1. MONITOARE OFICIALE

1.
HOTARARE 264 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 264 din 9 aprilie 2014privind aprobarea stemei comunei Hălchiu, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
2.
HOTARARE 273 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 273 din 9 aprilie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Corni, Curteşti, Răuseni, Truşeşti şi Ungureni, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
3.
HOTARARE 278 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 278 din 9 aprilie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
4.
HOTARARE 295 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 295 din 16 aprilie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Brăneşti şi Clinceni, judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
5.
ORDIN 506 10/04/2014
ORDIN nr. 506 din 10 aprilie 2014pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
6.DECIZIE 157 19/03/2014 DECIZIE nr. 157 din 19 martie 2014cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
1.DECRET 380 16/04/2014 DECRET nr. 380 din 16 aprilie 2014privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
2.DECIZIE 59 11/02/2014 DECIZIE nr. 59 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
3.
HOTARARE 2 10/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 10 aprilie 2014privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008 EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
4.
LEGE 42 11/04/2014
LEGE nr. 42 din 11 aprilie 2014privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
5.REZOLUTIE 266 13/05/2008 REZOLUTIE*) nr. MSC.266(84) din 13 mai 2008privind adoptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
6.DECRET 360 09/04/2014 DECRET nr. 360 din 9 aprilie 2014pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
7.COD NAVA 13/05/2008 COD DE SIGURANŢĂ din 13 mai 2008pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 295 din 23 aprilie 2014
1.DECIZIE 129 13/03/2014 DECIZIE nr. 129 din 13 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 22 aprilie 2014
2.DECIZIE 109 06/03/2014 DECIZIE nr. 109 din 6 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 3 lit. ş) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 22 aprilie 2014
3.
HOTARARE 25/01/2011 HOTĂRÂRE din 25 ianuarie 2011în Cauza Iorga şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 22 aprilie 2014
1.
HOTARARE 301 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 301 din 16 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
2.
ORDIN 64 15/04/2014
ORDIN nr. 64 din 15 aprilie 2014privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
3.
ORDIN 198 16/04/2014
ORDIN nr. 198 din 16 aprilie 2014privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
4.
ORDIN 286 27/03/2014
ORDIN nr. 286 din 27 martie 2014pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
5.
ORDIN 408 09/04/2014
ORDIN nr. 408 din 9 aprilie 2014pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
6.
HOTARARE 9 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 16 aprilie 2014privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
7.
HOTARARE 5 17/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 5H din 17 aprilie 2014privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL - PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
8.
RECTIFICARE 284 16/04/2014
RECTIFICARE nr. 284 din 16 aprilie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 284/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
1.DECIZIE 70 11/02/2014 DECIZIE nr. 70 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 673^11 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014
2.
LEGE (R) 16 02/04/1996
LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*)privind Arhivelor Naţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014
3.DECIZIE 75 11/02/2014 DECIZIE nr. 75 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014
4.DECIZIE 133 13/03/2014 DECIZIE nr. 133 din 13 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 teza întâi din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014
1.DECIZIE 128 08/03/2014 DECIZIE nr. 128 din 8 martie 2014referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 22 aprilie 2014
2.DECIZIE 158 19/03/2014 DECIZIE nr. 158 din 19 martie 2014referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 22 aprilie 2014
3.
HOTARARE 6 04/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 4 aprilie 2014privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2014 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 22 aprilie 2014
1.
ORDIN 1494 16/04/2014
ORDIN nr. 1.494/C din 16 aprilie 2014privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 aprilie 2014
2.REGULAMENT 16/04/2014 REGULAMENT din 16 aprilie 2014pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 aprilie 2014
1.
HOTARARE 283 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 283 din 16 aprilie 2014privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 18 aprilie 2014
2.
LEGE (R) 546 14/10/2002
LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*)privind graţierea şi procedura acordării graţierii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 18 aprilie 2014
3.
HOTARARE 284 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 284 din 16 aprilie 2014pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 18 aprilie 2014
1.DECIZIE 115 06/03/2014 DECIZIE nr. 115 din 6 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014
2.DECIZIE 130 13/03/2014 DECIZIE nr. 130 din 13 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014
3.
HOTARARE 299 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 299 din 16 aprilie 2014privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014
4.
HOTARARE 298 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 298 din 16 aprilie 2014privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014
5.
ORDIN 573 17/04/2014
ORDIN nr. 573 din 17 aprilie 2014pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 aprilie 2014
1.DECIZIE 3 03/04/2014 DECIZIE nr. 3 din 3 aprilie 2014privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Lunca-Valea Lungă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014
2.
HOTARARE 291 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 291 din 16 aprilie 2014pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014
3.ORD DE URGENTA 17 09/04/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014
4.
ORDIN 568 17/04/2014
ORDIN nr. 568 din 17 aprilie 2014pentru aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014
5.
LEGE (R) 682 19/12/2002
LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*)privind protecţia martorilor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014
6.
HOTARARE 290 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 290 din 16 aprilie 2014privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014
1.DECIZIE 61 11/02/2014 DECIZIE nr. 61 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
2.DECIZIE 66 11/02/2014 DECIZIE nr. 66 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
3.COMUNICAT 1 10/04/2014 COMUNICAT nr. 1 din 10 aprilie 2014privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
4.
HOTARARE 285 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 285 din 16 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
5.
ORDIN 3218 21/03/2014
ORDIN nr. 3.218 din 21 martie 2014privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind elaborarea acestora EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
1.DECIZIE 668 14/04/2014 DECIZIE nr. 668 din 14 aprilie 2014privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 17 aprilie 2014
2.
ORDIN 132 18/02/2014
ORDIN nr. 132 din 18 februarie 2014privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului aeroportuar ambiental la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 17 aprilie 2014
1.
HOTARARE 29/10/2013 HOTĂRÂRE din 29 octombrie 2013în Cauza Hogea împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 17 aprilie 2014
2.
HOTARARE 5 05/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 5 aprilie 2014pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 17 aprilie 2014
3.REGULAMENT 05/04/2014 REGULAMENTUL din 5 aprilie 2014Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 17 aprilie 2014
1.
HOTARARE 276 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 276 din 9 aprilie 2014pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
2.DECIZIE 50 04/02/2014 DECIZIE nr. 50*) din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
3.DECIZIE 51 04/02/2014 DECIZIE nr. 51 din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
4.
ORDIN 252 28/03/2014
ORDIN nr. 252 din 28 martie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale AGORA LEASE IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
5.
ORDIN 253 28/03/2014
ORDIN nr. 253 din 28 martie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale TOTAL FINANCE IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
6.DECIZIE 1 17/02/2014 DECIZIE nr. 1 din 17 februarie 2014privind recursul în interesul legii, referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Codul civil EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
1.
HOTARARE 277 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 277 din 9 aprilie 2014privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
2.
HOTARARE 280 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 280 din 16 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Constantin Toma EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
3.
HOTARARE 281 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 281 din 16 aprilie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
4.
HOTARARE 282 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 282 din 16 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
5.
HOTARARE 275 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 275 din 9 aprilie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
6.DECIZIE 174 16/04/2014 DECIZIE nr. 174 din 16 aprilie 2014pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
7.DECIZIE 175 16/04/2014 DECIZIE nr. 175 din 16 aprilie 2014pentru numirea domnului Mărgărit Mitică Marius în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
8.DECIZIE 176 16/04/2014 DECIZIE nr. 176 din 16 aprilie 2014pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
9.DECIZIE 177 16/04/2014 DECIZIE nr. 177 din 16 aprilie 2014pentru numirea doamnei Ioana Liana Cazacu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
1.
HOTARARE 7 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 14 aprilie 2014privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
2.DECIZIE 88 27/02/2014 DECIZIE nr. 88 din 27 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
3.
ORDIN 456 01/04/2014
ORDIN nr. 456 din 1 aprilie 2014pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
4.PROCEDURA 01/04/2014 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2014de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
5.PROCEDURA 01/04/2014 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2014de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
1.
HOTARARE 258 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 258 din 9 aprilie 2014pentru completarea art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
2.
HOTARARE 257 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 257 din 9 aprilie 2014privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
3.
ORDIN 234 12/02/2014
ORDIN nr. 234 din 12 februarie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
4.
ORDIN 362 19/03/2014
ORDIN nr. 362 din 19 martie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
5.
ORDIN 52 10/04/2014
ORDIN nr. 52 din 10 aprilie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
1.NORMA 5 07/04/2014 NORMĂ nr. 5 din 7 aprilie 2014pentru completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
2.
HOTARARE 5 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 14 aprilie 2014privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
3.
HOTARARE 29 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 29 din 14 aprilie 2014privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
4.
HOTARARE 31 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 31 din 14 aprilie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
5.DECIZIE 60 11/02/2014 DECIZIE nr. 60 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
6.DECIZIE 94 27/02/2014 DECIZIE nr. 94 din 27 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
7.
ORDIN 196 15/04/2014
ORDIN nr. 196 din 15 aprilie 2014privind stabilirea unei derogări de la restricţiile de circulaţie pentru mijloacele de transport persoane pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa, instituite prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013 EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
8.CIRCULARA 13 10/04/2014 CIRCULARĂ nr. 13 din 10 aprilie 2014privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
9.
HOTARARE 6 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 14 aprilie 2014privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
10.
HOTARARE 8 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 8 din 14 aprilie 2014pentru aprobarea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
11.NORMA 14/04/2014 NORME din 14 aprilie 2014privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
1.
HOTARARE 1 11/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 1/H din 11 aprilie 2014privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGERILE PARLAMENTARE PARŢIALE DIN DATA DE 25 MAI 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 16 aprilie 2014
2.REGULAMENT 11/04/2014 REGULAMENT din 11 aprilie 2014de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGERILE PARLAMENTARE PARŢIALE DIN DATA DE 25 MAI 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 16 aprilie 2014
3.
ORDIN 412 14/03/2014
ORDIN nr. 412 din 14 martie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 16 aprilie 2014
4.
ORDIN 15482 08/04/2014
ORDIN nr. 15.482 din 8 aprilie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 16 aprilie 2014
5.
ORDIN 28 09/04/2014
ORDIN nr. 28 din 9 aprilie 2014privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului necuvenit/supracompensării EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 16 aprilie 2014
1.
HOTARARE 19 15/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 aprilie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
2.
HOTARARE 17 15/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 17 din 15 aprilie 2014pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
3.
HOTARARE 16 14/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 14 martie 2014pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
4.REGULAMENT 14/03/2014 REGULAMENT-CADRU din 14 martie 2014privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
5.ACT 15/04/2014 CUANTUM TOTAL din 15 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
6.DECIZIE 168 15/04/2014 DECIZIE nr. 168 din 15 aprilie 2014pentru numirea domnului Alin Iulian Tucmeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
7.DECIZIE 169 15/04/2014 DECIZIE nr. 169 din 15 aprilie 2014privind numirea doamnei Doina Catrinoiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
8.DECIZIE 170 15/04/2014 DECIZIE nr. 170 din 15 aprilie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
9.DECIZIE 171 15/04/2014 DECIZIE nr. 171 din 15 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
10.DECIZIE 172 15/04/2014 DECIZIE nr. 172 din 15 aprilie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dragoş Ionuţ Bănescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
11.DECIZIE 173 15/04/2014 DECIZIE nr. 173 din 15 aprilie 2014privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
12.
LEGE (R) 35 13/03/1997
LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
13.
HOTARARE 274 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 274 din 9 aprilie 2014pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
14.ACORD 02/12/2013 ACORD din 2 decembrie 2013între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014
1.
ORDIN 556 08/04/2014
ORDIN nr. 556 din 8 aprilie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 15 aprilie 2014
2.NORMA 08/04/2014 NORME METODOLOGICE din 8 aprilie 2014privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 15 aprilie 2014
1.DECRET 369 10/04/2014 DECRET nr. 369 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
2.DECRET 370 10/04/2014 DECRET nr. 370 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
3.
LEGE 40 11/04/2014
LEGE nr. 40 din 11 aprilie 2014privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
4.DECRET 358 09/04/2014 DECRET nr. 358 din 9 aprilie 2014pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
5.DECRET 371 10/04/2014 DECRET nr. 371 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
6.DECRET 372 10/04/2014 DECRET nr. 372 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
7.
LEGE 41 11/04/2014
LEGE nr. 41 din 11 aprilie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
8.DECRET 359 09/04/2014 DECRET nr. 359 din 9 aprilie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
9.DECRET 373 10/04/2014 DECRET nr. 373 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
10.DECRET 374 10/04/2014 DECRET nr. 374 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
11.DECRET 375 10/04/2014 DECRET nr. 375 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
12.DECRET 376 10/04/2014 DECRET nr. 376 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
13.DECRET 377 10/04/2014 DECRET nr. 377 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
14.DECRET 378 10/04/2014 DECRET nr. 378 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
15.
LEGE 44 11/04/2014
LEGE nr. 44 din 11 aprilie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
16.DECRET 362 09/04/2014 DECRET nr. 362 din 9 aprilie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
17.DECRET 365 10/04/2014 DECRET nr. 365 din 10 aprilie 2014privind reîncadrarea în funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
18.DECRET 366 10/04/2014 DECRET nr. 366 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
19.DECRET 367 10/04/2014 DECRET nr. 367 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
20.DECRET 368 10/04/2014 DECRET nr. 368 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
21.DECRET 379 10/04/2014 DECRET nr. 379 din 10 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
22.
ORDIN 490 08/04/2014
ORDIN nr. 490 din 8 aprilie 2014pentru modificarea punctului 5 al articolului 11 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
23.
ORDIN 491 08/04/2014
ORDIN nr. 491 din 8 aprilie 2014pentru modificarea literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
24.
ORDIN 568 14/04/2014
ORDIN nr. 568 din 14 aprilie 2014privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 1,5 miliarde euro EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
25.
HOTARARE 3 05/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 3 din 5 aprilie 2014privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR"obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
26.
HOTARARE 4 05/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 4 din 5 aprilie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
27.REGULAMENT 05/04/2014 REGULAMENT din 5 aprilie 2014de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014
1.
HOTARARE 279 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 279 din 9 aprilie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 aprilie 2014
2.DECIZIE 49 04/02/2014 DECIZIE nr. 49 din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 aprilie 2014
3.DECIZIE 45 04/02/2014 DECIZIE nr. 45 din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 9 lit. a) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 aprilie 2014
4.DECIZIE 46 04/02/2014 DECIZIE nr. 46 din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 aprilie 2014
5.DECIZIE 48 04/02/2014 DECIZIE nr. 48 din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 aprilie 2014
6.
HOTARARE 20 31/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 20 din 31 martie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori" la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 aprilie 2014
1.
ORDIN 801 17/03/2014
ORDIN nr. 801 din 17 martie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
2.
ORDIN 562 01/04/2014
ORDIN nr. 562 din 1 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
3.DECRET 363 09/04/2014 DECRET nr. 363 din 9 aprilie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
4.DECIZIE 78 11/02/2014 DECIZIE nr. 78 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi a dispoziţiilor art. 118^2 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
5.
ORDIN 525 10/04/2014
ORDIN nr. 525 din 10 aprilie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
6.
LEGE 45 11/04/2014
LEGE nr. 45 din 11 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
7.REGULAMENT 17/03/2014 REGULAMENT din 17 martie 2014privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
8.
RECTIFICARE 545 24/03/2014
RECTIFICARE nr. 545 din 24 martie 2014referitoare la Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 545/2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
9.
RECTIFICARE 259 09/04/2014
RECTIFICARE nr. 259 din 9 aprilie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 259/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
10.
ORDIN 913 10/04/2014
ORDIN nr. 913 din 10 aprilie 2014privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
11.PROGRAM 09/04/2014 PROGRAM DE COOPERARE din 9 aprilie 2014pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014
1.
HOTARARE 265 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 265 din 9 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 14 aprilie 2014
2.
HOTARARE 266 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 266 din 9 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 14 aprilie 2014
3.
ORDIN 29 09/04/2014
ORDIN nr. 29 din 9 aprilie 2014privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 14 aprilie 2014
4.
ORDIN 30 09/04/2014
ORDIN nr. 30 din 9 aprilie 2014privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Comercială "Depomureş" - S.A. Târgu Mureş EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 14 aprilie 2014
5.DECIZIE 85 18/02/2014 DECIZIE nr. 85 din 18 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 14 aprilie 2014
6.
LEGE 34 27/03/2014
LEGE nr. 34 din 27 martie 2014pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 14 aprilie 2014
7.PROTOCOL 01/11/2002 PROTOCOL din 1 noiembrie 2002la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 14 aprilie 2014
8.DECRET 312 26/03/2014 DECRET nr. 312 din 26 martie 2014privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 14 aprilie 2014
1.DECIZIE 255 08/04/2014 DECIZIE nr. 255 din 8 aprilie 2014privind principii şi reguli de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parţiale EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 aprilie 2014
2.
ORDIN 294 01/04/2014
ORDIN nr. 294 din 1 aprilie 2014privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 aprilie 2014
3.
ORDIN 890 02/04/2014
ORDIN nr. 890 din 2 aprilie 2014privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 aprilie 2014
4.COD DE ETICA 02/04/2014 CODUL DE ETICĂ din 2 aprilie 2014pentru Corpul diplomatic şi consular al României EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 aprilie 2014
5.DECIZIE 83 18/02/2014 DECIZIE nr. 83 din 18 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 2 şi 4, art. 28^1 pct. 1 lit. b^2), art. 30 alin. 4, art. 50, art. 51 alin. 2 şi 3, art. 52 alin. 6, art. 55 alin. 1, art. 56, art. 63 alin. 2, art. 64, art. 67 alin. 2, art. 69, 78, 132, art. 134 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi 3, art. 172, 197, art. 209 alin. 4, art. 300 alin. 2, art. 303, 330, 331, art. 332 alin. 1 şi 4, art. 336, 337 şi art. 508-512 din Codul de procedură penală din 1968, ale Codului de procedură penală din 1968, în ansamblul său, ale art. 242 din Codul penal din 1969, precum şi ale Codului penal din 1969, în ansamblul său, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ale art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, ale art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3, 7 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 aprilie 2014
1.DECIZIE 4 11/04/2014 DECIZIE nr. 4 din 11 aprilie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014
2.
RECTIFICARE 32 27/08/2013
RECTIFICARE nr. 32 din 27 august 2013referitoare la art. I pct. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014
3.
ORDIN 544 07/04/2014
ORDIN nr. 544 din 7 aprilie 2014privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014
4.CARTA 07/04/2014 CARTA din 7 aprilie 2014drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014
5.DECIZIE 148 18/03/2014 DECIZIE nr. 148 din 18 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014
6.
HOTARARE 262 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 262 din 9 aprilie 2014privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014
7.
ORDIN 3275 10/04/2014
ORDIN nr. 3.275 din 10 aprilie 2014pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 11 aprilie 2014
1.
HOTARARE 268 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 268 din 9 aprilie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014
2.
HOTARARE 269 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 269 din 9 aprilie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014
3.
HOTARARE 270 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 270 din 9 aprilie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014
4.
HOTARARE 272 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 272 din 9 aprilie 2014privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014
5.
ORDIN 51 07/04/2014
ORDIN nr. 51 din 7 aprilie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014
6.NORMA 07/04/2014 NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2014privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014
7.
ORDIN 53 07/04/2014
ORDIN nr. 53 din 7 aprilie 2014pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014
8.
HOTARARE 5 03/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 3 martie 2014privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 aprilie 2014
1.
HOTARARE 252 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 252 din 2 aprilie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 11 aprilie 2014
2.DECIZIE 77 11/02/2014 DECIZIE nr. 77 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 11 aprilie 2014
3.NORMA 4 27/03/2014 NORMĂ nr. 4 din 27 martie 2014pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 11 aprilie 2014
4.GHID 27/03/2014 GHID din 27 martie 2014cu privire la politicile şi practicile de remunerare (Directiva privind pieţele instrumentelor financiare, MiFID) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 11 aprilie 2014
5.DECIZIE 43 04/02/2014 DECIZIE nr. 43 din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 11 aprilie 2014
1.
HOTARARE 255 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 255 din 2 aprilie 2014privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 11 aprilie 2014
2.
HOTARARE 254 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 254 din 2 aprilie 2014privind înscrierea unei părţi dintr-un imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea acesteia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 11 aprilie 2014
3.ACORD 05/11/2013 ACORD din 5 noiembrie 2013preventiv pentru facilitarea de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 11 aprilie 2014
4.DECRET 309 26/03/2014 DECRET nr. 309 din 26 martie 2014pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 11 aprilie 2014
5.
LEGE 31 27/03/2014
LEGE nr. 31 din 27 martie 2014privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 11 aprilie 2014
6.MEMORANDUM 05/11/2013 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 5 noiembrie 2013între Uniunea Europeană şi România*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 11 aprilie 2014
1.ORD DE URGENTA 16 09/04/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
2.DECIZIE 163 10/04/2014 DECIZIE nr. 163 din 10 aprilie 2014privind numirea domnului Alexandru-Vasile Oprean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
3.DECIZIE 164 10/04/2014 DECIZIE nr. 164 din 10 aprilie 2014pentru eliberarea domnului Demirel Spiridon din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
4.DECIZIE 165 10/04/2014 DECIZIE nr. 165 din 10 aprilie 2014pentru numirea domnului Szep Robert în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
5.DECIZIE 166 10/04/2014 DECIZIE nr. 166 din 10 aprilie 2014pentru numirea domnului Marius-Cătălin Gogescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
6.LISTA 10/04/2014 LISTĂ din 10 aprilie 2014asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2014, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
7.DECIZIE 63 11/02/2014 DECIZIE nr. 63 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
8.DECIZIE 84 18/02/2014 DECIZIE nr. 84 din 18 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
9.DECIZIE 86 18/02/2014 DECIZIE nr. 86 din 18 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
10.
HOTARARE 267 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 267 din 9 aprilie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
1.
HOTARARE 245 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 245 din 2 aprilie 2014pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 10 aprilie 2014
2.PROTOCOL 02/12/2013 PROTOCOL din 2 decembrie 2013între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 10 aprilie 2014
3.
HOTARARE 263 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 263 din 9 aprilie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 10 aprilie 2014
1.DECIZIE 167 10/04/2014 DECIZIE nr. 167 din 10 aprilie 2014privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 aprilie 2014
2.
ORDIN 550 07/04/2014
ORDIN nr. 550 din 7 aprilie 2014privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 aprilie 2014
3.DECIZIE 2 07/04/2014 DECIZIE nr. 2/2014privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale EMITENT: COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 aprilie 2014
4.
LEGE (R) 293 28/06/2004
LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*)privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 aprilie 2014
1.
HOTARARE 259 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 259 din 9 aprilie 2014privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 10 aprilie 2014
2.
HOTARARE (A) 259 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 259 din 9 aprilie 2014(*actualizată*)privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral(actualizată până la data de 14 aprilie 2014*) EMITENT: GUVERNUL -------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către
RECTIFICAREA nr. 259 din 9 aprilie 2014.
1.
LEGE 38 07/04/2014
LEGE nr. 38 din 7 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014
2.DECRET 329 04/04/2014 DECRET nr. 329 din 4 aprilie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014
3.
ORDIN 16 21/03/2014
ORDIN nr. 16 din 21 martie 2014pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014
4.DIRECTIVA 21/03/2014 DIRECTIVA PRINCIPALĂ din 21 martie 2014privind domeniul INFOSEC - INFOSEC 2 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014
1.
LEGE 35 27/03/2014
LEGE nr. 35 din 27 martie 2014pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
2.ACORD 24/06/2013 ACORD INTERN din 24 iunie 2013între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
3.DECRET 313 26/03/2014 DECRET nr. 313 din 26 martie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
4.DECIZIE 76 11/02/2014 DECIZIE nr. 76 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
5.
LEGE (R) 132 15/07/1997
LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*)privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
1.
HOTARARE 247 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 247 din 2 aprilie 2014privind unele măsuri pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 11-13 mai 2014, a celei de-a IX-a Conferinţe a autorităţilor judiciare din regiunea Balcanilor şi a Reuniunii conducătorilor consiliilor judiciare din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014
2.
HOTARARE 256 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 256 din 9 aprilie 2014privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 7 din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014
3.
HOTARARE 260 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 260 din 9 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Neacşu Petre-Silviu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014
4.
HOTARARE 261 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 261 din 9 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Neculae Gheorghe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014
5.
HOTARARE 17 08/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 17 din 8 aprilie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un cadru pentru politica privind clima şi energia în perioada 2020-2030 - COM (2014) 15 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014
6.DECIZIE 162 09/04/2014 DECIZIE nr. 162 din 9 aprilie 2014pentru numirea doamnei Sirma Caraman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014
7.
HOTARARE 244 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 244 din 2 aprilie 2014privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestora din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014
8.DECIZIE 82 18/02/2014 DECIZIE nr. 82 din 18 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, art. 9, art. 14, art. 23, art. 25-28^1, art. 30, art. 65, art. 68^1, art. 69-74, art. 136-138, art. 143-152, art. 160-160^b, art. 161-170, art. 200-264, art. 270, art. 274, art. 287, art. 385^9 alin. 1 pct. 10 din Codul de procedură penală din 1968 şi, în special, ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 5, art. 18^1 alin. (1) şi art. 18^2 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014
9.DECIZIE 1 17/02/2014 DECIZIE nr. 1 din 17 februarie 2014referitoare la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014
1.
HOTARARE 18 08/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 18 din 8 aprilie 2014privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 aprilie 2014
2.
ORDIN 50 07/04/2014
ORDIN nr. 50 din 7 aprilie 2014pentru modificarea art. 67 alin. (4) lit. b) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 aprilie 2014
3.DECIZIE 90 28/03/2014 DECIZIE nr. 90 din 28 martie 2014privind sancţionarea cu retragerea aprobării a doamnei Epure Anca Nicoleta, persoană semnificativă a Societăţii CERTO-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 aprilie 2014
4.
LEGE (R) 182 25/10/2000
LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*)privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 aprilie 2014
1.DECLARATIE 1 08/04/2014 DECLARAŢIE nr. 1 din 8 aprilie 2014privind susţinerea măsurilor de relaxare fiscală şi stimulare economică EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 9 aprilie 2014
2.DECIZIE 81 18/02/2014 DECIZIE nr. 81 din 18 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 lit. a), b) şi d) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 9 aprilie 2014
3.
HOTARARE 1 05/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 5 aprilie 2014pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2013, şi a programului de activitate al Consiliului director pentru anul 2014 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 9 aprilie 2014
4.
HOTARARE 2 05/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 5 aprilie 2014pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013, şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 EMITENT: ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 9 aprilie 2014
5.NORMA 3 17/03/2014 NORMĂ nr. 3 din 17 martie 2014privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 9 aprilie 2014
1.DECIZIE 108 05/03/2014 DECIZIE nr. 108 din 5 martie 2014asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre autoritatea judecătorească şi autoritatea executivă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 aprilie 2014
2.DECIZIE 2 17/02/2014 DECIZIE nr. 2 din 17 februarie 2014privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 aprilie 2014
3.
ORDIN 3235 26/03/2014
ORDIN nr. 3.235 din 26 martie 2014privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional "Copilăria" din municipiul Constanţa EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 aprilie 2014
4.
ORDIN 3239 26/03/2014
ORDIN nr. 3.239 din 26 martie 2014privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din municipiul Bucureşti EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 aprilie 2014
1.DECIZIE 85 28/03/2014 DECIZIE nr. 85 din 28 martie 2014privind sancţionarea Societăţii VICTORIA BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 9 aprilie 2014
2.DECIZIE 86 28/03/2014 DECIZIE nr. 86 din 28 martie 2014privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 9 aprilie 2014
3.DECIZIE 87 28/03/2014 DECIZIE nr. 87 din 28 martie 2014privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 9 aprilie 2014
4.
ORDIN 577 02/04/2014
ORDIN nr. 577 din 2 aprilie 2014privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 9 aprilie 2014
5.DECIZIE 89 28/03/2014 DECIZIE nr. 89 din 28 martie 2014privind sancţionarea Societăţii MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 9 aprilie 2014
6.
ORDIN 1 28/03/2014
ORDIN nr. 1 din 28 martie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 9 aprilie 2014
7.DECIZIE 83 28/03/2014 DECIZIE nr. 83 din 28 martie 2014privind sancţionarea Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 9 aprilie 2014
8.
ORDIN 301 02/04/2014
ORDIN nr. 301 din 2 aprilie 2014privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 9 aprilie 2014
1.
LEGE 30 27/03/2014
LEGE nr. 30 din 27 martie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
2.DECRET 308 26/03/2014 DECRET nr. 308 din 26 martie 2014privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
3.
LEGE 36 07/04/2014
LEGE nr. 36 din 7 aprilie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
4.DECRET 327 04/04/2014 DECRET nr. 327 din 4 aprilie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
5.
LEGE 37 07/04/2014
LEGE nr. 37 din 7 aprilie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
6.DECRET 328 04/04/2014 DECRET nr. 328 din 4 aprilie 2014privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
7.
HOTARARE 27 08/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 27 din 8 aprilie 2014privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
8.
HOTARARE 28 08/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 28 din 8 aprilie 2014privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
9.
ORDIN 361 02/04/2014
ORDIN nr. 361 din 2 aprilie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
10.
ORDIN 238 04/04/2014
ORDIN nr. 238 din 4 aprilie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014
1.ANEXA 02/04/2014 ANEXĂ din 2 aprilie 2014nr. 1-49 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 bis din 8 aprilie 2014
2.ANEXA 04/04/2014 ANEXĂ din 4 aprilie 2014nr. 1-49 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 255 bis din 8 aprilie 2014
1.DECRET 326 04/04/2014 DECRET nr. 326 din 4 aprilie 2014privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 aprilie 2014
2.DECRET 355 07/04/2014 DECRET nr. 355 din 7 aprilie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 aprilie 2014
3.DECRET 356 07/04/2014 DECRET nr. 356 din 7 aprilie 2014privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 aprilie 2014
4.
HOTARARE 246 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 246 din 2 aprilie 2014privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 aprilie 2014
5.
ORDIN 380 02/04/2014
ORDIN nr. 380 din 2 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 aprilie 2014
6.
ORDIN 379 02/04/2014
ORDIN nr. 379 din 2 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 aprilie 2014
1.
HOTARARE 05/03/2013 HOTĂRÂRE din 5 martie 2013în Cauza Manolachi împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
2.ACT 08/04/2014 CUANTUM TOTAL din 8 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor Târgu Mureş EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
3.DECRET 330 04/04/2014 DECRET nr. 330 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
4.DECRET 331 04/04/2014 DECRET nr. 331 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
5.DECRET 332 04/04/2014 DECRET nr. 332 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
6.DECRET 333 04/04/2014 DECRET nr. 333 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
7.DECRET 334 04/04/2014 DECRET nr. 334 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
8.DECRET 335 04/04/2014 DECRET nr. 335 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
9.DECRET 336 04/04/2014 DECRET nr. 336 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
10.DECRET 337 04/04/2014 DECRET nr. 337 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
11.DECRET 338 04/04/2014 DECRET nr. 338 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
12.DECRET 339 04/04/2014 DECRET nr. 339 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
13.DECRET 340 04/04/2014 DECRET nr. 340 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
14.DECRET 341 04/04/2014 DECRET nr. 341 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
15.DECRET 342 04/04/2014 DECRET nr. 342 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
16.DECRET 343 04/04/2014 DECRET nr. 343 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
17.DECRET 344 04/04/2014 DECRET nr. 344 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
18.DECRET 345 04/04/2014 DECRET nr. 345 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
19.DECRET 346 04/04/2014 DECRET nr. 346 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
20.DECRET 347 04/04/2014 DECRET nr. 347 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
21.DECRET 348 04/04/2014 DECRET nr. 348 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
22.DECRET 349 04/04/2014 DECRET nr. 349 din 4 aprilie 2014privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
23.DECRET 350 07/04/2014 DECRET nr. 350 din 7 aprilie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
24.DECRET 351 07/04/2014 DECRET nr. 351 din 7 aprilie 2014privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
25.DECRET 352 07/04/2014 DECRET nr. 352 din 7 aprilie 2014privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
26.DECRET 353 07/04/2014 DECRET nr. 353 din 7 aprilie 2014privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Mare Ofiţer EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
27.DECRET 354 07/04/2014 DECRET nr. 354 din 7 aprilie 2014privind conferirea unor decoraţii EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 8 aprilie 2014
1.
LEGE 32 27/03/2014
LEGE nr. 32 din 27 martie 2014pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 8 aprilie 2014
2.TRATAT 03/06/2013 TRATAT din 3 iunie 2013privind comerţul cu arme*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 8 aprilie 2014
3.DECRET 310 26/03/2014 DECRET nr. 310 din 26 martie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 8 aprilie 2014
4.
LEGE (R) 17 07/08/1990
LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*)privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 8 aprilie 2014 ----- *) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 17/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002 şi, ulterior, a fost modificată şi completată prin: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2007, aprobată prin Legea nr. 102/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 15 mai 2008; - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2011, aprobată prin Legea nr. 239/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 8 decembrie 2011; - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.
1.
HOTARARE 248 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 248 din 2 aprilie 2014privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014
2.
HOTARARE 253 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 253 din 2 aprilie 2014privind modificarea şi completarea art. 19^2 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014
3.DECIZIE 84 28/03/2014 DECIZIE nr. 84 din 28 martie 2014privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Stănilă Ţiculescu Ileana Cătălina - administrator/director general, persoană semnificativă a Societăţii SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014
4.
ORDIN 823 26/03/2014
ORDIN nr. 823 din 26 martie 2014privind aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară din teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGTR-RO-03 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014
5.
LEGE (R) 346 05/06/2002
LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*)privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014
1.
HOTARARE 239 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 239 din 2 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2014
2.
ORDIN 90 19/03/2014
ORDIN nr. 90 din 19 martie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2014
3.
ORDIN 635 02/04/2014
ORDIN nr. 635 din 2 aprilie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2014
4.
HOTARARE 240 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 240 din 2 aprilie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2014
1.
HOTARARE 238 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 238 din 2 aprilie 2014privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea unei unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii a unui imobil care nu aparţine proprietăţii publice a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014
2.
HOTARARE 225 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 225 din 26 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014
3.NORMA 26/03/2014 NORME METODOLOGICE din 26 martie 2014privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014
4.
ORDIN 491 28/03/2014
ORDIN nr. 491 din 28 martie 2014pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014
1.
HOTARARE 231 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 231 din 26 martie 2014privind rechemarea şi numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014
2.
HOTARARE 249 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 249 din 2 aprilie 2014privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014
3.DECIZIE 160 07/04/2014 DECIZIE nr. 160 din 7 aprilie 2014privind eliberarea domnului Victor Socaciu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014
4.DECIZIE 161 07/04/2014 DECIZIE nr. 161 din 7 aprilie 2014privind numirea domnului Adrian Sanda în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014
5.
ORDIN 340 27/03/2014
ORDIN nr. 340 din 27 martie 2014privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014
6.
HOTARARE 250 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 250 din 2 aprilie 2014privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014
7.
ORDIN 214 20/03/2014
ORDIN nr. 214 din 20 martie 2014privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014
8.
ORDIN 447 04/04/2014
ORDIN nr. 447 din 4 aprilie 2014privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014
9.
HOTARARE 251 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 251 din 2 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 7 aprilie 2014
1.
ORDIN 25 28/03/2014
ORDIN nr. 25 din 28 martie 2014pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2013 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
2.
ORDIN 368 02/04/2014
ORDIN nr. 368 din 2 aprilie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială FERTIGYN - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
3.
ORDIN 23 28/03/2014
ORDIN nr. 23 din 28 martie 2014privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licenţei de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2014-2015 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
4.
ORDIN 24 28/03/2014
ORDIN nr. 24 din 28 martie 2014privind aprobarea Procedurii pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
5.PROCEDURA 28/03/2014 PROCEDURĂ din 28 martie 2014pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
6.
ORDIN 530 27/03/2014
ORDIN nr. 530 din 27 martie 2014privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 7 aprilie 2014
1.
ORDIN 265 01/04/2014
ORDIN nr. 265 din 1 aprilie 2014pentru modificarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 156/2011 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2014
2.
ORDIN 723 28/02/2014
ORDIN nr. 723 din 28 februarie 2014pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2127 (2013), respectiv 2134 (2014) privind măsurile restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2014
3.REZOLUTIE 2127 05/12/2013 REZOLUŢIA nr. 2.127 din 5 decembrie 2013privind măsurile restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2014
4.REZOLUTIE 2134 28/01/2014 REZOLUŢIA nr. 2.134 din 28 ianuarie 2014privind măsurile restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană EMITENT: CONSILIUL DE SECURITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2014
5.DECIZIE 80 16/02/2014 DECIZIE nr. 80 din 16 februarie 2014asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2014
1.
ORDIN 138 21/03/2014
ORDIN nr. 138 din 21 martie 2014pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014
2.
ORDIN 433 20/03/2014
ORDIN nr. 433 din 20 martie 2014pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014
3.
ORDIN 821 26/03/2014
ORDIN nr. 821 din 26 martie 2014privind aprobarea Licenţei generale de transfer de introducere temporară pe teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGIN-RO-02 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014
4.
ORDIN 822 26/03/2014
ORDIN nr. 822 din 26 martie 2014privind aprobarea Licenţei generale de import temporar de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGIM-RO-01 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014
5.
ORDIN 2191 01/04/2014
ORDIN nr. 2.191 din 1 aprilie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Casei rurale" din municipiul Turda, piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 5, judeţul Cluj EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014
6.
HOTARARE 243 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 243 din 2 aprilie 2014pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014
7.
ORDIN 49 04/04/2014
ORDIN nr. 49 din 4 aprilie 2014privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014
1.
HOTARARE 5 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 1 aprilie 2014pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
2.
HOTARARE 7 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 1 aprilie 2014pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
3.
HOTARARE 10 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 10 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
4.
HOTARARE 11 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 11 din 1 aprilie 2014pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
5.
HOTARARE 12 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 12 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
6.
HOTARARE 15 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 15 din 1 aprilie 2014pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
7.
HOTARARE 16 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2014privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul "Aer curat pentru Europa" - COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere - COM (2013)919 şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE - COM (2013)920 EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
8.DECIZIE 152 04/04/2014 DECIZIE nr. 152 din 4 aprilie 2014privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Constantin din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
9.DECIZIE 153 04/04/2014 DECIZIE nr. 153 din 4 aprilie 2014privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către doamna Elena Gabriela Eremia EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
10.DECIZIE 154 04/04/2014 DECIZIE nr. 154 din 4 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
11.DECIZIE 155 04/04/2014 DECIZIE nr. 155 din 4 aprilie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Dumitra Groza a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
12.DECIZIE 156 04/04/2014 DECIZIE nr. 156 din 4 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
13.DECIZIE 157 04/04/2014 DECIZIE nr. 157 din 4 aprilie 2014privind numirea domnului Nicolae Minea în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
14.DECIZIE 158 04/04/2014 DECIZIE nr. 158 din 4 aprilie 2014pentru numirea doamnei Szavics Petra în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
15.DECIZIE 159 04/04/2014 DECIZIE nr. 159 din 4 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
16.
HOTARARE 4 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 4H din 2 aprilie 2014privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL - PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
17.DECIZIE 582 24/03/2014 DECIZIE nr. 582 din 24 martie 2014privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014
1.
HOTARARE 1 28/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 1 din 28 martie 2014pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2014 EMITENT: COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZIŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
2.
HOTARARE 242 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 242 din 2 aprilie 2014privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor radiofonice în străinătate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
3.DECIZIE 26 21/01/2014 DECIZIE nr. 26 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
4.DECIZIE 197 27/03/2014 DECIZIE nr. 197 din 27 martie 2014pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
5.SENTINTA 835 08/02/2012 SENTINŢA CIVILĂ nr. 835 din 8 februarie 2012referitoare la pronunţarea asupra cererii în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect - anulare act administrativ EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV,FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
6.
ORDIN 284 27/03/2014
ORDIN nr. 284 din 27 martie 2014privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2014, pe specii şi zone EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014
1.
ORDIN 18 21/03/2014
ORDIN nr. 18 din 21 martie 2014pentru aprobarea Ghidului privind structura şi conţinutul Procedurilor Operaţionale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS 2 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014
2.GHID 21/03/2014 GHID din 21 martie 2014privind structura şi conţinutul Procedurilor Operaţionale de Securitate (PrOpSec) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS 2 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014
3.
ORDIN 48 02/04/2014
ORDIN nr. 48 din 2 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014
4.
LEGE (R) 129 29/12/1992
LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*)privind protecţia desenelor şi modelelor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014
1.
HOTARARE 237 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 237 din 2 aprilie 2014privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
2.
HOTARARE 241 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 241 din 2 aprilie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "LG - 97" din municipiul Bucureşti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
3.ORD DE URGENTA 14 02/04/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 2 aprilie 2014pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
4.ORD DE URGENTA 15 02/04/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
5.
ORDIN 293 01/04/2014
ORDIN nr. 293 din 1 aprilie 2014pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
6.
ORDIN 44 18/03/2014
ORDIN nr. 44 din 18 martie 2014privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
7.NORMA 18/03/2014 NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014
1.DECIZIE 29 21/01/2014 DECIZIE nr. 29 din 21 ianuarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014
2.DECIZIE 3 03/04/2014 DECIZIE nr. 3 din 3 aprilie 2014privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014
3.DECIZIE 71 11/02/2014 DECIZIE nr. 71 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014
4.
LEGE (R) 21 10/04/1996
LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*)legea concurenţei*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 ----- *) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea concurenţei nr. 21/1996 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 5 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 11 iulie 2011 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 8 august 2011; - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.
5.
LEGE (R) 141 12/07/2010
LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014
1.
HOTARARE 223 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 223 din 26 martie 2014privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei "Comorile României" în Republica Populară Chineză EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
2.
HOTARARE 222 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 222 din 26 martie 2014privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
3.
HOTARARE 220 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 220 din 26 martie 2014pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
4.DECIZIE 146 02/04/2014 DECIZIE nr. 146 din 2 aprilie 2014privind numirea domnului Gyorgy Attila în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
5.DECIZIE 147 02/04/2014 DECIZIE nr. 147 din 2 aprilie 2014pentru numirea domnului Istvan Zoltan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
6.DECIZIE 148 02/04/2014 DECIZIE nr. 148 din 2 aprilie 2014privind numirea domnului Pasztor Sandor în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
7.DECIZIE 149 02/04/2014 DECIZIE nr. 149 din 2 aprilie 2014privind numirea domnului Birtalan Jozsef în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
8.DECIZIE 150 02/04/2014 DECIZIE nr. 150 din 2 aprilie 2014privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului a domnului Damian Drăghici EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
9.DECIZIE 151 02/04/2014 DECIZIE nr. 151 din 2 aprilie 2014privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anina Maria Ciuciu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
10.
ORDIN 220 25/03/2014
ORDIN nr. 220 din 25 martie 2014pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
11.ACT 03/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 3 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sibiu EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
12.
LEGE (R) 266 15/05/2002
LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*)privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014
1.
LEGE (R) 94 08/09/1992
LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3 aprilie 2014
2.LISTA 03/04/2014 LISTĂ din 3 aprilie 2014cuprinzând denumirea şi semnele electorale*) ale partidelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi care şi-au depus candidaturile în vederea participării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3 aprilie 2014
3.
ORDIN 466 26/03/2014
ORDIN nr. 466 din 26 martie 2014privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2014 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3 aprilie 2014
4.DECIZIE 106 27/02/2014 DECIZIE nr. 106 din 27 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 3 aprilie 2014
1.
HOTARARE 6 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
2.
HOTARARE 8 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 8 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
3.
HOTARARE 9 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
4.
HOTARARE 13 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 13 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
5.
HOTARARE 232 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 232 din 2 aprilie 2014privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Gavrilă Georgeta din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
6.
HOTARARE 233 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 233 din 2 aprilie 2014privind exercitarea prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
7.
HOTARARE 234 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 234 din 2 aprilie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către doamna Cliseru Speranţa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
8.
HOTARARE 235 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 235 din 2 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
9.
HOTARARE 236 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 236 din 2 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
10.DECIZIE 145 02/04/2014 DECIZIE nr. 145 din 2 aprilie 2014privind numirea prin mobilitate a doamnei Georgeta Gavrilă în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
11.
ORDIN 124 31/01/2014
ORDIN nr. 124 din 31 ianuarie 2014privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
12.
ORDIN 56 12/02/2014
ORDIN nr. 56 din 12 februarie 2014privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
13.
ORDIN 347 04/03/2014
ORDIN nr. 347 din 4 martie 2014privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 2 aprilie 2014
1.
HOTARARE 4 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 4 din 1 aprilie 2014pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2014 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
2.DECIZIE 5 01/04/2014 DECIZIE nr. 5 din 1 aprilie 2014privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-3 aprilie 2014 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
3.DECRET 325 01/04/2014 DECRET nr. 325 din 1 aprilie 2014privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
4.
ORDIN 146 25/03/2014
ORDIN nr. 146 din 25 martie 2014privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
5.PROCEDURA 25/03/2014 PROCEDURA SPECIFICĂ din 25 martie 2014de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
6.
ORDIN 431 20/03/2014
ORDIN nr. 431 din 20 martie 2014pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV-2013, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
7.
ORDIN 496 31/03/2014
ORDIN nr. 496 din 31 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
8.NORMA 31/03/2014 NORME METODOLOGICE din 31 martie 2014privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
9.
HOTARARE 3 31/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 3H din 31 martie 2014privind interpretarea noţiunii "partid politic care are membri în Parlamentul European" EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
10.ACT 02/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 2 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
11.ACT 02/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 2 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Polonezilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 2 aprilie 2014
1.
LEGE (R) 72 16/01/2002
LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*)zootehniei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 2 aprilie 2014
2.
ORDIN 199 24/02/2014
ORDIN nr. 199 din 24 februarie 2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 2 aprilie 2014
3.REGULAMENT 24/02/2014 REGULAMENT din 24 februarie 2014de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 2 aprilie 2014
1.
HOTARARE 228 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 228 din 26 martie 2014privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
2.
LEGE 33 27/03/2014
LEGE nr. 33 din 27 martie 2014pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
3.MEMORANDUM 15/10/2013 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 15 octombrie 2013între Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
4.DECRET 311 26/03/2014 DECRET nr. 311 din 26 martie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
5.
HOTARARE 149 06/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 149 din 6 martie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Hida şi Românaşi, judeţul Sălaj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
6.
HOTARARE 218 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 218 din 26 martie 2014privind aprobarea stemei comunei Ion Neculce, judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
7.
ORDIN 394 12/03/2014
ORDIN nr. 394 din 12 martie 2014privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
8.
ORDIN 290 13/03/2014
ORDIN nr. 290 din 13 martie 2014privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
9.
ORDIN 49 19/03/2014
ORDIN nr. 49 din 19 martie 2014privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014
1.RAPORT 02/04/2014 RAPORT din 2 aprilie 2014privind activităţile desfăşurate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2013 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 2 aprilie 2014
1.
HOTARARE 14 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 14 din 1 aprilie 2014privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014
2.
HOTARARE 16 01/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2014privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014
3.
ORDIN 802 18/03/2014
ORDIN nr. 802 din 18 martie 2014privind publicarea Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017, semnat la Bruxelles la 10 februarie 2014 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014
4.PROGRAM 10/02/2014 PROGRAM DE COLABORARE din 10 februarie 2014în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014
1.DECLARATIE 1 01/04/2014 DECLARAŢIA nr. 1 din 1 aprilie 2014Parlamentului României cu ocazia marcării a 10 ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică şi a 65 de ani de existenţă a NATO EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
2.
HOTARARE 25 31/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 25 din 31 martie 2014privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
3.
ORDIN 359 01/04/2014
ORDIN nr. 359 din 1 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
4.
ORDIN 209 17/03/2014
ORDIN nr. 209 din 17 martie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
5.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Poporului - Dan Diaconescu EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
6.
ORDIN 494 31/03/2014
ORDIN nr. 494 din 31 martie 2014privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
7.
HOTARARE 26 31/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 26 din 31 martie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
8.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Croaţilor din România EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
9.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
10.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
11.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Regională "Bucovina" din Suceava şi filialele sale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
12.LISTA 01/04/2014 LISTĂ din 1 aprilie 2014cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
13.ACT 01/04/2014 CUANTUMUL TOTAL din 1 aprilie 2014al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forţa Civică EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 1 aprilie 2014
1.
HOTARARE 229 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 229 din 26 martie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
2.
HOTARARE 230 26/03/2014 HOTĂRÂRE nr. 230 din 26 martie 2014privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" în bugetul pe anul 2014 între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
3.
ORDIN 342 27/03/2014
ORDIN nr. 342 din 27 martie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru activitatea de transplant renal EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
4.
ORDIN 343 27/03/2014
ORDIN nr. 343 din 27 martie 2014privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială PROMED SYSTEM - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro), pentru punctul de lucru Spitalul Well Born, str. Brodina nr. 3, sectorul 1, Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
5.
ORDIN 545 24/03/2014
ORDIN nr. 545 din 24 martie 2014privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
6.
LEGE (R) 255 30/12/1998
LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicată*)privind protecţia noilor soiuri de plante*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014
7.
ORDIN (A) 545 24/03/2014
ORDIN nr. 545 din 24 martie 2014 (*actualizat*)privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014**)(actualizat până la data de 14 aprilie 2014*) EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM -------------- *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către
RECTIFICAREA nr. 545 din 24 martie 2014.
1.
ORDIN 20 28/03/2014
ORDIN nr. 20 din 28 martie 2014pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014
2.
ORDIN 27 28/03/2014
ORDIN nr. 27 din 28 martie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014
3.
ORDIN 26 28/03/2014
ORDIN nr. 26 din 28 martie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014
4.
ORDIN 21 28/03/2014
ORDIN nr. 21 din 28 martie 2014privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014
5.
ORDIN 22 28/03/2014
ORDIN nr. 22 din 28 martie 2014privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A. EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 1 aprilie 2014

2. JURISPRUDENTA

Taxa judiciară de timbru. Recurs anulat ca timbrat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Măsură administrativă cu caracter politic. Persoană condamnată politic. Recurs la recurs. Inadmisibilitate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Dizolvare societate. Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Executarea silită în cazul debitorilor solidari. Casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Plata majorărilor TVA. Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Contestaţia în anulare. Inadmisibilitate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Cerere de revizuire. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Cerere de revizuire. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Infracţiuni de trafic de droguri de risc şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de droguri de risc. Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Infracţiunea de omor calificat, în forma tentativei. Recurs. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Imobil preluat în mod abuziv. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Teren preluat prin expropriere în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional. Despăgubiri. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Despăgubiri. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Imobil preluat în mod abuziv. Casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Imobil preluat în mod abuziv. Casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Funcţionari publici. Abuz în serviciu în forma calificată. Infracţiuni de complicitate la contrabandă. Infracţiuni de constituirea unui grup infracţional organizat. Infracţiuni de tăinuire. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Conflict de muncă. Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Solicitarea de despăgubiri reprezentând daune morale pentru suferinţele îndurate pe perioada deportării EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Solicitarea de despăgubiri reprezentând daune morale pentru suferinţele îndurate pe perioada deportării EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Plângere împotriva soluţiei dispuse de procuror. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Infracţiunea de omor. Reducerea pedepsei la minimul special al pedepsei stabilite de lege. Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Prejudiciu cauzat bugetului de stat. Infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. (1) lit. a) şi c) Cod penal rap. la art. 76 alin. (1) lit. d) Cod penal. Recurs. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Trafic de persoane. Trafic de minori. Pornografie infantilă. Recursuri respinse ca nefondate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Contestaţie în anulare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Contestaţie în anulare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de strămutare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Inculpat minor. Înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu cu măsura arestării preventive. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat de pe lângă Penitenciarul Gherla, pentru executarea pedepselor privative de libertate. Competenţă de soluţionare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Infracţiuni. Rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Contestaţie la executare. Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Infracţiunea de omor calificat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Contestaţie în anulare. Trimitere spre competentă soluţionare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Acte administrative. Admisibilitatea excepţiei de nelegalitate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Tranzacţii imobiliare. Obligaţii TVA stabilite prin raportul de inspecţie fiscală. Acţiune în anularea deciziei de impunere fiscală. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Funcţionari publici cu funcţie de conducere. Reintegrare în funcţia publică deţinută anterior. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Contract de vânzare-cumpărare a apei minerale. Modificarea preţului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Decizie de impunere privind obligaţii fiscale suplimentare de plată. Suspendare de drept. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Cerere privind constatarea calităţii de colaborator al Securităţii. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Decizie de primire în profesia de avocat cu scutire de examen. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Cerere privind constatarea calităţii de colaborator al Securităţii. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Decizie de recalculare a pensiei. Declinare de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Decizie de recalculare a pensiei. Declinare de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Decizie de recalculare a pensiei. Declinare de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de ordonanţă preşedinţială. Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Competenţa teritorială de soluţionare a plângerii contravenţionale. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Competenţe specializate alocate completelor de judecată. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Imobil preluat abuziv de către stat. Obligarea Statului Român la despăgubiri constând în valoarea de piaţă a imobilului. Contestaţie împotriva modului în care au fost stabilite despăgubirile. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Imobil preluat abuziv de către stat şi ulterior vândut chiriaşilor în baza Legii nr. 112/1995. Acţiune în revendicare. Comparare de titluri. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Imobil expropriat înainte de instaurarea regimului comunist. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării procesului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării procesului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării procesului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Contract de vânzare-cumpărare. Pact comisoriu. Sancţiunea desfiinţării contractului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Admite recursul. Casează decizia atacată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Acţiune în revendicarea unui imobil al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr. 10/2001. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Imobil expropriat. Hotărâre de stabilire a despăgubirilor. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere privind restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în Italia. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Suspendarea judecării cauzei. Recurs. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat (constituit în vederea săvârşirii infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc şi trafic internaţional de droguri de mare risc). EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Admite recursul. Casează şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Cerere de ordonanţă preşedinţială. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Infracţiunea de trafic de persoane. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Condamnare cu caracter politic. Solicitarea de daune morale şi restituirea sumelor confiscate EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Recurs anulat ca netimbrat EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Nerespectarea procedurii concilierii prealabile înainte de introducerea cererii de chemare în judecată. Casarea deciziei şi trimiterea cauzei pentru soluţionare EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Cerere de acordare ajutor public judiciar, în modalitatea eşalonării taxei judiciare de timbru, respinsă. Recurs EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Recurs respins ca nefondat EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Îndeplinirea obligaţiei de terminare a lucrării în termenul stabilit. Proces verbal de recepţie. Recurs EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Interpretarea clauzelor contractului de închiriere de locomotive. Justificarea depăşirii termenelor prin necesitatea efectuării de reparaţii EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Contract de închiriere. Restituirea lucrului în starea în care l-a primit. Obligarea la plata sumei reprezentând chiria EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Constatarea nulităţii cererii de recurs EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Contract de vânzare cumpărare constatat nul printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Radierea din cartea funciară a ipotecii instituite prin contractul de ipotecă EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Contract de prestări servicii, având ca obiect pază obiective. Invocarea prejudiciului cauzat prin achitarea facturilor cu întârziere EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Neîndeplinirea condiţiilor pentru angajarea răspunderii civile delictuale. Recurs nul EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Acţiune formulată, având ca obiect acţiune în îmbogăţire fără justă cauză. Încălcarea formelor de procedură civilă. Cauză trimisă spre rejudecare EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Cerere de revizuire respinsă. Recurs EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Recurs anulat ca netimbrat EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Contestaţie în anulare respinsă EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Contestaţie în anulare respinsă EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Cerere de revizuire respinsă. Recurs EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Contract de leasing financiar. Clauze. Stabilirea competenţei de soluţionare EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Solicitarea anulării deciziei de suspendare a plăţii pensiei de serviciu. Conflict negativ de competenţă EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Contestarea modului de punere în plată a pensiei recalculate. Stabilirea competenţei de soluţionare EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Solicitarea anulării deciziei de recalculare a pensiei. Stabilirea competenţei de soluţionare EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Cerere de ordonanţă preşedinţială privind încredinţarea copilului minor. Stabilirea competenţei de soluţionare EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Solicitarea instituirii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile. Stabilirea competenţei de soluţionare EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de consultanţă şi restabilirea situaţiei anterioare EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Infracţiunea de omor. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Cerere de completare a dispozitivului deciziei civile. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit. Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor legale pentru angajarea răspunderii civile delictuale. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Societate comercială. Acţiune în restituire-pretenţii. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Teren preluat în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Exercitarea dreptului de proprietate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Cerere de revizuire. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
Contract de achiziţie publică cu finanţare de la bugetul de stat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Cereri de transfer a unor judecători. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Obligaţii fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală. Acţiune în anularea deciziei fiscale. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Cerere de recurs. Sancţiunea nulităţii. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de delegare a instanţei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Imobil teren. Rectificarea cărţii funciare în sensul radierii dreptului de proprietate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Infracţiuni de iniţiere/constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Contestaţie în anulare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Contestaţie în anulare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Imobil revendicat. Contestaţie împotriva deciziei emisă de Agenţia Domeniilor Statului în procedura specială de restituire. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Mărci protejate la nivel naţional şi internaţional. Despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin folosirea fără drept a mărcii. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
Imobil expropriat. Valoarea imobilului stabilită prin raportul de expertiză. Despăgubiri. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ

3. ACTUALIZARI LEGISLATIVE

Actualizarea 1417z3 ACTE OFICIALE1. DECIZIE 128 08/03/2014 DECIZIE nr. 128 din 8 martie 2014referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 22 aprilie 2014
2. DECIZIE 158 19/03/2014 DECIZIE nr. 158 din 19 martie 2014referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 22 aprilie 2014
3.
HOTARARE 301 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 301 din 16 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
4. DECIZIE 70 11/02/2014 DECIZIE nr. 70 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 673^11 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014
5.
ORDIN 64 15/04/2014
ORDIN nr. 64 din 15 aprilie 2014privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
6.
ORDIN 198 16/04/2014
ORDIN nr. 198 din 16 aprilie 2014privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
7.
ORDIN 286 27/03/2014
ORDIN nr. 286 din 27 martie 2014pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
8.
ORDIN 408 09/04/2014
ORDIN nr. 408 din 9 aprilie 2014pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
9.
HOTARARE 9 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 9 din 16 aprilie 2014privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
10.
LEGE (R) 16 02/04/1996
LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*)privind Arhivelor Naţionale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014
11.
HOTARARE 5 17/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 5H din 17 aprilie 2014privind interpretarea dispoziţiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL - PENTRU A
LEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
12.
RECTIFICARE 284 16/04/2014
RECTIFICARE nr. 284 din 16 aprilie 2014referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 284/2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014
13. DECIZIE 75 11/02/2014 DECIZIE nr. 75 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014
14.
ORDIN 1494 16/04/2014
ORDIN nr. 1.494/C din 16 aprilie 2014privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 aprilie 2014
15. REGULAMENT 16/04/2014 REGULAMENT din 16 aprilie 2014pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 aprilie 2014
16. DECIZIE 133 13/03/2014 DECIZIE nr. 133 din 13 martie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 teza întâi din Codul penal din 1969 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 22 aprilie 2014
17. DECRET 380 16/04/2014 DECRET nr. 380 din 16 aprilie 2014privind rechemarea unui ambasador EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
18. DECIZIE 59 11/02/2014 DECIZIE nr. 59 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
19.
HOTARARE 2 10/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 2 din 10 aprilie 2014privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008 EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
20.
HOTARARE 264 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 264 din 9 aprilie 2014privind aprobarea stemei comunei Hălchiu, judeţul Braşov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
21.
HOTARARE 273 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 273 din 9 aprilie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Corni, Curteşti, Răuseni, Truşeşti şi Ungureni, judeţul Botoşani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
22.
HOTARARE 278 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 278 din 9 aprilie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
23.
HOTARARE 295 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 295 din 16 aprilie 2014privind aprobarea stemelor comunelor Brăneşti şi Clinceni, judeţul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
24.
ORDIN 506 10/04/2014
ORDIN nr. 506 din 10 aprilie 2014pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
25.
HOTARARE 6 04/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 4 aprilie 2014privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2014 EMITENT: UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 22 aprilie 2014
26. DECIZIE 157 19/03/2014 DECIZIE nr. 157 din 19 martie 2014cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 23 aprilie 2014
27.
LEGE 42 11/04/2014
LEGE nr. 42 din 11 aprilie 2014privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
28. REZOLUTIE 266 13/05/2008 REZOLUTIE*) nr. MSC.266(84) din 13 mai 2008privind adoptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
29. DECRET 360 09/04/2014 DECRET nr. 360 din 9 aprilie 2014pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 aprilie 2014
30. COD NAVA 13/05/2008 COD DE SIGURANŢĂ din 13 mai 2008pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS 2008) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 295 din 23 aprilie 2014
Actualizarea 1416z5 ACTE OFICIALE1.
HOTARARE 29/10/2013 HOTĂRÂRE din 29 octombrie 2013în Cauza Hogea împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 17 aprilie 2014
2. DECIZIE 668 14/04/2014 DECIZIE nr. 668 din 14 aprilie 2014privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 17 aprilie 2014
3. DECIZIE 61 11/02/2014 DECIZIE nr. 61 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
4.
ORDIN 132 18/02/2014
ORDIN nr. 132 din 18 februarie 2014privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului aeroportuar ambiental la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 17 aprilie 2014
5.
HOTARARE 5 05/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 5 aprilie 2014pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 17 aprilie 2014
6. REGULAMENT 05/04/2014 REGULAMENTUL din 5 aprilie 2014Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 17 aprilie 2014
7. DECIZIE 66 11/02/2014 DECIZIE nr. 66 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
8. COMUNICAT 1 10/04/2014 COMUNICAT nr. 1 din 10 aprilie 2014privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
9.
HOTARARE 285 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 285 din 16 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
10.
ORDIN 3218 21/03/2014
ORDIN nr. 3.218 din 21 martie 2014privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind elaborarea acestora EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014
11.
HOTARARE 283 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 283 din 16 aprilie 2014privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 18 aprilie 2014
12.
LEGE (R) 546 14/10/2002
LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*)privind graţierea şi procedura acordării graţierii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 18 aprilie 2014
13.
HOTARARE 284 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 284 din 16 aprilie 2014pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 18 aprilie 2014
JURISPRUDENTA14. DECIZIE 2576 27/06/2013 DECIZIE nr. 2.576 din 27 iunie 2013Taxa judiciară de timbru. Recurs anulat ca timbrat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
15. DECIZIE 2578 27/06/2013 DECIZIE nr. 2.578 din 27 iunie 2013Măsură administrativă cu caracter politic. Persoană condamnată politic. Recurs la recurs. Inadmisibilitate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
16. DECIZIE 2581 27/06/2013 DECIZIE nr. 2.581 din 27 iunie 2013Dizolvare societate. Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
17. DECIZIE 2583 27/06/2013 DECIZIE nr. 2.583 din 27 iunie 2013Executarea silită în cazul debitorilor solidari. Casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
18. DECIZIE 2587 27/06/2013 DECIZIE nr. 2.587 din 27 iunie 2013Plata majorărilor TVA. Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
19. DECIZIE 2589 27/06/2013 DECIZIE nr. 2.589 din 27 iunie 2013Contestaţia în anulare. Inadmisibilitate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
20. DECIZIE 2590 27/06/2013 DECIZIE nr. 2.590 din 27 iunie 2013Cerere de revizuire. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
21. DECIZIE 2591 27/06/2013 DECIZIE nr. 2.591 din 27 iunie 2013Cerere de revizuire. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
22. DECIZIE 605 19/02/2013 DECIZIE nr. 605 din 19 februarie 2013Infracţiuni de trafic de droguri de risc şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de droguri de risc. Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
23. DECIZIE 606 19/02/2013 DECIZIE nr. 606 din 19 februarie 2013Infracţiunea de omor calificat, în forma tentativei. Recurs. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
24. DECIZIE 1297 12/03/2013 DECIZIE nr. 1.297 din 12 martie 2013Imobil preluat în mod abuziv. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
25. DECIZIE 1299 12/03/2013 DECIZIE nr. 1.299 din 12 martie 2013Teren preluat prin expropriere în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional. Despăgubiri. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
26. DECIZIE 1302 12/03/2013 DECIZIE nr. 1.302 din 12 martie 2013Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Despăgubiri. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
27. DECIZIE 1305 12/03/2013 DECIZIE nr. 1.305 din 12 martie 2013Imobil preluat în mod abuziv. Casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
28. DECIZIE 1306 12/03/2013 DECIZIE nr. 1.306 din 12 martie 2013Imobil preluat în mod abuziv. Casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
29. DECIZIE 614 20/02/2013 DECIZIE nr. 614 din 20 februarie 2013Funcţionari publici. Abuz în serviciu în forma calificată. Infracţiuni de complicitate la contrabandă. Infracţiuni de constituirea unui grup infracţional organizat. Infracţiuni de tăinuire. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
30. DECIZIE 2900 26/09/2013 DECIZIE nr. 2.900 din 26 septembrie 2013Conflict de muncă. Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
31. DECIZIE 2901 26/09/2013 DECIZIE nr. 2.901 din 26 septembrie 2013Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
32. DECIZIE 3031 02/10/2013 DECIZIE nr. 3.031 din 2 octombrie 2013Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
33. DECIZIE 3032 02/10/2013 DECIZIE nr. 3.032 din 2 octombrie 2013Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
34. DECIZIE 307 30/01/2013 DECIZIE nr. 307 din 30 ianuarie 2013Solicitarea de despăgubiri reprezentând daune morale pentru suferinţele îndurate pe perioada deportării EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
35. DECIZIE 308 30/01/2013 DECIZIE nr. 308 din 30 ianuarie 2013Solicitarea de despăgubiri reprezentând daune morale pentru suferinţele îndurate pe perioada deportării EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA A-II-A CIVILĂ
36. SENTINTA 1 06/01/2014 SENTINŢĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2014Plângere împotriva soluţiei dispuse de procuror. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
37. DECIZIE 10 06/01/2014 DECIZIE nr. 10 din 6 ianuarie 2014Infracţiunea de omor. Reducerea pedepsei la minimul special al pedepsei stabilite de lege. Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
38. DECIZIE 11 06/01/2014 DECIZIE nr. 11 din 6 ianuarie 2014Recurs respins ca nefondat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
39. DECIZIE 15 06/01/2014 DECIZIE nr. 15 din 6 ianuarie 2014Prejudiciu cauzat bugetului de stat. Infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 74 alin. (1) lit. a) şi c) Cod penal rap. la art. 76 alin. (1) lit. d) Cod penal. Recurs. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
40. DECIZIE 17 06/01/2014 DECIZIE nr. 17 din 6 ianuarie 2014Trafic de persoane. Trafic de minori. Pornografie infantilă. Recursuri respinse ca nefondate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
41. DECIZIE 19 06/01/2014 DECIZIE nr. 19 din 6 ianuarie 2014Contestaţie în anulare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
42. DECIZIE 20 06/01/2014 DECIZIE nr. 20 din 6 ianuarie 2014Contestaţie în anulare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
43. SENTINTA 3 06/01/2014 SENTINŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2014Cerere de strămutare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
Actualizarea 1416z4 ACTE OFICIALE1.
HOTARARE 258 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 258 din 9 aprilie 2014pentru completarea art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
2.
HOTARARE 257 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 257 din 9 aprilie 2014privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
3. NORMA 5 07/04/2014 NORMĂ nr. 5 din 7 aprilie 2014pentru completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
4.
HOTARARE 5 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 5 din 14 aprilie 2014privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
5.
HOTARARE 29 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 29 din 14 aprilie 2014privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
6.
HOTARARE 31 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 31 din 14 aprilie 2014pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
7. DECIZIE 60 11/02/2014 DECIZIE nr. 60 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
8. DECIZIE 94 27/02/2014 DECIZIE nr. 94 din 27 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
9.
ORDIN 196 15/04/2014
ORDIN nr. 196 din 15 aprilie 2014privind stabilirea unei derogări de la restricţiile de circulaţie pentru mijloacele de transport persoane pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, judeţul Constanţa, instituite prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 428/2013 EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ, INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
10. CIRCULARA 13 10/04/2014 CIRCULARĂ nr. 13 din 10 aprilie 2014privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2014 EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
11.
HOTARARE 7 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 7 din 14 aprilie 2014privind procedura de acreditare pe lângă birourile electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
12.
HOTARARE 277 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 277 din 9 aprilie 2014privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federaţiei Române de Tenis asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
13.
HOTARARE 280 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 280 din 16 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Constantin Toma EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
14.
HOTARARE 281 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 281 din 16 aprilie 2014privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Constantinescu Iuliana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
15.
HOTARARE 282 16/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 282 din 16 aprilie 2014privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
16. DECIZIE 88 27/02/2014 DECIZIE nr. 88 din 27 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
17.
HOTARARE 6 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 6 din 14 aprilie 2014privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
18.
HOTARARE 275 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 275 din 9 aprilie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
19.
HOTARARE 8 14/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 8 din 14 aprilie 2014pentru aprobarea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
20. NORMA 14/04/2014 NORME din 14 aprilie 2014privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014
21. DECIZIE 174 16/04/2014 DECIZIE nr. 174 din 16 aprilie 2014pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
22. DECIZIE 175 16/04/2014 DECIZIE nr. 175 din 16 aprilie 2014pentru numirea domnului Mărgărit Mitică Marius în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
23. DECIZIE 176 16/04/2014 DECIZIE nr. 176 din 16 aprilie 2014pentru numirea domnului Cezar-Radu Soare în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
24. DECIZIE 177 16/04/2014 DECIZIE nr. 177 din 16 aprilie 2014pentru numirea doamnei Ioana Liana Cazacu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 16 aprilie 2014
25.
ORDIN 456 01/04/2014
ORDIN nr. 456 din 1 aprilie 2014pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
26. PROCEDURA 01/04/2014 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2014de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
27. PROCEDURA 01/04/2014 PROCEDURĂ din 1 aprilie 2014de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 16 aprilie 2014
28.
ORDIN 234 12/02/2014
ORDIN nr. 234 din 12 februarie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
29.
ORDIN 362 19/03/2014
ORDIN nr. 362 din 19 martie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
30.
ORDIN 52 10/04/2014
ORDIN nr. 52 din 10 aprilie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014
31.
HOTARARE 276 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 276 din 9 aprilie 2014pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
32. DECIZIE 50 04/02/2014 DECIZIE nr. 50*) din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
33. DECIZIE 51 04/02/2014 DECIZIE nr. 51 din 4 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
34.
ORDIN 252 28/03/2014
ORDIN nr. 252 din 28 martie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale AGORA LEASE IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
35.
ORDIN 253 28/03/2014
ORDIN nr. 253 din 28 martie 2014privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale TOTAL FINANCE IFN - S.A. EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
36. DECIZIE 1 17/02/2014 DECIZIE nr. 1 din 17 februarie 2014privind recursul în interesul legii, referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Codul civil EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 17 aprilie 2014
37.
LEGE 31 27/03/2014
LEGE nr. 31 din 27 martie 2014privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 11 aprilie 2014
38. MEMORANDUM 05/11/2013 MEMORANDUM DE ÎNŢE
LEGERE din 5 noiembrie 2013între Uniunea Europeană şi România*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 11 aprilie 2014
Actualizarea 1415z5 ACTE OFICIALE1.
LEGE 35 27/03/2014
LEGE nr. 35 din 27 martie 2014pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
2. ACORD 24/06/2013 ACORD INTERN din 24 iunie 2013între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
3. DECRET 313 26/03/2014 DECRET nr. 313 din 26 martie 2014privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013 EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
4. DECIZIE 76 11/02/2014 DECIZIE nr. 76 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
5. DECIZIE 167 10/04/2014 DECIZIE nr. 167 din 10 aprilie 2014privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 aprilie 2014
6.
LEGE (R) 132 15/07/1997
LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*)privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 10 aprilie 2014
7.
ORDIN 550 07/04/2014
ORDIN nr. 550 din 7 aprilie 2014privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 aprilie 2014
8. DECIZIE 2 07/04/2014 DECIZIE nr. 2/2014privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale EMITENT: COMISIA CENTRALĂ FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 aprilie 2014
9. ORD DE URGENTA 16 09/04/2014 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
10. DECIZIE 163 10/04/2014 DECIZIE nr. 163 din 10 aprilie 2014privind numirea domnului Alexandru-Vasile Oprean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
11. DECIZIE 164 10/04/2014 DECIZIE nr. 164 din 10 aprilie 2014pentru eliberarea domnului Demirel Spiridon din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
12. DECIZIE 165 10/04/2014 DECIZIE nr. 165 din 10 aprilie 2014pentru numirea domnului Szep Robert în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
13. DECIZIE 166 10/04/2014 DECIZIE nr. 166 din 10 aprilie 2014pentru numirea domnului Marius-Cătălin Gogescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
14. LISTA 10/04/2014 LISTĂ din 10 aprilie 2014asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2014, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
15.
HOTARARE 245 02/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 245 din 2 aprilie 2014pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 10 aprilie 2014
16. PROTOCOL 02/12/2013 PROTOCOL din 2 decembrie 2013între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 10 aprilie 2014
17. DECIZIE 63 11/02/2014 DECIZIE nr. 63 din 11 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
18. DECIZIE 84 18/02/2014 DECIZIE nr. 84 din 18 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
19.
HOTARARE 263 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 263 din 9 aprilie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 10 aprilie 2014
20. DECIZIE 86 18/02/2014 DECIZIE nr. 86 din 18 februarie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
21.
HOTARARE 267 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 267 din 9 aprilie 2014privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 10 aprilie 2014
22.
HOTARARE 259 09/04/2014 HOTĂRÂRE nr. 259 din 9 aprilie 2014privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 10 aprilie 2014
23.
LEGE (R) 293 28/06/2004
LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*)privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 aprilie 2014
JURISPRUDENTA24. INCHEIERE 881 21/02/2013 ÎNCHEIERE nr. 881 din 21 februarie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
25. SENTINTA 54 18/01/2013 SENTINŢĂ nr. 54 din 18 ianuarie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
26. INCHEIERE 1147 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.147 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
27. INCHEIERE 1148 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.148 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
28. INCHEIERE 1149 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.149 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
29. INCHEIERE 1150 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.150 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
30. INCHEIERE 1151 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.151 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
31. INCHEIERE 1152 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.152 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
32. INCHEIERE 1153 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.153 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
33. INCHEIERE 1154 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.154 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
34. INCHEIERE 1155 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.155 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
35. INCHEIERE 1156 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.156 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
36. INCHEIERE 549 17/05/2013 ÎNCHEIERE nr. 549 din 17 mai 2013Inculpat minor. Înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu cu măsura arestării preventive. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
37. SENTINTA 55 18/01/2013 SENTINŢĂ nr. 55 din 18 ianuarie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
38. SENTINTA 56 18/01/2013 SENTINŢĂ nr. 56 din 18 ianuarie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
39. SENTINTA 57 18/01/2013 SENTINŢĂ nr. 57 din 18 ianuarie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
40. SENTINTA 58 18/01/2013 SENTINŢĂ nr. 58 din 18 ianuarie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
41. INCHEIERE 580 27/05/2013 ÎNCHEIERE nr. 580 din 27 mai 2013Contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat de pe lângă Penitenciarul Gherla, pentru executarea pedepselor privative de libertate. Competenţă de soluţionare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
42. SENTINTA 59 18/01/2013 SENTINŢĂ nr. 59 din 18 ianuarie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
43. SENTINTA 594 29/05/2013 SENTINŢĂ nr. 594 din 29 mai 2013Infracţiuni. Rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
44. INCHEIERE 597 30/05/2013 ÎNCHEIERE nr. 597 din 30 mai 2013Contestaţie la executare. Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
45. SENTINTA 6 07/01/2013 SENTINŢĂ nr. 6 din 7 ianuarie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
46. DECIZIE 602 19/02/2013 DECIZIE nr. 602 din 19 februarie 2013Infracţiunea de omor calificat. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
47. INCHEIERE 603 19/02/2013 ÎNCHEIERE nr. 603 din 19 februarie 2013Contestaţie în anulare. Trimitere spre competentă soluţionare. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA PENALĂ
48. DECIZIE 1409 22/02/2013 DECIZIE nr. 1.409 din 22 februarie 2013Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
49. DECIZIE 1410 22/02/2013 DECIZIE nr. 1.410 din 22 februarie 2013Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
50. DECIZIE 142 16/01/2013 DECIZIE nr. 142 din 16 ianuarie 2013Acte administrative. Admisibilitatea excepţiei de nelegalitate. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
51. DECIZIE 1424 22/02/2013 DECIZIE nr. 1.424 din 22 februarie 2013Tranzacţii imobiliare. Obligaţii TVA stabilite prin raportul de inspecţie fiscală. Acţiune în anularea deciziei de impunere fiscală. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
52. DECIZIE 143 16/01/2013 DECIZIE nr. 143 din 16 ianuarie 2013Funcţionari publici cu funcţie de conducere. Reintegrare în funcţia publică deţinută anterior. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
53. DECIZIE 6120 16/12/2011 DECIZIE nr. 6.120 din 16 decembrie 2011Contract de vânzare-cumpărare a apei minerale. Modificarea preţului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
54. DECIZIE 6127 16/12/2011 DECIZIE nr. 6.127 din 16 decembrie 2011Decizie de impunere privind obligaţii fiscale suplimentare de plată. Suspendare de drept. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
55. DECIZIE 613 03/02/2011 DECIZIE nr. 613 din 3 februarie 2011Cerere privind constatarea calităţii de colaborator al Securităţii. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
56. DECIZIE 6131 16/12/2011 DECIZIE nr. 6.131 din 16 decembrie 2011Decizie de primire în profesia de avocat cu scutire de examen. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
57. DECIZIE 6132 16/12/2011 DECIZIE nr. 6.132 din 16 decembrie 2011Cerere privind constatarea calităţii de colaborator al Securităţii. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
58. INCHEIERE 882 21/02/2013 ÎNCHEIERE nr. 882 din 21 februarie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
59. DECIZIE 883 21/02/2013 DECIZIE nr. 883 din 21 februarie 2013Decizie de recalculare a pensiei. Declinare de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
60. DECIZIE 884 21/02/2013 DECIZIE nr. 884 din 21 februarie 2013Decizie de recalculare a pensiei. Declinare de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
61. DECIZIE 885 21/02/2013 DECIZIE nr. 885 din 21 februarie 2013Decizie de recalculare a pensiei. Declinare de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
62. DECIZIE 886 21/02/2013 DECIZIE nr. 886 din 21 februarie 2013Cerere de ordonanţă preşedinţială. Conflict negativ de competenţă. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
63. DECIZIE 887 21/02/2013 DECIZIE nr. 887 din 21 februarie 2013Anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Competenţa teritorială de soluţionare a plângerii contravenţionale. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
64. DECIZIE 89 17/01/2013 DECIZIE nr. 89 din 17 ianuarie 2013Competenţe specializate alocate completelor de judecată. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
65. DECIZIE 892 21/02/2013 DECIZIE nr. 892 din 21 februarie 2013Imobil preluat abuziv de către stat. Obligarea Statului Român la despăgubiri constând în valoarea de piaţă a imobilului. Contestaţie împotriva modului în care au fost stabilite despăgubirile. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
66. DECIZIE 893 21/02/2013 DECIZIE nr. 893 din 21 februarie 2013Imobil preluat abuziv de către stat şi ulterior vândut chiriaşilor în baza Legii nr. 112/1995. Acţiune în revendicare. Comparare de titluri. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
67. DECIZIE 896 21/02/2013 DECIZIE nr. 896 din 21 februarie 2013Imobil expropriat înainte de instaurarea regimului comunist. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
68. INCHEIERE 1157 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.157 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării cauzei. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
69. INCHEIERE 1158 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.158 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării procesului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
70. INCHEIERE 1159 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.159 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării procesului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
71. INCHEIERE 1164 05/03/2013 ÎNCHEIERE nr. 1.164 din 5 martie 2013Cerere de strămutare a judecării procesului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
72. DECIZIE 1167 06/03/2013 DECIZIE nr. 1.167 din 6 martie 2013Contract de vânzare-cumpărare. Pact comisoriu. Sancţiunea desfiinţării contractului. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
73. DECIZIE 1169 06/03/2013 DECIZIE nr. 1.169 din 6 martie 2013Admite recursul. Casează decizia atacată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel. EMITENT: I.C.C.J. SECŢIA I CIVILĂ
74. DECIZIE 1171 06/03/2013 DECIZIE nr. 1.171 din 6 martie 2013Acţiune în revendicarea unui imobil al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr. 10/2001.