1. MONITOARE OFICIALE

1.
ORDIN 188 07/06/2017
ORDIN nr. 188 din 7 iunie 2017pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
2.DECIZIE 7 03/04/2017 DECIZIA nr. 7 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 147 raportat la dispoziţiile art. 145 din Codul penal din 1969 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
3.
ORDIN 1416 15/05/2017
ORDIN nr. 1.416/C din 15 mai 2017pentru aprobarea Normelor privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
4.NORMĂ 15/05/2017 NORME din 15 mai 2017privind modalităţile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 23 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 432 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 432 din 9 iunie 2017privind echipamentele maritime EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 23 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 75 20/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 75 din 20 iunie 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cadrul european de interoperabilitate - Strategie de implementare - COM (2017) 134 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
2.DECIZIE 480 22/06/2017 DECIZIE nr. 480 din 22 iunie 2017pentru constatarea încetării aplicabilităţii prevederilor Deciziei prim-ministrului nr. 223/2017 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului, prin efectul legii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 70 12/06/2017
ORDIN nr. 70 din 12 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2008 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
4.
ORDIN 575 07/06/2017
ORDIN nr. 575 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.124/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.190/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
5.
ORDIN 576 07/06/2017
ORDIN nr. 576 din 7 iunie 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.114/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.134/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
6.
ORDIN 583 08/06/2017
ORDIN nr. 583 din 8 iunie 2017pentru aprobarea Planului de acţiuni al Programului naţional de cadastru şi carte funciară pe anul 2017 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
7.
ORDIN 857 09/06/2017
ORDIN nr. 857 din 9 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.559/2016 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
8.LISTĂ 3 22/06/2017 LISTA nr. 3 din 22 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 iunie 2017
1.DECIZIE 257 26/04/2017 DECIZIA nr. 257 din 26 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017
2.
ORDIN 63 13/06/2017
ORDIN nr. M.63 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 842 07/06/2017
ORDIN nr. 842 din 7 iunie 2017pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 127 14/06/2017
ORDIN nr. 127 din 14 iunie 2017privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor prestate de către experţii în domeniul managementului calităţii în sănătate EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
2.
ORDIN 191 12/06/2017
ORDIN nr. 191 din 12 iunie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 838 07/06/2017
ORDIN nr. 838 din 7 iunie 2017pentru aprobarea derogării pentru specia Castor fiber EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
4.DECIZIE 31 15/05/2017 DECIZIA nr. 31 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispoziţiile art. 35 din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
5.CIRCULARĂ 10 16/06/2017 CIRCULARĂ nr. 10 din 16 iunie 2017privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
6.LISTĂ 2 21/06/2017 LISTA nr. 2 din 21 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
7.
RECTIFICARE 1782 01/07/2009
RECTIFICARE nr. 1.782/C din 1 iulie 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009 EMITENT: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
8.
RECTIFICARE 975 21/12/2016
RECTIFICARE nr. 975 din 21 decembrie 2016referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 975/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 iunie 2017
1.REGULAMENT 4 13/06/2017 REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 22 iunie 2017
2.
LEGE 15 06/03/2017 DECIZIA nr. 15 din 6 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 44 15/05/2017
ORDIN nr. M44 din 15 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA“ - S.A. EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 423 22/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 423 din 22 iunie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc“ Perieni, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 53 20/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 53 din 20 iunie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
4.
ORDIN 714 18/05/2017
ORDIN nr. 714 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA“ - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
5.
ORDIN 841 07/06/2017
ORDIN nr. 841 din 7 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naţionale „ROMTEHNICA“ - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
6.
ORDIN 518 18/05/2017
ORDIN nr. 518 din 18 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
7.
ORDIN 659 14/06/2017
ORDIN nr. 659 din 14 iunie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
8.DECIZIE 840 13/06/2017 DECIZIE nr. 840 din 13 iunie 2017pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 1618 13/06/2017
ORDIN nr. 1.618/C din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013 EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
2.
ORDIN 4060 14/06/2017
ORDIN nr. 4.060 din 14 iunie 2017pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
3.
ORDIN 703 16/05/2017
ORDIN nr. 703 din 16 mai 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
4.
ORDIN 4020 06/06/2017
ORDIN nr. 4.020 din 6 iunie 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
5.
ORDIN 737 24/05/2017
ORDIN nr. 737 din 24 mai 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
6.
ORDIN 409 11/05/2017
ORDIN nr. 409 din 11 mai 2017privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
7.
ORDIN 165 18/05/2017
ORDIN nr. 165 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.21 „Eficienţă energetică şi atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
8.DECIZIE 264 27/04/2017 DECIZIA nr. 264 din 27 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în cazul în care convieţuiesc“ din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
9.DECIZIE 225 04/04/2017 DECIZIA nr. 225 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 lit. a) şi ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 22 iunie 2017
1.
ORDIN 894 16/06/2017
ORDIN nr. 894 din 16 iunie 2017privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
2.DECIZIE 25 10/04/2017 DECIZIA nr. 25 din 10 aprilie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
3.DECIZIE 33 15/05/2017 DECIZIA nr. 33 din 15 mai 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, prin raportare la dispoziţiile art. 5 şi art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 21 iunie 2017
1.MOŢIUNE 2 21/06/2017 MOŢIUNEA DE CENZURĂ nr. 2MC din 21 iunie 2017„România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor!“ EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
2.DECIZIE 73 28/02/2017 DECIZIA nr. 73 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
3.
ORDIN 4068 15/06/2017
ORDIN nr. 4.068 din 15 iunie 2017pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.969/2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 21 iunie 2017
1.DECIZIE 74 28/02/2017 DECIZIA nr. 74 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 422 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 422 din 9 iunie 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
3.
ORDIN 689 31/05/2017
ORDIN nr. 689 din 31 mai 2017pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
4.DECIZIE 22 03/04/2017 DECIZIA nr. 22 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
5.PROCEDURĂ 31/05/2017 PROCEDURĂ din 31 mai 2017de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 21 iunie 2017
1.
LEGE 100 10/05/2017
LEGE nr. 100 din 10 mai 2017pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
2.DECRET 455 10/05/2017 DECRET nr. 455 din 10 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 421 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 421 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
4.AMENDAMENT 13/02/2017 AMENDAMENT din 13 februarie 2017convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 424 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 424 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor - Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
6.
ORDIN 199 16/06/2017
ORDIN nr. 199 din 16 iunie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
7.DECIZIE 13 25/04/2017 DECIZIA nr. 13 din 25 aprilie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 671 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 671 din 12 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 21 iunie 2017
1.
ORDIN 562 30/05/2017
ORDIN nr. 562 din 30 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, judeţul Buzău EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 433 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 433 din 9 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Jeacă Dumitru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
3.DECIZIE 82 28/02/2017 DECIZIA nr. 82 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
4.
ORDIN 895 16/06/2017
ORDIN nr. 895 din 16 iunie 2017pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 21 iunie 2017
1.DECIZIE 152 14/03/2017 DECIZIA nr. 152 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. III pct. 1, 5 şi 6 din ordonanţă, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 şi 8 din lege, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 şi 5 din ordonanţa de urgenţă şi ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
2.DECIZIE 479 20/06/2017 DECIZIE nr. 479 din 20 iunie 2017pentru eliberarea domnului Dan Dumitrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
3.
ORDIN 525 26/05/2017
ORDIN nr. 525 din 26 mai 2017privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii ALBER HOLDING FINANCE I.F.N. - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
4.LISTĂ 1 19/06/2017 LISTA nr. 1 din 19 iunie 2017partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 20 iunie 2017
1.
LEGE 140 16/06/2017
LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
2.DECRET 542 15/06/2017 DECRET nr. 542 din 15 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
3.
LEGE 141 16/06/2017
LEGE nr. 141 din 16 iunie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
4.DECRET 557 16/06/2017 DECRET nr. 557 din 16 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
5.
LEGE 142 16/06/2017
LEGE nr. 142 din 16 iunie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
6.DECRET 558 16/06/2017 DECRET nr. 558 din 16 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
7.
LEGE 143 16/06/2017
LEGE nr. 143 din 16 iunie 2017pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
8.DECRET 559 16/06/2017 DECRET nr. 559 din 16 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
9.
ORDIN 151 17/05/2017
ORDIN nr. 151 din 17 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
10.
ORDIN 43 13/06/2017
ORDIN nr. 43 din 13 iunie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
11.DECIZIE 32 25/05/2017 DECIZIE nr. 32 din 25 mai 2017pentru modificarea şi completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014 EMITENT: Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 20 iunie 2017
1.DECIZIE 32 15/05/2017 DECIZIA nr. 32 din 15 mai 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
2.DECIZIE 21 03/04/2017 DECIZIA nr. 21 din 3 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 2 Cod de procedură civilă conferă judecătorului prerogativa suspendării judecării cauzei şi în ipoteza începerii urmăririi penale numai cu privire la faptă?“ EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
3.
ORDIN 157 18/05/2017
ORDIN nr. 157 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.22 „Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 20 iunie 2017
1.
ORDIN 771 30/05/2017
ORDIN nr. 771 din 30 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
2.
ORDIN 169 22/05/2017
ORDIN nr. 169 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera a „Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 426 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 426 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
4.
ORDIN 866 09/06/2017
ORDIN nr. 866 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
5.
ORDIN 110 22/05/2017
ORDIN nr. 110 din 22 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 425 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 425 din 9 iunie 2017privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
7.
ORDIN 534 22/05/2017
ORDIN nr. 534 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Pui din judeţul Hunedoara EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
8.
ORDIN 524 19/05/2017
ORDIN nr. 524 din 19 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.393/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.298/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
9.
ORDIN 449 30/05/2017
ORDIN nr. 449 din 30 mai 2017privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 20 iunie 2017
1.DECIZIE 454 15/06/2017 DECIZIE nr. 454 din 15 iunie 2017privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
2.
ORDIN 73 15/06/2017
ORDIN nr. 73 din 15 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
3.
ORDIN 259 11/05/2017
ORDIN nr. 259 din 11 mai 2017pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
4.
ORDIN 601 31/05/2017
ORDIN nr. 601 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 995/2011 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 420 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 420 din 9 iunie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 19 iunie 2017
1.DECIZIE 474 19/06/2017 DECIZIE nr. 474 din 19 iunie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
2.DECIZIE 475 19/06/2017 DECIZIE nr. 475 din 19 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Alexandru Sticlosu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
3.DECIZIE 476 19/06/2017 DECIZIE nr. 476 din 19 iunie 2017privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
4.DECIZIE 477 19/06/2017 DECIZIE nr. 477 din 19 iunie 2017privind eliberarea domnului Florin Tunaru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
5.DECIZIE 478 19/06/2017 DECIZIE nr. 478 din 19 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Mihaela Dincă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
6.
ORDIN 634 06/06/2017
ORDIN nr. 634 din 6 iunie 2017pentru aprobarea Ghidului privind principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
7.GHID 06/06/2017 GHID din 6 iunie 2017privind principiile de bună practică de distribuţie pentru substanţele active ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 19 iunie 2017
1.METODOLOGIE 31/05/2017 METODOLOGIE din 31 mai 2017de efectuare a inspecţiei de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
2.METODOLOGIE 31/05/2017 METODOLOGIE din 31 mai 2017de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentare EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
3.
ORDIN 47 13/06/2017
ORDIN nr. 47 din 13 iunie 2017pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport şi de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua următoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileşte liniile directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor“ EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
4.METODOLOGIE 31/05/2017 METODOLOGIE din 31 mai 2017de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
5.DECRET 562 16/06/2017 DECRET nr. 562 din 16 iunie 2017pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
6.DECRET 560 16/06/2017 DECRET nr. 560 din 16 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
7.DECRET 561 16/06/2017 DECRET nr. 561 din 16 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 404 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 404 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
9.
ORDIN 606 31/05/2017
ORDIN nr. 606 din 31 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 19 iunie 2017
1.DECIZIE 29 24/04/2017 DECIZIA nr. 29 din 24 aprilie 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
2.
ORDIN 3932 23/05/2017
ORDIN nr. 3.932 din 23 mai 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Discovery“ din oraşul Voluntari EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
3.
ORDIN 519 18/05/2017
ORDIN nr. 519 din 18 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.158/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
4.
ORDIN 364 05/05/2017
ORDIN nr. 364 din 5 mai 2017pentru stabilirea condiţiilor aplicabile în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie în anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 72 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 12 iunie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei - Verificarea ex post a adiţionalităţii 2007-2013 - COM (2017) 138 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 73 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 73 din 12 iunie 2017referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităţilor de concurenţă din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor şi privind garantarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne - COM (2017) 142 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 74 12/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 74 din 12 iunie 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016) 682 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 429 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 429 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017 la Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
9.MEMORANDUM 27/04/2017 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 27 aprilie 2017privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017
1.DECIZIE 462 18/06/2017 DECIZIE nr. 462 din 18 iunie 2017privind eliberarea domnului Ciprian Lucian Roşca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
2.DECIZIE 463 18/06/2017 DECIZIE nr. 463 din 18 iunie 2017privind eliberarea domnului Virgil-Alin Chirilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
3.DECIZIE 464 18/06/2017 DECIZIE nr. 464 din 18 iunie 2017pentru eliberarea domnului Mihail Doruş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
4.DECIZIE 465 18/06/2017 DECIZIE nr. 465 din 18 iunie 2017pentru eliberarea doamnei Sirma Caraman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
5.DECIZIE 466 18/06/2017 DECIZIE nr. 466 din 18 iunie 2017pentru eliberarea doamnei Luminiţa Zezeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
6.DECIZIE 467 18/06/2017 DECIZIE nr. 467 din 18 iunie 2017pentru eliberarea domnului Marcel-Alexandru Stoica din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
7.DECIZIE 468 18/06/2017 DECIZIE nr. 468 din 18 iunie 2017privind eliberarea domnului Angel Gheorghiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
8.DECIZIE 469 18/06/2017 DECIZIE nr. 469 din 18 iunie 2017pentru eliberarea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
9.DECIZIE 470 18/06/2017 DECIZIE nr. 470 din 18 iunie 2017pentru eliberarea domnului Mihai Grigore din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
10.DECIZIE 471 18/06/2017 DECIZIE nr. 471 din 18 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
11.DECIZIE 472 18/06/2017 DECIZIE nr. 472 din 18 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Dincă Mihaela EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
12.DECIZIE 473 18/06/2017 DECIZIE nr. 473 din 18 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2017
1.DECIZIE 71 28/02/2017 DECIZIA nr. 71 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) şi d) din Codul de procedură fiscală, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
2.DECIZIE 457 16/06/2017 DECIZIE nr. 457 din 16 iunie 2017pentru eliberarea domnului Adrian-Marius Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
3.DECIZIE 458 16/06/2017 DECIZIE nr. 458 din 16 iunie 2017pentru eliberarea domnului Adrian Ionuţ Gâdea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
4.DECIZIE 459 16/06/2017 DECIZIE nr. 459 din 16 iunie 2017privind eliberarea domnului Tudor Vesa din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
5.DECIZIE 460 16/06/2017 DECIZIE nr. 460 din 16 iunie 2017privind eliberarea domnului Adrian Mlădinoiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
6.DECIZIE 461 16/06/2017 DECIZIE nr. 461 din 16 iunie 2017pentru eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 16 iunie 2017
1.DECIZIE 103 07/03/2017 DECIZIA nr. 103 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (9) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 iunie 2017
2.DECIZIE 455 16/06/2017 DECIZIE nr. 455 din 16 iunie 2017pentru exercitarea atribuţiilor secretarului general al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 iunie 2017
3.DECIZIE 456 16/06/2017 DECIZIE nr. 456 din 16 iunie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 16 iunie 2017
1.
ORDIN 533 22/05/2017
ORDIN nr. 533 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 13 din unitatea administrativ-teritorială Mircea Vodă, judeţul Brăila EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
2.
ORDIN 532 22/05/2017
ORDIN nr. 532 din 22 mai 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.232/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 415 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 415 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Romarm“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 416 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 399 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 399 din 31 mai 2017privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 413 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 413 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 414 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 414 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „CUPRU MIN“ - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 16 iunie 2017
1.
ORDIN 44 13/06/2017
ORDIN nr. 44 din 13 iunie 2017privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie 2017
2.
ORDIN 657 14/06/2017
ORDIN nr. 657 din 14 iunie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie 2017
3.AMENDAMENT 14/04/2016 AMENDAMENT din 14 aprilie 2016convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 396 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 396 din 31 mai 2017pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 16 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 51 13/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 51 din 13 iunie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia copiilor migranţi COM (2017) 211 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
2.
ORDIN 531 22/05/2017
ORDIN nr. 531 din 22 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Josenii Bârgăului din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
3.
ORDIN 550 26/05/2017
ORDIN nr. 550 din 26 mai 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Bara, judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
4.
ORDIN 627 07/06/2017
ORDIN nr. 627 din 7 iunie 2017privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
5.
ORDIN 656 14/06/2017
ORDIN nr. 656 din 14 iunie 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 430 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 430 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 427 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 427 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran la 17 septembrie 2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
8.MEMORANDUM 17/09/2016 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 17 septembrie 2016între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
9.HOTĂRÂRE 428 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 428 din 9 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 16 iunie 2017
1.
ORDIN 115 30/05/2017
ORDIN nr. 115 din 30 mai 2017pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 15 iunie 2017
2.NORMĂ 30/05/2017 NORMĂ din 30 mai 2017privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 15 iunie 2017
1.DECRET 543 15/06/2017 DECRET nr. 543 din 15 iunie 2017privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
2.DECRET 544 15/06/2017 DECRET nr. 544 din 15 iunie 2017privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
3.DECRET 545 15/06/2017 DECRET nr. 545 din 15 iunie 2017privind acordarea gradului de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
4.DECRET 546 15/06/2017 DECRET nr. 546 din 15 iunie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
5.DECRET 547 15/06/2017 DECRET nr. 547 din 15 iunie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
6.DECRET 548 15/06/2017 DECRET nr. 548 din 15 iunie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
7.DECRET 549 15/06/2017 DECRET nr. 549 din 15 iunie 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
8.DECRET 550 15/06/2017 DECRET nr. 550 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
9.DECRET 551 15/06/2017 DECRET nr. 551 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
10.DECRET 552 15/06/2017 DECRET nr. 552 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
11.DECRET 553 15/06/2017 DECRET nr. 553 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
12.DECRET 554 15/06/2017 DECRET nr. 554 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
13.DECRET 555 15/06/2017 DECRET nr. 555 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
14.DECRET 556 15/06/2017 DECRET nr. 556 din 15 iunie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
15.DECIZIE 450 15/06/2017 DECIZIE nr. 450 din 15 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Geani-Cătălin Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
16.DECIZIE 451 15/06/2017 DECIZIE nr. 451 din 15 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Millea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
17.DECIZIE 452 15/06/2017 DECIZIE nr. 452 din 15 iunie 2017privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general la Ministerul Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
18.DECIZIE 453 15/06/2017 DECIZIE nr. 453 din 15 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Constantin a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
19.
ORDIN 440 25/05/2017
ORDIN nr. 440 din 25 mai 2017pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
20.PROCEDURĂ 25/05/2017 PROCEDURA din 25 mai 2017de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
21.
ORDIN 3930 23/05/2017
ORDIN nr. 3.930 din 23 mai 2017privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 30 mai 2016-10 martie 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017
1.DECRET 540 14/06/2017 DECRET nr. 540 din 14 iunie 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
2.DECRET 541 14/06/2017 DECRET nr. 541 din 14 iunie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
3.
RECTIFICARE 660 03/05/2017
RECTIFICARE nr. 660 din 3 mai 2017referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
4.
ORDIN 658 14/06/2017
ORDIN nr. 658 din 14 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
5.
ORDIN 437 12/06/2017
ORDIN nr. 437 din 12 iunie 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
6.
ORDIN 126 03/05/2017
ORDIN nr. 126 din 3 mai 2017pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
7.NORMĂ 03/05/2017 NORME din 3 mai 2017privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
8.
ORDIN 807 29/05/2017
ORDIN nr. 807 din 29 mai 2017pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
9.NORMĂ 29/05/2017 NORME din 29 mai 2017privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 569 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 569 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 568 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 568 din 9 mai 2017privind completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
3.
LEGE 134 13/06/2017
LEGE nr. 134 din 13 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
4.DECRET 533 12/06/2017 DECRET nr. 533 din 12 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 407 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 407 din 9 iunie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Bascov, judeţul Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 567 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 567 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 380 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 398 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 398 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 403 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 403 din 31 mai 2017privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
4.
ORDIN 114 30/05/2017
ORDIN nr. 114 din 30 mai 2017privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
5.NORMĂ 30/05/2017 NORME FUNDAMENTALE din 30 mai 2017de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
6.
ORDIN 815 24/05/2017
ORDIN nr. 815 din 24 mai 2017pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2347 (2017) EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
7.REZOLUŢIE 2347 24/03/2017 REZOLUŢIE nr. 2.347 din 24 martie 2017adoptată de Consiliul de Securitate la a 7907-a întrunire din 24 martie 2017 EMITENT: Consiliul de Securitate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
8.
ORDIN 2052 02/02/2017
ORDIN nr. 2.052 din 2 februarie 2017privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului B al Casei din bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
9.HOTĂRÂRE 2 01/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 1 aprilie 2017privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
1.
LEGE 136 13/06/2017
LEGE nr. 136 din 13 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017
2.DECRET 535 12/06/2017 DECRET nr. 535 din 12 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017
1.
LEGE 137 13/06/2017
LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
2.DECRET 536 12/06/2017 DECRET nr. 536 din 12 iunie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
3.
LEGE 138 13/06/2017
LEGE nr. 138 din 13 iunie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
4.DECRET 537 12/06/2017 DECRET nr. 537 din 12 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
5.
LEGE 139 13/06/2017
LEGE nr. 139 din 13 iunie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
6.DECRET 538 12/06/2017 DECRET nr. 538 din 12 iunie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 50 13/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 iunie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 52 13/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 52 din 13 iunie 2017privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
9.
ORDIN 111 30/05/2017
ORDIN nr. 111 din 30 mai 2017privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 94/2017 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
10.
ORDIN 171 22/05/2017
ORDIN nr. 171 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.17 „ Protecţia şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
11.
ORDIN 873 12/06/2017
ORDIN nr. 873 din 12 iunie 2017privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului „Prima casă“ EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
12.
ORDIN 104 18/05/2017
ORDIN nr. 104 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
13.
ORDIN 844 07/06/2017
ORDIN nr. 844 din 7 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
14.
ORDIN 740 24/05/2017
ORDIN nr. 740 din 24 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 417 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 417 din 9 iunie 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş“ din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 418 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 418 din 9 iunie 2017privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş“ din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
3.
ORDIN 223 17/05/2017
ORDIN nr. 223/IG din 17 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
4.METODOLOGIE 17/05/2017 METODOLOGIE din 17 mai 2017privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
5.
ORDIN 592 25/05/2017
ORDIN nr. 592 din 25 mai 2017pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017
1.
ORDIN 170 22/05/2017
ORDIN nr. 170 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera b „Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
2.
ORDIN 596 25/04/2017
ORDIN nr. 596 din 25 aprilie 2017privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
3.METODOLOGIE 25/04/2017 METODOLOGIE din 25 aprilie 2017de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
4.
ORDIN 3946 25/05/2017
ORDIN nr. 3.946 din 25 mai 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum“ din municipiul Ploieşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
5.
ORDIN 45 13/06/2017
ORDIN nr. 45 din 13 iunie 2017privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
6.METODOLOGIE 13/06/2017 METODOLOGIE din 13 iunie 2017de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
7.
ORDIN 46 13/06/2017
ORDIN nr. 46 din 13 iunie 2017pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
8.CRITERII 13/06/2017 CRITERII din 13 iunie 2017de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017
1.DECIZIE 449 13/06/2017 DECIZIE nr. 449 din 13 iunie 2017privind stabilirea atribuţiilor consilierului de stat care conduce Departamentul pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017
2.
ORDIN 51 30/05/2017
ORDIN nr. M.51 din 30 mai 2017privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017
3.
ORDIN 433 24/05/2017
ORDIN nr. 433 din 24 mai 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017
4.DECIZIE 16 10/05/2017 DECIZIA nr. 16 din 10 mai 2017referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 42 09/06/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017
2.
ORDIN 108 18/05/2017
ORDIN nr. 108 din 18 mai 2017pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017
3.NORMĂ 18/05/2017 NORME din 18 mai 2017de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017
4.
ORDIN 3201 06/06/2017
ORDIN nr. 3.201 din 6 iunie 2017pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală «rezistenţă mecanică şi stabilitate», indicativ C 254-2017“ EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017
1.
ORDIN 166 22/05/2017
ORDIN nr. 166 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.12 „Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 13 iunie 2017
2.
ORDIN 200 13/04/2017
ORDIN nr. 200 din 13 aprilie 2017pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 13 iunie 2017
1.DECIZIE 105 07/03/2017 DECIZIA nr. 105 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 419 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 419 din 9 iunie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017
3.NORMĂ 09/06/2017 NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2017de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017
4.
ORDIN 600 30/05/2017
ORDIN nr. 600 din 30 mai 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017
1.REGLEMENTĂRI 06/06/2017 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 6 iunie 2017"îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", indicativ C 254-2017"1) EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 bis din 13 iunie 2017
1.
ORDIN 563 12/06/2017
ORDIN nr. 563 din 12 iunie 2017privind procedura de selecţie a imobilului necesar pregătirii şi participării României la procesul demarat în vederea relocării unor instituţii/agenţii ale Uniunii Europene EMITENT: Secretariatul Guvernului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 561 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 561 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 566 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 566 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 12 iunie 2017
1.DECIZIE 191 23/03/2017 DECIZIA nr. 191 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 400 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 400 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 401 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 401 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 402 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 402 din 31 mai 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administraţie al Institutului European al Ombudsmanului, Adunării generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului aniversar „20 de ani de la înfiinţarea instituţiei Avocatul Poporului“ şi Conferinţei internaţionale privind drepturile omului, în perioada 20-23 septembrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
5.
ORDIN 193 12/06/2017
ORDIN nr. 193 din 12 iunie 2017pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor suportate de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi la alte puncte de livrare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
6.PROCEDURĂ 12/06/2017 PROCEDURĂ din 12 iunie 2017de decontare a cheltuielilor suportate de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi la alte puncte de livrare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017
1.DECIZIE 213 04/04/2017 DECIZIA nr. 213 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 376 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 376 din 25 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 390 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 390 din 31 mai 2017privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 411 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 411 din 9 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 412 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 412 din 9 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Manoliu Mihai EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 391 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 391 din 31 mai 2017privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
2.DECIZIE 228 06/04/2017 DECIZIA nr. 228 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 392 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 392 din 31 mai 2017privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 393 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 393 din 31 mai 2017privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 394 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 394 din 31 mai 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 şi 2806 şi a adresei poştale a imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unor părţi din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 408 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 408 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „CONVERSMIN“ - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 409 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 409 din 9 iunie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
8.
ORDIN 1322 25/04/2017
ORDIN nr. 1.322/C din 25 aprilie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 389 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 389 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 395 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 395 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
3.
ORDIN 58 24/05/2017
ORDIN nr. 58 din 24 mai 2017pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
4.
LEGE 132 31/05/2017
LEGE nr. 132 din 31 mai 2017privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
5.DECRET 526 31/05/2017 DECRET nr. 526 din 31 mai 2017pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
6.
ORDIN 692 06/06/2017
ORDIN nr. 692 din 6 iunie 2017privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation - Romania“ EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 572 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 572 din 9 mai 2017pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.260/2014 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 571 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 571 din 9 mai 2017pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prinHotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 570 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 570 din 9 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prinHotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
4.
ORDIN 3991 06/06/2017
ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
5.
ORDIN 3990 06/06/2017
ORDIN nr. 3.990 din 6 iunie 2017privind componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017
1.SCHEMĂ 06/06/2017 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 6 iunie 2017prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania" EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 bis din 12 iunie 2017
1.DECIZIE 199 23/03/2017 DECIZIA nr. 199 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 41 09/06/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 iunie 2017privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 378 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 378 din 25 mai 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 379 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 379 din 25 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 410 09/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 410 din 9 iunie 2017privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
6.DECIZIE 445 09/06/2017 DECIZIE nr. 445 din 9 iunie 2017privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Dumitrescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
7.DECIZIE 446 09/06/2017 DECIZIE nr. 446 din 9 iunie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
8.DECIZIE 447 09/06/2017 DECIZIE nr. 447 din 9 iunie 2017privind numirea doamnei Raluca-Maria Ţîncu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
9.DECIZIE 448 09/06/2017 DECIZIE nr. 448 din 9 iunie 2017pentru numirea domnului Marian Morcoaşă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017
1.
LEGE 130 31/05/2017
LEGE nr. 130 din 31 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 633 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 633 din 25 mai 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
3.
ORDIN 3969 30/05/2017
ORDIN nr. 3.969 din 30 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
4.METODOLOGIE 30/05/2017 METODOLOGIE din 30 mai 2017privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
5.DECRET 524 31/05/2017 DECRET nr. 524 din 31 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017
1.
ORDIN 826 30/05/2017
ORDIN nr. 826 din 30 mai 2017pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017
2.
ORDIN 182 31/05/2017
ORDIN nr. 182 din 31 mai 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 „Asistenţă tehnică“ descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017
3.DECIZIE 224 04/04/2017 DECIZIA nr. 224 din 4 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 49 07/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 49 din 7 iunie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017
1.ANEXĂ 31/05/2017 ANEXĂ din 31 mai 2017la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 182/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 bis din 9 iunie 2017
1.DECIZIE 36 31/01/2017 DECIZIA nr. 36 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 8 iunie 2017
2.DECIZIE 37 31/01/2017 DECIZIA nr. 37 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 8 iunie 2017
3.DECIZIE 42 31/01/2017 DECIZIA nr. 42 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 8 iunie 2017
4.DECIZIE 30 27/04/2017 DECIZIE nr. 30 din 27 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014 EMITENT: Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 8 iunie 2017
1.DECIZIE 147 14/03/2017 DECIZIA nr. 147 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
2.DECIZIE 194 23/03/2017 DECIZIA nr. 194 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
3.DECIZIE 196 23/03/2017 DECIZIA nr. 196 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) şi f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
4.DECIZIE 227 06/04/2017 DECIZIA nr. 227 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 397 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 397 din 31 mai 2017privind unele măsuri de utilizare a Fondului de contrapartidă provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Înţelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucureşti la 7 ianuarie 2000, în baza cărora Guvernul Japoniei oferă Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, şi a Acordului încheiat între Guvernul României şi Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
6.
ORDIN 665 24/05/2017
ORDIN nr. 665 din 24 mai 2017privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 839/2016 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
7.
ORDIN 666 24/05/2017
ORDIN nr. 666 din 24 mai 2017privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 71 06/06/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 6 iunie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
2.DECIZIE 192 23/03/2017 DECIZIA nr. 192 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 388 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 388 din 31 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
4.
ORDIN 158 18/05/2017
ORDIN nr. 158 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.7 „Creşterea potenţialului siturilor de acvacultură“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
5.
ORDIN 633 06/06/2017
ORDIN nr. 633 din 6 iunie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
6.
ORDIN 411 30/05/2017
ORDIN nr. 411 din 30 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 8 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 371 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 371 din 25 mai 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional Bran EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 369 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 369 din 25 mai 2017privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 368 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 368 din 25 mai 2017pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda“- Lot 1 secţiunea A, km 0 + 300 - km 14 + 000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 370 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 370 din 25 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 367 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 367 din 25 mai 2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20 + 422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara“, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
6.DECIZIE 108 07/03/2017 DECIZIA nr. 108 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 372 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 372 din 25 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 8 iunie 2017
1.
LEGE 129 31/05/2017
LEGE nr. 129 din 31 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
2.DECRET 523 31/05/2017 DECRET nr. 523 din 31 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 39 31/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2017privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
4.
ORDIN 167 22/05/2017
ORDIN nr. 167 din 22 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
5.
ORDIN 177 30/05/2017
ORDIN nr. 177 din 30 mai 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020“ EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017
1.DECIZIE 122 09/03/2017 DECIZIA nr. 122 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c) şi alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
2.DECIZIE 123 09/03/2017 DECIZIA nr. 123 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 366 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 366 din 25 mai 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea Seminarului regional privind schimbul de informaţii în contextul angajamentelor asumate de jurisdicţiile participante la Forumul Global al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în trimestrul IV 2017, la Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
4.
ORDIN 46 17/05/2017
ORDIN nr. M.46 din 17 mai 2017pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
5.INSTRUCŢIUNI 17/05/2017 INSTRUCŢIUNI din 17 mai 2017privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de aplicaţie EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
6.
ORDIN 186 06/06/2017
ORDIN nr. 186 din 6 iunie 2017pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2017-31 martie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
7.
ORDIN 3078 24/05/2017
ORDIN nr. 3.078 din 24 mai 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Electric Products Certification Independent Body - OICPE - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
8.
ORDIN 3079 24/05/2017
ORDIN nr. 3.079 din 24 mai 2017privind desemnarea Laboratorului de Încercări pentru Certificarea Produselor Electrice - LICPE, aparţinând Societăţii Comerciale Electric Products Certification Independent Body - OICPE - S.R.L., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
9.
ORDIN 3080 24/05/2017
ORDIN nr. 3.080 din 24 mai 2017privind extinderea desemnării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
10.
ORDIN 3081 24/05/2017
ORDIN nr. 3.081 din 24 mai 2017privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
11.DECIZIE 13 06/03/2017 DECIZIA nr. 13 din 6 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (5), art. 33 alin. (3) teza ultimă şi art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 7 iunie 2017
1.
LEGE 128 31/05/2017
LEGE nr. 128 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
2.DECRET 522 31/05/2017 DECRET nr. 522 din 31 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
3.
LEGE 133 31/05/2017
LEGE nr. 133 din 31 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
4.DECRET 527 31/05/2017 DECRET nr. 527 din 31 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 345 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 345 din 18 mai 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară, precum şi trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 347 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 347 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
7.
RECTIFICARE 420 19/05/2017
RECTIFICARE nr. 420 din 19 mai 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 420/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 7 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 346 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 346 din 18 mai 2017privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
2.
LEGE 131 31/05/2017
LEGE nr. 131 din 31 mai 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
3.DECRET 525 31/05/2017 DECRET nr. 525 din 31 mai 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 358 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 358 din 18 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 359 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 359 din 18 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
6.
ORDIN 140 30/05/2017
ORDIN nr. 140 din 30 mai 2017privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
7.
ORDIN 178 31/05/2017
ORDIN nr. 178 din 31 mai 2017pentru stabilirea elementelor de identificare şi a procedurii de distribuire a acestora, precum şi tipul cheltuielilor aferente, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 7 iunie 2017
1.
ORDIN 144 11/05/2017
ORDIN nr. 144 din 11 mai 2017privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 7 iunie 2017
1.
LEGE 123 30/05/2017
LEGE nr. 123 din 30 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 382 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 382 din 31 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Bogdan Isabel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
3.DECRET 509 30/05/2017 DECRET nr. 509 din 30 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
4.
LEGE 126 30/05/2017
LEGE nr. 126 din 30 mai 2017pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
5.DECRET 508 30/05/2017 DECRET nr. 508 din 30 mai 2017pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
6.
LEGE 125 30/05/2017
LEGE nr. 125 din 30 mai 2017privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
7.DECRET 507 30/05/2017 DECRET nr. 507 din 30 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
8.
LEGE 124 30/05/2017
LEGE nr. 124 din 30 mai 2017privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
9.DECRET 506 30/05/2017 DECRET nr. 506 din 30 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
10.HOTĂRÂRE 383 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 383 din 31 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Popica Eduard-Andrei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
11.
ORDIN 164 18/05/2017
ORDIN nr. 164 din 18 mai 2017pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.1 „Inovare“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
12.
ORDIN 768 24/05/2017
ORDIN nr. 768 din 24 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 6 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 387 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 387 din 31 mai 2017pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
2.DECIZIE 442 06/06/2017 DECIZIE nr. 442 din 6 iunie 2017pentru numirea domnului Vicenţiu Dorin Gavril Ştir în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
3.DECIZIE 443 06/06/2017 DECIZIE nr. 443 din 6 iunie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
4.DECIZIE 444 06/06/2017 DECIZIE nr. 444 din 6 iunie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela Angheloiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
5.
RECTIFICARE 429 25/05/2017
RECTIFICARE nr. 429 din 25 mai 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 429 din 25 mai 2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
6.HOTĂRÂRE 330 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 330 din 18 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 361 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 361 din 25 mai 2017privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 417 din 6 iunie 2017
1.HOTĂRÂRE 45 30/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 30 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană - COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) - COM (2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor - COM (2016)685 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 46 30/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 46 din 30 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 47 30/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 47 din 30 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară COM (2017) 34 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
4.DECIZIE 193 23/03/2017 DECIZIA nr. 193 din 23 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
5.
ORDIN 668 24/05/2017
ORDIN nr. 668 din 24 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
6.REGULAMENT 24/05/2017 REGULAMENT din 24 mai 2017privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017
1.
ORDIN 37 25/05/2017
ORDIN nr. 37 din 25 mai 2017privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
2.HOTĂRÂRE 384 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 384 din 31 mai 2017privind rechemarea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
3.HOTĂRÂRE 373 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 373 din 25 mai 2017privind înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
4.HOTĂRÂRE 374 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 374 din 25 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
5.HOTĂRÂRE 365 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 365 din 25 mai 2017privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
6.
ORDIN 24 25/05/2017
ORDIN nr. 24 din 25 mai 2017privind conţinutul, întocmirea şi verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase ce solicită recunoaşterea calităţii de cult, precum şi procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
7.HOTĂRÂRE 385 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 385 din 31 mai 2017privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
8.HOTĂRÂRE 386 31/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 386 din 31 mai 2017privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
9.
ORDIN 38 25/05/2017
ORDIN nr. 38 din 25 mai 2017privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 414 din 6 iunie 2017
1.DECRET 511 30/05/2017 DECRET nr. 511 din 30 mai 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
2.DECRET 512 30/05/2017 DECRET nr. 512 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
3.DECRET 513 30/05/2017 DECRET nr. 513 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
4.DECRET 514 30/05/2017 DECRET nr. 514 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
5.DECRET 515 30/05/2017 DECRET nr. 515 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
6.DECRET 516 30/05/2017 DECRET nr. 516 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
7.DECRET 517 30/05/2017 DECRET nr. 517 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
8.DECRET 518 30/05/2017 DECRET nr. 518 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
9.DECRET 519 30/05/2017 DECRET nr. 519 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
10.DECRET 520 30/05/2017 DECRET nr. 520 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
11.DECRET 521 30/05/2017 DECRET nr. 521 din 30 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
12.DECIZIE 47 31/01/2017 DECIZIA nr. 47 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (1) şi ale art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
13.DECIZIE 127 09/03/2017 DECIZIA nr. 127 din 9 martie 2017referitoare la excepţiile de neconstituţionalitate ale dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală şi art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu referire la sintagma „ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc“ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
14.DECIZIE 132 09/03/2017 DECIZIA nr. 132 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
15.
ORDIN 618 29/05/2017
ORDIN nr. 618 din 29 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
16.
ORDIN 405 30/05/2017
ORDIN nr. 405 din 30 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 31 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 343 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 343 din 18 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 406 din 30 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 353 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 353 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 354 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 354 din 18 mai 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 362 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 362 din 25 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 363 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 363 din 25 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Mihaiu Ioan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
5.
ORDIN 1288 19/04/2017
ORDIN nr. 1.288/C din 19 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
6.NORMĂ 19/04/2017 NORME METODOLOGICE din 19 aprilie 2017privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 405 din 30 mai 2017
1.
LEGE 118 29/05/2017
LEGE nr. 118 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
2.DECRET 501 29/05/2017 DECRET nr. 501 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
3.
LEGE 119 29/05/2017
LEGE nr. 119 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
4.DECRET 502 29/05/2017 DECRET nr. 502 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
5.
LEGE 120 29/05/2017
LEGE nr. 120 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
6.DECRET 503 29/05/2017 DECRET nr. 503 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
7.
LEGE 121 29/05/2017
LEGE nr. 121 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
8.DECRET 504 29/05/2017 DECRET nr. 504 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
9.
LEGE 122 29/05/2017
LEGE nr. 122 din 29 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
10.DECRET 505 29/05/2017 DECRET nr. 505 din 29 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
11.DECIZIE 186 21/03/2017 DECIZIA nr. 186 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 342 şi art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
12.DECIZIE 438 30/05/2017 DECIZIE nr. 438 din 30 mai 2017privind eliberarea domnului Amet Aledin din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
13.DECIZIE 439 30/05/2017 DECIZIE nr. 439 din 30 mai 2017privind eliberarea doamnei Lacziko Enikő Katalin din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
14.DECIZIE 440 30/05/2017 DECIZIE nr. 440 din 30 mai 2017privind numirea doamnei Lacziko Enikő Katalin în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
15.DECIZIE 441 30/05/2017 DECIZIE nr. 441 din 30 mai 2017privind numirea domnului Amet Aledin în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
16.
ORDIN 606 25/04/2017
ORDIN nr. 606 din 25 aprilie 2017privind înfiinţarea Biroului consular la Melbourne, ca parte componentă a Ambasadei României la Canberra, Australia EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
17.
ORDIN 41 29/05/2017
ORDIN nr. 41 din 29 mai 2017privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
18.
ORDIN 42 29/05/2017
ORDIN nr. 42 din 29 mai 2017pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
19.CRITERII 29/05/2017 CRITERII din 29 mai 2017de acordare a derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de transport şi de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică pentru racordare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 408 din 30 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 41 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 41 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria - JOIN (2017) 11 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 42 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 42 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate - COM (2016) 763 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 43 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social şi Economic European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Energie curată pentru toţi europenii - COM (2016) 860 şi la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 44 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 44 din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de acţiune reînnoit - COM (2017) 200, însoţită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului - C (2017) 1600 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
5.
ORDIN 3885 10/05/2017
ORDIN nr. 3.885 din 10 mai 2017privind componenţa Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
6.
ORDIN 352 12/05/2017
ORDIN nr. 352 din 12 mai 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
7.NORMĂ 14 15/05/2017 NORMĂ nr. 14 din 15 mai 2017pentru aplicarea Ghidului MAR - Informaţii referitoare la pieţele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la pieţele spot conexe în vederea definirii informaţiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
8.NORMĂ 17 17/05/2017 NORMĂ nr. 17 din 17 mai 2017pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezoluţie pentru asigurători EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 30 mai 2017
1.DECIZIE 102 07/03/2017 DECIZIA nr. 102 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
2.DECIZIE 70 28/02/2017 DECIZIA nr. 70 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
3.DECIZIE 46 31/01/2017 DECIZIA nr. 46 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi ale art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
4.DECRET 500 26/05/2017 DECRET nr. 500 din 26 mai 2017pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
5.
LEGE 117 26/05/2017
LEGE nr. 117 din 26 mai 2017privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 377 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 377 din 25 mai 2017privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegaţiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
7.DECIZIE 437 30/05/2017 DECIZIE nr. 437 din 30 mai 2017privind numirea doamnei Doina Ofelia Melinte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
8.
ORDIN 3904 17/05/2017
ORDIN nr. 3.904 din 17 mai 2017privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
9.METODOLOGIE 17/05/2017 METODOLOGIE din 17 mai 2017de monitorizare specială a Universităţii „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 404 din 30 mai 2017
1.
LEGE 115 24/05/2017
LEGE nr. 115 din 24 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
2.DECRET 498 23/05/2017 DECRET nr. 498 din 23 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
3.
LEGE 116 26/05/2017
LEGE nr. 116 din 26 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
4.DECRET 499 26/05/2017 DECRET nr. 499 din 26 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
5.DECIZIE 38 31/01/2017 DECIZIA nr. 38 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
6.DECIZIE 39 31/01/2017 DECIZIA nr. 39 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281^2 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
7.ORD DE URGENŢĂ 38 18/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 364 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 364 din 25 mai 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 375 25/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 375 din 25 mai 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
10.
ORDIN 511 16/05/2017
ORDIN nr. 511 din 16 mai 2017privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
11.
ORDIN 3933 23/05/2017
ORDIN nr. 3.933 din 23 mai 2017privind aprobarea termenelor de plată şi a modalităţilor de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenţii şi cursanţii străini instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 29 mai 2017
1.DECIZIE 757 05/05/2017 DECIZIE nr. 757 din 5 mai 2017privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
2.DECIZIE 240 06/04/2017 DECIZIA nr. 240 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, 4, art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8 alin. (5), art. 10 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 17/01/2017 HOTĂRÂREA din 17 ianuarie 2017în Cauza S.C. Carbochim - S.A. Cluj-Napoca şi S.C. Fenega Import-Export - S.R.L. şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
4.NORMĂ 05/05/2017 NORME TEHNICE din 5 mai 2017pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 29 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 69 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 23 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2017 - COM (2017) 150 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 70 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 23 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală - COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 - COM (2016) 882 final şi propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei - COM (2016) 883 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
3.DECIZIE 137 14/03/2017 DECIZIA nr. 137 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
4.
ORDIN 593 25/05/2017
ORDIN nr. 593 din 25 mai 2017pentru modificarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
5.
ORDIN 1546 17/05/2017
ORDIN nr. 1.546 din 17 mai 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“ EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
6.
ORDIN 333 08/05/2017
ORDIN nr. 333 din 8 mai 2017pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
7.
ORDIN 6 24/05/2017
ORDIN nr. 6 din 24 mai 2017pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 29 mai 2017
1.
ORDIN 555 12/05/2017
ORDIN nr. 555 din 12 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu“ Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 mai 2017
2.REGULAMENT 12/05/2017 REGULAMENT din 12 mai 2017de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu“ Bucureşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 397 din 26 mai 2017
1.
ORDIN 3067 23/05/2017
ORDIN nr. 3.067 din 23 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
2.NORMĂ 23/05/2017 NORME METODOLOGICE din 23 mai 2017privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
3.
ORDIN 709 16/05/2017
ORDIN nr. 709 din 16 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
4.NORMĂ 16/05/2017 NORME METODOLOGICE din 16 mai 2017privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 350 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 350 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al comunei Teremia Mare, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 351 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 351 din 18 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
3.DECIZIE 434 26/05/2017 DECIZIE nr. 434 din 26 mai 2017pentru eliberarea domnului Liviu Viorel Cârlogea din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
4.DECIZIE 435 26/05/2017 DECIZIE nr. 435 din 26 mai 2017pentru numirea domnului Octavian-Marius Popa în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
5.DECIZIE 436 26/05/2017 DECIZIE nr. 436 din 26 mai 2017pentru înfiinţarea Consiliului interinstituţional privind introducerea tehnologiilor digitale în sfera serviciilor financiar-bancare EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
6.
ORDIN 1327 18/05/2017
ORDIN nr. 1.327 din 18 mai 2017privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
7.
ORDIN 568 18/05/2017
ORDIN nr. 568 din 18 mai 2017privind stabilirea condiţiilor de achiziţionare a medicamentelor de către persoanele private de libertate şi de primire a acestora de la membrii de familie EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2017
1.
LEGE 111 19/05/2017
LEGE nr. 111 din 19 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
2.DECRET 493 19/05/2017 DECRET nr. 493 din 19 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
3.DECIZIE 135 09/03/2017 DECIZIA nr. 135 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (12) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 352 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 352 din 18 mai 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 355 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 355 din 18 mai 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
6.
ORDIN 62 18/05/2017
ORDIN nr. 62 din 18 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
7.
ORDIN 121 16/05/2017
ORDIN nr. 121 din 16 mai 2017privind acordarea de consiliere metodologică EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
8.
ORDIN 512 16/05/2017
ORDIN nr. 512 din 16 mai 2017pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.083/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov şi ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Control al Exporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
9.
ORDIN 706 16/05/2017
ORDIN nr. 706 din 16 mai 2017pentru aprobarea publicării Amendamentului convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
10.AMENDAMENT 24/10/2016 AMENDAMENT din 24 octombrie 2016convenit între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Bucureşti la 24 octombrie 2016, la Scrisoarea semnată la Washington la 28 februarie 2012 şi la Bucureşti la 25 aprilie 2012 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistenţă tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap şi a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătăţirea elaborării politicilor şi a cadrului instituţional în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2017
1.INSTRUCŢIUNI 2 15/05/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 15 mai 2017privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
2.
ORDIN 1517 11/05/2017
ORDIN nr. 1.517 din 11 mai 2017pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
3.PROCEDURĂ 11/05/2017 PROCEDURĂ din 11 mai 2017de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
4.
ORDIN 62 25/05/2017
ORDIN nr. 62 din 25 mai 2017pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
5.
ORDIN 109 18/05/2017
ORDIN nr. 109 din 18 mai 2017pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 357 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 357 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
7.
RECTIFICARE 409 25/04/2017
RECTIFICARE nr. 409 din 25 aprilie 2017referitoare la Decretul nr. 409 din 25 aprilie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 329 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 329 din 11 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar“ din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 398 din 26 mai 2017
1.DECIZIE 98 07/03/2017 DECIZIA nr. 98 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
2.DECIZIE 128 09/03/2017 DECIZIA nr. 128 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
3.DECIZIE 129 09/03/2017 DECIZIA nr. 129 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 339 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 339 din 18 mai 2017privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Covasna, Constanţa, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiş, Gorj, Tulcea, Galaţi, Buzău şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
5.
ORDIN 36 17/05/2017
ORDIN nr. 36 din 17 mai 2017privind completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 25 mai 2017
1.
ORDIN 506 15/05/2017
ORDIN nr. 506 din 15 mai 2017pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.395/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Jilava din judeţul Ilfov EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 25 mai 2017
2.
ORDIN 513 16/05/2017
ORDIN nr. 513 din 16 mai 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 2, 3, 4, 5 şi 6 din unitatea administrativ-teritorială Giuleşti din judeţul Maramureş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 25 mai 2017
3.DECIZIE 10 29/03/2017 DECIZIA nr. 10 din 29 martie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 25 mai 2017
1.DECIZIE 87 28/02/2017 DECIZIA nr. 87 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
2.DECIZIE 429 25/05/2017 DECIZIE nr. 429 din 25 mai 2017privind numirea doamnei Carmen-Delia Şotângă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
3.DECIZIE 430 25/05/2017 DECIZIE nr. 430 din 25 mai 2017pentru revocarea, la cerere, a domnului Petru Armean din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
4.DECIZIE 431 25/05/2017 DECIZIE nr. 431 din 25 mai 2017pentru numirea domnului Mihail Doruş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
5.DECIZIE 432 25/05/2017 DECIZIE nr. 432 din 25 mai 2017privind numirea doamnei Andreea-Maria Arcan-Apostol în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
6.DECIZIE 433 25/05/2017 DECIZIE nr. 433 din 25 mai 2017privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 25 mai 2017
1.DECRET 497 23/05/2017 DECRET nr. 497 din 23 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
2.CUANTUM TOTAL 25/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 25 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
3.DECIZIE 428 25/05/2017 DECIZIE nr. 428 din 25 mai 2017privind numirea doamnei Anişoara-Geanina Ojog în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
4.
ORDIN 155 18/05/2017
ORDIN nr. 155 din 18 mai 2017pentru aprobarea prelungirii perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 19 23/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
6.DECIZIE 158 14/03/2017 DECIZIA nr. 158 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 356 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 356 din 18 mai 2017pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
8.
LEGE 114 24/05/2017
LEGE nr. 114 din 24 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
9.DECRET 496 23/05/2017 DECRET nr. 496 din 23 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
10.
LEGE 113 24/05/2017
LEGE nr. 113 din 24 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
11.METODOLOGIE 23/05/2017 METODOLOGIE din 23 mai 2017de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 25 mai 2017
1.
LEGE 112 19/05/2017
LEGE nr. 112 din 19 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
2.DECRET 494 19/05/2017 DECRET nr. 494 din 19 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 323 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 323 din 11 mai 2017pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 388 din 24 mai 2017
1.
ORDIN 150 17/05/2017
ORDIN nr. 150 din 17 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 24 mai 2017
1.REGULAMENT 3 15/05/2017 REGULAMENT nr. 3 din 15 mai 2017pentru completarea anexei nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
2.DECIZIE 41 31/01/2017 DECIZIA nr. 41 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
3.DECIZIE 40 31/01/2017 DECIZIA nr. 40 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 356 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 43 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 24 mai 2017privind numirea vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 42 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 42 din 24 mai 2017privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 40 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 40 din 24 mai 2017privind numirea unui vicepreşedinte şi a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 41 24/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 41 din 24 mai 2017privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 24 mai 2017
1.DECIZIE 157 14/03/2017 DECIZIA nr. 157 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 328 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 328 din 11 mai 2017privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 63 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 63 din 16 mai 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2017 - COM (2017) 725 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
4.DECIZIE 124 09/03/2017 DECIZIA nr. 124 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 390 din 24 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 335 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 335 din 18 mai 2017privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Bălţeşti, judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 336 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 336 din 18 mai 2017pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
3.
ORDIN 707 16/05/2017
ORDIN nr. 707 din 16 mai 2017privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 326 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 326 din 11 mai 2017privind constituirea Consiliului interministerial „Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat“ şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 327 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 327 din 11 mai 2017privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş -Vedea, Banat, Buzău - Ialomiţa, Prut - Bârlad şi Someş - Tisa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 324 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 324 din 11 mai 2017privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
7.DECRET 492 19/05/2017 DECRET nr. 492 din 19 mai 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
8.
LEGE 110 19/05/2017
LEGE nr. 110 din 19 mai 2017pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 389 din 24 mai 2017
1.DECIZIE 84 28/02/2017 DECIZIA nr. 84 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
2.DECIZIE 426 23/05/2017 DECIZIE nr. 426 din 23 mai 2017pentru numirea domnului Veaceslav Şaramet în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
3.DECIZIE 427 23/05/2017 DECIZIE nr. 427 din 23 mai 2017privind aprobarea criteriilor de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
4.DECIZIE 45 12/12/2016 DECIZIA nr. 45 din 12 decembrie 2016referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 23 mai 2017
1.
LEGE 108 19/05/2017
LEGE nr. 108 din 19 mai 2017pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
2.DECRET 489 18/05/2017 DECRET nr. 489 din 18 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
3.
LEGE 109 19/05/2017
LEGE nr. 109 din 19 mai 2017pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
4.DECRET 490 18/05/2017 DECRET nr. 490 din 18 mai 2017privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
5.DECIZIE 233 06/04/2017 DECIZIA nr. 233 din 6 aprilie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
6.DECIZIE 421 23/05/2017 DECIZIE nr. 421 din 23 mai 2017privind constituirea Comitetului interministerial de urgenţă pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor Programului Naţional de Vaccinare şi asigurarea aprovizionării la timp cu vaccinurile necesare PNV şi campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul 2017-2018 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
7.DECIZIE 422 23/05/2017 DECIZIE nr. 422 din 23 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Călin-Lucian Roşan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
8.DECIZIE 423 23/05/2017 DECIZIE nr. 423 din 23 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Rozica-Alina Oprea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
9.DECIZIE 424 23/05/2017 DECIZIE nr. 424 din 23 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul Bogdan-Mihail Ivănescu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
10.DECIZIE 425 23/05/2017 DECIZIE nr. 425 din 23 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Ioana Dorobanţu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
11.
ORDIN 34 17/05/2017
ORDIN nr. 34 din 17 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 23 mai 2017
1.
ORDIN 5905 29/11/2016
ORDIN nr. 5.905 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
2.DECIZIE 51 02/02/2017 DECIZIA nr. 51 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
3.
ORDIN 145 11/05/2017
ORDIN nr. 145 din 11 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
4.NORMĂ 11/05/2017 NORME METODOLOGICE din 11 mai 2017privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuării de analize pentru vin şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 23 mai 2017
1.
ORDIN 3897 16/05/2017
ORDIN nr. 3.897 din 16 mai 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 342 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 342 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
3.
ORDIN 691 12/05/2017
ORDIN nr. 691 din 12 mai 2017privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 340 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 340 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 341 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 341 din 18 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 322 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 322 din 11 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
7.DECIZIE 169 16/03/2017 DECIZIA nr. 169 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 23 mai 2017
1.DECIZIE 93 28/02/2017 DECIZIA nr. 93 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 22 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 349 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 349 din 18 mai 2017privind stabilirea uniformei, siglei, insignei şi documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 382 din 22 mai 2017
1.
LEGE 106 18/05/2017
LEGE nr. 106 din 18 mai 2017privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
2.DECRET 484 17/05/2017 DECRET nr. 484 din 17 mai 2017pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
3.DECRET 491 18/05/2017 DECRET nr. 491 din 18 mai 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
4.DECRET 495 19/05/2017 DECRET nr. 495 din 19 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 348 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 348 din 18 mai 2017privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
6.
ORDIN 474 08/05/2017
ORDIN nr. 474 din 8 mai 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Hurezani, judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
7.DECIZIE 6 20/03/2017 DECIZIA nr. 6 din 20 martie 2017privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 06/10/2016 HOTĂRÂREA din 6 octombrie 2016în Cauza Bartok şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 381 din 22 mai 2017
1.DECIZIE 188 21/03/2017 DECIZIA nr. 188 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
2.
ORDIN 544 11/05/2017
ORDIN nr. 544 din 11 mai 2017pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 380/2015 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 43 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 11 mai 2017pentru modificarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 32 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 32 din 9 mai 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
5.REGULAMENT 09/05/2017 REGULAMENT din 9 mai 2017de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
1.DECIZIE 107 07/03/2017 DECIZIA nr. 107 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (9) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi ale art. 1202 din Codul civil din 1864 şi art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
2.DECIZIE 155 14/03/2017 DECIZIA nr. 155 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
3.DECIZIE 168 16/03/2017 DECIZIA nr. 168 din 16 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) şi (3) raportat la art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 331 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 331 din 18 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Cotarcea Ionuţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 332 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 332 din 18 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Ioniţă Radu-George EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
6.
ORDIN 148 16/05/2017
ORDIN nr. 148 din 16 mai 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdicţia pescuitului în timpul nopţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 379 din 22 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 68 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 68 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu ţările terţe în contextul Agendei europene privind migraţia - COM (2016) 960 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 67 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 67 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind recomandările de reformă în domeniul reglementării serviciilor profesionale - COM (2016) 820 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 65 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 65 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliţia de frontieră şi garda de coastă la nivel european - COM (2016) 747 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 66 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 66 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al optulea raport privind transferul şi relocarea - COM (2016) 791 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 64 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 64 din 16 mai 2017referitoare la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2016) 728 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 61 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 61 din 16 mai 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice - COM (2017) 53 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 62 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 62 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 şi a Planului de acţiune al UE în materie de droguri 2013-2016: menţinerea necesităţii unui Plan de acţiune al UE în materie de droguri 2017-2020 - COM (2017) 195 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 60 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 60 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate către o uniune a securităţii efectivă şi autentică - COM(2017) 41 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 58 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 58 din 16 mai 2017referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta central-mediteraneeană, Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi omeneşti - JOIN (2017) 4 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
10.
ORDIN 730 19/05/2017
ORDIN nr. 730 din 19 mai 2017privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
11.DECIZIE 28 24/04/2017 DECIZIA nr. 28 din 24 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
12.CUANTUM TOTAL 22/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 22 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Democrat EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 378 din 22 mai 2017
1.
ORDIN 494 05/05/2017
ORDIN nr. 494 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 19 mai 2017
2.DECIZIE 5 20/03/2017 DECIZIA nr. 5 din 20 martie 2017referitoarea la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 485 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedură penală EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 19 mai 2017
3.CIRCULARĂ 6 04/05/2017 CIRCULARĂ nr. 6 din 4 mai 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la proclamarea Independenţei de stat a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 375 din 19 mai 2017
1.DECIZIE 179 21/03/2017 DECIZIA nr. 179 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 333 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 333 din 18 mai 2017privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi liberă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 334 18/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 334 din 18 mai 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
4.
ORDIN 344 22/02/2017
ORDIN nr. 344 din 22 februarie 2017pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise şi/sau închise la bănci EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
5.
ORDIN 5 09/05/2017
ORDIN nr. 5 din 9 mai 2017pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise şi/sau închise la bănci EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
6.
ORDIN 739 11/05/2017
ORDIN nr. 739 din 11 mai 2017privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
7.PROCEDURĂ 11/05/2017 PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE din 11 mai 2017a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
8.
ORDIN 757 18/05/2017
ORDIN nr. 757 din 18 mai 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate“ EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
9.
ORDIN 758 18/05/2017
ORDIN nr. 758 din 18 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalităţii prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“ EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 377 din 19 mai 2017
1.
LEGE 105 18/05/2017
LEGE nr. 105 din 18 mai 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
2.DECRET 483 17/05/2017 DECRET nr. 483 din 17 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
3.
LEGE 107 18/05/2017
LEGE nr. 107 din 18 mai 2017pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
4.DECRET 485 17/05/2017 DECRET nr. 485 din 17 mai 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
5.DECIZIE 106 07/03/2017 DECIZIA nr. 106 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 şi art. 111 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
6.DECIZIE 126 09/03/2017 DECIZIA nr. 126 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342-346 din Codul de procedură penală şi art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. b) coroborat cu art. 347 raportat la art. 342-346 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
7.DECIZIE 420 19/05/2017 DECIZIE nr. 420 din 19 mai 2017pentru numirea domnului Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
8.
ORDIN 553 12/05/2017
ORDIN nr. 553 din 12 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
9.
ORDIN 35 17/05/2017
ORDIN nr. 35 din 17 mai 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi a Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 376 din 19 mai 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 37 11/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 11 mai 2017privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
2.
ORDIN 565 17/05/2017
ORDIN nr. 565 din 17 mai 2017pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, privind etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
3.
ORDIN 2280 09/05/2017
ORDIN nr. 2.280 din 9 mai 2017privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
4.DECIZIE 26 10/04/2017 DECIZIA nr. 26 din 10 aprilie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 45 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 11 mai 2017privind ocuparea locului vacant de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de către domnul Popa Irimie Emil EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017
1.DECIZIE 150 14/03/2017 DECIZIA nr. 150 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) sintagma „sau nedeclararea unor informaţii“ din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
2.
ORDIN 3967 25/11/2016
ORDIN nr. 3.967 din 25 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a vilei „Alice“, str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, judeţul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
3.
ORDIN 4071 27/12/2016
ORDIN nr. 4.071 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Conacului Moruzi, satul Târgşoru Vechi, comuna Târgşoru Vechi, judeţul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
4.
ORDIN 4075 27/12/2016
ORDIN nr. 4.075 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Sinagogii cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, judeţul Harghita, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
5.DECIZIE 18 20/03/2017 DECIZIA nr. 18 din 20 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea chestiunii de drept ce vizează interpretarea dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 mai 2017
1.
LEGE 102 16/05/2017
LEGE nr. 102 din 16 mai 2017privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
2.ACORD 20/12/2016 ACORD DE ÎMPRUMUT din 20 decembrie 2016(Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
3.DECRET 470 15/05/2017 DECRET nr. 470 din 15 mai 2017pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
4.
ORDIN 106 15/05/2017
ORDIN nr. 106 din 15 mai 2017privind aprobarea tarifului orar de plată a activităţilor de natură intelectuală desfăşurate de către experţii în domeniul managementului calităţii în sănătate EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
5.DECIZIE 15 25/04/2017 DECIZIA nr. 15 din 25 aprilie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 369 din 18 mai 2017
1.DECRET 486 17/05/2017 DECRET nr. 486 din 17 mai 2017privind conferirea Ordinului naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
2.DECRET 487 17/05/2017 DECRET nr. 487 din 17 mai 2017privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
3.DECRET 488 17/05/2017 DECRET nr. 488 din 17 mai 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
4.DECIZIE 411 18/05/2017 DECIZIE nr. 411 din 18 mai 2017privind eliberarea domnului Aron Szele din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
5.DECIZIE 412 18/05/2017 DECIZIE nr. 412 din 18 mai 2017pentru eliberarea domnului Daniel Dinulescu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
6.DECIZIE 413 18/05/2017 DECIZIE nr. 413 din 18 mai 2017pentru numirea domnului Daniel Marius Zamfiroiu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
7.DECIZIE 414 18/05/2017 DECIZIE nr. 414 din 18 mai 2017pentru eliberarea domnului Claudel Şelaru din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
8.DECIZIE 415 18/05/2017 DECIZIE nr. 415 din 18 mai 2017pentru numirea domnului Liviu Adrian Balan în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
9.DECIZIE 416 18/05/2017 DECIZIE nr. 416 din 18 mai 2017privind eliberarea domnului Ioan Sabo din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
10.DECIZIE 417 18/05/2017 DECIZIE nr. 417 din 18 mai 2017privind numirea domnului Nicolae Silviu Mărgineanu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
11.DECIZIE 418 18/05/2017 DECIZIE nr. 418 din 18 mai 2017pentru eliberarea domnului Marius Coturbaş din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
12.DECIZIE 419 18/05/2017 DECIZIE nr. 419 din 18 mai 2017pentru numirea domnului Radu-Ioan Igna în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 18 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 311 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 311 din 11 mai 2017pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016-30 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 8 08/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 8 mai 2017privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2017 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
3.
ORDIN 146 11/05/2017
ORDIN nr. 146 din 11 mai 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 40 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 40 din 16 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei COM (2016) 941 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 39 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 16 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei COM (2016) 940 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 38 16/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 mai 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
7.
LEGE (R) 47 07/07/1994
LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*)privind serviciile din subordinea Preşedintelui României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
8.
RECTIFICARE 487 28/04/2017
RECTIFICARE nr. 487 din 28 aprilie 2017referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
9.NORMĂ 11/05/2017 NORME METODOLOGICE din 11 mai 2017privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 372 din 18 mai 2017
1.HOTĂRÂRE (R) 30 23/06/1993 HOTĂRÂREA nr. 30 din 23 iunie 1993 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 18 mai 2017
2.DECIZIE 643 04/05/2017 DECIZIE nr. 643 din 4 mai 2017privind sancţionarea Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 18 mai 2017
3.
ORDIN 476 27/04/2017
ORDIN nr. 476 din 27 aprilie 2017privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 18 mai 2017
1.DECIZIE 57 02/02/2017 DECIZIA nr. 57 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi a dispoziţiilor art. 97 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
2.DECIZIE 139 14/03/2017 DECIZIA nr. 139 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
3.DECIZIE 146 14/03/2017 DECIZIA nr. 146 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (7) teza referitoare la competenţa Curţii de Apel Bucureşti din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
4.
ORDIN 3858 04/05/2017
ORDIN nr. 3.858 din 4 mai 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.825/2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte state EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
5.DECIZIE 640 03/05/2017 DECIZIE nr. 640 din 3 mai 2017privind sancţionarea Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 366 din 17 mai 2017
1.NORMĂ 15 16/05/2017 NORMĂ nr. 15 din 16 mai 2017privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
2.DECIZIE 23 03/04/2017 DECIZIA nr. 23 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi şi art. 1.669 alin. (1) din Codul civil EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
3.CUANTUM TOTAL 17/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 17 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional „Pentru Patrie“ EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 365 din 17 mai 2017
1.DECIZIE 13 16/05/2017 DECIZIE nr. 13 din 16 mai 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 mai 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
2.DECIZIE 121 09/03/2017 DECIZIA nr. 121 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
3.
ORDIN 660 03/05/2017
ORDIN nr. 660 din 3 mai 2017privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
4.PROCEDURĂ 03/05/2017 PROCEDURĂ din 3 mai 2017de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 368 din 17 mai 2017
1.DECRET 471 15/05/2017 DECRET nr. 471 din 15 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
2.
LEGE 104 16/05/2017
LEGE nr. 104 din 16 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
3.
LEGE 103 16/05/2017
LEGE nr. 103 din 16 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
4.DECRET 472 15/05/2017 DECRET nr. 472 din 15 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
5.DECIZIE 104 07/03/2017 DECIZIA nr. 104 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 25 din 17 noiembrie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, şi ale art. 478 alin. (1) şi art. 479 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
6.
ORDIN 87 31/03/2017
ORDIN nr. 87 din 31 martie 2017pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind clasificarea şi evaluarea resurselor/rezervelor de apă minerală naturală, apă minerală terapeutică, apă geotermală, gazele care le însoţesc şi de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
7.
ORDIN 129 04/05/2017
ORDIN nr. 129 din 4 mai 2017privind modificarea şi completarea Listei cu clasificatorii autorizaţi pentru clasificarea carcaselor de porcine şi/sau bovine şi/sau ovine, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 87/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
8.DECIZIE 17/05/2017 DECIZIE din 17 mai 2017cu privire la Cererea nr. 54.950/10 prezentată de Mihai Marcel Trif împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
9.NORMĂ 16 16/05/2017 NORMĂ nr. 16 din 16 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2016 privind asigurările auto din România EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
10.INSTRUCŢIUNI 2 16/05/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 2 din 16 mai 2017privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 367 din 17 mai 2017
1.DECIZIE 148 14/03/2017 DECIZIA nr. 148 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
2.
ORDIN 603 10/04/2017
ORDIN nr. 603 din 10 aprilie 2017privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
3.
ORDIN 273 06/04/2017
ORDIN nr. 273 din 6 aprilie 2017privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
4.
ORDIN 3850 02/05/2017
ORDIN nr. 3.850 din 2 mai 2017pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
5.METODOLOGIE 02/05/2017 METODOLOGIE-CADRU din 2 mai 2017de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 361 din 16 mai 2017
1.
ORDIN 602 10/04/2017
ORDIN nr. 602 din 10 aprilie 2017privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Muntele de Sare Praid EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai 2017
2.DECIZIE 4 20/03/2017 DECIZIA nr. 4 din 20 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) Cod penal EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 16 mai 2017
1.DECIZIE 133 09/03/2017 DECIZIA nr. 133 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
2.DECIZIE 406 16/05/2017 DECIZIE nr. 406 din 16 mai 2017privind numirea doamnei Gabriela Elena Sglimbea în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
3.DECIZIE 407 16/05/2017 DECIZIE nr. 407 din 16 mai 2017privind numirea domnului Teiu Păunescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
4.DECIZIE 408 16/05/2017 DECIZIE nr. 408 din 16 mai 2017privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
5.DECIZIE 409 16/05/2017 DECIZIE nr. 409 din 16 mai 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
6.DECIZIE 410 16/05/2017 DECIZIE nr. 410 din 16 mai 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 364 din 16 mai 2017
1.DECRET 473 15/05/2017 DECRET nr. 473 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
2.DECRET 474 15/05/2017 DECRET nr. 474 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
3.DECRET 475 15/05/2017 DECRET nr. 475 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
4.DECRET 476 15/05/2017 DECRET nr. 476 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
5.DECRET 477 15/05/2017 DECRET nr. 477 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
6.DECRET 478 15/05/2017 DECRET nr. 478 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
7.DECRET 479 15/05/2017 DECRET nr. 479 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
8.DECRET 480 15/05/2017 DECRET nr. 480 din 15 mai 2017privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
9.DECRET 481 15/05/2017 DECRET nr. 481 din 15 mai 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
10.DECRET 482 15/05/2017 DECRET nr. 482 din 15 mai 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
11.DECIZIE 187 21/03/2017 DECIZIA nr. 187 din 21 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
12.DECIZIE 400 16/05/2017 DECIZIE nr. 400 din 16 mai 2017privind eliberarea domnului Cătălin Cosmin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
13.DECIZIE 401 16/05/2017 DECIZIE nr. 401 din 16 mai 2017privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
14.DECIZIE 402 16/05/2017 DECIZIE nr. 402 din 16 mai 2017privind eliberarea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
15.DECIZIE 403 16/05/2017 DECIZIE nr. 403 din 16 mai 2017privind numirea domnului Florian Udrea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
16.DECIZIE 404 16/05/2017 DECIZIE nr. 404 din 16 mai 2017privind numirea domnului Claudiu-Emanuel Simion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie şi pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
17.DECIZIE 405 16/05/2017 DECIZIE nr. 405 din 16 mai 2017privind unele măsuri pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
18.
ORDIN 428 12/05/2017
ORDIN nr. 428 din 12 mai 2017privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017-14 mai 2018 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
19.
ORDIN 448 27/04/2017
ORDIN nr. 448 din 27 aprilie 2017pentru aprobareaNormelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
20.NORMĂ 27/04/2017 NORME TEHNICE din 27 aprilie 2017privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 363 din 16 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 30 28/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 30 din 28 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 362 din 16 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 319 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 319 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 318 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 318 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 317 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 317 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 315 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 315 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
5.DECIZIE 114 09/03/2017 DECIZIA nr. 114 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
6.DECIZIE 60 02/02/2017 DECIZIA nr. 60 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 316 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 316 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 320 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 320 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 321 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 321 din 11 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Poşta Română“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
10.
ORDIN 440 26/04/2017
ORDIN nr. 440 din 26 aprilie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, din unitatea administrativ-teritorială Brestovăţ, din judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
11.DECIZIE 729 27/04/2017 DECIZIE nr. 729 din 27 aprilie 2017privind condiţiile de asigurare a materialelor necesare organizării de spectacole, expoziţii şi alte manifestări culturale şi artistice în care sunt implicaţi deţinuţii EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
12.DECIZIE 237 11/05/2017 DECIZIE nr. 237 din 11 mai 2017privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Consiliul Naţional al Audiovizualului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 359 din 16 mai 2017
1.
LEGE 101 10/05/2017
LEGE nr. 101 din 10 mai 2017pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
2.DECRET 456 10/05/2017 DECRET nr. 456 din 10 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
3.DECIZIE 131 09/03/2017 DECIZIA nr. 131 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (16) şi alin. (21) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 314 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 314 din 11 mai 2017pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 25 mai 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
5.
ORDIN 136 10/05/2017
ORDIN nr. 136 din 10 mai 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 72/2017 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
6.
ORDIN 390 03/05/2017
ORDIN nr. 390 din 3 mai 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 747/2004 privind concesionarea unui serviciu public de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
7.
ORDIN 457 28/04/2017
ORDIN nr. 457 din 28 aprilie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Fântânele, judeţul Prahova EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
8.
ORDIN 458 28/04/2017
ORDIN nr. 458 din 28 aprilie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Băneasa, Braniştea, Cuca, Fârţăneşti, Piscu, Tuluceşti şi Vlădeşti din judeţul Galaţi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
9.
ORDIN 459 02/05/2017
ORDIN nr. 459 din 2 mai 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate într-un sector cadastral din unitatea administrativ-teritorială Lemnia, judeţul Covasna EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
10.
ORDIN 478 02/05/2017
ORDIN nr. 478 din 2 mai 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
11.
ORDIN 2940 09/05/2017
ORDIN nr. 2.940 din 9 mai 2017pentru aprobarea Procedurii speciale privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
12.PROCEDURĂ 09/05/2017 PROCEDURĂ SPECIALĂ din 9 mai 2017privind autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
13.PROTOCOL 3 10/11/2010 AL TREILEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 10 noiembrie 2010la Convenţia europeană privind extrădarea EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 15 mai 2017
1.
ORDIN 102 28/04/2017
ORDIN nr. 102 din 28 aprilie 2017privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 308 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 308 din 5 mai 2017privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 307 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 307 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 54 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 54 din 9 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE - COM (2016) 715 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 57 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 57 din 9 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1.247/2002/CE - COM (2017) 8 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 56 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 56 din 9 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Schimbul de date cu caracter personal şi protecţia acestora într-o lume globalizată - COM 7 (2017) final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 55 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 9 mai 2017privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării - COM (2016) 950 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 52 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 52 din 9 mai 2017privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 861 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 53 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 53 din 9 mai 2017referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) - COM (2016) 767 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
10.HOTĂRÂRE 51 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 51 din 9 mai 2017referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice (reformare) - COM (2016) 864 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
11.
ORDIN 406 15/03/2017
ORDIN nr. 406 din 15 martie 2017pentru aprobarea Ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
12.GHID 15/03/2017 GHID ORIENTATIV din 15 martie 2017privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
13.
ORDIN 601 10/04/2017
ORDIN nr. 601 din 10 aprilie 2017privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Melcului (Firtuş) EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 357 din 15 mai 2017
1.DECRET 461 12/05/2017 DECRET nr. 461 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
2.
ORDIN 600 21/04/2017
ORDIN nr. 600 din 21 aprilie 2017pentru aprobarea Licenţei generale de transfer definitiv de expediere din teritoriul României de produse militare către destinatari certificaţi, nr. LGTDC-RO-01 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
3.
ORDIN 409 10/04/2017
ORDIN nr. 409 din 10 aprilie 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 313 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 313 din 11 mai 2017privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
5.DECIZIE 111 09/03/2017 DECIZIA nr. 111 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative şi ulterior prin art. XXIV pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
6.DECRET 468 12/05/2017 DECRET nr. 468 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
7.DECRET 469 12/05/2017 DECRET nr. 469 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
8.DECRET 462 12/05/2017 DECRET nr. 462 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
9.DECRET 463 12/05/2017 DECRET nr. 463 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
10.DECRET 465 12/05/2017 DECRET nr. 465 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
11.DECRET 467 12/05/2017 DECRET nr. 467 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
12.DECRET 460 12/05/2017 DECRET nr. 460 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
13.DECRET 457 12/05/2017 DECRET nr. 457 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
14.DECRET 459 12/05/2017 DECRET nr. 459 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
15.DECRET 464 12/05/2017 DECRET nr. 464 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 15 mai 2017
1.DECIZIE 54 02/02/2017 DECIZIA nr. 54 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
2.DECIZIE 55 02/02/2017 DECIZIA nr. 55 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 272 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 272 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016 la Mako EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
4.PROCES VERBAL 18/11/2016 PROCES VERBAL din 18 noiembrie 2016privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 12 mai 2017
1.
ORDIN 48 04/05/2017
ORDIN nr. 48 din 4 mai 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 12 mai 2017
2.REGULAMENT 04/05/2017 REGULAMENT din 4 mai 2017de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 352 din 12 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 36 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 36 din 11 mai 2017privind revocarea domnului Negriţoiu Mişu din funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru executiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 38 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 38 din 11 mai 2017privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 39 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 11 mai 2017pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
4.DECRET 458 12/05/2017 DECRET nr. 458 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
5.DECRET 466 12/05/2017 DECRET nr. 466 din 12 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
6.
ORDIN 3851 02/05/2017
ORDIN nr. 3.851 din 2 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
7.CIRCULARĂ 7 11/05/2017 CIRCULARĂ nr. 7 din 11 mai 2017privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
8.CIRCULARĂ 8 11/05/2017 CIRCULARĂ nr. 8 din 11 mai 2017privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 355 din 12 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 304 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 304 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 306 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 306 din 5 mai 2017privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 309 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 309 din 5 mai 2017pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 310 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 310 din 5 mai 2017privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul“ Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
5.
ORDIN 139 11/05/2017
ORDIN nr. 139 din 11 mai 2017privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 354 din 12 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 305 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 305 din 5 mai 2017privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 286 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 286 din 5 mai 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
3.DECRET 452 08/05/2017 DECRET nr. 452 din 8 mai 2017pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
4.ACORD 04/07/2016 ACORD din 4 iulie 2016între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
5.
LEGE 99 09/05/2017
LEGE nr. 99 din 9 mai 2017privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 351 din 12 mai 2017
1.DECIZIE 56 02/02/2017 DECIZIA nr. 56 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 11 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 312 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 312 din 11 mai 2017privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 350 din 11 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 34 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 9 mai 2017pentru aprobarea înfiinţării, pe teritoriul României, a Detaşamentului NATO de Contrainformaţii, sub denumirea de ACCI BUCHAREST DETACHMENT - BuDET EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 35 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 mai 2017privind constituirea Grupului PRO-America EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 37 11/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 37 din 11 mai 2017privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
4.DECRET 454 10/05/2017 DECRET nr. 454 din 10 mai 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
5.DECIZIE 65 16/02/2017 DECIZIA nr. 65 din 16 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 301 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 301 din 5 mai 2017privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 641, situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 302 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 302 din 5 mai 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2011 privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
8.
ORDIN 101 08/05/2017
ORDIN nr. 101 din 8 mai 2017privind aprobarea cuantumului taxelor de prelevare a probelor de control doping EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
9.
ORDIN 516 10/05/2017
ORDIN nr. 516 din 10 mai 2017privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
10.DECIZIE 20 03/04/2017 DECIZIA nr. 20 din 3 aprilie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 857 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, art. 167 alin. (1) teza finală şi art. 195 alin. (5) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
11.
RECTIFICARE 368 26/04/2017
RECTIFICARE nr. 368 din 26 aprilie 2017referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 368/2017 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 11 mai 2017
1.PROTOCOL 10/11/2016 PROTOCOL din 10 noiembrie 2016între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
2.
LEGE 98 09/05/2017
LEGE nr. 98 din 9 mai 2017pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
3.PROTOCOL 04/07/2016 PROTOCOL din 4 iulie 2016de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
4.DECRET 451 08/05/2017 DECRET nr. 451 din 8 mai 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 36 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 36 din 9 mai 2017privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 37 09/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 37 din 9 mai 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
7.DECIZIE 53 02/02/2017 DECIZIA nr. 53 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 298 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 298 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 300 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 300 din 5 mai 2017pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016 la Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
10.ACORD 11/10/2016 ACORD DE COOPERARE din 11 octombrie 2016de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
11.
ORDIN 670 05/05/2017
ORDIN nr. 670 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea art. 2 din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 90/2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 348 din 11 mai 2017
1.
ORDIN 44 14/04/2017
ORDIN nr. 44 din 14 aprilie 2017pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
2.DECIZIE 21 17/01/2017 DECIZIA nr. 21 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi ale art. 215^1 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
3.NORMĂ 14/04/2017 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 14 aprilie 2017privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 197 16/12/2016 HOTĂRÂRE nr. 197 din 16 decembrie 2016privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 11 mai 2017
1.DECIZIE 9 15/03/2017 DECIZIA nr. 9 din 15 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal“ EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 11 mai 2017
1.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
2.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale "Regiotrans" S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
3.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
4.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
5.ACT ADIŢIONAL 1 10/05/2017 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 10 mai 2017pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 bis din 11 mai 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 36 05/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
2.DECIZIE 398 10/05/2017 DECIZIE nr. 398 din 10 mai 2017pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
3.DECIZIE 399 10/05/2017 DECIZIE nr. 399 din 10 mai 2017privind numirea domnului Daniel Robert Marin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 23/06/2015 HOTĂRÂREA din 23 iunie 2015în Cauza Opriş împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
5.DECIZIE 14 28/04/2017 DECIZIE nr. 14 din 28 aprilie 2017privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
6.REGULAMENT 28/04/2017 REGULAMENT ELECTORAL din 28 aprilie 2017privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 303 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 303 din 5 mai 2017privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
2.CIRCULARĂ 5 25/04/2017 CIRCULARĂ nr. 5 din 25 aprilie 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, cu tema 150 de ani de la adoptarea legii pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor naţionale EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
3.
ORDIN 32 25/04/2017
ORDIN nr. 32 din 25 aprilie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
4.REGULAMENT 25/04/2017 REGULAMENT din 25 aprilie 2017privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 35 05/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2017pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
2.DECIZIE 397 10/05/2017 DECIZIE nr. 397 din 10 mai 2017privind constituirea Comitetului interministerial de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
3.
ORDIN 531 08/05/2017
ORDIN nr. 531 din 8 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
4.
ORDIN 325 05/05/2017
ORDIN nr. 325 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
5.
ORDIN 2822 27/04/2017
ORDIN nr. 2.822 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017
1.
ORDIN 491 02/05/2017
ORDIN nr. 491 din 2 mai 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 285 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 285 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice locale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
3.DECIZIE 35 19/01/2017 DECIZIA nr. 35 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
4.
ORDIN 1381 27/04/2017
ORDIN nr. 1.381 din 27 aprilie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/ anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
5.
ORDIN 1382 27/04/2017
ORDIN nr. 1.382 din 27 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 10 mai 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 34 05/05/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
2.DECRET 453 09/05/2017 DECRET nr. 453 din 9 mai 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
3.DECIZIE 52 02/02/2017 DECIZIA nr. 52 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 25 din 8 octombrie 2015 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 341 din 10 mai 2017
1.DECIZIE 91 28/02/2017 DECIZIA nr. 91 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017
2.
ORDIN 2 28/02/2017
ORDIN nr. 2 din 28 februarie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017
3.REGULAMENT 28/02/2017 REGULAMENT din 28 februarie 2017de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi EMITENT: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017
4.INSTRUCŢIUNI 1 05/05/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 5 mai 2017privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017
1.DECIZIE 13 17/01/2017 DECIZIA nr. 13 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 293 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 293 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 295 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 295 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 294 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 294 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 296 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 296 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Telecomunicaţii C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 297 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 297 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 18 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 5 mai 2017privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale judeţene constituite la alegerile locale parţiale pentru primari din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 9 mai 2017
1.
ORDIN 38 03/05/2017
ORDIN nr. M.38 din 3 mai 2017pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.84/2009 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 338 din 9 mai 2017
2.
ORDIN 477 02/05/2017
ORDIN nr. 477 din 2 mai 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 338 din 9 mai 2017
3.
ORDIN 520 05/05/2017
ORDIN nr. 520 din 5 mai 2017privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 338 din 9 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 34 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 3 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 35 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 35 din 3 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării COM (2016)950 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 273 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 273 din 27 aprilie 2017pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea poziţiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 274 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 274 din 27 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
5.
ORDIN 426 19/04/2017
ORDIN nr. 426 din 19 aprilie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Mischii, judeţul Dolj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
6.
ORDIN 459 24/04/2017
ORDIN nr. 459 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
7.NORMĂ 24/04/2017 NORME din 24 aprilie 2017privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
8.
ORDIN 551 13/04/2017
ORDIN nr. 551 din 13 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
9.
ORDIN 636 27/04/2017
ORDIN nr. 636 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 337 din 9 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 257 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 257 din 27 aprilie 2017pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B, din calea Mărăşeşti, oraşul Jimbolia, judeţul Timiş, construit prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea locuinţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 336 din 9 mai 2017
2.
ORDIN 640 28/04/2017
ORDIN nr. 640 din 28 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 336 din 9 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 279 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 279 din 27 aprilie 2017privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii şi descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, din Portul Brăila, Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 276 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 276 din 27 aprilie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
3.DECIZIE 117 09/03/2017 DECIZIA nr. 117 din 9 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 280 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 280 din 27 aprilie 2017privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea în administrare a unei părţi din acest imobil Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu“, instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
5.
ORDIN 56 29/03/2017
ORDIN nr. 56 din 29 martie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
6.
ORDIN 643 02/05/2017
ORDIN nr. 643 din 2 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
7.
ORDIN 517 10/04/2017
ORDIN nr. 517 din 10 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017
1.DECIZIE 79 28/02/2017 DECIZIA nr. 79 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 5 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 330 din 8 mai 2017
2.DECIZIE 80 28/02/2017 DECIZIA nr. 80 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 330 din 8 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 256 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 256 din 20 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 330 din 8 mai 2017
1.DECIZIE 5 17/01/2017 DECIZIA nr. 5 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (1) coroborat cu art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 8 mai 2017
2.DECIZIE 10 17/01/2017 DECIZIA nr. 10 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilorart. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) şi (8) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 8 mai 2017
3.DECIZIE 83 28/02/2017 DECIZIA nr. 83 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (9), precum şi ale art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 329 din 8 mai 2017
1.
LEGE 94 05/05/2017
LEGE nr. 94 din 5 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
2.DECRET 447 05/05/2017 DECRET nr. 447 din 5 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
3.
LEGE 95 05/05/2017
LEGE nr. 95 din 5 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
4.DECRET 448 05/05/2017 DECRET nr. 448 din 5 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
5.
LEGE 96 05/05/2017
LEGE nr. 96 din 5 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
6.DECRET 449 05/05/2017 DECRET nr. 449 din 5 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
7.
LEGE 97 05/05/2017
LEGE nr. 97 din 5 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
8.DECRET 450 05/05/2017 DECRET nr. 450 din 5 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
9.DECIZIE 48 02/02/2017 DECIZIA nr. 48 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (5) din Codul de procedură penală şi ale art. 20-25 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
10.HOTĂRÂRE 291 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 291 din 5 mai 2017pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
11.HOTĂRÂRE 292 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 292 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
12.DECIZIE 395 08/05/2017 DECIZIE nr. 395 din 8 mai 2017privind eliberarea domnului Dorel Fronea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
13.DECIZIE 396 08/05/2017 DECIZIE nr. 396 din 8 mai 2017pentru eliberarea doamnei Carmen-Elena Tatu din funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 334 din 8 mai 2017
1.
ORDIN 125 03/05/2017
ORDIN nr. 125 din 3 mai 2017pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 269 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 269 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
3.AMENDAMENT 28/12/2016 AMENDAMENT din 28 decembrie 2016convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
4.DECIZIE 59 02/02/2017 DECIZIA nr. 59 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelaşi act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
5.PROCEDURĂ 03/05/2017 PROCEDURĂ din 3 mai 2017privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
6.
ORDIN 313 27/04/2017
ORDIN nr. 313 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 8 mai 2017
1.ACORD 06/03/2017 ACORD din 6 martie 2017între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017
2.
ORDIN 215 20/03/2017
ORDIN nr. 215 din 20 martie 2017privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 277 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 277 din 27 aprilie 2017privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău, Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 278 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 278 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind contribuţia financiară la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migraţiei, semnat la 6 martie 2017 la Paris, şi a plăţii contribuţiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate şi Buget 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 332 din 8 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 289 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 289 din 5 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Ghincea Marius-Cristian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 290 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 290 din 5 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petcu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 288 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 288 din 5 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 48 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 48 din 3 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Stadiul actual şi posibilele căi de urmat în ceea ce priveşte situaţia de nereciprocitate cu anumite ţări terţe în domeniul politicii vizelor (Acţiuni întreprinse ca urmare a comunicării din 12 aprilie) - COM 816 (2016) final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 50 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 50 din 3 mai 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al treilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale - COM (2016) 831 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
6.DECIZIE 4 17/01/2017 DECIZIA nr. 4 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 49 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 49 din 3 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de îngheţare şi de confiscare - COM (2016) 819 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 47 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 47 din 3 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolele 290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - COM (2016) 799 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
9.HOTĂRÂRE 46 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 46 din 3 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiţiei care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - COM (2016) 798 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
10.HOTĂRÂRE 45 03/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 3 mai 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 şi (UE) 2016/1624 - COM (2016) 731 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 331 din 8 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 283 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 283 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
2.DECIZIE 385 05/05/2017 DECIZIE nr. 385 din 5 mai 2017pentru eliberarea domnului Valeriu Alexandru Gâlă din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
3.DECIZIE 386 05/05/2017 DECIZIE nr. 386 din 5 mai 2017pentru eliberarea domnului Marius Stănilă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
4.DECIZIE 387 05/05/2017 DECIZIE nr. 387 din 5 mai 2017pentru eliberarea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
5.DECIZIE 388 05/05/2017 DECIZIE nr. 388 din 5 mai 2017pentru numirea domnului Leonard-Cătălin Munteanu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
6.DECIZIE 389 05/05/2017 DECIZIE nr. 389 din 5 mai 2017pentru numirea domnului Teodor-Alexandru Georgescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
7.DECIZIE 390 05/05/2017 DECIZIE nr. 390 din 5 mai 2017pentru numirea domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
8.DECIZIE 391 05/05/2017 DECIZIE nr. 391 din 5 mai 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ştefăniţă Munteanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
9.DECIZIE 392 05/05/2017 DECIZIE nr. 392 din 5 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Vali Mirela Mihalaşcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
10.DECIZIE 393 05/05/2017 DECIZIE nr. 393 din 5 mai 2017privind numirea domnului Ştefăniţă Munteanu în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
11.DECIZIE 394 05/05/2017 DECIZIE nr. 394 din 5 mai 2017privind numirea domnului Tibor-Ioan Pentek în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 5 mai 2017
1.
LEGE 92 05/05/2017
LEGE nr. 92 din 5 mai 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
2.DECRET 445 04/05/2017 DECRET nr. 445 din 4 mai 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
3.
LEGE 93 05/05/2017
LEGE nr. 93 din 5 mai 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
4.DECRET 446 04/05/2017 DECRET nr. 446 din 4 mai 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
5.DECIZIE 30 19/01/2017 DECIZIA nr. 30 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 287 05/05/2017 HOTĂRÂRE nr. 287 din 5 mai 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Loteria Română“ - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
7.
ORDIN 350 27/03/2017
ORDIN nr. 350 din 27 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
8.NORMĂ 27/03/2017 NORME PROPRII din 27 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
9.
ORDIN 18 15/03/2017
ORDIN nr. M.18 din 15 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
10.NORMĂ 15/03/2017 NORME PROPRII din 15 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
11.
ORDIN 35 23/03/2017
ORDIN nr. 35 din 23 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
12.NORMĂ 23/03/2017 NORME PROPRII din 23 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
13.
ORDIN 1303 21/04/2017
ORDIN nr. 1.303 din 21 aprilie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
14.NORMĂ 21/04/2017 NORME PROPRII din 21 aprilie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
15.
ORDIN 15169 03/03/2017
ORDIN nr. 15.169 din 3 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul Român de Informaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
16.NORMĂ 03/03/2017 NORME PROPRII din 3 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul Român de Informaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
17.
ORDIN 148 09/03/2017
ORDIN nr. 148 din 9 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
18.NORMĂ 09/03/2017 NORME PROPRII din 9 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
19.
ORDIN 246 08/03/2017
ORDIN nr. 246 din 8 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
20.NORMĂ 08/03/2017 NORME PROPRII din 8 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
21.
ORDIN 336 13/03/2017
ORDIN nr. 336 din 13 martie 2017privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
22.NORMĂ 13/03/2017 NORME PROPRII din 13 martie 2017de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: Serviciul de Pază şi Protecţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
23.
RECTIFICARE 29/04/2017
RECTIFICARE din 29 aprilie 2017referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D. EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 327 din 5 mai 2017
1.CUANTUM TOTAL 05/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 5 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 326 din 5 mai 2017
1.DECIZIE 26 19/01/2017 DECIZIA nr. 26 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 şi art. 306 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
2.
ORDIN 516 03/05/2017
ORDIN nr. 516 din 3 mai 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
3.
ORDIN 309 27/04/2017
ORDIN nr. 309 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
4.
ORDIN 3794 26/04/2017
ORDIN nr. 3.794 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
5.CUANTUM TOTAL 05/05/2017 CUANTUM TOTAL din 5 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
6.CUANTUM TOTAL 05/05/2017 CUANTUM TOTAL din 5 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - partidul Uniunea Creştin Democrată din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
7.CUANTUM TOTAL 05/05/2017 CUANTUM TOTAL din 5 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Dreaptă EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 mai 2017
1.
ORDIN 3623 11/04/2017
ORDIN nr. 3.623 din 11 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 5 mai 2017
2.
ORDIN 99 18/04/2017
ORDIN nr. 99 din 18 aprilie 2017privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 5 mai 2017
3.DECIZIE 49 02/02/2017 DECIZIA nr. 49 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 5 mai 2017
4.DECIZIE 2 17/01/2017 DECIZIA nr. 2 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 5 mai 2017
1.
ORDIN 487 28/04/2017
ORDIN nr. 487 din 28 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 din 5 mai 2017
2.
ORDIN 3793 26/04/2017
ORDIN nr. 3.793 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 din 5 mai 2017
3.
ORDIN 33 04/05/2017
ORDIN nr. 33 din 4 mai 2017pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 323 din 5 mai 2017
1.DECIZIE 76 28/02/2017 DECIZIA nr. 76 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
2.DECIZIE 78 28/02/2017 DECIZIA nr. 78 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
3.NORMĂ 10 13/04/2017 NORMĂ nr. 10 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
4.NORMĂ 11 13/04/2017 NORMĂ nr. 11 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
5.NORMĂ 12 13/04/2017 NORMĂ nr. 12 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
6.HOTĂRÂRE 31/05/2016 HOTĂRÂREA din 31 mai 2016în Cauza Gheorghiţă şi Alexe împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 7 24/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 24 aprilie 2017privind alegerea preşedintelui, prim-vicepreşedintelui şi a vicepreşedinţilor Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 4 mai 2017
1.DECRET 444 02/05/2017 DECRET nr. 444 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
2.DECRET 440 02/05/2017 DECRET nr. 440 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
3.DECRET 439 02/05/2017 DECRET nr. 439 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
4.DECRET 443 02/05/2017 DECRET nr. 443 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
5.DECIZIE 748 13/12/2016 DECIZIA nr. 748 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
6.DECRET 441 02/05/2017 DECRET nr. 441 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
7.DECRET 442 02/05/2017 DECRET nr. 442 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
8.DECRET 438 02/05/2017 DECRET nr. 438 din 2 mai 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
9.DECRET 437 02/05/2017 DECRET nr. 437 din 2 mai 2017privind trecerea direct în retragere a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
10.DECIZIE 757 13/12/2016 DECIZIA nr. 757 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
11.
ORDIN 3792 26/04/2017
ORDIN nr. 3.792 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 322 din 4 mai 2017
1.
ORDIN 1024 28/03/2017
ORDIN nr. 1.024 din 28 martie 2017privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 4 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 6 22/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 6 din 22 aprilie 2017privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere şi alegerea membrilor Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 22 aprilie 2017 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 321 din 4 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 281 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 281 din 27 aprilie 2017privind recunoaşterea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
2.DECIZIE 33 19/01/2017 DECIZIA nr. 33 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 270 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 270 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 275 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 275 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
5.DECIZIE 29 19/01/2017 DECIZIA nr. 29 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
6.DECIZIE 6 17/01/2017 DECIZIA nr. 6 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 266 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 266 din 27 aprilie 2017privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
8.HOTĂRÂRE 267 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 267 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
9.
RECTIFICARE 49 09/02/2017
RECTIFICARE nr. 49 din 9 februarie 2017referitoare la art. I pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 49/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 320 din 4 mai 2017
1.HOTĂRÂRE 10 21/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 21 aprilie 2017pentru aprobarea modificării Codului deontologic al notarilor publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 9/2015 EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 29 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 aprilie 2017privind constatarea încetării de drept a calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Iordache Elena ca urmare a demisiei EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 284 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 284 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 319 din 4 mai 2017
1.DECIZIE 699 29/11/2016 DECIZIA nr. 699 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
2.DECIZIE 771 15/12/2016 DECIZIA nr. 771 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 3 teza a doua din Codul penal din 1969 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
3.DECIZIE 772 15/12/2016 DECIZIA nr. 772 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. (2) teza întâi din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
4.NORMĂ 8 13/04/2017 NORMĂ nr. 8 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
5.NORMĂ 9 13/04/2017 NORMĂ nr. 9 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 315 din 3 mai 2017
1.DECIZIE 32 19/01/2017 DECIZIA nr. 32 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 3 mai 2017
2.DECIZIE 383 03/05/2017 DECIZIE nr. 383 din 3 mai 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Postolache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 3 mai 2017
3.DECIZIE 384 03/05/2017 DECIZIE nr. 384 din 3 mai 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu Aurelian Flori din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 317 din 3 mai 2017
1.DECIZIE 85 28/02/2017 DECIZIA nr. 85 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
2.HOTĂRÂRE 271 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 271 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
3.
LEGE 89 28/04/2017
LEGE nr. 89 din 28 aprilie 2017pentru completareaart. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
4.DECRET 434 28/04/2017 DECRET nr. 434 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
5.DECIZIE 379 03/05/2017 DECIZIE nr. 379 din 3 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Doina Elena Popa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
6.DECIZIE 380 03/05/2017 DECIZIE nr. 380 din 3 mai 2017privind numirea doamnei Ana-Maria Stăvaru în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
7.DECIZIE 381 03/05/2017 DECIZIE nr. 381 din 3 mai 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cornelia Nagy a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
8.DECIZIE 382 03/05/2017 DECIZIE nr. 382 din 3 mai 2017pentru numirea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
9.
ORDIN 623 02/05/2017
ORDIN nr. 623 din 2 mai 2017pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
10.
ORDIN 625 03/05/2017
ORDIN nr. 625 din 3 mai 2017pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
11.
ORDIN 626 03/05/2017
ORDIN nr. 626 din 3 mai 2017privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2017 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
12.CUANTUM TOTAL 03/05/2017 CUANTUMUL TOTAL din 3 mai 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Unită EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
13.
RECTIFICARE 16 19/11/2016
RECTIFICARE nr. 16 din 19 noiembrie 2016referitoare la Decizia nr. 16 din 19 noiembrie 2016 EMITENT: Colegiul Medicilor Dentişti din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 316 din 3 mai 2017
1.
ORDIN 299 24/04/2017
ORDIN nr. 299 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
2.
ORDIN 42 21/04/2017
ORDIN nr. 42 din 21 aprilie 2017pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 133/2016 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
3.HOTĂRÂRE 265 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 265 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
4.HOTĂRÂRE 264 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 264 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
5.HOTĂRÂRE 263 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 263 din 27 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
6.DECIZIE 778 15/12/2016 DECIZIA nr. 778 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 344 alin. (1)-(3), ale art. 345 alin. (2) şi (3), ale art. 346 alin. (2)-(7) şi ale art. 347 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 din 3 mai 2017
1.ANEXĂ 24/04/2017 ANEXE din 24 aprilie 2017la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 314 bis din 3 mai 2017
1.
LEGE 80 27/04/2017
LEGE nr. 80 din 27 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
2.DECRET 417 26/04/2017 DECRET nr. 417 din 26 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
3.
LEGE 81 27/04/2017
LEGE nr. 81 din 27 aprilie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
4.DECRET 418 26/04/2017 DECRET nr. 418 din 26 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
5.
LEGE 82 27/04/2017
LEGE nr. 82 din 27 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
6.DECRET 419 26/04/2017 DECRET nr. 419 din 26 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
7.
LEGE 83 27/04/2017
LEGE nr. 83 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
8.DECRET 420 26/04/2017 DECRET nr. 420 din 26 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
9.
LEGE 86 28/04/2017
LEGE nr. 86 din 28 aprilie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
10.DECRET 431 27/04/2017 DECRET nr. 431 din 27 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
11.
LEGE 87 28/04/2017
LEGE nr. 87 din 28 aprilie 2017pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
12.DECRET 432 27/04/2017 DECRET nr. 432 din 27 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
13.
LEGE 88 28/04/2017
LEGE nr. 88 din 28 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
14.DECRET 433 28/04/2017 DECRET nr. 433 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
15.DECIZIE 81 28/02/2017 DECIZIA nr. 81 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
16.HOTĂRÂRE 262 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 262 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
17.HOTĂRÂRE 268 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 268 din 27 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
18.
RECTIFICARE 3618 19/06/2014
RECTIFICARE nr. 3.618 din 19 iunie 2014referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.618/2014 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017
1.
LEGE 90 28/04/2017
LEGE nr. 90 din 28 aprilie 2017pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
2.DECRET 435 28/04/2017 DECRET nr. 435 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
3.
LEGE 91 28/04/2017
LEGE nr. 91 din 28 aprilie 2017pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
4.DECRET 436 28/04/2017 DECRET nr. 436 din 28 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
5.DECIZIE 18 17/01/2017 DECIZIA nr. 18 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
6.ORD DE URGENŢĂ 33 27/04/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
7.HOTĂRÂRE 261 27/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 261 din 27 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Panaite Vasile EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
8.DECIZIE 376 28/04/2017 DECIZIE nr. 376 din 28 aprilie 2017privind numirea domnului Tudor Vesa în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
9.DECIZIE 377 02/05/2017 DECIZIE nr. 377 din 2 mai 2017privind eliberarea doamnei Andra Cristina Croitoru din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
10.DECIZIE 378 02/05/2017 DECIZIE nr. 378 din 2 mai 2017privind numirea doamnei Aurelia Graţiela Drăghici în funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
11.REGULAMENT 2 27/04/2017 REGULAMENT nr. 2 din 27 aprilie 2017privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
12.NORMĂ 13 13/04/2017 NORMĂ nr. 13 din 13 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 2 mai 2017
1.
ORDIN 107 24/04/2017
ORDIN nr. 107 din 24 aprilie 2017privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“ EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
2.SCHEMĂ 24/04/2017 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 aprilie 2017"Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
3.
ORDIN 106 20/04/2017
ORDIN nr. 106 din 20 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
4.
ORDIN 378 30/03/2017
ORDIN nr. 378 din 30 martie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
5.
ORDIN 615 24/04/2017
ORDIN nr. 615 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
6.
ORDIN 518 10/04/2017
ORDIN nr. 518 din 10 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR“ - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
7.
ORDIN 2463 16/03/2017
ORDIN nr. 2.463 din 16 martie 2017pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
8.
ORDIN 527 29/03/2017
ORDIN nr. 527 din 29 martie 2017pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 2 mai 2017
1.
LEGE 79 26/04/2017
LEGE nr. 79 din 26 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 28 aprilie 2017
2.DECRET 414 25/04/2017 DECRET nr. 414 din 25 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 28 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 31 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 31 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 27 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 32 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 32 din 26 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 27 aprilie 2017
3.DECIZIE 12 27/04/2017 DECIZIE nr. 12 din 27 aprilie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28 aprilie-2 mai 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 27 aprilie 2017
4.DECIZIE 77 28/02/2017 DECIZIA nr. 77 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 27 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 25 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 25 din 26 aprilie 2017pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2013 al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 27 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 26 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 26 din 26 aprilie 2017pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2014 al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 27 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 27 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 27 din 26 aprilie 2017pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2015 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 27 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 28 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 28 din 26 aprilie 2017pentru respingerea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 27 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 29 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 29 din 26 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 27 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 33 26/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 33 din 26 aprilie 2017privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 27 aprilie 2017
7.DECIZIE 370 27/04/2017 DECIZIE nr. 370 din 27 aprilie 2017privind numirea domnului Zsolt Molnar, prin detaşare, în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 27 aprilie 2017
8.DECIZIE 371 27/04/2017 DECIZIE nr. 371 din 27 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 27 aprilie 2017
1.
LEGE 77 26/04/2017
LEGE nr. 77 din 26 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 27 aprilie 2017
2.DECRET 412 25/04/2017 DECRET nr. 412 din 25 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 27 aprilie 2017
3.
LEGE 78 26/04/2017
LEGE nr. 78 din 26 aprilie 2017pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 27 aprilie 2017
4.DECRET 413 25/04/2017 DECRET nr. 413 din 25 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 27 aprilie 2017
5.DECRET 415 26/04/2017 DECRET nr. 415 din 26 aprilie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 27 aprilie 2017
6.DECRET 416 26/04/2017 DECRET nr. 416 din 26 aprilie 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 27 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 11 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 23 februarie 2017pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 27 aprilie 2017
8.NORMĂ 23/02/2017 NORME din 23 februarie 2017privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane fizice, şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea auditorilor financiari, persoane juridice, în şi din Registrul public al auditorilor financiari EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 27 aprilie 2017
1.DECIZIE 45 31/01/2017 DECIZIA nr. 45 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 478 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă şi ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
2.DECRET 401 24/04/2017 DECRET nr. 401 din 24 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
3.
LEGE 75 25/04/2017
LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
4.INSTRUCŢIUNI 2 19/04/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 19 aprilie 2017emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
5.
ORDIN 446 18/04/2017
ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
6.PROCEDURĂ 18/04/2017 PROCEDURĂ ŞI METODOLOGIE din 18 aprilie 2017de evaluare şi acreditare a spitalelor EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
7.
ORDIN 475 26/04/2017
ORDIN nr. 475 din 26 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
8.
ORDIN 308 26/04/2017
ORDIN nr. 308 din 26 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 300 din 27 aprilie 2017
1.NORMĂ 13/04/2017 NORMĂ din 13 aprilie 2017„Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului“ (NI-ASR-05-IV/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 27 aprilie 2017
2.
ORDIN 326 05/04/2017
ORDIN nr. 326 din 5 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 27 aprilie 2017
3.
ORDIN 35 18/04/2017
ORDIN nr. M.35 din 18 aprilie 2017privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Apărării Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 27 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 63 13/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 63 din 13 aprilie 2017pentru aprobarea Normei „Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului“ (NI-ASR-05-IV/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 27 aprilie 2017
5.
ORDIN 592 07/04/2017
ORDIN nr. 592 din 7 aprilie 2017pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 27 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 233 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 233 din 20 aprilie 2017privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017
2.DECIZIE 366 26/04/2017 DECIZIE nr. 366 din 26 aprilie 2017privind eliberarea domnului Florin Marius Tacu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017
3.DECIZIE 367 26/04/2017 DECIZIE nr. 367 din 26 aprilie 2017privind numirea domnului Varol Amet în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017
4.DECIZIE 368 26/04/2017 DECIZIE nr. 368 din 26 aprilie 2017privind numirea doamnei Daniela Barbu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017
5.DECIZIE 369 26/04/2017 DECIZIE nr. 369 din 26 aprilie 2017privind eliberarea domnului Cristian Dima din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017
6.
ORDIN 2586 29/03/2017
ORDIN nr. 2.586 din 29 martie 2017privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie" şi obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor" EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017
7.SCHEMĂ 29/03/2017 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 29 martie 2017pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie" şi obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor" EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017
8.
ORDIN 2587 29/03/2017
ORDIN nr. 2.587 din 29 martie 2017pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali“ EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017
9.SCHEMĂ 29/03/2017 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 29 martie 2017privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali“ EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 din 26 aprilie 2017
1.
LEGE 73 25/04/2017
LEGE nr. 73 din 25 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
2.DECRET 399 24/04/2017 DECRET nr. 399 din 24 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
3.
LEGE 74 25/04/2017
LEGE nr. 74 din 25 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
4.DECRET 400 24/04/2017 DECRET nr. 400 din 24 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
5.
LEGE 76 25/04/2017
LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
6.DECRET 402 24/04/2017 DECRET nr. 402 din 24 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 43 25/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 43 din 25 aprilie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al patrulea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declaraţiei UE - Turcia - COM (2016) 792 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
8.HOTĂRÂRE 44 25/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 44 din 25 aprilie 2017la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere - COM (2017) 114 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
9.DECIZIE 101 07/03/2017 DECIZIA nr. 101 din 7 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2.278 din Codul civil EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
10.
ORDIN 1006 23/03/2017
ORDIN nr. 1.006 din 23 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 din 26 aprilie 2017
1.DECIZIE 781 15/12/2016 DECIZIA nr. 781 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 26 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 243 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 243 din 20 aprilie 2017privind actualizarea valorilor de inventar şi transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani, precum şi de modificare a denumirii şi a codului de clasificaţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 26 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 245 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 245 din 20 aprilie 2017privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi trecerii unei părţi din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 26 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 247 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 247 din 20 aprilie 2017privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 26 aprilie 2017
5.
ORDIN 30 10/04/2017
ORDIN nr. M.30 din 10 aprilie 2017pentru abrogarea art. 136 alin. (4) din Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 53/2015 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 26 aprilie 2017
6.
ORDIN 316 13/04/2017
ORDIN nr. 316 din 13 aprilie 2017privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2017-15 februarie 2018 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 26 aprilie 2017
7.
ORDIN 3780 21/04/2017
ORDIN nr. 3.780 din 21 aprilie 2017privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual din cifra de şcolarizare aprobată pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 26 aprilie 2017
8.CUANTUM TOTAL 26/04/2017 CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 26 aprilie 2017
9.CUANTUM TOTAL 26/04/2017 CUANTUMUL TOTAL din 26 aprilie 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 296 din 26 aprilie 2017
1.DECIZIE 768 15/12/2016 DECIZIA nr. 768 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1), (4) şi (6) şi art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 26 aprilie 2017
2.DECIZIE 776 15/12/2016 DECIZIA nr. 776 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 26 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 251 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 251 din 20 aprilie 2017privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 26 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 252 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 252 din 20 aprilie 2017pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 26 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 253 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 253 din 20 aprilie 2017privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 26 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 254 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 254 din 20 aprilie 2017privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 26 aprilie 2017
7.
ORDIN 463 28/03/2017
ORDIN nr. 463 din 28 martie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 26 aprilie 2017
8.HOTĂRÂRE 05/07/2016 HOTĂRÂRE din 5 iulie 2016în Cauza Şerban împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 295 din 26 aprilie 2017
1.DECRET 407 25/04/2017 DECRET nr. 407 din 25 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
2.DECRET 408 25/04/2017 DECRET nr. 408 din 25 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
3.DECRET 405 25/04/2017 DECRET nr. 405 din 25 aprilie 2017privind retragerea unei decoraţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
4.DECRET 406 25/04/2017 DECRET nr. 406 din 25 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 33 25/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 33 din 25 aprilie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
6.DECRET 403 25/04/2017 DECRET nr. 403 din 25 aprilie 2017privind retragerea unei decoraţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
7.DECRET 404 25/04/2017 DECRET nr. 404 din 25 aprilie 2017privind retragerea unei decoraţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
8.DECRET 409 25/04/2017 DECRET nr. 409 din 25 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
9.DECRET 410 25/04/2017 DECRET nr. 410 din 25 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
10.DECRET 411 25/04/2017 DECRET nr. 411 din 25 aprilie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-şef de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
11.DECIZIE 25 19/01/2017 DECIZIA nr. 25 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 şi art. 246 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
12.DECIZIE 31 19/01/2017 DECIZIA nr. 31 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
13.HOTĂRÂRE 232 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 232 din 12 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
14.HOTĂRÂRE 249 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 249 din 20 aprilie 2017privind transmiterea unei părţi din imobilul 1230 Vânju Mare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Vânju Mare, judeţul Mehedinţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
15.HOTĂRÂRE 250 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 250 din 20 aprilie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia, pe o perioadă de 15 ani, în folosinţa gratuită a Fundaţiei ,,Mareşal Alexandru Averescu“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 26 aprilie 2017
1.DECIZIE 9 17/01/2017 DECIZIE nr. 9 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 290 din 25 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 41 24/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 41 din 24 aprilie 2017privind numirea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Institutului Cultural Român EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 42 24/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 42 din 24 aprilie 2017privind numirea unor membri ai Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017
3.DECIZIE 703 29/11/2016 DECIZIE nr. 703 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (1) lit. c) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017
4.DECIZIE 756 13/12/2016 DECIZIE nr. 756 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (3) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017
5.
ORDIN 660 24/04/2017
ORDIN nr. 660 din 24 aprilie 2017pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017
6.GHID 24/04/2017 GHID DE FINANŢARE din 24 aprilie 2017a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017
7.
ORDIN 661 24/04/2017
ORDIN nr. 661 din 24 aprilie 2017privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017
8.GHID 24/04/2017 GHID DE FINANŢARE din 24 aprilie 2017a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 293 din 25 aprilie 2017
1.DECIZIE 777 15/12/2016 DECIZIE nr. 777 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) teza a doua, ale art. 123 alin. (2) şi ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 292 din 25 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 242 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 242 din 20 aprilie 2017privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 292 din 25 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 246 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 246 din 20 aprilie 2017privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 292 din 25 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 248 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 248 din 20 aprilie 2017pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 292 din 25 aprilie 2017
5.MEMORANDUM 09/11/2016 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 9 noiembrie 2016între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 292 din 25 aprilie 2017
6.DECIZIE 17 13/03/2017 DECIZIE nr. 17 din 13 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 292 din 25 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 40 19/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 40 din 19 aprilie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune şi modalităţi de unire a eforturilor pentru obţinerea de rezultate mai bune - COM (2017) 63 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 39 19/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 19 aprilie 2017referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind respectarea vieţii private şi protecţia datelor cu caracter personal în comunicaţiile electronice şi de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viaţa privată şi comunicaţiile electronice) - COM (2017) 10 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 38 19/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 aprilie 2017privind propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveşte perioada pentru adoptarea actelor delegate - COM (2017) 136 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2017
4.
ORDIN 637 18/04/2017
ORDIN nr. 637 din 18 aprilie 2017pentru aprobarea derogării pentru specia Bison bonasus EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 241 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 241 din 20 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 255 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 255 din 20 aprilie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2017
7.DECIZIE 90 28/02/2017 DECIZIE nr. 90 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2017
8.DECIZIE 11 17/01/2017 DECIZIE nr. 11 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, precum şi a celor ale art. 39 alin. (2) din acest act normativ EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2017
1.DECIZIE 7 17/01/2017 DECIZIA nr. 7 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a celor ale art. 18 alin. (3) din acelaşi act normativ, prin raportare la prevederile art. 322 prima frază din Codul de procedură civilă de la 1865 şi art. 322 pct. 10 din acelaşi cod EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 285 din 24 aprilie 2017
2.DECIZIE 8 17/01/2017 DECIZIA nr. 8 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 285 din 24 aprilie 2017
3.
ORDIN 367 30/03/2017
ORDIN nr. 367 din 30 martie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti, judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 285 din 24 aprilie 2017
4.
ORDIN 368 30/03/2017
ORDIN nr. 368 din 30 martie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul Gorj EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 285 din 24 aprilie 2017
5.
ORDIN 403 07/04/2017
ORDIN nr. 403 din 7 aprilie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 285 din 24 aprilie 2017
1.DECIZIE 783 15/12/2016 DECIZIE nr. 783 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (2) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 289 din 24 aprilie 2017
2.DECIZIE 361 24/04/2017 DECIZIE nr. 361 din 24 aprilie 2017privind eliberarea domnului Dorin-Octavian Corcheş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 289 din 24 aprilie 2017
3.DECIZIE 362 24/04/2017 DECIZIE nr. 362 din 24 aprilie 2017privind numirea domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 289 din 24 aprilie 2017
4.DECIZIE 363 24/04/2017 DECIZIE nr. 363 din 24 aprilie 2017pentru eliberarea domnului Grigore Baboianu din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 289 din 24 aprilie 2017
5.DECIZIE 364 24/04/2017 DECIZIE nr. 364 din 24 aprilie 2017pentru numirea domnului Mălin-Matei Muşetescu în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 289 din 24 aprilie 2017
6.DECIZIE 365 24/04/2017 DECIZIE nr. 365 din 24 aprilie 2017privind numirea domnului Constantin Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 289 din 24 aprilie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 32 20/04/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 288 din 24 aprilie 2017
2.DECIZIE 357 24/04/2017 DECIZIE nr. 357 din 24 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 288 din 24 aprilie 2017
3.DECIZIE 358 24/04/2017 DECIZIE nr. 358 din 24 aprilie 2017pentru constituirea Comitetului interministerial privind asigurarea suportului tehnic necesar pentru sprijinirea noilor proiecte energetice cu potenţial de dezvoltare în partea românească a Mării Negre EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 288 din 24 aprilie 2017
4.DECIZIE 359 24/04/2017 DECIZIE nr. 359 din 24 aprilie 2017privind numirea domnului Radu-Gheorghe Antohe în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 288 din 24 aprilie 2017
5.DECIZIE 360 24/04/2017 DECIZIE nr. 360 din 24 aprilie 2017privind constituirea Consiliului interministerial pentru pregătirea şi exercitarea preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 288 din 24 aprilie 2017
6.
ORDIN 591 07/04/2017
ORDIN nr. 591 din 7 aprilie 2017pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 288 din 24 aprilie 2017
1.REGULAMENT 19/04/2017 REGULAMENT din 19 aprilie 2017de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017
2.
ORDIN 211 19/04/2017
ORDIN nr. 211 din 19 aprilie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017
3.
ORDIN 212 19/04/2017
ORDIN nr. 212 din 19 aprilie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017
4.REGULAMENT 19/04/2017 REGULAMENT din 19 aprilie 2017de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017
5.
ORDIN 213 19/04/2017
ORDIN nr. 213 din 19 aprilie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017
6.REGULAMENT 19/04/2017 REGULAMENT din 19 aprilie 2017de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017
7.
ORDIN 214 19/04/2017
ORDIN nr. 214 din 19 aprilie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, precum şi a componenţei nominale a acestuia EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017
8.REGULAMENT 19/04/2017 REGULAMENT din 19 aprilie 2017de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 287 din 24 aprilie 2017
1.DECIZIE 469 06/02/2017 DECIZIE CIVILĂ nr. 469 din 6 februarie 2017referitoarea la soluţionare cererile de recurs având ca obiect „litigiu privind funcţionarii publici“ EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a VIII-a Contencios Administrativ, Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
2.
ORDIN 4085 30/12/2016
ORDIN nr. 4.085 din 30 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Poternei bastionului 9 al Cetăţii Brăila, situată în municipiul Brăila, bd. Cuza nr. 10-12, categoria II - arhitectură, sit, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
3.
ORDIN 4073 27/12/2016
ORDIN nr. 4.073 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii romano-catolice Preasfânta Treime, oraşul Pecica, judeţul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
4.
ORDIN 4074 27/12/2016
ORDIN nr. 4.074 din 27 decembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române „Sfinţii Trei Ierarhi“, oraşul Pecica, judeţul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 238 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 238 din 20 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Ichim Carmen-Adriana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
6.DECIZIE 354 20/04/2017 DECIZIE nr. 354 din 20 aprilie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Ioan Ghica în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 234 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 234 din 20 aprilie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Paraschivu Gheorghe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
8.ORD DE URGENŢĂ 31 20/04/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 aprilie 2017privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
9.HOTĂRÂRE 236 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 236 din 20 aprilie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ghica Ioan din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: Inspecţia Socială PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
10.HOTĂRÂRE 237 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 237 din 20 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către doamna Coşa Maricica-Luminiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
11.HOTĂRÂRE 235 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 235 din 20 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Florescu Ciprian-Adrian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
12.SENTINŢĂ 1219 25/02/2016 SENTINŢA CIVILĂ nr. 1.219 din 25 februarie 2016referitoarea la soluţionarea cererii de chemare în judecată având ca obiect „anulare act administrativ“ EMITENT: Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 24 aprilie 2017
1.DECIZIE 6 28/02/2017 DECIZIA nr. 6 din 28 februarie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 253^1 din Codul penal din 1969, în sensul de a lămuri dacă intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 603 din 6 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 noiembrie 2015 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 284 din 24 aprilie 2017
2.
ORDIN 40 18/04/2017
ORDIN nr. 40 din 18 aprilie 2017privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 284 din 24 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 244 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 244 din 20 aprilie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Kyrychenko Vitalii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 284 din 24 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 240 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 240 din 20 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Aeroporturi - Bucureşti“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 284 din 24 aprilie 2017
1.
ORDIN 407 10/04/2017
ORDIN nr. 407 din 10 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 281 din 21 aprilie 2017
2.
ORDIN 408 10/04/2017
ORDIN nr. 408 din 10 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 281 din 21 aprilie 2017
3.
ORDIN 410 10/04/2017
ORDIN nr. 410 din 10 aprilie 2017pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 octombrie 2016 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 281 din 21 aprilie 2017
4.DOCUMENT 93 17/10/2016 DOCUMENT MSC 93/22/Add.1/Corr.5 din 17 octombrie 2016privind acceptarea rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 281 din 21 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 37 18/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 37 din 18 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 21 aprilie 2017
2.DECIZIE 356 20/04/2017 DECIZIE nr. 356 din 20 aprilie 2017privind exercitarea unor atribuţii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 21 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 1 29/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 29 martie 2017pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2017 EMITENT: Comisia Centrală de Rechiziţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 21 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 239 20/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 239 din 20 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român“ aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 21 aprilie 2017
5.DECIZIE 355 20/04/2017 DECIZIE nr. 355 din 20 aprilie 2017privind numirea domnului Petru Armean în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 21 aprilie 2017
6.DECIZIE 11 20/04/2017 DECIZIE nr. 11 din 20 aprilie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 21 aprilie 2017
7.
ORDIN 104 20/04/2017
ORDIN nr. 104 din 20 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 21 aprilie 2017
8.
ORDIN 2683 10/04/2017
ORDIN nr. 2.683 din 10 aprilie 2017privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 21 aprilie 2017
9.
ORDIN 2684 10/04/2017
ORDIN nr. 2.684 din 10 aprilie 2017privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 283 din 21 aprilie 2017
1.
ORDIN 214 20/03/2017
ORDIN nr. 214 din 20 martie 2017privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 282 din 21 aprilie 2017
2.REGULAMENT 1 06/04/2017 REGULAMENT nr. 1 din 6 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 282 din 21 aprilie 2017
1.
ORDIN 97 14/04/2017
ORDIN nr. 97 din 14 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020“ EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 280 din 21 aprilie 2017
1.DECIZIE 352 20/04/2017 DECIZIE nr. 352 din 20 aprilie 2017privind numirea doamnei Alina-Claudia Moldovan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 20 aprilie 2017
2.DECIZIE 353 20/04/2017 DECIZIE nr. 353 din 20 aprilie 2017privind numirea domnului Cosmin Ghiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 20 aprilie 2017
3.
ORDIN 318 13/04/2017
ORDIN nr. 318 din 13 aprilie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 20 aprilie 2017
4.
ORDIN 351 23/03/2017
ORDIN nr. 351 din 23 martie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Roseţi, judeţul Călăraşi EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 20 aprilie 2017
5.
ORDIN 3630 12/04/2017
ORDIN nr. 3.630 din 12 aprilie 2017privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2017 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 20 aprilie 2017
6.
ORDIN 3768 20/04/2017
ORDIN nr. 3.768 din 20 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 „Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare“ la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 20 aprilie 2017
7.DECIZIE 314 13/04/2017 DECIZIE nr. 314 din 13 aprilie 2017privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 20 aprilie 2017
8.CIRCULARĂ 4 19/04/2017 CIRCULARĂ nr. 4 din 19 aprilie 2017privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 279 din 20 aprilie 2017
1.DECRET 396 14/04/2017 DECRET nr. 396 din 14 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2017
2.
LEGE 71 14/04/2017
LEGE nr. 71 din 14 aprilie 2017pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2017
3.ACORD 21/04/2016 ACORD din 21 aprilie 2016între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 32 19/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 32 din 19 aprilie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Migraţia pe ruta central-mediteraneeană - Gestionarea fluxurilor de migraţie, salvarea de vieţi omeneşti - JOIN(2017)4 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2017
5.
ORDIN 1174 05/04/2017
ORDIN nr. 1.174/C din 5 aprilie 2017pentru aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei, altele decât cele finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2017
6.
ORDIN 3629 12/04/2017
ORDIN nr. 3.629 din 12 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 20/10/2016 HOTĂRÂREA din 20 octombrie 2016în Cauza Teică şi alţii împotriva României EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2017
8.DECIZIE 1 27/03/2017 DECIZIE nr. 1 din 27 martie 2017privind aprobarea taxei de eliberare a Cardului profesional european pentru farmaciştii membri ai Colegiului Farmaciştilor din România EMITENT: Colegiul Farmaciştilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 20 aprilie 2017
1.
ORDIN 1023 28/03/2017
ORDIN nr. 1.023 din 28 martie 2017pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 20 aprilie 2017
2.
ORDIN 2182 04/04/2017
ORDIN nr. 2.182 din 4 aprilie 2017pentru acreditarea Muzeului Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 20 aprilie 2017
3.PROCEDURĂ 28/03/2017 PROCEDURĂ din 28 martie 2017de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 20 aprilie 2017
1.DECIZIE 38 04/04/2017 DECIZIE nr. 38 din 4 aprilie 2017privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale şi a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2017
2.ÎNCHEIERE 15/03/2017 ÎNCHEIERE din 15 martie 2017privind îndreptarea unor erori materiale şi a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2017
3.
ORDIN 36 03/04/2017
ORDIN nr. 36 din 3 aprilie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2017
4.ACORD 12/12/2015 ACORDUL DE LA PARIS din 12 decembrie 2015încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2017
5.
LEGE 57 10/04/2017
LEGE nr. 57 din 10 aprilie 2017pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2017
6.DECRET 371 10/04/2017 DECRET nr. 371 din 10 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 276 din 20 aprilie 2017
1.DECIZIE 313 13/04/2017 DECIZIE nr. 313 din 13 aprilie 2017privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 20 aprilie 2017
1.
LEGE 65 13/04/2017
LEGE nr. 65 din 13 aprilie 2017privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017
2.
LEGE 68 13/04/2017
LEGE nr. 68 din 13 aprilie 2017privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017
3.DECRET 393 13/04/2017 DECRET nr. 393 din 13 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017
4.DECRET 392 13/04/2017 DECRET nr. 392 din 13 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017
5.
LEGE 67 13/04/2017
LEGE nr. 67 din 13 aprilie 2017pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017
6.DECRET 390 13/04/2017 DECRET nr. 390 din 13 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 31 19/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 31 din 19 aprilie 2017privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
2.DECRET 398 19/04/2017 DECRET nr. 398 din 19 aprilie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
3.DECIZIE 702 29/11/2016 DECIZIE nr. 702 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 153 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 153 din 22 martie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 154 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 154 din 22 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Marin Florian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 214 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 214 din 12 aprilie 2017pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 230 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 230 din 12 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
8.HOTĂRÂRE 231 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 231 din 12 aprilie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Dobrilă Niculina din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
9.DECIZIE 347 19/04/2017 DECIZIE nr. 347 din 19 aprilie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Renga Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
10.DECIZIE 348 19/04/2017 DECIZIE nr. 348 din 19 aprilie 2017privind numirea prin mobilitate a doamnei Niculina Dobrilă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
11.DECIZIE 349 19/04/2017 DECIZIE nr. 349 din 19 aprilie 2017privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
12.DECIZIE 350 19/04/2017 DECIZIE nr. 350 din 19 aprilie 2017pentru eliberarea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
13.DECIZIE 351 19/04/2017 DECIZIE nr. 351 din 19 aprilie 2017privind numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie 2017
1.
LEGE 63 13/04/2017
LEGE nr. 63 din 13 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
2.DECRET 388 13/04/2017 DECRET nr. 388 din 13 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
3.
LEGE 64 13/04/2017
LEGE nr. 64 din 13 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
4.DECRET 389 13/04/2017 DECRET nr. 389 din 13 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
5.
LEGE 66 13/04/2017
LEGE nr. 66 din 13 aprilie 2017privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
6.DECRET 391 13/04/2017 DECRET nr. 391 din 13 aprilie 2017pentru promulgareaLegii privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
7.
LEGE 69 14/04/2017
LEGE nr. 69 din 14 aprilie 2017pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
8.DECRET 394 14/04/2017 DECRET nr. 394 din 14 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
9.
LEGE 70 14/04/2017
LEGE nr. 70 din 14 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
10.DECRET 395 14/04/2017 DECRET nr. 395 din 14 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
11.
LEGE 72 14/04/2017
LEGE nr. 72 din 14 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
12.DECRET 397 14/04/2017 DECRET nr. 397 din 14 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
13.DECIZIE 34 19/01/2017 DECIZIE nr. 34 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
14.
ORDIN 147 02/03/2017
ORDIN nr. 147 din 2 martie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A. EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
15.CIRCULARĂ 3 05/04/2017 CIRCULARĂ nr. 3 din 5 aprilie 2017privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Dinu Lipatti EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
16.
ORDIN 401 14/03/2017
ORDIN nr. 401 din 14 martie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A. EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
17.
ORDIN 573 07/04/2017
ORDIN nr. 573 din 7 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A. EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 19 aprilie 2017
1.STRATEGIE 12/04/2017 STRATEGIE GENERALĂ din 12 aprilie 2017de descentralizare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 19 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 229 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 229 din 12 aprilie 2017privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 19 aprilie 2017
3.DECIZIE 66 16/02/2017 DECIZIE nr. 66 din 16 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (9) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi ale art. 1.202 din Codul civil din 1864 şi ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 19 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 223 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 223 din 12 aprilie 2017pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe şi tarife EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 268 din 18 aprilie 2017
1.DECIZIE 28 19/01/2017 DECIZIA nr. 28 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (4) şi (7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 270 din 18 aprilie 2017
2.DECIZIE 10 07/04/2017 DECIZIE nr. 10 din 7 aprilie 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 270 din 18 aprilie 2017
3.DECIZIE 27 19/01/2017 DECIZIA nr. 27 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) şi art. 265 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 270 din 18 aprilie 2017
4.DECIZIE 751 13/12/2016 DECIZIA nr. 751 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 799 alin. (6) şi art. 875 alin. (1) lit. n) şi o) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 270 din 18 aprilie 2017
1.
ORDIN 95 12/04/2017
ORDIN nr. 95 din 12 aprilie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 12/144/2017 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 18 aprilie 2017
2.
RECTIFICARE 156 30/03/2017
RECTIFICARE nr. 156 din 30 martie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 156/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 18 aprilie 2017
3.DECIZIE 7 15/03/2017 DECIZIA nr. 7 din 15 martie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă, în aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Codul penal, la stabilirea stării de recidivă postexecutorie se are în vedere ca prim termen al recidivei pedeapsa stabilită prin cumul, potrivit art. 83 din Codul penal din 1969 (art. 96 raportat la art. 43 din Codul penal), sau pedepsele componente ale pluralităţii de infracţiuni constatate“ EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 18 aprilie 2017
4.
ORDIN 627 14/04/2017
ORDIN nr. 627 din 14 aprilie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 12/144/2017 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 18 aprilie 2017
5.DECIZIE 700 29/11/2016 DECIZIA nr. 700 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 221 alin. (3) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 269 din 18 aprilie 2017
1.DECIZIE 346 14/04/2017 DECIZIE nr. 346 din 14 aprilie 2017privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 267 din 14 aprilie 2017
2.
ORDIN 89 07/04/2017
ORDIN nr. 89 din 7 aprilie 2017privind inspectorii fitosanitari împuterniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 267 din 14 aprilie 2017
3.DECIZIE 492 10/04/2017 DECIZIE nr. 492 din 10 aprilie 2017privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară acordate domnului Dan Odobescu în calitate de membru - preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 267 din 14 aprilie 2017
1.DECRET 376 11/04/2017 DECRET nr. 376 din 11 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
2.
LEGE 60 12/04/2017
LEGE nr. 60 din 12 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
3.DECRET 377 12/04/2017 DECRET nr. 377 din 12 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
4.
LEGE 61 12/04/2017
LEGE nr. 61 din 12 aprilie 2017pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
5.
LEGE 62 12/04/2017
LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
6.DECRET 375 11/04/2017 DECRET nr. 375 din 11 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
7.DECRET 374 11/04/2017 DECRET nr. 374 din 11 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
8.DECRET 373 11/04/2017 DECRET nr. 373 din 11 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
9.
LEGE 59 12/04/2017
LEGE nr. 59 din 12 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
10.DECRET 378 12/04/2017 DECRET nr. 378 din 12 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
11.DECRET 379 12/04/2017 DECRET nr. 379 din 12 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
12.HOTĂRÂRE 219 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 219 din 12 aprilie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
13.HOTĂRÂRE 220 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 220 din 12 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
14.HOTĂRÂRE 221 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 221 din 12 aprilie 2017privind declararea anului 2017 ca „Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz - 100“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
15.HOTĂRÂRE 222 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 222 din 12 aprilie 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia celebrării „Zilele concurenţei în România - 20 de ani“, în perioada 17-18 mai 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
16.
ORDIN 264 14/03/2017
ORDIN nr. 264 din 14 martie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi EMITENT: Ministerul Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
17.NORMĂ 14/03/2017 NORME METODOLOGICE din 14 martie 2017de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi EMITENT: Ministerul Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
18.
ORDIN 464 17/03/2017
ORDIN nr. 464 din 17 martie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
19.NORMĂ 17/03/2017 NORME METODOLOGICE din 17 martie 2017de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017
1.SCHEMĂ 12/04/2017 SCHEMĂ din 12 aprilie 2017de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 216 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 216 din 12 aprilie 2017privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 215 12/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 215 din 12 aprilie 2017privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
4.SCHEMĂ 12/04/2017 SCHEMĂ din 12 aprilie 2017de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
5.
ORDIN 305 31/03/2017
ORDIN nr. 305 din 31 martie 2017privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
6.
ORDIN 319 03/04/2017
ORDIN nr. 319 din 3 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional „Tabere studenţeşti“ 2017 EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
7.
ORDIN 322 04/04/2017
ORDIN nr. 322 din 4 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
8.
ORDIN 323 04/04/2017
ORDIN nr. 323 din 4 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei şi a regulamentului de tabără pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/ bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
9.
ORDIN 324 04/04/2017
ORDIN nr. 324 din 4 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
10.
ORDIN 325 04/04/2017
ORDIN nr. 325 din 4 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanţelor şcolare şi a Metodologiei privind organizarea taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
11.
ORDIN 345 12/04/2017
ORDIN nr. 345 din 12 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional „Tabere studenţeşti 2017“ şi alte activităţi privind segmentul studenţesc EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
12.
ORDIN 347 12/04/2017
ORDIN nr. 347 din 12 aprilie 2017pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea de proiecte proprii EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2017
1.DECIZIE 775 15/12/2016 DECIZIA nr. 775 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul penal, ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ale art. 344 alin. (3) şi (4) şi ale art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 14 aprilie 2017
2.
ORDIN 87 05/04/2017
ORDIN nr. 87 din 5 aprilie 2017pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi pentru clasificarea carcaselor de porcine şi/sau bovine şi/sau ovine EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 264 din 14 aprilie 2017
1.METODOLOGIE 04/04/2017 METODOLOGIE din 4 aprilie 2017privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 14 aprilie 2017
2.METODOLOGIE 12/04/2017 METODOLOGIE din 12 aprilie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea de proiecte proprii EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 14 aprilie 2017
3.METODOLOGIE 04/04/2017 METODOLOGIE din 4 aprilie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă, în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 14 aprilie 2017
4.METODOLOGIE 04/04/2017 METODOLOGIE din 4 aprilie 2017privind organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 14 aprilie 2017
5.METODOLOGIE 12/04/2017 METODOLOGIE din 12 aprilie 2017privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul Naţional "Tabere Studenţeşti 2017" şi alte activităţi privind segmentul studenţesc EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 265 bis din 14 aprilie 2017
1.DECIZIE 696 24/11/2016 DECIZIA nr. 696 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 258 din 13 aprilie 2017
2.DECIZIE 16 06/03/2017 DECIZIA nr. 16 din 6 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 258 din 13 aprilie 2017
1.ORD DE URGENŢĂ 30 05/04/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 263 din 13 aprilie 2017
1.
ORDIN 1232 12/04/2017
ORDIN nr. 1.232 din 12 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 262 din 13 aprilie 2017
2.
ORDIN 29 05/04/2017
ORDIN nr. 29 din 5 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 262 din 13 aprilie 2017
1.DECIZIE 17 17/01/2017 DECIZIA nr. 17 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi art. 215^1 alin. (6) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 261 din 13 aprilie 2017
2.DECIZIE 245 28/03/2017 DECIZIE nr. 245 din 28 martie 2017privind reglementarea serviciului de amator EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 261 din 13 aprilie 2017
1.DECIZIE 89 28/02/2017 DECIZIA nr. 89 din 28 februarie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 din 13 aprilie 2017
2.
ORDIN 25 30/03/2017
ORDIN nr. 25 din 30 martie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 din 13 aprilie 2017
3.REGULAMENT 30/03/2017 REGULAMENT din 30 martie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de investigaţie în domeniul energiei privind funcţionarea pieţei angro de energie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 din 13 aprilie 2017
4.
ORDIN 30 05/04/2017
ORDIN nr. 30 din 5 aprilie 2017privind completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 din 13 aprilie 2017
1.DECIZIE 3 28/02/2017 DECIZIA nr. 3 din 28 februarie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 13 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 1 07/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 7 aprilie 2017privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2016 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 13 aprilie 2017
3.DECIZIE 701 29/11/2016 DECIZIA nr. 701 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 şi art. 141^1 din Codul penal din 1969, art. 50 şi art. 187 din Codul penal şi art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 13 aprilie 2017
4.
ORDIN 25 31/03/2017
ORDIN nr. M.25 din 31 martie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 13 aprilie 2017
5.NORMĂ 31/03/2017 NORME METODOLOGICE din 31 martie 2017de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 13 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 30 11/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 30 din 11 aprilie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 257 din 13 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 209 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 209 din 5 aprilie 2017pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 257 din 13 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 26 31/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 martie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 257 din 13 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 2 07/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 aprilie 2017pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor“ obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 257 din 13 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 213 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 213 din 5 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 254 din 12 aprilie 2017
2.DECIZIE 5 28/02/2017 DECIZIA nr. 5 din 28 februarie 2017referitoarea la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 254 din 12 aprilie 2017
1.
LEGE 55 10/04/2017
LEGE nr. 55 din 10 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
2.DECRET 369 10/04/2017 DECRET nr. 369 din 10 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
3.
LEGE 58 10/04/2017
LEGE nr. 58 din 10 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
4.DECRET 372 10/04/2017 DECRET nr. 372 din 10 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 35 10/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 35 din 10 aprilie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 36 11/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 36 din 11 aprilie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Rolul valorificării energetice a deşeurilor în economia circulară - COM(2017) 34 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
7.DECIZIE 792 15/12/2016 DECIZIA nr. 792 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), precum şi ale art. 75 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
8.DECIZIE 331 12/04/2017 DECIZIE nr. 331 din 12 aprilie 2017privind numirea doamnei Petruţa-Raluca Niţă în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
9.DECIZIE 332 12/04/2017 DECIZIE nr. 332 din 12 aprilie 2017pentru numirea domnului Ion Cîmpeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
10.DECIZIE 333 12/04/2017 DECIZIE nr. 333 din 12 aprilie 2017pentru numirea domnului Ion Radu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
11.DECIZIE 334 12/04/2017 DECIZIE nr. 334 din 12 aprilie 2017pentru numirea domnului Grigore Mihai Giurgiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
12.DECIZIE 335 12/04/2017 DECIZIE nr. 335 din 12 aprilie 2017privind numirea domnului Sterică Fudulea în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 12 aprilie 2017
1.DECRET 358 07/04/2017 DECRET nr. 358 din 7 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 12 aprilie 2017
2.DECIZIE 4 28/02/2017 DECIZIA nr. 4 din 28 februarie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: „Dacă în interpretarea şi aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 397 din data de 15 iunie 2016, privind încheierea unui acord de mediere referitor la infracţiunile pentru care poate interveni împăcarea, intră sub incidenţa legii penale mai favorabile dispoziţiile art. 5 din Codul penal“. EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 12 aprilie 2017
3.NORMĂ 5 29/03/2017 NORMĂ nr. 5 din 29 martie 2017pentru aplicarea Ghidului MAR - Persoanele cărora le este adresată sondarea de piaţă şi a Ghidului MAR - Amânarea publicării informaţiilor privilegiate EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 12 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 206 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 206 din 5 aprilie 2017privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, instituţie din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 12 aprilie 2017
5.
LEGE 53 10/04/2017
LEGE nr. 53 din 10 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 12 aprilie 2017
1.
LEGE 54 10/04/2017
LEGE nr. 54 din 10 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 12 aprilie 2017
2.DECRET 359 07/04/2017 DECRET nr. 359 din 7 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 12 aprilie 2017
3.
LEGE 56 10/04/2017
LEGE nr. 56 din 10 aprilie 2017pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 12 aprilie 2017
4.DECRET 370 10/04/2017 DECRET nr. 370 din 10 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 12 aprilie 2017
5.DECIZIE 12 17/01/2017 DECIZIA nr. 12 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 12 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 211 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 211 din 5 aprilie 2017privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 12 aprilie 2017
7.
ORDIN 421 10/04/2017
ORDIN nr. 421 din 10 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 12 aprilie 2017
8.
ORDIN 581 11/04/2017
ORDIN nr. 581 din 11 aprilie 2017privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 12 aprilie 2017
1.
LEGE 52 10/04/2017
LEGE nr. 52 din 10 aprilie 2017pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 252 din 11 aprilie 2017
2.DECRET 357 07/04/2017 DECRET nr. 357 din 7 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 252 din 11 aprilie 2017
3.DECIZIE 521 21/03/2017 DECIZIE nr. 521 din 21 martie 2017pentru stabilirea formei, conţinutului şi a modalităţii de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 252 din 11 aprilie 2017
4.
ORDIN 417 06/04/2017
ORDIN nr. 417 din 6 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 252 din 11 aprilie 2017
5.
ORDIN 2641 04/04/2017
ORDIN nr. 2.641 din 4 aprilie 2017privind modificarea şi completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 252 din 11 aprilie 2017
6.LISTĂ 11/04/2017 LISTA din 11 aprilie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Reghin în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: Consiliul Local al Municipiului Reghin PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 252 din 11 aprilie 2017
1.
ORDIN 2578 29/03/2017
ORDIN nr. 2.578 din 29 martie 2017privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor pe teritoriul acoperit de Investiţia teritorială integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 251 din 11 aprilie 2017
1.
ORDIN 3495 20/03/2017
ORDIN nr. 3.495 din 20 martie 2017privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 septembrie-29 noiembrie 2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 250 din 11 aprilie 2017
2.
ORDIN 3496 20/03/2017
ORDIN nr. 3.496 din 20 martie 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „profesional“, domeniul „turism şi alimentaţie“, calificarea profesională „ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie“, domeniul „construcţii, instalaţii şi lucrări publice“, calificarea profesională „zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială din municipiul Câmpulung Moldovenesc EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 250 din 11 aprilie 2017
3.
ORDIN 3492 20/03/2017
ORDIN nr. 3.492 din 20 martie 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Excellence“ din municipiul Iaşi EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 250 din 11 aprilie 2017
4.
ORDIN 126 07/03/2017
ORDIN nr. 126 din 7 martie 2017pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind noi servicii feroviare pentru călători EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 250 din 11 aprilie 2017
5.REGULAMENT 07/03/2017 REGULAMENT din 7 martie 2017privind noi servicii feroviare pentru călători EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 250 din 11 aprilie 2017
1.
ORDIN 271 04/04/2017
ORDIN nr. 271 din 4 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 249 din 11 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 3 09/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 martie 2017privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2017 EMITENT: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 249 din 11 aprilie 2017
3.DECIZIE 19 20/03/2017 DECIZIA nr. 19 din 20 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 249 din 11 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 1 01/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 1 aprilie 2017cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 1 aprilie 2017 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017
2.NORMĂ 7 10/04/2017 NORMĂ nr. 7 din 10 aprilie 2017privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017
3.DECIZIE 453 03/04/2017 DECIZIE nr. 453 din 3 aprilie 2017privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii LAND - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017
4.DECIZIE 454 03/04/2017 DECIZIE nr. 454 din 3 aprilie 2017privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii RISK MANAGEMENT CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017
5.DECIZIE 160 14/03/2017 DECIZIA nr. 160 din 14 martie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 198 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 198 din 5 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017
7.DECRET 356 07/04/2017 DECRET nr. 356 din 7 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017
8.
LEGE 51 10/04/2017
LEGE nr. 51 din 10 aprilie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 248 din 11 aprilie 2017
1.DECRET 363 07/04/2017 DECRET nr. 363 din 7 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
2.DECRET 362 07/04/2017 DECRET nr. 362 din 7 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
3.DECRET 368 07/04/2017 DECRET nr. 368 din 7 aprilie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
4.
ORDIN 575 10/04/2017
ORDIN nr. 575 din 10 aprilie 2017privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut pe pieţele externe de capital, prin lansarea unei serii noi de obligaţiuni cu maturitatea de 10 ani şi redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 29 octombrie 2035, în sumă totală cuprinsă între 1 miliard euro şi 2 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“ şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
5.DECRET 364 07/04/2017 DECRET nr. 364 din 7 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
6.DECRET 365 07/04/2017 DECRET nr. 365 din 7 aprilie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
7.DECRET 366 07/04/2017 DECRET nr. 366 din 7 aprilie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
8.DECRET 367 07/04/2017 DECRET nr. 367 din 7 aprilie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
9.DECIZIE 1 30/01/2017 DECIZIA nr. 1 din 30 ianuarie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
10.DECRET 361 07/04/2017 DECRET nr. 361 din 7 aprilie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
11.DECRET 360 07/04/2017 DECRET nr. 360 din 7 aprilie 2017privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 1 15/03/2017 HOTĂRÂRE ARBITRALĂ nr. 1 din 15 martie 2017privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 41 din 10 martie 2008, respectiv Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 170 din 13 aprilie 2007, decizie prin care a fost desemnat drept organism de gestiune colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune stabilite prin Decizia civilă nr. 271A din 2 noiembrie 2007, în referire la Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 246 din 10 aprilie 2017
2.
ORDIN 51 27/01/2017
ORDIN nr. 51 din 27 ianuarie 2017pentru aprobarea Ghidului de diagnostic şi tratament în fenilcetonurie EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 246 din 10 aprilie 2017
3.DECIZIE 9 20/02/2017 DECIZIA nr. 9 din 20 februarie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la drepturile acordate în temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 246 din 10 aprilie 2017
4.DECIZIE 27 20/03/2017 DECIZIE nr. 27 din 20 martie 2017privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 martie 2017 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 41 din 10 martie 2008, respectiv Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 170 din 13 aprilie 2007, decizie prin care a fost desemnat drept organism de gestiune colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune stabilite prin Decizia civilă nr. 271A din 2 noiembrie 2007, în referire la Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 246 din 10 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 210 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 210 din 5 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
2.
RECTIFICARE 661 08/11/2016
RECTIFICARE nr. 661 din 8 noiembrie 2016referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 661 din 8 noiembrie 2016 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
3.LISTĂ 10/04/2017 LISTA din 10 aprilie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: Primăria Municipiului Tulcea PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
4.Cuantum Total 10/04/2017 CUANTUMUL TOTAL din 10 aprilie 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
5.DECIZIE 3 06/03/2017 DECIZIA nr. 3 din 6 martie 2017referitoare la interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă de la 1865 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
6.NORMĂ 6 07/04/2017 NORMĂ nr. 6 din 7 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
7.
ORDIN 572 07/04/2017
ORDIN nr. 572 din 7 aprilie 2017privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017 EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
8.DECIZIE 330 10/04/2017 DECIZIE nr. 330 din 10 aprilie 2017privind numirea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
9.HOTĂRÂRE 212 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 212 din 5 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
10.DECIZIE 319 05/04/2017 DECIZIE nr. 319 din 5 aprilie 2017privind numirea doamnei Ariana Oana Bucur în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 10 aprilie 2017
1.DECIZIE 10 07/04/2017 DECIZIE nr. 10 din 7 aprilie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 aprilie 2017 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 7 aprilie 2017
2.DECIZIE 9 07/04/2017 DECIZIE nr. 9 din 7 aprilie 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 7 aprilie 2017
3.
ORDIN 375 30/03/2017
ORDIN nr. 375 din 30 martie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 7 aprilie 2017
4.
ORDIN 376 30/03/2017
ORDIN nr. 376 din 30 martie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 7 aprilie 2017
5.
ORDIN 377 30/03/2017
ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 7 aprilie 2017
6.
ORDIN 401 05/04/2017
ORDIN nr. 401 din 5 aprilie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 7 aprilie 2017
7.
RECTIFICARE 463 09/03/2017
RECTIFICARE nr. 463 din 9 martie 2017referitoare la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017 privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 7 aprilie 2017
8.LISTĂ 07/04/2017 LISTĂ din 7 aprilie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2017, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: Consiliul Local al Municipiului Sibiu PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 7 aprilie 2017
1.DECRET 355 05/04/2017 DECRET nr. 355 din 5 aprilie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
2.ACORD 14/04/2016 ACORD DE ÎMPRUMUT din 14 aprilie 2016(finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
3.DECRET 348 03/04/2017 DECRET nr. 348 din 3 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 197 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 197 din 30 martie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
5.
LEGE 46 03/04/2017
LEGE nr. 46 din 3 aprilie 2017privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 203 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 203 din 5 aprilie 2017pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 204 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 204 din 5 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
8.HOTĂRÂRE 205 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 205 din 5 aprilie 2017privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
9.HOTĂRÂRE 207 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 207 din 5 aprilie 2017pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
10.HOTĂRÂRE 208 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 208 din 5 aprilie 2017pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
11.
ORDIN 543 04/04/2017
ORDIN nr. 543 din 4 aprilie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 243 din 7 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 196 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 196 din 30 martie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Nyerges Lajos EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 7 aprilie 2017
2.
ORDIN 84 03/04/2017
ORDIN nr. 84 din 3 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 „Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare“ din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 7 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 193 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 193 din 30 martie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Zabludovskyi Denys EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 7 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 194 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 194 din 30 martie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Polc Patrik EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 7 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 195 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 195 din 30 martie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Yemelianenko Yevhen EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 7 aprilie 2017
1.DECIZIE 779 15/12/2016 DECIZIA nr. 779 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 241 din 7 aprilie 2017
2.DECIZIE 15 17/01/2017 DECIZIA nr. 15 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 241 din 7 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 200 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 200 din 5 aprilie 2017privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 241 din 7 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 188 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 188 din 30 martie 2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 6 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 190 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 190 din 30 martie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 6 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 201 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 201 din 5 aprilie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 6 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 202 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 202 din 5 aprilie 2017privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 6 aprilie 2017
1.
LEGE 49 05/04/2017
LEGE nr. 49 din 5 aprilie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
2.DECRET 351 04/04/2017 DECRET nr. 351 din 4 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
3.DECRET 350 04/04/2017 DECRET nr. 350 din 4 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
4.
LEGE 48 05/04/2017
LEGE nr. 48 din 5 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
5.
LEGE 50 05/04/2017
LEGE nr. 50 din 5 aprilie 2017pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
6.DECRET 352 04/04/2017 DECRET nr. 352 din 4 aprilie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 34 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 4 aprilie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securităţii efective şi reale - COM(2016) 732 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
8.HOTĂRÂRE 182 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 182 din 30 martie 2017privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
9.HOTĂRÂRE 186 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 186 din 30 martie 2017pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2016 şi la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
10.AMENDAMENT 10/06/2016 AMENDAMENT din 10 iunie 2016convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
11.HOTĂRÂRE 199 05/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 199 din 5 aprilie 2017privind constatarea încetării exercitării prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
12.
ORDIN 342 17/03/2017
ORDIN nr. 342 din 17 martie 2017privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
13.
ORDIN 3491 20/03/2017
ORDIN nr. 3.491 din 20 martie 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Timişoara EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 6 aprilie 2017
1.
ORDIN 344 21/03/2017
ORDIN nr. 344 din 21 martie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
2.DECRET 354 05/04/2017 DECRET nr. 354 din 5 aprilie 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
3.DECIZIE 738 13/12/2016 DECIZIA nr. 738 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
4.DECRET 353 05/04/2017 DECRET nr. 353 din 5 aprilie 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 28 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 28 din 4 aprilie 2017privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 29 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 29 din 4 aprilie 2017privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 26 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 26 din 4 aprilie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora COM (2016) 733 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
8.HOTĂRÂRE 27 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 27 din 4 aprilie 2017privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
9.
ORDIN 2583 29/03/2017
ORDIN nr. 2.583 din 29 martie 2017privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depusă de fondatorii Societăţii ICCO PARC INDUSTRIAL – S.R.L. EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
10.HOTĂRÂRE 23 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 23 din 4 aprilie 2017privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
11.HOTĂRÂRE 24 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 24 din 4 aprilie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
12.
ORDIN 3824 10/10/2016
ORDIN nr. 3.824 din 10 octombrie 2016privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat la adresa str. Ionescu Grigore arh. nr. 28, municipiul Bucureşti, sectorul 2, cod LMI B-II-m-B-18949 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
13.HOTĂRÂRE 32 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 32 din 4 aprilie 2017privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din domeniul energiei (reformare) - COM (2016) 863 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
14.HOTĂRÂRE 25 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 25 din 4 aprilie 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Сomunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor european durabil - Acţiunea europeană pentru durabilitate COM (2016) 739 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
15.HOTĂRÂRE 33 04/04/2017 HOTĂRÂRE nr. 33 din 4 aprilie 2017privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere - COM (2017) 47 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 6 aprilie 2017
1.NORMĂ 1 22/03/2017 NORMĂ nr. 1 din 22 martie 2017privind majorarea sau diminuarea contribuţiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private EMITENT: Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 6 aprilie 2017
2.DECIZIE 18 17/10/2016 DECIZIA nr. 18 din 17 octombrie 2016referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 alin. (1) şi art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 6 aprilie 2017
3.
ORDIN 395 03/04/2017
ORDIN nr. 395 din 3 aprilie 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 6 aprilie 2017
4.
ORDIN 246 31/03/2017
ORDIN nr. 246 din 31 martie 2017privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 6 aprilie 2017
1.DECIZIE 329 05/04/2017 DECIZIE nr. 329 din 5 aprilie 2017pentru înfiinţarea, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
2.DECIZIE 320 05/04/2017 DECIZIE nr. 320 din 5 aprilie 2017privind numirea domnului Cornel Brezuică în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
3.DECIZIE 321 05/04/2017 DECIZIE nr. 321 din 5 aprilie 2017privind numirea domnului Eugen-Gabriel Mazilu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
4.DECIZIE 322 05/04/2017 DECIZIE nr. 322 din 5 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Ilie Aprodu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
5.DECIZIE 327 05/04/2017 DECIZIE nr. 327 din 5 aprilie 2017privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
6.DECIZIE 326 05/04/2017 DECIZIE nr. 326 din 5 aprilie 2017privind numirea domnului Sorin Cristian Giuvelea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
7.DECIZIE 325 05/04/2017 DECIZIE nr. 325 din 5 aprilie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Petru Dudaş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
8.DECIZIE 324 05/04/2017 DECIZIE nr. 324 din 5 aprilie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Crucean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
9.DECIZIE 323 05/04/2017 DECIZIE nr. 323 din 5 aprilie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul George Sava a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
10.DECIZIE 328 05/04/2017 DECIZIE nr. 328 din 5 aprilie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
11.
ORDIN 85 04/04/2017
ORDIN nr. 85 din 4 aprilie 2017pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2017
1.
ORDIN 3600 04/04/2017
ORDIN nr. 3.600 din 4 aprilie 2017pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 5 aprilie 2017
2.DECIZIE 23 18/01/2017 DECIZIA nr. 23 din 18 ianuarie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 14 [referitor la art. 35 alin. (1^1)] şi pct. 19 [referitor la art. 46 alin. (4^3)] din Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 5 aprilie 2017
3.DECIZIE 86 28/02/2017 DECIZIA nr. 86 din 28 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 5 aprilie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 29 30/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 30 martie 2017pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 235 din 5 aprilie 2017
1.INSTRUCŢIUNI 1 22/02/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 22 februarie 2017privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor EMITENT: Fondul de Garantare a Asiguraţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 5 aprilie 2017
2.DECIZIE 739 13/12/2016 DECIZIA nr. 739 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 5 aprilie 2017
1.
ORDIN 3504 20/03/2017
ORDIN nr. 3.504 din 20 martie 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „tehnic“, domeniul „textile pielărie“, calificarea profesională „tehnician designer vestimentar“, domeniul „mecanică“, calificarea profesională „tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobreşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017
2.
ORDIN 3505 20/03/2017
ORDIN nr. 3.505 din 20 martie 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „filologie“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti“ din localitatea Târgu Lăpuş EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017
3.
ORDIN 3503 20/03/2017
ORDIN nr. 3.503 din 20 martie 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil“ din municipiul Braşov EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017
4.
ORDIN 3502 20/03/2017
ORDIN nr. 3.502 din 20 martie 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „mecanică“, calificarea profesională „tehnician operator maşini cu comandă numerică“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu“ din municipiul Cluj-Napoca EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017
5.DECIZIE 12 27/02/2017 DECIZIE nr. 12 din 27 februarie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiuni de drept privind aplicabilitatea dispoziţiilor art. 98 lit. f) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017
6.
ORDIN 3506 20/03/2017
ORDIN nr. 3.506 din 20 martie 2017privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „filologie“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti“ din municipiul Satu Mare EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017
7.
ORDIN 3473 17/03/2017
ORDIN nr. 3.473 din 17 martie 2017privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017
8.METODOLOGIE 17/03/2017 METODOLOGIE din 17 martie 2017de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 5 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 177 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 177 din 30 martie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 181 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 181 din 30 martie 2017pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 183 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 183 din 30 martie 2017privind participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor - PISA 2018, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 184 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 184 din 30 martie 2017pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 185 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 185 din 30 martie 2017pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 187 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 187 din 30 martie 2017pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 189 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 189 din 30 martie 2017privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
8.HOTĂRÂRE 191 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 191 din 30 martie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Borysenko Pavlo EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
9.HOTĂRÂRE 192 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 192 din 30 martie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Butochnov Anton EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
10.
ORDIN 345 21/03/2017
ORDIN nr. 345 din 21 martie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 4 unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
11.
ORDIN 2051 01/02/2017
ORDIN nr. 2.051 din 1 februarie 2017de clasare ca monument istoric a imobilului Muzeul de Istorie Siret, Str. 9 mai nr. 17, localitatea Siret, judeţul Suceava, în LMI, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
12.
ORDIN 3554 29/03/2017
ORDIN nr. 3.554 din 29 martie 2017privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
13.METODOLOGIE 29/03/2017 METODOLOGIE din 29 martie 2017de organizare şi funcţionare a învăţământului dual EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 232 din 5 aprilie 2017
1.
LEGE 44 31/03/2017
LEGE nr. 44 din 31 martie 2017pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 231 din 4 aprilie 2017
2.DECRET 342 31/03/2017 DECRET nr. 342 din 31 martie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 231 din 4 aprilie 2017
3.DECIZIE 752 13/12/2016 DECIZIA nr. 752 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (9) prima teză din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 231 din 4 aprilie 2017
4.
ORDIN 3556 29/03/2017
ORDIN nr. 3.556 din 29 martie 2017privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 231 din 4 aprilie 2017
5.METODOLOGIE 29/03/2017 METODOLOGIA-CADRU din 29 martie 2017de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 231 din 4 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 140 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 140 din 16 martie 2017privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 230 din 4 aprilie 2017
2.DECIZIE 784 15/12/2016 DECIZIA nr. 784 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (4), art. 110 alin. (3) lit. a) şi ale art. 111 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a prevederilor art. 249 şi ale art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 230 din 4 aprilie 2017
3.DECIZIE 8 03/04/2017 DECIZIE nr. 8 din 3 aprilie 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 230 din 4 aprilie 2017
4.DECIZIE 725 06/12/2016 DECIZIA nr. 725 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 230 din 4 aprilie 2017
1.
LEGE 45 03/04/2017
LEGE nr. 45 din 3 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
2.DECRET 347 03/04/2017 DECRET nr. 347 din 3 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
3.
LEGE 47 03/04/2017
LEGE nr. 47 din 3 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
4.DECRET 349 03/04/2017 DECRET nr. 349 din 3 aprilie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 178 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 178 din 30 martie 2017privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 179 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 179 din 30 martie 2017pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 180 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 180 din 30 martie 2017pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
8.
ORDIN 79 27/03/2017
ORDIN nr. 79 din 27 martie 2017privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
9.
ORDIN 198 14/02/2017
ORDIN nr. 198 din 14 februarie 2017privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
10.
ORDIN 1938 13/03/2017
ORDIN nr. 1.938 din 13 martie 2017privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: Institutul Naţional de Statistică (şi Studii Economice) PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
11.
ORDIN 1042 29/03/2017
ORDIN nr. 1.042/C din 29 martie 2017privind prelungirea aplicării în perioada 1 martie 2017-31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
12.
ORDIN 3535 24/03/2017
ORDIN nr. 3.535 din 24 martie 2017pentru abrogarea art. 27 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.558/2011 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
13.DECIZIE 14 06/03/2017 DECIZIA nr. 14 din 6 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 296^18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 4 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 29 28/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 29 din 28 martie 2017privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice - COM (2017) 38 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 30 28/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 30 din 28 martie 2017referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor - COM (2016) 826 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
3.HOTĂRÂRE 31 28/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 31 din 28 martie 2017privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menţinerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activităţile din sectorul aviaţiei şi în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă începând din 2021 - COM (2017) 54 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
4.DECIZIE 58 02/02/2017 DECIZIA nr. 58 din 2 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 26 30/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 martie 2017pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
6.ORD DE URGENŢĂ 27 30/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 martie 2017pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
7.ORD DE URGENŢĂ 28 30/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 martie 2017privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
8.
ORDIN 79 28/03/2017
ORDIN nr. 79 din 28 martie 2017privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele şi resursele acvatice vii din Marea Neagră, conform politicii comune în domeniul pescuitului EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
9.
ORDIN 208 24/03/2017
ORDIN nr. 208 din 24 martie 2017pentru completarea art. 5 din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
10.
ORDIN 370 27/03/2017
ORDIN nr. 370 din 27 martie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
11.
ORDIN 371 27/03/2017
ORDIN nr. 371 din 27 martie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 228 din 3 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 176 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 176 din 30 martie 2017pentru revocarea şi numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 227 din 3 aprilie 2017
2.
ORDIN 372 28/03/2017
ORDIN nr. 372 din 28 martie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 227 din 3 aprilie 2017
1.DECRET 343 03/04/2017 DECRET nr. 343 din 3 aprilie 2017pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
2.
LEGE 43 31/03/2017
LEGE nr. 43 din 31 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
3.DECRET 335 28/03/2017 DECRET nr. 335 din 28 martie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
4.DECRET 345 03/04/2017 DECRET nr. 345 din 3 aprilie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
5.
LEGE 41 29/03/2017
LEGE nr. 41 din 29 martie 2017pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
6.DECRET 341 31/03/2017 DECRET nr. 341 din 31 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
7.DECRET 344 03/04/2017 DECRET nr. 344 din 3 aprilie 2017pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
8.DECRET 346 03/04/2017 DECRET nr. 346 din 3 aprilie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
9.
ORDIN 2400 10/03/2017
ORDIN nr. 2.400 din 10 martie 2017privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional „Iniţiativa pentru IMM“ EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
10.
ORDIN 31 17/02/2017
ORDIN nr. 31 din 17 februarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
11.
ORDIN 2582 29/03/2017
ORDIN nr. 2.582 din 29 martie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 163 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 163 din 30 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
2.HOTĂRÂRE 167 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 167 din 30 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
3.DISPOZIŢIE 19 23/03/2017 DISPOZIŢIE nr. 19 din 23 martie 2017pentru stabilirea condiţiilor convocării unor şedinţe speciale şi adoptarea unor măsuri pentru evitarea încălcării ordinii de drept privind organizarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
4.HOTĂRÂRE 170 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 170 din 30 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Ivancea Valentin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
5.HOTĂRÂRE 171 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 171 din 30 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Vegh Alexandru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
6.HOTĂRÂRE 168 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 168 din 30 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Şerbescu Marian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
7.HOTĂRÂRE 169 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 169 din 30 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Furdui Lucian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
8.HOTĂRÂRE 165 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 165 din 30 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Hălălai Dănuţ-Emil EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
9.HOTĂRÂRE 166 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 166 din 30 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Şlincu Dan-Constantin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
10.HOTĂRÂRE 164 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 164 din 30 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Vasvari Róbert-Gergely EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
11.HOTĂRÂRE 161 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 161 din 30 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Tulcea de către domnul Iordan Alexandru-Cristian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
12.HOTĂRÂRE 162 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 162 din 30 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
13.HOTĂRÂRE 159 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 159 din 30 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Ungur Valer EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
14.HOTĂRÂRE 160 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 160 din 30 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Grigoraş Marian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
15.HOTĂRÂRE 157 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 157 din 30 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către doamna Albu Mihaela Maria EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
16.HOTĂRÂRE 158 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 158 din 30 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Nechifor Dan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
17.
ORDIN 325 22/03/2017
ORDIN nr. 325 din 22 martie 2017privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
18.METODOLOGIE 22/03/2017 METODOLOGIE din 22 martie 2017pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
19.
ORDIN 3541 24/03/2017
ORDIN nr. 3.541 din 24 martie 2017privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
20.METODOLOGIE 24/03/2017 METODOLOGIE din 24 martie 2017pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 3 aprilie 2017
1.HOTĂRÂRE 156 30/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 156 din 30 martie 2017privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 din 30 martie 2017
2.DECIZIE 7 30/01/2017 DECIZIA nr. 7 din 30 ianuarie 2017referitoare interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi a unor acte normative conexe, raportat la art. 640 şi art. 666 din Codul de procedură civilă EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 din 30 martie 2017
1.DECRET 331 28/03/2017 DECRET nr. 331 din 28 martie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
2.
LEGE 38 29/03/2017
LEGE nr. 38 din 29 martie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
3.DECRET 332 28/03/2017 DECRET nr. 332 din 28 martie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
4.
LEGE 37 29/03/2017
LEGE nr. 37 din 29 martie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
5.
LEGE 39 29/03/2017
LEGE nr. 39 din 29 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
6.DECRET 333 28/03/2017 DECRET nr. 333 din 28 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
7.
LEGE 40 29/03/2017
LEGE nr. 40 din 29 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia „Stichting Europeana“ - Olanda EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
8.DECRET 334 28/03/2017 DECRET nr. 334 din 28 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia „Stichting Europeana“ - Olanda EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
9.DECIZIE 61 07/02/2017 DECIZIA nr. 61 din 7 februarie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind procedura interpretării actelor normative, în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 3 alin. (1) prin raportare la art. 10-24, ale art. 4, art. 10, art. 14 teza a doua, art. 16, art. 21 alin. (1) teza întâi şi ale art. 23 alin. (1) teza întâi din lege EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
10.
ORDIN 370 28/03/2017
ORDIN nr. 370 din 28 martie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
11.
ORDIN 9 08/02/2017
ORDIN nr. 9 din 8 februarie 2017privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 219 din 30 martie 2017
1.DECIZIE 759 13/12/2016 DECIZIA nr. 759 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 218 din 30 martie 2017
1.
ORDIN 18 29/03/2017
ORDIN nr. 18 din 29 martie 2017privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 30 martie 2017
2.AMENDAMENT 17/11/2016 AMENDAMENT din 17 noiembrie 2016convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 3 noiembrie 2016 şi la Bucureşti la 17 noiembrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 30 martie 2017
3.
ORDIN 16 24/03/2017
ORDIN nr. 16 din 24 martie 2017privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 30 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 142 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 142 din 22 martie 2017pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 3 noiembrie 2016 şi la Bucureşti la 17 noiembrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 30 martie 2017
5.DECRET 336 28/03/2017 DECRET nr. 336 din 28 martie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 30 martie 2017
6.
LEGE 42 29/03/2017
LEGE nr. 42 din 29 martie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 217 din 30 martie 2017
1.
LEGE 31 27/03/2017
LEGE nr. 31 din 27 martie 2017pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
2.DECRET 325 27/03/2017 DECRET nr. 325 din 27 martie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
3.
LEGE 32 27/03/2017
LEGE nr. 32 din 27 martie 2017pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
4.DECRET 326 27/03/2017 DECRET nr. 326 din 27 martie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
5.
LEGE 33 27/03/2017
LEGE nr. 33 din 27 martie 2017privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
6.DECRET 327 27/03/2017 DECRET nr. 327 din 27 martie 2017pentru promulgarea Legii privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
7.
LEGE 34 27/03/2017
LEGE nr. 34 din 27 martie 2017privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
8.DECRET 328 27/03/2017 DECRET nr. 328 din 27 martie 2017pentru promulgarea Legii privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
9.
LEGE 35 27/03/2017
LEGE nr. 35 din 27 martie 2017privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
10.DECRET 329 27/03/2017 DECRET nr. 329 din 27 martie 2017pentru promulgarea Legii privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
11.
LEGE 36 27/03/2017
LEGE nr. 36 din 27 martie 2017pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
12.DECRET 330 27/03/2017 DECRET nr. 330 din 27 martie 2017privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
13.ORD DE URGENŢĂ 23 22/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2017pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
14.
ORDIN 77 27/03/2017
ORDIN nr. 77 din 27 martie 2017privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru cererile de plată depuse începând cu anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
15.
ORDIN 351 27/03/2017
ORDIN nr. 351 din 27 martie 2017privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, sesiunea 21 mai 2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 214 din 29 martie 2017
1.DECRET 338 28/03/2017 DECRET nr. 338 din 28 martie 2017privind retragerea unei decoraţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
2.DECIZIE 312 29/03/2017 DECIZIE nr. 312 din 29 martie 2017privind numirea doamnei Mădălina Geană în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
3.DECIZIE 313 29/03/2017 DECIZIE nr. 313 din 29 martie 2017privind numirea domnului Florian-Vasile Gomoi în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
4.DECIZIE 314 29/03/2017 DECIZIE nr. 314 din 29 martie 2017privind eliberarea doamnei Otilia Sava din funcţia de secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
5.DECIZIE 315 29/03/2017 DECIZIE nr. 315 din 29 martie 2017privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
6.DECIZIE 316 29/03/2017 DECIZIE nr. 316 din 29 martie 2017privind numirea domnului Florin Lazăr Vlădică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
7.DECIZIE 317 29/03/2017 DECIZIE nr. 317 din 29 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Robert Berezovski a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
8.DECIZIE 318 29/03/2017 DECIZIE nr. 318 din 29 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dănuţ Ghican a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
9.
ORDIN 369 28/03/2017
ORDIN nr. 369 din 28 martie 2017pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
10.
ORDIN 17 24/03/2017
ORDIN nr. 17 din 24 martie 2017pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
11.
ORDIN 182 22/03/2017
ORDIN nr. 182 din 22 martie 2017privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
12.REGULI 22/03/2017 REGULI din din 22 martie 2017de confirmare clinică şi medicală a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
13.REGULI 22/03/2017 REGULI din din 22 martie 2017de confirmare clinică şi medicală cazurilor spitalizate în regim de spitalizare de zi EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
14.METODOLOGIE 22/03/2017 METODOLOGIE din 22 martie 2017de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
15.
ORDIN 362 27/03/2017
ORDIN nr. 362 din 27 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
16.
ORDIN 183 22/03/2017
ORDIN nr. 183 din 22 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 aHotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
17.
ORDIN 365 28/03/2017
ORDIN nr. 365 din 28 martie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
18.
ORDIN 181 23/03/2017
ORDIN nr. 181 din 23 martie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 24 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 24 din 22 martie 2017pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august şi noiembrie 2016, de către Guvernul României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 21 28/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 21 din 28 martie 2017pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august şi noiembrie 2016 de către Guvernul României EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 22 28/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 22 din 28 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
4.DECRET 337 28/03/2017 DECRET nr. 337 din 28 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
5.DECIZIE 740 13/12/2016 DECIZIA nr. 740 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 143 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 143 din 22 martie 2017privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
7.DECIZIE 308 29/03/2017 DECIZIE nr. 308 din 29 martie 2017pentru eliberarea domnului Viorel Ştefu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
8.DECIZIE 309 29/03/2017 DECIZIE nr. 309 din 29 martie 2017pentru eliberarea domnului Andrei Gheorghe din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
9.DECIZIE 310 29/03/2017 DECIZIE nr. 310 din 29 martie 2017pentru numirea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
10.DECIZIE 311 29/03/2017 DECIZIE nr. 311 din 29 martie 2017pentru numirea domnului Mihai Valeriu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
11.
ORDIN 368 28/03/2017
ORDIN nr. 368 din 28 martie 2017pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
12.NORMĂ 28/03/2017 NORME din 28 martie 2017privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
13.
ORDIN 3471 17/03/2017
ORDIN nr. 3.471 din 17 martie 2017privind modificarea art. 19 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 215 din 29 martie 2017
1.
ORDIN 29 07/03/2017
ORDIN nr. 29 din 7 martie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017
2.DECRET 323 24/03/2017 DECRET nr. 323 din 24 martie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017
3.
LEGE 29 24/03/2017
LEGE nr. 29 din 24 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017
4.DECRET 315 20/03/2017 DECRET nr. 315 din 20 martie 2017pentru promulgarea Legii privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017
5.
LEGE 24 21/03/2017
LEGE nr. 24 din 21 martie 2017privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017
1.
LEGE 30 27/03/2017
LEGE nr. 30 din 27 martie 2017pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
2.DECRET 324 27/03/2017 DECRET nr. 324 din 27 martie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
3.DECIZIE 677 17/11/2016 DECIZIA nr. 677 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
4.
ORDIN 302 07/03/2017
ORDIN nr. 302 din 7 martie 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.396(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
5.REZOLUŢIE 396 11/06/2015 REZOLUŢIE nr. MSC 396(95) din 11 iunie 2015la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
6.AMENDAMENT 11/06/2015 AMENDAMENTE din 11 iunie 2015la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
7.
ORDIN 429 22/03/2017
ORDIN nr. 429 din 22 martie 2017privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
8.
ORDIN 303 07/03/2017
ORDIN nr. 303 din 7 martie 2017pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.397(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
9.REZOLUŢIE 397 11/06/2015 REZOLUŢIE MSC.397(95) din 11 iunie 2015privind amendamentele la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
10.AMENDAMENT 11/06/2015 AMENDAMENTE din 11 iunie 2015la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.397(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015 EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 212 din 28 martie 2017
1.DECRET 321 24/03/2017 DECRET nr. 321 din 24 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2017
2.DECRET 322 24/03/2017 DECRET nr. 322 din 24 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 1^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2017
3.
LEGE 28 24/03/2017
LEGE nr. 28 din 24 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 1^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2017
4.
LEGE 27 24/03/2017
LEGE nr. 27 din 24 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2017
5.DECIZIE 44 31/01/2017 DECIZIA nr. 44 din 31 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2017
6.DECIZIE 5 06/03/2017 DECIZIE nr. 5 din 6 martie 2017privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Deva-Muncel (zona Muncel), Licenţa de concesiune nr. 15.996/2013 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 39 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 39 din 16 martie 2017pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă“ (NI-ASR-07-VII/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 39 16/03/2017 NORMĂ din 16 martie 2017„Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă“ (NI-ASR-07-VII/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 211 din 28 martie 2017
1.DECRET 320 24/03/2017 DECRET nr. 320 din 24 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 210 din 28 martie 2017
2.DECIZIE 10 28/03/2017 DECIZIA nr. 10 din 28 martie 2017referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 210 din 28 martie 2017
3.LISTĂ 28/03/2017 LISTA din 28 martie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au aprobat subvenţii din bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 210 din 28 martie 2017
4.
LEGE 26 24/03/2017
LEGE nr. 26 din 24 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 210 din 28 martie 2017
5.
LEGE 25 24/03/2017
LEGE nr. 25 din 24 martie 2017privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 210 din 28 martie 2017
6.DECRET 319 24/03/2017 DECRET nr. 319 din 24 martie 2017pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 210 din 28 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 22 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 22 din 22 martie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 27 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 23 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 23 din 22 martie 2017privind declararea vacantă a funcţiei de director al Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 27 martie 2017
3.DECIZIE 303 27/03/2017 DECIZIE nr. 303 din 27 martie 2017privind eliberarea doamnei Elena Cucu din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 27 martie 2017
4.DECIZIE 304 27/03/2017 DECIZIE nr. 304 din 27 martie 2017privind numirea domnului Ciprian Preda în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 27 martie 2017
5.DECIZIE 305 27/03/2017 DECIZIE nr. 305 din 27 martie 2017privind eliberarea domnului Cătălin Ştefan Rotea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 27 martie 2017
6.DECIZIE 306 27/03/2017 DECIZIE nr. 306 din 27 martie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 27 martie 2017
7.DECIZIE 307 27/03/2017 DECIZIE nr. 307 din 27 martie 2017privind transferul în interesul serviciului al domnului Ciprian Constantin Iftimoaei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 27 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 149 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 149 din 22 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Cristian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 27 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 150 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 150 din 22 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 27 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 151 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 151 din 22 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 27 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 152 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 152 din 22 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Stoian Gabriel EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 27 martie 2017
5.
ORDIN 967 20/03/2017
ORDIN nr. 967 din 20 martie 2017pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 208 din 27 martie 2017
1.REGULAMENT 01/03/2017 REGULAMENT din 1 martie 2017privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
2.
ORDIN 32 22/03/2017
ORDIN nr. 32 din 22 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
3.
ORDIN 539 01/03/2017
ORDIN nr. 539/C din 1 martie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 148 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 148 din 22 martie 2017privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească în administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 145 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 145 din 22 martie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 1 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 16 martie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 EMITENT: Consiliul Naţional de Integritate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 2 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 martie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008 EMITENT: Consiliul Naţional de Integritate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
8.NORMĂ 3 20/03/2017 NORMĂ nr. 3 din 20 martie 2017privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 28 21/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 28 din 21 martie 2017cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru redresarea şi rezoluţia contrapărţilor centrale şi de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012 şi (UE) 2015/2.365 - COM (2016) 856 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
10.HOTĂRÂRE 144 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 144 din 22 martie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
11.HOTĂRÂRE 27 21/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 27 din 21 martie 2017privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului şi a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce priveşte normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu şi de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului - COM (2016) 789 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
12.HOTĂRÂRE 26 20/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 26 din 20 martie 2017cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind efectuarea unui test de proporţionalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii - COM (2016) 822 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 207 din 27 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 147 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 147 din 22 martie 2017privind aplicarea unor corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POSDRU) 2007-2013 şi efectuarea unor operaţiuni de regularizare financiară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 206 din 24 martie 2017
2.
ORDIN 353 24/03/2017
ORDIN nr. 353 din 24 martie 2017privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 206 din 24 martie 2017
1.
ORDIN 346 24/03/2017
ORDIN nr. 346 din 24 martie 2017privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2017, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 146 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 146 din 22 martie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
3.
ORDIN 13 14/02/2017
ORDIN nr. 13 din 14 februarie 2017privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
4.NORMĂ 14/02/2017 NORMĂ din 14 februarie 2017pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
5.
ORDIN 201 01/03/2017
ORDIN nr. 201 din 1 martie 2017privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
6.NORMĂ 01/03/2017 NORMĂ din 1 martie 2017pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2017
1.DECIZIE 11 20/02/2017 DECIZIA nr. 11 din 20 februarie 2017referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 179 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2017pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005 EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
3.
ORDIN 3475 17/03/2017
ORDIN nr. 3.475 din 17 martie 2017pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
4.METODOLOGIE 17/03/2017 METODOLOGIE din 17 martie 2017de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
5.TABLOU EVID. 24/03/2017 TABLOU din 24 martie 2017notarilor publici pe anul 2017*) EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017
1.DECIZIE 300 23/03/2017 DECIZIE nr. 300 din 23 martie 2017privind eliberarea doamnei Cristinela Odeta Nestor din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
2.DECIZIE 301 23/03/2017 DECIZIE nr. 301 din 23 martie 2017privind numirea domnului Dan Iliovici în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
3.DECIZIE 302 23/03/2017 DECIZIE nr. 302 din 23 martie 2017privind numirea domnului Valentin Korman în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
4.
ORDIN 79 21/03/2017
ORDIN nr. 79 din 21 martie 2017privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 19.894/2017 în perimetrul Livada Sud, judeţul Satu Mare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
5.
ORDIN 299 23/02/2017
ORDIN nr. 299 din 23 februarie 2017pentru publicarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, aşa cum a fost amendat prin Amendamentul 11, adoptat în data de 13 aprilie 2016 EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
6.MEMORANDUM 07/04/2000 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 7 aprilie 2000privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 23 martie 2017
1.
LEGE 21 21/03/2017
LEGE nr. 21 din 21 martie 2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
2.DECRET 312 20/03/2017 DECRET nr. 312 din 20 martie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
3.
LEGE 22 21/03/2017
LEGE nr. 22 din 21 martie 2017pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
4.DECRET 313 20/03/2017 DECRET nr. 313 din 20 martie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
5.DECRET 318 23/03/2017 DECRET nr. 318 din 23 martie 2017privind numirea în funcţia de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
6.ORD DE URGENŢĂ 22 16/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
7.DECIZIE 294 23/03/2017 DECIZIE nr. 294 din 23 martie 2017privind numirea doamnei Gabriela Constantin în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
8.DECIZIE 295 23/03/2017 DECIZIE nr. 295 din 23 martie 2017privind numirea domnului Cezar Stancu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
9.DECIZIE 296 23/03/2017 DECIZIE nr. 296 din 23 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ilie Răsvan Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
10.DECIZIE 297 23/03/2017 DECIZIE nr. 297 din 23 martie 2017privind eliberarea domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
11.DECIZIE 298 23/03/2017 DECIZIE nr. 298 din 23 martie 2017privind numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
12.DECIZIE 299 23/03/2017 DECIZIE nr. 299 din 23 martie 2017privind numirea unui reprezentant al Guvernului în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
13.DECIZIE 8 20/02/2017 DECIZIA nr. 8 din 20 februarie 2017referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "Dispoziţiile art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014), se interpretează sau nu în sensul că se aplică persoanelor care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea-cadru nr. 284/2010)?" EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 23 martie 2017
1.NORMĂ 4 20/03/2017 NORMĂ nr. 4 din 20 martie 2017pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
2.
ORDIN 3384 24/02/2017
ORDIN nr. 3.384 din 24 februarie 2017pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
3.
ORDIN 1288 01/02/2017
ORDIN nr. 1.288 din 1 februarie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
4.DECIZIE 760 13/12/2016 DECIZIA nr. 760 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
5.
ORDIN 72 17/03/2017
ORDIN nr. 72 din 17 martie 2017privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
6.
ORDIN 322 21/03/2017
ORDIN nr. 322 din 21 martie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 20 21/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 21 martie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
8.
ORDIN 2422 14/03/2017
ORDIN nr. 2.422 din 14 martie 2017privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
9.DECIZIE 14 07/03/2017 DECIZIE nr. 14 din 7 martie 2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014 EMITENT: Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 23 martie 2017
1.DECRET 317 22/03/2017 DECRET nr. 317 din 22 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
2.DECRET 316 22/03/2017 DECRET nr. 316 din 22 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
3.DECIZIE 706 29/11/2016 DECIZIA nr. 706 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
4.DECIZIE 746 13/12/2016 DECIZIA nr. 746 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 141 22/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 141 din 22 martie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
6.DECIZIE 281 22/03/2017 DECIZIE nr. 281 din 22 martie 2017pentru eliberarea domnului Petre-Dragoş Voinescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
7.DECIZIE 282 22/03/2017 DECIZIE nr. 282 din 22 martie 2017pentru numirea domnului Marin-Marius Florea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
8.DECIZIE 283 22/03/2017 DECIZIE nr. 283 din 22 martie 2017privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către domnul Nicolae Grofu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
9.DECIZIE 284 22/03/2017 DECIZIE nr. 284 din 22 martie 2017privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
10.DECIZIE 285 22/03/2017 DECIZIE nr. 285 din 22 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Claudiu Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
11.DECIZIE 286 22/03/2017 DECIZIE nr. 286 din 22 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Mihail Tudor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
12.DECIZIE 287 22/03/2017 DECIZIE nr. 287 din 22 martie 2017privind eliberarea doamnei Ionelia Claudia Grosu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
13.DECIZIE 288 22/03/2017 DECIZIE nr. 288 din 22 martie 2017privind numirea domnului Daniel Rădulescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Romi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
14.DECIZIE 289 22/03/2017 DECIZIE nr. 289 din 22 martie 2017privind eliberarea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
15.DECIZIE 290 22/03/2017 DECIZIE nr. 290 din 22 martie 2017privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
16.DECIZIE 291 22/03/2017 DECIZIE nr. 291 din 22 martie 2017privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
17.DECIZIE 292 22/03/2017 DECIZIE nr. 292 din 22 martie 2017privind numirea domnului Zsolt Lorincz Gyongyossy în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
18.DECIZIE 293 22/03/2017 DECIZIE nr. 293 din 22 martie 2017privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 21 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 21 din 23 februarie 2017privind organizarea Conferinţei pentru alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor comisiilor Camerei Auditorilor Financiari din România EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
2.
ORDIN 3449 14/03/2017
ORDIN nr. 3.449 din 14 martie 2017privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Creştin „Logos“ din municipiul Bistriţa EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
3.
ORDIN 459 09/03/2017
ORDIN nr. 459 din 9 martie 2017privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice EMITENT: Ministerul Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
4.DECIZIE 754 13/12/2016 DECIZIA nr. 754 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
5.
ORDIN 300 16/03/2017
ORDIN nr. 300 din 16 martie 2017privind aprobarea implementării Registrului electronic naţional de screening auditiv în spitale EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2017
1.
LEGE 18 17/03/2017
LEGE nr. 18 din 17 martie 2017pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
2.DECRET 305 17/03/2017 DECRET nr. 305 din 17 martie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
3.
LEGE 23 21/03/2017
LEGE nr. 23 din 21 martie 2017privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
4.DECRET 314 20/03/2017 DECRET nr. 314 din 20 martie 2017pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
5.DECIZIE 716 06/12/2016 DECIZIA nr. 716 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
6.DECIZIE 24 19/01/2017 DECIZIA nr. 24 din 19 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 136 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 136 din 16 martie 2017privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2017-2018 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 137 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 137 din 16 martie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul Naţional George Enescu « Palatul Cantacuzino» , Bucureşti“ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
9.DECIZIE 280 21/03/2017 DECIZIE nr. 280 din 21 martie 2017privind numirea doamnei Raluca Georgiana Ţena în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
10.
ORDIN 25 03/03/2017
ORDIN nr. 25 din 3 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
11.DECIZIE 359 14/03/2017 DECIZIE nr. 359 din 14 martie 2017privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară la Societatea „Euroins România Asigurare Reasigurare“ - S.A. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
12.
RECTIFICARE 3514 28/03/2016
RECTIFICARE nr. 3.514 din 28 martie 2016referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.514/2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 198 din 21 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 134 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 martie 2017privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi pentru trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 135 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 135 din 16 martie 2017privind acordarea cetăţeniei române domnului Humet Gaminde Javier EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 139 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 139 din 16 martie 2017privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
4.DECIZIE 276 21/03/2017 DECIZIE nr. 276 din 21 martie 2017pentru eliberarea, la cerere, a domnului Radu Petru Şerban din funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului“, Astana, Kazahstan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
5.DECIZIE 277 21/03/2017 DECIZIE nr. 277 din 21 martie 2017privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar al Secţiunii Române la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului“, Astana, Kazahstan EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
6.DECIZIE 278 21/03/2017 DECIZIE nr. 278 din 21 martie 2017privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
7.DECIZIE 279 21/03/2017 DECIZIE nr. 279 din 21 martie 2017pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
8.
ORDIN 17 14/03/2017
ORDIN nr. M.17 din 14 martie 2017pentru abrogarea şi suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum şi pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluţie în cariera militară EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
9.
ORDIN 73 20/03/2017
ORDIN nr. 73 din 20 martie 2017pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 61/2012 privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
10.
ORDIN 282 01/03/2017
ORDIN nr. 282 din 1 martie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moşniţa Nouă, judeţul Timiş EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
11.
ORDIN 145 28/02/2017
ORDIN nr. 145 din 28 februarie 2017privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 21 martie 2017
1.
LEGE 19 17/03/2017
LEGE nr. 19 din 17 martie 2017pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
2.DECRET 304 17/03/2017 DECRET nr. 304 din 17 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
3.
LEGE 17 17/03/2017
LEGE nr. 17 din 17 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
4.DECRET 301 16/03/2017 DECRET nr. 301 din 16 martie 2017pentru promulgarea Legii privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
5.
LEGE 16 17/03/2017
LEGE nr. 16 din 17 martie 2017privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
6.DECRET 306 17/03/2017 DECRET nr. 306 din 17 martie 2017privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
7.CIRCULARĂ 2 16/03/2017 CIRCULARĂ nr. 2 din 16 martie 2017privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
8.
RECTIFICARE 60 21/03/2017
RECTIFICARE nr. 60 din 8 martie 2017referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 60/2017 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
1.DECIZIE 708 29/11/2016 DECIZIA nr. 708 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 20 martie 2017
2.DECIZIE 274 20/03/2017 DECIZIE nr. 274 din 20 martie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Petru Alexandru Frătean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 20 martie 2017
3.DECIZIE 275 20/03/2017 DECIZIE nr. 275 din 20 martie 2017privind numirea doamnei Mirela Bărbulescu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 195 din 20 martie 2017
1.
LEGE 14 17/03/2017
LEGE nr. 14 din 17 martie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
2.DECRET 298 16/03/2017 DECRET nr. 298 din 16 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
3.
LEGE 13 17/03/2017
LEGE nr. 13 din 17 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
4.DECRET 299 16/03/2017 DECRET nr. 299 din 16 martie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
5.
LEGE 15 17/03/2017
LEGE nr. 15 din 17 martie 2017privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
6.DECRET 300 16/03/2017 DECRET nr. 300 din 16 martie 2017pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
7.
LEGE 20 17/03/2017
LEGE nr. 20 din 17 martie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
8.DECRET 307 17/03/2017 DECRET nr. 307 din 17 martie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
9.DECRET 308 17/03/2017 DECRET nr. 308 din 17 martie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
10.DECRET 309 17/03/2017 DECRET nr. 309 din 17 martie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
11.DECRET 310 17/03/2017 DECRET nr. 310 din 17 martie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
12.DECRET 311 17/03/2017 DECRET nr. 311 din 17 martie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
13.DECIZIE 674 17/11/2016 DECIZIA nr. 674 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi II din Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
14.HOTĂRÂRE 138 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 138 din 16 martie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
15.
ORDIN 177 17/03/2017
ORDIN nr. 177 din 17 martie 2017pentru aprobarea recoltării unui număr de exemplare din specia mistreţ pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Republica Moldova şi Republica Ucraina EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
16.ACT 20/03/2017 CUANTUMUL TOTAL din 20 martie 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 194 din 20 martie 2017
1.
ORDIN 3443 10/03/2017
ORDIN nr. 3.443 din 10 martie 2017privind organizarea sesiunii speciale de evaluare naţională - 2017, pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
2.
RECTIFICARE 20/03/2017
RECTIFICARE nr. 4.020 din 28 iunie 2013referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.020/2013 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 127 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 127 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Boliacu Silvia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 125 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 125 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Purcărescu Dan-Narcis EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 126 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 126 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 123 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 123 din 16 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către doamna Borş Georgeta-Diana EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 124 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 124 din 16 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Creţuleac Radu Ionuţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 122 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 122 din 16 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Răducan Nicolae-Sorin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
9.DECIZIE 673 17/11/2016 DECIZIA nr. 673 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
10.
ORDIN 24 03/03/2017
ORDIN nr. 24 din 3 martie 2017privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor producătoare de seminţe germinate EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
11.NORMĂ 03/03/2017 NORMĂ din 3 martie 2017pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor producătoare de seminţe germinate EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 193 din 20 martie 2017
1.DECIZIE 128 14/03/2017 DECIZIE nr. 128 din 14 martie 2017pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 17 martie 2017
2.DECIZIE 463 09/03/2017 DECIZIE nr. 463 din 9 martie 2017privind aprobarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 17 martie 2017
3.PROCEDURĂ 09/03/2017 PROCEDURĂ din 9 martie 2017de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesară exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 17 martie 2017
4.DECIZIE 785 15/12/2016 DECIZIE nr. 785 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 17 februarie 2017
1.DECRET 302 17/03/2017 DECRET nr. 302 din 17 martie 2017privind conferirea Ordinului Meritul Cultural EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
2.DECRET 303 17/03/2017 DECRET nr. 303 din 17 martie 2017privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 21 16/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2017pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 128 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 128 din 16 martie 2017privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 129 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 129 din 16 martie 2017pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 130 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 130 din 16 martie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 131 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 131 din 16 martie 2017pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 992/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 132 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 132 din 16 martie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 996/2016 privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 133 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 133 din 16 martie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 986/2016 privind numirea unui consul general EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
10.
LEGE 12 16/03/2017
LEGE nr. 12 din 16 martie 2017privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
11.DECRET 296 15/03/2017 DECRET nr. 296 din 15 martie 2017pentru promulgarea Legii privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
12.DECIZIE 273 17/03/2017 DECIZIE nr. 273 din 17 martie 2017privind numirea domnului Marian Burcea în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu rang de secretar de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
13.DECIZIE 787 15/12/2016 DECIZIA nr. 787 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (4) şi (10) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 192 din 17 martie 2017
1.ACT 17/03/2017 CUANTUMUL TOTAL din 17 martie 2017al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România EMITENT: Partide Politice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
2.DECLARAŢIE 1 08/03/2017 DECLARAŢIE nr. 1 din 8 martie 2017referitoare la Decizia Curţii Constituţionale din 8 februarie 2017 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
3.DECIZIE 714 06/12/2016 DECIZIA nr. 714 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
4.DECIZIE 712 06/12/2016 DECIZIA nr. 712 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 5/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
5.DECIZIE 272 16/03/2017 DECIZIE nr. 272 din 16 martie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Bud Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 121 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 121 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Popescu Monica EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 120 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 120 din 16 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 118 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 118 din 16 martie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bud Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Satu Mare în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 119 16/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 119 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Filip Darius-Graţian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
10.DECRET 297 16/03/2017 DECRET nr. 297 din 16 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
11.HOTĂRÂRE 8 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 14 februarie 2017pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
12.METODOLOGIE 14/02/2017 METODOLOGIE din 14 februarie 2017privind acordarea accesului parţial la activitatea profesională în România asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali formaţi în profesie în unul din celelalte state membre EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 191 din 17 martie 2017
1.DECIZIE 774 15/12/2016 DECIZIE nr. 774 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi art. 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
2.
ORDIN 30 13/03/2017
ORDIN nr. 30 din 13 martie 2017privind activitatea de standardizare în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
3.
ORDIN 281 01/03/2017
ORDIN nr. 281 din 1 martie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Victoria din judeţul Brăila EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
4.
ORDIN 866 08/03/2017
ORDIN nr. 866 din 8 martie 2017pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.885/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
5.
ORDIN 244 07/03/2017
ORDIN nr. 244 din 7 martie 2017privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
6.
ORDIN 867 08/03/2017
ORDIN nr. 867 din 8 martie 2017pentru completarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.194/2016 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017
1.DECIZIE 749 13/12/2016 DECIZIE nr. 749 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. (5) şi a celor ale art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 16 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
3.DECIZIE 9 15/03/2017 DECIZIE nr. 9 din 15 martie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-17 martie 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
4.DECIZIE 266 16/03/2017 DECIZIE nr. 266 din 16 martie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general al Ministerului Energiei în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
5.DECIZIE 269 16/03/2017 DECIZIE nr. 269 din 16 martie 2017privind numirea domnului Ionuţ Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
6.DECIZIE 270 16/03/2017 DECIZIE nr. 270 din 16 martie 2017privind numirea domnului Radu-Florin Bădoiu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
7.DECIZIE 271 16/03/2017 DECIZIE nr. 271 din 16 martie 2017privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
8.DECIZIE 267 16/03/2017 DECIZIE nr. 267 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
9.DECIZIE 268 16/03/2017 DECIZIE nr. 268 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
10.
RECTIFICARE 4694 04/08/2016
RECTIFICARE nr. 4.694 din 4 august 2016referitoare la Ordinul nr. 4.694/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
11.
RECTIFICARE 5889 28/11/2016
RECTIFICARE nr. 5.889 din 28 noiembrie 2016referitoare la Ordinul nr. 5.889/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 16 martie 2017
1.
ORDIN 283 01/03/2017
ORDIN nr. 283 din 1 martie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
2.
ORDIN 280 01/03/2017
ORDIN nr. 280 din 1 martie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
3.DECIZIE 16 17/01/2017 DECIZIE nr. 16 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 lit. a) şi ale art. 56 alin. (1) din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 25 14/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 martie 2017referitoare la Pachetul legislativ RRM (Risk Reduction Measures) 1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanţare stabilă netă, cerinţele privind fondurile proprii şi pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărţii, riscul de piaţă, expunerile faţă de contrapărţi centrale, expunerile faţă de organisme de plasament colectiv, expunerile mari, raportarea şi cerinţele de publicare a informaţiilor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - COM(2016) 850 final 2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii - COM(2016) 851 final 3. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE şi a Directivei 2007/36/CE - COM(2016) 852 final 4. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului - COM(2016) 854 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 24 14/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 martie 2017cu privire la proiectul de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii şi a facilităţilor administrative aferente - COM (2016) 824 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 23 14/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 23 din 14 martie 2017referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind cadrul juridic şi operaţional al cardului electronic e - COM (2016) 823 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 16 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 21 13/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 21 din 13 martie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
2.DECIZIE 257 15/03/2017 DECIZIE nr. 257 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Marieta Safta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
3.DECIZIE 258 15/03/2017 DECIZIE nr. 258 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Liliana Mincă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
4.DECIZIE 259 15/03/2017 DECIZIE nr. 259 din 15 martie 2017privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
5.DECIZIE 260 15/03/2017 DECIZIE nr. 260 din 15 martie 2017pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
6.DECIZIE 261 15/03/2017 DECIZIE nr. 261 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Elena Cucu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 22 13/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 22 din 13 martie 2017privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
8.DECIZIE 262 15/03/2017 DECIZIE nr. 262 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Raluca-Andreea Constantin în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
9.DECIZIE 263 15/03/2017 DECIZIE nr. 263 din 15 martie 2017privind numirea doamnei Kunigunda Sprencz în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
10.DECIZIE 265 15/03/2017 DECIZIE nr. 265 din 15 martie 2017privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
11.DECIZIE 264 15/03/2017 DECIZIE nr. 264 din 15 martie 2017privind numirea domnului Aron Szele în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
12.
ORDIN 437 10/03/2017
ORDIN nr. 437 din 10 martie 2017pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 15 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 3 22/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 3 din 22 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017
2.REGULAMENT 22/02/2017 REGULAMENT din 22 februarie 2017de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017
3.
ORDIN 282 01/03/2017
ORDIN nr. 282 din 1 martie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de aceştia EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017
4.REGULAMENT 01/03/2017 REGULAMENT din 1 martie 2017privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de aceştia EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017
1.
ORDIN 15 15/03/2017
ORDIN nr. 15 din 15 martie 2017pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 5 22/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 februarie 2017privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 4 22/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 22 februarie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
4.REGULAMENT 22/02/2017 REGULAMENT din 22 februarie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
5.DECIZIE 736 06/12/2016 DECIZIE nr. 736 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
6.DECIZIE 782 15/12/2016 DECIZIE nr. 782 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 313 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
7.
ORDIN 152 07/03/2017
ORDIN nr. 152 din 7 martie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 15 martie 2017
1.DECIZIE 695 24/11/2016 DECIZIE nr. 695 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, şi în special a prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din acest act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
2.
ORDIN 55 03/03/2017
ORDIN nr. 55 din 3 martie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZITII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
3.
ORDIN 269 14/03/2017
ORDIN nr. 269 din 14 martie 2017privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
4.
ORDIN 272 14/03/2017
ORDIN nr. 272 din 14 martie 2017privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
5.
ORDIN 2102 02/03/2017
ORDIN nr. 2.102 din 2 martie 2017pentru acreditarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" din Tulcea, judeţul Tulcea EMITENT: MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
6.
ORDIN 61 08/03/2017
ORDIN nr. 61 din 8 martie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 15 martie 2017
1.DECIZIE 682 23/11/2016 DECIZIE nr. 682 din 23 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017
2.
ORDIN 2 03/02/2017
ORDIN nr. 2 din 3 februarie 2017privind aprobarea Ghidului beneficiarului - 2017 EMITENT: MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017
3.
ORDIN 52 03/03/2017
ORDIN nr. 52 din 3 martie 2017privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017
4.PROCEDURĂ 03/03/2017 PROCEDURĂ din 3 martie 2017de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017
1.
ORDIN 877 09/03/2017
ORDIN nr. 877 din 9 martie 2017pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 18 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 7 martie 2017privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 17 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 17 din 1 martie 2017pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 18 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 1 martie 2017pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 19 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale a părţii române în cadrul Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 20 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 1 martie 2017pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 21 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 21 din 1 martie 2017privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
8.DECIZIE 68 27/02/2017 DECIZIE nr. 68 din 27 februarie 2017referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, cerere formulată de preşedintele Senatului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 14 martie 2017
1.GHID 03/03/2017 GHID din 3 februarie 2017al beneficiarului - 2017 EMITENT: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 bis din 14 martie 2017
1.DECIZIE 737 06/12/2016 DECIZIE nr. 737 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 13 martie 2017
2.
ORDIN 792 21/02/2017
ORDIN nr. 792 din 21 februarie 2017privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară şi a Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea declaraţiei de depozitare temporară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 13 martie 2017
3.NORMĂ 21/02/2017 NORME TEHNICE din 21 februarie 2017de autorizare pentru exploatarea spaţiilor de depozitare temporară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 13 martie 2017
4.NORMĂ 21/02/2017 NORMĂ TEHNICE din 21 februarie 2017privind utilizarea şi completarea declaraţiei de depozitare temporară EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 13 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 7 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 8 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 9 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 10 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 11 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 12 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 12 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 13 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 13 din 1 martie 2017privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 14 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 14 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 15 01/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 15 din 1 martie 2017privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
10.
ORDIN 57 07/03/2017
ORDIN nr. 57 din 7 martie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
11.DECIZIE 780 15/12/2016 DECIZIE nr. 780 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 21 şi art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale art. 97 pct. 1 şi art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017
1.DECIZIE 248 13/03/2017 DECIZIE nr. 248 din 13 martie 2017privind numirea domnului Dan Octavian Alexandrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
2.DECIZIE 249 13/03/2017 DECIZIE nr. 249 din 13 martie 2017privind numirea domnului Traian Constantin Petcu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
3.DECIZIE 250 13/03/2017 DECIZIE nr. 250 din 13 martie 2017privind revocarea domnului Mihai-Alexandru Moia din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
4.DECIZIE 251 13/03/2017 DECIZIE nr. 251 din 13 martie 2017privind numirea domnului Ionuţ Sorin Apostu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
5.DECIZIE 252 13/03/2017 DECIZIE nr. 252 din 13 martie 2017privind eliberarea doamnei Monica-Laura Ion din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
6.DECIZIE 253 13/03/2017 DECIZIE nr. 253 din 13 martie 2017privind numirea domnului Alexandru Chirilă în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
7.DECIZIE 254 13/03/2017 DECIZIE nr. 254 din 13 martie 2017privind numirea domnului Gabriel Stătescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
8.DECIZIE 255 13/03/2017 DECIZIE nr. 255 din 13 martie 2017privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
9.DECIZIE 256 13/03/2017 DECIZIE nr. 256 din 13 martie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cristian Bădescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
10.
ORDIN 766 16/02/2017
ORDIN nr. 766 din 16 februarie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
11.NORMĂ 16/02/2017 NORME TEHNICE din 16 februarie 2017privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 13 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 115 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 115 din 8 martie 2017privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
2.
ORDIN 251 13/03/2017
ORDIN nr. 251 din 13 martie 2017pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 99 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 99 din 8 martie 2017privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 110 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 110 din 8 martie 2017pentru modificarea şi completarea anexei nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 112 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 112 din 8 martie 2017pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
6.AMENDAMENT 29/09/2016 AMENDAMENT din 29 septembrie 2016prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România" EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 109 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 109 din 8 martie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 113 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 113 din 8 martie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
9.
ORDIN 60 08/03/2017
ORDIN nr. 60 din 8 martie 2017privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 14 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 14 din 7 martie 2017referitoare la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 - Construirea unei Europe care le oferă cetăţenilor săi protecţie, îi ajută să îşi afirme drepturile şi îi apără - COM (2016) 710 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 15 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 15 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89 CE - COM (2016) 862 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 16 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 16 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 - COM (2016) 815 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 17 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 17 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri şi servicii care depăşesc un anumit prag - COM (2016) 811 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 18 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Moldova - COM (2017) 14 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 19 10/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 10 martie 2017referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare şi cerinţele legate de servicii şi de modificare a Directivei 2006/123/CE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - COM (2016) 821 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
7.DECIZIE 247 10/03/2017 DECIZIE nr. 247 din 10 martie 2017privind numirea doamnei Alina-Florentina Porojan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 20 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 20 din 7 martie 2017referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2017) 11 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
9.
ORDIN 3 06/03/2017
ORDIN nr. 3 din 6 martie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014, şi a Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 10 martie 2017
1.DECRET 294 08/02/2017 DECRET nr. 294 din 8 februarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
2.DECRET 295 08/03/2017 DECRET nr. 295 din 8 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
3.DECIZIE 20 17/01/2017 DECIZIE nr. 20 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 641 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării acestora prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
4.ORD DE URGENŢĂ 20 08/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 martie 2017pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
5.DECIZIE 2 30/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 30 ianuarie 2017privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 414 alin. (1) teza I din Codul de procedură civilă EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
6.
ORDIN 869 08/03/2017
ORDIN nr. 869 din 8 martie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
7.
ORDIN 14 09/03/2017
ORDIN nr. 14 din 9 martie 2017pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
8.DECIZIE 284 09/03/2017 DECIZIE nr. 284 din 9 martie 2017pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017
1.DECIZIE 773 15/12/2016 DECIZIE nr. 773 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.372 alin. (1) şi (2) din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 111 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 111 din 8 martie 2017privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente Seminarului Grupului Comun de Planificare al NATO în domeniul rezilienţei pregătirii urgenţelor civile, organizat la Bucureşti, în perioada 27-30 martie 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 114 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 114 din 8 martie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
4.
ORDIN 12 28/02/2017
ORDIN nr. 12 din 28 februarie 2017privind aprobarea Procedurii de evaluare a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora EMITENT: MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
5.PROCEDURĂ 28/02/2017 PROCEDURĂ DE EVALUARE din 28 februarie 2017a programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor acestora EMITENT: MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 9 martie 2017
1.INSTRUCŢIUNI 1 02/03/2017 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 2 martie 2017privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 9 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 64 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 64 din 23 februarie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
2.
ORDIN 24 27/02/2017
ORDIN nr. 24 din 27 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
3.
ORDIN 262 16/02/2017
ORDIN nr. 262 din 16 februarie 2017pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
4.DECIZIE 5 30/01/2017 DECIZIE nr. 5 din 30 ianuarie 2017modul de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, după data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
5.
ORDIN 257 15/02/2017
ORDIN nr. 257 din 15 februarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială Bethausen, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
6.INSTRUCŢIUNI 23 27/02/2017 INSTRUCŢIUNI nr. 23 din 27 februarie 2017pentru modificarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 9 martie 2017
1.DECRET 285 08/03/2017 DECRET nr. 285 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
2.DECRET 284 08/03/2017 DECRET nr. 284 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
3.DECRET 283 08/03/2017 DECRET nr. 283 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
4.DECRET 282 08/03/2017 DECRET nr. 282 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
5.DECRET 286 08/03/2017 DECRET nr. 286 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
6.DECRET 287 08/03/2017 DECRET nr. 287 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
7.DECRET 288 08/03/2017 DECRET nr. 288 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
8.DECRET 289 08/03/2017 DECRET nr. 289 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
9.DECRET 290 08/03/2017 DECRET nr. 290 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
10.DECRET 291 08/03/2017 DECRET nr. 291 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
11.DECRET 292 08/03/2017 DECRET nr. 292 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
12.DECRET 293 08/03/2017 DECRET nr. 293 din 8 martie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
13.
ORDIN 58 07/03/2017
ORDIN nr. 58 din 7 martie 2017privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
14.
ORDIN 846 03/03/2017
ORDIN nr. 846 din 3 martie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
15.DECIZIE 666 08/11/2016 DECIZIE nr. 666 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
16.
RECTIFICARE 301 08/09/1998
RECTIFICARE nr. 301 din 8 septembrie 1998referitoare la Decretul nr. 301 din 8 septembrie 1998 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
17.
RECTIFICARE 60 23/02/2017
RECTIFICARE nr. 60 din 23 februarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 60 din 23 februarie 2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
18.HOTĂRÂRE 100 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 100 din 8 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
19.HOTĂRÂRE 101 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 101 din 8 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
20.HOTĂRÂRE 102 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 102 din 8 martie 2017privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niţu Marin din funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj în funcţia publică de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
21.HOTĂRÂRE 103 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 103 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Florian Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
22.HOTĂRÂRE 104 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 104 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către doamna Adomnicăi Mirela-Elena EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
23.HOTĂRÂRE 105 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 105 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitrescu Florinel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
24.HOTĂRÂRE 106 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 106 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
25.HOTĂRÂRE 107 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 107 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
26.HOTĂRÂRE 108 08/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 108 din 8 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Franţescu Daniel-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
27.DECIZIE 246 08/03/2017 DECIZIE nr. 246 din 8 martie 2017privind numirea prin mobilitate a domnului Niţu Marin în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 9 martie 2017
1.DECIZIE 241 08/03/2017 DECIZIE nr. 241 din 8 martie 2017privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Gentea din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
2.DECIZIE 242 08/03/2017 DECIZIE nr. 242 din 8 martie 2017privind numirea domnului Rodin Traicu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
3.DECIZIE 243 08/03/2017 DECIZIE nr. 243 din 8 martie 2017privind eliberarea, la cerere, a doamnei Iulia Mălina Ciobanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
4.DECIZIE 244 08/03/2017 DECIZIE nr. 244 din 8 martie 2017privind numirea domnului Andrei Tinu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
5.DECIZIE 245 08/03/2017 DECIZIE nr. 245 din 8 martie 2017privind numirea domnului Petru Andea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
6.
ORDIN 3362 22/02/2017
ORDIN nr. 3.362 din 22 februarie 2017privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
7.METODOLOGIE 22/02/2017 METODOLOGIE din 22 februarie 2017de monitorizare specială a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
8.
ORDIN 3411 03/03/2017
ORDIN nr. 3.411 din 3 martie 2017privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
9.METODOLOGIE 03/03/2017 METODOLOGIE din 3 martie 2017de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
10.PROCEDURĂ 03/03/2017 PROCEDURĂ DE ACHIZIŢIE din 3 martie 2017a manualelor şcolare pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018 (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
11.METODOLOGIE 03/03/2017 METODOLOGIE din 3 martie 2017de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru clasa a V-a (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017
1.DECIZIE 240 08/03/2017 DECIZIE nr. 240 din 8 martie 2017privind numirea domnului Constantin Munteanu în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 1 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 februarie 2017pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2016 EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 18 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 18 din 7 martie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
4.
ORDIN 383 01/03/2017
ORDIN nr. 383 din 1 martie 2017pentru aprobarea Procedurii de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
5.PROCEDURĂ 01/03/2017 PROCEDURĂ din 1 martie 2017de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
6.
ORDIN 2303 01/03/2017
ORDIN nr. 2.303 din 1 martie 2017pentru aprobarea Procedurii de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
7.PROCEDURĂ 01/03/2017 PROCEDURĂ din 1 martie 2017de deschidere şi funcţionare a conturilor de disponibil pe numele beneficiarilor privaţi ai proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit prevederilor art. 4^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
8.
ORDIN 384 01/03/2017
ORDIN nr. 384 din 1 martie 2017pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
9.DECIZIE 769 15/12/2016 DECIZIE nr. 769 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 8 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu referire la imobilul menţionat la poziţia nr. 272 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
10.HOTĂRÂRE 19 07/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 19 din 7 martie 2017privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului Internaţional de Conferinţe EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
11.DECRET 279 07/03/2017 DECRET nr. 279 din 7 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
12.DECRET 280 07/03/2017 DECRET nr. 280 din 7 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
13.DECRET 281 07/03/2017 DECRET nr. 281 din 7 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
14.DECIZIE 4 24/02/2017 DECIZIE nr. 4 din 24 februarie 2017privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 8 martie 2017
1.DECIZIE 717 06/12/2016 DECIZIE nr. 717 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 8 martie 2017
2.DECIZIE 790 15/12/2016 DECIZIE nr. 790 din 15 decembrie 2016privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" raportat la art. 292 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 8 martie 2017
3.DECIZIE 5 24/02/2017 DECIZIE nr. 5 din 24 februarie 2017pentru stabilirea procedurii de consultare a dosarelor disciplinare aflate pe rolul şi în arhiva Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 8 martie 2017
4.DECIZIE 4 30/01/2017 DECIZIE nr. 4 din 30 ianuarie 2017privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, art. 180 şi 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, coroborate cu art. 15 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 8 martie 2017
1.DECIZIE 670 17/11/2016 DECIZIE nr. 670 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 7 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 4 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 4 din 14 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2010 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 7 martie 2017
1.DECIZIE 234 07/03/2017 DECIZIE nr. 234 din 7 martie 2017privind numirea domnului Mihai Grigore în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
2.DECIZIE 235 07/03/2017 DECIZIE nr. 235 din 7 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Andrei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
3.DECIZIE 236 07/03/2017 DECIZIE nr. 236 din 7 martie 2017privind eliberarea domnului Vladimir Ionaş din funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
4.DECIZIE 237 07/03/2017 DECIZIE nr. 237 din 7 martie 2017privind numirea domnului Vladimir Ionaş în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
5.DECIZIE 238 07/03/2017 DECIZIE nr. 238 din 7 martie 2017privind eliberarea domnului Mihai Tomescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
6.DECIZIE 239 07/03/2017 DECIZIE nr. 239 din 7 martie 2017privind numirea domnului Adrian Vlad Chiotan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
7.
ORDIN 285 20/02/2017
ORDIN nr. 285 din 20 februarie 2017pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2017
1.DECIZIE 672 17/11/2016 DECIZIE nr. 672 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
2.DECIZIE 711 06/12/2016 DECIZIE nr. 711 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a treia din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 98 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 98 din 2 martie 2017privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
4.DECIZIE 230 07/03/2017 DECIZIE nr. 230 din 7 martie 2017privind numirea domnului Gheorghe Bogdan Tomoiagă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
5.DECIZIE 231 07/03/2017 DECIZIE nr. 231 din 7 martie 2017privind numirea domnului Eugen Constantin Uricec în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
6.DECIZIE 232 07/03/2017 DECIZIE nr. 232 din 7 martie 2017privind numirea domnului Andrei Petrişor Maioreanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
7.DECIZIE 233 07/03/2017 DECIZIE nr. 233 din 7 martie 2017privind numirea domnului Ciprian Pandea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
8.HOTĂRÂRE (R) 233 27/03/2012 HOTĂRÂRE nr. 233 din 27 martie 2012 (*republicată*)privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
9.
ORDIN 398 06/03/2017
ORDIN nr. 398 din 6 martie 2017privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2017
1.DECIZIE 9 24/02/2017 DECIZIE nr. 9 din 24 februarie 2017privind plata experţilor medicali desemnaţi în cauzele disciplinare EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
2.
ORDIN 3393 28/02/2017
ORDIN nr. 3.393 din 28 februarie 2017privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 92 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 92 din 2 martie 2017pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale", pentru anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 93 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 93 din 2 martie 2017pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Navă specializată de depoluare", beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 94 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 94 din 2 martie 2017pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Nave specializate SAR", beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 95 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 95 din 2 martie 2017privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «Perseus» - 6.600 CP" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 96 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 96 din 2 martie 2017privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «HERCULES»" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017
1.
LEGE 11 03/03/2017
LEGE nr. 11 din 3 martie 2017pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
2.DECRET 277 03/03/2017 DECRET nr. 277 din 3 martie 2017privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
3.ORD DE URGENŢĂ 19 02/03/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 91 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 91 din 2 martie 2017pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centru de Conferinţă şi Cultură" la Universitatea Politehnica din Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
5.DECIZIE 698 29/11/2016 DECIZIE nr. 698 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
6.DECIZIE 228 06/03/2017 DECIZIE nr. 228 din 6 martie 2017privind numirea doamnei Alina Popa în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
7.DECIZIE 229 06/03/2017 DECIZIE nr. 229 din 6 martie 2017privind numirea domnului Borbely Laszlo în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
8.
ORDIN 266 27/02/2017
ORDIN nr. 266 din 27 februarie 2017privind încredinţarea serviciului de interes economic general Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 97 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 97 din 2 martie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017
1.DECRET 278 03/03/2017 DECRET nr. 278 din 3 martie 2017privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
2.
ORDIN 26 27/02/2017
ORDIN nr. 26 din 27 februarie 2017privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
3.DECIZIE 663 08/11/2016 DECIZIE nr. 663 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 2 22/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 februarie 2017privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
5.PROGRAM 22/02/2017 PROGRAM din 22 februarie 2017de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
6.
ORDIN 12 24/02/2017
ORDIN nr. 12 din 24 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
7.REGULAMENT 24/02/2017 REGULAMENT din 24 februarie 2017de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017
1.DECIZIE 7 03/03/2017 DECIZIE nr. 7 din 3 martie 2017privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 3 martie 2017
2.DECIZIE 642 01/11/2016 DECIZIE nr. 642 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 3 martie 2017
3.
ORDIN 3366 23/02/2017
ORDIN nr. 3.366 din 23 februarie 2017privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2017 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 3 martie 2017
4.DECIZIE 62 07/02/2017 DECIZIE nr. 62 din 7 februarie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 3 martie 2017
1.HOTĂRÂRE 87 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 87 din 2 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Rasaliu Marian-Iulian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 89 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 89 din 2 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Prislopean Olimpia-Maria EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 88 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 88 din 2 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 86 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 86 din 2 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Şandru Anca Livia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 84 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 84 din 2 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 85 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 85 din 2 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Roman Vasile-Cristian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 83 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 83 din 2 martie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Băncilă Ciprian Marius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 90 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 90 din 2 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Oprea Nelu-Ionel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
9.
ORDIN 50 02/03/2017
ORDIN nr. 50 din 2 martie 2017pentru modificarea lit. b) a pct. 1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în baza adeverinţelor eliberate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
10.
ORDIN 110 09/02/2017
ORDIN nr. 110 din 9 februarie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
11.
ORDIN 207 02/03/2017
ORDIN nr. 207 din 2 martie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
12.
ORDIN 143 28/02/2017
ORDIN nr. 143 din 28 februarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
13.
ORDIN 34 17/02/2017
ORDIN nr. 34 din 17 februarie 2017privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
14.DECIZIE 660 08/11/2016 DECIZIE nr. 660 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în ansamblul său, precum şi, în special, a art. 13 alin. (1) lit. j) din această ordonanţă de urgenţă, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 3 martie 2017
1.
ORDIN 258 16/02/2017
ORDIN nr. 258 din 16 februarie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Horea, judeţul Alba EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 3 martie 2017
2.DECIZIE 665 08/11/2016 DECIZIE nr. 665 din 8 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), (4^1) şi (4^2) şi ale art. 6 alin. (2^1), (2^2) şi (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 3 martie 2017
3.DECIZIE 22 17/01/2017 DECIZIE nr. 22 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 3 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 74 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 74 din 23 februarie 2017privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman şi Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 3 martie 2017
1.COD PR PENALĂ (A) 03/03/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 martie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 02/03/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 martie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PENAL (A) 27/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(Legea nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 27/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 07/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
8.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
9.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
10.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
11.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
12.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
13.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
14.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 217 02/03/2017 DECIZIE nr. 217 din 2 martie 2017privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Pricăjan Dan-Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
2.DECIZIE 218 02/03/2017 DECIZIE nr. 218 din 2 martie 2017pentru numirea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
3.DECIZIE 219 02/03/2017 DECIZIE nr. 219 din 2 martie 2017pentru numirea domnului Dorin-Octavian Corcheş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
4.DECIZIE 220 02/03/2017 DECIZIE nr. 220 din 2 martie 2017privind eliberarea doamnei Ruxandra Elena Gîndu din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
5.DECIZIE 221 02/03/2017 DECIZIE nr. 221 din 2 martie 2017privind numirea domnului Florian Daniel Geantă în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
6.DECIZIE 222 02/03/2017 DECIZIE nr. 222 din 2 martie 2017privind eliberarea domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
7.DECIZIE 223 02/03/2017 DECIZIE nr. 223 din 2 martie 2017privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
8.DECIZIE 224 02/03/2017 DECIZIE nr. 224 din 2 martie 2017privind eliberarea doamnei Alina Luminiţa Catan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
9.DECIZIE 225 02/03/2017 DECIZIE nr. 225 din 2 martie 2017privind numirea domnului Marius Postolache în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
10.DECIZIE 226 02/03/2017 DECIZIE nr. 226 din 2 martie 2017pentru revocarea domnului Ioan Gherheş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
11.DECIZIE 227 02/03/2017 DECIZIE nr. 227 din 2 martie 2017pentru numirea domnului Viorel Toma în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
12.HOTĂRÂRE 82 02/03/2017 HOTĂRÂRE nr. 82 din 2 martie 2017privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
13.DECIZIE 643 01/11/2016 DECIZIE nr. 643 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
14.DECIZIE 704 29/11/2016 DECIZIE nr. 704 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (7) şi art. 238 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală, în varianta anterioară modificării prin art. II pct. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 2 martie 2017
1.
LEGE 10 01/03/2017
LEGE nr. 10 din 1 martie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
2.DECRET 274 28/02/2017 DECRET nr. 274 din 28 februarie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
3.DECRET 275 01/03/2017 DECRET nr. 275 din 1 martie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
4.DECRET 276 01/03/2017 DECRET nr. 276 din 1 martie 2017privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
5.DECIZIE 215 02/03/2017 DECIZIE nr. 215 din 2 martie 2017pentru eliberarea domnului Robert-Răzvan Dobre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
6.DECIZIE 216 02/03/2017 DECIZIE nr. 216 din 2 martie 2017pentru numirea domnului Marian Păun în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de Reformă Feroviară EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
7.
ORDIN 3936 21/11/2016
ORDIN nr. 3.936 din 21 noiembrie 2016privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A a Zidului Cetăţii cu turnurile de est, de sud şi de vest, str. Bălcescu Nicolae, municipiul Orăştie, judeţul Hunedoara, ca subcomponentă unică în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăştie EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
8.
ORDIN 3382 24/02/2017
ORDIN nr. 3.382 din 24 februarie 2017privind structura anului şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
9.DECIZIE 2 30/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 30 ianuarie 2017privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 2 martie 2017
1.
ORDIN 3367 23/02/2017
ORDIN nr. 3.367 din 23 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 71 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 71 din 23 februarie 2017pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 72 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 72 din 23 februarie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 76 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 76 din 23 februarie 2017privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 77 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 77 din 23 februarie 2017privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0836 Bacău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 78 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 78 din 23 februarie 2017privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
7.
ORDIN 735 14/02/2017
ORDIN nr. 735 din 14 februarie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
8.NORMĂ 14/02/2017 NORME TEHNICE din 14 februarie 2017privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată şi pe cale aeriană şi autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 2 martie 2017
1.DECIZIE 705 29/11/2016 DECIZIE nr. 705 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 6 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 13 27/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 13 din 27 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
3.
ORDIN 3392 27/02/2017
ORDIN nr. 3.392 din 27 februarie 2017privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
4.CRITERII 27/02/2017 CRITERII din 27 februarie 2017de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
5.HOTĂRÂRE 81 20/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 81 din 20 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
6.REGULAMENT 1 22/02/2017 REGULAMENT nr. 1 din 22 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 2 martie 2017
1.COD PR PENALĂ (A) 03/03/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 3 martie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 02/03/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 2 martie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PENAL (A) 27/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(Legea nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 27/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PR PENALĂ (A) 07/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
8.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
9.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
10.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
11.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
12.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
13.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
14.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 8 01/03/2017 DECIZIE nr. 8 din 1 martie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-2 martie 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
2.HOTĂRÂRE 15 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 15 din 28 februarie 2017privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
3.HOTĂRÂRE 16 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 16 din 28 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
4.HOTĂRÂRE 17 28/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 17 din 28 februarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
5.ORD DE URGENŢĂ 18 27/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017privind asistenţa medicală comunitară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
6.HOTĂRÂRE 66 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 66 din 23 februarie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
7.HOTĂRÂRE 68 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 68 din 23 februarie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
8.HOTĂRÂRE 69 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 69 din 23 februarie 2017privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
9.HOTĂRÂRE 67 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 67 din 23 februarie 2017privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti, ca urmare a finalizării unor investiţii, a diferenţelor din măsurători cadastrale şi a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
10.HOTĂRÂRE 73 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 73 din 23 februarie 2017privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, ca urmare a reevaluării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
11.
ORDIN 268 21/02/2017
ORDIN nr. 268 din 21 februarie 2017pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lenauheim din judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017
1.DECIZIE 213 01/03/2017 DECIZIE nr. 213 din 1 martie 2017pentru eliberarea doamnei Ileana Ciutan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
2.DECIZIE 214 01/03/2017 DECIZIE nr. 214 din 1 martie 2017pentru numirea domnului Robert-Iulian Stănescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
3.
ORDIN 28 28/02/2017
ORDIN nr. 28 din 28 februarie 2017privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în perioada 1 martie-31 decembrie 2017 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
4.
ORDIN 196 01/03/2017
ORDIN nr. 196 din 1 martie 2017privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
5.
ORDIN 139 27/02/2017
ORDIN nr. 139 din 27 februarie 2017privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
6.
ORDIN 263 16/02/2017
ORDIN nr. 263 din 16 februarie 2017privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
7.DECRET 263 28/02/2017 DECRET nr. 263 din 28 februarie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
8.DECRET 264 28/02/2017 DECRET nr. 264 din 28 februarie 2017privind înfiinţarea Consulatului General al României la Salzburg, Republica Austria EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
9.DECRET 265 28/02/2017 DECRET nr. 265 din 28 februarie 2017privind înfiinţarea Consulatului General al României la Haifa, Statul Israel EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
10.DECRET 266 28/02/2017 DECRET nr. 266 din 28 februarie 2017privind schimbarea rangului Viceconsulatului României la Almeria, Regatul Spaniei, în Consulat EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
11.DECRET 267 28/02/2017 DECRET nr. 267 din 28 februarie 2017privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
12.DECRET 268 28/02/2017 DECRET nr. 268 din 28 februarie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
13.DECRET 269 28/02/2017 DECRET nr. 269 din 28 februarie 2017privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
14.DECRET 270 28/02/2017 DECRET nr. 270 din 28 februarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
15.DECRET 271 28/02/2017 DECRET nr. 271 din 28 februarie 2017privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
16.DECRET 272 28/02/2017 DECRET nr. 272 din 28 februarie 2017privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
17.DECRET 273 28/02/2017 DECRET nr. 273 din 28 februarie 2017privind conferirea Medaliei Bărbăţie şi Credinţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
18.DECIZIE 709 29/11/2016 DECIZIE nr. 709 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
19.HOTĂRÂRE 80 27/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 80 din 27 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
20.
ORDIN 157 07/02/2017
ORDIN nr. 157 din 7 februarie 2017pentru modificarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013 EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2017
1.NORMĂ 01/03/2017 NORME METODOLOGICE din 1 martie 2017de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 bis din 1 martie 2017
2.NORMĂ 27/02/2017 NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2017de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 bis din 1 martie 2017
1.DECRET 260 24/02/2017 DECRET nr. 260 din 24 februarie 2017privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
2.DECRET 261 24/02/2017 DECRET nr. 261 din 24 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
3.DECRET 262 24/02/2017 DECRET nr. 262 din 24 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 8 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 8 din 23 februarie 2017privind aprobarea organizării şi convocării Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 1 aprilie 2017 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
5.
ORDIN 11 24/02/2017
ORDIN nr. 11 din 24 februarie 2017privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2016 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 79 27/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017pentru modificarea şi completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
7.DECIZIE 202 27/02/2017 DECIZIE nr. 202 din 27 februarie 2017privind aplicarea mobilităţii domnului Lilian Onescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
8.DECIZIE 203 27/02/2017 DECIZIE nr. 203 din 27 februarie 2017pentru eliberarea domnului Petre Iulian Nicolescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
9.DECIZIE 204 27/02/2017 DECIZIE nr. 204 din 27 februarie 2017pentru numirea domnului Petre Iulian Nicolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
10.DECIZIE 206 27/02/2017 DECIZIE nr. 206 din 27 februarie 2017privind numirea domnului Iulian-Constantin Angheluş în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
11.DECIZIE 207 27/02/2017 DECIZIE nr. 207 din 27 februarie 2017privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Mircea Dragoş Valentin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
12.DECIZIE 205 27/02/2017 DECIZIE nr. 205 din 27 februarie 2017privind numirea domnului Marius-Lucian Margasiu în funcţia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2017
1.
ORDIN 3279 20/02/2017
ORDIN nr. 3.279 din 20 februarie 2017privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2017
2.METODOLOGIE 20/02/2017 METODOLOGIE din 20 februarie 2017de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 27 februarie 2017
1.DECIZIE 678 17/11/2016 DECIZIE nr. 678 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
2.ORD DE URGENŢĂ 17 23/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2017privind unele măsuri în domeniul învăţământului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 70 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 70 din 23 februarie 2017privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
4.
ORDIN 43 24/02/2017
ORDIN nr. 43 din 24 februarie 2017privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
5.DECIZIE 63 08/02/2017 DECIZIE nr. 63 din 8 februarie 2017referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare - Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Preşedintele României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
6.NORMĂ 2 17/02/2017 NORMĂ nr. 2 din 17 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
7.DECIZIE 64 09/02/2017 DECIZIE nr. 64 din 9 februarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2017
1.COD PENAL (A) 27/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(Legea nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
2.COD PR PENALĂ (A) 27/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
3.COD PR PENALĂ (A) 07/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 7 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
4.COD PR PENALĂ (A) 05/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizată până la data de 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
5.COD PENAL (A) 05/02/2017 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 5 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
6.COD PR PENALĂ (A) 01/02/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 1 februarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
7.COD PR PENALĂ (A) 27/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 27 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
8.COD PR PENALĂ (A) 13/01/2017 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*) EMITENT: PARLAMENTUL
9.
ORDIN 1622 29/12/2016
ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
10.
ORDIN 1051 28/12/2016
ORDIN nr. 1.051 din 28 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
11.DECIZIE 651 01/11/2016 DECIZIE nr. 651 din 1 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
12.
ORDIN 1502 19/12/2016
ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017
1.DECIZIE 7 24/02/2017 DECIZIE nr. 7 din 24 februarie 2017privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-27 februarie 2017 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
2.
LEGE 8 24/02/2017
LEGE nr. 8 din 24 februarie 2017privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
3.DECRET 258 24/02/2017 DECRET nr. 258 din 24 februarie 2017pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
4.
LEGE 9 24/02/2017
LEGE nr. 9 din 24 februarie 2017pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
5.DECRET 259 24/02/2017 DECRET nr. 259 din 24 februarie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 62 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 62 din 23 februarie 2017pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
7.DECIZIE 694 24/11/2016 DECIZIE nr. 694 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
8.DECIZIE 6 30/01/2017 DECIZIE nr. 6 din 30 ianuarie 2017privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea chestiunii de drept ce vizează cuantumul onorariului executorului judecătoresc în cazul în care obiectul executării silite este o obligaţie de a face intuitu personae EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
9.ORD DE URGENŢĂ 16 23/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2017privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 24 februarie 2017
1.DECIZIE 766 14/12/2016 DECIZIE nr. 766 din 14 decembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 24 februarie 2017
1.
ORDIN 150 20/02/2017
ORDIN nr. 150 din 20 februarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
2.
ORDIN 151 20/02/2017
ORDIN nr. 151 din 20 februarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
3.
ORDIN 57 31/01/2017
ORDIN nr. 57 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
4.
ORDIN 54 31/01/2017
ORDIN nr. 54 din 31 ianuarie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
5.DECIZIE 3 30/01/2017 DECIZIE nr. 3 din 30 ianuarie 2017privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
6.
ORDIN 55 31/01/2017
ORDIN nr. 55 din 31 ianuarie 2017privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2017
1.
ORDIN 13 01/02/2017
ORDIN nr. 13 din 1 februarie 2017privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017
2.
ORDIN 142 17/02/2017
ORDIN nr. 142 din 17 februarie 2017privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 61 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 61 din 23 februarie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea", municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017
4.DECIZIE 63 14/02/2017 DECIZIE nr. 63 din 14 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2017
1.
ORDIN 243 08/02/2017
ORDIN nr. 243 din 8 februarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Mogoşoaia, judeţul Ilfov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
2.DECIZIE 687 24/11/2016 DECIZIE nr. 687 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
3.DECIZIE 729 06/12/2016 DECIZIE nr. 729 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 45 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 45 din 9 februarie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 46 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 46 din 9 februarie 2017privind aprobarea modelului steagului oraşului Mioveni, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 47 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 47 din 9 februarie 2017privind aprobarea modelului steagului comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
7.HOTĂRÂRE 48 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 48 din 9 februarie 2017privind aprobarea stemelor comunelor Greceşti şi Urzicuţa, judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
8.HOTĂRÂRE 59 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 59 din 16 februarie 2017privind aprobarea stemei comunei Unirea, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 60 23/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 60 din 23 februarie 2017privind alocarea temporară, pentru luna februarie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderile mici şi mijlocii (POIIMM) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
2.DECIZIE 761 13/12/2016 DECIZIE nr. 761 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
3.DECIZIE 190 23/02/2017 DECIZIE nr. 190 din 23 februarie 2017privind eliberarea domnului Radu Horia Dorcioman, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
4.DECIZIE 191 23/02/2017 DECIZIE nr. 191 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Cătălin Cosmin Olteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
5.DECIZIE 791 15/12/2016 DECIZIE nr. 791 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
6.DECIZIE 192 23/02/2017 DECIZIE nr. 192 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Stetco Istrate în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
7.DECIZIE 193 23/02/2017 DECIZIE nr. 193 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Cosmin Răzvan Butuza în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
8.DECIZIE 194 23/02/2017 DECIZIE nr. 194 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Maricel Floricel Dima în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
9.DECIZIE 195 23/02/2017 DECIZIE nr. 195 din 23 februarie 2017pentru numirea domnului Adrian Marius Rîndunică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
10.DECIZIE 196 23/02/2017 DECIZIE nr. 196 din 23 februarie 2017privind numirea domnului Emil Niţă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
11.DECIZIE 197 23/02/2017 DECIZIE nr. 197 din 23 februarie 2017privind numirea domnului Lucian Puiu Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
12.DECIZIE 198 23/02/2017 DECIZIE nr. 198 din 23 februarie 2017pentru eliberarea doamnei Simona Olimpia Negru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
13.DECIZIE 199 23/02/2017 DECIZIE nr. 199 din 23 februarie 2017pentru numirea doamnei Simona Olimpia Negru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
14.DECIZIE 200 23/02/2017 DECIZIE nr. 200 din 23 februarie 2017privind eliberarea domnului Gabril Petre din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
15.DECIZIE 201 23/02/2017 DECIZIE nr. 201 din 23 februarie 2017privind numirea domnului Cristian Gentea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 23 februarie 2017
1.DECIZIE 182 23/02/2017 DECIZIE nr. 182 din 23 februarie 2017privind desemnarea domnului Radu-Ionel Puchiu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de conducător al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.) EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
2.DECIZIE 183 23/02/2017 DECIZIE nr. 183 din 23 februarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
3.DECIZIE 184 23/02/2017 DECIZIE nr. 184 din 23 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
4.DECIZIE 185 23/02/2017 DECIZIE nr. 185 din 23 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Petre Neacşa a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
5.DECIZIE 186 23/02/2017 DECIZIE nr. 186 din 23 februarie 2017privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
6.DECIZIE 187 23/02/2017 DECIZIE nr. 187 din 23 februarie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
7.DECIZIE 188 23/02/2017 DECIZIE nr. 188 din 23 februarie 2017privind aplicarea mobilităţii domnului Daniel Ionescu din funcţia publică de secretar general în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
8.DECIZIE 189 23/02/2017 DECIZIE nr. 189 din 23 februarie 2017pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 243/2016 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
9.
ORDIN 12 01/02/2017
ORDIN nr. 12 din 1 februarie 2017privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
10.DECIZIE 763 13/12/2016 DECIZIE nr. 763 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
11.DECIZIE 793 15/12/2016 DECIZIE nr. 793 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
12.
ORDIN 144 17/02/2017
ORDIN nr. 144 din 17 februarie 2017privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2017 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 11 20/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 20 februarie 2017privind validarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 12 20/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
3.DECIZIE 180 23/02/2017 DECIZIE nr. 180 din 23 februarie 2017pentru eliberarea domnului Liviu Marian Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
4.DECIZIE 181 23/02/2017 DECIZIE nr. 181 din 23 februarie 2017pentru eliberarea doamnei Georgeta Corina Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
5.
ORDIN 88 06/02/2017
ORDIN nr. 88 din 6 februarie 2017pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
6.
ORDIN 247 10/02/2017
ORDIN nr. 247 din 10 februarie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Puieşti din judeţul Buzău EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
7.
ORDIN 318 20/02/2017
ORDIN nr. 318 din 20 februarie 2017privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
8.
ORDIN 319 20/02/2017
ORDIN nr. 319 din 20 februarie 2017privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
9.
ORDIN 320 20/02/2017
ORDIN nr. 320 din 20 februarie 2017privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
10.
ORDIN 3262 16/02/2017
ORDIN nr. 3.262 din 16 februarie 2017privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
11.
RECTIFICARE 250 17/12/2016
RECTIFICARE nr. 250 din 17 decembrie 2016referitoare la pct. 12 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
12.DECIZIE 697 29/11/2016 DECIZIE nr. 697 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
13.HOTĂRÂRE 58 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 58 din 16 februarie 2017pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017
1.DECRET 254 23/02/2017 DECRET nr. 254 din 23 februarie 2017pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
2.DECRET 252 23/02/2017 DECRET nr. 252 din 23 februarie 2017pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
3.DECRET 253 23/02/2017 DECRET nr. 253 din 23 februarie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
4.DECRET 255 23/02/2017 DECRET nr. 255 din 23 februarie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
5.DECRET 256 23/02/2017 DECRET nr. 256 din 23 februarie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
6.DECRET 257 23/02/2017 DECRET nr. 257 din 23 februarie 2017pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
7.
ORDIN 27 15/02/2017
ORDIN nr. 27 din 15 februarie 2017pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
8.
ORDIN 322 20/02/2017
ORDIN nr. 322 din 20 februarie 2017privind completarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.120/2016 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
9.HOTĂRÂRE 140 07/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 140 din 7 februarie 2017pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
10.DECIZIE 686 24/11/2016 DECIZIE nr. 686 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
11.DECIZIE 788 15/12/2016 DECIZIE nr. 788 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) şi art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, cu referire la art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. a) şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2017
1.
ORDIN 1246 30/06/2016
ORDIN nr. 1.246 din 30 iunie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Vânători Neamţ şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0270 Vânători Neamţ şi ROSPA0107 Vânători Neamţ EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
2.DECRET 251 21/02/2017 DECRET nr. 251 din 21 februarie 2017privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
3.
ORDIN 51 30/01/2017
ORDIN nr. 51 din 30 ianuarie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
4.
ORDIN 10 15/02/2017
ORDIN nr. 10 din 15 februarie 2017privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
5.DECIZIE 690 24/11/2016 DECIZIE nr. 690 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului I - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei din titlul IV - Proceduri speciale al părţii speciale a Codului de procedură penală şi, în mod special, a dispoziţiilor art. 480 şi art. 485 alin. (1) lit. b) din acelaşi cod EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
6.DECIZIE 2 25/01/2017 DECIZIE nr. 2 din 25 ianuarie 2017privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: "dacă în interpretarea şi aplicarea formei agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuţii de serviciu constatarea ori sancţionarea contravenţiilor indiferent dacă infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei agravate este condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită în legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor" EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 22 februarie 2017
1.
ORDIN 1354 07/07/2016
ORDIN nr. 1.354 din 7 iulie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
2.DECIZIE 789 15/12/2016 DECIZIE nr. 789 din 15 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
3.
ORDIN 20 15/02/2017
ORDIN nr. 20 din 15 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
4.
ORDIN 28 11/01/2017
ORDIN nr. 28 din 11 ianuarie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 2 20/01/2017 HOTĂRÂRE nr. 2 din 20 ianuarie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
6.
ORDIN 113 09/02/2017
ORDIN nr. 113 din 9 februarie 2017privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 21 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 11 21/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 11 din 21 februarie 2017privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 12 21/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 12 din 21 februarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 13 21/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 13 din 21 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor, la cerere, ca urmare a pensionării EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 14 21/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 14 din 21 februarie 2017privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
5.DECIZIE 758 13/12/2016 DECIZIE nr. 758 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (1) şi art. 341 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
6.DECIZIE 765 21/02/2017 DECIZIE nr. 765 din 21 februarie 2017referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 21 februarie 2017
1.DISPOZIŢIE 4 09/02/2017 DISPOZIŢIE nr. 4 din 9 februarie 2017pentru convocarea unei şedinţe excepţionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din România EMITENT: COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
2.
ORDIN 66 06/02/2017
ORDIN nr. 66 din 6 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
3.
ORDIN 3252 14/02/2017
ORDIN nr. 3.252 din 14 februarie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
4.
ORDIN 3247 14/02/2017
ORDIN nr. 3.247 din 14 februarie 2017privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
5.METODOLOGIE 14/02/2017 METODOLOGIE din 14 februarie 2017de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
6.
ORDIN 2204 11/11/2016
ORDIN nr. 2.204 din 11 noiembrie 2016privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Piatra Şoimilor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 21 februarie 2017
1.DECRET 250 17/02/2017 DECRET nr. 250 din 17 februarie 2017privind acreditarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
2.DECIZIE 767 14/12/2016 DECIZIE nr. 767 din 14 decembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum şi ale Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
3.DECIZIE 14 17/01/2017 DECIZIE nr. 14 din 17 ianuarie 2017referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 57 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 57 din 16 februarie 2017privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
5.AMENDAMENT 26/01/2017 AMENDAMENT din 26 ianuarie 2017prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Moldova, prin Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 18 şi 20 ianuarie 2017 şi la Bucureşti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 februarie 2017
1.
ORDIN 1 13/02/2017
ORDIN nr. 1 din 13 februarie 2017privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
2.
ORDIN 1812 20/09/2016
ORDIN nr. 1.812 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO07 - Adaptarea la schimbările climatice finanţat prin granturile SEE 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
3.
ORDIN 2 13/02/2017
ORDIN nr. 2 din 13 februarie 2017privind abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
4.DECIZIE 727 06/12/2016 DECIZIE nr. 727 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (2) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
5.
ORDIN 1811 20/09/2016
ORDIN nr. 1.811 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO04 - Reducerea substanţelor periculoase, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 141 07/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 141 din 7 februarie 2017pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
7.DECIZIE 726 06/12/2016 DECIZIE nr. 726 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 238 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
8.DECIZIE 668 17/11/2016 DECIZIE nr. 668 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
9.DECIZIE 689 24/11/2016 DECIZIE nr. 689 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
10.
ORDIN 1813 20/09/2016
ORDIN nr. 1.813 din 20 septembrie 2016privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
11.HOTĂRÂRE 7 17/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 17 februarie 2017privind modificarea articolului 10 din Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
12.
RECTIFICARE 26 12/02/2017
RECTIFICARE nr. 26 din 12 februarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
13.
RECTIFICARE 39 27/01/2017
RECTIFICARE nr. 39 din 27 ianuarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
14.
RECTIFICARE 22 07/02/2017
RECTIFICARE nr. 22 din 7 februarie 2017referitoare la Ordinul nr. 22/2017 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
15.
ORDIN 166 08/02/2017
ORDIN nr. 166 din 8 februarie 2017privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017
1.DECIZIE 742 13/12/2016 DECIZIE nr. 742 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 549^1 alin. (1) şi alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017
2.DECIZIE 735 06/12/2016 DECIZIE nr. 735 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017
1.DECIZIE 707 29/11/2016 DECIZIE nr. 707 din 29 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar şi art. 1, art. 2 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017
2.DECIZIE 676 17/11/2016 DECIZIE nr. 676 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) şi alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017
3.DECIZIE 741 13/12/2016 DECIZIE nr. 741 din 13 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 17 februarie 2017
1.
ORDIN 146 17/02/2017
ORDIN nr. 146 din 17 februarie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017
2.DECIZIE 688 24/11/2016 DECIZIE nr. 688 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 52 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 52 din 16 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017
1.DECRET 246 15/02/2017 DECRET nr. 246 din 15 februarie 2017privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
2.
LEGE 5 15/02/2017
LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
3.HOTĂRÂRE 53 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 53 din 16 februarie 2017pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
4.HOTĂRÂRE 54 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 54 din 16 februarie 2017privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 55 16/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 55 din 16 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2016 privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului electroenergetic naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
6.
ORDIN 3909 11/11/2016
ORDIN nr. 3.909 din 11 noiembrie 2016privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", str. Henri Coandă nr. 11, sectorul 1, Bucureşti, cod LMI B-II-m-B-18440 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 16 februarie 2017
1.DECIZIE 719 06/12/2016 DECIZIE nr. 719 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
2.HOTĂRÂRE 10 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
3.DECRET 247 15/02/2017 DECRET nr. 247 din 15 februarie 2017privind conferirea Ordinului Virtutea Militară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
4.DECIZIE 179 15/02/2017 DECIZIE nr. 179 din 15 februarie 2017privind numirea doamnei Gabriela Pintilie în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
5.
RECTIFICARE 27 12/01/2017
RECTIFICARE nr. 27 din 12 ianuarie 2017referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
6.HOTĂRÂRE 51 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 51 din 9 februarie 2017privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 15 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 10 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 10 din 14 februarie 2017privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
2.DECRET 240 14/02/2017 DECRET nr. 240 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
3.DECRET 241 14/02/2017 DECRET nr. 241 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
4.DECRET 242 14/02/2017 DECRET nr. 242 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
5.DECRET 243 14/02/2017 DECRET nr. 243 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
6.DECRET 244 14/02/2017 DECRET nr. 244 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
7.DECRET 245 14/02/2017 DECRET nr. 245 din 14 februarie 2017privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
8.HOTĂRÂRE 7 08/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 7 din 8 februarie 2017referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor şi Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre - 2016 COM (2016) 424 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
9.
ORDIN 6 08/02/2017
ORDIN nr. 6 din 8 februarie 2017privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
10.STANDARD 08/02/2017 STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 8 februarie 2017pentru activitatea de furnizare a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 15 februarie 2017
1.HOTĂRÂRE 9 14/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 februarie 2017privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuţ Gâdea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
2.
ORDIN 240 06/02/2017
ORDIN nr. 240 din 6 februarie 2017privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
3.
ORDIN 7 08/02/2017
ORDIN nr. 7 din 8 februarie 2017pentru stabilirea regulilor privind publicarea informaţiilor aferente tranzacţiilor încheiate pe piaţa de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
4.
ORDIN 6129 20/12/2016
ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
5.
ORDIN 92 03/02/2017
ORDIN nr. 92 din 3 februarie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
6.
ORDIN 10 31/01/2017
ORDIN nr. 10 din 31 ianuarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
7.REGULAMENT 31/01/2017 REGULAMENT din 31 ianuarie 2017de organizare şi funcţionare a aparatului propriu a Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
1.
ORDIN 14 02/02/2017
ORDIN nr. 14 din 2 februarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
2.REGULAMENT 02/02/2017 REGULAMENT din 2 februarie 2017de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
3.DECIZIE 691 24/11/2016 DECIZIE nr. 691 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
4.DECIZIE 718 06/12/2016 DECIZIE nr. 718 din 6 decembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
5.DECIZIE 638 27/10/2016 DECIZIE nr. 638 din 27 octombrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
6.DECIZIE 133 31/01/2017 DECIZIE nr. 133 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
7.DECIZIE 132 31/01/2017 DECIZIE nr. 132 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
8.DECIZIE 131 31/01/2017 DECIZIE nr. 131 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
9.DECIZIE 130 31/01/2017 DECIZIE nr. 130 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 14 februarie 2017
1.
ORDIN 76 27/01/2017
ORDIN nr. 76 din 27 ianuarie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ERSTE GROUP IMMORENT ROMÂNIA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
2.
ORDIN 77 27/01/2017
ORDIN nr. 77 din 27 ianuarie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii CYPRUS LEASING (ROMÂNIA) IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
3.
ORDIN 83 01/02/2017
ORDIN nr. 83 din 1 februarie 2017privind publicarea efectuării radierii din registrele general şi special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
4.
ORDIN 115 25/01/2017
ORDIN nr. 115 din 25 ianuarie 2017privind stabilirea detaliilor tehnice pentru efectuarea bonităţii de către creditorii nonfinanciari EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
5.DECIZIE 144 31/01/2017 DECIZIE nr. 144 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii KALL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
6.LISTĂ 14/02/2017 LISTĂ din 14 februarie 2017cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
7.DECIZIE 178 14/02/2017 DECIZIE nr. 178 din 14 februarie 2017privind numirea domnului Florin Baranga în funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
8.DECIZIE 177 14/02/2017 DECIZIE nr. 177 din 14 februarie 2017privind numirea domnului Marius Nica în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
9.HOTĂRÂRE 50 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 50 din 9 februarie 2017privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
10.DECIZIE 148 31/01/2017 DECIZIE nr. 148 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SERVBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
11.DECIZIE 795 16/12/2016 DECIZIE nr. 795 din 16 decembrie 2016referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 14 februarie 2017
1.DECIZIE 139 31/01/2017 DECIZIE nr. 139 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
2.DECIZIE 140 31/01/2017 DECIZIE nr. 140 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
3.DECIZIE 137 31/01/2017 DECIZIE nr. 137 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
4.DECIZIE 685 24/11/2016 DECIZIE nr. 685 din 24 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
5.HOTĂRÂRE 44 09/02/2017 HOTĂRÂRE nr. 44 din 9 februarie 2017pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
6.DECIZIE 138 31/01/2017 DECIZIE nr. 138 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
7.ORD DE URGENŢĂ 15 09/02/2017 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
8.DECIZIE 129 31/01/2017 DECIZIE nr. 129 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
9.DECIZIE 141 31/01/2017 DECIZIE nr. 141 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017
10.DECIZIE 142 31/01/2017 DECIZIE nr. 142 din 31 ianuarie 2017privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii