1. MONITOARE OFICIALE

1.HOTĂRÂRE 200 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 200 din 25 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 199 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 199 din 25 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
3.DECRET 363 24/03/2015 DECRET nr. 363 din 24 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
4.
LEGE 57 25/03/2015
LEGE nr. 57 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
5.DECRET 362 24/03/2015 DECRET nr. 362 din 24 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
6.
LEGE 56 25/03/2015
LEGE nr. 56 din 25 martie 2015pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 201 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 201 din 25 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 202 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 202 din 25 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
9.ACT 26/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Dreptăţii Sociale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 130 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 130 din 25 februarie 2015privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
11.HOTĂRÂRE 169 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 169 din 11 martie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
12.NORMĂ 11/03/2015 NORME METODOLOGICE din 11 martie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 24 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
2.DECIZIE 100 25/03/2015 DECIZIE nr. 100 din 25 martie 2015privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
3.REGULAMENT 25/03/2015 REGULAMENT din 25 martie 2015de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
4.DECIZIE 101 25/03/2015 DECIZIE nr. 101 din 25 martie 2015privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
5.
ORDIN 99 12/03/2015
ORDIN nr. 99 din 12 martie 2015privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
6.ACT 26/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 198 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 198 din 18 martie 2015pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 26 martie 2015
1.ACT 26/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
2.
ORDIN 147 02/03/2015
ORDIN nr. 147 din 2 martie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
3.DECIZIE 2 19/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 19 ianuarie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) şi ale art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 170 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 170 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2015
1.DECRET 358 23/03/2015 DECRET nr. 358 din 23 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
2.DECRET 359 23/03/2015 DECRET nr. 359 din 23 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
3.DECRET 360 23/03/2015 DECRET nr. 360 din 23 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
4.DECRET 361 24/03/2015 DECRET nr. 361 din 24 martie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 196 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 196 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
6.
ORDIN 700 23/03/2015
ORDIN nr. 700 din 23 martie 2015pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
7.DECIZIE 27 03/02/2015 DECIZIE nr. 27 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a IV-a şi a V-a din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
8.DECIZIE 43 17/02/2015 DECIZIE nr. 43 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
9.DECIZIE 1 19/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibilitatea instanţei de judecată învestite cu soluţionarea unei acţiuni în plata preţului de piaţă, întemeiată pe prevederile art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a acorda reclamantului, în lipsa unui capăt de cerere distinct, preţul actualizat plătit la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, în cazul în care constată ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 25 martie 2015
1.DECIZIE 3 25/03/2015 DECIZIE nr. 3 din 25 martie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26-27 martie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 23 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 martie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
3.DECRET 352 23/03/2015 DECRET nr. 352 din 23 martie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
4.DECIZIE 78 26/02/2015 DECIZIE nr. 78 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254^1 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
5.DECIZIE 36 03/02/2015 DECIZIE nr. 36 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
6.DECIZIE 6 16/02/2015 DECIZIE nr. 6 din 16 februarie 2015privind interpretarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, din punctul de vedere al semnăturii agentului constatator necesare legalităţii procesului-verbal de contravenţie, pentru contravenţiile sancţionate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 25 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 26 25/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 martie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
2.
ORDIN 747 25/03/2015
ORDIN nr. 747 din 25 martie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
3.
RECTIFICARE 172 17/02/2015
RECTIFICARE nr. 172 din 17 februarie 2015privind Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
4.DECIZIE 30 03/02/2015 DECIZIE nr. 30 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
5.DECIZIE 42 17/02/2015 DECIZIE nr. 42 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
6.
ORDIN 168 25/03/2015
ORDIN nr. 168 din 25 martie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015
1.
LEGE 53 24/03/2015
LEGE nr. 53 din 24 martie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
2.DECRET 355 23/03/2015 DECRET nr. 355 din 23 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
3.
LEGE 54 24/03/2015
LEGE nr. 54 din 24 martie 2015pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
4.DECRET 356 23/03/2015 DECRET nr. 356 din 23 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 171 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 171 din 11 martie 2015privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
6.
ORDIN 425 12/03/2015
ORDIN nr. 425 din 12 martie 2015pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
7.
LEGE 55 24/03/2015
LEGE nr. 55 din 24 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
8.DECRET 357 23/03/2015 DECRET nr. 357 din 23 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 190 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 190 din 18 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
10.ACT 25/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
11.
ORDIN 309 17/03/2015
ORDIN nr. 309 din 17 martie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
12.NORMĂ 17/03/2015 NORME METODOLOGICE din 17 martie 2015de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 194 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 194 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 195 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 195 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
3.
ORDIN 25 17/03/2015
ORDIN nr. 25 din 17 martie 2015privind modificarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 193 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 193 din 18 martie 2015pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 19 23/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 101 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 101 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Băleşti şi Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 144 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 144 din 4 martie 2015privind aprobarea stemei oraşului Bălan, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 192 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 192 din 18 martie 2015privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
9.
ORDIN 187 13/03/2015
ORDIN nr. 187 din 13 martie 2015privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
10.
ORDIN 308 17/03/2015
ORDIN nr. 308 din 17 martie 2015privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 185 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 185 din 18 martie 2015pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 121 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 121 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 16 17/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 16 din 17 martie 2015cu privire la Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care însoţeşte Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi nr. 1.316/2013 - COM (2015) 11 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
4.AMENDAMENT 27/08/2014 AMENDAMENT din 27 august 2014convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
5.
ORDIN 23 12/03/2015
ORDIN nr. 23 din 12 martie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
6.
ORDIN 82 09/03/2015
ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
7.REGULAMENT 09/03/2015 REGULAMENT-CADRU din 9 martie 2015al serviciului de salubrizare a localităţilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
8.LISTĂ 24/03/2015 LISTA din 24 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Galaţi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI - Compartimentul dezvoltare servicii sociale, relaţii cu instituţii de asistenţă socială PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 186 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 186 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 187 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 187 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
11.HOTĂRÂRE 188 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 188 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
12.HOTĂRÂRE 15 17/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 17 martie 2015cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - COM (2015) 10 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 21 23/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 23 martie 2015privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
2.DECRET 353 23/03/2015 DECRET nr. 353 din 23 martie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
3.DECRET 354 23/03/2015 DECRET nr. 354 din 23 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
4.DECIZIE 83 26/02/2015 DECIZIE nr. 83 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
5.
ORDIN 3375 18/03/2015
ORDIN nr. 3.375 din 18 martie 2015pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
6.METODOLOGIE 18/03/2015 METODOLOGIE din 18 martie 2015privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 24 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 183 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 183 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 184 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 184 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 182 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 182 din 18 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
4.ORD DE URGENŢĂ 3 18/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 martie 2015
1.
ORDIN 24 17/03/2015
ORDIN nr. 24 din 17 martie 2015pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 23 martie 2015
2.METODOLOGIE 17/03/2015 METODOLOGIE din 17 martie 2015de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 23 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 189 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 189 din 18 martie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 64 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 64 din 11 decembrie 2014pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
3.DECIZIE 18 21/01/2015 DECIZIE nr. 18 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a doua din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) teza întâi din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
4.
ORDIN 282 16/02/2015
ORDIN nr. 282 din 16 februarie 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
5.DECIZIE 440 13/03/2015 DECIZIE nr. 440 din 13 martie 2015privind sancţionarea Societăţii GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 62 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 62 din 11 decembrie 2014privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
7.
ORDIN 259 10/03/2015
ORDIN nr. 259 din 10 martie 2015pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
8.
ORDIN 200 12/02/2015
ORDIN nr. 200 din 12 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
9.
ORDIN 282 19/03/2015
ORDIN nr. 282 din 19 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
10.
ORDIN 16 18/03/2015
ORDIN nr. 16 din 18 martie 2015pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
11.PROCEDURĂ 18/03/2015 PROCEDURĂ-CADRU din 18 martie 2015privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 23 martie 2015
1.DECRET 344 18/03/2015 DECRET nr. 344 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 18 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 18 martie 2015privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
3.
LEGE 51 19/03/2015
LEGE nr. 51 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
4.DECRET 348 18/03/2015 DECRET nr. 348 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
5.
LEGE 52 19/03/2015
LEGE nr. 52 din 19 martie 2015privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
6.
LEGE 47 19/03/2015
LEGE nr. 47 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
7.DECRET 349 18/03/2015 DECRET nr. 349 din 18 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
8.
LEGE 48 19/03/2015
LEGE nr. 48 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
9.DECRET 345 18/03/2015 DECRET nr. 345 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
10.
LEGE 49 19/03/2015
LEGE nr. 49 din 19 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
11.DECRET 346 18/03/2015 DECRET nr. 346 din 18 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
12.DECIZIE 49 17/02/2015 DECIZIE nr. 49 din 17 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
13.
LEGE 50 19/03/2015
LEGE nr. 50 din 19 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
14.DECRET 347 18/03/2015 DECRET nr. 347 din 18 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
15.HOTĂRÂRE 165 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 165 din 11 martie 2015privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015
1.DECRET 343 18/03/2015 DECRET nr. 343 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
2.DECRET 342 18/03/2015 DECRET nr. 342 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
3.DECRET 341 18/03/2015 DECRET nr. 341 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
4.DECRET 340 18/03/2015 DECRET nr. 340 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
5.DECRET 339 18/03/2015 DECRET nr. 339 din 18 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
6.DECRET 350 20/03/2015 DECRET nr. 350 din 20 martie 2015pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
7.DECRET 351 20/03/2015 DECRET nr. 351 din 20 martie 2015pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 181 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 181 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2015
1.CONTRACT MUNCĂ 11 15/01/2015 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 11 din 15 ianuarie 2015la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 1 din 19 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 22 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 22 din 18 martie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 23 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 18 martie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
3.DECIZIE 5 15/01/2015 DECIZIE nr. 5 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 179 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 179 din 18 martie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 19 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 17 17/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 17 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
2.DECIZIE 59 24/02/2015 DECIZIE nr. 59 din 24 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 718 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 173 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 173 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Petrică-Ionuţ-Sebastian Purec EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 174 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 174 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 175 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 175 din 18 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 176 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 176 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Şandru Anca Livia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 177 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 177 din 18 martie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 178 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 178 din 18 martie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
9.DECIZIE 97 18/03/2015 DECIZIE nr. 97 din 18 martie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
10.DECIZIE 98 18/03/2015 DECIZIE nr. 98 din 18 martie 2015privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
11.DECIZIE 99 18/03/2015 DECIZIE nr. 99 din 18 martie 2015privind numirea domnului Dumitru Băiculescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2015
1.
ORDIN 150 03/03/2015
ORDIN nr. 150 din 3 martie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 977/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - 11 "Elaborarea şi emiterea reglementărilor aeronautice civile române şi a procedurilor de aplicare a acestora" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
2.
ORDIN 179 10/03/2015
ORDIN nr. 179 din 10 martie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 742/1998 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române R.A.C.R. - 1/Definiţii şi abrevieri EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
3.DECIZIE 38 03/02/2015 DECIZIE nr. 38 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 180 18/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 180 din 18 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 161 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 161 din 11 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
2.
ORDIN 207 25/02/2015
ORDIN nr. 207 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
3.REGULAMENT 25/02/2015 REGULAMENT din 25 februarie 2015de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
4.
ORDIN 318 03/03/2015
ORDIN nr. 318 din 3 martie 2015privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Timişoara, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
5.
ORDIN 319 03/03/2015
ORDIN nr. 319 din 3 martie 2015privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Gârbovi, judeţul Ialomiţa EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
6.CIRCULARĂ 10 13/03/2015 CIRCULARĂ nr. 10 din 13 martie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
7.DECIZIE 16 15/01/2015 DECIZIE nr. 16 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
8.DECIZIE 19 21/01/2015 DECIZIE nr. 19 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a treia din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 18 martie 2015
1.
LEGE 44 17/03/2015
LEGE nr. 44 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
2.DECRET 336 16/03/2015 DECRET nr. 336 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
3.
LEGE 45 17/03/2015
LEGE nr. 45 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
4.DECRET 337 16/03/2015 DECRET nr. 337 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
5.
LEGE 46 17/03/2015
LEGE nr. 46 din 17 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
6.DECRET 338 16/03/2015 DECRET nr. 338 din 16 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
7.ACT 18/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 18 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Transilvania, Filiala Târgu Mureş EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
8.ACT 18/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 18 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Braşov EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 163 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 163 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
10.
ORDIN 3170 04/02/2015
ORDIN nr. 3.170 din 4 februarie 2015privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 18 martie 2015
1.
LEGE 41 17/03/2015
LEGE nr. 41 din 17 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
2.DECRET 333 16/03/2015 DECRET nr. 333 din 16 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
3.
LEGE 42 17/03/2015
LEGE nr. 42 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
4.DECRET 334 16/03/2015 DECRET nr. 334 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
5.
LEGE 43 17/03/2015
LEGE nr. 43 din 17 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
6.DECRET 335 16/03/2015 DECRET nr. 335 din 16 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
7.DECIZIE 67 26/02/2015 DECIZIE nr. 67 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
8.
ORDIN 277 11/03/2015
ORDIN nr. 277 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
9.
ORDIN 271 17/03/2015
ORDIN nr. 271 din 17 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
10.
ORDIN 114 27/02/2015
ORDIN nr. 114 din 27 februarie 2015privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
11.LISTĂ 18/03/2015 LISTĂ din 18 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Oradea, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL MUNICIPIULUI ORADEA - ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA - Serviciul Programe sociale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015
1.
ORDIN 671 13/03/2015
ORDIN nr. 671 din 13 martie 2015pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", operaţiunea 4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi a cererii de propuneri de proiecte aferente EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
2.
ORDIN 14 11/03/2015
ORDIN nr. 14 din 11 martie 2015pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
3.METODOLOGIE 11/03/2015 METODOLOGIE din 11 martie 2015privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 123 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 123 din 25 februarie 2015privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 17 martie 2015
1.DECRET 332 16/03/2015 DECRET nr. 332 din 16 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
2.DECIZIE 71 26/02/2015 DECIZIE nr. 71 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
3.
ORDIN 271 05/03/2015
ORDIN nr. 271 din 5 martie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru "Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
4.
ORDIN 184 11/03/2015
ORDIN nr. 184 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Rutiere Române - ARR EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 138 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 138 din 4 martie 2015privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 17 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 160 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 160 din 11 martie 2015privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunător de alcool în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015
2.
ORDIN 132 12/03/2015
ORDIN nr. 132 din 12 martie 2015privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015
3.METODOLOGIE 12/03/2015 METODOLOGIE din 12 martie 2015de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 17 martie 2015
1.
ORDIN 12 04/03/2015
ORDIN nr. 12 din 4 martie 2015privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 17 martie 2015
2.REGULAMENT 04/03/2015 REGULAMENT din 4 martie 2015pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 17 martie 2015
1.
ORDIN 510 09/03/2015
ORDIN nr. 510 din 9 martie 2015privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
2.
ORDIN 23 09/03/2015
ORDIN nr. 23 din 9 martie 2015privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
3.
ORDIN 165 05/03/2015
ORDIN nr. 165 din 5 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Navale Române EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
4.
ORDIN 178 10/03/2015
ORDIN nr. 178 din 10 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române - AFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 16 martie 2015
1.
ORDIN 43 13/03/2015
ORDIN nr. 43 din 13 martie 2015privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării încadrării unităţii spitaliceşti în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ DE ACREDITARE A SPITALELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 164 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 164 din 11 martie 2015privind declararea anului 2015 ca "Anul Veteranilor de Război" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
3.LISTĂ 16/03/2015 LISTĂ din 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
4.
ORDIN 256 10/03/2015
ORDIN nr. 256 din 10 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 168 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 168 din 11 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
6.
ORDIN 3331 10/03/2015
ORDIN nr. 3.331 din 10 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 148 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 148 din 4 martie 2015privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
8.
ORDIN 632 09/03/2015
ORDIN nr. 632 din 9 martie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 166 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 166 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 162 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 162 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 16 martie 2015
1.COD PR PENALĂ (A) 13/03/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat la data de 13 martie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ la data de 13 martie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014; DECIZIA nr. 76 din 26 februarie 2015.
1.
LEGE 21 09/03/2015
LEGE nr. 21 din 9 martie 2015pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
2.PROTOCOL 3 20/06/2006 PROTOCOL ADIŢIONAL nr. 3 din 20 iunie 2006la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
3.DECRET 307 06/03/2014 DECRET nr. 307 din 6 martie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
4.DECIZIE 76 26/02/2015 DECIZIE nr. 76 din 26 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
5.LISTĂ 13/03/2015 LISTĂ din 13 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Braşov cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
6.
ORDIN 493 11/03/2015
ORDIN nr. 493 din 11 martie 2015pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2015
1.
ORDIN 193 13/03/2015
ORDIN nr. 193 din 13 martie 2015privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 150 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 150 din 4 martie 2015pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
3.DECIZIE 93 13/03/2015 DECIZIE nr. 93 din 13 martie 2015privind revocarea, la cerere, a domnului Paul Racoviţă din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
4.DECIZIE 94 13/03/2015 DECIZIE nr. 94 din 13 martie 2015privind numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
5.DECIZIE 95 13/03/2015 DECIZIE nr. 95 din 13 martie 2015privind numirea domnului Nelu Stelea în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
6.DECIZIE 96 13/03/2015 DECIZIE nr. 96 din 13 martie 2015pentru numirea domnului Florin Silviu Hurduzeu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 158 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 158 din 11 martie 2015privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 159 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2015privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 147 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 147 din 4 martie 2015privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
10.DECIZIE 13 15/01/2015 DECIZIE nr. 13 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1^1) şi (1^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (1^2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a dispoziţiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
11.HOTĂRÂRE 157 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 157 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 13 martie 2015
1.
ORDIN 65 10/03/2015
ORDIN nr. 65 din 10 martie 2015privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping - studii medii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 167 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 167 din 11 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015
3.ORD DE URGENŢĂ 2 11/03/2015 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015
1.ANEXĂ 10/03/2015 ANEXE din 10 martie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 bis din 12 martie 2015
2.ANEXĂ 10/03/2015 ANEXE din 10 martie 2015la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 bis din 12 martie 2015
1.
LEGE 34 11/03/2015
LEGE nr. 34 din 11 martie 2015pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
2.DECRET 325 10/03/2015 DECRET nr. 325 din 10 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
3.
LEGE 35 11/03/2015
LEGE nr. 35 din 11 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
4.DECRET 326 10/03/2015 DECRET nr. 326 din 10 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
5.
LEGE 36 11/03/2015
LEGE nr. 36 din 11 martie 2015pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
6.DECRET 327 10/03/2015 DECRET nr. 327 din 10 martie 2015privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
7.
LEGE 37 11/03/2015
LEGE nr. 37 din 11 martie 2015privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
8.DECRET 328 10/03/2015 DECRET nr. 328 din 10 martie 2015pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
9.
LEGE 38 11/03/2015
LEGE nr. 38 din 11 martie 2015pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
10.DECRET 329 11/03/2015 DECRET nr. 329 din 11 martie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
11.
LEGE 39 11/03/2015
LEGE nr. 39 din 11 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
12.DECRET 330 11/03/2015 DECRET nr. 330 din 11 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
13.
ORDIN 275 10/03/2015
ORDIN nr. 275 din 10 martie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
14.
ORDIN 821 27/02/2015
ORDIN nr. 821 din 27 februarie 2015privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
15.HOTĂRÂRE 2 11/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 februarie 2015privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
16.HOTĂRÂRE 21 11/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 11 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
17.HOTĂRÂRE 149 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 149 din 4 martie 2015privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei "Carol I" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
18.
ORDIN 162 10/03/2015
ORDIN nr. 162 din 10 martie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
19.HOTĂRÂRE 3 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 martie 2015privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
20.
RECTIFICARE 65 04/02/2015
RECTIFICARE nr. 65 din 4 februarie 2015referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 65/2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
21.PROGRAM 04/03/2015 PROGRAM din 4 martie 2015de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015
1.RAPORT 1775 12/02/2015 RAPORT nr. 1.775 din 12 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Galaţi EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
2.RAPORT 1776 12/02/2015 RAPORT nr. 1.776 din 12 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
3.RAPORT 1840 13/02/2015 RAPORT nr. 1.840 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
4.RAPORT 1841 13/02/2015 RAPORT nr. 1.841 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
5.RAPORT 1842 13/02/2015 RAPORT nr. 1.842 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
6.RAPORT 1843 13/02/2015 RAPORT nr. 1.843 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 1 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
7.RAPORT 1844 13/02/2015 RAPORT nr. 1.844 din 13 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
8.RAPORT 2011 18/02/2015 RAPORT nr. 2.011 din 18 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
9.RAPORT 2012 18/02/2015 RAPORT nr. 2.012 din 18 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
10.HOTĂRÂRE 139 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 139 din 4 martie 2015privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
11.RAPORT 2326 26/02/2015 RAPORT nr. 2.326 din 26 februarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Suceava EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
12.HOTĂRÂRE 152 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 152 din 4 martie 2015privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
13.HOTĂRÂRE 1069 07/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 7 martie 2015privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
14.
ORDIN 252 10/03/2015
ORDIN nr. 252 din 10 martie 2015privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
15.
ORDIN 820 27/02/2015
ORDIN nr. 820/C din 27 februarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
16.NORMĂ 27/02/2015 NORME METODOLOGICE din 27 februarie 2015privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
17.HOTĂRÂRE 153 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 153 din 4 martie 2015privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 12 martie 2015
1.
ORDIN 249 05/03/2015
ORDIN nr. 249 din 5 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
2.
LEGE 29 09/03/2015
LEGE nr. 29 din 9 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
3.DECRET 315 06/03/2015 DECRET nr. 315 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
4.
LEGE 40 11/03/2015
LEGE nr. 40 din 11 martie 2015pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
5.DECRET 331 11/03/2015 DECRET nr. 331 din 11 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 151 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 151 din 4 martie 2015privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015
1.ACT 11/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 11 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
2.
ORDIN 148 02/03/2015
ORDIN nr. 148 din 2 martie 2015privind modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.312/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
3.
ORDIN 194 23/02/2015
ORDIN nr. 194 din 23 februarie 2015privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
4.NORMĂ 23/02/2015 NORME din 23 februarie 2015pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015
1.
LEGE 30 09/03/2015
LEGE nr. 30 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
2.
LEGE 31 09/03/2015
LEGE nr. 31 din 9 martie 2015pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
3.DECRET 322 09/03/2015 DECRET nr. 322 din 9 martie 2015privind promulgarea Legii pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
4.DECRET 321 09/03/2015 DECRET nr. 321 din 9 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
5.
LEGE 32 09/03/2015
LEGE nr. 32 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
6.DECRET 323 09/03/2015 DECRET nr. 323 din 9 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 122 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 122 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
8.
ORDIN 13 04/03/2015
ORDIN nr. 13 din 4 martie 2015privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
9.COND+PROC 04/03/2015 CONDIŢII GENERALE din 4 martie 2015asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
10.NORMĂ 5 03/03/2015 NORMĂ nr. 5 din 3 martie 2015privind avizarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015
1.
LEGE 33 09/03/2015
LEGE nr. 33 din 9 martie 2015pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
2.DECRET 324 09/03/2015 DECRET nr. 324 din 9 martie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
3.DECIZIE 23 03/02/2015 DECIZIE nr. 23 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3), art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
4.DECIZIE 29 03/02/2015 DECIZIE nr. 29 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
5.
ORDIN 339 03/03/2015
ORDIN nr. 339 din 3 martie 2015privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 11 martie 2015
1.LISTĂ 10/03/2015 LISTĂ din 10 martie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Târgu Mureş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREŞ - DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
2.
ORDIN 221 02/03/2015
ORDIN nr. 221 din 2 martie 2015pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
3.DECRET 310 06/03/2015 DECRET nr. 310 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
4.
LEGE 24 09/03/2015
LEGE nr. 24 din 9 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
5.DECRET 309 06/03/2015 DECRET nr. 309 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
6.
LEGE 23 09/03/2015
LEGE nr. 23 din 9 martie 2015pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
7.DECRET 308 06/03/2015 DECRET nr. 308 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
8.
LEGE 22 09/03/2015
LEGE nr. 22 din 9 martie 2015privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
9.
ORDIN 387 03/03/2015
ORDIN nr. 387 din 3 martie 2015pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
10.
ORDIN 386 13/02/2015
ORDIN nr. 386 din 13 februarie 2015privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
11.
ORDIN 391 04/03/2015
ORDIN nr. 391 din 4 martie 2015privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2015, pe specii şi zone EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 10 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 143 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 143 din 4 martie 2015privind recunoaşterea Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni" ca fiind de utilitate publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
2.
ORDIN 245 05/03/2015
ORDIN nr. 245 din 5 martie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
3.
ORDIN 246 09/03/2015
ORDIN nr. 246 din 9 martie 2015pentru împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
4.
LEGE 25 09/03/2015
LEGE nr. 25 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
5.DECRET 311 06/03/2015 DECRET nr. 311 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
6.CIRCULARĂ 9 26/02/2015 CIRCULARĂ nr. 9 din 26 februarie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
7.
LEGE 26 09/03/2015
LEGE nr. 26 din 9 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
8.DECRET 312 06/03/2015 DECRET nr. 312 din 6 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
9.
ORDIN 240 04/03/2015
ORDIN nr. 240 din 4 martie 2015privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
10.
LEGE 27 09/03/2015
LEGE nr. 27 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
11.DECRET 313 06/03/2015 DECRET nr. 313 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
12.
LEGE 28 09/03/2015
LEGE nr. 28 din 9 martie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
13.DECRET 314 06/03/2015 DECRET nr. 314 din 6 martie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
14.DECRET 316 09/03/2015 DECRET nr. 316 din 9 martie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
15.DECRET 317 09/03/2015 DECRET nr. 317 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
16.DECRET 318 09/03/2015 DECRET nr. 318 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
17.DECRET 319 09/03/2015 DECRET nr. 319 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
18.DECRET 320 09/03/2015 DECRET nr. 320 din 9 martie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
19.HOTĂRÂRE 142 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 142 din 4 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 145 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 145 din 4 martie 2015pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
2.DECIZIE 4 27/02/2015 DECIZIE nr. 4 din 27 februarie 2015privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor polimetalice din perimetrul Rozalia, judeţul Timiş EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
3.
ORDIN 107 20/02/2015
ORDIN nr. 107 din 20 februarie 2015privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 140 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 140 din 4 martie 2015privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
5.
ORDIN 3304 04/03/2015
ORDIN nr. 3.304 din 4 martie 2015privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 136 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 136 din 4 martie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 10 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 126 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 126 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei municipiului Topliţa, judeţul Harghita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 127 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 127 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
3.HOTĂRÂRE 129 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 129 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Recea, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 105 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 105 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemei oraşului Turceni, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 114 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 114 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemelor oraşelor Corabia şi Potcoava, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
6.
ORDIN 21 03/03/2015
ORDIN nr. 21 din 3 martie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 115 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 115 din 18 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Bărăşti şi Urzica, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
8.
ORDIN 123 29/01/2015
ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
9.HOTĂRÂRE 125 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 125 din 25 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Slimnic, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
10.
ORDIN 123 27/02/2015
ORDIN nr. 123 din 27 februarie 2015privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015
1.DECIZIE 22 21/01/2015 DECIZIE nr. 22 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015
2.DECIZIE 1 19/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 19 ianuarie 2015privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 169 alin. (6) raportat la art. 100 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015
3.PR-
LEGE 164 24/02/2015 PROIECT DE
LEGE nr. 164 din 24 februarie 2015privind revizuirea Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 9 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 132 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 132 din 4 martie 2015pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru specia bovine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 133 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 133 din 4 martie 2015pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
3.DECIZIE 726 16/12/2014 DECIZIE nr. 726 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (6), art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2) şi art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor şi, în special, a prevederilor art. 44 din acestea EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
4.DECIZIE 764 18/12/2014 DECIZIE nr. 764 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi prin raportare la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 131 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 131 din 4 martie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 134 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 134 din 4 martie 2015privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 135 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 135 din 4 martie 2015pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
8.DECIZIE 89 09/03/2015 DECIZIE nr. 89 din 9 martie 2015privind numirea doamnei Roxana Mînzatu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
9.DECIZIE 90 09/03/2015 DECIZIE nr. 90 din 9 martie 2015privind numirea domnului Constantin-Florin Mituleţu-Buică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
10.REGULAMENT 2 27/02/2015 REGULAMENT nr. 2 din 27 februarie 2015pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 9 martie 2015
1.
ORDIN 22 09/03/2015
ORDIN nr. 22 din 9 martie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015
2.
ORDIN 217 27/02/2015
ORDIN nr. 217 din 27 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015
3.
RECTIFICARE 782 10/09/2014
RECTIFICARE nr. 782 din 10 septembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 782/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015
1.
ORDIN 612 03/03/2015
ORDIN nr. 612 din 3 martie 2015privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 108 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 108 din 18 februarie 2015privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
3.
ORDIN 231 02/03/2015
ORDIN nr. 231 din 2 martie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
4.REGULAMENT 02/03/2015 REGULAMENT din 2 martie 2015de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 109 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 109 din 18 februarie 2015privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 6 martie 2015
1.DECRET 303 05/03/2015 DECRET nr. 303 din 5 martie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Bazei Militare 99 Deveselu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
2.DECRET 304 05/03/2015 DECRET nr. 304 din 5 martie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
3.
ORDIN 130 24/02/2015
ORDIN nr. 130 din 24 februarie 2015pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 222/2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
4.
ORDIN 223 02/03/2015
ORDIN nr. 223 din 2 martie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
5.DECIZIE 2 02/02/2015 DECIZIE nr. 2 din 2 februarie 2015privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili care este calea de atac legală în urma desfiinţării deciziei date în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
6.
ORDIN 72 30/01/2015
ORDIN nr. 72 din 30 ianuarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
7.
ORDIN 212 26/02/2015
ORDIN nr. 212 din 26 februarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015
1.DECIZIE 6 06/03/2015 DECIZIE nr. 6 din 6 martie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
2.
LEGE 20 06/03/2015
LEGE nr. 20 din 6 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
3.DECRET 300 05/03/2015 DECRET nr. 300 din 5 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
4.DECRET 305 06/03/2015 DECRET nr. 305 din 6 martie 2015pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
5.DECRET 306 06/03/2015 DECRET nr. 306 din 6 martie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
6.
ORDIN 614 04/03/2015
ORDIN nr. 614 din 4 martie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
7.INSTRUCŢIUNI 04/03/2015 INSTRUCŢIUNI din 4 martie 2015de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 12 03/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 3 martie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 13 03/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 3 martie 2015privind validarea alegerii preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
3.DECRET 297 04/03/2015 DECRET nr. 297 din 4 martie 2015privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
4.DECRET 298 04/03/2015 DECRET nr. 298 din 4 martie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
5.DECRET 299 04/03/2015 DECRET nr. 299 din 4 martie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
6.DECIZIE 85 04/03/2015 DECIZIE nr. 85 din 4 martie 2015privind revocarea, la cerere, a domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
7.DECIZIE 86 04/03/2015 DECIZIE nr. 86 din 4 martie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Eduard-Călin Dumitraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
8.DECIZIE 87 05/03/2015 DECIZIE nr. 87 din 5 martie 2015privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
9.DECIZIE 88 05/03/2015 DECIZIE nr. 88 din 5 martie 2015privind numirea doamnei Alina Cazanacli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
10.
ORDIN 2094 10/02/2015
ORDIN nr. 2.094 din 10 februarie 2015pentru acreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
11.REGULAMENT 3 27/02/2015 REGULAMENT nr. 3 din 27 februarie 2015pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
12.DECIZIE 244 17/02/2015 DECIZIE nr. 244 din 17 februarie 2015privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
13.DECIZIE 272 19/02/2015 DECIZIE nr. 272 din 19 februarie 2015privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
14.DECIZIE 273 19/02/2015 DECIZIE nr. 273 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AL BROKER INVEST - Broker de Asigurare - S.A. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
15.
ORDIN 209 25/02/2015
ORDIN nr. 209 din 25 februarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
16.
ORDIN 10 25/02/2015
ORDIN nr. 10 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
17.METODOLOGIE 25/02/2015 METODOLOGIE din 25 februarie 2015de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2015
1.DECIZIE 274 19/02/2015 DECIZIE nr. 274 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ALLIED TEAM Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 20 04/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 4 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
3.DECRET 301 05/03/2015 DECRET nr. 301 din 5 martie 2015pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
4.DECRET 302 05/03/2015 DECRET nr. 302 din 5 martie 2015pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
5.DECIZIE 4 19/01/2015 DECIZIE nr. 4 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă, în cursul urmăririi penale, competenţa de a dispune asupra unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial revine judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura sau, dimpotrivă, procurorului EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 5 martie 2015
1.
ORDIN 8 25/02/2015
ORDIN nr. 8 din 25 februarie 2015privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
2.
ORDIN 49 26/02/2015
ORDIN nr. 49 din 26 februarie 2015pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
3.
ORDIN 9 25/02/2015
ORDIN nr. 9 din 25 februarie 2015privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
4.ACT 04/03/2015 CUANTUMUL TOTAL din 4 martie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Călan, judeţul Hunedoara EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
5.DECIZIE 768 18/12/2014 DECIZIE nr. 768 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 42 din Legea farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
6.DECIZIE 2 15/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
7.DECIZIE 3 15/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi a Legii nr. 161/2003, în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2015
1.DECIZIE 84 04/03/2015 DECIZIE nr. 84 din 4 martie 2015pentru numirea domnului Gheorghe Cornescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
2.DECIZIE 262 19/02/2015 DECIZIE nr. 262 din 19 februarie 2015pentru aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
3.
LEGE 16 03/03/2015
LEGE nr. 16 din 3 martie 2015pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
4.DECRET 293 02/03/2015 DECRET nr. 293 din 2 martie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
5.
ORDIN 172 17/02/2015
ORDIN nr. 172 din 17 februarie 2015privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 120 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 120 din 25 februarie 2015privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 4 martie 2015
1.DECIZIE 287 19/02/2015 DECIZIE nr. 287 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SIGMA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
2.DECIZIE 288 19/02/2015 DECIZIE nr. 288 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ONEST ASIG Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
3.DECIZIE 289 19/02/2015 DECIZIE nr. 289 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea societăţii PRIMA Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
4.DECIZIE 727 16/12/2014 DECIZIE nr. 727 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391-1398 din Codul civil din 1864 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
5.DECIZIE 728 16/12/2014 DECIZIE nr. 728 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
6.DECIZIE 6 15/01/2015 DECIZIE nr. 6 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. 1, 4 şi 5, precum şi a celor ale art. 63 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
7.DECIZIE 12 15/01/2015 DECIZIE nr. 12 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
8.SENTINŢĂ 3277 16/05/2012 SENTINŢĂ nr. 3.277 din 16 mai 2012referitoare la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, reclamanţii apreciază că acesta este nelegal pe cale de accesorie, încălcându-le dreptul de a nu deveni persoane impozabile în scopuri de TVA şi astfel, de a nu fi supuşi obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA, la organul fiscal competent EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
9.DECIZIE 2168 13/05/2014 DECIZIE nr. 2.168 din 13 mai 2014privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi calificată ca plătitor de TVA EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 128 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 128 din 25 februarie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
2.DECIZIE 28 03/02/2015 DECIZIE nr. 28 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
3.
ORDIN 580 26/02/2015
ORDIN nr. 580 din 26 februarie 2015privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
4.DECIZIE 35 03/02/2015 DECIZIE nr. 35 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
5.DECIZIE 37 03/02/2015 DECIZIE nr. 37 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
6.
ORDIN 11 25/02/2015
ORDIN nr. 11 din 25 februarie 2015pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2015
1.
ORDIN 17 24/02/2015
ORDIN nr. 17 din 24 februarie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 124 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 124 din 25 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
3.DECIZIE 730 16/12/2014 DECIZIE nr. 730 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
4.DECIZIE 731 16/12/2014 DECIZIE nr. 731 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
5.DECIZIE 763 18/12/2014 DECIZIE nr. 763 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
6.DECIZIE 3 19/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 2 martie 2015
1.HOTĂRÂRE 14 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 14 din 2 martie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
2.HOTĂRÂRE 15 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 2 martie 2015pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
3.
ORDIN 588 27/02/2015
ORDIN nr. 588 din 27 februarie 2015privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
4.HOTĂRÂRE 9 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
5.HOTĂRÂRE 10 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
6.HOTĂRÂRE 11 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
7.HOTĂRÂRE 12 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
8.HOTĂRÂRE 13 02/03/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 2 martie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
9.
ORDIN 134 25/02/2015
ORDIN nr. 134 din 25 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2015
1.
ORDIN 243 20/01/2015
ORDIN nr. 243 din 20 ianuarie 2015privind supunerea regimului de control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare a operaţiunii de export al produselor ţevi din oţel fără sudură pentru lucru la temperaturi înalte, din oţel Grad P22, conform normei ASME SA 335/SA 335M, către firma Larsen & Toubro Limited, Piping Centre, Hazira Manufacturing Complex, District Surat, Gujarat, India EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
2.DECIZIE 26 03/02/2015 DECIZIE nr. 26 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
3.DECIZIE 279 19/02/2015 DECIZIE nr. 279 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BLITZ Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
4.DECIZIE 275 19/02/2015 DECIZIE nr. 275 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASA GROUP Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
5.DECIZIE 281 19/02/2015 DECIZIE nr. 281 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER INVEST Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
6.DECIZIE 282 19/02/2015 DECIZIE nr. 282 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CAPITAL & ALLIANCE INSURANCE Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
7.DECIZIE 34 03/02/2015 DECIZIE nr. 34 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
8.DECIZIE 283 19/02/2015 DECIZIE nr. 283 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EDY Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
9.HOTĂRÂRE 110 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 110 din 18 februarie 2015privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
10.DECIZIE 276 19/02/2015 DECIZIE nr. 276 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ASIRAN Broker de Asigurări şi Reasigurări - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
11.CIRCULARĂ 8 12/02/2015 CIRCULARĂ nr. 8 din 12 februarie 2015privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) dedicat aniversării a 175 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
12.HOTĂRÂRE 113 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 113 din 18 februarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
13.HOTĂRÂRE 116 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 116 din 18 februarie 2015privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2015
1.DECIZIE 79 24/02/2015 DECIZIE nr. 79 din 24 februarie 2015privind numirea doamnei Diana Marielissa Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 8 29/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 29 ianuarie 2015privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
3.DECIZIE 160 23/02/2015 DECIZIE nr. 160 din 23 februarie 2015privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
4.ACT 26/02/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 februarie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
5.ACT 26/02/2015 CUANTUMUL TOTAL din 26 februarie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sighişoara EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
6.DECIZIE 40 03/02/2015 DECIZIE nr. 40 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
7.DECIZIE 20 21/01/2015 DECIZIE nr. 20 din 21 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi (3), art. 3 pct. 7, art. 16, art. 21 alin. (6), art. 24 alin. (2)-(4) şi la art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
8.DECIZIE 41 03/02/2015 DECIZIE nr. 41 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
9.DECIZIE 39 03/02/2015 DECIZIE nr. 39 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi a celor ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 26 februarie 2015
1.
ORDIN 19 26/02/2015
ORDIN nr. 19 din 26 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
2.
LEGE 13 24/02/2015
LEGE nr. 13 din 24 februarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
3.DECRET 290 23/02/2015 DECRET nr. 290 din 23 februarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
4.
LEGE 14 24/02/2015
LEGE nr. 14 din 24 februarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
5.DECRET 291 23/02/2015 DECRET nr. 291 din 23 februarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
6.
LEGE 15 24/02/2015
LEGE nr. 15 din 24 februarie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
7.DECRET 292 23/02/2015 DECRET nr. 292 din 23 februarie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 112 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 112 din 18 februarie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
9.DECIZIE 33 03/02/2015 DECIZIE nr. 33 din 3 februarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120^1 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
10.DECIZIE 290 19/02/2015 DECIZIE nr. 290 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SITAL ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
11.DECIZIE 291 19/02/2015 DECIZIE nr. 291 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SOLVENTA Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
12.DECIZIE 292 19/02/2015 DECIZIE nr. 292 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii UNIBROKER Dobrogea Broker de Asigurare Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
13.DECIZIE 293 19/02/2015 DECIZIE nr. 293 din 19 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ZOE Broker Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
14.HOTĂRÂRE 11 19/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 19 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 26 februarie 2015
1.DECIZIE 725 16/12/2014 DECIZIE nr. 725 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52^7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
2.DECIZIE 762 18/12/2014 DECIZIE nr. 762 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 118 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 118 din 25 februarie 2015pentru modificarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
4.
ORDIN 16 18/02/2015
ORDIN nr. 16 din 18 februarie 2015privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
5.
ORDIN 1 05/01/2015
ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2015privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
6.DECIZIE 767 18/12/2014 DECIZIE nr. 767 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a dispoziţiilor art. 20 din capitolul V^1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 117 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 117 din 25 februarie 2015pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 98 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 98 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Cobadin, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 97 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 97 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei municipiului Codlea, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 90 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 90 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Rădeşti, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 91 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 91 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Şieu-Odorhei, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 89 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 89 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei municipiului Câmpulung, judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 95 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 95 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Frecăţei, Galbenu, Jirlău, Râmnicelu, Scorţaru Nou şi Zăvoaia, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 96 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 96 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Bran, Cincu şi Teliu, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 92 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 92 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemelor comunelor Mica şi Zau de Câmpie, judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
9.HOTĂRÂRE 93 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 93 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Brădeni, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
10.HOTĂRÂRE 94 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 94 din 10 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Chiajna, judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
11.DECIZIE 78 24/02/2015 DECIZIE nr. 78 din 24 februarie 2015privind eliberarea doamnei Diana Marielissa Voicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
12.ACT 25/02/2015 CUANTUMUL TOTAL din 25 februarie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Deva, judeţul Hunedoara EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2015
1.REGULAMENT 1 12/02/2015 REGULAMENT nr. 1 din 12 februarie 2015privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 18 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 25 februarie 2015privind vacantarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 17 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 25 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
4.DECIZIE 5 25/02/2015 DECIZIE nr. 5 din 25 februarie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 11 24/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 24 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 19 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 25 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
7.
ORDIN 195 23/02/2015
ORDIN nr. 195 din 23 februarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 23 februarie 2015
1.DECIZIE 243 17/02/2015 DECIZIE nr. 243 din 17 februarie 2015privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
2.
ORDIN 83 17/02/2015
ORDIN nr. 83 din 17 februarie 2015privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
3.LISTĂ 24/02/2015 LISTĂ din 24 februarie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: MUNICIPIUL BUCUREŞTI - CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 - Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
4.DECIZIE 15 15/01/2015 DECIZIE nr. 15 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
5.DECIZIE 7 08/12/2014 DECIZIE nr. 7 din 8 decembrie 2014referitoare la recursul în interesul legii, privind existenţa unei jurisprudenţe neunitare în privinţa problemei de drept referitoare la posibilitatea părţii în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru de a supune controlului, în căile de atac de reformare, critici care să vizeze existenţa obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, decurgând din aprecierea caracterului timbrabil al cererii de chemare în judecată EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
6.
ORDIN 145 11/02/2015
ORDIN nr. 145 din 11 februarie 2015pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 24 februarie 2015
1.DECIZIE 8 08/12/2014 DECIZIE nr. 8 din 8 decembrie 2014privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din acelaşi cod, neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsă în contractele colective sau individuale de muncă, dacă aceasta este mai favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a măsurii de concediere şi a deciziei de concediere EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015
2.
ORDIN 102 04/02/2015
ORDIN nr. 102 din 4 februarie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale I.F.N. GENERAL LEASING - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015
3.
ORDIN 101 04/02/2015
ORDIN nr. 101 din 4 februarie 2015privind dispunerea radierii instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială IFN BIACO LEASING - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015
4.
ORDIN 442 20/02/2015
ORDIN nr. 442 din 20 februarie 2015pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 24 februarie 2015
1.
ORDIN 169 17/02/2015
ORDIN nr. 169 din 17 februarie 2015pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
2.
ORDIN 242 04/02/2015
ORDIN nr. 242 din 4 februarie 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii SCHWABEN BUSINESS PARK PETREŞTI - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
3.
ORDIN 3179 05/02/2015
ORDIN nr. 3.179 din 5 februarie 2015privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
4.METODOLOGIE 05/02/2015 METODOLOGIE-CADRU din 5 februarie 2015de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
5.
ORDIN 141 10/02/2015
ORDIN nr. 141 din 10 februarie 2015privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
6.
ORDIN 170 17/02/2015
ORDIN nr. 170 din 17 februarie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
7.REGLEMENTĂRI 17/02/2015 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 februarie 2015privind contabilitatea în partidă simplă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
8.
ORDIN 2256 25/11/2014
ORDIN nr. 2.256 din 25 noiembrie 2014privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
9.
ORDIN 1569 19/12/2014
ORDIN nr. 1.569 din 19 decembrie 2014privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
10.
ORDIN 197 23/02/2015
ORDIN nr. 197 din 23 februarie 2015privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
11.PROCEDURĂ 23/02/2015 PROCEDURĂ din 23 februarie 2015de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2015
1.DECRET 286 23/02/2015 DECRET nr. 286 din 23 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
2.DECRET 287 23/02/2015 DECRET nr. 287 din 23 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
3.DECRET 288 23/02/2015 DECRET nr. 288 din 23 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
4.DECRET 289 23/02/2015 DECRET nr. 289 din 23 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
5.DECIZIE 76 24/02/2015 DECIZIE nr. 76 din 24 februarie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Adrian Anghel, în domeniul dialogului cu românii din Statele Unite ale Americii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
6.DECIZIE 77 24/02/2015 DECIZIE nr. 77 din 24 februarie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Florea Voinea, în domeniul relaţiilor cu Republica Populară Chineză EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
7.DECIZIE 80 24/02/2015 DECIZIE nr. 80 din 24 februarie 2015privind constatarea încetării exercitării funcţiei de secretar de stat la Ministerul Justiţiei de către doamna Simona-Maya Teodoroiu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 99 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 99 din 10 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015
1.REGULAMENT 1 12/02/2015 REGULAMENT nr. 1 din 12 februarie 2015privind prestarea unor activităţi de către societăţile de servicii de investiţii financiare şi aplicarea unor prevederi ale legislaţiei pieţei de capital în cazul contractului de fiducie EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 18 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 25 februarie 2015privind vacantarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 17 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 25 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
4.DECIZIE 5 25/02/2015 DECIZIE nr. 5 din 25 februarie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 11 24/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 24 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 19 25/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 25 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 25 februarie 2015
7.
ORDIN 195 23/02/2015
ORDIN nr. 195 din 23 februarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 23 februarie 2015
1.NORMĂ 12/02/2015 NORMĂ din 12 februarie 2015privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-III/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 103 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 103 din 18 februarie 2015privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
3.
ORDIN 2111 17/02/2015
ORDIN nr. 2.111 din 17 februarie 2015pentru modificarea denumirii Corului Naţional de Cameră "Madrigal" în Corul Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 20 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 12 februarie 2015pentru aprobarea Normei "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului" (NI-ASR-05-III/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 104 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 104 din 18 februarie 2015privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
6.
ORDIN 410 12/02/2015
ORDIN nr. 410 din 12 februarie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 februarie 2015
1.
ORDIN 467 17/02/2015
ORDIN nr. 467 din 17 februarie 2015pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 23 februarie 2015
2.PROCEDURĂ 17/02/2015 PROCEDURĂ din 17 februarie 2015de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 23 februarie 2015
1.
ORDIN 468 17/02/2015
ORDIN nr. 468 din 17 februarie 2015pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 23 februarie 2015
2.PROCEDURĂ 17/02/2015 PROCEDURĂ din 17 februarie 2015de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 23 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 15 23/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 23 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a doamnei Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 16 23/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 16 din 23 februarie 2015privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015
3.LISTĂ 23/02/2015 LISTĂ din 23 februarie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2015, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU - SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015
4.
ORDIN 150 11/02/2015
ORDIN nr. 150 din 11 februarie 2015privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2015
1.
ORDIN 161 17/02/2015
ORDIN nr. 161 din 17 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
2.
ORDIN 162 17/02/2015
ORDIN nr. 162 din 17 februarie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în domeniul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
3.
ORDIN 168 17/02/2015
ORDIN nr. 168 din 17 februarie 2015privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 106 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 106 din 18 februarie 2015privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
5.
ORDIN 178 18/02/2015
ORDIN nr. 178 din 18 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
6.NORMĂ 12/02/2015 NORMĂ din 12 februarie 2015privind "Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului" (NI-ASR-08-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 21 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 12 februarie 2015pentru aprobarea Normei "Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului" (NI-ASR-08-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 107 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 107 din 18 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
9.HOTĂRÂRE 24 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 12 februarie 2015pentru aprobarea Normei "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
10.NORMĂ 12/02/2015 NORMĂ din 12 februarie 2015privind "Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului" (NI-GAR-11-I/0) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2015
1.DECIZIE 734 16/12/2014 DECIZIE nr. 734 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
2.DECIZIE 745 16/12/2014 DECIZIE nr. 745 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (3) şi (5) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
3.NORMĂ 4 16/02/2015 NORMĂ nr. 4 din 16 februarie 2015privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
4.
ORDIN 159 16/02/2015
ORDIN nr. 159 din 16 februarie 2015pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 71 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 71 din 4 februarie 2015privind aprobarea stemei comunei Lupşa, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
6.DECIZIE 9 15/01/2015 DECIZIE nr. 9 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 20 februarie 2015
1.DECIZIE 75 20/02/2015 DECIZIE nr. 75 din 20 februarie 2015privind eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 111 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 111 din 18 februarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2015
3.DECIZIE 14 15/01/2015 DECIZIE nr. 14 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2015
1.DECRET 285 18/02/2015 DECRET nr. 285 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
2.DECRET 277 18/02/2015 DECRET nr. 277 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
3.DECRET 282 18/02/2015 DECRET nr. 282 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
4.DECRET 283 18/02/2015 DECRET nr. 283 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Unităţii Speciale 76 Jandarmi Protecţie Instituţională "Instituţii Financiar-Bancare" Bucureşti EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
5.DECRET 284 18/02/2015 DECRET nr. 284 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
6.DECRET 278 18/02/2015 DECRET nr. 278 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
7.DECRET 279 18/02/2015 DECRET nr. 279 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
8.DECRET 280 18/02/2015 DECRET nr. 280 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
9.DECRET 281 18/02/2015 DECRET nr. 281 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
10.DECRET 276 18/02/2015 DECRET nr. 276 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
11.DECRET 275 18/02/2015 DECRET nr. 275 din 18 februarie 2015privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
12.DECIZIE 733 16/12/2014 DECIZIE nr. 733 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
13.DECIZIE 70 19/02/2015 DECIZIE nr. 70 din 19 februarie 2015pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 462/2012 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
14.DECIZIE 71 19/02/2015 DECIZIE nr. 71 din 19 februarie 2015privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
15.DECIZIE 72 19/02/2015 DECIZIE nr. 72 din 19 februarie 2015privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sârb Gheorghe, secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
16.DECIZIE 73 19/02/2015 DECIZIE nr. 73 din 19 februarie 2015privind numirea domnului Gabriel Lungu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
17.DECIZIE 74 19/02/2015 DECIZIE nr. 74 din 19 februarie 2015privind numirea doamnei Mihaela Ungureanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
18.
ORDIN 167 13/02/2015
ORDIN nr. 167 din 13 februarie 2015privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2015, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
19.HOTĂRÂRE 102 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 102 din 18 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 19 februarie 2015
1.DECIZIE 777 18/12/2014 DECIZIE nr. 777 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
2.DECIZIE 740 16/12/2014 DECIZIE nr. 740 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
3.DECIZIE 776 18/12/2014 DECIZIE nr. 776 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
4.DECIZIE 781 18/12/2014 DECIZIE nr. 781 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1129 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.129 din 17 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
6.
ORDIN 166 17/02/2015
ORDIN nr. 166 din 17 februarie 2015pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
7.
ORDIN 3165 04/02/2015
ORDIN nr. 3.165 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
8.METODOLOGIE 04/02/2015 METODOLOGIA-CADRU din 4 februarie 2015privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2015
1.DECRET 274 18/02/2015 DECRET nr. 274 din 18 februarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2015
2.
ORDIN 15 18/02/2015
ORDIN nr. 15 din 18 februarie 2015pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2015
3.REGULAMENT 18/02/2015 REGULAMENT din 18 februarie 2015de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2015
1.REGULAMENT 03/02/2015 REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
2.REGULAMENT 03/02/2015 REGULAMENT-CADRU din 3 februarie 2015de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
3.STANDARD 03/02/2015 STANDARD DE EVALUARE din 3 februarie 2015a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 3) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
4.METODOLOGIE 03/02/2015 METODOLOGIE-CADRU din 3 februarie 2015de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 4) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
5.REGULAMENT 19/01/2015 REGULAMENT-CADRU din 19 ianuarie 2015de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 1) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
6.REGULAMENT 19/01/2015 REGULAMENT-CADRU din 19 ianuarie 2015de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate (Anexa nr. 2) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
7.STANDARD 19/01/2015 STANDARD DE EVALUARE din 19 ianuarie 2015a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 3) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
8.METODOLOGIE 19/01/2015 METODOLOGIE-CADRU din 19 ianuarie 2015de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare (Anexa nr. 4) EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 bis din 18 februarie 2015
1.
ORDIN 106 03/02/2015
ORDIN nr. 106 din 3 februarie 2015pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
2.DECIZIE 200 09/02/2015 DECIZIE nr. 200 din 9 februarie 2015privind sancţionarea Societăţii TAR & TAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
3.
ORDIN 32 19/01/2015
ORDIN nr. 32 din 19 ianuarie 2015pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
4.DECIZIE 739 16/12/2014 DECIZIE nr. 739 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
5.DECIZIE 10 15/01/2015 DECIZIE nr. 10 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
6.DECIZIE 774 18/12/2014 DECIZIE nr. 774 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 78 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 78 din 4 februarie 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2015
1.DECIZIE 671 13/11/2014 DECIZIE nr. 671 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat în redactarea anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
2.DECIZIE 672 13/11/2014 DECIZIE nr. 672 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma "rezoluţia de clasare este definitivă", în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 80 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 80 din 10 februarie 2015pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 82 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 82 din 10 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 83 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 83 din 10 februarie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 84 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 84 din 10 februarie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 87 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 87 din 10 februarie 2015pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 88 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 88 din 10 februarie 2015privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit "Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi Conferinţa Internaţională Integritate Electorală şi Cooperare Regională", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 7 17/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 7 din 17 februarie 2015privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 8 17/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 17 februarie 2015privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
4.
ORDIN 169 17/02/2015
ORDIN nr. 169 din 17 februarie 2015privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 9 17/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 17 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 10 18/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 18 februarie 2015pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
7.DECIZIE 4 18/02/2015 DECIZIE nr. 4 din 18 februarie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
8.
ORDIN 3191 09/02/2015
ORDIN nr. 3.191 din 9 februarie 2015pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
9.METODOLOGIE 09/02/2015 METODOLOGIE din 9 februarie 2015privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
10.HOTĂRÂRE 100 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 100 din 10 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
11.HOTĂRÂRE 85 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 85 din 10 februarie 2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Mureş, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
12.HOTĂRÂRE 86 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 86 din 10 februarie 2015privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informaţională EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2015
1.METODOLOGIE 11/02/2015 METODOLOGIE din 11 februarie 2015pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2015
2.
ORDIN 7 11/02/2015
ORDIN nr. 7 din 11 februarie 2015privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2015
1.
ORDIN 1414 06/10/2014
ORDIN nr. 1.414 din 6 octombrie 2014pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul I "Mijloace de radionavigaţie", ediţia 2/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
2.
ORDIN 146 11/02/2015
ORDIN nr. 146 din 11 februarie 2015privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 113 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 113 din 10 februarie 2015pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 148 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 148 din 10 februarie 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
5.CIRCULARĂ 6 10/02/2015 CIRCULARĂ nr. 6 din 10 februarie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
6.CIRCULARĂ 7 10/02/2015 CIRCULARĂ nr. 7 din 10 februarie 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
7.DECIZIE 741 16/12/2014 DECIZIE nr. 741 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportat la art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
8.DECIZIE 749 16/12/2014 DECIZIE nr. 749 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
9.DECIZIE 757 16/12/2014 DECIZIE nr. 757 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
10.DECIZIE 759 16/12/2014 DECIZIE nr. 759 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2015
1.DECIZIE 735 16/12/2014 DECIZIE nr. 735 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
2.DECIZIE 754 16/12/2014 DECIZIE nr. 754 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
3.DECIZIE 736 16/12/2014 DECIZIE nr. 736 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 81 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 81 din 10 februarie 2015pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
5.
ORDIN 157 16/02/2015
ORDIN nr. 157 din 16 februarie 2015privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
6.
ORDIN 158 16/02/2015
ORDIN nr. 158 din 16 februarie 2015privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
7.
ORDIN 21 12/02/2015
ORDIN nr. 21 din 12 februarie 2015privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 89/2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015
1.DECIZIE 738 16/12/2014 DECIZIE nr. 738 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015
2.
ORDIN 4 04/02/2015
ORDIN nr. 4 din 4 februarie 2015privind aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015
3.REGULAMENT 04/02/2015 REGULAMENT din 4 februarie 2015de emitere a certificatelor verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 10/07/2012 HOTĂRÂRE din 10 iulie 2012în Cauza Lancranjan Franchini şi alţii contra României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2015
1.
RECTIFICARE 4893 10/11/2014
RECTIFICARE nr. 4.893 din 10 noiembrie 2014referitoare la Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.893/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
2.
ORDIN 151 11/02/2015
ORDIN nr. 151 din 11 februarie 2015pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
3.DECIZIE 758 16/12/2014 DECIZIE nr. 758 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4, art. 7 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 57 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 57 din 28 ianuarie 2015privind compatibilitatea electromagnetică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
5.DECIZIE 737 16/12/2014 DECIZIE nr. 737 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015
1.
ORDIN 360 06/02/2015
ORDIN nr. 360 din 6 februarie 2015privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2015
2.
ORDIN 78 27/01/2015
ORDIN nr. 78 din 27 ianuarie 2015privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2015
3.DECIZIE 724 16/12/2014 DECIZIE nr. 724 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 11 alin. (1) şi (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (9), art. 31 alin. (5) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2015
4.
ORDIN 385 13/02/2015
ORDIN nr. 385 din 13 februarie 2015privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2015
1.STANDARD 21/01/2015 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 21 ianuarie 2015pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*) (Anexa 3) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 13 februarie 2015
2.STANDARD 21/01/2015 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 21 ianuarie 2015pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi*) (Anexa 2) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 13 februarie 2015
3.STANDARD 21/01/2015 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 21 ianuarie 2015pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*) (Anexa 1) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 13 februarie 2015
4.STANDARD 21/01/2015 STANDARDE MINIME DE CALITATE din 21 ianuarie 2015pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi*) (Anexa 4) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 bis din 13 februarie 2015
1.DECIZIE 780 18/12/2014 DECIZIE nr. 780 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2)-(4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 13 februarie 2015
2.
ORDIN 94 09/02/2015
ORDIN nr. 94 din 9 februarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 13 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 10 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 10 februarie 2015privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
2.PROCEDURĂ 10/02/2015 PROCEDURI din 10 februarie 2015de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
3.
ORDIN 67 21/01/2015
ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
4.DECIZIE 634 11/11/2014 DECIZIE nr. 634 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
5.DECIZIE 715 09/12/2014 DECIZIE nr. 715 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 13 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 3 11/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 4 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 12 februarie 2015privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 5 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 12 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 6 12/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 12 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a domnului Ariton Ion, fost ministru al economiei şi în prezent membru al Senatului României EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
5.DECIZIE 2 19/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 19 ianuarie 2015privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj privind stabilirea taxei judiciare de timbru în cazul plângerii împotriva hotărârilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în aplicarea art. 285^1 raportat la art. 287^17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 13 februarie 2015
1.DECIZIE 185 06/02/2015 DECIZIE nr. 185 din 6 februarie 2015privind retragerea autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată Societăţii ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 72 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 72 din 4 februarie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 73 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 73 din 4 februarie 2015privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
4.METODOLOGIE 04/02/2015 METODOLOGIE din 4 februarie 2015de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
5.REGULAMENT 04/02/2015 REGULAMENT din 4 februarie 2015de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 74 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 74 din 4 februarie 2015privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 4 11/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 februarie 2015pentru modificarea art. 109^2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
2.DECIZIE 716 09/12/2014 DECIZIE nr. 716 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 20 cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
3.DECIZIE 743 16/12/2014 DECIZIE nr. 743 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, şi a celor ale art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 209 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 209 din 10 februarie 2015privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea temporară a activităţii de asigurare, precum şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
5.
ORDIN 320 02/02/2015
ORDIN nr. 320 din 2 februarie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
6.
ORDIN 2740 11/11/2014
ORDIN nr. 2.740 din 11 noiembrie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
7.
ORDIN 3177 05/02/2015
ORDIN nr. 3.177 din 5 februarie 2015privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
8.
ORDIN 147 12/02/2015
ORDIN nr. 147 din 12 februarie 2015privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2015
1.DECIZIE 8 15/01/2015 DECIZIE nr. 8 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
2.DECIZIE 7 15/01/2015 DECIZIE nr. 7 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi, în special, ale art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
3.
ORDIN 138 09/02/2015
ORDIN nr. 138 din 9 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 69 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 69 din 4 februarie 2015privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 68 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 68 din 4 februarie 2015privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Palatul de Justiţie Iaşi" şi "Reabilitare, amenajare şi extindere sediul Tribunalului Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2015
1.DECIZIE 744 16/12/2014 DECIZIE nr. 744 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la art. 1 alin. (2), precum şi ale art. 21 alin. (5), (6), (8) şi (9) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
2.
ORDIN 6 04/02/2015
ORDIN nr. 6 din 4 februarie 2015pentru modificarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
3.
ORDIN 5 04/02/2015
ORDIN nr. 5 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
4.REGULAMENT 04/02/2015 REGULAMENT din 4 februarie 2015privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
5.DECIZIE 729 16/12/2014 DECIZIE nr. 729 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 11 alin. (1) şi (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (9), art. 31 alin. (5) şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
6.
ORDIN 3185 09/02/2015
ORDIN nr. 3.185 din 9 februarie 2015privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
7.METODOLOGIE 09/02/2015 METODOLOGIE din 9 februarie 2015de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 11 februarie 2015
1.
ORDIN 48 20/01/2015
ORDIN nr. 48 din 20 ianuarie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CREDIT SERVICE ROMANIA IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
2.
ORDIN 49 20/01/2015
ORDIN nr. 49 din 20 ianuarie 2015privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PPF HOME CREDIT IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
3.DECIZIE 61 10/02/2015 DECIZIE nr. 61 din 10 februarie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Diaconescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
4.DECIZIE 62 10/02/2015 DECIZIE nr. 62 din 10 februarie 2015privind eliberarea domnului Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
5.DECIZIE 63 10/02/2015 DECIZIE nr. 63 din 10 februarie 2015privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
6.DECIZIE 64 10/02/2015 DECIZIE nr. 64 din 10 februarie 2015privind numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
7.DECIZIE 65 10/02/2015 DECIZIE nr. 65 din 10 februarie 2015privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
8.DECIZIE 66 10/02/2015 DECIZIE nr. 66 din 10 februarie 2015privind numirea doamnei Anca-Laura Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
9.DECIZIE 67 10/02/2015 DECIZIE nr. 67 din 10 februarie 2015privind numirea domnului Sebastian Ioan Hotca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
10.DECIZIE 68 10/02/2015 DECIZIE nr. 68 din 10 februarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Florin Trifan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
11.DECIZIE 69 10/02/2015 DECIZIE nr. 69 din 10 februarie 2015privind numirea preşedintelui, precum şi revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
12.DECIZIE 753 16/12/2014 DECIZIE nr. 753 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
13.DECIZIE 756 16/12/2014 DECIZIE nr. 756 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) şi art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
14.
ORDIN 307 04/02/2015
ORDIN nr. 307 din 4 februarie 2015privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
15.
ORDIN 62 28/01/2015
ORDIN nr. 62 din 28 ianuarie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.238(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
16.REZOLUŢIE 238 17/05/2013 REZOLUŢIA MEPC. 238(65) din 17 mai 2013Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
17.AMENDAMENT 17/05/2013 AMENDAMENT din 17 mai 2013la anexele I şi II la MARPOL EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
18.
ORDIN 152 05/02/2015
ORDIN nr. 152 din 5 februarie 2015privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 11 februarie 2015
1.
RECTIFICARE 2396 18/12/2014
RECTIFICARE nr. 2.396 din 18 decembrie 2014referitoare la Ordinul nr. 2.396/2014/103/2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
2.DECRET 273 10/02/2015 DECRET nr. 273 din 10 februarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
3.
RECTIFICARE 103 29/01/2015
RECTIFICARE nr. 103 din 29 ianuarie 2015referitoare la Ordinul nr. 2.396/2014/103/2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
4.
ORDIN 65 29/01/2015
ORDIN nr. 65 din 29 ianuarie 2015pentru aprobarea Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă şi pentru numirea directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării Programului naţional de siguranţă în aviaţia civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
5.PROGRAM 29/01/2015 PROGRAMUL NAŢIONAL din 29 ianuarie 2015de siguranţă în aviaţia civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 66 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 66 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
2.ACORD 05/06/2014 ACORD DE COOPERARE din 5 iunie 2014între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 67 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 67 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Comisia Naţională de Sănătate şi Planificare Familială din Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
4.ACORD 28/06/2014 ACORD DE COOPERARE din 28 iunie 2014în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale între Ministerul Sănătăţii din România şi Comisia Naţională de Sănătate şi Planificare Familială din Republica Populară Chineză EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
5.DECIZIE 684 26/11/2014 DECIZIE nr. 684 din 26 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) şi (2) şi a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8), art. 31 alin. (5) şi art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
6.DECIZIE 696 27/11/2014 DECIZIE nr. 696 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 70 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 70 din 4 februarie 2015pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din România şi Administraţia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede şi protecţiei vieţii sălbatice, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
8.MEMORANDUM 14/04/2014 MEMORANDUM din 14 aprilie 2014între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din România şi Administraţia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede şi protecţiei vieţii sălbatice EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
9.
ORDIN 116 04/02/2015
ORDIN nr. 116 din 4 februarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
10.
ORDIN 3 30/01/2015
ORDIN nr. 3 din 30 ianuarie 2015pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 11 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 2 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 4 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
2.DECRET 272 06/02/2015 DECRET nr. 272 din 6 februarie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
3.
RECTIFICARE 3011 05/01/2015
RECTIFICARE nr. 3.011 din 5 ianuarie 2015referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.011/2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
4.
RECTIFICARE 131 30/01/2015
RECTIFICARE nr. 131 din 30 ianuarie 2015referitoare la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 131/2015 şi al ministrului sănătăţii nr. 90/2015 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
5.NORMĂ 3 05/02/2015 NORMĂ nr. 3 din 5 februarie 2015privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
6.
RECTIFICARE 90 28/01/2015
RECTIFICARE nr. 90 din 28 ianuarie 2015referitoare la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 131/2015 şi al ministrului sănătăţii nr. 90/2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 4 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 februarie 2015privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 5 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 9 februarie 2015privind numirea unor consilieri de conturi ai Curţii de Conturi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 6 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 7 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 februarie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 8 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 9 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
6.DECIZIE 60 10/02/2015 DECIZIE nr. 60 din 10 februarie 2015pentru exercitarea unor atribuţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
7.
ORDIN 11 05/02/2015
ORDIN nr. 11 din 5 februarie 2015pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
8.
ORDIN 117 04/02/2015
ORDIN nr. 117 din 4 februarie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
9.
ORDIN 3121 27/01/2015
ORDIN nr. 3.121 din 27 ianuarie 2015privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
10.METODOLOGIE 27/01/2015 METODOLOGIE din 27 ianuarie 2015privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 7 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 februarie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 8 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 9 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 9 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 9 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 10 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 9 februarie 2015privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 11 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 9 februarie 2015privind cererea de urmărire penală a doamnei deputat Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 12 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 9 februarie 2015privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 13 09/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 9 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 14 10/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 14 din 10 februarie 2015privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
9.DECIZIE 742 16/12/2014 DECIZIE nr. 742 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 10 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 53 15/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 53 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015
2.INSTRUCŢIUNI 10 05/02/2015 INSTRUCŢIUNI nr. 10 din 5 februarie 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015
3.DECIZIE 1 19/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 19 ianuarie 2015privind examinarea prin care se solicită stabilirea infracţiunii prevăzută de art. 308 din Codul penal dacă este o infracţiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuată a infracţiunii prevăzute de art. 295 din Codul penal EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 10 februarie 2015
1.COD PENAL (A) 09/02/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 9 februarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 februarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015.
2.COD PENAL (A) 27/01/2015 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286/2009)(actualizat până la data 27 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014.
3.COD PR PENALĂ (A) 22/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 22 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 663 din 11 noiembrie 2014.
4.COD PR PENALĂ (A) 15/01/2015 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 ianuarie 2015*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014; DECIZIA nr. 712 din 4 decembrie 2014.
5.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
6.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
7.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
8.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
12.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
13.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
14.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
15.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
ORDIN 11 02/02/2015
ORDIN nr. 11 din 2 februarie 2015pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind reutilizarea, reclasificarea şi declasificarea mediilor de stocare ale calculatoarelor - DS 14 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2015
2.NORMĂ 1 22/01/2015 NORMĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2015privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2015
3.DECIZIE 755 16/12/2014 DECIZIE nr. 755 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2015
1.DECRET 271 06/02/2015 DECRET nr. 271 din 6 februarie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 9 februarie 2015
2.DECIZIE 11 15/01/2015 DECIZIE nr. 11 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112^1 alin. (2) lit. a) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 9 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 62 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 62 din 4 februarie 2015privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 9 februarie 2015
1.
ORDIN 85 04/02/2015
ORDIN nr. 85 din 4 februarie 2015privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.350(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
2.REZOLUŢIE 350 21/06/2013 REZOLUŢIA MSC.350(92) din 21 iunie 2013Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
3.AMENDAMENT 21/06/2013 AMENDAMENTE din 21 iunie 2013la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
4.
ORDIN 3171 05/02/2015
ORDIN nr. 3.171 din 5 februarie 2015privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
5.METODOLOGIE 05/02/2015 METODOLOGIE din 5 februarie 2015de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 9 februarie 2015
1.
RECTIFICARE 162 19/12/2014
RECTIFICARE nr. 162 din 19 decembrie 2014referitoare la Ordinul nr. 162/2014 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
2.DECIZIE 773 18/12/2014 DECIZIE nr. 773 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
3.DECIZIE 775 18/12/2014 DECIZIE nr. 775 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
4.
ORDIN 3168 04/02/2015
ORDIN nr. 3.168 din 4 februarie 2015privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
5.
ORDIN 64 29/01/2015
ORDIN nr. 64 din 29 ianuarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
6.DECIZIE 778 18/12/2014 DECIZIE nr. 778 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
7.DECIZIE 779 18/12/2014 DECIZIE nr. 779 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
8.DECIZIE 4 15/01/2015 DECIZIE nr. 4 din 15 ianuarie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 61 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 61 din 4 februarie 2015privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 63 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 63 din 4 februarie 2015privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
3.DECIZIE 747 16/12/2014 DECIZIE nr. 747 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
4.DECIZIE 750 16/12/2014 DECIZIE nr. 750 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 64 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 64 din 4 februarie 2015privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
6.REGULAMENT 1 20/01/2015 REGULAMENT nr. 1 din 20 ianuarie 2015pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 43 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 43 din 21 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
8.
ORDIN 9 04/02/2015
ORDIN nr. 9 din 4 februarie 2015privind formarea iniţială, în anul 2015, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 6 februarie 2015
1.
ORDIN 3169 04/02/2015
ORDIN nr. 3.169 din 4 februarie 2015privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 6 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 65 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 65 din 4 februarie 2015privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 9 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 3 februarie 2015privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2015
3.NORMĂ 03/02/2015 NORME din 3 februarie 2015pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în anul 2015 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2015
4.DECIZIE 752 16/12/2014 DECIZIE nr. 752 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 lit. a) şi art. 40 din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 6 februarie 2015
1.DECIZIE 3 05/02/2015 DECIZIE nr. 3 din 5 februarie 2015pentru modificarea Deciziei preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 2/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
2.DECIZIE 766 18/12/2014 DECIZIE nr. 766 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
3.DECIZIE 769 18/12/2014 DECIZIE nr. 769 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (8) şi (9), precum şi a celor ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 22, art. 23 şi art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
4.DECIZIE 770 18/12/2014 DECIZIE nr. 770 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
5.DECIZIE 771 18/12/2014 DECIZIE nr. 771 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 59 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 59 din 4 februarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Ţiripa Marius-Aurelian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 60 04/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 60 din 4 februarie 2015privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 5 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 ianuarie 2015asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulată "Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii" EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
2.DECIZIE 689 27/11/2014 DECIZIE nr. 689 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi cele ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
3.DECIZIE 690 27/11/2014 DECIZIE nr. 690 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi (1^2) şi art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
4.
ORDIN 2597 29/12/2014
ORDIN nr. 2.597 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea geotehnică", indicativ GP 129-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
5.CIRCULARĂ 5 04/02/2015 CIRCULARĂ nr. 5 din 4 februarie 2015privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 6 29/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 29 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 5 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 44 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 44 din 21 ianuarie 2015privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri deţine calitatea de instituţie publică implicată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 48 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 48 din 28 ianuarie 2015privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015
3.DECIZIE 714 09/12/2014 DECIZIE nr. 714 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 16, art. 21 alin. (6), (6^1), (8) şi (9), art. 27 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi art. 41 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015
4.DECIZIE 746 16/12/2014 DECIZIE nr. 746 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la art. 24 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015
1.DECIZIE 57 03/02/2015 DECIZIE nr. 57 din 3 februarie 2015privind numirea domnului Ioan Utiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
2.DECIZIE 58 03/02/2015 DECIZIE nr. 58 din 3 februarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către domnul George Diga EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
3.DECIZIE 59 03/02/2015 DECIZIE nr. 59 din 3 februarie 2015privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
4.
ORDIN 7 29/01/2015
ORDIN nr. M.7 din 29 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 2 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 3 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 februarie 2015privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
7.HOTĂRÂRE 4 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 februarie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre o economie circulară: un program "deşeuri zero" pentru Europa COM (2014) 398 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
8.HOTĂRÂRE 5 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 3 februarie 2015privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce priveşte finalizarea pieţei interne a energiei COM (2014) 634 final EMITENT: ADUNAREA (CAMERA) DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
9.HOTĂRÂRE 6 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 3 februarie 2015privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
10.DECIZIE 685 26/11/2014 DECIZIE nr. 685 din 26 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
11.DECIZIE 748 16/12/2014 DECIZIE nr. 748 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
12.DECIZIE 751 16/12/2014 DECIZIE nr. 751 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 4 februarie 2015
1.
ORDIN 71 30/01/2015
ORDIN nr. 71 din 30 ianuarie 2015pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.356(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
2.REZOLUŢIE 356 21/06/2013 REZOLUŢIE MSC.356(92) din 21 iunie 2013Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
3.AMENDAMENT 21/06/2013 AMENDAMENTE din 21 iunie 2013la anexa B la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
4.DECIZIE 676 13/11/2014 DECIZIE nr. 676 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
5.HOTĂRÂRE 3 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 februarie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
6.DECIZIE 668 12/11/2014 DECIZIE nr. 668 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificată şi completată de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
7.DECIZIE 772 18/12/2014 DECIZIE nr. 772 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 4 februarie 2015
1.DECIZIE 765 18/12/2014 DECIZIE nr. 765 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) lit. f) raportat la art. 48 alin. (2) şi art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
2.DECIZIE 55 02/02/2015 DECIZIE nr. 55 din 2 februarie 2015privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
3.DECIZIE 56 02/02/2015 DECIZIE nr. 56 din 2 februarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
4.DECIZIE 52 02/02/2015 DECIZIE nr. 52 din 2 februarie 2015privind numirea domnului Aurel-Sorin Encuţescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
5.DECIZIE 53 02/02/2015 DECIZIE nr. 53 din 2 februarie 2015privind numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
6.DECIZIE 54 02/02/2015 DECIZIE nr. 54 din 2 februarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
7.
HOTARARE 1 02/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 2 februarie 2015pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
8.DECIZIE 50 02/02/2015 DECIZIE nr. 50 din 2 februarie 2015privind eliberarea domnului Stan Popa din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
9.DECIZIE 51 02/02/2015 DECIZIE nr. 51 din 2 februarie 2015privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encuţescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
10.
HOTARARE 53 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 53 din 28 ianuarie 2015privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile sau ale unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2015
1.DECRET 270 30/01/2015 DECRET nr. 270 din 30 ianuarie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2015
2.
ORDIN 12 29/01/2015
ORDIN nr. 12 din 29 ianuarie 2015privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2015
3.DECIZIE 782 18/12/2014 DECIZIE nr. 782 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale art. 1 şi art. 5 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2015
4.
ORDIN 4 22/01/2015
ORDIN nr. M.4 din 22 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2015
1.
HOTARARE 2 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2015privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
2.
HOTARARE 1 03/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 3 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
3.
HOTARARE 54 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 54 din 28 ianuarie 2015privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
4.
ORDIN 89 28/01/2015
ORDIN nr. 89 din 28 ianuarie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
5.
HOTARARE 56 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 56 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
6.
ORDIN 131 30/01/2015
ORDIN nr. 131 din 30 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
7.
ORDIN 106 02/02/2015
ORDIN nr. 106 din 2 februarie 2015pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
8.DECIZIE 695 27/11/2014 DECIZIE nr. 695 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, raportate la cele ale art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (3) şi (8), art. 22, art. 25, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) şi (4), art. 41 alin. (1), (4) şi (5) şi ale art. 50 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
9.
ORDIN 113 29/01/2015
ORDIN nr. 113 din 29 ianuarie 2015pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
10.DECIZIE 760 17/12/2014 DECIZIE nr. 760 din 17 decembrie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 cu referire la art. 92 alin. (3) şi (4), art. I pct. 4 cu referire la art. 145 alin. (2) şi art. I pct. 5 cu referire la art. 145 alin. (4) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
11.
ORDIN 90 28/01/2015
ORDIN nr. 90 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 131 din 30 ianuarie 2015 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 90 din 28 ianuarie 2015 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
12.
HOTARARE 55 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 55 din 28 ianuarie 2015privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015
1.TABLOU EVID. 16/01/2015 TABLOUL din 16 ianuarie 2015Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2015*) EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 bis din 2 februarie 2015
1.INSTRUCŢIUNI 14/01/2015 INSTRUCŢIUNI din 14 ianuarie 2015privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi*) EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 bis din 2 februarie 2015
1.
ORDIN 5 26/01/2015
ORDIN nr. M.5 din 26 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă la acţiuni militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 5 16/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 16 ianuarie 2015pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2015 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
3.DECIZIE 1 14/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 14 ianuarie 2015referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
4.DECIZIE 1 16/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 16 ianuarie 2015pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
5.
LEGE (R) 266 07/11/2008
LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) farmaciei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2015
1.
ORDIN 31 14/01/2015
ORDIN nr. 31 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
2.DECIZIE 85 21/01/2015 DECIZIE nr. 85 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii GLOBAL BROKER RO BROKER DE ASIGURARE ROMANIA - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
3.DECIZIE 86 21/01/2015 DECIZIE nr. 86 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TINEEA Broker de Asigurare - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
4.DECIZIE 87 21/01/2015 DECIZIE nr. 87 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
5.DECIZIE 88 21/01/2015 DECIZIE nr. 88 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii PARTENER A&S BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
6.HOTĂRÂRE 49 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 49 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015
1.DECIZIE 106 23/01/2015 DECIZIE nr. 106 din 23 ianuarie 2015pentru aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
2.HOTĂRÂRE 51 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 51 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
3.HOTĂRÂRE 52 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 52 din 28 ianuarie 2015privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
4.DECIZIE 6 08/12/2014 DECIZIE nr. 6 din 8 decembrie 2014privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009 şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
5.
ORDIN 287 30/01/2015
ORDIN nr. 287 din 30 ianuarie 2015pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1 02/02/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 2 februarie 2015pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2015
2.DECIZIE 2 02/02/2015 DECIZIE nr. 2 din 2 februarie 2015privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2015
3.DECIZIE 692 27/11/2014 DECIZIE nr. 692 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 630 alin. (2) din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2015
4.HOTĂRÂRE 50 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 50 din 28 ianuarie 2015privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2015
1.DECIZIE 17 21/01/2015 DECIZIE nr. 17 din 21 ianuarie 2015asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind securitatea cibernetică a României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2015
1.
ORDIN 98 29/01/2015
ORDIN nr. 98 din 29 ianuarie 2015privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
2.
ORDIN 57 20/01/2015
ORDIN nr. 57 din 20 ianuarie 2015pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
3.DECIZIE 5 08/12/2014 DECIZIE nr. 5 din 8 decembrie 2014privind examinarea recursurilor în interesul legii vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală privind competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive pe durata soluţionării contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1 21/01/2015
ORDIN nr. 1 din 21 ianuarie 2015privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
5.PROCEDURĂ 21/01/2015 PROCEDURĂ din 21 ianuarie 2015de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2015
1.DECIZIE 105 23/01/2015 DECIZIE nr. 105 din 23 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii MEDINS 2002 ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
2.ORDONANŢĂ 10 28/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 10 din 28 ianuarie 2015pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
3.ORDONANŢĂ 7 28/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2015pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
4.DECIZIE 666 12/11/2014 DECIZIE nr. 666 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
5.
ORDIN 96 28/01/2015
ORDIN nr. 96 din 28 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
6.NORMĂ 28/01/2015 NORME METODOLOGICE din 28 ianuarie 2015privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
7.DECIZIE 723 09/12/2014 DECIZIE nr. 723 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor coloanei întâi cu titlul "luna şi anul naşterii" din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015
1.DECIZIE 1 28/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 28 ianuarie 2015privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
2.
ORDIN 83 26/01/2015
ORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2015privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
3.DECIZIE 80 21/01/2015 DECIZIE nr. 80 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii SFINX BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
4.DECIZIE 81 21/01/2015 DECIZIE nr. 81 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ALL INSURANCE Broker de Asigurare - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
5.DECIZIE 84 21/01/2015 DECIZIE nr. 84 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INVEST CORP - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
6.DECIZIE 665 12/11/2014 DECIZIE nr. 665 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
7.DECIZIE 677 13/11/2014 DECIZIE nr. 677 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138^3 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
8.DECIZIE 717 09/12/2014 DECIZIE nr. 717 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
9.
ORDIN 5 07/01/2015
ORDIN nr. 5/C din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
10.NORMĂ 07/01/2015 NORME din 7 ianuarie 2015de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2015
1.DECIZIE 631 11/11/2014 DECIZIE nr. 631 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (2) şi art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, precum şi a dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 396 alin. (5) şi art. 552 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
2.RAPORT 733 21/01/2015 RAPORT nr. 733 din 21 ianuarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
3.RAPORT 732 21/01/2015 RAPORT nr. 732 din 21 ianuarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală permanentă la Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
4.RAPORT 700 20/01/2015 RAPORT nr. 700 din 20 ianuarie 2015privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea campaniei electorale a candidatului independent Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
5.RAPORT 18557 15/12/2014 RAPORT nr. 18.557 din 15 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Alianţa Creştin-Liberală Partidul Naţional Liberal-Partidul Democrat Liberal pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
6.RAPORT 18556 15/12/2014 RAPORT nr. 18.556 din 15 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului - Dan Diaconescu pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
7.RAPORT 18558 15/12/2014 RAPORT nr. 18.558 din 15 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea campaniei electorale a candidatului independent Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
8.RAPORT 18555 15/12/2014 RAPORT nr. 18.555 din 15 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
9.RAPORT 18257 09/12/2014 RAPORT nr. 18.257 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
10.RAPORT 18276 09/12/2014 RAPORT nr. 18.276 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea campaniei electorale a candidatului independent Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
11.RAPORT 18281 09/12/2014 RAPORT nr. 18.281 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Mişcarea Populară pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
12.RAPORT 18286 09/12/2014 RAPORT nr. 18.286 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alternativa Socialistă pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
13.RAPORT 18287 09/12/2014 RAPORT nr. 18.287 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
14.RAPORT 18288 09/12/2014 RAPORT nr. 18.288 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru verificarea campaniei electorale a candidatului independent Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
15.RAPORT 18289 09/12/2014 RAPORT nr. 18.289 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Prodemo pentru verificarea campaniei electorale ocazionate de alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
16.HOTĂRÂRE 45 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 45 din 28 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
17.HOTĂRÂRE 46 28/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 46 din 28 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Olteanu Nicu Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 28 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 28 din 21 ianuarie 2015privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
2.ORDONANŢĂ 6 28/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
3.DECIZIE 783 18/12/2014 DECIZIE nr. 783 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
4.HOTĂRÂRE 40 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 40 din 21 ianuarie 2015privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
5.ORDONANŢĂ 5 28/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 5 din 28 ianuarie 2015pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015
1.PROCEDURĂ 26/01/2015 PROCEDURILE SPECIFICE din 26 ianuarie 2015de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 28 ianuarie 2015
2.
ORDIN 83 26/01/2015
ORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2015pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 28 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 186 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 186 din 29 decembrie 2014referitoare la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
2.DECIZIE 784 18/12/2014 DECIZIE nr. 784 din 18 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
3.DECIZIE 719 09/12/2014 DECIZIE nr. 719 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
4.DECIZIE 604 04/11/2014 DECIZIE nr. 604 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 lit. d), f) şi g) şi ale art. 13-17 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi ale art. 10^1-10^4 şi ale art. 18 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
5.DECIZIE 621 04/11/2014 DECIZIE nr. 621 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1)-(3), art. 4, art. 24 şi ale art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
6.
ORDIN 65 22/01/2015
ORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2015pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 28 ianuarie 2015
1.DECIZIE 688 27/11/2014 DECIZIE nr. 688 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
2.DECIZIE 694 27/11/2014 DECIZIE nr. 694 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
3.DECIZIE 46 28/01/2015 DECIZIE nr. 46 din 28 ianuarie 2015privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
4.DECIZIE 48 28/01/2015 DECIZIE nr. 48 din 28 ianuarie 2015privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyozo-Istvan Barczi din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
5.DECIZIE 49 28/01/2015 DECIZIE nr. 49 din 28 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
6.DECIZIE 47 28/01/2015 DECIZIE nr. 47 din 28 ianuarie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Niculae Alexandru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
7.
ORDIN 3 22/01/2015
ORDIN nr. 3 din 22 ianuarie 2015pentru abrogarea art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2013 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanţare "Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante" din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 41 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 41 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015
1.
ORDIN 63 22/01/2015
ORDIN nr. 63 din 22 ianuarie 2015privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1723 30/12/2014
ORDIN nr. 1.723 din 30 decembrie 2014pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
3.ORDONANŢĂ 4 21/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 4 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
4.METODOLOGIE 22/01/2015 METODOLOGIE din 22 ianuarie 2015de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
5.
ORDIN 163 22/01/2015
ORDIN nr. 163 din 22 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
6.NORMĂ 22/01/2015 NORME din 22 ianuarie 2015privind procedurile simplificate de vămuire EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 42 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 42 din 21 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 28 ianuarie 2015
2.DECIZIE 618 04/11/2014 DECIZIE nr. 618 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 28 ianuarie 2015
3.
ORDIN 38 13/01/2015
ORDIN nr. 38 din 13 ianuarie 2015privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 28 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 842 09/12/2014
RECTIFICARE nr. 842 din 9 decembrie 2014referitoare la Decretul nr. 842/2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2015
2.DECIZIE 258 20/12/2013 DECIZIE CIVILĂ nr. 258 A din 20 decembrie 2013privind soluţionarea apelurilor formulate de apelanta-intervenientă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA) şi de către apelantele Asociaţia Internaţională de Gestiune Colectivă a Operelor Audiovizuale (AGICOA) România şi Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, Organism de Gestiune Colectivă (DACIN-SARA) împotriva Hotărârii arbitrale a corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturi de Autor din data de 25 februarie 2010 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2015
3.DECIZIE 4 22/01/2015 DECIZIE nr. 4 din 22 ianuarie 2015privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 258 A din 20 decembrie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul nr. 3.293/2/2010 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2015
1.
ORDIN 1819 30/12/2014
ORDIN nr. 1.819 din 30 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROŞIAMIN S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1317 17/12/2014
ORDIN nr. 1.317 din 17 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROŞIAMIN S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1818 30/12/2014
ORDIN nr. 1.818 din 30 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1316 17/12/2014
ORDIN nr. 1.316 din 17 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
5.
ORDIN 1817 30/12/2014
ORDIN nr. 1.817 din 30 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
6.
ORDIN 2335 09/12/2014
ORDIN nr. 2.335 din 9 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROŞIAMIN S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 25 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 25 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea stemei oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 8 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 8 din 7 ianuarie 2015privind aprobarea stemei comunei Cernăteşti, judeţul Buzău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
9.
ORDIN 2334 09/12/2014
ORDIN nr. 2.334 din 9 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
10.HOTĂRÂRE 35 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 35 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
11.
ORDIN 2356 15/12/2014
ORDIN nr. 2.356 din 15 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
12.
ORDIN 1268 17/12/2014
ORDIN nr. 1.268 din 17 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 27 ianuarie 2015
1.DECIZIE 686 26/11/2014 DECIZIE nr. 686 din 26 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (8) şi (9), precum şi a celor ale art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 22, art. 23, art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 36 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 36 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 37 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 37 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
4.
ORDIN 60 21/01/2015
ORDIN nr. 60 din 21 ianuarie 2015pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 24 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
6.STRATEGIE 14/01/2015 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 14 ianuarie 2015în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015
1.DECIZIE 732 16/12/2014 DECIZIE nr. 732 din 16 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2015
2.
ORDIN 7 21/01/2015
ORDIN nr. 7 din 21 ianuarie 2015privind modificarea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2008 EMITENT: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2015
3.
ORDIN 65 22/01/2015
ORDIN nr. 65 din 22 ianuarie 2015privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2015
1.DECIZIE 682 19/11/2014 DECIZIE nr. 682 din 19 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cuprinzând menţiuni referitoare la suprafaţa de 0,8100 ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
2.ORDONANŢĂ 3 21/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 3 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
3.
ORDIN 20 13/01/2015
ORDIN nr. 20 din 13 ianuarie 2015privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
4.DECIZIE 82 21/01/2015 DECIZIE nr. 82 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii COMSIG Broker de Asigurare - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
5.
ORDIN 208 26/01/2015
ORDIN nr. 208 din 26 ianuarie 2015privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
6.DECIZIE 83 21/01/2015 DECIZIE nr. 83 din 21 ianuarie 2015privind sancţionarea Societăţii BESTKLASS Broker de Asigurare - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2015
1.DECRET 65 23/01/2015 DECRET nr. 65 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
2.DECRET 66 23/01/2015 DECRET nr. 66 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 67 23/01/2015 DECRET nr. 67 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 68 23/01/2015 DECRET nr. 68 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 69 23/01/2015 DECRET nr. 69 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 70 23/01/2015 DECRET nr. 70 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 71 23/01/2015 DECRET nr. 71 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 72 23/01/2015 DECRET nr. 72 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 73 23/01/2015 DECRET nr. 73 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 74 23/01/2015 DECRET nr. 74 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 75 23/01/2015 DECRET nr. 75 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 76 23/01/2015 DECRET nr. 76 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 77 23/01/2015 DECRET nr. 77 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 78 23/01/2015 DECRET nr. 78 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 79 23/01/2015 DECRET nr. 79 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 80 23/01/2015 DECRET nr. 80 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 81 23/01/2015 DECRET nr. 81 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 82 23/01/2015 DECRET nr. 82 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 83 23/01/2015 DECRET nr. 83 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 84 23/01/2015 DECRET nr. 84 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 85 23/01/2015 DECRET nr. 85 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 86 23/01/2015 DECRET nr. 86 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 87 23/01/2015 DECRET nr. 87 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
24.DECRET 88 23/01/2015 DECRET nr. 88 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
25.DECRET 89 23/01/2015 DECRET nr. 89 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
26.DECRET 90 23/01/2015 DECRET nr. 90 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
27.DECRET 91 23/01/2015 DECRET nr. 91 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
28.DECRET 92 23/01/2015 DECRET nr. 92 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
29.DECRET 93 23/01/2015 DECRET nr. 93 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
30.DECRET 94 23/01/2015 DECRET nr. 94 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
31.DECRET 95 23/01/2015 DECRET nr. 95 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
32.DECRET 96 23/01/2015 DECRET nr. 96 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
33.DECRET 97 23/01/2015 DECRET nr. 97 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
34.DECRET 98 23/01/2015 DECRET nr. 98 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
35.DECRET 99 23/01/2015 DECRET nr. 99 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
36.DECRET 100 23/01/2015 DECRET nr. 100 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
37.DECRET 101 23/01/2015 DECRET nr. 101 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
38.DECRET 102 23/01/2015 DECRET nr. 102 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
39.DECRET 103 23/01/2015 DECRET nr. 103 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
40.DECRET 104 23/01/2015 DECRET nr. 104 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
41.DECRET 105 23/01/2015 DECRET nr. 105 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
42.DECRET 106 23/01/2015 DECRET nr. 106 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
43.DECRET 107 23/01/2015 DECRET nr. 107 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
44.DECRET 108 23/01/2015 DECRET nr. 108 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 ianuarie 2015
1.DECRET 174 23/01/2015 DECRET nr. 174 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
2.DECRET 173 23/01/2015 DECRET nr. 173 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 172 23/01/2015 DECRET nr. 172 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 171 23/01/2015 DECRET nr. 171 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 167 23/01/2015 DECRET nr. 167 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 168 23/01/2015 DECRET nr. 168 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 170 23/01/2015 DECRET nr. 170 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 169 23/01/2015 DECRET nr. 169 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 166 23/01/2015 DECRET nr. 166 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 165 23/01/2015 DECRET nr. 165 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 164 23/01/2015 DECRET nr. 164 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 158 23/01/2015 DECRET nr. 158 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 163 23/01/2015 DECRET nr. 163 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 162 23/01/2015 DECRET nr. 162 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 161 23/01/2015 DECRET nr. 161 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 160 23/01/2015 DECRET nr. 160 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 159 23/01/2015 DECRET nr. 159 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 157 23/01/2015 DECRET nr. 157 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 156 23/01/2015 DECRET nr. 156 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 155 23/01/2015 DECRET nr. 155 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 153 23/01/2015 DECRET nr. 153 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 154 23/01/2015 DECRET nr. 154 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 175 23/01/2015 DECRET nr. 175 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
24.DECRET 176 23/01/2015 DECRET nr. 176 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
25.DECRET 177 23/01/2015 DECRET nr. 177 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
26.DECRET 178 23/01/2015 DECRET nr. 178 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
27.DECRET 179 23/01/2015 DECRET nr. 179 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
28.DECRET 180 23/01/2015 DECRET nr. 180 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
29.DECRET 181 23/01/2015 DECRET nr. 181 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
30.DECRET 182 23/01/2015 DECRET nr. 182 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
31.DECRET 183 23/01/2015 DECRET nr. 183 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
32.DECRET 184 23/01/2015 DECRET nr. 184 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
33.DECRET 185 23/01/2015 DECRET nr. 185 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
34.DECRET 186 23/01/2015 DECRET nr. 186 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
35.DECRET 187 23/01/2015 DECRET nr. 187 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
36.DECRET 188 23/01/2015 DECRET nr. 188 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
37.DECRET 189 23/01/2015 DECRET nr. 189 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
38.DECRET 190 23/01/2015 DECRET nr. 190 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
39.DECRET 191 23/01/2015 DECRET nr. 191 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
40.DECRET 192 23/01/2015 DECRET nr. 192 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
41.DECRET 193 23/01/2015 DECRET nr. 193 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
42.DECRET 194 23/01/2015 DECRET nr. 194 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
43.DECRET 195 23/01/2015 DECRET nr. 195 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
44.DECRET 196 23/01/2015 DECRET nr. 196 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 26 ianuarie 2015
1.DECRET 109 23/01/2015 DECRET nr. 109 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
2.DECRET 110 23/01/2015 DECRET nr. 110 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 111 23/01/2015 DECRET nr. 111 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 112 23/01/2015 DECRET nr. 112 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 113 23/01/2015 DECRET nr. 113 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 114 23/01/2015 DECRET nr. 114 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 115 23/01/2015 DECRET nr. 115 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 116 23/01/2015 DECRET nr. 116 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 117 23/01/2015 DECRET nr. 117 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 118 23/01/2015 DECRET nr. 118 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 119 23/01/2015 DECRET nr. 119 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 120 23/01/2015 DECRET nr. 120 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 121 23/01/2015 DECRET nr. 121 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 122 23/01/2015 DECRET nr. 122 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 123 23/01/2015 DECRET nr. 123 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 124 23/01/2015 DECRET nr. 124 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 125 23/01/2015 DECRET nr. 125 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 126 23/01/2015 DECRET nr. 126 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 127 23/01/2015 DECRET nr. 127 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 128 23/01/2015 DECRET nr. 128 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 129 23/01/2015 DECRET nr. 129 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 130 23/01/2015 DECRET nr. 130 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 131 23/01/2015 DECRET nr. 131 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
24.DECRET 132 23/01/2015 DECRET nr. 132 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
25.DECRET 133 23/01/2015 DECRET nr. 133 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
26.DECRET 134 23/01/2015 DECRET nr. 134 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
27.DECRET 135 23/01/2015 DECRET nr. 135 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
28.DECRET 136 23/01/2015 DECRET nr. 136 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
29.DECRET 137 23/01/2015 DECRET nr. 137 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
30.DECRET 138 23/01/2015 DECRET nr. 138 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
31.DECRET 139 23/01/2015 DECRET nr. 139 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
32.DECRET 140 23/01/2015 DECRET nr. 140 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
33.DECRET 141 23/01/2015 DECRET nr. 141 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
34.DECRET 142 23/01/2015 DECRET nr. 142 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
35.DECRET 143 23/01/2015 DECRET nr. 143 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
36.DECRET 144 23/01/2015 DECRET nr. 144 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
37.DECRET 145 23/01/2015 DECRET nr. 145 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
38.DECRET 146 23/01/2015 DECRET nr. 146 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
39.DECRET 147 23/01/2015 DECRET nr. 147 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
40.DECRET 148 23/01/2015 DECRET nr. 148 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
41.DECRET 149 23/01/2015 DECRET nr. 149 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
42.DECRET 150 23/01/2015 DECRET nr. 150 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
43.DECRET 151 23/01/2015 DECRET nr. 151 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
44.DECRET 152 23/01/2015 DECRET nr. 152 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 26 ianuarie 2015
1.DECRET 219 23/01/2015 DECRET nr. 219 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
2.DECRET 220 23/01/2015 DECRET nr. 220 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 221 23/01/2015 DECRET nr. 221 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 222 23/01/2015 DECRET nr. 222 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 223 23/01/2015 DECRET nr. 223 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 224 23/01/2015 DECRET nr. 224 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 225 23/01/2015 DECRET nr. 225 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 226 23/01/2015 DECRET nr. 226 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 227 23/01/2015 DECRET nr. 227 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 228 23/01/2015 DECRET nr. 228 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 197 23/01/2015 DECRET nr. 197 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 198 23/01/2015 DECRET nr. 198 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 199 23/01/2015 DECRET nr. 199 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 200 23/01/2015 DECRET nr. 200 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 201 23/01/2015 DECRET nr. 201 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 202 23/01/2015 DECRET nr. 202 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 203 23/01/2015 DECRET nr. 203 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 204 23/01/2015 DECRET nr. 204 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 205 23/01/2015 DECRET nr. 205 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 206 23/01/2015 DECRET nr. 206 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 207 23/01/2015 DECRET nr. 207 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 229 23/01/2015 DECRET nr. 229 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 208 23/01/2015 DECRET nr. 208 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
24.DECRET 209 23/01/2015 DECRET nr. 209 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
25.DECRET 210 23/01/2015 DECRET nr. 210 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
26.DECRET 211 23/01/2015 DECRET nr. 211 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
27.DECRET 212 23/01/2015 DECRET nr. 212 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
28.DECRET 213 23/01/2015 DECRET nr. 213 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
29.DECRET 214 23/01/2015 DECRET nr. 214 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
30.DECRET 215 23/01/2015 DECRET nr. 215 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
31.DECRET 216 23/01/2015 DECRET nr. 216 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
32.DECRET 217 23/01/2015 DECRET nr. 217 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
33.DECRET 218 23/01/2015 DECRET nr. 218 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
34.DECRET 230 23/01/2015 DECRET nr. 230 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
35.DECRET 231 23/01/2015 DECRET nr. 231 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
36.DECRET 232 23/01/2015 DECRET nr. 232 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
37.DECRET 233 23/01/2015 DECRET nr. 233 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
38.DECRET 234 23/01/2015 DECRET nr. 234 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
39.DECRET 235 23/01/2015 DECRET nr. 235 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
40.DECRET 236 23/01/2015 DECRET nr. 236 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
41.DECRET 237 23/01/2015 DECRET nr. 237 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
42.DECRET 238 23/01/2015 DECRET nr. 238 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
43.DECRET 239 23/01/2015 DECRET nr. 239 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
44.DECRET 240 23/01/2015 DECRET nr. 240 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2015
1.DECIZIE 1 26/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 26 ianuarie 2015privind asigurarea conducerii Senatului în data de 27 ianuarie 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
2.
RECTIFICARE 1176 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.176 din 29 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
3.DECRET 241 23/01/2015 DECRET nr. 241 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
4.DECRET 242 23/01/2015 DECRET nr. 242 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
5.DECRET 243 23/01/2015 DECRET nr. 243 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
6.DECRET 244 23/01/2015 DECRET nr. 244 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
7.DECRET 245 23/01/2015 DECRET nr. 245 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
8.DECRET 246 23/01/2015 DECRET nr. 246 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
9.DECRET 247 23/01/2015 DECRET nr. 247 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
10.DECRET 248 23/01/2015 DECRET nr. 248 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
11.DECRET 249 23/01/2015 DECRET nr. 249 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
12.DECRET 250 23/01/2015 DECRET nr. 250 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
13.DECRET 251 23/01/2015 DECRET nr. 251 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
14.DECRET 252 23/01/2015 DECRET nr. 252 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
15.DECRET 253 23/01/2015 DECRET nr. 253 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
16.DECRET 254 23/01/2015 DECRET nr. 254 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
17.DECRET 255 23/01/2015 DECRET nr. 255 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
18.DECRET 256 23/01/2015 DECRET nr. 256 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
19.DECRET 257 23/01/2015 DECRET nr. 257 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
20.DECRET 258 23/01/2015 DECRET nr. 258 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
21.DECRET 259 23/01/2015 DECRET nr. 259 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
22.DECRET 260 23/01/2015 DECRET nr. 260 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
23.DECRET 261 23/01/2015 DECRET nr. 261 din 23 ianuarie 2015pentru numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
24.DECIZIE 701 27/11/2014 DECIZIE nr. 701 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
25.DECIZIE 703 27/11/2014 DECIZIE nr. 703 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
26.
ORDIN 129 08/01/2015
ORDIN nr. 129 din 8 ianuarie 2015privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 39 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 39 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
2.DECIZIE 670 13/11/2014 DECIZIE nr. 670 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
3.DECIZIE 673 13/11/2014 DECIZIE nr. 673 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
4.DECIZIE 674 13/11/2014 DECIZIE nr. 674 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24 alin. (2) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
5.DECIZIE 693 27/11/2014 DECIZIE nr. 693 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 34 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 34 din 21 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
7.NORMĂ 21/01/2015 NORME METODOLOGICE din 21 ianuarie 2015privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 33 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 33 din 21 ianuarie 2015pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 noiembrie 2014 şi la Bucureşti la 2 decembrie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
9.AMENDAMENT 5 02/12/2014 AMENDAMENT nr. 5 din 2 decembrie 2014convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 noiembrie 2014 şi la Bucureşti la 2 decembrie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015
1.
ORDIN 13 12/01/2015
ORDIN nr. 13 din 12 ianuarie 2015privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 27 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 27 din 14 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
3.DECIZIE 713 04/12/2014 DECIZIE nr. 713 din 4 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
4.DECIZIE 612 04/11/2014 DECIZIE nr. 612 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
5.DECIZIE 610 04/11/2014 DECIZIE nr. 610 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2015
1.DECRET 39 23/01/2015 DECRET nr. 39 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
2.DECRET 38 23/01/2015 DECRET nr. 38 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
3.DECRET 51 23/01/2015 DECRET nr. 51 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
4.DECRET 50 23/01/2015 DECRET nr. 50 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
5.DECRET 49 23/01/2015 DECRET nr. 49 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
6.DECRET 48 23/01/2015 DECRET nr. 48 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
7.DECRET 47 23/01/2015 DECRET nr. 47 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
8.DECRET 46 23/01/2015 DECRET nr. 46 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
9.DECRET 45 23/01/2015 DECRET nr. 45 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
10.DECRET 44 23/01/2015 DECRET nr. 44 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
11.DECRET 43 23/01/2015 DECRET nr. 43 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
12.DECRET 42 23/01/2015 DECRET nr. 42 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
13.DECRET 35 23/01/2015 DECRET nr. 35 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
14.DECRET 34 23/01/2015 DECRET nr. 34 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
15.DECRET 33 23/01/2015 DECRET nr. 33 din 23 ianuarie 2015pentru numirea preşedintelui Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
16.DECRET 32 23/01/2015 DECRET nr. 32 din 23 ianuarie 2015privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
17.DECRET 36 23/01/2015 DECRET nr. 36 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
18.DECRET 37 23/01/2015 DECRET nr. 37 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
19.DECRET 52 23/01/2015 DECRET nr. 52 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul profesional de chestor principal de poliţie a unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
20.DECRET 53 23/01/2015 DECRET nr. 53 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
21.DECRET 54 23/01/2015 DECRET nr. 54 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
22.DECRET 55 23/01/2015 DECRET nr. 55 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
23.DECRET 40 23/01/2015 DECRET nr. 40 din 23 ianuarie 2015privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
24.DECRET 41 23/01/2015 DECRET nr. 41 din 23 ianuarie 2015privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
25.DECRET 56 23/01/2015 DECRET nr. 56 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
26.DECRET 57 23/01/2015 DECRET nr. 57 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
27.DECRET 58 23/01/2015 DECRET nr. 58 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
28.DECRET 59 23/01/2015 DECRET nr. 59 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
29.DECRET 60 23/01/2015 DECRET nr. 60 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
30.DECRET 61 23/01/2015 DECRET nr. 61 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
31.DECRET 62 23/01/2015 DECRET nr. 62 din 23 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
32.DECRET 63 23/01/2015 DECRET nr. 63 din 23 ianuarie 2015privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
33.DECRET 64 23/01/2015 DECRET nr. 64 din 23 ianuarie 2015privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 23 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 32 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 32 din 21 ianuarie 2015pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe şi legume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 31 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 31 din 21 ianuarie 2015privind schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 38 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 38 din 21 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015
1.DECIZIE 669 12/11/2014 DECIZIE nr. 669 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2015
2.
ORDIN 4 23/01/2015
ORDIN nr. 4 din 23 ianuarie 2015privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 23 ianuarie 2015
1.DECIZIE 34 21/01/2015 DECIZIE nr. 34 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Dan Niţă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
2.DECIZIE 33 21/01/2015 DECIZIE nr. 33 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
3.DECIZIE 32 21/01/2015 DECIZIE nr. 32 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Marius Stănilă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
4.DECIZIE 31 21/01/2015 DECIZIE nr. 31 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
5.DECIZIE 30 21/01/2015 DECIZIE nr. 30 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Călin Valer Vesa din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
6.DECIZIE 29 21/01/2015 DECIZIE nr. 29 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Adrian-Paul Voicu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
7.DECIZIE 28 21/01/2015 DECIZIE nr. 28 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Gabriel Valentin Cărbunaru din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
8.DECIZIE 27 21/01/2015 DECIZIE nr. 27 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Cosmin Georgescu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
9.DECIZIE 26 21/01/2015 DECIZIE nr. 26 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Claudiu Codrea din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
10.DECIZIE 25 21/01/2015 DECIZIE nr. 25 din 21 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Valeriu Alexandru Gâlă din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
11.DECIZIE 24 21/01/2015 DECIZIE nr. 24 din 21 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
12.DECIZIE 22 21/01/2015 DECIZIE nr. 22 din 21 ianuarie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Titus Corlăţean în domeniul relaţiilor cu Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
13.DECIZIE 23 21/01/2015 DECIZIE nr. 23 din 21 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Corneliu Cazacu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
14.DECRET 31 20/01/2015 DECRET nr. 31 din 20 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
15.DECIZIE 20 21/01/2015 DECIZIE nr. 20 din 21 ianuarie 2015privind numirea doamnei Rozalia Dana Varga în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
16.DECIZIE 21 21/01/2015 DECIZIE nr. 21 din 21 ianuarie 2015privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Mihnea Cosmin Costoiu în domeniul proiectelor de cercetare cu finanţare europeană EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
17.DECIZIE 35 21/01/2015 DECIZIE nr. 35 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Cosmin Georgescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
18.DECIZIE 36 21/01/2015 DECIZIE nr. 36 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Claudel Şelaru în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
19.DECIZIE 37 21/01/2015 DECIZIE nr. 37 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Adrian-Paul Voicu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
20.DECIZIE 38 21/01/2015 DECIZIE nr. 38 din 21 ianuarie 2015pentru numirea domnului Marius Coturbaş în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
21.DECIZIE 643 11/11/2014 DECIZIE nr. 643 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 alin. (1) raportat la art. 208 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
22.DECIZIE 687 26/11/2014 DECIZIE nr. 687 din 26 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. (7) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 22 ianuarie 2015
1.ORDONANŢĂ 2 21/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 2 din 21 ianuarie 2015pentru reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
2.DECIZIE 39 22/01/2015 DECIZIE nr. 39 din 22 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului George Constantin Brezoi din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
3.DECIZIE 40 22/01/2015 DECIZIE nr. 40 din 22 ianuarie 2015privind numirea domnului Narcis Cătălin Beciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
4.DECIZIE 41 22/01/2015 DECIZIE nr. 41 din 22 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
5.CIRCULARĂ 2 15/01/2015 CIRCULARĂ nr. 2 din 15 ianuarie 2015privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014-23 ianuarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
6.CIRCULARĂ 3 15/01/2015 CIRCULARĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2015privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
7.CIRCULARĂ 4 15/01/2015 CIRCULARĂ nr. 4 din 15 ianuarie 2015privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 26 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 26 din 14 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 23 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 23 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015
2.NORMĂ 14/01/2015 NORME din 14 ianuarie 2015de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 22 ianuarie 2015
1.DECIZIE 42 22/01/2015 DECIZIE nr. 42 din 22 ianuarie 2015privind eliberarea domnului Vasile Şalaru din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
2.DECIZIE 43 22/01/2015 DECIZIE nr. 43 din 22 ianuarie 2015privind numirea domnului Vasile Şalaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
3.DECIZIE 44 22/01/2015 DECIZIE nr. 44 din 22 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Aurelian Constantinescu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
4.DECIZIE 45 22/01/2015 DECIZIE nr. 45 din 22 ianuarie 2015pentru numirea domnului Valeriu Alexandru Gâlă în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea modificării Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)", aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2004 EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 3 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Normei "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
7.NORMĂ 14/01/2015 NORMĂ din 14 ianuarie 2015privind "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)" EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2015
1.
LEGE 12 20/01/2015
LEGE nr. 12 din 20 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
2.DECRET 30 20/01/2015 DECRET nr. 30 din 20 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 17 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 17 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
4.DECIZIE 628 04/11/2014 DECIZIE nr. 628 din 4 noiembrie 2014referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 41/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui - membru executiv, a vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
5.DECIZIE 647 11/11/2014 DECIZIE nr. 647 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
6.DECIZIE 663 11/11/2014 DECIZIE nr. 663 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2015
1.DECRET 9 05/01/2015 DECRET nr. 9 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
2.DECIZIE 698 27/11/2014 DECIZIE nr. 698 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1), art. 102 alin. (2^1) şi art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
3.DECIZIE 697 27/11/2014 DECIZIE nr. 697 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi ale art. 39^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
4.DECIZIE 661 11/11/2014 DECIZIE nr. 661 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
5.ACORD 22/09/2010 ACORD din 22 septembrie 2010de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
6.
LEGE 8 07/01/2015
LEGE nr. 8 din 7 ianuarie 2015pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
7.DECRET 28 20/01/2015 DECRET nr. 28 din 20 ianuarie 2015privind acordarea gradului profesional de chestor general de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
8.DECRET 29 20/01/2015 DECRET nr. 29 din 20 ianuarie 2015privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
9.
ORDIN 3070 14/01/2015
ORDIN nr. 3.070 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2015
1.REGULAMENT 15/12/2014 REGULAMENT din 15 decembrie 2014de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
2.
ORDIN 5138 15/12/2014
ORDIN nr. 5.138 din 15 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
3.
ORDIN 2 06/01/2015
ORDIN nr. 2 din 6 ianuarie 2015pentru modificarea pct. III din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 709/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
4.HOTĂRÂRE 2 13/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 13 ianuarie 2015pentru modificarea art. 5 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 26/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 18 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 18 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
6.STRATEGIE 14/01/2015 STRATEGIE din 14 ianuarie 2015Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 29 21/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 29 din 21 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Ion Constantin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 22 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 22 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
3.DECIZIE 1 15/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 15 ianuarie 2015privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Fusea Sălcioara EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
4.DECIZIE 2 15/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 15 ianuarie 2015privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Râncăciov EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
5.DECIZIE 3 20/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 20 ianuarie 2015privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Săuleşti-Simeria EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 12 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 12 din 11 decembrie 2014privind completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009 EMITENT:
ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 21 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 21 din 14 ianuarie 2015privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 366 25/06/2014
RECTIFICARE nr. 366 din 25 iunie 2014referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 366 din 25 iunie 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
2.DECIZIE 18 20/01/2015 DECIZIE nr. 18 din 20 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
3.DECIZIE 19 20/01/2015 DECIZIE nr. 19 din 20 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
4.
ORDIN 44 15/01/2015
ORDIN nr. 44 din 15 ianuarie 2015privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 437/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) şi JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere) şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.268/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele din terţe ţări, ediţia 02/2008 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
5.
ORDIN 47 19/01/2015
ORDIN nr. 47 din 19 ianuarie 2015privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
6.
ORDIN 159 14/01/2015
ORDIN nr. 159 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
7.DECIZIE 683 19/11/2014 DECIZIE nr. 683 din 19 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193, art. 194 alin. (1), art. 196 alin. (2) şi (3) şi art. 4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
8.DECIZIE 662 11/11/2014 DECIZIE nr. 662 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
9.
ORDIN 38 14/01/2015
ORDIN nr. 38 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 20 ianuarie 2015
1.DECIZIE 691 27/11/2014 DECIZIE nr. 691 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, art. 21 alin. (6), art. 22, art. 27, art. 31, art. 32, art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2015
2.
ORDIN 43 16/01/2015
ORDIN nr. 43 din 16 ianuarie 2015pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) porcine - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 19 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 19 din 14 ianuarie 2015pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 20 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 20 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 1 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
4.HOTĂRÂRE 12 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 12 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, semnat la Bucureşti la 7 august 2014 şi la Saint Helier la 9 septembrie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
5.ACORD 07/08/2014 ACORD din 7 august 2014între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
6.DECIZIE 761 17/12/2014 DECIZIE nr. 761 din 17 decembrie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2015
1.ÎNCHEIERE 28/06/2011 ÎNCHEIERE din 28 iunie 2011referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
2.ÎNCHEIERE 21/06/2011 ÎNCHEIERE din 21 iunie 2011referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
3.ÎNCHEIERE 14/06/2011 ÎNCHEIERE din 14 iunie 2011referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
4.DECIZIE 3912 21/10/2014 DECIZIE nr. 3.912 din 21 octombrie 2014referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
5.SENTINŢĂ 4660 05/07/2011 SENTINŢĂ nr. 4.660 din 5 iulie 2011referitoare la calcularea pensiilor de serviciu EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 15 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 15 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2015
2.DECIZIE 645 11/11/2014 DECIZIE nr. 645 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2015
3.ACT 19/01/2015 CUANTUMUL TOTAL din 19 ianuarie 2015al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Brad EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1703 22/12/2014
ORDIN nr. 1.703 din 22 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2015
1.DECIZIE 580 21/10/2014 DECIZIE nr. 580 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1), art. 33 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
2.DECIZIE 638 11/11/2014 DECIZIE nr. 638 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 şi art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
3.DECIZIE 708 27/11/2014 DECIZIE nr. 708 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2)-(6) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
4.ORDONANŢĂ 1 14/01/2015 ORDONANŢĂ nr. 1 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
5.
ORDIN 30 15/01/2015
ORDIN nr. 30 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
6.NORMĂ 2 16/01/2015 NORMĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2015pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
7.
ORDIN 25 15/01/2015
ORDIN nr. 25 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
8.
ORDIN 31 15/01/2015
ORDIN nr. 31 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015
1.REGULAMENT 15/12/2014 REGULAMENT din 15 decembrie 2014privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
2.
ORDIN 434 15/12/2014
ORDIN nr. 434 din 15 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 720 09/12/2014 DECIZIE nr. 720 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
4.DECIZIE 718 09/12/2014 DECIZIE nr. 718 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
5.
ORDIN 10 07/01/2015
ORDIN nr. 10 din 7 ianuarie 2015pentru modificarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 272/2010 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
6.DECIZIE 722 09/12/2014 DECIZIE nr. 722 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211 lit. a), art. 212 alin. (2) şi art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2015
1.
ORDIN 3011 05/01/2015
ORDIN nr. 3.011 din 5 ianuarie 2015privind aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
2.
ORDIN 162 19/12/2014
ORDIN nr. 162 din 19 decembrie 2014pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 589 21/10/2014 DECIZIE nr. 589 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
4.DECIZIE 595 21/10/2014 DECIZIE nr. 595 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
5.DECIZIE 617 04/11/2014 DECIZIE nr. 617 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 9 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 13 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 13 din 14 ianuarie 2015privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 16 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 16 din 14 ianuarie 2015pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 17 16/01/2015 DECIZIE nr. 17 din 16 ianuarie 2015privind numirea domnului Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
4.
ORDIN 2 05/01/2015
ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2015privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
5.NORMĂ 05/01/2015 NORME METODOLOGICE din 5 ianuarie 2015pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
6.
ORDIN 35 14/01/2015
ORDIN nr. 35 din 14 ianuarie 2015privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
7.NORMĂ 14/01/2015 NORME METODOLOGICE din 14 ianuarie 2015pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
8.
ORDIN 2 05/01/2015
ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2015privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
9.NORMĂ 05/01/2015 NORME METODOLOGICE din 5 ianuarie 2015pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
10.
ORDIN 112 16/01/2015
ORDIN nr. 112 din 16 ianuarie 2015pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 16 ianuarie 2015
1.
ORDIN 4 09/01/2015
ORDIN nr. 4 din 9 ianuarie 2015privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 52 20/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 52 din 20 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 14 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 14 din 14 ianuarie 2015privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015
1.
ORDIN 5121 15/12/2014
ORDIN nr. 5.121 din 15 decembrie 2014privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios, şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1103 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 10 decembrie 2014pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 707 27/11/2014 DECIZIE nr. 707 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
4.
ORDIN 4893 10/11/2014
ORDIN nr. 4.893 din 10 noiembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
5.METODOLOGIE 10/11/2014 METODOLOGIA ŞI CRITERIILE din 10 noiembrie 2014privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2015
1.DECIZIE 16 16/01/2015 DECIZIE nr. 16 din 16 ianuarie 2015privind eliberarea domnului Mihai Şova din funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2015
2.DECIZIE 700 27/11/2014 DECIZIE nr. 700 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2015
3.DECIZIE 702 27/11/2014 DECIZIE nr. 702 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2015
1.STRATEGIE 12/12/2014 STRATEGIE din 12 decembrie 2014naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 bis din 15 ianuarie 2015
2.PLAN 12/12/2014 PLAN din 12 decembrie 2014operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 bis din 15 ianuarie 2015
1.DECIZIE 712 04/12/2014 DECIZIE nr. 712 din 4 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1113 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 12 decembrie 2014privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
3.DECIZIE 705 27/11/2014 DECIZIE nr. 705 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
4.
RECTIFICARE 92 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 92 din 29 decembrie 2014privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE (R) 3 29/09/2007 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*) EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
6.STATUT (R) 29/09/2007 STATUT din 29 septembrie 2007 (*republicat*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
7.COD DE ETICĂ (R) 29/09/2007 CODUL DE ETICĂ din 29 septembrie 2007 (*republicată*)profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015
1.
ORDIN 242 29/12/2014
ORDIN nr. 242 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
2.DECIZIE 566 16/10/2014 DECIZIE nr. 566 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 41 alin. (1) teza întâi, alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
3.NORMĂ 29/12/2014 NORMĂ din 29 decembrie 2014de securitate nucleară privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
4.
ORDIN 5001 02/12/2014
ORDIN nr. 5.001 din 2 decembrie 2014privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina Religie, învăţământ primar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1185 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.185 din 29 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015
1.DECRET 24 14/01/2015 DECRET nr. 24 din 14 ianuarie 2015privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
2.DECIZIE 15 15/01/2015 DECIZIE nr. 15 din 15 ianuarie 2015privind numirea domnului Dan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 11 14/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 11 din 14 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
4.DECIZIE 609 04/11/2014 DECIZIE nr. 609 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 şi ale art. 28 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
5.DECIZIE 579 21/10/2014 DECIZIE nr. 579 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
6.
ORDIN 158 14/01/2015
ORDIN nr. 158 din 14 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015
1.DECIZIE 646 11/11/2014 DECIZIE nr. 646 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2015
2.
ORDIN 18 07/01/2015
ORDIN nr. 18 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2015
3.PROCEDURĂ 07/01/2015 PROCEDURĂ din 7 ianuarie 2015de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2015
1.
ORDIN 3050 09/01/2015
ORDIN nr. 3.050 din 9 ianuarie 2015privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 1181 29/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.181 din 29 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.181/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1 05/01/2015
ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2015privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
3.
ORDIN 3 05/01/2015
ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2015privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
4.ÎNŢE
LEGERE 19/11/2013 ÎNŢE
LEGERE din 19 noiembrie 2013în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
5.
LEGE 5 07/01/2015
LEGE nr. 5 din 7 ianuarie 2015pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
6.DECRET 6 05/01/2015 DECRET nr. 6 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 14 ianuarie 2015
1.DECRET 8 05/01/2015 DECRET nr. 8 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 49 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 decembrie 2014pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
3.DECIZIE 625 04/11/2014 DECIZIE nr. 625 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
4.DECIZIE 648 11/11/2014 DECIZIE nr. 648 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
5.DECIZIE 650 11/11/2014 DECIZIE nr. 650 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (9) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
6.
LEGE 7 07/01/2015
LEGE nr. 7 din 7 ianuarie 2015pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
7.ACORD 18/12/2013 ACORD DE COOPERARE din 18 decembrie 2013între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2015
1.DECIZIE 11 14/01/2015 DECIZIE nr. 11 din 14 ianuarie 2015privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurenţiu Găman, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
2.DECRET 27 14/01/2015 DECRET nr. 27 din 14 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
3.DECRET 26 14/01/2015 DECRET nr. 26 din 14 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
4.DECRET 25 14/01/2015 DECRET nr. 25 din 14 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
5.DECIZIE 12 14/01/2015 DECIZIE nr. 12 din 14 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
6.DECIZIE 13 14/01/2015 DECIZIE nr. 13 din 14 ianuarie 2015privind eliberarea domnului Horvath Levente-Akos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
7.DECIZIE 14 14/01/2015 DECIZIE nr. 14 din 14 ianuarie 2015privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Diana Ioana Florea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 10 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 10 din 7 ianuarie 2015privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
9.NORMĂ 1 08/01/2015 NORMĂ nr. 1 din 8 ianuarie 2015privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2015
1.DECIZIE 679 13/11/2014 DECIZIE nr. 679 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
2.DECIZIE 704 27/11/2014 DECIZIE nr. 704 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
3.DECIZIE 710 27/11/2014 DECIZIE nr. 710 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
4.DECIZIE 2227 23/12/2014 DECIZIE nr. 2.227 din 23 decembrie 2014privind sancţionarea Societăţii CRUCIATII BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 2 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 30 mai 2014 şi la Lima la 3 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
6.MEMORANDUM 30/05/2014 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE*) din 30 mai 2014între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 7 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea anexei nr. 73 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2015
1.REGULAMENT 15/12/2014 REGULAMENTUL din 15 decembrie 2014de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar*) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 bis din 13 ianuarie 2015
1.
LEGE 11 08/01/2015
LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2015privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
2.DECRET 21 08/01/2015 DECRET nr. 21 din 8 ianuarie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
3.DECRET 22 09/01/2015 DECRET nr. 22 din 9 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
4.DECRET 23 09/01/2015 DECRET nr. 23 din 9 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
5.
ORDIN 5003 02/12/2014
ORDIN nr. 5.003 din 2 decembrie 2014privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământ primar, clasele a III-a şi a IV-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
6.
ORDIN 1 06/01/2015
ORDIN nr. 1 din 6 ianuarie 2015privind aprobarea publicării Listei cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
7.DECIZIE 26 03/12/2014 DECIZIE nr. 26 din 3 decembrie 2014privind prevederile art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal şi art. 289 alin. (1) din acelaşi cod, pe de o parte, şi art. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi art. 375 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2015
1.DECIZIE 10 13/01/2015 DECIZIE nr. 10 din 13 ianuarie 2015privind eliberarea, la cerere, a domnului Pasztor Sandor din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
2.DECIZIE 2794 17/12/2014 DECIZIE nr. 2.794 din 17 decembrie 2014privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 1186 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 29 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
4.DECIZIE 611 04/11/2014 DECIZIE nr. 611 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
5.DECIZIE 615 04/11/2014 DECIZIE nr. 615 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
6.DECIZIE 624 04/11/2014 DECIZIE nr. 624 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 1189 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.189 din 29 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
8.DECIZIE 636 11/11/2014 DECIZIE nr. 636 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă şi cele ale art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1184 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 29 decembrie 2014privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
2.DECIZIE 623 04/11/2014 DECIZIE nr. 623 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 60 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 60 din 11 decembrie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
4.REGULAMENT 11/12/2014 REGULAMENT din 11 decembrie 2014de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 61 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 61 din 11 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
6.NORMĂ 11/12/2014 NORME din 11 decembrie 2014privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 13 ianuarie 2015
1.
ORDIN 5115 15/12/2014
ORDIN nr. 5.115 din 15 decembrie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
2.DECIZIE 652 11/11/2014 DECIZIE nr. 652 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
3.DECIZIE 653 11/11/2014 DECIZIE nr. 653 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
4.DECIZIE 657 11/11/2014 DECIZIE nr. 657 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
5.
ORDIN 5204 22/12/2014
ORDIN nr. 5.204 din 22 decembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
6.METODOLOGIE 22/12/2014 METODOLOGIE din 22 decembrie 2014privind înscrierea calificărilor în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) - A EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
7.METODOLOGIE 22/12/2014 METODOLOGIE din 22 decembrie 2014privind înregistrarea în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) a informaţiilor privind calificările de nivel universitar - B EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2015
1.
ORDIN 1992 14/11/2014
ORDIN nr. 1.992 din 14 noiembrie 2014pentru aprobarea planurilor naţionale de acţiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi pentru raţa roşie (Aythya nyroca) EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
2.
ORDIN 19 07/01/2015
ORDIN nr. 19 din 7 ianuarie 2015privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 1155 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 23 decembrie 2014pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
4.STRATEGIE 23/12/2014 STRATEGIE din 23 decembrie 2014de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
5.
ORDIN 2 07/01/2015
ORDIN nr. 2 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate în serviciile de ocupare", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare", şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1128 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.128 din 17 decembrie 2014pentru aprobarea stemelor comunelor Gugeşti, Jariştea, Negrileşti şi Tulnici, judeţul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1127 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.127 din 17 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Nucet, Perşinari şi Vârfuri, judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 1126 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 17 decembrie 2014privind aprobarea stemei comunei Văleni, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
4.HOTĂRÂRE 1156 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 23 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrava şi Victor Vlad Delamarina, judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1157 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 23 decembrie 2014privind aprobarea stemei comunei Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
6.
ORDIN 1649 11/12/2014
ORDIN nr. 1.649 din 11 decembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
7.
ORDIN 1820 30/12/2014
ORDIN nr. 1.820 din 30 decembrie 2014privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
8.DECIZIE 6 30/12/2014 DECIZIE nr. 6 din 2014privind determinarea taxei pe valoarea adăugată prin diferite procedee pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile EMITENT: COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
9.
ORDIN 2502 16/12/2014
ORDIN nr. 2.502 din 16 decembrie 2014privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI - S.A. EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015
1.
RECTIFICARE 915 16/12/2014
RECTIFICARE nr. 915 din 16 decembrie 2014referitoare la Decretul nr. 915/2014 privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
2.
ORDIN 2 06/01/2015
ORDIN nr. 2 din 6 ianuarie 2015pentru abrogarea art. 8 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1 06/01/2015
ORDIN nr. M.1 din 6 ianuarie 2015pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
4.
ORDIN 5004 02/12/2014
ORDIN nr. 5.004 din 2 decembrie 2014privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de pregătire sportivă practică, învăţământ primar, clasele I-a II-a şi clasele a III-a-a IV-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
5.HOTĂRÂRE 1188 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.188 din 29 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
6.
LEGE 9 07/01/2015
LEGE nr. 9 din 7 ianuarie 2015pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
7.DECRET 10 05/01/2015 DECRET nr. 10 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
8.DECIZIE 706 27/11/2014 DECIZIE nr. 706 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
9.DECIZIE 709 27/11/2014 DECIZIE nr. 709 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
10.DECIZIE 711 27/11/2014 DECIZIE nr. 711 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2015
1.
ORDIN 12 09/01/2015
ORDIN nr. 12 din 9 ianuarie 2015privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2015 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
2.DECIZIE 639 11/11/2014 DECIZIE nr. 639 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 39 şi art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
3.DECIZIE 642 11/11/2014 DECIZIE nr. 642 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 404 alin. (5) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
4.
LEGE 10 08/01/2015
LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
5.DECRET 20 08/01/2015 DECRET nr. 20 din 8 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015
1.DECRET 7 05/01/2015 DECRET nr. 7 din 5 ianuarie 2015pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
2.
LEGE 6 07/01/2015
LEGE nr. 6 din 7 ianuarie 2015privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
3.
ORDIN 17 07/01/2015
ORDIN nr. 17 din 7 ianuarie 2015privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
4.DECIZIE 575 21/10/2014 DECIZIE nr. 575 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
5.DECIZIE 627 04/11/2014 DECIZIE nr. 627 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
6.DECIZIE 633 11/11/2014 DECIZIE nr. 633 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a treia şi a patra şi ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
7.DECIZIE 635 11/11/2014 DECIZIE nr. 635 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 74 18/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 74 din 18 decembrie 2014pentru aprobarea formularelor de raport anual EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 1 din 7 ianuarie 2015privind rechemarea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1187 28/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.187 din 28 decembrie 2014pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
3.DECRET 5 05/01/2015 DECRET nr. 5 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
4.
LEGE 4 07/01/2015
LEGE nr. 4 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
5.DECRET 4 05/01/2015 DECRET nr. 4 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
6.
LEGE 3 07/01/2015
LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
7.
LEGE 2 07/01/2015
LEGE nr. 2 din 7 ianuarie 2015pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
8.DECRET 3 05/01/2015 DECRET nr. 3 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
9.
LEGE 1 07/01/2015
LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 2015pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
10.DECRET 2 05/01/2015 DECRET nr. 2 din 5 ianuarie 2015privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
11.HOTĂRÂRE 6 09/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 ianuarie 2015privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
12.DECIZIE 571 16/10/2014 DECIZIE nr. 571 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 1, art. 4, art. 13 şi art. 19 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă a Guvernului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
13.DECIZIE 583 21/10/2014 DECIZIE nr. 583 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 368/2013, la cele ale art. 33-35, art. 50 lit. b) şi la cele ale cap. III din Legea nr. 165/2013, precum şi a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2015
1.DECRET 19 05/01/2015 DECRET nr. 19 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
2.DECRET 18 05/01/2015 DECRET nr. 18 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
3.DECRET 17 05/01/2015 DECRET nr. 17 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
4.DECRET 16 05/01/2015 DECRET nr. 16 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
5.DECRET 14 05/01/2015 DECRET nr. 14 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
6.DECRET 15 05/01/2015 DECRET nr. 15 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
7.DECRET 13 05/01/2015 DECRET nr. 13 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
8.DECRET 12 05/01/2015 DECRET nr. 12 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
9.DECRET 11 05/01/2015 DECRET nr. 11 din 5 ianuarie 2015privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
10.
ORDIN 5144 15/12/2014
ORDIN nr. 5.144 din 15 decembrie 2014privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
11.CIRCULARĂ 1 07/01/2015 CIRCULARĂ nr. 1 din 7 ianuarie 2015privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
12.DECIZIE 608 04/11/2014 DECIZIE nr. 608 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
13.DECIZIE 614 04/11/2014 DECIZIE nr. 614 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
14.DECIZIE 637 11/11/2014 DECIZIE nr. 637 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 3 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1972 23/12/2014
ORDIN nr. 1.972 din 23 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
3.HOTĂRÂRE 4 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 4 din 7 ianuarie 2015privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
4.
ORDIN 669 28/11/2014
ORDIN nr. 669 din 28 noiembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
5.METODOLOGIE 28/11/2014 METODOLOGIE din 28 noiembrie 2014de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 5 07/01/2015 HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 ianuarie 2015privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
7.
ORDIN 187 18/12/2014
ORDIN nr. 187 din 18 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
8.
ORDIN 2 05/01/2015
ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2015privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
9.
ORDIN 192 29/12/2014
ORDIN nr. 192 din 29 decembrie 2014pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2015
1.DECIZIE 594 21/10/2014 DECIZIE nr. 594 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2015
2.DECIZIE 600 04/11/2014 DECIZIE nr. 600 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2015
3.DECIZIE 601 04/11/2014 DECIZIE nr. 601 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2015
4.
ORDIN 131 16/12/2014
ORDIN nr. M.131 din 16 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2015
1.REGULAMENT 18/12/2014 REGULAMENT din 18 decembrie 2014de organizare şi funcţionare a arhivelor naţionale*) EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 bis din 7 ianuarie 2015
1.
ORDIN 185 18/12/2014
ORDIN nr. 185 din 18 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Arhivelor Naţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
2.
ORDIN 2348 16/12/2014
ORDIN nr. 2.348 din 16 decembrie 2014privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1657 30/12/2014
ORDIN nr. 1.657 din 30 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
4.DECIZIE 541 15/10/2014 DECIZIE nr. 541 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
5.DECIZIE 553 15/10/2014 DECIZIE nr. 553 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
6.DECIZIE 649 11/10/2014 DECIZIE nr. 649 din 11 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
7.DECIZIE 660 11/10/2014 DECIZIE nr. 660 din 11 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2015
1.
ORDIN 5109 12/12/2014
ORDIN nr. 5.109 din 12 decembrie 2014pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1621 29/12/2014
ORDIN nr. 1.621 din 29 decembrie 2014privind modificarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
3.DECIZIE 598 21/10/2014 DECIZIE nr. 598 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
4.DECIZIE 640 11/11/2014 DECIZIE nr. 640 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
5.DECIZIE 658 11/11/2014 DECIZIE nr. 658 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
6.DECIZIE 721 09/12/2014 DECIZIE nr. 721 din 9 decembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi (4) teza a doua din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
7.
ORDIN 1650 11/12/2014
ORDIN nr. 1.650 din 11 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015
1.DECIZIE 127 18/12/2014 DECIZIE nr. 127 din 18 decembrie 2014privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 87A din 26 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 4.233/2/2013 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
2.ÎNCHEIERE 11/02/2014 ÎNCHEIERE din 11 februarie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
3.ÎNCHEIERE 18/02/2014 ÎNCHEIERE din 18 februarie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
4.ÎNCHEIERE 25/02/2014 ÎNCHEIERE din 25 februarie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
5.ÎNCHEIERE 04/03/2014 ÎNCHEIERE din 4 martie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
6.ÎNCHEIERE 11/03/2014 ÎNCHEIERE din 11 martie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
7.ÎNCHEIERE 18/03/2014 ÎNCHEIERE din 18 martie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
8.ÎNCHEIERE 25/03/2014 ÎNCHEIERE din 25 martie 2014privind judecarea cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
9.DECIZIE 87 26/03/2014 DECIZIA CIVILĂ Nr. 87A din 26 martie 2014privind pronunţarea asupra cererilor de apel formulate de apelanta Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) şi de către apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) împotriva Hotărârii arbitrale din 23 aprilie 2013 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2015
1.DECIZIE 2 07/01/2015 DECIZIE nr. 2 din 7 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
2.DECIZIE 3 07/01/2015 DECIZIE nr. 3 din 7 ianuarie 2015privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Marian Niculescu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
3.DECIZIE 4 07/01/2015 DECIZIE nr. 4 din 7 ianuarie 2015privind numirea domnului George-Răzvan Profiroiu în funcţia publică de secretar general din cadrul Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
4.DECIZIE 5 07/01/2015 DECIZIE nr. 5 din 7 ianuarie 2015pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
5.DECIZIE 6 07/01/2015 DECIZIE nr. 6 din 7 ianuarie 2015privind eliberarea domnului Istvan Zoltan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
6.DECIZIE 7 07/01/2015 DECIZIE nr. 7 din 7 ianuarie 2015pentru numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
7.DECIZIE 8 07/01/2015 DECIZIE nr. 8 din 7 ianuarie 2015pentru eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
8.DECIZIE 9 07/01/2015 DECIZIE nr. 9 din 7 ianuarie 2015privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
9.
ORDIN 1977 29/12/2014
ORDIN nr. 1.977 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
10.REGULAMENT 29/12/2014 REGULAMENT din 29 decembrie 2014de organizare şi funcţionare al Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
11.
RECTIFICARE 1138 23/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.138 din 23 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
12.
RECTIFICARE 1145 23/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.145 din 23 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.145/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2015
1.DECIZIE 605 04/11/2014 DECIZIE nr. 605 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1183 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.183 din 29 decembrie 2014privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1213 18/12/2014
ORDIN nr. 1.213 din 18 decembrie 2014privind dispunerea radierii instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială DOMENIA CREDIT I.F.N. - S.A. din Registrul general şi Registrul special EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1215 19/12/2014
ORDIN nr. 1.215 din 19 decembrie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale METROPOLITAN 10 IMPEX IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
5.DECIZIE 630 11/11/2014 DECIZIE nr. 630 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
6.DECIZIE 699 27/11/2014 DECIZIE nr. 699 din 27 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
7.HOTĂRÂRE 9 22/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 22 decembrie 2014privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015 EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015
1.
ORDIN 4825 28/10/2014
ORDIN nr. 4.825 din 28 octombrie 2014privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar, a listelor şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
2.DECIZIE 576 21/10/2014 DECIZIE nr. 576 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
3.DECIZIE 577 21/10/2014 DECIZIE nr. 577 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
4.DECIZIE 578 21/10/2014 DECIZIE nr. 578 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
5.
ORDIN 5114 15/12/2014
ORDIN nr. 5.114 din 15 decembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
6.METODOLOGIE 15/12/2014 METODOLOGIE din 15 decembrie 2014de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 6 ianuarie 2015
1.
LEGE 181 29/12/2014
LEGE nr. 181 din 29 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
2.DECRET 929 23/12/2014 DECRET nr. 929 din 23 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
3.
LEGE 176 16/12/2014
LEGE nr. 176 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
4.CONVENŢIE 10/10/2013 CONVENŢIA din 10 octombrie 2013de la Minamata privind mercurul*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
5.DECRET 906 16/12/2014 DECRET nr. 906 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 1130 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 23 decembrie 2014privind aprobarea Acordului de management financiar între România, prin Serviciul Român de Informaţii, şi Oficiul pentru Control Financiar al NATO, privind Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
7.
ORDIN 2395 02/12/2014
ORDIN nr. 2.395 din 2 decembrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru evaluarea in situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente", indicativ NP 137-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
8.
ORDIN 868 17/12/2014
ORDIN nr. 868 din 17 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
9.HOTĂRÂRE 1182 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.182 din 29 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
10.
ORDIN 869 17/12/2014
ORDIN nr. 869 din 17 decembrie 2014pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
11.DECIZIE 620 04/11/2014 DECIZIE nr. 620 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
12.LISTĂ 06/01/2015 LISTĂ din 6 ianuarie 2015cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI - DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
13.DECIZIE 654 11/11/2014 DECIZIE nr. 654 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015
1.DECRET 1 05/01/2015 DECRET nr. 1 din 5 ianuarie 2015pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
2.DECIZIE 1 06/01/2015 DECIZIE nr. 1 din 6 ianuarie 2015privind încetarea, la cerere, a calităţii de preşedinte al Consiliului de administraţie al Institutului European din România EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
3.
ORDIN 1143 22/12/2014
ORDIN nr. 1.143 din 22 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Titan" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1810 30/12/2014
ORDIN nr. 1.810 din 30 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Titan" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
5.
ORDIN 2272 29/12/2014
ORDIN nr. 2.272 din 29 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Titan" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
6.HOTĂRÂRE 1260 20/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.260 din 20 noiembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
7.REGULAMENT 20/11/2014 REGULAMENT din 20 noiembrie 2014privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
8.HOTĂRÂRE 1255 20/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.255 din 20 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2015
1.DECIZIE 509 07/10/2014 DECIZIE nr. 509 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
2.
ORDIN 1799 29/12/2014
ORDIN nr. 1.799 din 29 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
3.DECIZIE 536 15/10/2014 DECIZIE nr. 536 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
4.
ORDIN 1654 05/12/2014
ORDIN nr. 1.654 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
5.DECIZIE 656 11/11/2014 DECIZIE nr. 656 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
6.
ORDIN 2363 16/12/2014
ORDIN nr. 2.363 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
7.
LEGE 172 16/12/2014
LEGE nr. 172 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
8.DECRET 902 16/12/2014 DECRET nr. 902 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
9.ACORD 02/10/2014 ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
10.
ORDIN 1653 05/12/2014
ORDIN nr. 1.653 din 5 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
11.
ORDIN 2364 16/12/2014
ORDIN nr. 2.364 din 16 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015
1.
ORDIN 2359 26/11/2014
ORDIN nr. 2.359 din 26 noiembrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
2.
LEGE 166 11/12/2014
LEGE nr. 166 din 11 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
3.ACORD 21/02/2014 ACORD din 21 februarie 2014între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
4.DECRET 849 10/12/2014 DECRET nr. 849 din 10 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
5.
ORDIN 4024 23/12/2014
ORDIN nr. 4.024 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2015
1.DECIZIE 607 04/11/2014 DECIZIE nr. 607 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
2.DECIZIE 613 04/11/2014 DECIZIE nr. 613 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
3.DECIZIE 651 11/11/2014 DECIZIE nr. 651 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
4.DECIZIE 667 12/11/2014 DECIZIE nr. 667 din 12 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
5.
ORDIN 1815 30/12/2014
ORDIN nr. 1.815 din 30 decembrie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2015 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 5 ianuarie 2015
1.HOTĂRÂRE 1104 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.104 din 10 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
2.HOTĂRÂRE 1177 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.177 din 29 decembrie 2014privind aprobarea desfiinţării Stadionului "Ion Oblemenco", situat în municipiul Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
3.DECIZIE 586 21/10/2014 DECIZIE nr. 586 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
4.DECIZIE 587 21/10/2014 DECIZIE nr. 587 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
5.
ORDIN 1801 29/12/2014
ORDIN nr. 1.801 din 29 decembrie 2014privind modificarea formularului "Carnet de cecuri pentru ridicare numerar", cod 14.20.06/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015
1.DECIZIE 537 15/10/2014 DECIZIE nr. 537 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 11, pct. 12 şi pct. 13 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 30 decembrie 2014
2.DECIZIE 539 15/10/2014 DECIZIE nr. 539 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 30 decembrie 2014
3.DECIZIE 540 15/10/2014 DECIZIE nr. 540 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi ale art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 30 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1151 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1173 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 29 decembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
3.DECIZIE 1945 09/12/2014 DECIZIE nr. 1.945 din 9 decembrie 2014privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii LORD BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
4.DECIZIE 1947 09/12/2014 DECIZIE nr. 1.947 din 9 decembrie 2014privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii FIRST CAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
5.DECIZIE 1948 09/12/2014 DECIZIE nr. 1.948 din 9 decembrie 2014privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei Societăţii DEIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
6.ORD DE URGENŢĂ 89 23/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
7.DECIZIE 622 04/11/2014 DECIZIE nr. 622 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 133 alin. 2 şi ale art. 302^1 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
8.DECIZIE 655 11/11/2014 DECIZIE nr. 655 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
9.
ORDIN 1675 18/12/2014
ORDIN nr. 1.675 din 18 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014
1.DECRET 953 29/12/2014 DECRET nr. 953 din 29 decembrie 2014privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
2.REGULAMENT 5 17/12/2014 REGULAMENT nr. 5 din 17 decembrie 2014pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
3.
ORDIN 4023 23/12/2014
ORDIN nr. 4.023 din 23 decembrie 2014pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
4.PROCEDURĂ 23/12/2014 PROCEDURĂ din 23 decembrie 2014de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 90 23/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1172 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 29 decembrie 2014privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
3.REGULAMENT 29/12/2014 REGULAMENT din 29 decembrie 2014de organizare şi funcţionare al Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
4.
ORDIN 1673 18/12/2014
ORDIN nr. 1.673 din 18 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
5.DECIZIE 184 18/12/2014 DECIZIE nr. 184 din 18 decembrie 2014privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii publice de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 611/2013 al Comisiei din 24 iunie 2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind confidenţialitatea şi comunicaţiile electronice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 92 29/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 957 din 30 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1154 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.154 din 23 decembrie 2014privind întreprinderea unor măsuri financiare aferente aplicaţiilor de plată nr. 33, 34 şi 36, transmise Comisiei Europene în anul 2013, şi altor aplicaţii de plată, în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1159 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 29 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1166 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.166 din 29 decembrie 2014privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei, pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1169 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.169 din 29 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1170 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.170 din 29 decembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 933/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1168 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.168 din 29 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2013 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 30 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1162 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.162 din 29 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
2.
ORDIN 295 17/12/2014
ORDIN nr. 295 din 17 decembrie 2014privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1163 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.163 din 29 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Regia Autonomă "Tehnologii pentru Energia Nucleară", aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
4.
ORDIN 3743 19/12/2014
ORDIN nr. 3.743 din 19 decembrie 2014pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1164 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 29 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 362/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1167 29/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.167 din 29 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 30 decembrie 2014
1.ACT ADIŢIONAL 1 21/11/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 21 noiembrie 2014la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unităţi din sectorul de activitate Construcţii de Maşini pe anii 2013 - 2014, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sub nr. 59493 din 20 decembrie 2012, înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. - D.D.S. sub nr. 1625 din data de 05.12.2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 8 din 29 decembrie 2014
1.DECIZIE 606 04/11/2014 DECIZIE nr. 606 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
2.
ORDIN 4019 23/12/2014
ORDIN nr. 4.019 din 23 decembrie 2014privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
3.
ORDIN 4018 23/12/2014
ORDIN nr. 4.018 din 23 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
4.
ORDIN 5076 05/12/2014
ORDIN nr. 5.076 din 5 decembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
5.METODOLOGIE 05/12/2014 METODOLOGIE din 5 decembrie 2014privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
6.REGULAMENT 05/12/2014 REGULAMENT din 5 decembrie 2014privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014
1.DECRET 939 23/12/2014 DECRET nr. 939 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
2.DECRET 938 23/12/2014 DECRET nr. 938 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
3.DECRET 934 23/12/2014 DECRET nr. 934 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
4.DECRET 935 23/12/2014 DECRET nr. 935 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
5.DECRET 936 23/12/2014 DECRET nr. 936 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
6.DECRET 937 23/12/2014 DECRET nr. 937 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
7.DECRET 940 23/12/2014 DECRET nr. 940 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
8.DECRET 941 23/12/2014 DECRET nr. 941 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
9.DECRET 942 23/12/2014 DECRET nr. 942 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
10.DECRET 943 23/12/2014 DECRET nr. 943 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
11.DECRET 944 23/12/2014 DECRET nr. 944 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
12.DECRET 945 23/12/2014 DECRET nr. 945 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
13.DECRET 946 23/12/2014 DECRET nr. 946 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
14.DECRET 947 23/12/2014 DECRET nr. 947 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
15.DECRET 948 23/12/2014 DECRET nr. 948 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
16.DECRET 949 23/12/2014 DECRET nr. 949 din 23 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
17.HOTĂRÂRE 1148 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.148 din 23 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
18.HOTĂRÂRE 1149 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 23 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
19.HOTĂRÂRE 1150 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.150 din 23 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 29 decembrie 2014
1.DECRET 950 29/12/2014 DECRET nr. 950 din 29 decembrie 2014privind numirea în funcţia de şef al Statului Major General EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
2.DECIZIE 328 29/12/2014 DECIZIE nr. 328 din 29 decembrie 2014privind numirea domnului Ştefan Ştefan Dănilă în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
3.DECIZIE 327 29/12/2014 DECIZIE nr. 327 din 29 decembrie 2014pentru numirea domnului Bogdan Nicolae Badea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
4.
ORDIN 1338 22/12/2014
ORDIN nr. 1.338 din 22 decembrie 2014pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
5.GHID 22/12/2014 GHIDUL SOLICITANTULUI din 22 decembrie 2014Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 "Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
6.
RECTIFICARE 77 03/12/2014
RECTIFICARE nr. 77 din 3 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
7.
RECTIFICARE 1112 12/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.112 din 12 decembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
8.
RECTIFICARE 1406 21/12/2014
RECTIFICARE nr. 1.406 din 21 decembrie 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.406/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014
1.
ORDIN 191 22/12/2014
ORDIN nr. 191 din 22 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei informare şi relaţii publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 148/2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 29 decembrie 2014
2.
ORDIN 1609 23/12/2014
ORDIN nr. 1.609 din 23 decembrie 2014privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie 2015 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 29 decembrie 2014
1.
LEGE 182 29/12/2014
LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
2.DECRET 930 23/12/2014 DECRET nr. 930 din 23 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
3.
LEGE 183 29/12/2014
LEGE nr. 183 din 29 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
4.DECRET 931 23/12/2014 DECRET nr. 931 din 23 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
5.
LEGE 184 29/12/2014
LEGE nr. 184 din 29 decembrie 2014privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
6.DECRET 932 23/12/2014 DECRET nr. 932 din 23 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1153 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
8.DECIZIE 329 29/12/2014 DECIZIE nr. 329 din 29 decembrie 2014pentru revocarea domnului Nagy Zoltan Levente din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
9.DECIZIE 330 29/12/2014 DECIZIE nr. 330 din 29 decembrie 2014pentru numirea domnului Toma-Florin Petcu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
10.DECIZIE 331 29/12/2014 DECIZIE nr. 331 din 29 decembrie 2014pentru numirea domnului Valentin Olimpiu Şoneriu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
11.DECIZIE 332 29/12/2014 DECIZIE nr. 332 din 29 decembrie 2014pentru numirea domnului Daniel Ioniţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
12.
ORDIN 876 23/12/2014
ORDIN nr. 876 din 23 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
13.DECIZIE 785 29/12/2014 DECIZIE nr. 785 din 29 decembrie 2014referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014
1.
ORDIN 1946 17/12/2014
ORDIN nr. 1.946 din 17 decembrie 2014pentru aprobarea Procedurii privind modul de realizare a notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 decembrie 2014
2.PROCEDURĂ 17/12/2014 PROCEDURĂ din 17 decembrie 2014privind modul de realizare a notificării produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca suplimente alimentare, produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1141 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.141 din 23 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1142 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.142 din 23 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1143 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 23 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Braşov de către domnul Mohaci Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1144 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.144 din 23 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Romer Ambrus Sandor Mihaly EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
5.
ORDIN 1605 23/12/2014
ORDIN nr. 1.605 din 23 decembrie 2014privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
6.
ORDIN 875 22/12/2014
ORDIN nr. 875 din 22 decembrie 2014privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
7.
ORDIN 1527 16/12/2014
ORDIN nr. 1.527 din 16 decembrie 2014privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 29 decembrie 2014
1.
LEGE 173 16/12/2014
LEGE nr. 173 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev la 10 martie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
2.ACORD 10/03/2014 ACORD din 10 martie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
3.DECRET 903 16/12/2014 DECRET nr. 903 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev la 10 martie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
4.
ORDIN 133 18/12/2014
ORDIN nr. M.133 din 18 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului apărării naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
5.
ORDIN 3998 18/12/2014
ORDIN nr. 3.998 din 18 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
6.REGULAMENT 18 22/12/2014 REGULAMENT nr. 18 din 22 decembrie 2014pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
7.NORMĂ 26 17/12/2014 NORMĂ nr. 26 din 17 decembrie 2014privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
8.
ORDIN 2194 06/11/2014
ORDIN nr. 2.194 din 6 noiembrie 2014privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014
1.DECIZIE 680 13/11/2014 DECIZIE nr. 680 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
2.
ORDIN 5123 15/12/2014
ORDIN nr. 5.123 din 15 decembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
3.METODOLOGIE 15/12/2014 METODOLOGIE din 15 decembrie 2014de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
4.
LEGE 179 16/12/2014
LEGE nr. 179 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
5.ACORD 17/06/2014 ACORD DE ÎMPRUMUT din 17 iunie 2014(Proiect privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
6.DECRET 909 16/12/2014 DECRET nr. 909 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
7.DECRET 919 18/12/2014 DECRET nr. 919 din 18 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
8.
ORDIN 5005 02/12/2014
ORDIN nr. 5.005 din 2 decembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
9.METODOLOGIE 02/12/2014 METODOLOGIE din 2 decembrie 2014de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
1.
ORDIN 2581 22/12/2014
ORDIN nr. 2.581 din 22 decembrie 2014privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
2.DECRET 920 18/12/2014 DECRET nr. 920 din 18 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
3.
ORDIN 1478 09/12/2014
ORDIN nr. 1.478 din 9 decembrie 2014pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
4.
ORDIN 5120 12/12/2014
ORDIN nr. 5.120 din 12 decembrie 2014pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
5.
ORDIN 839 05/12/2014
ORDIN nr. 839 din 5 decembrie 2014pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 18/03/2014 HOTĂRÂRE din 18 martie 2014în Cauza Beraru împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014
1.DECIZIE 570 16/10/2014 DECIZIE nr. 570 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 23 decembrie 2014
1.
LEGE 177 16/12/2014
LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
2.ACORD 14/03/2014 ACORD din 14 martie 2014între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
3.DECRET 907 16/12/2014 DECRET nr. 907 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
4.
LEGE 180 16/12/2014
LEGE nr. 180 din 16 decembrie 2014privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
5.ACORD 17/06/2014 ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 17 iunie 2014(Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
6.DECRET 910 16/12/2014 DECRET nr. 910 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
7.
ORDIN 1304 19/12/2014
ORDIN nr. 1.304 din 19 decembrie 2014privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 "Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
8.
ORDIN 1575 22/12/2014
ORDIN nr. 1.575 din 22 decembrie 2014privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014
1.DECIZIE 326 23/12/2014 DECIZIE nr. 326 din 23 decembrie 2014pentru eliberarea domnului Stejărel Olaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1138 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.138 din 23 decembrie 2014privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1139 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.139 din 23 decembrie 2014privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2014
1.
ORDIN 1556 18/12/2014
ORDIN nr. 1.556 din 18 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 73 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 73 din 11 decembrie 2014privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1125 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 17 decembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1132 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 23 decembrie 2014pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1133 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1134 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1136 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1137 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
9.
ORDIN 865 17/12/2014
ORDIN nr. 865 din 17 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 1135 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 23 decembrie 2014privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 88 23/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1131 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru achiziţia de apă grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1140 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1145 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.145 din 23 decembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1146 23/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 23 decembrie 2014pentru aprobarea contribuţiei financiare a României pentru programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 23 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1109 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.109 din 12 decembrie 2014privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul E X - 2 Tria, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi EAST WEST PETROLEUM CORP., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
2.
ORDIN 2352 24/11/2014
ORDIN nr. 2.352 din 24 noiembrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă", indicativ NP 112-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
3.
ORDIN 4520 12/12/2014
ORDIN nr. 4.520/C din 12 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
4.DECIZIE 524 09/10/2014 DECIZIE nr. 524 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 141 din capitolul VIII intitulat "Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită" al titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
5.
ORDIN 1441 28/11/2014
ORDIN nr. 1.441 din 28 noiembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
6.NORMĂ 28/11/2014 NORME PROPRII din 28 noiembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
7.
ORDIN 1682 11/12/2014
ORDIN nr. 1.682 din 11 decembrie 2014privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
8.DECIZIE 25 17/11/2014 DECIZIE nr. 25 din 17 noiembrie 2014privind examinarea pronunţării unei hotărâri în faza de urmărire penală, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, de a reţine în încadrarea juridică dată faptei inculpatului şi dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, cu consecinţe directe asupra reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
9.
ORDIN 29 16/12/2014
ORDIN nr. 29 din 16 decembrie 2014pentru aprobarea Procedurii de obţinere de către beneficiari a licenţei de utilizare a algoritmului criptografic TEA2, în vederea utilizării aplicaţiilor mobile radio pe suportul de radiocomunicaţii al Platformei Comune TETRA EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
10.
ORDIN 182 15/12/2014
ORDIN nr. 182 din 15 decembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
11.NORMĂ 15/12/2014 NORME PROPRII din 15 decembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
12.
ORDIN 10382 05/09/2014
ORDIN nr. 10.382 din 5 septembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
13.NORMĂ 05/09/2014 NORME PROPRII din 5 septembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
14.
ORDIN 211 24/10/2014
ORDIN nr. 211 din 24 octombrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
15.NORMĂ 24/10/2014 NORME PROPRII din 24 octombrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
16.
ORDIN 121 20/11/2014
ORDIN nr. M.121 din 20 noiembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
17.NORMĂ 20/11/2014 NORME PROPRII din 20 noiembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
18.
ORDIN 4295 03/12/2014
ORDIN nr. 4.295/C din 3 decembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
19.NORMĂ 03/12/2014 NORME PROPRII din 3 decembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
20.
ORDIN 539 24/09/2014
ORDIN nr. 539 din 24 septembrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
21.NORMĂ 24/09/2014 NORME PROPRII din 24 septembrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
22.
ORDIN 966 02/10/2014
ORDIN nr. 966 din 2 octombrie 2014privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
23.NORMĂ 02/10/2014 NORME PROPRII din 2 octombrie 2014de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 22 decembrie 2014
1.DECIZIE 581 21/10/2014 DECIZIE nr. 581 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
2.DECIZIE 590 21/10/2014 DECIZIE nr. 590 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1 din 14 aprilie 2014, şi ale art. 5 alin. (1) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2 din 14 aprilie 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1047 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 18 noiembrie 2014privind aprobarea stemei oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1054 18/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.054 din 18 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Axente Sever şi Laslea, judeţul Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1077 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 3 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Gârbova, Sălciua şi Şona, judeţul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1080 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 3 decembrie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Berteştii de Jos, Surdila-Găiseanca, Surdila-Greci şi Vişani, judeţul Brăila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 decembrie 2014
1.
ORDIN 160 19/12/2014
ORDIN nr. 160 din 19 decembrie 2014privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014
2.
ORDIN 594 15/12/2014
ORDIN nr. 594 din 15 decembrie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 22 decembrie 2014
1.DECIZIE 602 04/11/2014 DECIZIE nr. 602 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014
2.DECIZIE 632 11/11/2014 DECIZIE nr. 632 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu referire la art. 5 din Codul penal şi la art. 13 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 187/2012 cu referire la art. 12 din acelaşi act normativ EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014
3.CIRCULARĂ 43 11/12/2014 CIRCULARĂ nr. 43 din 11 decembrie 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 70 11/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 70 din 11 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 22 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 46 21/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 46 din 21 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 47 21/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 47 din 21 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
3.DECRET 921 20/12/2014 DECRET nr. 921 din 20 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
4.DECRET 922 20/12/2014 DECRET nr. 922 din 20 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1108 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 12 decembrie 2014privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
6.
ORDIN 159 17/12/2014
ORDIN nr. 159 din 17 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
7.
ORDIN 158 17/12/2014
ORDIN nr. 158 din 17 decembrie 2014privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
8.
ORDIN 186 18/12/2014
ORDIN nr. 186 din 18 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
9.REGULAMENT 18/12/2014 REGULAMENT din 18 decembrie 2014de organizare şi funcţionare a casei de pensii sectoriale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 48 21/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 48 din 21 decembrie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014
1.
ORDIN 183 18/12/2014
ORDIN nr. 183 din 18 decembrie 2014pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Normele metodologice privind stabilirea competenţelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordine, în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 286/2012 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
2.DECRET 923 22/12/2014 DECRET nr. 923 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
3.DECRET 924 22/12/2014 DECRET nr. 924 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
4.DECRET 925 22/12/2014 DECRET nr. 925 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
5.DECRET 926 22/12/2014 DECRET nr. 926 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
6.DECRET 927 22/12/2014 DECRET nr. 927 din 22 decembrie 2014pentru numirea unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
7.DECRET 928 22/12/2014 DECRET nr. 928 din 22 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
8.ORD DE URGENŢĂ 85 12/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2014pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 decembrie 2014
1.DECIZIE 502 07/10/2014 DECIZIE nr. 502 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 lit. c) şi d) şi art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, raportate la cele ale art. 45 şi art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 şi pct. C3 lit. e) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 şi art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
2.DECIZIE 504 07/10/2014 DECIZIE nr. 504 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
3.DECIZIE 324 22/12/2014 DECIZIE nr. 324 din 22 decembrie 2014pentru eliberarea, la cerere, a domnului Peter Tamas Nagy din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
4.DECIZIE 325 22/12/2014 DECIZIE nr. 325 din 22 decembrie 2014privind transferul, la cerere, al domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei economice, patrimoniu, logistică şi situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
5.
ORDIN 132 18/12/2014
ORDIN nr. M.132 din 18 decembrie 2014privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.98/2002 pentru aprobarea "Metodologiei de evaluare a persoanelor juridice în vederea eliberării autorizaţiei/avizului pentru efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu armamente, muniţii şi alte produse militare" EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
6.
RECTIFICARE 74 03/12/2014
RECTIFICARE nr. 74 din 3 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
7.
RECTIFICARE 83 12/12/2014
RECTIFICARE nr. 83 din 12 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
8.
ORDIN 161 19/12/2014
ORDIN nr. 161 din 19 decembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
9.METODOLOGIE 19/12/2014 METODOLOGIE din 19 decembrie 2014de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
10.
ORDIN 1780 19/12/2014
ORDIN nr. 1.780 din 19 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
11.NORMĂ 19/12/2014 NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2014privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014
1.DECLARAŢIE 3 21/12/2014 DECLARAŢIE nr. 3 din 21 decembrie 2014Parlamentului României cu privire la depunerea jurământului de către Preşedintele României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 45 20/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 45 din 20 decembrie 2014privind desemnarea unor membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 decembrie 2014
3.DECIZIE 629 04/11/2014 DECIZIE nr. 629 din 4 noiembrie 2014asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 21 decembrie 2014
1.
ORDIN 1141 13/11/2014
ORDIN nr. 1.141 din 13 noiembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" - partea de transport - a axei prioritare 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
2.
ORDIN 1536 17/12/2014
ORDIN nr. 1.536 din 17 decembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
3.METODOLOGIE 17/12/2014 METODOLOGIE din 17 decembrie 2014privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
4.CIRCULARĂ 44 15/12/2014 CIRCULARĂ nr. 44 din 15 decembrie 2014privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
5.
ORDIN 155 15/12/2014
ORDIN nr. 155 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
6.
ORDIN 156 15/12/2014
ORDIN nr. 156 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
7.
ORDIN 1652 05/12/2014
ORDIN nr. 1.652 din 5 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului finanţelor publice nr. 625/1.947/2011 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţelele de transport al energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul operaţiunii "Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport şi distribuţie" - partea de transport - a axei prioritare 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 21 decembrie 2014
1.
ORDIN 147 10/12/2014
ORDIN nr. 147 din 10 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1112 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.112 din 12 decembrie 2014pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2014 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2014, precum şi a Contractului de servicii publice al Societăţii Comerciale "Softrans" - S.R.L. pentru perioada 2014-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
3.ACT ADIŢIONAL 2 12/12/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. (ANEXA I) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
4.ACT ADIŢIONAL 2 12/12/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L. (ANEXA II) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
5.ACT ADIŢIONAL 12/12/2014 ACT ADIŢIONAL din 12 decembrie 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. (ANEXA III) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
6.ACT ADIŢIONAL 2 12/12/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 12 decembrie 2014la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători - S.R.L. (ANEXA IV) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
7.CONTRACT 12/12/2014 CONTRACT DE SERVICII PUBLICE din 12 decembrie 2014pentru perioada de la aprobarea contractului prin hotărâre a Guvernului până la 31 decembrie 2015 al Societăţii Comerciale SOFTRANS - S.R.L. (ANEXA V) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 decembrie 2014
1.
RECTIFICARE 86 17/12/2014
RECTIFICARE nr. 86 din 17 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014
2.DECIZIE 565 16/10/2014 DECIZIE nr. 565 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014
3.
ORDIN 157 15/12/2014
ORDIN nr. 157 din 15 decembrie 2014pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 19 decembrie 2014
1.
ORDIN 1454 02/12/2014
ORDIN nr. 1.454 din 2 decembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 19 decembrie 2014
2.NORMĂ 02/12/2014 NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2014privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 19 decembrie 2014
1.DECRET 908 16/12/2014 DECRET nr. 908 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
2.
LEGE 178 16/12/2014
LEGE nr. 178 din 16 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
3.
ORDIN 152 15/12/2014
ORDIN nr. 152 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie Dobrogea - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
4.
ORDIN 236 15/12/2014
ORDIN nr. 236 din 15 decembrie 2014pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calităţii aplicate la realizarea, funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 65/2003, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de aprovizionare destinate instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 70/2003 EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
5.
ORDIN 153 15/12/2014
ORDIN nr. 153 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuţie Muntenia - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
6.DECIZIE 559 16/10/2014 DECIZIE nr. 559 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a prevederilor art. XXIII alin. (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
7.DECIZIE 560 16/10/2014 DECIZIE nr. 560 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
8.DECIZIE 562 16/10/2014 DECIZIE nr. 562 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
9.
RECTIFICARE 1169 15/12/2004
RECTIFICARE nr. 1.169 din 15 decembrie 2004referitoare la Decretul nr. 1.169/2004 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
10.
ORDIN 2539 17/12/2014
ORDIN nr. 2.539 din 17 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
11.
ORDIN 1775 18/12/2014
ORDIN nr. 1.775 din 18 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 19 decembrie 2014
1.
ORDIN 1600 27/11/2014
ORDIN nr. 1.600 din 27 noiembrie 2014privind publicarea acceptării Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.237(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013 şi prin Rezoluţia MSC.349(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 19 decembrie 2014
2.SITUAŢIE 19/12/2014 SITUAŢIE din 19 decembrie 2014rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 19 decembrie 2014
1.DECIZIE 322 19/12/2014 DECIZIE nr. 322 din 19 decembrie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Borbely Karoly din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
2.DECIZIE 323 19/12/2014 DECIZIE nr. 323 din 19 decembrie 2014privind eliberarea, la cerere, a doamnei Petra Szavics din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1124 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.124 din 17 decembrie 2014privind atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru Preşedintele României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1110 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 12 decembrie 2014pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 67 19/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 67 din 19 decembrie 2014privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1102 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 10 decembrie 2014privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
7.
ORDIN 145 10/12/2014
ORDIN nr. 145 din 10 decembrie 2014privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014
1.DECIZIE 567 16/10/2014 DECIZIE nr. 567 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi a celor ale art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
2.
ORDIN 127 09/12/2014
ORDIN nr. M. 127 din 9 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 67/2014 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
3.DECIZIE 585 21/10/2014 DECIZIE nr. 585 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
4.DECIZIE 597 21/10/2014 DECIZIE nr. 597 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
5.
ORDIN 194 11/12/2014
ORDIN nr. 194 din 11 decembrie 2014privind modificarea art. 6 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
6.
ORDIN 196 11/12/2014
ORDIN nr. 196 din 11 decembrie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
7.
ORDIN 982 08/12/2014
ORDIN nr. 982 din 8 decembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
8.
ORDIN 128 09/12/2014
ORDIN nr. M. 128 din 9 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014
1.
LEGE 167 16/12/2014
LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014privind exercitarea profesiei de bonă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
2.DECRET 897 16/12/2014 DECRET nr. 897 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
3.
LEGE 168 16/12/2014
LEGE nr. 168 din 16 decembrie 2014pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
4.DECRET 898 16/12/2014 DECRET nr. 898 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
5.
LEGE 169 16/12/2014
LEGE nr. 169 din 16 decembrie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
6.DECRET 899 16/12/2014 DECRET nr. 899 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
7.
LEGE 171 16/12/2014
LEGE nr. 171 din 16 decembrie 2014pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
8.DECRET 901 16/12/2014 DECRET nr. 901 din 16 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
9.
LEGE 175 16/12/2014
LEGE nr. 175 din 16 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
10.DECRET 905 16/12/2014 DECRET nr. 905 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
11.
ORDIN 1523 16/12/2014
ORDIN nr. 1.523 din 16 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
12.
ORDIN 1769 17/12/2014
ORDIN nr. 1.769 din 17 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
13.
ORDIN 149 15/12/2014
ORDIN nr. 149 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
14.
ORDIN 154 15/12/2014
ORDIN nr. 154 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
15.DECIZIE 527 09/10/2014 DECIZIE nr. 527 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
16.DECIZIE 555 15/10/2014 DECIZIE nr. 555 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 8 alin. (1) şi art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014
1.
RECTIFICARE 518 09/10/2014
RECTIFICARE nr. 518 din 9 octombrie 2014referitoare la Deciziei Curţii Constituţionale nr. 518/2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
2.ORD DE URGENŢĂ 84 12/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2014pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1115 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.115 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Popica Marius EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1116 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1117 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 17 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1118 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1119 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.119 din 17 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1120 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.120 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
9.HOTĂRÂRE 1121 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 1122 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.122 din 17 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
11.HOTĂRÂRE 1123 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 17 decembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
12.
ORDIN 1488 11/12/2014
ORDIN nr. 1.488 din 11 decembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
13.
ORDIN 150 15/12/2014
ORDIN nr. 150 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "E.ON Moldova Distribuţie" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
14.
ORDIN 151 15/12/2014
ORDIN nr. 151 din 15 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială "Enel Distribuţie Banat" - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
15.DECIZIE 561 16/10/2014 DECIZIE nr. 561 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 119, art. 120^1 art. 121, art. 122 şi art. 124^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
16.DECIZIE 592 21/10/2014 DECIZIE nr. 592 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 18 decembrie 2014
1.DECIZIE 584 21/10/2014 DECIZIE nr. 584 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014
2.DECIZIE 588 21/10/2014 DECIZIE nr. 588 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014
3.ORD DE URGENŢĂ 87 17/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 17 decembrie 2014pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014
1.
LEGE 170 16/12/2014
LEGE nr. 170 din 16 decembrie 2014privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
2.DECRET 900 16/12/2014 DECRET nr. 900 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
3.DECRET 916 16/12/2014 DECRET nr. 916 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
4.DECRET 917 16/12/2014 DECRET nr. 917 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
5.DECRET 918 17/12/2014 DECRET nr. 918 din 17 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
6.ORD DE URGENŢĂ 83 12/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
7.
ORDIN 1900 17/12/2014
ORDIN nr. 1.900 din 17 decembrie 2014pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului III - 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
8.
ORDIN 2327 08/12/2014
ORDIN nr. 2.327 din 8 decembrie 2014privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
9.
ORDIN 5105 12/12/2014
ORDIN nr. 5.105 din 12 decembrie 2014privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în turism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Balş" din municipiul Adjud EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014
1.DECIZIE 321 18/12/2014 DECIZIE nr. 321 din 18 decembrie 2014pentru numirea doamnei Ioana-Maria Petrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2014
2.
ORDIN 1672 17/12/2014
ORDIN nr. 1.672 din 17 decembrie 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2014
3.
ORDIN 1768 17/12/2014
ORDIN nr. 1.768 din 17 decembrie 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2014
4.
ORDIN 1298 17/12/2014
ORDIN nr. 1.298 din 17 decembrie 2014pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 18 decembrie 2014
1.DECIZIE 552 15/10/2014 DECIZIE nr. 552 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1095 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 10 decembrie 2014pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole" la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014
3.DECIZIE 554 15/10/2014 DECIZIE nr. 554 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014
4.DECIZIE 626 04/11/2014 DECIZIE nr. 626 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1096 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 10 decembrie 2014privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia" la Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1076 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014
7.STRATEGIE 03/12/2014 STRATEGIE din 3 decembrie 2014privind mai buna reglementare 2014-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 17 decembrie 2014
1.
ORDIN 1294 15/12/2014
ORDIN nr. 1.294 din 15 decembrie 2014pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate în serviciile de ocupare", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 "Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare", la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 "Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii", la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesională continuă pentru angajaţi", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC", la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare", la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
2.
ORDIN 191 09/12/2014
ORDIN nr. 191 din 9 decembrie 2014privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
3.REGULAMENT 24/11/2014 REGULAMENT din 24 noiembrie 2014privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
4.
ORDIN 561 24/11/2014
ORDIN nr. 561 din 24 noiembrie 2014pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
5.DECRET 895 15/12/2014 DECRET nr. 895 din 15 decembrie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
6.DECRET 894 15/12/2014 DECRET nr. 894 din 15 decembrie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
7.DECRET 892 15/12/2014 DECRET nr. 892 din 15 decembrie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
8.DECRET 893 15/12/2014 DECRET nr. 893 din 15 decembrie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
9.DECRET 891 15/12/2014 DECRET nr. 891 din 15 decembrie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
10.DECRET 890 15/12/2014 DECRET nr. 890 din 15 decembrie 2014pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014
1.DECRET 896 15/12/2014 DECRET nr. 896 din 15 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
2.DECRET 911 16/12/2014 DECRET nr. 911 din 16 decembrie 2014privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
3.DECRET 912 16/12/2014 DECRET nr. 912 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa în funcţia de procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
4.
LEGE 174 16/12/2014
LEGE nr. 174 din 16 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
5.DECRET 904 16/12/2014 DECRET nr. 904 din 16 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
6.DECRET 913 16/12/2014 DECRET nr. 913 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
7.DECRET 914 16/12/2014 DECRET nr. 914 din 16 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1094 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 10 decembrie 2014privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva - Clubul Copiilor Vulcan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
9.HOTĂRÂRE 1089 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.089 din 10 decembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Biroul de Turism pentru Tineret" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 1106 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 12 decembrie 2014privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
11.
ORDIN 5108 12/12/2014
ORDIN nr. 5.108 din 12 decembrie 2014pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
12.HOTĂRÂRE 1101 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.101 din 10 decembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 17 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1114 17/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 17 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Volcinschi Radu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014
2.ORD DE URGENŢĂ 86 17/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014
1.RAPORT 16841 12/11/2014 RAPORT nr. 16.841 din 12 noiembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
2.RAPORT 16801 12/11/2014 RAPORT nr. 16.801 din 12 noiembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Olt EMITENT: FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
3.RAPORT 15877 05/11/2014 RAPORT nr. 15.877 din 5 noiembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sediul central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
4.RAPORT 13700 08/10/2014 RAPORT nr. 13.700 din 8 octombrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1093 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 10 decembrie 2014pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
6.RAPORT 16842 12/11/2014 RAPORT nr. 16.842 din 12 noiembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sediul central EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
7.RAPORT 17709 26/11/2014 RAPORT nr. 17.709 din 26 noiembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Croaţilor din România EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
8.RAPORT 18280 09/12/2014 RAPORT nr. 18.280 din 9 decembrie 2014privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal -Organizaţia Judeţeană Cluj EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
9.DECIZIE 564 16/10/2014 DECIZIE nr. 564 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a Guvernului în ansamblul său EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
10.DECIZIE 568 16/10/2014 DECIZIE nr. 568 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013, art. 21 alin. (6), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 41 şi ale art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
11.DECIZIE 569 16/10/2014 DECIZIE nr. 569 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
12.HOTĂRÂRE 1099 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.099 din 10 decembrie 2014privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
13.HOTĂRÂRE 1098 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.098 din 10 decembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 16 decembrie 2014
1.
ORDIN 10 09/12/2014
ORDIN nr. 10 din 9 decembrie 2014privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 60 15/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 60 din 15 decembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1107 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.107 din 12 decembrie 2014pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014
3.
ORDIN 95 18/11/2014
ORDIN nr. 95 din 18 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Statutului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008 EMITENT: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014
4.
ORDIN 1613 04/12/2014
ORDIN nr. 1.613 din 4 decembrie 2014pentru aprobarea Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC-SECA EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014
5.PROGRAM 04/12/2014 PROGRAM din 4 decembrie 2014naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC-SECA EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014
1.DECRET 915 16/12/2014 DECRET nr. 915 din 16 decembrie 2014privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 16 decembrie 2014
2.DECIZIE 591 21/10/2014 DECIZIE nr. 591 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 16 decembrie 2014
3.DECIZIE 596 21/10/2014 DECIZIE nr. 596 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2 din 14 aprilie 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 16 decembrie 2014
4.DECIZIE 659 11/11/2014 DECIZIE nr. 659 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 16 decembrie 2014
1.COD PR PENALĂ (A) 15/12/2014 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 15 decembrie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 decembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014.
2.COD PR PENALĂ (A) 05/12/2014 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 decembrie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 decembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014.
3.
RECTIFICARE 31/03/2014
RECTIFICARE din 31 martie 2014referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
4.DECIZIE 224 30/06/2014 DECIZIE nr. 224 din 30 iunie 2014privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui instituţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
5.ORD DE URGENŢĂ 51 28/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
6.ORD DE URGENŢĂ 49 26/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
7.
ORDIN 845 25/06/2014
ORDIN nr. 845 din 25 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
1.ACT ADIŢIONAL 1 27/11/2014 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 27 noiembrie 2014la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul grupului de operatori din serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe anii 2014-2015, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Dialog Social sub nr. 1768 din data de 09.12.2013 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 1 din data de 10.01.2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 7 din 15 decembrie 2014
1.
LEGE 161 11/12/2014
LEGE nr. 161 din 11 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 15 decembrie 2014
2.DECRET 844 10/12/2014 DECRET nr. 844 din 10 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 15 decembrie 2014
3.
LEGE 162 11/12/2014
LEGE nr. 162 din 11 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 15 decembrie 2014
4.DECRET 845 10/12/2014 DECRET nr. 845 din 10 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 15 decembrie 2014
5.DECIZIE 505 07/10/2014 DECIZIE nr. 505 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 15 decembrie 2014
6.
ORDIN 1620 04/12/2014
ORDIN nr. 1.620 din 4 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 15 decembrie 2014
1.DECIZIE 1942 09/12/2014 DECIZIE nr. 1.942 din 9 decembrie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii IRIS AG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014
2.
ORDIN 5078 08/12/2014
ORDIN nr. 5.078 din 8 decembrie 2014privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale "Educaţie prin şah" în învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014
3.
ORDIN 1378 08/12/2014
ORDIN nr. 1.378 din 8 decembrie 2014privind desemnarea Direcţiei generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014
4.
ORDIN 581 10/12/2014
ORDIN nr. 581 din 10 decembrie 2014privind completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014
5.DECIZIE 457 16/09/2014 DECIZIE nr. 457 din 16 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4, art. 13 şi art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014
6.DECIZIE 545 15/10/2014 DECIZIE nr. 545 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014
7.DECIZIE 549 15/10/2014 DECIZIE nr. 549 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1073 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 15 decembrie 2014
1.CIRCULARĂ 42 25/11/2014 CIRCULARĂ nr. 42 din 25 noiembrie 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Istoria aurului - Monede din aur bătute la Histria EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
2.DECRET 851 11/12/2014 DECRET nr. 851 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
3.DECRET 852 11/12/2014 DECRET nr. 852 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
4.DECRET 853 11/12/2014 DECRET nr. 853 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
5.DECRET 854 11/12/2014 DECRET nr. 854 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
6.DECRET 855 11/12/2014 DECRET nr. 855 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
7.DECRET 856 11/12/2014 DECRET nr. 856 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
8.DECRET 857 11/12/2014 DECRET nr. 857 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
9.DECRET 858 11/12/2014 DECRET nr. 858 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
10.DECRET 859 11/12/2014 DECRET nr. 859 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
11.DECRET 860 11/12/2014 DECRET nr. 860 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
12.DECRET 861 11/12/2014 DECRET nr. 861 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
13.DECRET 862 11/12/2014 DECRET nr. 862 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
14.
ORDIN 1612 03/12/2014
ORDIN nr. 1.612 din 3 decembrie 2014pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
15.REGULAMENT 03/12/2014 REGULAMENT din 3 decembrie 2014privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
16.DECRET 863 11/12/2014 DECRET nr. 863 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
17.DECRET 875 11/12/2014 DECRET nr. 875 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
18.DECRET 876 11/12/2014 DECRET nr. 876 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
19.DECRET 877 11/12/2014 DECRET nr. 877 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
20.DECRET 878 11/12/2014 DECRET nr. 878 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
21.DECRET 864 11/12/2014 DECRET nr. 864 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
22.DECRET 879 11/12/2014 DECRET nr. 879 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
23.DECRET 865 11/12/2014 DECRET nr. 865 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
24.DECRET 866 11/12/2014 DECRET nr. 866 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
25.DECRET 880 11/12/2014 DECRET nr. 880 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
26.DECRET 867 11/12/2014 DECRET nr. 867 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
27.DECRET 881 11/12/2014 DECRET nr. 881 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
28.DECRET 868 11/12/2014 DECRET nr. 868 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
29.DECRET 869 11/12/2014 DECRET nr. 869 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
30.DECRET 882 11/12/2014 DECRET nr. 882 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
31.DECRET 883 11/12/2014 DECRET nr. 883 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
32.DECRET 874 11/12/2014 DECRET nr. 874 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
33.DECRET 884 11/12/2014 DECRET nr. 884 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
34.DECRET 885 11/12/2014 DECRET nr. 885 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
35.DECRET 870 11/12/2014 DECRET nr. 870 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
36.DECRET 886 11/12/2014 DECRET nr. 886 din 11 decembrie 2014privind numirea unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
37.DECRET 871 11/12/2014 DECRET nr. 871 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
38.DECRET 872 11/12/2014 DECRET nr. 872 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
39.DECRET 873 11/12/2014 DECRET nr. 873 din 11 decembrie 2014pentru numirea unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
40.
ORDIN 144 10/12/2014
ORDIN nr. 144 din 10 decembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
41.METODOLOGIE 10/12/2014 METODOLOGIE din 10 decembrie 2014de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014
1.
LEGE 164 11/12/2014
LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014
2.DECRET 847 10/12/2014 DECRET nr. 847 din 10 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1100 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 10 decembrie 2014pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014
4.DECRET 888 12/12/2014 DECRET nr. 888 din 12 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014
5.
ORDIN 701 11/12/2014
ORDIN nr. 701 din 11 decembrie 2014privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014
6.PROCEDURĂ 11/12/2014 PROCEDURĂ din 11 decembrie 2014de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1097 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.097 din 10 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014
1.
RECTIFICARE 2196 06/08/2009
RECTIFICARE nr. 2.196/C din 6 august 2009referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.196/C/2009 EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 44 15/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 44 din 15 decembrie 2014privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014
3.DECRET 887 12/12/2014 DECRET nr. 887 din 12 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014
4.DECRET 889 12/12/2014 DECRET nr. 889 din 12 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014
5.ORD DE URGENŢĂ 82 10/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014
6.
ORDIN 192 11/12/2014
ORDIN nr. 192 din 11 decembrie 2014privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifului în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014
7.
ORDIN 1728 12/12/2014
ORDIN nr. 1.728 din 12 decembrie 2014pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014
1.
ORDIN 1096 05/12/2014
ORDIN nr. 1.096 din 5 decembrie 2014privind aprobarea Procedurii de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 15 decembrie 2014
2.PROCEDURĂ 05/12/2014 PROCEDURĂ din 5 decembrie 2014de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 15 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1105 12/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 12 decembrie 2014privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al IV-lea al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 15 decembrie 2014
4.DECIZIE 675 13/11/2014 DECIZIE nr. 675 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 15 decembrie 2014
1.DECIZIE 528 09/10/2014 DECIZIE nr. 528 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014
2.DECIZIE 517 09/10/2014 DECIZIE nr. 517 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014
3.DECIZIE 529 09/10/2014 DECIZIE nr. 529 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. 18 şi art. 19 lit. b) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014
4.DECIZIE 556 15/10/2014 DECIZIE nr. 556 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014
5.DECIZIE 593 21/10/2014 DECIZIE nr. 593 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014
6.
ORDIN 1479 09/12/2014
ORDIN nr. 1.479 din 9 decembrie 2014privind stabilirea contravalorii unei unităţi de sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum şi a produselor sanguine obţinute din prelucrarea plasmei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014
7.
ORDIN 5021 03/12/2014
ORDIN nr. 5.021 din 3 decembrie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.491/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014
8.
ORDIN 146 10/12/2014
ORDIN nr. 146 din 10 decembrie 2014privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi abrogarea art. 122 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1092 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 10 decembrie 2014privind realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei rămase necheltuită din suma prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000 - km 118+873", precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014
2.DECIZIE 603 04/11/2014 DECIZIE nr. 603 din 4 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014
3.
ORDIN 1483 10/12/2014
ORDIN nr. 1.483 din 10 decembrie 2014pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014
4.
ORDIN 1228 17/10/2014
ORDIN nr. 1.228 din 17 octombrie 2014privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014
5.SCHEMĂ 17/10/2014 SCHEMĂ din 17 octombrie 2014Schema de ajutor de minimis "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate" (Anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014
6.SCHEMĂ 17/10/2014 SCHEMĂ din 17 octombrie 2014Schema de ajutor de minimis "Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate" (Anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014
7.SCHEMĂ 17/10/2014 SCHEMĂ din 17 octombrie 2014Schema de ajutor de minimis "Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe" (Anexa nr. 3) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2014
1.
LEGE 163 11/12/2014
LEGE nr. 163 din 11 decembrie 2014pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
2.DECRET 846 10/12/2014 DECRET nr. 846 din 10 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
3.
LEGE 165 11/12/2014
LEGE nr. 165 din 11 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
4.DECRET 848 10/12/2014 DECRET nr. 848 din 10 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
5.ORD DE URGENŢĂ 81 10/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 10 decembrie 2014pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
6.
ORDIN 1268 04/12/2014
ORDIN nr. 1.268 din 4 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă Tehnică EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
7.
ORDIN 1865 03/12/2014
ORDIN nr. 1.865 din 3 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.139/2013 privind aprobarea formularelor de adeverinţe emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garanţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
8.
ORDIN 1694 12/12/2014
ORDIN nr. 1.694 din 12 decembrie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă Tehnică EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
9.DECIZIE 526 09/10/2014 DECIZIE nr. 526 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
10.DECIZIE 544 15/10/2014 DECIZIE nr. 544 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479^7 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
11.DECIZIE 548 15/10/2014 DECIZIE nr. 548 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (1) şi (2) din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
12.
ORDIN 289 09/12/2014
ORDIN nr. 289 din 9 decembrie 2014privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 80 10/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014
2.DECRET 850 11/12/2014 DECRET nr. 850 din 11 decembrie 2014privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014
3.DECIZIE 512 07/10/2014 DECIZIE nr. 512 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014
4.
ORDIN 179 11/12/2014
ORDIN nr. 179 din 11 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014
5.REGULAMENT 11/12/2014 REGULAMENT din 11 decembrie 2014privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014
6.
ORDIN 3119 11/12/2014
ORDIN nr. 3.119 din 11 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014
7.REGULAMENT 11/12/2014 REGULAMENT din 11 decembrie 2014privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014
1.REGULAMENT 03/12/2014 REGULAMENT din 3 decembrie 2014privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014
2.
ORDIN 1611 03/12/2014
ORDIN nr. 1.611 din 3 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014
3.DECIZIE 1839 28/11/2014 DECIZIE nr. 1.839 din 28 noiembrie 2014privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UIRB - UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.A. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014
4.
ORDIN 5013 02/12/2014
ORDIN nr. 5.013 din 2 decembrie 2014pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.018/2012 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Olt EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014
5.DECIZIE 520 09/10/2014 DECIZIE nr. 520 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014
6.DECIZIE 542 15/10/2014 DECIZIE nr. 542 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100, art. 169 alin. (6) şi art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014
7.REGULAMENT 16 27/11/2014 REGULAMENT nr. 16 din 27 noiembrie 2014privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014
1.DECRET 832 09/12/2014 DECRET nr. 832 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
2.DECRET 833 09/12/2014 DECRET nr. 833 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
3.DECRET 834 09/12/2014 DECRET nr. 834 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
4.DECRET 835 09/12/2014 DECRET nr. 835 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
5.DECRET 836 09/12/2014 DECRET nr. 836 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
6.DECRET 837 09/12/2014 DECRET nr. 837 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
7.DECRET 838 09/12/2014 DECRET nr. 838 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
8.DECRET 839 09/12/2014 DECRET nr. 839 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
9.DECRET 840 09/12/2014 DECRET nr. 840 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
10.DECRET 841 09/12/2014 DECRET nr. 841 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
11.DECRET 842 09/12/2014 DECRET nr. 842 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
12.DECRET 843 09/12/2014 DECRET nr. 843 din 9 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
13.HOTĂRÂRE 1216 06/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
14.
ORDIN 1650 05/12/2014
ORDIN nr. 1.650 din 5 decembrie 2014pentru modificarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
15.
ORDIN 288 09/12/2014
ORDIN nr. 288 din 9 decembrie 2014privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014
16.HOTĂRÂRE 1131 06/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 6 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 noiembrie 2014
1.
ORDIN 148 10/12/2014
ORDIN nr. 148 din 10 decembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014
2.DECRET 320 11/12/2014 DECRET nr. 320 din 11 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Cristian Mihai Marinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1090 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 10 decembrie 2014pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014
4.ORD DE URGENŢĂ 78 03/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 3 decembrie 2014privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014
5.DECIZIE 487 25/09/2014 DECIZIE nr. 487 din 25 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014
6.DECIZIE 547 15/10/2014 DECIZIE nr. 547 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 336 alin. (1) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014
7.
ORDIN 2095 02/12/2014
ORDIN nr. 2.095 din 2 decembrie 2014pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014
8.GHID 02/12/2014 GHID DE FINANŢARE din 2 decembrie 2014a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014
1.DECIZIE 538 15/10/2014 DECIZIE nr. 538 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014
2.ORD DE URGENŢĂ 79 10/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1091 10/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 10 decembrie 2014pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014
1.COD PR CIVILĂ (A) 10/12/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizată până la data de 10 decembrie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 decembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; DECIZIA nr. 462 din 17 septembrie 2014; DECIZIA nr. 558 din 16 octombrie 2014.
2.COD PR CIVILĂ (A) 24/10/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 24 octombrie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014; DECIZIA nr. 462 din 17 septembrie 2014.
3.COD PR CIVILĂ (A) 19/10/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 19 octombrie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014;
LEGEA nr. 138 din 15 octombrie 2014.
4.COD PR CIVILĂ (A) 31/08/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 31 august 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014.
5.DECRET 543 21/07/2014 DECRET nr. 543 din 21 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
6.DECRET 544 21/07/2014 DECRET nr. 544 din 21 iulie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
7.DECIZIE 67 25/06/2014 DECIZIE nr. 67 din 25 iunie 2014privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 209A din 20 noiembrie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012 EMITENT: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
8.DECIZIE 209 20/11/2013 DECIZIE nr. 209A din 20 noiembrie 2013pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 6.459/2/2012 EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
9.DECIZIE 332 12/06/2014 DECIZIE nr. 332 din 12 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
10.DECIZIE 357 25/06/2014 DECIZIE nr. 357 din 25 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iulie 2014
11.COD PR CIVILĂ (A) 16/07/2014 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*)(Legea nr. 134/2010 republicată**)(actualizat până la data de 16 iulie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 206 din 9 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 30 ianuarie 2013;
LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;
LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013; DECIZIA nr. 473 din 21 noiembrie 2013; DECIZIA nr. 348 din 17 iunie 2014.
1.DECIZIE 572 16/10/2014 DECIZIE nr. 572 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2014
2.DECIZIE 563 16/10/2014 DECIZIE nr. 563 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2014
3.DECIZIE 511 07/10/2014 DECIZIE nr. 511 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2014
4.DECIZIE 513 07/10/2014 DECIZIE nr. 513 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2014
5.
ORDIN 4250 28/11/2014
ORDIN nr. 4.250/C din 28 noiembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele profesionale de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2014
6.DECIZIE 506 07/10/2014 DECIZIE nr. 506 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61^1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2014
7.DECRET 831 04/12/2014 DECRET nr. 831 din 4 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2014
8.
ORDIN 4249 28/11/2014
ORDIN nr. 4.249/C din 28 noiembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2014
1.DECIZIE 1835 28/11/2014 DECIZIE nr. 1.835 din 28 noiembrie 2014privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MOBIL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014
2.DECIZIE 1837 28/11/2014 DECIZIE nr. 1.837 din 28 noiembrie 2014privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014
3.
RECTIFICARE 9 31/10/2014
RECTIFICARE nr. 9 din 31 octombrie 2014referitoare la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014
4.DECIZIE 1838 28/11/2014 DECIZIE nr. 1.838 din 28 noiembrie 2014privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AGORA GROUP - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014
5.
ORDIN 2815 28/11/2014
ORDIN nr. 2.815 din 28 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1085 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 3 decembrie 2014privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 16.843/2013 a activităţii miniere de exploatare a calcarului industrial şi de construcţii în perimetrul Colţii Băjeniei, judeţul Argeş, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ROCA SISTEM - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 66 09/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 66 din 9 decembrie 2014privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2015 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014
8.DECIZIE 558 16/10/2014 DECIZIE nr. 558 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi, art. 143 alin. (1) cu referire la sintagma "cu darea unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei" şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014
1.DECIZIE 1836 28/11/2014 DECIZIE nr. 1.836 din 28 noiembrie 2014privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Vitali Volcovinski, director general/administrator al Societăţii MOBIL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 10 decembrie 2014
2.
LEGE 160 04/12/2014
LEGE nr. 160 din 4 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 10 decembrie 2014
3.DECRET 824 03/12/2014 DECRET nr. 824 din 3 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 10 decembrie 2014
4.DECIZIE 1644 04/12/2014 DECIZIE nr. 1.644 din 4 decembrie 2014pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 10 decembrie 2014
5.DECIZIE 507 07/10/2014 DECIZIE nr. 507 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) lit. g) şi h), art. 62, 63 şi 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 10 decembrie 2014
6.DECIZIE 525 09/10/2014 DECIZIE nr. 525 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21^2 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 10 decembrie 2014
7.DECIZIE 582 21/10/2014 DECIZIE nr. 582 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (11) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 10 decembrie 2014
1.DECRET 829 04/12/2014 DECRET nr. 829 din 4 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 9 decembrie 2014
2.DECIZIE 500 07/10/2014 DECIZIE nr. 500 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 9 decembrie 2014
3.DECIZIE 501 07/10/2014 DECIZIE nr. 501 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. c) şi art. 200 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 9 decembrie 2014
4.DECIZIE 503 07/10/2014 DECIZIE nr. 503 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 656 alin. (3) şi art. 665 alin. (4) teza a treia şi alin. (6) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 10 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 9 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1061 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 26 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi/sau a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 9 decembrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 77 03/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014
2.REGULAMENT 03/12/2014 REGULAMENT din 3 decembrie 2014privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014
3.
ORDIN 142 03/12/2014
ORDIN nr. 142 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 58 08/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 58 din 8 decembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1081 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 3 decembrie 2014privind scoaterea unei părţi dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi aflat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014
6.
ORDIN 141 03/12/2014
ORDIN nr. 141 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014
1.DECRET 822 02/12/2014 DECRET nr. 822 din 2 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014
2.DECRET 830 04/12/2014 DECRET nr. 830 din 4 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1082 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.082 din 3 decembrie 2014privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, respectiv a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1083 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 3 decembrie 2014privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1084 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 3 decembrie 2014privind schimbarea denumirii Muzeului de Istorie Galaţi în Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014
6.
LEGE 158 03/12/2014
LEGE nr. 158 din 3 decembrie 2014pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014
7.PROTOCOL 17/04/2009 PROTOCOL din 17 aprilie 2009privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014
8.
ORDIN 140 03/12/2014
ORDIN nr. 140 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014
9.
RECTIFICARE 956 29/10/2014
RECTIFICARE nr. 956 din 29 octombrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 956/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 9 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 65 03/12/2014 HOTĂRÂRE*) nr. 65 din 3 decembrie 2014privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1088 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 3 decembrie 2014privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1086 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 3 decembrie 2014privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
4.
ORDIN 1606 02/12/2014
ORDIN nr. 1.606 din 2 decembrie 2014privind desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice în Regiunea de Informare a Zborurilor Bucureşti şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.489/2006 pentru desemnarea Regiei Autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
5.
ORDIN 4190 20/11/2014
ORDIN nr. 4.190/C din 20 noiembrie 2014privind stabilirea criteriului de înălţime pentru ocuparea unor posturi vacante din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1087 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.087 din 3 decembrie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, modificarea caracteristicilor şi transmiterea imobilului, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
7.
ORDIN 820 27/11/2014
ORDIN nr. 820 din 27 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
8.
ORDIN 1551 18/11/2014
ORDIN nr. 1.551 din 18 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
9.
ORDIN 573 24/11/2014
ORDIN nr. 573 din 24 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
10.
ORDIN 1244 26/11/2014
ORDIN nr. 1.244 din 26 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 9 decembrie 2014
1.COD PENAL (A) 08/12/2014 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286)(actualizat până la data 8 decembrie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 decembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014;
LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014.
2.COD PENAL (A) 19/11/2014 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286)(actualizat până la data 19 noiembrie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 noiembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014.
3.
ORDIN 1703 26/06/2014
ORDIN nr. 1.703 din 26 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014
4.HOTĂRÂRE 536 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 536 din 26 iunie 2014privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014
5.HOTĂRÂRE 42 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 42 din 26 iunie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014
1.DECRET 825 04/12/2014 DECRET nr. 825 din 4 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 8 decembrie 2014
2.DECRET 826 04/12/2014 DECRET nr. 826 din 4 decembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 8 decembrie 2014
3.DECRET 827 04/12/2014 DECRET nr. 827 din 4 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 8 decembrie 2014
4.DECRET 828 04/12/2014 DECRET nr. 828 din 4 decembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 8 decembrie 2014
5.DECIZIE 515 09/10/2014 DECIZIE nr. 515 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 8 decembrie 2014
6.DECIZIE 522 09/10/2014 DECIZIE nr. 522 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 8 decembrie 2014
7.DECIZIE 574 16/10/2014 DECIZIE nr. 574 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 8 decembrie 2014
8.DECIZIE 681 13/11/2014 DECIZIE nr. 681 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 8 decembrie 2014
1.
ORDIN 1449 28/11/2014
ORDIN nr. 1.449 din 28 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 8 decembrie 2014
2.
ORDIN 1390 23/10/2014
ORDIN nr. 1.390 din 23 octombrie 2014pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 8 decembrie 2014
3.
ORDIN 798 25/11/2014
ORDIN nr. 798 din 25 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 8 decembrie 2014
4.
ORDIN 1317 07/11/2014
ORDIN nr. 1.317 din 7 noiembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 8 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1074 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 8 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1050 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 18 noiembrie 2014privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi a Planului general de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 8 decembrie 2014
7.STRATEGIE 18/11/2014 STRATEGIA NAŢIONALĂ din 18 noiembrie 2014în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 8 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 59 08/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 59 din 8 decembrie 2014privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
2.DECIZIE 644 11/11/2014 DECIZIE nr. 644 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25^1 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1028 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 18 noiembrie 2014privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1053 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.053 din 18 noiembrie 2014pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
5.NORMĂ 18/11/2014 NORME din 18 noiembrie 2014de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1079 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 3 decembrie 2014privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa, judeţul Bihor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
7.
ORDIN 2425 08/12/2014
ORDIN nr. 2.425 din 8 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
8.
ORDIN 821 27/11/2014
ORDIN nr. 821 din 27 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
9.
ORDIN 1656 08/12/2014
ORDIN nr. 1.656 din 8 decembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014
1.COD PR PENALĂ (A) 05/12/2014 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*)(Legea nr. 135/2010)(actualizat până la data de 5 decembrie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 decembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014; DECIZIA nr. 599 din 21 octombrie 2014; DECIZIA nr. 641 din 11 noiembrie 2014.
2.
RECTIFICARE 31/03/2014
RECTIFICARE din 31 martie 2014referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
3.DECIZIE 224 30/06/2014 DECIZIE nr. 224 din 30 iunie 2014privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui instituţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
4.ORD DE URGENŢĂ 51 28/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
5.ORD DE URGENŢĂ 49 26/06/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
6.
ORDIN 845 25/06/2014
ORDIN nr. 845 din 25 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014
1.
ORDIN 116 19/11/2014
ORDIN nr. 116 din 19 noiembrie 2014privind aprobarea Normei tehnice energetice pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie - NTE 012/14/00 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1060 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.060 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1067 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 26 noiembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1068 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.068 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1069 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MAMAIA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1070 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială LITORAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 5 decembrie 2014
1.DECIZIE 510 07/10/2014 DECIZIE nr. 510 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 5 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1075 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 5 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1071 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 5 decembrie 2014
1.ORD DE URGENŢĂ 76 03/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 3 decembrie 2014privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014
2.PROTOCOL 15 24/06/2013 PROTOCOL nr. 15 din 24 iunie 2013la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014
3.DECRET 821 02/12/2014 DECRET nr. 821 din 2 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014
4.
LEGE 157 03/12/2014
LEGE nr. 157 din 3 decembrie 2014privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014
5.DECIZIE 599 21/10/2014 DECIZIE nr. 599 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. f) şi art. 341 alin. (5)-(8) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014
6.DECIZIE 678 13/11/2014 DECIZIE nr. 678 din 13 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 312 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 5 decembrie 2014
1.
LEGE 159 04/12/2014
LEGE nr. 159 din 4 decembrie 2014pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 5 decembrie 2014
2.DECRET 823 03/12/2014 DECRET nr. 823 din 3 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 5 decembrie 2014
3.DECIZIE 641 11/11/2014 DECIZIE nr. 641 din 11 noiembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art. 345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 5 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1072 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 5 decembrie 2014
5.
ORDIN 289 25/11/2014
ORDIN nr. 289 din 25 noiembrie 2014privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 5 decembrie 2014
1.DECIZIE 573 16/10/2014 DECIZIE nr. 573 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014
2.DECIZIE 530 09/10/2014 DECIZIE nr. 530 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1065 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 26 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014
4.ORD DE URGENŢĂ 75 03/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 3 decembrie 2014pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014
5.ORD DE URGENŢĂ 74 03/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 3 decembrie 2014cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 5 decembrie 2014
1.
ORDIN 4952 19/11/2014
ORDIN nr. 4.952 din 19 noiembrie 2014pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.108/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din municipiul Galaţi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
2.
ORDIN 4949 19/11/2014
ORDIN nr. 4.949 din 19 noiembrie 2014pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.644/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul nr. 2" din localitatea Sebiş, respectiv a art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.650/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul nr. 11" din localitatea Sâmbăteni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
3.
ORDIN 4948 19/11/2014
ORDIN nr. 4.948 din 19 noiembrie 2014pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.638/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfânta Agnes" din localitatea Popeşti-Leordeni EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
4.
ORDIN 159 05/11/2014
ORDIN nr. 159 din 5 noiembrie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 104/2014 privind aprobarea Planului strategic instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 89 27/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 89 din 27 noiembrie 2014pentru prorogarea unor termene EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
6.DECIZIE 518 09/10/2014 DECIZIE nr. 518 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1062 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1064 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 26 noiembrie 2014pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti", municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
9.DECIZIE 519 09/10/2014 DECIZIE nr. 519 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea partidelor politice nr. 14/2003 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
10.DECIZIE 521 09/10/2014 DECIZIE nr. 521 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
11.DECIZIE 532 09/10/2014 DECIZIE nr. 532 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014
1.
RECTIFICARE 933 29/10/2014
RECTIFICARE nr. 933 din 29 octombrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 933/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
2.
LEGE 152 03/12/2014
LEGE nr. 152 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
3.DECRET 816 02/12/2014 DECRET nr. 816 din 2 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
4.
LEGE 153 03/12/2014
LEGE nr. 153 din 3 decembrie 2014pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
5.DECRET 817 02/12/2014 DECRET nr. 817 din 2 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
6.DECRET 814 02/12/2014 DECRET nr. 814 din 2 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
7.DECRET 815 02/12/2014 DECRET nr. 815 din 2 decembrie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
8.
ORDIN 143 03/12/2014
ORDIN nr. 143 din 3 decembrie 2014privind unele măsuri pentru implementarea Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
9.
ORDIN 1620 27/11/2014
ORDIN nr. 1.620 din 27 noiembrie 2014pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
10.PROCEDURĂ 27/11/2014 PROCEDURĂ din 27 noiembrie 2014de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
11.PROCEDURĂ 27/11/2014 PROCEDURĂ din 27 noiembrie 2014privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
12.
ORDIN 1846 28/11/2014
ORDIN nr. 1.846 din 28 noiembrie 2014privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
13.
ORDIN 2408 03/12/2014
ORDIN nr. 2.408 din 3 decembrie 2014privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 4 decembrie 2014
1.
LEGE 154 03/12/2014
LEGE nr. 154 din 3 decembrie 2014pentru modificarea art. 184 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
2.DECRET 818 02/12/2014 DECRET nr. 818 din 2 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 184 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
3.
LEGE 155 03/12/2014
LEGE nr. 155 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
4.DECRET 819 02/12/2014 DECRET nr. 819 din 2 decembrie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
5.
LEGE 156 03/12/2014
LEGE nr. 156 din 3 decembrie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
6.DECRET 820 02/12/2014 DECRET nr. 820 din 2 decembrie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
7.DECRET 809 02/12/2014 DECRET nr. 809 din 2 decembrie 2014privind acordarea gradului diplomatic de ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
8.DECRET 810 02/12/2014 DECRET nr. 810 din 2 decembrie 2014privind acordarea gradului diplomatic de ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
9.DECRET 811 02/12/2014 DECRET nr. 811 din 2 decembrie 2014privind acordarea gradului diplomatic de ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
10.DECRET 812 02/12/2014 DECRET nr. 812 din 2 decembrie 2014privind acordarea gradului diplomatic de ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
11.DECRET 813 02/12/2014 DECRET nr. 813 din 2 decembrie 2014privind acordarea gradului diplomatic de ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
12.HOTĂRÂRE 63 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 63 din 3 decembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea energetică şi cadrul pentru politica privind schimbările climatice şi energia pentru 2030 COM(2014) 520 final EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
13.
ORDIN 3633 26/11/2014
ORDIN nr. 3.633 din 26 noiembrie 2014pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
14.NORMĂ 26/11/2014 NORME TEHNICE din 26 noiembrie 2014de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
15.INSTRUCŢIUNI 26/11/2014 INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE din 26 noiembrie 2014a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
16.
ORDIN 668 28/11/2014
ORDIN nr. 668 din 28 noiembrie 2014privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
17.METODOLOGIE 28/11/2014 METODOLOGIE din 28 noiembrie 2014de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 4 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 6 30/07/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 30 iulie 2014pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 4 decembrie 2014
2.NORMĂ 30/07/2014 NORMĂ din 30 iulie 2014de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 4 decembrie 2014
3.ORD DE URGENŢĂ 73 03/12/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 4 decembrie 2014
4.DECIZIE 557 16/10/2014 DECIZIE nr. 557 din 16 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 4 decembrie 2014
5.
ORDIN 672 03/12/2014
ORDIN nr. 672 din 3 decembrie 2014privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 4 decembrie 2014
1.REGULAMENT 02/12/2014 REGULAMENT din 2 decembrie 2014privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
2.DECIZIE 492 25/09/2014 DECIZIE nr. 492 din 25 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
3.DECIZIE 493 25/09/2014 DECIZIE nr. 493 din 25 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
4.
ORDIN 1622 22/11/2014
ORDIN nr. 1.622 din 22 noiembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
5.
ORDIN 139 02/12/2014
ORDIN nr. 139 din 2 decembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
6.
ORDIN 2376 27/11/2014
ORDIN nr. 2.376 din 27 noiembrie 2014privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
7.DECIZIE 1761 20/11/2014 DECIZIE nr. 1.761 din 20 noiembrie 2014privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
8.
ORDIN 125 24/11/2014
ORDIN nr. M. 125 din 24 noiembrie 2014pentru modificarea art. 8 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
9.
ORDIN 124 24/11/2014
ORDIN nr. M. 124 din 24 noiembrie 2014privind echiparea grefierilor civili de la instanţele militare EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
10.
ORDIN 120 19/11/2014
ORDIN nr. M. 120 din 19 noiembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014
1.DECRET 805 28/11/2014 DECRET nr. 805 din 28 noiembrie 2014privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
2.DECRET 806 28/11/2014 DECRET nr. 806 din 28 noiembrie 2014privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
3.DECRET 807 28/11/2014 DECRET nr. 807 din 28 noiembrie 2014privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
4.DECRET 808 28/11/2014 DECRET nr. 808 din 28 noiembrie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
5.DECIZIE 473 23/09/2014 DECIZIE nr. 473 din 23 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1043 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 18 noiembrie 2014privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1044 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 18 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1058 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 26 noiembrie 2014privind înfiinţarea Institutului de Psihiatrie "Socola" Iaşi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
9.
ORDIN 574 24/11/2014
ORDIN nr. 574 din 24 noiembrie 2014privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
10.
ORDIN 2793 21/11/2014
ORDIN nr. 2.793 din 21 noiembrie 2014pentru modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006 EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
11.HOTĂRÂRE 1066 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
12.
RECTIFICARE 101 19/02/2014
RECTIFICARE nr. 101 din 19 februarie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 101/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 57 02/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 57 din 2 decembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
2.DECIZIE 23 03/12/2014 DECIZIE nr. 23 din 3 decembrie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
3.DECRET 694 27/11/2014 DECRET nr. 694 din 27 noiembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1051 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 18 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1052 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.052 din 18 noiembrie 2014privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
6.
ORDIN 4956 19/11/2014
ORDIN nr. 4.956 din 19 noiembrie 2014pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.489/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Lady Bird" din municipiul Timişoara EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
7.
ORDIN 956 26/11/2014
ORDIN nr. 956 din 26 noiembrie 2014pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
8.NORMĂ 26/11/2014 NORME din 26 noiembrie 2014metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
9.
ORDIN 2073 29/10/2014
ORDIN nr. 2.073 din 29 octombrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
10.NORMĂ 29/10/2014 NORME METODOLOGICE din 29 octombrie 2014de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
11.
ORDIN 1623 27/11/2014
ORDIN nr. 1.623 din 27 noiembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
12.NORMĂ 27/11/2014 NORME METODOLOGICE din 27 noiembrie 2014de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
13.
ORDIN 4869 05/11/2014
ORDIN nr. 4.869 din 5 noiembrie 2014privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
14.REGULAMENT 05/11/2014 REGULAMENT din 5 noiembrie 2014de organizare şi funcţionare a Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 42 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 42 din 3 decembrie 2014pentru modificarea art. 4 şi a anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 43 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 43 din 3 decembrie 2014privind numirea unor membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 64 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 64 din 3 decembrie 2014privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1 02/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 2 decembrie 2014privind numirea în funcţie a doi adjuncţi ai Avocatului Poporului EMITENT: BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1078 03/12/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 3 decembrie 2014pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014
6.DECIZIE 317 03/12/2014 DECIZIE nr. 317 din 3 decembrie 2014pentru stabilirea componenţei Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014
7.DECIZIE 318 03/12/2014 DECIZIE nr. 318 din 3 decembrie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Eduard Gabriel Matei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014
8.DECIZIE 319 03/12/2014 DECIZIE nr. 319 din 3 decembrie 2014pentru numirea domnului Virgil Laurenţiu Găman în funcţia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014
9.
ORDIN 173 27/11/2014
ORDIN nr. 173 din 27 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014
1.
ORDIN 2126 05/11/2014
ORDIN nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 2 decembrie 2014
2.
ORDIN 657 24/11/2014
ORDIN nr. 657 din 24 noiembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 2 decembrie 2014
3.REGULAMENT 24/11/2014 REGULAMENT din 24 noiembrie 2014privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 2 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1035 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.035 din 18 noiembrie 2014privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 2 decembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1034 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.034 din 18 noiembrie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
2.
ORDIN 2206 06/11/2014
ORDIN nr. 2.206 din 6 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
3.
ORDIN 1628 28/11/2014
ORDIN nr. 1.628 din 28 noiembrie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1063 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 26 noiembrie 2014privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1059 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 26 noiembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 67 26/09/2014 HOTĂRÂRE nr. 67 din 26 septembrie 2014privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
7.CIRCULARĂ 41 18/11/2014 CIRCULARĂ nr. 41 din 18 noiembrie 2014privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naţionale EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1036 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 18 noiembrie 2014privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
9.HOTĂRÂRE 1037 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 18 noiembrie 2014privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 1038 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.038 din 18 noiembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
11.HOTĂRÂRE 1055 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.055 din 26 noiembrie 2014privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum şi modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014
1.DECIZIE 311 27/11/2014 DECIZIE nr. 311 din 27 noiembrie 2014pentru numirea domnului Teodor-Viorel Meleşcanu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 27 noiembrie 2014
2.DECIZIE 310 27/11/2014 DECIZIE nr. 310 din 27 noiembrie 2014pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 27 noiembrie 2014
3.DECIZIE 309 27/11/2014 DECIZIE nr. 309 din 27 noiembrie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 27 noiembrie 2014
4.DECIZIE 308 27/11/2014 DECIZIE nr. 308 din 27 noiembrie 2014pentru numirea domnului Florin-Irinel Cotoşman în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 27 noiembrie 2014
5.DECRET 692 25/11/2014 DECRET nr. 692 din 25 noiembrie 2014pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 27 noiembrie 2014
6.DECIZIE 307 27/11/2014 DECIZIE nr. 307 din 27 noiembrie 2014pentru eliberarea domnului Dragoş George Bogdan din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 27 noiembrie 2014
7.
ORDIN 178 13/11/2014
ORDIN nr. 178 din 13 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 27 noiembrie 2014
8.
ORDIN 117 19/11/2014
ORDIN nr. 117 din 19 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 27 noiembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1031 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 18 noiembrie 2014pentru modificarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014
2.
ORDIN 931 14/11/2014
ORDIN nr. 931 din 14 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.645/2013 pentru aprobarea Catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014
3.
ORDIN 2104 29/10/2014
ORDIN nr. 2.104 din 29 octombrie 2014pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind cerinţele de proiectare, execuţie şi monitorizare a excavaţiilor adânci în zone urbane", indicativ NP 120-2014 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014
4.
ORDIN 3564 20/11/2014
ORDIN nr. 3.564 din 20 noiembrie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014
5.
ORDIN 3565 20/11/2014
ORDIN nr. 3.565 din 20 noiembrie 2014pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014
6.
RECTIFICARE 933 29/10/2014
RECTIFICARE nr. 933 din 29 octombrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 933/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014
7.
RECTIFICARE 805 17/09/2014
RECTIFICARE nr. 805 din 17 septembrie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 805/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014
8.
ORDIN 122 20/11/2014
ORDIN nr. M.122 din 20 noiembrie 2014privind aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014
9.METODOLOGIE 20/11/2014 METODOLOGIE din 20 noiembrie 2014întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pe timp de pace EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 27 noiembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1056 26/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 26 noiembrie 2014privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 27 noiembrie 2014
2.
ORDIN 119 26/11/2014
ORDIN nr. 119 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 27 noiembrie 2014
3.
ORDIN 120 26/11/2014
ORDIN nr. 120 din 26 noiembrie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 27 noiembrie 2014
4.
ORDIN 124 26/11/2014
ORDIN nr. 124 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. şi pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 27 noiembrie 2014
5.
ORDIN 125 26/11/2014
ORDIN nr. 125 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 27 noiembrie 2014
6.
ORDIN 126 26/11/2014
ORDIN nr. 126 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 27 noiembrie 2014
1.
ORDIN 128 26/11/2014
ORDIN nr. 128 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 27 noiembrie 2014
2.
ORDIN 123 26/11/2014
ORDIN nr. 123 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 27 noiembrie 2014
3.
ORDIN 127 26/11/2014
ORDIN nr. 127 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 27 noiembrie 2014
4.
ORDIN 121 26/11/2014
ORDIN nr. 121 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 27 noiembrie 2014
5.
ORDIN 129 26/11/2014
ORDIN nr. 129 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 27 noiembrie 2014
6.
ORDIN 122 26/11/2014
ORDIN nr. 122 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 27 noiembrie 2014
1.
ORDIN 137 26/11/2014
ORDIN nr. 137 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
2.
ORDIN 2051 25/11/2014
ORDIN nr. 2.051 din 25 noiembrie 2014privind modificarea art. 13 alin. (5) din Ghidul de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1040 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 18 noiembrie 2014privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti şi Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
4.
ORDIN 136 26/11/2014
ORDIN nr. 136 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
5.
ORDIN 135 26/11/2014
ORDIN nr. 135 din 26 noiembrie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
6.DECIZIE 1405 21/11/2014 DECIZIE nr. 1.405 din 21 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 562/2014 privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
7.
ORDIN 138 26/11/2014
ORDIN nr. 138 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TIMGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
8.
ORDIN 130 26/11/2014
ORDIN nr. 130 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
9.DECIZIE 9 13/10/2014 DECIZIE nr. 9 din 13 octombrie 2014referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
10.
ORDIN 131 26/11/2014
ORDIN nr. 131 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
11.
ORDIN 132 26/11/2014
ORDIN nr. 132 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială NORD GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
12.
ORDIN 133 26/11/2014
ORDIN nr. 133 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială OTTO GAZ - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
13.
ORDIN 134 26/11/2014
ORDIN nr. 134 din 26 noiembrie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială PREMIER ENERGY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014
1.CONTRACT MUNCĂ 1483 13/11/2014 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 1.483 din 13 noiembrie 2014la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 5 din 26 noiembrie 2014
1.CONTRACT MUNCĂ 1482 13/11/2014 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 1.482 din 13 noiembrie 2014la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate "Învăţământ Superior şi Cercetare" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 6 din 26 noiembrie 2014
1.DECRET 688 25/11/2014 DECRET nr. 688 din 25 noiembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 26 noiembrie 2014
2.DECRET 689 25/11/2014 DECRET nr. 689 din 25 noiembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 26 noiembrie 2014
3.DECRET 690 25/11/2014 DECRET nr. 690 din 25 noiembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 26 noiembrie 2014
4.DECRET 691 25/11/2014 DECRET nr. 691 din 25 noiembrie 2014privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 26 noiembrie 2014
5.
ORDIN 1562 19/11/2014
ORDIN nr. 1.562 din 19 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile", ediţia 4/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.553/2008 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 26 noiembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 952 29/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 952 din 29 octombrie 2014privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate Societăţii Comerciale "Conpet" - S.A. Ploieşti, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 26 noiembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 1045 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 18 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1042 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 18 noiembrie 2014privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj în domeniul public al judeţului Sălaj şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 1041 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 18 noiembrie 2014privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 54 24/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 54 din 24 noiembrie 2014privind bugetul Senatului pe anul 2015 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
5.
ORDIN 4895 10/11/2014
ORDIN nr. 4.895 din 10 noiembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
6.
ORDIN 1825 24/11/2014
ORDIN nr. 1.825 din 24 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1039 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.039 din 18 noiembrie 2014privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
8.
ORDIN 1147 13/11/2014
ORDIN nr. 1.147 din 13 noiembrie 2014pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
9.HOTĂRÂRE 1030 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.030 din 18 noiembrie 2014privind abrogarea art. 22-25 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
10.HOTĂRÂRE 55 24/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 55 din 24 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
11.HOTĂRÂRE 1032 18/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.032 din 18 noiembrie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului III al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 26 noiembrie 2014
1.METODOLOGIE 03/11/2014 METODOLOGIE din 3 noiembrie 2014privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
2.
ORDIN 114 03/11/2014
ORDIN nr. M.114 din 3 noiembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/ gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
3.
ORDIN 1802 17/11/2014
ORDIN nr. 1.802 din 17 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
4.METODOLOGIE 19/11/2014 METODOLOGIE din 19 noiembrie 2014de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
5.DECIZIE 491 25/09/2014 DECIZIE nr. 491 din 25 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 9 lit. f) din aceasta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
6.
ORDIN 118 19/11/2014
ORDIN nr. 118 din 19 noiembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
7.
ORDIN 2742 11/11/2014
ORDIN nr. 2.742 din 11 noiembrie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Parparia", în prezent sediul Institutului de Biologie al Academiei Române, Staţiunea de Cercetări Ecologice din Sulina, str. II nr. 35, judeţul Tulcea EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
8.
ORDIN 1091 12/11/2014
ORDIN nr. 1.091 din 12 noiembrie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII MOLDOVA I.F.N. - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
9.
ORDIN 2741 11/11/2014
ORDIN nr. 2.741 din 11 noiembrie 2014pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
10.
ORDIN 160 06/11/2014
ORDIN nr. 160 din 6 noiembrie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 25 noiembrie 2014
1.
ORDIN 170 25/11/2014
ORDIN nr. 170 din 25 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014
2.
ORDIN 166 20/11/2014
ORDIN nr. 166 din 20 noiembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014
3.DECIZIE 17 24/11/2014 DECIZIE nr. 17 din 24 noiembrie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014
4.
ORDIN 167 20/11/2014
ORDIN nr. 167 din 20 noiembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014
1.
ORDIN 1505 29/10/2014
ORDIN nr. 1.505 din 29 octombrie 2014privind stabilirea sectoarelor transfrontaliere de spaţiu aerian "Sector DF 1" şi "Sector DF 2" din cadrul blocului funcţional de spaţiu aerian "DANUBE FAB" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 24 noiembrie 2014
2.DECIZIE 499 07/10/2014 DECIZIE nr. 499 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 20 cuprins în titlul VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 24 noiembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 10 02/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 10 din 2 octombrie 2014pentru aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 24 noiembrie 2014
4.STATUT 02/10/2014 STATUTUL din 2 octombrie 2014Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 24 noiembrie 2014
5.
ORDIN 116 11/11/2014
ORDIN nr. M.116 din 11 noiembrie 2014privind stabilirea sectoarelor transfrontaliere de spaţiu aerian "Sector DF 1" şi "Sector DF 2" din cadrul blocului funcţional de spaţiu aerian "DANUBE FAB" EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 24 noiembrie 2014
1.
ORDIN 381 14/11/2014
ORDIN nr. 381 din 14 noiembrie 2014pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
2.
ORDIN 382 14/11/2014
ORDIN nr. 382 din 14 noiembrie 2014pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
3.DECRET 684 20/11/2014 DECRET nr. 684 din 20 noiembrie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
4.DECIZIE 551 15/10/2014 DECIZIE nr. 551 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
5.
ORDIN 650 19/11/2014
ORDIN nr. 650 din 19 noiembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
6.METODOLOGIE 19/11/2014 METODOLOGIE-CADRU din 19 noiembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
7.
ORDIN 1190 19/11/2014
ORDIN nr. 1.190 din 19 noiembrie 2014pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
8.
ORDIN 4940 17/11/2014
ORDIN nr. 4.940 din 17 noiembrie 2014pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
9.
ORDIN 113 04/11/2014
ORDIN nr. 113 din 4 noiembrie 2014pentru modificarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
10.
ORDIN 1153 18/11/2014
ORDIN nr. 1.153 din 18 noiembrie 2014privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 "Firme de exerciţiu pentru elevi" finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
11.
ORDIN 569 11/11/2014
ORDIN nr. 569 din 11 noiembrie 2014privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
12.NORMĂ 11/11/2014 NORMĂ din 11 noiembrie 2014de completare a Declaraţiei statistice Intrastat EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
13.HOTĂRÂRE 1027 11/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 noiembrie 2014
1.
ORDIN 651 19/11/2014
ORDIN nr. 651 din 19 noiembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 24 noiembrie 2014
2.METODOLOGIE 19/11/2014 METODOLOGIE din 19 noiembrie 2014privind mobilitatea academică a studenţilor EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 24 noiembrie 2014
3.
ORDIN 930 14/11/2014
ORDIN nr. 930 din 14 noiembrie 2014privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 24 noiembrie 2014
4.
ORDIN 1191 19/11/2014
ORDIN nr. 1.191 din 19 noiembrie 2014pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 24 noiembrie 2014
5.INSTRUCŢIUNI 19/11/2014 INSTRUCŢIUNE din 19 noiembrie 2014aferentă Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 24 noiembrie 2014
1.DECIZIE 306 24/11/2014 DECIZIE nr. 306 din 24 noiembrie 2014privind eliberarea doamnei Hegedus Csilla din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 24 noiembrie 2014
2.DECIZIE 305 24/11/2014 DECIZIE nr. 305 din 24 noiembrie 2014privind eliberarea domnului Bogdan Lucian Aurescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL -PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 24 noiembrie 2014
3.DECIZIE 451 16/09/2014 DECIZIE nr. 451 din 16 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 24 noiembrie 2014
4.DECIZIE 488 25/09/2014 DECIZIE nr. 488 din 25 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 24 noiembrie 2014
1.DECRET 682 18/11/2014 DECRET nr. 682 din 18 noiembrie 2014pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 24 noiembrie 2014
2.DECRET 685 24/11/2014 DECRET nr. 685 din 24 noiembrie 2014privind eliberarea din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 24 noiembrie 2014
3.DECRET 686 24/11/2014 DECRET nr. 686 din 24 noiembrie 2014pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 24 noiembrie 2014
4.DECRET 687 24/11/2014 DECRET nr. 687 din 24 noiembrie 2014pentru numirea unui membru al Guvernului EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 24 noiembrie 2014
5.DECIZIE 495 07/10/2014 DECIZIE nr. 495 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 31, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10-26 şi art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 88 şi art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 24 noiembrie 2014
1.NORMĂ 17/11/2014 NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2014privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 noiembrie 2014
2.
ORDIN 1801 17/11/2014
ORDIN nr. 1.801 din 17 noiembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 noiembrie 2014
3.
ORDIN 1182 11/11/2014
ORDIN nr. 1.182 din 11 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2014 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 noiembrie 2014
4.
ORDIN 1354 13/11/2014
ORDIN nr. 1.354 din 13 noiembrie 2014privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 noiembrie 2014
1.DECIZIE 550 15/10/2014 DECIZIE nr. 550 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 21 noiembrie 2014
2.DECIZIE 535 09/10/2014 DECIZIE nr. 535 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 21 noiembrie 2014
3.DECIZIE 534 09/10/2014 DECIZIE nr. 534 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 21 noiembrie 2014
4.REGULAMENT 25 30/09/2014 REGULAMENT nr. 25 din 30 septembrie 2014privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri EMITENT: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 21 noiembrie 2014
5.
ORDIN 2547 31/07/2014
ORDIN nr. 2.547 din 31 iulie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului "Calea ferată îngustă Turda-Abrud", tronsonul aferent judeţului Cluj EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 21 noiembrie 2014
6.
ORDIN 1504 03/11/2014
ORDIN nr. 1.504 din 3 noiembrie 2014privind numirea de membri în Comitetul pentru Audit Public Intern EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 21 noiembrie 2014
1.DECIZIE 543 15/10/2014 DECIZIE nr. 543 din 15 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 noiembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 61 19/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 61 din 19 noiembrie 2014privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în al doilea tur de scrutin la data de 16 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Ştefan Stroe EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 noiembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 60 19/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 60 din 19 noiembrie 2014privind cererile formulate de domnul Liviu Alexa EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 noiembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 63 21/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 63 din 21 noiembrie 2014privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 62 21/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 62 din 21 noiembrie 2014privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin desfăşurat la 16 noiembrie 2014 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
3.
ORDIN 1553 13/11/2014
ORDIN nr. 1.553 din 13 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
4.
ORDIN 1098 29/10/2014
ORDIN nr. 1.098 din 29 octombrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
5.
ORDIN 1546 14/11/2014
ORDIN nr. 1.546 din 14 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
6.
RECTIFICARE 590 09/07/2014
RECTIFICARE nr. 590 din 9 iulie 2014referitoare la Ordinul ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 590/1.465/1.567/2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
7.
RECTIFICARE 1567 28/07/2014
RECTIFICARE nr. 1.567 din 28 iulie 2014referitoare la Ordinul ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 590/1.465/1.567/2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
8.
RECTIFICARE 1465 28/10/2014
RECTIFICARE nr. 1.465 din 28 octombrie 2014referitoare la Ordinul ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 590/1.465/1.567/2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
9.
ORDIN 624 21/10/2014
ORDIN nr. 624 din 21 octombrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
10.
ORDIN 2117 03/11/2014
ORDIN nr. 2.117 din 3 noiembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
11.
ORDIN 1574 18/11/2014
ORDIN nr. 1.574 din 18 noiembrie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 noiembrie 2014
1.DECIZIE 531 09/10/2014 DECIZIE nr. 531 din 9 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014
2.DECIZIE 498 07/10/2014 DECIZIE nr. 498 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014
3.DECIZIE 490 25/09/2014 DECIZIE nr. 490 din 25 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. c) şi d) din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014
4.STATUT 03/10/2014 STATUT din 3 octombrie 2014Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 11 03/10/2014 HOTĂRÂRE nr. 11 din 3 octombrie 2014pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014
6.
ORDIN 2208 17/11/2014
ORDIN nr. 2.208 din 17 noiembrie 2014privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014
7.
ORDIN 2207 17/11/2014
ORDIN nr. 2.207 din 17 noiembrie 2014privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 1025 11/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 11 noiembrie 2014pentru modificarea art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014
9.
ORDIN 101 18/11/2014
ORDIN nr. 101 din 18 noiembrie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 490/2005 pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii U.E. clasificate EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 20 noiembrie 2014
1.
RECTIFICARE 25 26/08/2014
RECTIFICARE nr. 25 din 26 august 2014referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014
2.DECIZIE 1706 13/11/2014 DECIZIE nr. 1.706 din 13 noiembrie 2014privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii FERDINAND ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 187 11/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 187 din 11 noiembrie 2014pentru aprobarea modificării şi completării Normei Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-III/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 38/2013 EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 188 11/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 188 din 11 noiembrie 2014pentru aprobarea modificării şi completării Normei "Finanţarea domeniilor prioritare" (NI-FIN-07-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 42/2013 EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014
5.
ORDIN 213 14/11/2014
ORDIN nr. 213 din 14 noiembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014
6.
ORDIN 212 14/11/2014
ORDIN nr. 212 din 14 noiembrie 2014privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014
7.HOTĂRÂRE 1019 11/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 11 noiembrie 2014privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014
8.HOTĂRÂRE 59 19/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 59 din 19 noiembrie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014
9.DECRET 683 19/11/2014 DECRET nr. 683 din 19 noiembrie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 20 noiembrie 2014
1.
ORDIN 180 07/11/2014
ORDIN nr. 180 din 7 noiembrie 2014privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2015 EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 20 noiembrie 2014
1.HOTĂRÂRE 62 19/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 62 din 19 noiembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor - Plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea Europeană, COM (2014) 179, şi la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM (2014) 180 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 60 19/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 60 din 19 noiembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce priveşte instituirea unui inspector de garanţii procedurale COM (2014) 340 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 61 19/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 61 din 19 noiembrie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii - COM (2014) 339 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014
4.DECIZIE 482 23/09/2014 DECIZIE nr. 482 din 23 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014
5.HOTĂRÂRE 1022 11/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 11 noiembrie 2014privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014
6.HOTĂRÂRE 1026 11/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.026 din 11 noiembrie 2014pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014
7.
ORDIN 1358 13/11/2014
ORDIN nr. 1.358 din 13 noiembrie 2014privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 20 noiembrie 2014
1.COD PENAL (A) 19/11/2014 CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*)(
LEGEA nr. 286)(actualizat până la data 19 noiembrie 2014*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------- ────────── *) Notă CTCE: Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 noiembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către:
LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012;
LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012;
LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014.
2.
ORDIN 1703 26/06/2014
ORDIN nr. 1.703 din 26 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014
3.HOTĂRÂRE 536 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 536 din 26 iunie 2014privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014
4.HOTĂRÂRE 42 26/06/2014 HOTĂRÂRE nr. 42 din 26 iunie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014
1.
ORDIN 2207 07/11/2014
ORDIN nr. 2.207 din 7 noiembrie 2014privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 19 noiembrie 2014
2.HOTĂRÂRE 1174 06/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 6 noiembrie 2014pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 19 noiembrie 2014
3.HOTĂRÂRE 189 11/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 189 din 11 noiembrie 2014pentru aprobarea modificării şi completării Normei "Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)", aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2014 EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 19 noiembrie 2014
1.DECIZIE 23 06/10/2014 DECIZIE nr. 23 din 6 octombrie 2014privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Craiova, prin care se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: admisibilitatea unei cereri de strămutare în procedura de cameră preliminară în care se verifică plângerea formulată împotriva soluţiei procurorului de neurmărire penală EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 noiembrie 2014
2.DECIZIE 508 07/10/2014 DECIZIE nr. 508 din 7 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 noiembrie 2014
3.DECIZIE 477 23/09/2014 DECIZIE nr. 477 din 23 septembrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 noiembrie 2014
4.HOTĂRÂRE 1023 11/11/2014 HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 11 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL