României la finanţarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 20 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 943 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 943 din 11 noiembrie 2015privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 20 noiembrie 2015
4.
ORDIN 1408 06/11/2015
ORDIN nr. 1.408 din 6 noiembrie 2015privind înfiinţarea unităţilor de accidente vasculare cerebrale acute EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 20 noiembrie 2015
5.
ORDIN 3832 16/11/2015
ORDIN nr. 3.832 din 16 noiembrie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 20 noiembrie 2015
6.DECIZIE 667 15/10/2015 DECIZIE nr. 667 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportate la cele ale art. 426 lit. a) din acelaşi cod şi ale art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 20 noiembrie 2015
7.DECIZIE 669 15/10/2015 DECIZIE nr. 669 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 20 noiembrie 2015
8.DECIZIE 668 15/10/2015 DECIZIE nr. 668 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 20 noiembrie 2015
1.DECIZIE 665 15/10/2015 DECIZIE nr. 665 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272^1 din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 noiembrie 2015
2.DECIZIE 666 15/10/2015 DECIZIE nr. 666 din 15 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 noiembrie 2015
3.DECIZIE 715 27/10/2015 DECIZIE nr. 715 din 27 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 noiembrie 2015
4.
RECTIFICARE 249 28/10/2015
RECTIFICARE nr. 249 din 28 octombrie 2015referitoare la anexa nr. 4 din Legea nr. 249/2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 noiembrie 2015
5.DECIZIE 24 08/10/2015 DECIZIE nr. 24 din 8 octombrie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la conţinutul constitutiv al infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) Cod penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 noiembrie 2015
1.DECIZIE 629 08/10/2015 DECIZIE nr. 629 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 noiembrie 2015
2.
ORDIN 2190 05/11/2015
ORDIN nr. 2.190 din 5 noiembrie 2015privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 713/2013 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 noiembrie 2015
1.
ORDIN 3123 12/11/2015
ORDIN nr. 3.123 din 12 noiembrie 2015privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, şi a instrucţiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 20 noiembrie 2015
2.
ORDIN 2346 16/11/2015
ORDIN nr. 2.346 din 16 noiembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, a atribuţiilor şi obligaţiilor acesteia, precum şi a componenţei nominale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 20 noiembrie 2015
3.
ORDIN 1212 11/11/2015
ORDIN nr. 1.212 din 11 noiembrie 2015pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 20 noiembrie 2015
4.NORMĂ 11/11/2015 NORME din 11 noiembrie 2015privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 20 noiembrie 2015
1.DECIZIE 5 14/11/2015 DECIZIE nr. 5/1 din 14 noiembrie 2015privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMĂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 19 noiembrie 2015
2.DECIZIE 13 13/11/2015 DECIZIE nr. 13 din 13 noiembrie 2015pentru modificarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 19 noiembrie 2015
3.DECIZIE 799 18/11/2015 DECIZIE nr. 799 din 18 noiembrie 2015referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 19 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 1045 13/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 13 octombrie 2015pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 1046 13/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 13 octombrie 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 1047 13/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 13 octombrie 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 1048 13/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 13 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
5.
ORDIN 1716 04/11/2015
ORDIN nr. 1.716 din 4 noiembrie 2015privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 1049 13/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 13 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 1050 13/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 13 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 1051 13/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 13 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
9.DECIZIE 288 17/11/2015 DECIZIE nr. 288 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Sebastian Ioan Hotca, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
10.DECIZIE 290 17/11/2015 DECIZIE nr. 290 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
11.HOTĂRÂRE 1052 13/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.052 din 13 octombrie 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
12.DECIZIE 292 17/11/2015 DECIZIE nr. 292 din 17 noiembrie 2015pentru eliberarea, la cerere, a domnului Narcis Cătălin Beciu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
13.DECIZIE 293 17/11/2015 DECIZIE nr. 293 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului George Octavian Turtoi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
14.DECIZIE 591 01/10/2015 DECIZIE nr. 591 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
15.NORMĂ 20 03/11/2015 NORMĂ nr. 20 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015
1.
LEGE 288 19/11/2015
LEGE nr. 288 din 19 noiembrie 2015privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 19 noiembrie 2015
2.DECRET 862 19/11/2015 DECRET nr. 862 din 19 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 19 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 98 18/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 98 din 18 noiembrie 2015privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi a Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - UE şi ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategic - JOIN (2015) 22 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 19 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 99 18/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 99 din 18 noiembrie 2015privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Acţiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acţiuni umanitare eficace, bazate pe principii - COM (2015) 419 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 19 noiembrie 2015
5.DECIZIE 609 06/10/2015 DECIZIE nr. 609 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 19 noiembrie 2015
6.DECIZIE 617 06/10/2015 DECIZIE nr. 617 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 19 noiembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 896 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 896 din 27 octombrie 2015privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unei construcţii aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 19 noiembrie 2015
1.DECIZIE 624 08/10/2015 DECIZIE nr. 624 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 19 noiembrie 2015
2.DECIZIE 625 08/10/2015 DECIZIE nr. 625 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) şi (9) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 19 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 929 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 929 din 11 noiembrie 2015privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 19 noiembrie 2015
4.
ORDIN 245 04/11/2015
ORDIN nr. 245 din 4 noiembrie 2015privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 91/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 19 noiembrie 2015
5.
ORDIN 140 23/06/2015
ORDIN nr. 140 din 23 iunie 2015privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 19 noiembrie 2015
1.
ORDIN 1024 04/11/2015
ORDIN nr. 1.024 din 4 noiembrie 2015pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 noiembrie 2015
2.DECIZIE 618 08/10/2015 DECIZIE nr. 618 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 noiembrie 2015
3.DECIZIE 619 08/10/2015 DECIZIE nr. 619 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 noiembrie 2015
4.DECIZIE 655 13/10/2015 DECIZIE nr. 655 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) teza finală din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 noiembrie 2015
5.DECIZIE 16 21/09/2015 DECIZIE nr. 16 din 21 septembrie 2015referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume stabilirea înţelesului termenului "nevăzător" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 19 noiembrie 2015
1.
LEGE 280 18/11/2015
LEGE nr. 280 din 18 noiembrie 2015pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
2.DECRET 845 17/11/2015 DECRET nr. 845 din 17 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
3.
LEGE 281 18/11/2015
LEGE nr. 281 din 18 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
4.DECRET 846 17/11/2015 DECRET nr. 846 din 17 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
5.
LEGE 282 18/11/2015
LEGE nr. 282 din 18 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
6.DECRET 847 17/11/2015 DECRET nr. 847 din 17 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
7.
LEGE 283 18/11/2015
LEGE nr. 283 din 18 noiembrie 2015pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
8.DECRET 848 17/11/2015 DECRET nr. 848 din 17 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
9.DECIZIE 627 08/10/2015 DECIZIE nr. 627 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
10.DECIZIE 628 08/10/2015 DECIZIE nr. 628 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 lit. d) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
11.HOTĂRÂRE 942 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 942 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 19/11/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010*)(actualizat la data de 19 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015; DECIZIA nr. 591 din 1 octombrie 2015.
2.COD PENAL (A) 13/11/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat la data 13 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 13 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 06/11/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010*)(actualizat la data de 6 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015.
4.COD PR PENALĂ (A) 05/11/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 5 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 5 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015.
5.COD PR PENALĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015.
6.COD PR CIVILĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**) (*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015.
7.COD PR PENALĂ (A) 30/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015.
8.COD PR PENALĂ (A) 12/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 12 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 12 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015.
9.COD PR PENALĂ (A) 06/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 6 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
10.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
11.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
12.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
13.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
14.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
15.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
16.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
17.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
19.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
20.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
21.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
22.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
23.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
24.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
25.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
26.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
27.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
ORDIN 147 02/11/2015
ORDIN nr. 147 din 2 noiembrie 2015pentru modificarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18 noiembrie 2015
2.
ORDIN 2732 04/11/2015
ORDIN nr. 2.732 din 4 noiembrie 2015pentru acreditarea Muzeului "Casa Mureşenilor" Braşov EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18 noiembrie 2015
3.
ORDIN 1174 02/11/2015
ORDIN nr. 1.174 din 2 noiembrie 2015privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18 noiembrie 2015
4.DECIZIE 3321 05/11/2015 DECIZIE nr. 3.321 din 5 noiembrie 2015privind sancţionarea Societăţii DIANA CLAIMS ADJUSTER'S BUREAU REGULARIZĂRI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18 noiembrie 2015
5.
ORDIN 1213 11/11/2015
ORDIN nr. 1.213 din 11 noiembrie 2015pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18 noiembrie 2015
6.NORMĂ 11/11/2015 NORMĂ din 11 noiembrie 2015privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18 noiembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 934 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 934 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18 noiembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 936 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 936 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 18 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 100 18/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 100 din 18 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie şi numirea unui secretar general adjunct interimar EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 18 noiembrie 2015
2.
ORDIN 5685 12/11/2015
ORDIN nr. 5.685 din 12 noiembrie 2015privind aprobarea domeniului de doctorat "Arhitectură" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Politehnica" din Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 18 noiembrie 2015
3.DECIZIE 25 08/10/2015 DECIZIE nr. 25 din 8 octombrie 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin Încheierea de şedinţă din 8 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.747/40/2014 (având ca obiect apelurile declarate de inculpaţii Z.A.B., A.C.V. şi P.G.C. împotriva Sentinţei penale nr. 8 din 13 ianuarie 2015, pronunţată de Tribunalul Botoşani), prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la chestiunea de drept: "dacă subiectul activ al infracţiunii prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată, poate fi numai operatorul prevăzut în art. 2 lit. b) care are obligaţia de a solicita de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor autorizaţia definită în art. 2 lit. h) în vederea desfăşurării de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 18 noiembrie 2015
4.DECIZIE 30 05/10/2015 DECIZIE nr. 30 din 5 octombrie 2015referitoare la sesizarea formulată de Tribunalul Mureş - Secţia civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: care este modul de interpretare a dispoziţiilor articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 18 noiembrie 2015
1.DECIZIE 13 18/11/2015 DECIZIE nr. 13 din 18 noiembrie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 noiembrie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
2.DECRET 844 17/11/2015 DECRET nr. 844 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
3.DECRET 849 17/11/2015 DECRET nr. 849 din 17 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
4.DECRET 850 17/11/2015 DECRET nr. 850 din 17 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
5.DECRET 851 17/11/2015 DECRET nr. 851 din 17 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
6.DECIZIE 602 01/10/2015 DECIZIE nr. 602 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
7.DECIZIE 297 18/11/2015 DECIZIE nr. 297 din 18 noiembrie 2015privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
8.DECIZIE 298 18/11/2015 DECIZIE nr. 298 din 18 noiembrie 2015pentru numirea domnului Ion Moraru în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
9.
ORDIN 3144 13/11/2015
ORDIN nr. 3.144 din 13 noiembrie 2015pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
10.
ORDIN 3830 16/11/2015
ORDIN nr. 3.830 din 16 noiembrie 2015pentru modificarea pct. 1.1 lit. c) din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 18 noiembrie 2015
1.
ORDIN 501 02/11/2015
ORDIN nr. 501 din 2 noiembrie 2015privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 935 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 935 din 11 noiembrie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 noiembrie 2015
3.DECIZIE 621 08/10/2015 DECIZIE nr. 621 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 noiembrie 2015
4.DECIZIE 623 08/10/2015 DECIZIE nr. 623 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 noiembrie 2015
5.
ORDIN 1197 06/11/2015
ORDIN nr. 1.197 din 6 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 noiembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 1157 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 noiembrie 2015
1.DECIZIE 295 17/11/2015 DECIZIE nr. 295 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
2.DECIZIE 296 17/11/2015 DECIZIE nr. 296 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Costin Mihalache, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
3.DECIZIE 291 17/11/2015 DECIZIE nr. 291 din 17 noiembrie 2015pentru eliberarea domnului Dan Popescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
4.DECIZIE 294 17/11/2015 DECIZIE nr. 294 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Adrian Dumitru Bughiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
5.DECIZIE 289 17/11/2015 DECIZIE nr. 289 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Ioan Uţiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
6.
ORDIN 3826 16/11/2015
ORDIN nr. 3.826 din 16 noiembrie 2015pentru modificarea art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
7.
ORDIN 5681 12/11/2015
ORDIN nr. 5.681 din 12 noiembrie 2015privind aprobarea domeniului de doctorat "Muzică" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Transilvania" din Braşov EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
8.
ORDIN 5682 12/11/2015
ORDIN nr. 5.682 din 12 noiembrie 2015privind aprobarea domeniului de doctorat "Teatru şi artele spectacolului" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
9.
RECTIFICARE 287 17/11/2015
RECTIFICARE nr. 287 din 17 noiembrie 2015referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 287/2015 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
10.
ORDIN 5683 12/11/2015
ORDIN nr. 5.683 din 12 noiembrie 2015privind aprobarea domeniului de doctorat "Psihologie" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
11.
ORDIN 5684 12/11/2015
ORDIN nr. 5.684 din 12 noiembrie 2015privind aprobarea domeniului de doctorat "Muzică" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
12.COMUNICAT 3 12/11/2015 COMUNICAT nr. 3 din 12 noiembrie 2015privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
13.DECIZIE 12 13/11/2015 DECIZIE nr. 12 din 13 noiembrie 2015privind modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
14.
LEGE 268 06/11/2015
LEGE nr. 268 din 6 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
15.DECRET 816 06/11/2015 DECRET nr. 816 din 6 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
16.DECIZIE 583 29/09/2015 DECIZIE nr. 583 din 29 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) raportate la cele ale art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
17.
ORDIN 143 06/11/2015
ORDIN nr. 143 din 6 noiembrie 2015privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
18.METODOLOGIE 06/11/2015 METODOLOGIE din 6 noiembrie 2015elaborării Planului de relaţii internaţionale şi afaceri europene EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015
1.DECRET 854 17/11/2015 DECRET nr. 854 din 17 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 17 noiembrie 2015
2.DECRET 855 17/11/2015 DECRET nr. 855 din 17 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 17 noiembrie 2015
3.DECRET 856 17/11/2015 DECRET nr. 856 din 17 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 17 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 940 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 940 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 17 noiembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 941 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 941 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Biroul de Turism pentru Tineret" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 17 noiembrie 2015
1.DECRET 857 17/11/2015 DECRET nr. 857 din 17 noiembrie 2015pentru numirea Guvernului României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 17 noiembrie 2015
2.DECIZIE 604 06/10/2015 DECIZIE nr. 604 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 17 noiembrie 2015
3.DECIZIE 649 13/10/2015 DECIZIE nr. 649 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 17 noiembrie 2015
1.DECRET 852 17/11/2015 DECRET nr. 852 din 17 noiembrie 2015privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 noiembrie 2015
2.DECRET 853 17/11/2015 DECRET nr. 853 din 17 noiembrie 2015pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 45 17/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 45 din 17 noiembrie 2015pentru acordarea încrederii Guvernului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 noiembrie 2015
1.DECIZIE 280 16/11/2015 DECIZIE nr. 280 din 16 noiembrie 2015privind eliberarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
2.DECIZIE 281 17/11/2015 DECIZIE nr. 281 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Vlad Ştefan Stoica, la cerere, din funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
3.DECIZIE 282 17/11/2015 DECIZIE nr. 282 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea doamnei Geanina Cristina Puşcaşu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
4.DECIZIE 283 17/11/2015 DECIZIE nr. 283 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
5.DECIZIE 284 17/11/2015 DECIZIE nr. 284 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Ciprian-George Ardelean, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
6.DECIZIE 285 17/11/2015 DECIZIE nr. 285 din 17 noiembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dorel Fronea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
7.DECIZIE 286 17/11/2015 DECIZIE nr. 286 din 17 noiembrie 2015pentru eliberarea domnului Alin Iulian Tucmeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
8.DECIZIE 287 17/11/2015 DECIZIE nr. 287 din 17 noiembrie 2015privind eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
9.
LEGE 279 12/11/2015
LEGE nr. 279 din 12 noiembrie 2015pentru instituirea Zilei Limbii maghiare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
10.DECRET 833 11/11/2015 DECRET nr. 833 din 11 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii maghiare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
11.
ORDIN 3758 06/11/2015
ORDIN nr. 3.758/C din 6 noiembrie 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
12.
ORDIN 3759 06/11/2015
ORDIN nr. 3.759/C din 6 noiembrie 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
13.
RECTIFICARE 947 29/10/2015
RECTIFICARE nr. 947 din 29 octombrie 2015referitoare la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 947/2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
14.DECRET 834 13/11/2015 DECRET nr. 834 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
15.DECRET 835 13/11/2015 DECRET nr. 835 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
16.DECRET 836 13/11/2015 DECRET nr. 836 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
17.DECRET 837 13/11/2015 DECRET nr. 837 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
18.DECRET 838 13/11/2015 DECRET nr. 838 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
19.DECRET 839 13/11/2015 DECRET nr. 839 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
20.DECRET 840 13/11/2015 DECRET nr. 840 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
21.DECRET 841 13/11/2015 DECRET nr. 841 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
22.DECRET 842 13/11/2015 DECRET nr. 842 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
23.DECRET 843 13/11/2015 DECRET nr. 843 din 13 noiembrie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 640 sprijin logistic al Brigăzii 6 operaţii speciale "Mihai Viteazul" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
24.HOTĂRÂRE 939 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 939 din 11 noiembrie 2015pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 noiembrie 2015
1.
ORDIN 1036 06/11/2015
ORDIN nr. 1.036 din 6 noiembrie 2015privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 951/2015 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 noiembrie 2015
1.
ORDIN 2730 04/11/2015
ORDIN nr. 2.730 din 4 noiembrie 2015pentru acreditarea Muzeului Ianca EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
2.
ORDIN 2731 04/11/2015
ORDIN nr. 2.731 din 4 noiembrie 2015pentru acreditarea Muzeului Sportului EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
3.
ORDIN 5559 27/10/2015
ORDIN nr. 5.559 din 27 octombrie 2015pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
4.RAPORT 16862 12/10/2015 RAPORT nr. 16.862 din 12 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
5.RAPORT 17039 15/10/2015 RAPORT nr. 17.039 din 15 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
6.RAPORT 17320 22/10/2015 RAPORT nr. 17.320 din 22 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
7.RAPORT 17322 22/10/2015 RAPORT nr. 17.322 din 22 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
8.DECIZIE 578 29/09/2015 DECIZIE nr. 578 din 29 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
9.HOTĂRÂRE 930 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor materiale de construcţii şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectată de alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
10.HOTĂRÂRE 931 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 931 din 11 noiembrie 2015privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
11.RAPORT 17363 23/10/2015 RAPORT nr. 17.363 din 23 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Giurgiu EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
12.RAPORT 17364 23/10/2015 RAPORT nr. 17.364 din 23 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
13.RAPORT 17365 23/10/2015 RAPORT nr. 17.365 din 23 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
14.RAPORT 17366 23/10/2015 RAPORT nr. 17.366 din 23 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
15.RAPORT 17368 23/10/2015 RAPORT nr. 17.368 din 23 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
16.RAPORT 17369 23/10/2015 RAPORT nr. 17.369 din 23 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizaţia Judeţeană Timiş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
17.RAPORT 17687 29/10/2015 RAPORT nr. 17.687 din 29 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
18.RAPORT 17688 29/10/2015 RAPORT nr. 17.688 din 29 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizaţia Judeţeană Covasna EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
19.RAPORT 17367 23/10/2015 RAPORT nr. 17.367 din 23 octombrie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
20.HOTĂRÂRE 933 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 933 din 11 noiembrie 2015privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi retrocedării unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 noiembrie 2015
1.DECIZIE 279 16/11/2015 DECIZIE nr. 279 din 16 noiembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Alexandru Ioan Chereji a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
2.
ORDIN 3128 13/11/2015
ORDIN nr. 3.128 din 13 noiembrie 2015privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
3.DECIZIE 278 16/11/2015 DECIZIE nr. 278 din 16 noiembrie 2015privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
4.
RECTIFICARE 1379 04/11/2015
RECTIFICARE nr. 1.379 din 4 noiembrie 2015referitoare la Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.379/1.023/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
5.
RECTIFICARE 1023 04/11/2015
RECTIFICARE nr. 1.023 din 4 noiembrie 2015referitoare la Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.379/1.023/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 938 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 938 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 902 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 902 din 27 octombrie 2015pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 şi la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
8.AMENDAMENT 30/07/2015 AMENDAMENT din 30 iulie 2015convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 şi la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
9.HOTĂRÂRE 937 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 937 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
10.
ORDIN 5751 12/11/2015
ORDIN nr. 5.751 din 12 noiembrie 2015privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
11.PROCEDURĂ 12/11/2015 PROCEDURĂ din 12 noiembrie 2015de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 noiembrie 2015
1.
ORDIN 3804 10/11/2015
ORDIN nr. 3.804 din 10 noiembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 noiembrie 2015
2.NORMĂ 10/11/2015 NORME METODOLOGICE din 10 noiembrie 2015de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 noiembrie 2015
3.
ORDIN 2793 06/11/2015
ORDIN nr. 2.793 din 6 noiembrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 noiembrie 2015
4.NORMĂ 06/11/2015 NORME METODOLOGICE din 6 noiembrie 2015de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 noiembrie 2015
1.DECIZIE 277 15/11/2015 DECIZIE nr. 277 din 15 noiembrie 2015pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 noiembrie 2015
2.
LEGE 276 12/11/2015
LEGE nr. 276 din 12 noiembrie 2015privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 noiembrie 2015
3.DECRET 830 11/11/2015 DECRET nr. 830 din 11 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 noiembrie 2015
4.
LEGE 277 12/11/2015
LEGE nr. 277 din 12 noiembrie 2015pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 noiembrie 2015
5.DECRET 831 11/11/2015 DECRET nr. 831 din 11 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 noiembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 922 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 922 din 3 noiembrie 2015privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 noiembrie 2015
1.
LEGE 273 11/11/2015
LEGE nr. 273 din 11 noiembrie 2015pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
2.DECRET 827 10/11/2015 DECRET nr. 827 din 10 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
3.
LEGE 274 11/11/2015
LEGE nr. 274 din 11 noiembrie 2015privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
4.DECRET 828 10/11/2015 DECRET nr. 828 din 10 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
5.
LEGE 275 11/11/2015
LEGE nr. 275 din 11 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
6.DECRET 829 10/11/2015 DECRET nr. 829 din 10 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
7.
ORDIN 525 02/11/2015
ORDIN nr. 525 din 2 noiembrie 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
8.
ORDIN 526 02/11/2015
ORDIN nr. 526 din 2 noiembrie 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
9.
ORDIN 5558 27/10/2015
ORDIN nr. 5.558 din 27 octombrie 2015privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
10.
LEGE 270 10/11/2015
LEGE nr. 270 din 10 noiembrie 2015privind Statutul rezerviştilor voluntari EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
11.DECRET 819 09/11/2015 DECRET nr. 819 din 9 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind Statutul rezerviştilor voluntari EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
12.
LEGE 251 28/10/2015
LEGE nr. 251 din 28 octombrie 2015pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
13.AMENDAMENT 08/12/2012 AMENDAMENT DE LA DOHA din 8 decembrie 2012referitor la Protocolul de la Kyoto Doha EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
14.DECRET 785 28/10/2015 DECRET nr. 785 din 28 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015
1.DECIZIE 276 13/11/2015 DECIZIE nr. 276 din 13 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Valentin Olimpiu Şoneriu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 noiembrie 2015
2.
ORDIN 232 05/11/2015
ORDIN nr. 232 din 5 noiembrie 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 noiembrie 2015
3.
ORDIN 233 05/11/2015
ORDIN nr. 233 din 5 noiembrie 2015privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 56 02/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 56 din 2 noiembrie 2015pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit intern EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 noiembrie 2015
5.DECIZIE 603 06/10/2015 DECIZIE nr. 603 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 noiembrie 2015
6.
ORDIN 2271 10/11/2015
ORDIN nr. 2.271 din 10 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 noiembrie 2015
1.COD PENAL (A) 13/11/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat la data 13 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 13 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 06/11/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010*)(actualizat la data de 6 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 05/11/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 5 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 5 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015.
4.COD PR PENALĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015.
5.COD PR CIVILĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**) (*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015.
6.COD PR PENALĂ (A) 30/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015.
7.COD PR PENALĂ (A) 12/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 12 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 12 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015.
8.COD PR PENALĂ (A) 06/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 6 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
9.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
10.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
11.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
12.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
13.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
14.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
15.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
16.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
19.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
20.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
21.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
22.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
23.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
24.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
25.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
26.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
LEGE 271 10/11/2015
LEGE nr. 271 din 10 noiembrie 2015pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
2.DECRET 820 09/11/2015 DECRET nr. 820 din 9 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 905 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 905 din 27 octombrie 2015pentru indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
4.
LEGE 272 10/11/2015
LEGE nr. 272 din 10 noiembrie 2015privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
5.DECRET 821 09/11/2015 DECRET nr. 821 din 9 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 921 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 921 din 3 noiembrie 2015privind retransmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Sebeş şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
7.
ORDIN 371 02/11/2015
ORDIN nr. 371 din 2 noiembrie 2015pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
8.
ORDIN 372 02/11/2015
ORDIN nr. 372 din 2 noiembrie 2015pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
9.
ORDIN 1277 30/10/2015
ORDIN nr. 1.277 din 30 octombrie 2015pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
10.DECRET 824 10/11/2015 DECRET nr. 824 din 10 noiembrie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
11.DECRET 825 10/11/2015 DECRET nr. 825 din 10 noiembrie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
12.
RECTIFICARE 897 03/08/2015
RECTIFICARE nr. 897 din 3 august 2015referitoare la anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
13.
ORDIN 2791 03/11/2015
ORDIN nr. 2.791 din 3 noiembrie 2015pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
14.PROCEDURĂ 03/11/2015 PROCEDURĂ din 3 noiembrie 2015privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
15.
ORDIN 994 21/10/2015
ORDIN nr. 994 din 21 octombrie 2015pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
16.PROCEDURĂ 21/10/2015 PROCEDURĂ din 21 octombrie 2015privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
17.DECIZIE 592 01/10/2015 DECIZIE nr. 592 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
18.DECIZIE 590 01/10/2015 DECIZIE nr. 590 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 noiembrie 2015
1.DECIZIE 262 12/11/2015 DECIZIE nr. 262 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Mihnea Cosmin Costoiu de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul proiectelor de cercetare cu finanţare europeană EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
2.DECIZIE 263 12/11/2015 DECIZIE nr. 263 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Ioan Lascăr de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
3.DECIZIE 264 12/11/2015 DECIZIE nr. 264 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Giuseppe Arlacchi de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
4.DECIZIE 265 12/11/2015 DECIZIE nr. 265 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Cristian Socol de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
5.DECIZIE 266 12/11/2015 DECIZIE nr. 266 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii doamnei Anina Maria Ciuciu de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
6.DECIZIE 267 12/11/2015 DECIZIE nr. 267 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii doamnei Anamaria Puiu de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
7.DECIZIE 268 12/11/2015 DECIZIE nr. 268 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Ionel Blănculescu de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
8.DECIZIE 269 12/11/2015 DECIZIE nr. 269 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Titus Corlăţean de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relaţiilor cu Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
9.DECIZIE 270 12/11/2015 DECIZIE nr. 270 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Dragoş Andrei de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
10.DECIZIE 271 12/11/2015 DECIZIE nr. 271 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii doamnei Haris Wajiha de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
11.DECIZIE 568 15/09/2015 DECIZIE nr. 568 din 15 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III pct. 5 [cu referire la art. 43 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996] şi pct. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
12.
ORDIN 3753 03/11/2015
ORDIN nr. 3.753 din 3 noiembrie 2015privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare EMITENT: AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
13.DECIZIE 272 12/11/2015 DECIZIE nr. 272 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Paolo Sartori de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
14.DECIZIE 273 12/11/2015 DECIZIE nr. 273 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Gyorgy Frunda de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
15.DECIZIE 274 12/11/2015 DECIZIE nr. 274 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Ioan Dan Gheorghiu de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
16.DECIZIE 275 12/11/2015 DECIZIE nr. 275 din 12 noiembrie 2015privind încetarea calităţii domnului Daniel Dăianu de consilier onorific al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 12 noiembrie 2015
1.
LEGE 269 06/11/2015
LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015
2.DECRET 817 06/11/2015 DECRET nr. 817 din 6 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 96 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 96 din 11 noiembrie 2015pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 97 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 97 din 11 noiembrie 2015privind plata cotizaţiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către diverse organizaţii internaţionale EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 926 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 926 din 11 noiembrie 2015privind acordarea unui ajutor de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015
6.DECIZIE 260 12/11/2015 DECIZIE nr. 260 din 12 noiembrie 2015privind aplicarea mobilităţii domnului Lucian Dumitru din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015
7.DECIZIE 261 12/11/2015 DECIZIE nr. 261 din 12 noiembrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 927 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 927 din 11 noiembrie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015
1.DECIZIE 587 01/10/2015 DECIZIE nr. 587 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 11 noiembrie 2015
2.DECIZIE 585 01/10/2015 DECIZIE nr. 585 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 11 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 849 07/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 849 din 7 octombrie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Feliceni şi Mărtiniş, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 11 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 883 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 883 din 20 octombrie 2015privind aprobarea stemei comunei Fântânele, judeţul Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 11 noiembrie 2015
5.
ORDIN 832 08/10/2015
ORDIN nr. 832 din 8 octombrie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri civile, social-culturale şi industriale. (Revizuire Reglementarea tehnică P 96-1996)", indicativ P 96-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 11 noiembrie 2015
6.DECIZIE 656 13/10/2015 DECIZIE nr. 656 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 991 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 11 noiembrie 2015
7.DECIZIE 613 06/10/2015 DECIZIE nr. 613 din 6 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 11 noiembrie 2015
8.DECIZIE 599 01/10/2015 DECIZIE nr. 599 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 11 noiembrie 2015
9.DECIZIE 600 01/10/2015 DECIZIE nr. 600 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 11 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 928 11/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 928 din 11 noiembrie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 11 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 909 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 909 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 390/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 11 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 924 04/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 924 din 4 noiembrie 2015pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 11 noiembrie 2015
4.REGULAMENT 04/11/2015 REGULAMENT din 4 noiembrie 2015de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 11 noiembrie 2015
1.CIRCULARĂ 34 29/10/2015 CIRCULARĂ nr. 34 din 29 octombrie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 130 de ani de la naşterea lui Mateiu I. Caragiale EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015
2.
LEGE 267 06/11/2015
LEGE nr. 267 din 6 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015
3.DECRET 815 06/11/2015 DECRET nr. 815 din 6 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015
4.DECRET 818 09/11/2015 DECRET nr. 818 din 9 noiembrie 2015privind conferirea Medaliei Meritul Cultural EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015
5.DECRET 826 10/11/2015 DECRET nr. 826 din 10 noiembrie 2015privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 910 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 910 din 3 noiembrie 2015pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenţei, în vederea desfăşurării activităţilor specifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 914 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 914 din 3 noiembrie 2015privind participarea României la Programul Internaţional PIAAC "Programul pentru Evaluarea Internaţională a Competenţelor Adulţilor", 2015-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015
8.
ORDIN 1169 29/10/2015
ORDIN nr. 1.169 din 29 octombrie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015
9.
ORDIN 1170 29/10/2015
ORDIN nr. 1.170 din 29 octombrie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015
1.
ORDIN 764 29/04/2015
ORDIN nr. 764 din 29 aprilie 2015pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 10 noiembrie 2015
2.
ORDIN 1444 03/07/2015
ORDIN nr. 764 din 29 aprilie 2015pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 10 noiembrie 2015
3.
ORDIN 2624 03/11/2015
ORDIN nr. 2.624 din 3 noiembrie 2015pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 10 noiembrie 2015
1.DECIZIE 259 09/11/2015 DECIZIE nr. 259 din 9 noiembrie 2015privind sancţionarea domnului Sorin Popa, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
2.DECIZIE 258 09/11/2015 DECIZIE nr. 258 din 9 noiembrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
3.DECIZIE 257 09/11/2015 DECIZIE nr. 257 din 9 noiembrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Nagy Cornelia a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
4.
ORDIN 2184 04/11/2015
ORDIN nr. 2.184 din 4 noiembrie 2015pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
5.
ORDIN 2185 04/11/2015
ORDIN nr. 2.185 din 4 noiembrie 2015privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
6.
LEGE 264 06/11/2015
LEGE nr. 264 din 6 noiembrie 2015pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
7.ACORD 01/04/2015 ACORD din 1 aprilie 2015între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
8.DECRET 812 05/11/2015 DECRET nr. 812 din 5 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de la altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
9.
ORDIN 1295 16/10/2015
ORDIN nr. 1.295 din 16 octombrie 2015privind autorizarea de fabricaţie a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi a unităţilor de control independente şi privind acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
10.
ORDIN 1692 03/07/2015
ORDIN nr. 1.692 din 3 iulie 2015pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum şi a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
11.
ORDIN 1285 25/08/2015
ORDIN nr. 1.285 din 25 august 2015pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum şi a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
12.
ORDIN 112 08/09/2015
ORDIN nr. 112 din 8 septembrie 2015pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum şi a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
13.
ORDIN 1050 23/09/2015
ORDIN nr. 1.050 din 23 septembrie 2015pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum şi a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
14.
ORDIN 2837 04/11/2015
ORDIN nr. 2.837 din 4 noiembrie 2015pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum şi a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 noiembrie 2015
1.ANEXĂ 16/10/2015 ANEXE din 16 octombrie 2015la Ordinul nr. 1.295/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 837 bis din 10 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 916 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 916 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2015 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 9 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 917 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 917 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 9 noiembrie 2015
3.
ORDIN 819 06/10/2015
ORDIN nr. 819 din 6 octombrie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri", indicativ GEx 011-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 9 noiembrie 2015
4.NORMĂ 19 30/10/2015 NORMĂ nr. 19 din 30 octombrie 2015privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 9 noiembrie 2015
1.
ORDIN 833 08/10/2015
ORDIN nr. 833 din 8 octombrie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri", indicativ GEx 12-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 9 noiembrie 2015
1.
LEGE 263 06/11/2015
LEGE nr. 263 din 6 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
2.DECRET 811 05/11/2015 DECRET nr. 811 din 5 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
3.
LEGE 265 06/11/2015
LEGE nr. 265 din 6 noiembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
4.DECRET 813 05/11/2015 DECRET nr. 813 din 5 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
5.
LEGE 266 06/11/2015
LEGE nr. 266 din 6 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
6.DECRET 814 05/11/2015 DECRET nr. 814 din 5 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
7.DECRET 809 05/11/2015 DECRET nr. 809 din 5 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
8.DECRET 810 05/11/2015 DECRET nr. 810 din 5 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
9.DECRET 822 09/11/2015 DECRET nr. 822 din 9 noiembrie 2015pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
10.DECRET 823 09/11/2015 DECRET nr. 823 din 9 noiembrie 2015privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
11.HOTĂRÂRE 904 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 904 din 27 octombrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 9 noiembrie 2015
1.DECRET 805 05/11/2015 DECRET nr. 805 din 5 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 9 noiembrie 2015
2.DECRET 806 05/11/2015 DECRET nr. 806 din 5 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 9 noiembrie 2015
3.DECRET 807 05/11/2015 DECRET nr. 807 din 5 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 9 noiembrie 2015
4.DECRET 808 05/11/2015 DECRET nr. 808 din 5 noiembrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 9 noiembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 925 09/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 925 din 9 noiembrie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 9 noiembrie 2015
6.
ORDIN 1409 06/11/2015
ORDIN nr. 1.409 din 6 noiembrie 2015pentru derogarea de la prevederile art. 10 din Normele privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.032/2011, pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale pacienţilor internaţi ca urmare a incendiilor din clubul "Colectiv" şi de la fabrica de pâine "Vel Pitar" Braşov EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 9 noiembrie 2015
7.
ORDIN 2267 09/11/2015
ORDIN nr. 2.267 din 9 noiembrie 2015privind aprobarea modelului de cerere pentru solicitarea ajutoarelor de urgenţă pentru familiile persoanelor grav afectate în tragicul eveniment produs în clubul "Colectiv" din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 9 noiembrie 2015
1.
ORDIN 140 30/10/2015
ORDIN nr. 140 din 30 octombrie 2015privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 6 noiembrie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 54 04/11/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 noiembrie 2015privind unele măsuri în domeniul învăţământului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015
2.DECIZIE 256 06/11/2015 DECIZIE nr. 256 din 6 noiembrie 2015privind numirea domnului Gabriel Liviu Ispas în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015
3.
ORDIN 3062 03/11/2015
ORDIN nr. 3.062 din 3 noiembrie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită "Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă", aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul IMM la finanţare" - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015
4.
RECTIFICARE 45 23/10/2015
RECTIFICARE nr. 45 din 23 octombrie 2015referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 53 03/11/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 3 noiembrie 2015pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015
6.HOTĂRÂRE 11 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 3 noiembrie 2015privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015
7.METODOLOGIE 03/11/2015 METODOLOGIE din 3 noiembrie 2015de admitere în Corpul experţilor electorali EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 95 04/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 95 din 4 noiembrie 2015pentru adoptarea avizului motivat privind încălcarea principiului subsidiarităţii de către propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situaţii de criză şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid - COM (2015)450 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 6 noiembrie 2015
2.
LEGE 262 03/11/2015
LEGE nr. 262 din 3 noiembrie 2015pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 6 noiembrie 2015
3.DECRET 802 03/11/2015 DECRET nr. 802 din 3 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 6 noiembrie 2015
4.
ORDIN 239 02/11/2015
ORDIN nr. 239 din 2 noiembrie 2015privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 6 noiembrie 2015
5.
ORDIN 954 29/10/2015
ORDIN nr. 954 din 29 octombrie 2015privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 6 noiembrie 2015
6.DECIZIE 631 08/10/2015 DECIZIE nr. 631 din 8 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (3), art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 6 noiembrie 2015
7.HOTĂRÂRE 919 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 919 din 3 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IOR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 6 noiembrie 2015
8.HOTĂRÂRE 920 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 920 din 3 noiembrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CONPET - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 6 noiembrie 2015
1.
ORDIN 142 16/10/2015
ORDIN nr. 142 din 16 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
2.
ORDIN 52 08/06/2015
ORDIN nr. M.52 din 8 iunie 2015privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
3.
ORDIN 818 06/10/2015
ORDIN nr. 818 din 6 octombrie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", indicativ I9-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
4.
ORDIN 71 08/07/2015
ORDIN nr. 71 din 8 iulie 2015privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
5.
ORDIN 2750 18/08/2015
ORDIN nr. 2.750 din 18 august 2015privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
6.
ORDIN 8209 18/09/2015
ORDIN nr. 8.209 din 18 septembrie 2015privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
7.
ORDIN 229 01/10/2015
ORDIN nr. 229 din 1 octombrie 2015privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
8.
ORDIN 803 07/10/2015
ORDIN nr. 803 din 7 octombrie 2015privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
9.
ORDIN 1070 21/10/2015
ORDIN nr. 1.070 din 21 octombrie 2015privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 6 noiembrie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 06/11/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010*)(actualizat la data de 6 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 05/11/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 5 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 5 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015.
4.COD PR CIVILĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**) (*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015.
5.COD PR PENALĂ (A) 30/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015.
6.COD PR PENALĂ (A) 12/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 12 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 12 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015.
7.COD PR PENALĂ (A) 06/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 6 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
8.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
9.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
10.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
11.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
12.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
13.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
14.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
15.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
19.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
20.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
21.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
22.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
23.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
24.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
25.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 71 02/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 71 din 2 noiembrie 2015privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE COM 452(2015) final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 74 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 74 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 75 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 75 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
4.DECIZIE 581 29/09/2015 DECIZIE nr. 581 din 29 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 52 03/11/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
6.DECIZIE 255 05/11/2015 DECIZIE nr. 255 din 5 noiembrie 2015privind eliberarea, la cerere, a doamnei Florenţa Mirela Matichescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
7.
ORDIN 5549 26/10/2015
ORDIN nr. 5.549 din 26 octombrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificarea profesională "coafor stilist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
8.
ORDIN 5550 26/10/2015
ORDIN nr. 5.550 din 26 octombrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică şi automatizări", calificarea profesională "tehnician operator tehnică de calcul", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificarea profesională "tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Sfântul Ioan de La Salle" din satul Pildeşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
9.
ORDIN 5551 26/10/2015
ORDIN nr. 5.551 din 26 octombrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
10.
ORDIN 5552 26/10/2015
ORDIN nr. 5.552 din 26 octombrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Turda EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
11.
ORDIN 5553 26/10/2015
ORDIN nr. 5.553 din 26 octombrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Prietenii lui Mickey" din localitatea Floreşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
12.
ORDIN 157 04/11/2015
ORDIN nr. 157 din 4 noiembrie 2015privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
13.METODOLOGIE 04/11/2015 METODOLOGIE din 4 noiembrie 2015pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 5 noiembrie 2015
1.DECIZIE 577 29/09/2015 DECIZIE nr. 577 din 29 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 954 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 5 noiembrie 2015
2.DECIZIE 574 29/09/2015 DECIZIE nr. 574 din 29 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 5 noiembrie 2015
3.DECIZIE 576 29/09/2015 DECIZIE nr. 576 din 29 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 5 noiembrie 2015
4.DECRET 803 05/11/2015 DECRET nr. 803 din 5 noiembrie 2015pentru încetarea funcţiei de prim-ministru al Guvernului României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 5 noiembrie 2015
5.DECRET 804 05/11/2015 DECRET nr. 804 din 5 noiembrie 2015pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 5 noiembrie 2015
6.DECIZIE 580 29/09/2015 DECIZIE nr. 580 din 29 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 5 noiembrie 2015
1.
LEGE 258 03/11/2015
LEGE nr. 258 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015
2.DECRET 796 02/11/2015 DECRET nr. 796 din 2 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015
3.
LEGE 261 03/11/2015
LEGE nr. 261 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015
4.DECRET 801 03/11/2015 DECRET nr. 801 din 3 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015
5.
ORDIN 825 07/10/2015
ORDIN nr. 825 din 7 octombrie 2015pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente", indicativ Gex 13-2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015
6.
ORDIN 1355 29/10/2015
ORDIN nr. 1.355 din 29 octombrie 2015privind aprobarea termenilor de referinţă pentru atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015
1.
LEGE 256 03/11/2015
LEGE nr. 256 din 3 noiembrie 2015privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
2.DECRET 794 02/11/2015 DECRET nr. 794 din 2 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
3.
LEGE 257 03/11/2015
LEGE nr. 257 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
4.DECRET 795 02/11/2015 DECRET nr. 795 din 2 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
5.
LEGE 259 03/11/2015
LEGE nr. 259 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
6.DECRET 797 02/11/2015 DECRET nr. 797 din 2 noiembrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
7.
LEGE 260 03/11/2015
LEGE nr. 260 din 3 noiembrie 2015privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
8.DECRET 798 02/11/2015 DECRET nr. 798 din 2 noiembrie 2015pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
9.HOTĂRÂRE 72 02/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 72 din 2 noiembrie 2015pentru modificarea art. 6 şi 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
10.HOTĂRÂRE 73 02/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 73 din 2 noiembrie 2015privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
11.
RECTIFICARE 7 13/03/1996
RECTIFICARE nr. 7 din 13 martie 1996referitoare la forma republicată a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
12.DECIZIE 654 13/10/2015 DECIZIE nr. 654 din 13 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 06/11/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010*)(actualizat la data de 6 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 631 din 8 octombrie 2015.
2.COD PR PENALĂ (A) 05/11/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 5 noiembrie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 5 noiembrie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 542 din 14 iulie 2015; DECIZIA nr. 552 din 16 iulie 2015; DECIZIA nr. 553 din 16 iulie 2015.
3.COD PR PENALĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 423 din 9 iunie 2015; DECIZIA nr. 506 din 30 iunie 2015.
4.COD PR CIVILĂ (A) 20/07/2015 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**) (*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat la data de 20 iulie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 20 iulie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 485 din 23 iunie 2015.
5.COD PR PENALĂ (A) 30/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 30 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 30 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015.
6.COD PR PENALĂ (A) 12/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 12 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 12 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015; DECIZIA nr. 361 din 7 mai 2015.
7.COD PR PENALĂ (A) 06/06/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 6 iunie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 6 iunie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
8.COD PR PENALĂ (A) 26/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 26 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 26 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015; DECIZIA nr. 235 din 7 aprilie 2015.
9.COD PR PENALĂ (A) 19/05/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 19 mai 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 19 mai 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015; DECIZIA nr. 336 din 30 aprilie 2015.
10.COD PR PENALĂ (A) 21/04/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 21 aprilie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 21 aprilie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015; DECIZIA nr. 166 din 17 martie 2015.
11.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
12.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
13.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
14.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
15.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
16.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
17.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
18.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
19.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
20.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
21.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
22.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
23.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
24.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
25.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 915 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 915 din 3 noiembrie 2015privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 4 noiembrie 2015
2.DECIZIE 23 16/09/2015 DECIZIE nr. 23 din 16 septembrie 2015privind sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 2.604/189/2013 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 4 noiembrie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 51 03/11/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 903 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 903 din 27 octombrie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 911 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 911 din 3 noiembrie 2015privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015
1.
ORDIN 1377 03/11/2015
ORDIN nr. 1.377 din 3 noiembrie 2015pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori în alte ţări EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 4 noiembrie 2015
2.
ORDIN 5547 26/10/2015
ORDIN nr. 5.547 din 26 octombrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "maistru mecanic", domeniul "servicii", calificarea profesională "bibliotecar studii medii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "asistent manager unităţi hoteliere", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Oradea EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 4 noiembrie 2015
3.
ORDIN 5548 26/10/2015
ORDIN nr. 5.548 din 26 octombrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de farmacie" şi "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Paşcani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 4 noiembrie 2015
4.
ORDIN 1379 04/11/2015
ORDIN nr. 1.379 din 4 noiembrie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 4 noiembrie 2015
5.
ORDIN 1023 04/11/2015
ORDIN nr. 1.023 din 4 noiembrie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 4 noiembrie 2015
1.DECIZIE 2943 23/10/2015 DECIZIE nr. 2.943 din 23 octombrie 2015privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SCORPION BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 4 noiembrie 2015
2.DECIZIE 3215 27/10/2015 DECIZIE nr. 3.215 din 27 octombrie 2015privind aprobarea reluării activităţii Societăţii NOVA GRUP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 4 noiembrie 2015
3.
ORDIN 230 20/10/2015
ORDIN nr. 230 din 20 octombrie 2015pentru aprobarea documentelor oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping în timpul desfăşurării controlului doping, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 4 noiembrie 2015
1.DECIZIE 593 01/10/2015 DECIZIE nr. 593 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 4 noiembrie 2015
2.DECIZIE 594 01/10/2015 DECIZIE nr. 594 din 1 octombrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 4 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 9 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 27 octombrie 2015privind eliminarea din Programul anual de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali a sistemului de învăţământ e-learning EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 4 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 885 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 885 din 27 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 4 noiembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 881 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 881 din 20 octombrie 2015privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj prin preluarea şi integrarea acesteia în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca sub denumirea de Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 4 noiembrie 2015
6.DECIZIE 24 29/06/2015 DECIZIE nr. 24 din 29 iunie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 4 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 907 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 907 din 3 noiembrie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 908 03/11/2015 HOTĂRÂRE nr. 908 din 3 noiembrie 2015privind acordarea unui ajutor de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
3.DECIZIE 248 03/11/2015 DECIZIE nr. 248 din 3 noiembrie 2015privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Elena Petraşcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
4.DECIZIE 249 03/11/2015 DECIZIE nr. 249 din 3 noiembrie 2015privind eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Cămărăscu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
5.DECIZIE 250 03/11/2015 DECIZIE nr. 250 din 3 noiembrie 2015privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
6.DECIZIE 251 03/11/2015 DECIZIE nr. 251 din 3 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Marius Alexandru Dunca din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
7.DECIZIE 252 03/11/2015 DECIZIE nr. 252 din 3 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
8.DECIZIE 253 03/11/2015 DECIZIE nr. 253 din 3 noiembrie 2015privind numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
9.DECIZIE 254 03/11/2015 DECIZIE nr. 254 din 3 noiembrie 2015privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encuţescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
10.
ORDIN 1136 19/10/2015
ORDIN nr. 1.136 din 19 octombrie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NO(x) 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) (Rezoluţia MEPC.198(62)), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.260(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
11.
ORDIN 959 09/10/2015
ORDIN nr. 959 din 9 octombrie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
12.REZOLUŢIE 260 15/05/2015 REZOLUŢIA MEPC. 260 din 15 mai 2015referitoare la aspecte suplimentare ale codului tehnic NO(X) 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) [Rezoluţia MEPC.198(62)] EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
13.AMENDAMENT 15/05/2015 AMENDAMENT din 15 mai 2015la liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale codului tehnic NO(X) 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) [Rezoluţia MEPC.198(62)] EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 3 noiembrie 2015
1.
LEGE 252 02/11/2015
LEGE nr. 252 din 2 noiembrie 2015pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
2.DECRET 790 30/10/2015 DECRET nr. 790 din 30 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
3.
LEGE 253 02/11/2015
LEGE nr. 253 din 2 noiembrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
4.DECRET 791 30/10/2015 DECRET nr. 791 din 30 octombrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
5.
LEGE 254 02/11/2015
LEGE nr. 254 din 2 noiembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
6.DECRET 792 30/10/2015 DECRET nr. 792 din 30 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
7.
LEGE 255 02/11/2015
LEGE nr. 255 din 2 noiembrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
8.DECRET 793 30/10/2015 DECRET nr. 793 din 30 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
9.DECRET 799 02/11/2015 DECRET nr. 799 din 2 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
10.DECRET 800 02/11/2015 DECRET nr. 800 din 2 noiembrie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
11.
ORDIN 156 28/10/2015
ORDIN nr. 156 din 28 octombrie 2015privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
12.HOTĂRÂRE 889 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 889 din 27 octombrie 2015privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
13.HOTĂRÂRE 8 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 27 octombrie 2015privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activităţii de consultanţă fiscală EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015
1.ORD DE URGENŢĂ 50 27/10/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 891 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 891 din 27 octombrie 2015privind revenirea de drept a unei părţi de imobil din domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Târgu Jiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015
3.
ORDIN 2112 01/10/2015
ORDIN nr. 2.112 din 1 octombrie 2015privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015
4.SCHEMĂ 01/10/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 1 octombrie 2015Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 894 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 894 din 27 octombrie 2015privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015
2.
ORDIN 1356 29/10/2015
ORDIN nr. 1.356 din 29 octombrie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015
3.
ORDIN 2221 22/10/2015
ORDIN nr. 2.221 din 22 octombrie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 897 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 897 din 27 octombrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015
5.HOTĂRÂRE 900 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 900 din 27 octombrie 2015privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul european de garantare agricolă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015
6.DECIZIE 15 21/09/2015 DECIZIE nr. 15 din 21 septembrie 2015privind examinarea recursului în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităţilor specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015
7.ORD DE URGENŢĂ 49 23/10/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 noiembrie 2015
1.
ORDIN 1360 29/10/2015
ORDIN nr. 1.360 din 29 octombrie 2015privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 3 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 1132 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 27 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 892 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 892 din 27 octombrie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015
3.HOTĂRÂRE 893 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 893 din 27 octombrie 2015privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Rociu, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015
4.
ORDIN 1363 02/11/2015
ORDIN nr. 1.363 din 2 noiembrie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015
5.
ORDIN 1014 30/10/2015
ORDIN nr. 1.014 din 30 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 2 noiembrie 2015
1.
LEGE 248 28/10/2015
LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 2 noiembrie 2015
2.DECRET 782 28/10/2015 DECRET nr. 782 din 28 octombrie 2015pentru promulgarea Legii privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 2 noiembrie 2015
3.
LEGE 246 26/10/2015
LEGE nr. 246 din 26 octombrie 2015privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 2 noiembrie 2015
4.DECRET 778 23/10/2015 DECRET nr. 778 din 23 octombrie 2015pentru promulgarea Legii privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 2 noiembrie 2015
5.
ORDIN 1417 30/10/2015
ORDIN nr. 1.417 din 30 octombrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 2 noiembrie 2015
6.NORMĂ 30/10/2015 NORMĂ din 30 octombrie 2015privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 2 noiembrie 2015
1.HOTĂRÂRE 90 28/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 90 din 28 octombrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil şi eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie COM(2015)302 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 2 noiembrie 2015
2.HOTĂRÂRE 91 28/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 91 din 28 octombrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu COM (2015) 337 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 2 noiembrie 2015
3.
ORDIN 1048 23/09/2015
ORDIN nr. 1.048 din 23 septembrie 2015pentru modificarea pct. 6 din Metodologia de decontare a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, a căror contravaloare se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 2 noiembrie 2015
4.HOTĂRÂRE 9 28/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 28 octombrie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 2 noiembrie 2015
5.NORMĂ 28/10/2015 NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2015privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 2 noiembrie 2015
6.
ORDIN 2111 01/10/2015
ORDIN nr. 2.111 din 1 octombrie 2015privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educaţional şi social" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 2 noiembrie 2015
7.SCHEMĂ 01/10/2015 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 1 octombrie 2015Sprijin pentru investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educaţional şi social EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 2 noiembrie 2015
1.
ORDIN 5442 08/10/2015
ORDIN nr. 5.442 din 8 octombrie 2015privind modificarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015
2.HOTĂRÂRE 1 15/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 octombrie 2015pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015
3.HOTĂRÂRE 23 02/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 2 octombrie 2015privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015
4.DECIZIE 566 15/09/2015 DECIZIE nr. 566 din 15 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015
5.DECIZIE 567 15/09/2015 DECIZIE nr. 567 din 15 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015
6.DECIZIE 565 15/09/2015 DECIZIE nr. 565 din 15 septembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015
7.ORD DE URGENŢĂ 48 23/10/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 23 octombrie 2015pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 29 octombrie 2015
1.
ORDIN 155 28/10/2015
ORDIN nr. 155 din 28 octombrie 2015pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor art. 104 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 octombrie 2015
2.ORD DE URGENŢĂ 47 23/10/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 octombrie 2015
1.
ORDIN 988 19/10/2015
ORDIN nr. 988 din 19 octombrie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 244/2015 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 29 octombrie 2015
1.
ORDIN 2236 28/10/2015
ORDIN nr. 2.236 din 28 octombrie 2015pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrelor I şi II ale anului 2015, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015
2.
ORDIN 5160 03/09/2015
ORDIN nr. 5.160 din 3 septembrie 2015privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015
3.
ORDIN 5481 14/10/2015
ORDIN nr. 5.481 din 14 octombrie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015
4.REGULAMENT 14/10/2015 REGULAMENT din 14 octombrie 2015privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015
5.HOTĂRÂRE 884 23/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 884 din 23 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 94 28/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 94 din 28 octombrie 2015privind respingerea cererii de încuviinţare a arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
2.HOTĂRÂRE 93 28/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 93 din 28 octombrie 2015privind încuviinţarea reţinerii doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
3.HOTĂRÂRE 69 26/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 69 din 26 octombrie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
4.HOTĂRÂRE 92 28/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 92 din 28 octombrie 2015privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Udrea Elena Gabriela, fost membru al Guvernului şi actual membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 87/P/2015 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
5.
ORDIN 138 23/10/2015
ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
6.NORMĂ 23/10/2015 NORME TEHNICE din 23 octombrie 2015privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
7.
ORDIN 1407 29/10/2015
ORDIN nr. 1.407 din 29 octombrie 2015privind blocarea fondurilor şi resurselor economice deţinute de Societatea Comercială "Agro-Chirnogi" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
8.
ORDIN 1408 29/10/2015
ORDIN nr. 1.408 din 29 octombrie 2015privind blocarea resurselor economice deţinute de Societatea Comercială ROMPETROL GAS - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
9.DECIZIE 26 21/09/2015 DECIZIE nr. 26 din 21 septembrie 2015sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: dacă pentru stabilirea majorării cuantumului pensiei de serviciu cuvenite magistraţilor cu 1% potrivit art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie avută în vedere numai vechimea în funcţia de judecător şi procuror atât pentru îndeplinirea condiţiei vechimii de 25 de ani, cât şi pentru vechimea care depăşeşte această limită sau poate fi avută în vedere în acest scop şi vechimea în alte funcţii de specialitate juridică asimilată cu vechimea în magistratură în conformitate cu art. 82 alin. (2) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 70 26/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 70 din 26 octombrie 2015privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015
2.HOTĂRÂRE 872 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 872 din 20 octombrie 2015privind aprobarea Memorandumului de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei din Regatul Arabiei Saudite, semnat la Riad la 30 aprilie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015
3.MEMORANDUM 30/04/2015 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 30 aprilie 2015pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei din Regatul Arabiei Saudite EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015
4.HOTĂRÂRE 878 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 878 din 20 octombrie 2015privind modificarea alin. (4) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015
5.HOTĂRÂRE 823 30/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 823 din 30 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015
6.HOTĂRÂRE 879 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 879 din 20 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015
7.HOTĂRÂRE 873 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 873 din 20 octombrie 2015privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea unităţilor de administrare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015
8.DECIZIE 539 13/10/2015 DECIZIE nr. 539 din 13 octombrie 2015pentru aprobarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihnă EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015
9.PROCEDURĂ 13/10/2015 PROCEDURA din 13 octombrie 2015de distribuire a biletelor de odihnă EMITENT: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 886 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 886 din 27 octombrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Ţigănucă Gelu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 octombrie 2015
2.HOTĂRÂRE 887 27/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 887 din 27 octombrie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Coşman Elena EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 octombrie 2015
3.
ORDIN 5530 21/10/2015
ORDIN nr. 5.530 din 21 octombrie 2015privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.436/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 68 21/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 68 din 21 octombrie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 octombrie 2015
2.DECIZIE 247 27/10/2015 DECIZIE nr. 247 din 27 octombrie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Leonard Artur Horvath din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 octombrie 2015
3.
ORDIN 224 14/10/2015
ORDIN nr. 224 din 14 octombrie 2015privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 octombrie 2015
1.
RECTIFICARE 1551 05/10/2015
RECTIFICARE nr. 1.551 din 5 octombrie 2015la Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.551/2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015
2.ORD DE URGENŢĂ 46 23/10/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 octombrie 2015pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015
3.HOTĂRÂRE 864 14/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 864 din 14 octombrie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015
4.HOTĂRÂRE 882 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 882 din 20 octombrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015
5.DECIZIE 18 05/10/2015 DECIZIE nr. 18 din 5 octombrie 2015privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind includerea perioadei de ucenicie în calculul vechimii în muncă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 octombrie 2015
1.
RECTIFICARE 127 19/12/2008
RECTIFICARE nr. M.127 din 19 decembrie 2008referitoare la Ordinul ministrului apărării nr. M.127/2008 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 octombrie 2015
2.
ORDIN 2143 08/10/2015
ORDIN nr. 2.143 din 8 octombrie 2015privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 "Sprijin pregătitor" pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 octombrie 2015
3.
ORDIN 154 21/10/2015
ORDIN nr. 154 din 21 octombrie 2015privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 octombrie 2015
4.HOTĂRÂRE 866 14/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 866 din 14 octombrie 2015privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informaţii referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 octombrie 2015
1.DECIZIE 244 27/10/2015 DECIZIE nr. 244 din 27 octombrie 2015privind revocarea domnului Adrian Gearâp din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015
2.DECIZIE 245 27/10/2015 DECIZIE nr. 245 din 27 octombrie 2015privind numirea domnului Dorel Tudor în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015
3.
ORDIN 1157 23/09/2015
ORDIN nr. 1.157 din 23 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015
4.HOTĂRÂRE 876 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 876 din 20 octombrie 2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015
5.ORD DE URGENŢĂ 45 23/10/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 27 octombrie 2015
1.
LEGE 244 26/10/2015
LEGE nr. 244 din 26 octombrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
2.DECRET 776 23/10/2015 DECRET nr. 776 din 23 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
3.
LEGE 245 26/10/2015
LEGE nr. 245 din 26 octombrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
4.DECRET 777 23/10/2015 DECRET nr. 777 din 23 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
5.
ORDIN 1234 20/10/2015
ORDIN nr. 1.234 din 20 octombrie 2015privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 741/2015 EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
6.
ORDIN 1235 20/10/2015
ORDIN nr. 1.235 din 20 octombrie 2015privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 962/2015 EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
7.
ORDIN 1236 20/10/2015
ORDIN nr. 1.236 din 20 octombrie 2015privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 794/2015 EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
8.
ORDIN 1317 21/10/2015
ORDIN nr. 1.317 din 21 octombrie 2015privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
9.DECIZIE 23 29/06/2015 DECIZIE nr. 23 din 29 iunie 2015referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 7.340/97/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor art. 7 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în sensul de a stabili dacă drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 se încadrează în sintagma de "indemnizaţie avută" şi trebuie luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistraţilor EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
10.
ORDIN 993 21/10/2015
ORDIN nr. 993 din 21 octombrie 2015privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 octombrie 2015
1.
ORDIN 1526 01/10/2015
ORDIN nr. 1.526 din 1 octombrie 2015privind aprobarea însemnului heraldic şi a drapelului distinctiv ale Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul" EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 octombrie 2015
2.HOTĂRÂRE 865 14/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 865 din 14 octombrie 2015pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Naţionale 2015-2021 şi a Planului de acţiuni al Strategiei Arhivelor Naţionale 2015-2021 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 octombrie 2015
3.
ORDIN 1168 14/10/2015
ORDIN nr. 1.168 din 14 octombrie 2015privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Şotânga, judeţul Dâmboviţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 octombrie 2015
4.STRATEGIE 14/10/2015 STRATEGIA din 14 octombrie 2015Arhivelor Naţionale 2015-2021 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 octombrie 2015
1.
ORDIN 661 09/09/2015
ORDIN nr. 661 din 9 septembrie 2015privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
2.
ORDIN 2720 28/09/2015
ORDIN nr. 2.720 din 28 septembrie 2015privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
3.
ORDIN 1377 21/10/2015
ORDIN nr. 1.377 din 21 octombrie 2015privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
4.HOTĂRÂRE 81 21/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 81 din 21 octombrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Europei, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune al Uniunii Europene împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015-2020) - COM(2015)285 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
5.HOTĂRÂRE 84 21/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 84 din 21 octombrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul Uniunii Europene a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE - COM (2015)452 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
6.
ORDIN 5195 11/09/2015
ORDIN nr. 5.195 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Mish - Mash" din localitatea Băicoi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
7.
ORDIN 5205 11/09/2015
ORDIN nr. 5.205 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Pink Lemon" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
8.DECIZIE 2575 15/10/2015 DECIZIE nr. 2.575 din 15 octombrie 2015privind sancţionarea Societăţii SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
9.DECIZIE 2576 15/10/2015 DECIZIE nr. 2.576 din 15 octombrie 2015privind sancţionarea Societăţii QUALITY ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
10.DECIZIE 2577 15/10/2015 DECIZIE nr. 2.577 din 15 octombrie 2015privind sancţionarea Societăţii ASIPREST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
11.
LEGE 238 20/10/2015
LEGE nr. 238 din 20 octombrie 2015pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
12.ACORD 31/10/2014 ACORD din 31 octombrie 2014între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
13.DECRET 765 19/10/2015 DECRET nr. 765 din 19 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernului Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Nicosia la 31 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 octombrie 2015
1.DECRET 775 22/10/2015 DECRET nr. 775 din 22 octombrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 octombrie 2015
2.
ORDIN 5510 21/10/2015
ORDIN nr. 5.510 din 21 octombrie 2015privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 octombrie 2015
3.HOTĂRÂRE 874 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 874 din 20 octombrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea AVIOANE CRAIOVA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 octombrie 2015
4.HOTĂRÂRE 875 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 875 din 20 octombrie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 octombrie 2015
5.DECIZIE 27 21/09/2015 DECIZIE nr. 27 din 21 septembrie 2015referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi stabileşte că aceste prevederi legale nu abrogă dispoziţiile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 octombrie 2015
1.
ORDIN 1568 07/10/2015
ORDIN nr. 1.568 din 7 octombrie 2015pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015
2.CIRCULARĂ 33 13/10/2015 CIRCULARĂ nr. 33 din 13 octombrie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Mitiţă Constantinescu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015
3.HOTĂRÂRE 90 18/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 90 din 18 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015
4.
LEGE 243 23/10/2015
LEGE nr. 243 din 23 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015
5.DECRET 773 22/10/2015 DECRET nr. 773 din 22 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015
6.HOTĂRÂRE 880 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 880 din 20 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015
7.
ORDIN 1321 21/10/2015
ORDIN nr. 1.321 din 21 octombrie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015
8.
ORDIN 1325 23/10/2015
ORDIN nr. 1.325 din 23 octombrie 2015privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 863 14/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 863 din 14 octombrie 2015privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 octombrie 2015
2.HOTĂRÂRE 893 15/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 893 din 15 septembrie 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 octombrie 2015
3.HOTĂRÂRE 780 23/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 780 din 23 septembrie 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 82 21/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 82 din 21 octombrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situaţii de criză şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid - COM(2015)450 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
2.HOTĂRÂRE 83 21/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 83 din 21 octombrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei, Greciei şi Ungariei - COM(2015)451 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
3.HOTĂRÂRE 85 21/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 85 din 21 octombrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Planul de acţiune al UE privind returnarea - COM(2015)453 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
4.HOTĂRÂRE 86 21/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 86 din 21 octombrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind normele referitoare la achiziţiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil - COM(2015)454 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
5.HOTĂRÂRE 87 21/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 87 din 21 octombrie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu: Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE - JOIN(2015)40 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
6.DECRET 774 22/10/2015 DECRET nr. 774 din 22 octombrie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
7.HOTĂRÂRE 877 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 877 din 20 octombrie 2015privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
8.DECIZIE 240 23/10/2015 DECIZIE nr. 240 din 23 octombrie 2015pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Şalaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
9.DECIZIE 241 23/10/2015 DECIZIE nr. 241 din 23 octombrie 2015privind numirea doamnei Liliana Maria Toderiuc în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
10.DECIZIE 242 23/10/2015 DECIZIE nr. 242 din 23 octombrie 2015pentru numirea domnului Dumitru Lucian în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
11.DECIZIE 243 23/10/2015 DECIZIE nr. 243 din 23 octombrie 2015privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2015, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
12.
ORDIN 5185 11/09/2015
ORDIN nr. 5.185 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tic - Pitic" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
13.
ORDIN 5186 11/09/2015
ORDIN nr. 5.186 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Avenor" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
14.DECIZIE 11 26/09/2015 DECIZIE nr. 11 din 26 septembrie 2015privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
15.
RECTIFICARE 5380 30/09/2015
RECTIFICARE nr. 5.380 din 30 septembrie 2015la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.380/2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
16.
RECTIFICARE 5381 30/09/2015
RECTIFICARE nr. 5.381 din 30 septembrie 2015la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.381/2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 23 octombrie 2015
1.
ORDIN 135 14/10/2015
ORDIN nr. 135 din 14 octombrie 2015pentru aprobarea "Normelor tehnice privind managementul activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 23 octombrie 2015
2.NORMĂ 14/10/2015 NORME TEHNICE din 14 octombrie 2015privind managementul activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 23 octombrie 2015
1.
ORDIN 5204 11/09/2015
ORDIN nr. 5.204 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Penilla" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
2.
ORDIN 5208 11/09/2015
ORDIN nr. 5.208 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Paradis" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
3.
ORDIN 5209 11/09/2015
ORDIN nr. 5.209 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Dr. Luca" din municipiul Brăila EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
4.
ORDIN 5216 11/09/2015
ORDIN nr. 5.216 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Lorelay" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
5.HOTĂRÂRE 869 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 869 din 20 octombrie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 127/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
6.
ORDIN 5188 11/09/2015
ORDIN nr. 5.188 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Adia Kindergarden" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
7.
ORDIN 5219 11/09/2015
ORDIN nr. 5.219 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Terraveda" din municipiul Craiova EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
8.
ORDIN 5191 11/09/2015
ORDIN nr. 5.191 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Veselă" din municipiul Iaşi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
9.
ORDIN 152 14/10/2015
ORDIN nr. 152 din 14 octombrie 2015privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2016 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
10.
ORDIN 5200 11/09/2015
ORDIN nr. 5.200 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Ary" din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
11.
ORDIN 5201 11/09/2015
ORDIN nr. 5.201 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Dorothy" din municipiul Târgovişte EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
12.
ORDIN 5203 11/09/2015
ORDIN nr. 5.203 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Olga Gudynn International School" din localitatea Voluntari EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
13.
ORDIN 153 14/10/2015
ORDIN nr. 153 din 14 octombrie 2015privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 octombrie 2015
1.
ORDIN 1628 19/10/2015
ORDIN nr. 1.628 din 19 octombrie 2015privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional de Vânătoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015
2.
LEGE 241 21/10/2015
LEGE nr. 241 din 21 octombrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015
3.DECRET 768 20/10/2015 DECRET nr. 768 din 20 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015
4.DECRET 772 22/10/2015 DECRET nr. 772 din 22 octombrie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015
5.HOTĂRÂRE 88 21/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 88 din 21 octombrie 2015privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015
6.HOTĂRÂRE 871 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 871 din 20 octombrie 2015privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit referitoare la cea de a 10-a reuniune plenară a Comitetului de experţi pentru problematica romilor (CAHROM) al Consiliului Europei, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în perioada 27-30 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015
7.
ORDIN 1134 19/10/2015
ORDIN nr. 1.134 din 19 octombrie 2015privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015
8.DECIZIE 22 29/06/2015 DECIZIE nr. 22 din 29 iunie 2015referitoare la sesizările formulate de Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă în Dosarul nr. 3.738/90/2013 şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 30.398/3/2013 şi nr. 27.255/3/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 52, art. 53 şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015
9.
ORDIN 1563 07/10/2015
ORDIN nr. 1.563 din 7 octombrie 2015pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 22 octombrie 2015
1.
LEGE 242 21/10/2015
LEGE nr. 242 din 21 octombrie 2015pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015
2.DECRET 769 20/10/2015 DECRET nr. 769 din 20 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015
3.DECRET 770 20/10/2015 DECRET nr. 770 din 20 octombrie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015
4.DECRET 771 20/10/2015 DECRET nr. 771 din 20 octombrie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015
5.HOTĂRÂRE 67 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 67 din 20 octombrie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015
6.DECIZIE 13 21/10/2015 DECIZIE nr. 13 din 21 octombrie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015
7.HOTĂRÂRE 870 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 870 din 20 octombrie 2015privind aprobarea unor măsuri în vederea dizolvării şi lichidării Societăţii Comerciale "COMICEX" - S.A. şi pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015
8.
ORDIN 3194 08/10/2015
ORDIN nr. 3.194/C din 8 octombrie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015
9.REGULAMENT 08/10/2015 REGULAMENT din 8 octombrie 2015de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 850 14/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 850 din 14 octombrie 2015privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
2.
LEGE 239 20/10/2015
LEGE nr. 239 din 20 octombrie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
3.DECRET 766 19/10/2015 DECRET nr. 766 din 19 octombrie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
4.
LEGE 240 20/10/2015
LEGE nr. 240 din 20 octombrie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
5.DECRET 767 19/10/2015 DECRET nr. 767 din 19 octombrie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
6.HOTĂRÂRE 862 14/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 862 din 14 octombrie 2015privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Literaturii Române Iaşi, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
7.HOTĂRÂRE 65 19/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 65 din 19 octombrie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
8.HOTĂRÂRE 66 20/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 66 din 20 octombrie 2015privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
9.
ORDIN 1135 19/10/2015
ORDIN nr. 1.135 din 19 octombrie 2015privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
10.
ORDIN 1376 21/10/2015
ORDIN nr. 1.376 din 21 octombrie 2015privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
11.ORD DE URGENŢĂ 43 14/10/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
12.ORD DE URGENŢĂ 44 14/10/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 octombrie 2015privind acordarea unor facilităţi fiscale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
13.SENTINŢĂ 166 24/11/2014 SENTINŢA nr. 166/R din 24 noiembrie 2014referitoare la cererea de solicitare, în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti, a anulării Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 671/2010 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 9.914/2011, şi de constatare a inexistenţei acestor acte ca şi consecinţă a nepublicării lor în Monitorul Oficial al României EMITENT: CURTEA DE APEL BRAŞOV - SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
14.ÎNCHEIERE 21/09/2015 ÎNCHEIERE din 21 septembrie 2015referitoare la soluţionarea cererii de publicare în Monitorul Oficial a sentinţei civile nr. 166/R din 24 noiembrie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, în Dosarul nr. 95/64/2014, având ca obiect anulare act administrativ EMITENT: CURTEA DE APEL BRAŞOV - SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 824 30/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 824 din 30 septembrie 2015privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 21 octombrie 2015
1.
ORDIN 1287 15/10/2015
ORDIN nr. 1.287 din 15 octombrie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015
2.
ORDIN 5439 07/10/2015
ORDIN nr. 5.439 din 7 octombrie 2015pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015
3.
ORDIN 1165 30/09/2015
ORDIN nr. 1.165 din 30 septembrie 2015privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 980/2015 EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 856 14/10/2015 HOTĂRÂRE nr. 856 din 14 octombrie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
2.DECIZIE 237 20/10/2015 DECIZIE nr. 237 din 20 octombrie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
3.
ORDIN 5180 11/09/2015
ORDIN nr. 5.180 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Curtea de Argeş EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
4.
ORDIN 5181 11/09/2015
ORDIN nr. 5.181 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Botoşani EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
5.
ORDIN 5187 11/09/2015
ORDIN nr. 5.187 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din localitatea Moldova Nouă EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
6.DECIZIE 238 20/10/2015 DECIZIE nr. 238 din 20 octombrie 2015privind numirea domnului Gabriel Beniamin Leş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
7.DECIZIE 239 20/10/2015 DECIZIE nr. 239 din 20 octombrie 2015pentru numirea domnului Alexandru Răzvan Cuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
8.
ORDIN 5189 11/09/2015
ORDIN nr. 5.189 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "FEG Education" din municipiul Târgu Secuiesc EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
9.
ORDIN 5190 11/09/2015
ORDIN nr. 5.190 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de laborator", "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificările profesionale "cosmetician", "tehnician maseur", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Intellectum" din municipiul Galaţi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
10.
ORDIN 5196 11/09/2015
ORDIN nr. 5.196 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Sibiu EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
11.
ORDIN 5215 11/09/2015
ORDIN nr. 5.215 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Urziceni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
12.
ORDIN 5218 11/09/2015
ORDIN nr. 5.218 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Suceava EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
13.
ORDIN 5220 11/09/2015
ORDIN nr. 5.220 din 11 septembrie 2015privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din municipiul Satu Mare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
14.
ORDIN 5480 14/10/2015
ORDIN nr. 5.480 din 14 octombrie 2015pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
15.
ORDIN 673 09/10/2015
ORDIN nr. 673 din 9 octombrie 2015privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
16.PROCEDURĂ 09/10/2015 PROCEDURILE ŞI CONDIŢIILE din 9 octombrie 2015de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015
1.HOTĂRÂRE 827 30/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 827 din 30 septembrie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Boţeşti şi Ungheni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015
2.NORMĂ 18 08/10/2015 NORMĂ nr. 18 din 8 octombrie 2015pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015
3.HOTĂRÂRE 807 30/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 807 din 30 septembrie 2015privind aprobarea stemei comunei Balinţ, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015
4.
ORDIN 1255 07/10/2015
ORDIN nr. 1.255 din 7 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015
5.HOTĂRÂRE 826 30/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 826 din 30 septembrie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Goleşti, Mihăeşti şi Vaideeni, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 20 octombrie 2015
6.HOTĂRÂRE 816 30/09/2015 HOTĂRÂRE nr. 816 din 30 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea anexei nr.